Єременко О. - Чаювання з Медузою Горгоною, або про вивчення вивчення теорії літератури (рецензія на навчальний посібник: О. Д. Сінченко. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник / Олексій Сінченко. – К.: Логос, 2015. –170 с.) (2015)
Сінченко К. - Стівен Ґрінблатт. Культура (2015)
Беркман Л. Н. - Алгоритми оптимального прийому складених сигналів у багатопроменевих каналах зв'язку, Варфоломеєва О. Г., Чумак Н. С., Похабова І. Е. (2015)
Копійка О. В. - Побудова єдиної інформаційної платформи телекомунікаційного оператора (2015)
Попов А. А. - Алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок на основе операций L-группы (2015)
Савченко Ю. Г. - Використання загальноканальної сигналізації для оперативного моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі, Коваленко А. П. (2015)
Бондаренко В. Є. - Індуктивний умовивід для систем обробки знань (2015)
Семко В. В. - Вирішення задачі конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів (2015)
Дикарев А. В. - Спецификаторы кольцевых кодов (2015)
Зингаева Е. И. - Частотные характеристики фотодиодов при различных состояниях поверхности (2015)
Бондаренко Т. Г. - Расчет чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. О. (2015)
Галкин П. В. - Особенности имитационного моделирования беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4 (2015)
Шевченко С. М. - Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Зінченко О. В. - Метод компенсації впливу збурень на точність ітераційної системи фазового автопідстроювання в усталених режимах (2015)
Радзівілов Г. Д. - Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток, Бєляков Р. О. (2015)
Abstracts (2015)
Мазур Г. А. - Вплив комплексної хімічної меліорації на вбирний комплекс сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Бойко Я. І. (2007)
Слюсар І. Т. - Удобрення зернових культур на осушуваних органогенних грунтах Полісся (2007)
Польовий В. М. - Баланс калію під культурами сівозміни за різних систем удобрення (2007)
Никитюк Ю. А. - Агроекологічна оцінка систем удобрення картоплі в Поліссі (2007)
Крикунова О. В. - Баланс поживних речовин у грунтах Київської області та шляхи його покращання, Сенчук С. М. (2007)
Бітюкова Л. Б. - Вплив добрив на функціонування мікробного ценозу сірого лісового грунту під кукурудзою, Драч Ю. О. (2007)
Рідей Н. М. - Агроекологічна оцінка сільськогосподарських угідь на чорноземах типових, Строкаль В. П. (2007)
Галиш Ф. С. - Вплив систем основного обробітку грунту й удобрення на продуктивність гороху (2007)
Манько Ю. П. - Забур’яненість посівів у сівозміні залежно від умісту елементів мінерального живлення у ґрунті, Кобзиста Л. П., Кобзистий Ю. А. (2007)
Молдован В. Г. - Кількісно видовий склад бур’янів у сівозмінах Правобережного Лісостепу (2007)
Квасніцька Л. С. - Вплив бобових культур на продуктивність п’ятипільних сівозмін (2007)
Огієнко Н. І. - Динаміка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу під багаторічними травосумішами (2007)
Маційчук В. М. - Вплив удобрення й норм висіву на формування врожайності нових сортів льону довгунцю (2007)
Свистунова І. В. - Формування продуктивності тритикале озимого залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту (2007)
Кириєнко Г. С. - Вплив удобрення на урожайність і якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу (2007)
Ратошнюк В. І. - Ефективність вирощування кукурудзи і пелюшко вівсяної суміші в зоні Полісся, Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г., Данкевич Є. М. (2007)
Шваб С. Б. - Врожайність льону олійного залежно від норм висіву насіння та удобрення, Мирончук В. П. (2007)
Сич З. Д. - Вплив схем висаджування горщечкової розсади дині на її продуктивність в плівкових теплицях, Кубрак С. М. (2007)
Титул, зміст (2015)
Дубчак О. В. - Рекомбінування господарсько-цінних ознак у кормових буряків, Орлов С. Д. (2015)
Стефанюк В. Й. - Стимулювання насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П., Гура Ю. В., Жужжалова Т. П., Новицький К. І. (2015)
Лихочвор В. В. - Вплив фунгіцидів на збереження врожайності цукрових буряків, Костючко В. В. (2015)
Костащук М. В. - Потенціал продуктивності сортів озимої пшениці (За результатами демонстраційного досліду на Уладово-Люлинецькому ДСВ ІБКіЦБ), Липитан Р. М., Мартинюк Л. С. (2015)
Присяжнюк Л. М. - Визначення експресії генів у трансгенних рослинах цукрових буряків (2015)
Kalchenko O. I. - The reserved-phase HPLC study of the complexation of 5,17-bis-(N-tolylimino-methyl)-25,27-dipropoxycalix(4)arene with AROMATIC carboxylic acids, Solovyov A. V., Kalchenko V. I. (2015)
Ukrainets I. V. - The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4Н-pyrido(1,2-a)pyrimidine-3-carboxamides, Alexeeva T. V., Davidenko O. O., Grinenko V. V. (2015)
Golota S. M. - The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity, Danylyuk K. E., Yushchenko T. I., Voloshchuk N. I., Bilyk O. V., Lesyk R. B. (2015)
Medvedeva S. M. - The synthesis of 6-R-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline- and 6-R-4-R’-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acids – the structural analogues of helquinoline, Plaksina M. E., Shikhaliev Kh. S. (2015)
Zvarych V. I. - N-Acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate, Stasevych M. V., Lunin V. V., Novikov V. P., Vovk M. V. (2015)
Davidenko O. O. - The synthesis and the antitubercular activity of 1-benzyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamides (2015)
Danylchenko S. Yu. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 1-Ar-4-R-R-(1,2,4) triazolo(4,3-A) quinazolin-5(4h)-ones, Drushlyak O. G., Kovalenko S. M. (2015)
Tsapko Ye. O. - The alkylation reaction of aromatic acidshydrazides with (±)-cis-3-dichloromethyl-1,2,2-trimethylcyclopentancarboxylic acid (2015)
Khanin V. A. - The study of degradation products of chlorpromazine hydrochloride by the method of liquid-mass spectroscopy in drugs for injection, Moiseiev O. O., Goncharova N. B., Kotenko O. M. (2015)
Sameluk Yu. G. - The synthesis and physicochemical properties of 2-(5-methoxyphenyl-1H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetonitriles and their iminoethers, Kaplaushenko A. G. (2015)
Козачкова А. Н. - Взаимодействие ионов палладия(II) с аспарагином в водных растворах, Куценко И. П., Царик Н. В., Пехньо В. И. (2015)
Музичка Л. В. - Зручний підхід до синтезу заміщених 2-(метиламіно)хінолін-3-карбоксамідів, Смолій О. Б., Білецький І. І., Василенко О. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Добрянська Н. А. - Основні етапи еволюційного розвитку інституційного середовища диверсифікованих корпоративних об’єднань, Нікіфорчук А. А., Ніколюк О. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Рівень тіньової економіки в Україні та шляхи боротьби з нею, Петков О. І. (2015)
Волкова С. Ф. - Розвиток комбікормового виробництва як основа забезпечення продовольчої безпеки України, Щербатова К. О. (2015)
Квач Я. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку борошномельної галузі України, Кошельок Г. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Огляд ринку комбікормової промисловості України, Колесник Е. В. (2015)
Нікішина О. В. - Ефективність дворівневого механізму стимулювання виробництва зернобобових культур для внутрішньої переробки і споживання в Україні (2015)
Самофатова В. А. - Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства у внутрішніх водоймах України, Демчук С. І. (2015)
Самофатова В. А. - Ринкова стратегія розвитку підприємств рибопереробної галузі України, Карпенко В. А. (2015)
Чернишова О. Б. - Теоретичні засади факторного аналізу прибутку підприємства на базі детермінованих моделей, Янковий В. О. (2015)
Тарнавський М. Т. - Невербальні засоби ділового спілкування та управління персоналом (2015)
Від редакції (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг будівельних матеріалів та виготовлення природних і штучних матеріалів (2012)
Юсупова М. - Обґрунтування ідеології навчання нарисної геометрії з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Ткаченко Т. - Музикотерапія і її внесок в оздоровчу, виховну і моральну функцію молоді (2012)
Ляховський В. - Вища медична освіта України і Болонський процес, Кравців М., Кравців М. (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг та соціально-економічна структура міжнародної економіки (2012)
Горбатюк Р. - Формування творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у педагогічному вищому навчальному закладі (2012)
Кепша Я. - Форми залучення та критерії оцінювання учнів основної школи під час розв’язування конструктивно-технічних завдань в умовах позашкільних навчальних закладів технічного спрямування (2012)
Пономаревський С. - Типологія освітніх цінностей і універсалізація (2012)
Агалець І. - Реалізація основних груп компонентів педагогічної техніки – одна з умов успішності педагогічного іміджу (2012)
Кулішов В. - Імплементація кластерних підходів при викладанні дисципліни "Глобальна економіка” (2012)
Мусаєв К. - Визначення властивостей технічних здібностей в учнів основної школи у позашкільній технічній діяльності (2012)
Страхарчук В. - Концептуальні засади електронного банківського бізнесу, Страхарчук А. (2012)
Козловський Ю. - Синергетичний підхід як методологічна основа моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (2012)
Самохін М. - Вплив рухової активності на організм молодої людини (2012)
Хома О. - Формування мовленнєво-комунікативних умінь на уроках української мови в початкових класах (2012)
Лучаківська І. - Правова база та організація інституту місцевого самоврядування в Східній Галичині та на Західній Волині (1918 – 1933 рр.) (2012)
Поліщук О. - Правове виховання учнів 5 – 6 класів шкіл-інтернатів як складова соціалізації особистості (2012)
Логвиненко О. - З історії створення українського спортивного товариства "Україна” – Львів (2012)
Ашиток Н. - Формування комунікативної компетенції як складової професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Комар І. - Соціально-педагогічні аспекти каністерапії, Гальма Л. (2012)
Ванівська О. - Визначення поняття "мовні стратегії”: основні дискусії та конструктивний зміст (2012)
Гуцал Л. - Критерії періодизації та основні етапи розвитку шкільної природничої освіти в правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Німилович О. - Мистецька спадщина композитора і співака Степана Спєха, Хрипун Р. (2012)
Сулій Н. - Мотив прослави Бога в поетичній творчості Б.-І. Антонича з використанням музичного інструментарію: теологічний контекст (на прикладі збірки "Велика гармонія”) (2012)
Полюга В. - Філософсько-концептуальні засади осмислення проблеми творчості як феномену духовних процесів (2012)
Сенюта О. - Власна назва у системі вторинної композиційно зумовленої номінації персонажів художнього тексту (2012)
Кльось С. - Збірка поезії "Індіанські мотиви” Ю. Зацного в англомовній інтерпретації А. Янкова (2012)
Кекош М. - Сакральне у творчості Йозефа фон Айхендорффа (2012)
Лівшун О. - Професійний тренінг як засіб формування професійної готовності майбутнього вчителя технології (2012)
Павлів І. - Розвиток українського народного шкільництва на Лемківщині (початок XІX – середина ХХ ст.) (2012)
Стеблюк С. - Формування економічної культури взаємодією міжпредметних зв’язків (2012)
Король А. - Сутність поняття дизайн і його види (2012)
Зимомря М. - Бойківська вишивка у контексті розвитку народних промислів (2012)
Вітер С. - Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю та якості їх професійної підготовки в умовах сьогодення (2012)
Піддячий В. - Естетичні погляди І. Канта: судження смаку, типологія почуттів людини (2012)
Василиків І. - Психолого-педагогічні аспекти застосування інформаційних технологій у навчанні маркетингу (2012)
Філонич О. - Мотиваційні та соціально-економічні передумови реалізації творчості в трудовій діяльності молоді, Касперський А. (2012)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - Офіційно відкрив Всеукраїнський день поля 2014; - "У Мінагрополітики обчислили перспективи розвитку біоенергетики" (2014)
Кравчук В. - Жнива в складних умовах 2014 року: актуальність та ефективність використання обчісувальних жниварок, Погорілий В., Занько М., Смоляр В. (2014)
Кравчук В. - Всеукраїнський День поля з питань координації проведення комплексу збиральних робіт у 2014 році в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Бабинець Т., Паніотова О., Шустік Л., Новохацький М., Сербій В., Занько М., Маринін С., Любченко С. (2014)
Кравчук В. - Прогнозування основних тенденцій розвитку сільськогосподарських машин і обладнання, Гусар В. (2014)
Теслюк Г. - Результати польових досліджень дискового плуга в умовах півдня України, Волик Б., Лісунов П., Лепеть Є. (2014)
Сидоренко В. - Техніка для поверхневого внесення мінеральних добрив: можливості та реалії, Мележик В., Макаренко І., Кузло О. (2014)
Ценюх Я. - Результати дослідження машини для внесення мінеральних добрив МВД-3,3, Ковальчук О. Зелінський М. (2014)
Дунь С. - Техніко-експлуатаційні характеристики автопоїзда КрАЗ для перевезення сільськогосподарських вантажів, Клапань В. (2014)
Кравчук В. - Техніко-технологічне рішення молочної ферми на п’ятдесят корів, Луценко М., Смоляр В. (2014)
Лопушняк В. - Динаміка водно-фізичних показників темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом удобрення буряку цукрового в Західному Лісостепу України (2014)
Луценко М. - Сільськогосподарська техніка на "Агро-2014", Паніотова О., Ясенецький В. (2014)
Войтюк Д. - Засідання відділення агропромислового інжинірингу Академії інженерних наук України, Войнович О. (2014)
Світлій пам’яті видатного вченого Погорілого Леоніда Володимировича (13. 09. 1934 – 28. 09. 2003 рр. ) (2014)
Лопотко О. - Інтегральні зображення функцій класів Kn,a ,Kí ,à (2015)
Назаренко М. - Фрактальна апроксимація ермітовими сплайнами, Брязкало Т. (2015)
Асроров Ф. - Функція Гріна-Самойленка та існування інтегральних множин лінійних розширень диференціальних рівнянь з імпульсним впливом (2015)
Лучко А. - Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду, Процак Л. (2015)
Громик А. - Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment, Конет І. (2015)
Довгий Б. - Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts, Вакал Є., Вакал Ю. (2015)
Лесіна Є. - Про задачу Діріхле для диференціального рівняння з комутуючими матричними коефіцієнтами (2015)
Сєрова М. - Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії, Приставка Ю. (2015)
Ільченко О. - Єдиність розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними параболічного типу з випередженням, Шовкопляс Т. (2015)
Головащук Н. - Invariant subalgebra of universal enveloping algebra for orthogonal matrix Lie algebra (2015)
Степух В. - Annihilator subalgebras in Lie algebras of derivations (2015)
Русіна А. - Наближене оптимальне керування в формі оберненого зв'язку для параболічної системи зі швидко коливними коефіцієнтами (2015)
Нагорний Володимир Никифорович (14.03.1945 – 18.06.2015) (2015)
Тарасенко І. - Історія друкування книги І. Г. Спаського "Дукачі та дукати України” (за листами І. Г. Спаського і С. А. Таранушенка) (2015)
Дорохіна Т. - Ніжинські етнографічні замітки в щоденнику Є. Ю. Спаської, Луговик Т. (2015)
Гейда О. - Епістолярій Євгенії та Івана Спаських в особовому фонді Дмитра Бочкова (2015)
Зозуля С. - Листування І. Г. Спаського з В. К. Пухтинським (2015)
Kedun I. - Archaeological research in Nizhyn’s territory in 2012-2014 (2015)
Лесик Л. - Діяльність ремісничих цехів Ніжина та їх взаємодія з міським магістратом (XVII-XVIII ст.) (2015)
Токарев С. - Козацько-старшинська родина Борсуків у суспільно-політичному житті Української козацької держави другої половини XVII—XVIII ст. (2015)
Діденко Т. - Ніжинське товариство Червоного Хреста (2015)
Нагорна Н. - Медицина під знаком свастики: заклади охорони здоров’я Ніжинщини в умовах німецької окупації (1941-1943 років), Лихута О. (2015)
Гордієнко Д. - Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині (2015)
Кислиця П. - Реалії Ніжина початку ХІХ ст. у п’єсі Івана Кочерги "Фея гіркого мигдалю” (2015)
Мицик Ю. - Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О. М. Лазаревського (продовження), Тарасенко І. (2015)
Травкіна О. - Опис Ніжинського магістрату 1781 р. (2015)
Морозов О. - Рец. на кн.: Описи нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы середины XIX — первой трети XX вв.: исслед. и док. / сост.: Самойленко А. Г., Зозуля С. Ю., Потапенко М. В.; Нежин. гос. ун-т им. Н. Гоголя, Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. — Нежин : НГУ им. Н. Гоголя, 2013. — 192 с. ; илл. (2015)
Самойленко О. - Рец. на кн.: Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики / С. Ю. Зозуля ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Північно-Східне регіональне відділення. — К. : Видавець Олег Філюк. — 344 с. ; іл. (2015)
Кондрашов В. - Сторінки історії села Прохори на Ніжинщині (2015)
Титул, зміст (2009)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Голян В. А. - Інституціональні передумови імплементації концесійних відносин у сфері водокористування (2009)
Дмитрієва О. О. - Еколого-економічні аспекти питного водопостачання, Мосейчук А. А., Проскурня М. І. (2009)
Головня Ю. І. - Сутність і структура господарських зв'язків аграрних і переробних підприємств (2009)
Зливка В. М. - Роль нормування праці в забезпеченні раціонального та ефективного застосування всіх видів ресурсів (2009)
Комірна В. В. - Соціальні засади розвитку фундаментальних понять регіональної економічної політики (2009)
Журкану О. М. - Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу на регіональному рівні (2009)
Олексюк О. І. - Споживач як ключовий суб'єкт в управлінні результативністю підприємства (2009)
Хвесик Ю. М. - Методологія дослідження конкурентоспроможності продовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - Перспективи залучення іноземних інвестицій до АПК України в умовах фінансової кризи (2009)
Гончар Т. І. - Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Кіровоградській області (2009)
Селезньова О. В. - Аналіз чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування в сучасних умовах господарювання (2009)
Фундатор системи випробувань (2014)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - Виступив з доповіддю на Всеукраїнському Аграрному Форумі; - Продовжує захищати земельні права аграріїв; - "Мінагрополітики України продовжує успішно виконувати міжурядовий контракт з Китаєм" (2014)
Кравчук В. - Концептуальна модель функціонування машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства, Падюка Т., Падюка Р. (2014)
Дунь C. - Техніко-експлуатаційні характеристики автопоїзда КрАЗ для перевезення сільськогосподарських вантажів *, Клапань В. (2014)
Овсянніков С. - Мотоагрегати та мотознаряддя: відповідність умов роботи оператора санітарно-гігієнічним нормам (2014)
Бабіцький В. - Ефективність використання сучасних дощувальних машин із забором води з тимчасових зрошувачів (2014)
Ясенецький В. - Тракторні причепи і напівпричепи: огляд конструкцій, Дерев’янко Д., Чорношкур В., Ковпак Н., Паніотова О. (2014)
Яворов В. - No-till чи оранка: вибирає кожен, Вахняк В., Пустова З., Хомовий М., Макалюк В. (2014)
Покотило І. - Тривалість міжфазних та вегетаційного періодів розвитку рослин коріандру залежно від ширини міжрядь, норми висіву та сорту культури (2014)
Надикто В. - Визначення максимального буксування колісних рушіїв з урахуванням обмеження їх тиску на ґрунт (2014)
Луценко М. - Сільськогосподарська техніка на "Агро-2014" *, Паніотова О., Ясенецький В. (2014)
Васильєв О. - Знову подякую долі (2014)
Титул, зміст (2009)
Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України проведено Ювілейну міжнародну наукову конференцію "Розвиток продуктивних сил України: від В. І. Вернадського до сьогодення” (2009)
Щурик М. В. - Регулювання земельних відносин місцевими органами самоврядування (2009)
Голданов В. В. - Методологічні основи раціонального землекористування (2009)
Новаковська І. О. - Економічні механізми формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Ієрархічний підхід при дослідженні генетичних горизонтів грунтів і при класифікації грунтових меж (2009)
Кириченко О. А. - Кредитна безпека аграрного сектору України, Кудря І. В. (2009)
Михайлов Г. М. - Числова реалізація моделі формування парку сільськогосподарських літальних апаратів, Марінцева К. В. (2009)
Олексюк О. І. - Особливості та пріоритети результативного розвитку національної економіки у глобальному середовищі (2009)
Єрмаков О. Ю. - Інтенсифікація виробництва винограду на інноваційній основі, Удахін В. В. (2009)
Кощій О. В. - Ризики функціонування ринку молочних продуктів України (2009)
Чудновець І. В. - Оптимізація митно-тарифного регулювання імпорту м'яса в Україну (2009)
Фраєр О. В. - Інституційні засади формування крупних інтегрованих структур в аграрному секторі (2009)
Титул, зміст (2009)
Мельник Л. Л. - Прибутковість і рентабельність фермерських господарств в Україні (2009)
Куценко В. І. - Соціальна інфраструктура — важливий чинник стійкого функціонування сільської економіки (концептуальні підходи) (2009)
Покотилова В. І. - Проблеми організації і планування науково-технічних нововведень в аграрній сфері (2009)
Щурик М. В. - Приватизація земельних ресурсів у Карпатському макрорегіоні: основні недоліки та переваги (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблема стійкості типів земель при організації їх використання та впорядкування (2009)
Голданов В. В. - Формування раціональної структури земель сільськогосподарського призначення (2009)
Волощук О. Г. - Сутність економічної ефективності на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Артюх Т. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку овочевого ринку України (2009)
Титул, зміст (2009)
Сабадаш В. В. - Еколого-економічні проблеми водогосподарського комплексу та організаційно-економічні заходи з їх вирішення, Маценко О. М. (2009)
Жибак М. М. - Використання трудових ресурсів аграрними підприємствами у Західному регіоні, Пасемник О. Г., Саранчук О. М. (2009)
Мельник Л. Л. - Стан та перспективи розвитку спеціалізації фермерських господарств України (2009)
Крейдич І. М. - Ефективність функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні (2009)
Прокопенко Н. С. - Методологічні засади оподаткування валового доходу (2009)
Миндра І. А. - Особливості трансформаційних процесів у системі управління регіональним АПК (2009)
Шевченко О. М. - Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків молока і молокопродукції (2009)
Тимошенко М. М. - Оцінка ефективності діяльності працівників апарату управління в організаціях (2009)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - "Ми сьогодні можемо сказати, що ми не тільки годуємо, а й опалюємо країну"; - "До 10 млрд. кубометрів газу за 5 років отримає Україна за допомогою аграріїв"; - Мінагрополітики подовжило співпрацю в рамках двох основних Українсько-Німецьких проектів (2014)
Погорілий В. - Агрегати для загортання сидератів та рослинних решток. Результати випробувань (2014)
Зора В. - Обладнання кліткове для утримання курей-несучок ТБК, Громадська В., Ковтун О. (2014)
Федорак В. - Стан та перспективи технічного забезпечення кормоприготувальною технікою господарств Івано-Франківської області (2014)
Овсянніков С. - Мотоагрегати та мотознаряддя: відповідність умов роботи оператора санітарно-гігієнічним нормам * (2014)
Вдовиченко А. - Сівалка Тавричанка від ТОВ "Укрсільгоспмаш" (2014)
Мешій В. - Техніка заводу елеваторного обладнання "Сокол" (2014)
Литвиненко О. - Техніка від компанії КОНКОРД: Всеукраїнський День поля "Техніка успішного виробництва" (2014)
Тавлуй І. - Роль системи управляння якістю у підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Гуменюк Ю. - До методики визначення амплітудно-частотної характеристики розпушувальної лапи культиватора (2014)
Герасименко Р. - Система моніторингу урожайності сільськогосподарських культур, Броварець О. (2014)
Митрофанов О. - Регіональний День поля-2014 в Південно-Українській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Мігальов А., Єфімова Н. (2014)
Шустік Л. - День поля від фірми "КОНКОРД", Маринін С. (2014)
Богданова Н. - Інновації, тенденції і перспективи сучасного тваринництва: одна з найбільших виставок галузі EuroTier-2014 знову збирає професіоналів в Ганновері (Німеччина) (2014)
Титул, зміст (2009)
Крисанов Д. Ф. - Нові виклики перед сільськими територіями і нові підходи та інструменти по їх подоланню, Удова Л. О. (2009)
Березянко Т. В. - Формування корпоративних відносин на ринку землі (2009)
Мельник Л. Ю. - Концептуальні засади щодо постіндустріальної моделі аграрної сфери економіки України, Сєдих А. А. (2009)
Швиденко М. З. - Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки, Стариченко Є. М. (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Управління конкурентоспроможністю на засадах маркетингової діяльності в аграрній сфері (2009)
Крейдич І. М. - Механізм залучення коштів в інфраструктурні проекти (2009)
Сичова М. О. - Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу, Шевченко Н. О. (2009)
Шишкін В. О. - Планування потреби в персоналі як один з основних чинників успішного розвитку підприємства, Рогова І. В. (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Розвиток фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників (2009)
Галенко О. І. - Особливості цінового моніторингу в зернопродуктовому підкомплексі Миколаївської області (2009)
Качний О. С. - Стан і тенденції розвитку світового рибного господарства і його роль у продовольчому забезпеченні населення (2009)
Лаврук В. В. - Інвестиційно-інноваційна діяльність на продовольчому ринку (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Оптимізація раціональної структури виробництва сільськогосподарського підприємства (2009)
Саква О. В. - Формування структури виробництва на ринку олійних культур (2009)
Постанова від 19 грудня 2014 р. № 13 "Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя" (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг) (2015)
Ізарова І. О. - Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Сисоєнко Г. І. - Проблемні питання застосування окремих норм КПК у кримінальному провадженні (2015)
Морозова С. Є. - Перше вітчизняне дослідження про становлення інституту опіки та піклування в історико-правовому вимірі: приклад, що гідний наслідування (2015)
Михайло Вайнагій поділився досвідом стажування в суді Бронкса (2015)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Механізми і форми розвитку інтеграції в агропромисловому виробництві (2009)
Лаврук В. В. - Використання ресурсів інноваційної діяльності в сільському господарстві (2009)
Прокопенко Н. С. - Динаміка змін у системі оподаткування в сільському господарстві України (2009)
Щурик М. В. - Духовна складова інституціонального забезпечення приватизації земельних ресурсів макрорегіону (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Правове й економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Наукові категорії проблемно-цільового підходу до природокористування та землекористування (2009)
Качний О. С. - Визначення ефективності виробництва продукції рибного господарства (2009)
Жибак М. М. - Напрями удосконалення ресурсного потенціалу АПК в окремих областях Західного регіону, Кузьмович П. М. (2009)
Демчук Н. І. - Механізм планування стратегічного розвитку на рівні суб'єктів господарювання (2009)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Гарагонич О. В. - Адаптація корпоративного законодавства України до права ЄС (2015)
Козак І. А. - Проблемні питання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні щодо повної реабілітації політичних в’язнів" (2015)
Вереша Р. В. - Філософсько-правові аспекти вини у кримінальному праві (2015)
Василина Н. В. - Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта (2015)
Назимко Є. С. - Ювенальне законодавство Республіки Кіпр щодо застосування покарання та інших засобів кримінально-правового реагування до неповнолітніх (реферативний огляд) (2015)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Розвиток внутрішньогосподарської агропромислової інтеграції (2009)
Лаврук В. В. - Методичні основи визначення ефективності інноваційної політики в агропромисловому секторі (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Критерії і показники оцінки стійкості фермерських господарств (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу сільських територій Карпатського регіону (2009)
Жибак М. М. - Тенденції розвитку трудового аграрного потенціалу окремих областей Західного регіону, Дацко Т. О. (2009)
Москаленко В. О. - Теоретичні аспекти вибору кадрової стратегії на підприємствах (2009)
Обиход Г. О. - Економіка пожеж у природних екосистемах (2009)
Тітова С. П. - Особливості прояву ризику в діяльності аграрних підприємств (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Засади інтеграційно-економічних зв'язків в агропромисловому виробництві (2009)
Лаврук В. В. - Розвиток ринку інновацій в Україні (2009)
Міненко М. А. - Умови ефективного функціонування cистеми управління професійних об'єднань в аграрній сфері економіки України (2009)
Прокопенко Н. С. - Методика структурного розрахунку сукупного податкового тягаря (2009)
Курбацька Л. М. - Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності продовольчого ринку, Ільченко Т. В., Кожушко І. Г. (2009)
Руженський М. М. - Державне регулювання розвитку сільських домогосподарств у трансформаційному суспільстві (2009)
Бейдик Н. М. - Теоретичні положення формування попиту і пропозиції м'ясо-сального виробництва в Полтавському регіоні (2009)
Шатрова О. - Екоефективність альтернативних джерел палива: вирощення та переробка ріпаку (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Відновлення інтеграційних процесів в АПК (2009)
Лаврук В. В. - Взаємодія важелів наукової, технічної і агопромислової політик (2009)
Погріщук Б. В. - Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України (2009)
Прокопенко Н. С. - Податкова політика і регулювання агропромислового виробництва: уроки і перспективи (2009)
Піддубна О. О. - Математична модель динаміки виробничого потенціалу підприємства (2009)
Карасьова Н. А. - Оптимізація графіків виплат лізингових платежів (2009)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал у контексті соціально-орієнтованої праці сільського господарства (2009)
Сулима М. І. - Економічні аспекти регулювання рівня оплати праці та її структури в сільськогосподарських підприємствах (2009)
Пархоменко Н. А. - Сучасний стан сільськогосподарського виробництва та його вплив на людські ресурси галузі (2009)
Закалюжна І. В. - Особливості формування стратегії в аграрному підприємстві (2009)
Постанова від 20 березня 2015 року № 2 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2014 році та завдання на 2015 рік" (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Узагальнення про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Кір’якова Н. П. - Деякі аспекти необхідності вдосконалення положень Закону України "Про судовий збір", Хараджа Н. В. (2015)
Бринзанська О. В. - Дослідження доказів безпосередньо на стадії апеляційного перегляду кримінального провадження (2015)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє номінанта золотої відзнаки "Визнання року–2009” Колонщинську сільську раду, що на Київщині (2009)
Крисанов Д. Ф. - Сільський туризм: здобутки, перешкоди, перспективи, Удова Л. О. (2009)
Єрмаков О. Ю. - Трудові ресурси сільських територій та ефективність їх використання в сільськогосподарських підприємствах, Жибак М. М., Величко О. В. (2009)
Прокопенко Н. С. - Україна, європейські держави і сукупний податковий тягар: порівняльний аналіз (2009)
Попов О. І. - Взаємозв'язок логістики та маркетингу в господарській діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Вплив контурності та віддалі місцеположення земельних ділянок на результати економічної оцінки землі сільськогосподарського призначення в умовах Карпатського регіону (2009)
Клєцова Н. В. - Прогнозування змін в інвестиційному забезпеченні аграрного сектору економіки Сумської області (2009)
Кубатко О. В. - Особливості реалізації концепції сталого розвитку територій (2009)
Ткачук О. С. - Сутність, підходи та особливості до класифікації витрат в обліку нафтогазовидобувних підприємств (2009)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Гарагонич О. В. - Підстави виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств (2015)
Вереша Р. В. - Суб’єктивні ознаки складу корупційного правопорушення (злочину) (2015)
Андрушко П. П. - Проблемні питання кримінальної відповідальності судді (суддів) за постановлення завідомо неправосудного рішення та підстав і порядку повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, склад якого передбачений ст. 375 КК (2015)
Титул, зміст (2009)
Микитенко В. В. - Ціннісно-орієнтоване моделювання управління забезпеченням та реалізацією природоохоронної політики в державі, Кузьменко Г. Г. (2009)
Могильний О. М. - Політиці зайнятості на селі — стратегічні рішення (2009)
Жибак М. М. - До питання покращення зайнятості сільського населення Західного регіону України (2009)
Комеліна О. В. - Стратегічні засади реалізації інноваційно-інвестиційного розвитку регіону (2009)
Македонський А. В. - Стан та основні напрями підвищення рівня інтесифікації виробництва у свинарстві, Бабаєв О. Ю. (2009)
Прокопенко Н. С. - Оподаткування і економічне зростання агропромислового виробництва (2009)
Олішевська А. М. - Сутність, значення і особливості забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств (2009)
Ткачук О. С. - Формування обліку витрат нафтогазовидобувний підприємств та фактори впливу на процес (2009)
Бажеріна К. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки торгової марки (2009)
Прокопенко Н. С. - Монографія "Податкове регулювання агропромислового виробництва". Рецензія (2009)
Титул, зміст (2009)
Щурик М. В. - Інноваційні пріоритети сталого розвитку (2009)
Катан Л. І. - Довгострокові біологічні активи в контексті міжнародних облікових стандартів та звітності, Павлова Г. Є. (2009)
Кобушко И. М. - Основы формирования системы эколого-экономического обоснования биоинноваций в растениеводстве, Абрамчук М. Ю. (2009)
Міщенко Д. А. - Маркетинг сільськогосподарських підприємств як напрям підприємницької діяльності (2009)
Череп А. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку молочних продуктів (2009)
Волощук О. Г. - Впровадження стратегічних цільових нормативів економічної ефективності виробництва продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Однорог М. А. - Особливості сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств інвестиційними ресурсами (2009)
Дирбавка О. Р. - Матеріально-технічні ресурси сільськогосподарських підприємств (2009)
Петриченко О. А. - Оптимізація машинно-тракторного парку та закономірності зміни потреби в інвестиціях у рослинництві та кормовиробництві (2009)
Тичина О. Л. - Формування комплексної системи внутрішнього і зовнішнього контролю збуту продукції птахівництва (2009)
Титул, зміст (2009)
Щурик М. В. - Соціальна складова процесу відтворення земельних ресурсів (2009)
Калетник Г. М. - Кластеризація виробництва біопалива — шлях до енергобезпеки України (2009)
Бутко М. П. - Поліський АПК як база формування місцевих продовольчих ринків, Зеленська О. О., Зеленський С. М. (2009)
Міщенко Д. А. - Організація служби маркетингу сільськогосподарського підприємства (2009)
Крушельницька Т. А. - Управлінський облік та його складові, Павлова Г. Є. (2009)
Калінчик М. В. - Варіанти організації оптимальних за розмірами спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції молочного скотарства (2009)
Волощук О. Г. - Розробка системи бюджетування в управління економічною ефективністю виробництв продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Обідіна Я. І. - Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємства та економічна доцільність їх впровадження (2009)
Олійник О. О. - Фінансова рівновага в управлінні грошовими потоками відтворювальних процесів аграрного виробництва (2009)
Орлик С. Н. - Структурно-функциональный дизайн нанокомпозитных катализаторов для процессов продуцирующего и экологического катализа, Соловьев С. А., Капран А. Ю., Канцерова М. Р., Кириенко П. И., Губарени Е. В. (2015)
Барышников Г. В. - Квантовохимический дизайн новых полимерных материалов на основе тетраоксо, Карауш Н. Н., Минаева В. А., Минаев Б. Ф. (2015)
Соловйов В. В. - Кінетика елементарних актів окисно-відновних реакцій на межі фаз "тверде тіло–електроліт", Коваленко С. С. (2015)
Пилипчук Є. В. - Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронова кислота/ діетилентриамінпентаоцтова кислота/Gd3+, Зубчук Ю. О., Петрановська А. Л., Туранська С. П., Горбик П. П. (2015)
Титул, зміст (2009)
Пилипенко І. В. - Синтез і сорбційні властивості монтморилоніту, інтеркальованого полігідроксокомплексами алюмінію і титану, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2015)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє номінанта почесної відзнаки "Національне визнання – 2009” ВАТ "Кожухівське” (2009)
Петрановська А. Л. - Магнітні рідини на основі магнетиту і доксорубіцину для спрямованої доставки лікарського засобу, Абрамов М. В., Туранська С. П., Горбик П. П., Кусяк А. П. (2015)
Сінгаєвський І. О. - Управління асортиментом як важлива складова конкурентної стратегії підприємства в умовах кризи, Репіч Т. А. (2009)
Резанова Н. М. - Вплив хімічної природи матричного полімера на закономірності течії та процеси структуроутворення в розплавах сумішей полімерів, Цебренко М. В., Мельник І. А., Цебренко І. О., Дзюбенко Л. С., Сап’яненко О. О. (2015)
Павлов О. І. - Економічні механізми забезпечення розширеного відтворення сільських території України (2009)
Петрик І. С. - Особливості стабілізації наночастинок міді та срібла цистеїном у водних колоїдних розчинах, Єременко А. М., Смирнова Н. П., Маринін А. І., Ольшевський В. В. (2015)
Лук'янова М. М. - Розвиток сільського туризму в процесі диверсифікації сільської економіки (2009)
Махно С. М. - Вплив безконтактного диспергування вуглецевих нанотрубок на електрофізичні властивості композитів з поліхлортрифторетиленом (2015)
Калетнік Г. М. - Інженерний менеджмент в агропромисловому виробництві як механізм економічного зростання і конкурентоспроможності галузі (2009)
Шульга С. В. - Влияние микрокристаллической целлюлозы на физико-механические свойства эпоксикомпозитов, Старокадомский Д. Л., Левина А. М., Зорина А. В., Огенко В. М. (2015)
Мащенко В. П. - Ефективність маркетингової діяльності виробників плодоовочевої продукції в Україні (2009)
Фреїк Д. М. - Процеси структуроутворення у парофазних наноконденсатах PbTe:Bi на ситалі, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Уманців Р. В. (2015)
Гордієнко В. П. - Визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним підходом (2009)
Кашпур В. А. - Связанная вода в комплексе ДНК–хлорофиллин, Песина Д. А., Хорунжая О. В., Малеев В. Я., Шестопалова А. В. (2015)
Семишкур В. В. - Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2009)
Капченко Р. Л. - Формування робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму (2009)
Головченко Н. М. - Роль органічного сільського господарства у підвищенні добробуту сільського населення в Житомирській області (2009)
Олішевська А. М. - Питання теорії і практики забезпечення конкурентоспроможності об'єктів у аграрному секторі економіки (2009)
Подік О. А. - Розвиток інфраструктури регіону як один із головних важелів розвитку галузі свинарства (2009)
Титул, зміст (2009)
Калетник Г. М. - Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Сучасні форми землекористування та покращення природно-ресурсного потенціалу сільських територій (2009)
Драган І. В. - Розвиток макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки (2009)
Туболець І. І. - Посилення ролі місцевих бюджетів (2009)
Левченко О. П. - Організація обліку біологічних активів у тваринництві (2009)
Міщенко Д. А. - Ефективна система інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2009)
Тодоров О. В. - Стратегія впровадження сучасних ринкових механізмів біржової торгівлі спотовими та строковими контрактами на зерновому ринку України в умовах членства в СОТ (2009)
Самойленко Б. В. - Перспективні напрями трансформації регіональних водогосподарських комплексів (2009)
Назаренко І. М. - Лізинг — джерело оновлення капіталу підприємств аграрного сектора (2009)
Нагірна Л. В. - Управління конкурентними перевагами сільськогосподарських підприємств (2009)
Несторяк Ю. Ю. - Аналіз економічної ефективності лісогосподарської діяльності ДП "Путильський лісгосп" (2009)
Тимошенко Т. М. - Особливості механізму відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам (2009)
Від редактора (2013)
Посохов С. И. - "Своевременные размышления" о теориях памяти, типах культуры и смыслах истории (2013)
Склокін В. В. - Суспільна значущість історії в сучасній Україні: деякі попередні міркування (2013)
Бондаренко С. К. - Історія читання: контекст і авантекст (2013)
Еремеев П. В. - Исследования численности старообрядческого населения Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. (2013)
Крючкова Н. Д. - Проблемы изучения образа жизни новой социально-политической элиты викторианской Англии в историографии второй половины XX в. (2013)
Любавський Р. Г. - Повсякденне життя робітників Харкова 1920-1930-х рр.: проблемы історіографії (2013)
Морозова О. С. - Актуальні проблеми українсько-польських відносин в новітній польській історіографії (2013)
Сєряков С. О. - Єзуїтське шкільництво як чинник культурного розвитку Речі Посполитої в польській історіографії другої половини 1830-х - початку 1850-х рр. (2013)
Філіпенко Л. В. - Російські дореволюційні жіночі журнали: проблеми історіографії (2013)
Вовк О. І. - Образи В. Н. Каразіна на сторінках енциклопедичних видань кінця XIX - початку XXI ст. (2013)
Головко О. Б. - In memoriam: Микола Макарович Пакуль (2013)
Куделко С. М. - Заметки к творческой биографии Е. П. Тамма или несколько слов о становлении историографии как учебной и научной дисциплины в Харькове (2013)
Інтерв 'ю з Войцехом Вжосеком (2013)
Лесков А. М. - Из воспоминаний: начало (2013)
Киселева Ю. А. - Письма В. П. Бузескула к В. С. Иконникову (2013)
Лавров В. В. - "У нас завязалась связь надолго..." из переписки М. С. Грушевского с В. И. Вернадским (2013)
Памяти Б. А. Шрамко (2013)
Павло Степанович Сохань (2013)
Відомості про авторів (2013)
Список скорочень (2013)
Титул, зміст (2009)
Калетнік Г. М. - Науково обгрунтовані сівозміни для ефективного вирощування біомаси (2009)
Прокопенко Н. С. - Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері через податкові механізми (2009)
Головня О. М. - Соціальна підтримка як передумова відтворення економічного потенціалу сільського господарства: регіональний аспект (2009)
Мазур М. В. - Інфляція на споживчому ринку: монетарний аспект (2009)
Реутов В. Є. - Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах (2009)
Іванишин В. В. - Становлення ефективного аграрного виробництва шляхом відновлення техніко-технологічної бази підприємств (2009)
Міщенко Д. А. - Стратегічні напрями зростання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2009)
Левченко О. П. - Відображення в бухгалтерському обліку земель та їх якісного стану (2009)
Бондаренко О. С. - Теоретичні аспекти логістики: еволюція розвитку та сучасне трактування (2009)
Василик Н. М. - Комплексне використання лісоресурсного потенціалу регіону: переваги, сучасний стан та перспективи (2009)
Мащенко В. П. - Ефективність маркетингової діяльності виробників плодоовочевої продукції в Україні (2009)
Попова Т. В. - Оптимізація функціонування економічного механізму вітчизняного ринку молока, Краснодєд Т. Л. (2009)
Орєхова А. І. - Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств (2009)
Чигирик К. О. - Принципи та методи управління та регулювання економічними ризиками (2009)
Титул, зміст (2009)
Чепурко В. В. - Взаємовідносини при управлінні страховими ризиками сільськогосподарських виробників (2009)
Жибак М. М. - До питання проблем та перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва (2009)
Левченко О. П. - Загальна характеристика методичних підходів щодо формування витрат у сільськогосподарських підприємствах (2009)
Малік Л. М. - Ефективність управління власністю в діяльності сільськогосподарських підприємств (2009)
Сахно Л. А. - Стратегічний облік у системі управління витратами аграрних підприємств, Трачова Д. М. (2009)
Павленко О. П. - Роль основних засобів у виробництві та сутність їх відворення в умовах кризи (2009)
Скорук О. П. - Оцінка мотивації праці в сільськогосподарському виробництві регіону (2009)
Дяків Р. С. - Інноваційний вектор паливно-екологічної експансії в автотранспортній сфері, Бохан А. В. (2009)
Драган І. В. - Роль іноземних інвестицій у процесі розвитку національного господарства в умовах глобалізації (2009)
Крючко Л. С. - Організаційні форми освоєння інновацій у сільському господартві (2009)
Ковалюк Б. І. - Передумови розвитку підприємницького суспільства на селі (2009)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Свідома та несвідома модернізація аграрних інституцій (2013)
Масюк Ю. В. - Теоретичні аспекти обрання моделі державної підтримки цін та доходів сільськогосподарських виробників, Череп А. В., Сєдих А. А. (2013)
Погріщук Б. В. - Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу, Гончаренко А. І. (2013)
Скорук О. П. - Орендні земельні відносини в сільському господарстві України в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення, Зубар І. В. (2013)
Яців С. Ф. - Державна підтримка розвитку тваринництва в господарствах населення (2013)
Коковіхін С. В. - Наукові підходи до розробки інноваційних методів планування та оперативного управління зрошенням на локальному рівні господарств, Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Анін В. І. - Виробничі можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" щодо класу логістичних задач економічних систем, Куліков П. М., Бондар О. А. (2013)
Шукалович В. Ф. - Виробництво цукрового буряка та цукру в Україні: вплив процесів вертикальної інтеграції, структуризації ринків та сучасні загрози стабільності (2013)
Руденко Є. М. - Фінансові результати сільськогосподарських підприємств та напрями їх поліпшення, Скоромна О. Ю. (2013)
Кравченко М. В. - Розвиток та модернізація державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції (2013)
Замула Х. П. - Сучасний стан ведення лісового господарства в Україні (2013)
Гєллєр Є. Б. - Аналіз основних методів процесу бюджетування на підприємстві (2013)
Титул, зміст (2013)
Демешок О. О. - Ресурсно-функціональне забезпечення розбудови і запровадження еколого-економічного моніторингу України в контексті сталого розвитку та наближення до стандартів ЄС, Драган І. В., Микитенко В. В. (2013)
Нікіфорова Л. О. - Державне стимулювання виробника сільськогосподарської продукції до діяльності на земельній ділянці заданої площі (2013)
Самарець Н. М. - Використання інформаційних технологій у статистичному аналізі даних для аграрних підприємств, Харченко Є. М., Чорна Н. О. (2013)
Пуліна Т. В. - Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості (2013)
Ситник Г. В. - Вдосконалення підходів до планування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі (2013)
Череп А. В. - Створення сприятливих умов для здійснення інвестиційно-господарської діяльності у аграрному секторі економіки України, Коробов О. О. (2013)
Тодорюк С. І. - Законодавчо-нормативний базис і процес розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Ліщинський М. П. - Стан і тенденції розвитку інтегрованих корпоративних структур в аграрному секторі економіки України (2013)
Вiтряк Т. Б. - Особливості та тенденції рівня циклічності виробництва основних сільськогосподарських культур України (2013)
Фротер О. С. - Особливості прояву соціальної напруженості в діяльності аграрних підприємств (2013)
Марченко Т. В. - Гармонізація державного регулювання щодо фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства (2013)
Гой В. В. - Економічні інститути у системі протидії кримінальним банкрутствам в Україні (2013)
Руденко Н. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами та видатками державних вищих навчальних закладів (2013)
Посохов С. И. - Кафедра как институциональная общность: юбилейные заметки (2014)
Алеврас Н. Н. - Магистратура в контексте диссертационной культуры: дореволюционный опыт историко-научного сообщества в историографическом ракурсе (2014)
Болебрух А. Г. - Историография – дисциплина-изгой? (2014)
Гришина Н. В. - Диссертационные диспуты конца 1920-х гг.: становление новых дисциплинарных нормативов (на примере диспутов Н. М. Дружинина и А. И. Неусыхина) (2014)
Дроснева Э. - Тропинки историографии в Болгарии (2014)
Маловичко С. И. - Трансформация функций истории истории в системе исторической науки (2014)
Орлов И. Б. - Современная историография нэпа (к вопросу о составлении "исследовательской карты") (2014)
Румянцева М. Ф. - Источниковедение и историография в структуре исторической науки: опыт сравнительного анализа становления дисциплинарности (2014)
Сташчик Д. - Основні модернізаційні тенденції в польській локальній і регіональній історіографії: попередній огляд (2014)
Богдашина Е. Н. - Историографические сюжеты в творчестве М. М. Ковалевского (2014)
Булыгина Т. А. - Страницы жизни и творчества В. А. Романовского: вдали от Украины (2014)
Греченко В. А. - Професор С. В. Пахман: життя в науці та наука в житті (2014)
Куделко С. М. - Автобиографические тексты историка – значимый элемент жанрового разнообразия историографии: заметки к теме (2014)
Посохова Л. Ю. - Книги з історії в особистій бібліотеці харківського інтелектуала XVIII ст. (2014)
Черказьянова И. В. - Ленинградский период деятельности Е. Г. Кагарова: вклад в изучение этнографии немцев СССР (2014)
Дмитриев Александр Николаевич. Интервью (2014)
Кравченко Володимир Васильович. Інтерв'ю (2014)
Воспоминания о Харьковском университете профессора Людвига Якоба (2014)
Лесков А. М. - Из воспоминаний: началo (продолжение) (2014)
Лев Зиновьевич Копелев и Харьковский университет: воспоминания и документы (2014)
Станчев М. Г. - Профессор Марин Дринов в воспоминаниях потомков (Дринов А. А. "Взгляд из окопа". В. А. Сафронов-Дринов "По следам моего прадеда". – Воронеж, 2013. – 255 с.) (2014)
Склокін В. В. - Рецензія (Rethinking Modern European Intellectual History / Ed. by Darrin M. McMahon and Samuel Moyn. Oxford: Oxford University Press, 2014, 305 p.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Морозова Г. С. - Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України (2013)
Вініченко І. І. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи, Маховський Д. В. (2013)
Файзрахманов Ф. М. - Развитие отраслевых и рыночных позиций ведущей десяткой мировых производителей сельскохозяйственной техники в 2008—2012 гг. (2013)
Гура А. М. - Організаційно-економічні засади формування системи збуту в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Корнєєв М. В. - Вдосконалення елементів системи управління діяльністю окремих суб'єктів фінансового сектору (2013)
Булуй О. Г. - Лізинг як інструмент інвестування молочного скотарства, Гуменюк А. О. (2013)
Демидюк С. М. - Регулювання реалізації необробленої деревини в Україні (2013)
Галицький О. М. - Шляхи удосконалення обліку зернових культур в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Ярковий А. О. - Оцінка ефективності управлінської роботи органів місцевого самоврядування (2013)
Чехович Г. Т. - Формування ефективної державної політики в сфері економічної безпеки регіону (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні проблеми формування та реалізації регіональних програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Ліщук Н. М. - Еколого-економічні дослідження меліорованих земель регіону: термінологічний апарат (2013)
Ковалів О. Р. - Проблеми використання трудового потенціалу в сільському господарстві Івано-Франківської області (2013)
Галан О. Є. - Концепція персонал-контролінгу (2013)
Титул, зміст (2013)
Загурський О. М. - Методологічні підходи дослідження інфраструктури аграрного сектора в контексті інституціональної теорії (2013)
Гура А. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2013)
Галицький О. М. - Організаційно-економічні підходи до обліку та оцінки трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Федун І. Л. - Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Ярмолюк О. Ф. - Методичні підходи до відображення емфітевзису в обліку (2013)
Жук І. Л. - Якість життя населення як результат формування та реалізації стратегії продовольчої безпеки країни, Юрик Я. І. (2013)
Шпак Л. О. - Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Нездоймінов С. Г. - Терруар як основа розвитку винного туризму на півдні України (2013)
Іртищева І. О. - Управління інституціональними змінами: сутнісно-теоретичний аспект, Крупіца І. В. (2013)
Луцька Н. І. - Соціальний захист населення та забезпечення прав людини (2013)
Чехович Г. Т. - Пріоритети та першочергові завдання державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кутаренко Н. Я. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Кащук К. М. - Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2013)
Стеценко С. П. - Оцінка регіональної економічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2013)
Павлова Г. Є. - Методологія формування цілісної системи державного управління сільськогосподарським виробництвом (2013)
Речка К. М. - Структура сектора сільськогосподарських підприємств та їх прибутковість (2013)
Танклевська Н. С. - Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України, Карнаушенко А. С. (2013)
Бахматюк О. Р. - Інфраструктурні складові інвестиційного розвитку аграрного регіону (2013)
Пашко Д. В. - Механізми забезпечення ефективного розвитку аграрної сфери регіонів України (2013)
Клочко В. М. - Актуальні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в Україні (2013)
Євсєєва І. В. - Планування виробничої програми на молокопереробних підприємствах, Москаленко В. О. (2013)
Згурська О. М. - Маркетингові аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молокопереробної галузі (2013)
Матвєєв П. М. - Забезпечення економіко-екологічного розвитку системи землеволодінь і землекористувань у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бодрецький М. В. - Управління ризиком ліквідності як ресурсом (2013)
Короленко Н. В. - Логістичний аспект управління туристичними підприємствами: формування позитивного іміджу регіону (2013)
Венгерук Н. П. - Проблемні аспекти сертифікації аудиторів України в контексті міжнародних вимог, Ятчук А. В. (2013)
Чехович Г. Т. - Розробка концептуальних засад системи економічної безпеки регіонів (2013)
Стеценко С. П. - Формування інституційного середовища забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Титул, зміст (2013)
Шкільов О. В. - Ринкові реформи приватизації промислових підприємств, земельних ресурсів та їх наслідки (2013)
Павлова Г. Є. - Критерії та фактори розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Шкуратов О. І. - Оцінка земель у процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва (2013)
Крупа В. Р. - Рівень життя сільського населення у контексті формування умов для людського розвитку, Мартинюк Н. В. (2013)
Буцька О. Ю. - Методика оцінки податкового навантаження: порівняльний аналіз (2013)
Пашко Д. В. - Стратегічні напрями підвищення продовольчого самозабезпечення регіону (2013)
Лебедева В. В. - Розвиток теорії диверсифікації в аграрній економіці (2013)
Пилипів Н. І. - Оцінка вибуття запасів на підприємствах целюлозно-паперової галузі, Борисовський М. І. (2013)
Стеценко С. П. - Стратегічне управління системою економічної безпеки регіону (2013)
Маховський Д. В. - Розробка регіональної стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК (2013)
Волчанська Л. В. - Імперативи та джерела інвестування сільськогосподарських підприємств (2013)
Боднарчук Т. Л. - Вплив політики протекціонізму на розвиток сільського господарства українських земель ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Іванюк У. В. - Доцільність розвитку виробництва екологічної аграрної продукції в Україні (2013)
Окселенко Н. О. - Оборотні активи сільськогосподарських підприємств: теоретичні засади та практичні аспекти (2013)
Скакуненко О. О. - Теоретико-методичні аспекти стійкого розвитку хлібопекарних підприємств (2013)
Поліщук К. В. - Зелений бізнес на Хмельниччині — перспективи розвитку, Ділайчук С. Ю. (2013)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє. Село Барахти (2009)
Плаксієнко В. Я. - Обгрунтування і вибір інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки (2009)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство в інституціональній архітектоніці водокористування: світовий досвід та вітчизняні реалії (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Класифікація ландшафтів для цілей типології земель (2009)
Голданов В. В. - До питання еколого-економічної оцінки грунтів (2009)
Волощук О. Г. - Методичні підходи і принципи виміру економічної ефективності підприємств по переробленню олієсировини (2009)
Кобернюк С. О. - Стан ринку продукції свинарства в умовах економічної кризи (2009)
Витоптова В. А. - Економічна оцінка м'ясного скотарства Кіровоградської області та конкурентоспроможності його продукції (2009)
Селезньова О. В. - Особливості процесу управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування (2009)
Прокопенко О. А. - Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільського господарства у Донецькій області (2009)
Чорна Л. О. - Особливості формування політики зайнятості населення в сільськогосподарських регіонах, Коваленко О. О., Степанюк О. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Кузин А. В. - Влияние введения твердого восстановителя в железорудный слой на восстановление оксидов железа (2013)
Гридин А. Ю. - Прокатка биметаллических алюминиево-стальных полос, полученных валковой разливкой-прокаткой, Хвист В. А., Шапер М. (2013)
Косолап Н. В. - Исследование газодисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь, Куземко Р. Д. (2013)
Лысенко Т. В. - Использование метода анализа иерархий для выбора оптимального состава противопригарных покрытий замороженных форм, Худенко Н. П., Замятин Н. И., Солоненко Л. И. (2013)
Бондарь А. А. - Самосинхронизация динамических процессов в литейной форме, Прокопович И. В., Жукова А. В., Козишкурт Е. Н. (2013)
Анищенко Н. Ф. - Десульфурация чугуна на литейных дворах доменных печей ПрАО "Донецксталь" – металлургический завод", Зборщик А. М., Стец В. П., Рыжов М. В., Шаповал И. Н., Крикунов Б. П., Ивлев В. П., Гринишин А. Б. (2013)
Парахневич Е. Н. - Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН (2013)
Корниенко А. Л. - Симметрично-волновая многоцветовая термометрия в металлургии (2013)
Матвієць Є. О. - Особливості виплавки титанових сплавів з високим вмістом ніобію в електронно-променевій установці (2013)
Надашкевич Р. С. - Новый прогрессивный метод получения многослойных и биметаллических изделий (2013)
Петренко Д. А. - История, состояние и перспективы развития температурных измерений в металлургии, Корниенко А. Л. (2013)
Валерию Петровичу Лихошве - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Кисиль В. В. - О целесообразности разработки баланса добычи и потребления угля в Украине, Минаев А. А., Ярошевский С. Л., Кузьмич О. Ю. (2013)
Новохатский А. М. - Влияние тотермана на процесс движения шлака в горне доменной печи, Диментьев А. О., Михайлюк Г. Д. (2013)
Шевченко А. Ф. - Развитие процесса ковшовой десульфурации чугуна вдуванием зернистого магния, Двоскин Б. В., Вергун А. С., Маначин И. А., Остапенко А. В., Шевченко С. А., Башмаков А. М., Троценко Э. А., Лю Д. И., Шью Р. Л., Ян Ц. Ж. (2013)
Товаровский И. Г. - Проблемы замещения кокса в доменной плавке продуктами газификации низкосортных углей, Меркулов А. Е. (2013)
Матвеева М. О. - Структура и свойства низкохромистых чугунов, микролегированных титаном (2013)
Жуков Л. Ф. - Влияние спектральных характеристик систем пирометрии излучения на методические погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлургических объектов, Корниенко А. Л. (2013)
Александру Петровичу Чейляху - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Найдек В. Л. - Переработка и использование сталеплавильных шлаков, Курпас В. И., Мельник С. Г. (2013)
Богушевский В. С. - Прогнозирование выхода жидкой стали в конвертере, Скачок А. Э. (2013)
Кукуй Д. М. - Влияние модифицирования на особенности формирования структуры и свойств стали марки Р6М5Л, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности заполнения формы крупной стальной отливки с использованием этажной литниковой системы с прямым стояком, Тарасевич Н. И., Примак И. Н. (2013)
Жуков Л. Ф. - Исследование влияния термометрических характеристик металлических сплавов на погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой пирометрии излучения, Корниенко А. Л. (2013)
Охотский В. Б. - Выбросы в конвертерных процессах (2013)
Головко Л. Ф. - Электроэрозионная обработка фасонных отверстий множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2013)
Грицюк В. Ю. - Розрахунок удару тілом по консольній балці (2015)
Савченко О. В. - Визначення ефективних динамічних характеристик електров’язкопружних композиційних матеріалів, Деркач О. Л., Ющенко С. М. (2015)
Харжевський В. О. - Числовий синтез несиметричних важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 5-го порядку (2015)
Степанов М. С. - Исследование влияния термомеханических явленийи параметров комбинированного осевого инструмента на силу резания, Иванова М. С (2015)
Хрєстін Р. М. - Розроблення структури математичної моделі енергетичного балансу дугової сталеплавильної печі (2015)
Артюх Т. М. - Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам (2015)
Болотов Г. П. - Ручне дугове зварювання будівельних сталей малоамперною дугою модульованим струмом, Олексієнко С. В., Болотов М. Г. (2015)
Иванов В. П. - Исследование процесса электродуговой наплавки коррозионностойкого слоя ленточным электродом с управляемым механическим переносом, Лаврова Е. В., Солидор Н. А., Моргай Ф. В. (2015)
Казимир В. В. - Мережеве планування в режимі реального часу з використанням апарату темпоральних логік, Посадська А. С. (2015)
Трофимчук О. М. - Кусково-поліноміальна апроксимація яружних функцій, Кряжич О. О. (2015)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем у військовій справі (2015)
Волокита А. - Використання алгоритму поведінки бактерій для моделювання навантаження на клієнт-серверну мережу, Каплунов А., Лупинос А. (2015)
Зайцев С. В - Параметрична адаптація турбокодів в умовах апріорної невизначеності (2015)
Зарiцький О. В. - Застосування основ теорії комунікацій для розроблення інформаційних систем моделювання професійної діяльності (2015)
Корнієнко І. В. - Ефективність функціонування автоматизованої кадастрової системи (2015)
Корнієнко І. В. - Дискретизація геоінформаційного простору під час моделювання електромагнітного забруднення довкілля, Корнієнко С. П. (2015)
Корнієнко І. В. - Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів, Кошма А. І. (2015)
Крячок С. Д. - Розроблення просторової математичної моделі постійної поправки електронних віддалемірів, Мамонтова Л. С. (2015)
Мельник О. О. - Дослідження властивостей алгоритму складання розкладів за критерієм сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності (2015)
Терещук О. І. - Досвід функціонування перманентної GNSS-станції "Чернігів" (CNIV) у мережі EPN, Нисторяк І. О. (2015)
Чедия Н. Л. - Отделение для разгрузки сети операторского класса на основе технологии Wi-Fi, Чхартишвили М. В. (2015)
Осідач А. О. - Математична модель електронного документа (2015)
Сергієнко О. А. - Розпізнавання образів як ефективний інструмент під час вирішення задач у приладобудуванні, Топал А. В., Вислоух С. П. (2015)
Nesterenko S. - Model oriented method of bit error rate measurement in 802. 11 wireless networks, Nesterenko Yu. (2015)
Синчук О. Н. - Анализ электромагнитных процессов в системе: синхронный электрический двигатель – IGB транзисторный преобразователь частоты тока в цепи статора и ротора, Михайличенко Д. А., Бойко С. Н., Городний А. Н. (2015)
Алексеевский Д. Г. - Объяснение эффекта автооптимизации электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием (2015)
Дудла І. О. - Актуальність імпортозаміщення целюлозовмісної сировини у виробництві паперової продукції в Україні (2015)
Асланян С. А. - Суспільна значущість від розроблення та впровадження продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Денисенко Т. М. - Органолептичні та фізико-хімічні методи оцінювання якості питного молока, яке реалізується в торговельній мережі м. Чернігова (2015)
Іванова І. М. - Розроблення рекомендацій щодо збереження земель завдяки утилізації вмісту мулових карт, Котельчук А. Л., Сємака О. М., Крупко В. А. (2015)
Коваленко О. В. - Моделювання події радіоактивного забруднення тритієм (2015)
Коваленко С. В. - Особливості підготовки фахівців професійного спрямування "Геодезія, картографія та землеустрій" у Чернігівському національному технологічному університеті (2015)
Терещук О. І. - Побудова кусково-лінійної моделі для ґрунтових проб, Наровлянська О. Ю. (2015)
Мовенко В. І. - Деякі проблеми прибережних захисних смуг річок України, Новик П. П. (2015)
Сидоренко І. І. - Державний контроль за раціональним використанням та охороною земель (2015)
Воронюк Ю. Ю. - Актуальні проблеми деградації земель у Карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу, Беспалько Р. І. (2015)
Щербак Ю. В. - Про обґрунтування параметрів теодолітних ходів під час виконання кадастрових зйомок, Iванов В. М., Бринь М. Я. (2015)
Титул, содержание (2013)
Арабей А. В. - Синтез сплавов системы Al-Si из алюмоматричных композиций,полученных с использованием отходов алюминия и кварцевого песка, Рафальский И. В., Немененок Б. М. (2013)
Лущик П. Е. - Исследование влияния модифицирующих и армирующих добавок на процесс затвердеванияи формирование зоны усадочных дефектов в эвтектических силуминах, Рафальский И. В. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности заполнения формы крупной стальной отливки с использованием этажной литниковой системы с обратным стояком, Тарасевич Н. И., Примак И. Н. (2013)
Кукуй Д. М. - Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств противопригарных покрытий, модифицированных наноструктурированными материалами, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Тараненко Н. А. - Влияние физико-технологических и механических свойств пенополистироловой модели на размерную точность и шероховатость отливок, Гутько Ю. И. (2013)
Богушевский В. С. - Регулирование скорости пресс-поршня машин литья под давлением, Антоневич Я. К. (2013)
Жуков Л. Ф. - Влияние излучательной способности на систематические погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой пирометрии излучения в металлургии, Корниенко А. Л. (2013)
Титул, зміст (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Від сільського вчителя до відомого вченого: результат сплаву долі і талану непересічної людини (До 65-річчя Олександра Івановича Павлова) (2014)
Герман Стоянов: "Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке" (2014)
Крисанов Д. - Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності (2014)
Куревіна І. - Приватні трансферти, споживання та інвестиції в Україні: оцінки VAR/VEC (2014)
Шедяков В. - Розширення ресурсної бази бізнес-розвідки в контексті вдосконалення організаційної культури компанії на тлі розвитку інтеграційних процесів (2014)
Кіндзерський Ю. - Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку (2014)
Буга Н. - Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції, Кулик Н., Зуякова Л. (2014)
Судомир С. - Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектора економіки України (2014)
Іртищева І. - Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Карпук А. - Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження (2014)
Ступень О. - Кластеризація земельно-господарських систем (2014)
Багрій М. - Ефективність капіталовкладень у розвиток туристичної галузі (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Керимов К. - Маркетинг нефтепродуктов Азербайджана (2014)
Орлова В. - Критичний аналіз змін в обліку статутного капіталу, Кафка С. (2014)
Шестакова О. - Відповідальність та скептицизм внутрішніх аудиторів в оцінці ризиків шахрайства (2014)
Савченко В. А. - Проблеми кадрової політики в Україні. Дороніна О. А. Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні / О. А. Дороніна. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 395 с. (2014)
Перемога української революції: крах моделі компрадорського капіталізму? (2014)
Титул, зміст (2014)
Інавгураційна промова Президента України Петра Порошенка (2014)
Довгий шлях до Європи (2014)
Ілларіонов А. - Четверта світова війна (2014)
Бжезінський З. - Українська проблема. Протистояння російському шовінізму (2014)
Бабіченко В. - Структура акціонерної власності в Україні в контексті диспропорцій розвитку корпоративного сектору (2014)
Бобух І. - Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства (2014)
Редзюк Є. - Законодавче забезпечення фондового ринку України: поточні проблеми та можливості імплементації світових стандартів (2014)
Олефір В. - Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського Союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів (2014)
Голян В. - Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення, Мельник Т., Шестак М. (2014)
Шедяков В. - Форсайт-програмування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень (2014)
Павлов В. - Оцінка діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів, Трофімчук М. (2014)
Гуцул І. - Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України (2014)
Сохнич А. - Дослідження й розробка методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земельних ресурсів, Кульбака О., Харачко М. (2014)
Шворак А. - Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель (2014)
Ліщук Н. - Моніторинг підтоплення меліорованих земель Волині з використанням даних ДЗЗ для попередження негативних еколого-економічних наслідків (2014)
Чайкін О. - Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва (2014)
Новицька Н. - Розвиток акцизного оподаткування нафтопродуктів в Україні (2014)
Свиноус І. - Проблеми підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України, Іванова Л., Радько В. (2014)
Лемішко О. - Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства (2014)
Наливайченко К. - Процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній (2014)
Парсяк К. - Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг (2014)
Цаповська М. - Новий формат теорії сталого розвитку (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Титул, содержание (2013)
Бондаренко С. В. - Определение коэффициента теплоотдачи в системе металл-валок при валковой разливке-прокатке алюминиевых сплавов, Гридин А. Ю., Столбченко М. Ю., Шапер М. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности сифонного способа заполнения формы при получении крупной стальной отливки в условиях скоростной заливки, Тарасевич Н. И., Примак И. Н., Щеглов В. М. (2013)
Коновалов Ю. В. - Математическая модель и алгоритм расчета режимов и параметров прокатки полос на одно- и двухклетевом станах Стеккеля, Хохлов А. С. (2013)
Соценко О. В. - Компьютерная оценка формы графита в высокопрочном, ковком и сером чугунах (2013)
Охотский В. Б. - Мал золотник, да дорог... Процессы (2013)
Самарай В. П. - Алгоритмы расчета вероятных рыночных цен на продукцию цветных металлов и сплавов (2013)
Леониду Соломоновичу Малинову - 80 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Найдек В. Л. - Актуальные вопросы производства транспортного металла на металлургических предприятиях Украины, Дубоделов В. И., Ноговицын А. В. (2013)
Троцан А. И. - О факторах, влияющих на качество рельсовой стали и рельсов, Каверинский В. В., Кошулэ И. М., Носоченко А. О. (2013)
Бабаченко А. И. - Перспективы повышения качества железнодорожных колес, изготовленных из непрерывнолитой заготовки, Рослик А. В., Демина Е. Г., Кныш А. В., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А. (2013)
Рудюк А. С. - Эксплуатационные испытания рельсов из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф производства ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" на железных дорогах Украины, Азаркевич А. А., Восковец Ю. А., Дурасов А. В. (2013)
Рудюк А. С. - Повышение качества и расширение сортамента закаленных рельсов из конвертерной стали, Азаркевич А. А., Лебедев А. Д., Попов Е. С., Гончаренко Е. В., Труфанова О. И. (2013)
Шипицин С. Я. - Новые рельсовые и колесные стали для железнодорожного транспорта недалекого будущего, Бабаскин Ю. З., Короленко В. П., Золотарь Н. Я. (2013)
Ботштейн В. А. - Освоение производства конвертерной рельсовой стали в ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", Рудюк А. С., Чичкарев Е. А., Попов Е. С., Кошулэ И. М., Костыря И. Н. (2013)
Величко А. Г. - Обоснование чисел подобия для физического моделирования тепловых процессов взаимодействия микрохолодильников с жидким металлическим расплавом при непрерывной разливке колесной стали, Синегин Е. В., Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С. (2013)
Герасун О. Б. - Основні дерматологічні ознаки захворювань печінки, Литвин Г. О., Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В., Грицко Р. Ю. (2015)
Берегова А. А. - Стан симпато-адреналової системи у хворих на псоріаз з різним ступенем тяжкості клінічного перебігу (2015)
Бондаренко Г. М. - Перинатальные риски: трихомоноз новорожденных, Осинская Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Джораева С. К., Кочетова Н. В., Федорович Т. В., Щербакова Ю. В. (2015)
Кондакова А. К. - Изучение антиоксидантного звена глутатионовой системы в плазме крови и эритроцитах больных урогенитальным микоплазмозом, Бондаренко Г. М., Федорович Т. В., Цымбал В. Н. (2015)
Коркунда С. В. - Гомеомезатерапия патологических рубцов, Олейник Г. А., Григорьева Т. Г., Шапкин А. С. (2015)
Бардова К. О. - Деякі аспекти лікування рубців (2015)
Макарчук А. О. - Новий терапевтичний підхід до корекції інволютивних дефектів шкіри обличчя, ускладнених маласезійною інфекцією (2015)
Солошенко Є. Н. - Исследование параметров гидратации и поверхностного натяжения плазмы крови больных ограниченной склеродермией, Беляев Г. М., Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2015)
Татузян Е. Г. - Решение деликатных проблем без хирургического вмешательства, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2015)
Запольский М. Э. - Случай пусталезного псориаза. Особенности клинической классификации и терапевтического контроля заболевания, Ниточко О. И., Борисова К. А., Нерубащенко С. В. (2015)
Бронова И. М. - Особенности течения акне, индуцированного приемом анаболических стероидов (2015)
Правила для авторов (2015)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Крейдич І. М. - Особливості інвестиційного страхування в Україні (2009)
Цехановіч В. Б. - Іноземні інвестиції як чинник перспективного розвитку регіонів (2009)
Щурик М. В. - Особливості інноваційної моделі відтворення земельних ресурсів аграрного сектора (2009)
Багорка М. О. - Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах, Білоткач І. А. (2009)
Кириченко О. А. - Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи, Кудря І. В. (2009)
Ліманський А. - Міжнародні орієнтації підприємств на сучасному ринку — маркетинговий аспект, Драбік І. (2009)
Коніжай М. В. - Методи оцінки стабільності та економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності при довгостроковому кредитуванні (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст різних типів (2009)
Баженова Ю. В. - Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України (2009)
Метеленко Н. Г. - Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства (2009)
Жибак М. М. - Соціально-економічні проблеми відтворення людських ресурсів села Західного регіону (2009)
Волощук О. Г. - Особливості та умови формування економічної ефективності виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики (2009)
Терещенко М. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2009)
Івашко Л. М. - Інновації в економіці: історія і сучасність (2009)
Криклій А. С. - Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура, Боровікова М. О. (2009)
Коніжай М. В. - Математична модель процесу управління забезпеченням економічної безпеки суб'єктів господарювання (2009)
Манцевич Ю. М. - Організаційні та фінансові механізми розвитку житлового господарства (2009)
Метеленко Н. Г. - Теоретичні аспекти організації виробництва в умовах розробки концепції проектування організаційної структури управління промисловим підприємством (2009)
Кудря Я. В. - Теоретичний аналіз суті управління корпораціями в машинобудуванні України (2009)
Ладиченко К. І. - Роль управління якістю у формуванні позитивного іміджу підприємства готельного господарства (2009)
Липова О. Ю. - Економічний ефект амортизації (2009)
Савельєв В. В. - Маркетингові стратегії в умовах зниження купівельної спроможності (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Прогнозування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Україні (2009)
Любімов В. І. - Соціально-економічна сутність інвестицій у процесі їхньої реалізації (2009)
Федорак В. І. - Основні засади інвестиційної діяльності аграрних підприємств Прикарпаття (2009)
Чернікова О. В. - Залучення інвестицій у транспортну галузь України (2009)
Берестенко В. И. - Инвестиции и внешние эффекты (2009)
Шматенко Р. М. - Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-розвинених країн (2009)
Крисак А. О. - Формування інноваційного потенціалу малого підприємства (2009)
Березянко Т. В. - Трансформації корпоративних структур у процесі розбудови національної ринковості (2009)
Кириченко О. А. - Нормативно-правове регулювання системи економічної безпеки підприємства, Коробчинський О. Л. (2009)
Манцевич Ю. М. - Вплив глобалізації та міграції на розвиток житлового господарства (2009)
Кудря Я. В. - Принципи і системи управління корпораціями в машинобудуванні: суть, взаємозв'язок, значення (2009)
Шишкін В. О. - Проблема плинності кадрів на підприємстві та шляхи її вирішення, Лозова Н. В. (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Любімов В. І. - Інвестиційне середовище та його роль у залученні прямих іноземних інвестицій (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - Шляхи залучення та ефективного використання іноземних інвестицій у металургійній галузі України (2009)
Порвін М. Ю. - Механізми створення привабливого інвестиційного клімату в промисловості (2009)
Клєцова Н. В. - Економічна сутність інвестицій, їх види та передумови залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства (2009)
Ржавський Д. М. - Особливості здійснення прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної і СхідноЇ Європи в період загострення світової фінансової кризи (2009)
Берестенко В. И. - Региональная и отраслевая структура инвестиций и их эффективность (2009)
Балик У. О. - Застосування реклами для покращення показників життєвого циклу інноваційного товару (2009)
Березянко Т. В. - Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст (2009)
Дорошенко І. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Технічне оновлення як складова розширеного відтворення в сільському господарстві (2009)
Нехайчук Д. В. - Целевые фонды как составляющая финансовых ресурсов региона (2009)
Безбородова Т. В. - Впровадження методики оцінки інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємств машинобудування (2009)
Закомлистов С. В. - Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2009)
Пальчик І. М. - Сучасні тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази переробних підприємств (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Оцінювання інвестиційного середовища в умовах ризику (2009)
Крейдич І. М. - Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Управління інвестуванням агропромислового виробництва (2009)
Кутрань К. В. - Особливості венчурного інвестування в Україні (2009)
Єгорченко Н. О. - Організація науково-технічного та інноваційного розвитку українських підприємств у глобальній економіці (2009)
Березянко Т. В. - Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора (2009)
Желіхівська А. М. - Визначення ефективності функціонування інститутів інфраструктури фондового ринку України (2009)
Рибалко Н. О. - Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? (2009)
Іткін Д. Ф. - Вплив підприємства на розробку стратегії кредитно-фінансових установ (2009)
Костецький В. В. - Проблеми використання бюджетних трансфертів для підтримки підприємств міського електротранспорту (2009)
Москаленко В. О. - Модель механізму формування кадрового потенціалу підприємств харчової промисловості України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2009)
Куценко В. І. - Інвестиції в здоров'я — важливий чинник інноваційної стратегії (2009)
Легка Я. І. - Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація (2009)
Березянко Т. В. - Вплив корпоративного сектору на характер державного управління в трансформаційній економіці (2009)
Кобець В. М. - Тарифна дискримінація виробників на ринку олігополії з диференційованою продукцією (2009)
Марущак М. В. - Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю (2009)
Лівшиц В. Я. - Ключові характеристики ринку професійної офісної нерухомості у період фінансової кризи (2009)
Піддубна О. О. - Математичне забезпечення інформаційної системи управління виробничим потенціалом підприємства (2009)
Синкова К. В. - Pest-аналіз при проектуванні інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону (2009)
Капінус Л. В. - Механізм управління підвищенням продуктивності споживчо-орієнтованого підприємства (2009)
Пернацька О. О. - Основні напрями досліджень західних науковців у вивченні економіки культурної сфери та перспективи застосування їх результатів при плануванні розвитку регіонів в Україні (2009)
Трохимець О. І. - Трансформація сприйняття вищої освіти (2009)
Созанський Л. Й. - Факторний аналіз рентабельності капіталу будівельних підприємств України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Принципи організації державного управління інвестиційними процесами (2009)
Васильченко Г. В. - Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію (2009)
Бодюк А. В. - Завдання і напрями внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики дев'яностих років, Видиборець В. П. (2009)
Шатрова О. - Енергозбереження — інструмент інвестиційного механізму (2009)
Комеліна О. В. - Методичні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2009)
Козик В. В. - Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення, Манзій В. П., Стояновський А. Р. (2009)
Криклій А. С. - Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках, Пікус Р. В., Легка Я. І. (2009)
Сазонець О. М. - Укрупнення компаній як фактор розвитку ринку інформаційних технологій (2009)
Бойко М. Г. - Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку (2009)
Прокопенко Н. С. - Регіональні особливості в оподаткуванні (2009)
Міненко М. А. - Організаційно-економічні особливості створення професійних об'єднань на сучасному етапі (2009)
Могилевская О. Ю. - Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике (2009)
Кондратюк А. П. - Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Погріщук Б. В. - Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання (2009)
Довгань Л. П. - Ефективність та конкурентність як фактор підвищення інвестиційної привабливості українського ринку корпоративних облігацій, Самкова Д. М. (2009)
Політова І. В. - Визначення напрямів удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій (2009)
Комеліна О. В. - Напрями вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в сучасних умовах (2009)
Романова О. О. - Світовий досвід організаційних інновацій (2009)
Абдуллін Р. М. - Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності (2009)
Мазур І. М. - Система конкурентних переваг діяльності кредитних спілок в умовах кризи, Чабан Ю. Ю. (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингова інформація та ентропійна характеристика прийняття управлінських рішень (2009)
Прокопенко Н. С. - Актуальні проблеми і підходи до побудови системи оподаткування підприємств агропромислового виробництва (2009)
Борейко В. І. - Роль додаткової праці у створенні багатства країни (2009)
Губар О. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації персоналу на ефективність роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2009)
Завистовська Г. І. - Фінансовий контроль: становлення денефіції (2009)
Созанський Л. Й. - Удосконалення оцінки ефективності використання капіталу будівельними підприємствами України (2009)
Івата В. В. - Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу (2009)
Сафронська І. М. - Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, Бєлай Г. С. (2009)
Трохимец Е. И. - Методические подходы к исследованию стратегического планирования (2009)
Кондратюк Т. В. - Еволюція уявлень стосовно предмета науки державного управління та політики у зарубіжній соціальній думці (2009)
Кривко Н. І. - Доступ та компетенція державних службовців щодо використання інформації з обмеженим доступом, Клименко І. В. (2009)
Черв'якова О. В. - Концептуальні основи та існуючі підході до проблеми регулювання інноваційної діяльності на державному рівні (2009)
Комашенко Т. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної інфраструктури (2009)
Смірнов В. М. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для системи профтехосвіти (2007)
Пелевін Л. Є. - Вплив лідируючої ріжучої кромки деформатора на процес різання ґрунту, Пристайло М. О. (2007)
Заліско І. І. - Аналіз конструкцій автомобільних кранів та ефективність їх використання, Коваленко С. А. (2007)
Назаренко І. І. - Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем, Горіцький К., Климчук В. П., Петров В. Є. (2007)
Богуславський В. Є. - Вибір параметрів маніпуляторів для монтажу крупногабаритного скла вітрин з урахуванням природних факторів, Добровольский О. Г., Шаленко О. О., Ланін В. В., Савченко І. С. (2007)
Ловейкін В. С. - Результати експериментальних досліджень режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Ловейкін В. С. - Побудова фізичної моделі роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Богуславський В. Є. - Встановлення законів руху удосконаленої центрифуги для формування залізобетонних тіл обертання, Шаленко О. О. (2007)
Пентюк Б. М. - Параметричний і структурний синтез вібросистем для пресування виробів із дрібнозернистих матеріалів (2007)
Нестеренко М. П. - Розрахунок рухомих рам віброплощадок на динамічні навантаження (2007)
Ланець О. С. - Один із підходів у створенні високочастотних електромагнітних вібраційних майданчиків для ущільнення бетоносумішей (2007)
Корнійчук Б. В. - Вибір та обґрунтування конструктивної схеми віброустановки для формування залізобетонних кілець (2007)
Гаврильченко О. В. - Створення тримасового циркуляційного вібраційного сепаратора з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас, Ланець О. С., Гурський В. М. (2007)
Гарнець В. М. - Визначення продуктивності процесів при формуванні на бфа, Булавка О. О. (2007)
Човнюк Ю. В. - Особливості вібраційних та віброударних технологічних процесів у пресованих "зв’язаних” структурах порошкових матеріалів (2007)
Басараб В. А. - Алгоритм чисельного розрахунку взаємодії робочого органу та середовища ударно-вібраційної машини (2007)
Тугай О. А. - Формування інформаційно-аналітичного підгрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подоланная відмов організаційних систем (2007)
Лагутін Г. В. - Теоретико-методологічні основи діяльності будівельних освітньо-інжиніронгових груп та аналітичні інструменти оцінки їх діяльності на ринку будівельних інвенцій (2007)
Ісаенко Ю. В. - Система обліку витрат робочого чау в будівництві (2007)
Воронецький С. С. - Ресурн-календарні моделі організації будівництва з інтугрованими елементами семантичних описів (2007)
Човнюк Ю. В. - Метод структурного представления непрерывных линеаризованных динамических систем электропривода технических устройств строительной индустрии (2007)
Горда Д. О. - Системи інтелектуального контролю й САПР ГСРП (2007)
Драган І. В. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні (2009)
Михайловська О. В. - Інтегрованість України у світовий інноваційно-інвестиційний процес (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - ВЕЗ І ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України (2009)
Ставнича М. М. - Шляхи вдосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2009)
Лищишин М. О. - Стратегія інновацій та нанотехнологій, Шаповалов С. Ю. (2009)
Харів П. С. - Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності, Казмірчук С. В. (2009)
Мазур М. В. - Оцінка збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності в Україні (2009)
Жила Т. В. - Теоретичні засади соціального напряму економічної думки України в дослідженнях М. Бунге (2009)
Рижий І. М. - Підвищення ефективності використання ПДВ як регулятора економічного розвитку держави в умовах глобалізації (2009)
Атаманчук О. В. - Аналіз впливу регуляторного потенціалу оподаткування на розвиток туристичної та рекреаційної галузі АР Крим (2009)
Шапуров О. О. - Потенціал виробничо-господарсьої діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Максименюк О. С. - Аналіз сильних і слабких сторін організації телекоммунікацій (2009)
Бортнік А. М. - Формування ефективної системи бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами меблевої промисловості) (2009)
Пельтек Л. В. - Оцінка ефективності системи державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості (2009)
Халецька А. А. - Тенденції і чинники приросту фінансових ресурсів економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Олешко А. М. - Щорічне оцінювання державних службовців: організаційно-правовий аспект (2009)
Черв'якова О. В. - Сутність та зміст програмно-цільового державного управління інноваційної інфраструктурою (2009)
Міненко М. А. - Ріелторство в Україні (2013)
Кульчій І. О. - Проблеми та перспективи організації реформування системи державного управління в Україні (2013)
Погребняк Ю. В. - Феноменологія професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами (2013)
Новаченко Т. В. - Компаративізм дефініції авторитет (2013)
Федорів Т. В. - Медіа-репутація органів державної влади та специфіка її формування (2013)
Сибиряков С. О. - Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства (2013)
Радзімовська С. Ф. - Європейська інтеграція України (2013)
Костенок І. В. - Державні механізми оптимізації інтересів держави та місцевих громад (2013)
Бєлкін Л. М. - Концепти "влада", "держава", "державне управління", "громадянське суспільство": ґенеза виникнення, розвитку, взаємозв’язку та взаємодії (2013)
Олійник В. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в Україні (2013)
Стоян О. Ю. - Комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2013)
Кулак Н. В. - Формування та принципи функціонування електронних систем торгівлі (2013)
Євтушенко О. Н. - Психологічна компетентність керівника органу державної влади (2013)
Дерун Т. М. - Актуальні питання бюджетного забезпечення місцевого самоврядування на 2013 та 2014 роки: загрози та перспективи (2013)
Андріяш В. І. - Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Жмудський Р. С. - Аналіз суспільних орієнтацій державних службовців України у контексті забезпечення політичної відповідальності влади (2013)
Бєлкін Л. М. - Належний адміністративний процес як чинник ефективного забезпечення законності у державному управлінні (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Методи оцінки державного регулювання модернізаційними процесами в промисловому комплексі (2013)
Івашків Ю. Д. - Напрями формування системи регіонального стратегічного планування (2013)
Харламова Г. О. - Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір (2009)
Дацій Н. В. - Розвиток іноземного інвестування в економіці (2009)
Бондар М. І. - Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості, Бондар Т. А. (2009)
Жученко З. О. - Інвестиційні ресурси підприємств: механізм регулювання (2009)
Вовк О. М. - Методичний інструментарій підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств (2009)
Семенченко Н. В. - Проблеми реструктуризації великих підприємств (2009)
Тарасюк М. В. - Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі (2009)
Мусієць Т. В. - Трансформація світової валютної системи, Лавріненко О. В. (2009)
Волкова О. Г. - Фактори впливу на фінансову стабільність системи кредитної кооперації України (2009)
Бліхар М. М. - Оцінка економічних наслідків приєднання країн Центральної та Східної Європи до умов членства в ЄС (2009)
Рибчук А. В. - Перспективи інтеграції телекомунікаційної мережі України в єврорегіональну виробничу інфраструктуру (2009)
Мохонько Г. А. - Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2009)
Тарасенко І. О. - Міжнародні стандарти якості в забезпеченні сталого розвитку легкої промисловості, Лісун Я. В. (2009)
Савчук В. А. - Аналіз використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області (2009)
Сакун М. Ю. - Необхідні інформаційні ресурси для оцінки вартості страхової компанії (2009)
Олійник О. О. - Формування фінансової політики грошових потоків у системі економічного відтворення аграрного виробництва (2009)
Дмитренко Г. В. - До уточнення парадигми внутрішнього фінансового контролю (2009)
Бесчастний В. М. - Механізм пільгового державного кредитування освітніх послуг (2009)
Пельтек Л. В. - Концептуальні засади державної інвестиційної політики в промисловості (2009)
Лисенко Б. В. - Заходи державного управління по реформуванню житлової політики в малих містах України (2009)
Халецька А. А. - Напрями вдосконалення системи соціального захисту населення щодо пом'якшення негативних наслідків бідності (2009)
Самойленко Л. Я. - Основні підходи до реформування системи місцевого самоврядування як чинника самоорганізації і волевиявлення населення в громадянському суспільстві (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Самойленко Б. В. - Кластери як ефективна форма інвестиційно-інноваційного розвитку регіональних водогосподарських комплексів (2009)
Артеменко Л. П. - Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід, Гук О. В., Жигалкевич Ж. М. (2009)
Прокопенко О. А. - Напрями покращення фіскального забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Покотилова В. І. - Технологічні парки України: стан, проблеми, перспективи розвитку (2009)
Тарасюк М. В. - Зовнішнє середовище як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Попов О. І. - Теоретичні питання вибору економіко-математичних моделей для логістичної діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Козарезенко Л. В. - Вплив освітньої сфери України на динаміку валового внутрішнього продукту (2009)
Шаповалов С. Ю. - Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Особливості формування і реалізації регіональних стратегій розвитку (2009)
Бесчастний В. М. - Соціальна політика держави в галузі освіти (2009)
Левченко Н. М. - Державне регулювання розвитку АПК — обєктивна потреба сьогодення (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання створення економічного механізму постреформованого агропромислового виробництва (2009)
Халецька А. А. - Механізм реалізації цілей державної політики щодо підвищення доходів населення (2009)
Самойленко Л. Я. - Зміст і принципи місцевого самоврядування в контексті саморозгортання демократії в українському суспільстві (2009)
Шишлов М. М. - Корпоратизация как регуляторная функция государства во взаимоотношениях с экономикой (2009)
Ясюкевич О. А. - Ринок промислової власності в Україні: аналіз сучасного стану та необхідність державного регулювання (2009)
Курочкін О. - До історії європейського вертепу (шляхи формування культурної традиції) (2015)
Мойсей А. - Михайло Грушевський – дослідник витоків культури українців (2015)
Tsyganenko L. - Southern Ukraine nobility’s ethnic structure (late 18th – early 19th centuries) (2) (2015)
Безарова Г. - Деякі проблеми формування особистості лікаря в умовах інформаційного суспільства (2015)
Стрільчик Б. - Взаємозв’язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The dark knighttrioligy”, Манчул Б (2015)
Зорій Н. - Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології (2015)
Подгорецькі Й. - Комунікативні компетенції, Ропскі Я. (2015)
Тимофієва М. - Копінг-стратегії студентів-медиків у складних життєвих ситуаціях, Давидюк В. (2015)
Гелецька А. - Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Максимюк М. - Питання термінології української літературної ономастики (2015)
Руснак Ю. - Лінгвокогнітивна природа діалектних текстів буковинських говірок, Руснак Н. (2015)
Bytsko N. - Review of historical stages of microhydronymy development of Ukraine, Lapa G. (2015)
Ецко К. - Исторические этапы внедрения обязательного в Республике Молдова, Буга М., Дамашкан Г. (2015)
Чебан В. - Історичний аспект, чинники ризику та профілактика порушень формування репродуктивного здоров’я (2015)
Проняєв Д. - Доцільність та ефективність використання соціальних мереж в навчальному процесі, Кашперук-Карпюк І., Аністратенко А. (2015)
Мойсей А. - Рецензія на монографію Казакевич Г. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції / Геннадій Казакевич. – Київ-Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 358 с. (2015)
Максимюк М. - Рецензія на збірник праць: Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика: Вибрані праці / Ганна Бучко, Дмитро Бучко. – Чернівці: "Букрек", 2013. – 456 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Міненко М. А. - Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства (2013)
Погрібний І. Я. - Окремі особливості аудиту при впровадженні інвестиційних проектів (на прикладі однієї з сфер житлово-комунального господарства - поводження з твердими побутовими відходами) (2013)
Кіслов Д. В. - Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління (2013)
Бєлоусов В. М. - Механізми усунення ризиків у процесі реформування пенсійної системи в Україні (2013)
Бєлкін Л. М. - Класифікація адміністративних проваджень у контексті широкого розуміння адміністративного процесу в державному управлінні (2013)
Андріяш В. І. - Субсидіарна модель етнополітики в Україні (2013)
Ткачова О. К. - Теоретичні основи інституційних механізмів державного управління митною справою (2013)
Євсюкова А. В. - Вплив освітнього процесу на формування політичної соціалізації молоді: досвід сполучених штатів америки для України (2013)
Олійник В. В. - Напрями реалізації державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні (2013)
Березовський Д. О. - Моделі формування ефективної системи публічного управління: зарубіжний досвід моніторингу та контролю (2013)
Бондар А. О. - Світовий досвід державного управління економічною безпекою та його використання в Україні (2013)
Степаненко М. - Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення (2015)
Масенко Л. - Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах (2015)
Сукаленко Т. - Аксіологія лінгвокультурних типажів ("москаль", "студент", "священик") (2015)
Клименко Н. - Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов (2015)
Бибик С. - Cтилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму (2015)
Мамич М. - Кросворд у контенті українського жіночого журналу: соціокультурні складники та дискурсивне спрямування (2015)
Мех Н. - Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" (2015)
Головач У. - Лукіан "Як писати історію": досвід перекладу і коментування, Маханець О., Різун Н. (2015)
Руснак Н. - Взаємодія вербальної та невербальної комунікації у драматичному тексті (на матеріалі п’єси Івана Синюка "Мужики"), Струк І. (2015)
Дель Ґаудіо С. - Італійський лексичний компонент в українській мові (2015)
Яценко Н. - "Українська мова як державна": пленум Наукової ради "Українська мова” (2015)
Вербич Н. - Міжнародна наукова конференція "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій", Іщенко О., Ткачук М. (2015)
Навальна М. - Нове у викладанні української мови за професійним спрямуванням (Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. — К. : НАКККіМ, 2014. — 252 с.) (2015)
Білоусенко П. - Із живомовної криниці старожитнього говору бойків (Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відповід. ред. В. В. Німчук. — К.; Сімферополь : Ната, 2013. — 602 с.) (2015)
Масенко Л. - Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики (Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV—ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 656 с.) (2015)
Гриценко П. - Професор І. Г. Матвіяс (2015)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дмитренко Г. В. - Необхідність законодавчих змін у сфері регулювання фінансових послуг (2013)
Шатило О. А. - Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Магась Г. А. - Управління професійною кар’єрою як напрямок удосконалення мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Бєлкін Л. М. - Проблеми становлення системи центральних органів виконавчої влади України (2013)
Новаченко Т. В. - Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника (2013)
Мажак І. М. - Цільові програми у реалізації державної політики у сфері профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність як складова інтегрованого управління кордонами (2013)
Чернишов М. О. - Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва (2013)
Богомазова К. К. - Юридична відповідальність за податкові правопорушення за законодавством України (2013)
Сенча І. А. - Критеріальний апарат для оцінки умов реалізації складових національного проекту (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми залучення громадян до оцінки євроінтеграційної політики: досвід європейських держав для України (2013)
Кулеба О. В. - Основні засади стратегічного управління іміджем України (2013)
Панченко В. В. - Основи формування стратегічного підходу в реалізації державної політики розвитку сфери культури України (2013)
Клименченко С. Л. - Особливості державного регулювання інвестиційного забезпечення аграрного сектору України (2013)
Стоян О. Ю. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики (2013)
Дєгтяр О. А. - Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства (2013)
Узунов Ф. В. - Підтримка громадських цінностей при побудовi системи державно-приватного партнерства (2013)
Рябека О. Г. - Перспективні механізми державного управління інвестиційним розвитком регіонів (2013)
Андріяш В. І. - Державна політика: концептуальні аспекти визначення (2013)
Козюра І. В. - Сучасний стан та перспективи інституційного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Комашенко Т. А. - Нормативно-правовий механізм оцінки економічної ефективності та державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій: удосконалення системи управління державними інвестиціями (2013)
Фірсова О. Д. - Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства (2013)
Кернична А. Є. - Державне управління в екологічній сфері в аспекті фінансування природоохоронних заходів на регіональному рівні (на прикладі івано-франківської області) (2013)
Олефіров С. Ю. - Соціальне партнерство як механізм взаємодії громадянського суспільства та влади (2013)
Трестер Ю. О. - Міжнародні механізми захисту прав дітей (2013)
Васильєва Н. В. - Підходи до оцінювання якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади в Україні (2013)
Щербаківська Л. М. - Розмежування функцій державного управління і державних послуг в діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матюрін І. В. - Особливості реформування системи охорони здоров’я військовослужбовців в Україні (2013)
Заїка О. В. - Проблеми та перспективи реформування житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Васильєва Н. В. - Досвід естонії у наданні електронних послуг населенню (2013)
Дерун Т. М. - Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України (2013)
Андріяш В. І. - Особливості національного розвитку України на державному та глобальному рівнях (2013)
Зубчик О. А. - Віртуальний політичний час і державна політика національної пам'яті (2013)
Євсюков О. П. - Шляхи підвищення якості освіти (2013)
Бобрижна Г. В. - Підходи до удосконалення тарифного регулювання у контексті реалізації державної митної політики (2013)
Рудюк-Хопкінс Л. В. - Оеср- підходи до державного регулювання та прогнозування розвитку національних економік (2013)
Вайсман Е. Я. - Сутність і принципи механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів (2013)
Кулик О. Г. - Реалізація підходів до формування механізмів державного регулювання розвитку аграрного туризму в Україні (2013)
Деркач О. В. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону (2013)
Вичалківський І. В. - Міжнародний досвід здійснення парламентського контролю за діяльністю розвідувальних і спеціальних служб (2013)
Пугач А. М. - Сучасний стан наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2013)
Майорова Л. В. - Особливості розвитку та реалізації трудового потенціалу в контексті формування державної соціальної політики (2013)
Биков В. Ю. - Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників, Сороко Н. В. (2015)
Пінчук О. П. - Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського