Гринь О. - Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту, Воронова В. (2015)
Демідова О. - Структура та зміст фізичної підготовки танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі (2015)
Демічковський А. - Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки, Лопатьєв А., Пітин М. (2015)
Долбишева Н. - Співвідношення сил на міжнародній спортивній арені в рамках всесвітніх ігор (2015)
Ермолаева Я. - Особенности изменений мотивации танцоров в спортивных танцах после применения психологического тренинга (2015)
Івченко О. - Контроль фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Киприч С. - Подходы к повышению эффективности спортивной тренировки в микроструктурах годичного цикла боксеров высокой квалификации, Дьяченко А. (2015)
Кокарев Б. - Особливості відбору до збірних команд ВНЗ з гімнастичних дисциплін, Кокарева С. (2015)
Мельник М. - Студентський спорт: перспективи наукових досліджень, Пітин М. (2015)
Михнов А. - Влияние специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса (2015)
Михнов А. - Психологические свойства личности хоккеистов высокого класса как критерий для выбора игрового амплуа (2015)
Мітова О. - Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх (2015)
Омельченко О. - Функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем веслярів легкої ваги (2015)
Онищенко В. - Вплив занять міні-баскетболом на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей 6-7 років на першому році навчання (2015)
Осіпов В. - Науково-теоретичні основи розвитку рухових фізичних якостей спортсмена (2015)
Павлюк І. - Екологічна безпека та збереження природного середовища на полях для гольфу (2015)
Самуйленко В. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными байдарочниками (2015)
Семеряк З. - Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації, Бріскін Ю., Пітин М. (2015)
Сергеєв А. - Організаційні аспекти системи управління у сфері фізичної культури і спорту (2015)
Сируц А. - Факторы, влияющие на уровень физической подготовленности юношей 15-18 лет, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ (2015)
Соловей О. - Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років, Набибко О. (2015)
Степаненко Д. - Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху, Печко Г. (2015)
Степаненко В. - Аналіз особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів (2015)
Сукачов О. - Обґрунтування збалансованості стану рухової функції дівчаток 4-5 років (2015)
Холодова О. - Використання моделей змагальної діяльності з метою покращення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку (2015)
Чекмарьова Н. - Визначення морфологічних генетичних маркерів людини для вдосконалення системи спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2015)
Чорненька Г. - Кінематичні показники техніки бар’єристок в бігу на 100 м з бар’єрами різної кваліфікації, Прокопенко В., Прокопенко Н. (2015)
Яременко В. - Сучасні іноваційні технології підвищення ефективності процесу формування технічних дій у вільній боротьбі (2015)
Ярмоленко М. - Организационно-методические условия учебно-тренировочной деятельности футболистов специальных олимпиад, Гончаренко Е., Матвеев С. (2015)
Афанасьєв С. - Характеристика структури порушень постави та особливості самопочуття слабкочуючих дітей середнього шкільного віку, Афанасьєва О. (2015)
Баннікова Р. - Відновлення рухової функцій як етап до соціальної реінтеграції хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Магнушевський Ю. (2015)
Баришок Т. - Гідрокінезотерапія як засіб адаптивної фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, Бандуріна К. (2015)
Богдановська Н. - Ефективність комплексних програм в реабілітації посттравматичних невропатій променевого нерва, Кальонова І. (2015)
Бугаєвський К. - Аспекти практичного використання фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді (2015)
Бур’яноватий О. - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованості на функціональний рівень прояву соматичних реакцій юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки (2015)
Василенко Е. - Физическая реабилитация при поражениях опорно-двигательного аппарата у недоношенных детей, заболевших рахитом (2015)
Вовканич Л. - Динаміка функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки, Дунець-Лесько А., Гудак М., Шевців У. (2015)
Жарова И. - Концепция физической реабилитации при первичном ожирении у подростков (2015)
Ильютик А. - Оценка функционального состояния системы кровообращения по показателям центральной гемодинамики у студентов-гребцов, Хроменкова Е., Асташова А., Зубовский Д., Сируц А. (2015)
Колосова Е. - Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп, Халявка Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації, Коробейнікова Л., Заповітряна О., Ричок Т., Шацких В. (2015)
Котелевський В. - Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології (2015)
Лизогуб В. - Аналіз нейродинамічних функцій футболістів прем’єр та першої ліги України, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2015)
Лысенко Е. - Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и характер мобилизации функционального потенциала спортсменов в условиях гипоксии (2015)
Люгайло С. - Методические основы превентивного направления процесса физической реабилитации юных спортсменов различных специализаций (2015)
Майкова Т. - Профілактика судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу шляхом корекції ендотеліальної дисфункції засобами фізичної реабілітації, Толстикова Т. (2015)
Майкова Т. - Подолання оксидативного стресу, індукованого фізичними вправами, при хронічному обструктивному захворюванні легень, Толстикова Т., Пономаренко О. (2015)
Михалюк Є. - Доцільність електрокардіографічного обстеження студентів у процесі профілактичного медичного огляду, Малахова С. (2015)
Одинець Т. - Технологія йога-терапії у фізичній реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Пенигин А. - Моделирование в системе управления подготовкой спортсменов-фристайлистов, специализирующихся в лыжной акробатике (2015)
Рожкова Т. - Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації для танцюристів високої кваліфікації з порушенням постави за допомогою анкетування (2015)
Синюгіна М. - Порівняльна характеристика центрального і периферичного кровообігу у спортсменів-плавців і легкоатлетів в різних позних умовах, Караулова С. (2015)
Супрунович В. - Оцінка біоенергетичного метаболізму та нейродинамічних функцій у спортсменів футбольної команди (2015)
Толстикова Т. - Удосконалення програми фізичної реабілітації пацієнтів, хворих на попереково-крижовий остеохондроз та оцінка її ефективності, Терещенко Н. (2015)
Цыганенко О. - Современное спортивное питание: направления развития, проблемы и их решение, Першегуба Я., Склярова Н., Оксамытна Л. (2015)
Cuprik L. - Means with external feedback for the development of speed and power qualities, Cuprika A., Rudzitis A., Zusa A., Mikitchik O. (2015)
Филипчук О. - Після русько-візантійської війни 968-971 рр.: Іоанн Цимісхій і найманці Русі (2014)
Щур С. - Відгуки та наслідки страти адепта тероризму Івана Ковальського у 1878 році (2014)
Панфілова Т. - Органи місцевого самоврядування - складова структур громадянського суспільства Східної Галичини ХІХ століття (2014)
Обершт О. - Слов’янофільство, панславізм, панросіянізм. Особливості російського націоналістичного руху на українських землях (2014)
Королько А. - Українське радикальне народне віче в м. Снятині 1892 р. (2014)
Гуйванюк М. - Участь Василя Стефаника у виборчому процесі в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Скорейко Г. - "Буковинська війна”: міжконфесійні суперечності на тлі політичного протистояння на Буковині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Добржанський О. - Буковинська складова Західноукраїнської народної республіки (2014)
Чайка Г. - Пам’ятки воєнної історії Буковини (2014)
Довгалець О. - Політичні партії національних меншин і Центральна Рада: особливості відносин (2014)
Трачук О. - Альтернативні підходи консервативних сил щодо перспектив національного поступу України в революційну добу 1917 - 1920 рр. (2014)
Любовець О. - Українська Народно-республіканська партія (1918-1920 рр.) (2014)
Міщенко І. - Репресовані педагоги Польського педагогічного університету (2014)
Петрова Н. - Повсякдення українців у 1932 - 1933 рр.: до питання про деформацію традиційної культури (за матеріалами спогадів свідків голодомору на Одещині) (2014)
Герегова С. - Роль Сидора Терлецького у становленні українського театрального мистецтва на Буковині (2014)
Брицький П. - Демографічні і соціальні наслідки голодоморів радянської України (2014)
Марченко С. - Спроби реформування аграрної сфери економіки України у другій половині 80-х років ХХ століття (2014)
Суровцев О. - Вшанування жертв Голокосту у Чернівецькій області: меморіальні місця, люди та сучасні рефлексії (2014)
Ніконенко В. - Лобіювання українською діаспорою Об’єднанного королівства прав людини в УРСР, Щигельська Г. (2014)
Баланюк Ю. - Реалізація політики збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні (2014)
Макар Ю. - Євроінтеграційні орієнтири України (2014)
Крет О. - Формування зовнішньополітичного іміджу України в контексті розвитку відносин з Європейським Союзом (2014)
Добржанська О. - Результати імплементації ініціативи "Східне партнерство” Україною станом на кінець 2013 року (2014)
Міняйло Н. - "Captio” virgo vestalis як ритуал переходу (2014)
Верховцева І. - Проблеми селянського самоврядування в Росії у матеріалах комісії 1881-1885 рр. під головуванням М.С. Каханова: земці проти бюрократії (2014)
Ткач С. - Політична контрабанда на подільській ділянці кордону Австро-Угорської та Російської імперій напередодні та в період революції 1905 - 1907 рр. (2014)
Глібіщук М. - Склад та формування уряду П. Врангеля у 1920 році (2014)
Фесенко В. - Освітня політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в добу українізації (1923-1932 рр.) (2014)
Рудик О. - Створення укріпленних районів країнами Західної Європи в період між Першою та Другою світовими війнами (2014)
Wawryniuk À. - Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania a wschodnia granica Polski po 1944 r. (2014)
Макар В. - Імміграційна політика Канади після Другої світової війни (1945 - 1952) (2014)
Мельничук Л. - Особливості розвитку відносин Румунії та ЄС на консультативному етапі інтеграції (1990 - 1995 рр.) (2014)
Квятковська О. - Філантропія як фактор політики міжнародного розвитку (2014)
Dziekanski P. - Produkt turystyczny regionu - podejscie marketingowe (2014)
Кучуран А. - Історія дослідження політичної регіоналістики в Україні (2014)
Ротар Н. - Особливості формування навих партійних ідентичностей у Чернівецькій громаді (2014)
Волошин М. - Вплив інтернет-мереж на політичний процес: регіональний вимір (2014)
Мігальчан І. - Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України IV скликання (2002 - 2006 рр.) (2014)
Карпо В. - Причини маргінальності політичних еліт в перехідних суспільствах (на прикладі України) (2014)
Крет Р. - Білоруські ЗМІ в демократичному житті суспільства (2014)
Гришин-Грищук О. - Особливості трактування представництва Ганною Піткін (2014)
Мудрієвська І. - Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.) (2014)
Швидюк С. - Регіональна політика Польщі у перспективі до 2020 року (2014)
Ботушанський В. - Рецензія на монографію Райківського І.Я. "Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття”. - (Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. - 932 с.) (2014)
Білецький Б. - Рецензія на збірник документів "Буковина в роки Першої світової війни 1914 - 1918 рр. Документи” / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької та російської мов В.М. Ботушанського. - Чернівці: Технодрук, 2014. - 356 с. (2014)
Гуйванюк М. - Рецензія на монографію Павлишина О.Й. "Євген Петрушевич (1863 - 1940): ілюстрований біографічний нарис”. - Львів: Манускрипт, 2013. - 398 с. (2014)
Онопченко О. - Формування інформаційної культури учнів початкової школи в умовах інформаційного інтернет-середовища (2014)
Луценко Л. - Проблеми діагностики обдарованості дітей дошкільного віку, Самарченко С. (2014)
Якимчук М. - Роль сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови лінгвістично обдарованими старшокласниками гімназії, Козяр М. (2014)
Voloshchuk I. - Creativity, structure and content of creative potential: what we know and what we want to know, Sipko K. (2014)
Остапчук О. - Дитяча обдарованість і самоідентифікація особистості: теоретико-педагогічний контекст (2014)
Аніщенко Н. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості (2014)
Кремінський Б. - Деякі аспекти формування змісту позашкільного навчання фізики обдарованої молоді в умовах профільного навчання (2014)
Тихенко Л. - Просвітницька діяльність у системі роботи з батьками обдарованих вихованців, Сидоренко Н. (2014)
Заярна В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в умовах позашкільного навчального закладу (2014)
Павлик Н. - Психологічні закономірності гармонізації характеру обдарованої особистості в юнацькому віці (2014)
Чудакова В. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку (2014)
Постова К. - Визначення показників розвитку дослідницьких здібностей обдарованих підлітків (2014)
Лук’янчук М. - Вплив асоціативного навчання на творчий розвиток учнів молодших класів (2014)
Туркова Д. - Специфіка підготовки майбутніх практичних психологів з ознаками обдарованості (2014)
Василенко Н. - Обдарованість як складова частина формування особистості дитини (2014)
Зінченко С. - Роль викладача у розвитку особистісних якостей дорослих учнів: творчий контекст (2014)
Андрейко О. - Артистично-творче формування виконавських умінь музиканта у контексті інновацій професійної освіти (2014)
Музалев О. - Культурологічна складова професійної освіти у процесі формування професійної культури учнів ПТНЗ (2014)
Яценко В. - Застосування навчально-методичного комплексу в ПТНЗ як один із чинників поліпшення якості підготовки робітничих кадрів (2014)
Товканець Г. - Мотиваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх економістів у вищій школі (2014)
Ткаченко М. - Використання інноваційних педагогічних технологій при підготовці учнів ПТНЗ до підприємницької діяльності (2014)
Барабаш Ю. - Соціокультурна спрямованість навчання іноземної мови студентів – майбутніх економістів (2014)
Причина Ю. - Організація інтерактивної мовленнєвої діяльності з вивченням англійської економічної лексики (2014)
Бабій І. - Формування творчих якостей майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі рідномовної підготовки (2014)
Зарічанська Н. - Ключові компетенції вчителів-філологів у сучасній педагогічній парадигмі (2014)
Стахів М. - Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога (2014)
Слатвінська О. - Використання інноваційних технологій навчання у процесі формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ (2014)
Герасимчук О. - Наукові підходи в освіті до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення природничих дисциплін (2014)
Лейко С. - Математична компетентність як професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Єжова О. - Прогнозування змісту підготовки фахівців швейної галузі на основі теоретико-інформаційного аналізу патентів (2014)
Макар З. - Можливі методики оцінювання професійних умінь майбутніх дизайнерів (2014)
Вінтюк Ю. - Формування системи психологічних знань майбутніх соціальних працівників (2014)
Чеботарьова А. - Складові психологічної готовності майбутніх робітників до професійної діяльності (2014)
Гриджук І. - Адаптація опитувальника "Стиль прийняття рішень” (2014)
Шибрук О. - Особливості формування та становлення професійної "Я-концепції” майбутніх рятівників (2014)
Андрушко Я. - Психологічні аспекти формування особистості майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Стельмащук Х. - Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт (2014)
Попадич О. - Формування професійної правосвідомості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у процесі правового виховання, Росул В. (2014)
Ходань О. - Вплив змісту освіти на патріотичне виховання студентської молоді (2014)
Васянович Г. - Філософсько-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна (2014)
Кляп М. - Використання педагогічної спадщини Августина Волошина в сучасній українській школі (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні вчення у культурно-освітньому просторі України наприкінці XІV – на початку XVІ ст. Єврейські й арабські джерела (2014)
Шарненкова Т. - Неперервна професійна освіта вчителя в Україні ІІ половини ХІХ – першої третини ХХ століття (2014)
Пасіцька О. - Професійне й естетичне виховання галицької молоді в українських ремісничо-промислових бурсах Львова в кінці ХIХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Стечак Г. - Зарубіжний досвід професійної підготовки сімейних лікарів (2014)
Іван Андрійович Зязюн (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2012)
Шевченко А. Ф. - Теоретичні аспекти впливу економічних криз на функціонування національних ринків праці (2012)
Павленко І. Г. - Поводження з відходами підприємств гірничо-збагачувальної галузі та їх вплив на навколишнє середовище (2012)
Краус Н. М. - Корупція як одна із загроз національної безпеки на етапі становлення інноваційної економіки, Сергієнко А. Г. (2012)
Гордієнко В. О. - Програмно-цільове планування розвитку малого підприємництва як складова стратегії розвитку, Тимошенко М. В., Григораш О. В. (2012)
Білоброва Т. О. - Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності: міжкраїнові порівняння, Базавлук Н. Г. (2012)
Кучин С. П. - Актуалізація проблеми поєднання соціальної та економічної ефективності діяльності суб’єктів сфери культури в Україні (2012)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій у контексті національної економічної безпеки (2012)
Шпак Н. А. - Стан інноваційної діяльності агропідприємств: регіональний аспект (2012)
Герасименко А. О. - Досвід співпраці України та світового банку, Пожар А. А. (2012)
Фареній І. А. - Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя (2012)
Герасименко В. С. - Теоретичні аспекти створення кластера споживчої кооперації в АПК (2012)
Кифяк В. Ф. - Регіональна програма розвитку туризму як механізм регулювання туристичної діяльності (2012)
Азарян О. М. - Інструментарій дослідження конкурентної динаміки роздрібних підприємств, Загорна Т. О. (2012)
Антипенко Є. Ю. - Сучасні тенденції розвитку організаційних структур управління ланцюгами поставок будівельних організацій у ринкових умовах, Стасенко Т. Є. (2012)
Забарна Е. М. - Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій, Кірнесенко К. О., Ваннік К. О. (2012)
Тягунова Н. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі України, Іржавська Л. В. (2012)
Плугарь Е. В. - Анализ финансового обеспечения деятельности в сфере социального туризма (2012)
Шимановська-Діанич Л. М. - Економічне підґрунтя екологічної діяльності підприємств гірничо-збагачувального комплексу України (2012)
Степанова Л. В. - Стан і основні напрями вдосконалення процесів руху робочої сили на ринку праці (2012)
Чорний В. С. - Особливості аналізу рядів динаміки в митній статистиці та методичні основи прогнозування їх рівнів (2012)
Талалаєв В. О. - Управління ризикозахищеністю підприємства: логіко-понятійна модель предметної області, Поставна Л. П. (2012)
Мягких І. М. - Методичний підхід управління ризиками діяльності авіапідприємств (2012)
Філіна С. В. - Аналіз розвитку системи споживчої кооперації на засадах процесного менеджменту (2012)
Толкачев Д. О. - Информационные системы в процессе стратегического управления (2012)
Токарчук Г. В. - Аналіз підходів до визначення поняття "інновації у сфері туристичних послуг" (2012)
Юрко І. В. - Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій, Устьян О. Ю. (2012)
Вудвуд В. В. - Сучасні методи управління розвитком торговельного підприємства України в умовах нестабільності економіки (2012)
Шталь Т. В. - Предпосылки формирования теории социально ориентированного стратегического менеджмента (2012)
Тягунова Н. М. - Бизнес-план – основной подход к формированию стратегии развития торгового предприятия, Вечирко О. Н. (2012)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки та розвиток туристичних підприємств (2012)
Вороніна В. Л. - Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 2) (2012)
Єгоричева С. Б. - Фінансові інновації як засіб фінансизації економіки (2012)
Ілляшенко К. В. - Вплив податкової реформи на фіскальні інструменти механізму бюджетного фінансування муніципальних послуг, Котенко Н. В. (2012)
Шабанова К. З. кизи. - Ипотечный кредит и обеспечение аграрного сектора финансовыми ресурсами (2012)
Титаренко О. С. - Сутнісна характеристика фінансового стану підприємства (2012)
Козуб В. О. - Система показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (2012)
Бочуля Т. В. - Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті бухгалтерського обліку (2012)
Кулик В. А. - Формування облікової політики підприємства щодо запасів (2012)
Лазуренко В. І. - Виявлення злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації, Захарченко В. Ю. (2012)
Роскладка А. А. - Статистичний аналіз факторів розвитку сучасної вищої освіти в Україні, Глущенко Т. С. (2012)
Анотації (2012)
Васянович Г. - Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2014)
Литвин А. - Методологія у проекції педагогічних досліджень (2014)
Онищенко В. - Педагогіка як наука і мистецтво у контексті фундаментальних педагогічних теорій (2014)
Сікорський П. - Дидактичні особливості навчання математики у ПТНЗ будівельного профілю (2014)
Михнюк М. - Зміст функціональних компонентів професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Руденко Л. - Обґрунтування дидактичних закономірностей формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2014)
Зарічанська Н. - Формування у майбутніх педагогів-філологів професійних умінь і навичок: компетентнісний підхід (2014)
Греб М. - Діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології та фразеології сучасної української мови (2014)
Марлова А. - Показники та рівні готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Філоненко М. - Методологія адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на розвиток психологічних особистісних структур (2014)
Лазарева М. - "Конвеєр” дипломованих спеціалістів і "макдональдизація” освітньої галузі (2014)
Ткаченко М. - Формування компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Парфанович І. - Соціально-психологічні показники і прояви видів девіантної поведінки дівчат шкільного віку за критерієм місця проживання (2014)
Матійків І. - Застосування моделі Р. Ділтса у процесі формування вмінь управляти емоціями у професійній діяльності майбутнього фахівця професій типу "людина – людина” (2014)
Вінтюк Ю. - Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості та проблема здоров’я (2014)
Сліпчишин Л. - Психолого-педагогічні засади розвитку творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Дегтярьова Г. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців професій типу "людина – людина” (2014)
Коваль І. - Теоретичні аспекти психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Наконечний Р. - Психолого-педагогічна підготовка магістрів у вищих навчальних закладах аграрного профілю, Копитко А., Мисак Н. (2014)
Будник О. - Соціокультурне виховання майбутніх фахівців в умовах ПТНЗ (2014)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування професійної етики майбутніх фахівців (2014)
Майковська В. - Послуги вищої освіти як предмет регіонального маркетингу й інструмент формування людського потенціалу (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Васянович Г. - Львівському науково-практичному центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України – 20 років, Вдович С. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Академік Михайло Хвесик Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення (2015)
Забловський А. - Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування, Петруха С., Назукова Н. (2015)
Кулай А. - Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні (2015)
Крисоватий А. - Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери, Войцещук А., Гуцул І. (2015)
Фурдичко О. - Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся, Гриник О. (2015)
Войчак Д. - Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України (2015)
Файчук О. - Ефективне фінансування державних цільових екологічних программ, Файчук О., Войцехівська В. (2015)
Ступень М. - Оренда як форма консолідації земель, Дудич Г. (2015)
Романишин О. - Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області (2015)
Оборський г. О. - Пам’яті видатного українського вченого і педагога професора Заблонського Костянтина Івановича у зв’язку зі 100-річчям з дня народження, Кострова Г. В., Гутиря С. С. (2015)
Kostyk K. O. - Research of influence of gas nitriding duration on formation of diffusion layer of steel 20Kh2N4A (2015)
Дащенко О. Ф. - Підвищення точності вимірювань динамічної маси, Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Сидоренко І. І. - Експериментальне визначення динамічних характеристик погашувача коливань, Михайлов Є. П., Ткачьов О. А. (2015)
Koshel S. O. - Determination of base-link complex planar mechanisms’ points velocities using graphic-analytical method, Koshel G. V. (2015)
Tatsiy R. M. - Discretization method used to resolve the rectangular plates’ stability problem, case of singular elastic foundation, Ushak T. I. (2015)
Kozhukhar A. A. - Practical methods of calculating the autoclaves’ thermal stresses at building industry, Bilous P. O. (2015)
Shatsky I. P. - Elementary calculation of clip connections with incomplete sweep of shaft, Ropyak L. Ya. (2015)
Амбарцумянц Р. В. - Дослідження динаміки руху ланок імпульсного редуктора нової компактної конструкції, Субботіна М. І. (2015)
Кulik Т. І. - Strength and deformation of polymer pieces at the light industry, Burmistenkov O. P., Zlotenko B. М. (2015)
Gorobets V. A. - Designing the flat sewing machines’ mechanisms that implement a new type of stitch, Manoylenko O. P. (2015)
Гуляєнко О. Б. - Вплив підкислення циркуляційної води на диференціальний розподіл дисперсної фази, Чиченін В. В., Ахрамєєв В. Г. (2015)
Брунеткін О. І. - Визначення діапазону зміни конвективного коефіцієнта тепловіддачі при спалюванні альтернативних видів газоподібного пального, Гусак А. В. (2015)
Denysova A. E. - Assessment of two-level heat pump installations’ power efficiency for heat supply systems, Bodnar І. O. (2015)
Височин В. В. - Умови цілодобової зарядки кущового ґрунтового акумулятора геліосистеми, Кожухар Є. І. (2015)
Dubkovsky V. O. - Methods of accounting the hot water consumption modes at the solar installations design, Kravchenko V. P., Kravchenko J. V. (2015)
Ruvinskaya V. M. - Rules of expert system for safety monitoring: checking on completeness and consistency, Troynina A. S., Berkovich E. L., Bilovzorov O. O. (2015)
Yakovyna V. S. - Software failures prediction using RBF neural network (2015)
Deev K. S. - Determine point-to-point networking interactions using regular expressions, Boyko Yu. V. (2015)
Narimanova O. V. - Development of anti-counterfeit consumer product authentication system (2015)
Dashchenko O. F. - Computer modeling and numerical analysis of the prosthesis to fix the forearm fractures, Svinarov Yu. М., Lymarenko O. M. (2015)
Lazareva D. V. - Mathematical model of complex technical asymmetric system based on numerical-analytical boundary elements method, Suryaninov M. G. (2015)
Bаzhanova А. Yu. - Finite elements mathematical model of geometric nonlinearity, Suryaninov M. G., Shotadze G. B. (2015)
Dmitrieva I. Yu. - Detailed explicit solution of the electrodynamic wave equations (2015)
Максименко Ю. А. - Визначення оптимальної стратегії радіоуправління технічними засобами у випадку однобічного відслідковування (2015)
Kovalenko I. L. - Influence of nitrogen dioxide on the thermal decomposition of ammonium nitrate (2015)
Мельник С. В. - Прогнозування екологічного ризику для міста Одеси у разі аварійного викиду аміаку з Припортового заводу, Цабієв О. М., Бондар І. О. (2015)
Doroshuk G. A. - Grounding the directions of changes in the cycle of management changes at the enterprise (2015)
Григорова Т. М. - Питання вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту (2015)
Прокопович Л. В. - Літературна пародія як форма творчої дискусії (2015)
Galchonkov O. M. - Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project, Loziienko N. V. (2015)
Савєльєва О. С. - Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету (2015)
Савєльєв А. О. - Програма-тренажер як форма реалізації електронних дидактичних засобів для самостійної роботи іноземних студентів на етапі довузівської підготовки, Матвєєва Н. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Боголіб Т. - Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення (2015)
Голян В. - Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення (2015)
Степанов В. - Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти), Степанова К. (2015)
Дребот О. - Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області, Височанська М. (2015)
Швець О. - Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів (2015)
Дорош О. - Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій (2015)
Содержание (2015)
Мартынюк А. А. - О периодических движениях в трехмерных системах, Никитина Н. В. (2015)
Рущицкий Я. Я. - О поверхностной волне в упругом теле, деформирующемся в условиях антиплоской деформации (2015)
Попов Г. Я. - Точное решение некоторых осесимметричных задач для упругих цилиндров конечной длины с учетом удельного веса, Процеров Ю. С., Гончар И. А. (2015)
Бабешко М. Е. - О применимости определяющих уравнений, учитывающих третий инвариант девиатора напряжений, к описанию нелинейной деформации крупнозернистого металла, Шевченко Ю. Н., Тормахов Н. Н. (2015)
Беспалова Е. И. - Напряженное состояние разветвленных оболочек вращения с учетом поперечных сдвигов и обжатия, Урусова Г. П. (2015)
Гавриленко Г. Д. - Влияние параметров ребер и вида нагрузки на частоты колебаний несовершенных цилиндрических оболочек, Мацнер В. И. (2015)
Максимюк В. А. - Напряженно-деформированное состояние гибких ортотропных цилиндрических оболочек с подкрепленным круговым отверстием, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2015)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью, Лоос И. И. (2015)
Назаренко В. М. - Концентрация напряжений вблизи вершины внутренней полубесконечной трещины в кусочно-однородной плоскости с негладкой границей раздела сред, Кипнис А. Л. (2015)
Семенюк Н. П. - К теории устойчивости композитных цилиндрических оболочек, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2015)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние нетонкой трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием, Дашко О. Г. (2015)
Кузин Н. О. - Об одной математической модели изменения свойств материала (2015)
Bhaskara Rao L. - Потеря устойчивости упругих круглых пластинок с упруго ограниченным относительно вращения краем и внутренним креплением в виде упругого кольца, Kameswara Rao C. (2015)
Сікорський П. - До проблеми формулювання понять "компетентність” і "компетенція” (2014)
Потапчук Т. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Куліненко Л. - Інноваційний потенціал практики у забезпеченні творчої спрямованості професійної діяльності майбутнього педагога (2014)
Оверко Н. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін ПТНЗ кулінарного профілю: результати експерименту (2014)
Кравчук Г. - Практичне навчання студентів у ВНЗ економічного профілю на базі автоматизованих інформаційних систем і технологій (2014)
Литвин В. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у ВНЗ (2014)
Пігорна Т. - Деякі аспекти організації інформаційної безпеки учнів, Берест І. (2014)
Якімець Ю. - Формування професійних умінь майбутніх техніків-механіків у процесі підготовки до дипломного проектування (2014)
Зошій І. - Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід’ємна складова професійної юридичної діяльності (2014)
Вінтюк Ю. - Поведінкова теорія конфліктів: підхід до створення й обґрунтування (2014)
Буран Н. - Психологічні аспекти поведінки особистості в натовпі (2014)
Мезенцева Л. - Аналіз навчальної програми з підготовки соціальних педагогів до роботи з опікунською сім’єю (2014)
Куса А. - Соціально-психологічні виміри художнього смаку студентів творчих спеціальностей (2014)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури студентів педагогічного університету (спеціальність "Фізична культура”) у процесі професійної підготовки (2014)
Подоляк З. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців лісогосподарської галузі у Віденському університеті природних ресурсів і прикладних наук (2014)
Головешко Б. - Лідерство як засіб легітимізації влади менеджера адміністративної діяльності (2014)
Канарова О. - Системній підхід в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом (2014)
Благова Т. - Київське державне хореографічне училище у системі професійної освіти України: історико-педагогічний аспект (2014)
Якубовська М. - Художня і наукова творчість професора Григорія Васяновича (2014)
Сікорський П. - IV всеукраїнський педагогічний конгрес у Львові (2014)
Наші автори (2014)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2014 році (2014)
Пивоваров С. - Територіальна ідентифікація наконечників стріл з Чорнівського городища (до постановки проблеми), Калініченко В. (2014)
Филипчук О. - Декілька спостережень над Брюссельською хронікою (2014)
Дробіна Л. - Посередницька діяльність Адама Кисіля в українсько-польських стосунках (2014)
Нечипоренко М. - Походи лівобережних та російських військ на Чигирин у 1675-1676 рр. під керівництвом І. Самойловича (2014)
Яценюк Г. - Останній етап життя та діяльності гетьмана-емігранта Пилипа Орлика (1734-1742 рр.) (2014)
Богуцька А. - Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині ХІХ ст. (2014)
Королько А. - Участь "Покутської трійці” в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., Яковлєв Ю. (2014)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в культурно-освітніх процесах Галичини й Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: за матеріалами щоденника "Діло” (1890-1914 рр.) (2014)
Філінюк В. - Український "Антеїзм” та революційні події в добу Центральної Ради (2014)
Трембовецький Д. - Законодавча управа як структурна одиниця Канцелярії Військового міністерства Другої УНР (2014)
Боднар А. - Етнонаціональні особливості розвитку освіти у Подільській губернії наприкінці ХVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Коваль Л. - Діяльність перемишльської філії товариства "Просвіта” у міжвоєнний період: громадсько-політичний аспект (2014)
Демочко В. - До питання про перебування на Буковині видатних особистостей у першій половині ХХ ст. (2014)
Гарбарук А. - Польські національно-культурні товариства Івано-Франківщини: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Філінюк А. - Утвердження сучасних теоретико-методологічних підходів до створення обласних томів зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Засипко М. - Українсько-російські відносини періоду гетьманування Данила Апостола (2014)
Кундельський В. - Економічний чинник в українсько-польських відносинах у Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Хоміч Д. - Українське селянство Волині і франко-російська війна 1812 року (2014)
Панасюк О. - Білорусько-українське співробітництво у 1918 р.: територіальний та економічний аспекти (2014)
Кульчицька О. - Долучення української делегації до розробки Статуту ООН (2014)
Хорошенюк С. - Українсько-литовське співробітництво у сфері культури (2014)
Wawryniuk À. - Ksztaltowanie sie granicy ukrainsko-polskiej, jako jeden z elementow ustroju Europy po II Wojnie swiatowej (2014)
Прищепа О. - Бюджетна документація органів міського самоврядування Правобережної України як джерело до вивчення їх освітньо-культурної діяльності (початок ХХ ст.) (2014)
Татарова В. - Висвітлення діяльності Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) на сторінках Одеської преси (2014)
Житков О. - Михайло Грушевський про аграрно-селянське питання доби визвольних змагань: історіографічний аспект (2014)
Борчук С. - "Так звана ЗУНР”: Західноукраїнська народна республіка у радянській енциклопедистиці 1950-1970-х років (2014)
Коваль М. - Довготривала фортифікація на теренах України у 20-х - на початку 40-х років ХХ ст.: історіографія проблеми (2014)
Готра О. - Біографістика в контексті дослідження історії (2014)
Кучурян О. - Транскордонна співпраця між Чернівецьким музеєм під відкритим небом та Музеєм Буковини м. Сучава, Румунія (2014)
Кожолянко О. - Зелені свята і Трійця на Буковині: історико-етнологічна характеристика (2014)
Дущак В. - Жінка в єврейській та українській традиційній культурі (2014)
Петрова А. - Сімейна обрядовість Південно-Західного регіону України в історіографії (2014)
Кожолянко О. - Головний убір як символ шлюбу в традиційній культурі українців Буковини (2014)
Кожолянко Г. - Традиційні звичаї та вірування українців Буковини у передродовий період родильної обрядовості (2014)
Парайко К. - Прийоми догляду за дитиною в перші дні її життя на прикладі українського та східнороманського населення Буковини (2014)
Городецький О. - Регіоналізм як політичний тренд інформаційного суспільства (2014)
Ротар Н. - Символічна репрезентація політичних ідентичностей чернівецької громади (2014)
Щербатюк О. - Особливості діяльності етнонаціональних груп інтересів на Закарпатті (2014)
Нечаєва-Юрійчук Н. - До питання про роль та місце ідеології українського націоналізму у розвитку світової політичної думки (2014)
Палагнюк В. - Розвиток молодіжного руху в умовах становлення незалежності України (2014)
Бутирська І. - Країни Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції (2014)
Клим Р. - Особливості трансформації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Бурдяк В. - Політичні виміри членства Болгарії в Європейському Союзі (2014)
Федорчак В. - Політичні партії Чеської республіки в парламентських виборах 2010 року (2014)
Чучко М. - Рецензія на навчальний посібник І.С. Макар та О.В. Любімової ”Латинська мова для істориків”. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 364 с. (Рекомендований МОН України як навчальний посібник для ВНЗ) (2014)
До ювілею Василя Яковича Тація (2015)
Панов М. І. - Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України (2015)
Анісімов Г. М. - Зловживання довірою як спосіб учинення злочину (2015)
Олійник П. В. - Щодо поняття предмета злочинів проти власності (2015)
Киричко В. М. - Проблема визначення суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК України) та її вирішення (2015)
Гізімчук С. В. - Теоретичні аспекти діяння у злочині, передбаченому ст. 2391 КК "Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель", Олійник О. С. (2015)
Оробець К. М. - Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці (2015)
Базелюк В. В. - Кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (2015)
Кісілюк Е. М. - Правова природа видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, Грищук Г. М. (2015)
Комаров О. Д. - Фактична помилка у розвитку причинного зв’язку (2015)
Вапнярчук В. В. - Мотив кримінального процесуального доказування (2015)
Булулуков О. Ю. - Тактичні рішення у криміналістиці: проблеми психології (2015)
Шигаль Д. А. - Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні (2015)
Рум’янцев В. О. - Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) (2015)
Шорохова Ю. С. - Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України (2015)
Сліпенчук В. О. - Виховання правової людини як шлях до побудови правового суспільства у сучасній Україні (2015)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості пострадянської моделі системи стримувань і противаг у контексті режиму "керованої демократії": конституційно-правовий аспект (2015)
Тимошенко Д. В. - Зміст та значення понять "причина", "умова" і "випадковість" для дослідження причинно-наслідкового зв’язку в трудовому праві (2015)
Гетьман А. П. - Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Соколова А. К. - Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів (2015)
Павлова О. В. - Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні (2015)
Чуприна Ю. А. - Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті (2015)
Кім Г. А. - Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2015)
Копиця Є. М. - Нормування як засіб правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря (2015)
Бурцев О. В. - Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів (2015)
Паровишник О. В. - До питання адміністративно-правового регулювання у сфері освіти інвалідів в Україні (2015)
Червякова О. Б. - Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання (2015)
Мацюк В. В. - Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру (2015)
Дамірчиєв М. І. - Зміст та мета фінансової діяльності: проблеми визначення (2015)
Ємець І. О. - Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах (2015)
Палешник С. І. - Способи тлумачення норм права Європейським судом з прав людини (2015)
Галаган В. І. - Світова спадщина криміналістики через велич постатей класиків і сучасників (2015)
Ясько Н. Н. - Граничное интегральное представление для векторных полей Бельтрами (2015)
Сясев А. В. - Моделирование процесса кристаллизации стержня с учетом взаимного влияния температурных и механических полей, Костащук М. В. (2015)
Kogut P. I. - On existence of weak solutions to a Cauchy problem for one class of conservation laws, Manzo R. (2015)
Kogut P. I. - On Henig regularization of state-constrained optimal control problem for the p-Laplace equation, Kupenko O. P. (2015)
Tychynin V. A. - Some generalizations of the nonlocal transformations approach (2015)
Kogut P. I. - On relaxation of state-constrained optimal control problem in coefficients for biharmonic equation, Voloshko L. V. (2015)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных алгебраических математических моделей (2015)
Рубан В. И. - Властивості деяких одновимірних динамічних систем, Чёрная В. В. (2015)
Ключинська Л. В. - Моделювання утворення астероїдів у планетарному вихорі та розрахунок параметрів їх орбіт, Перехрест В. I. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Васянович Г. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери об-слуговування (2014)
Литвин А. - Науково-організаційні основи модернізації професійно-технічної (професійної) освіти України, Руденко Л. (2014)
Герлянд Т. - Провідні принципи професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки у сучасних ПТНЗ (2014)
Грицай Н. - Професійний портрет сучасного вчителя біології (2014)
Авраменко О. - Визначальні складові концептосфери технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників (2014)
Шаполова В. - Використання педагогічних технологій у формуванні корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищій технічній школі (2014)
Шевчук С. - Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи (2014)
Міськова М. - Розробка та застосування інноваційних інформаційних технологій у навчально-виробничому процесі (2014)
Ванівська О. - Формування іншомовної комунікативно-професійної компетентно-сті засобами інформаційних технологій у студентів вищої школи, Преснер Р. (2014)
Cавченко Р. - Використання ігрових технологій у формуванні музично-педагогічної ком-петентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Проценко О. - Життєва компетентність учнів центрів професійно-технічної осві-ти: структурний аналіз (2014)
Стечак Г. - Шляхи вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів до професійної діяльності (2014)
Помиткіна Л. - Трансформація життєвої позиції студентської молоді як психологічна проблема (2014)
Шамлян К. - Дослідження ролі вольових зусиль у життєдіяльності студентів (2014)
Фаласеніді Т. - Сутність поняття і зміст педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі (2014)
Савіцька В. - Зміст і роль фахових дисциплін у контексті підготовки соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України (2014)
Музалев О. - Психолого-педагогічні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності (2014)
Пазюра Н. - Психолого-педагогічні аспекти внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу (2014)
Робак В. - Професійна підготовка соціальних робітників в Україні та Росії: порівняльний аспект (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. як джерело поширення ідей Просвітництва у вітчизняному освітньому просторі (2014)
Миколаєнко Н. - Виникнення і розвиток дитячих освітніх видань (2014)
Палькевич Ю. - Підвищення економічної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у ринкових умовах (2014)
Рукавішнікова О. - Переорієнтація професій як новітня управлінська стратегія в багатопрофільному професійно-технічному навчальному закладі (2014)
Нечепорчук І. - Підвищення мотивації до дослідницької діяльності як одна з педагогічних умов формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів (2014)
Благун Н. - Соціально-функціональне управління як засіб соціалізації учнів за-гальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Наші автори (2014)
Сікорський П. - Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу під час навчання математики у ПТНЗ (2015)
Онищенко В. - Компетентнісний підхід у професійній освіті (2015)
Руденко Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування у ПТНЗ (2015)
Тимошко Г. - Організаційна культура як чинник ефективної взаємодії викладача і студента в організації навчального процесу у ВНЗ (2015)
Сачук Ю. - Структурно-компонентний аналіз поняття "соціально-професійна мобільність майбутніх учителів інформатики" (2015)
Малинович Л. - Сучасні інтерактивні технології підготовки конкурентоспроможного випускника вищої школи, Легензевич Г. (2015)
Субашкевич І. - Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти (2015)
Радзімовська О. - Впровадження психолого-педагогічної технології розвитку професійної ідентичності як умова успішного професійного становлення учнів ПТНЗ (2015)
Кузан Г. - Педагогічний досвід: використання рольових ігор у навчанні англійської мови майбутніх юристів (2015)
Щедролосєва К. - Провідні принципи формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва (2015)
Потапчук Т. - Рівні сформованості у майбутніх учителів музичного мистецтва позитивного ставлення до навчання (2015)
Будник О. - Соціально-педагогічний дискурс професійної діяльності вчителя (2015)
Клос Л. - До питання підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Полуда В. - Проблема професійної компетентності фахівця у психолого-педагогічних дослідженнях зарубіжних учених (2015)
Земліна Ю. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців туристичної галузі (2015)
Васянович Г. - Емпатійність як провідна цінність у духовній спадщині Митрополита Андрея Шептицького (2015)
Якубовська М. - Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна (2015)
Вінтюк Ю. - Доробок Ярослава Цурковського: проблема вивчення і визнання (з нагоди 110-ї річниці з дня його народження) (2015)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. ("Ізборник князя Святослава 1073 р.") (2015)
Кундій Ж. - Історія дослідження проблеми вищої жіночої медичної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Вороненко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л. Шупика в 2014-2015 роках, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Вишнякова О. Б., Бригинець Д. Д., Савичук Н. О. (2015)
Слонецкий Б. И. - Особенности изменения гемодинамических процессов у пациентов с острым разлитым перитонитом при проведении перитонеосанации, Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В. (2015)
Афанасенко Е. Ю. - Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительные свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом (2015)
Біда В. І. - Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів, Пальчиков А. В., Пальчикова Г. В., Паливода І. І., Чорненький І. М. (2015)
Леоненко Г. П. - Розповсюдженість зміни кольору та аномалій форми окремих зубів (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування модифікованого протоколу дентальної імплантації пацієнтам з низькою щільністю кісткової тканини в ділянці імплантації (2015)
Лихота К. М. - Оцінка оклюзійних співвідношень зубо-щелепної системи у пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу методом комп'ютерної оклюзіографії (2015)
Дегтярь А. В. - Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (2015)
Лазарев І. А. - Імітаційне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану ніжки ендопротезу кульшового суглоба та стегнової кістки при статичному навантаженні, Герцен Г. І., Штонда Д. В. (2015)
Се-Фей Се-Фей - Експериментальні морфологічні дослідження впливу екстракорпоральної радіальної ударно-хвильової терапії на репаративну регенерацію кісткової тканини (2015)
Бельська І. В. - Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях нижнього відділу спини у жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу, Клименко О. В., Маняк Б. Т. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз диспансеризації хворих з атрофіями зорових нервів (2015)
Волосовець А. О. - Особливості впливу патофізіологічних та медико-соціальних факторів ризику на час виникнення мозкового ішемічного інсульту (2015)
Старовойтова Г. О. - Когнітивні порушення у пацієнтів з хворобою Паркінсона та їх зв’язок із неврологічними і нейропсихологічними характеристиками, Горева Г. В., Девін’як О. Т., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2015)
Тріщинська М. А. - Судинорухова функція ендотелію на різних стадіях цереброваскулярної патології, Рябіченко Т. М., Ватліцов Д. В., Гурмак О. М., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В. (2015)
Беляєва Н. М. - Сучасний стан медико-соціальної реабілітації інвалідів з хворобами системи кровообігу, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Павліченко Г. В., Проскуріна О. Ф. (2015)
Горяінова Н. В. - Безподійна виживаність хворих на гостру мієлоїдну лейкемію в залежності від прогностичних чинників (2015)
Калиниченко Т. О. - Вплив складу кріоконсерванту на якість розмороженого еритроцитарного компоненту пуповинної крові людини, Аношина М. Ю., Алгазінова М. К. (2015)
Ніконов В. В. - Перфузійний індекс як додатковий інструмент екстреної оцінки тяжкості крововтрати, Лизогуб К. І., Курсов С. В., Феськов О. Е. (2015)
Осипчук Л. І. - Вплив pH середовища на ізолювання силденафілу з плазми н-клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2015)
Старіков А. В. - Фібринолітична активність крові при інтенсивній терапії хворих на гемобластози, Семеняка В. І., Баронська Л. В. (2015)
Стасишин О. В. - Розподіл алелів HlA ІІ класу у хворих на гемофілію А залежно від інгібітору, Терпиляк О. І., Красівська В. В., Тиркус М. Я. (2015)
Таршинова Л. О. - Метод об'ємного пневмопресингу в лікуванні лімфедеми кінцівок, Єльчиць Т. В., Зайцев Д. В. (2015)
Труш Г. С. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання оланзапіну з кров, Галькевич І. Й. (2015)
Гальчин К. С. - Особливості перебігу синдрому Аспергера та синдрому Ретта у дітей (2015)
Мішиєв В. Д. - Особистісні особливості хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь як маркери їх психосоціальної реабілітації, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Досвід апробації експериментально-психологічних методів обстеження в системі органів внутрішніх справ (2015)
Бобир В. В. - Порівняльна оцінка способів моделювання дисбіотичних порушень на лабораторних тварина (2015)
Бондаренко А. В. - Наслідки первинних імунодефіцитів антитілоутворення в залежності від строків діагностики (2015)
Верба Н. В. - Ефективність застосування аміксину ІС, біциклолу та гепавірину у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Власенко О. М. - Особливості розвитку епідеміологічного процесу гострих кишкових інфекцій в Збройних Силах України, Козак Н. Д. (2015)
Дзюблик І. В. - Оптимальне забезпечення вакцинами проти грипу населення України як підхід до зменшення кількості постгрипозних ускладнень, Соловйов С. О., Мальчиков В. В., Дихановська Т. А., Федченко О. А. (2015)
Кирик Д. Л. - Мікробіологічний моніторинг та аналіз бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Філоненко Г. В. (2015)
Нартов П. В. - Системний аналіз цитокінового обміну у хворих на гострі менінгіти бактеріальної та вірусної етіології (2015)
Півник В. М. - Вплив деяких факторів ризику на захворюваність військовослужбовців крапельними та гострими кишковими інфекціями в сучасних умовах (2015)
Соломко Ю. О. - Культивування бокавірусу людини першого типу в умовах in vitro в диференційованих епітеліальних клітинах, Трохименко О. П., Дзюблик І. В. (2015)
Фарес Рами - Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях, Бобрицкая Л. А., Зборовская Т. В. (2015)
Бекетова Г. В. - Сучасні особливості глікемічного профілю дітей з синдромом ацетонемічного блювання, Гнатенко Т. М., Шпеко Н. І. (2015)
Бережний В. В. - Диференційна діагностика реактивного і ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Герман О. Б. (2015)
Больбот Ю.К. - Деякі імунологічні аспекти повторних бактеріальних ускладнень ГРВІ у дітей, Бордій Т.А., Чабанюк О.В., Карпенко А.В. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Сучасний підхід до антибіотикотерапії при лікуванні запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (2015)
Гищак Т. В. - Клінічне значення n-термінального мозкового натрійуретичного пептиду у дітей із первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Григоренко Л. В. - Розповсюдженість еколого – залежних хвороб серед дитячого населення у сільських населених пунктах Дніпропетровської області, Шевченко О. А. (2015)
Кондрашова В. Г. - Внекардиальные проявления дисплазии соединительной ткани при изолированных аномальных хордах левого желудочка у детей, Шейко Л. П., Леонович Е. С., Степанова Е. И. (2015)
Лемко О. І. - Оцінка деяких показників імунітету у дітей з рецидивуючим бронхітом, Вантюх Н. В., Лукащук С. В., Кополовець Т. І., Попадинець М. І. (2015)
Лемко І. С. - Показники окислювального гомеостазу у часто хворіючих дітей та дітей з рецидивуючим бронхітом поза гострим періодом, Габор М. Л., Тимканич О. М., Багина М. О. (2015)
Ляшенко Л. О. - Зміни біохімічних показників метаболізму та щільності кісткової тканини у дітей з гострою лейкемією (2015)
Марушко Ю. В. - Діагностика дефіциту цинку у дітей з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О., Фус С. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості процесу адаптації до навчання дітей першого класу, Гиндич Ю. Ю., Дембіцький В. Л., Брюзгіна Т. С. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості добового моніторингу артеріального тиску та вміст заліза у дітей з артеріальною гіпотензією, Гищак Т. В., Хомич О. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання левокарнітину у комплексному лікуванні дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Мика М. Ю. (2015)
Марушко Ю. В. - Застосування водневого дихального тесту з навантаженням харчовою лактулозою у дітей з гастродуоденальною патологією, Горянська М. Г. (2015)
Марушко Ю. В. - Показники водневогодихального тесту з навантаженням харчовою лактозою у дітей грудного віку з первинною (вродженою) та транзиторною лактазною недостатністю, Іовіца Т. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Клініко-біохімічна характеристика поєднаної патології жовчовивідних шляхів і дефіциту заліза у дітей, Нагорна К. І. (2015)
Моісеєнко Р. О. - Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсією з метою оптимізації надання медичної допомоги, Мартинюк В. Ю., Панасюк Л. О., Коноплянко Т. В., Невірковець А. А., Стеценко Т. І., Свистільник В. О., Назар О.В. (2015)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинальных дизрафий в неонатальном возрасте в ургентном порядке, Плавский П. Н., Скобский Е. И., Плавский Н. В. (2015)
Ракша-Слюсарева О. А. - Імунологічні особливості рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей, Самарін Д. В., Тарасова І. А. (2015)
Солдатова О. В. - Психовегетативні порушення у дітей з хронічним гастродуоденітом та шляхи їх корекції (2015)
Степанова Є. І. - Поліморфізм генів NO-синтази, як фактор ризику в розвитку ендотеліальної дисфункції, функціональних розладів системи дихання та вегетативої нервової системи у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Скварська О.О., Зигало В. М. (2015)
Юхименко О. О. - Можливості використання антибактеріальної терапії у дітей з рецидивуючим бронхообструктивним синдромом (2015)
Васильєва І. А. - Визначення стану плодово-плацентарної гемодинаміки як критерію менеджменту прееклампсії (2015)
Владимиров О. А. - Підвищення рівня фізичного та репродуктивного здоров’я у дівчат засобами медичної реабілітації, Рідковець С. Г. (2015)
Волков О. О. - Рівень інтраопераційної та післяопераційної аналгезії в залежності від методу анестезії кесарева розтину, Клигуненко О. М. (2015)
Грищенко О. В. - Оптимізація ведення пацієнток з естрогенною артропатією, Васильева І. А., Грищук К. О. (2015)
Козуб М. І. - Використання радіохвильової енергії, карбометилцелюлози й комплексу реабілітаційної терапії при відновленні фертильності у пацієнток із трубно – перитонеальним безпліддям запального ґенезу, Риженко Ю. В. (2015)
Луценко Н. С. - Патогенетично обгрунтовані підходи до лікування лейоміоми матки в залежності від особливостей ангіоархітектоники матки, Олійник Н. С., Євтєрева І. О., Шаповал О. С. (2015)
Присяжна Н. Р. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у вагітних жінок з постромботичною хворобою (2015)
Сюсюка В. Г. - Оцінка макроелементного гомеостазу у вагітних з урахуванням порушень психоемоційного стану (2015)
Ціома В. А. - Ефективність різних методик преоксигенації при анестезіологічному забезпеченні кесаревого розтину, Буднюк О. О., Басенко І. Л. (2015)
Бабій В. Ф. - Вивчення розподілу наносрібла в харчових яйцях перепелів при пероральному надходженні засобу наносрібла, Кондратенко О. Є., Пімушина М. В., Патрєва Л. С., Гроза В. І. (2015)
Бандажевский Ю. И. - Патофизиологические аспекты состояния сердечно-сосудистой системы у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф., Бандажевская Г. С. (2015)
Варивончик Д. В. - Розробка та оцінка клінічної ефективності заходів вторинної профілактики професійної патології серед працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка вмісту хлорорганічних сполук у питній воді групового водопроводу з поверхневого водозабору, Рублевська Н. І., Курбатова Н. О. (2015)
Івахно О. П. - Динаміка стану здоров’я дитячого населення за останні роки реформування медичної сфери України, Козярін І. П., Чорна В. В., Махнюк В. М. (2015)
Кондратьєв А. Ю. - Гігієнічна оцінка води в місцях водозаборів м. Дніпропетровська, Коваль В. В., Бобров В. В., Рублевська Н. І., Швед О. В., Біла О. І., Рублевський В. Д. (2015)
Махнюк В. М. - Наукове обґрунтування методики гігієнічної оцінки планувальних рішень генпланів міст з різною містоутворюючою базою (2015)
Онул Н. М. - Еколого-гігієнічна оцінка вмісту цинку в системі "грунт – атмосферне повітря – вода – харчові продукти" в умовах промислового регіону (2015)
Пономаренко Н. П. - Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища в районах Чернігівщини, Коршун М. М. (2015)
Хоменко І. М. - Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України, Закладна Н. В. (2015)
Козаренко Т. М. - Ультразвукове дуплексне дослідження орбітальної артеріальної гемодинаміки у пацієнтів із порушенням толерантності до глюкози, Журавльова Ю. Б. (2015)
Незговорова Г. А. - Ендоскопічна семіотика уражень гастродуоденальної зони у робітників підприємств, які виконували відновлювальні роботи на об’єкті "Укриття" ДСП ЧАЕС (2015)
Шляхтиченко Т. Ю. - Динаміка змін цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію при таргетній терапії, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2015)
Соловйов О. С. - Параметричний аналіз топ-10 рейтинг-рангового розподілу телереклами лікарських засобів за 2004-2014 рр. (телерекламний період виживання) (2015)
Шендрик В. Г. - Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі (2015)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово, виголошене на Міжнародній науковій конференції "Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави", присвяченій 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицькій кончині святих страстотерпців і благовірних князів Бориса і Гліба та 900-літтю перенесення їхніх святих мощей (13 травня 2015 року) (2015)
Епіфаній (митрополит) - Alma mater освіти і науки Східної Європи (2015)
Протоколи засідань вченої ради Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату (2015)
Матеріали до звіту про діяльність Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату у 2013 / 2014 навчальному році (2015)
Романчук Я. - Ставлення християнина до влади і до ближніх згідно з Посланням апостола Павла до римлян (2015)
Колот С. - Походження і призначення "Урим" і "тумим" старозавітного первосвященика (2015)
Альмес М. І. - Духовний сенс Священного Писання в тлумаченнях блаженного Ієроніма Стридонського (2015)
Трофимлюк О. - Біблійне підґрунтя пастирської допомоги хворим (2015)
Лозінський К. - Богословська система святого Юстиніана й основні проблеми візантійського богослів’я 6 ст. (2015)
Маланяк О. - Порівняльний погляд православного віровчення на єресь аріанства та секти свідків Єгови (2015)
Сміх В. - Війна: православний погляд або діяльний патріотизм (2015)
Мельник П. - Парадоксальна мораль (2015)
Цьома С. - Святоотцівське вчення про душу (2015)
Москалюк К. О. - Псевдохристиянська спільнота "Школа єдиного принципу" ("Школа духовного подвижництва") (2015)
Мацюк Я. - Характер і значення поняття "cпокуса" у Священному Писанні Старого Завіту (2015)
Сливка Б. - Християнсько-родинна культура дошкільнят: пастирський вимір (2015)
Клос В. - Рукописні напрацювання випускників Київської Академії (1893 – 1920) (перша частина у "Трудах КДА" № 10), Парій Р. П. (2015)
Мицик Ю. - З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІ – ХVІІ ст. (2015)
Мицик Ю. - З листів волинського православного духовенства до професора І. І. О гієнка (1921 – 1922 рр.), Тарасенко І. Ю. (2015)
Лесюк М. - Церковна політика імператора Костянтина Пагоната та історія VI-го Вселенського Собору (2015)
Преловська І. М. - Проблеми українізації церковного життя в документах Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-их рр. (2015)
Тимошик М. С. - Клірові книги як джерело вивчення демографічних процесів в українському селі ХІХ століття: за записами священиків Свято-Троцького храму села Данина Чернігівської губернії (2015)
Дідора В. - Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир в уніатський період своєї історії (1596 – 1635 рр.) (2015)
Сидор І. - Причини і наслідки подорожей духовенства Східного Православ’я до Московської держави у XVI столітті (2015)
Рожко В. Є. - Біля витоків річки Прип’ять (2015)
Рубан М. - Становлення національної Церкви у контексті державної політики українських урядів 1917 – 1919 рр. (2015)
Бойко П. - Богородичні свята Православної Церкви (2015)
Федоренко І. О. - Характеристика і тематика степенних антифонів воскресної ранньої (2015)
Чокалюк С. М. - Запровадження християнства та церковний суд на Русі за "Уставом святого Володимира" (2015)
Петрик В. М. - Ісламістський релігійний екстремізм і вагабізм (2015)
Маланяк Р. - Методи впливу та контролю свідомості у псевдохристиянських конфесіях (2015)
Степовик Д. В. - Ікони в іконостасі і настінне церковне малярство: спільне і відмінне (2015)
Харлан А. П. - Основи християнського співжиття (2015)
Відомості про авторів (2015)
Невідомий В. І. - Законодавче сприяння розвитку народовладдя і громадянського суспільства в Україні (2011)
Хаустова М. Г. - Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства (2011)
Зінченко О. В. - Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. – конституція чи "конституційний костюм" самодержавства? (2011)
Селіхов Д. А. - Зміст, форми і значення діяльності землевпорядкувальних комісій у наддніпрянській Україні епохи столипінських реформ (2011)
Киндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни (2011)
Ігнатенко В. М. - Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов’язань (2011)
Гусаров К. В. - Теоретична конструкція контрольної функції правосуддя в цивільному судочинстві (2011)
Гетьман А. П. - Проблемы сближения законодательства Украины об обращении с отходами с принципами и стандартами европейского союза, Лозо В. И. (2011)
Анісімова Г. В. - Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти (2011)
Лісова Т. В. - Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель (2011)
Лисанец О.С. - Особенности юридических гарантий и защиты прав пользователей огородных участков (2011)
Перепелиця М. О. - Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин (2011)
Мартиновський В. В. - Принципи діяльності органів дозвільної системи (2011)
Коваленко Л. П. - Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, застосовуваних природоохоронними органами (2011)
Червякова О. Б. - Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин (2011)
Гродецький Ю. В. - Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині (2011)
Пономаренко Ю. А. - Розуміння кримінально-правової політики в роботах криміналістів ХІХ – початку ХХ століть (2011)
Дорош Л. В. - Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров’я особи (2011)
Шаповалов В. В. - Застосування судової фармації в дослідженні на підставі криміналістики вчинених іноземцями злочинів, пов’язаних з незаконним обігом психоактивних речовин (2011)
Москвич Л. М. - Типологія судових систем (2011)
Назаров І. В. - Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн – кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання (2011)
Евсеев А. П. - Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины, Присяжнюк А. А. (2011)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості застосування компаративного методу дослідження проблем світового конституційного розвитку (2011)
Данильян О. Г. - Самоврядування й управління: діалектика взаємозв’язку, Дзьобань О.П. (2011)
Ісакова В. М. - Міжнародні механізми забезпечення права на правову допомогу: загальнотеоретична характеристика (2011)
Буцикіна В. П. - Порядок дій органів внутрішніх справ, служби авіаційної безпеки та державно-прикордонної служби щодо протидії крадіжкам особистого майна громадян, що вчиняються на території контрольованої зони аеропортів (2011)
Гурак Л. В. - Особливості господарсько-правової відповідальності державних вищих навчальних закладів (2011)
Пироженко О.С. - До проблем призначення й виконання штрафу як кримінального покарання (2011)
Фиалко Н. М. - Проблемы диагностики виброакустической безопасности реакторов ВВЭР (Часть 1), Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Бабак С. В., Шараевский Г. И. (2015)
Матченко Т. І. - Розрахунок на статичну міцність, опір крихкому руйнуванню та циклічну тріщиностійкість сталевих трубопроводів АЕС, не важливих для безпеки, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Шараевская Е. И. - Актуальные задачи виброакустической диагностики первого контура реакторов ВВЭР (2015)
Шараевский И. Г. - Проблемы совершенствования компьютерных теплогидравлических кодов, Фиалко Н. М., Носовский А. В., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации в аварийных режимах "непроектного" ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР, Тарасов В. А., Клевцов С. В., Чернеженко С. А., Какаев А. А., Кочнева В. Ю. (2015)
Андронов О. Б. - О создании современной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на АЭС Украины. Кондиционирование жидких радиоактивных отходов, Безмылов В. Н. (2015)
Пристер Б. С. - Радиоэкологическое районирование и модель территории для целей мониторинга агросферы после тяжелой аварии на АЭС, Гаргер Е. К., Талерко Н. Н., Виноградская В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Скалозубов В. И. - Условия возникновения паровых взрывов при авариях в корпусных реакторах, Козлов И. Л., Клевцов С. В. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации условий возникновения термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне "волнового" реактора, Клевцов С. И., Косенко С. И., Кочнева В. Ю. (2015)
Матченко Т. И. - Предварительная оценка ресурса строительных конструкций нового безопасного конфайнмента, Шамис Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Балан О. В. - Принципові технологічні рішення з вилучення паливовмісних матеріалів із верхніх відміток об'єкта "Укриття", Батій В. Г., Глєбкін С. І., Лагуненко О. С., Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2015)
Деренговський В. В. - Результат порівняльного аналізу "доз – витрат – вигоди" для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття", Рудько В. М., Говоров В. О. (2015)
Высотский Е. Д. - Методическое обеспечение измерений плотности потока нейтронов в системе контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Годун Р. Л., Дорошенко А. А., Краснов В. А., Михайлов А. В., Наумчук Я. В., Передерий А. Е., Силко В. П. (2015)
Высотский Е. Д. - Нейтронная активность скоплений лавообразных топливосодержащих материалов на 4-м блоке ЧАЭС, Годун Р. Л. (2015)
Довыдьков А. И. - Анализ задач контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Краснов В. А., Щербин В. Н. (2015)
Огородников Б. И. - Характеристики радиоактивных аэрозолей около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/15 объекта "Укрытие" в 2014 г., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2015)
Правила для авторів (2015)
Бондар О. І. - Етапи становлення функціонально-семантичних зон темпоральності в українській мові (2010)
Романченко А. П. - Функції квантитативної нерівності та адекватності в сучасній українській мові (2010)
Сікорська О. О. - Функціональна взаємодія категорії потенційності при вираженні модальних відношень (2010)
Гнатюк Л. - Таксономія прагматичних типів речень-висловлень в умовах міжособистісної комунікації (2010)
Красножен С. А. - Поняття функції, суб'єкт і предикат, тема й рема в їх відношеннях (2010)
Шаніна О. С. - Стратегії і тактики мовленнєвої поведінки лікаря (2010)
Боєва Е. В. - Специфіка антропонімікону роману Юрія Щербака "Причини і наслідки" (2010)
Григоренко М. В. - До типології запозичень в українській мові (2010)
Немировська О. Ф. - Домінанта дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна") (2010)
Форманова С. В. - Історія походження української інвективи (2010)
Хрустик Н. М. - Проблеми морфемного членування абревіатур та похідних від них слів (2010)
Панасенко Т. А. - Класифікація загадок в українській мові (2010)
Рогальська-Якубова І. І. - Концепти "Хвойні дерева" в українській поетичній мовній картині світу (2010)
Яковлева О. В. - Вербальні та акціональні символи "вогонь" і "піч" в обряді народження дитини (2010)
Велика А. О. - Двомовність і мовна політика в Україні (Оглядовий аналіз) (2010)
Пішов з життя Юрій Олександрович Карпенко (2010)
Антонюк О. В. - Національні особливості концепту вода у слов’янських мовах (2014)
Дружинець М. Л. - Українське усне мовлення за писемними пам’ятками ХІХ ст.: вимова звукосполук (2014)
Нахапетова О. В. - Теоретичні дослідження конотації в сучасному мовознавстві (2014)
Павелко С. П. - Особливості центральної частини іменника м. Косова (2014)
Сеник Г. В. - Особливості ідентифікації особистості в шкільному колективі (2014)
Степанов Є. М. - Український компонент у лексико-фразеологічній системі російського мовлення Одеси (2014)
Хрустик Н. М. - Асоціативність як засіб творення неофіційних назв автомобілів, Романченко А. П. (2014)
Шевчук Л. В. - Колективне та індивідуальне в мовній концептуалізації трудової діяльності, Яроцька Г. С. (2014)
Бабій Ю. Б. - Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Гончаренко А. В. - Компоненти релігійного дискурсу (2014)
Желязкова В. В. - Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д. Д. Кременя (2014)
Ковалевська А. В. - Моделювання сугестивних ефектів у політичній рекламній кампанії (2014)
Ковалевська Т. Ю. - Техніки комунікативної сугестії в нейролінгвістичному програмуванні (2014)
Лакомська І. В. - Сприйняттєві активатори фразеологізмів в аспекті медіавпливу (2014)
Мікрюкова К. О. - Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля "місто" в художніх творах Любка Дереша (2014)
Мостова Л. Б. - Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко (2014)
Олексюк О. Н. - Ключові слова як семантичні центри рекламних повідомлень у сугестивному дискурсі (2014)
Порожнюк А. Л. - Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) (2014)
Столяр М. Ю. - Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) (2014)
Форманова С. В. - Явища мовних контактів у сучасному художньому тексті (2014)
Хаценко Л. І. - Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка (2014)
Щербак О. В. - Морфологічне вираження ключових знаків у кодових структурах (на матеріалі прозових творів О. К. Глушка) (2014)
Бондар О. І. - Синергетичний підхід як підґрунтя лінгвістичної екології (2013)
Білоконенко Л. А. - Аспекти лінгвістичного аналізу конфліктної інтерперсональної комунікації (2013)
Варинська А. М. - Особливості змісту в заголовках публіцистичних текстів, Алєксєєва О. С. (2013)
Войцева О. А. - Мовний образ польського моряка в повісті З. Батко "Ласкаві океани" (2013)
Олексій К. Б. - Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті (2013)
Романченко А. П. - Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко (2013)
Сікорська О. О. - Зона перетину потенційних функцій з функціонально-семантичною категорією персональності (2013)
Трумко О. П. - Комунікативні стратегії і тактики батьків у сім’ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) (2013)
Бабич Т. В. - Перерозподіл семантичних ознак всередині лексеми (2013)
Бабій Ю. Б. - Функціональні особливості звукових повторів у рекламних слоганах (2013)
Вейда Т. М. - Невербальні компоненти спілкування як спосіб сугестивного впливу в дискурсі сучасних українських ЗМК (2013)
Лакомська І. В. - Сугестивна функція фразеологізмів у пресі (на прикладі газетних заголовків) (2013)
Немировська О. Ф. - Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І. А. Кочерги "Ярослав Мудрий) (2013)
Олексюк О. М. - Впливова специфіка ключових слів комерційної реклами (2013)
Порожнюк А. Л. - Стилістичні прийоми в тексті Галицько-Волинського літопису, Мостова Л. Б. (2013)
Хрустик Н. М. - Проблема вставних морфем в українській мові та інфіксальний спосіб словотворення (2013)
Філюк Л. М. - Сучасний концептуальний апарат словотвору – основа для дослідження дериваційних процесів у терміносистемі інформатики (2013)
Форманова С. В. - Стилістичні особливості інвективи в українській мові (2013)
Архіпова О. В. - Вербалізація концепту "чоловік”: гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) (2013)
Мойсеєнко Н. Г. - Концептуальні категорії займенникової співвіднесеності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) (2013)
Сізова Л. В. - Перфектність як функціонально та прагматично вмотивована концептуальна категорія (на матеріалі англійської мови) (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво у Вінницькій області (2013)
Чучвара А. П. - Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" (2013)
Хаценко Л. І. - Словотвірні особливості діалектної лексики Одещини (2013)
Лукин А. Е. - Система "суперплюм – глубокозалегающие сегменты нефтегазоносных бассейнов” – неисчерпаемый источник углеводородов (2015)
Лазарук Я. Г. - Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України. Стаття 2. Екологічні ризики промислового видобування сланцевого газу на території Олеської ділянки (2015)
Khrushchev D. P. - Regional structural-lithological1modeling of sedimentary cover (2015)
Євдощук М. І. - Геолого-геохімічні передумови прогнозування обводнення газоконденсатних покладів, Сіра Н. В. (2015)
Багрій І. Д. - Геологічні критерії прогнозування та оцінки нетрадиційних вуглеводневих ресурсів, Вергельська Н. В., Кришталь А. М. (2015)
Shevchuk O. A. - Microforaminifers of the callovian and cretaceous sediments of Ukraine, VeklychО. D., Dorotyak Yu. B. (2015)
Гейченко М. В. - Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 1. Геологія, петрографія, Бобров О. Б. (2015)
Klimchouk A. B. - Hydrogeological approach to distinguishing hypogene speleogenesis (2015)
Ognianik N. S. - Accumulation of a light petroleum product layer above a water table, Paramonova N. K., Shpak E. N., Zapolskiy I. N. (2015)
Гожик П. Ф. - У Національному стратиграфічному комітеті України, Маслун Н. В. (2015)
Багрий И. Д. - Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти творца тектоорогении академика Владимира Гавриловича Бондарчука (К 110-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти выдающегося тектониста академика Ивана Ильича Чебаненко (К 90-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Памяти известного геолога-нефтяника Владимира Константиновича Гавриша (К 90-летию со дня рождения) (2015)
Науково-органiзацiйна дiяльнiсть професора Леонiда Станiславовича Галецького (До 80-рiччя вiд дня народження) (2015)
Пам’яті Наталії Костянтинівни Пишненко (2015)
Беспала Л. В. - Вплив лінгвокультурних контактів на мовну картину світу (2013)
Домброван Т. И. - Моделирование истории развития языка как синергетического процесса: постановка проблемы (2013)
Єнікєєва С. М. - Деривати, утворені неморфологічними способами, у системі англомовного словотвірного гнізда (2013)
Залужна М. В. - Методологічні засади дослідження лінгвальної реалізації принципу невизначеності (2013)
Зацний Ю. А. - Антитерористична боротьба і евфемізація англійської мови, Семенчук А. Б. (2013)
Клименко О. Л. - Загальна характеристика лексико-семантичного поля learning в сучасній англійській мові, Костенко Н. Д. (2013)
Козлова Т. О. - Дослідження іконічності в мові: історія та перспективи (2013)
Кузнецова М. О. - Комунікативно-дискурсивні стратегії аранжування вторинної комунікації саги Дж. Р. Р. Мартіна "A song of ice and fire" (2013)
Курбатова Т. В. - Лінгвокогнітивна структура понятійного складника концепту політика в концептосфері геополітика (2013)
Лавренко Н. В. - Англомовна репрезентація концепту "ІДЕНТИЧНІСТЬ" у художньому творі Сандри Синсерос "The house оn Mango Street" (2013)
Лужаница Е. И. - Диахрония и синхрония: опыт социолингвистического исследования (на материале тайнсайдского английского (2013)
Монастырская Ю. Г. - Факторы воздействия на адаптацию англицизмов и галлицизмов к немецкому произносительному стандарту (2013)
Приходько А. И. - Лингвистика эмоций: перспективы развития (2013)
Приходько О. О. - Концепт "VAMPIRE” та його концептуальні ознаки в англомовній лінгвокультурі (2013)
Разумович І. А. - Аксіологічна модальність як засіб актуалізації можливих світів (на матеріалі новели Е. А. По "Ms. Found in the Bottlе") (2013)
Сидоренко О. А. - Термінологія сучасних англомовних масмедіа: семантика, структура, функціонування (2013)
Соколов В. В. - Категоризація і концептуалізація нової медичної дійсності в англомовній картині світу (2013)
Тупахіна О. В. - Структурно-семантичний аспект запозичень німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Хижняк М. М. - Абстрактивація значень англійських дієслів обертання на основі метафори (2013)
Чуча П. О. - Президентські вибори у США: метафоричний портрет лідера (2013)
Шевчук О. В. - Використання статистичних методів у дослідженні посесивно-субстантивних конструкцій у сучасній англійській мові (2013)
Шталтовна Ю. А. - Вплив технологізації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури (2013)
Янков А. В. - Медична лексика англійської мови в історично-етимологічному висвітленні (2013)
Lazebnaya N. - East or west – where metaphor is best (2013)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово, виголошене після молебня на початок навчального року в академічному храмі святого апостола і євангелиста Іоана Богослова 1 вересня 2014 року (2014)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово у Київській Православній Богословській Академії 1 вересня 2014 року (2014)
Епіфаній (митрополит) - Слово, виголошене на урочистостях з нагоди випуску 2013 / 2014 навчального року 12 червня 2014 року (2014)
Епіфаній (митрополит) - Слово, виголошене на урочистостях з нагоди початку 2014 / 2015 навчального року 1 вересня 2014 року (2014)
Романчук Я. - Настанови пастирям і пастві в посланнях апостола Павла до Тимофія (2014)
Никитенко Л. - Основні аспекти біблійного вчення про гріх (2014)
Колот С. - Священик і цар Мелхиседек в юдейській та християнській екзегетичній традиції (2014)
Трофимлюк О. - Форми й методи місіонерської діяльності в пенітенціарних установах (2014)
Зинич П. - Православна традиція причастя Святих Таїн Христових (2014)
Маланяк О. - Богословська полеміка про три глави на V Вселенському Соборі (2014)
Сміх В. - Маріологічний аспект Церкви (2014)
Мельник П. - Духовність як відхід від тоталітаризму (2014)
Шопулко В. - Вчення про символ у теології Пауля Тілліха (2014)
Маланяк Р. - Вчення святих отців Церкви про всезагальний суд (2014)
Москалюк К. О. - Старі віяння новітнього окультизму (2014)
Горохолінська І. В. - Раціоналізація змісту віри: досвід нового часу і тенденції глобалізації та євроінтеграції (2014)
Сопронюк І. І. - Еклезіологія Римо-Католицької Церкви у контексті православного богослів’я (2014)
Клос В. - Ігумен Феодосій (Софонович) (1655 – 1677) – церковний історик Свято-Михайлівської Золотоверхої обителі (2014)
Мицик Ю. - До історії Різдво-Богородичної церкви в Мозирі в середині ХVІІІ ст. (2014)
Мицик Ю. - З джерел до історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря початку ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2014)
Мицик Ю. - Опис Свято-Духівського монастиря у Вільні середини ХVІІІ ст. (2014)
Лозінський К. - Церковне меценатство, література і культура за правління святого Юстиніана І Великого (527 – 565) (2014)
Преловська І. М. - Відображення в гомілетичній спадщині митрополита УАПЦ Василя Липківського його ставлення до інших Церков (до 150-ої річниці (7/19 березня 1864 р. – 27 листопада 1937 р.) з дня народження митрополита УАПЦ Василя Липківського) (2014)
Лесюк М. - Боротьба з монофізитсвом та орігенізмом в період правління Юстиніана, V-ий Вселенський Собор (2014)
Щербань М. - Радянська минувшина і процес формування громадянського суспільства в сучасній Україні: принципи церковно-державних відносин (2014)
Йосифчук М. - Архіпастирська діяльність святителя Філарета (Амфітеатрова) (1779 – 1857), митрополита Київського у 1837 – 1857 рр. (2014)
Дідора В. - Видубицький Дніпровсько-Либідський перевіз і його роль в історії монастиря і держави (2014)
Сидор І. - Особливості чину інтронізації патріарха у Візантійській імперії та Московській державі (2014)
Михаїл(Карнаух) ієромонах - Спогади Анни Угляренко про митрополита Київського Іоана (Соколова) (2014)
Петрик В. М. - Щодо причин створення пантеону рівноапостольного Володимира у Києві, Прокоф’єва К. О. (2014)
Рубан М. Ю. - Творчість Тараса Шевченка у рецепції митрополита Василя Липківського (2014)
Чокалюк С. М. - Національне питання в Церкві або "єресь" етнофілетизму (2014)
Степовик Д. В. - Духовність та поетика псалмів у переспівах Тараса Шевченка (2014)
Феодосій(Ляхович) ієромонах - Архітектор Андрій Меленський та проект храму Різдва Христового на Подолі (2014)
Успенський М. Д. - Про служіння двох літургій (переклад священика Петра Бойка) (2014)
Епіфаній(Думенко) митрополит - Відгук про монографію протоієрея Констянтина Лозінського "Святий правовірний Юстиніан I Великий (527 – 565) християнський імператор і богослов" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2015)
Гожик П. Ф. - Стратиграфія, кореляція майкопських відкладів Карпатсько-Чорноморського сегменту Паратетісу, Маслун Н. В., Іванік М. М., Андрєєва-Григорович А. С., Клюшина Г. В., Войцицький З. Я., Мачальський Д. В. (2015)
Dimitrov D. P. - Radiocarbon (14C) dating of shelf and deep sea deposits in the Black Sea (2015)
Шнюков Е. Ф. - Своеобразие Семигорского вулкана на северо западе Кавказа, Юшин А. А., Парышев А. А., Гусаков И. Н., Пермяков В. В. (2015)
Ломтев В. Л. - К сейсмотектонике Сахалина: новые подходы, Жердева О. А. (2015)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии под островными дугами и береговыми хребтами Тихого океана, Гордиенко Л. Я. (2015)
Огієнко О. С. - Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова (2015)
Ломакин И. Э. - Пространственная комплексная база данных как основа изучения Черноморского региона, Шафранская Н. В., Кочелаб В. В. (2015)
Клименко В. В. - Первая Всеукраинская научно техническая конференция "Газогидратные технологии в горном, нефтегазовом деле и геотехнике", Коболев В. П. (2015)
Список скорочень (2013)
Ситник О. - Ярослав Пастернак – визначний український археолог ХХ ст. (до 120-річчя з дня народження) (2013)
Ситник О. - Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І, Коропецький Р., Богуцький А., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т., Крайцаж М., Крайцаж М. Т. (2013)
Бандрівський М. - Поселенські структури голіградської культури і основні критерії їх виділення в контексті проблеми протоурбанізаційних процесів у Верхньому Придністер’ї та Північно-Східних Карпатах в останній чверті ІІ тис. до нар. Хр. (2013)
Войтович М. - Пам’ятки "загальноєвропейського горизонту” культур шнурової кераміки на теренах Українського Прикарпаття (2013)
Войнаровський В. - Давні вуглярство та дігтярство: технології, археологічні ознаки, ступінь спеціалізації (2013)
Прокопів В. - Поширення кістяних гребенів в першій половині I тис. н.е. на території Верхнього Подністров’я та Західного Побужжя (2013)
Гупало В. - З історії заселення Звенигорода та його околиць у доісторичну добу (2013)
Ляска В. - Поховальні комплекси княжої доби у верхів’ях Західного Бугу (2013)
Петегирич В. - Дослідження пам’яток княжої доби на Малому Поліссі Львівщини і питання локалізації "белзьких полів”, Павлів Д. (2013)
Гощіцький А. - Нова знахідка кургану у Львові (2013)
Берест Р. - Рятівні археологічні дослідження на пам’ятці липицької культури біля села Ганачівка (2013)
Гавінський А. - До археологічного кадастру Львівської області: Самбірщина, Лукомський Ю. (2013)
Терський С. - Храмова ділянка на дитинці літописної Пересопниці у світлі археологічних досліджень (2013)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Потелич на Львівщині (2013)
Долженко Ю. - Череп Ізяслава Інгваревича, Баюк В. (2013)
Булик Н. - Кароль Гадачек і його внесок у розвиток львівської археології (до 140-річчя з дня народження) (2013)
Яненко А. - Музеї Західної України і перспективи археологічних досліджень регіону в 1945–1946 рр. (за матеріалами архіву М. Рудинського) (2013)
Колос М. - Погляди О. Черниша на періодизацію та хронологію палеоліту Наддністрянщини (2013)
Адамишин О. - Польова діяльність працівників відділу археології Інституту суспільних наук у 1951–1970 роках (2013)
Дзюбан Р. - Бандрівський М., Крушельницька Л. Золоті Михалківські скарби та їх доля / НАН України, Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 242 с.: 36 іл (2013)
Петегирич В. - До епістолярної спадщини Ярослава Пастернака (2013)
Список скорочень (2014)
Крушельницька Л. - Замість заспіву (2014)
Ситник О. - Археологічна діяльність Юрія Захарука на заході України (до 100-річчя з дня народження), Адамишин О. (2014)
Ситник О. - Пізньопалеолітична стоянка Куличівка: культурний шар ІІ, Коропецький Р. (2014)
Škrdla P. - Preliminary comparison of Kulychivka (lower layer) and the Moravian Bohunician, Nikolajev Р. (2014)
Богуцький А. - Опорний розріз Буглів V та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки, Ситник О., Ланчонт М., Федорович С., Стандзіковський К., Томенюк О. (2014)
Яковишина Я. - Трипільський орнамент: окремі аспекти історіографії та методики досліджень (2014)
Войтович М. - Пам’ятки середнього етапу культур шнурової кераміки на території Українського Прикарпаття (2014)
Войнаровський В. - Ткацтво у населення півдня Східної Європи в І тис. н.е.: артефакти та рівень спеціалізації (2014)
Ляска В. - "Чи Домамири, чи Домажири”: повертаючись до дискусії про літописну печеру 1242 р. (2014)
Клімаў М. - Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ–XIV стст. (на выніках доследаў помніка Лучна-1) (2014)
Ситник О. - Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля, Богуцький А., Ланчонт М., Мадейська Т., Коропецький Р., Томенюк О. (2014)
Чобан Р. - Нові епіграветські пам’ятки на лівобережжі Черемошу, Ситник О. (2014)
Слободян Т. - Поховальні пам’ятки ранньоримського часу в околицях Звенигорода (дослідження 2013 року) (2014)
Бандрівський М. - Нововідкритий "скарб” з Базиївки в контексті визначення етнокультурної приналежності "скарбів” неділиського типу у Верхньому Придністров’ї, Крушельницька Л., Білик М. (2014)
Гощіцький А. - Нова пам’ятка наскельного мистецтва у Сколівських Бескидах (2014)
Захар’єв В. - Нові поховання подільської групи культури кулястих амфор (2014)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Ромош на Львівщині: дослідження 1957 року (2014)
Гупало В. - Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині (2014)
Гупало В. - Проблема локалізації літописного Звенигорода у історіографії ХІХ–ХХ ст. (2014)
Колос М. - Історія дослідження палеолітичних пам’яток Передкарпаття і Поділля: від 70-х років ХІХ ст. до Другої світової війни (2014)
Булик Н. - Життя і діяльність Богдана Януша в контексті інтелектуального середовища Галичини (2014)
Яненко А. - Захист промоційної праці Кирила Коршака "До питання про зародки обміну в первісному суспільстві на Україні” у контексті методологічної дискусії першої половини 1930-х рр. (2014)
Юхимчук К. - Внесок Ігоря Свєшнікова у дослідження культури кулястих амфор (2014)
Петегирич В. - Вітольд Ауліх та його внесок у вивчення археології Волині слов’янської і княжої доби (2014)
Адамишин О. - Наукові контакти працівників відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР з науковцями країн Західної і Центральної Європи у 1950–1960-х роках (2014)
Отрощенко В. - Бандрівський М. Культурно-історичні процеси на Прикарпатті і Західному Поділлі в пізній період епохи бронзи – на початку доби раннього заліза. – Львів, 2014. – 573 с. (2014)
Ільків М. - Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2014)
Берест Р. - Гупало В. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). – Львів, 2014. – 532 с. (2014)
Берест Р. - До історії Великого Скиту у Маняві (2014)
Оприск В. - Зустрічі з Денисом Козаком (спогади про відомого українського археолога) (2014)
Удод О. - Культурна картина світу і України, Юрій М. (2012)
Кузь А. - Карло Ломелліні: торгівець, політик чи воїн? (Біографічний портрет генуезького нобиля) (2012)
Скорейко Г. - "Сіймо, а збирати будем”: "Руська трійця” і спроба конструювання ідентичності через мову в Галичині (2012)
Герун В. - Іван Наумович та галицькі євреї (2012)
Патер І. - Листопадові акти 1916 року щодо відновлення польської держави та відокремлення Галичини (2012)
Івасюк О. - Становлення і діяльність товариства "Просвіта” в Західній Україні як вагомий чинник формування української нації (на прикладі читальні у с. Вільхівчик), Огуй О. (2012)
Гуйванюк М. - Еміграція західноукраїнського селянства (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) в рецепції Василя Стефаника (2012)
Науменко А. - 3 кінний корпус у Задністровському бойовищі (квітень 1915 року) (2012)
Бoрчук С. - У колі читачів "Української Радянської Енциклопедії”: Микола Кошарнівський (1900 – 1979) (2012)
Ісаюк О. - Студентський склад філософського та юридичного факультетів Львівського університету у роки Першої Світової війни (1914 – 1918 рр.): порівняльна характеристика (2012)
Демчучен О. - Підготовка військових кадрів Армії Української Народної Республіки в добу Директорії УНР (2012)
Королько А. - В обіймах злуки. Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918 –1919 рр.) (2012)
Гуменюк О. - Зміни у побуті західноукраїнського населення (вересень1939 – червень 1941 рр.) (2012)
Семенів О. - Особливості проведення Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції на Півдні Тернопільської області (квітень 1944 року) (2012)
Левіна Ю. - Первинний інформаційний вплив радянської влади на місцеве населення Буковини в період її становлення (2012)
Капітан Л. - "Я завжди був чесним патріотом свого народу”: Федір Потушняк (2012)
Ларькіна Л. - Склад, структура та мережа комісій сприяння за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-80-х рр. ХХ ст. (Рівненська та Волинська області) (2012)
Дерев’янко С. - Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року: Політичні мотиви суб’єктів ініціювання та призначення (2012)
Макар Ю. - Зовнішньополітична орієнтація України: проблема вибору стратегічного партнерства (2012)
Піддубний І. - Політичне життя королівської Румунії в перші повоєнні роки (1918 –1921 рр.) (2012)
Піддубний І. - Законодавчі засади аграрної реформи на Буковині та умови їх реалізації в 20-30-х роках ХХ ст., Попеску І. (2012)
Онутчак О. - Еволюція "німецького питання” у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни (2012)
Тирон А. - Історичний контекст формування Християнсько-Демократичного союзу Німеччини (2012)
Шендрикова С. - Страницами жизни и творчества великого русского актера первой половины ХХ века В.И. Качалова (2012)
Бойко В. - Дискусії в ООН стосовно проблеми воєнних злочинців (2012)
Ямчук А. - Сучасна історія Судану – випробування механізму миротворчості ООН (2012)
Vavrynuk A. - Delimitacja i demarkacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej (2012)
Яворська І. - Початок четвертої хвилі еміграції: єврейський виклик радянській системі (1988-1991 роки) (2012)
Карпо В. - Особливості формування сучасної української політичної еліти (2012)
Ротар Н. - Регіональний вимір процесу становлення демократії участі в Україні (2012)
Руда Л. - Цивілізаційний вибір України: Схід чи Захід? (2012)
Бурдяк О. - Політичні й економічні фактори в українсько-російських відносинах (2012)
Недокус І. - Регіональна соціальна політика в Україні: нормативно-правовий аспект (2012)
Бучин М. - Принцип свободи агітації: суть та особливості реалізації під час виборчих кампаній (2012)
Чебаник В. - Представництво регіональних інтересів місцевими осередками політичних партій (на прикладі Чернівецької області) (2012)
Федчик Ю. - Ідеологічні чинники еволюції електорального простору західного регіону України (2012)
Добржанська І. - Порівняльний аналіз інституційного забезпечення ґендерної політики в Україні та Росії (2012)
Новоскольцев Г. - Тероризм як метод політичної боротьби і форма насильства: загальні проблеми (2012)
Гарат Р. - ОДКБ-НАТО: чи існують перспективи рівноправного партнерства? (2012)
Дудко О. - Міжнародний PR у системі міжнародних інформаційних впливів ХХІ століття (2012)
Макух-Федоркова І. - Досвід створення електронного уряду в Канаді (2012)
Федонюк С. - Підвищення значення соціальні медіа у PR-комунікації інституцій ЄС (2012)
Жуковська А. - Політичні партії в громадянському суспільстві Болгарії (2012)
Кобута Л. - Політичні рішення в практиці функціонування регіональної влади та опозиції (2012)
Мельничук І. - Геостратегічні орієнтири енергетичної політики Російської Федерації (2012)
Боднараш Г. - Порівняльний аналіз конкурентноздатності політичних партій України та Румунії (2012)
Мельничук Л. - Політичний розвиток Румунії після вступу до НАТО та Євопейського Союзу (2012)
Остап’як В. - Особливості політичного режиму Білорусі на сучасному етапі (2012)
Прохоров М. - Роль ЗМІ у становленні громадської думки Республіки Польщі (2012)
Швидюк С. - Формування нормативно-правової бази функціонування етнонаціональних меншин у Республіці Польща (2012)
Федорчак Т. - Використання еволюційного методологічного підходу до дослідження посткомуністичної Чехії (2012)
Юрійчук Є. - Референдна легітимація влади в державах Кавказу: зовнішньополітичні аспекти (2012)
Семенко В. - Політологічний аналіз результатів президентських виборів в Австрії 2010 р. (2012)
Zielińska К. - System partyjny w USA: rola w nim konstytucji i demokratycznych-republikanów (2012)
Шутак Т. - Особливості формування зовнішньополітичної стратегії США адміністрації президента Б.Клінтона (1993 – 2000 рр.) (2012)
Бурдяк В. - Моделі вирішення етнічних конфліктів сучасності:теоретичний аспект (2012)
Титул, зміст (2015)
Деркач С. М. - Розвиток Trichoderma harzianum 128 на різних етапах компостування курячого посліду, Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Луценко Н. В., Штанько Н. П. (2015)
Кравченко Н. О. - Оцінка патогенності ґрунтових грибів роду Cladosporium, Копилова О. Б., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2015)
Малиновська І. М. - Продуктивність синтезу екзополісахариду Bacillus mucilaginosus залежно від джерела азоту і походження посівного матеріалу (2015)
Пирог Т. П. - Перспективи використання метаболітів Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у сільському господарстві, Леонова Н. О., Савенко І. В., Іутинська Г. О. (2015)
Дімова С. Б. - Продукційний процес ячменю ярого за інокуляції Мікрогуміном з оптимізованим вмістом фітогормонів (2015)
Клименко О. Е. - Воздействие биопрепаратов на эффективное плодородие почвы и минеральное питание саженцев абрикоса и алычи, Клименко Н. И., Каменева И. А. (2015)
Козар С. Ф. - Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої, Пищур І. М., Нестеренко В. М. (2015)
Korotka I. G. - The features the autotrophic and heterotrophic nitrification in the root zone of winter rye plants under the use of mineral fertilizers and Diazobakteryn, Volkogon V. V. (2015)
Пиріг О. В. - Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного ураження, Халеп Ю. М., Бардаков В. А. (2015)
Савчиц Т. Л. - Микробный препарат АгроМик для стимуляции роста и развития декоративных насаждений, Тимофеева В. А., Головченко Л. А., Алещенкова З. М. (2015)
Агеєв В. О. - Бактеріальна транслокація лактобацил-пробіотиків (2015)
Камінська М. В. - Особливості формування мікробоценозу кишковика пекінських бройлерних качок, Стефанишин О. М., Гураль С. В., Попик І. М., Понкало Л. І., Борецька Н. І. (2015)
Гутянський Р. А. - Утворення соєю азотфіксувальних бульбочок за використання страхових гербіцидів, регулятора росту та мікродобрива (2015)
Богуцький Ю. - Передмова (2009)
Попович М. - Аналітична філософія культури (2009)
Кримський С. - Культура розкриває внутрішню безмежність людини (2009)
Дзюба І. - Глобалізація і майбутнє культури (2009)
Берегова О. - Комунікація в науково-освітньому сегменті культури: дискурс креативності (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Імагологія як комплексний напрям дослідження культури (2009)
Причепій Є. - Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів (2009)
Вітер Д. - Цілісність буття культури та криза раціонального (2009)
Олійник О. - Феномен "культурні індустрії”: походження та соціокультурний зміст (2009)
Шейко В. - Культура та глобалізація: компаративістський аналіз (2009)
Щербина В. - Комунікація в контексті діалогу культур (2009)
Волков С. - Нові тенденції розвитку культурологічної думки в Україні (2009)
Поліщук О. - Концепти "героїчного ентузіаста”, "естетика” та "справжнього митця”: естетичний аналіз (2009)
Оніщенко О. - Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку: європейський досвід кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Хандогіна Л. - Мистецтво "моральних провокацій” (2009)
Левчук Л. - Українська естетика ХХ століття в іменах: Микола Вороний (2009)
Левчук Я. - Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури (на матеріалі українського дитячого фольклору) (2009)
Шалінський І. - Творчість Я. Гніздовського в контексті української культури (2009)
Прибєга Л. - Державне управління у сфері охорони культурної спадщини (2009)
Оляніна С. - Типологія іконостасів України у стилі класицизму (2009)
Бурковська Л. - Актуальні проблеми збереження творів монументального малярства в культових спорудах (2009)
Наумова М. - Культурні модуси соціального знання (2009)
Гирич І. - Грушевськіана С. Білоконя, або Приватні збірки як культурна проблема (2009)
Кочарян І. - Економічний аспект стратегічного планування в діяльності закладів культури (2009)
Про авторів (2009)
Про видання (2009)
Волобуєва А. - Тематичні особливості літературно-художніх видань Києва 1918–1941 рр. (2015)
Дубецька О. - Науково-популярна періодика Херсонської губернії початку ХХ ст. (2015)
Жиленко І. - Порівняльна характеристика специфіки висвітлення теми голодомору 1932–1933 років у журналістській діяльності Гарета Джонса та Уолтера Дюранті, Бардак В. (2015)
Подобна Є. - Періодичні видання Полтавського відділу Російського товариства покровительства тваринам (2015)
Попович Ю. - Ідея соборності в українському часописі Буковини "Каменярі" (1909–1914,1921–1922) (2015)
Садівничий В. - Типологічна система спеціалізованої медичної преси (на прикладі видань Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. ) (2015)
Сидоренко Н. - Французькомовна преса Одеси ХІХ ст. : забута історія, Герасимчук Н. (2015)
Сипченко І. - Трансформація типологічної структури преси Сумщини на початку 1920-х рр. (2015)
Битюк І. - Моральна паніка як технологія впливу медіа під час військового конфлікту на Сході України (2015)
Георгієвська В. - Відродження багатопартійної преси в демократично орієнтованому суспільстві (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ковальова Т. - Ефективність візуального наповнення книги (на прикладі видання "Суми. Нове життя старих вулиць") (2015)
Михайлюта О. - Різновид розважального компоненту преси: тексти культурно-просвітницької журналістики (на прикладі журналу "Український тиждень") (2015)
Терентьєва М. - Українське телебачення у контексті сучасних світових медіатенденцій (на прикладі телеканалу СТБ) (2015)
Швець В. - Літературна сторінка газети "Роден край": у пошуках національної ідентичності (2015)
Кушнір О. - Специфіка жанру оповідання у пресі словацьких українців ХХ віку (2015)
Свалова М. - Публіцистичний текст у системі медіаосвітніх технологій (на основі публіцистики О. Бойченка й М. Рябчука) (2015)
Сидоренко Н. - Таємниці альбому (2015)
Рожило М. - У силовому полі медичної преси (2015)
Школьна О. - Українські раритети (2015)
Гойда Н. Г. - Про досвід і результати клінічної роботи академії та перспективи її подальшого розвитку, Мурзіна Е. О. (2015)
Деньга О. В. - Эффективность использования молекулярно­генетической предрасположенности к воспалению в тканях пародонта у лиц молодого возраста, Дрогомирецька М. С., Колесник Т. В. (2015)
Жегулович З. Є. - Взаємозв’язок між просторовим положенням нижньої щелепи при змиканні та функціональним станом жувальних м’язів, Борисенко Д. А., Ботвинко В. В. (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування сучасного алгоритму планування дентальної імплантації пацієнтам з генералізованим пародонтитом (2015)
Павленко О. В. - Аналіз індексної оцінки стану тканин пародонту та ступеня деструкції кісткової тканини при фіброматозі ясен, Бернадська Г. П., Данько В. В. (2015)
Розовик Н. С. - Визначення основних властивостей нового апіпрепарату при експериментальному пародонтиті (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика гнойно­воспалительных осложнений при инфицированных переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Трубка І. О. - Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі, Савичук Н. О. (2015)
Якименко Д. О. - Ураження ротової порожнини при ревматичних хворобах (2015)
Якимець А. В. - Результати клінічного обстеження зубо­щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи (2015)
Шевченко В. І. - Первинна профілактика професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби, Варивончик Д. В. (2015)
Гальчин К. С. - Мультидисциплінарний підхід у дитячий психіатрії щодо надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектру (2015)
Мішиєв В. Д. - Особливості психічної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Особистісно­орієнтований аналіз схильності до вживання наркотичних речовин у кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (2015)
Марушко Ю. В. - Остеопенічні стани у дітей з гастродуоденальною патологією, Волоха Т. І., Асонов А. О., Вороніна С. С. (2015)
Юхименко О. О. - Вплив перинатальних факторів на ризик розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Бугро В. І. - Визначення критеріїв оптимізації організації медичної допомоги хворим, які потребують інтенсивної терапії, Горачук В. В. (2015)
Васюта В. А. - Вивчення основних недоліків у наданні медичної допомоги хворим з низхідними атрофіями зорових нервів (2015)
Вороненко Ю. В. - Міська лікарня інтенсивного лікування як зразок корпоративної моделі академічної клініки, Гойда Н. Г., Мурзіна Е. О., Бугро В. І., Крижевський В. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Роль НМАПО імені П.Л.Шупика в наданні допомоги постраждалим під час проведення антитерористичної операції та підготовці кадрів і населення для роботи в надзвичайних ситуаціях, Гойда Н. Г., Вернер О. М., Мурзіна Е. О. (2015)
Гур’єв С. О. - Перспективи та основні проблеми впровадження світового досвіду створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікарні швидкої медичної допомоги в системі екстреної медичної допомоги України, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Особливості нормативно­правового забезпечення та методики визначення штатів відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікарень швидкої медичної допомоги України, Іскра Н. І., Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Печиборщ О. В. (2015)
Землякова Т. Д. - Застосування хронобіологічного підходу щодо оцінки стану здоров'я студентів з метою його збереження, Головкова Т. А. (2015)
Іскра Н. І. - Цивільна та військова системи охорони здоров’я, особливості взаємодії під час бойових дій, Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В. (2015)
Лехан В. М. - Вивчення основних чинників витрат, пов’язаних з низькою якістю медичної допомоги, Волчек В. В. (2015)
Рощін Г. Г. - Проблемні питання запровадження медичної складової "Кодексу цивільного захисту України", Вороненко В. В., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Коробка В. І. (2015)
Сухан В. С. - Показники якості життя хворих на бронхіальну астму при застосуванні комплексного реабілітаційного лікування, Блага О. С. (2015)
Біляков А. М. - Синтез кортикостероїдів при динамічному розвитку стрес­реакції в випадках смертельного травмування людей (2015)
Ергард Н. М. - Судово­медичне визначення зажиттєвості як стрес­реакції при повішенні за кількісним вмістом холестерину в тканині надниркових залоз (2015)
Мішалов В. Д. - Відповідність властивостей довгої трубчастої кістки, що створена із композитних матеріалів, вимогам моделювання різних механічних ушкоджень кісток людини, Петрошак О. Ю., Костенко Є. Я., Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Бачинський В. Т. (2015)
Pletenetska A. - Analysis of defects, allowed by health workers in cases of traumatic brain injury, according to the regional bureau of forensic examination in Ukraine (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка групового водопроводу з поверхневого водозабору (2015)
Махнюк В. М. - Гігієнічний аналіз забруднення атмосферного повітря міста з профілюючим хімічним комплексом залежно від планувальної організації його території, Литвиченко О. М., Могильний С. М. (2015)
Андрєєва І. В. - Вивчення реологічних властивостей аерозолю комбінованого складу, Вишневська Л. І. (2015)
Богуцька О. Є. - Результати вивчення гострої токсичності нового лікарського засобу на основі продуктів бджільництва, Тихонов О. І. (2015)
Глущенко О. М. - Аналіз асортименту супозиторних ліків на ринку України, Каневський Р. С. (2015)
Гудзь Н. І. - Динаміка поширення хронічної хвороби нирок в Україні та аналіз асортименту розчинів для лікування методом перитонеального діалізу, Коритнюк Р. С. (2015)
Лисюк Р. М. - Аналіз номенклатури та складу сучасних лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань сечовидільної системи, Дармограй Р. Є., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження з розробки багатокомпонентного екстемпорального гелю для лікування артритів, Герасимова І. В., Вишневська Л. І. (2015)
Назарова О. С. - Оцінка еквівалентності in vitro генеричного лікарського засобу в формі таблеток з лізиноприлом дигідратом (2015)
Останіна Н. В. - Автоматизація обліку стандартних зразків та реактивів в інформаційно­керуючих системах для лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Брязкало В. В., Череменко А. М., Кузнецова О.М., Лисенко Ю. І., Лімбах В. М., Коваль З. С. (2015)
Полова Ж. М. - Вивчення токсикологічних властивостей цитрату срібла як активного фармацевтичного інгредієнта, Долайчук О. П., Саханда І. В. (2015)
Рехлецька О. В. - Розробка складу і технології гранул з густим екстрактом кореня солодки (2015)
Соловйов О. С. - Нагальні та перспективні зміни в системі забезпечення правових засад державного контролю обігу лікарських засобів та парафармації в Україні (збалансовані заходи регуляторних і дерегуляторних процесів в Україні), Григорук Ю. М. (2015)
Стрілець О. П. - Розробка складу комбінованого лікарського засобу для лікування артеріальної гіпертензії (2015)
Ткачук О. Ю. - Дослідження з розробки технології олійних екстрактів з рослинної сировини, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Бисага Е. І. (2015)
Якущенко В. А. - Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання, Пімінов О. Ф., Губченко Т. Д. (2015)
Близнюк Н. А. - Порівняльне дослідження вмісту флавоноїдів у листі декоративних чагарників – представників флори України, Прокопенко Ю. С., Георгіянц В. А. (2015)
Демешко О. В. - Дослідження біологічно активних сполук бобів гледичії китайської, Ковальов В. М., Шкільна Н. О. (2015)
Мигаль А. В. - Синтез комплексних сполук метронідазолу з солями металів Ca2+, Mg2+ ТА Al3+, Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2015)
Струс О. Є. - Дослідження технологічних властивостей сапропелю, Половко Н. П. (2015)
Балабай А. А. - Хвороба, викликана вірусом ебола: аналітичний дайджест, Терещенко В. П. (2015)
Бордік Н. Ю. - Первинні нодулярні епітеліальні новоутворення печінки у зв’язку і сучасними науковими даними про структуру і функцію цього органу (2015)
Возіанова С. В. - Екземи, Літус О. І., Літус В. І., Мурзіна Е. О. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Використання методу дистракційного остеогенезу в ортодонтії, Білоус М. К. (2015)
Максименко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишківника (2015)
Максименко М. В. - Сучасний погляд на етіологію та патогенез гострої судинної недостатності кишківника (2015)
Мудра І. Г. - Методологічні аспекти вивчення фізичного розвитку та стану здоров’я дітей у європейській профілактичній медицині, Москвяк Н. В. (2015)
Олексенко Н. П. - Серотонінергічні нейрони в культурі: направлене диференціювання, функціональна активність, застосування (2015)
Савичук Н. О. - Прояви спадкового бульозного епідермолізу в порожнині рота у дітей, Сороченко Н. О. (2015)
Себов Д. М. - Коронарний синдром х. передумови для формування нових підходів щодо діагностики та патогенетичного лікування (2015)
Федоров С. М. - Краніосакральна терапія: історія становлення і розвитку, теоретичні і практичні аспекти. Повідомлення 1, Зубрій Л. Г. (2015)
Шаленко О. С. - Аномалии развития вертебро­базилярного бассейна, Присяжнюк Н. П., Мампория С. М., Чеборака Т. А., Клименко А. В., Пасичник Г. П., Головченко Ю. И. (2015)
Убогов С. Г. - Дослідження сучасного стану системи стандартизації лікарських засобів в Україні (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Червинська М. Є. - Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку (2015)
Глущенко С. В. - Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України (2015)
Гарагонич О. В. - Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства (2015)
Сисоєнко Г. І. - Нові органи досудового розслідування в Україні, Самодін А. В. (2015)
Вайнагій М. В. - Історія судової реформи в незалежній Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Макаров В. Л. - Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля, Гураль М. М., Кутнів М. В. (2015)
Бартіш М. Я. - Про один трикроковий метод з порядком збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних операторних рівнянь, Ковальчук О. В. (2015)
Шаваровський Б. З. - Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквіва-лентність матриць (2015)
Прокіп В. М. - Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами (2015)
Антонова Т. М. - Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Боднар Д. І. - Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами, Возняк О. Г., Михальчук Р. І. (2015)
Янковский А. П. - Практическая устойчивость схемы "крест" при численном интегрировании уравнений динамики для гибких тонкостенных элементов конструкций, подчиняющихся гипотезам теории Тимошенко (2015)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження, Скальський В. Р., Опанасович В. К., Долінська І. Я., Штойко І. П. (2015)
Годес А. Ю. - Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі, Лобода В. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського