Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією, Гарбазей Д. О. (2015)
Гончаренко І. Б. - Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2015)
Клочко А. М. - Адміністративно-правові аспекти підготовки майбутнього поліцейського у ВНЗ системи МВС України (2015)
Комзюк В. Т. - Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил (2015)
Наумов І. В. - Нормативні засади здійснення регіональними управліннями МВС України адміністративних процедур (2015)
Васильєв В. В. - Реалізація фізичною особою права на компенсацію державою шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Мовчан О. В. - Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло (2015)
Бабенко А. О. - Юридичні гарантії застосування змін трудового договору (2015)
Трофимовська Ю. В. - Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України (2015)
Шевченко Н. Л. - Працівники прокуратури як суб’єкти трудового права (2015)
Болотова В. О. - Кар’єра науково-педагогічного складу університетів:проблема вимірювання, Байдак Т. М. (2015)
Бутиліна О. В. - Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів, Кудринська А. І. (2015)
Єкімова М. О. - Поняття вікових експектацій у соціології: теоретичний аспект аналізу (2015)
Кузьмін В. В. - Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається (2015)
Ляшенко Н. О. - Професійні установки випускників інженерних спеціальностей, Саппа Г.-М. М. (2015)
Семке Н. М. - Гендерна асиметрія української політики, Агаларова К. А. (2015)
Мельник К. Ю. - Новий погляд на проблему правовідносин соціального забезпечення (2015)
Процюк І. В. - Особливості зовнішньої та внутрішньої сторони правомірної поведінки особи (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Випускні дані (2015)
Приступа И. В. - Влияние алелопатически-активных веществ при совместном выращивании разных видов льна, Москалёв А. П. (2015)
Бойка О. А. - Гібридизація лунарії у штучних умовах вирощування, Колісник О. А., Лях В. О. (2015)
Лях В. А. - Дифференциация линий подсолнечника и их мутантов по устойчивости к хлоридному засолению, Бородин Б. Ю. (2015)
Полякова И. А. - Сравнительная характеристика новых линий льна, полученных методом межвидовой гибридизации, Гудошник М. Н. (2015)
Толок А. Я. - Перспективы использования чабреца, Пересыпкина Т. Н., Батура И. Р. (2015)
Кауля В. С. - Прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя (2015)
Крупей К. С. - Биоиндикация загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами с помощью каротинсинтезирующих дрожжей рода RHODOTORULA, Рыльский А. Ф. (2015)
Пшибельський В. В. - Вплив аграрних факторів на респіраторну систему та периферичний кровообіг у осіб чоловічої статі (2015)
Панасенко Т. В. - Константи іонізації нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, Паливода Л. В. (2015)
Омельянчик Л. О. - Розробка колориметричного методу визначення ванадію в сталях та їх неорганічних сполуках, Синяєва Н. П., Горобей І. В. (2015)
Синяєва Н. П. - Розробка комплексонометричного методу визначення вмісту цирконію у сплавах на основі титану ВТ-9, ВТ-20 та у цирконовому концентраті, Омельянчик Л. О., Бережна О. Ю. (2015)
Генчева В. І. - Фізико-хімічні показники якості питного пастеризованого молока різних виробників, Шутько І. Р. (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п’ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положення пункту 4 частини першої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Костаняна Артура Меружановича щодо офіційного тлумачення положень статті 12, частини першої статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої статті 268, частини першої статті 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, частини другої статті 16 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баклагова Івана Савелійовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 2, 3 частини другої статті 83 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Островського Леоніда Івановича щодо офіційного тлумачення положення частини шостої статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Конституції України, частини п’ятої статті 156, частини третьої статті 165, пункту 4 частини першої статті 237, частини другої статті 245, пункту 2 частини першої статті 253 Кримінально'процесуального кодексу України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 89, 156 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Скляр Лідії Василівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 63 Житлового кодексу Української РСР (2012)
Шаптала Н. - До питання про правову сутність принципу соціальної справедливості податкового законодавства (2012)
Гайс М.'Е. - Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Квітень — травень 2012 року (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затверджено'го Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", у редакції Закону України "Про внесення зміни до Регламенту ВерховноїРади України" (справа про законодавчу ініціативу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Науково'виробнича фірма "VD MAIS" щодо офіційного тлумачення положень статті 786 Цивільного кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Головін А. - Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України (2012)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду, Кампо В. (2012)
Арнольд Р. - Юридичні наслідки приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України (1997–2011) (2012)
Акимова И. К. - Дифференциальный подход к лечению бесплодия у женщин с генитальным эндометриозом, Попова М. В. (2014)
Бабенко О. М. - Можливості диференційної діагностики причин болей у вагітних, Могілевкіна І. О. (2014)
Бала О. О. - Клініко-анамнестичні предиктори викидню, що не відбувся, Бенюк В. О., Кувіта Ю. В., Ковалюк Т. В. (2014)
Басюга І. О. - Застосування L-аргініну для корекції ендотеліальних порушень в системі мати-плацента-плід у жінок з маловоддям (2014)
Бенюк В. А. - Ретроспективный анализ течения беременности и родов у многорожавших женщин, Майданник И. В., Саллами Мохамед Амин (2014)
Бенюк В. О. - Клініко-морфологічне обґрунтування диференційованого лікування хворих репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бенюк В. О. - Мікробний пейзаж піхви при дистрофічних ураженнях вульви в препубертатному віці, Мироненко Н. О., Джураева Л. С., Ластовецька Л. Д. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бойчук А. В. - Порушення обміну гомоцистеїну при консервативному лікуванні позаматкової вагітності, Якимчук Ю. Б., Якимчук О. М. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики субинволюции матки у родильниц с высокой степенью риска развития данной патологии в послеродовом периоде, Воробей Л. И., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики родового травматизма у беременных с неспецифическим кольпитом, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Оптимизация подготовки морфофункциональной структуры эндометрия в программах врт, Сусликова Л. В., Каминский А. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Современные подходы к дифференцированному лечению гиперандрогенных состояний у женщин (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис О. М. - Досвід застосування рекомбінантного інтерферону -2b в схемі лікування патології шийки матки у вагітних, Бойко Г. Б., Однокоз Т. О., Онищик Л. М. (2014)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України) (2012)
Бугаев А. Б. - Сравнение эффективности разных методов лечения синдрома хронической тазовой боли, Иотенко Б. А., Квашенко В. П. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Булавенко О. В. - Корекція недостатності лютеїнової фази у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Фурман О. В., Сливка Е. В. (2014)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду (Продовження), Кампо В. (2012)
Візір К. М. - Ефективність програм екстракорпорального запліднення у жінок зі зниженим оваріальним резервом, Кошик Д. А., Захаренко І. Л. (2014)
Бринцев В. - Забезпечення засад судової влади за конституційними поданнями Верховного Суду України, Олефір І. (2012)
Венцковская И. Б. - Эфферентная терапия холестатического гепатоза беременных, Бенюк С. В., Дындарь Е. А., Никонюк Т. Р., Щерба Е. А. (2014)
Гультай М. - Правова визначеність у рішеннях Конституційного Суду України, Кияниця І. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Роль пренатальной диагностики и уровня факторов роста плаценты в развитии плацентарной дисфункции при многоплодной беременности, Белая В. В., Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В. (2014)
Карнаух Т. - Захист особистих немайнових прав юридичних осіб у судах конституційної юрисдикції (2012)
Веропотвелян П. Н. - Атрофия слизистой влагалища у пациенток в постменопаузе (обзор литературы), Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская . И. В. (2014)
Огляд матеріалів круглого столу "Конституція України у ціннісному вимірі" (до 16-ї річниці прийняття Конституції України) (2012)
Вододюк О. В. - Рівень антимюллерового гормона, як критерій ефективності електровапоризації яєчників при синдромі полікістозних яєчників, Фоміна Т. Г. (2014)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Червень — вересень 2012 року (2012)
Воронин К. В. - Этиотропная диагностика и лечениеанаэробного влагалищного дисбиоза у беременных с планируемым кесаревым сечением какзвено профилактики послеродового эндометрита, Алале А. М., Алале И. И., Гарагуля И. С., Демченко Т. В. (2014)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Болгарія (2012)
Геряк С. М. - Корекція гемодинамічних порушень та ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією, Гуменна І. Є. (2014)
Вітаємо ювілярів (2012)
Говоруха І. Т. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту та вірусно-бактеріальних інфекцій у вагітних з відновленою репродуктивною функцією (2014)
Говсєєв Д. О. - Деякі імунолічні та мікроциркуляторні зміни у жінок з ектопією шийки матки та їх корекція (2014)
Голяновський О. В. - Попередження масивних кровотеч за розродження вагітних з патологією плацентації, Іванкова І. М., Лежненко С. П. (2014)
Гордієнко І. Ю. - Об’ємні ультразвукові зображення в комплексній пренатальній діагностиці стану легенів у плода, Весельський В. Л., Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Носко А. О., Величко А. В., Нідельчук О. В. (2014)
Грищенко О. В. - Неинвазивпая антенатальная электрокардиография улучшает диагностику дистресса плода, Лахно И. В., Васильева И. А., Дудко В. Л. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Полиморфизм гена рецептора фолликулостимулирующего гормона и функция яичников, Россоха З. И., Трофимова Е. А., Гюльмамедова Е. А. (2014)
Деменина Н. К. - Особенности беременности и родов у женщин старшего возраста (обзор литературы), Подольский Вл. В., Сорокин А. В., Ищенко А. И., Милевский А. В. (2014)
Дзісь Н. П. - Стан гормонального гомеостазу та його роль в порушенні репродуктивної функції у жінок із хронічним сальпінгоофоритом в стадії загострення (2014)
Диндар О. А. - Стан клітинного і гуморального імунітету у вагітних із надлишковою масою тіла і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. (2014)
Дністрянська А. П. - Профілактика віддалених ускладнень патологічного клімаксу, Чайка Г. В., Дністрянський В. С., Килимнюк Л. І. (2014)
Дронова В. Л. - Симультанні операції в хірургічній гінекології, Дронов О. І., Крючина Є. А., Теслюк Р. С., Бурміч К. С., Насташенко М. І., Луценко О. В. (2014)
Дубоссарская З. М. - Дискуссионные вопросы патологического течения беременности и родов при дисплазии соединительной ткани (обзорная статья), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2014)
Дубоссарская Ю. А. - Проблемы репродуктивного здоровья с позиции перинатальной психологии, Дубоссарская З. М., Захарченко Л. Г., Боровкова Л. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Досвід ведення багатоплідної вагітності в умовах перинатального центру, Ширінкіна Н. К., Хало М. В., Кочієва С. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Аналіз поліморфізму генів тромбофілії у вагітних жінок з невиношуванням вагітності (2014)
Єгоров О. О. - Особливості гормонального статусу у вагітних після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку ендометрія (2014)
Жабченко І. А. - Оцінка визначення готовності шийки матки до пологів при пролонгованій та переношеній вагітності, Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2014)
Жабченко И. А. - Особенности функционирования уропатогенных штаммов ESHERICHIACOLI и новые возможности их нивелирования в акушерской практике (2014)
Желєзна Г. О. - Особливості анамнезу жінок з нетриманням сечі (за даними анкетування), Мєжова О. К., Гайдадим В. В., Демішева С. Г. (2014)
Жук С. І. - Рівень стресового навантаження у жінок з синдромом хронічного тазового болю, Ночвіна О. А. (2014)
Жук С. І. - Особливості перебігу цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в асоціації з бактеріальним вагінозом , Таран О. А., Лобастова Т. В. (2014)
Запорожан В. М. - Гістероскопічна метропластика у субфертильних пацієнток: розсічення або резекція?, Рожковська Н. М., Гладчук і. З., Волянська А. Г., Maричереда В. Г., Онищенко Ю. В. (2014)
Іванюта С. О. - Стан фетоплацентарної системи у багатонародуючих жінок, Майданник І. В., Салламі Мохамед Амін, Бойчук Ю. І. (2014)
Климов В. А. - Роль нарушения продукции факторов роста в патологии системы мать – плацента – плод (2014)
Климов В. А. - Эндотелиальная дисфункция при осложненном течении беременности (2014)
Колесник В. Л. - Посттравматичний стресовий розлад у жінок, що перенесли перинатальні втрати у пізні терміни вагітності (2014)
Коноплянко В. В. - Ефективність пероральних пробіотиків для відновлення вагінальної флори, Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. (2014)
Коноплянко В. В. - Оптимізація лікування мікст – інфекції у жінок репродуктивного віку, Суменко В. В., Воробей Л. І., Сотніченко Г. В. (2014)
Коньков Д. Г. - Особливості доплерометричного дослідження матково-плацентарного кровообігу при гестаційній ендотеліопатії (2014)
Корнієць Н. Г. - Антенатальний догляд віл-асоційованих вагітних в луганській області, Гордієнко О. В., Валієв О. А., Боровльова Н. М., Пилипяк А. М. (2014)
Косей Н. В. - Профілактика ускладнень запального характеру при виконанні емболізації маткових артерій у жінок з лейоміомою матки, Васильченко Л. А., Джупін В. О. (2014)
Косей Н. В. - Особенности психоэмоционального статуса женщин с синдромом поликистозных яичников, Ветох Г. В., Капшук И. Н. (2014)
Костєв Ф. І. - Застосування методів біологічного зворотнього звязку в діагностиці та консервативному лікуванні нетримання сечі у жінок, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Кравченко О. В. - Особливості розвитку плодів та новонароджених при багатоплідній вагітності, Ясніковська С. М. (2014)
Кравченко О. В. - Переваги використання препарату сагеніт при клімактеричному синдромі у жінок з гіперпластичними процесами в анамнезі (2014)
Кравчук І. В. - Імуногістохімія в діагностиці інтраепітеліальних уражень шийки матки вірусного ґенезу (2014)
Круть Ю. Я. - Особливості стану клітинної ланки імунної системи у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок в термінах гестації 25-28 тижнів, Пучков В. А., Бондаренко С. А., Шевченко Г. О. (2014)
Купчак І. М. - Оптимізація лікування доброякісної патології шийки матки, асоційованої з папіломавірусною інфекцією, у жінок, що не народжували (2014)
Курочка В. В. - Функціональний стан ендо- і міометрію у жінок з доброякісною патологією матки, Алтібаєва Д. М., Ковальчук Х. В. (2014)
Курташ Н. Я. - Визначення рівня ґ- глутамілтранспептидази у вагітних з HBV- інфекцією (2014)
Ліхачов В. К. - Принципи профілактики тромботичних ускладнень варикозної хвороби у вагітних, Ляховська Т. Ю., Добровольська Л. М., Макаров О. Г., Яремчук Л. В. (2014)
Ласачко С. А. - Порушення репродуктивного здоров’я як фактори ризику розвитку дисгормональних захворювань молочних залоз (2014)
Лимар Л. Є. - Роль імунного захисту у жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів, Вдовиченко Ю. П., Лимар Н. А., Маланчук Л. М., Маланчин І. М. (2014)
Лукьянчук О. В. - Оценка состояния эпителия шейки матки у пациенток с легкой дисплазией эпителия шейки матки с учетом поражения впч, Кузева Н. Г. (2014)
Луценко Н. С. - Нові прогностичні критерії при веденні хворих з міомою матки, Олійник Н. С. (2014)
Макаренко М. В. - Роль материнской наследственной тромбофилии в развитии синдрома задержки роста плода (2014)
Маляр В. В. - Особливості фетоплацентарного комплексу у жінок з помірним ідіопатичним маловоддям (2014)
Маркін Л. Б. - Наявність меконію в амніотичній рідині як прояв фізіологічного дозрівання шлунково-кишкового тракту плода, Негрич О. І. (2014)
Маркін Л. Б. - Функціональна істміко-цервікальна недостатність як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Прокіп У. Є. (2014)
Назаренко Л. Г. - Стан фето-плацентарного комплексу у жінок з кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М., Дуброва Л. (2014)
Неймарк С. Л. Неймарк О. С. - Дискуссионные проблемы диагностики и лечения трихомонадной инфекции (2014)
Павловська О. М. - Деякі шляхи оптимізації вторинної профілактики рецидивів гострого пієлонефриту у вагітних, Павловська К. М. (2014)
Павловська О. М. - Деякі аспекти лікування нейроциркуляторної дистонії по гіпотонічному типу у вагітних жінок, Павловська К. М. (2014)
Пацков А. А. - Тактика ведения пациенток с впч-ассоциированной физиологической эктопией шейки матки, Дубинина В. Г. (2014)
Перебендюк Т. В. - Зміни ендокринологічних показників сироватки крові сгв-позитивних вагітних після екз, Булавенко О. В., Фурман О. В., Михальчук М. А. (2014)
Печеряга С. В. - Зміни судинно-тромбоцитарного гемостазу у вагітних в першому триместрі гестації при аномальній плацентації (2014)
Рибін А. І. - Особливості системи саногенеза у хворих на рак яєчників, що резистентні до хіміотерапії препаратами платини, Лисенко М. А., Рисіна А. І. (2014)
Ромащенко О. В. - Вплив перерваного статевого акту, як методу попередження небажаної вагітності, на стан сексуального здоров’я жінки, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ященко Л. Б., Коваль С. Б., Кащенко і. М. (2014)
Ромащенко О. В. - Нове в діагностиці та лікуванні хронічнихзапальних захворювань геніталій, спричинених хламідійною інфекцією (огляд літератури), Яковенко Л. Ф., Щербак М. А., Ходжава М. М. (2014)
Скрипченко Н. Я. - Проблеми грудного вигодовування дітей від матерів з лейоміомою, Черненко Т. С., Срібна В. Є., Тиха В. Г. (2014)
Соловьева Е. А. - Оксид азота в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста (2014)
Стречень Н. С. - Підтримка другої фази оваріально-менструального циклу у процедурі запліднення in vitro, Кошик Д. А., Захаренко І. Л. (2014)
Суслікова Л. В. - Оптимізація тактики лікування безпліддя з трубно-перитонеальним фактором перед проведенням повторного циклу дрт , Борис О. М., Камінський А. В., Сербенюк А. В. (2014)
Суханова А. А. - Вплив мікронутрієнтного стану організму на перебіг вагітності, Коноплянко В. В., Бойко Г. Б. (2014)
Сюсюка В. Г. - Аналіз частоти та показів до абдомінального розродження в сучасних умовах роботи міського пологового будинку, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко є. Г., Каптюх Д. А. (2014)
Тарасенко К. В. - Клініко-метаболічні особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з ожирінням різного ступеня (2014)
Тарусина Е. В. - Морфологические особенности фетоплацентарного комплекса у женщин с низким ростом, Сорокина И. В., Назаренко Л. Г. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Новое в диагностике хронического эндометрита, Герман Д. Г., Редько Н. А. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Хірургічна тактика в лікуванні зовнішніх форм ендометріозу, Захаренко Н. Ф., Коваленко Н. В., Маноляк І. П., Ковбасій В. П. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Актуальні питання здоров’я дівчат-підлітків України, Шкіряк-Нижник З. А., Сіліна Н. К., Калугіна Л. В. (2014)
Чайка К. В. - Сравнительная характеристика эффективности комплексных методов органоохраняющего лечения у женщин с субмукозной миомой матки репродуктивного возраста, Писарева О. Л. (2014)
Чермных С. В. - Особенности кристаллографической картины сыворотки крови при осложненном течении беременности и в динамике трансфузиологической гемокоррекции, Слюсарь Т. И., Говоруха И. Т. (2014)
Чурилов А. В. - Биологическая сварка тканей в оперативной гинекологии как профилактика гнойно-септических осложнений, Кушнир С. В., Попандапуло А. Д. (2014)
Шатилович К. Л. - Характер змін артеріальної гемодинаміки системи мати-плацента-плід при вагітності, ускладненій цукровим діабетом, Коржинська Р. Д., Мовчук С. М. (2014)
Щербина И. Н. - Реабилитационные мероприятия после перенесенных маточных кровотечений у родильниц с гестационной анемией, Липко О. П., Потапова Л. В. (2014)
Щербина М. О. - Вплив окислювального стресу на дозрівання ооцитів при застосуванні методик допоміжних репродуктивних технологій, Граділь О. Г. (2014)
Щербина М. О. - Нові шляхи оптимізації ведення жінок з істміко-цервікальною недостатністю, Му’авія Салем Насер Альмарадат (2014)
Щербина Н. А. - Клиническая эффективность гормонотерапии при атипической гиперплазии эндометрия у больных с микросателлитной нестабильностью и метилированием гена ESR, Карташова М. А. (2014)
Юзько О. М. - Особливості метаболізму арахідонату та зміни агрегатного стану крові у дівчаток із рецидивами ановуляторних пубертатних маткових кровотеч, Ходан А. Г., Боднарюк О. І. (2014)
Юзько О. М. - Використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в україні, Юзько Т. А., Руденко Н. Г. (2014)
Яремчук Т. П. - Клінічні особливості сифілісу у вагітних, Сіра О. Т. (2014)
Яроцкий Н. Е. - Восстановление репродуктивной функции у пациенток с невынашиванием беременности при яичниковой гиперандрогении, Семенюк Л. М. (2014)
Яроцький М. Є. - Сучасні погляди на діагностику, лікування та профілактику доброякісних захворюваннь матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В. (2014)
Аношина Т. М. - Вагітність при асоціації віл та герпесвірусної інфекції (2014)
Бойчук О. Г. - Стан гепатобіліарної системи і репродуктивне здоров’я жінки (2014)
Габорець Т. Л. - Організація медичної допомоги вагітним з віл-асоційованим туберкульозом в україні (2014)
Професор Луїс Джеральд кіт (24. 04. 1935-07. 07. 2014) (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ІКІО" щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Стояна Володимира Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 18 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Шульги Олени Володи' мирівни щодо офіційного тлумачення положень частин другої, четвертої статті 3 Сімейного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням асоціації фермерських господарств "Агро" щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини п’ятої статті 216, абзацу першого частини першої статті 638 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Володарського Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статті 44, пункту 8 частини другої статті 48, пункту 1 статті 348, статті 384 Кримінально'процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Верховної Ради України "Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України" та "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Магнолія'Пак" та громадянина Палієва Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 12 Господарського процесуального кодексу України, статей 15, 16 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Блащука Володимира Юрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини першої статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Роговченко Світлани Яківни щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ДІД Конс" в частині відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про виконавче провадження" та "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно'енергетичного комплексу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за Конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про морські порти України" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Земмеля Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Андрющенко Катерини Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 1176 Цивільного кодексу України та пункту 1 частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 2 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадської організації "За реабілітацію "Першотравневої двійки" щодо офіційного тлумачення положення першого речення частини першої статті 5 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" у системному зв’язку з положеннями статті 56, частини четвертої статті 62 Конституції України, статті 23 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Берізка" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 16, частини п’ятої статті 52, статті 54, пункту "а" частини першої статті 59 Закону України "Про господарські товариства", статей 208, 264 Цивільного кодексу України, статті 11112 Господарського процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Калюжного Михайла Володимировича щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини першої статті 216 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заруцького Олександра Вадимовича щодо офіційного тлумачення положень частин третьої, четвертої статті 611 Кримінально'процесуального кодексу України у взаємозв’язку з частинами першою, другою статті 55 Конституції України (2012)
Колос М. - Джерела генезису українських кримінально'правових законів: до ідеї охорони основних прав і свобод людини (2012)
Єзеров А. - Роль Конституційного Суду України у розвитку сучасного конституціоналізму (2012)
Арутюнян Г. - Реальна сутність трансформаційного конституціоналізму (2012)
Огляд українсько'польської конференції суддів "Гарантії незалежності конституційних судів: європейська практика та національний досвід" (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Жовтень – грудень 2012 року (2012)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Сербія (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ДІД Конс" щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу) (2013)
Кампо В. - Проблеми підсудності окремих категорій адміністративних справ: теоретичний і практичний аспекти (2013)
Євтошук Ю. - Аспекти історичного розвитку принципу пропорційності (2013)
Урбайтіс Р. К. - Вітальне слово (2013)
Головін А. - Незалежність Конституційного Суду України в аспекті реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод людини і громадянина (2013)
Бірмонтієнє Т. - Конституційна система гарантій незалежності судів (2013)
Стецюк П. - Гарантії незалежності Конституційного Суду України (2013)
Мєсоніс Ґ. - Деякі аспекти діяльності Конституційного Суду і розвитку конституційної юриспруденції Литовської Республіки (2013)
Шаптала Н. - Деякі питання практики конституційного судочинства України в 2011–2012 роках (2013)
Головін А. - Пам’яті Леоніда Петровича Юзькова (2013)
Колос М. - Перший Голова Конституційного Суду України: альфа й омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року) (2013)
Селіванов А. - Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (2013)
Селіванов А. - Права і свободи людини крізь призму діяльності Конституційного Суду України (рецензія на монографію А. Головіна "Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України") (2013)
Стецюк П. - Надзвичайний стан як інститут польського конституційного права (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2012 рік (2013)
Інформаційно-аналітична довідка щодо виконання рішень Конституційного Суду України у 2007–2012 роках (2013)
Глібчук П. - Населені пункти Тернопільської області на стародавніх картах (до середини XVII століття), Крестинич Т., Потокій М. В. (2012)
Квасневська О. О. - Відображення антропогенної топоніміки в основних етапах господарського освоєння літогенної основи Подільського Побужжя (2012)
Лихолат В. К. - Співвідношення систем біосфери і ноосфери, Федорчук І. В., Чернюк Г. В. (2012)
Позняк С. П. - Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля, Мазник Л. В. (2012)
Гаськевич В. Г. - Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся (2012)
Єргіна О. І. - Кількісна оцінка енергетики гумусу різновікових ґрунтів Кримського півострову (2012)
Ямелинець Т. С. - Застосування гіс при дослідження впливу геоморфологічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових ґрунтів західного лісостепу України, Телегуз О. Г. (2012)
Кирильчук А. А. - Рендзини антропогенно-терасових комплексів північно-західного краю Подільської височини (2012)
Самар В. М. - Трансформація річкової мережі в межах басейну р. Смотрич (2012)
Лісовський А. - Вплив рельєфу на географію чорноземів Придністерського Поділля (2012)
Денис В. В. - Фізичні властивості структурних агрегатів сірих лісових ґрунтів пасмового Побужжя (2012)
Тарасюк М. Ф. - Розвиток і становлення вчення про клімат ґрунту (2012)
Рябоконь О. В. - Натурально-антропогенні ландшафти Подільського Побужжя (2012)
Божук Т. І. - Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного пізнання (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Туристично-рекреаційне використання екомережі Тернопільської області (2012)
Симочко Г. В. - Поняттєво-термінологічний апарат та підходи до класифікації туристично-рекреаційних ресурсів (2012)
Медвідь Л. І. - Роль інвестицій у розвитку туристичного комплексу регіону (2012)
Телегуз О. В. - Агроекологічна оцінка особливо цінних ґрунтів Львівської області, Кіт М. Г. (2012)
Курганевич Л. П. - Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки Полтви, Шіпка М. (2012)
Шаравара В. В. - Екологічно небезпечні наслідки діяльності ракетних військ для довкілля Хмельницької області (2012)
Бонішко О. С. - Вплив антропогенної діяльності на вміст важких металів у ґрунтах міста Броди (2012)
Смалійчук А. Д. - Теоретико-концептуальні основи дослідження антропогенної динаміки геоекосистем (2012)
Гілета Л. А. - Принципи диференційованої оптимізації шумового навантаження у великих урбоекосистемах (на прикладі Львова) (2012)
Придеткевич С. С. - Зооценози екотону, як індикатор меж антропогенних ландшафтів (2012)
Война І. М. - Різноманіття селитебних ландшафтів Вінницької області у зв’язку з їх висотною та вертикальною структурою, Хаєцький Г. С. (2012)
Сивий М. Я. - Перспективи розширення мінерально-сировинної бази та заходи щодо оптимізації структури мінерально-сировинного комплексу Поділля (2012)
Ковальчук І. П. - Моделювання стану землекористування в подільському Придністер’ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця), Андрейчук Ю. М., Телегуз О. Г., Ямелинець Т. С. (2012)
Сухий П. О. - Особливості використання земель сільськогосподарського призначення Хмельницької області, Заблотовська Н. В. (2012)
Царик Л. П. - Ландшафтне різноманіття Поділля: еколого- і ландшафтно-географічні аспекти збереження і відновлення, Царик П. Л. (2012)
Фесюк В. О. - Екологічна мережа України: сучасний стан та перспективи розвитку, Федонюк М. А., Федонюк В. В., Мороз І. А. (2012)
Паньків З. П. - Просторові показники землекористування в Карпатському регіоні України (2012)
Гавриленко О. П. - Екогеографічне обґрунтування проектів заповідного природокористування (2012)
Зінько Ю. В. - Оцінка природоохоронних територій західного Поділля в контексті формування геопарків (2012)
Касіяник І. П. - Сільськогосподарське землекористування, як провідний фактор проявів площинної ерозії ґрунтового покриву у басейні р. Смотрич, Самар В. М. (2012)
Янковська Л. В. - Оцінка рекреаційного потенціалу природних ресурсів Бучацького району, Боднар А. (2012)
Лісова Н. О. - Екосозологічні засади збереження рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу (2012)
Мисюкевич О. В. - Просторова структура та використання лісових насаджень за основними функціями в межах басейну річки Смотрич (2012)
Відомості про авторів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України "Про господарські товариства" (2013)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відпо відальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України "Про господарські товариства" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 статті 3, частини другої статті 4 Закону України "Про державний кордон України" у взаємозв’язку з положенням статті 73 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петрова Романа Івановича щодо офіційного тлумачення статті 368 Кримінального кодексу України та статті 1722 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Поболєлова Івана Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів", пункту 4 частини першої статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Війтович Ольги Павлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 117 Кодексу законів про працю України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Марійка Миколи Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106 Господарського процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Валківської районної ради Харківської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 23 Кодексу України про надра та визначення змісту поняття "власні господарсько-побутові потреби" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням голови Львівської обласної ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини першої статті 1, частини другої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 14 Закону України "Про засади державної мовної політики" у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 10 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Бондаря Юрія Івановича, Дмитрука Юрія Павловича, Пабата Олександра Вікторовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 141 Конституції України, частин другої, третьої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Адамчука Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 100 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з пунктом 1 частини першої статті 268 цього Кодексу (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Львівської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, шостого, восьмого частини першої статті 1, частин третьої, сьомої статті 7, пункту 15 розділу ХІ "Перехідні положення" Закону України "Про засади державної мовної політики" у взаємозв’язку з положеннями статей 2, 5, 7, 10, 24, 140 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення положень статті 9 Закону України "Про судовий збір" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Катеринчука Миколи Дмитровича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 172, частини шостої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Голубевої Тетяни Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини п’ятої статті 214, частини другої статті 227 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням ТОВ "Васьковицький граніт" щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" у взаємозв’язку з частиною другою статті 19 Конституції України, частиною першою статті 2, статтею 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (2013)
Кампо В. - Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії, Гринюк Р., Устименко В. (2013)
Литвинов О. - Республіканський принцип як ключова засада сучасного конституціоналізму (2013)
Мамутов В. - Проблеми науково-правової експертизи у контексті сталої судової практики судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України (2013)
Савчин М. - Право на справедливий суд і конституційна юрисдикція: окремі аспекти згідно з синтетичною теорією конституції (2013)
Бірмонтієнє Т. - Проблеми перегляду правових позицій Конституційного Суду Литовської Республіки щодо захисту соціальних прав в умовах економічної кризи (2013)
Шевчук С. - Актуальне дослідження проблем сучасного конституціоналізму і теорії конституції (2013)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України cічень–квітень 2013 року (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2012 рік (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням акціонерної компанії "Харківобленерго" щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України "Про виконавче провадження" (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства-фірми "Максима" щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Мокляка Володимира Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Варич Марини Віталіївни щодо офіційного тлумачення положень статті 60, частини першої статті 70 Сімейного кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кузнецової Альбіни Леонідівни щодо офіційного тлумачення положень статті 559 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями § 3 глави 49 цього кодексу (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Галінської Вікторії Валеріївни щодо офіційного тлумачення положень статей 126, 130 Конституції України, статті 132 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", частини першої статті 118, частини першої статті 119, частини першої статті 121, частини першої стат ті 122 Житлового кодексу Української РСР (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15, частини п’ятої статті 16, пункту 13 частини другої статті 30, частини другої статті 104 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 76, частин першої, третьої, четвертої статті 79, частин другої, четвертої статті 81, частин другої, п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України (2013)
Овчаренко В. - Актуальні питання вдосконалення діяльності Конституційного Суду України щодо забезпечення та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина (2013)
Росіхіна В. - Конституційні нормативно-правові гарантії забезпечення права громадян на публічні об’єднання: теорія і практика (2013)
Губань Р. - Питання адміністративно-територіального устрою Украї ни в рішеннях Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції (2013)
Кузнецова Ю. - Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми (2013)
Огляд Міжнародної конференції "Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах" з нагоди 17-ї річниці Конституції України (2013)
ЗовнішнІ зв’язки Конституційного Суду України Квітень–липень 2013 року (2013)
Тацій В. - Національна академія правових наук України: 20 років становлення (2013)
Нові видання з питань конституціоналізму (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Сторінки пам’яті (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Самардака Мар’яна Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частин сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кушнір Оксани Олександрівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Толмачова Віктора Павловича та Толмачової Валентини Миколаївни щодо офіційного тлумачення положень частин другої, четвертої статті 7, частини першої статті 8 Житлового кодексу Української РСР, частини другої статті 383 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давиденка Костянтина Ярославовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 324 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статей 55, 64, 129 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хабаля Михайла Йосифовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компаній "Vuldi (UK) Limited", "Vuldi Clothing Limited", а також підприємства "Валді-Україна" в особі ліквідатора Мороза Дмитра Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 53, частини третьої статті 1113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з окремими положеннями статей 51, 109, 110, 111-3, 111-4 цього кодексу, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у системному зв’язку зі статтею 4 цього закону (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 112 Конституції України в системному зв’язку з положеннями статей 106, 128, 131, 154,156 та інших статей Конституції України, що визначають повноваження Президента України (2015)
Сліденко І. - Релятивність базисних категорій сучасного конституційного права (конституційний лад) (2015)
Приходько Х. - Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу (2015)
Члевик О. - Особливості свободи як принципу конституційного ладу (2015)
Мацюк А. - До питання засадничих аспектів функціонування сучасної держави (2015)
Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації (2015)
Зовнішні Зв’язки Конституційного Суду України. Лютий–березень 2015 року (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2014 рік (2015)
Asaul A. N. - Transformation of business capitalization model within the knowledge economy, Voynarenko M. P., Skorobogata L. V. (2014)
Мальцева А. А. - Развитие теоретических представлений об интеллектуальном капитале в условиях динамической трансформации экономики, Монахов И. А. (2014)
Ромашко О. М. - Нові підходи до трактування диверсифікації діяльності підприємств (2014)
Stepanova T. E. - Laws of knowledge-based economy: verifying the hypotheses, Manokhina N. V. (2014)
Sheremetyeva E. N. - Theoretical aspects of sports services effectiveness (2014)
Azam M. - Foreign direct investment and economic growth in Asia, Ibrahim Y., Bakhtyar B. (2014)
Кір'яков Д. І. - Сучасні тактики новітніх інвестиційних стратегій міжнародних злиттів та поглинань (2014)
Nawrot K. A. - The role of innovation in development - experiences in leapfrogging and catching up through regional clustering: East Asian perspective (2014)
Забелина О. В. - Продовольственная безопасность России и ее регионов (2014)
Заинчковский А. А. - Тенденции развития кондитерского рынка Украины, Новойтенко И. В., Слободян Н. Я. (2014)
Kyrylov Y. E. - Mechanism for ensuring food security under globalization (2014)
Kiforenko O. V. - Competitiveness and the factors influencing it (2014)
Omasheva A. - Bidding in an auction or tender under the laws of the Republic of Kazakhstan, Ashimova Z. (2014)
Prudzienica M. - Cross-sector partnerships in the context of research and development policy, Mlodzinska-Granek A. (2014)
Хижа Н. М. - Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі (2014)
Шевченко Б. О. - Теоретичне обґрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки (2014)
Bilovodska O. A. - Logistic service in innovative products distribution channels as a factor of optimal structure, Gaidabrus N. V., Sager L. Y. (2014)
Вахович І. М. - Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, Олександренко І. В., Забедюк М. С. (2014)
Krasikova T. Y. - Corruption as a negative factor affecting the development of university as a core in regional innovation system, Ognev D. V. (2014)
Селіверстова Л. С. - Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств (2014)
Skliar I. D. - Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing, Samoilikova A. V. (2014)
Filip P. - Strategies of financing and capital allocation at Polish enterprises under crisis conditions (2014)
Лебедев К. А. - Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави (2014)
Shumakova O. V. - Classification of municipal areas by living standards and socioeconomic development, Alkhimenko O. N., Kutuzova M. V. (2014)
Калініченко А. В. - Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці, Вакуленко Ю. В., Галич О. А. (2014)
Нурмуханкызы Д. - Проблемы инвестирования в сферу возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан (2014)
Abylkassimova Z. A. - Effects of labour market needs on public education system (2014)
Bogachov S. V. - The role of non-profit organizations in ensuring the social reproduction, Veretennykova O. V., Selytska K. V. (2014)
Виценец Т. Н. - Стратегическое развитие территории в целях привлечения миграционных потоков (2014)
Загидуллина Г. М. - Особенности формирования среднего класса (на примере Республики Татарстан), Миронова М. Д., Романова А. И. (2014)
Kiseleva L. S. - Economic analysis of happiness, wellbeing and health: a Tyumen region case study, Strielkowski W. (2014)
Nazarova G. V. - Top managers' monetary reward: an approach based on integration of competence and performance management, Achkasova O. V., Stepanova E. R. (2014)
Nurgaliyeva E. - Wage regulatory issues in Kazakhstan, Kaskeyeva A., Yessirkepova M. (2014)
Bedzieszak M. - Fees and user charges in Polish local government (2014)
Єрмошенко А. М. - Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні, Горячева К. С. (2014)
Ковальова О. М. - Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування (2014)
Козьменко С. М. - Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн, Корнєєв М. В., Македон В. В. (2014)
Косова Т. Д. - Місцеві фінанси та контроль: напрями реформування, Ангеліна І. А. (2014)
Krivtsov A. I. - Fair value assessment of investment capital when ensuring coherence of managerial decision-making processes (2014)
Parrado-Martinez P. - Impact of financial crisis on soundness of European banking systems according to the level of financial development, Partal-Urena A., Gomez-Fernandez Aguado P. (2014)
Жураковська І. В. - Соціально-економічні аспекти розкриття показників інтелектуального капіталу в звітності підприємств, Чудовець В. В. (2014)
Skrypnyk M. I. - Problems of tax mortgage accounting and the ways of their solutions (2014)
Grzebyk M. - Socioeconomic development of Podkarpackie voivodship in comparison with others voivodships in Poland: a comparative analysis (2014)
Ashmarina S. I. - Improving marketing information system of an industrial enterprise as the most important element of change management system, Pogorelova E. V., Zotova A. S. (2014)
Бутурлакина Е. Г. - Определение вероятности возникновения ситуации недостаточного финансирования при реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан (2014)
Wojcik W. - Development of a comprehensive education data analysis technology, Smailova S., Uvalieva I. (2014)
Gamova I. V. - Development trends of electronic trade in Ukraine (2014)
Hotra O. Z. - Modelling in Matlab using fuzzy logic for improving the economic factors of melting of copper concentrate charge, Koshimbayev S. K., Іmanbekova U. N. (2014)
Kandrashina E. A. - Business model engineering using the criteria of entrepreneurial risk resistance based on marginal analysis (2014)
Моисеенко Е. В. - Применение информационных технологий в медико-биологических исследованиях Антарктики, Глоба Л. С., Моисеенко Т. Е. (2014)
Mosalev A. I. - Study on the classification problems with uncertainty in innovative entrepreneurship (2014)
Нємець Л. М. - Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області, Кобилін П. О., Сегіда К. Ю. (2014)
Островська О. А. - МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави (2014)
Plechawska-Wojcik M. - Responsive web design – current state & needs analysis, Kesik J. (2014)
Попова Л. О. - Кластеризація ринку продуктів швидкого приготування з урахуванням чинника динаміки, Мітяєва Т. Л. (2014)
Trydid O. M. - Synthesis concept of information and analytical support for bank security system, Kavun S. V., Goykhman M. І. (2014)
Цмоць О. І. - Адаптивне управління підприємством на основі слабких сигналів (2014)
Swic A. - A method for increasing economic effectiveness of low rigidity shafts, Gola A., Wolos D. (2014)
Новаторський арсенал країни – головний фактор успішного розвитку (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Мартинова Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Мартинова Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Распопова Віктора Алєксєєвіча щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Полтаваобленерго" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625, частини другої статті 693 Цивільного кодексу України, частини шостої статті 231 Господарського кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 509, частин першої, третьої статті 533 Цивільного кодексу України, абзацу п’ятого частини першої статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" щодо офіційного тлумачення положень статей 251, 252, другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Дзержинської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Саська Олександра Григоровича щодо офіційного тлумачення поняття "посадові та службові особи інших державних органів", яке міститься у підпункті "ж" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Юрполіс Компані" щодо офіційного тлумачення положень статей 2, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четвертої статті 32 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Сидоренко Олени Сергіївни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України та положень статті 158, частини другої статті 1712, частини другої статті 185 цього кодексу (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2–14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу І, пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Ухвали Конституційного Суду України від 21 травня 2015 року № 21-у/2015 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2–14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу І, пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Гультай М. - Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою (2015)
Селіванов А. - Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтеграційного напряму конституціоналізації (2015)
Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації (Продовження) (2015)
Квітень – травень 2015 року (2015)
Марчук А. - З історії меліорації на Тернопільщині (2013)
Кепеняк Н. М. - До історії створення та становлення Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2013)
Волік О. В. - Антропогенна евтрофікація Тернопільського ставу: результати аналізу непилкових паліноморфів, Мак-Карті Ф. М. Г., Свинко Й. М., Волік Н. В. (2013)
Чернюк Г. В. - Розподіл температури повітря та термічні ресурси клімату Хмельницької області, Царик Л. П., Касіяник І. П. (2013)
Гаськевич В. Г. - Торфові ґрунти і торфовища Малого Полісся: сучасний стан, проблеми раціонального використання та охорони, Нецик М. В. (2013)
Ярков С. В. - Антропогенні ландшафти – крок до переходу біосфери в ноосферу (на прикладі вивчення сучасних ландшафтів Криворіжжя) (2013)
Приходько М. М. - Структура басейну річки як основа для управління річковим басейном у регіоні Українських Карпат і прилеглих територій, Приходько Н. (2013)
Березка І. С. - Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет (2013)
Ренда А. Д. - Умови формування гляціоелеваційного каму біля с. Борки (Волинське Полісся) (2013)
Чернець І. С. - Опорний розріз плейстоценових відкладів Галич як пам’ятка природи Передкарпаття (2013)
Самар В. М. - Особливості геоморфологічної будови басейну р. Смотрич (2013)
Придеткевич С. С. - Структура та динаміка зооценозів у міських ландшафтах Поділля (2013)
Партика Т. В. - Фізичні властивості мінеральних грунтів верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль (2013)
Заячук М. Д. - До питання класифікації фермерських господарств (на прикладі Подільського суспільно-географічного району) (2013)
Гудзеляк І. І. - Львів у системі найбільших міст України (2013)
Ілляш І. Д. - Сучасна мережа поселень Тернопільської області, Ткач Д. В. (2013)
Стецький В. В. - Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-районних освітніх систем (2013)
Страчкова Н. В. - Конкурентоспроможність Приморського регіону: системно-інтеграційний підхід (2013)
Заставецька Л. В. - Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України (2013)
Дук Н. М. - Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України (2013)
Ільїв О. М. - Економічні чинники формування інтелектуального потенціалу Волинської області (2013)
Бегень О. Р. - Адміністративно-територіальний устрій гірських поселень Львівської області (2013)
Вавринів Л. А. - Суспільно-географічне дослідження поведінкового середовища як чинника формування поведінки молоді (2013)
Заставецька О. В. - Ресурсно-туристичне районування Тернопільськоі області на основі атрактивності історико-культурного потенціалу, Дударчук К. Д. (2013)
Паньків Н. М. - Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму (2013)
Царик П. Л. - До оцінки рекреаційного потенціалу і навантажень на природні комплекси Національного природного парку "Дністровський каньйон" (2013)
Симочко Г. В. - Характеристика геологічних об’єктів Закарпатської області з позицій використання в туристично-рекреаційних цілях (2013)
Ковальчук І. П. - Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи, Ковальчук А. І. (2013)
Мозговий А. А. - Геопросторова систематика міського розвитку (2013)
Петровська М. А. - Медико-географічний аналіз дитячого населення Львівської області (2013)
Реміз С. А. - Геоекологічні аспекти сталого розвитку Рівненської області, Тарасюк Н. А. (2013)
Кохановська В. - Просторовий розподіл сполук свинцю в ґрунтах басейну р. Смотрич, Касіяник І. П. (2013)
Гарбар В. В. - Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об’єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності (2013)
Вітенко І. М. - До проблеми якості природних умов проживання населення (2013)
Паранько І. С. - Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу – запорука сталого розвитку регіону, Бурман Л. В. (2013)
Сивий М. Я. - Газові альтернативи України, Кітура В. М. (2013)
Царик Л. П. - Унікальні Серетські болота – кандидати до списку Рамсарських угод, Царик П. Л., Пятківський І. О. (2013)
Конякін С. М. - Географічні особливості природного каркасу екомережі Черкаського району (правобережне Придніпров’я), Чемерис І. А., Урбанас Д.О. (2013)
Мисюкевич О. В. - Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькому обласному регіоні (2013)
Ювілей професора Заставецької (2013)
Свинко Й. М. - Життя, присвячене науці (до 180-річчя від дня народження визначного дослідника сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського) (2013)
Свинко Й. М. - Витоки охорони природи і комплексного вивчення природних ресурсів Поділля (2013)
"Подільські читання"-2013 (2013)
Рецензія на рукопис монографії "Історико-географічний аналіз регіонального природокористування: теорія, методологія, практика" (2013)
Географія мінеральних ресурсів України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Загорка О. М. - Аналіз підходів для визначення доцільних форм і способів бойових дій угруповань військ (сил), Тимошенко Р. І., Загорка І. О. (2015)
Фролов В. С. - Інформаційна безпека у воєнній сфері, Колесніков В. О. (2015)
Іващенко А. М. - Еволюція поглядів на стратегію сучасного гібридного конфлікту та сценарії протидії гібридним загрозам, Шпура М. І. (2015)
Леонов В. В. - Війни ХХІ століття: технології "гібридної війни”, Ворович Б. О., Сівоха І. М. (2015)
Саганюк Ф. В. - Проблеми вдосконалення теорії воєнної безпеки та її вивчення, Лобко М. М., Голубєва О. М., Костенко Г. Ф. (2015)
Возняк С. М. - Аналіз основних понять та визначень щодо форм і способів застосування підрозділів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Фучко А. Й., Федянович Д. Л., Комолаєва Т. М. (2015)
Сафронов О. В. - Формалізована модель матеріального забезпечення військ (сил), Неділько О. М., Сафронов В. О. (2015)
Устименко О. В. - Аналіз результатів впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України, Павліковський А. К., Пеньковський В. І. (2015)
Рибидайло А .А. - Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду управління проектами з впровадження інформаційних технологій, Поривай О. В., Левшенко О. С., Уварова Т. В., Полякова О. В., Зотова І. Г. (2015)
Галаган В. І. - Розгляд проблемних питань класифікації та побудови OLAP-системl, Турейчук А Н., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2015)
Білетов В. І. - Шляхи удосконалення спеціального математичного і програмного забезпечення перспективних автоматизованих систем управління військового призначення, Бобров С. В., Ворона Т. О., Розумний О. Д. (2015)
Педан Ф. П. - Експрес-метод оцінки ефективності внутрішніх бізнес-процесів у військовій установі, Руденська Г. В., Ткаченко М. В. (2015)
Кутовий О. П. - Шляхи оснащення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою та матеріально-технічними засобами в особливий період, Нікітін В. А., Бутенко М. П. (2015)
Леонов В. В. - Фінансово-економічне прогнозування у воєнному будівництві: методологічний аспект, Бойко Р. В., Вавілова Н. В. (2015)
Майстренко О. В. - Визначення складових процесу вогневого ураження противника за допомогою методу побудови "дерева цілей” (2015)
Нікітін В. А. - Методика оптимізації розподілу ресурсів при виконанні програм розвитку сектору безпеки держави (2015)
Щипанський П. В. - Нове безпекове середовище – прогнозовані виклики та загрози національній безпеці України, Крикун П. М., Устименко О. В. (2015)
Чеканова І .В. - Концептуальні основи аналізу оборонних технологій машинобудування в загальній системі ліквідації загроз національній безпеці держави, Лисенко О. І., Бутенко М. П. (2015)
Шпанчук Г. В. - Аналіз систем кадрового менеджменту армій провідних країн світу щодо управління кар’єрою військовослужбовців (2015)
Кондратенко Ю. В. - Інтелектуалізація управлінських рішень, використовуючи технологію Data-Mining в автоматизованих інформаційних системах (2015)
Федоренко Р. М. - Аналіз процесів планування та виконання оборонного бюджету в Україні (2015)
Кірпічніков Ю. A. - Шляхи створення захищеної IT-інфраструктури Збройних Сил України, Кондратенко Ю. В., Головченко О. В., Петрушен М. В., Берестов Д .С. (2015)
Свєшніков С. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світі, Павліковський А. К., Ковальчук П .А. (2015)
Вимоги до статей (2015)
Личковах В. А. - Універсалізм як альтернатива відчуженню (із слов’янських традицій просвітництва і соціальної педагогіки) (2012)
Ємець Н. А. - Вихідні принципи українського бароко та їх вплив на формування українського соціуму (2012)
Каранда М. В. - Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін (2012)
Захаріна М. І. - Щодо проблеми визначення особливостей морально-етичних якостей спеціалістів із соціальної роботи в Україні (2012)
Шмаргун В. М. - Сенсомоторні механізми чуттєвого пізнання в структурі індивіда (2012)
Акименко Ю. Ф. - Застосування тренінгових програм для батьків у роботі соціальних служб (на прикладі діяльності "Соціально-психологічного центру” у м. Славутичі) (2012)
Дем’яненко Ю. О. - Філософсько-психологічні аспекти розуміння досвіду особистості (2012)
Кривоконь Н. І. - Категорія проблем особистості в контексті соціальної роботи (2012)
Мазур Т. В. - Особливості ціннісно-смислового наповнення суб’єктивного благополуччя особистості соціального працівника (2012)
Сила Т. І. - Проблема насильства в контексті екосистемного підходу (2012)
Новик Л. М. - Здатність до реалізації потреб у саморозвитку як умова самовизначення особистості юнацького віку (2012)
Літошенко Ю. В. - Психологічні аспекти самоідентифікації особистості (2012)
Миронюк Є. В. - Соціальна ідентифікація як форма розвитку соціального інтелекту майбутніх соціальних працівників (2012)
Козинець І. М. - Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості (2012)
Кондович В. Ю. - Соціально-психологічна самоідентифікація та самовизначення людини: сутність та методика (2012)
Федоренко В. М. - Шляхи вдосконалення теорії і практики оцінювання керівників соціальної сфери у нових умовах економічної діяльності (2012)
Євдокименко Р. І. - Соціально-економічний зміст категорії "справедливість" в умовах трансформацій сучасного суспільства (2012)
Орешета Ю. В. - Професійна самоідентифікація як одна з умов самовизначення особистості (2012)
Зайченко І. В. - До питання про формування педагогічної майстерності майбутнього соціального працівника (2012)
Скорик Т. В. - Гуманізація вищої освіти як показник якісного рівня підготовки фахівців (2012)
Волковницька Т. М. - Волонтерська діяльність як метод підготовки фахівців соціальної сфери (2012)
Лещенко М. Є. - Всебічний розвиток особистості і самовизначення (2012)
Свиридова Н. К. - Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку, Лубенець Г. С. (2015)
Свиридова Н. К. - Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування, Середа В. Г., Попов О. В., Павлюк Н. П., Усович К. М., Свистун В. Ю. (2015)
Микитей О. М. - Особливості розвитку факторів ризику у пацієнтів з повторним ішемічним інсультом (2015)
Недолуга В. О. - Ефективність комплексного методу лікування післяінсультних когнітивних порушень (2015)
Радченко Ю. O. - Патогенетические аспекты применения препарата Кортексин в лечении глаукомной оптической нейропатии (2015)
Титул, зміст (2015)
Котляревський Я. В. - Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі, Князєв С. І., Мельников О. В. (2015)
Підоричева І. Ю. - Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем (2015)
Пономаренко О. М. - Спосіб перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильномагнітний мінерал (магнетит) для підвищення ефективності технологій збагачення окислених залізних руд, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Юшин О. О. (2015)
Телегєєв Г. Д. - Розробка і тестування комплексної молекулярно-генетичної діагностики новоутворень сечостатевої системи, Поліщук Л. О., Лисецька Т. Ю., Швачко Л. П., Дипков М. В., Стаховський О.Е., Вітрук Ю, В. В., Стаховський Е.О. (2015)
Тодор І. М. - Дослідження мієлопротекторної дії комбінованого застосування вітчизняного рекомбінантного колонієстимулюючого фактора гранулоцитів (р-КСФГ) та енергосорбента С2 у щурів зі злоякісною карциномою Герена, Лук'янова Н. Ю., Родіонова Н. К., Шевчук О. О., Ніколаєв В. Г., Чехун В. Ф. (2015)
Капіца Ю. М. - Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій, Аралова Н. І (2015)
Попадинець В. І. - Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та територіальної громади (2015)
Філонова І. Б. - Перспективи створеня спеціалізованого інноваційного банку в Україні (2015)
Васюта В. А. - Застосування експертних оцінок для аналізу системи профілактики атрофії зорових нервів (2015)
Семенюк О. А. - Характеристика концептуальної моделі попередження втрати населення працездатного віку на регіональному рівні, Гржибовський Я .Л. (2015)
Дзюба О. М. - Порівняльний аналіз стану реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах України, Кучеренко Н. Т., Карамзіна Л. А. (2015)
Гасюк Н. В. - Шляхи оптимізації діагностичного процесу та прогностичних критеріїв клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (2015)
Січінава Р. М. - Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС (2015)
Рингач Н. О. - Взаємодія "держава-громада” заради здоров’я: зарубіжний досвід боротьби з неінфекційними захворюваннями, Дзюба О. М., Ситенко О .Р., Керецман А. О. (2015)
Рогальський І. О. - Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща, Калинюк Н .М. (2015)
Петрашик Ю. М. - Забезпеченість системи охорони здоров’я медичними закладами та медперсоналом (2015)
Толокова Т. І. - Персоналістична біоетика у законодавчому регулюванні допоміжних репродуктивних технологій в Україні (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефимова В. Г. - Исследование эффективности удаления неметаллических включений при продувке металла инертным газом в промковше с различным диаметром пузырей аргона (2014)
Картузов В. В. - Анализ значимости основных факторов, влияющих на диссипацию энергии при электрогидроимпульсной обработке жидкого алюминия, Дмитришина Я. Ю. (2014)
Мамишев В. А. - Системный анализ затвердевания литых заготовок с переменной кривизной границ двухфазной зоны (2014)
Котлярский Ф. М. - Взаимодействие отливок из алюминиевых сплавов с металлической формой (2014)
Ноговицын А. В. - Численное исследование течения металла при валковой разливке, Баранов И. Р. (2014)
Найдек В. Л. - Некоторые размышления о механизме образования шаровидного графита в чугуне, Верховлюк А. М. (2014)
Русаков П. В. - Способ вибро- газодинамической формовки с идентификацией параметров уплотнения формовочной смеси, Шинский О. И. (2014)
Денисюк Т. Д. - Особенности электроразрядной очистки точного литья, Голень Ю.В. (2014)
Barkalov A. A. - Design FSM Mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks, Tytarenko L. A., Zeleneva I. J., Kamil Mielcarek (2015)
Бабаков Р. М. - Формирование кодов операций переходов в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Ярош И. В. (2015)
Галкин П. В. - Модель и алгоритм управления информационными потоками в бес-проводной сенсорной сети (2015)
Киричек Г. Г. - Автоматизоване керування відновленням працездатності мережевих пристроїв, Михайлютенко Д. Ю. (2015)
Куликовская Н. А. - Методы взаимодействия компонент семантической сервис-ориентированной архитектуры (2015)
Мірошкін О. М. - Адресація мікрокоманд на базі псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів у пристроях керування в базисі гібридних FPGA (2015)
Федоров Е. Е. - Метод прогноза производительности серверных компьютерных систем, Аль-Абабнех Х. А., Альрабаба Х. (2015)
Шапо В. Ф. - Метод вибору характеристик і розрахунку завантаження промислових обчислювальних систем і комп’ютерних мереж, Воропаєва А. О. (2015)
Bozhikova V. T. - Approach for ID recognition in person Identification Systems, Stoeva M. Ts., Daskalov S. V., Dimitrov K. D. (2015)
Вовк О. Л. - Використання особливостей зорового аналізатора людини для розпізнавання об’єктів зображень, Костюкова Н. С., Вітковська К. В. (2015)
Зори С. А. - Интерактивный симулятор технических объектов и технологических процессов для предприятия горнодобывающей промышленности, Бровкина А. П., Кандиболоцкая Т. А. (2015)
Романюк О. Н. - Модифікація гаусівської моделі піксела для задач антиаліайзингу, Абрамчук І. В., Дудник О. О., Мельник О. В. (2015)
Фролов О. В. - Моделирование сети из линий кривизны на каналовых поверхностях при заданной плоской линии кривизны (2015)
Цололо С. О. - Розробка системи керування мобільним роботом з можливістю виявлення перешкод на основі відеоданих, Бровкіна Д. Ю., Кравецький А. О. (2015)
Смирнов А. Н. - Некоторые подходы к интервальному решению конечных систем уравнений, Беловодский В. Н. (2015)
Стукач О. В. - Снижение вычислительной сложности алгоритма декодирования BCJR MAP в турбо-кодовых конструкциях, Романюк А. Н., Кулик А. Я., Иванов Ю. Ю. (2015)
Фельдман Л. П. - Применение графических процессоров при параллельном численном решении жесткой задачи Коши, Назарова И. А. (2015)
Федосова И. В. - Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации расчетов поверхностных свойств расплавов, Левицкая Т. А. (2015)
Чуприн В. B. - Организация планирования по принципу "кратчайшая задача первая" для Hadoop MapReduce, Дмитриева О. А. (2015)
Bozhikova V. T. - A Heuristic Search algorithm for Software Clustering, Stoeva M. Ts. (2015)
Адамов В. Г. - Компьютерная система оценки параметров породных отвалов, Бураков О. В. (2015)
Андрухів А. І. - Алгоритм розрахунку показника книгозабезпеченості дисципліни у бібліотеці ВНЗ (2015)
Андрюхин А. И. - Вероятностные оценки рефлексивных логических связей (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка архитектуры многослойного клеточного автомата и способов записи и чтения из его ячеек, Альрабаба Х. (2015)
Заболотная Н. И. - Компьютерная диагностика оптико-анизотропных структур плазмы крови на основе метода нечетких множеств, Павлов С. В., Рональд Ровира, Стукач О. В., Олийниченко Б. П. (2015)
Марковець О. В. - Реалізація системи опрацювання звернень громадян до органів влади у гетерогенних веб-середовищах, Пелещишин А. М., Хміль І. О. (2015)
Титул, содержание (2014)
Костяков В. Н. - Кинетика поведения ванадия при прямом легировании углеродистой стали из оксидного расплава шлака, Клименко С. И., Кирьякова Н. В., Ясинская Е. А., Волошин А. А. (2014)
Ефимова В. Г. - Влияние продувки инертным газом в промежуточном ковше на распределение неметаллических включений в металле непрерывнолитой заготовки, Ноговицын А. В., Баранова В. Н. (2014)
Котлярский Ф. М. - Барботажная обработка алюминиевых расплавов водяным паром. Загрязняем или рафинируем? (2014)
Дудченко А. В. - Сравнительный анализ различных способов подвода металла в форму для условий скоростной заливки, Тарасевич Н. И., Примак И. Н., Щеглов В. М. (2014)
Кострица В. Г. - Развитие формул Нехендзи-Гиршовича в науке о литье. Сообщение 3, Кострица О. А. (2014)
Дубоделов В. И. - Структура и микротвердость Аl-Мn сплавов в области эвтектического и перитектического превращений, залитых в кокиль при наложении постоянного магнитного поля, Середенко В. А., Косинская А. В., Середенко Е. В., Богатырева Ж. Д. (2014)
Ласковец В. В. - Влияние титана на процесс кристаллизации сплава al -6,2 Cu , Щерецкий А. А., Лахненко В. Л., Гаврилюк В. П., Гзовский К. Ю. (2014)
Малявин А. Г. - Испытание объемно-весового дозатора в жидком алюминии (2014)
Русаков П. В. - Вопросы структурирования и формализации знаний в экспертных литейно-технологических системах, Шинский В. О. (2014)
Виктор Иванович Дубоделов (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Анатолий Васильевич Наривский (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Памяти Казачкова Евгения Александровича (2014)
Титул, содержание (2014)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния оксикарбидов кальция при рафинировании металлургических расплавов, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С., Алексеева В. А. (2014)
Котлярский Ф. М. - Влияние водорода на формирование и свойства отливок из алюминиевых сплавов, заливаемых при низком перегреве, Белик В. И., Борисов Г. П. (2014)
Фесенко Е. В. - Карбидостабилизирующие заряды реакционных камер при модифицировании чугуна в литейной форме, Косячков В. А., Фесенко М. А. (2014)
Бойко В. В. - Особенности плавления и термической обработки литейного сплава al -mg -si -mn с добавками титана и циркония (по 0,1 вес.%), Трудоношин А. И., Mихаленков K. В. (2014)
Харлашин П. С. - Анализ взаимодействия атомов микропримесей в γ-твердом растворе, Маняк Н. А., Гаврилова В. Г., Григорьева М. А. (2014)
Недужий А. Н. - Получение литых заготовок с недендритной структурой первичной фазы из алюминиевого сплава АК7ч в форме с дополнительным утеплением, Шеневидько Л. К. (2014)
Русаков П. В. - Экспертное прогнозирование надежности литейно- технологических систем низкотемпературной формовки (2014)
Ноговицын А. В. - Метод определения параметров тепло- и массообменных процессов формирования непрерывнолитых заготовок в МНЛЗ, отливаемых с электро- магнитным перемешиванием металла в кристаллизаторе, Козлова З. Л., Баранова В. Н., Дядюра А. С. (2014)
Головаченко В. П. - Влияние температуры и роторной обработки на горячеломкость высокопрочного алюминиевого сплава ВАЛ 10, Борисов Г. П., Хвостенко И. В., Вернидуб А. Г. (2014)
Штойко П. І. - Традиціоналізм та інноваційність у географії (2014)
Назарук М. М. - Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст, Жук Ю. І. (2014)
Гудзевич А. В. - Проблеми екології, природокористування і збалансованого розвитку в географії (2014)
Гавришок Б. Б. - Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області), Потокій М. В. (2014)
Олійник В. С. - Особливості водопроникності грунтів агроландшафтів Передкарпаття та Карпат, Бєлова Н. В., Йосипова Н. І. (2014)
Приходько М. М. - Причини, наслідки і шляхи протидії зміні клімату (2014)
Балабух В. О. - Регіональні прояви глобальної зміни клімату в Тернопільській області та можливі їх зміни до середини ХХІ cт. (2014)
Краковська С. В. - Можливі сценарії кліматичних умов у Тернопільській області впродовж ХХІ ст., Гнатюк Н. В., Шпиталь Т. М. (2014)
Біланюк В. І. - Функціонування лавинних природних територіальних комплексів Горган, Іванов Є. А., Тиханович Є. Є., Клюйник В. В. (2014)
Гришко С. В. - Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву (2014)
Сивий М. Я. - Районування території України за мінеральними ресурсами (2014)
Стецький В. В. - Суспільно-географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем (2014)
Зубик А. І. - Сучасна трудова міграція українського населення в Польщу (2014)
Дем'янчук І. П. - Геопросторова характеристика захворюваності та смертності населення Тернопільської області (2014)
Задворний С. І. - Основні напрямки суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону (2014)
Карпа Т. І. - Географія виборчих систем (2014)
Царик П. Л. - Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи, Царик Л. П. (2014)
Міщенко О. В. - Рекреаційна місткість зон відпочинку Шацького національного природного парку (2014)
Альтгайм Л. Б. - Виховний аспект в організації екскурсійних послуг, його мета і завдання, закономірності і методи реалізації (2014)
Новицька С. Р. - Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного РЛП "Малополіський" (2014)
Рудакевич І. Р. - Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя (2014)
Семеряга О. П. - Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області (2014)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційне атласне картографування озерно-басейнових систем (2014)
Шевчук ю. Ф. - Якість питної води нецентралізованого водопостачання в м. Чернівці, Николаєв А. М., Шевчук А. Ю. (2014)
Чеболда І. Ю. - Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Полянський С. В. - Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області (2014)
Гінзула М. Я. - Типізація адміністративних районів Тернопільської області на основі індексу антропотехногенного навантаження (2014)
Царик л. П. - Визначальна роль мережного підходу на сучасному етапі оптимізації природоохоронних територій (2014)
Сухий П. о. - Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття, Атаманюк М.-Т. М. (2014)
Паньків З. П. - Сучасний стан селітебного землекористування в Карпатському регіоні України (2014)
Павловська Т. С. - Геоекологічна діагностика територіальної структури землекористування у Волинській області (2014)
Нетробчук І. М. - Аналіз лісокористування державного підприємства "Млинівське лісове господарство" Рівненської області (2014)
Худоба В. В. - Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку "Зарваницький” (2014)
Світлій пам’яті професора Івана Миколайовича Пушкара (2014)
Стецько Н. П. - Нове монографічне дослідження (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2014)
Костяков В. Н. - Влияние футеровки печи на поведение ванадия при легировании углеродистой стали ванадием из оксидного расплава золы ТЭС, Ясинская Е. А., Клименко С. И., Кирьякова Н. В., Волошин А. А. (2014)
Волкотруб Н. П. - Технология выплавки жаростойких сплавов в вакуумной индукционной печи, Прилуцкий М. И., Казарин Д. А., Смалюх Н. Р., Бойко В. А. (2014)
Трудоношин А. И. - Выбор и оптимизация режима термообработки для повышения механических свойств литейных сплавов системы AL-MG-SI**, Прач Е. Л., Бойко В. В. * Mихаленков K. В. (2014)
Слажнев Н. А. - Индукционный контроль и диагностика состояния каналов литейных мгд-установок в процессе их эксплуатации, Богдан К. С., Дубоделов В. И., Моисеев Ю. В., Кизилова А. Ю. (2014)
Ноговицын А. В. - Расчет температуры полосы при валковой разливке стали, Баранов И. Р. (2014)
Шинский О. И. - Кинетика растворения пенополистироловых моделей при способе литья в оболочковые формы, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Нейма А. В., Михнян Е. В. (2014)
Дорошенко В. С. - Новые процессы песчаной формовки на основе взаимодействий различных дисперсных фаз , Шинский В. О. (2014)
Воронова О. И. - Исследование методов и сплавов, используемых для изготовления вставок пресс-форм для литья под давлением (2014)
Дубоделов В. И. - Влияние легирования и мгд-обработки расплава на структуру и свойства высокопрочных алюминиевых литейных сплавов типа Вал 10. Сообщение 2**, Фикссен В. Н., Березина А. Л., Горюк М. С., Монастырская Т. А., Ященко А. В., Слажнев Н. А., Скоробагатько Ю. П., Катко А. В. (2014)
Ладохин С. В. - Использование литейных отходов циркония для выплавки сплава системы zr-1 nb в электронно-лучевой гарнисажной установке, Левицкий Н. И., Лапшук Т. В. (2014)
Владислав Николаевич Фикссен (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Титул, содержание (2014)
Ясинская Е. А. - Сравнительный анализ использования шлаковых материалов и лигатур для получения хромистых чугунов (2014)
Кириевский Б. А. - Моделирование процесса намораживания расплава на внешнюю поверхность цилиндрического кристаллизатора, Омелько Л. Г. (2014)
Бубликов В. Б. - Особенности влияния никеля на структуру и механические свойства высокопрочного чугуна, получаемого модифицированием в литейной форме, Ясинский А. А., Берчук Д. Н., Зеленая Л. А. (2014)
Бачинский Ю. Д. - Влияние внутриформенного модифицирования комплексными FeSiMg лігатурами на структурообразование и механические свойства высокопрочного чугуна (2014)
Прач Е. Л. - Структура и механические свойства сплава системы Al- Mg- Si- Mn с добавлением лития, Михаленков K. В. (2014)
Трудоношин А. И. - Морфология и свойства первичных кристаллов Mg2Si в сплавах системы Al-Mg -Si, Mихаленков K. В. (2014)
Буровский Н. И. - Экзотермический обогрев прибылей при литье по газифицируемым моделям, Дорошенко В. С., Бабич Н. В. (2014)
Кизилова А. Ю. - Обоснование концептуальных подходов реализации динамического контроля технологических параметров работы магнитодинамической установки (2014)
Франко Марьянович Котлярский к 75-летию (2014)
Владимир Михайлович Щеглов к 75-летию (2014)
Валерий Леонидович Мазур к 75-летию (2014)
Михаил Иванович Гасик к 85-летию (2014)
Памяти Кукуя Давыда Михайловича (2014)
Памяти Гаврилюка Владимира Петровича (2014)
Титул, содержание (2014)
Наривский А. В. - Эффективность рафинирования алюминиевых сплавов при разных способах газофлюсовой обработки расплава, Пионтковская Н. С., Федоров В. В., Косинская А. В. (2014)
Скребцов А. М. - Изменение химического состава, структуры и плотности стали после затвердевания проб, отобранных в процессе ее плавки в дуговой электропечи, Хлестов В. М., Качиков А. С., Кузьмин Ю. Д., Секачев А. О., Терзи В. В. (2014)
Ноговицын А. В. - Компьютерное моделирование течения расплава в двухвалковом кристаллизаторе., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Ломко Н. А. (2014)
Нурадинов А. С. - Воздействие вибрационной и газоимпульсной обработки затвердевающего металла на гидродинамические процессы формирования непрерывнолитых заготовок, Эльдарханов А. С., Баранова В. Н., Ахтаев С. С.-С., Уздиева Н. С., Осадчий А. Г. (2014)
Середенко Е. В. - Модифицирование в постоянном магнитном поле литой структуры многокомпонентного сплава на базе системы al -cu- Се при заливке, охлаждении и затвердевании, Дубоделов В. И., Хоружий В. Я. (2014)
Цуркин В. Н. - Кондукционная электротоковая обработка расплава сплава А390, Иванов А. В, Федченко Н. А., Череповский С. С., Васянович Н. А., Фещук М. Л. (2014)
Дмитришина Я. Ю. - Анализ кинетики роста первичных кристаллов кремния в заэвтектических силуминах при модифицировании порошком карбида кремния (2014)
Моисеев Ю. В. - Влияние механических нагружений на локальную остаточную намагниченность малоуглеродистых сталей., Личак А. И (2014)
Богдан К. С. - Экспериментальные исследования пружинно-тензометрических весовых устройств с пондеромоторным узлом силовведения для дозирования литейных материалов, Санкин А. А., Слажнев Н. А., Кизилова А. Ю. (2014)
Найдек В. Л. - Стойкость графитовых электродов в плазмотронах косвенного действия, Наривский А. В., Тарасевич Н.И., Федоров В. В. (2014)
Ладохин С. В. - Тенденции развития электронно-лучевых литейных технологий и создание нового оборудования для плавки и литья металлов и сплавов, Лапшук Т. В. (2014)
Николай Владимирович Костяков к 80-летию (2014)
Передмова редактора (2007)
Прилипко C. M. - Сучасні концептуальні підходи щодо сутності соціальної держави (2007)
Дашутін І. В. - До питання вдосконалення діяльності національних судів (2007)
Мироненко Т. Є. - Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю (2007)
Бідюкова M. C. - Сучасний стан правового регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС (2007)
Дідковська Т. О. - Специфічні особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (теоретичний аспект) (2007)
Дядюра К. О. - Державна функція соціального захисту непрацездатних: міжнародно-правовий аспект (2007)
Кожушко С. І. - Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин (2007)
Опацький В. І. - Сутність та види державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2007)
Угровецькцй О. П. - До окремих питань проекту Податкового кодексу (2007)
Альохіна Н. В. - Вплив стрибків з парашутом на особистість спортсменів та десантників (2007)
Анушкевич В. И. - Факторы профессиональной деятельности прокуроров, вызывающие усиление проявления негативных психических состояний (2007)
Греса Н. В. - Психологічні особливості життєвих цінностей неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини (2007)
Джафарова І. С. - Використання засобів спортивної діяльності в корекції і реабілітації психічної і соматичної сфери пожежних-рятувальників (2007)
Дынник М. М. - Активное социально-психологическое обучение при повышении этнотолерантности личного состава Государственной пограничной службы Украины (2007)
Ковалева И. Б. - Влияние деятельности в экстремальных условиях на личностные особенности курсантов УГЗУ (2007)
Литвинова Г. О. - Особливості сприйняття професійних емоціогенних ситуацій працівниками патрульної служби міліції з різним стажем роботи (2007)
Мілорадова Н. Е. - Гендерні особливості ціннісно-смислової та мотиваційної сфери працівників ОВС (2007)
Осинський Є. К. - Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів, що забезпечують безпеку VIP-персон (2007)
Попова Г. В. - Особливості кар’єрних орієнтацій слідчих ОВС на різних стадіях професіоналізації, Ковальчишина Н. І. (2007)
Присенко А. О. - Вплив специфіки професійної діяльності на особові якості працівників чергових частин міліції (2007)
Сакович Д. В. - Специфика использования психологических технологий воздействия на личность подозреваемого (2007)
Сущенко Н. О. - Вплив індивідуально-психологічних рис особистості на протиправну поведінку молоді (2007)
Чепенко В. В. - Вплив оперативної обстановки на рівень суїциду серед особового складу правоохоронних органів (2007)
Шилiна А. А. - Особливості суб’єктивного контролю працівників органів внутрішніх справ з різним типом ставлення до самогубства (2007)
Юрьева И. А. - Психологическая организация административной деятельности (2007)
Петрова К. Я. - Економічний підхід до аналізу права, Удодова B. I., Ларіна Т. Ф. (2007)
Бібліографічний покажчик статей, надрукованих у журналі "Право і Безпека" у 2002–2006 роках (2007)
Бурлака В. - Оптимізація структури та параметрів доїльної установки як системи масового обслуговування, Медведський О., Водяницький Г. (2015)
Мандигра Ю. - Використання у тваринництві дезинфікуючого засобу пролонгованої дії (2015)
Ставецька Р. - Багатоплідність свиноматок різних генотипів та їх репродуктивність, Піотрович Н. (2015)
Євстаф’єва В. - Клінічний прояв демодекозу собак, Гаврик К. (2015)
Малюк М. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин при активізації регенеративних процесів в ушкодженій шкірі тварин, Харкевич Ю., Мазуркевич В. (2015)
Юськів Л. - D-вітамінний статус і метаболічний профіль крові корів у зоні Передкарпаття за сезонністю (2015)
Мазуркевич А. - Імунітет тварин-реципієнтів за експериментального введення стовбурових клітин, Малюк М., Харкевич Ю., Савчук Т. (2015)
Шидер Є. - Сезонна активність ферментів та продуктів окислення ліпідів у кролів, хворих на псороптоз, Юськів І. (2015)
Shyder I. - Seasonal changes in antioxidant system enzyme activity and products of lipid peroxidation in blood of different age rabbits spontaneously infested with Psoroptes cuniculi, Yuskiv I. (2015)
Решетніченко О. - Динаміка живої маси та показники крові поросят за використання в годівлі Анальцимосорбента (2015)
Курнаєв О. - Якість та енергетична поживність люцернового силосу при застосуванні бактеріально ферментного препарату (2015)
Минагропрод: 100 дней от приказа (2015)
Шевчук Т. - Утримання самок сріблясто-чорних та білих лисів у будиночках різних конструкцій, Кирилів Я. (2015)
Патрєва Л. - Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла (2015)
Пришедько В. - Вікова динаміка спермопродуктивності голштинів за стресостійкістю (2015)
Федорович В. - Засвоєння кормів бугайцями молочних та комбінованих порід, Бабік Н. (2015)
Жукорський О. - Технологічні властивості туш стресостійкого молодняку свиней, Церенюк О. (2015)
Уховський В. - Полімеразна ланцюгова реакція для виявлення ДНК патогенних лептоспір, Музикіна Л., Галка І., Спиридонов В. (2015)
Гаркавенко Т. - Катонні лотки для яєць – фактор збудника сальмонельозу, Київська Г., Мех Н. (2015)
Бітлян О. - Вплив преміксів на забійні і м'ясні якості свиней, Конкс Т. (2015)
Коваленко В. - Неспецифічна резистентність поросят під дією препарату "Арселан", Ямцун Т., Розумнюк А. (2015)
Кондратьев А. В. - Синтез рациональных параметров панелей солнечных батарей космического назначения различных конструктивно-силовых схем (2015)
Карпов Я. С. - Научные основы синтеза конструктивно-силовых схем дискретно-опертых агрегатов самолета из композитов, Головченко Я. О., Волоцкова А. С. (2015)
Куреннов С. С. - Напряжения в клеевом соединении прямоугольных пластинок при несимметричной продольной нагрузке (2015)
Бузько Я. П. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной пластины, ослабленной эллиптическим отверстием и параболическим вырезом, Соловьев А. И. (2015)
Чумак А. А. - Численный анализ напряженно-деформированного состояния в окрестностях вершины сквозной трещины, Хамлак М. В. (2015)
Бабушкин А. А. - Оценка эффективности инвестиций в производстве летательных аппаратов (2015)
Шипуль О. В. - Тенденции развития прецизионного производства (2015)
Дощечкіна І. В. - Іоно-плазмова обробка поверхні як спосіб підвищення механічних властивостей виробів у цілому, Лалазарова Н. О., Попова О. Г., Татаркіна І. С. (2015)
Гайдуков В. Ф. - Влияние плотности теплового потока на продукты электроискрового способа получения порошков и коагулянта, Кручина В. В. (2015)
Пинчук Д. А. - Исследование физико-механических характеристик при растяжении тонких черных высокопрочных рулонных металлов, Миронов К. В., Кучерявый Е. Ф., Мандзюк С. Ф. (2015)
Sintsov V. - Research of a continuous transport-mounting frame elements behavior while transporting for steel deck offshore platform, Mitrofanov V., Sintsov A., Mitrofanov S. (2014)
Ihno A. - Results of field researches of a compact furnace for rolling sheet glass (2014)
Mushchanov V. - Investigation of the stress-strain state of unit joining walls to the bottom vertical cylindrical tanks for different types of finite element model, Romensky D., Garanzha I. (2014)
Mushchanov V. - Accounting for the probabilistic nature of geometric imperfections form spatial coatings on the stands braced-cantilever type, Annenkov A., Orzhekhovskiy A. (2014)
Perelmuter A. - On the issue of structural analysis of spatial systems from thin-walled bars with open profiles, Yurchenko V. (2014)
Титул, зміст (2015)
Мурахновський А. - Державне регулювання у сфері видавничої справи (2015)
Геращенко М. - Вагомий внесок у вітчизняне документознавство та книгознавство, Добровольська Л. (2015)
Кепін Д. - Музейний портрет Білорусі (2015)
Сербін О. - Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти, Ярошенко Т. (2015)
Білько Є. - Комплектування фондів НБУВ обов'язковим примірником документів України: шляхи оптимізації, Чайковська Л. (2015)
Мар'їна О. - Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів (2015)
Рогова П. - Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища, Артемов Ю. (2015)
Назаровець С. - Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців (2015)
Соколов В. - Історико-філософські погляди Гавриїла Бужинського на тлі розвитку історичної думки Росії першої чверті XVIIІ століття (2015)
Шумілова А. - Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України (2015)
Давидова І. - Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту (2015)
Киричок А. - Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ (2015)
Чекштуріна В. - Еволюція графічних засобів символьної комунікації (2015)
Гусєва О. - Внутрішньожанрова типологія нарису (2015)
Титул, зміст (2015)
Шпак С. П. - Стальное строительство – перспективы роста (2015)
Адріанов В. П. - УЦСБ у системі технічного регулювання галузі металобудівництва, Білик А. С. (2015)
Білик А. С. - ВІМ-моделювання. Огляд можливостей та перспективи в Україні, Беляєв М. А. (2015)
Білик А. С. - Особливості та переваги європейських норм у галузі проектування сталевих конструкцій, Білик С. І., Ковалевська Е. А. (2015)
Вахитова Л. Н. - Основы огнезащиты стальных конструкций, Калафат К. В. (2015)
Вахитова Л. Н. - Системы конструктивной огнезащиты стали, Калафат К. В. (2015)
Пархоменко В. В. - Беспрогоннные кровельные ограждающие конструкции. Преимущества применения, решения для зон снеговой аккумуляции (2015)
Любин А. Е. - Обеспечение промышленной безопасности центрального узла доменной печи при замене кожуха шахты, Иосилевич Е. С. (2015)
Кагановский Л. О. - Новые конструктивные решения структурных башенных конструкций (2015)
До 60-річчя від дня народження Оглоблі О. І. (2015)
До 60-річчя від дня народження Корольова В. П. (2015)
Умови друкування (2015)
Вітання Злобіну Г. К. (2015)
Реклама УЦСС (2015)
Обкладинка (2015)
Антоненко К. В. - Перспективи розвитку світового ринку зернових культур, Аніта Д. (2015)
Гайдаржийська О. М. - Дослідження проблем формування інвестиційних ресурсів підприємств авіаційного транспорту, Процюк Д. В. (2015)
Kamenetska O. - World experience of a state support system formation for exporters (2015)
Kysly V. - The abstract-proportional average transport speed of delivery as the factor analysis object for the volumes of branch production (2015)
Кириленко О. М. - Наукові підходи до розрахунку собівартості перевезень на ділянках з низьким вантажообігом (2015)
Кучерява А. С. - Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (2015)
Жам О. Ю. - Дослідження та аналіз стану банківської системи України, Крутінь Р. Г. (2015)
Литвиненко Л. Л. - Перспективи розвитку фармацевтичного ринку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції, Собкова А. О. (2015)
Онищук В. О. - Визначення тенденцій розвитку економічного потенціалу комплексних компонент мотивів функціонування промислових підприємств (2015)
Побоченко Л. М. - Ключові проблеми ринку авіаційних перевезень в Україні, Шваюк Ю. Е. (2015)
Рибак О. М. - Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення підприємств у галузі поводження з відходами, Парацій Х. В. (2015)
Столярчук Я. М. - Стан та перспективи розвитку вітчизняної металургійної галузі, Кавун О. В. (2015)
Щепіна Т. Г. - Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства, Люлько У. В. (2015)
Щепіна Т. Г. - Аналіз сучасного стану біржового ринку України, Рябошапка В. А. (2015)
Вовк О. Н. - Теоретичні основи оцінювання ефективності транспортного забезпечення в Українi, Гора А. В. (2015)
Анікіна І. П. - Скринінгове нейропсихологічне дослідження старших дошкільників з психофізичними вадами в умовах дитячого будинку, Полещук С. В. (2013)
Вольнова Л. М. - Соціокультурні аспекти взаємодії соціального працівника з клієнтом (2013)
Гевчук Н. С. - Сутність та характеристика елементів соціально-освітнього середовища (2013)
Гладуш В. А. - Внесок академіка В.М. Синьова та його наукової школи у професійне становлення фахівців корекційної освіти (2013)
Даливеля О. В. - Электронный учебно-методический комплекс как средство формирования профессиональных умений учителя-дефектолога (2013)
Заплатинська А. Б. - Становлення поняття "сенсорна інтеграція" у корекційній педагогіці (2013)
Zięba B. A. - Wartości wych wawcze płynące ze wsparcia rodziny i działań pracownika socjalnego skierowanych na osobę objętą opieką hospicyjną, Zięba A. B. (2013)
Ільїна О. В. - До питання про психологічну готовність майбутніх педагогів до фахової діяльності (2013)
Кашуба Л. В. - Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні, Лепеха Л. П. (2013)
Климко Н. О. - М. Д. Ярмаченко про педагогічні системи навчально-виховного процесу дітей з вадами слуху (2013)
Кравченко А. І. - Вплив гідроакупресури на відновлення працездатності осіб з обмеженими можливостями (2013)
Коноплева А. Н. - Приоритетные методологические подходы в инклюзивном образовании, Лещинская Т. Л. (2013)
Ляшенко А. Н. - Профилактика девиантного поведения как психолого-педагогическая проблема, Ляшенко А. А. (2013)
Мартинчук О. В. - Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання (2013)
Бондар Н. В. - Проблема взаємодії зв’язного мовлення та трудової діяльності розумово відсталих учнів (2013)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методів формування свідомості та переконання у роботі з розумово відсталими учнями (2013)
Винникова Е. А. - Изучение дивергентного мышления младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью (2013)
Гаврилов О. В. - Основні вимоги до уроку математики у спеціальній школі для розумово відсталих дітей та характеристика його структурних елементів (2013)
Геращенко С. І. - Розвиток комунікативних умінь у розумово відсталих учнів 5-6 класів (2013)
Гіренко Н. А. - Вивчення особливостей засвоєння учнями розділу "бюджет сім’ї" на уроках СПО в допоміжній школі (2013)
Головата А. О. - Становлення шкільної географічної освіти розумово відсталих дітей (початок 20-х – середина 40-х років ХХ ст.) (2013)
Данільченко Е. В. - Теоретичні аспекти розгляду шляхів розвитку мовлення учнів з вадами інтелекту (2013)
Дмитрієва І. В. - Збагачення словникового запасу учнів спеціальної школи дієслівними формами (2013)
Зелінська К. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності використання засобів арттерапії у процесі розвитку комунікативних умінь дітей з інтелектуальними вадами (2013)
Іваненко А. С. - Статево-рольова ідентифікація як механізм формування у розумово відсталих учнів уявлень про майбутню сім'ю (2013)
Ковальчук І. І. - Дидактична гра як засіб корекції інтелектуального розвитку розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку (2013)
Константинів О. В. - Кадрове забезпечення процесу професійно-трудового навчання і виховання розумово відсталих учнів в Україні (1955-1999) (2013)
Косенко Ю. М. - Систематизація і узагальнення знань у розумово відсталих учнів на уроках історії в ігровий спосіб (2013)
Кравець Н. П. - Формування інтересу до читання у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання (2013)
Кузнецова Т. Г. - Релігійне виховання в сім’ї як засіб формування моральних якостей дітей з порушенням інтелектуального розвитку, Липа В. О. (2013)
Кузьмінська Є. О. - Психолінгвістичні основи методики навчання грамоти розумово відсталих дітей (2013)
Левицький В. Е. - До питання про стан та розвиток усного зв’язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелектом (2013)
Лук’янова А. С. - Теоретичні аспекти духовного виховання розумово відсталих підлітків засобами християнської етики (2013)
Мамонько О. В. - Формирование знаний о себе и ближайшем окружении у дошкольников с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психического и (или) физического развития, Шутова Т. А. (2013)
Одинченко Л. К. - Шляхи підвищення ефективності вивчення своєї області в курсі географії допоміжної школи, Корсун І. С. (2013)
Омельченко М. С. - До проблеми корекції уяви розумово відсталих дошкільників на заняттях образотворчою діяльністю (2013)
Опалюк О. М. - Особливості декоративно-прикладного мистецтва на формування художнього стиля бачення творів мистецтва школярами допоміжної школи в умовах сьогодення (2013)
Піонтківська Г. С. - Засоби формування орфографічної навички у розумово відсталих учнів 2-4-х класів (2013)
Рагель Е. Н. - Мотивация коммуникативной деятельности у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, Свиридович И. А. (2013)
Сечковская Л. Г. - К вопросу о готовности к трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2013)
Сіліна Н. А. - Професійно-трудове навчання, як складова особистісно-естетичного розвитку розумово відсталих дітей (2013)
Сімко А. В. - Особливості корекції психомоторики дітей-олігофренів порівнево збалансованими та порівнево неструктурованими фізичними вправами (2013)
Співак Л. А. - Особливості уявлень про природу в учнів з інтелектуальними вадами (2013)
Тарасенко Н. В. - Корекційна роль синонімів у збагаченні мовлення та розвитку інтелектуальних здібностей учнів старших класів спеціальної школи (2013)
Татьянчикова І. В. - Психолого-педагогічні умови забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними вадами на стадії адаптації в спеціальному навчальному закладі (2013)
Тищенко Л. А. - Використання методики М. Монтессорі на заняттях з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Товстоган В. С. - Економічне мислення як засіб формування соціально-трудової компетентності в учнів допоміжної школи (2013)
Хохліна О. П. - До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального освітнього закладу (2013)
Цикурова-Беседіна А. В. - Обґрунтування методики констатувального етапу дослідження у визначенні рівня розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів (2013)
Шишменцев І. М. - До проблеми виховання культури людських взаємин в учнів спеціальної школи (2013)
Титул, зміст (2015)
Бєлозерцев В. С. - Фактори впливу на динаміку та якість дебіторської заборгованості підприємства: теоретичний аспект (2015)
Брижань І. А. - Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Чевганова В. Я. (2015)
Матусевич О. О. - Визначення та систематизування факторів впливу на оптимізацію зон курсування пасажирських поїздів в Україні (2015)
Вороніна В. Л. - Підвищення ефективності управління прибутком торговельних підприємств (2015)
Дюгованець О. М. - Аналіз впливу ризиків постіндустріальної економіки в діяльності фірми, Черленяк І. І. (2015)
Дяченко К. С. - Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2015)
Косенко О. П. - Технологiчний аудит iнтелектуального продукту: комерцiйний потенцiал споживача (2015)
Писаревський І. М. - Дослідження доходності підприємств готельного господарства, Сегеда І. В. (2015)
Трофименко О. О. - Транскордонне співробітництво підприємств альтернативної енергетики на засадах сталого розвитку (2015)
Шалімова Н. С. - Розвиток підходів щодо класифікації та видів завдань, що виконуються в рамках внутрішнього аудиту, Андрощук І. І. (2015)
Кулаковська Т. А. - Дослідження динаміки та структури заходів бюджетної підтримки агропромислового виробництва в Україні (2015)
Польовська В. В. - Актуалізація розвитку гірських територій (2015)
Парубець О. М. - Розробка методики визначення мережевих ефектів при взаємодії транспортних підприємств (2015)
Пістунов І. М. - Формування портфелю замовлень машинобудівного підприємства з метою зменшення ризику упущеної вигоди, Цуркан І. І. (2015)
Газуда Л. М. - Аналіз наукових підходів до дослідження теорій конвергенції (2015)
Ревенко Д. С. - Концепция управления экономической устойчивостью торгового предприятия (2015)
Кваша Т. К. - Мониторинг реализации приоритетов инновационной деятельности в Украине, Паладченко Е. Ф. (2015)
Максименко А. В. - Трансформація національних податкових стратегій в контексті глобалізації (2015)
Маліновська О. Я. - Особливості законодавчо-нормативного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні (2015)
Сардак С. Е. - Дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій, Ставицька А. В. (2015)
Сугоняко Д. О. - Вдосконалення системи управління екологічними інноваціями в промисловому секторі економіки (2015)
Плужник А. В. - Формування системи управління ризиками та загрозами економічної безпеки міста, Корсунська М. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Вдовитченко А. В. - Экспериментальное исследование влияния схем электропитания на производительность и энергопотребление ПК (2015)
Шевченко С. Ю. - Особливості теплових режимів обмежувача перенапруг нелінійного в умовах низької якості електричної енергії (2015)
Зайков В. П. - Анализ возможностей повышения надежности термоэлектрических охлаждающих устройств, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в компрессорных решетках при больших углах атаки, Дорошенко Е. В., Аболлхассан заде Дж. (2015)
Никольский В. Е. - Разработка и исследование отопительной контактно-модульной системы с применением аппаратов погружного горения (2015)
Черевко А. И. - Разработка энергоэффективной ИК-сушилки для растительного сырья, Киптелая Л. В., Михайлов В. М., Загорулько А. Е., Загорулько А. Н. (2015)
Морозюк Л. И. - Оптимизация теплообменных аппаратов холодильных машин методом минимизации производства энтропии (2015)
Соколовская В. В. - Анализ осаждений в теплообменных аппаратах методами термодинамики необратимых процессов (2015)
Накашидзе Л. В. - Оцінка енергетичної безпеки при впровадженні технологій використання енергії відновлюваних джерел, Гільорме Т. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Fomenko S. - Rational parameters of a "damper on the thread" for damping bending oscillations of rigid bus structures, Denisov E. (2014)
Ihno A. - The calculation system of the construction of the glass furnace bottom (2014)
Mushchanov V. - Refined design models for investigating the stability of the support contour membrane roof on the square and elliptical plans, Kashchenko M., Vardanyan A. (2014)
Демидов А. И. - К вопросу о применимости теории малых упруго-пластических деформаций при расчете оболочек при неупругом поведении материала (2014)
Mushchanov V. - Wind load definition on vertical cylindrical tank with membrane roof in the group, Zubenko H. (2014)
Титул, содержание (2015)
Семенов А. О. - Безозонні бактерицидні лампи для установок фотохімічної та фотобіологічної дії, Кожушко Г. М., Баля Л. В. (2015)
Синчук И. О. - Практика определения уровней прогрессивного электропотребления горных предприятий с подземными видами добычи железорудного сырья, Беридзе Т. М., Яловая А. Н., Винник М. А. (2015)
Шевченко С. Ю. - Аналіз режиму роботи обмежувачів перенапруг за наявності впливу несинусоїдальної напруги (2015)
Білинський Й. Й. - Розробка ультразвукового методу вимірювання швидкості плинних середовищ, Гладишевський М. В. (2015)
Мнухин А. Г. - Повышение безопасности применения электроэнергии на угольных шахтах, Иорданов И. В. (2015)
Кадацкий А. Ф. - Анализ пульсаций напряжения импульсных преобразователей инвертирующего типа модульной структуры, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2015)
Маслюченко И. Н. - Применение соленоидальных моделей обмоток для расчета индуктивности рассеяния силовых трансформаторов (2015)
Троценко Є. О. - Розрахунок електричного поля ліній електропередачі постійного струму (2015)
Букарос А. Ю. - Моделирование момента сопротивления однопоршневого компрессора судовой холодильной установки, Букарос В. Н., Онищенко О. А. (2015)
Дорошенко О. І. - Розроблення фізичної бази для математичного моделювання процесу електропередавання, Романюк О. В., Борисенко С. О. (2015)
Иванов В. Б. - Оценка эффективности внедрения гидромуфт для регулирования производительности центробежных насосов, Ситас В. И., Рихтер М. (2015)
Никольский В. Е. - Разработка и исследование аппаратов погружного горения с многократной инверсией фаз (2015)
Казимиренко Ю. А. - Оценка технологичности композитных конструкций судов и плавучих сооружений на основе системотехнического подхода, Савочкина В. В. (2015)
Степанов М. С. - Разработка математической модели выбора наивыгоднейших режимов резания комбинированным осевым инструментом, Иванова М. С. (2015)
Павлова А. А. - Управление качеством ремонтного производства при разборке соединений с натягом, Лагода А. Н. (2015)
Рузметов А. Р. - Оптимизация вспомогательного процесса механической обработки резанием с учетом организационно технологических затрат (2015)
Фомін О. В. - Впровадження круглих труб в несучі системи напіввагонів з забезпеченням раціональних показників міцності (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Харибіна Ю. В. - Про вплив ортофосфорної кислоти та каоліну на властивості безвипального вогнетривкого матеріалу, Пітак Я. М. (2015)
Аршинніков Д. І. - Порівняльний аналіз мінералогічного складу природної крейди родовищ України, Свідерський В. А. (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження старіння мінеральних гідравлічних олив. ІІ. Гомологічно-груповий склад фракцій (2015)
Lyashenko A. - Analysis of intensification methods of heat and mass transfer in the drying process and dewatering features of thermolabile organic materials (2015)
Пісчанська В. В. - Оптимізація гранулометричного складу периклазового бетону, Алєксєєнко І. А. (2015)
Рижова О. П. - Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженою температурою випалу, Хохлов М. А., Кислична Р. І. (2015)
Сергеева О. В. - Получение наноразмерных частиц из водного раствора серебра плазмохимическим методом, Пивоваров А. А. (2015)
Пономаренко В. В. - Розробка обладнання та технологічної схеми зменшення викидів цукрових заводів, Пушанко Н. М., Пушанко М. М. (2015)
Севостьянов И. В. - Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме, Слабкий А. В., Полищук А. В., Ольшевский А. И. (2015)
Черевко О. І. - Дослідження теплопередачі в поверхневому шарі м'ясних виробів при двосторонньому жаренні під дією електричного струму, Скрипник В. О., Молчанова Н. Ю., Фарісєєв А. Г. (2015)
Сидор В. М. - Дослідження якості пива з додаванням соку бузини, Кошова В. М., Боярська О. В., Лавна М. І. (2015)
Дубініна А. А. - Аналіз амінокислотного складу та біологічної цінності білка крупи із гречки різних сортів, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2015)
Ткаченко О. Б. - Применение инертных газов для хранения белых сухих вин, Симоненко Ю. М., Тринкаль О. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Визначення показників екологічної безпеки проектів використання відходів як дорожньо-будівельного матеріалу, Вайганг Г. О., Крюковська Л. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2010)
Шталь Т. В. - Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи, Бархатова Н. В., Дубовик І. О. (2010)
Волкова Н. Н. - Регулирование профессионально-квалификационной структуры национального рынка труда на основе международного опыта классификации занятий, Волошко Л. Б. (2010)
Маца К. О. - Власність на землю – якою їй бути? (2010)
Михуринская Е. А. - Подходы к определению региональных особенностей формирования и развития человеческого капитала (2010)
Лещук В. П. - Концентрація та інтеграція в розвитку економічних систем (2010)
Веремей С. А. - Концептуальні засади вдосконалення політики формування доходів населення в сучасних умовах господарювання (2010)
Федирко В. Н. - Методические подходы к оценке экологической безопасности региона (2010)
Дейнека Т. А. - Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку (2010)
Рогоза М. Є. - Рівень і якість оцінки ризику в інформаційних системах, Шевченко К. І. (2010)
Джаман М. О. - Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект, Гончаров Г. О. (2010)
Огуй Н. І. - Внутрішній аудит як інструмент управління якістю діяльності вищого навчального закладу, Карпенко Н. М. (2010)
Лісіца В. В. - Застосування мережевих форм організації у роздрібній торгівлі України (2010)
Карцева В. В. - Наукові погляди на класифікацію інструментарію контролінгу (2010)
Шульженко І. В. - Сучасні підходи до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Сазонова Т. О. (2010)
Нестуля С. І. - Емоційне лідерство – новий напрям у лідерології ХХІ ст (2010)
Юрко І. В. - Розвиток корпоративних торговельних мереж в Україні: визначення та класифікація, Тернавський Д. О. (2010)
Швед В. В. - Управління транспортними умовами зовнішньоторговельних контрактів (2010)
Івченко Є. І. - Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку. в управлінні підприємствами (2010)
Ярмош В. В. - Роль оцінки інтелектуальної власності в діяльності підприємства (2010)
Магда В. В. - Дослідження тренду часового ряду збуту продукції (2010)
Владика Ю. П. - Методика визначення ефективності діяльності підприємства оптового постачання та прогнозування фінансового стану (2010)
Шимановська-Діанич Л. М. - Системний підхід до управління безпекою підприємства, Бульченко Д. В. (2010)
Балашова Р. І. - Розвиток методів і напрямів підвищення ефективності туристичної діяльності (2010)
Ахмедова А. М. - Маркетинг услуг: сущность, определяющие факторы и специфические особенности (2010)
Рогоза М. Є. - Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації, Яременко О. В. (2010)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2010)
Рузакова О. В. - Класифікація методів і моделей оцінки фінансового стану підприємства, Рузакова Г. Г. (2010)
Дмитренко А. В. - Податковий облік внесків учасників у спільну діяльність за договором простого товариства та їх повернення (2010)
Кулик В. А. - Бухгалтерський баланс – джерело релевантної інформації у системі антикризового управління (2010)
Пятницькова І. В. - Роль кооперації у житті населення південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Історіографія проблеми (2010)
Панченко О. П. - Кооперативні видання початку ХХ ст. як джерело дослідження вітчизняного кооперативного руху (2010)
Андрійчук Т. В. - Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі (2013)
Ємець Н. А. - Сучасні філософсько-антропологічні підходи до проблеми онтології людського буття (2013)
Ольховик В. М. - Інтерпретація як фактор формування нового художнього феномену (2013)
Шакун Н. В. - Світоглядно-філософські підходи до соціальної підтримки нужденних у контексті української філософії (2013)
Євдокименко Р. І. - Сучасні філософські концепції суспільних перетворень та їх актуальність для України (2013)
Кривоконь Н. І. - Соціально-психологічні особливості подолання скрутних життєвих ситуацій особистості (2013)
Акименко Ю. Ф. - Дистанційне психологічне консультування: відповідь сучасних інформаційних технологій вимогам сьогодення (2013)
Кальницька К. О. - Особливості самосвідомості студентів у юнацькому віці (2013)
Кальницька Ю. С. - Проблема особистості в українській соціально-психологічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Мазур Т. В. - Специфіка психологічної готовності до професійної діяльності соціальних працівників (2013)
Сила Т. І. - Соціальна робота для сталого розвитку: в пошуках спільних векторів (2013)
Миронюк Є. В. - Місце та значення соціального інтелекту у структурі професійної компетенції соціальних працівників, Симонок Д. С. (2013)
Літошенко Ю. В. - Національно-культурна ідентифікація сучасної української молоді в умовах інтеграції українського суспільства в глобальний інформаційний простір (2013)
Лєвицька Н. С. - Чинники економічної соціалізації особистості в період її професіоналізації (2013)
Легецька Л. О. - Мотиви одержання вищої освіти студентів ЧНТУ (2013)
Федоренко В. М. - Університет сьогодні й завтра: проблеми і перспективи (2013)
Орешета Ю. В. - Професійна ідентифікація і професійна ідентичність: сутність, види та значення для фахівця (2013)
Скляр П. П. - Проблеми якості національної вищої освіти (2013)
Стрілець С. І. - Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2013)
Коленіченко Т. І. - Специфіка адаптації особистості до нових умов життєдіяльності (2013)
Борисенко М. І. - Основи вибору професії (2013)
Лєскова Л. Ф. - Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу (2013)
Мекшун А. Д. - Компетентність соціальних працівників як запорука професійної успішності (2013)
Мартиненко Я. А. - Концепція "мережевого суспільства" як наслідок світових глобалізаційних процесів (2013)
Волковницька Т. М. - Особливості роботи куратора академічної групи вищого навчального закладу (2013)
Лейчук Р. М. - Соціальна компетентність учнів до проблеми визначення змісту і структури поняття (2013)
Макущенко М. П. - Принципи формування регіонального механізму підвищення ефективності використання ринкового потенціалу будівельних підприємств (2015)
Іванов М. Ф. - Визначення стратегій активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в донбасі в сучасних умовах (2015)
Гончарова Л. А. - Влияние неформальной занятости на современный рынок труда (2015)
Зерова О. Н. - Роль жилищно-коммунального хозяйства в реализации концепции социального инвестирования на территории городов (2015)
Ободець Р. В. - Принципи формування інфраструктурного забезпечення регіону, Ободець Я. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ерфан В. Й. - Завдання регіонального менеджменту у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери (2015)
Гаврилюк В. М. - Особливості механізму лізингових операцій (2015)
Galakhova T. - Innovative management tools of international companies (2015)
Заднєпровська Г. І. - Модель оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Ільченко Б. В. - Місце та роль підприємництва у забезпеченні стійкого розвитку українського суспільства (2015)
Ставерська Т. О. - Реформування міжбюджетних відносин в Україні, Шевчук І. Л. (2015)
Янковська Л. А. - Синергетичний ефект інтеграції організаційної культури та соціального капіталу (2015)
Немашкало К. Р. - Методичний підхід до оцінки функціонування соціального капіталу (2015)
Васильчишин О. Б. - Злиття та поглинання в банківській системі України (2015)
Титул, зміст (2010)
Яценко О. М. - Синергетичні засади розвитку інтеграційних процесів у галузі бджільництва (2010)
Білоброва Т. О. - Будівельно-ощадні каси як форма вирішення проблеми забезпечення житлом (2010)
Григорьєва С. В. - Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід та проблеми його впровадження в Україні (2010)
Зіновчук В. В. - Економічна природа псевдокооперативів і небезпека їх поширення в аграрному секторі України (2010)
Юрманова Е. А. - Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономических проблем депрессивных территорий (западноевропейский опыт) (2010)
Чижевська М. Б. - Соціальний аудит як механізм оцінки соціально-економічної ролі кооперативного сектора економіки (2010)
Тимченко Ю. В. - Економічні організації кооперативного типу: теоретичний аспект (2010)
Корягіна А. Д. - Економічна сутність поняття "кооперація", Зіновчук В. В. (2010)
Heinrich Urgen. - Cooperation as a basis of conducting conscious agriculture (2010)
Пантелеймоненко А. О. - Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України (2010)
Крутиков В. К. - О необходимости создания банка кооперативного кредита, Кузьмина Ю. В. (2010)
Гончаренко В. В. - Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи (2010)
Дадашев Б. А. - Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок, Гриценко О. І. (2010)
Скляр Г. П. - Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки, Педик О. О. (2010)
Фещенко В. М. - Українська кооперативна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасний погляд (2010)
Фигуровская Н. К. - Первый Всероссийский кооперативный съезд (к столетию открытия) (2010)
Аліман М. В. - Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії (2010)
Петренко С. М. - Особливості підготовки кадрів споживчої кооперації України (1929–1933 рр.) (2010)
Оніпко Т. В. - Діяльність маслоробних підприємств споживчої кооперації України в другій половині 1920-х рр. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського