Мальцев Є. І. - Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу (2015)
Терлига Н. С. - Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан, Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. (2015)
Авксентьева О. А. - ІIІ Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Жмурко В. В., Колупаев Ю. Е. (2015)
Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Rules for authors (2015)
Титул, зміст (2012)
Ryaboshlyk V. - Technology and crisis: a historical retrospective of quantitative reflection (2012)
Онишко С. - Грошові перекази в структурі доходів домогосподарств України, Куценко В. (2012)
Koz’menko S. - The development of inter-budgetary relations on the basis of assessment of regions’ financial potential, Boronos V., Plastun O. (2012)
Dorosh V. - Foreign experienсe and ukrainian realities of interbudgetary transfers prognostication (2012)
Sabadash V. - Ecological conflicts in modern system of nature use: theoretical and methodological aspects (2012)
Kravets P. - An integral model of sustainable forest management in the context of natural capital theory (2012)
Butko M. - Modern trends and directions of human capital development, Deriy J. (2012)
Radionov Yu. - Influence of budgetary problems is on the rates of growth of the productivity of labour (2012)
Fedulova L. - Institutional environment for innovation development of Ukrainian regions (2012)
Демьянченко А. - Анализ состояния и тенденции развития морских торговых портов Украины (2012)
Архипов C. - Статистические методы расчета страховых запасов (2012)
Прогнози (2012)
Резолюція круглого столу "Національна парадигма сталого розвитку України" 18 квітня 2012 року, Київ (2012)
Капустян Г. Т. - Слово про учителя (2004)
Данилов В. П. - Сталинизм и советское общество (2004)
Кульчицький С. В. - Місце Джеймса Мейса в українській історії (2004)
Тригуб П. М. - М. Є. Ліванов - видатний український агроном останньої чверті XVIII ст. (2004)
Мойсієнко В. М. - Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність О. О. Русова (2004)
Василик І. В. - Аграрні проекти Костя Левицького (2004)
Морозова С. А. - Відтворення природних умов давніх історичних часів: геополітичні аспекти (2004)
Ткачук-Ферков О. В. - Середньовічна історія Закарпаття в оцінці угорських істориків XIX - початку XX ст. (2004)
Вінтонів О. О. - Фільварок в умовах кризи феодального господарства та шляхи його відбудови в XVII - XVIII ст. : історіографія проблеми (2004)
Ластовський В . В. - Аграрно-господарський стан православної церкви в Україні наприкінці XVII - XVIII ст. в оцінці вітчизняної історіографії XX ст. (2004)
Товстопят Л. М. - Розвиток сільського господарства Закарпаття в кінці XVIII – на початку XIX ст. в оцінці І. Г. Шульги (2004)
Любич О. А. - Історіографія соціально-економічного становища Чернігівщини в першій половині XIX ст. (2004)
Масненко В. В. - Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського (2004)
Євсеєнко С. А. - Селянський рух у 1905 - 1907 рр. в Україні (радянська історіографія проблеми) (2004)
Губа П. І. - Соціально-економічні перетворення в українському селі у період національно-демократичної революції 1917 - 1920 рр. : на сторінках преси (2004)
Зємзюліна Н. І. - Земельна політика П. Скоропадського в радянській та зарубіжній історіографії (2004)
Боєчко В. Ф. - Соціально-економічна політика радянської влади в українському селі періоду НЕПу в оцінці вітчизняної історіографії 20-х років XX ст. (2004)
Дровозюк С. І. - Українське селянство і національний церковний рух 20-х рр. XX ст. : історіографія (2004)
Нікілєв О. Ф. - Виробнича інтелігенція українського села в історіографії: проблеми і стан вивчення процесу формування соціальної верстви (2004)
Гоцуляк В. В. - Новітня історіографія Столипінської аграрної реформи в Україні (2004)
Ігнатенко В. В. - Проблема хліборобської еліти в Україні в розрізі синергетичної наукової парадигми (2004)
Лазуренко В. М. - Аграрна історія України: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Черкащини) (2004)
Мельниченко В. М. - Календар українського селянина (2004)
Михайлюк О. В. - Праця як ритуал у селянській культурі (2004)
Ковальков О. Л. - Система трудових заборон у традиційних часових уявленнях українців (2004)
Темченко А. І. - Вербально-символічні позначення хвороб та потойбічного світу в лікувальних практиках селянських знахарів (2004)
Корнєв А. Ю. - Доба Хмельниччини і селянська "правда" в пісенній епіці (2004)
Лохматова А. І. - Інститут сільських писарів України в другій половині XIX ст. (2004)
Драч О. О. - Сільська школа в Україні: особливості організації навчального процесу (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2004)
Попова Н. О. - Проблеми стосовно залучення селянства до реалізації українського національного проекту: рецепція інтелегенції у третій чверті XIX ст. (2004)
Голдіна С. О. - Діяльність антистарообрядницької місії на Лівобережній Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. (2004)
Петренко І. М. - Роль приватної ініціативи у розвитку сільських церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України (1884 - 1917 рр. ) (2004)
Присяжнюк Ю. П. - Освіченість як атрибут етнокультури українського селянства Наддніпрянської України: тенденції еволюції та перші спроби осмислення феномена на початку XX ст. (2004)
Дулгерова О. М. - Роль товариства "Просвіта" у формуванні національної свідомості українського селянства на початку XX століття (2004)
Георгізов Г. М. - Народна освіта як основоположний засіб впливу радянської ідеології, Георгізова І. Л. (2004)
Москальов Б. Г. - Із історії інженерної освіти в Україні наприкінці 20-х - на початку 30-х років, Москальова Н. П. (2004)
Кукса. Н. Г. - Нові форми культурно-масової роботи в українському селі 20-ті роки XX століття (2004)
Щебетюк Н. Б. - Діяльність Української Академії сільськогосподарських наук у період її організаційного становлення (1957 р. ) (2004)
Щербакова О. В. - Історичний досвід організації сільського шкільництва в Україні в підросійську та радянську добу (60-ті рр. XIX ст. - 80-ті рр. XX ст. )127-131, Прокопенко Л. Л. (2004)
Мельниченко О. В. - Утворення та діяльність сільських музеїв Черкащини в 1950 - 1990-х рр. (2004)
Коваленко Я . Ю. - Стан української освіти на селі у 90-ті рр. XX ст. (2004)
Михайлюк Ю. М. - Адміністративно-господарська діяльність черкаських і канівських старост (Закінчення) (2004)
Івангородський К. В. - Формування селянської верстви південних староств Київського воєводства в другій половині XVI - першій половині XVII ст. : специфіка умов і соціальних відносин (2004)
Нечитайло В. В. - Розвиток козацьких господарств фермерського типу в Лівобережній Україні після скасування гетьманства (60-ті рр. XVIII ст. ) (2004)
Шевченко С. І. - Серби-поміщики в Центральній Україні (кінець XVIII - початок XX ст. ) (2004)
Філоретова Л. М. - Господарська діяльність військових поселень Півдня України (2004)
Венгер Н. Б. - Аграрна колонізація? До питання про формування особливої економічної зони на території сільськогосподарських менонітських колоній Півдня України (перша половина XIX ст. ) (2004)
Бундак О. А. - Розвиток волинського містечка в першій половині XIX століття (2004)
Тараненко С. П. - Пожежне законодавство та його регіональна специфіка в Південній Україні в другій половині XIX - на початку XX століття (2004)
Десятніков І. В. - Структура найманих сільськогосподарських робітників України в кінці XIX - на початку XX ст. (2004)
Коваленко В. О. - Шляхи вирішення селянського питання в економічній думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століття (2004)
Куліков В. О. - Селянське питання в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. (за матеріалами Харківської губернії) (2004)
Вакулик В. В. - Еволюція внутрішніх взаємовідносин науково-практичної ветеринарії Наддніпрянщини в епоху розвитку капіталізму (кінець XIX - початок XX ст. ) (2004)
Маслов М. П. - Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX - 20-х рр. XX ст. : техніко-технологічні аспекти (2004)
Житков О. А. - Національний аспект аграрного питання в програмних документах українських партій на початку XX ст. (2004)
Герасименко О. В. - Революційна українська партія в боротьбі за селянство (2004)
Доморослий В. І. - Діяльність українських депутатів щодо вирішення аграрного питання в Першій Державній Думі Росії, Костюк М. В. (2004)
Шевченко В. М. - Еволюція приватної земельної власності на Правобережній Україні у 1906 - 1914 рр. (За результатами поточних досліджень) (2004)
Реєнт О. П. - Сільське господарство України в роки Першої світової війни (2004)
Дудка В. І. - Трансформація великого землеволодіння у Лівобережній Наддніпрянщині напередодні революції 1917 - 1920 рр. , Дудка Л. Г. (2004)
Малиновський Б. В. - Аграрна політика центральних держав в Україні, літо - осінь 1918 р. : збереження та збір врожаю (2004)
Корновенко С. В. - Аграрна політика Гетьманату: теоретичний аспект (2004)
Кізюн В. К. - Становлення органів селянського самоврядування на Півдні України в 1917 - 1920 рр. (2004)
Ковальова Н. А. - Питання власності на землю у психології селян періоду революції та громадянської війни в Україні 1917 - 1921 рр. (2004)
Токар Н. М. - Кооперативна діяльність В. Доманицького (2004)
Фареній І. А. - До проблеми поширення ідей кооперації в селянському середовищі (початок XX ст. ) (2004)
Костик Є. П. - Кооперативне видавництво "Книгоспілка" та українське село у 1920-х рр. (2004)
Морозов А. Г. - Суспільно-політичні обставини діяльності селянських кооперативних організацій у добу НЕПу (2004)
Биченко С. М. - Спеціалізована сільськогосподарська кооперація - важливий фактор підвищення ефективності селянських господарств у добу НЕПу (2004)
Волошкевич Г. А. - Споживча кооперація України в умoвах кризи хлібозаготівель 1927 - 1929 рр. (2004)
Крамар Ю. В. - Політика воєводи Г. Юзевського стосовно української кооперації на Волині у міжвоєнний період (2004)
Капустян Г. Т. - Злам НЕПу (2004)
Десятніков О. В. - Оплата праці найманих сільськогосподарських робітників в індивідуальних селянських господарствах України в період НЕПу (2004)
Смирнов В. М. - Ідеологічні та суспільно-політичні чинники при наданні гуманітарної допомоги селянству України в період НЕПу (2004)
Марочко В. І. - Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920 - 30-х рр. : історико-теоретичний аспект (Закінчення) (2004)
Паскаленко В. Є. - Заможний селянин в добу НЕПу: комуністична доктрина та економічні реалії (2004)
Котляр Ю. В. - Організації селян на Півдні України в 1921 - 1928 рр. (2004)
Святець Ю. А. - Регіональні особливості організації селянського господарства України навесні 1926 р. (2004)
Малєєва Т. І. - Кустарні заняття українського селянства у 1927-29 рр. (Реконструкція за матеріалами архівних справ) (2004)
Міняйло С. А. - Податкова реформа 1930 - 1932 рр. в українському селі (2004)
Солодка-Фазелі Л. М. - Голод 1933 року як метод впливу радянської влади на традиційну мантальність українських селян (2004)
Дoрошко М. С. - "…Граф Бобринський наших днів" (Про роль П. Постишева у погромі українських націонал-комуністів у 1933 - 1936 рр. ) (2004)
Бабенко Л. Л. - Селянський фактор в антирелігійній політиці більшовицької держави у міжвоєнний період: реалії протистояння (2004)
Хаджирадєва В. П. - Аграрні перетворення в Бессарабії в 1940 - 1941 рр. (2004)
Перехрест О. Г. - Стан та відродження тваринницької галузі сільського господарства Хмельниччини після визволення від нацистських окупантів (квітень - грудень 1944 року) (2004)
Романюк І. М. - Соціально-економічне та культурне становище сільських населених пунктів Українського Подунав'я в 1940-х - на початку 1950-х рр. (2004)
Бoкій Н. М. - З історії колективізації на Рівненщині: 40 - 50-ті рр. ХХ ст. (2004)
Тeрeщенко Т. В. - Соціальний протест українського селянства у період післявоєнної відбудови народного господарства (на матеріалах Центральної України) (2004)
Рибак І. В. - Реконструкція сільського житла (друга половина 50 - 70-х рр. XX ст. ): зміни, труднощі, проблеми (2004)
Лубко І. М. - Кукурудзяна програми М. С. Хрущова та її вплив на стан сільського господарства УРСР (2004)
Кузнецов О. А. - Демографічна ситуація в українському селі у 70-ті - першій половині 80-х рр. XX ст. (2004)
Мазур О. О. - Спроба інтенсифікації сільського господарства України на початку 80-х рр. XX ст. (2004)
Мeльничук Т. А. - Динаміка чисельності та територіального розміщення сільського населення України (1989 - 2001 рр. ) (2004)
Лисeнко А. І. - Місце сільської жінки в соціально-економічному житті України (1991 - 2001 рр. ) (2004)
Бушин М. І. - Особливості перебудови діяльності клубних установ у сільській місцевості (1990 - 2000 рр. ), Мальцева С. В. (2004)
Здоровцов О. І. - Сільськогосподарське виробництво як соціоекосистема: сучасний стан та перспективи, Шатохін А. Н. (2004)
Морозов А. - М. С. Дорошко. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки XX століття. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. - 154 с. (2004)
Мельниченко В. - В. С. Корновенко, В. М. Лазуренко. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу. - Черкаси: Ваш дім, 2004. - 184 с. (2004)
Глуханюк В. - Відзив на "Історико-краєзнавчий український календар "Спадщина"" / Автор-упорядник В. М. Мельниченко. - Черкаси, 2003. - 386 с. (2004)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення", Хоменко О. (2015)
Ухвала конференції "Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення" (2015)
Зінченко А. - Українська спільнота як об’єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка (2015)
Піскун В. - Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення (2015)
Баран В. - Віктор Петров — визначний українознавець (2015)
Киридон А. - Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору (2015)
Скляр В. - Етнологічна складова сучасного українознавства (2015)
Ворончук І. - "Нова соціальна історія" та перспективи українознавчих досліджень (2015)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1999 р.), Томенчук Б. (2015)
Висотін М. - Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття (2015)
Панченко В. - Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття (2015)
Мостяєв О. - Україна як геоісторична країна і геополітична реальність (2015)
Ціпко A. - Українська словесна культура: системний модус спільнотного (2015)
Смольницька O. - Неоміфологічне підґрунтя релігійного дуалізму (на матеріалі поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк) (2015)
Хоменко O. - Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві (2015)
Шевчук О. - Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців (2015)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (2015)
Бойко С. - Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління (2015)
Губський C. - Друга світова війна в дослідженнях українських науковців (2015)
Овсіюк O. - Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова" (2015)
Бойко Т. - Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі", Хоменко O. (2015)
Бойко Т. - Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства (2015)
Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" (2015)
Чирков О. - Методологічний семінар з українознавства (2015)
Ворончук І. - Історія знизу очима сучасників (2015)
Брайченко О. - Рецензія на книгу Марини Гримич "Бранзолія" (2015)
Овсіюк О. - Історія — окремо, політика — окремо. Чи це можливо? (2015)
Відомому вченому, видатному діячеві в галузі охорони здоров’я Озару Петровичу Мінцеру – 75! (2015)
Мінцер О. П. - Стратегія створення та оцінювання функціонування систем управління якістю медичної освіти. Перше повідомлення. Постановка проблеми, Толстанов О. К.,  Загорій Г. В.,  Калита Т. П. (2015)
Мінцер О. П. - Онтологічна модель процесів програмованої клітинної загибелі,  Ватліцов Д. В. (2015)
Марценюк В. П. - UML-моделювання системи прийняття рішень в медичних наукових дослідженнях, Андрущак І. Є., Кучвара О. М. (2015)
Бабінцева Л. Ю. - Кількісне оцінювання ефективності сумісного використання різних інформаційних систем при їх інтеграції у рамках єдиного комплексу завдань (2015)
ВеселийС. В. ВеселийС. В. - Прогнозування перебігу та результату лікування інвагінації кишечника у дітей,  Веселий М. Ю. (2015)
Рижов О. А. - Проектування тестових завдань закритого типу на базі моделі онтології на основі когнітивних прототипів, Попов А. М. (2015)
Гойко О. В. - Методичний підхід щодо вибору методу статистичної обробки даних для медико-соціологічних досліджень (2015)
Яременко Н. В. - Захист персональних даних інформаційно-освітнього простору (2015)
Hulyar S. O. - Mechanisms of primary reception of electromagnetic waves of optical range as a biophysical basis of polarized light therapy (2015)
Прокопченко О. Є. - Огляд окремих математичних методів та алгоритмів опрацювання медичних зображень на прикладі технології вольфрам математика (medical image processing) (2015)
Сельський П. Р. - Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та індукування дерева рішень з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні (2015)
Знаменська М. А. - Інформатизація закладів охорони здоров’я як основа ефективних комунікацій в системі охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Вакуленко Д. В. - Системно-аналітичне обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань (2015)
Голяченко Г. Б. - Вартість медичної допомоги дітям з хронічними дерматозами (2015)
Сверстюк А. С. - Програмний комплекс для обробки синхронно зареєстрованих біосигналів у поліграфах, Кравець Н. О., Касянюк В. П. (2015)
Авдєєв О. В. - Використання дистанційної системи moodle для оптимізації навчального процесу у вищій школі (2015)
Бондаренко С. В. - До проблеми управління навчально-виховним процесом у закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій (2015)
Верещако Р. І. - Сучасний стан студентської науки, її перспективи та проблеми: досвід студентського наукового гуртка кафедри онкології НМУ ім. О. О. Богомольця, Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2015)
Виноградова О. М. - Модернізація вищої української освіти шляхом впровадження положень Болонського процесу. Огляд літератури, Гнідь Р. М., Пупін Т. І. (2015)
Воскобойнік О. Ю. - Проблеми викладання дисципліни "Органічна хімія” для студентів фармацевтичного факультету, що навчаються за напрямком "Технологія парфумерно-косметичних засобів” (2015)
Гантімуров А. В. - Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на сучасному етапі розвитку медичної освіти, Галицька-Хархаліс О. Я., Флекей Н. В. (2015)
Головчак І. С. - Оптимізація навчального процесу на заочному циклі інтернатури (2015)
Горпініч Т. І. - Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема (2015)
Грицан Л. Д. - Роль розрахунково-графічних завдань при викладанні розділу "Фазові рівноваги” у курсі фізичної та колоїдної хімії (2015)
Довганич Н. В. - Перспективи впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи для студентів заочної форми навчання на кафедрі медичної біології і медичної генетики (2015)
Єлагіна Н. І. - Сутнісна характеристика комунікативного аспекту у вивченні іноземної мови студентами-медиками (2015)
Камишний О. М. - Формування науково-дослідницької компетентності студентів у сучасному навчальному процесі (2015)
Ковальська Н. П. - Деякі аспекти використання міждисциплінарної інтеграції в лекції для студентів фармацевтичного факультету (2015)
Ковальчук О. Л. - Проблемно орієнтована лекція-конференція з елементами випереджаючого навчання та візуалізації за темою "Синдром абдомінального болю у дітей” у додипломній підготовці лікарів (2015)
Кульчицький В. Й. - Філософія здоров’я як ціннісна категорія у контексті патріотичного виховання молоді в Україні (2015)
Кушнір Р. Я. - Дисциплінарна ділова гра у вивченні проблем вчення про кров (2015)
Меленко С. Р. - Мотивація – рушійний фактор навчального процесу (2015)
Михалюк О. Б. - Теоретичні основи формування педагогічної майстерності молодих викладачів медичних університетів (2015)
Молодовець О. Б. - Роль вивчення дисципліни "Сестринська практика” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в процесі формування лікаря-спеціаліста (2015)
Моргунцова С. А. - Нові технології формування професійних компетенцій з дисципліни "Фармакологія”: можливості кейс-методу (2015)
Муратова Т. М. Добровольський В. В. - Особливості використання бесіди, як форми активного навчання, під час виховного та навчального процесу на кафедрі неврології Одеського національного медичного університету (2015)
Орел Ю. М. - Навчальний протокол патологоанатомічного дослідження як узагальнюючий критерій якості засвоєння матеріалу секційного курсу (2015)
Пахольчук О. П. - Актуальні проблеми оволодіння практичними навичками з педіатрії на засадах болонського процесу (2015)
Різничок С. В. - Інформаційні технології в освіті студентів-медиків у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (2015)
Романова Ю. Г. - Дистанційне навчання у вищій медичній освіті, Бабієнко В. В. (2015)
Семенець А. В. - Про підхід до організації інформаційного середовища підрозділу медичного ВНЗ у соціальних мережах, Ковалок В. Ю. (2015)
Табалюк Т. А. - Особливості викладання офтальмології студентам-іноземцям стоматологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання (2015)
Тихоновський О. В. - Адаптація студентів-іноземців до навчання в Україні (2015)
Толокова Т. І. - Ситуаційні задачі у викладанні біоетики як міждисциплінарної науки в медичній освіті (2015)
Фрич Н. І. - Особливості проведення лекційних занять з дисципліни "Медична біологія” у студентів, що навчаються англійською мовою (2015)
Чайковський Ю. Б. - Додипломна вища медична освіта в Україні: що можна змінити вже сьогодні?, Хламанова Л. І. (2015)
Чорненький М. В. - Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права, Махобей К. М., Сопіга М. О. (2015)
Чугін С. В. - Робота з іноземними студентами: основні труднощі та шляхи їх подолання (2015)
Шевцова Т. І. - Сучасні підходи до вивчення фототерапії у новонароджених (2015)
Шлімкевич І. В. - Професійні якості студентів в умовах кредитно-модульної системи (2015)
Штробля А. Л. - Вивчення дисципліни "Організація та економіка фармації” студентами спеціальності "Фармація” (2015)
Шухтін В. В. - Викладання курсу дерматології та венерології в ОНМедУ на сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти, Шандра О. О. Гоженко А. І. (2015)
Якимець М. М. - Особливість викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота при гастроентерологічних та ендокринних патологіях у дітей” (2015)
Палійчук І. В. - Андрагогічні підходи до післядипломної освіти лікарів-стоматологів (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Машталір А. І. - Михайло Михайлович Корда – відомий науковець-біохімік (до 50-річчя від дня народження), Фурдела М. Я. (2015)
Титул, зміст (2012)
Парсяк В. - Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити (2012)
"ЮГцемент". Стійкий розвиток і турбота про навколишнє середовище! (2012)
Экология становится весомым аргументом экономической конкуренции (2012)
Рижков С. - Економічні аспекти впровадження екологічно безпечної технології екопірогенезісу, Маркіна Л. (2012)
Заворотняя И. - Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ АЭС на окружающую среду, Ким В. (2012)
Гладченко М. - Універсальний комплекс технологічного обладнання для виробництва і переробки різних видів круп з високими еколого-економічними показниками, Трохименко Г. (2012)
Харитонов Ю. - Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва, Харитонова М. (2012)
Єфімова Г. - Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону, Гришина Н. (2012)
Рогов Г. - Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток (2012)
Потай І. - Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі (2012)
Терьошкіна Н. - Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону (2012)
Благодатний В. - Особливості впровадження системи екологічного менеджменту у підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради, Гурець Н. (2012)
Дромашко Л. - Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста, Доценко С., Гришина Л. (2012)
Ремешевська І. - Оцінка рівня екологічної безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту, Трохименко Г., Титов С. (2012)
Вишневська О. - Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону, Літвак О. (2012)
Літвак С. - Реформування екологічного оподаткування та розробка місцевих екологічних програм – шлях до збереження навколишнього природного середовища, Павлова А. (2012)
Долин В. - Геоэкологические подходы к изучению тяжелых металлов в Николаевской городской агломерации, Смирнова С. (2012)
Ревякіна О. - Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні, Смирнов В. (2012)
Юдін М. - Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження (2012)
Жукова Г. - Передумови формування економічно обґрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту (2012)
Чайковська Т. - Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" (2012)
Щербак Т. - Заохочення з акцентом на гуманізм. Рецензія на монографію: Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура, О. В. Поголєлова, Н. М. Ришняк, І. С. Титова. - Миколаїв: видавництво Торубари О. С., 2011. - 240 с. (2012)
Дзюбановський І. Я. - Леонід Ковальчук – видатний реформатор медичної освіти та охорони здоров’я України (2015)
Старча Т. М. - Сучасні завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування галузі, Волосовець О. П., Клоченко І. В., П’ятницький Ю. С., Петрова К. І., Соколова Л. В., Булах І. Є., Чернишенко Т. І., Фисун Ю. І. (2015)
Старча Т. М. - Удосконалення системи ліцензійних іспитів "Крок 3” в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, Волосовець О. П., Булах І. Є., П’ятницький Ю. С. (2015)
Волосовець О. П. - Особливості підготовки навчальної літератури в сучасних умовах, П’ятницький Ю. С., Соколова Л. В., Мельник І. В., Фаріон Т. І., Поліщук М. О. (2015)
Волосовець О. П. - Особливості атестації випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів у 2015 році, П’ятницький Ю. С., Соколова Л. В., Мельник І. В., Поліщук М. О., Малецька З. В., Варнавська Л. Г., Стецюк Р. А. (2015)
Корда М. М. - Шляхи імплементації закону України "Про вищу освіту” в Тернопільському державному медичному університеті, Шульгай А. Г., Кліщ І. М. (2015)
Амосова К. М. - Удосконалення методики проведення підсумкового модульного контролю, Мостбауер Г. В., Калініна С. Ю. (2015)
Вороненко Ю. В. - Тенденції інтеграції систем підготовки та атестації медичних кадрів у світі та Україні, Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Мінцер О. П., Краснов В. В. (2015)
Мороз В. М. - Імплементація закону України "Про вищу освіту” у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова: реалії та перспективи, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л. (2015)
Лісовий В. М. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу ХНМУ – мешканців Луганської та Донецької областей, Капустник В. А., Марковський В. Д., Хаустов М. М., Дмитрієнко К. В., Сінайко В. М., Завгородній І. В. (2015)
Запорожан В. М. - Oптимізація освітньої діяльності університету відповідно до закону України "Про вищу освіту”, Кресюн В. Й., Чернецька О. В. (2015)
Черних В. П. - Сучасний стан створення стандартів вищої фармацевтичної освіти на основі компетентнісного підходу, Котвіцька А. А., Огарь С. В., Віннік Л. М. (2015)
Ждан В. М. - Освітня діяльність ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія” за умов реалізації закону України "Про вищу освіту”, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Лохматова Н. М. (2015)
Никоненко О. С. - Актуальні питання імплементації закону України "Про вищу освіту” в післядипломній підготовці медичних спеціалістів, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2015)
Дзяк Г. В. - Шляхи підвищення якості навчання на підставі моніторингу анкетування випускників академії, Перцева Т. О., Захаров С. В., Горбунова Г. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Перший досвід впровадження електронного журналу обліку успішності в Буковинському державному медичному університеті, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Барбе А. М. (2015)
Зіменковський Б. С. - Підготовка іноземних студентів за спеціальністю "Стоматологія” у контексті євроінтеграції української вищої освіти, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Чухрай Н. Л., Солонинко І. І. (2015)
Рожко М. М. - З досвіду реалізації міжнародних освітніх проектів у ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет”, Ерстенюк Г. М., Децик О. З., Бурак О. Л., Струтинський Г. М., Дзвонковська В. В., Капечук В. В., Іванців М. О. (2015)
Колесник Ю. М. - Деякі питання імплементації закону України "Про вищу освіту” у діяльність вищих навчальних закладів, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Туманський В. О., Авраменко М. О., Круть Ю. Я. (2015)
Вороненко Ю. В. - Єдиний медичний (фармацевтичний) освітній простір – стратегія, регіональні та локальні рішення, Мінцер О. П. (2015)
Хвисюк О. М. - Удосконалення післядипломної підготовки лікарів – шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Бортний М. О., Цодікова О. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Соболєва І. А., Сергієнко О. І., Коломійченко Ю. А. (2015)
Чекман І. С. - Нанофармакологія: науково-методичні основи викладання студентам (2015)
Шатило В. Й. - Забезпечення якості освітньої діяльності як шлях реалізації закону України "Про вищу освіту”, Гордійчук С. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Гошовський І. - Чому Україна не Польща? (2012)
Пилипишин В. - Віктор Пилипишин робить акцент на довірчих стосунках із кожним виборцем! (2012)
Осипов В. - Стратегические ориентиры устойчивого развития Придунайского экономического субрегиона, Ермакова О. (2012)
Яненкова І. - Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні (2012)
Гурнак В. - Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні, Ананченко В. (2012)
Лоханова Н. - Проблеми розвитку облікової системи в України з точки зору концепції інституціональних змін (2012)
Мартыновский С. - Товарный фетишизм – основа познания экономики (2012)
Бредіхін О. - Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель (2012)
Ліпич Л. - Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Кутикіна К. (2012)
Морохова В. - Дослідження відносин "виробник-клієнт" у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, Шумська В. (2012)
Гасуха Л. - Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави (2012)
Байтак С. - Состояние внедрения стандартов качества на промышленных предприятиях Азербайджана (2012)
Брайковська А. - Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту (2012)
Рудик О. - Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб’єктів в економіці України (2012)
Вертель В. - Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений (2012)
Папаіка О. О. - Банк. Русурси. Капітал. Рецензія на монографію кандитата економічних наук, доцента Г. О. Панасенко "Банк. Ресурси. Капітал" (2012)
Білецька М. - Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття (2015)
Бялик О. - Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір (2015)
Волкова В. - Сутність і зміст поняття "толерантність" (2015)
Елькін М. - Роль і місце міжкультурних комунікацій та діалогу в управлінні навчально-виховним процесом (2015)
Котова Л. - Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Юник Т. (2015)
Лаппо В. - Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді (2015)
Осаульчик О. - Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією (2015)
Прийма С. - Концептуальні засади регіональної освітньої політики (2015)
Прокоф’єв Є. - Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах України в 20-30-ті роки XX століття (2015)
Сегеда Н. - Креативно-акмеологічна сутність професіогенезу викладача у смислових координатах педевтологічних аналогем (2015)
Симоненко С. - Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід (2015)
Совгіра С. - Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання (2015)
Величко В. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб з обмеженими можливостями засобами вільного програмного забезпечення (2015)
Гринько В. - Метод проектів як шлях формування ІК-компетентності майбутніх учителів (2015)
Дубяга С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій, Довга С. (2015)
Зайцева Н. - Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця (2015)
Канарова О. - Роль вихователя у формуванні толерантності дітей дошкільного віку (2015)
Литвиненко С. - Проблема естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей у вітчизняних вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2015)
Луценко І. - Вплив способів організації дитячої діяльності на розвиток творчої активності дітей (2015)
Матяш О. - Удосконалення дослідницької діяльності студентів в умовах використання інформаційних технологій, Волкодав Т. (2015)
Окса М. - Інноватизація змісту підготовки майбутнього менеджера освіти (2015)
Петровська К. - Cоціально-психологічні чинники ризикованої поведінки молоді (2015)
Потапчук Т. - Мораль і моральні настанови в суспільстві як чинники культурної ідентичності студентської молоді (2015)
Прусак В. - Формування екологічної свідомості майбутнього дизайнера в процесі неперервної професійної підготовки (2015)
Рубцова М. - Когнітивно-комунікативний підхід до навчання лексики на заняттях з практики усного мовлення (2015)
Сидорук А. - Вплив анімаційної діяльності на формування здорового способу життя школярів (2015)
Шевченко Ю. - Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку молодших школярів (2015)
Юник І. - Пам’ять як фактор формування фахових когнітивних умінь перекладачів (2015)
Абдуллаєв А. К. - Методические и технические особенности подготовки студентов к плаванию, Ребар І., Підкіпна І. (2015)
Валюк В. - Методика формування методологічних знань учнів у процесі навчання хімії (2015)
Гуров С. - Теоретичний аналіз різних типологій і класифікацій студентів для реалізації програм , спрямованих на формування духовно-моральних цінностей майбутніх фахівців (2015)
Закаулова Ю. - Професійна освіта в суспільстві знань на початку ХХІ століття, Зінчук І. (2015)
Єрмоленко С. - Специфіка методики навчання української орфоепії (2015)
Караєва Т. - Гармонізація культурно-освітнього простору: навчання іноземної мови в немовному виші (2015)
Конох А. - Організаційно-методичні умови професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах, Притула О. (2015)
Костєва Ю. - Поняття "компетентність" у сучасній освіті (2015)
Литвинова С. - Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування хмаро орієнтованого навчального середовища (2015)
Магрламова К. - Академічна мобільність – невіддільний складник освіти впродовж життя (2015)
Маркунін О. - Теоретичні основи використання інтерактивних технологій у навчальному процесі класичного університету (2015)
Мачинська Н. - Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі, Комарова Ю. (2015)
Мезенцева Л. - Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської сім’ї засобами сімейної терапії (2015)
Мельнікова С. - Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности "Практическая психология" (2015)
Мисловська С. - Особливості використання програми Power Point для створення електронного підручника з дисципліни "Медична інформатика", Добровольська К. (2015)
Осадчий В. - Досвід розробки інформаційної системи для обліку та моніторингу працевлаштування випускників ВНЗ, Осадча К., Бурдєй В. (2015)
Павленко М. - Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах, Павленко Л. (2015)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури майбутніх учителів біології у процесі вивчення дисциплін професійно-практичного циклу (2015)
Стотика І. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Власенко Е., Стотика О. (2015)
Хоменко В. - Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Шандиба О. - Визначення змісту та рівнів дослідження технічних дисциплін (2015)
Щербина О. - Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle (2015)
Яременко Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в сучасному суспільстві (2015)
Бойко О. - Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в Україні (1920–1927 рр.) (2015)
Вербовський І. - Інформатизація управління навчальним закладом як один зі шляхів підвищення ефективності освітньої діяльності (2015)
Гаврилюк А. - Шляхи впровадження німецького досвіду в розвиток університетської освіти в Україні (2015)
Дущенко О. - Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2015)
Коваль І. - Сутність і змістова характеристика поняття "правове виховання" (2015)
Майба О. - Організація хорової діяльності молодших школярів в умовах недільної школи з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей (2015)
Наумук І. - Педагогічні умови розвитку медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки (2015)
Наумук О. - Визначення професійних якостей майбутніх інженерів-програмістів у галузі комп’ютерних мереж (2015)
Постильна О. - Педагогічні умови формування моральних цінностей у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сеник А. - Теоретичні аспекти визначення поняття "державницьке виховання учнівської молоді" (2015)
Соболь Н. - Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2015)
Терещенко С. - Креативність як критерій людиномірності особистісного зростання суб’єктів навчального процесу (2015)
Турбар Т. - Природоохоронна робота учнів у шкільних лісництвах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Титул, зміст (2012)
Харічков С. - Талант, енергія та стратегічне бачення (до 70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського), Хумарова Н. (2012)
Уповільнення світової економіки зменьшить темпи росту економіки України в 2013 році та Наукових розробок багато та їхнє впровадження - незначне (2012)
Небоженко В. - Вибори 2012 майже закінчились!, Кривдик О., Росошенко М. (2012)
Віктор Пінчук відкрив "Інтерпайп-Сталь" (2012)
Гончар О. - Наукова думка щодо вирішення проблем планування в сучасних умовах (2012)
Ермилова М. - Возможные сценарии развития мировой валютной системы в условиях возврата к использованию драгоценных металлов (2012)
Федулова Л. - Механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь (2012)
Шедяков В. - Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням (2012)
Химинець В. - Потенціал сталого розвитку Карпатського Єврорегіону (2012)
Исаева И. - Место бюджета по инновациям в системе бюджетирования инновационно ориентированного предприятия (2012)
Ковальчук С. - Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гриценко Л. - Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні, Васильєва Т. (2012)
Рогач Ф. - Принцип возвратности затрат государственного бюджета Украины (2012)
Омарова Г. - Состояние инвестирования экономики Азербайджана (2012)
Морозов Т. - Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури (2012)
Новик В. - Принципи та порядок впровадження інновацій у міжнародні економічні угоди (2012)
Балаев С. - Развитие рынка лизинга в Азербайджане (2012)
Корягін М. - Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства, Шевчук В. (2012)
Стукало А. - Стан і проблеми реформування вагонного господарства Укрзалізниці (2012)
Павлишина О. - Вплив вітчизняної методики експертної грошової оцінки на завищення вартості землі в населених пунктах (2012)
Мазаракі А. А. - Регіоналізація світової економіки. Рецензія на монографію: Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія / О. В. Булатова. - Донецьк: ДонНу, 2012. - 386 с. (2012)
Титул, зміст (2015)
Шейкін С. Є. - До питання використання титану у вузлах штучних суглобів , Погрелюк І. М., Єфросінін Д. В., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. (2015)
Кривцов В. С. - Современные перспективы развития технологии сборки авиационных конструкций, Воронько В. В., Зайцев В. Е. (2015)
Кожевников А. А. - Научные основы инновационной технологии оборудования буровых скважин криогенно-гравийными фильтрами, Судаков А. К., Дреус А. Ю. (2015)
Бурушкіна Т. М. - Отримання і властивості високодиспергованих продуктів з рослинної сировини, Ратушняк В. В., Количєв В. І., Преподобний В. М., Плотніков Ю. О. (2015)
Забулонов Ю. Л. - Нові підходи до очищення рідких радіоактивних відходів, Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Алєксєєва О. В., Буртняк В. М., Одукалець Л. А., Бородіна Н. А. (2015)
Туров В. В. - Механізм захисної дії нанокомпозитної системи "Екостим" для передпосівної обробки насіння, Крупська Т. В, Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Юхименко О. В., Картель М. Т. (2015)
Залізняк Б. В. - До праці, панове! (2015)
Кривцов В. С. - Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Горбенко А. В., Харченко В. С. (2015)
Титул, зміст (2012)
Бардась В. - Ведущие компании СНГ и Украины успешно внедряют технологии бизнес-аналитики нового поколения (по материалам конференции пользователей QlikView 2012) (2012)
Інші події (2012)
Макаренко М. - Україна – транзитна держава?, Мироненко В. (2012)
Бобух І. - Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування (2012)
Шпенюк О. - Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку (2012)
Крисанов Д. - Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва (2012)
Яценко О. - Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України (2012)
Ковтун О. - Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств (2012)
Окландер М. - Технологія брендінгу страхової компанії, Новошинська Л., Чукурна О. (2012)
Стасишен М. - Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України, Ярмоліцька О. (2012)
Петрушенко М. - Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами (2012)
Кушнір С. - Інституціональні аспекти регулювання трансформаційних процесів у природно-ресурсній сфері регіону (2012)
Серпухов М. - Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні (2012)
Носова О. - Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України (2012)
Джан А. - Организация управления человеческими ресурсами в обрабатывающей промышленности Азербайджана (2012)
Єлісєєва О. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості підприємств у контексті розвитку товарного кредитування, Гуня В., Бєлозерцев В. (2012)
Чепелєв М. - Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" (2012)
Полухов Т. - Совершенствование системы организации управления затратами на нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана (2012)
Гордійчук А. - Інституціональні форми розвитку харчової промисловості в регіонах аграрної спеціалізації (2012)
Чухно А. А. - Кластери в інституційній економіці. Войнаренко М. П. Кластери і інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада- М", 2011. - 502 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Новий погляд на проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації (2012)
Крисанов Д. - Щорічні Лукіновські читання (2012)
Дем’янчук І. - Чому не зробити LNG-термінал на ім’я українських мільярдерів?, Коваленко Ю. (2012)
Рогач Ф. - Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности (2012)
Слепов В. - Современные тенденции развития российского рынка потребительского кредитования, Егоров А. (2012)
Кузнєцова Л. - Фактори макроекономічної нестабільності та їх вплив на складові сукупної пропозиції, Шинкоренко Т., Макушенко Т. (2012)
Шлапак О. - Напрями підвищення ефективності державної підтримки м’ясного скотарства (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гром В. - Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні, Кулай А. (2012)
Гоцалюк П. - Реформування житлового господарства міста: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення, Хвищун Н. (2012)
Макаренко М. - Особливості формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Потетюєва М., Труханов Ю. (2012)
Шевченко О. - Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України (2012)
Шедяков В. - Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації (2012)
Бєлова О. - Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2012)
Коваль Я. - Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку (2012)
Зіновчук Н. - Стимулювання розвитку лісоресурсної сфери: системні суперечності та інструменти реалізації економічних механізмів, Василик Н. (2012)
Мельник Т. - Випуск боргових зобов’язань як важлива складова диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів (2012)
Рощина Ю. - Оценка устойчивого развития и использования природных ресурсов в аграрном природопользовании Украины (2012)
Чудовець В. - Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2012)
Ліпич О. - Планування показників інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Гордійчук А. - Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (2012)
Касумов Ф. - О создании азербайджанской национальной инновационной системы (2012)
Лутай Л. А. - Управління трудовими потоками. Муромець Н. Є. Управління трудовими потоками: теоретико-методологічний аспект: монографія / Н. Є. Муромець. - Донецьк: ДонНУ, 2012. - 393 с. (2012)
Харічков С. - Орієнтир – збалансований розвиток та безпека агропродовольчої сфери. Рецензія на монографію: Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів / Павлов О. І., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. та ін.; за ред. О. І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с. (2012)
Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств. Рецензія на монографію: Ковальчук С. В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / С. В. Ковальчук. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. - 280 с. (2012)
Науково-практична конференція "Проблеми формування ринку землі в Україні" (2012)
Експериментальні праці (2015)
Остапчук А. М. - Molecular-biologycal charachteristics and identification of Bacillus sp. ONU14 strain with entomopathogenic activity (2015)
Бережна Д. С. - Evaluation of epizootic situation with marek’s disease virus in Ukraine, Іващенко О. А., Поліщук В. П. (2015)
Авдіюк К. В. - Optimization of cultivation conditions for α-amylase producer Achromobacter sp. 7A, Варбанець Л. Д., Іваниця В. О. (2015)
Білявська Л. о. - Auxins biosynthesis by soil streptomyces – the antagonists of phytopathogenic microorganisms and nematodes (2015)
Сергєєва Ж. Ю. - Plasmid profiles of Bacillus genus antagonistic strains, Іващенко О. А. (2015)
Сафронова Л. А. - Effect of the amino acids upon lytic activity of Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum strains (2015)
Венгер А. М. - Molecular biotechnology of hop crown gall diagnostic, Волкова Н. Е. (2015)
Рой А. О. - Mycolytic activity of phosphate mobilizing soil bacteria of genus Bacillus cohn, Харкевич О. С. (2015)
Поєдинок Н. Л. - Effect of low-intensity laser irradiation on the culti vated macromycetes s eed culture growth activity, Михайлова О. Б., Ходаковський В. М., Дудка І. О. (2015)
Нечипуренко О. О. - The impact of carbon, nitrogen sources and metal salts on productivity of carotene synthesizing strains Bacillus subtilis 1.1 and B. amyloliquefaciens UCM B-5113, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi (2015)
"Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2015 році (2015)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2015)
Титул, зміст (2011)
Степовик Д. - Великий Скит у Маняві в духовному і культурному житті України (2011)
Кугутяк М. - Скит Манявський: стан і перспективи дослідження (2011)
Владика Іоасаф. - Відродження Манявського Скиту в незалежній Українській Державі (2011)
о. Святослав Кияк. - Міжконфесійні й екуменічні взаємини в Україні в ХVI – ХХІ ст. – греко-католицький досвід (2011)
Сіреджук П. - Відомі й невідомі сторінки скрижалей Манявського Скиту (2011)
Жерноклеєв О. - Скит Манявський: соціум, традиції, виховання (2011)
Великочий В. - Розвиток релігійного туризму в Галичині: сучасний стан і перспективи (2011)
Томенчук Б. - Археологічні дослідження і регенерація Скиту Манявського, Романець В., Линда О. (2011)
Монолатій І. - Етноконфесійні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (кінець XVI – початок ХХ ст.) (2011)
Пудлоцький Т. - Rola religii w życiu codziennym społeczności gimnazjalnych na przykładzie szkół średnich Przemyśla w latach 1867 – 1939 (2011)
Вуянко М. - Грабівський Святомихайлівський монастир (2011)
КовальІ. КовальІ. - Джерела іконографії Пресвятої Богородиці у творчості Йова Кондзелевича, Данищук І. (2011)
Фіглевський М. - Манявський іконостас – шедевр українського сакрального мистецтва (2011)
Паньків М. - Проблеми музеєфікації Скиту Манявського (2011)
о. Паїсій. - Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви (2011)
о. Феогност. - Тяглість духовних традицій від "Регули" преподобногоФеодосія до сучасного статуту Спасо-Преображенського Скиту Манявського (2011)
Берест Р. - Житлові споруди давньоруських монастирів українського Розточчя (2011)
Бацвін М. - Поняття "піст” та дотримання його населенням Опілля у 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Любчик І. - "Лемківська схизма” в контексті державно-церковних відносин у Другій Речі Посполитій (2011)
Лицур Н. - Культурно-релігійне виховання молоді в сім’ях української міської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Лицур М. - Синтез язичницької та християнської компонент у рибній символіці духовної культури населення Галичини (2011)
Середюк Т. - Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі (2011)
Хитровська Ю. - Православно-католицькі взаємини у "Південно-західному краї” наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. (2011)
Боян С. - Ідея воскресіння у великодній обрядовості бойків (2011)
Чорненький Р. - Костел у повсякденному житті поляків Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.) (2011)
Гаврилишин П. - Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії (2011)
Королько А. - Покуття на картах Європи другої половини ХVII – XVIIIст. (2011)
Юрій М. - Переломлення візантійської спадщини в давньоукраїнській культурі: спектр термінологічного осмислення, Удод О. (2011)
Мойсей А. - Демонологічні уявлення українців Новоселицького району Чернівецької області (на прикладі села Чорнівка), Боднарюк Ю. (2011)
Гавадзин В. - Тема календарного хаосу в етнокультурній традиції Гуцульщини (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Амоша О. - Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність?, Гріневська С. (2012)
Быстряков И. - Современная информационная поддержка развития региональных муниципальных образований, Орехова Е., Плякин А. (2012)
Шкарлет С. - Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития, Ильчук В., Аноприенко В. (2012)
Мурашко М. - Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи, Назарко С. (2012)
Крисанов Д. - Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація, Стешенко Л. (2012)
Олефір В. - Проблеми зростання харчової промисловості (2012)
Уманець Т. - Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова, Сидоренко О. (2012)
Котіна Г. - Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства, Славкова А., Степура М. (2012)
Степаненко-Липовик Б. - Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року (2012)
Барилюк І. - Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища (2012)
Міщенко В. - Становлення фінансової бази управління відходами в Україні, Омельяненко Т. (2012)
Карпук А. - Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації (2012)
Кушнір С. - Трансформація природно-ресурсної сфери: передумови, проблеми та пріоритети (2012)
Валуев Б. - Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции, Дроздова Е. (2012)
Пашко П. - Аудиторський контроль у митній справі (2012)
Кривов’язюк І. - Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України, Кривов’язюк Л. (2012)
Пам’яті Олега Балацького (2012)
Державний економіко-технологічний університет транспорту оголошує конкурсний набір до аспірантури (2012)
Титул, зміст (2014)
Кугутяк М. - Середньовічні й новочасні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень (2014)
Филипчук Г. - Місце культового центру останньої чверті І тис. н. е. в структурі Пліснеського археологічного комплексу (2014)
Нагірний В. - Як виглядав костел св. Антонія Падуанського в Чернелиці в 1921 році? (2014)
Маланюк Т. - Сакральна архітектура м. Івано-Франківськ: стан і перспективи використання (2014)
Боднарюк Б. - Проблеми християнізації Карпатської Русі в контексті місіонерської практики Візантії, Римської курії та Першого Болгарського царства (кінець ІХ – початок ХІ ст.) (2014)
Кияк C. - Історичні витоки українського християнства до хрещення Руси-України (2014)
Томенчук Б. - Християнізація Галицької землі й ранні державотворчі процеси в Карпатському регіоні (2014)
Жерноклеєв О. - Третій чин у підпіллі: організації мирян-греко-католиків на Прикарпатті в 70–80-х роках ХХ ст. (2014)
Сіреджук П. - Церковна мережа Галицької землі в XIV–XVIII ст. (спроба реконструкції) (2014)
Єгрешій О. - "Сакральні архетипи”: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу (2014)
Кияк С. - Церковно-релігійні та культурні зв’язки княжого Галича й Великого Новгорода в ХІІ–ХІІІ ст., Коваль І., Білик О. (2014)
Борисевич Л. - Перші громади УГКЦ у буковинських Карпатах та їхня культурно-освітня діяльність, Фіглевський М. (2014)
Lorens B. - Monastery bazyliańskie w ziemi halickiej zlikwidowane w trzeciej ćwierci XVIII wieku w świetle inwentarzy z lat 1763–1764 (2014)
Боян-Гладка С. - Елементи синкретизму в календарній обрядовості бойків (2014)
Геник Л. - До витоків міжконфесійного порозуміння хазар, караїмів і слов’ян на українських землях доби Київської та Галицько-Волинської держав, Яковишин В. (2014)
Коломийчук О. - Народні традиції християнського посту в осінньо-зимовому календарі бойків (2014)
Сигидин М. - Українська церква в період "Руїни”, Петраш А. (2014)
Дубчак С. - Дискусійні проблеми християнізації вандалів (2014)
Кобута С. - Форми й методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987–1989 рр. (на прикладі Івано-Франківської області) (2014)
Гайдукевич О. - Туристична та природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви (1930–1939 рр.) (2014)
Королько А. - Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича (2014)
Кугутяк М. - Топоніми як джерело до вивчення сакральних пам’яток Прикарпаття, Паньків М. (2014)
Любчик І. - Декілька штрихів з історії церкви й монастиря в с. Липівка Тисменицького району (2014)
Міщук А. - Християнська проблематика у творчому доробку Юліана Целевича, Міщук М. (2014)
Руско Н. - Галицькі ікони кінця ХІХ – початку ХХ століть як мистецька, духовна та культурна спадщина українського народу (2014)
Блощинська В. - Культ карпатської магії як феномен гуцульської культури (2014)
Бурачок Л. - Католицько-консервативні погляди Осипа Назарука (2014)
Кожолянко О. - Різдво та Новий рік у дослідженнях Юрія Федьковича (2014)
Зеліско Л. - Омелян Ковч: життя й духовний подвиг (2014)
Кожолянко Г. - Сім’я й сімейні відносини на Гуцульщині: етнологічний аналіз (2014)
Новосад М. - Народна творчість як унікальне явище Гуцульщини (2014)
Автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Коновалов Ю. В. - Листовой литейно-прокатный агрегат для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Смирнов А. Н. - Исследование явления образования глазури на рабочей поверхности футеровки сталеразливочного ковша, Рябый Д. В., Лизун А. Ю., Кулиш Ю. Ю. (2015)
Ясинский А. А. - Влияние метода модифицирования и содержания кремния на структуру и механические свойства высокопрочного чугуна, Бубликов В. Б., Берчук Д. М., Зелёная Л. А., Ясинская Е. А. (2015)
Захарченко В. Н. - Анализ конструкций колосников агломерационных машин, Руденко Н. Р., Мусиенко К. А., Руденко Р. Н. (2015)
Кривенко С. В. - Рациональное распределение флюса по высоте агломерируемого слоя, Божков Г. Г. (2015)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного вольфрамсодержащего материала (2015)
Дорошенко В. C. - Моделирование отливок как оболочковых конструкций с целью металлосбережения, Шинский В. О. (2015)
Мамишев В. А. - Прикладные аспекты повышения качества отливок при их затвердевании в песчаных формах. Сообщение 4, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2015)
Поздравляем! 65 лет В. А. Петренко (2015)
Помним Дмитрия Федоровича Чернегу (2015)
Титул, зміст (2015)
Смирнов А. Н. - Малые электрометаллургические предприятия в структуре сталеплавильного комплекса Украины, Дубоделов В. И., Куберский С. В. (2015)
Коновалов Ю. В. - Этапы развития мелкосортных, проволочных станов и литейно-прокатных агрегатов для производства мелкого сорта и катанки, Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Найдек В. Л. - Кластеры – структурные составляющие металлических расплавов, Мельник С. Г., Верховлюк А. М. (2015)
Петрищев А. С. - Влияние технологических параметров тепловой обработки заготовок из быстрорежущей стали на процессы окалинообразования (2015)
Грабовский Г. Г. - Автоматизированные системы защиты оборудования прокатных клетей от перегрузок и информационной поддержки процесса прокатки, Иевлев Н. Г. (2015)
Хохлов А. С. - Инженерный метод расчёта температурного режима прокатки на толстолистовых станах и станах Стеккеля (2015)
Помним Вадима Ивановича Большакова (2015)
Титул, зміст (2015)
Naidek V. L. - Some considerations of the mechanism of nodular graphite formation in cast iron, Verkhovliuk A. M. (2015)
Голуб Т. С. - Исследование возможностей повышения уровня остаточного марганца в металле при производственизкоуглеродистых марок стали, Семыкин С. И., Семыкина Е. В. (2015)
Поляков С. Н. - Изменение физических свойств легированных сталей при развитии высокотемпературной обратимой отпускной хрупкости, Верболоз В. Д. (2015)
Найдек В. Л. - Стойкость графитовых электродов при разной электрической мощности плазмотрона косвенного действия, Наривский А. В., Тарасевич И. Н., Тарасевич Н. И., Токарева О. О., Федоров В. В., Корниец И. В. (2015)
Калюжный П. Б. - Исследование метода управления процессом кристаллизации отливок в вакуумируемых формах, Шалевская И. А., Яковышин О. А. (2015)
Квасницкая Ю. Г. - Повышение эксплуатационных характеристик рабочих лопаток турбин современных промышленных газотурбинных двигателей (2015)
Поздравляем!80 лет С. В. Ладохину (2015)
Помним В. В. Парусова (2015)
Помним В. Л. Пилюшенко (2015)
Титул, зміст (2013)
Людина, яка випередила час (9 лютого Нобелівському лауреату Джозефу Стігліцу виповнилося 70 років) (2013)
Ермакова О. - "Качество жизни. зеленая экономика. Межмуниципальное сотрудничество" (2013)
Талант, помножений на працю і підкріплений харизмою (до 75-річчя академіка НААН України Бориса Пасхавера) (2013)
Відомому українському вченому та видатному громадському діячу, доктору економічних наук, професору Анатолію Івановичу Бутенку - 75! (2013)
Бардась В. - Как снизить ИТ-затраты в компании и достичь безотказности работы ИТ-оборудования? (2013)
Сабадаш В. - Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси? (2013)
Попова О. - Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позиції сталості й ризиків (2013)
Марченко О. - Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств, Ткаченко В. (2013)
Файчук О. - Сучасні тенденції розвитку пільгового банківського кредитування агропромислових підприємств Київської області (2013)
Андрєєва Н. - Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження, Мартинюк О. (2013)
Яшкіна О. - Національна система стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку (2013)
Бозуленко О. - Міжнародна інвестиційна позиція й баланс поточних операцій країни: аналіз взаємозв’язків (2013)
Абдуллаева С. - О результатах трансформации отношений собственности в Азербайджане (2013)
Диха М. - Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави (2013)
Андриенко Н. - Профессиональное суждение при имплементации МСФО как фактор активизации инвестиционной деятельности (2013)
Левчук Н. - Наслідки здешевлення вартості продукції (2013)
Андрощук І. - Інституціоналізація сучасних форм інвестиційного забезпечення сфери водокористування: регіональний аспект (2013)
Бурковська І. - Економічне стимулювання ощадливого водокористування: інституціональне підґрунтя та методологічне забезпечення (2013)
Власюк О. - Глобалізаційний вимір функціонування корпоративних структур. Рецензія на монографію: Уманців Ю. М. Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія / Ю. М. Уманців. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 407 с. (2013)
Шапар А. - "Зелена економіка" як інтегруючий чинник сталого розвитку держави. Рецензія на монографію: "Зелена економіка" крізь призму трансформаційних зрушень в Україні" / Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. Є. - Одеса, 2011. - 348 с. (2013)
Бальзамо М. - Упрощенная методика работы с самопротравливающими фиксационными материалами (2015)
Шемехорн Б.Р. - Сравнение степеней поглощения фтора на начальных стадиях поражения эмали при использовании различных паст и гелей специального и общего пользования (2015)
Мазур І. П. - Оцінка факторів несприятливого перебігу генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ревматоїдним артритом, Білозецький І. І. (2015)
Яковець О. В. - Вплив запальних захворювань тканин пародонту на перебіг вагітності в жінок (2015)
Димитрова А. Г. - Контролируемая индивидуальная гигиена полости рта – важный этап противовоспалительной терапии генерализованного пародонтита у лиц молодого возраста (2015)
Григ Н. І. - Ендогенна інтоксикація як фактор ризику в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2015)
Оболонська Г. О. - Способи відновлення міжзубних сосочків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Коваль Н. І. - Фотодинамічна терапія – самостійний метод лікування Herpes simplex Labialis, Вороніна І. Є., Муха А. М., Екта-Хадіян М. (2015)
Козловская Л. В. - Несовершенный амелогенез у детей: возможности повышения резистентности твердых тканей зубов, Белый А. Г., Михненок Ю. Ю. (2015)
Ципан С. Б. - Навчання дітей з аутизмом, як відвідувати стоматолога шляхом зорового сприйняття з використанням візуальних картинок з послідовністю дій, Якубова І. І., Стручек Н. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Особенности гигиены полости рта при профилактике воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И., Беридзе Б., Диасамидзе Л., Раквиашвилли Г. (2015)
Митин Ю. В. - Micetoma vs Aspergillus, или Не копай другому яму, Криничко Л. Р., Криничко Л. Р., Ливенцов В. Г., Аксенова Н. Г., Криничко Ф. Р., Мотайло А. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Клиническое течение и хирургическое лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстей у людей, употребляющих наркотики (2015)
Палійчук І. В. - Визначення схильності до виникнення протезного стоматиту на основі показників місцевого імунітету, мікробіоценозу ротової порожнини та стану імунної системи в пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів до протезування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів (2015)
Ожоган З. Р. - Методика відновлення твердих тканин зуба при різних ступенях нахилу кореня й коронкової частини зуба, Виклюк І. В. (2015)
Якимець А. В. - Розповсюдженість і сучасні методи діагностики родженої відсутності латеральних різців на верхній щелепі (2015)
Дрок В. О. - Віддаленні результати лікування зубощелепних аномалій у пацієнтів, хворих на сколіоз (2015)
Тимофєєв О. О. - Особливості методичного підходу на післядипломному етапі до проведення курсів дентальної імплантації, Вєсова О. П., Камінський В. В., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Груздева А. А. - Применение методов активного обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре (2015)
Титул, зміст (2015)
Шульженко Н. Г. - Ресурс диска паровой турбины с начальными дефектами в области разгрузочных отверстий при ползучести, Гонтаровский П. П., Матюхин Ю. И. (2015)
Гасанов Ш. Г. - Воздействие малых выточек и утолщений на рост когезионной трещины в пластине, растягиваемой двумя сосредоточенными силами (2015)
Мирсалимов В. М. - Минимизация параметров разрушения втулки фрикционной пары, Ахундова П. Э. (2015)
Лазарев И. В. - Проверка изгибной прочности проводников силовых трансформаторов при коротких замыканиях (2015)
Янчевский И. В. - К проблеме восстановления временной зависимости нестационарного воздействия, приложенного к упруго-деформируемому элементу конструкции (2015)
Pankratov A. V. - Optimal packing of convex polytopes using quasi-phi-functions, Romanova T. E., Chugay A. M. (2015)
Вакуленко К. В. - Изменение коэрцитивной силы при усталостных испытаниях образцов из стали 40Х, Казак И. Б., Безлюдько Г. Я., Ярещенко В. Г., Елкина Е. И. (2015)
Соловей В. В. - Исследование эффективности электродных материалов в электролизных системах с раздельным циклом генерации газов, Зипунников Н. Н., Шевченко А. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Гуревич Р. С. - Професійна спрямованість вивчення загальноосвітніх дисциплін у профільній школі (2012)
Горбатюк Р. М. - Проектування педагогічної системи підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Гордієнко М. Г. - Феномен відкритої освіти як наслідок інформатизації суспільства (2012)
Зубченко О. С. - Iнформацiйно-комyнiкацiйні тexнологiї у пeдагогiчнiй тeорiї та практицi Вeликобританiї (2012)
Макаренко О. А. - Комп’ютерна етика як складова професійної етики педагога (2012)
Маладика Л. В. - Практичний аспект організації самостійної роботи в умовах реалізації основних вимог Болонського процесу (2012)
Поліщук Н. М. - Здоров'язбігаюча компетентність особистості: сутність, структура (2012)
Толок І. В. - Методика проведення експериментального дослідження формування психолого-педагогічної компетентності військових фахівців оперативно-тактичного рівня підготовки (2012)
Требенко Д. Я. - Порівняльний аналіз змісту курсів вищої алгебри різних університетів світу (2012)
Шевчук С. В. - Дистанційне навчання в системі нових педагогічних технологій (2012)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Становлення слова у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2012)
Білянін Г. І. - Формування комунікативної компетентності здібних до педагогічної діяльності учнів (2012)
Бобовська Х. Ю. - Методика навчання учнів старших класів технології оздоблення виробів художнього розпису тканини у гуртковій роботі, Бобовська М. Ю., Бобовська З. В. (2012)
Бутурлим Т. І. - Технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2012)
Гончарова І. В. - Використання методичних прийомів під час проектування початку та кінця уроку математики (2012)
Грицик Т. А. - Розвиваємо творче мислення учнів на уроках математики (2012)
Данильчук О. М. - Сучасні інформаційні технології в навчанні та розвитку обдарованих дітей з математики, Сердюк І. В. (2012)
Дідик Л. В. - Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу "Total Physical Response" на уроках англійської мови в загальноосвітній школі (2012)
Жук І. В. - Фахова компетентність вчителя математики під час виконання наближених обчислень (2012)
Казьмірчук Н. С. - Трудове навчання у контексті гуманітарно-освітнього процесу (2012)
Лов’янова І. В. - Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі математичної освіти старшокласників (2012)
Матохнюк Л. О. - Деякі аспекти вдосконалення пізнавальної активності учнів і студентів у процесі викладання точних наук, Боровик Г. Д. (2012)
Москаленко О. А. - Підготовка вчителя математики: організаційно-процесуальний компонент, Москаленко Ю. Д., Марченко В. О. (2012)
Романишин Р. Я. - Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів у нових програмах і підручниках з математики (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді (2012)
Салтановська Н. І. - Прийоми усних обчислень як засіб розвитку особистості учня основної школи, Моспанок В. О. (2012)
Шаповалова Н. В. - Сучасні підходи до навчання еліптичної геометрії, панченко Л. Л. (2012)
Дьоміна О. В. - Самооцінка мотиваційних станів учнів професійного ліцею-шлях до ефективного уроку (2012)
Лозинська Л. І. - Методологічні засади професійно-технічної підготовки дизайнерів одягу (2012)
Луговська Е. М. - Компетентнісний підхід до формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків сільського господарства в процесі професійної підготовки (2012)
Слатвінська О. А. - Використання "кейс"-методу як засобу для формування дидактичних комплексів у професійно-технічній освіті (2012)
Собко Я. М. - Педагогічні умови організації спільної діяльності викладача та учнів ПТНЗ у процесі ігрового проектування (2012)
Якимович Т. Д. - Особливості методів формування умінь у процесі професійно-практичної підготовки (2012)
Кристопчук Т. Є. - Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти, Люльчик В. О. (2012)
Лутковська С. М. - Проблеми екології й становлення екологічної освіти в аграрних коледжах України (2012)
Токарчук О. М. - Педагогічні умови формування математичної компетентності фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін (2012)
Шевчук Н. І. - Пріоритети превентивності в організації виховного процесу в навчальному закладі (з досвіду роботи) (2012)
Авраменко О. Б. - Науково-методологічні основи формування технічних знань (2012)
Акуленко І. А. - Методична аналітико-синтетична діяльність майбутнього вчителя математики профільної школи (2012)
Алімасова Д. П. - Теоретичні аспекти інформатичної компетентності в процесі підготовки майбутніх менеджерів готельного та туристичного підприємств (2012)
Антонюк Л. В. - Дослідження готовності майбутніх вчителів математики до навчально-дослідницької діяльності, Зарудня Т. О. (2012)
Благодир Л. А. - Превентивна культура вчителя математики: знання та уміння (2012)
Блажко О. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки студентів до профільного навчання хімії (2012)
Босовський М. В. - Методика вивчення теореми про границю проміжної послідовності та монотонних послідовностей, Бочко О. П. (2012)
Бойчук В. М. - Підготовка майбутнього вчителя технологій у вищому педагогічному навчальному закладі, Зброжек І. С. (2012)
Боблієнко О. П. - Педагогічні умови формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Браніцька Т. Р. - Вивчення поняття "конфлікт" у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2012)
Bryga T. R. - The concept of educational management (2012)
Бубнова М. Ю. - Особливості створення електронних курсів з математичних дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle (2012)
Бузінська Я. М. - Проблема підготовки та перепідготовки вчителів початкової школи (2012)
Вассалатій Ю. В. - Умови впровадження спецкурсу з організації самостійної роботи у профільній школі для майбутніх вчителів математики (2012)
Гаєвець Я. С. - Підготовка майбутніх учителів до навчання математики молодших школярів (2012)
Гнатюк Н. Є. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю та шляхи їх розв’язання (2012)
Головченко О. В. - Лекція - як засіб формування компетентності майбутніх лікарів у контексті інтеграції медичної освіти до європейського інформаційного простору, Кравчук М. Г. (2012)
Гомонюк О. М. - Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів з позицій компетентнісного підходу (2012)
Гуменюк С. В. - Гуманізація і демократизація фізичного виховання на основі особистісно орієнтовного підходу (2012)
Гусак Л. П. - Організація самостійної діяльності студентів у процесі актуалізації знань і вмінь з вищої математики (2012)
Гусєва В. О. - Проблеми готовності вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання між початковою та середньою ланками шкільної освіти (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Денькович І. В. - Управління якістю освіти у ВНЗ (2012)
Джулай Л. - До питання алгоритму дидактичної обробки навчального матеріалу (2012)
Єнигін Д. В. - Інтегральний аналіз феномену "проективне вміння" (в аспекті формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов) (2012)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних технологій під час математичної обробки результатів експерименту в процесі підготовки магістрів технологічної освіти (2012)
Ільчук В. В. - Роль бібліотеки в професійному становленні сучасного студента (2012)
Кабак В. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання технології "Веб-квест" у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Карпушина М. Г. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні вмінь розв’язувати проблемні ситуації майбутніми офіцерами-прикордонниками (2012)
Кобися В. М. - Педагогічні аспекти використання систем онлайнового офісу у навчальному процесі (2012)
Коношевський Л. Л. - Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Ноношевський О. Л. (2012)
Кондратюк В. Д. - Розвиток творчої особистості учнів на уроках "Технологій" засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Креденець Н. Д. - Сучасні інформаційні технології як основа компетентнісно-орієнтованого формування професіоналізму спеціалістів у процесі їхньої освітньої підготовки (2012)
Кучер З. С. - Формування професійно-технологічної компетентності студентів засобами інформаційних технологій (2012)
Кучер С. Л. - Проектування дизайнерських компетенцій майбутнього вчителя технології в умовах кредитно-модульної системи навчання (2012)
Кушнір В. С. - Інформаційні ресурсні джерела як засіб формування іншомовної компетенції майбутніх лікарів під час самостійної роботи (2012)
Ленчук І. Г. - Психолого-педагогічні основи реалізації ідей і методів конструктивізму в евклідовій геометрії (2012)
Максимчук І. А. - Провідні компоненти змісту діяльності вчителя фізичної культури у контексті розвитку педагогічної майстерності (2012)
Мартинова Н. С. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів туризму як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матяш О. І. - Актуальні проблеми формування методичних компетенцій майбутніх учителів математики (2012)
Михайленко Л. Ф. - Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики, Коношевський О. Л. (2012)
Міхо О. І. - Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму (2012)
Моштук В. В. - Місце інформаційних технологій у проектно-технологічній діяльності майбутнього вчителя технологій і креслення (2012)
Наконечна Л. Й. - Використання інтерактивних технологій навчання для формування професійної компетентності майбутніх учителів математики (2012)
Нелін Є. П. - Підвищення якості фахової підготовки вчителя математики засобами педагогічного тестування, Сушко Ю. С. (2012)
Панасюк Н. Л. - Організація експериментальної перевірки моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Петруняк Н. Є. - Тенденції розвитку гендерної педагогіки (2012)
Половенко Л. П. - Дослідження чинників забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики (2012)
Полудьонна Н. С. - Рейтингова оцінка як елемент системи діагностики якості результату навчальної діяльності курсантів (студентів, слухачів) у вищому юридичному навчальному закладі (2012)
Протас О. Л. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного самовизначення старшокласників засобами впровадження інноваційних технологій (2012)
Прус А. В. - Формування методичних компетентностей вчителя на заняттях із методики навчання математики (2012)
Радченко С. П. - До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін (2012)
Савюк Л. А. - Проектирование дистанционных курсов студентов инженерного уровня подготовки (2012)
Самохіна Н. М. - Новий погляд на проблему готовності майбутніх учителів музики до музично-просвітительської діяльності (2012)
Свірщук Н. С. - Теоретична готовність майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2012)
Сиверин Ю. В. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців сфери зв'язку: теоретичний аспект (2012)
Синчишина О. А. - Соціально-педагогічні аспекти супроводу навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Слободиська О. А. - Mультимедійна презентації як форма самостійної науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Соціологія" (2012)
Спринчук Н. О. - Інтеграція медіаосвіти вчителів початкових класів у систему післядипломної освіти (2012)
Сторчова Т. В. - Методика презентації граматичного матеріалу часів системи перфекта латинської мови студентам-германістам (2012)
Стечкевич О. О. - Особливості реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ (2012)
Тягай І. М. - Активні методи навчання математичних дисциплін у вищій школі (2012)
Федорина Т. П. - Сутність техніко-конструкторської підготовки студентів в сучасних умовах (2012)
Фурман О. А. - Шляхи та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2012)
Цвілик С. Д. - Системний підхід у дослідженні наступності професійної підготовки вчителя технологій, Гаркушевський В. С. (2012)
Шевчук Л. О. - Іншомовна підготовка фахівців технічного профілю в умовах Болонського процесу (2012)
Цюприк А. Я. - Проблема самостійної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу (2012)
Якимович О. Н. - Результати дослідження формування соціально-економічних знань майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Яровенко А. Г. - Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм (2012)
Сорока О. В. - Вдосконалення процесу адаптації молодших школярів до навчання у середній загальноосвітній школі за допомогою методів арт-терапії (2012)
Сметанюк Л. В. - Підтримка використання регулярних виразів в комп’ютерних системах тестування (2012)
Требик О. С. - Новітні інформаційні технології в курсі "Алгебра і початки аналізу" (2012)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу розвитку інтелектуальної культури студентів-економістів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В., Бондар М. В. (2012)
Жалдак М. І. - Биков Валерій Юхимович – видатний український інформатик (2015)
Тесля Ю. Н. - Информационный фундамент будущего: технологии и взаимодействия, Тесля О. В., Кубявка Л. Б. (2015)
Шакотько В. В. - Елементи інформології в шкільному курсі інформатики (2015)
Рамський Ю. С. - Професійна діяльність вчителя в епоху інформатизації освіти (2015)
Горошко Ю. В. - Про часову складність алгоритмів (2015)
Біляй Ю. П. - Використання віртуалізованих робочих столів у навчальному процесі (2015)
Кузьміна Н. М. - Деякі методичні аспекти навчання основ теорії і методів оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2015)
Рафальська М. В. - Формування компетентностей у галузі алгоритмізації та програмування майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання операційних систем (2015)
Кобильник Т. П. - Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної, Вдовичин Т. Я. (2015)
Рєзіна О. В. - Комплексні завдання як засіб оцінювання дидактико-методичних компетентностей майбутніх учителів інформатики, Лупан І. В. (2015)
Підгорна Т. В. - Педагогічна інформатика як наука і як навчальна дисципліна (2015)
Франчук Н. П. - Загальна характеристика технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів та способи їх впровадження в навчальний процес у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Олексюк В. П. - Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2015)
Покришень Д. А. - Теоретичні та практичні основи розробки освітніх Інтернет-ресурсів (2015)
Косова К. О. - Навчальний курс "Мова розмітки гіпертексту HTML. Розробка веб-сторінок" для бакалаврів напряму підготовки "Туризм" (2015)
Ніколаєв К. Д. - Методичні особливості використання дистанційних освітніх технологій при підвищення кваліфікації менеджерів туристичного бізнесу (2015)
Листопад В. В. - Про нелінійне програмування (2015)
Мукій Т. В. - Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки (2015)
Бугаєць Н. О. - Засоби програми Maxima для створення графічних зображень та математичних досліджень (2015)
Єфименко В. В. - Дистанційна підтримка курсу "Комп’ютерна математика" у педагогічному університеті (2015)
Гриб’юк О. О. - Процес розгортання хмарного середовища навчального закладу в контексті підтримки безпеки мережі (2015)
Болілий В. О. - Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету, Копотій В. В. (2015)
Галицький О. В. - Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах (2015)
Тукало С. М. - Підхід до вибору платформи для впровадження системи електронного документообігу в наукових установах (2015)
Диховичний О. О. - Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2015)
Микитенко П. В. - Сучасні комп’ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань: аналіз, порівняння та вибір (2015)
Заїка С. К. - Використання комп’ютерних технологій в (ре)абілітації дітей з порушенням слуху (2015)
Олексюк О. Р. - Модель використання системи DSpace для активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики (2015)
Підгорна А. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виконання проектів з архітектурного проектування (2015)
Русіна Н. Г. - Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців (2015)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних програм для розв’язування транспортних задач (2015)
Мельничук Т. В. - Майстер-клас зі створення комп’ютерних ігор як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів з інформатики, Кашина Г. С. (2015)
Подмогильная Н. В. - Пушкинизм А. И. Куприна (2015)
Храброва Г. М. - Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу, Черняк Ю. І. (2015)
Москвітіна Д. А. - Рецепція В. Шекспіра в культурі американського просвітництва (на матеріалі творчості Дж. Адамса) (2015)
Лазаренко Д. М. - Зсув оповідного фокусу як стратегія переосмислення гамлетівського сюжету в романі Лізи Фідлер "Побачення з Гамлетом: історія Офелії”, Дощенко О. Г. (2015)
Балюта Е. Г. - Формування суспільства "стійкого розвитку” та мовні новоутворення (2015)
Брутман А. Б. - Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування (2015)
Козьмик Г. О. - Специфіка функціонування неологізмів "сімейної” сфери в сучасній англійській мові (2015)
Агарков О. А. - Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Галацька В. Л. - Специфіка вияву інтермедіальності в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі друкованих видань (2015)
Обласова О. І. - Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій (2015)
Терханова О. В. - Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ (2015)
Глушко О. О. - Складені слова як один з продуктивних способів словотвору сучасної англійської мови (2015)
Суханова К. Ю. - Соціолект Кокні та проблема його перекладу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Вплив явища перебивання фарби на зворот на достовірність визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот (2015)
Морфлюк В. Ф. - Метод статистичного оцінювання та визначення часових параметрів моделей суміщення фарб у друкарських машинах, Карпенко І. С. (2015)
Киричок Т. Ю. - Система забезпечення якості офсетного друку, Клименко Т. Є. (2015)
Zorenko Ia. V. - Halftone imprint’s parameters in modern methods of color reproduction (2015)
Skyba V. M. - Printing stability of offset printing plates (2015)
Хмілярчук О. І. - Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку, Чепурна К. О., Болюта Ю. Ю. (2015)
Слободян М. О. - Профілювання друкувальних пристроїв для підвищення якості кольоровідтворення, Зоренко О. В., Байдак О. Ю. (2015)
Кушлик-Дивульська О. І. - Математична теорія оптимального керування в практичних задачах, Кушлик Б. Р. (2015)
Кохановський В. О. - Паралельна підготовка друкованого науково-технічного документа та його електронних версій (2015)
Зигуля С. М. - Параметрична система технологічного процесу двобічного друкування (2015)
Гавриш А. П. - Стрічкове алмазно-абразивне полірування деталей обертання зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Зигуля С. М. (2015)
Андрійчук М. Т. - Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період (2015)
Хиун Ким Бионг - История корейской печати, ее статус в современном мире и направления развития, Ли Мин Хи (2015)
Бефани А. А. - Социально-психологические факторы формирования инновационного потенциала организации (2010)
Гугнін Е. А. - Генезис поняття "фізичний простір" в світовій соціологічній науці (2010)
Маляренко В. В. - Фактор местной власти в повседневности населения региона (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Символическое пространство формирования экономической элиты (2010)
Туленков М. В. - Організаційні основи соцілального управління: парадигми становлення та перспективи розвитку (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Онтологічний рівень осмислення феномена реклами (2010)
Швець Л. М. - Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайронментальної зумовленості виробничої організації (2010)
Яненко Я. В. - Гедонистические ценности в рекламе (2010)
Акімова Л. Н. - Гендерні стереотипи і гендерна ідентичність особистості (2010)
Базиленко А. К. - Громадські ініціативи людей з обмеженими фізичними можливостями (2010)
Крячко В. І. - Соціодіагностичні аспекти української ментальності в соціальному просторі (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Саморегуляция поведения как составляющая жизненных стратегий студенческой молодежи (2010)
Тащенко А. Ю. - Візуальні культурні коди як засоби репрезентації соціальних статусів (2010)
Фудорова О. М. - Роль університетської освіти у формуванні соціального статусу особистості: основні концептуальні підходи (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Суб’єкт в рекламних практиках (2010)
Бригадир І. В. - Щодо питання системи екологічного права (2015)
Бунечко В. І. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2015)
Ваксман Р. В. - Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Василенко М. Є. - Щодо правової цінності категорії "моральні засади суспільства" (2015)
Грін О. О. - Нормативно-інституційний механізм організації державної влади на Закарпатті у складі Угорщини (1939–1944 роки) (2015)
Дабіжа Д. В. - Шляхи підвищення рівня достовірності інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України (2015)
Даниленко О. В. - Щодо поняття грошей у цивільному праві (2015)
Денега О. П. - Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом (2015)
Денисенко А. П. - Сутність функцій діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Добровольський С. В. - Гарантії процесуального статусу слідчого у кримінальному процесі України: історичний аспект (2015)
Дубас Т. В. - Історичний генезис звільнення працівників (2015)
Дучал О. Ф. - Суб’єктний склад правовідносин з видачі заставних за участю державних та комунальних підприємств (2015)
Заклюка А. В. - Висновок експерта як доказ у кримінальному процесі (2015)
Заліско О. І. - Предмет злочинів проти правосуддя (2015)
Зозуля О. І. - Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща (2015)
Ільїна О. В. - Окремі правові аспекти оцінки продовольчої безпеки в Україні (2015)
Іншин М. І. - Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду (2015)
Коваленко К. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо застосування поняття "організаційно-правова форма" в Господарському кодексі України, Щербакова Н. В. (2015)
Ковтун В. І. - Гарантування суверенітету органами конституційної юрисдикції європейських країн (2015)
Конюхова О. В. - Заявление как повод для рассмотрения дел антимонопольными органами (2015)
Котенко А. М. - Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства (2015)
Кульчій О. О. - Правове регулювання державної політики у сфері мас-медіа України (2015)
Лушпаєв С. О. - Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав (2015)
Матвеева Т. А. - Становление и развитие украинского казачества (2015)
Матюхіна Н. П. - До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи) (2015)
Озар В. Г. - Особливості тактики допиту потерпілого від катування (2015)
Пасєка В. П. - Адміністративно-правові та гуманітарні заходи щодо захисту населення під час врегулювання внутрішнього озброєного конфлікту (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні: поняття, завдання та функції (2015)
Пєтков С. В. - Щодо окремих питань визначення адміністративних процедур у контексті проекту Закону України "Про адміністративну процедуру", Золотарьова М. К. (2015)
Попова С. М. - Шляхи вдосконалення судово-правової системи в Україні (2015)
Процюк І. В. - Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості (2015)
Ральченко І. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (досвід порівняльно-правового аналізу) (2015)
Рось Г. В. - Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження (2015)
Садикова Я. М. - Правові презумпції у справах про захист авторських прав (2015)
Таран Д. П. - Захист конституції: основні сучасні підходи (2015)
Тягло О. В. - До визначення юридичної логіки (2015)
Харенко О. В. - Місце друкованих засобів масової інформації в інформаційному середовищі України: правовий аспект (2015)
Ярема В. А. - Історичний генезис становлення та розвитку трудових прав суддів у світі та Україні (2015)
Криницький І. Є. - Видатне дослідження сучасної української правової доктрини: рецензія на монографію "Правова доктрина України" (2015)
Куцова В. З. - Влияние термической обработки на структуру и фазовый состав в высокохромистых чугунах, Ковзель М. А., Гребенева А. В. (2009)
Калинин В. Т. - Роль тугоплавких наночастиц в модифицирующих процессах при кристаллизации чугунных отливок, Кондрат А. А. (2009)
Куцова В. З. - Вплив водневої обробки (гідрування) на структуру та властивості промислового поршневого заевтектичного силуміну типу АК18, Носко О. А., Шерстобитова А. С. (2009)
Луценко В. А. - Особенности фазовых превращений в высокоуглеродистой стали, легированной хромом, Евсюков М. Ф., Луценко О. В., Панфилова Т. Н. (2009)
Путноки А. Ю. - Исследование влияния параметров горячей прокатки на структуру и свойства ультранизкоуглеродистой автолистовой стали, Тилик В. Т., Куцова В. З., Котова Т. В., Иванченко В. Г. (2009)
Федоркова Н. М. - З'ясування причин тріщиноутворення у композитних валках та оптимізація їх хімічного складу, Балакін О. А., Напханько О. І., Скрипкіна К. С. (2009)
Куцова В. З. - Влияние гидроциркуляционной обработки расплава на формирование структуры и свойств металла отливок из комплекснолегированного силумина типа АК7ч, Аюпова Т. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - Структура тонких быстрозатвердевших пленок эвтектического силумина (2009)
Реферати (2009)
Гірін О. Б. - Дослідження впливу флюсу на паяльність хромованої консервної жерсті, Захаров І. Д., Овчаренко В. І. (2009)
Федоркова Н. Н. - Сравнительные исследования состава и свойств современных титансодержащих добавок (2009)
Большаков В. И. - Вариант закалки среднеуглеродистых сталей в условиях всестороннего сжатия, Воробьев Г. М., Хохлова Т. С. (2009)
Синицина Ю. П. - Пірит як вихідний катодний матеріал у хімічних джерелах струму (2009)
Демченко Е. И. - Воздействие кристаллизации углеродных нанотрубок на процесс алюминия, Стовпченко А. П., Демченко С. Е. (2009)
Вакуленко І. О. - Аналітичне дослідження діаграм циклічного навантаження, Чайковський О. .О (2009)
Пинчук С. И. - Исследование текстуры алюминиевой фольги, применяемой в качестве металлической подложки для получения катодных материалов современных ХИТ, Левко Е. Н. (2009)
Калинин В. Т. - Особенности строения ультра- и нанодисперсных модификаторов, полученных плазмохимическим синтезом, Хрычиков В. Е., Кондрат А. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - О структурных превращениях в эвтектическом силумине (2009)
Петров С. С. - Температурная зависимость кинетических параметров расплавов силуминов (2009)
Реферати (2009)
Шаповалова О. М. - Влияние химического состава на механические свойства сталей массового производства, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2009)
Большаков В. И. - Текстурные характеристики толстолистового проката стали 06Г2МТФБР, Брюханов А. А., Иовчев С. И., Чепок О. Л. (2009)
Калинушкін Є. П. - Металографічний аналіз макроструктури поверхні композитних покриттів, отриманих методом високоенергетичного впливу, Синицина Ю. П., Підгорна К. Д. (2009)
Калинушкин Е. П. - Исследование влияния скорости охлаждения под закалку из жидкого состояния на процессы структурообразования в инструментальных порошковых сталях, Балакин А. А., Федоркова Н. Н. (2009)
Федоркова Н. Н. - Исследование химического состава и механических свойств стали 23Г2А после внепечной обработки различными титансодержащими добавками (2009)
Захарченко И. Г. - Анизотропия упругих свойств альфа-сплавов титана и их монокристальные характеристики, Брюханов П. А., Волчок Н. А. (2009)
Луценко В. А. - Влияние скорости охлаждения на структурообразование и свойства углеродистой хромомолибденовой стали, Голубенко Т. Н., Евсюков М. Ф., Сивак А. И. (2009)
Богачов Д. Г. - Дослідження можливості одержання композитів із залізною матрицею і вуглецевими нанотрубками, Стовпченко Г. П., Шеллер П., Волкова О., Демченко Є. І. (2009)
Мазур В. И. - Микроструктура, фазовый состав и свойства поршней малогабаритных двигателей, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В., Крачковская И., Картовая Т. (2009)
Петров С. С. - О политипизе углерода и кремния, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2009)
Реферати (2009)
Квас О - Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності, Айзенбарт М (2015)
Лодатко Є. - Інформаційно-технологічна компетентність як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів (2015)
Шпак О. - Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій, Романова Г., Варецька О. (2015)
Бартків О. - Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи, Дурманенко Є. (2015)
Хоменко В. - Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Сарієнко В. - Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі (2015)
Пагута М. - Вимоги до вчителя та його підготовки крізь призму педагогічних поглядів Августина Волошина (2015)
Івахова К. - Композитори Хмельниччини (авторська та музично-педагогічна діяльність) (2015)
Гончар Н. - Шляхи оптимізації педагогічної взаємодії викладача й студента в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2015)
Галушко С. - Методична система навчання аналітичної хімії у вищому навчальному закладі (2015)
Бурова Е. - Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі (2015)
Ромащенко І. - Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів (2015)
Столяр В. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення математики (2015)
Блощинський І. - Критерії та показники компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Роль кольору в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Осьмак Т. - Формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Заліток Л. - Досвід ВО Сухомлинського з індивідуалізації та диференціації шкільного навчального процесу (2015)
Szymaсska M. - Refleksje kardynaі Gerhard Ludwig Mыller, "Ubуstwo” (2015)
Найда В. - Періодизація та тенденції розвитку музичної освіти Подільського краю наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ткаченко К. - Особенности читательского восприятия художественного произведения (на примере "Капитанской дочки” АС Пушкина) (2015)
Сараєва О. - Розробка питань дитячого колективу в УРСР (60 – 80-ті рр ХХ ст) (2015)
Гатрич І. - Підготовка студентів до роботи звукорежисера у студії звукозапису (2015)
Розман І. - Особливості шкільних виставок у Закарпатті (1919 – 1938 рр) (2015)
Осадець М. - Особливості тактичної підготовки футболістів (2015)
Преснер Р. - Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти (2015)
Брушневська І. - Діагностика сформованості операцій ймовірного прогнозування у дітей п’ятого року життя (2015)
Васюк О. - Понятійно-категоріальні аспекти соціального виховання, Виговська С. (2015)
Mazur J. - Kidults as a phenomenon of postmodernity (2015)
Кащук М. - Методи правового виховання страршокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи другої половини ХХ століття (2015)
Поліщук О. - Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної галузі (2015)
Кошура А. - Нормативно-правові аспекти організації системи вищої освіти Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді (2015)
Душечкіна Н. - Пріоритетне місце екологічного світогляду особистості у розв’язанні екологічних проблем (2015)
Гудзь В. В. - Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії (2015)
Демуз І. О. - Діяльність сільськогосподарських наукових товариств України XIX - початку XX ст. в історико-аграрних студіях дорадянського та радянського періодів (2015)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля України кінця XIX - початку XX ст. та інтереси промислово-аграрного капіталу в оцінках істориків 1917 - 1927 рр. (2015)
Лазуренко Ю. М. - Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект (2015)
Михайлюк Ю. М. - Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова (2015)
Бей Р. В. - Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва (2015)
Бородай І. С. - Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні (2015)
Чабан А. Ю. - Хліборобські традиції українців у Республіці Казахстан (2015)
Берестовий А. І. - Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. (2015)
Верховцева І. Г. - Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти (2015)
Волос О. В. - Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина XIX - початок XX ст. ) (2015)
Галатир В. В. - Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. (2015)
Дудяк О. А. - Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз (2015)
Єрмілов В. С. - Боротьба херсонської земської медицини з епідемічними хворобами (2015)
Захарченко М. В. - Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період (2015)
Комарніцький О. Б. - Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст. ) (2015)
Корицький І. С. - Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. (2015)
Корновенко С. В. - Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні (2015)
Кухаренко А. А. - Благотворительная деятельность крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 - 1914 гг. ) (2015)
Лазуренко В. М. - Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу (2015)
Малиновська Т. В. - Цивільне судочинство в колоніях іноземців на території Російської імперії (2015)
Малиновський Б. В. - Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р. ) (2015)
Мартинюк Я. М. - Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій (2015)
Священко 3. В. - Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2015)
Сливенко В. А. - Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр. (2015)
Булах Т. Д. - Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР), Морозов А. Г. (2015)
Киридон П. В. - Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр. ) (2015)
Кулікова Т. О. - Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств (2015)
Майборода О. Л. - Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр. (2015)
Перехрест О. Г. - Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. (2015)
Тимків І. В. - Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. (2015)
Тітіка О. О. - Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. (2015)
Чепурда Г. М. - Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи" (2015)
Шугай Л. Г. - Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї (2015)
Алексєєв В. - Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа (2015)
Бегей І. - Основні складові сучасних моделей державного управління (2015)
Гройсман В. - Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні (2015)
Воронов О. - Інтерпретація поняття "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Письменний І. - Вплив публічного управління на сучасні процеси суспільного розвитку (2015)
Трещов М. - Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект (2015)
Штогрин О. - Формування концепції репродуктивного здоров’я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект (2015)
Шеломовська О. - Державне управління вищою освітою: методологічні підходи (2015)
Беззубко Б. - Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій (2015)
Волошин О. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Драган І. - Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування (2015)
Котелевець Д. - Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід (2015)
Котик Л. - Реалізація компетентнісного підходу в публічному управлінні: теоретичний аспект (2015)
Кринична І. - Державне регулювання реформування галузі охорони здоров’я в Україні: аналіз очікуваних результатів реалізації реформ (2015)
Кульгінський Є. - Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров’я: європейський досвід (2015)
Матвейчук Л. - Е-урядування країн Балтії: досвід для України (2015)
Маєв А. - Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення (2015)
Михайленко О. - Трансформація аксіологічних настанов інституту сім’ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики (2015)
Нагорнічевський О. - Державне управління реформуванням системи тилового забезпечення Збройних сил України в контексті досвіду країн НАТО (2015)
Подп’ятнікова А. - Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції (2015)
Попов С. - Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України, Голинська О. (2015)
Саєнко О. - Державне регулювання розвитку автомобільних перевезень в Україні, Ольмезов В., Машненков К. (2015)
Ульянченко Ю. - Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у державному управлінні: нові методологічні підходи, Гнатенко А. (2015)
Щербина С. - Державне регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення енергетичної безпеки України (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. - Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України (2015)
Сорокіна Н. - Напрями запобігання корупції в органах публічної влади на сучасному етапі державотворення (2015)
Сурай І. - Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу (2015)
Шпортюк Н. - Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Василенко О. М. - Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Стражнікова І. В. - Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Винничук О. Т. - Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки) (2015)
Потапюк Л. М. - Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2015)
Войтовська О. М. - Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кобернік С. Г. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні (2015)
Галаманжук Л. Л. - Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою (2015)
Жаркова І. І. - Формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів шляхом використання проектної технології (2015)
Прозар М. В. - Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школі (2015)
Ковтонюк М. М. - Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики (2015)
Водяна В. О. - Виховна технологія "Культурно-мистецькі програми": алгоритм реалізації структурних компонентів (2015)
Коваленко Д. В. - Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця (2015)
Ярощук І. Д. - Сутність комунікативної культури економіста (2015)
Вовк О. І. - Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект (2015)
Кирикилиця В. В. - Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками (2015)
Русалкіна Л. Г. - Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів (2015)
Гриджук О. Є. - Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів деревооброблення у курсі "Фахова термінологія" (2015)
Палієнко А. М. - Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів, Семенова М. Г. (2015)
Микитенко Н. О. - Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2015)
Oliynyk I. D. - Giving and receiving constructive feedback, Hanlet N. (2015)
Шульга І. М. - Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів (2015)
Парфанович І. І. - Диференційованість характеристики психолого-педагогічних особливостей дівчат за ступенем соціально-педагогічної занедбаності (2015)
Северинчук Л. А. - Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі (2015)
Бєлова В. В. - Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії (2015)
Янкович І. І. - Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки) (2015)
Харченко Т. Г. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття (2015)
Назаревич Л. Т. - Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної (2015)
Пацюк В. С. - Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг) (2015)
Daszykowska A. - Creativity – prerequisite for the development and quality of human life (2015)
Яременко Л. А. - Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті (2015)
Кокор М. М. - Сучасні виклики у діяльності викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у вищій школі (2015)
Батрак Т. В. - Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема (2015)
Шеремет І. В. - Фізична культура в соціально-побутовій сфері студентської молоді (2015)
Савич В. І. - Накопичувальні програми іпотечного кредитування комерційних банків України (2012)
Коляденко С. В. - Інвестиційна політика як складовий елемент розвитку сільськогосподарського машинобудування (2012)
Романова Т. В. - Програма розвитку інвестиційного потенціалу регіону як складова досягнення синергетичного ефекту (2012)
Гончар О. В. - Забезпечення якості дизайну вибірки для обстеження капітальних інвестицій (2012)
Мелещенко А. И. - Современные тенденции движения и распределения прямых иностранных инвестиций (пии) в условиях глобализации мировой экономики (2012)
Копельчук В. П. - Особливості інвестицій підприємств легкої промисловості (2012)
Савіна Г. Г. - Математичне обгрунтування оптимального періоду впровадження технологічних інновацій, Коровіна О. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Класифікація технологій оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Мельник Л. І. (2012)
Харчук Т. В. - Теоретичні засади вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Іртищева І. О. - Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід, Смелянець Т. В., Наголюк К. А. (2012)
Осацька Ю. Є. - Особливості інвестування підприємств України в умовах економічного відновлення, Овсієнко К. (2012)
Бауліна Т. В. - Основні засади процесу комерціалізації інтелектуального потенціалу суспільства (2012)
Гривківська О. В. - Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств, Лосєва Х. Г. (2012)
Кобржицький В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму, Ткачук С. І. (2012)
Сергієнко О. М. - Оплата праці і трудові відносини на сучасному етапі (2012)
Жигірь А. А. - Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва (2012)
Жукова Л. М. - Інституційні ефекти розвитку корпоративного сектора економіки в Україні (2012)
Хлівна І. В. - Проблеми кредитування малих підприємств (2012)
Зінченко Т. Є. - Капіталізація земель в агломераційних системах (2012)
Саранчук А. О. - Національний ринок зерна в умовах сучасної економічної нестабільності (2012)
Мельник Д. С. - Фінансові ризики та їх розвиток у ході еволюції світової валютної системи (2012)
Мураєв Є. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи теплозабезпечення України (2012)
Шелест О. В. - Теоретичні та прикладні аспекти реструктуризаційного подолання кризових явищ на підприємстві з надання транспортних послуг (2012)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові механізму управління масштабами діяльності підприємств (2012)
Соломіна Н. Ю. - Алгоритм визначення типу політики управління оборотним капіталом підприємств (2012)
Федоренко М. С. - Особливості функціонування ринку фінансових послуг в Україні (2004—2011 роки) (2012)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування конкурентоспроможності України на основі реалізації ефективної регіональної політики (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського