Криницький Р. - Аналіз щільності кісткової тканини основної та коміркової частин нижньої щелепи у віковій динаміці для осіб різної статі, Масна З. (2015)
Федевич С. - Ультраструктура гіалінових глобул туморозного вузла при високодиференційованому (G1) світлоклітинному раку нирки, Поспішіль Ю., Кияк Ю, Ковалишин В. (2015)
Забор В. - Характеристика екзистенційного наповнення у пацієнтів з коморбідними тривожно-астенічними розладами, Фільц О. (2015)
Служинська М. - Особливості епідемологічної ситуації з ВІЛ-інфекції/сніду у Львівській області за 2014 рік, Зубченко С., Сороколіт А. (2015)
Трутяк І - Особливості сучасної бойової хірургічної травми, Гайда І., Богдан І., Прохоренко Г., Медзин В. (2015)
Чемерис М. - Застосування препаратів срібла при лікуванні гнійничкових захворювань шкіри, Білик Л. (2015)
Дехтярчук А. - Результати застосування лазеротерапії як альтернативного методу лікування оніхомікозів в центрі дерматології та косметології "НовоДерм", Білик Л. (2015)
Міжнародні публікації українських авторів (2015)
Хроніка першого півріччя 2015 року (2015)
Дєльцова О. - Гістологічна термінологія. Міжнародна термінологія з цитології та гістології людини. – Київ: Медицина, 2010. – 304 с., Луцик О., Чайковський Ю. (2015)
Масний З. - Ігор Герич: діонісійське // Незалежний культурологічний часопис "Ї”. – 2015. – Cпецвипуск. – 303 c., Кравець А. (2015)
Кіцера О. - Софія Окуневська-Морачевська, Кіцера О. (2015)
До 90-річчя з Дня народження професора Даценко Ірини Іванівни (2015)
Банах О. - Цеолітно-хроматоґрафічна група під професорським крилом Ірини Даценко (2015)
Масний З. - Його зірка не погасла. Минає рік від часу відходу у вічність Ігоря Герича (2015)
Правила для авторів (2015)
Мідяна Г. - Вплив органічної фази на екстракцію іонів цезію та рубідію фенолами, Макітра Р., Брик Д., Кальмук С., Пальчикова О. (2015)
Опейда Й. - УФ-видиме спектроскопічне дослідження фталімід-N-оксильних радикалів, Новікова К., Компанець М., Кущ О., Новохатько А. (2015)
Гніздюх Ю. - Модифікація поверхонь полімерних матеріалів поліаніліном in situ, Яцишин М., Пандяк Н. (2015)
Бойчишин Л. - Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe–Nb–B, легованих Y, Gd, Tb або Dy, Ковбуз М., Герцик О., Котур Б. (2015)
BlazheyevskIy M. - Determination of the peroxides by electrochemical methods, Mozgova O. (2015)
Яцишин М. - Синтез і властивості композитів глауконіт/поліанілін, допований цитратною кислотою, Литвин Ю., Макогон В., Демченко П., Лема А. (2015)
Stoika R. - How mitochondria is transformed from generator of energy for cell into cell killer (2015)
Lootsik M. - Middle sized water soluble dextrin and its application for fractionation of cell populations, Chumak V., Lutsyk M., Strus Kh. (2015)
Бойчишин Л. - Вплив швидкості охолодження розплаву на структуру залізних складнолегованих аморфних сплавів різної форми, Ковбуз М., Кулик Ю., Носенко В. (2015)
Роман Володимирович Кучер (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Обушак М. - До 80 річниці від дня народження професора Миколи Ганущака (2015)
Банах О. - Спомини про доцента Івана Залуцького (2015)
Титул, зміст (2015)
Воробиенко П. П. - На пути к экономике будущего общества (2015)
Вербова О. С. - Економічний персоналізм як домінантна риса національного господарського менеджменту в Західній Україні другої половини ХІХ-го – першої половини ХХ ст. (2015)
Радіонова І. Ф. - Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Федулова Л. І. - Людський інноваційний фактор у соціально-економічному розвитку України: міжнародний вимір, Присяжнюк А. Ю. (2015)
Якимчук С. В. - Развитие человеческого капитала: региональный аспект (2015)
Kovalevsky V. - Strategic bases of regional university’s modern economic model, Kirko V. (2015)
Kupalova H. - Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success, Chetveryk V. (2015)
Obradovic D. - Role of technology strategy in competitiveness increasing, Ebersold Z., Obradovic D. (2015)
Ковтун О. І. - Методологія формування та вибору інноваційних стратегій (2015)
Sirkova M. - Talent management: focus on slovak enterprises, Ali Taha V., Ferencova M. (2015)
Arkhipkin O. - Organization of management processes and principles of virtual production, Leskova T., Korodyuk I. (2015)
Kachanakova A. - Practical application of selected theoretical knowledge in human resources management, Urbancova H. (2015)
Granaturov V. - Determination of tariffs for telecommunication services on the basis of cost simulation modelling, Kaptur V., Politova I. (2015)
Лещук В. П. - Обґрунтування стратегії управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування, Полінкевич О. М., Іщук Л. І. (2015)
Senkova A. - Analysis of the selected trends in tourism and hotel industry in the Slovak republic in 1989-2000, Mitrikova J., Antolikova S. (2015)
Sehovic D. - Analysis of fiscal and monetary policies coordination in Montenegro (2015)
Майорова Т. В. - Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері (2015)
Boronos V. - Determination of the territories’ financial independence taking into account "financial potential" and "level of shadow economy" indicators, Plikus I. (2015)
Liuta O. - Financial capacity of local budget as a basis for sustainable functioning of a territory, Pihul N., Kubakh T. (2015)
Кобушко І. М. - Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України, Кобушко Я. В. (2015)
Kot S. - Evaluation of sports evens sponsoring results, Kucharski M. (2015)
Storonyanska I. - Strategic priorities of regional financial policy modernization (2015)
Niemets K. - Features of social and geographical researches of health care system of the border region, Kliuchko L., Kulieshova G. (2015)
Evan Lau - How would mothers’ decision to work affect childbearing in Malaysia?, Siti Nur Zahara Hamzah (2015)
Davydiuk T. - Accounting in the system of human capital management at the business entities, Ostapiuk N., Petrenko N., Malakhov V. (2015)
Натарова О. В. - Оцінка стану фінансового контролю державного сектору (2015)
Власов В. І. - Вагомий внесок у теорію глобального розвитку Рецензія на колективну монографію "Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку)" за наук. ред. Білоруса О. Г. (2014) (2015)
Про VIII Міжнародний Форум Україна – Європа (Лодзь, Пoльща) (2015)
Про науково-практичну конференцію "Україна в умовах ескалації сучасних викликів і загроз" (Київ, Україна) (2015)
Титул, зміст (2015)
Шкодіна І. В. - Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності, Карпова І. В., Іващенко М. В. (2015)
Bulkot O. - Modern System of International Financial Management in Multinational Companies (2015)
Мартиненко В. В. - Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України (2015)
Pashkevych M. - School Networks Optimization under the Social Value Based Approach: the Regional Context, Kharchenko M. (2015)
Vorotnikov I. - Problems of Innovation Oriented Manpower in the Rural Areas Formation, Dudnikova E., Tretyak L. (2015)
Ляхова О. О. - Експортні кредитні агентства як ефективний інструмент фінансового стимулювання зовнішньоекономічної діяльності, Урванцева C. В. (2015)
Khokhlova G. - Cash Turnover: Construction Models and Progress Prospects, Pakholchenko V. (2015)
Козарезенко Л. В. - Бюджетне регулювання розвитку людського потенціалу (2015)
Gnyp N. - Institutional and Managerial Principles of Financial Planning at the Enterprise (2015)
Котковський В. С. - Банківська інновація в системі заходів покращення корпоративної культури, Гузенко О. П. (2015)
Маслак О. І. - Використання нереалізованого економічного потенціалу підприємств в умовах циклічного розвитку, Гришко Н. Є., Безручко О. О. (2015)
Будник В. А. - Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості (2015)
Гринько Т. В. - Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Pavlov V. - The Condition, Problems and Development Prospects of the Modern Energy Supply Companies in Ukraine, Levytska I. (2015)
Антоненко І. Я. - Механізм управління інноваційним круїзним туристичним продуктом, Мельник І. Л. (2015)
Дима О. О. - Сучасні тенденції та переваги розвитку Інтернет-торгівлі в Україні (2015)
Євдощак В. І. - Актуарне підґрунтя потрійної системи рахівництва в контексті вдосконалення внутрішньогосподарського контролю, Маначинська Ю. А. (2015)
Білорус О. Г. - Екологічна безпека України. Рецензія на колективну монографію "Екологічна і природно-техногенна безпека України у регіональному вимірі" за наук. ред. Хвесика М. А. (2014), Власов В. І. (2015)
Глущенко В. - Про "філософські" методи в лінгвістичних дослідженнях (2015)
Голуб О. - Проблема "давньоруського періоду" в дослідженні фонетико-фонологічної історії східнослов’янських мов, Орел А., Тищенко К. (2015)
Марченко О. - Дистрибутивний аспект у працях учених Московської та Санкт-Петербурзької (Ленінградської) фонологічних шкіл (2015)
Овчаренко В. - Розвиток ідей біологізму в лінгвістиці кінця хх – початку ххі ст. (2015)
Огуй О. - Провідні англісти та американісти України сьогодення: ключові критерії для посібника з історії лінгвістичних учень (2015)
Поленова Г. - Прагматика первичных слов в языке (к постановке проблемы) (2015)
Бурмистрович Ю. - Что было действительной причиной первых праславянских фонетических процессов? (2015)
Бондаренко О. - Особливості перекладу абревіатур, акронімів і скорочень (2015)
Капніна Г. - Особливості перекладу казкового твору (на матеріалі казки братів Грімм "Вовк і семеро козенят" (2015)
Колган О. - Мова поезії та термін (2015)
Кочукова Н. - Натяк як один із прийомів трансформації стійких словосполук (на матеріалі української преси) (2015)
Ледняк Ю. - Англіцизми в українській лексиці кінця хх – початку ххі ст., Ледняк Г., Рябініна І. (2015)
Луковенко Т. - До питання функціювання питомих терміноодиниць у межах гомеопатичної термінології (2015)
Овчаренко Н. - До питання про когнітивну специфіку термінів-фразеологізмів (на матеріалі сучасної термінології) (2015)
Сидоренко Е. - Эргонимизация различных видов онимов (на материале эргообъектов Донецкого региона) (2015)
Сорока Т. - Структурна характеристика моносемічних аксіономенів української мови (2015)
Тищенко Л. - Опис говіркової системи на підставі даних діалектного тексту (2015)
Швачко С. - Семантичеcкие девиации нумеральных слов (2015)
Кущ Н. - Порівняльні прийменникові еквіваленти української мови: семантичний аспект (2015)
Горбачук Д. - Літописні договори Русі з Візантією як свідчення формування офіційно-ділового стилю (2015)
Сушко О. - Офіційно-діловий стиль у стильовій парадигмі української мови (2015)
Швидка Н. - Архетипний символ вода як маркер очищення, відновлення та відродження в біблійному дискурсі (2015)
Ананьян Е. - Метафора як експресивно маркований ресурс художнього мовлення (на матеріалі англомовної емотивної прози) (2015)
Падалка Р. - Метафора як соціокультурна форма в естетичній прозі А. Федя (2015)
Полякова Т. - Експресивно-стилістичні можливості емоційної лексики поетичних творів Яра Славутича (2015)
Коротяєва І. - Особливості функціонування та перекладу наукових термінів у лінгводидактичному тексті (2015)
Маторина Н. - Развитие интереса студентов к лингвистическим знаниям (на материале морфемных словарей), Маторин Б. (2015)
Нікітіна Н. - Методологічні можливості мовного портфоліо як гнучкого засобу рефлексивного навчання англійської мови (2015)
Радзієвська О. - Інформаційна компетенція як важлива складова професійної компетентності майбутніх учителів-філологів, Громова Н. (2015)
Рижкова С. - Типи самостійної роботи для підвищення мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою на немовних спеціальностях (2015)
Сегін Л. - Тестові завдання на заняттях зі старослов’янської мови, Ткаченко Є. (2015)
Барабанова О. - Екзистенційна естетика в сучасній українській та російській філософській прозі, Грибовська Д. (2015)
Біличенко О. - До проблеми взаємодії класичних і модерністських систем художньої літератури в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності (2015)
Карабльова О. - Осмислення еросу в культурному контексті та сучасній критиці (2015)
Разживін В. - Жанр вестерну як художнє втілення ідеї американського індивідуалізму (2015)
Бондаренко Г. - Особливості формування морально-етичних принципів особистості у збірці І. Франка "Зів’яле листя", Клименко З. (2015)
Жижченко Л. - Жанрова специфіка роману О. Кобилянської "Апостол черні" (2015)
Лапушкіна Н. - Заперечні форми роману як жанрові новотвори в сучасній українській прозі (2015)
Лисенко Н. - Автобіографізм і щоденниковість у спогадах Уласа Самчука "Планета Ді-Пі" (2015)
Ляшов Н. - Концепція особистості жінки в історичному романі М. Івасюка "Лицарі великої любові" (2015)
Нестелєєв М. - Апокаліптичні мотиви у "Пророці" О. Ульяненка (2015)
Сіробаба М. - Поетикальний універсум лірики М. Хвильового (2015)
Тендітна Н. - "Остання сповідь" напівпорожнього будинку (за повістю О. Ульяненка "Сєдой") (2015)
Казаков И. - Условный сказ в литературе 20-х годов хх века (на материале "Конармии" И. Бабеля) (2015)
Рубан А. - Мифологический подтекст романа А. Н. Толстого "Аэлита" (2015)
Ткаченко К. - Народ, государство и семья как субъекты эпического конфликта в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина (2015)
Голі-Оглу Т. - Діалектний мовний матеріал як об’єкт генетичних досліджень (2015)
Шестопалюк О. В. - Професійна компетентність майбутнього педагога: аналіз феномену (2013)
Гуревич Р. С. - Інноваційні освітні технології в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Бордюженко Т. А. - Адиктивна поведінка підлітків як педагогічна проблема (2013)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення підготовки з машинознавства в умовах позашкільної освіти, Коломійчук Н. Ю. (2013)
Грицак А. В. - Використання cоціальних сервісів Веб 2.0 на уроках технології (2013)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін (2013)
Клоченок Д. К. - Візуалізація навчального процесу за допомогою інтерактивних опорних схем, таблиць у роботі вчителя технологій, Горбенко І. В. (2013)
Кравчук І. В. - Особливості реалізації міжпредметних зв’язків креслення з основами виробництва під час навчання технологій у середній школі, Кравчук В. В., Цвілик С. Д. (2013)
Палій Л. О. - Функції і роль стереометричної задачі у процесі формування знань та вмінь учнів з геометрії (2013)
Самойлов А. М. - Класифікація типів девіантної поведінки (2013)
Сидоренко О. Д. - Застосування комп’ютерних технологій для розвитку технічного мислення в процесі трудового навчання, Токарчук Я. О. (2013)
Тележинська А. О. - Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у процесі викладання історії у ЗНЗ (2013)
Федорук А. Ю. - Використання інтернет-ресурсів на уроках української літератури (2013)
Чашечникова О. С. - Дослідження динаміки розвитку творчого мислення через діагностику математичних здібностей близнюків (2013)
Штифорук Т. В. - Візуалізація навчального матеріалу при оволодінні системою видо-часових форм дієслів у англійській мові (2013)
Герлянд Т. М. - Дослідження поняття "професійна спрямованість" у контексті основних тенденцій сучасної професійно-технічної освіти (2013)
Клименко А. О. - Проблема інформаційної культури в українській педагогічній науці (2013)
Люльчак С. Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Уманець В. О. - Самостійна робота як засіб мотивації учнів ПТНЗ до формування базових професійних компетенцій (2013)
Шевченко А. М. - Зміст, класифікція та структура пізнавальних задач з хімії військово-професійного спрямування (2013)
Вихованець З. С. - Підвищення ефективності педагогічного менеджменту (2013)
Вітюк О. І. - Формування професійної компетентності та базових компетенцій молодших спеціалістів у коледжах (2013)
Дусь С. В. - Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів педагогічного коледжу (2013)
Кордон Ю. В. - Формування екологічної свідомості студентів-медиків, Калініна Н. В. (2013)
Крисак А. О. - Сучасні інноваційні технології у професійній освіті, Алексєєнко О. А. (2013)
Лутковська С. М. - Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості (2013)
Макар З. Ю. - Застосування вправ на розвиток творчої уяви і фантазії у професійній дизайн-освіті в умовах коледж, Коломієць Д. І. (2013)
Марцева Л. А. - Інтегративний підхід як освітня перспектива підготовки компетентних фахівців (2013)
Мигдалович О. М. - Використання засобів дистанційної освіти для контролю знань студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Петрович С. Д. - Використання моделей у професійній підготовці фахівців технічного профілю (2013)
Алєксєєва С. В. - Інформаційна культура як основа професіоналізму методистів в умовах сучасної освіти (2013)
Бербец В. В. - Сучасний стан та актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до організації професійного самовизначення учнівської молоді (2013)
Білецька Г. А. - Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах (2013)
Бірілло І. В. - Використання електронних засобів навчального призначення у вищій архітектурній освіті (2013)
Богатирьова Г. А. - Формування готовності майбутніх психологів до впровадження інноваційних технологій, Фляга Т. М. (2013)
Бойчук В. М. - Мистецькі компетенції у підготовці майбутнього вчителя технологій (2013)
Болдирев О. В. - Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Бровчак Л. С. - Педагогічні умови формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2013)
Будас Ю. О. - Педагогічний супровід підготовки студентів до інноваційної педагогічної діяльності в контексті організації ділової гри (2013)
Васюк О. В. - Педагогічна система формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Візнюк І. М. - Психосоматичне здоров'я як чинник професійного зростання особистості (2013)
Власюк І. В. - Вплив ситуативного моделювання на формування фахової термінології майбутніх економістів (2013)
Воєвода А. Л. - Засоби активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення фахових дисциплін (2013)
Гаврилюк А. М. - Поняття правовї культури в сучасних наукових дослідженнях (2013)
Гандабура О. В. - Міжпредметна інтеграція гуманітарної підготовки майбутніх учителів початкових класів як основа професійного самовдосконалення (2013)
Герасимова І. Г. - До визначення концепту "професійна мобільність": сучасне розуміння поняття "мобільність" (2013)
Гнатюк Н. Є. - Напрями професійного самовдосконалення викладача вищої школи (2013)
Горбатюк Р. М. - Формування професійно-мобільного інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій, Федорейко В. С., Рутило М. І. (2013)
Горобець С. М. - Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики (2013)
Гулішевська М. Г. - Історико-критичний аналіз поняття евристика (2013)
Добровольська Н. В. - Щодо питання використання ділових ігор у процессі підготовки майбутніх менеджерів туристичної індустрії (2013)
Емельянова Т. В. - О примере реализации принципа наглядности в курсе "Теория вероятностей и случайные процессы" (2013)
Зарічанський О. А. - Гуманізація процесу професійної підготовки майбутніх юристів (2013)
Ільчук В. В. - Формування комунікативної компетентності викладачів спеціальних дисциплін у технічних ВНЗ (2013)
Каткова В. П. - Модель формування комунікативних якостей студентів-менеджерів у процесі позанавчальної діяльності (2013)
Киливник А. М. - Культура самоорганізації майбутніх учителів у історичному контексті розвитку освіти (2013)
Кізім С. С. - Мережеві технології у професійній підготовці майбутніх учителів (2013)
Клімішина А. Я. - Формування математичної культури майбутніх учителів математики (2013)
Клочко В. І. - Навчально-дослідницька робота студентів як засіб опанування фундаментальними знаннями, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2013)
Кобилянська І. М. - Застосування системного підходу при формуванні компетенцій з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2013)
Ковтонюк М. М. - Критерії та рівневі показники фундаменталізації професійної математичної підготовки майбутнього вчителя математики (2013)
Козачко А. О. - Професійна спрямованість навчання майбутніх інженерів у процесі вивчення інженерної графіки (2013)
Кочурська І. В. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів як соціально-педагогічна проблема у вітчизняній науці й практиці (2013)
Кудирко О. М. - Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення, Шпортко С. Ф. (2013)
Кутик О. М. - Самоосвітня компетентність сучасного професіонала: сутність поняття, причини та бар’єри формування (2013)
Куцак Л. В. - Роль та місце засобів мережевих комунікацій у навчальному процесі вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Кучерявий А. О. - Базові принципи функціонування системи управління самостійною роботою майбутніх юристів (2013)
Луп’як Д. М. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів технологічного напряму (2013)
Мандрик Л. М. - Педагогічні умови виховання гендерної культури майбутніх фахівців пожежної безпеки (2013)
Марущак О. В. - Основи охорони праці як важлива складова професійної підготовки майбутнього педагога, Король В. П. (2013)
Машталер А. М. - Професійна компетентність офіцера-прикордонника як психолого-педагогічний феномен (2013)
Миколюк О. П. - Іншомовна професійна компетентність майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю (2013)
Можаровська О. Е. - Використання методу проектів у процесі іншомовної підготовки з метою розвитку комунікативних навичок студентів (2013)
Мозгальова Н. Г. - Інтелектуальна складова в структурі інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Назарко І. С. - Особливості навчання хімії іноземних студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Олейников Н. Н. - Мотивация слушателей в системе дистанционного обучения (2013)
Осадчук С. Ю. - Підготовка вчителя початкових класів до викладання інформатики: російський досвід (2013)
Пастирська І. Я. - Проблема інтеграції змісту навчання у зарубіжній педагогіці (2013)
Примакова В. В. - Компетентнісний підхід до організації післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (початок XXI століття) (2013)
Радзіховська Л. М. - Організація проблемного навчання у процесі викладання вищої математики майбутнім фахівцям у галузі економічної кібернетики (2013)
Рижкова А. Ю. - Досвід формування готовності викладачів до інтенсифікації навчання в процесі методичної роботи кафедри (2013)
Романчук Н. О. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до особистісно орієнтованого навчання засобами математичних дисциплін (2013)
Сапогов В. А. - Модульно-варіантна технологія вивчення педагогічних дисциплін як засіб формування креативного мислення студентів, Сапогов Н. В. (2013)
Скерський О. Є. - Умови творчої і професійної самореалізації студентів електромеханічного відділення засобами інформаційних технологій (2013)
Стасюк М. П. - Сутність і структура правової культури студентів інституту фізичного виховання (2013)
Стратій О. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технології сервісами Веб 2.0 (2013)
Торічний О. В. - Потреба виваженого підходу до організації самостійної роботи курсантів-прикордонників у процесі формування військово-спеціальної компетентності (2013)
Тхорів Н. М. - Використання програми Microsoft Office PowerPoint для візуалізації навчального матеріалу з філологічних дисциплін (2013)
Тютюнник О. І. - Реалізація принципу наочності за допомогою засобів СКМ у процесі навчання лінійного програмування, Михалевич В. М. (2013)
Федорук Г. М. - Дефініція поняття "компетентність" у сучасній психологічній і педагогічній літературі (2013)
Хамська Н. Б. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя у процесі пропедевтичної практики (2013)
Холковська І. Л. - Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів, Тимошенко Л. В. (2013)
Хом’юк І. В. - Діагностика самооцінки здатності та ставлення до самостійної роботи майбутніх інженерів (2013)
Цідило І. М. - Програмні комплекси та середовища нечіткого моделювання педагогічних явищ (2013)
Червінко Є. О. - Психологічна модель, етапи, стратегії, уміння та навички усного послідовного перекладу (2013)
Черній Г. В. - Навчання професійному спілкуванню як фактор підвищення конкурентноспроможності фахівця сфери туризму (2013)
Черній М. М. - Структура комунікативної культури вчителя іноземної мови (2013)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Шевченко Л. С. - Розвиток поняття "педагогічні технології" в педагогічній науці та практиці (2013)
Шестопалюк О. О. - Дефініція поняття "професійна компетентність учителя" у педагогічній і психологічній науці та практиці (2013)
Ярхо Т. О. - Фундаменталізація професійної підготовки в технічному внз як основа методології компетентнісного підходу у сучасній інженерній освіти (2013)
Ящук С. М. - Професійна підготовка магістрів: сучасний стан та проблеми (2013)
Белкин Е. В. - Построение и анализ математической модели неустойчивости волны конечной амплитуды с учетом дополнительных взаимодействий (2009)
Бойко Т. В. - Моделирование массообменных процессов между пенным и газовым потоками в тунелях, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2009)
Боярская Ю. В. - Учет моделей технологического оборудования при расчете неустановившихся режимов транспорта газа в многониточном магистральном газопроводе, Гусарова И. Г., Каминская А. В., Тевяшев А. Д. (2009)
Булыгин В. С. - Гиперсингулярное интегральное уравнение задачи дифракции Н-поляризованной электромагнитной волны на поверхности вращения (2009)
Волянская И. К. - Фильтрационное течение в треугольных областях, Дорогая И. Д., Зайцев А. А., Шпилевой А. Я. (2009)
Воробьев С. Н. - Дифракция плоской электромагнитной волны на полубесконечной ленточной решетке (2009)
Ганчин Е. В. - Исследование динамических характеристик лопастей рабочих колес поворотно-лопастных гидротурбин при взаимодействии с жидкостью, Ржевская И. Е., Стрельникова Е. А. (2009)
Globa L. - Integrated Environment for Software Development and Analysis, Kot T., Lysenko D. (2009)
Голубева М. С. - О решении краевой задачи для уравнения теплопроводности для системы пересекающихся поверхностей (2009)
Грибовский А. В. - Алгоритм расчета обобщенных матриц рассеяния двумерно-периодической решетки полубесконечных коаксиально-секторных волноводов, Мангушина Ю. В. (2009)
Григорова Т. А. - Дискретизація одного рівняння теплопровідності з циклічними крайовими умовами, Ляшенко В. П. (2009)
Гуржий А. А. - Адвекция пассивной жидкости в поле скорости двух точечных вихрей в круговой области, Прокопович И. С. (2009)
Гуржий А. А. - Формирование двухмерных вихревых структур при периодической инжекции из щели, Фитьковский А. А. (2009)
Гурьева Н. С. - Сравнительный анализ методов аппроксимации данных для преобразования цветовой информации в издательских системах, Романий П. Г. (2009)
Дзензерский В. А. - Моделирование нестационарных турбулентных течений при обтекании подвижных тел сложной геометрии на основе уравнений Навье-Стокса , Приходько А. А., Редчиц Д. А., Хачапуридзе Н. М. (2009)
Духопельников С. В. - Программная система для поиска псевдособственых частот цилиндрического волновода со щелью, основанная на МДО, Мищенко В. О. (2009)
Душкин В. Д. - Метод численного решения интегрального уравнения, ядро которого содержит сингулярную и логарифмическую особенность (2009)
Желанников А. И. - Оперативные методы расчёта характеристик вихревого следа за самолётами (2009)
Зайденварг О. Л. - Гиперсингулярные уравнения в задачах прочности элементов конструкций с трещинами при температурном нагружении, Стрельникова Е. А. (2009)
Кадыров Р. Н. - О притоке газированной жидкости к системе несовершенных скважин в многопластовых залежах (2009)
Кобильська О. Б. - Моделювання однієї оберненої задачі Стефана, Ляшенко В. П. (2009)
Летичевский А. А. - Оптимизация переписывающей машины системы алгебраического программирования APS, Летичевский А. А. (мл.), Песчаненко В. С. (2009)
Львов М. С. - Синтез інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр (2009)
Малахова М. О. - Алгоритмическая модель тепловых процессов в статорных системах шаговых электродвигателей, Рева С. Н. (2009)
Максименко-Шейко К. В. - Нормальные и нормализованные уравнения геометрических объектов в методе R-функций (2009)
Назаренко О. М. - Специфікація та параметрична ідентифікація LQ-моделей оптимального керування за даними спостережень, Фільченко Д. В. (2009)
Омельченко А. В. - Робастное оценивание параметров полиномиальной регрессии второго порядка (2009)
Пантелят М. Г. - Конечноэлементный анализ стационарных магнитных полей в трёхмерной постановке, Руденко Е. К., Сафонов А. Н., Шульженко Н. Г. (2009)
Серая О. В. - Решение систем нелинейных уравнений с нечеткими параметрами (2009)
Сосюрка Е. С. - Построение гамма-функции и ее использование для решения задачи покрытия компактного многогранного множества набором прямых параллелепипедов (2009)
Тараненко В. А. - Исследование влияния прямолинейного ускоренного движения крыла конечного размаха на его аэродинамические характеристики, Тюрев В. В. (2009)
Терновой М. Ю. - Підхід до вирішення задач обробки інформації в системах адміністративного управління (2009)
Черский Ю. И. - Экстремальные задачи с квадратичным функционалом и условием ляпуновкого типа, Яковлева О. Н. (2009)
Шувалова Ю. С. - Численное исследование сходимости метода дискретных особенностей в задачах динамики тонких упругих пластин (2009)
Анотації (2009)
Лимонченко В. В. - Вера как экзистенциал (2015)
Таран В. О. - Геополітика як теоретична основа сучасної російської державної ідеології (2015)
Олійник В. В. - Історичні витоки та особливості формування національного світогляду українців Закарпаття (2015)
Башкеева Е. Н. - "Ментальные революции" в контексте синергетической теории (2015)
Стояно О. О. - Феномен самоідентифікації особистості у давньосхідній традиції (2015)
Мараєва У. М. - Феномен народної обрядовості як складова етнічної культури українців у теорії модернізації (2015)
Костючков С. К. - Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу (2015)
Троїцька О. М. - Толерантність як діалогічна універсалія: філософські аспекти збагачення культурного поля (2015)
Щербакова Н. В. - Оптимизация роли государства в процессах функционирования института семьи как инструмента трансформирования ценностных ориентаций молодежи (2015)
Невмержицька О. М. - Краса як головна естетична цінність українського національного світогляду в філософії першої половини ХХ ст. (2015)
Поліщук К. О. - Необхідність та організація мети споживання в межах інформаційних технологій (2015)
Карпенко С. Р. - Дискурс влади і дискурс мас у сучасній філософській антропології: культурний, біологічний та релігійний виміри (2015)
Кацьора О. В. - Соціологічна інтерпретація соціальних проблем (2015)
Колісник О. В. - Соціокультурні виміри творчості у суспільстві (2015)
Настояща К. В. - Вектори концептуалізації феномена релігійності в сучасному соціологічному теоретизуванні (2015)
Плясов В.С. - Суспільні трансформації в контексті історичних просторових морфологій (2015)
Етенко М. П. - Е-лансери як категорія нестандартно зайнятих працівників (2015)
Михайлева Е. Г. - Мотивация получения высшего военного образования в современной Украине, Медведева Д. А. (2015)
Половая Н. О. - Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства (2015)
Федоренко Н. І. - Використання інноваційних технологій у вищій школі як шлях формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців (2015)
Хомерікі О. А. - Українська вища освіта у фокусі соціології: генеза розвитку і динаміка підходів (2015)
Чучилина Е. С. - Основные индикаторы профессиональной успешности молодых специалистов в современном украинском обществе (2015)
Проскура В. В. - Соціальне середовище як чинник адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2015)
Жужа Л. О. - Політичний менеджмент волонтерства АТО (2015)
Карпяк О. М. - Особливості застосування політтехнологій у виборчій кампанії України 2012 року (2015)
Костенко А. М. - Бойкот російських товарів як форма політичної участі громадян, Макаренко Є. В. (2015)
Олійник Н. Ю. - Емансипація жінок по-радянськи: особливості та наслідки (2015)
Бондар С. С. - Інституційні засади діяльності політичної опозиції в демократичних країнах (2015)
Антонюк Н. В. - Геополітичні детермінанти євроінтеграційної політики республіки Молдова, Зінько І. З. (2015)
Грачевська Т. О. - Міжнародний туризм як фактор зміцнення відносин між Україною та країнами ЄС, Калініна С. Ю. (2015)
Савка О. В. - Політичні проблеми регіонального розвитку Польщі (2015)
Shin Yo. - Democratic ideals and ODA as reflected in women’s security in USA (2015)
Нагірний М. З. - Миротворчі зусилля світової спільноти у хорватсько-сербській війні 1990-х рр. і сучасний український контекст (2015)
Баскакова А. С - "Кримські проблеми" в українсько-російських відносинах: теорія та методологія дослідження (2015)
Радько П. Г. - Вивчення політики державотворення:методологія аналізу (2015)
Тупікова С. В. - Проблеми студентської молоді у фокусі наукового дискурсу глобалізації (2015)
Батман Ю. А. - Клинико-диагностические маркеры ранней диагностики внутриутробных инфекций у недоношенных новорожденных, Натрус Л. В., Есакова О. Р. (2015)
Бойченко А. Д. - Систолічна та діастолічна функції міокарда у новонароджених у ранній неонатальний період (2015)
Волосовець О. П. - Первинна профілактика алергічних захворювань у дітей на перинатальному етапі, Врублевська С. В. (2015)
Гищак Т. В. - Стан толерантності серцево-судинної системи до фізичного навантаження та характеристика міокардіальних резервів за результатами велоергометричної проби в дітей з первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Дука К. Д. - Проблемні питання сучасного вигодовування дітей раннього віку та респіраторна патологія, Мишина Н. В., Чергінець В. І. (2015)
Ефанова А. А. - Современный подход к функциональному питанию детей первого года жизни, Мишина Н. В., Алифиренко Н. А. (2015)
Іванова Л. А. - Ефективність лікувальних заходів у період загострення тяжкої бронхіальної астми у школярів (2015)
Ільченко С. І. - До проблеми розповсюдженості та профілактики тютюнокуріння серед підлітків середніх загальноосвітніх шкіл, Фіалковська А. О., Іванусь С. Г. (2015)
Крицький І. О. - Методи діагностики та лікування хімічних опіків стравоходу при необережному поводженні дітьми з побутовими рідинами, Крицький Т. І., Процайло М. Д. (2015)
Мавропуло Т. К. - Стан лікворних просторів у недоношених дітей, Архіпова І. Ю., Соколова К. Ю. (2015)
Макєєва Н. І. - Клінічне значення рівнів вітаміну D у крові дітей із цукровим діабетом 1 типу, Цимбал В. М. (2015)
Марушко Ю. В. - Показники водневого дихального тесту з навантаженням лактулозою в дітей з гастродуоденальною патологією, Горянська М. Г. (2015)
Марушко Ю. В. - Оптимізація терапії транзиторної лактазної недостатності в дітей грудного віку, Іовіца Т. В. (2015)
Няньковський С. Л. - Динаміка поширеності скарг та факторів ризику, характерних для порушення травної системи в дітей молодшого шкільного віку, Сенкевич О. М. (2015)
Одинець Ю. В. - Підвищення ефективності прогнозування перебігу бронхіальної астми в дітей на підставі вивчення функціонального стану ендотелію судин, Васильченко Ю. В. (2015)
Одинець Ю. В. - Ендотеліальна дисфункція як діагностично-прогностичний критерій перебігу геморагічного васкуліту в дітей, Яворович М. В. (2015)
Омельченко О. В. - Case of syndrome of Cornelia de Lange (clinical observations), Шипко А. Ф., Стрелкова М. І. Випадок синдрому Корнелії де Ланге (клінічне спостереження) (2015)
Пахольчук О. П. - Порівняльний аналіз результатів водневого дихального тесту в дітей із харчовою алергією та ротавірусною інфекцією (2015)
Плеханова Т. М. - Актуальні питання сімейно орієнтованого виходжування недоношених дітей, Остромецька В. М. (2015)
Похилько В. І. - Вплив поліморфізму генів сімейства глутатіон-s-трансфераз на розвиток та захворюваність передчасно народжених дітей з бронхолегеневою дисплазією, Калюжка О. О., Козакевич О. Б. (2015)
Сенаторова Г. С. - Аналіз стану респіраторної системи дітей з бронхолегеневою дисплазією за допомогою спіральної комп’ютерної томографії, Логвінова О. Л., Башкірова Н. В. (2015)
Сенаторова Г. С. - Особливості перинатального анамнезу в дітей з бронхолегеневою дисплазією на сучасному етапі, Черненко Л. М., Іщенко Т. Б. (2015)
Слободченко Л. М. - Типи відносин батьків і підлітків 15–18 років у промисловому місті (за результатами проекту "сім’я та діти України"), Шкіряк-Нижник З. А., Мацола А. І. (2015)
Стоєва Т. В. - Нефропатії в дитячому віці як фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Копійка Г. К., Прохорова С. В. (2015)
Мочульська О. М. - Поширеність атопічного дерматиту в дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі (2015)
Бойчук А. В. - Ультразвукові критерії стану шийки матки в діагностиці загрози передчасних пологів при багатоплідній вагітності, Бойко В. І., Нікітіна І. М., Бегош Б. М. (2015)
Бойчук А. В. - Сучасні методи діагностики та лікування хворих з гіперпластичними процесами ендо- та міометрія, Нікітіна І. М., Кузьоменська М. Л., Сміян С. А. (2015)
Бражук М. В. - Стан мікробіоценозу нижніх статевих шляхів та заходи його корекції у жінок з позаматковою вагітністю, Кондратюк В. К., Баранецька І. О. (2015)
Галич С. Р. - Епідеміологічні аспекти вроджених вад розвитку в Південному регіоні України, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2015)
Гнатко О. П. - Генітальний туберкульоз та його наслідки для репродуктивної функції, Юкало В. Є., Калашнікова В. Г. (2015)
Єфіменко О. К. - Дослідження рівня гомоцистеїну як маркера ризику розвитку прееклампсії важкого ступеня (2015)
Жабченко И. А. - Алгоритм акушерских действий при истмико-цервикальной недостаточности (2015)
Кінаш Н. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із поєднаним безпліддям в анамнезі (2015)
Кравченко О. В. - Особливості формування судинного компонента хоріона при невиношуванні в і триместрі гестації, Печеряга С. В. (2015)
Кравчук І. В. - Аналіз змін клітинної та гуморальної ланок імунної системи у жінок з генітальною вірусною інфекцією під впливом комплексного лікування (2015)
Кукуруза І. Л. - Вплив вакуум-екстракції плода на найближчі та віддалені наслідки для матері та дитини: результати дослідження за методом випадок – контроль, Могілевкіна І. О. (2015)
Купчак І. М. - Оцінка вагінального біоценозу у жінок, що не народжували, з доброякісною патологією шийки матки (2015)
Курташ Н. Я. - Оцінка функції ендотелію судинної стінки у вагітних з НВV-інфекцією, Геник Н. І. (2015)
Лимар Л. Є. - Деякі аспекти патогенезу розладів менструальної функції при хронічних гепатитах (ХГ), Лимар Н. А. (2015)
Лоскутова Т. О. - Тактика ведення вагітних з прееклампсією, обумовленою тромбофілією (2015)
Луценко Н. С. - Ультразвукова оцінка васкуляризації лейоміоми матки, Олійник Н. С., Руденко Д. Ю. (2015)
Маркін Л. Б. - Корекція нутритивної магнієвої недостатності у прегравідарному періоді, Попович А. І., Прокіп У. Є. (2015)
Медведєв М. В. - Нові погляди на механізми патогенезу лейоміоми матки (2015)
Міщенко В. П. - Корекція гормональних порушень при лейоміомі матки, Запорожченко М. Б., Танцюра О. М. (2015)
Петренко Н. В. - Діагностичні маркери ендокринного безпліддя (2015)
Смолькова О. В. - Зміни мінерального та білкового обміну у вагітних з артеріальною гіпотонією як фактор ризику розвитку карієсу зубів у дітей, Ященко Л. М. (2015)
Степановічус О. М. - Функціональний стан антигенпрезентуючих клітин при зовнішньому генітальному ендометріозі (2015)
Толокова Т. І. - Штучне переривання вагітності – порушення основного права на життя, Терешкевич с. Д.-Г. Т. (2015)
Фартушок Т. В. - Особливості репродуктивного здоров’я, перебігу вагітності та пологів у віл-інфікованих жінок (2015)
Хлібовська О. І. - Аналіз результатів комплексного лікування ендометріозу жіночих статевих органів, Бойчук А. В., Дживак В. Г. (2015)
Хміль С. В. - Комплексне лікування дисплазії шийки матки та піхви на тлі папіломавірусної інфекції, Корда І. В., Хміль А. С. (2015)
Чайка Г. В. - Prediction of bleeding puberty in girls adolescence of different morphotypes (literature review), Кучеренко О. М., Ломачук Б. О. Прогнозування пубертатних кровотеч у дівчат юнацького віку різних морфотипів (огляд літератури) (2015)
Чермак І. І. - Особливості перинатального догляду у пацієнток із групи ризику внутрішньоутробного інфікування плода, Мартинова Д. А., Калюжна В. М. (2015)
Щербина М. О. - Сучасні підходи до лікування ускладнень вагітності після застосування ДРТ, Лазуренко В. В., Щедров А. О. (2015)
Якимчук Ю. Б. - Рівень ендогенної інтоксикації в експерименті на тлі різних доз метотрексату та захисна дія кальцію фолінaту (2015)
Дрешпак В. М. - Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації (2015)
Квітка С. А. - Синергетика глобалізації та державне управління: методологічні аспекти (2015)
Кринична І. П. - Обґрунтування необхідності проведення реформування системи охорони здоров’я в Україні: історичний аспект (2015)
Васюк Ю. М. - Податковий контроль в умовах реформ в Україні (2015)
Капуловський А. В. - Значення інституту звернень громадян в умовах наростання загроз національній безпеці (2015)
Кожушко Н. І. - Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал (2015)
Костенко В. О. - Характеризація ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на транскордонних територіях України (2015)
Лаврухін В. В. - Чинники розвитку комплексного механізму соціального захисту населення (2015)
Дубич К. В. - Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження (2015)
Вострікова Н. В. - Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні, Востріков В. П. (2015)
Война Ю. В. - Підвищення ефективності діяльності керівника органу виконавчої влади (2015)
Золотарьов В. Ф. - Моральна відповідальність працівників органів державної влади, Білосорочка С. І. (2015)
Ковальчук В. Г. - Вплив процесів глобалізації на державне управління регіональним розвитком (2015)
Запорожець С. А. - Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста (2015)
Малахова С. М. - Розвиток молекулярної генетики в спорті: прогнози і перспективи (2015)
Фуштей І. М. - Зв’язок ремоделювання міокарда лівого шлуночка та ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Гура Е. Ю. (2015)
Венгер О. П. - Особливості проявів тривожності в емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Боярчук О. Р. - Рівень церулоплазміну в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2015)
Далимова Д. А. - Исследование ассоциации генотипов Vaca и Caga бактерии Helicobacter Pylori с гастродуоденальными заболеваниями в Узбекистане, Абдурахимов А., Юсупов Ш. А., Турдикулова Ш. У. (2015)
Погорєлов В. М. - Енергетичний метаболізм ішемії міокарда хворих на хронічне легеневе серце та його корекція, Шелест Б. О., Зайцева О. В. (2015)
Ляхович Р. М. - Встановлення та використання автоматичних зовнішніх дефібриляторів у громадських місцях Тернополя – ефективний елемент надання домедичної допомоги при раптовій зупинці кровообігу (2015)
Швед М. І. - Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз залежно від тривалості хвороби, Припхан І. Б. (2015)
Пасічник С. М. - Оцінка результатів комплексного лікування поверхневих форм раку сечового міхура (2015)
Zhulkevich I. V. - Age as a determinant of vertebral trabecular bone status in Hodgkin lymphoma patients after completion of chemotherapy: a prospective study, Yavorska Yu. V. (2015)
Кас Ю. В. - Особливості гострої закритої черепно-мозкової травми, зумовленої вибуховою хвилею, в учасників бойових дій на сході України, Коршняк В. О., Поліщук В. Т. (2015)
Galaychuk I. Y. - Spectrophotometric diagnosis of dermatoscopic images of pigmented skin tumors, Hotsko O. S., Danylchuk Y. R. (2015)
Підмурняк О. О. - Віддаленні результати лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань з приводу кіст нирок (2015)
Лісяна Т. О. - Мікробіологічна характеристика статевих шляхів у вагітних жінок після екстракорпорального запліднення, Пономарьова І. Г., Сопко Я. О., Доброчинська Л. І., Ковальчук О. А. (2015)
Толокова Т. І. - Етіопатогенетичне лікування патологічних процесів шийки матки (2015)
Яцишин Н. Г. - Ефективність і безпечність використання керованої оваріальної гіперстимуляції у лікуванні безпліддя (2015)
Мелень А. П. - Вплив магістралізації зовнішньої сонної артерії на неврологічну симптоматику в пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії (2015)
Сохор Н. Р. - Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту (2015)
Кузик Ю. І. - Фібром’язова дисплазія внутрішніх сонних артерій: клінічний та патоморфологічний аналіз операційного матеріалу (2015)
Мочульська О. М. - Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту й "атопічного маршу” (2015)
Бутницький Ю. І. - Роль фіброезофагогастродуоденоскопії у виявленні патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в дітей, Лобода В. Ф., Глушко К. Т. (2015)
Юрчишин О. М. - Особливості перебігу психофізіологічної адаптації у дітей із різним рівнем йодної забезпеченості (2015)
Аршинніков Р. С. - Ефективність методу професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів із різними видами зубних відкладень та карієсрезистентністю емалі зубів (2015)
Скалат А. П. - Віддалені клінічні результати комплексного лікування захворювань пародонта у хворих на тлі специфічної патології органів дихання (2015)
Корда М. М. - Оцінка ефективності комплексної корекції ураження печінки при експериментальній політравмі, Кулянда О. О., Габрусєв В. Ю. (2015)
Білоокий О. В. - Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за інфікованого експериментального жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., Гринчук Ф. В. (2015)
Гнатюк М. С. - Особливості структури артеріального русла легеневого серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б. (2015)
Терлецька О. І. - Зміни біомаркерів оксидативного стресу, індукованого гіпотиреоїдною дисфункцією, та корекція їх методом інтервального гіпоксичного тренування, Мисаковець О. Г., Чупашко О. І. (2015)
Головатюк Л. М. - Особливості локальних імунних реакцій в слизовій оболонці товстої кишки при токсичному гепатиті (2015)
Флекей Н. В. - Вивчення токсичності натрію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого санітарно-токсикологічного досліду (2015)
Гладких Ф. В. - Характеристика протизапальної та знеболювальної активності ібупрофену та його комбінації з вінбороном на моделі ад’ювантного артриту в щурів, Степанюк Н. Г. (2015)
Завадська Т. С. - Вплив фотодинамічної модифікації крові на експериментальні гліоми щурів, Кузів О. Є, Штонь І. О. (2015)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання стінки сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії, Нестерук С. О. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка структурно-функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду озера Ялпуг, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Сельський П. Р. - Обґрунтування застосування roc-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного інтегрованого іспиту для підвищення якості підготовки лікарів (2015)
Петренко Н. В. - Нові підходи до оптимізації системи харчування молоді (2015)
Zhulkevich I. V. - Primary pulmonary non-hodgkin’s lymphoma, Uglyar T. Yu., Deresh N. V. (2015)
Титул, зміст (2012)
Шебанін В. - Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення (2012)
Червен І. - Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення, Кареба М. (2012)
Сіренко Н. - Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств, Баришевська І. (2012)
Шебаніна О. - Оптимізація виробничих ресурсів рослинництва фермерських господарств, Домаскіна М. (2012)
Євчук Л. - Сучасна парадигма явища конкуренції та формування сільськогосподарськими товаровиробниками конкурентних переваг (2012)
Мармуль Л. - Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Лугова О. (2012)
Котикова О. - Стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування: методологічний аспект (2012)
Бурковська А. - Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення, Бурковський І. (2012)
Вишневська О. - Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону, Літвак О. (2012)
Порудєєва Т. - Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення (2012)
Стройко Т. - Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів, Лесік І. (2012)
Золотих І. - Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Банєва І. - Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств (2012)
Белевят О. - Методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств, Чебан Ю. (2012)
Синявська І. - Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки (2012)
Чужмир К. - Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі (2012)
Лагодієнко В. - Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону, Боднар О. (2012)
Гончаренко І. - Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області, Мороз Т. (2012)
Клочан В. - Продуктивність праці та її оплата, Костаневич Н. (2012)
Кулешова Г. - НАССР – складова системи управління якістю продукції аграрних підприємств (2012)
Саваріна І. - Стан орендних відносин у господарських формуваннях Миколаївської області (2012)
Пшениченко А. - Зовнішньоторговельні операції на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області, Пісоченко Т. (2012)
Дубініна М. - Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки (2012)
Ужва А. - Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах, Костирко А. (2012)
Шарата Н. - Імплементація Болонського процесу в Україні, Кунашенко О., Лукьяненко Д. (2012)
Титул, содержание (2012)
Управленческий "реинжиниринг" в Украине: укрепление государственной власти, переформатирование влияния бизнес-групп или подготовка к парламентским выборам? (2012)
Санкции ЕС и Беларусь (2012)
Геец В. - Земельная реформа в Украине: истоки, приоритеты, противоречия, Мороз А., Кучма Л., Порошенко П. (2012)
Голян В. - Институциональные разрывы земельной реформы в Украине (2012)
Степанов В. - Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности (2012)
Зверяков М. - Особенности разработки стратегии экономического и социального развития региона (на примере Одесской области), Ковалев А., Сментына Н. (2012)
Лекарь С. - К вопросу о создании больших обезличенных неагрегированных баз данных о потреблении, производстве и распределении главных ресурсов (2012)
Киндзерский Ю. - Дилеммы модернизации: к определению ее содержания, целей и стратегии в общественно-экономических преобразованиях (2012)
Лощинин М. - Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты (2012)
Крисанов Д. - Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации (2012)
Егупов Ю. - Экономическая оценка производственной программы предприятия в условиях многономенклатурного производства (2012)
Мищенко В. - Минеральные ресурсы Украины в рыночных трансформациях (2012)
Мишенин Е. - Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием (2012)
Андреева Н. - Научные подходы к диагностике инвестиций в природопреобразующие проекты: системология, инструментарий и методы реализации (2012)
Жарова Л. - Косвенные ущербы катастрофы на ЧАЭС: социально-экономическая динамика, Хлобыстов Е. (2012)
Рогач Ф. - Риски и оценки государственного долга Украины (2012)
Олефир А. - Проблемы и перспективы нетарифного регулирования международной торговли (2012)
Гасанова П. - Вопросы финансирования инновационной деятельности (2012)
Шубалый А. - Организационно-экономические основы трансформации системы управления лесным комплексом (2012)
Василик Н. - Направления реализации базовых принципов устойчивого лесопользования на современном этапе (2012)
Титул, зміст (2012)
Архангельский Ю. - Инфляция: причины и возможные меры по ее предупреждению (2012)
Білітюк А. - Льонарство i хмелярство зміцнять економіку Захiдного Полiсся (2012)
Дробот Е. - Структурирование бизнеса (2012)
Федулова Л. - Реформування сфери науки України: оптимізація через результативність (2012)
Яремко Л. - Науковий супровід – необхідна умова успішності постсоціалістичних перетворень в Україні (2012)
Возьний К. - Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки, Возьна Т. (2012)
Колтунович О. - Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України (2012)
Осташко Т. - Уроки торговельної суперечки щодо експорту сиру в Російську Федерацію (2012)
Крисанов Д. - Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації, Удова Л., Варченко О. (2012)
Динько І. - Сучасний стан цукрової галузі України: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Хомутенко В. - Організаційні моделі митно-податкового адміністрування в зарубіжних країнах, Запорожець О. (2012)
Лоханова Н. - Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств (2012)
Шура Н. - Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів (2012)
Кобушко І. - Моделювання пропозиції на інвестиційному ринку за допомогою використання економетричних методів (2012)
Чорний В. - Методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту (2012)
Садовська І. - Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність, Биховець Ю. (2012)
Крутова А. - Методологічні засади обліку трансакційних витрат, Макуха М. (2012)
Нагірська К. - Диференціація наукових підходів та уточнення понятійного апарату управлінської звітності (2012)
Алиев Н. - Исследование влияния обводненности продукции на уровень производственных затрат в нефтедобыче (2012)
Чернышева Л. - Оценка готовности предприятия к организационному развитию (2012)
Туниця Ю. - Інституціональне та інструментальне забезпечення збалансованого природокористування. Рецензія на монографію: Інституціональні засади та інструментарій збалансованого природокористування / Під ред. д-ра екон. наук, професора С. К. Харічкова // ІПРЕЕД НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД, 2010. – 484 с. (2012)
Прогноз державного бюджету України на 2013 та 2014 роки (2012)
Глава ЄЦБ Маріо Драгі: економіка єврозони відновиться (2012)
Уряд Греції: чесний антикризовий розпродаж (2012)
Глава НБУ Сергій Арбузов: гривня не постраждає через соціальні ініціативи президента (2012)
Віктор Янукович: іпотека під 2-3% річних (2012)
Цукор в Україні дорожчатиме (2012)
Експорт зернових може стати рекордним (2012)
Сергій Тігіпко: житлово-комунальні послуги подорожчають після виборів (2012)
Світовий банк: зростання ВВП України в 2013-2014 роках на рівні 4% (2012)
Екс-міністр економіки України Віктор Суслов: 2013 рік буде тяжчим за 2012 (2012)
Колупаев Ю. Е. - Физиологические функции неэнзиматических антиоксидантов растений, Ястреб Т. О. (2015)
Молодченкова О. О. - Протеиназно-ингибиторная система при формировании защитных реакций растений, Адамовская В. Г. (2015)
Жадько С. И. - Активные формы кислорода, активность пероксиредоксина и тиоредоксина в культуре ткани Arabidopsis thaliana при развитии осмотического и оксидативного стрессов, Воробьева Т. В., Сиваш А. А. (2015)
Kolupaev Yu. E. - Effect of cold hardening on resistance of wheat seedlings to hydrogen peroxide and iron (II) ions action. I. Participation of low-molecular protectors, Ryabchun N. I., Yastreb T. О., Oboznyi A. I., Shvidenko M. V. (2015)
Федюк О. М. - Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії, Білявська Н. О. (2015)
Мельникова Н. Н. - Влияние бинарных композиций лектинов сои и гороха на формирование соево-ризобиального симбиоза, Коць С. Я. (2015)
Тарасюк О. І. - Генетичний поліморфізм за складом алелей Gli-/Glu локусів високоякісних ліній озимої м’якої пшениці, Починок В. М., Моргун В. В. (2015)
Грабова А. Ю. - Биобезопасность, фитотоксичность и антибиотикочувствительность штамма Bacillus sp. C6 – антагониста фитопатогенных бактерий и грибов, Драговоз И. В., Авдеева Л. В. (2015)
Мальцев Є. І. - Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу (2015)
Терлига Н. С. - Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан, Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. (2015)
Авксентьева О. А. - ІIІ Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Жмурко В. В., Колупаев Ю. Е. (2015)
Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Rules for authors (2015)
Титул, зміст (2012)
Ryaboshlyk V. - Technology and crisis: a historical retrospective of quantitative reflection (2012)
Онишко С. - Грошові перекази в структурі доходів домогосподарств України, Куценко В. (2012)
Koz’menko S. - The development of inter-budgetary relations on the basis of assessment of regions’ financial potential, Boronos V., Plastun O. (2012)
Dorosh V. - Foreign experienсe and ukrainian realities of interbudgetary transfers prognostication (2012)
Sabadash V. - Ecological conflicts in modern system of nature use: theoretical and methodological aspects (2012)
Kravets P. - An integral model of sustainable forest management in the context of natural capital theory (2012)
Butko M. - Modern trends and directions of human capital development, Deriy J. (2012)
Radionov Yu. - Influence of budgetary problems is on the rates of growth of the productivity of labour (2012)
Fedulova L. - Institutional environment for innovation development of Ukrainian regions (2012)
Демьянченко А. - Анализ состояния и тенденции развития морских торговых портов Украины (2012)
Архипов C. - Статистические методы расчета страховых запасов (2012)
Прогнози (2012)
Резолюція круглого столу "Національна парадигма сталого розвитку України" 18 квітня 2012 року, Київ (2012)
Капустян Г. Т. - Слово про учителя (2004)
Данилов В. П. - Сталинизм и советское общество (2004)
Кульчицький С. В. - Місце Джеймса Мейса в українській історії (2004)
Тригуб П. М. - М. Є. Ліванов - видатний український агроном останньої чверті XVIII ст. (2004)
Мойсієнко В. М. - Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність О. О. Русова (2004)
Василик І. В. - Аграрні проекти Костя Левицького (2004)
Морозова С. А. - Відтворення природних умов давніх історичних часів: геополітичні аспекти (2004)
Ткачук-Ферков О. В. - Середньовічна історія Закарпаття в оцінці угорських істориків XIX - початку XX ст. (2004)
Вінтонів О. О. - Фільварок в умовах кризи феодального господарства та шляхи його відбудови в XVII - XVIII ст. : історіографія проблеми (2004)
Ластовський В . В. - Аграрно-господарський стан православної церкви в Україні наприкінці XVII - XVIII ст. в оцінці вітчизняної історіографії XX ст. (2004)
Товстопят Л. М. - Розвиток сільського господарства Закарпаття в кінці XVIII – на початку XIX ст. в оцінці І. Г. Шульги (2004)
Любич О. А. - Історіографія соціально-економічного становища Чернігівщини в першій половині XIX ст. (2004)
Масненко В. В. - Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського (2004)
Євсеєнко С. А. - Селянський рух у 1905 - 1907 рр. в Україні (радянська історіографія проблеми) (2004)
Губа П. І. - Соціально-економічні перетворення в українському селі у період національно-демократичної революції 1917 - 1920 рр. : на сторінках преси (2004)
Зємзюліна Н. І. - Земельна політика П. Скоропадського в радянській та зарубіжній історіографії (2004)
Боєчко В. Ф. - Соціально-економічна політика радянської влади в українському селі періоду НЕПу в оцінці вітчизняної історіографії 20-х років XX ст. (2004)
Дровозюк С. І. - Українське селянство і національний церковний рух 20-х рр. XX ст. : історіографія (2004)
Нікілєв О. Ф. - Виробнича інтелігенція українського села в історіографії: проблеми і стан вивчення процесу формування соціальної верстви (2004)
Гоцуляк В. В. - Новітня історіографія Столипінської аграрної реформи в Україні (2004)
Ігнатенко В. В. - Проблема хліборобської еліти в Україні в розрізі синергетичної наукової парадигми (2004)
Лазуренко В. М. - Аграрна історія України: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Черкащини) (2004)
Мельниченко В. М. - Календар українського селянина (2004)
Михайлюк О. В. - Праця як ритуал у селянській культурі (2004)
Ковальков О. Л. - Система трудових заборон у традиційних часових уявленнях українців (2004)
Темченко А. І. - Вербально-символічні позначення хвороб та потойбічного світу в лікувальних практиках селянських знахарів (2004)
Корнєв А. Ю. - Доба Хмельниччини і селянська "правда" в пісенній епіці (2004)
Лохматова А. І. - Інститут сільських писарів України в другій половині XIX ст. (2004)
Драч О. О. - Сільська школа в Україні: особливості організації навчального процесу (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2004)
Попова Н. О. - Проблеми стосовно залучення селянства до реалізації українського національного проекту: рецепція інтелегенції у третій чверті XIX ст. (2004)
Голдіна С. О. - Діяльність антистарообрядницької місії на Лівобережній Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. (2004)
Петренко І. М. - Роль приватної ініціативи у розвитку сільських церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України (1884 - 1917 рр. ) (2004)
Присяжнюк Ю. П. - Освіченість як атрибут етнокультури українського селянства Наддніпрянської України: тенденції еволюції та перші спроби осмислення феномена на початку XX ст. (2004)
Дулгерова О. М. - Роль товариства "Просвіта" у формуванні національної свідомості українського селянства на початку XX століття (2004)
Георгізов Г. М. - Народна освіта як основоположний засіб впливу радянської ідеології, Георгізова І. Л. (2004)
Москальов Б. Г. - Із історії інженерної освіти в Україні наприкінці 20-х - на початку 30-х років, Москальова Н. П. (2004)
Кукса. Н. Г. - Нові форми культурно-масової роботи в українському селі 20-ті роки XX століття (2004)
Щебетюк Н. Б. - Діяльність Української Академії сільськогосподарських наук у період її організаційного становлення (1957 р. ) (2004)
Щербакова О. В. - Історичний досвід організації сільського шкільництва в Україні в підросійську та радянську добу (60-ті рр. XIX ст. - 80-ті рр. XX ст. )127-131, Прокопенко Л. Л. (2004)
Мельниченко О. В. - Утворення та діяльність сільських музеїв Черкащини в 1950 - 1990-х рр. (2004)
Коваленко Я . Ю. - Стан української освіти на селі у 90-ті рр. XX ст. (2004)
Михайлюк Ю. М. - Адміністративно-господарська діяльність черкаських і канівських старост (Закінчення) (2004)
Івангородський К. В. - Формування селянської верстви південних староств Київського воєводства в другій половині XVI - першій половині XVII ст. : специфіка умов і соціальних відносин (2004)
Нечитайло В. В. - Розвиток козацьких господарств фермерського типу в Лівобережній Україні після скасування гетьманства (60-ті рр. XVIII ст. ) (2004)
Шевченко С. І. - Серби-поміщики в Центральній Україні (кінець XVIII - початок XX ст. ) (2004)
Філоретова Л. М. - Господарська діяльність військових поселень Півдня України (2004)
Венгер Н. Б. - Аграрна колонізація? До питання про формування особливої економічної зони на території сільськогосподарських менонітських колоній Півдня України (перша половина XIX ст. ) (2004)
Бундак О. А. - Розвиток волинського містечка в першій половині XIX століття (2004)
Тараненко С. П. - Пожежне законодавство та його регіональна специфіка в Південній Україні в другій половині XIX - на початку XX століття (2004)
Десятніков І. В. - Структура найманих сільськогосподарських робітників України в кінці XIX - на початку XX ст. (2004)
Коваленко В. О. - Шляхи вирішення селянського питання в економічній думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століття (2004)
Куліков В. О. - Селянське питання в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. (за матеріалами Харківської губернії) (2004)
Вакулик В. В. - Еволюція внутрішніх взаємовідносин науково-практичної ветеринарії Наддніпрянщини в епоху розвитку капіталізму (кінець XIX - початок XX ст. ) (2004)
Маслов М. П. - Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX - 20-х рр. XX ст. : техніко-технологічні аспекти (2004)
Житков О. А. - Національний аспект аграрного питання в програмних документах українських партій на початку XX ст. (2004)
Герасименко О. В. - Революційна українська партія в боротьбі за селянство (2004)
Доморослий В. І. - Діяльність українських депутатів щодо вирішення аграрного питання в Першій Державній Думі Росії, Костюк М. В. (2004)
Шевченко В. М. - Еволюція приватної земельної власності на Правобережній Україні у 1906 - 1914 рр. (За результатами поточних досліджень) (2004)
Реєнт О. П. - Сільське господарство України в роки Першої світової війни (2004)
Дудка В. І. - Трансформація великого землеволодіння у Лівобережній Наддніпрянщині напередодні революції 1917 - 1920 рр. , Дудка Л. Г. (2004)
Малиновський Б. В. - Аграрна політика центральних держав в Україні, літо - осінь 1918 р. : збереження та збір врожаю (2004)
Корновенко С. В. - Аграрна політика Гетьманату: теоретичний аспект (2004)
Кізюн В. К. - Становлення органів селянського самоврядування на Півдні України в 1917 - 1920 рр. (2004)
Ковальова Н. А. - Питання власності на землю у психології селян періоду революції та громадянської війни в Україні 1917 - 1921 рр. (2004)
Токар Н. М. - Кооперативна діяльність В. Доманицького (2004)
Фареній І. А. - До проблеми поширення ідей кооперації в селянському середовищі (початок XX ст. ) (2004)
Костик Є. П. - Кооперативне видавництво "Книгоспілка" та українське село у 1920-х рр. (2004)
Морозов А. Г. - Суспільно-політичні обставини діяльності селянських кооперативних організацій у добу НЕПу (2004)
Биченко С. М. - Спеціалізована сільськогосподарська кооперація - важливий фактор підвищення ефективності селянських господарств у добу НЕПу (2004)
Волошкевич Г. А. - Споживча кооперація України в умoвах кризи хлібозаготівель 1927 - 1929 рр. (2004)
Крамар Ю. В. - Політика воєводи Г. Юзевського стосовно української кооперації на Волині у міжвоєнний період (2004)
Капустян Г. Т. - Злам НЕПу (2004)
Десятніков О. В. - Оплата праці найманих сільськогосподарських робітників в індивідуальних селянських господарствах України в період НЕПу (2004)
Смирнов В. М. - Ідеологічні та суспільно-політичні чинники при наданні гуманітарної допомоги селянству України в період НЕПу (2004)
Марочко В. І. - Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920 - 30-х рр. : історико-теоретичний аспект (Закінчення) (2004)
Паскаленко В. Є. - Заможний селянин в добу НЕПу: комуністична доктрина та економічні реалії (2004)
Котляр Ю. В. - Організації селян на Півдні України в 1921 - 1928 рр. (2004)
Святець Ю. А. - Регіональні особливості організації селянського господарства України навесні 1926 р. (2004)
Малєєва Т. І. - Кустарні заняття українського селянства у 1927-29 рр. (Реконструкція за матеріалами архівних справ) (2004)
Міняйло С. А. - Податкова реформа 1930 - 1932 рр. в українському селі (2004)
Солодка-Фазелі Л. М. - Голод 1933 року як метод впливу радянської влади на традиційну мантальність українських селян (2004)
Дoрошко М. С. - "…Граф Бобринський наших днів" (Про роль П. Постишева у погромі українських націонал-комуністів у 1933 - 1936 рр. ) (2004)
Бабенко Л. Л. - Селянський фактор в антирелігійній політиці більшовицької держави у міжвоєнний період: реалії протистояння (2004)
Хаджирадєва В. П. - Аграрні перетворення в Бессарабії в 1940 - 1941 рр. (2004)
Перехрест О. Г. - Стан та відродження тваринницької галузі сільського господарства Хмельниччини після визволення від нацистських окупантів (квітень - грудень 1944 року) (2004)
Романюк І. М. - Соціально-економічне та культурне становище сільських населених пунктів Українського Подунав'я в 1940-х - на початку 1950-х рр. (2004)
Бoкій Н. М. - З історії колективізації на Рівненщині: 40 - 50-ті рр. ХХ ст. (2004)
Тeрeщенко Т. В. - Соціальний протест українського селянства у період післявоєнної відбудови народного господарства (на матеріалах Центральної України) (2004)
Рибак І. В. - Реконструкція сільського житла (друга половина 50 - 70-х рр. XX ст. ): зміни, труднощі, проблеми (2004)
Лубко І. М. - Кукурудзяна програми М. С. Хрущова та її вплив на стан сільського господарства УРСР (2004)
Кузнецов О. А. - Демографічна ситуація в українському селі у 70-ті - першій половині 80-х рр. XX ст. (2004)
Мазур О. О. - Спроба інтенсифікації сільського господарства України на початку 80-х рр. XX ст. (2004)
Мeльничук Т. А. - Динаміка чисельності та територіального розміщення сільського населення України (1989 - 2001 рр. ) (2004)
Лисeнко А. І. - Місце сільської жінки в соціально-економічному житті України (1991 - 2001 рр. ) (2004)
Бушин М. І. - Особливості перебудови діяльності клубних установ у сільській місцевості (1990 - 2000 рр. ), Мальцева С. В. (2004)
Здоровцов О. І. - Сільськогосподарське виробництво як соціоекосистема: сучасний стан та перспективи, Шатохін А. Н. (2004)
Морозов А. - М. С. Дорошко. Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки XX століття. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. - 154 с. (2004)
Мельниченко В. - В. С. Корновенко, В. М. Лазуренко. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу. - Черкаси: Ваш дім, 2004. - 184 с. (2004)
Глуханюк В. - Відзив на "Історико-краєзнавчий український календар "Спадщина"" / Автор-упорядник В. М. Мельниченко. - Черкаси, 2003. - 386 с. (2004)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення", Хоменко О. (2015)
Ухвала конференції "Актуальне українознавство: зміст, методологічні засади, практичне втілення" (2015)
Зінченко А. - Українська спільнота як об’єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка (2015)
Піскун В. - Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення (2015)
Баран В. - Віктор Петров — визначний українознавець (2015)
Киридон А. - Диспозиція "Свій-Чужий-Інший" як смисловий маркер соціокультурного простору (2015)
Скляр В. - Етнологічна складова сучасного українознавства (2015)
Ворончук І. - "Нова соціальна історія" та перспективи українознавчих досліджень (2015)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1999 р.), Томенчук Б. (2015)
Висотін М. - Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття (2015)
Панченко В. - Міська геральдика Слобожанщини середини XVIII століття (2015)
Мостяєв О. - Україна як геоісторична країна і геополітична реальність (2015)
Ціпко A. - Українська словесна культура: системний модус спільнотного (2015)
Смольницька O. - Неоміфологічне підґрунтя релігійного дуалізму (на матеріалі поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк) (2015)
Хоменко O. - Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві (2015)
Шевчук О. - Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців (2015)
Шевченко Т. - Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад (2015)
Бойко С. - Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління (2015)
Губський C. - Друга світова війна в дослідженнях українських науковців (2015)
Овсіюк O. - Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова" (2015)
Бойко Т. - Всеукраїнська наукова конференція "Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія у часі", Хоменко O. (2015)
Бойко Т. - Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства (2015)
Круглий стіл "Геополітичне самовизначення України: наука і політика" (2015)
Чирков О. - Методологічний семінар з українознавства (2015)
Ворончук І. - Історія знизу очима сучасників (2015)
Брайченко О. - Рецензія на книгу Марини Гримич "Бранзолія" (2015)
Овсіюк О. - Історія — окремо, політика — окремо. Чи це можливо? (2015)
Відомому вченому, видатному діячеві в галузі охорони здоров’я Озару Петровичу Мінцеру – 75! (2015)
Мінцер О. П. - Стратегія створення та оцінювання функціонування систем управління якістю медичної освіти. Перше повідомлення. Постановка проблеми, Толстанов О. К.,  Загорій Г. В.,  Калита Т. П. (2015)
Мінцер О. П. - Онтологічна модель процесів програмованої клітинної загибелі,  Ватліцов Д. В. (2015)
Марценюк В. П. - UML-моделювання системи прийняття рішень в медичних наукових дослідженнях, Андрущак І. Є., Кучвара О. М. (2015)
Бабінцева Л. Ю. - Кількісне оцінювання ефективності сумісного використання різних інформаційних систем при їх інтеграції у рамках єдиного комплексу завдань (2015)
ВеселийС. В. ВеселийС. В. - Прогнозування перебігу та результату лікування інвагінації кишечника у дітей,  Веселий М. Ю. (2015)
Рижов О. А. - Проектування тестових завдань закритого типу на базі моделі онтології на основі когнітивних прототипів, Попов А. М. (2015)
Гойко О. В. - Методичний підхід щодо вибору методу статистичної обробки даних для медико-соціологічних досліджень (2015)
Яременко Н. В. - Захист персональних даних інформаційно-освітнього простору (2015)
Hulyar S. O. - Mechanisms of primary reception of electromagnetic waves of optical range as a biophysical basis of polarized light therapy (2015)
Прокопченко О. Є. - Огляд окремих математичних методів та алгоритмів опрацювання медичних зображень на прикладі технології вольфрам математика (medical image processing) (2015)
Сельський П. Р. - Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та індукування дерева рішень з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні (2015)
Знаменська М. А. - Інформатизація закладів охорони здоров’я як основа ефективних комунікацій в системі охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Вакуленко Д. В. - Системно-аналітичне обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань (2015)
Голяченко Г. Б. - Вартість медичної допомоги дітям з хронічними дерматозами (2015)
Сверстюк А. С. - Програмний комплекс для обробки синхронно зареєстрованих біосигналів у поліграфах, Кравець Н. О., Касянюк В. П. (2015)
Авдєєв О. В. - Використання дистанційної системи moodle для оптимізації навчального процесу у вищій школі (2015)
Бондаренко С. В. - До проблеми управління навчально-виховним процесом у закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій (2015)
Верещако Р. І. - Сучасний стан студентської науки, її перспективи та проблеми: досвід студентського наукового гуртка кафедри онкології НМУ ім. О. О. Богомольця, Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2015)
Виноградова О. М. - Модернізація вищої української освіти шляхом впровадження положень Болонського процесу. Огляд літератури, Гнідь Р. М., Пупін Т. І. (2015)
Воскобойнік О. Ю. - Проблеми викладання дисципліни "Органічна хімія” для студентів фармацевтичного факультету, що навчаються за напрямком "Технологія парфумерно-косметичних засобів” (2015)
Гантімуров А. В. - Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на сучасному етапі розвитку медичної освіти, Галицька-Хархаліс О. Я., Флекей Н. В. (2015)
Головчак І. С. - Оптимізація навчального процесу на заочному циклі інтернатури (2015)
Горпініч Т. І. - Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема (2015)
Грицан Л. Д. - Роль розрахунково-графічних завдань при викладанні розділу "Фазові рівноваги” у курсі фізичної та колоїдної хімії (2015)
Довганич Н. В. - Перспективи впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи для студентів заочної форми навчання на кафедрі медичної біології і медичної генетики (2015)
Єлагіна Н. І. - Сутнісна характеристика комунікативного аспекту у вивченні іноземної мови студентами-медиками (2015)
Камишний О. М. - Формування науково-дослідницької компетентності студентів у сучасному навчальному процесі (2015)
Ковальська Н. П. - Деякі аспекти використання міждисциплінарної інтеграції в лекції для студентів фармацевтичного факультету (2015)
Ковальчук О. Л. - Проблемно орієнтована лекція-конференція з елементами випереджаючого навчання та візуалізації за темою "Синдром абдомінального болю у дітей” у додипломній підготовці лікарів (2015)
Кульчицький В. Й. - Філософія здоров’я як ціннісна категорія у контексті патріотичного виховання молоді в Україні (2015)
Кушнір Р. Я. - Дисциплінарна ділова гра у вивченні проблем вчення про кров (2015)
Меленко С. Р. - Мотивація – рушійний фактор навчального процесу (2015)
Михалюк О. Б. - Теоретичні основи формування педагогічної майстерності молодих викладачів медичних університетів (2015)
Молодовець О. Б. - Роль вивчення дисципліни "Сестринська практика” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в процесі формування лікаря-спеціаліста (2015)
Моргунцова С. А. - Нові технології формування професійних компетенцій з дисципліни "Фармакологія”: можливості кейс-методу (2015)
Муратова Т. М. Добровольський В. В. - Особливості використання бесіди, як форми активного навчання, під час виховного та навчального процесу на кафедрі неврології Одеського національного медичного університету (2015)
Орел Ю. М. - Навчальний протокол патологоанатомічного дослідження як узагальнюючий критерій якості засвоєння матеріалу секційного курсу (2015)
Пахольчук О. П. - Актуальні проблеми оволодіння практичними навичками з педіатрії на засадах болонського процесу (2015)
Різничок С. В. - Інформаційні технології в освіті студентів-медиків у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (2015)
Романова Ю. Г. - Дистанційне навчання у вищій медичній освіті, Бабієнко В. В. (2015)
Семенець А. В. - Про підхід до організації інформаційного середовища підрозділу медичного ВНЗ у соціальних мережах, Ковалок В. Ю. (2015)
Табалюк Т. А. - Особливості викладання офтальмології студентам-іноземцям стоматологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання (2015)
Тихоновський О. В. - Адаптація студентів-іноземців до навчання в Україні (2015)
Толокова Т. І. - Ситуаційні задачі у викладанні біоетики як міждисциплінарної науки в медичній освіті (2015)
Фрич Н. І. - Особливості проведення лекційних занять з дисципліни "Медична біологія” у студентів, що навчаються англійською мовою (2015)
Чайковський Ю. Б. - Додипломна вища медична освіта в Україні: що можна змінити вже сьогодні?, Хламанова Л. І. (2015)
Чорненький М. В. - Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права, Махобей К. М., Сопіга М. О. (2015)
Чугін С. В. - Робота з іноземними студентами: основні труднощі та шляхи їх подолання (2015)
Шевцова Т. І. - Сучасні підходи до вивчення фототерапії у новонароджених (2015)
Шлімкевич І. В. - Професійні якості студентів в умовах кредитно-модульної системи (2015)
Штробля А. Л. - Вивчення дисципліни "Організація та економіка фармації” студентами спеціальності "Фармація” (2015)
Шухтін В. В. - Викладання курсу дерматології та венерології в ОНМедУ на сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти, Шандра О. О. Гоженко А. І. (2015)
Якимець М. М. - Особливість викладання розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота при гастроентерологічних та ендокринних патологіях у дітей” (2015)
Палійчук І. В. - Андрагогічні підходи до післядипломної освіти лікарів-стоматологів (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Машталір А. І. - Михайло Михайлович Корда – відомий науковець-біохімік (до 50-річчя від дня народження), Фурдела М. Я. (2015)
Титул, зміст (2012)
Парсяк В. - Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити (2012)
"ЮГцемент". Стійкий розвиток і турбота про навколишнє середовище! (2012)
Экология становится весомым аргументом экономической конкуренции (2012)
Рижков С. - Економічні аспекти впровадження екологічно безпечної технології екопірогенезісу, Маркіна Л. (2012)
Заворотняя И. - Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ АЭС на окружающую среду, Ким В. (2012)
Гладченко М. - Універсальний комплекс технологічного обладнання для виробництва і переробки різних видів круп з високими еколого-економічними показниками, Трохименко Г. (2012)
Харитонов Ю. - Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва, Харитонова М. (2012)
Єфімова Г. - Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону, Гришина Н. (2012)
Рогов Г. - Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток (2012)
Потай І. - Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі (2012)
Терьошкіна Н. - Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону (2012)
Благодатний В. - Особливості впровадження системи екологічного менеджменту у підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради, Гурець Н. (2012)
Дромашко Л. - Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста, Доценко С., Гришина Л. (2012)
Ремешевська І. - Оцінка рівня екологічної безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту, Трохименко Г., Титов С. (2012)
Вишневська О. - Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону, Літвак О. (2012)
Літвак С. - Реформування екологічного оподаткування та розробка місцевих екологічних програм – шлях до збереження навколишнього природного середовища, Павлова А. (2012)
Долин В. - Геоэкологические подходы к изучению тяжелых металлов в Николаевской городской агломерации, Смирнова С. (2012)
Ревякіна О. - Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні, Смирнов В. (2012)
Юдін М. - Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження (2012)
Жукова Г. - Передумови формування економічно обґрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту (2012)
Чайковська Т. - Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" (2012)
Щербак Т. - Заохочення з акцентом на гуманізм. Рецензія на монографію: Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура, О. В. Поголєлова, Н. М. Ришняк, І. С. Титова. - Миколаїв: видавництво Торубари О. С., 2011. - 240 с. (2012)
Дзюбановський І. Я. - Леонід Ковальчук – видатний реформатор медичної освіти та охорони здоров’я України (2015)
Старча Т. М. - Сучасні завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування галузі, Волосовець О. П., Клоченко І. В., П’ятницький Ю. С., Петрова К. І., Соколова Л. В., Булах І. Є., Чернишенко Т. І., Фисун Ю. І. (2015)
Старча Т. М. - Удосконалення системи ліцензійних іспитів "Крок 3” в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, Волосовець О. П., Булах І. Є., П’ятницький Ю. С. (2015)
Волосовець О. П. - Особливості підготовки навчальної літератури в сучасних умовах, П’ятницький Ю. С., Соколова Л. В., Мельник І. В., Фаріон Т. І., Поліщук М. О. (2015)
Волосовець О. П. - Особливості атестації випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів у 2015 році, П’ятницький Ю. С., Соколова Л. В., Мельник І. В., Поліщук М. О., Малецька З. В., Варнавська Л. Г., Стецюк Р. А. (2015)
Корда М. М. - Шляхи імплементації закону України "Про вищу освіту” в Тернопільському державному медичному університеті, Шульгай А. Г., Кліщ І. М. (2015)
Амосова К. М. - Удосконалення методики проведення підсумкового модульного контролю, Мостбауер Г. В., Калініна С. Ю. (2015)
Вороненко Ю. В. - Тенденції інтеграції систем підготовки та атестації медичних кадрів у світі та Україні, Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Мінцер О. П., Краснов В. В. (2015)
Мороз В. М. - Імплементація закону України "Про вищу освіту” у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова: реалії та перспективи, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л. (2015)
Лісовий В. М. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу ХНМУ – мешканців Луганської та Донецької областей, Капустник В. А., Марковський В. Д., Хаустов М. М., Дмитрієнко К. В., Сінайко В. М., Завгородній І. В. (2015)
Запорожан В. М. - Oптимізація освітньої діяльності університету відповідно до закону України "Про вищу освіту”, Кресюн В. Й., Чернецька О. В. (2015)
Черних В. П. - Сучасний стан створення стандартів вищої фармацевтичної освіти на основі компетентнісного підходу, Котвіцька А. А., Огарь С. В., Віннік Л. М. (2015)
Ждан В. М. - Освітня діяльність ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія” за умов реалізації закону України "Про вищу освіту”, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Лохматова Н. М. (2015)
Никоненко О. С. - Актуальні питання імплементації закону України "Про вищу освіту” в післядипломній підготовці медичних спеціалістів, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2015)
Дзяк Г. В. - Шляхи підвищення якості навчання на підставі моніторингу анкетування випускників академії, Перцева Т. О., Захаров С. В., Горбунова Г. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Перший досвід впровадження електронного журналу обліку успішності в Буковинському державному медичному університеті, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Барбе А. М. (2015)
Зіменковський Б. С. - Підготовка іноземних студентів за спеціальністю "Стоматологія” у контексті євроінтеграції української вищої освіти, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Чухрай Н. Л., Солонинко І. І. (2015)
Рожко М. М. - З досвіду реалізації міжнародних освітніх проектів у ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет”, Ерстенюк Г. М., Децик О. З., Бурак О. Л., Струтинський Г. М., Дзвонковська В. В., Капечук В. В., Іванців М. О. (2015)
Колесник Ю. М. - Деякі питання імплементації закону України "Про вищу освіту” у діяльність вищих навчальних закладів, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Туманський В. О., Авраменко М. О., Круть Ю. Я. (2015)
Вороненко Ю. В. - Єдиний медичний (фармацевтичний) освітній простір – стратегія, регіональні та локальні рішення, Мінцер О. П. (2015)
Хвисюк О. М. - Удосконалення післядипломної підготовки лікарів – шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Бортний М. О., Цодікова О. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Соболєва І. А., Сергієнко О. І., Коломійченко Ю. А. (2015)
Чекман І. С. - Нанофармакологія: науково-методичні основи викладання студентам (2015)
Шатило В. Й. - Забезпечення якості освітньої діяльності як шлях реалізації закону України "Про вищу освіту”, Гордійчук С. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Гошовський І. - Чому Україна не Польща? (2012)
Пилипишин В. - Віктор Пилипишин робить акцент на довірчих стосунках із кожним виборцем! (2012)
Осипов В. - Стратегические ориентиры устойчивого развития Придунайского экономического субрегиона, Ермакова О. (2012)
Яненкова І. - Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні (2012)
Гурнак В. - Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні, Ананченко В. (2012)
Лоханова Н. - Проблеми розвитку облікової системи в України з точки зору концепції інституціональних змін (2012)
Мартыновский С. - Товарный фетишизм – основа познания экономики (2012)
Бредіхін О. - Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель (2012)
Ліпич Л. - Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Кутикіна К. (2012)
Морохова В. - Дослідження відносин "виробник-клієнт" у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, Шумська В. (2012)
Гасуха Л. - Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави (2012)
Байтак С. - Состояние внедрения стандартов качества на промышленных предприятиях Азербайджана (2012)
Брайковська А. - Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту (2012)
Рудик О. - Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб’єктів в економіці України (2012)
Вертель В. - Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений (2012)
Папаіка О. О. - Банк. Русурси. Капітал. Рецензія на монографію кандитата економічних наук, доцента Г. О. Панасенко "Банк. Ресурси. Капітал" (2012)
Білецька М. - Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття (2015)
Бялик О. - Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір (2015)
Волкова В. - Сутність і зміст поняття "толерантність" (2015)
Елькін М. - Роль і місце міжкультурних комунікацій та діалогу в управлінні навчально-виховним процесом (2015)
Котова Л. - Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Юник Т. (2015)
Лаппо В. - Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді (2015)
Осаульчик О. - Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією (2015)
Прийма С. - Концептуальні засади регіональної освітньої політики (2015)
Прокоф’єв Є. - Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах України в 20-30-ті роки XX століття (2015)
Сегеда Н. - Креативно-акмеологічна сутність професіогенезу викладача у смислових координатах педевтологічних аналогем (2015)
Симоненко С. - Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід (2015)
Совгіра С. - Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання (2015)
Величко В. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб з обмеженими можливостями засобами вільного програмного забезпечення (2015)
Гринько В. - Метод проектів як шлях формування ІК-компетентності майбутніх учителів (2015)
Дубяга С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій, Довга С. (2015)
Зайцева Н. - Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця (2015)
Канарова О. - Роль вихователя у формуванні толерантності дітей дошкільного віку (2015)
Литвиненко С. - Проблема естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей у вітчизняних вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2015)
Луценко І. - Вплив способів організації дитячої діяльності на розвиток творчої активності дітей (2015)
Матяш О. - Удосконалення дослідницької діяльності студентів в умовах використання інформаційних технологій, Волкодав Т. (2015)
Окса М. - Інноватизація змісту підготовки майбутнього менеджера освіти (2015)
Петровська К. - Cоціально-психологічні чинники ризикованої поведінки молоді (2015)
Потапчук Т. - Мораль і моральні настанови в суспільстві як чинники культурної ідентичності студентської молоді (2015)
Прусак В. - Формування екологічної свідомості майбутнього дизайнера в процесі неперервної професійної підготовки (2015)
Рубцова М. - Когнітивно-комунікативний підхід до навчання лексики на заняттях з практики усного мовлення (2015)
Сидорук А. - Вплив анімаційної діяльності на формування здорового способу життя школярів (2015)
Шевченко Ю. - Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку молодших школярів (2015)
Юник І. - Пам’ять як фактор формування фахових когнітивних умінь перекладачів (2015)
Абдуллаєв А. К. - Методические и технические особенности подготовки студентов к плаванию, Ребар І., Підкіпна І. (2015)
Валюк В. - Методика формування методологічних знань учнів у процесі навчання хімії (2015)
Гуров С. - Теоретичний аналіз різних типологій і класифікацій студентів для реалізації програм , спрямованих на формування духовно-моральних цінностей майбутніх фахівців (2015)
Закаулова Ю. - Професійна освіта в суспільстві знань на початку ХХІ століття, Зінчук І. (2015)
Єрмоленко С. - Специфіка методики навчання української орфоепії (2015)
Караєва Т. - Гармонізація культурно-освітнього простору: навчання іноземної мови в немовному виші (2015)
Конох А. - Організаційно-методичні умови професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах, Притула О. (2015)
Костєва Ю. - Поняття "компетентність" у сучасній освіті (2015)
Литвинова С. - Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування хмаро орієнтованого навчального середовища (2015)
Магрламова К. - Академічна мобільність – невіддільний складник освіти впродовж життя (2015)
Маркунін О. - Теоретичні основи використання інтерактивних технологій у навчальному процесі класичного університету (2015)
Мачинська Н. - Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі, Комарова Ю. (2015)
Мезенцева Л. - Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської сім’ї засобами сімейної терапії (2015)
Мельнікова С. - Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности "Практическая психология" (2015)
Мисловська С. - Особливості використання програми Power Point для створення електронного підручника з дисципліни "Медична інформатика", Добровольська К. (2015)
Осадчий В. - Досвід розробки інформаційної системи для обліку та моніторингу працевлаштування випускників ВНЗ, Осадча К., Бурдєй В. (2015)
Павленко М. - Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах, Павленко Л. (2015)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури майбутніх учителів біології у процесі вивчення дисциплін професійно-практичного циклу (2015)
Стотика І. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Власенко Е., Стотика О. (2015)
Хоменко В. - Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Шандиба О. - Визначення змісту та рівнів дослідження технічних дисциплін (2015)
Щербина О. - Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle (2015)
Яременко Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в сучасному суспільстві (2015)
Бойко О. - Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в Україні (1920–1927 рр.) (2015)
Вербовський І. - Інформатизація управління навчальним закладом як один зі шляхів підвищення ефективності освітньої діяльності (2015)
Гаврилюк А. - Шляхи впровадження німецького досвіду в розвиток університетської освіти в Україні (2015)
Дущенко О. - Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2015)
Коваль І. - Сутність і змістова характеристика поняття "правове виховання" (2015)
Майба О. - Організація хорової діяльності молодших школярів в умовах недільної школи з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей (2015)
Наумук І. - Педагогічні умови розвитку медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки (2015)
Наумук О. - Визначення професійних якостей майбутніх інженерів-програмістів у галузі комп’ютерних мереж (2015)
Постильна О. - Педагогічні умови формування моральних цінностей у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сеник А. - Теоретичні аспекти визначення поняття "державницьке виховання учнівської молоді" (2015)
Соболь Н. - Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2015)
Терещенко С. - Креативність як критерій людиномірності особистісного зростання суб’єктів навчального процесу (2015)
Турбар Т. - Природоохоронна робота учнів у шкільних лісництвах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Титул, зміст (2012)
Харічков С. - Талант, енергія та стратегічне бачення (до 70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського), Хумарова Н. (2012)
Уповільнення світової економіки зменьшить темпи росту економіки України в 2013 році та Наукових розробок багато та їхнє впровадження - незначне (2012)
Небоженко В. - Вибори 2012 майже закінчились!, Кривдик О., Росошенко М. (2012)
Віктор Пінчук відкрив "Інтерпайп-Сталь" (2012)
Гончар О. - Наукова думка щодо вирішення проблем планування в сучасних умовах (2012)
Ермилова М. - Возможные сценарии развития мировой валютной системы в условиях возврата к использованию драгоценных металлов (2012)
Федулова Л. - Механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь (2012)
Шедяков В. - Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням (2012)
Химинець В. - Потенціал сталого розвитку Карпатського Єврорегіону (2012)
Исаева И. - Место бюджета по инновациям в системе бюджетирования инновационно ориентированного предприятия (2012)
Ковальчук С. - Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гриценко Л. - Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні, Васильєва Т. (2012)
Рогач Ф. - Принцип возвратности затрат государственного бюджета Украины (2012)
Омарова Г. - Состояние инвестирования экономики Азербайджана (2012)
Морозов Т. - Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури (2012)
Новик В. - Принципи та порядок впровадження інновацій у міжнародні економічні угоди (2012)
Балаев С. - Развитие рынка лизинга в Азербайджане (2012)
Корягін М. - Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства, Шевчук В. (2012)
Стукало А. - Стан і проблеми реформування вагонного господарства Укрзалізниці (2012)
Павлишина О. - Вплив вітчизняної методики експертної грошової оцінки на завищення вартості землі в населених пунктах (2012)
Мазаракі А. А. - Регіоналізація світової економіки. Рецензія на монографію: Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія / О. В. Булатова. - Донецьк: ДонНу, 2012. - 386 с. (2012)
Титул, зміст (2015)
Шейкін С. Є. - До питання використання титану у вузлах штучних суглобів , Погрелюк І. М., Єфросінін Д. В., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. (2015)
Кривцов В. С. - Современные перспективы развития технологии сборки авиационных конструкций, Воронько В. В., Зайцев В. Е. (2015)
Кожевников А. А. - Научные основы инновационной технологии оборудования буровых скважин криогенно-гравийными фильтрами, Судаков А. К., Дреус А. Ю. (2015)
Бурушкіна Т. М. - Отримання і властивості високодиспергованих продуктів з рослинної сировини, Ратушняк В. В., Количєв В. І., Преподобний В. М., Плотніков Ю. О. (2015)
Забулонов Ю. Л. - Нові підходи до очищення рідких радіоактивних відходів, Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Алєксєєва О. В., Буртняк В. М., Одукалець Л. А., Бородіна Н. А. (2015)
Туров В. В. - Механізм захисної дії нанокомпозитної системи "Екостим" для передпосівної обробки насіння, Крупська Т. В, Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Юхименко О. В., Картель М. Т. (2015)
Залізняк Б. В. - До праці, панове! (2015)
Кривцов В. С. - Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Горбенко А. В., Харченко В. С. (2015)
Титул, зміст (2012)
Бардась В. - Ведущие компании СНГ и Украины успешно внедряют технологии бизнес-аналитики нового поколения (по материалам конференции пользователей QlikView 2012) (2012)
Інші події (2012)
Макаренко М. - Україна – транзитна держава?, Мироненко В. (2012)
Бобух І. - Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування (2012)
Шпенюк О. - Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку (2012)
Крисанов Д. - Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва (2012)
Яценко О. - Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України (2012)
Ковтун О. - Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств (2012)
Окландер М. - Технологія брендінгу страхової компанії, Новошинська Л., Чукурна О. (2012)
Стасишен М. - Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України, Ярмоліцька О. (2012)
Петрушенко М. - Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами (2012)
Кушнір С. - Інституціональні аспекти регулювання трансформаційних процесів у природно-ресурсній сфері регіону (2012)
Серпухов М. - Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні (2012)
Носова О. - Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України (2012)
Джан А. - Организация управления человеческими ресурсами в обрабатывающей промышленности Азербайджана (2012)
Єлісєєва О. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості підприємств у контексті розвитку товарного кредитування, Гуня В., Бєлозерцев В. (2012)
Чепелєв М. - Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" (2012)
Полухов Т. - Совершенствование системы организации управления затратами на нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана (2012)
Гордійчук А. - Інституціональні форми розвитку харчової промисловості в регіонах аграрної спеціалізації (2012)
Чухно А. А. - Кластери в інституційній економіці. Войнаренко М. П. Кластери і інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада- М", 2011. - 502 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Новий погляд на проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації (2012)
Крисанов Д. - Щорічні Лукіновські читання (2012)
Дем’янчук І. - Чому не зробити LNG-термінал на ім’я українських мільярдерів?, Коваленко Ю. (2012)
Рогач Ф. - Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности (2012)
Слепов В. - Современные тенденции развития российского рынка потребительского кредитования, Егоров А. (2012)
Кузнєцова Л. - Фактори макроекономічної нестабільності та їх вплив на складові сукупної пропозиції, Шинкоренко Т., Макушенко Т. (2012)
Шлапак О. - Напрями підвищення ефективності державної підтримки м’ясного скотарства (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гром В. - Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні, Кулай А. (2012)
Гоцалюк П. - Реформування житлового господарства міста: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення, Хвищун Н. (2012)
Макаренко М. - Особливості формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Потетюєва М., Труханов Ю. (2012)
Шевченко О. - Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України (2012)
Шедяков В. - Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації (2012)
Бєлова О. - Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2012)
Коваль Я. - Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку (2012)
Зіновчук Н. - Стимулювання розвитку лісоресурсної сфери: системні суперечності та інструменти реалізації економічних механізмів, Василик Н. (2012)
Мельник Т. - Випуск боргових зобов’язань як важлива складова диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів (2012)
Рощина Ю. - Оценка устойчивого развития и использования природных ресурсов в аграрном природопользовании Украины (2012)
Чудовець В. - Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2012)
Ліпич О. - Планування показників інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Гордійчук А. - Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (2012)
Касумов Ф. - О создании азербайджанской национальной инновационной системы (2012)
Лутай Л. А. - Управління трудовими потоками. Муромець Н. Є. Управління трудовими потоками: теоретико-методологічний аспект: монографія / Н. Є. Муромець. - Донецьк: ДонНУ, 2012. - 393 с. (2012)
Харічков С. - Орієнтир – збалансований розвиток та безпека агропродовольчої сфери. Рецензія на монографію: Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів / Павлов О. І., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. та ін.; за ред. О. І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с. (2012)
Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств. Рецензія на монографію: Ковальчук С. В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / С. В. Ковальчук. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. - 280 с. (2012)
Науково-практична конференція "Проблеми формування ринку землі в Україні" (2012)
Експериментальні праці (2015)
Остапчук А. М. - Molecular-biologycal charachteristics and identification of Bacillus sp. ONU14 strain with entomopathogenic activity (2015)
Бережна Д. С. - Evaluation of epizootic situation with marek’s disease virus in Ukraine, Іващенко О. А., Поліщук В. П. (2015)
Авдіюк К. В. - Optimization of cultivation conditions for α-amylase producer Achromobacter sp. 7A, Варбанець Л. Д., Іваниця В. О. (2015)
Білявська Л. о. - Auxins biosynthesis by soil streptomyces – the antagonists of phytopathogenic microorganisms and nematodes (2015)
Сергєєва Ж. Ю. - Plasmid profiles of Bacillus genus antagonistic strains, Іващенко О. А. (2015)
Сафронова Л. А. - Effect of the amino acids upon lytic activity of Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum strains (2015)
Венгер А. М. - Molecular biotechnology of hop crown gall diagnostic, Волкова Н. Е. (2015)
Рой А. О. - Mycolytic activity of phosphate mobilizing soil bacteria of genus Bacillus cohn, Харкевич О. С. (2015)
Поєдинок Н. Л. - Effect of low-intensity laser irradiation on the culti vated macromycetes s eed culture growth activity, Михайлова О. Б., Ходаковський В. М., Дудка І. О. (2015)
Нечипуренко О. О. - The impact of carbon, nitrogen sources and metal salts on productivity of carotene synthesizing strains Bacillus subtilis 1.1 and B. amyloliquefaciens UCM B-5113, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi (2015)
"Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2015 році (2015)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2015)
Титул, зміст (2011)
Степовик Д. - Великий Скит у Маняві в духовному і культурному житті України (2011)
Кугутяк М. - Скит Манявський: стан і перспективи дослідження (2011)
Владика Іоасаф. - Відродження Манявського Скиту в незалежній Українській Державі (2011)
о. Святослав Кияк. - Міжконфесійні й екуменічні взаємини в Україні в ХVI – ХХІ ст. – греко-католицький досвід (2011)
Сіреджук П. - Відомі й невідомі сторінки скрижалей Манявського Скиту (2011)
Жерноклеєв О. - Скит Манявський: соціум, традиції, виховання (2011)
Великочий В. - Розвиток релігійного туризму в Галичині: сучасний стан і перспективи (2011)
Томенчук Б. - Археологічні дослідження і регенерація Скиту Манявського, Романець В., Линда О. (2011)
Монолатій І. - Етноконфесійні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (кінець XVI – початок ХХ ст.) (2011)
Пудлоцький Т. - Rola religii w życiu codziennym społeczności gimnazjalnych na przykładzie szkół średnich Przemyśla w latach 1867 – 1939 (2011)
Вуянко М. - Грабівський Святомихайлівський монастир (2011)
КовальІ. КовальІ. - Джерела іконографії Пресвятої Богородиці у творчості Йова Кондзелевича, Данищук І. (2011)
Фіглевський М. - Манявський іконостас – шедевр українського сакрального мистецтва (2011)
Паньків М. - Проблеми музеєфікації Скиту Манявського (2011)
о. Паїсій. - Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви (2011)
о. Феогност. - Тяглість духовних традицій від "Регули" преподобногоФеодосія до сучасного статуту Спасо-Преображенського Скиту Манявського (2011)
Берест Р. - Житлові споруди давньоруських монастирів українського Розточчя (2011)
Бацвін М. - Поняття "піст” та дотримання його населенням Опілля у 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Любчик І. - "Лемківська схизма” в контексті державно-церковних відносин у Другій Речі Посполитій (2011)
Лицур Н. - Культурно-релігійне виховання молоді в сім’ях української міської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Лицур М. - Синтез язичницької та християнської компонент у рибній символіці духовної культури населення Галичини (2011)
Середюк Т. - Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі (2011)
Хитровська Ю. - Православно-католицькі взаємини у "Південно-західному краї” наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. (2011)
Боян С. - Ідея воскресіння у великодній обрядовості бойків (2011)
Чорненький Р. - Костел у повсякденному житті поляків Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.) (2011)
Гаврилишин П. - Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії (2011)
Королько А. - Покуття на картах Європи другої половини ХVII – XVIIIст. (2011)
Юрій М. - Переломлення візантійської спадщини в давньоукраїнській культурі: спектр термінологічного осмислення, Удод О. (2011)
Мойсей А. - Демонологічні уявлення українців Новоселицького району Чернівецької області (на прикладі села Чорнівка), Боднарюк Ю. (2011)
Гавадзин В. - Тема календарного хаосу в етнокультурній традиції Гуцульщини (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Амоша О. - Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність?, Гріневська С. (2012)
Быстряков И. - Современная информационная поддержка развития региональных муниципальных образований, Орехова Е., Плякин А. (2012)
Шкарлет С. - Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития, Ильчук В., Аноприенко В. (2012)
Мурашко М. - Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи, Назарко С. (2012)
Крисанов Д. - Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація, Стешенко Л. (2012)
Олефір В. - Проблеми зростання харчової промисловості (2012)
Уманець Т. - Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова, Сидоренко О. (2012)
Котіна Г. - Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства, Славкова А., Степура М. (2012)
Степаненко-Липовик Б. - Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року (2012)
Барилюк І. - Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища (2012)
Міщенко В. - Становлення фінансової бази управління відходами в Україні, Омельяненко Т. (2012)
Карпук А. - Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації (2012)
Кушнір С. - Трансформація природно-ресурсної сфери: передумови, проблеми та пріоритети (2012)
Валуев Б. - Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции, Дроздова Е. (2012)
Пашко П. - Аудиторський контроль у митній справі (2012)
Кривов’язюк І. - Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України, Кривов’язюк Л. (2012)
Пам’яті Олега Балацького (2012)
Державний економіко-технологічний університет транспорту оголошує конкурсний набір до аспірантури (2012)
Титул, зміст (2014)
Кугутяк М. - Середньовічні й новочасні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень (2014)
Филипчук Г. - Місце культового центру останньої чверті І тис. н. е. в структурі Пліснеського археологічного комплексу (2014)
Нагірний В. - Як виглядав костел св. Антонія Падуанського в Чернелиці в 1921 році? (2014)
Маланюк Т. - Сакральна архітектура м. Івано-Франківськ: стан і перспективи використання (2014)
Боднарюк Б. - Проблеми християнізації Карпатської Русі в контексті місіонерської практики Візантії, Римської курії та Першого Болгарського царства (кінець ІХ – початок ХІ ст.) (2014)
Кияк C. - Історичні витоки українського християнства до хрещення Руси-України (2014)
Томенчук Б. - Християнізація Галицької землі й ранні державотворчі процеси в Карпатському регіоні (2014)
Жерноклеєв О. - Третій чин у підпіллі: організації мирян-греко-католиків на Прикарпатті в 70–80-х роках ХХ ст. (2014)
Сіреджук П. - Церковна мережа Галицької землі в XIV–XVIII ст. (спроба реконструкції) (2014)
Єгрешій О. - "Сакральні архетипи”: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу (2014)
Кияк С. - Церковно-релігійні та культурні зв’язки княжого Галича й Великого Новгорода в ХІІ–ХІІІ ст., Коваль І., Білик О. (2014)
Борисевич Л. - Перші громади УГКЦ у буковинських Карпатах та їхня культурно-освітня діяльність, Фіглевський М. (2014)
Lorens B. - Monastery bazyliańskie w ziemi halickiej zlikwidowane w trzeciej ćwierci XVIII wieku w świetle inwentarzy z lat 1763–1764 (2014)
Боян-Гладка С. - Елементи синкретизму в календарній обрядовості бойків (2014)
Геник Л. - До витоків міжконфесійного порозуміння хазар, караїмів і слов’ян на українських землях доби Київської та Галицько-Волинської держав, Яковишин В. (2014)
Коломийчук О. - Народні традиції християнського посту в осінньо-зимовому календарі бойків (2014)
Сигидин М. - Українська церква в період "Руїни”, Петраш А. (2014)
Дубчак С. - Дискусійні проблеми християнізації вандалів (2014)
Кобута С. - Форми й методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987–1989 рр. (на прикладі Івано-Франківської області) (2014)
Гайдукевич О. - Туристична та природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви (1930–1939 рр.) (2014)
Королько А. - Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича (2014)
Кугутяк М. - Топоніми як джерело до вивчення сакральних пам’яток Прикарпаття, Паньків М. (2014)
Любчик І. - Декілька штрихів з історії церкви й монастиря в с. Липівка Тисменицького району (2014)
Міщук А. - Християнська проблематика у творчому доробку Юліана Целевича, Міщук М. (2014)
Руско Н. - Галицькі ікони кінця ХІХ – початку ХХ століть як мистецька, духовна та культурна спадщина українського народу (2014)
Блощинська В. - Культ карпатської магії як феномен гуцульської культури (2014)
Бурачок Л. - Католицько-консервативні погляди Осипа Назарука (2014)
Кожолянко О. - Різдво та Новий рік у дослідженнях Юрія Федьковича (2014)
Зеліско Л. - Омелян Ковч: життя й духовний подвиг (2014)
Кожолянко Г. - Сім’я й сімейні відносини на Гуцульщині: етнологічний аналіз (2014)
Новосад М. - Народна творчість як унікальне явище Гуцульщини (2014)
Автори (2014)
Титул, зміст (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського