Онисько С. - Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування, Агрес О. (2014)
Sławińska M. - Local Government Determinants of Business Development and the Concept of Sustainable Development, Cherevko G., Cherevko D. (2014)
Підгребельна М. - Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві (2014)
Гнатишин Л. - Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону, Прокопишин О. (2014)
Галанець В. - Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва (2014)
Станько В. - Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України, Шавалюк О. (2014)
Янишин Я. - Функціонування аграрних бірж в Україні, Булик О., Лаврів І. (2014)
Магійович Р. - Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області, Василина О. (2014)
Kozlova G. - Farm Association as a Subject of Solving Marketing Problems (2014)
Гнаткович О. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель, Смолінський В. (2014)
Яців І. - Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках, Завірюха А. (2014)
Тринько Р. - Соціалізація інноваційної діяльності: теоретико-методологічний аспект, Невінська Г. (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Grzebyk B. - Nature 2000 Network as an Instrument of Realising Environment Protection Policy and Balanced Development on the European Level (2014)
Колодійчук В. - Сутність категорії логістики в економічних дослідженнях (2014)
Гавука І. - Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених учасників (2014)
Матвіїшин Є. - Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області, Фабрика Ю. (2014)
Цебенко О. - Діяльність роду Гербуртів у контексті організаційно-економічної трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій Галичини та Поділля XV-XVII століття (2014)
Колодій А. - Роль наукових студентських гуртків кафедри фінансів і кредиту у формуванні фахівців високої кваліфікації (2014)
Від головного редактора (2010)
Іванченко В. Г. - Зміна кінетики наводнення сплавів системи Ті – Zr – Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В. (2010)
Кулініч А. А. - Структура і фізико-механічні властивості сплаву системи Al – Mg, мікролегованого кремнієм, Гаврилюк В. П., Рябініна О. О. (2010)
Юркова О.І. - Особливості формування нанокристалічної структури в α -залізі при деформації тертям, Карпов Р. В., Клягін Є. O. (2010)
Лобода П .І. - Зміцнення спрямовано армованих композитів в умовах високих температур, Богомол Ю. І., Нестеренко Ю. В. (2010)
Роїк Т. А. - Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН, Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Корягін С. В. - Отримання магнітожорсткого нанокомпозиту Nd – Fe – B, Бякова О. В. (2010)
Чернега С. М. - Дослідження та контроль розповсюдження тріщини в боридних покриттях, Подрезов Ю. М., Ярматов І. Т., Красовський М. О. (2010)
Сергеєва К. О. - Вимірювання температури сталі у конвертері (2010)
Іващенко Є. В. - Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням, Лобачова Г. Г., Мазанко В.Ф. (2010)
Волкотруб М.П. - Покращення якості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання, Прилуцький М. І. (2010)
Шаломєєв В. А. - Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5 (2010)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2010” (2010)
Білоцький О.В. До 85-річчя від дня народження (2010)
Кірієвський Б.А. До 70-річчя від дня народження (2010)
Конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні", присвячена 125-й річниці від дня народження Івана Фещенко-Чопівського (2010)
Демьяненко С. А. - Пародонтопротекторная эффективность оральных антидисбиотических гелей (2014)
Николаева А. В. - Разработка экспериментальной модели пародонтита с помощью гиалуронидазы, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Романова Ю. Г. - Влияние отвара золототысячника на саливацию и развитие кариеса у крыс, Лучак И. В., Гончаренко О. В., Давиденко О. Н. (2014)
Антоненко М. Ю. - Лечебное действие орального фитогеля "Нанозолото" при хроническом генерализованном пародонтите, Ткач О. Б. (2014)
Деньга О. В. - Комплексная профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний в работников химического производства, Ефремова О. В., Деньга Э. М. (2014)
Деньга О. В. - Оценка генетической предрасположенности работников металлургического производства к основным стоматологическим заболеваниям, Гаврищук А. В., Вербицкая Т. Г. (2014)
Зубачик О. В. - Клиническая эффективность применения диференцированно направленных лечебно-профилактических комплексов при генерализованной гиперестезии зубов, Лисничук М. В. (2014)
Непряхина О. В. - Состояние тканей пародонта, гигиены полости рта и твердых тканей зубов при их отбеливании перексидом карбомида, Деньга О. В. (2014)
Семенюк Г. Д. - Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування, Мельничук Г. М., Макаренко О. А. (2014)
Мазур І. П. - Обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів, Чайковський І.Г. (2014)
Скиба А. В. - Активность ферментов ротовой жидкости больных сахарным диабетом после профилактического лечения оральным гелем "Квертулин", Почтарь В. Н., Македон А. Б., Хромагина Л. Н. (2014)
Маланчук В. О. - Результати хірургічного лікування хворих із переломами та деформаціями кісток лицевого черепа із застосуванням різних фіксаторів для остеосинтезу, Астапенко О. О. (2014)
Морозова М. Н. - Диагностическое и прогностическое значение показателей апоптоза нейтрофильных гранулоцитов у больных флегмонами челюстно-лицевой области (2014)
Лепский В. В. - Реакция местного гуморального иммунитета на дентальную имплантацию у лиц молодого возраста, Прудиус А. Г. , Бабеня А. А. (2014)
Гордиенко С. А. - Изучение состояния тканей пародонта при протезировании несъемными конструкциями у больных с артериальной гипертензией (2014)
Котелевський Р. А. - Аналіз якості препарування зубів під металокерамічні коронки (2014)
Мірчук Б. М. - Оцінка стадії зрілості постійних зубів дітей з дитячим церебральним паралічем у змінному прикусі, Савіцка Т. Д. (2014)
Деньга О. В. - Эффективность профилактики основных стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста в сельскохозяйственном регионе, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Любченко А. В. - Эффективность лечения зубов у детей в условиях общего обезболивания, Любченко О. В., Сурмина М. Р. (2014)
Смоляр Н. І. - Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей шкільного віку в залежності від активності каріозного процесу, Чухрай Н. Л. (2014)
Дєньга О. В. - Комплексна профілактика основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей, Шпак С. В. (2014)
Лабунец В. А. - Методическое обоснование и организационные основы преемственности работы вречей стоматологов-ортопедов и зубных техников, при различных медико-технологических способах изготовления зубных протезов, Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Глазунов О.А. - Применение инновационных технологий в педагогическом процессе кафедры стоматологии ФПО ГУ "ДМА МЗ Украины", Фесенко В.И. (2014)
Левицкий А. П. - Применение антидисбиотических средств в стоматологии (2014)
Пашаев А. Ч. - Антибактериальная терапия хронического генерализованного пародонтита, Пури-захидан С. В. (2014)
Федоренко В. Г. - Заходи щодо покращення інвестиційного стану в Україні, Пінчук Ю. Б. (2011)
Майорова Т. В. - Аналіз інвестиційних проектів у нових умовах господарювання (2011)
Савелко С. О. - Ефективність розподілу інвестиційних ресурсів та мотивації на страховому ринку (2011)
Запухляк В. З. - Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах глобалізації (2011)
Пенькова О. Г. - Механізми реалізації інноваційних стратегій розвитку (2011)
Бардаш С. В. - Класифікація господарських систем як інтегрованого об'єкта державного господарського контролю, Осадча Т. С. (2011)
Корецька С. О. - Аналіз категоріального апарату публічних фінансів (2011)
Мартякова Е. В. - Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт, Грибиненко О. Н. (2011)
Пахомова Н. І. - Економізація дипломатичної служби як головний напрям її модернізації (2011)
Поляков М. А. - Окремі аспекти запровадження стратегічного планування розвитку територій (2011)
Понеділко О. В. - Адаптація умов роботи національної банківської системи до стандартів ЄС (2011)
Савелко Т. В. - Монетарна стратегія грошово-кредитної політики НБУ в умовах ринкових перетворень (2011)
Конотоп М. В. - Модель функціонального вдосконалення каналу процентних ставок в Україні (2011)
Магомедова А. М. - Утворення стратегічних альянсі як спосіб розвитку партнерських відносин (2011)
Тарахтієнко О. К. - Добровільне медичне страхування та його економічна природа (2011)
Комаренко І. С. - Методика комплексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2011)
Назарова М. І. - Методи визначення рівня соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Черненок К. П. - Вплив демографічних та макроекономічних факторів на ефективність системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Прокопчук С. І. - Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) (2011)
Поживілова О. В. - Фахівець у галузі управління охороною здоров'я України: пошук моделі, Радиш Я. Ф., Васюк Н. О., Ляховченко Л. А. (2011)
Банчук М. В. - Стратегічні питання кадрової політики в державному управлінні охороною здоров'я України (2011)
Волянський П. Б. - Медична розвідка як інформаційне обгрунтування прийняття управлінських рішень процесу подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Кобець А. С. - Гранична корисність споживачів освіти як приріст вимірних знань і вмінь у державі (2011)
Чернов С. І. - Вибір адаптаційної моделі регіональної економічної політики (2011)
Алексеєва К. А. - Обгрунтування процесів соціалізації управління в сучасних умовах (2011)
Ємельянов В. М. - Розробка і оптимізація механізмів державного регулювання міжрегіональних економічних зв'язків щодо поглиблення інтеграційних процесів (2011)
Королюк Ю. Г. - Оцінка потенціалу росту соціально-економічних показників регіону в аспекті аналізу та управління процесом його розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Переваги і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2011)
Міщенко Д. А. - Основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Васільєва Л. М. - Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Соколова Т. А. - Реалізація кар'єрного потенціалу державного службовця як один зі шляхів вирішення проблеми професіоналізації державної служби в Україні (2011)
Миговський М. Л. - Окремі аспекти реалізації повноважень органів місцевої влади та самоврядування щодо управління спільною власністю територіальних громад на обласному рівні, Мужикова Н. М. (2011)
Крига А. А. - Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні (2011)
Чубарко В. В. - Роль церкви в подіях майдану: на матеріалах інтерв’ю (2015)
Соцький О. О. - Інформаційний капітал у сучасному суспільстві: до концептуалізації поняття (2015)
Золотнюк О. П. - Любов як суб’єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та способи вимірювання (2015)
Горбов В. В. - Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу (2015)
Білоног Ю. С. - Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Герус О. І. - Реклама як соціокультурне поле: дискурсивна складова (2015)
Кузьмук О. М. - Теоретична інтерпретація концепту "довіра" в соціології (2015)
Оксамитна С. М. - Тип школи та місце проживання як чинники диференціації результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2015)
Шапошникова І. В. - Зміни цінностей студентської молоді в умовах українських реалій (2015)
Хомерікі О. А. - Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій (2015)
Гудзенко О. З. - Концепт "інституційні зміни" в сучасному соціологічному дис­курсі: практики теоретизування (2015)
Поцелуйко А. О. - Імідж держави: поле концептуальних визначень у соціально-психологічних студіях (2015)
Башкеева Е. Н. - Особенности феномена "ментальных революций" в исследованиях Робера Мандру (2015)
Могільова С. В. - Спортивний агон і смерть: екзистенціальний характер кореляції (2015)
Іванова К. А. - Концептуальний апарат синергетики і дослідження культурних змін (2015)
М’ясникова Н. О. - Комплексна модель етики відповідальності для сучасної соціальної реальності (2015)
Петренко Д. В. - Медіальний поворот у філософії (2015)
Кулєшов О. В. - Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra (2015)
Сомов А. Ю. - Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше (2015)
Безена І. М. - Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект (2015)
Лимонченко В. В. - Апофатика и предикация: экзистенциальное обращение и логическая процедура (2015)
Ріжняк Р. Я. - Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Деревінський В. Ф. - Внутрішня та зовнішньополітична діяльність Народного Руху України у 1992–1999 рр. (2015)
Абдуллаева С. Ф. - Освещение истории Азербайджана и государства сельджукидов в "кембриджской истории Ирана" (2015)
Козерод О. В. - Сучасний європейський антисемітизм: основні характерні риси і загрози (2015)
Литвиненко О. Є. - Громадська діяльність агрономів у добу 1920-х рр.: науково-технічна секція всеробітземлісу (2015)
Кропивко О. М. - Зміни в системі підготовки і підвищенні кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів УРСР в 50-х – 60-х рр. ХХ ст. (2015)
Авксентьев А. А. - Пропорциональная персонализированная избирательная система как альтернативная электоральная модель для местных выборов в Украине (2015)
Яшна Н. О. - Роль арктичної ради у вирішенні еколого-політичних питань в Арктич­ному регіоні (2015)
Балацька О. Б. - Сутність та специфічні риси політичного насилля як засобу здійснення влади (2015)
Preißer M. - Die massgeblichkeit der handelsbilanz fur die steuerbilanz (2015)
Войнаренко М. П. - Формування мережевого капіталу як категорії економічної соціології та облікової системи, Скоробогата Л. В. (2015)
Гарасим П. М. - Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО ТА М(С)БО: теоретико-методологічний аспект, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2015)
Герасимович І. А. - Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій (2015)
Madzinova R. - Basic changes in GDP accounting (2015)
Касич А. О. - Теоретичні та методичні основи оцінки та обліку гудвілу підприємства (2015)
Лучко М. Р. - Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку (2015)
Лучко М. Р. - Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення, Штимер Л. Т. (2015)
Ткаченко Н. М. - Удосконалення бухгалтерського обліку заготівлі та переробки цукрових буряків цукровими заводами, Кравченко І. Й. (2015)
Хомин П. Я. - Витки й виверти історії бухгалтерського обліку (2015)
Цуркану В. - Некоторые аспекты бухгалтерского учета минеральных ресурсов в контексте МСФО, Голочалова И. (2015)
Чебанова Н. В. - Об’єкти інноваційного походження та їх визнання, Єфіменко Т. І. (2015)
Богуцька Л. Т. - Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства (2015)
Ващенко В. В. - Історія розвитку системи резервування (2015)
Глух Н. В. - Управління проектами: місце та роль обліку і аналізу (2015)
Вигівська І. М. - Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку, Зеленіна О. О., Кулій-Дем’янюк Ю. В. (2015)
Височан О. С. - Нарахування та відповідність доходів і витрат у теорії обліку туристичної діяльності (2015)
Даньків Й. Я. - Економіка, управління, облік та право України-Русі ІХ – ХІV ст. (короткий історичний огляд), Остап’юк М. Я., Даньків В. Й., Шостаківська Н. М. (2015)
Іванечко П. М. - Адаптація європейської практики оподаткування: погляд на фонд оплати праці та спецрежими оподаткування, Іванечко Ю. М. (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності на етапі їх реалізації (2015)
Лалакулич М. Ю. - Податкова реформа в умовах фінансової кризи та зовнішньої агресії (2015)
Осадча Т. С. - Земельна рента як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Патряк О. Т. - Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу (2015)
Плекан М. В. - Проблемні аспекти нематеріальних активів (2015)
Пономаренко Н. М. - Організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства (2015)
Радченко М. А. - Особливості відображення електронних грошей в обліку (2015)
Шеверя Я. В. - Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку, Сливка Я. В. (2015)
Шуліко А. О. - Порівняльна характеристика основних положень національних та міжнародних стандартів, що регулюють облік товарних деривативів (2015)
Чік М. Ю. - Підходи до управління грошовими потоками та їх облікова інтерпретація (2015)
Яцко М. В. - Бухгалтерський облік амортизації основних засобів суб’єктів державного сектора в умовах трансформації бюджетних процесів в Україні, Яцко Л. Б. (2015)
Лакис В. И. - Двойственный характер информации управленческого учета, Гайжаускас Л. П. (2015)
Єршова Н. Ю. - Ідентифікація предмету та методу стратегічного управлінського обліку (2015)
Ещенко С. А. - Отдельные проблемы бухгалтерского учета затрат при долевом строительстве, связанных с обременениями (2015)
Колісник Г. М. - Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами в умовах кошторисного обліку, планування та калькулювання, Штулер Г. Г. (2015)
Король К. В. - Визначення сутності управлінського і виробничого обліку (2015)
Макарович В. К. - Ризики факторингових операцій: класифікаційний підхід (2015)
Ренкас І. - Мінімальна заробітна плата в аспекті вимірювання людського капіталу (2015)
Шулла Р. С. - Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі "директ-костинг" на підприємствах лісопильного виробництва (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств (2015)
Koziol W. - The structure of knowledge in society as a determinant fair labour income inequalities in the economy (2015)
Ренкас Ю. - Продуктивність праці національних економік. Порівняльний аналіз з використанням витратної функції виробництва (2015)
Sedlakova I. - Predictive models and their application in slovak companies (2015)
Пилипів Н. І. - Комплексна аналітична оцінка доцільності проведення капремонту основних засобів будівельних підприємств, П’ятничук І. Д., Матієшин М. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Збарський В. К. - Аналіз організаційно-правового забезпечення ринку м’яса в Україні (2015)
Талавиря М. П. - Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі (2015)
Ножова Г. М. - Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах (2015)
Берляк Г. В. - Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Гадзевич О. І. - Аналіз стану грошових розрахунків як засіб підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2015)
Кирлик Н. В. - Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства (2015)
Левкулич В. В. - Оцінювання рівня розвитку систем управління витратами на якість продукції підприємств з виробництва одягу Закарпатської області (2015)
Олійник Є. В. - Аналіз впливу амортизації на динаміку відтворення основних засобів (2015)
Нападовська І. В. - Організаційно-методичні аспекти економічного аналізу як інструмент аудиту оцінювання вартості підприємств (2015)
Фецович Т. Р. - Стратегічний аналіз результатів діяльності птахівничих підприємств як основи формування стратегії розвитку (2015)
Ценклер Н. І. - Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу (2015)
Чайковская М. П. - Модели прогнозирование устойчивости финансово-экономических организаций, Медведь Т. (2015)
Талавиря О. М. - Теоретико-методологічні підходи економічного аналізу розвитку підприємства (2015)
Dobija M. - Accounting and the GDP measurement system (2015)
Гвиздова Е. - Сопоставление избранных принципов учета и стандартов Европейского Союза IFRS, US GAAP и словацкого законодательства, Мокрисова В. (2015)
Замула І. В. - Гармонізація корпоративної звітності з охорони атмосферного повітря, Кірейцева Г. В. (2015)
Корягін М. В. - Змістовний аналіз сучасних теорій бухгалтерської звітності (2015)
Костирко Р. О. - Інтегрована звітність у забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності компаній (2015)
Яремко І. Й. - Публічна репрезентація інформаційно-інтелектуальної складової капіталу підприємства (2015)
Воськало Н. М. - Особливості відображення в обліку та звітності інформації про необоротні активи (2015)
Лукановська І. Р. - Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу (2015)
Фаріон А. І. - Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід (2015)
Проскуріна Н. М. - Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності (2015)
Головач В. В. - Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика (2015)
Коротаев С. Л. - Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития (2015)
Коротаев С. Л. - Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпінг, Немеровец А. В. (2015)
Максімова В. Ф. - Особливості визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті, Слободяник Ю. Б. (2015)
Максімова В. Ф. - Поглиблення інтеграції внутрішнього контролю інвестиційної діяльності з іншими елементами процесу управління, Шаровська Т. С., Вакаров В. М. (2015)
Скаско О. І. - Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Воронко Р. М. - Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації (2015)
Пилипчук Н. М. - Методичний підхід до організації аналітичної роботи внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності (2015)
Сапоговська О. В. - Внутрішній аудит оцінки та управління проектними ризиками (2015)
Vaicekauskas D. - Аnalysis and evaluation of audit service quality in Lithuania (2015)
Хорунжак Н. М. - Удосконалення внутрішнього контролю за витратами на надання послуг на засадах комп’ютеризації (2015)
Муравський В. В. - Комунікаційні бар’єри в організації обліку і контролю (2015)
Первій І. В. - Класифікація комп’ютерних програм для потреб бухгалтерського обліку (2015)
Янчев А. В. - Методологія проектування електронного документообігу процесів товарно-матеріального забезпечення господарської діяльності (2015)
Summary (2015)
Жадан Є. - Дослідження категоріального апарату у сфері управління соціальною безпекою міста (2014)
Кравцов О. - Використання краудсорсингу в сучасному державному управлінні (2014)
Машненков К. - Взаємодія екофільних та екофобних настанов у процесі розвитку свідомості суб’єктів державного управління (2014)
Онуфрієнко О. - Розбудова громадянського суспільства як результат універсального державно-правового зближення: теоретичні пошуки (2014)
Рожко О. - Управління організацією надання офтальмологічної допомоги населенню як предмет наукових досліджень (2014)
Марушевський Г. - Стратегічна екологічна оцінка стратегії регіонального розвитку (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Оболенський О. - Публічне управління в умовах формаційного та цивілізаційного розвитку України , Обушна Н. (2014)
Гессен Є. - Державна політика радянської влади щодо національного руху етнічних німців СРСР (2014)
Ігнатова О. - Підготовка магістрів державного управління: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Мирвода С. - Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу (2014)
Овдін О. - Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України (2014)
Пастух К. - Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні (2014)
Подп’ятнікова А. - Мотиваційний механізм державного регулювання транзитного потенціалу України (2014)
Сатов О. - Напрями державної підтримки інноваційних кластерів в Україні (2014)
Акімов О. - Психологічні складові підвищення ефективності професійної діяльності державних службовців (2014)
Гусак І. - Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації (2014)
Западинчук О. - Формування інституту державної служби в Україні: теоретичний аспект (2014)
Серченко К. - Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність (2014)
Кірєєва О. - Спільноти практики та електронне навчання як інструменти професіоналізації публічних службовців (2014)
Смолова Л. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед державою: правові засади та механізм забезпечення (2014)
Сухінін Д. - Розробка моделі процесу "моніторинг-контроль" у сфері забезпечення якості муніципальних послуг: використання методології проектного підходу (2014)
Николаїшин Б. - Місцеві вибори як базовий механізм формування відносин між органами публічної влади і територіальними громадами: зарубіжний досвід (2014)
Удод Є. - Формування регіональної системи підтримки проектів місцевого розвитку: досвід Дніпропетровської області (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик наукових статей, опублікованих у 2014 р. (2014)
Ядранський Д. М. - Трудова габітуалізація: теоретичний аспект (2013)
Міхеєва О. К. - Корупція у оцінках державних службовців: рейтинг корумпованих сфер та особливості взаємодії з клієнтами (2013)
Хижняк К. В. - Довіра в міжкультурній комунікації: управлінський аспект (2013)
Бурега Р. В. - Соціальна сутність та значення надання адміністративних послуг (2013)
Кандуба Т. Ю. - Соціологічний аналіз стану та перспектив розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні (2013)
Коваленко В. П. - Адаптивні механізми державного управління освітою (2013)
Мазіна Н. Є. - Соціальний капітал бізнес-структури як об’єкт управління: теоретико-методологічні засади дослідження (2013)
Чумак О. В. - Проблеми державного управління інформацією в контексті постіндустріалізації (інформатизації) суспільства (2013)
Ганєєва К. В. - Запахідні та "незахідні" стратегії в управлінні (2013)
Агарков О. А. - Мультипрофесійний підхід в медико-соціальній роботі з ВІЛ-інфікованими (2013)
Байдак Т. М. - Мотиви споживчої поведінки: соціологічний аналіз ринку туристичних послуг, Болотова В. О. (2013)
Довгаль І. В. - Емпіричний вимір складових соціального діалогу в сфері споживацької поведінки на території України (2013)
Абаніна Н. С. - Специфічні риси здійснення соціального опору в українському суспільстві (2013)
Ганжа О .В. - Парадигмальний аналіз категорії соціальна зрілість в рамках соціологічного дискурсу (2013)
Батюк А. М. - Інституціоналізація фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві (2013)
Могдальова І. В. - Специфіка становища та розвитку інтелігенції в соціальній структурі центральної європи ХІХ-ХХ ст. (2013)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі центральної Америки (2013)
Бухтеєв М. І. - Зінов’євське розуміння етносу (2013)
Клименко О. Ю. - Проблеми дослідження дитинства як соціального феномену (2013)
Стасенко С. - Реконструкція метода сходження абстрактного до конкретного у творчості О.О. Зінов’єва (2013)
Кучеренко О. В. - Соціологічний аналіз розвитку та діяльності інституту студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (2013)
Володіна К. О. - Суспільна активність як соціальна дія (2013)
Васильченко О. А. - Особливості соціальної роботи з розумово відсталими дітьми: аналіз сучасних підходів (2013)
Єнін М. Н. - Трансформації ідеологічних ідентичностей та електоральна поведінка луганчан (2013)
Комовська О. В. - Композиційні принципи організації соціологічної трилогії О.О. Зинов’єва (2013)
Попович В. М. - Профілактика девіантної поведінки як технологія соціальної роботи з підлітками (2013)
Стрельнікова О. О. - Особливості залучення громадян до доброчинної діяльності в м. Харкові: сучасний стан та перспективи (2013)
Хижняк О. В. - Громадянські ініціативи як колективні дії (2013)
Шинкаренко О. Є. - Розробка стратегії виборчої кампанії та використання ресурсного аналізу (2013)
Чаплик М. М. - Роль спортсменів у кримінальних практиках: порівняльна характеристика 1990-х та 2010-х рр. (2013)
Дубініна Я. П. - Формування маркетингової системи взаємодії ринків вищої освіти та праці (2013)
Давидченко О. В. - Теоретичні підходи до вивчення політичної участі жінок (2013)
Горбатенко В. П. - Механізм евтектичного перетворення в подвійних сплавах системи Ag – Cu за різних умов охолодження, Кушнерова К. Ю. (2010)
Toлочин О. І. - Структура та властивості ультрадрібнозернистого композиту WC – 25 % Ni (2010)
Єфременко В. Г. - Структура та розподіл елементів між фазами високохромистих чавунів, Лоньшаков О. В., Пензенська Ю. Г. (2010)
Дубодєлов В. І. - Структура і зношування закристалізованого у постійному магнітному полі заевтектичного сплаву Al – Fe, Середенко В. О., Затуловський С. С., Косинська А. В. (2010)
Панарін В. Є. - Вакуумна технологія вирощування вуглецевих наноструктур, Свавільний М. Є., Хомінич А. І., Білий М. М. (2010)
Дурягіна З. А. - Структура та властивості поверхневих шарів при лазерному легуванні сталі ЭП 823, Лазько Г. В., Василів Х. Б. (2010)
Андрущик Л. О. - Особливості структури спеченого електроконтактним нагрівом порошкового хрому, Ошкадьоров С. П., Курпас В. І. (2010)
Делєві В. Г. - Особливості зміцнення швидкорізальних сталей при електрошлаковому переплаві, Чіпенко Т. Ю., Крикун В. М. (2010)
Філоненко Н. Ю. - Вплив попередньої пластичної деформації на дифузію бору та вуглецю в сплавах на основі заліза, Федоренкова Л. І. (2010)
Щеглов В. М. - Підвищення ефективності модифікування сталі, Кондратюк С. Є., Примак І. Н. (2010)
До 80-річчя від дня народження Борисова Георгія Павловича (2010)
До 80-річчя від дня народження Винокура Бертольда Бенціоновича (2010)
Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні" (2010)
Конкурс робіт молодих науковців України (2010)
Козелкова Е. С. - Использование антенн с плоской апертурой для оптимальной обработки пространственно-временных сигналов, Уварова Т. В. (2013)
Ставицький С. Д. - Метод оцінки оперативності спостереження заданого району системою "СІЧ-2" (2013)
Онушко В. В. - Передавальна функція асинхронного двигуна при частотному керуванні, Погрібняк І. Д. (2013)
Шульга А. В. - Практические предложения конструкций источников излучения с повышенной надежностью процессов пуска для систем управления движением, Зубрицкий О. А., Нелюба Д. Н., Данник А. И. (2013)
Маслов О. Г. - Дослідження коливань вібраційної установки для формування залізобетонних виробів, Нестеренко М. П., Педь Д. С. (2013)
Колієнко В. А. - Тепловий баланс газогенератора і визначення коефіцієнта корисної дії процесу газифікації, Павленко А. М. (2013)
Пугач М. В. - Система автоматичного керування роторно-плівковим апаратом, Скакун В. О. (2013)
Шульга О. В. - Задачі автоматизації насосної установки відвантаження газового конденсату, Труш О. В. (2013)
Молчанов П. О. - Динамические характеристики колебаний перегородки кассетной установки, Нестеренко Н. П., Чередников В. Н. (2013)
Лютенко В. Є. - Математична модель для дослідження електромеханічних процесів у підйомниках для складання бурових вишок (2013)
Бороздін М. К. - Випромінювання вертикального електричного диполя, розміщеного уздовж осі проводячого кругового циліндра поблизу плоскої границі відокремлення двох середовищ (2013)
Захарченко Р. В. - Моделювання технологічного процесу регулювання рівня води у контурі охолодження атомної станції (2013)
Онушко В. В. - Аналіз моделей асинхронного двигуна при частотному керуванні, Погрібняк І. Д. (2013)
Хращевський Р. В. - Оцінка процесів формування маршрутів ATS (2013)
Кушнєрова Н. І. - Вибір та обґрунтування методу тестового діагностування елементів системи попередження виникнення нештатних ситуацій на борту повітряного судна (2013)
Башинський В. Г. - Методика розрахунку вихідних даних для перехоплення засобів ураження комплексом захисту вертольота, Васильєв Д. Г., Шабан Р. Г. (2013)
Халимов Г. З. - Биометрическая идентификация на основе вейвлетов Габора (2013)
Шитова О. В. - Підхід до розпізнавання військових літаків на зображеннях (2013)
Куценко С. В. - Шляхи визначення добового навантаження електромереж у житлових будинках на базі розрахунку сумарної повної потужності електрообладнання (2013)
Рябоконь Є. О. - Розрахунок обтічників з малими кутовими помилками пеленга для зенітних керованих ракет з самонаведенням (2013)
Козелков C. В. - Основні параметри проектування системи управління електроприводом насосної станції, Коробко О. А. (2013)
Одноралов І. В. - Фінансовий ризик, як елемент впливу на ефективність використання державних коштів при створенні озброєння та військової техніки (2013)
Велит І. А. - Вибір джерел світла для оптичного опромінення рослин томатів, огірків та розсади, Ґузик Д. В. (2013)
Козелков C. В. - Обґрунтування доцільності впровадження частотного регулювання в електроприводах насосів, Коробко О. А. (2013)
Семенов В. Б. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність і економічні показники підприємства авіаційної промисловості, Туголуков В. О., Леховіцер В. О. (2013)
Кошка В. О. - Особливості об’єднання параметричної та семантичної інформації на основі даних різнотипних активних та пасивних засобів локації (2013)
Краснобаев В. А. - Основные свойства непозиционной системы счисления, Сомов С. В., Янко А. С. (2013)
Гурін В. В. - Методи стиснення інформації в комп’ютерних системах, Шувалова Л. А. (2013)
Адаменко М. І. - Результати експериментальних досліджень за випробуваннями автоматичних установок пожежогасіння (2013)
Дядюшенко О. О. - Математична модель первинної обробки даних за фактом пожежі (2013)
Пустовіт М. О. - Моделювання поширення пожежі всередині будівель утривимірному просторі методом клітинних автоматів (2013)
Хаткова Л. В. - Зниження горючості текстильних матеріалів – рішення екологічних та соціально-економічних проблем, Дагіль В. Г. (2013)
Сільвестров А. М. - Сигнальна і параметрична ідентифікація, Галай В. М., Шефер О. В. (2013)
Кельса Д. Ю. - Корпоративна мережа IP- телефонії ВНЗ на основі уніфікованих комунікацій та із забезпеченням роумінгу, Слюсарь О. І., Слюсарь І. І. (2013)
Дмитрієва Г. П. - Нікель-карбідні евтектичні сплави в умовах сольової корозії, Черепова Т. С., Василенко В. І. (2010)
Дубовий О. М. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості напилених покриттів та деформованих металів і сплавів, Лебедєва Н. Ю., Янковець Т. А. (2010)
Бродніковський М. П. - Окислення сплавів титану та цирконію з малим вмістом хрому під час нагріву на повітрі, Порядченко Н. Ю., Хмелюк Н. Д. (2010)
Доній О. М. - Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням сінергетики (2010)
Гаврилюк В. П. - Корозійно-зносостійкі сталі для насосів, Марковський Є. А., Локтіонов-Ремізовській В. А., Хлистун С. В. (2010)
Храновська К. М. - Особливості формування покриттів при електроіскровому легуванні заліза та міді, Мазанко В. Ф., Бевз В. П. (2010)
Лобода П. І. - Евтектичні сплави систем LaB6 - Me2B5, Кисла Г. П., Сисоєв М. О., Богомол Ю. І. (2010)
Даніленко Т. П. - Застосування стереології до аналізу металевих зеренних структур (2010)
Опришко Л. В. - Вплив технологічних чинників на структуру та експлуатаційні властивості котельних гарячепресованих труб (2010)
Стась І. М. - Формування дендритної структури вуглецевих сталей залежно від умов тепловідбору, Корж А. В. (2010)
Пляхтур О. О. - Структуроутворення, спадковість та властивості сталей при переплавах, Козаченко М. П. (2010)
Недужий А. М. - Вплив швидкості охолодження алюмінієвого сплаву на морфологію твердої фази, Дука В. М. (2010)
Дука В. М. - Особливості формування литої структури алюмінієвих виливків за умов імпульсної обробки, Недужий А. М. , Цір Т. Г. (2010)
Берчук Д. М. - Вплив пізнього модифікування на формування структури виливків з високоміцного чавуну (2010)
Бачинський Ю. Д. - Дослідження взаємодії модифікатора ФС65РЗМ15 з розплавом чавуну (2010)
Ясинський О. О. - Регулювання структуроутворення та механічних властивостей виливків з високоміцного чавуну при ковшовому модифікуванні (2010)
Скоробагатько Ю. П. - МГД-обробка силумінів (2010)
Нагірна О. М. - Електросталеплавильне виробництво та утилізація його відходів (2010)
Левченко Ю. М. - Сучасні вогнетриви для отримання складнопрофільних виливків (2010)
Михнян О. В. - Використання процесу спрямованої кристалізації при отриманні деталей ГТД, Левченко Ю. М. (2010)
Лоскутова Т. В. - Склад та захисні властивості титаноалітованих вуглецевих сталей, Аршук М. В., Бобін А. Б. (2010)
Мініцький А. В. - Магнітні та фізико-механічні властивості порошкових матеріалів системи залізо - олово, Кеба Б. А., Власенко А. М. (2010)
Соловар О. М. - Термодинаміка дифузійного насичення титану та титанових сплавів азотом, вуглецем та киснем, Смокович І. Я. (2010)
Аршук М. В. - Вплив відпалу на структуру та властивості титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т, Лоскутова Т. В., Хижняк О. В., Задорожний В. О. (2010)
Храновська К. М. - Особливості формування електроіскрових покриттів на залізі при додатковому азотуванні (2010)
Дехтяренко В. А. - Фазові рівноваги в ситемі Ti-Zr-Mn (2010)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення поверхні на опір втоми титанового сплаву ВТ1-0 (2010)
Вінниченко Д. В. - Електротехнічний комплекс для вимірювання опору алюмінієвих сплавів в інтервалі кристалізації (2010)
Ігнатенко А. В. - Вплив розміру зерна на схильність металу з ОЦК-граткою до водневої крихкості (2010)
Безпалий А. А. - Міжфазна взаємодія розплавів на основі алюмінію та цирконію з вогнетривкими матеріалами, Верховлюк А. М. (2010)
Козак Д. С. - Одержання заевтектоїдної сталі без структурно-вільного цементиту при кристалізації (2010)
Баглюк Г. А. - Структура та властивості спечених марганцевих сталей з різним вмістом вуглецю, Сосновський Л. О. (2010)
Борисов А. Г. - Розеткова та дендритна морфологія первинної фази при литті алюмінієвого сплаву в металевий кокіль (2010)
Троцан А. І. - Оцінка розмірів тугоплавких часток, що вводяться у розплав, здатних ставати центрами кристалізації, Каверинський В. В., Бродецький І. Л. (2010)
Храновська К. М. - Легування матеріалів металічними мікропорошками, Мазанко В. Ф., Іващенко Є. В. (2010)
Кисіль В. М. - Високошвидкісне повітряно-паливне напилення жаро- та зносостійких покриттів, Євдокименко Ю. І, Бучаков С. В. (2010)
Лопатько К. Г. - Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2010)
Мініцький А. В. - Вплив технологічних режимів виготовлення матеріалів на основі залізного порошку на їх магнітні властивості (2010)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення на втомну довговічність титанового сплаву ВТ1-0 (2010)
Форум ливарної індустрії – 2010 (2010)
Нові видання. С. Є. Кондратюк "Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі". – Київ: Наук. думка, 2010. – 175 с. (2010)
Конкурс робіт молодих науковців України (2010)
Тематичний показчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів” за 2007 – 2010 роки (2010)
Бобровська О. Ю. - Врахування структурних змін у стратегіях розвитку регіонів, Зєніна-Біліченко А. С. (2013)
Приходько В. П. - Державне регулювання як необхідна умова забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кузьмін О. Є. - Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів, Городиська Н. А. (2013)
Ларіна Р. Р. - Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту , Лук'янова О. Ю. (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках (2013)
Ванієва А. Р. - Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення (2013)
Гринчук Ю. С. - Формування інноваційних стратегій управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва (2013)
Павлова Г. Є. - Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Хлівна І. В. - Економіко-математичні задачі оптимізації сільського господарства як підвищення зяйнятості на селі (2013)
Третяк Н. М. - Фінансові інструменти оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2013)
Демчук О. В. - Применение модели оптимизации эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма (2013)
Дикий А. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Куценко М. А. - Економічні аспекти кадрової стратегії державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Дяченко О. Г. - Аналіз обсягів вільної ліквідності банківської системи України (2013)
Буцька О. Ю. - Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування, Соколинська Д. О. (2013)
Коноплястий Є. В. - Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи (2013)
Прокоф'єва О. В. - Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування (2013)
Арич М. І. - Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства (2013)
Заварзіна Т. В. - Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2013)
Гуменюк Н. В. - Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці (2013)
Мекшун П. В. - Ефективність державного управління економічною безпекою України (2013)
Ружицький І. Ю. - Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки (2013)
Письменна О. Б. - Основи кластеризації уранодобувного комплексу України (2013)
Терещенко О. Ю. - Принципи та методи інформатизації систем регіонального управління (2013)
Назаров М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону (2013)
Теплицкая А. А. - Сравнительный анализ директивного и индикативного планирования (2013)
Дерун Т. М. - Зарубіжний досвід здійснення державної політики розвитку малих міст (2013)
Сельський А. А. - Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності (2013)
Гур'єв С. О. - Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я, Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. (2013)
Васильченко О. Ю. - Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Погребняк Ю. В. - Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти (2013)
Васюк Н. О. - Юрисдикція Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Рожкова М. Г. (2013)
Шульга О. В. - Алгоритм вибору критеріїв оцінки ефективності псевдосупутникових радіонавігаційних систем (2013)
Хомяков Э. Н. - Статистическая аттестация оценок координат неподвижной аппаратуры потребителя gps, глонасс по наблюдениям в формате nmea-0183, Медведев В. Н. (2013)
Козелков С. В. - Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності розв'язку задачі уточнення параметрів руху ка, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Координування в системі планування розподілу повітряного простору (2013)
Логачов С. В. - Імітаційна модель та результати моделювання сумісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих космічних об'єктів (2013)
Карлов В. Д. - Штучні тропосферні неоднорідності для утворення радіоканалів із покращеними властивостями, Крижний А. В., Місайлов В. Л., Сидоров В. В., Рябоконь Є. О. (2013)
Даник Ю .Г. - Зниження рівня бічних пелюсток автокореляційної функції багатокомпонентного сигналу з лінійною модуляцією частоти, Бугайов М. В., Поздняков П. В. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Исследование точности измерения угла поворота волновым гироскопом, Долинская О. Г. (2013)
Бороздін М. К. - Аналіз вимог, пред’явлених до параметрів антен із незалежними діаграмами спрямованості (2013)
Дергачов К. Ю. - Раціональне управління рухом мобільних транспортних роботів, Литвиненко Т. В. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій у розподіленій системі управління рухомими об’єктами (2013)
Недашковский А. Л. - Цифровые итерационные синхронно-фазовые демодуляторы (2013)
Пекуровський Г. В. - Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на затиснутій пластині при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації (2013)
Толубко В. Б. - Визначення математичної функціонально-статистичної моделі мережного елементу як об'єкта контролю та управління, Беркман Л. Н., Комарова Л. О. (2013)
Жиленков А. А. - Идентификация и контроль параметров в автоматизированных системах управления судовых электроэнергетических систем, Чёрный С. Г. (2013)
Воронько В. В. - Экспериментальные исследования точности сборки в специализированных переналаживаемых сборочных приспособлениях с чпу, Воробьев Ю. А., Дьяченко Ю. В., Профатилова А. С. (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості побудови складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Одноралов І. В. - Техніко-еконмоічний ризик як складова загального ризику успішного виконання державної програми розвитку озброєння та військової техніки (2013)
Романенко І. О. - Нечітка модель оцінки ефективності планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Гринкевич Г. О. - Метод визначення характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових ткс (2013)
Дакова Л. В - Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для мереж lte та wimax (2013)
Дробик А. В. - Распараллеливание потока команд в мультиядерных микропроцессорах, Лобанов Л. П., Яскевич В. А. (2013)
Каратанов А. В. - Методы и модели оценки качества систем автоматизированного проектирования в едином информационном пространстве (2013)
Коба С.А. - Система имитационного моделирования технико-экономических показателей сложных проектов, Дружинин Е. А. (2013)
Бабенко В. Г. - Побудова моделі оберненої нелінійної операції матричного криптографічного перетворення, Стабецька Т. А. (2013)
Болюбаш А. А. - Методика испытаний на электромагнитную совместимость элементов сетей мобильной связи, Подорожняк А. А., Петрукович Д. Е. (2013)
Замула А. А. - Оценка защищенности информационных систем от угроз, Землянко Ю. В., Коваль Г. С. (2013)
Кащеева В. Ю. - Информационная технология анализа многокомпонентных процессов по временным рядам на основе интервальных прогнозных моделей (2013)
Подскальный Е. И. - Анализ информационной безопасности систем контроля физического доступа c аутентификацией на основе смарт-карт, Галькевич А. А., Желтухин А. В. (2013)
Андрощук О. С. - Вибір методів вирішення завдань з прийняття рішень в організаційно-технічних системах (2013)
Макаренко А. О. - Метод зменшення впливу зовнішніх завад на телекомунікаційні системи передачі даних по електромережі (2013)
Зингаева Е. И. - Шумовые характеристики фотодиода на основе cdp2, Горыня Л. М., Зуев В. А. (2013)
Іохов О. Ю. - Оцінювання завадостійкості каналу радіозв’язку тактичної ланки управління підрозділів внутрішніх військ методом імітаційного моделювання, Кузьминич І. В., Малюк В. Г., Сєвєрінов О. В. (2013)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Новітні положення Закону України "Про державну службу" 2011 р. (2014)
Саєнко С. І. - Динаміка співвідношення норм адміністративного права, релігії, моралі та звичаїв (2014)
Корнута Л. М. - Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців (2014)
Гаруст Ю. В. - Оскарження дій посадових осіб як засіб забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Ковальчук А. Ю. - Адміністративна відповідальність за проступки, пов’язані з недотриманням вимог законодавства про електроенергозбереження, Гоцалюк С. Ю. (2014)
Волік В. В. - Форми реалізації державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правові засади правопорушень юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правове регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України (2014)
Мартинюк Ю. М. - Порядок набуття статусу біженця за українським законодавством (2014)
Лазаренко Д. В. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем (2014)
Сараєв Є. І. - Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху (2014)
Хуторянська Т. В. - Загальна характеристика юридичного складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2014)
Komisaruk N. О. - Analysis of mechanism of budget financing of environmental protection (2014)
Хариш М. С. - Про адміністративну відповідальність за порушення інформаційного законодавства України недержавними громадськими організаціями (2014)
Савочкіна Д. О. - Правовий статус Головного управління Національної гвардії України (2014)
Топіха С. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Хачатуров Е. Б. - Організаційно-правові чинники та регламентація розвитку суднобудування України (2014)
Чайка В. В. - Співвідношення податкового права з іншими галузями права та законодавства (2014)
Завальнюк В. В. - Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) (2014)
Задорожній О. В. - Утворення Київської Русі як феодальної держави середньовіччя та суб’єкта міжнародного права як результат взаємодії різнорідних факторів (2014)
Циверенко Г. П. - Фактичні підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності (2014)
Боднарук М. І. - Щодо прийняття Концепції адаптації національного законодавства у сфері соціального страхування до законодавства держав Європейського Союзу (2014)
Гапон О. Є. - Особливості, роль та значення джерел права Європейського Союзу про час відпочинку (2014)
Почтовий М. М. - Правове виховання як критерій ефективності реалізації правової політики держави (2014)
Білаш О. В. - Основні моделі фінансування церков і релігійних організацій у країнах Європейського Союзу (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Швейцарії (2014)
Переверза И. М. - Основные направления профессиональной специализации адвокатской деятельности: сравнительно-правовое исследование (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як засіб юридичної техніки (2014)
Сметюх В. С. - Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі (2014)
Федоренко В. В. - Реалізація конституційних засад судочинства в статусі й діяльності органів конституційної юрисдикції України та зарубіжних країн (2014)
Шонія Л. В. - Міждисциплінарність як потенціал економічного виміру правового порядку (2014)
Рябошапченко А. О. - Маастрихтський договір та процедура вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу (2014)
Харитонов Р. Ф. - Методологические основы исследования отраслевой юридической компаративистики (2014)
Замула А. Ю. - Застосування норм міжнародного права щодо заборони катування та їх імплементація в законодавство України (2014)
Старинець К. О. - Проблемні аспекти відповідності законодавства України міжнародно-правовим стандартам у сфері захисту інтелектуальної власності, Кікашвілі М. В. (2014)
Казак Р. А. - Термин "биоразнообразие" в юридической науке: исторический аспект (2014)
Малярова Е. А. - К вопросу об определении контекстуальных обстоятельств в виде широкомасштабности и систематичности нападения в преступлениях против человечности (2014)
Деревянко Б. В. - Становлення законодавства й практики діяльності органів із забезпечення виконання рішень господарських та інших судів у 1990–2005 роках (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні (2014)
Басай О. В. - Обов’язки суб’єктів патентного права (2014)
Навроцька Ю. В. - Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, Могиляк А. Є. (2014)
Олюха В. Г. - Співвідношення містобудування та капітального будівництва (2014)
Римарчук Г. С. - Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг (2014)
Таликін Є. А. - Завдання касаційного перегляду в господарському судочинстві (2014)
Стець О. М. - Особливості державного регулювання в будівельній галузі (2014)
Рябікін Д. А. - Вина як підстава для відповідальності морського перевізника (2014)
Аксютіна А. В. - Класифікація продюсерських договорів (2014)
Боднарчук О. І. - Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Moskalenko K. V. - Contracting minors in the sphere of music show business: world experince and Ukrainian challenges (2014)
Мороз В. П. - Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності (2014)
Алєксєєва І. М. - Господарсько-правовий режим кордону як основа міжтериторіального співробітництва (2014)
Кричковська М. О. - Правовий статус засновника корпоративного фонду (2014)
Хорт Ю. В. - Ефективність регулювання інвестицій фондів прямих інвестицій в українські банки (2014)
Хороша Т. С. - Поняття колізійних норм та колізійне регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом (2014)
Іншин М. І. - Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України (2014)
Яворська О. С. - Договір як правова підстава викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб (2014)
Сидор В. Д. - Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України (2014)
Змерзлый Б. В. - Создание метеорологической службы в Азово-Черноморском бассейне в начале ХХ века (2014)
Чабаненко М. М. - Сільськогосподарське підприємство як категорія аграрного права України (2014)
Кравченко І. М. - Щодо юридичних гарантій забезпечення процедури звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю його займаній посаді або виконуваній роботі (2014)
Заставська Л. П. - Реформування аграрного сектора та прийняття засадничих нормативних актів у сфері аграрного законодавства (1990–2003 рр.) (2014)
Тихонович Ю. С. - Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника (2014)
Павлійчук В. А. - Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх (2014)
Вегера В. М. - Оплата праці: поняття, особливості (2014)
Ушверідзе Д. П. - Система класифікації посад на державній службі (2014)
Гаврилова О. О. - Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві (2014)
Ковач Д. Л. - Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них (2014)
Попова А. О. - Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види (2014)
Дремин В. Н. - Преступление и преступность сквозь призму институционализма (2014)
Шаранич С. С. - Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід (2014)
Конопельський В. Я. - Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні (2014)
Жаровська Г. П. - Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Комисарчук Р. В. - Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф (2014)
Моргунов О. А. - Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Пасека М. О. - Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування (2014)
Кісілюк Е. М. - Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання, Мошенець Д. М. (2014)
Пасько О. М. - Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності (2014)
Ряшко О. В. - Слідчі (розшукові) дії в кримінальному процесі України: деякі аспекти походження та розвитку, Брич І. В. (2014)
Турман Н. О. - Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних (2014)
Бурячок А. О. - Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів (2014)
Касько Т. Ю. - Кваліфікуючі ознаки дезертирства (2014)
Кондратюк С. Є. - Структурна спадковість сталей у зв'язку з нерівноважністю і структурною спадковістю шихтових матеріалів, Стоянова О. М., Пляхтур О. О. (2012)
Горяінова Т. В. - Підвищення якості безперервнолитих заготовок низьковуглецевих перитектичних сталей (2012)
Кіндрачук М. В. - Формування структури захисних покриттів на сталях залежно від режиму дифузійного насичення, Лобурак В. Я., Петрик І. Я. (2012)
Гаврилюк В. П. - Формування структури алюміній-кремнієвих лігатур для отримання заевтектичних силумінів, Бондаревський В. М., Гаврилюк К. В. (2012)
Мініцький А. В. - Магнітном'які матеріали на основі композиційних залізних порошків для роботи у змінних полях, Панасюк О. О, Власова О. В. (2012)
Русаков П. В. - Гідроімпульсна герметизація виливків при провокуванні змін напружено-деформованого стану (2012)
Мовчан Б. О. - Електронно-променевий синтез наночастинок титану та їх термічна стабільність, Курапов Ю. А., Литвин С. Є., Стельмах Я. А. (2012)
Петрищев А. С. - Фізико-хімічні властивості шламів від збагачення уранових руд як джерела для одержання залізовмісної вторинної сировини, Григор'єв С. М. (2012)
Гелер О. Л. - Сучасні сталі для автомобілебудування (2012)
Конференція молодих вчених України – 2012 (2012)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2011 рік (2012)
Тимочко А. И. - Модель формализации знаний для управления динамическими объектами (2013)
Ушань В. Н. - Метод означивания начальных условий на основе нечеткой логики (2013)
Козелков С. В. - Аналіз реєстрування засобами дзз тематичних задач та їх інформативних ознак на прикладі сільського господарства, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Коршець О. А. - До питання автоматичного групування літальних апаратів, Королюк Н. О. (2013)
Пичугин М. Ф. - К вопросу принципа построения антенной решетки наземного комплекса управления космическими аппаратами, Карлов Д. В., Верещак А. П., Лукашук Е. В. (2013)
Шульга О. В. - Загальні закономірності впливу факторів трансіоносферного поширення радіохвиль на перешкодостійкість наземних радіотехнічних систем (2013)
Карлов В. Д. - Синтез вимірювача дальності маловисотної цілі над морем за межами дальності прямої видимості в умовах аномальної рефракції, Кондратенко О. П., Шейгас О. К., Ситник Ю. Б. (2013)
Петрушенко М. М. - Вплив місцевих метеорологічних умов на атмосферну рефракцію та дальність дії радіотехнічних систем (2013)
Аль-Аммори Али - Организация приоритетного обслуживания в комплексах маломощных энергетических установок, Цветков В. Д. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Расчет силы, действующей на диэлектрический резонатор твердотельного гироскопа при электростатической раскачке, Долинская О. Г. (2013)
Бушма А. В. - Методика оценки эффективности информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале, Ярцев В. П. (2013)
Дикарев А. В. - Коды на основе двоичных колец (2013)
Дробик О. В. - Параметричні моделі гармонічних коливань та їх дослідження обмеженого у часі частоти биття 3d-радара, Косовець М. А., Павлов О. І., Товстенко Л. М. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз інформаційних складових, що використовуються для забезпечення функціональної стійкості системи управління рухомими об’єктами (2013)
Обидин Д. Н. - Применение компактных нечетких графов в задачах интеллектуализации системы управления летательным аппаратом, Троцкий Д. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Аналіз побудови траєкторного радіоінтерферометра (2013)
Романенко І. О. - Модель оцінки якості планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Ткачук С. C. - Методика оцінювання набуття індивідуальних спроможностей особовим складом військових організаційних структур, Дуденко С. В., Алексєєв С. В., Калачова В. В. (2013)
Бишовець Г. Ю. - Використання технології частотно-ортогонального мультиплексування в lte (2013)
Дакова Л. В. - Анализ исследования различных методов кодирования и разделения в WiMAX (2013)
Гринкевич Г. О. - Моделювання та розробка алгоритмів функціонування багатоантенних безпроводових систем передачі (2013)
Гринкевич Г. О. - Програма автоматизації розрахунку зони радіопокриття базової станції, Мостіпан Д.Ю., Петровська А.І., Самборський В.Р., Тавенко Є.Ю., Науменко Р.В. (2013)
Копейка О. В. - Сетевые службы и служба сетевых устройств в дата-центрах (2013)
Негурица Д. С. - Модель взаимодействия пользователя с web-интерфейсом (2013)
Россоха C. В. - Проблемы кроссплатформенности современных технологий веб-разработки для мобильных приложений (2013)
Толюпа С. В. - Методика контролю каналу передачі інформації в системах інформаційної безпеки, Самохвалов Ю. Я., Дружинін В. А. (2013)
Цюцюра С. В. - Застосування нейронних мереж для розпізнавання "Ідеального співрозмовника" серед користувачів соціальних мереж, Терейковський І. А., Палій С. В. (2013)
Яскевич В. А. - Математические модели взаимодействия мультиядерных микропроцессоров с памятью (2013)
Жебка В. В. - Оптимізація інфокомунікаційної мережі в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Лосєв Є. О. - Аналіз ефективності автоматизації центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва, Власенко Г. М., Лотиш В. М. (2013)
Беркман Л. Н. - Метод исследования многокритериальной оптимизации (векторного синтеза) параметров сетей fn (future networks)по результирующему критерию, Комарова Л. А. (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення і температура переходу розплаву в рівноважний стан при переплавах сталі Р6М5Л, Стоянова О. М., Щерецький О. А., Пляхтур О. О. (2012)
Волосевич П. Ю. - Напруження, дислокації та їх участь у мартенситному перетворенні (2012)
Левченко Г. В. - Вплив вуглецю на особливості перитектичної кристалізації та дендритну структуру безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С, Дьоміна К. Г, Тимофієв Г. В. (2012)
Соловар О. М. - Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8, Бобіна М. М., Майборода В. С. (2012)
Моісеєв Ю. В. - Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів, Личак О. І., Твердохвалов В. О. (2012)
Степанчук А. М. - Структуроутворення при взаємодії реліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза, Шевчук М. Б., Бірюкович Л. О. (2012)
Середенко О. В. - Розподіл міді у сплаві Al - 3,5 % Cu при накладанні постійного магнітного поля на розплав, що твердне (2012)
Курбатов Ю. Л. - Математична модель теплового балансу нижньої зони доменної печі, Ярошевський С. Л., Мішин І. В. (2012)
Пам'яті Шуміхіна В.С. (2012)
Пам'яті Хуснутдінова Г.Д. (2012)
Троснікова І. Ю. - Вплив легування на структуру та властивості сплавів системи WC – W2C, Лобода П. І., Білий О. І., Карасєвська О. П. (2012)
До обрання у члени НАН України В. І. Дубодєлова і П. І. Лободи (2012)
Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
Федоренко В. Г. - Інтелектуальний капітал — головний пріоритет XXI століття (2013)
Божанова В. Ю. - Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла, Тян Р. Б. (2013)
Ганзюк С. М. - Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області (2013)
Вівчар О. Й. - Вплив державного боргу на економічну безпеку держави, Курило О. Б. (2013)
Романюк С. А. - Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави (2013)
Хлівна І. В. - Сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки (2013)
Алейнікова О. В. - Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави (2013)
Сакалош Т. В. - Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства (2013)
Завадська Н. О. - Сутність та значення податкового кодексу для вітчизняної економіки, Кучерова Г. Ю. (2013)
Медвідь В. Ю. - Наукові парадигми сучасного регіонального розвитку (2013)
Крисак А. О. - Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств (2013)
Дроб О. М. - Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" (2013)
Захарченко П. В. - Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу, Жваненко С. А. (2013)
Шпак Н. О. - Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках, Кирилич Т. Ю. (2013)
Кравцова И. В. - Анализ современного состояния финансового рынка Украины в сравнении с иностранными моделями развития финансового рынка, Милованова А. Г. (2013)
Небильцова В. М. - Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду, Остапенко Н. В. (2013)
Мельник О. Г. - Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах, Адамів М. Є. (2013)
Гранат О. В. - Принципи та підходи до оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора (2013)
Сидоренко О. А. - Особливості страхування з державною підтримкою у аграрному секторі України (2013)
Бєльська О. І. - Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід (2013)
Стрoгаль Д. В. - Теoретичнi підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях (2013)
Білоусько Н. Л. - Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства (2013)
Севрук І. М. - Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж (2013)
Пухкал О. Г. - Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Тищенко В. О. - Сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах (2013)
Марутян Р. Р. - Науковість як принцип державного управління: характеристика та фактори оцінки (2013)
Примуш Р. Б. - Обов'язковість застосування принципів відбору та управління людськими ресурсами як запорука професіоналізації державної служби України (2013)
Магась Г. А. - Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Сіцінська М. В. - Актуальні питання раціональності громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері безпеки і оборони (2013)
Суший О. В. - Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) (2013)
Дмитрієв І. А. - Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, Шевченко І. Ю. (2013)
Сидорова К. Г. - Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні (2013)
Машков А. О. - Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сибіга І. І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2013)
Кусмінська Т. А. - Планування кар'єри державного службовця на сучасному етапі (2013)
Потьомкіна Ю. С. - Компетенція як ключове поняття для управління персоналом у системі державної служби (2013)
Кузьмінський П. Й. - Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Кондратюк С. Є. - Спадковість і рівноважність структури сталі Р6М5Л при переплавах, Пляхтур О. О., Ничипоренко В. І. (2012)
Стась І. М. - Прояви ліквації у зв’язку з умовами кристалізації сталей (2012)
Борисов А. Г. - Вплив морфології литої структури сплаву АК7ч на коефіцієнт тертя, Недужий А. М., Затуловський А. С. (2012)
Опришко Л. В. - Вплив розміру зерна фериту на характеристики жароміцності котельних труб з вуглецевої сталі, Головняк Т. В. (2012)
Шипицин С. Я. - Застосування дисперсійного нітридного зміцнення при створенні Сr – Mn – N аустенітних сталей для високотемпературної теплоенергетики, Лев І. Є., Маркашова Л. І., Ісаєва Л. Є., Степанова Т. В. (2012)
Смирнов І. В. - Напилені покриття на основі наноплакованих порошків для корозійного захисту магнієвих сплавів, Ткаченко В. Г., Максимчук І. М., Чорний А. В. (2012)
Сінчук А. В. - Вплив рідкофазної електрогідроімпульсної обробки на сплав А357 з підвищеним вмістом заліза, Цуркін В. М., Федченко Н. А. (2012)
Аршук М. В. - Жаростійкість титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В. (2012)
Щерецький О. А. - Використання комбінованого диференціально-термічного аналізу для дослідження теплових ефектів малої інтенсивності в сплавах (2012)
До 85-річчя від дня народження Євгена Адамовича Марковського (2012)
До 75-річчя від дня народження Володимира Леонтійовича Найдека (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
IV Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Опришко Л. В. - Особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевої сталі, Перепелиця Т. В., Герасименко П. В. (2012)
Максимчук І. М. - Вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву на процес кристалізації та властивості магнієвого сплаву системи Mg – Al – Ca – Mn – Ti, Хрипливий А. О., Ткаченко В. Г., Фрізель В. В. (2012)
Мішин І. В. - Температура чавуну та шлаку на випуску при роботi доменної печі на рiзному паливi, Курбатов Ю. Л., Ярошевський С. Л. (2012)
Лобода П. І. - Вплив ультразвуку на структуру і властивості спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів, Богомол Ю. І, Соловйова Т. О. (2012)
Гаврилюк В. П. - Особливості використання термічного аналізу при дослідженні заевтектичних силумінів, Бондаревський В. Н., Гаврилюк К. В. (2012)
Примак І. Н. - Дослідження та розробка технології виробництва великогабаритних литих робочих коліс компресорів, Щеглов В. М. (2012)
Татарко Ю. В - Вплив модифікування на якість колісної сталі R7 , Санін А. Ф. (2012)
IV науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" . Тези доповідей (2012)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Князевич А. О. - Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку (2013)
Кобець В. М. - Розробка економічних механізмів досягнення суспільних цілей (2013)
Вдовиченко А. М. - Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні, Зубрицький А. І. (2013)
Ільяшенко В. А. - Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави (2013)
Перетятько Ю. М. - Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів (2013)
Притуляк Н. М. - Державне фінансове стимулювання розвитку венчурного підприємництва: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Шапурова О. О. - Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб'єктів господарювання (2013)
Ортіна Г. В. - Виявлення та аналіз чинників формування кризових явищ в економіці в умовах глобалізації як передумова розроблення антикризових стратегій (2013)
Узунов Ф. В. - Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий (2013)
Шапуров О. О. - Визначення та оцінка штучно створених латентних механізмів (2013)
Пушкар Т. А. - Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту східних регіонів України, Жовтяк Г. А. (2013)
Якимчук Т. П. - Необхідність імплементації рейтингу надійності недержавних пенсійних фондів в Україні, Хлівна Г. О. (2013)
Кириченко А. В. - Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладІ Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області), Лаштаба О. В. (2013)
Фурсова О. В. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації (2013)
Мамедов Э. Я. - Анализ основ формирования структуры потребительского рынка (2013)
Ксьонова О. В. - Інновації як головний чинник сталого розвитку вітчизняного скотарства (2013)
Маров И. В. - Проблемы развития транспортного потенциала Донецкой области (2013)
Панасюк І. П. - Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії (2013)
Пердейчук В. М. - Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку (2013)
Мойсей В. І. - Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні (2013)
Пилявець В. М. - Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу (2013)
Прокопчук С. І. - Компаративний аналіз емпіричних результатів прогнозування банкрутства заводів ЗБК України за допомогою нормативних підходів та підходу, основаного на імітаційному моделюванні (2013)
Бондаренко Д. А. - Проблемы фискальной политики и ее упрощение как фактор оптимизации деятельности малых и средних предприятий в Украине (2013)
Тур О. В. - Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання (2013)
Смолянюк О. В. - Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна (2013)
Григорська Н. М. - Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Системный анализ технологии управления коммерческими структурами в Азербайджане (2013)
Шатило О. А. - Японська система Кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики (2013)
Кобко В. А. - Про оптимізацію та удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях, Тищенко В. О. (2013)
Демченко В. І. - Щодо необхідності впровадження програм здорового способу життя серед учнівської молоді, Буріх Ю. В. (2013)
Сітарський С. М. - Політичний конфлікт та сучасні українські реалії (2013)
Скибун О. Ж. - Органи державної влади в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв'язку (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан): цілі, завдання, функції (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень (2013)
Берляк Г. В. - Теоретичні основи інформаційного забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Бондарчук В. В. - Звітність транснаціональних корпорацій як інформаційне забезпечення прогнозування рецесії, Замула І. В. (2015)
Вигівська І. М. - Облікове відображення облігаційних позик підприємства в умовах фінансової кризи, Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. (2015)
Герасимович А. М. - Методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління кредитним портфелем банку (2015)
Дріга О. П. - Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід (2015)
Олійничук О. І. - Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства (2015)
Первій І. В. - Комп’ютерні програми як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Свіцельська В. В. - Справедлива вартість у контексті МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (2015)
Яковець Г. Ю. - Напрями удосконалення аналізу венчурної діяльності для прийняття управлінських рішень (2015)
Бальзан М. В. - До питання формування системи управління якістю діяльності на прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини (2015)
Головач К. С. - Узагальнення наукових підходів до поняття "криза на підприємстві" (2015)
Денисюк О. Г. - Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств, Дерев’янко О. Ю. (2015)
Іванчук К. О. - Система управління стійким економічним розвитком підприємства (2015)
Куліш І. М. - Зміна парадигми конкуренції в Україні (2015)
Мельник Т. О. - Державна підтримка малого і середнього підприємництва в Україні (2015)
Світлишин І. І. - Типологія ефективності функціонування підприємства (2015)
Студінська Г. Я. - Концептуальні засади оцінки вартості бренда витратними методами (2015)
Тарасюк Г. М. - Управління підприємницькими ризиками в процесі обґрунтування господарських рішень, Поліщук Д. І. (2015)
Топішко Н. П. - Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму (2015)
Ущаповський Ю. В. - Програма наукових досліджень інституціоналізму: "ендогенізація інституцій" та економічна культура (2015)
Цимбаліста Н. А. - Потенціал кластеризації сільського господарства Львівської області (2015)
Шастун С. В. - Стратегія формування доходів у загальній ієрархії стратегій підприємств (2015)
Шиманська К. В. - Міжнародна трудова міграція в контексті соціально-економічного розвитку України: тенденції, негативні наслідки та шляхи їх подолання (2015)
Шматок Ю. В. - Системний аналіз концесій морських торговельних портів (2015)
Юрчик І. Б. - Аналіз сучасного стану ринку праці в Україні (2015)
Ваніна Д. А. - Деякі аспекти страхування фінансових ризиків в Україні (2015)
Виговська Н. Г. - Оцінка якості внутрішнього аудиту державного земельного агентства України ризик-орієнтованого підходу, Стеблянко О. Л. (2015)
Виговський В. Г. - Ризик як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту (2015)
Волосович С. В. - Модернізація кредитних відносин (2015)
Зоценко О. К. - Вплив світових інвестиційних процесів на український ринок акцій (2015)
Іваненко В. О. - Оцінка сукупності вартісних показників обсягу промислової продукції, Поліщук І. Р. (2015)
Лисенок О. В. - Інвестування банками в АПК – альтернатива кредиту (2015)
Михальчук Л. В. - Вітчизняний краудфандінг: проблеми та перспективи, Сипало О. М. (2015)
Новак О. С. - Інструменти сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2015)
Пащенко О. В. - Генезис сутності фінансової стратегії (2015)
Полчанов А. Ю. - Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету (2015)
Яременко М. І. - Оптимізація структури капіталу підприємства "Укртелеком" (2015)
Клименко І. В. - Економічний аналіз ефективності автотранспортної послуги на умовах лізингу (2015)
Кузьмінський Ю. А. - Бухгалтерський облік інструментів хеджування в умовах економічної ситуації (2015)
Жук В. В. - Планування та облік державного замовлення суб’єктів кінематографії (2015)
Крутова А. С. - Особливості бухгалтерського обліку операцій лізингу у лізингоодержувача (2015)
Янчев А. В. - Електронний документообіг у системі оподаткування (2015)
Грицишен Д. О. - Моделювання процесу управління основними засобами будівельних підприємств на основі показників економічного аналізу, Бондарчук В. В. (2015)
Дука А. П. - Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку (2013)
Демьянченко А. Г. - Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины (2013)
Кондратьева Т. В. - Проблемы формирования и оценки спроса на экономические институты (2013)
Семак Б. Б. - Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні (2013)
Кривов'язюк І. В. - Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства, Рошкевич В. Ф. (2013)
Ортіна Г. В. - Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки (2013)
Подлєсна В. Г. - Особливості соціально-економічних циклів в Україні в контексті модернізаційних процесів (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду (2013)
Заворотній Р. І. - Методологія формування системи стратегічних орієнтирів розвитку підприємства в контексті фінансового управління вартістю (2013)
Кожухівська Р. Б. - Особливості використання інтернет-послуг споживачами туристичних продуктів (2013)
Свідерська І. М. - Економічна додана вартість: теоретичні аспекти обрахунку та використання показника (2013)
Соломянюк Н. М. - Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування (2013)
Богуш Л. Г. - Якість життя в параметрах та індикаторах соціальних процесів (2013)
Чехович Г. Т. - Адаптивний підхід до реалізації політики економічної безпеки регіону в системі інституційного регулювання (2013)
Старінська В. С. - Використання експертних методів для оцінки соціального потенціалу туристичних підприємств (2013)
Кутняк О. В. - Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону (2013)
Москвічова О. С. - Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи (2013)
Герасименко Г. О. - Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах (2013)
Почотова Я. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2013)
Кучерина Л. А. - Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту (2013)
Дмитренко Г. В. - Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку (2013)
Бережний Я. В. - Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України, Шатило О. А. (2013)
Карташов Є. Г. - Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2013)
Пивоваров К. В. - Забезпечення взаємодії суб'єктів державного контролю з органами влади (2013)
Сімак С. В. - Ефективність взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Дєгтяр О. А. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах (2013)
Узунов Ф. В. - Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні (2013)
Васильєва Н. В. - Аналіз методик оцінювання якості діяльності органів місцевої влади в сфері надання адміністративних послуг (2013)
Узунов В. В. - Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Гасюк І. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Методологічні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Нестеряк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання (2013)
Базарна О. В. - Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади (2013)
Семенюк К. М. - Нормативно-правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні: стан і перспективи (2013)
Веремчук Д. В. - Стратегія проведення податкової реформи в Україні (2013)
Федоренко І. А. - Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку, Мордовцев О. С. (2013)
Лановська Г. І. - Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва, Демяненко І. В. (2013)
Клименко О. В. - Теоретико-методичні основи фінансового оцінювання корпоративних цінних паперів (2013)
Білошкурська Н. В. - Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура (2013)
Семенов А. Г. - Аналіз джерел фінансування інвестицій у сучасних умовах розвитку економічної системи України, Васильєв В. О. (2013)
Богуш Л. Г. - Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації (2013)
Вяткіна Т. Г. - Розроблення організаційно-економічного механізму оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства (2013)
Транченко О. М. - Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Хімченко А. М. - Активізація та розвиток інноваційних процесів в країнах світу: ретроспектива та сучасний стан, Махнович О. О. (2013)
Хомутенко В. П. - Аудит місцевих бюджетів як запорука фінансової безпеки регіону, Хомутенко А. В. (2013)
Письменний Б. В. - Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні, Касілов І. І., Письменна О. Б. (2013)
Луцька Н. І. - Інтеграційні процеси у сфері економіки та їх підтримка з боку української держави (2013)
Стеценко С. П. - Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону (2013)
Тимощенко К. С. - Функціональне навантаження механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва (2013)
Сиволап Т. Г. - Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні (2013)
Пугачевська К. С. - Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах світогосподарських зв'зків (2013)
Бахматюк О. Р. - Структурно-інституційні аспекти інвестиційної інфраструктури регіону (2013)
Севрук І. М. - Антикризовий маркетинг міжнародних роздрібних FMCG-мереж в Україні (2013)
Жидик О. І. - Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів (2013)
Унтмоале Ю. В. - Держава як ініціатор формування конкурентного порядку (2013)
Самойленко А. О. - Міжнародний рух людських ресурсів у контексті державного регулювання (2013)
Пашко Д. В. - Розробка універсальної системи регулювання розвитку регіонального ринку продовольства (2013)
Поліщук В. В. - Актуальні питання організації зовнішнього державного фінансового контролю: світовий досвід та сучасний стан в Україні (2013)
Орлова Н. С. - Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні, Мохова Ю. Л. (2013)
Семененко В. В. - Державне управління розвитком молокопродуктового підкомплексу АПК України (2013)
Узунов Ф. В. - Активізація інституціональних перетворень у реальному секторі з метою реалізації державно-приватного партнерства (2013)
Узунов В. В. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України (2013)
Омельчук В. О. - Формування національної системи житлово-будівельних заощаджень в Україні (2013)
Ірхіна С. В. - Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні (2013)
Бакай Д. О. - Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади при здійсненні державного контролю в нафтогазовому секторі України (2013)
Оверчук Л. П. - Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Герасименко І. А. - Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади (2013)
Ричко О. В. - Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Баглюк Г. А - Структура, фізико-механічні і трибологічні властивості спечених сталей системи Fe – Si – B – C, Напара-Волгіна С. Г., Кудь В. К. (2013)
Борисов А. Г. - Дослідження фрагментації дендритів при формуванні недендритної структури, Цір Т. Г. (2013)
Щерецький О. А. - Високоентропійні сплави, структуроутворення та кристалізація (2013)
Затуловський А. С. - Литі композиційні матеріали триботехнічного призначення, Косинська А. В., Щерецький В. О. (2013)
Косорукова Т. О. - Пам’ять форми у природних композитах системи Zr – Ni – Co, Фірстов Г. С., Іванченко В. Г. (2013)
Дурягіна З. А. - Використання методу анігіляції позитронів для вивчення будови діелектричних шарів, Підкова В. Я., Петчак Р. (2013)
Даніленко Т. П. - Визначення параметрів об’ємної зеренної структури металевих матеріалів (2013)
Опальчук А. С. - Підвищення механічних характеристик низьковуглецевої сталі шляхом подрібнення зеренної структури, Семеновський О. Є. (2013)
Шаломєєв В. А. - Відновлення корпусного авіаційного литва зі сплаву МЛ10 (2013)
Геллер О. Л. - Сто років неiржавіючої сталі (2013)
Гнилоскуренко С.В. - Спеціалізовані міжнародні конференції у ФТІМС НАН України (2013)
Середенко В. О. - Мікронеоднорідність зерен алюмомідного сплаву при твердненні у слабкому постійному магнітному полі, Середенко О. В., Косинська А. В. (2013)
Слажнєв М. А. - Імпульсна МГД обробка алюмінієвих розплавів з використанням керованого пінч-ефекту, Скоробагатько Ю. П. (2013)
Білоцький О. В. - Титан та ванадій в сталях для азотування, Кармугін К. Б., Степанов О. В. (2013)
Смокович І. Я. - Структура та властивості дифузійних покриттів з алюмінієм, хромом та нікелем на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г. (2013)
Сидоренко С. І. - Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікелевих та нікель-хромових покриттів на міді, Чернега С. М., Демченко Л. Д. , Нестеренко Ю. В., Рен Тіецен (2013)
Мяльниця Г. П. - Вибір легуючого комплексу нового корозійностійкого сплаву для соплових лопаток ГТД, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Михнян О. В. (2013)
Кисла Г. П. - Структура та термоемісійні властивості сплавів системи LaB6 – MoB2, Лобода П. І., Павленко Л. В. (2013)
Дурягіна З. А. - Вплив лазерного легування на параметри зносостійкості поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т, Кузін О. А., Кузін М. О., Цигилик Н. В. (2013)
Чернега С. М. - Зносостійкість комплексних боридних покриттів на сплавах за участю міді, Медова І. Ю., Поляков І. А. (2013)
Волошко С. М. - Використання методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій системі Sn – Cu , Котенко І. Є., Олешкевич А. І. (2013)
Вакуленко І. А. - Рецензія на підручник "Затвердевание металлов и металлических композиций" (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення литих сталей при використанні гранульних компонентів шихти, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2013)
Борисов Г. П. - Вплив структурного стану алюмінієвих розплавів в передкристалізаційній температурній області на процеси їх тверднення (огляд), Дука В. М. (2013)
Нурадінов А. С. - Вплив вібрації на формування безперервнолитої блюмінгової заготовки, Ельдарханов А. С., Ноговіцин О. В., Таранов Є. Д. (2013)
Недужий А. М. - Одержання недендритної структури в алюмінієвому сплаві АК7 (2013)
Савицький О. М. - Вплив високих швидкостей нагріву на температурний інтервал гомогенізації аустеніту і ріст зерна у вуглецевих сталях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Яковенко Р. В. - Фізико-механічні та трибологічні властивості композиційних матеріалів на основі корозійно-стійких сталей, Маслюк В. А., Денисенко М. І., Опальчук А. С. (2013)
Пашинська О. Г. - Структура маловуглецевої сталі після теплої гвинтової екструзії (2013)
Верховлюк А. М. - Модифікатори на основі Al – Zr для алюмінієвих розплавів, Щерецький О. А., Левченко Ю. М., Сергієнко Р. А. (2013)
Самарай В. П. - Україна і тенденції світового ринку сталі, Гнатуш В. А., Самарай Р. В. (2013)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів – 55 (2013)
Волосевич П. Ю. - Структура та особливості формування властивостей штампового інструменту зі сталі Р6М5, Беспалов С. А., Кобаско М. І. (2013)
Тітенко А. Н. - Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки, Демченко Л. Д. (2013)
Зайцева Н. В. - Квазікристалічні структури в Al – Cu – Fe покриттях, отриманих іонно-плазмовим осадженням, Захаров С. М., Внукова Т. Д., Жолудь В. В. (2013)
Савицький О. М. - Вплив вуглецю на кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в дифузійній і проміжній областях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Степанов Г. В. - Використання обробки імпульсним електричним струмом для зниження схильності до крихкого руйнування маловуглецевої сталі, Чижик Г. В., Бабуцький А. І., Позднякова А. І. (2013)
Андрейко І. М. - Міцність та циклічна тріщиностійкість литих графітизованих сталей, Кулик В. В., Осташ О. П., Бубликов В. Б., Козак Д. С. (2013)
Пам’яті В. І. Тихоновича (2013)
Сергієнко Р. А. - Наночастинки карбідів вольфраму – перспективний матеріал для модифікування і армування, Верховлюк А. М. (2013)
Максюта І. І. - Особливості термооброблення жароміцного нікелевого сплаву з орієнтованою структурою, Квасницька Ю. Г., Михнян О. В., Нейма О. В. (2013)
Титул, зміст (2015)
Чепель Н. В. - Дослідження життєздатності пробіотичної культури Lactobacillus casei у житньому хлібі з харчовою плівкою, Сильчук Т. А., Кашнікова М. О. (2015)
Ліщина Н. М. - Аналіз стійкості стеганографічних систем (2015)
Аршинніков Д. І. - Дисперсність і морфологія природної крейди родовищ України, Свідерський В. А. (2015)
Маgaletska I. - Guidelines for developing healthy nutrition in business hotel, Vinogradova D., Popenko V. (2015)
Далека В. Х. - Планування процесів управління вартістю проектів міських пасажирських перевезень, Доля О. Є. (2015)
Казимиренко Ю. А. - Оценка технического состояния композитных конструкций судов с использованием информационной обработки данных (2015)
Кобылянский Б. Б. - Определение стоимости жизни человека при анализе тяжелых техногенных аварий в угольных шахтах (2015)
Терентьев А. А. - Методика комплексного обследования и оценки технического состояния лестничных маршей (2015)
Любченко В. В. - Особливості проектів створення ІТ-кластерів (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": начала спинтроники и магнетроники (2015)
Тараник В. А. - Применение "интерполяционного многочлена Лагранжа" для функций со многими переменными (2015)
Опришко Л. В. - Формування структури котельних гарячекатаних труб у виробництві їх з недеформованих безперервнолитих заготовок, Головняк Т. В., Герасименко П. В., Дейнеко Л. Н. (2015)
Пашинський В. В. - Здатність інструментальних сплавів до дисипації енергії у мікрооб’ємах, Субботіна М. Г., Закієв В. І. (2015)
Шевченко О. М. - Структура хромової карбідосталі, одержаної гарячим пресуванням (2015)
Мазанко В. Ф. - Вплив електроіскрової обробки графітом на елементний склад титанової та мідної підкладок, Храновська К. М., Ворона С. П., Зворикін В. Л., Юрик Т. В. (2015)
Сидорчук О. М. - Швидкорізальна сталь струменевого формування з низьким вмістом вольфраму, Гогаєв К. О., Радченко О. К. (2015)
Мініцький А. В. - Поверхневе термічне оброблення порошкових залізовуглецевих сплавів, Сисоєв М. О. (2015)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування нікелю, Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е. (2015)
Кисла Г. П. - Теплота плавлення тугоплавких боридів, що утворюють квазібінарні системи з гексаборидом лантану (2015)
Грешта В.Л. - Визначення коефіцієнта нормальної анізотропії для прогнозування штамповності листового металопрокату феритних корозійностійких сталей (2015)
До 85-річчя з дня народження Г. П. Борисова (2015)
Сосновський Л. А. - Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ-15, Власова О. В., Головкова М. Є. (2015)
Содержание (2015)
Кисельов С. М. - Вплив блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на активність системного запалення та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Каменщик А. В. - Кальциневрин як маркер гіпертрофії міокарда у дітей із клапанними вродженими вадами серця, Борисенко Т. Б., Антішина Л. Ф., Рудова О. І. (2015)
Кузнецова М. А. - Особливості пролапсу мітрального клапана в осіб молодого віку (2015)
Неханевич О. Б. - Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця (2015)
Сиволап В. Д. - Маркери фіброзу у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та ниркову дисфункцію, Лашкул Д. А. (2015)
Крайдашенко О. В. - Цистатин С сироватки крові як маркер гломерулярного ураження нирок у хворих на хронічний гломерулонефрит зі збереженою функцією нирок, Долінна М. О. (2015)
Babintseva A. G. - Glomerular Function in Term Neonates, Hodovanets Yu. D., Zapotichna A. F. (2015)
Такташов Г. С. - Новые аспекты патогенеза респираторной дисфункции при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Федотов В. П. - Взаимосвязь между степенью тяжести псориаза и уровнем ФНО-α у больных псориазом в сочетании с гипертонической болезнью, Визир В. А., Макурина Г. И. (2015)
Данюк І. О. - Метаболічні порушення в чоловіків із первинною подагрою та синдромом артеріальної гіпертензії (2015)
Охрименко Г. И. - Комплексное лечение острого панкреатита с использованием миниинвазивных хирургических вмешательств, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гавриленко Т. С., Кочеров П. Г. (2015)
Клименко В. Н. - Сбалансированность хирургического и терапевтического методов лечения хронического панкреатита – основополагающий фактор функционального результата и качества жизни пациентов, Клименко А. В., Стешенко А. А. (2015)
Собокарь В. О. - Порівняння впливу високої грудної епідуральної блокади та центральної аналгезії на гемодинаміку при операціях аорто-коронарного шунтування зі штучним кровообігом, Гриценко С. М., Потапенко М. С. (2015)
Орловський В. Ф. - Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Кучма Н. Г., Орловський О. В., Муренець Н. О. (2015)
Тугушев А. С. - Применение венотоников для коррекции синусоидальной дисфункции у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико-параклинические критерии прогнозирования геморрагической трансформации полушарного инфаркта мозга и ее влияние на исход острого периода заболевания, Кузнецов А. А., Воеводин Н. И. (2015)
Зінько А. В. - Кровоносне русло променистого вінця щура в нормі та за умов довготривалого впливу опіоїду (2015)
Бекесевич А. М. - Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду (2015)
Бисюк Ю. А. - Иммунитет к эндотоксину и Asp299Gly полиморфизм гена TLR-4 у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы, Курченко А. И., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2015)
Гашинова К. Ю. - Вплив антропометричних характеристик на прогноз перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в амбулаторних пацієнтів (2015)
Разнатовська О. М. - Динаміка показників цитокінового профілю під впливом імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень (2015)
Дубина С. О. - Морфометричні показники очної ямки дорослих людей, Яблучанський М. І. (2015)
Gotsulia A. S. - Synthesis and physical-chemical research of 7-((3-thio-4-r-4h-1,2,4-triazole-5-yl)methyl) theophylline carbonyl derivatives, Knyazevich P. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Сыволап В. В. - Возможности статинов в предупреждении прогрессирования хронических диффузных заболеваний почек, Герасько М. П. (2015)
Трофимович В. В. - Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг в ім’я майбутнього, Ткачук П. П. (2015)
Бураков Ю. В. - Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело (2015)
Гула Р. В. - Основні напрямки редакторсько-видавничої політики журналу "На казачьем посту" у 1943 році, під час визволення України від нацистських загарбників, Кравець Н. П. (2015)
Гулай В. В. - Інмутаційний вектор пропагандистського комунікативного впливу сталінського тоталітарного режиму на мешканців Західної України (зима 1944 – весна 1945 рр.) (2015)
Докаш О. Ю. - Воєнно-політична ситуація у Підкарпатській Русі влітку–восени 1944 р.та проголошення возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною (2015)
Кривизюк Л. П. - Бронетанкові і механізовані війська у Дніпровсько-Карпатській стратегічній наступальній операції (24.12.1943–17.04.1944 рр.) (2015)
Сурмач О. І. - Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) (2015)
Виздрик В. С. - Політико-економічне становище Східної Галичини в першій половині 20-х років ХХ століття (2015)
Гозуватенко с. П. - Військово-теоретична спадщина генерала Михайла Омеляновича-Павленка (2015)
Дем’янюк О. Й. - Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обґрунтуванні державної моделі Гетьманату (2015)
Дудяк О. А. - Польське дрібноміщанство Львова у першій половині 1930-х років: чисельність та структура зайнятості (2015)
Карпов В. В. - Особливості становлення символіки військових формувань України (2015)
Підлісний А. Р. - Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України (2015)
Шумінська Н. В. - Діяльність органів військового і цивільного управління ЗУНР щодо комплектування Галицької армії (2015)
Харук А. І. - Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння (2015)
Івахів О. С. - Євразійство та контроверсійність сучасної Воєнної доктрини Російської Федерації (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і розбудова Чехословацької армії (2015)
Лук’янченко С. В. - Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Луньков А. В. - Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі, Гулима О. П. (2015)
Питльована Л. Ю. - Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів (2015)
Феденко О. В. - Еволюція Воєнної доктрини як основа воєнної політики держави (коаліції), Панасюк В. В. (2015)
Сухий О. М. - Фахове дослідження історії Львівського вищого військового навчального закладу (2015)
Прокопюк В. Ю. - Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому, Фалько О. В., Прокопюк О. С., Воліна В. В., Трифонов В. Ю. (2015)
Волосовец А. П. - Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей, Врублевская С. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хвoрих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози, Олійник Т. В. (2015)
Ганжий В. В. - Динамика развития и особенности распространения патологического процесса в забрюшинном пространстве при остром панкреатите, Колесник И. П., Ярешко Н. А., Марусий А. И. (2015)
Туманский В. А. - Количественные показатели экспрессии стромальных маркеров в поджелудочной железе при протоковой аденокарциноме и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2015)
Гнатюк В. В. - Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка, Кононенко Н. М. (2015)
Туманская Н. В. - Возможности ультразвукового исследования с допплерографией в определении типа портальной гипертензии у взрослых, Тугушев А. С., Барская Е. С., Федусенко А. А., Нордио Е. Г. (2015)
Бурий О. М. - Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка, Гомоляко І. В., Терешкевич І. С. (2015)
Гиря О. М. - Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією (2015)
Притула В. П. - Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Курочкін М. Ю. - Комбінована каудальна анестезія при ендоурологічних операціях у дітей раннього віку (2015)
Губка В. А. - Результаты лечения больных с острой артериальной ишемией конечностей, Коноваленко И. А., Суздаленко А. В. (2015)
Левик Е. Н. - Влияние экспрессии иммуногистохимического маркера Ki-67 на продолжительность жизни больных раком желудка 0–III стадий, Шевченко А. И., Туманский В. А., Евсеев А. В. (2015)
Зубко М. Д. - Характеристика уровня экспрессии E-кадгерина и β-катенина в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени (2015)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту (2015)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии молекул клеточной адгезии Е-кадгерина и β-катенина в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме матки, Чепец А. В. (2015)
Козлова І. В. - Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) (2015)
Горбач Т. В. - Особенности белкового, липидного, углеводного и минерального обмена у потомков самок крыс, содержавшихся в условиях разной двигательной активности, Баранова М. С. (2015)
Халло О. Є. - Структурно-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми яєчка при варикоцеле (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка эффективности лечения простых кист почек с использованием малоинвазивных методов на основании анализа рецидива кистообразования (2015)
Шаврин В. А. - Компьютерно-морфометрический анализ отёчных изменений нервной ткани при прогрессирующем и стабилизированном инфаркте мозга, Шулятникова Т. В. (2015)
Демченко А. В. - Оцінювання впливу тіоцетаму на глутатіонову ланку тіол-дисульфідної системи головного мозку в умовах експериментальної хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Зосіменко В. В. - Кластеризація як метод оптимального поділу на зіставні групи злочинів із використанням гострих предметів (2015)
Наумова О. О. - Прогностичне значення визначення сенсибілізації до білків-переносників ліпідів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом (2015)
Nedelska S. N. - An 8-month old with erythema nodosum – clinical case report, Pakholchuk O. P. (2015)
Сидоренко А. М. - Мукозо-ассоциированная (MALT) лимфома тонкого кишечника, Боярский В. В., Цветаева-Берест Д. А. (2015)
Беседін В. Ф. - Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення, Пенькова О. Г. (2010)
Бабець І. Г. - Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону (2010)
Березянко Т. В. - Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в Україні (2010)
Міненко М. А. - Механізм формування фахового інституційно спроможного конкурентного середовища в Україні (2010)
Семко Т. В. - Застосування програмно-цільового підходу в державному управлінні корпоративним сектором національної економіки, Ховрак І. В. (2010)
Омельчук В. О. - Досвід сша та європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України (2010)
Солодкий М. О. - Розвиток світової електронної біржової торгівлі (2010)
Карий О. І. - Імідж міста як фактор його розвитку (2010)
Петрович М. В. - Актуализация и институциональное решение проблем современного потребителя (2010)
Круш П. В. - Інформаційна складова в структурі економічного потенціалу підприємства, Зеленська М. О. (2010)
Шпак Н. О. - Стратегія забезпечення економічної стабільності підприємства та принципи її формування, Романишин М. І. (2010)
Гончаров В. М. - Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України, Алфьорова І. Є., Каспітська Л. Р. (2010)
Ревко Т. В. - Перспективи реформування відносин власності у водному господарстві (2010)
Сімченко Н. О. - Соціально орієнтовані системи управління: концепція побудови (2010)
Федоренко В. Г. - Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні, Федоренко М. С. (2010)
Дулюк І. В. - Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України, Матусов Ю. П. (2010)
Петрук А. М. - Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. фінансовий аспект (2010)
Макаренко Є. В. - Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи (2010)
Макаров М. Г. - Невостребованные банковские счета. основные подходы к регулированию (2010)
Бугаєнко А. В. - Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Скрипчук П. М. - Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації (2010)
Гарбера О. Є. - Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг (2010)
Зимбалевська Ю. В. - Тенденції та перспективи розвитку української галузі глобальних брендів, Яцишина Л. К. (2010)
Сисоєва І. М. - Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики (2010)
Федотова С. Ю. - Вдосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та послуг інноваційно-інвестиційних підприємств будівельного комплексу України (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Роль держави у подоланні депресивності територій (2010)
Пухкал О. Г. - Актуальні проблеми та перспективи функціонування політичної опозиції в Україні (2010)
Григор О. О. - Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству (2010)
Мегедь В. П. - Моделювання процесу управління системою охорони здоров’я державної прикордонної служби України: теоретико-методологічні засади, Радиш Л. Я., Радиш Я. Ф. (2010)
Безпрозванна В. М. - Право на медичну діяльність та правовий статус медичних організацій (до проблеми державного регулювання прав медичних працівників) (2010)
Ляховченко Л. А. - Розвиток державного регулювання впровадження глобального бюджету в системі охорони здоров’я в Україні (2010)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади підготовки фахівців управлінської ланки галузі "фізична культура і спорт" (2010)
Драган І. О. - Розвиток соціальних умов ефективної реалізації державної політики у сфері жкг (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми забезпечення ефективності фінансового контролю (на прикладі програми запорізької міської ради "позашкільна освіта") (2010)
Матійко С. А. - Напрями вдосконалення законодавчої бази у сфері регулювання розвитку транспортної системи (2010)
Медведєв І. А. - Трансформація впливу держави на ідею університету з позіцій взаємоузгодження та взаємозалежності (2010)
Росенко М. І. - Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація (2010)
Іванюта П. В. - Особливості державного формування системи управління якістю в японії (2010)
Акуленко Л. В. - Особливості використання проектів twinning в південному та східному регіонах європейської політики сусідства (2010)
Сичова М. Д. - Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці (2010)
Митрофанський С. В. - Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні (2010)
Савчук М. П. - Теоретико-організаційні аспекти підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2010)
Онищенко Л. А. - Удосконалення державного регулювання в частині визначення дійсної вартості майна з метою страхування (2010)
Соболь М. П. - Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень (2010)
Титул, содержание (2015)
Дорожинский Г. В. - Обнаружение паров метанола методом поверхностного плазмонного резонанса, Лобанов М. В., Маслов В. П. (2015)
Попов А. Ю. - Применение интерферометрической методики для оптической томографии стационарного факела, Тюрин А. В., Ткаченко В. Г., Бекшаев А. Я., Калинчак В. В., Трофименко М. Ю. (2015)
Бомба А. Я. - Метод визначення максимальних висот локалізованих кругових хвиль в межах наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю., Радовенюк О. В. (2015)
Дорогань Н. А. - Анализ связи оптических свойств минералов и белизны портландцемента, Черняк Л. П. (2015)
Тобілко В. Ю. - Cинтез та сорбційні властивості композиційних матеріалів на основі нанорозмірного Fe0, Корнілович Б. Ю. (2015)
Осипенко А. В. - Разработка технологии получения сырья для сплавов титана из некондиционного титана губчатого (2015)
Солідор Н. А. - Дослідження корозійної стійкості зварних металорукавів зі сталей AISI 304 та AISI 316, Іванов В. П., Моргай Ф. В., Носовський Б. І. (2015)
Солодкий С. Й. - Дослідження тріщиностійкості важких бетонів та пінобетонів, армованих поліпропіленовою фіброю для дорожнього будівництва, Каганов В. О., Горніковська І. Б., Турба Ю. В. (2015)
Ширинзаде И. Н. - Особенности структурообразования модифицированных композиционных материалов, Мамедова И. Г. (2015)
Pagava T. - Role of boron in formation of secondary radiation defects in silicon, Chkhartishvili L., Maisuradze N., Esiava R., Dekanosidze Sh., Beridze M., Mamisashvili N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Антонюк О. О. - Аналіз способів вимірювання складових імітансу об’єктів неелектричної природи, Походило Є. В., Юзва В. З. (2015)
Бабич Ю. О. - Повышение функциональности мониторинга динамических характеристик информационно-коммуникационных сетей, Никитюк Л. А. (2015)
Богданов М. Ю. - Розробка методики розрахунку параметрів комплексного акустичного резонатору, Кірчу Ф. І. (2015)
Лопаткін Р. Ю. - Розробка схеми програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації фізичних експериментів, Ігнатенко С. М. (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації (2015)
Мамедов Д. Б. - Исследование сходимости метода матрицы рассеяния в задаче расчета СВЧ-фильтров c квази-H модами, Ющенко А. Г. (2015)
Семеренко В. П. - Теория и практика CRC кодов: новые результаты на основе автоматных моделей (2015)
Mosorov V. - The application of sensor networks within mobile cell networks, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Муляк О. В. - Вплив моделей надійності програмних засобів на показники надійності програмно-апаратних систем, Яковина В. С., Волочій Б. Ю. (2015)
Величко А. Ф. - Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Евланов М. В. - Разработка методов формирования представления сформулированного требования к информационной системе на уровне знаний (2015)
Куруджи Ю. В. - Разработка модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции с учетом факторов неопределенности (2015)
Лавров Е. А. - Автоматизированный анализ эффективности эргономических мероприятий в дискретных системах управления, Пасько Н. Б., Криводуб А. С. (2015)
Шаповалова С. І. - Формалізація базових алгоритмів співставлення зі зразком в продукційних системах, Мажара О. О. (2015)
Naumov V. - Evaluation of freight forwarder risk to transportation market entry (2015)
Жук М. М. - Аналіз зміни функціонального стану водія автобуса у гірських умовах руху, Постранський Т. М. (2015)
Бутько Т. В. - Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення, Прохорченко А. В., Киман А. М. (2015)
Кононенко И. В. - Решение задачи выбора методологии управления проектом на основе оптимизации содержания проекта, Харазий А. В. (2015)
Мамедова М. Г. - Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям, Мамедзаде Ф. Р. (2015)
Abstract and References (2015)
Анзіна Г. В. - Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків (2015)
Безп’ята І. В. - Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки (2015)
Гнаткович О. Д. - Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2015)
Сидоренко І. В. - Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону (2015)
Давидова І. О. - Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування (2015)
Ноздренко М. В. - Міжнародний досвід із забезпечення безпеки осіб, взятих під захист (2015)
Global transfer pricing 2015: world overview (2015)
Юридичний лікбез або як не вестися на обіцянки та погрози влади (2015)
Чайковський Є. О. - Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2015)
Коваленко Ю. О. - Методологічні аспекти інформаційного забезпечення органів регіонального управління (2015)
Пурський О. І. - Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Мрaчковськa Н. К. - Перспективи розвитку землекористування в Укрaїнi (2015)
Коць О. О. - Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України, Пістун Х. І. (2015)
Зубков А. В. - Universal methodology of countering typical manifestations financial fraud on the Internet, Сюркало Б. І. (2015)
Корнєєв М. В. - Управління дисбалансами руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Шапіро В. С. - Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект, Турук Н. В. (2015)
Абакумова В. І. - Бібліотеки – провідні інформаційні установи в процесі інформаційного обслуговування суспільства (2012)
Барабаш Ю. В. - Становлення та розвиток пожежної охорониу Донбасі в 1920-х рр. (2012)
Барановський Ф. В. - Політичний устрій Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького (2012)
Бойко М. - Проблеми посухостійкості та селекції у творчій спадщині професора В. В. Колкунова (2012)
Бублик О. І. - Джерела з історії опозиційності православного духовенства та віруючих радянської України атеїстичній теорії і практиці (20-30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Вдовиченко Є. В. - Дії Чорноморського флоту напередодні та під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. (історіографія проблеми) (2012)
Данілова А. О. - Санітарно-гігієнічна та санітарно-профілактична складова побуту в радянських партизанських загонах періоду Великої Вітчизняної війни (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського