Борщук Є. М. - Теоретико-прикладні основи детінізації економіки України, Ліпенцев А. В., Заверуха М. М. (2015)
Майстро С. В. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту, Волошин О. Л. (2015)
Кривачук Л. Ф. - Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Новіков О. В. - Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів (2015)
Мельничук Л. М. - Соціальний розвиток регіонів як об’єкт управлінського впливу: термінологічний аналіз (2015)
Котуков О. А. - Теоретичні засади формування публічного та публічно-політичного просторів (2015)
Книшик С. І. - Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід (2015)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування (2015)
Мудрак Л. М. - Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства (2015)
Риженко О. В. - Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні (2015)
Любінський А. М. - Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України (2015)
Петрик О. Л. - Правова сутність понять "права” та "гарантії” науково-педагогічних працівників (2015)
Марковець В. М. - Виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави: державно-управлінський аспект (2015)
Панфілова Т. О. - До питання про вплив культурно-освітніх та наукових товариств Східної Галичини на формування громадянського суспільства (2015)
Зозуля В. О. - Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу (2015)
Кравченко М. В. - SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи соціальних послуг (2015)
Колосовська І. І. - Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери (2015)
Кіянка І. Б. - Реалізація популістських гасел у контексті політичних технологій: державно-управлінський аспект (2015)
Алюшина Н. О. - Ефективні інструменти управління знаннями і кадровим потенціалом органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Григорова М. О. - Державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Нагорнічевський О. А. - Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки (2015)
Савенко І. М. - Напрями державного регулювання прикордонної служби (2015)
Шорохов В. В. - Порівняльний аналіз лінійно-функціональної та дивізіональної організаційних структур управління (2015)
Калинець Н. І. - Вдосконалення механізму надання адміністративних послуг у контексті взаємодії органів публічної влади з громадою (2015)
Похмурська-Гудим Н. М. - Аналіз правового механізму державного управління народною та нетрадиційною медициною в Україні (2015)
Мукан Б. С. - Функції урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень і звітування: державно-управлінський аспект (2015)
Жук Ю. М. - Організаційно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні (2015)
Петракова К. О. - Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів (2015)
Афанасьєва Ю. В. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні (2015)
Романець І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на формування порядку денного (2015)
Динник І. П. - Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020” (2015)
Власенко С. Г. - Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2015)
Баштанник А. Г. - Концептуальні засади наукового аналізу становлення механізмів регулювання діяльності органів влади в Україні (2015)
Стадниченко Т. В. - Особливості нормотворення в системі публічного управління в сучасних умовах (2015)
Малик Я. Й. - До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Добровіцька К. А. - Основні поняття та правове регулювання громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Лобай Р. Р. - Синергетичний підхід до максимізації прибутку будівельного підприємства (2015)
Назар О. І. - Концептуальні основи матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад (2015)
Маковей Ю. П. - Стратегічне управління персоналом підприємства туристичної сфери: концептуальні підходи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Стребков Д. С. - Энергосберегающие технологии в энергетике и сельском хозяйстве (2015)
Павліський В. М. - Обгрунтування режимів роботи біогазових установок, Подобайло В. Г., Рамш В. Ю., Потапенко М. В., Гайдукевич С. В. (2015)
Bohdziewicz J. - Application of the halloysite-based sorbent for agricultural biogas purification and elongation of the internal combustion engine life, Cebula J., Mrowiec B., Piotrowski K., Prokopenko O., Sakiewicz P., Sołtys J. (2015)
Козирський В. В. - Зміна рн розчинів солей під дією магнітного поля, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2015)
Жмакін И. К. - Результаты испытаний солнечного коллектора с текстильным абсорбером трубчатого типа, Жмакін Л. И., Маркова К. А. (2015)
Горобець В. Г. - Чисельне моделювання процесів переносу при поперечному обтіканні компактних пучків труб у кожухотрубних теплообмінниках, Троханяк В. І. (2015)
Харченко В. В. - Критерии отбора источников генерации для микросетей на основе возобновляемых источников энергии, Гусаров В. А. (2015)
Харченко В. В. - Перспективные схемы отбора низкопотенциальной теплоты открытых водотоков в целях теплоснабжения малоэтажных зданий, Сычов А. О. (2015)
Лисенко В. П. - Температура рослини як параметр для регулювання, Мірошник В. М., Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2015)
Кормановський Л. П. - Некоторые усовершенствования технологии доения коров в молокопровод (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів, Веселовська Н. Р., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М. (2015)
Лапшин С. А. - Электроснабжение автономных потребителей с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии, Харченко В. В., Гусаров В. А. (2015)
Клендій П. Б. - Дослідження регулятора температури електропечі з різноманітними алгоритмами фаззі-керування, Рамш В. Ю., Русиняк М. В., Клендій Г. Я. (2015)
Будников Д. А. - Определение динамических свойств зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии (2015)
Бунько В. Я. - Аналіз електромагнітної сумісності системи "мережа-активний фільтр гармонік", яка впливає на якість електричної енергії (2015)
Дубровин А. В. - Технологически оптимальное управление углом наклона неподвижной поверхности движения и взвешивания сыпучей кормовой смеси в потоке (2015)
Білик С. Г. - Модель НВЧ–активації і сушіння зерна активним вентилюванням, Бунько В. Я, Калиній І. В. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Чирков В. Г., Егоров Ю. М., Николаев В. Г., Щекочихін Ю. М. (2015)
Цой Ю. А. - Автоматизированный доильный аппарат с почетвертным управлением процессом доения, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Прокопенко Т. О. - Інтелектуальна система керування температурно- вологісним режимом у теплиці (2015)
Свентицкий И. И. - Самые неосознанные опасные последствия крупных ядерных катастроф, Королев В. А. , Касумов Н. Э., Свентицкий А. Г. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор, Серебряков Р. А. (2015)
Корольов В. А. - Энергосберегающая модульная многофункциональная водоподъемная установка для фермерских хозяйств, Метлов Г. Н., Топорков В. Н. (2015)
Голодний І. М. - Гальмування противмиканням електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Серебряков Р. А - Регенеративный водовоздушный теплообменник, Батухтин С. Г. (2015)
Никифорова Л. Є. - Електротехнологія лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику, Гайдукевич С .В. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление прерывистым освещением в птицеводстве (2015)
Фиалко Н. М. - Особенности течения в микрофакельных горелках с подковообразным расположением стабилизаторов пламени, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Алешко С. А., Малецкая О. Е., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Бутовский Л. С. (2015)
Цой Ю. А. - Обоснование параметров устройства для измерения скорости молочного потока и индивидуальных надоев молока, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Штепа В. М. - Використання самоорганізаційних карт Кохонена для синтезу систем керування водоочисним обладнанням (2015)
Кузьмичов А. В. - Установка для обработки жидких пищевых продуктов ик и уф излучением, Тихомиров Д. А. (2015)
Бирюк В. В. - Газо - ветроэнергопреобразователь, Серебряков Р. А., Цыбизов Ю. И., Шелудько Л. П. (2015)
Гладкий А. М. - Автоматизована система дослідження спотворень кривої синусоїдальної напруги вищими гармоніками (2015)
Кожевников Ю. А. - Пиролиз иловых осадков сточных вод в водяном паре высокого давления, Чижиков А. Г., Пашкин С. В. (2015)
Гончаров Ф. І. - Обгрунтування енергоефективного способу управління джерелом живлення електролізних систем очищення водних розчинів, Левчук А. П. (2015)
Тихомиров Д. А. - Энергоэффективный способ децентрализованного теплообеспечения животноводческих помещений (2015)
Колодійчук Л. С. - Дія електричного поля високої напруги на насіння томатів, Гайдукевич С. В., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2015)
Качурівська Г. М. - Енергетичний менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, Качурівський В. О. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальная осушительная гидромелиорация с учётом экологической ценности участков земель (2015)
Опришко О. О. - Дослідження впливу складу сировини на характеристики спалювання паливних гранул із деревини, Опришко Н. О., Зубков І. С. (2015)
Сілі І. І. - Аналіз біофізичного впливу інформаційно-хвильових випромінювань на репродуктивну здатність колорадського жука (Leptinotarsadecemlineata) (2015)
Тюхов И. И. - Новые вызовы и возможности онлайнового образования на примере курсов по устойчивому развитию (2015)
Подобайло В. Г. - Використання інформаційно–комунікаційних технологій при вивченні фахових електротехнічних дисциплін, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2015)
Zięba Beata Anna - Wychowanie świeckie i chrześcijańskie oraz style oddziaływania wychowawczego w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka (2014)
Боднар Д. М. - Державна національна програма "освіта (Україна ХХІ століття)” та її роль у реформуванні системи управління вищою освітою в Україні (історико-педагогічний аспект) (2014)
Вычавский Б. - Телевидение как составной элемент системы удовлетворения потребностей (2014)
Гриценко А. П. - Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії (2014)
Дука Т. М. - Висвітлення історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації на сторінках педагогічної періодики (на матеріалах журналу "Советская Педагогика") (2014)
Жук О. І. - Вища інженерна система освіти: американський досвід та українські реалії (2014)
Завгородня Т. К. - Ретроспективний аналіз теорії і практики навчання дорослих (2014)
Зембицька М. В. - Сучасні форми і види наставництва молодих учителів у США (2014)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров’я (2014)
Каленський А. А. - Концептуальні основи розвитку професійно-педагогічної етики в майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів (2014)
Ковальчук Г. П. - Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Ковтун Т. І. - Інтелектуальний розвиток студентів агротехнічного коледжу: Рівнева диференціація (2014)
Кубанов Р. А. - Концепції організаці йної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти (2014)
Лебідь І. Ю. - Пріоритетні завдання управління початковою освітою в 30-х роках ХХ ст. (2014)
Левченко Я. Е. - Особливості впровадження педагогічної технології формування рефлексивного компонента професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Леонтьєва І. В. - Розроблення о. лазурським експериментальних уроків як внесок у вітчизняну педагогічну психологію (2014)
Moсквa Сaбiнa - Психосоціальні наслідки євросирітства (2014)
Никитюк С. І. - Засвоєння позитивного досвіду Великої Британії у системі заочної підготовки вчителів іноземних мов (2014)
Піддячий М. І. - Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямуванння (2014)
Пьонтковська K. - Волонтерство як багатоаспектне суспільне явище в гуманістичній суспільній демократії (2014)
Садова І. І. - Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського (2014)
Стражнікова І. В. - Розвиток культурно-освітніх і педагогічних товариств у західному регіоні України (історіографічний контекст) (2014)
Шеверун Н. В. - Якість іншомовної підготовки студентів з використанням дистанційних курсів у вищих навчальних закладах Польщі (2014)
Шевцов М. Г. - Правові засади забезпечення організаційно-педагогічних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Андрущенко А. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування граматичних навичок майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну (2014)
Асанова З. Р. - Этнопедагогический потенциал крымскотатарских пословиц (2014)
Горох Г. В. - Дитячі поетичні тексти як основний дидактичний матеріал на уроках української мови (2014)
Гребеник Ю. С. - Особливості комунікативної підготовки студентів медичних коледжів США для роботи з психічнохворими пацієнтами (2014)
Лабінська Б. І. - етМодичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Лопухівська А. В. - Формування культури спілкування учнів сільської школи із використанням підручника з української мови (2014)
Ранюк О. П. - Риторика – як важливий складник професійної підготовки філолога (2014)
Тинкалюк О. В. - Види мотивів у студентів економічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови професійного спрямування (2014)
Тумак О. М. - Методичні аспекти навчання англійської мови в різних типах жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) (2014)
Чеп’якова І. Ю. - Психолого-педагогічні основи навчання префіксальних дієслів просторового значення давньогрецької мови студентів- першокурсників у вищих навчальних закладах України (2014)
Шовкова Т. А. - Навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови в читанні (2014)
Гаврило О. І. - Позакласна робота з природознавства у групі продовженого дня, Заболотня К. В. (2014)
Гнатенко О. С. - Тексти з історії математики як засіб розвитку мовлення молодших школярів (2014)
Дорошенко Ю. О. - Дидактичне моделювання формування алгоритмічної культури старшокласників (2014)
Запорожан З. Є. - Особливості методики проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету (2014)
Каньоса М. І. - Роль освітніх реформ у підвищенні конкурентоспроможності трудового потенціалу України, Каньоса А. М. (2014)
Курнишев Ю. А. - Чинники активізації фізичного виховання підростаючого покоління в товариствах Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кушнаренко Н. Г. - Формування фізико-географічних знань учнів на основі краєзнавчого принципу (2014)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання учнів розв’язувати прикладні експериментальні задачі з фізики (2014)
Надтока О. Ф. - Аспекти розвитку методики навчання географії на основі еволюціонування фізико-географічних понять, Надтока В. О. (2014)
Науменко С. О. - Географічні задачі як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6-7 класів (2014)
Тимощук Г. В. - Сутність і структура ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2014)
Топузова А. В. - Вплив діяльності українського географічного товариства на формування змісту освіти (2014)
Тумак Ю. І. - Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді в громадських товариствах Буковини (друга половина хіх ст.) (2014)
Хом’юк В. В. - Системний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2014)
Цецик С. П. - Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної підготовки студентів-екологів (2014)
Цибанюк О. О. - Організаційна структура управління системою фізичного виховання школярів Буковини (іі половинa ХІХ – початoк ХХ ст.) (2014)
Бойчук І. І. - Самопрезентація як крок до успішного працевлаштування майбутніх фахівців музичного мистецтва (2014)
Воєвідко Л. М. - Самостійна робота у професійному становленні майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Особливості формування методичного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інстументально-виконавської підготовки (2014)
Маринін І. Г. - Внесок майстрів Б. Гулашевського та П. Цинкалова у вдосконалення виконавських характеристик оркестрових сопілок (2014)
Мозгальова Н. Г. - Виховні можливості фортепіанної музики для дітей (2014)
Прядко О. М. - Розвиток педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Рева В. П. - Генезис научной мысли о восприятии музыки в исторической ретроспективе (2014)
Совік Т. В. - Сутність і структура музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Цяо Лінь - Принципові засади формування темброво-слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Яропуд З. П. - Розвиток української духовно-релігійної хорової музики від хрещення до наших днів (2014)
Данько Н. П. - Методичні аспекти здійснення особистісно-орієнтованого підходу на заняттях з образотворчого мистецтва в дошкільних закладах (2014)
Жигайло О. О. - Формування математичної компетентності дошкільників засобами інформаційно- комунікаційних технологій (2014)
Каньоса П. С. - Твори дитячої літератури як засіб розвитку комунікативних навичок і вмінь дошкільнят (2014)
Размолодчикова І. В. - Особливості використання методів соціального впливу на особистість молодшого школяра (2014)
Талаш І. О. - Розвиток творчої уяви молодших школярів шляхом використання технології розв’язання винахідницьких задач (2014)
Харькова Є. Д. - Реалізація педагогічних умов оптимізації самостійної роботи молодших школярів засобами педагогічної діагностики в навчальному процесі початкової школи (2014)
Цьома С. П. - Нормативні засади здоров’язбережувального виховання учнів початкової школи України (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Анікіна О. П. - Вчений у галузі історії аграрної науки України – член-кореспондент НААН В. А. Вергунов: з нагоди 55-річчя, Татарчук Л. М. (2015)
Аннєнков І. О. - Оцінка ступеня індустріалізаційного розвитку українського суспільства в межах Російської імперії крізь призму організації підготовки робітників-електромеханіків на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Бородай І. С. - Золоті сторінки вітчизняної зоотехнії : (до 150-річчя від дня народження професора П. О. Пахомова) (2015)
Власов В. І. - Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - "Контрреволюційна змова у сільському господарстві" (Українська філія, 1933 р. ) (2015)
Горбань Т. Ю. - Становлення перших центральних академічних інституцій з вивчення природних ресурсів країни (1918–1923) (2015)
Горбань Ю. А. - Землекористування у Франції в умовах переходу до аграрного капіталізму (друга половина ХVІІІ ст. ) (2015)
Грицик Л. Ю. - Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія (2015)
Капралюк О. В. - Історичні аспекти розвитку козівництва (ХVIII–XX ст. ) (2015)
Коломієць Н. Д. - Значення праці В. Докучаєва "Русский чернозем" для становлення генетичного ґрунтознавства як науки (2015)
Коцур Г. Г. - Наукові студії В. О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734–1775) (2015)
Кунець В. В. - Дослідження вивчення моторики шлунку у свиней (кінець ХІХ ст. – 1965 р. ): історичний аспект (2015)
Левитский И. Е. - Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой (2015)
Опара Н. М. - Еволюція організаційних основ забезпечення безпеки населення та територій у надзвичайних ситуаціях (2015)
Пильтяй О. М. - Історіографія розвитку дослідної справи в агроґрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст. ) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у Київській політехніці в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Ящук В. Ю. - Внесок В. В. Скопецького в розвиток математичного моделювання екологічних процесів за часів незалежності України (2015)
Grzegorz G. - Ethics, education and the gender dispute (2015)
Uschmarova V. - Die evolution des soziokulturellen phänomens "lehrerfortbildung" in der Ukraine (2015)
Бахмат Н. В. - Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища (2015)
Белявська О. О. - Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання (2015)
Большакова І. О. - Комплексне навчання у 20-х рр. ХХ ст. як джерело розвитку міжпредметної інтеграції змісту навчання другої половини ХХ ст. (2015)
Карпенко О. Є. - Ідея дитиноцентризму у спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Ковальчук Г. П. - Проблема формування культури здоров’я старшокласниківу загальноосвітніх навчальних закладах Хмельниччини (2015)
Ковальчук І. А. - Зміст і форми художньо-трудової діяльності як основа формування світоглядних знань студентів педагогічних ВНЗ (2015)
Колесник І. О. - Логіко-гносеологічний підхід у вихованні та принципи його реалізації (2015)
Косило Х. М. - Ідеї національного виховання школярів у педагогічній творчості Г. Врецьони (2015)
Кучинська І. О. - Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі (2015)
Кучинський С. А. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі в умовах сьогодення (2015)
Палюх М. - Многовекторные аспекты современного образования и воспитания, Маликовский Р. (2015)
Плиска Ю. С. - Культурні компетенції як чинник формування почуття відповідальності у вчителів (2015)
Поліщук В. С. - Необхідність вдосконалення навчального і виховногопроцесів у вітчизняній школі (2015)
Сікалюк А. І. - Дискусійні методи в процесі формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів (2015)
Тараненко І. В. - Роль корекційно-педагогічної діяльності у вихованні підлітків з девіантною поведінкою (2015)
Тарасенко Г. С. - Гуманітаризація вищої педагогічної освіти в контексті філософсько-педагогічного аналізу (2015)
Тур О. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Чепіль М. М. - Патріотичне виховання в педагогічній концепції Григорія Ващенка (2015)
Pershukova O. - Notes from european experience on multilingual talking books for young school children learning creativity (2015)
Бачинська М. В. - Формування світоглядних орієнтирів учнівської молоді в педагогічних поглядах Н.Й. Волошиної (2015)
Гриненко Д. В. - Особливості розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (2015)
Гудима Н. В. - Лексикографічна робота на уроках української мови з вивчення запозиченої лексики (2015)
Демченко О. Й. - Розвиток системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи в Англії в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (2015)
Западинська І. Г. - Використання досвіду підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей у сучасній практиці (2015)
Мартіна О. В. - Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2015)
Матвійчук Л. А. - Розвиток професійної майстерності сучасного педагога вищої школи в контексті синергетики (2015)
Матієнко О. С. - Толерантність – основна передумова культури спілкування вчителя з учнями (2015)
Меркотан Л. Й. - Прецедентні тексти в дискурсі сучасної української прози та їхня роль у формуванні англомовної соціокультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантична категорія наявності / відсутності в контексті вивчення дієслова на уроках української мови в початковій школі (2015)
Олізько Ю. М. - Лінгвометодичні особливості англомовного матеріалу cучасних підручників загальної хімії (2015)
Полонська Т. К. - Технологія конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (2015)
Скрипник Т. М. - Методичні нотатки щодо застосування прийомів міжпредметної інтеграції дисциплін і порівняльного літературознавства в процесі фахової підготовки студентів-філологів (вивчення поезії Т. Шевченка в контексті світової літератури) (2015)
Торчинська З. К. - Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ (2015)
Третяк Н. В. - Розвиток мовлення молодших школярів на основі тексту (2015)
Трофименко А. О. - Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови (2015)
Яцук О. В. - Інтерактивні технології як засіб формування культуромовної компетентності молодших школярів, Грицин М. В. (2015)
Бабюк С. М. - Фізична культура як засіб корекції неврологічних порушень у розвитку дітей першого року життя (2015)
Галаманжук Л. Л. - Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією (2015)
Гаргін В. В. - Наукові досягнення нового покоління вчених у галузі методики трудового навчання (2015)
Головко М. В. - Тенденції модернізації змісту шкільної фізичної та астрономічної освіти (2015)
Гусєва О. С. - Чинники формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів фізики в процесі фахової підготовки (2015)
Ібрагімова К. О. - Модель формування готовності до соціальної взаємодії бакалаврів інженерно-технічного профілю при вивченні психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Каньоса Н. Г. - Мотиваційна та поведінкова складові навчально-професійної самореалізації студентів (2015)
Ковтонюк М. М. - Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні (2015)
Комарова О. В. - Методичні умови формування методологічних знань старшокласників про закон Харді-Вайнберга при розв’язуванні задач з генетики популяцій (2015)
Корносенко О. К. - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення: проблеми та перспективи (на прикладі оздоровчого фітнесу) (2015)
Кушнаренко Н. М. - Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах (2015)
Момот О. О. - Опис навчальної дисципліни "менеджмент безпеки під час занять з фізичної культури" (2015)
Моцик Л. В. - Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи (2015)
Моцик Р. В. - Інтернет-залежність та її вплив на виховання сучасної людини (2015)
Науменко С. О. - Тестові технології оцінювання географічної компетентності учнів у підручниках географії для 6 класу (2015)
Петришин О. В. - Обґрунтування методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних закладів (2015)
Садова І. І. - Використання арт-терапевтичних технологій корекції здоров’я у роботі з учнями початкової школи (2015)
Харченко С. В. - Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників (2015)
Шапран Ю. П. - Сутнісні ознаки, структурні компоненти і вимірювання екологічної компетентності студентів-біологів педагогічного університету (2015)
Воєвідко Л. М. - Компоненти фахової підготовки студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Карташова Ж.. Ю. - Специфіка формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики в процесі колективного музикування (2015)
Лабунець В. М. - Компонентна структура інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики на інноваційних засадах (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2015)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи генези дослідження фольклоризму в акордеонно-баянній творчості українських композиторів (джерелознавчий аспект) (2015)
Мартинюк Л. В. - Позашкільний мистецький заклад як сучасна форма виховання і розвитку особистості підлітка (2015)
Мудролюбова І. О. - Використання ігрових форм роботи на уроках сольфеджіо (2015)
Олійник В. Ф. - Деякі особливості інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів (2015)
Рева В. П. - Интонационное погружение как индивидуальная стратегия эстетического восприятия музыки (2015)
Урсу Н. О. - Культурне життя кам’янеччини наприкінці ХІХ – всередині ХХ століття, Гуцул І. А. (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Можливості запровадження сербських педагогічних технологій у систему вітчизняної підготовки баяністів-акордеоністів (2015)
Бабюк Т. Й. - Ціннісне ставлення до здоров’я як інтегральний показник сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Бєлєнька Г. В. - Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу (2015)
Ватаманюк Г. П. - Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників (2015)
Дічек Н. П. - Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Корнієнко Т. М. - Організація дозвілля школярів у літній період у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Кривошея Н. Б. - Педагогічні умови розвитку творчих музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Олійник О. М. - Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності (2015)
Цимбалару А. Д. - Тенденції моделювання освітнього простору в контексті розвитку початкової освіти у зарубіжних країнах (2015)
Шерудило А. В. - Сутність та класифікація інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Відомості про авторів (2015)
Нагорна Л. - Історія й колективна пам’ять (2012)
Кулик В. - Структура та динаміка громадянської думки щодо статусу російської мови (2012)
Шайгородський Ю. - Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології (2012)
Євсеєв К. - Політичний текст як предмет дослідження (2012)
Нагорний С. - Стан і перспективи інституту президенства в Україні в контексті розвитку політичної модернізації країни (2012)
Акайомова А. - Інформаційно-комунікативні процеси (2012)
Бевз Т. - Консервативні партіі сучасної України: традиція чи модернізація (2012)
Бушанський В. - Невизначеність і об’єктивність у мовній політиці (2012)
Віднянський В. - Проблеми та імперативи етнополітичного менеджменту в країнах центрально-східної Європи (історіографічні та правові аспекти питання (2012)
Гай-Нижник П. - "Фронт змін" А. Яценюка на старті до парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. ) (2012)
Ковач Л. - Національно-освітня політика України: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (на прикладі етнічних груп донбаського регіону) (2012)
Кучеренко І. - Політична організація суспільства між політичними конструктами та українськими реаліями (2012)
Лісничук О. - Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України (2012)
Макаренко Н. - Сучасні соціально-демографічні тенденції на Донбасі (2012)
Рафальський І. - Європейська колективна суб’єктивність та ідентичність (2012)
Черінько І. - Концептуальний контекст політики урядів Великої Британії щодо розширення Європейського союзу (1997-2010 рр. ) (2012)
Чупрій Л. - Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації (2012)
Щербенко Е. - Опозиція "відкрите / закрите" і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу (2012)
Набок С. - Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність (2012)
Безверха А. - У боротьбі за національну ідентичність: медійне представлення Української греко-католицької церкви (2012)
Римаренко С. - Суб’єктність національних меншин (2012)
Кривицька О. - Небезпека системних змін полікультурного тренду України (2012)
Кирюшко М. - Етноконфесійні спільноти України у системі факторів відтворення історично пам’яті (теоретико-методологічні аспекти дослідження) (2012)
Волосевич М. - Вплив релігійного фактора на процеси суспільно-політичних трансформацій у Росії початку ХХІ ст. (2012)
Гайдай Д. - Індивідуальний вимір етнічного конфлікту (на прикладі боснійсько війни, 1992-1995) (2012)
Хонін В. - Етапи розвитку міжнародних етногенних відносин (2012)
Баханов К. - Еволюція поглядів на історію радянської доби в шкільних навчальних програмах кінця 80-х-90-х рр. ХХ ст. (2012)
Баханова С. - Висвітлення процесу державотворення 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії (2012)
Федотова О. - Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. (2012)
Поліщук Ю. - Зовнішні та внутрішні чинники етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Левітас Ф. - Українсько-єврейський діалог у контексті історії: подолання стереотипів національної пам’яті (2012)
Литвин Н. - Еміграційний уряд Західно-Української народної республіки: зовнішня політика та програма державного будівництва (2012)
Полтавець С. - Сприйняття суспільством феномену "влади" напередодні Української національної революції середини XVII ст. (2012)
Яремчук В. - Українські партії Західної України на шляху до втілення ідеї національної державності та соборності (1914-1919 рр. ) (2012)
Глушко А. - Обличчя словенської югоностальгії: "druze Tito, mi ti se kunemo" (2012)
Березовенко А. - До 100-річчя з дня народження Юрія Володимировича Шевельова. Спогади (2012)
Відомості про авторів (2012)
Новоторов О. С. - Економіко-правові аспекти власності на землю (2008)
Кухарська Н. О. - Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай (2008)
Папп В. В. - Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів (2008)
Кузьмін О. Є. - Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств, Бала О. І. (2008)
Кривов'язюк І. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням, Балик Т. В. (2008)
Оприсок М. Д. - Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів (2008)
Губані Г. Г. - Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил (2008)
Хвесик М. А. - Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку (2008)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики (2008)
Пунько Б. М. - Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця (2008)
Білик Р. Р. - Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні (2008)
Дейнека А. М. - Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні (2008)
Люткевич О. М. - Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України (2008)
Мельніков А. Г. - Прибутковість фінансового посередництва в банківській сфері, Голанд М. Ю. (2008)
Кужій Л. М. - Дивідендна політика банків (2008)
Фурдичко Л. Є. - Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні (2008)
Рисін В. В. - Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики (2008)
Євтух Л. Б. - Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України (2008)
Руденко З. М. - Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави (2008)
Мірошников В. О. - Основні підходи до управління процесом ліквідації кредитних організацій (2008)
Кашпер Л. П. - Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні (2008)
Олександренко І. В. - Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу (2008)
Кльоба Л. Г. - Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки (2008)
Рисін М. В. - Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції (2008)
Іващук Н. Л. - Способи оцінювання азіатських опціонів (2008)
Андрушків Б. М. - Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз, Кирич Н. Б., Сівчук І. П. (2008)
Стадницький Ю. І. - Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації (2008)
Шеремета М. Я. - Україна в системі міжнародних транспортних коридорів (2008)
Потай О. А. - Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства (2008)
Залога З. М. - Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2008)
Пухир С. Т. - Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) (2008)
Гамор Ф. Д. - Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах (2008)
Бойко Є. І. - Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі (2008)
Слав'юк Р. А. - Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України (2008)
Семів Л. К. - Людський капітал: від класичної парадигми до сучасного осмислення (2008)
Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років (2008)
Автори номера (2008)
Пашко П. В. - Митна складова в системі економічної безпеки держави (2008)
Шульц С. Л. - Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України (2008)
Іщук С. О. - Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону (2008)
Шевчук В. О. - Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт, Черкас Н. І. (2008)
Партин Г. О. - Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання (2008)
Передерій Л. В. - Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві (2008)
Герасимчук З. В. - Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку, Вахович І. М. (2008)
Сторонянська І. З. - Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки (2008)
Левицька О. О. - Формування інтегрального індексу здоров'я населення (2008)
Ахромкін Є. М. - Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області (2008)
Павлов В. І. - Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні, Заремба В. М., Фесіна Ю. Г. (2008)
Масна О. І. - Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії, Парфенюк Є. І. (2008)
Шара К. - Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування (2008)
Діну В. - Регіональні аспекти розвитку сталого туризму, Гапенчук К. В. (2008)
Пшик Б. І. - Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні, Сухаревич В. Т. (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні (2008)
Рисін В. В. - Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області), Рисін М. В. (2008)
Шевчук Т. В. - Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні (2008)
Дребот Н. П. - Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи (2008)
Козоріз Г. Г. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2008)
Романчукевич В. В. - Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України (2008)
Євдокименко В. К. - Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі, Виклюк Я. І., Ляхов С. О. (2008)
Іванова В. В. - Особливості формування та функціонування інформаційних ринків (2008)
Комарницький І. Ф. - Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг, Антохов А. А. (2008)
Одрехівський М. В. - Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина", Одрехівська О. О. (2008)
Школа І. М. - Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі, Виклюк Я. І. (2008)
Мельник М. І. - Класифікація бізнес-середовища: системний підхід (2008)
Маслак О. О. - Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону, Жежуха В. Й., Григоренко О. В. (2008)
Гоблик А. В. - Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування (2008)
Козанкевич Л. О. - Нове - інколи просто забуте старе… (2008)
Дейнека О. І. - Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій, Демченко В. В. (2008)
Амоша О. І. - Новітній поступ регіональної науки (2008)
Куценко В. І. - Соціальна географія як навчальна дисципліна ХХІ століття (2008)
Реверчук С. К. - Глобалізація регіоналізується (2008)
Автори номера (2008)
Ищенко Д. С. - Об одном "сомнительном слове" в словаре Ф. Миклошича (2013)
Бондар О. І. - Взаємодія об'єктивного, суб'єктивного та віртуального у процесах текстотворення і текстосприймання (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво у Вінницькій області (2013)
Марченко Т. Я. - Континуанти суфікса *-ЬNЪ у слов'янських мовах (2013)
Каиржанов А. Е. - Византийский концепт "премудрости" в языке переводных памятников письменности Киевской Руси XI века (2013)
Каиржанов А. Е. - Тюркизмы в русских говорах Одесской области (2013)
Морозова І.В. - Вербальний конфлікт як особлива мовленнєва тактика в діалозі (2013)
Бигунова Н. А. - Речевые акты похвалы и комплимента как объекты лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2013)
Виноградова Е. Ю. - Комплимент как средство выражения интенционального воздействия в англоязычном художественном диалоге (на материале современного англоязычного романа) (2013)
Ларіна Е. В. - Темпоральні характеристики мовленнєвих актів толерантності / інтолерантності в мовленні політиків (на матеріалі німецької, української та російської мов) (2013)
Грапонова Е. Г. - Проблема идиолекта в русском политическом дискурсе, Шумарина Т. Ф. (2013)
Попова О. В. - Особливості реалізації фемінних характеристик на фонетичному рівні (на матеріалі російської, української та китайської мов) (2013)
Гузак А. М. - Лексико-граматичні особливості вираження "особистісного" та "колективного" у політичних промовах (на матеріалі промов американського президента Гаррі Трумена) (2013)
Евдокимова И. А. - Суггестивные средства воздействия темпорального компонента просодии в речевых масках в англоязычном устном рекламном дискурсе (2013)
Форманова С. В. - Антиетикетні форми спілкування (2013)
Шевченко Ю. Ю. - Обломовщина как индивидуально-авторский концепт (2013)
Коккіна Л. Р. - Еволюція мовної картини світу жінки бальзаківського віку у французькій літературі (2013)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в контексті історичного роману (2013)
Яковенко Л. І. - Дієслово у складі українських і польських фразеологічних одиниць на позначення зникнення (2013)
Дерік І. М. - Інтерпретація тексту: перекладацький аспект (2013)
Лосинский И. Г. - "Блюз Римской Стены" У. X. Одена: опыт полемического анализа переводов (2013)
Марінашвілі М. Д. - Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган "Bonjour tristesse" українською мовою) (2013)
Ситнікова О. В. - Засоби відтворення французького інфінітива українською мовою (на матеріалі перекладів французьких художніх текстів) (2013)
Легурска П. - Вторичното назоваване на предметната лексика с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски език), Панчев И. (2013)
Войцева О. А. - Семантична мотивація лексики на позначення плавальних засобів у старопольській мові (2013)
Петров А. В. - Текстовое семантическое поле с ядром "родить1" (на материале произведения А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ") (2013)
Абжелиева Д. А. - Структура ассоциативно-семантического поля слова "птица" (2013)
Ладиненко А. П. - Смысловая идентификация и интерпретация иноязычных вкраплений в художественном тексте (на примере романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста") (2013)
Ибрагимова В. Ф. - Особенности многозначных тюркских основ, используемых при образовании русских и украинских фамилий (2013)
Семик Г. В. - Варіанти імен як один із видів неофіційних антропонімів (2013)
Майданюк Д. В. - Антропонимический фрагмент в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова (2013)
Литвин О. В. - Имя собственное как производящая база неологизмов (на материале текстов СМИ) (2013)
Яременко Т. Г. - Квалитативно- и событийно-темпоральные глаголы, соотносимые с понятием "утро" (2013)
Шепель Ю. А. - Взаимодействие и взаимопроникновение грамматической омонимии прилагательных и наречий (2013)
Гидора-Шишковская А. Л. - Диахронический анализ речеэтикетных формул вежливости в английском языкев свете функционального синтаксиса (2013)
Стрельчук В. І. - Полі-класифікації складносурядного речення в сучасній англійській мові (2013)
Чень Ш. - Конструкции с противительными союзами в рассказах К. Г. Паустовского (2013)
Пожарицкая Е. А. - Категоризация общечеловеческих моральных ценностей в синтаксисе речи главного героя (на материале американского вестерна) (2013)
Степаненко О. А. - Синтаксические маркеры детектива как литературного жанра (на материале англоязычного романа) (2013)
Жук Е. А. - Особливості наукового лінгвістичного дискурсу як інституційного (2013)
Аюпова Г. Е. - Проблемы духовно-нравственного воспитания в творчестве поэта-мыслителя Шакарима Кудайбердиева (2013)
Плотницкая С. В. - Языковая личность молодого журналиста и формирование иноязычно-речевой профессиональной компетенции средствами СМИ, Голубенко Л. Н., Вит Н. П. (2013)
Гукова Л. Н. - О комплексе учебных пособий по синтаксису современного русского языка, Степанов Е. Н. (2013)
Наші автори (2013)
Кармазіна М. С. - Українська багатопартійність: становлення і розвиток (2012)
Яковлєв М. В. - Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій (2012)
Рибій О. В. - Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституціоналізації партійної системи та політичних партій в Україні (2012)
Зуйковська А. А. - Конвертація партійного капіталу перед виборами: досвід політичної партії "Сильна Україна" (2012)
Бевз Т. А. - Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р. (2012)
Гай-Нижник П. А. - Всеукраїнське об’єднання "Свобода" на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р. (2012)
Кохан Г. В. - Аналіз програм політичних партій і діяльності громадських рухів на предмет корупційності кандидатів у депутатів напередодні парламентських виборів 2012 р. (2012)
Яремчук В. Д. - Комуністична партія України: аналіз виборчої стратегії та тактики (1994-2010 рр. ) (2012)
Чабанна М. В. - Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності (2012)
Мороко В. В. - Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. ) (2012)
Чупрій Л. В. - Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій (2012)
Полунін О. В. - Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибір (2012)
Мельник Н. Т. - Проблема державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Висоцький О. Ю. - Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі політичної модернізації в Україні (2012)
Каращук М. Г. - Інформаційна влада: сутність та особливості впливу (2012)
Квітка К. А. - Медіатизація сучасного політичного життя (2012)
Гаман-Голутвина О. В. - Политические элиты России и проблемы развития (2012)
Полтавець С. В. - Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів (2008)
Мішенін Є. В. - Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу, Олійник Н. В. (2008)
Федулова Л. І. - Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки, Буга Н. Ю. (2008)
Віленчук О. М. - Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку (2008)
Витвицький Я. С. - Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) (2008)
Польовський А. М. - Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України (2008)
Джулай В. О. - Антикризове управління в банківському секторі економіки України (2008)
Сердюк Л. В. - Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів (2008)
Хіміч Н. О. - Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків (2008)
Павлишин О. П. - Впровадження інноваційних технологій кредитування (2008)
Крилова А. О. - Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем (2008)
Слобода Л. Я. - Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на основі оцінки ризиків (2008)
Безугла В. О. - Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України, Шаповал Л. П. (2008)
Кльоба Л. Г. - Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні засади монетарної політики в Україні (2008)
Верней О. Є. - Особливості діяльності промислово-фінансових груп: зарубіжний досвід та українські перспективи (2008)
Микитчин І. І. - Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків (2008)
Мірдала Р. - Розвиток міжнародних інвестиційних позицій країн - новообраних членів Європейського Союзу (2008)
Гайдук А. Б. - Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв (2008)
Шурпенкова Р. К. - Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством, Демко І. І. (2008)
Пинда Ю. В. - Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівського регіону (2008)
Шевченко Н. В. - Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств (2008)
Тоцька О. Л. - Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні (2008)
Калинець К. С. - Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні (2008)
Мірошко В. М. - Аналіз та напрямки розвитку морських портів України (2008)
Гончаренко І. В. - Ретроспектива формування сільських територій регіонів України (2008)
Манцевич Ю. М. - Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України (2008)
Демченко В. В. - Міжнародний науково-практичний семінар з планування територій (2008)
Кравців В. С. - Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія, Мікула Н. А. (2008)
Воротіна Л. І. - Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості (2008)
Дайновський Ю. А. - Новаторське дослідження економічних систем (2008)
Професору Бойку Євгену Івановичу - 70 (2008)
До 50-річчя Василя Степановича Кравціва (2008)
Автори номера (2008)
Богомолова Н. І. - Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави (2011)
Корецька С. О. - Проблеми побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута та шляхи їх вирішення (2011)
Дубас Р. Г. - Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів (2011)
Архірейська Н. В. - Реалізація новацій бюджетного кодексу в контексті державного управління (2011)
Дученко М. М. - Адаптивна модель кластеризації підприємств відновлювальної енергетики через реінжиніринг спільних бізнес процесів, Денисенко С. В. (2011)
Янченко З. Б. - Інвестиційна підтримка науково-дослідної діяльності аграрних підприємств житомирської області (2011)
Донець О. С. - Реінжиніринг фінансової діяльності підприємств у сучасних умовах української економіки за допомогою імітаційного моделювання (2011)
Передало Х. С. - Індикатори оцінювання якості формування та результативності місії організації, Іванець Л. В. (2011)
Гуцал І. С. - Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів, Струтинська І. В. (2011)
Новак С. М. - Оптимізація масштабу виробництва з метою максимізації його рентабельності, Хайлук С. О. (2011)
Якимова А. М. - Бюджетування процесів адаптації на підприємствах залізничного транспорту як шляху забезпечення їх економічної безпеки, Горб В. А. (2011)
Кондратьєва Т. В. - Статистичне імітаційне моделювання економічної поведінки фірми як коаліції агентів (2011)
Сейфоллахи Моджтаба - Специфика продуктов исламского банкинга (2011)
Колеснікова О. М. - Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті податкового кодексу України (2011)
Щербатюк О. М. - Дефініція "інвестиційний потенціал підприємства": сутність та відмінності (2011)
Бабчинська О. І. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством в умовах глобалізації, Балдинюк А. Г. (2011)
Береговий В. К. - Основи наукової організації здорового харчування (2011)
Дідур К. М. - Сучасні методи оцінки персоналу (2011)
Олексенко Р. І. - Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання, Краскова І. О., Поліщук М. М. (2011)
Бєседін Є. І. - Удосконалення структурної побудови біржового механізму України (2011)
Сюркало Б. І. - Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу (2011)
Мельник Я. В. - Підтримка уряду у забезпеченні  міжнародної конкурентоспроможності металургійної продукції вітчизняних виробників (2011)
Нагаєв В. М. - Методичні підходи щодо визначення штатної чисельності управлінських кадрів аграрних формувань (2011)
Євтушенко С. В. - Стан інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкових друкарень України (2011)
Сошка Н. В. - Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2011)
Митяй О. В. - Теоретичні основи формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Христофорова І. В. - Організація системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг в Україні (2011)
Сидоренко О. В. - Консолідація біржової системи як фактор підвищення її конкурентоздатності (2011)
Немцов О. В. - Проблеми розробки взаємоузгоджених показників системи планів та обгрунтування методичного підходу щодо їх інтеграції на підприємствах теплопостачання (2011)
Катан Л. І. - Інвестиції та інвестування як економічна категорія, Хорішко К. С. (2011)
Залюбовська С. С. - Методологія визначення потенціалу підприємств як основного елементу залучення капітальних вкладень, Новікова Л. А. (2011)
Томілін О. О. - Перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва (2011)
Жовтяк Г. А. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "транспортна інфраструктура регіону" (2011)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення  аудиту  управління запасами (2011)
Лозінська К. В. - Лізинг як інструмент інвестування аграріїв (2011)
Бечко П. К. - Оцінка фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі, Осокін І. В. (2011)
Наумко Ю. С. - Аналіз сучаного стану соціально-трудових відносин (2011)
Дишлева А. М. - Механізм реалізації антикризової економічної стратегії держави у контексті бюджетно-податкової політики (2011)
Сусіденко Ю. В. - Теоретичні основи та чинники конкурентоспроможності апк України (2011)
Шабельникова О. Н. - Перспективы развития малых городов старого донбасса (2011)
Книш Я. В. - Генезис сутності та змісту поняття "регіон"  як економічної категорії (2011)
Степанова О. В. - Соціальний капітал та проблеми ефективності державного регулювання економіки (2011)
Гром'як Т. Д. - Теоретичні основи формування соціальної сфери села (2011)
Дикий О. В. - Основні пріоритети та механізм стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Плугіна Ю. А. - Реалізація та оцінка стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту (2011)
Марченко Н. Я. - Оцінка стратегічного потенціалу автомобілебудівних підприємств України (2011)
Лаптєв С. М. - Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки, Зачосова Н. В. (2011)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання взаємодії систем дистрибуції товарів та управління запасами ієрархічного торгового підприємства, Назаренко О. І. (2011)
Ус Г. О. - Стан досліджень та архітектура організації систем управління знаннями підприємств, Ус М. Ф. (2011)
Будько О. В. - Особливості нарахування та сплати податку на додану вартість в бухгалтерському обліку згідно податкового кодексу України (2011)
Драган І. О. - Метoдoлoгiчнi засади вдoскoналення механiзмiв iннoвацiйнoгo забезпечення пpoцесiв мoдеpнiзацiї житлoвo-кoмунальнoгo господарства (2011)
Дорош Й. М. - Прогнозування розвитку земельних відносин залежно від зміни структури регіонального землекористування (2011)
Болдирєв О. О. - Оцінка використовуваних методів діагностики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках (2011)
Реутов В. Є. - Глобальна регіоналізація як сучасний вектор розвитку глобальних економічних трансформацій (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Формування складових організаційно-економічного механізму використання туристичних ресурсів (2011)
Онуфрик М. С. - Оцінка податкового навантаження на економічну діяльність людини (2011)
Судоргін М. Г. - Механізми стимулювання розвитку регіонів України з урахуванням зарубіжного досвіду (2011)
Грищенко І. М. - Перспективні напрями модернізації вітчизняного нафтогазового комплексу (2011)
Заварзіна Т. В. - Вдосконалення поняття "фінансове управління інноваційним розвитком підприємства" та його особливості в торгівлі (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Оновлення виробничої системи підприємства з позиції теорії інноваційного доходу (2011)
Кричун П. М. - Служба внутрішнього аудиту на будівельних підрядних підприємствах: проблеми та перспективи функціонування (2011)
Бурда В. Є. - Аналіз практики та ефективності використання альтернативних джерел енергії в Україні та світі (2011)
Івченкова О. Ю. - Концепція моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності (2011)
Кабо И. А. - Сущность эволюционного цикла национальной экономики (2011)
Стичинська О. О. - Податкові інструменти фінансового регулювання інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Кошевий М. М. - Актуальні аспекти наукоємних виробництв та наукоємних галузей економіки (2011)
Футерко О. І. - Оптимізація бюджетного дефіциту в умовах перехідної економіки України (2011)
Тульчинська С. О. - Стратегія інноваційного розвитку регіонів України (2011)
Белозубенко В. С. - Особенности информационных технологий как объектов инновационного развития международной экономики (2011)
Снітівкер І. Г. - Клаcтерізація центрів міжнародної торгівлі в умовах транснаціоналізації світогосподарського розвитку (2011)
Саричев В. І. - Імперативи людського розвитку в теорії формування людського капіталу (2011)
Ходарев О. В. - Переробка твердих побутових відходів як фактор економічного розвитку України (2011)
Микитенко В. В. - Теоретико-концептуальні підходи до вирішення проблем забезпечення енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів, Худолей В. Ю. (2011)
Петрушевський Ю. Л. - Формування системи державного аудиту ефективності діяльності підприємств жкг в Україні (2011)
Шкрабак І. В. - Синергетична концепція стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень (2011)
Божанова В. Ю. - Вплив факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства (2011)
Ревякін О. О. - Обґрунтування критеріїв та показників ефективної системи мотивації праці з метою зниження рівня тінізації економічної діяльності малих та середніх приладобудівних підприємств (2011)
Євтушенко Н. О. - Кількісна оцінка ризику будівельного підприємства (на прикладі будівельних підприємств київської області) (2011)
Koniakhina T. V. - Practice use of economic methods of nature management in foreign countries (2011)
Купченко В. Г. - Теоретичні основи механізму трансформації заощаджень населення в інвестиції в національну економіку (2011)
Кучмійов А. В. - Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління (2011)
Бойко В. І. - Доброчинність та благодійність як невід'ємна складова розвитку культурного середовища (2011)
Червяков І. М. - Вдосконалення системи управління регіональними промисловими комплексами (2011)
Михальченко М. - Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України (2012)
Шайгородський Ю. - Аксіологічний вимір української моделі модернізації (2012)
Шевченко О. - Трансформація образу "Європи" як базової філософської цінності на пострадянському просторі (2012)
Рафальський І. - Європейський вибір як фактор українського національного самовизначення: передумови, зміст і основні чинники (2012)
Чабанна М. - Підходи до інтерпретації сутності суспільно-політичних трансформацій у перехідних країнах (2012)
Горєлов М. - Українська доктрина Росії доби незалежності (2012)
Мандебура О. - Поза політикою: світ культури і духовності крізь призму знакових подій (2012)
Лозовицький О. - Інформаційне суспільство як основа розвитку національних ціннісних орієнтацій зовнішньої політики держави в умовах сучасної доби глобалізації (2012)
Кармазіна М. - Інформаційна прозорість влади: українська ситуація (2012)
Бушанський В. - Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеграунду (2012)
Козьма В. - Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді (2012)
Зуйковська А. - Політизація ідеї суспільної солідарності у програмах сучасних українських політичних партій (2012)
Невмержицький Є. - Проблеми удосконалення антикорупційних механізмів (2012)
Рябчук М. - Аксіологічний аспект національної ідентичності (2012)
Козерод О. - Висвітлення проблем єврейської ідентичності у світі: сучасна англомовна історіографія (2012)
Подольскй А. - Пам’ять про Голокост в Україні: загальний контекст та сучасний стан (2012)
Заремба О. - Цінності та ціннісні розколи українського єврейства: цивілізаційний контекст (2012)
Рудяков П. - Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України, Яковлєва О. (2012)
Замковая Н. - Статус "національної меншини" та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах (2012)
Мироненко П. - Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії (2012)
Ляшенко Т. - Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії (2012)
Шаповал А. - У боротьбі за українську державність (до 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича (2012)
Андрійчук Т. - Розвиток демократії в Україні: вплив політичних цінностей (2012)
Дебенко І. - Символізація політики та інституційна трансформація в умовах транзиту (2012)
Макаренко Є. - Проблема міфу в системі сучасної політичної науки (2012)
Палько О. - Феномен єврокомунізму у суспільно-політичній думці Західної Європи (2012)
Лукаш Т. - Філософії виборчого права: модель періоду становлення незалежності (2012)
Ярема В. - Академічний дискурс проблем коаліційного уряду як діалог між представниками теоретико-ігрового та емпіричного підходів (2012)
Михайлова О. - Цивілізаційна складова національної ідентичності: нові акценти інформаційної доби (2012)
Галагуз І. - Участь етнічних спільнот Центрального полісся в сучасних суспільно-політичних процесах (2012)
Волгов М. - Погляди М. Маора на проблему класифікації дефініцій політичної партії (2012)
Черінько І. - Військовий аташат у складі закордонного дипломатичного представництва як інструмент зміцнення національної безпеки держави (2012)
Відомості про авторів (2012)
Аннушкин В. И. - Классик русской филологии, профессор Одесского Ришельевского лицея Константин Петрович Зеленецкий (1812-1858) и проблемы современного филологического знания (2014)
Синица И. А. - Павел Игнатович Житецкий и развитие гуманитарной мысли XIX века (2014)
Гайер К. Е. - Герменевтика и интерпретативная семиотика в работах У. Эко (2014)
Буянова Л. Ю. - Лингвоконфессиология в системе современной гуманитарной гносеосферы: методологический инструментарий и понятийный аппарат (2014)
Степанов Е. Н. - Взаимодействие научных лингвистических подходов в исследовании русской городской речи (2014)
Титаренко М. В. - Невербальные средства экспликации социального статуса в прозе А. П. Чехова (2014)
Кондратенко Н. В. - Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації (2014)
Стрій Л. І. - Ритуальний характер політичної комунікації: семіотика інавгурації президента (2014)
Чувакин А. А. - Тексты малой прозы В. М. Шукшина в контексте филолого-коммуникативного знания (2014)
Столярова И. В. - Символический смысл заголовка в прозаическом дискурсе (Т. Толстая "Лёгкие миры") (2014)
Трендович М. - Русский анекдот vs. польский kawal. Несколько замечаний по поводу комических жанров речи в русском и польском языках (2014)
Кіщенко А. М. - Комунікативна роль адресанта в художньому дискурсі (на матеріалі сучасної української прози) (2014)
Костенко М. А. - Друкована реклама як креолізований текст: шрифтові виділення (2014)
Коновалова Н. И. - Интерпретация сакрального текста традиционной народной культуры (2014)
Кузнецова А. В. - Эстетическая когниция: метатекст в рефлексивно-интерпретативном пространстве (2014)
Гукова Л. Н. - Концепт "времена года" в художественной картине мира А. С. Пушкина, Трушицына Е. А. (2014)
Коссаковска-Mapac М. - Особенности репрезентации концепта дом в советском и современном российском кинематографе (2014)
Сайгин В. В. - Десакрализация концепта "грех" в национальном сознании (по данным современного русского языка) (2014)
Наймушина Т. А. - Вода в русской, турецкой и сомалийской языковых картинах мира (на материале пословиц и поговорок) (2014)
Охрименко Т. В. - Национально-языковая картина мира сквозь призму номинаций денежных единиц (2014)
Яроцкая Г. С. - Дискурсивное измерение отношения к богатству и бедности в русской лингвокультуре (на материале текстов русских народных сказок) (2014)
Романенко В. А. - Индексально-метонимический принцип рецепции текста, Ион A.A. (2014)
Иванченко A. B. - Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения (2014)
Маронь А. - Языковая картина мира в драматургии Николая Коляды (2014)
Низаметдинова Н. X. - К вопросу о влиянии греческого языка на русское словосложение (2014)
Зарипова А. Р. - Общая характеристика лексико-семантической группы "судьба" в древнерусском языке (на примере слов суд и судьба) (2014)
Швец А. И. - Диалектная глагольная лексика как предмет исследования: состав, структура (2014)
Забольян Л. О. - Эмотивная лексика, характеризующая человека по интеллектуальным способностям, в русских говорах Одесской области (2014)
Радбиль Т. Б. - Метаязыковые комментарии с компонентом "смысл слова" в современной русской речи (2014)
Гажева И. Д. - Аспекты и методы изучения метонимии в современной лингвистике (2014)
Гочев Г. И. - Иноязычные новационные единицы в лексике русского языка (2014)
Кадырова Л. Д. - Словообразовательный потенциал неозаимствований в современном русском языке (2014)
Невойт В. И. - Семантика лексических эквивалентов в сопоставительном аспекте (2014)
Ли Жунь. - Образ цветка в русской лингвокультуре (2014)
Русенко Т. И. - Специфика использования одоративных номинаций в поэзии С. А. Есенина (2014)
Хейлик Т. А. - Типология цветообозначений декоративной косметики в современной рекламе, Горлачёва В. В. (2014)
Томасик С. - Названия фарфоровых изделий Дулёвского завода (2014)
Майданюк Д. В. - Логоэпистема-идеоним в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова (2014)
Дробышева Н. Л. - Вопросы категориального анализа научно-технической терминологии (2014)
Стексова Т. И. - Семантика и прагматика русских высказываний с оборотом если на то пошло (2014)
Ерёменко И. А. - Фразеотворчество Л. Толстого как составляющая его эпистолярного идиостиля (2014)
Петров А. В. - Префиксальные повторы страдательных причастий в русском языке (2014)
Грыгель М. - Аффирмация как грамматическая категория (2014)
Караваева Т. Л. - Функциональная специфика операторов нереальности (2014)
Дзевановская Д. - Использование ресурсов Интернета в процессе обучения иностранному языку (2014)
Нуртазина М. Б. - Межкультурная компетенция как необходимое условие развития инновационных процессов в обучении русскому языку (2014)
Бердичевский А. Л. - Методика РКИ в 21 веке, или Как что-либо изменить, ничего не меняя (2014)
Плотницкая С. В. - Теория коммуникации в свете лингводидактики (2014)
Вненк Э. - Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и литературы (2014)
Воронина Н. А. - Использование форм и приёмов игрового обучения в процессе развития коммуникативной ответственности студентов вуза (2014)
Мальцева Л. В. - Адаптация учебно-научного текста: субтекст старого знания (2014)
Хлопьянов А. В. - Об изучении русских поэтических атрибутивных словосочетаний в иноязычной аудитории (2014)
Цапко Т. П. - Проблемы "глагольной" интерференции при обучении русскому языку как иностранному арабоговорящих студентов (2014)
Цзя Юннин. - Интерферентные ошибки китайских студентов при использовании русских предлогов и союзов (2014)
Марусинець М. М. - Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст (2014)
Карасик В. И. - Г. С. Яроцкая. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : (монография) / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса : Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2013. — 552 с. (2014)
Башавець Н. А. - Програма експериментальної роботи з формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів економічних вищих навчальних закладів (2012)
Бондаренко В. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, Копитков Д. М. (2012)
Возна З. О. - Проектна діяльність на уроках суспільствознавства: від теорії до практики (2012)
Гончарова Ю. О. - Позанавчальна робота з правової освіти учнів у школах України (1944-1991 рр.) (2012)
Гризун Л. Е. - Формування змісту вищої професійної освіти за умов сучасних освітніх тенденцій (2012)
Дмитрієв С. М. - Проблеми національної освіти у спадщині М. В. Ломоносова (2012)
Доброскок І. І. - Організаційно-технологічне забезпечення підготовки магістрів соціальної педагогіки засобами інформаційних технологій (2012)
Драновська С. В. - Формування пізнавальних умінь учнів у процесі навчання історії України в загальноосвітніх школах в 60–90 рр. ХХ ст. (2012)
Дутко О. М. - М. Костомаров в історії розвитку українського підручникотворення у Наддніпрянській Україні ХІХ століття (2012)
Ковальчук Г. П. - І. Г. Ткаченко про фізичне виховання учнів сільської школи (2012)
Корольова Т. В. - Визначення компонентів фахової культури майбутніх спеціалістів (2012)
Кондрашова Е. Н. - Эволюция содержания понятия "патриотизм" в контексте внутренней политики России (от древности до наших дней) (2012)
Кравець Н. Б. - Розвиток рефлексії майбутніх психологів у процесі вивчення самовиховання і саморозвитку особистості (2012)
Леонтьєва І. В. - Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Мартенчук М. Д. - Педагогічні умови формування професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Матвійчук Л. А. - Теоретичні засади викладання технічних дисциплін за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій як перспектива майбутнього фахівця (2012)
Мішеніна Т. М. - Закономірності та принципи формування навчальних курсів у процесі підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Муковіз О. П. - Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці (2012)
Нічишина В. В. - Про єдність і співвідношення процесів диференціації та інтеграції у вищих навчальних закладах освіти (2012)
Петровська К. В. - Формування системи знань, умінь і навичок як складових суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (2012)
Піддячий М. І. - Досвід соціально-професійної орієнтації учнів (2012)
Попович Н. М. - Зміст і структура професійно-особистісного досвіду (2012)
Райчєва Т. Д. - Адаптація студентів до навчальної діяльності (2012)
Сопівник Р. В. - Форми виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів (2012)
Столярова Т. О. - Оптимізація та автоматизація процесу навчання майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики, комп’ютерних наук і їх реалiзацiя (2012)
Тичинська О. В. - Особливості підготовки шкільних консультантів до попередження та вирішення кризових ситуацій у державних школах США (2012)
Федорчук В. В. - Електронний підручник як засіб інформатизації сучасної освіти (2012)
Фідкевич О. Л. - Культурно-ціннісні поняття як елементи соціокультурного простору підручників з російської мови для загальноосвітніх шкіл України (2012)
Хацаюк Н. С. - Розгляд моделей організації науково-методичної роботи в "Школах майбутнього" Автономної Республіки Крим (2012)
Хом’юк І. В. - Ймовірносно-статистичний аналіз результатів експериментального дослідження з формування компонентів базового рівня професійної мобільності, Хом’юк В. В. (2012)
Цимбалару А. Д. - Підготовка вчителя до педагогічного проектування освітнього простору в школі і ступеня в системі внутрішньошкільної методичної роботи (2012)
Чепурна В. О. - Особливості організації кураторської діяльності зі студентами інженерно-педагогічних спеціальностей (2012)
Шумейко З. Є. - Проблеми національного виховання українського народу в літературній спадщині Матвія Симонова (Номиса) (2012)
Ярош Н. В. - Становлення суспільствознавчої освіти у школах України (2012)
Бандура Ю. Б. - Модель розвитку професійної компетентності викладача іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2012)
Бондар Л. А. - Педагогічні умови професійного розвитку мовленнєвих умінь студентів-філологів у процесі загальнопедагогічної підготовки (2012)
Зайцева І. В. - Психолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2012)
Каденко В. О. - Organizing a reading programme at primary school (2012)
Копусь О. А. - Експериментальна перевірка ефективності формування предметної та дослідницької компетенцій майбутніх магістрів філології (2012)
Мужеловська Л. В. - Повтор як стилістичний засіб творення експресії в поетичному мовленні Олександра Олеся (2012)
Ножовнік О. М. - Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з Інтернет-ресурсу Youtube у практиці навчання іноземної мови для спеціального вжитку майбутніх фахівців із міжнародної економіки у вищій професійній школі (2012)
Паламар С. П. - Формування теоретико-літературної компетенції у процесі вивчення української літератури в основній школі (2012)
Тименко В. М. - Метод структурно-логічних схем у літературній творчості старшокласників (2012)
Фролова Л. А. - Условия формирования универсальных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения, Сюсюкина И. Е. (2012)
Шевченко З. О. - Загальнокультурний контекст у вивченні української літератури на факультативних заняттях (2012)
Штельмах О. В. - Аналітико-пошуковий етап експериментальної перевірки організаційно-педагогічних засад моніторингу навчальних досягнень старшокласників з англійської мови та зарубіжної літератури (2012)
Аліксійчук О. С. - Творча діяльність Лоренцо Перозі в контексті розвитку світового сакрального музичного мистецтва (2012)
Барановська С. А. - Специфіка музично-виконавської діяльності вчителя (2012)
Батюк З. С. - Формування цілісного світосприймання через осмислення символіки українського фольклору, Дьоміна Т. М., Ірікова Н. М. (2012)
Батюк Н. О. - Осягнення художніх образів народних пісень в обробці М. Леонтовича як шлях формування гуманістично-ціннісних орієнтацій студентів, Поповська Д. Д., Шанявська А. (2012)
Білієнко Д. О. - Актуалізація спадщини Миколи Леонтовича у формуванні творчої особистості учнів (2012)
Борисова Т. В. - Особливості трактування образу русалки в українській та світовій міфології (2012)
Боршуляк А. М. - Проблема осмислення феномена пасіонності в інструментально-виконавській творчості (2012)
Вовк М. В. - Інструментальне виконавство як засіб музичного розвитку молодших школярів (2012)
Водяний Б. О. - Народні музичні інструменти в системі мистецької освіти: історико-регіональні аспекти проблеми (2012)
Воєвідко Л. М. - Оптимізація процесу фахової підготовки студентів (2012)
Гавриленко Л. М. - Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М. Леонтовичем (2012)
Горбенко С. С. - Історико-теоретичний сегмент гуманістично-орієнтованої парадигми музичної освіти дітей шкільного віку ХХ ст. (2012)
Гук О. І. - До 65-річчя з дня народження Раїси Кузьменко (2012)
Димченко С. С. - Творча спрямованість процесу фахового виховання студентів класу ударних інструментів (2012)
Ененко И. А. - О закономерностях начального периода работы над музыкальным произведением (2012)
Житкевич А. С. - Золотий голос Кам’янця-Подільського (2012)
Зінків І. Я. - Бандурна творчість Гната Хоткевича: між традицією і модернізмом (2012)
Карась Г. В. - Феномен "Щедрика" в обробці Миколи Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. (2012)
Карпенко Т. П. - Формування музично-слухової спостережливості – складової виконавських навичок майбутніх учителів музики (2012)
Кващук В. Я. - Співець народних мелодій (2012)
Коваль Т. В. - Використання народнопісенної спадщини Миколи Леонтовича у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Лабунець В. М. - Формування виконавської техніки та художньої майстерності майбутнього вчителя музики у процесі інструментальної підготовки (2012)
Лебедєв В. К. - Педагогічні умови розвитку музичних здібностей молодших школярів у процесі занять в народно-інструментальному ансамблі (2012)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть (2012)
Назаренко І. М. - Педагогічне керівництво формуванням музичного сприймання в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва (2012)
Олійник В. Ф. - Особливості методики викладання гри на баяні в класі додаткового музичного інструмента (2012)
Пляченко Т. М. - З історії оркестрово-ансамблевої підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Путішина Л. О. - Розвиток жанру мініатюри: історичний аспект (2012)
Радченко Ю. Л. - Використання досвіду професійної підготовки вчителя на Катеринославщині в сучасних умовах модернізації педагогічної освіти (2012)
Реброва О. Є. - Методи формування художньо-ментального досвіду вчителя музичного мистецтва в процесі фортепіанного навчання (2012)
Рева В. П. - Музыкальное восприятие как самосозидание личности (2012)
Сверлюк Л. І. - Педагогічна система гуманізації взаємин у дитячому хоровому колективі (2012)
Сверлюк Я. В. - Технологічні та творчі основи колективного виконавства (2012)
Смоляк О. С. - Мистецтво виконання на цитрі в Галичині у кінці ХІХ – першій третині ХХ століть (на прикладі концертної діяльності Євгена Купчинського) (2012)
Совік Т. В. - Історико-педагогічний аналіз змісту музично-естетичної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Хай М. Й. - Проблема інерційності руху паралельно-культурницьких процесів в т. зв. "народно-академічному" інструменталізмі пострадянського періоду (2012)
Чайка С. В. - Кобзарство — дієвий чинник збереження традицій духовного життя нації, Чайка М. М. (2012)
Щербак І. В. - Технологія розкриття художнього образу музичного твору баяністом-акордеоністом (2012)
Ярова М. В. - Використання ідей М. Леонтовича у професійній підготовці педагогів-музикантів (2012)
Алєко О. А. - До проблеми формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного закладу і родини (2012)
Борщенко В. В. - Реалізація педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової школи (2012)
Вертугіна В. М. - Особливості сприймання творів художньої літератури дітьми старшого дошкільного віку з відхиленням зору (2012)
Головко М. Б. - Педагогічна філософія і проблема захисту здоров’я дитини, Головко С. Г. (2012)
Гуренко О. І. - Особливості організації гурткової роботи позашкільних навчальних закладів з виховання культури міжетнічних стосунків, Величко О. М. (2012)
Каньоса А. М. - Наступність в економічному навчанні дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку, Каньоса М. І. (2012)
Лебідь І. Ю. - Стан забезпечення підручниками початкової освіти в Україні (1917–1920 рр.) (2012)
Нестайко І. М. - Співпраця сім’ї з дошкільним навчальним закладом – запорука всебічного розвитку дітей (2012)
Попова Л. Б. - Здоров’язбережувальний ресурс уроків мови в початкових класах, Попова О. Ю. (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Характеристика стану мотиваційно-смислової готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Саяпіна С. А. - Специфіка взаємодії ігрової та трудової діяльності дітей дошкільного віку як предмет психолого-педагогічних досліджень (2012)
Собчинская С. А. - Детское чтение как социокультурный феномен, Александрова А. М. (2012)
Тарасенко Г. С. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації пріоритетних цінностей у вихованні дошкільників засобами природи (2012)
Тришневська Г. Б. - Використання текстів підручників для початкової школи у процесі виховної роботи з учнями (2012)
Чередніченко С. В. - Формування національної культури дошкільників засобами дитячої літератури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Gutik O. V. - Pseudocompact primitive topological inverse semigroups, Pavlyk K. P. (2013)
Процах Н. П. - Обернена задача для ультрапараболічного рівняння з невідомою функцією просторової змінної у правій частині (2013)
Снітко Г. А. - Обернена задача визначення залежних від часу функцій у молодшому коефіцієнті параболічного рівняння в області з вільною межею (2013)
Гарт Е. Л. - Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів у задачах деформування пластин з отворами та включеннями, Гудрамович В. С. (2013)
Вовк О. В. - Інтеграція ньютонівської лінеаризації у часову дискретизацію початково-крайових задач, Шинкаренко Г. А. (2013)
Паймушин В. Н. - О задачах излучения звуковой волны при динамическом процессе деформирования пластин с учетом внешнего и внутреннего демпфирования (2013)
Игумнов Л. А. - Звукоизоляционные свойства одномерной трехслойной пластины, Локтева Н. А., Паймушин В. Н., Тарлаковский Д. В. (2013)
Mykhas’kiv V. V. - Dynamic stresses due to time-harmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of penny-shaped cracks, Zhbadynskyi I. Ya., Zhang Ch. (2013)
Селезов И. Т. - О построении уточненных уравнений колебаний упругих пластин (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Кручення зрізаного конічно-шаруватого пружного конуса, Попов Г. Я. (2013)
Попов В. Г. - Гармонічні коливання в умовах антиплоскої деформації півпростору з тонким жорстким смуговим включенням, що перетинає межу (2013)
Курпа Л. В. - Параметричні коливання багатошарових пластин складної форми, Мазур О. С., Ткаченко В. В. (2013)
Марчук М. В. - Власні частоти шаруватих композитних пластин-смуг з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складовими, Пакош В. С., Харченко В. М. (2013)
Игумнов Л. А. - Плоская нестационарная задача о движении поверхностной нагрузки по упругому полупространству, Оконечников А. С., Тарлаковский Д. В., Федотенков Г. В. (2013)
Вестяк В. А. - Упругая полуплоскость под действием нестационарных поверхностных кинематических возмущений, Гачкевич А. Р., Тарлаковский Д. В., Терлецкий Р. Ф. (2013)
Антуфьев Б. A. - Устойчивость дискретно подкрепленной пластины в потоке газа (2013)
Земсков А. В. - Приближённое решение трёхмерной задачи об упругой диффузии для ортотропного слоя, Тарлаковский Д. В. (2013)
Куриляк Д. Б. - Дифракція електричної хвилі на конусі, сформованому з ідеально магнітопровідної та електропровідної поверхонь (2013)
Кравчишин О. З. - Взаємодія ультразвукової хвилі SH-поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі, Чекурин В. Ф. (2013)
Терлецький Р. Ф. - Моделювання і дослідження термомеханічної поведінки термочутливих тіл за врахування впливу теплового випромінювання, Брухаль М. Б., Немировський Ю. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Баран О. Є. - Деякі кругові області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду (2013)
Пташник Б. Й. - Задача Діріхле – Неймана у смузі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Репетило С. М. (2013)
Александров А. И. - Метод решения пространственной контактной задачи о взаимодействии двух упругих тел при наличии трения между ними (2013)
Мартиняк Р. М. - Контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів, Прокопишин І. А., Прокопишин І. І. (2013)
Чехов В. Н. - Напряжения в пологой сферической оболочке, нагруженной двумя тангенциальными усилиями через жесткие круговые включения, Закора С. В. (2013)
Белубекян М. В. - О дестабилизирующем влиянии конструкционного трения в опорах на устойчивость пластинки в сверхзвуковом потоке газа, Мартиросян С. Р. (2013)
Лила Д. М. - О неустойчивости вращающегося упругопластического составного плоского кольцевого диска (2013)
Кіт Г. С. - Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з тонким жорстким дисковим теплонепроникним включенням, Галазюк В. А. (2013)
Богданов В. Л. - Вплив початкових напружень на руйнування композитного матеріалу з приповерхневою тріщиною поздовжнього зсуву (2013)
Григоренко Я. М. - Дослідження напруженого стану некругових порожнистих циліндрів складної форми різної кривини, Рожок Л. С. (2013)
Склепус С. М. - Розв’язання осесиметричної задачі повзучості та пошкоджуваності для кусково-однорідного тіла з довільною формою меридіонального перерізу (2013)
Калиняк Б. М. - Рівняння Фредгольма 2-го роду відносно радіальних напружень для визначення термопружного стану неоднорідного порожнистого довгого циліндра (2013)
Чекурін В. Ф. - Гранично-елементний метод термопружної ідентифікації порожнини в довгому циліндричному тілі, Сінькевич О. О. (2013)
Пастернак Я. М. - Узагальнена тотожність Сомільяни для термомагнітоелектропружних анізотропних тіл, Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. (2013)
Папков С. О. - Гармонические колебания призмы с сечением в виде креста (2013)
Фесенко А. А. - Смешанные задачи стационарной теплопроводности и теории упругости для полубесконечного слоя (2013)
Титул, зміст (2013)
Kalenyuk P. I. - Problem with integral conditions for differential-operator equation, Kuduk G., Kohut I. V., Nytrebych Z. M. (2013)
Кучмінська Х. Й. - Стійкість при обчисленні двовимірних неперервних дробів (2013)
Боднар Д. І. - Оцінки швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду, Бубняк М. М. (2013)
Дмитришин Р. І. - Двовимірне узагальнення qd-алгоритму Рутисхаузера (2013)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь динамічної теорії пружності, Пташник Б. Й. (2013)
Пукальський I. Д. - Нелокальні параболічні крайові задачі з особливостями, Ісарюк І. М. (2013)
Романів А. М. - Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником, Щедрик В. П. (2013)
Дмитришин М. І. - Тензорні добутки апроксимаційних просторів, асоційованих із регулярними еліптичними операторами (2013)
Савенко П. О. - Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. І. Знаходження множини точок біфуркації розв’язків (2013)
Дияк І. І. - Комбінований алгоритм декомпозиції області та h-адаптації для розв’язування контактних задач теорії пружності, Прокопишин І. І., Ящук Ю. О. (2013)
Лавренюк М. В. - Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ (2013)
Кривий О. Ф. - Взаємний вплив міжфазних тунельних тріщини і включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2013)
Киракосян Р. М. - Задача термоупругости для ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при учете поперечного сдвига, Степанян С. П. (2013)
Ержаков Г. В. - К задаче цилиндрического изгиба транстропного слоя с полостью, Шалдырван В. А. (2013)
Ковальов Ю. Д. - Розтяг товстостінної оболонки скінченної довжини з торцями, покритими діафрагмою, Шрамко Ю. В. (2013)
Бобильов O. O. - Осесиметрична контактна задача термопружності для тришарового пружного циліндра з жорстким нерівномірно нагрітим сердечником, Лобода В. В. (2013)
Щербакова Ю. А. - Напряженно-деформированное состояние трансверсально-изотропного полупространства с параболоидальным основанием с различными упругими характеристиками (2013)
Kushnir R. M. - Review on "Encyclopedia of Thermal Stresses" (Springer, 2014, Vol.1 – Vol. 11), Tokovyy Yu. V. (2013)
Алфавітний покажчик за 2013 рік (том 56) (2013)
Кіщак І. Т. - Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті, Хомутовська І. І. (2015)
Підцерковний Б. В. - Податкова автономія органів місцевого самоврядування: сутність та стан в Україні (2015)
Почтовюк А. Б. - Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування (2015)
Андрощук М. С. - Маркетингове оцінювання бренду України, Дейнега І. О., Шелюк Л. О. (2015)
Біловус Т. В. - Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів (2015)
Бурова Т. А. - Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі (2015)
Гнатенко Є. П. - Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, Волошина В. В. (2015)
Каращук Л. М. - Дослідження організаційної культури сільськогосподарських підприємств, Полоз Я. О. (2015)
Квасній Л. Г. - Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки, Попівняк О. М., Щербан О. Я. (2015)
Кириченко В. В. - Інвестиційний розвиток Вінницької області (2015)
Клименко С. О. - Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства, Мікрюкова Л. В., Баришевська К. В. (2015)
Кушнірук В. С. - Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого ґрунту та його економічний потенціал (2015)
Радченко Т. М. - Україна в сучасних тенденціях функціонування світового ринку винопродукції (2015)
Рудь І. Ю. - Перспективи розвитку страхового ринку України, Копитіна І. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" у контексті теорії організацій (2015)
Терлецька І. В. - Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Чухрій Ю. О. (2015)
Токарєв О. А. - Розвиток зерновиробництва в Україні (2015)
Федосова А. О. - Система бізнес-стратегій підприємства (2015)
Галасюк К. А. - Аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери туризму (2015)
Мартинець В. В. - Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України (2015)
Січко С. М. - Досвід розбудови інноваційної економіки в технологічному розвитку світу (2015)
Дегтяренко О. Г. - Еколого-економічна доцільність реалізації проектів будівництва та відновлення об’єктів малої гідроенергетики, Шашков С. В. (2015)
Капуста З. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК на ринках країн ЄС, Огієнко А. В., Огієнко М. М. (2015)
Корнєва Н. О. - Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні, Данік Н. В. (2015)
Прожога І. В. - Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти, Абрамчук М. Ю., Кобушко І. М. (2015)
Штепа О. В. - Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Горбенко К. В. - Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад у 2013-2014 роках (2015)
Ласінська М. Ю. - Нижнє Побужжя,як етнокультурна контактова зона між слов’янами та кочовиками (VІ – VІІ ст.) (2015)
Смирнов О. І. - Політеїзм культу Аполлона та його нова посвята з поселення Вікторівка, Волкова К. Л. (2015)
Третякова О. А. - Історичні місця розселення польського населення Півдня України (2015)
Шеін С. С. - Ольвія та Македонія. Спірні питання скіфського походу Зопіріона у Північне Причорномор'я (2015)
Вдовиченко Є. В. - Значення діяльності іноземних спеціалістів у формуванні військово-морського флоту на Півдні України у ІІ половині XVIII ст. (2015)
Захарченко О. О. - "Грейговський прорив" Південного фронту і народження української гвардії (2015)
Калкутіна Н. В. - Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) (2015)
Ніколаєв І. Є. - Свідки Єгови в Україні: від становлення до переслідування у повоєнний період, Маринченко Г. М. (2015)
Пронь С. В. - Таємниця історії України (можливі пророцтва Геродота): Іntra vires (2015)
Акунин А. С. - Социально-правовое положение рабов в английских колониях нового времени и крестьянства Украины в период массовых политических репрессий: попытка сравнительного анализа (2015)
Буглай Н. М. - Польща у системі співробітництва Вишеграду (2015)
Бургаз Ю. В. - Особистість П. Г. Заічнєвського як радикала революціонера (2015)
Кузовков В. В. - Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395 – 408) (2015)
Грицай С. Я. - Стан наукової розробки проблеми дослідження трансформації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Кириленко А. О. - Сучасна історіографія Півдня України в 1953-1964 рр. (2015)
Крайник Р. Н. - Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2015)
Нефьодов Д. В. - Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Пархоменко В. А. - 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка (2015)
Бундюченко Т. В. - Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Демяненко Ю. Н. - Настоятель Свято-Николаевской греческой церкви города Николаева Иванов Евдоким Феодорович (2015)
Єрмілов В. С. - Протиепідемічна діяльність земської медицини Таврійської губернії (2015)
Мітковська Т. С. - Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. (2015)
Прокоп Ю. В. - К истории создания Бродской синагоги в Одессе (2015)
Ніколаєв І. Є. - Рец.: Баковецька О. О. Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII–XІX ст. / О. О. Баковецька. — Миколаїв: Іліон, 2015. — 360 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ніколаєць Ю. О. - Міжетнічна взаємодія в Донбасі у другій половині ХХ ст. (2012)
Перевезій В. О. - Особливості конфесійної солідарності у сучасній Україні (2012)
Калакура О. Я. - Мовні практики й етнічна самоідентифікація населення Донбасу (2012)
Пашкова О. Б. - Соціально-політичні фактори консолідації українського суспільства (2012)
Рафальський І. О. - Вектори національного самовизначення (2012)
Рубан А. О. - Виховання міжетнічної толерантності в глобалізованому світі (2012)
Стоянова А. - Етнонаціоналізм у Західній Європі: сучасні інтерпретації (2012)
Гончаров В. І. - Національні традиції у формуванні нового вчителя: історичний і сучасний контекст (2012)
Макаренко Н. Ю. - Етнічна диференціація народжуваності на Донбасі (1991-2012) (2012)
Пергер Т. І. - Формування моральної та естетичної культури молоді як засада українського державотворення (2012)
Березинський В. П. - Соціально-політичні аттрактори як центри потенційних шляхів еволюції соціально-політичної системи у фазі її самоорганізації (2012)
Бушанський В. В. - Архаїчні прояви в українській політичній свідомості (2012)
Гайдай Д. Ю. - Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995) (2012)
Євсеєв К. В. - Основні принципи контекст-аналізу політичних текстів (2012)
Красносільська А. О. - Засади градуалістичного підходу до визначення консолідації демократіх (2012)
Яремчук В. Д. - Проблема національної державності та соборності у стратегії української соціал-демократії Східної і Західної України в роки Першої світової війни (2012)
Ярмоленко М. І. - Мови корінних народів та національних меншин в Україні: право-політична база функціонування (2012)
Ковач Л. Л. - Етностатусні характеристики населення Донбасу: політичні виклики і державна політика (2012)
Хонін В. М. - Еволюція фазового простору міжнародних етногенних відносин (2012)
Чиналиев У. К. - 20-летие установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Украиной (2012)
Рябчук М. Ю. - Про "слабку" національну ідентичність білорусів: спроба проблематизації (2012)
Круглашов А. А. - Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні (2004, 2010 рр. ) (2012)
Горбань Т. Ю. - Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР, Коцур В. В. (2012)
Рудич С. Ф. - Швейцарія: федералізм, багатомовність, етнічна та культурна різноманітність (2012)
Кочан Н. І. - Етнополітичні аспекти формування та розвитку ісламу в Донбаському регіоні України (2012)
Заремба О. В. - Періодик "Ратнбілдунг" як джерело до вивчення офіційного дискурсу доби коренізації (1928-1930) (2012)
Акайомова А. - Теорія комунікації як проблема теоретичної ідентифікації (2012)
Галагуз І. В. - Національно-культурні організації Центрального Полісся як осередки відродження та розвитку етнічності (2012)
Відомості про авторів (2012)
Адаменко О. О. - Особливості підготовки майбутніх викладачів математики до використання технологій педагогічної освіти (2015)
Артюшин Г. М. - Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України (2015)
Бабкова О. О. - Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності (2015)
Бартош О. П. - До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії (2015)
Бацуровська І. В. - Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті (2015)
Бородієнко О. В. - Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Бублик А. Г. - Толерантність як невід’ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2015)
Будник А. А. - Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы (2015)
Буздуган О. А. - Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів (2015)
Ваколюк А. М. - Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) (2015)
Варецька О. В. - Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи (2015)
Волошенко М. О. - Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Гамза А. В. - Аналіз тексту – теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів (2015)
Ганжа М. В. - Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу (2015)
Горбатюк Р. М. - Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету (2015)
Грицай Ю. О. - Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського, Бірюк С. В. (2015)
Грудок-Костюшко М. О. - Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної (2015)
Грунська О. В. - Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки (2015)
Гуменна І. Р. - Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації (2015)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі (2015)
Демянчук М. Р. - Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу (2015)
Дирда І. А. - Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Драган А. О. - Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку (2015)
Іванчук С. А. - Форми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї з економічного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Картава Ю. А. - Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті (2015)
Кирилова Л. О. - Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів, Малишко В. С. (2015)
Княжева І. А. - Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Ковтун О. В. - Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики (2015)
Койчева Т. І. - Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки (2015)
Коношенко С. В. - Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах (2015)
Кончович К. Т. - Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій (2015)
Копусь О. А. - Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема (2015)
Короленко В. Л. - Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі (2015)
Кочубей Т. Д. - Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до ХVІ ст. (2015)
Кошара Ю. М. - Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В. О. Сухомлинського (2015)
Кугай М. С. - Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів (2015)
Локшина О. І. - До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя (2015)
Мельничук І. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності (2015)
Мішедченко В. В. - Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю (2015)
Назарук В. Л. - Використання здоров’язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів (2015)
Наконечна О. В. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками (2015)
Наталевич Н. П. - Культура любові та формування сімейних взаємин, Скорик Б. С. (2015)
Нікора А. О. - Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця (2015)
Олло В. П. - Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби (2015)
Орлюк О. В. - Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України (2015)
Остапйовська І. І. - Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання (2015)
Половенко Л. П. - Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління (2015)
Польгун К. В. - Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Поповський Ю. Б. - Особливості сприяння розвитку творчості особистості засобами розумних технологій (2015)
Прасол Н. О. - Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Путіловська Н. Б. - З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С. Т. Шацького (2015)
Романюк С. З. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності (2015)
Рябкина Л. М. - Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття (2015)
Самойленко О. М. - Історія становлення електронної педагогіки та її особливості (2015)
Середа І. В. - Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти (2015)
Сідун М. М. - Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування (2015)
Сура Л. Г. - Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема, Шевчук О. Д. (2015)
Сура Н. А. - Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти (2015)
Теличко Н. В. - Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання (2015)
Тогочинський О. М. - Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії (2015)
Топчій Л. С. - Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії (2015)
Тулашвілі Ю. Й. - Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2015)
Тямало С. П. - Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру (2015)
Фоміна І. Л. - Види вправ для формування розвитку мовлення студентів (2015)
Ха Ту - Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену (2015)
Шинкаренко Л. В. - Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів (2015)
Шулик Т. В. - Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. (2015)
Яременко Л. - Суб’єкт і об’єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Баранник Л. Ф. - Региональная языковая картина мира носителей русских островных говоров Одесской области (2014)
Каиржанов А. К. - Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) (2014)
Кур-Кононович И. - Богатство названий яичниц и других блюд из яиц в русском языке XIX века (2014)
Педченко Л. В. - Этимология славянского *dъždžь в контексте русской диалектной номинации (2014)
Діомідова О. Ю. - Проблеми дослідження форм і засобів комунікації в юридичній лінгвістиці (2014)
Завальська Л. В. - Комунікативне ігнорування в політичному дискурсі (2014)
Іванова І. Б. - Лінгвостилістичний аспект дослідження сучасної української реклами (2014)
Нахапетова О. В. - Номени на позначення родинних стосунків у мовленнєвій інтеракції українців (2014)
Бытева Т. И. - Перифрастичность как функционально-семантическая категория коммуникативного уровня языка (2014)
Грачева И. Ю. - Вторичные референтные и нереферентные контексты употребления местоимения "вы" в разных типах дискурса (2014)
Иванова К. А. - Лингвориторические средства установления контакта между автором и читателем в информационно-аналитических интернет-текстах (2014)
Кардашова Е. В. - "Безразличность, из которой ткётся ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности (2014)
Лаврик Э. П. - Инвектогенный потенциал прецедентных феноменов (2014)
Леонова А. Ю. - Метафорическая модель "братья" в российском масс-медиа дискурсе (2014)
Николаева А. В. - Текстовая реализация функционально-семантической категории интенсивности в диалогических единствах художественного произведения (на материале английского и русского языков) (2014)
Перепелица М. С. - Особенности восприятия языковых трансформаций современного масс-медийного дискурса (по результатам лингвистического эксперимента) (2014)
Уланов А. В. - О синтезе военного и художественного дискурсов в поэзии В. В. Маяковского (2014)
Шевченко Ю. Ю. - Оппозиция образов Обломов/Штольц сквозь призму цивилизационного выбора России (2014)
Шумарина Т. Ф. - Эпиграмма как инвективный тип энигматического текста (2014)
Морозова I. Б. - " Yes " та "No": епістемічна модальність чи смислова пам'ять? (2014)
Романюк Л. В. - Стилістична характеристика експресивності фразеологізмів із значенням локативності (2014)
Семененко О. Ю. - Оніми у ролі операторів функції неозначено великої кількості (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) (2014)
Столяр М. Ю. - Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі (2014)
Філюк Л. М. - Моделювання тезаурусу української будівельної термінології (2014)
Акартель Г. М. - Модели семантических дериватов в русских и польских социолектах (на материале номинации человека по внешнему виду) (2014)
Арефьева Н. Г. - Сватовство в славянской фразеологии (2014)
Герасименко И. А. - Лингвокультурные компоненты значения русских колоративов (2014)
Жуковская Г. А. - Восприятие лексических единиц понятийного поля "общественное питание" в речи современников (2014)
Мурадян И. В. - Антропонимная вариативность в семейном общении в начале 20 века (на материале романа А. Н. Толстого "Сестры") (2014)
Мюллер Ю. Э. - Лексико-семантические трансформации в художественном переводе (2014)
Панова А. А. - Афористика как отражение жизненной философии в дневниках Иоанна Кронштадтского 1856 – 1858 гг. (2014)
Савченко А. В. - Когнитивные основания наименования объектов виртуального мира в романе А. Ю. Пехова "Пересмешник" (2014)
Скляренко О. Н. - "Императивные конструкции" в ономастике (типологический аспект) (2014)
Юзвяк И. - Названия банковских продуктов (между глобализацией и национальной спецификой) (2014)
Яроцкая Г. С. - Европейские экономические заимствования в русском языке XVIII века (2014)
Симонова К. Н. - Периферийные морфологические средства выражения множественности в английском и русском языках (сопоставительный аспект) (2014)
Склярова Н. Г. - Взаимодействие альтернативности с различными семантическими категориями и его реализация в русском языке (2014)
Степаненко О. А. - Вопрос как особый способ выражения эмотивности в художественном диалоге (2014)
Степанов Е. Н. - Глаголы движения в современных славянских языках (2014)
Чапига 3. - Сравнительные обороты со значением приятного эмоционального состояния в русском и польском языках (2014)
Чень Ш. - Выражение градационных отношений в конструкциях союзной связи (на материале рассказов К. Г. Паустовского) (2014)
Плотницька С. В. - Міжкультурна комунікація та взаємопроникнення мов у навчальному процесі, Віт Н. П., Єременок О. І., Ануфріева Н. М. (2014)
Васильєва Г. М. - Глаголы, передающие звуковую сторону речи, в обучении иностранных студентов-филологов, Виноградова М. В. (2014)
Гуськова Е. Д. - Формирование учебно-профессиональной компетенции у иностранных студентов начального этапа обучения, Маричереда Л. С, Овчаренко Л. Г. (2014)
Добровольская Л. В. - Оптимизация обучения русскому языку в университете: фразеологизмы как материал межкультурного развития, Добровольская Д. М. (2014)
Еркибаева Г. Г. - Сущность коммуникативной компетенции при обучении русской фразеологии (2014)
Есакова М. Н. - Стилистика русского языка и культура речи в курсе подготовки переводчиков, Литвинова Г. М. (2014)
Иванова Н. Г. - Методические универсалии В. Л. Скалкина, Пахалкова-Соич Т. В. (2014)
Матвеева Н. М. - Формирование иноязычной информационной компетенции иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки (2014)
Махиянова Л. Р. - Языковая среда города как образовательное пространство (2014)
Миллер Л. В. - Мир изучаемого языка: феноменологический аспект (2014)
Юзефяк С. - Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода (2014)
Грішнова О. А. - Динаміка змін соціально-трудових відносин під впливом глобалізаційних тенденцій, Пасєка А. С. (2010)
Мельник М. І. - Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання (2010)
Стеченко Д. М. - Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи, Безуглий І. В. (2010)
Козловський С. В. - Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні (2010)
Бутко М. П. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах, Акименко О. Ю. (2010)
Герасимчук З. В. - Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України, Куцай Н. С. (2010)
Князь С. В. - Оцінювання систем трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2010)
Землянкін А. І. - Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні, Підоричева І. Ю. (2010)
Долішній Д. Б. - Про перспективи електрозабезпечення підприємств нафтогазового комплексу Івано-Франківської області (2010)
Мельник О. Г. - Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств (2010)
Жук П. В. - Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції (2010)
Бабкевич У. П. - Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського