Палмер В. В. - Дві конкуруючі теорії змішаних правових систем (2013)
Сакко Р. - Правові форманти: динамічний підхід до порівняльного права (2013)
Захарова М. - Запозичення в праві: онтологічний аналіз (2013)
Ткаченко О. - Термінологічний коментар перекладача (2013)
Єгоров О. - Форми і методи взаємодії правових систем сучасності (2013)
Тихомиров О. - Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення (2013)
Варга Ч. - Порівняння правових культур і правового мислення (2013)
Ткаченко О. - Концепт порівняння як конституанта постметафізичного правового мислення: досвід епістемологічних трансформацій (2013)
Халабуденко О. - Конструкція і деконструкція в контексті порівняльного правознавства (2013)
Міцкевич Л. - Синергетичні основи порівняльного правознавства (2013)
Дамірлі М. - Система порівняльного правознавства як комплексної науки (2013)
Тихомиров Ю. - Нові явища і поняття у порівняльному правознавстві (2013)
Бехруз Х. - Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень (2013)
Оксамитний В. - Міждержавні правові системи як реальність сучасного світу (2013)
Вовк Д. - Про зміст категорії "правова традиція" та її значення у порівняльно-правових дослідженнях (2013)
Желдибіна Т. - Порівняльне правознавство і порівняльне державознавство: проблеми взаємодії та взаємозв'язку (2013)
Фоварк-Коссон Б. - Два століття еволюції порівняльного права у французькій правовій доктрині (2013)
Кресін О. - Генеза порівняльного правознавства як навчальної дисципліни в німецьких університетах у першій половині ХІХ ст. (2013)
Кудін С. - Порівняльна історія права: епістемологічні та практичні дослідження у працях А. М. Стоянова (2013)
Мудриєвська Л. - Значення порівняльного правознавства у становленні позитивістських поглядів Ф. В. Тарановського (2013)
Артьомов В. - Основи правової системи Пакистану (2013)
Снайдер Д. - Молекулярний федералізм і структури приватного правотворення (2013)
Харитонов Є. - Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав, Харитонова О. (2013)
Чиркін В. - Елементи загального й особливого у мусульманській правовій культурі (2013)
Хабрієва Т. - Конституція Російської Федерації і проблеми вдосконалення російського законодавства (2013)
Лафітський В. - Правова держава і фактори її розвитку в порівняльно-правовому вимірі (2013)
Ландо О. - Викладання порівняльного права (2013)
Саломатін О. - Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів (2013)
Оніщенко Н. - До питання методики викладання порівняльно-правових дисциплін (2013)
Саїдов А. - Порівняльне цивільне право як навчальна дисципліна (2013)
Лихова С. - Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях (2013)
Ковалевский М. - Законодательные заимствования и приспособления (2013)
Халабуденко О. - Історія порівняльного правознавства як напрям наукових досліджень (2013)
Селезньова Н. - Доктрина Г. Ф. Шершеневича про право і державу (2013)
V Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання": проблема формування парадигмальних орієнтирів сучасних юристів (2013)
Щорічний конгрес Міжнародної асоціації юридичних наук у Мехіко (2013)
Проблеми викладання порівняльного правознавства в Україні (2013)
До 100-річчя з дня народження Імре Зайтая (1912—1983) (2013)
Родольфо Сакко — у пошуках нового образу порівняльного правознавства (до 90-річчя з дня народження) (2013)
До 80-річчя Алана Ватсона (2013)
Ювілей Володимира Миколайовича Шаповала (2013)
Пам'яті Сергія Сергійовича Алексєєва (2013)
Пам'яті Петра Федоровича Мартиненка (2013)
Пам'яті Рональда Дворкіна (2013)
До уваги авторів! (2013)
Содержание (2013)
К читателю (2013)
Тиунов О. - Правовые стандарты каксредство регулирования международных и внутригосударственных отношений (2013)
Ковлер А. - Индивидкаксубъект международного права (возвращение к дискуссии) (2013)
Буткевич В. - Уральский бриллиант в короне науки международного прав(вклад профессора Г. В. Игнатенко в развитие современной науки международного права) (2013)
Белоцкий С. - Международно-правовые проблемы иностранного военного присутствия (2013)
История кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последнее десятилетие (2002—2012 гг.) (2013)
Наука международного права в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины (2013)
Развитие науки международного права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко в 2007—2011 гг. (2013)
Харьковская школа международного права (2013)
Одесская школа международного права (современность) (2013)
Пресс-релиз Международного суда ООН по делу о делимитации морских пространств в Черном море (Румыния против Украины) (2013)
Решение Международного суда ООН по делу о делимитации морских пространств в Черном море (Румыния против Украины) (2013)
Тимченко Л. - Проблемы делимитации морских пространств Украины, Кононенко В. (2013)
Океке К. - Переоценка вклада Советского Союза в профессиональную подготовку юристов стран третьего мира: критическая оценка социалистического юридического образования (2013)
Грабарь В. - Вопросы государственного и международного права в Комментариях Джона Мэра к Сентенциям Петра Ломбарда (2013)
Батлер У. - Владимир Грабарь, Петр Ломбард, Джон Мэр и история международного права (2013)
Буткевич О. - История международно-правовой мысли в научном наследии Владимира Грабаря (2013)
Международно-правовые события 2011 года (2013)
Деятельность Совета Безопасности ООН в течение 2011 года (2013)
Пресс-релиз Международного суда ООН об избрании нового Председателя (2013)
Биография Председателя Международного суда ООН Петера Томки (2013)
Библиография по международному праву в украине за 2011 год (2013)
До читача (2012)
Мюллерсон Р. - Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі (2012)
Толстих В. - Рішення міжнародних судів (2012)
Моїсеєв О. - Наддержавність Європейського Союзу після набрання чинності Лісабонським договором (2012)
Калакура В. - Особливості правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві (2012)
Забара І. - Відповідальність суб'єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2012)
Довгерт А. - Наука міжнародного приватного права в Україні (ХІХ-ХХІ ст.) (2012)
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) (2012)
Рішення (IV/ 91і) Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, про дотримання Україною своїх зобов'язань за Конвенцією (2012)
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (2012)
Рішення (V/4 ) Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (2012)
Медведєва М. - Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо: міжнародно-правовий досвід України, Андрусевич А. (2012)
Эйхельман О. - Заметка о международных трактатах и международном частном праве: Продолжение к "Заметкам из лекций по международному праву" (2012)
Эйхельман О. - К вопросу об истории международного права и истории его литературы (2012)
Савчук К. - Отон Отонович Ейхельман — біографічний нарис і міжнародно-правові погляди (2012)
Міжнародно-правові читання пам'яті В. І. Євінтова (2012)
170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012)
Буткевич О. - Новий вимір навчання міжнародного права (2012)
Мережко О. - Підручник з міжнародного права XXI століття (2012)
Бабінова О. В. - Імунні порушення у дітей із рецидивуючим бронхітом і супутньою патологією гепатобіліарної системи та вплив на них препарату Лівенціале форте (2011)
Бабкіна О. П. - Дінамика морфологічних змін травмованих тканин печінки в перші години після травми при встановленні давності ушкоджень органів черевної порожнини при механічній травмі, Долотін С. О., Шоломицький В. Г., Сільніченко Б. А. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Эффекты ксеногенной спинномозговой жидкости на структуру гипофизов белых крыс при ее парентеральном введении на ранних этапах онтогенеза (2011)
Бибик Е. Ю. - Спирулина как потенциальное адаптогенное средство, Яровая Э. А., Симрок Д. В., Берест А. Ю. (2011)
Благодаренко Е. А. - Активность внутриклеточных сигнальных путе в клетках проксимальных канальцев почек в условиях смоделированной гипергликемии in vitrо (2011)
Варес Я. Е. - Переломи виличної кістки: сучасні принципи класифікації, діагностики, лікування (2011)
Волошина І. С. - Характеристика маси над'яєчок статевозрілих щурів після інгаляційного впливу на організм епіхлоргідріну (2011)
Волошин В. М. - Вплив толуолу на гістоморфометричні показники селезінки статевонезрілих щурів (2011)
Гаврилов І. І. - Порівняльна лікувально-профілактична ефективність корвітину та тіотриазоліну на моделі синдрому тривалого розчавлення (2011)
Гарна С. В. - Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення суми амінокислот у розчині для пиття "Седавіт”, Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2011)
Гарник Т. П. - Оценка эффективности энтеросорбента на основе диоксида кремния "Белый уголь" при лечении больных неалкогольным стеатогепатитом, сочетанным с хроническим некалькульозным холециститом и его влияние на концентрацию "средних молекул", содержание продуктов липопероксидации и уровень С-реактивного белка в сыворотке крови, Фролов В. М., Соцкая Я. А., Санжаревская И. В. (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для основної фармакотерапії ревматоїдного артриту в Україні та Великій Британії, Грушковська Д. Т., Борушевська Л. В. (2011)
Григоренко А. М. - Особливості менструальної функції жінок з варикозним розширенням вен малого тазу (2011)
Гунас І. В. - Моделювання показників реоенцефалограми в здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла, Даценко Г. В., Башинська О. І., Шпакова Н. А. (2011)
Данилова М. В. - Факторы суицидогенеза у больных депрессиями при рассеянном склерозе (2011)
Дудник С. В. - Смертность мужчин трудоспособного возраста г. Луганска по причинам смерти (2011)
Жабенко Н. Ю. - Особенности депрессивных расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией (2011)
Зєльоний І. І. - Характеристика показників клітинної ланки імунітету у хворих на бешиху з наявністю гнійно-запальних ускладнень (2011)
Кащенко С. А. - Изменения морфометрических показателей белой пульпы селезенки крыс под воздействием иммунотропных препаратов, Золотаревская М. В. (2011)
Клішина Л. С. - Аналіз первинного виходу на інвалідність хворих на позалегеневий туберкульоз у луганській області за період 2007–2009 роки, Баранова В. В., Полякова В. Г., Стоянова О. О., Миронова Л. А. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та препарату рослинного походження Гепар-ПОС на показники активності перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Гемомікроциркуляторне русло та паренхіма надниркових залоз на чотирнадцяту добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І. (2011)
Володченко А. - Об информационно-семиотической оценке атласов (2009)
Боднар С. П. Білоус В. В. - Створення обмірних креслень пам’ятників архітектури методами цифрової фотограмметрії (2009)
Даценко Л. М. - Редакційні роботи в умовах комп’ютерізації картографічного виробництва (2009)
Орещенко А. В. - Специфічні властивості тривимірних реалістичних картографічних моделей (2009)
Полякова Н. О. Шевченко В. О. Луценко П. В. - Методика, зміст та результати інформаційно-семіотичного аналізу електронних карт (2009)
Бондаренко Е. Л. - Прийоми геоінформаційного картографування (2009)
Баранова Л. Г. - Використання ГІС у реформуванні та розвитку лісової промисловості (2009)
Філозоф Р. С. - Структура геоінформаційної бази даних для організації та управління регіональним ландшафтним парком "Голосіїв" (2009)
Абу Фараш Юсеф Абдулахман - Принципы классификации рекреационно-туристических ресурсов Иордании (2009)
Бейдик О. О. - Змістовні лінії та точки як специфічні рекреаційно-туристські ресурси (2009)
Білоус А. В. - Україна в умовах глобалізації (2009)
Дудун Т. В. - Підходи до картографування медичного обслуговування населення (2009)
Комлєв О. О. - Карта відображення похованого рельєфу в рельєфі експонованої земної поверхні, Філоненко Ю. П., Возбранна О. М., Гулий Р. Г., Єдаменко Т. І. (2009)
Лозовіцький П. С. - Передкартографічні дослідження і складу води річки Десни, Лузовіцька Ю. А., Лозовицький А. П., Молочко А. М., Молочко А. М. (2009)
Лозовіцький П. С. - Просторово-часовий комплексний аналіз хімічного складу води Інгулецької зрошувальної системи, Лозовицький А. П., Молочко А. М. Молочко М. А. (2009)
Петров О. А. - Доцільність використання космічних знімків при створенні та оновленні картографічних матеріалів державного земельного кадастру (2009)
Підлісецька І. О. - Картографічне моделювання обєктів історико-культурного призначення (на прикладі Хмельницької області) (2009)
Смирнов І. Г. - Картографічний та логістичний аспекти операції "Overlord" (2009)
Тітова С. В. - Особливості етнічного картографування території України, Давиденко А. С. (2009)
Фокін С. П. - Роль карти у плануванні дистанцій для спортивного орієнтування, Шевченко О. В. (2009)
Гнєдашев В. В. - Перспективи використання картографічного методу у шкільних краєзнавчих походах вихідного дня (2009)
Гнєдашев В. М. - Картографічне краєзнавство – ключовий аспект пізнавальної діяльності учнів (2009)
Скавронський В. П. - Можливості використання карт краєзнавчого атласу адміністративного району у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2009)
Шевченко В. О. - Система критеріїв визначення результативності навчання студентів-картографів, Бондаренко Е. Л. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Функції компасної рози на портоланах ХІІІ -ХVІІ ст. (2009)
Курач Т. М. - Основні події історії аерокосмічних досліджень (до початку космічної ери) (2009)
Осталецька О. І. - Карти Запорозької Січі у фонді сектору картографічних видань НБВУ (2009)
Смірнов Ю. Б. - Картографування річок України в ХVІІ – ХVІІІ сторіччях (2009)
Володченко А. С. (2009)
Шевченко В. О. (2009)
Машенцева Л. Д. (2009)
Патиченко Г. О. (2009)
Фокин С. П. - Сергей Гордиенко – видающийся путешественник современности (2009)
Лебідь М. І. (2009)
Вимоги до авторських матеріалів, які подаються до редакції (2009)
Пушкар О. - Теоретико-методологічні засади дослідження гуманізаційного концепту як феномену суспільних відносин в умовах модернізації державного управління, Баштанник В. (2013)
Овдін О. - Державне регулювання міграційного руху з України до Сибіру, Середньої Азії та Далекого Сходу на початку XX ст. (2013)
Серьогіна Т. - Формування сучасної територіальної організації влади в Естонській республіці (2013)
Самбук О. - Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина І) (2013)
Горбик О. - Адаптація зарубіжного досвіду державного управління у сфері формування фондового ринку в Україні (2013)
Архипенко І. - Світоглядні чинники ефективного управління аграрним сектором в Україні (2013)
Костюк І. - Державне управління в Україні в період реалізації адміністративної реформи: основні поняття та категорії (2013)
Новак-КаляєвА Л. - Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної і Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70 – 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Чобану М. - Роль інституту президента в організації державної влади: світовий досвід і Україна (2013)
Кринична І. - Державне управління процесами запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій: праксиологічний досвід (2013)
Федорів Т. - Сутність та інструменти репутаційного менеджменту у сфері державного управління (2013)
Нестеряк Ю. - Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними ресурсами України (2013)
Рой І. - Державні пріоритети у сфері демографічної безпеки України (2013)
Подп’ятнікова А. - Роль державного регулювання в реалізації транзитного потенціалу України (2013)
Леoсь O. - Механізми формування фінансових ресурсів підприємств, Кoваль I. (2013)
Красніков Д. - Методи розрахунку збитків за результатами порушень під час укладання державними установами господарських договорів (2013)
Поспєхова Г. - Фактори формування міжнародного іміджу України (2013)
Ярова І. - Особливості антикризового управління в публічному секторі (2013)
Чернецький В. - Економічні механізми державного управління системою охорони здоров’я (2013)
Бородін Є - Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні, Тарасенко Т. (2013)
Шпекторенко І. - Особливості використання класифікації потреб Д. Мак-Клелланда в роботі з кадрами публічної служби (2013)
Чикаренко О. - Сучасний стан та проблематика реформування податкової служби в Україні (2013)
Война Ю. - Статус керівника в державному управлінні (2013)
Бондаренко Є. - Традиція, авторитет, ритуал у циклі розвитку організаційної культури державної служби (2013)
Козаченко Н. - Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців з надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Дяченко Н. - Застосування соціально-політичного прогнозування під час формування державної кадрової політики (2013)
Решетніков Ю. - Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення релігійних потреб військовослужбовців (2013)
Волошенюк Л. - Організаційно-правові засади сучасного адміністративного реформування (2013)
Колесніков Б. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти управління освітою: організаційно-правові засади (2013)
Сухінін Д. - Концепція управління якістю TQM як підґрунтя оцінювання, моніторингу та контролю в органах місцевого самоврядування (2013)
Павлов І. - Методологічні підходи до вивчення проблематики управління в містах з районним поділом (2013)
Сердюкова О. - Основні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку територій (2013)
Наконечний В. - Новітня історія становлення нормативно-правової бази розвитку самоврядування в містах України (2013)
Оленковська Л. - Проблематика міжмуніципальної співпраці у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (2013)
Рожко О. - Регіональні аспекти управління наданням офтальмологічної допомоги населенню України (2013)
Сергєєва О. - Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Костенок І. - Західні моделі місцевого самоврядування: перспективи та обмеження культурних трансферів (2013)
Полюшкін С. - Концептуальні засади побудови моделі управління сталим розвитком міста-мегаполіса (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Бауліна Т. В. - Макроекономічне регулювання процесів забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу при використанні MAINSTREAM.FOR.IC. V.6.3 (2012)
Guzayluk Z. V. - About the control role in the economic subjects management system (2012)
Гушко С. В. - Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства (2012)
Житний П. Є. - Організаційна структура банку та її вплив на фінансову стійкість, Тищенко В. В. (2012)
Kovtun N. V. - The indicative estimation’s methods of possible wheeler-dealer finance (2012)
Petruk A. M. - The social financial control development in Ukraine, Vygovska N. G. (2012)
Свірко С. В. - Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства, Фаріон А. І. (2012)
Шайкан А. В. - Виникнення подвійного запису – міфи і реальність (2012)
Дорошенко О. О. - Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2012)
Назарова Г. Б. - Основні принципи формування доходів і витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Науменко С. М. - Формирование системных экономических задач устойчивого развития энергосбережения строительной организации (2012)
Гуніна Л. М. - Еритроцити за окисного стресу при фізичних навантаженнях (огляд літератури) (2013)
Левчин А. М. - Калікреїн-кінінова система – універсальний компонент біохімічного гомеостазу (2013)
Луговськов О. Д. - Вивчення стану процесів апоптозу імунокомпетентних клітин хворих на вірусний гепатит А, Козікова О.А., Жила А.В., Руденко О.А., Головчанська С.Е. (2013)
Бабінова О. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивуючого бронхіту у дітей із супутньою біліарною патологією (2013)
Бабкіна О. П. - Встановлення часу виникнення механічної травми за динамикою змін гістологічних показників підшлункової залози (2013)
Касинець С. С. - Клініко-лабораторні особливості хворих на ранній ревматоїдний артрит у поєднанні з тривожно-депресивними розладами (2013)
Бука Г. Ю. - Алгоритм диагностики трофических и гемокоагуляционных нарушений желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с остроосложненной дуоденальной язвой, Кононенко Д.А., Чайка О.О., Долгополов В.В., Рязанцева Е.А., Кучеров В.Г., Соляник К.С. (2013)
Морозов С. А. - Клинико-лабораторное обоснование профилактических мероприятий при кариесе у детей с задержкой внутриутробного развития, Деньга О.В. (2013)
Овчаренко М. О. - Методологічні основи системи дискретної модульної медико-соціальної профілактики наркотичної залежності, Радченко Т.М. (2013)
Зєльоний І. І. - Патогенетичне обгрунтування застосування нуклеїнату та глутаргіну в комплексі хірургічного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу, Тютюннік О.А., Василенко Є.М. (2013)
Симрок В. В. - Формирование репродуктивного здоровья как основа формирования здоровья нации, Харламова Н.Л., Кравцова Ю.А., Корниец Н.Г., Гордиенко Е.В. (2013)
Тіщенко О. Б. - Показники перекисіндукованої хемілюмінесенції сироватки крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит із коморбідним цукровим діабетом 2 типу, Пінський Л.Л., Овчаренко М.М. (2013)
Чумак Л. І. - Модель управління цукровим діабетом дитячого віку як технологія надання медико-соціальної допомоги (2013)
Волощук Н. І. - Статева детермінація синтезу вазоактивних молекул як предиктор гендерних відмінностей гастротоксичності диклофенаку у щурів (2013)
Висоцький А. А. - Вплив нового церебропротектора ок-3 на стан вільнорадикальних процесів в динаміці у щурів із закритою черепно-мозковою травмою (2013)
Запорожец Т. Н. - Анализ корреляционных связей физиологических показателей у врачей-стоматологов на амбулаторном стоматологическом приеме, Мельникова С.В. (2013)
Каджарян Е. В. - Особенности функционального состояния бета-эндорфин-синтезирующих нейронов паравентрикулярного ядра гипоталамуса крыс в норме и при экспериментальном сахарном диабете (2013)
Кривенцов М. А. - Гистоморфометрическая характеристика тимуса крыс периода новорожденности и ювенильного возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Лила Н. Л. - Оценка уравновешенности нервных процессов у студентов-медиков с помощью теста "реакции на движущийся объект", Тананакина Т.П., Болгов Д.М., Ивасенко А.В., Маврич С.И. (2013)
Павлов С. Б. - Изменения метаболизма костной ткани при моделировании почечной недостаточности (2013)
Шмаргальов А. О. - Морфометрична характеристика основної та бічних частин потиличної кістки (2013)
Нишкумай О. И. - Тактика лечения пациентов с остеопорозом и мочекаменной болезнью при наличии вторичного гиперпаратиреоза (2013)
Сонина Е. В. - Осложнения тромболитической терапии у больных острым инфарктом миокарда в сочетании с тромбоэмболией легочной артерии, Клевака И.Г., Мирошниченк И.В., Цегельник О.Л. (2013)
Сулейман Дара Н. - Изменение флоры сукцессий с течением времени на примере Донецкой области (2013)
Від головного редактора (2013)
Діденко Н. О. - Клонування кДНК ізоформи каталази Cat2 Arabidopsis thaliana з використанням двоетапної ПЛР, Тинкевич Ю. О., Волков Р. А., Панчук І. І. (2013)
Давидюк Ю. М. - Молекулярна організація 5S рДНК Solanum betaceum Cav., Молода О. О., Волков Р. А. (2013)
Бродецька К. П. - Особливості формування елементів насіннєвої і кормової продуктивності люпину білого (Lupinus albus L.) (2013)
Герілович А. П. - Розробка дуплексної ПЛР для індикації мікоплазм та вірусів діареї великої рогатої худоби, з подальшим генотипуванням збудника, Горайчук І. В., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2013)
Делоне Н. Л. - Улучшающий отбор в чистой линии озимой пшеницы и в клоне традесканции (2013)
Дьоміна Е. А. - Деякі аспекти генетичної нестабільності соматичних клітин людини за комбінованої дії іонізуючої радіації та оксиду азоту (2013)
Дьоміна Е. А. - Радіаційно-індукованы аберацій хромосом в лімфоцитах людини за дії ко-мутагенів (дослідження in vitro), Пилипчук О. П. (2013)
Добрянська М. Л. - Міжпородна диференціація м’ясної худоби за частотами алелей і генотипів гена калпаїну, Джус П. П., Подоба Ю. В., Копилов К. В., Копилова К. В., Сидоренко О. В., Юдин Н. С. (2013)
Левчик Н. Я. - Природа глибокого спокою насіння представників роду Vitex L. та практичний досвід його подолання (2013)
Лозинська М. Р. - Зв’язок генотипу і фенотипу у пацієнтів із синдромом Гарднера, Плавскі А., Лозинський Ю. С. (2013)
Лысенко Н. Г. - Эквипотенциальность зрелых яиц в овариоле имаго тутового шелкопряда, Клименко В. В. (2013)
Лян Х. - Степень формирования серозной оболочки в оценке потенциала развития зрелого ооцита тутового шелкопряда, Клименко В. В. (2013)
Мельник В. М. - Поліморфізм ядерної 5S рибосомної ДНК деяких видів роду Gentiana L. (2013)
Нінієва А. К. - Характеристика зразків Triticum spelta L. за показниками якості зерна та електрофоретичними спектрами запасних білків, Козуб Н. О., Созінов І. О., Рибалка О. І., Леонов О. Ю., Твердохліб О. В., Богуславський Р. Л. (2013)
Novak T. V. - Socioeconomic prerequisites for the use of genetically modified crops in Ukraine, Oblap R. V., Novak N. B. (2013)
Перерва Т. П. - Біологічна активність рослинного екстракту як можливий показник рівня адаптованості виду, Дробик Н. М., Мельник В. М., Кунах В. А. (2013)
Петренко І. П. - Генотипова мінливість тварин в скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д., Гавриленко М. С. (2013)
Сосніна К. О. - Імуногенетичні та цитогенетичні дослідження клітин ворсин хоріона ранніх викиднів людини, Ткач І. Р., Гулеюк Н. Л., Сєднєва І. А., Заставна Д. В. (2013)
Хаблак С. Г. - Генетическая и гормональная регуляция развития корневого волоска у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2013)
Чередник Ю. О. - Оцінка генетичних маркерів для раннього виявлення штамів Mycobacterium tuberculosis стійких до протитуберкульозних препаратів, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шельов А. В. - Оцінка української популяції чистокровної верхової породи коней за мікросателітними ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Зуєва Н. В. (2013)
Вагин Ю. В. - Селективная перестройка морфогенетической подпрограммы, отвечающей за репродуктивную функцию серебристо – черных лисиц (2013)
Малецкий С. И. - Псевдонаучные термины в современной биологии (2013)
”Мені судилося сказати людству нове…” Вернадський Володимир Іванович (12.03.1863 – 06.01.1945) (2013)
Академик Любовь Владимировна Хотылева (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Академік Володимир Васильович Моргун (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Профессор Станислав Игнатьевич Малецкий (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Професор Станіслав Станіславович Малюта (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Професор Федір Микитович Парій (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Николай Александрович Картель (5.05.1937 – 1.04.2013) (2013)
Опалко А. І. Селекційно-генетична наука і освіта (2013)
Мовний порадник (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика (2013)
Безотосный В. Ф. - Неразрушающий экспресс контроль механических напряжений, Козлов В. В., Набокова О. В. (2013)
Василів К. М. - Порівняльний аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку під час роботи на активно-індуктивне навантаження (2013)
Голенков Г. М. - Распределение магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов на бегуне, Аббасиан М. (2013)
Голенков Г. М. - Розподіл магнітної індукції лінійного синхронного двигуна з магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2013)
Дубинин В. А. - Прогнозирование спроса на машины постоянного тока с использованием формализованных моделей на базе кривых роста, Шайда В. П., Дубинина О. Н. (2013)
Заблодский Н. Н. - Особенности распределения вихревых токов в полом перфорированном роторе полифункционального электромеханического преобразователя, Грицюк В. Ю., Кулдыркаев И. Н. (2013)
Лущик В. Д. - Електромагнітний розрахунок трифазних асинхронних двигунів з шестифазною обмоткою, Кирьянов В.В., Полезін С. Ю. (2013)
Шведчикова И. А. - Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований (2013)
Жемеров Г. Г. - Системы электроснабжения метрополитена с современными полупроводниковыми пеобразователями и накопителями энергии, Ильина Н. А., Тугай Д. В., Холод О. И. (2013)
Боев В. М. - Сверхпроводимость и измерение внешних магнитных полей электрооборудования. Часть 2. Схемы и технология измерений (2013)
Байда Е. И. - Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов (2013)
Винников Д. В. - Экспериментальное исследование электрического разряда в жидкости, создаваемого между электродами с конусной выемкой, Озеров А. Н., Юферов В. Б., Сакун А. В., Корытченко К. В., Месенко А. П. (2013)
Гнатов А. В. - Индукционная индукторная система с круговым витком с разрезом между двумя тонкостенными металлическими листами (2013)
Устенко А. В. - Тенденции развития тяговых двигателей подвижного состава, Пасько О. В. (2013)
Шклярский Я. Э. - Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий, Скамьин А. Н. (2013)
Михайлов В. М. - К 70-летию со дня рождения (2013)
Клименко Б. В. - К 70-летию со дня рождения (2013)
Сторінка редактора (2013)
Волянська Л. А. - Гострий риносинусит у дітей у практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при його бактеріальній природі (2013)
Абатуров О. Є. - Генетичний поліморфізм ASP299GLY гена тол-подібного рецептора 4 в дітей із хелікобактерною інфекцією, Герасименко О. М., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Каладзе Н. Н. - Характеристика метаболических изменений в условиях инсулинорезистентности у детей с первичной артериальной гипертензией, Алешина О. К., Ревенко Н. А. (2013)
Фофанова О. В. - Ефективність застосування рекомбінантного інтерферону-а-2b у дітей із вірус-індукованим фенотипом бронхіальної астми (2013)
Слободян Е. И. - Катамнез детей, больных хроническим пиелонефритом, после комплексного санаторно-курортного лечения (2013)
Лебець І. С. - Особливості дебюту та перебігу реактивних артритів у дітей, Панько Н. О. (2013)
Цимбаліста О. Л. - Характеристика мікробного пейзажу нижніх дихальних шляхів при ускладненій пневмонії в дітей раннього віку, Гаріджук Л. І. (2013)
Івахненко О. С. - Ефективність застосування пробіотичної терапії у дітей раннього віку з харчовою алергією (2013)
Ходан В. В. - Динаміка показників функціонального стану апоптотичних, антиапоптотичних ангіогенезрегулюючих цитокінів (HGF, TNF-а) печінки у дітей з хронічним холецистохолангітом під впливом комплексного лікування тіотриазоліном та аскорутином, Волосянко А. Б. (2013)
Бобрикович О. С. - Метаболічний синдром у дітей: клініка, особливості ліпідного й вуглеводного обміну (2013)
Мостова О. П. - Особливості процесів формування особливостей особистості учнів шкільного віку в умовах використання заходів психогігієнічної корекції (2013)
Юлиш Е. И. - Часто болеющие дети и тактика педиатра, Ярошенко С. Я. (2013)
Зайченко А. В. - Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на разных этапах оказания помощи, Коваленко Е. Н., Брюханова Т. А. (2013)
Мітюряєва І. О. - Стартова антибіотикотерапія ускладненого перебігу ГРЗ у дітей: шлях від лікарських шаблонів до логічних рішень, Вовченко О. В., Рибачок Е. В. (2013)
Абатуров А. Е. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей, Герасименко О. Н., Агафонова Е. А., Высочина И. Л., Кривуша Е. Л. (2013)
Крамарев С. А. - Дифференцированный подход к лечению кашля (2013)
Никитина Н. А. - Врожденные аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика (часть 1), Старец Е. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Местная терапия острых назофарингитов у детей, Кривущев Б. И. (2013)
XV Сідельниковські читання (2013)
Вопросы рационального выбора и безопасности антимикробной терапии в педиатрии (2013)
Бенис Н. А. - Особенности показателей количества глиального белка S100 и уровня суммарных метаболитов оксида азота в крови у глубоконедоношенных детей с перинатальным гипоксическим поражением головного мозга, Самсонова Т. В., Назаров С. Б., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2013)
Клименко Т. М. - Диференціальна діагностика та лікування синдрому холестазу в новонароджених дітей (2013)
Максимова С. М. - Пульмонологическая манифестация нейробластомы у детей, Бухтияров Э. В., Самойленко И. Г. (2013)
Гончарова Я. А. - Гемангиомы и сосудистые мальформации. Современные теории и лечебная тактика (2013)
Фофанов О. Д. - Досвід підготовки спеціалістів первинної ланки медико-санітарної допомоги в контексті інтегрованого ведення хвороб дитячого віку при викладанні педіатрії студентам молодших курсів (2013)
До ювілею доктора медичних наук, професора Таміли Василівни Сорокман (2013)
Нагорная Н. В. - Доктор Даун, Бордюгова Е. В., Усенко Н. А. (2013)
Академіку М. М. Амосову — 100 років (2013)
Нагорная Н. В. - Симпозиум № 144 "Лимфаденопатия у детей", Бордюгова Е. В., Вильчевская Е. В., Дудчак А. П., Марченко Е. Н. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль RIG-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 1. Семейство RLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
До уваги авторів (2013)
Пісоцька Є. І. - Від сумісно-розділеної праці до всезагальної (2012)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні основи досліджень з розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур (2013)
Ткаченко М. А. - Вплив побічної продукції на відтворення гумусу за органічного землеробства, Григора Т. І. (2013)
Мельник А. І. - Стан і перспективи вапнування грунтів в Україні (2013)
Демиденко О. В. - Біогенно-рециркуляційне відновлення фізико-хімічних і агрофізичних властивостей у процесі грунтоутворення чорнозему типового Лівобережного Лісостепу (2013)
Бердніков О. М. - Лізиметричні дослідження в агрохімії та агроекології, Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Мілютенко Т. Б. (2013)
Рудик Р. І. - Перспективи розвитку органічного виробництва в Поліссі, Савчук О. І., Мельничук А. О. (2013)
Корсун С. Г. - Вплив техногенного навантаження на морфометричні показники листкової поверхні рослин роду Таволга (Spiraea L.), Бонюк З. Г., Буслаєва Н. Г., Клименко І. І., Белемець Н. М. (2013)
Юла В. М. - Формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування, Дрозд М. О. (2013)
Романюк П. В. - Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності тритикале ярого в Правобережному Лісостепу, Блажевич Л. Ю., Єгупова Т. В. (2013)
Кононюк Л. М. - Вплив технології вирощування на показники якості та врожайність пшениці озимої в умовах північної частини Лісостепу, Натальчук Т. А., Давидюк Г. В. (2013)
Сень О. В. - Особливості вирощування перспективних гібридів кукурудзи у північній частині Лісостепу, Асанішвілі Н. М., Величко В. П. (2013)
Грищенко Р. Є. - Вплив рівня удобрення на якісні показники зерна гречки (2013)
Вишнівський П. С. - Кратність прояву несприятливих погодних умов у зоні Лісостепу при вирощуванні капустяних олійних культур (2013)
Пиндус В. В. - Азотфіксувальна здатність сої за органічного вирощування в Правобережному Лісостепу (2013)
Вишнівська Ю. С. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність льону олійного (2013)
Голодна А. В. - Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від елементів технології вирощування в північній частині Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2013)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від удобрення та інокулювання, Яблонська В. В. (2013)
Карпук Л. М. - Вплив біологічних форм цукрових буряків на проростання насіння і рівномірність розміщення рослин в рядку (2013)
Слюсар С. М. - Вплив способів внесення органічних добрив на продуктивність сорго суданського, Оксимець О. Л. (2013)
Боговін А. В. - Визначення ступеня порушеності трав’янистих екосистем залежно від антропогенного впливу, Пташнік М. М. (2013)
Молдован В. Г. - Продуктивність бобово-злакових травосумішей на схилових землях Західного Лісостепу, Слюсар І. Т. (2013)
Шаповал А. В. - Вплив фракції насіння на урожайність сортів пшениці ярої та вівса, Мельник В. В., Лутак І. А., Хіцька І. М. (2013)
Бобер А. Ф. - Генетична природа ознаки кольору пластинки листя у видів костриці, Остапець Т. А. (2013)
Присяжнюк М. В. - Історія розвитку землеробства як галузі та науки (2013)
Наші ювіляри (2013)
Васильева Т. В. - Основные группы микроорганизмов, участвующих в биогидрометаллургических процессах, Блайда И. А., Иваница В. А. (2013)
Garkava K. G. - On the question of antigens (2013)
Бондарець Ю. В. - Аналіз технологій ліквідації нафторозливів із застосуванням сорбентів на основі торфового моху роду Sphagnum, Матвєєва О. Л. (2013)
Блайда И. А. - Cостав и выщелачивающая активность микробиоценоза техногенных отходов энергетики, Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Барба И. Н., Иваница В. А. (2013)
Домбровська І. В. - Мікроскопічні гриби-деструктори стінового покриття інтер’єру пам’ятки архітектури м. Києва, Малиновська І. М. (2013)
Lazariev V. G. - Nanoparticles containing tungsten and molybdenum in microbial biofilms, Labunets V. F., Boretska M. A., Asaulenko L. G., Kozlova I. A. (2013)
Фабуляк Г. Ф. - Вплив желатини на структуру і властивості полівінілацетату, Масленнікова Л. Д., Смашнюк Л. О. (2013)
Горупа В. В. - Вилучення біобутанолу із культурального середовища (2013)
Saveka M. A. - Effect of prebiotics on lyzosymic activity of the Bacillus genus bacteria, Vasylchenko O. A. (2013)
Ігуменцева О. Б. - Регенерація нафтопродуктів, Лещенко О. О., Архипенко К. А. (2013)
Романова З. М. - Особливості технології напоїв з нетрадиційної сировини, Косоголова Л. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Біосинтез поверхнево-активних речовин представниками роду Pseudomonas (2013)
Dmytrash K. V. - Feasibility of inulin hydrolyzates usage in the production of health improving products (2013)
Лапань О. В. - Перспективи комплексного біосорбційного очищення гальванічних стоків (2013)
Содержание (2013)
Анацкая Л. Н. - Эндогенный неоваскулогенез в постинсультной репарации мозга, Гончарова Н. В. (2013)
Фернандес де Ривес С. Ф. - К вопросу оптимизации дифференциальной диагностики и патогенетической терапии функциональных тиков, Евтушенко С. К., Карабань И. Н. (2013)
Ласков В. Б. - Психовегетативная дисфункция и толерантность к вредным привычкам — факторам риска формирования инсульта у школьников на различных этапах обучения, Ласкова И. В. (2013)
Сухоносова О. Ю. - Досвід довготривалого нагляду за дітьми, хворими на епілепсію, у Харківській області (2013)
Лузан Б. М. - Хірургічне лікування невідновлених та застарілих ушкоджень променевого нерва, Кучерук О. Є., Сулій Л. М., Татарчук М. М. (2013)
Василовский В. В. - Клиническая характеристика гендерных различий при разных типах течения рассеянного склероза. Сообщение 1, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л., Терещенко Л. П. , Ткачева Т. Н. (2013)
Старинець Н. Г. - Фактори суїцидальності при множинному склерозі (2013)
Ненько А. М. - Деонтологические и морально-этические вопросы ортопедо-хирургического лечения детей с детским церебральным параличом, Каладзе Н. Н., Пономаренко Н. Н., Сиротюк М. В. (2013)
Рыткис И. С. - К вопросу о личностных особенностях студентов с привычным курением и различными клиническими формами инициального этапа формирования табачной зависимости (2013)
Зорін М. О. - Досвід використання стереотаксичної техніки при хірургічному лікуванні кістозних вогнищевих утворень головного мозку, Сірко А. Г., Кирпа І. Ю. (2013)
Евтушенко С. К. - Основные и новые факторы риска, способствующие развитию ишемических инсультов у лиц молодого возраста, Филимонов Д. А., Симонян В. А., Луцкий И. С., Шестова Е. П., Морозова Т. М. (2013)
Дубина С. П. - Диагностика и терапия энуреза у детей (Научный обзор и личные наблюдения), Евтушенко О. С., Евтушенко С. К. (2013)
Лихачев С. А. - Дисфункция системы "веко — глаз": перспектива диагностики, Аленикова О. А., Гурский И. С. (2013)
Мурашко Н. К. - Мнемоническое правило мозжечковой дисфункции: экспресс­помощь практикующему врачу (2013)
Герцев В. М. - Роль селену у розвитку цереброваскулярних та кардіоваскулярних захворювань, Макаренко О. М., Стоянов О. М., Лебідь О. П., Хрущ О. В., Сон А. С. (2013)
Животовська Л. В. - Підхід до терапії хворих із невротичними депресивними розладами (2013)
Габрель Р. Т. - Особливості психічного стану та сексуальної реалізації ВІЛ-­інфікованих осіб і їх партнерів у контексті психосексуальної орієнтації та життєдіяльності партнерської пари, Маркова М. В. (2013)
Трінус К. Ф. - Профіль запаморочень у хворих на артеріальну гіпертензію , Сакун Т. М., Гашніков І. В. (2013)
Мироненко Т. В. - Клинический случай неврологических осложнений подагры у участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Борисенко В. В., Кулишова Е. В., Мироненко М. О. (2013)
Шестова Е. П. - Симпозиум № 147 "Эпилептический синдром и генерализованные мальформации головного мозга", Евтушенко С. К., Омельяненко А. А., Морозова Т. М., Луцкий И. С., Симонян В. А. (2013)
Евтушенко С. К. - Симпозиум № 148 "Спинальные мышечные атрофии и боковой амиотрофический склероз как проявление болезни двигательного нейрона у детей", Морозова Т. М., Шестова Е. П., Омельяненко А. А., Симонян В. А., Луцкий И. С. (2013)
60 лет Герою Украины профессору В. И. Козявкину (2013)
Від редактора (2013)
Абрамова Н. О. - Влияние Pro197Leu полиморфизма гена GPX1 на параметры углеводного обмена и антропометрические особенности у пациентовс артериальной гипертензией на фоне абдоминального ожирения, Пашковская Н. В. (2013)
Шакирова М. Ю. - Гормональная и биохимическая характеристика больных с ишемической болезнью сердца и дефицитом гормона роста взрослых, Урманова Ю. М., Шек А. Б., Мадмусаева А. Р. (2013)
Урманова Ю. М. - Сравнительная характеристика нарушений физического и полового развития у детей и подростков (мальчиков) с различными объемными образованиями гипоталамо­гипофизарной области, Мавлонов У. Х. (2013)
Зуев К. А. - Новые возможности профилактики сахарного диабета 2-­го типа, Когут Д. Г. (2013)
Кравчун Н. А. - Концепция профилактики сахарного диабета 2-­го типа: время действовать, Ильина И. М. (2013)
Панькив В. И. - Сахарный диабет 2-­го типа: выбор препарата сульфонилмочевины с учетом пищевого поведения пациента (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум № 145 "Синдром Нельсона" (2013)
Огляд даних засобу Ліксумія® компанії "Санофі" засвідчує, що додавання ліксисенатиду до базального інсуліну призводило до зниження рівнів глікемії, зокрема за умов контролю рівня глюкози в крові натщесерце (FPG) (2013)
Петро Мефодійович Ляшук (до 80-­річчя від дня народження) (2013)
Полторак В. В. - Бренды и генерики: критерии оценки эффективности, Липсон В. В. (2013)
Кравчун Н. О. - Нові можливості в лікуванні цукрового діабету, Романова І. П., Тихонова Т. М., Чернявська І. В., Гасанова О. О. (2013)
Бойчук Т. М. - Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині, Пєшковська Н. В., Ляшук П. М., Леонова М. О. (2013)
Тези конференції "Актуальні питання клінічної ендокринології, імунології та алергології" (м. Чернівці, 24–25 жовтня 2013 року). Актуальні питання ендокринології (2013)
Деркач М. І. - Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми, Чоп’як В. В. (2013)
Тези конференції "Актуальні питання клінічної ендокринології, імунології та алергології" (м. Чернівці, 24–25 жовтня 2013 року). Актуальні питання клінічної імунології та алергології (2013)
Вниманию авторов (2013)
Борулько Д.Н. - Когнитивные расстройства в боксе, Шиян В. Н., Булгаков С. В., Хвостиков П. П., Доронин Е. В. (2013)
Бриндак Д. В. - Уровень фрагментации днк и почечная функция в условиях экспериментальной ОПН, Фильчуков Д. А. (2013)
Волошина І. С. - Морфометричні показники передміхурової залози та сім’яних пухирців щурів після інгаляційного впливу на організм толуолу та корекції виявлених зМІН (2013)
Гавалешко В. П. - Динаміка показників протео- та фібринолітичної активності в міокарді щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку (2013)
Глебов А. М. - Состояние энергетического гомеостаза головного мозга белых лабораторных крыс после перенесенного эпизода функционального изменения мозгового кровообращениЯ (2013)
Галагдина А. А. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на динаміку вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів, білків, метаболітів монооксиду нітрогену та активності антиоксидантних ферментів у слизовій ротової порожнини щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом (2013)
Гордійчук Д. О. - Вплив ацетилцистеїну на стан енергетичного обміну при експериментальному хронічному генералізованому пародонтиті (2013)
Грекова О. В. - Скринінгові дослідження високоефективних церебропротекторів серед оригінальних координаційних сполук германію на моделі ішемічного інсульту, Марцинко О. Е., Пєсарогло О. Г. (2013)
Гуніна Л. М. - Оцінка на основі квантово-фармакологічного аналізу перспектив застосування поліненасичених жирних кислот для стимуляції фізичної працездатності (2013)
Данилова А. О. - Вплив екстремальних станів на активність лактатдегідрогенази і піруватдегідрогенази при використанні у складі раціонів іммобілізованих на високовуглеводних носіях пробіотичних мікроорганізмів, Петров С. А. (2013)
Денефіль О. В. - Механізм впливу холіну на вегетативний баланс серцевого ритму за різних типів погоди при розвитку адреналінової кардіоміопатії (2013)
Решетнік Є. М. - Особливості експериментального алкогольного ураження печінки в умовах блокади опіоїдних рецепторів, Картіфузова Л. О., Павлович С. І., Макарчук М. Ю. (2013)
Кирилів М. В. - Активність цитохромоксидази при токсичному ураженні солями важких металів та за умов корекції тирозинатом цинку й ентеросорбентом фібрабет (2013)
Кулик О. М. - Патобіохімічні порушення, які виникають у хрящовій та кістковій тканинах при розвитку кокситу (2013)
Лизогуб В. С. - Викликана активність мозку у людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Юхименко Л. І., Хоменко С. М., Дзюбан Ю. О. (2013)
Мирошниченко П. В. - Особенности ультраструктуры биоминерала большеберцовых костей у крыс периода инволютивных изменений, находящихся на гиперхолестериновой диете (2013)
Морозов С. А. - Морфологічна характеристика привушних слинних залоз новонароджених щурів при фізіологічному перебігу вагітності (2013)
Овчаренко В. В. - Особливості ультрамікроскопічної будови селезінки після впливу хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженності в поєднанні з фізичним навантаженням (2013)
Тананакина Т. П. - Физиологические аспекты вкусового восприятия (обзор литературы), Модная Ю. Н. (2013)
Натрус Л. В. - Особливості реакцій нейронів гіпоталамічної області щурів у відповідь на підвищення осмолярності плазми крові, яка повторюється, Вислий А. А. (2013)
Павлов С. В. - Влияние цереброкурина на содержание hsp 70-белка в ткани мозга крыс в условиях моделирования церебральной ишемии (2013)
Шимкус Ю. Ю. - Влияние донепизила на гистологические изменения в мозге кроликов при моделировании действия общей вибрации, Сапегин И. Д. (2013)
Воробьев К. П. - Развитие интраоперационной гипотонии во время спинальной анестезии в зависимости от типа реакций сердечного ритма во время ортостатической пробы, Пилипенко И. Б. (2013)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз асоціації поліморфних варіантів taqi гена рецептора вітаміну d з ішемічним інсультом у хворих різної статі, Обухова О. А., Атаман Ю. О., Бороденко А. О., Дубовик Є. І., Атаман О. В. (2013)
Глєбова Т. М. - Функціональний статус та якість життя жінок постменопаузального періоду хворих ревматоїдним артритом у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Збаражский Ю. В. - Состояние процессов перекисного окисления липидов и уровень эндотоксимии у новорожденных с бактериальным менингитом (2013)
Савво В. М. - Возможности альтернативной терапии поведенческих расстройств у детей в педиатрической практике, Филонова Т. А., Хижняк В. М., Мощич А. П., Шарапова А. П., Борзенко И. А. (2013)
Соловьева Г. А. - Варианты дыхательных паттернов недоношеных новорожденных с перинатальным поражением ЦНС (2013)
Дикая Э. А. - Гендерные характеристики групп диспансерного наблюдения больных с хронической обструктивной болезнью легких в крупном промышленном центре (Луганск) 131-135, Базалеева Н. И. (2013)
Князєва А. К. - Особливості антиоксидантного стану у хворих на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні з ревматоїдним артритом в амбулаторних умовах (2013)
Школьник В. В. - Особенности нарушений липидного обмена у больных гипертонической болезнью и избыточной массой тела (2013)
Компанієць К. М. - Патогенетичні взаємозв’язки у хворих з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу в сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2013)
Лебедь К. М. - Рівні адипокінів крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом в залежності від соматометричних показників (2013)
Левкович Н. М. - Поліморфізм алельного варіанту *2 гена CYP2C19 у населення України, Горовенко Н. Г. (2013)
Рудковская О. Д. - Аккомодациннные факторы в прогрессировании возрастной макулодистрофии (2013)
Фіщук Л. Є. - Поліморфні варіанти гена ендотеліальної NO-синтази у жінок з гіпертонічною хворобою з України, Горовенко Н. Г. (2013)
Маврич С. І. - Психологічні особливості працівників з різним психофізіологічним статусом, зайнятих у вугледобувній та хімічній галузі екологічно небезпечних районах Луганської області, Тананакіна Т. П. (2013)
Скрипка Е. В. - Взаимодействие темпераментально-характерологических, эмоциональных детерминант личности у студентов и их проекции на психосоматические и поведенческие реакции в условиях экзаменов (2013)
Веклич В. О. - Роль конституційного механізму забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина у розбудові правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства (2012)
Малишев Б. В. - Цілеспрямованість правової системи (теоретичні аспекти) (2012)
Жаровська І. М. - Генезис принципу легітимності державної влади та проблеми його впровадження у сучасному суспільстві (2012)
Малига В. А. - "Конфіденційність" та "професійна таємниця" як юридичні категорії: зміст та співвідношення, Станкевич В. Л. (2012)
Ратушна Б. П. - Процесуальна рівність сторін як чинник належного доказування в судовому правозастосуванні України (2012)
Співак М. В. - Правове регулювання адміністративна відповідальність за продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (2012)
Тітова Ю. О. - Система суб'єктів державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні (2012)
Кричун М. О. - Порядок та умови реєстрації юридичних осіб як платників податків (2012)
Мельник О. М. - Гарантії забезпечення реалізації правового статусу працівників органів державної митної служби України (2012)
Орєхов О. І. - Іноземний (європейський) досвід перегляду справ про адміністративні правопорушення та можливості його впровадження у вітчизняне адміністративно-деліктне законодавство (2012)
Олійник О. В. - Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки (2012)
Ворушило С. В. - Участь державної автомобільної інспекції МВС України в здійсненні охорони навколишнього природного середовища (2012)
Логвиненко Б. О. - До питання про предмет медичного права України (2012)
Олійник І. Л. - Компетенція керівників державної служби в державному органі (2012)
Криворучко Л. С. - Використання системного підходу в адміністративній системі щодо забезпечення захисту прав людини в Україні (2012)
Дьомін Ю. М. - Відсторонення від посади за новим КПК України (2012)
Зубрицький М. І. - Поняття та сутність прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2012)
Басай В. Д. - Процесуальні строки за новим кримінальним процесуальним кодексом україни: поняття, види, порядок обчислення та додержання (2012)
Носкова И. А. - Классификация преступлений, совершаемьіх с использованием средств массовой информации (2012)
Ігнатов О. М. - Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, Орлов Ю. В. (2012)
Мезенцева І. Є. - Кримінально-правові санкції та заходи кримінально-правового впливу за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, Ярош В. В. (2012)
Зорин Р. Г. - Понятие, сущность и значение реализации процессуальной инициативьі субтектов в уголовном судопроизводстве: постановка проблеми, Керкиева А. А. (2012)
Риков Є. Г. - Криміналістична характеристика способів вчинення злочинів в сфері грального бізнесу (2012)
Кимлик Н. В. - Тактичні прийоми розслідування злочинних корупційних діянь за новим КПК України (2012)
Куканова Г. В. - Право неповнолітнього учасника кримінального процесу на участь законного представника на досудових стадіях (2012)
Лібенко І. Ю. - Щодо функцій державної служби боротьби з економічною злочинністю як суб'єкта адміністративно-юрисдикційної діяльності (2012)
Іващенко О. В. - Правове регулювання інформування учасників кримінального провадження під час судового слідства у суді першої інстанції (2012)
Сусловець А. О. - Деякі питання припинення служби в органах державної податкової служби України (2012)
Басай О. В. - Співвідношення принципів цивільного права та методу цивільно-правового регулювання (2012)
Басай Р. М. - Теоретико-правові аспекти поняття охорони техногенно забруднених земель в Україні (2012)
Семенова К. Г. - Завдаток у попередньому договорі: умови застосування (2012)
Волинець Т. В. - Правова характеристика податку на прибуток підприємств за чинним податковим кодексом України (2012)
Бицюра Л. В. - Методика гармонізації законодавства україни та європейського союзу в контексті першочергових заходів зовнішньоекономічної політики (2012)
Дмитренко Ю. М. - Правові засоби регулювання грошового обігу в Україні (2012)
Задорожній О. В. - Україна і Російська Федерація: намагання врегулювання проблем боргів за енергоносії та газотранспортного консорціуму у 1997-2004 роках (2012)
Цірат Г. А. - Прикордонне співробітництво між Україною та Російською Федерацією: досвід 90-х років ХХ століття (2012)
Поляк О. І. - Державне регулювання валютно-фінансових відносин, як складової відносин України та СОТ: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Луцький І. М. - Прослідковування християнських основ в античній філософії (2012)
Луцький А. І. - Виховний вплив моральної складової на здійснення судочинства (теоретичний аспект) (2012)
Кельман М. - Український суверенітет: різновекторні шляхи розвитку. (Рецензія. Рябошапко Г. Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави. - Львів: Простір-М, 2012. - 520 с.) (2012)
Титул, зміст (2013)
Романюк С. А. - Динаміка диспропорцій на регіональних ринках праці в Україні (2013)
Бандур С. І. - Стратегічні імперативи розвитку трудового потенціалу України (2013)
Барматова С. П. - Людський розвиток як пріоритет соціальної політики України (2013)
Семигіна Т. В. - Взаємодія державних установ та неурядових організацій у працевлаштуванні молодих людей, які живуть із ВІЛ (2013)
Цивінська Т. М. - Актуалізація питань оплати праці на підприємствах (2013)
Колот А. М. - Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відповідальності (2013)
Болтівець С. І. - Психогігієнічні засади професійного самоздійснення особистості (2013)
Вілкова О. Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці України: гендерний аспект (2013)
Терюханова І. М. - Професійна освіта для інвалідів: здобутки, проблеми та перспективи, Стульпінас Н. К. (2013)
Матвієнко Л. І. - Cиндром емоційного вигорання у працівників служби зайнятості: діагностика та корекція (2013)
Капченко Л. М. - Генеза андрагогіки безробітних (2013)
Савченко Н. В. - Андрагогічний підхід в організації професійного навчання безробітних як наукова й практична проблема (2013)
Ортікова Н. В. - Професійна компетентність особистого консультанта державної служби зайнятості (2013)
Нартюк О. В. - Зайнятість економічно активного населення в країнах СНД: демоекономічні тенденції та перспективи розвитку (2013)
Горбаль Г. М. - Соціальні послуги служби зайнятості: повернення людей до продуктивної праці (2013)
Островська І. М. - Залучення безробітних до підприємництва (з досвіду роботи Одеського міського центру зайнятості) (2013)
Кисільова Н. В. - Якісне професійне навчання: грані співпраці (2013)
Титул, зміст (2013)
Шаховська Н. Б. - Робота з великими даними - показниками соціо-еколого-економічного розвитку регіону, Болюбаш Ю. Я. (2013)
Тіхонов В. І. - Метод кодування символів у когерентному оптичному каналі інтегрованої технології телекомунікацій (2013)
Захарченко Н. В. - Оптимизация синдромного метода исправления ошибок в адаптивных системах связи, Гаджиев М. М., Лысенко С. И., Талакевич Д. В. (2013)
Поповский В. В. - Методы анализа динамических структур телекоммуникационных систем, Волотка В.С. (2013)
Шведова В. В. - Опрацювання результатів вимірювань при проведенні міжлабораторних звірень за умов наявності систематичної похибки вимірювання, Руденко Н. О. (2013)
Карташов В. М. - Алгоритм управления параметрами систем радиоакустического зондирования атмосферы, Кушнир М. В. (2013)
Форкун Ю. В. - Аналіз методів формування документованого інформаційного забезпечення в соціально-комунікаційних системах (2013)
Полякова М. В. - Метод определения параметров обобщенных гребенчатых масштабных функций, Ищенко А. В. (2013)
Чимшир В. И. - Вопросы классификации и ранжирования проектов по признаку использования в них технических систем (2013)
Бушуев С. Д. - Развитие компетентности организаций в управлении проектами на основе геномной модели методологий, Рогозина В. Б., Ярошенко Ю. Ф. (2013)
Литвинова Н. С. - Продолжительность концессий в морских портах: европейская практика и алгоритмы расчета (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Корж Р. О. - Формалізація процесу формування інформаційного образу ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету, Пелещишин А. М. (2013)
Ковалева Е. А. - Разработка тренировочного упражнения решения систем линейных алгебраических уравнений в Adobe Captivate (2013)
Яковенко В. Д. - Метод визначення узагальненого показника рівня організаційних знань (2013)
Борисова Н. В. - Формирование словаря сочетаемости терминов предметной области, Канищева О. В. (2013)
Нарожный А. В. - Агентно-ориентированный подход к построению систем управления процессом обучения (2013)
Хімич В. І. - Визначення і обґрунтування споживчих властивостей взуття, Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2013)
Вікович І. А. - Розробка методу забезпечення пріоритету автобусам на регульованих перехрестях, Зубачик Р. М. (2013)
Чибісов Ю. В. - Аналіз залежності між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці (2013)
Алешинский Е. С. - Повышение конкуретно-способности железнодорожного транспорта за счет создания транспортно-логистических кластеров, Мещеряков В. В., Рябовол Е. И., Лапушкин И. А. (2013)
Мазуренко О. О. - Розробка методики визначення раціональної технології обміну груп вагонів у двогрупному поїзді (2013)
Иванов Н. И. - Разработка стенда для исследования качества работы привода доочистителей головок свеклы, Гунько А. С., Шаргородский С. А. (2013)
Свідерський О. О. - Оцінка бепеки руху на елементах вулично-дорожньої мережі (2013)
Дубініна А. А. - Оцінка якості комбінованого пакувального матеріалу із застосуванням функції бажаності, Круглова О. С., Ленерт С. О., Летута Т. М. (2013)
Онищенко С. П. - Риски грузовладельцев в процессах доставки грузов с участием морского транспорта, Шпилько С. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Нефьодов М. А. - Раціоналізація транспортно-технологічних схем доставки дрібнопартіонних вантажів, Потаман Н. В., Черкашина М. К. (2013)
Пархоменко Л. О. - Процедура формування моделі прогнозування пасажиропотоків на залізничних лініях (2013)
Мулеса О. Ю. - Інформаційні технології кількісного оцінювання груп ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини (2013)
Веревкин Л. Л. - Влияние экспоненциальных модулированных импульсов на стимуляцию глазных мышц (2013)
Гриценко Н. Г. - Можливості використання робастних регуляторів для технологічних об’єктів, Смітюх Я. В., Ладанюк А. П. (2013)
Блинцов А. В. - Система автоматического управления специализированным морским комплексом с буксируемым подводным аппаратом, Дык Чан Там (2013)
Зайко Т. А. - Извлечение численных ассоциативных правил с учетом значимости признаков, Олейник А. А., Субботин С. А. (2013)
Рогов О. В. - Метод оценивания показателей качества web-сервисов, Дуравкина Т. В., Морозова А. Г. (2013)
Надточій В. А. - Інтеграція керування самохідною прив’язною підводною системою у складі морського технологічного комплексу (2013)
Фесенко А. В. - Складність задачі про приховану дію абелевої групи в квантовій моделі обчислень (2013)
Тимофеев И. С. - Измерение содержания оксида углерода в отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (2013)
Попов С. В. - Локальное оценивание точности аппроксимации сетью на базе гибридных нейроподобных элементов, Шкуро К. А. (2013)
Слесаренко А. П. - Моделювання впливу теплопровідності електронагрівальної структури на тепловий режим її поверхні, Романченко М. А. (2013)
Супруненко О. О. - Парадигми імітаційного моделювання при дослідженні складних систем з паралелізмом (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Кондрашев П. В. - Математическое моделирование газодинамики порошковой струи при реализации технологии "Rapid Prototyping" (2013)
Носов П. С. - 3D параметричне моделювання прототипу двигуна внутрішнього згоряння засобами Delcam PowerSHAPE (2013)
Кіндрачук М. В. - Вплив зовнішніх факторів на закономірності припрацювання антифрикційних систем, Хлевна Ю. Л., Кульгавий Е. А., Духота О. І. (2013)
Черкашина О. С. - Забезпечення точності складання з термовпливом багатоелементного з’єднання (2013)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей на непрерывных потоках. Краткая теория однорядных воздушных винтов (2013)
Горелова К. В. - Моделирование вынужденных колебаний свободной поверхности жидкости в баках космических летательных аппаратов (2013)
Кнауб Л. В. - Визначення траекторій складових полідисперсного гетерогенного потоку (2013)
Терещенко Ю. М. - Оценка экономичности трехконтурного турбореактивного двигателя, Дорошенко Е. В., Ластивка И. А. (2013)
Яхно О. М. - Втрати напору при неусталеному русі нестисливої рідини в трубопроводах, Гнатів Р. М. (2013)
Карачун В. В. - Погрешности гироскопа, обусловленные развивающейся качкой фюзеляжа при летной эксплуатации, Мельник В. Н., Шибецкий В. Ю. (2013)
Бабенко В. С. - Гидроимпульсная струя: теория и характеристики диспергированного потока, Кремена А. П. (2013)
Атаманов Ю. Л. - Инженерная методика расчёта кинематических параметров ударного пневмоагрегата со встроенным резервуаром, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2013)
Явтушенко А. В. - Повышение надежности клиноременных передач механических прессов, Явтушенко А. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Шендрик В. В. - Актуальность моделирования распределенных энергосистем эффективного использования возобновляемых источников энергии, Ващенко С. М., Шулима О. В., Омеляненко К. А. (2013)
Варламов Г. Б. - Фактические характеристики оборудования компрессорных станций и оптимизация загрузки магистрального газопровода, Приймак Е. А. (2013)
Лимаренко А. Н. - Потенциал и необходимость развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Украине (2013)
Волошко А. В. - Проблеми вибору оптимальної математичної моделі енергоспоживання на промислових підприємствах, Бедерак Я. С., Лутчин Т. М. (2013)
Безродний М. К. - Ефективність теплонасосних систем опалення з використанням теплоти попередньо підігрітого атмосферного повітря, Притула Н. О. (2013)
Лавренченко Г. К. - Снижение удельного энергопотребления воздухоразделительных установок среднего давления и малой тоннажности, Плесной А. В. (2013)
Тыньянова И. И. - Гидродинамические характеристики элементарных решеток рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины (2013)
Соловьев В. М. - Экспериментальное определение параметров гидротрансформатора в условиях недостаточной мощности приводного двигателя (2013)
Хворост М. В. - До питання розробки моделей електродвигунів тягового електроприводу транспортних засобів, Сорока К. О., Бесараб А. І. (2013)
Кутний Б. А. - Розподілення вологи в багатошарових зовнішніх огороджуючих конструкціях, Борисюк А. О. (2013)
Baziuk L. - Thermophysical properties of metals and polymer compositions, Sirenko H. (2013)
Гриценко О. М. - Вплив ініціювальної системи на структуру та властивості гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону, Гнатчук Н. М., Суберляк О. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Ткачук К. К. - Управління напруженим станом гірського масиву з метою отримання кубовидного щебеню, Савчук В. П. (2013)
Яцук Ю. В. - Можливості вдосконалення метрологічного забезпечення систем індивідуального обліку тепла, Бугайцова П. В., Яцук В. О. (2013)
Галуза А. А. - Программно-аппаратная платформа для разработки систем автоматизации лабораторного эксперимента, Коленов И. В., Беляева А. И. (2013)
Савицкая Я. А. - Методика оптимального или субоптимального решения задачи равномерного продвигания линии забоя, Чичикало Н. И. (2013)
Лисиця М. П. - Модальне астатичне керування об’єктами з запізнюванням на основі спостерігача стану, Лисиця П. М., Лисиця О. В. (2013)
Зелык Я. И. - Информационно-технологическая поддержка послестартовой калибровки оптико-электронных сенсоров наблюдения космической системы "Сич" (2013)
Мнушка О. В. - Системы управления позиционированием и слежением мобильных спутниковых антенных установок (2013)
Дёмин Д. А. - Применение искусственной ортогонализации в поиске оптимального управления технологическими процессами в условиях неопределенности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Радовенчик В. М. - Новий спосіб освітлення води фільтруванням, Костриця А. О., Радовенчик Я. В., Сіренко Л. В. (2013)
Михайленко В. В. - Технология нейтрализации отстойника полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2013)
Morozov S. - Modern processes of waste formation and aspects of their minimazing, Morozov A. (2013)
Ткачук К. Н. - Алгоритм розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні, Репін М. В. (2013)
Кіпоренко Г. С. - Аналіз нормативного забезпечення екологічного моніторингу на міжнародному, європейському, державному рівнях (2013)
Нагорний О. Ю. - Вплив ультразвукової модифікації на реологічні характеристики розчинів полісахаридів в технології капсульованної продукції, Неклеса О. П., Пивоваров Є. П. (2013)
Одарченко А. М. - Вплив попередньої технологічної обробки на процес заморожування овочевого напівфабрикату (2013)
Некрасов П. А. - Медико-биологическое исследование напитка кисломолочного детского питания "Биолакт", Ткаченко Н. А., Авершина А. С. (2013)
Сухенко В. Ю. - Ступінь подрібнення та його вплив на якість в’яленої та напівкопченої продукції, Сухенко Ю. Г. (2013)
Abstract and References (2013)
Демидов О. А. - Рекультивація земель: агроекологічний напрям досліджень (2012)
Кобец А. С. - Почвообразование техноземов степного Приднепровья, Узбек И. Х., Волох П. В., Мыцык А. А. (2012)
Узбек И. Х. - Корневые системы растений в толще техноземов (2012)
Кулик М. І. - Економічна доцільність використання біологічних інженерних споруд, Кравченко Н. Б., Уткіна К. Б. (2012)
Снакин В. В. - Возобновление ландшафтов врамках восстановительного природопользования, Присяжная А. А. (2012)
Кроїк Г. А. - Закономірності техногенних перетворень ґрунтів на ділянках сільськогосподарської рекультивації Західного Донбасу (2012)
Клименко О. М. - Оцінка родючості ґрунтів басейну річки Горинь (2012)
Клименко М. О. - Родючість ґрунтового покриву як показник екологічної безпеки функціонування агроекосистеми, Колесник Т. М., Прищепа А. М. (2012)
Єтеревська Л. В. - Моделювання саморозвитку дерново-літогенних ґрунтів техногенних ландшафтів Донецького регіону, Жолудєва І. Д. (2012)
Яковченко М. А. - Технология рекультивации нарушенных земель Кемеровской области с использованием модифицированных полиакриламидных флокулянтов, Дрёмова М. С., Филипович Л. А. (2012)
Чорнодон В. І. - Реалізація відтворювальних процесів вАПК: екологічний контекст (2012)
Пилявець В. М. - Екологобезпечність як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції АПК (2012)
Лямзіна А. Ю. - Вплив несприятливих факторів на ферментативну активність ґрунтопокривних рослин в умовах антропогенного середовища, Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В. (2012)
Лико С. М. - Екологічний стан ґрунтів сінокосів та пасовищ найбільш забруднених територій Рівненської області, Портухай О. І. (2012)
Ященко П. Т. - Особливості фіто меліорації траси газопроводу в Сколівських Бескидах і ренатуралізації її рослинного покриву, Надорожняк О. Я. (2012)
Ліхо О. А. - Формування ризиків та організація моніторингу при забезпеченні водою населення Рівненської області, Гакало О. І. (2012)
Міронова Н. Г. - Напрями оптимізації екологічногостану техногенних водойм Малого Полісся (2012)
Подрезенко И. Н. - Влияние разгрузки подземных вод на качество поверхностных и грунтовых вод в западном Донбассе, Сердюк С. П., Остапенко Н. С., Кравец С. А. (2012)
Галаган Т. І. - Економіко-екологічна оцінка рекультивованих земель (2012)
Курильців Р. М. - Громадське управління у вирішенні екологічних проблем землекористування (2012)
Гуменюк М. М. - Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону (2012)
Чибрик Т. С. - Комплексные исследования растительности при биологической рекультивации (2012)
Хосе Мануель Ресіо Еспехо - Агроекологічне тестування гірських порід в умовах стаціонару рекультивації, Антоніо Мартінес Камеро, Йессіка дель Піно Грасіа, Харитонов М. М., Бабенко М. Г. (2012)
Андроханов В. А. - Эффективность основных технологий рекультивации в Кузбассе (2012)
Аношко В. С. - Дифференцированное распределение и использование деградируемых осушенных природных территориальных комплексов Белоруси в сельскохозяйственном производстве, Зайко С. М., Вашкевич Л. Ф., Бачила С. С., Млынец Т. Г. (2012)
Лукина Н. В. - Восстановление фиторазнообразия на золоотвалах Урала, Филимонова Е. И., Глазырина М. А. (2012)
Геник Я. В. - Лісовідновлення складних техногенних екосистем Львівщини (2012)
Лукаш О. В. - Стан прибережно-водних екосистем на рекультивованих примостових ділянках Чернігівської і Гомельської областей у прикордонній смузі з Брянською областю, Сапєгін Л. М., Кирієнко С. В., Дайнеко М. М., Лукаш І. М., Тимофєєв С. Ф. (2012)
Тихоненко Д. Г. - Пізньокайнозойський ґрунтолітогенез та фіторекультивація як ноосферна перспектива, Зарицький П. В., Матвіїшина Ж. М., Забалуєв В. О., Горін М. О., Андреєв В. В. (2012)
Шерстюк Н. П. - Гідрогеологічний моніторинг районіввидобутку корисних копалин: результати та проблеми (2012)
Марискевич О. Г. - Програма наукового моніторингу посттехногенних територій колишніх сіркодобувних підприємств, Шпаківська І. М. (2012)
Гринчишин Н. М. - Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту, Бабаджанова О. Ф. (2012)
Зверковський В. М. - Лісові екосистеми і методи їх відновлення в умовах техногенезу, ДовгалюкІ. Г. (2012)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка ступеня дегуміфікації в різних генетичних горизонтах чорноземів звичайних на ріллі відносно цілини в умовах степової зони України, Артеменко С. Ф., Сидоренко Ю. Я., Жученко С. І., Мицик О. О., Токмакова Л. М., Сироватко В. А., Сироватко К. В., Буря О. І., Півень О. О. (2012)
Гнілуша Н. В. - Система моніторингу за впливом виробничої діяльності промислових об’єктів Криворіжжя на атмосферне повітря, Іщенко О. М. (2012)
Лоханська В. Й. - Біоекологічний моніторинг забруднення ґрунту, підданого біоремедіації, у зоні складу з непридатними пестицидами, Самкова О. П., Гутовська Г. Ф. (2012)
Попович В. В. - Горіння полігонів твердих побутових відходів як загроза здоров’ю людини та фактор техногенного навантаження на довкілля, Кучерявий В. П. (2012)
Коршиков И. И. - Видовое разнообразие древесных растений на промышленных отвалах степной зоны Украины, Красноштан О. В., Пастернак Г. А. (2012)
Клименко М. О. - Оцінка техногенного забруднення ПАТ "Волинь-Цемент” за результатами екологічного аудиту, Статник І. І., Борщевська І. М., Клименко О. М. (2012)
Травлєєв А. П. - Основні методологічні принципи проведення лісової рекультивації, Білова Н. А. (2012)
Пугач А. М. - Визначення витрат на рекультивацію земельних угідь (2012)
Гриб В. М. - Вплив господарських заходів на особливості таксаційної будови штучних соснових насаджень (2012)
Данилюк Н. О. - Фольклорні засоби шевченкового тексту в аспекті аперцепції (2013)
Колесникова І. А. - Крос-культурний конфлікт як наслідок лінгвальної помилки (на матеріалі рекламних назв) (2013)
Кравець Л. В. - Метафоризація концепту хата в українській поезії ХХ ст. (2013)
Коваль В. И. - Украинский фразеологизм топтати ряст ’жить’ в этнокультурном освещении (2013)
Симоненко Л. О. - Українська термінографія в дидактиці. (2013)
Погиба Л. Г. - Лексичні особливості професійного мовлення майбутніх військовослужбовців, Голіченко Л. М. (2013)
Айкенова Р. А. - Национально-культурный компонент в русской и казахской фразеологии., Тусупбеков А. С. (2013)
Ваджибов М. Д. - О риторическом воспитании дагестанской студенческой поликультурной аудитории через художественную литературу (2013)
Гуцуляк Т. Є. - Художня метафора як джерело формування синонімічних засобів української мови (2013)
Калашник Ю. І. - Синтаксична організація роздумів науковця в мові роману Юрія Щербака "Причини і наслідки” (2013)
Козловська Л. С. - "Поети тримаються разом, ніби матроси крейсера” (про образні порівняння у поетичних текстах Сергія Жадана) (2013)
Кумеда О. П. - Риси східнополіського консонантизму в мові першодруків творів П. О. Куліша (2013)
Лісняк Н. І. - Культурологічна значущість лексики, пов’язаної з поняттям "рід” у лемківській пісні (2013)
Макарець Ю. С. - Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців, Сліпчук О. М. (2013)
Макарова Л. П. - Україна і Греція: специфіка взаємодії у сфері мови і культури в останні десятиріччя (2013)
Марфіна Ж. В. - Міфопоетика номінації "мати” в поетичній картині світу (2013)
Михальчук Т. Г. - Самостоятельная система этикета в художественных произведениях (2013)
Міняйло Р. В. - Мотивувальні чинники постання образних висловів сфери рибальства (2013)
Місінькевич О. М. - Асоціативна конотація слова в системі художнього ідіостилю Галини Пагутяк (на матеріалі новели "Душа метелика”) (2013)
Мовчун Л. В. - Римове кліше очі – ночі: банальна рима в лінгвокуль¬ту¬ро¬логічному аспекті (2013)
Монахова Т. В. - Лінгвістична ретермінологізація народництва (2013)
Мялковська Л. М. - Синоніми-іменники у художніх творах І. Нечуя-Левицького (2013)
Новоставська О. І. - Лексико-семантична характеристика філософської тер¬міно¬логії Івана Франка (онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та праксеологічні терміни) (2013)
Пугач В. М. - Традиції питомого термінотворення в сучасній українській мові (2013)
Рудакова Т. М. - Принципи засвоєння неозапозичень в українській літературній мові: орфографічна адаптація (2013)
Савчук Н. М. - Розмовна лексика української мови у функціонально-моти¬ваційному аспекті (2013)
Сирко І. М. - Психологічна детермінованість мовлення діариста (2013)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописний фонд України – Греції як основа діалогу двох культур (2013)
Федунович-Швед О. Т. - Поетизми у перекладацькій творчості Миколи Лукаша (2013)
Чорна О. В. - Системна організація української податкової термінології (2013)
Шемуда М. Г. - Художній переклад як важливий чинник міжкультурної комунікації (2013)
Алєксєєва О. О. - Експресивний синтаксис оповідання Миколи Вінграновського "Не дивись мені в спину” (2013)
Аскарова В. І. - Образ весни в пейзажній ліриці А. Мойсієнка (2013)
Верхулевская Н. А. - Нравственные концепты в лингвокультурологии (на материале фразеологических оборотов славянских языков) (2013)
Гребенюк А. В. - Роль та властивості партонімів у фразеотворенні української мови (2013)
Денисенко І. І. - Характеристика явища лексичної синонімії у творі О. Забужко "Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій” (2013)
Дідун Л. І. - Експліцитний спосіб утілення заперечного значення у фразеологізмах із семантикою інтенсивності (2013)
Зайцева О. В. - До питання про "просторічну” лексику (2013)
Краснопольська Н. Л. - Антонімія в українській термінології менеджменту (2013)
Козловець І. І. - Лексико-семантичні особливості фінансово-кредитної термінології (2013)
Марега Ю. А. - Іхтіоніми в народній творчості (2013)
Мисько І. Р. - Християнський теоперсоніфікон у поетичних текстах Празької групи (2013)
Олійник О. Ю. - Особливості співіснування та взаємодії мов у мовному ландшафті міста (на матеріалі знаків Києва) (2013)
Підкуймуха Л. М. - Батярський жаргон міжвоєнного Львова в соціокультурному аспекті (2013)
Полиця Т. Д. - Концептосфера внутрішнього світу людини: концепт "думка” (2013)
Поліщук Т. В. - Порівняльна характеристика фразеологізмів на позначення рис характеру людини у процесі здійснення професійного перекладу з англійської та польської мов українською (2013)
Терещенко В. Я. - Польська мова: перспективи розвитку в Україні, Штепура А. П. (2013)
Совтис Н. М. - Ключові слова та набування ними символічних значень у художньому творі (2013)
Хребтова А. В. - Новые слова в английском языке: лингвокультурный аспект (2013)
Швидкова Т. А. - Лексика трудових процесів завершального етапу первинної обробки льону та конопель (2013)
Яворський А. Ю. - Волинсько-поліська говірка в романі Володимира Лиса "Іван і Чорна Пантера” (2013)
Яновська О. А. - Автоінтертекстуальні домінанти кінь, хата як форманти смислової цілісності поезій М. Вінграновського (2013)
Верзина А. В. - Лингвокультурология как наука: теоретический и прикладной аспекты (2013)
Блашків О. В. - Концепт "щастя” в мовних картинах світу (на прикладі слов’янських та англо-американських паремій) (2013)
Домброван Т. И. - Синхронизация темпомиров в грамматической системе английского языка (2013)
Гончаренко А. С. - Лексико-семантичне поле "Нью-Йорк” у новелістиці О’Генрі (2013)
Анненкова Е. С. - Своеобразие экспликации оппозиции "свое / чужое / иное” в циклах А. И. Куприна "Мыс Гурон” и И. С. Шмелева "Сидя на берегу” (2013)
Савченко З. В. - "Північні” оповідання Джека Лондона з погляду індивіду¬альної авторської манери. (2013)
Довіна М. І. - Семіосфера тоталітарного міфу (2013)
Наші автори (2013)
Титул, Зміст (2013)
Офіційна хроніка. Міжнародний семінар у Вільнюсі (2013)
Ісаєнко В. - День здійснення мрії (2013)
Стегній Б. Т. - ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" – 90 років на передовому рубежі ветеринарної науки (2013)
Завгородній А. І. - Наукове забезпечення протитуберкульозних заходів в Україні (2013)
Горбатенко С. К. - До викорінення лейкозу великої рогатої худоби в тваринництві України, Шаповалова О. В. (2013)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід ветеринарних проблем птахівництва України, Музика Д. В. (2013)
Куцан О. Т. - Ветеринарна фармакологія і токсикологія в ННЦ "ІЕКВМ": Через роки та відстані, Шевцова Г. М., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2013)
Nedosekov V. - Critical review of the NIH-method for testing potency of inactivated rabies vaccines (2013)
Темний М. В. - Застосування вермалю за змішаних гельмінтозів фазанів, Полєщук Н. І., Богач М. В., Щербаков В. В., Ренвенко М. І. (2013)
Кулинич С. М. - Цитологічні зміни сполучної оболонки ока у молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту, Мельничук В. В. (2013)
Рубан А. М. - Шкірні захворювання у собак (2013)
Яскульський В. А. - Результати диспансеризації та організація відтворення поголів’я в ТОВ НВА "Перлина Поділля" (2013)
Микуляк М. Я. - Лікування ран, Олійник А. О. (2013)
Прядко В. П. - Випадок з ортопедії (2013)
Title (2013)
Table of Contents (2013)
Pilyugin L. S. - Abundance determinations in extragalactic H II regions (2013)
Agapitov O. V. - Magnetospheric ULF waves driven by external sources, Cheremnykh O. K. (2013)
Ghazaryan S. - On the question of detecting granulation signal in A and B star's CoRoT light curves (2013)
Ilkiewicz K. - Photometric observations of Epsilon Aurigae during the eclipse of 2009-2011, Wychudzki P., Galan C., Gladkowski M., Dobierski P., Karska A., Wiecek M., Tomov T., Mikolajewski M. (2013)
Kushniruk I. O. - MgH lines in the spectrum of Arcturus, Pavlenko Ya. V., Kaminskiy B. M. (2013)
Chkheidze N. - Nonthermal emission model of isolated X-ray pulsar RX J0420.0-5022, Babyk Iu. (2013)
Joveini R. - Using THELI pipeline in order to reduce Abell 226 multi-band optical images, Sotoudeh S., Roozrokh A., Taheri M. (2013)
Kuzmicz A. - Central black holes in giant radio quasars, Jamrozy M. (2013)
Bovchaliuk V. - Aerosol Microtops II sunphotometer observations over Ukraine, Bovchaliuk A., Milinevsky G., Danylevsky V., Sosonkin M., Goloub Ph. (2013)
Saliuk D. A. - Vortex and ULF wave structures in the plasma sheet of the Earth magnetosphere, Agapitov O. V. (2013)
Cheremnykh S. O. - Damping of magnetospheric toroidal Alfven eigenmodes due to phase mixing, Parnowski A. S. (2013)
Zhaborovskyy V. P. - Telescope inaccuracy model based upon satellite laser ranging data, Pap V. O., Medvedsky M. M., Choliy V.Ya. (2013)
Choliy V. Ya. - The discrete dipole approximation code DDscat.C++: features, limitations and plans (2013)
Гончар І. Г. - Ідеї вільного виховання – основа педагогічної концепції К. Вентцеля (2013)
Гришак С. М. - Вплив ідей ліберального фемінізму на генезис гендерних досліджень (2013)
Грінченко Г. В. - Роль та діяльність Харківського Єпархіального релігійно-просвітницького братства на честь ікони Озерянської Божої Матері на початку ХХ ст. (2013)
Лупаренко С. Є. - Проблема дитинства в педагогічній спадщині Ш. О. Амонашвілі (2013)
Лях О. В. - Особливості інтернаціонального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60–80-ті роки ХХ ст. (2013)
Мартиненко Д. В. - Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у ХVІІІ ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Пшенична Л. В. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в практику сьогодення (2013)
Тимчук Л. І. - Обґрунтування організаційно-педагогічних засад діяльності закладів освіти дорослих у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Барабаш О. В. - Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канади (2013)
Білокопитов В. І. - Забезпечення якості вищої освіти: європейський рівень співпраці (2013)
Дацко О. В. - Розвиток Європейської Асоціації Університетів: до історії питання (2013)
Литовченко І. М. - Особливості розвитку освіти дорослих у США в часи становлення Республіки та економічноїмодернізації країни (2013)
Рубан Л. М. - Застосування комунікативного підходу до розвитку мовлення у дітей дошкільного віку (погляди американського педагога-реформатора Джона Холта) (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Баянно-акордеонна панорама Сербії: освітньо-педагогічний аспект (2013)
Генкал С. Е. - Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології (2013)
Ковтун Г. І. - До питання формування економічної компетентності учнів, Мартиненко О. В. (2013)
Козлова О. Г. - Методична підтримка самопрезентації вчителя в навчальному закладі (2013)
Косенко Ю. М. - Система історичних понять у курсі історіїспеціальної школи (2013)
Кривонос О. Б. - Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання (2013)
Саєнко С. О. - Психологічні передумови формування інтересу до вільної боротьби у молодших школярів (2013)
Сенько І. С. - Психологічні передумови реалізації принципу наступності при формуванні словникового запасу в учнів загальноосвітньої школи (2013)
Вітер С. А. - Стан сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів в агротехнічних коледжах (2013)
Картава Ю. К. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку професійної компетентності вчителів-філологів (2013)
Касьянова О. М. - Підвищення ефективності підготовки фахівців у ВНЗ засобами моделювання (2013)
Кобзова С. М. - Теоретична модель підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до проектування регіональних маршрутів (2013)
Колісник В. Ю. - Вплив особистісно орієнтованого навчання на психологічний стан майбутніх інженерів-програмістів (2013)
Купрікова С. В. - Шляхи реалізації проектної методики під час навчання іноземної мови (2013)
Лавриш Ю. Е. - Педагогічна культура викладача іноземної мови у реаліях вищої освіти (2013)
Лазарєва Т. А. - Виробничі функції інженера-технолога харчової галузі як основа формування змісту творчої професійної підготовки (2013)
Мединська С. І. - Особливості організації навчання ділових презентацій іноземною мовою в професійній підготовці студентів економічних спеціальностей (2013)
Мося І. А. - Технологія навчального проектування: теоретико-методичний аспект (2013)
Пахненко І. І. - Принцип свідомості навчання в лінгводидактиці вищої школи (до питання професійної підготовки магістрантів-русистів) (2013)
Перетяга Л. Е. - Ознайомлення майбутніх учителів з особливостями фонаційних засобів невербальної комунікації (2013)
Ставицька І. В. - Іншомовна компетентність: місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень (2013)
Старченко С. О. - Неперервна підготовка як складова фахової діяльності вчителя фізичної культури (2013)
Степаненко А. І. - Рівень інформаційної культури студентів політехнічного коледжу (2013)
Сущенко Л. О. - Методика формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки: результати дослідження (2013)
Трегубенко О. М. - Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії (2013)
Харченко С. М. - Формування фізичної культури студентів у освітньому процесі аграрного ВНЗ (2013)
Хом’юк В. В. - Сутність і структура математичної компетентності майбутніх інженерів (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Комп’ютерно-інформаційні технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів географії (2013)
Швець О. Г. - Методичні підходи до вивчення хімічної мови іноземними слухачами підготовчих відділень (2013)
Мармаза О. І. - Аналіз як функція управління сучасним навчальним закладом (2013)
Скріпнікова Л. В. - Процеси системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Кушнір І. М. - Методологічні засади формування соціокультурної компетентності іноземних студентів (2013)
Огієнко О. І. - Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівця (2013)
Полякова О. М. - До питання про правову соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Роман С. В. - Становлення суб’єктивного відношення школярів до природи у психолого-педагогічному контексті формування еколого-гуманістичних цінностей (2013)
Сєрих Л. В. - Вивчення шкільних дисциплін у формуванні естетичного середовища учнів основної та старшої школи (2013)
Сєрік М. В. - Теоретичний аналіз проблеми формуваннягромадянських цінностей особистості (2013)
Божко Т. О. - Проектні концепції у графічному дизайні (2012)
Борисов Ю. Б. - Голландський досвід у практиці формування міського середовища: можливості використання в навчальному процесі (2012)
Глушич А. О. - Середовищне проектування в творчому доробку студії на Сенежі (2012)
Гончар О. В. - Англійська мова в сфері професійної комунікації майбутнього дизайнера (2012)
Коваль Л. М. - Композиційні прийоми світлоформоутворенняогороджувальних конструкцій і предметногонаповнення інтер’єру засобами led-джерел (2012)
Косенко О. І. - Наукові підходи до вивченя структури художньої системи "колекція” (2012)
Литвинюк Л. К. - Маркетингові дослідження як невід’ємна складова допроектної підготовки (2012)
Лоїк Л. Г. - Роль графічного дизайну в сучасному суспільстві (2012)
Лясковська О. О. - Фрактальна самоподібність як принцип формоутворення меблів (2012)
Мільчевич С. І. - Промисловий дизайн Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. у системі європейських культурних цінностей (2012)
Олексюк-Тихоліз Я. Б. - Культура гуцульського одягу поміж традицією та інновацією (2012)
Олійник О. П. - Елементи композиції у формуванні художнього образу інтер’єрів спеціалізованих дитячих дошкільних закладів, Шпичка І. М. (2012)
Поліха Л. Я. - Конструктивізм у дизайні періодичних видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2012)
Турко Х. В. - Плахтові тканини зеновії михайлівни шульги: збереження традицій в період глобалізації (2012)
Храмова-Баранова О. Л. - Репрезентація спеціалізованих видань з архітектури у ХХ ст. засобами графічного дизайну: сторінки історії, Афонін В. А., Василенко А. С. (2012)
Яковець І. О. - Концепція розвитку сучасного музею: динамічний музей, Гладун О. Д. (2012)
Ли Янли. - Китай на промышленных выставках в эпоху поздней Цин (1851-1911) (2012)
Боярко-Долженко В. О. - Часові і просторові зміщення в українському малярстві ХV ст. (2012)
Ваврух М. - Графічні творіння Зоряни Гуцуляк – віддзеркалення її душі (2012)
Гамалія К. М. - Кікладська культура: культурогенетичні потенції та трагічна загибель (2012)
Гончарук О. - Портрет у творчості львівського скульптора Івана Самотоса: образно-пластичні концепції (2012)
Гуцул І. А. - Професійний мейнстрім та сфери інтересів подільського художника-педагога В. Гаґенмейстера (2012)
Золотарчук Н. І. - Зображення процесійного хреста на церковних печатках західноукраїнських єпархій (2012)
Ламонова О. В. - Творчість Світлани Дубцової в контексті української книжкової графіки 70-80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мазур В. П. - Іконографія намісного чину іконостасу Успенської церкви міста Львова (1616-1638рр.) та її сюжети (2012)
Павлова Т. В. - Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло) (2012)
Сич М. - До постановки проблеми збереження та реконструкції скульптурної частини парку "Олександрія” (2012)
Форухи Манджили Ф. - Традиции оформления книги в Иране: эстетические и технологические аспекты (2012)
Бабій О. П. - Втілення внутрішнього сенсу опери "Тангейзер" Р. Вагнера засобами режисерського театру XX – XXІ століть (2012)
Бурган О. Л. - О фортепианных дуэтах Ф. Шуберта (2012)
Варакута М. І. - Особливості хорових сцен у ІІ дії фольк-опери "Цвіт папороті" Є. Станковича (2012)
Денисенко Ю. М. - Дослідження проблем співвідношення української мови та культури у творчості діячів української діаспори ІІ половини ХХ століття (2012)
Коваль О. О. - Інформаційний світогляді філософія культури сучасного суспільства (2012)
Коновалова Г. О. - Особистісні та професійні якості педагога-хореографа як фактор ефективності освітнього процесу (2012)
Мамбетова Г. Р. - Полифонические приёмы и современная техника письма в "Эпитафии для виолончели и струнного оркестра" Мерзие Халитовой (2012)
Марков Л. В. - "Лебединое озеро": взгляд из XXI столетия (2012)
Петренко И. А. - Принц Луи Фердинанд Прусский – жизнь и творчество на рубеже эпох (2012)
Резнік О. Л. - Проблеми сценографії у постановці експресіоністичних п’єс в театрах України 20-х років ХХ століття (2012)
Хоцяновська Л. Ф. - Балетний академізм і танець-модерн: хореографічне протистояння першої третини ХХ ст. (2012)
Бацевич Ф. С. - Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія (2011)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі семантичного опису лексики (2011)
Архангельська А. М. - Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції (2011)
Кравцова Ю. В. - Семантико-когнітивне моделювання метафоризації (2011)
Коць Т. А. - Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми (2011)
Іліаді О. І. - Архаїчна лексика українських діалектів Закарпаття й реконструкція праслов’янського словника (2011)
Вербич С. О. - Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи (2011)
Менько Л. М. - Тлумачення найменувань тварин у Словнику української мови (2011)
Єрмоленко С. С. - Типи референції в системі просторових, часових та особових координат у їх мовній реалізації (2011)
Дисертаційні роботи з мовознавства (2011)
Бондарь Г. В. - Перспективы развития хирургии рака прямой кишки, Башеев В. Х., Совпель О. В., Совпель И. В. (2013)
Ничитайло М. Е. - Лечение и профилактика инфекционных осложнений в гепатобилиарной хирургии, Булик Л. М., Яковлев Б. Ф. (2013)
Запорожченко Б. С. - Функциональное состояние системы гемостаза у пациентов, оперированных по поводу псевдокист поджелудочной железы, Шевченко В. Г., Зубков О. Б., Бородаев И. Е., Горбунов А. А. (2013)
Ерко И. П. - Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей, Молошок А. А., Зотов В. Н. (2013)
Велиев Н. А. - Взаимная роль факторов эндотоксикоза и синдрома внутрибрюшной гипертензии в патогенезе абдоминального сепсиса, Гасанова Д. Н., Исмаилов В. Ф. (2013)
Глоба М. В. - Застосування інтраопераційної мікросудинної допплерографії при хірургічному лікуванні артеріальної аневризми головного мозку, Литвак С. О. (2013)
Зиньковский М. Ф. - Изучение кровотока по верхней полой вене для прогнозирования результатов применения двунаправленного кавапульмонального анастомоза для коррекции гемодинамики у пациентов при гипоплазии правого желудочка, Сейдаметов Р. Р., Бацак Б. В., Довгань А. М., Трембовецкая Е. М., Атаманюк М. Ю., Дыкуха С. Е., Бабаджанов К. Б. (2013)
Никоненко А. С. - Prp–терапия и регулярная физическая нагрузка в комплексе лечения пациентов по поводу дистальной формы артериальной окклюзии, Губка А. В., Волошин А. Н. (2013)
Шипулин П. П. - Опыт применения рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий в лечении легочного кровотечения, Севергин В. Е., Кузнецов Н. А., Аграхари А. (2013)
Опанасенко М. С. - Актуальність проблеми поєднання у хворих цукрового діабету та туберкульозу органів дихання, що потребує хірургічного лікування, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Клименко В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Обремська О. К., Демус Р. С., Кшановський О. Е. (2013)
Кабаков Б. О. - Вплив сатурації змішаної капілярної крові на суб'єктивну оцінку інтенсивності післяопераційного болю (2013)
Заруцький Я. Л. - Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми, Трутяк І. Р. (2013)
Олійник О. В. - Аналіз антибіотикорезистентності у хворих, яких лікували у тернопільській університетській лікарні, Красій Н. І. (2013)
Паламарчук В. А. - Значение хирургической реиннервации гортани в лечении инвазивного рака щитовидной железы (2013)
Возняк О. М. - Технічні особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує пролактин (2013)
Никитин О. Д. - Эффективность оперативного лечения варикоцеле в плане восстановления репродуктивной функции, Базалицкая С. В. (2013)
Герасименко С. І. - Диференційований підхід до застосування остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі, Байчук Б. П., Піонтковський В. К. (2013)
Колесник А. П. - Выполнение лимфодиссекции у больных, оперированных по поводу немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Кузьменко В. А. (2013)
Воловар О. С. - Осадження кристалів кальцію пірофосфату на суглобових поверхнях скронево–нижньощелепного суглоба, Кустрьо Т. В. (2013)
Березіна Л. Ф. - Заворот великого сальника, Ільїн І. В. (2013)
Гаращук К. В. - Британський досвід диверсифікації типів середньої школи на засадах поєднання начал ринково орієнтованої та соціально інклюзивної освіти (2013)
Довгополова Г. Г. - Можливості впровадження американського досвіду розвитку культури школи в умовах реформування вітчизняної освіти (2013)
Мукан Н. В. - Професійний розвиток педагогів: теоретичні та методологічні аспекти, Грогодза І. Ю. (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю у сербських баяністів-акордеоністів, Курило В. С. (2013)
Щука Г. П. - Порівняння професійної підготовки кадрів спортивно-оздоровчого туризму в Російські Федерації та Республіці Білорусь (2013)
Гавриленко І. І. - Особливості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в трудовій колонії ім. М. Горького (1920–1928 рр.) (2013)
Гнатів О. В. - Педагогічна спадщина Миколи Шарлеманя в контексті розвитку екологічної освіти й виховання (2013)
Карташова Ю. О. - Реалізація завдань інтернаціонального виховання на маршрутах Всесоюзного маршу піонерських загонів (70–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Малько Н. М. - Проект статуту нижчих і середніх училищ Міністерства народної освіти 1860 р. та його вплив на розвиток педагогічної думки другої половини ХІХ ст. (2013)
Нізовцев А. В. - Структурні та функціональні компоненти професійної компетентності інженера (2013)
Резніченко І. Г. - Науково-статистична діяльність Олександра Русова (2013)
Статівка В. І. - Продуктивні педагогічні ідеї кінця ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Гаснюк В. В. - Змістово-структурна характеристика музично-естетичного виховання молодших школярів уполікультурному середовищі (2013)
Деснова І. С. - Термінологічне поле проблеми полікультурної освіти молодших школярів (2013)
Дмитренко Л. І. - Вплив самооцінки на успішність навчання в молодшому шкільному віці (2013)
Ласточкіна О. В. - Дослідження стану та змісту організації мовленнєвоїпідготовки дітей старшого дошкільного віку (2013)
Науменко С. О. - Технології оцінювання географічної компетентності учнів основної та старшої школи (результати анкетування вчителів) (2013)
Плотникова О. М. - Формування інтересу до образотворчої діяльності в дітей дошкільного віку (2013)
Попович О. П. - Спортивні ігри як засіб виховання фізичних якостейстаршокласників (на прикладі гандболу) (2013)
Романова І. А. - Сучасний урок у системі навчальної діяльності молодшого школяра (2013)
Чашечникова О. С. - Специфіка використання організаційних форм і методів математики з метою розвитку творчого мислення учнів (2013)
Величко Н. М. - Проблема формування полікультурної компетентностімайбутніх учителів з точки зору системного підходу (2013)
Гребеник Ю. С. - Комунікативна культура студента медичного коледжу як складова професійних якостей медичного працівника (2013)
Громова Н. В. - Роль і місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього вчителя-філолога (2013)
Гупал М. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (2013)
Данилюк С. С. - Статистичний аналіз результатів формувального експерименту із виявлення рівнів сформованості професійної компетентності (2013)
Келембет Р. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови, Пейчева О. О. (2013)
Княжева І. А. - Організація самостійної роботи магістрантів у межах курсу "Методика викладання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах" (2013)
Ковтун Г. І. - Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя математики та економіки, Мартиненко О. В. (2013)
Козубенко Н. Г. - Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізичної культури (на прикладі гімнастики), Гвоздецька С. В. (2013)
Козубцов І. М. - Модель змісту навчання освітньо-професійної програми методологічної компетентної моделі підготовки аспірантів, ад’юнктів (2013)
Кононенко Л. В. - Змістові характеристики рівнів сформованостіораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки (2013)
Петренко С. В. - До проблеми адаптації студентів першого курсу фізико-математичного факультету педагогічного університету (2013)
Поліщук Н. М. - Поетапна реалізація моделі підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до розвиткуздоров’язбережувальної компетентності учнів (2013)
Слатвінська О. А. - Формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ шляхом інтеграції навчальних дисциплін (2013)
Сущенко Р. В. - Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі (2013)
Тернавська Л. М. - Застосування партисипативних методів у процесі навчання іноземної мови майбутніх економістів (2013)
Филипська В. І. - Форми заохочення вчителів до самовдосконалення в Україні (2013)
Шауерман О. А. - Використання автентичних матеріалів на заняттяхз іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Шпиталевська Г. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності (2013)
Нетребіна О. Ю. - Виміри синергетичного підходу до формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2013)
Туляков О. О. - Внутрішній монолог (солоквіум) – засіб самовихованняхаризматичного лідера (2013)
Фадєєв В. І. - Структура і функції системи управління освітніми ресурсамивищої освіти України (2013)
Єжова О. О. - Методика формування здоров’ясприятливого освітнього середовища в професійно-технічнихнавчальних закладах (2013)
Іванова О. І. - Характеристика психофункціональних показників учнів кадетського корпусу на початковому етапі їх навчання, Басанець Л. М. (2013)
Поляничко А. О. - Особливості соціально-педагогічної діяльності в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавленихбатьківського піклування (2013)
Чистякова І. А. - Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України (2013)
Воргуль Т. В. - Особливості та проблеми формування управлінського обліку в Україні (2013)
Грабенко Л. О. - Особливості обліку корпоративних платіжних карток у банку та їх переваги (2013)
Зінченко А. С. - Надання онлайн послуг банківськими установами (2013)
Курило А. В. - Відображення в обліку розрахункових операцій із використанням платіжних карток (2013)
Мисько Н. С. - Проблеми запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2013)
Удахіна Е. О. - Аналіз та обґрунтування моделей управління витратами (2013)
Плетюх Л. О. - Необхідність формування ресурсної бази та її аналіз як запорука доходів банку (2013)
Криштоп Н. А. - Напрями вдосконалення оплати праці та мотивації працівників у бюджетних установах (2013)
Свєшнікова М. В. - Особливості розробки скорингової карти для визначення класу кредитоспроможності позичальника (2013)
Бараннік Ю. А. - Аудит кредитних операцій комерційного банку (2013)
Дудніченко О. В. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення розвитку ринку деривативів України (2013)
Чуйко Д. О. - Управління портфелем цінних паперів комерційного банку (2013)
Лазненко О. В. - Формування ефективного механізму стимулювання персоналу на основі світового досвіду (2013)
Комісаренко Т. В. - Особливості сплати податку на житлову нерухомість в Україні (2013)
Прокопенко Д. А. - Особенности учета валютных операций банка (2013)
Гогой И. Ю. - Особенности организации учета доходов и расходов в банках (2013)
Крикля П. Л. - Методологічні аспекти облікового процесу підприємств малого бізнесу (2013)
Шевченко А. А. - Проблемы выбора методов выбытия запасов, Короткова А. В. (2013)
Миняйленко Е. А. - Проблемы учета собственного капитала Украины в условиях рыночной экономики, Погрибняк Д. С. (2013)
Тананян Л. М. - Дослідження економічної сутності депозитних операцій банку (2013)
Плескун І. В. - Тенденції розвитку сучасного стану банківської системи України (2013)
Шкуринська Т. В. - Економічна сутність конкурентоспроможності банку (2013)
Строменко Д. А. - Визначення рейтингу банківських відділень за рівнем депозитного обслуговування (2013)
Баркалова Д. С. - Побудова моделі залежності якості кредитного портфеля від класифікованих за ступенем ризику позик (2013)
Блищик С. Л. - Сутність та призначення процентної політики банку (2013)
Богомаз О. Ю. - Аналіз та проблеми розвитку ринку платіжних карток в Україні (2013)
Войцеховська І. Г. - Сучасний стан банківського кредитування в Україні (2013)
Степанова О. В. - Використання таксономічного аналізу для оцінки якості кредитного портфеля банку (2013)
Цеховська М. В. - Визначення залежності рентабельності кредитних операцій від часткових показників якості кредитного портфеля банку (2013)
Чистяков Д. М. - Управління кредитними ризиками банку за допомогою кредитного скорингу (2013)
Кузнєцова Д. О. - Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника (2013)
Зірка А. В. - Моделювання процесу розрахункового обслуговування клієнтів банку із використанням платіжних карток (2013)
Ємець В. А. - Характеристика депозитної політики банків України на сучасному етапі (2013)
Яркова Н. В. - Інтегральна оцінка ліквідності банку (2013)
Лисяк Г. С. - Проблеми та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Бондар В. О. - Структурно-функціональна модель управління конкурентоспроможністю банку (2013)
Лісовіна А. М. - Управління ліквідністю банку (2013)
Рибалко А. А. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (2013)
Абраімова Ю. С. - Підвищення ефективності діяльності підприємства паливно-енергетичного комплексу за рахунок зниження собівартості продукції (2013)
Філон В. В. - Контроль якості продукції вугільно-видобувної галузі (2013)
Єрьоменко Г. В. - Обґрунтування вибору методу оптимізації грошових потоків на підприємстві (2013)
Соханьова Я. О. - Порівняльна характеристика традиційного та процесного підходів до бюджетування (2013)
Лисиченко Ю. О. - Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ювелірної галузі шляхом залучення консалтингових фірм (2013)
Базарова Х. В. - Особливості використання системи бюджетування на малих та середніх підприємствах (2013)
Цимбаліст О. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства (2013)
Шляхова А. В. - Особливості управління конкурентоспроможністю підприємств у сфері автомобільних перевезень (2013)
Барсученко А. С. - Особливості організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань в Україні на підприємствах різних форм власності (2013)
Сиромятникова Ю. О. - Визначення розрахункової одиниці макроекономічного агрегату "зелений ВВП" (2013)
Шевцов І. В. - Аналіз рівня інвестиційної привабливості України та шляхи її підвищення (2013)
Лен А. В. - Современная типология государства и его теоретические модели (2013)
Голубцова Я. К. - Обобщение институциональных подходов к исследованию государства (2013)
Искандеров Я. Н. - Социальная составляющая устойчивого развития Туркменистана в условиях глобализации (2013)
Степанова С. І. - Сучасні моделі людини в економіці (2013)
Грицюк І. В. - Активізація зовнішньої торгівлі України шляхом підвищення експортного потенціалу (2013)
Бочарова А. О. - Особливості ціноутворення на ринку житла в Україні (2013)
Лосева О. Г. - Економічні аспекти глобалізації світової економіки (2013)
Корнева Е. В. - Анализ эволюции институциональной теории (2013)
Егендурдыева З. А. - Анализ сущности экономической категории "занятость" в постиндустриальном обществе (2013)
Дунець М. І. - Визначення рівня інфляційних очікувань у країні як інструмент прогнозування (2013)
Пивнев Д. С. - Украина в условиях мирового финансового кризиса (2013)
Курбанова З. М. - Глобализация мировой экономики (2013)
Чеперис Ю. С. - Україна в рамках міжнародної торгівлі (2013)
Компанієць Н. О. - Використання логістичних систем в управлінні виробничим підприємством (2013)
Лісковська А. О. - Удосконалення класифікації інвестицій у напрямі підвищення їх ефективності (2013)
Пащенко О. І. - Сутність антикризового управління на підприємстві (2013)
Myroshnychenko M. - Methodological Approach to the Evaluation of Innovative Products' Utility at an Enterprise (2013)
Obernikhina O. - Business-to-Business Marketing and New Media: Specifics, Challenges and Perspectives (2013)
Ісьєміні І. І. - Проектування вузлів і механізмів ПТМ в середовищі Autodesk Inventor на прикладі гідравлічного буфера, Смоляков С. Л. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація руху вантажопідйомного крана із траверсною підвіскою вантажу методом динамічного програмування, Ромасевич Ю. О. (2012)
Подоляк О. С. - Исследование изнашиваемости двигателя внутреннего сгорания при неустановившихся режимах работы (2012)
Слободяник В. А. - О практике применения предварительного напряжения при восстановлении работоспособности кранов мостового типа (2012)
Слободяник В. А. - Исследование причин неустойчивого движения колес козлового крана г/п 2х180 т (2012)
Смирнов И. П. - Трудоемкость черновой токарной обработки при производстве подъемно-транспортных машин (2012)
Фидровская Н. Н. - Экспериментальная проверка напряжений в стенке канатного барабана, Литвин О. Н., Варченко И. С. (2012)
Зеленська Т. С. - Динаміка пружних переміщень поздовжніх коливань в канатах та стержнях з рухомими границями, Сясєв А. В. (2012)
Куприянов А. В. - Экспериментальное исследование влияния погрешности геометрии формы деталей на прочность цилиндрического соединения с натягом (2012)
Резниченко Н. К. - Повышение прочности соединений вал-сварной диск барабанов ленточных конвейеров, Черная Ю. А., Николенко Л. В. (2012)
Кондратюк О. Л. - Технологическая система для высокопроизводительной механической обработки лопаток паровых турбин, Скоркин А. О. (2012)
Тарасюк А. П. - Выбор рациональных условий резания полимерных композитов, обеспечивающих максимальные показатели качества поверхности, Назаркин А. А. (2012)
Тарасюк А. П. - Про напрям проектування механообробного устаткування, Сичов Ю. І., Самчук В. В., Лях Б. Г., Аракелян І. С. (2012)
Воробьев Ю. А. - Подход к созданию ручных пневмоимпульсных устройств для стапельной сборки летательных аппаратов, Воронько В. В., Воронько И. А., Матцнер К. (2012)
Дерябкіна Є. С. - Вплив способу рафінування на властивості зварних з’єднань сталі 03Х19АГ3Н10 для трубного пучка випарного апарату (2012)
Калін М. А. - Застосування чавунного порошку в якості розкислювача в електродах з кислим покриттям (2012)
Kravtsov M. K. - Ways to increase the durability of materials in modern mechanical engineering, Obolenskaya T. A., Beletskaya I. V. (2012)
Лазаренко В. И. - Жаропрочность металлов и сплавов, Оболенская Т. А., Калинин Н. В. (2012)
Ламнауэр Н. Ю. - Показатели безотказности вращающихся изделий (2012)
Малицкий И. Ф. - Методика наладки полуавтомата сборки колесной пары рельсового транспорта, Чернятина Е. В. (2012)
Мартинов А. П. - Аналіз сучасного стану нормування точності геометричних параметрів виробів у машинобудуванні, Тріщ Р. М. (2012)
Мовшович А. Я. - Надежность системы универсально-сборочных приспособлений. Критерии надежности, Ищенко М. Г., Ищенко Г. И. (2012)
Мовшович А. Я. - Магнит головки наведения НЗК, Этингант А. А., Этингант А. И. (2012)
Романов С. В. - Расчет параметров индукционно-нагревательного оборудования, применяемого для критических технологий, Коваленко И. В. (2012)
Фролов Е. А. - Выбор эффективного метода интенсификации процессов формообразования листовых деталей сложных форм из высокопрочных конструкционных сталей, Носенко О. Г., Дерябкина Е. С. (2012)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування: кластерна модель, Яшинов О. Л. (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Gladyshev G. - Thermodynamics as a Base of Behaviour of Inanimate and Animate Nature, Goldfein M. (2013)
Yezerska O. - Quantitative Determination of Hydroxycinnamic Acids in Chicory Root, Kalynyuk T., Vronska L. (2013)
Figovsky O. - The Cylindrical Superlattices SnS/SnS2: Model of Structure and Diffraction, Pashin D., Khalitov Z., Valeeva D., Chkanov A. (2013)
Melnyk S. - Perfluorooxasulphonates of Metals – the Catalysts of Esters Manufacture (2013)
Kohut A. - Monomolecular Micelles Based on Amphiphilic Invertible Polymers, Voronov A., Voronov S. (2013)
Zarzyka I. - Properties of Polyurethane Foams with Oxamide and Borate Groups (2013)
Strap G. - Modified Phenol-Formaldehyde Resins and their Application in Bitumen-Polymeric Mixtures, Astakhova O., Lazorko O., Shyshchak O., Bratychak M. (2013)
Suberlyak O. - Research of Influence of the Metal Nature on the Mechanism of Polyvinylpyrrolidone Metal Copolymers Synthesis, Grytsenko O., Hischak K., Hnatchuk N. (2013)
Ramos M. - Active Packaging for Fresh Food Based on the Release of Carvacrol and Thymol, Beltran A., Valdes A., Peltzer M., Jimenez A., Garrigos M., Zaikov G. (2013)
Boichenko S. - Overview of Innovative Technologies for Aviation Fuels Production, Vovk O., Iakovlieva A. (2013)
Yavorskiy V. - Technological and Economic Estimation of Acid Dissolution of Langbeinite Concentrate with Processing the Obtained Solutions in the Fertilizer, Perekupko T., Perekupko A., Basista O. (2013)
Al-Ameri M. - Modification of Residual Bitumen from Orhovytska Oil by Butonal Polymeric Latexes, Grynyshyn O., Khlibyshyn Y. (2013)
Pysh’yev S. - Effect of Coal Quality on its Desulphurization. 2. Influence of the Inorganic Matter, Gunka V., Astakhova O., Prysiazhnyi Y., Bratychak M. (2013)
Kotsay G. - Effect of Synthetic Nanodispersed Silica on the Properties of Portland Cement Based Mortars (2013)
Maghchiche A. - Extraction and Characterization of Algerian Alfa Grass Short Fibers (Stipa Tenacissima), Haouam A., Immirzi B. (2013)
Shapoval P. - The Conditions Effect of Obtaining CdS and CdSe Films on their Structural and Optical Properties, Guminilovych R., Yatchyshyn I. (2013)
Lisachuk G. - Theoretical Background of Alkaline-Free Tin Content Coatings on Ceramics in the System RO-SnO2-Al2O3-SiO2, Fedorenko O., Pitak O., Bilostotska L., Trusova Y., Pavlova L., Dajneko K. (2013)
Malyovannyi M. - Water Sorption Purification from Ammonium Pollution, Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. (2013)
Shmalko V. - Technogenic Nanoparticles from Coal Carbonization Products, Zelensky O., Rudkevich M. (2013)
Zaikov G. - Technology Transfer for New Products Development, Madyuskina L. (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Наукове надбання Г. П. Дубинського, Ковалевська З. А., Пересадько В. А. (2013)
Абулгазиев А. У. - Значение национального парка Алтынемель в развитии рекреационной географии Казахстана, Саванчиева А. С. (2013)
Армашевська Т. В. - Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) (2013)
Барладін О. В. - Концептуальні засади та специфіка створення атласу з природознавства для 5 класу, Бусол І. В., Косарєв М. В., Хворостенко С. О. (2013)
Бодня О. В. - Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку (2013)
Бубир Н. О. - Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі (2013)
Бурла М. П. - Евразийский вектор развития региона с неопределённым политико-правовым статусом (Приднестровской Молдавской Республики) (2013)
Бурла О. Н. - Структура и особенности содержания учебника "Экономическая и социальная география родного края" (Приднестровской Молдавской Республики - ПМР) (2013)
Буц Ю. В. - До питання картографування надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами (2013)
Галай Е. И. - Влияние природных факторов на состояние атмосферного воздуха Минской области (2013)
Гордеев А. Ю. - Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах XVI-XVII веков (2013)
Грінченко О. І. - Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського