Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2010)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 108 Конституції України) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 80 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Кіровської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, частин першої, другої статті 143 Конституції України, частини першої статті 10, частини першої статті 11, підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини третьої статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", абзацу сьомого статті 13, частини третьої статті 20 Закону України "Про теплопостачання", пункту 7 статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення розгляду конституційного подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення Гошовського З. Й. керівником торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Словацькій Республіці" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційними поданнями 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати", 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", частини другої статті 54, частини першої статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та додатків № 3, № 7 до нього і 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 46, 54, частин першої, другої, третьої статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Загального реєстру податкових накладних" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Постанови Кабінету Міністрів України "Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію" (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Лютий – травень 2010 року (2010)
Авер’янов В. - Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні (2010)
Устименко В. - Проблеми правозастосовної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті рішень Конституційного Суду України, Джабраілов Р. (2010)
Мірошниченко Ю. - Проблеми забезпечення верховенства Конституції України в питаннях соціальної держави (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Умови і закономірності формування комплаєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади (психологічний аналіз), Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2015)
Маркова М. В. - Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми, Козира П. В. (2015)
Сосин И. К. - Психология интерперсональных супружеских отношений в молодой курящей семье, Крамченкова В. А. (2015)
Рахман Л. В. - Роль алекситимії і копінг-стратегій та їх взаємозв'язок у генезі терапевтично резистентних депресій, Маркова М. В. (2015)
Слободянюк Д. П. - Взаємозв'язок клініко-психопатологічних та психосоціальних чинників в генезі соціальної дезадаптації у молоді (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров'я студенток Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2015)
Сукачева О. Н. - Индивидуально-психологические особенности регулятивного поведения бывших военнослужащих с адаптационными расстройствами и без таковых (2015)
Касьянова А. Ю. - Психосоціальне функціонування матерів дітей, прооперованих із приводу вроджених вад серця, із точки зору необхідності їх медико-психологічної підтримки, Жовнір В. А. (2015)
Уханова А. И. - Отношение к факторам здорового и нездорового поведения у подростков (2015)
Усков О. О. - Особливості стрес-долаючої поведінки у підлітків з атопічним дерматитом (2015)
Божук О. А. - Особливості особистісних рис жінок із фізіологічним перебігом вагітності у світлі їх медико-психологічного супроводу (2015)
Марута Н. А. - Индивидуально-психологические особенности больных депрессией с различной степенью медикаментозного комплайенса, Жупанова Д. А. (2015)
Федак Б. С. - Феноменология астенических проявлений у больных с острыми состояниями терапевтичского профиля (2015)
Явдак И. А. - Личностные предпосылки формирования резистентности у больных неврастенией (2015)
Подлубный В. Л. - Особенности психогенеза органических непсихотических психических расстройств у рабочих промышленных предприятий (2015)
Заседа Ю. И. - Особенности групп психотерапевтических феноменов у больных с соматоформным расстройством верхних отделов желудочно-кишечного тракта и язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки (2015)
Лисконог А. Г. - Психотерапия кардиогенной экзацербации психопатологических расстройств депрессивно-параноидной структуры у пациентов пожилого и старческого возраста (2015)
Сосін І. К. - Інтегрована терапія гашишної залежності із застосуванням комп'ютерної аутотренінгової системи "Вiofeedback" (2015)
Потапов Е. В. - Нормативно-правове забезпечення питання формування здорового способу життя студентської молоді (2015)
Суддя Конституційного Суду України Гультай Михайло Мирославович (2010)
Суддя Конституційного Суду України Запорожець Михайло Петрович (2010)
Суддя Конституційного Суду України Сергейчук Олег Анатолійович (2010)
Суддя Конституційного Суду України Шаптала Наталя Костянтинівна (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222&IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Никифорова Олександра Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Чайки Івана Федоровича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Снєжкова Володимира Анатолійовича, Снєжкової Ольги Володимирівни щодо офіційного тлумачення положень статті 47 Конституції України, статей 1, 3, пунктів 1, 5 статті 5, пункту 1 статті 7, пункту 11 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та статей 64, 104 Житлового кодексу Української РСР (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Яценюка Арсенія Петровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 14 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення розгляду конституційного подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально&профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію" від 11 листопада 2009 року № 1209 (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 104 Житлового кодексу Української РСР (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кірілова Миколи Павловича щодо офіційного тлумачення частини другої статті 368 Кримінального кодексу України, пунктів 2, 3 частини першої статті 369 Кримінально&процесуального кодексу України, пункту 18 частини першої статті 8, частини п’ятої статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Шалівського Сергія Михайловича щодо офіційного тлумачення термінів "повноваження" та "юрисдикція", які містяться в тексті Конституції України, положень деяких її статей, а також окремих положень деяких законів України з перевіркою їх на відповідність Конституції України (конституційність) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням повного товариства "Ломбард "Корал" Подус і компанія" щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1.2, 1.15 статті 1, підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4, підпункту 8.1.3 пункту 8.1, підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8, статті 12, пункту 19.2 статті 19, підпункту 20.3.2 пункту 20.3 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", статті 2, статті 19, частини першої статті 20, статті 28 Закону України "Про заставу", пункту 8 частини першої статті 346, статей 572, 575, 586, 589, 1046 Цивільного кодексу України, статті 295 Господарського кодексу України, підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кравчука Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої, пункту 2 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Панченко Юлії Григорівни щодо офіційного тлумачення положень статей 41, 55 Конституції України, статей 328, 331, частин першої, третьої статті 368, статей 391, 392 Цивільного кодексу України, статей 60, 63, 66, 69, 70, 71 Сімейного кодексу України, статей 18, 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Коломойського Ігоря Валерійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 36, статті 38, частини першої статті 71 Конституції України, частини першої статті 1, частини першої статті 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини першої статті 4, статті 5, частини першої статті 6 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2010)
Кампо В. - Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини верховенства права: компаративний та праксеологічний аспекти, Савчин М. (2010)
Скомороха В. - Деякі питання вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України (2010)
Годованець В. - Деякі питання застосування інституційного методу в дослідженні проблеми "глава держави в українському державотворенні", Житник О. (2010)
Фросіні Дж. О. - Конституційна юстиція (2010)
Література з питань конституційної юстиції (2010)
Вітаємо ювілярів (2010)
Держава відзначила нагородами (2010)
Світлій пам’яті Авер’янова Вадима Борисовича (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційніправопорушення" (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) (2010)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 61 Регламенту Верховної Ради України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" та Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Галкіна Віктора Вікторовича щодо офіційного тлумачення положень статті 129 Конституції України, статті 388 Кримінально&процесуального кодексу України у системному зв’язку з частиною другою статті 383 цього Кодексу (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянина Михальчука Богдана Анатолійовича про офіційне тлумачення положень статті 15, частини другої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України, статей 3, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статей 35, 48 Закону України "Про інформацію", статей 118, 152, 158 Земельного кодексу України, статті 16 Цивільного кодексу України та щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 49 Закону України "Про інформацію" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення положень статті 33 Конституції України, статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про присвоєння Р. Шухевичу звання Герой України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної податкової адміністрації у місті Києві щодо офіційного тлумачення положення підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення окремого положення частини другої статті 14 Закону України "Про кінематографію" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 62 у зв’язку зі статтею 124 Конституції України та положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року у зв’язку з положеннями статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2010)
Інформаційно&аналітичне дослідження правових позицій Конституційного Суду України щодо окремих положень Конституції України від 28 червня 1996 року зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (2010)
Гультай М. - До питання про необхідність впровадження конституційної скарги в Україні (2010)
Шаптала Н. - Особливості національного конституціоналізму в питаннях захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян (2010)
Головань І. - Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України (2010)
Речицький В. - Втілюючи принципи верховенства права: політико-правовий коментар положень Рішення Конституційного Суду України у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Серпень — листопад 2010 року (2010)
Вітаємо! (2010)
Ponomarenko O. - New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Župkov, Slovak Republic, Skakun L., Jeleň S., Mikuš T., Kvasnytsya I., Bálintová-Števková T., Bondarenko S., Grinchenko O. (2015)
Таран М. М. - Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження), Науменко Є. В., Андреєв О. В. (2015)
Lavrynenko O. M. - Development of the hydroxycarbonate Green Rust on the steel surface contacting with water dispersion medium in the temperature range from 3 to 70 °C, Shchukin Yu. S. (2015)
Бондаренко С. М. - Самородне золото в рудах Au-As типу (Український щит) (2015)
Багмут Н. Н. - О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений, Калиниченко А. М., Дерский Л. С. (2015)
Митрохин А. В. - Петрография, геохимия и формационная принадлежность долеритов Бобринецкого дайкового пояса (Ингульский мегаблок Украинского щита), Шумлянский Л. В., Вишневская Е. А. (2015)
Сукач В. В. - Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Українського щита (2015)
Артеменко Г. В. - Возраст кластогенного циркона из метаосадочных пород Восточно-Анновской полосы, Шумлянский Л. В., Беккер А. Ю., Самборская И. А., Гоголев К. И., Мартынюк А. В. (2015)
Платонов А. Н. - Александр Сергеевич Поваренных (к 100-летию со дня рождения), Таращан А. Н., Ильченко Е. А., Таран М. Н. (2015)
Возняк Д. К. - Шістдесят років у мінералогії (до 75-річчя Володимира Павлишина), Анастасенко Г. Ф., Кульчицька Г. О. (2015)
К 75-летию Евгения Михайловича Шеремета (2015)
Пам’яті професора Г. В. Карпової (2015)
Анохин А. Н. - Организационно-правовое строение Верховной Рады Автономной Республики Крым (1999)
Бородин С. В. - Правовое регулирование земельных отношений в Крыму в период правления П. Н. Врангеля (1999)
Вересов В. Н. - Северо-Крымская свободная экспериментальная экономическая зона "Сиваш" и её роль в формировании новой налоговой политики государства (1999)
Ганкевич В. Ю. - Таврійське мусульманське духівництво у правовому полі Російської імперії (XIX – поч. XX ст.) (1999)
Грицак В. М. - Правовий статус губернаторів у Російській імперії в 50–60-і рр. XIX ст. (1999)
Громов М. Н. - Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления (1999)
Демченко В. М. - Антитеза до легендарної тези про Південь України (1999)
Зайцев Л. О. - Російсько-турецькі війни I пол. XIX ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин, Петков С. В. (1999)
Зайцев О. Л. - Проблеми землекористування у Північному Причорномор’ї та Криму в ХVIII–ХIХ ст. (1999)
Зарубин В. Г. - К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму (1999)
Калугін С. А. - Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці XIX – на початку XX ст. (1999)
Кір’язєва Н. О. - Про "релігійну толерантність" у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60–70 рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі Й. А. Гільденштедта) (1999)
Королёв В. И. - Административно-полицейские органы Таврической губернии (численность, состав и размещение) (1999)
Куценко Н. А. - Судьба Крыма как геополитическая и цивилизационная проблема (1999)
Липовская Т. Д. - Военные поселения в Новороссии и их правовое положение, Мирончук В. Д., Чуднова Т. А. (1999)
Лысенкова В. В. - Приоритеты древнегреческой философской мысли в изучении эстетического (1999)
Пащенко О. Ю. - Система правоохоронних органів часів Нової Січі на Півдні України, Водотика С. Г. (1999)
Петров В. Н. - Печать врангелевского Крыма (по мемуарным материалам) (1999)
Подкорытова Л. Н. - Поощрительный характер норм, исключающих преступность деяния (1999)
Раков В. В. - Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. (историко-правовой аспект) (1999)
Рисич Й. Л. - Конституція Автономної Республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України (1999)
Сорочан С. Б. - Византийский эргастирий IV–IX вв.: виды правоведения (1999)
Тимощук О. В. - Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р. (1999)
Тригуб П. М. - Міські думи і земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917–1920 рр., Довгань Н. Ю. (1999)
Цокур Є. Г. - Реабілітаційні процеси в Запоріжжі (за матеріалами архіву обласного суду) (1999)
Черныш И. В. - Из истории конституционного строительства в Крыму (1921–1945 гг.) (1999)
Юрчук О. Ф. - Експертний лінгвістичний аналіз як елемент нормотворчої діяльності (на матеріалі нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим) (1999)
Ярмиш О. Н. - Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор’ї (1999)
Прадід Ю. Ф. - Кримський факультет Університету внутрішніх справ сьогодні і завтра (Вітальне слово) (1999)
Бондаренко Д. Я. - Украина и Крым в Первой мировой войне в стратегических планах воюющих сторон, Крестовская Н. Н. (1999)
Гавриленко О. А. - Аграрне законодавство уряду генерала Врангеля (1999)
Гарчев П. І. - Державність таврів та час її існування (1999)
Гарчева Л. П. - Значение Конституции Автономной Республики Крым (1999)
Григорьев А. Н. - Тюремные учреждения Таврической губернии в начале XX в. (1999)
Дубко Ю. В. - Советская Социалистическая Республика Тавриды (1999)
Зайцев Л. О. - Окупаційний режим у Криму (1941–1944 рр.) (1999)
Зайцев Ю. Д. - Радянська репресивна система в боротьбі проти опозиційного руху в Північному Причорномор’ї (1999)
Зубко С. П. - Деякі питання джерелознавчого забезпечення та дослідження історії органів внутрішніх справ України 50–60-х рр. (на матеріалах південного регіону України) (1999)
Иванов И. В. - Борьба Украины за Черноморский флот 1917–1921 гг. (историко-правовой аспект) (1999)
Калиновський Ю. Ю. - Проблема адаптації кримськотатарського народу в контексті етнополітичних досліджень (1999)
Кресін О. В. - Політико-правові аспекти відносин Запорозької Січі з Кримським ханством у 1687–1708 рр. (1999)
Макушев П. В. - Врахування історичного досвіду змін у правосвідомості працівників органів внутрішніх справ при реформуванні правоохоронних структур (1999)
Мозоль А. П. - Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика) (1999)
Наливайченко С. П. - Роль государственного регулирования рыночной экономикой (на примере Крыма) (1999)
Новиков М. М. - До проблеми правового компромісу громадянського суспільства в Криму (1999)
Окіпнюк В. Т. - Взаємовідносини між органами ДПУ УСРР та Кримської АСРР в першій половині 20-х pp. XX ст. (1999)
Саксонов В. Б. - Введение губернской системы управления на территории Южной Украины (1999)
Семухин И. Ю. - Некоторые вопросы оптимизации управления местным налогообложением (1999)
Сеник Л. Т. - Проблеми Криму в контексті соборності України (1999)
Снегирев В. В. - Тмутараканское княжество – южный форпост Украины, Сафонов А. Ю., Родионов С. В. (1999)
Страхов М. М. - Основні риси державного ладу Боспорського царства (1999)
Тараненко О. О. - Мовна ситуація і мовна політика в Південно-Східному регіоні України (1999)
Тлущак Ю. М. - Податкова охорона України і Криму в 1918 р. як спадщина російської корчемної сторожі (1999)
Тригуб О. П. - Взаємовідносини православної церкви і влади в Російській імперії кін. XVIII – поч. XX ст. (на прикладі Херсонської єпархії) (1999)
Урсу Д. П. - Карательная юстиция в региональном измерении: 1937-й год в Крыму (1999)
Мурашин О. Г. - Накази виборців як акти прямого народовладдя (історико-теоретичний аспект) (1999)
Бонтрагер У. Д. - Может ли уголовное право быть не карательным? (1999)
Демидов Г. В. - Конституция Автономной Республики Крым и решение концептуальных проблем статуса Автономной Республики (1999)
Шевцов А. Г. - Особенности правосознания у жителей Украины (1999)
Савонюк Р. Е. - О месте органов досудебного следствия Украины: история, опыт и проблемы реформирования (1999)
Єрмоленко Д. О. - Співвідношення "соціальної держави" і "держави благоденства" (1999)
Волошенюк О. В. - Деякі аспекти подолання правового нігілізму в посттоталітарному суспільстві (1999)
Венедиктова В. М. - Вдосконалення правового регулювання робочого часу та відхилень від його нормальної тривалості (1999)
Михайлов М. А. - Использование сводок происшествий в криминалистических и криминологических исследованиях (1999)
Савченко А. А. - К вопросу о правовом регулировании рабочего времени в учебных заведениях системы МВД (1999)
Тополевський Р. Б. - Місце юридичних джерел права в правовій системі (1999)
Шестак В. С. - К вопросу о понятиях "государственный контроль", "государственный надзор" в системе права Украины (1999)
Овчаренко I. М. - Лобізм – реальність сучасного процесу законотворення (1999)
Анохина Л. С. - Понятие субъектов административной юрисдикции Украины (1999)
Логвиненко О. І. - Філософсько-правовий аналіз професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (1999)
Басалюков В. В. - Влияние личности на развитие права в Украинском государстве (1999)
Тимченко С. М. - Генеза ідеї громадянського суспільства в українській політико-правовій думці кінця XIX – початку XX ст. (1999)
Головко О. М. - Компетенція місцевих Рад щодо забезпечення законності та правопорядку в Україні (серед. 40-х – серед. 50-х рр.) (1999)
Сигаева Г. В. - С. С. Крым – выдающийся деятель Таврического губернского земства (1999)
Биродич Л. В. - Правовий стан спеціальних військових підрозділів у структурі правоохоронних органів Української держави (квітень–грудень 1918 р.) (1999)
Мещеряков Е. В. - Военизация милиции УССР в конце 1921 – начале 1922 гг. (1999)
Холод Ю. А. - Поліція в системі попереднього розслідування за судовою реформою 1864 р. (1999)
Никифоренко А. Р. - Кристалізація радянської моделі адміністрування в контексті боротьби більшовиків за владу в Україні у 1917 р. (1999)
Войцеховсъкий М. М. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ у повоєнний період (1946–1953 рр.) (1999)
Полякова Л. В. - Національні відносини на півдні України 60–80-х рр. XX ст. в світлі сучасного етнодержавознавства (1999)
Присяжнюк А. Й. - Перший конституційний акт Директорії (1999)
Посохов С. І. - Правила для студентів університетів Російської імперії: проблеми історії та історіографії (1999)
Возьний В. І. - Академік С. С. Дністрянський і проблеми української правничої термінології (1999)
Шуйський І. В. - Історичні аспекти формування правосвідомості в тоталітарному суспільстві (1999)
Редькина Е. Н. - О легитимности Крымского краевого правительства С. Сулькевича (июнь–ноябрь 1918 г.) (1999)
Білан О. О. - Реорганізація міської поліції у великих містах України в 70-х рр. XIX ст. (1999)
Лабоженко Д. Б. - Організація міліції України за часи Великої Вітчизняної війни (1999)
Коцан І. Д. - Організація та діяльність санітарно-адміністративного відділу при Харківській губернській міліції (1999)
Ануфрієв М. І. - Роль і місце відомчих закладів освіти в системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (1999)
Кожекин А. Г. - Государственная деятельность гетмана П. Скоропадского в оценке курсантов Крымского факультета Университета внутренних дел (1999)
Коноплёв В. В. - Проблемы социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД к служебной деятельности в Северо-Причерноморском регионе Украины (1999)
Погорелов Є. В. - Розвиток кодифікаційного процесу в Україні (1999)
Тимченко Л. Д. - Проблема делимитации морских пространств Украины с Румынией и Россией (1999)
Михайлович Д. М. - Юридическая природа толкования норм права (1999)
Титул, зміст (2012)
Біляцька В. П. - Поема "Маруся Богуславка" П. Куліша в "обсерваціях" С. Томапіівського і В. Щурата (2012)
Городнюк Н. А. - Концепт їжі у романі О. Кундзіча "de facto" в контексті естетики соцреалізму (2012)
Заверталюк Н. І. - Концепція людини в драматичних поемах І. Драча 70-х років ХХ століття (2012)
Онуфрієнко О. Б. - Пісенна творчість повстанців УПА (2012)
Полякова С. В. - Людина як фокусний центр існування добра і зла у тетралогії Бориса Харчука "Волинь" (2012)
Налужна Г. М. - Архетипні образи в оповіданнях Анни Франко-Ключко (2012)
Салова О. В. - Концепція героя у повісті Олеся Досвітнього "Нас було троє" (2012)
Смаглій І. В. - Вираження ліричного "я" в циклі "Царський світ" С. Йовенко (2012)
Біла І. В. - Система мотивів у творах Галини Пагутяк: специфіка їх взаємозв’язку (2012)
Бурдастих М.О. - Концепт жаху в романі "Культ" Л. Дереша (2012)
Горобець О. В. - Модель світу "своїх" - "чужих" як трагічні "Жорна історії" у психологічних вимірах тексту "Солодка Даруся" Марії Матіос (2012)
Корнілова К. О. - Жінка у просторі катастрофічного світу в творах П. Загребельного "Брухт", "Гола душа" (2012)
Кропивко І. В. - Художні домінанти "Оповідок з жіночої торебки" Оксани Думанської (2012)
Кулакевич Л. М. - Детермінанти добра і зла в романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" (2012)
Разгільдєєва А. О. - Поетика назви роману В.Врублевської "Шарітка з Рунгу" (2012)
Рождественська І. Є. - Про особливості польської рецепції творчості Гоголя (2012)
Тараненко А. В. - Художній світ дитини у збірці Ярослава Стельмаха "Манок" (2012)
Шаф О. В. - Збірка "Кохання і війна" Маріанни Кіяновської та Мар’яни Савки як фемінний проект (2012)
Відомості про авторів (2012)
Каминский В. В. - Применение Прогестерона в акушерстве (обзор литературы)T, Онищик Л. Н. (2015)
Грищенко О. В. - Влияние преэклампсии на материнские механизмы регуляции гемодинамики плода, Лахно И. В., Ткачова А. Э., Васильева И. А., Дудко В. Л. (2015)
Жданович А. І. - Профілактика пошкоджень ЦНС при врождженій пневмоніїЇ у новонароджених, Коломійченко Т. В., Жданович Р. І. (2015)
Лимар Л. Є. - Аналіз репродуктивної функції ужінок з олігоменореєю на тлі хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, Вдовиченко Ю. П., Маланчин І. М., Лимар Н. А., Кучма З. М. (2015)
Москаленко Т. Я. - Особливості перебігу передчасних пологів у жінок з метаболічним синдромом, Павловська О. М., Павловська К. М. (2015)
Савченко С. Є. - Прогнозування аномалій пологової діяльності з урахуванням характеру прелімінарного періоду, Коломійченко Т. В. (2015)
Чумак З. В. - Диагностическое значение иммуногистохимических маркеров при гиперпоазии и неоплазии эндометрия, Зелинский А. А., Шаповал Н. В., Манасова Г. С. (2015)
Алексеєв О. А. - Нові підходи до профілактики спайкового процесу в малому тазі у жінок репродуктивного віку, Суліма Г. М. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Применение лютеина у пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия, Веропотвелян Н. П., Горук П. С. (2015)
Маланчин І. М. - Пробіотики в комплексному лікуванні прееклампсії (2015)
Рыбалка А. Н. - Комплексное лечение вирусно­бактериальных пневмоний у беременных как профилактика перинатальных осложнений, Егорова Я. А., Заболотнов В. А., Шатила В. И. (2015)
Борис Е. Н. - Профилактика анемии у пациенток с физиологически протекающей беременностью: многоцентровое исследование в Украине, Онищик Л. Н. (2015)
Борис О. М. - Проблема дефіциту магнію під час вагітності та можливості його корекції, Бойко Г. Б. , Однокоз Т. О. , Онищик Л. М. (2015)
Кравченко Ю. Ф. - Актуальні проблеми розвитку міліції України на порозі XXI століття (1999)
Ануфрієв М. І. - Система підготовки та перепідготовки персоналу органів внутрішніх справ України (1999)
Соболєв В. О. - Робота з персоналом як наукова і навчальна дисципліна (1999)
Синьов В. М. - Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як педагогічна проблема (1999)
Москаленко А. П. - Соціальний інтелект у структурі професійно важливих якостей оперативно-розшукової та слідчої діяльності (1999)
Ананьев А. М. - Эмоционально-волевая регуляция оперативно-служебной деятельности, Мельничук А. В. (1999)
Медведєв В. С. - Деякі концептуальні основи програми профілактики професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (1999)
Сєвєров О. П. - Проблеми створення психологічної служби в ОВС (1999)
Черкашин А. И. - О необходимости совершенствования отбора и подготовки специалистов пожарной охраны к деятельности в экстремальных условиях, Лисняк А. А., Савченко Н. Н. (1999)
Бандурка О. М. - Соціально-психологічні функції керівника в підрозділах ОВС, Бочарова С. П., Землянська О. В. (1999)
Матюхіна Н. П. - Управління соціально-психологічним кліматом в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ (1999)
Гуменюк Л. Й. - Вирішення проблем професіоналізації особового складу у вищому закладі освіти МВС України (з досвіду роботи) (1999)
Арістова І. В. - Реалізація кадрової політики у правовій інформатизації України (1999)
Єгорова Е. М. - Соціально-психологічні аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України (1999)
Христенко В. Є. - Застосування автоматизованих експертних систем у боротьбі зі злочинністю (1999)
Олексієнко Б. М. - Концептуальні підходи до реформування системи психологічного забезпечення професійної діяльності у прикордонних військах України, Сафін О. Д. (1999)
Гупан Н. М. - Формування духовної сфери майбутнього спеціаліста правоохоронних органів засобами українознавчих дисциплін (1999)
Тонков Е. Е. - Основы управления конфликтами в правоохранительной деятельности (1999)
Баранов П. П. - Актуальные проблемы формирования профессионального правосознания сотрудников ОВД (1999)
Фролова О. Г. - Актуальні проблеми методичного забезпечення управління персоналом в органах внутрішніх справ (1999)
Кувакін С. В. - Організація роботи з персоналом МВС (1999)
Терещук О. В. - Деякі проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за корупційні діяння (1999)
Венедиктов В. С. - Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС (1999)
Надаенко В. С. - Организационно-правовое обеспечение личной безопасности работников органов МВД Украины (1999)
Кобзин Д. А. - Социальные отношения как детерминанта дисциплины и законности в ОВД (1999)
Князькова Л. М. - Пенсионное обеспечение работников ОВД как составная часть социальной защиты (1999)
Гончаренко Е. В. - Культура прав человека в системе подготовки персонала правоохранительных органов, Гончаренко В. Д. (1999)
Крюков Ю. М. - Высокий уровень физической подготовленности – фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников органов внутренних дел (1999)
Теличкин А. А. - Коррекция и профилактика боевой усталости в условиях миротворческой операции (1999)
Рябова О.В. - Конституційні гарантії службово-трудових прав жінок – працівників ОВС (1999)
Комзюк А. Т. - Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки (1999)
Стародубцев А. А. - Проблеми правового регулювання функцій та повноважень інспекцій з особового складу органів внутрішніх справ (1999)
Соболєв О. В. - Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС (1999)
Волошин Г. Г. - Вдосконалення законодавства про соціально-правовий захист працівників міліції – нагальна потреба часу, Порощук С. Д. (1999)
Чавикіна Т. І. - Правове регулювання часу відпочинку співробітників міліції України (1999)
Карякін В. С. - Соціально-правовий захист персоналу ОВС, членів їх сімей та ветеранів (досвід роботи та завдання) (1999)
Лавріненко О. В. - Нормативне забезпечення правового та соціального захисту працівників міліції України (1999)
Венедиктова В. М. - Правове регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ (1999)
Пометун О. І. - Застосування методики соціально-психологічного тренінгу в процесі формування професійного іміджу працівників правоохоронних органів (1999)
Тюріна В. О. - Самооцінка, соціальний статус та ціннісні орієнтації курсантів Університету внутрішніх справ (1999)
Вареник В. В. - Професійна орієнтація як початкова стадія профвідбору до державної пожежної охорони України (1999)
Лефтеров В. А. - Применение оружия на поражение: анализ психологических проблем (1999)
Тимченко О. В. - Суицидальное поведение сотрудников ОВД: классификация причин и основные направления профилактической работы (1999)
Мартыненко О. А. - Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов (1999)
Давидов П. Г. - Удосконалення практики психологічного супроводження адаптації молодих працівників до служби в ОВС, Гундерук Л. М. (1999)
Лигун Н. В. - Специфика проведения психологического отбора кандидатов на службу в оперативные взводы спецподразделений (к вопросу составления профессиограммы) (1999)
Кретчак О. М. - Защитные механизмы эмоциональной устойчивости работников органов внутренних дел в условиях воздействия стресс-факторов повышенной интенсивности, Устинов О. М., Шайхлисламов З. Р., Черкашин А. И. (1999)
Макаренко П. В. - Психологічна адаптація працівників ОВС до професійної діяльності (1999)
Kин E. B. - Профессиональная деформация сотрудника ОВД, пути и средства её профилактики и устранения (1999)
Красільніков О. М. - Особливості встановлення комунікативного контакту під час проведення вербальних слідчих дій (1999)
Задорожній В. В. - Чи готовий наш правоохоронець до екстремальних ситуацій сімейного життя?, Кривцун Б. П. (1999)
Лапшина В. Л. - Социально-психологические проблемы профессиональной самореализации женщин-сотрудников ОВД (1999)
Друзь В. А. - Фактори, які визначають ефективність професійної діяльності слідчого апарату (1999)
Попова Г. В. - Неусвідомлене емоційне ставлення до важливих професійних понять як показник професійної адаптації працівників ОВС (1999)
Тимченко О. В. - Екстрена психологічна допомога працівникам ОВС, що безпосередньо беруть участь у локальному збройному конфлікті (1999)
Ярошок Ю. В. - Деякі сучасні психотехнології попередження виникнення стану психічного напруження особового складу підрозділів особливого ризику (1999)
Тробюк В. І. - До питання про психічні стани в умовах службово-бойової діяльності (1999)
Шевченко Л. О. - Система факторів соціальної адаптації жінок-співробітників ОВС (1999)
Коноплёв В. В. - Социально-психологические аспекты профессиональной адаптации молодых работников органов внутренних дел (1999)
Довгопол М. Ю. - Деякі психологічні фактори дезадаптації курсантів до дисциплінарних вимог системи ОВС (1999)
Жданова І. В. - До проблеми профілактики самогубств серед особового складу ОВС (1999)
Прыгунов П. Я. - Основные этапы работы практического психолога по обучению сотрудников оперативных служб милиции навыкам ролевого поведения (1999)
Форноляк В. М. - Про деякі особливості психологічної підготовки спеціалістів-переговорщиків по лінії боротьби з тероризмом (1999)
Іщенко О. В. - Проблеми адаптації курсантів до навчально-виховного процесу в закладах освіти МВС України (1999)
Звонок А. С. - "Круглый стол" как социально-психологическая технология смягчения социальной напряженности в регионе, Поклад В. И. (1999)
Зотов В. М. - Спеціальні засоби психологічної реабілітації працівника ОВС України (1999)
Середа Н. А. - Система моделирования ситуаций задержания правонарушителей в учебном процессе как способ обеспечения безопасности жизнедеятельности работников ОВД (1999)
Делікатний С. К. - Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності, Половнікова Ж. Ю. (1999)
Запорожцева Г. Є. - Професійно-психологічна підготовка дільничних інспекторів міліції (1999)
Бандурка И. В. - Роль индивидуально-психологических особенностей в профессиогенезе памяти работника ОВД (1999)
Синявська О. Ю. - Деякі питання мотивації праці особового складу органів внутрішніх справ України (1999)
Ярмиш О. Н. - Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід (1999)
Саєнко С. М. - Організація зустрічей керівництва ГУ та ОВС з населенням (1999)
Клімачова А. В. - Від професійної етики до авторитету правоохоронців (1999)
Казанчук І. Д. - Громадська думка та діяльність правоохоронних органів щодо її формування (1999)
Гумин А. М. - Профессионализм как основа авторитета работников милиции (1999)
Комаров В. А. - Деякі аспекти діяльності Центру громадських зв’язків органів внутрішніх справ України в організації взаємодії з населенням (1999)
Супрун М. О. - Окремі аспекти організації зв’язків курсантів психологічного факультету вузу МВС із дитячими закладами освіти (1999)
Косюк М. П. - Проблема формирования общественного мнения о деятельности милиции (1999)
Рущенко І. П. - Населення і міліція (за даними соціологічних опитувань) (1999)
Решетняк С. Б. - Проблемы организации взаимосвязей милиции с населением (1999)
Свеженцева Ю. А. - К вопросу о необходимости социологических исследований для налаживания взаимодействий милиции и населения (1999)
Болотова В. А. - Основные факторы формирования общественного мнения о деятельности милиции среди населения (1999)
Кійков В. М. - Населення та міліція: динаміка розвитку взаємозв’язків (1999)
Хижняк Л. М. - Громадськість як носій зовнішнього середовища організації: проблеми структурування (на прикладі органів внутрішніх справ) (1999)
Петренко М. Я. - Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова) (1999)
Поволоцький О. В. - Модель "Community Policing" як майбутнє поліцейської діяльності (досвід Англії та Уельсу, США і Канади) (1999)
Шейко Р. В. - Деякі питання створення моделі взаємозв’язків правоохоронних органів з населенням (1999)
Левченко К. - Злочин "торгівля людьми" та проблеми забезпечення дотримання жіночих людських прав працівниками правоохоронних органів (1999)
Фоміна Л. В. - Філософський аспект вивчення комунікативної організації речення (1999)
Мохончук С. М. - Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм (1999)
Савченко А. О. - Контракт як юридична форма соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ у службово-трудових відносинах (1999)
Іншин М. І. - Правовий захист працівників органів внутрішніх справ у зв’язку із скороченням штатів (1999)
Титул, зміст (2015)
Андрєєва О. - Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Безверхня Г. - Рівень емпатії та образ фізично культурної людини у студенток педагогічних спеціальностей, Маєвський М. (2015)
Биличенко Е. - Внешность как важнейший стимул мотивации к двигательной активности студентов (2015)
Борисова Ю. - Гідравлічні тренажери у системі фізичного виховання студентів (2015)
Круцевич Т. - Особливості оцінки фізичної підготовленості підлітків 6 – 9 класів, Іщенко О. (2015)
Москаленко Н. - Ефективність інноваційної технології теоретичної підготовки у фізичному вихованні учнів середньої школи, Кожедуб Т. (2015)
Москаленко Н. - Ефективність застосування комплексу "Bodyflex" у самостійних заняттях з фізичного виховання студентів після ГРЗ, Самошкіна А. (2015)
Отравенко О. - Педагогічні умови формування духовного здоров’я школярів у процесі фізичного виховання (2015)
Пангелова Н. - Становлення і розвиток ідей фізичного виховання у педагогічній думці Давнього світу (2015)
Самошкін В. - Диференційовний підхід під час проведення занять з фітбол-аеробіки і фітбол-гімнастики з жінками першого зрілого віку з використанням комп’ютерної програми "Fitball training", Лядська О., Денисенко Н., Ряпасова Н. (2015)
Соколова Наталія - Хореографія як навчальна дисципліна в освітніх закладах України (сер. ХVІІІ – ХХ ст.) (2015)
Федоренко Є. - Самооцінка особистості у фізичному вихованні старшокласників, які навчаються у школах різних типів (2015)
Чорненька Г. - Удосконалення методики навчання техніки штовхання ядра студентів ЛДУФК, Західний В., Шершун Н. (2015)
Шевяков О. - Психологічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я, Чернігівська С. (2015)
Шиян О. - Атлетична гімнастика у системі фізичного виховання студентської молоді, Жмур Д. (2015)
Бейгул І. - Вплив агресивності на досягнення високих результатів у спортивній діяльності дзюдоїстів (2015)
Бондар А. - Вплив швидкості переміщення рукоятки весла на рух човна в циклі гребка у веслуванні академічному (2015)
Веритов А. - Совершенствование функционального состояния сердечно-сосудистой системы дзюдоистов 13-17 лет средствами кардиотренировки (2015)
Долбишева Н. - Управління неолімпійським спортом у Міжнародному спортивному русі (2015)
Кутек Т. - Підвищення ефективності управління навчально-тренувальним процесом спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках, Ахметов Р. (2015)
Лемешко В. - Удосконалення фізичної і технічної підготовки стрибунок у довжину, Конестяпін В., Дунець-Лесько А., Дух Т. (2015)
Мифтахутдинова Д. - Совершенствование функциональной подготовленности спортсменок высшей квалификации в академической гребле в процессе подготовки к крупным международным соревнованиям (2015)
Михнов А. - Игровая специализация в хоккее и факторы ее определяющие (2015)
Михнов А. - Исследование самооценки хоккеистов высокого класса (2015)
Мітова О. - Порівняльний аналіз змагальної діяльності баскетболістів Дніпропетровщини у складі національних збірних команд України протягом 2011-2014 років, Смирнов В. (2015)
Афанасьєв С. - Особливості вегетативного контролю серцевого ритму дітей середнього шкільного віку з порушеннями слуху та опорно-рухового апарату (2015)
Луковська О. - Функціональний стан дихальної системи спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Петречук Л., Мизніков Є., Овчаренко С. (2015)
Люгайло С. - Изучение критериев функций, составляющих показатели соматического здоровья юных спортсменов – анализ факторов, лимитирующих рост профессионального становления занимающихся (2015)
Майкова Т. - Нормативно-правова основа реабілітації інвалідів в Україні та у світовому просторі, Самошкіна А. (2015)
Мельник О. - Модифікація добового ритму артеріального тиску та ендогенних факторів ризику гіпертонічної хвороби засобами фізичної реабілітації у чоловіків молодого віку (2015)
Пархотик И. - Физическая реабилитация при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей, Чорный В. (2015)
Сибіль М. - Біохімічне обгрунтування та моніторинг спрямованого на систему енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю, Галан М., Первачук Р. (2015)
Кравченко Ю. Ф. - Забезпечення прав та свобод людини – головний напрям правоохоронної діяльності в Україні (1999)
Бандурка О. М. - Університет внутрішніх справ МВС України: наше майбутнє (1999)
Ануфрієв М. І. - Становлення, розвиток та основні напрямки удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС (1999)
Ярмиш О. Н. - Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток, Гавриленко О. Л. (1999)
Лукашевич В. Г. - Приватний погляд на історію створення та перспективу розвитку відомчої освіти (1999)
Самойленко О. О. - Професійна підготовка поліцейських Росії наприкінці XIX – початку XX ст. (1999)
Савченко А. О. - Місце і роль відомчої освіти в системі національної освіти України (1999)
Черепкова О. В. - Професійний відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освіти МВС України (1999)
Синьов В. М. - Науково-педагогічні проблеми відомчої освіти, Клімов М. В. (1999)
Сорока А. В. - Проблеми та підходи щодо підготовки фахівців у вищій військовій школі, Шалімова І. М. (1999)
Логачов М. Г. - Роль професійного добору в оперативно-службовій діяльності спецпідрозділів (1999)
Король В. М. - Пріоритетні напрями формування готовності майбутнього фахівця системи МВС до професійної діяльності (1999)
Шкарабура М. Г. - Формування творчих якостей у майбутніх офіцерів державної пожежної охорони, Бикова О. В. (1999)
Чепурний Г. П. - Удосконалення практичної підготовки курсантів, організації роботи з молодими спеціалістами та методики оцінювання входження в посади випускників пожежно-технічних закладів освіти, Вареник В. В., Цойреф Я. О. (1999)
Кришталь М. А. - Психологічний "портрет" пожежника – вихідна точка подальшої підготовки суб’єкта діяльності (1999)
Золотухін І. І. - Деякі проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих органів внутрішніх справ України (1999)
Токарська А. С. - Шляхи формування високої духовності і мовленнєвої культури правників (1999)
Тюріна В. О. - Пізнавальні завдання як засіб удосконалення процесу навчання у вищих закладах освіти МВС України (1999)
Левченко К. Б. - Деякі аспекти адаптації навчальних програм з врахуванням правозахисного та тендерного підходів (1999)
Гавриленко О. А. - Спецкурс "Історія органів внутрішніх справ" в системі навчально-виховного процесу, Зайцев Л. О. (1999)
Лавріненко О. В. - Впровадження спецкурсу "Правове регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ" в навчальний процес ВЗО МВС України (1999)
Губарєв Г. Г. - Проблеми та шляхи вдосконалення викладання спеціальної техніки у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України (1999)
Паламарчук С. С. - Застосування засобів відеозапису при викладанні спеціальних дисциплін (1999)
Яременко В. Г. - Формування економічного мислення в процесі підготовки спеціалістів у галузі економічної безпеки, Петрова К. Я. (1999)
Меженська С. І. - До питання про викладання економічних і економіко-правових дисциплін в юридичних вузах, Стрельнікова Н. М., Волкова Г. І. (1999)
Бішарєва О. В. - Підготовка рефератів з економіко-правових дисциплін як елемент наукової роботи курсантів, Меженська С. І. (1999)
Тісунова В. М. - Методика підготовки спеціалістів з дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності" у вищих закладах освіти МВС України, Шевцова О. В. (1999)
Журавель Н. О. - З досвіду виховної роботи кафедри соціально-економічних дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України (1999)
Процких Т. О. - Проблеми інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу (1999)
Росоха В. О. - Науково-дослідна діяльність у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України, Абрамов Ю. О., Карлаш С. П. (1999)
Гуторова Н. О. - Фінансові злочини: необхідність виокремлення та систематизації (1999)
Волобуєв А. Ф. - Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, Літвінов О. В., Осика І. М. (1999)
Ємельянов В. П. - Загальні ознаки суб’єкта злочинів терористичної спрямованості (1999)
Бахін В. П. - Науково-методичне забезпечення слідчої практики: поняття, сутність, значення, Гора І. В. (1999)
Палій М. В. - Актуальність кримінологічної характеристики злочинів проти свободи совісті (1999)
Романов С. Ю. - Передкримінальний обман і його кримінально-правові наслідки (1999)
Педешко А. І. - Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил (1999)
Захарченко С. О. - Форми використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (1999)
Харитонов С. О. - Кваліфікація перевищення влади працівниками міліції при застосуванні вогнепальної зброї (1999)
Скакун О. Ф. - Джерельна база наукових досліджень з історії політичних та правових вчень (1999)
Бусова Н. А. - Типологія форм правового мислення за Максом Вебером (1999)
Погорецький М. А. - Зміст та форма кримінально-процесуальних відносин (1999)
Вихрист С. М. - Принципи кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві (1999)
Гаєнко В. І. - До питання про предмет криміналістики, Сафронов С. О. (1999)
Головецький М. О. - Тактичні прийоми узнавання на попередньому слідстві (1999)
Вапсва Ю. А. - Непридатний замах: за і проти (1999)
Підкуркова І. В. - Особливості правосвідомості молоді (1999)
Древаль Ю. Д. - Українське питання у Державній Думі Російської імперії початку ХХ ст. (1999)
Коломієць Ю. М. - Ідея парламентаризму в українській конституційно-правовій думці Наддніпрянщини XVIII – початку XX ст., Коломієць Т. В. (1999)
Грицак В. М. - Взаємовідносини губернаторів та органів міського самоврядування у Російській імперії (друга половина XIX ст.) (1999)
Талдикіч О. В. - Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст. (1999)
Вострокнутов Л. Д. - Спортивний рух в Україні кінця XIX – початку XX ст. (1999)
Гарчева Л. П. - Про правомочність Всеукраїнського з’їзду Рад (Київ, 4–6 грудня 1917 року) (1999)
Греченко В. А. - Політична боротьба в 1923–1924 рр.: суть, форми та методи (1999)
Тимченко Л. Д. - Мовна проблема в Україні та права людини (1999)
Бермічева О. В. - Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії (1999)
Ярмиш А. Н. - Проблеми парламентського захисту прав людини (1999)
Закоморна К. О. - Правозахисна діяльність інституту омбудсмана у правоохоронній сфері (1999)
Боброва І. І. - Роль асоціацій місцевих рад у політико-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні (1999)
Головко О. М. - Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування англо-американського типу щодо забезпечення законності та правопорядку (1999)
Говоруха В. В. - Цивільно-військові відносини в іноземних державах: військова підтримка цивільної влади (1999)
Тучак М. О. - Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду звернень громадян (1999)
Фролов М. Ю. - Міліція місцевого самоврядування (муніципальна міліція: проблеми, перспективи розвитку) (1999)
Колесников С. В. - Лібералізація кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх (1999)
Гаєнко В. І. - Актуальні проблеми проведення експертизи при судовому розгляді кримінальних справ, Щербаковський М. Г. (1999)
Бондаренко О. О. - Процесуальний стан експерта у кримінальному судочинстві (1999)
Шаренко С. Л. - Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру (1999)
Кузьмінова В. Ю. - Етапи реконструкції (відновлення) кримінальної справи (1999)
Сироїд Т. Л. - Загальна декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів (1999)
Яременко В. Г. - Роль інституціонального підходу до моделювання економічної безпеки особистості (1999)
Гетманець О. П. - Податок як основа формування державної власності (1999)
Рябченко О. П. - Економічні методи державного управління в період реформування економіки (1999)
Шишка Р. Б. - Концептуальні положення авторського права (1999)
Жилінкова І. В. - Правовий режим майна, набутого спільною працею членів сім’ї (1999)
Мороз М. В. - Строки договору оренди майна державних підприємств (1999)
Степанов О. В. - Договір на страхування автомобіля та його види (1999)
Желєзов О. Є. - Ризик – невід’ємна ознака інвестиційної діяльності (1999)
Іншин М. І. - Деякі методологічні питання визначення терміна "законодавство про працю" на сучасному етапі розвитку держави (1999)
Синявська О. Ю. - Про застосування заохочень в органах внутрішніх справ (1999)
Китаєва О. О. - Міжнародно-правове регулювання питань забруднення Чорного моря (у контексті перевезень каспійських енергоносіїв) (1999)
Корженко В. В. - Проблема наукового розуміння людини і світу: потреба критичного мислення (1999)
Шаповаленко М. В. - Демократичний транзит посткомуністичного типу: особливості та дилеми (1999)
Шаповал В. М. - Справедливість свободи (1999)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Загальнотеоретичні і аксіологічні підстави маргінальної проблематики (1999)
Матюхіна Н. П. - Проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ (1999)
Казанчук І. Д. - Паблік рілейшнз в діяльності міліції західних країн (1999)
Бондаренко О. І. - Про показники ефективності діяльності заступника начальника органа внутрішніх справ по роботі із особовим складом (1999)
Арістова І. В. - Реалізація державної інформаційної політики: інформаційне середовище управління в органах внутрішніх справ України (1999)
Почуєва В. В. - Про деякі психологічні детермінанти ефективності оволодіння іноземною мовою при взаємозв’язаному навчанні видів мовленнєвої діяльності (1999)
Ярмиш О. Н. - Міжнародне співробітництво (1999)
Титов В. Д. - Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века. Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. – 285 с. (1999)
Семенов В. С. - Л. Д. Тимченко. Міжнародне право. Харків: Консум, 1999. – 528 с. (1999)
Степанюк А. Х. - В. М. Трубников, В. П. Филимонов, А. И. Фролов. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. – Донецк: Изд-во Донец. ин-та вн. дел, 1999. – 640 с. (1999)
Pidgurska T. V. - ТЕ01-, ТЕ02-Dualband Filter on Dielectric Resonators, Trubin O. O. (2015)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні в спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2015)
Загірська І. О. - Сценарне моделювання передачі радіонуклідів з ґрунту в рослини за допомогою динамічної мережі Байєса, Левін Д. К., Бідюк П. І. (2015)
Солошенко О. М. - Спосіб розрахунку показника Джині, статистики Колмогорова–Смирнова та відстані Махаланобіса у кредитному скорингу засобами мови SQL (2015)
Трофимчук О. М. - Моделювання процесів з детермінованими і стохастичними трендами, Кутовий Т. Ю. (2015)
Shvets A. Yu. - New Ways of Transition to Deterministic Chaos in Nonideal Oscillating Systems, Sirenko V. A. (2015)
Богушевський В. С. - Дослідження температурного поля футерівки конвертера, Скачок О. Е. (2015)
Гавриш А. П. - Вплив алмазного суперфінішування на якість поверхонь деталей зі зносостійких композитів на основі алюмінію, Роїк Т. А., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Степанчук А. М. - Електрофізичні властивості плавлених карбідів ТіС, ZrC, NbC в області їх гомогенності, Бірюкович Л. О. (2015)
Федоров М. М. - Особливості визначення енергії формування вакансії у 5d-перехідних металах із перших принципів із врахуванням фактора температури, Холмська Г. Д., Сидоренко С. І., Замулко С. О. (2015)
Хижняк В. Г. - Багатокомпонентні дифузійні покриття на основі титану, алюмінію та кремнію на нікелі, Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е., Хижняк О. В. (2015)
Безугла Н. В. - Вплив осьової анізотропії розсіювання біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів методом Монте-Карло, Безуглий М. О., Тимчик Г. С., Вонсевич К. П. (2015)
Колобродов В. Г. - Оптимізація параметрів об’єктива і мікроболометричної матриці тепловізора (2015)
Галиш В. В. - Оптимізація технології одержання комбінованих целюлозно-неорганічних сорбентів для концентрування радіоактивного цезію, Шахновський А. М., Картель М. Т., Мілютін В. В. (2015)
Киричок Т. Ю. - Моделювання формування фарбового рельєфу інтагліодруку (2015)
Олійник В. О. - Вплив колоїдно-хімічних процесів на біологічну активність дисперсних глинисто-карбонатних морських осадів (пелоїдів), Ковзун І. Г., Панько А. В., Нікіпелова О. М. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, зміст (2014)
Археологія (2014)
Загальні питання (2014)
У глиб віків (2014)
ХІХ століття (2014)
ХХ століття (2014)
Історія релігії. Церковна старовина (2014)
Історіографія. Архівна справа (2014)
Публікація історичних документів (2014)
Публікація листів (2014)
Спогади. Щоденники (2014)
Біографічні матеріали (2014)
Літературознавство. Мовознавство (2014)
Етнографія. Фольклор (2014)
Культура. Мистецтво. Освіта (2014)
Економіка. Бухгалтерська та банківська справа (2014)
Філософія (2014)
Різне (2014)
Хроніка та інформація (2014)
Бібліографічні огляди (2014)
Рецензії. Огляди. Анотації (2014)
Іменний покажчик(Пермоналії) (2014)
Географічний покажчик (2014)
Археологія (2014)
Загальні питання (2014)
У глиб віків (2014)
ХІХ століття (2014)
ХХ століття (2014)
ХХІ століття (2014)
Історія релігії. Церковна старовина (2014)
Історіографія. Архівна справа (2014)
Публікація історичних документів (2014)
Публікація листів (2014)
Спогади. Щоденники (2014)
Біографічні матеріали (2014)
Літературознавство. Мовознавство (2014)
Етнографія. Народознавство (2014)
Культура. Мистецтво. Освіта (2014)
Філософія (2014)
Рецензії (2014)
Економіка (2014)
Хроніка та інформація (2014)
Іменний покажчик (Персоналії) (2014)
Географічний покажчик (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України "Провнесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України" від 22 лютого 2000 року №1483-ІІІ, щодо їх дії в часі у взаємозв’язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України, статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України", частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально& процесуального та Виправно-трудового кодексів України" від 22 лютого 2000 року № 1483-ІІІ, щодо їх дії в часі у взаємозв’язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України, статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України", частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Лі Артура Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 36 Конституції України, статей 1, 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статті 14 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Закритого акціонерного товариства "Брянківське управління шахтобудмеханізації" щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", частини другої статті 1 Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", частини першої статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди", частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 203, частини першої статті 215 Цивільного кодексу України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ДДП" щодо офіційного тлумачення положення пункту 15 частини першої статті 34 Закону України "Про виконавче провадження" у системному зв’язку зі статтею 2, абзацом шостим пункту 3.7 статті 3, статтями 6–11 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно&енергетичного комплексу" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Тропанця Євгена Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України в системному зв’язку з пунктами 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Михальчука Богдана Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини четвертої статті 81 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Тєнькаєвої Тетяни В’ячеславівни щодо офіційного тлумачення слова "відповідне", застосованого у частинах другій, третій, четвертій статті 2411 Кодексу законів про працю України, у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 28 цього Кодексу та частини шостої статті 43 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Федоренка Сергія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 58, частини другої статті 152 Конституції України, частини другої статті 4, частини першої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України та статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 76 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Аниченка Миколи Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 320 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини сьомої статті 41 Конституції України, статей 6, 7, 8, 10 Житлового кодексу Української РСР, статті 383 Цивільного кодексу України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Севастопольської міської державної адміністрації щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої статті 118 Конституції України, частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (2011)
Вдовіченко С. - Відновлення дії попередньої редакції нормативно-правового акта внаслідок визнання Конституційним Судом України внесених до нього змін неконституційними (2011)
Гультай М. - Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини, Кияниця І. (2011)
Кощинець В. - Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України, Кушакова-Костицька Н., Палійчук О. (2011)
Шостенко О. - До питання правової природи актів Конституційного Суду України (2011)
Божко В. - Вплив принципів права на розвиток законодавства (аналіз правових позицій Конституційного Суду України) (2011)
Нудненко Л. - Розвиток пасивного виборчого права громадян Російської Федерації у правових позиціях Конституційного Суду Російської Федерації (2011)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Січень – березень 2011 року (2011)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2010 рік (2011)
Вітаємо ювілярів! (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Управління державної охорони України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого частини першої статті 24 Закону України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Михальчука Богдана Анатолійовича про офіційне тлумачення положень статті 570, частин першої, третьої статті 571 Цивільного кодексу України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Морохіна Михайла Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України, пункту "є" статті 1, пункту "є" статті 7 Закону України "Про амністію" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням державної податкової адміністрації у Харківській області щодо офіційного тлумачення положення статті 68 Закону України "Про Конституційний Суд України" у системному зв’язку з положеннями статті 63 цього закону (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 14 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2011)
Савчин М. - Сучасний стан конституціоналізму: проблеми співвідношення демократії та державного суверенітету (2011)
Литвинов О. - Республіканізм і поділ влади в системі принципів конституційного ладу України (2011)
Веніславський Ф. - Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально'правова цінність ідеї народовладдя) (2011)
Тези виступів Голови Конституційного Суду України А. Головіна у ході пленарних сесій на ХV конгресі Конференції європейських конституційних судів (22–28 травня 2011 року) в рамках обговорення теми "Конституційне правосуддя: функції та відносини з іншими публічними органами державної влади" (2011)
Кампо В. - Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України, Овчаренко В. (2011)
Крусян А. - Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму (2011)
Квітень — травень 2011 року (2011)
Нові видання з питань конституціоналізму (2011)
Головін А. - Конституційне правосуддя: вчора, сьогодні, завтра (2011)
Інтерв’ю з головами Конституційного Суду України попередніх років (2011)
Колос М. - Перший Голова Конституційного Суду України: штрихи до портрету (2011)
Тацій В. - Правозахисний напрям інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України (2011)
Стрижак А. - Деякі проблемні питання у діяльності Конституційного Суду України щодо забезпечення конституційного ладу в Україні (2011)
Селіванов А. - Характерні ознаки доктринального верховенства та незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України (2011)
Орзіх М. - Доктрина в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Стецюк П. - Роль Конституційного Суду України у процесі формування та реалізації національної доктрини конституційної держави (2011)
Ткачук П. - Питання доступу громадян до конституційного правосуддя в Україні (2011)
Барабаш Ю. - Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України (2011)
Маркуш М. - Повноваження Конституційного Суду України: практичні проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Колодій А. - Принципи статусу та діяльності Конституційного Суду України (2011)
Кампо В. - Європейська конвенція 1950 року та проблеми захисту прав громадян у діяльності Конституційного Суду України (2011)
Бондар М. - Європейський конституціоналізм в аспекті співвідношення національної конституційної і конвенційної юрисдикцій (2011)
Шевчук С. - Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2011)
Лилак Д. - Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) (2011)
Домбровський І. - Правові позиції Конституційного Суду України: окремі аспекти, Гергелійник В. (2011)
Рабінович П. - Перегляд Конституційним Судом України власних правових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону, Гончаров В. (2011)
Баулін Ю. - Наявність рішення (висновку) Конституційного Суду України як підстава для відмови у відкритті конституційного провадження у справі (2011)
Костицький М. - Доказування в конституційному судовому процесі (2011)
Шишкін В. - Концептуальні підходи щодо підстав для відмови у відкритті провадження в Конституційному Суді України за конституційним зверненням (2011)
Рябченко О. - Категорія "публічно'правовий спір": розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій (2011)
Савенко М. - Конституційний контроль змін до Конституції України (2011)
Гультай М. - Функціональні характеристики інституту конституційної скарги та модель його впровадження в Україні (2011)
Вітання з нагоди п’ятнадцятої річниці Конституційного Суду України (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв’язку зі статтями 151, 152, 153 Цивільного процесуального кодексу України (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо від' повідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 21 Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 21 Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Пономарьова Сергія Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 148 Кодексу законів про працю України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням фермерського господарства "Бурка В. В." щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 2, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням уповноважених за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профіт" громадян Бєлкіна М. Л., Бєлкіна Л. М., Любовича Є. Л. щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Постанова Верховної Ради України "Про звільнення Ткачука П. М. з посади судді Конституційного Суду України" (2011)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Пасенюка О. М. суддею Конституційного Суду України" (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста" (2011)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Червень – жовтень 2011 року (2011)
Oгляд міжнародної конференції "Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу" (16 вересня 2011 року, м. Київ) (2011)
Вітаємо ювілярів! (2011)
Царик Л. П. - 30-й випуск фахового часопису "наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія": становлення і значення для розвитку географічної освіти і науки (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" як туристичне диво України: логістичний вимір (2011)
Свинко Й. М. - Вони були першими (до 30-річчя набору абітурієнтів та 25-річчя першого випуску вчителів географії у Тернопільському державному педагогічному інституті) (2011)
Питуляк М. Р. - Витоки ландшафтознавчих досліджень в Україні (до 55 річниці ІІ всесоюзної наради з питань ландшафтознавства у Львові (1956 р.)), Питуляк М. В., Свинко Й. М. (2011)
Гавришок Б. Б. - Просторово-часові закономірності лісогосподарського землекористування в Подільських Товтрах (у межах Тернопільської області) (2011)
Сивий М. Я. - Особливості геологічної будови та активізація зсувних процесів на родовищі Волицьке-2 Бережанського району, Кітура В. М., Степчук В. М. (2011)
Гелевера О. Ф. - Динаміка кислотності грунтів Кіровоградської області, Гульванський І. М. (2011)
Симочко Г. В. - Печери Закарпаття, дослідження та використання (2011)
Лозинський Р. М. - Сучасні межі Львівської міської агломерації, Костюк І. М. (2011)
Грицевич В. В. - Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України (2011)
Домаранський А. О. - Перспективи зміни назв адміністративних одиниць Кіровоградської області: проблеми "експертного середовища" (2011)
Данилишин Р. З. - "Міра активності” cуб’єктів глобальної влади: контент-аналіз державної символіки, Книш М. М. (2011)
Сеньчук Х. В. - Полімагістралі Карпатського реґіону України, Грицевич В. В. (2011)
Заставецька Л. Б. - Основні напрями трансформації локальних систем розселення (2011)
Альтгайм Л. Б. - Суспільно-економічні перетворення у сільському господарстві як важливий чинник трансформації сільських поселень Хмельницької області (2011)
Сорокіна Ц. В. - Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування Мелітопольської приміської рекреаційної зони (2011)
Наконечна Г. В. - Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки (2011)
Карась О. С. - Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему (2011)
Шмалєй С. В. - Природні аспекти розвитку оздоровчого туризму на Херсонщині, Редька І. В. (2011)
Івануник І. О. - Проблематика та методологія інтегральної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як основи атрактивності території (2011)
Кузишин А. В. - Сучасний стан сформованості туристичної інфраструктури в західноукраїнських областях (2011)
Забалдіна Ю. Б. - Управління розвитком туризму в Карпатському регіоні України, Коковський Л. О. (2011)
Троценко О. В. - Дизайн туристичного середовища як засіб формування позитивного туристичного образу регіону (на прикладі Дніпропетровської області) (2011)
Скабара Р. М. - Суспільно-географічні аспекти трансформаційних процесів в готельному господарстві Львівської області (2011)
Бордун О. Ю. - Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області (2011)
Андрусяк Н. С. - Функціонування туристсько-рекреаційної системи оздоровчого типу на території Чернівецької області (2011)
Вороніна Г. Б. - Анімаційний інтерес і ресурси анімації як фактор розвитку атрактивності території, Воронін І. І. (2011)
Смик О. С. - Основні пріоритети розвитку спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Волошин І. М. - Еколого-географічний аналіз водних об’єктів автомагістралі Краковець - Львів, Чикайло Ю. І. (2011)
Калько А. Д. - Економічні і географічні принципи управління безпекою держави (2011)
Приходько М. М. - До теорії екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем (2011)
Новицька С. Р. - Бальна оцінка біотичних рекреаційних ресурсів Тернопільської області (2011)
Копієвська Т. М. - Сучасний екологічний стан ландшафтів басейнової системи річки Синюха (2011)
Гінзула М. Я. - Оцінка джерел забруднення повітряного басейну викидами промислового підприємства ТЗОВ "Бурдяківський спецкар’єр” (2011)
Сокіл К. Р. - Соціальні чинники, як фактори формування гідроекологічної ситуації Тернопілля (2011)
Савчук Л. Я. - Методи медико-конструктивно-географічних досліджень для визначення рівня захворюваності населення Калуського промислового району (2011)
Кілінська К. Й. - Методичні підходи до проведення оцінки компонентної структури природно-рекреаційних умов території, Кіщук З. (2011)
Пилипович О. В. - Культура, побут та звичаєві традиції населення, що проживає в межах пам’ятки природи місцевого значення "Стільська”, Петровська М. А. (2011)
Царик П. Л. - Про доцільність зміни статусу ландшафтного заказника "Касперівський " (2011)
Касіяник І. П. - Ландшафтно-контурна оптимізація землекористування на прикладі Кормильчанської сільської ради (2011)
Лісова Н. О. - Еколого-ценотичний аналіз флори природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу (2011)
Худоба В. В. - Теоретичне обгрунтування доцільності оптимізації мережі регіональних ландшафтних парків України (2011)
Чернець І. С. - Класифікації геологічних пам’яток природи та місце у них опорних розрізів лесово-грунтової серії (2011)
Робити добро людям: до ювілею І.П.Ковальчука (2011)
Життя в географії і задля географії: до 70-річчя від дня народження засновника кафедри географії України у Тернопільському національному педагогічному університеті Богдана Івановича Заставецького (1941–2000) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Курко М. Н. - Забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Булгакова Д. О. - Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами (2010)
Гаркуша А. О. - Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ (2010)
Ластовка О. А. - Організація та проведення референдумів у Швейцарії (2010)
Греченко В. А. - Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна (2010)
Гавриленко О. А. - Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження, Ярмошук С. С. (2010)
Кашарський Ф. В. - Правові основи взаємодії органів прокуратури та поліції в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Романов С. Ю. - Поняття промислу у науці кримінального права (теоретичні аспекти та напрями подальшого дослідження) (2010)
Шевченко Г. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України (2010)
Кондратов Д. Ю. - Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України) (2010)
Книженко О. О. - Поняття санкцій у кримінальному праві (2010)
Буткевич С. А. - Розбудова антилегалізаційної системи в Республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти) (2010)
Савчук Т. І. - Про виявлення економічних злочинів (2010)
Ринажевский Б. М. - Правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (2010)
Лєшукова І. В. - Кримінально-процесуальний статус слідчого як суб’єкта застосування норм права в процесі надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2010)
Сафонов Д. А. - Проблеми визначення розміру матеріальної шкоди при розслідуванні наруги над могилою (2010)
Проневич О. С. - Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи (2010)
Андрєєва О. Б. - Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції (2010)
Бездольний М. Ю. - Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції (2010)
Лихачов С. В. - Предмет і завдання дозвільного провадження в системі забезпечення громадської безпеки (2010)
Котенко В. М. - Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження (2010)
Музичук О. М. - Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ (2010)
Потапенко С. В. - Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації (2010)
Прокопенко О. Ю. - Особа порушника в адміністративних проступках (2010)
Шоптенко С. С. - Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні (2010)
Мовчан М. А. - Актуальні проблеми законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів (2010)
Невядовський В. О. - Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій (2010)
Радченко О. І. - Особливості застосування принципу розподілу державної влади у змішаних республіках (2010)
Чечель О. М. - Зміст економічного потенціалу держави (2010)
Веніславський Ф. В. - Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України (2010)
Гончаренко Г. А. - Організаційно-правові аспекти наукового та кадрового забезпечення лісової галузі України (2010)
Жорнокуй Ю. М. - Закон України "Про акціонерні товариства": позитивні та проблемні аспекти (2010)
Фомін Г. Ф. - Класифікація договорів з надання фінансових послуг (2010)
Пустова Ю. М. - Юридичні особи публічного права (2010)
Литвин С. Й. - Зміст суб’єктивного права "sui generis" на неоригінальну компіляцію даних (базу даних) (2010)
Олійник А. Р. - Проблемні аспекти самостійної реалізації активів, що перебувають у податковій заставі (2010)
Мельник К. Ю. - Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів (2010)
Кирєєва І. В. - Окремі питання вдосконалення норм земельного законодавства стосовно припинення прав на землю (2010)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правові аспекти управління в галузі використання водних ресурсів Дніпровського басейну України (2010)
Гончарук В. В. - Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Калєніченко Л. І. - Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти (2010)
Власенко І. В. - Підвищення боєздатності працівників міліції, Чернобай Д. Г. (2010)
Співак В. М. - Системно-синергетичний підхід до досліджень глобалізаційних процесів (2010)
Гузьман О. А. - Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ, Ляшенко Н. О. (2010)
Чміль М. О. - Вплив суїциду на діяльність ОВС, Скляр О. С. (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Шестак В. С. - До визначення змісту поняття "культура" як об’єкта культурної функції держави (2010)
Булгакова Д. О. - Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення (2010)
Греченко В. А. - Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни, Греченко В. В. (2010)
Назаров В. В. - Реалізація міжнародних критеріїв обмеження конституційних прав людини у кримінальному процесі України (2010)
Клочко А. М. - Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці, Єманов В. В. (2010)
Лозова С. М. - Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання складання і використання (2010)
Коломієць І. В. - Щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів і фондовому ринку (2010)
Приходько О. В. - Криміналістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Жилін Є. В. - Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру, Сафронов С. О. (2010)
Чорноус Ю. М. - Відомче регулювання міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів (2010)
Синявська О. Ю. - Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням (2010)
Музичук О. М. - Види та форми контролю за діяльністю міліції (2010)
Мартинов М. Д. - Організація системи контролю в територіальних органах внутрішніх справ України (2010)
Лазарєв В. В. - Порядок вирішення питань, пов’язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу (2010)
Середа В. В. - Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду (2010)
Потапенко С. В. - Деякі питання реалізації принципу диспозитивності в адміністративному суді першої інстанції (2010)
Пчелін В. Б. - Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки (2010)
Ринажевський Б. М. - Комплектування особового складу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (2010)
Обрусна С. Ю. - Форми судового управління як умова організаційно-правового забезпечення функціонування судової системи України (2010)
Олькіна О. В. - Інституціоналізація дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України (2010)
Фомін Ю. В. - Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні (2010)
Мічурін Є. О. - Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право (2010)
Кройтор В. А. - Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону (2010)
Кухарєв О. Є. - Спадкування права на вклад у банку (2010)
Мандрика Л. М. - Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій (2010)
Комзюк Л. Т. - Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи) (2010)
Лисенко О. О. - До проблеми правового регулювання "неналежної" реклами в Україні (2010)
Мороз О. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу (2010)
Блошко В. В. - До проблеми подільності будинків (2010)
Солонько М. Ф. - Основні положення здійснення права на прийняття спадку (2010)
Грошева В. К. - Правомірність валютних кредитів (2010)
Нагорна А. О. - Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій (2010)
Нор Ж. В. - Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право (2010)
Коляда Т. А. - Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми (2010)
Лавріненко О. В. - Сучасні проблеми застосування принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці під час регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС та шляхи їх розв’язання (2010)
Мельник К. Ю. - До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Чапала О. Ю. - Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби (2010)
Бригадир І. В. - Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права (2010)
Курко М. Н. - Деякі аспекти правового регулювання становлення і розвитку вищої освіти в Україні (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням військової частини А 1080 щодо офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Пріма'Сервіс" ЛТД щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 811 Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально'процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально'процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Тропанця Євгена Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 293, пункту 2 частини першої статті 324 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заводського районного центру зайнятості щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Феміда" щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 28, статті 44, частини п’ятої статті 49 Господарського процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Каніщева Андрія Вячеславовича щодо офіційного тлумачення положень статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Податкового кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Тернопільської обласної ради щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України" Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням фермерського господарства "Бурка В. В." щодо офіційного тлумачення положень статей 19, 60, частини п’ятої статті 124 Конституції України, частини другої статті 30, частини першої статті 107, частини першої статті 108 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої, третьої статті 141 Конституції України в системному зв’язку з положеннями частини другої статті 5, статті 7, частини другої статті 19, частини першої статті 38, частини першої статті 58, частини першої статті 140 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гурняка Олександра Григоровича щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого статті 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, статті 1, абзацу другого статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баранова Олександра Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 272 цього кодексу (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Руденка Леоніда Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 25, частини другої статті 37 Закону України "Про державну службу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини другої статті 79, частини другої статті 111 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Закарпатавтотранс" щодо офіційного тлумачення положень частини першої, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України у системному зв’язку з частиною другою статті 55, частиною другою статті 124 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у системному зв’язку зі статтею 22, частиною другою статті 58, частиною третьою статті 62, статтею 64 Конституції України, статтею 1, частиною першою статті 31, статтею 16, частиною першою статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 55 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Сальвіа" щодо офіційного тлумачення положень підпункту 5 пункту 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у системному зв’язку з частиною другою статті 632 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ковальчука Броніслава Івановича щодо офіційного тлумачення статей 8, 19, 22, 46, 55, 58, 64, 129 Конституції України, статті 371 Закону України "Про державну службу", частини четвертої статті 21, частини першої статті 113 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії", пункту 17 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (2012)
Бринцев В. - Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України, Буравльов І. (2012)
Городовенко В. - Принцип рівності громадян перед законом і судом (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Жовтень – грудень 2011 року (2012)
Меморандум про співпрацю між Конституційним Судом України і Конституційним Судом Республіки Таджикистан (2012)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2011 рік (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 47 та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин шостої, сьомої статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стрижака А. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва) (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 40, другого речення частини першої статті 45, частини четвертої статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Меньщикова Олександра Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у взаємозв’язку з положеннями абзацу першого частини першої, частини другої статті 40 цього закону (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Земмеля Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень статті 625 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Макойнікова Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, пунктів 4, 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої статті 388 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ткаченка Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 44 Кримінально'процесуального кодексу України (2012)
Бринцев В. - Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України (продовження), Буравльов І. (2012)
Шаптала Н. - До питання про конституційно'правове регулювання державних символів України (2012)
Банашак Б. - Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі (2012)
Гультай М. - Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Січень – березень 2012 року (2012)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2011 рік (2012)
Наукові здобутки (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Крутських Т. В. - Вивчення вивільнення субстанції альтабор з гелевих основ, Шаламай А. С., Кухтенко Г. П. (2015)
Рибак В. А. - Вплив біофлавоноїдного комплексу з квасолі на стан коагуляційного гемостазу в інтактних щурів і у щурів з експериментальним стрептозотоциновим діабетом, Малоштан Л. М. (2015)
Шаталова О. М. - Вивчення анаболічної активності гідрофільного екстракту трави сої на моделі підвищеного катаболізму (2015)
Підченко В. Т. - Вплив гриба Ganoderma lucidum (CURT.:FR.) P. KARST. на проліферативну активність спленоцитів у мишей лінії CBA/Ca з вторинним імунодефіцитом, Ніженковська І. В., Бичкова Н. Г., Бісько Н. А., Родніченко А. Є., Н. О. Козіко (2015)
Сафонов А. А. - Дослідження аналгетичної активності 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Al-Towayty Murad - Experimental study of the pharmacological activity of capsules "Vomicin”, Dercach N. V., Ruban E. A., Malynovskaya S. A. (2015)
Дем’яненко Д. В. - Морфологічне дослідження фреонового екстракту суцвіть липи на моделі ад’ювантного артриту у щурів, Семенів Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В. (2015)
Єгорова О. О. - Вплив елгацину на стан про/антиоксидантних процесів в організмі старіючих щурів за умови експериментальних патологій сечостатевої системи, Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. (2015)
Геруш О. В. - До механізму гепатопротекторної дії нових фітокомпозицій, Яковлєва Л. В., Сахарова Т. С. (2015)
Vlasov S. V. - Anticancer activity study of 6-hetarylthieno|2,3-d| pyrimidine derivatives, Zhuravel’I. O., Chernykh V. P. (2015)
Клеванова В. С. - Мікроскопічні та фітохімічні дослідження Poterium sanguisorba L., Тржецинський С. Д., Панченко С. В. (2015)
Конечна Р. Т. - Дослідження екстрактів калусної маси Carlina аcaulis L., Петріна Р. О., Новіков В. П., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Корнійчук О. П. (2015)
Zarivna N. O. - Development of methodology for the determination cetirizine hydrochloride in medicines, Korobko D. B., Logoyda L. S. (2015)
Маміна О. О. - Визначення хлоропіраміну у біологічних рідинах методом екстракційної фотометрії, Рибалка Л. І., Лебедин А. М., Нікульшина Г. А. (2015)
Євтушенко О. М. - Ризики та їх наслідки при використанні антибактеріальних лікарських засобів (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Свинко Й. М. - Ярослав Окуневський – адмірал, очільник медичної служби військово-морського флоту Австро-угорщини, мандрівник, письменник (2012)
Міхелі С. В. - Дослідження історії розвитку українського ландшафтознавства за мовою бібліографічних посилань (2012)
Паньків З. П. - Особливості землекористування в Україні після скасування кріпосного права (1848-61–1914 рр.) (2012)
Чернюк Г. В. - Методологія поняття взаємодії людини і природи в географії, Касіяник І. П., Любинська І. Б., Матвійчук Б. В. (2012)
Подобівський В. С. - Історико-географічне моделювання трансформування рослинного покриву Гологоро-кременецького пасма протягом сер. ХІХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Гавиришок Б. Б. - Ретроспективний аналіз поселенського навантаження рифової зони Подільських Товтр і прилеглих територій (в межах Тернопільської області) (2012)
Телегуз О. Г. - Оцінення втрат якості земель трас підземних трубопроводів (2012)
Касіяник І. П. - Підходи до фізико-географічного районування території Хмельницької області (2012)
Денис В. В. - Загальні фізичні властивості сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя (2012)
Рога І. В. - Ландшафтознавчий аналіз радіоекологічного стану агроугідь західного Поділля (2012)
Lyubiceva Olga - Social challenges of globalization: Ukrainian context, Syrovets Sergiy (2012)
Нємець Л. М. Сегіда К. Ю. - Методика суспільно-географічного дослідження демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області), Нємець К. А. (2012)
Сивий М. Я. - Торфові ресурси України: сучасний стан, перспективи використання (2012)
Барановський М. М. - Чинники, що визначають регіональні особливості бідності населення України, Андрущенко Н. Г. (2012)
Марущинець А. В. - Територіальні трансформації в аграрному секторі Столичного району, Барановський М. М. (2012)
Кузик С. П. - Геопросторові аспекти енергетичної безпеки Тернопільської області, Бревус С. М., Кузик П. С. (2012)
Яковлєва Ю. К. - Деякі аспекти діагностики територіальної організації соціальної сфери (2012)
Барна І. М. - Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення Тернопільської області (2012)
Заставецька Л. Б. - Географічні засади формування територіальних громад у агропромисловому регіоні (2012)
Корнус О. Г. - Системні принципи та властивості сфери обслуговування населення (2012)
Стащук Ю. В. - Географія міждержавних прикордонних суперечностей в Європі (2012)
Миронюк Н. В. - Просторові елементи територіальної організації культурної сфери Волинської області (2012)
Лозинський Р. М. - Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні), Зінько Ю. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Територіальна організація та оздоровчо-рекреаційна спеціалізація курортно-відпочинкових місцевостей західноподільського Придністров’я у першій половині ХХ століття (2012)
Поплавська І. В. - Методологічні аспекти аналізу готельного господарства (2012)
Дударчук К. Д. - Історико-культурні пам'ятки Придністров'я як об'єкти туристичної атракційності (2012)
Горун В. В. - Аналіз теоретико-концептуальних основ рекреаційного районування (2012)
Вільчинський А. О. - Музейний туризм в аспекті розвитку туристичного потенціалу в межах Тернопільського Придністер’я (2012)
Дідич І. Б. - Основні чинники антропогенного впливу на річкові системи басейну Сяну, Ковальчук І. П., Михнович А. В. (2012)
Приходько М. М. - Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки геосистем (2012)
Петровська М. А. - Поселенське навантаження і структура земельного фонду Жовківського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації, Побігун Х. А. (2012)
Гілета Л. А. - Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбоекосистемі Львова (2012)
Царик Л. П. - Суперечливі тенденції розвитку заповідної справи на Тернопіллі в період 2000-2011 років, Царик П. Л. (2012)
Сухий П. О. - Ретроспективні особливості формування сучасної структури земельного фонду басейну річки Сірет, Березка І. С. (2012)
Корнус А. О. - Оцінка стану земельних ресурсів Сумської області (2012)
Лісова Н. О. - Екологічні групи рослин за відношенням до абіотичних факторів природно-заповідних територій Опільсько-кременецького округу (2012)
Дарчук К. В. - Сучасний стан використання земель лісового фонду Івано-франківської області (2012)
Телегуз О. В. - Вплив сучасного потепління на агрокліматичний потенціал агроекосистем Львівської області (2012)
Греськів О. Б. - До проблем заповідного природокористування Тернопільської області (2012)
Свинко Й. М. - Дослідник Поділля, західного Полісся та Аргентини (до 120-річчя від дня народження професора Юрія Полянського) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Ягольник О. О. - 2015 рік: Буряково-цукрова галузь на порозі нових викликів (2015)
Старт біоенергетичних проектів в Україні (2015)
Саблук В. Т. - Захист сходів цукрових буряків від шкідників за обробки насіння інсектицидами, Доронін В. А., Грищенко О. М., Педос В. П., Смірних В. М., Суслик Л. О., Кравченко Ю. А., Панченко Ю. В., Ворожко С. П., Доронін В. В., Шапран В. С., Білецький О. В., Лагерь В. М. (2015)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків в Україні та сучасні заходи їх обмеження, Шендрик К. М. (2015)
Саблук В. Т. - Прогноз розвитку і розмноження шкідників цукрових буряків на 2015 рік, Грищенко О. М. (2015)
Волоха М. П. - Ефективність технології вирощування буряків цукрових за методом імітаційного моделювання (2015)
Стефанюк В. Й. - Визначення оптимальної густоти стояння рослин стевії (Stevia rebaudiana bertoni) за розмноження її насінням, Жужалова Т. П., Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П., Гура Ю. В. (2015)
Богyш А. М. - Зміст і напрями діяльності наукової школи: українська дошкільна лігводидактика (2014)
Бачинська Н. Я. - Метод проектів як засіб формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей (2014)
Безукладова Л. В. - Фундаментальные основы воспитания светской духовности у детей (2014)
Бєлєнька Г. В. - Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку (2014)
Богданець-Білоскайленко Н. І. - Ціннісні орієнтири як важлива складова формування особистості дитини засобами художньої літератури (2014)
Богданова І. М. - Аналіз особливостей процесу інноватищації підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Боднар С. В. - Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей (2014)
Босак Н. Ф. - Етапи і стадії формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічного фаху (2014)
Вашуленко М. С. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського - першоджерело фор-мування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2014)
Горбунова Н. В. - Художнє слово як засіб розвитку сло-вника дошкільників (2014)
Горіна Ж. Д. - Мовленнєво-культурна адаптація іноземних студентів шляхом аналізу креолізованих текстів української реклами, Гадомська А. А. (2014)
Джуринський П. Б. - Застосування здоров’язбережувальних та оздоровчо-розвивальних технологій на когнітивно-збагачувальному етапі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Инжестойкова В. А. - Реализация этапов формирования профес-сионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви (2014)
Іщенко Л. В. - Специфіка підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дитини старшого дошкільного віку (2014)
Казанцева Л. І. - Усвідомлене засвоєння дітьми української (нерідної) мови як умова навчання (2014)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні й соціально-мовні аспекти дошкільної освіти (2014)
Кардаш І. М. - Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дитини дошкільного віку (2014)
Кисельова О. І. - Роль тестового контролю у системі вимірювання знань студентів технічних ВНЗ (2014)
Кічук Н. В. - Технологізація професійної підготовки вихователя дошкільного закладу освіти: деякі аспекти проблеми (2014)
Ковтун О. В. - Ігрові технології у професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх авіа-диспетчерів i пілотів (2014)
Ковшар О. В. - Забезпечення розвивального се-редовища в навчально-виховному процесі п’ятирічок (2014)
Копусь О. А. - Педагогічна технологія формування готовності майбутніх філологів до роботи в профільній школі (2014)
Коргун Л. Н. - Подготовка будущих воспитателей к работе в условиях инклюзии (2014)
Крутій К. Л. - Суржик як специфічний феномен в мовленнєвому розвитку дошкільника-білінгва (2014)
Курлянд З. Н. - Вітагенна технологія формування професійної ідентичності майбутнього вчителя (2014)
Литвиненко С. А. - Формування рефлексивної компетентності у професійній підготовці майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Луцан Н. І. - Розвиток зв’язного мовлення дошкільника в мовленнєво-ігровій діяльно-сті: лінгводидактичний аспект (2014)
Луценко І. О. - Підготовка майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (2014)
Малік М. В. - Спецкурс "Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії" як складова підготовки майбутніх менеджерів освіти (2014)
Маліновська Н. В. - Розвиток аудіативних умінь старших дошкільників (2014)
Мельник Н. І. - Забезпечення якісної дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи (2014)
Мисан І. В. - Методика збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами (2014)
Нестеренко В. В. - Моделювання індивідуальної підготовленості студентів до самостійної навчальної діяльності в системі заочного навчання (2014)
Омеляненко А. В. - Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми (2014)
Орєхова Л. І. - Сучасне освітнє середовище: основні напрями його розвитку у спадщині педагогів і лінгводидактів другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Пальшкова І. О. - Особливості змісту і методів формування професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи (2014)
Паскаль О. В. - Технологія супроводу соціально-педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів (2014)
Полевикова О. Б. - Научно-педагогические концепты А. М. Богуш как содержательные компоненты языкового образования и речевого развития детей дошкольного возраста (2014)
Попова О. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців перекладу китайської мови в сучасному полікультурному просторі України (2014)
Рябушко С. О. - Активізація інтересу дітей дошкільного віку до вивчення іноземної мови (2014)
Савченко Л. О. - Методика реалізації підготовки майбутніх учителів технології і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2014)
Садова Т. А. - Педагогічна задача як засіб формування професійних умінь майбутнього вихователя (2014)
Семенов О. С. - Творчо спрямована особистість старшого дошкільника: сутність та характерні особливості (2014)
Тагієва І. С. - Лінгвокультурологічний підхід до аналізу концептів-артефактів у процесі вивчення українських народних казок (2014)
Топчій Л. С. - Соціокультурна компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2014)
Трифонова О. С. - Використання лінгводидактичних ідей А. М. Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо розвитку в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів (2014)
Цимбалару А. Д. - Дидактична модель освітнього простору у НВК "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Шиліна Н. Є. - Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання для підготовки дітей до школи (2014)
Яблонська І. П. - Образ соціального світу в процесі соціалізації особистості дитини (2014)
Наші автори (2014)
Саннікова О. П. - Особистісне зростання з позицій континуально-ієрархічного підходу (2014)
Говорун Т. В. - Жіноча психологія: цінності та обмеження саморефлексії фахової працеспроможності, Коськіна Д. О. (2014)
Дегтяренко Т. В. - Підходи до дослідження етнічної ідентичності, Лєсньова І. М. (2014)
Сергеева А. В. - Психологический анализ феномена идентичности с позиций юнгианского подхода (2014)
Арабаджи-Сапункова С. Г. - Психологические особенности психологов с различным уровнем профессиональной адаптации (2014)
Бабчук О. Г. - Специфіка факторної структури особистості толерантних та інтолерантних осіб (2014)
Бедан В. Б. - Самотність у просторі сенсожиттєвих орієнтацій (2014)
Бринза І. В. - Паттерни особистості, яка готова до психологічних змін (2014)
Бугайцова А. С. - Особливості співвідношення показників самодостатності (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і шляхи виходу молоді з конфліктної ситуації (2014)
Булгакова О. Ю. - Термінальні аспекти у ціннісній моделі соціальної взаємодії (2014)
Василенко І. А. - Особливості комунікативної креативності осіб з різним рівнем упевненості у собі (2014)
Вдовиченко О. В. - Проблема риска: гендерный аспект (2014)
Водолазська О. О. - Я-концепція як чинник професійного становлення особистості психолога (2014)
Далакова А. С. - Выявление синдрома выгорания у студентов технических профессий (2014)
Камінська О. В. - Апробація соціально-психологічного тренінгу зниження рівня інтернет-залежності молоді (2014)
Кононенко О. І. - Феномен фізичного перфекціонізму в сучасній психології (2014)
Кошлань І. Г. - Комунікативні якості студентів-педагогів та стилі сімейного виховання (2014)
Кузнєцова О. В. - Ставлення до власного життя у адаптивних та неадаптивних осіб (2014)
Лісовенко А. Ф. - Особливості емоційного інтелекту осіб, схильних до переживання заздрощів (2014)
Малєєва Н. С. - Соціально-психологічний зміст комунікативних практик у мережі Інтернет (2014)
Маматова З. Р. - Психологічний аспект формування особистості засобами оздоровчої фізичної культури (2014)
Меленчук Н. І. - Факторна структура авантюрних і неавантюрних осіб (2014)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження cистеми взаємозв’язків толерантності студентів з особистісними характеристиками (2014)
Орищенко О. А. - Специфика факторной структуры личности представителей различных типов эмпатии (2014)
Саннікова А. О. - Ставлення до себе осіб з різним рівнем сценічного бар’єру (2014)
Свертілова Н. В. - Переживання образи як чинник адаптивності (2014)
Свистула О. М. - Особистісні компоненти регулювання вибору в умовах невизначеності (2014)
Ситнік С. В. - Характеристика та ознаки міжособистісної взаємодії (2014)
Томчук С. М. - Особливості профілактики та корекції посттравматичних стресових станів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Топалова І. П. - Порівняння цинічних та нецинічних осіб за впевненістю в собі (2014)
Ульянова Т. Ю. - Співвідношення показників конфліктності та схильності до ризику (2014)
Фіщіна Г. О. - Суб’єктивний локус контролю як чинник психологічної проникливості (2014)
Черножук Ю. Г. - Індивідуально-психологічні особливості соціального інтелекту майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Кабацюра Л. М. (2014)
Yakovlieva M. V. - Polycultural world of a personality (psychological aspect) (2014)
Санников А. И. - Мотивация и побуждение в исследованиях принятия решений (2014)
Наші автори (2014)
Симоненко С. Н. - Рекреационная психология детства: достижения и перспективы, Грек Е. Н., Костюнина Е. В., Леженко И. В. (2014)
Щубелка Н. В. - Педагогічна система українського дитячого центру "Молода Гвардія": напрямки модернізації (2014)
Лебединський Е. Б. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу підлітків в умовах рекреації (2014)
Моляко В. А. - Стратегемно-праобразный вектор творческого восприятия мира в условиях функционирования полимодальных информационных потоков (2014)
Власова О. І. - Суб’єктивне благополуччя дитини як орієнтир психологічного супроводу в закладах рекреаційного типу, Гуленко А. С. (2014)
Nitza Davidovitch - Eliminating instructor bias in grading: a comparison of manual and automatic grading, Moshe Einat (2014)
Лефтеров В. А. - К проблеме психического здоровья личности и современного информационного воздействия (2014)
Марусинець М. М. - Рефлексія у формуванні творчих здібностей педагога (2014)
Милютина К. Л. - Використання ігрових технологій в процесі корекції життєвої стратегії в наркозалежних (2014)
Панченко О. А. - Опыт организации психологической помощи детям в условиях реабилитационного центра, Панченко Л. В., Минакова Е. Н. (2014)
Панченко О. А. - Психологический тренинг как способ сохранения психического здоровья социальных работников, Панченко Л. В., Садчикова Е. Г. (2014)
Яковенко С. І. - Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі дитячих оздоровчих закладів (2014)
Ануфриева О. С. - Психосоматоз: сопровождение пограничной личности (2014)
Бастракова А. С. - Вплив чинників становлення самодетермінації на інші компоненти особистісного потенціалу підлітків (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і соціально-психологічна адаптація підлітків (2014)
Вольчева Г. А. - Актуальные социально-ориентированные образовательные технологии и формы работы в условиях УДЦ "Молодая Гвардия" (2014)
Ганкевич О. В. - Вплив дозвілля на задоволеність подружнім життям (2014)
Грек О. М. - Діагностика та розвиток вербальної креативності у підлітків-рекреантів, Овчаренко Н. В. (2014)
Глущенко І. І. - Критерії оцінювання стану сформованості лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР (2014)
Гордуз Н. О. - Технологічні підходи в системі післядипломної освіти (2014)
Дишель К. А. - Мультфільмотерапія як засіб корекції та розвитку емоційної сфери молодших школярів (2014)
Дишель О. В. - Освоєння ударних видів єдиноборств як спосіб рекреації підлітків (2014)
Зіборова О. О. - Вплив заходів соціально-психологічної реабілітації в таборах літнього типу на стиль материнського відношення та психоемоційний стан матерів дітей з обмеженими можливостями (2014)
Калюжна Ю. І. - Особливості самоставлення підлітків, позбавлених батьківського піклування, Яновська Т. А. (2014)
Кіраль Агнета - Психологічні детермінанти правомірної та делінквентної поведінки підлітків (2014)
Коргун Л. Н. - Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации (2014)
Крейдун Н. П. - Особливості соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених в умовах соціальної ізоляції, Поліванова О. Є., Невоєнна О. А. (2014)
Курліщук Н. М. - Проблеми соціального виховання дітей і молоді у теоретичній спадщині С. Ф. Русової (2014)
Куев Давіл Луїс Сократес - Критерії та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Назаренко Т. П. - Использование методов арт-терапии в работе с детьми в период рекреации (2014)
Павлин Д. А. - Развитие спонтанности как фактор становления социальной зрелости подростков (2014)
Палько Т. В. - Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Привалова Д. О. - Особливості мотиваційної сфери сиріт підліткового віку, Массанов А. В. (2014)
Рябчич Я. Є. - Соціально-психологічні чинники формування девіантної поведінки підлітків (2014)
Рогаль Н. І. - Порівняльний аналіз материнського і батьківського ставлення до підлітка (2014)
Розіна І. В. - Порівняльний аналіз особливостей процесу адаптації підлітків з повної та неповної родини в умовах рекреації, Григор’єва С. В. (2014)
Розіна І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності у підлітків з повних та неповних родин в умовах рекреації, Яковлева К. А. (2014)
Січка В. І. - Психологічні особливості сприйняття "картини світу" у підлітковому віці (2014)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського