Желанова В. В. - Динаміка середовищеутворення у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Курбан О. В. - Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку (2014)
Державець Д. О. - Аспекти екологізації у змісті економічних дисциплін для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі транспортних технологій, Солошич І. О. (2014)
Козак Л. В. - Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2014)
Брюханова Г. В. - Впровадження інформаційних технологій в освіту дизайнерів друкованої продукції (2014)
Чернуха Н. М. - Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності, Козир М. В. (2014)
Волярська О. С. - Підвищення професійної компетентності зареєстрованих безробітних засобами дистанційного навчання (2014)
Довмантович Н. Г. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2014)
Левкович У. О. - Формування професійних компетентностей маркетологів готельної діяльності (2014)
Гриневич Л. М. - Зарубіжний досвід оцінювання професійної діяльності вчителя засобами моніторингу (2014)
Мосьпан Н. В. - Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі (2014)
Тименко М. М. - Особливості роботи координаторів та консультантів з професійної орієнтації учнів у школах Великої Британії (2014)
Скиба К. М. - Професійна підготовка перекладачів у країнах-учасницях Болонського процесу (2014)
Філоненко М. М. - Методологія та методики комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика (2014)
Синявська Н. Я. - Особливості психоемоційного стану студентів-медиків під час вивчення дисципліни "Анатомія людини": організаційний аспект (2014)
Грімсолтанова Р. Е. - Особливості переживання міфологічних страхів у юнаків і дівчат у період студенства (2014)
Автори випуску (2014)
Пам’ятка автору (2014)
До відома читачів (2014)
Чайковський Владислав Феліксович (26 червня 1921 р. - 12 травня 1998 р.) (2011)
Байдак Ю. В. - Методика та пристрій енергетичного тестування компресійного холодильного приладу (2011)
Бондаренко В. Л. - Выбор стека–аппарата внутреннего теплообмена для термоакустического охладителя, Сурьянинова Н. Н. (2011)
Ильин В. М. - Фильтр очистки воздуха от диоксида углерода для средств заправки баллонных дроссельных микрокриогенных систем, Баранов Е. Д., Михалев А. В. (2011)
Кишкин А. А. - Рабочий процесс в дисковом насосе трения, Смирнов П. Н., Делков А. В., Ходенков А. А. (2011)
Лысенко Е. А. - Применение псевдопористых питателей для газостатического подвеса поршня компрессоров холодильной техники, Болштянский А. П., Щерба В. Е. (2011)
Ломейко О. П. - Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами, Кулінченко В. Р., Деменюк О. М. (2011)
Осокин В. В. - О зависимости теплоэнергетических характеристик бытового холодильника от дозы заправки его компрессорной системы хладогентом (изобутаном) и температуры окружающей среды, Дёмин М. В. (2011)
Подмазко И. А. - Использование аккумуляции холода для камер термообработки пищевых продуктов, Хмельнюк М. Г. (2011)
Радченко А. М. - Турбодетандерна система охолодження суднового електрогенератора та повітря на вході приводного дизеля (2011)
Радченко М. І. - Охолодження повітря на вході дизель-генератора турбодетандером, Коновалов А. В. (2011)
Радченко Р. Н. - Математическая модель процессов охлаждения воздуха на входе судового малооборотного дизеля теплоиспользующей эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Радченко Р. Н. - Оценка целесообразности охлаждения воздуха на входе главных дизелей транспортного судна эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Андреев А. А. - Оценка эффективности утилизации вторичной теплоты судовых ДВС теплонасосной паропроизводящей установкой, Калиниченко И. В. (2011)
Андрєєв А. А. - Основні положення математичної моделі теплообмінників тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повітря суднових малообертових дизелів, Коновалов Д. В., Радченко М. І. (2011)
Иванов А. В. - Экономические перспективы применения тепловых насосов в аквакультуре, Мнацаканян А. Г., Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Мелкозеров М. Г. - Математическая модель паротурбинной установки на низкокипящем рабочем теле, Ходенков А. А., Делков А. В., Кишкин А. А. (2011)
Малкін Е. С. - Розробка та дослідження комбінованого побутового холодильника з автономним блоком гарячого водопостачання, Красновський І. Н., Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е. (2011)
Суслов А. Э. - Термоподготовка воды тепловыми насосами на предприятиях аквакультуры, Фатыхов Ю. А., Бестужев А. С., Маковская А. И. (2011)
Плишко О. С. - Получение холода за счет вторичных энергоресурсов пищевых производств, Геллер В. З. (2011)
Радченко Н. И. - Региональные особенности применения теплоиспользующих систем охлаждения воздуха на входе электрогенерирующих газотурбинных установок в климатических условиях Ливии, Эльгерби Рами (2011)
Титлов А. С. - Оптимизация энергетических характеристик термосифонов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Тюхай Д. С., Дмитренко В. В. (2011)
Чебан Д. Н. - Использование керамических пористых многоканальных структур в области испарительного охлаждения, Дорошенко А. В. (2011)
Редунов Г. М. - Моделирование холодильной камеры абсорбционного холодильного прибора как объекта управления, Титлов А. С. (2011)
Краснопольский А. - Повышение коррозионной стойкости покрытий алюминиевых сплавов с использованием технологии микродугового оксидирования, Косенко А., Кузнецов Ю., Казански В., Титлов А. (2011)
Притула В. В. - Солнечные осушительно-испарительные охладители. Разработка и анализ возможностей, Дорошенко А. В., Жук К. Б. (2011)
Мартынюк А. О. - Разработка схемных и конструктивных решений абсорбционных холодильных приборов, способных обеспечить необходимые температурные режимы хранения при работе с альтернативными и возобновляемыми источниками тепловой энергии, Проць Р. Н., Титлов А. С. (2011)
Титлов А. С. - Методика расчета холодопроизводительности испарителя абсорбционного холодильного агрегата в составе абсорбционных холодильных приборов различного назначения, Ищенко И. Н., Титлова О. А., Хоменко Н. Ф. (2011)
Титлова О. А. - Анализ влияния тепловой мощности, подводимой в генераторе абсорбционного холодильного агрегата, на режимы работы и энергетическую эффективность абсорбционного холодильного прибора, Титлов А. С. (2011)
Грушко В. О. - Экспериментальное исследование теплопроводности и вязкости компрессорного масла ISO 9 с добавками наночастиц TiO2 и Cu, Зброжек В. О., Геллер В. З. (2011)
Бодарев Д. А. - Стратегия отбора бинарных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, Артеменко С. В., Хмельнюк М. Г., Мазур В. А. (2011)
Кутаров В. В. - Конденсация и испарение паров воды на нанопористых адсорбентах, Лапардин Н. И., Длубовский Р. М., Шевченко В. Н. (2011)
Лапардин Н. И. - Давление кипения и вязкость смеси смазочного масла ISO 68 и хладагента R410А (2011)
Осадчук Е. А. - Аналитические зависимости для расчета термодинамических параметров и теплофизических свойств водоаммиачного раствора, Титлов А. С. (2011)
Бестужев А. С. - Исследование массообменных процессов при комбинированном сухом посоле рыбы, Фатыхов Ю. А., Суслов А. Э., Балашов С. О. (2011)
Арестов А. Ю. - Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні, Ломейко О. П. (2011)
Жуковський Е. Й. - Розрахунок параметрів функціонування склада-холодильника на м’ясокомбінаті, Чабаров В. О., Шевченко З. І. (2011)
Іванюта П. В. - Внутрішньогосподарський облік якісних параметрів товару у системі раннього упередження кризових явищ (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу хлібопекарного підприємства, Шевченко Р. І., Мартинюк І. О. (2011)
Крусир Г. В. - Экологические аспекты сертификации зерноперерабатывающих предприятий по ISO 14001:2004, Яшкина В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу консервного заводу, Шевченко Р. І., Осматескул О. Г. (2011)
Крусір Г. В. - Екологічний контроль харчових продуктів і виробництв, Русєва Я. П., Яшкіна В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Ідентифікація ризиків продукції виноробного підприємства за системою НАССР, Захарчук В. Г., Соколова І. Ф. (2011)
Кудашев С. М. - Використання озонних технологій та штучного холоду у галузях АПК, Бабков А. В., Пушкар Т. Д., Новицька Н. С. (2011)
Лєвашов В. В. - Оптимізація параметрів процесу фільтрації пива в умовах AB "In Bev Україна", Мельник І. В. (2011)
Мадани Абделкадер - Моніторинг ринку виробництва та споживання замороженої плодоовочевої продукції в Україні та світі (2011)
Мадані Абделкадер - Законодавчо-нормативне регулювання якості та безпечності замороженої плодоовочевої продукції (2011)
Мельник С. И. - Анализ производственного процесса сахаро-рафинадного производства с использованием эксерготопологических моделей на графах (2011)
Мельник С. И. - Анализ стратегии восстановления (ремонтов) объектов пищевого производства при внезапных отказах (2011)
Могилянська Н. О. - Разработка режимов хранения неферментованных ацидофильных сывороточных напитков с экстрактами эхинацеи и соком, Волкова А. В. (2011)
Оносова І. А. - Низькі температури як частина стратегії зменшення небезпечних компонентів у м’ясопродуктах (2011)
Потапов С. Г. - Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену, Масліков М. М. (2011)
Тележенко Л. М. - Вплив виду гідроколоїду на характеристики соусу-дресингу при низькотемпературному зберіганні, Жмудь А. В. (2011)
Тележенко Л. М. - Дослідження якості пророщеного зерна сочевиці при холодильному зберіганні, Атанасова В. В. (2011)
Топольник В. Г. - Планування експериментального дослідження з пошуку оптимальних умов процесу шприцювання ковбасного фаршу, Мілохова Т. А., Кузьмін О. В. (2011)
Фатыхов Ю. А. - Экспериментальное исследование тонкого криоизмельчения гидробионтов, Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Петушенко С. Н. - Экспериментальные исследования режимов низкотемпературной обработки зерна мелкосеменных культур (2011)
Радионова О. В. - Обобщение экспериментальных данных по массообмену при блочном вымораживании столовых сухих вин, Осипова Л. А., Бурдо О. Г. (2011)
Савінок О. М. - Аналіз впливу різних способів охолодження на показник рН м’яса, Титлов О. С., Рибак В. В., Кузелов А. (2011)
Лисогор Т. А. - Дослідження поліфенольних сполук в водних екстрактах чаю і кави, Могилянська Н. О., Кручек О. А. (2011)
Ищенко И. Н. - Анализ режимов холодильного хранения продуктов производства и переработки фермерских и крестьянских хозяйств Украины (2011)
Яцишин М. - Проблеми визначення поняття "пенітенціарна система" в сучасних умовах (2014)
Булавіна С. - Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії (2014)
Гламазда П. - Діяльність органів управління місцями ув’язнення на місцях в умовах реалізації тюремної реформи Павла Скоропадського (2014)
Кравчук М. - Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі (2014)
Крисюк Ю. - Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції (2014)
Куренда Л. - Дослідження сутності професійної правосвідомості юриста (2014)
Лаба О. - Механізм взаємодії правових систем Ради Європи та України (2014)
Берназюк Я. - Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1), Малюга А. (2014)
Кравчук В. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2014)
Кудрявцева О. - Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи (2014)
Микулець В. - Єдиний інформаційний простір: формування та застосування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Музичук К. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сербії (2014)
Нинюк М. - Стадії розвитку організації (2014)
Шишка Р. - Стадії створення юридичної особи (2014)
Яворська О. - Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі, Демчук А. (2014)
Качановський В. - Види та класифікація основних прав споживачів (2014)
Ковальчук В. - Підприємство як цілісний майновий комплекс: суб’єкт чи об’єкт прав? (2014)
Старчук О. - Поняття та види принципів-заборон у системі основоположних засад трудового права України (2014)
Dukhnevych I. - Nadzór nad działalnością SKOK w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dukhnevych А. (2014)
Кваша О. - Розгляд окремих корупційних злочинів крізь призму поняття необхідної співучасті (2014)
Щур Б. - Проблеми практичного застосування системи окремих криміналістичних методик (2014)
Саско О. - Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду (2014)
Цимбалюк В. - Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України (2014)
Чупринський Б. - Особливості застосування обставин, які пом’якшують покарання, не зазначених в частині першій ст. 66 Кримінального кодексу України (2014)
Иванников И. - Философско-правовое учение В. А. Савальского (2014)
Kmiecik Z. R. - A Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law (2014)
Niczyporuk J. - Evolution of participation forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding, Grzeszczuk M. (2014)
Niczyporuk J. - Realization of the Principle of Objective Truth in the General Administrative Procedure, Podleśny M. (2014)
Леміщак К. - Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв’язок категорій (2014)
Олексюк К. - Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування (2014)
Яцишин М. - Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи (2014)
Бедрій М. - Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти (2014)
Лаба О. - Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи (2014)
Наливайко Т. - Здійснення громадського контролю за процесом очищення влади в Україні (2014)
Юхимюк О. - Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах (2014)
Hoffman Y. - Educational Migration Processes from the Perspective of History, Law and Sociology, Hoffman Yul. (2014)
Савчин М. - Вихідні засади конституційної традиції в Україні (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 2), Малюга А. (2014)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України (2014)
Кравчук В. - Правові аcпекти діяльності іноземних адвокатів у країнах Європейського Союзу: на прикладі Німеччини (2014)
Шевчук І. - Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща (2014)
Гриняк А. - Окремі аспекти укладення шлюбного договору за цивільним та сімейним законодавством України (2014)
Вознюк Н. - До питання про поняття та види державних соціальних допомог (2014)
Савич С. - Розрізняльна здатність торговельної марки:до питання визначення поняття (2014)
Самчук-Колодяжна З. - Питання договору поставки в цивільному праві (2014)
Dukhnevych А. - Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe krajów członkowskich WTO (2014)
Власова А. - Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн (2014)
Батюк О. - Дослідження спеціальних знань при проведенні допиту в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Денісова Г. - Кримінально-процесуальні гарантії, їх види та місце інституту відводу, самовідводу у їх структурі (2014)
Журавська З. - Вчинення злочинів персоналом виправних колоній як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених (2014)
Старко О. - Особливий психофізичний стан жінки як підстава пом’якшення відповідальності за ст. 117 Кримінального кодексу України (2014)
Фідря Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (2014)
Цимбалюк В. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи: напрямки реформування законодавства (2014)
Karpinska N. - Features of Legal Status of Juvenile Females Sentenced to Imprisonment: International Standards (2014)
Шиновски P. - Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе (2014)
Grzeszczuk M. - Notion of a Social Organisation in Polish General Administrative Proceedings. Chosen Aspects (2014)
Podleśny M. - Ban on Interrogation of Priest about Facts Subject to the Seal of Confession in Polish General Administrative Proceedings (2014)
Дудко Є. - Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Колб C. - Про деякі перспективи впровадження міжнародно-правових актів у діяльність правоохоронних органів України з питань протидії організованій злочинності (2014)
Охман О. - Сучасна політика України у сфері виконання покарань у контексті застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї (2014)
Яворська O. - Про детермінанти, що породжують та обумовлюють посягання на безпечні умови відбування покарання у виховних колоніях (2014)
Титул, содержание (2008)
Невлюдов И. Ш. - Обзор методов интерполяции геометрических контуров в составе автоматизированного проектирования сложных обрабатываемых профилей, Великодный С. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модели развития пространственно-распределенной компьютерной сети организации, Овчаренко В. Е., Шевченко М. В., Щеголь В. А. (2008)
Баулин С. А. - Системный анализ общегосударственной космической программы Украины для формирования подходов к оценке ее эффективности (2008)
Невлюдов И. Ш. - Минимизация потерь в оптических соединительных устройствах, построенных на микролинзах, Аллахверанов Р. Ю., Хатнюк И. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора программного обеспечения офиса по управлению проектами, Овчаренко В. Е., Петренко Ю. А., Плугина Т. В., Щеголь В. А. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Сетевые модели и проектирование технологии сборочных процессов, Цымбал А. М., Милютина С. С. (2008)
Нефедов Л. И. - Модель выбора гибридной автоматической трансмиссии, Осьмачко А. А., Овчаренко В. Е. (2008)
Омаров М. А. - Распределение мощности электромагнитного поля в медицинских установках СВЧ-гипертермии, Цехмистро Р. И. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Структурно-параметрическое описание литьевой формы для производства деталей из пластмассы, Второв Е. П., Сотник С. В. (2008)
Бережная М. А. - Однородные вычислительные сети с реконфигурируемой структурой, Королева Я. Ю. (2008)
Титул, содержание (2010)
Гинтов О. Б. - Тектонофизический анализ и геодинамическая интерпретация трехмерной геофизической модели Украинского щита, Пашкевич И. К. (2010)
Шуман В. Н. - Электродинамика геосреды и методы геоэлектрики (2010)
Гордиенко В. В. - О природе аномалий скорости распространения продольных сейсмических волн в верхней мантии (2010)
Андрущенко Ю. А. - Природа сейсмических событий, зарегистрированных на западе Украинского щита в 2005—2007 гг., Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д., Гордиенко Ю. А., Калитова И. А. (2010)
Пустовитенко Б. Г. - Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г, Кульчицкий В. Е., Пустовитенко А. А., Скляр А. М. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры западной части Украинского щита по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований (2010)
Бондаренко М. С. - Определение пористости глинистых пород в обсаженных нефтегазовых скважинах с помощью радиоактивного и акустического каротажа, Кармазенко В. В., Кашуба Г. А., Кулик В. В. (2010)
Сливинская Г. В. - Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова, Третяк А. Н. (2010)
Якимчик А. И. - О пересмотре ограничений на получение первичного материала с целью развития гравиметрии и магнитометрии в Украине (2010)
Баленко В. Г. - Эффект топографии по результатам земноприливных наблюдений на станции "Березовая Рудка", Кутный А.М., Бабич Т.Н. (2010)
Довбнич М. М. - Разломно-блоковая модель и приливный триггерный механизм сейсмического процесса (на примере сейсмичности Крыма), Солдатенко В. П. (2010)
Старостенко В. И. - Важные шаги в изучении тектоносферы Украины (2010)
Академику Шнюкову Евгению Федоровичу — 80 лет! (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). 1, Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Макивчук О. Ф., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2010)
Кравчук Н. В. - Еще раз о характере взрыва 4-го блока ЧАЭС (2010)
Дядюра В. А. - Автоматизированная система сейсмологических наблюдений, Михайлик И. Ю., Ганиев А. З. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской платформы: трехмерная Р-скоростная модель мантии под Фенноскандией. Ч. II, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2010)
Орлюк М. И. - Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины, Друкаренко В. В. (2010)
Савенко Б. Я. - Петромагнитная характеристика магнитоактивного слоя земной коры Антарктического побережья района станции "Академик Вернадский", Корчин В. А., Буртный П. А., Карнаухова Е. Е., Чулков С. С. (2010)
Тяпкин Ю. К. - Аппроксимации нулевого и первого порядков при оптимизированной оценке сейсмического сигнала, осложненного регулярными и нерегулярными помехами сложной структуры, Силинская Е. А. (2010)
Уткин В. И. - Поведение радона при подготовке геодинамических процессов, Юрков А. К. (2010)
Спиртус В. Б. - Возможности биофизических моделей типа Фитцхью—Нагумо в отображении двумерной миграции сейсмичности (2010)
Бурахович Т. К. - Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока, Кулик С. Н., Кушнир А. Н., Зайцев Г. Н. (2010)
Гончар В. В. - Критерий относительной мощности и изгибно-прочностной подход в интерпретации складчатости одиночного слоя (2010)
Лукович В. В. - Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Балюнов О. О. - Дослідження магнітопружного стану циліндричної панелі залежно від радіуса (2015)
Болотов М. Г. - Дослідження механічних властивостей та структурної неоднорідності цегли, Ганєєв Т. Р., Прибитько І. О. (2015)
Пасов Г. В. - Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху, Венжега В. І. (2015)
Бондарь Е. С. - Ингибирующее действие сока Aloe Vera и композиций на его основе при коррозии малоуглеродистой стали, Курмакова И. Н., Макей А. П. (2015)
Горбенко П. К. - Термолюминесценция облученных рентгенлучами кристаллов KCL и KCL:LICL, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2015)
Комаха В. О. - Енергетичнийстан поверхні модифікованих карбонатних наповнювачів, Свідерський В. А. (2015)
Войтенко В. П. - Визначення серцевої активності вбудованим датчиком тиску апарата для гемодіалізу, Рудаков С. О. (2015)
Міщенко А. В. - Питання інформаційної безпеки в аспекті підвищення цільової ефективності авіатранспортного комплексу (2015)
Нежурин В. И. - Совершенствование печей ресурсосберегающихтехнологийв условиях машиностроительного производства, Абрамов С. А. (2015)
Рудик А. В. - Продуктивність високоефективного поздовжнього глибинного шліфування поверхонь обертання периферією та торцем орієнтованого абразивного інструменту, Венжега В. І., Рудик В. А. (2015)
Деркач О. Л. - Розрахунок нестаціонарних коливань транспортного засобу з п’єзоелектричними активними накладками при випадковому кінематичному збудженні (2015)
Лаврова Е. В. - Разработка универсальной кинематической схемы устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2015)
Казимир В. В. - Управляючі веб-портали та їх властивості, Харченко М. В. (2015)
Литвинов В. В. - Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения, Богдан И. В. (2015)
Двоєглазова М. В. - Дослідження процесу функціонування інтегрованої інформаційної системи підприємства та проекту (2015)
Зарiцький О. В. - Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами, Судік В. В. (2015)
Крячок С. Д. - Зрівноваження полігонометричних мереж, побудованих зустрічними ходами (2015)
Нестеренко С. О. - Алгоритм зшивання полігональних сіток (2015)
Соломаха В. В. - Дослідження алгоритмів симетричних криптосистем, Верьовко М. В., Соломаха І. В. (2015)
Kazymyr V. - Functional security in an android mobile architecture, Karpachev I. (2015)
Lytvynov V. - Methods of fuzzy logic for minimize the risks of IT-projects, Skakalina О. (2015)
Гусев О. О. - Модель трирівневого квазі-імпедансного інвертора для малого сигналу (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги при врахуванні втрат у ключових елементах, Сапегін А. П., Остапчук Ю. Ю., Куник Ю. І. (2015)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шістнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю., Ніколаєва К. А. (2015)
Приступа А. Л. - Оцінювання діючих методикрозрахунку технологічних витрат електричної енергії в розподільних електричних мережах, Галюга А. В. (2015)
Ревко А. С. - Стабілізатори струму на основі квазірезонансних перетворювачів, Грозов С. Ю. (2015)
Кулик Б. І. - Алгоритм управління засобами штучної компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження змін фізико-хімічних показників якості продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Гуменюк О. Л. - Розроблення рецептури хліба з використанням лляного шроту, Ксенюк М. П., Журок І. М., Дорожинська М. В. (2015)
Купчик Е. Ю. - Определение тяжелых металлов в чае методом инверсионной вольтамперометрии, Буяльская Н. П. (2015)
Квашук Ю. В. - Рослинні екстракти у протикорозійному захисті систем водопостачання, Сиза О. І., Савченко О. М. (2015)
Крупко В. А. - Моніторинг стану земельних ресурсів для організації їх ефективного використання, Клінцов Л. М. (2015)
Zatserkovnyi V. - Use of geoinformation technologies for monitoring of hunting sector conditions (2015)
Бурдо О. Г. - Особенности инновационных проектов в условиях газовых обязательств Украины (2011)
Никитенко Н. И. - Математическая модель и метод расчета динамики непрерывной сушки, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2011)
Никитенко Н. И. - Метод определения коэффициента диффузии в пористых средах на основе решения обратной задачи массопереноса, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. , Кольчик Ю. Н. (2011)
Погожих Н. И. - Определение напряженности СВЧ-поля по темпу нагрева модельного тела, Потапов В. А., Цуркан Н. М., Гриценко О. Ю. (2011)
Берник М. П. - Теоретическое обоснование импульсного подвода внутреннего источника тепла в процессах сушки влажных материаллов, Лупашко А. С., Иванов Л. Д., Цислинская Н. Я., Шаповаленко О. И. (2011)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2011)
Товажнянский Л. Л. - К расчету пластинчатого теплообменника, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2011)
Бурдо О. Г. - Особенности моделирования процессов сушки при электромагнитном подводе энергии, Бандура В. Н., Яровой И. И. (2011)
Шандиба Н. О. - Методика рекурентного розрахунку гравітаційної поличної сушарки, Юхименко М. П. (2011)
Кузьменко І. М. - Моделювання роботи контактних тепломасообмінних апаратів широкого призначення (2011)
Дейнеко А. І. - Локальний теплообмін при конденсації R22, R406A та R407C всередині гладкої горизонтальної труби (2011)
Смілян І. О. - Аналіз прямоточних циклонних очисних апаратів, Степанюк А. Р. (2011)
Артюхов А. Є. - Розробка методики інженерного розрахунку енергоефективних абсорберів з масообмінно-сепараційними контактними ступенями, Ляпощенко О. О., Коробченко К. В., Смілянська О. Ю. (2011)
Турчина Т. Я. - Уточнений розрахунок габаритів дискових розпилювальних сушарок для адгезійних матеріалів (2011)
Смирнов Г. Ф. - О приближенной модели сушки зернового слоя, Воскресенская Е. В. (2011)
Ульєв Л. М. - ПІНЧ-проектування і зниження кількості шкідливих викидів установки первинної переробки нафти АВТ А12/2 в режимі роботи без вакуумного блоку, Мельниковська Л. О. (2011)
Гумницький Я. М. - Сорбційне вилучення фосфатів з рідкої фази, Сабадаш В. В. Тижбір Г. А. (2011)
Черемисинова А. А. - Получение и опытно-промышленные испытания фосфатных смазок для процессов горячей обработки металлов давлением, Сорока П. И., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Фізичне моделювання процесу зворотного осмосу, Заграй Я. М., Гулієнко С. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес диспергуваання азотно-кальцієво-гумінововмісних добрив, Донець О. Є., Косянчук В. О. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес гранулоутворення азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив, Гатілов К. О., Науменко Д. О., Магазій П. М. (2011)
Кучерук Д. Д. - Очищення лужних розчинів від прямих барвників нанофільтраційною керамічною мембраною, Дульнева Т. Ю., Красуленко І. С. (2011)
Артюхов А. Є. - Вдосконалення конструкції вихрових масообмінно-сепараційних секцій колонних апаратів, Коробченко К. В. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження процесу кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Кучеренко І. В., Карпенко О. П. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження структури мікрошару при кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Карпенко О. П., Кучеренко І. В. (2011)
Марчевський В. М. - Кінетика сушіння кристалічного бішофіту, Улітько Р. М., Галстян А. С. (2011)
Безушко Н. А. - Дослідження гідродинаміки та теплообміну в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при зміні агрегатного стану рідини, Зубрій О. Г. (2011)
Заплетніков І. М. - Залежності шумових характеристик обладнання ресторанного господарства від його основних параметрів, Севаторова І. С., Жидков Ю. В. (2011)
Поперечний А. М. - Моделювання процесу сушіння картоплі та моркви у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В. (2011)
Дячок В. В. - Дослідження механізму процесу екстрагування із твердих тіл клітинної будови, Мальований М. С. (2011)
Куц В. П. - Порівняльна оцінка роботи пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Особливості теплотехнології переробки плодоовочевої сировини на сушену продукцію, Шапар Р. О., Воспітанніков Г. К. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Снєжкін Ю. Ф., Степанюк А. Р. (2011)
Товажнянський Л. Л. - Покращення теплової інтеграції процесу концентрування квасного сусла, Перевертайленко О. Ю., Гарєв А. О., Горбунов К. О., Биканов С. М., Толста Н. О. (2011)
Арсеньева О. П. - Модернизация системы последовательно установленных подогревателей сахарного сока, Бабак Т. Г., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Малецкая К. Д. - Энергоэффективное получение пищевых продуктов на основе ягодного сырья по методу ДИВЭ, Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2011)
Семенишин Є. М. - Вплив дисперсності насіння амаранту на механізм екстрагування олії, Стадник Р. В. Троцький В. І., Федорчук-Мороз В. І. (2011)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії в електромагнітному полі, Светлічний П. І., Малашевич С. А. (2011)
Терзиев С. Г. - Исследование процесса сушки кофейного шлама под действием инфракрасного излучения, Ружицкая Н. В., Саламаха В. И., Малашевич С. А. (2011)
Вітенько Т. М. - Обґрунтування ефективності застосування кавітаційних пристроїв у технології виробництва кислотного казеїну, Гащин О. Р. (2011)
Шаркова Н. А. - Повышение эффективности экстракции биологически активных веществ из коллагенсодержащегося сырья, Авдеева Л. Ю., Жукотский Э. К., Козак Н. Н. (2011)
Паляничка Н. О. - Експериментальне обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока, Гвоздєв О. В. (2011)
Ощипок І. М. - Визначення міцності шкур при плоскому напруженому навантаженні (2011)
Бандура В. М. - Інтенсифікація екстрагування рослинних олій електромагнітним полем, Коляновська Л. М. (2011)
Янаков В. П. - Энергоэффективность процессов тестоприготовления (2011)
Фалько О. Л. - Розміри циліндричних сит сепаратора, при схемі роботи від великого до дрібного, Шеїна А. В. (2011)
Голубок Д. С. - Дослідження розпилювальної сушки термолабільних речовин, Зубрій О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Кинетика процесса экстрагирования в микроволновом поле, Макиевская Т. Л. (2011)
Друкований М. Ф. - Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку біоенергетики України, Мазур І. В., Паламарчук В. І. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Застосування акумулювання теплової енергії в системах сонячного сушіння, Чалаєв Д. М., Михайлик В. А., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В. (2011)
Календерьян В. А. - К оценке эффективности сушки зерновых культур в неподвижном слое при различных режимах подводах энергии, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В., Дементьева Т. Ю. (2011)
Гура Д. В. - Моделирование процесса получения аморфного диоксида кремния и тепловой энергии из отходов рисового производства, Сорока П. И. (2011)
Гриднева Т. В. - Определение технологических параметров процессов получения кремнийсодержащих соединений из отходов рисового производства, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А. Смирнова Е. С. (2011)
Бурдо О. Г. - Минимизация энергетических затрат в аппаратах блочного вымораживания, Мордынский В. П., Харенко Д. А. (2011)
Білонога Ю. Л. - Екстагування ронідази розчинами екстрагентів із поверхнево-активними речовинами у відцентрових екстракторах, Драчук У. Р. (2011)
Бандура В. М. - Енергоефективні технологічні процеси переробки олійних культур (2011)
Яровой И. И. - Микроволновая сушка растительного сырья – ближайшие перспективы (2011)
Целень Б. Я. - Оптимизация работы аппарата термовакуумной обработки с точки зрения энергосбережения, Иваницкий Г. К. (2011)
Новохат О. А. - Застосування інфрачервоного випромінювання в процесі сушіння паперу (2011)
Султанов А. А. - Энергоэффективные технологии при предварительной обработки масличных семян, Комилов М. З., Ходжиев Ш. М., Мажидов К. Х. (2011)
Джураев У. Х. - Энергоэффективная технология при производстве пищевых модифицированных жиров, Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Махмудов К. Ю. - Производство масложировой продукции энергосберегающими и экологически чистыми технологиями, Бозоров Д. Х., Абдувалиев Ж. С., Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Рахимов А. М. - Энергоэффективные технологии при производстве моющих средств, Саидвалиев С. С., Мажидов К. Х., Рахимов М. Н. (2011)
Гусалов М. Р. - Улучшение работы котельного оборудования за счет каталитической вставки, Чайка Т. Г. (2011)
Кулик К. В. - Использование внутренней рециркуляции дымовых газов для улучшения эколого-технических параметров котла, Дуняк О. В. (2011)
Демченко В. Г. - Повышение эффективности работы топочных камер (2011)
Рыбина О. Б. - Влияние микроволнового электромагнитного поля на рост микроорганизмов, Бурдо О. Г. (2011)
Бурдо О. Г. - Экспериментальные исследования влияния электромагнитного поля на кефирный гриб Cordyceps chinensis, Рыбина О. Б., Терземан Е. Ф. (2011)
Гаращенко В. І. - Енергоефективна технологія магнітного очищення водних систем від дисперсних феромагнітних забруднень, Гаращенко О. В., Лук’янчук О. П. (2011)
Бурдо О. Г. - Повышение эффективности использования энергии и сырьевых ресурсов при производстве растворимого кофе, Терзиев С. Г., Светличный П. И., Макиевская Т. Л. (2011)
Осадчук П. І. - Використання фізичних полів для очищення рослинних олій (2011)
Снежкин Ю. Ф. - Возможности повышения энергоэффективности теплотехнологий (2011)
Потапов В. А. - Повышение эффективности работы холодильной системы с переменной нагрузкой при помощи аккумулятора холода, Мольский С. М. (2011)
Поперечний А. М. - Енергоефективність конвективного сушіння грибів, Гніцевич В. А., Корнійчук В. Г., Слащева А. В., Чехова Н. С. (2011)
Берник М. П. - Зависимость электрофизических характеристик некоторых маслосодержащих продуктов от режимных параметров сушки (2011)
Петрова Ж. О. - Визначення кількісного вмісту пектинових речовин в рослинній сировині, розробка методики, Снєжкін Ю. Ф. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Петрова Ж. О., Степанюк А. Р. (2011)
Слюсаренко В. В. - Совершенствование процессов и оборудования для производства растительных масел и биотоплив, Контиевский Ю. В. (2011)
Комилов О. С. - Исследование биогазовой установки с системой солнечного обогрева, Астанов С. Х., Шарипов М. З., Сафаров Дж. Дж. (2011)
Бурдо О. Г. - Параметрический ряд тепломассоутилизаторов для АПК, Терзиев С. Г., Кураков О. М. (2011)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти експлуатації біоенергетичних установок, Бойко О. В., Бойко Т. Ю. (2011)
Дубовкина И. А. - Рекуперация теплоты в конвективных сушильных установках с применением теплонасосных технологий, Чалаев Д. М. (2011)
Чалаев Д. М. - Перспективные рабочие вещества для адсорбционных тепловых насосов (2011)
Дабижа Н. А. - Энергоэффективная технология сушки термолабильных материалов с использованием тепловых насосов (2011)
Перетяка С. Н. - Исследование энергетических характеристик кофейного шлама (2011)
Коротнян А. Н. - Энегетический мониторинг цеха розлива, Бурдо О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Теплоэнергетический аудит пищеконцентратного производства, Борщ А. А., Малашевич С. А. (2011)
Зыков А. В. - Моделирование процесса сушки амаранта, Воскресенская Е. В. (2011)
Шаркова Н. О. - Дослідження кінетики сушіння крапель білково-мінерального екстракту, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я., Козак М. М., Костянець Л. О., Ткаченко О. В. (2011)
Борділовська О. - "Харшачаріта" Бани: джерелознавчий портрет (1998)
Бубенок О. - Східні джерела про країну асів на Волзі (1998)
Бушаков В. - Кадилики і каймакамства в Кримському ханстві (XVIII ст.) (1998)
Величко В. - До питання про традиційні політичні та соціально-економічні основи відносин центру з регіонами у Китаї (1998)
Дроздов О. - Історико-психологічна реконструкція особистості середньовічного самурая (з досвіду застосування методу герменевтики в історичній психології) (1998)
Отрощенко І. - Секуляризація в монгольському суспільстві у 1921–1924 рр. (за матеріалами Російського державного архіву соціально-політичної історії) (1998)
Павленко Ю. - Формування етномовної структури індійської цивілізації (1998)
Пустовалов С. - Давньосхідні корені у походженні катакомбної спільності (інгульська культура останньої чверті III тис. - першої чверті ІІ тис. до н.е.) (1998)
Рибалкін В. - Ідеологічні та лексико-граматичні рифи у перекладах Святого Письма мусульман (1998)
Рубель В. - Хто і як почав Велику селянську війну 874-884 рр. в Китаї (Несподіваний аспект проблеми) (1998)
Усеїнов Т. - Класичний період в історії кримськотатарської літератури... (1998)
Матвєєва Л. - Юліан Кулаковський: сюжети з класичного світу (80-ті роки XIX ст.) (1998)
Циганкова Е. - Комісія для дослідів з історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933) (1998)
Галенко О. - Тудун (1998)
Рафалюк В. - Хроніка та інформація, Ловягін А. (1998)
Полотнюк Я. - Рецензії (1998)
Демкович А. Є. - Основні патогенетичні підходи до профілактики та лікування запальних захворювань пародонта, Бондаренко Ю. І. (2015)
Олещук О. М. - Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті, Іванків Я. І. (2015)
Беш О. М. - Моніторинг побутових тригерних чинників бронхіальної астми, Павліченко В. І., Радченко О. М., Бандрівська А. З. (2015)
Вадзюк С. Н. - Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у здорових міських юнаків і дівчат, Цвинтарний А. В. (2015)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки різних вікових групп, Волошин О. І. (2015)
Губіна Н. В. - Можливість прогнозу розвитку серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію з різними варіантами ремоделювання серця (2015)
Балабан А. І. - Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах, Ярема Н. І., Коцюба О. І. (2015)
Марабян Р. В - Діагностика та прогнозування порушень трофологічного статусу в дітей раннього віку з паралітичними синдромами, які виховуються в умовах будинку дитини, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2015)
Фурдела В. Б. - Клінічні та фенотипічні патерни у школярів із надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Поворознюк В. В. - Біологічний вік жінок у постменопаузальному періоді з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини і вертебральним больовим синдромом, Орлик Т. В. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз доступності до кваліфікованої медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Процайло М. Д. - "Хвороба босих ніг” – правець, Галич М. М., Процайло О. М. (2015)
Поляцко К. Г. - Поліорганна дисфункція у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки з синдромом ентеральної недостатності в стадії декомпенсації (2015)
Виноградова О. М. - Реологічні властивості слини та її мінералізуючий потенціал у пацієнтів із запально-деструктивними захворюваннями тканин пародонта на фоні уражень шлунково-кишкового тракту (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості перебігу післяопераційного періоду в пацієнтів після лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань при лікуванні об’ємних утворень у нирках, каменів проксимального відділу сечоводу (2015)
Бідованець Б. Ю. - Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції, Головата Т. К. (2015)
Самиева Г. У. - Состояние респираторного тракта у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом (2015)
Гасюк Н. В. - Патогенетичні механізми цитологічної перебудови слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Галайчук І. Й. - Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри, Гоцко О. С., Жулкевич І. В. (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності комп’ютерно-томографічних параметрів верхньощелепних пазух між здоровими і хворими на гнійний гайморит юнаками або чоловіками Поділля, Гунас І. В., Кириченко Ю. В. (2015)
Якимець М. М. - Взаємозв’язок між карієсом зубів та формуванням шкідливих звичок у дітей (2015)
Глушак А. А. - Моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелеп та сагітальних характеристик зубної дуги у хлопчиків та дівчаток із різним типом обличчя (2015)
Матлубов М. М. - Состояние гемодинамики у беременных с ожирением, Семенихин А. А., Рузибаев С. А., Закирова Н. И., Ким О. В. (2015)
Вовк І. Б. - Сучасний підхід до лікувальної тактики загрозливого викидня ранніх термінів гестації, Горовенко Н. Г., Трохимович О. В., Россоха З. І. (2015)
Котик А. О. - Морфофункціональна характеристика яєчників при лейоміомі матки (2015)
Гоженко А. І. - Структурні та метаболічні особливості репаративного процесу в кістці щура при введенні плазми, збагаченої тромбоцитами, Павленко К. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Сорока І. О. - Морфофункціональний стан нейроцитів соматосенсорної зони кори великого мозку за умов хронічної ендотоксемії та її сорбційної корекції, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2015)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у нирках на першу добу в умовах політравми (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив ретаболілу, речовини LES-2222, тестостерону пропіонату на масу тіла та внутрішніх органів щурів при харчовій депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лимар Л. Є. - Зміни деяких показників імунітету в самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту та їх вплив на репродуктивну функцію (2015)
Гнатюк М. С. - Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Пасічник М. А. - Порушення процесів вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту в печінці при експериментальному алергічному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Тупол Л. Д. - Структурні та морфометричні зміни печінки при експериментальній термічній травмі (2015)
Литвинюк С. О. - Морфометричні зміни нейроцитів Cа1 поля гіпокампа в динаміці після термічної травми (2015)
Михайлюк І. А. - Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання, Гудима А. А., Михайлюк В. М. (2015)
Мачоган В. Р. - Особливості структурної характеристики пародонта щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Магльона В. В. - Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі, Гантімуров А. В., Герасимюк І. Є. (2015)
Романюк А. М. - Особливості масометричних показників та морфологічних змін головного мозку статевозрілих щурів в умовах впливу на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2015)
Кулянда О. О. - Морфологічні зміни печінки при політравмі (2015)
Гудима А. А. - Сучасний алгоритм проведення медичного сортування, Ляхович Р. М., Джус М. Я., Цибік О. Т. (2015)
Титул, содержание (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологическая характеристика земной коры юго-восточной части Фенноскандинавского щита (Россия), Куликов В. С., Куликова В. В., Исанина Э. В., Крупнова Н. А. (2010)
Шуман В. Н. - Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения (2010)
Верховцев В. Г. - Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий (2010)
Кожан Е. А. - Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви, Сугак В. Г., Сугак А. В. (2010)
Ааданивский Б. Т. - Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов104—105 с, Семенов В. Ю., Логвинов И. М. (2010)
Даниленко В. А. - Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури, Микуляк С. В. (2010)
Усенко О. В. - Глубинные процессы и магматизм Волыно-Подольской плиты (2010)
Цифра И. М. - Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде (2010)
Скриник О. Я. - Дослідження формування плямистості забруднення місцевості потужним висотним фінітним джерелом на основі простих аналітичних моделей атмосферної дифузії (2010)
Причепий Т. И. - Скалярные импедансы как функции линейной поляризации магнитного поля (2010)
Оровецкий Ю. П. - К проблеме генетического основания древней Восточно-Европейской платформы (2010)
Якимчик А. И. - Технология оцифровки карт фактического материала на основе программного обеспечения MapInfo Professional и CorelDRAW (2010)
Федченко Т. А. - Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов, Петровский А. П. (2010)
Ляшкевич 3. М. - Некоторые минералогические данные о генезисе магм Карпатского региона (2010)
Кутний А. М. - Підвищення точності визначення резонансного впливу рідкого ядра Землі на земні припливи, Бабич Т. М. (2010)
Коллеге — 80 (2010)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Володимировича Гошовського! (2010)
Wannier M. - Концерн "Shell" — Институт геофизики НАН Украины: рабочий семинар, Vityk M., Старостенко В. И., Кутас Р. И., Коболев В. П., Егорова Т. П. (2010)
Титул, зміст (2013)
Ситий І. - Кирило Транквіліон-Ставровецький — чернігівський першодрукар (2013)
Гірко В. - Наш славетний земляк Лазар Баранович (2013)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Нестеренко Л. - Село Іванківці у ХІХ – на поч. ХХ ст. (2013)
Ільїн О. - Єпиcкоп Анатолій (Станкевич) та виникнення білоруської національної ідеї (2013)
Тарасенко О. - Емеритальна і погребальна каса духовенства Чернігівської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Музика Ю. - Данило Лукич Мордовець. 1830 – 1905 рр.(до постановки проблеми) (2013)
Тоцька Ж. - М. А. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI – XVIII ст. у краєзнавчому аспекті (2013)
Ланько О. - Державна влада і кооперація. 1861 – 1917 (до постановки проблеми) (2013)
Демуз І. - Сільськогосподарські товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: досвід історіографічних напрацювань сучасної вітчизняної науки (2013)
Гаврилов В. - Соціальне становище колективізованого селянства України у перші повоєнні десятиріччя: до історіографії проблеми (2013)
Коропатник М. - Особливості соціалістичного та соціал-демократичного руху в Україні: історична ретроспектива (2013)
Рахно О. - До біографії Ю. О. Русова (2013)
Студьонова Л. - Прояви бандитизму та антирадянські акції в Чернігівській області (1943–поч.1950-х рр.) (2013)
Заліський А. - Освітній округ – шлях до якісної освіти (2013)
Половець В. - Олександр Федорович Кістяківський (1833 – 1885) (2013)
Строгий В. І. - Оцінка наявних можливостей багатонаціональних об’єднаних оперативно-тактичних сил за умов підвищення ефективності забезпечення державної безпеки України (2014)
Завгородній В. А. - Правові стандарти Європейського Суду з прав людини та їх співвідношення з прецедентами (2014)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "тлумачення норм права" (2014)
Фоміна С. В. - Особливості конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Азії (2014)
Грибан В. Г. - Нормативно-правове забезпечення охорони праці як основа її безпеки та високої продуктивності, Байрачна В. В. (2014)
Булах С. М. - Спеціальні принципи правового регулювання переведення і переміщення працівників в умовах переходу до ринкової економіки (2014)
Коваленко А. В. - Особливості режиму робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2014)
Чабаненко М. М. - Окремі проблеми правового регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в Україні (2014)
Комісаров О. Г. - Інформаційне забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку: сучасний стан проблеми, Богуславський В. В. (2014)
Лошицький М. В. - Організаційно-правові засади поліцейської діяльності служби охорони громадського порядку в Україні (2014)
Миронюк Р. В. - Проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в органах публічної влади як спосіб запобігання корупції (2014)
Журавель О. Є. - Суб’єкти протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2014)
Кацуба Р. М. - До питання про зміст предмета спортивного права України (2014)
Костроміна О. Г. - Фактори небезпек у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Легеза Є. О. - Правова основа адміністративно-правого статусу Національної гвардії України як складового суб’єкта Міністерства внутрішніх справ (2014)
Мацюк В. В. - Сутність взаємодії Служби безпеки України з Національною гвардією України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект, Бєлай С. В. (2014)
Самбор М. А. - Інші та подібні дії як елемент складу адміністративного правопорушення та його вплив на кваліфікацію діяння як адміністративного проступку, Самбор А. М. (2014)
Задаля Д. К. - Правові підстави забезпечення охорони громадського порядку у сфері освіти (2014)
Ляшко О. Б. - Види адміністративних послуг у сфері містобудування в Україні (2014)
Мироненко Є. О. - Принципи адміністративного судочинства: теоретико-правова характеристика (2014)
Чаплинський К. О. - Освідування як об'єкт криміналістичного дослідження (2014)
Горбачевський В. Я. - Особливі форми взаємодії слідчих та працівників органу внутрішніх справ у реагуванні на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення (2014)
Бабанін С. В. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони порушення чинних на транспорті правил (2014)
Веприцький Р. С. - Вплив злочинності на суспільні процеси (2014)
Гриневич Л. М. - Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Братко М. В. - Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект (2015)
Сисоєва С. О. - Culturological approach to the organization of the educational process, Галицька М. М. (2015)
Семенова А. В. - Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне (2015)
Мельничук Т. Ф. - Творча активність як компонент духовного розвитку особистості (2015)
Волкова Н. І. - Полікультурна освіта у професійній підготовці майбутніх економістів (2015)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади (2015)
Іванюк Г. І. - Розвиток варіативних моделей профільних шкіл у сільській місцевості: соціально-педагогічні аспекти (2015)
Вовк Л. М. - Вплив гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі, Глазова В. В. (2015)
Осіпцов А. В. - Психолого-педагогічні та соціальні аспекти формування загальнолюдських цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Бєлєнька Г. В. - Формування відповідальності у дошкільників (2015)
Видайчук Т. Л. - Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога (2015)
Русаченко Н. П. - Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади (2015)
Трішкіна Н. І. - Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Літвінова-Головань О. П. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до анімаційної діяльності, Безкоровайна Л. В. (2015)
Ogurtsova O. - Teaching business english in the new digital age (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль навчально-польової практики із зоології безхребетних у підготовці майбутніх учителів біології (2015)
Брюханова Г. В. - Засоби дизайнерської освіти в україні: аналітичний огляд (2015)
Дьячкова Я. О. - Практичне впровадження короткострокового веб-квесту в процес навчання англомовного говоріння (2015)
Мартиненко С. М. - Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи, Новик І. М. (2015)
Синекоп О. С. - Зміст дослідницько-стратегічної компетентності майбутніх докторів філософії (phd) , Коломієць С. С. (2015)
Масімова Л. Г. - Формування професійних компетентностей фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа (2015)
Бабійчук С. М. - Модель формування геоінформаційної компетенції старшокласників (2015)
Линьова І. О. - Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід (2015)
Заяць Л. І. - Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці (2015)
Литвин Л. В. - Погляди Х. Шрадер-Брейман на освіту виховательок для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2015)
Тригуб І. І. - Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти (2015)
Грищук Ю. В. - Історико-педагогічний аналіз розвитку освіти в Польщі (2015)
Редько С. І. - До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Рибачук В. М. - Особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Карпенко З. С. - Суб’єктні механізми аксіогенезу особистості, Карпенко Є. В. (2015)
Радчук Г. К. - Культурно-психологічний підхід як методологічна основа становлення особистості в освітньому середовищі (2015)
Таран О. П. - Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку, Мішина Ю. С. (2015)
Старинська Н. В. - Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальна дистанція як показники міжетнічної толерантності студентів (2015)
Редько С. І. - Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу, Панченко А. Г. (2015)
Підлипна Л. В. - Факторна структура соціально-психологічних чинників інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив (2015)
Петрунько О. В. - Творчість і обдарованість: проблеми діагностики й інтерпретації, Хахановська Т. А. (2015)
Донець А. А. - Концептуальна модель психологічної свободи особистості (2015)
Ніздрань О. А. - Методичні засади дослідження зв’язку психологічного здоров’я і соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом (2015)
Петрунько О. В. - Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації (2015)
Кочубейник О. М. - Замкнені простори: симптоми недіалогічності дискурсу (2015)
Ліщинська О. А. - Психологічна концепція соціальної залежності (2015)
Курлюк М. В. - Програма дослідження внутрішньогрупової взаємодії як соціально-психологічного чинника інтернет-залежності підлітків (2015)
Варягіна А. А. - Особливості громадської участі молоді в соціальних інтернет-мережах (2015)
Рафіков О. Р. - Соціальний оптимізм у дослідженнях соціологів та соціальних психологів (2015)
Циганчук Т. В. - Особливості уявлення про сім’ю в ментальності українців, Дацюк Н. О. (2015)
Склярук А. В. - Сімейна соціалізація як соціально-психологічний феномен (2015)
Нероба М. В. - Материнство як психологічний феномен (2015)
Ляльчук Г. Д. - Батьківсько-дитячі стосунки та їх відновлення в сім’ях трудових мігрантів (2015)
Даценко Т. О. - Спільне опрацювання як новий вид "взаємодії" зі страхами у старшому дошкільному віці (2015)
Голубенко О. І. - Чорнобильська катастрофа як чинник трансформацій в системі ціннісних орієнтацій ліквідаторів (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Содержание (2015)
Беляев В. Л. - Исследование несинусоидальных искажений сетевого тока электроприводов с преобразователями частоты на основе широтноимпульсной модуляции, Радимов С. Н. (2015)
Герасимяк Р. П. - Нагрузки в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы в режиме торможения, Найденко Е. В. (2015)
Бушер В. В. - Оптимизация управления электроприводами контейнерного перегружателя при совместной работе механизмов, Мельникова Л. В., Шестака А. И. (2015)
Камалов Т. С. - Аналитическое исследование электропривода турбомеханизмов горно-металлургической промышленности, Ишназаров О. Х. (2015)
Пирковский С. Н. - Проектный синтез однофазного коллекторного двигателя на основе комбинированного алгоритма оптимизации (2015)
Лебедев В. А. - Мехатронные и другие основные электротехнические системы механизированного оборудования для подводной сварки мокрым способом (2015)
Fiser J. - Representation of System Level Self-Diagnosis in Python Programming Language, Mashkov V., Lytvynenko V. (2015)
Борсук С. П. - Інформаційне забезпечення інтелектуального модуля підтримки рішень інструктора диспетчерського тренажера за людським чинником (2015)
Сугак А. С. - Построение поведенческих тестов для не детерминированной временной автоматной модели, Мартынюк А. Н. (2015)
Филипский Ю. К. - Синтез цифровых полосовых гауссовых фильтров, Фонар Л. С., Агаджанян А. Р. (2015)
Абакумов В. Г. - Способ улучшения качества видеоконтента по критерию качества результирующего изображения, Попович П. В. (2015)
Бобриков С. А. - Оптимальная настройка цифрового регулятора для системы управления с астатизмом второго порядка, Пичугин Е. Д., Бабийчук О. Б. (2015)
Савич В. С. - Автоматизированный вычислительный комплекс для реализации имитационного моделирования гетерогенных систем (2015)
Антощук C. Г. - Автоматическое аннотирование видео на основе онтологий, Коваленко Н. В., Годовиченко Н. А. (2015)
Болтенков В. А. - Анализ алгоритмов скелетизации бинарных изображений, Нгуен Гуи Кионг, Малявин Д. В. (2015)
Кудерметов Р. К. - Многопоточная реализация четырехточечного блочного одношагового метода решения дифференциальных уравнений (2015)
Якімець А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – сучасний засіб підготовки та захисту дипломного проекту, Шпакович Г. В., Коваленко Н. М. (2015)
Касьянова Н. В. - Процесна модель управління розвитком підприємства (2013)
Васильківський Д. М. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства (2013)
Сидоренко-мельник Г. М. - Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства (2013)
Овчаренко Ю. А. - Методичний підхід до оцінки економічної стійкості підприємства (2013)
Решміділова С. Л. - Аналіз й перспективи розвитку сучасних методів соціального управління торговельними підприємствами (2013)
Світлична В. А. - Розробка моделей для системи підтримки прийняття рішень при фінансовій реструктуризації промислового підприємства, Шумаєва О. О., Андрієвська Н. К. (2013)
Причепа І. В. - Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств, Кравець Н. В. (2013)
Дикань В. В. - Координаційна роль промислово-логістичних центрів в процесах забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2013)
Грабовецький Б. Є. - Стратегічне планування: сутність прогнозно-аналітичне забезпечення, Пітик О. В. (2013)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження управління корпоративною соціальною відповідальністю ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2013)
Антонюк Д. А. - Бізнес-асоціації в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні, Єнгоян Н. Х. (2013)
Безуглий О. Ю. - Аналіз підходів до оцінювання економічної ефективності діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2013)
Чернецька С. А. - Значущість аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та наслідки нехтування вказаним аналізом на прикладі Державного підприємства Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський" (2013)
Дружиніна В. В. - Вплив міграції робочої сили на демографічну ситуацію держави, Скоробрух К. І. (2013)
Нісфоян С. С. - Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств (2013)
Романенко С. В. - Внутрішній контроль операцій за міжнародними розрахунками підприємств: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О. (2013)
Шумейко О. Ю. - Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг), Залізняк Ю. В. (2013)
Бичкова О. В. - Системний підхід до формування та відображення в обліку екологічної складової діяльності вуглевидобувного підприємства (2013)
Сідорська О. З. - Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків, Кміть В. М. (2013)
Лось А. Ф. - Адаптація оподаткування суб'єктів господарювання України до податкових систем в розвинутих країнах світу (2013)
Цимбалюк І. О. - Оцінка рівня податкового навантаження в регіоні (на прикладі Волинської області) (2013)
Бутник Д. В. - Управление инвестиционными рисками при реализации энергосберегающих проектов в строительной отрасли (2013)
Стефаненко-шупик А. П. - Домінанти та технології управління розвитком інноваційного потенціалу промислових підприємств (2013)
Моргачов І. В. - Зв'язок науково-технічних систем з підприємствами, що переробляють сільськогосподарську продукцію (2013)
Волощук К. Б. - Концептуальні основи формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємств аграрного сектору в умовах розвитку нової економіки (2013)
Гладчук О. М. - Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки, Кучерівська С. С. (2013)
Шевчук А. А. - Аналіз впливу на фінансові ресурси місцевих бюджетів зменшення кількості податків (2013)
Шутєєва О. Ю. - Особливості оцінки рівня фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в україні (2013)
Костюк О. М. - Аналіз особливостей національної системи корпоративного управління при оцінюванні ефективності корпоративного управління в банку, Бричко М. М. (2013)
Койбічук В. В. - Формування ознакового простору моделі конкурентоспроможності банку (2013)
Задорожня Л. А. - Фінансові інструменти реалізації реформи обов'язкового медичного страхування в україні (2013)
Крекотень І. М. - Трансформація монетарного режиму в Україні: передумови та наслідки (2013)
Гоголь І. А. - Напрями формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств (2013)
Чепурний О. В. - Моніторингові дослідження тенденцій соціального розвитку Полтавського регіону у контексті забезпечення соціальної безпеки (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз стану технічного забезпечення галузі рослинництва в Запорізькій області (2013)
Данильченко В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі АР Крим як курортного регіону (2013)
Зварич І. Т. - Вплив економічних реформ у сфері дерегуляції підприємницької діяльності на її стан у Івано-Франківській області, Зварич О. І. (2013)
Хорольський В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор стійкого розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону, Бурлакова Ю. М. (2013)
Вишневська М. К. - Формування програми інноваційного розвитку регіону (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Фют А. А. - Сучасний економічний стан та перспективи розвитку легкої промисловості (2013)
Яневич Н. Я. - Методичні засади формування системи моніторингу ефективності соціальних інвестицій (2013)
Катроша Л. В. - Теоретичні положення та практичне застосування моніторингу в сфері державних закупівель (2013)
Компанієць В. В. - Сутність корпоративної соціальної відповідальності: базові підходи західної наукової думки (2013)
Величко В. В. - Макдональдизація як один з проявів глобалізації (2013)
Приварникова І. Ю. - Переробка та використання відходів як шлях до ресурсозбереження, Литвиненко Ю. І. (2013)
Лопес Родрігес Мануель Умберто - Вплив блокади США на кубинську цивільну авіацію (2013)
Когатько Ю. Л. - Кризи неекономічного і неекологічного характеру в українському соціумі в кінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття, їх передумови і прояви (2013)
Титул, содержание (2012)
Омаров М. А. - К вопросу о моделировании колебаний деформированной контактной прямоугольной пластины в устройствах автоматической коммутации электрического тока, Селевко С. Н., Цехмистро И. И. (2012)
Нефёдов Л. И. - Оценка достоверности тестирования в системе менеджмента качества по многим критериям, Маркозов Д. А., Беспалый В. А. (2012)
Сотник С. В. - Метод оценки уровня качества полимерных деталей (2012)
Нефёдов Л. И. - Технология управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автомобильных дорогах, Филь Н. Ю., Юссеф Нассереддине (2012)
Биньковская А. Б. - Методы проектирования преобразователей кодов дробных чисел по методу накопления эквивалентов, Королева Я. Ю., Мирошник М. А., Замирец О. Н. (2012)
Замирец О. О. - Геостатистическое исследование структуры пространственных данных цифровых моделей рельефа, Андреев С. М. (2012)
Сотник С. В. - Анализ процесса создания 3D модели детали стандартными инструментами SolidWorks, Малафеев Д. А. (2012)
Коваль О. А. - Визначення інформативності та мінімальної кількості діагностичних параметрів основних вузлів автогрейдера, Вікторова О. В. (2012)
Грецких Д. В. - Области применения и современные тенденции развития наноректенн, Гомозов А. В., Цикаловский Н. М., Аль-Самарай Ш. Ф. А. (2012)
Фещенко Ю. І. - Фізична активність хворих на бронхіальну астму залежно від контрольованості перебігу захворювання, Примушко Н. А., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П. (2015)
Гуменюк М. І. - Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Перцева Т. А. - Хронические заболевания дыхательной системы при беременности: подходы к диагностике и лечению, Киреева Т. В., Кравченко Н. К., Кравченко Ю. Ф. (2015)
Фещенко Ю. І. - Можливості імпульсної осцилометрії в комплексній оцінці функції зовнішнього дихання при бронхообструктивних захворюваннях, Яшина Л. О., Назаренко К. В., . Москаленко С. М, Опімах С. Г. (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості алергічного риніту у дітей та молоді Вінницької області (результати 2-го етапуклініко-епідеміологічного дослідження), Корицька І. В. (2015)
Лемко О. І. - Імунореабілітація реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній із супутнім бронхообструктивним синдромом, Вантюх Н. В., Решетар Д. В. (2015)
Іванова Л. А. - Поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази Т1, М1 та неспецифічна гіперсприйнятливість бронхів при еозинофільній бронхіальній астмі у дітей (2015)
Ярощук Л. Б. - Можливості прогнозування та фактори ризику тяжкого перебігу бронхіальної астми у дітей (2015)
Мостовой Ю. М. - Макроліди та алергія, Демчук А. В. (2015)
Бандрівська А. З. - Профілактика і лікування алергічних ринітів: нові перспективи якості життя (2015)
Гармаш Н. С. - Використання препарату Флутіксон у лікуванні бронхіальної астми (2015)
Ciebiada M. - Применение препарата монтелукаст в сочетании с дезлоратадином или левоцетиризином для лечения персистирующего аллергического ринита, Go’rska-Ciebiada M., DuBuske L. M., Go’rski P. (2015)
Професору Борису Михайловичу Пухлику – 70 років! (2015)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Статєєва В. - Праці Федора Потушняка з історії літературної мови на Закарпатті (2012)
Бекасова Е. - О морфонологической обусловленности образования отглагольных существительных в истории русского языка (2012)
Брандис О. - Семантична еволюція похідних праслов’янського кореня *-vold- у словацькій та українській мовах (2012)
Вегеш А. - Дещо про імена ужгородських студентів (2012)
Виноградов А. - Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков (2012)
Кухта М. - Іншомовна комунікативна культура сучасних студентів у педагогічному процесі вищої школи, Чейпеш І. (2012)
Кучман І. - Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій (2012)
Негер О. - До питання про термінологічно-поняттєвий апарат урбаноніміки (2012)
Стеріополо О. - Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) (2012)
Фанта О. - Творення відсубстантивних іменників жіночого роду в українських говорах Закарпаття (2012)
Шманько А. - Краткие действительные причастия в Пискарёвском летописце: структура и функции (2012)
Голомб Л. - Іван Франко і проблема музики у слові (2012)
Бикова О. - Жанрово-стильові особливості репортажів Б. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") (2012)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (2012)
Клімачова В. - Проблема моралі у новелі Клима Поліщука "Рідний наш Ісус": загальноєвропейський контекст (2012)
Кордонець О. - "Зломані крила" Богдана Лепкого як зразок модерної повісті (2012)
Кузьма О. - Ліричний цикл у творчості С. Черкасенка (цикли "Біла Панна”, "Зелені руна”) (2012)
Левчик Н. - Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка (2012)
Лепьохін Є. - Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альбера Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер’яна Підмогильного (2012)
Мелих Б. - Проповідь Кирила Ставровецького на Благовіщення (2012)
Остапюк О. - Українська танечна пісня у часі й просторі (2012)
Рева Л. - Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара (2012)
Сабадош Г. - Герой у контексті свого часу в романі "Чайка” Д.Бузька (2012)
Семак О. - Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів (2012)
Ур Л. - Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті, Маляр Л. (2012)
Шимоняк К. - Збірка Івана Ірлявського "Голос Срібної Землі" у світлі психобіографізму (2012)
Шинкар І. - Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі": актуальність проблематики (2012)
Щербей О. - Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтош", "Вітряник", "Закон") (2012)
Шошура С. - Традиции Н. В. Гоголя в творчестве М. А. Булгакова (2012)
Бідзіля Ю. - Філософія комунікації постмодернізму в "Записках українського самашедшего" Ліни Костенко (2012)
Гридчина В. - Аксіоматика візуальної валентності теорії мовного знака (2012)
Литвиненко В. - Особливості вживання запозиченої лексики в корейській періодиці (на прикладі англо-американізмів) (2012)
Міщанин В. - Втручання цензури в діяльність редакцій газет, бібліотек та книготоргівлі на Закарпатті в 1944–1950 pp. (2012)
Світлик Н. - Історія Закарпаття на сторінках "Зорі Галицкої” (2012)
Сидорчук Н. - Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860–1900 рр. (2012)
Симоніна Н. - Класифікація сучасного телевізійного інтерв’ю (2012)
Шумицька Г. - Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського), Путрашик В. (2012)
Балла Е. - Модернізм у персоналіях (2012)
Андрійцьо В. - Як народжуються і чому не вмирають книжки (2012)
Ліхтей Т. - Скринька з мудрим, добрим, вічним (2012)
Хававчак О. - Нове слово в українській фольклористиці (2012)
Ліхтей Т. - Словацька проза в перекладі Івана Яцканина (2012)
Федака С. - Свобода у пошуку вічної правди (2012)
Федака Д. - Найновіші книжкові видання ювілярів та про них (2012)
Шошура С. - Востребованная книга (2012)
Ариповский В. - Книга Иштвана Феньвеши о русско-венгерских культурных связях (2012)
Маляр Л. - Штрихи до портрета науковця і педагога І. М. Сенька з нагоди його 75-річчя, Демчик М. (2012)
Трещак М. - Микола Жулинський – Іван Чендей: спроба інтерв’ю (2012)
Спанатій Л. - Ще 6 листів Й. Дзендзелівського (2012)
Ігнатович О. - Дарчі написи на книгах із бібліотеки Гната Ігнатовича (2012)
Волосовець О. П. - Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей, Досенко В. Є., Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О. (2015)
Безруков Л. О. - Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів, Колоскова O. K., Білоус Т. М., Богуцька Н. К. (2015)
Lembryk I. S. - Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis (2015)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності, Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Мелліна К. В., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Українська Т. Л., Підгірна Н. В., Шестакова О. С., Зарудна О. Ф., Грищенко О. М. (2015)
Марусик У. І. - Особливості гуморальної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму (2015)
Приступюк Л. О. - Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет (2015)
Дудник В. М. - Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Больбот Ю. К. - Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В. (2015)
Зимницкая Т. В. - Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты (2015)
Сорокман Т. В. - Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням, Сокольник С. В., Шлик О. Г. (2015)
Опарін О. А. - Особливості перебігу моторно-секреторних порушень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку із супутнім ожирінням, Корнієнко Д. О. (2015)
Карпушенко Ю. В. - Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией, Клименко В. А., Яворская В. Н., Адарюкова Л. М. (2015)
Кирсанова Т. А. - Иммунный статус детей, больных кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами, на фоне инфицирования H.pylori (2015)
Ризничук М. О. - Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму, Пішак В. П. (2015)
Леженко Г. О. - Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому, Пашкова О. Є. (2015)
Чайченко Т. В. - Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения (2015)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку (2015)
Лимаренко М. П. - Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей (2015)
Турчина С. І. - Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плєхова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В., Костенко Т. П., Банніков Б. В. (2015)
Крючко Т. О. - Лістеріоз у дітей (2015)
Снісарь В. І. - Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані (2015)
Ортеменка Є. П. - Особливості перебігу раннього періоду адаптації новонароджених, хворих на гіпоксично-ішемічну енцефалопатію, залежно від маси тіла при народженні (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1), Волосовец А. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киндзерский Ю. В. - Государственный заказ в мире и особенности его применения в политике развития: уроки для Украины (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблемы становления сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в Украине (2015)
Каратнюк А. Н. - Анализ основных терминов в системе категориально-понятийного аппарата экономической науки (2015)
Макарова Е. В. - Измерение человеческого развития в регионах Украины: методологические аспекты и оценка результатов (2015)
Дружинина В. В. - Методология оценки и обеспечения сбалансированности городского рынка труда (2015)
Ефремов В. В. - Проблема неопределенности в экономических теориях (2015)
Филонова И. Б. - Новые подходы к финансированию отечественной сферы здравоохранения (2015)
М. И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственности (2015)
Содержание (2014)
Хлопов Г. И. - Коэффициент усиления зеркальной антенны в условиях выпадения осадков, Войтович О. А. (2014)
Руженцев Н. В. - Особенности пространственной и сезонной изменчивости вертикального ослабления миллиметровых волн в облачном покрове Украины (2014)
Седышев С. Ю. - Обнаружение целей в LPI РЛС на фоне ответных и несинхронных импульсных помех, Горшков С. А., Воронцов М. Н. (2014)
Лещенко С. П. - Повышение точности азимутальных измерений аэродинамических целей обзорными радиолокационными станциями, Лукин К. А., Выплавин П. Л. (2014)
Буйлов Е. Н. - Искажающие факторы дискретных частотно­манипулированных сигналов с ЛЧМ дискретами и способы их адаптивной компенсации в активных антенных решетках, Горшков С. А., Седышев С. Ю. (2014)
Клюй М. І. - Рекомбінаційні властивості модифікованих кремнієвих шарів, отриманих методом газодетонаційного осадження, Макаров А. В., Темченко В. П., Семененко М. О., Авксєнтьєва Л. В., Скришевський В. А., Душейко М. Г. (2014)
Безносенко И. В. - Вынужденное комбинационное рассеяние в приложении источников полуторамикронного излучения, Мачехин Ю. П. (2014)
Рассохина Ю. В. - Эффекты взаимной связи между прямоугольными щелевыми резонаторами в заземляющем слое микрополосковой линии передачи, Крыжановский В. Г. (2014)
Шило Г. Н. - Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением, Арешкин Е. К., Гапоненко Н. П. (2014)
Сницаренко П. Н. - Особенности построения радиолокационной станции для измерения параметров ветрового потока, Тимошенко Р. Р. (2014)
Kagramanyan A. G. - Metrical Evaluation of Spatial Content for Segmentation­Based Image Retrieval, Mashtalir V. P., Shlyakhov V. V. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование динамических потерь на IGBT транзисторах при работе силовых каскадов на индукционную нагрузку, Писаренко В. М., Умяров К. Т., Хансаа А. Гази (2014)
Награда Европейской Микроволновой Ассоциации (ЕвМА 2014) академику АН ПРЭ Шифрину Якову Соломоновичу за выдающуюся профессиональную деятельность (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, содержание (2015)
Вся жизнь – на алтарь науки (2015)
Геец В. М. - К вопросу применения подходов "плана Маршалла” для Украины (2015)
Шаров А. Н. - Уроки и перспективы "плана Маршалла” для Украины (2015)
Кистерский Л. Л. - Формирование современной Европы: сдерживание и развитие (2015)
Даниленко А. И. - Усиление государственных рычагов эффективного использования финансовых ресурсов (2015)
Богдан Т. П. - Основные принципы формирования и направления международной финансовой помощи для Украины (2015)
Никифорук Е. И. - Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи, Чмырева Л. Ю., Федяй Н. А. (2015)
Дячук А. А. - Политика энергоэффективности в Украине: Veritas Momentum, Подолец Р. З., Серебренников Б. С., Чепелев М. Г. (2015)
Дейнеко Л. В. - Ключевые аспекты "плана Маршалла” для Украины впромышленной сфере, Якубовский Н. Н., Шовкун И. А., Завгородняя М. Ю., Гахович Н. Г. (2015)
Молдаван Л. В. - Инвестиционные приоритеты в сфере развития агропромышленного производства Украины и механизмы их реализации, Шубравская Е. В. (2015)
Бородина Е. Н. - Преодоление структурных деформаций в аграрном секторе Украины: институциализация и модернизация малотоварного сельскохозяйственного производства, Прокопа И. В. (2015)
Ткаченко Ф. П. - Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым), Маслов И. И. (2015)
Panah B. A. - Biodegradation ability and physiological responses of cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25 under naphthalene treatment, Najafi F., Soltani N., Nejad R. A. Kh., Babaei S. (2015)
Шкундина Ф. Б. - Многолетняя динамика автотрофного планктона на примере участка р. Белой (Республика Башкортостан, Россия), Сахабутдинова Д. И. (2015)
Снигирева А. А. - Bacillariophyta песчаных кос северо-западной части Черного моря (Украина), Ковалева Г. В. (2015)
Комиссаров А. Б. - Характеристика фитопланктона реки Тверцы (Иваньковское водохранилище, Россия), Корнева Л. Г. (2015)
Митрофанова Е. Ю. - Видовой состав Bacillariophyta на рдесте пронзеннолистном в литорали Телецкого озера (Горный Алтай, Россия), Генкал С. И. (2015)
Bukhtiyarova L. N. - Classification of uniserial striae in Bacillariophyta with bipolar frustule (2015)
Крахмальный А. Ф. - Gymnodinium feofanium Krachm. sp. nov. (Dinophyta, Dinoflagellata) (2015)
Вассер С. П. - К 90-летию со дня рождения Надежды Васильевны Кондратьевой (01.06.1925–30.04.2012), Виноградова О. Н., Царенко П. М. (2015)
Пшенникова Е. В. - Памяти И.И. Васильевой-Кралиной (1939–2014), Копырина Л. И. (2015)
Сабадош І. - Зрушення в українських назвах дикорослої трав’янистої флори (родина бобові) в період ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Вегеш А. - Стилістичні можливості літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2013)
Галас Б. - Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Громади (2013)
Гульпа Д. - Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда (2013)
Джангобекова Т. - Функции инфинитива в "Истории о великом князе Московском" А. Курбского (2013)
Кондор М. - Деякі особливості говірки с. Холмовець Закарпатської області (2013)
Крайник В. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в "письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Мотрук В. - Французькі географічні назви, мотивовані номенами сакрального походження (2013)
Новоставська О. - Терміни-словосполучення в системі філософської термінології Івана Франка (2013)
Петріца Н. - Ономастичні студії Й. Добровського (2013)
Пилаш М. - Отрицательные черты характера и привычки именуемого в зеркале старорусской антропонимии (2013)
Сугоняк В. - Особливості мови оповідань П. Міговка зі збірки "Малѣ люде” (1941) (2013)
Ур Л. - Специфіка діалектів угорського населення Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в прозе А. Чехова (2013)
Харьківська О. - Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття (2013)
Шманько А. - Именные формы действительных причастий в предикативной структуре текста Постниковского летописца (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Вивчення фоностильових явищ поетичного тексту методами експериментальної фонетики (2013)
Білокінь Н. - Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття (2013)
Клімачова В. - Рання проза Клима Поліщука (2013)
Ліхтей Т. - Словацька поезія ХІХ ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (2013)
Мальцев В. - Силабо-тонічні розміри в українському віршуванні 30-х років ХІХ століття (2013)
Нарівська В. - Модуси декадансу: перехідний зміст (2013)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д. Бузька (2013)
Сенько І. - Побутування народної прози в регіоні карпат (2013)
Царук А. - Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" (2013)
Шошура C. - Проблема эстетической природы образа центрального персонажа в романе Б.Л. Пастернака "Доктор живаго" (2013)
Бідзіля Ю. - Закарпатська періодика й проблеми формування національно-інформаційної ідентичності місцевих українців (2013)
Савчук О. - Концепт освіти на шпальтах часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) (2013)
Світлик Н. - Закарпатська проблематика на сторінках "Вестника для Русинов Австрийской державы” (2013)
Трифонов Р. - Метамовна рефлексія в авторських колонках Віталія Жежери (2013)
Шебештян Я. - Місце оніма в системі виражально-зображальних засобів друкованого медіамовлення (2013)
Барчан В. - Одержимий пошуком (2013)
Барчан В. - Мистецтво аналізу художнього твору, Кузьма О. (2013)
Колесник Н. - Монографія про еволюцію слов’янської антропонімії (2013)
Спанатій Л. - Посієш жито – то вродить… (2013)
Шумицька Г. - Cogito, ergo sum (Я мислю, отже, існую) (2013)
Вигодованець Н. - Збірник науково-популярних студій про будителів-просвітителів Закарпаття (2013)
Марко В. - Що окреслив бумеранг (2013)
Račáková A. - Geografi cké názvy ako prekladateľský problém (2013)
Сенько І. - І закарпатці згадують його (До 120-річчя від дня народження П. Г. Богатирьова) (2013)
Мельник Л. - Бібліограф Олена Дем’янівна Закривидорога (До 90-річчя від дня народження) (2013)
Содержание (2015)
Яков Соломонович Шифрин (2015)
К 95­летию со дня рождения Якова Соломоновича Шифрина (2015)
О творческом пути Якова Соломоновича Шифрина (2015)
Lekhovytskiy D. I. - Rapidly convergent "superresolving" direction­of­arrival estimation of noise radiation sources in adaptive arrays, Shifrin Ya. S. (2015)
Бердник С. Л. - Электродинамические характеристики щелевых сферических излучателей, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Быков В. Н. - Обнаружение малоразмерных наземных объектов матричными радиометрическими системами, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2015)
Волосюк В. К. - Статистическая теория сверхширокополосных пространственно­распределенных радиометрических систем высокого пространственного разрешения, Кравченко В. Ф., Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2015)
Горобец Н. Н. - Волновые процессы в прожекторном луче апертурных антенн, Овсянникова Е. Е. (2015)
Карташов В. М. - Пассивная локация пятна рассеянных сигналов при радиоакустическом зондировании атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2015)
Коноваленко А. А. - Моделирование секции активной фазированной антенной решетки радиотелескопа гурт, Токарский П. Л., Ерин С. Н. (2015)
Корниенко Л. Г. - Статистический анализ поля ретродирективной антенной решетки, Шифрин Я. С. (2015)
Лукин К.А. - Антенны с синтезированием диаграммы направленности, Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. (2015)
Лучанинов А. И. - Анализ нестационарного режима антенн и рассеивателей с распределенной нелинейностью, Гавва Д. С. (2015)
Петров В. А. - О корреляции уровня сигнала за горизонтом и численности термических неоднородностей в атмосфере, Олейников В.Н., Шиляева О. Л. (2015)
Седышев Ю. Н. - Информационные технологии создания пространственно­временных модемов многопозиционных активно­пассивных радиолокационных систем, Тютюнник В. А. (2015)
Сухаревский О. И. - Расчет характеристик радиолокационного рассеяния гидрометеоров методом интегральных уравнений, Залевский Г. С., Веселовская А. Б. (2015)
Персоналии (2015)
Копии дипломов научных наград (2015)
Копия сертификата Соросовского профессора (2015)
Копия сертификата действительного члена IEEE (2015)
Копия награды Европейской микроволновой ассоциации "За выдающуюся профессиональную деятельность" (2015)
Копии дипломов почетного профессора и почетного доктора (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Устименко П. М. - Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект), Дубина Д. В. (2015)
Небесний В. Б. - Оцінка техногенного забруднення м. Києва за спектральними відбивними характеристиками листків Tilia cordata (Tiliaceae), Гродзинська Г. А. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: суцвіття, квітка (2015)
Вантюх І. В. - Моніторинг ресурсів Arnica montana (Asteraceae) на території Українських Карпат (2015)
Тарєєв А. С. - Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України, Гелюта В. П. (2015)
Леонтьєв Д. В. - Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Myxogastrea) (2015)
Капець Н. В. - Нові для України та рідкісні види лишайників і ліхенофільних грибів, Плескач Л. Ю., Попова Л. П., Федоренко Н. М., Літовинська А. В., Шершова Н. В., Кондратюк С. Я. (2015)
Васюк В. А. - Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense, Веденичова Н. П., Косаківська І. В. (2015)
Козеко Л. Є. - Динаміка структурно-функціональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи, Овчаренко Ю. В. (2015)
Булавін І. В. - Анатомія та ультраструктура коренів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro під впливом кліностатування (2015)
Кондратюк С. Я. - Всесвітньо знаний ліхенолог (до 80-річчя відомого словацького ліхенолога доктора Івана Пішута) (2015)
Слюсаренко О. М. - Екологія грибів. Рецензія: Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчур, І.О. Дудка, Н.О. Бабич, Н.Є. Панас. Екологія грибів. – Львів, 2013. – 628 с. (2015)
Придюк М. П. - Гриби України. Рецензія: М.М. Сухомлин, В.В. Джаган / Гриби України: Атлас-довідник / За ред. В.П. Гелюти. – Київ: КМ Publishing, 2013. – 224 с.: іл. (2015)
Кучер О. О. - "Environmental & Socio-economic Studies" – новий польський англомовний журнал (2015)
Шиян Н. М. - Наукова конференція, присвячена французькому ботаніку Ж.Е. Жіліберу (25–26 вересня 2014 р., м. Варшава, Польща) (2015)
Кондратюк С. Я. - Центральноєвропейські лишайники – суміш біогеографічних елементів. Міжнародний ліхенологічний семінар (17 березня 2015 р., м. Братислава, Словаччина) (2015)
Титул, зміст (2013)
Іщенко О. - Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" (2013)
Коваленко В. - Чернігівська ділянка "Шляху Мономаха", Моця О., Скороход В. (2013)
Пилипенко В. - Передчуття війни: польська антитурецька публіцистика напередодні Хотинської війни 1621 р. З документації Максаківського Спасо - Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Ляшев О. - Деякі козацькі та селянські роди с. Роїще Роїської сотні Чернігівського полку (Кулики, Заболотні, Долинські, Лєдові, Католики) (2013)
Тарасенко О. - Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії (2013)
Гапоненко Д. - Джерела з історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (XVIII – початок ХХ ст.) (2013)
Шара Л. - Розширення та фінансування міським самоврядуванням Чернігова мережі навчальних закладів (1916 – початок 1917 рр.) (2013)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини на початку німецької окупації (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2013)
Лаєвський А. - Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" (2013)
Ходарченко К. - З історії вивчення читацьких інтересівна Чернігівщині (2013)
Домановська М. - М. О. Лавровський (1825-1859) про русько-візантійські угоди Х ст. (2013)
Мороз Н. - Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Заєць О. - Заліснення пісків Чернігівським земством (2013)
Блакитний М. - Участь мешканців Чернігівської губернії у бойових діях під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. (2013)
Баламут А. - До питання про діяльність первинних органів місцевого самоврядування у Чернігівській області (на прикладі Перемозької сільської ради народнихдепутатів у 1987-1998 рр.) (2013)
Міден Е. - Топонімічний словник Седнева (2013)
Половець В. - Бушин М.І., Гуржій О.І. Історія України. Проблемні лекції. – Черкаси, ЧДПГУ. – 2012.– 522 с. (2013)
Титул, зміст (2015)
Кіндзерський Ю. В. - Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблеми становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2015)
Каратнюк А. М. - Аналіз основних термінів у системі категоріально-поняттєвого апарату економічної науки (2015)
Макарова О. В. - Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів (2015)
Дружиніна В. В. - Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці (2015)
Єфремов В. В. - Проблема невизначеності в економічних теоріях (2015)
Філонова І. Б. - Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я (2015)
М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (2015)
Титул, зміст (2013)
Пилипенко В. - Гімназія справжньої доблесті: ідея лицарської школи у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2013)
Адруг А. - "Служебник" Лазаря Барановича (2013)
Попружна А. - Поховальна культура козацької старшини за матеріалами журналу "Киевская старина" (2013)
З листування польських королів у період великої Північної війни 1700 – 1721 рр. (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2013)
Федорович А. - Чернігівська земська фельдшерська школа (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історія розвитку (2013)
Гагін В. - Де розташований літописний Бирин? (2013)
Іваницька С. - Чернігівські ліберали та центральні структури партії народної свободи (жовтень 1905-лютий 1917 рр.): від взаємодії до конфлікту (2013)
Потій Н. - Народні будинки у проектах та діяльності земських установ Чернігівської губернії (початок ХХ ст.) (2013)
Чуткий А. - Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст. (2013)
Пиріг П. - Академік Борис Греков: праці та концепції (2013)
Музика Ю. - Д. Л. Мордовець: публіцистична діяльність (2013)
Кияшко К. - Реорганізація єпархіальних жіночих училищ згідно зі статутом 1868 року (2013)
Тоцька Ж. - Внесок "Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа" у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2013)
Половець В. - Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К., 2012. – 544 с. (2013)
Мицик Ю. о. - "Мазепіана" "Малоросійського приказу" РДАДА за найсучаснішим описом (2013)
Дубина О. - Що будував Мазепа: Російську імперію чи Україну? (Роздуми над українським перекладом книги про Мазепу) (2013)
Поперека Г. - Білі плями зими 1708 – 1709 рр. (2013)
Чугаєва І. - ХІІ Міжнародна студентська наукова археологічна конференція "Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи" (2013)
Балалаєва О. Ю. - Функціональна детермінованість і комплементарність як принципи розробки електронних посібників (2015)
Дегтяренко Т. М. - Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти (2015)
Ivanytska N. - Features of on-line learning in Austria, Kern M. (2015)
Маркова О. М. - Хмарні технології навчання: витоки, Семеріков С. О., Стрюк А. М. (2015)
Гаврілова Л. Г. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій (2015)
Гиря Н. П. - Ефективність застосування моделі змішаного навчання в курсі теорії функцій комплексної змінної (2015)
Павлишина Н. Б. - Аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Петков А. А. - Самообучаемость компьютерных программ контроля выполнения тестовых заданий расчетного типа (2015)
Саварин П. В. - Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій (2015)
Стрюк А. М. - Компетентність бакалавра інформатики з програмування, Семеріков С. О., Тарасов І. В. (2015)
Федонюк В. В. - Приклади використання Інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни "Заповідна справа", Іванців В. В., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. (2015)
Коновальчук І. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у сучасних моделях інноваційних освітніх процесів (2015)
Нетьосов С. І. - Інформаційно-комунікаційні технології – засіб соціалізації осіб із глибокими вадами зору (2015)
Cеменова А. В. - Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів — слухачів семінару "Педагогічна майстерність" на основі практичних навичок і ціннісного досвіду (2015)
Титул, зміст (2013)
Мицик Ю. о. - Унікальний портрет полковника Мартина Небаби, Березенко Б. (2013)
Ситий Ю. - Цегляні будівлі Чернігова за матеріалами описів останньої чверті ХVІІІ ст. (2013)
Ситий І. - До 390-річчя чернігівського самоврядування: перша печатка Чернігова (2013)
Тригуб О. - До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. (2013)
Гапоненко Д. - Особливості господарської діяльності Ніжинського Благовіщенського монастиря після секуляризації 1786 р. (2013)
Тарасенко О. - Святкування ювілеїв і визначних подій у Чернігівській єпархії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Матяш Н. - Фрагмент недрукованої частини "Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича" (1744 р.) (2013)
Пригоровський В. - До питання про Шевченкову "любу" з-під Ніжина (2013)
Герасько М. - Маловідомі будинки К. Г. Розумовського в Батурині (2013)
Реброва Н. - Будинок генерального судді В. Кочубея: історія пам’ятки (2013)
Білоус О. - До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років (2013)
Магурчак А. - Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни (2013)
Музика Ю. - Формування світогляду Д. Л. Мордовця (2013)
Дятлов В. - Ідея Нового Середньовіччя в історико-культурних пошуках ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Жбанова К. - Земельна політика Нестора Махна (1917 – 1921 рр.) (2013)
Нітченко А. - Щоденник Д. В. Країнського як джерело вивчення революційних подій 1917 р. на Чернігівщині (2013)
Морозова А. - Ігумен-ісахист Аліпій (Яковенко; 1881 – 1943) (2013)
Медовкіна Л. - Історичні долі відомих візантологів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. О. О. Дмитрієвського та І. І. Соколова. (2013)
Мідько А. - З історії розвитку музейної справи на Чернігівщині У ХІХ – ХХ ст. (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2013)
Павленко Д. - Містечко на трьох річках (2013)
Сидорук А. - Маринчик С. Сузір’я талантів. - Ніжин:Аспект-Поліграф, 2013 (2013)
Шевченко Віктор Миколайович (2013)
Грищенко Р. Є. - Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2015)
Димитров С. Г. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування (2015)
Іванченко Т. В. - Вплив кремнійауксинового біостимулятора Енергія-М на продуктивність і якість зернових культур в умовах сухостепової зони Нижнього Поволжя Росії, Резанова Г. І. (2015)
Каленська С. М. - Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення, Токар Б. Ю. (2015)
Карпук Л. М. - Динаміка наростання сирої біомаси гібридів буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення (2015)
Леонтюк І. Б. - Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої (2015)
Мандровська С. М. - Продуктивність проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від норми висіву та сортових особливостей, Балан В. М. (2015)
Марчук О. О. - Вміст розчинних вуглеводів у соку стебел сорго цукрового залежно від агротехніки вирощування (2015)
Полторецький С. П. - Врожайні властивості насіння проса сформовані під дією різних параметрів сівби (2015)
Сторожик Л. І. - Коренева система сорго цукрового та особливості її формування (2015)
Ткач О. В. - Вплив площі живлення на врожайність цикорію коренеплідного (2015)
Усов О. С. - Особливості формування врожайності сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника та основного обробітку ґрунту, Манько К. М. (2015)
Хоміна В. Я. - Вплив агротехнічних заходів на формування врожайності розторопші плямистої, Тарасюк В. А. (2015)
Яхтанігова Ж. М. - Вплив способів сівби на продуктивність озимої пшениці (2015)
Балагура О. В. - Вплив погодних умов на ріст, розвиток та продуктивність насінників цукрових буряків, Балан В. М. (2015)
Дубчак О. В. - Створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Корнєєва М. О. (2015)
Духіна Н. Г. - Вплив способів зрошення та біологічно активних речовин на продуктивність оздоровленного насіннєвого матеріалу картоплі, Мельник О. В., Муравйов В. О. (2015)
Корнєєва М. О. - Добір високоврожайних гібридних комбінацій цукрових буряків за участю компонентів, оцінених за діалельною та топкросною схемами, Ненька О. В., Ненька М. В. (2015)
Лайко І. М. - Перспективи переорієнтації селекції конопель для створення сортів медичного напряму використання, Міщенко С. В., Орлов М. М., Маринченко І. О., Шкурдода С. В., Пасічник В. В. (2015)
Миколайко В. П. - Новий сорт цикорію коренеплідного Софіївський 7, Моргун А. В. (2015)
Холод С. М. - Потенціал географічно віддалених зразків озимої пшениці розсадника 18TH FAWWON-SA в зоні південного Лісостепу України, Іллічов Ю. Г., Вискуб Р. С. (2015)
Чередничок О. І. - Анатомо-морфологічна характеристика складових насінини селекційних номерів цукрових буряків (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку та добрив на поживний режим торфового ґрунту при вирощуванні кукурудзи (2015)
Танчик С. П. - Вплив попередників та норм висіву насіння на актуальну забур’яненість і врожайність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Павлов О. С., Паламарчук О. М. (2015)
Валецька О. В. - Динаміка чисельності мікроорганізмів азотного циклу дерново-слабопідзолистого зв’язанопіщаного ґрунту під впливом удобрення, Гаврилюк В. А. (2015)
Повх О. В. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової (2015)
Куц О. В. - Мікробіологічна активність ґрунту за альтернативних систем удобрення капусти білоголової пізньостиглої, Терьохіна Л. А., Мозговський О. Ф. (2015)
Онищенко О. І. - Вплив субстрату на врожайність перцю солодкого в плівкових теплицях, Бойко І. В., Абросімова Г. Л., Череднік Ю. В. (2015)
Семибратська Т. В. - Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі ранньої в умовах східного Лісостепу України (2015)
Курдюкова О. М. - Ефективність хімічних та механічних заходів контролю чорнощиру нетреболистого в посівах соняшнику в Лівобережному Степу України, Жердєва К. О. (2015)
Половинчук О. Ю. - Вплив агротехнічний прийомів на рівень пошкодженості сходів цукрових буряків листогризучими шкідниками (2015)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря, Макаренко И. Б., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Кутас Р. И., Легостаева О. В. (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологический разрез земной коры по профилю ГСЗ—ОГТ "Суша — море" Калевала — Кемь — горло Белого моря, Слабунов А. И., Исанина Э.В., Крупнова Н. А., Рослов Ю. В., Щипцова Н. И. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской и Баренцево-Печорской платформ: трехмерная P-скоростная модель мантии под Волго-Уралией, Прикаспийской впадиной и Баренцево-Печорской платформой, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л.Н. (2010)
Цифра И. М. - Параболические системы типа "реакция — диффузия" при моделировании процессов генерации и распространения электромагнитной эмиссии литосферы и методы их анализа, Шуман В. Н. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры Днепро-Лабской зоны на территории Восточно-Европейской платформы по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований, Тарасов В. Н. (2010)
Рокитянский И. И. - Исследование электропроводности Луны (итоги и перспективы), Терешин А. В. (2010)
Райченко Л. В. - Воздействие солнечного корпускулярного излучения на атмосферу Земли: современное состояние проблемы (2010)
Максимчук В. Ю. - Наземна абсолютна магнітна зйомка на опорній мережі пунктів вікового ходу в Україні для епохи 2005 року, Орлюк М. І., Трегубенко В. І., Городиський Ю. М., Мясоєдов В. П., Накалов Є. Ф. (2010)
Анциферов А. В. - Применение сейсморазведки при решении проблемы добычи метана угленосных формаций, Анциферов В. А., Тиркель М. Г., Майборода А. А., Глухов А. А. (2010)
Лазаренко М. А. - Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн, Герасименко О. А. (2010)
Багрій І. Д. - Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів (Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа — структура Недільна) (2010)
Шаров Н. В. - Первый украинский учебник по "Сейсморазведке" для бакалавров (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Интеграция Института геофизики НАН Украины в мировую науку, Исиченко Е. П. (2010)
Шуман В. Н. - Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы (2010)
Ентин В. А. - Еще раз о природе Крымской гравитационной аномалии, Гинтов О. Б., Гуськов С. И. (2010)
Кутас Р. И. - Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамления (2010)
Белый Т. А. - Связь энтропии c эволюцией облачности и осадков, Пирнач А. М. (2010)
Зилитинкевич С. С. - Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев (2010)
Куприенко П. Я. - Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса, Макаренко И. Б., Старостенко В. И., Легостаева О. В., Савченко А. С. (2010)
Звольский С. Т. - Скважинные ядерно-геофизические исследования приповерхностных горных пород. 1, Кетов А. Ю., Кулик В. В., Бондаренко М. С., Дейнеко С. И., Иващенко С. А., Камилова О. В., Евстахевич З. Н. (2010)
Лукович В. В. - Про поляризаційний потенціал магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Дубовенко Ю. I. - Про розв'язання задачі Алексідзе (2010)
Страхов В. Н. - Автобиография академика РАН В. Н. Страхова (2010)
Глушак О. М. - Структура інформаційної культури бакалаврів з філології (2015)
Іванюк І. В. - Використання он-лайн інструментів для оцінювання цифрової компетентності вчителів і керівників навчальних закладів у Норвегії (2015)
Базурін В. М. - Методика навчання учнів розв’язування задач з опрацювання масивів у середовищі візуального програмування Delphi (2015)
Головко М. В. - Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах, Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. (2015)
Литвинова С. Г. - Технології навчання учнів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Бугаєць Н. О. - Моделювання анімаційних наочностей засобами графічного середовища програми Maxima (2015)
Вдовичин Т. Я. - Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних вищих навчальних закладах (2015)
Горда І. М. - Комп’ютерне моделювання процесу механічного руху тіла засобами MS EXCEL, Флегантов Л. О. (2015)
Діденко О. В. - Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу, Купрієнко Д. А. (2015)
Журавська К. О. - Актуальність створення електронних бібліотек вищих медичних навчальних закладів України (2015)
Кучаковська Г. А. - Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичним дисциплінам майбутніх вчителів початкової школи (2015)
Герасименко І. В. - Технології захисту даних у системі підтримки дистанційного навчання (2015)
Коваленко С. Г. - Конвертування бібліографічних записів з АІБС "MARC-SQL" у САБ "ІРБІС": проблеми і їх розв’язання (2015)
Щербина О. А. - Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Bashnyanyn G. I. - From the research of economic motivation and metrological behaviour of economic entities to the research of metrological systems in economics as a specific type of systems (2015)
Bondarchuk M. C. - Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association (2015)
Garasym P. - Concepts of firmness and balancing in marketing logistics, Gerasymenko O., Garasym M. (2015)
Heorhiady N. H. - Economic evaluation of the mechanisms of attracting corporatization- focused investments, Fedorchak О. Ye. (2015)
Zakharchyn H. M. - Application of modern methods of sociometric analysis for modelling personnel optimal behavior at the enterprise, Kosmyna Y. M. (2015)
Mnykh O. B. - Necessity of restructuring ukrainian airlines business and improving their value management in conditions of european integration and increased competition, Brytskyi R. M. (2015)
Pyrog O. V. - Strengthening micro-entrepreneurship for the disadvantaged youth in middle east and north Africa, Shevchenko N. V. (2015)
Podolchak N. Y. - Optimization of administrative management costs, Chepil B. (2015)
Chukhrai N. I. - Consulting support of the project management development in conditions of society informatization, Novakivsky I. I. (2015)
Титул, содержание (2011)
Лукин A. E. - Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины, Щукин H.B., Лукина О. И., Пригарина Т. М. (2011)
Сливинский А. П. - Возможность исследований геофизических колебательных процессов и возмущений по показаниям астрономических часов Федченко, Калюжный H. A., Бушуев Ф. И. (2011)
Курников Ю. А. - Магнитно-минералогическая характеристика, классификация и использование природных магнитных песков , Орлюк М.И. (2011)
Старостенко В. И. - Об автоматизированной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических объектов, Шарыпанов В. М., Савченко А. С., Легостаева О. В., Макаренко И. Б., Куприенко П. Я. (2011)
Заец Л. H. - Скоростные границы в мантии Юго-Восточной Азии и Южного Китая (2011)
Довбня Б. В. - Об эффектах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможнойприроде (2011)
Богданов Ю. А. - Экспериментальные исследования собственных колебаний Земли в Антарктиде и Украине в электромагнитных излучениях (2011)
Миронцов Н. Л. - Два новых подхода к реализации многозондового бокового каротажа (2011)
Усенко О. В. - Меденосность и алмазоносность северной части Волыно-Подольской плиты (2011)
Зейгельман М. С. - О природе магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н.В. (2011)
Кульчицкий В. Е. - Клеточно-автоматная энергетическая модель очага землетрясения (2011)
Дубовенко Ю. И. - Об определении погрешностей гравиметрических трансформаций (2011)
Небрат А. Г. - Опыт высокоразрешающей электроразведки, Сочельников В. В. (2011)
Старостенко В. И. - Институту геофизики НАН Украины — 50 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Цунамогенное землетрясение у побережья Северной Суматры (26 декабря 2004 г.), Кендзера А. В., Бугаенко И. В., Заец Л. Н., Цветкова Т. А. (2011)
Шуман В. Н. - Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления (2011)
Гинтов О. Б. - Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива, Мычак С. В. (2011)
Муровская А. В. - Напряженно-деформированное состояние Гераклейского вулкано-тектонического блока Горного Крыма (2011)
Спиртус В. Б. - Особенности динамики сейсмической активности в моделях типа Фитцхью—Нагумо (2011)
Роганов В. Ю. - Моделирование и использование полей обменных волн для определения азимутов трещиноватостей, Роганов Ю. В. (2011)
Попов С. А. - Моделирование нафтидогенеза Южного Ямала, Исаев В. И. (2011)
Sharma A. K. - Seismic Effects in F2 Region Related to Electron Temperature, Patil A. V., Bhonsle R. V., Vhatkar R. S., Subrahmanyam P. (2011)
Арясова О. В. - Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов (2011)
Ганієв О. З. - Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний, Петренко К. В., Шеремет Є. Є., Вакулович Д. В., Красний В. А. (2011)
Лубков М. В. - О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява (2011)
Дубовенко Ю. І. - Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння (2011)
Багрий И. Д. - Оценка газоносности каменнноугольных слоев и прогнозирование опасных явлений на шахтах Донбасса (на примере шахты им. А. Ф. Засядько) (2011)
Щербина С. В. - Цифровые сейсмические регистраторы и их калибровка (2011)
Дьяченко Т. В. - Исследование характеристик тепломассообменной поверхности насадочных колонн, перспективных для обогащения неоногелиевой смеси (2015)
Зимин А. В. - Особенности проектирования генераторов бинарного льда шнекового типа (2015)
Кухаренко В. Н. - О возможности создания новых газовых холодильных машин Стирлинга на основе существующих конструкций, Кузнецов В. В. (2015)
Лабай В. Й. - Вплив коефіцієнта трансформації холодильної машини на ексергетичний ККД системи кондиціювання повітря чистого приміщення, Гарасим Д. І. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые абсорбционные холодильные системы на основе тепломасообменных аппаратов пленочного типа, Антонова А. Р., Людницкий К. В. (2015)
Радченко А. М. - Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною, Остапенко О. В. (2015)
Атанасова В. В. - Заморожені напівфабрикати з бобових для закладів ресторанного господарства (2015)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета вязкости и теплопроводности хладагента R134а (2015)
Козонова Ю. О. - Функціональні овочеві салати з водоростями, Авдєєва А. А. (2015)
Стоянов П. Ф. - Анализ характеристик теплонасосных установок (2015)
Гнатовская А. А. - Надежностно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем, Вохменцева Т. Б., Коваленко Л. Б., Кузниченко С. Д. (2015)
Сурков С. С. - Авторизация автомобильного компьютера, не имеющего поддержки браузера, с мобильными устройствами посредством технологии Bluetooth, Мартынюк А. Н. (2015)
Бортник К. - Дон Жуан на балетній сцені та проблема культурної ідентичності (2014)
Ващенко М. - Традиція та новаторські риси у творчості Григорія Синиці (2014)
Громченко В. - Імпровізація як художня основа жанру музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Губ’як Д. - До проблеми інтерпретації творів для бандури В. Зубицького (2014)
Деркач Л. - Не звуком единым… (метаморфозы сценического воплощения в камерно-вокальном жанре) (2014)
Костенко Н. - Современная теория и практика домрового исполнительства в Украине (2014)
Ламонова О. - Агітвікна Самуїла Уманського (самума) 1941 — 1943 рр. (2014)
Приходько А. - Рецепція інтегративно-синтетичної природи музичного авангарду ХХ століття (2014)
Ружинская Д. - Воплощение постмодернистского концепта в режиссёрском театре (на примере оперных постановок Д. Чернякова) (2014)
Степанова Г. - Життя та творчість провінційного актора М. Іванова-Козельського (2014)
Хоменко К. - Традиція військового портрету Слобожанщини. Огляд провінційного військового портрету з зібрання харківського художнього музею (2014)
Шумакова С. - Харьковская школа циркового искусства: новое пространство эволюционных изменений (2014)
Юрченко О. - Переложение классических произведений для цимбал: опыт интерпретации (2014)
Яніна-Ледовська Є. - "Весна священна" І. Стравінського. Від етнографії до філософії буття (2014)
Давидич Т. - Культурные основания и композиционные особенности архитектуры в ранние периоды её развития (2014)
Юрик Я. - Меморіалізація пам’яті як важливий напрямок діяльності Юнеско (2014)
Габрель Т. - Показники та методи обґрунтування просторово-предметних співвідношень житлової забудови (2014)
Громнюк А. - Орнаментика як засіб формування етнокультурної ідентичності архітектури інтер’єру (2014)
Крамачёва Н. - Проблемы формирования и функционирования городских общественно-транспортных узлов в условиях плотной застройки в крупнейших и крупных промышленных городах, Рябова О. (2014)
Сидор М. - Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження (2014)
Єфімова М. - Проектування тактильних книг для дітей із вадами зору в Україні та за кордоном (2014)
Олексієнко А. - Визначення концептуальних рішень у проектуванні тематичних парків (на прикладі робіт студентів спеціалізації "інтер’єр і обладнання" ХДАДМ) (2014)
Наулік Н. - Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах (2015)
Кодинець А. - Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого (2015)
Отраднова О. - Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського