Курись А. С. - Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів України (2011)
Липій Є. А. - Принципи адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Логоша В. В. - Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект, Теремецький В. І. (2011)
Мазепа М. М. - Компетенція та повноваження Державної служби охорони при МВС України (2011)
Михайлова Ю. О. - Структура адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України (2011)
Музичук О. М. - Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Нікітченко В. В. - Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу (2011)
Олійник А. Р. - Визначення поняття предмета податкової застави (2011)
Ольховська С. М. - Процедури укладення та виконання адміністративних договорів у практиці органів внутрішніх справ (2011)
Попова С. М. - Організація перевірок дотримання податкового законодавства (2011)
Проневич О. С. - Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав (2011)
Процких О. Ю. - Взаємодія міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та громадськістю щодо встановлення особи як напрямок її адміністративної діяльності (2011)
Теремецький В. І. - Податкове планування: поняття та основні ознаки (2011)
Торкайло Ю. С. - "Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади (2011)
Кріцак Ю. О. - Правова природа літературного твору (2011)
Отрош І. М. - Особливості правового режиму нерухомості як об’єкта цивільних прав (2011)
Безп’ята В. Ф. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю (2011)
Гончарук В. В. - Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика (2011)
Пилипенко В. М. - Правові стимули у сфері праці (2011)
Стародубцев А. А. - Принцип законності при здійсненні службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2011)
Іващенко О. І. - Поняття та особливості оплати праці працівників органів внутрішніх справ України (2011)
Агаларова К. А. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення політико-ідеологічної ідентичності (2011)
Деменко О. І. - Студентство як суб’єкт правосвідомості (2011)
Лифар І. В. - Психологічна готовність до діяльності оперуповноваженого карного розшуку (2011)
Селюков В. С. - Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України як запорука кваліфікованої та дієвої правоохоронної системи (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Владислав Владимирович Гончарук (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Мищук Н. А. - Теоретические проблемы устойчивости броуновских дисперсных систем (2011)
Поляков В. Л. - Инженерный расчет фильтрования суспензии через двухслойную загрузку при линейной кинетике массообмена (2011)
Тарасевич Ю. И. - Состав, структура и термическая устойчивость гидратов обменных катионов сапонита, Поляков В. Е., Иванова З. Г., Трифонова М. Ю. (2011)
Полякова Т. В. - Влияние окисления активного угля на адсорбцию фульвокислот из водных растворов в динамических условиях, Клименко Н. А., Савчина Л. А., Самсони-Тодорова Е. А. (2011)
Ситниченко Т. Н. - Фотокаталитическая деструкция фульвокислот кислородом в суспензии TiO2, Вакуленко В. Ф., Гончарук В. В. (2011)
Зуй М. Ф. - Сорбционное концентрирование IO3- и I- на анионитах АВ-17 и кремнеземах, модифицированных четвертичными аммониевыми группами, Швидка Л. В., Кифорук Л. С., Алексеев С. А., Герда В. И., Зайцев В. Н. (2011)
Доленко С. А. - Связывание анионных поверхностно-активных веществ водорастворимыми гуминовыми кислотами, Алексеенко Е. Ю., Кущевская Н. Ф. (2011)
Хоботова Э. Б. - Оценка возможности использования шлака при производстве ферроникеля для очистки сточных вод, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В. Н. (2011)
Гащин О. Р. - Комплексное воздействие гидродинамической кавитации, пероксида водорода и ионов серебра на микроорганизмы Escherichia coli, Витенько Т. Н. (2011)
Литвинов О. М. - Концепція правового персоналізму Альфонсаса Вайшвіли (2011)
Тубелець О. С. - Проблема визначення джерел та форм вираження кримінально-правової політики України в її реалізації (2011)
Топильницький М. В. - Механізм міжнародно-правового регулювання інституту визнання держав (2011)
Кафанова О. В. - Трубецькой про демократію і політичні партії (2011)
Бесчастний В. М. - Роль органів місцевого самоврядування в організації взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю (2011)
Карчевський М. В. - Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння (2011)
Сумцов О. І. - Визначення часових витрат на досудове провадження по кримінальним справам як основа для реформування кримінально-процесуального законодавства, Глазунов В. М., Шехавцов Р. М. (2011)
Мельник Р. І. - Щодо питання вмотивованості затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2011)
Хохлова І. В. - Проблеми невизначеності предикатного злочину при порушенні кримінальної справи за ст. 209 КК України, Ковальова М. В. (2011)
Феннич В. П. - Розподіл обов’язків доказування при розгляді справ окремого провадження (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна прокурором обвинувачення під час дізнання, досудового слідства у проекті КПК України: норми нові, проблеми старі (2011)
Тимошенко О. А. - Поняття та сутність касаційного провадження в цивільному судочинстві (2011)
Ковальова Н. В. - Доступ до правосуддя на досудовому слідстві (2011)
Стурова Т. - Кримінально-правова характеристика санкцій, передбачених статтею 159-1 КК України (2011)
Новосельцева О. М. - Особливості порушень кримінальних справ щодо порушень техніки безпеки під час проведення підземних робіт у вугільній промисловості (2011)
Одинцова О. В. - Щодо визначення поняття "кримінологічна інформація про організовану злочинність" (2011)
Луганський В. І. - Ознаки об’єктивної сторони невиконання судового рішення (2011)
Афанасьєв К. К. - Дотримання прав і свобод вимушених переселенців на території України: окремі проблемні питання (2011)
Шем’яков О. П. - Адміністративні делікти, що пов’язані з реалізацією окремих напрямків державної екологічної політики, Батракова Я. В. (2011)
Беницький О. М. - Порядок реалізації права на вільне залишення території України: окремі питання правового регулювання (2011)
Полонський Д. М. - Вплив порушень законності в діяльності міліції на стан національного правопорядку (2011)
Тішаков М. П. - Правові основи функціонування органів ДАІ (1945-1953 рр.) (2011)
Комарницький В. М. - Правові аспекти використання альтернативних джерел енергії: зв’язок зі спеціальним природокористуванням (2011)
Камишанський О. Ю. - Особливості способів вчинення розкрадань бюджетних коштів, які призначені для проведення екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості (2011)
Михайлова О. Е. - Поняття трудової міграції як об’єктивне явище сучасного ринку праці (2011)
Зуєва О. І. - Фінансовий контроль як складова частина державного механізму попередження економічної злочинності, Меженська С. І. (2011)
Степанова О. Г. - Проблема розподілу концесійних ризиків в автодорожній галузі (2011)
Брунько А. В. - Економіко-правові передумови створення агрокомплексів промисловими підприємствами (2011)
Шинкаренко І. Р. - Моніторинг оперативної обстановки як чинник ефективності протидії злочинності (2011)
Воронов І. О. - Використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків (2011)
Шинкаренко І. О. - Психолого-правовий аналіз діяльності оперативного працівника ОВС щодо моніторингу оперативної обстановки (2011)
Черков В. О. - Особи, які не досягли повноліття як безпосередні об’єкти оперативно-розшукового впливу (2011)
Лепехин А. Н. - К вопросу о совершенствовании информационно-методического обеспечения правоприменительной деятельности (2011)
Дехтярьов Є. В. - Особливості тактики допиту особи, яка підозрюється у вчиненні шахрайства в сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань (2011)
Гриценко В. Г. - Сутність та вимоги до професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ для дій в екстремальних умовах (2011)
Сворак С. Д. - Тьютор та його функції в дистанційному навчальному процесі працівників ОВС, Гончарук В. В. (2011)
Гончаров В. М. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента В.М. Комарницького "Право спеціального природокористування" (2011)
Борко А. Л. - Сутність і ознаки інституту судової влади (2011)
Васильєв С. В. - Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів (2011)
Градова Ю. В. - Моніторинг в аспекті законотворчості (2011)
Загурський О. Б. - Взаємозв’язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України (2011)
Кацалап Л. С. - Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України (2011)
Мурза В. В. - Поняття та види функцій сучасної держави (2011)
Пампура М. В. - Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Присяжнюк А. Й. - Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади (2011)
Проневич О. С. - Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV – кінець XVIII ст.) (2011)
Сворак С. Д. - Іван Макух – державний секретар внутрішніх справ ЗУНР, Футулуйчук Д. Д. (2011)
Слінько С. В. - Концепція незалежності судової влади: функції та елементи (2011)
Стецюк Б. Р. - Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті ХІХ ст.) (2011)
Шульга А. М. - Особливості суб’єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості (2011)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Джагупов Г. В. - Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах (2011)
Пелецький В. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби (2011)
Передерій О. С. - Громадська безпека і громадський порядок як об’єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу (2011)
Петрова І. А. - Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз (2011)
Полковніченко О. М. - Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави (2011)
Пчолкін В. Д. - Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва (2011)
Федосова О. В. - Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів (2011)
Черних С. П. - Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту (2011)
Шендрик В. В. - Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів (2011)
Ярмиш Н. О. - Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника (2011)
Андрєєва О. Б. - Функції вищих навчальних закладів як суб’єктів професійної підготовки працівників ОВС (2011)
Бараш Є. Ю. - Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою (2011)
Блудова С. В. - Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (2011)
Богомазова І. О. - Територіальна підсудність адміністративних справ (2011)
Борута М. В. - Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України (2011)
Бровій А. А. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин (2011)
Гамалій О. Л. - Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм (2011)
Гнатюк С. С. - Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу (2011)
Дивак М. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Журавель О. Є. - Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2011)
Кузьмін Д. В. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2011)
Музичук О. М. - Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів (2011)
Попова С. М. - Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування (2011)
Синицька Я. П. - Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві (2011)
Слубський І. Й. - Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз (2011)
Стародубцев А. А. - Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ (2011)
Теремецький В. І. - Поняття та види податково-правового режиму (2011)
Швець Ю. В. - Правовий статус членів Центральної виборчої комісії (2011)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон (2011)
Шестак В. С. - Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення (2011)
Карпенко Д. В. - Засади правової охорони бази персональних даних в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування (2011)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію (2011)
Сліпченко С. О. - Деякі питання характеристики абсолютного права (2011)
Кацуба О. В. - Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2011)
Кирєєва І. В. - Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об’єктів у процесі їх припинення (2011)
Кім К. В. - Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію (2011)
Клочко А. М. - До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Віхров М. М. - Проблема солідарності в чотирьох соціологічних традиціях: еволюція поняття і сучасні тенденції (2011)
Віцько О. В. - Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні (2011)
Гавриленко О. А. - Панегірик львівському міському праву (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Носонович А. А. - Генерирование пероксида водорода в процессах окисления алифатических спиртов в системе УФ/Н2О2, Соболева Н. М., Гончарук В. В. (2011)
Трифонова М. Ю. - Адсорбция органических анионов из водных растворов слоистыми силикатами, замещенными катионным полиэлектролитом, Доленко С. А., Тарасевич Ю. И., Бондаренко С. В. Жукова А. И. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление Cu (II), Ni (II) и Co (II) из водных растворов слоистым двойным гидроксидом, интеркалированным ЭДТА, Пузырная Л. Н., Пшинко Г. Н., Косоруков А. А., Демченко В. Я. (2011)
Rangappa S. Keri - Application of electrodialytic pilot plant for fluoride removal, Kallappa M. Hosamani, Harisha R. Seetharama Reddy, Sanna Kotrappanavar Nataraj, Tejraj M. Aminabhavi (2011)
Витенько Т. Н. - Кинетика реакций с участием йодида и йода в условиях гидродинамической кавитации, Калиниченко И. Е., Зарецкая Т. В. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление соединений бора в процессе баромембранного опреснения, Бабак Ю. В., Мельник Л. А., Трачевский В. В. (2011)
Мамченко А. В. - Влияние температуры на эффективность процесса коагуляции титанилсульфата и сульфата алюминия, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2011)
Руденко А. В. - Микромицеты в воде р. Днепр, Савлук О. С., Сапрыкина М. Н., Ястремская А. В., Гончарук В. В. (2011)
Гончарук В. В. - Биотестирование с помощью растительных тест-организмов водопроводной воды, обработанной минералом кремнем, Чеботарева Р. Д., Коваленко В. Ф., Пасичная Е. А. (2011)
Никовская Г. Н. - Тяжелые металлы в иловом осадке после биохимической очистки муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В., Легенчук А. В., УЛЬБЕРГ З. Р. (2011)
Титул, зміст (2011)
Гончарук В. В. - Атмосфера как коллоидная система, Лапшин В. Б., Чичаева М. А., Сыроешкин А. В. (2011)
Макаров А. С. - Влияние солевого состава воды на свойства водоугольных суспензий, Клищенко Р. Е., Завгородний В. А., Макарова Е. В. (2011)
Никовская Г. Н. - Очистка водных растворов от тяжелых металлов гидрогелями, Годинчук Н. В., Самченко Ю. М. (2011)
Martina Sammer - The bioscope system – testing and validating a novel sensor for aqueous solutions, Cees Kamp, Doekle Yntema, Mike Horner, Elmar C. Fuchs, Gert Holler, Jakob Woisetschlager, Ernst Lankmayr (2011)
Mahvi A. H. - Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process, in natural organic matter removal from surface water in ghochan, Iran, Malakootian M., Heidari M. R. (2011)
Гончарук В. В. - Термическая обработка шламов после очистки дренажных сточных вод свалок твердых бытовых отходов, Бадеха В. П., Бадеха А. В., Кучерук Д. Д., Пищай И. Я., Сидоренко О. С., Шкавро З. Н. (2011)
Гончарук В. В. - Комплексная оценка качества фасованных негазированных питьевых вод, Коваленко В. Ф. (2011)
Манк В. В. - Роль воды в процессах структурообразования биополимеров, Мельник О. П., Трачевский В. В. (2011)
Авторский указатель (2011)
Содержание т.33, 2011 г. (2011)
Договор о передаче авторских прав (2011)
Реклама (2011)
Петрашко Л. П. - Стратегічні орієнтири формування соціально відповідального інвестування в Україні, Романьок Т. В. (2014)
Похилько С. В. - Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підхіду в управлінні природокористуванням (2014)
Тойменцова І. Ч. - Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових (2014)
Жулавський А.Ю. - Інвестиційний потенціал у відтворенні природно-ресурсного потенціалу регіону, Гордієнко В.П. (2014)
Теліженко О. М. - Напрями вдосконалення бюджетної системи України, Лапін Є. В., Берфман М. А., Балацький О.Ф. (2014)
Гриценко Л. Л. - Держaвно-привaтне пaртнерство як формa aктивізaції взaємодії держaви тa бізнесу, Рекуненко І. І. (2014)
Котенко Н. В. - Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку, Карпенко С. Г. (2014)
Шевчук І. Б. - Розширення можливостей використання інформаційних технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному та регіональному рівнях (2014)
Lukianykhin V. O. - The Impact of Innovative Socially Responsible Management Decisions at the Company's Reputation, Shkurat M. S., Lukianykhina O. A. (2014)
Абрамчук М. Ю. - Систематизація підходів до визначення економічної сутності поняття "фінансова стійкість підприємства", Сокур А. О. (2014)
Байстрюченко Н. О. - Особенности развития розничных банковских услуг на региональном уровне, Казаренкова Н. П. (2014)
Скляр І. Д. - Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту, Костель М. В., Гордієнко А. О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Гончарук В. В. - О происхождении органических веществ в гидросфере земли, Зуй О. В. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Упрощенная модель обезжелезивания и деманганации воды на клиноптилолитовой загрузке фильтров, Кулишенко А. Е., Поляков В. Е., Остапенко Р. В., Остапенко В. Т., Кравченко Т. Б. (2013)
Гончарук В. В. - Фотокаталитическая деструкция фульвокислот озоном и кислородом, Вакуленко В. Ф., Ситниченко Т. Н., Швадчина Ю. О., Сова А. Н. (2013)
Гончарук В. В. - Очистка воды от нитратов методом обратного осмоса низкого давления, Осипенко В. О., Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2013)
Соколова М. М. - Сорбционная очистка воды от примесей Fe (CN)6 3– и оценка ее качества биотестированием, Нагорный О. В., Вольхин В. В., Аникина Л. В. (2013)
Никовская Г. Н. - Биовыщелачивание тяжелых металлов из иловых осадков после биологической очистки муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В. (2013)
Семeнова Е. И. - Биодеградация загрязняющих веществ в сточных водах предприятий пищевой промышленности, Ткаченко Т. Л., Бублиенко Н. А. (2013)
Venkataramann Sivsankar - Deterioration of coastal groundwater quality in Rameswaram Island of Ramanathapuram District, Southern India, Thiagarajan Ramachandramoorthy, M. Senthil Kumar (2013)
Михайлова Л. І. - Інструменти державного регулювання регіонального розвитку як основа досягнення його екологічної безпеки, Соколенко Л. Ф. (2014)
Павлик А. В. - Стан розвитку альтернативних джерел енергії та актуальність їх використання в Україні (2014)
Тихенко В. С. - Науково-методичний підхід до типологізації екологічних інвестицій, Жулавський А. Ю. (2014)
Baistriuchenko N. O. - Formation the System of Servicing Products by the Enterprise (on the Example of PJSC "Sumyoblenergo”), Kozlenko T. V. (2014)
Лук’янихін В. О. - Розрахунок обсягів збитку підприємств будівельної галузі від виконання будівельних робіт, Зубко К. Ю. (2014)
Глівенко С. В. - Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-еліти в період соціально-політичних трансформацій суспільства (2014)
Колосок С. І. - Про підходи до проведення економічного аналізу виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах, Кравченко Н. М. (2014)
Трач Р. В. - До питання сутності та означень понять інновації, інвестиції та інноваційно-інвестиційної діяльності в будівництві (2014)
Литвинов О. М. - "Закрите суспільство" та "відкрите суспільство": соціально-правові роздумування про культурно-звичаєві підмурки праворозуміння та правової культури, або Про те, як почути слова поета (2011)
Нестерович В. Ф. - Субсидійовані форми регулювання лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України (2011)
Андрушко І. П. - Внутрішня структура категорії "інтерес" у конституційному праві (2011)
Лебедь А. В. - Основные категории вещного права в римском и российском дореволюционном гражданском праве (2011)
Лизогуб Я. Г. - Заборона посягань на волю та гідність людини під кутом зору пам’яток вітчизняного права (2011)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Історико-правовий аналіз становлення дисциплінарної відповідальності (2011)
Карчевський М. В. - Деякі причини недостатньої ефективності кримінально-правової протидії "комп’ютерному піратству" в Україні (2011)
Беднарська В. М. - Правове регулювання судово-представницької функції прокуратури, Бесіда С. В. (2011)
Черков В. О. - Про сучасний стан розробленості теоретичних засад та деякі шляхи вдосконалення правових відносин у сфері оперативно-розшукової діяльності (2011)
Колесник В. А. - Сутність і значення нормативного визначення технічних засобів, що застосовуються в оперативній та слідчій практиці (2011)
Карабут Л. В. - Стадії кримінально-процесуальної діяльностіі стадії у кримінально-процесуальній діяльності (2011)
Мазур М. В. - Порушення законодавства про референдум (ст. 160 КК України): деякі проблеми кваліфікації (2011)
Ландина А. В. - Кримінальна відповідальність: форми реалізації (2011)
Сіряченко І. І. - Теоретико-прикладне визначення понять: "основне цільове призначення земель", "цільове призначення", "функціональне використання", "дозволене використання"земельних ділянок у земельному законодавстві України (2011)
Толокольніков С. В. - Проблеми сучасної правової регламентації поруки громадської організації або трудового колективу (2011)
Шадлер А. В. - О научном аспекте понятия взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании и раскрытии преступлений (2011)
Клочуряк С. С. - Підстави проведення освідування в кримінальному судочинстві України (2011)
Соболева О. О. - Кваліфікація незаконних дій щодо майна, на яке був накладений арешт або яке описане чи підлягає конфіскації, вчинених шляхом зловживання службовим становищем (стаття 388 Кримінального кодексу України) (2011)
Камишанський О. Ю. - Класифікація способів вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості (за матеріалами Луганської та Донецької областей) (2011)
Манжула А. А. - Провадження по справах про проступки проти громадського порядку: проблеми визначення основних принципів (2011)
Блага А. Б. - Неефективне реагування на насильство в сім’ї як порушення прав людини (2011)
Анісімова Г. В. - Особливості забезпечення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря: природно-правові аспекти (2011)
Головко Л. О. - Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії (2011)
Ковальова С. Г. - Особисті немайнові права членів подружжя в українському звичаєвому праві: відображення у фольклорі (2011)
Сергиенко В. В. - Специфика формирования лояльности клиентов украинских банков (2011)
Синельникова Є. Є. - Новели у правовому режимі приватизованого подружжям житла, Синельникова Н. І. (2011)
Задорожний Ю. А. - Информационные технологии в ОРД: опыт и проблемы или проблемы и опыт?, Розовский Б. Г. (2011)
Головкін О. В. - Роль і місце державного контролю в економіко-правовому механізмі охорони довкілля (2011)
Бірюков В. В. - Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація, властивості та ознаки (2011)
Мовчан А. В. - Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю (2011)
Шем’яков О. П. - Правовий захист екологічної інформації в умовах розвитку IT-технологій, Хохлова І. В. (2011)
Красноносов Ю. М. - Форми взаємодії органів міліції України з населенням щодо протидії злочинності (50-60-ті рр. ХХ ст.): історико-правовий аналіз (2011)
Грібов М. Л. - Принципи діяльності підрозділів оперативної служби МВС України (2011)
Наумюк С. А. - Щодо проблемних питань координації діяльності правоохоронних органів України в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності на залізничному транспорті (2011)
Сумський С. А. - З’ясування компетенції державних контролюючих органів як передумова ефективного оперативно-розшукового забезпечення антикорупційної політики (2011)
Костенко І. В. - Режим таємності в органах внутрішніх справ України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2011)
Неживий В. М. - Організаційно-правові основи протидії хабарництву у сфері земельних відносин: постановка проблеми (2011)
Бондар В. С. - Науково-методичні та організаційні особливості проведення відтворення обстановки та обставин події у кримінальних справах про квартирні крадіжки, Беспальченко О. В. (2011)
Джужа О. М. - Перша фундаментальна наукова розробка проблеми ризику в оперативно-розшуковій діяльності, Козаченко О. І. (2011)
Титул, зміст (2013)
Тарасевич Ю. И. - Термодинамические характеристики воды, слабо связанной с поверхностью слоистых силикатов (2013)
Косоруков А. А. - Извлечение U(VI) из водных сред слоистыми двойными гидроксидами, интеркалированными комплексонами, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Кобец С. А. (2013)
Буравлев В. О. - Сорбционные свойства модифицированного базальтового волокна для удаления ионов марганца из воды, Кондратюк Е. В., Комарова Л. Ф. (2013)
Доленко С. А. - Сорбционно-фотометрическое определение додецилсульфата натрия с метиленовым синим в присутствии неионогенного ПАВ (2013)
Гончарук В. В. - Очистка вод, содержащих фтор, обратным осмосом низкого давления для их комплексной переработки, Дeремешко Л. А., Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2013)
Гончарук В. В. - Комплексная оценка токсичности морской воды в акватории Карадагского природного заповедника, Лапшин В. Б., Самсони-Тодоров А. О., Коваленко В. Ф., Морозова А. Л., Зарицкий К. О., Сыроешкин А. В. (2013)
Poonkuzhali K. - Assessing the chelating ability of Aerva lanata: adsorption of chromium from tannery effluent and its toxicity measurement, Manivannan M., Palvannan T. (2013)
Асанов А. А. - Флокуляция природной мутной воды в присутствии амид- карбоксил- или аминсодержащих полиэлектролитов, Матниязова Г .К. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пшинко Г. Н. - Концентрирование U(VI) на комплексообразующем сорбенте при его определении спектрофотометрическим методом, Кобец С. А., Пузырная Л. Н., Косоруков А. А. (2013)
Кормош Ж. А. - Потенциометрический сенсор для определения пентахлофенола в воде, Савчук Т. И., Базель Я. Р. (2013)
Клименко Н. А. - Восстановление адсорбционной емкости активного угля после длительной эксплуатации фильтров для доочистки водопроводной воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А., Патюк Л. К. (2013)
Дульнева Т. Ю. - Очистка сточных вод от прямых красителей ультра- и нанофильтрационными керамическими мембранами, Титорук Г. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2013)
Ullah Zahid - Water quality assessment of River Kabul at Peshawar, Pakistan: industrial and urban wastewater impacts, Khan Hizbullah, Waseem Amir, Mahmood Qaisar, Farooq Umar (2013)
Никовская Г. Н. - Изменение поверхностных свойств активного ила после выщелачивания тяжелых металлов, Калиниченко К. В., Бойко Ю. П. (2013)
Семeнова Е. И. - Биохимическая очистка нефтесодержащих сточных вод, Бублиенко Н. А., Шилофост Т. А., Бублиенко А. В. (2013)
Якименко А. Н. - Оценка качества воды Киевского водохранилища по показателям радиационной безопасности (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Aletkin P. - International financial reporting standards implementation into the Russian accounting system (2013)
Chepurny O. - Directions of social policy in the context of social security (2013)
Dovgal Yu. - Strategic priorities of regional innovation potential development (2013)
Gafarowski D. - Foreign trade effects of the economic integration between Russia, Belarus and Kazakhstan: 2010–2013 (2013)
Gogol I. - Modern approaches to formation of marketing strategies in agricultural enterprises (2013)
Grzybowska B. - Innovation of industrial enterprises in Poland as compared to other European union countries (2013)
Grzybowska-Brzezińska M. - Sensory marketing and customers’ decisions on the food market, Rudzewicz A., Kowalkowski A. (2013)
Hadzhiev V. - Panel study of loan loss provisions, Zhelyazkova S. (2013)
Juchniewicz M. - The level of international competitiveness of Poland’s wood and furniture industry (2013)
Kalashnikova E. A. - Agent dynamics model of economic system with limited resources (2013)
Kalchev R. - Modern challenges to the health and safety at work in Bulgaria (2013)
Kowalkowski A. - E–banking in Poland as a modern form of managing a bank account, Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A. (2013)
Kuberska D. - The competitiveness of Ukraine and Poland, Figiel S. (2013)
Kuberska D. - The occurrence and strength of clusters in Ukraine and Poland, Popiołek R. (2013)
Kuzina R. - Conceptual framework for financial reporting: current state, development and application outlook in Ukraine (2013)
Michalak J. - A child as target audience of commercials, Kozłowski W. (2013)
Michalak J. - Development of marketing of culture in the Kurpie region, Warzocha Zb. (2013)
Orlov V. - The economic characteristic of products and services in the sphere of communications and informatization, Orlova O., Kuznetsova O. (2013)
Prytula N. - European trade policy instruments in the context of the harmonization of foreign trade relations between Ukraine and the European union (2013)
Rudzewicz A. - Customer trust to insurance company, Grzybowska-Brzezińska M. (2013)
Sagareva D. - Features of the post-clearance audit in Ukraine (2013)
Stojanov M. - State and prospects for development of modern shopping malls (2013)
Strychalska-Rudzewicz A. - Identification of organizational culture factors influencing innovation. Results of empirical research in manufacturing enterprises (2013)
Timokhina O. - The basis of the enterprise logistic personnel environment complex estimation (2013)
Tokarchuk A. V. - National and foreign integration experience between scientific and industrial spheres of activity (2013)
Vashenko N. - The theoretical basis of trade enterprises development, based on the innovation personnel potential (2013)
Zhelev I. - Application of international standards within facility management in Bulgaria (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Adnan N. - The state and perspectives of medical services in Iraqi Kurdistan (2014)
Aljaf N. - Quality management implementation at university (2014)
Anokhina K. - Structure and classification of intangible assets in industrial enterprises (2014)
Babalola Y. A. - Analyses of capital structure and firms’ performance in Ukraine: basic statistics and stylized facts (2014)
Babalola Y. A. - Theoretical review of analysis of capital structure and firms performances (2014)
Bilous O. - Models of innovation process in knowledge economy: implications for innovation policy in Ukraine (2014)
Dimitrova R. - Internal audit within the system of financial control (2014)
Gamma T. - Prerequisites for agro-industrial integration development (2014)
Gerasimenko V. - Tourism competitiveness evaluation of the Ukraine’s regions, Pavlotskiy V. (2014)
Hazar Hamad Hussain - Time management tools and techniques for project management (2014)
Kovalenko S. - The role of network clusters in the development of innovative economics of the European regions (2014)
Kovalko O. - Mechanisms to encourage regulation and economic incentives for businesses to energy savings, Chuprina L., Boublik V. (2014)
Kuznetsova І. О. - The paradigms of the process approach in management, Kerekesha О. V. (2014)
Lutsyak V. - Innovation strategies of small industrial enterprises (2014)
Melnychuk L. Y. - Тне potential use of intangible resources of business entities in economic security assessment (2014)
Niecheva N. - Scientific aspects of human resources management of the enterprises of sanatorium-resort complex taking into account anti-crisis measures (2014)
Procházka D. - The development of capital markets of new EU countries after the IFRS adoption, Pelák J. (2014)
Saiensus M. - Analysis of innovative sustainability of socio-economic systems (2014)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry, Demchenko N. V., Kozyreva E. V. (2014)
Nissrat Sabir Sheikha - The impact of accounting information on decision making process (2014)
Shmychkova I. - Audit information technology of corporate income tax base (2014)
Zakharchuck V. - Management of basic processes of services in the context of the international technical regulation (2014)
Žárová M. - Tax aspects of mergers in process of realization cross-border mergers in Europe, Skálová J. (2014)
Zavadska D. - Formational characteristics of the new marketing approach in banking area (2014)
Zhelyazkova D. - Current dimensions of the transport potential of Varna district (2014)
Титул, зміст (2013)
Швадчина Ю. О. - Фотокаталитическая деструкция анионных ПАВ озоном и кислородом, Вакуленко В. Ф., Сова А. Н., Гончарук В. В. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Применение теории ДЛФО для изучения граничных слоев воды вблизи поверхности слоистых силикатов (2013)
Галимова В. М. - Инверсионно-хронопотенциометрический анализ ртути в воде, Суровцев И. В., Манк В. В., Копилевич В. А., Максин В. И. (2013)
Балакина М. Н. - Очистка сточных вод от биогенных элементов, Кучерук Д. Д., Билык Ю. С., Осипенко В. О., Шкавро З. Н., Александров М. В., Гончарук В. В. (2013)
Nnaji C. C. - The environmental impact of crude oil formation water: a multivariate approach, Agunwamba J. C. (2013)
Савлук О. С. - Мониторинг микромицетов в водопроводной воде г. Киева, Сапрыкина М. Н., Лупеко В. С., Руденко А. В., Лавренчук И. Н., Гончарук В. В. (2013)
Гончарук В. В. - Исследование мутагенности и генотоксичности питьевой воды, Верголяс М. Р., Болтина И. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Багрий В. А. - Электрокоагуляционная очистка воды от соединений Cr6+, Демченко В. Я., Ремез С. В., Баштан С. Ю. (2013)
Терлецкая А. В. - Селективное фотометрическое определение никеля, кобальта и цинка в питьевой и природной водах с применением1-(2-пиридилазо)-2-нафтола и ПАВ, Иевлева О. С., Богословская Т. А., Гончарук В. В. (2013)
Максин В. И. - Меркуриметрическое определение хлорид- и бромид-ионов в водных растворах с использованием сульфамат-иона как индикатора, Стандритчук О. З., Балакирева А. Д. (2013)
Клименко Н. А. - Повышение эффективности очистки воды при помощи активных углей с улучшенными сорбционными характеристиками, Гречаник С. В., Безпояско В. А., Савчина Л. А. (2013)
Яцик Б. П. - Производные полиакриламида как реагенты для очистки вод от U(VI) и Cr(VI), Юрлова Л. Ю., Пшинко Г. Н., Криворучко А. П. (2013)
Balan K. - Аpplication of the laccase, produced on coconut flesh by Pleurotus Florida for dye decolorization, Pratheebaa P., Palvannan T. (2013)
Jaafarzadeh N. - Acute toxicity test using сyanide on Daphnia magna by flow-through system, Hashempour Y., Angali K. Ahmadi (2013)
Удод В. М. - Комплексные критерии экологической оценки эффективности внутриводоемных процессов, Яцив М. Ю. (2013)
Линник П. Н. - Методические особенности исследования гумусовых веществ в природных поверхностных водах, Иванечко Я. С., Линник Р. П., Жежеря В. А. (2013)
Авторский указатель (2013)
Содержание т. 35, 2013 г. (2013)
Polozhaenko S. - Integral dynamic model for heat conduction in piecewise homogeneous medium for case of multidimensional space (2014)
Браиловский Н. Н. - Модели управления в системах обеспечения информационной безопасности государства, Зыбин С. В., Хорошко В. А. (2014)
Болтенков В. А. - Двумерная проективная модель движения тела человека и ее применение в задачах телемедицины, Нгуен Гуи Кионг (2014)
Дудикевич В. Б. - Аналіз захисних характеристик сучасних видів скла в широкому діапазоні частот по акустичному каналу витоку, Собчук І. С., Гаранюк П. І., Ракобовчук В. О., Дей В. А. (2014)
Нариманова Е. В. - Методика количественной оценки надежности восприятия цифрового изображения, Трифонова Е. А., Килин А. Е., Кучма М. С. (2014)
Рыбальский О. В. - Модель проявления и выявления влияния немонотонности статической характеристики квантователя уровня в выходном сигнале системы аналого-цифро-аналогового преобразования, Соловьев В. И. (2014)
Timoshenko L. - Factorization algorithms for cryptographic analysis of asymmetric crypto systems, Verbik K., Nikolaichuk Ya., Ivasiev S. (2014)
Казаков А. И. - Компьютерное моделирование критических пространств сосуществования на фазовых диаграммах многокомпонентных твердых растворов, Кваташидзе Л. Т., Шаповалов Г. В. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Аналіз статистичної безпеки криптоалгоритмів асиметричного шифрування на основі рекурентних послідовностей (2014)
Трапезников В. И. - Характеристика и значение международной статистики киберпреступности (2014)
Скакун Л. В. - Организация возможности самовыражения студентов при изучении дисциплины "Программирование и поддержка веб-приложений" (2014)
Савіч В. С. - Математичне моделювання фільтраційних процесів газонасичених ньютонівської та неньютонівської рідин в зоні тиску насичення, Ошовська О. О. (2014)
Авторський покажчик (2014)
Технічна сторінка (2014)
Титул, зміст (2014)
Марченко С. І. - Семінарські заняття у процесі вивчення дисципліни "Організація і методика оздоровчої фізичної культури" (2014)
Іващенко О. В. - Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів, Худолій О. М. (2014)
Іващенко О. В. - Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів (2014)
Іващенко О. В. - Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів, Карпунець Т. В., Кринін Ю. В. (2014)
Заневський І. П. - Модель ретестової надійності, альтернативна моделі внутрікласової кореляції, Заневська Л. Г. (2014)
ХIХ Всесвітній конгрес бухгалтерів (2014)
Вітаємо фіналістів і переможців конкурсу "Кращий бухгалтер україни – 2014"! (2014)
Бондар М. І. - Оцінка ризику системи внутрішнього контролю економі чного суб’єкта на предмет дотримання ним законодавства у сфері запобігання та протидії легалі зації злочинних доходів, Бондар Т. А. (2014)
Кутер М. І. - Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку, Гурська М. М. (2014)
Панков Д. А. - Регламенты аудита в сфере услуг, Мякинькая В. В. (2014)
Proskura K. P. - Problems of electronic documents’ application in the tax control (2014)
Shaikan A. V. - Development of accounting under conditions of increasing of globalization processes, Kryshtopa I. I. (2014)
Герасимович І. А. - Гнучкі методи обліку в аналітичному забезпеченні управління підприємством (2014)
Гурская М. М. - Современные исследования бухгалтерской истории (2014)
Канцуров О. О. - Управлінський облік: інституціональний аспект (2014)
Гізатулін М. Б. - Договірна політика як складова облікової політики суб’єктів державного сектора (2014)
Титул, зміст (2015)
Львов М.С. - Статический анализ физических размерностей переменных программ и его реализация в алгебраическом программировании (2015)
Терещенко А.Н. - Возведение в степень n и вычисление корня степени n больших чисел на основе рекуррентных соотношений (2015)
Глибовець М.М. - Ренесанс використання моделі акторів до побудови паралельних та розподілених застосунків, Гороховський С.С., Зінчук С.О., Кравченко М.В. (2015)
Акуловский В.Г. - Реализация средств проектирования и генерации программ на основе алгебры алгоритмов с данными, Дорошенко А.Е., Яценко Е.А. (2015)
Слабоспицька О.О. - Технологічна модель процесу побудови та використання адаптивної композиції Web-сервісів (2015)
Ильина Е.П. - Принципы построения интеллектуальной информационной технологии поддержки решений в организации, Синицын И.П., Яблокова Т.Л. (2015)
Глибовець М.М. - Паралельний генетичний алгоритм побудови розкладу занять, Гулаєва Н.М., Пасічник М.М. (2015)
Яловець А.Л. - Проблема моделювання маневрування агентів в задачах переслідування/утікання на площині (2015)
Гайтан Е.Н. - Функциональные возможности современных систем автоматизации контроля качества обучения. Сравнительный анализ (2015)
Титул, зміст (2015)
Мураховський А. - Формування стратегії розвитку книжкової індустрії (2015)
Погоріловська І. - Щорічні Збори з питань ISBN, ISMN та ISSN у Туреччині (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2015)
Сенченко М. - Людина, Поет, Пророк (2015)
Давидова І. - Видатні бібліотекознавці Слобожанщини: відродження забутих імен (2015)
Бруй О. - Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою (2015)
Семесько В. - Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід (2015)
Соколюк Ю. - Розвиток архітектури як передумова доповнення й оновлення робочих таблиць класифікації: методико-змістовий аспект (2015)
Медвідь Т. - Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі (2015)
Степченко М. - Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси НБУВ з питань державотворення в Україні: особливості формування (2015)
Соколов В. - Історико-філософські погляди Гавриїла Бужинського на тлі розвитку історичної думки Росії першої чверті XVIIІ століття (2015)
Шумілова А. - Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України (2015)
Партико З. - Творче редагування та його методи (2015)
Маркова В. - Феномен мережевої літератури: книгознавчий аспект (2015)
Цзя І. - Функції кінодокумента в соціально-комунікаційному процесі (2015)
Сегол Р. - Редагування перекладу аудіовізуальних творів для назвучування (2015)
На допомогу редактору (2015)
Виноградова Н. - Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2015)
Дєєва Н. - Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації (2015)
Колповська А. - Періодизація розвитку концепції соціальної відповідальності в Україні (2015)
Кульчій І. - Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України (2015)
Лахижа М. - Модернізація публічної адміністрації Болгарії після вступу до Європейського Союзу (2007 – 2013 рр.) (2015)
Онуфрієнко О. - Діалектика взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в контексті теорії публічного адміністрування (2015)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять у теорії державного управління: поняття та сутність (2015)
Рощина Ю. - Корпусне планування мови як складник державної мовної політики: теоретико-методологічний аспект, Чередник Н. (2015)
Авраменко М. - Оцінювання ефективності механізмів реалізації стратегії розвитку регіонів (2015)
Ворона П. - Суспільні ризики проведення місцевих виборів за пропорційною системою за відкритими партійними списками: державно-управлінський аспект (2015)
Гайдученко С. - Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства (2015)
Гладкий М. - Удосконалення механізмів державного управління у сфері вищої освіти (2015)
Акімов О. - Становлення професійної державної служби в Україні: правові принципи (2015)
Антонова О. - Суспільний вплив на формування публічної служби в сучасній Україні: морально-етичний аспект, Клімович В. (2015)
Чмига В. - Стратегічні імперативи формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України, Ясько Р. (2015)
Бобровська О. - Передумови реформування соціально-економічної сфери об’єднання територіальних громад, Жадан Є. (2015)
Хожило І. - Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
References on the articles (2015)
Бандурка І. О. - Визначення мотиву у злочинах проти дітей (2015)
Бічурін Р. Х. - Особливості слідчого експерименту під час розслідування вбивств із хуліганських мотивів (2015)
Греченко В. А. - Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) (2015)
Гузєй В. М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2015)
Жицький Є. О. - Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням інтернету (2015)
Ільницький В. Я. - Оперативне документування розбещення неповнолітніх (ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України) (2015)
Козленко О. О. - Особливості оперативно-розшукової профілактики злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів (2015)
Куриленко Д. В. - Завдання та функції педагога та психолога у кримінальному провадженні (2015)
Лагода К. О. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень (2015)
Манжай О. В. - Методологія дослідження системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності (2015)
Мірошніченко Т. О. - Про деякі особливості щодо віктимної поведінки жертв корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією, Гарбазей Д. О. (2015)
Гончаренко І. Б. - Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2015)
Клочко А. М. - Адміністративно-правові аспекти підготовки майбутнього поліцейського у ВНЗ системи МВС України (2015)
Комзюк В. Т. - Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил (2015)
Наумов І. В. - Нормативні засади здійснення регіональними управліннями МВС України адміністративних процедур (2015)
Васильєв В. В. - Реалізація фізичною особою права на компенсацію державою шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Мовчан О. В. - Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло (2015)
Бабенко А. О. - Юридичні гарантії застосування змін трудового договору (2015)
Трофимовська Ю. В. - Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України (2015)
Шевченко Н. Л. - Працівники прокуратури як суб’єкти трудового права (2015)
Болотова В. О. - Кар’єра науково-педагогічного складу університетів:проблема вимірювання, Байдак Т. М. (2015)
Бутиліна О. В. - Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів, Кудринська А. І. (2015)
Єкімова М. О. - Поняття вікових експектацій у соціології: теоретичний аспект аналізу (2015)
Кузьмін В. В. - Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається (2015)
Ляшенко Н. О. - Професійні установки випускників інженерних спеціальностей, Саппа Г.-М. М. (2015)
Семке Н. М. - Гендерна асиметрія української політики, Агаларова К. А. (2015)
Мельник К. Ю. - Новий погляд на проблему правовідносин соціального забезпечення (2015)
Процюк І. В. - Особливості зовнішньої та внутрішньої сторони правомірної поведінки особи (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Випускні дані (2015)
Приступа И. В. - Влияние алелопатически-активных веществ при совместном выращивании разных видов льна, Москалёв А. П. (2015)
Бойка О. А. - Гібридизація лунарії у штучних умовах вирощування, Колісник О. А., Лях В. О. (2015)
Лях В. А. - Дифференциация линий подсолнечника и их мутантов по устойчивости к хлоридному засолению, Бородин Б. Ю. (2015)
Полякова И. А. - Сравнительная характеристика новых линий льна, полученных методом межвидовой гибридизации, Гудошник М. Н. (2015)
Толок А. Я. - Перспективы использования чабреца, Пересыпкина Т. Н., Батура И. Р. (2015)
Кауля В. С. - Прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя (2015)
Крупей К. С. - Биоиндикация загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами с помощью каротинсинтезирующих дрожжей рода RHODOTORULA, Рыльский А. Ф. (2015)
Пшибельський В. В. - Вплив аграрних факторів на респіраторну систему та периферичний кровообіг у осіб чоловічої статі (2015)
Панасенко Т. В. - Константи іонізації нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, Паливода Л. В. (2015)
Омельянчик Л. О. - Розробка колориметричного методу визначення ванадію в сталях та їх неорганічних сполуках, Синяєва Н. П., Горобей І. В. (2015)
Синяєва Н. П. - Розробка комплексонометричного методу визначення вмісту цирконію у сплавах на основі титану ВТ-9, ВТ-20 та у цирконовому концентраті, Омельянчик Л. О., Бережна О. Ю. (2015)
Генчева В. І. - Фізико-хімічні показники якості питного пастеризованого молока різних виробників, Шутько І. Р. (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п’ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положення пункту 4 частини першої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Костаняна Артура Меружановича щодо офіційного тлумачення положень статті 12, частини першої статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої статті 268, частини першої статті 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, частини другої статті 16 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баклагова Івана Савелійовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 2, 3 частини другої статті 83 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Островського Леоніда Івановича щодо офіційного тлумачення положення частини шостої статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Конституції України, частини п’ятої статті 156, частини третьої статті 165, пункту 4 частини першої статті 237, частини другої статті 245, пункту 2 частини першої статті 253 Кримінально'процесуального кодексу України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 89, 156 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Скляр Лідії Василівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 63 Житлового кодексу Української РСР (2012)
Шаптала Н. - До питання про правову сутність принципу соціальної справедливості податкового законодавства (2012)
Гайс М.'Е. - Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Квітень — травень 2012 року (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затверджено'го Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", у редакції Закону України "Про внесення зміни до Регламенту ВерховноїРади України" (справа про законодавчу ініціативу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Науково'виробнича фірма "VD MAIS" щодо офіційного тлумачення положень статті 786 Цивільного кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Головін А. - Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України (2012)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду, Кампо В. (2012)
Арнольд Р. - Юридичні наслідки приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України (1997–2011) (2012)
Акимова И. К. - Дифференциальный подход к лечению бесплодия у женщин с генитальным эндометриозом, Попова М. В. (2014)
Бабенко О. М. - Можливості диференційної діагностики причин болей у вагітних, Могілевкіна І. О. (2014)
Бала О. О. - Клініко-анамнестичні предиктори викидню, що не відбувся, Бенюк В. О., Кувіта Ю. В., Ковалюк Т. В. (2014)
Басюга І. О. - Застосування L-аргініну для корекції ендотеліальних порушень в системі мати-плацента-плід у жінок з маловоддям (2014)
Бенюк В. А. - Ретроспективный анализ течения беременности и родов у многорожавших женщин, Майданник И. В., Саллами Мохамед Амин (2014)
Бенюк В. О. - Клініко-морфологічне обґрунтування диференційованого лікування хворих репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бенюк В. О. - Мікробний пейзаж піхви при дистрофічних ураженнях вульви в препубертатному віці, Мироненко Н. О., Джураева Л. С., Ластовецька Л. Д. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бойчук А. В. - Порушення обміну гомоцистеїну при консервативному лікуванні позаматкової вагітності, Якимчук Ю. Б., Якимчук О. М. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики субинволюции матки у родильниц с высокой степенью риска развития данной патологии в послеродовом периоде, Воробей Л. И., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики родового травматизма у беременных с неспецифическим кольпитом, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Оптимизация подготовки морфофункциональной структуры эндометрия в программах врт, Сусликова Л. В., Каминский А. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Современные подходы к дифференцированному лечению гиперандрогенных состояний у женщин (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис О. М. - Досвід застосування рекомбінантного інтерферону -2b в схемі лікування патології шийки матки у вагітних, Бойко Г. Б., Однокоз Т. О., Онищик Л. М. (2014)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України) (2012)
Бугаев А. Б. - Сравнение эффективности разных методов лечения синдрома хронической тазовой боли, Иотенко Б. А., Квашенко В. П. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Булавенко О. В. - Корекція недостатності лютеїнової фази у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Фурман О. В., Сливка Е. В. (2014)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду (Продовження), Кампо В. (2012)
Візір К. М. - Ефективність програм екстракорпорального запліднення у жінок зі зниженим оваріальним резервом, Кошик Д. А., Захаренко І. Л. (2014)
Бринцев В. - Забезпечення засад судової влади за конституційними поданнями Верховного Суду України, Олефір І. (2012)
Венцковская И. Б. - Эфферентная терапия холестатического гепатоза беременных, Бенюк С. В., Дындарь Е. А., Никонюк Т. Р., Щерба Е. А. (2014)
Гультай М. - Правова визначеність у рішеннях Конституційного Суду України, Кияниця І. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Роль пренатальной диагностики и уровня факторов роста плаценты в развитии плацентарной дисфункции при многоплодной беременности, Белая В. В., Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В. (2014)
Карнаух Т. - Захист особистих немайнових прав юридичних осіб у судах конституційної юрисдикції (2012)
Веропотвелян П. Н. - Атрофия слизистой влагалища у пациенток в постменопаузе (обзор литературы), Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская . И. В. (2014)
Огляд матеріалів круглого столу "Конституція України у ціннісному вимірі" (до 16-ї річниці прийняття Конституції України) (2012)
Вододюк О. В. - Рівень антимюллерового гормона, як критерій ефективності електровапоризації яєчників при синдромі полікістозних яєчників, Фоміна Т. Г. (2014)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Червень — вересень 2012 року (2012)
Воронин К. В. - Этиотропная диагностика и лечениеанаэробного влагалищного дисбиоза у беременных с планируемым кесаревым сечением какзвено профилактики послеродового эндометрита, Алале А. М., Алале И. И., Гарагуля И. С., Демченко Т. В. (2014)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Болгарія (2012)
Геряк С. М. - Корекція гемодинамічних порушень та ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією, Гуменна І. Є. (2014)
Вітаємо ювілярів (2012)
Говоруха І. Т. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту та вірусно-бактеріальних інфекцій у вагітних з відновленою репродуктивною функцією (2014)
Говсєєв Д. О. - Деякі імунолічні та мікроциркуляторні зміни у жінок з ектопією шийки матки та їх корекція (2014)
Голяновський О. В. - Попередження масивних кровотеч за розродження вагітних з патологією плацентації, Іванкова І. М., Лежненко С. П. (2014)
Гордієнко І. Ю. - Об’ємні ультразвукові зображення в комплексній пренатальній діагностиці стану легенів у плода, Весельський В. Л., Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Носко А. О., Величко А. В., Нідельчук О. В. (2014)
Грищенко О. В. - Неинвазивпая антенатальная электрокардиография улучшает диагностику дистресса плода, Лахно И. В., Васильева И. А., Дудко В. Л. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Полиморфизм гена рецептора фолликулостимулирующего гормона и функция яичников, Россоха З. И., Трофимова Е. А., Гюльмамедова Е. А. (2014)
Деменина Н. К. - Особенности беременности и родов у женщин старшего возраста (обзор литературы), Подольский Вл. В., Сорокин А. В., Ищенко А. И., Милевский А. В. (2014)
Дзісь Н. П. - Стан гормонального гомеостазу та його роль в порушенні репродуктивної функції у жінок із хронічним сальпінгоофоритом в стадії загострення (2014)
Диндар О. А. - Стан клітинного і гуморального імунітету у вагітних із надлишковою масою тіла і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. (2014)
Дністрянська А. П. - Профілактика віддалених ускладнень патологічного клімаксу, Чайка Г. В., Дністрянський В. С., Килимнюк Л. І. (2014)
Дронова В. Л. - Симультанні операції в хірургічній гінекології, Дронов О. І., Крючина Є. А., Теслюк Р. С., Бурміч К. С., Насташенко М. І., Луценко О. В. (2014)
Дубоссарская З. М. - Дискуссионные вопросы патологического течения беременности и родов при дисплазии соединительной ткани (обзорная статья), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2014)
Дубоссарская Ю. А. - Проблемы репродуктивного здоровья с позиции перинатальной психологии, Дубоссарская З. М., Захарченко Л. Г., Боровкова Л. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Досвід ведення багатоплідної вагітності в умовах перинатального центру, Ширінкіна Н. К., Хало М. В., Кочієва С. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Аналіз поліморфізму генів тромбофілії у вагітних жінок з невиношуванням вагітності (2014)
Єгоров О. О. - Особливості гормонального статусу у вагітних після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку ендометрія (2014)
Жабченко І. А. - Оцінка визначення готовності шийки матки до пологів при пролонгованій та переношеній вагітності, Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2014)
Жабченко И. А. - Особенности функционирования уропатогенных штаммов ESHERICHIACOLI и новые возможности их нивелирования в акушерской практике (2014)
Желєзна Г. О. - Особливості анамнезу жінок з нетриманням сечі (за даними анкетування), Мєжова О. К., Гайдадим В. В., Демішева С. Г. (2014)
Жук С. І. - Рівень стресового навантаження у жінок з синдромом хронічного тазового болю, Ночвіна О. А. (2014)
Жук С. І. - Особливості перебігу цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в асоціації з бактеріальним вагінозом , Таран О. А., Лобастова Т. В. (2014)
Запорожан В. М. - Гістероскопічна метропластика у субфертильних пацієнток: розсічення або резекція?, Рожковська Н. М., Гладчук і. З., Волянська А. Г., Maричереда В. Г., Онищенко Ю. В. (2014)
Іванюта С. О. - Стан фетоплацентарної системи у багатонародуючих жінок, Майданник І. В., Салламі Мохамед Амін, Бойчук Ю. І. (2014)
Климов В. А. - Роль нарушения продукции факторов роста в патологии системы мать – плацента – плод (2014)
Климов В. А. - Эндотелиальная дисфункция при осложненном течении беременности (2014)
Колесник В. Л. - Посттравматичний стресовий розлад у жінок, що перенесли перинатальні втрати у пізні терміни вагітності (2014)
Коноплянко В. В. - Ефективність пероральних пробіотиків для відновлення вагінальної флори, Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. (2014)
Коноплянко В. В. - Оптимізація лікування мікст – інфекції у жінок репродуктивного віку, Суменко В. В., Воробей Л. І., Сотніченко Г. В. (2014)
Коньков Д. Г. - Особливості доплерометричного дослідження матково-плацентарного кровообігу при гестаційній ендотеліопатії (2014)
Корнієць Н. Г. - Антенатальний догляд віл-асоційованих вагітних в луганській області, Гордієнко О. В., Валієв О. А., Боровльова Н. М., Пилипяк А. М. (2014)
Косей Н. В. - Профілактика ускладнень запального характеру при виконанні емболізації маткових артерій у жінок з лейоміомою матки, Васильченко Л. А., Джупін В. О. (2014)
Косей Н. В. - Особенности психоэмоционального статуса женщин с синдромом поликистозных яичников, Ветох Г. В., Капшук И. Н. (2014)
Костєв Ф. І. - Застосування методів біологічного зворотнього звязку в діагностиці та консервативному лікуванні нетримання сечі у жінок, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Кравченко О. В. - Особливості розвитку плодів та новонароджених при багатоплідній вагітності, Ясніковська С. М. (2014)
Кравченко О. В. - Переваги використання препарату сагеніт при клімактеричному синдромі у жінок з гіперпластичними процесами в анамнезі (2014)
Кравчук І. В. - Імуногістохімія в діагностиці інтраепітеліальних уражень шийки матки вірусного ґенезу (2014)
Круть Ю. Я. - Особливості стану клітинної ланки імунної системи у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок в термінах гестації 25-28 тижнів, Пучков В. А., Бондаренко С. А., Шевченко Г. О. (2014)
Купчак І. М. - Оптимізація лікування доброякісної патології шийки матки, асоційованої з папіломавірусною інфекцією, у жінок, що не народжували (2014)
Курочка В. В. - Функціональний стан ендо- і міометрію у жінок з доброякісною патологією матки, Алтібаєва Д. М., Ковальчук Х. В. (2014)
Курташ Н. Я. - Визначення рівня ґ- глутамілтранспептидази у вагітних з HBV- інфекцією (2014)
Ліхачов В. К. - Принципи профілактики тромботичних ускладнень варикозної хвороби у вагітних, Ляховська Т. Ю., Добровольська Л. М., Макаров О. Г., Яремчук Л. В. (2014)
Ласачко С. А. - Порушення репродуктивного здоров’я як фактори ризику розвитку дисгормональних захворювань молочних залоз (2014)
Лимар Л. Є. - Роль імунного захисту у жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів, Вдовиченко Ю. П., Лимар Н. А., Маланчук Л. М., Маланчин І. М. (2014)
Лукьянчук О. В. - Оценка состояния эпителия шейки матки у пациенток с легкой дисплазией эпителия шейки матки с учетом поражения впч, Кузева Н. Г. (2014)
Луценко Н. С. - Нові прогностичні критерії при веденні хворих з міомою матки, Олійник Н. С. (2014)
Макаренко М. В. - Роль материнской наследственной тромбофилии в развитии синдрома задержки роста плода (2014)
Маляр В. В. - Особливості фетоплацентарного комплексу у жінок з помірним ідіопатичним маловоддям (2014)
Маркін Л. Б. - Наявність меконію в амніотичній рідині як прояв фізіологічного дозрівання шлунково-кишкового тракту плода, Негрич О. І. (2014)
Маркін Л. Б. - Функціональна істміко-цервікальна недостатність як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Прокіп У. Є. (2014)
Назаренко Л. Г. - Стан фето-плацентарного комплексу у жінок з кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М., Дуброва Л. (2014)
Неймарк С. Л. Неймарк О. С. - Дискуссионные проблемы диагностики и лечения трихомонадной инфекции (2014)
Павловська О. М. - Деякі шляхи оптимізації вторинної профілактики рецидивів гострого пієлонефриту у вагітних, Павловська К. М. (2014)
Павловська О. М. - Деякі аспекти лікування нейроциркуляторної дистонії по гіпотонічному типу у вагітних жінок, Павловська К. М. (2014)
Пацков А. А. - Тактика ведения пациенток с впч-ассоциированной физиологической эктопией шейки матки, Дубинина В. Г. (2014)
Перебендюк Т. В. - Зміни ендокринологічних показників сироватки крові сгв-позитивних вагітних після екз, Булавенко О. В., Фурман О. В., Михальчук М. А. (2014)
Печеряга С. В. - Зміни судинно-тромбоцитарного гемостазу у вагітних в першому триместрі гестації при аномальній плацентації (2014)
Рибін А. І. - Особливості системи саногенеза у хворих на рак яєчників, що резистентні до хіміотерапії препаратами платини, Лисенко М. А., Рисіна А. І. (2014)
Ромащенко О. В. - Вплив перерваного статевого акту, як методу попередження небажаної вагітності, на стан сексуального здоров’я жінки, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ященко Л. Б., Коваль С. Б., Кащенко і. М. (2014)
Ромащенко О. В. - Нове в діагностиці та лікуванні хронічнихзапальних захворювань геніталій, спричинених хламідійною інфекцією (огляд літератури), Яковенко Л. Ф., Щербак М. А., Ходжава М. М. (2014)
Скрипченко Н. Я. - Проблеми грудного вигодовування дітей від матерів з лейоміомою, Черненко Т. С., Срібна В. Є., Тиха В. Г. (2014)
Соловьева Е. А. - Оксид азота в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста (2014)
Стречень Н. С. - Підтримка другої фази оваріально-менструального циклу у процедурі запліднення in vitro, Кошик Д. А., Захаренко І. Л. (2014)
Суслікова Л. В. - Оптимізація тактики лікування безпліддя з трубно-перитонеальним фактором перед проведенням повторного циклу дрт , Борис О. М., Камінський А. В., Сербенюк А. В. (2014)
Суханова А. А. - Вплив мікронутрієнтного стану організму на перебіг вагітності, Коноплянко В. В., Бойко Г. Б. (2014)
Сюсюка В. Г. - Аналіз частоти та показів до абдомінального розродження в сучасних умовах роботи міського пологового будинку, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко є. Г., Каптюх Д. А. (2014)
Тарасенко К. В. - Клініко-метаболічні особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з ожирінням різного ступеня (2014)
Тарусина Е. В. - Морфологические особенности фетоплацентарного комплекса у женщин с низким ростом, Сорокина И. В., Назаренко Л. Г. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Новое в диагностике хронического эндометрита, Герман Д. Г., Редько Н. А. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Хірургічна тактика в лікуванні зовнішніх форм ендометріозу, Захаренко Н. Ф., Коваленко Н. В., Маноляк І. П., Ковбасій В. П. (2014)
Татарчук Т. Ф. - Актуальні питання здоров’я дівчат-підлітків України, Шкіряк-Нижник З. А., Сіліна Н. К., Калугіна Л. В. (2014)
Чайка К. В. - Сравнительная характеристика эффективности комплексных методов органоохраняющего лечения у женщин с субмукозной миомой матки репродуктивного возраста, Писарева О. Л. (2014)
Чермных С. В. - Особенности кристаллографической картины сыворотки крови при осложненном течении беременности и в динамике трансфузиологической гемокоррекции, Слюсарь Т. И., Говоруха И. Т. (2014)
Чурилов А. В. - Биологическая сварка тканей в оперативной гинекологии как профилактика гнойно-септических осложнений, Кушнир С. В., Попандапуло А. Д. (2014)
Шатилович К. Л. - Характер змін артеріальної гемодинаміки системи мати-плацента-плід при вагітності, ускладненій цукровим діабетом, Коржинська Р. Д., Мовчук С. М. (2014)
Щербина И. Н. - Реабилитационные мероприятия после перенесенных маточных кровотечений у родильниц с гестационной анемией, Липко О. П., Потапова Л. В. (2014)
Щербина М. О. - Вплив окислювального стресу на дозрівання ооцитів при застосуванні методик допоміжних репродуктивних технологій, Граділь О. Г. (2014)
Щербина М. О. - Нові шляхи оптимізації ведення жінок з істміко-цервікальною недостатністю, Му’авія Салем Насер Альмарадат (2014)
Щербина Н. А. - Клиническая эффективность гормонотерапии при атипической гиперплазии эндометрия у больных с микросателлитной нестабильностью и метилированием гена ESR, Карташова М. А. (2014)
Юзько О. М. - Особливості метаболізму арахідонату та зміни агрегатного стану крові у дівчаток із рецидивами ановуляторних пубертатних маткових кровотеч, Ходан А. Г., Боднарюк О. І. (2014)
Юзько О. М. - Використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в україні, Юзько Т. А., Руденко Н. Г. (2014)
Яремчук Т. П. - Клінічні особливості сифілісу у вагітних, Сіра О. Т. (2014)
Яроцкий Н. Е. - Восстановление репродуктивной функции у пациенток с невынашиванием беременности при яичниковой гиперандрогении, Семенюк Л. М. (2014)
Яроцький М. Є. - Сучасні погляди на діагностику, лікування та профілактику доброякісних захворюваннь матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В. (2014)
Аношина Т. М. - Вагітність при асоціації віл та герпесвірусної інфекції (2014)
Бойчук О. Г. - Стан гепатобіліарної системи і репродуктивне здоров’я жінки (2014)
Габорець Т. Л. - Організація медичної допомоги вагітним з віл-асоційованим туберкульозом в україні (2014)
Професор Луїс Джеральд кіт (24. 04. 1935-07. 07. 2014) (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ІКІО" щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Стояна Володимира Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 18 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Шульги Олени Володи' мирівни щодо офіційного тлумачення положень частин другої, четвертої статті 3 Сімейного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням асоціації фермерських господарств "Агро" щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого частини п’ятої статті 216, абзацу першого частини першої статті 638 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Володарського Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статті 44, пункту 8 частини другої статті 48, пункту 1 статті 348, статті 384 Кримінально'процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Верховної Ради України "Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України" та "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Магнолія'Пак" та громадянина Палієва Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 12 Господарського процесуального кодексу України, статей 15, 16 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Блащука Володимира Юрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини першої статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Роговченко Світлани Яківни щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ДІД Конс" в частині відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про виконавче провадження" та "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно'енергетичного комплексу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за Конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про морські порти України" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Земмеля Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Андрющенко Катерини Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 1176 Цивільного кодексу України та пункту 1 частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 2 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадської організації "За реабілітацію "Першотравневої двійки" щодо офіційного тлумачення положення першого речення частини першої статті 5 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" у системному зв’язку з положеннями статті 56, частини четвертої статті 62 Конституції України, статті 23 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Берізка" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 16, частини п’ятої статті 52, статті 54, пункту "а" частини першої статті 59 Закону України "Про господарські товариства", статей 208, 264 Цивільного кодексу України, статті 11112 Господарського процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Калюжного Михайла Володимировича щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини першої статті 216 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заруцького Олександра Вадимовича щодо офіційного тлумачення положень частин третьої, четвертої статті 611 Кримінально'процесуального кодексу України у взаємозв’язку з частинами першою, другою статті 55 Конституції України (2012)
Колос М. - Джерела генезису українських кримінально'правових законів: до ідеї охорони основних прав і свобод людини (2012)
Єзеров А. - Роль Конституційного Суду України у розвитку сучасного конституціоналізму (2012)
Арутюнян Г. - Реальна сутність трансформаційного конституціоналізму (2012)
Огляд українсько'польської конференції суддів "Гарантії незалежності конституційних судів: європейська практика та національний досвід" (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Жовтень – грудень 2012 року (2012)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Сербія (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ДІД Конс" щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу) (2013)
Кампо В. - Проблеми підсудності окремих категорій адміністративних справ: теоретичний і практичний аспекти (2013)
Євтошук Ю. - Аспекти історичного розвитку принципу пропорційності (2013)
Урбайтіс Р. К. - Вітальне слово (2013)
Головін А. - Незалежність Конституційного Суду України в аспекті реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод людини і громадянина (2013)
Бірмонтієнє Т. - Конституційна система гарантій незалежності судів (2013)
Стецюк П. - Гарантії незалежності Конституційного Суду України (2013)
Мєсоніс Ґ. - Деякі аспекти діяльності Конституційного Суду і розвитку конституційної юриспруденції Литовської Республіки (2013)
Шаптала Н. - Деякі питання практики конституційного судочинства України в 2011–2012 роках (2013)
Головін А. - Пам’яті Леоніда Петровича Юзькова (2013)
Колос М. - Перший Голова Конституційного Суду України: альфа й омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року) (2013)
Селіванов А. - Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (2013)
Селіванов А. - Права і свободи людини крізь призму діяльності Конституційного Суду України (рецензія на монографію А. Головіна "Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України") (2013)
Стецюк П. - Надзвичайний стан як інститут польського конституційного права (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2012 рік (2013)
Інформаційно-аналітична довідка щодо виконання рішень Конституційного Суду України у 2007–2012 роках (2013)
Глібчук П. - Населені пункти Тернопільської області на стародавніх картах (до середини XVII століття), Крестинич Т., Потокій М. В. (2012)
Квасневська О. О. - Відображення антропогенної топоніміки в основних етапах господарського освоєння літогенної основи Подільського Побужжя (2012)
Лихолат В. К. - Співвідношення систем біосфери і ноосфери, Федорчук І. В., Чернюк Г. В. (2012)
Позняк С. П. - Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля, Мазник Л. В. (2012)
Гаськевич В. Г. - Лучно-чорноземні ґрунти Малого Полісся (2012)
Єргіна О. І. - Кількісна оцінка енергетики гумусу різновікових ґрунтів Кримського півострову (2012)
Ямелинець Т. С. - Застосування гіс при дослідження впливу геоморфологічного чинника на потенційну ерозійну небезпеку сірих лісових ґрунтів західного лісостепу України, Телегуз О. Г. (2012)
Кирильчук А. А. - Рендзини антропогенно-терасових комплексів північно-західного краю Подільської височини (2012)
Самар В. М. - Трансформація річкової мережі в межах басейну р. Смотрич (2012)
Лісовський А. - Вплив рельєфу на географію чорноземів Придністерського Поділля (2012)
Денис В. В. - Фізичні властивості структурних агрегатів сірих лісових ґрунтів пасмового Побужжя (2012)
Тарасюк М. Ф. - Розвиток і становлення вчення про клімат ґрунту (2012)
Рябоконь О. В. - Натурально-антропогенні ландшафти Подільського Побужжя (2012)
Божук Т. І. - Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного пізнання (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Туристично-рекреаційне використання екомережі Тернопільської області (2012)
Симочко Г. В. - Поняттєво-термінологічний апарат та підходи до класифікації туристично-рекреаційних ресурсів (2012)
Медвідь Л. І. - Роль інвестицій у розвитку туристичного комплексу регіону (2012)
Телегуз О. В. - Агроекологічна оцінка особливо цінних ґрунтів Львівської області, Кіт М. Г. (2012)
Курганевич Л. П. - Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки Полтви, Шіпка М. (2012)
Шаравара В. В. - Екологічно небезпечні наслідки діяльності ракетних військ для довкілля Хмельницької області (2012)
Бонішко О. С. - Вплив антропогенної діяльності на вміст важких металів у ґрунтах міста Броди (2012)
Смалійчук А. Д. - Теоретико-концептуальні основи дослідження антропогенної динаміки геоекосистем (2012)
Гілета Л. А. - Принципи диференційованої оптимізації шумового навантаження у великих урбоекосистемах (на прикладі Львова) (2012)
Придеткевич С. С. - Зооценози екотону, як індикатор меж антропогенних ландшафтів (2012)
Война І. М. - Різноманіття селитебних ландшафтів Вінницької області у зв’язку з їх висотною та вертикальною структурою, Хаєцький Г. С. (2012)
Сивий М. Я. - Перспективи розширення мінерально-сировинної бази та заходи щодо оптимізації структури мінерально-сировинного комплексу Поділля (2012)
Ковальчук І. П. - Моделювання стану землекористування в подільському Придністер’ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця), Андрейчук Ю. М., Телегуз О. Г., Ямелинець Т. С. (2012)
Сухий П. О. - Особливості використання земель сільськогосподарського призначення Хмельницької області, Заблотовська Н. В. (2012)
Царик Л. П. - Ландшафтне різноманіття Поділля: еколого- і ландшафтно-географічні аспекти збереження і відновлення, Царик П. Л. (2012)
Фесюк В. О. - Екологічна мережа України: сучасний стан та перспективи розвитку, Федонюк М. А., Федонюк В. В., Мороз І. А. (2012)
Паньків З. П. - Просторові показники землекористування в Карпатському регіоні України (2012)
Гавриленко О. П. - Екогеографічне обґрунтування проектів заповідного природокористування (2012)
Зінько Ю. В. - Оцінка природоохоронних територій західного Поділля в контексті формування геопарків (2012)
Касіяник І. П. - Сільськогосподарське землекористування, як провідний фактор проявів площинної ерозії ґрунтового покриву у басейні р. Смотрич, Самар В. М. (2012)
Янковська Л. В. - Оцінка рекреаційного потенціалу природних ресурсів Бучацького району, Боднар А. (2012)
Лісова Н. О. - Екосозологічні засади збереження рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу (2012)
Мисюкевич О. В. - Просторова структура та використання лісових насаджень за основними функціями в межах басейну річки Смотрич (2012)
Відомості про авторів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України "Про господарські товариства" (2013)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відпо відальністю "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України "Про господарські товариства" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 статті 3, частини другої статті 4 Закону України "Про державний кордон України" у взаємозв’язку з положенням статті 73 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петрова Романа Івановича щодо офіційного тлумачення статті 368 Кримінального кодексу України та статті 1722 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Поболєлова Івана Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів", пункту 4 частини першої статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Війтович Ольги Павлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 117 Кодексу законів про працю України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Марійка Миколи Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106 Господарського процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Валківської районної ради Харківської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 23 Кодексу України про надра та визначення змісту поняття "власні господарсько-побутові потреби" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням голови Львівської обласної ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини першої статті 1, частини другої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 14 Закону України "Про засади державної мовної політики" у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 10 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Бондаря Юрія Івановича, Дмитрука Юрія Павловича, Пабата Олександра Вікторовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 141 Конституції України, частин другої, третьої статті 14 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Адамчука Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 100 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з пунктом 1 частини першої статті 268 цього Кодексу (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Львівської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, шостого, восьмого частини першої статті 1, частин третьої, сьомої статті 7, пункту 15 розділу ХІ "Перехідні положення" Закону України "Про засади державної мовної політики" у взаємозв’язку з положеннями статей 2, 5, 7, 10, 24, 140 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення положень статті 9 Закону України "Про судовий збір" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Катеринчука Миколи Дмитровича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 172, частини шостої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Голубевої Тетяни Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини п’ятої статті 214, частини другої статті 227 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням ТОВ "Васьковицький граніт" щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" у взаємозв’язку з частиною другою статті 19 Конституції України, частиною першою статті 2, статтею 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (2013)
Кампо В. - Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії, Гринюк Р., Устименко В. (2013)
Литвинов О. - Республіканський принцип як ключова засада сучасного конституціоналізму (2013)
Мамутов В. - Проблеми науково-правової експертизи у контексті сталої судової практики судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України (2013)
Савчин М. - Право на справедливий суд і конституційна юрисдикція: окремі аспекти згідно з синтетичною теорією конституції (2013)
Бірмонтієнє Т. - Проблеми перегляду правових позицій Конституційного Суду Литовської Республіки щодо захисту соціальних прав в умовах економічної кризи (2013)
Шевчук С. - Актуальне дослідження проблем сучасного конституціоналізму і теорії конституції (2013)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України cічень–квітень 2013 року (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2012 рік (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням акціонерної компанії "Харківобленерго" щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України "Про виконавче провадження" (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства-фірми "Максима" щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Мокляка Володимира Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Варич Марини Віталіївни щодо офіційного тлумачення положень статті 60, частини першої статті 70 Сімейного кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кузнецової Альбіни Леонідівни щодо офіційного тлумачення положень статті 559 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями § 3 глави 49 цього кодексу (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Галінської Вікторії Валеріївни щодо офіційного тлумачення положень статей 126, 130 Конституції України, статті 132 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", частини першої статті 118, частини першої статті 119, частини першої статті 121, частини першої стат ті 122 Житлового кодексу Української РСР (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15, частини п’ятої статті 16, пункту 13 частини другої статті 30, частини другої статті 104 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 76, частин першої, третьої, четвертої статті 79, частин другої, четвертої статті 81, частин другої, п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України (2013)
Овчаренко В. - Актуальні питання вдосконалення діяльності Конституційного Суду України щодо забезпечення та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина (2013)
Росіхіна В. - Конституційні нормативно-правові гарантії забезпечення права громадян на публічні об’єднання: теорія і практика (2013)
Губань Р. - Питання адміністративно-територіального устрою Украї ни в рішеннях Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції (2013)
Кузнецова Ю. - Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми (2013)
Огляд Міжнародної конференції "Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах" з нагоди 17-ї річниці Конституції України (2013)
ЗовнішнІ зв’язки Конституційного Суду України Квітень–липень 2013 року (2013)
Тацій В. - Національна академія правових наук України: 20 років становлення (2013)
Нові видання з питань конституціоналізму (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Сторінки пам’яті (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Самардака Мар’яна Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частин сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кушнір Оксани Олександрівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Толмачова Віктора Павловича та Толмачової Валентини Миколаївни щодо офіційного тлумачення положень частин другої, четвертої статті 7, частини першої статті 8 Житлового кодексу Української РСР, частини другої статті 383 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давиденка Костянтина Ярославовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 324 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статей 55, 64, 129 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хабаля Михайла Йосифовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компаній "Vuldi (UK) Limited", "Vuldi Clothing Limited", а також підприємства "Валді-Україна" в особі ліквідатора Мороза Дмитра Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 53, частини третьої статті 1113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з окремими положеннями статей 51, 109, 110, 111-3, 111-4 цього кодексу, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у системному зв’язку зі статтею 4 цього закону (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 112 Конституції України в системному зв’язку з положеннями статей 106, 128, 131, 154,156 та інших статей Конституції України, що визначають повноваження Президента України (2015)
Сліденко І. - Релятивність базисних категорій сучасного конституційного права (конституційний лад) (2015)
Приходько Х. - Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу (2015)
Члевик О. - Особливості свободи як принципу конституційного ладу (2015)
Мацюк А. - До питання засадничих аспектів функціонування сучасної держави (2015)
Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації (2015)
Зовнішні Зв’язки Конституційного Суду України. Лютий–березень 2015 року (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2014 рік (2015)
Asaul A. N. - Transformation of business capitalization model within the knowledge economy, Voynarenko M. P., Skorobogata L. V. (2014)
Мальцева А. А. - Развитие теоретических представлений об интеллектуальном капитале в условиях динамической трансформации экономики, Монахов И. А. (2014)
Ромашко О. М. - Нові підходи до трактування диверсифікації діяльності підприємств (2014)
Stepanova T. E. - Laws of knowledge-based economy: verifying the hypotheses, Manokhina N. V. (2014)
Sheremetyeva E. N. - Theoretical aspects of sports services effectiveness (2014)
Azam M. - Foreign direct investment and economic growth in Asia, Ibrahim Y., Bakhtyar B. (2014)
Кір'яков Д. І. - Сучасні тактики новітніх інвестиційних стратегій міжнародних злиттів та поглинань (2014)
Nawrot K. A. - The role of innovation in development - experiences in leapfrogging and catching up through regional clustering: East Asian perspective (2014)
Забелина О. В. - Продовольственная безопасность России и ее регионов (2014)
Заинчковский А. А. - Тенденции развития кондитерского рынка Украины, Новойтенко И. В., Слободян Н. Я. (2014)
Kyrylov Y. E. - Mechanism for ensuring food security under globalization (2014)
Kiforenko O. V. - Competitiveness and the factors influencing it (2014)
Omasheva A. - Bidding in an auction or tender under the laws of the Republic of Kazakhstan, Ashimova Z. (2014)
Prudzienica M. - Cross-sector partnerships in the context of research and development policy, Mlodzinska-Granek A. (2014)
Хижа Н. М. - Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі (2014)
Шевченко Б. О. - Теоретичне обґрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки (2014)
Bilovodska O. A. - Logistic service in innovative products distribution channels as a factor of optimal structure, Gaidabrus N. V., Sager L. Y. (2014)
Вахович І. М. - Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, Олександренко І. В., Забедюк М. С. (2014)
Krasikova T. Y. - Corruption as a negative factor affecting the development of university as a core in regional innovation system, Ognev D. V. (2014)
Селіверстова Л. С. - Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств (2014)
Skliar I. D. - Risk evaluation at enterprise innovation and investment activity financing, Samoilikova A. V. (2014)
Filip P. - Strategies of financing and capital allocation at Polish enterprises under crisis conditions (2014)
Лебедев К. А. - Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави (2014)
Shumakova O. V. - Classification of municipal areas by living standards and socioeconomic development, Alkhimenko O. N., Kutuzova M. V. (2014)
Калініченко А. В. - Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці, Вакуленко Ю. В., Галич О. А. (2014)
Нурмуханкызы Д. - Проблемы инвестирования в сферу возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан (2014)
Abylkassimova Z. A. - Effects of labour market needs on public education system (2014)
Bogachov S. V. - The role of non-profit organizations in ensuring the social reproduction, Veretennykova O. V., Selytska K. V. (2014)
Виценец Т. Н. - Стратегическое развитие территории в целях привлечения миграционных потоков (2014)
Загидуллина Г. М. - Особенности формирования среднего класса (на примере Республики Татарстан), Миронова М. Д., Романова А. И. (2014)
Kiseleva L. S. - Economic analysis of happiness, wellbeing and health: a Tyumen region case study, Strielkowski W. (2014)
Nazarova G. V. - Top managers' monetary reward: an approach based on integration of competence and performance management, Achkasova O. V., Stepanova E. R. (2014)
Nurgaliyeva E. - Wage regulatory issues in Kazakhstan, Kaskeyeva A., Yessirkepova M. (2014)
Bedzieszak M. - Fees and user charges in Polish local government (2014)
Єрмошенко А. М. - Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні, Горячева К. С. (2014)
Ковальова О. М. - Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування (2014)
Козьменко С. М. - Фінансіалізація економіки та її вплив на індикатори соціально-економічного розвитку окремих країн, Корнєєв М. В., Македон В. В. (2014)
Косова Т. Д. - Місцеві фінанси та контроль: напрями реформування, Ангеліна І. А. (2014)
Krivtsov A. I. - Fair value assessment of investment capital when ensuring coherence of managerial decision-making processes (2014)
Parrado-Martinez P. - Impact of financial crisis on soundness of European banking systems according to the level of financial development, Partal-Urena A., Gomez-Fernandez Aguado P. (2014)
Жураковська І. В. - Соціально-економічні аспекти розкриття показників інтелектуального капіталу в звітності підприємств, Чудовець В. В. (2014)
Skrypnyk M. I. - Problems of tax mortgage accounting and the ways of their solutions (2014)
Grzebyk M. - Socioeconomic development of Podkarpackie voivodship in comparison with others voivodships in Poland: a comparative analysis (2014)
Ashmarina S. I. - Improving marketing information system of an industrial enterprise as the most important element of change management system, Pogorelova E. V., Zotova A. S. (2014)
Бутурлакина Е. Г. - Определение вероятности возникновения ситуации недостаточного финансирования при реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан (2014)
Wojcik W. - Development of a comprehensive education data analysis technology, Smailova S., Uvalieva I. (2014)
Gamova I. V. - Development trends of electronic trade in Ukraine (2014)
Hotra O. Z. - Modelling in Matlab using fuzzy logic for improving the economic factors of melting of copper concentrate charge, Koshimbayev S. K., Іmanbekova U. N. (2014)
Kandrashina E. A. - Business model engineering using the criteria of entrepreneurial risk resistance based on marginal analysis (2014)
Моисеенко Е. В. - Применение информационных технологий в медико-биологических исследованиях Антарктики, Глоба Л. С., Моисеенко Т. Е. (2014)
Mosalev A. I. - Study on the classification problems with uncertainty in innovative entrepreneurship (2014)
Нємець Л. М. - Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області, Кобилін П. О., Сегіда К. Ю. (2014)
Островська О. А. - МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави (2014)
Plechawska-Wojcik M. - Responsive web design – current state & needs analysis, Kesik J. (2014)
Попова Л. О. - Кластеризація ринку продуктів швидкого приготування з урахуванням чинника динаміки, Мітяєва Т. Л. (2014)
Trydid O. M. - Synthesis concept of information and analytical support for bank security system, Kavun S. V., Goykhman M. І. (2014)
Цмоць О. І. - Адаптивне управління підприємством на основі слабких сигналів (2014)
Swic A. - A method for increasing economic effectiveness of low rigidity shafts, Gola A., Wolos D. (2014)
Новаторський арсенал країни – головний фактор успішного розвитку (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Мартинова Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Мартинова Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Третяка Андрія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Распопова Віктора Алєксєєвіча щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Полтаваобленерго" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625, частини другої статті 693 Цивільного кодексу України, частини шостої статті 231 Господарського кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 509, частин першої, третьої статті 533 Цивільного кодексу України, абзацу п’ятого частини першої статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" щодо офіційного тлумачення положень статей 251, 252, другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Дзержинської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Саська Олександра Григоровича щодо офіційного тлумачення поняття "посадові та службові особи інших державних органів", яке міститься у підпункті "ж" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Будника Володимира Любомировича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 470 Митного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 467 цього кодексу (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Юрполіс Компані" щодо офіційного тлумачення положень статей 2, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четвертої статті 32 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Сидоренко Олени Сергіївни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України та положень статті 158, частини другої статті 1712, частини другої статті 185 цього кодексу (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2–14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу І, пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Ухвали Конституційного Суду України від 21 травня 2015 року № 21-у/2015 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2–14 пункту 4, підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу І, пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (2015)
Гультай М. - Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов’язкової складової демократичного державного устрою (2015)
Селіванов А. - Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтеграційного напряму конституціоналізації (2015)
Практика органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини з питань люстрації (Продовження) (2015)
Квітень – травень 2015 року (2015)
Марчук А. - З історії меліорації на Тернопільщині (2013)
Кепеняк Н. М. - До історії створення та становлення Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2013)
Волік О. В. - Антропогенна евтрофікація Тернопільського ставу: результати аналізу непилкових паліноморфів, Мак-Карті Ф. М. Г., Свинко Й. М., Волік Н. В. (2013)
Чернюк Г. В. - Розподіл температури повітря та термічні ресурси клімату Хмельницької області, Царик Л. П., Касіяник І. П. (2013)
Гаськевич В. Г. - Торфові ґрунти і торфовища Малого Полісся: сучасний стан, проблеми раціонального використання та охорони, Нецик М. В. (2013)
Ярков С. В. - Антропогенні ландшафти – крок до переходу біосфери в ноосферу (на прикладі вивчення сучасних ландшафтів Криворіжжя) (2013)
Приходько М. М. - Структура басейну річки як основа для управління річковим басейном у регіоні Українських Карпат і прилеглих територій, Приходько Н. (2013)
Березка І. С. - Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет (2013)
Ренда А. Д. - Умови формування гляціоелеваційного каму біля с. Борки (Волинське Полісся) (2013)
Чернець І. С. - Опорний розріз плейстоценових відкладів Галич як пам’ятка природи Передкарпаття (2013)
Самар В. М. - Особливості геоморфологічної будови басейну р. Смотрич (2013)
Придеткевич С. С. - Структура та динаміка зооценозів у міських ландшафтах Поділля (2013)
Партика Т. В. - Фізичні властивості мінеральних грунтів верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль (2013)
Заячук М. Д. - До питання класифікації фермерських господарств (на прикладі Подільського суспільно-географічного району) (2013)
Гудзеляк І. І. - Львів у системі найбільших міст України (2013)
Ілляш І. Д. - Сучасна мережа поселень Тернопільської області, Ткач Д. В. (2013)
Стецький В. В. - Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-районних освітніх систем (2013)
Страчкова Н. В. - Конкурентоспроможність Приморського регіону: системно-інтеграційний підхід (2013)
Заставецька Л. В. - Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України (2013)
Дук Н. М. - Карти митної діяльності в інформаційному забезпеченні регулювання зовнішньої торгівлі України (2013)
Ільїв О. М. - Економічні чинники формування інтелектуального потенціалу Волинської області (2013)
Бегень О. Р. - Адміністративно-територіальний устрій гірських поселень Львівської області (2013)
Вавринів Л. А. - Суспільно-географічне дослідження поведінкового середовища як чинника формування поведінки молоді (2013)
Заставецька О. В. - Ресурсно-туристичне районування Тернопільськоі області на основі атрактивності історико-культурного потенціалу, Дударчук К. Д. (2013)
Паньків Н. М. - Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму (2013)
Царик П. Л. - До оцінки рекреаційного потенціалу і навантажень на природні комплекси Національного природного парку "Дністровський каньйон" (2013)
Симочко Г. В. - Характеристика геологічних об’єктів Закарпатської області з позицій використання в туристично-рекреаційних цілях (2013)
Ковальчук І. П. - Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи, Ковальчук А. І. (2013)
Мозговий А. А. - Геопросторова систематика міського розвитку (2013)
Петровська М. А. - Медико-географічний аналіз дитячого населення Львівської області (2013)
Реміз С. А. - Геоекологічні аспекти сталого розвитку Рівненської області, Тарасюк Н. А. (2013)
Кохановська В. - Просторовий розподіл сполук свинцю в ґрунтах басейну р. Смотрич, Касіяник І. П. (2013)
Гарбар В. В. - Конструктивно-географічні аспекти використання антропогенних водних об’єктів НПП "Подільські Товтри" в рекреаційній діяльності (2013)
Вітенко І. М. - До проблеми якості природних умов проживання населення (2013)
Паранько І. С. - Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу – запорука сталого розвитку регіону, Бурман Л. В. (2013)
Сивий М. Я. - Газові альтернативи України, Кітура В. М. (2013)
Царик Л. П. - Унікальні Серетські болота – кандидати до списку Рамсарських угод, Царик П. Л., Пятківський І. О. (2013)
Конякін С. М. - Географічні особливості природного каркасу екомережі Черкаського району (правобережне Придніпров’я), Чемерис І. А., Урбанас Д.О. (2013)
Мисюкевич О. В. - Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькому обласному регіоні (2013)
Ювілей професора Заставецької (2013)
Свинко Й. М. - Життя, присвячене науці (до 180-річчя від дня народження визначного дослідника сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського) (2013)
Свинко Й. М. - Витоки охорони природи і комплексного вивчення природних ресурсів Поділля (2013)
"Подільські читання"-2013 (2013)
Рецензія на рукопис монографії "Історико-географічний аналіз регіонального природокористування: теорія, методологія, практика" (2013)
Географія мінеральних ресурсів України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Загорка О. М. - Аналіз підходів для визначення доцільних форм і способів бойових дій угруповань військ (сил), Тимошенко Р. І., Загорка І. О. (2015)
Фролов В. С. - Інформаційна безпека у воєнній сфері, Колесніков В. О. (2015)
Іващенко А. М. - Еволюція поглядів на стратегію сучасного гібридного конфлікту та сценарії протидії гібридним загрозам, Шпура М. І. (2015)
Леонов В. В. - Війни ХХІ століття: технології "гібридної війни”, Ворович Б. О., Сівоха І. М. (2015)
Саганюк Ф. В. - Проблеми вдосконалення теорії воєнної безпеки та її вивчення, Лобко М. М., Голубєва О. М., Костенко Г. Ф. (2015)
Возняк С. М. - Аналіз основних понять та визначень щодо форм і способів застосування підрозділів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Фучко А. Й., Федянович Д. Л., Комолаєва Т. М. (2015)
Сафронов О. В. - Формалізована модель матеріального забезпечення військ (сил), Неділько О. М., Сафронов В. О. (2015)
Устименко О. В. - Аналіз результатів впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України, Павліковський А. К., Пеньковський В. І. (2015)
Рибидайло А .А. - Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду управління проектами з впровадження інформаційних технологій, Поривай О. В., Левшенко О. С., Уварова Т. В., Полякова О. В., Зотова І. Г. (2015)
Галаган В. І. - Розгляд проблемних питань класифікації та побудови OLAP-системl, Турейчук А Н., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2015)
Білетов В. І. - Шляхи удосконалення спеціального математичного і програмного забезпечення перспективних автоматизованих систем управління військового призначення, Бобров С. В., Ворона Т. О., Розумний О. Д. (2015)
Педан Ф. П. - Експрес-метод оцінки ефективності внутрішніх бізнес-процесів у військовій установі, Руденська Г. В., Ткаченко М. В. (2015)
Кутовий О. П. - Шляхи оснащення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою та матеріально-технічними засобами в особливий період, Нікітін В. А., Бутенко М. П. (2015)
Леонов В. В. - Фінансово-економічне прогнозування у воєнному будівництві: методологічний аспект, Бойко Р. В., Вавілова Н. В. (2015)
Майстренко О. В. - Визначення складових процесу вогневого ураження противника за допомогою методу побудови "дерева цілей” (2015)
Нікітін В. А. - Методика оптимізації розподілу ресурсів при виконанні програм розвитку сектору безпеки держави (2015)
Щипанський П. В. - Нове безпекове середовище – прогнозовані виклики та загрози національній безпеці України, Крикун П. М., Устименко О. В. (2015)
Чеканова І .В. - Концептуальні основи аналізу оборонних технологій машинобудування в загальній системі ліквідації загроз національній безпеці держави, Лисенко О. І., Бутенко М. П. (2015)
Шпанчук Г. В. - Аналіз систем кадрового менеджменту армій провідних країн світу щодо управління кар’єрою військовослужбовців (2015)
Кондратенко Ю. В. - Інтелектуалізація управлінських рішень, використовуючи технологію Data-Mining в автоматизованих інформаційних системах (2015)
Федоренко Р. М. - Аналіз процесів планування та виконання оборонного бюджету в Україні (2015)
Кірпічніков Ю. A. - Шляхи створення захищеної IT-інфраструктури Збройних Сил України, Кондратенко Ю. В., Головченко О. В., Петрушен М. В., Берестов Д .С. (2015)
Свєшніков С. В. - Показники воєнно-економічного потенціалу держав у регіоні довкола України і деяких провідних держав у світі, Павліковський А. К., Ковальчук П .А. (2015)
Вимоги до статей (2015)
Личковах В. А. - Універсалізм як альтернатива відчуженню (із слов’янських традицій просвітництва і соціальної педагогіки) (2012)
Ємець Н. А. - Вихідні принципи українського бароко та їх вплив на формування українського соціуму (2012)
Каранда М. В. - Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін (2012)
Захаріна М. І. - Щодо проблеми визначення особливостей морально-етичних якостей спеціалістів із соціальної роботи в Україні (2012)
Шмаргун В. М. - Сенсомоторні механізми чуттєвого пізнання в структурі індивіда (2012)
Акименко Ю. Ф. - Застосування тренінгових програм для батьків у роботі соціальних служб (на прикладі діяльності "Соціально-психологічного центру” у м. Славутичі) (2012)
Дем’яненко Ю. О. - Філософсько-психологічні аспекти розуміння досвіду особистості (2012)
Кривоконь Н. І. - Категорія проблем особистості в контексті соціальної роботи (2012)
Мазур Т. В. - Особливості ціннісно-смислового наповнення суб’єктивного благополуччя особистості соціального працівника (2012)
Сила Т. І. - Проблема насильства в контексті екосистемного підходу (2012)
Новик Л. М. - Здатність до реалізації потреб у саморозвитку як умова самовизначення особистості юнацького віку (2012)
Літошенко Ю. В. - Психологічні аспекти самоідентифікації особистості (2012)
Миронюк Є. В. - Соціальна ідентифікація як форма розвитку соціального інтелекту майбутніх соціальних працівників (2012)
Козинець І. М. - Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості (2012)
Кондович В. Ю. - Соціально-психологічна самоідентифікація та самовизначення людини: сутність та методика (2012)
Федоренко В. М. - Шляхи вдосконалення теорії і практики оцінювання керівників соціальної сфери у нових умовах економічної діяльності (2012)
Євдокименко Р. І. - Соціально-економічний зміст категорії "справедливість" в умовах трансформацій сучасного суспільства (2012)
Орешета Ю. В. - Професійна самоідентифікація як одна з умов самовизначення особистості (2012)
Зайченко І. В. - До питання про формування педагогічної майстерності майбутнього соціального працівника (2012)
Скорик Т. В. - Гуманізація вищої освіти як показник якісного рівня підготовки фахівців (2012)
Волковницька Т. М. - Волонтерська діяльність як метод підготовки фахівців соціальної сфери (2012)
Лещенко М. Є. - Всебічний розвиток особистості і самовизначення (2012)
Свиридова Н. К. - Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку, Лубенець Г. С. (2015)
Свиридова Н. К. - Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування, Середа В. Г., Попов О. В., Павлюк Н. П., Усович К. М., Свистун В. Ю. (2015)
Микитей О. М. - Особливості розвитку факторів ризику у пацієнтів з повторним ішемічним інсультом (2015)
Недолуга В. О. - Ефективність комплексного методу лікування післяінсультних когнітивних порушень (2015)
Радченко Ю. O. - Патогенетические аспекты применения препарата Кортексин в лечении глаукомной оптической нейропатии (2015)
Титул, зміст (2015)
Котляревський Я. В. - Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі, Князєв С. І., Мельников О. В. (2015)
Підоричева І. Ю. - Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем (2015)
Пономаренко О. М. - Спосіб перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильномагнітний мінерал (магнетит) для підвищення ефективності технологій збагачення окислених залізних руд, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Юшин О. О. (2015)
Телегєєв Г. Д. - Розробка і тестування комплексної молекулярно-генетичної діагностики новоутворень сечостатевої системи, Поліщук Л. О., Лисецька Т. Ю., Швачко Л. П., Дипков М. В., Стаховський О.Е., Вітрук Ю, В. В., Стаховський Е.О. (2015)
Тодор І. М. - Дослідження мієлопротекторної дії комбінованого застосування вітчизняного рекомбінантного колонієстимулюючого фактора гранулоцитів (р-КСФГ) та енергосорбента С2 у щурів зі злоякісною карциномою Герена, Лук'янова Н. Ю., Родіонова Н. К., Шевчук О. О., Ніколаєв В. Г., Чехун В. Ф. (2015)
Капіца Ю. М. - Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій, Аралова Н. І (2015)
Попадинець В. І. - Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та територіальної громади (2015)
Філонова І. Б. - Перспективи створеня спеціалізованого інноваційного банку в Україні (2015)
Васюта В. А. - Застосування експертних оцінок для аналізу системи профілактики атрофії зорових нервів (2015)
Семенюк О. А. - Характеристика концептуальної моделі попередження втрати населення працездатного віку на регіональному рівні, Гржибовський Я .Л. (2015)
Дзюба О. М. - Порівняльний аналіз стану реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах України, Кучеренко Н. Т., Карамзіна Л. А. (2015)
Гасюк Н. В. - Шляхи оптимізації діагностичного процесу та прогностичних критеріїв клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (2015)
Січінава Р. М. - Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС (2015)
Рингач Н. О. - Взаємодія "держава-громада” заради здоров’я: зарубіжний досвід боротьби з неінфекційними захворюваннями, Дзюба О. М., Ситенко О .Р., Керецман А. О. (2015)
Рогальський І. О. - Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща, Калинюк Н .М. (2015)
Петрашик Ю. М. - Забезпеченість системи охорони здоров’я медичними закладами та медперсоналом (2015)
Толокова Т. І. - Персоналістична біоетика у законодавчому регулюванні допоміжних репродуктивних технологій в Україні (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефимова В. Г. - Исследование эффективности удаления неметаллических включений при продувке металла инертным газом в промковше с различным диаметром пузырей аргона (2014)
Картузов В. В. - Анализ значимости основных факторов, влияющих на диссипацию энергии при электрогидроимпульсной обработке жидкого алюминия, Дмитришина Я. Ю. (2014)
Мамишев В. А. - Системный анализ затвердевания литых заготовок с переменной кривизной границ двухфазной зоны (2014)
Котлярский Ф. М. - Взаимодействие отливок из алюминиевых сплавов с металлической формой (2014)
Ноговицын А. В. - Численное исследование течения металла при валковой разливке, Баранов И. Р. (2014)
Найдек В. Л. - Некоторые размышления о механизме образования шаровидного графита в чугуне, Верховлюк А. М. (2014)
Русаков П. В. - Способ вибро- газодинамической формовки с идентификацией параметров уплотнения формовочной смеси, Шинский О. И. (2014)
Денисюк Т. Д. - Особенности электроразрядной очистки точного литья, Голень Ю.В. (2014)
Barkalov A. A. - Design FSM Mealy with transformation of object codes based on embedded memory blocks, Tytarenko L. A., Zeleneva I. J., Kamil Mielcarek (2015)
Бабаков Р. М. - Формирование кодов операций переходов в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Ярош И. В. (2015)
Галкин П. В. - Модель и алгоритм управления информационными потоками в бес-проводной сенсорной сети (2015)
Киричек Г. Г. - Автоматизоване керування відновленням працездатності мережевих пристроїв, Михайлютенко Д. Ю. (2015)
Куликовская Н. А. - Методы взаимодействия компонент семантической сервис-ориентированной архитектуры (2015)
Мірошкін О. М. - Адресація мікрокоманд на базі псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів у пристроях керування в базисі гібридних FPGA (2015)
Федоров Е. Е. - Метод прогноза производительности серверных компьютерных систем, Аль-Абабнех Х. А., Альрабаба Х. (2015)
Шапо В. Ф. - Метод вибору характеристик і розрахунку завантаження промислових обчислювальних систем і комп’ютерних мереж, Воропаєва А. О. (2015)
Bozhikova V. T. - Approach for ID recognition in person Identification Systems, Stoeva M. Ts., Daskalov S. V., Dimitrov K. D. (2015)
Вовк О. Л. - Використання особливостей зорового аналізатора людини для розпізнавання об’єктів зображень, Костюкова Н. С., Вітковська К. В. (2015)
Зори С. А. - Интерактивный симулятор технических объектов и технологических процессов для предприятия горнодобывающей промышленности, Бровкина А. П., Кандиболоцкая Т. А. (2015)
Романюк О. Н. - Модифікація гаусівської моделі піксела для задач антиаліайзингу, Абрамчук І. В., Дудник О. О., Мельник О. В. (2015)
Фролов О. В. - Моделирование сети из линий кривизны на каналовых поверхностях при заданной плоской линии кривизны (2015)
Цололо С. О. - Розробка системи керування мобільним роботом з можливістю виявлення перешкод на основі відеоданих, Бровкіна Д. Ю., Кравецький А. О. (2015)
Смирнов А. Н. - Некоторые подходы к интервальному решению конечных систем уравнений, Беловодский В. Н. (2015)
Стукач О. В. - Снижение вычислительной сложности алгоритма декодирования BCJR MAP в турбо-кодовых конструкциях, Романюк А. Н., Кулик А. Я., Иванов Ю. Ю. (2015)
Фельдман Л. П. - Применение графических процессоров при параллельном численном решении жесткой задачи Коши, Назарова И. А. (2015)
Федосова И. В. - Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации расчетов поверхностных свойств расплавов, Левицкая Т. А. (2015)
Чуприн В. B. - Организация планирования по принципу "кратчайшая задача первая" для Hadoop MapReduce, Дмитриева О. А. (2015)
Bozhikova V. T. - A Heuristic Search algorithm for Software Clustering, Stoeva M. Ts. (2015)
Адамов В. Г. - Компьютерная система оценки параметров породных отвалов, Бураков О. В. (2015)
Андрухів А. І. - Алгоритм розрахунку показника книгозабезпеченості дисципліни у бібліотеці ВНЗ (2015)
Андрюхин А. И. - Вероятностные оценки рефлексивных логических связей (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка архитектуры многослойного клеточного автомата и способов записи и чтения из его ячеек, Альрабаба Х. (2015)
Заболотная Н. И. - Компьютерная диагностика оптико-анизотропных структур плазмы крови на основе метода нечетких множеств, Павлов С. В., Рональд Ровира, Стукач О. В., Олийниченко Б. П. (2015)
Марковець О. В. - Реалізація системи опрацювання звернень громадян до органів влади у гетерогенних веб-середовищах, Пелещишин А. М., Хміль І. О. (2015)
Титул, содержание (2014)
Костяков В. Н. - Кинетика поведения ванадия при прямом легировании углеродистой стали из оксидного расплава шлака, Клименко С. И., Кирьякова Н. В., Ясинская Е. А., Волошин А. А. (2014)
Ефимова В. Г. - Влияние продувки инертным газом в промежуточном ковше на распределение неметаллических включений в металле непрерывнолитой заготовки, Ноговицын А. В., Баранова В. Н. (2014)
Котлярский Ф. М. - Барботажная обработка алюминиевых расплавов водяным паром. Загрязняем или рафинируем? (2014)
Дудченко А. В. - Сравнительный анализ различных способов подвода металла в форму для условий скоростной заливки, Тарасевич Н. И., Примак И. Н., Щеглов В. М. (2014)
Кострица В. Г. - Развитие формул Нехендзи-Гиршовича в науке о литье. Сообщение 3, Кострица О. А. (2014)
Дубоделов В. И. - Структура и микротвердость Аl-Мn сплавов в области эвтектического и перитектического превращений, залитых в кокиль при наложении постоянного магнитного поля, Середенко В. А., Косинская А. В., Середенко Е. В., Богатырева Ж. Д. (2014)
Ласковец В. В. - Влияние титана на процесс кристаллизации сплава al -6,2 Cu , Щерецкий А. А., Лахненко В. Л., Гаврилюк В. П., Гзовский К. Ю. (2014)
Малявин А. Г. - Испытание объемно-весового дозатора в жидком алюминии (2014)
Русаков П. В. - Вопросы структурирования и формализации знаний в экспертных литейно-технологических системах, Шинский В. О. (2014)
Виктор Иванович Дубоделов (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Анатолий Васильевич Наривский (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Памяти Казачкова Евгения Александровича (2014)
Титул, содержание (2014)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния оксикарбидов кальция при рафинировании металлургических расплавов, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С., Алексеева В. А. (2014)
Котлярский Ф. М. - Влияние водорода на формирование и свойства отливок из алюминиевых сплавов, заливаемых при низком перегреве, Белик В. И., Борисов Г. П. (2014)
Фесенко Е. В. - Карбидостабилизирующие заряды реакционных камер при модифицировании чугуна в литейной форме, Косячков В. А., Фесенко М. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського