Порядок рецензирования статей (2015)
Порядок рассмотрения статей (2015)
Редакционная этика (2015)
Политика в отношении Плагиата (2015)
Содержание выпусков за 2014 год (2015)
Список рецензентов 2014 год (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Сведения о типографии (2015)
Kozonova J. - Legislative base comparative analysis of the food additives use in Ukraine and the European union (2015)
Крижак Л. М. - Обґрунтування складу заквашувальної композиції для виробництва йогурту функціонального призначення (2015)
Шлапак Г. В. - Встановлення термінів зберігання добавок антианемічної дії (2015)
Капустян А. І. - Перспективи використання біологічно активних бактеріальних гідролізатів для нутрітивної підтримки населення з розладами імунної системи, Черно Н. К. (2015)
Лебеденко Т. Є. - Удосконалення процесу активації дріжджів шляхом використання фітодобавок, Кожевнікова В. О., Соколова Н. Ю. (2015)
Скрипніченко Д. М. - Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва м’яких пробіотичних сирів (2015)
Ткаченко Н. А. - Розробка режиму ферментації білкової маси у технології білкових паст для дитячого харчування, Українцева Ю. С. (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив електроактивованої води на властивості свинини з пороком автолізу, Пронькіна К. В. (2015)
Дідух Г. В. - Отримання мікропартикуляту з концентрату білків молочної сироватки (2015)
Древова С. С. - Оптимальні методи оцінки білкових помутнінь ігристих вин, Гураль Л. С., Ткаченко Д. П. (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Результати дослідження ароматичного профілю виноматеріалів з винограду сорту Тельті Курук, Ткаченко О. Б., Лозовська Т. С. (2015)
Прісс О. П. - Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону, Жукова В. Ф. (2015)
Прісс О. П. - Динаміка зміни маси зелені петрушки під час зберігання, Кулик А. С. (2015)
Сердюк М. Є. - Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні, Байбєрова С. С. (2015)
Сильчук Т. А. - Структурно-механічні властивості житньо-пшеничного тіста з клітковиною гороху, Назар М. І., Карпенко Т. С., Доценко В. Ф., Цирульнікова В. В. (2015)
Білик О. А. - Перспективи використання комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість К+" у технології хлібобулочних виробів, Халікова Е. Ф., Грегірчак Н. М., Маринін А. І. (2015)
Бортнічук О. В. - Інноваційні підходи в технології хлібобулочних виробів з сухою молочною сироваткою, Гавриш А. В., Немирич О. В., Доценко В. Ф. (2015)
Соц С. М. - Особливості технологічних властивостей і хімічного складу голозерного вівса сорту "Саломон", Кустов І. А. (2015)
Федорова Д. В. - Технологія напівфабрикату з цедри цитрусових та десертних страв на його основі (2015)
Акуліч О. В. - Розробка вихрового класифікатора і дослідження його фракційної роздільної здатності, Лустенков. В. М., Акуліч В. М. (2015)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація теплообмінних процесів шляхом використання поверхнево-активних речовин, Максисько О. Р. (2015)
Афанасьєв С. - Сучасні уявлення щодо фізичної реабілітації при нефіксованих порушеннях постави слабкочуючих школярів (2014)
Еракова Л. - Обоснование тренировочных режимов, направленных на развитие мышечной гипертрофии в оздоровительной тренировке, Довгич А., Кропта Р. (2014)
Алёшина А. - Близорукость: причины, профилактика и коррекция (2014)
Ахметов Р. - К вопросу обучения двигательным действиям в єдиноборствах (2014)
Кольцова Н. - Складові частини програми управління самовихованням майбутніх учителів фізичної культури, Базелюк Н., Ужеліна О. (2014)
Андрєєва О. - Оцінка ставлення студентів до організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Садовський О. (2014)
Футорный С. - Перспективы применения сетевых электронных портофолио в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи, Герасименко С., Федорова М. (2014)
Адирхаєв С. - Вплив фізичних вправ на розвиток рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2014)
Апайчев А. - Современные подходы к дозированию нагрузки для мужчин зрелого возраста с использованием средств "OUTDOOR ACTIVITY" (2014)
Галаманжук Л. - Ефективність урахування рухової асиметрії під час фізичної активності в забезпеченні адаптації хлопчиків до навчання в початковій школі (2014)
Демчук С. - Особливості стану здоров’я школярів, які за результатами обстеження тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи (2014)
Носова Н. - Характеристика морфологических признаков физического развития школьников в процессе физического воспитания (2014)
Саїнчук О. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів (2014)
Бичук І. - Дослідження рівня фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку (2014)
Слюсарчук В. - Програмування засобів і методів фізичного виховання молодших школярів, Голуб В., Кравчук Я. (2014)
Жарова И. - Показатели линейных и угловых характеристик стопы как фактор, определяющий характер и направленность мероприятий физической реабилитации у подростков с первичным ожирением (2014)
Лазарєва О. - Основні причини порушень постави в спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивних танцях, Рожкова Т. (2014)
Люгайло С. - Результаты изучения состояния здоровья юных спортсменов: первый уровень скриниговых исследований (2014)
Манжуловский В. - Физическая реабилитация женщин с ишемической болезнью сердца как медико-социальная проблема, Андрияш Р., Назаренко В. (2014)
Нагорна О. - Розвиток загальної моторики сліпих та слабозорих дітей першого року життя (2014)
Попадюха Ю. - Особенности применения системы тренажеров DAVID в профилактике травматизма и физической реабилитации повреждений опорно-двигательного апарата, Алёшина А., Евтушенко Ю. (2014)
Фурман Ю. - Современный взгляд на причины близорукости, ее корреецию и средства физической реабилитации у школьников (2014)
Алёшина А. - Физическое развитие ребенка, больного детским церебральным параличом (2014)
Сергієнко К. - Особливості процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором, Хабіб Джуха (2014)
Луковская О. - Послеоперационная физическая реабилитация спортсменов с повреждениями плечевого сустава (2014)
Корягін В. - Періодизація багаторічної підготовки юних спортсменів-ігровиків (2014)
Попов А. - Соревновательная подготовленность юных футболистов на этапе специализированной базовой підготовки (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Андреєва О. - Концептуальні основи рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення (2014)
Afanasyev S. - Particularities of Vegetative Regulation and Adaptation Capabilities of Preliminary School Children with Hearing Function Disorder (2014)
Базиляк Н. - Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації, Данилевич М., Романчук О. (2014)
Куцев В. - Результати використання управлінських технологій організаторами чемпіонату Європи з футболу 2012 р. (2014)
Годлевський П. - Методика проведення самостійних занять студентками спортивного навчального відділення із самозахисту (2014)
Захаріна Є. - Здоров’язберігальний складник процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Шульце С. - Система підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів із церебральним паралічем (2014)
Адирхаєв С. - Проблеми навчання рухових дій та оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання (2014)
Блавт О. - Перманентність взаємозв’язку розумової та фізичної працездатності в системі контролю студентів спеціальних медичних групп (2014)
Голованова Н. - К вопросу о мотивации, побуждающей учащуюся молодежь заниматься физической культурой и спортом (2014)
Данильченко В. - Технология формирования базовой техники рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической подготовки, Вако И. (2014)
Кашуба В. - Технология коррекции компонентов пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания, Рудницкий А., Одноралова Н. (2014)
Ковальчук В. - Науково-методичні засади оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів (2014)
Плотка В. - Інноваційна діяльність студентів спеціальних медичних груп у навчальному процесі з фізичного виховання, Петрук Л., Кособуцький Ф. (2014)
Сергієнко Ю. - Педагогічні особливості навчання майбутніх правоохоронців ефективної діяльності в умовах зіткнення з озброєним супротивником, Бондаренко В., Решко С. (2014)
Футорний С. - Про використання мережевих електронних портфоліо для мотивації студентської молоді до ведення здорового способу життя (2014)
Бичук І. - Дослідження фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (2014)
Волощенко Ю. - Вплив занять оздоровчим фітнесом на рівень депресії чоловіків зрілого віку (2014)
Галаманжук Л. - Ефективність урахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної активності для забезпечення адаптації дівчаток до навчання в початковій школі (2014)
Кашуба В. - Характеристика вертикальної стійкості тіла людини та її особливості в школярів із порушеннями слуху, Сторожик А., Демчук С. (2014)
Лещак О. - Характеристика продуктивності розумової діяльності школярів 8–10 років наприкінці навчального року (2014)
Мазур В. - Аналіз результатів залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в основній школі з використанням різних способів реалізації диференційованого підходу, Мисів В. (2014)
Носова Н. - Визуальный скрининг биогеометрического профиля осанки детей младшего школьного возраста (2014)
Олешко В. - Особливості побудови занять силової спрямованості для юнаків у процесі фізичного виховання (2014)
Голуб В. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Слюсарчук В., Кравчук Я. (2014)
Альошина А. - Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП (2014)
Андрійчук О. - Механотерапія при відновленні плечового суглоба (2014)
Жарова И. - Качество жизни и особенности питания как факторы, определяющие характер и направленность мероприятий физической реабилитации у подростков с первичным ожирением (2014)
Ломаковский А. - Физическая реабилитация пациентов с артериальной гипертонией (2014)
Луковская О. - Методы и средства физической реабилитации при вывихах больших суставов верхней конечности (2014)
Люгайло С. - Перспективные подходы к изучению состояния здоровья спортсменов: пути повышения эффективности частных программ по физической реабилитации, Щербина Д. (2014)
Нагорна О. - Аспекти комплексної програми з фізичної реабілітації сліпих дітей раннього віку (2014)
Пономарьова Е. - Методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП із компонентою музикотерапії, Попадюха Ю. (2014)
Ахметов Р. - Анализ методических подходов к обучению технике рукопашного боя (2014)
Зарудний В. - Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, на xxx играх Олимпиады, Литвиненко Ю. (2014)
Попов А. - Методология и методы изучения физической подготовленности к соревновательной деятельности юных футболистов (2014)
Наші автори (2014)
Хоменко О. В. - Особливості і функції виконавчої влади як гілки влади державної (2012)
Хаустова М. Г. - Юридична професія у правових сім’ях світу (2012)
Кириченко В. Є. - Акціонерні земельні банки Російської імперії: досвід регулювання організаційно-правової форми (2012)
Черніченко С. А. - Діяльність державних органів України з регулювання приватних промислових підприємств у перші роки непу (1921-1924 рр.) (2012)
Лялюк О. Ю. - Проблемні питання перерозподілу компетенції в системі органів публічної влади на місцях (2012)
Любченко П. М. - Забезпечення дотримання прав та свобод людини і громадянина в Автономній Республіці Крим (2012)
Болдирєв С. В. - Проблеми правового регулювання парламентського розслідування в процесі застосування процедури імпічменту Президента України, Ребриш Б. Ю. (2012)
Лісова Т. В. - Деякі питання правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель (2012)
Кіндюк Б. В. - Організаційно-правове регулювання насадження нових лісів в УРСР у 1954 – 1964 рр. (2012)
Соколова А. К. - Визначення системи принципів флористичного права (2012)
Набока І. В. - Застосування методу контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми застосування правового режиму надзвичайного стану в Україні (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо визначення предмета інформаційного права (2012)
Стародубцев А. А. - Умови призначення на посаду в органах внутрішніх справ (2012)
Шевченко Є. В. - До питання про структуру кримінально-правової норми (2012)
Пономаренко Ю. А. - Розуміння кримінально-правової політики у працях криміналістів радянських і пострадянських часів (2012)
Євдокімова О. В. - Поняття і структура інституту призначення покарання (2012)
Дорош Л. В. - Актуальні проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (2012)
Головкін Б. М. - Засадничі положення запобігання корисливій насильницькій злочинності (2012)
Білоус В. В. - Про запровадження інформаційних і комунікаційних технологій у навчальний процес з криміналістики (2012)
Ковтуненко Л. П. - Ситуаційний підхід до тактики обшуку (2012)
Шаповалов В. В. - Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби (1961 р.), "Жовтий перелік" (2010 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в державній концепції протидії наркозлочинності на міжнародному рівні (2012)
Марочкін І. Є. - Легітимність судової влади (2012)
Присяжнюк О. О. - Проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, Євсєєв О. П. (2012)
Гетьман А. П. - Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери, Лозо В. І. (2012)
Закоморна К. О. - Роль Конституційного Трибуналу у змінах конституційного правопорядку республіки Польща (2012)
Кононенко В. П. - Захист права інтелектуальної власності судом ЄС (2012)
Сидоренко О. О. - Роль і місце процесуальних норм у системі права (2012)
Кравцов С. О. - Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу (2012)
Ремінний В. І. - Деякі питання діяльності контрольно-наглядових органів з охорони земель (2012)
Чуб І. М. - Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (2012)
Радецький В. О. - Тактичні особливості допиту в суді (2012)
Зузук Ф. В. - Особливості сучасного та крейдового рельєфу Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі, Залеський І. І. (2014)
Зузук Ф. В. - Шацький національний природний парк: минуле, сьогодення, майбутнє, Залеський І. І., Сухомлін К. Б., Ященко П. Т., Юрчук П. В. (2014)
Іванів І. М. - Сповідь геолога (2014)
Альохіна О. В. - Батиметричні дослідження озера Світязь: минуле, сучасність та перспективи, Корусь М. М., Кошовий В. В., Мельник М. М., Муравський Л. І., Сидорук І. В., Юрчук П. В. (2014)
Альохіна О. В. - Управління розвитком природно-територіальних комплексів біорезервату "Шацький" на засадах сталого розвитку, Горбань І. М., Кошовий В. В., Піць Н. А. (2014)
Богданець В. А. - Геоінформаційне картографування об’єктів природно-заповідного фонду, Влаєв А. А. (2014)
Десятник В. В. - Методика побудови палеогеографічних карт за допомогою ГІС: МapІnfo Profesional i Vertical Maper (2014)
Полякова Н. О. - Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини, Король П. П., Вакулюк Л. А. (2014)
Ганущак М. М. - Водний чинник у розвитку басейнової системи р. Стиру, Тарасюк Н. А. (2014)
Зінчук М. І. - Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській області (2014)
Полянський С. В - Ренатуралізація меліорованих гідроморфних ґрунтів Шацького району (2014)
Салюк М. Р. - Фракційно-груповий склад гумусу дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами (2014)
Ковальчук І. П. - Прогнозування селів як засіб оптимізації управління сельовою небезпекою гірських регіонів, Трофімова О. О. (2014)
Мартынюк В. А. - К проблеме кадастра ландшафтных озерно-бассейновых систем природоохранного типа Украинского Полесья (2014)
Ничая О. О. - Кліматична складова частина формування рекреаційного ландшафту Шацького національного природного парку, Тарасюк Н. А. (2014)
Альохіна О. В. - Еволюція стану екосистем біорезервату ЮНЕСКО "Шацький" в умовах інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних факторів, Горбань І. М., Корусь М. М., Кошовий В. В., Матейчик В. І., Ященко П. Т. (2014)
Тарасюк Ф. П. - Температурний режим повітря національного парку "Прип’ять–Стохід" у контексті глобального потепління, Тарасюк М. Ф. (2014)
Потапова А. Г. - Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області, Васильчик О. М. (2014)
Карпюк З. К. - Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла у екологічній мережі Волинського Полісся (2014)
Волкова О. М. - Параметри розподілу радіонуклідів у водоймах різного трофічного статусу, Беляєв В. В., Пархоменко О. О., Пришляк С. П. (2014)
Гринасюк А. Р. - Методичні основи оцінки атрактивності ландшафтів (2014)
Ляшук М. М. - Готельно-ресторанне господарство Ковельсько-Турійського рекреаційного району Волинської області (2014)
Нетробчук І. М. - Туристсько-рекреаційна діяльність в національному природному парку "Прип’ять–Стохід" (2014)
Штогрин М. О. - Географія поширення біорізноманіття на території Національного природного парку "Кременецькі гори", Гоцкалюк Л. О. (2014)
Романенко В. Д. - Методологические подходы к изучению биоразнообразия объектов природно заповедного фонда Украины, Щербак В. И., Якушин В. М., Семенюк Н. Е. (2014)
Дудка І. О. - Перші знахідки міксоміцетів у лісових фітоценозах Національного природного парку "Вижницький", Кривомаз Т. І. (2014)
Петричук Ю. В. - Гриби Червоної книги України в культурі. 1. Закономірності росту Hericium coralloides, Пасайлюк М. В., Сухомлин М. М. (2014)
Зикова М. О. - Екологічні групи дискоміцетів Західного Полісся України (2014)
Маланюк В. Б. - Агарикоїдні та болетоїдні базидіоміцети широколистяних лісових угруповань Галицького національного природного парку (2014)
Коніщук В. В. - Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт (2014)
Коніщук В. В. - Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт (2014)
Фіщук О. С. - Морфологічні показники оцвітини й андроцею у представників родини Dracenaceae Saligb (2014)
Кузьмішина І. І. - Созофіти Волинської області (Україна), Коцун Л. О., Войтюк В. П., Коцун Б. Б., Лісовська Т. П. (2014)
Скоропляс І. О. - Нове місцезнаходження Carlina cirsioides Klokov на території геоморфологічного району Гологори, Баточенко В. М., Скакальська О. І. (2014)
Дацюк В. В. - Рідкісні фітоценози Національного природного парку "Дермансько-Острозький" (Рівненська область), Головко О. В. (2014)
Попова О. М. - Підбір асортименту деревних рослин для створення штучних лісонасаджень на території Національного природного парку "Тузловські лимани" (2014)
Ваколюк В. Д. - Еколого-збалансовані принципи використання лісових ресурсів НПП "Кармелюкове Поділля" (2014)
Конограй В. А. - Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища (2014)
Потоцька С. О. - Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації насаджень міста Чернігова (2014)
Іванців В. В. - Екологічні чинники погіршення стану деревних насаджень міста Луцька, Іванців О. Я. (2014)
Шевчук М. Й. - Продуктивність сортів картоплі в культурі іп vitro при виробництві мікробульб, Рибак Ю. Л., Парасюк Я. М., Панасюк С. В. (2014)
Пацюк М. К. - Голі амеби Шацьких озер (2014)
Смоленський О. О. - Структура угруповань зоопланктону водойм Київської області (2014)
Бусленко Л. В. - Сукцесійні процеси люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) в агроценозах Волинської височини, Щепна Л. В. (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis, Гураль Р. І. (2014)
Стадниченко А. П. - Вплив іонів заліза і трематодної інвазії на легеневе дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae) (2014)
Білецький Ю. В. - Поширення та кількісні характеристики представників родини Elateridae у соснових лісах Шацького національного природного парку (2014)
Капліч В. М. - Зоогеографічний аналіз симуліїдофауни підзони мішаних лісів Європи, Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. (2014)
Гриб И. В. - О формировании трансграничного ихтиоэкологического резервата "Верхний Днепр", Сондак В. В., Волкошовец О. В. (2014)
Лисак О. О. - Аналіз морфометричних показників коропа коі японської лінії Cyprinus carpio koi на прикладі чотирьох основних порід, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Ротко Ю. М. - Видове різноманіття іхтіофауни в умовах водойми-охолоджувача Вуглегірської ТЕС Донецької області, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Халтурин М. Б. - Видове різноманіття іхтіофауни басейну річки Південний Буг, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солоних водойм України, Митяй І. С. (2014)
Стах В. О. - Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку, Хамар І. С. (2014)
Білецька М. Г. - Структура населення птахів екосистеми змішаного лісу на різних стадіях вторинної сукцесії, Демчук В. В., Сологор К. А. (2014)
Башта А.-Т. В. - Рукокрилі (Chiroptera) регіону НПП "Північне Поділля" і прилеглих територій: перші результати досліджень (2014)
Gorobets L. V. - Birds from the Old East Slavic settlement Stadnyky 11th century, Bondarchuk O. A., Zarutska V. V. (2014)
Від редактора (2015)
Мохорт Т. В. - Йодный дефицит: где мы теперь? (Эффективность белорусской стратегии ликвидации йодного дефицита: 15-летний опыт), Коломиец Н. Д., Петренко С. В., Федоренко Е. В., Мохорт Е. Г. (2015)
Кравчун П. П. - Гендерні та вікові особливості ремоделювання серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2015)
Савченко І. П. - Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Приступюк Л. О. - Визначення альбумінурії як складової скринінгу цукрового діабету 2-го типу (2015)
Мазур О. О. - Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит, Пашковська Н. В., Левицька С. А., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Сапунков О. Д. (2015)
Зябліцев Д. С. - Зв’язок однонуклеотидних поліморфізмів гена VDR з рівнем остеоасоційованих гормонів при постменопаузальному остеопорозі (2015)
Отчет о проведении открытого исследования эффективности и безопасности Эберпрот-П, 75 мкг, лиофилизат для инъекций для лечения пациентов с трофическими язвами при диабетической стопе (Неинтервенционное исследование) (2015)
Михайленко О. Ю. - Сучасна терапія цукрового діабету 2-го типу з використанням представника групи препаратів сульфонілсечовини — гліклазиду сповільненого вивільнення виробництва ПАТ "Фармак" (м. Київ, Україна) (2015)
Панькив В. И. - Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии (2015)
Шаенко З. А. - Эффективность и безопасность метформина и пиоглитазона у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Расин М. С. (2015)
Механизмы действия Актовегина: комментарий клинического фармаколога (2015)
Пасєчко Н. В. - Ефективність використання інгібіторів α-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння, Лой Г. Я., Мазур Л. П., Савченко І. П. (2015)
Зафт В. Б. - Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика, Клімова Ж. О., Зафт А. А., Галицька В. В., Бойко І. В. (2015)
Паньків І. В. - Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? (Огляд літератури) (2015)
Радченко О. М. - Порушення гомеостазу глюкози при ішемічній хворобі серця: зміна поглядів за 40 років, Королюк О. Я. (2015)
Луценко Л. А. - Патология щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста: преконцепционная подготовка и тактика ведения во время беременности (2015)
Киселева И. А. - Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы, Каминский А. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Аналіз змін якості діабетологічної допомоги за умов впровадження уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Щекатурова Л. В. - Спектр клініко-патогенетичних варіантів первинного гіперальдостеронізму (2015)
Попова В. В. - Уміст діабетасоційованих автоантитіл до острівцевих автоантигенів (IA-2A, GADA, IAA) і рівень різних видів цитокінів у дітей та підлітків на доклінічній і ранній клінічній стадіях розвитку цукрового діабету 1-го типу (2015)
Зелінська Н. Б. - Економічна ефективність неонатального скринінгу на вроджену дисфункцію кори надниркових залоз в Україні, Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю. (2015)
Ризничук М. О. - Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога, Пішак В. П. (2015)
Сергиенко М. Ю. - Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников в детской гинекологии, Яковлева Э. Б., Мироненко Д. М. (2015)
Профессор Любовь Владимировна Шкала (2015)
Цитологічна діагностика аспіратів вузлів щитоподібної залози. Методичні рекомендації (2015)
Рецензія на монографію "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины". Автори К. П. Зак, М. Д. Тронько, В. В. Попова, А. К. Бутенко. — К.: Книга-плюс, 2015. — 488 с. (2015)
Головко В. А. - Метод обучения нейронной сети глубокого доверия и применение для визуализации данных, Крощенко А. А. (2015)
Губаль Г. М. - Презентації математичних текстів у системі LATEX (2015)
Жигаревич О. К. - Розробка ВЕБ-застосування "TOPREALTY", для агентств нерухомості з використанням технології ASP.NET, Мельник В. М., Свиридюк К. А., Трояк Д. В (2015)
Коцюба А. Ю. - Про програму-конструктор web-ігор різного рівня складності, Лавренчук С. В. (2015)
Лавренчук С. В. - Соціальна мережа з можливістю відстеження користувачів засобами бібліотеки Google Maps АРІ, Кисельов Д. В. (2015)
Мельник В. М. - Підтримка оголошеної/встановленої комунікації в мережі через стандартні сокети API, Мельник К. В., Жигаревич О. К., Шклярський Б. М. (2015)
Наконечний О. Г. - Алгоритм побудови індукції дерева рішень з використанням показників приросту інформації, Марценюк В. П., Андрущак І. Є. (2015)
Орлова М. М. - Cпосіб захисту даних в мережах LTE, Гудименко В. С. (2015)
Плахотний М. В. - Забезпечення захисту та безпеки первинних даних обліку в АСКОЕ, Коцар О. В., Коцар І. О. (2015)
Поморова О. В. - Дослідження швидкодії автоматичної побудови DOM-структур для WEB ресурсів, Фурман Ю. І. (2015)
Савенко О. С. - Метод виявлення бот-мереж, що використовують технології ухилення на основі DNS, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2015)
Сидорова Н. М. - Programming styles taxonomy (2015)
Шолом П. С. - Роботизована система з дистанційним керуванням, Здолбіцький А. П., Жигаревич О. К., Яручик В. Л. (2015)
Болтьонков В. А. - Архітектура комп'ютерної системи дистанційної рухової реабілітації, Нгуєн Гуі Кіонг. (2015)
Вірченко Г. І. - Застосування графів-дерев для динамічного варіантного моделювання геометричних об’єктів (2015)
Джурик Н. О. - Comparison of online stores website design (2015)
Кремець Я. С. - Поверхня обертання, всі геодезичні лінії якої є замкненими і мають однакову довжину (2015)
Малютіна Т. П. - Точкове визначення симплексів з загальним центром ваги, Давиденко І. П. (2015)
Мельник К. В. - Система попереднього відбору кандидатів на основі нечіткої логіки, Мельник В. М., Багнюк Н. В., Жигаревич О. К., Климюк М. (2015)
Наливайчук М. В. - Алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивного надпровідного гравіметра, Тарасенко В. П., Іванов С. М., Яценко В. О. (2015)
Нікітенко О. А. - Геометричне моделювання криволінійних спряжених поверхонь з використанням діаграми кінематичного гвинта (2015)
Плахотний М. В. - Побудова термінального пристрою для виміру параметрів навколишнього середовища на базі мікроконтролера PIC16F1459, Козьяков В. С., Наливайчук О. Ю., Огородницький А. Д., Адаменко О. В. (2015)
Пугачов Є. В. - Зонування поверхонь панорами і визначення областей інтегрування для моделювання їх (поверхонь) природної освітленості, Савчук Л. С. (2015)
Ройко О. Ю. - Використання бінарного розбиття простору в алгоритмі спрощення тривимірних моделей для швидкого прототипування, Бурчак І. Н., Величко В. Л. (2015)
Собчук В. В. - Управління ціновою політикою збутових мереж на ринку чорних металів на платформі 1С 8.2 УПП, Федонюк А. А., Микитюк І. О., Музика Л. П. (2015)
Тішин П. М. - Опис закономірностей при діагностиці розподілених інформаційних систем, із застосуванням багатосортної мови прикладної логіки, Маковецький О. С. (2015)
Холковський Ю. Р. - Моделювання багатопараметричних середовищ за допомогою дискретно-інтерполяційного методу (2015)
Шоман О. В. - Визначення форм-факторів передачі променевої енергії, Дашкевич А. О., Даниленко В. Я. (2015)
Юрчук В. П. - Конструювання спряжених робочих поверхонь сільськогосподарських машин на ЕОМ, Карпюк В. В., Махорін Я. Г. (2015)
Башта О. Т. - Methodical provision of teaching graphical disciplines in English-speaking project of NAU, Джурик О. В., Джурик Н. О. (2015)
Власій О. О. - Особливості розробки програмного забезпечення для початкової та середньої освіти, Дудка О. М., Кібірєва Л. М. (2015)
Герасименко О. А. - Розробка проекту тумби засобами графічної програми PRO 100 майбутніми вчителями технологій і профільного навчання, Фещук Ю. В. (2015)
Головачук І. П. - Використання новітніх технологій для розробки електронних навчальних ресурсів, Гупало В. О. (2015)
Журило А. Г. - Основна теорема аксонометрії – теорема Польке-Шварца та її практичне використання, Сівак Є. М., Адашевська І. Ю. (2015)
Кізим С. О. - Cучасні світові тенденції активізації роботи студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Ройко О. О. (2015)
Ковальов С. М. - Врівноважені сітки на площині з клітинами однакової площі, Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В. (2015)
Конопацький Є. В. - Теоретичні основи визначення топографічної поверхні графо-обчислювальним методом, Чернишова О. О. (2015)
Крівцов В. В. - Про доцільність розв’язування оригінальних задач з нарисної геометрії декількома способами, Козяр М. М. (2015)
Крівцов В. В. - Особливості методики викладання теми "Побудова перспективних зображень" в умовах скорочення навчальних годин, Пугачов Є. В. (2015)
Нікуліна В. В. - Практична реалізація дисципліни "Інженерна графіка" на комп’ютері, Грушецька М. Г. (2015)
Панасюк Н. Л. - Світові тенденції розвитку управлінських процесів у напрямі підвищення ефективності діяльності вищих технічних начальних закладів (2015)
Ткачук Н. M. - Структура професійної готовності вчителя профільної школи: теоретичний аспект (2015)
Устенко С. А. - Побудова зірчастого полігону та його тріангуляція (для студентів математичних спеціальностей), Березка В. В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Летичевский А. А. - Алгоритм Очевидности Глушкова, Лялецкий А. В., Мороховец М. К. (2013)
Анисимов А. В. - Представление чисел в двухбазисных системах счисления (2013)
Ляшко С. И. - Многомерное ранжирование с помощью эллиптического пилинга, Клюшин Д. А., Алексеенко В. В. (2013)
Провотар А. И. - Нечеткие системы логического вывода и их применение, Лапко А. В., Провотар А. А. (2013)
Сергиенко И. В. - Численный системный анализ многокомпонентных распределенных систем, Дейнека В. С. (2013)
Згуровский М. З. - Интеллектуальный анализ и системное согласование научных данных в междисциплинарных исследованиях, Болдак А. А., Ефремов К. В. (2013)
Ильченко М. Е. - Развитие научного наследия академика В. М. Глушкова в современных телекоммуникационных стратегиях, Урывский Л. А. (2013)
Сергиенко И. В. - Живая клетка как компьютер общего назначения, Белецкий Б. А., Гупал А. М. (2013)
Селезов И. Т. - Моделирование влияния магнитного поля на распространение волн в упругих телах с пустотной фракцией и в феррожидкостях, Кривонос Ю. Г. (2013)
Коваленко И. Н. - О периодической дискретной однолинейной системе обслуживания с повторными вызовами при дисциплине, Коба Е. В., Дышлюк О. Н. (2013)
Задирака В. К. - Облачные вычисления в криптографии и стеганографии, Кудин А. М. (2013)
Крак Ю. В. - Прикладные аспекты синтеза и анализа речевой информации, Кривонос Ю. Г., Куляс А. И. (2013)
Гуляницкий Л. Ф. - Проблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионов, Рудык В. А. (2013)
Онопчук Ю. Н. - Аналитический метод решения нестационарных дифференциальных игр сближения, Чикрий Ал. А. (2013)
Андон Ф. И. - Моделирование конфликтных процессов в Интернете, Игнатенко А. П. (2013)
Кнопов П. С. - Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом, Била Г. Д. (2013)
Чуб И. А. - Оптимизационная задача распределения ограниченных ресурсов проекта с сепарабельными ограничениями, Новожилова М. В., Мурин М. Н. (2013)
Титул, зміст (2013)
Палагин А. В. - Проблемы трансдисциплинарности и роль информатики (2013)
Чеботарев А. Н. - Композиционный подход к проектированию реактивных алгоритмов (2013)
Елфимова Л. Д. - Объединенный клеточный метод умножения матриц (2013)
Сергиенко И. В. - Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ, Емец О. А., Емец А. О. (2013)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка отклонения стационарных вероятностей состояний системы от вероятностей состояний системы аналитико-статистическим методом, Шумская А. А. (2013)
Гупал А. М. - Использование композиций моделей Маркова для определения функциональных участков генов, Островский А. В. (2013)
Кирилюк В. С. - Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования (2013)
Ясинский В. К. - Об устойчивости стохастических динамических систем случайной структуры с последействием и марковскими переключениями (2013)
Настенко Е. А. - Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий, Матвийчук А. О., Лебедева Е. О. (2013)
Бондарев Б. В. - Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона, Cосницкий О. Е. (2013)
Овезгельдыев А. О. - Развитие метода ветвей и границ в задаче поиска оптимального кольцевого маршрута, Морозов А. В. (2013)
Доценко С. И. - Игра в цензуру в задаче оптимального выбора, Маринич А. В. (2013)
Саматов Б. Т. - О задачах группового преследования при интегральных ограничениях на управления игроков. I (2013)
Химка У. Т. - Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением, Чабанюк Я. М. (2013)
Сирик С. В. - Анализ применения сосредоточенных аппроксимаций в методе конечных элементов при решении задач конвекции–диффузии (2013)
Тимченко Л. И. - Метод прогнозирования положения энергетического центра изображения лазерного пучка с использованием параллельно-иерархической сети, Кокряцкая Н. И., Яровой А. А., Мельников В. В., Косенко Г. Л. (2013)
Зоркальцев В. И. - Агрегирование покупателей (2013)
Криковлюк А. П. - Об одной задаче преследования–убегания с ограничением на расстояние между объектами (2013)
Титул, зміст (2013)
Крывый С. Л. - Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. I, Максимец А. Н. (2013)
Глибовец Н. Н. - Обзор генетических алгоритмов образования ниш для решения задач многоэкстремальной оптимизации, Гулаева Н. М. (2013)
Гурко А. Г. - Оценивание вектора состояния динамической системы в условиях неопределенности, Колодяжный В. М. (2013)
Кузнецов Н. Ю. - Моделирование конфликтных транспортных потоков, Федоткин М. А. (2013)
Меликов А. З. - Анализ модели сотовой сети связи с многопараметрическими стратегиями доступа в каналы и в очередь вызовов данных, Пономаренко Л. А., Чи Сон Ким. (2013)
Абдуллаев А. А. - Многоточечные необходимые условия оптимальности особых управлений в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерры, Мансимов К. Б. (2013)
Стоян В. А. - О математическом моделировании трехмерного поля поперечных динамических смещений толстых упругих плит, Двирничук К. В. (2013)
Дунаев Б. Б. - Динамика управления государственным долгом (2013)
Малачивский П. С. - Чебышевское приближение экспоненциально-степенным выражением, Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Э. Б. (2013)
Кукурба В. Р. - Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации, Чабанюк Я. М. (2013)
Зорин А. В. - Стохастическая модель сообщающихся систем массового обслуживания с повторными вызовами и циклическим управлением в случайной среде (2013)
Шарифов Я. А. - Особые управления в классическом смысле для задачи оптимального управления с нелокальными граничными условиями (2013)
Саматов Б. Т. - О задачах группового преследования при интегральных ограничениях на управления игроков. II (2013)
Барболина Т. Н. - Решение частично комбинаторных задач оптимизации на размещениях методом построения лексикографической эквивалентности (2013)
Свириденко А. В. - Блочные локальные элиминационные алгоритмы для разреженных задач дискретной оптимизации, Щербина О. А. (2013)
Исканаджиев И. М. - Об альтернированном интеграле Понтрягина для дифференциальных включений (2013)
Рогозинская Н. С. - Информационное обеспечение технологии автоматизированного мониторинга состояния здоровья населения, Козак Л. М. (2013)
Баркалов А. А. - Использование меньшего количества ресурсов кристалла FPGA в схеме автомата Мура, Титаренко Л. А., Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2013)
Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширеність артеріальної гіпертензії у міській популяції України залежно від ступеня та типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Чимпой К. А. - Pathogenetic substantiation of using selenium-containing drugs for the correct disorders of the blood plasma fibrinolytic system in patients with chronic diffuse liver diseases and euthyroid syndrome pathology, Пашковська Н. В., Паньків В. І. (2015)
Журавльова Л. В. - Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу, Шеховцова Ю. О., Арсеньєв О. В. (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом (2015)
Ларін О. С. - Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2015)
Олійник М. О. - Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу, Журавльова Л. В., Нессонова М. М. (2015)
Ковальчук П. Є. - Репаративний остеогенез у нормі та за умов дефіциту мікроелементів йоду та селену, Гасько М. В., Тулюлюк С. В. (2015)
Ларин А. С. - Результаты открытого многоцентрового нерандомизированного исследования по изучению эффективности и безопасности инсулинов: Инсуман Базал®, Инсуман Комб 25®, Инсуман Рапид® у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые прошли базовое обучение в школах диабета (SPIRIT), Юзвенко Т. Ю. (2015)
Данилюк С. В. - Рецепція стероїдних гормонів, особливості проліферації та апоптозу в карциномах ендометрію в пацієнток із феноменом мікросателітної нестабільності (2015)
Панькив В. И. - Влияние Гуарема на состояние углеводного и липидного обмена веществ, антропометрические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Герасименко Л. В. - Вплив гіпертиреоїдизму та стану жіночої репродуктивної системи на розвиток остеопенічного синдрому (2015)
Препарат Тожео® (Toujeo®) затверджений у Європейському Союзі для лікування діабету у дорослих — новий базальний інсулін показав глікемічний контроль із меншою кількістю випадків підтвердженої гіпоглікемії (2015)
Современные принципы ведения пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей (2015)
VI Міжнародний медичний форум. Підсумки (2015)
Головач І. Ю. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору, Дячек О. В. (2015)
Пасєчко Н. В. - Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А. (2015)
Луценко Л. А. - Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования (2015)
Муравльова О. В. - Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини (2015)
Бобрик М. И. - Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы (2015)
Таращенко Ю. М. - Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Іванова О. М., Герасименко В. Б., Бойко З. Н. (2015)
Горобейко М. Б. - Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини, Крушинська З. Г. (2015)
Исмаилов С. И. - Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы), Гулямова Х. Р., Ахмедова Ш. У., Максутова Н. Н. (2015)
Кочуєва М. М. - Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу, Радзішевська Я. К., Радзішевська Є. Б., Лінська А. В. (2015)
Савченко І. П. - Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Глоба Є. В. - Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування (2015)
Лепейко Т. І. - Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах (2014)
Павленко И. Г. - Модернизация отраслевой структуры промышленности Крыма (2014)
Мітюшкіна Х. С. - Співробітництво країн Північноамериканського регіону в енергетичній сфері (2014)
Гаркуша О. В. - Аналіз національної моделі та законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Наторіна А. О. - Тенденції розвитку ринку рафінованої соняшникової олії в Україні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Креативний розвиток персоналу підприємства як чинник формування креативної індустрії України в умовах євроінтеграції, Іванов Ю. В. (2014)
Волков Д. В. - Організації системи управління персоналом харчових підприємств як центру фінансової відповідальності (2014)
Лугівська О. П. - Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства в умовах трансформаційних процесів, Лугівська Л. А. (2014)
Погорелов Ю. С. - Формування механізму екологізації діяльності підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Булкот Г. В. - Основні види контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Миклушка С. І. - Інноваційний потенціал підприємств у книговидавничій галузі: поняття, структура, складові (2014)
Кривенко С. В. - Сучасні підходи до розвитку рециклінгу вторинних матеріальних ресурсів в контексті "зеленої" індустрії (2014)
Макара О. В. - Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу, Гарасюк Д. М. (2014)
Водяник М. О. - Маркетинг комунікацій у сфері послуг на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (2014)
Яцун Л. М. - Методологічні підходи до формування системи управління підприємствами сфери харчування населення (2014)
Коваль Л. М. - Сучасні стратегії сільськогосподарських суб’єктів (2014)
Гуржій Н. Г. - Моделювання стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств (2014)
Данкеєва О. М. - Інструменти мерчандайзингу як каталізатор прийняття рішень споживачів щодо купівлі товару (2014)
Гакова М. В. - Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства (2014)
Лозова О. В. - Державне регулювання цінової політики у роздрібній торгівлі національної економіки України (2014)
Лісовський І. В. - Особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2014)
Козицька Г. В. - Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів, Іванов В. Ю. (2014)
Яневич М. М. - Оцінка взаємозв’язку стратегій маркетингового управління та їх інформаційно-аналітичного забезпечення на кондитерських підприємствах, Сафонов Ю. М. (2014)
Коваленко О. В. - Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2014)
Дуда М. О. - Формування інвестиційного портфеля інститутів спільного інвестування (2014)
Михайлова Н. В. - Місце страхового бізнесу у фінансовій системі України (2014)
Лещук В. П. - Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі (2014)
Ясинська Н. А. - Науково-методичний підхід до опису фінансової поведінки фізичних осіб (2014)
Рогова Н. В. - Бухгалтерський облік дисконтування зобов’язань: проблеми реалізації в умовах МСФЗ (2014)
Трішкіна Н. І. - Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю (2014)
Титул, зміст (2015)
Азьмук Н. А. - Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах (2015)
Готра В. В. - Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК (2015)
Аллахвердиева М. А. - Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) (2015)
Бутенко Н. В. - Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин (2015)
Воробієнко П. П. - Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти, Станкевич І. В. (2015)
Гвоздик Н. М. - Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці (2015)
Денисов К. В. - Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України (2015)
Жабинець О. Й. - Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах (2015)
Іванов Ю. Б. - Напрями реформування системи державних закупівель, Севостьянова Г. С. (2015)
Маловичко С. В. - Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України (2015)
Манойленко А. В. - Исследование структурных сдвигов в национальной экономике как основа формирования приоритетов государственной инвестиционной политики, Кравченко С. Н. (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України (2015)
Оганезова А. В. - Формирование парадигмы здоровьеориентированной экономики (2015)
Портна О. В. - Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Анализ особенностей и распознавание патологических кризисных процессов в машиностроении Украины (2015)
Соболєва М. В. - Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження (2015)
Федоренко И. А. - Индикативное планирование регионального развития как социально-экономическая система, Мордовцев А. С. (2015)
Vinichenko O. M. - The Two-Prism Model of Enterprise Performance Management (2015)
Колодізєва Т. О. - Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств (2015)
Крупський О. П. - Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності (2015)
Маліков В. В. - Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві (2015)
Олійник Т. В. - Методичне забезпечення вибору стратегії економічної безпеки машинобудівних підприємств, Яртим І. А. (2015)
Pedko I. A. - Determining Directions of Market Researches by Concrete Manufacturing Enterprises (2015)
Пурський О. І. - Функціональна модель Web-підприємства з мережею Інтернет-магазинів, Мазоха Д. П., Жарій І. О. (2015)
Савицька Н. Л. - Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів, Афанасьєва О. П. (2015)
Семенова В. Г. - Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності (2015)
Холодний Г. О. - Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств (2015)
Цимбалюк С. О. - Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин (2015)
Бєлова І. В. - Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи (2015)
Васильчук І. П. - Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки (2015)
Діденко О. М. - Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни (2015)
Рязанова Н. С. - Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества (2015)
Березін О. В. - Компаративний аналіз до дослідження управління розвитком підприємств торгівлі, Мезенцева О. М. (2015)
Варцаба В. І. - Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем (2015)
Возняк Г. В. - Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Зіновчук В. В. - Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі, Рудь В. В. (2015)
Shkolnik I. A. - Investigation of causality of formation of deposit resources of individuals In ukraine, Bukhtiarova A. G. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширення порушень вуглеводного обміну в міській популяції України залежно від ступеня і типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Гогитидзе Т. Г. - Особенности липидного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина (2015)
Дідушко О. М. - Вплив інсулінорезистентності на функцію нирок у хворих на первинний гіпотиреоз (2015)
Ілюшина Г. Я. - Порушення вуглеводного обміну та компоненти метаболічного синдрому в пацієнток із гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Мітченко О. І., Романов В. Ю. (2015)
Урбанович А. М. - Вплив лікування метформіном на вміст деяких гормонів жирової тканини та медіаторів генералізованого неспецифічного запалення в пацієнтів з уперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Паньків І. В. - Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом (2015)
Генделека Г. Ф. - Влияние гипогликемизирующей терапии на динамику массы тела, Генделека А. Н. (2015)
Рыкова О. В. - Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии (2015)
Горшунская М. Ю. - Комбинированная терапия антигипергликеми-ческими пероральными препаратами (метформин, производные сульфонилмочевины) с инсулином в менеджменте больных сахарным диабетом 2-го типа (патогенетическая обоснованность и клиническая целесообразность) (2015)
Лучицький В. Є. - Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Гончарова О. А. - Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы), Ильина И. М. (2015)
Большова О. В. - Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження), Вишневська О. А., Музь В. А., Ткачова Т. О., Малиновська Т. М., Самсон О. Я. (2015)
Исмаилов С. И. - Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З., Рашитов М. М. (2015)
Безродний Б. Г. - Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Радомський О. А., Приступюк М. О. (2015)
Хоперія В. Г. - Комплексне клініко-лабораторне та цитологічне дослідження виділень із шийки матки та піхви в жінок з ендокринопатіями, Ларіна О. В., Гузь О. О., Коваленко М. В. (2015)
Гость журнала — главный эндокринолог МЗ Республики Беларусь професор Алла Петровна Шепелькевич (2015)
Кривуля С. В. - Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах ДДЗ, Лагутін А. А., Повєрєнний С. Ф. (2015)
Ганженко Н. С. - Застосування методу Монте-Карло для оцінки ємності порового простору прогнозних нафтогазоперспективних ділянок Оболонської астроблеми, Федченко Т. О., Петровський Д. О., Аніщенко Ю. В. (2015)
Карпенко І. О. - Трансгресивні секвенції XIV мікрофауністичного горизонту в межах центральної частини північного заходу Дніпровсько-Донецького басейну в зв’язку з пошуком скупчень сланцевого газу (2015)
Паюк С. О. - Петрофізична модель нафтонасичення порід-колекторів башкирського ярусу Яблунівського родовища ДДЗ, Стебельська Г. Я., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2015)
Вергельська Н. В. - Структурно-тектонічні особливості формування покладів газу у вуглепородних масивах Донбасу (2015)
Якимів М. М. - Аналітичні дослідження характеру розподілу рідинних відкладень по довжині газопроводу (2015)
Фридер І. В. - Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт, Гринишин О. Б., Шищак О. В. (2015)
Ніщета В. В. - Попередження раптових відмов ГПА, Сидоров В. А., Горбунов О. В. (2015)
Cторчак С. О. - Актуальні аспекти екологічної політики в нафтогазовому комплексі (на прикладі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Маслюченко В.Г., Дмитрик В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Тодійчук О. С (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці (2012)
Гетьман І. В. - Тенденції в методологічній компоненті сучасної юридичної науки (2012)
Размєтаєва Ю. С. - Способи захисту прав людини у громадянському суспільстві (2012)
Єрмолаєв В. М. - Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої (2012)
Пирогова С. І. - Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 р.): історія розробки й доля проекту (2012)
Закоморна К. О. - Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) (2012)
Любченко П. М. - Проблеми регулювання взаємодії органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (2012)
Гетьман А. П. - Деякі аспекти правового регулювання переходу від технократичної до екологічної парадигми цивілізації, Лозо В. І. (2012)
Троцька М. В. - Суб'єкти права комунальної власності на природні ресурси (2012)
Кіндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління українськими лісами в 1945-1953 роки (2012)
Цесарський Ф. А. - Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору (2012)
Степанюк А. А. - Аксіологія правової політики в міжнародному приватному праві (2012)
Трофімов С. А. - Питання запровадження в Україні механізмів визнання організації терористичною і притягнення її до відповідальності (2012)
Стародубцев А. А. - Формування кадрового резерву в органах внутрішніх справ України (2012)
Мартиновський В. В. - Дія дозволів у часі (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо вдосконалення норм податкового законодавства (2012)
Коваленко Л. П. - Інформаційне право в Україні (2012)
Радутний О. Е. - Соціально-економічний чинник обумовленості кримінально-правової охорони інформаційних відносин (2012)
Голіна В. В. - Криміногенний потенціал суспільства: поняття, зміст, форми реалізації (2012)
Головкін Б. М. - Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства (2012)
Романов М. В. - Забезпечення прав засуджених неповнолітніх під час відбування покарання у виді позбавлення волі (2012)
Лисодєд О. В. - Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі із зовнішнім світом (2012)
Туманянц А. Р. - Скарга як правовий засіб захисту прав і законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального процесу (2012)
Ковтуненко Л. П. - Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне дослідження нелегального обігу курильних сумішей, Шаповалова В. О., Сухая М. Ю. (2012)
Марочкін І. Є. - Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права (2012)
Лапкін А. В. - Правозахисна діяльність прокурора по забезпеченню права потерпілого на інформацію в кримінальному судочинстві України (2012)
Сидоренко А. С. - До питання сутності й розуміння дисциплінарної відповідальності у трудових правовідносинах (2012)
Лобов О. А. - Загальна характеристика добросусідських правовідносин за земельним законодавством України (2012)
Сидорова С. В. - Агротехнічні заходи у сфері правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Жарий О. К. - Повноваження суб'єктів сектора безпеки щодо застосування заходів адміністративного попередження і припинення (2012)
Шевчук О. М. - Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності за ввезення, вивезення і транзит фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон (2012)
Олефір А. О. - Забезпечення публічних інтересів у господарських відносинах державних закупівель у сфері охорони здоров'я (2012)
Романенко Л. В. - Деякі питання оптимізації системи управління в галузі фізичної культури та спорту (2012)
Дурсунов Р. М. - Особливості міжнародно-правового визнання незалежної України (2012)
Сидоренко О. О. - Особливості структури процесуально-правової норми (2012)
Ставичний Є.М. - Відновлення свердловин – перспективний напрям збільшення видобутку вуглеводнів у Західному нафтопромисловому районі України, П'ятківський С.А., Плитус М.М., Притула Л.Я., Ковальчук М.Б. (2014)
Коцкулич Я.С. - Дослідження впливу згину на напружений стан обсадних труб, Лев О.М., Марцинків О.Б. (2014)
Нагорний В.П. - Спектральні характеристики бігармонічної акустичної обробки нелінійного середовища пласта, Денисюк І.І., Юшицина Я.О. (2014)
Мельник Є.А. - Удосконалення та управління технологіями підвищення конденсатовіддачі покладів із використанням композиційного гідродинамічного моделювання, Гунда М.В., Зарубін Ю.О., Гришаненко В.П., Ліхван В.М. (2014)
Гутак А.Д. - Використання вихрових труб для підготовки природних газів (2014)
Перелік статей, опублікованих у 2014 році (2014)
Тараєвський О.С. - Дослідження несучої здатності магістральних трубопроводів за складних умов (2014)
Власюк Я.М. - Рівень оснащення житла побутовими лічильниками газу, Рябцева О.М. (2014)
Андріїшин М.П. - Вплив фізико-хімічних показників газу на ефективність роботи газових приладів, Домницький Р.А., Дехтярчук С.І., Гладишевський М.В., Едель А.В. (2014)
Дригулич П.Г. - Проблемні аспекти поводження з шламами, забрудненими природними радіонуклідами (2014)
Інформаційний бюлетень (2014)
Страфун С. С. - Сравнительный анализ напряжений в системе "кость — имплантат" при эндопротезировании головки лучевой кости разными конструкциями, Бойко И. В., Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Раджабов О. С., Страфун А. С. (2015)
Цимбалюк В. І. - Діагностика й лікування хворих із травматичними ушкодженнями периферичних нервів в умовах бойових дій, Лузан Б. М., Цимбалюк Я. В. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан ахіллового сухожилля при переломі п’яткової кістки зі зміщенням периферичного фрагмента, Радомський О. А., Рябоконь П. В., Скибан М. В. (2015)
Поворознюк В. В. - Стан скелетної м’язової тканини в українських жінок постменопаузального віку, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Мителева З. М. - Исследование напряженно-деформированного состояния моделей коленного сустава в зависимости от величины варусной деформации и толщины суставного хряща, Снисаренко П. И., Зеленецкий И. Б., Карпинский М. Ю., Яресько А. В. (2015)
Проценко В. В. - Результати ендопротезування великих суглобів у хворих з пухлинами кісток та причини ускладнень, Дуда Б. С., Салманова К. М. (2015)
Guriev S. О. - Possibilities of telemedicine in work to improve survival in multiple trauma victims, Fil А. Y. (2015)
Колесниченко В. А. - Оценка функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата пациентов с различными вариантами болезни Шейерманна — Мау, Фищенко В. А., Днепровская А. В. (2015)
Ткаченко М. Н. - Основные остеосцинтиграфические параметры операбельности при эндопротезировании тазобедренных суставов, Король П. А. (2015)
Поворознюк В. В. - Вертебральний больовий синдром: зв’язок із мінеральною щільністю та якістю кісткової тканини, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки з наявністю порожнистого дефекту (осередок фіброзної дисплазії) в умовах остеосинтезу різними типами фіксаторів, Гук Ю. М., Олійник Ю. В., Скибан М. В. (2015)
Рибак В. А. - Сучасні можливості та перспективи застосування CAD/CAM технології в лікуванні хворих із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепа, Копчак А. В. (2015)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із переломами проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Сергієнко Р. О., Макаров В. Б. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікування переломів довгих кісток у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Шимон В. М. - Можливості ультразвукової діагностики епіфізеолізу та пошкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба в дітей, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2015)
Гур’єв С. О. - Гіпотермія як одна з причин летальності у хворих із політравмою на ранньому госпітальному етапі, Філь А. Ю., Лемішко Б. Б. (2015)
Лобанов Г. В. - Ультразвуковая диагностика динамики остеорепарации при политравме (клинический случай), Кузьменко Д. В., Бессмертный С. А. (2015)
Процюк І. В. - Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях (2012)
Єрмолаєв В. М. - З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій (2012)
Стешенко Т. В. - Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України, Коваленко М. Г. (2012)
Соловйов О. М. - До питання про генезис права власності (2012)
Янишен В. П. - Майновий інтерес як предмет договору страхування (2012)
Яркіна Н. Є. - Про надання роботодавцеві немайнових прав на службовий твір (2012)
Аляб’єва Н. В. - Договір про надання послуг хостингу (2012)
Васильєв С. В. - Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України (2012)
Лаврик Г. В. - Сутнісний зміст кооперації і теоретико-правові засади її розвитку (2012)
Євсєєв О. П. - Правова природа мирової угоди в господарському процесі, Жигалкін І. П., Присяжнюк О. О. (2012)
Гетьман А. П. - Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу, Лозо В. І. (2012)
Соколова А. К. - Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України (2012)
Уркевич В. Ю. - Новели правового регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції (2012)
Лученко Д. В. - Про європейський правовий досвід у розвитку інституту оскарження в адміністративному праві (2012)
Ляшук Р. М. - До питання про форми діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Трофімов С. А. - Структурно-функціональна характеристика антитерористичної діяльності (2012)
Товкун Л. В. - Особливості принципів податкового права та їх види (2012)
Коваленко Л. П. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної діяльності (2012)
Пащенко О. О. - Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990−1991 рр.) (2012)
Оболенцев В. Ф. - Нові кримінологічні теорії та перспективи розвитку кримінології в Україні (2012)
Черненок М. П. - Міністерство юстиції України в системі органів виконання покарань (2012)
Трофименко В. М. - Процесуальна форма: сутність і значення у кримінальному судочинстві (2012)
Дудніков А. Л. - Криміналістичне поняття "спосіб злочину" (2012)
Шевчук В. М. - Значення етапів розслідування для формування тактичних операцій (2012)
Калужна О. М. - Чи всі об’єкти й чи весь предмет криміналістичного пізнання лежать у сфері правових явищ: порівняння з наукою кримінального права (2012)
Марочкін І. Є. - Органи, що забезпечують формування суддівського корпусу (2012)
Русанова І. О. - Проблеми розвитку ювенальної юстиції (2012)
Овчаренко О. М. - Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія їх незалежності (2012)
Зархіна С. Е. - Погляди Лона Л. Фуллера на мову права (2012)
Олефір А. О. - Питання господарсько-правової характеристики державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2012)
Маліновська І. М. - Поняття й види порушень авторських прав на базу даних (2012)
Якимчук С. О. - Ефективність виконання судових рішень (2012)
Кулик Н. І. - Особливості правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності (2012)
Лозо О. В. - Сутність і ґенеза юридичного поняття "ландшафт" (2012)
Савчук О. О. - Наукові підходи до процедурних правовідносин у лісовому законодавстві України (2012)
Демидова Є. Є. - Предмет допиту судового експерта (2012)
Прохазка Г. А. - Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Косінов С. А. - Контроль як необхідна умова існування демократичної держави (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини як основа інституцій громадянського суспільства (2013)
Хаустова М. Г. - Правова система України серед правових систем сучасності (2013)
Шигаль Д. А. - Щодо підстав виокремлення історико-правового порівняльного методу (2013)
Лизогуб В. А. - Правовий статус купецтва в епоху Петра I, Лахно В. І. (2013)
Селіхов Д. А. - Організаційно-правові засади створення полтавського земельного банку в контексті його практичної діяльності (1872-1917 роки) (2013)
Гетьман А. П. - Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації, Лозо В. I. (2013)
Лялюк О. Ю. - Проблемні питання системно-структурної організації влади автономної республіки Крим (2013)
Тацій Л. В. - Гласність і відкритість адміністративного процесу у світлі конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини (2013)
Ігнатченко І. Г. - Модернізаційний вимір організації та діяльності органів державного управління культурою (2013)
Шевчук О. М. - Правовий статус державної служби України з контролю за наркотиками (2013)
Товкун І. М. - Міжнародно-правові засоби функціонування офшорних фінансових центрів (2013)
Шовкопляс Г. М. - Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Товкун Л. В. - Особливості реформування податкової системи України (2013)
Козак В. А. - Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: аналіз основного складу злочину (2013)
Євдокімова О. В. - Питання застосування спеціальних правил призначення покарання (2013)
Некрасов В. А. - Поняття і складники інфраструктури організованої злочинності у сфері господарської діяльності (2013)
Гринчак С. В. - Деякі питання щодо складів злочинів,передбачених ст. 143 КК України (2013)
Радутний О. Е. - Метафізичні методи пізнання кримінального права (2013)
Пащенко О. О. - Щодо вирішення питання соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність у працях О. В. Наден (2013)
Оболенцев В. Ф. - Перспективи використання системного методу у кримінологічних дослідженнях (2013)
Пузирьов М. С. - Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації й індивідуалізації виконання покарання (2013)
Кудас І. Б. - ФАТФ як міжнародно-правова інституція (2013)
Степанюк А. А. - Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві (2013)
Овчаренко О. М. - Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді (2013)
Лапкін А. В. - Правова природа пред’явлення і підтримання прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні (2013)
Бабенко О. С. - Становлення законодавства України про регулювання виробництва й використання хімікатів: проблеми технічного регулювання (2013)
Ляшевська Л. І. - Особливості зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої особою в разі здійснення нею права на самозахист (2013)
Сібільова С. М. - Поняття, види й наслідки недійсних заповітів за чинним цивільним законодавством України (2013)
Біленська Д. О. - Визначення інформації в концепції антропоцентристського підходу (2013)
Романенко Л. В. - Публічні послуги у сфері фізичної культури та спорту: види й основна характеристика (2013)
Ізосімова К. С. - Становлення системи установ виконання покарань у виді позбавлення волі в радянський період розвитку української держави (2013)
Шорохова Ю. С. - Правове регулювання об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Сурженко М. О. - Структура і зміст правового статусу прокурора (2013)
Латиш К. В. - Вандалізм: предмет і способи його вчинення (2013)
Манжос І. О. - Предмет допиту неповнолітнього підозрюваного при розслідуванні крадіжок, учинених групою осіб (2013)
Гетьман Г. М. - Психологічний профіль: проблеми моделювання особи невідомого злочинця (2013)
Фіннік С. Г. - Правові й економічні підстави укладення угоди про створення МВФ (2013)
Захарова В. О. - Екоправове виховання: поняття, сутність і зміст (2013)
Коваленко Г. В. - Основні Філософсько-правові ідеї праці Роналда Дворкіна "Серйозний погляд на права" (2013)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013)
Половинська В. В. - Політико-ідеологічний аспект відносин Давньої Русі й країн Скандинавії в XI–XII ст. (2013)
Мартинчук С. В. - Ремісниче населення Житомира (за матеріалами ревізького перепису 1833 року) (2013)
Бундак О. А. - Вплив загальнодержавних процесів у Російській імперії на політизацію українського селянства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Собчук В. С. - Національна "бездержавність" як політичний ідеал Михайла Драгоманова (2013)
Магась В. О. - Боротьба за громадянські й академічні свободи організацій Всеросійського академічного союзу в Україні в 1905–1908 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Діяльність тимчасових органів польської влади на Волині (1919–1921 рр.) (2013)
Разиграєв О. В. - Правоохоронні органи у місті Луцьку в 1919–1939 роках (2013)
Шкірчак К. П. - Система кооперативної освіти на півдні України (1917–1929 рр.) (2013)
Рожков М. В. - Головні здобутки міських і сільських осередків Червоного Хреста 20-х рр. XX ст. в УСРР (за матеріалами звітів Товариства Червоного Хреста) (2013)
Новосадова Н. Г. - Соціально-правове становище наукової інтелігенції Житомирщини у 20–30-х рр. ХХ ст. (2013)
Баханова С. С. - Висвітлення "режиму санації" в Польщі 1926–1939 рр. у шкільних підручниках з історії (2013)
Сидоров К. С. - Особливості відбудови МТС Житомирщини в 1943–1945 рр. (2013)
Пархоменко Н. Є. - Житлово-побутові умови населення Харківщини у 1943–1945 рр. (2013)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950–1970-х рр. (2013)
Пачос Ю. В. - Виставкова співпраця України та Польщі у 2000–2012 рр., Романюк І. М. (2013)
Артьомов І. В. - Концептуальні засади сучасної регіональної політики в Україні (2013)
Стрільчук Л. В. - Інституційно-правові механізми сучасного українсько-польського співробітництва (2013)
Курзенкова А. О. - Жінка в скандинавській рунічній монументально-меморіальній традиції (2013)
Коваль М. В. - Розробка радянськими фортифікаторами концепцій укріплених районів у 20–30 рр. ХХ ст. (2013)
Шваб А. Г. - Особливості характеру зайнятості населення міжвоєнної Польщі: національний та регіональний аспекти (2013)
Колесник В. П. - Еволюція воєнно-політичної стратегії США в 40–70-ті роки ХХ ст., Подвернюк Л. М. (2013)
Яновська В. В. - Повстання 1863–1864 рр. на території Білорусі: конфесійний чинник (2013)
Шульга С. А. - Історія жінки в сучасному антикознавстві: новітні підходи в російській історіографії (2013)
Прищепа О. П. - Міста Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сучасний стан досліджень та перспективи вивчення (2013)
Ісмаілова Л. А. - Установлення відносин між Кримським ханством та Османською імперією в концепції радянської історіографії (2013)
Філатова О. М. - Духовенство білорусько-литовських губерній Російської імперії під час війни 1812 року: історіографія питання (2013)
Олешко П. С. - Землеволодіння на Волині у другій половині XIX − на початку XX ст.: аналіз джерел (2013)
Хоптинець І. М. - Дослідження стоянки Великий Дивлин-1 (скупчення Е) (Житомирська область) у 2012 році, Переверзєв С. В., Сорокун А. А. (2013)
Червінський А. І. - Пам’ятки сакральної архітектури Прикарпаття: проблеми обліку й збереження (2013)
Заєць Л. О. - Описи стародавніх споруд Луцька у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ковальчук Н. А. - Локальна специфіка традиційних звичаїв та обрядів великоднього циклу на Волинському Поліссі (за польовими матеріалами Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, зібраними в Камінь-Каширському р-ні Волинської обл.) (2013)
Сауляк Б. М. - Дослідження деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Дмитренко А. А. - Етнокультурні традиції мисливського промислу Житомирського Полісся (2013)
Курдина Ю. М. - Західноукраїнське гутництво як складова частина європейського скловиробництва (2013)
Карліна О. М. - Історична картина життя євреїв білоруського Полісся (рецензія на книгу "Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья"*) (2013)
Бортнікова А. В. - Ковель за часів князя Андрія Курбського (2013)
Штанько О. Ф. - Луцьк: місто і соціум у другій половині ХVІ ст. (2013)
Саламаха М. П. - Василіанські монастирі як осередки релігійної ідентичності українців (остання чверть XVIIІ ст. − 30-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Хоміч Д. В. - Волинська губернія в оперативних концепціях французького Генерального штабу напередодні війни 1812 р. (2013)
Карліна О. М. - Театральне життя у повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Сажок О. В. - Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Макарчук О. Г. - Початкова шкільна освіта на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. та пробудження національної свідомості українців (2013)
Кравець Д. М. - Українізація УСРР у західноукраїнській суспільно-політичній думці 1920-х рр. (2013)
Виздрик В. С. - Польське військове осадництво на західноукраїнських землях у 20−30-х роках ХХ ст. (2013)
Малеончук Г. О. - Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919–1939 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Політика "волинського регіоналізму": еволюція проблеми (1921−1939 рр.) (2013)
Бортник Л. В. - Особливості організації розвідки Корпусу охорони прикордоння у Другій Речі Посполитій (2013)
Левченко Ю. І. - Управлінський апарат румунських адміністративно-територіальних одиниць України під час окупації 1941−1944 рр. (2013)
Савицька І. С. - Релігійне життя населення Волинської області в 1964–1985 рр. (2013)
Гарбарук А. С. - Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині: визначальні засади організації та функціонування (2013)
Панасюк О. П. - Зовнішньополітична діяльність Білоруської Народної Республіки у 1918−1925 рр. (2013)
Шваб А. Г. - Регіональна, релігійно-етнічна та соціально-демографічна характеристика континентальної еміграції з Польщі в 1930-х рр. (2013)
Шваб Л. П. - "Польські комуністи проти польських комуністів": політична боротьба в Польщі (червень 1948 р.) (2013)
Лазарук Я. І. - Перехід іспанської преси до демократії (1976−1984 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981–1989 рр.) (2013)
Стрільчук Л. В. - Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки ХХ − поч. ХХІ ст.) (2013)
Ткаченко В. М. - Історіографія українського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Голій Р. В. - "Відомості про відступників" як історичне джерело конфесійних конверсій у 30-ті роки ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії) (2013)
Мілясевич І. В. - Волинські сільськогосподарські журнали початку ХХ ст. (2013)
Петрович В. В. - Нормативно-методичне регулювання інформаційної діяльності державних архівів України (2013)
Надольська В. В. - Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах (2013)
Борис Т. П. - Формування художніх колекцій при університетах України (XIX − початок XX ст.) (2013)
Кушпетюк О. І. - Єпархіальне давньосховище в Житомирі: 120 років від часу заснування (2013)
Муляр Г. В. - Охорона культурної спадщини Волині у другій половині 1940-х – на початку 1990-х рр. (за публікаціями газети "Радянська Волинь") (2013)
Титаренко А. О. - Різновиди форм і декору тарілок старого українського фарфору Волині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва (2013)
Сіренко С. В. - Рибальство України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Чибирак С. В. - Збереження народних знань і світоглядних уявлень мешканцями Житомирського Полісся (2013)
Дмитренко А. А. - Рослини у святах календарного обрядового циклу Житомирського Полісся (2013)
Білик В. А. - Едиція унікальної пам’ятки релігійної культури Волині нового часу (рецензія на книгу "Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи") (2013)
Кепін Д. В. - Вагоме дослідження з теорії пам’яткознавства (рецензія на книгу Гріффена Л. О. "Теоретические основания памятниковедения") (2013)
Ханзель Ж. І. - Творчий розвиток учня – запорука соціального успіху (2015)
Гоцуляк Ю. В. - Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді (2015)
Мартинець Л. А. - Освіта дорослих:форми та зміст (2015)
Лепетченко М. В. - Творче самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як педагогічна проблема (2015)
Петришин Л. Й. - Технологія "креативізації особистості" як інтегральна складова процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП) (2015)
Орел О. В. - Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії (2015)
Корнієнко Т. М. - Роль гри в організації життєдіяльності дітей в умовах літнього відпочинку (2015)
Петьков В. А. - Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини (2015)
Коваленко В. В. - Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного простору (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Хоменко О. А. - Формування професійної готовності вихователів до діяльності з обдарованими дітьми (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (Я і Україна) (2015)
Лещик О. П. - Науково-дослідницька робота учня – члена Малої академії наук України "Телевізійні новини України: національні особливості та світовий контекст", Шмаль М. М. (2015)
Галкун Т. М. - Підтримка та розвиток технологічної обдарованості (2015)
Киричук В. О. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Чистякова Ю. - Класифікація правових систем (2014)
Корчевна Л. - Проблема різноджерельного права в Україні (2014)
Мельник А. - Поняття та структура системи джерел права України (2014)
Орендарець О. - Методологія сучасної еколого-правової науки (2014)
Дудченко В. - Філософія права професора Р. Циппеліуса (2014)
Мигидина М. - Правовые ценности: особенности методологии исследования (2014)
Запорожченко А. - Загальнотеоретична характеристика правової танатології (2014)
Пожар О. - Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення (2014)
Средницька І. - Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види (2014)
Сон С. - Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі (2014)
Яновська О. - Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення, Іванов М. (2014)
Чижмар К. - Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект (2014)
Батанов О. - Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні (2014)
Сушик О. - Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки (2014)
Білицька М. - Відносини в сфері надрокористування як особливий об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Медведєв О. - Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку (2014)
Пархоменко М. - Маркування та етикетування харчової продукції як окремий напрям державного регулювання споживчого ринку в Україні, Скалозуб О. (2014)
Савіщенко В. - Адміністративно-правовий механізм управління у сфері освіти (2014)
Вишневський С. - Концептуальні проблеми розуміння поняття та сутності функцій органів самоорганізації населення (державницький підхід) (2014)
Богуцький П. - Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права (2014)
Острах М. - Особливості застосування критерію доступності щодо надання адміністративних послуг в сучасних умовах (2014)
Коломієць О. - Митна функція держави та митна справа: аспекти співвідношення (2014)
Задирака Н. - Підтвердження обґрунтованості застосування органами державного пожежного нагляду заходів реагування в адміністративному судочинстві, Пилипенко О. (2014)
Шустрова К. - Доступ до публічної інформації як окремий вид неюрисдикційних проваджень (2014)
Смирнова К. - Особливості реєстраційної дії щодо підтвердження відомостей про юридичну особу (2014)
Солонар А. - Завдання, функції та повноваження державного реєстратора (2014)
Хачатуров Е. - Митне оформлення у суднобудуванні: лібералізація та програма лояльності (2014)
Олюха В. - Напрями застосування державно-приватного партнерства у капітальному будівництві (2014)
Рєзнікова В. - Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України, Орленко Б. (2014)
Пацурія Н. - Страхування підприємницьких ризиків як засіб забезпечення правового порядку в сфері господарювання, Войцеховська І. (2014)
Петрина В. - До проблеми визначення предмету та суб’єктів українського корпоративного права (2014)
Простибоженко О. - Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування (2014)
Таликін Є. - Похідний позов у господарському судочинстві України: загальні засади процесуальної конструкції (2014)
Попова Н. - Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України (2014)
Джабраілов Р. - Особливості договірних форм розпорядження об’єктами публічної власності, Новікова В. (2014)
Соцький А. - Основні форми періодичного контролю якості професійних кваліфікацій працівників та результатів їх трудової діяльності (2014)
Чабаненко М. - Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки (2014)
Мельничук Т. - Некоторые проблемы криминологического изучения беловоротничковой преступности в период постмодерна (2014)
Гриценко В. - Щодо питання про поняття, ознаки та класифікацію конфіденційної інформації (2014)
Момотенко Т. - Протидія організованій злочинності у контексті побудови системи забезпечення національної безпеки України (2014)
Козаченко О. - Аналіз культурологічного аспекту легітимізації застосування кримінально-правових заходів (на творах української класичної літератури) (2014)
Римарчук Р. - Поняття, сутність та суб’єкти забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів (2014)
Сопільник Р. - Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства (2014)
Сукмановська Л. - Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення (2014)
Тимошенко Н. - Питання розгляду кримінальної відповідальності за наклеп, Сучков О. (2014)
Хараберюш О. - Підстави використання правоохоронними органами спеціальної техніки щодо протидії контрабанді (2014)
Храпенко О. - Окремі напрями правозахисної діяльності прокуратури у сфері усиновлення (2014)
Цільмак О. - Основні функції, принципи та правила процесу перевірки криміналістичних версій (2014)
Мальський М. - Поняття транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Afanasieva-Demaggio A. - Children’s right to breastfeeding: regulation of children’s right to breastfeeding in Ukraine in the lightof healthy children’s nutrition international standards (2014)
Rybak O. - Letter of request in cross-border legal relations in the civil proceeding (2014)
Чайковська В. - Критерії зовнішньоекономічної діяльності у господарському та міжнародному економічному праві (2014)
Прокопчук К. - Ретроспективний аналіз інституційного забезпечення стратегічного партнерства України та Республіки Польща кінця ХХ століття (2014)
Турчак О. - Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність (2014)
Уразовська О. - Історія розвитку інституту спадкування земельної ділянки в Україні (2014)
Кісліцина І. - Про поняття та історичний аспект розвитку інституту укладання угод про визнання винуватості у світовій й вітчизняній науці та юридичній практиці (2014)
Шмарьова Т. - Матеріальне забезпечення православних священно-церковно-служителів в Російській імперії (2014)
Гонтаренко А. - Аналіз нормативно-правових актів щодо концептуальних аспектів діяльності релігійних об’єднань в радянській Україні (2014)
Дуброва Н. - Інтерференція в мові українського права (2014)
Порохня В. - Адміністративна деліктність неповнолітніх та її профілактика (2014)
Сидорук Р. - Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин (2014)
Завальнюк С. - До питання про особливості прогалин в цивільному праві (2014)
Карякіна О. - Франчайзинг як особлива господарсько-правова форма поліпшення економічної ефективності суб’єкта господарювання (2014)
Петруня В. - Критерії способів захисту прав суб’єктів господарювання (2014)
Симонян А. - Господарсько-правове регулювання примусового припинення діяльності суб’єкта медичної практики (2014)
Тарнавський Р. - Потенціал використання венчурного інвестування у пріорітетних напрямах інноваційної діяльності та регіонального розвитку (2014)
Тоцька К. - Розмежування категорій межі та обмеження права власності на земельну ділянку (2014)
Кривко М. - Істотні умови договору контрактації лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
Федорончук А. - Права та обов’язки сторін за договором прокату (2014)
Лисенкова К. - Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні (2014)
Новіков О. - Недоліки й прорахунки політики держави в епоху постіндустріальної економіки як детермінуючий комплекс злочинності у сфері інтелектуальної власності (2014)
Ревенко О. - Проблеми формування криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля (2014)
Латиш К. - Проблеми побудови системи типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вандалізму (2014)
Сергієнко Н. - Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у виконавчому провадженні (2014)
Чуйков А. - Деякі питання суб’єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України (2014)
Іваненко О. - Особливості доказової інформації в аудіо– та відеозаписах, процесуальних правил їх дослідження та демонстрації, Тимошенко А. (2014)
Шевченко Е. - Порядок виконання виправдувального вироку (2014)
Череватенко І. - Безспірність права як умова реалізації повноважень нотаріальних органів (2014)
Калашник О. - Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду (2014)
Харитонов Р. - Отраслевая юридическая компаративистика: обзор исследования (2014)
Ярмакі Х. - Підручник з адміністративного процесуального права (2014)
Акименко Н. - Дослідження впливу крос-культурного фактору на ефективність експортної діяльності, Тарасюк Д. (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Організація оперативного управління страховими запасами підприємства в умовах диверсифікації виробництва (2014)
Андрієнко Н. - Удосконалення організації оплати праці управлінського персоналу промислового підприємства в процесі його комерціалізації (2014)
Бельтюков Є. - Сучасні проблеми кредитування промислових підприємств в Yкраїні, Даншова О., Кочвар В. (2014)
Бикова M. - Дослідження матричних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2014)
Варшанідзе Р. - Оцінка варіантів інвестиційного проекту з виробництва пеллет, Карпов В. (2014)
Кривоногова І. - Зростання інтелектуального капіталу малого підприємства (2014)
Лаптєва В. - Оцінка інвестиційного проекту з урахуванням економічної ренти (2014)
Маковеєва О. - Дослідження методів оцінки ефективності основних виробничих фондів на будівельному підприємстві, Шуварська Г. (2014)
Масленніков Є. - Управлінський аспект в проведенні внутрішньої перевірки витрат на підприємстві (2014)
Романова О. - Результат наукових досліджень з проблем обліку, аналізу та контролю витрат на утримання і розвиток персоналу в контексті управління людським капіталом (2014)
Степанова Д. - Проблематика адміністрування податків у фінансовій теорії (2014)
Фещур Р. - Особливості використання масштабно-якісної моделі на етапі зовнішнього інвестування машинобудівного підприємства, Скибінський О., Саталкіна Л. (2014)
Язвинський Є. - Шляхи підвищення конверсії в галузі e-commerce для вітчизняних підприємств (2014)
Ясенова І. - Розвиток поняття життєвого циклу комерційного банку (2014)
Маслов Ю. - Децентралізація влади як вимога та принцип побудови ефективної системи влади в сучасних демократичних країнах (2014)
Музиченко Г. - Глобалізаційні виклики для сучасної держави: політико-філософський аспект (2014)
Купін Є. - Прояви російського панславізма в період балканської кризи хіх ст. (2014)
Ніколаєнко М. - Роль стратегії розвитку у діяльності підприємств (2014)
Наші автори (2014)
Несинова С. - Методологія дослідження правового інституту (2014)
Корчевна Л. - Самодостатня мотивація у сфері права (2014)
Ковальський О. - Економічна функція права в системі правового впливу (2014)
Форманюк В. - Поняття правового статусу фізичної особи (2014)
Терлецький Д. - Конституційна правосвідомість у системі сучасного конституціоналізму (2014)
Білоусов Є. - Економічний суверенітет та економічна безпека держави (співвідношення та взаємозв’язок) (2014)
Єльникова М. - Еволюція політико-правових уявлень про права людини (2014)
Синєгубов О. - Право дитини на ім’я як форма її правового існування та спосіб самовираження (2014)
Соболь Є. - Людиноцентристська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації й захисту прав і свобод інвалідів (2014)
Погібко О. - Сучасні особливості формування та законодавчого забезпечення національної безпеки та оборони України (2014)
Колосов Р. - Нове в законодавстві про судовий збір (2014)
Патерило І. - Щодо визначення системи принципів діяльності публічної адміністрації України (2014)
Венгер Ю. - Щодо перспектив удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності у сфері стандартизації в Україні (2014)
Дем’янчук Ю. - Актуальні проблеми електронного адміністрування в Україні (2014)
Каракаш І. - Природноресурсове право як комплексна галузь права в українській правовій системі (2014)
Афян А. - Співвідношення правових категорій географічних зазначень і географічних назв (2014)
Бажанов В. - Договір про колективне управління майновими авторськими правами в Україні (2014)
Іванюта Н. - Теоретико-функціональний аналіз функцій та системи господарського процесуального права (2014)
Мирошниченко Н. - Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо осіб, які зловживають наркотичними засобами (2014)
Підгородинський В. - Честь та гідність у системі об’єктів кримінально-правової охорони за чинним Кримінальним кодексом України (2014)
Білічак О. - Прокурорський нагляд за законністю провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Бусол О. - Корупційна злочинність та організована корупційна злочинність: поняття та проблеми співвідношення (2014)
Конопельський В. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі засади протидії рецидивній злочинності у виправних і виховних колоніях України (2014)
Подкопаєв С. - Шляхи вдосконалення методичного забезпечення прокурорської діяльності (2014)
Толочко О. - Гуманізація процесуального статусу прокурора в кримінальному провадженні (2014)
Задоя І. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні: вимоги до осіб (2014)
Цимбалюк В. - Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Нігреєва О. - Правотворчість у контексті джерел міжнародного права (2014)
Петрина В. - Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України: проблеми визначення (2014)
Гречишникова В. - Выдворение за пределы территории государства (историко-правовой анализ), Барам И. (2014)
Живко М. - Історичні віхи формування кадрової служби в правоохоронних органах, Босак Х., Мельникович В. (2014)
Колянковська Т. - Організаційний цивільно-правовий договір: поняття та правова природа (2014)
Балобанова Д. - Динаміка інституту кримінальних проступків у кримінальному праві України (2014)
Галюк Р. - Співвідношення системи права та системи законодавства (2014)
Білоус О. - Місце методики розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) із використанням "конвертаційних центрів" у системі криміналістичної методики (2014)
Бондарчук О. - Особливості огляду місця події під час розслідування залишення в небезпеці (2014)
Жлобінська Л. - Провокації правоохоронних органів на вчинення кримінальних правопорушень (2014)
Лавриненко О. - До питання про адміністративно- правове регулювання профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні (2014)
Людькова К. - Типологія (класифікація) адміністративних послуг (2014)
Ляшевська Л. - Загальна характеристика механізму відшкодування шкоди, завданої особою в стані крайньої необхідності (2014)
Мельник А. - Роль профспілкового контролю в здійсненні нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Остап’юк М. - Вплив оподаткування операцій із постачання лікарських засобів та медичних виробів на державні закупівлі (2014)
Поклонская О. - Журналист в политико-правовом пространстве (2014)
Ткачук П. - Міжнародні норми щодо захисту культурних цінностей: реалізація в кримінальному законодавстві України (2014)
Мусиченко О. - Щодо поняття зрозумілості кримінального закону (2014)
Касько В. - Місце методики розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами в системі методик розслідування (2014)
Гонгало Р. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивілістики" (2014)
Корчевна Л. - Сучасний погляд на феномен міського права, Пережняк Б. (2014)
Боярчук А. В. - Православні та унійні парафії Луцького повіту наприкінці XVIII ст. (2014)
Кирилюк А. О. - Урегулювання правового статусу римо-католицьких монастирів у Російській імперії (остання третина ХVIII – 50-ті рр. ХІХ ст.) (2014)
Карліна О. М. - Жінки в громадському житті Волині в 30–60-х рр. ХІХ ст (2014)
Волощенко С. А. - Світські викладачі Володимирської василіанської повітової школи в першій третині ХІХ ст. (2014)
Білик В. А. - Участь греко-уніатських ієрархів у ліквідації унійної церкви в Російській імперії в 30-х рр. ХІХ ст. (2014)
Мартинчук С. В. - Розвиток фабрично-заводської промисловості Волині в 30–40-х рр. ХІХ ст. (2014)
Баковецька О. О. - Розвиток мережі парафій римо-католицької церкви в Херсонській губернії в ХІХ ст. (2014)
Гуцалюк І. О. - Суд і судочинство на Волині в період правління Української Центральної ради (березень 1917-го – квітень 1918 року) (2014)
Дем’янюк О. Й. - Польські претензії на волинські землі в добу Української революції (2014)
Крамар Ю. В. - Діяльність українського культурно-освітнього товариства "Просвіта" на території Поліського воєводства в 1920−1930-ті рр. (2014)
Захарчин Н. Г. - Фактори впливу на формування рільничої культури приміських сіл, що поблизу Львова (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Кузьмик О. М. - Молодіжний антифашистський підпільний рух на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни, Костянко О. П. (2014)
Славік Ю. В. - Репресії угорської влади проти українського націоналістичного руху на Закарпатті (1939−1944) (2014)
Вишневський С. А. - Сільськогосподарські відносини в Миколаївській генеральній окрузі в роки німецько-румунської окупації Південної України (1941−1944 рр.) (2014)
Фазан М. І. - Відбудова шкіл у Волинській області в післявоєнні роки (1944–1953 рр.) (2014)
Яворська І. Т. - Єврейська громада Буковини та історичні виклики епохи сталінізму (1948−1953 рр.) (2014)
Шпак Д. О. - Прояви боротьби за національну ідею на Півдні України в другій половині 50 х – середині 60-х рр. ХХ ст. (2014)
Котенко Р. М. - Формування туристично-реакреційного бази Прикарпаття за радянської доби (1970–1980-ті рр.) (2014)
Палійчук У. В. - Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) (2014)
Федоренко Я. А. - Трансформація соціальної структури сільського населення України в 1991−2012 рр. (2014)
Гузь Н. Г. - Співпраця України та Ради Європи у сфері конституційного законотворення (1996–2010 рр.) (2014)
Артьомов І. В. - Транскордонна статистика як інструмент управління регіональним розвитком (2014)
Хлібовська Г. М. - Луцьк радянський: соціокультурний простір (2014)
Ковальчик Р. В. - Україна – утрачений шанс на перемогу Наполеона 1812 року (2014)
Шваб Л. П. - Польська партія робітнича в боротьбі за владу в 1943 році (на матеріалах переговорів Польської робітничої партії з Делегатурою уряду Республіки Польща) (2014)
Мельничук О. В. - Українсько-німецькі зв’язки в професійно-технічній освіті на сучасному етапі (2014)
Пословська А. В. - Процеси містоутворення на Волині в давньоруський час (2014)
Качковська Л. Р. - Збереження архівної спадщини й архітектурних реліквій Правобережної України Київським товариством охорони пам’яток старовини і мистецтва (2014)
Грушецька В. О. - Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У. А. Боданінського (2014)
Борис Т. П. - Київська картинна галерея: становлення та історія діяльності (1919–1931 рр.) (2014)
Світлій пам’яті професора Віктора Колесника (2014)
Галиш Ф. С. - Продуктивність агроекосистем правобережного Лісостепу, Войтова Г. П. (2008)
Огієнко Н. І. - Водні властивості еродованих ґрунтів залежно від основного обробітку (2008)
Сокирко П. Г. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від способів основного обробітку ґрунту (2008)
Сенчук С. М. - Ефективність біопрепаратів за вирощування сільськогосподарських культур, Крикунова О. В. (2008)
Літвінова О. А. - Вплив добрив на зміну лабільної органічної речовини сірого лісового грунту (2008)
Ятчук В. Я. - Вплив обробітку сірого лісового ґрунту на його водно;фізичні властивості, Гаврилов С. О. (2008)
Шевченко М. В. - Системи обробітку грунту (2008)
Ворона Л. І. - Продуктивність пшениці озимої на Поліссі залежно від строків сівби, Швайка О. В., Дема В. М. (2008)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та попередників на забур’яненість посівів пшениці озимої (2008)
Малиновська І. М. - Закономірності формування мікробного ценозу ризосфери бактеризованих рослин пшениці ярої, Черниш О. О., Деркач А. І. (2008)
Савчук О. І. - Вирощування конюшини лучної у Поліссі (2008)
Тарабрін О. Є. - Рекомендації по вирощуванню насіння кормового буряку безвисадковим способом (2008)
Міщенко Ю. Г. - Вплив способів загортання сидератів на поживний режим грунту при вирощуванні цукрового буряку, Воронін Д. В. (2008)
Андрощук С. Т. - Капустяні культури в післяжнивних посівах Північного Степу, Маткевич В. Т., Гирич М. С., Лук’янець О. А., Коломієць Л. В., Титенко Т. О., Іскрук О. В., Резніченко В. П., Демченко В. М. (2008)
Коломієць Л. В. - Продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго, Маткевич В. Т. (2008)
Бондаренко М. П. - Строки сівби ріпаку ярого в Північно;східному Лісостепу (2008)
Вишнівський П. С. - Вплив позакореневого підживлення на продуктивність ріпаку ярого (2008)
Поліщук С. В. - Шкодочинність бактеріальних хвороб сої (2008)
Камінський В. Ф. - Інтенсифікація виробництва зернобобових культур в умовах Північного Лісостепу, Голодна А. В., Шляхтуров Д. С. (2008)
Жердецький І. М. - Позакореневе підживлення у процесі формування врожаю цукрового буряку (2008)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність бобово-злакових сумішей у Поліссі (2008)
Мельник Р. Г. - Вплив мінеральних форм азоту на показники селективності субстратів за вирощування печериці двоспорової (2008)
Оборотов Ю. - Современное государство: от образа к реалиям (2014)
Дамирли М. - Исламское право в сравнительной перспективе: основные ракурсы исследования (2014)
Душек Н. - Правоутворення: до постановки проблеми (2014)
Форманюк В. - Судова практика як специфічне джерело права (2014)
Галета О. - Підгалузь права й підгалузь законодавства: аспекти співвідношення (2014)
Фурдик Т. - Діаспора в системі колективних суб’єктів права (2014)
Єзеров А. - Інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України (2014)
Каблак П. - Засоби масової інформації у взаємодії судової влади та громадськості (2014)
Латковський П. - Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю (2014)
Бондаренко К. - Щодо питання визначення об’єкта державного управління (2014)
Людькова І. - Щодо особливостей правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2014)
Москальчук К. - Організаційні гарантії реалізації права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (2014)
Швець А. - Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад (2014)
Юхтенко Л. - Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування (2014)
Романова А. - Правомірна поведінка як умова самоствердження людини (2014)
Єрохов В. - До питання визначення місця податкової перевірки в механізмі засобів державного примусу в податковому праві (2014)
Лук’янчиков О. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2014)
Селецький О. - Щодо визначення правового статусу дипломатичних працівників як учасників службово-трудових відносин (2014)
Топоркова М. - Зміна й припинення договору постачання теплової енергії побутовому споживачу (2014)
Чурилова Т. - Державна реєстрація права оренди земельної ділянки (2014)
Подцерковний О. - Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів (2014)
Кравченко І. - Особливості діяльності органів внутрішніх справ під час провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності (2014)
Палюх Л. - Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання (2014)
Плєва К. - Правовий статус свідків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Поліщук О. - Диспозитивний режим у кримінально-правовому регулюванні (2014)
Шапірко П. - Юридична, правоохоронна та оперативно-розшукова діяльність: аспекти співвідношення (2014)
Березовський А. - "Індивідуальна амністія" як засіб кримінально-правового впливу: позитивні та негативні аспекти правового регулювання (2014)
Дрьомін В. - Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор (2014)
Барцицька А. - Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики (2014)
Анненко О. - Розгляд слідчим, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування, Зубаков П. (2014)
Форманюк В. - Основні форми європейської інтеграції в праві (2014)
Циверенко А. - К некоторым вопросам о защите прав человека в системе Европейского Союза (2014)
Кириченко Ю. - Право на свободу об’єднання в політичні партії: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав (2014)
Федорів О. - Інституційний механізм бюджетних відносин Європейського Союзу (2014)
Мудряк Т. - Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, Потомська Н. (2014)
Поляков В. - Конфіскація майна: на шляху до євроінтеграції (2014)
Ізарова І. - Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах у європейських країнах (2014)
Атаманова Н. - Конституція П. Орлика в сучасному державотворенні України (2014)
Войтович Н. - Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського (2014)
Полянський Є. - Першоджерела англо-американської юриспруденції: від права Стародавнього Риму до формування загального права (2014)
Козоріз О. - Формування структури польської державної поліції в Східній Галичині в 1919–1921 рр. (2014)
Яцишин Н. - Правовий статус західноукраїнських земель та становище української меншини в складі ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (2014)
Паровишник О. - Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів (2014)
Багнюк Г. - Історико-правовий аспект становлення й розвитку засади гласності та відкритості кримінального провадження (2014)
Юдін З. - Контрактивізація державності: тенденції та проблеми (2014)
Гловюк І. - Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. (2014)
Бондаренко А. - Форми реалізації правозахисної функції сучасної держави: до постановки проблеми (2014)
Червоненко В. - Сравнительное государствоведение: методологическое значение (2014)
Гордієнко О. - Конкретизація права в інтерпретаційній діяльності Верховного Суду України (2014)
Коренева М. - Юридичні складники поняття ризику в адміністративному примусі (2014)
Шабас І. - Поняття та ознаки адміністративних корупційних правопорушень за законодавством України (2014)
Шапошников О. - Сучасний стан адміністративно- правового регулювання надання соціальних послуг в Україні (2014)
Швець Д. - Деякі термінологічні прогалини вітчизняного законодавства про зайнятість населення (2014)
Колосова О. - Керівні принципи надання державної допомоги суб’єктам господарювання (2014)
Чернілевська О. - Множинність осіб у зобов’язаннях із заподіяння шкоди працівником (2014)
Калашник О. - Аналогія як спосіб подолання прогалин у цивільному судочинстві (2014)
Швидка В. - Становлення та розвиток договору найму житла в межах триєдиного locatio-conductio (2014)
Бузовська Н. - Актуальні проблеми захисту прав на фотографічні твори (2014)
Віткова В. - Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію) (2014)
Качковський М. - Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (2014)
Латиш К. - Типові слідчі версії під час розслідування вандалізму (2014)
Нешик Т. - Гарантії прав присяжних як засіб забезпечення законності судового рішення (2014)
Попович О. - Забезпечення виконання засад кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі (2014)
Пушкар О. - Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних із порушеннями спеціальних правил (2014)
Савченко О. - Щодо співвідношення понять "виховний вплив" та "соціально-виховна робота" в кримінально-виконавчому законодавстві України (2014)
Тюрін Г. - Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод (2014)
Фараон О. - Зміна повідомлення про підозру в аспекті ст. 279 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Чебан О. - Загальносоціальна профілактика злочинів, які вчиняються бездомними особами (2014)
Бельський Ю. - Щодо визначення поняття кіберзлочину (2014)
Босак Х. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ України – механізм реалізації кадрового потенціалу (2014)
Слободяник Н. - Виборне начало та його значення у формуванні суддівського корпусу (2014)
Голубенко І. - Тести як критерії визначення національності юридичних осіб інвесторів у міжнародному приватному праві (2014)
Бехруз Х. - Правові проблеми цивілізаційного вибору України (2014)
Корчевна Л. - Актуальне дослідження виборчої інженерії в Україні, Прієшкіна О. (2014)
Николенко Л. - Новое видение института предупредительных мер в хозяйственном процессе (2014)
Бірюк Л. - Комунікативна компетеність майбутнього вчителя початкових класів: ретроспектива формування (2015)
Майборода Р. - Методологічні основи мобільності як професійно значущої характеристики випускника-економіста (2015)
Терещенко Т. - Соціально-ціннісні основи взаємодії школи і сім'ї в музичному навчанні та вихованні особистості (2015)
Вовк М. - Становлення львівського університетського фольклористичного осередку у перші десятиліття ХХ ст. (2015)
Коновець С. - Мистецтво у вихованні моральної самосвідомості учнівської молоді (2015)
Юрченко Г. - Музыка и нравственность (2015)
Токаренко О. - Використання міжпредметних зв'язків на уроках української мови та літератури в загальноосвітньому навчальному закладі художньо-естетичного профілю (2015)
Сотська Г. - Сприйняття дійсності у розвитку естетичного досвіду викладача образотворчого мистецтва (2015)
Вільчковська А. - Регіональна культура в музичному вихованні учнів польських шкіл (2015)
Найда В. - Сучасний стан та перспективи розвитку музично-педагогічної освіти в Подільському регіоні (2015)
Дем'янко Н. - Диригентсько-хорова діяльність В. М. Верховинця: основні етапи і специфіка, Яковлєв В. (2015)
Рурак В. - До витоків українського естрадного мистецтва (на прикладі ВІА "Черемош" (2015)
Тимчук Л. - Навчання створення цифрових наративів майбутніх учителів мистецтва (2015)
Гомеля Н. - Формування естетичної культури майбутніх педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Удич З. - Соціально-педагогічний супровід батьків дітей із особливими потребами в системі загальної середньої освіти (2015)
Велігура О. - Діагностика рівнів сформованості співацьких навичок у дошкільників та учнів початкової школи (2015)
Помиткін Е. - Психологічна наука як рушій культури (рецензія на колективну монографію "Культуротвірна функція психологічної наук" \Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко, В. В. Депутат, О. В. Завгородня та ін. ; за ред. Г. О. Балла (К. - Кіровоград : Імекс-ЛТД,2014. -264 с. ) (2015)
Тхоржевська Т. - Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (ХVIII - початок ХХ століття(рецензія на монографію В. В. Фазана "Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (XVIII - початок ХХ століття)". - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка,2014. -378 с. ) (2015)
Кутова О. - Учений,філософ,педагог (круглий стіл "Наукова спадщина академіка І. А. Зязюна та актуалітети сучасної педагогічної освіти в Україні", 18 травня 2015 р., м. Київ) (2015)
Горголь В. - Яскраве сузір'я "Грація" (до 40-річчя народного ансамблю спортивного бального танцю "Грація" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Паршин І. Л. - Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та "успадкованим" (2015)
Прокоп Т. І. - Петро Румʼянцев-Задунайський та Катерина ІІ: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. (2015)
Карліна О. М. - Суконне виробництво в містах і містечках Волинської губернії (кінець XVIII ст. – початок 1860-х років) (2015)
Романюк Н. Й. - Пріоритетні галузі виробництва підприємців Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дорошева А. О. - Участь органів самоврядування Херсона та Миколаєва в розбудові міського господарства в другій половині ХІХ ст. (2015)
Гучко О. І. - Організація медичної допомоги населенню Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гуцалюк І. О. - Проекти законодавчих змін уряду УНР у сфері державного управління в ході підготовки та проведення повстанської операції на Волині (1920–1921 рр.) (2015)
Маслій О. Д. - Діяльність Згромадження сестер-мироносиць у 1914–1946 рр. (2015)
Гладишук С. О. - Cприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919–1921 рр. (2015)
Райківський І. Я. - Діяльність прокомуністичної УСДП на Західній Україні (1923–1924 рр.) (2015)
Мосорко М. І. - Діяльність польських комітетів опіки в Галичині періоду Другої світової війни (2015)
Шульга С. А. - Родина волинських чехів Прокупеків (2015)
Росіцький П. С. - УНС як фактор, протидіючий німецькій окупаційній владі. Перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р) (2015)
Ленартович О. Ю. - Німецько-фашистський окупаційний режим на Волині в роки Другої світової війни (2015)
Федчук О. М. - Луцькі богословсько-пастирські курси в 1945/1946 навчальному році (2015)
Кіндрачук Н. М. - Антиукраїнська мовна політика у вищій школі України: 60–70-ті рр. ХХ ст. (2015)
Юрова Т. М. - Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО (2015)
Рассадін С. Є. - К вопросу об истинной исторической роли Евфросинии Полоцкой (2015)
Ковальчик Р. В. - Смоленск 1812 года – "ворота Москвы" (2015)
Ворон О. П. - Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації (2015)
Підберезних І. Є. - Індонезія: шлях до прогресивного розвитку та демократії (2015)
Мочкін С. А. - Сакральні пам’ятки західних областей УРСР в умовах антирелігійної кампанії 1958–1964 років (2015)
Чибирак С. В. - Оптичні атмосферні явища у світогляді мешканців Західного Полісся (2015)
Качковська Л. Р. - Архівні документи як джерело з вивчення діяльності Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва (2015)
Леснича П. С. - Поняття "повсякденність" у пострадянській історіографії (2015)
Яремко К. В. - Політична поліція Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній російській історіографії (2015)
Зінько Д. А. - Історіографія діяльності Художнього музею м. Луцька (2015)
Білик В. А. - Руська церква як репрезентант української людності в Речі Посполитій (рецензія на книгу "Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795") (2015)
Штанько О. Ф. - Українське повсякдення в документах (рецензія на книгу " Українське повсякдення ранньомодерної доби : зб. док. – Вип. 1 : Волинь ХVІ ст. / НДІ українознавства МОН України)" (2015)
Хлібовська Г. М. - Новий час в історії західної цивілізації (рецензія на книгу "Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV – початок ХІХ ст.)" (2015)
Качараба С. П. - Волинь у культурному просторі міжвоєнної Польщі (рецензія на книгу Ю. В. Крамара "Західна Волинь 1921–1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя") (2015)
Панишко Г. Т. - Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі (рецензія на книгу Р. П. Давидюк "З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині") (2015)
Кучерявий О. - Акмеологічні детермінанти самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів як засоби формування педагогічної майстерності (2015)
Ковтун О. - Проектування портрета мовної особистості іноземного слухача підготовчого відділення (2015)
Григор'єва В. - Специфіка становлення суб'єктивності студентів - майбутніх учителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладі (2015)
Ірклієнко В. - Аксіосфера українських народних свят (2015)
Семеног О. - Етноестетика мови української родини (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського