Назимко Петро. - Шляхами створення Української Держави (2009)
Ткаченко Віктор. - Жукля в об’єктиві архівів (2009)
Пам’яті Кондратьєва Миколи Федоровича (2009)
Пам’яті Кущ Світлани Григорівни (2009)
Челак О. - Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємо відносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства (2010)
Горовий В. - Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект (2010)
Вітушко Н. - Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва (2010)
Гранчак Т. - Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації (2010)
Кулицький С. - Наукова бібліотека в комунікативній системі української економіки (2010)
Потіха А. - Партійні ЗМІ як канал соціальної комунікації (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: результати співробітництва (2010)
Іванова Н. - Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань (2010)
Аксьонова Н. - Бібліотека – інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів (2010)
Автономова Н. - Бібліотеки в системі електронної комунікації (2010)
Рябоконь О. - Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість (2010)
Беззуб І. - Роль засобів масової інформації у висвітленні проблем ринку праці в Україні (2010)
Терещенко І. - Проблеми розвитку регіональних ЗМІ – важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства (2010)
Чуприна Л. - Оперативна інформація: до питання про визначення поняття (2010)
Желай О. - Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи (2010)
Присяжна Л. - Інформаційна робота як процес творчого мислення (2010)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2010)
Хромець М. - Правові засади управління формуванням електронних ресурсів бібліотечних та інформаційних центрів України (2010)
Горова С. - Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації (2010)
Вітушко А. - Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі (2010)
Стрішенець Н. - Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) (2010)
Касаткін В. - Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: шляхи становлення (2010)
Дубас Т. - Видання україномовної книги як важливий напрям видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Ворошилов О. - Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) (2010)
Захарова Н. - Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі (2010)
Половинчак Ю. - Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму (2010)
Пальчук В. - Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних трансформацій (2010)
Степченко Л. - Специфіка молодіжної читацької аудиторії сучасної бібліотеки (2010)
Чернявська Л. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні фундаментальних характеристик суспільних відносин (2010)
Натаров О. - Роль і місце сучасної бібліотеки в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина (2010)
Булахова Г. - Реклама бібліотечних закладів (2010)
Медведєва В. - Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства (2010)
V з’їзд Спілки архівістів України (2009)
Нікітенко Н. М. - Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело, Корнієнко В. В. (2009)
Клименко Олег Олександрович. - Фальшиві грошові знаки як засіб економічної, ідеологічної та психологічної боротьби у роки Другої світової війни (2009)
Ковтун Марина Вікторівна. - "Архіви України": проблеми створення та функціонування друкованого видання (2009)
Чернецький Євген Анатолійович. - Історико-демографічний аналіз походження та розміщення шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської губернії (2009)
Макієнко Олексій Анатолійович. - Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля (2009)
Лозицький В. С. - З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2009)
Семенов Євген Васильович. - Центральному державному науково-технічному архіву України – 40 років, Балишев Марат Артурович. (2009)
Іван Сидоров (2009)
Петро Кононенко (2009)
Тетяна Хорхордіна (2009)
Валерія Заклунна (2009)
Володимир Яловий (2009)
Ковальчук Михайло Анатолійович. - Джерела з історії повстансько-партизанського руху в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в 1919 році (2009)
Петрук Олена Петрівна. - Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2009)
Ємчук Оксана Ігорівна. - Cпогади Ю. Л. Булаховської про С. І. Маслова як джерело дослідження наукової біографії вченого (2009)
Якобчук Світлана Олександрівна. - Щоденник Ф. П. матушевського як історичне джерело (2009)
Каменєва Соф’я Арсеніївна. - Універсал гетьмана Івана Самойловича охочекомонному полку Якова Павловського скласти присягу на вірність новому царю Петру Олексійовичу (2009)
Серга Жанна Іванівна. - Справа "Про службу Симона Васильовича Петлюри" у фондах Державного архіву міста Києва (2009)
Левченко Л. Л. - До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (2009)
Надольська Валентина Василівна. - Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації (2009)
Мицик Юрій Андрійович. - Козацька мати (до 90-річчя від дня народження О. М. Апанович) (2009)
Гирич Ігор Борисович. - Іван Бутич – патріарх архівної справи (2009)
Шпак Світлана Миколаївна. - Орест Мацюк – постать в українській архівістиці (2009)
Скрипка Леонід Вікторович. - Виставка, присвячена 90-річчю Миколи Лукаша (2009)
Прилепішева Юлія Анатоліївна. - Участь делегації українських архівістів у X Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА та Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД (2009)
Сосніна Катерина Володимирівна. - Міжнародна конференція "Друга світова війна та відтворення історичної пам’яті в сучасній Україні” (2009)
Щур Олександр Іванович. - Міжнародний форум "Київська Русь і династія Арпадів" (2009)
Коренюк Юрій Олександрович. - Нове видання з питань правової охорони культурних надбань (2009)
Гомотюк Оксана Євгенівна. - Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств (2009)
Зворський Сергій Леонідович. - Всебічне історико-краєзнавче дослідження про Батумі, Калін Євген Олексійович. (2009)
Клепак Григорій Олексійович. - Вручення премії Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра Яворницького (2009)
Богунова Надія Костянтинівна. - Відзначення премією імені Василя Веретеннікова (2009)
Артамонова Світлана Сімсонівна. - Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо), Майстренко Анжела Андріївна., Одинока Лініна Павлівна., Романовський Ростислав Володимирович. (2009)
Агафонова Н. А. - Пространственно-временной континуум в кино (2007)
Бесага М. Я. - Олійний живопис Леопольда Левицького (2007)
Гужва О. П. - Zuflucht zu Bach: Макс Регер, Венсан Д'енді, Сергій Танєєв (2007)
Евтушенко С. В. - О резонах и смыслах интерпретации (2007)
Комашко М. П. - Використання традицій символізму у сучасному текстильному дизайні, Чепелюк О. В. (2007)
Кулишова Е. - Перспективы развития дизайна: экологический аспект (2007)
Курінна Г. В. - Деякі особливості проблематики драматургії сучасної циркової вистави (2007)
Ліманська О. В. - Трансформація святкового простору і функції обрядової атрибутики в сучасному святотворенні (2007)
Луковська О. І. - Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. (2007)
Малина В. - Ставрологiя - вчення про екуменiчний хрест (2007)
Печеник О.М. - Захист клімату штучного матеріального середовища будівель планувально-містобудівними методами, Бродський М. А. (2007)
Пилип Р. - Художня система народної одягової вишивки українців Закарпаття (2007)
Подпоринова Е. В. - Алгоритм воспоминания в сонате-reminiscenze Н. Метнера (2007)
Рубцов В. О. - Технологія, специфіка форм, особливості художньої обробки керамічних виробів у скіфську епоху населенням Лівобережжя України (2007)
Романюк О. В. - Практичні напрямки використання художньо-проектних наробок садиби Волинського Полісся в сучасному дизайні (2007)
Солобай П. А. - Творчество в архитектуре (2007)
Солободян Г. П. - Етносимвол в творах сучасного художнього текстилю (на матеріалі міжнародного молодіжного симпозіуму художнього текстилю "АрхеНиткаНово") (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж, як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 1) (2007)
Чуйко О. Д. - Монастирська іконографічно-образна програма іконостасу церкви Різдва Богородиці в місті Тисмениця на Івано-Франківщині (2007)
Юрчишин Г. - Етнографічний потенціал Прикарпатської Гуцульщини та його роль в архітектурній організації рекреації та туризмув регіоні (2007)
Бокарєва Ю. С. - Огляд художньо-образних якостей поштових марок України (2007)
Ганоцька О. В. - Студентські фантазії на тему ексклюзивної упаковки (2007)
Гужва О. П. - Дебюссі: дух протиріччя (2007)
Ковальова М. М. - Портретні зображення козацької доби та їх зв'язок з іконописом(на прикладі образів Павла Полуботка XVIII ст.) (2007)
Коваль О. А. - Символика и иконография старообрядческих икон (2007)
Коваль О. В. - Семиотический инстинкт теоретика языка и искусства на фоне слобожанской версии художественной семиотики (2007)
Ліманська О. В. - Семантика любовно-шлюбного мотиву зимових свят народного календаря українців (2007)
Малина В. - Типологізація у кам'яному хресторобстві як мистецький прийом (2007)
Муляр Л. В. - Хмельницька школа-студія іконопису "Нікош": її організація та діяльність (2007)
Попов Д. М. - Мистецтвознавство в системi сходознавчих дослiджень 20-30-тих років ХХ ст. у Україні: дiяльнiсть ВУНАС у Харковi (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии витража: "Стиль Тиффани" (2007)
Сандюк С. А. - Музыкальное "прошлое" в скрипичных концертах Людвига Шпора (2007)
Солобай П. А. - Современные тенденции размещения вуза в структуре города и формирования его окружающей среды (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 2) (2007)
Таранцева Ю. М. - Краса у сучасному світі (2007)
Ткачук В. І. - Впровадження змісту та технологій гончарства у фахову підготовку дизайнерів в умовах технічних ВНЗ (2007)
Удріс І. М. - Давньоукраїнський портрет як предмет дослідження у вітчизняній науці про мистецтво кінця ХІХ - початку ХХ століття (2007)
Урсу Н. О. - Роль меценатів у створенні художньо-композиційного ладу Домініканського костелу в Кам'янці-Подільському (2007)
Чернов Д. В. - Историческое и символическое время в картине П. Веронезе "Пир в доме Левия" ("Тайная Вечеря") (2007)
Бондаренко В. В. - Організація творчої участі студентів дизайнерських спеціальностей у конкурсній та виставковій діяльності (на прикладі Харківської державної академії дизайну і мистецтв), Турчин В. В. (2007)
Богданов В. А. - Предыстория духового музыкального искусства Украины (2007)
Ганоцька О. В. - Виробництво ексклюзивної скляної тари в Україні (2007)
Гелла Е. И. - Стадии и подходы партисипационного процесса (2007)
Гужва О. П. - Симфонізм між модернізмом та постмодернізмом: від хаосу до гармонії (2007)
Довгань Ю. О. - Сучасне емальєрне мистецтво півдня України (2007)
Еременко И. И. - Зрительные иллюзии в дизайне одежды: использование и особенности восприятия (2007)
Жердев В. В. - Церковь св. Николая Чудотворца в Штутгарте (2007)
Зборовец И. В. - Памятник губернатору Е. А. Щербинину в Харькове (2007)
Качемцева Л. В. - Централізована організація архітектурно-проектної справи та її вплив на напрямки розвитку архітектури на Слобідській Україні (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) (2007)
Курінна Г. В. - Драматургія циркового видовища в контексті концепції гри (2007)
Левкович Н. Я. - Збереження історико-культурної спадщини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. (2007)
Малина В. - Хрещаті й трилисті кам'яні хрести в Україні (2007)
Наливайко І. П. - Естетичне виховання дітей 6-річного віку засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Важинський М. П. (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии травления в витражных произведениях г. Харькова (2007)
Рибалко С. Б. - Японський стрій доби Токугава в контексті архітектури (2007)
Савицкая Л. - Раритеты харьковских личных собраний (2007)
Сапак Н. В. - Художнє життя Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століття. Приватне колекціонування (2007)
Світлична О. М. - Художня комісія Катеринославського Наукового товариства (2007)
Солобай П. А. - Принципы формирования планировочных структур вузов с развивающейся структурой (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс біговихлиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 3) (2007)
Ткачук В. І. - Змістовно-методичні особливості підготовки дизайнерів у технічному університеті (2007)
Тригуб О. Л. - Художні особливості болгарського жіночого плечового одягу на Півдні України ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Целуйко Ф. В. - Кратко о допечатной подготовке. Общие аспекты (2007)
Чиэко Оваки. - Казак-футурист в Стране Ямато (2007)
Удовик В. - Роль молоді в представленні української науки у світовій мережі (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи (2010)
Сербін О. - Згортання/ розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі (2010)
Здановська В. - Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації (2010)
Назаровець С. - Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" (2010)
Галаган Л. - Онлайнові ресурси президентських бібліотек світу (2010)
Гриневич Я. - Виртуальное пространство белорусского фольклора: проблема несформированности (2010)
Фликоп Г. - Виртуальное пространство белорусских икон как источник изучения: новые возможности или новые проблемы (2010)
Кушерський А. - Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) (2010)
Халавка Ю. - Мережеві ініціативи як ефективний засіб подолання кризових тенденцій української науки, Бондарук О. (2010)
Лащук Ю. - Особливості віртуального наукового спілкування: культурологічний контекст (2010)
Романенко О. - Аналіз українських наукових груп у соціальних мережах (2010)
Харитонов А. - Особенности социальных сетей как способа коммуникации ученых (2010)
Плевако С. - Специфика коммуникации в Интернете: моделирование или проектирование (2010)
Годованюк А. - Забезпечення новизни наукових комунікацій засобами соціальних мереж, Пономаренко Г. (2010)
Ісаєнко О. - Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі (2010)
Автономова Н. - Інформаційні видання в системі документної комунікації (2010)
Бондаренко В. - Формування й перспективи розвитку електронних форм дистантного обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (2010)
Совин О. - Комп’ютерна грамотність як повсякденний інструментарій (на прикладі проблематики аналітичної хімії рівноважних станів), Пацай О. (2010)
Терещенко І. - Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи (2010)
Трачук Л. - Різновиди електронних джерел бібліографічної інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності (2010)
Промська О. - Метабібліографія і віртуальне середовище (2010)
Остапчук Ю. - Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки (2010)
Колесникова Т. - Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) (2010)
Вітушко Н. - Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями (2010)
Горова С. - Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур (2010)
Шлапак Ю. - Освітня функція бібліотечних установ (2010)
Валуєва Є. - Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи (2010)
Дубас Т. - Бібліотеки науково-дослідних установ НАНУ в системі соціальних комунікацій: видавничий аспект (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва (2010)
Вітушко А. - Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ (2010)
Хромець М. - Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (2010)
Вилегжаніна М. - Нормативно-правовий акт як особливий вид документа (2010)
Індиченко Г. - Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв (2010)
Фабрикант М. - Методические приемы формирования имиджа и идентичности молодого ученого и преподавателя вуза: программа социально-психологического тренинга (2010)
Амонс Ю. - Молоді науковці в структурі кадрового ресурсу НБУВ (2010)
Чех О. - Поштовх до початку наукової діяльності студентів-економістів: джерела мотивації та напрями усунення перешкод (2010)
Гарєєв К. - Особливості дослідницької роботи молодого персоналу наукових бібліотек в умовах віртуальних наукових комунікацій: до постановки проблеми (2010)
Кандзюба М. - Трансформація статусу науковця в умовах віртуалізації культури: культурологічний аспект (2010)
Канцір І. - Проблеми адаптації молодих науковців в інформаційно-комунікативній сфері: реверс віртуального середовища, Бойко Т. (2010)
Степченко Л. - Молодь в інформаційному просторі: читання та новітні технології (2010)
Блажкевич А. - Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді (2010)
Беліна Л. - Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження, Голубєв Ю., Коновал Л. (2010)
Туровська Л. - Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу (2010)
Шкурко О. - Інновації у бібліотеці: впровадження системи менеджменту якості в науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету (2010)
Власова С. - Интернет-технологии в развитии системы комплектования ЦБС БЕН РАН, Докторов Я., Каленов Н., Кочукова Е., Павлова О. (2010)
Василенко О. - Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації (2010)
Вергунов В. - Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформаційний ресурс, культурно-історична пам’ять нації (2010)
Лазоренко Ю. - Сучасний стан та підвищення інформаційної культури користувачів (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ I–IV рівнів акредитації) (2010)
Яковенко О. - Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання (2010)
Польовик С. - Роль президентських бібліотек США у формуванні суспільної думки (2010)
Афанасьєва З. - Проблеми формування та перспективи використання інформаційних ресурсів на прикладі фундаментальної бібліотеки Київського Комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2010)
Клименко О. - Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки галузевого ВНЗ: реалії та перспективи (2010)
Войцехівська Г. - До питання спорудження будівель бібліотек (2010)
Петров І. - Принципи та підходи до побудови цифрових сховищ даних довгострокового зберігання на базі сучасних технологій, Лєснов В. (2010)
Ковальчук Г. - Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування (2010)
Трачук Л. - Форми масового електронного бібліографічного інформування споживачів (2010)
Стрішенець Н. - Функціональні вимоги до бібліографічних записів (2010)
Бабічева О. - Нові технології у бібліотечно-інформаційній практиці Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010)
Коваленко С. - Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу (2010)
Бобришева І. - Формування в НБУВ бази даних українських нотних видань вокальних творів 1924–1930 рр. (2010)
Зоріна Н. - Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістового опрацювання наукових збірників (2010)
Вербіцька О. - Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці (2010)
Солоніна Н. - Обґрунтування вибору програмного забезпечення для архівів електронних документів державних підприємств та установ (2010)
Стеценко А. - Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації (2010)
Лосієвський І. - Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів (2010)
Ціборовська-Римарович І. - Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XIV–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів (2010)
Бондар Н. - Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень (2010)
Гнатенко Л. - Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики (2010)
Швець Н. - Репертуар навчальної літератури для гуманітарних студій видавництва Львівського єзуїтського колегіуму (2010)
Железняк О. - Старообрядницькі видання друкарні Почаївського Успенського монастиря (2010)
Губко Г. - Книжкові видання з медичної тематики гражданським шрифтом у XVIII ст. (2010)
Кунанець Н. - Колекції і зібрання у фондах наукових бібліотек Львова (кінець XVIII – початок XX ст.) (2010)
Рабчун О. - "Starzynscy" та "Urbanowscy": цікава знахідка з "Biblioteki Zahinieckiej" (2010)
Мяскова Т. - Родове зібрання Хрептовичів: перспективи дослідження (2010)
Мацібора Н. - Історико-бібліографічне дослідження часописів педагогічного і психологічного змісту ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Лопата О. - Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII – початок ХХ ст.) (2010)
Зінько О. - Дослідження книжкових пам’яток – пріоритетний напрям професійної діяльності Р. Я. Луцика (1900–1974) (2010)
Леміш Н. - Види управлінських документів Канцелярії чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління першої половини ХІХ ст. (на основі документів фондів Державного архіву Чернігівської області) (2010)
Попик В. - Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації (2010)
Ляшко С. - Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи (2010)
Яценко О. - Біобібліографія в минулому і її сучасний стан (2010)
Любовець Н. - Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства (2010)
Марченко Н. - Дитинство як предмет дослідження біографічної науки (2010)
Вернік Ю. - Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій (2010)
Муріна С. - Електронна база даних Інституту біографічних досліджень НБУВ "Персоналії": спроба кількісного аналізу крізь призму завдань вітчизняної гуманітаристики (2010)
Цинковська І. - Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика, Юхимець Г. (2010)
Колеснікова В. - Дві постаті в українській археології: В. В. Хвойка та М. О. Макаренко (За матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) (2010)
Лиханова І. - Внесок С. Й. Петрова у створення українського бібліографічного репертуару (2010)
Гутник Л. - Кіноплакат у творчості українського художника Т. А. Лящука (за матеріалами зібрання НБУВ) (2010)
Якубова Т. - Біографія гетьмана І. Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Індиченко Г. - Академічна наука: від становлення до сучасності (2010)
Старовойт С. - Інформаційний потенціал наукового архіву академіка НАН України І. І. Лукінова у контексті формування суспільства знань (2010)
Петрикова В. - Архівна епістолярна спадщина І. І. Корнєйчика та її роль у формуванні наукової школи бібліографознавства (2010)
Шипко Л. - Документна спадщина академіка НАН України В. І. Бєляєва як джерело у вивченні проблем екології, океанології та прикладної математики (2010)
Сербін О. - Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення еволюції систематизаційних підходів до управління інформацією (аналітичний огляд) (2010)
Шейко В. М. - Стратегічні напрями інноваційної діяльності Харківської державної академії культури, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2009)
Мандрик Я. І. - Діяльність компартійних державних органів УРСР з підготовки масових колгоспних кадрів у роки завершення колективізації (2009)
Шейко В. М. - Комунікативні соціально-культурні зв'язки України з ЮНЕСКО (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) (2009)
Калініченко В. В. - Земельна громада Наддніпрянської України (1917–1930 рр.): історіографічний огляд (2009)
Наумов С. О. - Микола Міхновський в українських політичних організаціях дореволюційного періоду (1890–1916 рр.) (2009)
Бабкова Н. В. - Булава та пернач у дослов'янський період історії України (2009)
Романовський В. С. - Археологічні пам'ятки Харківської губернії в дослідженнях Василя Ґородцова (2009)
Лисак С. В. - Роль родини Гризодубових в історії авіації (2009)
Соляник А. А. - Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України (2009)
Філіпова Л. Я. - Спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" у Харківській державній академії культури: пріоритети навчання та перспективи розвитку (2009)
Степанов В. Ю. - Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства (2009)
Афенченко Г. В. - Соціологічні аспекти вивчення комунікацій соціокультурної діяльності (2009)
Давидова І. О. - Інноваційна політика бібліотеки в плановій та ринковій системах господарювання (2009)
Мар’їна О. Ю. - Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах (2009)
Смага О. В. - Методика впровадження системи інформаційного моніторингу в практичну діяльність організацій: основні принципи та проблеми (2009)
Кузнецова М. М. - Інформація з краєзнавства на веб-сайтах обласних бібліотек: аналіз системних елементів (2009)
Литвиненко О. О. - Веб-сайт дитячої та юнацької бібліотек як інноваційний інструмент залучення користувачів до читання (2009)
Блавацький С. Р. - Стратегічний маркетинг мережевих версій якісних видань великобританії (cьогодення й перспективи розвитку питання: www.thetimes.co.uk, www.theguardian.co.uk, www.independent.co.uk, www.ft.com) (2009)
Артамонова Н. О. - Досвід розвитку науково-медичних ресурсів в інтернеті (2009)
Маркова В. А. - Апарат книги як засіб поліпшення її комунікативних можливостей: історико-культурний аспект (2009)
Булах Т. Д. - Можливості зовнішньої реклами в популяризації видавничої продукції та послуг (2009)
Коханова І. О. - Нагальні проблеми зберігання документів у контексті захисту та безпеки документних фондів (2009)
Дмитренко Т. О. - Парадигма управління як підґрунтя проектування компонентів педагогічної системи, Прокопенко А. І., Яресько К. В. (2009)
Рижанова А. О. - Соціалізація студентської молоді в умовах інформаційного суспільства (2009)
Рибалко Л. С. - Виявлення мотиваційно-ціннісної спрямованості майбутнього вчителя на саморозвиток (2009)
Маштакова В. О. - Становлення теорії соціального виховання в Україні в XIX — початку XX ст. (2009)
Шароватова О. П. - Дослідження готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення гувернерської діяльності (2009)
Давидова Ж. В. - Критерії сформованості духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді (2009)
Лисенко Ю. О. - Соціально-педагогічна програма просоціального розвитку старших підлітків як представників молодіжної субкультури засобами сучасної естрадної музики (2009)
Руденко Н. В. - Формування міжособистісних взаємин студентів як передумова їх успішної адаптації до навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах (2009)
Зубова О. С. - Взаємовплив поколінь у родині як соціально-педагогічна проблема (2009)
Мокряк А. Г. - Вплив психовікових особливостей на посттрудову соціалізацію людей похилого віку (2009)
Аніщенко А. П. - Педагогічні умови активізації територіальної громади як фактора соціалізації старшокласників (2009)
Жовтоніжко І. М. - До проблеми організації самостійної роботи іноземних студентів 1,5-річного терміну навчання під час довузівської підготовки (на прикладі вивчення математики) (2009)
Василенко Н. А. - Комп'ютерні ігри як засіб соціалізації підростаючого покоління (2009)
Хендрик О. Ю. - Розвиток соціальності первісної людини засобами танцю (2009)
Гранчак Т. - Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання (2011)
Танатар Н. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: загальний огляд (2011)
Кулицький С. - Потенційні конкурентні переваги наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні української економіки (2011)
Половинчак Ю. - Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії (2011)
Пальчук В. - Бібліотека як важливий інструмент соціокомунікативної діяльності українського суспільства (2011)
Чернявська Л. - Гендерна культура в інформаційно-комунікативній діяльності бібліотеки (2011)
Тарасенко Н. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні інформаційної культури особистості (2011)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на інформацію (2011)
Соколова І. - Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту (2011)
Карпенко О. - Аналітична діяльність державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційного забезпечення освітянської галузі України (2011)
Вітушко Н. - Авторське право та обмеження інформаційної бази аналітичної діяльності бібліотек: інтернет-аспект (2011)
Удовик В. - Інститут президентства в Україні: джерела дослідження (2011)
Сєкунова І. - Інтернет-ресурси як джерела дослідження президентських виборів (2011)
Булахова Г. - Бібліотечна реклама як засіб комунікації (2011)
Автономова Н. - Інформаційні технології в практиці інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек (2011)
Бондаренко В. - Розвиток веб-сайтів бібліотек як інструменту управління інформаційними потоками (2011)
Федорчук А. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: технологічний аспект (2011)
Вітушко А. - Теоретичні основи формування моделі аналітика в адаптивній інформаційно-пошуковій системі (2011)
Горова С. - ЗМІ електронні та ЗМІ традиційні: у динамічному співвідношенні (2011)
Терещенко І. - Особливості формування національного ринку електронно-інформаційних продуктів, послуг та сучасна бібліотечна діяльність (2011)
Присяжна Л. - Роль сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у контексті розвитку бібліотек (2011)
Шакалець О. - Стереотип "політик- демагог" в електронних медіа (2011)
Бурбела Н. - Інмутація суспільства через масовий психоз (2011)
Медведєва В. - Перспективи організації обслуговування користувачів у бібліотеках – інформаційних центрах (2011)
Желай О. - Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності (2011)
Ішин А. - Архівні матеріали Кримської надзвичайної комісії як важливе джерело з історії громадянської війни (2011)
Дубас Т. - Особливості використання електронних технологій у підготовці наукових бібліотечних видань (2011)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів сучасного суспільства (2011)
Касаткін В. - Основні електронні інформаційні технології та їх вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності, Касаткіна Т. (2011)
Беліна Л. - Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві, Коновал Л. (2011)
Вербіцька О. - Державна і університетська бібліотека Нижньої Саксонії: історія і внесок в інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів (2011)
Войцехівська Г. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України": суспільне значення, Войцехівська І. (2011)
Горбенко Н. - Теоретико-методологічні основи дослідження педагогічного журналу (2011)
Індиченко Г. - Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи (2011)
Лога Т. - Видання української діаспори у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Пономаренко Л. - Аналіз системи бібліографічних видань України з питань педагогіки і психології (2005–2009 рр.) (2011)
Рубан А. - Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова оптимізації формування інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Самчук Л. - Кооперативна взаємодія освітянських бібліотек України: шляхи становлення (2011)
Вергунов В. - Бібліотека Київського агрономічного товариства–фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на Наддніпрянщині початку XX ст. (2011)
Дзюба Н. - Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія та сучасний стан (2011)
Ейсмонт Ю. - Редагування електронних реферативних ресурсів у контексті вітчизняних і міжнародних стандартів (2011)
Кириленко С. - Розвиток технології представлення інформації у реферативній базі даних "Україніка наукова", Добровська С. (2011)
Кузнєцов О. - Інтеграція бібліографічних ресурсів НБУВ в ІРБІС-корпорацію Євразії (2011)
Кузнецов А. - Міжнародний проект "Світова цифрова бібліотека" (2011)
Головаха С. - Конвергенція друкованого і мультимедійного контенту в бібліотеці (2011)
Алєксєєнко М. - Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії в книжковому зібранні Рішельєвського ліцею (2011)
Бобришева І. - Художнє оформлення українських нотних видань 20-х років ХХ століття за матеріалами бази даних вокальної музики (2011)
Бондар Н. - До історії друкування "вільнюських" аркушів 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників (2011)
Грет Г. - Видавнича справа України: сучасний стан і тенденції розвитку (2011)
Деменко Л. - Діяльність бібліотек України з вивчення періодичних видань, що друкувались до 1917 р., та їх презентації у своїх фондах (2011)
Железняк О. - Художнє оформлення почаївських кириличних видань XVIII ст. (2011)
Заболотна Н. - Марґіналії та видавничі оправи стародруків–додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень (2011)
Ковальчук Г. - Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір, Губко Г., Тіхненко О., Лобузіна К. (2011)
Кунанець Н. - Фахова підготовка бібліотекарів у Галичині наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2011)
Малюк С. - Джерела до дослідження фондів газетного відділу НБУВ (2011)
Мяскова Т. - Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки (2011)
Матвієнко А. - Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення (2011)
Олексів І. - Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини у контексті українсько-сербських книжкових взаємин ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Петрикова В. - Архівні матеріали бібліографічної комісії УАН в контексті сучасної теорії інформаційної культури (2011)
Рудакова Ю. - Навчальна література, видана в друкарні Почаївської лаври у XVIII – першій третині ХІХ ст.: тематика, історико-книгознавча та джерелознавча характеристика примірників (із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2011)
Швець І. - Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Шекера І. - Періодичні видання у колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" (2011)
Тарасенко І. - Видання творів Самуеля Твардовського у книгосховищах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Дзюба Т. - Мова як формант моделі національної ідентичності (за матеріалами публіцистики другої половини XIX ст. – першої третини ХХ ст.) (2011)
Гнатенко Л. - Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка, Добрянська Т. (2011)
Ковальчук В. - Книжковий репертуар кооперативних народних бібліотек-читалень Російської імперії станом на початок ХХ ст. (за даними "Отчета о деятельности 1-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1904 год") (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурний аналіз інформаційного складника особистих листів композитора Ю. С. Мейтуса: документознавчий аспект (2011)
Попик В. - Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм (2011)
Яценко О. - Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів (2011)
Любовець Н. - Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в контексті еволюції української мемуаристики (2011)
Гончаренко М. - Характер вiдображення архiтектурної спадщини в українськiй бiографiстицi на початку ХХІ столiття (2011)
Марченко Н. - "Текст для дітей" як форма самоусвідомлення та трансформації суспільства (2011)
Муріна С. - Назви навчальних закладів: особливості організації даних в автоматизованій інформаційній системі "Український національний біографічний архів" (2011)
Ляшко С. - Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) (2011)
Шовкопляс Т. - Родина Манганарі та її внесок у розвиток картографії та гідрографії, Герус А. (2011)
Котенко Т. - Роль І. Г. Кулжинського у становленні П. С. Морачевського як педагога й письменника (2011)
Рева Л. - Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца (2011)
Білоцерківська А. - Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії (2011)
Осталецька О. - С. Л. Рудницький – засновник української географічної науки (2011)
Гарбар Л. - Всеволод Олександрович Козловський: життя та діяльність на бібліотечній ниві (2011)
Стельмах Н. - Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важливе джерело інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку педагогічної науки (2011)
Вернік Ю. - Блоги як новітні джерела біографічної інформації (2011)
Винниченко І. - Український період в житті Б. Кордта (2011)
Літвіненко Є. - Карти, плани, ілюстрації на сторінках німецької хроніки XVII – першої половини XVIII століття "Theatrum Europaeum" (2011)
Люта Т. - Київ на старих мапах Світу (2011)
Мицик Ю. - Друковані "летючі листки" кінця XVII ст. як джерело з історії України, Пухальська Н. (2011)
Пивовар А. - Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта (2011)
Сосса Р. - Збереження та вивчення картографічної спадщини України (2011)
Шовкопляс Т. - В. О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії, Герус А. (2011)
Осталецька О. - Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Плахтій І. С. - Національно-культурна політика Української держави доби гетьманату (2009)
Шейко В. М. - Літературні періодичні видання України в роки незалежності: культурологічний аспект (2009)
Калініченко В. В. - Джерела про земельну громаду в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917–1930 рр.) (2009)
Гусак Л. В. - Меценати Святогірського монастиря в ХІХ — на початку ХХ ст. (2009)
Філіпова Л. Я. - Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів, Захарова І. В. (2009)
Степанов В. Ю. - Менеджмент інформаційних технологій (2009)
Лугова Т. А. - Інформаційний аналіз концепту "Правда" на матеріалі місцевої та центральної преси (2009)
Васильченко М. М. - Архів як центр соціальної та наукової комунікації (2009)
Шелестова А. М. - Навчальна документація сучасного університету: особливості класифікації (2009)
Глазунова Л. В. - Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в україні на сучасному етапі (2009)
Маркова В. А. - Мистецтво книги: комунікативний аспект (2009)
Афанасенко О. М. - Логістика в системі книгорозповсюдження: оцінка можливостей і перспективи розвитку (2009)
Булах Т. Д. - Рекламування видавничої продукції та послуг засобами транспортної реклами (2009)
Мар'їна О. Ю. - Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування соціокомунікаційного середовища (2009)
Литвиненко О. О. - Сучасний стан фондів електронних видань дитячих та юнацьких бібліотек України (2009)
Кузнецова М. М. - Удосконалення функціонування краєзнавчих електронних ресурсів з позиції корпоративності бібліотек України (2009)
Коржик Н. А. - Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних технологій: методичні засади (2009)
Коваленко І. П. - Система комунікаційних засобів формування професійної правової культури бібліотечних фахівців (2009)
Кабусь Н. Д. - Обґрунтування інваріантної моделі організації навчально-творчої діяльності: соціально-педагогічний аспект (2009)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна підтримка особистості в інформаційному соціумі (2009)
Дмитренко Т. О. - Концепція організації та управління самостійною роботою студентів, Яресько К. В. (2009)
Олійник О. В. - Моделі дистанційного навчання: комунікативний аспект (2009)
Рижанова А. О. - "Хлопці Савонароли" як перший досвід соціалізації через дитячі організації (2009)
Швець Т. Е. - Громадянська соціалізація молоді як соціально-педагогічна проблема (2009)
Аніщенко А. П. - Соціально-педагогічна технологія підвищення ефективності соціалізації старшокласників у територіальній громаді (2009)
Мокряк А. Г. - Профілактика професійної деформації соціальних працівників територіальних центрів для людей похилого віку: соціально-педагогічний аспект (2009)
Золотарьова Ю. І. - Виховна функція мистецтва як складової культури (2009)
Холод О. - Види соціально-комунікаційних технологій (2011)
Половинчак Ю. - Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій (2011)
Удовик В. - Матеріали президентських виборчих кампаній у системі документної комунікації (2011)
Гранчак Т. - Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації (2011)
Рябоконь О. - Політична блогосфера як мережева структура і її вплив на традиційні ЗМІ (2011)
Іващук Л. - Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації (2011)
Кравченко О. - Документи України з історії партизанського руху: загальна класифікація складу фондів та перспективи вивчення (2011)
Натаров О. - Роль сучасних бібліотек у процесі реалізації конституційного права на свободу наукової творчості в Україні (2011)
Моісеєнко Н. - Бібліографічні ресурси з питань правознавства та державотворення в електронному середовищі, Колесніченко А. (2011)
Радченко В. - Метабібліографія з проблем держави і права, Шкаріна В. (2011)
Сєкунова І. - Специфіка та основні джерела вивчення виборчих технологій (2011)
Новальська Ю. - Соціально-комунікативна функція бібліотек для дітей як культурно-дозвіллєвих центрів (2011)
Матвієнко А. - Електронні ресурси державних обласних органів виконавчої влади в галузі туризму в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Халавка Ю. - Ключові слова та статистична інформація як орієнтир мотивації в інформаційних обмінах, Бондарук О., Москаль Т., Романенко О. (2011)
Присяжна Л. - Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації (2011)
Галаган Л. - Інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади (2011)
Симоненко О. - Молодіжна інформаційна політика та молодь в українській політиці (2011)
Кушерський А. - Президентська політика підтримки та популяризації науки серед молоді (на прикладі політики президента США Барака Обами) (2011)
Індиченко Г. - Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі (2011)
Вербіцька О. - Розвиток дослідницької кар’єри молодих учених у Німеччині "Молода академія" та "Молодий коледж" (2011)
Вітушко Н. - Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект (2011)
Бондаренко В. - Інноваційні технології як фактор розвитку сучасних інформаційних комунікацій інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки (2011)
Автономова Н. - Сучасні електронні технології як чинник еволюційних змін інформаційної функції бібліотек (2011)
Медведєва В. - Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій (2011)
Добко Т. - Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку (2011)
Бодак О. - Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій (2011)
Клочок А. - Аналіз систем керування контентом та перспективи їх використання в бібліотечних технологіях (2011)
Терещенко І. - Сучасна бібліотечна діяльність в умовах формування національного інформаційного ринку (2011)
Аксьонова Н. - Підґрунтя для створення електронних ресурсів газетної періодики на бібліотечних веб-сайтах (2011)
Грогуль О. - Веб-сайти ОУНБ як інформаційне джерело розвитку сучасних інформаційних комунікацій (2011)
Макарова О. - Національна бібліотека Іспанії та особливості організації її офіційного сайту (2011)
Булахова Г. - Формування іміджу сучасних бібліотек у контексті розвитку інформаційних ресурсів (2011)
Вітушко А. - Онтології як засіб організації веб-порталів аналітичних структур комунікації (2011)
Горова С. - Електронна преса як складова комплектування сучасних бібліотек (2011)
Клименко О. - Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації Міністерства культури України, Бачинська Н. (2011)
Несін В. - Інформаційні потреби користувачів сільських бібліотек та шляхи їхнього задоволення (2011)
Сербін О. - Система управління знаннями як складова наукотворення (2011)
Лобузін І. - Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Шатрова М. - Визначення документа як складової частини об’єкта бібліографії образотворчого мистецтва (2011)
Гарбар Л. - Формування бібліографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1933 рр.) (2011)
Дубас Т. - Видавнича діяльність як важлива складова науково-дослідної роботи НБУВ (2005–2010) (2011)
Касаткіна Т. - Екологічне інформування користувачів як важливий суспільно значущий напрям інформаційної діяльності бібліотек, Касаткін В. (2011)
Кунанець Н. - Бібліотеки студентських товариств: до історії питання (2011)
Москвич О. - Молодий дослідник у сучасній медіареальності: філософсько-культурологічний аспект (2011)
Стронська Н. - Особливості методики бібліографування С. І. Пономарьова (2011)
Коваль Т. - Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки (2012)
Самохіна Н. - Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Антоненко І. - Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження (2012)
Ковтанюк Ю. - Сучасні завдання електронного документознавства в Україні (2012)
Ткаченко О. - Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості, Кіщак Т. (2012)
Журавльова І. - Збереження культурного надбання у книгозбірнях бібліотек ВНЗ України: проблеми та їх вирішення (2012)
Шкурко О. - Інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету: специфіка управління в сучасних умовах (2012)
Клименко О. - Електронні інформаційні ресурси України з питань держави і права (2012)
Лобузіна К. - Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки, Герус А. (2012)
Гарагуля С. - Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми (2012)
Шпига П. - Бібліотеки та проблеми отримання електронних послуг в умовах електронного урядування (2012)
Швецова-Водка Г. - Пошук інформації в електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Авгуль Л. - Использование электронных информационных ресурсов студентами Беларуси: некоторые аспекты (2012)
Лопата О. - Аналіз бібліотекознавчих підходів щодо визначення ролі і місця періодичних видань у системі документних комунікацій (друга половина 20-х – початок 30-х років XX ст.) (2012)
Мамрай В. - Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності, Лісневич Л. (2012)
Медведь М. - Динамічні процеси у видавничо-поліграфічній термінології кінця XX - початку XXI ст. (2012)
Солонська Н. - Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу, Мордвінов Ю. (2012)
Свобода А. - Історія створення та напрями діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України як дорадчого та консультаційного органу вчених (2012)
Яковенко О. - Історичні аспекти формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Данільченко Т. - Історичні аспекти нормування праці в бібліотечній справі в Україні (2012)
Остапенко Т. - Роль Національної наукової медичної бібліотеки України в збереженні документальної пам’яті медичної науки та охорони здоров’я України, Харченко Н. (2012)
Костюк Є. - Національна наукова бібліотека Академії наук Китаю (2012)
Індиченко Г. - Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі (2012)
Шихненко І. - Центральна наукова бібліотека Національної академії наук Киргизької Республіки: історія та місце в сучасному інформаційному просторі (2012)
Вербіцька О. - Словникові видання Академій наук Німеччини (2012)
Ціборовська-Римарович І. - Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. (2012)
Іванова О. - До питання публікації описів рукописів в інформаційному просторі (2012)
Литвинова Л. - Питання кодикологічного опису рукописних книг у дисертаційних дослідженнях (1993–2010) (2012)
Мяскова Т. - Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: від друкованої книги до електронної БД (2012)
Афанасьєва З. - Ресурси бібліотек кабінетів Київського комерційного інституту (1906–1920) та їх роль в організації знань (2012)
Шипко Л. - Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР П. О. Недбайла (за матеріалами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2012)
Бондар Н. - Папір видань Острозької друкарні (2012)
Гутник Л. - Проблеми дослідження українського кіноплаката як феномена вітчизняної культури (2012)
Галькевич Т. - Український плакат середини 1960–1980 рр. ХХ ст.: тематика, художньо-стилістичні особливості (на матеріалах зібрання НБУВ) (2012)
Донець О. - Віддзеркалення соціокультурних процесів в українському друкованому плакаті часів перебудови (за зібранням НБУВ) (2012)
Стоян П. - Етнографічні та генеалогічні архівні електронні ресурси Канади (2012)
Матвійчук Л. - Розвиток персональної біобібліографії в бібліотеках Академії наук УРСР у 50-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. (2012)
Гарбар Л. - Внесок вчених Всенародної бібліотеки України у розвиток бібліотечної каталогізації в 20-х – 30-х роках ХХ ст. (2012)
Пастушенко О. - Сучасні дисертаційні дослідження української газетної періодики періоду національно-культурного руху та Української революції (друга половина XIX ст. – перша чверть XX ст.) (2012)
Добрянська Т. - Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька: історія описування та датування (2012)
Ляшко С. - Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст., Марченко Н. (2012)
Попик В. - Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації (2012)
Петрикова В. - Біографічна традиція в історії формування інформаційного простору сучасної України (2012)
Любовець Н. - Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. (2012)
Бишова Т. - Деякі особливості опрацювання джерельної бази при упорядкуванні персоналій Українського національного біографічного архіву (2012)
Муріна С. - Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій "Української радянської енциклопедії", "Енциклопедії сучасної України" та бази даних електронного "Українського національного біографічного архіву" (2012)
Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України (25–26 лютого 2010 р.) (2010)
Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург (2010)
Матяш Ірина Борисівна. - Поняття про архівознавство як науку: ґенеза змісту (2010)
Пиріг Руслан Якович. - Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.). (2010)
Делеган Михайло Васильович. - Державний архів Закарпатської області: вектори регіонального міжнародного співробітництва в 2009 році (2010)
Приходько Людмила Федорів. - Фондування архівних документів: до історіографії проблеми (2010)
Федорова Лариса Данилівна. - Внесок Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва у розвиток архівної справи в Україні (1910-і рр.) (2010)
Іван Дзюба (2010)
Олександр Злотник (2010)
Юрій Кочубей (2010)
Ярослав Яцків (2010)
Шепелюк Василь Миколайович. - Вірш Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала") (2010)
Страшко Віктор Васильович. - Лист папського нунція про порятунок збаразьких обложенців (2010)
Левченко Л. Л. - До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.) (2010)
Лавренюк А. Г. - Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів у Республіці Білорусь, Жук Людмила Василівна. (2010)
"Пієтет перед працею історика-архівіста особисто в мене зберігається ще із студентських років" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає академік Валерій Андрійович Смолій) (2010)
Мага Ірина Миколаївна. - До 120-річчя від дня народження корифея української архівістики Віктора Олександровича Романовського (1890–1971) (2010)
Ємельянова Т. О. - Глибокий слід на архівній ниві (до 85-річчя від дня народження Олени Миколаївни Базанової) (2010)
Ходоровський Михайло Дмитрович. - Вісімдесята весна Миколи Івановича Крячка (2010)
Коломієць Валентина Анатоліївна. - Всеукраїнська наукова конференція "Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України" (2010)
Мягкий Ігор Миколайович. - Виставка документів Національного архівного фонду України до Дня Соборності України (2010)
Прилепішева Юлія Анатоліївна. - Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) "Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання" (2010)
Пиріг Руслан Якович. - Фундаментальне видання "Крути. Січень 1918 року" – данина шани лицарям української революції (2010)
Косенко Олена Володимирівна. - Публікація листів Євгена Деслава з канадських архівів (2010)
Морозова Анна Валеріївна. - Новий путівник з історії і культури євреїв (2010)
Шуст Роман Мар’янович. - Книга спогадів про Ореста Мацюка, Козицький Андрій Михайлович. (2010)
Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики з 1991 р.: (матеріали до бібліографії) (2010)
Пам’яті видатного архівіста, історика Анатолія Вікторовича Кентія (2010)
Коваль Оксана. - До питання про вирішення проблеми розподілу архівів та спільного користування архівною спадщиною (досвід країн, що входили до складу Австро-Угорської та Британської імперій) (2008)
Кулешов Сергей. - До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних (2008)
Матяш Ірина. - Галузева програма "Архівна україніка" (2008)
Косенко Олена. - Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання (2008)
Шумейко Михаил. - Всебелорусские архивно-археографические конференции (съезды, совещания) (2008)
Тельвак Віталій. - Наукові погляди Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Пиріг Руслан. - Спогади гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело (2008)
Балишев Марат. - Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю (2008)
Кіш Єва. - Історіографія проблемних питань Центральноєвропейського регіону (2008)
Кулешов Сергій. - З історії документознавства в Україні, Загорецька Олена. (2008)
Загорецька Олена. - Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз (2008)
Жук Лариса. - Основні етапи історії грошових документів із безготівкових розрахунків (2008)
Леміш Н. - Форми реєстрації документації в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст. (2008)
Палеха Юрій. - Класифікування обліково-бухгалтерської документації (2008)
Борисенко Сергій. - Українсько-фінські стосунки у 1918 році (2008)
Петренко Ірина. - Розлучення подружжя в системі шлюбно-сімейних відносин православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. (2008)
Безручко Олександр. - Умовний архів Олександра Довженка (2008)
Коник Юлія. - Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828) (2008)
Приходько Людмила. - Педагогічна діяльність О. С. Грушевського (2008)
Черченко Юрій. - Історія українського руху в листуванні Євгена Чикаленка і Петра Стебницького (Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / Упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вступна стаття: Н. Миронець, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2008. – 628 с.) (2008)
Смолянніков Сергій. - 130-річчя визволення Болгарії від османського ярма та вшанування пам’яті героїв Шипки та Плевни в Україні (2008)
Нестерчук Дмитро. - Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві (2008)
Володимир Ілліч Пристайко (1941–2008) (2008)
Борис Васильович Іваненко (1933–2008) (2008)
Шейко В. М. - Формування інформаційного простору та зовнішньої культурної політики України в роки незалежності (2010)
Зінченко О. В. - Чичерінська антиобщинна концепція (економічні аспекти) (2010)
Гнєзділова В. В. - Теоретики та практики музейництва харківщини: внесок у формування музейної мережі регіону (ХІХ - поч. ХХ ст.) (2010)
Щедрін А. Т. - Теософія як феномен некласичної релігійності нового часу: (соціокультурні виміри в оцінках сучасників) (2010)
Калініченко В. В. - Земельна громада в українському доколгоспному селі (1922-1930 рр.): повноваження, обов'язки та структура влади (2010)
Швидка О. Б. - Еволюція комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства (2010)
Степанов В. Ю. - Менеджмент знань як аспект управлінської діяльності в інформаційному суспільстві (2010)
Пасмор Ю. В. - Вплив електронних каналів на систему інформаційно-комунікаційного обміну в праві (2010)
Давидова І. О. - Регіональна інноваційна політика розвитку бібліотек України (2010)
Грабар Н. Г. - Комунікативна компетентність бібліотекаря в процесі проведення ігрових заходів (2010)
Коханова І. О. - Поцифрування та мікрофільмування як засоби зберігання документів (2010)
Васильченко М. М. - Мас-медіа як канал соціальної комунікації архівних установ України (2010)
Стрілець Н. О. - Особливості зберігання електронних документів в архівних фондах (2010)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у бібліотечній галузі (2010)
Микитенко Г. В. - Кадрове діловодство у ВНЗ: методичні проблеми впровадження комп'ютерних систем (2010)
Маркова В. А. - Книга і виклики нової комунікативної реальності (2010)
Паливода Ю. В. - Видавнича ідея як організаційний фактор співпраці автора та редактора (2010)
Малютіна О. К. - Харківські кадетські періодичні видання про революцію (1905 Р.) та революційне насильство (2010)
Біличенко О. Л. - Комунікаційний зв'язок соціальної реальності в системі "Література" (2010)
Супрун Л. В. - Тотемічні назви в континуумі "Літературно-наукового вістника" (1898-1906) як атрактанти читацької уваги (2010)
Балаклицький М. А. - Публіцистика українських протестантів у книжковому форматі (2010)
Булах Т. Д. - Специфіка телевізійної реклами (2010)
Колісник О. М. - Типологія газетної періодики Англії (2010)
Виходець О. М. - Про культуру спілкування в організації (2010)
Савченко А. А. - Концептуальні аспекти формування еніології як девіантної науки енергоінформаційної парадигми (2010)
Остропольська З. М. - Комунікативні технології: проблеми становлення та розвитку (2010)
Дмитренко Т. О. - Критеріальні характеристики методології педагогіки, Прокопенко А. І., Яресько К. В. (2010)
Аніщенко А. П. - Сформованість соціальних якостей старшокласників як показник ефективності процесу соціалізації (2010)
Давидова Ж. В. - Педагогічна система формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді (2010)
Шкуркіна В. М. - Методологічні засади менеджменту соціокультурної діяльності (2010)
Маштакова В. О. - Становлення та розвиток державного патронування закладів соціального виховання на харківщині (XIХ - початок ХХ ст.) (2010)
Клочан Ю. В. - Аналіз ефективності педагогічних умов соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів (2010)
Лисенко Ю. О. - Результати впровадження соціально-педагогічних чинників впливу сучасної естрадної музики на соціальний розвиток старших. підлітків (2010)
Макеєва І. І. - Особливості впровадження дистанційної освіти в систем підвищення кваліфікації співробітників бібліотек внз України (2010)
Яковенко К. Ю. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації діяльності з обдарованими учнями в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2010)
Мокряк А. Г. - Соціальна робота з людьми похилого віку: соціально-педагогічний аспект (2010)
Шейко В. М. - Наука та освіта незалежної України: культурологічний вимір (2010)
Кравченко О. В. - Контраверсійність наукової репрезентації ідеї культурології (2010)
Тортіка О. О. - Арабо-Перська середньовічна історична та географічна література як джерело реконструкції історії Північно-Західної Хазарії (2010)
Лиман С. І. - Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: харківський період науково-педагогічної діяльності (1851-1869) (2010)
Бурбига В. А. - Македонія в Грецькій "Мегалі ідеа" (сер. ХIХ - поч. ХХ ст.), Тортіка М. В. (2010)
Шудрик І. О. - Богословсько-філософський часопис "Въра и Разумъ" : історико-філософські аспекти дослідження, Щедрін А. Т. (2010)
Калініченко В. В. - Земельна громада Наддніпрянської України в доколгоспний період - кооператив вертикального типу (2010)
Частник О. С. - Навчальні програми з арт-менеджменту в університетах США (2010)
Тортіка О. О. - Інформаційно-комунікаційний простір як відображення сучасного соціокультурного середовища, Біличенко О. Л. (2010)
Дмитренко Т. О. - Сутність комунікації як універсальної форми соціальної взаємодії людей (2010)
Кобєлєв О. М. - Організаційно-аналітичне забезпечення соціально-комунікаційної сфери (2010)
Назаровець С. А. - Бібліометричний моніторинг використання українськими бібліотекознавцями інтернет-публікацій відкритого доступу (2010)
Тодорова Є. М. - Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна (2010)
Артамонова Н. О. - Еволюція комунікаційних засобів системи наукової медичної інформації (2010)
Терентьєва Г. П. - Основи знань про комерційні таємниці (ноу-хау) для студентів документально-інформаційного профілю навчання (2010)
Мухамед'яров Н. Н. - Здоровий спосіб життя як змістовий напрям інформаційно-комунікаційної діяльності сучасної бібліотеки (2010)
Рижанова А.О. - Соціально-комунікаційна реконструкція історії шкільних бібліотек (2010)
Соловйова М. В. - Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек (2010)
Коржик Н. А. - Електронний абонемент як засіб бібліотечного обслуговування (2010)
Васильченко М. М. - Трансформаційні процеси функціонування архіву в сучасному соціально-комунікаційному середовищі (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті (2010)
Савченко А. А. - Нова наукова парадигма: енергоінформаційний аспект (2010)
Пасмор Ю. В. - Наукові дослідження в галузі права як об'єкт інформаційного забезпечення (2010)
Малютіна О. К. - Харківські кадетські періодичні видання про виборче право й ставлення партії до участі у виборах до Державної думи (2010)
Колісник О. М. - Типологія Інтернет-ЗМІ як журналістикознавча проблема (2010)
Супрун Л. В. - Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського-журналіста (2010)
Афенченко Г. В. - Соціокультурна спрямованість сучасної практики маркетингової діяльності (2010)
Резвухіна Л. О. - Сучасні виставки як дієвий засіб комунікації: теорія та практика в Україні (2010)
Дьоміна В. М. - Методи і моделі контролю знань з елементами штучного інтелекту (2010)
Яковенко К. Ю. - Організація діяльності соціального педагога з суб'єктами соціального середовища обдарованих учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Максимовська Н. О. - Соціальна педагогіка у сфері дозвілля: постановка проблеми (2010)
Пахомова О. М. - Соціальність особистості як результат соціального виховання (2010)
Маштакова В. О. - Соціокультурні умови розвитку соціального виховання на Слобожанщині XIX - початок XX ст (2010)
Матяш Ірина. - Архівознавство як наука: витоки та вектори формування змісту (2009)
Федосов Владимир. - Методологические основы архивоведения (2009)
Ларин М. - О научном обеспечении архивного дела в Российской Федерации (2009)
Калакура Ярослав. - Архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків (2009)
Кулешов Сергій. - Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу? (2009)
Чиркова Марина. - Архів: сучасна полісемантичність терміну (2009)
Барабаш Тарас. - Рецепція планіметрії у палеографії: опис графіки літер латинського письма актових книг магістрату м. Мостиська за 1599–1634 рр. (на матеріалах ЦДІАЛ України) (2009)
Жумарь Сергей. - Структурно-тематический анализ современной архивоведческой библиографии в Республике Беларусь (2009)
Тасиц Наталия. - Теоретические аспекты разработки Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ (2009)
Артамонова Світлана. - Національні стандарти з архівної та бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних процесів у діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ, Одинока Лініна. (2009)
Бойко Галина. - Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві (2009)
Патик В. - Проблеми архівознавства у науковій творчості В. І. Стрельського (2009)
Валявко Ірина. - Архівна спадщина Дмитра Чижевського як одне з джерел написання його інтелектуальної біографії: методологічні проблеми та завдання (2009)
Селіверстова Катерина. - Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту (2009)
Ковтун Марина. - Питання архівознавства на сторінках журналу "Архіви України" (2009)
Зозуля Світлана. - Термінологічна лексикографія в архівознавстві (2009)
Купченко Віра. - Напрями та форми науково-методичної роботи з комплектування державного архіву (2009)
Мага Ірина. - Архівний менеджмент: до питання рейтингування державних архівів (2009)
Иванова Ольга. - Проблема разграничения понятий в архивоведении (на примере дефиниций комплексов документов личного происхождения) (2009)
Леміш Н. - Документи з проходження державної служби особовим складом адміністративних установ Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) (2009)
Палеха Юрій. - Класифікування кадрових документів (2009)
Лебедева В. - Гомельская городская директория (декабрь 1918 – январь 1919) (2009)
Кучерепа Микола. - Історія Волині міжвоєнного періоду в документах Державного архіву Волинської області (2009)
Тельвак Віталій. - Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття (2009)
Ємчук Оксана. - Праці українських науковців про життя та діяльність С. І. Маслова (2009)
Зворський Сергій. - І в Естонії є частка України (2009)
Монько Тетяна. - Перше універсальне архівознавче видання (2009)
Коваль Оксана. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (Київ, 14–15 травня 2009 р.) (2009)
Артамонова Світлана. - Про реалізацію наукового проекту "Українська архівна енциклопедія" (2009)
Гика Володимир. - Нове видання Державного архіву Волинської області (2009)
Зворський Сергій. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка подій (2005 – липень 2009 рр.) (2009)
Макієнко Олексій. - Організація архівної справи в зем­ствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Ляшенко В. - Порівняльний та статистичний аналіз користування архівними документами в читальному залі ЦДІАК України (2010)
Серга Жанна. - Архівна справа в Києві в 1930-х рр. (за документами Державного архіву міста Києва) (2010)
Вінтонів Христина. - Внесок українських та іноземних дослідниківу вивчення архівної україніки в Канаді (2010)
Ворожко Валерій. - Стан розсекречування архівних документів у сучасній Україні, Пащенко Оксана. (2010)
Матвійчук Олександра. - Колізія між правом доступу до архівних документів та правом на приватність (2010)
Володіна Олена. - Дослідження властивостей штемпельних фарб для маркування документів із паперовими носіями (2010)
Зозуля Світлана. - До питання унормування архівної термінології (2010)
Кулешов Сергій. - Проект "Концепції перегляду структури та змісту Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД, ДК 010-98)", Загорецька Олена. (2010)
Леміш Н. - Процес уніфікації назв реєстраційних форм документів в адміністративних установах Чернігівської губернії (друга пол. XVIII – перша пол. ХІХ ст.) (2010)
Горєва В. - Дослідницька діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних документознавчих досліджень (2010)
Палеха Юрій. - Шляхи розвитку науки про документ (2010)
Слизький Антон. - Оперативні службові та архівні документи як джерела соціально значущої інформації: сутність, види, проблеми організації роботи (2010)
Лаба Оксана. - З досвіду впровадження електронного діловодства на підприємстві ВАТ "Івано-Франківське опас-12699" (2010)
Ковтанюк Юрій. - До питання про зберігання електронних документів у державних архівах (2010)
Татарчук Віталій. - Архівні джерела з історії становлення та розвитку авіаційного наукового напряму в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2010)
Кашуба Ольга. - Структура та функції Головліту в Українській РСР у 50–90-х рр. ХХ ст. (2010)
Коник Юлія. - Планово-звітна документація губернської межової служби Півдня України в останній третині XVIIІ – першій третині ХІХ ст. (2010)
Лазурко Лідія. - Польське Історичне товариство у Львові та його часопис (2010)
Батанова Т. - Дослідження історії єврейських партій в Українській Центральній Раді: історіографічний аспект (2010)
Нікітенко Надія. - Датування "Слова" митрополита Іларіона в контекстіновітніх досліджень Софії Київської (2010)
Срібняк Ігор. - Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин) (2010)
Пиріг Руслан. - Відлуння старого міфу: чи був майор Гассе великим герцогом Гессенським? (2010)
Томазов Валерій. - Пантелій Амвросійович Маврогордато та його родина: до історії роду Маврогордато на Півдні України (генеалогічний нарис) (2010)
Гриневич Тарас. - Кревська унія в дискусіях польських істориків міжвоєнного часу (2010)
Лин Д. - Социо-демографические характеристики украинского меньшинства в составе населения Беларуси, Лебедева В. (2010)
Стрішенець Н. - "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю (2010)
Тельвак Віталій. - Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок ХХ ст.) (2010)
Палієнко Марина. - Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині (2010)
Майстренко Анжела. - Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України (2007–2009 рр.) (2010)
Делеган Михайло. - Джерельна база сучасної урбаністики: перспективи дослідження міських поселень Закарпаття (нотатки з XVII Міжнародної конференції в Ніредьгазі, Угорська Республіка) (2010)
Привітання Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург ветеранам і учасникам Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги (2010)
Лисенко О. Є. - Деякі проблеми джерельного забезпечення досліджень історії України періоду Другої світової війни (2010)
Себта Тетяна Миколаївна. - Документальні фонди німецької окупаційної влади 1941–1944 рр. у державних архівах України: аналіз інформаційного потенціалу (2010)
Боряк Тетяна Геннадіївна. - Початок оперативної розробки "Празького архіву”: (1945–1946) (2010)
Адамушко Володимир Іванович. - Велика Вітчизняна війна в публікаційній діяльності державної архівної служби Республіки Білорусь (2010)
Гика Володимир Миколайович. - Партизанська боротьба на Волині як складова народного опору у Великій Вітчизняній війні (2010)
Пустовіт Тарас Павлович. - Документи Державного архіву Полтавської області про участь місцевих військових формувань у бойових діях у серпні–вересні 1941 р. на території Полтавської області (2010)
Алєксєєнко Анна Олександрівна. - Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., Балишев Марат Артурович. (2010)
Власенко Світлана Іванівна. - Нацистський апарат управління сільським господарством військової зони України (1941–1943 рр.) (2010)
Пащенко Оксана Борисівна. - Участь державних архівів у Гуманітарному проекті "Радянські і німецькі військовополонені та інтерновані. Вивчення питань історії Другої світової війни і повоєнного періоду” (на прикладі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2010)
Слободянюк Петро Якович. - Єврейські жертви на Поділлі в роки Другої світової війни (2010)
Авакян В. Р. - Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., квітень) (2010)
Петро Тронько (2010)
Євген Березняк (2010)
Ігор Юхновський (2010)
Юрій Рибчинський (2010)
Легасова Л. В. - Непрочитані листи 1941 року – унікальний джерельний комплекс (2010)
Кашеварова Наталія Григорівна. - Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945) (2010)
Паніван Ганна Михайлівна. - Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Одеської області (2010)
Бєлая Ольга Миколаївна. - Маловідоме джерело вивчення долі рядових солдатів Великої Вітчизняної війни (2010)
Славинська Ірина Михайлівна. - Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (до 65-ї річниці Перемоги) (2010)
Скрипка Леонід Вікторович. - Поезії Ліни Костенко 1944–1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України), Шепелюк Василь Миколайович. (2010)
Славинська Ірина Михайлівна. - Така щаслива доля - служити Батьківщині (до 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба (1920–1995) (2010)
Прилепішева Юлія Анатоліївна. - Міжнародна наукова конференція "Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги)” (2010)
Смолярчук Надія Олександрівна. - Ювілейна виставка "Війна і Перемога в історичній пам’яті українського народу” (2010)
Ларіна Н. А. - Донеччина у роки Великої Вітчизняної війни: огляд виставкової діяльності (2010)
Міщанчук Людмила Борисівна. - Краєзнавча конференція учнівської молоді "Шляхом подвигу і слави” (2010)
Левченко Л. Л. - Поповнення фондів Державного архіву Миколаївської області документами з історії Другої світової війни, Мельник Марина Олександрівна. (2010)
Колесник Ольга Анатоліївна. - Документальний фільм про долю людини в часи війни (2010)
Матющенко Світлана Петрівна. - Людина на тлі епохи (2010)
Легасова Л. В. - Нове видання з історії радянського партизанського руху (2010)
Журба Олег Іванович. - Збірник документів про наслідки фашистської окупації в Дніпропетровській області (2010)
Шугальова Інна Михайлівна. - Наукове видання щоденників очевидців німецької неволі (2010)
Московченко Н. - Правові засади розвитку архівної справи в Україні (1919-1932 рр.) (2004)
Палієнко М. - Український національний музей-архів у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності (2004)
Папакін Г. - Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. (2004)
Діденко Л. - Документальна фондова колекція Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень (2004)
Юдіна Л. - Відділ рідкісних книг та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: з історії комплектування (2004)
Кисельова А. - Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: структура, наповнення, моніторинг (2004)
Ємельянова Т. - Використання архівної інформації кінодокументів періоду Другої світової війни у ЦДКФФДА України імені Г. С. Пшеничного (2004)
Прись Т. - Науково-методична робота архівних установ УРСР у повоєнні роки: проблеми, здобутки (2004)
Андрієвська Л. - Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України, Бездрабко В., Зворський С., Климова К., та ін. (2004)
Христова Н. - Грошова оцінка документів Національного архівного фонду України (2004)
Драгомірова Л. - Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу Основних правил роботи державних архівів України) (2004)
Сельченкова С. - Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: організаційно-методичний аспект (2004)
Матяш І. - Архів у техногенному суспільстві: загрози і шляхи їх подолання (2004)
Старовойтенко І. - Листи Л. Жебуньова до Є. Чикаленка (1907-1914 рр.) як джерело дослідження історії української щоденної газети "Рада" (2004)
Киридон А. - Документи "Окремої папки" ЦК КП(б)У як джерело з історії політики радянської влади щодо релігії і церкви (2004)
Винокурова Ф. - Архівна колекція "Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ" Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації (2004)
Кулешов С. - З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930-х роках (2004)
Палеха Ю. - Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців (2004)
Антоненко І. - Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489 "Інформація та документація. - Управління документацією" (2004)
Загорецька О. - Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950-1980-х рр. (2004)
Батрак А. - Висвітлення проблем документознавства на сторінках періодичних видань Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (2004)
Каран Д. - Діяльність Постійної Комісії для складання біографічного словника українських діячів в контексті епістолярної спадщини К. В. Харламповича (2004)
Коваленко О. - З історії архіву Чернігівської духовної консисторії, Гейда Ольга. (2004)
Преловська І. - Нововиявлені архівні документи з історії І Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року (2004)
Потильчак О. - Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази (2004)
Ульяновський В. - Бібліотека "знань" і технологія праці Володимира Іконнікова (2004)
Приходько Л. - Олександр Грушевський - дослідник історії України (2004)
Павловська Н. - Вплив О. С. Лаппо-Данилевського на формування світоглядних та наукових поглядів В. І. Веретенникова (2004)
Волкотруб Г. - До джерельної бази української біоісторіографії (особовий фонд П. В. Клименка) (2004)
Крячок М. - П. О. Корсаков - російський письменник, перекладач, перший цензор поетичних творів Т. Г. Шевченка (2004)
Іванюк О. - Етнічний склад населення міст України наприкінці XIX ст.: стан і перспективи дослідження проблеми (2004)
Ігнатьєва І. - Відображення виходу євреїв з Єгипту в біблійних та античних джерелах (2004)
Зворський С. - Перший рік діяльності спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в УНДІАСД (2004)
Прилепішева Юлія Анатоліївна. - Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2010)
Матяш Ірина Борисівна. - Основні поняття архівознавства (2010)
Папакін Артем Георгійович. - Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь (2010)
Томазов Валерій В’ячеславович. - Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка (2010)
Казімірова Ірина Олександрівна. - З досвіду оцифровування кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, Ємельянова Тетяна Олександрівна. (2010)
Петришак Богдана Ігорівна. - До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура призначення та присяги (2010)
Ольга Богомолець (2010)
Євген Станкович (2010)
Михайло Захаревич (2010)
Павло Кривонос (2010)
Микола Петровський: "Особисто, конфіденційно" (2010)
Климович Наталія Миколаївна. - Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2010)
Мягкий Ігор Миколайович. - Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у документах ЦДАВО України (2010)
Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Підготувала О. Б. Вовк (2010)
Декларація про державний суверенітет України. Підготувала Н. В. Маковська (2010)
Білоусова Лілія Григорівна. - Національний архів Непалу (2010)
Мельник Ростислав Ігоревич. - Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект (2010)
Надольська Валентина Василівна. - Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз (2010)
Артамонова Світлана Сімсонівна. - "Отечественные архивы": аналітичний огляд (2006–2009 рр.) (2010)
Войцехівська І. Н. - Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження), Патик В. В. (2010)
Делеган Михайло Васильович. - Ніколаус Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 145-річчя від дня народження) (2010)
Осередчук Ольга Анатоліївна. - Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету (2010)
Кугай Віталій Йосипович. - Поповнення архівного фонду Скоропадських (2010)
Лісовська Є. І. - Міжнародна конференція "Кадастрові карти Центральної Європи" (2010)
Куташі Олена Йосипівна. - Підписання договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини (2010)
Клід Галина. - Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 2008 в Едмонтоні (2010)
Куделко Сергій Михайлович. - Видання про автографи видатних особистостей (2010)
Машкін Олександр Миколайович. - Нове дослідження з історії російської культури Криму (2010)
Березін Сергій Євгенович. - Книга про афганське та чорнобильське випробування (2010)
Жмундуляк Дмитро Дмитрович. - Новий навчальний посібник "Україна в міжнародних організаціях" (2010)
Одинока Лініна Павлівна. - Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень, Артамонова Світлана Сімсонівна., Майстренко Анжела Андріївна., Романовський Ростислав Володимирович. (2010)
Коваль Оксана Михайлівна. - Ювілей Сергія Кулешова (2010)
Бондар Віталій Олександрович. - Олександру Тедєєву – 50 (2010)
Кравченко О. В. - Національний культурний простір як ідентифікаційна модель (2010)
Шейко В. М. - Історико-культурологічні аспекти української літератури (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) (2010)
Щедрін А. Т. - Соціокультурні виміри становлення нанотехнології: техніко-технологічні аспекти (2010)
Лиман С. І. - Історія середніх віків у творчості професора Київської духовної академії Василя Федоровича Певницького (1832-1911) (2010)
Романовський В. С. - Документи Державного архіву Харківської області як джерела з історії розвитку пам’яткознавства в ХІХ — на початку ХХ ст. (2010)
Бабкова Н. В. - Семіотичне значення литавр у різних народів світу (2010)
Робак І. Ю. - Соціальне становище лікарської спільноти Харкова у 20-х рр. ХХ ст., Демочко Г. Л. (2010)
Барабанова Н. Р. - Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення (2010)
Афенченко Г. В. - Формування відносин у суспільстві за допомогою масових комунікацій (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційні технології як засіб забезпечення комунікацій у державному управлінні (2010)
Колесникова Т. О. - Формування інформаційного образу регіону як наслідок інтеграції інформаційних ресурсів (2010)
Колбіна Т. В. - Сутність міжкультурної комунікації як особливої форми соціальної взаємодії представників різних культур (2010)
Балаклицький М. А. - Сегментація аудиторії протестантських мас-медіа України (2010)
Блавацький С. Р. - Газетні слогани: компаративний дискурс-аналіз (на прикладі британської та української якісної преси), Кучерова О. О. (2010)
Малютіна О. К. - Харківські кадетські періодичні видання про політичний устрій держави й установчі збори (2010)
Колісник О. М. - Інтернет-газета як вид мережевого видання (2010)
Вергунов В. А. - Репертуар статей журналу "Вісті Харківського сільськогосподарського інституту імені тов. Раковського" (1925–1929 ) як інформаційний ресурс для вивчення історії аграрної науки та освіти в Україні (2010)
Булах Т. Д. - Мистецтво написання рекламних текстів (2010)
Кобєлєв О. М. - Інформаційна аналітика в бібліотекознавстві (2010)
Дурєєва Т. А. - Формування професійної свідомості бібліотечного фахівця як умова ефективної адаптації комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності (2010)
Литвиненко О. О. - Концептуалізація поняття "мультимедіа" на основі соціокомунікативного підходу (2010)
Мухамед’яров Н. Н. - Інтеграція Інтернет-ресурсів у систему бібліотечно-інформаційного забезпечення здорового способу життя (2010)
Васильченко М. М. - Інформатизація архіву як соціально-комунікаційної структури (2010)
Жукова В. П. - Вплив чинників на професійно-діяльнісне середовище бібліотеки (2010)
Пасмор Ю. В. - Інформаційні потреби науковців у галузі права в контексті соціальних комунікацій (2010)
Грабар Н. Г. - Бібліотечне спілкування в системі бібліотечної діяльності (2010)
Дмитренко Т. О. - Процеси диференціації й інтеграції наук як умови виникнення педагогіки вищої школи в другій половині ХХ ст. (2010)
Караман О. Л. - Філософські основи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими (2010)
Василенко Н. А. - Вплив комп’ютерних ігор на формування аддиктивної поведінки підлітка (2010)
Зубова О. С. - Соціокультурні умови трансформації сімейного виховання в добу інформаційного суспільства (2010)
Рижанова А. О. - С. Т. Шацький — засновник вітчизняної соціальної педагогіки (2010)
Аніщенко А. П. - Формування відкритого соціально-виховного середовища "школа-територіальна громада" як умова ефективної соціалізації школярів у територіальній громаді (2010)
Швець Т. Е. - Підвищення ефективності громадянської соціалізації старшокласників у позакласній діяльності (2010)
Пелих М. І. - Педагогічні умови забезпечення міцності знань підлітків у процесі навчання (2010)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури на шляху реформування: стан та перспективи (2009/2010–2010/2011 навч. рр.) (2011)
Кравченко О. В. - Етнічна динаміка та проблема просторового структурування культурних ідентичностей в україні (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2011)
Чорний Д. М. - Преса Харкова в політичному житті міста та губернії в другій половині 1906 — на початку 1907 рр. (2011)
Лиман С. І. - Історія середньовічної церкви в навчальних курсах й наукових працях професора харківського університету Амфіана Степановича Лебедєва (1833–1910 рр.) (2011)
Потрашков С. В. - Радянський Союз і балканські проекти У. Черчілля в 1942–1944 рр. (2011)
Калініченко В. В. - Інститут громади в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917–1930 рр.) (2011)
Бірьова О. Ю. - Паркове мистецтво Слобожанщини (2011)
Плахтій І. С. - "Комуністичні експерименти" радянського режиму в соціальній сфері в Харкові в 1918–1920 рр. (2011)
Шалашна Н. М. - Національна своєрідність київської ікони середини XVII ст. та її догматичне обґрунтування богословами Києво-Могилянського колегіуму (2011)
Степанов В. Ю. - Держава як основний суб’єкт системи масових політичних комунікацій (2011)
Шемаєва Г. В. - Передумови зародження системи наукової комунікації (2011)
Швидка О. Б. - Розвиток і становлення методів дослідження еволюції комунікаційного середовища (2011)
Соляник А. А. - Підготовка фахівців для книжкової галузі україни: традиції та новації (2011)
Апшай Н. І. - Інформаційне середовище ВНЗ як результат інформатизації (2011)
Глазунова Л. В. - Вища школа в соціально-комунікаційний інфраструктурі сучасного вітчизняного бібліографознавства (2011)
Митровка Я. Ю. - Формування професійної комунікації бібліотекарів як умова ефективного розвитку бібліотек України (2011)
Васильченко М. М. - Електронні ресурси обласних державних архівів України в мережі інтернет: стан і перспективи розвитку в сучасному соціально-комунікаційному середовищі (2011)
Кобєлєв О. М. - Кількісні методи аналізу публікацій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек (2011)
Дмитренко Т. О. - Вплив кібернетики на формування наукового апарату гуманітарних наук (концептуальні засади), Яресько К. В. (2011)
Мухамед'яров Н. Н. - Соціальне партнерство — інноваційний напрям взаємодії бібліотеки в соціокомунікаційному просторі здорового способу життя (2011)
Жукова В. П. - Ігровий метод навчання творчої діяльності в бібліотеці (2011)
Коваленко І. П. - Методичні аспекти розробки моделі правової культури (2011)
Литвиненко О. О. - Мультимедійне середовище: сутність та структура (2011)
Маркова В. А. - Прогноз щодо майбутнього книги (2011)
Стрілець Н. О. - Електронний архів у бібліотеці: проблеми та можливості використання (2011)
Тишевська-Шапошник О. В. - Соціально-комунікативні процеси у сфері туристичних послуг (2011)
Філіпова Л. Я. - Еволюційні тенденції застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі США, Олійник О. О. (2011)
Вахнован В. Ю. - Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг (2011)
Божко Л. Д. - Інтернет як засіб соціальних комунікацій у туризмі (2011)
Аніщенко А. П. - Територіальна громада — середовище для соціального загартування старшокласників (2011)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна сутність дозвілля: методологічний аналіз (2011)
Проскурняк О. І. - Театральне мистецтво як засіб формування комунікативної культури учнів зі зниженим інтелектуальним розвитком (2011)
Хендрик О. Ю. - Критерії соціальності студентів мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Асєєв Г. Г. - Дослідження компоненти документного забезпечення медичної науки: соціально-комунікаційний підхід (2011)
Зворський Сергій. - Життєвий шлях ювіляра (2011)
Новохатський Костянтин. - Він залишився з архівами (враження, перевірене часом) (2011)
Кулешов Сергій. - Слово про ювіляра (2011)
Приходько Людмила. - Історіографія проблемних питань поняття "архівний фонд" у зарубіжному архівознавстві другої половини ХХ ст. (2011)
Палієнко Марина. - Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація (2011)
Срібняк Ігор. - Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації (2011)
Володіна Олена. - З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами (2011)
Кулешов Сергій. - Поняття загального документознавства в класичному документознавстві: спроба сучасного трактування (2011)
Бездрабко Валентина. - До історії формування документознавства в Російській імперії (2011)
Ковтанюк Юрій. - Теоретичні засади електронного документознавства як спеціального наукового напряму в документознавстві (2011)
Нікітенко Н. - Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204), Корнієнко В. (2011)
Сидорчук Таїса. - Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) (2011)
"Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999–2009, Вип. 1–10). Систематичний покаж чик змісту (упорядник Ростислав Романовський). (Упоряд. Романовський Р.) (2011)
Гаранін Олександр. - Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з організації використання документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми "Архівні зібрання України" (2011)
Боряк Тетяна. - Празький архів у ЦДАВО України: проблеми обрахунків кількісних параметрів (2011)
Бондарчук Вікторія. - Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини (2011)
Слизький Антон. - Архівні документи як джерела соціально значущої інформації (2011)
Морозов Віталій. - Внесок дворянства Лівобережної України у становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду (2011)
Ляшенко В. - Поняттєвий апарат з організації використання архівної інформації та користування архівними документами (2011)
Гаращук Тетяна. - Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2011)
Бойко Віта. - Сутність та способи уніфікації текстів управлінських документів (2011)
Лаба Оксана. - Електронне діловодство: проблеми та перспективи розвитку (2011)
Саранча Віктор. - Документаційне забезпечення призовів новобранців під час Першої світової війни (за матеріалами Полтавської губернії) (2011)
Коник Юлія. - Участь працівників губернської межової служби півдня України у шляховому будівництві та сфері містобудування й архітектури (остання третина XVIIІ – перша третина ХІХ ст.) (2011)
Соловка Любов. - Катастрофа єврейських громад Галичини (1941–1944 рр.): джерела до її вивчення у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2011)
Власенко Валерій. - Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії (до 85-річчя від дня проведення) (2011)
Купченко Віра. - Політика державної влади колишнього Союзу РСР стосовно церкви (1946–1984 рр.) (2011)
Горєва В. - Еволюція поняття "інформологія" в документознавчому контексті (2011)
Шипко Людмила. - Краєзнавчі дослідження Михайла Миколайовича Бережкова (2011)
Іваницька С. - Українська легально-народницька політична еліта кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічні та археографічні аспекти проблеми (2011)
Вітаємо з 60-літтям Ганну Кирилівну Волкотруб (2011)
Пам’яті Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Прощальне слово про Олександра Георгійовича Мітюкова (2011)
Лист-вибачення (2011)
Матяш Ірина Борисівна. - Специфічні принципи і методи архівознавства (2010)
Кочеркевич Ярина Олегівна. - Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз (2010)
Овчар Ірина Володимирівна. - Форми і методи забезпечення антикорупційної політики України (на прикладі діяльності Державного комітету архівів України) (2010)
Клименко Тетяна Анатоліївна. - Виконання соціально-правових запитів Державним архівом Черкаської області: аналіз сучасних підходів (2010)
Доліновський Володимир Іванович. - Формування особового складу працівників Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) (2010)
Трибуцька Олена Анатоліївна. - Державному архіву Кіровоградської області – 85 років (2010)
Геннадій Удовенко (2010)
Володимир Яворівський (2010)
Сергій Тримбач (2010)
Бондар Віталій Олександрович. - Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело, Козлова Ірина Валентинівна. (2010)
Смірнова Валентина Ігорівна. - Колекція підпільної партизанської преси України 1941–1944 рр. (2010)
Сахневич Юлія Анатоліївна. - Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження) (2010)
Батрак Лариса Володимирівна. - Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України) (2010)
Бєлая Ольга Миколаївна. - Метричний запис про народження та хрещення Катерини Білокур (до 110-річчя від дня народження народної художниці України) (2010)
Матющенко Світлана Петрівна. - До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Надольська Валентина Василівна. - Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан (2010)
Маковська Наталія Василівна. - Нова епоха – нові архіви? CITRA-2010: післямова (2010)
Аксьом Алла Андріївна. - Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького) (2010)
Якобчук Надія Олександрівна. - Іван Каманін – подвижник української історичної науки (до 160-річчя від дня народження) (2010)
Ємчук Оксана Ігорівна. - Сергій Маслов – учений і педагог (до 130-річчя від дня народження) (2010)
Любарська Л. В. - Людина і митець Опанас Заливаха (до 85-річчя від дня народження художника) (2010)
Топішко Ніна Олександрівна. - Міжвідомча розширена нарада з питань дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного архівного фонду України аудіовізуальними документами та забезпечення їх збереження (2010)
Берковський Владислав Георгійович. - Зустріч українських і чеських архівістів (8–12 вересня 2010 р.) (2010)
Косенко Олена Володимирівна. - Науково-практичний семінар "Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів”, Бойко Віта Федорівна., Андрієвська Лариса Вікторіна. (2010)
Климович Наталія Миколаївна. - Нове надходження до архівної скарбниці (2010)
Юдіна Лариса Миколаївна. - Участь Державного архіву Харківської області у відзначенні пам’ятних дат, присвячених Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.) (2010)
Смольський Ігор Романович. - Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького (2010)
Мельник Ростислав Ігорович. - Перша конференція архівів слов’янських країн (2010)
Железняк Микола Григорович. - Від ЕУ – до ЕСУ (2010)
Палієнко Марина Геннадіївна. - Нове видання з історії української еміграції (2010)
Корольов Геннадій Олександрович. - Наукове дослідження революційних процесів у Західній Україні в 1918–1923 рр. (2010)
Прилепішева Юлія Анатоліївна. - Спільне українсько-польське видання "Архівна спадщина у співпраці Польщі і України” (2010)
Патриляк Іван Казимирович. - Війна в тилу ворога очима партизанських командирів (2010)
Христова Наталія Миколаївна. - Архівна евристика: практичні аспекти (2010)
Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації. Укладачі: Р. В. Романовський, С. Л. Зворський, Л. П. Одинока (2010)
Мельник Ганна Олексіївна. - Зимовий бал Тетяни Клименко (2010)
Вовк Оксана Борисівна. - Покликання і пристрасть Віктора Страшка (2010)
Шейко В. М. - Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2011)
Малиновська Н. М. - Внесок А. П. Ковалівського у вивчення життя і творчості Г. С. Сковороди (2011)
Романовський В. С. - Культурна спадщина в класифікаційних схемах українського пам’яткознавства й історичного джерелознавства (2011)
Лиман С. І. - Історія Першого Болгарського царства в працях та навчальних курсах дослідників України (XIX — початок XX ст.) (2011)
Тортіка О. О. - Хозаро-Єврейські документи X ст. як джерело з історії Північно-Західної Хазарії (2011)
Шейко В. М. - Харківська бібліотечна наукова школа: історико-генетичний вимір, Кушнаренко Н. М., Соляник А. А. (2011)
Березюк Н. М. - Велике бачиться на відстані (до 150-річчя К. І. Рубинського — фундатора харківської школи бібліотекознавства) (2011)
Мар’їна О. Ю. - Кафедра бібліотекознавства та соціальних комунікацій: до ювілею харківських бібліотекознавців, Давидова І. О. (2011)
Шемаєва Г. В. - Наукова діяльність кафедри бібліотекознавства Харківської державної академії культури: історичний аспект (2011)
Васильченко М. П. - Основні етапи розвитку харківської наукової школи бібліотечного фондознавства, Кушнаренко Н. М., Соляник А. А. (2011)
Сєдих В. В. - Внесок викладачів ХДАК у розвиток бібліотечного каталогознавства (2011)
Тодорова Є. М. - Харківська бібліографознавча школа: внесок у розвиток українського бібліографознавства (2011)
Низовий М. А. - Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901–1917 рр.) (2011)
Лосієвський І. Я. - Бібліографічна діяльність Н. Ф. Колосової у ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2011)
Барабаш С. І. - Адвокація бібліотек: мета, структура, основні напрями діяльності (2011)
Печена А. В. - До становлення масової роботи вітчизняних бібліотек: суспільно-історичний аспект (2011)
Апшай М. В. - Регіональні напрями діяльності бібліотек (2011)
Назаровець С. А. - Цитат-аналіз бібліотекознавчих веб-публікацій як об’єктів зберігання репозитаріів ВНЗ України (2011)
Жукова В. П. - Елементи професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2011)
Кунанець Н. Е. - "Бібліотечна справа на Західноукраїнських землях": консолідований інформаційний продукт (2011)
Лесюк О. В. - Бібліотеки митних закладів освіти як центри інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи (2011)
Ржевцева Н. Л. - Аналіз публікацій міжнародної конференції КриМіКо (1991–2009 рр.) (2011)
Абрамов О. М. - Про можливості застосування портальної технології sharepoint у запровадженні електронного документообігу й дистанційної освіти (2011)
Бойцов Є. С. - Адаптація телевізійного контенту в середовищі інтернет (2011)
Бакуменко Л. Г. - Поняття інституціональний репозитарій: термінологічний підхід (2011)
Лебедюк О. О. - Забезпечення інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ у процесі науково-дослідницької роботи (2011)
Демчина Л. І. - Спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" у контексті ступеневої освіти (2011)
Пічугіна Ю. О. - Цензура в соціально-комунікаційних каналах (огляд публікацій) (2011)
Біличенко О. Л. - Художня література в подоланні культурно-інформаційної нерівності в добу постмодернізму (соціокомунікаційний аспект) (2011)
Коханова І. О. - Харківська наукова документологічна школа (2011)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні основи процесу пізнання педагогічних об’єктів, Яресько К. В. (2011)
Проскурняк О. І. - Психолого-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин серед підлітків зі зниженим інтелектуальним розвитком (2011)
Юрченко Л. І. - Філософський спосіб життя в сучасному просторі культури (2011)
Потрашков С. В. - Болгарія від правління Болгарського Землеробського Народного Союзу (БЗНС) до встановлення режиму особистої влади Бориса ІІІ — сучасний погляд з України (2011)
Ляхоцький В. - Основні напрями діяльності Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (1996)
Климова К. - Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку (1996)
Данильченко Г. - Архіви Дніпропетровщини: історія та сучасність, проблеми та рішення (до 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області), Брагімова Т., Коновалова Т., Мешков Д., Садовська О. (1996)
Делеган М. - Проблеми реституції архівних документів Закарпаття (1996)
Матяш І. - "Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників" (Українська архівна періодика 20-30-х років) (1996)
Калакура Я. - Архівознавство: наука чи система наукових знань? (1996)
Царьова Н. - Науково-технічне опрацювання документів на пергаменті: роздуми та рекомендації (1996)
Папакін Г. - Розробка теоретичних питань української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УРСР (1929-1930 рр.) (1996)
Киструська Н. - Підприємницька діяльність та її вплив на здійснення технічної модернізації промисловості і транспорту України у другій половині ХХ ст. (спроба огляду документальної інформації) (1996)
Кулешов С. - Документальні джерела наукової інформації як об'єкт дослідження інформатики (1996)
Ларін М. - Основні етапи розвитку діловодства в Росії (1996)
Шандра Валентина. - До історії Київського генерал-губернаторства. Настанови Д. Г. Бібікова (1996)
Резнікова Вікторія. - З історії митної справи в Україні: ілюстрація науково-інформаційного забезпечення в Держархіві Харківської області, Пікіна Валентина. (1996)
Довганич Омелян. - Унакальна колекція архівних документів (1996)
Задніпровський Олександр. - Церковно-парафіяльний літопис Богородицької церкви (1897-1926 рр.), Задніпровська Любов. (1996)
Ляхоцький В. - Невідомі документи про життя Івана Огієнка (на матеріалах фонду Українського державного університету у м. Кам'янець-Подільському) (1996)
Войцехівська Ірина. - Архівознавство у науковому доробку Володимира Іконникова (1996)
Антоненко Ірина. - Організація архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (1996)
Коваленко Олександр. - Невідома праця Павла Федоренка "Архіви Чернігівського шляхенства" (1996)
Пиріг Руслан. - З епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка: листи до Євгена Вирового, Бурім Дмитро. (1996)
Варшавчик Марко. - Боряк Г.В. Національна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка": Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / Національна Академія наук України. Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського ; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. - Київ, 1995. - 354 с. (1996)
Гуртовенко Тамара. - "Константи" - архівістам (1996)
Корогод Л. - Новий напрям в сучасному грушевськознавстві (1996)
Сендик Захарій. - Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження (1997)
Дубровіна Л. - Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку, Степченко О. (1997)
Метальникова Надія. - Проблеми комплектування архівів фондами громадських об'єднань у сучасній Україні (із досвіду роботи Держархіву Донецької області) (1997)
Кисельов Ігор. - Про автоматизовану інформаційну систему архіва (1997)
Акулов Михайло. - Архівно-слідчі справи репресованих (20-ті - 50-ті рр.) як історичне джерело: методика використання, Гранкіна Ольга., Омельчук Дмитро. (1997)
Качановська Лідія. - Використання органокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних матеріалах, Овчаренко Федір., Шурубура Анатолій. (1997)
Банасюкевич Вячеслав. - Научные разработки Всероссийского научно-исседовательского института документоведения и архивного дела в области обеспечения сохранности документов, Привалов Владимир. (1997)
Ляхоцький В. - Бібліографічна спадщина Івана Огієнка (1997)
Стрільчук Людмила. - До питання про джерела вивчення третьої хвилі української еміграції (1997)
Коваль Т. - Дослідження історії розвитку журнальної періодики 20-х років за документами державних архівів України (1997)
Марченко Н. - Попередній підсумок архівної та бібліотечної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917 - 1923 рр.) (1997)
Кулешов Сергій. - Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу "Загальні поняття" ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення") (1997)
Борисевич Сергій. - Історія Державного архіву Хмельницької області: хроніка 20-х років (1997)
Непомнящий Андрій. - "Україніка" за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія (1997)
Малиновський Борис. - Дані про дислокацію австро-угорських та німецьких військ в Україні (1918 р.) у документах державних установ УНР та Української Держави (1997)
Лейбфрейд О. - Про деякі знахідки з історії містобудування та архітектури Харкова у фондах Державного архіву Харківської області (1997)
Пастушенко Тетяна. - Доля українських остарбайтерів у документах фондового зібрання Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", Шевченко Марина. (1997)
Матяш Ірина. - Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (до 120-ліття від дня народження О. С. Грушевського) (1997)
Коваль Оксана. - Вадим Львович Модзалевський (до 115-ої річниці від дня народження) (1997)
Бутич Іван. - Семен Данилович Пількевич (до 100-ліття від дня народження) (1997)
Христова Наталя. - Інститут архівної науки у Маріборі (1997)
Селіверстова Катерина. - До проблеми впровадження у практику ISAD(G)-1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем (1997)
Киструська Ніна. - Маловідомий документ із історії гірничої промисловості Донбасу (1997)
Мацюк Орест. - Нове слово в українській історичній науці (1997)
Шаталіна Євгенія. - Дослідження історичної правди нашої минувшини (1997)
Шейко В. М. - Літературно-художні об’єднання України в роки незалежності (2012)
Плахтій І. С. - Меценати слобідської України — благодійники рідного краю (2012)
Малютіна О. К. - Харківська кадетська газета "Накануне" про аграрно-селянське питання в І Державній думі (2012)
Калініченко В. В. - Сучасна західна історіографія інституту земельної громади в доколгоспному селі (1917–1930 рр.) (2012)
Бірьова О. Ю. - Ретроспективний огляд садибних церков Слобожанщини (2012)
Лосінська С. В. - Історична еволюція та сучасні тенденції розвитку музеїв авіації і космонавтики в Україні (2012)
Швидка О. Б. - Комунікаційне середовище в теорії та практиці формування освітнього простору (2012)
Бобришева О. В. - Сучасна бібліотека в інформаційному просторі: стратегії безпеки (2012)
Шемаєва Г. В. - Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації (2012)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у системі соціального управління (2012)
Тодорова Є. М. - Проблеми впровадження віртуальних бібліотечно-бібліографічних послуг у бібліотеках м. Харків, Шапар О. М. (2012)
Глазунова Л. В. - Жанрово-типологічна структура персонологічних досліджень на сучасному етапі розвитку українського бібліографознавства (2012)
Мухамед’яров Н. Н. - Комунікаційне середовище здорового способу життя: бібліотекознавчий аспект (2012)
Гавриш Н. Б. - Питання адаптації тезауруса MeSH у галузевих бібліотечних системах України (2012)
Ніколаєв Д. В. - Міжнародна взаємодія бібліотек у сучасних умовах розширення єдиного інформаційного простору (2012)
Ткаченко Т. П. - Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій (2012)
Кудлай В. О. - Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства (2012)
Гурбанська А. І. - Соціально-комунікативні та культурологічні проекції естетики літературного шістдесятництва (на матеріалі творчості Бориса Харчука) (2012)
Пономаренко Л. - Суспільна та журналістська мораль в інформаційному глобалізаційному суспільстві (2012)
Біличенко О. Л. - Літературна класика в соціокультурному контексті інформаційного суспільства та системи соціальних комунікацій (2012)
Коваленко І. П. - "Бібліотечне право" як засіб формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційного профілю (2012)
Тишевська-Шапошник О. В. - Комунікативні стратегії як основа розвитку туристичної діяльності (2012)
Гусак О. П. - Етичні аспекти кризової комунікації (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського