Серьогін О. О. - Використання енергії біомаси - як перший крок до енергетичної незалежності, Василенко О. В., Сінченко В. М. (2013)
Балан В. М. - Сорго цукрове як біоенергетична культура в сумісних посівах із насінниками буряків цукрових, Сторожик Л. І. (2013)
Ганженко О. М. - Вплив глибини садіння ризомів міскантусу на їх проростання, Гументик М. Я., Квак В. М., Зиков П. Ю. (2013)
Войтов В. А. - Виробництво біопалива з органічної сировини методом мікроподрібнення та вологого пресування, Бунецький В. О., Гументик М. Я., Кравцова Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Осипова Л. А. - Разработка технологии плодово-ягодного десертного вина специального типа, Лозовская Т. С. (2014)
Паляниця Л. Я. - Активація ферментного препарату Amylex 4T, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Севостьянов І. В. - Машина для зневоднення відходів харчових виробництв, Ольшевський А. І. (2014)
Стороженко Л. І. - Технологія та організація монтажних робіт зі зведення покриттів із сталезалізобетонних структурно-вантових конструкцій, Гасій Г. М., Дяченко Є. В., Гапченко С. А. (2014)
Шаповал С. П. - Перспективи використання сонячної енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Шовкалюк Ю. В. - Підвищення енергоефективності підприємства водоканалу (2014)
Харчук Х. Р. - Діяльність українського товариства охорони воєнних могил на території Галичини у міжвоєнний період 1927-1939 років (2014)
Шляхтич Р. П. - Проведення Львівського церковного собору 1946 року в контексті боротьби радянської влади з українським визвольним рухом (2014)
Куртіна І. О. - Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві, Добрянська В. В. (2014)
Литвинюк О. В. - Методичні підходи до визначення основних етапів розвитку процесів управління активами та пасивами банківських установ України (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання загроз для функціонування вітчизняних транснаціональних корпорацій, Немировська О. В. (2014)
Нараєвський С. В. - Попередній аналіз традиційних та альтернативних технологій отримання електричної енергії в Україні (2014)
Николишин І. Ю. - Роль та значення фінансового ринку в фінансовій системі України, Зізяк Н. В. (2014)
Одношевна О. О. - Оптимізація породно-сортового складу плодів, як одного із чинників підвищення прибутку садівничого підприємства (2014)
Панченко Е. О. - Еволюція поглядів та сутність поняття інтелектуального капіталу (2014)
Папуч Т. Ю. - Дослідження фінансових ризиків за методами інтелектуального аналізу даних (2014)
Пірог В. В. - Напрями вдосконалення управління кредитним ризиком банківської установи, Мусіюк А. Б. (2014)
Піхняк Т. А. - Залучення позикових коштів підприємствами: проблеми та основні шляхи їх вирішення, Божок А. В. (2014)
Прямухіна Н. В. - Експортно-імпортна політика держави як характеристика її фінансового простору (2014)
Скібіцька Л. І. - Формування варіантів стратегій в антикризовому менеджменті авіапромислових підприємств України (2014)
Стеблюк Н. Ф. - Розвиток малого і середнього підприємництва як складова економічного потенціалу міста, Тимошенко М. В. (2014)
Стояненко І. В. - Особливості управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Урванцева С. В. - Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори її формування (2014)
Чайковська М. А. - Дослідження сутності економічної категорії "лідерство", Артеменко О. Т. (2014)
Шостак Л. В. - Управління матеріальними потоками підприємства: передовий досвід (2014)
Казаков М. А. - Комментарий к семантике Крипке: о связях для возможных миров в эпистемической логике (2014)
Ляшенко Д. Н. - Онтология систем и семиотика (2014)
Райхерт К. В. - "Системно-параметрическое" как признак ограничения понятий (2014)
Коваленко Н. М. - Обоснование применения скрининг-тестов в оценке терапевтического эффекта пелоидотерапии, Матвеев С. В. (2014)
Кузняк Н. Б. - Система дистанційного навчання як ефективна складова підготовки лікарів- інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія", Бамбуляк А. В., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р. (2014)
Листопад О. П. - Оцінка ефективності відновлення перших молярів у осіб молодого віку нанонаповненим композитними матеріалами Grandio, Voco, Німеччина (2014)
Литвинець Є. А. - Визначення стану ендотелію судин у чоловіків з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії в процесі комбінованої терапії, Вінтонів О. Р. (2014)
Осичнюк Л. М. - Аналіз використання антипіретиків при гострих респіраторних захворюваннях у дітей (2014)
Распутіна Л. В. - Спосіб діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на ішемічну хворобу серця, Ващук А. І. (2014)
Шатинська Т. В. - Можливості кардіопротекції при моделюванні антрациклінової кардіоміопатії у щурів, Заяць Л. М., Синоверська О. Б. (2014)
Щербина М. О. - Нові підходи до корекції мікроциркуляторних та імунологічних порушень у жінок з ектопією шийки матки, Говсєєв Д. О. (2014)
Щербина М. О. - Деякі етіопатогенетичні підходи до корекції постгістеректомічного синдрому, Скорбач О. І. (2014)
Щербина Н. А. - Исходы беременности при консервативной и хирургической коррекции истмико- цервикальной недостаточности, Скорбач Е. И., Муавия Салем Насер Альмарадат, Коломацкая Д. В. (2014)
Щербина Н. А. - Роль нарушений ангиогенеза в формировании плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода, Макаренко М. В., Кузьмина И. Ю. (2014)
Музика Н. Я. - Стан і перспективи використання вільхи сірої та клейкої в медицині та фармації (огляд літератури), Грицяк Р. Ю. (2014)
Волянюк Н. М. - Регіональні особливості колориту народної вишивки на фартухах Тернопільської області першої половини ХХ століття (2014)
Драч Т. Л. - Методика викладання пластики для студентів вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму, Сосіна В. Ю. (2014)
Донець А. А. - Особливості формування ґендерної ідентичності особистості у підлітковому віці (2014)
Борщ К. К. - Ставлення суспільства до проявів девіантної поведінки в молодого покоління (2014)
Матяж С. В. - Роль недержавних організацій у вирішенні проблем у соціальній сфері в Україні, Гуріна А. А. (2014)
Тащенко А. Ю. - Взаємодія культур: предметні та суб’єктні аспекти суперечностей (2014)
Денисова А. Ю. - Конституційні реформи незалежної України: минуле, сьогодення, майбутнє (2014)
Козинский Б. - Этнический/национальный вопрос в российской внешней политике: анализ избранных примеров (2014)
Грейда Н. Б. - Оцінка показників фізичного розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості, Сергеєв В. М., Усова О. В. (2014)
Сосіна В. Ю. - Аналіз традиційної методики спеціальної фізичної підготовки спортсменок у групових вправах художньої гімнастики (за результатами анкетування найсильніших гімнасток світу), Ленишин В. А. (2014)
Бутов Р. С. - Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет (2014)
Дорожкин А. С. - Знаково-символический аспект скарификации в контексте молодежных субкультур (2014)
Титул, зміст (2013)
Олександров О. Г. - Китайське енергетичне чудо (2013)
Перший в Україні навчально-науково-виробничий комплекс - "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" (2013)
Атлас високопродуктивних біоенергетичних культур (2013)
Сінченко В. М. - Законодавче регулювання розвитку біоенергетики в Україні та адаптація його до законодавства Європейського Союзу, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2013)
Калетнік Г. М. - Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України (2013)
Ягольник О. О. - Друга міжнародна науково-практична конференція з біоенергетики (2013)
Роїк М. В. - Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива, Гументик М. Я., Мамайсур В. В. (2013)
Курило В. Л. - Урожайність сорго цукрового залежно від погодних умов, строків сівби та глибини загортання насіння, Герасименко Л. А. (2013)
Гізбуллін Н. Г. - Солома: паливо і добриво (2013)
Клюс С. В. - Рослинні відходи - важливі резерви твердого біопалива (2013)
Каленська О. М. - Енергетичні рослинні ресурси і забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, Кнап Н. В. (2013)
Гументик М. Я. - Урожайність біомаси міскантусу, Квак В. М., Замойський О. І. (2013)
Гончар Л. М. - Біоенергетична оцінка елементів технології вирощування озимих зернових культур, Коваленко Р. В., Матвієнко А. І. (2013)
Прядкіна Г. О. - Крохмаль у зерні кукурудзи як сировина для виробництва біоетанолу, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Енергетичне об'єднання депутатів (2014)
Сінченко В. М. - Класифікація видів біопалива та перспективи їх виробництва в Україні, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2014)
Роїк М. В. - Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи) розвитку, Ягольник О. О. (2014)
Комплексний план заходів щодо поетапного заміщення природного газу - в дію (2014)
Пришляк Н. В. - Енергетична верба - перспективна альтернативна культура для отримання біопалива, Волошина Я. В. (2014)
Бурякоцукровий комплекс України – унікальне національне надбання (2014)
Гелетуха Г. Г. - Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар'єри та шляхи їх подолання, Желєзна Т. А. (2014)
HКРЕ роз'яснює питання встановлення "зеленого" тарифу для альтернативних джерел енергії (2014)
Чернелівська О. О. - Вплив системи захисту від бур'янів на урожайність та вихід біопалива із сорго цукрового, Деркач B. C. (2014)
Атлас високопродуктивних біоенергетичних культур (2014)
Апальков С. С. - Успіхи вітчизняних інноваційних проектів у сфері біоенергетики (2014)
Гументик М. Я. - Агротехнічні прийоми вирощування проса прутоподібного "Panicum virgatum L" (2014)
Кагановська Т. Є. - Забезпечення реалізації принципу транспарентності у системі вищої освіти України (2015)
Смульська А. В. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у контексті побудови європейського простору вищої освіти (2015)
Рождественская Е. С. - Выпускники юридического факультета Харьковского университета: Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Михаил Максимович) (2015)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретичні чинники диференціації системи процесуального права (2015)
Жук Н. А. - Проблема идентификации государства в свете трансформации основных его признаков в условиях современного миропорядка (2015)
Воронова І. В. - Правопорядок і правомірна поведінка (особливості взаємозв’язку в правовій державі) (2015)
Онищук І. І. - Техніка моніторингового збору та узагальнення типових правотворчих помилок (2015)
Передерій О. С. - Пріоритети діяльності правоохоронних органів України в світлі активізації європейської (2015)
Григоренко Є. І. - Дисциплінарний статус філософії права (2015)
Useinova A. - World practice of gender processes (Мировая практика регулирования гендерних процессов) (2015)
Воронов М. М. - Принципи гласності, відкритості та прозорості на муніципальному рівні: теоретичний аспект та втілення в законодавстві України (2015)
Зубенко Г. В. - Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні в аспекті їх взаємозв’язку з громадянським суспільством (2015)
Данічева К. П. - Коаліція депутатських фракцій та уряд України: особливості взаємодії 54-57 (2015)
Лемішко Ю. М. - Теоретичні основи реалізації права громадян на участь у масових публічних заходах (2015)
Стародубцев А. А. - Актуальні аспекти реалізації повноважень і функцій виконавчих органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Солошкіна І. В. - Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в Україні (ретроспективний аналіз) (2015)
Коваленко Л. П. - Деякі питання інформаційно-процесуальних норм (2015)
Гришина Н. В. - Щодо розуміння предмету адміністративного права (2015)
Ростовська К. В. - Протидія корупції як специфічний вид діяльності у сфері державного управління (2015)
Полякова О. С. - Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби в Україні (2015)
Кулачок-Тітова Л. В. - Реформування українського трудового законодавства в контексті відповідності міжнародним трудовим стандартам, Стоянова О. Є. (2015)
Махінчук В. М. - Зарубіжний досвід застосування доктрини "зняття корпоративної вуалі" (piercing the corporate veil) (2015)
Зінченко В. В. - Гарантованість вкладів фізичних осіб в Державному ощадному банку України (2015)
Устименко О. А. - Спеціальні ознаки тварини як об’єкта права власності (2015)
Білоус О. О. - Правові аспекти туристичної діяльності (2015)
Пейчев К. П. - Визначення категорії "обіг природних ресурсів" (2015)
Єрмолаєва Т. В. - Деякі особливості визначення тваринного світу як об’єкта правової охорони (2015)
Оніка Я. В. - Ліс та лісова рослинність як об’єкти речового права (2015)
Трубніков В. М. - Процесуальні положення та класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Харченко В. Б. - Здійснення професійної нотаріальної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, як підстава кримінальної відповідальності (2015)
Давиденко М. Л. - Сучасний стан кримінального права України та ефективність протидії злочинності (2015)
Храмцов О. М. - Щодо методологічних засад дослідження кримінального насильства (2015)
Лантінов Я. О. - Додержання принципу "Міжнародно-правової зумовленості і припустимості" при криміналізації посягань на основі громадянського суспільства України (2015)
Кравченко А. Г. - Сутність прокурорського нагляду, судового і відомчого контролю у розрізі застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, Кравченко О. Є. (2015)
Заклюка А. В. - Високі технології у доказуванні кримінального правопорушення (2015)
Мальський М. М. - Правовий статус суб’єктів транснаціонального виконавчого процесу (2015)
Даньшин М. В. - Злочинна діяльність як об’єкт пізнання у криміналістиці та інтегративний фактор її розвитку (2015)
Шайтуро О. П. - Правові засади надання фармацевтичної допомоги в контексті розслідування неналежного виконання професійних обов’язків фармацевтичним працівником (2015)
Руденко М. В. - До питання про необхідність утворення Наглядової палати Верховної Ради України, Півненко В. П., Мельник О. В. (2015)
Слінько Д. С. - Ефективність норм права та удосконалення законів як важливі умови боротьби зі злочинністю (2015)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей від сексуального насилля (2015)
Новікова Л. В. - Антитерористична компетенція інституціонального механізму Європейського Союзу (2015)
Шестак В. С. - Деякі проблеми застосування міжнародних правових актів з питань культури у законодавстві України та шляхи їх вирішення (2015)
Безсонова М. В. - Конституційне право громадянина України на звернення до Європейського суду з прав людини (2015)
Воронов К. М. - Арбітрабільність як передумова розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем (2015)
Григорян М. Р. - Принципи соціального забезпечення державних службовців в Україні (2015)
Дроздова О. - Щодо питання про зміст поняття "пацієнт" (2015)
Копиця Є. М. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку інституту нормування у галузі охорони атмосферного повітря (2015)
Лівар Ю. О. - Про виконавчі провадження в адміністративному праві (2015)
Мальцев В. В. - Організаційні та правові засади діяльності органів внутрішніх справ України в умовах правового режиму надзвичайного стану (2015)
Меденцев А. М. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Моторигіна М. Г. - Проблеми визначення моменту набуття підозрюваним статусу обвинуваченого (2015)
Павлова О. В. - Правові засади екологізації громадянського суспільства: поняття та умови (2015)
Пилаєва В. М. - Класифікація загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні (2015)
Свердліченко В. П. - Здійснення особистих немайнових прав в умовах надзвичайного або воєнного стану (2015)
Соловйов І. М. - Доступність адміністративного суду як критерій ефективності його діяльності (2015)
Тоцька К. М. - Сутність обмежень правомочностей користування земельною ділянкою, які виникають щодо права власності (2015)
Хабарова Т. В. - Громадська експертиза діяльності органів державної влади як засада протидії корупції (2015)
Яковлєв П. О. - Про правову природу проваджень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Salinaite B. M. - States’ Title to Territory in Remote Areas and Indigenous Peoples in the Arctic, Kirchner S. (2015)
Від редакції (2014)
Kolvekova G. - The role of economic history in studying economics, Palascakova D. (2014)
Кондратьєва Т. В. - Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України (2014)
Лукашина О. В. - Правовая природа и сущность акций персонала и опционных акций сотрудников, Байков А. М. (2014)
Мороз В. М. - Результативність та ефективність як характеристики російської моделі управління: особливості позиціонування та розвитку (2014)
Никитин Ю. А. - Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2014)
Оразалинова М. С. - Концепция контроллинга и новая парадигма менеджмента (2014)
Супрун В. П. - Сущность производственных отношений: их материальность и объективность (2014)
Бохан А. В. - Науковий концепт екологічної безпеки в міжнародних економічних відносинах (2014)
Wei H. - Comparative advantages of importing manufactures at Chinese market (2014)
Dudas T. - Increase in labour productivity in the context of FDI inflows into the automotive industry of Visegrad group member states, Lukac M. (2014)
Mihokova L. - Quantification of VAT gap in the EU member countries, Andrejovska A. (2014)
Мусієнко С. В. - Значення проекту "Східне партнерство" для країн-учасниць (2014)
Abu Bakar N. A. - The nexus between education and economic growth in Malaysia: cointegration and Toda-Yamamoto causality approach, Haseeb M., Azam M. (2014)
Alimpic S. - The effectiveness of sales promotion tools: customers' perspective (2014)
Асылбаева А. С. - Оптимизация функций государственных органов: поиск экономически обоснованной методологии (на материалах Республики Казахстан) (2014)
Брицький Р. М. - Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз, Мних О. Б. (2014)
Voroshylova G. A. - Specific features of tourism development in Ukraine: reality and perspectives (2014)
Грибов П. Г. - Влияние национальных и отраслевых особенностей на развитие интеллектуального капитала (2014)
Karmazina L. I. - Project management technology development in the Republic of Kazakhstan: current situation and problems, Nekrassova N. А., Bolatzhanuly T. (2014)
Maltseva A. A. - Russian technology park structures and their foreign analogues: the comparative analysis of average features (2014)
Озенбаева А. Т. - Государственное регулирование агропромышленного комплекса как основа обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан (2014)
Романова И. М. - Разработка методики оценки влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей на рынке туристических услуг, Носкова Е. В. (2014)
Ачкасова О. В. - Визначення пріоритетних напрямків формування освітньо-професійного потенціалу персоналу в сучасних умовах, Литовченко І. В. (2014)
Kalinichenko A. V. - Economic and environmental aspects of the us dairy industry (the Dean Food case study) (2014)
Koniukhov V. Y. - Investment toolkit development for estimation of enterprises innovative activity efficiency, Nechaev A. S., Kychkin A. A. (2014)
Khan F. - Behaviour of various volatility dynamics of firm stock returns, Anuar M. A., Tahir M. (2014)
Akhmetova M. I. - Assessment of territorial innovative system development level within socioeconomic environment (2014)
Нємець К. А. - Аналіз результатів дослідження суспільно-географічних особливостей соціального розвитку Донецької області як старопромислового регіону, Яковлєва Ю. К., Нємець Л. М. (2014)
Rud N. T. - Cluster interaction mechanism in the formation of innovative model of region's economy, Marchuk O. I., Yasheva G. A. (2014)
Бурлакова Ю. М. - Оцінювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності на основі моніторингу показників прямого впливу на територію присутності (2014)
Виценец Т. Н. - Прогнозирование развития миграционных процессов на исследуемой территории (2014)
Gallo P. - Corporate culture typology model with regard to organizational structure, Gonos J. (2014)
Бадзим О. С. - Проблеми та перспективи розвитку електронних валют, Древуш А. Р. (2014)
Belas J. - Bank customers satisfaction: case studies from Czech Republic, Demjan V. (2014)
Dubrovskaya J. V. - Public-private partnership as the basis for territorial budgets equilibrium achievement (2014)
Kravchenko Y. P. - The role of inspection in European model of state financial control (2014)
Легенчук С. Ф. - Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії, Жиглей І. В. (2014)
Шевчук В. О. - Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні, Іванюк У. В. (2014)
Азаренкова Г. М. - Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності, Самородов Б. В., Мельниченко О. В. (2014)
Blinayeva Y. - Mathematical processing of industrial experiment results based on infrasound to improve the economic efficiency of thermal power plants, Smailova S. (2014)
Vitlinskyy V. V. - Risk management in electronic logistics, Skitsko V. I. (2014)
Gola A. - Economic analysis of manufacturing systems configuration in the context of their productivity, Swic A. (2014)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади інформаційного забезпечення процесу оцінювання ендогенного та екзогенного економічного потенціалу підприємства, Лесик Л. І., Гришко В. А. (2014)
Ljutic B. - Enterprise resource planning in small and medium-sized enterprises in Serbia, Marjanovic P., Djordjevic Z. (2014)
Medykovskyi M. O. - Spectrum neural network filtration technology for improving the forecast accuracy of dynamic processes in economics, Tsmots I. G., Skorokhoda O. V. (2014)
Melnikov S. V. - Dynamic monopoly pricing under the purchase price effect (2014)
Молчанова В. С. - Ретроспектива развития электронной коммерции на примере функционирования международного Интернет-аукциона eBay, Видищева Е. В., Потапова И. И. (2014)
Ramakrishnan S. - Impact of sectors on default prediction: theoretical discussion, Nabi A. A., Anuar M. A. (2014)
Сопоцько О. Ю. - Алгоритм вирішення практичних задач оптимізації логістичного циклу доставки продуктів харчування (швидкопсувних вантажів) (2014)
Софійчук К. К. - Модель впливу загроз на контрольні точки реалізації стратегії (2014)
Хасаев Г. Р. - Сравнительная результативность информатизации экономики Российской Федерации и Самарской области, Ашмарина С. И., Казарин С. В. (2014)
Huang J.-J. - Technological uncertainty, network of capabilities and technology acquisition modes: the longitudinal activity-level analysis of an integrated circuit manufacturing firm, Wu H.-F., Liu Y.-S. (2014)
Szabelski J. - Economic considerations of disassembly process automation, Krawczuk A., Dominczuk J. (2014)
Shvachych G. G. - High-performance multiprocessor systems in solving problems with expanding computing area, Tkach M. A., Volnyanskiy V. V. (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Титул, зміст (2014)
Роїк М. В. - Концепція виробництва біогазу з біоенергетичних рослин в Україні, Ганженко О. М., Тимощук В. Л. (2014)
Ягольник О. О. - Вчені зробили прорив у формуванні концепції розвитку біоенергетики (2014)
Сінченко В. М. - Перспективні технології виробництва біопалива, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2014)
Роїк М. В. - Перспективи селекції гібридів цукрових буряків (Beta Vulgaris) для виробництва біоетанолу з використанням нових стерильних цитоплазм від диких видів роду Beta, Ковальчук Н. С., Іваніна В. В., Яцева О. А., Потапович О. А., Качаловська С. О. (2014)
Панасюк Б. Я. - Пілотна програма "Альтернативні джерела енергії на Вінниччині" (2014)
Цвей Я. П. - Технологічний вихід біоетанолу з цукрових буряків (2014)
Доронін В. А. - Способи підвищення якості насіння світчграсу, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В. (2014)
Іваніна В. В. - Біоенергетична продуктивність цукрового сорго залежно від умов азотного живлення, Сипко А. О., Сінчук Г. А., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Іванова О. Г. (2014)
Курило В. Л. - Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного "Panicum virgatum L", Гончарук Г. С., Гументик М. Я. (2014)
Саблук В. Т. - Контроль чисельності личинок хрущів у посадках енергетичної верби та міскантусу гігантського, Грищенко О. М., Стефановська Т. Р. (2014)
Кучеровська С. В. - Ентомологічний комплекс проса лозоподібного (Panicum virgatum L.) (2014)
Саблук В. Т. - Вербовий листоїд (Clytra laeviseula R.) небезпечний шкідник верби і тополі, Стефановська Т. Р, Завада M. M. (2014)
Титул, зміст (2015)
Роїк М. В. - Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні, Ганженко О. М., Тимощук В. Л. (2015)
Ягольник О. О. - Удар по "зелених" тарифах – це удар по біоенергетичній галузі (2015)
Панасюк Б. Я. - Консорціум – програма підготовки конкурентноспроможних фахівців (2015)
Куций Д. В. - "Зелена енергетика" Німеччини – приклад для України, Ківа О. С., Матіюк Л. М. (2015)
Гелетуха Г. Г. - Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні, Желєзна Т. А. (2015)
Poїк M. B. - Сучасний стан реєстрації представників роду Salix L. в Україні та світі, Бaликіна B. B., Бapбaн O. Б. (2015)
Олександров О. О. - "Зелена" енергетика – це історичний шанс для України (2015)
Біоенергетичний "ОСКАР" України (2015)
Стефановська Т. Р. - Вирощування біопаливної рослини другої ренерації міскантусу гігантського на грунтах, забруднених важкими металами, Підліснюк В. В., Томашкін Я. Н. (2015)
Шевчук Р. В. - Eнергетична і економічна ефективність вирощування сильфії пронизанолистої, Гук Б. В., Шевчук Г. М., Ювчик Н. О. (2015)
Гументик М. Я. - Атлас високопродуктивних енергетичних культур (2015)
Штанько В. І. - Віртуальний комунікативний простір і проблеми самоідентифікації особистості (2012)
Тихонова Л. А. - Европейская и национальная идентичность: проблемы и перспективы (2012)
Масалов А. Г. - Социокультурная идентичность студентов как предмет социологического исследования (2012)
Кондратьева Л. М. - Приватное и публичное в виртуальной реальности (2012)
Леонов В. П. - Особенности творчества в эпоху компьютеризации (2012)
Украинская О. А. - Рискология: социально-философский подход к исследованию "общества рисков" (2012)
Жидкова О. О. - IT-технологии как средство расширения возможностей женщин в информационном обществе, Коробкина Т. В. (2012)
Чорна Н. В. - Виклики й загрози національній державі в умовах розвитку сучасної цивілізації (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Трансформації форм політичної взаємодії в інформаційну епоху (2012)
Поликарпова Е. В. - Конвергентные технологии и перспективы модификации человека (2012)
Пензев А. Е. - Влияние жестоких компьютерных игр на человека (2012)
Покровский А. Н. - От антрополгии и философии техники к онтологии деятеля и средства (2012)
Дашенкова Н. М. - Сім’я в суспільстві "плинної сучасності" (2012)
Чуприна Т. В. - Значимость информатизации для человека с ограниченными возможностями в контексте телесной культуры ХХI столетия (2012)
Кухарец Т. И. - Концепт желания в философии античности: историко-философский анализ (2012)
Кравченко И. С. - К вопросу о трансформации концепта "оснований научного знания" в философии науки (2012)
Зархина С. Э. - Деякі філософсько-правові питання в дослідженні мови права (2012)
Старикова Г. Г. - Когнитивные аспекты личностной идентичности (2012)
Мазоренко М. О. - Витоки технологічної культури, Пилипенко С. Г. (2012)
Полуянов В. П. - Духовность как ключевое понятие современной философии (2012)
Горячковская А. Н. - Эстетика общества потребления (2012)
Осипова В. Ю. - Автаркія моди (2012)
Леонтьева В. Н. - Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры (2012)
Жадан В. Б. - Проблема границы в семиотике культуры Ю. М. Лотмана (2012)
Суковатая В. А. - Нейро-лингвистическое программирование в третьем рейхе: мифология как инструмент формирорования культу жестокости и расизма (на материале "Записок филолога" В. Клемперера) (2012)
Рассоха И. Н. - Лин – первый философ-просветитель Древней Греции (2012)
Явтушенко В. М. - Втрата національної ідентичності як причина моральної деградації особи (на прикладі комедії П. Мирного "Перемудрив" (2012)
Пальм Н. Д. - Проблемы трансформации феномена интеллигенции в современном обществе (2012)
Иваненко Н. А. - Событие любви как реальность: повседневное измерение (2012)
Алєксєєв В. М. - Парашутні системи для безпілотних літальних апаратів, Корольова О. В. (2015)
Бєляков Р. О. - Аналіз якісних показників систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток (2015)
Волобуєв А. П. - Кристалографічний метод математичного моделювання об’єкта типу "перспективна рухома система радіозв’язку військового призначення − операційний район − система радіорозвідки противника, Федін О. В. (2015)
Калінін О. М. - Визначення показників основних груп оперативно-тактичних вимог для створення колісних бойових броньованих машин, Костюк В. В., Будяну Р. Г. (2015)
Лаврут О. О. - Дослідження якості управління потоками інформації у моделі військової телекомунікаційної мережі, представленій в тензорному вигляді (2015)
Міщенко Я. С. - Сучасний стан та проблеми вибору типу рушія бойових броньованих машин (2015)
Пащук Ю. М. - Корисне навантаження тактичних БПЛА Сухопутних військ: сучасний стан та перспективи розвитку, Сальник Ю. П., Міськів В. М, Чаїн Ю. І. (2015)
Петрученко О. С. - Вплив нелінійного підпружинення БМ на його амплітудно-частотні характеристики (2015)
Сокіл Б. І. - Резонансні коливання підресореної частини військових гусеничних машин за нелінійної характеристики підвіски, Чаган Ю. А., Скрипник С. В. (2015)
Цибуля С. А. - Обґрунтування вибору розрахункових схем руху балістичного тіла (2015)
Королько С. В. - Перспективи застосування автономної магнітогідродинамічної системи очищення води для військово-технічних потреб (2015)
Петрученко О. С. - Зменшення ефективної дії кулі, осколка снаряда на об’єкт захисту, Хитряк О. І., Величко Л. Д. (2015)
Русіло П. О. - Аналітичний огляд світових тенденцій розвитку легкових автомобілів підвищеної прохідності типу "БАГГІ", Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2015)
Ткачук П. П. - Вплив засобів автоматизації управління підрозділами і вогнем артилерії на ефективність її застосування, Бударецький Ю. І., Щавінський Ю. В., Прокопенко В. В. (2015)
Фіцич О. І. - Довготривала релаксація CdHgTe n+-n–структур, сформованих іонним травленням (2015)
Морозов О. О. - Методика синтезу системи технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки (2015)
Одосій Л. І. - Вплив техногенного навантаження військової діяльності на стан грунтово-водного середовища, Стаднічук О. М., Свідерок С. М., Надала О. С., Гичко О. С. (2015)
Чмир В. М. - Методичні підходи до оцінки техніко-технологічних та економічних показників застосування транспортних засобів бюджетної установи, Каленик М. М., Каленик В. М. (2015)
Грабчак В. І. - Метрологічне забезпечення вивчення зон з особливими аеродинамічними характеристиками у верхніх шарах атмосфери для уточнення балістичних поправок, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Смичок В. Д. (2015)
Бісик С. П. - Дослідження конструкції захисного протимінного екрана (2015)
Опанасюк І. І. - Радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби та перспективи їх розвитку (2015)
Мандрус В. І. - Навчальна лабораторія гідро- та пневмоприводів Академії сухопутних військ (2015)
Shabatura Yu. - The experience of establishing and employing of specialized laboratory of physics in teaching process in hetman Petro Sahaydachnyi Army Academy, Seredyuk B., Malynych S., Atamanyuk V. (2015)
Скаб М. - Межі мовної категоризації, або що залишається неословленим?, Скаб М. (2010)
Поліщук Я. - Українська літературна мова: досвід лімінальності (2010)
Андрейчук Н. - "Мова" культури і мовні знаки (2010)
Шитик Л. - Концептуальні засади лінгвістичного аналізу перехідних утворень (2010)
Навальна М. - Нові функціональні вияви кримінального жаргону в мові сучасної української періодики (2010)
Бабій І. - Вторинна номінація кольору в художній картині світу (2010)
Калько В. - Мотиватор-дестинатив у ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин (2010)
Ришкова А. - Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові (2010)
Стройкова С. - Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) (2010)
Цобенко О. - Семантичні особливості словникових дефініцій англомовних номінацій ювелірних прикрас (2010)
Безпаленко А. - Схожість / подібність чи суміжність? Лінгвістичні аргументи (ґештальт і суміжність у мові) (2010)
Литвин І. - Эквивалентность фразеологических единиц романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и его украинского перевода (2010)
Вікторіна О. - Матеріли до фразеологічного словника кіровоградщини (соматичні фразеологізми) (2010)
Бабакова О. - Семантичні особливості процесуального мікрополя антропофонів (2010)
Серебряк М. - Фразеологічні варіанти народного мовлення та їх лексикографічне опрацювання (2010)
Гогільчин С. - Особенности объективации различных функционально-семиотических проявлений человека целостного фразеологизмами соматического кода (2010)
Глуховцева І. - Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів-синонімів (2010)
Гримашевич Г. - Назви чоловічого піджака в середньополіських говірках (2010)
Литвинова Н. - Конструкції з невербалізованим дієсловом-предикатом у складі висловлювань діалектних оповідей-спогадів (2010)
Потапчук І. - Структурно-семантичні особливості оронімних лексем зі значенням "яр" на західноподільському діалектному просторі (2010)
Абрамян Ю. - Утворення назв-інновацій на позначення молодих недорозвинених рослин в українських східнослобожанських говірках (2010)
Пилипенко Є. - Лексичні діалектизми в художній прозі І. Нечуя-Левицького (2010)
Білих О. - Форми наказового способу в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2010)
Панаськов А. - Діахронія англійських номінацій судочинства (2010)
Воробйова Л. - Лінгвістичні й екстралінгвістичні умови формування українського національного топонімічного фонду й процесу запозичення іншомовної топонімії наприкінці XVII – початку XVIII ст. (2010)
Пашковська Г. - І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови (2010)
Тома Н. - Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили (2010)
Данілова А. - Розгортання семантичної структури слова хрест у процесі історичного розвитку української мови (2010)
Олексенко В. - Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові (2010)
Беркещук І. - Чинники словотворчої поведінки назв металів у сучасній українській мові (2010)
Лонська Л. - Функціонування двоскладних буттєвих речень в "історії України" Наталії Полонської-Василенко (2010)
Ясакова Н. - Семантика означеності / неозначеності у формуванні персонального статусу суб’єкта речення (2010)
Кочерга Г. - Реалізація гештальтно-метафоричного різновиду в контексті відіменниково-дієслівної деривації в українській мові (2010)
Романова Н. - Знаки пунктуації в інтимній ліриці Г. Гессе: енергетичний аспект (2010)
Чубань Т. - Параметри граматичної перфективації вербальних дієслів, Левченко Т. (2010)
Навроцька Н. - Семантичні особливості інхоативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті, Пузік А. (2010)
Весельська Г. - Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників (2010)
Левчук І. - Мікротема "автор книги" в структурно-семантичній організації філологічних рецензій ХІХ – ХХІ ст. (2010)
Шимків Н. - Особливості функціонування прикметникових епітетів у поетичній мові представників "празької школи" (2010)
Романюк І. - Емоції у формуванні діалогічного тексту (на матеріалі прозових текстів І. С. Нечуя-Левицького) (2010)
Степаненко О. - Зооморфізми у поетичних творах шістдесятників (2010)
Слюніна О. - Лінгвопоетична інтерпретація природної стихії повітря в поетичному мовленні Павла Гірника (2010)
Бацевич Ф. - Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото1) (2010)
Селіванова О. - Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві (2010)
Романчук С. - Використання паралінгвістичних засобів у проповіді як жанрі релігійного дискурсу (2010)
Боть Л. - Прагматичні особливості усного мовлення дітей молодшого шкільного віку (2010)
Назарчук Р. - Комунікативні типи дієслівних предикатів у висловлюваннях із об’єктами-артефактами й об’єктами-психофактами в українській, польській та англійській мовах (2010)
Бербер Н. - Художня текстуалізація політичного світу у романі Марії Матіос "Містер і Місіс Ю-ко в країні Укрів. Mr. & ms. U-ko in country ua" (2010)
Гаврилащук О. - Гендерний чинник вибору номінації адресата художньо трансформованого внутрішнього мовлення (2010)
Єрьоменко С. - Особливості офіційного листування Вінстона Черчилля (2010)
Калина Н. - Чинники єдності лінгвокультурної спільноти в міжнародних проектах (2010)
Савченко Л. - Ворожіння як форма соціально канонізованої поведінки у фразеологічній картині світу (2010)
Лавриненко С. - Вербалізації смислових контурів права в українських народних думах (2010)
Рудакова Л. - Мовні засоби вираження соціокультурної інформації (2010)
Кулик О. - Поняття мовного знака в лінгвістичній традиції (2010)
Овсієнко Л. - Лінгвокультурологічний концепт у мовознавчій науці (2010)
Царьова І. - Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят східної Слобожанщини (2010)
Красовська О. - Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних виразів епістолярію Лесі Українки) (2010)
Вільчинська Т. - Конотованість сакрального концепту "БОГ" у мовній картині світу українців (2010)
Коч Н. - Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира (2010)
Бутов О. - Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці (2010)
Гураль О. - Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика (2010)
Серебрянська І. - Лексико-семантична група "особливості земної поверхні" як репрезентант концепту ‘земля’ в мові української прози другої половини ХХ ст. (2010)
Головата Л. - Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури (2010)
Цапок О. - Синтаксичне оформлення подієвих заміток (2010)
Задорожна О. - Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова (2010)
Орел І. - Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах (2010)
Мельник Т. - Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20 – 30 РР. ХХ століття (2010)
Стецюк І. - Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі (2010)
Стець О. В. - Динамічна модель змішаної дуополії комерційної та некомерційної платформи програмного продукту, Стасюк В. В. (2011)
Мірошниченко Г. О. - Моделювання динамічної рівноваги економічної системи (2011)
Бала В. В. - Теоретичні засади визначення ланцюгової економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств хімічної промисловості (2011)
Василькевич Л. О. - Соціально-економічна природа поведінки споживачів на ринку товарів і послуг (2011)
Виноградчий В. І. - Інтеграційні структури в агротекстильній сфері (2011)
Сірік І. П. - Методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень (2011)
Кукла О. Л. - Оплата праці робітників кінних заводів: проблеми і перспективи (2011)
Левчинський Д. Л. - Прогноз ефективності державного регулювання інвестиційного процесу у відтворення житла (2011)
Немиро А. С. - Вплив членства України в сот на ринок небанківських фінансових послуг (2011)
Карачина Н. П. - Розвиток інвестиційних процесів як фактор зростання машинобудівної галузі, Вітюк А. В. (2011)
Корніяка О. В. - Особливості структури вітчизняного фондового ринку другої половини хіх – початку хх ст. (2011)
Салига С. Я. - Вплив фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства, Меліхова Т. О. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення еталонної вартості бізнесу (2011)
Ядранський Д. М. - Праця та соціальна відповідальність: діалектичний зв’язок (2011)
Понеділко О. В. - Банківське фінансування розвитку вітчизняної торгівлі та промисловості (2011)
Буняк Н. М. - Сутність національної інноваційної системи (2011)
Гук Н. А. - Законодавче забезпечення трансформації зайнятості: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2011)
Ліфінцев Д. С. - Методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Лизун М. В. - Посилення енергетичного співробітництва країн єс та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці, Комар Н. В. (2011)
Біба В. В. - Оцінка можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів підприємствами малого бізнесу в Україні, Скрильник А. С., Полянський О. С. (2011)
Ревуцька Л. В. - Вектори реформування податкового аудиту в Україні (2011)
Бібіков Д. В. - Тнк в процесі співіснування глобалізації та регіоналізму (2011)
Майорова Т. В. - Результативність іноземних інвестицій у соціальну сферу регіонів України (2011)
Фонарьова Т. А. - Методика формування управлінського балансу для обліку вартісних показників людського капіталу підприємства, Моісєєв А. С., Черняк В. І. (2011)
Коляденко С. В. - Структурні зміни в економіці регіонів як запорука економічного зростання (2011)
Левковська Л. В. - Передумови формування нової корпоративної інформаційної системи (2011)
Заковоротный А. Ю. - Разработка обобщенной структуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений машинистом дизель-поезда, Леонов С. Ю., Мезенцев Н. В. (2015)
Квасніков В. П. - Підсистема обробки інформації в структурі мобільного робота, Немченко В. В. (2015)
Корнієнко Л. Г. - Антенна решітка Ван Атта для імітації радіолокаційних цілей, Коломійцев О. В. (2015)
Костенко П. Ю. - Снижение уровня шума на цифровом изображении с использованием технологии суррогатных данных и его сингулярного разложения, Василишин В. И., Слободянюк В. В., Плахотенко А. В. (2015)
Молчанов А. А. - Метод оценки движения оптического потока с взвешиванием измерений блоков изображения, Кортунов В. И. (2015)
Павленко М. А. - Сценарний підхід розробки системи інформаційних моделей для інформаційного забезпечення діяльності оператора автоматизованих систем управління, Тимочко О. І., Бердник П. Г., Шевченко А. С. (2015)
Павлюк В. В. - Методика розрахунку нерегулярного хвилеводно-рупорного переходу на базі жолобкового хвилеводу, Ставісюк Р. Л. (2015)
Чугай М. А. - Анализ распределения вибрационных напряжений при колебаниях монокристаллических лопаток с повреждениями (2015)
Дубницкий В. Ю. - Решение в неявном виде обратной задачи моделирования непрерывной одномерной случайной величины, Скорикова И. Г. (2015)
Козлова С. В. - Замощение плоскости с использованием паркета Пенроуза, Худов Р. Г. (2015)
Краснобаев В. А. - Расчет и сравнительный анализ производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, представленных в системе остаточных классов, Янко А. С., Кошман С. А., Курчанов В. Н., Бендес Ю. П. (2015)
Руткас А. Г. - Решение многоточечной краевой задачи для систем дифференциальных уравнений, Худов В. Г. (2015)
Федотова-Пивень И. Н. - О многооперандном сложении с ограниченным распространением единиц переносов (2015)
Горбенко И. Д. - Ускоренный метод синтеза дискретных сигналов с необходимыми свойствами для приложений телекоммуникационных систем и сетей, Замула А. А., Семенко Е. А. (2015)
Пузиренко О. Г. - Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, Івко С. О., Лаврут О. О., Климович О. К. (2015)
Романюков М. Г. - Оцінка ефективності сучасної техніки віброакустичного захисту в Україні (2015)
Бабенко В. Г. - Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації, Козловська С. Г. (2015)
Агеєв Д. В. - Optimization model for multi-period LTE RAN and services planning with operator profit maximization, Алі Аль-Ансарі, Намір Касім. (2015)
Дуравкин Е. В. - Архитектура SDN., Ткачева Е. Б., Иссам Саад. (2015)
Семенов С. Г. - Порівняльні дослідження технологій розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі, Зміївська В. М., Голубенко А. В. (2015)
Калиниченко О. В. - О применении метода дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости фирмы, Лещинский В. А., Лещинская И. А., Пашкова Е. А. (2015)
Новожилова М. В. - Построение динамической функции полезности инвестора в задаче выбора функционального назначения объекта недвижимости, Бондаренко Е. С. (2015)
Скакаліна О. В. - Застосування інтелектуальних інформаційних web-сервісів для розв’язання логистичних задач (2015)
Альбощій О. В. - Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності масово-роз’яснювальної роботи щодо профілактики надзвичайних подій та нещасних випадків (2015)
Дармофал Е. А. - Інформаційне забезпечення екологічної безпеки вентиляційних викидів шахтних комплексів шляхом застосування системи автоматичного сповіщення та багаторівневої фільтрації (2015)
Кацман М. Д. - Математичні моделі екологічно небезпечних залізничних транспортних подій, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2015)
Коновалова О. В. - Екологічна пропускна здатність аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму (2015)
Кучук Н. Г. - Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера (2015)
Обидин Н. И. - Влияние сдвига ветра на безопасность полетов и пути ее повышения, Буран Т. Р. (2015)
Попов В. М. - Моделирование состояния устойчивости производственной системы (2015)
Толкунов И. А. - Разработка управляемого персонализированного генератора аэроионов для помещений специального назначения (2015)
Галак О. В. - Застосування мультимедійних технологій для блоку тактико-спеціальних дисциплін у підготовці фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, Стаховський О. В. (2015)
Мельнікова Р. В. - Формування компетентностей майбутніх фахівців шляхом запровадження індивідуальних навчальних траєкторій студентів (2015)
Пахомов Р. І. - Безпека людини й проблеми сучасної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Антонюк Л. В. - Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Арбузникова Е. С. - Инновационный аспект курса иностранного языка в техническом вузе, Тарасенко Л. В. (2012)
Баранова В. В. - Сутність образотворчої діяльності (2012)
Барбіна Є. С. - Студентське самоврядування як школа ефективної співпраці майбутнього менеджера освіти з громадськими організаціями (2012)
Бартенева И. А. - Активизация самостоятельной работы студентов как средство формирования экологической культуры (2012)
Біла О. О. - Про особливості організації самостійної проектної діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери в інноваційній вищій школі (2012)
Борисенко Л. Л. - Психолого-дидактичні аспекти застосування інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Бугаева П. В. - Анализ взаимосвязи профессиональной деятельности и способностей инженера, Савченко Е. В. (2012)
Вороненко О. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників вищих навчальних закладів до здійснення ефективного управління у сфері трансферу технологій (2012)
Габеркорн І. І. - Експериментальне дослідження ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2012)
Гаєвець Я. С. - Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів (2012)
Гвоздій С. П. - Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напряму "безпека життя і діяльності людини" у ХХІ столітті (2012)
Голуб Т. П. - Науково-дослідницька робота студентів у реаліях інноваційної інженерної освіти в університетах Німеччини та України (2012)
Гордиенко Т. П. - Проблемы информатизации высшего образования современной Украины, Смирнова О. Ю. (2012)
Горіна Ж. Д. - Система навчальних фахових дисциплін функціонально-комунікативного спектру (2012)
Джуринський П. Б. - Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2012)
Журавська Л. М. - Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку, Остапенко Е. О. (2012)
Карпова О. О. - Читання іноземних економічних статей он-лайн як засіб організації НДР студентів-економістів (2012)
Картава Ю. К. - Модель розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2012)
Койчева Т. І. - Роль мотивації науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету у формуванні корпоративної культури (2012)
Копусь О. А. - Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Кузьома Т. Б. - Участь студентів ВНЗ України у науково-дослідній діяльності (2012)
Кумпан М. Б. - Експериментальна модель формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2012)
Кушнірук А. С. - Сутність самостійної дослідницької роботи майбутніх учителів математики (2012)
Листопад О. А. - Безперервність творчого розвитку особистості в освіті (2012)
Ломонова М. Ф. - Принцип інтерпретації у змісті навчального предмета (2012)
Лоштун О. Б. - Дослідна робота студентів як умова розвитку професійної компетентності (2012)
Мардарова І. К. - Підготовка студентів до використання мультимедійних презентацій під час організації пізнавальної діяльності дошкільників (2012)
Мачнева О. М. - Ґенеза поняття "Шкільна гігієна" (ХVІ-ХVІІІ століття) (2012)
Мироненко В. В. - Формування готовності студентів спеціальності "Туризм" до науково-дослідної роботи в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Мілова М. М. - Етапи роботи в процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови основ імпровізації (2012)
Негрівода О. О. - Проблема організації самостійної роботи студентів іноземної мови (2012)
Ноздрова О. П. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків з використанням логічних завдань (на прикладі вивчення методики математики) (2012)
Ордановська О. І. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін як складова підготовки до роботи в профільній школі (2012)
Остапчук І. П. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Винничук М. С., Кожушко Р. Ю. (2012)
Полєвікова О. Б. - Лінгвістичні основи словоцентричного підходу до мовної освіти дітей (2012)
Постоян Т. Г. - Інноваційна регіональна модель підготовки галузевих кадрів (2012)
Прохорова О. В. - Особливості науково-дослідної компетентності магістрантів педуніверситетів (2012)
Раєвська І. М. - Специфіка дослідницьких умінь учителя початкової школи (2012)
Реброва О. Є. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі формування художньо-ментального досвіду (2012)
Романчук О. П. - Інноваційні підходи до лікарсько-педагогічних спостережень за особами, що займаються фізичною культурою, Пісарук В. В., Подгорна В. В. (2012)
Руденко Т. Б. - Компонентна структура підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів (2012)
Савченко О. П. - Культурологічний підхід до підготовки майбутніх учителів (2012)
Селиванова О. П. - Диалоговое взаимодействие как тип позитивной толерантности (2012)
Сирцова О. В. - Формування професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів через педагогічну практику в школі (2012)
Цюпак І. М. - Умови становлення системи дошкільного виховання в Херсонському регіоні (2012)
Чайка О. В. - Комунікативно-креативний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів до творчої професійної діяльності (2012)
Шовкопляс О. М. - Деякі аспекти історичного розвитку компетентнісного підходу в освіті, Шевель Б. О. (2012)
Яблонська Т. М. - Концептуальні положення в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів філологів (2012)
Яковенко Т. В. - Науково-дослідна робота як фактор розвитку творчого потенціалу студентів у навчальному середовищі інженерно-педагогічного ВНЗ (2012)
Резюме (2012)
Наші автори (2012)
Байда Ю. М. - Критерії якості дистанційної освіти (досвід США) (2011)
Бахмат Н. В. - Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів (2011)
Берека В. Є. - Погляди М. М. Дарманського на організаційні проблеми степеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти (2011)
Богдановська Л. П. - Перспективи використання програмних та мереживих засобів у процесі вивчення всесвітньої історії (2011)
Брежнєва С. Б. - Історико- педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку (2011)
Бургун І. В. - Методологічні основи розвитку компетентної особистості (2011)
Воробйова К. Д. - Методичне проектування елементів стохастики на шкільне навчання (2011)
Гаврилюк Ж. М. - Методика реалізації культурологічного змісту шкільного курсу вітчизняної історії (2011)
Гладуш В. А. - Особливості становлення післядипломної освіти дефектологів на початку ХХ ст. (2011)
Карнаухова А. В. - Філософські виміри краси людського вчинку (2011)
Коваленко О. В. - Формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі як проблема (2011)
Ковальчук Г. П. - Досвід і уроки трудового та політехнічного навчання у фабрично-заводських семирічках України (1925-1934 рр.) (2011)
Конькова Т. І. - Удосконалення системи педагогічної підготовки студентів до роботи в режимі інноваційної освітньої діяльності (2011)
Котова С. А. - Современные противоречия системы начального школьного образования в России (2011)
Кучинська І. О. - Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХ ст. (2011)
Олинець Т. В. - Виховання крос-культурних цінностей молоді (2011)
Олійник Н. Ю. - Методичні умови організації самостійної роботи студентів при вивченні економічних дисциплін (2011)
Удина Е. Н. - Воспитание самостоятельности как фактор подготовки детей к обучению в школе (2011)
Федорчук Е. І. - Лекція як засіб реалізації студентоцентристського підходу до викладання педагогічних дисциплін (2011)
Філіппова Л. В. - Проблеми читання лекційного матеріалу у вищих навчальних медичних закладах (2011)
Шевченко В. М. - Проблема входження осіб з порушеннями слуху в соціальне середовище (історичний аспект) (2011)
Шевченко С. М. - В. О. Сухомлинський про здоров’я і фізичне виховання дітей (2011)
Щепова Д. Р. - Гуманізація освіти як один з напрямів формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Андрієвська Г. А. - Урок-вікторина при вивченні теми "Казка" у початкових класах, Бойко І. О. (2011)
Бурдаківська Н. М. - Візуальне мистецтво на уроках рідної мови під час вивчення граматичних категорій іменника, Галицька М. М. (2011)
Гіренко І. В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування (2011)
Горіна Ж. Д. - Полілінгвальна і полікультурна парадигма сучасної мовної освітньої системи (2011)
Дулепа І. Б. - Ефективні прийоми формування іншомовних навичок в учнів на уроках німецької мови за допомогою комп’ютера (2011)
Карпалюк В. С. - Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів (2011)
Козак І. І. - Педагогічні основи культури мовлення вихователя дитячого навчального закладу (2011)
Козьмін В. А. - Текст як навчальна одиниця в початкових класах, Матвєєва Л. В. (2011)
Мартіна О. В. - Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2011)
Мєлєкєсцева Н. В. - Ігрові прийоми формування англомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи, Чисановська Л. Й. (2011)
Орєхова Л. І. - Лінгводидактична спадщина Івана Огієнка (2011)
Прокопенко Л. І. - Методика проведення спецсемінару "Роль фразеології у професійному мовленні вчителя історії" (2011)
Сурова Т. І. - Формування особистості на уроках мови: основні поняття (2011)
Третяк Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів під час вивчення дієслова (2011)
Борін К. А. - Формування екологічно свідомої особистості в сучасних еколого-педагогічних концепціях Німеччини (2011)
Житарюк С. І. - Застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців у вищому навчальному закладі (2011)
Казанішена Н. В. - Українська народна творчість в екологічному вихованні студентів (2011)
Кухарева О. С. - Модульна програма вивчення теми "Похідна функції та її застосування” у курсі алгебри та початків аналізу (2011)
Павлюк Т. О. - Сучасна дитина і комп’ютер в умовах наступності дошкільної і початкової освіти (2011)
Рудковська І. В. - Сучасні моделі інтенсифікації екологічної освіти в школах Німеччини (2011)
Семенов А. В. - Роль развития туризма как условия межкультурной коммуникации трансграничья (на примере Забайкальского края), Персидская А. Е. (2011)
Аліксійчук О. С. - Використання активних форм та методів навчання на уроках світової художньої культури (2011)
Борисова Т. В. - Специфіка педагогічної корекції впливу сучасного телебачення на учнівську аудиторію (2011)
Воєвідко Л. М. - Поліфункціональність сутності традицій як суспільно-історичного явища у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2011)
Гончарова Е. П. - Музыкальное образование: философские ориентиры (2011)
Карташова Ж. Ю. - Формування музично-виконавських знань та умінь майбутнього вчителя музики (2011)
Лабунець В. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів музики у процесі неперервної освіти (2011)
Маринін І. Г. - Регіональні мелодико-інтонаційні особливості народно-інструментальної музики південно-західного Поділля (на прикладі оригінального репертуару троїстих музик Олексія Беца), Бец О. Д. (2011)
Попович А. В. - Формування у молодших школярів інтересу до музикування на дитячих інструментах (2011)
Потоцька О. В. - Підготовка студентів до самостійної інтерпретації класичної фортепіанної музики (2011)
Ватаманюк Г. П. - Система формування комунікативних умінь старших дошкільників: організаційно-методичний аспект (на матеріалі музичних ігор) (2011)
Газіна І. О. - Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності дошкільного навчального закладу (2011)
Горох Г. В. - Методика роботи над уживанням прийменників у мовленні старших дошкільників та учнів початкових класів (2011)
Дуткевич Т. В. - Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку, Приймак С. В. (2011)
Ковалішена С. В. - Реалізація наступності в екологічному вихованні дошкільників і молодших школярів (з досвіду роботи СЗОШ І ступеня №14 Кам’янця-Подільського) (2011)
Мельник О. М. - Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів (2011)
Мисів В. М. - Педагогічні аспекти покращення психофізичного стану старших дошкільників з урахуванням їх рухової асиметрії (2011)
Олійник О. М. - Педагогічні можливост театралізованих ігору формуванні творчої активності дітей старшого дошкільного віку (2011)
Столяренко О. Б. - Вплив взаємин на формування моральної свідомості молодших школярів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Ищенко Д. С. - Слово об учёном (2012)
Каиржанов А. К. - Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации (2012)
Степанов Е. Н. - Город в контексте научной лингвистической парадигмы (2012)
Плотницкая С. В. - Корпусная лингвистика: национальный корпус языка (2012)
Габидуллина А. Р. - Парадокс в научно-популярном лингвистическом тексте (2012)
Сєнніков А. О. - Використання лінгвістичного методу побудови семантичної площини при аналізі лобістської діяльності, Бєлоусова Н. Б. (2012)
Дмитрієв С. В. - Номінація особи у лінгвокультурній картині світу носіїв українського кримінально-злочинного соціолекту (2012)
Морозова И. Б. - Коммуникативно-прагматическая роль авторской ремарки в художественном диалоге (2012)
Бигунова Н. А. - Дифференциальные признаки речевых актов комплимента и лести (на материале современного английского языка) (2012)
Євдокимова І. О. - Просодичні засоби відображення мовленнєвої маски дружнього порадника у телевізійній рекламі (2012)
Антоненко Ю. М. - Отрицательные оценочные суждения в жанре научной рецензии (2012)
Ивасюк О. В. - Языковое отражение особенностей восприятия (на материале русских и английских глагольных визуализмов) (2012)
Мурадян И. В. - Когнитивный потенциал номинаций персонажей, представляющих Петербург, в романе А. Н. Толстого "Сёстры", Шумарина Т. Ф. (2012)
Ненашева Л. В. - Сочетания редуцированных с плавными в старорусских памятниках XV века (2012)
Бондар О. І. - Словник українських говорів Одещини на тлі розвитку української діалектної лексикографії в ХХІ столітті (2012)
Швец А. И. - Диалектные лексические различия как маркеры культурных процессов (на материале русских говоров Одесской области) (2012)
Баранник Л. Ф. - Традиционная южнорусская лексика придунайских старообрядческих говоров Одесской области (2012)
Петров А. В. - Этимолого-семантические микрополя в русском языке (2012)
Труба Г. М. - Структура функціонально-семантичної категорії становості (2012)
Совтис Н. М. - Роль польських письменників з етнічних українських земель у формуванні лексичного складу польської мови ХІХ ст (2012)
Дробышева Н. Л. - "Профессиональное" в бытовой лексике (2012)
Романченко А. П. - Спостереження над мовою "Мисливських усмішок" Остапа Вишні (2012)
Федотова Ю. С. - Метафорический потенциал зоонима 'собака' (на материале русского, украинского и немецкого языков) (2012)
Гукова Л. Н. - О типологическом статусе словаря "Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина", Фомина Л. Ф. (2012)
Иванова Н. Г. - Метафорическое наименование в эпистолярном наследии А. С. Пушкина (2012)
Немировська О. Ф. - Заголовок як актуалізатор художнього часу і простору (на матеріалі роману О. Т. Гончара "Собор") (2012)
Карпенко М. Ю. - Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону (2012)
Скляренко О. М. - Гумористично-конотативні та іронічні утворення в топонімних сферах України та США (2012)
Горлачёва В. В. - Топонимы в рекламной колористической номинации (2012)
Дерік І. М. - До проблеми перекладу українських топонімів на германські мови (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2012)
Долбіна К. Д. - Мотиваційна структура україномовного зоонімікону (2012)
Арискина О. Л. - Логико-семантический метод исследования терминологической ориентации, Ребрушкина И. А. (2012)
Філюк Л. М. - Функціональні параметри термінів інформатики в науковому стилі (2012)
Мар'янко Я. Г. - Особливості афіксального творення українських термінів дизайну (2012)
Дьячок Н. В. - Этапы формирования явления универбации в русском языке (2012)
Ирлицына И. Б. - О некоторых словообразовательных и семантических особенностях глаголов в современной русской молодёжной речи (2012)
Ланина А. Н. - Семантический анализ устойчивых сравнительных оборотов с зоосемизмами в русском и немецком языках (2012)
Антонюк Т. О. - "Вклинивание" как приём авторского преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) (2012)
Перепелица М. С. - Основные способы трансформации фразеологизмов в русскоязычной глянцевой прессе в Украине (2012)
Телецкая Т. В. - Недискретные средства выражения объективной модальности в современных украинском и русском языках, Панченко И. В. (2012)
Колесников А. О. - Коефіцієнт некомплектності як спосіб виміру парадигматичної дефектності (2012)
Бровкина И. В. - Функционирование неопределённых местоимений в рассказе В. Г. Короленко "Без языка" (2012)
Шацкая М. Ф. - Диктема — единица текста или дискурса? (2012)
Абашина В. Н. - Специфика заголовочных конструкций с парцелляцией (на материале газет) (2012)
Валипур Алиреза - Структура текста в диалогическом пространстве (2012)
Меньшиков И. И. - Эллипсис в респонсивных предложениях современного русского языка (2012)
Приходько А. М. - Синтаксична деривація в контрадикторному реченні: інтенсивний тип, Лимаренко О. А. (2012)
Хомула Н. А. - Семантические позиции аргументных субстантивов с формантами микро- и мини- в смысловой структуре русского предложения (2012)
Куварова Е. К. - Функционально-семантические типы заключительных этикетных формул русского письма (2012)
Яковлева О. В. - Специфіка обрядового тексту як об'єкта філологічних досліджень (2012)
Гейна О. В. - К вопросу о классификации субъектно-объектных детерминантов в современных русском и украинском языках (2012)
Гренарова Р. - Новые образовательные информационные технологии в обучении русскому языку (2012)
Мэн Ся. - Лингводидактические особенности обучения русской видовременной системе в китайской аудитории (2012)
Цзя Юннин. - Стилистическая и пунктуационная интерференция в русской письменной речи китайских студентов (2012)
Юхимець С. Ю. - Підготовка майбутніх викладачів англійської мови до просодичного оформлення модальних значень (2012)
Миракьян И. Г. - Роль куратора в современных условиях обучения иностранных студентов, Овчаренко Л. Г., Змиевская Н. П. (2012)
Наші автори (2012)
Понеділко О. В. - Оптимізація структури банківської системи України (2011)
Савелко С. О. - Досвід та особливості функціонування банківських систем європейських країн (2011)
Ставицький О. В. - Особливості розвитку стратегічного управління в Україні (2011)
Глубіш Л. Я. - Кореляційний аналіз впливу показників інтенсифікації на собівартість сільськогосподарської продукції, як етап планування в аграрній сфері (2011)
Кваша С. М. - Специфічні особливості державного регулювання аквакультурного виробництва в Україні, Вдовенко Н. М. (2011)
Корнійчук І. В. - Ризики впровадження оцінювання ефективності роботи персоналу (2011)
Балабанюк Ж. М. - Аналіз показників руху персоналу організації (2011)
Волошин Г. В. - Проблеми моделювання міграційного приросту населення країн-членів ЄС (2011)
Сергієнко О. В. - Місце страхового тарифу у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії (2011)
Манцуров І. Г. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки об’єднань підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Ілюхін С. О. - Управління життєздатністю розподілених економічних систем (2011)
Тулякова А. Ш. - Краткосрочное прогнозирование динамики цены финансового актива  на рынке ценных бумаг (2011)
Захарчук О. А. - Проблеми раціонального природокористування та роль оподаткування у їх вирішенні (2011)
Каплієнко М. В. - Оцінка ступеню впливу важелів державного регулювання економіки на динаміку розвитку галузей промисловості (2011)
Данилишин В. І. - Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації, Стефанків О. М. (2011)
Паєнтко Т. В. - Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків (2011)
Жукова О. А. - Моніторинг підходів до визначення показників фінансової діяльності підприємства (2011)
Майорова Т. В. - Особливості бюджетування інвестиційних проектів (2011)
Гарнага Є. В. - Розробка комплексної програми дій дляборотьби з шахрайством на підприємстві (2011)
Кутовий Т. В. - Первинне розміщення акцій у практиці українських компаній (2011)
Дубас Р. Г. - Особливості формування показника природомісткості (2011)
Власенко Д. О. - Сучасні аспекти управління ресурсами автотранспортного підприємства (2011)
Іванилова О. А. - Методологічні підходи до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі (2011)
Юрчишена Л. В. - Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві, Волинець С. М. (2011)
Цимбал О. І. - Методологічні засади ієрархічно-імітаційного оцінювання ефективності інституційного регулювання зайнятості та ринку праці України (2011)
Чорна Л. О. - Ситуаційний підхід до адаптації підприємств до кризових умов, Кудлаєнко С. В. (2011)
Корнєєв В. В. - Недержавні пенсійні фонди як важлива складова системи недержавного пенсійного забезпечення: їх сутність та функції (2011)
Антипов В. І. - Доцільність використання вторинних енергетичних ресурсів на вугільних підприємствах (2011)
Петченко М. В. - Аналіз стану оборотних коштів енергопостачальних підприємств та особливості їх формування та використання (2011)
Сич Є. М. - Взаємозв’язок туризму й транспорту та їх вплив на стан і розвиток людського капіталу, Сугоняко Д. О. (2011)
Корецька С. О. - Ризики комерційних банків на кредитному ринку в умовах ринкової трансформації економіки (2011)
Онищенко В. О. - Напрями реформування фіскальної політики на регіональному рівні в Україні, Стоєв В. Л. (2011)
Левченко О. М. - Методичні засади прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці, Янішевська А. В. (2011)
Манцуров І. Г. - Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Бережний Я. В. - Інституційні засади державної економічної політики (2011)
Яценко Ю. О. - Підходи до розробки та запровадження нових моделей фінансового вирівнювання (2011)
Черненко С. М. - Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення (2011)
Стройко Т. В. - Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством (2011)
Марчук В. П. - Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України (2011)
Сейфоллахи Моджтаба - Свободные и специальные экономические зоны ирана: опыт создания и тенденции развития (2011)
Юрчишена Л. В. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України, Цибрій В. П. (2011)
Зеленська М. І. - Цінові індикатори вартості ресурсів на грошовому ринку України (2011)
Комеліна О. В. - Методологія дослідження регіональних інноваційних ринків (2011)
Коваленко С. О. - Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжий досвід (2011)
Дунда С. П. - Стратегічний вибір напрямів розвитку хлібопекарних підприємств (2011)
Балабанюк Ж. М. - Вплив внутрішнього та зовнішнього ринків праці на рух персоналу організації (2011)
Перхун Л. П. - Методика оцінки результативності праці віддалених робітників, Манжула І. П. (2011)
Миронова Л. Г. - Аналіз та прогнозування рівня трудового потенціалу України (2011)
Євченко Н. Г. - Оцінка податкових ризиків банку в умовах невизначеності (2011)
Шаманська О. І. - Оптимізація ресурсного потенціалу підприємств лікеро-горілчаної промисловості за критерієм максимізації прибутку (2011)
Бузаджи І. О. - Венчурний капітал в Україні як джерело фінансування інвестиційних проектів (2011)
Ставицький О. В. -  методологічні основи стратегічного управління підприємством (2011)
Брутман А. Б. - Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий различной отраслевой принадлежности (2011)
Мозговий Я. І. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності в банках (2011)
Черняк В. І. - Проблеми та принципи формалізації моделі "підприємства" в завданнях дослідження економічних систем (2011)
Амбрик Л. П. - Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання (2011)
Петренко І. П. - Досвід США у використанні боргових цінних паперів для проектного фінансування: державний та муніципальний сектор (2011)
Федорова В. Г. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "кластер" (2011)
Яременко Н. С. - M&a в банківському секторі України: останні тенденції (2011)
Патряк Т. С. - Cds (кредитні дефолтні свови) - індекси світового фінансового ринку (2011)
Шацька З. Я. - Досвід зарубіжних підприємств з використання управлінських інновацій (2011)
Галаган О. В. - Сутність та особливості формування експортної стратегії підприємств АПК (2011)
Новосельцева А. М. - Тенденції змін у харчуванні залежно від доходів споживачів та цін на продукти харчування (2011)
Євтушенко О. О. - Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України (2011)
Вдовенко Н. М. - Розвиток аквакультури в штучних водоймах України на етапі адаптації до сучасних вимог енерго- та ресурсозбереження (2011)
Олієвська М. Г. - Формування та реалізація стратегічного потенціалу регіону (2011)
Федорак В. І. - Вплив науково-технічного прогресу на ефективність роботи нафтогазового комплексу, Даляк Н. А. (2011)
Швабу Ю. І. - Систематизація податкового планування надходжень податку на прибуток підприємств (2011)
Петрашова О. М. - Моделювання загроз техніко-технологічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мельников О. В., Штангрет А. М. (2011)
Салівончик О. М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури (2011)
Чернецька О. В. - Проблеми облікового забезпечення антикризового управління дебіторською заборгованістю та напрямки їх вирішення в сільськогосподарських підприємствах, Павлова Г. Є. (2011)
Подмарьов О. Ю. - Механізм податкового стимулювання інвестиційного клімату України (2011)
Кононова І. В. - Показники комплексної оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств (2011)
Пустяк О. В. - Аналіз забезпеченості комунального підприємства власним капіталом (2011)
Дорош Й. М. - Окремі аспекти вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування (2011)
Малишкіна Т. Г. - Розробка організаційно-економічного механізму формування підсистем забезпечення маркетингу в діяльності молокопереробних підприємств (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Теоретичні підходи до вивчення стратегії раціонального використання туристичних ресурсів (2011)
Тульчинська С. О. - Закономірності розвитку та функції інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2011)
Денисенко С. А. - Технологія управління регіональної політики при загостренні протиріч відтворювального процесу (2011)
Шпак Л. О. - Економічні передумови державного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2011)
Родіонов О. В. - Розробка та обгрунтування організаційних структур управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери регіону (2011)
Попович В. В. - Стан та формування трудового потенціалу регіону (2011)
Володіна В. О. - Інноваційні інтереси підприємництва як невід'ємна складова постіндустріальної економіки (2015)
Zlatanovic D. - Combining soft systems methodology and system dynamics: possibilities and limitations (2015)
Мельник Л. Г. - Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем (2015)
Miklosik A. - Measuring maturity of project management implementation processes, Janovska K. (2015)
Орлов О. А. - Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении (2015)
Рижиков В. С. - Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу (2015)
Tkach I. I. - The core function of sustainable development (2015)
Khan S.-ur-R. - Importance of transformational leadership in project success: a theoretical framework, Sang Long C., Iqbal S. M. J. (2015)
Hes T. - Impact of financialization on primary production, consumption and exports: the case of Syrian citrus market, Sulaiman H., Kandakov A. (2015)
Ashmarina S. I. - The mechanisms of innovations support: the role of intercollegiate innovation infrastructure, Zotova A. S. (2015)
Bykov I. A. - Government relations in Russia: (dis)connecting business and state? (2015)
Гончаров Г. О. - Шляхи інтенсифікації розвитку підсистеми недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва (2015)
Давильбекова Ж. Х. - Инвестиционно-инновационное развитие горно-металлургического комплекса, Чермошенцева Е. В. (2015)
Polukhina A. N. - Development of entrepreneurship and state regulation: the case of tourism (2015)
Соловчук К. О. - Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері (2015)
Boyarynova K. О. - Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation, Voitun T. V. (2015)
Гринько Т. В. - Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств, Крупський О. П. (2015)
Михайлушкин П. В. - Проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмента оценки эффективности функционирования корпоративных структур, Журавлев П. В., Полтарыхин А. Л. (2015)
Мишина С. В. - Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия, Мишин А. Ю. (2015)
Нижник В. М. - Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств, Лещук В. П. (2015)
Orazalinova M. S. - Improving governance quality in Kazakhstan companies: do we need a total shift to controlling? (2015)
Сиволапенко Н. П. - Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств, Островська О. А. (2015)
Фарат О. В. - Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, Красілич І. О. (2015)
Cho S.-H. - LBO takeover: Kumho Asiana – Korea Express case study (2015)
Аверкина М. Ф. - Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України (2015)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні, Круглянко А. В. (2015)
Вдовічена О. Г. - Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір (2015)
Герасимов А. Н. - Прогноз индикаторов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Громов Е. И., Гулай Т. А. (2015)
Корсак В. І. - Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості (2015)
Maltseva A. A. - Sociohumanistic design of the territories of innovative development in Russian Federation (2015)
Menshchikova V. I. - Improvement of the infrastructure support system for business activities in different types of regions, Tribunskaya U. G. (2015)
Prokopchuk O. T. - Integral estimation of assets backing in Cherkasy region, Ulyanych Y. V., Bechko V. P. (2015)
Семенець А. О. - Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки, Тюріна Д. М. (2015)
Boiko V. V. - Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension (2015)
Іртищева І. О. - Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т. В., Стегней М. І. (2015)
Plachciak A. - Environmental justice and John Rawls' concept of well-ordered society (2015)
Сотник И. Н. - Энергосервисные компании на рынке ресурсосберегающих товаров и услуг Украины, Мазин Ю. А. (2015)
Zimmermannova J. - Emission allowances trading vs. environmental taxation: the case study of Czech Republic, Cermak P. (2015)
Bashir Khodaparasti R. - Impact of corporate social responsibility on financial performance of a bank, Forouzanfar E., Forouzanfar E. (2015)
Boukal P. - Corporate social responsibility from a customer's perspective, Krause J. (2015)
Бужин А. А. - Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала (2015)
Visic J. - Labour productivity and employment effects of takeovers in Croatia (2015)
Гальків Л. І. - Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу, Гринькевич О. С. (2015)
Левченко Ю. Г. - Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці робітників на підприємствах хлібопекарської галузі, Труш Ю. Л. (2015)
Никоненко А. В. - Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості (2015)
Ushakov D. S. - International migration as a factor of economic growth under globalizing, Kozlova E. V. (2015)
Доскочинська Л. С. - Вплив американського фактора на ціну золота (2015)
Лук'янов В. С. - Регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків (2015)
Lukashina O. V. - Employee shares: taxation issues in Latvia (2015)
Міщенко В. І. - Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції, Міщенко С. В. (2015)
Мусин А. К. - Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег (2015)
Pavliv V. V. - Operational risks in non-governmental pension funds: their origin and impact minimization (2015)
Чеканська Л. А. - Сприяння залученню інвестицій в аграрні підприємства за рахунок кредитування банками (2015)
Качалай В. В. - Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах (2015)
Благун І. С. - Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області), Ільчук П. Г. (2015)
Долгий В. И. - Экономико-математическое моделирование оптимизации затрат на качество на машиностроительном предприятии, Верещагина Л. С. (2015)
Kasyanchuk Т. V. - Risk assessment of investment portfolio of a diversified group based on soft computing (2015)
Відомості про авторів (2015)
Батюк З. В. - Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft, Тарасов О. В. (2015)
Брынза Н. А. - Особенности принятия многокритериальных решений в нестационарных условиях (2015)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование нестационарных режимов течения газа методом характеристик, Ягупова Ю. В. (2015)
Засядько А. А. - Восстановление параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления на основе дифференциально-нетейлоровских преобразований (2015)
Кеньо Г. В. - Звукоізоляція віконних склопакетів, Любчик Ю. Р. (2015)
Корнєєв Д. А - Огляд та аналіз проблематики розробки математичного забезпечення управління мобільним роботом, Шматко О. В. (2015)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем, Малишко Ю. М. (2015)
Минухин С. В. - Метод планирования пакетов заданий с высокой интенсивностью и выбора ресурсов в распределенных вычислительных системах (2015)
Parfyonov Y. E. - Using new features of Java SE 8, Fedorchenko V. M. (2015)
Петришин М. Л. - Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень, Петришин Л. Б. (2015)
Рзаєв Хазаіл Нураддін огли. - Комплексна система контролю морських нафтогазовидобувних споруд (2015)
Вишневский О. А. - Моделирование интенсивности линейного износа с учётом твёрдости и среднего давления на поверхность трения, Давыдов А. С. (2015)
Лещинская И. А. - Анализ безобъектной категории и категории с объектами для построения категорной алгебры (2015)
Процай Н. Т. - Решение параболического дифференциального уравнения с переменным потенциалом (2015)
Федин С. С. - Моделирование статических характеристик датчиков температуры на основе нечеткой логики, Зубрецкая Н. А., Зубрецкая И. С. (2015)
Абдуллаев В. Г. - Защита от спама в интернет-пространстве (2015)
Борисенко А. А. - О помехоустойчивости фибоначчиевых чисел, Маценко С. М., Мальченков С. М., Ямник О. И. (2015)
Борисенко О. А. - До рішення задач електронного цифрового підпису, Чередниченко В. Б. (2015)
Дудикевич В. Б. - Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2015)
Евсеев С. П. - Построение схемы двухфакторной аутентификации на основе использования крипто-кодовых схем, Томашевский Б. П., Огурцов В. В., Свердло Т. А. (2015)
Король О. Г. - Оценка вычислительной сложности некоторых функций хеширования (2015)
Хорошко В. А. - Оптимальное планирование мониторинга информационной безопасности автоматизированных систем, Хохлачева Ю. Е. (2015)
Яковишин K. Н. - Ускоренное обучение программированию в среде Borland C++ Builder профессионалов для телекоммуникаций (2015)
Андрющенко Т. Ю. - Особливості впровадження системи управління партнерськими відносинами на підприємстві, Бережна О. Б. (2015)
Борозенець В. Ю. - Модель оцінки надійності освіти (2015)
Гороховатський В. О. - Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М. (2015)
Гринёв Д. В. - Исследование методов повышения лояльности целевой аудитории и увеличения прибыли интернет-магазинов, Герасименко Б. И. (2015)
Гусарова И. Г. - Эффективный численный метод определения оценки местоположения утечки или несанкционированного отбора газа, Авилова Е. В. (2015)
Затхей В. А. - Використання експертних систем в дистанційному навчанні (2015)
Золотарьова І. О. - Застосування мобільного навчання в системі освіти, Труш А. М. (2015)
Макарова А. В. - ІТ-проекти банків для зниження витрат з надання банківських послуг, Гаврилова А. А. (2015)
Шматко А. В. - Математическое обеспечение задачи проектирования и исследования организационной структуры агрохолдинга, Манева Р. И., Морозов Е. В. (2015)
Шматко О. В. - Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Фонта Н. Г. (2015)
Звегінцова О. Д. - Інтегрована оцінка стартап-проектів, Золотарьова І. О., Щербаков О. В. (2015)
Недайвода С. В. - Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів, Щербаков О. В., Скорін Ю. І. (2015)
Плеханова А. О. - Применение инновационных методов обучения для освоения информационных технологий студентами экономических специальностей (2015)
Плохая Е. Б. - Механизм проектного обучения в формате IТ-стартапа (2015)
Бережна О. Б. - E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання, Андрющенко Т. Ю. (2015)
Пушкар О. І. - Формування інноваційної поведінки фахівців мультимедійних підприємств в системах навчання на робочому місці, Фомічова О. В. (2015)
Хроніка та інформація (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Акимов C. К. - Интернет в аспекте информационных процессов системной организации личности (2012)
Bjørg Brekke Sørskog - "How do i know that i have learnt?" A focus on involvement in learning processes (2012)
Березова Л. В. - Психологічні особливості розвитку конструктивного мислення студентів технічних спеціальностей (2012)
Бік К. В. - Шляхи і засоби корекції авторитарної спрямованості особистості (2012)
Ваганова Н. А. - Експериментальне дослідження творчого сприймання дошкільниками нової інформації (2012)
Виноградов П. Н. - Эмпирическое исследование визуального мышления учащихся как творческого компонента личности (2012)
Галкіна О. О. - Особливості сприйняття сучасної картини світу студентською молоддю (2012)
Гаража М. В. - Диагностика когнитивных процессов у водителей пассажирского автотранспорта (2012)
Головська Ю. С. - Комунікативно-організаційні якості у структурі педагогічної майстерності особистості (2012)
Головська І. Г. - Психологічні особливості впливу на сприйняття інформації (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Особливості використання маніпулятивів як навчально-ігрового матеріалу та їх вплив на когнітивні модальності особистості (2012)
Davidovitch N. - Do students think course websites make a difference?, Soen D. (2012)
Дегтяренко Т. В. - Нові методи оцінки зорового сприйняття та їх упровадження для діагностики рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей, Шевцова Я. В. (2012)
Джуринський П .Б. - Професійна підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за когнітивним компонентом (2012)
Долженкова Г. Г. - Оптимизация процесса социально-психологической адаптации в высшей школе на примере иностранных студентов, Кернас А. В. (2012)
Зинченко В. П. - Слово – главный принцип духовности, познания и действия (2012)
Каплунович С. М. - Формирование творческих способностей студентов вуза в условиях продуктивного обучения, Рейдар Кудланд (2012)
Каплунович И. Я. - О психологической структуре интуиции (2012)
Квасник А. В. - Исследование особенностей когнитивного компонента юмора (2012)
Клименко І. В. - Антропоцентризм у семіотичному просторі реклами (2012)
Климович М. В. - Становлення творчої особистості майбутнього вчителя в процесі формування готовності студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі (2012)
Коваленко А. Б. - Творчий характер соціально-перцептивного процесу (2012)
Корабльова Н. С. - Крах когнітивної монополії теорії розуму в діагностиці і терапії сучасної свідомості (2012)
Костюченко О. В. - Поліфункціональність об’єкта сприймання як фактор впливу на творчу складову перцептивної діяльності (2012)
Крамченкова В. О. - Гендерні особливості конфліктогенних зон особистості старшокласників, Чорновол-Ткаченко А. О. (2012)
Крейдун Н. П. - До питання про дослідження інтелектуальної сфери асоціальних підлітків, Поліванова О. Є., Яворовська Л. М., Яновська С. Г. (2012)
Кременчуцкая М. К. - Место фотографических образов в визуальном конструировании картины мира личности (2012)
Кузнєцова О. В. - Психологічні особливості комунікативної креативності у осіб з різною адаптивністю (2012)
Латиш Н. М. - Розвиток конструктивного мислення молодших школярів (2012)
Массанов А. В. - Творчество как условие преодоления субъективных трудностей личности (2012)
Медведева Н. В. - Дослідження творчого сприймання (2012)
Мельничук І. В. - Використання арт-терапевтичних технік у підготовці студентів-психологів у контексті ідей Болонського процесу, Петрова Р. П. (2012)
Моляко В. А. - "Уличное" восприятие реалий повседневности в народной поэзии ХХ века (2012)
Мукій Т. В. - Сучасні психологічні технології діагностики рефлективності (2012)
Новікова О. В. - Творча рефлексія: традиції та перспективи дослідження (2012)
Олефір В. О. - Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу (2012)
Періус Н. В. - Технології формування соціально-психологічної компетентності в майбутніх педагогів шляхом включення до різних видів діяльності (2012)
Плохих В. В. - Временная детерминация творческого процесса (2012)
Помиткіна Л. В. - Психологічні особливості прийняття студентами стратегічного життєвого рішення щодо вибору супутника життя (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния: феноменология, механизмы и структурные характеристики (2012)
Розіна І. В. - Психологічні властивості мислення в дітей молодшого шкільного віку з патологією розумового розвитку (2012)
Сергеєва А. В. - Психодіагностичний інструментарій дослідження когнітивного компонента інтегральної ідентичності особистості (2012)
Симоненко С. М. - Візуальне мислення в структурі розвитку професійних музикальних здібностей, Хуан Їнь (2012)
Ситнік С. В. - Когнітивний компонент в управлінській взаємодії (2012)
Соснюк О. П. - Психосоматична інтерпретація візуальних образів у прикладних дослідженнях (2012)
Спиридонова Л. К. - Вплив вікових особливостей соціальних уявлень на світосприймання особистості (2012)
Татьянчиков А. О. - Особливості розумових операцій учнів на етапі адаптації до основної школи (2012)
Філенко І. О. - Суб'єктивні чинники організації семантичних просторів традиційної української символіки (2012)
Фролов П. Д. - Особливості візуальної семантики образу політика (2012)
Цибух Л. М. - Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення, Цибух Д. Ф. (2012)
Цимбал М. В. - Особливості та специфіка помилок при розв'язанні творчих економічних задач студентами-фінансистами (2012)
Чебан О. М. - Индивидуально-психологические детерминанты проявления творческих способностей при создании визуального образа (2012)
Черноватий Л. М. - Когнітивні стратегії майбутніх перекладачів в умовах ентропії (2012)
Шульга В. В. - Ценность творчества для практических психологов (2012)
Санников А. И. - Типологические особенности принятия решений у лиц, отличающихся уверенностью в себе (2012)
Резюме (2012)
Наші автори (2012)
Антонець Н. Б. - Доброчинність в історичній ретроспективі (Олександрівська школа-хутір глухонімих) (2011)
Апет Ю. В. - Исторический опыт становления и развития профильного обучения в России и за рубежом (2011)
Атаманчук В. П. - Проектна технологія в управлінні навчальною діяльністю студентів (2011)
Джигун Л. М. - Духовно-моральні цінності і орієнтація особистості, Цвяк Л. В. (2011)
Докучина Т. О. - Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху (2011)
Герасимова І. Г. - Гуманізація професійної підготовки педагогів крізь призму гендерних проблем, Кочурська І. В. (2011)
Гольфельд Я. А. - Наукове обґрунтування універсального алгоритму управління загальоосвітнім навчальним закладом (2011)
Канішевська Л. В. - Усвідомлення сутності соціальної ролі "Майбутній сім’янин” як одна з педагогічних умов виховання соціальної зрілості у старшокласників шкіл-інтернатів (2011)
Кобилянський О. В. - Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності фахівцями економічного спрямування (2011)
Ковтун С. П. - Інноваційні технології семінарських занять (2011)
Койчева Т. І. - Стан фінансового забезпечення наукових досліджень та шляхи оптимізації (2011)
Кришмарел В. Ю. - До питання про впровадження релігієзнавчого компоненту в курс " Історія України" (10-11 класи) (2011)
Кучинська І. О. - Становлення громадянського виховання, як чинника формування української державності, в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст. (2011)
Кухарчук С. К. - Рухова активність і працездатність у режимі навчання та відпочинку студентів (2011)
Лалак Н. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя як внутрішній компонент педагогічної діяльності (2011)
Мендерецький В. В. - Контроль як складова системи управління засвоєнням знань, Грунтей Т. І. (2011)
Орехова Л. І. - Принципи побудову навчально- виховного процесу в системі поглядів Івана Огієнка (2011)
Островерхова Н. М. - Аксіологічний компонент технологічної культури керівника школи (2011)
Пономаревський С. Б. - Український вплив у становленні російської освіти та шкільництва у XVIII столітті: регіональний аспект (2011)
Приходько А. С. - Інновації в навчанні історії: погляд кріз століття (2011)
Прохоренко Л. І. - Проблема операційного компоненту саморегуляції у дітей зі зниженим інтелектом (2011)
Рибінська Ю. А. - Реалізація принципу індивідуалізації у творчому навчанні (2011)
Старостина С. Е. - Модель профессионально направленной методической системы естественно-научной подготовки студентов-гуманитариев (2011)
Сюсюкина И. Е. - Условия формирования универсальных учебных действий младших школьников в оценочной деятельности (2011)
Теренко О. О. - Особливості становлення жіночих коледжів у США (2011)
Удовицька С. В. - Виховання гідності старшокласників шкіл-інтернатів у процесі спілкування (2011)
Шамрай І. Ю. - Проблема педагогічного аналізу (2011)
Шевцов М. Г. - Формування правової культури керівника ЗНЗ в процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти за 20 років незалежності України, Шевцова О. М. (2011)
Бондар Л. В. - Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції у монологічному мовленні (2011)
Братко В. О. - Україна та її історія в літературі. Інтегрований підхід до вивчення повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках світової літератури (7 кл.) (2011)
Бурдаківська Н. М. - Розвиток мовлення молодших школярів під час вивчення граматичних категорій прикметника, Галицька М. М. (2011)
Віцюк А. А. - Тенденції розвитку методики навчання орфографії української мови (2011)
Горох Г. В. - Фразеологічні особливості ділового мовлення (2011)
Каденко В. О. - Роль самостійної роботи студентів у підвищенні мотивації вивчення іноземної мови (2011)
Копусь О. А. - Проектування технології професійного мовно-мовленнєвого розвитку майбутніх магістрів (2011)
Кучерява О. А. - Шляхи активізації дискурсивної діяльності студентів філологічних факультетів (2011)
Леоненко Н. А. - Роль вчителя іноземної мови у взаємодії з учнями під час групових форм роботи (2011)
Левковская Я. В. - Реализация технологии обучения студентов приемам переводческой деятельности на основе тренинговых методов (2011)
Лопатіна Г. О. - Художнє слово як засіб навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку (2011)
Маслюк Л. П. - Метод інтенсивного навчання французької мови на сучасному етапі (2011)
Новікова Є. Б. - Естетичне виховання студентів як невід’ємний компонент вивчення іноземної мови у навчальний та позанавчальний час, Скрипник Н. С. (2011)
Понікаровська С. В. - Психологічні фактори успішного навчання студентів вищих навчальних закладів (2011)
Редько В. Г. - Тенденції оновленя змісту сучасної шкільної іншомовної освіти: культурологічне спрямування процесу навчання (2011)
Саєнко Н. В. - Технологічне забезпечення когнітивно-процесуального компонента культурологічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Саєнко Н. С. - Сучасні тенденції іншомовної освіти у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Сторчова Т. В. - Латинська мова як складова професійної освіти філологів-германістів (2011)
Гнатенко О. С. - Формування професійної готовності студентів педагогічного факультету до здійснення екологічного виховання на уроках математики в початкових класах, Запорожан З. Є. (2011)
Житарюк І. В. - Особливості формування зацікавленості учнів математикою (2011)
Мозолюк Т. М. - Місце практичної підготовки у методичній системі підготовки фахівця (2011)
Моцик Р. В. - Особливості застосування персонального комп'ютера в професійній діяльності вчителя початкової школи (2011)
Моцик Н. Д. - Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах, Моцик Б. В. (2011)
Шишкіна М. П. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у вищому навчальному закладі, Татауров В. П. (2011)
Юсупова М. Ф. - Використання комп’ютерних технологій в системі освіти (2011)
Аліксійчук О. С. - Використання мультимедійних презентацій на уроках світової художньої культури у старшій школі, Борисова Т. В. (2011)
Асрян Л. Л. - Інформаційно-просторові контексти удосконалення музичної освіти в педагогічній концепції професора А. І. Горемичкіна (2011)
Воєвідко Л. М. - Особливості функціонування інструментально-виконавських традицій кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2011)
Воєвідко Л. М. - Методи формування музично-естетичної культури учнів основної школи засобами музичного фольклору, Москавлюк О. М. (2011)
Карпенко Т. П. - Принципи та основні методи роботи сумісної діяльності концентрмейстра і студента-вокаліста, Печенюк М. А. (2011)
Маринін І. Г. - Удосконалення конструктивно-технічних характеристик оркестрових сопілок як головний чинник розвитку сопілкового оркестрового виконавства в Україні, Олійник В. Ф. (2011)
Печенюк М. А. - Методичні аспекти формування основ художнього світогляду учнів у процесі вокально- хорової діяльності, Федорова М. В. (2011)
Сегеда Н. А. - Інституціоналізація професійного розвитку викладача музичного мистецтва у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти (2011)
Ситник Т. М. - Вдосконалення процесу вокального виконавства студентів у класі сольного співу (2011)
Ткаченко Т. В. - Звукова культура мови як основний компонент педагогічної культури вчителя (2011)
Урсу Н. О. - Фотохудожник Михайло Грейм та його родина, Підгурний І. С. (2011)
Ярова М. В. - Співацька освіта навчальних закладів Поділля духовного спрямування кінця XIX початку ХХ ст. (2011)
Галаманжук Л. Л. - Стан сформованості підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправамидошкільників і молодших школярів, Єдинак Г. А. (2011)
Депутат Н. І. - Передумови виникнення тривожності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2011)
Лопатіна Г. О. - Художнє слово як засіб навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку (2011)
Фасолько Т. С. - Розвивальні можливості особистісно орієнтованих освітніх технологій та їх використання у роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Відомості про авторів (2011)
Корецька С. О. - Планування розвитку податкового потенціалу підприємств на основі комплексного підходу (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення премії за контроль (2011)
Якимова А. М. - Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності фондів соціального страхування в Україні, Горб В. А. (2011)
Вініченко І. І. - Особливості формування продовольчого ринку, Кравченко М. В. (2011)
Величко О. П. - Логістичне управління і біологічні потоки в агробізнесі (2011)
Буряк А. В. - Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності (2011)
Андрієнко М. М. - Оцінка ефективності контейнерних перевезень на транспорті (2011)
Бут Ю. С. - Досвід країн європейського союзу щодо застосування фіскальних інструментів в екологічній політиці (2011)
Жулавський А. Ю. - Еколого-економічне обґрунтування спеціальних сировинних зон, Гордієнко В. П. (2011)
Гамова О. В. - Пропозиції по удосконаленню методики обліку калькулювання виробничої собівартості на промислових пїдприємствах, Зубкова В. А. (2011)
Мельник І. О. - Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємствами виноградарсько-виноробного підкомплексу, Вакар К. В. (2011)
Дюканова О. В. - Економіко-математичне моделювання скорочення викидів со2 в Україні (2011)
Дульська І. В. - Вплив розподільчого фактора економічного зростання на технологічний розвиток України та її регіонів (2011)
Жовна О. М. - Оцінка фінансової безпеки підприємств на основі відокремленої діагностики кризового стану за поточний та минулі періоди, Молодецька О. М. (2011)
Пенцак С. П. - Чинники забезпечення інвестиційного розвитку підприємства (2011)
Карасьова О. С. - Розподіл ресурсів і продукції в системі стратегічного планування звірівничих підприємств (2011)
Найчук-Хрущ М. Б. - Аналіз інтеграційних процесів у світовій та вітчизняній промисловості у 2006-2011рр., Когут У. І. (2011)
Масляєва О. О. - Економічна сутність категорії ,,конкурентоспроможність”: дефініція та систематизація (2011)
Коковський Л. О. - Сучасні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України та напрями їх подолання (2011)
Русінко М. І. - Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом будівельних підприємств (2011)
Кравець К. П. - Передумови концентраційних процесів в харчовій промисловості України (2011)
Зінченко О. М. - Напрями трансформації роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Аналіз основних показників фінансового забезпечення ринку іпотеки туркменістану (2011)
Бурда І. Я. - Економічна безпека підприємства та місце в ній кадрової безпеки (2011)
Цалько Ю. М. - До питання про управління витратами та визначення собівартості освітніх послуг у вищих навчальних закладах приватної форми власності (2011)
Поєнко О. М. - Підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства (2011)
Сухоребська О. Я. - Особливості впровадження венчурного контролінгу та вартісно-орієнтованого управління для підвищення ефективності оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій (2011)
Колесник В. М. - Оцінка привабливості зовнішніх ринків виноробної продукції підприємств миколаївської області, Бельмак Д. О. (2011)
Софійчук К. К. - Оцінка ефективності управління на основі аналізу фінансово-господарської діяльності вантажних автотранспортних підприємств України (2011)
Зеленська М. О. - Формування механізму управління потенціалом поліграфічного підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу (2011)
Гуща І. О. - Політика якісного економічного зростання та її наслідки (2011)
Пахомова Н. І. - Деякі наслідки інтеграції України у світову торговельну систему в результаті приєднання до світової організації торгівлі (сот) (2011)
Паєнтко Т. В. - Бюджетне регулювання фінансових потоків в сучасних умовах (2011)
Лаптєв С. М. - Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами, Герасименко О. М. (2011)
Драган І. О. - Основні напрями реалізації державної політики у сфері жкг щодо забезпечення його ринкової трансформації (2011)
Дорош Й. М. - Про основні проблеми та напрями раціоналізації землекористування на сучасному етапі земельної реформи (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Економіко-статистичний аналіз раціонального  використання та охорони туристичних ресурсів (2011)
Денисенко М. П. - Вертикальна інтеграція у вітчизняному нафтогазовому комплексі (2011)
Кондрашихін А. Б. - Активізація інноваційної творчості як чинник конкурентоспроможності регіону (2011)
Федоренко В. Г. - Використання процесного підходу як сучасного напряму підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств (2011)
Пинда Ю. В. - Підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту (2011)
Ткаченко С. М. - Формування підсистем оцінки економічної стійкості підприємства (2011)
Тельнова Г. В. - Місце холдингових компаній у машинобудуванні України (2011)
Реутов В. Є. - Регіоналізація економічних процесів в контексті сучасних тенденцій світової енергетики (2011)
Саричев В. І. - Теоретичні основи глобалізації світової економіки в контексті дослідження тенденцій людського розвитку (2011)
Рассадникова С. І. - Регіональні аспекти екологізації економіки України (2011)
Фаборовський О. Є. - Управління фінансовою безпекою підприємства при залученні іноземних інвестицій (2011)
Волощенко Л. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи (2011)
Гедз М. Й. - Державно-приватне партнерство як механізм активізації модернізаційних процесів в Україні (2011)
Андрющенко Т. К. - Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект (2013)
Барановська С. А. - Самовдосконалення вчителя в системі вищої педагогічної освіти (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Розвиток освіти для дорослих у працях Я.Ф. Чепіги (2013)
Величко О. Ю. - Зарубіжний досвід формування громадянської компетентності дітей і молоді (2013)
Верстівська І. І. - Проблема професійної орієнтації учнів середніх шкіл у сучасній Великобританії (2013)
Вітер О. В. - Історичне підґрунтя системи освіти Іспанії (2013)
Волошко Г. В. - Соціально-педагогічна реклама як засіб превентивного виховання учнівської молоді (2013)
Герлянд Т. М. - Сучасні підходи до впровадження проектної технології у процес загальноосвітньої підготовки закладів професійно-технічної освіти (2013)
Гончарова Е. П. - Высшее образование: методологические ориентиры (2013)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні аспекти етнопедагогічного знання: до постановки питання (2013)
Долгова Н. О. - Теоретичні аспекти модернізації фізичного виховання студентської молоді та університетського спорту (2013)
Жданова В. Г. - Вплив дидактичних умов на формування у студентів працеохоронних умінь і навичок засобами імітаційного моделювання (2013)
Жмуркова І. В. - Творчість особистості як умова формування професійних навичок інженерів хімічних спеціальностей (2013)
Комишан А. І. - Запровадження компетентнісного підходу до системи вищої освіти на основі визначення змісту підготовки майбутніх фахівців, Хударковський К. І. (2013)
Кривошапка І. В. - Толерантність менеджера освіти як чинник гуманізації управління (2013)
Кучинська І. О. - Актуалізація досвіду виховання громадянськості дітей і молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання (2013)
Луцик І. Г. - Інтерактивні технології навчання як чинник особистісного розвитку студентів педагогічного коледжу, Бордюг О. Г. (2013)
Махиня Н. В. - Особливості поглядів німецьких науковців на основні дефініції освіти дорослих в умовах європейської інтеграції (2013)
Мося І. А. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Ніколаєску І. О. - Практичні основи акмеологічного розвитку педагога в умовах освітньо-інформаційного простору (2013)
Осипенко С. І. - Функціональне навчання у сфері цивільного захисту: завдання, структура, технологія (2013)
Поперечна Л. Ю. - Етапи професійного розвитку вчителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти (2013)
Проценко О. Б. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Республіки Кіпр: історія та сучасність (2013)
Резван О. О. - Професійні уміння випускника автомобільно-дорожньої галузі (2013)
Роман С. В. - Парадигмальний підхід до формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Талаш І. О. - Особливості впровадження модульно-рейтингової системи в процесі фахової підготовки майбутніх учителів (2013)
Ткаченко Л. М. - Безперервна освіта дорослих як провідний стратегічний напрямок британського науково-педагогічного дискурсу (2013)
Топольник Я. В. - Самоосвітня діяльність студентів: особливості, функції, структурні компоненти, принципи, етапи здійснення (2013)
Третько В. В. - Психолого-педагогічний портрет фахівця міжнародних відносин (2013)
Хоменко П .В. - Формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури (2013)
Ягоднікова В. В. - Проблема антиінноваційних бар’єрів у виховній діяльності педагогів (2013)
Алієва З. К. - Формування стереотипів культурної перцепції в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Бурдаківська Н.М. - Український дитячий фольклор на уроках рідної мови під час вивчення теми "іменник” у початкових класах, Галицька М.М. (2013)
Волга А. Є. - Визначення поняття "мовленнєва культура"у британській педагогіці (2013)
Зеркина Н. Н. - К вопросу о семантике компонента в фразеологических единицах (2013)
Лупаренко С.Є. - Сучасна дитяча субкультура як одне з джерел існування та розвитку світу дитинства (2013)
Паламар С. П. - Реалізація взаємозв’язків мистецьких знаньу змісті сучасної літературної освіти як засіб формування предметних компетентностей учнів основної школи (2013)
Савінова Н. В. - Особливості формування навичок словотворення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Халабузар О.А. - Оновлення парадигми освіти як шлях до вдосконалення фахової підготовки лінгвістів (2013)
Авраменко О. Б. - Загальнотехнічні дисципліни як освітня модель інтеграції науки, техніки і технології (2013)
Гапоненко Г. М. - Методична основа комплексності педагогіко – психологічної підготовки майбутніх водолазів – підривників (2013)
Гордашевська Г. І. - Навчально-польова практика як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії (2013)
Гребьонкіна О. С. - До питання проведення тематичного контролю знань студентів з вищої математики (2013)
Думанська Т. В. - Прикладні задачі економічного змісту у вивченні вищої математики студентами економічних спеціальностей (2013)
Запорожан З. Є. - Семінарські заняття у практиці викладання у вищій школі курсу "методика викладання природознавства у початковій школі" (2013)
Кобилянський О. В. - Застосування системного підходу до формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2013)
Науменко С. О. - Системи завдань у тестовій формі з географії (2013)
Рябуха А. Ю. - Стан упровадження мультимедійних технологій у підготовку майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2013)
Терещук А. І. - Формування змісту технологічної підготовки учнів старшої школи як науково-методична проблема (2013)
Аліксійчук О. С. - Астральна символіка українських народних пісень у хорових обробках М.Д. Леонтовича (2013)
Бурназова В. В. - Інноваційні методи та прийоми розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментальної підготовки (2013)
Гріньова В. В. - Використання творів м.леонтовича на уроках сольфеджіо (2013)
Гуцул І. А. - Художньо-педагогічна діяльність В. Гаґенмейстера (2013)
Економова Е. К. - Зв’язок між психологічною саморегуляцією та розвитком професійної усталеності співаків, формуванням їхніх експресивних здібностей у виконавській діяльності (2013)
Кляпетура С. І. - Постать М. Леонтовича в творчості подільських художників, Васильєва Н. В. (2013)
Малахова М. О. - Соціально-психологічні аспекти сценічного хвилювання у професійно-виконавській діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Маринін І. Г. - Вокально-естрадний жанр в творчості композитора Олексія Беца (друга половина хх – початок ххі ст.) (2013)
Мартинюк А. К. - Універсалізм творчої діяльності Миколи Леонтовича (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського