Короп Г. В. - разработка программного комплекса по планированию и нормированию маневровой работы (2013)
Короп Г. В. - Разработка и исследование математической модели движения шестиосного локомотива с управляемой радиальной установкой колесных пар, Клюев С. А., Зубарь Е. В. (2013)
Косогов С. О. - Застосування тріадних вейвлетів для сегментації мовного сигналу, Мальчиков В. В. (2013)
Костенко К. О. - Особливості віконної модифікації методу wpdm пошуку періодичностей, Вергун К. В. (2013)
Крамаренко Т. А. - Разработка автоматизированной адресной книги сотрудников института информационных технологий (2013)
Кривуля П. В. - Предложение и проверка концепта тропов систем показателей: ситуативность СП-тропов и качественная оценка их видов (2013)
Lahno V. A. - Secure information flow analysis for hardware design verilog and vhdl language (2013)
Лаврик В. В. - Анализ информационной безопасности аппаратного обеспечения на базе использования языков Verilog и VHDL (2013)
Лук’яненко Т. В. - Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (2013)
Марченко Д. М. - Моделювання механізмів якості роботи мультисервісних мереж (2013)
Мирошниченко И. В. - Вероятностные характеристики статической математической модели шероховатости (2013)
Михайлов Д. В. - Концептуальная модель информационной безопасности предприятия (2013)
Могильный Г. А. - Использование мобильных устройств в составе М2М-сервисов систем мониторинга состояния здоровья, Киреев И. Ю., Скачко В. В., Киреев Д. И. (2013)
Нечаев Г. И. - разработка графической модели подъездного пути для оперативного моделирования маневровой работы на промышленном транспорте, Клюев А. А., Шкандибин Ю. А., Нечай Т. А. (2013)
Онопченко С. В. - До питання автоматизації робочого місця адміністратора готельного комплексу (2013)
Палагин А. В. - Разработка программной и функциональной моделей библиотеки справочной информации в Modern E-learning, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Могильный Г. А., Тихонов Ю. Л., Семенков В. В, Митрофанова А. Е. (2013)
Пархоменко В. П. - Процеси введення електронного митного декларування в Україні, Ігнатьєва О. В. (2013)
Петрущенко Т. В. - Системи пошуку інформаційних ресурсів та метаінформація, Циганкова К. Р., Шаповаленко Є. І. (2013)
Плахотник В. А. - Элементы резания и размеры срезаемого слоя при термофрикционной обработке режущим диском, Конский А. П., Конская А. А. (2013)
Плахотник В. А. - Определение температурного поля в поверхностном слое заготовки при термофрикционном резании, Конская А. А. (2013)
Попов В. В. - Визуализация маневровых передвижений на промышленном железнодорожном транспорте, Шкандыбин Ю. О., Клюев О. О., Короп Г. В. (2013)
Сквирский В. Д. - Моделирование оптимальных процессов черновой обработки на тяжелых токарных станках (2013)
Сквирский В. Д. - Разработка алгоритмов управления поточно-транспортной системой кольцевых шахтных печей, Мисюра С. В. (2013)
Терещенкова О. В. - Особенности построения системы управления судоремонтным процессом (2013)
Тихонов Ю. Л. - Научно-техническое прогнозирование потребностей Луганской области в электронных курсах, Семенков В. В, Онопченко С. В., Скачко В. В. (2013)
Баклагов Ю. Б. - Інноваційні підходи до реструктуризації житлово-комунального обслуговування міст (2013)
Башта А. И. - Алгоритм расчета хозяйственно-энергетического баланса рекреационного предприятия в рамках методики внедрения возобновляемых источников энергии, Смирнов В. О. (2013)
Бунтовская Л. Л. - Конфликтологическое обучение – важная составляющая подготовки конкурентоспособного кадрового потенциала (2013)
Гончаренко О. Ю. - Напрямки вдосконалення податкового стимулювання реальних інвестицій (2013)
Долотіна К. В. - Єврорегіони на території України: стан та проблеми розвитку (2013)
Жучок Т. М. - Удосконалення підходів управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах регіону (2013)
Іванчук Р. М. - Практика запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні, Іванчук О. А. (2013)
Іє О. М. - Методичні засади статистичного аналізу безробіття населення у регіоні, Крамаренко В. О. (2013)
Ие О. Н. - Современные проблемы медицинского страхования в Украине, Корячкина О. В., Онопченко С. В. (2013)
Пoперешняк C. В. - Cучаcнi банкiвcькi iнфoрмацiйнi cиcтеми (2013)
Попова І. А. - Проблеми та напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо стимулювання інноваційної активності в Україні (2013)
Філіппов М. В. - Дослідження чинників впливу на формування цільового ринку м’ясопереробних підприємств (2013)
Шаповалова О. М. - Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг: туризму (2013)
Азаров М. Ю. - Захист учасників кримінального судочинства від тиску та посягань організованих злочинних угруповань, як гарантія здійснення правосуддя (2012)
Грібов М. Л. - Правове регулювання візуального спостереження (2012)
Козаченко О. І. - Організовані злочинні угрупування екстремістської спрямованості, Гелемей М. О. (2012)
Леонов Б. Д. - Особливості детермінації терористичної злочинності (2012)
Саковський А. А. - Проблеми розслідування інсценувань злочинів, учинених організованими злочинними групами (2012)
Сухачова І. О. - Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні на стадіях досудового провадження (2012)
Тичина Д. М. - Основні напрями запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні (2012)
Юрченко О. М. - Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій, Сервецький І. В. (2012)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми удосконалення законодавства України про державні закупівлі в контексті зниження корупційної складової при їх здійсненні (2012)
Гега П. Т. - Використання зарубіжного досвіду реформування земельних відносин, як захід протидії корупції, Пустовіт В. А. (2012)
Гусєва В. П. - Реалії стану протидії корупції в Україні у 2012 році (2012)
Дульський О. О. - Зарубіжний досвід інституційного забезпечення боротьби з корупцією. Реалії і перспективи його впровадження в Україні (2012)
Кришевич О. В. - Кримінальна відповідальність за хабарництво та відмежування його від шахрайства (2012)
Мірошниченко С. С. - Встановлення контролю над корупцією як спосіб протидії злочинам проти правосуддя (2012)
Попов Г. В. - Міжнародно-правове регулювання взаємодії у сфері запобігання і протидії корупції (2012)
Тарасенко О. С. - Способи вчинення корупційних діянь у сфері земельних відносин (2012)
Бобрицький Л. В. - До питання про роль Ради національної безпеки і оборони України в адміністративно-правовому регулюванні протидії злочинам у сфері охорони здоров’я (2012)
Бусол О. Ю. - Роль органів внутрішніх справ та інших державних інституцій України в боротьбі з організованою злочинністю: історичний аспект (2012)
Волинець В. В. - Організаційно-правові аспекти виявлення злочинів проти правосуддя (2012)
Глушков В. О. - До питання кримінально-правового визначення меж виправданого ризику в сфері професійної діяльності медичних працівників, Кузьмін С. А. (2012)
Крутов В. В. - Концептуально-правові основи забезпечення національної безпеки крізь призму духовності людини (2012)
Кузьмін С. А. - До питання необхідності зміни понятійного апарату визначення об’єктивної сторони складу злочину в теорії вітчизняного кримінального права (2012)
Погорецький М. А. - Новели проекту нового КПК України і проблеми їх реалізації у правозастосовній діяльності (2012)
Татаров О. Ю. - Оптимізація повноважень керівника слідчого підрозділу як невід’ємна складова реформування кримінального судочинства (2012)
Федосєєв М. А. - Автотранспортні засоби як предмет незаконного переміщення товарів через митний кордон України (2012)
Буржинський В. А. - Організаційно-правові засади інформатизації оперативно-розшукової діяльності (2012)
Гавловський В. Д. - Теоретичні засади відстеження деструктивних процесів у соціальних мережах (2012)
Гіда О. Ф. - Міжнародні ініціативи у сфері посилення інформаційної безпеки та протидії організованій злочинності (2012)
Карчевський М. В. - До питання визначення інформаційної безпеки як об’єкта кримінально-правової охорони (2012)
Кучеренко М. С. - До питання дефініції та характеристики суспільної небезпеки крадіжки особистості у соціальних мережах, Мельник А. О. (2012)
Олійник О. В. - Інформаційна безпека США (2012)
Рогозін С. М. - Інформаційно-правові засади протидії економічній злочинності (2012)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми захисту персональних даних в Україні, Редька В. В. (2012)
Хахановський В. Г. - Інтегрований банк даних: формування термінології та проблеми впровадження у правоохоронну діяльність (2012)
Шеломенцев В. П. - Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення (2012)
Гайовий О. М. - Кишенькові крадіжки, вчинені організованими злочинними групами (2012)
Круглий А. І. - Кримінально-правовий аналіз злочинів, що вчиняються у сфері страхування автотранспорту (2012)
Набруско М. С. - Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави до порушення кримінальної справи про торгівлю людьми (2012)
Севрук В. Г. - Протидія організованій злочинності циганських етнічних угруповань на території України (2012)
Яковчук С. В. - Проблеми створення і використання системи обліків для розкриття та розслідування серійних убивств (2012)
Кузьмічов В. С. - Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2012)
Комар М. С. - Нормативне забезпечення права людини на гідний рівень життя (2013)
Бондаренко В. В. - Поняття та сутність права громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2013)
Заболотна Н. Я. - Порівняльно-правова характеристика особливостей тлумачення нормативно-правового договору та закону (2013)
Соломчак Х. Б. - Природні детермінанти позитивної правової відповідальності людини (2013)
Качур Р. П. - Проблемні питання функціонування суду присяжних в Україні (2013)
Іванчук Н. В. - Основні напрями реформування галузей та інститутів публічного права на засадах комплексного праворозуміння (2013)
Халюк C. О. - Поняття та структура конституційної системи захисту прав людини та громадянина в Україні (2013)
Пожар О. М. - Процесуальні засади (гарантії) реалізації права на особисту недоторканність як суб’єктивного права людини (2013)
Заєць Ю. Ю. - Правові механізми дозвільної діяльності органів внутрішніх справ у СРСР (2013)
Василова-Карвацька О. В. - Сутність та значення повноважень прокурора з безпосереднього виявлення протиправних діянь у сфері охорони здоров’я (2013)
Лісунов С. В. - Об’єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2013)
Пришляк С. О. - Допит підозрюваного та потерпілого у кримінальних правопорушеннях про використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Івасюк І. Г. - Інституту "повідомлення про підозру" нового кримінального процесуального законодавства України (2013)
Кібець В. О. - Становлення та розвиток адміністративно-правового статусу Державної судової адміністрації (2013)
Соколенко О. Л. - Поняття, значення та система адміністративно-правових засобів захисту прав громадян (2013)
Йосифович Д. І. - Порядок формування та структура Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща (2013)
Цвіркун Ю. І. - Проблеми визначення та розмежування правової конструкції понять "головуючий у судовому засіданні", "головуючий" та "суддя-доповідач" в адміністративному судочинстві (2013)
Києнко О. Б. - Про зміст та значення критерію резидентства зобов’язаних осіб для податкових відносин (2013)
Андреєв Р. Г. - Реалізація податково-процесуального статусу контролюючих органів в залежності від типу зобов’язаного суб’єкта податкових правовідносин (2013)
Браславський Р. Г. - Процедурне регулювання сплати податків і зборів (2013)
Проць І. М. - Поняття, ознаки та склад бюджетного правопорушення (2013)
Андрійчук А. В. - Правова та науково-теоретична природа банківського контролю (2013)
Зоріна О. І. - Банківське право ЄС як складова фінансового права ЄС: правові аспекти становлення та розвитку (2013)
Махінчук В. М. - Проблемні питання визначення суб’єкта підприємницької діяльності (2013)
Коваленко І. А. - До питання щодо поняття та змісту цивільно-правової відповідальності (2013)
Грейдіна К. - Актуальні питання захисту прокурором прав дітей в цивільному судочинстві (2013)
Воропаєва Н. Г. - Принципи та форми контрольно-наглядової діяльності за додержанням законодавства про охорону праці (2013)
Журавель В. І. - Гарантії працевлаштування осіб, які потребують захисту за проектом Трудового кодексу України (2013)
Зеленський В. М. - Національна служба посередництва і примирення: правова природа і сутність (2013)
Коваленко Р. І. - Захист конституційних трудових прав працівників міжнародними інституціями (2013)
Лукаш С. С. - Диференціація регулювання заробітної плати (2013)
Лук’яненко С. В. - Гарантії належного соціального забезпечення працівників правоохоронних органів: поняття, особливості та види (2013)
Любимов О. К. - Загальна характеристика норм, що регулюють відносини у сфері праці при застосуванні до роботодавця процедури банкрутства (2013)
Мамедова Р. Я. - Історично-правовий аналіз ролі профспілок у регулюванні найманої праці (2013)
Небоженко К. В. - Новітнє законодавче забезпечення зайнятості населення (2013)
Середа О. Г. - Суб’єктний та об’єктний склад правовідносин у сфері нагляду за дотриманням трудового законодавства (2013)
Чернота С. В. - Аналіз факторів забезпечення дисципліни праці суддів (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами з питань протидії молодіжній злочинності (2013)
Василишен В. В. - Вплив організаційних та індивідуальних особливостей діяльності працівників слідчих підрозділів ОВС на форми організації праці (2013)
Біляєв В. О. - Сучасні проблеми законодавчого регулювання питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів овс та шляхи їх вирішення (2013)
Клюс В. В. - Шляхи удосконалення взаємодії між правоохоронними органами у забезпеченні духовної безпеки України (2013)
Гурковська К. А. - Діяльність дільничного інспектора міліції щодо попередження насильства у сім’ї (2013)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правові аспекти господарського ризику в частині інноваційної діяльності (2013)
Юлдашев С. О. - Щодо засобів підвищення ефективності функціонування недержавного судочинства (2013)
Шуба Б. В. - Забезпечення своєчасного і справедливого розгляду корпоративних спорів (2013)
Устименко В. В. - Дистанційне навчання в структурі системи підвищення кваліфікації прокурорів (2013)
Гайдаржи Б. В. - Правові особливості контролюючих органів сільськогосподарських переробних кооперативів (2013)
Симонян Ю. Ю. - "Піратські партії" – парадоксальне явище? (2013)
Стрельченко О. Г. - Характерні особливості діяльності громадських об’єднань, Іванова О. О. (2013)
Подоляка С. А. - Поняття та значення адміністративних процедур в прокурорській діяльності (2013)
Хорт І. В. - Концептуальні засади розвитку охоронної діяльності в Україні та напрямки удосконалення її правового регулювання (2013)
Безруков Д. В. - Використання оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку для протидії злочинам проти власності (2013)
Бліхар М. М. - Правовий статус інвестора як суб’єкта інвестиційних відносин (2013)
Ульяновська О. В. - Контроль діяльності суду і суддів щодо захисту прав, свобод громадян, прав та інтересів юридичних осіб (2013)
Тюн В. М. - Правоохоронні органи як суб’єкти нагляду у сфері охорони природи: проблема нормативного регулювання (2013)
Дідик Н. І. - Адміністративно-правові аспекти подолання насильства над дітьми, Сухаребська Н. Ю. (2013)
Стельмащук П. Я. - Cпіввідношення законності і правопорядку у правоохоронній діяльності (2013)
Стахура Б. І. - Місце органів внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян (2013)
Вітик О. Д. - Адміністративно-правове забезпечення надання адміністративних послуг податковими органами України в процесі адміністрування податків (2013)
Вільчинський В. А. - Соціально-філософський і правовий виміри формування демократичної і правової держави (2013)
Гавріляк О. Ю. - Деякі особливості проведення тактичних операцій на подальшому етапі розслідування вимагань (2013)
Орлов С. Ф. - Морально-етичний вимір комунікативного вишколу юриста (2013)
Мироненко О. В. - Система і класифікація запобіжних заходів за новим КПК України (2013)
Озімок І. В. - Цінність конституційного права власності на землю для вітчизняного суспільства (2013)
Волох О. К. - Проблеми запобігання порушення права особи на захист персональних даних (2013)
Пашковська М. В. - Особливості взаємодії психолога і соціального педагога з працівниками КМСД (2013)
Тертична Е. В. - Характерні особливості судових органів як складової системи розподілу влади (2013)
Артеменко І. Е. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціальної роботи (2013)
Бабій Р. О. - Аналіз підходів до визначення понять "медіаосвіта", "медіаграмотність", "медіапедагогіка" (2013)
Багрій В. Н. - Оптимізація розвитку морально-гуманістичних якостей майбутнього соціального педагога (2013)
Балашова Ю. B. - Корпоративна культура як складова професійно-особистісної характеристики майбутнього офіцера-прикордонника (2013)
Баранюк В. В. - Сутнісна характеристика професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2013)
Білоус О. А. - Форми навчальної діяльності студентів на заняттях при вивченні математичних дисциплін у сучасних умовах, Кравченко Ю. А., Одарченко Н. І. (2013)
Блажієвська С. С. - Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі, Волчелюк Ю. І. (2013)
Брижатий Є. І. - Мотиви та мотивація у професійні діяльності майбутнього офіцера (2013)
Бурдаш М. В. - Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу (2013)
Васіна Л. С. - Формування професійної компетентності – пріоритетне завдання реформування освіти (2013)
Віннікова Л. В. - Проблеми надання соціальної допомоги біженцям в Україні і Великій Британії (2013)
Войціх І. В. - Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище (2013)
Гапонова В. М. - Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв’язування проблемні ситуації, Карпушина М. Г. (2013)
Гомонюк О. М. - Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів (2013)
Грабчак О. В. - Планування робочого часу як вагомий фактор професійного успіху (2013)
Гриців В. Б. - Педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Дітковська Л. А. - Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці соціальних працівників (2013)
Долинський Є. В. - Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та перекладу (2013)
Дунець Л. М. - Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Єгорова В. В. - Сучасні педагогічні технології як засіб розвитку компетентностей науково-педагогічних працівників (на прикладів викладачів іноземних мов ВНЗ) (2013)
Заїка О. П. - Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі (2013)
Ігнатовська Р. В. - Педагогічні умови формування у курсантів готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури (2013)
Камінська А. В. - Формування комунікативних вмінь менеджера, Волинець Н. В. (2013)
Кошолап О. Ф. - Діяльність громадських організацій по розвитку освіти на території Поділля на початку ХХ ст. (2013)
Кравець Р. А. - Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутніх аграрників (2013)
Кравчук В. В. - Самостійна робота, як невід’ємний та безперервний фактор професійної підготовки майбутніх фахівців - прикордонників (2013)
Кравчук С. Й. - Правове регулювання підприємницької діяльності молоді: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення (2013)
Крисько В. Л. - Особливості негативного ставлення до людей з особливими потребами в Україні, Чайковський М. Є. (2013)
Крупа В. В. - Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації (2013)
Кучинська І. О. - Становлення ідей громадянського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини ХІХ століття (2013)
Лісова Т. В. - Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівців-психологів, Деркач М. В. (2013)
Маслій О. М. - Особливості створення сучасного інформаційного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2013)
Матвійчук Т. В. - Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці (2013)
Мелащенко М. В. - Сучасні підходи до іншомовної професійної підготовки фахівців юридичного профілю (2013)
Мирошніченко Н. О. - Професійно спрямована підготовка волонтерів до соціально-педагогічного інтегрування молодих інвалідів у соціальне середовище (2013)
Мозолев О. М. - Розвиток мотивації до занять фізичною культурою у студентів спеціальних медичних груп (2013)
Нагорічна О. С. - Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації працівників митних органів (2013)
Овод Ю. В. - Особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального забезпечення (2013)
Паламарчук В. В. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів як нагальна потреба сьогодення (2013)
Пасічник О. С. - Вітчизняний досвід організації профільного диференціювання змісту шкільної іншомовної освіти (2013)
Пасічніченко С. В. - Напрями державної соціальної політики щодо реформування освітньої сфери людей з інвалідністю (2013)
Полюк В. С. - Інтегративна модель професійної готовності майбутніх офіцерів (2013)
Поплавська О. А. - Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання (2013)
Потапкіна Л. В. - Суть та ознаки інноваційної діяльності економіста і роль освіти в цьому процесі (2013)
Примак В. П. - Особливості підготовки поліцейських кадрів країн Євросоюзу в другій половині XX – початку XXI століття (2013)
Рудніцька К. В. - Завдання професійної освіти щодо формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Савельчук І. Б. - Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністю"соціальна робота" (2013)
Ситник Н. І. - Особливості співробітництва канадського коледжу імені Грента Мак Юена з українськими освітянами (2013)
Собко В. Г. - Деталізація моделі розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор (2013)
Соловей Т. В. - Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти, Чайковський М. Є. (2013)
Стрельчук Я. В. - Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах (2013)
Шаран Р. В. - Формування it-компетентності студентів гуманітарного профілю за допомогою технології Microsoft Lync (2013)
Штифурак А. В. - Науково-практичні витоки та особливості упровадження різних типів імерсійних програм (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2012)
Райко Г. О. - Дослідження виникнення довгих коливань в економіці, Григорова А. А., Хапов Д. В. (2012)
Соколовський Д. Б. - Формалізація загальної моделі економічної взаємодії (2012)
Карапейчик И. Н. - О сущности и соотношении понятий экономического и производственного потенциалов. Часть 2 (2012)
Колесніченко І. М. - Нова інституціональна економічна теорія: теоретико-методологічні та практичні можливості (2012)
Бабайлов В. К. - Анализ и синтез (2012)
Кобзева А. И. - О разработке универсальной технологии моделирования бизнес-процессов, Маторин С. И. (2012)
Малярець Л. М. - Регресійні моделі без вільного члена, Койбічук В. В. (2012)
Румянцев Н. В. - Гибкие логистические системы с переналадкой в начале периода занятости и потерей требований (2012)
Светуньков С. Г. - Комплекснозначный корреляционный анализ региональной экономики, Богданов А. А. (2012)
Черняк О. І. - Модель багатовимірного часового ряду з довільним порядком авторегресії, Хохлов В. В. (2012)
Григорук П. М. - Методи побудови інтегрального показника, Ткаченко І. С. (2012)
Кононова Е. Ю. - Моделирование динамики макрогенераций (2012)
Сергієнко О. А. - Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств, Татар М. С. (2012)
Чорна О. Є - Використання економіко-математичних моделей у процесі управління капіталом підприємства, Шипіцина Г. А. (2012)
Горидько Н. П. - Моделирование краткосрочной кривой Филлипса для США (2012)
Літвінова В. О. - Графічні методі дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції (2012)
Трунова Т. Н. - Модели анализа стратегической финансовой позиции предприятия (2012)
Чанкіна І. В. - Моделювання аттрактора розвитку промислового підприємства на прикладі ВАТ "Коннектор" (2012)
Богомолов А. И. - Новая технология привлечения частных инвесторов на фондовые рынки, Невежин В. П. (2012)
Кононенко В. В. - Використання індексів в аналізі залучення іноземних інвестицій, Пирх Д. О. (2012)
Тимошенко Ю. Г. - Модель оцінки рівня охорони інтелектуального товару, Клебанова Т. С. (2012)
Гусєв А. М. - Небезпеки, сформувані в суспільстві за рахунок розвитку інформаційних технологій (2012)
Пискун Е. И. - Теоретико-методологические подходы к формированию механизма управления инновационной деятельностью (2012)
Сорокіна О. В. - Соціальні аспекти інноваційного розвитку промислового підприємства (2012)
Рамазанов С. К. - Сучасні інноваційні технології - основний ресурс ефективної діяльності економічних об’єктів, Віткова Т. О. (2012)
Пригара О. Ю. - Методика оцінювання ризиків міжнародної діяльності підприємства, Ярош-Дмитренко Л. О. (2012)
Рахман М. С. - Анализ экспортно-импортных операций на рынке автомобилей Китая (2012)
Савицкий Е. В. - О некоторых методах математического анализа влияния либерализации газовых рынков на доходность экспорта российского газа в Европу (2012)
Гриневич Л. В. - Проблемы формирования экономической безопасности региона, Афанасьев А. В. (2012)
Жураковська А. В. - Розрахунок обсягів тіньового сектора в економіці регіону за причинами виникнення, Полякова О. Ю. (2012)
Квасній Л. Г. - Прогнозування розвитку регіону на основі просторово-станових моделей, Солтисік О. О. (2012)
Мілевська Т. С. - Оцінка інноваційної активності региону (2012)
Долінська Р. Г. - Кількісні аспекти оцінки ефективності трансформації взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії, Омеляненко Т. В. (2012)
Яценко В. В. - Політико-економічні аспекти розвитку легкої промисловості України на сучасному етапі (2012)
Богданов С. И. - Анализ и прогнозирование себестоимости овощной сельскохозяйственной продукции закрытого грунта, Богданов А. С. (2012)
Геращенко І. О. - Аспекти підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі, Бережна О. В. (2012)
Кукса И. Н. - Повышение эффективности управления аграрным предприятием путем использования математических моделей и современных информационных технологий, Руденко М. А. (2012)
Одінцов О. М. - Економіко-статистична оцінка зрілості умов формування кластерної системи підприємств АПК (2012)
Лихоманов О. В. - Метод расчёта денежной оценки полезности леса в глобальном углеродном цикле по стоимости квот на выбросы парниковых газов (2012)
Петрушенко М. М. - Економічні "ігри проти природи": модель прийняття рішень у сфері управління екологічними конфліктами (2012)
Тадеєв Ю. П. - Розширення моделі Леонтьєва в умовах екологічної збалансованості (2012)
Беляков В. М. - К оценке венчурного проекта строительства предприятия общественного питания на воде (на примере г. Волгограда), Лихоманов О. В. (2012)
Новицька Н. В. - Алгоритм управління розрахунками з дебіторами та кредиторами на підприємствах торгівлі України (2012)
Меженська В. В. - Механізм управління комерційною діяльністю торгівельного підприємства, Шпірна Н. С. (2012)
Влащенко Н. М. - Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні (2012)
Захарова О. В. - Оцінка впливу інвестицій у людський капітал на загальні результати діяльності підприємства, Коваленко Т. В. (2012)
Рамазанов С. К. - Розробка концептуальної схеми прийняття рішень при взаємодії регіональної системи освіти та ринку праці, Крупський К. Л. (2012)
Крапівіна Г. О. - Кластеризація на ринку праці волонтерства (2012)
Тимчев M. - Модели финансово-хозяйственного анализа риска банкротства предприятия (2012)
Гамалій В. Ф. - Методика оцінки та аналізу динаміки фінансового стану підприємств, Загреба М. М. (2012)
Мустаев А. Р. - Система автоматизированного ценообразования как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия и снижения рисков возникновения штрафных санкций антимонопольной службы, Мустаев И. З. (2012)
Майборода О. В. - Актуальные вопросы сущности товарных потоков промышленного предприятия (2012)
Тарасова О. О. - Інформатизація завдань підвищення конкурентоспроможності підприємства за допомогою збалансованої системи показників (2012)
Перевознюк С. А. - Прогнозирование затрат на содержание оборудования угледобывающих предприятий с применением искусственных нейронных сетей, Хмелёва А. В. (2012)
Коваленко Е. С. - Система предупреждения кризисных ситуаций в финансовой деятельности промышленных предприятий (2012)
Петренко М. В. - Порівняльний аналіз фінансових станів підприємств машинобудування (2012)
Ломакина Т. П. - Актуарные модели личного страхования с позиции застрахованного лица, Иризепова М. Ш., Мытарева Л. А. (2012)
Kostyuk O. - Independent directors’ remuneration in various corporate governance systems: empirical evidence from banks, Govorun D., Sarkizova O., Manzhula I., Shablii A. (2012)
Галіцин В. К. - Методи вдосконалення моделі оцінки волатильності фінансових ринків, Кононенко В. В., Бондаренко О. О. (2012)
Камінський А. Б. - Скорингові технології в кредитному ризик-менеджменті, Писанець К. К. (2012)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України (2012)
Меркулова Т. В. - Критичний аналіз негативних та позитивних наслідків податкової конкуренції на основі відповідних моделей, Акулова Г. В. (2012)
Новак С. Н. - Математическая модель микроструктуры межбанковского валютного рынка (2012)
Нусінова О. В. - Визначення величини недоотриманого грошового потоку промисловими підприємствами, Міщук Є. В. (2012)
Якимова Л. П. - Прогнозні сценарії розвитку накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2012)
Клунко Н. С. - Збалансована система показників у фармацевтичному бізнесі України: проблеми запровадження та шляхи їх подолання (2012)
Рамазанов С. К. - Концепція інформаційно-аналітичного веб-ресурсу проведення експертних оцінок в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Чмельов В. В. (2012)
Гужва В. М. - Мультиагентна технологія процес-майнінгу для отримання прецедентів при адаптивному управлінні підприємствами (2012)
Захарова О. В. - Модель семантического Web-процесса для поддержки бизнес-решений (2012)
Левицкий С. И. - Моделирование проектной интеграции в организационной структуре КП "Компания "Вода Донбасса", Фрунзе И. А., Илясова И. Г. (2012)
Милов А. В. - Информационные структуры в организационных системах принятия решения, Милевский С. В. (2012)
Ус Г. О. - Управління представленням інформації в корпоративних системах знань та для навчання економістів (2012)
Шило И. В. - Системный подход для построения идеальной модели бизнеса на основе ограничений собственников компании, Шило Н. В. (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Арнольд Євгенович Кулінкович (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Левашов С. П. - О возможности применения мобильных геофизических методов для обнаружения и картирования геотермальных источников, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Кутас Р. И., Майцин Д., Божежа Д. Н. (2012)
Хтема А. В. - Характер флуктуацій геогустинних властивостей водонафтогазоносних осадових утворень за результатами геологічної інтерпретації каротажних діаграм, Омельченко В. Г., Хтема В. М. (2012)
Миненко П. А. - Упрощенные алгоритмы решения обратных задач гравиметрии фильтрационными методами, Миненко Р. В. (2012)
Маркова М. Н. - Практический опыт использования программного обеспечения, реализующего алгоритм аппроксимации потенциальных полей аналитической функцией и решения обратных задач, Лапина Е. П. (2012)
Миронцов Н. Л. - Повышение вертикального разрешения низкочастотного индукционного каротажа на основе решения уравнения Фредгольма первого рода типа свертки (2012)
Лубков М. В. - Моделювання напружено-деформованого стану в осадовому чохлі локальних структур ДДЗ (2012)
Лялько В. І. - Оцінка витрат води на транспірацію за космічними знімками при визначенні водного балансу території , Левчик О. І., Сахацький О. І. (2012)
Андрєєв С. М. - Сучасні геоінформаційні технології для управління територіальним розвитком регіонів, Березіна С. І., Загородня С. А., Радчук Віт. В., Радчук І. В. (2012)
Давибіда Л. І. - Довгострокове прогнозування природного режиму рівнів ґрунтових вод на прикладі території Дніпропетровської області, Кузьменко Е. Д. (2012)
Татарінова О. О. - XI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 14-17 травня 2012 р., м. Київ (2012)
Титул, зміст (2012)
Павлюк М. И. - Сопоставление эволюциии и нефтегазоносности Баренцевоморской и Азово-Черноморской акваторий (2012)
Тяпкин К. Ф. - Общность и отличие геологических разрезов тектоносферы Земли в пределах континентов и океанов (2012)
Варенцов И. М. - Cо- и Pt-содержащие железомарганцевые корки подводных гор Архипелага Маршалловых островов: геохимическая история формирования (2012)
Геворкьян В. Х. - Газогидраты – продукт мантийной дегазации, Сокур О. Н. (2012)
Левашов С. П. - Практические результаты применения оперативных дистанционных и мобильных геоэлектрических методов для нефтегазопоисковых работ, Якимчук Н.А., Корчагин И. Н. (2012)
Краюшкин В. А. - Успехи нефтегазоразведки на континентальных склонах Австралии и Новой Зеландии, Клочко В. П., Гусева Э. Е., Масляк В. А. (2012)
Ломтев В. Л. - К строению и истории котловины и трога Уллындо (южная часть Японского моря) (2012)
Андреев В. М. - Тектоническая схема Черного моря (2012)
Андреев В. М. - Киммерийские отложения в Адлерском районе (2012)
Научно-практическая конференция "Современные методы сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях сложнопостроенных структур (Сейсмо-2012)" (2012)
Титул, зміст (2012)
Ломакин И. Э. - Линеаменты дна Атлантического океана (2012)
Нечаев С. В. - Факторы ураноносности донных отложений украинской части Черного моря (2012)
Ломтев В. Л. - К строению и сейсмотектонике тихоокеанского склона островной дуги Хонсю (в святи с великим японским землетрясением 11.03.2011 г.) (2012)
Бондарев И. П. - Основные черты и этапы формирования экосистемы Черного моря в позднем плейстоцене-голоцене (2012)
Ломакин П. Д. - Динамика вод и взвешенного вещества в районе о. Тузла (Керченский пролив) при устойчивых меридиональных ветрах, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2012)
Емельянов В. А. - Геолого-экологические условия района распространения органоминеральных образований Черного моря, Куковская Т. С., Прохорова Л. А. (2012)
Шнюков Е. Ф. - Формы рельефа дна Черного моря как возможные проявления современной геодинамической активности, Пасынков А. А., Любицкий А. А., Кузнецов А. С., Тысик Б. Г. (2012)
Содержание (2011)
Хофманн Н. - Разработка системной оптимизации протоколов криоконсервирования клеточных суспензий, Бернеманн И., Погожих Д., Гласмахер Б. (2011)
Гулевский А. К. - Эволюция стратегий холодоустойчивости насекомых, Релина Л. И. (2011)
Руденко С. В. - К механизму осмотической протекции эритроцитов. I. Модель осмометра, Щетинина Е. М., Воловельская Е. Л. (2011)
Бабийчук Л. А. - Оценка состояния различных популяций ядросодержащих клеток кордовой и донорской крови в зависимости от метода их криоконсервирования, Михайлова О. А., Зубов П. М., Рязанцев В. В. (2011)
Сукач А. Н. - Роль формирования агрегатов в процессе выживания изолированных нервных клеток новорожденных крыс после криоконсервирования, Ляшенко Т. Д. (2011)
Юрчук Т. А. - Влияние условий криоконсервирования в бессывороточных, сывороткосодержащих криозащитных средах на формирование j-агрегатов в клетках коры надпочечников крыс, Божок Г. А., Боровой И. А., Гурина Т. М., Зубов П. М., Бондаренко Т. П., Малюкин Ю. В. (2011)
Кондаков И. И. - Влияние криоконсервированной плаценты на морфологию миокарда при экспериментальном атеросклерозе, Юрченко Т. Н., Шарлай Т. М. (2011)
Введенский Б. П. - Содержание конечного продукта оксида азота в хряще и сыворотке крови крыс при низкотемпературном моделировании деструктивно-дистрофического процесса в коленном суставе, Тыныныка Л. Н., Ковалев Г. А., Сандомирский Б. П. (2011)
Гольцев К. А. - Влияние криоконсервированной кордовой крови на структуру иммунокомпетентных и других жизненно важных органов при остром гнойном перитоните, Волина В. В., Кожина О. Ю., Останков М. В. (2011)
Указатель ключевых слов номеров журнала "Проблемы криобиологии” за 2011 год (2011)
Key Word Index. Volume 21 (2011)
Содержание журнала "Проблемы криобиологии” за 2011 год (2011)
Table of Contents. Volume 21 (2011)
Правила для авторов (2011)
Титул, зміст (2012)
Макогон Ю. Ф. - Мессояха – газогидратная залежь, роль и значение, Омельченко Р. Ю. (2012)
Есипович С. М. - Зоны напряженного тектоно-геодинамического режима и перспективы нефтегазоносности Черного моря (2012)
Ломтев В. Л. - К строению и истории Курило-Камчатского глубоководного желоба (СЗ Пацифика) (2012)
Гордиенко В. В. - Скоростной разрез верхней мантии под Алеутской, Курильской и Японской островными дугами, Гордиенко Л. Я. (2012)
Свальнов В. Н. - Четвертичные осадки под антициклоническими круговоротами Атлантики, Дмитренко О. Б., Казарина Г. Х. (2012)
Бондарев И. П. - О возможности существования очагов пресноводной или солоноватоводной фауны на шельфе, материковом склоне и в глубоководной впадине Черного моря, Ломакин И. Э. (2012)
Лысенко В. И. - Предполагаемое проявление грязевого вулканизма в Горном Крыму (2012)
Славова К. - Древние береговые линии Черного моря и условия для человеческого присутствия – экспедиция-2011, Чтерев К., Димитров Д., Пейчев В., Димитров П. (2012)
Шаталов Н. Н. - Иван Ильич Чебаненко. Памяти учителя, Потапчук И. С. (2012)
Титул, зміст (2012)
Бабур И. П. - Методологические и экономические аспекты разработки проектно активных программ развития предприятий, Бурименко Ю. И. (2012)
Лук'янов В. С. - Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки (2012)
Марцин В. С. - Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки (2012)
Маслак О. І. - Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань, Квятковська Л. А., Безручко О. О. (2012)
Маслов А. О. - Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу "нових класиків" (2012)
Биков О. М. - Науково-технологічна складова зростання економіки Китаю в групі країн БРІКС (2012)
Братюк В. П. - Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму (2012)
Гала С. В. - Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства, Вачевський М. В. (2012)
Кушнерук А.С. - Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу (2012)
Сунцова О. О. - Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання (2012)
Бадзим О. С. - Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємств, Рибчинська С. В. (2012)
Белошапка В. А. - Результативное управление стратегическим процессом в компании (2012)
Картузов Є. П. - Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств (2012)
Рященко В. П. - Реинжиниринг управления бизнес-процессами предприятия (2012)
Корсак В. І. - "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі) (2012)
Тульчинська С. О. - Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг (2012)
Ілляшенко С. М. - Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції (2012)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Буян О. А. (2012)
Машіко К. С. - Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти (2012)
Римар І. А. - Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства (2012)
Волохова І. С. - Проблеми розвитку фінансової діяльності органів самоорганізації населення (2012)
Гончаров Ю. В. - Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України (2012)
Коваленко В. В. - Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал, Дадашев Б. А. (2012)
Люта О. В. - Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету, Боярко І. М., Пігуль Н. Г. (2012)
Матусевич К. М. - Методологічні питання кількісного і якісного визначення інфляції (2012)
Гринчук Ю. С. - Облік і оподаткування фінансового лізингу (2012)
Харазішвілі Ю. М. - Інвестиції: підхід до прогнозування, Назарага І. М. (2012)
Амір М. - Вплив гендерної нерівності на економічне зростання Пакистану: аналіз коінтеграції, Мехмуд Б. (2012)
Асіф Хан М. - Емпіричне дослідження впливу навчальної організаційної культури на результати роботи персоналу (2012)
Бекова Р. - Распространение новых организационных форм и формирование конкурентных стратегий розничных сетей на казахстанском продовольственном рынке (2012)
Ванг Ч. - Економічний вклад мігрантів із сіл в міста в економічне зростання і процес урбанізації (за даними Китаю за 1995–2009 рр.), Цзінь Чень (2012)
Виценец Т. Н. - Состояние и тенденции развития миграционных процессов на Дальнем Востоке (2012)
Вонг Сек Хін Е. - Лібералізація державних закупівель у рамках торговельних угод у Малайзії, Лінь С. М. (2012)
Дайчман С. - Взаємозалежність між прибутками фондових ринків ЦCЄ і ЄС: вейвлет-аналіз випередження/відставання (2012)
Дарибаева А. - Актуальные проблемы развития страхования в сельском хозяйстве Казахстана, Шуленбаева Ф., Жолмуханова А. (2012)
Діакону М. - Парадигми розвитку інноваційної діяльності (за даними Румунії) (2012)
Жамкеева М. - Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (2012)
Зібері І. - Вплив монетарної І фіскальної політики на прямі іноземні інвестиції в Албанії в 1990–2009 рр., Рова Л., Мучо К. (2012)
Капушуоглу А. - Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині (2012)
Карбетова Ш. - Эффективность инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве, Карбетова З. (2012)
Кебекпаева Ж. - Финансовая интеграция в рамках единого экономического пространства как фактор формирования единого страхового рынка (2012)
Кыдырбек-улы Д. - Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства, Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Купалова Г. И. (2012)
Косоруков О. А. - Математические принципы динамической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ, Мысина К. А., Мусихин С. Н. (2012)
Лі Х.-В. - Взаємозалежність між мотивацією досягнення і підприємницькою поведінкою, Чень Ю-Ф. (2012)
Ло Ш.Ч. - Сприйняття клієнтами корпоративного бренду при першому знайомстві з фірмою (2012)
Ло Ш.-Ф. - Фiнансовi аномалiї в умовах відповідальності за зміни клімату, Ву Ч.-Й. (2012)
Мадиярова Д. - Социально-экономические последствия интеграционных явлений (на примере Таможенного союза), Абдрахманова Р. (2012)
Мораді М. - Взаємозв'язок між індексом споживчих цін, індексом промислових цін і торгівлею цінними паперами на Тегеранcькій фондовій біржі, Салєхі М., Кейванфар М. (2012)
Наурызбаева Ж. - Отраслевая структура притока ПИИ в Казахстан: есть ли стимулы к диверсификации экономики? (2012)
Нуньєс П. М. - Ціноутворення на товари тривалого вжитку в умовах монополії при дискретному попиті і змінах доходів (2012)
Нуркенова М. - Концептуальные основы региональной социально-экономической политики государства (2012)
Одіамбо Н. М. - Туризм і зниження бідності в Південній Африці: емпіричне дослідження, Зил Ц. В. (2012)
Понну С. Х. - Вплив поведінки фірми на намір здійснити покупку: ставлення малайзійських споживачів до бізнес-етики (2012)
Пустовойт К. С. - Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции, Гитман М. Б., Столбов В. Ю. (2012)
Раза А. - Економічний вклад працюючих жінок в економіку домогосподарств у Пакистані: якісний аналіз, Малік Р. Х. (2012)
Сегі-Алькарас А. - Розробка таксономiі для кредитних організацій Іспанії (2012)
Смагулова Ж. - Анализ применения и перспективы развития мерчандайзинга в розничной торговле (на примере супермаркетов Казахстана), Муханова А. (2012)
Стоядіновіч Йовановіч С. - Прямі іноземні інвестиції як нова форма експорту (2012)
Тажикенова С. - Интерактивные методы обучения – инновация в образовании (2012)
Темирова А. - Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан, Бержанова А., Егизбаева Ж. (2012)
Учак Х. - Зв'язок сукупної факторної продуктивності та експорту (за даними сільськогосподарської галузі чотирьох країн середземноморського регіону), Озтюрк І., Сарак Т. Б. (2012)
Фадеев А. А. - Анализ современного состояния производства и переработки молочной продукции в Республике Казахстан и пути дальнейшего его развития (2012)
Фаустіно Г. С. - Країнна специфіка внутрішньогалузевої торгівлі (за даними Португалії), Леітан Н. К. (2012)
Фуруока Ф. - Присутність жінок на ринку праці та загальний рівень народжуваності в країні (за даними країн АСЕАН) (2012)
Хатос А. - Індивідуальні і контекстні фактори підприємництва в Європі: міжкраїнне порівняння, Штефанеску Ф., Хатос Р. (2012)
Шарыбар С. В. - Оптимизация структуры социально-эколого-экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия (2012)
Шеу Х.-Ц. - Емпіричне застосування рейтингу еко-готелів, Ху Д.-Л., Шіє Х.-Ш. (2012)
"Золота Фортуна" – новий крок до міжнародного визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Титул, зміст (2012)
Холодов В. Н. - Грязевые вулканы: распространение и генезис (2012)
Нестеровский В. А. - Литологический состав твердых выбросов сопки Андрусова (Булганакский грязевой вулкан), Титова Н. А. (2012)
Шнюков Е. Ф. - Нафтиды в тектонической брекчии Ломоносовского подводного массива, Черное море, Сокол Э. В., Козьменко О. А., Сокол И. А., Реутский В. Н., Кох С. Н., Кутний В. А. (2012)
Науменко А. Д. - Формирование литолого-фациальных зон Азово-Керченского сегмента Черноморской впадины в начале майкопского времени, Коржнев П. М. (2012)
Ломакин И. Э. - Структурно-тектоническая позиция и особенности геологического строения Западно-Индийского хребта, Иванов В. Е. (2012)
Бобровников Л. З. - Прямой сейсмоэлектрический метод поиска газогидратов метана Черного моря, Дегтерев А. Х., Шнюков Е. Ф., Маслаков Н. А. (2012)
Пасынков А. А. - Морфоструктурные особенности морского дна на участках газопроявлений в северо-западной части Черного моря, Воронов С. А., Блинцов В. С., Кадурин С. В. (2012)
Герасимов М. Е. - Юбилейная Х Международная конференция: Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа, Евдощук Н. И., Коболев В. П., Лукин А. Е. (2012)
Памяти Тодора Ивановича Крыстева (2012)
Памяти Юрия Алексеевича Русько (2012)
Сводное содержание за 2012 г. (2012)
К сведению авторов (2012)
Содержание (2012)
Шило А. В. - Влияние холодовых воздействий на тиреоидную активность и спектр полипептидов средней массы у крыс, Венцковская Е. А., Семенченко А. Ю., Бабийчук Г. А. (2012)
Зайков В. С. - Особенности витрификации мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Петренко Ю. А., Труфанова Н. А., Правдюк А. И., Петренко А. Ю. (2012)
Высеканцев И. П. - Сравнительное изучение влияния режимов криоконсервирования на свободные и иммобилизованные клетки пробиотика Saccharomyces boulardii, Бабинец О. М., Марценюк В. Ф., Гурина Т. М. (2012)
Дудецька Г. В. - Вплив різних швидкостей охолодження на життєздатність та клітинний склад суспензії клітин надниркових залоз при кріоконсервуванні, Божок Г. А., Зубов П. М., Гуріна Т. М., Бондаренко Т. П. (2012)
Порожан Е. А. - Оценка фенотипических характеристик фетальных нервных клеток после криоконсервирования с использованием различных режимов замораживания, Останков М. В., Бабенко Н. Н., Гольцев А. Н. (2012)
Самохина Л. М. - Влияние ритмического холодового воздействия на активность эластаз у самок крыс с алкогользависимой гипертензией, Стародуб Н. Ф., Бабийчук Г. А., Ломако В. В. (2012)
Кирошка В. В. - Динамика изменения морфологии неонатальной овариальной ткани при гипотермическом хранении в зависимости от состава среды инкубации, Мединец Е. А., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2012)
Гулевский А. К. - Оценка фагоцитарной активности криоконсервированных с диметилацетамидом нейтрофилов лейкоконцентрата после реабилитации в среде, содержащей низкомолекулярную фракцию кордовой крови (до 5 кДа), Ахатова Ю. С., Моисеева Н. Н., Горина О. Л., Чижевский В. В., Степанюк Л. В. (2012)
Тамарина И. В. - Криоконсервирование суспензии клеток надпочечников новорожденных мышей. I. Влияние концентрации ДМСО в составе криозащитной среды, Божок Г. А., Гурина Т. М., Губина Н. Ф., Бондаренко Т. П. (2012)
Грицай Д. В. - Криоконсервированные клетки фетальной печени, заключенные в макропористые носители, способствуют восстановлению функций печени после поражения 2-ацетиламинуфлуореном, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко Ю. А. (2012)
Богатирьова О. О. - Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней та шкіри поросят на лейкоцитарний профіль крові щурів з холодовою травмою шкіри, Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2012)
Правила для авторов (2012)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVIII, Якимчук М. А. (2012)
Левашов С. П. - Геоэлектрические и дистанционные исследования скоплений газогидратов в структурах дна Западной Антарктики (по результатам сезонных геофизических работ 17-ой Украинской антарктической экспедиции, 2012 г.), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2012)
Слободянюк С. О. - Про деякі особливості хвильового поля фундаменту Південного борту Дніпровсько-Донецької западини (у зв’язку з нафтогазоносністю), Полохов В. М., Толкунов А. П., Сидоренко Г. Д. (2012)
Агрес Н. П. - ГІС-технологія комплексування структурно-геоморфологічних і дистанційних досліджень для прогнозування нових об’єктів пошуку вуглеводнів (2012)
Стародуб Ю. П. - Енергетичний підхід до аналізу хвильових полів як концепція інверсії даних сейсморозвідки, Карпенко О. В. (2012)
Горяйнов С. В. - Трехмерное моделирование форм мантийных потоков (2012)
Лубков М. В. - Про механічну поведінку океанічних літосферних плит у зоні субдукції (2012)
Шафранська Н. В. - Створення картографічної бази даних структурно-геологічної інформації як основа вивчення структурно-тектонічних факторів металогенічного аналізу (на прикладі центральної частини Інгульського мегаблока Українського щита) (2012)
Краковська С. В. - Сучасні зміни клімату Луганської області (2012)
Ваколюк М. В. - Аналіз стану фотосинтезу сільськогосподарських і лісових екосистем за зміни зовнішніх факторів на основі даних супутникових знімань (2012)
Абікулова М. І. - До історії прядіння і ткацтва Нижнього Подніпров’я (на основі дослідження предметів IV – ХХ століття із колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею), Ржевська Ю. О., Прохорова І. А., Чепелюк О. В. (2012)
Будяк В. В. - Кітч – у високій моді як прояв її несмаку (2012)
Гнецько З. І. - Еко-дизайн в інтер’єрах дитячих дошкільних закладів: дослідження і творча практика (2012)
Зеленкова В. А. - Морфологія та еволюція простору дизайну інтер’єрів аеровокзалів за часів СРСР (1922 – 1991 рр.) (2012)
Кисельова К. О. - Системний підхід до процесу проектування одягу (2012)
Костюк Д. В. - Інтер’єрний простір об’єктів маєткового зодчества Поділля (2012)
Лопухова С. О. - Дизайн і масове мистецтво (2012)
Опалев М. Л. - Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов, Мурашко М. В. (2012)
Островецька М. О. - Інноваційні технології як базова основа художнього проектування одягу (2012)
Поліщук Г. В. - Використання політипажних мотивів у створенні сучасного фірмового стилю (2012)
Сафонова Т. Р. - Дизайн-засоби інформаційного насичення у створенні експозиції (2012)
Борцова Е. А. - "Великая война” в образах и картинах Н. С. Самокиша (2012)
Боса І. О. - Роль художників-педагогів у формуванні й розвитку мистецького життя міста Єлисаветграда в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Гаврош О. І. - Жанрові картини Федора Манайла: синтез модерних течій хх століття і традиції (2012)
Дзюба М. А. - Дереворити Юрія Кульчицького (2012)
Зіненко Т. М. - Полтавська порцеляна останньої третини ХХ століття у культуро-творчому становленні регіону: постаті, здобутки, асортимент (за матеріалами архівних, періодичних та музейних джерел) (2012)
Золотухин Ю. В. - Традиции средневековой маркировки ювелирных изделий (2012)
Лісунова Л. В. - Естетико–ментальне вираження в українському декоративно–прикладному мистецтві особливо значущого становища жінки, зокрема жінки-матері, Тимошевський В. І. (2012)
Мазова Е. В. - Интерпретация мотива средневекового площадного театра в станковом творчестве А. Г. Тышлера, Чечик В. В. (2012)
Оленіна О. Ю. - Особливості сучасного арт-ринку (2012)
Пономаренко М. В. - Вопросы композиции в портретных произведениях станковой живописи (2012)
Середа Н. Б. - Тема козаччини в українській скульптурі кін. Хіх – поч. Ххі ст.: історико-культурний контекст (2012)
Сіксай І. О. - Педагогічні аспекти формування закарпатської школи живопису (2012)
Шульц Н. - Художньо-композиційні особливості живописних робіт Дмитра Жудіна (2012)
Ярова В. С. - Невідомі ліногравюри Євгена Коров’янка (2012)
Башмакова Н. В. - Мандолинное исполнительство в Японии: особенности становления и развития (2012)
Бесшапошникова Т. В. - Практичне втілення методів швидкого читання нотного тексту у класі концертмейстерської майстерності, Школьнік С. Я. (2012)
Деркач Л. А. - Семантика камерно-вокального творчества В. А. Моцарта: педагогический комментарий (2012)
Зубкова Е. В. - Философско-эстетические основы музыкальной культуры Китая (2012)
Ліманська О. В. - Дитяча танцювальна культура як складова етнічної обрядової традиції (на матеріалі Слобожанщини) (2012)
Марков Л. В. - Классика – современность: проблемы хореографического диалога (2012)
Рєзнік О. С. - Аналіз конструкторських особливостей лівого напівкорпусу баяна "Кремінне 55х100-ІІ" 1950-х рр. (2012)
Русалова А. Г. - "Петер-Виват" Владислава Панченко в контексте семиосферы Петербурга (2012)
Семикозов А. - Фактура как фактор формирования драматической образности в медленных частях мандолинного концерта xviii ст. (на примерах концертов С-dur А. Вивальди, и Es-dur Дж. Паизиелло) (2012)
Ткаченко І. В. - Види фортепіанного супроводу уроку класичного танцю в сучасній хореографічній освіті (2012)
Левашов С. П. - Использование мобильных геофизических технологий для оценки перспектив нефтегазоносности крупных блоков и глубинных горизонтов разреза (Прикаспийская впадина, Республика Казахстан), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2012)
Нагорний В. П. - Підвищення нафтогазовіддачі пластів способом акустичної дії, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2012)
Пимоненко Л. И. - Результаты применения геолого-геофизического метода прогноза зон скоплений метана (на примере шахты им. А.Ф. Засядько), Каргаполов А. А., Гуня Д. П., Свистун В. К. (2012)
Вижва С. А. - AVO-аналіз сейсмічних даних розущільнених зон кристалічного фундаменту (результати математичного моделювання), Продайвода Г. Т., Кузьменко П. М., Козіонова О. О. (2012)
Хтема А. В. - В’язкість природного розчину в межах гідродинамічної пастки рециркуляційного типу, Хтема В. М. (2012)
Агаев Х. Б. - Прогнозирование модели скоростей распространения поперечных волн по данным геофизических исследований скважин и сейсморазведки с применением нейронных сетей (2012)
Тютюник В. В. - Оцінка територіально-часового розподілу кількості землетрусів на земній кулі, Калугін В. Д., Чорногор Л. Ф. (2012)
Руденко В. П. - Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України, Руденко С. В. (2012)
Щербина С. В. - Оценка сейсмической опасности жилых зданий в г. Кривой Рог на основе микросейсмических наблюдений, Пигулевский П. И., Криль Т. В. (2012)
Щербак О. В. - Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області (2012)
Якимчук М. А. - 34-й Міжнародний геологічний конгрес (Брісбен, Австралія, 5–10 серпня 2012 р.) (2012)
До 75-річчя Петра Феодосійовича Гожика (2012)
До 75-річчя Миколи Васильовича Багрова (2012)
Титул, зміст (2012)
Павлов К. В. - Взаимосвязь и взаимовлияние экономической теории и региональной экономики (2012)
Чухрай Н. І. - Сучасна модель розвитку суспільства: інноваційне марнотратство чи об’єктивна необхідність? (2012)
Данілов О. Д. - Капітал як конкурентна перевага товаровиробника, Денисенко Д. Є. (2012)
Корнівська В. О. - Роль інститутів розвитку в процесі соціоментальної модернізації українського суспільства (2012)
Кулик В. В. - Проблема еволюційного самовдосконалення соціально-економічних систем (2012)
Савицька Н. Л. - Розвиток принципу суб’єктності в теоріях економічної діяльності (2012)
Хмель С. Н. - Маржиналистская схоластика, Хмель В. И., Тур И. Ю. (2012)
Лисенко А. О. - Порівняльний аналіз концептуальних підходів до управління витратами (2012)
Онищенко В. О. - Механізми державної підтримки інтеграції науки і виробництва: міжнародний досвід та українські реалії, Кривошей В. М. (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Розвиток експортного потенціалу регіону в контексті укладання угоди про зону поглибленої вільної торгівлі між Україною та ЄС, Радченко Л. М. (2012)
Божко В. П. - Моделювання обсягів реалізації засобів комунікаційного зв’язку, Карацева І. Ю., Магомедова М. М. (2012)
Румянцев Н. В. - Гибкие логистические системы с переналадкой в конце периода занятости и потерей требований (2012)
Комазов П. В. - Використання методів нечітких множин у процесі ідентифікації економічного об'єкта (2012)
Малютин А. К. - Модель кризисного состояния экономики (пример Украины) (2012)
Медведева М. И. - Модель оценки стратегии ремонтных работ промышленного оборудования (2012)
Жмайло М. А. - Статистичне моделювання інвестиційних процесів в Україні, Наконечний Я. В. (2012)
Зернюк О. В. - Оцінка регіонального аспекту вітчизняного досвіду системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності, Жовнерик Є. М. (2012)
Клунко Н. С. - Роль інноваційного чинника в економічному зростанні фармацевтичних підприємств (2012)
Яковенко К. В. - Особливості контролінгу процесу інноваційної діяльності промислових підприємств (2012)
Воронкіна Н. В. - Інноваційна складова бюджетно-економічного механізму регулювання соціально-економічних процесів розвитку України (2012)
Гаврилова О. Ю. - Концептуальні основи інноваційної стратегії розвитку національної економіки (2012)
Чернега О. Б. - Цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва в Україні, Орлова В. О., Бочарова Ю. Г. (2012)
Исаева Н. И. - Перспективы развития малого бизнеса в 2012 году (2012)
Юрків Н. Я. - Характеристика інституційного середовища у контексті економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні (2012)
Базалицький Д. М. - Критерії визначення та роль малих підприємств у ринковій економіці як фактора стабілізації (2012)
Деренько О. А. - Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва (2012)
Дубініна М. В. - Сучасні тенденції розвитку соціально-інституціональної сфери сільських територій регіону (2012)
Жаворонков В. О. - Соціально-економічний розвиток регіону: інституціональний аспект (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості використання земельних ресурсів міської агломерації (2012)
Чуприна О. О. - Дослідження ринку праці в прикордонних регіонах як фактора трудової міграції (2012)
Полуянов В. П. - Перспективы развития централизованного теплоснабжения в Украине в контексте государственно-частного партнерства, Кравченко Р. С. (2012)
Попов С. О. - Економічні аспекти визначення ефективності розробки забалансових запасів залізних руд, Максимова І. І. (2012)
Кулик І. М. - Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні (2012)
Соколов М. О. - Соціально-економічний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області, Д’якова Т. А. (2012)
Васильєва О. О. - Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2012)
Жидяк О. Р. - Вплив державної фінансової політики на підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості агросфери (2012)
Одінцов О. М. - Механізм синергії в кластерних формуваннях підприємств агропромислового комплексу (2012)
Абдураимова Э. Д. - Сравнительная эффективность использования сельскохозяйственных земель агроформирований Крыма (2012)
Лучкова Ю. В. - Моделювання впливу міри давальницької сировини у джерелах постачання на ефективність функціонування олієпереробного підприємства (2012)
Жван В. В. - Технология оценки качества программно-целевого управления в жилищно-коммунальном хозяйстве (2012)
Леонт’єва Ю. Ю. - Оцінка рівня розвитку районів Харківської регіональної туристичної дестинації (2012)
Дячек В. В. - Зовнішня торгівля товарами підприємств Харківської області: статистичний огляд і можливі шляхи розвитку (2012)
Балуєва О. В. - Підходи до формування комплексної системи оцінки екологізції територій міста (2012)
Лукаш С. В. - Вплив енергетичної галузі на еколого-економічну ситуацію в Україні, Лукаш В. О., Боровик О. Н. (2012)
Заюков І. В. - Проблема фінансування витрат на створення безпечних умов праці зайнятого населення України, Гучок І. С. (2012)
Каховська О. В. - Проблеми забезпечення соціальності в соціально-економічному розвитку країни (2012)
Пасєка С. Р. - Освітні чинники інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Васильчук Е. С. - Проблемы и методы прогнозирования финансовой несостоятельности предприятий, Замалаев П. С. (2012)
Салун М. Н. - Моделирование оптимальных параметров ресурсного потенциала промышленного предприятия (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій платіжного балансу в посткризовому розвитку економіки України, Сунцова О. О. (2012)
Андрющенко І. Є. - Вплив обсягів грошових ресурсів на прибуток комерційного банку (2012)
Бажанов О. Є. - Особливості методів управління проблемною заборгованістю банків (2012)
Бугас Н. В. - Бюджетування як ефективний інструмент управління витратами (2012)
Огліх В. В. - Регіональний аспект розвитку страхових ринків в Україні, Артеменко Ю. Ф. (2012)
Гурнак О. В. - Податкові реформи в контексті соціально-економічного розвитку (2012)
Журавка О. С. - Теоретичні основи формування страхового портфеля (2012)
Краус Н. М. - Податкове планування на мікрорівні в національній економіці: інноваційний аспект (2012)
Литвиненко Я. В. - Удосконалення регулювання податку на прибуток у сучасних умовах розвитку економіки України (2012)
Огліх В. В. - Особливості розвитку іпотечного кредитування в економічному просторі України, Ніколаєв Т. Г. (2012)
Орлова В. О. - Актуальні питання факторного аналізу як інструмента регулювання податкового навантаження комерційного банку, Козак Г. О. (2012)
Паентко Т. В. - Необходимость и возможность оптимизации фискального регулирования финансовых потоков (2012)
Пасічний М. Д. - Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни в період посткризового відновлення (2012)
Сидельникова Л. П. - Фискальный потенциал погашения и обслуживания государственного долга Украины (2012)
Сословский В. Г. - Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике, Забашта А. А. (2012)
Ванін А. О. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні (2012)
Олійник Я. В. - Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій (2012)
Гончаренко Н. Г. - Організація маркетингового управління діяльністю інтегрованих корпоративних структур, Науменко М. О. (2012)
Єлісєєва О. К. - Оцінка якості розвитку ринку освітніх послуг в Україні, Тарасенко Т. В. (2012)
Калюжна Н. Г. - Підхід до кількісного оцінювання потенціалу системи управління підприємством із застосуванням нечіткої логіки (2012)
Квасній Л. Г. - Антикризове управління економічним потенціалом, Щербан Т. Й. (2012)
Огліх В. В. - Система моделі формування ефективної бізнес-стратегії підприємства в умовах конкуренції, Криворучко С. П. (2012)
Петриченко П. А. - Лояльність клієнтів на споживчому ринку: основні поняття і тенденції розвитку, Рудінська О. В., Яроміч С. А. (2012)
Плоха О. Б. - Оцінка ефективності функціонування системи управління маркетингом на підприємстві (2012)
Хитра О. В. - Синергічна орієнтація стратегій міжнародної корпорації (2012)
Гребньов Г. М. - Категорії конкуренції та конкурентоспроможності в сучасному економічному світі (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Александров О. - Моя дорожня карта (2013)
Полтавчук В. - Шляхами століть — шляхами долі: до 65-річчя професора О. Александрова (2013)
Демин О. - Имея силу начать сначала (2013)
Джиджора Є. - Професор О. Александров: у найкращих філологічних традиціях Одеського університету (2013)
Поплавська Н. - "...Я намагаюся побачити явища в історичній перспективі": слово про Олександра Васильовича Александрова (2013)
Богданович Г. - Александр Александров — основатель одесской журналистиковедческой научной школы и один из ведущих отечественных медиевистов (2013)
Демченко В. - Професія — філолог, покликання — журналіст (штрихи до портрету Олександра Васильовича Александрова) (2013)
Михайлин І. - Професор О. В. Александров як дослідник соціальної комунікації (2013)
"Журфак як територія свободи". Інтерв'ю Володимира Невмитого з Олександром Александровим (2013)
Александров А. - "Соборное" авторство и целостность христианского символического произведения (2013)
Білоус П. - До художніх джерел літератури Київської Русі (2013)
Верещагина Н. - Формирование древнекиевского культа княгини Ольги (2013)
Джиджора Е. - Проблемы составления периодизации древних славянских литератур (2013)
Пелешенко Ю. - SACRUM I PROFANUM У "Повісті (житії) про Макарія Римлянина" (на основі українського перекладу XVIII ст. Іоана Гармашенка) (2013)
Савченко О. - Чудо в художній структурі житія (Києво-Печерський патерик) (2013)
Почепцов Г. - Как перестроить ваши головы? (2013)
Александров А. - Кросс-медиа и Интернет-реалии Украины, Оскрого В. (2013)
Бахметьева А. - Оцінка медіарилейшнз як показник ефективності РR-підрозділу ВНЗ (2013)
Безчотнікова С. - Просування іміджу промислового міста за допомогою web-ресурсу (2013)
Бессараб А. - Система жанрів періодичного наукового фахового видання (2013)
Білак Г. - Етичні основи РR-діяльності церков та релігійних організацій (2013)
Валькова Е. - Образ США в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова (2013)
Василик Л. - Комунікації ризику та кризи: медіативний аспект (2013)
Головешко Д. - Передача "Обласні вісті" Запорізького обласного державного радіо 80-х років XX ст.: питання інформативності (2013)
Демченко М. - Ідеологічна функція реклами в умовах масового суспільства та загибелі "великих ідеологій" (2013)
Демченко С. - Медійний простір політичної міфології (до проблеми взаємодії і взаємодоповнення преси та соціально-комунікаційних технологій) (2013)
Егорова Л. - Средства массовой информации сквозь призму аксиологического подхода: к постановке проблемы (2013)
Комова М. - Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК (2013)
Мітчук О. - Слововживання в прямоефірному мовленні тележурналістів (на прикладі Рівненщини) (2013)
Платонова А. - Тенденції розвитку рекламних друкованих ЗМІ Криму (2013)
Порпуліт О. - Риторичні фігури в текстах друкованої реклами (2013)
Різун В. - До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій (2013)
Савчук О. - Телемедійний простір міста Чернівці: реалії та перспективи (2013)
Хотюн Л. - Американські різновиди "часопису новин" в історичній перспективі (2013)
Циховська Е. - "Комплекс андрогіна" в реаліті-шоу "Холостяк" (2013)
Шевченко Т. - До питання про конвенцію реклами та ЗМІ (2013)
Шевченко Т. - Образ сучасної української журналістики в публіцистиці Л. Івшиної (2013)
Якнюнас Ю. - Політична комунікація як чинник масової комунікації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакційної колегії (2013)
Содержание (2012)
Бабийчук В. Г. - Холодовой стресс как фактор коррекции функциональной архитектоники гематоэнцефалического барьера старых крыс. 1. Фрактальный анализ, Марченко В. С., Бабийчук Г. А. (2012)
Волкова Н. О. - Дослідження морфофункціональних характеристик кріоконсервованих культур клітин стромального походження (2012)
Черкашина Я. О. - Влияние криопротекторов на уровень гипертонического криогемолиза эритроцитов человека с модифицированным цитоскелет-мембранным комплексом (2012)
Фалько О. В. - Применение сыворотки плацентарной крови человека – перспективный метод коррекции атеросклеротических изменений (экспериментальное исследование) (2012)
Мини-симпозиум "День стволовой клетки". Харьков, 22 мая 2012 г. (2012)
Петренко Ю. А. - Свойства мезенхимальных стромальных клеток при объемном культивировании в составе трехмерных носителей различной природы (2012)
Зубов Д. О. - Функціональні характеристики культивованих хондроцитів міжхребцевих дисків та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини (2012)
Маслова О. О. - Зміни морфофункціональних характеристик мезенхімальних клітин матриксу пуповини під час пасажування, Шувалова Н. С., Сухорада О. М., Дерябина О. Г., Макаренко М. В. (2012)
Шаблий В. - Мезенхимальные стромальные клетки из нативной и криоконсервированной плаценты человека: фенотип, мультипотентность и миграционный потенциал in vivo, Кучма М., Кирик В., Онищенко Г., Цупиков О., Клименко П., Кучук О., Габриелян А., Доманский Т., Онищенко В. (2012)
Кучук О. В. - Поэтапная дифференцировка в остеогенном направлении мультипотентных клеток жировой ткани мышей, Кирик В. М. (2012)
Васильев Р. Г. - Мультипотентные стволовые клетки из бульбарного региона волосяного фолликула со свойствами производных нервного гребня (2012)
Петрова М. В. - Получение адгезивного бесклеточного матрикса для сердечно-сосудистого протеза, Попандопуло А. Г., Юдицкий Д. Л., Мокрик И. Ю. (2012)
Бызов Д. В. - Девитализация ксеноартерий: новый подход к снижению иммуногенности, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2012)
Правдюк А. И. - Рост и адипогенная дифференцировка мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга и дермы человека при монослойном и объемном культивировании в составе альгинатных микросфер и широкопористых скаффолдов, Зайков В. С., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Иванов Р. В., Петренко Ю. А. (2012)
Калинкевич О. В. - 3D-скаффолды на основе хитозана для культивирования клеток и тканевой инженерии, Калинкевич А. Н., Скляр А. М., Погорелов М. В., Поддубный И. Н., Стариков В. В., Данильченко С. Н. (2012)
Тезисы 36-й ежегодной конференции молодых ученых "Холод в биологии и медицине – 2012. Актуальные проблемы криобиологии, трансплантологии и биотехнологии". Харьков, 22–24 мая 2012 г. (2012)
Хроника (2012)
Правила для авторов (2012)
Левашов С. П. - Оценка перспектив нефтегазоносности отдельных структур Баренцева моря частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2013)
Зарубін Ю. О. - Нафтогазоносність і основні принципи пошуку та розвідки родовищ нафти і газу в азово-чорноморській акваторії України, Гунда М. В., Гришаненко В. П., Галко Т. М., Євдощук М. І. (2013)
Малицький Д. В. - Поширення сейсмічних хвиль в анізотропних середовищах. Пряма задача. І , Павлова А. Ю. (2013)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційний аналіз коливань фізичного осцилятора неоднорідного півпростору, Карпенко О. В. (2013)
Долинський І. П. - Математичне і технологічне забезпечення 3D геологічного моделювання в ГІС-середовищі, Лобасов О. П. (2013)
Зуйков И. В. - Применение метода резонансно-акустического профилирования для картирования геологического разреза в районе прокладки туннеля метрополитена в г. Киеве, Данилов А. В. (2013)
Еремеев В. Н. - Пространственно-временная изменчивость распределения морского льда в Антарктике, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2013)
Жуков М. Н. - Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр., Стахів І. Р., Клипа А. В. (2013)
Барановский Н. В. - Оценка пожароопасности в геоинформационной системе защиты леса от пожаров, Жарикова М. В. (2013)
Гурицький Д. С. - Аналіз регіонального розвитку процесів підтоплення земель та їх вплив на природні ресурси України (2013)
Титул, зміст (2012)
Александров О. - Базова модель публіцистичної комунікації (2012)
Губа Л. - Сатира и абсурд как способы реализации коммуникативной функции литературы (2012)
Джиждора Є. - Аспекти символізації картини світу в Службі князю Володимиру (2012)
Подмогильная Н. - Коммуникативная трансформация жанра в творчестве А. Аверченко (2012)
Слюсаренко М. - Комунікативний аспект раціонального начала памфлетного жанру (на прикладі памфлетів М. Хвильового) (2012)
Супрун В. - Синтаксичні засоби художнього орнаментування жіночих образів (2012)
Фірсенко М. - Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу (2012)
Шевченко Т. - Публіцистичний проект "Інший формат": жанрові особливості (2012)
Березенко В. - Генезис і предметна галузь науки про зв’язки з громадськістю (2012)
Білак Г. - Відображення ролі та значення соціальної комунікації у доктрині Ватикану (2012)
Виходець О. - Про дослідження соціальних комунікацій на підставі візуалізації проблеми (2012)
Зражевська Н. - Культурні війни в контексті медіакультури (2012)
Іванова О. - Мова екрану у зоні цифрових і віртуальних перетворень (2012)
Коваленко А. - Сучасний екологічний PR в Одеському регіоні: специфіка функціонування (2012)
Ковпак В. - Розбудова типологічної структури нових медіа (2012)
Комова М. - Ефект "антиреклами" в сучасних мультимедійних комунікаціях (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": термінологічні труднощі (2012)
Матузкова Е. - Универсализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Пархітько О. - Стереотипи американського кіно як засіб формування масової свідомості (на прикладі оскароносних фільмів) (2012)
Синєокий О. - "Supraphon" в системі соціальних комунікацій Чехії: минуле і сьогодення (2012)
Сізова К. - Перекладацькі інтерпретації елегії Р. М. Рільке ("Marina-Elegie"): адекватність передачі особливостей змісту і форми (2012)
Шафаренко Ю. - Ситуаційний аналіз у плануванні ПР-програм (2012)
Белькова С. - Модифікації портретного нарису в сучасній українській газетній практиці (на матеріалі загальноукраїнських та регіональних видань початку ХХІ ст.) (2012)
Демченко С. - Теоретичні та практичні аспекти створення медіаобразу незалежної України (2012)
Деяк-Якобишин О. - Колумністика як унікальне явище у сучасних ЗМІ (2012)
Дяченко І. - Журнали сімейного типу в системі друкованих ЗМІ (2012)
Дяченко О. - Тема эвтаназии на станциях газеты "Зеркало недели" (2000–2011 гг.) (2012)
Жук О. - Проблеми тексту і жанру в телевізійній комунікації (2012)
Козиряцька С. - Формування веб-каталогів конфесійних видань Укрнету в умовах глобалізації (2012)
Макущенко М. - Основні принципи формату інфотейнмент в ефірі українських телеканалів (2012)
Мацышина И. - В поисках болевых точек "киношного" зрителя (2012)
Хіва Тахір С. - Основоположні засади функціонування шведської преси: традиції та новаторство (2012)
Сидун І. - Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губернії (2012)
Стеблина Н. - Формат сучасної Інтернет-кореспонденції (на матеріалах публікацій "Української правди") (2012)
Тонкіх І. - Функції блогів на сайтах українських Інтернет-ЗМ (2012)
Шутяк Л. - "Новий журналізм" в українській і польській традиції (2012)
Демченко М. - Просування та підтримка бренду засобами масової комунікації (2012)
Ковтун Н. - Прагматична мета рекламного дискурсу на радіо та стратегії й тактики її реалізації: теоретичне осмислення понять (2012)
Лобойко Т. - Класифікація механізмів психологічного впливу соціальної реклами на свідомість людини (2012)
Мантуло Н. - Ментально-когнітивна парадигма українського PR (2012)
Мельник С. - Способы применения нейролингвистического программирования в СМИ (на примере использования маркировки в рекламном сообщении) (2012)
Платонова А. - Специфіка контенту рекламних подач (на прикладі друкованих мас-медіа Криму) (2012)
Самсон А. - Социально-деловые контакты между заказчиками и исполнителями массовых мероприятий в шоу-бизнесе (2012)
Фурманкевич Н. - Специфіка тізер-кампанії на українському рекламному ринку (2012)
Будько О. - Технології формування іміджу шоу-зірки (на прикладі Руслани) (2012)
Громова А. - Економічні особливості та фактори успіху реклами та PR (на прикладі загальнодержавного видання газети "Вечірня Полтава") (2012)
Дроздик Л. - Особливості рекламування тютюнових виробів: діахронічний дискурс (2012)
Здорікова А. - Імідж як ключовий чинник позиціонування територіальних утворень України (2012)
Півторак О. - Конкуренція серед рекламних агентств як основа їхнього функціонування (2012)
Ревко Н. - Зміна ґендерних стереотипів у телевізійній рекламі (2012)
Татохін О. - Просування образу політичного діяча в суспільстві (на прикладі образу Арсенія Яценюка) (2012)
Федорова О. - Соціальні мережі як джерело інформаційних приводів для мас-медіа (2012)
Якових А. - Еволюція Product Placement в соціально-комунікаційній сфері (2012)
Якових О. - Технології міфодизайну у візуальній комунікації (2012)
Ящук М. - Використання методів перформансу в сучасній рекламі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Від редакційної колегії (2012)
Contents (2013)
Бойчук Т. М. - Наукові досягнення Буковинського державного медичного університету у 2012 році та перспективи на 2013 рік, Іващук О. І. , Доманчук Т. І. , Лебяк О. І. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Генетичний поліморфізм метилентетрагідрофолат-редуктази с677т у хворих із хибними суглобами довгих кісток:зв’язок із ліпідним профілем та ендотеліальною функцією (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів та кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на респіраторно-синцитіальну вірусну інфекцію (2013)
Білецький С. В. - Вплив піоглітазону на гемостаз та протеоліз у хворих на гіпертонічну хвообу в поєднанні з цукровим діабетом другого типу, Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2013)
Вадзюк С. Н. - Автономна регуляція в дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності, Паласюк Б. О., Ясній О. Р. (2013)
Гараніна Т. С. - Клінічна ефективність зубної пасти "Blend-a-med complete 7 PH-balance + кора дуба" та зубної щітки "Oral-B exceed" у профілактиці та лікуванні запальних захворювань тканин пародонта, Кавчук О. М., Краснюк І. П., Рожко В. І. (2013)
Задорожна Б. В. - Клінічно-допплерографічні зіставлення при синдромі вегето-судинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2013)
Зубаренко О. В. - Корекція уродинамічних розладів у дітей із нейрогенними дисфункціями сечового міхура, Годлевська Т. Л., Стоєва Т. В. (2013)
Иванова Я. В. - Влияние различных схем лечения на уровень провоспалительного цитокина TNF-альфа в индуцированной мокроте при обострении хронического обструктивного заболевания легких у лиц, перенесших туберкулез легких (2013)
Іваночко Н. Я. - Стан перекисного окиснення ліпідів у осіб літнього та старечого віку, хворих на гострий холецистит (2013)
Касіянчук М. В. - Протетика на імплантах - як цілісність конструкції імплантологічної системи, віддалені результати застосування власної методики протезування (2013)
Коптєва Л. М. - Туберкульоз у жінок репродуктивного віку, Польова С. П., Гурський О. С. (2013)
Косминіна Н. С. - Оцінка функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи при йододефіцитних станах у дітей, що проживають в екологічно забрудненому регіоні, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Кеч Н. Р. (2013)
Лучинський М. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лучинський В. М. (2013)
Лучко О. Р. - Зв'язок показників системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією (2013)
Макаренко О. М. - Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей, Рудик М. П., Позур В. В., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2013)
Назар П. С. - Динаміка змін показників рівня ендогенної інтоксикації у хворих на алкогольні ураження печінки, Левон М. М., Осадча О. І., Шевченко О. О. (2013)
Обухова Н. В. - Влияние липофлавона на остеопротегеринопосредованную лимфоидную (лейкоцитарную) регуляцию синтеза цитокинов клетками бронхов у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, перенесших туберкулез легких (2013)
Паньків В. І. - Ефективність і безпечність використання інгібітора дипептидилпептидази-4 у хворих на цукровий діабет 2-го типу з початковими стадіями діабетичної нефропатії, Козловська Х. Ю. (2013)
Паньків В. І. - Ризик загальної і серцево-судинної смертності, основних серцево-судинних подій у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від вибору терапії після встановлення діагнозу, Хуторська Л. А. (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на електричну стабільність та електролітний баланс міокарда при алкогольній кардіоміопатії у щурів (2013)
Польовий П. В. - Профілактика та діагностика захворювань ротової порожнини у вагітних (2013)
Поляченко Ю. В. - Направлена диференціація стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, Запольська Е. М., Салютін Р. В. (2013)
Придруга С. М. - Порушення гуморальної ланки імунітету в період пізніх проявів політравми та його корекція тіотриазоліном, Борис Р. М. (2013)
Салютін Р. В. - Зміни ендотеліоцитів капілярів та гістологічної структури ішемізованої та інтактної м’язової тканини після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки людини в експерименті in vivo, Домбровський Д. Б., Паляниця С. С., Шаблій В. А., Борис Р. М., Лобинцева Г. С., Буслович О. В. (2013)
Сажин С. І. - Клінічна ефективність профілактичної терапії бронхіальної астми в дітей із раннім та пізнім дебютом захворювання (2013)
Сапунков О. Д. - Анатомія печери соскоподібного відростка в ранньому періоді онтогенезу людини (2013)
Сидорчук І. Й. - Синдром хронічної втоми та порушення неспецифічного протиінфекційного захисту, Каспрук Н. М., Коваль Г. Д., Ляшук Р. П., Морозюк Я. В., Яковець К. І. (2013)
Скалат А. П. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Cкрипко В. Д. - Стан ендогенної інтоксикації та динаміка змін мікроелементного гомеостазу при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності (2013)
Сохор Н. Р. - Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Ясній О. Р. (2013)
Ткаченко І. М. - Використання знімної шини-капи для ортопедичного лікування підвищеної стертості зубів, ускладненої явищами бруксизму (2013)
Чендей Т. В. - Сучасні особливості перебігу та лікування інфекційного ендокардиту в Закарпатській області (2013)
Шевчук С. В. - Роль параоксонази у формуванні атеросклеротичних змін у судинах хворих на антифосфоліпідний синдром, Сегеда Ю. С., Шевчук О. В. (2013)
Шендерюк О. П. - Ферментна активність та концентрація плацентарної лужної фосфатази у трофобласті хоріальних ворсинок плаценти при запаленні посліду (гістохімічне та імуногістохімічне дослідження) (2013)
Яковлева О. А. - Структура назначений лекарственных средств при лечении негоспитальной пневмонии в стационарах (в течение 2011 года), Щербенюк н. В. (2013)
Лелик I. В. - Погляд на проблему панкреатодуоденальної резекції (2013)
Талаева Т. В. - Роль воспаления и оскидативного стресса в кардиоваскулярной патологии, Шишкин В. В., Вавилова Л. Л. (2013)
Федів О. І. - Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом, Сіцінська І. О. (2013)
Ризничук М. О. - Клінічна характеристика та генетичний поліморфізм спадкової патології нирок, Пішак В. П. (2013)
Караван Я. Р. - Загальний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки у мешканців Чернівецької області (за останні 10 років), Бєліков О. Б., Гонца А. О., Поморцев С. І. (2013)
Шищук В. Д. - Типологія районів Сумської області за рівнем захворюваності дитячого населення на ортопедо-травматологічні патології, Богданова Г. В., Біденко О. Г., Бабич В. А. (2013)
Шкробанець І. Д. - Перспективи застосування географічних інформаційних систем у охороні здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Анфілова М. Р. - Клінічно-епідеміологічні особливості сучасного перебігу урогенітального хламідіозу (2013)
Федонюк л. Я. - Клінічно-епідеміологічна характеристика лайм-бореліозу в Тернопільській області, Довбуш а. В., Багрій м. М. (2013)
Бойко А. І. - Використання статистичної сцинтиграфії для діагностики внутрішньонефронного калькульозу в пацієнтів з єдиною ниркою, Гурженко А. Ю., Камінська А. Л. (2013)
Кузняк Н. Б. - Лазерна поляриметрія кісткової тканини та тканин пазух твердої мозкової оболонки, Махрова Є. Г., Антонюк О. П., Горицький Я. В., Яковець Я. І. (2013)
Бачинський В. Т. - Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності "Стоматологія”, Савка І. Г., Беженар І. Л. (2013)
Каратєєва С. Ю. - Особливості викладання хірургічних дисциплін іноземним студентам (2013)
Середюк Н. М. - Мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення мотивації їх у навчанні, Галюк Н. М., Галюк В. М., Яворський М. І. (2013)
Христич тамара миколаївна (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2013)
Титул, зміст (2012)
Орлов П. А. - Системный кризис капитализма и его влияние на социально-экономическое развитие Украины, стран ЕС и США (2012)
Івашина С. Ю. - Інфраструктура соціалізації економіки (2012)
Панкратова Е. Н. - Механизм возникновения трансакционных издержек в институциональном пространстве (2012)
Подлесная В. Г. - Диалектика развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Савицька Н. Л. - Модель людини в економіці: теорія та реальність (2012)
Болдуєва О. В. - Методичні підходи аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Малярець Л. М. - Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Проскурніна Н. В. (2012)
Новікова М. М. - Методичний підхід до вимірювання соціально-економічного стану регіонів України, Мажник Л. О. (2012)
Пурський О. І. - Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону, Мороз І. О., Моісеєнко О. І. (2012)
Семикіна М. В. - Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону, Пустовіт М. В. (2012)
Гриневич Л. В. - Визначення регіонального рівня розвитку за секторами економіки, Зірко О. В. (2012)
Грузд М. В. - Методичні підходи до аналізу та оцінки інтеграційного потенціалу транскордонного регіону (2012)
Димченко О. В. - Перспективи формування інформаційних систем на регіональному рівні, Димченко В. В. (2012)
Борох Н. М. - Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України в кризовий період економіки (2012)
Кропивка А. Е. - Развитие теории капиталов и региональный аспект (2012)
Голованова М. А. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості України, Мельникова В. І., Мельникова О. П., Мельников О. Г. (2012)
Пажина С. Л. - Формування простору чинників інвестиційної діяльності регіону (2012)
Захарченков А. С. - Технологический аудит как информационная основа инновационных преобразований проблемных промышленных предприятий (2012)
Колесніченко В. Ф. - Підходи до інтегральної оцінки освітньої складової економіки знань (2012)
Дубницкий В. Ю. - Определение числовых характеристик рядов распределения заработной платы и характеристик её неравномерности по регионам Украины, Ходырев А. И. (2012)
Стрижиченко К. А. - Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу, Дмитрусенко К. О. (2012)
Тонєва К. В. - Моделювання конкурентоспроможності підприємства (2012)
Раевнева Е. В. - Анализ наличия и устойчивости клубной конвергенции в Украине, Бобкова А. Ю. (2012)
Аксьонова І. В. - Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (2012)
Берест М. М. - Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (2012)
Полякова О. Ю. - Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників, Гольтяєва Л. А. (2012)
Сєрова І. А. - Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (2012)
Салун М. М. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення промислових підприємств галузі машинобудування (2012)
Гнєзділова О. М. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів (2012)
Куницин С. В. - Стратегическое планирование развития кластерного интеграционного взаимодействия профессиональных участников туристического рынка (2012)
Гончаренко М. Ф. - Аналіз методичних підходів до оцінки потреб роботодавців (2012)
Гончарова С. Ю. - Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація, Радушко Ю. П. (2012)
Овсієнко О. В. - Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулюванні трудової діяльності, Чуприна О. О. (2012)
Бондар Н. О. - Основні напрями та особливості соціального захисту інвалідів у країнах ЄС (2012)
Анисимова О. Н. - Проблемы оценки интеллектуального потенциала промышленных предприятий (2012)
Загорянская Е. Л. - Конъюнктурная оценка конкурентных преимуществ бизнес-единиц машиностроительного предприятия, Ильяшенко Н. С., Косенко А. П. (2012)
Москаленко Н. О. - Формування організаційно-методичного забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства, Кіпа М. О. (2012)
Чернышов В. В. - Финансовая диагностика и роль в ней метода принятия решений при обеспечении финансовой безопасности предприятия (2012)
Болдуєв М. В. - Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту, Сергєєва Л. Н. (2012)
Колодізєв О. М. - Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банку, Попов І. І. (2012)
Боронос В. Г. - Особливості реалізації бюджетно-податкової політики України та визначення напрямів її розвитку (2012)
Дубровіна Н. А. - Фінансування вищих навчальних закладів у Польщі, Дубровіна В. А. (2012)
Єрмошенко А. М. - Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку (2012)
Журавльова І. В. - Методичний підхід до моделювання фінансової безпеки регіонів України, Миколайчук А. Б. (2012)
Зима О. Г. - Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду, Єршова І. С. (2012)
Ісаєва Н. І. - Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку (2012)
Кот О. В. - Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання, Дзюбанова Н. Д. (2012)
Крупка І. М. - Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки (2012)
Полякова О. Ю. - Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу, Мерхо О., Шликова В. О. (2012)
Салига С. Я. - Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку, Завадська Н. О. (2012)
Деркач О. М. - Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку (2012)
Бихова О. М. - Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій (2012)
Ведерникова О. А. - Формирование маркетинговых стратегий и программ в условиях глобальных изменений, Бабенко Н. В., Рыбас Я. Н. (2012)
Клунко Н. С. - Удосконалення процесу логістичного обслуговування вітчизняних фармацевтичних підприємств на умовах аутсорсингу (2012)
Маркова Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу (2012)
Мирошниченко Ю. В. - Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства, Філіпова А. І. (2012)
Діденко Н. В. - Формування механізму організаційної культури (2012)
Доля З. В. - Якість професійно-технічної освіти в умовах сучасності (2012)
Селезньова О. В. - Теоретичні основи системного управління конкурентним потенціалом підприємства (2012)
Середа А. С. - Формування концептуальної моделі управління поведінкою експортоорієнтованого підприємства (2012)
Фриман И. М. - Оценка уровня устойчивости развития человеческого капитала как фактор повышения экономической безопасности промышленного предприятия (2012)
Чанкіна І. В. - Формування концептуальної моделі управління розвитком промислового підприємства (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Шпичак О. М. - Вигоди та проблеми експорту зерна з України, Боднар О. В. (2013)
Прокопа І. В. - Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки (2013)
Камінський І. В. - Ефективність використання зернобобових культур у польових сівозмінах як попередника (2013)
Сатіна Г. М. - Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва (2013)
Рибаченко О. М. - Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні, Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Корнійчук О. О. (2013)
Збарська А. В. - Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону (2013)
Діденко Н. І. - Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств (2013)
Материнська О. А. - Виробництво та експорт зерна в Україні (2013)
Балян А. В. - Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття, Спаський Г. В. (2013)
Сус Т. Й. - Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу (2013)
Ткаченко Н. А. - Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми (2013)
Амбросов В. Я. - Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Мазур Г. Ф. - Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Шубравська О. В. - Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері (2013)
Савченко Е. С. - Макроэкономическая политика России: проблемы и решения (2013)
Дідковська Л. І. - Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення (2013)
Юрчишин В. В. - Вихідні основи фундаментального внеску академіка Олексія Мусійовича Онищенка у вітчизняну аграрно-економічну науку (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Перегуда Є. Ф. - Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК (2013)
Тупчій О. С. - Особливості державного фінансування галузі садівництва (2013)
Чан-хі О. С. - Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів (2013)
Honcharuk I. V. - Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel (2013)
Honcharuk T. V. - Production of biofuel and enhancement of the mechanism of implementation of innovations (2013)
Лупенко Ю. О. - Стратегія Леоніда Даниловича Кучми – Президента України 1994-2005 рр. щодо реформування аграрного сектору економіки України (Гальчинський А.С. Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою), Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2013)
Збарський В. К. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (рецензія на монографію Нестеренко С.А. "Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект”) (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. (2013)
Бєляєва С. С. - Екологічна складова інвестиційної привабливості рекреаційного потенціалу Черкаської області в сегменті збалансованого розвитку (2013)
Біловол Р. І. - Систематизація сутності та видів діагностики соціально-економічних систем (2013)
Варич Ю. М. - Роль кількості інформації в успішності функціонування економічних систем (2013)
Верхоглядова Н. І. - Алгоритм стабілізації життєвого циклу будівельних підприємств, Примуш Ю. С. (2013)
Гілета Ю. І. - Перерозподіл ринкової влади на фармацевтичному ринку (2013)
Гірняк В. В. - Оцінка ефективностівикористання іноземного капіталу у вітчизняних банківських установах за методикою динамічного нормативу (2013)
Доценко І. О. - Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу підприємницьких ризиків (2013)
Зайдман Г. Б. - Причины долгового кризиса в странах ЕС: уроки для Украины, Якубовский С. А. (2013)
Кабо Г. О. - Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальних трансформацій (2013)
Кернасюк Ю. В. - Економічні, соціальні та екологічні аспекти використання інноваційних технологій smart farm (2013)
Kinash I. P. - Social infrastructure as an economic category (2013)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки (2013)
Коняхіна Т. В. - Концептуальні засади міжнародного економічного механізму природокористування (2013)
Ломачинська І. А. - Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку, Грищук А. С. (2013)
Мазыло Т. В. - Генезис форм регулирования финансовых рынков в контексте достижения финансовой стабильности, Сейранов Ю. (2013)
Мироненко Г. В. - Сучасні підходи до використання класифікації режимів валютного курсу, Диба М. І. (2013)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти і науки на регіональному рівні (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2013)
Плотнікова М. Ф. - Пріоритети інвестиційного розвитку сільських поселень, Васильєв М. Л. (2013)
Саєнко О. С. - Розвиток управління освітніми інноваціми у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів, Антохов А. А. (2013)
Севрук І. М. - Маркетингові інновації в діяльності міжнародних роздрібних мереж (2013)
Сенишин О. С. - Перспективи розвитку молочної галузі в Україні, Дзюбенко Н. О. (2013)
Сенишин О. С. - Методологія соцільно-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи (2013)
Тростянська К. М. - Управління репутаційним ризиком організації: сучасний стан та проблемні аспекти (2013)
Филюк В. В. - Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні (2013)
Ярмош О. В. - Дослідження взаємозв’язку інших доходів та пов’язаних витрат промислового підприємства, Яворський П. Р. (2013)
Наші автори (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии (2013)
Савич Э. В. - Всемирное тяготение и магнетизм планет (2013)
Байда Е. И. - Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора (2013)
Васьковский Ю. Н. - Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами, Гайденко Ю. А., Русятинский А. Е. (2013)
Галиновский А. М. - Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схемотехнического моделирования (2013)
Лущик В. Д. - Стартер-генератор для вертольотів, Варванський А. Ю. (2013)
Маляр В. С. - Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах, Добушовська І. А. (2013)
Милых В. И. - Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора, Полякова Н. В. (2013)
Павленко Т. П. - Анализ и исследование свойств аморфных сплавов, Токарь М. Н. (2013)
Чабан В. Й. - Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні, Чабан О. В. (2013)
Жемеров Г. Г. - Моделирование мощного частотно-регулируемого электропривода, выполненного на основе многопульсного инвертора тока, Крылов Д. С., Титаренко И. Г., Бару А. Ю., Шинднес Ю. Л. (2013)
Баранов М. И. - Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазмоидов искусственной шаровой молнии (2013)
Евдошенко Л. С. - Воздушные разрядники атмосферного давления для работы в режиме с высокой частотой коммутации (2013)
Сінолиций А. П. - Заходи модернізації p-q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Титко О. І. - До 70-річчя з дня народження (2013)
Намитоков К. К. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Аванесова Н. Е. - Визначення основних етапів та тенденцій bancassurance, Марченко О. В. (2013)
Автономов Д. И. - Анализ факторов формирования структурных дисбалансов в деятельности производственно-хозяйственных систем на современном этапе в Украине (2013)
Байдала В. В. - Законодавче забезпечення енергозбереження як фактор розвитку біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2013)
Бакало Н. В. - Проблеми вивчення природи кризових явищ у туристичній галузі, Черниш І. В. (2013)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в контексті національної економічної безпеки, Свічкарь В. А. (2013)
Біленький О. Ю. - Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність (2013)
Берьозкіна А. Ю. - Оцінка забезпеченості вагонобудівних підприємств персоналом та обгрунтування ефективності його використання, Швець В. Я. (2013)
Бозуленко О. Я. - Конкурентоспроможність торговельних підприємств та проблеми її підвищення в сучасних умовах, Бозуленко О. Ю. (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз чинників впливу на результативність проектів державно-приватного партнерства (2013)
Васильчук Н. О. - Демографічні чинники впливу на трудовий потенціал (2013)
Вишневецька О. В. - Технічне переоснащення аграрної галузі в контексті ефективності лізингових систем, Білоусько Я. К. (2013)
Волочко А. С. - Аналіз особливостей функціонування вітчизняного ринку праці в умовах євроінтеграції (2013)
Головчанська М. А. - Рівень інвестиційної активності підприємств житлово-комунального господарства україни: сучасний стан та перспективи росту (2013)
Горбачук В. М. - Умови суспільної оптимальності випуску сумісних або несумісних продуктів монополією (2013)
Городиська Н. А. - Метод позиціонування інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств на ринку (2013)
Городня Т. А. - Оцінка кадрової відповідності обслуговуючого персоналу готелю (2013)
Грициняк О. І. - Про роль бюджету у фінансуванні освіти і науки в Україні (2013)
Денисова К. Ю. - Функціонування транснаціонального міжнародного бізнесу в контексті транскордонних злиттів та поглинань (2013)
Дідич З. А. - Валютно-курсова політика у контексті світової фінансової кризи: уроки для країн Центральної та Східної Європи та України (2013)
Доброскок Ю. Б. - Діагностика перспективності стратегічної взаємодії в маркетингових каналах (2013)
Дрогомирецька М. І. - Мотивація праці як інструмент ефективного управління персоналом сучасної організації (2013)
Дуда В. П. - Продовольчий ринок молока України, його розвиток та перспективи, Говорушко Т. А. (2013)
Дуляба Н. І. - Тенденції та закономірності розвитку тогівлі в Україні в сучасних умовах (2013)
Ермоленко Г. Г. - Роль малого курортного и туристского бизнеса в экономике рекреационного региона, Ермоленко А. Г. (2013)
Живко З. Б. - Формування структурної моделі системи економічної безпеки підприємства в контексті контррозвідки (2013)
Заблодська І. В. - Організаційний аспект забезпечення економічної безпеки регіону, Салуквадзе І. М. (2013)
Загорна Т. О. - Методологічні засади дослідження конкурентної поведінки суб’єктів ринку роздрібних посередників (2013)
Замроз М. В. - Оцінка конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2013)
Зосимова Ж. С. - Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шталь Т. В. (2013)
Іванюта Т. М. - Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств (2013)
Іващенко О. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства (2013)
Калиниченко М. П. - Управління персоналом промислового підприємства на засадах маркетингу (2013)
Касян С. Я. - Комунікаційно-логістична організація регіональної взаємодії підприємств (2013)
Коваленко І. В. - концептуальні підходи до наукового пізнання сутності фінансових активів та їх вартісної оцінки у сучасній системі бухгалтерського обліку (2013)
Ковалець М. В. - Аналіз енергоємності суспільного виробництва та потенціалу енергозбереження в Україні (2013)
Колач С. М. - Теоретичні аспекти регулювання інфляційних процесів (2013)
Колпакова Н. С. - Стан та перспективи розвитку кредитного ринку України (2013)
Кононова О. Є. - Технологія стратегічного управління будівельним підприємством (2013)
Крупа В. Р. - Формування заощаджень домогосподарств та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни (2013)
Крутушкіна В. В. - Стан грошової системи Великобританії та перспективи її розвитку в умовах глобалізації (2013)
Кульга А. А. - Схема определения понятия "управления инновационным потенциалом металлургического предприятия" (2013)
Кушнірук А. О. - Оцінка показників виробітку за окремими видами будівельної діяльності в Україні (2013)
Лановська Г. І. - Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії (2013)
Лаптєва А. В. - Сучасний стан забезпечення кадрами робітничих професій на регіональному рівні (2013)
Левкив Г. Я. - Теоретические основы анализа и оценки маркетингового менеджмента предприятий АПК (2013)
Левченко В. О. - Теоретичні аспекти формування логістичної системи підприємства (2013)
Литвин М. В. - Досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Литвинчук І. Л. - Форсайт аграрної економіки в контексті NBIC-конвергенції (2013)
Литвинюк О. В. - Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ (2013)
Лічман Т. В. - Класифікація та аналіз загроз безпеці комерційної таємниці підприємства (2013)
Наші автори (2013)
Далик В. П. - Інституційні заходи підтримання низького інфляційного середовища, Бойко В. С. (2013)
Борисова О. В. - Ефективність інноваційної політики підприємств у сфері туризму (2013)
Борисова С. Е. - Посткризисная трансформация международного рынка долговых обязательств (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як ідеологія управління діловою активністю підприємcтва (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Управління інноваційною діяльністю при реалізації стратегії зростання потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Гунченко М. В. - Особливості реалізації індивідуальної інвестиційної діяльності на позабіржовому фондовому ринку України (2013)
Гуржій Н. М. - Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю (2013)
Драчук Ю. З. - Щодо вдосконалення інституційних засад державного регулювання модернізації промислового виробництва, Трушкіна Н. В. (2013)
Зибарева О. В. - Класифікація факторів девіантної соціалізації регіональних систем (2013)
Костин Ю. Д. - Машиностроительный комплекс Украины: тенденции современного развития, Пустовой О. Ю. (2013)
Костін Д. Ю. - Трансформація системи матеріального стимулювання: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Крухмаль О. В. - Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні та методичні аспекти (2013)
Кундеева Г. А. - Агробиотехнологии: решение продовольственной безопасности (2013)
Кутовий Т. В. - Світовий та регіональні ринки ІРО: сучасний стан і перспективи розвитку, Рогач О. І. (2013)
Любенкова Е. П. - Риски модернизации и реформирования российского высшего профессионального образования, Карибджанян А. С., Фурсов В. А. (2013)
Miroshnichenko T. E. - Socio-economic transformation of post-socialist countries of Eurasia in the context of national development priorities of Ukraine, Androsyuk A. V. (2013)
Мних О. Б. - Дослідження взаємодії різних форм капіталу і управління вартістю підприємства на основі маркетингових і логістичних інструментів (2013)
Нестеренко О. О. - Методика оцінки інформаційного ризику на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Новоселов С. Н. - Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики региона (2013)
Полянська А. С. - Сучасні проблеми та завдання проведення структурних змін в промисловості України: ситуаційний аспект (2013)
Рябець Н. М. - Роль процесу транснаціоналізації в розвитку сучасної національної економічної системи України в умовах глобалізації (2013)
Скібіцький О. М. - Розгляд теоретичних основ управління людським потенціалом (2013)
Скопенко Н. С. - Особливості інтеграційних процесів в АПК України (2013)
Сыроижко В. В. - Условия успешного составления регламента бюджетного процесса, Воронова М. А. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання конкурентної динамiки розвитку регіону, Горонькіна В. Г. (2013)
Ткачова А. В. - Ризики інноваційних проектів підприємства: специфіка, види, методика управління (2013)
Наші автори (2013)
Антропова Л. М. - Оцінка якості змішування та ефективності роботи відцентрового змішувача-зволожувача, Миронова Н. А. (2013)
Бошкова І. Л. - Метод отримання біопестицидів і пристрій для його реалізації, Дементьєва Т. Ю., Георгієш К. В., Коломийчук С. Г. (2013)
Букін Г. В. - Розробка експериментальної установки для досліджень впливу MTS-технології на харчові продукти, Селезньова Ю. А., Соколов С. А. (2013)
Гордієнко О. В. - Дослідження процесу різання замороженого м’ясного фаршу високошвидкісним струменем води, Жданов Р. В. (2013)
Єрьоменко Д. О. - Можливості використання пари вторинного скипання на підприємствах харчової промисловості, Лебедєв І. М., Корнійчук В. Г. (2013)
Жданов І. В. - Аеродинаміка сушильної установки з відцентровим киплячим шаром матеріалу (2013)
Завалій О. О. - Пристрої інфрачервоного сушіння сільськогосподарської продукції (2013)
Заплетніков І. М. - Методика розрахунку параметрів різання дисковим ножем за умови коливального способу подання харчового продукту, Пільненко А. К. (2013)
Самойчук К. О. - Визначення резонансних режимів роботи пульсаційного апарата з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2013)
Сукманов В. О. - Процес отримання спінених сумішей на основі рибної сировини, Яшонков О. А., Чарова І. В. (2013)
Погребняк В. Г. - Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння на харчових підприємствах, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Хмельнюк М. Г. - Аналіз ексергетичних втрат холодильної установки комплексу низькотемпературної конденсації природного газу, Остапенко А. В., Яковлева О. Ю. (2013)
Шамота В. П. - Сепарація харчових сипких сумішей, Фалько О. Л., Фалько О-ій. Л. (2013)
Бєлінська К. О. - Дослідження амінокислотного складу сухого молока свійських тварин з метою використання його у виробництві замінників жіночого молока, Фалендиш Н. О., Шутюк В. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Дослідження показників якості самбуків, Кравченко Н. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Розробка технології білково-рослинного напівфабрикату на основі молочної сироватки та визначення термінів його зберігання, Федотова Н. А., Мечетна К. Ю. (2013)
Гурінова Т. О. - Збереження мікрофлори рідких житніх заквасок в умовах дискретного режиму роботи хлібозаводів, Самуйленко Т. Д., Назаренко О. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вибір сировини та способу вилучення пектинових речовин, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Лихобаба О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вплив стабілізаторів на процес піноутворення в модельних системах коктейлів на основі сколотин, Юдіна Т. І., Старостєлє О. В. (2013)
Дмитрук О. Ф. - Електронна структура органічних сполук та їх реакційна здатність у реакціях радикального відриву атома вуглецю НО2• радикалом, Пікула Л. Ф., Крюк Т. В., Лесишина Ю. О. (2013)
Поперечний А. М. - Дослідження структури напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза, Гніцевич В. А., Боровков С. О., Чехова Н. С. (2013)
Свідло К. В. - Підходи до створення безалкогольних напоїв геродієтичного призначення (2013)
Сукманов В. О. - Дослідження термостійкості і температури плавлення вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском, Громов С. В., Крістя Д. О., Моісєєва В. К. (2013)
Топольник В. Г. - Визначення оптимальних умов процесу подрібнення суміші білого і червоного м’яса курятини для збільшення вологозв’язуючої здатності фаршів, Стукальська Н. М. (2013)
Гладчук Є. О. - Параметричне моделювання функціональної спроможності маніпулятора за безпосереднього автоматизованого управління (2013)
Кюрчев С. В. - Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора, Змєєва І. М. (2013)
Морозюк Л. І. - Програмний комплекс для розрахунку мікроканальних повітряних конденсаторів, Ольшевська О. В. (2013)
Петрова Ю. Н. - Розробка методики аналізу результатів моделювання напружено-деформованого стану для випадку плоскої задачі, Жданов І. В., Крістя Д. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Мідії – сировина для виробництва продукції підвищеної харчової цінності, Звегінцев О. І., Карнаушенко Ю. В. (2013)
Коршунова Г. Ф. - Обґрунтування режимів замочування бобів нуту для пророщування, Саєнко Р. І. (2013)
Левіт І. Б. - Дослідження процесів відновлення напівфабрикату з топінамбура і цикорію, Стіборовський С. Е., Османова Ю. В., Афенченко Д. С. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2012)
Гончаров Ю. В. - Еволюційний розвиток класово-стратифікаційних теорій у соціально-економічній науці, Щербина І. В. (2012)
Пісоцька Є. І. - Обмін правами: сутність та форми (2012)
Жовтанецький М. І. - Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України, Твердохліб М. І. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського