Чередниченко Н. В. - Нарушения BDNF­зависимых механизмов нейропластичности при психических и неврологических заболеваниях и их коррекция эсциталопрамом, Левада О. А. (2015)
Базик Ж. Н. - Диагностика и лечение деменции с тельцами Леви (краткий обзор современной зарубежной литературы) (2015)
Оголошення (2015)
Чеботарёва Л. Л. - Оценка информативности нейрофизиологических методов диагностики вертеброгенной шейной миелопатии, Третьякова А. И. (2015)
Нетяженко Н. В. - Оцінка ефективності антитромбоцитарних препаратів у неврологічній та кардіологічній практиці: стан проблеми, гендерні відмінності, можливості оптимізації (2015)
Яценко К. В. - Дитячий церебральний параліч: етіопатогенез, клініко­нейрофізіологічні аспекти та можливості неврологічної реабілітації (2015)
Довбонос Т. А. - Значення побічної дії інтерферонотерапії у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В., Небор Я. Я. (2015)
Оринчак Л. Б. - Вплив вагітності та грудного вигодовування на перебіг розсіяного склерозу (2015)
Демченко А. В. - Визначення рівня антитіл до NR2­субодиниці NMDA­рецепторів у хворих на хронічну ішемію мозку (2015)
Яркова С. В. - Роль маркерів прогресування атеросклерозу та ендотеліальної дисфункції в діагностиці хронічної ішемії головного мозку (2015)
Глоба М. В. - Оцінка ендотеліальної функції у пацієнтів з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, Васильєва І. Г., Цюбко О. І. (2015)
Заводнова З. І. - Можливості фармакотерапії діабетичної полінейропатії комбінованими препаратами вітамінів групи В (2015)
Грицюк Т. Д. - Ефективність лікування хворих з перенесеним ішемічним інсультом з урахуванням оцінки стану про­ та антиоксидантної систем (2015)
Рогоза С. В. - Окорухові розлади за наявності офтальмічного оперізувального герпесу, Антоненко К. В., Ілляш Т. І., Шоптенко Т. В., Вакуленко Л. О. (2015)
Матюшко М. Г. - Токсичні енцефалополінейропатії та енцефаломієлополінейропатії, Влащук А. М., Костовецький О. В., Трейтяк В. С. (2015)
Яшаров Ю. А. - Абсцессы головного мозга: клинические аспекты (2015)
Тарарощенко М. В. - Рання реабілітація хворих з інсультом в умовах неврологічного відділення, Бабкіна Н. В., Алійник Д. О., Коваленко В. М., Янголь В. І. (2015)
Тіткова А. М. - Вплив надмалих доз дофаміну і нейротрансплантації на нейрохімічне забезпечення рухової активності та деякі ланки адаптації у щурів з нігростріальною недостатністю, Берченко О. Г. (2015)
Веселовська О. В. - Ефекти дистантної імплантації ембріональних тканин медичної п’явки у щурів з геморагічним інсультом, Шляхова А. В., Гармаш Т. І. (2015)
Литвиненко Н. В. - Ведення пацієнтів із психовегетативним синдромом, Гладка В. М., Пурденко Т. Й. (2015)
Григорова И. А. - Современные подходы к терапии хронических ишемических нарушений головного мозга, Тесленко О. А., Григорова А. А. (2015)
Оголошення (2015)
Титул, зміст (2015)
Діптан І. - Константинополь – Ватикан: християнський вибір володарки Русі (2015)
Пилипенко В. - Ідеалізація Османської імперії у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2015)
Щербина С. - Джерела з історії ремісничих цехів на території Північного Лівобережжя у ХVІІ – ХVІІІ ст. (2015)
Коропатник М. - Україна у двох війнах – з гітлерівською Німеччиною та путінською Росією: історичні паралелі (2015)
Пекарчук В. - Охорона і збереження культурної спадщини в просторі етнічної ідентифікації: тенденції 1990 – 2000- х рр. (2015)
Тимошик М. - Коли засноване село Данина та звідки походить його назва (2015)
Тарасенко О. - Колективний портрет чернігівських правлячих архієреїв ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
о.Мицик Ю. - Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631 –1633 рр., Михайловський В. (2015)
Маслійчук В. - Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р. (2015)
Огієвська Р. - Володіння Петра Кочубея в Батурині (за матеріалами Генерального опису Малоросії 1765 –1769 рр.) (2015)
Мідько А. - Деякі аспекти становлення та розвитку державного управління охороною культурної спадщини на початку ХХ ст. (на основі звіту Секції охорони пам’яток старовини і мистецтва за 1919 -1920 рр.) (2015)
Сердюк І. - Коливання смертності чи неточність обліку: до питання про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст. (2015)
Реброва Н. - Штрихи до портрета голови Глухівських повітових земських зборів Василя Петровича Кочубея (2015)
Петреченко І. - О. Ф. Шафонський – основоположник вітчизняної епідеміології та санітарії (2015)
Сидоренко О. - Благодійна діяльність населення Чернігівської губернії під час російсько- турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Герасимчук О. - Групове землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Іваницька С. - Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917– 1919 роки) (2015)
Непотенко І. - Майнова політика радянського керівництва на початку 1920- х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2015)
Литовченко О. - Дитяче кінообслуговування на Чернігівщині у першій половині 1930 -х рр. (2015)
Жбанова К. - Організований набір робітників у відбудові Донбасу (1943 – 1950 рр.) (2015)
Сидорович О. - Роздрібна торгівля в сільській місцевості УРСР у післявоєнний період (1945– 1991 рр.) (2015)
Музика Ю. - Д. Л. Мордовець і Чернігівщина (2015)
Боровик А. - Чернігівський інститут соціального виховання за директора М. А. Балицького (1929 – 1931 рр.) (2015)
Міщанин В. - Учитель, викладач гончарної школи Іван Каша: сторінки життя (до 120- річчя від дня народження) (2015)
Половець В. - М. І. Туган-Барановський – теоретик кооперативного руху (до 150- річчя від дня народження) (2015)
Демченко Т. - Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.): У двох т. / С. Єфремов; Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський. – К.: Дух і Літера; KMBS, 2014. – Т. 1: 9 березня 1917 р. – 28 квітня 1918 р. – 648 с.; – Т. 2: 9 травня 1918 р. – 30 травня 1920 р. – 544 с. – (Серія "БІбліотека спротиву, Бібліотека надії"). (2015)
Кравченко М. - Кужельний І.Д. Звеничів і звеничівці. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 440 с.; 48 с. іл. (2015)
Святослав Святославович Воїнов (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Koзлик I. - Від редколегії (2015)
Ботнаренко Н. - Особливості дитячого світосприйняття у новелі В. Стефаника "Діточа пригода" та оповіданні А. Чехова "Спати хочеться" (2015)
Егоров Б. - Борис Чичибабин и Юрий Кузнецов: сравнительный анализ (2015)
Koslyk I. - Komparatistische Aspekte der Untersuchung zu den Prosawerken von Osyp Nasaruk und Lion Feuchtwanger, Protsiv G. (2015)
Спатар І. - Рецепція образу Кассандри в однойменних драмах Елізи Ожешко та Лесі Українки (2015)
Tkaczuk Т. - Stanisław Przybyszewski i Olga Kobylańska: do problemu kulturalnego pogranicza (2015)
Лишак Г. - "Рідне село" Івана Франка: студія одного поетичного тексту (2015)
Оляндер Л. - "Я" й середовище в "Щоденнику (1.01.1895-4.02.1896)" Сергія Єфремова: проблема самопізнання, формування особистості та вибір життєвої позиції (2015)
Штолько М. - "Найзолотіший острів на землі...": (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) (2015)
Казарин В. - Украинский контекст творчества М. Ю. Лермонтова (некоторые методологические аспекты), Новикова М. (2015)
Козлик І. - Топос міста у романах польської письменниці Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та "Райська яблуня", Орнат Н. (2015)
Остапчук В. - Простір провінції та простори душі в оповіданні О. Токарчук "Tancerka" ("Танцюристка"): до проблеми самореалізації (2015)
Тереховская А. - Литературные полемики как один из ключевых факторов развития русского литературного процесса первой четверти ХІХ века (2015)
Mintsys E. - Paratextual Elements in Contemporary Romance (Based on Danielle Steel’s Novel "Message from Nam") (2015)
Pasternak I. - Interfigurality in the System of Characters in Neil Gaiman’s Novel "American Gods" (2015)
Стулаў Ю. - А. С. Пушкін у Магілёве: Вачыма афраамерыканскага пісьменніка Джона Олівера Кіленза (2015)
Yatskiv N. - Le paysage impressionniste dans l’oeuvre romanesque des frères Goncourt (2015)
Покатілова О. - Культурологічний підхід у навчанні зарубіжної літератури в школі (2015)
Rega D. - Internetové zdroje ve studiu univerzitních kurů "Dĕjiny české literatury" (2015)
Сафарян С. - Роль фонових знань у шкільній літературній освіті (2015)
Ціко І. - Опрацювання оригіналу і перекладу у світлі формування етнокультурної компетентності учнів 5-7 класів (2015)
Козлик І. В. - Методологічні орієнтири літературознавчої спадщини М. В. Теплінського (2014)
Криворучко С. К. - Сучасна перспектива наукових здобутків Володимира Григоровича Матвіїшина (2014)
Lutsak S. - Dynamizm jako kategoria dominująca w pracach literaturoznawczych Romana Gromiaka (2014)
Свенцицкая Э. М. - "Чужое слово" в поэзии русского модернизма: философские аспекты (2014)
Мартинець А. М. - До питання про ґенезу поняття "національний образ" (2014)
Голод Б. Р. - Диференціація та функціональне призначення лінгвостилістичних засобів вираження іронії в художньому тексті в рецепції вітчизняних та зарубіжних літературознавців (2014)
Ткач Б. В. - Релігійна лірика як теоретико-літературна категорія (2014)
Панько О. І. - Психологічні домінанти дитячої літератури: читацька рецепція (2014)
Гоч С. В. - Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В. Г. Матвіїшина (2014)
Білас А. А. - Нові риси до портрета Володимира Матвіїшина: перекладознавство та розмовність (2014)
Кушнір І. Б. - М. Гоголь у французьких перекладах: продовження традиції проф. В. Г. Матвіїшина (2014)
Висоцька Н. О. - Шекспіріана Дона Нігро (варіант рецепції класичної спадщини у сучасній драматургії США) (2014)
Яцкевич М. - Związki Tarasa Szewczenki z Wilnem i Litwą (2014)
Голод Р. Б. - Література"польського позитивізму" в літературно-критичній рецепції І. Франка (2014)
Кравець Я. І. - Василь Стефаник у французькомовному прочитанні (2014)
Остапович О. Я. - Ідіоматична тканина роману Патріка Зюскінда "Парфуми" в перекладі українською мовою (2014)
Гуляк Т. М. - Жіночий детектив І. Роздобудько і Д. Сейерс: компаративний аспект (2014)
Девдюк І. В. - Імпресіоністичні тенденції в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст., Кучера А. М. (2014)
Яцків Н. Я. - Засоби портретної характеристики у романі братів Ґонкурів "Жерміні Ласерте" (2014)
Ткачук Т. О. - Контроверсійність сприйняття творчості С. Пшибишевського у польському літературознавстві (2014)
Вульчинська М. - Czy umarli mówiąz nami? O nieziemskich rozrywkach młodopolskich literatów (2014)
Мінцис Е. Є. - Мариністика Джозефа Конрада: лінгвостилістичний аспект (2014)
Андрусів У. Б. - Асоціативне поле концепту любов у поетичній картині світу Яна Твардовського (2014)
Тереховская А. В. - "Руслан и Людмила": сказка или поэма? К вопросу о жанровой и языковой специфике произведения А. С. Пушкина (2014)
Белинская Е. В. - Творческий диалог на рубеже веков: трансформация обрядового пространства в романе М. А. Шолохова "Тихий Дон" и повести И. А. Бунина "Деревня" (2014)
Хороб С. І. - Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся (2014)
Мафтин Н. В. - Роль стильових елементів у моделюванні архітектоніки малих епічних форм прози Ю. Яновського ("Рейд", "Подвійне коло", "Шлях армій", "Батальйон Шведа", "Лист у вічність") (2014)
Чобанюк В. Я. - Колористична семантика в структурі художнього тексту Григорія Косинки (2014)
Залевська О. М. - Художнє мислення Ростислава Єндика: дискурс експресіонізму (2014)
Процюк Л. Б. - "Вертеп" Людмили Старицької-Черняхівської в контексті української барокової драматургії (2014)
Білокінь С. О. - Автор та герой як учасники інтелектуальної гри (на матеріалі української інтелектуальної романістики ХХ століття) (2014)
Коржик У. З. - Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика (2014)
Куцевол О. М. - Проблема формування кваліфікованого читача в методичній спадщині Юрія Султанова (2014)
Ніколенко О. М. - Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні (2014)
Мацевко-Бекерська Л. В. - "Феномен юаси" і сучасна літературна освіта (2014)
Сафарян С. І. - Формування читацької компетенції школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання світовій літературі (2014)
Кавецька Л. А. - Робота вчителя та учня з підручником: типовий підхід і творча ініціатива (2014)
Глеб О. В. - Особливості інтерпретації лірики у старших класах з поглибленим вивченням української літератури (2014)
Скоморовська Н. Б. - Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів (2014)
Зорій М. В. - Аналіз інтертекстуальної основи твору Оси Ґан Шведер "Сни шовкопряда" як шлях до розуміння тексту читачем (2014)
Козиева В. В. - Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе лингвистического анализа художественного произведения (на примере изучения повести Э. Портер"Поллианна" (2014)
Соколова Т. Є. - Удосконалення літературної освіти школяра за допомогою програм самореалізації особистості, Гарна С. Ю. (2014)
Ціко І. Г. - Методичні принципи формування етнокультурних знань учнів 5-7 класів у процесі вивчення світової літератури (2014)
Пена Л. І. - Діалектизми в ідіостилі Галини Турелик (2014)
Берегова Т. И. - Проявления градации процессуального признака в творчестве Иосифа Бродского доэмигрантского периода, Мазурук И. Н. (2014)
Тишківська Н. Я. - Графічні засоби текстотворення у постмодерністській прозі (2014)
Пелехата О. М. - Семантичні особливості функціонування деад'єктивів з-nie у творі Jarosława Iwaszkiewicza "Matka Joanna od Aniołów" (2014)
Барчук М. В. - Росіянізми в українській літературній мові Галичини середини ХІХ століття(на матеріалі перемиських друків та"Зорі Галицької") (2014)
Думчак І. М. - Явище антонімії в українських пареміях (2014)
Калашніков Г. Д. - Спортивна термінологія як засіб формування професійних якостей студентів спортивних спеціальностей (2014)
Мицан Д. М. - Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української, російської і польської мов (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ніколаї Г. Ю. - Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти (2013)
Єременко О. В. - Концептуальні аспекти підгтовки магістрів музичного мистецтва (2013)
Kaczmarkiewicz M. - Educacja artystyczna a wychowanie – problemy XXI wieku (2013)
Kisiel M. - The value of music in education of the young generation (2013)
Маруфенко О. В. - Тенденції розвитку системи неперервної освіти в ХХІ столітті (2013)
Пилипенко А. І. - Конкретизація педагогічних принципів у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії (2013)
Токмань А. в. - Принципи та методи розвитку вокально-інтонаційної культури учнів початкової школи (2013)
Grusiewicz M. - Pedagogika muzyki z perspektywy historycznej (2013)
Гуральник Н. П. - Національна фортепіанна школа як феномен музичної освіти (2013)
Massaglia L. - The organ in france after the revolution: the genesis of a legendary organ school (2013)
Karkoszka G. - Interkulturowe wychowanie fizyczne w kontekście integracji europejskiej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, Palica D. (2013)
Повалій Т. Л. - Інтеркультурний зміст музично-танцювальних ігор на заняттях хореографії з дітьми старшого дошкільного віку, Левенець Л. І. (2013)
Солощенко В. М. - Інтеркультурні мистецькі програми в університетській освіті Німеччини (2013)
Chaciński J. - Wyniki badań testu sprawdzającego osiągnięcia słuchowe oraz wiedzę uczniów z zakresu kultur muzycznych – polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej (2013)
Данько Н. П. - Інтеграція видів навчальної діяльності на уроках музики в початкових класах (2013)
Карпенко Є. В. - Удосконалення методики викладання хорового диригування на старших курсах факультетів мистецтв (2013)
Петренко М. Б. - Формування "чуття ансамблю" учнів-інструменталістів (2013)
Титул, зміст (2015)
Кузьмінов С. В. - Чи повинна політична економія бути складною наукою? (2015)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка: виклики та засади функціонування в умовах індустріального суспільства (2015)
Петруня Ю. Є. - Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізми управління та суперечності (2015)
Рябцева Н. В. - Особливості узгодження економічних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності на нанорівні, Алсуф’єва О. О. (2015)
Сіташ Т. Д. - Фінансова політика держави: прагматика та проблематика (2015)
Александрова Б. В. - Торгово-промислова палата України в системі факторів розвитку підприємництва (2015)
Вакулич М. М. - Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі (2015)
Козир Т. М. - Реформування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи, Тиванюк І. С. (2015)
Кроніковський Д. О. - Комбінація сучасних інструментів аналізу, діагностування та передбачення для побудови ефективної системи контролінгу (2015)
Пестовская З. С. - Совершенствование институциональных основ финансового рынка Украины (2015)
Атамас П. Й. - Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження, Атамас О. П. (2015)
Касьянова А. О. - Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація (2015)
Валиков В. П. - Контроллинг и бюджетирование как информационная система управления предприятием, Крышан А. Ф., Яременко В. А., Куренная И. Г. (2015)
Гончар Л. А. - Нечітко-логічна модель оптимізації асортименту торговельного підприємства, М’ячин В. Г. (2015)
Павлова В. А. - Моделювання розвитку кадрового потенціалу підприємства, Гармідер Л. Д. (2015)
Дем’янчук Б. О. - Методика техніко-економічного порівняння альтернативних зразків техніки за узагальненим показником їхніх корисних властивостей, Косарєв В. М. (2015)
Мішустіна Т. С. - Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні, Гончар Т. І. (2015)
Тараненко І. В. - Пошукові маркетингові дослідження споживачів промислового підприємства, Яременко С. С., Зеленська В. А. (2015)
Zadoia A. - Economies of the Visegrad countries: comparative analysis (2015)
Воробйова К. О. - Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України (2015)
Wołowiec T. - Impact of income taxation on economic growth, Soboń J. (2015)
Реферати (2015)
Гончарова А. В. - Історія інтродукції видів роду Hydrangea L. в Україні (2014)
Іщук Л. П. - Аналіз екобіоморф автохтонних видів роду Salix L. в Україні (2014)
Копилова Т. В. - Культивування представників роду Pyraсаntha M. Roem. в Україні та світі (2014)
Мороз О. К. - Історія культури троянд: від садів з трояндами до розаріїв, Дениско І. Л. (2014)
Оксантюк В. М. - Історія вивчення видів роду Cotinus Mill. (2014)
Смачелюк В. O. - Історія інтродукції Buddleja L. в Європі та Україні (2014)
Вегера Л. В. - Декоративність рододендронів, представлених в колекції національного дендропарку "Софіївка" НАН України. Основні чинники зниження декоративності в умовах інтродукції (2014)
Власенко А. С. - Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори заповідних парків степу України (2014)
Гончарук Л. Л. - Репродуктивна здатність Dianthus hypanicus Andrz. в умовах in situ та ex situ (2014)
Колдар Л. А. - Розвиток Cercis siliquastrum ‘alba’ за умов in vitro (2014)
Колдар Л. А.  - Регенераційна здатність представників роду Clematis L. в умовах in vitro, Небиков М. В. , Гончар Н. О. (2014)
Коршиков И. И.  - Аллозимная изменчивость дуба черешчатого (Quercus robur L.) на примере двух популяций в Донецкой области, Слепых А. А. (2014)
Куземко Н. І. - Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Куземко А. А. (2014)
Ловинська В. М. - Стан і продуктивність природних та штучних деревостанів Pinus sylvestris L. Придніпровського Північного Степу України, Поліщук В. В. (2014)
Михайлович Н. В. - Екологічні спектри дендроекзофлори парків-пам’яток садово-паркового мистецтва гірської частини Львівської області (2014)
Небиков М. В.  - Розмноження Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. in vitro, Балабак О. А. (2014)
Опалко А. І.  - Індукування морфогенезу in vitro у зиготичних експлантів представників роду Castanea Mill., Адаменко В. Д. (2014)
Опалко О. А. - Еколого-біологічні особливості Photinia villosa (Thunb.) DC. (2014)
Поліщук В. В.  - Регенераційна здатність стеблових живців сортів жимолості їстівної (Lonicera caerulea var. edulis Turcz. ex Herder), Варлащенко Л. Г. (2014)
Пономаренко Г. М. - Особливості сезонного розвитку вегетативних пагонів Pinus mugo Turra. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України (2014)
Порохнява О. Л. - Формування генеративної сфери Cladrastis kentukea (Dum.- Cours.) Rudd в умовах інтродукції (2014)
Рум’янков Ю. О. - Структурна організація пагонових систем скелетних гілок видів роду Celtis L. (2014)
Ситник С. А. - Продуктивність деревостанів Robinia pseudoacacia L. залежно від лісорослинних умов Придніпровського Степу України, Поліщук В. В.  (2014)
Сулига Н. В. - Перспективи інтродукції Liriodendron tulipifera L. у Правобережному Лісостепу України (2014)
Тарасенко Г. А. - Віруси та вірусні хвороби рослин роду Corylus L. в екологічних умовах НДП "Софіївка" НАНУ (2014)
Швець Т. А. - Колекція трав’янистих рослин Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2014)
Опалко А. І. - Вчений енциклопедист Геннадій Єфремович Заіков (2014)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2014 році (2014)
До уваги авторів (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки. електричний струм і другий закон термодинаміки в концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2015)
Філинюк М. А. - Дослідження автогенераторних індуктивних негасенсорів, Лазарєв О. О., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. (2015)
Сльотов М. М. - Використання CdxMg1-xTe у фотосенсорах, Сльотов О. М., Ульяницький К. С. (2015)
Зайцева Л. В. - Дослідження структури ємнісних перетворювачів на основі тонкоплівкової структури Al/ITO/Polyimide/Al2O3, Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Горкунов Б. М., Хрипунова А. Л. (2015)
Музика К. М. - Синтетичні антимеламін-рецептори на базі молекулярно імпринтованих полімерів для ферментного псевдоімуноаналізу, Рожицький М. М. (2015)
Балабай Р. М. - Енергетичні характеристики плівки, що вирощена на основі III-нітридів, Грицуля Д. Ю., Мерзликін П. В., Тарасова О. Ю. (2015)
Бурбан О. В. - Вплив температури на тензочутливість сильнодеформованих монокристалів n-Ge (2015)
Ляшков А. Ю. - Чувствительность электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к пропан-бутановой смеси, Тонкошкур А. С., Повзло Е. Л. (2015)
Ковалюк З. Д. - Топологія поверхні тонкої оксидної плівки ZnCdO гетеропереходу n-ZnCdO - p-GaSe, Катеринчук В. М., Кудринський З. Р., Кушнір Б. В., Хомяк В. В. (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2015)
Засенко В. - На допомогу теорії і практиці (2014)
Луценко І. - Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Сак Т. - Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (2014)
Гудим І. - Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей дошкільників із порушеннями зору (2014)
Ільяна В. - Вивчення стану сформованості фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в контексті попередження дислексій (2014)
Кульбіда С. - Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини (2014)
Адамюк Н. - Лінгводидактична модель вивчення лексичних одиниць української жестової мови (2014)
Гладченко І. - Особливості конструювання підручника "основи здоров’я" для підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із розумовою відсталістю (2014)
Міненко А. - Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом Дауна (2014)
Макарчук Н. - Психологічна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку у подоланні наслідків перебування у зоні військового конфлікту, Хованова О., Хирна Т. (2014)
Федоренко О. - Особливості впровадження технології спільного викладання у процес навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів (2014)
Vancova A. - Sexuality and sexual education of mentally disabled people – part of quality of life in reflecting special education and special andragogy, Precuchova Stefanovicova A. (2014)
Гудим І. - Педагогічний on-line форум з проблем спеціальної педагогіки (2014)
Адамова І. - Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів, Багрій К. (2012)
Бондаренко Т. - Використання інтерактивних методів навчання як засобу формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології (2012)
Бугайчук К. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу МВС України в умовах дистанційного навчання (2012)
Бутенко В. - Громадянське виховання студентів як пріоритетний напрям діяльності вищого технічного навчального закладу (2012)
Вихрущ Н. - Особливості викладання географії у середніх школах України в 1890-1914 рр. (2012)
Вікторова М. - Професійна спрямованість учителя музики – основа його педагогічної діяльності (2012)
Волик Л. - Генезис стану готовності педагогів до інноваційної діяльності (2012)
Гладкова В. - Синергетичний професійний акмефʹючеринг як підстава для розробки авторської програми професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу (2012)
Горчакова О. - Тренінг у підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища (2012)
Гриньова М. - Саморегуляція як основа розв’язування педагогічної ситуації (2012)
Гриценко Л. - Вимоги до педагога в інноваційному суспільстві (2012)
Довга Т. - Філософсько-педагогічні роздуми в епістолярній спадщині А. С. Макаренка (2012)
Дяченко-Богун М. - Вікова специфіка старшокласників як методична складова природоохоронного виховання (2012)
Єльникова Г. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання (2012)
Жданова-Неділько О. - Особливості взаємин між учасниками навчального процесу при вивченні педагогічних дисциплін у вищій школі (2012)
Зелюк В. - Формування емоційного інтелекту в контексті педагогіки А. С. Макаренка (2012)
Керекеша О. - Інтерактивна авторська технологія на допомогу роботі у літній мовній школі, Барабаш Ю. (2012)
Ковальчук О. - Теоретичні аспекти управління інноваційною діяльністю у вищих навчальних закладах (2012)
Козинець І. - Вхідні та вихідні потоки процесу "Формування змісту освітніх послуг" як складники науково - методичного забезпечення і результат підготовки викладача до педагогічної діяльності (2012)
Кравчун Н. - Вплив діяльночті видатних українських педагогів на формування організаторсько-педагогічної концепції Я. Ф. Чепіги (2012)
Кращенко Ю. - Тренінг виховання лідерських якостей в полтавському молодіжному проекті "школа місцевого і студентського самоврядування "лідер майбутнього" (2012)
Куліш С. - Інститут приват-доцентури в університетах Російської імперії другої половини XIX – початок XXст. (на матеріалах Харківського університету) (2012)
Лалак Н. - Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзивного навчання (2012)
Лебеденко С. - Виховання у студентському колективі і через колектив (із досвіду роботи Полтавського юридичного інституту) (2012)
Меттіні Е. - Антропологічна філософія в працях А.С. Макаренка: відповідь на питання формування особистості (2012)
Мирошник О. - Педагогічна майстерність: теорія і практика професійного становлення майбутнього вчителя, Тарасевич Н. (2012)
Мірошніченко В. - Інформаційно-комунікаційні технології як один із шляхів оволодіння педагогічною майстерністю (2012)
Мозговий В. - Режисура педагогічної і театральної дії: спільне і відмінне (2012)
Набока О. - Концептуальні аспекти застосування професійно орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів (2012)
Москаленко В. - Основні напрямки оптимізації навчальної діяльності в сучасному вищому медичному навчальному закладі, Яворовський О., Хайтович М. (2012)
Оніпко В. - Структура змісту підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до реалізації біотехнологічного профілю у ЗНЗ (2012)
Ордіна Л. - Активізація творчої діяльності особистості як чинник формування культуротворчого середовища ВНЗ (2012)
Осадча І. - Розробка нормативно-правового забезпечення педагічних працівників у незалежній Україні (2012)
Павленко В. - Інновації в управлінні навчальними закладами (2012)
Панасенко Е. - Принципи організації та проведення педагогічного експеременту (1945 – 1991 рр.) (2012)
Пилипчук В. - Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки (2012)
Пліско Є. - Особистість педагога як фактор агресивної поведінки сучасних підлітків (2012)
Поліщук О. - Праксеологічний аспект управління правовим вихованням учнів 5 – 6 класів шкіл-інтернатів (2012)
Попова Т. - Культурно-історичні концепції і дидактичні проблеми проектування змісту сучасної природничо-наукової освіти, Павленко А. (2012)
Радул В. - Студентське самоврядування як один із засобів ефективного розвитку особистості (2012)
Рендюк С. - Вища математична освіта в сучасних умовах і інноваційні технології (2012)
Саврасова-В’юн Т. - Дослідження громадянської активності старшокласників (2012)
Самодрин А. - Педагогічна організація освіти України (2012)
Самсонова О. - Рекомендації щодо вдосконалення положення про раду студентського наукового товариства вищого навчального закладу (2012)
Саннікова Н. - Науково-методична робота з педагогами як умова їх педагогічної майстерності, Шакуто О. (2012)
Сас Н. - Філософсько-методологічні тенденції підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2012)
Сіткар С. - Технологія підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування: аналіз моделі (2012)
Смирнов В. - Наукова спадщина А. С. Макаренка у новітній інформаційній педагогіці (2012)
Сорокіна Г. - Управління загальноосвітнім навчальним закладом в контексті особистісно орієнтованого підходу, Малаканова Л. (2012)
Стельмах Н. - Майстерність педагога в попередженні вступу підлітків до молодіжних субкультур, Єпур М. (2012)
Степанюк К. - Дослідницька компетентність як складова дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2012)
Стрілецька С. - Педагогічні прийоми корекції дисграфічних помилок англійського письма (2012)
Тадеєва М. - Рада Європи як прискорювач якісних змін у сучасній шкільній іншомовній освіті (2012)
Танько Т. - Профорієнтаційна робота як вагома складова діяльності кафедр педагогічних ВНЗ (2012)
Ткаченко А. - Аналіз особливостей професійного самовизначення вихованців дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2012)
Тринус О. - О. Музиченко про головні принципи навчання (2012)
Хоружа Р. - Управління процесами функціонування ВНЗ, Каліновський Д. (2012)
Цибулько Л. - Педагогічні умови гуманізації відносин між педагогами школи-інтернату та вихованцями-сиротами (2012)
Цина А. - Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в галузі освіти (2012)
Чарченко П. - Теоретичні підходи до структури комунікативних здібностей (2012)
Шандрук С. - Тенденції професійної підготовки вчителів США у вітчизняній педагогічній теорії (2012)
Шевчук В. - В. Ф. Моргун як один із лідерів вітчизняного макаренкознавства (до 65-річчя з дня народження) (2012)
Шеремет М. - Сутність і шляхи розвитку критичного мислення вчителів загальноосвітньої школи (2012)
Шестопалюк О. - Удосконалення внутрішньої структури університету (2012)
Ящук І. - Етична аксіологія як основа виховання сучасної студентської молоді (2012)
Заболотний І. П. - Психолого-педагогічні особливості управління хором (2013)
Лещенко М. П. - Особистісно-орієнтовані дослідження педагогічної реальності: методологія, досвід, перспективи, Сулаєва Н. В. (2013)
Єфіменко Ю. В. - Система хореографічно-педагогічної освіти в Росії (2013)
Kisiel M. - Tworczosc muzyczna Witolda Lutoslawskiego inspiracja w edukacji kulturalnej dziecka (w 200. rocznicę urodzin kompozytora) (2013)
Левенець В. І. - Еволюція змісту хореографічного виховання у системі позашкільної освіти (2013)
Бех І. Д. - Діалог культур у психолого-педагогічному осмисленні (2013)
Dulińska B. - Miedzynarodowa wspolpraca szkol i uczelni wyzszych jako czynnik rozwoju w ksztalceniu muzycznym (2013)
Jeremus-Lewandowska A. - Miedzykulturowa przestrzen festiwali muzycznych (2013)
Kurkowski C. - Student culture as a means of integrating the academic community (2013)
Ніколаї Г. Ю. - Інтеркультурне виховання підлітків на Близькому Сході засобами хореографії, Колесник М. С. (2013)
Bednarek W. - Proba wspolczesnego spojrzenia na relacje "mistrz – uczen" (2013)
Brasławska-Haque M. - Akceptacja dzieci niepelnosprawnych przez ich pelnosprawnych rowiesnikow (2013)
Białobrzeska K. - Art therapy as a form of education and integration of children and the youth in risk society (2013)
Петренко М. Б. - Зміст виконавської уваги майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі хорового співу, Бережна Н. О. (2013)
Повалій Т. Л. - Перспективи використання позитивного польського досвіду модернізації хореографічної освіти в Україні (2013)
Топоровський М. - Формування навичок свідомого інтонування через практику настроювання клавішних інструментів у історичних системах темперацій: педагогічний досвід Польщі (2013)
Філіпчук Г. Г. - Духовне й націокультурне у змісті освіти (2014)
Kisiel M. - Rynek pracy nauczyciela edukacji artystycznej w sytuacji zmiany spolecznej w Polsce – perspektywy i bariery, Wilk K. (2014)
Ключко В. В. - Рухова інтерпретація музичних творів у ритміці Еміля Жак-Далькроза: наукова думка Польщі (2014)
Коган І. П. - Метроритмічна основа класичного екзерсису та музичного супроводу: проблема взаємовпливу (2014)
Сегеда Н. А. - Модельні маркери підготовки студентів мистецьких спеціальностей до самореалізації в професійній педагогічній діяльності (2014)
Никифоров А. М. - Літературна творчість Никанора Онацького в контексті його культурно-просвітницької діяльності (2014)
Теслева Ю. В. - Становлення системи підвищення кваліфікації музично-педагогічних працівників у радянській Україні (2014)
Ткаченко І. О. - Особливості розвитку системи вищої хореографічної освіти в Німеччині (2014)
Єфіменко Ю. В. - Хореографічно-педагогічна освіта в Республіці Казахстан: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Максименко А. І. - Хореографічна освіта в Китаї: традиції та сучасність (2014)
Pasternak A. - Zastosowanie metody rytmiki w edukacji muzyczno-ruchowej tancerzy. refleksje z wlasnych doswiadczen w pracy na kierunku taniec w akademii Humanistyczno-ekonomicznej w Lodzi (2014)
Повалій Т. Л. - Сутність модернізації хореографічної освіти в Польщі та Україні (2014)
Солощенко В. М. - Розвиток провідних шкіл танцю в Німеччині, Швейцарії та Австрії, Титович Д. А. (2014)
Ляшенко А. В. - Український танець у підготовці фахівців-хореографів в училищах культури (2014)
Овчиннікова Л. О. - Особливості опанування фактури джазових стилів у школах естетичного виховання (на прикладі свінгу та блюзу) (2014)
Пушкар Л. В. - Формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти в межах курсу "Теорія та методика музичного виховання" (2014)
Słyk U. - Proces rozwijania postawy tworczej dziecka podczas zajec muzycznych i zintegrowanych w szkole podstawowej – doswiadczenia polskie (2014)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа (2014)
Бірюкова Л. А. - Вокальне мистецтво як засіб розвитку духовної культури вчителя музики (2014)
Єременко О. В. - Особливості методичного забезпечення підготовки фахівців музично-педагогічного профілю (2014)
Карпенко Є. В. - Проблема внутрішньодольової пульсації в диригентській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Kisiel M. - Voice of a teacher and of a child as a mean of expression in elementary education: from Polish pedagogics experiences (2014)
Shvets O. M. - Aflatoxins as natural contaminants of important agricultural commodities, Baranovsky M. M. (2015)
Vasylchenko O. A. - Comparative analysis of sources for chitosan obtaining, Abramova M. V. (2015)
Москалець Т. З. - Біологічні та екологічні особливості прояву Anisoplia austriaca Hrbst. у фітоценозах представників із триби Triticeae, Тарасюк С. І., Москалець В. В. (2015)
Галкін О. Ю. - Застосування аналіт-опосередкованої фермент-активуючої системи ампліфікації сигналу імуноферментного аналізу для визначення низьких концентрацій біоаналітів, Горшунов Ю. В. (2015)
Яблонська К. М. - Підбір методів екстракції біологічно активних речовин з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О., Мосюк Л. І. (2015)
Свідзінська Н. Б. - Рівень фенольних речовин у листі каштану кінського у різні періоди розвитку за екологічного стресу, Попова Е. М., Вініченко О. В. (2015)
Косоголова Л. О. - Одержання ферментованих напоїв з використанням бурякових вичавок, Чоповська А. О. (2015)
Попова Е. М. - Оптимізація умов визначення фунгіцидної активності фенольних речовин полину гіркого (Artemisia absinthium), Куйбіда М. А., Приліпко В. О. (2015)
Косцевич Н. М. - Визначення антимікробної та адсорбційної активності вугілля, збагаченого фітоекстрактами (2015)
Баранова С. С. - Трипси декоративних рослин на території України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Автосервіс" щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України (справа про переважне право наймача на придбання військового майна) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України "Про судоустрій України", указів Президента України "Про Державну судову адміністрацію України", "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України "Про судоустрій України", указів Президента України "Про Державну судову адміністрацію України", "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Дідківського А. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень статті 2, абзацу четвертого частини першої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про погодження структури центрального апарату Міністерства оборони України) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про погодження структури центрального апарату Міністерства оборони України) (2010)
Рішення Конституційного Суду України про внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Буленіної Ніни Пилипівни щодо офіційного тлумачення положень статей 3, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 1227 Цивільного кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Андрієвського Дмитра Йосиповича щодо офіційного тлумачення окремих положень законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України — місто-герой Київ" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 816" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Листопад – грудень 2009 року (2010)
Стрижак А. - Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності (2010)
Савчин М. - Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні (2010)
Батанов О. - Науково-методологічні проблеми дослідження публічно-самоврядної (муніципальної) влади територіальних громад (2010)
Наукові здобутки (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Інформація про використання Конституційним Судом України у 2009 р. коштів Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації видатків (2010)
Полторак С. Т. - Головне завдання – підвищення обороноздатності держави (2015)
Руснак І. С. - Воєнна безпека України у світлі реформування сектора безпеки і оборони (2015)
Тимошенко Р. І. - Оборонне планування: загальна логіка, структура і взаємозв’язок документів, Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2015)
Загорка О. М. - Застосування принципів ситуаційного управління операцією (боєм) в ході її підготовки та ведення, Колесніков В. О., Фролов В. С. (2015)
Пєвцов Г. В. - Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2015)
Харченко О. В. - Шляхи оснащення літальних апаратів Збройних Сил України засобами захисту, Пащенко С. В., Тараненко В. В. (2015)
Величко О. Ф. - Елементи методології Программно-цільового планування реформування та управління розвитком оборонно-промислового комплексу держави (2015)
Summaries (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансово-правовий консалтинг" про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації військового майна (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стрижака А. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанов Кабінету Міністрів України "Питання Державної міграційної служби України", "Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби", "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про редакційне уточнення тексту Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання", частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44, пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України", частини шостої статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 157, статті 1581 Кримінального кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 2, 3 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії смуг радіочастот" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення розгляду конституційного подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України "Про залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва", "Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію", "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1092" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 3761 Кримінального кодексу України, окремих положень першого речення частини третьої, частини шостої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України та щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини першої, першого речення частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про виправлення описки в тексті Рішення Конституційного Суду України від 16 лютого 2010 року № 5-рп/2010 у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Кампо В. - Правові позиції Конституційного Суду України як необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи (2010)
Бабенко К. - Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні (2010)
Веніславський Ф. - Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу (2010)
Максакова Р. - Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Конеченков А. Е. - Динамика развития и барьеры ветроэнергетичекого сектора Украины, Шмидт Г. Б. (2014)
Горлов П. І. - Сезонні орнітологічні особливості території Ботієвського вітропарку (Запорізька область) за результатами спостережень у весняні періоди 2013-2014 років, Сіохін В. Д, Долинний В. І., Сидоренко А. І. (2014)
Кучеренко В. Н. - Об использовании и избегании птицами воздушных ЛЭП в Крыму, Андрющенко Ю. А., Попенко В. М. (2014)
Черничко Р. Н. - Использование результатов августовских учетов птиц на Азово-Черноморском побережье Украины для обоснования строительства ВЭС (2014)
Подорожный С. Н. - Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности (2014)
Волох А. М. - Дослідження кажанів на території українського Приазов'я за допомогою ультразвукового детектора в зоні впливу вітрової електростанції, Cіохін В. Д., Поліщук І. К., Горлов П. І. (2014)
Селюніна З. В. - Вітрові електростанції і кажани на півдні Херсонської області (2014)
Андрющенко Ю. А. - Итоги мониторинга гибели диких птиц от контактов с воздушными линиями электропередачи в Крыму в 2012-2014 годах, Кучеренко В. М., Попенко В. М. (2014)
Василюк О. В. - Аналіз можливого впливу будівництва вітрових електростанцій на степові екосистеми та зміни клімату, Кривохижа М. В. (2014)
Ильина О. И. - Перспективы использования систем возобновляемой энергетики на территории Большой Феодосии, Горбунова Т. Ю., Горбунов Р. В. (2014)
Салтыков А. В. - Основы орнитологической безопасности электросетевой среды (2014)
Сиохин В. Д. - Методы использования программного обеспечения для мониторинга сезонных орнитологических комплексов и оценки влияния ветровых станций, Горлов П. И., Анненков А. Б. (2014)
Суддя Конституційного Суду України Винокуров Сергій Маркіянович (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 1, пункту 44 статті 2, частини другої статті 4, пункту 45 статті 6, пункту 58 статті 34, статті 341, пункту 5, абзацу четвертого пункту 7 частини першої, частини третьої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", частини п’ятої статті 5 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзацу третього частини четвертої, частин шостої, сьомої, восьмої статті 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", частини сьомої статті 1 Закону України "Про систему оподаткув, абзацу другого пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно&правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно&правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим‚ місцевих рад та сільських‚ селищних‚ міських голів) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 136, 141 Конституції України) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про присвоєння С. Бандері звання Герой України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Новохатнього Олександра Андрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 23 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Яценюка Арсенія Петровича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України стосовно можливості утворення коаліції депутатських фракцій шляхом об’єднання депутатських фракцій та народних депутатів України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Годьмаша Петра Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статей 1, 4, 11, 18 Закону України "Про національні меншини в Україні" у взаємозв’язку зі статтею 11, частиною другою статті 19, пунктом 3 частини першої статті 92 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Шевченко Тетяни Леонідівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Куцевича Віталія Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статей 56, 64, частини другої статті 124 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 15, словосполучення "вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності", що міститься в абзаці п’ятому статті 6, у системному зв’язку зі статтями 6, 10 Закону України "Про статус суддів" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ємельянова Анатолія Ісаковича щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Танячкевича Ігоря Івановича щодо офіційного тлумачення частини другої статті 111 Кримінально&процесуального кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 11 Закону України "Про виконавче провадження" у системному зв’язку зі статтею 25 Господарського процесуального кодексу України, частиною першою статті 378 Цивільного процесуального кодексу України, частинами першою, другою статті 2, частиною другою статті 17, частиною першою статті 181, частиною першою статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Травень – червень 2010 року (2010)
Бабенко К. - Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні (2010)
Совгиря О. - Питання адміністративно&територіального устрою у правових позиціях Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики, Іщенко О. (2010)
Ткачук П. - Роль і місце Конституційного Суду України у захисті основних прав і свобод людини, Ткачук А. (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Криворучко О. М. - Етапи впровадження процесного підходу до управління підприємствами, Сукач Ю. О. (2014)
Федотова И. В. - Формирование структуры взаимоотношений предприятия с партнерами в сети на основе самоорганизации (2014)
Левченко О. П. - Сутність поняття "корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)" (2014)
Водолажська Т. О. - Сутність поняття "кадрова політика підприємства" (2014)
Пипенко І. С. - Процес формування потенціалу розвитку підприємства (2014)
Шинкаренко В. Г. - Объект управления конкурентоспособностью автотранспортных услуг (2014)
Криворучко О. Н. - Комплексная оценка качества в АТП (2014)
Криворучко О. М. - Оцінка внутрішньої привабливості підприємства як роботодавця, Гладка О. І. (2014)
Ачкасова Л.М. - Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів (2014)
Ананко І. М. - Оцінка ефективності функціонування логістичних систем на АТП (2014)
Легкий С. А. - Цінність послуг пасажирського автомобільного транспорту як об’єкт управління (2014)
Федорова В. О. - Виды имиджа автотранспортного предприятия (2014)
Барабаш Ю. Л. - Оцінка варіації ширини спектру імпульсного радіолокаційного сигналу при врахуванні його внутрішньої фазочастотної нестабільності, Шинкарук О. М., Чесановський І. І. (2009)
Дроздов В. А. - Кластеризация в микроэлектронных технологиях, Ковальчук В. В., Дроздов М. А., Дроздова В. В., Афанасьева О. В., Панченко А. А., Рац В. А. (2009)
Кривцун В. І. - Визначення основних характеристик зосереджених зарядів вибухових речовин для створення проломів у перешкодах необхідних розмірів, Ментус І. Е. (2009)
Лєнков С. В. - Однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації, Хорошко В. О., Дахно Н. Б. (2009)
Лукомський Д. В. - Керування якістю контактів компонентів фотоелектричних систем енергозабезпечення РЕЗО (2009)
Охрамович М. М. - Аналіз результатів опромінення потоком швидких електронів твердотільних кремніевих ФЕП для ФЕСБ спеціального призначення (2009)
Сбітнєв А. І. - До впровадження екологічного моніторінгу на обєкті військового призначення, Романченко І. С., Бутенко С. Г., Коновалова Н. В., Шмиголь В. М. (2009)
Шохін Б. П. - Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції, Твердушка Т. Б. (2009)
Балабін В. В. - Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки, Замаруєва І. В., Пампуха І. В. (2009)
Жиров Г. Б. - Розробка пропозицій щодо захисту конфіденційної інформації в корпоративних мережах підприємств військово-промислового комплексу (2009)
Ленков С. В. - Принципы блокирования съема информации способами ВЧ-навязывания, Рыбальский О. В., Хорошко В. А., Крючкова Л. П. (2009)
Пономаренко Л. А. - Шляхи використання сучасних інформаційних технологій в атестації наукових кадрів, Касаткіна Н. В. (2009)
Жарков Я. М. - Інформаційно-психологічна зброя: виклики ХХI століття, Онищук М. І. (2009)
Мамічева О. В. - Експериментальне дослідження взаємозвязку предметно-педагогічних і психологічних здібностей, педагогічного стилю та індивідуальності викладачів вищих навчальних закладів, Сафін О. Д. (2009)
Мась Н. М. - Дослідження факторів формування професійної компетентності майбутніх військових психологів (2009)
Матеюк О. А. - Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об`єкт психологічного впливу військових керівників (2009)
Потапчук Є. М. - Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної Прикордонної служби України (2009)
Сафін О. Д. - Методологічні аспекти дослідження проблеми вдосконалення управлінської діяльності в особливих умовах: психолоо-акмеологічний підхід (2009)
Ягупова О. В. - Особливості розвитку показників практичного мислення майстрів виробничого навчання з різним досвідом професійної діяльності (2009)
Титул, содержание (2015)
Коваль В. П. - Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей, Івасечко Р. Р., Козак К. М. (2015)
Болотских Н. С. - Водопонижение при производстве аварийно восстановительных работ на сетях водоотведения в условиях плотной городской застройки (2015)
Бобух А. А. - Адаптивный алгоритм дуального управления нестационарными объектами промышленности и городского хозяйства, Ковалев Д. А., Дзевочко А. М., Климов А. А., Подустов М. А. (2015)
Немировський І. А. - Прогноз цін на енергетичні ресурси та теплову енергію, Овсянникова І. М. (2015)
Сапрыка А. В. - Анализ работы современных энергосберегающих ламп, Черенков А. Д. (2015)
Подкопай В. Н. - Моделирование теплового состояния и экспертная оценка тепловых потерь трубопроводами теплотрасс с учетом фактического состояния их изоляции, Ганжа А. Н. (2015)
Мисак С. Й. - Метод визначення кульового завантаження та питомої витрати молольних куль млина КБМ 370/850 (Ш-50а) пиловугільних котлів енергоблоків ТЕС (2015)
Мехович С. А. - Сучасний погляд на формування регіональних міжгалузевих зв’язків (2015)
Кунденко Н. П. - Способы измерения параметров электрофизических характеристик биологических объектов (2015)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень 2015 року (2015)
Abstracts (2015)
К сведению авторов (2015)
Title (2013)
Content (2013)
Kotlubay A. - The growth spheres of the world fleet (2013)
Nіkulіn S. - Institutional aspects of implementing the law of Ukraine "On ports" (2013)
Nikolaeva L. - Decision making modeling in port operation management, Omelchenko T. (2013)
Lipinskaya A. - Contemporary forms of financing of shipbuilding, Yarmolovich D. (2013)
Ilchenko S. - Improvement of procedures for the operation of the Ukranian transport complex in the direction of global trends (2013)
Kukharchyk V. - Readiness of the marine personnel in Ukrainе to join the Manila amendments to the Convention and STCW Code (2013)
Poznanskaya I. - Principles of formation economic relations in process of creating a priority transport and technological systems (2013)
Debel S. - Basics of development concepts of merchant shipping on Black Sea (2013)
Kartyshev D. - Optimization of customs policy in Ukraine (2013)
Kotlubay V. - Opportunities of non-transshipment communication between the ports of the Danube River and the Caspian Sea, Redina Ie. (2013)
Romanenko K. - The peculiarities of financial management in the activity of transport intermediaries (2013)
Kodzhebash A. - Applied aspects of international shipping in the context of "green" economy (2013)
Oneshko S. - Analysis of the influence factors on costs of port operator (2013)
Sotnichenko L. - Intelligent transport systems - quality factor of the development of the transport system, Zaderey A. (2013)
Grebennik N. - The innovative component of the system of economic security of Ukrainian transportation industry enterprises, Malyar S. (2013)
Minakova S. - The development of logistics infrastructure as a tool for the management of marine transportation (2013)
Voronoy V. - Internal system optimization organization passes cargo seaports of Ukraine (2013)
Layko Layko - Regional dimension of investment system of the country transformation (2013)
Malko A. - Alternative uses of shipbuilding and ship repair facilities of Sevastopol (2013)
Vladymyrska N. - Current trends and prospects of development of bank investment crediting (2013)
Butenko I. - On the problem of defining the term "personnel management of the entreprise”as a system category (2013)
Литвинов О. М. - Ліберальний напрямок у філософсько-правовій думці США періоду боротьби за незалежність, або знов про корисність досвіду інших країн для України (2010)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові форми лобіювання під час прийняття нормативно-правових актів у США (2010)
Воронов І. О. - Антологія досліджень в Російській Федерації проблем розкриття та розслідування злочинів у сфері високих інформаційних технологій (2010)
Бутирін Є. О. - Роль земських дільничних начальників у період столипінської аграрної реформи (2010)
Ткаченко О. О. - Роль земельних банків у кредитуванні селян Лівобережної України у другій половині ХIX – на початку XX ст. (2010)
Нерсесян А. С. - Юридична особа приватного права як суб’єкт корупційних правопорушень (2010)
Полторацький О. Б. - Дослідження суб’єктивної моделі ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Болдарь Г. Є. - Покарання за злочини у сфері банкрутства (2010)
Сергеев В. М. - Главный субъект уголовного процесса – кто он?, Розовский Б. Г. (2010)
Делія Ю. В. - Засади правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Беднарська В. М. - Питання дії принципів кримінального судочинства в доказовій діяльності, Корнеєва О. С. (2010)
Шехавцов Р. М. - Поняття кримінально-процесуальної діяльності (2010)
Правдюк А. Л. - Удосконалення правового статусу органів, які здійснюють контроль та нагляд у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (2010)
Корякін Р. В. - Підвищення ефективності обшуку як складова вирішення завдання щодо захисту порушених злочином майнових прав особи (2010)
Кутова І. Е. - Гідрометеорологічна діяльність як об’єкт правового регулювання: актуальність і перспективи розвитку законодавства (2010)
Назимко Є. С. - Деякі аспекти взаємозв’язку депеналізації з кримінально-виконавчою галуззю пенальної політики України (2010)
Черкова М. Ю. - Кримінально-правові та процесуальні аспекти вдосконалення українського законодавства щодо правового регулювання порядку оскарження постанови про порушення кримінальної справи, Андрейченко Л. С. (2010)
Віскунов В. В. - Безпосередній об’єкт знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2010)
Гусєва К. А. - Використання у нормативно-правовому регулюванні запобігання злочинам міліцією України міжнародного досвіду (2010)
Тертиченко Т. М. - Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом: історичний аспект (2010)
Карлаш І. А. - Процесуальний порядок подання доказів у кримінальному процесі (2010)
Афанасьєв К. К. - Види адміністративних (управлінських) послуг ОВС: окремі питання класифікації (2010)
Комарницький В. М. - Питання акумуляції коштів та їх використання для фінансування спеціального природокористування (правовий аспект) (2010)
Макаренко О. Г. - Проблеми реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я та медичне страхування (2010)
Лавріненко О. В. - Спеціальні норми як засоби реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання праці в трудових відносинах (дискусійні питання теорії) (2010)
Гвоздик П. О. - До питання віднесення нормативно-правових та інших договорів до джерел екологічного права (2010)
Полулях П. В. - Надання пільг громадянам України: соціально-правовий аспект (2010)
Коцан Ю. Я. - Механізм розв’язання правових колізій (2010)
Ткалич Ю. В. - Теоретичні аспекти поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві України (2010)
Мішина О. Б. - Право вільного доступу до екологічної інформації та її поширення (2010)
Глазков В. А. - Компетентнісний підхід при визначенні стилів оперативно-розшукової діяльності (2010)
Тарасенко В. Є. - Проблеми суспільного визнання діяльності, пов’язаної із застосуванням агентурного методу при здійсненні ОРД (2010)
Черков В. О. - Приватна детективна діяльність в розвинутих країнах світу, Попов П. О. (2010)
Бабічев Д. О. - Заходи попередження корупції серед працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України, Молдаван О. І. (2010)
Краснобрижий I. B. - Підрозділи ДСБЕЗ МВС України як суб’єкт взаємодії в боротьбі з економічною злочинністю (2010)
Пастушенко С. В. - Привід як захід процесуального примусу (2010)
Письменський Є. О. - Кримінальне та міжнародне право: основні елементи взаємодії (2010)
Корягіна А. М. - Щодо визначення взаємовідносин жертви та злочинця (2010)
Комарницький В. М. - Порівняльно-правове дослідження відносин надрокористування в країнах – учасницях СНД (2010)
Розовский Б. Г. - Криминалисты обязаны "пожать руку" представителям других наук (2010)
Сичевський М. П. - Організційно–економічна сутність категорії "Продовольча система", Дейнеко Л. В. (2014)
Куць О. І. - Дерегуляція: дієвий механізм формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації (2014)
Скопенко Н. С. - Основні етапи інтеграції бізнесу: особливості, цілі, завдання, ризики (2014)
Михайленко Г. А. - Актуальні питання взаємовідносин підприємств харчової промисловості з торгівлею в рамках продовольчої системи України (2014)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні (2014)
Шмаглій О. Б. - Зміна форм власності і управління в продовольчому секторі національної економіки наприкінці ХХІ століть (2014)
Сичевський М. П. - Соціально–економічні аспекти підвищення якості продовольчих товарів, Данілова К. О. (2014)
Ємцев В. І. - Вдосконалення механізму ціноутворення і його вплив на розвиток конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі, Ємцева І. В. (2014)
Свиноус І. В. - Економічні засади виробництва тваринницької продукції в Україні, Микитюк Д. М. (2014)
Заболотний В. С. - Обґрунтування засобів підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва, Гаврилюк О. Ю. (2014)
Іванова Л. С. - Сучасний стан та проблеми функціонування молочного скотарства в Україні (2014)
Коваленко О. В. - Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі (2014)
Коткова Н. С. - Можливості підвищення активної зовнішньої торгівлі України продовольчими товарами (2014)
Кушніренко О. М. - Конкурентоспроможність продовольчого комплексу України в умовах системної кризи (2014)
Руда Т. П. - Методичні підходи розподілу ризиків в ланцюгу товароруху молока від виробника до споживача (2014)
Бокій О. В. - Особливості формування балансу борошна в сучасних умовах (2014)
Бурковський П. А. - Проблема диспаритетності в ресурсному забезпеченні аграрного сектора (2014)
Саблук П. Т. - Перспективи формування продовольчих ресурсів у контексті розвитку аграрної реформи (2015)
Нелеп В. П. - Пріоритети при формуванні продуктово-ринкової стратегії агропродовольчого комплексу України (2015)
Сичевський М.П. - Досвід практичного застосування теорій модернізації у продовольчій політиці країн, що розвиваються, Дайнеко Л. В. (2015)
Юзефович А. Е. - Продовольчі ресурси і соціальний прогрес (2015)
Закревська Л. М. - Роль глобалізації у розв'язанні продовольчоїпроблеми (2015)
Крисанов Д. Ф. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення та конкурентоспроможність переробно-харчового виробництва (2015)
Басюк Т. П. - Дослідження інвестиційної привабливості харчової промисловості (2015)
Левченко Ю. Г. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2015)
Скупський Р. М. - Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку (2015)
Ковальчук І. В. - Розвиток інтеграційних процесів в АПК (2015)
Жужукіна Н. І. - Особливості бізнес-діяльності промислової переробки овочів та фруктів (2015)
Шмаглій О. Б. - Пивоварний ячмінь-солод-пиво-тенденції розвитку в Україні та світі (2015)
Лукашенко Н. О. - Сучасні реалії розвитку бурякоцукрового комплексу України (2015)
Бокій О. В. - Виклики та перспективи борошномельно-круп'яної галузі (2015)
Керанчук Т. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості в Україні (2015)
Коткова Н. С. - Оцінка зовнішньоекономічного фактора в розвитку пивоварної галузі України (2015)
Луцька Т. В. - Практичні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні (2015)
Рябенко В. В. - Формування ресурсного потенціалу підприємств харчової промисловості (2015)
Піх М. З. - Системний аналіз стану економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2015)
Труш Ю. Л. - Удосконалення контролю якості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі (2015)
Лисенко Г. П. - Сучасний стан та проблеми функціонування сировинної бази м'ясопереробних підприємств (2015)
Новойтенко І. В. - Формування виробничої програми підприємств хлібопекарської промисловості України, Малиновський В. В. (2015)
Федоренко В. Л. - Конституція України: правова природа та законодавче забезпечення реалізації її положень в сфері прав людини (2010)
Литвинов О. М. - Консервативний напрямок у філософсько-правовій думці США періоду боротьби за незалежність, або Про досвід американських федералістів у справі розбудови демократичної правової держави (2010)
Титов В. Д. - Вклад Джона Маршалла в юриспруденцию США (2010)
Нестерович В. Ф. - Види лобістів та вимоги, які встановлені щодо них: перспективи для України у контексті зарубіжного досвіду (2010)
Атоян О. Н. - Ретроспектива этногенеза и государственности:тенденции дискретности и преемственности (2010)
Лавріненко О. В. - Галузеві принципи права: міждисциплінарний аналіз системи їхніх ознак (2010)
Антонюк Н. О. - Імплементація міжнародно-правових норм про катування (2010)
Коваль В. С. - Конституционно-правовое регулирование основ общественного строя в новых государствах Европы и Азии (2010)
Сингаївська І. В. - Щодо визначення безпосереднього об’єкта виготовлення та інших незаконних дій з підробленою валютою, державними цінними паперами, державними білетами лотереї (2010)
Лаптінова О. К. - Поняття реабілітації, адаптації та ресоціалізації інвалідів, засуджених до позбавлення волі(термінологічно-структурні аспекти) (2010)
Шкута О. О. - Працевлаштування засуджених осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, як засіб реалізації їх конституційних прав і виконання обов’язків (2010)
Дудоров О. О. - Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами", Зеленов Г. М. (2010)
Бичкова С. С. - Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (2010)
Никитюк Ю. А. - Проблемні питання та шляхи удосконалення антитерористичного законодавства України, Шамара О. В. (2010)
Будков В. - Правове значення рішень суду в структурі правовідносин, що виникають у зв’язку з розшуком безвісно зниклих громадян (2010)
Єськов С. В. - Практика реалізації контрольних повноважень суду щодо надання дозволів на проведення зняття інформації з каналів зв’язку (2010)
Віскунов В. В. - Суспільна небезпечність як умова криміналізації складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2010)
Сердюк І. А. - Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права (2010)
Гапотченко Г. М. - Удосконалення норм КПК України, що регулюють порушення кримінальної справи (2010)
Саєнко С. І. - Незаконне перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах: правила адміністративно-правової кваліфікації (2010)
Кроленко В. О. - Проблема правових програм як форми публічної управлінської діяльності (2010)
Бутирін Є. О. - Адміністративно-поліцейський характер діяльності земських начальників (2010)
Бригiнець O. O. - Зaбезпечення реaлiзaцiї aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo стaтусу пoдaткoвoї мiлiцiї як спецiaлiзoвaнoгo пiдрoздiлу пo бoрoтьбi з пoдaткoвими прaвoпoрушеннями (2010)
Алексеева И. Н. - Усмотрение в процессе доказывания по делам об административных правонарушениях: понятие и характерные особенности (2010)
Комарницький В. М. - Організаційно-правові форми державного контролю у сфері спеціального природокористування (2010)
Ямпольський Г. В. - Проблеми узгодженості судової практики господарських судів в Україні (2010)
Несвіт Є. О. - Поняття нерухомості у чинному законодавстві України (2010)
Тимошенко М. О. - Особливості господарських правовідносин приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект (2010)
Бірюков В. В. - Колекції – складові криміналістичних інформаційних систем. Їх місце в діяльності підрозділів експертної служби МВС (2010)
Шехавцов Р. М. - Можливості використання технологій 3D сканування під час розслідування злочинів (2010)
Оболенский Ю. Б. - О значении переговорного процесса с преступниками при проведении специальных операций (2010)
Ринажевський Б. М. - Права військовослужбовців Служби правопорядку (2010)
Скриннікова Н. С. - Злочинність неповнолітніх осіб жіночої статі в Україні як об’єкт кримінологічного дослідження (2010)
Рущенко І. П. - Делінквентна поведінка неповнолітніх: кримінологічний аналіз і проблеми профілактики, Соболєв В. О., Ярмиш О. Н. (1999)
Кожевніков Г. К. - Деякі питання закриття кримінальних справ про злочини неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру, Христенко Т. Г. (1999)
Снігерьов О. П. - Проблеми класифікації злочинів у сфері комп’ютерної інформації, Голубєв В. О. (1999)
Волобуєв А. Ф. - Етапи розслідування в криміналістичній методиці (1999)
Полуянов В. П. - Місце та роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 року в Закарпатській області), Кузніченко С. О. (1999)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти незаконного обороту зброї (1999)
Гізімчук С. В. - Особливості причинного зв’язку при скоєнні злочину, передбаченого статтею 215-5 КК України (1999)
Лисенко В. М. - Предмет безпосереднього посягання у справах про незаконний обіг психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (1999)
Мороз О. О. - Правові аспекти застосування оперативно-розшукових заходів щодо попередження та розкриття автомотокрадіжок та угонів (1999)
Пісоцька Н. М. - Інститут призначення покарань умовно і з відстрочкою виконання вироку та проблеми вдосконалення практики його застосування (1999)
Мороз В. Ф. - Деякі питання діяльності органів та служб у справах неповнолітніх, а також спеціальних установ для неповнолітніх (1999)
Волошенюк О. В. - Види правового нігілізму (1999)
Шаповал В. М. - Право і свобода: умови взаємозв’язку (1999)
Деркач Ж. В. - Щодо формування політико-правової системи "Козацької держави" XVII ст. (1999)
Талдикін О. В. - Адміністративно-поліцейські органи російського самодержавства і їх особливості на землях Слобідської України в 30–70-х рр. XVIII століття (1999)
Дубно Ю. В. - Судова система Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди (1999)
Вострокнутов Л. Д. - Фізична культура в Російській армії XIX ст. (1999)
Солодовнік І. Л. - Кримінальний кодекс Японії 1880 року (1999)
Коломієць Ю. М. - Статус глави держави в парламентарній республіці (1999)
Закоморна К. О. - Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України у Європейський Союз (1999)
Гіда Є. О. - Історичні передумови формування загальнолюдських стандартів прав людини (1999)
Кожевніков Г. К. - Реформування попереднього слідства як вимога Конституції України, Стеценко А. Ю. (1999)
Гончаренко М. Б. - Деякі питання речових прав на нерухомість за Проектом Цивільного кодексу України (1999)
Андрєєва О. Б. - Профілактиці правопорушень потрібен Закон "Про участь громадськості в охороні громадського порядку" (1999)
Гуменюк В. А. - До прийняття Закону України "Про зброю": деякі проблеми структури та змісту (1999)
Вапсва Ю. А. - Класифікація помилок в кримінальному праві: проблеми та значення (1999)
Уманець Ю. М. - Режим виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі (проблеми теоретичного аналізу та правового регулювання) (1999)
Колесников С. В. - Процес формування особистості неповнолітнього як об’єкт кримінально-правової охорони (1999)
Сараскіна Т. В. - Організація взаємодії податкової міліції України з органами внутрішніх справ та митною службою (1999)
Шевяков І. Т. - Участь понятого на досудовому слідстві (1999)
Шишка Р. Б. - Підприємництво як правова категорія (1999)
Мороз М. В. - Основні права й обов’язки сторін у зобов’язанні, що виникає з договору оренди державного майна (1999)
Зайцев О. Л. - Вимоги до форми заповіту за діючим законодавством та шляхи її подальшого удосконалення (1999)
Венедиктов В. С. - Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС (1999)
Венедиктова В. М. - Визначення поняття робочого часу в умовах ринкової економіки (1999)
Попова Г. В. - Особливості соціальної адаптації працівників ОВС (1999)
Стародубцев А. А. - Сучасний стан законності і дисципліни в органах внутрішніх справ та фактори, що на нього впливають (1999)
Кобзін Д. О. - Дисципліна в ОВС. Взаємодія правових та соціально-психологічних факторів (1999)
Бандурка О. М. - Підготовка кадрів у системі вищої освіти і демократизація суспільства, Кізілова Л. Д. (1999)
Балабанова Л. М. - Стадії психологічної адаптації курсантів до умов навчання і алгоритм їх оцінки з позицій індивідуальної норми (1999)
Макаренко П. В. - Соціально-психологічні аспекти формування особистості фахівця системи ОВС (1999)
Шейко Р. В. - Проблема створення оптимальної моделі взаємозв’язків правоохоронних органів з населенням (1999)
Ляшенко Н. О. - Проблеми соціальної мобільності в органах внутрішніх справ (1999)
Кізілова Л. Д. - Психологія особистості працівника міжнародних правоохоронних організацій в системі правоохоронних відносин (1999)
Землянська О. В. - Експериментальні дослідження вольової регуляції особистості у вітчизняній психології, Сорока А. В., Шалімова І. М. (1999)
Лисиця Н. М. - Емоції в рекламі як стимул до зв’язку з громадськістю (1999)
Арістова І. В. - Інформаційно-правові аспекти опису системи органів внутрішніх прав України (1999)
Греченко В. А. - Семененко В. И., Радченко Л. А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Х.: Торсинг, 1999. – 480 с., Коломієць Т. В. (1999)
Воронов І. О. - Феномен Botnet – латентна мобілізація сегментів мережі Інтернет для вчинення злочинів у сфері високих інформаційних технологій (2010)
Краснобрижий І. В. - Правова регламентація взаємодії підрозділів ДСБЕЗ МВС України з іншими оперативними підрозділами овс потребує вдосконалення: постановка проблеми (2010)
Гаврик С. Ю. - Напрями профілактики наркоманії у вищих навчальних закладах системи МВС України (2010)
Іщенко А. В. - Новий крок удосконалення знань з інформаційного забезпечення розслідування, Красюк І. П. (2010)
Черков В. О. - Підвищення професійної компетентності працівників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ як напрямок вдосконалення протидії злочинності (2010)
Грушецький Р. І. - Вплив попередньої обробки рослинної сировини на соковиділення пресуванням (2014)
Гриненко І. Г. - Комплекс каротин-інулін і перспективи його використання в профілактично-лікувальному харчуванні (2014)
Вербицький С. Б. - Структура хлібобулочних виробів: порівняння результатів органолептичного та приладного оцінювання показників якості, Анісімова Л. В., Тесленко Л. П. (2014)
Йовбак У. С. - Фізико-хімічні властивості пектинів з різним ступенем етерифікації та обґрунтування умов їх використання в кондитерських виробах, Петренко В. В., Оболкіна В. І., Карпович І. В. (2014)
Писарець О. П. - Структурно-механічні властивості тіста з композиційної суміші, що містить в своєму складі кукурудзяне борошно, Голінка І. В., Дробот В. І. (2014)
Абрамова А. Г. - Розроблення технології бісквітів дієтично-функціонального призначення, Дорохович В. В. (2014)
Каліновська Т. В. - Особливості технології збивних цукеркових мас при використанні концентрату сироваткових білків в якості піноутворювача, Оболкіна В. І. (2014)
Тарасенко І. В. - Вплив безглютенового борошна на вафельні вироби та перебіг технологічних процесів, Дорохович В. В., Іванов С. А. (2014)
Лисогор О. А. - Сировина для виробництва картопляних чипсів, Ковбаса В. М., Купріянова Т. М. (2014)
Рубанка К. В. - Дослідження гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю, Терлецька В. А., Зінченко І. М. (2014)
Халікова Е. Ф. - Вплив комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість К+" на тривалість зберігання хлібобулочних виробів, Білик О. А., Бондар В. І. (2014)
Гончарук Ю. Д - Напрями використання плодів імунних до парші сортів яблуні (2014)
Калмикова Г. Ф. - Вплив температури зберігання на показники якості сиру термокислотного з ферментацією сирної маси (2014)
Степанищев М. І. - Дослідження здатності до зберігання сиру Печерський (2014)
Боднарчук О. В. - Деякі технологічні аспекти виробництва кисловершкового масла, Майборода Ю. В., Єресько Г. О., Кігель Н. Ф. (2014)
Поліщук Г. Є. - Порівняльний аналіз реологічних показників сумішей для виробництва морозива на молочній основі, Мартич В. В., Мацько Л. М. (2014)
Усатенко Н. Ф. - Стандартизація мови торгівлі, Охріменко Ю. І., Бондар С. В. (2014)
Усатенко Н. Ф. - Результат впливу технологічних режимів на стан білкової системи м`яса курчат-бройлерів (2014)
Усатенко Н. Ф. - Ефект впливу технологічних факторів на зміну маси тушок курчат-бройлерів (2014)
Крижська Т. А. - Вибір бактеріального препарату для ферментації м`яса птиці, Король Ц. О., Даниленко С. Г., Кігель Н. Ф., Усатенко Н. Ф. (2014)
Войцехівська Л. У. - Вплив жирної олії з гарбузового насіння на якість варених ковбас, Шелкова Т. В., Бєлова І., Фомічев В. (2014)
Єресько Г. О. - Вплив параметрів робочих органів пластинчастого скребкового теплообмінника на інтенсивність теплообміну та витрати механічної енергії, Єрошенко С. І. (2014)
Науменко О. В. - Бактеріофаги, що циркулюють на молокопереробних підприємствах України (2014)
Даниленко С. Г. - Дослідження впливу різних факторів на життєздатність молочнокислих бактерій (2014)
Мудрак Т. П. - Потенційна можливість горизонтального перенесення генів ГМО у м’ясо та молоко свійських та диких тварин, Жукова Я. Ф (2014)
Жукова Я. Ф. - Дослідження вмісту транс-ізомерів олеїнової кислоти у жировій фазі молочних і кондитерських виробів, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Соколов С. А. - Розробка моделі синергізму при застосуванні комбінованих способів знезараження продуктів, Севаторов М. М., Декань О. О., Гура О. В. (2014)
Пам’яті професора кафедри цивільно-правових дисциплін Університету внутрішніх справ МВС України Олександра Анатолійовича Пушкіна (1999)
Бандурка О. М. - Удосконалення цивільного законодавства України – нагальна потреба часу (1999)
Шевченко Я. М. - Проблеми правового регулювання цивільного права як приватного права (1999)
Довгерт А. С. - Проект нового Цивільного кодексу України: теорія та проблеми (1999)
Азімов Ч. Н. - Поняття цивільних правовідносин (1999)
Шишка Р. Б. - Предмет цивільного права (1999)
Спасибо-Фатєєва І. В. - До питання співвідношення корпоративного і цивільного права (1999)
Саітгаліна Ж. Р. - Природа суб’єктивного цивільного права (1999)
Харитонов Е. О. - Рецепція римського права як складова концепції вдосконалення цивільного законодавства України, Харитонова О. І. (1999)
Жуков В. І. - До питання про Торговий (Комерційний) кодекс України (1999)
Задихайло Д. В. - До концепції Підприємницького кодексу України (1999)
Саніахметова Н. О. - Проблеми удосконалення дефініцій у законодавстві про підприємництво (1999)
Левков В. М. - Особливості деяких видів підприємств в Україні, Яковлев Ю. В. (1999)
Сліпченко С. О. - Особисті немайнові права юридичних осіб (1999)
Бондаренко В. П. - Прекращение юридических лиц в проекте Гражданского кодекса Украины (1999)
Архипова О. В. - До проблем ліквідації юридичної особи (1999)
Піхурець О. В. - Товарна біржа в системі оптового ринку (1999)
Карчевський К. А. - До питання про підприємництво державних вузів (1999)
Коробцова Н. В. - Особисті немайнові права в системі цивільного права (1999)
Красицька Л. В. - Право на здоров’я в аспекті цивільно-правового регулювання (1999)
Червоный Ю. С. - Некоторые вопросы правового регулирования отношений собственности в связи с разработкой проекта ГК Украины (1999)
Самойленко В. М. - Деякі проблематичні питання інституту права власності (1999)
Гончаренко М. Б. - Державна реєстрація речових прав на нерухомість та її значення (1999)
Яричевський В. С. - Проблеми співвідношення приватно-правового та публічно-правового регулювання майнових відносин в Україні, Яричевська Л. В. (1999)
Севрюкова І. Ф. - Деякі проблеми побудови системи обмежених речових прав у цивільному законодавстві України (1999)
Сапейко Л. В. - Позови про визначення недійсними актів, що порушують право власності (1999)
Кузніченко С. Г. - Визначення елементів позову про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову) (1999)
Підопригора О. О. - Деякі проблеми удосконалення законодавства України про інтелектуальну власність (1999)
Сіренко І. А. - Про момент виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності, що вносяться до господарчих товариств (1999)
Підопрігора О. А. - Деякі міркування з приводу захисту авторського права і суміжних прав (1999)
Загнитко О. П. - Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле (на примере законодательства США) (1999)
Сальнікова З. В. - Деякі питання удосконалення законодавства в сфері охорони авторських прав (1999)
Денисова Р. О. - Авторське право на твір, створений за наймом (1999)
Селіванов М. В. - Поняття та значення авторського договору (1999)
Тяпкін А. С. - Цивільно-правова регламентація редакційно-видавничої діяльності вищого закладу освіти (1999)
Крижна В. М. - Проект Цивільного кодексу України і регулювання результатів творчої діяльності в патентному праві (1999)
Мельник О. М. - Деякі питання стосовно товарних знаків (1999)
Печений О. П. - Неустойка та збитки як наслідки прострочення виконання зобов’язання (1999)
Луць В. В. - Особливості розвитку договірного права в сучасних умовах (1999)
Гуйван П. Д. - Правові проблеми забезпечення електричною енергією в Україні (1999)
Сергієнко В. В. - Деякі роздуми відносно оптимізації та регулювання нафтогазового ринку України (1999)
Хахулин В. В. - Правовая природа отношений дарения (1999)
Бойко Р. В. - Інститут договору дарування в проекті Цивільного кодексу України (1999)
Мічурін Є. О. - Договір ренти як основа придбання житла (1999)
Сєліванова І. А. - Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять (1999)
Вакулович Е. В. - Співвідношення понять майнового найму та оренди (1999)
Кецмен І. М. - Поняття та ознаки договору піднайму жилого приміщення (1999)
Нагорняк В. А. - Правове регулювання відчуження приватизованого житла (1999)
Смотров О. І. - Деякі проблеми правового регулювання договірних відносин щодо надання медичних послуг (1999)
Літвінова О. В - Становлення страхування та перспективи його розвитку за проектом Цивільного кодексу України, . Чернишов С. І. (1999)
Васильєва В. А. - Місце договору консигнації в системі договорів про надання послуг (1999)
Чалий Ю. І. - Співвідношення позики та кредиту за проектом Цивільного кодексу України (1999)
Жельне С. Ч. - Спірні питання визначення безготівкових коштів як предмета виконання кредитного договору (1999)
Соболєв О. В. - Іпотечне кредитування в житловій сфері (1999)
Чапічадзе Я. О. - Поняття і юридична природа договору факторингу (1999)
Килимник І. І. - Правове регулювання франчайзингу в Україні (1999)
Удовиченко О. С. - Договір про сумісну діяльність у сучасному аспекті (1999)
Кібенко О. Р. - Інвестиційна діяльність: визначення, суб’єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю (1999)
Симсон О. Є. - Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України (1999)
Ігнатенко В. М. - Класифікація недоговірних зобов’язань у цивільному праві (1999)
Кройтор В. А. - Зобов’язання про відшкодування шкоди, завданої незаконними актами державних органів, Протас І. Б., Сліпченко О. І. (1999)
Загорулько А. І. - Деякі особливості зобов’язань по відшкодуванню шкоди, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки (1999)
Сиротенко С. Є. - Становлення та перспективи розвитку інституту компенсації моральної (немайнової) шкоди в вітчизняному законодавстві (1999)
Жилінкова І. В. - Поділ майна подружжя (1999)
Д’ячкова Н. А. - Деякі проблеми забезпечення прав дітей при встановленні опіки та піклування (1999)
Євко В. Ю. - Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування (1999)
Зайцев О. Л. - Заповідальні розпорядження за діючим законодавством та шляхи їх подальшого удосконалення (1999)
Коссак В. М. - До питання вдосконалення цивільного законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність (1999)
Крупа Л. В. - Спеціальний правовий режим і проект Цивільного кодексу України (1999)
Порфір’єва О. К. - Проект ЦК України і міжнародно-правова уніфікація вибору права у зовнішньоекономічному контракті (1999)
Товкун І. М. - Інкасо як форма розрахунків по зовнішньоекономічних угодах (1999)
Шутенко О. В. - Развитие принципа диспозитивности в истории отечественного судопроизводства (1999)
Рожнов О. В. - Порядок дослідження доказів і принцип оперативності (1999)
Васильев С. В. - Понятие судебных доказательств и их классификация (1999)
Бородін М. М. - Деякі аспекти участі прокурора в цивільному процесі на сучасному етапі судово-правової реформи (1999)
Олійник В. Ф. - Протокол судового засідання (1999)
Бігун В. А. - Порядок провадження в цивільних справах за участю іноземного елемента (1999)
Баранкова В. В. - Реалізація вимог законності в нотаріальній діяльності (1999)
Тесленко В. М. - Правосуддя в Швеції (1999)
Тимченко П. Я. - Законный интерес как предмет судебной защиты (1999)
Венедиктова В. М. - Диференціація правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу (1999)
Арістова І. В. - Інформатизація органів внутрішніх справ України: цивільно-правові аспекти (1999)
Бурлаков Р. М. - Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита (1999)
Ситник О. М. - Предмет та поняття міжнародного приватного права, Колісник Т. В. (1999)
Грушецький Р. І. - Вплив терміну зберігання інулінмісткої рослинної сировини на її вуглеводний склад, Гриненко І. Г., Дашковський Ю. О. (2015)
Шейко Т. В. - Паста із столового буряка – перспективний напрямок розширення асортименту харчових продуктів (2015)
Ткаченко С. В. - Препарати з твердою фазою в нанорозмірному стані на основі металів для застосування у біологічних середовищах харчових виробництв, Дашковський Ю. О., Олійнічук С. Т., Хомічак Л. М., Лопатько К. Г., Маринін А. І. (2015)
Ткаченко С. В. - Передумови використання препаратів з твердою фазою в нанорозмірному стані у якості каталізаторів процесів харчових виробництв (2015)
Романчук І. О. - Харчова цінність функціонального кисломолочного продукту геродієтичного призначення, Рудакова Т. В., Андреус С. М., Моісеєва Л. О. (2015)
Жукова Я. Ф. - Вплив фази лактації та раціону харчування на жирнокислотний склад жіночого молока (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Дослідження ефективності відновлення сухих коцентратів із молочної сироватки ультразвуковим обробленням, Маринін А. І., Красуля О. М. (2015)
Мінорова А. В. - Дослідження зміни фізико-хімічного складу ретентату та пермеату під час ультрафільтрації підсирної молочної сироватки (2015)
Король Ц. О. - Виділення біологічно активних штамів із кисломолочного продукту народів Кавказу, Науменко Д. О. (2015)
Галух Б. І. - Перебіг протеолітичних процесів у розсольних сирах, виготовлених з молока різних видів тварин (2015)
Скульська І. В. - Дослідження мікробіологічних показників бринзи, що виготовлена з частковою заміною хлориду натрію хлоридом калію, Цісарик О. Й. (2015)
Єресько Г. О. - В`язкість замінників молочного жиру в області фазових переходів, Єрошенко С. І., Артемонов Д. В. (2015)
Шугай М. О. - Антагоністична активність як критерій відбору молочнокислих бактерій у біотехнології молочних ферментованих продуктів (2015)
Боднарчук О. В. - Вибір складу комплексної заквашувальної композиції для кисловершкових спредів та дослідження закономірностей її функціонування (2015)
Науменко О. В. - Програма розширеного фагового моніторингу (2015)
Гудима В. В. - Відбір дріжджів для залучення до складу заквашувальних композицій для виробництва кефіру, Кігель Н. Ф. (2015)
Лизова В. Ю. - Виробництво сирокопчених ковбас мазкої консистенції з застосуванням бактеріальних препаратів (2015)
Вербицький С. Б. - Результати досліджень фізико-хімічних показників колагеновмісної сировини з лап курчат-бройлерів, Охріменко Ю. І., Бондар С. В. (2015)
Щебентовська О. М. - Розробка та апробація імуноензимного методу аналізу виявлення білків сої у м’ясних виробах, Драчук У. Р. (2015)
Король Ц. О. - Cкринінг біологічно активних штамів, вилучених із м’ясних виробів (2015)
Даниленко С. Г. - Застосування функціональної добавки бк-пт при вирощуванні курчат-бройлерів, Гарда С. О. (2015)
Ботнаренко Н. М. - Мотив "шляху/виходу" в творчості В. Стефаника і А. Чехова (2012)
Василюк Х. В. - Інтертекстуальні особливості використання біблійного сюжету у творі Марка Леві "Сім днів творіння" (2012)
Глеб О. В. - Роль інтерпретації при вивченні ліричних та ліро-епічних творів української літератури в старшій школі (2012)
Горєлова С. В. - Інтертекстуальність парадигм поезії неокласиків і акмеїстів: компаративний аспект (2012)
Девдюк І. В. - Образ Кирила Тура у романі П. Куліша "Чорна рада" як героя байронічного типу (2012)
Джочка І. Ф. - Функціонально-стилістичний підхід до вивчення часток як засобу формування мовленнєвої компетенції студентів (2012)
Дячок С. О. - Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури (2012)
Жарик А. О. - Методика компаративного вивчення творів сонетного жанру на уроках української і зарубіжної літератури (2012)
Козлик І. В. - Гносеолого-евристичні вектори творчої спадщини Ю. І. Cултанова (2012)
Клюка Т. Л. - Античні мотиви у художній структурі п’єси Юджина О’Ніла "Пристрасті під в’язами" (2012)
Лісовська І. В. - Гротескно-іронічна інтерпретація процесу механізації у романістиці О. Гакслі та українській прозі початку ХХ століття (2012)
Мариновська О. Я. - Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності у післядипломній освіті (2012)
Мартинець А.М. - Національна специфіка образа-персонажа та форми її прояву (2012)
Матвіїшин В. Г. - Європейське красне письменство у педагогічній та літературно–критичній діяльності родини Альчевських (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури (2012)
Мочернюк Н. Д. - Французька література в літературознавчій рецепції Святослава Гординського (2012)
Нісевич С. І. - Інтермедіальний характер жанру "акварель" в українській літературі кінцяxix – початку XX століття (2012)
Рега А. С. - "Спокутник і ключі землі" Василя Барки: риси християнського роману (2012)
Рега Д. О. - Ідейно-естетичні засади польського та українського футуризмів: типологічий аспект (2012)
Ріжко О. Г. - Проблема читацького сприйняття (2012)
Савчук Н. Г. - Навчально-методичний комплект з української літератури. Робочий зошит з друкованою основою (2012)
Савчук Н. І. - Методика вивчення важливих особливостей біографії та лірики Василя Симоненка в 11 класі (2012)
Сав’юк А. М. - Гуцульщина і гуцули в новелі Л. Захер-Мазох "Опришок" (2012)
Слоньовська О. В. - Шкільні підручники з української літератури для5-х та 6-х класів: авторські амбіції і реальні дефініції (2012)
Спатар І. М. - Жанротворча функція часопростору у творах Е. Ожешко "Тадейко" та О. Маковея"Самота" (2012)
Ткачук Т. О. - Типологія художнього мислення Станіслава Пшибишевського та Ольги Кобилянської (2012)
Турчанська О. С. - Художнє втілення архетипу "самість" у жіночій прозі O. Кобилянської та Е. Гаскеллі(на прикладі повісті "Царівна" та роману"Дружини і дочки") (2012)
Федик О. В. - Самовиховання майбутніх педагогів засобом літературного слова, Маркус С. І. (2012)
Цівкач О. М. - Театральні рецензії Стефанії Скварчинської(1926-1929 років) як документ розвитку польського провінційного театру (2012)
Яцків Н. Я. - Вплив імпресіонізму на структуру творів малого жанру Кетрін Менсфілд (2012)
Ярошевич І. А. - Методичні аспекти щодо вивчення жанру елегії у вищій школі(на матеріалі творів Т. Шевченка), Зенкевич В. О. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Федоренко В. Л. - Взаємодія системи конституційного права України з міжнародним конституційним правом: проблеми і перспективи (2010)
Гіда Є. О. - Зміст діяльності з реформування міліції України (2010)
Бесчастний В. М. - Загальні питання аксіологічного виміру кримінального права України (2010)
Візір А. М. - Співвідношення юридичної сили міжнародно-правових договорів у сфері запобігання та протидії корупції за участю України (2010)
Бігун В. С. - Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя (2010)
Сироїд Т. Л. - Система правової допомоги у Міжнародному кримінальному суді (2010)
Сич В. О. - Порядок та специфіка проведення прес-конференцій в юридичних клініках (2010)
Красноносов Ю. М. - Особливості становлення міліційних підрозділів економічного спрямування радянської України (20-30-ті рр. xx ст.): історико-правовий аналіз (2010)
Медведєв Ю. Л. - Особливості правового статусу голови та членів управи в Російській імперії за Міським положенням 1892 року (2010)
Топольскова І. О. - Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження злочинності в регіоні, Поролло Я. О. (2010)
Бєлая Я. С. - Конституювання електронного урядування в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення (2010)
Русанова О. Г. - Принципи законності в діяльності міліції як органу дізнання: особливості визначення та класифікація (2010)
Кучинська О. П. - Деякі проблеми захисту прав потерпілих за кримінально-процесуальним законодавством України та Російської Федерації (2010)
Карчевський М. В. - Кримінально-правові засоби протидії злочинам в сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку характеризуються як надлишковістю заборони так і прогалинами (2010)
Карабут Л. В. - Функціональне призначення кримінально-процесуальної діяльності (2010)
Смуригін О. О. - Кримінальний процес як різновид правозастосовчої діяльності (2010)
Кузнєцова О. В. - Особливості допиту свідків у справах про злочини, передбачені ст. 321 КК України (2010)
Комарницкий М. В. - Обоснованность уголовно-правового запрета на совершение нарушений порядка валютного регулирования (2010)
Губанова А. В. - Дотримання принципів криміналізації при встановленні кримінальної відповідальності за ст. 203-1 КК України (2010)
Віскунов В. В. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2010)
Юсупов В. В. - Суб’єкти доказування у кримінальному процесі України: проблеми класифікації (2010)
Ткаченко В. І. - Становлення адміністративно-процесуального права в Російській імперії (2010)
Комарницький В. М. - Розвиток вітчизняного законодавства з питань природокористування через призму міжнародного права навколишнього середовища (2010)
Воробей П. А. - Незаконне використання комерційної і банківської таємниці, Тихонова О. О. (2010)
Гвоздик П. О. - Взаємозв’язок змісту і форми в екологічному праві (2010)
Зуєва О. І. - Оптимізація фінансових ресурсів в забезпеченні фінансової безпеки підприємств (2010)
Мельниченко Ю. С. - Зміст суб’єктивного права на кваліфіковане зазначення походження товару (2010)
Халілєв Р. А. - Чинники оперативної обстановки у сфері протидії злочинності на грунті етно-конфесійних суперечностей в АР Крим (2010)
Рудей В. С. - Накладення арешту на кореспонденцію та її огляд у досудових стадіях кримінального процесу України. Проблемні питання та шляхи їх вирішення (2010)
Старченко О. В. - Проблеми взаємодії слідчого під час розслідування дорожньо-транспортних злочинів, скоєних в умовах неочевидності (2010)
Гусєва К. А. - Запобігання злочинам як головний стратегічний напрям функціонального реформування діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Марченко А. Б. - Тактичні особливості пред’явлення для впізнання за ознаками ходи (2010)
Кубарєв І. В. - Слідчо-оперативна група: системні ознаки (2010)
Лісовий М. А. - Особливості опитування осіб при проведенні першочергових оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочинів, вчинених групами неповнолітніх (2010)
Сумський С. А. - Процесуальна оцінка результатів оперативно-розшукової діяльності (2010)
Алексенко Д. С. - Правове значення негласно отриманої інформації: порівняльно-правові аспекти (2010)
Арешонков В. В. - Лазерне маркування деталей гладкоствольної вогнепальної зброї як спосіб підвищення ефективності її ідентифікації (2010)
Яковенко М. О. - Систематизація причин і факторів, за яких злочини залишаються нерозкритими (2010)
Черков В. О. - Деякі особливості психологічної структури особистості підлітка, який вчиняє протиправні діяння, Драчевський М. А. (2010)
Корнієць А. В. - Типологія термінів "зброя" та "вибухові речовини" (2010)
Розовский Б. Г. - Пустословие в науке как признак утраты профессионализма: Карфаген должен быть разрушен (2010)
Воронов І. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних дисертаційних досліджень проблем розкриття та розслідування злочинів у сфері високих інформаційних технологій (2010)
Цехан Д. М. - Високі інформаційні технології: поняття та змістовно-функціональний аналіз (2010)
Биков О. М. - Основні проблеми та перспективи розвитку права людини на зміну релігійних переконань в Україні (2011)
Литвинов О. М. - Американці та українці: історія – культура – право(спроба короткого резюмуючого зіставлення) (2011)
Малишев О. О. - Деякі особливості опіки і піклування над неповнолітніми в Україні за доби Російської імперії (2011)
Титаренко С. А. - Концепция понимания государства в работах Николая Бердяева (2011)
Джужа А. О. - Кримінологічні засади віктимізації як різновид у профілактичній діяльності (2011)
Смоков С. М. - Еще раз о реформе уголовного судопроизводства в Украине (2011)
Делія Ю. В. - Поняття та принципи правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні:конституційно-правові аспекти (2011)
Бігун В. С. - Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя (2011)
Утєхін І. Б. - Загальні положення про виконання договору в країнах континентального права: Німеччина та Франція (2011)
Берченко Г. В. - Українська нація як політичний суб’єкт та її роль у формуванні громадянського суспільства (2011)
Карпенко Є. М. - Тенденції реагування світової спільноти на поширення незаконного обігу наркотиків (2011)
Дробот В. П. - Уголовная ответственность за нарушение правил административного надзора как рудимент в системе преступлений против правосудия (2011)
Бартащук Л. П. - Правове регулювання забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві України (2011)
Шадлер А. В. - О терминологических основах механизма использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве (2011)
Віскунов В. В. - Поняття підробки ідентифікаційних номерів транспортного засобу: семантичний та юридичний аспекти (2011)
Бесчастний В. М. - Правові та організаційні засади державного управління в сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Філіпенко А. С. (2011)
Афанасьєв К. К. - Правові засади адміністративних послуг ОВС, пов’язаних з видачею дозволів на виготовлення печаток і штампів (2011)
Бурбело О. А. - Підвищення ефективності управління в органах внутрішніх справ (поведінковий підхід) (2011)
Ткаченко В. І. - Формування вітчизняної адміністративно-процесуальної науки у другій половині ХХ та на початку ХХІ сторіччя (2011)
Несвіт Є. О. - Місце процедур в адміністративному процесі України, Степаненко В. В. (2011)
Коміссаров С. А. - Механізм адміністративно-правової охорони міліцією відносин у сфері безпеки дорожнього руху: поняття, складові та гарантії забезпечення (2011)
Кулешов О. О. - Правові особливості та принципи оцінювання організації роботи місцевого самоврядування (2011)
Гвоздик П. О. - Судова практика та її системний зв’язок з джерелами екологічного права України (2011)
Зуєва О. І. - Оцінка фінансової безпеки підприємства (2011)
Шелухин Н. Л. - Проблемы ответственности при осуществлении транзитных перевозок в Украине (2011)
Полулях П. В. - Пільги як самостійний вид соціального забезпечення (2011)
Лисицина О. Б. - Поняття та сучасний стан вивільнення працівників у контексті чинного законодавства України (2011)
Карчевський М. В. - Соціальні передумови правових заходів інформаційної безпеки (2011)
Халимон С. І. - Правові основи конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2011)
Чорноус Ю. М. - Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності (2011)
Баглай І. П. - Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань (2011)
Недов С. Л. - Особливості правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ, які взаємодіють із засобами масової інформації (2011)
Чепка О. В. - Напрями та форми внутрішньовідомчої взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання самовільному зайняттю земельних ділянок та самовільному будівництву в Україні (2011)
Щур Б. В. - Джерела та особливості реалізацій криміналістичних методичних рекомендацій (2011)
Кудінов С. С. - Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Яковенко М. О. - Відділи з розкриття злочинів минулих років: сучасність та перспективи розвитку, Монахов С. Т. (2011)
Борзых Д. В. - Функции прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия при проверке жалоб участников уголовного процесса (2011)
Тарасенко В. Є. - Щодо визначення об’єкта та предмета окремої теорії агентурного методу (2011)
Титов В. Д. - Філософія права сьогодні: про спробу енциклопедичного огляду сучасного стану осмислення феномена права з висвітленням й свого погляду на правову реальність, Литвинов О. М. (2011)
Авраменко Л. В. - Розмежування наступності у праві з іншими суміжними поняттями (2013)
Гетьман І. В. - Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права (2013)
Хаустова М. Г. - Проблеми організаційно-правового забезпечення гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2013)
Пирогова С. І. - Державно-правове регулювання діяльності споживчої кооперації України в першій половині непу (1921-1925 рр.) (2013)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості "конституційних переходів" у постсоціалістичних країнах Східної й Північної Європи (2013)
Кагановська Т. Є. - Функції й методи у структурі концептуальних засад правового регулювання кадрового забезпечення державного управління (2013)
Лялюк О. Ю. - Правове регулювання питань територіальної організації влади в Україні (2013)
Новохатська Я. В. - Загальні умови надання утримання у шлюбі й після його розірвання (2013)
Ісаєв А. М. - Інститут дарування: договірна і недоговірна концепції (2013)
Вєтухова І. А. - Правове регулювання нетипових видів зайнятості працівників за сучасних умов (2013)
Гетьман А. П. - Державно-правове регулювання екології міст у Європейському Союзі, Лозо В. І. (2013)
Лісова Т. В. - Актуальні питання правової охорони земель природно-заповідного фонду, Шарапова С. В. (2013)
Коваленко Л. П. - Проблеми систематизації інформаційного права та законодавства (2013)
Гродецький Ю. В. - Поняття неправомірної вигоди у кримінальному праві України (2013)
Оболенцев В. Ф. - Історія використання системного методу в дослідженні властивостей злочинності (2013)
Валуйська М. Ю. - Проблеми кримінологічно значущого впливу на осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі (2013)
Булулуков О. Ю. - Методи прийняття тактичних рішень у кримінальному судочинстві (2013)
Мусієнко І. І. - Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності у світлі положень Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Білоус В. В. - Інформаційні технології у криміналістиці: постановка проблеми (2013)
Шилін М. О. - Правоохоронні органи як суб'єкти системи забезпечення національної безпеки: до проблеми законодавчого визначення (2013)
Назаров І. В. - Проблематика формування складу Вищої ради юстиції України (2013)
Овчаренко О. М. - До питання визначення службових прав та обов'язків судді (2013)
Панченко О. С. - Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. (2013)
Ночовкіна О. В. - Розвиток інституту позички: період Римської імперії до сучасності (2013)
Цувіна Т. А. - Умотивованість рішень суду та право на суд у цивільному судочинстві (2013)
Якимчук С. О. - Законна сила і здійсненність судового рішення (2013)
Яковлев С. Ю. - Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність (2013)
Єгорова Т. П. - Органи державного управління в галузі охорони лісів за законодавством України (2013)
Кулик Н. І. - Принципи правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності (2013)
Олефір А. О. - Правове забезпечення порядку оцінювання пропозицій учасників державних закупівель (2013)
Носко Н. В. - Поняття "організована група" в історії розвитку кримінального права (2013)
Чабаненко Т. В. - Щодо застосування застереження до особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, у разі її притягнення до адміністративної відповідальності (2013)
Бандуріна Я. Ю. - Способи вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів (2013)
Дерев'янко М. І. - Міжнародно-правові критерії застосування примусу у кримінальному провадженні (2013)
Ювілей видатного науковця-правознавця, академіка НАПрН України Вячеслава Івановича Борисова (2013)
Хаустова М. Г. - Співвідношення правової системи з іншими юридичними поняттями (2013)
Гетьман І. В. - Герменевтична модель Аристотеля: юридичне мислення й теорія про судження (2013)
Гетьман Є. А. - Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять (2013)
Шеверєва В. Є. - Масові акції в контексті передвиборної агітації (2013)
Кушніренко О. Г. - Актуальні проблеми державної політики підтримки зв'язків із закордонними українцями (2013)
Ісаєв А. М. - До питання про форму договору дарування (2013)
Надьон В. В. - Аналіз поділу цивільних правовідносин на абсолютні та відносні (2013)
Степанюк А. А. - Принципи правової політики у міжнародному приватному праві (2013)
Щокін Ю. В. - Об'єктивні ознаки міжнародних міжурядових організацій (2013)
Поляков С. Ю. - Функції й принципи організації та функціонування Збройних Сил України (2013)
Червякова О. Б. - Закон України "Про захист персональних даних": проблеми та шляхи вдосконалення (2013)
Шевчук О. М. - Адміністративно-правовий режим ліцензування обігу наркотичних засобів (2013)
Лукашев О. А. - До питання щодо виділення підгалузей у фінансовому праві (2013)
Базелюк В. В. - Особливості суб'єкта злочинів, передбачених ст. 298 КК України (2013)
Романов М. В. - Законодавство щодо захисту неповнолітніх від катувань і жорстокого поводження (2013)
Автухов К. А. - Удосконалення практики застосування й виконання покарання у виді арешту шляхом внесення змін до КК України (2013)
Козак В. А. - Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду: аналіз основного складу злочину (2013)
Валуйська М. Ю. - Пенітенціарна антропогогіка: її зміст і роль у позитивному кримінологічно значущому впливі на осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми реалізації тактичних операцій і формалізація кримінального провадження (2013)
Москвич Л. М. - Принцип стабільності судової системи (2013)
Овсяннікова О. О. - Становлення та перспективи розвитку органів суддівського самоврядування в Україні (2013)
Овчаренко О. М. - Проблеми оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції щодо притягнення суддів до юридичної відповідальності (2013)
Лапкін А. В. - Правова природа обвинувальної промови прокурора та вимоги до неї (2013)
Штефан В. С. - Проблемні питання правового статусу селища міського типу як адміністративно-територіальної одиниці (2013)
Кумановський М. В. - Щодо безпосереднього об'єкта злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) (2013)
Ізосімова К. С. - Історичний огляд процесу створення установ виконання покарання у виді позбавлення волі (2013)
Маршуба М. О. - Щодо стану наукової розробки проблеми особистості неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця (2013)
Човган В. О. - Стандарти обмежень прав засуджених у практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Гладій С. В. - Ознаки і функції легітимності в контексті функціонування судової влади (2013)
Ігнатенко Ю. М. - Проблема визначення предмета злочинного посягання у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2013)
Аббакумова Д. В. - Повноваження Комітету міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Kolomietz V. M. - Statistical density of nuclear excited states (2015)
Dzyublik A. Ya. - Transmission of gamma-quanta through vibrating target (2015)
Ковальчук В. И. - Квазиупругое рассеяние ядер 6He, 7Be, 8B ядрами 12C (2015)
Бабенко В. А. - О зарядовой зависимости константы пион-нуклонной связи, Петров Н. М. (2015)
Пугач А. М. - Влияние геометрических параметров элементов конструкции реактора ВВЭР-1000 на условия облучения внутрикорпусных устройств, Демехин В. Л., Пугач С. М., Буканов В. Н. (2015)
Булавін Л. А. - Наноутворення в допованому силікатному склі та його фрактальна розмірність, Самойленко С. О., Кічанов С. Е., Козленко Д. П., Іваньков А. І., Гурін В. С., Рачковська Г. Е., Захаревич Г. Б., Ісламов А. Х., Савенко Б. Н. (2015)
Дрозд І. П. - Моделювання аварійного викиду 131І. Процеси дозоутворення, Сова О. А., Липська А. І. (2015)
Рябченко Н. М. - Вплив тотального низькодозового фракціонованого опромінення на показники росту та метастазування карциноми легені Льюїс мишей, Ганжа О. Б., Дружина М. О. (2015)
Іванов Ю. О. - Математичне моделювання динаміки міграції 90Sr і 137Cs в компонентах ґрунтово-рослинного покриву агроценозів на пізній фазі радіаційної аварії. I. Побудова моделі та її параметризація, Хомутінін Ю. В. (2015)
Лаптєв Г. В. - Визначання активності 90Sr у воді шляхом прямого вимірювання рідинно-сцинтиляційним лічильником, Пірнач Л. С., Дивак Т. І. (2015)
Отрешко Л. Н. - Содержание 90Sr и 137Сs в древесине на южном топливном следе чернобыльских радиоактивных выпадений, Журба М. А., Билоус А. М., Йощенко Л. В. (2015)
Косарчук О. В. - Вплив піскування торфових ґрунтів на зменшення надходження 137Cs в рослини, Лазарєв М. М. (2015)
Bulavin L. A. - Investigation of the cluster structure in aqueous suspensions of nanodiamonds by small-angle neutron scattering, Тоmchuk O. V., Avdeev M. V. (2015)
Старков В. А. - Оптимизация параметров мишени для накопления 99Мо с использованием низкообогащенного урана, Кузнецов Р. А., Ижутов А. Л., Пименов В. В. (2015)
Timchenko I. S. - Application of the equivalent radiator method for radiative corrections to the spectra of elastic electron scattering by nuclei, Buki A. Yu. (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Домбровського І. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського