Гончарова О. М. - Гліптотека як вид художнього музею (2014)
Відомості про авторів (2014)
Голіонко Н. Г. - Застосування методичного підходу до управління підприємством в умовах використання технологій е-бізнесу (2015)
Дерев'янко О. Г. - Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією (2015)
Ліва О. М. - Становлення та розвиток концепції управління соціальним капіталом підприємства (2015)
Пономаренко Т. В. - Еволюція концепції корпоративної стійкості (2015)
Рєпіна І. М. - Генезис результату діяльності підприємства на шляху до інвайронментальної економіки (2015)
Гладчук К. М. - Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО (2015)
Скібіцький О. М. - Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві (2015)
Данніков О. В. - Аргументи на користь "жорсткої" вертикальної інтеграції, Іваськo І. М. (2015)
Кічук А. О. - Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України, Зюкова І. О. (2015)
Криворучкіна О. В. - Комунікаційне поле управлінської взаємодії в організації (2015)
Наторіна А. О. - Теоретичні та практичні аспекти вибору маркетингової товарної стратегії підприємства (2015)
Петренко Л. А. - Оцінювання рівня організації управління підприємством, Трейтяк М. М. (2015)
Сай Д. В. - Сучасні підходи до сегментації та позиціонування (2015)
Смолін І. В. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання (2015)
Шатілова О. В. - Стратегічне управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі (2015)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід в контексті обґрунтування стратегічних рішень на підприємстві (2015)
Лось В. В. - Детермінанти вразливості боргової безпеки України, Усик В. І. (2015)
Мустафіна Д. В. - Поняття та характеристики державно-приватного партнерства (світовий досвід) (2015)
Сагайдак М. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку послуг в Україні (2015)
Терентьєва О. В. - Масштаби та глибина кризових процесів на підприємствах з виробництва електродвигунів в Україні (2015)
Коцюба О. С. - Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології (2015)
Кроніковський Д. О. - Інтеграція системи контролінгу до існуючої системи менеджменту на підприємстві (2015)
Лозовик Ю. М. - Побудова інтегрованої системи моніторингу фінансового стану підприємства (2015)
Кульбако М. С. - Соціальне підприємництво: кон’юнктурний тренд чи ефективний інструмент вирішення соціальних проблем суспільства? (2015)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецька практика України у науковому вимірі (2009)
Куліш О. А. - Особливості мистецького світобачення за доби давньокам’яного віку (2009)
Михайлова Р. Д. - Політичні та етномистецькі зв’язки населення Галицько-Волинської Русі й Північного Причорномор’я (2009)
Бондарчук Я. В. - Портрети князів Острозьких XVI – першої половини XVII століття, Бендюк М. М. (2009)
Бондарчук Я. В. - Архітектурний декор замків, храмів, оборонних башт князів Острозьких XIV- першої половини XVIІ століття (2009)
Майчик Н. Т. - Камерно-вокальна творчість Є. Козака в контексті тенденцій розвитку естрадного жанру в музичній культурі Галичини (2009)
Шеломанова-Булавка Ю. М. - Дерев’яні храми Волині ХVІІ – ХІХ століть та архітектурно-мистецькі засоби їх виразності (2009)
Процик Л. Л. - Театральне життя України 20-х рр. ХХ століття: культурно-мистецький пошук (2009)
Барановська М. В. - Культурно-мистецька діяльність національних меншин Києва 20-30 рр. ХХ століття (2009)
Ян І. М. - Діяльність музичної інтелігенції Харкова в структурі соціокультурних процесів 20 – початку 30-х років ХХ століття (2009)
Сідлецька Т. І. - Народно-інструментальне мистецтво України: витоки, тенденції та перспективи розвитку (2009)
Пасічняк Л. - Народно-інструментальна ансамблева музика календарних та сімейно-побутових обрядових дійств на Гуцульщині (2009)
Мозговий М. П. - Стильовий демократизм як чинник розвитку української естрадної музики (2009)
Зайцева Я. Н. - Особливості функціонування музичних субкультур (2009)
Карась Г. В. - Українські співаки зарубіжжя у міжкультурній комунікації в сучасній Європі крізь призму ідентичності (2009)
Богданова М. В. - Специфіка конкурсного виконання танго (2009)
Карпова Л. О. - Естетика святкової обрядовості українців в історичному контексті соціокультурної інтеграції (2009)
Оборська С. В. - Естетико-технологічні чинники формування модерну як мистецького стилю (2009)
Крайлюк Л. В. - Проблеми жанрово-видової структури та еволюції образної системи творчості Ніла Хасевича в історіографії (2009)
Подольчук В. В. - Звук як головний засіб музичної виразності (2009)
Горбачевська Я. - Неокласицистські тенденції в альтових соло-сонатах Пауля Гіндеміта 20-х років ХХ століття (2009)
Сидоренко Л. В. - Інноваційність індивідуальної системи виразових засобів у "Трансляції VI” Анджея Кжановського (2009)
Вакула Н. О. - Концерт для духових інструментів у контексті розвитку та модифікацій жанру сучасного інструментального концерту (2009)
Лучанко О. - Концерт для контрабаса з оркестром Геннадія Ляшенка – явище в українському контрабасовому мистецтві (2009)
Регуліч І. В. - "Канон св. Андрія Критського” Д. Бортнянського: питання жанрової поетики та структури (2009)
Бахталовська О. М. - "Шість сонат для скрипки соло” Ежена Ізаї як складова концертного репертуару виконавців (2009)
Довгань П. В. - Жанрові метаморфози української інструментальної сюїти 70-80-х років ХХ століття (2009)
Коменда О. І. - Смислові метаморфози "Кривого танця” Віктора Тиможинського (2009)
Вишневська С. В. - Жанрова динаміка репертуару співака-бандуриста (2009)
Виткалов С. В. - Культурно-мистецька еволюція Рівненщини в джерелознавчій базі початку ХХІ століття (2009)
Дутчак В. Г. - Семен Ластович-Чулівський – теоретик і практик удосконалення бандури в українському зарубіжжі (до 100-річчя від дня народження митця) (2009)
Глібовицький І. С. - Кароль Мікулі та його зв’язки з буковинським краєм (2009)
Бермес І. Л. - Життєві домінанти Миколи Ластовецького (2009)
Хащеватська С. С. - Віктор Гуцал: творчий досвід та виконавська діяльність (2009)
Майчик О. І. - Хорова культура України у рефлесіях О. Приходька та І. Майчика (соціо-психологічний аспект) (2009)
Костюк Л. К. - Творчість Георгія Косміаді в культурно-мистецькому середовищі Німеччини 40-60-х років XX століття (2009)
Іскра С. І. - Музична творчість представників римо-католицьких громад у соціокультурному просторі Поділля (2009)
Відомості про авторів (2009)
Арабаджиєв Д. Ю. - Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науко­вому дискурсі (2015)
Шумка А. В. - Теоpетичні аспекти інформаційних війн та національна безпека, Черник П. П. (2015)
Теленко О. М. - Проблема наукової інтерпретації поняття "світова політика" (2015)
Осельська О. С. - Геополітичний аналіз як спосіб розуміння світу (2015)
Вонсович О. С. - Роль Північноатлантичного альянсу у боротьбі із сучасними "жорсткими" та "м’якими" загрозами (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичний статус держави: сутність, фактори та функції (2015)
Грушко О. О. - Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування єврорегіону "Верхній прут" (2015)
Береговий А. І. - НАТО в геополітичних інтересах Канади (2015)
Дзюбенко Ю. М. - Детермінанти авторитарних відкатів: загальне та особливе (2015)
Хомерікі О. А. - Глобалізація в сфері вищої освіти в фокусі макроаналізу: тенденції і проблеми (2015)
Шинкаренко О. Є. - Специфіка маркетингового стратегічного планування виборчих кампаній в Україні (2015)
Поцелуйко А. О. - Засадничі відмінності між образом держави в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості електоральної поведінки мешканців Запорізького регіону: 2010-2014 рр. Соціологічний аспект (2015)
Жердецька А. Г. - Соціально-екологічні ризики як предмет соціологічного аналізу (2015)
Колесников К. М. - Військова організація та командування античних армій північного Причорномор’я (2015)
Зборець С. В. - Особливості етнополітичного розвитку населення підросійської України на межі ХІХ-ХХ ст. , Лебедєва Г. О. (2015)
Нікітенко А. І. - Заробіток коштів подружжями народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60-80-х рр. ХІХ ст. ) (2015)
Гринчишин Б. В. - Історичне фехтування і наукове дослідження середньовічного озброєння: точки дотику (2015)
Бойко В. Г. - Військово-політичні плани Стефана Баторія щодо Московської держави у 1584-1587 рр. (2015)
Дашко В. В. - Діяльність польського партизанського формування під командуванням Роберта Сатановського (2015)
Олексенко Р. І. - Міфо-релігійні фактори утвердження філософії ринкових відносин (2015)
Тарабасова Л. Г. - Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі (2015)
Замкова Н. Л. - Про расистське ядро націоналістичних ідеологій (до постановки проблеми) (2015)
Подвысоцкая Е. А. - Проблема самореализации в философской мысли древнего мира с точки зрения идеи Карла Ясперса об осевом времени (2015)
Олійник В. В. - Символізм міфологічних образів у народних казках закарпаття (2015)
Стояно О. О. - Екзистенціали людського буття у філософських поглядах Сьорена К’єркегора (2015)
Sit itur ad astra! (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених "Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді" (2015)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика природних і синтетичних рубінів, Грущинська О. В., Беліченко О. П. (2011)
Пегловський В. В. - Дослідження блиску поверхні напівдорогоцінного каміння, Ляхов В. Н., Гелета О. Л., Сергіенко І. A. (2011)
Гелета О. Л. - Оцінка блиску полірованої поверхні декоративного каміння, Сергіенко І. A., Горобчишин О. В. (2011)
Ладжун Ю. I. - Діагностика дорогоцінного каміння за допомогою спектрометра енергій рентгенівського випромінювання "СЕР-01” (2011)
Гелета О. Л. - Мінеральні ресурси України: глини. Частина 1. Генезис та основні властивості глин, Кічняєв А. М., Ляшок В. I. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Горенко Л. І. - Національна еліта України кінця ХVІІІ – першої половини XIX століття як об’єкт культурологічних досліджень (2009)
Школьна О. В. - Українські виробництва фарфору та фаянсу кінця ХVІІІ – початку ХХ століття: передумови формування галузі (2009)
Турчин Т. М. - Національна основа творчості українських композиторів XIX-XX століть (2009)
Оборська С. В. - Стилістика формотворення модерну предметного середовища (2009)
Шестопалова Ю. А. - Класика, авангард, постмодерн як рефлексивні системи (2009)
Фурдичко А. О. - Колективні засади дозвілля: традиції ХVІІ-ХVІІІ століття (2009)
Бойко О. С. - Обрядові танці у календарних святах східних слов’ян (весняний цикл ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Свистун А. О. - Соціальний феномен культурно-дозвіллєвої діяльності в структурі культурологічних досліджень (2009)
Гаєвська Т. І. - Від обрядування до урядування, Сливка Г. Р. (2009)
Смирна Л.В. - Історичні та філософські передумови виникнення нонконформізму в посттоталітарному просторі України (2009)
Калітієвська О. Ю. - Компаративний аналіз організації й проведення дитячих корпоративів та шкільних свят (2009)
Руденко С. Б. - Музейна пам’ятка в контексті музейництва та матеріальної історико-культурної спадщини (2009)
Шевчук Д. М. - Концепція мультикультуралізму і культурна ситуація в Україні (2009)
Кравченко О. В. - Державна культурна політика в Україні: дискурс влади (2009)
Олійник О. С. - Роль державних і місцевих органів влади у регулюванні діяльності культурних індустрій (2009)
Супрун В. А. - Тенденції розвитку культурного співробітництва з європейськими країнами в умовах державної незалежності України (2009)
Лучанська В. В. - Методологічні підстави теоретичного аналізу екології культури в інформаційному суспільстві (2009)
Виткалов С. В. - Музей як форма збереження історико-мистецької пам’яті в умовах сьогодення (2009)
Князєва Т. М. - Проблеми етноекології і традиційної культури у світі інформації та глобалізації (2009)
Борейко Г. Д. - "Культурне життя”: філософський аспект трактування феномену (2009)
Дячук В. П. - Люди як адресат мистецтва масового спілкування (2009)
Бєлофастова Т. Ю. - Public Relations як інструмент музейної практики (2009)
Сілко Г. Г. - Напрями дослідження феномена реклами (2009)
Пашкевич М. Ю. - До соціокультурної характеристики подієвого маркетингу та менеджменту (2009)
Шевчук К. C. - Рефлексія над проблемами сучасної естетики: аналіз основних концепцій (2009)
Афоніна О. С. - Проблеми сучасної української культури: неоєвропоцентризм та його прояви (2009)
Щедрін А. Т. - Неоорієнтальна складова в постмодерновій приватній релігійності: українські контексти глобалізаційних трансформацій (2009)
Ігнатова Л. П. - Феномен духовності в контексті музичного мистецтва як прояв внутрішньої сутності людини (2009)
Грипич С. Н. - Вплив сучасної інформаційної культури на функціонування "віртуальної” культури, Граб О. В. (2009)
Ущапівська О. М. - Культурне життя етнічних спільнот у контексті регіональної специфіки Донеччини (2009)
Островська М. Г. - Поліетнічність як чинник розвитку культури південно-східного регіону України (2009)
Видрич О. А. - Сучасний етап досліджень Західного Полісся як підсумковий щодо систематизації етномузикологічних даних (1990-2009 рр.) (2009)
Кікоть А. А. - Образи міської моди в ґендерному аспекті (2009)
Прядко Ю. - Спорідненість із природою як складова світоглядної позиції Ніни Матвієнко (2009)
Рибалко Т. А. - Художня культура півдня України як предмет наукового дослідження (2009)
Суржина С. - Чинники становлення вітчизняних вокально-інструментальних ансамблів (друга половина 60-х років XX століття) (2009)
Вольвачева Н. М. - Сучасне мистецтво в розмаїтті жанрових та родових проявів (2009)
Вороніна О. - Роль естрадно-вокального мистецтва у художньо-естетичному розвитку підлітків: контури нового погляду на проблему (2009)
Плахотнюк В. Г. - Поп-культура в контексті аксіологічних та діалогічних концепцій культуротворчості (2009)
Відяпіна О. В. - Костюм у контексті еволюції систем театральної режисури ХХ століття (2009)
Леонова С. С. - Еволюцiя художньої культури України у сферi фортепiанного мистецтва (2009)
Відомості про авторів (2009)
Крят В. - Молочні кооперативи на теренах України: плюси, мінуси та алгоритм поєднання (2015)
Тимченко Л. - Спеціалізоване м’ясне скотарство і якісне харчування (2015)
Волощук В. - Світова практика законодавчого врегулювання якості м’яса, Ремізова Ю. (2015)
Лихач В. - Технологічні особливості вирощування поросят (2015)
Яремчук О. - Енергоощадність виробництва продукції від корів різних порід, Варпіховський Р.,  Дерен В. (2015)
Карунна Т. - Кнури великої білої породи вітчизняного та зарубіжного походження (2015)
Литвиненко О. - Превентивні заходи з ехінококозу тварин (2015)
Дурхам Ісмаїл Аль Альнабі - Вплив пробіотичних препаратів на якісні показники м’яса перепелів (2015)
Марущак Л. - Олигонуклеотидные праймеры в диагностике Ку-лихорадки методом ПЦР, Неволько О., Волосянко Е. (2015)
Титул, зміст (2011)
Від редакції (2011)
Беліченко О. П. - Облагородження дорогоцінного каміння. Частина друга. Облагородження смарагдів, рубінів, сапфірів, Бєлєвцев О. Р., Вишневська Л. І., Гаєвський Ю. Д. (2011)
Сурова В. М. - Яшми та яшмоїди Побужжя (2011)
Блоха B. Д. - Декоративні особливості тигрового та соколиного ока Криворіжжя, Андрейчак В. O. (2011)
Гелета О. Л. - Мінеральні ресурси України: глини. Частина 2. Характеристика глин, огляд їх запасів і галузей використання, Кічняєв А. М., Ляшок В. I. (2011)
Беліченко О. П. - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Український бурштиновий світ”. Бурштиновий шлях – історія та сучасність (2011)
Гелета О. Л. - Міжнародний форум "Індустрія каменю – 2011”, Сергіенко І. A. (2011)
Україна та світ (2011)
Коштовне камiння (2011)
Декоративне камiння (2011)
Інформація (2011)
Яскевич О. В. - Понятие "религиозный дискурс" в контекст современной теории дискурса: к проблеме определения (2012)
Тімоніна А. Ю. - Поняття символ та особливості його осмислення в гуманітарних науках (2012)
Спінєєва О. В. - Terra incognita естетичного досвіду (2012)
Шевченко Г. О. - Художня полеміка з антропологічною доктриною Фройда в гротесках Міньйони (2012)
Черхаева O. O. - Adjectives with sacred meaning in English-into-Ukrainian Bible translation (2012)
Тимошенко Е. И. - Cтруктура оценочного слова как отражение пространственной модели мира (на материале русского языка) (2012)
Образцова О. М. - Нові напрями дослідження мовних універсалій (2012)
Недашківська Т. Є. - Психічне, логічне і лінгвальне у парадигмі картини світу (2012)
Шульдишова А. А. - Ведущие музыкальные образы во второй книге лирической трилогии А. А. Блока (2012)
Прадивлянная Л. Н. - Семантика цвето- и светообозначений в портретах Петера Альтенберга (2012)
Иванова Л. П. - Имагология как новое направление лингвистики (2012)
Морська Л. М. - Лінгвістичні особливості наукових статей економічної тематики (2012)
Карпенко У. А. - Развитие первокорня: к русской бумаге и украинскому паперу (2012)
Образцова О. В. - Функционирование не-предикатно-структурированных высказываний в современной англоязычной художественной прозе (2012)
Мороз О. А. - Власне ім’я як репрезентант національної історії та культури (на матеріалі антропонімів роману В. Шкляра "Чорний Ворон") (2012)
Станкевич А. А. - Свадебно-обрядовая лексика на Гомельщине: названия ритуальных кулинарных изделий и блюд из зерновых культур (2012)
Михальчук Н. О. - Пареміологічні одиниці з компонентом "діяльність людини” як об’єкт когнітивної лінгвістики (2012)
Слюніна О. В. - Вербалізація художньо-семантичної сфери вогонь — жива істота як складника архетипного концепту вогонь у поезії П. М. Мовчана (2012)
Мехраби К. - О варьировании залоговых значений страдательных причастий в художественном тексте (2012)
Коржак З. З. - Типологія засобів вираження експресивності у системі номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) (2012)
Волощук М. Б. - Парные эпитеты в поздних повестях Л. Толстого (2012)
Бехта І. А. - Динаміка взаємодії непрямого мовлення з перспективою наратора (2012)
Ляо Цайчжи - Анализ исследований межкультурной коммуникации в Китае в последнее десятилетие (2012)
Нікітіна Ф. О. - Компаративістика: минуле і сучасність (2012)
Станіслав О. В. - До питання зв’язності тексту: теоретичний аспект (на матеріалі французької мови) (2012)
Сприса О. Б. - Актуалізація українського антропонімічного концептуального простору в енігматичному тексті (2012)
Мусійчук В. А. - В’єтнамський національний менталітет у фразеології (концепт "патріотизм”) (2012)
Стеванович Р. И. - Отражение "наивной" картины мира в ментальной сфере (на материале английского языка) (2012)
Юзвяк І. П. - Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови (2012)
Хохлова И. Н. - Словообразовательные гнезда полисемантических имен существительных из ЛСГ "Животные" в структурно-семантическом аспекте (2012)
Ткачёва Н. И. - Обращение, повелительное наклонение и риторический вопрос в лингвистическом изучении (2012)
Дубенко О. Ю. - Концепти "маскулінність" і "фемінінність" у фразеологічних картинах світу англійської та української мов (2012)
Милла Л. - Лексика, пов’язана з биттям рогами корови та вола в говорах українців-русинів Східної Словаччини (2012)
Короглу Л. А. - Дистрибуция субстантива наме в крымскотатарском языке (2012)
Карапетова Е. Г. - Смысловой инвариант лексико-семантического микрополя глаголов перцептивной семантики (на материале современного английского языка) (2012)
Хрупіна Г. В. - Дієслова надприродного психічного впливу у сучасній німецькій мові (2012)
Драпак О. З. - Мiжчасові тематичні угрупування у складі поновленої загальновживаної лексики української мови 90-х років ХХ cтоліття (2012)
Барбара Н. В. - Языковые средства представления поля ’жилье’ концепта украинской культуры ’дом’ в русской прессе (2012)
Адамка П. - Украина на страницах словацкой периодической (влияние СМИ на формирование и преодоление стереотипов) (2012)
Cоловей О. М. - Мовленнєві прийоми та засоби впливу на споживача у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі (2012)
Бовсунівська Т. В. - Модифікації роману-екфрасису в сучасній літературі (2012)
Жигун С. В. - До питання про періодизацію творчості Г. Косинки (2012)
Хоминич Г. И. - Функционирование интертекстуальных тропов в новелле-притче И. А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2012)
Тищенко І. Ю. - Поліфункціональність художнього світу прози Романа Андріяшика (2012)
Грицина С. В. - Ранньобароковий панегірик "Евфонія веселобряча":лінгвопоетичний аспект зображення Петра Могили (2012)
Михеева Ю. А. - Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" (2012)
Петракова О. І. - Етнокультурна специфіка словесних поетичних образів новозеландської поезії (2012)
Николаева Е. В. - М. Н. Катков и И. С. Тургенев (2012)
Зубрицкий O. - "Коні не винні" (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М. Коцюбинського) (2012)
Шелководческая Украина (2015)
Кравцова Ю. В. - Метафорический концепт "Голос" в русской литературе первой половины XX в. (2012)
Яремчук О. - Тепловий баланс повітряного середовища у секціях для утримання надремонтного молодняку (2015)
Гольтер І. М. - Прояви екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" (2012)
Кондрасій Л. - Наукове обґрунтування оцінки показників якості молока-сировини,  Якубчак О. (2015)
Ванденко О. А. - Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера" (2012)
Шкурко Т. - Трансплантація ембріонів у практичній селекції, Іванов О. (2015)
Акопьянц Н. М. - Стилистические средства сатиры в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Лучин І. - Інтенсивне виробництво кролятини - шлях до розв’язання білкової проблеми, Дармограй Л. (2015)
Пастушенко Л. І. - Концепція доброчесного кохання в німецькому "галантному" романі (2012)
Юськів Л. - Вплив вітаміну D3 на вміст ліпідів і білка у крові теличок 8-9-місячного віку (2015)
Белоус Н. В. - Лирические мотивы поэзии Аннетты Фон Дросте-Гюльсхоф (2012)
Ручко Т. - Маркені ознаки для контролю селекційного процесу в популяціях африканських страусів (2015)
Скляр І. О. - Обсервація "внутрішньої" і "зовнішньої" людини в повісті "Остап Шаптала" В. Підмогильного у світлі психопоетики (2012)
Литвиненко О. - Ехінококоз дрібної рогатої худоби (2015)
Сигаева С. А. - Цикличная модель времени в книге Я. Борщевского "Шляхтич Завальня" (2012)
Сапачева М. - Ізотермічна ампліфікація нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Постоєнко В., Карпуленко M. (2015)
Рыжченко О. С. - Типология женских образов в романе "Коронация или последний из Романов" Бориса Акунина (2012)
Sapachova M. - Ізотермічна ампліфікація нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Postoyenko V., Karpulenko M. (2015)
Поборцева Е. В. - Мифологическая проза Гомельщины: к проблеме разнообразия сюжетных типов мифологических рассказов о ведьме (2012)
Мазуркевич А. - Мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку собак на ранніх пасажах культивування in vitro, Малюк М., Стародуб Л. (2015)
Морозова Н. Г. - Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре" Н. М. Карамзина (к вопросу о жанровых традициях) (2012)
Крючкова О. Р. - Міф "ренесансної людини" та його заперечення у романі Г. Нормінтона "Дива і чудасії" (2012)
Сидорчук О. В. - Жанрово-стилістична специфіка циклу "Громадянин поет" Д. Л. Бикова (2012)
Сенева Е. С. - Журнал "Бумеранг" как жанровый эксперимент Саши Черного (2012)
Коломієць О. В. - Художня рецепція подій Другої світової війни в українській еміграційній літературі крізь призму екзистенційного образу прірви (на матеріалі роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою") (2012)
Тарарак А. В. - Трансформация мифа о Наполеоне в творчестве В. В. Маяковского (2012)
Ніколаєнко С. В. - Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в дзеркалі фемінізму (2012)
Иванова Т. В. - Имя и его функции в лирике А. С. Кушнера (2012)
Абабілова Н. М. - Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності текстів, Сидоренко Ю. І. (2012)
Возна М. О. - Сучасні підходи до україно-англійського перекладу звань, ступенів, посад та іншої термінології в галузі вищої освіти, Гапонів О. Б., Антонюк Н. М. (2012)
Якуба С. М. - Коррекционная работа по развитию орфографических умений и навыков учащихся на материале белорусских пословиц и поговорок (2012)
Роляк И. - Особенности перевода контрактов с польского на русский и с русского на польский языки в процессе обучения деловой речи польских учащихся (2012)
Темушева Е. А. - Реализация культурологического подхода при изучении русскоязычной литературы Беларуси в учреждениях общего среднего образования (2012)
Проскалович О. В. - Управление культуротворческой деятельностью учащихся как профессиональное умение учителя-филолога (2012)
Зеленко О. В. - Развитие культуры речи учащихся при обучении морфологии белорусского языка (на примере изучения местоимения) (2012)
Волочко А. М. - Разработка электронных учебно-методических комплексов для языкового образования (2012)
Борисенко О. В. - Эвристические методы при обучении белорусскому языку как иностранному (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Методи дослідження облагороджених діамантів, Гаєвський Ю. Д., Ємельянов І. О., Бєлєвцев О. Р. (2012)
Гаєвський Ю. Д. - Дослідження граната з ефектом зміни кольору в лабораторії Державного гемологічного центру України, Ємельянов І. О. (2012)
Бeлiченко О. П. - Дослідження бурштину методом інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2012)
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Куцепал С. В. - Постмодернізм — зваблива та нерозкрита таємниця (2009)
Петрушов В. М. - Адогматичне відображення формули "віра — ентелехія розуму" в концепцію інтегрального раціоналізму (2009)
Глушак А. С. - Раціональне та ірраціональне в структурі філософського дискурсу (2009)
Мозгова Н. Г. - Професори філософії університету св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти (2009)
Мовчан М. М. - Життя і творчість М. В. Гоголя у дискурсі філософії самотності (2009)
Остапчук Г. О. - Роль пасіонарного індивіда в націотворенні за І. Франком (2009)
Зіганшина Л. О. - Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням П. Іванова (2009)
Кравченко П. А. - Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму (2009)
Андрос Є. І. - Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства (2009)
Волков О. Г. - Діалектика дискурсу підданського суб'єкта (2009)
Глушко Т. П. - Дидактичний вимір філософсько-економічного знання у контексті теорії духовного капіталу (2009)
Вощенко В. Ю. - Логіка виникнення концепту "цивілізація" у філософії історії А. Тойнбі (2009)
Радіонова Г. В. - Сизигія ірраціонального і раціонального: контекст гри (2009)
Бичко А. К. - Зародження правових ідей в Україні на початку ХVІІІ ст. (2009)
Кравченко А. П. - Міфологічне та релігійне світовідчуття в осмисленні права (2009)
Дуцяк І. З. - Обґрунтування типології онтологічних концепцій (2009)
Шенгерій Л. М. - Логіка та раціональність: продукування принципів стандартизації знання (2009)
Пашенко В. О. - Проблема охорони пам’яток церковної архітектури в творчості і діяльності Олеся Гончара (2009)
Голозубов О. В. - Діалог культур та діалог в культурі: постмодерний образ св. Франциска Ассізького (2009)
Сторожук С. В. - Українська "національна" революція ХVІІ ст.: міф чи реальність? (2009)
Кравченко П. А. - Соціально-філософський аналіз історії як реального процесу. Рецензія на: А. І. Мельник. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть). — Чернігів: ЧДІЕіУ; Київ: Інститут вищої освіти НАН України, 2008. — 360 с. (2009)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Ірраціональне підгрунтя раціональності" (2009)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу"Філософські обрії" (2009)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Гаєвський Ю. Д. - Комплексні гемологічні дослідження опалів благородних, Беліченко О. П. (2014)
Ємельянов І. О. - Актуальні методи діагностики огранених вставок алмазу за допомогою електронно-мікроскопічних досліджень особливостей залишків природних граней (найфів), Татарінцев В. І. (2014)
Пегловський В. В. - Визначення матеріалоємності виробів з каменю. Частина 2 (2014)
Татарінцев В. І. - Проблемні питання синтетичних алмазів на світовому ринку (2014)
Какоксенiт (2014)
Лабрадор (2014)
Україна та світ (2014)
Міжнародна виставка "Ambermart 2014" (2014)
Коштовне камiння (2014)
Декоративне камiння (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2014)
Від редакції (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Комплексні дослідження облагороджених рубінів та сапфірів синіх у науково­-дослідній лабораторії Державного гемологічного центру України, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Андреєв О. О., Морозенко В. Р. (2014)
Беліченко О. П. - Економічна оцінка дорогоцінного каміння у сировині, Ладжун Ю. І. (2014)
Нестеровський В. А. - Маркетингові дослідження ринку напівдорогоцінного каміння України, Дрозд Т. І. (2014)
Сурова В. М. - Яшми, гранодіорит гранатовмісний, базальт мигдалекам'яний, траси, роговики як виробне каміння Криму, Гелета О. Л., Горобчишин О. В. (2014)
Пегловский В. В. - Исследование влияния содержания оксида алюминия в химическом составе природных камней на трудоемкость и энергоемкость их обработки, а также прочие физико­-механические свойства (2014)
Гелета О. Л. - Щодо питання запровадження старательського видобування природного каміння, придатного для ландшафтно-будівельних робіт, Сурова В. М., Нестеровський В. А., Андрєєва О. О. (2014)
Гелета О. Л. - Вплив процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам’яток з природного каміння у східній та південній частинах України, Сергієнко І. А., Зуєвська Н. В., Загнітко В. М., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Ткаленко А. М., Шунько В. В. (2014)
Бєлєвцев О. Р. - Визначення стану збереженості пам’яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування, Гелета О. Л., Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Сергієнко І. А., Трохімець С. І. (2014)
Касьяненко К. О. - Петрографія виробного та будівельного каміння стародавнього міста-держави Ольвії (2014)
Інформація (2014)
Льовкіна О. Г. - Генезис праксеологічних ідей: історико-філософський контекст (2012)
Попов В. Ю. - Чотири навігації давньогрецького духу (2012)
Цебрій І. В. - Місце діалектики в освітній системі Алкуїна Йоркського (2012)
Половніков В. Г. - Колізії сенсуалістичної теорії знання Дж. Берклі в контексті поліграфології і кінематографії (2012)
Кравченко П. А. - Легітимність влади та соціальна злагода в сучасній Україні (2012)
Дудченко В. С. - Духовні цінності в контексті соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства (2012)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на кібер-піратство як засіб ідеологічного впливу в інформаційному суспільстві (2012)
Карівець І. В. - Філософські особливості екологічної свідомості, Кудлик З. В. (2012)
Усанов І. В. - Сповідимі шляхи історії (2012)
Гужва О. П. - Між Аполлоном і Спасителем (2012)
Кондратюк Л. Р. - Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі, Цвіркун В. М. (2012)
Пономаренко М. В. - Символічна єдність досвіду особистості (2012)
Петрушенко О. П. - Зв'язок утопії з механізмами діяльності свідомості (2012)
Шаповал В. М. - Есхатологічні мотиви російської релігійно-філософської думки "срібного століття" і сучасність (2012)
Батаєва К. В. - Іконографія і/чи постсеміотика (2012)
Мовчан М. М. - Страхи в соціальному середовищі Київської Русі (2012)
Жиртуєва Н. С. - Містичне просвітлення як основа релігійної толерантності (2012)
Кавалеров В. А. - Індивідуалізація освіти в контексті суспільства знань (2012)
Кравченко А. А. - Соціально-економічні детермінанти зародження інституту "вчительства" у Стародавньому світі (2012)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2012)
Глинка Е. В. - Язык в зеркале системной философии (2011)
Панищев А. Л. - Метафизика границ бытия человека в поэзии Н. Гумилёва (2011)
Васютинський В. О. - Соціально-психологічні особливості самовизначення між українською і російською ідентичностями (2011)
Недашківська Т. Є. - Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект) (2011)
Любецкая В. В. - О способах присутствия лада и музыкального начала в творчестве Н. В. Гоголя (2011)
Бурдина Е. А. - Лексическая экспликация образа времени в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя (2011)
Курохтина А. М. - Концепт Gute в прозе Вольфганга Борхерта (на материале рассказа "Три темных короля") (2011)
Герман Л. В. - Проблема запозичання концептів (2011)
Черненко Г. А. - Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до журналу "Жінка" (за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) (2011)
Гаража М. М. - Комунікативна стратегія попередження конфлікту та її тактики в жанрі світської бесіди (2011)
Боровик Я. Ю. - Специфіка змісту концепту "таємниця" в українській мовній свідомості (психолінгвістичний експеримент) (2011)
Васютенко І. О. - Концепт "душа" як мовний засіб вираження внутрішніх почуттів в мовній картині світу Миколи Бажана (2011)
Давидюк Т. В. - Специфіка фрейму weather у художніх творах сестер Бронте (2011)
Руцинская И. И. - Путеводитель как вид справочного издания: специфика жанра и формы "взаимодействия" с читателем (2011)
Аврамко Т. О. - До питання комунікативних відносин та їх особливостей в сучасних умовах розвитку нації (2011)
Березун Е. Ю. - Организация самостоятельной учебной деятельности студентов в полинациональных группах, Иорданова Н. А., Гайдарова Е. В. (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (2011)
Бісовецька Т. В. - Семантико-генетична основа номінацій ЛСГ "професія та рід занять" (2011)
Тищенко Т. В. - Просодичні маркери гендерної варіативності оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2011)
Гречаная К. Б. - Нефинитные формы итальянского языка: таксисные функции (2011)
Вятчаніна С. В. - Внесок видатних просвітників ХІХ ст. у захист та відродження болгарської мови (2011)
Ермоленко Ю. А. - Параметры классификации аббревиатур как вербальных эквивалентов соответствующих номинатем (2011)
Файфер Н. В. - Використання статистичних методів у лінгвістиці (2011)
Волгіна О. О. - Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля familier / фамільярність у французькій мові (2011)
Смірнова Є. С. - Ступінь прагматичності різних професійних дискурсів (на матеріалі сучасної англійської мови), Нестеренко Н. Г. (2011)
Драпак О. З. - Інтернаціональні терміни та окремі їхні елементи у словниковому складі української мови пострадянського періоду (2011)
Гвоздович Г. А. - Отражение в терминологии фонетических особенностей белорусского языка в сравнении с русским языком (2011)
Беззубова О. О. - Запозичення у складі німецькомовних смс-повідомлень (2011)
Соколов Д. П. - Контекстуально-коммуникативные аспекты значения политических понятий в немецком политическом дискурсе (2011)
Гузенко С. В. - Граматична структура простих речень у рекламних текстах маніпулятивного типу (2011)
Барбара Н. В. - Представление украинской лиричности в современном русском газетном тексте (2011)
Cтрельнікова О. В. - Еllipsis in the language of mass-media (2011)
Денисевич О. В. - Проблеми дослідження рекламної лексики у мовній картині світу українців (2011)
Балакірєв К. О. - Мовленнєві жанри "образа" та "знущання" у структурі читацьких коментарів до новин (2011)
Горлачева В. В. - Наименования черного цвета в современной рекламе (2011)
Шукало І. М. - Веб-сайт як різновид комп’ютерного рекламного дискурсу (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній) (2011)
Мороз О. В. - Сучасний стан бібліометричних досліджень: зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Гаврилишин Т. В. - Еліптичні підрядні речення як засіб вираження експресивності в усному діловому мовленні (на матеріалі промов, інтерв’ю та прес-конференцій німецьких політиків) (2011)
Бровко О. О. - Літературні фрактали в смисловому просторі постмодернізму (2011)
Худзиньска-Паркосадзе А. - Загадочность финала поэмы "Двенадцать" А. Блока (2011)
Гриців Н. М. - Микола Зеров та Василь Мисик: еволюція літературних поглядів (2011)
Оржицький І. О. - До джерел магічного реалізму: еквадорський слід (2011)
Воробей О. С. - Традиційні форми китайського театру: історичний нарис (2011)
Гогуля М. П. - Тоталітарний наратив у прозі Данила Кіша (2011)
Пишна Л. М. - "Професійний світ" у короткій німецькій прозі та публіцистиці (2011)
Боровая А. Ю. - Предметный мир как средство выражения концепции романа В. Набокова "Машенька" (2011)
Кушнірова Т. В. - Особливості жанру роману О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" (2011)
Анапреєнко Н. Я. - Тема кохання і смерті в творчості М. Богдановича і Б. Лесьмяна (2011)
Ленська С. В. - Синтетичність стилю новелістики Г. Косинки (2011)
Бережанська Ю. В. - Ритм у малій прозі Густава Майрінка (2011)
Раковская Н. М. - А. С. Пушкин и В. В. Розанов. К проблеме рецепции критического текста (2011)
Максимук В. М. - Актуалізація художнього часу та простору в романі Cаллі Бомен "Доля" (2011)
Трафименкова Т. А. - Символизация растительного мира в русском поэтическом восприятии (2011)
Назаренко М. М. - Трагікомізм як характерна риса новел О. Генрі (2011)
Рогацкина М. Л. - Образ повествователя в малой прозе И. А. Бунина (2011)
Тараненко Л. І. - Мовні засоби вираження заперечення у текстах сфери ядерної енергетики та способи їх перекладу, Чайка О. С. (2011)
Бідненко Н. П. - Проблема створення сучасної методики жанрового перекладу художніх текстів як комплексне питання компаративістики (2011)
Чуракова О. В. - Особливості перекладу суспільно-політичних реалій з англійської на українську мову (на матеріалі газети "Час і події") (2011)
Тригуб Л. Г. - Заміна як вид синтаксичної трансформації напівпредикативних конструкцій (на прикладі перекладів з російської мови на англійську епістолярних і драматичних творів А. П. Чехова) (2011)
Васильченко О. В. - Псевдоінтернаціональна лексика та її переклад (2011)
Гаврилюк А. П. - Інструментально-музичні терміни: перекладознавчий аспект (2011)
Федорінчик А. С. - Явище розщепленої неперехідності (2011)
Галас А. С. - Роль категорії ввічливості у перекладі драми (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Шляхи запровадження та перспективи використання мультимедійних технологий у професійній освіті (2011)
Головина Л. И. - Словарно-семантическая работа как средство повышения общей культуры младших школьников (2011)
Тищенко М. А. - Е-learning environment (2011)
Дементьева Т. Г. - Национально-культурный компонент в аспекте культурологии (2011)
Кулішенко Л. А. - Формування національно-мовної свідомості студентів у вишах економічного профілю (2011)
Дацько Ю. М. - Роль рефлексивного мислення у підготовці вчителя іноземної мови (2011)
Кобзева Н. А. - Формирование коммуникативной и межкультурной компетенций выпускника технического вуза в процессе обучения английскому языку на основе компетентностного подхода (2011)
Борисова В. Е. - Основные положения теории и методики преподавания иностранным студентам украинского и русского языков (2011)
Гриценко В. В. - Дистанційне навчання іноземній мові в сучасному освітньому просторі (2011)
Кучерявая Ю. А. - Социокультурные аспекты в преподавании русского языка иностранным студентам: "Мир русского языка" для студентов из Юго-Восточной Азии, Вотякова М. А. (2011)
Поперечна Г. А. - Предмет філософії в філософії Й. Міхневича (2012)
Мозгова Т. А. - Контекстуальні особливості концепту "Буття" в японській культурній традиції (2012)
Галіченко М. В. - Розробка ідеологеми "Москва — Третій Рим" у науковому доробку А. Дж. Тойнбі та Д. Оболенського (2012)
Головченко О. В. - Філософія серця П. Юркевича і його педагогіка (2012)
Усанова Л. А. - Ризики інформаційної комунікації (2012)
Литвин Т. С. - Європейський мультикультурний колапс у вимірі соціально-філософських рефлексій (2012)
Кравченко А. А. - Соціальна та індивідуальна відповідальність: тотожність і відмінність (2012)
Пивоварська К. С. - Головні риси культури віртуальних соціальних мереж (2012)
Шаповал В. М. - Про сенс та безглуздість сущого (2012)
Мовчан М. М. - Феномен страху в сучасному світі (2012)
Казакова О. М. - Смислові самовизначення індивіда в умовах "економічного суспільства": аксіологічний аспект (2012)
Сухина І. Г. - "Життєвий світ" і культура: аксіологічна інтерпретація (2012)
Тітов І. Г. - Взаємозв’язок онтологічного, гносеологічного,аксіологічного та праксеологічного аспектів особистісного буття (2012)
Кравченко П. А. - Теоретична і нормативна етика: специфіка та відмінність (2012)
Дуцяк І. З. - Семантичні основи теорії означення (2012)
Шенгерій Л. М. - Логіка Г. Ляйбніца в контексті логіко-раціональної моделі пізнавальних процесів (2012)
Ямчук П. М. - Християнсько-гуманістичний діаріуш В. Г. Короленка: філософсько-світоглядна й буттєва ретроспекція у сприйнятті ХХІ ст. (2012)
Богдановський І. В. - Особливості розвитку вітчизняної нетрадиційної релігійності в другій половині ХХ-го та на початку ХХІ-го століть (2012)
Сакун А. В. - Проблема гуманізації освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу (2012)
Довбня В. М. - Освітньо-наукова діяльність Г. Ващенка на тлі суспільних процесів (2012)
Дроботенко М. О. - Християнська етика у контексті формування постсекулярної системи освіти (2012)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2012)
Титул, зміст (2014)
Кузькін Є. Ю. - Теоретичні аспекти фіскальної децентралізації (2014)
Іваницька О. М. - Забезпечення прозорості державних фінансів і фінансової системи України (2014)
Радіонов Ю. Д. - Фінансова політика та проблеми ефективності її реалізації в Україні (2014)
Іванова І. М. - Тіньові схеми з експортом: сутність та шляхи усунення (2014)
Петруха С. В. - Генезис інструментів і важелів антикризового регулювання економічних систем (2014)
Іголкін І. В. - Міжнародне публічно-приватне партнерство як механізм залучення приватного капіталу в процеси інвестування виробничої сфери національної економіки (2014)
Овчарова Л. П. - Публічно-приватне партнерство – ефективний механізм управління інвестиційними проектами на місцевому рівні (2014)
Онищенко В. В. - Державне регулювання та підтримка венчурного підприємництва в процесі розвитку економіки (2014)
Браткова І. М. - Державні запозичення в економіці: генеза теоретичних уявлень (2014)
Лондар О. С. - Фактори зростання державного боргу в Україні (2014)
Сташевський О. А. - Поняття системи фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування в сучасних соціально-економічних умовах (2014)
Воронюк В. М. - Теоретичні моделі розподілу міжбюджетних капітальних трансфертів на основі формульного підходу (2014)
Бортніков Г. П. - Оптимізація управлінської звітності щодо ризику ліквідності в банку, Ткачук В. О. Ткачук В. О. (2014)
Цицик К. Ю. - Методика оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду з урахуванням інституційного та організаційного аспектів (2014)
Левін В. І. - Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Осипенко М. В. - Сучасні тенденції розвитку сфери соціальних послуг в Україні (2014)
Гасанова Л. Є. - Тенденції фінансування науки й освіти: європейський досвід та українські реалії (2014)
Список авторів (2014)
Гриценко А. В. - Місце екологічного моніторингу у вирішенні проблем розвитку Придунав’я, Васенко О. Г. (2015)
Кресин В. С. - Оценка качества поверхностных вод в районе предполагаемой добычи сланцевого газа в Харьковской области, Брук В. В. (2015)
Клімов О. В. - Проблеми розвитку заповідної справи у Харківській області, Клімов Д. О., Гайдріх І. М. (2015)
Крайнюков О. М. - Використання рибогосподарського нормативу гранично-допустимої концентрації морфоліну в розрахунках ліміту його скиду у водний об’єкт (2015)
Рибалова О. В. - Новий підхід до визначення показника екологічної безпеки промислового підприємства, Бєлан С. В. (2015)
Даценко В. В. - Геохимические особенности почв г. Харькова, Хоботова Э. Б., Ю. В. Свашенко (2015)
Виставна Ю. Ю. - Сезонні та просторові коливання вмісту нітратів у поверхневих водах регіональної водної екосистеми басейну р. Сіверський Донець, Решетченко А. І. (2015)
Захарченко М. - Вакуумна система каналізації для відведення побутових стічних вод з підтоплених територій (на прикладі м. Вилкове), Рижиков А., Мельник Л., Рижикова І., Чередниченко І. (2015)
Кохан О. В. - Оцінка площі Смарагдових об’єктів в областях України за допомогою статистичного аналізу, Гулевець Д. В. (2015)
Яковлев В. В. - Источники водоснабжения Харькова и перспективы использования лучевых водозаборов, Лищина В. Д. (2015)
Аніщенко Л. Я. - Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст, Пісня Л. А., Свердлов Б. С., Барміна І. В. (2015)
Іванов Є. В. - Шкода внаслідок виникнення надзвичайной ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів, Васюков О. Є. (2015)
Бабаев М. В. - Экологическое обоснование корректировки системы отведения шахтной воды на период проходки стволов шахты "Любельская" № 1-2 Львовско-Волынского угольного бассейна, Маркина Н. К., Доценко Е. А. (2015)
Дмитрієва О. О. - Еколого-соціальні аспекти впровадження флотаційних технологій, Тертичний О. Л., Василенко Г. В., Проскурня М. І. (2015)
Проскурнин О. А. - Использование метода bootstrap для оценки влияния сброса сточных вод на качество воды водного объекта, Смирнова С. А. (2015)
Цыбульник С. А. - Оптимизация водоохранных мероприятий по векторному критерию (2015)
Титул, содержание (2013)
Бирюков А. Б. - Исследование перспектив экономии топлива на реализацию операций тепловой обработки металла за счет интенсификации конвективного теплообмена (2013)
Косолап Н. В. - Исследование межфазного взаимодействия в потоке вдуваемого через форсунку пылеугольного топлива, Куземко Р. Д. (2013)
Новохатский А. М. - Математическая оценка движения жидких продуктов плавки при наличии малоактивной зоны в центре горна доменной печи, Диментьев А. О. (2013)
Заспенко А. С. - Анализ влияния технологических факторов на интенсивность износа футеровки кислородных конвертеров, Низяев К. Г., Стоянов А. Н., Молчанов Л. С. (2013)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния технологических параметров на формирование рабочего слоя центробежнолитых валков (2013)
Охотский В. Б. - Всплески жидких фаз при верхней кислородной продувке (2013)
Чернега Д. Ф. - Обработка результатов двухфакторного эксперимента металлургического процесса при помощи программы Microsoft Excel 2010, Рыбак В. Н. (2013)
Суходуб Т. - "Будем же стараться хорошо мыслить…" (о памятных мгновениях бесед с С. Б. Крымским) (2011)
Шалагинов Б. Б. - До проблеми літературного мейнстріму в ХХІ ст. (2011)
Клименко Н. Ф. - У самобутності мови – своє коріння (2011)
Хо Сун Чьол - Украина и Корея: Общая память и национальная история (2011)
Петриашвили О. М. - Роль мировоззрения в творчестве поэтов и писателей, Джахая Л. Г. (2011)
Дюжев С. А. - Базові мовні принципи діяння механізму експлікації топоформ розселення (2011)
Садло О. П. - Розуміння поняття "свідомість” в когнітивній лінгвістиці (2011)
Труба Г. М. - До питання про лексико-семантичні засоби вираження функціонально-семантичної категорії становості (2011)
Бондаренко Е. В. - Дуальность времени в англоязычной картине мира (на примере темпоральных лексем в британском поэтическом дискурсе) (2011)
Сидоренко Л. М. - На перехресті двох культур (2011)
Мирський Р. Я. - Новий крок у розумінні динаміки антропоцентризму (2011)
Рева Л. В. - Процес експериментальної активації в літературі: модернізм і неореалізм (2011)
Кононова Д. В. - Вікові особливості реалізації каузації у комунікативних ситуаціях спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Котенко Ю. В. - Особенности психологизма ранней лирики Н. Минского (2011)
Спінєєва О. В. - Aesthetic experience and modern art (2011)
Богомольникова Н. А. - Внутрисистемные отношения в топонимической лексике (на материале топонимии Гомельщины) (2011)
Черкас Н. В. - Біблійні номінативні алюзії-антропоніми як засіб створення іронічного ефекту в художньому тексті (на матеріалі роману "Бог знає” Дж. Геллера) (2011)
Нечипоренко А. Ф. - Адвербіальні епітети-неологізми у поетичній мові шістдесятників (2011)
Абламская Е. В. - Роль сравнения в создании художественной картины мира (2011)
Мукоид О. В. - Жаргон в речи персонажей романа В. Кунина "Ночь с ангелом" (2011)
Поборцева К. В. - Local-regional paradigms (on the basis of mythological texts) (2011)
Лавриненко С. Т. - Вербальні знаки баладних інтерпретацій злочинів проти волі, честі, гідності (2011)
Чугу С. Д. - Cultural models in the cognitive framework (2011)
Влох Н. М. - Експлікація інтертекстуальності в англомовному постмодерністському художньому тексті (2011)
Васина И. В. - Хронотоп как текст-типологическая категория (к постановке вопроса) (2011)
Бахов І. С. - Механізми формування етнічних стереотипів у міжкультурній комунікації (2011)
Ястреблянська М. В. - До проблеми нового літеро-ієрогліфічнoго способу aнгломовних запозичень у сучаснiй китайській мові (2011)
Бородина Д. С. - О статусе контактного языка межкультурной коммуникации (2011)
Вікторова Л. В. - Номінація особи в румунській мові (експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи) (2011)
Хоменко Т. О. - Оніми в поезії Кім Соволя (2011)
Олекса Г. І. - Різновиди дієслівної синонімії у неблизькоспоріднених мовах (на матеріалі української та англійської мов) (2011)
Мовчан Д. В. - Мотивація антонімії (на матеріалі антонімів-іменників німецької мови) (2011)
Остафійчук О. Д. - Функціональна специфіка фразеологізмів англійської мови з ономастичним компонентом (2011)
Боцман А. В. - Триангулярний принцип порівняння германських мов (2011)
Охріменко М. А. - Фразеосемантичне мікрополе "Закоханість" (на матеріалі сучасних перської і української мов) (2011)
Тимченко Є. П. - Парaтекстуальність наукових текстів (на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей) (2011)
Алексієвець О. М. - Аргументативний характер точки зору в англомовному політичному дискурсі (2011)
Декшна Т. А. - Аналіз помилок у рекламних текстах неблизькоспоріднених мов (2011)
Жулавська О. О. - Повсякденне поняття тероризм у сучасному британському газетному дискурсі (2011)
Корнодудова Н. М. - Морфологічний спосіб творення морських термінів у сучасній українській літературній мові (2011)
Пашинська Л. М. - Неофраземіка у сучасному українському публіцистичному тексті (2011)
Абрамович С. Д. - Актуальные вопросы изучения русской литературы (2011)
Бондаренко І. П. - Японський менталітет у дзеркалі поезії жанру хайку (2011)
Solodayeva T. - Haiku: a key to the perception of beauty (2011)
Бовсунівська Т. В. - Авторська свідомість після "смерті автора” як когнітивна проблема (2011)
Шевченко Л. И. - Экзистенциалы памяти, времени и вдохновения/творчества в повести Б. Хазанова "Далекое зрелище лесов" (2011)
Алексенко В. Ф. - Біблійне підґрунтя теми мандрівки у Стерна (2011)
Харюк І. Р. - Жанрово-стилістичний колаж у поттеріаді Дж. Ролінг (2011)
Миресашвили М. Э. - Префигурация мифа в романе XX века (2011)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Анализ одного стихотворения: (Д. Самойлов. Свободный стих ("В третьем тысячелетьи…)) (2011)
Ленская Е. О. - Некрологическая статья в наследии Ю. Терапиано (2011)
Крючкова Я. Р. - Надлюдина в прозі В. Пелевіна (на матеріалі романів "Generation П" та "Ампір V") (2011)
Колосова С. В. - "Дитя Аллаха" Н. Гумилева: претекст и интертекст (2011)
Драган О. А. - Особенности хронотопа в автобиографической книге Л. Мартынова "Воздушные фрегаты" (2011)
Гетман Ю. С. - Петр І как воплощение архетипа отца в драме Д. В. Аверкиева "Царевич Алексей" (2011)
Пименова И. К. - Поэтика романа Е. Михалковой "Манускрипт дьявола" (2011)
Ситковська М. І. - Образ міфічної країни в романі І. Багряного "Тигролови" (2011)
Віннікова Н. М. - Пародійна спадщина Сергія Воскрекасенка (2011)
Похилюк О. М. - Евфемізми в романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2011)
Ботнаренко Н. М. - Повість А. П. Чехова "Мужики" в рецепції М. Грушевського (2011)
Юдин А. А. - Интерпретация и автоинтерпретация текста: к вопросу об авторских интенциях (А. П. Чехов "Иванов", "Леший", "Дядя Ваня"). Статья вторая (2011)
Думич О. І. - Семантичні особливості концепту розумова діяльність в українській мові (2011)
Абабілова Н. М. - Шляхи відтворення англійських інфінітивних конструкцій засобами української мови, Сидоренко Ю. І. (2011)
Кучма О. І. - Інтерактивні функції емоційно-експресивних часток німецької мови з погляду практики перекладу (2011)
Возна М. О. - Про деякі проблеми сучасного кіноперекладу (2011)
Скрильник С. В. - Функціональність міжмовної інтерференції в художньому перекладі (2011)
Тараненко Л. І. - Мовні засоби реалізації зв’язності науково-технічного тексту та способи їх перекладу українською мовою, Дзіман Г. М. (2011)
Дерба С. М. - Розмежування неоднозначних іменників української мови (2011)
Пермінова А. В. - Поезія Едріен Річ у перекладацькому проекті Марти Тарнавської (2011)
Світлична О. Р. - Критерії оцінювання усного двостороннього професійно орієнтованого перекладу. Результати експериментального навчання (2011)
Циркаль А. Ю. - Мовні та позамовні особливості перекладу текстів науково-технічного стилю (2011)
Бардіна Л. М. - Психологічні аспекти підготовки студентів-іноземців підготовчого відділення до подальшого навчання в Україні, Хоружева Л. Є., Шепелюк В. Л. (2011)
Кузнецова О. А. - Communication practice in ESP (2011)
Реутов В. Є. - Сучасні тенденції та механізми впливу ринків, що розвиваються, на посткризовий розвиток глобальної економічної системи (2012)
Касаткіна О. В. - Міжкультурна комунікативна компетентність: джерела становлення в умовах ВНЗ (2011)
Мізюк Б. М. - Інформаційна природа управління (2012)
Глущенко Л. В. - Психологічний підхід до адаптації студентів-іноземців, які приїхали на навчання до України, Мартіросова Т. В., Юнак В. Г. (2011)
Дмитренко Г. А. - Дійсна модернізація України на основі нового управлінського курсу: міф чи реальність, Федоренко В. Г. (2012)
Люзняк М. Е. - Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності, Гаряга Л. О., Гончарук Т. І. (2012)
Барановська В. М. - Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни (2012)
Боднар І. Р. - Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки (2012)
Наливайченко К. В. - Інформаційні складові економічного розвитку як концептуальна основа формування інноваційної політики держави (2012)
Радзієвська С. О. - Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України (2012)
Янченко З. Б. - Шляхи підвищення ефективності управління інноваційним розвитком аграрних підприємств на регіональному рівні (2012)
Касперович Ю. В. - Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету (2012)
Клименко К. В. - Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексті імплементації податкового кодексу України (2012)
Вiнник Т. А. - Теоретичнi засади формування рацiональної фiнансової полiтики (2012)
Сагайдак І. В. - Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації (2012)
Іллічевський С. О. - Моделі управління страховими портфелями (2012)
Тирала П. - Охорона бізнесу і кризове управління діяльністю фірми в ринкових умовах, Ліманський А., Драбік І. (2012)
Пиердзех К. - Валютная война, Штадтманн Г., Целаури Л. (2012)
Исрафилов Г. А. - Перспективы развития кооперативных отношений в азербайджане (2012)
Абдуллаев К. Х. - Вопросы трансформирования системы экономической несостоятельности предприятий в азербайджанской республике (2012)
Иманов Г. Р. - Анализ профиля бедности в системе адресной социальной помощи азербайджана (2012)
Парсяк В. Н. - Стратегічне управління у контексті муніціпального менеджменту, Ломоносов Д. А. (2012)
Кунтий Н. Я. - Використання зарубіжного досвіду запобігання легальним схемам рейдерських атак (2012)
Володарський О. В. - Заходи протекціоністського характеру країн g20 під час глобальної фінансової кризи (2012)
Прокопчук С. І. - Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства (2012)
Книш Я. В. - Оцінка стану соціальної сфери на прикладі запорізького регіону (2012)
Крапко О. М. - Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі, Скуз Г. О. (2012)
Федоряк Р. М. - Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу (2012)
Ядранський Д. М. - Соціально-психологічні особливості трудових ресурсів як об’єкта обліку праці (2012)
Лосєва Х. Г. - Реінжиніринг бізнес-планування як процес вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Дяченко Є. В. - Рівень та динаміка захворюваності населення як фактор розвитку системи медичного страхування (2012)
Кондратюк Т. В. - Складники прийнятої в системі оон сімейної політики держави (2012)
Мокрецов С. Є. - Науково-теоретичні підходи до вивчення поняття потреби в дітях у контексті державно-управлінських засад (2012)
Сорока М. П. - Розвиток великих соціально-економічних територіальних систем (2012)
Паладій М. В. - Питання удосконалення інфраcтруктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Поживілова О. В. - Науковий супровід реформування системи охорони здоров’я України: стан і тенденції розвитку (огляд літературних джерел), Трубка І. О., Дудка В. В. (2012)
Білоус І. В. - Державне регулювання щодо безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Васюк Ю. М. - Податковий контроль як засіб державного управління (2012)
Чепіга Т. М. - Комунальний майновий комплекс міста: сучасний стан та проблеми управління (2012)
Бучик В. С. - Стратегічна культура в спільній безпековій політиці європейського союзу: сутність та особливості становлення (2012)
Струк В. О. - Політика енергоефективності на регіональному рівні: аналіз категорійно-понятійного апарату для галузі науки "державне управління" (2012)
Титул, содержание (2013)
Новохатский А. М. - Определение размеров и причин образования малоактивной зоны в центре горна доменной печи, Диментьев А. О. (2013)
Троцан А. И. - О причинах хрупкого разрушения высокоуглеродистой катанки, Бродецкий И. Л., Каверинский В. В., Коваленко А. Г., Коцур С. Д., Оробцев А. Ю. (2013)
Шинский О. И. - Особенности применения растворяемых пенополистироловых моделей для получения сложнопрофильных деталей ГТД, Максюта И. И., Нейма А. В. (2013)
Петренко В. А. - Методика расчета распределения шихты и газа по радиусу доменной печи, Ковшов В. Н., Заблоцкий П. А., Карауш Д. П. (2013)
Докторов М. Е. - Особенности формообразования гнутых профилей в валках стана, Докторова Н. М. (2013)
Соколовская Л. А. - О выборе рациональных тепловых режимов отливки стальных слитков с дробью (2013)
Поздравляем! 75 лет В. И. Большакову (2013)
Поздравляем! 75 лет С. И. Гинкулу (2013)
Поздравляем! 60 лет А. С. Эльдарханову (2013)
Титул, содержание (2013)
Волошин В. С. - Влияние концентрации угольного порошка на аэродинамическое сопротивление в топливной форсунке доменной печи, Зинченко Ю. А., Куземко Р. Д. (2013)
Калинчак В. В. - Оценка доли выгорания частиц пылеугольного топлива в фурменном очаге, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Ярошевский С. Л. - Варианты решения проблемы дефицита углей при массовом внедрениях пылеугольной технологии в доменных цехах Украины, Кузин А. В., Шульга И. В., Косолап Н. В., Лукьяненко И. А. (2013)
Товаровский И. Г. - Альтернативные технологии замещения кокса и природного газав доменной плавке, Лялюк В. П., Меркулов А. Е. (2013)
Товаровский И. Г. - Энерготехнология резервных доменных печей, Меркулов А. Е. (2013)
Лазаренко А. А. - Перевод основного оборудования ПУТ на ремонт по фактическому состоянию (2013)
Реутов В. Є. - Трансформація макрорегіональних економічних механізмів (2012)
Радєва М. М. - Україна в глобальній економіці: виклики і можливості (2012)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності, Сорока І. Й., Тропак Ю. А. (2012)
Панасенко Г. О. - Функціональна достатність банківського капіталу в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Хвищун Н. В. - Зарубіжний досвід формування стратегії розвитку міста (2012)
Драбовський А. Г. - Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні (2012)
Балабанюк Ж. М. - Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації (2012)
Семак Б. Б. - Економічні проблеми екологізації технологій виробництва, асортименту та властивостей текстильної сировини в Україні, Коваленко М. А. (2012)
Боняр С. М. - Міжнародний досвід створення мультимодальних транспортно-логістичних центрів, Корнійко Я. Р. (2012)
Антоненко І. Я. - Використання сучасних методів продажу в збутовій стратегії туристичних підприємств, Музичка Є. О. (2012)
Бохан А. В. - Інтеграційна спроможність України в реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва (2012)
Буковинський В. С. - Стимулювання еколого-збалансованого природокористування в умовах макроекономічної нестабільності (2012)
Грищенко І. В. - Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії (2012)
Марчин М. І. - Методи управління витратами у цукровій промисловості англії (2012)
Ревко Т. В. - Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу, Цепкова В. С. (2012)
Клименко К. В. - Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах західної європи та сша (2012)
Касперович Ю. В. - Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету (2012)
Нікітан Н. О. - Бюджетна система України та її невід’ємна ланка — державна казначейська служба України (2012)
Осипов А. В. - Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні (2012)
Чорна Н. Ю. - Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об’єднань (2012)
Могилевська О. Ю. - Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування (2012)
Шамрін Р. В. - Взаємозв’язок ефективності і сталого розвитку підприємств (2012)
Іскренко Л. П. - Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України, Кіров Б. С. (2012)
Денисенко Д. Є. - Еволюція тлумачення сутності капіталу та його функцій (2012)
Сотніченко О. А. - Товарообіг країни та фактори, які на нього впливають (2012)
Бичков О. О. - Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств (2012)
Радиш Я. Ф. - Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел), Соколова О. М. (2012)
Левченко Н. М. - Податок з сукупного доходу сім’ї як інструмент регулювання податкового тиску на доходи громадян під час перебування економіки держави в депресійному стані (2012)
Дудка В. В. - Державне управління та ринкові відносини в здоровоохоронній сфері України (2012)
Тимків В. М. - Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції (2012)
Запорожець Т. В. - Концептуальна схема та засадничі принципи функціонування державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні (2012)
Гнатенко Н. Г. - Внутрішні парламентські групи інтересів у верховній раді України v—vi скликань: сутність, класифікація (2012)
Плешко В. К. - Актуальні питання державного управління у сфері прикордонної безпеки України (2012)
Федорук А. П. - Місцевий бюджет — головний важіль, соціально-економічного та культурного розвитку (на прикладі бюджету м.буча на 2012 рік) (2012)
Кондратьєва Д. О. - Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком (2012)
Француз А. Й. - Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі (2014)
Корольова В. В. - Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні (2014)
Пугачoв А. Н. - Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки (2014)
Горєлова В. Ю. - Поняття юридичної відповідальності держави перед особою (2014)
Баликіна Л. І. - Парламентаризм – протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі (2014)
Терованесов А. М. - Становлення медичного страхування в умовах розвитку непу на території України (2014)
Мацькевич М. М. - Міжнародні акти з прав і свобод людини та громадянина (2014)
Баран С. О. - Сутність медіації при вирішенні господарських спорів та її переваги (2014)
Доді К. В. - Проблематика правової кваліфікації заворушень усередині держави та ситуацій внутрішньої напруженості (2014)
Лук’янець В. С. - International Competition Law Enforcement: general approach (2014)
Тарасова І. В. - Особливості нормативно-правового статусу інституту нотаріату в Україні (2014)
Верещінська І. В. - Показання свідків у цивільній справі: порівняльний аналіз нормативного регулювання за ЦПК України та Франції (2014)
Скопненко Ю. Г. - Класифікація столиць європейських держав (2014)
Мазур О. В. - Дотримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні як гарантія законності (2014)
Caфiн О. Д. - Ocoбливocтi дeзaдаптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника, Дaцкoв А. В. (2014)
Шимкo В. А. - Тeoрeтичний aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв i концепцій дeвiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi у психології, Мeльник Я. І. (2014)
Бурлакова І. А. - Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їхнього професійного здоров’я (2014)
Вітомський Ю. Л. - Особистість керівника приватного охоронного підприємства та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі (2014)
Горова О. О. - Психологічні умови становлення майбутнього фахівця в галузі будівництва та архітектури в умовах ВНЗ (2014)
Сингаївська І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) (2014)
Філоненко М. М. - Комплексне дослідження особистісних структур майбутнього лікаря (2014)
Охотницька К. Ю. - Вплив психологічних чинників на формування відданості організації у персоналу державної служби зайнятості (2014)
Фролов А. П. - Соціально-психологічні аспекти комунікативної взаємодії у віртуальній реальності (2014)
Ястребов О. І. - Дослідження особливостей комунікативної взаємодії в соціальній мережі "VK" (2014)
На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів (2014)
Вихідні дані (2014)
Шкіцька І. - Інтенційний вимір маніпулятивного дискурсу позитиву (2013)
Семьян Т. - Визуальный язык текстов современной литературы (2013)
Коваленко Е. - Интерпретация театрального текста. "Баядерка" Л. Минкуса в национальной опере Украины (2013)
Мороз О. - Концепт "рідна мова" у художньому дискурсі Дмитра Павличка (2013)
Семак Л. - Контекстуальна синоніміка в романі Галини Пагутяк "Урізька готика" (2013)
Дворянчикова С. - Роль имен собственных в модели комического, высмеивающего несовершенства (2013)
Бурмакина Н. - Моделирование концепта "Красота" средствами семантической сети в художественных текстах исторической языковой личности (2013)
Купчишина Ю. - Очуднення у просторово-темпоральній структурі тексту (на матеріалі науково-фантастичної прози Р. Бредбері та Д. Адамса) (2013)
Ваврінчік Р. - Англіганська проповідь: структуризація та проблематика (2013)
Гоменюк О. - Специфіка лінгвоментальних величин зі сфери фауни і флори у творах для дітей Є. Гуцала (2013)
Куварова Е. - Апеллятив в составе эпистолярного вокатива (2013)
Левенець О. - Семантика прислівників "швидко”, "бистро”, "скоро” в діалектних текстах (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Мишина О. - Лексические средства создания комического в англоязычном видеовербальном тексте (2013)
Русенко Т. - Одоративные номинации как значимые элементы структуры художественного текста (на материале рассказа А. П. Чехова "На гвозде" и рассказа И. А. Бунина "Генрих") (2013)
Синенко Е. - Мотивация выбора наименования для объектов культового назначения (2013)
Тсомпаніс М. - Мікрополе "побут” як складова ЛСП "чужина” у творах Овідія періоду заслання (2013)
Щепанська Х. - Соціокультурні виміри слово-образу серця в українській поезії першої половини ХІХ століття (2013)
Сидоренко А. С. - Полифония культурно-маркированных лексических единиц в художественном тексте (на материале сборника рассказов Дж. Джойса "Дублинцы") (2013)
Клименко О. - Культурний компонент семантики кольору в індивідуально-авторській картині світу (2013)
Глушак Д. - Фонетическая адаптация заимствований в русском языке первой половины XVII века (на материале Вестей-Курантов 1600-1644 гг.) (2013)
Андрущенко О. - Новітні генеративні теорії у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Солтівська Я. - Символ як структурний компонент значення фразеологічної одиниці (лінгвокультурологічний аспект) (2013)
Циганкова З. - Неологізми-запозичення в романах постфеміністичного жанру (2013)
Плоткіна М. - Підхід до виділення парадигми складного речення в англістиці (2013)
Малоха М. - К проблеме номинации растений в славянских языках: Taraxacum dens-leonis Desf (2013)
Вільчинська Т. - Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській мові: національно-культурний та структурно-семантичний аспекти (2013)
Завальнюк Л. - Фоностилістична оцінка німецької розмовної мови: віковий аспект (2013)
Івашків-Ващук О. - Лексична організація тексту ідилій Теокріта (на матеріалі II, XIV і XV ідилій) (2013)
Кеба О. - Природа функциональной взаимосвязи между переднеязыковым вибрантом и его альтернативными формами (2013)
Несина І. - Особливості адаптації китайських запозичень зі сфери мистецтва в українській мові (2013)
Сейдаметова Н. - Особенности ономасиологической структуры названий растений в крымскотатарском языке (2013)
Подолина О. - Тематизирующая функция именных терминологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста (на материале финансово-кредитного подъязыка) (2013)
Туришева О. - Лінгвостилістична та функціональна характеристика ряду стилістичних синонімів з домінантою lieben (на матеріалі роману Г. Ґ. Конзаліка "Людина-землетрус") (2013)
Названова И. - Стишки-пирожки как новый интернет-феномен, Трач А. (2013)
Кравець Т. - Cтереотипи зовнішності чоловіка в українській мовній картині світу: ґендерний фактор (на матеріалі мас-медійних текстів) (2013)
Павлова Е. - Лексико-семантические трансформации в текстах объявлений о вакансии (2013)
Бовсунівська Т. - Вплив Е. Панофського і Н. Гудмена на формування теорії екфразису В. Т. Мітчелла (2013)
Петрова Н. - Модификация функции героя и жанровой формы в авантюрном романе ХХ века ("Ким" Р. Киплинга и "Чужак в чужой стране" Р. Хайнлайна) (2013)
Сейбель Н. - Полилингвизм романа Уве Йонзона "Предположения об Ахиме" (2013)
Потыраньска А. - Ищу опасное и властное, слиянье всех дорог – перекресток как демоническое место (на материале избранных стихотворений Зинаиды Гиппиус) (2013)
Сергеева В. - Чудо как приём и предмет изображения (на примере русской литературной сказки XIX века) (2013)
Рубинская Е. - Музыкальность как способ субъективизации прозы (на материале рассказа В. Вулф "Струнный квартет") (2013)
Сюй Ліша - Хутірська філософія та її художня трансформація у малій прозі Пантелеймона Куліша (2013)
Бартіш С. - Формування німецької лірики для дітей в епоху Просвітництва (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе "Пісні для дітей") (2013)
Нестер Л. - Текст моди у романі Томаса Манна "Будденброки" (2013)
Soloschenko V. - Author’s style as a means of the writer’s life vision reflection (on the basis of the novel "Pianist" by Elfriede Jelinek) (2013)
Падар Ю. - Ціннісна картина світу в "Щоденнику" Є. Чикаленка (2013)
Єфименко В. - Переосмислення традиційних міфологічних сюжетів у творах сучасних авторів (2013)
Кириченко С. - Этические принципы художника-творца в рассказах С. А. Колбасьева (С. Колбасьев и Н. Гумилёв) (2013)
Попова А. - Коммуникативные аспекты проповедей митрополита Филарета (Дроздова) (2013)
Старостенко Т. - Хронотопическая структура романа Джорджа Р. Р. Мартина "Игра престолов" (2013)
Чеснок И. - Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько) (2013)
Білик Н. - Специфіка інтермедіальності роману М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект (2013)
Цыбакова С. - Мотив дороги к храму в романе-фантасмагории Анатоля Боровского "Искушение" ("Дамова на спакусу") (2013)
Южакова О. - Проблеми перекладання технічної термінної лексики на сучасному етапі (2013)
Чурута О. - Предпереводческий анализ поликультурного текста (2013)
Ангерчік Є. - Відтворення елементів розмовно-побутового стилю у художньому перекладі твору Івана Франка "Ріпник" (2013)
Даниліна С. - Пекельна пародія роману паланіка "Прокляті" у перекладах (2013)
Роляк И. - К вопросу об обучении переводу текстов из области делового общения с польского на русский язык на продвинутом уровне владения языком (2013)
Богатырёв А. - Баланс интерпретационного и демонстрационного подходов в обучении стандартам социально приемлемого профессионального общения (на материале германских языков в сопоставлении с русским), Богатырёва О., Тихомирова А. (2013)
Кобзева Н. - Внеаудиторные занятия как инструмент развития поликультурной коммуникации студентов неязыкового вуза, Глухий Я. (2013)
Соколова Л. - О педагогическом профессионализме, Гараева М., Федорова Л. (2013)
Юрова І. - Олімпіада з української мови у структурі оцінювання рівня знань студентів (2013)
Птащенко Л. О. - Державне регулювання антиконкурентних узгоджених дій на соціально важливих товарних ринках (2012)
Ахромкін Є. М. - Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону, Маслова Г. М. (2012)
Транченко Л. В. - Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства (2012)
Заяць В. С. - Стратегії забезпечення джерел формування доходів населення регіонів (2012)
Сиченко О. О. - Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики (2012)
Руженський М. М. - Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України (2012)
Патика Н. І. - Світова організація торгівлі (сот) і розвиток економік країн-нових членів (2012)
Возьний К. З. - Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти (2012)
Салига С. Я. - Взаємозв’язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки, Книш Я. В. (2012)
Грабчук О. М. - Принципи застосування фінансових інструментів для досягнення сталості розвитку економічних систем (2012)
Дідківська Т. В. - Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики (2012)
Жигірь А. А. - Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва (2012)
Кондратьєва Т. В. - Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах (2012)
Кушнір Т. М. - Зловживання у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (2012)
Лелюк Ю. М. - Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначенності в складних економічних системах (2012)
Ядранський Д. М. - Аналіз трудових ресусрів: соціально-психологічний аспект (2012)
Кахович Ю. О. - Прийняття управлінських рішень та управління ризиками як складові функціонування митних органів, Мажула О. В., Янюк К. О. (2012)
Кожухівська Р. Б. - Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі (2012)
Васильєва К. Ю. - Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва (2012)
Козенко А. О. - Проблеми процесу бюджентної децентралізації в Україні (2012)
Легкоступ І. І. - Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку, Косар М. О. (2012)
Фоменко Є. О. - Стратегічні пріоритети діяльності комерційних банків України на світовому ринку фінансових послуг (2012)
Трохименко В. І. - Розвиток дистанційного обслуговування на ринку банківських послуг України (2012)
Волошенко А. В. - Еволюція економічної категорії "ціна" (2012)
Шкінь О. М. - Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю (2012)
Карюк В. І. - Удосконалення наукових підходів до поняття "інновація" (2012)
Кравець К. П. - Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості (2012)
Олексин Т. Я. - Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа (2012)
Дем’янчук І. А. - Економічна турбулентність в Україні та перспективи її розвитку (2012)
Іванова А. М. - Регулювання розміщення об’єктів інфраструктури ринку споживчих товарів (2012)
Письменна О. Б. - Основи економіки ресурсозбереження уранодобувного регіону України, перспективи і можливості їх реалізації (2012)
Долот В. Д. - Державне регулювання керованої медичної допомоги (за матеріалами літературних джерел), Дудка В. В., Ляховченко Л. А. (2012)
Клименко О. В. - Медичне правознавство (2012)
Оверчук Л. П. - Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення (2012)
Дмитренко Г. В. - Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м.Буча) (2012)
Шилова В. І. - Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти (2012)
Стельмащук Л. С. - Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України (2012)
Охріменко Н. М. - Принципи нормотворчості міністерства України: загальна характеристика (2012)
Гетьманець А. Г. - Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України (2012)
Француз А. Й. - Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні (2014)
Козенюк В. А. - Исторические и правовые аспекты социального насилия начала ХХ века (2014)
Тимошенко В. А. - Правові засоби боротьби з економічними загрозами українській державності (2014)
Ященко В. А. - До питання про методологію теорії держави та права (2014)
Вітик І. Р. - Україна чи Росія: яка держава є фашистською? (2014)
Коваль А. М. - Законодавча обумовленість упровадження терміна "охороноздоровче право" в правове поле України (2014)
Корінний М. М. - Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (аналіз новітньої історіографії проблеми) (І тис. до н.е. – І тис. н.е.) (2014)
Пугачев А. Н. - Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (окончание) (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Factors that influence the formation of a bicameral parliamentary structure in European unitary states and prospects of introduction of bicameral parliament in Ukraine (2014)
Чумак В. В. - Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека" і "державна безпека", Бернадський Б. В. (2014)
Баликіна Л. І. - Comparative analysis of the main aspects of parliamentarism in the process of state development after declaration of independence in Ukraine and Belarus (2014)
Панчук І. О. - Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості (2014)
Баран С. О. - Види юридичної відповідальності військовослужбовців (2014)
Горєлова В. Ю. - До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні (2014)
Доді К. В. - Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів (2014)
Лук’янець В. С. - Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття "конкуренція": міжнародно-правовий аспект (2014)
Проців Н. І. - Механізм використання практики Європейського суду з прав людини судами України в межах цивільної юрисдикції, Паращенко Л. І. (2014)
Пижов О. М. - Основні аспекти державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2014)
Губська О. А. - До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів (2014)
Мазур О. В. - Проблеми функціонування інституту слідчого судді (2014)
Тарасова І. В. - Проблемні питання кримінального провадження у формі приватного обвинувачення в кримінальному процесі України (2014)
Алещенко В. І. - Досвід формування патріотизму як ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця в арміях провідних країн світу, Каменюк Ю. В. (2014)
Caфiн О. Д. - Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості, Тептюк Ю. О. (2014)
Бурлакова І. А. - Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів (2014)
Дектярьова Т. В. - Забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів в умовах реформування системи освіти (2014)
Мась Н.М. - Ігрова концепція повсякденної взаємодії людини, Сторожук Н. А. (2014)
Сингаївська І. В. - Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) (2014)
Шевченко В. Є. - Психологічний зміст структури діяльності персоналу інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України (2014)
Дубчак О. Б. - Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Мосьпан М. О. - Емпіричне дослідження особливостей розвитку здібностей до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Наконечна Н. В. - Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу (2014)
Савченко В. С. - Аналіз психологічних особливостей особистості, яка скоїла злочин у сфері використання комп’ютерних технологій, і визначення відповідних передумов (2014)
На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів (2014)
Вихідні дані (2014)
Зачепа А. М. - Гуманистические идеи мыслителей-теистов Г. Марселя, А. Швейцера, М. Бубера и их значение для современной культуры, Камаева Е. М. (2011)
Саппа М. М. - Фраземы как маркёры социальных изменений (2011)
Білас А. А. - Категорія емотивності у лінгвістицi (2011)
Захарина Ю. Ю. - Язык современной архитектуры: концепт "символ" (2011)
Усова А. Ю. - Поняття "антиестетика": до постановки проблеми (2011)
Саприкіна А. Г. - Акварель у поетичній інтерпретації Г. Мазуренко: проблема міжвидових контактів (2011)
Стеванович Р. І. - Лексические способы выражения концепта "память" (на материале английского языка) (2011)
Кравченко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичної експресії внутрішнього мовлення в новелі Л. Земпера "Uf einer Harley-Davidson möchte ich sterben" (2011)
Тарасенко О. Д. - Явище енантіосемії у художній мові Володимира Винниченка (2011)
Бувалец Е. В. - Трансформационный анализ как способ разграничения двойных субстантивных конструкций с приложением и конструкций "квазиприложением" (2011)
Хоминич Г. И. - Текстообразующая функция тропа "сталкивание значений" и художественной метафоры в новелле-притче И. А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2011)
Борзенко C. Г. - Концепт "дерево" в європейських культурно-мовних традиціях: лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи, Бабаєва Л. В., Цьох Л. Й. (2011)
Головачева О. А. - Лексические единицы в системе парадигматических и синтагматических отношений в статье Н. С. Лескова "Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко" (2011)
Муравйова О. В. - Метафори-символи як засоби вираження почуття любові у ранній творчості Т. Г. Шевченка (1837–1849 pp.) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитно-функціональні та психоемоційні особливості мовчання у драматургійному тексті (на матеріалі англійської літератури поч. ХХ ст.) (2011)
Торговець Ю. І. - Есе як тип тексту: історичний аспект (2011)
Жбанкова Е. В. - Региональные особенности поиска новых средств межличностной коммуникации: ритмо-пластические эксперименты в Европе первой трети ХХ века (2011)
Захарова Н. В. - Культурний універсалізм природних мов (2011)
Щасная Е. Д. - Динамика норм в белорусском и украинском языках на современном этапе (на примере существительных) (2011)
Круль М. - Сходство слов и мнимое тождество понятий (на примере исходной лексемы "Бог") (2011)
Ужегова З. А. - Современная российская государственность глазами Запада (по материалам американской и британской прессы) (2011)
Юрчук Л. В. - Элиминация культурологических лакун в иноязычной межкультурной коммуникации (2011)
Теркулов В. И. - Периферийная индульгенция: главный миф лингвистической методологии (2011)
Литвинникова О. И. - Производные имена существительные общего рода как одно из средств вербализации базового концепта ’Человек’ в русской народной речи (2011)
Драпак О. З. - Інтернаціональні терміни з різним семантичним наповненням в українській та англійській мові у пострадянський період (2011)
Завальнюк Л. В. - Діалог як одна з основних форм реалізації розмовної мови (2011)
Руда О. В. - Перекладні термінологічні словники (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Делюсто М. С. - Граматика української говірки у мультилінгвальному ареалі (2011)
Пуленко І. А. - Категорія експресивності у системі синтагматичних зв’язків та її вплив на вибір синтаксичних засобів висловлювання (на матеріалі англомовних публічних політичних виступів), Сазикіна Т. П. (2011)
Жох І. П. - Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, capa в іспанській мові (2011)
Баньоі В. Ф. - З історії закарпатської мікротопонімії басейну річки Ужа (2011)
Кушмет М. С. - Із спостережень над сільськогосподарською лексикою східностепових говірок (2011)
Лоивская Л. В. - О понятии имплицитной нормы в антонимии (2011)
Балалаєва О. Ю. - Етимологія латинських назв рослин (2011)
Голованевский А. Л. - Лексикографическая память как один из факторов выражения идеологической оценочности в средствах массовой информации (2011)
Трач А. С. - Особенности сближения письменной и устной форм речи в сети Интернет (2011)
Ковбасюк Л. А. - Невербальні засоби спілкування в сучасній німецькомовній Інтернет-комунікації (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокультурний компонент французького енологічного тексту інформаційно-презентативного типу (2011)
Курченко Л. М. - Лінгвокогнітивні і лінгвопрагматичні особливості політичного дискурсу (2011)
Думашівський Я. Є. - Особливості вживання неологічної лексики в сучасному медіа тексті (2011)
Шостак Н. П. - Фальклорныя элементы ў паэтыцыдаўняга беларускага рамана "Трышчан ды Іжота” (2011)
Бережная Е. П. - "Евгений Онегин" - предмет и инструментисследований Ю. Н. Тынянова (2011)
Цьох Л. Й. - Антиутопія: модель жанру (2011)
Бігун О. А. - Антропологічна дилема actus humani/actus hominis: христологічна парадигма (на матеріалі поеми "Наймичка" Тараса Шевченка) (2011)
Гузаевская С. Н. - Дискурс чуда и откровения у Л. Н. Толстого (2011)
Ольховая Н. А. - Роман Анатолия Глебова "Котельников": проблема жанра (2011)
Гольтер І. М. - Романи Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" та Л. Дереша "Культ" як розповідь про нову генерацію (2011)
Богданова І. В. - Теоцентричний чинник як детермінанта розвитку західноєвропейської літератури (за П. Клоделем) (2011)
Оляндер Л. К. - Гуманізм і екзистенція в "Dziennikach" ("Щоденниках") М. Домбровської 1914-1945 pp. (2011)
Воробьева С. - Образ матери в творчестве Николая Клюева (2011)
Халабузар О. А. - Значення та функціонування символів у трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар Перснів" (2011)
Маценка С. П. - Музичні виміри німецькомовного літературного модернізму (2011)
Школа І. В. - "Повернення Дон Кіхота” Г. К. Честертона – рефлексії на тему донкіхотства (2011)
Жигун С. В. - "Радість бунту проти логіки": мовна гра у прозі 1910-20-х років ХХ століття (2011)
Федунь М. Р. - Подорожні твори Олени Кисілевської в контексті західноукраїнської мемуаристики: поетологічні особливості (2011)
Фокина С. А. - Феномен экстатичности в контексте авторского мифа М. Цветаевой в цикле "Бессонница" (2011)
Полякова Т. М. - Приемы толкования украинизмов в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2011)
Крючкова О. Р. - Культ еротичної богині (Образ Белкули у романі Г. Нормінтона "Корабель дурнів") (2011)
Кулікова А. Є. - Особливості, переваги та недоліки субтитруванняяк одного з основних видів аудіовізуального перекладу (2011)
Гриценко М. В. - Особливості відтворення англійських звертань українською мовою (на матеріалі перекладів дитячої літератури) (2011)
Барнич І. І. - Німецька та українська фінансово-економічна термінологія: зіставний аспект (2011)
Кредатусoва Я. - Концепція підручникa "Спецiальний переклад на практиці" (підручник з вправами для студентiв-українiстiв) (2011)
Одрехівська І. М. - Фольклорні начала мовної особистості В. В. Коптілова-перекладача (на матеріалі українських перекладів поезії романтиків) (2011)
Заза Ю. Я. - "Доброго дня" чи "Ласкаво просимо"? – культурний та ситуативний контексти при перекладі деяких арабських привітань (2011)
Южакова О. І. - Проблема інтерпретації мовної картини О. С. Пушкіна в українських творах (на підставі вірша "Пророк") (2011)
Ліпницька С. В. - Праблемы перадачы англамоўнай тапаніміі на беларускую мову (2011)
Степанов А. В. - Міжкультурний аспект формування усної англомовної комунікативної компетенції з ділової мови, Данилова З. В. (2011)
Зеленко О. В. - Лингвокультурологическая компетенция учащихся учреждений общего среднего образования: состав, особенности формирования (2011)
Єрмоленко С. І. - Студіювання функціональної стилістики у вишах (на матеріалі романів Люко Дашвар) (2011)
Лобан М. Г. - Факультативные занятия по русской литературе: новые стратегии и практика (2011)
Гец М. Г. - Методологические аспекты формирования поликультурной личности (2011)
Долгая Е. А. - К вопросу описания и преподавания фармацевтической терминологической лексики в иностранной аудитории (2011)
Патика Т. І. - Мікробіологічний метод захисту плодових і ягідних культур від листогризучих комах як фактор стабілізації агроекосистем, Гриник І. В., Патика М. В., Кошевський І. І., Москалевська Ю. П. (2012)
Грушева Т. П. - Влияние сорто-подвойных комбинаций на скороплодность и урожайность колонновидных сортов яблони (Malus domestica Borkh. ) в условиях Республики Беларусь, Самусь В. А. (2012)
Ярмолич С. А. - Сравнительная оценка потенциала устойчивости к парше и скороплодности перспективных гибридов яблони (Malus domestica Borkh. ), Козловская З. А., Марудо Г. М. (2012)
Красуля Т. І. - Сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) і груші (Pirus communis L.) для пріоритетних напрямків селекції у південному Степу України, Толстолік Л. М. (2012)
Мялик М. Г. - Новые белорусские сорта груши (Pirus communis L.) для промышленного сортимента, Якимович О. А. (2012)
Васеха В. В. - Создание гибридных популяций яблони (Malus domestica Borkh.) с комплексной устойчивостью к парше и филлостикте, Козловская З. А. (2012)
Долгова С. В. - Урожайність сортів черешні (Cerasus avium Moench.) селекції ІЗС імені М. Ф. Сидоренка НААН (2012)
Дунаєва Л. І. - Сорти абрикоса (Аrmeniaca vulgaris Lam.), перспективні для селекції на великоплідність в умовах південного Степу України (2012)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы персика (Рrunus persica L. Batsch.) в Никитском ботаническом саду, Запорожченко Е. И. (2012)
Павлюк Н. В. - Нові, пізньостиглі сорти суниці садової (Fragaria ananassa Duch. ), Павлюк В. В. (2012)
Ярещенко О. М. - Новітні досягнення в селекції чорної смородини (Ribes nigrum L.) та порічок (Ribes rubrum L. ), Терещенко Я. Ю. (2012)
Гибало В. М. - Господарсько-біологічна оцінка сортів і форм калини звичайної (Viburnum opulus L.), Тихий Т. І. (2012)
Гулько Б. І. - Агробіологічна характеристика саджанців яблуні (Malus domestica Borkh. ) різних сорто-підщепних комбінацій у західному Лісостепу, Вуйцик Н. В. (2012)
Кіщак О. А. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику, Омельченко В. В., Барабаш Л. І. (2012)
Бабинцева Н. А. - Особенности водного режима у деревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на подвое М. 9 при разных способах обрезки (2012)
Соболь В. А. - Сорто-підщепні комбінування сливи (Рrunus domestica L.) у розсаднику та в саду, Сухойван О. М. (2012)
Молчан О. В. - Биологические препараты на основе бактерии р. Bacillus для защиты плодово-ягодных и декоративных культур от болезней, Сверчкова Н. В., Коломиец Э. И. (2012)
Бондарева Л. М. - Дослідження впливу фрезування на чисельність яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug. ) в умовах Лісостепу України, Плахотник О. С. (2012)
Розова Л. В. - Оцінка стійкості проти парші (Venturia inaequalis (Cke. ) Wint. ) сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), перспективних для вирощування у південному Лісостепу України (2012)
Шевчук І. В. - Топографічний розподіл імаго Grapholitha funebrana Tr. (Lepidoptera: Tortricidaе) у сливовому агроценозі північної частини Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2012)
Пилат Т. Г. - Эффективность фунгицида раек, КЭ, против клястероспориоза (Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. ) сливы (Рrunus domestica L. ) (2012)
Нагорна Л. В. - Стійкість сортів персика (Рrunus persica L. Batsch. ) до хвороб в умовах краплинного зрошення (2012)
Малюк Т. В. - Вплив тривалого вирощування плодових насаджень на гумусовий стан грунтів півдня України, Пчолкіна Н. Г. (2012)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на продуктивність і величину плодів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах сірого лісового грунту, Денисюк О. Ф. (2012)
Нестерова Н. Г. - Особливості водного режиму в декоративних деревних рослин у м. Київ (2012)
Матвієць О. М. - Вплив режиму краплинного зрошування на ріст і розвиток дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) на підщепі М. 9 у Закарпатті (2012)
Горбач М. М. - Підвищення ефективності мікрозрошення плодових культур на півдні України, Козлова Л. В. (2012)
Гревцова Г. Т. - Біохімічний склад плодів зерняткових культур на кизильникових підщепах, Кубінський М. С. (2012)
Омельченко А. М. - Вплив позакореневого підживлення дерев груші (Pirus communis L.) мікроелементами на лежкоздатність плодів (2012)
Василенко В. І. - Біохімічна оцінка нових сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.) (2012)
Литовченко О. М. - Розвиток наукових досліджень у плодово-ягідному виноробстві України, Локванець О. В., Литовченко Б. Ю. (2012)
Китаєв О. І. - Діагностика функціонального стану плодових рослин методом індукції флуоресценції хлорофілу, Кривошапка В. А. (2012)
Ненько Н. И. - Физиолого-биохимическая характеристика фотосинтетической деятельности растений яблони (Malus domestica Borkh. ) в интенсивных насаждениях различных конструкций, Киселева Г. К., Караваева А. В. (2012)
Трохимчук А. І. - Фізіологічна посухостійкість перспективних сортів яблуні (Malus domestica Borkh. ) в умовах правобережної підзони західного Лісостепу України, Макарова Д. Г. (2012)
Остапенко В. М. - Стійкість нових сортів малини (Rubus idaeus L.) до зимового висушування, Макарова Д. Г., Лушпіган О. П. (2012)
Штирбу А. В. - Особенности функциональной активности листьев растений винограда (Vitis vinifera L. ) в зависимости от условий освещения (2012)
Таранухо Ю. М. - Чутливість сортів малини (Rubus idaeus L. ) до Raspbbery yellow blotch virus, Таранухо М. П. (2012)
Бундук Ю. М. - Особливості мікроклонального розмножування айви МС, Хомяк В. В., Григорюк І. П., Клюваденко А. А. (2012)
Омельченко В. В. - Вивчення різних стимуляторів росту для підщеп сливи (Рrunus domestica L.) у комплексі зеленого живцювання (2012)
Маргітай Л. Г. - Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Weigela florida (S. et. Z.) A. DC. (2012)
Гончарук Ю. Д. - Морфологічні особливості генеративних бруньок імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) у передзимовий період (2012)
Бублик М. О. - Особливості перезимівлі насаджень плодових та ягідних культур у 2011-2012 рр. , Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Патика Т. І., Кучер М. Ф., Бабіна Р. Д., Чухіль С. М., Дроник Н. І., Насталенко І. П., Гризодуб С. М., Приймачук Л. С., Шахнович Н. Ф., Толстолік Л. М., Можаєва Л. Л., Мельничук Г. В. (2012)
Педоренко І. Ю. - Біостимулятори початкових етапів росту і розвитку однорічних квітково-декоративних рослин, Чередніченко А. В., Шаламова О. І., Баланда О. В. (2012)
Левшунов В. А. - Влияние генетического происхождения сорта на ветвление саженцев яблони (Malus domestica Borkh. ) в питомнике, Самусь В. А., Козловская З. А. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка дискримінаційних характеристик різних за походженням IRAP – маркерів для генетичного профілювання геному яблуні (Malus domestica Borkh. ), Кисельов Д. О. (2012)
Высоцкий В. А. - Влияние спектрального света и элиситоров на корнеобразование и приживаемость микрорастений земляники (Fragaria ananassa Duch. ) на этапах укоренения in vitro и адаптации, Алексеенко Л. В., Баулина Л. В. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Адитивний ефект впливу віку насаджень і строків дозрівання сортів абрикоса (Рrunus аrmeniaca) на поширення ілар-вірусів, Васюта С. О., Дунаєва Л. І. (2012)
Медведєва Т. В. - Використання аквакультури для акліматизації культивованих in vitro рослин (2012)
Шкіндер–Барміна А. М. - Залежність урожайності сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill. ) від погодних умов південного Степу України (2012)
Сало І. А. - Роль вітчизняного ринку в забезпеченні населення плодами (2012)
Расторгуєв О. Б. - М. Ф. Сидоренко – учений керівник талановитий організатор садівництва у південному Степу України, Клочко Н. М. (2012)
Гриник І. В. - Наукові засади виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових і ягідних культур, Бублик М. О., Удовиченко В. М., Фризюк Л. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Современное состояние и перспективы развития плодоводства в Крыму, Плугатарь Ю. В., Сташкина А. Ф. (2013)
Микичук О. І. - Посухостійкість і врожайність сортів груші (Рirus communis L.) в умовах Прикарпаття і Наддністрянщини, Бублик М. О. (2013)
Кондратенко Т. Є. - Кращі сорти яблуні (Malus domestica Borkh.) мліївської селекції, Гаврук Т. Д. (2013)
Потанін Д. В. - Вивчення адаптивності нових зимових сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в умовах передгірного Криму, Каширіна Д. А. (2013)
Васильева М. Н. - Хозяйственная ценность диплоидных сортов сливы коллекции РУП "Институт плодоводства" (2013)
Яхимович О. В. - Виробнича перевірка кращих вітчизняних та інтродукованих сортів малини (Rubus L.) у східному Лісостепу України, Яхимович Л. Б. (2013)
Майдебура В. І. - Ріст і плодоношення яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах в умовах Присивашшя, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В.А., Макарова Д.Г., Кіщак О.А., Бабіна Р.Д. (2013)
Дядченко Д. О. - Дослідження вегетативних підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) української селекції в саду (2013)
Бабіна Р. Д. - Урожайність та якість плодів груші (Рirus communis L.) на клонових і насіннєвих підщепах айви (Cydonia sp.), Хоружий П. Г., Ляпугін І. В. (2013)
Ляпугін І. В. - Оцінка сорто-підщепних комбінувань груші (Рirus communis L.) в саду в умовах передгірного Криму (2013)
Майдебура В. І. - Вирощування кореневласних саджанців кісточкових плодових культур, Гриник І. В., Книга М. М. (2013)
Ерёмин Г. В. - Кубань 86 – перспективный клоновый подвой для косточковых культур, Ерёмин В. Г., Васюта С. А. (2013)
Кондратенко П. В. - Актуальні проблеми виробництва здорового садивного матеріалу суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кучер Л. І. - Параметри кореневої системи сіянців слаборослих гібридних форм груші (Рirus communis L.) в залежності від строків висіву насіння, Кучер Р. А. (2013)
Кременчук Р. І. - Вплив освітленості на продуктивність сорто-підщепних комбінувань черешні (Cerasus avium Moench.) (2013)
Гибало В. М. - Вплив строків заготівлі, метамерності і рістрегулюючих речовин на вкорінюваність і розвиток зелених живців актинідії (Actinidiа sp.), Тихий Т. І. (2013)
Бабінцева Н. О. - Характер росту і плодоношення дерев яблуні (Malus domestica Borkh.) у Криму в залежності від строків проведення обрізування (2013)
Турбин П. А. - Влияние высоты окулировки и глубины посадки на рост и плодоношение деревьев черешни (Cerasus avium Moench.) (2013)
Ріпамельник В. П. - Ураження нових сортів і гібридних форм яблуні (Malus domestica Borkh.) борошнистою росою та паршею в залежності від погодних та агротехнічних умов вирощування, Бородай О. Ю. (2013)
Насталенко І. П. - Польова оцінка стійкості сортів груші (Рirus communis L.) проти основних хвороб і шкідників в умовах Поділля (2013)
Странишевская Е. П. - Эффективность действия инсектицида Спинтор 240 SC, против вишневой мухи (Rhagoletis cerasi L.) на черешне (Cerasus avium Moench.) и вишне (Cerasus vulgaris Mill.), Шадура Н. И. (2013)
Русін О. О. - Оцінка токсичності дії фунгіцидів проти збудника білої плямистості суниці (Fragaria ananassa Duch.) (2013)
Кава Л. П. - Боротьба з суничним прозорим кліщем (2013)
Гречковський Д. І. - Вплив доз і способів внесення добрив на ефективність вирощування плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах сірого лісового ґрунту, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Майдебура В. І. - Придатність основних ґрунтів північностепового Криму для вирощування плодових культур, Гриник І. В., Мойсейченко Н. В., Соболь В. А., Макарова Д. Г., Кіщак О. А., Бабіна Р. Д. (2013)
Патика Т. І. - Оптимізація технологій створення та застосування мікробіологічних препаратів фітозахисної дії на основі бактерій Bacillus thuringiensis, Патика М. В., Китаєв О. І., Гончарук Ю. Д. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Віруси, що домінують в насадженнях кущових ягідних культур, Ярещенко О. М., Медведєва Т. В., Удовиченко К. М., Лушпіган О. П., Супрун К. І. (2013)
Тимошок І. В. - Механізація закладання інтенсивних насаджень плодових культур, Барабаш Л. О., Фризюк Л. А. (2013)
Сало І. А. - Ефективність виробництва плодів садівницькими підприємствами України різних типів (2013)
Сотник А. И. - Влияние сорто-подвойных сочетаний на качество плодов персика (Persica vulgaris Mill.) (2013)
Танкевич В. В. - Оценка качества плодов перспективных сорто-подвойных сочетаний яблони (Malus domestica Borkh.) в Крыму (2013)
Лазоренко Ю. І. - Незабутні Симиренки (2013)
Петров В. В. - Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля, Антонов Е. Е., Крючин А. А., Шанойло С. М. (2015)
Морозов Е. М. - Высокоэффективное возбуждение ближнеполевого зонда на основе оптической плазмонной микрополосковой линии с использованием коннектора SU-8, Лапчук А. С. (2015)
Юзефович В. В. - Фрактальный метод формирования эталонных изображений в системах технического зрения, Буточнов О. Н., Мезенцев А. В., Миронюк C. B. (2015)
Каліновський Я. О. - Дослідження зв’язків між узагальненими кватерніонами та процедурою подвоєння гіперкомплексних числових систем, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2015)
Додонов А. Е. - Модели и алгоритмы анализа структурной надежности сложных многофункциональных организационно-технических систем, Путятин В. Е. (2015)
Ланде Д. В. - Організація аналітичної діяльності на основі сценарного підходу, Бойченко А. В. (2015)
Коваль О. В. - Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач, Кузьміних В. О. (2015)
Косяк І. В. - Особливості реалізації вимірювальної системи геофізичної метрологічної віброплатформи на основі лазерної цифрової інтерферометрії, Цубін О. А. (2015)
Матов О. Я. - Алгоритми кодування інформаційних об’єктів у коді умовних лишків, Василенко B. C. (2015)
Берестовский А. Е. - Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов, Власенко А. Н., Гороховатский В. А. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Моделювання взаємодії державних структур і ЗМІ під час надзвичайних ситуацій, Нікіфорова Л. О., Шиян A. A., Касіяненко В. Х. (2015)
Реферати (2015)
Федоренко В. Г. - Проблеми життя планети земля (2012)
Вініченко І. І. - Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин (2012)
Жибак М. М. - До питання проблем та перспектив розвитку сільських територій (2012)
Жигірь А. А. - Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій (2012)
Височин І. В. - Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі (2012)
Жежуха В. Й. - Сутність технології оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Матвіїшин В. Є. (2012)
Возьний К. З. - Сакральні впливи на економічні процеси гіпотези, припущення, факти (2012)
Рейкін В. С. - Від неформального сектора до тіньової економіки ретроспектива та термінологічний аспект (2012)
Лелюк Ю. М. - Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток (2012)
Долгошея Н. О. - Науково-інформаційне забезпечення розвитку агробізнесу (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства (2012)
Казмерчук-Палащина Н. Г. - Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України (2012)
Політило М. П. - Порівняльна характеристика основних форм кооперування — корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності, Крочук В. М. (2012)
Філонова І. Б. - Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг, Лапішко М. Л. (2012)
Могилевская О. Ю. - Критерии эффективности маркетингового управления современным машиностроительным предприятием (2012)
Пашкевич М. С. - Устойчивое развитие территорий отработанных угольных шахт, Волкова Е. В. (2012)
Ломоносов А. В. - Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери (2012)
Профатило О. В. - Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення (2012)
Кулик Ю. М. - Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства (2012)
Легошина О. Л. - Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні (2012)
Дідур К. М. - Особливості формування персоналу аграрних підприємств (2012)
Міхель Р. В. - Вплив федеративної республіки німеччина на формування конкурентної політики єс (2012)
Леось О. Ю. - Регулювання фондового ринку зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів, Тхір А. М. (2012)
Ткаченко С. М. - Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств (2012)
Пенцак С. П. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2012)
Масляєва О. О. - Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2012)
Кобушко Я. В. - Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень (2012)
Горбань В. Б. - Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників (2012)
Носенко М. С. - Шахрайство в сфері автострахування та методи боротьби з ним, Мочона Л. Г. (2012)
Циганенко О. В. - Методологічні підходи до розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій (2012)
Бауліна Т. В. - Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства (2012)
Швидун В. М. - Історіографічний аналіз визначення поняття державного управління вищою освітою в Україні (2012)
Клименко О. В. - Законодавство в сфері охорони здоров’я перспективи розвитку (2012)
Калина М. С. - Стан і перспективи наукових досліджень щодо розвитку системи державного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації (2012)
Білоус І. В. - Основні етапи розвитку державного регулювання системи безпечного материнства в Україні та світі (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського