Слободин Т. Н. - Клиническая и нейровизуализационная диагностика деменций (2012)
Мельник В. С. - Епілепсія та епілептичні синдроми (2012)
Личко В. С. - Гематоенцефалічний бар’єр та сучасні можливості управління ним в експерименті, Малахов В. О. (2012)
Дубенко О. Е. - Ренин-ангиотензиновая система при остром инсульте, Костюковский С. Л., Подушка И. И. (2012)
Пулик О. Р. - Аналіз 12-місячного спостереження за пізнавальним процесом пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт (2012)
Кубашко А. В. - Особливості біохімічних змін при демієлінізувальних та судинних захворюваннях головного мозку в осіб, опромінених унаслідок Чорнобильської катастрофи, Овсяннікова Л. М., Альохіна С. М., Чумак С. А., Носач О. В., Логановський К. М., Чумак А. А. (2012)
Копчак О. О. - Вплив метаболічного синдрому та його окремих компонентів на тяжкість депресивних розладів і когнітивних порушень у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (2012)
Труфанов Е. А. - Скорость прогрессирования болезни Паркинсона в зависимости от стороны появления (доминантная, субдоминантная) первых двигательных симптомов (2012)
Щеглов Д. В. - Разрывы мешотчатых церебральных аневризм после успешной эндоваскулярной окклюзии (2012)
Слынько Е. И. - Дифференцированное эндоваскулярное и микрохирургическое лечение спинальных сосудистых мальформаций, Хонда В. А., Хонда А. Н. (2012)
Зозуля И. С. - Электрофизиологические особенности функционального состояния мышц в норме и при патологии, Бредихин А. В., Бредихин К. А., Чеха О. А., Зозуля А. И. (2012)
Цимбалюк В. І. - Модифікована модель експериментального ішемічного інсульту в щурів з використанням монофіламентів із силіконовим покриттям, Ярмолюк Є. С. (2012)
Яворская В. А. - Применение холина альфосцерата у пациентов с острым ишемическим инсультом, Першина Ю. В., Бондарь О. Б., Филиппов А. В., Белевцова Е. Н. (2012)
Соколова Л. І. - Стимулювання нейропластичності — перспективний напрям у терапії ішемічного інсульту, Мельник В. С., Шандюк В. Ю., Сепіханова М. М., Лєтовальцева Г. М., Костовецький О. В. (2012)
Коценко Ю. И. - Особенности терапии ишемического инсульта, обусловленного аномалиями церебральных артерий, у лиц молодого возраста, Статинова Е. А. (2012)
Соколова Л. І. - 16-й Конгрес Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS), Антоненко К. В. (2012)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Народовладдя як принцип вітчизняного конституціоналізму (2012)
Недюха М. П. - Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення (2012)
Шевченко А. Є. - Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 2), Ситник О. М. (2012)
Рудакевич О. М. - Культурно-ідеологічні чинники вітчизняного конституціоналізму (2012)
Гавіловський Р. В. - Колективна власність у контексті цивільного та господарського законодавства (2012)
Савіовський М. Ю. - Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки (2012)
Бахов І. С. - Методологічні основи сучасної полікультурної освіти, Чернуха Н. М. (2012)
Корман О. А. - Розвиток батьківства у правовій літературі другої половини XX ст. (2012)
Юсеф Н. Н. - Етика в мусульманській культурі: досвід та перспективи (2012)
Бондаренко І. С. - Основні напрями правової соціалізації особистості (2012)
Дубогрій С. В. - Виконавча влада України як об’єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян, Костенко-Костейчук Г. А. (2012)
Лаптош М. В. - Договір довічного утримання: питання теорії, Куртакова А. О. (2012)
Мутусханов А. А. - Європейські стандарти прав людини у правовій системі України (2012)
Огієнко А. А. - Проблема праворозуміння у науковому доробку представниківрізних юридичних шкіл (2012)
Опульський В. Б. - Віктимологічна профілактика насильницької злочинності (2012)
Посімбайло О. В. - Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання (2012)
Ідзьо В. С. - Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини ХІІІ ст. (2012)
Смульський І. В. - Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави ІХ-ХІV ст. (2012)
Зуй В. Д. - Містечко Орлівка на Убеді (продовження), Недюха М. П. (2012)
Устименко В. Є. - Нащадки гетьмана (2012)
Шевченко А. Є. - Дослідження конституційно-правового забезпечення народовладдя в Україні. Рецензія на монографію Мірошниченка Ю.Р. "Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні" (2012)
Мислива О. О. - Кваліфікація убивства донора за чинним КК України (2012)
Філяніна Л. А. - Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів за злочини геноциду, Тарантюк Ю. Р. (2012)
Хилюк С. В. - Кваліфікація заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій (2012)
Шаблистий В. В. - Реальність як обов’язкова ознака погрози вбивством та особливості її встановлення органами внутрішніх справ (2012)
Бабенко В. М. - Організовані форми умисного вбивства у законодавстві Радянської України (2012)
Бараксанов Є. О. - Об’єкт посягань на життя, здоров’я та власність осіб, що здійснюють правосуддя (2012)
Бочарников С. О. - Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 298 КК України (2012)
Кричківський О. М. - Види конкуренції кримінально-правових норм при призначенні покарання (2012)
Павликівський О. І. - Будівлі і споруди як предмет злочину, передбаченого ст. 275 КК України (2012)
Денисов С. Ф. Кулик С. Г. - Правові засади запобігання злочинам проти моральності: міжнародний, іноземний та національний рівень (2012)
Богатирьова О. І. - Правовий аналіз діяльності служби пробації у Республіці Казахстан (2012)
Пальченкова В. М. - Спостережні комісії як форма контролю за діяльністю пенітенціарної системи в Російській імперії наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. (2012)
Руфанова В. М. - Взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної фінансової інспекції щодо запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Савочкін Д. С. - Інформаційна складова протидії тероризму в Україні (2012)
Шендрик В. В. - Особливості попередження злочинності неповнолітніх в США, Канаді та Україні, Лаптій Ю. І. (2012)
Іваненко Ю. Л. - Детермінація злочинів, що вчинюються стосовно осіб, які займаються бродяжництвом (2012)
Кисельов І. О. - Нормативно-правове забезпечення запобігання рецидивній злочинності органами внутрішніх справ (2012)
Климкін В. М. - Досконале та всебічне вивчення особи засудженого до позбавлення волі як одна з найголовніших передумов розробки дієвих засобів боротьби з насильницькою злочинністюу пенітенціарних установах (2012)
Овчарик Н. О. - Викрадення чужого майна з автомобілів як об’єкт кримінологічного дослідження (2012)
Тихоненко Л. Л. - Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні (2012)
Наливайко Л. Р. - Особливості позовної діяльності прокурора у кримінальному провадженні як засобу реалізації конституційних функцій прокуратури: актуальні питання у світі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, Мала О. Р. (2012)
Гемай С. О. - Норми-принципи як окремий вид нетипових норм кримінально-процесуального права (2012)
Захарко А. В. - Правила прийняття рішення про застосування запобіжного заходу (2012)
Уваров В. Г. - Домашній арешт як запобіжний захід, Горецька В. С. (2012)
Мірковець Д. М. - Перспективи удосконалення досудового провадження в умовах реформування кримінальної юстиції (2012)
Шиян А. Г. - Якою повинна бути скарга потерпілого у справах приватного обвинувачення?, Демошенко Є. Г. (2012)
Безрукава А. Ф. - Домашній арешт у системі запобіжних заходів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Артемов В. Ю. - Ризик прийняття рішень в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Гутнік К. В. - Подолання протидії, яка чиниться під час розслідування злочинів при проведенні допиту (2012)
Деревягін О. О. - Сучасний стан оперативної обстановки та перспективи розвитку боротьби оперативних підрозділів МВС зі злочинами майнової спрямованості, зокрема насильницького характеру (2012)
Кириченко О. В. - Принципи запобіжної діяльності підрозділів карного розшуку, Шевченко О. А. (2012)
Комаринська Ю. Б. - Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті (2012)
Лускатов О. В. - Типові ситуації початкового етапу розслідування злочинів проти громадського порядку (2012)
Плетенець В. М. - Особливості проведення слідчого огляду місця, щодо якого висловлено повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2012)
Хараберюш І. Ф. - Вдосконалення технічної підготовки працівників ОВС: концептуальний підхід (2012)
Чаплинська Ю. А. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до пред’явлення для впізнання (2012)
Антонов Д. К. - Особливості оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Гаршина О. Є. - Принцип як наукова категорія (2012)
Єфіменко І. М. - Нормативно-правові підстави взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при отриманні інформації, що становить захищену законом таємницю (2012)
Єфімов М. М. - Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування хуліганства (2012)
Іваниця А. В. - Структура криміналістичної характеристики вбивств через необережність (2012)
Ковальов В. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з крадіжками культурних цінностей та предметів антикваріату (2012)
Ковтун І. В. - Організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання кримінальним правопорушенням (2012)
Кулик І. Я. - Організація і тактичні прийоми проведення одночасних обшуків при розслідуванні злочинів, учинених транснаціональними злочинними угрупованнями (2012)
Палькін М. В. - До проблеми визначення форм взаємодії кримінальної міліції з іншими суб’єктами протидії злочинності (2012)
Риб’янець С. А. - Особливості допиту неповнолітніх, підозрюваних у злочинах, кваліфікованих за ст. 259 КК України (2012)
Савенко С. А. - Оперативно-розшукове забезпечення діяльності прокурора під час підтримання державного обвинувачення в суді (2012)
Чугуй С. В. - Проблема індивідуальності в теорії оперативно-розшукової діяльності (2012)
Шаповалова О. В. - Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування, Гудіма Т. С. (2013)
Іщук С. О. - Правове забезпечення реалізації Інвестиційної реформи в Україні (2013)
Висоцький Д. Є. - Поняття, структура та суб’єкти національної інноваційної системи (2013)
Шептій О. В. - Інвестиційна політика територіальних одиниць: зона творчих режимів (2013)
Зельдіна О. Р. - Деякі питання дерегулювання господарської діяльності (2013)
Рєзнікова В. В. - Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види (2013)
Татьков В. І. - Ефективне виконання рішень господарських судів: складова права на справедливий суд і тенденція розвитку господарського процесу (2013)
Ямкова І. М. - Напрями вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні (2013)
Васильєва С. А. - Проблема зловживання матеріальними і процесуальними правами: поняття й ознаки зловживання правом (2013)
Дучал О. Ф. - Заставна як спосіб забезпечення виконання господарського зобов’язання (2013)
Чалая Г. О. - Щодо змісту податкового обов’язку із податкової звітності (2013)
Жарікова Е. О. - Про окремі аспекти припинення діяльності суб’єктів підприємництва — громадян (2013)
Ставицький О. В. - Правові засади здійснення антимонопольно-конкурентної політики в державному секторі економіки (2013)
Герасименко Н. О. - Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання (2013)
Єськов O. Л. - Управління професійним розвитком персоналу підприємства на основі його оцінки, Гітіс T. П. (2013)
Василенко І. К. - Міграційні процеси як фактор поширення релігійного екстремізму (2013)
Шабаліна Л. В. - Розвиток фермерських господарств України як елемент соціально-економічного розвитку селищ, Школьнікова М. Д. (2013)
Трисєєва Л. А. - Зі світового досвіду регулювання рентних стосунків (2013)
Закотнюк О. Л. - Результати оцінювання кластерів сільських районів і міст обласного значення Донецької області за показниками якості життя населення (2013)
Свистунова А. С. - Деякий світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин (2013)
Благодарний О. І. - Міжрегіональні відмінності в економічному розвитку і їх оцінка, Коршикова І. О., Плужникова Є. А. (2013)
Бутенко Т. О. - Оцінка міжрегіональної економічної інтеграції в Україні (2013)
Василенко Д. В. - Оцінка ренти як чинника міжрегіональних відмінностей в економічному та соціальному розвитку (2013)
Ашурков О. О. - Рівень інтеграції України з ЄС і Митним союзом з огляду на стан адаптації відповідного законодавства, Дутов М. М., Ілларіонов О. Ю. (2013)
Устименко В. А. - Рецензія на підручник "Господарське право" / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. — Х. : Право, 2012. — 696 с. (2013)
Знаменський Г. Л. - Наука й лукавство — дві речі несумісні (2013)
Устименко В. А. - Про деструктивність критики, позбавленої раціонального початку, Джабраїлов Р. А., Зельдіна О. Р. (2013)
Грудницька С. Н. - Відгук на статті Г. Л. Знаменського "Наука й лукавство — дві речі несумісні" і "Фантазії на тему власності" (2013)
Головань І. В. - Статус сучасного юрисконсульта (2013)
Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 3 (2012)
Беловол А. Н. - Особенности кардиогемодинамики, изменений маркеров дисфункции почек и цитокиногенеза при хронической сердечной недостаточности и хронической сердечной недостаточности в сочетании с хронической болезнью почек, Михайлова Ю. А., Петюнина О. В., Лапшина Л. А. (2012)
Соловйова Г. А. - Серологічні ознаки передракових змін шлунка в пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Лисунець О. М. - Первинна інвалідність при вроджених вадах серцево-судинної системи , Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Коробкін Ю. І., Танцура О. В., Фурса О. В. (2012)
Бондаренко О. А. - Клиническая диагностика хронического панкреатита в сочетании с ожирением (2012)
Хомазюк І. М. - Зміни структурно-функціонального стану лівого і правого шлуночків серця та їх взаємозалежність в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із гіпертонічною хворобою , Настіна О. М., Хомазюк В. А. (2012)
Валуєва С. В. - Пілотний реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST "STIMUL": організація медичної допомоги в стаціонарі залежно від методу лікування , Денисюк В. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Групи ризику розвитку діастолічної дисфункції у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сокольнікова Н. В., Арсеньєв А. В. (2012)
Серик С. А. - Интерлейкин-10 и про-/противовоспалительный цитокиновый баланс при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа , Ченчик Т. А., Сердобинская-Канивец Э. Н., Бондарь Т. Н. (2012)
Бобронникова Л. Р. - Особенности биоэнергетического метаболизма у пациентов с гипертонической болезнью , Журавлёва Л. В. (2012)
Кравченко И. Г. - Антигипертензивная и гиполипидемическая эффективность амлодипина и аторвастатина и состояние эндотелиальной дисфункции у пациентов с ишемической болезнью сердца с сопутствующей гипертонической болезнью: курс на комбинированную терапию (2012)
Коваленко С. В. - Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім синдромом подразненого кишечнику (2012)
Чернишов В. А. - Внесок дисліпідемії, що існує на тлі інших чинників ризику серцево-судинних захворювань, у підвищення артеріального тиску при нейроциркуляторній дистонії , Гапонова О. Г. (2012)
Лемко О. І. - Особливості імунореабілітаційного впливу рекомбінантного пробіотика в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень , Вантюх Н. В., Сафронова Л. А., Лемко І. С. (2012)
Несен А. О. - Транспорт ліпідів лейкоцитами та ліпопероксидація при коморбідності хронічних хвороб нирок та атеросклерозу (2012)
Бабак О. Я. - Ефективність агоністів PPARs глітазонів, фібратів, сартанів та селективних модуляторів у зниженні серцево-судинного ризику при ожирінні , Фадєєнко Г. Д., Кравченко Н. О., Ярмиш Н. В. (2012)
Питецька Н. І. - Фокус на артеріальну гіпертензію в жінок з позиції кардіоваскулярного ризику , Ковальова О. М. (2012)
Карнаух Ю. В. - Відновне лікування та реабілітація хворих на псоріатичний артрит (2012)
Ткач С. М. - Клиническая польза и потенциальный риск применения ингибиторов протонной помпы (2012)
Линевский Ю. В. - "Гепатомакс" в лечении хронических воспалительных заболеваний гепатобилиарной системы , Линевская К. Ю., Воронин К. А., Шкарбун Л. И. (2012)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2012 року (2012)
Підсумки роботи ХХ щорічної конференції Асоціації серцево-судинних хірургів України (2012)
Бурячок В. Л. - Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу, Корченко О. Г., Хорошко В. О., Кудінов В. А. (2013)
Захарова М.В. - Методологія синтезу та програмна реалізація системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці, Дрейс Ю.О. (2013)
Кінзерявий В.М. - Верхні оцінки стійкості блокових шифрів із рандомізованими вузлами заміни до методів лінійного та диференціального криптоаналізу (2013)
Казмирчук С.В. - Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов (2013)
Васіліу Є.В. - Аналіз послідовної атаки пасивного перехоплення декількох зловмисників на пінг-понг протокол з переплутаними парами кубітів, Ніколаєнко С.В. (2013)
Шиліна Н.Є. - Ділові ігри як метод підготовки фахівців з інформаційної безпеки, Копитін Ю.В. (2013)
Яремчук Ю.Є. - Спеціалізовані процесори для здійснення автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Шевчук А.В. - Модель засобів захисту друкованих документів (2013)
Гізун А.І. - Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Волянська В.В., Риндюк В.О., Гнатюк С.О. (2013)
Коломыцев М.В. - Безопасность пользовательских процедур аутентификации web-приложений, Носок С.А., Грайворонский Н.В. (2013)
Домарєв Д.В. - Методика оцінювання захищеності інформаційних систем за допомогою СУІБ "Матриця", Домарєв В.В., Прокопенко С.Д. (2013)
Куц Г. М. - Ідеологічні процеси сучасності у глобальному контексті (2012)
Краснокутська Ю. С. - Засоби масової комунікації та символічна політика: аспекти впливу (2012)
Поліщук І. О. - Політичні медіатехнології: від виникнення до концептуалізації (2012)
Безрук О. О. - Проблемне поле політичної мобільності:теоретичний аспект (2012)
Жданенко С. Б. - Роль правової культури субсидіарності у розвитку місцевого самоврядування в Україні, Калиновський Ю. Ю. (2012)
Магда Г. В. - Пошук оптимальної моделі української виборчої системи. Відкриті партійні списки в реаліях України: популізм або перспектива (2012)
Півнева Л. М. - Студентство як політична субкультура (на прикладі України) (2012)
Бабухіна С. А. - Жінка і сучасна політика: цілі не досягнуті? (2012)
Денисенко І. Д. - Криза соціологічного знання у контексті пострадянського наукового дискурсу, Савченко Л. М. (2012)
Пасісниченко В. Л. - Концептуалізація поняття "уяви" в соціальній теорії: в пошуках "соціологічної уяви", Пасісниченко Ю. В. (2012)
Носенко В. В. - "ЗАХІД" ТА "СХІД": криза відносин чи різні погляди на теорію суспільства (2012)
Савельєва Т. П. - Сучасне мережеве суспільство: проблеми визначення (2012)
Панфілов О. Ю. - Військова соціологія: до питання інституціалізації (2012)
Шепеленко І. П. - Зміни структури сучасного простору міста як результат стратифікаційних трансформацій (2012)
Марченко І. І. - Поняття "міграція населення" в контексті сучасних соціологічних підходів, Пелішенко І.І., Пелішенко О.В. (2012)
Денисенко Ю. А. - Демографічна ситуація в Україні в контексті соціологічного аналізу (2012)
Роговський О. М. - Маргінальність як форма соціалізації (2012)
Ревенко Н. Г. - Соціалізація та маргінальність у контексті трансформації українського суспільства (2012)
Білоцерківська Н. Г. - Студентство: минуле та сьогодення в маргінальній практиці, Лантух А. П. (2012)
Данько Ю. А. - Феномен агресивного телебачення у контексті сучасних соціологічних досліджень (2012)
Радіонова І. О. - Мультикультуралізм versus пост-мультикультуралізм: практики та дискурси (2012)
Шелковая Н. В. - Типологія духовності (2012)
Чеботарьова Н. В. - Людина в інформаційній культурі (2012)
Стефанюк С. К. - Концепція національної іманентної культури: умови формування, зміст, основні напрямки розвитку (2012)
Олійник Б. І . - Проблема порятунку в західному християнстві (2012)
Скалацька О. В. - Ґенеза і розвиток релігійних конфліктів (2012)
Кобозева А.А. - Анализ чувствительности сингулярных векторов матрицы изображения-контейнера как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию с потерями, Мельник М.О. (2013)
Баранник В.В. - Методологическая база криптокмпрессионного представления видеоинформационных ресурсов, Сидченко С.А., Ларин В.В. (2013)
Белецкий Е.А. - Системы функций Уолша и коды Грея (2013)
Терейковський І.А. - Методологія класифікації листів електронної пошти з використанням нейронних мереж (2013)
Рудницкий В.Н. - Стеганоаналитический алгоритм для изображений, подвергавшихся операции сжатия с потерями, Узун И.А. (2013)
Белецкий А.А. - Криптографические приложения обобщенных матриц Галуа и Фибоначчи (2013)
Казмирчук С.В. - Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов в нечетких условиях (2013)
Баранник В.В. - Метод компрессии изображений в телекоммуникационных системах на основе устранения структурной избыточности, Додух А.Н. (2013)
Баранник В.В. - Метод реверсного кодирования структурно-весовых чисел для снижения битовой скорости видеопотока, Красноруцкий А.А. (2013)
Мачалин И.А. - Оценка уровня утечки информации за счет побочного побочного электромагнитного излучения, Андрухович П.А., Пузыренко А.Ю., Терентьева И.Е. (2013)
Горбенко Ю.І. - Сутність законодавчих основ та умови надання довірчих послуг в Європейському союзі в період 2015-2030 рр. (2013)
Жвалюк Ю.А. - Використання шифру "Прямокутні гратки" для генерування ключів переставляння, Грицюк Ю.І. (2013)
Король А.Г. - Разработка модели и метода каскадного формирования мас с использованием модулярных преобразований, Пархуць Л.Т., Евсеев С.П. (2013)
Баранник В.В. - Технология реконструкции кадров видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети, Кривонос В.Н. (2013)
Рябова Л.В. - Способы защиты видеоданных от несанкционированного доступа, Подгорный Е.И., Мацуева К.А. (2013)
Баранник В.В. - Метод кодирования динамических изображений стационарного фона в инфокоммуникационных системах, Леках А.А., Остроумов Б.В. (2013)
Пелещишин О.П. - Аналіз та протидія загрозам маркетинговій позиції підприємства в онлайн-спільнотах (2013)
Жилин А.В. - Использование RSA алгоритма для обеспечения задач криптографической защиты информации в современных информационно-телекоммуникационных системах, Корнейко А.В., Мохор В.В. (2013)
Луценко В.М. - Особливості системи контролю інформаційних потоків великого розміру, Балан А.М. (2013)
Козловский В.В. - Концептуальная модель СВЧ канала утечки информации по цепи электропитания, Лысенко Р.М. (2013)
Корченко А. А. - Система формирования нечетких эталонов сетевых параметров (2013)
Басараб О.К. - Технологія визначення раціональної структури інформаційно-телекомунікаційної системи державної прикордонної служби України на основі використання резервних каналів (2013)
Корченко А. О. - Евристичні правила на основі логіко-лінгвістичних зв'язок для виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Гізун А. І., Волянська В. В., Гавриленко О. В. (2013)
Антонов В.В. - Технологічна схема обробки захищеного мовного трафіку із використанням некогерентного прийому (2013)
Лужецький В.А. - Метод формування перестановок довільної кількості елементів, Горбенко І.С. (2013)
Казмирчук С.В. - Метод трансформирования термов лингвичстических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности (2013)
Білущак Ю. - Двоточкова функція кореляції та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень, Чапля Є., Чернуха О. (2012)
Благітко Б. - Моделювання процесу керування вертикальним злетом і приземленням безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Кіт Л., Заячук І. (2012)
Бомба А. - Про моделювання процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень у сорбційних фільтрах, Сафоник А. (2012)
Hayvas B. - On an approach to solution of problems, Torskyy A., Chaplya Y. (2012)
Гера Б. - Моделювання неідеальних умов теплового контакту теплопровідних шарів (2012)
Грицина О. - До опису впливу локального зміщення маси на зсувні напруження (2012)
Константінов О. - Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною, Лимарченко О. (2012)
Limarchenko O. - Bifurcation dynamics of pipeline with liquid, Timokhin O. (2012)
Малицький Д. - Матричний метод для прямої й оберненої задачі сейсмології: результати моделювання та перспективи використання (2012)
Нагірний Т. - Оцінка коефіцієнтів моделі пружного тіла із врахуванням структурної неоднорідності, Бойко З. (2012)
Пастернак Я. - Взаємодія гармонічних SH-хвиль із тріщинами та тонкими пружними включеннями, Сулим Г., Пастернак Р. (2012)
П’янило Я. - Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах за наявності компресорних станцій та відводів (2012)
Соколовський Я. - Математична модель тепловологоперенесення та напружено-деформівного стану у капілярно-пористих матеріалах із фрактальною структурою, Шиманський В. (2012)
Фенченко В. - Моделювання нестаціонарних течій суспензії дрібних твердих заряджених часток у в’язкому нестисливому середовищі (2012)
Chekurin V. - Mathematical model for interaction of normally incident elliptically polarized light with a stressed dielectric layer, Vaso N. (2012)
Шахно С. - Локальна збіжність двокрокового методу типу Ньютона для розв’язування нелінійних рівнянь за узагальнених умов Ліпшиця (2012)
Вимоги до оформлення статті (2012)
Батечко Н. Г. - Сучасний стан розвитку кадрового потенціалу вищої школи України (2013)
Біницька К. М. - Розвиток вищих педагогічних шкіл Республіки Польща: історіографія питання (2013)
Біницька О. П. - Сучасний стан підготовки майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти до інноваційної економічної діяльності (2013)
Богданова Н. Г. - До проблеми формування творчої особистості (2013)
Главацька А. О. - Структурні компоненти професійної компетентності педагога вищої школи (2013)
Добротвор О. В. - Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження (2013)
Карпов О. О. - Педагогічні умови формування здорового способу життя у молоді (2013)
Козак Л. В. - Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2013)
Кристопчук Т. Є. - Педагогічна освіта у центральноєвропейських постсоціалістичних країнах: Республіка Словаччина та Республіка Словенія (2013)
Кряжев П. В. - Модель управління освітою в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. (2013)
Кульбашна Я. А. - Формування науково-дослідної компетентності у майбутніх стоматологів (2013)
Логуш Л. Г. - Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні (2013)
Невзоров Р. В. - Професійна підготовка курсантів-льотчиків як психолого-педагогічна проблема (2013)
Поляничко З. О. - Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителів шкіл у Республіці Польща (2013)
Сівак Н. А. - Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Смілянець О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики (2013)
Филипська В. І. - Дослідницькі підходи до поняття, видів та заходів заохочення вчителів до самовдосконалення (2013)
Фурса О. О. - Тенденції розвитку дизайн-освіти в теорії і практиці профільних вищих навчальних закладів (2013)
Шпагіна О. В. - Обгрунтування етапів розвитку дистанційної освіти (2013)
Юсеф Ю. В. - Теоретичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2013)
Алексєєва Т. В. - Аналіз психологічних ризиків у процесі розвитку Відповідальності студентів вищої школи: теоретичні засади (2013)
Яремчук Н. В. - Програма врахування психологічних особливостей у підготовці молодих жінок до народженя дитини (2013)
Алексієвець Л. - "Україна–Європа–Світ”: думки удосвіта (2012)
Кравець В. - Проблеми модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації (2012)
Сухий О. - Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями (2012)
Клименюк А. - Методология и творческая судьба исследователя (2012)
Віднянський С. - Рецепції новітньої історії країн Центрально-Східної Європи у наукових працях українських учених-всесвітників відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (2012)
Федорів І. - Тернопільська наукова школа історичної біографістики професора Миколи Алексієвця: етапи, здобутки і перспективи розвитку (2012)
Алексієвець М. - Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (2012)
Киридон А. - Історик в культурній топографії пам’яті (2012)
Зашкільняк Л. - Галичина на ментальних мапах українців ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Литвин М. - Українсько-польська війна 1918–1919 років як конфлікт історичної пам’яті (2012)
Секо Я. - Нелегальні організації УРСР другої половини ХХ ст.: загальна характеристика (2012)
Бурдяк В. - Популізм – складова діяльності українських політичних партій, Макар Ю. (2012)
Троян С. - "Арабський злам” 2011 року в контексті еволюції сучасних міжнародних відносин (2012)
Алексієвець М. - Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (2012)
Ткаченко В. - О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности: взгляд с Украины (2012)
Бутковський Б. - Визначення слов’янства як окремої етнокультурної спільноти у контексті цивілізаційного підходу (2012)
Алексієвець Л. - Україна–Європа–Світ: "єдність у різноманітті” як відповідь на виклики ХХІ ст. (есей) (2012)
Алексієвець Л. - Україна в системі міжнародних відносин: деякі особливості й проблеми (1991–2011), Прийдун С. (2012)
Чорна Н. - Розвиток концептуальних засад співробітництва України та Польщі (2012)
Цуп О. - Співробітництво України й Чеської Республіки у сфері науки та технологій (2012)
Лахманюк Т. - Україна й Ісламська Республіка Іран: шляхи співробітництва (2012)
Валіон О. - Проблеми модернізації економіки Білорусі впродовж 2006–2010 рр. у контексті тенденцій світового економічного розвитку (2012)
Романишин Н. - Політика польського уряду щодо українців Галичини напередодні Другої світової війни (2012)
Левик Б. - Військово-політична захищеність Республіки Білорусь після 1991 року (2012)
Сулаберидзе Ю. - Начнется ли новый цикл грузинской постсоветской истории: в поисках выхода из кризиса (2012)
Wawrynjuk А. - Korekta polsko-ukraińskiej granicy państwowej w 1951 r. – ustrzyki dolne (2012)
Jagielska-Burduk А. - Trust jako nowe rozwiązanie w zarządzaniu dziedzictwem kultury (2012)
Древніцький Ю. - Вчення про державу у працях Володимира Старосольського (2012)
Удод О. - Соціально-методологічні аспекти модернізації, Юрій М. (2012)
Верменич Я. - Макро-, мезо-, мікропідходи в історіографічному аналізі: концептуальний плюралізм (2012)
Куций І. - Способи цивілізаційної самоідентифікації в українській історіографії Галичини ХІХ ст. (2012)
Григорук Н. - Огляд історіографії і джерельної бази наукової та громадської діяльності Миколи Чубатого (2012)
Москалюк М. - Обробна промисловість українських губерній Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографічний та економічний аналіз (2012)
Кватира І. - Особливості економічного розвитку Польщі у міжвоєнний період (1919–1939 рр.): історіографічний огляд (2012)
Гайдукевич О. - Історіографія дослідження природоохоронної діяльності УГКЦ в Галичині у 1920–1939 рр. (2012)
Марценюк А. - Національна історіографія українського громадського руху Східної Галичини у міжвоєнний період (20–30-і рр. ХХ ст.) (2012)
Ревуцький М. - Аналітична характеристика складу товариства російських студентів "Друг” у Львові на підставі їх персональних анкет (1924–1934 рр.), Луговська Т. (2012)
Кліш А. - Українська католицька народна партія (Українська народна обнова) в інтерпретації сучасних українських дослідників (2012)
Романишин Л. - Український жіночий рух у контексті національного відродження наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми (2012)
Гевко В. - Українсько-польські відносини в українській історіографії (1991–2011 рр.) (2012)
Алексієвець О. - Просодичні "інструменти влади” (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2012)
Ореховський В. - Формування політико-правових відносин між церквою і державними інституціями періоду Реформації (2012)
Костюк л. - Поховальна обрядовість галичан другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Ніколаєць Ю. - Етнокультурний простір та міжетнічна інтеграція в Донбасі у другій половині ХХ ст. (2012)
Васірук І. - Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності (2012)
Юрчак М. - Україна – Європа – Світ: реалії сьогодення, бачення спільного духовного майбутнього (2012)
Гіщинський В. - Переосмислення геополітичного становища і міжнародно-правових гарантій безпеки України (2012)
Саківський І. - Пацифікація в Тернопільському воєводстві (2012)
Білянський О. - Проблема вибору та пріоритетності інтеграційного вектора Республіки Польща (1989–1991) (2012)
Новінчук С. - Деякі особливості сучасної української історіографії відносин України та Росії в пострадянський період (1991–2011 рр.) (2012)
Лень А. - Особливості збуту продукції харчової промисловості України на зовнішні ринки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Желізняк В. - Особливості взаємовідносин дворянського зібрання та губернатора у Волинській губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (2012)
Сухий О. - Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – ХVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. І. – 700 с., Федорів І. (2012)
Алексієвець Л. - Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний і секторальний аналіз): монографія / М. Янків. – Львів: Світ, 2011. – 384 с., Гевко В. (2012)
Алексієвець Л. - Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 360 с., Секо Я. (2012)
Окаринський В. - Українська проблематика на сторінках міжнародних наукових збірників щорічних Конференцій молодих славістів у Празі (2012)
Із книги Юрія М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакури Я. С., Удода О. А. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. І. – 700 с. (2012)
Боровська І. - Портрет історика в інтер’єрі епохи (до 70-річчя доктора історичних наук, професора Коріненка П. С.) (2012)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 р. (2012)
Редколегія (2012)
Contents (2012)
Gun’ko V. M. - The behaviour of intracellular water in yeast cells affected by organic solvents, Krupska T. V., Barvinchenko V. M., Turov V. V. (2012)
Belyakova L. A. - New nanoporous β-cyclodextrin-containing silicas for sorption of heavy metal nitrates, Shvets O. M., Lyashenko D. Yu. (2012)
Nazarkovsky M. A. - Effect of doping with copper (II) and nickel (II) oxides on morphological properties of silica/titania nanocomposites, Goncharuk E. V., Pakhlov E. M., Skwarek E., Skubiszewska-Zięba J., Leboda R., Janusz W., Gun’ko V. M. (2012)
Inshina E. I. - Hammett acidity function for mixed ZrO2 – SiO2 oxide at elevated temperatures, Shistka D. V., Telbiz G. M., Brei V. V. (2012)
Patrylak K. I. - Driving forces of coke alternate dynamics in zeolite deactivated, Patrylak L. K., Konovalov S. V., Ivanenko V. V., Okhrimenko M. V., Voloshyna Yu. G. (2012)
Fomina E. S. - Quantum chemical analysis of thermodynamic parameters of α-hydroxy acid dimerization at the air/water interface (2012)
Dadashev A. D. - Ion-exchange properties of modified silica with bound amides of polyhexamethyleneguanidine and maleic or o-phthalic acids, Tertykh V. A., Yanovska E. S., Yanova K. V. (2012)
Filippov A. P. - Investigation of adsorption dynamics of volatile compounds on fine-dispersed adsorbents with a pulsing mode by quartz crystal microbalance method, Strizhak P. E., Vlasenko N. V., Kochkin Yu. N., Serebrii T. G. (2012)
Yanovska E. S. - Complexing properties of silica gel‑polyaniline composites with grafted heterocyclic azo reagents, Ryabchenko K. V., Tertykh V. A., Kichkiruk O. Yu. (2012)
Laguta I. V. - Antioxidant properties of Zn(II) and Fe(III) complexes with flavonols (2012)
Rakytskaya T. L. - Adsorption of water vapour by natural and chemically modified clinoptilolite and mordenite samples, Kiose T. A., Truba A. S., Ennan A. A., Dlubovskiy R. M., Volkova V. YA. (2012)
Kovtun G. I. - pH Influence on adsorption behavior, surface dilational rheology and foam stability of mixed sodium humates / cetyltrimethylammonium bromide solutions, Khil’ko S. L. (2012)
Kazakova O. O. - Stabilization of the adsorption complexes of biomolecules on the surface of partially hydrophobized silica in an aqueous medium: a quantum chemical study (2012)
Kaczorowski P. - Alkali doped (Na, K) Cu/Cr2O3:Al2O3 catalysts for water gas shift reaction, Maniecki T. P., Szynkowska I., Rogowski J. (2012)
Kaczorowski P. - The Pd/Cu–Cr2O3–Al2O3 catalysts in methanol synthesis reaction, Maniecki T.P. (2012)
Kutarov V. V. - Application of scaling theory to description of adsorption hysteresis in open slit-like micropores, Tarasevich Yu. I., Aksenenko E. V. (2012)
Хомин О. - Висока оцінка керівництва держави – найкраща нагорода! (2013)
Позняк Н. - Міжнародне співробітництво у протидії корупції (2013)
Законодавчі обмеження при наданні копій актів ревізій (2013)
Литвин О. - Запитання, відповіді (2013)
Єрмілова Г. - Громадський контроль у сфері державних закупівель (2013)
Дуброва Я. - Відповідальність у сфері державних закупівель: практичні аспекти (2013)
Вергейчик О. - Повне "затемнення" землі (2013)
Глиняна О. - Молодіжний кредит на житло – черга на століття? (2013)
Підмогильний О. - Закупівлі за державні кошти. Система звітності (2013)
Москалець С. - Державний фінансовий аудит. Шляхи підвищення ефективності (2013)
Осипович І. - Як газопровід… "заблукав" (2013)
Шелакова О. - Проти злочинців – голіруч? (2013)
Кизименко О. - Де "зариті" земельні мільйони (2013)
Новицький С. - "Комісійна винагорода" та інші фантазії при використанні бюджетних коштів (2013)
Бровченко С. - Португальський досвід державного фінансового контролю (2013)
Війна тарифів. Сплачуємо за законом чи за бажанням енергопостачальників? (2013)
Долина Н. - Успіх вимагає нових правил (2013)
Долганова-Аврамчук О. - Чому паперові гроші не стали золотими (2013)
Фінансовий календар (2013)
Увага і турбота – найкращі ліки (2013)
Коваль Л. М. - Світло-кольорова композиція в інтер’єрі (2012)
Малік Т. В. - Оптичні ілюзії в торгових інтер’єрах, Колоцей Ю. (2012)
Мельник О. Я. - Мотиви народного мистецтва у дизайні української дитячої книги ХХ століття (2012)
Сбитнева Н. Ф. - Особенности стилистического развития графического дизайна в Украине в 80-е годы ХХ ст. (2012)
Северин В. Д. - Виставкова справа в Україні (2012)
Смоляр О. В. - Сучасні архітектурно-дизайнерські тенденції готельно-ресторанних комплексів в особливостях створення стилю "неомодерн” (2012)
Струтинська Ю. В. - Розвиток закладів громадського харчування Станіславова кінця XIX – першої третини XX століття: оціокультурні та етнічні впливи (2012)
Фурса О. О. - Мистецька та економічна детермінованість комплексного розвитку дизайну і дизайн-освіти (2012)
Чепелюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційного дизайну, Новикова О. А. (2012)
Берлач О. П. - Біографічні аспекти становлення творчості А. Лазарчука "волинського періоду", Чихурський А. С. (2012)
Глушич А. О. - Сучасні тенденції розвитку музейної експозиції (2012)
Коваленко Н. П. - Мистецька спадщина Івана Гончара – скульптора, живописця, графіка, мистецтвознавця, етнографа, громадянина (2012)
Костюк М. П. - Система вправ з англійської мови для формування навичок мовлення студентів художніх спеціальностей (2012)
Котляр Е. Р. - Роль этнографических экспедиций в открытии художественного мира штетлов (2012)
Кузнецова І. О. - Засоби створення сучасного національного українського інтер’єру, Лобода О. В. (2012)
Мазова Е. В. - Сценическая конструкция как архитектоническая основа пространственной организации в станковом творчестве А. Г. Тышлера, Чечик В. В. (2012)
Осадча О. А. - Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон (2012)
Павлова Т. В. - Символический образ штетла (выставочный проект Евгения Котляра) (2012)
Підгурний І. С. - Типологія та атрибутика паспарту художніх фотографійМихайла Грейма (2012)
Пономаренко М. В. - К вопросам анализа формы в произведениях живописи портретного жанра (2012)
Степанян Ю. Г. - Скульптура в пластике городской среды (2012)
Ткаченко Р. В. - Массовая культура и музейная среда (2012)
Штець В. О. - Пленер як засіб трактування краєвиду закарпатськими пейзажистами (2012)
Шумська Я. І. - Перформанс — мислення (2012)
Бай Е. - Звуковой мир фортепианных сочинений Алексины Луи (2012)
Білик А. В. - Проблеми розвитку масової музичної культури (2012)
Верхівська М. - Проблема історико-культурного виховання молоді в Україні (2012)
Жерздев А. В. - Жанр и жанры музыки в гитарной спецификации (2012)
Карелова Г. В. - Функции Багатели в контексте творческого наследия Людвига ван Бетховена (2012)
Кириллова О. М. - Раннее развитие. В ногу со временем (2012)
Коновалова Г. О. - Класичний танець як засіб формування виконавської культури (2012)
Куприяненко Э. Б. - Альтовый стиль в камерно-инструментальном ансамбле – становление и этапы развития (2012)
Курінна Г. В. - Сучасна телевізійна реклама: особливості сценарної роботи (2012)
Літвінова С. А. - Культуротрансляційна функція псалма та псалмових жанрів у мистецтві (2012)
Мельник А. В. - Тенденции и этапы становления стиля вокальной школы Харьковской консерватории (2012)
Рощенко О. О. - Комунікативна діяльність студентів (2012)
Русалова А. Г. - Петербург как город-Ludus в мюзикле "Любовь в стиле Modern" Владислава Панченко (2012)
Снєдкова Л. А. - Сучасне ансамблеве музикування за участю баяна та акордеона в Слобожанщині (2012)
Тарасова О. А. - Хоровое пение как репрезентативный тип шведского искусства (2012)
Ткаченко В. Н. - Истоки универсализма в гитарном мышлении Новейшего времени: Ф.Таррега "Венецианский карнавал" (2012)
Хоцяновська Л. Ф. - Генезис танцювальної імпровізації у ХХ ст. (2012)
Мережный П. Г. - Датчик режима насыщения выходного n-p-n - транзистора, Павлов Л. Н. (2013)
Мартынов В. В. - Системы электропитания для энерогоемких технологий, Руденко Ю. В., Руденко Т. В. (2013)
Жуйков В. Я. - К вопросу об использовании метода наложения при анализе переходных процессов с ненулевыми начальными условиями, Ромашко В. Я. (2013)
Лесник С. В. - Применение метода линейной свертки для выбора источника альтернативной энергии, Хижняк Т. А. (2013)
Продеус А. Н. - Программный инструментарий для тестирования систем обработки речевых сигналов. Часть 2. Оценка эффективности (2013)
Корнев В. П. - Многоуровневый вейвлет анализ в задаче сегментации электрокардиограмм, Таценко В. А. (2013)
Богданова Н. В. - О статистической и индивидуальной частотной зависимости порога слышимости, Зубченко О .А., Найда С. А., Скирдов К. Н. (2013)
Коржик А. В. - Особенности импедансных характеристик цилиндрического излучателя нулевого порядка, размещенного в замкнутом кольцевом слое (2013)
Горбашова А. Г. - Исследование передаточных характеристик ультразвуковых трактов с электромагнитным возбуждением и регистрацией волн Рэлея в ферромагнетиках. Часть 2, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сучков Г. М., Хащина С. В.. (2013)
Борисов А. В. - Кластерная многопользовательская система MIMO на кристалле на основе пирамидальных наносхем, Слюсар Д. В. (2013)
Артёменко В. А. - Метод управления трафиком IPTV, Артёменко К. А. (2013)
Правила оформления статей (2013)
Информация для авторов (2013)
Богач М. В. - Улучшение обратных характеристик диода Шоттки с охранным кольцом, Бежан П. Л., Литвиненко В. М., Самойлов Н. А., Шутов С. В. (2013)
Борисов А. В. - Модификация источника опорного напряжения, Павлов Л. Н. (2013)
Кравец П. И. - Прецизионное управление параметрами импульсных газоразрядных источников электронов, Тугай С. Б. (2013)
Ромашко В. Я. - К вопросу отбора максимальной мощности от источника электрической энергии (2013)
Продеус А. Н. - Об оценивании коэффициента эксцесса узкополосного процесса в частотной области (2013)
Воронов С. А. - Измерение парциального давления кислорода в подкожных тканях, Ивченко П. А. (2013)
Гонтаренко А. А. - Адаптивная фильтрация сетевой помехи 50 Гц в системах регистрации электрокардиограмм, Корнев В. П. (2013)
Бурлаченко А. В. - Исследование акустических характеристик цилиндрического пьезокерамического преобразователя с разрезными электродами, Коржик А. В., Скирдов К.Н. (2013)
Коржик А. В. - Звукопрозрачность замкнутого кольцевого слоя в сквозной задаче излучения звука цилиндрическим источником нулевого порядка (2013)
Кириченко В. С. - Учебный комплекс по курсу "Дополнительные разделы информационной электроники" (2013)
Правила оформления статей (2013)
Информация для авторов (2013)
Бочков Є. М. - Інтегральний дескриптор зображень для систем класифікації (2013)
Мокін Б. І. - Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни, Писклярова А. В., Мокіна О. Б. (2013)
Войтович О. П. - Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації (2013)
Жуков И. А. - Оценка сложности вычислений в конечных полях, Кубицкий В. И. (2013)
Лозінський Д. О. - Комп’ютеризована система керування роботом МП-11 на базі вільнопрограмованого контролера FESTO FC620 FST, Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А. Солтик О. О., Павлюк В. О. (2013)
Сидоров Є. М. - Зворотня інженерія програмного забезпечення авіацийних тренажерів (2013)
Яцків В. В. - Модифіковані коректуючі коди системи залишкових класів та їх застосування (2013)
Мусаев В. Г - Разработка расчетных моделей переходных процессов в системах с распределенными параметрами с регулирующими объектами системы (2013)
Коваленко О. М. - Хірургічне лікування дітей з поширеними опіками (2012)
Руденко Н. М. - Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят (2012)
Ємець І. М. - Тотальний аномальний дренаж легеневих вен: результати хірургічного лікування (2012)
Кривченя Д. Ю. - Динамика провоспалительных медиаторов в зависимости от типа возбудителя у детей с гнойно-септическими заболеваниями, Притуло Л. Ф., Притула В. П. , Астахов А. А., Бисюк Ю. А. (2012)
Переяслов А. А. - Традиційна та лапароскопічна апендектомія у дітей із надлишковою масою тіла: що краще?, Бобак А. І., Дворакевич А. О. (2012)
Толстанов О. К. - Особливості лікування абдомінальної форми крипторхізму, Данилов О. А., Русак П. С., Рибальченко В. Ф., Шевчук Д. В., Заремба В. Р., Волошин Ю. Л. (2012)
Горбатюк О. М. - Інструментальна діагностика некротичного ентероколіту у новонароджених, Недавній Г. В., Мартинюк Т. В., Чеканов Д. Ю., Мартьянова Н. І. (2012)
Русак П. С. - Клініко-діагностичні паралелі при інвагінації кишечнику в дітей, Рибальченко В. Ф., Стахов В. В. (2012)
Чернов А. В. - Методы диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей, Рыбась С. Н., Николенко А. В., Зинкевич В. Г., Нелепенко Е. Д., Шмалько И. Д. (2012)
Дольницький О. В. - Вроджена ішемічна контрактура Фолькмана, Фідельський В. В., Бовкун В. М. (2012)
Данилов О. А. - Суглобовий синдром у дітей із хірургічною і соматичною патологіями, Рибальченко В. Ф., Акмоллаєв Д. С., Зінченко С. О., Волкодав О. В., Душкевич Ю. Л. (2012)
Самарін Д. В. - Синдром надмірного росту бактерій у тонкому кишечнику в дітей із соматичною та хірургічною патологіями, Юхименко О. О. (2012)
Слєпов О. К. - Cиндром лівого головного бронха в новонародженого з бронхогенною кістою, Риженко О. В. (2012)
Рибальченко В. Ф. - Сторонні предмети (магніти) в кишечнику дітей, Доманський О. Б., Гнатюк С. М., Бондаренко С. І. (2012)
Демиденко Ю. Г. - Інфільтрат черевної порожнини при кістозному подвоєнні тонкої кишки (2012)
Недавній Г. В. - Історія хірургії дитячого віку на Миколаївщині, Сірацький С. Ю. (2012)
Лосєв О. О. - Основоположник одеської школи дитячих хірургів, Мельниченко М. Г. (2012)
До 65-річчя Миколи Івановича Тутченка (2012)
Байдо С. В. - Лапароскопическая гастрэктомия в хирургии рака желудка, Фомин П. Д., Жигулин А. В., Винницкая А. Б., Голуб Д. А., Сильвестров М. А., Приндюк С. И., Бернштейн Г. Б. (2012)
Ничитайло М. Е. - Миниинвазивные хирургические вмешательства при обтурации дистального отдела общего желчного протока, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Христюк Д. И. (2012)
Бойко В. В. - Диссекция паренхимы в резекционной хирургии печени. Оценка пяти методов в проспективном рандомизированном исследовании, Тищенко А. М., Скорый Д. И., Козлова Т. В. (2012)
Копчак В. М. - Нові технології в хірургічному лікуванні злоякісних новоутворень головки підшлункової залози та періампулярної зони, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В. (2012)
Ходос В. А. - Опыт применения амбулаторной эхосклерооблитерации foam-form при варикозной болезни нижних конечностей (2012)
Галайчук І. Й. - Рани в онкохворих: патофізіологічні та клінічні аспекти (2012)
Косульников С. О. - Хирургическое лечение пролежней в седалищной области, Карпенко С. И., Беседин А. М., Кравченко К. В., Тарнопольский С. А., Баринов И. В. (2012)
Беляева О. А. - Антимикробная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических осложнений у пациентов с синдромом диабетической стопы, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Рыбянец Ю. В., Уланович Л. И., Яковлева Э. И., Шендрик В. Г. (2012)
Крышень В. П. - Изменение активности индуцибельной no-синтазы периульцерозной зоны у больных с кровоточащими гастродуоденальными язвами, Трофимов Н. В. (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Иммунный статус, цитокиновый профиль и эндогенная интоксикация у больных с распространенным перитонитом (2012)
Лещишин І. М. - Хірургічне лікування апоплексії яєчника і гострого апендициту, Охоцька О. І., Криворчук І. Г., Гойда С. М., Мішалов В. Г., Бик П. Л., Мішалова А. В. (2012)
Тутченко М. І. - Ефективність внутрішньоартеріального введення лікарських препаратів у комплексному лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Меркотан В. Г., Смовженко В. І., Клюзко І. В., Марчук С. Ф. (2012)
Родин Ю. В. - Коррекция синдрома доброкачественной внутричерепной гипертензии при выполнении каротидной эндартерэктомии путем фармакологического улучшения венозного оттока для профилактики синдрома церебральной гиперперфузии, Дюба Д. Ш., Яснопольская Н. В., Юсупов Р. Ю. (2012)
Абу Шамсия Р. Н. - Эндовидеохирургия в лечении послеоперационных внутрибрюшных осложнений (2012)
Воровський О. О. - Актуальні питання оперативного лікування гриж пахвинно-стегнової ділянки у хворих похилого та старечого віку (2012)
Спирин Ю. С. - Случай успешной пневмонэктомии с медиастинальной лимфодиссекцией и резекцией левого предсердия по поводу рака легкого, Сташенко А. Д., Комелев Д. Б., Сирик А. А., Арбузов В. И., Золотарев А. Й., Кабакова Е. А., Ющук С. И., Максимишин И. В. (2012)
Лифшиц Ю. З. - Модификация петлевой колостомы, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Федосеев Г. Ю., Михальчевский П. С. (2012)
Звіт про проведення IV з'їзду судинних хірургів і ангіологів України з міжнародною участю (Ужгород, 12—14 вересня 2012 року) (2012)
V Международный Конгресс Герниологов (2012)
Валентина Сергеевна Рогачёва: трогательное единство стали и нежности (2012)
Рибальченко В. Ф. - Токсичний мегаколон, доліхомегаколон у дітей (2012)
Кривченя Д. Ю. - Мініінвазивний спосіб лікування лімфатичних мальфoрмацій у дітей, Бензар І. М. (2012)
Кулик О. М. - Патогенетичне обґрунтування попередження та комплексного лікування гнійного кокситу в дітей раннього віку (2012)
Русак П. С. - Діагностика та хірургічне лікування гострого гематогенного остеомієліту в дітей (2012)
Кобись В. Л. - Променеве дослідження в лікуванні дітей, хворих на остеогенну саркому, Головко Т. С., Коноваленко В. Ф., Рєпіна Н. В., Тарасова Т. О. (2012)
Фофанов О. Д. - Результати лікування вроджених діафрагмальних гриж у дітей, Никифорук Р. І., Глагович М. В., Фофанов В. О. (2012)
Слєпов О. К. - Сучасний підхід до тактики і стратегії лікування природженої діафрагмальної грижі в новонароджених дітей, Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Сорока В. П., Джам О. П., Голопапа Г. В., Гладижко О. П. (2012)
Погорілий В. В. - Реконструктивна тазова ректопластика при лікуванні хвороби Гіршпрунга в дітей, Конопліцький В. С. (2012)
Боднар О. Б. - Аномалії фіксації товстої кишки в дітей, Ватаманеску Л. І. (2012)
Журило И. П. - Поствакцинальные БЦЖ-осложнения в детской хирургической практике, Черкун А. В., Латышов К. В., Кириллова Т. В., Иноземцев И. Н., Буслаев А. И. (2012)
Сеймівський Д. А. - Етапне лікування декомпенсованих порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів у дітей із мегауретером, Петербургський В. Ф., Головкевич В. В., Гуйван Г. І. (2012)
Дворакевич А. О. - Торакоскопічне лікування атрезії стравоходу в новонародженого, Переяслов А. А., Патковский Д. (2012)
Журило И. П. - Дирофиляриоз в практике детского хирурга, Литовка В. К., Латышов К. В., Фоменко С. А., Гунькин А. Ю., Лепихов П. А., Щербинин А. А. (2012)
Овечкін Д. В. - Лікування пацієнта з рентгенонеконтрастним стороннім тілом у сечовому міхурі, Райденко В. П., Беляєв Ф. В., Овечкін В. С. (2012)
Подольська Л. С. - Історія дитячої хірургічної служби на Херсонщині, Олійник В. С., Рибалко О. М. (2012)
Пам’яті Олександра Володимировича Добровольського (2012)
Памяти Валентина Павловича Слепцова (2012)
Лісовий В. М. - Вплив одно- та двобічного інтратестикулярного введення різної кількості стовбурових клітин на стан щурів з експериментальною моделлю вторинного андрогенного дефіциту, Антонян І. М., Волчік І. В., Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Кожина О. Ю. - Морфологическое состояние иммунокомпетентных органов мышей, инфицированных вирусом гриппа после введения криоконсервированной кордовой крови, Волина В. В., Гольцев А. Н. (2013)
Маракушин Д. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние антиоксидантной системы в подостром эксперименте, Наконечная О. А., Максимова И. Г., Гопкалов В. Г. (2013)
Гольева Н. В. - Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста, Гаргин В. В., Гольева П. К. (2013)
Ліскіна І. В. - Сучасний патоморфоз прогресуючого мультирезистентного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень з позицій морфологічної характеристики збудника та його локалізації в легеневій тканині, Олексинська О. О. (2013)
Жарова Н. В. - Сравнительная характеристика миелоархитектоники нервов яичников и вилочковой железы у плодов и новорожденных (2013)
Бережная М. А. - Нейронально-глиальные отношения в верхней лобной извилине головного мозга человека у лиц разного пола и возраста (2013)
Карнаух Э. В. - Кардиопротекторное влияние пирацетама на баланс тканевых катехоламинов в миокарде при эмоциональном стрессе (2013)
Звягинцева Т. В. - Морфологические изменения кожи морских свинок после локального ультрафиолетового облучения при применении лекарственных средств с фотопротекторной активностью, Гринь В. В., Наумова О. В. (2013)
Яковцова І. І. - Особливості епідеміології муцинозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості в Харківській області. Ретроспективний аналіз за 1995–2004 роки, Гопич І. П., Олійник А. Є. (2013)
Толстанов О. К. - Медико-соціальна проблема цукрового діабету у дітей (2013)
Кириченко М. П. - Реабилитация больных хроническим бронхитом с заболеваниями позвоночника, Латогуз С. И. (2013)
Клименко М. О. - С-реактивний білок як маркер перебігу хронічних запальних захворювань, Шелест М. О. (2013)
Титкова А. В. - Клинико-функциональные и иммуновоспалительные особенности сочетанного течения хронического обструктивного заболевания легких и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и их коррекция (2013)
Шелест О. М. - Клінічні та антиагрегаційні ефекти застосування тиклопідину у хворих на гострий інфаркт міокарда, Прохоров О. В. (2013)
Калашникова О. С. - Тривалість антикоагулянтної підготовки до електричної кардіоверсії фібриляції передсердь (2013)
Марабян Р. В. - Особливості фізичного розвитку дітей з органічною церебральною патологією за умов спеціалізованого будинку дитини, Макєєва Н. І, Ріга О. О. (2013)
Даниленко Г. В. - Вариабельность сердечного ритма и умственная работоспособность у старшеклассников разного профиля обучения, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Степанченко К. А. (2013)
Череднікова Т. Ю. - Нові можливості підвищення ефективності лікування пневмоній у дітей (2013)
Козько В. М. - Досвід використання препарату "Аміксин" при лікуванні хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти, Сохань А. В., Копійченко Я. І., Анциферова. Анциферова. (2013)
Соломенник Г. О. - Патогенетичне та прогностичне значення антитіл до мікросом печінки, нативної та денатурованої ДНК у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С (2013)
Бойко В. В. - Ендоскопічні втручання в лікуванні хронічного рецидивуючого панкреатиту, Кулик І. А., Грома В. Г., Павличенко С. А., Шадрін О. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Кожно-фасциальный лоскут медиальной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной питающей ножке (2013)
Голка Г. Г. - Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих похилого віку з поєднаними травмами, Суховецький В. В., Гарячий Є. В., Кравченко А. С. (2013)
Молчанова О. В. - Динаміка показників системи гемостазу у жінок з генітальним ендометріозом (2013)
Вороненко Н. Ю. - Влияние дисфункции жировой ткани на развитие гиперпластических процессов эндометрия (2013)
Савєльєва Н. М. - Діагностика лямбліозу у хворих на генералізований пародонтит за визначенням стану мікробіоценозу порожнини рота (2013)
Губін М. В. - Судово-медична діагностика при прогнозуванні кінцевих результатів сенсоневральної приглухуватості посттравматичного генезу (2013)
Бабаджан В. Д. - В память о деятельности Л.Т. Малой, ко дню рождения. Новые решения и достижения сотрудников лаборатории и преподавателей кафедры в научном и образовательном процессе медицинского вуза, Борзова Е. Ю., Шушляпин О. И. (2013)
Масловский С. Ю. - Профессор Евгений Яковлевич Панков (к 80-летию со дня рождения), Зайченко Л. А. (2013)
Титул, зміст (2012)
Агєєв В. Б. - До питання визначення тривалості спрацьовування робочої гальмівної системи колісних транспортних засобів, Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Лесик О. С. (2012)
Сахно В. П. - До визначення їздових циклів та поздовжніх профілів доріг, Жаров К. С. (2012)
Федоров В. В. - Вдосконалений глушник шуму відпрацьованих газів ДВЗ "поршневий-плюс”, Іллющенко Д. С. (2012)
Боднар М. Ф. - Експериментальна оцінка експлуатаційної витрати палива автобуса малого класу на приміському маршруті, Митник Я. Ф. (2012)
Лесик О. С. - Моніторинг процесу випробувань, як процедура контролю якості результатів випробувань, Логвин С. М., Нілов Р. Ю. (2012)
Досягнення 2011 року (2012)
Золотарьов В. О. - Глибина проникнення голки як характеристика опору бітуму зсуву (2012)
Жданюк В. К. - Властивості цементоґрунту з добавками поліпропіленової фібри, Лапченко А. С., Панасюк Я. І. (2012)
Павлюк Д. О. - Пристрій для автоматизованого вимірювання фактичного та асимптотичного модуля деформації ґрунтів та основ дорожніх одягів, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Шур’яков М. В., Лебедєв О. С. (2012)
Коваль М. П. - Незнімні опалубки для залізобетонних плит проїзної частини мостів, Фаль А. Є., Стоянович С. В. (2012)
Петрук В. Б. - Транспортна розв’язка з реверсним розподільчим кільцем. Якісний порівняльний аналіз (2012)
Редколегія (2013)
Войтко К. В. - Квантовохімічне дослідження термодинамічних та кінетичних характеристик взаємодії гідроксильного радикала з графітоподібними площинами, Дем’яненко Є. М., Бакалінська О. М., Тарасенко Ю. О., Куць В. С., Картель М. Т. (2013)
Бондарь Ю. В. - Синтез волокнистого полипропиленового адсорбента с закрепленными на поверхности наночастицами гидратированного оксида железа, Кузенко С. В. (2013)
Брей В. В. - Бекмановская перегруппировка циклогексаноноксима в ε-капролактам на сульфосмоле Dowex DR-2030 в присутствии диметилсульфоксида, Бодюл Н. С., Гребенюк А. Г. (2013)
Свешникова Д. А. - Сорбция ионов рубидия и цезия на химически модифицированных активированных углях, Гафуров М. М., Атаев М. Б., Рабаданов К. Ш., Асваров А. Ш., Рамазанов А. Ш., Кунжуева К. Г. (2013)
Белякова Л. А. - Особенности термической деструкции п-аминосалициловой кислоты в бинарных системах с β-циклодекстрином, Роик Н. В., Дзюбенко Л. С., Кулик Т. В., Паляница Б. Б. (2013)
Халамейда С. В. - Фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості V-Mg оксидних композицій, синтезованих різними методами, Сидорчук В. В., Skubiszewska-Zięba J., Leboda R., Зажигалов В. О. (2013)
Korobeinyk A. V. - Microwave assisted carbonization of glycerol on silica surface, Kozakevuch R. B., Bolbukh Yu. M., Tertykh V. A. (2013)
Stavinskaya O. N. - On the correlation between characteristics of catalyst particles and changes in porous structure of activated carbon in iron-catalyzed carbon hydrogenation reaction (2013)
Туров В. В. - Вплив контакту з нанокремнеземом А-300 на гідратацію субклітинного матеріалу тонкої кишки щура, Морозова Л. П., Штатько О. І., Луцюк М. Б., Турова А. А., Таран І. В. (2013)
Pokrovskiy V. O. - Laser desorption/ionization of fullerenes: experimental and theoretical study, Grebenyuk A. G., Demianenko E. M., Kuts V. S., Karpenko O.B. , Snegir S. V., Kartel N. T. (2013)
Boichuk T. M. - Effect of composition and preparation method of (Pd), Co, Ce, Zr – metal-oxide catalysts on their activity in the reduction of nitrogen(I), (II) oxides with carbon monoxide, Kirienko P. I., Orlyk S. M., Soloviev S. O. (2013)
Soldatkina L. M. - Application of agriculture waste as biosorbents for dye removal from aqueous solutions, Zavrichko M. A. (2013)
Kelyp O. O. - Sol-gel synthesis and characterization of mesoporous TiO2 modified with transition metal ions (Co, Ni, Mn, Cu), Petrik I. S., Vorobets V. S., Smirnova N. P., Kolbasov G. Ya. (2013)
Serebrii T. G. - Hybrid inorganic-organic acid materials: characterization and catalytic performance in ethyl tert-butyl-ether synthesis, Vlasenko N. V., Kochkin Yu. N., Strizhak P. E. (2013)
Дрозд І. К. - Інформаційні технології як фактор удосконалення облікових процесів, Вдовіченко В. О. (2013)
Luchko M. R. - Costs, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dual-use, Kilyar O. R. (2013)
Свірко С. В. - Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України, Фаріон А. І. (2013)
Drozd N. V. - Theoretical concepts of dual nature of the financial markets globalization (2013)
Kryshtopa I. I. - Systematization of elements of the strategic accounting method (2013)
Первова Н. Ю. - Формирование новых подходов к оценке инноваций (2013)
Письменна М. С. - Роль державного замовлення в економічному розвитку країни (2013)
Заєць Н. М. - Аналіз здійснення планування у сфері державних закупівель (2013)
Прядка Н. М. - Нематеріальні активи: сутність та визнання в обліку установ сектора державного управління (2013)
Сафонов Т. І. - Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством (2013)
Широконос В. Є. - Взаємозв’язок функцій планування та контролю як засіб ефективного управління (2013)
Публікація наукової статті в зарубіжних журналах: що потрібно знати автору (2013)
Дрозд І. К. - Фінансовий контроль використання бюджетних коштів на державну підтримку АПК (2013)
Лучко М. Р. - Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку (2013)
Свірко С. В. - Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції (2013)
Морозова-Герасимович Н. А. - Методичні засади управлінського обліку витрат в умовах бюджетування виробничих підрозділів підприємств харчової промисловості, Герасимович І. А. (2013)
Охрамович О. Р. - Організація первинного обліку консервації та розконсервації основних засобів на підприємстві (2013)
Проскура К. П. - Організація та методичне забезпечення податкового аудиту як елемента податкового контролю (2013)
Gizatulin M. B. - Accounting policy and its impact on information quality in accounting systems of public sector (2013)
Kovalenko O. V. - Theoretical aspects of the "cultural values” concept for the purposes of accounting and control (2013)
Назукін М. Ю. - Стан та перспективи розвитку підприємств з виробництва будівельних матеріалів (2013)
Шеремета В. П. - Податок на прибуток як елемент фінансової звітності (2013)
Крикун В. С. - Аналитическая модель оценки капитальных затрат на построение городской оптической сети доступа следующего поколения, Ощепков М. Ю., Бриндзий А. В. (2012)
Лемешко А. В. - Тензорная модель многопутевой маршрутизации с гарантиями качества обслуживания одновременно по множеству разнородных показателей, Евсеева О. Ю. (2012)
Бугиль Б. А. - Підвищення ефективності розподілу ресурсів телекомунікаційної мережі шляхом зміни маршрутів передавання даних, Климаш М. М., Лаврів О. А., Демидов І. В. (2012)
Шостко И. С. - Анализ моделей сверхширокополосных сигналов для инфокоммуникационных сетей, Алмакадма Таха, Соседка Ю. Э. (2012)
Васюта К. С. - Классификация процессов в инфокоммуникационных и радиотехнических системах с применением BDS-статистики (2012)
Ковтун И. В. - Оценка эффективности метода сжатия на основе межкадрового полиадического кодирования видеоданных в стандарте TETRA (2012)
Розенвассер Д. М. - Спектральная эффективность корректирующего кодирования (2012)
Пастушенко О. Н. - Анализ качественных показателей биометрических систем аутентификации пользователей, Невлюдов И. Ш. (2012)
Нарытник Т. Н. - Преимущества и перспективы развития микроволновых распределительных сетей на основе технологий МИТРИС и DOCSIS, Ксензенко П. Я., Химич П. В. (2012)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2013) (2012)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 23-ї Міжнародної конференції "НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології" (CriMiCo'2013) (2012)
Інформаційне повідомлення щодо проведення четвертого відкритого наукового семінару "Проблеми математичного моделювання телекомунікаційних систем" (2012)
Левашов С. П. - О целесообразности оперативной оценки перспектив обнаружения новых скоплений углеводородов на территории Украины по данным дистанционного зондирования Земли , Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Слободянюк С. О. - Про перспективи нафтогазоносності південного борту ДДЗ за геофізичними методами (на прикладі досліджень на Східномагдалинівській площі) , Омельченко В. В., Толкунов А. П. (2011)
Яковлев Е. А. - Геоинформационный анализ сверхглубоких скважин для выделения зон ускоренной миграции техногенных радионуклидов и углеводородов (2011)
Пилипенко В. Н. - Продолжение временного поля в трехмерной неоднородной среде в процедурах обработки и интерпретации сейсмических данных, Верпаховская А. О., Кекух Д. А., Пилипенко Е. В. (2011)
Якимчук Н. А. - Об основных механизмах возникновения землетрясений, Демидов В. К., Антощук В. А. (2011)
Кузьменко Е. Д. - Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 2. Закономірності розвитку поверхневих проявів карсту та селів. Геоінформаційна система прогнозування екзогенних геологічних процесів, Журавель О. М., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В., Штогрин Л. В. (2011)
Іванюта С. П. - Геоінформаційна оцінка природно-техногенних загроз регіональній безпеці Івано-Франків­ської області (2011)
Верховцев В. Г. - Новітня тектоніка району розташування Дніпровської ГЕС та основні результати робіт з визначення сучасної активності виявлених лінійних структур за тектонофізичними і інструментальними сейсмологічними дослідженнями, Вольфман Ю. М., Лисиченко Г. В., Скляр А. М., Юськів Ю. В., Швайко В. Г. (2011)
До 70-річчя Леоніда Григоровича Руденка (2011)
До 80-річчя Вадима Івановича Лялька (2011)
Редзюк А. М. - Дослідження перспектив розвитку окремих видів транспорту та дорожнього господарства на середньостроковий період до 2015 року, Новікова А. М., Новікова О. В., Черенько П. М., Ященко Т. М. (2012)
Петрашевський О. Л. - Концептуальні основи створення транспортних інформаційно-керівних систем, Кириченко А. І., Алексеєнко А. В. (2012)
Гержод Ю. В. - Безпека автомобільних перевезень. основні проблеми та шляхи їх вирішення, Горбаха М. М., Редзюк А. М., Хабутдінов А. Р., Симоненко Р. В. (2012)
Науменко В. А. - Внутрішній аудит найвищого керівництва (2012)
Федоров В. В. - Глушник шуму "поршневий - плюс” з компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів, Іллющенко Д. С. (2012)
Кафедрі "Двигуни і теплотехніка” – 50! (2012)
Жданюк В. К. - Дослідження колієстійкості щебенево-мастикових асфальтобетонів при різних температурах, Костін Д. Ю., Воловик О. О. (2012)
Кіщинський С. В. - Ремонт тріщинуватих асфальтобетонних покриттів з використанням мембранних технологій, Кириченко Л. Ф., Копинець І. В., Гончаренко Ю. Ф. (2012)
Литвиненко А. С. - Про доцільність і необхідність спрощення чинного методу лабораторного визначення максимальної щільності за ДСТУ Б В.2.1–12 (2012)
Шур’яков М. В. - Аналіз показань портативних приладів для оцінки зчіпних якостей дорожніх покриттів (2012)
Угненко Є. Б. - Моніторинг та структура оцінки ураженості зсувами ділянок автомобільних доріг у гірській місцевості, Тимченко О. М. (2012)
Клочай В. А. - Технологія фракціювання цементобетонного покриття (2012)
Стафійчук В. І. - Картографування результатів науко-метричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України, Яценко О. Ю. (2013)
Гаман Н. О. - Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні (2013)
Дворецька І. В. - Особливості географічного та сезонного розподілу метану, Савенець М. В. (2013)
Драпіковський О. І. - Аналіз підходів до параметризації місця розташування в оцінці нерухомості, Іванова І. Б., Дубницька М. В. (2013)
Ковальчук І. П. - Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі, Фесюк В. О., Павловська Т. С, Рудик О. В. (2013)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг якості води озера Катлабуг (2013)
Нестерчук І. К. - Правобережне Полісся – до витоків (2013)
Ромаш Т. А. - Cнігопади як об’єкт метеорологічних досліджень: історія становлення і сучасність (2013)
Даценко Л. М. - Географія у профільних класах старшої школи (2013)
Баранова Л. Г. - Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії, Овсяннікова Н. А., Онищенко М. Г. (2013)
Орещенко А. В. - Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток (2013)
Молочко Анатолій Миколайович (2013)
Філозоф Роман Сергійович (2013)
Баранова Людмила Георгіївна (2013)
Редзюк А. М. - Пропозиції до технічного завдання на створення системи моніторингу (диспетчеризації) роботи громадського транспорту (автобусів) Міністерства інфраструктури України (2012)
Форнальчик Є. Ю. - Вплив певних чинників на динаміку транспортного потоку, який долає регульоване перехрестя, Гілевич В. В. (2012)
Журавель В. В. - Актуальне питання із сертифікації послуг перевезення пасажирів автобусами (2012)
Борщевський О. О. - Деякі питання дотримання екологічності тз категорій M, N у сфері технічної експлуатації (2012)
Попов С. Ю. - Синтез критерію оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на дорогах ІІ категорії (2012)
Литвиненко А. С. - Досвід порівняльної оцінки ущільненості дрібнозернистих пісків, що виконувалась різними методами, при спорудженні із них транспортних розв’язок в м. Київ, Волощук Д. В., Петренко М. Л. (2012)
Мозговий В. В. - Розширення будівельного сезону за рахунок влаштування асфальтобетонних шарів при низьких температурах, Баран С. А., Куцман О. М., Ольховий Б. Ю. (2012)
Каськів В. І. - Модель зовнішнього навантаження при розрахунках коефіцієнта стійкості укосу насипу аналітичними методами, Каськів С. В., Карпенко І. О. (2012)
Гаврищук В. В. - Про залежність між загальними модулем пружності та модулем деформації дорожніх конструкцій (2012)
Абрамов В. Н. - Спосіб розрахунку ґрунтово-стальних арочних гофрованих мостів за деформаційним критерієм, зважаючи на нелінійну роботу (2012)
Бойко Т. Г. - Особливості формоутворення жіночого одягу в умовах тоталітарного режиму, Мироненко В. П. (2010)
Волкова Т. Н. - Особливості формоутворення спортивного одягу, Мироненко В.П. (2010)
Ганоцька О. В. - Типографіка у дизайні упаковки (2010)
Денисенко Е. Ю. - Школьная форма периода начала 30 гг. ХІХ – начала ХХІ столетия, Мироненко В. П. (2010)
Заколябіна Я. І. - Продукти утилізації як об’єкти екодизайну (2010)
Ідак Ю. - Художній образ в мультимедійному просторі україни, Васьків-Кукул О., Дзвонковський Р. (2010)
Калин В. І. - Дизайн предметно-просторового середовища школи та його виховне значення (2010)
Кириленко С. А. - Эволюция форменной одежды военных в период 50-х годов ХІХ – начала ХХІ ст., Мироненко В. П. (2010)
Кондра Ю. В. - Фактор психологічного сприйняття в дизайні одягу, Мироненко В. П. (2010)
Кунец М. В. - Эльза Скиапарелли. Сюрреализм в моде 30-х годов, Мироненко В. П. (2010)
Мироненко В. П. - Особливості крою українського козацького одягу Слобожанщини, Зіміна Г. А. (2010)
Мироненко О. В. - Феномен современного дресс-кода (2010)
Мурашко Е. В. - Сценарный подход к организации интерьеров офисов (2010)
Повыдыш О. Ю. - Глобальная компьютеризация как источник инновационных концепций в формообразовании дигитального средового дизайна и архитектуры (2010)
Половна-Васильєва О. А. - Комплекс народного вбрання Нижнього Подніпров’я ХІХ – поч. ХХ cтоліть.На матеріалах Дніпропетровщини (2010)
Сьомкін В. В. - Тара і упаковка в контексті формування асортименту цих виробів методами дизайну (2010)
Ткаченко І. С. - Прийоми формування інтер’єру офісного центру авіакомпанії, Русаков І. О. (2010)
Турко Х. В. - Традиційна плахтова тканина як джерело творчості художників львівської ткацької фабрики ІІ-ої пол. XX ст. (2010)
Хоменко Є. О. - Національна складова українського телевізійного дизайну (2010)
Чередниченко К. С. - Основні види й форми костюmу козацтва епохи гетьманщини ХVI-ХVII століття, Мироненко В. П. (2010)
Чумаченко М. П. - Вибійчані тканини в народних інтер’єрах слобідської України (2010)
Яковець І. О. - Використання методів дизайнерської біоніки в навчальному процесі (на прикладі підготовки студентів спеціалізації "промисловий дизайн" в черкаському державному технологічному університеті), Чугай Н. М. (2010)
Бондарчук Н. О. - Пейзаж у творчості кримських художників ХХ ст. (історичний аспект) (2010)
Вах І. C. - Писанкарство галицької Гуцульщини (2010)
Дудка Ю. В. - Значення розвивального навчання у викладанні початкового курсу історії мистецтв (з досвіду викладання у школі естетичного виховання) (2010)
Евтушенко С. В. - Покров: история и легенда. Продолжение (2010)
Жердзицкий Е. Ф. - Однофигурная композиция и портрет (2010)
Зборовец И. В. - Выставка памятников средневекового искусства в Любеке (Германия), Велиулаева Э. И. (2010)
Коночкіна О. І. - Вплив самостійної роботи на формування компетентностімайбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (2010)
Куліш О. А. - Причинна зумовленість нашарованих зображень первісності (2010)
Кушнір О. В. - Рослинні елементи та мотиви в орнаментиці косівських мальованих полив’яних виробів другої половини ХХ століття (2010)
Левкович Н. Я. - Символіка антропоморфних зображень в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Східної Галичини XVII – XIX ст. (2010)
Матоліч І. Я. - Методологічні принципи аналізу дисертацій за напрямом "Мистецтвознавство” (пластичне мистецтво) (2010)
Мельник О. Я. - Поетика образу у творах оригінальної графіки Р. Лісовського (2010)
Мироненко Н. Г. - Будянский фаянс – преемственность традиций (2010)
Одрехівський Р. В. - Давні християнські символічні елементи у декоративній різьбі інтер'єрів церков в Галичині (2010)
Одробінський Ю. В. - Сучасне різьблення та розпис страусиних яєць в Україні: технологія та художні особливості (2010)
Омельченко О. В. - Изобразительные вариации темы креста на примере цикла фресок Пьеро Делла Франческа "история животворящего креста” (2010)
Погорелов В. - Роль складок и драпировки в создании целостного художественного образа (2010)
Пригодін М. Д. - Впровадження стилю і моди (естетичні аспекти) в дизайнерському просторі (2010)
Рубцов В. О. - Технології гончарних виробів та сліди поліетнічності в черняхівських старожитностях Лівобережжя України, Гребєнщикова Л. М. (2010)
Рибін С. В. - Спогади про Василя Яковича Лозового (2010)
Соколюк Л. Д. - Декор в архітектурі Харкова доби модерну (2010)
Судьева Н. Л. - Реминисценции из романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин” в поэме К.Вероницина "Тарас на Парнасе”, Садовничий Э. В. (2010)
Удріс І. М. - Дослідження національних форм вітчизняного живопису в українському мистецтвознавстві початку ХХ століття (2010)
Хамула Д. В. - От протодионисийского героя страстотерпца до Диониса-Арея (2010)
Хмельницький В. О. - Створення психологічного настрою у міському пейзажі за допомогою технічних прийомів графічних матеріалів (2010)
Чжан Биюнь. - Каллиграфия – первая среди художеств (2010)
Більдер Н.Т . - Управління проектами в навчальній діяльності (2010)
Волчукова В. Н. - Влияние эстетических принципов китайского искусства на ритуальный танец (2010)
Гладких А. В. - Методика розвитку музичного слуху (2010)
Гогуля С. О. - Протестантизм в контексті політико-економічних трансформацій в соціокультурному просторі незалежної України. Національні позиції протестантів (2010)
Жерздев А. В. - Интонационно-стилевые детерминанты гитарной фактуры (2010)
Заварова Н. В. - Лукино Висконти: его город и его Рокко (Образ Милана в фильме "Рокко и его братья") (2010)
Кліценко С. В. - Концепція розвитку культури України Д. Табачника (2010)
Косиченко В. А. - Особливості білоруської народної хореографії у календарних святах, Халабурдіна О. В. (2010)
Леонтьева Н. И. - Фортепианный этюд в контексте импрессионистской эстетики К.Дебюсси (на примере этюда № I для "Пяти Пальцев" по г-ну Черни) (2010)
Лошков Ю. І. - Музичний романтизм і формування диригентського мистецтва (2010)
Польшин В. М. - Взаємозв’язок розвитку сучасних музичних стилів з розвитком сучасного хореографічного мистецтва (2010)
Понькина А. М. - Сигурд Рашер: исполнитель и педагог (2010)
Сидоров М. А. - Литургические источники тематизмакантаты С. И. Танеева "Иоанн Дамаскин" (2010)
Черкасова Н. О. - Вплив технологічних інновацій на систему комерційного прокату кінопродукції (2010)
Шехтман А. М. - Исполнительский стиль К. И. Шульженко как воплощение классических традиций отечественного эстрадного пения (2010)
Школьнік С. Я. - Деякі аспекти набуття музикантами-піаністами концертмейстерської майстерності, Бесшапошникова Т. В. (2010)
Самойленко О. І - Про ювілеї, людську долю та історію: роздуми про російську мову (2013)
Єфіменко А. Г. - Пізні меси Йозефа Гайдна: стан і перспективи вивчення (2013)
Фоміна Н. П. - Йозеф Гайдн: від статусних присвячень до дружнього послання (2013)
Осадча С. В. - Православна російська співоча традиція в історичній ретроспективі: досвід творчості та його осмислення (2013)
Клімова Н. І. - Містерія "Мучеництво святого Себастіана" та принципи оперного театру Клода Дебюссі (2013)
Кричинська О. В. - Зародження елементів полістилістики у "Дитячому куточку" Клода Дебюссі (2013)
Сушанова В. В. - Скрипкова соната Сезара Франка : літературний образ і виконавська традиція (2013)
Горобець Р. Ю. - "Жовта принцеса" Каміля Сен-санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем’єри) (2013)
Майденберг-Тодорова К. І. - Тиша як полісемантичний феномен : композиторські та виконавські способи втілення (2013)
Антонюк О. В. - Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації (2013)
Мартиненко О. В. - Дослідження української міжвоєнної музичної еміграції з погляду ідентифікації особистості (2013)
Неболюбова Л. С. - Роман "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова: симфонічні рефлексії (2013)
Жданько І. А. - Сприйняття кліматичних явищ як фактор творчої біографії Миколи Лисенка (2013)
Солов’яненко А. А. - Українська оперна режисура у контексті національної культури XIX – першої третини XX століття: генезис художніх форм (2013)
Фадєєва К.В. - З історії кафедри загального та спеціалізованого фортепіано нмау ім. П. І. Чайковського, Шамаєва К. І. (2013)
Димченко С. С. - Внесок Миколи Малька у становлення та розвиток диригентського мистецтва в Україні (2013)
Нові видання. Богословсько-теологічна традиція в українській культурі XVII століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2012)
Подлесная В. Г. - Движение социально-экономических циклов как реализация диалектики социально-экономического развития (2012)
Карапейчик И. Н. - О сущности и соотношении понятий экономического и производственного потенциалов (2012)
Советова Е. А. - Сущность риска как экономической категории (2012)
Денищук П. М. - Еволюція застосування інформаційних технологій і систем у вищій школі, Тімофєєв В. О. (2012)
Акбари Н. А. - Частный анализ влияния государства на экономику страны, Красников В. Н. (2012)
Гужва В. М. - Застосування технологій ідентифікації в системі відстеження руху підакцизної продукції, Широносова І. В. (2012)
Васильченко К. Г. - Агентная модель динамики неформальной занятости, Якуб Е. С. (2012)
Вітлінський В. В. - Нелінійна динаміка процесу функціонування комерційного банку на підґрунті неперервної математичної моделі, Коляда Ю. В., Харламов А. О. (2012)
Клоков В. И. - Влияние посредников на устойчивость рынка (2012)
Соколовська З. М. - Використання експертних систем у ході прийняття рішень у нечіткому середовищі, Яценко Н. В. (2012)
Бизянов Е. Е. - Нечеткая модель развития информационных систем управления (2012)
Бродский Ю. Б. - Учёт дифференциальных потерь в нелинейной модели экономической системы, Тимонин Ю. А., Тимонин А. Ю. (2012)
Буртняк І. В. - Модель шляхозалежної волатильності для індексу ПФТС, Малицька Г. П. (2012)
Зайцева Н. М. - Концепция управления транспортным хозяйством металлургического предприятия на основе генетического алгоритма оптимизации, Голубничая А. Л. (2012)
Карпець О. С. - Моделі оцінки фінансової стійкості підприємства: когнітивний підхід, Чуйко І. М., Мілевський С. В. (2012)
Піскун О. В. - Використання методів нелінійного аналізу для моніторингу валютних ринків (2012)
Салун М. Н. - Матричная модель понятийного аппарата модернизации ресурсного потенциала предприятия (2012)
Гамбаров Л. А. - Модель определения премиальной составляющей заработной платы по результатам диагностики системы сбалансированных показателей , Чернышева Н. П. (2012)
Тукало В. О. - Оцінювання впливу зміни коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра – Лотки на еволюцію соціально-економічної системи, Коляда Ю. В. (2012)
Хмелёв А. Г. - Принципы синтеза ассоциативных нейромашин идентификации сложных экономических объектов (2012)
Хрущ Л. З. - Розширення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва – Форда, Коржевська О. П. (2012)
Борисова Л. П. - Позиционирование Украины на рынке товаров и услуг в восточном партнерстве (2012)
Корнев М. Н. - Проблемы синхронизации экономических систем Украины и стран ЕС в стратегии интеграционного развития (2012)
Рахман М. С. - Развитие внешнеэкономической деятельности стран – членов интеграционного объединения АСЕАН (2012)
Чала Ю. В. - Євроінтеграційні тенденції у сфері освіти (2012)
Кудрявцев В. М. - Модель інвестиційно-фінансового вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства для забезпечення його інвестиційної безпеки (2012)
Яковенко К. В. - Бізнес-план як інструмент для прийняття рішень при здійсненні інноваційної діяльності підприємства (2012)
Діхтяренко К. В. - Вплив інноваційних змін на сприйнятливість підприємства (2012)
Рязанцева Н. О. - Формування регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки, Воронова Г. Г. (2012)
Усков И. В. - Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти (2012)
Морозова Н. Л. - Организационные аспекты коммуникационной политики и ее роль в развитии предприятий Харьковского региона (2012)
Берідзе Т. М. - Корпоративні засади стратегічного управління гірничо-видобувними підприємствами (2012)
Дашевська О. В. - Методика оцінки ресурсного потенціалу підприємств нафтогазової галузі, Бабалов Т. Р. (2012)
Кокодей Т. А. - Формирование каталога оптимальных стратегий предприятия пищевой промышленности методом "тонкой подстройки" (2012)
Хойшен Ч. - Разработка стратегии развития текстильной промышленности Китая (2012)
Митяй О. В. - Вплив процесу аграрного виробництва на результати діяльності аграріїв (2012)
Дмитриев И. А. - Учет уровня риска при планировании деятельности автотранспортного предприятия, Шершенюк Е. Н. (2012)
Бакурова А. В. - Вибір оптимальної системи оподаткування для підприємства туристичної сфери, Діденко А. В. (2012)
Яковенко А. П. - Исследование факторов, влияющих на формирование и развитие корпоративного имиджа предприятия, оказывающего туристические услуги (2012)
Хохлов М. П. - Модернізація трудового потенціалу в процесі становлення самодостатньої ефективної економіки, Мельник Ю. О. (2012)
Ядранський Д. М. - Концептуальна модель обліку, контролю та аналізу праці (2012)
Голубєва Т. В. - Аналіз стану системи освіти як фактора формування трудового менталітету людських ресурсів, Педенко М. М. (2012)
Конопліна Ю. С. - Спільне та відмінності у діяльності фондів соціального страхування (2012)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства, Асєєв С. І. (2012)
Нусінова Я. В. - Визначення запасу міцності економічного стану підприємства в одиницях часу з урахуванням інтересів афілійованих осіб, Ярова А. Б. (2012)
Локотецька О. В. - Концепція комплексної системи гарантування економічної безпеки підприємства (2012)
Рибалко Л. П. - Сучані підходи до трактування сутності поняття ресурсозбереження (2012)
Литвиненко А. О. - Інструментальне забезпечення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази промислового підприємства (2012)
Гужва В. М. - Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у страхуванні: потреби українських страхових компаній та їх задоволення, Скрипова О. С. (2012)
Дубницький В. Ю. - Прогнозування індикаторів фондового ринку з урахуванням фрактальних властивостей часового ряду, Шкодіна І. В. (2012)
Кот Е. В. - Роль банковской сферы Украины в процессах иностранного инвестирования, Ковалева Я. Г. (2012)
Сидорович О. Ю. - Аналіз використання податкових методів нейтралізації фінансової кризи в контексті теорії синергетики (2012)
Степаненко О. П. - Сучасні підходи до побудови системи корпоративного управління в банку (2012)
Челомбітько Т. В. - Управління регіональною мережею банків (2012)
Омельченко О. І. - Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів, Сиволоб А. О. (2012)
Слуцька О. В. - Методичні засади формування фінансових ковенантів при емісії корпоративних облігацій (2012)
Ходякова О. В. - Концепція реалізації ефективного податкового планування на підприємстві, Лук’янєнко А. С. (2012)
Васильєва Т. А. - Підходи до формування маркетингової стратегії банку (2012)
Клокар О. О. - Розробка комплексу маркетингових комунікацій на ринку аграрних трудових ресурсів (2012)
Огліх В. В. - Оптимізація процесу керування підприємством в рамках виробничо-збутового циклу, Єфанова Т. І., Ніколаєв Т. Г. (2012)
Полуэктова Н. Р. - Современные тенденции в развитии корпоративных информационных систем (2012)
Селезньова Г. О. - Роль стратегії управління персоналом у стратегічному наборі компетентної організації (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Роль SWOT-анализа при формировании стратегии развития электронного правительства в Азербайджане (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Редзюк А. М. - Щодо визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами колісних транспортних засобів, Клименко О. А., Кудренко О. В. (2012)
Новікова А. М. - Реформування системи пільг на транспортні послуги: методичні підходи, Ященко Т. М., Новікова О. В. (2012)
Осташевський С. А. - До питання про оцінку працездатності водія (2012)
Ященко Д. М. - Визначення моменту інерції автомобіля (2012)
Литвиненко А. С. - Про недоцільність влаштування дренуючих і взагалі будь-яких пористих шарів у конструкціях дорожніх одягів автомобільних доріг України (2012)
Петрук В. Б. - Трирівнева транспортна розв'язка з реверсним розподільчим кільцем. порівняльний аналіз безпеки руху (2012)
Кушнір О. В. - Створення електронно-аналітичної бази для збору та зберігання даних моніторингу сучасних технологій та нових матеріалів, Собачко С. М., Катукова В. М., Кулак Є. М. (2012)
Колесник Д. Ю. - Сучасні уявлення про корозію цементного каменю в бетоні під дією води, Пушкарьова К. К., Шейнич Л. О. (2012)
Терещенко Т. А. - Оцінювання температуростійкості матеріалів для гідровідсікання в складі гідроізоляційного покриття шляхом визначення питомого поверхневого електричного опору, Радзієвський О. А. (2012)
Юрченко В. О. - Дослідження технологічних характеристик поверхневого стоку з автомобільних доріг, Коротченко М. В., Бригада О. В., Михайлова Л. С. (2012)
Привітання з ювілеєм (2012)
Сердюк О. В. - "Трістан та Ізольда" Ріхарда Вагнера і кінематограф (2013)
Бабій О. П. - Прем’єрний показ "Тангейзера" Ріхарда Вагнера у дрезденській королівській опері (2013)
Касьянова О. В. - Трансформації пластично-хореографічного вирішення опери Ріхарда Вагнера "Тангейзер" (2013)
Остроухова Н. В. - Опери Ріхарда Вагнера на сцені одеського оперного театру (2013)
Богданова І. В. - Ріхард Вагнер та італійська опера останньої третини XIX століття (2013)
Купец Л. А. - "Кармен" Жоржа Бизе и культурные мифы XX века (2013)
Соломонова О. Б. - Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культури (2013)
Тітова Г. І. - "Наталка Полтавка" Пиколи Лисенка на сцені Національної опери України(режисерська інтерпретація Дмитра Смолича) (2013)
Жаркова В. Б. - "Дитя і чари" Моріса Равеля на сучасній оперній сцені (2013)
Єфіменко А. Г. - Театр "Am Gаrtnerplatz” у театральній панорамі Мюнхена (2013)
Аладова Р. Н. - Белорусская опера рубежа XX–XXI веков: освоение поэтики театра абсурда (2013)
Дудник В. О. - Удосконалення правової бази формування національного культурного простору (2013)
Скорик А. Я. - Комунікаційні інновації мас-медійного суспільства у рефлексії зарубіжних культурологів (2013)
Таміліна І. Є. - Антрепренери та київська влада (Київська оперна антреприза у 80-і роки XIX століття) (2013)
Шамаєва К. І. - Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Левашов С. П. - Методические аспекты применения технологии обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли при проведении поисковых работ на нефть и газ в акваториях , Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н. (2012)
Вижва С. А. - Аналіз фільтраційно-ємнісних властивостей карбонатних порід карбону Руденківсько-Пролетарського регіону за результатами петрофізичних досліджень, Безродна І. М., Козіонова О. О. (2012)
Лукінов В. В. - Прогноз перспективності ділянки "Кальміуський рудник” (шахта ім. О.Ф. Засядька) на наявність скупчень вільного метану, Безручко К. А., Приходченко О. В., Гуня Д. П. (2012)
Довбнич М. М. - Новые подходы к анализу геофизических данных при прогнозировании зон скопления метана угольных пластов, Мендрий Я. В., Виктосенко И. А. (2012)
Гликман А. Г. - Применение метода спектральной сейсморазведки для картирования тектонических нарушений и прогнозирования возможных разрушений в районе прокладки туннеля метрополитена в г. Киеве между станциями "Васильковская” – "Выставочный центр”, Данилов А. В. (2012)
Шафранська Н. В. - Аналіз структурних рудоконтролюючих факторів Західноінгулецької зони Україн­ського щита в середовищі ГІС (2012)
Лялько В. І. - Контроль параметрів динаміки регіональної рослинності на основі даних ДЗЗ з метою підвищення ефективності довгострокового управління гідролого-гідрогеологічними ризиками , Мовчан Д. М., Костюченко Ю. В., Копачевський І. М. (2012)
Букатов А. Е. - Численное моделирование выноса льда из Азовского моря в Керченский пролив, Завьялов Д. Д., Соломаха Т. А. (2012)
Карпенко В. М. - Модель імпульсної сейсморозвідки (2012)
Татарінова О. О. - Чи добре навчають в університеті? (Підсумок участі українських студентів у 6-му конгресі Балканського геофізичного товариства), Шаврін С. (2012)
До 80-річчя Анатолія Івановича Гончара (2012)
До 70-річчя Валерія Миколайовича Єремєєва (2012)
Клименко О. А. - Повно-потокова система розбавлення відпрацьованих газів моделі EMMS-CVS-010, що призначена для визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами КТЗ, Редзюк А. М., Кудренко О. В., Ричок С. О., Гора М. Д. (2012)
Агеєв В. Б. - Ризики запровадження в Україні обов’язкового додавання біоетанолу до автомобільних бензинів, Устименко В. С., Опімах Р. Є. (2012)
Гутаревич С. Ю. - Нові підходи до здійснення аудитів систем управління якістю та їх застосування в органі з сертифікації, Безродний М. Ю. (2012)
Лапутин Р. О. - Оцінка поточної безпеки руху на перехрестях на одному рівні в режимі реального часу при зосередженому розташуванні конфліктних точок (2012)
Попов С. Ю. - Експериментальна перевірка критерію оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на дорогах другої категорії (2012)
Мозговий В. В. - Сучасні аспекти підвищення колієстійкості нежорсткого дорожнього одягу, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю. (2012)
Кіяшко І. В. - Діагностика стану покриттів новітніми ходовими дорожніми лабораторіями: сучасний стан та перспективи розвитку, Смолянюк Р. В., Новаковський Д. М., Пархоменко О. Ю., Мінаков О. С. (2012)
Славінська О. С. - Удосконалення процесу обстеження експлуатаційного стану доріг з використанням інформаційно-аналітичної системи на базі планшету, Савенко В. Я., Стьожка В. В. (2012)
Гостєв Ю. Г. - Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2012)
Титул, зміст (2012)
Інформаційне повідомлення про проведення ХІ-го міжнародного наукового семінару "Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та екології" (2012)
Зінченко В. В. - Фізична економіка як модель управління конкурентним плануванням максимальної ефективності (2012)
Ильченко С. В. - Информатизация транспорта в обществе знаний (2012)
Краснокутська Н. С. - Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства (2012)
Кушнерик В. В. - Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції (2012)
Мельник Л. Г. - Особенности и движущие силы самоорганизации экономических систем (2012)
Мельник Т. О. - Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку (2012)
Скворцов І. Б. - Еконофізика як метод пізнання економічних явищ і процесів, Скворцов Д. І. (2012)
Сотник І. М. - Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією виробництва й споживання (2012)
Щирська О. В. - Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації (2012)
Лєонов С. В. - Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC, Васильєва Т. А., Циганюк Д. Л. (2012)
Хаустов В. К. - Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії (2012)
Бурлака В. Г. - Энергоэффективность как составляющая конкурентоспособности Украины (2012)
Гранкін О. О. - Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні (2012)
Елецких С. Я. - Функционирование и развитие промышленного и машиностроительного комплексов Украины в предкризисный период (2012)
Сазонець І. Л. - Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України (2012)
Сунцова О. О. - Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства (2012)
Тарасюк О. Б. - Державний резерв як складова системи продовольчої безпеки України, Кас'янова О. О. (2012)
Аммарі А. О. - Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань (2012)
Власова Н. О. - Чинники формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі, Чорна М. В., Михайлова О. В. (2012)
Загорняк Н. Б. - Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості (2012)
Картузов Є. П. - Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти (2012)
Кузьмін О. Є. - Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння, Мельник О. Г., Панасенко Д. А. (2012)
Саєнко С. Г. - Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств (2012)
Ситник Й. С. - Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства (2012)
Сіменко І. В. - Сутність і основні складові управлінського потенціалу суб'єкта господарювання, Романюк М. К. (2012)
Фарафонова Н. В. - Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації (2012)
Цогла О. О. - Капітальне будівництво як метод матеріально-технічної реалізації диверсифікації діяльності підприємства (2012)
Козлова Л. В. - Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Грищенко І. М. - Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості, Данилкович А. Г., Тарасенко І. О. (2012)
Воробець Т. І. - Сутність фінансових ризиків на фондовому ринку (2012)
Грищенко А. І. - Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування (2012)
Кравчук І. С. - Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні (2012)
Шірінян Л. В. - Адресне мікрострахування (2012)
Кучерова Ю. К. - Імовірнісна порівняльна методика розрахунку продажної спроможності товарів різних груп (2012)
Левченко Н. В. - Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування, Огліх В. В. (2012)
Сазонець О. М. - Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку країни (2012)
Акрам М. - Аналіз зв'язку обмінного курсу валют і прямих іноземних інвестицій в розвинених країнах і країнах, що розвиваються: оглядове дослідження (2012)
Асіф Хан М. - Вплив орієнтації на внутрішній ринок на результати роботи працівників (2012)
Брауерс В. К. М. - Реалізація стратегії ЄС у країнах Балтії: багатокритеріальне оцінювання, Балежентіс А., Балежентіс Т. (2012)
Булайич М. - Аналіз конкуренції в банківському секторі Сербії, Савич С., Савич Г. (2012)
Вонг Сек Хін Е. - Трансграничні злиття і поглинання: досвід Малайзії, Лі Л. Й., Ї Ч. М. (2012)
Вукміровіч Й. - До основ оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів: за даними Сербії, Єреміч В., Вукміровіч Д. (2012)
Габор М. Р. - Позиціювання бренду для товарів тривалого користування та інші змінні, що використовуються в процесі придбання румунським споживачем (2012)
Голоб К. - Вплив інфляції і процентних ставок на вартість нерухомості, Бастіч М., Пшундер І. (2012)
Грандов З. - Захист прав споживачів в Сербії і країнах Західних Балкан у порівнянні з іншими країнами ЄС, Вуїчич М., Сеніч В. (2012)
Дайчман С. - Тест довгострокової залежності Гевеке-Портмана-Гудака: на прикладі окремих акцій на фондових ринках Словенії, Угорщини і Чеської Республіки (2012)
Джасра Д. М. - Вплив макроекономічних змінних на ціни акцій: вибірковий аналіз за галузями, Азам Р. І., Асіф Хан М. (2012)
Єньчжао Л. - Прямі інвестиції китайських підприємств в Україну, Пекна Т.В., Вей С. (2012)
Зиядин С. - Влияние мирового глобально-экономического кризиса на состояние банковских систем (2012)
Пі Ц. - Родинне і професійне делегування в китайських сімейних фірмах (2012)
Пустовойт К. С. - Повышение открытости производственной системы с учетом интересов внешних и внутренних потребителей, Гитман М. Б., Столбов В. Ю. (2012)
Руснакова М. - Стратегія довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів та її використання в хеджуванні, Шолтес В. (2012)
Станчіч П. - Вплив розміру ради директорів та її складу на ефективність діяльності банку: на прикладі Сербії, Чупіч М., Бар'яктаровіч Ракочевіч С. (2012)
Суруджіу М.-Р. - Фінансова політика і економічне зростання: пояснення з емпіричним аналізом, Суруджіу К., Ніка М. (2012)
Тансыкбаева Г. - Уровень жизни населения как критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства (2012)
Тулегенова М. - Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний (2012)
Тун Дж. - Вплив цінової стратегії просування на намір здійснити покупку (2012)
Хайжун Б. - Реализация экологической политики в Китае: пример провинции Шеньси, Жуй Л. (2012)
Хейдарі Х. - Емпіричне дослідження впливу інфляційної невизначеності на економічне зростання Ірану, Фейзі Йенжень С., Баширі С. (2012)
Шіє Х.-Ш. - Перехід на екологічні технології: розробка концепції системи рейтингів "зелених" готелів, Ху Дж.-Л., Шеу Х.-Ц. (2012)
Шайкин Д. - Экономическая активность населения как индикатора развития трудового потенциала (на примере Республики Казахстан) (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Нікітіна Т. - Соціальний діалог — шлях ефективного розвитку регіонів (2013)
Удод Є. - Реформа місцевого самоврядування є важливим кроком на шляху до розвитку демократії (2013)
Обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування (2013)
Ковальчук М. - На Кіровоградщині стартував перший етап пілотної програми обміну досвідом між обласними радами (2013)
Желіховський В. - Тісна співпраця органів місцевого самоврядування та громадських організацій — запорука активного залучення інвестицій для успішного вирішення проблемгромади (з досвіду Балтського району Одеської області) (2013)
Даниленко А. - Євпаторія: стратегія, яка змінила хід розвитку міста (2013)
Булгаков В. - Проектна діяльність територіальних громад Павлоградського району (2013)
Гайничеру М. - Проекти транскордонного співробітництва як інструмент промоції Буковини (2013)
Полисюк С. - Асоціація ОСББ замість ЖЕКу. Як зробити її ефективною? (2013)
Лашта В. - Проблеми необхідно вирішувати спільними зусиллями. Де взяти гроші місцевим громадам? (2013)
Удосконалення та підвищення ефективності надання соціальних послуг на прикладі Волинської області (2013)
Чернишов А. - Досвід реалізації кращих муніципальних практик та регіональних програм у місті Красний Луч, Воробйова О. (2013)
Триває обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013)
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування як інструмент реформування місцевого самоврядування (2013)
Стехін П. - Проблеми та шляхи створення механізму реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2013)
Діжефарова С. - "Міська лікарняна каса" м. Горлівки. Що вона дає горлівчанам? (2013)
Маматова Т. - Е-курс "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку": досвід двох впроваджень та перспективи, Кірєєва О. (2013)
Гук А. - Континентальні стандарти для вітчизняних реформ (2013)
Загорський В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як спосіб успішного реформування місцевого самоврядування в Україні, Фурса М. (2013)
Святовець С. - Надання відпусток в органах місцевого самоврядування у запитаннях та відповідях (2013)
Роз’яснення Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України стосовно деяких питань здійснення повноважень сільських, селищних, міських голів та формування постійних комісій місцевих рад (2013)
Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування інформує (2013)
Перелік проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року (2013)
Звернення до представників органів місцевого самоврядування та активістів муніципального руху (2013)
Яцишин М. - Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій) (2013)
Булавіна С. - Правовий статус українських громадських на Волині (1918–1939 рр.) (2013)
Колодяжна В. - Транскордонне співробітництво України: поняття, види, форми (2013)
Крисюк Ю. - Західноєвропейський та візантійський типи цивілізації: ставлення до злочину й покарання (2013)
Куренда Л. - Характеристика окремих функцій професійної правосвідомості (2013)
Лаба О. - Правовий аналіз чинного законодавства України щодо участі організацій громадянського суспільства в процесі обговорення та прийняття рішень (2013)
Юхимюк О. - Дотримання як форма безпосередньої реалізації норм права (2013)
Москвич Л. - Проблеми кадрової політики судової влади (2013)
Гороть А. - Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України, Прокопчук К. (2013)
Кравчук В. - Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Ляшук Р. - Спеціальні принципи діяльності відділів прикордонної служби (2013)
Старко О. - Поняття та зміст права на життя (2013)
Шевчук І. - Забезпечення та захист конституційної законності Конституційним Судом України (2013)
Стрельбицький М. - Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі, Стрельбицька Л. (2013)
Самчук-Колодяжна З. - Особливості укладання договору купівлі-продажу цінних паперів: теоретичний аспект (2013)
Старчук О. - Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями (2013)
Чубоха Н. - Мораль як принцип цивільного законодавства України (2013)
Якушев І. - Взаємодія норм міжнародного права й трудового законодавства України, Пилипенко П. (2013)
Вусенко Ю. - Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері правовідносин працевлаштування (2013)
Духневич А. - Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947), Духневич І. (2013)
Решетник Л. - Правова сутність екологічної шкоди (2013)
Сокол М. - Правовий аналіз причин трудових розбіжностей (2013)
Колб О. - Про деякі аспекти забезпечення в Україні права засуджених до позбавлення волі на охорону здоров’я, Колб І. (2013)
Лук’янчиков Є. - Щодо проблеми побудови характеристик злочинів (2013)
Батюк О. - Сутність та зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах (2013)
Біленчук П. - Розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США, Філоненко Г. (2013)
Каркач П. - Координація діяльності правоохоронних органів держав – членів Європейського Союзу (2013)
Копетюк М. - Нормативно-правові аспекти визначення поняття правоохоронного органу й правоохоронної діяльності (2013)
Копотун І. - Види, джерела й способи отримання інформації для оцінки оперативної обстановки в кримінально-виконавчій установі (2013)
Руденко М. - Тимчасовий доступ до речей і документів: правове регулювання провадження за новим КПК України (2013)
Gusak А. - The Current Status of Violent Criminality of Minors in Ukraine (2013)
Ясюк E. - Аэродромные сборы как элемент авиационной транспортной политики Европейского Союза (2013)
Sulkiewicz E. - Zjawisko mobbingu w procesie zarzadzania kapitalem ludzkim w administracji publichnej w Polsce w swietle orzecznictva sudovego, Maj G. (2013)
Bebas S. - Wybrane aspekty dzialalnosti systemu penitenciarnego v Polsce (2013)
Domagala M. - Independence of the Regulatory Authority – Legal Aspects (2013)
Kunert-Diallo A. - Szczegulne uprawnienia panstw w przestrzeni powietrznej – aspekt militarny (2013)
Пащук Т. - Історико-правовий аспект розбудови державного управління у Волинському воєводстві (2013)
Оніщенко Н. - Деякі умови забезпечення політико-правової реформи в Україні (теоретично-правовий аналіз) (2013)
Яцишин М. - До питання про організаційно-структурну побудову та підпорядкування радянської пенітенціарної системи (історико-правовий огляд) (2013)
Бобровник С. - Компроміс, консенсус, згода: співвідношення (2013)
Андрущак О. - Історико-правовий досвід трансформації виправно-трудового законодавства в кримінально-виконавче (2013)
Булавіна С. - Правові основи діяльності українських громадських культурно-освітніх організацій та товариств Волині у 20–30 роках ХХ ст. (2013)
Гламазда П. - Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2013)
Крисюк Ю. - Деякі аспекти злочину й покарання доби Київської Русі (2013)
Куренда Л. - Дослідження деформації професійної правосвідомості юриста (2013)
Лаба О. - Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства (2013)
Юхимюк О. - Знання про норми права як необхідна умова їх дотримання (2013)
Бевзенко В. - Історія становлення й розвитку вітчизняного інституту адміністративної юстиції (2013)
Гороть А. - Генезис польсько-українських міждержавних економічних відносин, Прокопчук К. (2013)
Климчук Т. - Принципи законотворчої діяльності (2013)
Коваленко І. - Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією (2013)
Кравчук В. - Поняття конституційної правосуб’єктності (2013)
Ширшикова Р. - Сутнісно-функціональний аналіз категорій громадського порядку та громадської безпеки (2013)
Яворська О. - Медіація в сімейних спорах, Демчук А. (2013)
Духневич А. - Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках Світової організації торгівлі (2013)
Решетник Л. - Окремі правові питання розвитку екологічного страхування життя та здоров’я громадян від негативного впливу джерел підвищеної екологічної небезпеки (2013)
Самчук-Колодяжна З. - З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок (2013)
Cокол М. - Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять (2013)
Колб О. - Заходи контролю й нагляду за діяльністю персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання законності, Колб С. (2013)
Лук’янчиков Є. - Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів (2013)
Гусак А. - Мета, принципи та завдання ювенальної юстиції (2013)
Дуда О. - Процесуальні особливості збирання відомостей, що характеризують особу підозрюваного (2013)
Журавська З. - Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти, Батюк О. (2013)
Копетюк М. - Особливості забезпечення безпеки осіб у досудовому кримінальному провадженні (2013)
Крикунов О. - Особливості судового слідства в справах про застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Степанов О. - Генеза та зміст засади публічності в кримінальному процесі (2013)
Иванников И. - Русская эмигрантская юридическая мысль XX в. (2013)
Czech E. - Polish Experience in Usage of the Polluter Pays Principle Exemplified by Article 22 Paragraph 2 Point 1 of the Act on Prevention of Environmental Damage and their Compensation, and the Possibility of their Application in Reformation of Ukrainian Law (2013)
Furtak-Niczyporuk M. - Strengthening the Ecological Security of Ukraine (2013)
Jasiuk E. - Interpretacje indywidualne przepisow prawa podatkowego – uregulowania zawarte w ordynacji podatkowej (2013)
Niczyporuk J. - On the Need of Regional Development of Ukraine (2013)
Колб І. - Щодо змісту сучасної політики у сфері боротьби зі злочинністю, пов’язаної із забезпеченням особистої безпеки засуджених, Пришко І. (2013)
Коренга Ю. - Одностороння відмова від договору сурогатного материнства (2013)
Kieltyka А. - Ochrona ofiar przemocy domowej w dzialalnosci prokuratury (2013)
Бобыр В. А. - Надежность системы менеджмента команды мостика, Катеруша В. И. (2013)
Бойко А. П. - Автоматизированное проектирование судов с малой площадью ватерлинии, Бондаренко А. В. (2013)
Бондаренко А. В. - Методика оцінки ефективності науково-дослідних суден з урахуванням їх надійності та безпеки, Николаенко О. С. (2013)
Буй Д. Т. - Расчет буксировочного сопротивления катамаранов в задаче синтеза, Бондаренко А. В., Бойко А. П. (2013)
Вагущенко Л. Л. - Метод использования АИС для повышения эффективности действий по предупреждению столкновений судов (2013)
Вишневский Д. О. - Обоснование состава флота для организации его работы на линии (2013)
Волков А. Н. - Анализ профилактических мер при разгрузке смерзающихся сыпучих грузов в зимний период (2013)
Ворохобин И. И. - Журнал лоцманской проводки (2013)
Гайченя А. В. - Особенности ввода информации о грузовых помещениях в базу данных твиндечного судна (2013)
Губский О. Г. - Стратегии маневрирования судном при уклонении от встречи с пиратами (2013)
Деревянко А.А. - Оптимизация постановки на якорь крупно тоннажного судна с помощью инверсного метода (2013)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик многофункционального лоцмейстерского судна, Автутов Н. В. (2013)
Заичко С. И. - Радиофизические характеристики атмосферы над морской поверхностью, Князь А. И. (2013)
Лысый А. А. - Перспективные методы ледовой проводки судов на каналах и фарватерах азовского моря в зимний период (2013)
Мамонтов В. В. - Алгоритмы и расчетные схемы оценки предистории аварийного происшествия с судном (2013)
Молочный Р. А. - Обеспечение безопасности при якорезаводке, Савчук В. Д. (2013)
Нгуен Г. Х. - Определение экономических показателей быстроходных пассажирских судов на начальных этапах проектирования (2013)
Нечаев Ю. И. - Контроль динамики судна с сыпучими грузами в бортовой интеллектуальной системе на основе современной теории катастроф, Сизов В. Г. (2013)
Панкова О. В. - Особенности проектирования судов в САПР FORAN FDESIGN, Смык В. О., Татаринов Д.А. (2013)
Репетей В. Д. - Пути повышения профессионализма в национальной системе поиска и спасания на море (2013)
Савчук В. Д. - Технология погрузки металлолома на судно типа "КОСТЕР", Хомяков В. Ю. (2013)
Топалов В. П. - О надежности функционирования системы "судоводитель - навигационный комплекс", Торский В. Г., Торский В.В. (2013)
Чепок О. О. - Поліпшення укологічної ефективності судна як умова фрахтування (на прикладі балкеру класу Capesize), Паладий М. М. (2013)
Рефераты (2013)
Абакумова В. І. - Інтерактивний доступ до наукової періодики: аналіз питання (2013)
Балицкая Т. Ю. - Структура эргатической системы автоматизированного построения суточного план-графика работы промышленного железнодорожного транспорта (2013)
Бондаренко А. С. - Современные требования к системам электронного документоборота (2013)
Войтенко Г. О. - Розробка конструкції робота для наведення на сонце оптичних приладів (2013)
Гарнец А. А. - Проблемы внедрения медицинских информационных систем и подходы их решения (2013)
Дрок А. А. - Алгоритм побудови тематичних гідрологічних карт за хімічним складом підземних вод, Карпенко Є. Ю. (2013)
Кліпаков М. В. - Математичне моделювання стохастичних процесів у тяговому приводі локомотива, Хорошайлов А. І. (2013)
Коваль А. О. - Історична трансформація форм літальних апаратів, як предмет естетичного аналізу (2013)
Козуб Ю. Г. - Метод решения задач динамики конструкций, Козуб Г. А. (2013)
Kondrat’yev A. A. - Some results in the research of dielectric properties of liquid crystals. I, Kondrat’yev A. I. (2013)
Kondrat’yev A. A. - Some results in the research of dielectric properties of liquid crystals. II, Kondrat’yev A. I. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського