Мілорадова Н. Е. - Гендерні особливості ціннісно-смислової та мотиваційної сфери працівників ОВС (2007)
Осинський Є. К. - Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів, що забезпечують безпеку VIP-персон (2007)
Попова Г. В. - Особливості кар’єрних орієнтацій слідчих ОВС на різних стадіях професіоналізації, Ковальчишина Н. І. (2007)
Присенко А. О. - Вплив специфіки професійної діяльності на особові якості працівників чергових частин міліції (2007)
Сакович Д. В. - Специфика использования психологических технологий воздействия на личность подозреваемого (2007)
Сущенко Н. О. - Вплив індивідуально-психологічних рис особистості на протиправну поведінку молоді (2007)
Чепенко В. В. - Вплив оперативної обстановки на рівень суїциду серед особового складу правоохоронних органів (2007)
Шилiна А. А. - Особливості суб’єктивного контролю працівників органів внутрішніх справ з різним типом ставлення до самогубства (2007)
Юрьева И. А. - Психологическая организация административной деятельности (2007)
Петрова К. Я. - Економічний підхід до аналізу права, Удодова B. I., Ларіна Т. Ф. (2007)
Бібліографічний покажчик статей, надрукованих у журналі "Право і Безпека" у 2002–2006 роках (2007)
Бурлака В. - Оптимізація структури та параметрів доїльної установки як системи масового обслуговування, Медведський О., Водяницький Г. (2015)
Мандигра Ю. - Використання у тваринництві дезинфікуючого засобу пролонгованої дії (2015)
Ставецька Р. - Багатоплідність свиноматок різних генотипів та їх репродуктивність, Піотрович Н. (2015)
Євстаф’єва В. - Клінічний прояв демодекозу собак, Гаврик К. (2015)
Малюк М. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин при активізації регенеративних процесів в ушкодженій шкірі тварин, Харкевич Ю., Мазуркевич В. (2015)
Юськів Л. - D-вітамінний статус і метаболічний профіль крові корів у зоні Передкарпаття за сезонністю (2015)
Мазуркевич А. - Імунітет тварин-реципієнтів за експериментального введення стовбурових клітин, Малюк М., Харкевич Ю., Савчук Т. (2015)
Шидер Є. - Сезонна активність ферментів та продуктів окислення ліпідів у кролів, хворих на псороптоз, Юськів І. (2015)
Shyder I. - Seasonal changes in antioxidant system enzyme activity and products of lipid peroxidation in blood of different age rabbits spontaneously infested with Psoroptes cuniculi, Yuskiv I. (2015)
Решетніченко О. - Динаміка живої маси та показники крові поросят за використання в годівлі Анальцимосорбента (2015)
Курнаєв О. - Якість та енергетична поживність люцернового силосу при застосуванні бактеріально ферментного препарату (2015)
Минагропрод: 100 дней от приказа (2015)
Шевчук Т. - Утримання самок сріблясто-чорних та білих лисів у будиночках різних конструкцій, Кирилів Я. (2015)
Патрєва Л. - Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла (2015)
Пришедько В. - Вікова динаміка спермопродуктивності голштинів за стресостійкістю (2015)
Федорович В. - Засвоєння кормів бугайцями молочних та комбінованих порід, Бабік Н. (2015)
Жукорський О. - Технологічні властивості туш стресостійкого молодняку свиней, Церенюк О. (2015)
Уховський В. - Полімеразна ланцюгова реакція для виявлення ДНК патогенних лептоспір, Музикіна Л., Галка І., Спиридонов В. (2015)
Гаркавенко Т. - Катонні лотки для яєць – фактор збудника сальмонельозу, Київська Г., Мех Н. (2015)
Бітлян О. - Вплив преміксів на забійні і м'ясні якості свиней, Конкс Т. (2015)
Коваленко В. - Неспецифічна резистентність поросят під дією препарату "Арселан", Ямцун Т., Розумнюк А. (2015)
Кондратьев А. В. - Синтез рациональных параметров панелей солнечных батарей космического назначения различных конструктивно-силовых схем (2015)
Карпов Я. С. - Научные основы синтеза конструктивно-силовых схем дискретно-опертых агрегатов самолета из композитов, Головченко Я. О., Волоцкова А. С. (2015)
Куреннов С. С. - Напряжения в клеевом соединении прямоугольных пластинок при несимметричной продольной нагрузке (2015)
Бузько Я. П. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной пластины, ослабленной эллиптическим отверстием и параболическим вырезом, Соловьев А. И. (2015)
Чумак А. А. - Численный анализ напряженно-деформированного состояния в окрестностях вершины сквозной трещины, Хамлак М. В. (2015)
Бабушкин А. А. - Оценка эффективности инвестиций в производстве летательных аппаратов (2015)
Шипуль О. В. - Тенденции развития прецизионного производства (2015)
Дощечкіна І. В. - Іоно-плазмова обробка поверхні як спосіб підвищення механічних властивостей виробів у цілому, Лалазарова Н. О., Попова О. Г., Татаркіна І. С. (2015)
Гайдуков В. Ф. - Влияние плотности теплового потока на продукты электроискрового способа получения порошков и коагулянта, Кручина В. В. (2015)
Пинчук Д. А. - Исследование физико-механических характеристик при растяжении тонких черных высокопрочных рулонных металлов, Миронов К. В., Кучерявый Е. Ф., Мандзюк С. Ф. (2015)
Sintsov V. - Research of a continuous transport-mounting frame elements behavior while transporting for steel deck offshore platform, Mitrofanov V., Sintsov A., Mitrofanov S. (2014)
Ihno A. - Results of field researches of a compact furnace for rolling sheet glass (2014)
Mushchanov V. - Investigation of the stress-strain state of unit joining walls to the bottom vertical cylindrical tanks for different types of finite element model, Romensky D., Garanzha I. (2014)
Mushchanov V. - Accounting for the probabilistic nature of geometric imperfections form spatial coatings on the stands braced-cantilever type, Annenkov A., Orzhekhovskiy A. (2014)
Perelmuter A. - On the issue of structural analysis of spatial systems from thin-walled bars with open profiles, Yurchenko V. (2014)
Титул, зміст (2015)
Мурахновський А. - Державне регулювання у сфері видавничої справи (2015)
Геращенко М. - Вагомий внесок у вітчизняне документознавство та книгознавство, Добровольська Л. (2015)
Кепін Д. - Музейний портрет Білорусі (2015)
Сербін О. - Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти, Ярошенко Т. (2015)
Білько Є. - Комплектування фондів НБУВ обов'язковим примірником документів України: шляхи оптимізації, Чайковська Л. (2015)
Мар'їна О. - Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів (2015)
Рогова П. - Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища, Артемов Ю. (2015)
Назаровець С. - Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців (2015)
Соколов В. - Історико-філософські погляди Гавриїла Бужинського на тлі розвитку історичної думки Росії першої чверті XVIIІ століття (2015)
Шумілова А. - Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України (2015)
Давидова І. - Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту (2015)
Киричок А. - Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ (2015)
Чекштуріна В. - Еволюція графічних засобів символьної комунікації (2015)
Гусєва О. - Внутрішньожанрова типологія нарису (2015)
Титул, зміст (2015)
Шпак С. П. - Стальное строительство – перспективы роста (2015)
Адріанов В. П. - УЦСБ у системі технічного регулювання галузі металобудівництва, Білик А. С. (2015)
Білик А. С. - ВІМ-моделювання. Огляд можливостей та перспективи в Україні, Беляєв М. А. (2015)
Білик А. С. - Особливості та переваги європейських норм у галузі проектування сталевих конструкцій, Білик С. І., Ковалевська Е. А. (2015)
Вахитова Л. Н. - Основы огнезащиты стальных конструкций, Калафат К. В. (2015)
Вахитова Л. Н. - Системы конструктивной огнезащиты стали, Калафат К. В. (2015)
Пархоменко В. В. - Беспрогоннные кровельные ограждающие конструкции. Преимущества применения, решения для зон снеговой аккумуляции (2015)
Любин А. Е. - Обеспечение промышленной безопасности центрального узла доменной печи при замене кожуха шахты, Иосилевич Е. С. (2015)
Кагановский Л. О. - Новые конструктивные решения структурных башенных конструкций (2015)
До 60-річчя від дня народження Оглоблі О. І. (2015)
До 60-річчя від дня народження Корольова В. П. (2015)
Умови друкування (2015)
Вітання Злобіну Г. К. (2015)
Реклама УЦСС (2015)
Обкладинка (2015)
Антоненко К. В. - Перспективи розвитку світового ринку зернових культур, Аніта Д. (2015)
Гайдаржийська О. М. - Дослідження проблем формування інвестиційних ресурсів підприємств авіаційного транспорту, Процюк Д. В. (2015)
Kamenetska O. - World experience of a state support system formation for exporters (2015)
Kysly V. - The abstract-proportional average transport speed of delivery as the factor analysis object for the volumes of branch production (2015)
Кириленко О. М. - Наукові підходи до розрахунку собівартості перевезень на ділянках з низьким вантажообігом (2015)
Кучерява А. С. - Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (2015)
Жам О. Ю. - Дослідження та аналіз стану банківської системи України, Крутінь Р. Г. (2015)
Литвиненко Л. Л. - Перспективи розвитку фармацевтичного ринку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції, Собкова А. О. (2015)
Онищук В. О. - Визначення тенденцій розвитку економічного потенціалу комплексних компонент мотивів функціонування промислових підприємств (2015)
Побоченко Л. М. - Ключові проблеми ринку авіаційних перевезень в Україні, Шваюк Ю. Е. (2015)
Рибак О. М. - Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення підприємств у галузі поводження з відходами, Парацій Х. В. (2015)
Столярчук Я. М. - Стан та перспективи розвитку вітчизняної металургійної галузі, Кавун О. В. (2015)
Щепіна Т. Г. - Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства, Люлько У. В. (2015)
Щепіна Т. Г. - Аналіз сучасного стану біржового ринку України, Рябошапка В. А. (2015)
Вовк О. Н. - Теоретичні основи оцінювання ефективності транспортного забезпечення в Українi, Гора А. В. (2015)
Анікіна І. П. - Скринінгове нейропсихологічне дослідження старших дошкільників з психофізичними вадами в умовах дитячого будинку, Полещук С. В. (2013)
Вольнова Л. М. - Соціокультурні аспекти взаємодії соціального працівника з клієнтом (2013)
Гевчук Н. С. - Сутність та характеристика елементів соціально-освітнього середовища (2013)
Гладуш В. А. - Внесок академіка В.М. Синьова та його наукової школи у професійне становлення фахівців корекційної освіти (2013)
Даливеля О. В. - Электронный учебно-методический комплекс как средство формирования профессиональных умений учителя-дефектолога (2013)
Заплатинська А. Б. - Становлення поняття "сенсорна інтеграція" у корекційній педагогіці (2013)
Zięba B. A. - Wartości wych wawcze płynące ze wsparcia rodziny i działań pracownika socjalnego skierowanych na osobę objętą opieką hospicyjną, Zięba A. B. (2013)
Ільїна О. В. - До питання про психологічну готовність майбутніх педагогів до фахової діяльності (2013)
Кашуба Л. В. - Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Україні, Лепеха Л. П. (2013)
Климко Н. О. - М. Д. Ярмаченко про педагогічні системи навчально-виховного процесу дітей з вадами слуху (2013)
Кравченко А. І. - Вплив гідроакупресури на відновлення працездатності осіб з обмеженими можливостями (2013)
Коноплева А. Н. - Приоритетные методологические подходы в инклюзивном образовании, Лещинская Т. Л. (2013)
Ляшенко А. Н. - Профилактика девиантного поведения как психолого-педагогическая проблема, Ляшенко А. А. (2013)
Мартинчук О. В. - Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання (2013)
Бондар Н. В. - Проблема взаємодії зв’язного мовлення та трудової діяльності розумово відсталих учнів (2013)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методів формування свідомості та переконання у роботі з розумово відсталими учнями (2013)
Винникова Е. А. - Изучение дивергентного мышления младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью (2013)
Гаврилов О. В. - Основні вимоги до уроку математики у спеціальній школі для розумово відсталих дітей та характеристика його структурних елементів (2013)
Геращенко С. І. - Розвиток комунікативних умінь у розумово відсталих учнів 5-6 класів (2013)
Гіренко Н. А. - Вивчення особливостей засвоєння учнями розділу "бюджет сім’ї" на уроках СПО в допоміжній школі (2013)
Головата А. О. - Становлення шкільної географічної освіти розумово відсталих дітей (початок 20-х – середина 40-х років ХХ ст.) (2013)
Данільченко Е. В. - Теоретичні аспекти розгляду шляхів розвитку мовлення учнів з вадами інтелекту (2013)
Дмитрієва І. В. - Збагачення словникового запасу учнів спеціальної школи дієслівними формами (2013)
Зелінська К. О. - Теоретичне обґрунтування доцільності використання засобів арттерапії у процесі розвитку комунікативних умінь дітей з інтелектуальними вадами (2013)
Іваненко А. С. - Статево-рольова ідентифікація як механізм формування у розумово відсталих учнів уявлень про майбутню сім'ю (2013)
Ковальчук І. І. - Дидактична гра як засіб корекції інтелектуального розвитку розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку (2013)
Константинів О. В. - Кадрове забезпечення процесу професійно-трудового навчання і виховання розумово відсталих учнів в Україні (1955-1999) (2013)
Косенко Ю. М. - Систематизація і узагальнення знань у розумово відсталих учнів на уроках історії в ігровий спосіб (2013)
Кравець Н. П. - Формування інтересу до читання у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання (2013)
Кузнецова Т. Г. - Релігійне виховання в сім’ї як засіб формування моральних якостей дітей з порушенням інтелектуального розвитку, Липа В. О. (2013)
Кузьмінська Є. О. - Психолінгвістичні основи методики навчання грамоти розумово відсталих дітей (2013)
Левицький В. Е. - До питання про стан та розвиток усного зв’язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелектом (2013)
Лук’янова А. С. - Теоретичні аспекти духовного виховання розумово відсталих підлітків засобами християнської етики (2013)
Мамонько О. В. - Формирование знаний о себе и ближайшем окружении у дошкольников с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психического и (или) физического развития, Шутова Т. А. (2013)
Одинченко Л. К. - Шляхи підвищення ефективності вивчення своєї області в курсі географії допоміжної школи, Корсун І. С. (2013)
Омельченко М. С. - До проблеми корекції уяви розумово відсталих дошкільників на заняттях образотворчою діяльністю (2013)
Опалюк О. М. - Особливості декоративно-прикладного мистецтва на формування художнього стиля бачення творів мистецтва школярами допоміжної школи в умовах сьогодення (2013)
Піонтківська Г. С. - Засоби формування орфографічної навички у розумово відсталих учнів 2-4-х класів (2013)
Рагель Е. Н. - Мотивация коммуникативной деятельности у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, Свиридович И. А. (2013)
Сечковская Л. Г. - К вопросу о готовности к трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2013)
Сіліна Н. А. - Професійно-трудове навчання, як складова особистісно-естетичного розвитку розумово відсталих дітей (2013)
Сімко А. В. - Особливості корекції психомоторики дітей-олігофренів порівнево збалансованими та порівнево неструктурованими фізичними вправами (2013)
Співак Л. А. - Особливості уявлень про природу в учнів з інтелектуальними вадами (2013)
Тарасенко Н. В. - Корекційна роль синонімів у збагаченні мовлення та розвитку інтелектуальних здібностей учнів старших класів спеціальної школи (2013)
Татьянчикова І. В. - Психолого-педагогічні умови забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними вадами на стадії адаптації в спеціальному навчальному закладі (2013)
Тищенко Л. А. - Використання методики М. Монтессорі на заняттях з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Товстоган В. С. - Економічне мислення як засіб формування соціально-трудової компетентності в учнів допоміжної школи (2013)
Хохліна О. П. - До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального освітнього закладу (2013)
Цикурова-Беседіна А. В. - Обґрунтування методики констатувального етапу дослідження у визначенні рівня розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів (2013)
Шишменцев І. М. - До проблеми виховання культури людських взаємин в учнів спеціальної школи (2013)
Титул, зміст (2015)
Бєлозерцев В. С. - Фактори впливу на динаміку та якість дебіторської заборгованості підприємства: теоретичний аспект (2015)
Брижань І. А. - Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Чевганова В. Я. (2015)
Матусевич О. О. - Визначення та систематизування факторів впливу на оптимізацію зон курсування пасажирських поїздів в Україні (2015)
Вороніна В. Л. - Підвищення ефективності управління прибутком торговельних підприємств (2015)
Дюгованець О. М. - Аналіз впливу ризиків постіндустріальної економіки в діяльності фірми, Черленяк І. І. (2015)
Дяченко К. С. - Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2015)
Косенко О. П. - Технологiчний аудит iнтелектуального продукту: комерцiйний потенцiал споживача (2015)
Писаревський І. М. - Дослідження доходності підприємств готельного господарства, Сегеда І. В. (2015)
Трофименко О. О. - Транскордонне співробітництво підприємств альтернативної енергетики на засадах сталого розвитку (2015)
Шалімова Н. С. - Розвиток підходів щодо класифікації та видів завдань, що виконуються в рамках внутрішнього аудиту, Андрощук І. І. (2015)
Кулаковська Т. А. - Дослідження динаміки та структури заходів бюджетної підтримки агропромислового виробництва в Україні (2015)
Польовська В. В. - Актуалізація розвитку гірських територій (2015)
Парубець О. М. - Розробка методики визначення мережевих ефектів при взаємодії транспортних підприємств (2015)
Пістунов І. М. - Формування портфелю замовлень машинобудівного підприємства з метою зменшення ризику упущеної вигоди, Цуркан І. І. (2015)
Газуда Л. М. - Аналіз наукових підходів до дослідження теорій конвергенції (2015)
Ревенко Д. С. - Концепция управления экономической устойчивостью торгового предприятия (2015)
Кваша Т. К. - Мониторинг реализации приоритетов инновационной деятельности в Украине, Паладченко Е. Ф. (2015)
Максименко А. В. - Трансформація національних податкових стратегій в контексті глобалізації (2015)
Маліновська О. Я. - Особливості законодавчо-нормативного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні (2015)
Сардак С. Е. - Дослідження структури і тенденцій розвитку світового ринку інформаційних технологій, Ставицька А. В. (2015)
Сугоняко Д. О. - Вдосконалення системи управління екологічними інноваціями в промисловому секторі економіки (2015)
Плужник А. В. - Формування системи управління ризиками та загрозами економічної безпеки міста, Корсунська М. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Вдовитченко А. В. - Экспериментальное исследование влияния схем электропитания на производительность и энергопотребление ПК (2015)
Шевченко С. Ю. - Особливості теплових режимів обмежувача перенапруг нелінійного в умовах низької якості електричної енергії (2015)
Зайков В. П. - Анализ возможностей повышения надежности термоэлектрических охлаждающих устройств, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в компрессорных решетках при больших углах атаки, Дорошенко Е. В., Аболлхассан заде Дж. (2015)
Никольский В. Е. - Разработка и исследование отопительной контактно-модульной системы с применением аппаратов погружного горения (2015)
Черевко А. И. - Разработка энергоэффективной ИК-сушилки для растительного сырья, Киптелая Л. В., Михайлов В. М., Загорулько А. Е., Загорулько А. Н. (2015)
Морозюк Л. И. - Оптимизация теплообменных аппаратов холодильных машин методом минимизации производства энтропии (2015)
Соколовская В. В. - Анализ осаждений в теплообменных аппаратах методами термодинамики необратимых процессов (2015)
Накашидзе Л. В. - Оцінка енергетичної безпеки при впровадженні технологій використання енергії відновлюваних джерел, Гільорме Т. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Fomenko S. - Rational parameters of a "damper on the thread" for damping bending oscillations of rigid bus structures, Denisov E. (2014)
Ihno A. - The calculation system of the construction of the glass furnace bottom (2014)
Mushchanov V. - Refined design models for investigating the stability of the support contour membrane roof on the square and elliptical plans, Kashchenko M., Vardanyan A. (2014)
Демидов А. И. - К вопросу о применимости теории малых упруго-пластических деформаций при расчете оболочек при неупругом поведении материала (2014)
Mushchanov V. - Wind load definition on vertical cylindrical tank with membrane roof in the group, Zubenko H. (2014)
Титул, содержание (2015)
Семенов А. О. - Безозонні бактерицидні лампи для установок фотохімічної та фотобіологічної дії, Кожушко Г. М., Баля Л. В. (2015)
Синчук И. О. - Практика определения уровней прогрессивного электропотребления горных предприятий с подземными видами добычи железорудного сырья, Беридзе Т. М., Яловая А. Н., Винник М. А. (2015)
Шевченко С. Ю. - Аналіз режиму роботи обмежувачів перенапруг за наявності впливу несинусоїдальної напруги (2015)
Білинський Й. Й. - Розробка ультразвукового методу вимірювання швидкості плинних середовищ, Гладишевський М. В. (2015)
Мнухин А. Г. - Повышение безопасности применения электроэнергии на угольных шахтах, Иорданов И. В. (2015)
Кадацкий А. Ф. - Анализ пульсаций напряжения импульсных преобразователей инвертирующего типа модульной структуры, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2015)
Маслюченко И. Н. - Применение соленоидальных моделей обмоток для расчета индуктивности рассеяния силовых трансформаторов (2015)
Троценко Є. О. - Розрахунок електричного поля ліній електропередачі постійного струму (2015)
Букарос А. Ю. - Моделирование момента сопротивления однопоршневого компрессора судовой холодильной установки, Букарос В. Н., Онищенко О. А. (2015)
Дорошенко О. І. - Розроблення фізичної бази для математичного моделювання процесу електропередавання, Романюк О. В., Борисенко С. О. (2015)
Иванов В. Б. - Оценка эффективности внедрения гидромуфт для регулирования производительности центробежных насосов, Ситас В. И., Рихтер М. (2015)
Никольский В. Е. - Разработка и исследование аппаратов погружного горения с многократной инверсией фаз (2015)
Казимиренко Ю. А. - Оценка технологичности композитных конструкций судов и плавучих сооружений на основе системотехнического подхода, Савочкина В. В. (2015)
Степанов М. С. - Разработка математической модели выбора наивыгоднейших режимов резания комбинированным осевым инструментом, Иванова М. С. (2015)
Павлова А. А. - Управление качеством ремонтного производства при разборке соединений с натягом, Лагода А. Н. (2015)
Рузметов А. Р. - Оптимизация вспомогательного процесса механической обработки резанием с учетом организационно технологических затрат (2015)
Фомін О. В. - Впровадження круглих труб в несучі системи напіввагонів з забезпеченням раціональних показників міцності (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Харибіна Ю. В. - Про вплив ортофосфорної кислоти та каоліну на властивості безвипального вогнетривкого матеріалу, Пітак Я. М. (2015)
Аршинніков Д. І. - Порівняльний аналіз мінералогічного складу природної крейди родовищ України, Свідерський В. А. (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження старіння мінеральних гідравлічних олив. ІІ. Гомологічно-груповий склад фракцій (2015)
Lyashenko A. - Analysis of intensification methods of heat and mass transfer in the drying process and dewatering features of thermolabile organic materials (2015)
Пісчанська В. В. - Оптимізація гранулометричного складу периклазового бетону, Алєксєєнко І. А. (2015)
Рижова О. П. - Розробка білих титанових емалевих покриттів зі зниженою температурою випалу, Хохлов М. А., Кислична Р. І. (2015)
Сергеева О. В. - Получение наноразмерных частиц из водного раствора серебра плазмохимическим методом, Пивоваров А. А. (2015)
Пономаренко В. В. - Розробка обладнання та технологічної схеми зменшення викидів цукрових заводів, Пушанко Н. М., Пушанко М. М. (2015)
Севостьянов И. В. - Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме, Слабкий А. В., Полищук А. В., Ольшевский А. И. (2015)
Черевко О. І. - Дослідження теплопередачі в поверхневому шарі м'ясних виробів при двосторонньому жаренні під дією електричного струму, Скрипник В. О., Молчанова Н. Ю., Фарісєєв А. Г. (2015)
Сидор В. М. - Дослідження якості пива з додаванням соку бузини, Кошова В. М., Боярська О. В., Лавна М. І. (2015)
Дубініна А. А. - Аналіз амінокислотного складу та біологічної цінності білка крупи із гречки різних сортів, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2015)
Ткаченко О. Б. - Применение инертных газов для хранения белых сухих вин, Симоненко Ю. М., Тринкаль О. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Визначення показників екологічної безпеки проектів використання відходів як дорожньо-будівельного матеріалу, Вайганг Г. О., Крюковська Л. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2010)
Шталь Т. В. - Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи, Бархатова Н. В., Дубовик І. О. (2010)
Волкова Н. Н. - Регулирование профессионально-квалификационной структуры национального рынка труда на основе международного опыта классификации занятий, Волошко Л. Б. (2010)
Маца К. О. - Власність на землю – якою їй бути? (2010)
Михуринская Е. А. - Подходы к определению региональных особенностей формирования и развития человеческого капитала (2010)
Лещук В. П. - Концентрація та інтеграція в розвитку економічних систем (2010)
Веремей С. А. - Концептуальні засади вдосконалення політики формування доходів населення в сучасних умовах господарювання (2010)
Федирко В. Н. - Методические подходы к оценке экологической безопасности региона (2010)
Дейнека Т. А. - Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку (2010)
Рогоза М. Є. - Рівень і якість оцінки ризику в інформаційних системах, Шевченко К. І. (2010)
Джаман М. О. - Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект, Гончаров Г. О. (2010)
Огуй Н. І. - Внутрішній аудит як інструмент управління якістю діяльності вищого навчального закладу, Карпенко Н. М. (2010)
Лісіца В. В. - Застосування мережевих форм організації у роздрібній торгівлі України (2010)
Карцева В. В. - Наукові погляди на класифікацію інструментарію контролінгу (2010)
Шульженко І. В. - Сучасні підходи до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Сазонова Т. О. (2010)
Нестуля С. І. - Емоційне лідерство – новий напрям у лідерології ХХІ ст (2010)
Юрко І. В. - Розвиток корпоративних торговельних мереж в Україні: визначення та класифікація, Тернавський Д. О. (2010)
Швед В. В. - Управління транспортними умовами зовнішньоторговельних контрактів (2010)
Івченко Є. І. - Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку. в управлінні підприємствами (2010)
Ярмош В. В. - Роль оцінки інтелектуальної власності в діяльності підприємства (2010)
Магда В. В. - Дослідження тренду часового ряду збуту продукції (2010)
Владика Ю. П. - Методика визначення ефективності діяльності підприємства оптового постачання та прогнозування фінансового стану (2010)
Шимановська-Діанич Л. М. - Системний підхід до управління безпекою підприємства, Бульченко Д. В. (2010)
Балашова Р. І. - Розвиток методів і напрямів підвищення ефективності туристичної діяльності (2010)
Ахмедова А. М. - Маркетинг услуг: сущность, определяющие факторы и специфические особенности (2010)
Рогоза М. Є. - Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації, Яременко О. В. (2010)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2010)
Рузакова О. В. - Класифікація методів і моделей оцінки фінансового стану підприємства, Рузакова Г. Г. (2010)
Дмитренко А. В. - Податковий облік внесків учасників у спільну діяльність за договором простого товариства та їх повернення (2010)
Кулик В. А. - Бухгалтерський баланс – джерело релевантної інформації у системі антикризового управління (2010)
Пятницькова І. В. - Роль кооперації у житті населення південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Історіографія проблеми (2010)
Панченко О. П. - Кооперативні видання початку ХХ ст. як джерело дослідження вітчизняного кооперативного руху (2010)
Андрійчук Т. В. - Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі (2013)
Ємець Н. А. - Сучасні філософсько-антропологічні підходи до проблеми онтології людського буття (2013)
Ольховик В. М. - Інтерпретація як фактор формування нового художнього феномену (2013)
Шакун Н. В. - Світоглядно-філософські підходи до соціальної підтримки нужденних у контексті української філософії (2013)
Євдокименко Р. І. - Сучасні філософські концепції суспільних перетворень та їх актуальність для України (2013)
Кривоконь Н. І. - Соціально-психологічні особливості подолання скрутних життєвих ситуацій особистості (2013)
Акименко Ю. Ф. - Дистанційне психологічне консультування: відповідь сучасних інформаційних технологій вимогам сьогодення (2013)
Кальницька К. О. - Особливості самосвідомості студентів у юнацькому віці (2013)
Кальницька Ю. С. - Проблема особистості в українській соціально-психологічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Мазур Т. В. - Специфіка психологічної готовності до професійної діяльності соціальних працівників (2013)
Сила Т. І. - Соціальна робота для сталого розвитку: в пошуках спільних векторів (2013)
Миронюк Є. В. - Місце та значення соціального інтелекту у структурі професійної компетенції соціальних працівників, Симонок Д. С. (2013)
Літошенко Ю. В. - Національно-культурна ідентифікація сучасної української молоді в умовах інтеграції українського суспільства в глобальний інформаційний простір (2013)
Лєвицька Н. С. - Чинники економічної соціалізації особистості в період її професіоналізації (2013)
Легецька Л. О. - Мотиви одержання вищої освіти студентів ЧНТУ (2013)
Федоренко В. М. - Університет сьогодні й завтра: проблеми і перспективи (2013)
Орешета Ю. В. - Професійна ідентифікація і професійна ідентичність: сутність, види та значення для фахівця (2013)
Скляр П. П. - Проблеми якості національної вищої освіти (2013)
Стрілець С. І. - Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2013)
Коленіченко Т. І. - Специфіка адаптації особистості до нових умов життєдіяльності (2013)
Борисенко М. І. - Основи вибору професії (2013)
Лєскова Л. Ф. - Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу (2013)
Мекшун А. Д. - Компетентність соціальних працівників як запорука професійної успішності (2013)
Мартиненко Я. А. - Концепція "мережевого суспільства" як наслідок світових глобалізаційних процесів (2013)
Волковницька Т. М. - Особливості роботи куратора академічної групи вищого навчального закладу (2013)
Лейчук Р. М. - Соціальна компетентність учнів до проблеми визначення змісту і структури поняття (2013)
Макущенко М. П. - Принципи формування регіонального механізму підвищення ефективності використання ринкового потенціалу будівельних підприємств (2015)
Іванов М. Ф. - Визначення стратегій активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в донбасі в сучасних умовах (2015)
Гончарова Л. А. - Влияние неформальной занятости на современный рынок труда (2015)
Зерова О. Н. - Роль жилищно-коммунального хозяйства в реализации концепции социального инвестирования на территории городов (2015)
Ободець Р. В. - Принципи формування інфраструктурного забезпечення регіону, Ободець Я. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ерфан В. Й. - Завдання регіонального менеджменту у формуванні стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери (2015)
Гаврилюк В. М. - Особливості механізму лізингових операцій (2015)
Galakhova T. - Innovative management tools of international companies (2015)
Заднєпровська Г. І. - Модель оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Ільченко Б. В. - Місце та роль підприємництва у забезпеченні стійкого розвитку українського суспільства (2015)
Ставерська Т. О. - Реформування міжбюджетних відносин в Україні, Шевчук І. Л. (2015)
Янковська Л. А. - Синергетичний ефект інтеграції організаційної культури та соціального капіталу (2015)
Немашкало К. Р. - Методичний підхід до оцінки функціонування соціального капіталу (2015)
Васильчишин О. Б. - Злиття та поглинання в банківській системі України (2015)
Титул, зміст (2010)
Яценко О. М. - Синергетичні засади розвитку інтеграційних процесів у галузі бджільництва (2010)
Білоброва Т. О. - Будівельно-ощадні каси як форма вирішення проблеми забезпечення житлом (2010)
Григорьєва С. В. - Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід та проблеми його впровадження в Україні (2010)
Зіновчук В. В. - Економічна природа псевдокооперативів і небезпека їх поширення в аграрному секторі України (2010)
Юрманова Е. А. - Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономических проблем депрессивных территорий (западноевропейский опыт) (2010)
Чижевська М. Б. - Соціальний аудит як механізм оцінки соціально-економічної ролі кооперативного сектора економіки (2010)
Тимченко Ю. В. - Економічні організації кооперативного типу: теоретичний аспект (2010)
Корягіна А. Д. - Економічна сутність поняття "кооперація", Зіновчук В. В. (2010)
Heinrich Urgen. - Cooperation as a basis of conducting conscious agriculture (2010)
Пантелеймоненко А. О. - Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України (2010)
Крутиков В. К. - О необходимости создания банка кооперативного кредита, Кузьмина Ю. В. (2010)
Гончаренко В. В. - Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи (2010)
Дадашев Б. А. - Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок, Гриценко О. І. (2010)
Скляр Г. П. - Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки, Педик О. О. (2010)
Фещенко В. М. - Українська кооперативна думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасний погляд (2010)
Фигуровская Н. К. - Первый Всероссийский кооперативный съезд (к столетию открытия) (2010)
Аліман М. В. - Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії (2010)
Петренко С. М. - Особливості підготовки кадрів споживчої кооперації України (1929–1933 рр.) (2010)
Оніпко Т. В. - Діяльність маслоробних підприємств споживчої кооперації України в другій половині 1920-х рр. (2010)
Рекрут В. П. - Особливості організації кооперативної освіти споживчої кооперції України у 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Лопата Н. П. - Етичні основи кооперативної теорії М. І. Туган-Барановського (2010)
Яцун Т. П. - Участь вітчизняних кооперативних організацій у розвитку громадської агрономії (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) (2010)
Рижик І. О. - Становлення вітчизняної молочарської кооперації (2010)
Мовчан М. М. - Феномен кооперації: філософсько-теоретичний дискурс (2010)
Панченко О. П. - Висвітлення досвіду "землеробських" артілей на сторінках вітчизняних кооперативних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Марчишинець О. В. - Кооперативні організації періоду непу як предмет вивчення в історико-економічній літературі радянського і пострадянського періоду (2010)
Губанов С. С. - Кризисная динамика: параметры и причины (2010)
Титул, зміст (2015)
Новини АПК (2015)
Мельник В. В. - Підсумки роботи у 2014 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні (2015)
Жеребов М. Є. - Про стан роботи галузі птахівництва Київщини у 2014 році (2015)
Костюк В. К. - Морфологічні особливості будови пір’я бджолоїдки золотистої (merops apiaster), Волощук О. В. (2015)
Мельник В. В. - За інформацією про новітні технології у птахівництві – на виставку "Agro Animal Show-2015” (2015)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” динамично развивается, Кучеров В. А. (2015)
Подобед Л. И. - Экспандированная полножировая соя – кардинальное решение проблемы эффективного кормления животных и птицы в Украине, Тимченко В. Н. (2015)
Мarchishyna Y. І. - Occupational hazards in the poultry farms, Melnyk V. V., Grechyshyn O. M. (2015)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2014 році (2015)
Скільки калорій в яйці? (2015)
Мельник В. В. - Бійцеві гуси – улюбленці птахівників-аматорів Сумщини (2015)
Титул, зміст (2015)
Заришняк А. С. - Вплив на продуктивність рослин буряків цукрових поєднання позакореневого застосування мікродобрив і фунгіцидів, Шевченко Т. В. (2015)
Уряд підвищив ціни на буряки й цукор, ринок – собівартість їх виробництва (2015)
Роїк М. В. - Застосування термографічного методу для встановлення якості дитерпенових глікозидів, Кузнєцова І. В., Голодняк В. О., Мазаєва В. С. (2015)
Саблук В. Т. - Прогноз фітосанітарного стану агроценозу цукрових буряків, Грищенко О. М. (2015)
Запольська Н. М. - Аспекти регулювання фунгістатичних властивостей грунту та їх використання проти коренеїду цукрових буряків, Шендрик К. М., Шевченко Т. В. (2015)
Ременюк С. О. - Золотушник канадський (Solidago Canadensis L.) – жовта загроза Правобережного Лісостепу України, Токарчук М. М. (2015)
Ганженко О. М. - Вплив елементів технології вирощування цукрового сорго на енергетичну продуктивність, Герасименко Л. А., Іванова О. Г. (2015)
Титул, зміст (2012)
Макара О. В. - Створення системи прогнозів формування соціально орієнтованого регулювання національної економіки (2012)
Шкарлет С. М. - Перспективні напрями розвитку ринку лляної продукції в Україні, Коробка А. М. (2012)
Перебийніс В. І. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства, Помаз О. М., Перебийніс О. В. (2012)
Полищук Е. А. - Роль управления санаторно-курортным комплексом Автономной Республики Крым (2012)
Балабан П. Ю. - Теоретичні обґрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу, Соколова А. М. (2012)
Безрукова Н. В. - Соціальна поляризація як ключова форма вияву глобальної асиметричності (2012)
Чернобай Л. І. - Аналізування діяльності ГТС України та особливості збереження енергоресурсів (на прикладі УМГ "Львівтрансгаз"), Плоска А. В. (2012)
Вязовик С. М. - Активізація внутрішнього потенціалу туристсько-рекреаційної дестинації в умовах економічної кризи (2012)
Брайловський І. А. - Генезис протоформ державно-приватного партнерства (2012)
Яріш О. В. - Вплив фінансових посередників на економічне зростання в Україні (2012)
Карпенко Н. М. - Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі, Маца К. О. (2012)
Литовченко І. В. - Природно-заповідні території як об’єкти екологічного туризму, Логвин М. М. (2012)
Ілляшенко К. В. - Соціально-економічний розвиток міста Суми: проблеми та способи їх вирішення, Майковська Ю. М. (2012)
Иваненко И. А. - Иностранное инвестирование агропромышленного комплекса Украины, Коханевич Э. М. (2012)
Плужник А. В. - Моніторинг у системі забезпечення економічної безпеки міста (2012)
Чертков С. І. - Інструменти реалізації регіональної політики ЄС (2012)
Артеменко А. В. - Правові та ментальні засади економічної соціалізації громадян в умовах трансформаційної економіки (2012)
Федорук О. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку інформаційної складової економічної безпеки в умовах глобалізації (2012)
Шкапяк О. І. - Аналітичний огляд спроб трансформації механізмів фінансування охорони здоров’я в Україні (2012)
Корсак В. І. - Структура споживання як визначальний фактор регіональної диференціації тривалості життя населення (2012)
Башта А. И. - Экономические и правовые аспекты энергетической политики Украины в сфере энергосбережения (2012)
Комеліна О. В. - Сутність і причини виникнення кризових процесів на підприємстві в сучасних умовах господарювання, Чайкіна А. О. (2012)
Павлова В. А. - Маркетинговая компонента в предложении инновационной цветочной продукции (2012)
Додонов О. В. - Адаптація інформаційної системи торговельного підприємства до концепції маркетингового менеджменту (2012)
Педченко Н. С. - Механізм ідентифікації режиму використання у дослідженні потенціалу розвитку підприємства (2012)
Роскладка А. А. - Експертна система моніторингу, діагностики та контролю процесів діяльності невиробничих соціально-економічних систем (2012)
Алдошина М. В. - Підвищення кваліфікації персоналу на туристичних підприємствах (2012)
Горіна Г. О. - Напрями підвищення ефективності діяльності міжнародних готельних організацій і асоціацій (2012)
Коюда О. П. - Управлінське рішення в системі антикризового управління (2012)
Григор’єва О. В. - Регіональні аспекти визначення потреби у кадрах спеціалістів з вищою освітою, Васюта В. Б., Васюта В. В. (2012)
Деньга С. М. - Метрологічна система показників ефективності вкладення капіталу в торгівлю товарами туристичного призначення (2012)
Литвиненко Н. О. - Організація внутрішнього контролю розрахунків між пов’язаними сторонами (2012)
Гусаковська Т. О. - Особливості управління інтелектуальним капіталом туристичної компанії (2012)
Мітяєва Т. Л. - Використання результативної сегментації для визначення потреб на ринку швидкого харчування (2012)
Карцева В. В. - Формування системи стратегічного контролінгу підприємства на базі визначення цільових показників (2012)
Карпенко Ю. В. - Формування собівартості готельних послуг: галузеві особливості та чинники впливу (2012)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі, Михайлова О. В. (2012)
Тимчина А. І. - Розвиток гуртової торгівлі на ринку споживчих товарів України (2012)
Труніна І. М. - Характеристики та види конкурентних переваг підприємства в їхньому прогнозуванні (2012)
Шендриков А. А. - Логистическое управление объектами размещения: суть и основные аспекты (2012)
Максюта В. В. - Зарубіжний досвід управління продуктивністю праці та способи підвищення її на підприємствах роздрібної торгівлі України (2012)
Маховка В. М. - Процес, методи та функції антикризового управління на підприємстві (2012)
Отенко І. В. - Управління знаннями організацій споживчої кооперації України як важлива умова їх розвитку (2012)
Зінченко Н. В. - Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК (2012)
Курлейко Б. А. - Ринки споживчої кооперації: організаційно-економічний аспект розвитку (2012)
Столяров В. В. - Теоретические основы формирования регионального продовольственного рынка (2012)
Стехін В. В. - Конкурентостійкість підприємства як інтегратор конкурентоспроможності підприємств АПК (2012)
Фролов С. М. - Удосконолання механізму управління проблемними кредитами банку, Олійник В. М., Гиренко І. С. (2012)
Капітула С. В. - Вплив показників фінансової стійкості на ймовірність банкрутства підприємства, Лисевич С. Г., Кормич Н. Б., Лосінська М. О. (2012)
ФастовецьА. А. - Фінансова оцінка партнерської взаємодії підприємницьких структур в Україні, Кириченко Я. О. (2012)
Вороніна Р. М. - Удосконалення національної системи фінансового моніторингу в посткризовий період (2012)
Лазуренко В. І. - Бухгалтерський облік і звітність – основа розкриття економічних злочинів, Захарченко В. Ю. (2012)
Карпенко Є. А. - Бухгалтерський облік у системі процесно-орієнтованого управління підприємством (2012)
Гаркуша О. В. - Про соціально-економічну природу кредитної кооперації (2012)
Варення Г. А. - Синергетичний підхід до навчання з охорони праці (2012)
Коваль Л. М. - Економічна освіта на Хмельниччині: вагомі віхи історії Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Церклевич В. С. (2012)
Анотації (2012)
Титул, зміст (2015)
Боголиб Т. М. - Бюджет общины в системе межбюджетных отношений (2015)
Кавыршина В. А. - Сфера услуг в городской агломерации (2015)
Кокорєва А. С. - Визначення факторів конкурентоспроможності підприємства у кластері, Ільченко К. О. (2015)
Ільченко К. О. - Моделювання сталого розвитку міст для країн, що розвиваються, Лісогор А. А. (2015)
Sofija Adzic - Framework for measuring the management performances in western balkan countries; problems, controversies and solutions (2015)
Острочрева М. А. - Розробка методів для визначення раціональних стратегій розвитку енергетичної промисловості, Ільченко К. О. (2015)
Пістунов І. М. - Управління персоналом банку на підставі анкетування, Каркач Ю. В. (2015)
Плужник А. В. - Формування системи забезпечення економічної безпеки міста (2015)
Миляева Л. Г. - Мотивационное управление поведением персонала, Федоркевич Д. Ю. (2015)
Польовська В. В. - Теоретичні підходи до дослідження розвитку гірських територій (2015)
Стопчак А. Ю. - Перспективи застосування ринкових механізмів у соціальному захисті (2015)
Ємець Н. А. - Світоглядно-онтологічні підходи до різновиявів людського буття в українській філософії XVII–ХVIII ст. (2014)
Євдокименко Р. І. - Ментальність у структурі цінностей соціально-економічного знання: філософський аспект (2014)
Krygier B. - Creating new cognitive map of the world (2014)
Карагодіна О. Г. - Запровадження супервізії у соціальній роботі: бар’єри та ресурси, Байдарова О. О. (2014)
Кривоконь Н. І. - Актуальні завдання соціальних працівників: реагування на виклики українських реалій (2014)
Мазур Т. В. - Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості (2014)
Федоренко В. М. - Соціально-психологічні передумови стійкості особистості до вербального впливу, Мазур Т. В. (2014)
Миронюк Є. В. - Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) (2014)
Дем’яненко Ю. О. - Автобіографія як метод збору наративного матеріалу (2014)
Мульована Л. І. - Психологічний дебрифінг як метод групової психологічної корекції посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій (2014)
Наумова Ю. В. - Ставлення до грошей як чинник мотивації до успіху у студентів-психологів (2014)
Федоренко В. М. - Глобалізований світ вчора, сьогодні, завтра: дійсність і сподівання (2014)
Літошенко Ю. В. - Двовекторність України як умова соборності українського народу (2014)
Орешета Ю. В. - Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика (2014)
Личковах В. А. - Естетотерапія художника Івана Пенського в Чернігівській обласній дитячій лікарні (2014)
Булко К. Г. - Роль та значення бібліотерапії в соціальній роботі (2014)
Драгунова С. М. - Використання драмотерапії в соціальній роботі (2014)
Количева О. Ю. - Квілінг як новий напрям арт-терапії в соціальній роботі (2014)
Карпова І. Г. - До питання про роль релігійних інститутів у соціалізації молодого покоління (2014)
Коленіченко Т. І. - Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя, Количева О. Ю. (2014)
Скорик Т. В. - Соціальна анімація як інноваційна технологія організації дозвілля студентської молоді, Вербицька А. В. (2014)
Бабакова В. М. - Профорієнтація як один із напрямів на шляху професіоналізації особистості (2014)
Борисенко М .І. - Нові професії – нові можливості (2014)
Лещенко М. Є. - Соціалізація особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Лєскова Л. Ф. - До питання становлення та розвитку організації у системі менеджменту соціальної роботи (2014)
Мекшун А. Д. - Характеристика основних підходів до розуміння сутності поняття "соціальний працівник" у процесі професійної підготовки фахівців цієї сфери (зарубіжний та вітчизняний досвід) (2014)
Тищенко Н. І. - Документаційне забезпечення діяльності установ соціокультурної сфери, Піроцький Б. Ю. (2014)
Сіліч Л. В. - Профілактика ранніх статевих відносин у молодіжному середовищі (2014)
Гриценко А. В. - Анализ нормативных требований к отведению и очистке дождевых сточных вод в Украине и странах ЕС, Горбань Н. С., Хват В. М., Мацак А. А., Зинченко И. В. (2013)
Дорошенко С. Н. - Состояние осадков сточных вод иловых площадок Харьковской области и возможность использования их в качестве удобрения, Гриценко А. В., Горбань Н. С., Фомина И. Г., Зинченко И. В., Фомин С. С., Аскретков Д. Н., Мацак А. А. (2013)
Аніщенко Л. Я. - Особливості впровадження в Україні вимог статті 6 Орхуської конвенції (2013)
Жуковський Т. Ф. - Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для підприємства із переробки відходів феросплавного виробництва, Проценко О. Л., Борисенко С. Л. (2013)
Брук В. В. - ГИС-моделирование процессов загрязнения речных вод металлами, Кресин В. С., Макаровский Е. Л. (2013)
Уберман В. И. - Методические проблемы определения фактов и характеристик сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ (2013)
Сегеда С. А. - Оценка информативности интернет-сайтов атомных электростанций (2013)
Карташев В. В. - Влияние проектной аварии с отрывом крышки коллектора парогенератора первого контура энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС на окружающую природную среду и население (при использовании ТВС компании "Вестингаус") (2013)
Шавкун В. В. - Технология нейтрализации отстойника полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2013)
Кобрина Н. В. - Мониторинг окружающей среды с использованием беспилотных летательных аппаратов (2013)
Удод В. М. - Екологічна оцінка генезису формування структури спеціалізованої мезоекосистеми на антропогенних агроландшафтах, Абу Діб С. М. (2013)
Кульбіда М. І. - Сучасний стан клімату України, Єлістратова Л. О., Барабаш М. Б. (2013)
Жегулина Ю. Н. - Оценка трансграничного влияния Ровенской АЭС на радиоэкологическое состояние реки Стырь, Коваленко Г. Д. (2013)
Дмитрієва О. О. - Нормативно-правові та інформаційні аспекти впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України, Калашников В. О., Колдоба І. В., Тертичний О. Л. (2013)
Титул, зміст (2015)
Ткаченко С. М. - Синтез оптимального керування процесом видачі розплаву на ливарний конвеєр (2015)
Гладких И. И. - Исследование эйлеровской свободной нутации земли, Капочкина М. Б., Зорин В. Ю. (2015)
Григорова Т. М. - Визначення коефіцієнта еластичності попиту на послуги приміського пасажирського транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Дахненко В. Л. - Визначення долі дисперсних включень, здатних для їх вилучення електрофільтруванням крізь поляризовану насадку (2015)
Кузнецов В. Н. - Система нечетко-нейронного управления канализационной насосной станцией с использованием генетических алгоритмов, Есилевский В. С., Дядюн С. В., Белогурова А. В. (2015)
Іванов І. Є. - Визначення корисності системи міського пасажирського транспорту, Рогальський Р. Б. (2015)
Магалецкая И. А. - Разработка технологии напитков для спа-питания с использованием тапиоки, Мельник В. Ю. (2015)
Мельник В. М. - Вплив високопродуктивних сокетів на інтенсивність обробки даних, Багнюк Н. В., Мельник K. В. (2015)
Антонова-Рафі Ю. В. - Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень в медицині. Аналіз недоліків та підхід до їх усунення, Московський В. І. (2015)
Найдьонов І. М. - Топологічна евристика в розв'язанні проблеми маршрутизації транспортних засобів (VRP) (2015)
Антонова-Рафі Ю. В. - Інформаційні технології оцінки стану здоров'я студентів, Нікітенко М. В. (2015)
Орел М. М. - Модель соціальної крипто-мережі (2015)
Юрко О. О. - Моделювання роботи серця на основі часових та спектральних характеристик електрокардіосигналу, Рибніков Р. О., Курченко О. В. (2015)
Санько Я. В. - Визначення закономірностей утворення черг перед перехрестями, Музалевська Ю. Ю., Лепетюк Я. О. (2015)
Сірий О. О. - Метод кластеризації повідомлень за допомогою архівуючого перетворення (2015)
Татарьянц М. С. - Разработка методики расчёта нагрузок на шнек и энергозатрат шнековых прессов, Завинский С. И., Трошин А. Г. (2015)
Терентьєва К. Ю. - Прогноз екологічного впливу технологій видобутку сланцевого газу на олеській площі (2015)
Вознюк М. М. - Аеродинамічний опір шахових пакетів плоскоовальних оребрених труб при малих числах рейнольдса, Башкір І. С., Терех О. М., Рогачов В. А., Руденко О. І. (2015)
Ткаченко В. П. - Технологія створення міських геоінформаційних систем на основі програмних продуктів з відкритим кодом, Губа М. І., Овраменко В. Д., Маслов П. М. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Зменшення втрат енергії у високошвидкісних гідростатодинамічних опорах шпинделя, Урліна А. А., Аванесов Є. В. (2015)
Фісун М. Т. - Інтеграція технологій olap та Data Mining при побудові міжвимірових асоціативних правил, Горбань Г. В. (2015)
Хохрякова Д. А. - Нормирование устройства сложных конструктивных форм с использованием комплектных систем КНАУФ (2015)
Галица В. И. - Инструментальные средства и методы для диагностики уровня функциональной реакции спортсмена на нормированную физическую нагрузку, Качанов П. А., Любиев А. И. (2015)
Kruglyak Yu. - Quantum-chemical studies of quasi-one-dimensional electron systems. Part 2. Cumulenes and origin of the forbidden zone (2015)
Титул, зміст (2012)
Макара О. В. - Особливості розвитку соціально орієнтованої підприємницької діяльності (2012)
Лазур П. Ю. - Пріоритетні напрями активізації державної конкурентної політики у сфері малого та середнього підприємництва в Україні (2012)
Олійник В. О. - Основні недоліки ринкового механізму і способи їх усунення при формуванні економічного механізму інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі (2012)
Скляр Г. П. - Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти, Карпенко Н. М. (2012)
Фареній І. А. - Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя (2012)
Дробиш Л. В. - Освітній рівень населення як фактор економічного зростання регіону (2012)
Оленцевич Н. В. - Інституційні чинники формування відносин власності в національній економіці (2012)
Іваненко І. А. - Сучасні особливості розвитку світового ринку одягу, Пенчева О. В. (2012)
Новіков Є. Ю. - Сутнісний зміст поняття "продовольча безпека" (2012)
Плужник А. В. - Концепція економічної безпеки міст України в умовах глобалізації (2012)
Хассуна Б. - Оценка асимметрии инновационного развития Европейского Союза (2012)
Шеверя М. Ю. - Інституційні детермінанти механізму активізації стратегічного потенціалу національної економіки (2012)
Кубіній В. В. - Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу національної економіки (2012)
Іванченко Г. В. - Синергетичний ефект кластерних утворень у регіоні (2012)
Ігнатенко В. Ю. - Удосконалення механізму формування бюджетного потенціалу регіонів на основі методу кластеризації (2012)
Колосінський Є. Ю. - Концепція розвитку промислового туризму в Україні, Колосінська М. І. (2012)
Мокєрова Н. В. - Визначення сутності соціального капіталу споживчої кооперації (2012)
Радченко Ю. С. - Вплив глобалізації на розвиток кооперативної нормативної бази (2012)
Лютий С. В. - Вплив циклічності на національну економіку (2012)
Скоробогатова Т. Н. - Использование концептуальных положений инновационной логистики в сфере услуг (2012)
Майданевич П. Н. - Маркетинговый аудит как инструмент антикризисного управления на примере предприятий пищевой отрясли (2012)
Момот А. И. - Внедрение корпоративных технологий управления в Украине, Норенко Ю. И. (2012)
Білозубенко В. С. - Особливості формування соціальної складової інноваційної політики Європейського Союзу, Абрашка О. В. (2012)
Азарян О. М. - Управління економічним потенціалом промислових підприємств (2012)
Неcтуля О. О. - Лідерство за визначенням "Артхашастри" Каутільї (2012)
Карпенко Н. В. - Інноваційні підходи до формування маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку (2012)
Павленко І. Г. - Державна інноваційна політика в Автономній Республіці Крим (2012)
Полянко В. В. - Визначення рівня задоволеності споживачів як основна умова конкурентоспроможності ВНЗ на ринку надання освітніх послуг, Канут Н. С. (2012)
Тягунова Н. М. - Методичні підходи до оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств, Тягунова З. О. (2012)
Шульженко Л. Є. - Передумови створення системи економічної безпеки стратегічного альянсу (2012)
Грозний І. С. - Етапи планування ресурсного контуру якісного розвитку промислового підприємства (2012)
Іванов Ю. В. - Діяльність вищих навчальних закладів України в умовах сучасної конкуренції (2012)
Роскладка А. А. - Діагностика процесів діяльності ВНЗ в умовах інформаційної невизначеності: ефективне використання діаграм поведінки процесу (2012)
Власова Н. О. - Торговельні мережі як особлива форма концентрації у роздрібній торгівлі, Ковінько О. С. (2012)
Білінська О. П. - Проблематика формування системи оцінки персоналу підприємств і організацій споживчої кооперації України (2012)
Педченко Н. С. - Застосування категорії "режим використання" в контексті системного підходу до потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні (2012)
Мітяєва Т. Л. - Використання результативної сегментації для визначення потреб на ринку швидкого харчування (2012)
Іванова О. М. - Особливості управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2012)
Лисенко М. О. - Методичний підхід до оцінки стадії розвитку системи управління знаннями організацій споживчої кооперації України (2012)
Остряніна С. В. - Критерії проведення оцінки економічної діяльності та управління рівнем конкурентоспроможності підприємства (2012)
Голубовська О. І. - Перспективні види реклами сільського туризму (2012)
Родіонова І. В. - Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на рівень інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості (2012)
Ігошина М. Є. - Теоретичні та методичні положення організаційного забезпечення виробництва промислового підприємства (2012)
Гасанова Н. Р. кызы. - Теоретические аспекты стратегического управления (2012)
Ішков С. В. - Особливості сучасного етапу еволюції та основні напрями енергетичної політики Європейського Союзу (2012)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 1) (2012)
Войтович С. Я. - Методика оцінки ефективності стратегічного управління маркетингом послуг підприємств сфери фізичної культури і спорту, Потапюк І. П. (2012)
Гасюк Л. М. - Визначення мотивації в управлінні: теоретичні підходи (2012)
Грек Д. В. - Оцінка в системі управління людським капіталом підприємств ресторанного господарства (2012)
Педченко Н. С. - Сутність поняття "боргова політика держави", Лугівська Л. А. (2012)
Ілляшенко К. В. - Проблеми прогнозування податкових надходжень до державного бюджету України, Левченко Г. М. (2012)
Зайцев О. В. - Термінологічна визначеність і однозначність фінансових показників (частина 2) (2012)
Єгоричева С. Б. - Брендинг як складова комплексу маркетингових комунікацій банку (2012)
Власенко Є. Ю. - Факторний аналіз валютного курсу в Україні, Брітченко І. Г. (2012)
Любимов М. О. - Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в забезпеченні уніфікації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та досвід їх застосування, Мельник С. І. (2012)
Лазуренко В. І. - Проблеми обліку та контролю об’єктів інтелектуальної власності, Захарченко В. Ю. (2012)
Никифоренко В. Г. - Формування критичного мислення студентів (2012)
Тюлєнєв Г. Д. - Модель оцінювання економічної безпеки ВНЗ (2012)
Анотації (2012)
Титул, зміст (2012)
Захарченко В. Ю. - Методичні основи індикативного управління економічною безпекою національної економіки (2012)
Скриль В. В. - Оптимізація економіко-організаційного механізму як шляху до підвищення ефективності функціонування теплового господарства в регіоні (2012)
Краус Н. М. - Тіньова економіка в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку країни (2012)
Аверкина М. Ф. - Формування пріоритетних напрямів регулювання потоків у місті (2012)
Воробець Т. І. - Місце фондового ринку в системі забезпечення фінансової безпеки країни (2012)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання: проблеми в українській практиці (2012)
Чикор О. В. - Принципи забезпечення конкурентоспроможності регіонів на засадах упровадження альтернативних джерел енергії (2012)
Эминов З. Н. - Изменение отраслевой структуры промышленности в крупных городах и региональных центрах Азербайджана (2012)
Павленко І. Г. - Управління якістю діяльності підприємств ринку освітніх послуг (2012)
Процько О. В. - Структурно-функціональні зрушення на вторинному ринку ОВДП в Україні (2010–2012 рр.) і їх наслідки (2012)
Юринець З. В. - Процес подолання труднощів створення інновацій (2012)
Шуканов П. В. - Соціально-економічна систематизація країн світу методом кластерного аналізу (2012)
Роскладка А. А. - Влияние благосостояния и качества жизни на воспроизводственные процессы населения на Украине, Веремей С. А. (2012)
Забарна Е. М. - Інновації на промисловому підприємстві та специфіка їх реалізації, Дімітрашко К. І. (2012)
Ткач В. О. - Проблеми обслуговування туристів на залізничному транспорті, Почечун О. І. (2012)
Касьянова Н. В. - Формування потенціалу розвитку підприємства (2012)
Безрукова Н. В. - Особливості вибору моделі управління персоналом при виході української компанії на зовнішній ринок, Снітко К. А. (2012)
Громов В. И. - Сравнительный анализ экономического потенциала и резервов роста товарооборота РайПО, Нилова Е. Е. (2012)
Артеменко І. А. - Особливості стратегічного маркетингу на підприємствах харчової галузі України, Книш Н. М. (2012)
Кришталь Т. М. - Регіональні диспропорції в рівні розвитку соціальної інфраструктури України (2012)
Кокорєва О. В. - Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ротанов Г. М. - Екологічний менеджмент у системі управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2012)
Лугівська О. П. - Методологічні та практичні аспекти планування та прогнозування ресурсного забезпечення підприємства (2012)
Гасюк Л. М. - Основні засади ефективності управління персоналом (2012)
Бондар О. В. - Управління процесами взаємовідносин консалтингового підприємства з потенційними клієнтами (2012)
Дячков Д. В. - Методичні підходи до оцінки інформаційного потенціалу підприємства (2012)
Угрімова І. В. - Формування механізму комплексної реструктуризації підприємства (2012)
Вакуленко Т. В. - Сучасні аспекти теоретичних підходів до управління персоналом (2012)
Степанова Л. В. - Удосконалення оцінювання трудового потенціалу в контексті забезпечення ефективності діяльності торговельних підприємств (2012)
Іванець О. О. - Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства (2012)
Чубін Т. К. - Структурні елементи соціально-економічного потенціалу регіону (2012)
Глущенко О. І. - Особливості структури управлінського персоналу на підприємствах споживчої кооперації України (2012)
Герега Г. Ф. - Економічна сутність ефективності функціонування сучасного підприємства (2012)
Баско А. В. - Теоретичні аспекти управлінського персоналу та його ролі у підвищенні конкурентоспроможності підприємства (2012)
Колєсніков О. Є. - Методичні підходи до формування комплексної оцінки ефективності навчання та інноваційного розвитку персоналу підприємства, Шимановська-Діанич Л. М. (2012)
Вітюнін В. О. - Теоретичні аспекти професійної компетентності працівників (2012)
Львова Ю. Г. - Управління витратами виробництва інноваційної продукції машинобудівного підприємства (2012)
Степанова Ю. Л. - Результат адаптации предприятия в обеспечении его экономической безопасности (2012)
Студенець В. О. - Теоретичні основи ефективності трудової діяльності в сучасних умовах (2012)
Тягунова Н. М. - Структурно-динамические особенности развития региональной торговой сети потребительской кооперации Украины, Вечирко О. Н. (2012)
Жигало І. І. - Адаптивність економічного інструментарію в управлінні сучасним підприємством (2012)
Григоренко Є. О. - Інструментарій діагностування фінансового стану в процесі формування антикризової програми підприємства (2012)
Зима Б. В. - Про підходи до визначення критеріїв і показників оцінки заготівельної діяльності кооперативних організацій і підприємств у сучасних умовах, Зима Г. І. (2012)
Власенко В. А. - Теоретичні аспекти формування тактичних механізмів реалізації стратегій розвитку підприємств у ринкових умовах господарювання (2012)
Чумаков К. І. - Потенціал підприємства як економічна система (2012)
Петленко Ю. В. - Концептуальні основи формування та функціонування фінансового механізму вертикально-інтегрованих компаній (2012)
Цейко В. Ю. - Інноваційна складова системи енергозбереження на промислових підприємствах (2012)
Коваль Л. М. - Організаційні форми підприємництва та їх ефективність в умовах ринкових перетворень агросфери (2012)
Коваль В. В. - Олігополістична координація інтегрованих структур на ринку інфокомунікаційних послуг України (2012)
Скляр Г. П. - Страхування і перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму як необхідна умова його розвитку, Фисун І. В. (2012)
Ілляшенко К. В. - Методичні засади ефективного управління фінансовими ресурсами на стадії виконання бюджетів, Ілляшенко Т. О. (2012)
Савчук Н. В. - Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування (2012)
Козуб В. О. - Порогові та цільові значення показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (2012)
Ігнатенко В. Ю. - Реформування житлово-комунального господарства як засіб нарощення бюджетного потенціалу регіону (2012)
Собкова Н. Д. - Пріоритетні напрями державногофінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2012)
Олексієнко А. С. - Основи фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Колєснік Т. С. - Методи комплексної оцінки стратегічної фінансової позиції та фінансового потенціалу підприємств (2012)
Карпенко Є. А. - Облік доходів платників єдиного податку: сучасна практика, проблеми, способи вдосконалення (2012)
Верига Ю. А. - Развитие законодательства о бухгалтерском учете в Украине и Российской Федерации, Хозяева С. Г. (2012)
Корягін М. В. - Бухгалтерський облік вартості підприємства як специфічного товару (2012)
Гаркуша О. В. - Державне регулювання кредитної кооперації Наддніпрянської України до і після встановлення радянської влади (2012)
Анотації (2012)
Абєлєнцев В. М. - Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів, Сусяк Т. Я. (2015)
Анфимова Г. В. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов юры Горного Крыма (2015)
Кривошея В. А. - Геофлюидодинамическая система Днепровско-Донецкой впадины – становление и развитие (2015)
Кривошея В. О. - Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР (2015)
Лур’є А. Й. - Геологічні особливості багато пластових родо-вищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх до розвідки, Абєлєнцев В. М., Міщенко Л. О. (2015)
Матвеев А. В. - Палеогеграфический анализ распространения известкового нанопланктона в позднем мелу юга Украины (2015)
Прибилова В. М. - Підземні водні ресурси харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення (2015)
Самойлов В. В. - Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу (2015)
Svyatenko G. E. - Geologic structure and new stratigraphic com-plexes hydrocarbon-bearing perspectives of eastern Poltava field, Petlica Petlica, V. V., Spichakova U. M. (2015)
Стебельська Г. Я. - Геологічні передумови розвідки та розробки покладів високов’язких нафт та природних бітумів (2015)
Стефанский В. Л. - Тафономические аспекты исследования мандрыковских слоев верхнего эоцена (г. Днепропетровск, Украина) (2015)
Суярко В. Г. - Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря, Сухов В. В. (2015)
Suyarko V. G. - Features of geological structure and prospects of gas content in Zmiiv basement ledge, Yakymenko Ju. V., Ishenko L. V. (2015)
Трохименко Г. Л. - Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки нафтогазоносності, Височанський І. В., Святенко Г. Є. (2015)
Хроль В. В. - Виявлення пластів-колекторів за геолого-технологічними дослідженнями в ма-лопотужних пісковиках на прикладі родовищ південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Chornenkyi R. V. - Clarification indicators of development of Vilhivskyi’s condensate field by fal-ling reservoir pressure (2015)
Kobchenko Yu. F. - Spase-time tendencies of air temperature change in climate warming period in the territory of Ukraine, Kobchenko O. Yu. (2015)
Niemets К. A. - Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of Kharkiv), Mazurova A. V. (2015)
Овчарук В. А. - Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма, Прокофьев О. М., Тодорова Е. И. (2015)
Chervanyov I. G. - The intangible natural resources (INR) on aspects of natural capital of new-geography: some perspectives for Ukraine, Karasiov O. O. (2015)
Амджади Азиз - Применение стохастической модели для долгосрочного прогноза качества воды грунтового водоносного горизонта Хоррамабадской и Ширазской межгорных впадин, Чомко Ф. В., Носик Д. Ю. (2015)
Брикс А. Л. - Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище, Гаврилюк Р. Б. (2015)
Касимов А. М. Удалов И. В. - Технические и эколого-экономические показатели перспективных технологий утилизации ценных компонентов из крупнотоннажных промышленных отходов, Кононенко А. В. (2015)
Кошлякова Т. О. - Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Києві за ізотопно-радіохімічними даними (2015)
Chervanyov I. G. - Geoecological monitoring of dangerous local geochemical objects in urban environment by remote sensing, Burdun I. K. (2015)
Chervanyov I. G. - Application of geoecological vulnerability assessment to prevention of emergencies, Varyvoda Ye. O. (2015)
Памяти профессора Г. В. Карповой (2015)
Игорь Николаевич Ремизов (к столетию со дня рождения) (2015)
Володимир Петрович Макрідін (до століття з дня народження) (2015)
Реферати (2015)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2015)
Бовгира О. - Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах, Охримчук М., Франів А. (2010)
Болтовець П. - Аналіз кінетики вірус-специфічних взаємодій методом ППР, Бойко В., Снопок Б. (2010)
Павлишенко Б. - Квантовий алгоритм розпізнавання образів на растрових зображеннях (2010)
Болеста І. - Спектри поглинання CdBr₂–Ag, Вельгош С., Гамерник Р., Карбовник І., Колич І., Мартинів С. (2010)
Коворотний О. - Моделювання впливу аерозольних шарів на тропосферу під час сонячно-протонних подій, Гончаренко Ю. (2010)
Стебленко Л. - Магнітостимульовані процеси окиснення n-Si, Кордубан О., Коплак О., Демченко П. (2010)
Белюх В. - Комбінована еліпсометрична методика оптичної характеризації кристалів. Частина 1, Пашковський М. (2010)
Чунихин Л. - Классификационные признаки для картирования радонового риска на территории Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь, Карабанов А., Беляшов А., Дроздов Д., Герман О. (2010)
Ляшенко О. - Трансформація ¹³Cs та Sr у системі ґрунт–рослина на дерново-підзолистому ґрунті під впливом добрив та меліорантів, Піскун О., Христенко Ю., Передрій В., Солдаткіна І. (2010)
Буздалкин К. - Автоматизированный мобильный комплекс контроля радиационной обстановки, Жученко Ю., Чунихин Л. (2010)
Беляєв В. - Роль швидких компонент виведення у динаміці формування вмісту радіонукліда в гідробіонтах, Волкова О. (2010)
Бордун І. - Дослідження зміни спектрів пропускання електрохімічно активованої води у процесі релаксації, Пташник В., Черновол Н. (2010)
Коваленко О. - Дослідження спектрів фотолюмінесценції плазми крові та сечі людини з метою діагностики онкологічних захворювань нирок, Морозов О., Чорна В. (2010)
Ковальчук М. - Особливості структури сонячного корпускулярного випромінювання поблизу Землі, Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А. (2010)
Купльовський Б. - Моделювання хвильового поля для складних сейсмічних розрізів (2010)
Брич Т. - Математичне моделювання впливу процесу поглиблення нафтогазової свердловини на напружено-деформований стан гірського масиву (2010)
Ковальчук М. - Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями, Стоділка М., Гірняк М., Лаба І., Баран О. (2010)
Шпотюк Я. - Динаміка радіаційно-індукованих ефектів у склоподібних напівпровідниках квазібінарного розрізу As₂S₃-Sb₂S₃, Балицька В. (2010)
Османов М. - Направлений рух доменних стінок у феромагнетиках під впливом змінних магнітних полів, Золотарюк Я. (2010)
Ольховська С. - Гальваномагнітні властивості кристалів і тонких плівок телуриду свинцю, легованого натрієм, Водоріз О., Щуркова Н., Рогачова О. (2010)
Ємець О. - P–n - переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори, Шугарова В., Птащенко О., Птащенко Ф. (2010)
Богдан О. - Сульфідна активація p–n - переходів на основі GaAs як газових сенсорів, Птащенко О., Птащенко Ф., Маслєєва Н. (2010)
Яновський О. - Нанокаталізатори на основі паладію (Pd) та ніобію(Nb): технологія виготовлення та властивості, Томілін С. (2010)
Алієв Е. - Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію, Яновський О. (2010)
Алтоіз Б. - Реологічна модель течії структурованих ЕРК-шарів "постійної в’язкості”, Кіріян С., Шатагіна О. (2010)
Бритавський Є. - Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження, Каракіс Ю. (2010)
Слюсар В. - Статистика кривих блиску віддаленого мікролінзованого джерела при різних моделях його структури, Жданов В. (2010)
Іовчев С. - Інтегральні характеристики гексагональних текстур, Стоянов П., Волчок Н. (2010)
Усов В. - Анізотропія втоми і текстура магнієвого сплаву AZ31, Тітєнков А. (2010)
Шкатуляк Н. - Вплив текстури на руйнування труби зі сталі 20, Ткачук О. (2010)
Брюханов А. - Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160, Праведная Н. (2010)
Єлізаров О. - Використання хемографічного ефекту для дослідження електродних процесів на поверхні кремнію, Журав В. (2010)
Брехаря Г. - Дослідження впливу низьких температур на процес подрібнення залізних руд, Козіна Н., Бондар Н. (2010)
Пабат А. - Інноваційна технологія електролізу води, Мухіна Д. (2010)
Ляшков О. - Електрофізичні властивості композитів полімер–варисторна кераміка, Антонов К., Антонова К., Тонкошкур О. (2010)
Коноплянко Д. - Синтез та дослідження електричних характеристик інтеркальованих калію нітратом ‹KNO3› моноселенідів індію та галію (2010)
Дуплавий В. - Анізотропія електричних властивостей шаруватих монокристалів InSe (2010)
Лисенко О. - Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами отриманих ексрузією швидко загартованих фольг, Якунін О., Сілка Л., Калініна Т. (2010)
Цисар М. - Дослідження особливостей поверхні монокристалів молібдену різної орієнтації методом сканівної тунельної мікоскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям (2010)
Кісс Г. - Поглинання та раманівське розсіяння світла нанорозмірних структур, Зубрицький С. (2010)
Стоянов П. - Вплив деформації згину на текстурні характеристики магнієвого сплаву AZ31, Совкова Т. (2010)
Луців О. Ю. - Особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності в сучасному українському суспільстві (2015)
Проскура В. В. - Роль церкви у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2015)
Стегній О. Г. - Соціологічні підходи до вивчення типів політичної культури (2015)
Ангелко І. В. - Оцінка основних складових життєвого рівня населення України, Лех Г. А. (2015)
Юхновська Т. М. - Стратегічні напрями розвитку біотехнологічної сфери деяких країн світу: орієнтири для України, Груздова Т. В. (2015)
Семигіна Т. В. - Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, Гусак Н. Є., Трухан С. О. (2015)
Стрельник О. О. - Інституційні сервіси догляду за дітьми як інструмент політики підтримки працюючих батьків (2015)
Балакірєва О. М. - Протести з економічними вимогами в Україні (за результатами моніторингу 2009–2014 рр. ), Білоус Є. В., Тітар І. О. (2015)
Афонін Е. А. - Геополітика: Євразійський меридіан (рецензія) (2015)
Даниленко О. Я. - "Якубинська наукова сесія" – 2015, Остроухова А. С., Проценко Л. Г. (2015)
Суший О. В. - VI Теоретико-методологічний семінар, ІІІ Міжнародний конкурс молодих науковців "Архетипіка й державне управління: громадська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція", 30 квітня 2015 р., м. Ужгород, Україна, Афонін Е. А. (2015)
Тітар І. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО в Україні: законодавчі основи та практичні аспекти" (2015)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2015)
Автори номера (2015)
Пономаренко О. М. - Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України", Кульчицька Г. О. (2015)
Возняк Д. К. - Утворення включення із опалоподібною речовиною у кристалі топазу із заноришових пегматитів Волині (за даними термобарометрії й ІЧ-спектроскопії), Хоменко В. М. (2015)
Lavrynenko O. M. - Development of the hydroxysulfate Green Rust on the steel surface contacting with water ferric and ferrous salt solutions, Shchukin Yu. S. (2015)
Пономар В. П. - Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала, Гречановский А. Е., Брик А. Б., Юшин А. А., Лютоев В. П., Савченко Т. С. (2015)
Кривдик С. Г. - Лейцитовые породы озера Урмия, Иран, Михайлов В. А., Шарыгин В. В. (2015)
Шестопалова Е. Е. - Изотопный возраст циркона габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон, Ингульский мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Котвицкая И. Н. (2015)
Артеменко Г. В. - Геохимическая характеристика и геодинамические условия формирования метабазитов и метакоматиитов Кривбасса (Среднеприднепровский мегаблок УЩ), Самборская И. А., Мартынюк А. В. (2015)
Наумко І. М. - Цінні книги про видатного вченого і громадського діяча академіка Євгена Лазаренка (2015)
До 85-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова (2015)
До 80-річчя академіка НАН України В. І. Старостенка (2015)
До ювілею Юрія Олександровича Полканова (2015)
Титул, зміст (2015)
Люта Н. Г. - Перспективи української геології – дерегуляція чи сталий розвиток?, Лютий Г. Г. (2015)
Кондратенко П. А. - Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля, Костенко М. М. (2015)
Калашник А. А. - Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита. Статья 1. Основные физико-химические свойства элементов парагенезиса руд в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района и геохимическая характеристика метасоматитов (2015)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву.Стаття 1. Особливості пошуку вуглеводнів у північно-західному субрегіоні (2015)
Зинчук Н. Н. - Пути повышения эффективности поисков алмазоносных кимберлитов (на примере Сибирской платформы) (2015)
Иванов Б. Н. - Минералого-геохимическая характеристика и особенности пространственного распространения диафторированных пород центральной части Украинского щита, Михальченко И. И. (2015)
Шаталов Н. Н. - Металлогенист Леонид Станиславович Галецкий (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Пам’яті Віктора Івановича Трегубенка (2015)
Вступ (2009)
1.1. Місце фондового ринку в сучасних макроекономічних процесах в Україні (2009)
1.2. Емісійна діяльність на ринку цінних паперів (2009)
1.2.1. Реєстрація випусків акцій (2009)
1.2.2. Реєстрація випусків облігацій підприємств (2009)
1.2.3. Реєстрація випусків облігацій місцевих позик (2009)
1.2.4. Реєстрація випусків іпотечних цінних паперів (2009)
1.2.5. Реєстрація випусків похідних цінних паперів (2009)
1.2.6. Реєстрація випусків акцій та інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування (корпоративних та пайових фондів) та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (2009)
1.3.1. Діяльність відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у 2007 році (2009)
1.3.1.1. Дивідендна політика (2009)
1.3.1.2. Держава як акціонер (2009)
1.3.2.1 Дивідендна політика (2009)
1.3.2.2. Держава як акціонер (2009)
1.3.3. Залучення грошових коштів емітентами (2009)
1.4.1. Діяльність з випуску та обігу цінних паперів (2009)
1.4.2. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів (2009)
1.4.2.1. Аналіз цінних паперів емітентів "блакитних фішок" (2009)
1.5. Діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2009)
1.6. Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2009)
1.7. Діяльність інститутів спільного інвестування (2009)
1.8. Діяльність саморегулівних організацій (2009)
2.1. Розвиток законодавства про цінні папери та фондовий ринок (2009)
2.2. Державне регулювання депозитарної діяльності, діяльність фондових бірж та саморегулівних організацій (2009)
2.3. Державне регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (2009)
2.4. Ліцензування професійних видів діяльності на ринку цінних паперів (2009)
2.5. Розвиток корпоративного управління (2009)
2.6. Моніторинг діяльності учасників ринку цінних паперів (2009)
2.7. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, захист прав інвесторів та фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів (2009)
2.8. Правозастосування на ринку цінних паперів (2009)
2.9. Розвиток інформаційних технологій (2009)
2.10. Міжнародна діяльність (2009)
2.11. Координація підготовки та сертифікація фахівців фондового ринку (2009)
2.12. Діяльність Комісії щодо взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків із громадськістю (2009)
2.13. Кадрове забезпечення діяльності Комісії (2009)
2.14. Координація діяльності територіальних органів Комісії (2009)
2.15. Основні показники діяльності територіальних органів Комісії (2009)
2.16. Діяльність Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2009)
2.17. Основні напрями розвитку державного регулювання фондового ринку в Україні у 2009 році (2009)
Додатки1-3 (2009)
Содержание (2015)
Бачинская Н. В. - Особенности построения структуры многолетней подготовки в спортивной акробатике на современном этапе (2015)
Джим В. Ю. - Особенности совершенствования тренировочного процесса квалифицированных бодибилдеров в соревновательном периоде (2015)
Колокольцев М. М. - Оптимизация физического воспитания студенток вуза с учетом количественной характеристики мышечного компонента их тела, Цеслицка М. З., Мушкета Р. К. (2015)
Кондаков В. Л. - Причины снижения интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом, Копейкина Е. Н., Балышева Н. В., Усатов А. Н., Скруг Д. А. (2015)
Михнов А. П. - Обоснование комплекса показателей и определение их приоритетной значимости для оценки соревновательной деятельности хоккеистов высокой квалификации различного амплуа (2015)
Приймаков А. А. - Устойчивость равновесия в вертикальной стойке и управление произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и стрельбы по мишени, Эйдер Е., Омельчук Е. В. (2015)
Просвирина Л. Н. - Возрастная характеристика двигательных качеств студенток технического вуза III-й функциональной группы здоровья (специальная медицинская группа), Колокольцев М. М., Колчанова М. А., Цеслицка М. З., Станкевич Б. Я. (2015)
Радзиевский Р. М. - Распознавание правоохранителем уровня возникшей угрозы на основе двигательного поведения и внешних признаков противника, Плиско В. И. (2015)
Семанишин Т. М. - Профессиональный портрет будущих инструкторов по физическому воспитанию дошкольников, Попель С. Л. (2015)
Шупило И. П. - Влияние занятий оздоровительной аэробикой на двигательную подготовленность девушек (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Содержание (2015)
Дудник И. О. - Формирование позитивной мотивации как основы самосовершенствования волевых качеств студентов в процессе занятий физической культурой (2015)
Козина Ж. Л. - Анализ индивидуальных типологических свойств нервной системы студентов в аспекте особенностей реакции на экстремальную ситуацию с помощью методов многомерного анализа, Ермаков С. С. (2015)
Мартынюк О. В. - Оценка уровня здоровья студенческой молодежи по показателям адаптационного потенциала, биологического возраста и по резервам биоэнергетики организма, Вилянский В. Н. (2015)
Ольховый О. М. - Модель спортивно-ориентированного физического воспитания студентов с применением информационных технологий , Петренко Ю. М., Темченко В. А., Тимченко А. Н. (2015)
Пичурин В. В. - Жизнестойкость студентов и психологическая готовность к профессиональной деятельности (2015)
Подригало Л. В. - Изучение особенностей психологического статуса спортсменов армспорта в период соревнований, Галашко М. Н., Галашко Н. И. (2015)
Терещенко И. А. - Координационная тренировка специализирующихся по спортивным видам гимнастики, Оцупок А. П., Крупеня С. В., Левчук Т. М., Болобан В. Н. (2015)
Baljinder Singh Bal. - Impact of short-term Bhastrika Pranayama on respiratory parameters: an ancient practice with contemporary significance (2015)
Mehrzad Shabani - Study of body mass index (BMI), body fat percent (%BF), and waist to hip ratio (WHR) in male physical education students, Saeid Shakerian, Rouholah Fatemi. (2015)
Romanowska-Tolloczko Anna - The assessment of difficulty of yacht sailing classes and students’ global self-esteem, Piwowarczyk Piotr. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Титул, зміст (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов деления Р-данных для генерации прикладных алгоритмов. Часть 1 (2015)
Ігнатенко О. П. - Ігрова модель взаємодії користувачів у гетерогенних розподілених середовищах, Іваненко П.А., Синецький О.Б., Ніколенко О.В. (2015)
Дорошенко А. Ю. - До створення Інтернет-порталу надання послуг метеорологічного прогнозування на мультипроцесорній платформі, Іваненко П. А., Овдій О. М., Павлючин Т.О., Вітряк Є.А. (2015)
Рухлис К. А. - К вопросу о производительности распределенных хранилищ объектов данных в памяти ОЗУ, Дорошенко А. Е. (2015)
Гордийчук О. В. - Одноранговая топология и мультикастинговый алгоритм с гарантированным качеством опыта, Бычков О. С. (2015)
Лопаткин Р. Ю. - Анализ вычислительных ресурсов персональных компьютеров, Иващенко В. А., Игнатенко С. Н., Куприенко В. В. (2015)
Ремарович С. С. - Системи виявлення Web-сервісів в сервіс-орієнтованій архітектурі: проблеми і рішення (2015)
Кудим К. О. - Розробка інтегрованої системи періодичних наукових видань на основі OJS, Резніченко В. А., Новицький О. В., Проскудіна Г. Ю., Овдій О. М. (2015)
Чуруброва С. М. - Сучасні технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень (2015)
Рагозин Д. В. - Метод мониторинга аномалий локальной погоды на основе технологий сенсорных сетей (2015)
Степанюк М. Ю. - Підвищення ефективності інформаційно-го забезпечення процесів оборонного планування за рахунок використання розпаралелювання обчислень, Дорощенко О. В. (2015)
Білорус О. Г. - Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору (2015)
Луніна І. О. - Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту (2015)
Опарін В. М. - Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні (2015)
Cторонянська І. З. - Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації, Беновська Л. Я. (2015)
Терещенко О. О. - Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи (2015)
Гораль Л. Т. - Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг, Мацук З. А. (2015)
Хвесик М. А. - Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2015)
Башко В. Й. - Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні (2015)
Юшко С. В. - Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні (2015)
Автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Абліцов В. - Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелівський рух (2015)
Білий Д. - Національна ідентичність та становлення модерних націй - сучасне осмислення проблеми (2015)
Гайко Г. - Гірнича складова епохи Великих географічних відкриттів, Білецький В. (2015)
Дем'янчук В. - Механізми протидії Компартії України розгортанню демократичних процесів в УРСР у 1987-1988 рр. (на прикладі громадсько-політичної діяльності Івана Геля) (2015)
Дем'янчук Ю. - Російський колабораціонізм на Рівненщині в роки Другої світової війни (2015)
Задунайський В. - Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок ХХ ст.) (2015)
Кравченко В. - Сучасна історична наука: методологічний аспект (2015)
Левик Б. - Російсько-українська війна: поточний аналіз 2014-2015 рр. (2015)
Левицька О. - Переосмислення змісту та значення першої дисертації М. І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" (2015)
Литвиненко В. - Вірменські наративи ХІІІ - початку ХІV ст. як джерела з історії Другого та Третього хрестових походів (2015)
Лях С. - Самогубства компартійних функціонерів 1929-1932 років як відгомін сталінського "великого перелому" (2015)
Малярчук О. - Пошуки нових підходів до ведення сільського господарства в Українській РСР у період "розвинутого соціалізму" (2015)
Пішванова Т. - Матеріали до історії першого українського театру Донбасу - Вседонбасівського державного українського драматичного театру "Дондерждрама" (2015)
Романцов В. - Суспільні процеси в Маріупольському повіті на початку революції (весна 1917 р.) (2015)
Сергійчук Г. - Митрополит Андрей Шептицький у Москві (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Тодоров І. - Сучасна україно-російська війна: витоки і геополітичний вимір (2015)
Шалашна Н. - Еволюція уявлень про державу в середовищі українських православних інтелектуалів другої половини XVII ст. (2015)
Лингур В. Н. - Экспериментальная оценка параметров пружинно-шарикового буферного устройства, Михайлов Е. П., Кнюх А. Б. (2015)
Михеев А. В. - К вопросу надежности опорного узла колонны портальных кранов, Власов В. Т. (2015)
Федик В. В. - Напружений стан елементів роликових опорно-поворотних пристроїв автокранів, Малащенко В. О. (2015)
Семенюк В. Ф. - Определение коэффициента полезного действия лебедки лифта, Бойко А. А., Вудвуд А. Н. (2015)
Немчук А. О. - Тестирование двух конфигураций секции имитации восстановительных работ программного комплекса имитационного прогнозирования динамики технико-экономических параметров сложных технических систем, Матоликов Д. П., Галевский В. В. (2015)
Малащенко В. О. - Спосіб регулювання форми поперечного перерізу стрічки стрічкового конвеєру, Коруняк П. C. (2015)
Христо П. Е. - Энергосберегающий электропривод главных водоотливных насосов сухого дока (2015)
Малащенко В. О. - Класифікація способів і пристроїв керування процесом зміни швидкості у техніці, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2015)
Нємий С. В. - Надійність пасових передач автомобілів (2015)
Ловейкін В. С. - Встановлення адекватності математичних моделей режимів руху кранових механізмів, Ромасевич Ю. О. (2015)
Бушер В. В. - Математическая модель башенного крана с механизмами подтягивающих тросов, Волков Н. З. (2015)
Лятуринский В. А. - Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок, Сидоренко М. В. (2015)
Семенюк В. Ф. - Влияние динамики пуска на коэффициент полезного действия лебедки лифта, Бойко А. А., Кнюх А. Б. (2015)
Немчук А. О. - Применение непараметрических методов в исследованиях перегрузочных процессов, Витюк Н. В., Яхник Д. П. (2015)
Михайлов Е. П. - Позиционное управление тележками мобильных роботов (2015)
Вудвуд А. Н. - Обеспечение стабильности тормозного момента дисково-колодочных тормозов, Апруда А. А., Притула С. А., Крысь Н. В. (2015)
Чаюн И. М. - Экспериментальное исследование распределения усилий в элементах канатов, Вовк П. Е. (2015)
Федик В. В. - Спосіб автоматичного регульовання зусилля затягування нарізевих з’єднань опорно-поворотних пристроїв автокранів (2015)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Чи наблизить наука ринок (2015)
Васильченко М. - "Земля має належати тому, хто хоче і вміє на ній господарювати — українському хліборобові" (2015)
Кириленко І. - "Нема такої ціни, якої насправді вартує український чорнозем" (2015)
Надходження до місцевих бюджетів (2015)
В Україні буде створена система сучасних (2015)
Чернов В. - Землевпорядники зміцнюють кордон (2015)
Паювання в Нових Чорториях знову буксує (2015)
Видатний учений у сфері земельних відносин і галузі землеустрою (2015)
Третяк А. - Проблеми формування інституціонального середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою у їх вирішенні, Третяк В. (2015)
Сакаль О. - Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування, Третяк Н., Петренко А. (2015)
Гопцій Д. - Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування, Завальний С. (2015)
Гаража О. - Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами (2015)
Хто погоджує проект відведення земельної ділянки та чи потребує він обов’язкової землевпорядної експертизи? (2015)
Щодо витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок Що спрощує закон про уніфікацію землевпорядної документації (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Галаманжук Л. Л. - Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії (2015)
Голод Н. Р. - Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової дієздатності (2015)
Козіна Ж. Л. - Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд, Кожухар Л. В., Собко І. М., Вакслер М. А., Тихонова А. О. (2015)
Лобко В. С. - Дослідження психофізіологічних характеристик студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять (2015)
Пашков И. Н. - Методика совершенствования координационных способностей юных тхеквондистов на этапе предварительной базовой подготовки (2015)
Совенко С. П. - Тенденции изменения техники спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в спортивной ходьбе на 20 км, с ростом спортивного результата, Литвинчук Т. В., Будкевич Г. Б. (2015)
Черненко С. О. - Моделювання процесу навчання школярів молодших класів метанню м’яча у вертикальну ціль (2015)
Gnitecka Jolanta - Psychomotor therapy as a effective method of alleviating the symptoms of child’s non-harmonious development, Nowak Agata, Romanowska-Tolloczko Anna. (2015)
Hasani S. H. - The effect of glycemic index on plasma il-6 in sub-max exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Aymen Hawani - Effect of training information technology and communication driving school (Case of the teaching of O’Brien shot put style), Maher Mrayeh, Mohamed sami Bousid. (2015)
Niewiadomska Monika - Impact of canine assisted therapy on emotions and motivation level in children with reduced mobility in physical activity classes, Makris Maria. (2015)
Romanowska-Tolloczko Anna - Level of self-respect and assertiveness skills and teachers’ educational competences, Nowak Agata, Gnitecka Jolanta. (2015)
Vasileios K. Tsimaras. - Influence of traditional dance training programs on dynamic balance of people with intellectual disability: a short review (2015)
Інструкція для авторів (2015)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року (2015)
Кирпенко В. М. - Динаміка змін рівня професійно важливих якостей курсантів вищих війскових навчальних закладів льотного профілю (2015)
Лю Юн Цянь. - Экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей юных боксеров 11-13 лет (2015)
Станишевская Т. И. - Суточная динамика показателей микроциркуляции крови у девушек-студенток, Горная О. И., Бережняк А. С., Горбань Д. Д. (2015)
Сторожик А. И. - Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания, Гулигас А. Г., Туманова В. Н. (2015)
Тищенко В. О. - Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації (2015)
Hasani S. H. - IL-6 responses to glycaemic index during recovery from exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Klimczyk Mariusz - Prognosis of training effects based on somatic characteristics and sport result, Klimczyk Agata. (2015)
Nowak Agata - Dyspraxia as a psychomotor disorder of school age children, Gnitecka Jolanta, Romanowska-Tolloczko Anna. (2015)
Saczuk Jerzy - Morphological differentiation and sport results of male and female weightlifters, Wasiluk Agnieszka. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Застосування засобів стретчингу в процесі фізичної реабілітації футболістів з пошкодженнями верхніх і нижніх кінцівок (2015)
Козина Ж. Л. - Методика формирования умений и навыков в легкоатлетических двигательных действиях с применением межпредметных связей и информационных технологий у школьников старших классов, Аль-Равашдех Абдел-Басет, Крамской С. И., Ильницкая А. С. (2015)
Макуц Т. Б. - Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Височина Н. Л. (2015)
Мулик К. В. - Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму, Мулик В. В. (2015)
Проскуров Є. М. - Динаміка зміни здоров’я у хлопчиків гімназії 10 – 11 років, під впливом загальноосвітнього навантаження (2015)
Сибіль М. Г. - Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю, Первачук Р. В., Чуєв А. Ю. (2015)
Фурман Ю. М. - Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання , Сальникова С. В. (2015)
Худолій О. М. - Моделювання процесу навчання акробатичних вправ і опорних стрибків школярів молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2015)
Baljinder Singh Bal. - Effects of short term practice of bhastrika pranayama on metabolic fitness (METF) and bone integrity (BI) (2015)
Nowak Agata. - Possibility of 4-years-old children psychomotor development diagnosis with the shortened MOT 4-6. Analysis of psychomotor parameters of shortened MOT 4-6 (2015)
Wasiluk Agnieszka - Fat-free mass index and fat mass index of inhabitants of the city of Biala Podlaska, Saczuk Jerzy. (2015)
Инструкция для авторов (2015)
Боброва О. Є. - Metagenome 16s rrna gene analysis of the black sea microbial diversity in the region of the zmiiniy island, Крістофферсен Й. Б., Іваниця В. О. (2015)
Бабій С. В. - Phylogenetic analysis of neuraminidase gene of influenza a(H3N2) viruses isolated in ukraine in 2013-2014 season, Лейбенко Л. В., Фесенко А. Ю., Радченко Л. В., Смутько О. Ю., Бояльська О. Г., Міроненко А. П. (2015)
Ліманська Н. В. - Detection of plantaricin genes in strains of Lactobacillus plantarum – antagonists of phytopathogenic bacteria, Бабенко Д. О., Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2015)
Масловська О. Д. - Oxidative modification of proteins and specific superoxide dismuase activity of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 bacteria under the influence of ferric citrate, Гнатуш С. О. (2015)
Нечипуренко О. О. - Ріст і утворення каротинів штамами Bacillus amyloliquefaciens УКМ В-5113 та B. subtilis 1.1 в умовах глибинного культивування, Хархота М. А., Бордунос К. С., Авдєєва Л. В. (2015)
Гармашева І. Л. - Дослідження природи антагоністичної дії штамів Lactobacillus plantarum щодо умовно-патогенних та фітопатогенних мікроорганізмів, Василюк О. М., Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т. (2015)
Сіда Л. Л. - Вплив антисептиків і дезінфекційних препаратів на плівкоутворювальні бактерії, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2015)
Андріяш Г. С. - Характеристика штаму Brevibacterium flavum ІМВ В-7446 та оптимізація біосинтезу треоніну, Заболотна Г. М., Ткаченко А. Ф., Шульга С. М. (2015)
Копилов Є. П. - Целюлазна активність гриба Acremonium sp. 502, виділеного з уражених рослин огірків, Цехмістер Г. В. (2015)
Путніков А. В. - Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів, Голота Ю. В., Сергійчук Т. М., Остапчук А. М., Закордонець Л. В., Остапченко Л. І., Толстанова Г. М. (2015)
Інформаційне повідомлення для авторів (2015)
Киричок П. - Шановні науковці! (2015)
Киричок Т. Ю. - Методологія дослідження якості штрихів металографічного друку за допомогою профілографування поверхні відбитків, Гуща О. В., Сухіна Є. Г., Пінчук М. В. (2015)
Гавриш А. П. - Швидкісне шліфування високолегованих композитів для деталей тертя друкарської техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Зоренко О. В., Хлус О. С. (2015)
Сарапулова О. О. - Методика і програмне забезпечення для розрахунку технологічних параметрів друкування нанофотонних елементів, Шерстюк В. П. (2015)
Токарь О. В. - Взаимосвязь геометрических параметров шрифта и объективной и субъективной удобочитаемости, Зильберглейт М. А. (2015)
Піх І. В. - Проектування та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів, Сеньківський В. М., Андріїв Р. Р. (2015)
Зоренко Я. В. - Дослідження оптичних властивостей відбитків широкоформатного струминного друку, Іванова Ю. О. (2015)
Морфлюк В. Ф. - Цифрова система контролю та стабілізації температурного режиму друкарських циліндрів для підтримки точності суміщення фарб, Чуркін В. В., Балабух Г. В. (2015)
Гавриш А. П. - Технологічні та експлуатаційні рельєфи деталей тертя з нових композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Книш О. Б. - Обробка корінця книжкового блока різцями, що закріплені на гнучкій ланці (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Фрактографічний аналіз та властивості композиційних матеріалів на основі нікелю для деталей поліграфічної техніки (2015)
Козік О. М. - Технологія "Full HD Flexo". Методика порівняння властивостей друкарських форм. Переваги і недоліки нових технологій (2015)
Тріщук О. В. - Акредитація в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030202 "Зв’язки з громадськістю", Фіголь Н. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Комплексне оцінювання зносостійкості банкнотної продукції із захисним лакуванням (2015)
Чухрай Н. І. - Комплексне оцінювання науково-технічних розробок на ранніх етапах інноваційного процессу, Стегницький А. В. (2015)
Білошкурська Н. В. - Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку (2015)
Карий О. І. - Перетворення мешканця міста на просумента у процесі стратегічного планування розвитку міста (2015)
Решетнікова І. Л. - Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства (2015)
Тєлєтов О. С. - Маркетинг спортивного туризму, Карпець В. І. (2015)
Федулова Л. І. - Передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних підприємств, Кучер Д. Б. (2015)
Дима О. О. - Перспективи реалізації стратегії сталого розвитку вітчизняними роздрібними операторами через упровадження власних торгових марок (2015)
Гриценко Л. Л. - Нaуково-методичний підхід до оцінювaння ризиків інноваційних проектів держaвно-привaтного партнерства (2015)
Райко Д. В. - Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства, Лебедєва Л. Е. (2015)
Глущевський В. В. - Методологія моделювання простору задач у системі управління промисловим підприємством (2015)
Kanishchenko O. L. - Global trends of economic diplomacy development under globalization, Mamalyga O. O. (2015)
Мельник Т. М. - Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки (2015)
Тульчинська С. О. - Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні (2015)
Gryshchenko O. F. - Sales promotion methods at Ukrainian market of commercial vehicles: analysis, efficiency, prospects, Klisinski J., Bilan M. I. (2015)
Полуектова Н. Р. - Методи прийняття рішень щодо аутсорсингу сервісів інформаційної системи підприємства, Книшенко Т. М. (2015)
Studinska G. Ya. - Brand of country as a potential for sustainable development of Ukraine (2015)
Шипуліна Ю. С. - Управління формуванням та розвитком інноваційної культури підприємства (2015)
Аль-Оста С. А. - Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства (2015)
Bezugla D. V. - Economic feasibility of reequipment terms based on profitability criterion (2015)
Чуприна Н. М. - Екомаркетинг у діяльності промислового підприємства (2015)
Шкарупа О. В. - Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону, Бурич І. В. (2015)
Содержание (2015)
Дыкан И. Н. - Диффузионные и перфузионные показатели в ранней оценке эффективности и прогноза стереотаксической радиохирургии с использованием радиосенсибилизаторов в лечении больных с метастатическим поражением головного мозга, А. Б. Грязов А. Б. (2015)
Дикан І. М. - Мультидетекторна комп’ютерна томографія у діагностиці ларингоцеле, Логаніхіна К. Ю., Козаренко Т. М., Сережко Ю. О., Кравченко Д. А. (2015)
Шаповалова Г. І. - Рентгендіагностика та рентгенологічний контроль якості лікування ускладненого карієсу в тимчасових молярах на різних етапах розвитку, Наконечна О. М., Мельник Т. О. (2015)
Терновой Н. К. - Радиологическая диагностика злокачественных опухолей бедренной кости, Туз Е. В., Колотилов Н. Н. (2015)
Гулюк А. Г. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: упрочнение кости верхней челюсти в процессе системной лекарственной терапии, Пионтковская М. Б., Асмолова А. А. (2015)
Острась О. В. - Ехокардіографічна характеристика геометрії дуги аорти у плода при прогнозуванні неонатальної коарктації аорти, Куркевич А. К., Руденко Н. М. (2015)
Юрковский А. М. - Возможности сонографии в оценке выраженности дистрофических изменений подвздошно-поясничной связки: сонографические и гистологические сопоставления (in vitro), Ачинович С. Л., Кушнеров А. И. (2015)
Zabudska L. R. - Normal variant computed-tomographic anatomy of the pancreas (2015)
Новак Е. М. - Внутриартериальная химиотерапия при хондросаркомах костей таза, Родзаевский С. А., Дедков А. Г., Супруненко А. А. (2015)
Чувашова О. Ю. - МРТ діагностика псевдопрогресії пухлини після LINAC-радіохірургії вестибулярних шваном, Земскова О. В. (2015)
Кориченский А. Н. - Ультразвуковая эластография молочных желез, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2015)
Джужа Д. А. - Радионуклидные методы в диагностике адреналовых инсиденталом (2015)
Федьків С. В. - Європейська стратегія діагностики ішемічної хвороби серця з застосуванням неінвазивних методів візуалізації (2015)
Korobko V. F. - Esophageal diverticulum: the unique clinical case, Zholneruk O. Ya., Globenko T. A., Kovalenko A. V. (2015)
Копейка О. В. - Анализ эффективности алгоритмов радиопланирования сетей мобильной связи новых поколений 3G/4G, Деревянных А. Е. (2015)
Vinogradov N. A. - Energy-Efficient Routing in Delay/Disruption-Tolerant Network, Lukashenko V. V. (2015)
Козелков С. В. - Аналіз розрізняння когерентних точкових об`єктів щілинною апертурою при мінімумі зваженої енергії бокових максимумів, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Павловська О. Е. (2015)
Климаш М. М. - Оптимізація багатошарової структури транспортної мережі на основі технологій IP/MPLS/DWDM за допомогою методу діакоптики, Кайдан М. В., Бешлей М. І., Редька А. В. (2015)
Скубак О. М. - Надійність оптичних кабелів з оптичними волокнами нових типів, Онищенко В. В., Манько О. О., Ніколов К. О. (2015)
Станко П. А. - Методы и технологии организации коллективной разработки программного обеспечения (2015)
Моденов C. Ю. - Аналіз спеціалізованих комп'ютерних мереж методами теорії масового обслуговування (2015)
Abstracts (2015)
Довгий С. О. - Захищений доступ користувачів інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Лебідь О. Г., Копійка О. В., Ковальчук Ю. П., Ройко О. О. (2015)
Полоневич А. П. - Підвищення показників якості систем фазової автопідстройки частоти (2015)
Бондаренко В. Є. - Оптимізація живучості телекомунікаційних мереж (2015)
Максимов В. В. - Розрахунок кількості службової інформації в протоколі OLSR, Панасюк М. С. (2015)
Гребинь А. П. - Особенности реставрации и восстановления аудиосигналов, обусловленных спецификой носителя магнитной записи, Левенець Н. Ф., Швайченко В. Б., Пробитый Д. М. (2015)
Масик И. П. - Особенности принятия решений судоводителем при управлении судном в условиях интенсивного судоходства (2015)
Корпань Я. В. - Використання двійкових кодів на основі послідовностей Уолша для підвищення завадостійкості систем цифрового зв'язку (2015)
Зінченко О. В. - Підвищення швидкодії ітераційний системи фазового автопідстроювання за рахунок підвищення швидкодії основного контуру (2015)
Некряч О. В. - Аналіз взаємозалежності подій в складних динамічних системах (2015)
Косюк Є. С. - Використання нейронних мереж з прямим розповсюдженням сигналу для розпізнавання скриптового шкідливого програмного забезпечення (2015)
Голь І. В. - Підхід щодо комплексної оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства телекомунікацій (2015)
Abstracts (2015)
Ромащенко М. І. - Вступ (2014)
Вожегоеа Р. А. - Продуктивність сільськогосподарських культур за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні, Найдьоноеа В. О., Малярчук А. С., Малярчук В. М., Музика О. П. (2014)
Дацько Л. В. - Зміна кислотності ґрунту земель гумідної зони внаслідок інтенсивного сільськогосподарського використання, Дацько М. О. (2014)
Козаченко О. А. - Концепція проекту наукового парку "Біоенергетичні агроекосистеми" (2014)
Миглоеець О. П. - Вплив систем землеробства на вміст доступної вологи у ґрунті в посівах сої у Правобережному Лісостепу України, Мельничук Л. М. (2014)
Сердюченко Н. М. - Прогнозування врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ, Сайдак Р. В. (2014)
Слюсар І. Т. - Потенціал продуктивності осушуваних органогенних ґрунтів річкових заплав, Личук Г. Л. (2014)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал маловитратних технологій у землеробстві (2014)
Кордюм А. Б. - Деякі аспекти складання довгострокового водогосподарського балансу (2014)
Котикоеич І. В. - Особливості басейну річки Каланчак в умовах розвитку зрошуваного землеробства (2014)
Кулакіеський С. В. - Удосконалення технології очищення господарсько-побутових стічних вод у локальних системах сільськогосподарської каналізації, Хоружий П. Д. (2014)
Стасюк С. Р. - Нормування господарсько-питного водоспоживання в системах сільськогосподарського водопостачання, Хоружий П. Д. (2014)
Степова Н. Г. - Аналіз вітчизняних нормативних актів щодо вмісту сполук фосфору у стічних і природних водах та їх вплив на довкілля, Кутка О. М. (2014)
Хомутецька Т. П. - Дослідження доцільності застосування багатозонних тарифів на електроенергію у водопостачанні, Сизоненко Г. А. (2014)
Хоружий П. Д. - Розробка і дослідження споруд для підготовки технічної води в децентралізованих групових сільгоспводопроводах, Петроченко О. В. (2014)
Ромащенко М. І. - Управління процесом відновлення та сталого використання зрошення, Жовтоног О. І., Крученюк В. Д., Сайдак Р. В., Книш В. В. (2014)
Ковальчук П. І. - Системна модель оцінки якості води для зрошення в басейні р. Інгулець, Балихіна Г. А., Коваленко Р. Ю. (2014)
Купєдінова Р. А. - Динаміка процесу забруднення поливної мережі краплинного зрошення та заходи з відновлення її працездатност, Калєніков А. Т., Капелюха Т. А., Майданович В. С. (2014)
Матвієць О. М. - Особливості формування високопродуктивних насаджень яблуні за краплинного зрошення в умовах Закарпатської низовини, Сніговий В. С. (2014)
Попов В. М. - Визначення статистичних характеристик водоподачі та споживання палива дощувальними машинами, Внукова К. В., Матяш Т. В. (2014)
Попов В. М. - Моделювання динамічних процесів водоподачі та електроспоживання на зрошувальному технологічному комплексі, Таргоній М. М. (2014)
Рзаєе Мехман Лгарза-Огли - Аналіз і обґрунтування вирішення проблем використання зрошуваних земель у Азербайджанській республіці (2014)
Рокочинський А. М. - Удосконалення технології водорегулювання та нормування водо- й енергокористування Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах з урахуванням змін клімату, Турченюк В. О., Заєць В. В., Приходько Н. В. (2014)
Шаткоеський А. П. - Удосконалення технології вирощування сої на насіння в умовах краплинного зрошення (2014)
Шевченко А. М. - Застосування спектральних індексів для оцінювання вологозабезпеченості культур за умов зрошення, Власова О. В., Даниленко Ю. Ю. (2014)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія управління вологозабезпеченням сільськогосподарських культур на осушуваних землях, Воропай Г. В. (2014)
Єгорова Т. М. - Особливості міграції важких металів у Степовій зоні України (2014)
Герус А. В. - Удосконалення кризового моніторингу на основі математичного моделювання поширення забруднень (2014)
Коломієць С. С. - Особливості процесів неізотермічного масообміну в ґрунтах і перспективи їх використання в інноваційних агротехнологіях, Ясенчук О. В. (2014)
Почаєвець О. О. - Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел, Розлач З. В. (2014)
Цвєтова О. В. - Закономірності трансформації меліорованих земель Лівобережного Лісостепу в процесі їх тривалого використання, Тураєва О. В. Молеща Н. Б. (2014)
Чарний Д. В. - Принципи хіміко-біологічного очищення підземних вод з багатокомпонентними забрудненнями, Мацелюк Є. М. (2014)
Бабіцький В. В. - Особливості використання сучасної дощувальної машини (ДЦАОКО (2014)
Коваленко О. В. - Технологія ремонту бітумно-рулонних покрівель гідротехнічних споруд із застосуванням поліуретанових мастикових композицій, Крученюк В. Д. (2014)
Петроченко В. І. - Дослідження способів з’єднання полімерної плівки при будівництві протифільтраційних споруд (2014)
Хомутецька Т. П. - Техніко-економічний розрахунок напірних поліетиленових трубопроводів, Поберезніченко О. Ю., Хоружий П. Д. (2014)
Коваленко О. В. - Технологічні напрями підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гідротехнічних споруд при їх ремонті та реконструкції (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського