Селіверстова К. - До виходу з друку першого українського термінологічного словника з архівної справи, Савченко М. (1998)
Ляхоцький В. - УДНДІАСД: п'ять років наукових досліджень у галузі архіво- і документознавства (1999)
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Хроніка становлення (1994-1999 рр.) (1999)
Видання УДНДІАСД (1999)
Ляхоцький В. - Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.), Селіверстова К. (1999)
Шурубура А. - Нові українські стандарти з організації зберігання документів Національного архівного фонду України (1999)
Калакура Я. - Архівознавство у шевченківському університеті (1999)
Довбищенко М. - До питання про нові напрямки викладацької роботи на кафедрі архівознавства Київського національного університету культури і мистецтв (1999)
Гончарова Н. - Інформаційний менеджмент та підготовка фахівців-архівознавців (1999)
Скрицька Л. - Чи потрібні Україні "радіоактивні" архіви? (До проблеми методики виявлення і відбору документальних пам'яток у Чорнобильській зоні відчуження) (1999)
Володіна О. - Мікробіологічний стан документальних центральних державних архівів України, Шевченко Л., Коваль Е., Шурубура А. (1999)
Ходоровський М. - Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) (1999)
Савченко М. - З історії археографічної практики академічних і архівних установ України повоєнних років (1999)
Скуратівський В. - Біографія як категорія культури. Попередні нотатки (1999)
Качкан В. - "Був невміру совісним і невтомним" (сходинами життєпису Іллі Кокорудза) (1999)
Семистяга В. - Український архівіст Іван Ліщина-Мартиненко (1999)
Кулешов С. - Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку (1999)
Швецова-Водка Г. - Визначення документа в архівознавстві (1999)
Маньковський А. - Модель захищеного документообігу в установі (1999)
Шандра В. - Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1856): структура, штатний розпис, архів (1999)
Бєлий Д. - Статути українських громадських організацій як документальні пам’ятки національно-визвольних змагань на Херсонщині 1917-1918 рр. (1999)
Рева Л. - Робота Комісії давнього українського письменства при ВУАН (1999)
Бажан О. - З історії ЦДАГО України (до 70-річчя заснування) (1999)
Жулинський М. - Архівосховище автографів українського письменства, Гальченко Сергій. (1999)
Пшенніков О. - Державний архів Служби безпеки України (ДА СБУ) (1999)
Платонова Н. - Історія та сучасний стан Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (1999)
Бугера Г. - Галузевий державний архів Міністерства оборони України (1999)
Войцехівська І. - Огляд особового архівного фонду академіка В. Іконникова (1999)
Крячок М. - Пам'ятки Григорія Косинки і Тамари Мороз-Стрілець у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецства України (1999)
Папакін Г. - Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті - початок 40-их років) (1999)
Яненко З. - Особові фонди, втрачені Державним архівом Полтавської області в роки Другої світової війни (1999)
Смірнова В. - Відображення партизанського руху у щоденникових записах його учасників (на основі фондової колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років") (1999)
Пам'яті Ореста Мацюка: Hoc erat in fatis (Так судилося долею) (1999)
Ларін М. - Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи на межі століть (1999)
Федосов В. - Роль Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи у розвитку архівної галузі Республіки Білорусь (1999)
Климова К. - "Инструкція мне о архивариуской должности дана..." (До історії архіву Київської духовної консисторії у XVIII ст.) (1999)
Сергійчук В. - Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві (1999)
Матяш І. - "Надіюся, що ця сторінка з історії архивної справи на Вкраїні буде цікава для фаховців цього діла..." (маловідомий сюжет історіографії архівознавства) (1999)
Чабан М. - Кременецькі сторінки біографії Василя Біднова (за архівними документами) (1999)
Кулешов С. - Нові навчальні видання з документознавства (1999)
Матяш І. - Перший національний білоруський підручник з архівознавства, Новохатський Костянтин. (1999)
Буравченков А. - Знаний і незнаний академік В. Іконников, Стуканов Євген. (1999)
Радько П. - Національні традиції державотворення: концепції, ідеї та реалії (1999)
Рєзнікова В. - Книга, що послужить добрій пам'яті Харківської духовної школи, Куделко Сергій. (1999)
Христова Н. - Архів і особа (1999)
Павлова О. - Пам'яті поета (1999)
Загорецька О. - Ювілей вченого історика-археографа Івана Лукича Бутича (1999)
Федорова Л. - Приклад творчого натхнення (1999)
Крячок М. - Слово про архівіста, що передчасно пішов з життя (1999)
Папакін Г. - Скорочення назв галузевих державних архівів України. Зміни у мережі федеральних архівів Росії (1999)
Список скорочень (1999)
Пиріг Р. - До учасників конференції (вступне слово) (1999)
Кульчицький С. - Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 рр. (1999)
Сохань П. - Досвід та уроки державотворення Гетьманату в контексті сучасності (1999)
Папакін Г. - Павло Скоропадський: постать на тлі епохи (1999)
Копиленко О. - Організація влади та законодавство Української Держави (1999)
Гриценко А. - Спектр основних політичних сил в Україні періоду Гетьманату (1918 р.) (1999)
Яценко В. - Павло Скоропадський та українські патріотичні сили у 1918 р. (1999)
Потульницький В. - Шляхта і консервативна державна ідея в україні у ХІХ-ХХ ст.: проблеми історіографії та історіософії (1999)
Гелей С. - Гетьманат Павла Скоропадського в українській консервативній політичній думці (1999)
Бевз Т. - Українська партія соціалістів-революціонерів у період Гетьманату (1999)
Вєтров Р. - Ставлення до Української Держави українських та російських соціалістичних партій (1999)
Іванько І. - Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст., Колесников К. (1999)
Колесников К. - Ідея монархії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. (1999)
Галушко К. - Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920-1929 рр.: проблеми інтерпретації (1999)
Любовець О. - Партія боротьбистів за часів Української Держави (1999)
Проданюк Ф. - Українська Держава і країни Четвертого союзу: основні напрямки взаємовідносин (1999)
Ремі Й. - Відносини між Україною та Фінляндією в 1918 р., Пилипенко В. (1999)
Борисенко С. - Українсько-російські відносини у квітні-грудні 1918 р. (1999)
Михальченко С. - М. В. Довнар-Запольський у Києві в 1918 р.: взаємини Білоруської Народної Республіки і Української Держави (1999)
Сергійчук В. - Кримська політика гетьмана Павла Скоропадського (1999)
Іванець А. - Кримський вектор політики Павла Скоропадського: новий підхід чи наслідування Центральної Ради? (1999)
Малиновський Б. - Державні службовці Гетьманату та "німці": деякі аспекти сприйняття (1999)
Толокньов І. - Проблема залізничного транспорту в діяльності гетьманського уряду (1999)
Бондар В. - Створення торгово-промислових палат в Українській Державі (на матеріалах Держархіву Запорізької області) (1999)
Гай-Нижник П. - Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. (1999)
Тимощук О. - Боротьба українських та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) (1999)
Загорецька О. - Організація діловодних служб Державного Сенату Української Держави (1999)
Сідак В. - Спецслужби Української Держави (1999)
Машевський О. - Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі культури, науки, мистецтва (1999)
Рева Л. - Культурно-освітні процеси в Українській Державі (1999)
Кравець С. - Українська книжка в 1918 р. (1999)
Маньковська Р. - Музейна справа за часів Гетьманату (1999)
Дубровіна Л. - Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція (1999)
Верстюк В. - Вузлові проблеми вивчення історії Української Держави 1918 р. (1999)
Матяш І. - Модель архівної реформи в Україні 1918 р. (1999)
Рудий Г. - Періодика часів Української Держави про національне мистецтво (1999)
Ляхоцький В. - Діяльність І. І. Огієнка по формування національних університетів (1999)
Горєлов В. - Створення Окремої Сердюцької дивізії як основи українських гвардійських частин (1999)
Вовк Ю. - Організація військових судів за Гетьманату (1999)
Ульяновський В. - Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р.: два церковно-політичні контексти (1999)
Стародуб А. - Організація управління Православної Церкви в україні восени 1918р.: автономія канонічна і фактична (1999)
Ігнатуша О. - Православна церква на Катеринославщині у 1918 р. (1999)
Ярова Г. - Постать гетьмана Павла Скоропадського в експозиції Музею гетьманства (1999)
Терещенко Ю. - Вільгельм Габсбург - Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності, Осташко Т. (1999)
Войцехівська І. - Всеволод Петрів: незнана спадщина (за матеріалами родинного архіву Святослава Петріва в США) (1999)
Крячок М. - Роль М. П. Василенка в культурно-освітній розбудові Української Держави (за документами особового фонду ЦДАМЛМ) (1999)
Непомнящий А. - Українські історики та вивчення Криму в 1918 р. (1999)
Радько П. - Державотворча діяльність українських істориків у гетьманському уряді (за оцінкою П.П. Скоропадського) (1999)
Телячий Ю. - Діяльність М. П. Василенка за спогадами гетьмана (1999)
Приступа С. - Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук (1999)
Дудко О. - Олександр Гнатович Лотоцький: якою бути українській церкві? (1999)
Васьковський Р. - Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? (1999)
Гошуляк А. - Причини антигетьманського повстання під проводом Директорії (1999)
Кентій А. - ОУН та гетьманський рух у 1930-х - на початку 1940-х рр. (1999)
Прилепішева Ю. - Висвітлення діяльності П. П. Скоропадського в документальних збірниках архівних установ України повоєнних років (1999)
Гнатюк С. - Українська зарубіжна історіографія про державний переворот 29 квітня 1918 р. (1999)
Ковальова Н. - Ставлення української адміністрації до гетьманського перевороту (на матеріалах Подільської та Чернігівської губерній) (1999)
Павлишин О. - Зовнішньополітична орієнтація західноукраїнського проводу в 1918 р. (1999)
Чернявська Т. - Період Гетьманату за документами Держархіву Харківської області (1999)
Єсюнін С. - Проскурівський повітовий варто-охоронний курінь (1918 р.) (1999)
Кизименко П. - Легіон українських Січових стрільців на Єлисаветградщині (1999)
Чиркова М. - Антигетьманське повстання в Полтаві в листопаді 1918 р. (1999)
Гура А. - Селянство Поділля за часів Української Держави (1999)
Вітренко Г. - Конгрес німецьких колоністів у Новограді-Волинському (1918 р.), Вітренко В. (1999)
Коротенко В. - Періодична преса Полтави в 1918 р. (1999)
Алтухова О. - Освітні процеси на Поділлі за часів Гетьманату (1999)
Вінідіктова Н. - Товариство "Просвіта" в національному відродження на Поділлі (1918 р.) (1999)
Срібняк І. - Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. (1999)
Ульяновський В. І. - Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття, Яковенко Н. М. (1993)
Дубровіна Л. А. - Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження (1993)
Заруба В. М. - Охочекомонний полковник Ілля Новицький та його архів (1993)
Матвіїшин Я. О. - Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) (1993)
Пономаренко Л. А. - Офіційні описи губерній XVIII – першої половини XIX століття (1993)
Погрібний А. Г. - Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) (1993)
Василяускене А. В. - Списки Другого Литовського Статуту у відділі рукописів бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Рибалкін В. С. - Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції (1993)
Банчик Н. Я. - Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) (1993)
Сергєєва І. А. - Матеріали журналу "Еврейский мир” (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Онуфрієнко О. П. - До історії Кременецької друкарні (1993)
Шаріпова Л. В. - З історії рукописного зібрання Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (1993)
Плачинда В. П. - Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Кіржаєв С. М. - З історії рукописних зібрань установ Всеукраїнської Академії наук (1993)
Воронкова Т. І. - Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) (1993)
Лисоченко І. Д. - Матеріали архіву М. В. Шарлеманя (1993)
Гальченко О. М. - Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг (1993)
Скрипка Л. В. - Використання жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилізації рукописних книг та стародруків, Бубряк І. І., Левчик О. І., Кашеваров Г. П. (1993)
Дубровіна Л. А. - Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах, Костенко Л. Й. (1993)
Прудніков С. П. - Схема опису орнаментальних оздоблень рукописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі) (1993)
Пономаренко В. М. - Автоматизований контекстний пошук в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на прикладі фрагмента електронної публікації "Скіфія – Київська Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”) (1993)
Чернухін Є. К. - Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Тер-Григорян-Дем’янюк Н. Е. - Унікальний документ з планом Києво-братського монастиря 1803 року (1993)
Прокошева Тетяна. - Державна програма збереження бібліотечних і архівних фондів, Селіверстова Катерина., Шурубура Анатолій. (2000)
Ляхоцький В. - Завдання Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства — запобігти втратам архівних документів (2000)
Матяш Ірина. - Українська архівна наука 1920-1930-х років: організація природознавчих досліджень (2000)
Огенко Володимир. - Застосування фізико-хімічних способів у вирішенні проблеми збереження архівних документів, Міщенко Валентин. (2000)
Петров В’ячеслав. - Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини, Онищенко Олексій., Крючин Андрій., Шанойло Семен., Косяк Ігор. (2000)
Тарасов Володимир. - Питання забезпечення збереженості документів архівного фонду Російської Федерації та шляхи їхнього вирішення (2000)
Ларін М. - Наукові основи збереження документальної спадщини народів Росії, Банасюкевич В’ячеслав. (2000)
Ріос Рауль. - Генеалогічне товариство Юта (2000)
Папакін Георгій. - Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) (2000)
Ковальчук Г. - Особливості зберігання стародруків та рідкісних видань (2000)
Чиркова Марина. - Криза архівів як наслідок кризи суспільства (2000)
Рокитенець Тетяна. - Громадський огляд стану збереженості документів Національного архівного фонду — дійовий спосіб поліпшення умов зберігання документів у державних архівах (2000)
Борисенко Сергій. - Проблеми зберігання документів в архівних підрозділах центральних державних установ України (2000)
Панфілова Тетяна. - З досвіду Державного архіву Львівської області щодо зберігання документів (2000)
Росторгуєва Ольга. - Проблеми зберігання документів НАФ у Державному архіві Сумської області (2000)
Іваненко Б. - ЦДАГО: досвід і проблеми збереженості документів громадських об’єднань (2000)
Петренко Емма. - З досвіду роботи ЦЛМРД з реставрації та стабілізації документів методом превентивної консервації, Старікова Тетяна. (2000)
Шелест Антоніна. - Організація зберігання і забезпечення збереженості кіновідеофотофонодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2000)
Гурбова Людмила. - Особливості зберігання об’ємних справ. Проведення профілактичних заходів для справ, до яких рідко звертаються (2000)
Гудімова Ніна. - Соціальний фактор збереженості документів у бібліотечних фондах (2000)
Добрусіна Світлана. - Дослідження і консервація "Ірландського Євангелія" VIII століття, Ципкін Денис., Кулікова Надія., Велікова Тетяна. (2000)
Паламар Наталя. - Нові матеріали і технології в реставрації документів (2000)
Балакіна Маргарита. - Вплив вибілювачів на збереженість паперової основи (2000)
Омельченко М. - Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання, Затока Л. (2000)
Тарасенко Олександр. - Цілісність архівних, бібліотечних та інформаційних фондів, Чумак Ольга. (2000)
Скобець Ірина. - Копіювання в бібліотеках як засіб поширення і зберігання інформації, Новікова Галина. (2000)
Гордійчук Галина. - Досвід впровадження і застосування електронного документообігу в джерелах комплектування Держархіву Херсонської області — Херсонській облдержадміністрації та регіональному відділенні Фонду державного майна (2000)
Окорокова Л. - Створення страхового фонду на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області (з досвіду роботи), Левченко Л. (2000)
Родіонов Михайло. - Застосування дисперсних металевих плівок для захисту інформації персональних електронно-обчислюваних машин, Мачулянський Олександр. (2000)
Величко Олена. - Сучасні поліграфічні матеріали в книжково-журнальному виробництві (2000)
Розум Тетяна. - Комп’ютерні флексографічні технології (2000)
Кобякова Валерія. - Моніторинг екологічного стану сховищ культурних цінностей і стану збереженості фондів (2000)
Місюра Анатолій. - Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду України, Шурубура Анатолій., Корчемна Інна. (2000)
Успенська Світлана. - Проблеми консервації музейних архівів, Кобякова Валерія., Крилов Валерій. (2000)
Довгалюк Володимир. - Температурно-вологісний режим та мікобіота повітря архівосховищ та музейних приміщень, Кондратюк Тетяна., Рибчинська Олена., Рясна Ольга. (2000)
Башкір Борис. - Боротьба з біопошкодженнями архівних документів за допомогою пучка прискорених електронів, Кісельов Олексій., Малишева Людмила. (2000)
Володіна Олена. - Дослідження антисептиків для профілактики і захисту архівних документів від біоушкоджень, Коваль Елеонора., Місюра Анатолій., Шурубура Анатолій. (2000)
Суббота Антоніна. - Проблема дезінфекції бібліотечних і архівних документів, уражених мікроміцетами (2000)
Сеітова Алла. - Засоби і способи захисту кінодокументів від біологічних пошкоджень (із досвіду роботи Центрального державного архіву кінофотодокументів і звукозапису республіки Казахстан) (2000)
Жартовський Володимир. - Захист целюлозовмістких матеріалів від займання і біоруйнування, Борисов Петро., Мартюк Валерій. (2000)
Стріленко Юлія. - Біо-вогнезахист архівних приміщень та обладнання, Гуцуляк Роман., Поляцькова Надія., Білецька Олена. (2000)
Довгалюк Володимир. - Cучасна вітчизняна техніка для систем забезпечення мікроклімату архівних приміщень, Кібеко Олександр. (2000)
Жартовський Володимир. - Нетрадиційні джерела азоту для флегматизації повітряного середовища архівосховищ, Откідач Микола., Мартюк Валерій. (2000)
Антонов Анатолій. - Перспективні антипірени та способи ефективного зниження горючості полімерних матеріалів, Місюра Анатолій. (2000)
Місюра Анатолій. - Правові норми пожежної безпеки в державних архівах України, Шурубура Анатолій., Диннік Олександр. (2000)
Стрийковскі Кшиштоф. - Будівництво і оснащення архівів (2000)
Смєхнов Олександр. - Сучасне обладнання для зберігання носіїв інформації (2000)
Селіверстова Катерина. - Підготовка реставраторів документальних пам’яток, Шурубура Анатолій. (2000)
Успенська Світлана. - Сучасні форми підготовки фахівців-реставраторів і хранителів документальних фондів (2000)
Ляхоцький В. - "Наша культура": збереження й традиції (2000)
Шурубура Анатолій. - Збереження історичної і культурної спадщини (реферативний огляд видань Лабораторії консервації і реставрації документів Російської Академії наук) (2000)
Папакін Г. - Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження (2001)
Климова К. - "Надежные хранители древностей" (з історії церковних архівів в Україні) (2001)
Довбищенко М. - Єпархіальні архіви Української Церкви литовсько-польської доби: історична доля та шляхи реконструкції (2001)
Скочиляс І. - Джерельна евристика візитаційної документації Львівської єпархії XVIII ст. у Галичині та на Поділлі в другій половині XIX – 1930-х рр. (2001)
Федоренко М. - Діяльність Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії зі створення фондів рукописів та стародруків Церковно-археологічного музею 1874–1877 рр. (2001)
Московченко Н. - Збереження церковних архівів як напрямок діяльності засновників Харківського історичного архіву (2001)
Кагамлик С. - Архів Києво-Печерської лаври як джерело до культурно-просвітницької діяльності монастиря у ХVІІІ ст. (2001)
Делеган М. - Документи Державного архіву Закарпатської області як джерело дослідження історії поліконфесійного розвитку краю (2001)
Чернецький Є. - Документи фонду "Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія" ЦДІАК України як джерело дослідження східних теренів Речі Посполитої у XVIII ст. (2001)
Петренко О. - Документи традиційних християнських церков у фондах Державного архіву Вінницької області дорадянського періоду (2001)
Крижанівська О. - Архівні документи про історію церкви на Правобережній України XVIII – першої половини ХIX ст., Крижанівський О. (2001)
Задніпровська Л. - Документи Державного архіву Донецької області про діяльність православної церкви (ХVIII – поч. ХХ ст.) (2001)
Шестакова Н. - Колекція архіву історії унії у фонді "Греко-католицька митрополича консисторія у Львові" в ЦДІАЛ України (2001)
Оков І. - Джерела до церковної історії y фондах Держархіву Луганської області (2001)
Білоусова Л. - Документи ДА Одеської області про історію й діяльність християнських конфесій та парафій (2001)
Преловська І. - Джерела з історії Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору 14-30 жовтня 1921 р. (2001)
Грицина Д. - Волинська духовна православна консисторія. Огляд фонду, Бойцун Любомира. (2001)
Резнікова В. - Харківська духовна консисторія. Огляд фонду (2001)
Морозова Г. - Огляд фонду "Чернігівська духовна консисторія" (2001)
Соловка Л. - Документи Станіславської греко-католицької консисторії 1788–1944 рр. (2001)
Волкотруб Г. - Документи Києво-Васильківського римсько-католицького деканату Держархіву м. Києва (2001)
Шаповал Ю. - Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку зі справою "Спілки визволення України" (2001)
Тимошик М. - Архів Митрополита Іларіона в Канаді: проблема повернення в Україну (2001)
Бутич І. - Універсали гетьмана України Петра Дорошенка монастирям (2001)
Абросимова С. - Колекція документів Дніпропетровського історичного музею з історії Православної церкви в Україні ХVIII ст. (2001)
Пилявець Л. - Невідомий лист С. Шелухіна до Архієпископа Празького і всієї Чехословаччини (2001)
Тіменик З. - Нововиявлені документи з історії Української Церкви (2001)
Ляхоцький В. - Маловідома сторінка педагогічної діяльності Івана Огієнка у Польщі : архівна україніка за кордоном (2001)
Сергійчук В. - Радянська влада і церква : маловідомі документи (2001)
Рева Л. - Неопубліковані матеріали про давню українську книгу (2001)
Ковальчук Г. - "Книга книг" у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001)
Матяш І. - Покажчик до метричних книг Свято-Троїцької церкви в Одесі (2001)
Валерій С. - Цінне археографічне видання (2001)
Андрієвська Лариса. - Про особливості Генеральної схеми класифікації документної інформації в державних архівах України та специфіку її впровадження (2005)
Московченко Наталія. - Двозначність поняття "єдиний державний архівний фонд” (роль Істпарту в розвитку архівної справи України) (2005)
Драгомірова Лариса. - Українські дескриптивні стандарти: стратегія і тактика впровадження (2005)
Сібіль Клер. - Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору (2005)
Єрємєєв С. - Американський дескриптивний стандарт EAD: історія, структура, термінологія, можливості використання (2005)
Московченко Наталія. - До питання реконструкції складу архівних фондів, втрачених під час пожежі в колишньому Кам’янець-Подільському міському державному архіві, Мага Ірина. (2005)
Кисельова Леся. - Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів (2005)
Марченко П. - Проект концепції архівного зберігання електронних документів (2005)
Федоренко Михайло. - Протоколи засідань Ради Київської духовної академії 1870–1871 рр. як джерело вивчення передумов створення Церковно-історичного і археологічного товариства (2005)
Шихненко Ігор. - Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. (2005)
Палеха Юрій. - Служба діловодства як об’єкт керування в установі (2005)
Солодова Віра. - Документ як експонат музею (за документами Одеського історико-краєзнавчого музею) (2005)
Федосов Володимир. - О развитии документоведения в Беларуси (2005)
П’єтшик Павел. - Міжнародні курси для викладачів керування документацією: перспективи подальшої організації (2005)
Матяш Ірина. - Розвиток міжнародного співробітництва Спілки архівістів України (2005)
Киридон Алла. - Стан збереження архівних документів ліквідованих релігійних громад (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2005)
Маврін Олександр. - Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України (2005)
Зворський Сергій. - Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД (2005)
Гурбова Людмила. - До питання про роль Таврійської вченої архівної комісії у формуванні складу фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим (2005)
Ларин М. - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (2005)
Старостин Евгений. - Архивы России (краткий исторический очерк) (2005)
Безбородов Александр. - Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (2005)
Чернобаев Анатолий. - Журнал "Исторический архив” (2005)
Ковальчук Володимир. - Види документів мережі ОУН (б) і Запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни (2005)
Старовойтов Микола. - До проблеми комплектування та упорядкування фондів в архівних установах Луганщини у 1940-х роках (2005)
Пиріг Руслан. - Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського (2005)
Палієнко Марина. - "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...” (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) (2005)
Ковальчук Володимир. - Роль Миколи Балліна у бібліотечній та культурно-просвітницької діяльності Харківського товариства грамотності (2005)
Волкотруб Ганна. - "Прошу суд дати мені можливість працювати ...і спокутувати свою вину” (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) (2005)
Шумейко Михаил. - Первый юбилей архивного закона Беларуси (к 10-летию принятия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь”) (2005)
Скалабан Віталій. - Повернення вивезених до Німеччини білоруських музейних цінностей (2005)
Крохмаль Яцек. - Зміни у польській архівній методиці (2005)
Лисенко-Єржиківська Н. - До потрактування творчості Казимира Вежинського (2005)
Клименко Тетяна. - До історії розвитку туризму на Черкащині (2005)
Музичук Надія. - Ключі від вирію (2005)
Романовський Ростислав. - Непересічне явище сучасної української бібліографії (2005)
Путова Ганна. - Збірка "Polska i jej wschodni sąsiedzi” – ланцюжок між культурами. Polska i jej wschodni sqsiedzi. - T. 5. - Rzwszow 2004 (2005)
Матяш Ірина. - Міжнародна конференція в Торуні (2005)
Волкотруб Ганна. - Наші консультації (2005)
Делеган Михайло. - Пішов із життя відомий вчений Олексій Васильович Хланта (1930-2004) (2005)
Чепіга І. П. - Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики (1994)
Лабинцев Ю. А. - Два "спірних” твори Максима Грека у виданні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.) (1994)
Пуцько В. Г. - Київські мініатюри Кодексу Гертруди (1994)
Корній Л. П. - Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні, Дубровіна Л. А. (1994)
Гальченко О. М. - Унікальна оправа рукописної книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису (1994)
Ульяновський В. І. - Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича (1994)
Ясиновський Ю. П. - Соціальна функція українських нотних Ірмолоїв (1994)
Горобець В. Й. - Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції актових джерел XVIII ст. (1994)
Корній Л. П. - Деякі зв’язки української шкільної драми з культовою гімнографією (1994)
Василенко В. М. - Киевские источники рукописных материалов Ю. И. Крашевского (1994)
Зубкова Н. М. - Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) (1994)
Сергєєва І. А. - Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів, Горшихіна О. Ю. (1994)
Торбаков І. Б. - Палеотипы библиотеки Киевской духовной академии (из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) (1994)
Белічко Н. Ю. - Раритетні видання з історії України (альбом Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша "З української старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами українських народних пісень) (1994)
Булатова С. О. - Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) (1994)
Зубкова Н. М. - Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова, Гайкалов О. Є. (1994)
Крижанівська Л. О. - Особистий архівний фонд М. М. Бережкова (1994)
Лисоченко І. Д. - Огляд архіву П. М. Попова (1994)
Степченко О. П. - Архів письменника К.Р. Анищенка (1885–1929) (1994)
Чернухін Є. К. - Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису (1994)
Дубровіна Л. А. - "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС (1994)
Кіржаєв С. М. - З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-Карого до дітей (1994)
Воронкова Т. І. - В. С. Короткевич та О. А. Назаревський: листування (1994)
Гнатенко Л. А. - Костомаровський список Азбучної молитви (1994)
Пендзей Л. - Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету (1994)
Миронюк Г. - Українська колекція Дослідного центру історії імміграції: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи, Верл Дж. (1994)
Шумейко Михаил. - Виленський и Витебский центральные архивы древних актовых книг в ХIХ - начала ХХ вв. и судьба их документальных собраний (2002)
Гісцова Любов. - Київський центральний архів давніх актів: перший етап діяльності (2002)
Онищенко О. - Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках, Дубровіна Л. (2002)
Московченко Наталія. - Харківський осередок архівістів: умови формування (кінець ХІХ ст.) (2002)
Новохатський Костянтин. - Концепція забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект), Скрицька Лариса. (2002)
Бездрабко Валентина. - Досвід класифікації документної інформації Державного архіву Закарпатської області (2002)
Папакін Георгій. - Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна та геральдична розвідка) (2002)
Іщенко Я. - Нагороди Ватикана: історія, символи та емблеми (2002)
Луговський О. - Бібліотечні джерела НБУВ як вид науково-інформаційних ресурсів (2002)
Яременко Лідія. - Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939) (2002)
Старовойт С. - Термінологічні словники Інституту української наукової мови ВУАН: історія створення (2002)
Сохань С. - "Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840-1882" М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого (2002)
Іваннікова М. - Основні напрями вивчення української рукописної книги ХVII ст. в Україні у другій половині XIX-XX ст. (2002)
Ашаренкова Наталія. - Методологічні аспекти дослідження соціокультурної трансформації публічної бібліотеки в Україні (2002)
Кулешов Сергій. - Ще раз про "доджерело" (2002)
Загорецька Олена. - Теорія діловодства як галузь наукових звань (2002)
Маньковський Анатолій. - Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу (2002)
Гаврилюк Світлана. - Питання охорони історичних пам'яток у діяльності державних установ і громадських організацій в Російській імперії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) (2002)
Дмитренко Анатолій. - Юридичний факультет Університету Св. Володимира в 1835-1884 рр. у документах Державного архіву м. Києва (2002)
Гика Володимир. - Документи Володимир-Волинської "Просвіти" та її діячів у фондах Державного архіву Волинської області (до 110-ї річниці від дня народження А. Річинського) (2002)
Шевченко Сергій. - Газетний фонд Держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією у 1914-1915 рр. (2002)
Клименко І. - Архіви українських часописів кінця ХIХ ст. - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ (2002)
Міщук С. - Рукописні літургійні пам'ятки ХVII-ХVIII ст. з Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НДУВ (2002)
Старков Валерій. - Листи Митрофана Дикарева до Михайла Грушевського з фондів ЦДІАК України як джерело вивчення історико-етнографічної спадщини України (2002)
Щербак Микола. - Жиндармсько-поліцейські документи ЦДІАК України про політичну діяльність М. С. Грушевського, Щербак Надія. (2002)
Заруба Віктор. - Археографічна та архівна діяльність академіка М. Є. Слабченка (2002)
Непомнящий Андрей. - Крымоведение в библиографических исследованиях Ф. Ф. Максименко (2002)
Березюк Ніна. - О. Д. Багалій-Татаринова: сторінки біографії (2002)
Тимошик Микола. - Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції (2002)
Палієнко Марина. - Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності Мезею-архіву ім. Д. Антоновича Українскьої Вільної Академії Наук) (2002)
Матяш Ірина. - Роль "Collquia Jerzy Skowronek dedicata" у розвитку міжнародного співробітництва архівістів (2002)
Лебедєва І. - Неопубліковані протоколи засідань Генерального Секретаріату Центральної Ради (2002)
Старостин Евгений. - О чем умолчал князь П. А. Кропоткин в "Записках революционера" (2002)
Божко Олег. - Поет на війні. Історичний коментар до ХХХ-ХLVI розділів роману В. Сосюри "Третя Рота" (2002)
Скибак Іван. - Історія Трускавця в світлі історичних джерел (2002)
Шмидт Сигурд. - Опыт подготовки и издания справочно-информационных трудов Археографической комиссии РАН (2002)
Лебедєва І. - Розвиток співпраці з російськими колегами (2002)
Солодода Віра. - Друга науково-практична конференція "Музей. Історія. Сучаснфість" (Одеса, 16-17 травня 2001 р.), Сапожников Ігор., Слюсар Юрій. (2002)
Виноградова Олена. - Визначення перспектив розвитку системи підвищення кваліфікації працівників інформаційно-документаційної сфери (2002)
Бездрабко Валентина. - Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень (VI Астаховські читання) (2002)
Преловська Ірина. - До проблеми дослідження джерел з історії УАПЦ 1920-1930 рр. (2002)
Одинока Лініна. - Вивчаємо нашу історію (Мітрофан Віктаравія Доўнар-Запольські: Біябібліяграфічны паказальнік / Уклад.: В. У. Скалабан і ін. - Мінськ: Нац. б-ка Беларусі, 2001. - 120 с.) (2002)
Ківшар Таїсія - Наукове видання бібліотеки Харківського деражвного університету (Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860-1930): Біобібліогр. нарис - Харківський держ. ун-т. Центральна наукова б-ка; Украд. Н. М. Березюк. - Х.: РА, 1998. - 68 с.: іл. - (Видатні постаті в історії Харківського університету), Одинока Лініна. (2002)
Романовський Ростислав. - "Comma": Міжнародний журнал архівів, 2001, № 3-4 (2002)
Слободніченко Алла. - Нові архівознавчі видання УНДІАСД (1999-2002 рр.) (2002)
Войцехівська Ірина. - Архівознавчі студії професора Ярослава Калакури (2002)
Купченко Віра. - Державний архів м. Києва (2002)
Зубченко Катерина. - До 80-річчя Державного архіву Київської області (2002)
Слончак Ніна. - Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного: скарбниця історії (2002)
Лозова С. - Деякі зауваження щодо методики укладання путівників по фондах архівів (2002)
Кузнєцова Лариса. - Нормативно-методична база з організації діловодства в установах, підприємствах і організаціях (2002)
Матяш Ірина. - Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін (2006)
Горовий В. - Фонди ресурсів соціальних інформаційних баз в процесі виробництва нових знань: загальні перспективи (2006)
Косенко Олена. - Формування особових архівних фондів (2006)
Пристайко Валерій. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо Національного архівного фонду і архівних установ: теоретичні засади та шляхи вирішення проблеми (2006)
Коротков Сергій. - Національна символіка суб’єктів Югославської Федерації (2006)
Привалко Тетяна. - Освітня статистика як джерело з історії дворянства Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Філіппов Олексій. - Князь Федір Коріатович мав герб угорського короля (2006)
Пуцко Василь. - Ікона чуда в Хонех з волинського села Щурівці (2006)
Дорохіна Тамара. - Українська історія ХІХ – початку ХХ ст. та її висвітлення на сторінках "Визвольного шляху" (2006)
Антоненко Ірина. - Сучасні нормативно-правові акти з керування документаційними процесами (зарубіжний досвід) (2006)
Кулешов Сергій. - Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна (2006)
Марченко П. - Архівний електронний документ: XML інкапсуляція (2006)
Корнієнко В. - Депонування наукових рукописів – надійний засіб збереження інтелектуальної власності (2006)
Палеха Юрій. - Впровадження цілісної системи керування діловодством на підприємстві (2006)
Виноградова О. - Книгозбирання на теренах Києво-Печерської Лаври, Марченко О. (2006)
Винниченко Ігор. - Українці в Латвії у першій половині ХХ ст.: до характеристики організованого життя (2006)
Солодова Віра. - Втрати в музейних зібраннях Одеси: причини і наслідки (2006)
Ткаченко Вікторія. - Кінохроніка Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (2006)
Вовченко Вікторія. - Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936): походження, структура, зміст (2006)
Максимчук Євген. - Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками (2006)
Волкотруб Ганна. - Останні роки життя українського історика Пилипа Клименка (маловідомі факти з біографії вченого) (2006)
Крячок Микола. - Маловідомий автограф із публіцистики Івана Франка (2006)
Поллей Райнер. - Зміст та форма академічних курсів з архівознавства в архівній школі Марбурга (2006)
Хорхордина Татьяна. - Наукообразие вместо науки (2006)
Андрієвська Лариса. - Проблеми історії, вивчення, реконструкції церковних архівів у сучасній науці. (Архивы Русской православной церкви: пути из прошлого в настоящее // Труды историко-архивного института. Т. 36 - М., 2005. - 381 с.) (2006)
Загорецька Олена. - ІІІ міжнародна конференція з документознавства, бібліотекознавства й інформаційної діяльності (2006)
Солодова Віра. - III міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", Слюсар Юрій. (2006)
Шумейко Михаил. - 100-летие со дня рождения Н. Н. Улащика (1906–1986) (2006)
Хмарський Вадим. - Перші випуски "Вісника Одеського історико-краєзнавчого музею" (2006)
Маврін Олександр. - Павлу Степановичу Соханю – 80 (2006)
Привітання Віце-прем’єр-міністра України Дмитра Табачника (2004)
Привітання Голови Державного комітету архівів України Геннадія Боряка (2004)
Нагороди (2004)
Матяш Ірина. - Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні (2004)
Клименко Тетяна. - Міські і районні державні архіви Черкащини в системі державної архівної служби України (2004)
Сельченкова Світлана. - З історії експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920–1930-ті роки (2004)
Одинока Лініна. - Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД, Романовський Ростислав. (2004)
Ємельянова Тетяна. - Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів періоду Другої світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотоархіву України) (2004)
Драгомірова Лариса. - Страховий фонд документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини і страховий фонд Національного архівного фонду України: паралелізм чи різновекторність (проблемний аналіз) (2004)
Дубровіна Л. - Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.), Зубкова Н., Степченко О. (2004)
Юдіна Лариса. - Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках (2004)
Христова Наталія. - Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи (2004)
Петров Вячеслав. - Шляхи створення носіїв для довготривалого зберігання інформації в цифровій формі, Крючин Андрій., Шанойло Семен., Крючина Людмила. (2004)
Марченко П. - Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) (2004)
Ананьева Татьяна. - К вопросу о систематизации эпистолярных источников (2004)
Ковальчук Володимир. - Документи ОУН(б) і Запілля УПА про українсько-польське протистояння на Волині і Поліссі у 1943–1944 роках: спроба групування за походженням (2004)
Ткаченко Ігор. - Газета "Рада” як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907–1914) (2004)
Сошинська Ярослава. - Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Попик В. - Проблеми формування електронного українського біографічного архіву (2004)
Міхалюк Дорота. - Дипломатичні зносини Білоруської Народної республіки та Української Народної Республіки і Гетьманату у світлі документів (березень – грудень 1918 р.) (2004)
Кулешов Сергій. - Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві (2004)
Швецова-Водка Галина. - Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін (2004)
Кушнаренко Наталія. - Новий етап інституалізації науки про документ (2004)
Гончарова Наталя. - Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи (2004)
Палеха Юрій. - До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр (2004)
Антоненко Ірина. - Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід (2004)
Тупчієнко-Кадирова Люція. - Музичний документ: деякі аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації (2004)
Калакура Ярослав. - Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті, Щербак Микола. (2004)
Киридон Алла. - Всеукраїнський церковний обновленський з’їзд духовенства і мирян (13–16 лютого 1923 року) (2004)
Солодова Віра. - Музейна справа в Одесі за часів Російської імперії (1825–1917 рр.) (2004)
Андрієвська Лариса. - Нові архівні документи про долю міністрів останнього уряду Української Держави (2004)
Слободянюк Петро. - Трагічна доля архівіста М. Ф. Тищенка (2004)
Волкотруб Ганна. - Життя та творчість П. В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників (2004)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський і становлення української національної науки на початку ХХ ст. (2004)
Бухальська Магдаліна. - Документи про життя та діяльність академіка Миколи Петрова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2004)
Павловська Надія. - Координаційна та науково-методична діяльність В. І. Веретенникова в системі архівних установ України (2004)
Мага Ірина. - Наукові дослідження В. О. Романовського з архівістики (2004)
Ларин М. - Научные исследования ВНИИДАД в области документоведения: 1994–2004 гг. (2004)
Матяш Ірина. - XV Міжнародний конгрес архівів "Архіви, пам’ять і знання” (2004)
Старостин Евгений. - Тайнопись в системе архивоведческих знаний (2004)
Зворський Сергій. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД (2004)
Матяш Ірина. - Новий підручник з архівістики (Halina Robotka. Wprowadzenie do archiwistyki. – Тоrun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – 2003. – 160 s.) (2004)
Романовський Ростислав. - Студії з архівної справи та документознавства: систематичний покажчик змісту (Т. 1–11) (2004)
Ємельянова Тетяна. - Організація використання інформації аудіовізуальних документів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2007)
Ігнатуша А. - Система роботи з архівами ліквідованих установ у архівному відділі Запорізької міської ради (2007)
Матяш Ірина. - Концепція створення та функціонування Національного реєстру "Архівна україніка" (2007)
Калакура Ярослав. - Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна (2007)
Федосов Владимир. - О теории архивоведения как науке (2007)
Лось В. - Документи державно-адміністративних установ як джерело з історії Греко-Уніатської Церкви (Правобережна Україна кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст.) (2007)
Кондратенко Олег. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямків історичних досліджень в АН УРСР (1944–1956 рр.) (2007)
Кашеварова Наталія. - Архівні джерела з історії науково-дослідної діяльності Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга на території окупованих країн під час Другої світової війни (2007)
Чернецький Євген. - Аристократичний сегмент у складі землевласників Радомишльського повіту (кінець XVIII ст. – перша третина XIX ст.): критерії статусу та їхнє застосування (2007)
Медведська Людмила. - Династична криза 1730 року в Росії: історіографічний аспект (2007)
Білаш Радомир. Б. - Перші українські поселення в Альберті (Канада): вплив географічних особливостей місцевості на оформлення життєвого простору українців (2007)
Лаврус Віктор. - Електронні форми в системі документообігу вищого навчального закладу (2007)
Марченко П. - Проект схеми метаданих архівного електронного документа (2007)
Чекмарьова Любов. - Веб-сайт обласної державної адміністрації як форма надання інформаційних послуг громадянам (2007)
Швецова-Водка Галина. - Об’єкт і предмет документознавства (2007)
Плешкевич Евгений. - Предпосылки формирования общетеоретических знаний о документе (2007)
Палеха Юрій. - Підготовка документознавців-інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства (2007)
Ляшенко В. - Користування документами в історичному архіві: деякі попередні результати порівняльного аналізу (за 1980-ті та 1990-ті роки) (2007)
Желєзко Алла. - Діяльність архівних установ на Київщині у 1917–1925 рр. (2007)
Міщук С. - Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля (2007)
Власенко Валерій. - Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі (2007)
Чуткий Андрій. - Київський комерційний інститут: історія заснування (2007)
Потульницький Володимир. - Архівна україніка в Японії (2007)
Бурім Дмитро. - Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини, Кураєв Олексій., Мицик Юрій., Себта Тетяна. (2007)
Харук Андрій. - Використання документів архівів Російської Федерації з метою вивчення історії авіаційної промисловості України (2007)
Ямкова Ольга. - Документи з історії українсько-білоруських зв’язків емігрантів в архівах Республіки Білорусь (2007)
Безручко Олександр. - Документи режисерської лабораторії О. П. Довженка у приватних та недержавних архівах (2007)
Малолєтова Ніна. - Діяльність німецького бібліотекаря та книгознавця Йозефа Бенцінга під час нацистської окупації України (1941–1944) (2007)
Войцехівська Ірина. - Штрихи до портрета історика (до 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури), Мага Ірина. (2007)
Киштымов А. - Юбилей белорусского архивиста (к 60-летию со дня рождения Виталия Скалабана), Лебедева В. (2007)
Шумейко Михаил. - М. В. Довнар-Запольский как архивист (2007)
Лебедєва В. - М. В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи (2007)
Киштымов Андрей. - Исследовательский потенциал документов фонда Киевского коммерческого института в Государственном архиве г. Киева (2007)
Смолянчук Олександр. - "Польське питання" в "Історії Білорусі" М. Довнар-Запольського (2007)
Литвинова Т. - Роль Киева в строительстве часовни-усыпальницы князей Паскевичей в Гомеле (по архивным материалам) (2007)
Ясь Олексій. - Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років (2007)
Томазов Валерій. - Внесок Вадима Модзалевського у розвиток генеалогії (2007)
Ковтун Марина. - Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) (2007)
Алєксєєнко Анна. - Внесок В. Л. Модзалевського у розвиток історико-краєзнавчих студій (2007)
Карамаш Сергій. - В. Л. Модзалевський – в’язень Київської фортеці (2007)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський як керівник першого державного органу управління архівною справою України і особистість (2007)
Рыбаков Андрей. - Опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских и украинских архивистов (2007)
Киштымов Андрей. - К вопросу о дате основания предприятия (на примере СП ЗАО "Милавица") (2007)
Костилєва Світлана. - Книга про малодосліджене українське суспільство часів Другої світової війни (В. А. Гриневич "Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)". – К.: ІПЕНД, 2007. – 520 с.) (2007)
Макієнко Олексій. - Ювілейне видання херсонських архівістів (Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1 (12): Архів і людина. – 153 с.) (2007)
Карамаш Сергій. - Наукова сесія до 140-річчя М. В. Довнар-Запольського (2007)
Мага Ірина. - Наукові читання, присвячені 125-літтю Вадима Модзалевського (2007)
Скрипка Леонід. - Виставка "Будинок "бурси" в контексті історії українських архівів" (2007)
Владислав Викторович Харяченко (некролог) (2007)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні мотиви в орнаментиці українських рушників (2008)
Белов К. А. - Социокультурный смысл художественных гармоний лирического типа (2008)
Бокарєва Ю. С. - Візуальний прояв утилітарних аспектів поштових марок України (2008)
Гарник Т. М. - Общность и различие литературного и историко-архитектурного временного пространства (2008)
Гарнік Т. М. - Місце і роль сучасних церков в структурі історичних міст Черкащини, Литвиненко О. С. (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм як феномен духовної культури (2008)
Качемцева Л. В. - Децентралізація архітектурно-проектної справи та її вплив на формування архітектурного середовища слобожанських міст в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Коваль О. А. - Технико-технологическое своеобразие ветковских икон "Спас Нерукотворный" (2008)
Павлова Т. В. - Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова (2008)
Романенкова Ю. В. - "Дети Франции" в творческом наследии художников XVI века: портреты герцога Анжуйского (?) Работы Жана де Кур (2008)
Рябуха Н. О. - Музична мініатюра як предмет культурологічного дослідження (2008)
Савицкая Л. Л. - Петр Мось керамист и график (2008)
Сапрыкина Е. Э. - "Радуйся, мысленная луно". Образ святой великомученицы Варвары в творчестве М. В. Нестерова (2008)
Северина О. Н. - Земля-планета в знаковой системе экоплаката (экосемиотике). По материалам коллекции Международной Триеннале "4-й Блок", Розенфельд М. И. (2008)
Солобай П. А. - Основы и принципы реконструкции архитектурной среды вузов (2008)
Ткачук В. І. - Прогностичне моделювання багаторівневої підготовки дизайнерів в системі технічного університету (2008)
Чиэко Оваки - Ошима глазами Давида Бурлюка (2008)
Яковець І. О. - Шрифтові композиції в дизайні текстилю (2008)
Андрушко Л. М. - Космогонія рушникових зображень (2008)
Белов К. А. - 40-ая соль-минорная симфония как философствование Моцарта об уделе человека духовного (2008)
Березіна І. В. - Художньо-архітектурна діяльність Наполеона Орди у контексті розвитку пам'яткоохоронної науки в Україні наприкінці XVIII-ХІХ ст.ст. (2008)
Гарнік Т. М. - Архітектурний потенціал як соціальний та музейний продукт історико-культурних зон (2008)
Герасимова І. Д. - Поширення церковного співу на Слобожанщині в другій половині XIX ст. (2008)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Взаємовпливи західного та східного зброярства в Україні XVII - поч. ХІХ ст. (мистецтвознавчий аспект) (2008)
Ковальова М. М. - Портрети Єлизавети Петрівни і Катерини II (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Одробінський Ю. В. - Одяг кам'яних скіфських статуй Півдня України VI - ІІІ ст. до н. е. (2008)
Павлова Т. В. - Фотографія в мистецькому процесі Харкова на межі XIX-XX століть (на матеріалі пейзажного жанру) (2008)
Погорелов В. В. - Мой педагог Борис Косарев (2008)
Прохорова И. А. - Совершенствование ассортимента шерстяных тканей в современных условиях их проектирования, Чепелюк Е. В., Жук О. В., Корнева А. А. (2008)
Ридный А. Н. - Памятник харьковскому архитектору А. Н. Бекетову, Зборовец И. В. (2008)
Сбітнєва Н. Ф. - Графічний дизайн: до історії становлення (2008)
Сорокіна І. В. - Застосування алюмінію у транспортних засобах першої третини ХХ ст. (2008)
Хамула Д. В. - Мотив священного брака Диониса - Iero gamoi, в античных вазовых росписях (на материалах памятников из Северного Причерноморья) (2008)
Хмельовський О. М. - Теоретичні засади дизайн-програмування систем життя (2008)
Чиэко Оваки - Давид Бурлюк на Огасавара (2008)
Яковець І. О. - Орнаментальні композиції в дизайні текстилю (2008)
Варава Е. Ю. - Визуальная интерпретация художественного текста: взгляд писателя и взгляд художника-иллюстратора. На примере иллюстраций к произведениям Гофмана (2008)
Ганоцька О. В. - Елегантна упаковка для вишуканого товару (2008)
Горбатенко Л. П. - Влияние изобразительного творчества на развитие видов креативности у детей, Зуев И. А. (2008)
Данільчишин Ю. М. - Педагогічна діяльність М. В. Микиші та її роль у становленні вокального мистецтва (2008)
Ковешнікова О. В. - Основні стилістичні засади в творчості Добровольського А. В. (2008)
Коновалова І. - Музично-теоретичне осмислення жанру хорової фольклорної обробки в ХХ ст. (історіографічні та типологічні аспекти) (2008)
Корнєв А. Ю. - Міфологема Києва в "Повісті временних літ" (2008)
Лагода О. М. - Молодіжні субкультура та їх вплив на стилеутворення в дизайні одягу кінця ХХ століття (2008)
Лихвар В. Д. - Художньо-творчий потенціал як механізм самореалізації особистості (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Тиберія Сільваші в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990 - 2000 рр. (2008)
Мосендз А. Ю. - Проектное моделирование релакс-пространства в среде города Харькова (с помощью феномена изобразительности архитектурной формы) (2008)
Недоступов Р. А. - Неопластицизм как направление абстракционизма и его влияние на современный дизайн и архитектуру (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции постимпрессионизма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХI-го вв. Эволюция живописи А. Криволапа (2008)
Павлов Є. О. - Специфика художественной выразительности натюрморта в фотографии и экранных искусствах, Павлов І. Є. (2008)
Пазиніч С. М. - Філософія в системі наукового знання та управління, Пономарьов О. С. (2008)
Подлевских М. Б. - Влияние восточных культурных традиций на формирование этнической стилистики в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни) (2008)
Рибалко С. Б. - Японські жіночі прикраси доби Токугава: типологія та художні особливості (2008)
Сергеєва Н. В. - Історія розвитку медіа-дизайну громадського середовища міста (2008)
Чиэко Оваки. - Огасаварский период в творчестве Давида Бурлюка в зеркале японской критики 1920-х гг. (2008)
Алексеенко А. М. - Создание художественного образа при проектировании ландшафтного благоустройства территории (на примере курсовых проектов специализации "Интерьер и оборудование" ХГАДИ), Северин В. Д. (2008)
Бокарєва Ю. - Ексклюзивні поліграфічні можливості на поштових марках (2008)
Бондаренко В. В. - Сотрудничество с родственными высшими учебными заведениями России - один из компонентов современного дизайн-образования (2008)
Гладун. Д. О. - Соціальний/екологічний плакат як феномен графічного дизайну (2008)
Голобородько В. М. - До проблеми створення нової стратегії вітчизняної дизайн-освіти (2008)
Дробот А. О. - Особливості монументально-декоративної мови живописних творів Г. І. Синиці (2008)
Зборовец И. В. - Князь Олег Дашков - последний герой русской дворянской литературы ХХ века (2008)
Кісіль М. В. - Художньо-конструктивні особливості жіночого одягу кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя в західноєвропейській моді (2008)
Котенко Л. Г. - Міські особняки Полтави та їх роль у формуванні просторово-предметного середвища центральної частини міста у XIX - на поч. XX століття, Шевченко Л. С. (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Анатолія Криволапа в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990-2000 (2008)
Мельник О. Я. - Творчість Роберта Лісовського "лондонського періоду" в контексті мистецьких стратегій європейського постмодернізму (2008)
Мироненко В. В. - Совершенствование подходов к обеспечению энергоэффективности жилой среды (2008)
Муляр Л. - Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури проф. М. А.Стороженка в Національній академії образотворчого мистецтвата архітектури (Київ): тенденції і перспективи (2008)
Новосельчук Н. Є. - Дизайн внутрішнього простору традиційного японського житла (2008)
Павлова Т. В. - Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ століття (2008)
Суворова Т. А. - Дизайн высокоскоростных железнодорожных поездов. Эволюция взглядов. Проблемы поиска, Мироненко В. П. (2008)
Удріс І. M. - Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Харланова Ю. И. - Особенности восприятия архитектурной среды слепыми и слабовидящими людьми, Мироненко В. П. (2008)
Шулика В. В. - Тронные образы Христа в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ ст. (2008)
Щербакова О. О. - До питання становлення харківської школи станкового живопису кінця XIX - першої третини ХХ століття (2008)
Яковец И. А. - ІІ триеннале художественного текстиля в контексте современного профессионального искусства (2008)
Авраменко Д. К. - Принципи дизайну в організації розміщення засобів зовнішньої реклами в архітектурно-ландшафтному середовищі міста (2008)
Борзов О. М. - Предпосылки модернизации железнодорожных вокзалов в современных условиях, Мироненко В. П. (2008)
Гурьянов Ю. Г. - Особенности тектонических форм XX века, Камышная М. С., Гурьянов Э. Ю., Гурьянова Г. Я. (2008)
Довгань Ю. О. - Методичні основи розробки наскрізної програми "Художня емаль" в програмі підготовки фахівців за напрямками "Образотворче мистецтво", "Дизайн" (2008)
Дяків М. В. - Світські меблі Східної Галичини кінця XIX початку XX ст. (2008)
Животкова О. В. - Мистецтво як форма вираження свідомості суспільства (2008)
Кишкурно Е. П. - Применение приборных исследований при определении подлинности произведений станковой масляной живописи (2008)
Комарницький А. С. - Типологізм образу Діви Марії та його значення як "документу" епохи Русі-України (2008)
Коваль О. А. - Анализ личного письма ветковских икон (2008)
Кравець В. Й. - Світлотональність у живопису, Горбатенко Л. П. (2008)
Косенко О. И. - Психология восприятия в практической деятельности дизайнера одежды, Мироненко В. П. (2008)
Криштопайтис В. В. - Шрифт как визуальное средство коммуникации (2008)
Лагода О. М. - Теоретичні підходи до розуміння художньої образності костюма в дизайні одягу (2008)
Лубенский В. И. - Педагогическая система А. Л. Королева (2008)
Мироненко В. П. - Street style как явление молодёжной моды, Мацук А. О. (2008)
Нечипорук Ю. М. - Природні чинники формування палацово-паркових ансамблів на Волині 18-19 ст. (2008)
Новосельчук Н. Є. - До питання класифікації даху, що експлуатується (2008)
Скляренко Н. В. - Дизайнерський зміст форм унітазів у історичному контексті, Пирог О. В. (2008)
Ткачук В. І. - Конструювання та відбір змісту професійної підготовки дизайнерів в технічному університеті (2008)
Трегуб Н. Є. - Арт-дизайн меблів для рекреаційних просторів м. Харкова (2008)
Харченко А. - Cинтез образів у оправі Напрестольної Євангелії (2008)
Шабельникова М. Н. - Джинсовая мода - от рабочей одежды до современных тенденций, Мироненко В. П. (2008)
Шевченко Л. С. - Роль водних елементів у формуванні просторово-предметного середовища історичних присадибних парків Полтавщини (2008)
Рябченко О. П. - Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу (2011)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правова сутність режиму захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного і технічного захисту інформації (2011)
Ткаченко Є. В. - Правовий статус громадян Європейського Союзу (2011)
Радченко О. І. - Теоретико - правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України (2011)
Журавель В. А. - Фіксація вербальної інформації: правові та організаційні проблеми (2011)
Денисюк С. Ф. - Напрями розслідування злочинів:підстави класифікації (2011)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2011)
Глібко С. В. - Питання формування принципів господарсько-правового регулювання банківської діяльності (2011)
Духневич І. В. - Перспективи систематизації аграрного законодавства (2011)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2011)
Московченко Наталія. - 3 історії створення центральних та місцевих архівів України (2003)
Симоненко Ігор. - Поєднання архівної роботи та краєзнавчих досліджень у діяльності губернських вчених архівних комісій (2003)
Слободянюк Петро. - Архівні установи в системі краєзнавчого руху (2003)
Ворончук Ірина. - Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) (2003)
Матяш Ірина. - Енциклопедичний довідник з архівознавства: проблеми створення (2003)
Бездрабко Валентина. - Історіографія краєзнавства (2003)
Куделко Сергій. - Індивідуалізуюча історія й краєзнавство (2003)
Коротенко Володимир. - Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області (2003)
Костриця Микола. - Періодизація українського географічного краєзнавства (2003)
Циганюк Василь. - Краєзнавчий інформаційний ресурс ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та шляхи його удосконалення (2003)
Гузенкоев Сергій. - Метричні книги як джерело з локальної історії Південної України другої половини XIX - початку XX ст. (за матеріалами про село Друга Миколаївка Бердянського повіту Таврійської губернії) (2003)
Кулешов Сергій. - До історії українського герба "Тризуб" (2003)
Сельченкова Світлана. - Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання (2003)
Пиріг Руслан. - Організація академіком М. С. Грушевським історико-регіональних досліджень (2003)
Посохов Сергій. - Джерела з історії університетів України другої половини XIX - початку XX ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2003)
Завальнюк Олександр. - Архівні джерела про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету (2003)
Зозуля Сергій. - Архівна, краєзнавча та музейна діяльність Ніжинської НДК історії культури та мови (2003)
Титаренко Дмитро. - Музеї Донбасу в період нацистської окупації (2003)
Нестуля Світлана. - Всеукраїнський археологічний комітет у світлі архівів ВЧК-ДПУ-НКВС (2003)
Посохова Людмила. - Використання архівних документів при вирішенні дискусійних питань з історії Харківського колегіуму (2003)
Головатенко Віктор. - Український комітет охорони пам'яток культури в світлі архівів українських спецслужб (2003)
Кондрашов Віктор. - Архівні джерела з історії Новобузької вчительської семінарії (2003)
Бонь Олександр. - Координація Всеукраїнським археологічним комітетом роботи місцевих музеїв в 1920-х роках (2003)
Шекера Олег. - Перспективи організації медичного страхування в Збройних Силах України (2003)
Федоренко Михайло. - Писемні джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії (2003)
Тронько Петро. - Джерельна база багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР" та можливість її використаня на сучасному етапі (2003)
Дмитрук Володимир. - Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року та перспективи її реалізації на Вінниччині (2003)
Комарніцький Олександр. - Архівні джерела про політичне життя містечок Правобережної України доби Української революції (2003)
Пиріг Олександра. - Історія села Гуляники на Київщині (2003)
Кавун Максим. - Джерела з історії міст Півдня України XVIII - XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) (2003)
Гамза Володимир. - 3 історії болгарської колонії Тернівка на півдні України (за документами державних архівів Миколаївської та Одеської областей) (2003)
Момот Людмила. - Історія міст і сіл Слобожанщини у виданнях Державного архіву Харківської області, Добреля Людмила. (2003)
Пришляк Володимир. - Історія села Стриганці на Бережанщині XVI-XVIII ст. (2003)
Парамонов Андрій. - Проведення етнографічних і краєзнавчих досліджень у Дворічанському районі Харківської області (на основі документів Державного архіву Харківської області) (2003)
Старовойтов Микола. - Основні напрями краєзнавчих досліджень на Луганщині у 1990-х роках, Запорожцев Микола. (2003)
Студенніков Ігор. - Єврорегіон "Нижній Дунай" якоб'єкт історико-регіональних досліджень (2003)
Гайдукевич Олена. - Маєтності Української Греко-Католицької Церкви в Перегінську (2003)
Ядощук Вікторія. - Розвиток краєзнавчого туризму в єврорегіоні "Буг" (2003)
Чорний Дмитро. - Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку XX ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів (2003)
Пірко Василь. - Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії Південно-Східної України ХVII-ХVIII cт. (2003)
Клименко Тетяна. - Документи Держархіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2003)
Кожекін Анатолій. - Фонды туристско-экскурсионных организаций 1920-1930-х гг. в Государственном архиве в Автономной Республики Крым , Попов Олексій. (2003)
Юдіна Лариса. - Документи Державного архіву Харківської області як джерело у вивченні персоналій та родоводів Слобожанщини (2003)
Винокурова Фаіна. - Доля євреїв Трансністрії під час німецько-румунської окупації: огляд архівних джерел (2003)
Платанова Надія. - Депортація населення західноукраїнських областей у 1948-1950 рр. (2003)
Темірова Надія. - Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України (2003)
Гальчак Сергій. - Культурно-духовні обмеження як форма дискримінації "остарбайтерів"-подолян у нацистському рейху (2003)
Нестуля Сергій. - Епістолярія українських дисидентів другої половини 1940-х - початку 1950-х років (2003)
Гика Володимир. - Фонди Державного архіву Волинської області - джерельна база для досліджень історії та культури краю (2003)
Павловська Надія. - Видатний український архівознавець В. І. Веретенников та його діяльність щодо збереження архівних документів з історії регіонів України (2003)
Барабаш Надія. - Краєзнавчі дослідження Миколи Михайловича Білозерського (2003)
Старостин Евгений. - Рижский мирный договор 1921 г.: проблемы "архивной реституции" (2003)
Шумейко Михаил. - Белорусские архивы и краеведение в 1920-е гг. (2003)
Палієнко Марина. - Форум угорських архівістів (2003)
Киштымов Андрей. - Белорусский опыт: Архивные материалы на страницах историко-документальной хроники городов и районов "Памяць" (2003)
Титар Вадим. - Доньки харківського купця Синякова - музи футуризму (2003)
Анохіна Людмила. - Життя в мистецтві (2003)
Горбик В'ячеслав. - Історико-культурна спадщина в контексті духовного розвитку сучасної України (2003)
Непомнящий Андрей. - Библиография библиографии исторического краеведения Крыма: начало работы над составлением полного свода (2003)
Нестуля Олексій. - Попередній аналіз бази даних жертв політичних репресій 1920-1950-х років на Полтавщині (2003)
Данилюк Юрій. - Розробка фондів державних архівів у контексті реалізації Державної програми підготовки науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (2003)
Багмет Михайло. - Підготовка Миколаївським центром політичних досліджень публікацій про видатні постаті південного регіону України, Ляпіна Людмила. (2003)
Гурбова Людмила. - Історія губернського міста С у відеофільмах (2003)
Чепуренко Янна. - Краєзнавчі документи в бібліотечно-архівній колекції "Фонд президентів України" (2003)
Матяш Ірина. - Джерела з історії української революції (2003)
Боряк Геннадій. - Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства. До 70-ліття академіка НАН України О. С. Онищенка, Матяш Ірина. (2003)
Бейлах О. Д. - Формологічні витоки дизайну першої третини ХХ століття та їх вплив на радянський дизайн1970-1980-х років (2008)
Божинський Н. І. - Сьогоднішні проблеми дослідження народнього житла Східної України, Мироненко В. П. (2008)
Галушка О. О. - Теоретична модель інноваційного дизайну (2008)
Карнаухова Е. А. - Роль Морского ведомства в художественной жизни Николаева (2008)
Ковальова М. М. - Образ митрофана Воронезького в іконах і портретах XVIII - XIX ст. (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Лазарєв О. І. - Сучасний досвід теорії і практики архітектурної біоніки в дизайні (2008)
Малик Т. В. - Современные ткани для профессиональной одежды (2008)
Мироненко В. П. - Костюм в социокультурном контексте авангарда, Прокопенко Ю. Н. (2008)
Небесник І. - Стилістичні особливості та місце Юлія Сташка у становленні графічного мистецтва Закарпаття (2008)
Олексієнко А. М. - Вичення форм природи - важлива складова професійної підготовки дизайнера, Северин В. Д. (2008)
Осиченко Г. О. - Вдосконалення композиційної структури архітектурного середовища історичного міста (2008)
Паньок Т. В. - На шляху до відродження... (2008)
Погорельчук В. А. - Дизайн світильників в Італії та Німеччині: історичне коріння сучасних відмінностей (2008)
Рибалко С. Б. - Японські традиційні жіночі прикраси другої половини ХІХ - ХХ століття (2008)
Сергеєва Н. В. - Основні формоутворюючі фактори об'єктів медіа-дизайну громадського міського середовища (2008)
Скоромная Я. А. - Из истории свадебного костюма, Мироненко В. П. (2008)
Теслюк І. С. - Вибійчані тканини Тернопільського бавовняного комбінату (1974 - 2005 рр.) (2008)
Ткач Д. И. - Золотые линии и поверхности как дизайн-объекты (2008)
Федосеенко А. И. - Исследование формирования иконографии ангелов в эпоху Киевской Руси (2008)
Хрисанфова Д. В. - Традиции Харьковской художественной высшей школы и их отражение в эмблематике Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2008)
Чернов Д. В. - Символические образы времени в живописи (2008)
Чупріна Н. В. - Особливості процесу дизайну костюма (2008)
Афанасьева С. И. - Коллекция рисунков Феликса Кидера в собрании методического фонда Херсонского национального технического университета (2008)
Білан С. С. - "Хмельницький з полками" - перша ювілейна картина Української Держави (2008)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Р. Щедрін "Запечатленный ангел": архітектоніка циклу у звуковій символіці (2008)
Вовчук С. М. - Ретроспективний огляд історії розвитку художнього металу у формуванні міського середовища (2008)
Гайденко І. А. - Застосування комп'ютерних методів при інструментуванні та аранжуванні музичних творів (2008)
Грималюк Р. - Архітектура Західної України періоду модерну. Львівська школа (висвітлення проблеми у наукових виданнях) (2008)
Гужва О. П. - Типологічні риси духовної драми (2008)
Жердзицький В. Є. - Жанри образотворчого мистецтва та їх зв'язок з програмою академічного живопису (2008)
Жишкович В. І. - Рококові іконостаси-вівтарі Західної України: особливості образно-пластичної побудови (2008)
Зборовец И. В. - Нравственные искания дворянской молодежи в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Король С. - "Виставка промислів і рукоділля" 1851 р. у Львові як чинник ідентичності львівської школи декоративно-прикладного мистецтва (2008)
Лапина Л. - Сопряжение элементов в объемно-пространственной композиции (2008)
Петухова Г. Ф. - Масса и пространство в зоне взаимопроникновения (2008)
Подлевских М. Б. - Композиційні засоби організації просторів підприємств громадського харчування з виявленням народної стилістики (2008)
Світлична О. М. - Національні традиції у творчості дніпропетровських митців кінця ХХ - початку ХХІ століття (2008)
Хоменко А. В. - Внешний облик в пластической анатомии, Цивковский А. А., Погорелов В. В. (2008)
Цимбалюк О. К. - Становлення непромислового (малого) дизайну одягу у Львові впродовж 1990-х років (2008)
Четверикова С. А. - Особенности формирования конструктивистской стилистики в творчестве Н. Певзнера 1910 - 1920-х годов (2008)
Чжао Л. - Формування техніко-технологічного базису бібліотек як умова подолання цифрової нерівності (2008)
Шолух Н. В. - Место слабых в душе сильных или о нынешних домах-интернатах для инвалидов и престарелых, Мироненко В. П. (2008)
Бейлах О. Д. - Естетичні аспекти дизайну архітектурно-конструкційних систем у 1970-1980-х роках (2008)
Бондаренко И. В. - Форма - как средство создания художественного образа в дизайне специализированных магазинов, Соловьева Т. (2008)
Жердев В. В. - Маленькая Россия в сердце Прусского королевства (2008)
Жердзіцький В. Є. - Живопис як відображення дійсності (2008)
Кікоть А. А. - Одяг і костюм у системі моди Ролана Барта (2008)
Комарницький А. С. - Процес формування образу Діви Марії у взаємодії та синтезу слов'яно-руського світоглядів (2008)
Краснощек Е. Ю. - Смысловая логика оформления семантических рядов в вокальном цикле "Кокарды" Ж. Кокто - Ф. Пуленка (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции необарокко в украинской абстракции конца ХХ-го в. Эволюция живописи Л. Ястреб (2008)
Пасічна Т. О. - Явища одночасного і послідовного колірних контрастів у світлокольорових композиціях (2008)
Рябець Ю. С. - Поняття "експрес-обслуговування" в сучасній архітектурній практиці (2008)
Соколюк Л. Д. - Митрофан Федоров як художник-педагог. (За матеріалами листування з учнями) (2008)
Хамула Д. В. - Образ Диониса-винограда в античной коропластике (2008)
Хмельницький В. О. - Трьохстадійний метод живопису натюрморту (2008)
Четверикова С. А. - Теория и практика в изобразительном искусстве 1910-х - 1920-х годов. "Реалистический манифест" Н. Певзнера и Н. Габо (2008)
Школьна О. В. - Художні особливості порцеляни Баранівського фарфорового заводу кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Юйгуан Ван - Соціально-культурні зміни у Китаї як база розвитку туристичного бізнесу (2008)
Цыганкова Э. Г. - Очерк истории востоковедческих учреждений в Харькове в 20-30 гг. XX в. (2008)
Попов Д. М. - Мистецтво та культура Сходу в контексті сучасних сходознавчих досліджень в Україні: харківська мистецтвознавча генерація (2008)
Коваль О. В. - Лингвосемиотические, художественные и культурологические грани востоковедческого экфрасиса (2008)
Калмыкова В. В. - "Восток и Запад, хитрый змей и лев…": концепт "Восток" в творчестве В. Я. Брюсова (2008)
Резаненко В. Ф. - Буддистський понятійно-категоріальний апарат в китайсько-японській релігійно-філософській традиції (до проблеми семантизації), Подолян О. Д. (2008)
Чекаль А. Г. - Эпиграфика в сакральном и погребальном искусстве Пальмиры и Дура-Европос (2008)
Рибалко С. Б. - Ієрогліфіка в системі декору японського традиційного вбрання (2008)
Чиэко Оваки - Круг японских связей Давида Бурлюка (2008)
Цу Фенлей - Китайская чайная церемония: основные этапы развития (2008)
Тен Жи - Основные тенденции развития китайской монументальной скульптуры в ХХ в. (2008)
Бондарь К. В. - Соломон, Асмодей и демоны: из раввинистической литературы (переводы из мидрашей) (2008)
Котляр Е. А. - Яков Гевирц и его роль в еврейской архитектуре России начала ХХ в. (2008)
Гой Б. В. - Львівський театр "Колізей" - архітектурна "зірка" єврейського театру (2008)
Сусак В. В. - Художники евреи из восточной Галиции в парижской школе (1900-1939) (2008)
Бойко Х. С. - До методики наукового опрацювання єврейських кладовищ: європейський досвід (2008)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в графике Моисея Фрадкина (2008)
Левкович Н. Я. - Художня кераміка єврейської громади Галичини ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Котляр Е. - Еврейское искусство в европейском контексте. Сб. статей. (Сост., ред. перевода и вступ. статья Илья Родов) - М. : Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 295 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Наше наследство. Синагоги СНГ в прошлом и настоящем. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 176 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Художники Культур-Лиги. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2003. - 344 с., илл., Казовский Г. (2008)
Котляр Е. - Культур-Ліга. Художній авангард 1910-1920-х років. Альбом-каталог. (Упор. Гігель Казовський). - К. : Дух і літера, 2007.219 с., илл. (Kultur-Lige. Artistic Avant-Garde of the 1910s and the 1920s. (Ed. by Hillel Kazovsky). - К. : Spirit and letter, 2007. (2008)
Котляр Е. - Лиходедов В. Синагоги. Еврейская жизнь. Фотоальбом. Минск: Рифтур, 2007. - 240 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art. (Ed. Bracha Yaniv, Miriam Rajner. Ilia Rodov). Ramat-Gan: Department of Jewish Art, Bar-Ilan University, 2008. - Volume 4. - 160 p. (2008)
Коваль О. - Маевский Е. В. Графическая стилистика японского языка/Е. В. Маевский - М. : ИД "Муравей-гайд", 2000. - 174 с. : ил. (2008)
Коваль О. - Циганкова Е. Сходознавчы установи в Україні (Радянський період)/Е. Циганкова. - К. : Критика, 2007 - 291 с. : б/ил. (2008)
Коваль О. - Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. В. М. Зуммер (1885-1970)/Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. - К. : ВД "Стилос", 2005. - 316 с. : ил. - (Наук. спадщина сходознавців) (2008)
Агафонова Н. А. - Экран: между технологией и искусством (2008)
Білий В. - Проблема формування творчої особистості у галузі декоративно-вжиткового мистецтва у контексті глобалізації сучасних художніх процесів (на прикладі Косівського осередка художньої обробки дерева) (2008)
Волчукова В. М. - Розвиток невербальної комунікації на прикладі танцювально-рухової терапії (2008)
Гужва О. П. - Шекспірівський тип симфонізму (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор на стыке стилей - Успенский собор в Харькове (2008)
Жердзицький В. Є. - Техніка пастель (2008)
Колчанова Л. Н. - Евлалия Кадмина: из творческой родословной (2008)
Корнєв А. Ю. - Гумор козацької доби на сторінках козацьких літописів (2008)
Котенко Я. Н. - Трактовка понятия "традиция" в современной культурологии и музыкознании (2008)
Ліманська О. В. - Сучасні мистецькі колективи як осередки розвитку обрядової культури Слобожанщини (2008)
Мельник О. Я. - Специфіка шрифтової творчості Роберта Лісовського (2008)
Мозговий М. П. - Особливості українського шлягеру в контексті розвитку національної естради (2008)
Пономаренко Н. С. - Меседжи кольору в корпоративному стилі на прикладі банків Ужгорода (2008)
Прохорова И. А. - Интеграция знаний технологии и основ дизайна в техническом вузе, Чепелюк Е. В. (2008)
Ритова Т. В. - Впровадження ефективних методів підготовки студентів-дизайнерів технічного ВНЗ в рамках курсу "Кольорознавство", Довгань С. М., Миргородська Н. В. (2008)
Сопко О. І. - Два Ірмологіони Івана Югасевича - 1784-85 та 1806 років (2008)
Соколюк Л. Д. - Студія Є. Шрейдера у Харкові (2008)
Хамула Д. В. - Иконографическое тождество античного героя с Дионисом в сценах пиршественного возлежания (вводный аспект) (2008)
Школьна О. В. - "Соцреалістичний декаданс" Петра Іванченка в світлі стильових пошуків в українській художній порцеляні другої половини ХХ століття (до 100-ліття від Дня народження визначного українського фарфориста), Козак М. І. (2008)
Штець В. О. - Золтан Шолтес та закарпатська школа живопису (2008)
Дзюбенко О. Л. - Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості (2009)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Проблеми тлумачення понять "злиття", "приєднання" та "поглинання" як способів реорганізації суб'єктів господарювання (2009)
Слуцька Тетяна Іванівна. - "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" (2009)
Шимон С. І. - Відповідальність змісту правочину моральним засадам суспільства як умова його дійсності (2009)
Павлівська С. М. - Процесуальні та процедурні гарантії забезпечення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (2009)
Кармаза О. О. - Забезпечення в Україні конституційного права на житло в умовах розгортання світової економічної кризи (2009)
Лобода Ю. П. - Історико-правова концепція М. Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу (2009)
Гафаров М. С. - Международные стандарты и рекомендации обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве (2009)
Абульфат Ш. - Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков налоговых преступлений по действующему Уголовному кодексу Азербайджанской Республики (2009)
Штурмак Н. Л. - Компаративний аналіз християнського, мусульманського та індуського типів праворозуміння (2009)
Гафаров М. С. - Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе в Азербайджанской Республике (2009)
Кісілевич-Чорнойван О. М. - Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека: проблема визначення понять (2009)
Лобода Ю. П. - Онтологія правового як передумова побудови категорії правової традиції (2009)
Слуцька Т. І. - Об'єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) (2009)
Штурмак Н. Л. - Особливості релігійного праворозуміння в Україні та її роль в світових релігійно-правових процесах (2009)
Ярошенко І. С. - Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи (2009)
Пригоцький В. А. - Щодо питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (2009)
Эйвазов Р. A. - Понятие общих условий предварительного расследования (2009)
Романенко Н. Г. - Дизайн Черкащини та перспективи його розвитку (2008)
Бондаренко І. В. - Особливості використання кольору в процесі проектування інтер'єрів сучасних магазинів (2008)
Гарнік Т. М. - Використання абстракціонізму як художньої спадщини в дизайні інтер'єру (2008)
Гладун О. - Соціальний плакат: нові завдання (2008)
Гонца Ф. А. - Особливості композиційно-просторової організації садово- паркових об'єктів Черкащини (2008)
Гордова Т. Ф. - Проблеми становлення Черкаської мистецької школи (2008)
Гудак В. А. - Ландшафтний дизайн сучасного природного навколишнього середовища (2008)
Денисенко К. В. - Дизайн повноколірних газетних видань, Денисенко Ю. М., Романенко Н. Г. (2008)
Касьян Т. К. - Художній розпис тканини в техніці "батик" в історичному, технологічному та творчому аспектах (2008)
Лагода О. М. - Дизайн одягу в світлі проблем соціального проектування (2008)
Лапина Л. С. - Тектоника хай-тека: образотворческие возможности тектонических поверхностей (2008)
Луговський О. Ф. - Роль і місце макетування в дизайн-проектуванні (2008)
Мартинова О. М. - Традиційна вишивка Черкаського регіону в сучасному проектуванні костюма, Лагода О. М. (2008)
Пасичная Т. А. - Эффекты оптической деформации в световом дизайне (на примере локально-заливающего освещения) (2008)
Романенко Н. Г. - Веб-сайт кафедри дизайну ЧДТУ, Афонін В. А., Чікало Б. П., Деркач С. П. (2008)
Савенко К. М. - Веб-графіка та проблеми її створення, Романенко Н. Г. (2008)
Сергеєва Н. В. - Образ як формоутворюючий фактор середовищних об'єктів дизайну (2008)
Стась М. І. - Вивчення стану сформованості творчих здібностей майбутніх художників-дизайнерів (2008)
Храмова-Баранова О. Л. - Номенклатура показників якості в дизайні: проблема і практичне рішення, Саєнко І. Ф. (2008)
Чепелюк Е. В. - Передача фактуры гобелена с использованием ткацких переплетений, производных от главных, Прохорова И. А., Комашко М. П. (2008)
Яковець І. О. - Сюжетно-тематичні композиції в дизайні текстилю (2008)
Гвоздецький В. - Сучасні проблеми оцінювання ефективності діяльності міліції (2007)
Швець М. - Концептуальні засади побудови систем управління інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів (2007)
Грохольський В. - До питання наукової організації праці керівників органів внутрішніх справ (2007)
Лупало О. - Оцінювання ефективності діяльності органів державного управління: ретроспективний аналіз та узагальнення сучасного досвіду, Антонов О. (2007)
Котляр В. - Органи внутрішніх справ України – як організаційна система з недетермінованим виходом (2007)
Шилінгов В. - Співвідношення термінів "Європейське право" та "Право Європейського Союзу" (2007)
Темченко В. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2007)
Пепеляєв С. - Реформування кримінального процесу України в контексті європейських правових цінностей (2007)
Брижко В. - Захист персональних даних в Україні (2007)
Іващенко В. - Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво (2007)
Барко В. - Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Ваврик Т. - Напрями оптимізації професійного добору управлінського персоналу органів внутрішніх справ України (2007)
Шаповалов Б. - Формування мотивації успішної діяльності слухачів навчальних закладів правоохоронних органів на заняттях самозахистом (2007)
Заросило В. - Розслідування порушень Кодексу поведінки цивільними поліцейськими у місії ООН в Косово (2007)
Шиян В. - Розробка та впровадження правил особистої безпеки у правоохоронних органах України, Возник М. (2007)
Бондар Ю. - Аксіологія права як чинник розвитку правознавства (2007)
Благовісний С. - Українські політичні партії: боротьба за відновлення державності (1917 р.) (2007)
Пашко П. В. - Система гарантійних зобов’язань під час увезення товару на територію США (2011)
Вакульчик О. М. - Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства, Дубицький Д. П., Яковенко І. В. (2011)
Терещенко С. С. - Митна вартість: сучасний стан, проблеми та шляхи розв’язання, Хабло Г. О. (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Проблема вибору економічно ефективного виду санкцій за порушення митних правил суб’єктами ЗЕД (2011)
Мещеряков А. А. - Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні, Сопотян С. В. (2011)
Суворов В. В. - Порівняльний аналіз ефективності здійснення митної справи в Україні та інших країнах (2011)
Рева Т. М. - Непряме оподаткування експортно-імпортних операцій у нових законодавчих умовах (2011)
Осадча Н. В. - Система збалансованих показників як напрям регулювання організації праці в митних органах (2011)
Македон В. В. - Стратегії формування інтегрованих структур міжнародних корпорацій у результаті злиття і поглинання (2011)
Петруня В. Ю. - Економічна глобалізація: вплив на бізнес та суб’єктів надання митних послуг у контексті маркетингового управління (2011)
Терещенко С. С. - Упровадження норм податкового кодексу України в митну справу, Галько С. В. (2011)
Шершун А. А. - Актуальні питання порядку здійснення митних процедур у застосуванні митного режиму "переробка на митній території України” та міжнародні стандарти (2011)
Вакульчик О. М. - Застосування сучасних форм і методів навчання в системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів, Чіка Т. М. (2011)
Літовченко Б. В. - Дистанційне навчання як організаційна інновація, Петруня Ю. Є. (2011)
Чириченко Ю. В. - Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання (2011)
Трушенко О. М. - "Нова фінансова еліта” як фактор прискорення глобалізаційних процесів (2011)
Іванчук С. І. - Умови формування антикризової стійкості автотранспортних підприємств України в системі економічної глобалізації (2011)
Єдинак Т. С. - Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів, Нагорна А. С. (2011)
Афанасьєва О. Б. - Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління (2011)
Ланкова Ю. В. - Змішані перевезення в зовнішньоекономічній діяльності (2011)
Міжнародний круглий стіл молодих учених до 15-річчя АМСУ "Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах глобалізації” (2011)
Круглий стіл з нагоди Дня науки та 15-річчя Академії митної служби України "Розвиток митної системи: проблеми і перспективи” (2011)
Gellert L. - Customs – business partnerships (2011)
Вакульчик О. М. - Роль митного постаудиту в побудові профілю ризику, Сисолятіна І. Г. (2011)
Wolffgang H.-M. - The authorised economic operator in the European Union, Natzel J. M. (2011)
Дубицький Д. П. - Інформаційне забезпечення розширеного інструментарію митного аудиту (2011)
Базилюк Я. Б. - Виклики сучасної міжнародної фінансової кризи: висновки для України (2011)
Галько С. В. - Модель аналізу ризиків під час митного контролю товарів і транспортних засобів (2011)
Зайцев В. Є. - Тенденції та особливості розвитку посткризового світового ринку послуг в умовах глобалізації (2011)
Горянська О. В. - Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД у рамках попереднього митного аудиту, Книшек О. О., Войтехова І. О. (2011)
Новікова Л. Ф. - Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів, Новікова К. І. (2011)
Дергалюк І. В. - Про посилення фінансової складової забезпечення світової продовольчої безпеки (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Іноземний досвід ефективної організації дистанційної підготовки фахівців митної справи (2011)
Чорна О. О. - Ocoбливocтi тopговeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни з кpaїнaми ЄC, Сокирко А. М. (2011)
Красовська О. Ю. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору (2011)
Чириченко Ю. В. - Соціально-економічна категорія продовольчого розвитку в контексті економічної безпеки (2011)
Пошивалова О. В. - Рух іноземного капіталу та проблема оцінки надійності інвестиційної привабливості комерційних банків, Пошивалов В. П. (2011)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і пріоритети розвитку внутрішнього товарного ринку України (2011)
Булгакова С. - Фактори бюджетного ризику, Микитюк І. (2011)
Глуха Г. Я. - Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації, Бондаренко О. О. (2011)
Літовченко Б. В. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави шляхом використання прямих закордонних інвестицій, Єрмоленко Т. М. (2011)
Піскунова Н. О. - Проблема визначення категорії "грошові потоки” та його значення для фіскальної практики (2011)
Алексеева Е. Н. - Графика Михаила Казаса (2008)
Белічко Н. Ю. - Проблеми становлення сучасної української живописної емалі (2008)
Богданов В. О. - Сольно-ансамблеве і оркестрове виконавство на духових інструментах у Одесі й Полтаві (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2008)
Гелла О. І. - Застосування партисипаційних методів у процесі підготовки архітекторів (2008)
Евтушенко С. В. - Харьковский аналог (2008)
Жердзіцький В. Є. - Олія і олійні фарби (2008)
Качемцева Л. В. - Вивчення та охорона пам'яток архітектури на Слобожанщині в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Кікоть А. А. - Візуальна репрезентація в костюмі "чоловічого" і "жіночого" (2008)
Комарницький А. - Іконографія Єлеуси, як страсної Богоматері. Розвиток теми Умиління в контексті звернення до страсних служб і піснеспівів (2008)
Коновалова І. Ю. - Жанрова система музичної обробки в хоровому мистецтві (2008)
Коприва А. Т. - Композиція угорської вишивки Закарпаття (2008)
Котлярова Л. Т. - Творчі задачі - передумова формування вчителя образотворчого мистецтва (2008)
Крейзер І. І. - Доля Держпрому в наших руках (2008)
Кузьменко В. А. - Использование различных стилистических традиций ландшафтного дизайна на примере благоустройства частного двора нестандартной формы (2008)
Нечипорук Ю. М. - Гончарне виробництво на Волині 18 - 19 ст. (2008)
Павлюк Т. С. - Закономірності та механізми еволюції бального танцю як одного з видів хореографії (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Из истории дирижирования в Украине второй половины XIX - начала XX столетия (на примере деятельности А. Н. Виноградского и И. И. Слатина) (2008)
Пєнзєва Н. Л. - Взаємодія музики і танцю у творчості Дж. Баланчіна (2008)
Ритова Т. В. - Профільна освіта в школі - сучасні вимоги дизайн-освіти, Корольова Т. В., Крижановський В. М., Скрипнікова Л. В., Жуков І. О. (2008)
Світлична О. М. - Символічна творчість Михайла Сапожнікова (2008)
Субота А. В. - Алексей Федорович Мамон (жизнь и творчество) - к вопросу об истории формирования харьковской гитарной школы, Тихонравов С. Н. (2008)
Суровцева I. Ю. - Благодійники та меценати в портретному живописі (Україна сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) (2008)
Трошкіна О. А. - Значення ландшафту при формуванні образу архітектури громадських будівель (2008)
Яковець І. О. - До питання про класифікацію способів нанесення рисунків на текстильні матеріали (2008)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми міжнародного співробітництва з протидії злочинності у сфері високих технологій (2007)
Грохольський Володимир. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління органами внутрішніх справ України, Грохольська Людмила. (2007)
Шамрай Василь. - Управлінське рішення: залежність від якості суб’єктно-об’єктних відносин, Черній Дмитро. (2007)
Котляр Валерій. - До питання оцінювання діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ МВС України (2007)
Юлдашев Олексій. - Про один підхід до електронного урядування (2007)
Темченко Володимир. - Особливості юридичного змісту термінів "захист” та "охорона” у механізмі забезпечення прав людини (2007)
Никоненко Михайло. - Місце підозріння у кримінальному переслідуванні (2007)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади сутності і змісту оперативно-розшукових заходів (2007)
Пічкуренко Сергій. - Тактика використання технічних засобів (поліграфа) в оперативно-розшуковій діяльності, Бітний Сергій., Блажкун Костянтин. (2007)
Корчовий Микола. - Проблемні питання методики виявлення та документування хабарництва, Байда Олександр. (2007)
Мурашин Олександр. - Правове моделювання у правоохоронній сфері: стан та перспективи, Пихтін Микола. (2007)
Шилінгов Володимир. - Теоретико-правові аспекти удосконалення нормативного регулювання освітньої діяльності в Україні (2007)
Пепеляєв Сергій. - Шляхи реформування кримінально-процесуального права України в контексті європейського права (2007)
Воронов Ігор. - Правова регламентація пневматичної зброї в Україні (2007)
Лов’як Ог. - Особливості відшкодування шкоди, завданої в ході проведення антитерористичних операцій (2007)
Братков Іван. - Організаційно-правові питання проблем забезпечення особистої безпеки працівників міліції України, Янків Олександр. (2007)
Басс Вікторія. - Деякі види адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн (2007)
Барко Вадим. - Динаміка процесу самореалізації особистості керівників ОВС України, Овсієнко Оксана. (2007)
Якшин Володимир. - Основи оздоровчої роботи персоналу МВС України, Янко Ігор., Бабенко Вадим. (2007)
Ваврик Тарас. - Шляхи профілактики дистресу в роботі працівників ОВС, Шляхов Владислав. (2007)
Клачко Володимир. - Формування мотивації навчальної діяльності слухачів Академії управління МВС засобами проблемного навчання (2007)
Кондрюкова Вікторія. - Загальна теорія конфлікту (2007)
Патей-Братасюк Марія. - Роль метатеоретичного знання в контексті проблеми формування сучасного правового мислення (2007)
Шестопалова Людмила. - Соціально-правова характеристика самогубства в Європі (2007)
Персоналії (2007)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми становлення конституційного ладу в Україні в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави (2007)
Кононець Тетяна. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб системи МВС України (2007)
Заросило Володимир. - Система комплектування та професійної підготовки спеціальних підрозділів зарубіжних країн і перспективи її використання в ОВС України (2007)
Волошина Оксана. - Роль керівника в оптимізації позитивного соціально-психологічного клімату в колективах працівників ОВС, Гузенко Євгеній. (2007)
Барко Вадим. - Сучасні психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Котляр Юрій. - Проблеми впровадження психогеометричних методик у професійно-психологічний відбір (2007)
Самофалов Олександр. - Співвідношення кримінально-правової та оперативно-розшукової політики (2007)
Проценко Тарас. - Психолого-правові особливості оперативно-розшукової діяльності працівників підрозділів кримінальної міліції, Лифар Інна. (2007)
Мороз Григорій. - Актуальні напрями використання інформаційних технологій у діяльності ОВС (2007)
Чайковський Анатолій. - Релігійний екстремізм в Україні: реальність і тенденції (2007)
Романенко Оксана. - Передумови інтеграції в соціум молоді з особливими потребами (2007)
Грабельников Володимир. - Взаємодія міліції з органами місцевого самоврядування та населенням під час курортно-туристичного сезону (2007)
Рудницький В’ячеслав. - Плавання як складова системи фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (2007)
Клачко Володимир. - Використання інноваційних технологій у навчальному процесі Академії управління МВС, Максименко Олена. (2007)
Шиян Василь. - Міждисциплінарні зв’язки, методика та дидактика викладання дисциплін, предметом яких є ризик і небезпека в ОВС, Возник Михайло. (2007)
Котляр Валерій. - Реформування наукової сфери України: оцінювання діяльності як його ключовий момент (2007)
Гусаров С. - Управління підготовкою кадрів органів внутрішніх справ для реалізації адміністративно-юрисдикційної компетенції (2008)
Снігерьов О. - Запобігання корупції в правоохоронних органах України (2008)
Малхазов О. - Використання діагностичного дослідницького комплексу в системі профвідбору в органах внутрішніх справ України, Котляр В., Антонов О. (2008)
Темченко В. - Мораль як об’єктивна форма руху соціальної форми матерії (2008)
Брижко В. - Ідентифікаційний номер та захист персональних даних (2008)
Кузьмін Р. - Модель метауправління в Україні: аналіз проблеми, Юлдашев О. (2008)
Грохольський В. - Запровадження в органах внутрішніх справ надання адміністративних послуг населенню, Циндря В. (2008)
Корчовий . - Проблеми правовідносин у процесі конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів ОВС з громадянами, Ольшевський К. (2008)
Братасюк В. - Особливості методологічного аналізу правової реальності (2008)
Іващенко В. - Поняття та джерела міжнародного кримінального права (2008)
Лов’як О. - Відшкодування шкоди, завданої незаконним проведенням оперативно-розшукових заходів, Тіхонов С., Чеботарьов Е. (2008)
Заросило В. - Здійснення адміністративних заходів щодо боротьби з курінням (2008)
Удовик М. - Легалізація коштів і матеріальних цінностей, отриманих незаконним шляхом (2008)
Гусаров Сергій. - Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України, Білоус Віктор. (2008)
Гвоздецький В. - Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення, Лов’як О., Братков С. (2008)
Підюков Петро. - Правова сутність рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності на початковому етапі кримінального судочинства, Конюшенко Яна. (2008)
Шестопалова Людмила. - Зміст понять "тероризм" і "терористичний акт" (2008)
Корчовий Микола. - Вивчення і використання кримінологічної та віктимологічної інформації при запобіганні статевим злочинам та їх розкритті (2008)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади розшукового права (2008)
Олексій Копан. - Оцінка способів виконання завдань підрозділами МВС, Потеряйко Сергій., Возник Михайло. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої під час здійснення реквізиції за участю органів внутрішніх справ України (2008)
Грохольський Володимир. - Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми (2008)
Капля Олександр. - Правовий статус правоохоронних органів Європейського Союзу (2008)
Барко Вадим. - Гуманістичний особистісно орієнтований підхід як принцип ефективного управління персоналом органів внутрішніх справ (2008)
Клачко Володимир. - Використання особистісно орієнтованих технологій у навчальному процесі Академії управління МВС. Контекстне навчання, Музика Наталія. (2008)
Бабенко Вадим. - Методика використання масо-габаритних макетів пістолетів "Форт" на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки, Вовнянко Алім. (2008)
Проценко Тарас. - Вплив соціально-економічних чинників на стан адміністрування податків і митних платежів (2008)
Запорожцева Галина. - Організаційно-правові засади запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні: ретроспективний погляд (2008)
Супрун Микола. - Пенітенціарні аспекти педагогіки співпраці академіка В. М. Синьова (2008)
Гусаров Сергій. - Захист прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України (2008)
Підюков Петро. - Удосконалення процедури початку кримінального судочинства в контексті реформування чинного кримінально-процесуального законодавства, Конюшенко Яна., Устименко Богдан. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої у випадках крайньої необхідності (2008)
Заросило Володимир. - Сучасний стан нормативного та організаційного забезпечення участі працівників ОВС України у міжнародних миротворчих операціях та шляхи його вдосконалення (2008)
Сервецький Іван. - Принципи ОРД як основоположні фундаментальні засади розбудови розшукового права – самостійної галузі юридичної науки (2008)
Дульський Олександр. - Оптимізація штатної чисельності органів внутрішніх справ України: сучасна методологія, Котляр Валерій. (2008)
Грохольський Володимир. - Актуальні питання визначення штатної чисельності працівників органів внутрішніх справ (2008)
Юлдашев Олексій. - Регуляторна політика як напрям державного управління, Антонов Олександр. (2008)
Запорожцев Євген. - Управління органами внутрішніх справ як різновид управлінської діяльності (2008)
Потеряйко Сергій. - Управління органами внутрішніх справ під час проведення спеціальної операції (2008)
Проценко Тарас. - Поняття та сутність організації адміністрування податків (2008)
Кагадій Микола. - Юридична практика прокуратури України (загальноправовий аспект) (2008)
Барко Вадим. - Принципи і методи управління персоналом органів внутрішніх справ (психологічний аспект) (2008)
Бабенко Вадим. - Теоретичні аспекти управління системою фізичної підготовки практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України, Дзюба Сергій., Янко Ігор. (2008)
Рудницький В’ячеслав. - Управління навчальними закладами системи МВС України та шляхи його удосконалення, Ракша Наталія. (2008)
Корчовий Микола. - Теоретико-методологічні засади дослідження норми та відхилення у статевій поведінці молоді, Корчова Галина. (2008)
Супрун Микола. - Історико-психологічні засади девіантної поведінки підлітків, Перепечина Наталія. (2008)
Гусаров С. - Досвід адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних уповноважених міліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення в Російській Федерації (2009)
Підюков П. - Профілактика корупції в системі кадрового забезпечення ОВС України як невід’ємна складова організації національної безпеки держави: історичний аспект і сучасні проблеми, Конюшенко Я., Кубарєва О., Вац В. (2009)
Котляр В. - Оцінювання діяльності підрозділів карного розшуку: системний підхід, Антонов О. (2009)
Запорожцев А. - Про деякі проблеми становлення й розвитку служби дільничних інспекторів міліції: організаційно-правовий аспект, Запорожцева Г., Господарець М. (2009)
Капля О. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду, Дмитрієв А. (2009)
Бабенко В. - Психологічні основи екстремальних ситуацій у діяльності працівників практичних ОВС, Шаповалов Б. (2009)
Сервецький І. - Генезис методів оперативно-розшукової діяльності (2009)
Охріменко І. - Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти дотримання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, Удовик М. (2009)
Ваврик Т. - Психологічні аспекти формування позитивної життєвої мотивації персоналу ОВС України (2009)
Бажанюк В. - Особливості підготовки керівників закладів освіти до роботи з обдарованою молоддю (2009)
Остафійчук Т. - Методологічні засади психологічного тренінгу педагогічної креативності викладачів-лінгвістів (2009)
Рембач О. - Теоретико-методичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах МВС, Тогочинський О. (2009)
Федченко О. - Організація діяльності патрульної служби поліції зарубіжних країн порівняно з роботою міліції України (2009)
Культенко О. - Роль працівників НЦБ Інтерполу в Україні у здійсненні міжнародного розшуку та екстрадиції (2009)
Корчовий М. - Причини виникнення насильства у статевій поведінці молоді (2009)
Супрун Д. - Особистість соціального працівника правоохоронної системи (з історії питання), Супрун М. (2009)
Грохольський В. Л. - Рецензія на монографію В. О. Заросила "Адміністративно-правовий механізм забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях" (2009)
Антонова Е. Л. - Проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности России в условиях глобализации (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Волинської і Київської губерній) (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм у його багатомірності (2008)
Дробот А. О. - Проблема національного стилю у творчості Г. І. Синиці (на прикладі мозаїчних панно другої половини ХХ століття) (2008)
Жердзіцький В. Є. - Особливості техніки олійного живопису і приготування олійних фарб (2008)
Зборовец И. В. - Выставка скульптуры "Сказочный городок" в Харькове (2008)
Іванина М. - Особливості поширення керамічної галузі народних промислів на території Закарпаття період ХІХ - ХХ століття (2008)
Кобилінський А. Ю. - Особливості формування дизайну інтер'єрів автосалонів з урахуванням фірмового стилю (2008)
Коприва А. Т. - Техніки угорської вишивки Закарпаття (2008)
Ліманська О. В. - Естетична складова календарної святково-обрядової традиції (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Характеристика концерта как жанра инструментальной музыки и особенности концертов для валторны с оркестром В. Моцарта (2008)
Таранова А. Е. - Проблема оценки качества социального образования: методологический аспект (2008)
Трошкіна О. А. - Семантичні основи представницької архітектури (2008)
Удріс І. - Церковні стінописи козацької епохи як предмет дослідження в українському мистецтвознавстві кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Хамула Д. В. - Эллинистические представления о смерти в росписи ваз из Северного Причерноморья (2008)
Чулин Х. - Исторические этапы развития китайской детской фортепианной музыки (2008)
Швыденко О. А. - Конкурс на создание Дома государственной промышленности в Харькове в контексте развития архитектуры 1920-х годов (2008)
Школьна О. В. - Слов'янські заводи промислової кераміки: підприємство Тов-ва М.С. Кузнецова - Я.К. Ессена і АТ "Лянге і Дзевульський" епохи модерну (2008)
Бабаев Н. Г. - Особенности формирования эффективной системы управления строительством в современных условиях (2008)
Бірілло І. В. - Політканинні перетворення у конструюванні корсетних виробів (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Подільської й Чернігівської губерній) (2008)
Волчукова В. М. - Витоки танцювальної терапії та її суттєве значення у розвитку невербальної комунікації сучасної молоді (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор украинского архитектурного модерна в Харькове (2008)
Карелова Г. В. - Формирование романтического идеала "момента" в ранних фортепианных миниатюрах Ф. Шуберта (2008)
Качмарчик В. П. - Исполнительское искусство А. Б. Фюрстенау (2008)
Кіщук М. М. - Витоки гуцульської декоративної різьби (2008)
Корсакова Е. Е. - "Художественный примитив" в искусстве: к определению термина (2008)
Крайній Є. С. - Матеріал як чинник функціонально-естетичної виразності у об'єктах аcамбляжу (2008)
Ліманська О. В. - Давньоруська культура як основа формування традиційних свят Слобожанщини (2008)
Мельникова У. П. - Стильові пошуки митців АХЧУ в галузі книжкової графіки (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського