Богданов М. Ю. - Розробка методики розрахунку параметрів комплексного акустичного резонатору, Кірчу Ф. І. (2015)
Лопаткін Р. Ю. - Розробка схеми програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації фізичних експериментів, Ігнатенко С. М. (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації (2015)
Мамедов Д. Б. - Исследование сходимости метода матрицы рассеяния в задаче расчета СВЧ-фильтров c квази-H модами, Ющенко А. Г. (2015)
Семеренко В. П. - Теория и практика CRC кодов: новые результаты на основе автоматных моделей (2015)
Mosorov V. - The application of sensor networks within mobile cell networks, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Муляк О. В. - Вплив моделей надійності програмних засобів на показники надійності програмно-апаратних систем, Яковина В. С., Волочій Б. Ю. (2015)
Величко А. Ф. - Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Евланов М. В. - Разработка методов формирования представления сформулированного требования к информационной системе на уровне знаний (2015)
Куруджи Ю. В. - Разработка модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции с учетом факторов неопределенности (2015)
Лавров Е. А. - Автоматизированный анализ эффективности эргономических мероприятий в дискретных системах управления, Пасько Н. Б., Криводуб А. С. (2015)
Шаповалова С. І. - Формалізація базових алгоритмів співставлення зі зразком в продукційних системах, Мажара О. О. (2015)
Naumov V. - Evaluation of freight forwarder risk to transportation market entry (2015)
Жук М. М. - Аналіз зміни функціонального стану водія автобуса у гірських умовах руху, Постранський Т. М. (2015)
Бутько Т. В. - Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення, Прохорченко А. В., Киман А. М. (2015)
Кононенко И. В. - Решение задачи выбора методологии управления проектом на основе оптимизации содержания проекта, Харазий А. В. (2015)
Мамедова М. Г. - Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям, Мамедзаде Ф. Р. (2015)
Abstract and References (2015)
Анзіна Г. В. - Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків (2015)
Безп’ята І. В. - Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки (2015)
Гнаткович О. Д. - Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2015)
Сидоренко І. В. - Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону (2015)
Давидова І. О. - Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування (2015)
Ноздренко М. В. - Міжнародний досвід із забезпечення безпеки осіб, взятих під захист (2015)
Global transfer pricing 2015: world overview (2015)
Юридичний лікбез або як не вестися на обіцянки та погрози влади (2015)
Чайковський Є. О. - Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2015)
Коваленко Ю. О. - Методологічні аспекти інформаційного забезпечення органів регіонального управління (2015)
Пурський О. І. - Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Мрaчковськa Н. К. - Перспективи розвитку землекористування в Укрaїнi (2015)
Коць О. О. - Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України, Пістун Х. І. (2015)
Зубков А. В. - Universal methodology of countering typical manifestations financial fraud on the Internet, Сюркало Б. І. (2015)
Корнєєв М. В. - Управління дисбалансами руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Шапіро В. С. - Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект, Турук Н. В. (2015)
Абакумова В. І. - Бібліотеки – провідні інформаційні установи в процесі інформаційного обслуговування суспільства (2012)
Барабаш Ю. В. - Становлення та розвиток пожежної охорониу Донбасі в 1920-х рр. (2012)
Барановський Ф. В. - Політичний устрій Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького (2012)
Бойко М. - Проблеми посухостійкості та селекції у творчій спадщині професора В. В. Колкунова (2012)
Бублик О. І. - Джерела з історії опозиційності православного духовенства та віруючих радянської України атеїстичній теорії і практиці (20-30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Вдовиченко Є. В. - Дії Чорноморського флоту напередодні та під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. (історіографія проблеми) (2012)
Данілова А. О. - Санітарно-гігієнічна та санітарно-профілактична складова побуту в радянських партизанських загонах періоду Великої Вітчизняної війни (2012)
Довжук І. В. - Економічні зміни в українських землях у першій половині ХІХ ст. (2012)
Зятьков Л. Л. - Малоизвестные страницы из истории работы особой экспедиции В. В. Докучаева на землях Донецкого бассейна, Петренко А. Е. (2012)
Казьмирчук М. Г. - Проблеми організації навчання та методичного забезпечення у Київському державному університеті (1933-1941 рр.) (2012)
Кайнара О. М. - Деякі аспекти розвитку Донбасу в 50 - 60 рр. (2012)
Кальницкая Н. Д. - Болгары и украинцы: перипетии исторического взаимодействия, Стефанов Ю. А. (2012)
Кальніцька Н. Д. - Періодичні видання махновського руху 1917 – 1921 рр., Шишкова О. М. (2012)
Корольова Г. І. - Політика радянської влади в Україні щодо селян, які ухилялись від суспільно-корисної праці (друга половина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2012)
Короткова О. О. - Правові і матеріальні основи соціальних змін в українському селі в умовах аграрної реформи 1906-1917 рр. (2012)
Краснікова О. В. - Господарські відносини у володіннях Хозарського каганату (ІХ – Х століття) (2012)
Кривуля О. О. - Забезпечення городян радянської України продуктами харчування протягом 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Крюков В. Г. - Тематичні напрями європейської арабістики як логічний конструкт дослідження інформації арабських писемних документів ІХ – Х століть з історії України (2012)
Литвиненко Р. О. - Новобудовна археологія на сході України:основні віхи, результати і наслідки (2012)
Ліпкевич С. Я. - Інформаційна безпека у контексті побудови інформаційного суспільства в Україні, Щерба О. В. (2012)
Мезеря О. А. - Зміни у житті військовослужбовців у наслідок військових реформ в українських губерніях у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Михайлюк В. В. - Девіантна поведінка інвалідів Великої Вітчизняної війни в процесі пристосування їх до нових умов повсякденного життя в Донбасі (1943-1945 рр.) (2012)
Мірошниченко О. В. - Професор Букреєв Б. Я. та його бачення історії розвитку теорії визначників (2012)
Молоткіна В. К. - Створення системи ідеологічного керівництва та контролю за видавничою діяльністю в УСРР-УРСР в 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
М’ягка Г. О. - Феномен "Молодої гвардії" крізь призму суперечностей фактів, Козаченко Н. В. (2012)
Осипович І. А. - Роль джерел особового походження в дослідженні проблеми створення "єврейського національного осередку" в Палестині (1897-1923 рр.) (2012)
Пєнькова Н. С. - Переселенська політика царату: заселення території Південно-Східної Ураїни (друга половина XIX – початок XX ст.) (2012)
Підченко С. А. - Особливості формумання професійної культури державного службовця архівної установи, Мальцева А. О. (2012)
Сапицька О. М. - Конфіскація майна Православної Церкви радянською владою (1918-1930 рр.), Ковальова О. І. (2012)
Сергієнко С. Ю. - Гасло "українізації" на тлі посилення контролю держави над суспільством у 30-і рр. ХХ ст. (2012)
Харьковский Р. Г. - Ближневосточная политика Франции в первые годы после Франкфуртского мира (2012)
Петіна Л. В. - Лізинг – інноваційний чинник активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві (2015)
Шпильовий В. А. - Стійкий соціально-економічний розвиток як один із факторів економічної безпеки, Андрушкевич Н. В. (2015)
Коцалап С. О. - Определение идеального руководителя для существующей организационной культуры персонала, Припотень В. Ю. (2015)
Гончар В. Г. - Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб’єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави (2015)
Greece votes No – let the chaos begin (2015)
Сайко В. Ф. - Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні (2009)
Ткачов О. І. - Поживний режим осушуваного грунту залежно від системи удобрення в сівозміні Лівобережного Лісостепу (2009)
Літвінова О. А. - Вплив удобрення на продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни (2009)
Огієнко Н. І. - Поживний режим чорнозему типового залежно від агротехнологій в Лівобережному Лісостепу, Бордун Р. М. (2009)
Єрмолаєв М. М. - Удобрення пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Літвінов Д. В., Ткачов О. І., Гордієнко Т. І. (2009)
Сенчук С. М. - Ефективність біологічно активних препаратів за вирощування ячменю ярого, Крикунова О. В. (2009)
Шевченко І. П. - Фітомеліоративна ефективність багаторічних трав на еродованих грунтах Західного регіону України, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Бугрин Л. М. (2009)
Бовсуновський А. М. - Вплив побічної продукції та сидерату на гумусний стан світло-сірого грунту (2009)
Коломієць Л. П. - Щодо питання консолідації земель (2009)
Бунчак О. М. - Органічні добрива з відходів шкіряного виробництва методом ферментації (2009)
Кононюк Л. М. - Технологія вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу, Пальонко Л. В. (2009)
Свидинюк І. М. - Технологія вирощування ячменю ярого в Північному Лісостепу, Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2009)
Дворецька С. П. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в Північному Лісостепу, Камінський В. Ф. (2009)
Дідур І. М. - Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів (2009)
Грищенко Р. Є. - Вплив мінеральних добрив на урожайність та якість зерна гречки в Лівобережному Лісостепу, Стопа С. П. (2009)
Шалівський С. В. - Продуктивність сортів льону-довгунцю залежно від способу сівби та рівня мінерального живлення, Рибак М. Ф. (2009)
Лук’янець О. П. - Удосконалення технології відтворення природних кормових угідь у Північному Лісостепу (2009)
Малиновська І. М. - Формування біотичних систем мікроорганізмів у грунті за різних способів відтворення рослинних угруповань, Боговін А. В., Пташнік М. М. (2009)
Вергунов В. А. - Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) (2009)
Сомов Д. О. - Теоретичні основи формування системи стратегічного управління організацією (2015)
Гончар В. Г. - Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах дефолтних очікувань (2015)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Стратегічний розвиток підприємства на основі сучасних інструментів контролінгу (2015)
Ткаченко С. А. - Роль методології моніторингу регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери в функціональному розвитку інформаційно-економічних розрахунків (2015)
Гордієнко Л. А. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2015)
Golovach V. V. - Postulates of auditing (2015)
Chinese economy forecast to slow despite consumer market growth (2015)
Титул, зміст (2013)
Оліяр Ю. І. - Простори граничних значень і дисипативні розширення симетричних відношень, Сторож О. Г. (2013)
Бокало М. М. - Задача Діріхле для стаціонарних анізотропних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності, Доманська О. В. (2013)
Шахно С. М. - Аналіз збіжності комбінованого методу для розв’язування нелінійних рівнянь, Мельник І. В., Ярмола Г. П. (2013)
Кутнів М. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півпрямій, Паздрій О. І. (2013)
Чумак К. А. - Термопружна взаємодія тіл з регулярною текстурою поверхонь за наявності теплопроникного середовища в міжконтактних зазорах, Мартиняк Р. М. (2013)
Скородинський І. С. - Узагальнена модель в’язкопружного проміжного шару або покриття, що враховує деформацію поперечного зсуву, Максимук О. В. (2013)
Дудик М. В. - Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання, Діхтяренко Ю. В. (2013)
Кузьменко В. І. - Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь, Михальчук Г. Й. (2013)
Wang K. - Steady-state response and resonance condition of block rock mass on external periodic excitation, Pan Y., Dergachova N. (2013)
Бабаев А. А. - Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой, Янчевский И. В. (2013)
Піддубняк О. П. - Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі, Піддубняк Н. Г. (2013)
Григоренко Я. М. - Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі, Авраменко Ю. О. (2013)
Bogdanova O. S. - Mode I crack initiation in orthotropic viscoelastic plate under biaxial loading (2013)
Чекурін В. Ф. - Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра, Постолакі Л. І. (2013)
Довбня К. М. - Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині, Крупко Н. А. (2013)
Максимович О. В. - Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів, Бортник К. Я., Соляр Т. Я. (2013)
Швайко А. Ю. - Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів, Швайко М. Ю. (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Осесимметричная задача о напряженном состоянии дважды усеченного конуса, Попов Г. Я., Реут А. В. (2013)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умовами, Дмитрук В. А. (2013)
Городецький І. - Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці, Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С. (2014)
Флис І. - Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності (2014)
Оліфер О. - Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства (2014)
Степований В. - Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля (2014)
Лебедєв А. - Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи, Артьомов М. (2014)
Ікальчик М. - Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби (2014)
Русаков Д. - Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів, Дідух В., Том'юк В. (2014)
Войтович І. - Перероблення органічних відходів на біогаз (2014)
Лабатюк Ю. - Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача, Алієв Е. (2014)
Чорна Т. - Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури (2014)
Мітков Б. - Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання, Чорна Т., Мітков В., Дацер А. (2014)
Крупич Р. - Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів (2014)
Грицаєнко Л. - Генезис винаходів з машинного доїння, Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г. (2014)
Коруняк П. - Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів, Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є. (2014)
Лиходід В. - Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни, Павленко С., Івлєв В. (2014)
Ковалишин С. - Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі, Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В. (2014)
Линник Ю. - Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки, Павленко С. (2014)
Дмитрів І. - Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор” (2014)
Дідух В. - Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі, Шолудько П. (2014)
Гевко І. - Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами, Ляшук О., Клендій В. (2014)
Дацюк Р. - Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу, Божок А., Дацюк О. (2014)
Братішко В. - Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів (2014)
Ляшук О. - Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом, Дячун А., Тарасюк Ю. (2014)
Швець О. - Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині, Дуганець В. (2014)
Павленко С. - Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші (2014)
Луц П. - Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора, Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І. (2014)
Гудь В. - Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів, Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю. (2014)
Кузьмінський Р. - Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці, Соколовський О., Шеремета Р. (2014)
Антощенков Р. - Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування (2014)
Крупич О. - Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата, Левко С., Крупич Р. (2014)
Кузенко Д. - Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів, Кузенко Л. (2014)
Куліченко А. - Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту (2014)
Поляковська Л. - Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління, Ващенко В. (2014)
Габрієль Ю. - Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля, Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О. (2014)
Когут М. - Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва, Гуменюк Р., Форнальчик Є. (2014)
Банах І. - Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях, Колінько М. (2014)
Кузьмінський Р. - Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці, Стукалець І. (2014)
Хлопик О. - Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію, Зінь І., Соколовський О. (2014)
Ніщенко І. - Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму, Коруняк П., Ніщенко І. (2014)
Мягкота С. - Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра, Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О. (2014)
Семерак В. - Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі, Косарчин В. (2014)
Сиротюк В. - Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу, Березовецька О., Березовецький С., Шацький В. (2014)
Семерак В. - Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні, Ніщенко І., Пономаренко О. (2014)
Гудь В. - Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин, Гевко І., Гупка А., Босюк П. (2014)
Семерак В. - Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту, Косарчин В. (2014)
Кучвара І. - Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин (2014)
Уйгелій Г. - Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах (2014)
Баранович С. - Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння (2014)
Гальчак В. - Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором, Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І. (2014)
Василів К. - Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції, Герман А., Левонюк В., Ошурко І. (2014)
Сиротюк С. - Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України (2014)
Чучман В. - Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі (2014)
Гальчак В. - Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці, Коробка С. (2014)
Назимко В. - Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей (2014)
Дашков В. - Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь, Костюкевич С., Сосинович В. (2014)
Borowski P. - Energy market in poland and in european union (2014)
Войцицка-Мигасюк Д. - Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов, Хоховский А., Сиротюк С. (2014)
Титул, зміст (2012)
Архангельский Ю. - О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования (2012)
Шинкоренко Т. - Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту, Кузнєцова Л., Білоцерківець О., Макушенко Т. (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Яценко Г. - Інноваційний розвиток країн емерджентного типу (2012)
Балтачеєва Н. - Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні (2012)
Шедяков В. - Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні (2012)
Таратула Р. - Проблеми зайнятості сільської молоді, Зозуля І. (2012)
Кічурчак М. - Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України (2012)
Щурик М. - Фінансове забезпечення екологічної складової сталого розвитку природних ресурсів (2012)
Бардась В. - Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері (2012)
Поліщук А. - Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні (2012)
Ступень Р. - ГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів (2012)
Осипов В. - Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні, Панков А., Ворожейкін О. (2012)
Корсак В. - Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів (2012)
Ейтутіс Г. - Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації, Никифорук О., Бойко О. (2012)
Баранова В. - Фінансовий потенціал страховика, Нєнно І. (2012)
Егупов Ю. - Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции, Литвинова В. (2012)
Бєлозерцев В. - Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України (2012)
Кадієвський В. - Прогностичні ідеї фізичної економії. Рецензія: Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук. - К.: КНЕУ; НАСОА, 2012. - 72 с. (2012)
Титул, содержание (2015)
Дорогі наші читачі! (2015)
Летичевский А. А. - Генерация символьных трасс в системе инсерционного моделирования, Летичевский А. Ал., Песчаненко В. С., Губа А. А. (2015)
Shylo V. P. - Teams of global equilibrium search algorithms for solving weighted MAXIMUM CUT problem in parallel, Glover F., Sergienko I. V. (2015)
Кривонос Ю. Г. - Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека, Крак Ю. В., Бармак А. В., Тернов А. С., Кузнецов В. А. (2015)
Терлецкий Д. А. - Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I, Провотар А. И. (2015)
Сергиенко И. В. - Использование EM-алгоритма для классификации генов, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Коваленко И. Н. - О двухциклической системе обслуживания (2015)
Королюк В. С. - О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2015)
Кунцевич В. М. - Эллипсоидальные и интервальные оценки вектора состояния семейств линейных и нелинейных дискретных динамических систем, Волосов В. В. (2015)
Згуровский М. З. - Большая солнечная спираль "разогрева" системных мировых конфликтов, Ясинский В. В. (2015)
Гайворонский А. А. - Математическое моделирование распределенных катастрофических и террористических рисков, Ермольев Ю. М., Кнопов П. С., Норкин В. И. (2015)
Syed M. N. - Robust physiological mappings: from non-invasive to invasive, Georgiev P. G., Pardalos P. M. (2015)
Селезов И. Т. - Моделирование распространения волн в вырожденных гиперболических системах, Кривонос Ю. Г. (2015)
Ильченко М. Е. - Проявление диалектической взаимосвязи информационных и телекоммуникационных технологий через категорию IT-ИКТ, Урывский Л. А. (2015)
Ермольева Т. Ю. - Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Кракснер Ф., Хабаров Н., Оберштайнер М. (2015)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики одного неравновесного диффузионного процесса на основе интегро-дифференцирования дробного порядка, Гладкий А. В. (2015)
Андон Ф. И. - Инструментальные средства автоматизации параллельного программирования на основе алгебры алгоритмов, Дорошенко А. Е., Бекетов А. Г., Иовчев В. А., Яценко Е. А. (2015)
Редько В. Н. - Современное состояние теории мультимножеств с сущностной точки зрения, Буй Д. Б., Гришко Ю. А. (2015)
Сметанин Ю. Г. - Реконструкция слов по конечному мультимножеству подслов в гипотезе сдвига 1. II. Реконструкция при наличии запрещенного слова, Ульянов М. В. (2015)
Нехайчук Д. В. - О проблематике инвестиционного обеспечения развития региона (2010)
Воробйова О. І. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банків України (2010)
Корецька Н. І. - Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності (2010)
Рябініна Л. М. - Соціальний аспект цінності сучасних грошей (2010)
Омельчук В. О. - Сутність та складові механізму регулювання ринку доступного житла (2010)
Кавун О. О. - Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни (2010)
Головня О. М. - Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій (2010)
Рябенко Г. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах з розвиненою економікою (2010)
Кириченко О. А. - Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб’єктів господарської діяльності, Поскрипко Ю. А. (2010)
Федосова О. В. - Сучасні тенденції розвитку екосекенту, Молодід О. О. (2010)
Вахович І. М. - Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону, Забедюк М. С. (2010)
Кобець В. М. - Цінова дискримінація проти єдиної ціни: вибір олігополії (2010)
Радєва М. М. - Інформаційно-технологічна складова трансформації конкурентного середовища корпорації в умовах глобалізації (2010)
Патика Н. І. - Напрями оптимізації оподаткування санаторно-курортних закладів, Лендєл Г. Д. (2010)
Яшкіна Н. В. - Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн (2010)
Мітал О. Г. - Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону (2010)
Стефанович Є. А. - Інвестиційна діяльність як економічне явище (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Разработка механизма корректирования бизнес-процессов предприятия в современных условиях (2010)
Ганзюк С. М. - Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики (2010)
Постніков В. С. - Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя (2010)
Редькіна В. А. - Роль міжнародного торговельно-економічного спіробітництва в процесах регіоналізації (2010)
Янишівський В. М. - Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України (2010)
В. Д. Л. Бантон - Природа та особливості економічної нестабільності в Україні (2010)
Сівіцький Д. П. - Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду, Сівіцька С. П. (2010)
Черненко В. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні (2010)
Бугаєнко С. П. - Взаємозв’язок інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки з інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Матійко С. А. - Завдання державної політики щодо розвитку національних інноваційних систем (2010)
Дмитренко Г. В. - Про прогнозний обсяг бюджету на прикладі львівської області на 2011 рік (2010)
Федько О. А. - Актуалізація цінностей здоров’я та питання екології (2010)
Бєлкін Л. М. - Нарахування податків "заднім числом" як сумнівний винахід українського податкового адміністрування (2010)
Іванюта П. В. - Функція контролю якості в системі державного управління (2010)
Вовк О. В. - Про необхідність виділення критеріїв для визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (2010)
Приходько І. П. - Впровадження антропоцентристської концепції в аграрну освітню систему України (2010)
Міщенко Д. А. - Роль державного управління в процесі реформування аграрного сектора в ринкових умовах (2010)
Сотула В. В. - Роль та місце господарського суду у формуванні правовідносин у земельній сфері регіону автономної республіки крим (2010)
Гирик М. А. - Громадські ради при органах виконавчої влади як важлива організаційна складова механізму участі громадян в управлінні державними справами (2010)
Годзюр М. В. - Теоретико-понятійні аспекти взаємовідносин органів державної влади з політичними партіями (2010)
Слабкий В. Г. - Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини (2010)
Тарасов В. І. - Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн, Трофимова В. В. (2011)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на розвиток регіону (2011)
Нікітішин А. О. - Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків (2011)
Іванова В. В. - Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Гайдуцький І. П. - Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах снд (2011)
Крутилко О. І. - Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн центрально-східної європи в системі єс (2011)
Омельчук В. О. - Інституційне забезпечення державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2011)
Орлова Н. С. - Додаткова емісія акцій як механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств, Дранник Е. В. (2011)
Проскуріна Н. М. - Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю (2011)
Бутко М. П. - Теоретичні засади формування конкурентного середовища регіональних господарських систем, Уляненко Ф. М. (2011)
Белошапка В. А. - Компетенции лидерского стиля в обеспечении культурной трансформации компании, Кулик Ю. Е. (2011)
Сурженко Л. О. - Сучасні тенденції глобалізаційних процесів у контексті розвитку ринку фінансового капіталу (2011)
Бєлєнкова О. Ю. - Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000—2008 роках, Сердюченко Н. Б., Антропов Ю. В. (2011)
Ігнашкіна Т. Б. - Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств, Шура Н. О. (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічні тенденції розвитку тексильної галузі промисловості України (2011)
Рижакова Г. М. - Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті (2011)
Костюченко А. М. - Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг (2011)
Мартиненко Л. М. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку (2011)
Долгошея Н. О. - Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці (2011)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2011)
Рикова О. М. - Щодо трактування економічної сутності фінансових інструментів та їх класифікації (2011)
Ребкало В. А. - Теоретичні засади розмежування політичних і адміністративних функцій у державно-політичному процесі, Козаков В. М. (2011)
Радиш Я. Ф. - Основні проблеми фінансування системи охорони здоров’я в дослідженнях українських науковців, Ляховченко Л. А., Поживілова О. В. (2011)
Авраменко Н. В. - Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров’я України (2011)
Фірсова О. Д. - Система охорони здоров’я норвегії, особливості її організації на муніципальному рівні: досвід для України (2011)
Дутко Н. Г. - Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь охорони здоров’я (2011)
Дмитренко Г. В. - Механізми фінансового контролю (на прикладі бюджетних програм фондом державного майна України за 2008—2009 роки та і квартал 2010 року) (2011)
Маліков В. В. - Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор економічного розвитку (2011)
Чорнуцький С. П. - Європейські ідеї для української реформи державного внутрішнього фінансвого контролю (2011)
Чечель О. М. - Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави (2011)
Бортейчук Р. Ю. - Державне стратегічне управління: сутність та механізми його реалізації (2011)
Бугайко Д. О. - Сучасні проблеми гармонізації законодавства України про повітряний транспорт з нормами міжнародного та європейського права, Кравченко М. В. (2011)
Захарія С. Я. - Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції (2011)
Бучик В. С. - Євразійські організації з питань безпеки: виникнення, становлення, тенденції розвитку та перcпективи співпраці з україною (2011)
Соколова Т. А. - Сучасні тенденції розвитку інституту державної служби (2011)
Аніщенко С. В. - Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України (2011)
Булковський Т. О. - Функціонування системи управління якістю згідно з міжнародними стандартами в діяльності органів місцевого самоврядування (2011)
Горбатюк В. І. - Поняття, призначення та сутність державних механізмів управління (2011)
Дейнега Х. М. - Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні (2011)
Андрієвський Д. Й. - Система заходів державної підтримки реструктуризації промисловості (2011)
Левченко Н. М. - Оцінка діючого механізму тарифного регулювання державою імпорту м’ясопродуктів в умовах євроінтеграції (2011)
Бондаренко О. С. - Система контролінгу на підприємстві (2014)
Борулько Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України (2014)
Велентейчик Н. Ю. - Бюджетне прогнозування в забезпеченні стійкого розвитку регіону (2014)
Гелюх О. В. - Основні підходи до оцінки економічної ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку (2014)
Гречишкіна О. О. - Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Ковалев А. С. (2014)
Данільєва Ю. Г. - Стимулювання розвитку туристичної політики (2014)
Іванов С. В. - Споживання домогосподарств в Україні, Шиманова С. В. (2014)
Каламбет С. В. - Тенденції розвитку валютного ринку в Україні, Глазунов А. О. (2014)
Каламбет С. В. - Місцеві фінанси в умовах трансформації економіки України, Іванов С. В., Ярош О. Г. (2014)
Каламбет С. В. - Особливості оподаткуваннядомогосподарств в Україні, Скомороха Т. В. (2014)
Клітинський Ю. С. - Вплив інвестиційної політики держави на фінансову самодостатність стійкого розвитку регіону (2014)
Клюс Ю. І. - Застосування інформаційних технологій в корпоративному управлінні інноваціями (2014)
Коваленко Н. В. - Застосування компетентнісного підходу до конкурентного позиціонування в сфері підприємництва (2014)
Корецька-Гармаш В. О. - Оподаткування неприбуткових організацій на прикладі кредитних спілок (2014)
Кордубайло Г. В. - Етапи розвитку інтернет маркетингу промислових підприємств, Чиж В. І. (2014)
Косова Т. Д. - Оцінка диференціації податкового навантаження торгівельних підприємств, Тімарцев О. Ю. (2014)
Костирко Л. А. - Пріоритети фінансового механізму стійкого розвитку промисловості (2014)
Костирко Р. О. - Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів (2014)
Кудріна О. Ю. - Нормативно-правова регламентація процесів розвитку промисловості в східних регіонах України (2014)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне обґрунтування усунення акцентів функцій оподаткування (2014)
Мартинов А. А. - Інноваційний потенціал та ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова Л. В. - Розробка інструментарію формування адаптивної стратегії управління ризиками господарської діяльності зернопереробного підприємства на основі теорії ігор (2014)
Онікієнко О. В. - Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку, Пєрєдєрієва С. О. (2014)
Пєліпєй А. О. - Коммунікативний аспект трансферу технологій в умовах інформаційної економіки (2014)
Перловська Н. В. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2014)
Рахмана І. А. - Особливості використання експертної оцінки увимірюванні наслідків змін діяльності підприємства постінвестиційного періоду (2014)
Розмислов О. М. - Дослідження умов фінансування соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Рудова А. Ю. - Вирішення конфлікту інтересів економічних та природних систем в рамках технології землеробства (2014)
Саліта С. В. - Пріоритети фінансового аналізу діяльності підприємств в умовах фінансової кризи (2014)
Серебрянська Д. С. - Передумови вдосконалення системи бюджетного моніторингу в Україні (2014)
Середа О. О. - Стратегія фінансування діяльності підприємств (2014)
Соломатина Т. В. - Прийняття управлінських рішень аграрними підприємствами щодо ресурсозберігаючих технологій на основі SWOT-аналізу (2014)
Степура В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Тітова Т. І. - Резервування, як спосіб банківського нагляду, Коба О. В. (2014)
Темнікова Н. В. - Інформаційне забезпечення в системі управління фінансовою спроможністю підприємства (2014)
Тищенко В. В. - Результати функціонування системи економічної безпеки підприємства (2014)
Фірсова С. М. - Теоретичні та практичні аспекти управління інноваційною діяльністю промислових підприємств Луганської області (2014)
Чернодубова Е. В. - Вплив інноваційної політики на прибутковість підприємства (2014)
Ширяєва І. В. - Вплив переробних підприємств АПК на якість природного середовища регіону (2014)
Титул, зміст (2014)
Чеботарев А. Н. - Использование согласования логических спецификаций автоматов при решении игровых задач (2014)
Крывый С. Л. - Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений (2014)
Машталир В. П. - Групповые структуры на фактор-множествах в задачах классификации, Шляхов В. В., Яковлев С. В. (2014)
Минаев Ю. Н. - Кронекеровы (тензорные) модели нечетко-множественных гранул, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2014)
Лялецкий А. А. - Новые доказательства важных теорем бестипового экстенсионального –исчисления (2014)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка вероятности функционального отказа резервированной системы методом существенной выборки, Хомяк О. Н. (2014)
Гладкий А. В. - Об исследовании алгоритмов расщепления в задачах конвекции–диффузии (2014)
Трофимчук А. Н. - Методика решения задачи оптимизации упаковок для управления перспективным развитием узлов коммуникационной сети, Васянин В. А. (2014)
Булавацкий В. М. - Замкнутая форма решений некоторых краевых задач для уравнения аномальной диффузии с обобщенной производной Хильфера (2014)
Акименко В. В. - Моделирование динамики структурированной по возрасту полициклической популяции биологических клеток на параметризированном множестве алгебраических функций, Загородний Ю. В. (2014)
Литвин О. Н. - Восстановление разрывных функций двух переменных, когда линии разрыва неизвестны (прямоугольные элементы), Першина Ю. И., Сергиенко И. В. (2014)
Ковальчук Л. В. - Перемешивающие свойства операций, определенных на множестве N-мерных векторов над простым конечным полем, Лысенко Н. В., Скрыпник Л. В. (2014)
Емец О. А. - Метод отсечения вершин графа перестановочного многогранника для решения линейных условных задач оптимизации на перестановках, Емец Е. М., Ольховский Д. Н. (2014)
Колечкина Л. Н. - Модификация координатного метода решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях при условии многокритериальности, Дверная Е. А., Нагорная А. Н. (2014)
Кнышов Г. В. - Комбинаторный алгоритм построения параметрического пространства признаков для классификации многомерных моделей, Настенко Е. А., Кондрашова Н. В., Носовец Е. К., Павлов В. А. (2014)
Березовский О. А. - О задаче упаковки шаров в куб (2014)
Львов M. C. - Метод доказательства инвариантности линейных неравенств для линейных циклов (2014)
Титул, содержание (2015)
Ляшенко Е. Н. - Разработка модели координации сил и средств в иерархической системе гражданской защиты населения, Шерстюк В. Г. (2015)
Шапорин В. О. - Разработка моделей угроз информационной безопасности для оценки вреда активам, Плачинда О. Е. (2015)
Бузовский О. В. - Разработка системы генерации кодов по графическим схемам алгоритма с промежуточным языком трансляции, Алещенко А. В. (2015)
Шендрик В. В. - Аналіз підходів для функціонального моделювання інформаційних систем, Бойко А. О., Бондар О. В. (2015)
Бойко Ю. О. - Впровадження автоматизованої системи контролю оплати проїзду із мобільним модулем NFC на громадському транспорті (2015)
Єгорова О. В. - Композиційний метод розв’язання задачі формування запасів товарів, які втрачають природні властивості (2015)
Гече Ф. Е. - Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб в регіоні, Мулеса О. Ю., Миронюк І. С., Вашкеба М. М. (2015)
Романенков Ю. А. - Методические и инструментальные средства генерации стратегий развития наукоемких высокотехнологичных производств, Вартанян В. М., Прончаков Ю. Л., Зейниев Т. Г. (2015)
Сайківська Л. Ф. - Розробка та використання інформаційної технології для оцінки функціонального стану оператора зорового профілю (2015)
Чибіряк Я. І. - Формалізація задачі побудови раціональної послідовності складання виробів, Федотова Н. А., Думанчук М. Ю. (2015)
Сили И. И. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсов с колорадскими жуками в растительной среде картофеля (2015)
Мазур В. А. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсного излучения животными, больными маститом (2015)
Панченко Б. Е. - Использование SDRAM для синхронизированной коммутации телевизионных сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Синенька М. М. - Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів, Гайда Г. З., Клепач Г. М., Іваш М. Ф., Гончар М. В. (2015)
Kuznetsova O. - Analysis of the living state of cenopopulation of polycentric Biomorph Poa Angustifolia L. (2015)
Федорко Н. Л. - Вплив гіпоксії замкненого простору на вміст рибофлавіну та його коферментів в органах білих щурів, Прокоф'єва Н. Ю., Келар А. Е., Петров С. А. (2015)
Чичканова Е. С. - Морфологические и генетические особенности видов рода Rebutia K. Schum. семейства cactaceae Juss. и их гибридных растений F1, Демкович А. Е. (2015)
Крупський Ю. З. - Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі західного НГР), Марусяк В. П. (2015)
Нікітіна A. О. - Геоекологічні умови формування мулових осадків з властивостями пелоїдів у глибоководній зоні Чорного моря (2015)
Холопцев А. В. - Атмосферная циркуляция в северном полушарии и североатлантическое колебание, Астафьева Д. А., Никифорова М. П. (2015)
Касянчук В. В. - Вплив санітарних умов виробничого середовища на відповідність яловичини чинним мікробіологічним критеріям гігієни, Бергілевич О. М., Єфімова О. М. (2015)
Кваша Т. К. - Наукове забезпечення середньострокового пріоритету інноваційної діяльності загальнодержавного рівня з медицини, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф. (2015)
Кулаковська Т. А. - Дослідження узгодженості та системності у запровадженні регуляторних заходів в аграрній сфері України (2015)
Литвинова С. Г. - Проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища учителями школи (2015)
Черпак Ю. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. (2015)
Melenets L. - Sophia Rusova about the organization of preschool education in rural areas (2015)
Говорун Т. В. - Базові передумови появи та ресоціалізації дітей та молоді групи ризику (2015)
Шандрук С. К. - Обгрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Потапський Ю. В. - Вплив строків сівби на польову схожість насіння та фенофази росту і розвитку рослин моркви (2015)
Солдатова В. Ю. - Интерпретативные теории как теоретический фундамент для визуальной социологии (2015)
Титул, зміст (2014)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2014)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционные структуры и их грамматические интерпретации. I. Обобщенная формальная конструктивно-продукционная структура, Ильман В. М. (2014)
Сергиенко И. В. - Устойчивость генетического кода к точечным мутациям, Гупал А. М., Островский А. В. (2014)
Сергиенкo И. В. - Явные формулы для интерполяционных сплайнов 5-й степени на треугольнике, Литвин О. Н., Литвин О. О., Денисова О. И. (2014)
Норкин В. И. - Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования, Кибзун А. И., Наумов А. В. (2014)
Шарифов Ф. А. - Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем, Гуляницкий Л. Ф. (2014)
Панкратова Н. Д. - Гибридный метод многокритериального оценивания альтернатив принятия решений, Недашковская Н. И. (2014)
Лебедева Т. Т. - Свойства возмущенных конусов, упорядочивающих множество допустимых решений векторной оптимизационной задачи, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2014)
Воронин А. Н. - Методы комплексирования данных (2014)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск (2014)
Семенов В. В. - Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами (2014)
Бондарев Б. В. - Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии, Болдырева В. О. (2014)
Васянин В. А. - Двухкритериальный лексикографический алгоритм построения всех кратчайших путей в сети (2014)
Фаль А. М. - Проблемы защиты персональных данных при использовании облачных вычислений, Козак В. Ф. (2014)
Норкин Б. В. - Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша (2014)
Майко Н. В. - Оценки точности разностных схем для одномерного параболического уравнения с учетом эффекта от начальных и краевых условий (2014)
Аралова А. А. - Численное решение обратных задач термоупругости для составного цилиндра (2014)
Сальников Н. Н. - Построение весовых функций метода Петрова–Галёркина для уравнений конвекции–диффузии–реакции в трехмерном случае, Сирик С. В. (2014)
Фесенко А. В. - Уязвимость в квантовой модели вычислений криптопримитивов, основанных на задаче поиска сопрягающего элемента и степени (2014)
Наний В. В. - Движение ротора в электродвигателе с катящимся ротором, Лыках В. А., Масленников А. М. (2014)
Левінзон Д. І. - Математичне моделювання процесу легування напівпровідникових структур домішками методом високоенергетичної імплантації, Притчин С. Е., Ніконов А. Ю. (2014)
Когдась М. Г. - Исследование зависимости внутренних напряжений в арсениде галлия от кристаллографических направлений и технологических процессов (2014)
Шапорев В. П. - Технологические закономерности процессов образования и роста нитевидных кристаллов неорганических соединений из раствор-расплавов, Питак И. В., Шестопалов А. В. (2014)
Фомовський Ф. В. - Порівняльний аналіз деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого арсеніду галію, легованого хромом або телуром (2014)
Кримський М. М. - Розрахунок проводів і тросів повітряних ліній електропередачі з урахуванням механічною міцності відкладень ожеледі, Мезеря А. Ю., Занихайло Є. О. (2014)
Лазаренко Н. Г. - Аналіз структур газопоршневих когенераційних установок середньої потужності, Бялобржеський О. В. (2014)
Жиленков А. А. - Моделирование процессов и контроль параметров системы интеллектуальной поддержки принятия решений, Черный С. Г. (2014)
Терещенко М. Ф. - Підвищення якості ехографічного зображення для ультразвукових сканерів, Олійник Є. В. (2014)
Козир А. Є. - Oбробка зображень фільтром Cобеля на основі аналізу структури графічних файлів, Славко Г. В. (2014)
Кондратец В. А. - Математическое моделирование улиткового питателя шаровой мельницы как объекта управления (2014)
Маслюк К. А. - Аналіз фізіологічного стану людини методом газорозрядної візуалізації, Антонюк В. С., Бєсєдіна Н. П., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Плахотник В. Ю. - Кодированные апертуры и малоракурсная томография гамма-излучающих объектов, Шапран Е. Н. (2014)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров комплексных источников энергии (Microgrids) с учетом неопределенности исходной информации, Дмитренко И. А., Сподинская А. В., Степанель Я. И. (2014)
Іваницька А. Л. - Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини, Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Метод знаходження субпікселних координат контурних точок зображення об’єкта, отриманих тактильно-оптичним сенсором, Сухоцька І. В., Юкиш С. В. (2014)
Скрупский Ф. В. - Акселерометрический метод мониторинга нейромышечной блокады, Тымчик Г. С., Стельмах Н. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Исследование современных средств проектирования технологической оснастки, Фомовский Ф. В., Сотник С. В. (2014)
Ніколаєв В. В. - Визначення напруженно-деформованого стану ремонтуємої дільниці трубопроводу, Іткін О. Ф. (2014)
Ночніченко І. В. - Гідравлічний амортизатор з автоматичною стабілізацією характеристик у змінних умовах експлуатації (2014)
Солодянкін О. В. - Обгрунтування нової схеми вибухової відбійки пород при проведенні вертикальних стволів шахт, Янкін О. Є. (2014)
Хабло Г. П. - Уточненная динамическая модель вибрационного бегункового вибратора, Вакуленко Р. А. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и анализ воздействия контурного взрывания на скорость сооружения горизонтальных выработок (2014)
Хозяйкина Н. В. - Влияние количества анкеров на величину пучения пород почвы, Дубицкая М. С., Король А. Ю. (2014)
Сакун О. А. - Визначення ступеня негативного впливу шуму та магнітного поля на тест-об’єкти (2014)
Жуковський Т. Ф. - Оцінка ризику для здоров'я населення викидів в атмосферу при виробництві феросиліцію, Проценко О. Л. (2014)
Майовець Є. Й. - Особливості агровиробництва в Україні, Топішко О. І. (2014)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правова доктрина: від визначення понняття до з’ясування ролі у механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2014)
Шнипко О. С. - Економіко-технологічні прориви заходу: історія і сучасність (2011)
Гайдуцький А. П. - Економічні та соціальні передумови міжнародної міграції населення (2011)
Кириченко О. А. - Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації, Вигівська Ю. І. (2011)
Харламова Г. О. - Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки (2011)
Семенченко Н. В. - Порівняльний аналіз засобів фінансування злиття і поглинання (2011)
Грицино О. М. - Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (2011)
Зборовська О. М. - Аналіз факторів впливу на обсяги логістичних витрат у металургійній галузі (2011)
Ковтун О. А. - Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств (2011)
Кримська Л. О. - Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу, Павлішина Н. М. (2011)
Рибак С. О. - Системно-інформаційні індикатори формування ефективного фондового ринку в контексті глобальної конкурентоспроможності, Штанько О. Д. (2011)
Філонова І. Б. - Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз (2011)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності, Турченко Т. В. (2011)
Харченко Н. В. - Фінансові відносини держави і акціонерних товариств (2011)
Суховий Д. І. - Основні етапи становлення та розвитку державних соціальних гарантій в Україні (2011)
Войтович К. В. - Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії (2011)
Керунова В. О. - Правові основи становлення соціального страхування в Україні (2011)
Павленко А. В. - Монополістичні структури в системі ринкових відносин (2011)
Пшенишнюк І. О. - Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект (2011)
Фараджева Р. Т. - Управление организационно-экономическим механизмом венчурного финансирования инновационного процесса промышленности азербайджана (2011)
Подвальникова О. А. - Поглиблення боргової кризи країн європейського союзу в умовах відновлення після економічної рецесії (2011)
Легошина О. Л. - Становлення і розвиток кредитних товариств у країнах західної європи у другій половині хіх на початку хх столітть (2011)
Марковський І. О. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку в країнах-членах європейського союзу (2011)
Шараєвський Д. В. - Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку (2011)
Пірог Д. В. - Грошові потоки банку як самостійний об’єкт стратегічного обліку і аналізу (2011)
Грицай Т. Л. - Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів (2011)
Чумакова Т. М. - Значення машинобудівного комплексу регіону в економіці України (2011)
Галенко С. М. - Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Чепурна-Кос І. В. - Проблеми та напрями реформування залізничного транспорту України (2011)
Єрмолаєв О. В. - Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності (2011)
Плеханов Д. О. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов (2011)
Гіндес О. Г. - Глобальні ризики деградації навколишнього природного середовища (2011)
Іванюта П. В. - Роль і значення державного управління якістю " товар — праця — життя" у поліпшенні демографічної ситуації України (2011)
Фойгт Н. А. - Міжпоколінна солідарність як об’єкт державного управління у контексті адаптації сучасного суспільства до умов демографічного старіння (2011)
Зигало О. А. - Державна освітня політика франції в контексті європейської співпраці у сфері освіти (2011)
Кудренко Б. В. - Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні (2011)
Федан Я. І. - Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні (2011)
Маслова Л. А. - Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки суспільства (2011)
Чорнуцький С. П. - Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства (2011)
Панасюк М. Я. - Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект (2011)
Пархоменко Є. В. - Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України (2011)
Петруненко С. В. - Державне регулювання житлового будівництва України в контексті побудови доступного житла (2011)
Титул, содержание (2015)
Бессалов А. В. - Точное число эллиптических кривых в канонической форме, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Ковальчук Л. В. (2015)
Скороход Б. А. - Алгоритмы обучения нейронных сетей и нейро-фаззи систем c сепарабельной структурой (2015)
Смольяков Э. Р. - Индивидуально-паретовские равновесия для игровых задач с побочными интересами участников (2015)
Завадский И. А. - Помехоустойчивые коды переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Махорт А. Ф. - О влиянии зависимости структуры потребления товаров от цены на равновесие в экономической системе (2015)
Визовитин Н. В. - Верификация UCM-спецификаций распределенных систем с использованием раскрашенных сетей Петри, Непомнящий В. А., Стененко А. А. (2015)
Стёпкин А. В. - Использование коллектива агентов для распознавания неориентированных графов (2015)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров некоторых задач фильтрации–консолидации влагонасыщенных микропористых сред, Дейнека В. С. (2015)
Стойкова Л. С. - Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения (2015)
Стоян В. А. - О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. ІІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии, Двирничук К. В. (2015)
Сергиенко И. В. - Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор), Литвин О. Н., Литвин О. О., Ткаченко А. В., Грицай О. Л. (2015)
Малачивский П. С. - Чебышевское приближение экспоненциальным выражением с относительной погрешностью, Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Э. Б. (2015)
Дунаев Б. Б. - Динамика благосостояния населения страны (2015)
Иванчук М. А. - Сравнение методов распределения наблюдений на классы при прогнозировании наличия осложнений у тяжелобольных, Малык И. В. (2015)
Рачковский Д. А. - Формирование отражающих сходство бинарных векторов с использованием случайных бинарных проекций (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. I. Теоретические основы, Коряшкина Л. С. (2015)
Завадский И. А. - Метод декодирования помехоустойчивого кода переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Костенко А. В. - Математическая модель рассеяния волн импедансной решеткой (2015)
Сергиенко И. В. - Предсказание структуры генов с использованием смесей вероятностных распределений, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Ксиангуан Ксу - Системный анализ производства угля с учетом безопасности снабжения энергией, водой и продовольствием в Китае, Джунлиан Гао, Гуинь Чао, Ермольев Ю. М., Ермольева Т. Ю., Кряжимский А. В., Ровенская Е. А. (2015)
Гончар Н. С. - Математическая модель работы банка (2015)
Ясинский В. К. - Исследование флуктуаций колебаний параметрического лампового генератора с запаздывающей обратной связью, Малык И. В. (2015)
Кабанов К. И. - Характеризация распределений с плотностями типа атомарных функций, Колодяжный В. М. (2015)
Ромм Я. Е. - Компьютерно-ориентированный анализ устойчивости на основе рекуррентных преобразований разностных решений обыкновенных дифференциальных уравнений (2015)
Козин И. В. - Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки, Кривцун Е. В., Пинчук В. П. (2015)
Капустян В. Е. - Распределенное управление с общим квадратичным критерием в специальной норме для систем, описываемых параболо-гиперболическими уравнениями с нелокальными краевыми условиями, Пышнограев И. А. (2015)
Львов M. C. - О структуре полиномиальных инвариантов линейных циклов (2015)
Марценюк В. П. - Качественный анализ системы противоопухолевого иммунитета на основе дерева решений, Андрущак И. Е., Гвоздецкая И. С. (2015)
Барановский Н. В. - Алгоритмы распараллеливания математической модели лесных пожаров на суперкомпьютерах и теоретические оценки эффективности параллельных программ (2015)
Зубарева Е. А. - Система электронного правительства Украины и способ повышения безопасности ее функционирования, Белов С. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. II. Алгоритмы построения диаграмм Вороного на основе теории оптимального разбиения множеств, Коряшкина Л. С. (2015)
Бодянский Е. В. - Адаптивный метод гибридного обучения эволюционирующей нейро-фаззи системы, Бойко Е. А., Плисс И. П. (2015)
Рысцов И. К. - Примитивные и неприводимые автоматы (2015)
Сергиенко И. В. - Взвешенное сингулярное разложение матриц с вырожденными весами на основе взвешенных ортогональных преобразований, Галба Е. Ф. (2015)
Сергиенко И. В. - Высокопродуктивные методы идентификации параметров компетитивной диффузии в неоднородных средах нанопористых частиц, Петрик М. Р., Фрессар Ж., Леклерк С. (2015)
Прусов В. А. - Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши, Дорошенко А. Е. (2015)
Коваленко А. А. - Задача балансной компоновки 3D-объектов: математическая модель и методы решения, Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2015)
Меликов А. З. - Численный анализ системы обслуживания с обратной связью, Пономаренко Л. А., Кулиева Х. Н. (2015)
Касьянов П. О. - О существовании сильно непрерывных физических решений классов автономных эволюционных вариационных неравенств (2015)
Емец О. А. - Комбинаторная оптимизационная модель упаковки прямоугольников со стохастическими параметрами, Барболина Т. Н. (2015)
Баранов А. Ю. - Гибридные алгоритмы решения линейных систем для конечно-элементного моделирования процессов фильтрации, Белоус М. В., Сергиенко И. В., Химич А. Н. (2015)
Русанов В. А. - О расширении в гильбертовом пространстве дифференциальной реализации счетного пучка нелинейных процессов "вход–выход", Лакеев А. В., Линке Ю. Э. (2015)
Косаревич Е. В. - Теоретико-игровые модели конкуренции производителей со случайными выпусками в условиях дуополии дифференцированных товаров, Елейко Я. И. (2015)
Воронцова Е. А. - Синтез секущих и отделяющих плоскостей в одном методе негладкой оптимизации, Нурминский Е. А. (2015)
Песчанский А. И. - Полумарковская модель однолинейной системы обслуживания с потерями и техническим обслуживанием ненадежного канала, Коваленко А. И. (2015)
Королюк Д. В. - Классификация бинарных детерминированных статистических экспериментов с настойчивой регрессией (2015)
Никитин А. В. - Асимптотика стохастического диффузионного процесса переноса с точкой равновесия критерия качества (2015)
Шило Г. Н. - Стратегии назначения интервальных допусков (2015)
Титул, содержание (2015)
Редько В. Н. - Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр, Буй Д. Б., Сенченко А. С. (2015)
Чеботарев А. Н. - Согласование взаимодействующих автоматов (2015)
Алексейчук А. Н. - Улучшенная верхняя граница для относительного расстояния между булевой функцией и множеством k-мерных функций (2015)
Летичевский А. А. - Парадигмы модельного и символьного тестирования программных систем (2015)
Косаревич Р. Я. - Сегментация изображений на основе оценивания тенденции к формированию кластеров элементами изображения с помощью характеристик точечного поля, Русын Б. П., Корний В. В., Керод Т. И. (2015)
Михайлюк В. А. - О сложности вычисления параметров устойчивости в задачах булева программирования, Лищук Н. В. (2015)
Борисенко В. И. - Алгоритм, устанавливающий эквивалентность детерминированных многоленточных автоматов (2015)
Павленко В. Б. - Частный случай разрешающего полинома (2015)
Стоян В. А. - О некоторых результатах математического моделирования динамики не полностью наблюдаемых пространственно распределенных систем (2015)
Мартынюк Т. Б. - Формализация алгоритма классификации объектов, Кожемяко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Денисов С. В. - Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2015)
Королюк Д. В. - Статистические эксперименты в сбалансированной марковской случайной среде (2015)
Павленко О. - Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности, Пола А., Царьков Е. (2015)
Исканаджиев И. М. - Нижний альтернированный интеграл Понтрягина для дифференциальных включений (2015)
Панченко Б. Е. - Высокоточные максимальные напряжения в задаче о взаимодействии упругих волн с системой цилиндрических полостей в условиях плоской деформации, Сайко И. Н. (2015)
Задирака В. К. - Применение CAPTCHA в компьютерной стеганографии, Кудин А. М., Швидченко И. В., Бределев Б. А. (2015)
Рачковский Д. А. - Оценка сходства векторов по их рандомизированным бинарным проекциям (2015)
Семенов В. Ю. - Метод нахождения всех корней системы нелинейных алгебраических уравнений, основанный на операторе Кравчика (2015)
Вавиленкова А. И. - Основные принципы синтеза логико-лингвистических моделей (2015)
Бардаш С. В. - Про обгрунтованість розгляду контролінгу як форми внутрішнього контролю (2011)
Пашкевич М. С. - Інноваційна діяльність господарчих суб’єктів у регіональній інноваційній системі (2011)
Кулініч О. М. - Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів (2011)
Боринець С. Я. - Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень, Могилко Л. В. (2011)
Томарева В. В. - Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні:напрями його удосконалення (2011)
Семенченко Н. В. - Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України (2011)
Буй Т. Г. - Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу (2011)
Профатило О. В. - Специфіка використання маркетингу комерційними банками України, Кирилова Л. І. (2011)
Ігнатова О. М. - Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку, Філімонова О. Ю. (2011)
Пащук Л. В. - Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу (2011)
Мачок Є. В. - Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик європейського союзу (2011)
Юдіна О. І. - Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві (2011)
Дороніна І. І. - Міжнародні особливості інвестиційної діяльності пенсійних фондів (2011)
Гала С. В. - Із досвіду реформування вищої освіти Китаю (2011)
Лізогуб Р. П. - Аналіз дослідження і формування платежів за забруднення навколишнього середовища (2011)
Труш Н. І. - Формування матеріально-технічної бази виробництва продукції рослинництва (2011)
Мазуренко А. В. - Розвиток іро в Україні (2011)
Антонюк О. В. - Сучасний стан стратегії просування бренда держави в Україні (2011)
Довга Т. М. - Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів (2011)
Площик М. В. - Умови функціонування ринкової економіки (2011)
Ясковець Ю. В. - Флуктуації світових товарних ринків в умовах глобалізації (2011)
Нестеренко В. П. - Стратегії та вартість міжнародних банків (2011)
Амелін С. К. - Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу (2011)
Груба Г. І. - Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів вищими навчальними закладами (2011)
Банчук М. В. - Облік ресурсів у стратегії державного управління охороною здоров’я населення (2011)
Алейнікова О. В. - Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання апк на державному і регіональному рівнях (2011)
Васільєва Л. М. - Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) (2011)
Григорчак І. М. - Політико-адміністративна відповідальність української еліти:історичний досвід (2011)
Лисенко О. Ю. - Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні (2011)
Веремчук А. В. - Механізми державного управління у сфері дорожнього господарства України (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство в реалізації проектів транспортної інфраструктури, Брагінський В. В. (2011)
Гасюк І. Л. - Професіоналізація державного службовця в галузі фізичної культури і спорту:технологія та зміст (2011)
Леньо Р. В. - Інституційні аспекти реорганізації лісового господарства України в контексті державного управління (2011)
Литвин П. В. - Фінансово-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Коваленко М. М. - Новий формат незалежності національного банку України (2011)
Мусієнко І. І. - Реформування системи вищої освіти України у напрямі розбудови єдиного європейського простору (2011)
Петросова О. В. - Актуальні питання формування президентського кадрового резерву для воєнної організації держави та правоохоронних органів (2011)
Репешко П. І. - Механізми кадрового забезпечення судово- експертної діяльності в Україні (2011)
Кравченко М. В. - Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України (2011)
Миговський М. Л. - Нормативно-правове забезпечення управління спільною власністю територіальних громад в Україні (2011)
Ткаченко І. С. - Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету (на прикладі бюджету донецької області), Сухіна О. О., Ткаченко М. І. (2011)
Ахромкін Є. М. - Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів (2011)
Семак Б. Б. - Ефективне використання рослинної текстильної сировини як передумова формування вітчизняного ринку екотекстилю (2011)
Антонова С. Є. - Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання (2011)
Гавриш О. А. - Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств, Савченко С. М. (2011)
Ганечко І. Г. - Передінвестиційні дослідження як основа оптимізації вартісних та якісних параметрів проекту (2011)
Дворецький А. М. - Методичні підходи розрахунку вартості ріллі на основі відновлення енергетичного ресурсу гумусу (2011)
Кірдіна О. Г. - Пріоритетність інвестиційно-інноваційних проектів на залізничному транспорті (2011)
Дернова І. А. - Державний борг та динаміка курсу національної валюти: статистична оцінка (2011)
Подмарьов О. Ю. - Необхідність та значення прийняття сучасного податкового кодексу в аспекті впливу прибуткового оподаткування на інвестиційну діяльність підприємств (2011)
Князевич А. О. - Математичне моделювання й експертна оцінка ефективності господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств АПК, Крайчук О. В. (2011)
Одінцов М. М. - Механізми регулювання розвитком продовольчого ринку (2011)
Сафонов Ю. М. - Стратегія і структура: економічний стан потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Луцька Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туроператорів competitiveness business processes estimation of tour-operators (2011)
Чепеленко А. М. - Транскордоннне співробітництво в процесі європейської інтеграції України (2011)
Юхновська Ю. О. - Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ "ЗАЗ" (2011)
Бездітко Ю. М. - Принципи розробки програм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств (2011)
Риженко О. М. - Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств (2011)
Антонова И. В. - Применение методов фрактального анализа к исследованию временных рядов, Чикина Н. А. (2015)
Барило Г. І. - Створення моделі інформаційно-обчислювальної системи для пристроїв неінвазивної діагностики, Вірт В. В., Готра З. Ю., Івах М. С., Кожухар О. Т. (2015)
Бойко Д. А. - Метод повышения качества визуализации рентгенологических изображений, Филатова А. Е. (2015)
Вавіленкова А. І. - Умови тотожності логіко-лінгвістичних моделей простих речень природної мови (2015)
Даниленко А. Ф. - Определение позиции образца в ЯМР спектрометре, Дьяков А. Г., Ребенок Н. И., Низий А. В. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть, распознающая группы изображений, Леонов С. Ю., Главчев Д. М. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Применение нейронной сети многослойной ассоциативной памяти для оптимального выбора оборудования технологического процесса, Хавина И. П., Бречко В. А. (2015)
Дорош О. І. - Медичний мобільний пристрій на базі ОС ANDROID (2015)
Злепко С. М. - Автоматизована система для дослідження та прогнозування когнітивної поведінки людини під час екстремальних ситуацій, Навроцька К. С., Коваль Л. Г. (2015)
Зыков И. С. - Исследование HUD-подобных интерфейсов, Лейбенко Г. Ю., Лейбенко Е. И. (2015)
Калюжный Н. М. - Выбор методов оценивания потерь и разработка программных моделей для оценивания электромагнитной доступности средств радиомониторинга, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Семенов Г. Н., Чернов А. Б. (2015)
Карасюк В. В. - Исследование информационной модели образовательного пространства студента при изучении гуманитарных дисциплин, Иванов С. Н. (2015)
Козловская В. А. - Системный подход к проблеме разработки программного обеспечения для оценки психического статуса здоровья, Котова А. Б. (2015)
Коцун В. І. - Моделювання процесу розповсюдження світла в планарних рідкокристалічних структурах (2015)
Мнушка О. В. - Адаптивна система керування позиціонуванням супутниковою антеною, Ніконов О. Я., Савченко В. М. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання паралелізму в освітніх процесах осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2015)
Тимашова Л. А. - Технология интеллектуального производственного моделирования виртуальных предприятий, Витковски Т. (2015)
Ткачева Е. Б. - Применение аппарата Е-сетей для решения задач анализа и верификации программно-конфигурируемых сетей, Саад Иссам, Джамал Салим Мохаммед (2015)
Реферати (2015)
Біленко Т. - Духовні засади діалогу (2014)
Більченко Є. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст:православна соборність і католицький персоналізм (2014)
Карповець М. - Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену (2014)
Клок Т. - Свобода як атрибут людського буття (2014)
Коханевич О. - Симулятивна природа телевізійного простору (2014)
Мовчан В. - Діалектика добра і зла в контексті творчих засад життя (2014)
Стратонова Н. - Самоідентифікація особистості у віртуальному просторі гри (2014)
Зайцев М. - Європа як концепт (2014)
Петрушенко О. - Когнітивні характеристики утопічної свідомості (2014)
Солонько Л. - Феноменологія буттєвого досвіду (2014)
Яруш М. - Становлення нової культури мислення як суспільний імператив (2014)
Возняк В. - Соотношеие рассудка и разума в философии Павла Флоренского (2014)
Джигіта А. - Рефлексія і темпоральні підстави її функціонування у феноменології Едмунда Гусерля (2014)
Пхиденко С. - Навья-ньяя: з історії становлення логічнї школи в Індії (2014)
Семенов А. - Філософія людини в духовній культурі Стародавнього Сходу XV–III ст. до н.е. (2014)
Сичевська-Возняк О. - Генеза проблеми теодицеї в античній філософії (2014)
Головей В. - Естетичний вимір сакрального світовідношення (2014)
Дем’янова Н. - "Етніка" в сучасному живописі: на прикладі українського та сибірського мистецтва (2014)
Кутузова Г. - Становлення і концептуалізація проблеми естетичної свідомості: філософський аналіз (2014)
Степанов В. - Взаимовлияние эстетики и онтологии компьютерных игр (2014)
Сулацкова О. - Екологічна естетика як філософія гармонії між людиною та природою (2014)
Ямчук П. - Теоретичне осмислення етапів формування філософії та естетики українського літературного імпресіонізму: від початків до організаційного розгрому (2014)
Борейко Ю. - Буденна свідомість та практика в площині повсякденності релігії (2014)
Возняк О. - Церква як євхаристійне спілкування (2014)
Куцик А. - Католицизм на історичній Волині: соціально-церковний аспект (поч. ХХ ст.. до 1941 р.), Шостак В. (2014)
Распопов Є. - Танатологічний компонент атанасії у світоглядній картині міфології та релігії: компаративний аналіз (2014)
Юрова И. - Определение границ понятий веры и внушения (2014)
Наші автори (2014)
Рабінович П. - Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів), Цебенко С. (2015)
Гончаренко В. - Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2015)
Лук’янов Д. - Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем (2015)
Любченко М. - Мова і право: питання співвідношення (2015)
Настюк В. - Політико-правові проблеми протидії корупційним явищам в Україні, Бєлєвцева В. (2015)
Гаращук І. - Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії, Петришин О. (2015)
Летнянчин Л. - Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект, Ченикаєв О. (2015)
Кухарєв О. - Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України (2015)
Рішняк М. - Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення (2015)
Голіна В. - Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії, Колодяжний М. (2015)
Демидова Л. - Безтілесна річ як предмет злочину (2015)
Тітко І. - До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі (2015)
Возна В. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення (2015)
Мукомела І. - Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект (2015)
Муртіщева А. - Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС (2015)
Тацій В. - Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів (2015)
Скрипнюк О. - Стратегія конституційного оновлення України на сучасному етапі (2015)
Голіна В. В. (2015)
Швець М. Я. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Возняк С. - Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст (2014)
Возняк В. - Оправдание кантовского агностицизма (2014)
Возняк с. - Формальність і змістовність культуротворчої активності у філософських пошуках Й. Г. Фіхте (2014)
Волосатова М. - Зародження ідеї філософії господарства у В. С. Соловйова (2014)
Гусева Н. - Редукционизм и развитие современной философии как проблема (2014)
Колесникова Л. - Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоці́нений нащадками неоцінéнний скарб (2014)
Пхиденко С. - "Ньяя-сутри": інтерпретація категорії прамана (2014)
Більченко Є. - Ніщо як Усе: на перехресті традиційного Сходу й авангардного Заходу (2014)
Гребенюк А. - Інтерактивна література як новий феномен української культури (2014)
Мовчан В. - Герои Николая Гоголя и современная культура (2014)
Пригода Т. - Дискурс тіла в культурі Сходу: окцидентальні рефлексіЇ (2014)
Москвич О. - Феноменологія сучасної медіареальності: експлікація понять (2014)
Сохацька О. - Особливості освітніх мотивацій та ціннісні орієнтації студентської молоді (2014)
Сулацкова О. - Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення (2014)
Борейко Ю. - Повсякденність як модус соціального буття (2014)
Сільвестрова О. - Проблема здійсненності та нездійсненності цілей у філософсько-історичному розумінні (2014)
Сливка Б. - Особа дошкільника у пастирології: філософія пізнання (2014)
Старинский В. - Философские основания реализации дидактических принципов в организации учебного процесса дистанционного обучения, Куприн А., Савчук Д. (2014)
Юрова И. - Социально-психологический подход к проблемам теории познания (2014)
Яременко Л. - Усвідомлення естетики сенсу життя особистості в позашкільній освіті (2014)
Головей В. - Час у сакральному вимірі: феноменологічний та екзистенціальний аспекти (2014)
Донец И. - Особенности феномена музыки как объекта мышления (2014)
Кисла Н. - Видовище у фото- та кіномистецтві (2014)
Столярчук Н. - Український кубофутуризм: екстерівський варіант (2014)
Ямчук П. - Філософія й естетика вітчизняного літературного імпресіонізму: європейські джерела, українська генеза, радянський розгром (2014)
Дмитрук І. - Концепція "теології процвітання" як суспільно-філософської доктрини новітньої форми п’ятидесятництва (2014)
Пам’яті професора С. М. Возняка (2014)
Возняк В. - Кант и русская философия (обзор) (2014)
Наші автори (2014)
Живолупов C. А. - Современная парад игма не йропласт ичност и (теоретические аспекты и практическая значимость), Самарцев И. Н., Сыроежкин Ф. А. (2014)
Кузнецова С. М. - Транскраниальная магнитная стимуляция в неврологии, Скачкова Н. А. (2014)
Козёлкин А. А. - Особенности течения острого периода повторного мозгового ишемического полушарного инсульта, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Кузнецова С. М. - Фенотипические особенности реорганизации биоэлектрической активности головного мозга у больных инсультом с различными полиморфизмами генов, Ларина Н. В., Шульженко Д. В. (2014)
Насонова Т. И. - Хроническая ишемия мозга и метаболический синдром, Сазонов И. В., Гончар А. Ю., Колосова Т. В., Рябиченко Т. М., Головченко Ю. И. (2014)
Никонов В. В. - Острая церебральная недостаточность ишемического генеза – фармакологическая коррекция, Савицкая И. Б. (2014)
Поясник І. М. - Структурні зміни речовини головного мозку в пацієнтів на фоні хронічного обструктивного захворювання легень, Герасимчук Р. Д. (2014)
Кузнецов В. В. - Современное представление о роли ГАМК в коррекции нейрокардиальной патологии, Егорова М. С. (2014)
Насонова Т. И. - Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии, Сазонов И. В. (2014)
Гавалко Ю. В. - Эффективная комбинированная нейропротекция в лечении цереброваскулярной патологии, Клименко О. В. (2014)
Кистень О. В. - Клиническая и нейрофизиологическая реализация эффектов ритмической транскраниальной магнитной стимуляции при височной эпилепсии, Евстигнеев В. В., Улащик В. С. (2014)
Неверовский Д. В. - Дифференциальный диагноз дисциркуляторной энцефалопатии в амбулаторной практике, Случевская С. Ф., Парфенов В. А. (2014)
Цимейко О. А. - Эффективность каротидной эндартерэктомии у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, Авазашвили И. Д., Гончаров С. А. (2014)
Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация-2014 (2014)
Памяти Никиты Борисовича Маньковского (24.12.1914-3.12.2014) (2014)
КонференціЇ (2014)
Арцишевська О. Р. - У пошуках себе (механізми самовизначення людини) (2012)
Більченко Є. В. - Концепт Іншого в сучасній гуманістиці: трансценденталізм versus діалогізм (2012)
Васюк Т. І. - Об’єктивність моральної оцінки вчинку (2012)
Вербицька Т. Я. - Сучасна картина світу як трагедія несвободи та ілюзій (2012)
Возняк С. С. - Ейдетичне споглядання як форма культурної комунікації та спосіб пізнання культурної реальності, Сичевська-Возняк О. М. (2012)
Глебова Н. І. - Концепція етнокультурного простору: теоретико-методологічні підходи (2012)
Грабовська І. М. - Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України (2012)
Гусева Н. В. - Межкультурная коммуникация как объект рассмотрения в контексте цивилизации и культуры (2012)
Кутузова Г. І. - Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько культурологічний аспект (2012)
Метельова Т. О. - Феномен "Іншого" в структурі комунікації: проблема людини (2012)
Сохацька О. А. - Творчий потенціал світоглядної культури особистості (2012)
Сулацкова О. Ф. - Філософські вектори становлення і розвитку екологічної культури сьогодення (2012)
Талько Т. М. - Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман (2012)
Шевчук І. П. - Сучасний простір медіа-культури: традиційні та інноваційні засоби впливу (2012)
Юрова И. В. - Бытие человеческой самости как воспроизводство культуры сознанием индивида:фактор внушения (2012)
Гудзь Е. А. - Общее состояние и пути развития философии авторитета (2012)
Добридень О. В. - Сутнісні аспекти формування споживацької ідентичності в умовах інформаційного суспільства (2012)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Репрезентативна функція історичного наративу: підхід Франка Анкерсміта (2012)
Малинка Ю. Г. - Типологізація толерантності в сучасному суспільстві (2012)
Мовчан Т. М. - Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму (2012)
Петрова І. М. - Фемінізація трудової міграції та її вплив на дисфункцію українських сімей мігрантів (2012)
Ситник О. І. - Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності (2012)
Триндюк В. А. - Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь (2012)
Чупринський Б. О. - Метапрофесійна спільність формування правової свідомості юриста (2012)
Ганаба С. О. - Мережна освіта: pro et contra (2012)
Костюк Т. В. - Ідентичність у системі комунікативних зв’язків освіти: вітчизняний вимір, Возняк С. С. (2012)
Полухтович Т. Г. - Культура спілкування студентів (2012)
Юхименко Н. Ф. - Філософсько-освітні виміри формування та становлення системи освіти України в період тоталітаризму (2012)
Ємець Т. М. - Інтегративність українознавчих розвідок Івана Огієнка (філософсько методологічний аналіз) (2012)
Пхиденко С. С. - Логіко-філософські аспекти комунікаційних процесів у індійському брахманізмі і буддизмі (2012)
Река К. В. - Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю (2012)
Супрун Н. Т. - Поняття "прикладної логіки" в рукописній спадщині П. Юркевича (2012)
Дем’янова Н. О. - Еволюція людського та божественного образу в українському живописі:національна специфіка (2012)
Москвич О. Д. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у фототворчості: культурологічний аспект (2012)
Самчук С. Ю. - Музичний авангард: основні ідеї, Пригода Т. М. (2012)
Степанюк І. В. - Хореографічна культура як органічний складник духовного життя особистості (2012)
Столярчук Н. М. - "Неовізантизм" Михайла Бойчука: історико-культурні та художньо естетичні засади (2012)
Борейко Ю. Г. - Конфесійна ідентичність інституційних виявів сучасного українського православ’я (2012)
Владиченко Л. Д. - Діяльність вищих органів виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин (2012)
Пахомова І. Г. - Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції, Недощак О. Л. (2011)
Нестеренко Ж. К. - Аналіз та облік процентних і комісійних доходів та витрат пат КБ "Приватбанк", Зоря І. В. (2011)
Алексеєнко І. М. - Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва (2011)
Адамовська В. С. - Особливості методики розрахунку ефективності використання нової техніки у порівнянні з базовою (2011)
Черніченко В. Є. - Оцінка ефективності використання управлінського персоналу підприемства за допомогою економетричної моделі, Ламбіна О. О. (2011)
Височин І. В. - Особливості товарообороту підприємства як економічного показника (2011)
Шестакова А. Є. - Теоретико-ігрова модель оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону (2011)
Глущенко О. В. - Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози (2011)
Гедройц Г. Ю. - Сучасні технології стратегічного планування на машинобудівних підприємствах України, Маслак О. І. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення вартості чистих активів гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Колдовский В. В. - Актуальні проблеми оцінки якості в управлінні програмними проектами з автоматизації економіки (2011)
Шевчук Ю. І. - Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів промислового підприємства, Пирогов Д. Л. (2011)
Жовновач Р. І. - Про впорядкування факторів формування конкурентоспроможності підприємства (2011)
Подвисоцький Ю. А. - Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни (2011)
Иншин И. Л. - Моделирование процесса управления взаимодействием государства и бизнеса с учетом угроз экономической безопасности (2011)
Дубина В. С. - Оптимізація випуску продукції малого підприємства з використанням економіко-математичного моделювання, Черевик Н. В. (2011)
Гришко Н. Є. - Особливості формування дивідендної політики підприємства, Линник Т. С. (2011)
Шліхта В. М. - Процесний підхід як механізм підвищення ефективності документообігу наукової установи, Караваєв С. В. (2011)
Стасюк Н. В. - Механізм управління товарооборотом як соціально-економічна система (2011)
Гриджук І. А. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальноі невизначеності: теоретичний аспект (2011)
Іванова М. О. - Інвестиційні стратегії в умовах асиметричного розвитку регіонів (2011)
Наумко Ю. С. - Теоретичні засади формування системи управління трудовими ресурсами (2011)
Куденко Н. В. - Удосконалення рекламної діяльності на ринку керамічної плитки, Гнатівська Д. П. (2011)
Бут Ю. С. - Економічне обґрунтування адаптації країн європейського союзу до наслідків кліматичних змін (2011)
Солнцев С. О. - Особливості сегментування промислового ринку, Бабак Т. В. (2011)
Штангрет А. М. - Моделювання загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ткачова А. В. - Економічний механізм управління логістичною діяльністю металургійних підприємств (2011)
Румянцев А. П. - Теоретичні аспекти аналізу конкуренції та конкурентоспроможність підприємств у сучасних ринкових умовах, Мірошниченко В. Ю. (2011)
Ступнікер Г. Л. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі економічної діагностики (2011)
Олійник Л. В. - Економічні інструменти як провідний фактор  подолання екологічної кризи, Аніщенко В. О. (2011)
Лєонов С. В. - Концептуальні засади побудови багаторівневої системи антикризового управління банківською діяльністю, Афанасьєва О. Б. (2011)
Ткаченко І. В. - Система оподаткування приватної промисловості у роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) (2011)
Ромусік Я. В. - Динаміка продуктивності праці економіки України у контексті диспропорційності міжнародних порівнянь (2011)
Боярська М. О. - Розробка моделі управління інноваційними процесами (2011)
Криворотько Я. С. - Порівняльна характеристика стандартів якості на плодово-ягідну продукцію України і Європейського союзу (2011)
Сацик В. І. - Цикли міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів (2011)
Харченко С. В. - Передумови та економічні аспекти розвитку молокопереробних підприємств України (2011)
Кудріна О. Ю. - Розробка та обгрунтування процедури планування податкових трансакційних витрат  промислового підприємства, Кроленко М. С. (2011)
Семенченко Н. В. - Генеза корпоративних конфліктів (2011)
Сердюк Б. М. - Питання оцінки економічного збитку підприємства від низької якості теплопостачання, Шекера М. В. (2011)
Левковська Л. В. - Фактори та принципи забезпечення корпоративного управління (2011)
Панков О. І. - Сталий розвиток у сільському господарстві (2011)
Сіліна С. В. - Вибір критеріїв та методів оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Приходько В. П. - Теоретичні основи взаємодії територіальних виробничих комплексів з державними інституціями: пріорітети забезпечення розвитку регіонів (2011)
Ткаченко С. М. - Сутність економічної стійкості підприємств та її складові (2011)
Ібрагімхалілова Т. В. - Потенціал розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в Україні (2011)
Аптекар С. С. - Оцінка фінансово-економічної безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Авдєй О. К. - Етапи розвитку курсової політики України (2011)
Андрущенко О. Ю. - Теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства (2011)
Ковальская Л. С. - Методический подход к оценке регионального потенциала (2011)
Петренко Ю. О. - Концептуальні засади місцевого оподаткування в промисловому місті (2011)
Павлова Г. Є. - Зарубіжний досвід переходу до інноваційного типу розвитку аграрного сектору національної економіки (2011)
Червяков І. М. - Розвиток промислового комплексу регіону на якісно новій основі (2011)
Віничук С. М. - Пам’яті видатного вченого-невролога й педагога, професора Микити Борисовича Маньковського (2015)
Евтушенко С. К. - Сочетание церебро-каротидного и коронарного атеросклероза как базисной причины ишемических инсультов, Марусиченко Е. А., Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В. (2015)
Григорова И. А. - Состояние оксидантно-антиоксидантной системы у больных с повторными нарушениями мозгового кровообращения, Ескин А. Р, Тихонова Л. В., Куфтерина Н. С., Ярош В. А. (2015)
Мищенко В. Н. - Структурно-функциональные изменения головного мозга в динамике наблюдения у больных с "немыми" инфарктами головного мозга (2015)
Прокопів М. М. - Водорозчинна форма біофлаваноїду кверцетину в лікуванні хворих із гострим ішемічним інсультом (2015)
Кузнецова С. М. - Влияние блокатора 5-НТ2-рецепторов нафтидрофурила на психоэмоциональное состояние, биоэлектрическую активность головного мозга и церебральную гемодинамику у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Лукач О. И., Мазур С. Г. (2015)
Жданова В. М. - Застосування фізіотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих із окоруховими порушеннями, оперованих із приводу нейрохірургічної судинної патології, Цімейко О. А., Задоянний Л. В., Єгорова К. С., Васюта В. А., Братусь Н. Н. (2015)
Дюба Д. Ш. - Роль когнитивных нарушений у больных с сочетанным поражением сонных и коронарных артерий, Евтушенко С. К., Морозова А. В., Гончарова Я. А. (2015)
Стаднік С. Н. - Когнітивні розлади у пацієнтів із персистуючою формою фібриляції передсердь (2015)
Пулик О. Р. - Післяінсультні когнітивні порушення та підходи до їх лікування, Смоланка В. І. (2015)
Карабань І. М. - Сучасні аспекти діагностики та медикаментозної терапії хвороби Паркінсона, Карасевич Н. В. (2015)
Бачинська Н. Ю. - Ефективність лікування мемантину гідрохлоридом хворих похилого віку з синдромом деменції, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Тихоненко О. О., Пішель І. М., Леонов Ю. І. (2015)
Коваленко О. Е. - Актуальные вопросы курации "неврологического" больного в практике семейного врача (2015)
Козявкін В. І. - Компоненти м’язового тонусу та методика кількісного вимірювання спастики, Качмар О. О., Волошин Т. Б., Гордієвич М. С. (2015)
Опришко В. І. - Дослідження дії комбінацій анальгетиків із антиконвульсантом при підвищеній судомній готовності мозку, Мамчур В. Й., Носівець Д. С., Старовойтова Н. А. (2015)
Пітик М. І. - Невропатія лицевого нерва у дітей: деякі аспекти діагностики та лікування, Ліскевич І. І. (2015)
Дубенко Е. Г. - Нарушения мочеиспускания при заболеваниях нервной системы и методы их патогенетического лечения (2015)
Морозова О. Г. - Боль в спине: опыт применения в комплексной терапии препаратов Синметон и Протекон®, Ярошевский А. А. (2015)
Кузнецов В. В. - Особенности диагностики и лечения венозной энцефалопатии, Шульженко Д. В. (2015)
Маркин С. П. - Неврологические проявления сахарного диабета (2015)
Рецензия на монографию (2015)
Анонсы (2015)
Ангелова А. - Концепція старості, довголіття та безсмертя у міфології синто (2013)
Арцишевська О. - Сутнісний аналіз самовизначення людини (2013)
Більченко Є. - Тяжкість легкості: буття-для-іншого у віртуальному просторі (2013)
Ігнатова Л. - Контекстуалізація феномену духовності в музичній культурі (2013)
Кириченко О. - Архітектурна спадщина Кіровограда в контексті культурних смислів (2013)
Костюк Т. - Аксіологічний вимір сакрального простору ідентичності: вітчизняний вимір (2013)
Любчук О. - Феномен архетипу: трактування, прояви й роль у національній культурі, Шостак В. (2013)
Опейда Л. - Реабілітація повсякденності (2013)
Петлій С. - Концептуалізація психоделічної музики як феномену молодіжної субкультури (2013)
Полухтович Т. - Моральні цінності в житті людини (2013)
Стебельська О. - Інтегральний характер квантового підходу до вивчення природи свідомості (2013)
Сухина И. - Социетальная культура, ее основные формы и ценностная специфика: философский анализ (2013)
Voznyak S. - The Problems of Form-Creation in the Spiritual and Cultural Activity (2013)
Василенко Ю. - Парадигми смислово-знакових систем в історіософії, Сільвестрова О. (2013)
Дупак В. - Соціально-психологічні засади віртуальної реальності (2013)
Дурманенко О. - Віртуальний простір комунікаційних мереж Інтернету як елемент конструювання соціальної реальності (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Інтерпретативні матриці історичного наративу (2013)
Петрушкевич М. - Підходи до розуміння масової комунікації (2013)
Возняк В. - Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик, Буцяк І. (2013)
Ганаба С. - Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично освітні імплікації (2013)
Арцишевський Р. - Видатний мислитель ХХ століття (до 150 річчя з дня народження В. І. Вернадського) (2013)
Мелько І. - Філософія "я−ти" Семена Франка (2013)
Пхиденко С. - Особливості логічного вчення джайнізму (2013)
Семенов А. - Історіографія філософії Відродження (2013)
Сільвестрова О. - Особа, держава, історія у філософії А. Шопенгауера (2013)
Ясінський М. - До історії філософії клубної культури Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Дем’янова Н. - Взаємовплив українського мистецтва дорадянського періоду й мистецтва сусідніх культур: автентичність та запозичення (2013)
Колесникова Л. - Часо-простір японських дзуйхіцу та "сполохів" Костя Москальця (2013)
Муха О. - Проблема естетичної перцепції в динаміці розвитку феноменологічної естетики (2013)
Столярчук Н. - Світоглядно-естетичні універсалії бароко в художньому мисленні українського авангарду (2013)
Борейко Ю. - Православна релігійність в українських реаліях постмодерну (2013)
Соломаха І. - Світосприйняття східних слов’ян: релігієзнавчий контекст (2013)
Сорочук А. - Релігійна ідентичність особи в умовах сучасної культури (2013)
Наші автори (2013)
Бондарчук М. - Статус побутової речі в сучасній культурі: культурологічний аспект (2013)
Гусева Н. - Концепции языка как мироотношенческие модели (2013)
Донець І. - Онтологічні засади феномену "Я" (2013)
Ковальчук І. - Значення ведичного знання в розв’язанні антропологічної кризи: можливості та потенціал (2013)
Колесникова Л. - Витоки естетизму японської культури (2013)
Кутузова Г. - Філософська антропологія як конструкт теоретико-методологічного вдосконалення професійної підготовки культурологів (2013)
Метельова Т. - Інший як проблема в контексті ідентифікацій (2013)
Наконечний М. - Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності (2013)
Пригода Т. - Культура як культуроподібність (2013)
Сохацька О. - Роль світоглядної культури в системі особистісно-орієнтованого виховання сучасної молоді (2013)
Сулацкова О. - Антропогенні чинники екологічної кризи (2013)
Борейко Ю. - Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства (2013)
Зайцев М. - Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти (2013)
Іванова Н. - Дошкільна освіта в дискурсі філософських рефлексій (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичні трактування поняття "історичний наратив" (2013)
Насонова К. - Вплив засобів масової комунікації на трансформацію гендерних установок (2013)
Петрушенко О. - Феномен утопічної свідомості: її особливості та різновиди (2013)
Сільвестрова О. - Філософсько-історичні проблеми егоїзму як елементу життєвої орієнтації людини (2013)
Ситник О. - Політична міфологія: проблема визначення (2013)
Чупринський Б. - Правова культура як основний складник професійної культури юриста (2013)
Ясінський М. - Соціокультурний образ історичної самосвідомості (2013)
Возняк С. В. - Взаємозв’язок мислення і пам’яті у філософії Мартіна Гайдеґґера (2013)
Пхиденко С. - Сприйняття як джерело істинного знання в логіці Дігнаги і Дхармакірті (2013)
Сичевська-Возняк О. - Співвідношення свободи і зла у філософських пошуках Миколи Бердяєва (2013)
Бляшук О. - Філософсько-мистецькі особливості оздоблення друків Івана Федорова (2013)
Головей В. - Метаморфози релігійного мистецтва в епоху Ренесансу (2013)
Дем’янова Н. - Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і зооморфних зображень) (2013)
Кисла С. - Проблема адаптації класичної музики до молодіжної аудиторії (2013)
Сарнавська О. - Експлікація синестезійної чуттєвості в античній естетичній традиції (2013)
Сокол Я. - Репрезентація феномену сакральності засобами кінематографу (на прикладі творчості Андрія Тарковського), Колосок Т. (2013)
Столярчук Н. - Семантика ікони в знаковій системі авангарду (2013)
Возняк О. - Христологічна антропологія та діалогічна філософія: історична експлікація та зіставлення вихідних підстав (2013)
Гулько Г. - Неорелігійний сегмент на Волині: історія, сучасність і проблеми (2013)
Дмитрук І. - Соціокультурна ідентичність українського п’ятидесятництва (2013)
Распопов Є. - Сутність релігії як чинник іморталізму в концепції Людвіга Фейєрбаха (2013)
Клімук І. - Українські релігійні стереотипи в контексті формування сучасної релігійної ідентичності (2013)
Стасюк Л. - Протестантська ортодоксія в етико-філософських концепціях ліберальної теології (2013)
Соломаха І. - Віра як складник релігійного навернення Аврелія Августина (2013)
Наші автори (2013)
Божко С. І. - Роль енергетичного балансу в аналізі використання енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Штангрет А. М. - Теоретико-методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ромусік Я. В. - Людський капітал та організація праці як чинники впливу на показник продуктивності праці (2011)
Миронова Л. Г. - Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень (2011)
Гайдим В. В. - Контроллінг використання фінансових потоків підприємств (2011)
Никоненко С. В. - Концепція підвищення ефективності управління соціальним капіталом страхової компанії (2011)
Зянько В. В. - Методологічний підхід до оцінювання економічного ефекту інноваційної діяльності малого підприємництва, Крива С. В. (2011)
Федяєва О. О. - Напрями збільшення ефективності методів прогнозування на міжнародному валютному ринку (2011)
Лозовик Д. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України (2011)
Стефанович Є. А. - Стан та тенденції фінансування інвестиційних проектів в Україні (2011)
Яровенко Г. М. - Методи дослідження ринку автоматизованих інформаційних систем, Титаренко А. К. (2011)
Іванов С. В. - Імітаційна модель керування прибутком підприємства (2011)
Деркач Т. А. - Система внутрішньогосподарського контролю за авансованими оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна (2011)
Апарова О. В. - Фінансово-економічна характеристика факторингу в Україні, Кудрицька Ж. В. (2011)
Солнцев С. О. - Операціоналізація лояльності у банківській сфері, Єфіменко О. М. (2011)
Коваленко О. О. - Проблеми та перспективи присутності іноземного капіталу в банківській системі України, Кошевий М. М. (2011)
Грищенко И. В. - Предпосылки формирования механизма управления экономическим потенциалом территории с учетом требований экологической безопасности (2011)
Мирончук В. М. - Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування (2011)
Стець О. В. - Модель динаміки активів та пасивів комерційного банку та її використання в стратегічному управлінні, Костяний А. М. (2011)
Фрасинюк А. М. - Інноваційні форми організації транснаціонального банківського бізнесу (2011)
Ріщук Л. І. - Організаційно-економічна модель управління ризиками на нафтопереробних підприємствах, Струк Н. П. (2011)
Кузьменко О. М. - Розробка стратегії інноваційного розвитку промислового комплексу регіон (2011)
Белоусов Я. І. - Ситуаційний аналіз соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Куракіна Ю. О. - Методичні основи визначення втрат бізнесу від погіршення фінансового стану в результаті впровадження інвестиційного проекту (2011)
Новиков В. В. - Конкурентоспроможність України у сучасних міжнародних економічних відносинах (2011)
Іщенко С. В. - Вдосконалення системи діагностики рівня життєздатності промислового підприємства, Литвиненко М. Р., Лафазан С. О. (2011)
Колдовський В. В. - Підходи до оцінки економічних показників програмних проектів на основі функціональних точок та їх похідних (2011)
Загорянська О. Л. - Проблеми становлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку (2011)
Капустян В. О. - Раціональні стратегії переходу до рівноважного стану в моделі економічного обміну, Лазаренко І. С. (2011)
Одотюк І. В. - Перспективні сфери інвестування інноваційних розробок в Україні, Фащевська О. М., Дульська І. В., Ткачова О. А. (2011)
Слепян Е. В. - Модель формування параметрів місцевої облігаційної позики (2011)
Сердюк Б. М. - Декомпозиція та агрегування виробничої потужності для оцінки економічних збитків при надійному електропостачанні підприємства, Шекера М. В. (2011)
Безгинов А. И. - Институциональная экономика: хреодный эффект (2011)
Ёрохов Е. З. - Усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности Украины (2011)
Левковська Л. В. - Функціонування корпорацій у національній економічній системі (2011)
Петрова Л. Е. - Финансирование инновационной деятельности: анализ существующих подходов (2011)
Левчинський Д. Л. - Системний характер державних регуляторів соціально – економічних умов відтворення житлового фонду (2011)
Сініціна О. В. - Сучасні тенденції та стратегічні орієнтири розвитку виставкової діяльності у регіонах України (2011)
Бала В. В. - Розрахунок точки беззбитковості як необхідна умова для визначення інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Приходько В. П. - Принципи активізації інвестиційного потенціалу в регіональній політиці економічного зростання (2011)
Каюмова В. В. - Сучасний підхід до забезпечення регіональної соціальної безпеки України (2011)
Шнипко О. С. - Торговельні війни в умовах глобалізації: значення для України (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Карпук А. І. - Державно-приватне партнерство у лісовому господарстві: інноваційно-інвестиційний аспект (2011)
Каламбет С. В. - Організаційно-економічний механізм взаємодії страхових компаній з підприємствами в системі забезпечення їх фінансово-майнової безпеки, Якимова А. М., Горб В. А. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства, Криворучко А. С. (2011)
Корецька С. О. - Формування місцевих бюджетів України (2011)
Слобода Л. Я. - Управління власним капіталом банків за економічної нестабільності: досвід України та зарубіжних країн, Фостяк В. В. (2011)
Савелко Т. В. - Поняття та ознаки банку як головного елемента банківської системи (2011)
Понеділко О. В. - Балансування податкового регулювання у сфері інтересів бюджету та платників податків (2011)
Коваль О. П. - Щодо залучення працівників до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Демченко Т. А. - Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні (2011)
Миронова Л. Г. - Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу (2011)
Привалова Л. В. - Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України, Шило Л. А. (2011)
П'ятницька Г. Т. - Регіональне управління виставковою діяльністю: методологічні підходи та практичні результати, Сініціна О. В. (2011)
Ставицький О. В. - Сутність інноваційного потенціалу підприємства (2011)
Цалько Ю. М. - Фінансове забезпечення системи вищої освіти у зарубіжних країнах: основні тенденції та досвід для України (2011)
Могилевська О. Ю. - Методичні підходи до визначення стратегії маркетингового управління машинобудівним підприємством на основі аналізу прибутковості клієнта (2011)
Гареева Т. Ш. - Эффективная схема взаимодействия "Предприятие — Банк — Потребитель" для продвижения товаров/услуг за счет целевой рекламы в банкомате (2011)
Мулярчук Л. М. - Організація діяльності сервісних підприємств та розвиток ринку сервісних послуг (2011)
Мушкало І. М. - Світовий досвід та тенденції розвитку рекламного ринку України (2011)
Співак Р. В. - Вплив ринку нерухомості на зовнішню торгівлю будівельної галузі (2011)
Володарський О. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в Китаї (2011)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові визначення масштабу діяльності промислових підприємств (2011)
Соломіна Н. Ю. - Оцінка управління оборотним капіталом машинобудівних підприємств за інтегральними показниками (2011)
Яременко О. О. - Особливості поняття "валютне регулювання" в сучасних економічних умовах (2011)
Скиба М. В. - Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинника стійкого розвитку економіки України (2011)
Сіцінська М. В. - Система демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2011)
Кобець А. С. - Інноваційна і підприємницька функції на етапі реформування системи освіти в державі (2011)
Кризина Н. П. - Реформування галузі охорони здоров'я за даними України та зарубіжних країн у контексті політики всесвітньої організації охорони здоров'я (2011)
Рудалєва Л. В. - Діяльність банків на ринку цінних паперів: новітні світові тенденції та удосконалення державного регулювання (2011)
Федорук В. О. - Розвиток ювелірного ринку в Україні та процедури вироблення державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів (2011)
Міщенко Д. А. - Підвищення ефективності державного регулювання розвитку зернового сектора України (2011)
Гіндес А. В. - Державна політика формування системи забезпечення економічної безпеки національної економіки України (2011)
Чечель О. М. - Державна економічна політика розвитку агропромислового комплексу: світовий досвід та перспективи для України (2011)
Висоцька Т. Є. - Європейська модель охорони здоров'я працівників цивільної авіації (2011)
Федоренко В. Г. - Динаміка і тенденції інвестування вітчизняної економіки, Палиця С. В. (2011)
Кобушко І. М. - Діяльність інституційних інвесторів на ринку інвестування України (2011)
Вініченко І. І. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства (2011)
Корецька С. О. - Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів (2011)
Тирала П. - Сучасні чинники безпеки держави, Ліманський А., Драбік І. (2011)
Мельник Л. Л. - Господарський аспект підприємництва та його державне регулювання (2011)
Харченко Н. В. - Управління залученням позикового капіталу акціонерного товариства (2011)
Шапуров О. О. - Моделі управління холдингами (2011)
Шапурова О. О. - Стратегічні аспекти транснаціональних корпорацій (2011)
Савелко Т. В. - Банківська система як найважливіший організаційний механізм фінансової системи (2011)
Корягін М. В. - Самостійність місцевих бюджетів як засіб підвищення ефективності фінансової системи, Корягіна С. В. (2011)
Абакуменко О. В. - Вплив процесів злиття та поглинання на економічну безпеку України, Литовченко М. В. (2011)
Мірзоєва Т. В. - До визначення сутності поняття "регіон", Томашевська О. А. (2011)
Демченко Т. А. - Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп'ютерних технологій (2011)
Нікітін П. В. - Аналіз сучасних методів логістичного управління перевезеннями вантажів, Тимощук О. М. (2011)
Савелко С. О. - Формування конкурентоспроможного фінансового потенціалу підприємства (2011)
Скриньковський Р. М. - Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2011)
Кондрашевська О. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування (2011)
Кісіль М. Ю. - Перспективи розвитку методології стратегічного менеджменту на підприємствах сільського господарства (2011)
Могилевская О. Ю. - Система эффективного развития современного промышленного предприятия (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського