Сидоренко Л. - Суть та значення моральної підтримки як духовної цінності майбутнього вчителя (2010)
Паскар В. - Особливості формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки (2010)
Стельмащук О. - Історико-соціальні передумови становлення шкільного курсу "Дизайн і технології” у Великій Британії (2010)
Марченко М. - Застосування математичних методів в економіці (2010)
Ковальчук Ю. - Формування системи економічних понять у старшокласників у процесі вивчення курсу за вибором: "Основи економіки і організації аграрного виробництва” (продовження) (2010)
Доброскок І. - Гуманістичне спрямування підготовки майбутніх соціально-педагогічних працівників в умовах магістратури (2010)
Маримонська А. - Генезис та стан дистанційного навчання в системі безперервної освіти в Україні (2010)
Ярушак М. - Вплив батьківської сім’ї на позиції молоді на відношення до шлюбу (2010)
Сторонська О. - Моральне виховання дітей дошкільного віку в контексті педагогічних ідей Марії Монтессорі (2010)
Поляновська О. - Теоретичні основи змісту соціально-педагогічної профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в інтернатних закладах (2010)
Гром С. - Особливості релігійної поведінки дошкільнят (2010)
Перхун Л. - Роль вчителя французької школи у реалізації завдань інклюзивної освіти (2010)
Мазур С. - Ефективність використання рекреаційних ресурсів і надання послуг в умовах сучасної територіальної організації виробництва підприємств галузі (2010)
Перішко І. - Аналіз підходів щодо з’ясування структури інтелектуальної діяльності (2010)
Дучак О. - Психологічне розуміння депресивного стану людини (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Векліч Т. О. - Mg2+,ATP-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. ІІ. Регуляція активності, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2015)
Корпачев В. В. - Асоціація алельних варіантів гена рецептора андрогенів (за кількістю CAG-повторів) з андрогензалежними гормонально-метаболічними показниками організму людини, Мельниченко С. В., Лукашова Р. Г. (2015)
Покотило И. В. - Липоксигеназы и регуляция метаболизма клеток растений, Колесников Я. С., Деревянчук М. В., Харитоненко А. И., Кравец В. С. (2015)
Tsivinska M. V. - Isolation and properties of polyphenol oxidase from basidiocarps of Lactarius pergamenus Fr. (Fr.) fungi, Antonyuk V. O., Stoika R. S. (2015)
Пирог Т. П. - Особливості метаболізму глюкози і гліцеролу у Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В. (2015)
Minchenko O. H. - Inhibition of ERN1 signaling enzyme affects hypoxic regulation of the expression of E2F8, EPAS1 HOXC6, ATF3, TBX3 and FOXF1 genes in U87 glioma cells, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Bikfalvi A. (2015)
Oliinyk O. S. - Recombinant single chain variable fragment antibodies (scFv) against Pro144-Leu155 fragment of human protein C, Palyvoda K. O., Lugovskaya N. E., Kolibo D. V., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V. (2015)
Brazhko O. О. - Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinolinе-4-ylthio)carboxylic acids, Zavgorodny M. P., Kruglyak O. S., Omeljanchik L. O., Shapoval G. A. (2015)
Chekhun V. F. - Metalloproteins during development of Walker-256 carcinosarcoma resistant phenotype, Lozovska Yu. V., Burlaka A. P., Ganusevich I. I., Shvets Yu. V., Lukianova N. Yu., Todor I. M., Demash D. V., Pavlova A. A., Naleskina L. A. (2015)
Крисюк І. П. - Вплив біоактивних альдегідів на властивості желатини, Дзвонкевич Н. Д., Володіна Т. Т., Попова Н. М., Шандренко С. Г. (2015)
Kоbylinska L. I. - Biochemical indicators of hepatotoxicity in blood serum of rats under the effect of novel 4-thiazolidinone derivatives and doxorubicin and their complexes with polyethyleneglycol-containing nanoscale polymeric carrier, Havrylyuk D. Ya., Ryabtseva А. О., Mitina N. E., Zаichenko О. S., Lesyk R. B., Zіmenkovsky B. S., Stoika R. S. (2015)
Гопаненко О. О. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів і етерифікованого холестеролу плазми крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту, Рівіс Й. Ф. (2015)
Mukhina T. M. - The effect of chlorination of nucleotide bases on the conformational properties of thymidine monophosphate, Nikolaienko T. Yu. (2015)
Solovyova N. V. - Quantum chemical modeling of antioxidant activity of glutathione interacting with hydroxyl-and superoxide anion radicals, Kuznetsova T. Y. (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр. Короткий історичний нарис, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2015)
Михайло Михайлович Корда. До 50-річчя з дня народження (2015)
Левин В. М. - Математическое моделирование совместного деформирования арматурного стержня и бетона в окрестности изолированной трещины (применительно к модели дискретных трещин), Рогожин Н. Ю. (2015)
Петренёва И. В. - Опасность воздействия высоких концентраций радона на организм человека, Пузырников А. А. (2015)
Пузырников А. А. - Выявление зависимости напряженно-деформированного состояния анкера от шага установки при температурном воздействии, Петренёва И. В. (2015)
Антонов К. В. - К вопросу об актуализации нормативной базы строительства, Мельник А. А. (2015)
Петрищев А. А. - Анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения инноваций в строительство (2015)
Ландышева О. Е. - Гармонизация российской и европейской систем технического нормирования в строительстве, Ермаков А. С. (2015)
Рашид Д. Ш. - Энергоресурсосберегающая технология возведения зданий в несъемной теплоизоляционной опалубке (2015)
Безгин В. С. - Tермопластичные компаунды для металоконструкций на основе эпоксидных смол, модифицированные тиоколом (2015)
Зимин С. С. - Расчетная модель каменной арочной конструкции, Беспалов В. В., Казимирова А. С. (2015)
Паникин Д. А. - Разработка самоуплотняющихся бетонов с применением отходов камнедробления (2015)
Алёхина Е. А. - Оценка конкурентоспособности стеновых панелей из арболита для малоэтажных зданий (2015)
Маркин В. В. - Исследование эффективности обработки сточной воды пробиотическим средством "Биофокс-оксидол" (2015)
Танасогло А. В. - Узкобазые конструкции решетчатых опор воздушных линий повышенной надежности (2015)
Анненкова М. В. - Обследование административного здания УМВД в г. Мариуполь, Винская П. А. (2015)
Самченко А. Г. - Фракталы и фрактальные структуры в объемно-пространственном решении объектов архитектуры (2015)
Концедалова А. О. - Маркетинговые исследования рынка цемента в российской федерации (2015)
Малютина Т. П. - Точечное уравнение эвольвенты и его применение при конструировании поверхностей технических форм методом подвижного симплекса, Давыденко И. П. (2015)
Татаренко Ю. А. - Анализ динамики рынка блоков из автоклавного ячеистого бетона в РФ (2015)
Иваненко А. Г. - Взаимосвязь между некоторыми индивидуальными характеристиками строителей, характером травм и причинами несчастных случаев в строительстве, Подгородецкий Н. С. (2015)
Харлова Е. И. - Снижение энергопотребления за счёт повышения эффективности теплообмена, Высоцкий С. П. (2015)
Филюкова Ю. Э. - Перспективные технологии переработки бытовых отходов, Высоцкий С. П. (2015)
Афашагова Я. З. - Обоснование рецептурно-технологических факторов повышения качества цементного пенобетона (2015)
Коровашкин М. П. - Повышение эффективности торможения автопоезда МАЗ (2015)
Миньо Карлос Торрес - Биометрические признаки амаранта в условиях Эквадора, Эмерсон Хакоме, Романова Е. В., Гинс М. С. (2015)
Русакова А. А. - Создание и разработка новых систем отопления и вентиляции зданий при подземном строительстве, Pусакова Е. А., Oлексюк А. А. (2015)
Найманов А. Я. - Учет неравнозначности различных участков водопроводной сети при расчете надежности систем водоснабжения, Турчина Г. С. (2015)
Якуба О. В. - Выбор оптимальной конструкции перекрытия большепролетных зданий и сооружений, Овсянникова А. В., Величкин В. З., Птухина И. С. (2015)
Сотникова В. Н. - Исследования провеса проводов лэп, вызванного солнечным нагревом, Соловей П. И., Танасогло А. В., Переварюха А. Н. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Бобровник С. А. - Биологические и иммунохимические свойства полиреактивных иммуноглобулинов, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2015)
Gudzenko O. V. - Thermal stability of Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidase, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2015)
Kibirev V. K. - Furin inhibitors based on the derivatives of calix (4) arene CX3im, Osadchuk T. V., Rodik R. V., Kalchenko V. I. (2015)
Колос И. К. - Свойства мембраноассоциированной тиаминтрифосфатазы печени кур, Макарчиков А. Ф. (2015)
Semenihin A. V. - Carbonic anhydrase activity of integral-functional complexes of thylakoid membranes of spinach chloroplasts, Zolotareva O. K. (2015)
Jadko S. I. - Histone deacetylase activity and reactive oxygen species content in the tissue culture of Arabidopsis thaliana under normal conditions and development of acute osmotic stress (2015)
Pushkarev V. V. - Inhibitor of the transcription factor NF-κB, DHMEQ, enhances the effect of paclitaxel on cells of anaplastic thyroid carcinoma in vitro and in vivo, Starenki D. V., Pushkarev V. M., Kovzun O. I., Tronko M. D. (2015)
Labudzynskyi D. O. - Vitamin D3 contribution to the regulation of oxidative metabolism in the liver of diabetic mice, Zaitseva O. V., Latyshko N. V., Gudkova O. O., Veliky M. M. (2015)
Ishchuk T. V. - Indicators of humoral immunity under chemical burns of esophagus in rats, Kravchenko N. K., Raetska Ya. B., Ostapchenko L. I. (2015)
Гордиенко А. И. - Уровни сывороточных антител к липополисахаридам энтеробактерий и их взаимосвязи с концентрацией C-реактивного протеина в крови больных сахарным диабетом (2015)
Мицик Н. Й. - Диференціація норми та патології за селективного біохімічного скринінгу лізосомних хвороб накопичення, що супроводжуються підвищеною екскрецією олігосахаридів, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Kovalchuk Yu. P. - Distribution of glial fibrillary acid protein in different parts of the rat brain under cadmium exposure, Prischepa I. V., Si U., Nedzvetsky V. S., Kot Y. G., Persky E. E., Ushakova G. A. (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність академіка НАН України Максима Федотовича Гулого, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2015)
Самойлова Е. Э. - Моделирование поверхностного натяжения групповых химических компонентов битума (2015)
Барабаш І. В. - Властивості бетонів на активованому композиційному в’яжучому, зубченко Н. А. (2015)
Братчун В. И. - Прогнозирование изменения группового состава при технологическом старении дорожного битума, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Гуляк Д. В. (2015)
Братчун В. И. - Битумоподобные вяжущие на основе коксохимического сырья, Карат Л. Д., Пактер М. К., Гуляк Д. В., Щербань С. В., Урутин К. А. (2015)
Ромасюк Е. А. - Исследование усталостной долговечности асфальтобетонов с комплексно-модифицированной структурой, Беспалов В. Л., Демешкин В. П. (2015)
Бачурин А. Н. - Полимерный композиционный материал на основе полимерных и золошлаковых отходов, Нефедов В. В. (2015)
Александров В. Д. - Эффекты падения давления, сопровождающие фазовые превращения бензола под действием всестороннего сжатия, Амерханова Ш. К., Ибрагимоглы Б., Покинтелица А. Е., Покинтелица Е. А. (2015)
Кібзун В. М. - Дослідження якості шкіряної сировини, Нагорна Н. П. (2015)
Киценко Т. П. - Исследование структурно-фазовых изменений, происходящих в камне алюмосиликатных и кремнеземистых жидкостекольных вяжущих при твердении и нагреве, Мартынова В. Б., Бородай К. Т. (2015)
Бородай Д. И. - Исследование влияния типа армирования железобетонных пролетных строений на долговечность автодорожных мостов (2015)
Тубань А. В. - Закономерности формирования межфазного контактного слоя в системе "распавшаяся битумополимерсерная эмульсия – поверхностно-активированный СКМС-30 минеральный порошок", Доля А. Г., Коннов Н. С., Гуляк Д. В. (2015)
Шишкин А. А. - Пути повышения качества пенобетона (2015)
Элаллак Джаафар Мусса - Климатические условия и транспортные нагрузки эксплуатации автомобильных дорог в республике Ирак, Ахмед Талиб Мутташар Мутташар, Демешкин В. П. (2015)
Пактер М. К. - Термоокислительные превращения дорожного битума в слоях различной толщины, Стукалов А. А. (2015)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (2010)
Торубара О. - Практичні заняття в системі підготовки майбутніх учителів до використання інформаційних технологій (2010)
Штефан Л. - Застосування вокалотерапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2010)
Оршанський Л. - Вплив музеїв на становлення і розвиток художньо-промислової освіти Галичини (ІІ полов. ХІХ – поч. ХХ ст.), Молоствова Л. (2010)
Бєлошицький О. - Конструкторська діяльність учнів на уроках праці (2010)
Камінецький Я. - Сучасні проблеми і перспективи управління розвитком професійної освіти і навчання в Україні очима науковця (2010)
Мадзігон В. - Історія розвитку підприємництва як соціально-економічного явища (2010)
Копельчак М. - Культура управління як складова формування сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу (2010)
Шиделко А. - Проблеми підготовки педагогічних працівників до здійснення статевого виховання в Україні (2010)
Неговський І. - Формування основ педагогічного професіоналізму у майбутніх учителів (2010)
Любарець В. - Вимоги до професійної підготовки майбутніх агентів з організації туризму (2010)
Мусаєв К. - Методологічні основи формування програм позашкільних установ для створення європейського виміру в Україні (2010)
Жигірь В. - Методи дослідження статистичних даних професійної педагогіки у підготовці менеджерів до освітньої діяльності (2010)
Герега М. - Поліінструменталізм у стилістиці фортепіанних композицій Оксани Герасименко (2010)
Зварич І. - Педагогічні принципи оцінювання якості викладання навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах України і США (2010)
Петрицин І. - Застосування мультимедійних технологій на лекційних заняттях (2010)
Турянська О. - Компетентнісний підхід і його місце у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі (2010)
Ашиток Н. - Мовна картина світу як засіб національної ідентифікації в умовах глобалізації (2010)
Божук Т. - Роль зворотного зв’язку в навчальному процесі: досвід застосування методів "Три конверти” та анкетування, Малик Л. (2010)
Пискун О. - Зміст художньо-конструкторської компетенції вчителя трудового навчання (2010)
Невмержицька О. - Виховний ідеал у польській педагогічній думці першої третини ХХ ст (2010)
Вакалюк П. - Художня семантика образів мідних духових інструментів в українському народному та професійному мистецтві (2010)
Вербанова Т. - Аналіз психічних станів курсантів прикордонних навчальних центрів в умовах відносної соціальної ізоляції (2010)
Білецька О. - Методична типологія вправ з урахуванням соціально-психологічних передумов формування граматичної компетенції (2010)
Гурій М. - Зміст та специфіка громадянознавства у Великій Британії в умовах розвитку міжкультурної комунікації та глобалізації суспільства (2010)
Коцюба І. - Орфоепічні особливості комунікації молоді ФРН (2010)
Долинський Є. - Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання (2010)
Перішко І. - Обдарованість як рівень сформованості інтелектуальних здібностей індивідів (2010)
Партика І. - Психологічні аспекти управління людськими ресурсами (2010)
Калита Н. - К.Д. Ушинський про моральне виховання особистості (2010)
Городиська В. - Гуманітарний цикл предметів як чинник естетизації освіти у школах Західної України (кінець XIX – XX ст.) (2010)
Приступа В. - Економічна компетентність майбутніх інженерів радіозв’язку як засіб самореалізації фахівців (2010)
Ковальчук О. - Поняття системи комплаєнс-контроль та особливості управління ризиком комплаєнс у банках України (2010)
Овчар О. - Математика в економіці (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Інформаційне повідомлення (2015)
Borzova N. V. - Stability of native and modified α-galactosidase of Cladosporium cladosporioides, Varbanets L. D. (2015)
Labyntsev A. J. - Effect of diphtheria toxin T-domain on endosomal pH, Korotkevych N. V., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2015)
Kobzar O. L. - Inhibitory potential of polyhydroxylated fullerenes against protein tyrosine phosphatase 1B, Trush V. V., Tanchuk V. Yu., Vovk A. I. (2015)
Suslova O. S. - Biochemical mechanisms of resistance to p-nitrochlorobenzene of karst caves microorganisms, Rokitko P. V., Bondar K. M., Golubenko O. O., Tashyrev A. B. (2015)
Shmarakov I. O. - Hepatoprotective activity of exogenous RNA, Marchyshak Т. V., Borschovetska V. L., Marchenko M. M., Tkachuk Z. Yu. (2015)
Petrova G. V. - The sensitivity of cells with the various level of NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 to cytotoxic action of quinonimines and α-тоcopherol synthetic derivatives, Parshykov А. V. (2015)
Ostapiv R. D. - Activity and isozyme content of lactate dehydrogenase under long-term oral taurine administration to rats, Humenyuk S. L., Manko V. V. (2015)
Ноздренко Д. М. - Активність Са2+, Mg2+-АТРази саркоплазматичного ретикулума та сила скорочення скелетних м’язів жаби за дії фосфороорганічних інсектицидів, Корчинська Л. В., Сорока В. М. (2015)
Beregovyi S. M. - Redox-sensitive transcription factors Egr-1 and Sp-1 in the pathogenesis of experimental gastric ulcer, Chervinska T. M., Dranitsina A. S., Szabo S., Tolstanova G. M. (2015)
Лупак М. І. - Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету, Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Канюка О. П., Климишин Н. І., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2015)
Iukalo А. V. - Identification of protein fractions of milk cows casein complex (2015)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 23–24 квітня, 2015 р., Київ) (2015)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Косякова Г. В., Бердишев А. Г. (2015)
70 років Дрогобицькому педуніверситету імені Івана Франка (2010)
Скотний В. - Університет на батьківщині Юрія Дрогобича (до 70-річчя Дрогобицького педуніверситету імені Івана Франка), Кишакевич Ю. (2010)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (продовження) (2010)
Сидоренко В. - Аналіз тенденцій, що впливають на зміни характеру праці в постіндустріальному суспільстві (2010)
Кузьменко В. - Психолого-педагогічні аспекти формування у дітей наукової картини світу (2010)
Вачевський М. - Суть і мета рекламної діяльності та заходи удосконалення розвитку профтехосвіти (2010)
Петрушов В. - Спокуса гріховності Ніцше та страх спокуси Кіркегора як екзистенційна іпостасність адогматизму (2010)
Мадзігон В. - Суть функцій приватної власності на розвиток підприємництва (2010)
Флис І. - Соціологія злочинності – кримінологія, як інструменти протистояння злочинності, Заяць М. (2010)
Кільова Г. - Управління навчальним процесом в системі безперервної освіти для формування професійних компетенцій молоді до трудової діяльності (2010)
Доброскок І. - Соціалізація магістрів соціальної педагогіки в умовах глобалізації культури суспільства інформаційної доби (2010)
Зварич І. - Стандарти оцінювання педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2010)
Одайник С. - Моніторинг якості педагогічної освіти: теоретичний аспект (2010)
Жигірь В. - Диференціація педагогіки, особливості становлення й розвитку професійної педагогіки (2010)
Саєнко Т. - Творчість у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії (2010)
Малик Л. - Становлення та розвиток туристичної індустрії – від середніх віків до ХІХ та ХХ століття (2010)
Турянська О. - Що треба знати учителю про особливості історичного пізнання (2010)
Ванівська О. - Оптимізація застосування інформаційних технологій в реалізації мовних стратегій у професійній освіті вищої школи (2010)
Мусаєв К. - Структура формування системи теоретичного знання на основі принципу сходження від абстрактного до конкретного (2010)
Хміль О. - Особливості системи вищої освіти у Франції (2010)
Марусик О. - До проблеми навчання вживання означеного артикля французької мови (2010)
Чумак Л. - Родинне виховання як засіб соціалізації особистості (2010)
Вишнівський Р. - Іван Франко про зміст духовно-морального виховання української молоді (2010)
Комар Л. - Фразеологічні одиниці, слова та вільні словосполучення, структурна класифікація (2010)
Наливайко Н. - Вплив гендеру та гендерних ролей на якість вивчення іноземної мови (2010)
Смеречак Л. - Роль куратора академгрупи в процесі формування професійного інтересу майбутніх соціальних педагогів (2010)
Гамерська І. - Європейські стандарти освіти в контексті Болонського процесу (історіогенетичні аспекти проблеми) (2010)
Гуцал Л. - Внесок А. Сосновського в розвиток методики навчання математики (початок ХХ століття) (2010)
Биць Г. - Роль інформаційних технологій в підготовці фахівців сфери туризму (2010)
Кицько П. - Народна традиція фізичного виховання в епоху європейського Відродження (2010)
Задорожний Ю. - Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті вимог Болонського процесу та формування європейського освітнього простору (2010)
Сидоренко Л. - Місце духовних цінностей у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи (2010)
Від редакції (2010)
Скотний В. - Аксіологічні орієнтири особистості: суперечності плюралізму (продовження) (2010)
Мадзігон В. - Суть і принципи організації менеджменту та особливості реактивного і цільового управління в менеджменті, Вачевський М. (2010)
Кільова Г. - Тенденції планування і реформування системи педагогічної освіти до сучасних ринкових умов господарювання (2010)
Вербицька П. - Формування демократичного виховного середовища навчального закладу (2010)
Сліпчишин Л. - Взаємодія професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів з розвитку творчого потенціалу учнів (2010)
Мадзігон В. - Методи становлення підприємництва у процесі розвитку приватизації (2010)
Кузьменко В. - Формування в учнів уявлень про навколишній світ у початкових школах на українських землях Російської імперії (2010)
Пантюк М. - Підготовка майбутнього вчителя до реалізації міжособистісної взаємодії у колективі школярів (2010)
Кекош О. - Слово пастиря (2010)
Невмержицька О. - Проект реформи устрою шкільництва Речі Посполитої 1932 р. в рецепції ради гуманітарного факультету Львівського університету (2010)
Жигірь В. - Менеджмент та його структура в теорії дослідження у професійній педагогіці (2010)
Кендзьор П. - Полікультурне виховання української молоді у світлі сучасних цивілізаційних викликів (2010)
Логвиненко Т. - Діяльність соціальних служб сім’ї, дітей та молоді в Італії: сучасний досвід (2010)
Зварич І. - Функції оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2010)
Ашиток Н. - Мовна картина як система репрезентації світу (2010)
Петрушов В. - Порівняльний аналіз критичних позицій Кіркегора та Ніцше по відношенню до християнства (2010)
Колток Л. - Педагогічний дискурс та його роль в структурі інноваційних процесів у вищій школі (2010)
Фляк М. - Робота із неповнолітніми засудженими в пенітенціарних установах як сфера діяльності майбутнього соціального педагога (2010)
Страхарчук В. - Застосування овердрафтного кредиту – один зі шляхів зниження ступеня ризику у платіжній системі, Страхарчук А. (2010)
Малик Л. - Управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та методи продажу туристичного продукту (2010)
Шуневич Є. - Забуті імена: Олександра Любич-Парахоняк на сторінках української преси (2010)
Тимик К. - "Роман Савицький-молодший – митець, музикознавець, бібліограф”, Німилович О. (2010)
Несін Ю. - Метод проектів у самостійній роботі вчителів на курсах підвищення кваліфікації у Франції (2010)
Головачук Н. - Теоретико-педагогічні засади розвитку творчого мислення майбутніх педагогів (2010)
Шевців Р. - Термінологічна синонімія у фахових мовах німецькомовних економічних наук (ЕН) (2010)
Комар Л. - Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою (2010)
Рузяк Т. - Підготовка викладачів вищих професійних училищ до формування професійної культури учнів (2010)
Худзей О. - Діагностика обдарованості особистості як важливе завдання сучасного педагога (2010)
Малик Л. - Праця як основа всебічного розвитку особистості (2010)
Овчар О. - Методи розв’язування прикладних задач на уроках математики (2010)
Панів Л. - Семантична типологія афоризмів (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) (2010)
Мінчак І. - Особливості сприйняття іншомовних художніх творів у контексті полікультурного виховання майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Задорожний Ю. - Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів (2010)
Копко Є. - Сучасні завдання валеологічного виховання підлітків (2010)
Cкотний В. - Філософський вимір теолого-екзистенційних моделей освіти (2010)
Титаренко В. - Художньо-естетична творчість у професійній підготовці вчителя (2010)
Кільова Г. - Зміст загальної середньої освіти, її реформування, становлення і розвиток, Вачевський М. (2010)
Малихін О. - Педагогічне моделювання системи організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2010)
Стешенко В. - Особливості профільної підготовки учнів за напрямком "Основи дизайну” (2010)
Лук’янченко М. - Теоретико-методологічні основи освіти й виховання здорового способу життя: європейський досвід (2010)
Руденко О. - Етнографічні мотиви, як прояв національного в церковному мистецтві Західної України перелому ХІХ – ХХ століть (2010)
Лихолат О. - Цінності етнодизайну житла в підготовці вчителя технологій з додатковою спеціалізацією "Основи домашнього господарювання” (2010)
Кекош О. - Слово пастиря (2010)
Тарара А. - Навчальний предмет "Технічне проектування” для профільної підготовки учнів за спеціалізаціями інженерно-технічного спрямування, Мадзігон В., Вдовченко В. (2010)
Удріс I. - Український стиль у вітчизняному мистецтві та мистецтвознавстві початку ХХ століття: національний та європейський контекст (2010)
Титаренко О. - До питання про дослідницьку діяльність студентів як науково-методичну проблему (2010)
Дмитрів І. - Сакральний вимір есеїстики о. Василя Мельника (Лімниченка) (2010)
Малик Л. - Демографічні та соціолого-екологічні проблеми маркетингу в сфері послуг туристичної індустрії (2010)
Удріс Н. - Дизайн рекламної комунікації: етнічний аспект (2010)
Мохірєва Ю. - Навчання студентів використанню традиційних складових полтавського художнього розпису в етнодизайні (2010)
Савенко І. - Особливості часового дозування навчального матеріалу інтегрованого курсу "Основи графічного дизайну” (2010)
Саєнко Т. - Навчання майбутніх вчителів хореографії створенню сценічних костюмів за мотивами народного вбрання (2010)
Борисова Т. - Формування вимог до ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів (2010)
Цина А. - Модель особистості вчителя технологій як засіб пояснення і прогнозування професійної підготовки майбутніх фахівців (2010)
Алік Н. - Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх вчителів освітньої галузі "Технологія” (2010)
Кондель В. - Реалізація принципу неподільності дослідницької та педагогічної діяльності в науковій роботі майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти (2010)
Хлопов А. - Особливості формування технічної грамотності майбутнього вчителя освітньої галузі "Технології” при вивченні курсів "Вища математика” "Технічна механіка” (2010)
Кузьменко П. - Педагогічні основи формування технічних понять у студентів (2010)
Бабенко О. - Український гобелен – важливий компонент формування художньо-естетичного середовища (2010)
Коваленко С. - Графічна підготовка майбутніх інженерів-будівельників у логіці компетентнісного підходу (2010)
Пилипенко С. - Статеве виховання – пріоритетний напрямок безпеки життєдіяльності (2010)
Шаповал Л. - Естетичне сприйняття етномистецтва як професійна якість вчителя образотворчого мистецтва (ментальний аспект) (2010)
Дігтяр Н. - Народна картина на склі як засіб етнодизайну сучасного шкільного приміщення (2010)
Марченко А. - Інформаційна культура при підготовці майбутніх учителів (2010)
Батієвська Т. - Вивчення основ комп’ютерного дизайну у процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2010)
Комар Л. - Ідіоматичність смислу фразеологічних одиниць (2010)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Традиційна символіка кримськотатарської народної орнаментики та її використання в сучасному етнодизайні (2010)
Кулішов В. - Традиційно-інноваційні підходи щодо вивчення економічних дисциплін (2010)
Агапов В. Л. - Партійно-державна політика щодо вугільної промисловості УРСР У 1976-1989 рр. (2013)
Барабаш Ю. В. - Особливості культурного розвитку населення Донбасу 1920-ті рр. (2013)
Богач Є. М. - Науковий доробок професора Сергія Івановича Лебедєва у розвитку досліджень з фотосинтезу рослин, Григорюк І. П. (2013)
Броварь А. В. - Развитие социокультурной сферы в жизни Донбасса (XIX – первая четверть XX ст. ) (2013)
Василюк П. - Формування державної мережі сортовипробуваня в 20-х роках XX ст. (2013)
Грищенко Т. Р. - Науково-практичний часопис "Українське скотарство" для забезпечення аграрної галузі України другої половини 20-х років ХХ століття (2013)
Довжук І. В. - Науково-технічна діяльність гірничого інженера Іліодора Фелькнера (2013)
Докашенко В. М. - Особливості поселенської структури Донбасу та демографічна потужність української мови (2013)
Евдокимов Н. А. - Из истории дружеских и творческих контактов Тараса Шевченко с Владимиром Далем (2013)
Кагальна М. В. - Житлове забезпечення сільських вчителів в УРСР у першій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (2013)
Коваленко Н. П. - Кормові сівозміни України у ХХ столітті: еволюція теорії та практики (2013)
Комлякова Ю. Ю. - Вплив зовнішньої політики США на процеси демократизації туркменістану після закінчення "холодної війни" (2013)
Крапивин А. В. - Влияние НАТО на милитаризацию Арктики, Володина М. А. (2013)
Мезеря О. А. - Військові реформи 60-70-х рр. XIX ст. : загальнолюдські зрушення у середовищі українських військових (2013)
М’ягка Г. О. - Проблема виплати компенсацій українцям-остарбайтерам у реаліях сучасних Німеччини та України (2013)
Науменко М. І. - Військове співробітництво України з Азербайджанською республікою на сучасному етапі (2013)
Овчаренко В. Є. - До питання про двостороннє Україно-Скандинавське культурне співробітництво (2013)
Половинська В. В. - Політико-ідеологічний аспект взаємин давньої Русі і країн Скандинавії в XI-XII ст. (2013)
Робак І. - Харківський період життя та діяльності Олександра Васильовича Мельникова, Демочко Г. (2013)
Савченко Л. Г. - Історографічна та джерельна база дослідження наукової спадщини академіка О. М. Онищенка (2013)
Семенюшко А. А. - Випробування сортів квасолі на Одеській дослідній станції у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Сергієнко Г. С. - Особливості та наслідки святкування 1000-річчя хрещення Русі на Луганщині (2013)
Сергієнко С. Ю. - Спогади очевидців про становлення контролю держави над суспільством в Україні у 20-і рр. ХХ ст. (2013)
Сергієнко Ю. Г. - Спогади П. Скоропадського як джерело історії Української національно-демократичної революції (2013)
Ситнікова А. С. - Науково-організаційні підходи в системі захисту рослин у сорто-насіннєвому управлінні цукротресту (2013)
Соколова Т. І. - Переслідування вчених, на прикладі Ворошиловградського сільськогосподарського інституту, після серпневої (1948 р. ) сесії ВАСГНІЛ (2013)
Шетерляк Т. М. - Функціонування та розвиток автоматики і телемеханіки у 20-30-х роках ХХ століття (2013)
Бурега В. В. - Соціальний феномен державного управління та місцевого самоврядування: точки зіткнення (2014)
Лукащук В. І. - Фізичне виховання молоді у системі вищої освіти як пріоритетний напрям державної політики (2014)
Сірий Є. В. - Концептуальні та рефлексійні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні (2014)
Яковенко А. В. - Управлінська діяльність і проблема заздрості: очевидна неочевидність (2014)
Єрескова Т. В. - Соціологічний аспект аналізу управлінського потенціалу державних службовців як чинник удосконалення системи державного управління (2014)
Šobáňová P. - Ballanced Scorecard method in the management of public sector organizations, Schneider M. (2014)
Клименко О. Ю. - Роль міжнародних неурядових організацій в підтримці органів державної влади України у вирішенні нагальних проблем дітей (2014)
Зыбцев В. Н. - Деятельность социологических служб на предприятиях черной металлургии Украины в 70-80-е годы ХХ столетия и их роль в практике социального управления (2014)
Сапаєва Л. С. - Інтегральні показники в системі оцінки ефективності управління (2014)
Передерій М. О. - Мотивація державних службовців (2014)
Нагорний Б. Г. - Необхідність розширення соціологічного тезаурусу для дослідження проблем соціології управління (2014)
Хижняк Л. М. - Конструювання персонального бренду працівника: новація в управлінні персоналом (2014)
Кандуба Т. Ю. - Соціологічний аналіз стану та перспектив розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні (2014)
Ячний А. М. - Методологічні проблеми формування теорії соціального управління (2014)
Ноздрина Н. А. - К вопросу о социальных технологиях в управлении современным обществом (2014)
Николаєва В. І. - Проблеми доступності до послуг соціальної сфери (2014)
Стрельнікова О. О. - Доброчинна діяльність як соціальний інститут: умови становлення та функціонування (2014)
Серікова Т. Є. - Технологічна складова розвитку сучасної української медицини: управлінські аспекти (2014)
Володіна К. О. - Мотиваційний компонент суспільної активності в контексті соціальності особистості (2014)
Білоног Ю. С. - Порівняльний аналіз підходів до вивчення корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Петрушко А. В. - Практические аспекты мотивации труда IT-специалистов в современных организациях (2014)
Митина А. Н. - Воздействие методов мотивации на развитие персонала и повышение эффективности деятельности организации (2014)
Слющинський Б. В. - Вплив глобального інформаційного простору на соціальне управління (2014)
Кононов И. Ф. - Интернет в управлении повседневным поведением (2014)
Андрущенко Г. І. - Механізм довірчих відносин між керівником та підлеглими всередині організації (2014)
Миронович Д. В. - Публічне vs. приватне: практика державно-конфесійних відносин у посткомуністичних суспільствах (2014)
Никифоренко Н. О. - Ідеали "престижного споживання" очима молоді (2014)
Попович В. М. - Особливості вуличної соціальної роботи: регіональний аспект (2014)
Струченков О. В. - Динаміка неформальної зайнятості населення України (2014)
Суровцева И. Ю. - Стратегии прекаризации: оценка отечественных практик (2014)
Петренко О. С. - Специфіка технологій впливу на суспільну думку в електронних соціальних мережах та соціальних медіа (2014)
Галіч Т. О. - Соціальні мережі Інтернет як агент соціалізації молоді (2014)
Ашурбеков А. А. - Морально-етичні компоненти виборчих технологій у сучасній Україні: соціологічний аспект (2014)
Погрібна В. Л. - Соціальні технології процесу становлення та розвитку професіоналізму: проблеми концептуалізації (2014)
Коваліско Н. В. - Специфіка соціального аудиту та соціальної експертизи в системі засобів діагностики якості освітніх послуг, Шпіц-Чечота І. А. (2014)
Лисица Н. М. - Социально-культурные барьеры модернизации экономического образования, Беликова Ю. В. (2014)
Лобанова А. С. - Соціальна ефективність професійної діяльності у соціологічній інтерпретації, Коломоєць Т. Г. (2014)
Панфілов О. Ю. - Змістовні аспекти конкурентоспроможності вітчизняної освіти, Савченко О. О. (2014)
Horáková N. - Veränderung des Leadership an Universitäten – oder wie managt man eine wissenschaftliche Community? (2014)
Скок Н. С. - Професійне самовизначення та вища освіта в оцінках молоді (2014)
Крапива І. В. - Використання оціночного дослідження для ефективного впровадження реформ в системі освіти України (2014)
Рожанська Н. В. - Теоретико-методологічні основи соціологічного дослідження соціального портрета сучасного студента (2014)
Довейко А. Б. - Социологическое обеспечение управления качеством образования в высшем учебном заведении, Стеценко А. И. (2014)
Чернін І. М. - Очікування студентів щодо навчальної, наукової та культурно-виховної роботи (2014)
Бікла О. В. - Прозорість вищої освіти в контексті її сприйняття основними учасниками освітнього процесу (2014)
Шульга В. В. - Професійний портрет соціолога (2014)
Коваленко В. П. - Теоретичні засади впровадження адаптаційних стратегій в управління сучасною освітою (2014)
Вакуленко С. М. - Чинники, що впливають на вибір споживачів у сфері освітніх послуг (2014)
Лукащук О. С. - Маркетингова діяльність у сфері вищої освіти як умова її реформування (2014)
Шаповалов А. С. - Онлайн-образование в контексте дигитализации обучения (2014)
Горбов В. В. - Сутністні характеристики соціально-адекватного управління вищим навчальним закладом (2014)
Терпан В. В. - Соціокультурні орієнтації в контексті розвитку соціокультурного капіталу сучасного студентства (2014)
Городяненко В. Г. - Соціальна пам’ять як інструмент ідеологічного впливу (2014)
Міхеєва О. К. - Спогади про минуле та їх роль у повсякденному спілкуванні в родинному колі (за даними глибинних інтерв’ю у Донецькій області) (2014)
Агарков О. А. - Особливості соціальної роботи з наркозалежними клієнтами: теоретичний аналіз (2014)
Білецька Т. В. - Толерантність у сучасному українському суспільстві (за даними соціологічного моніторингу інституту соціології НАН України) (2014)
Грабовець І. В. - Вільний час та дозвіллєва діяльність мешканців сучасного міста (за результатами соціологічного дослідження у м. Кривий Ріг) (2014)
Мазіна Н. Є. - Соціальний капітал організації: структура, аналіз, підходи до виміру (2014)
Нікон Н. О. - Міжетнічна взаємодія в етнокультурному просторі Одещини (2014)
Омельченко В. В. - Етнокультурна ідентичність українського студентства: емпіричні аспекти (2014)
Чаплик М. М. - Географічні особливості української злочинності: соціологічний аналіз (2014)
Широкова Є. О. - Феномен корупції у соціологічному вимірі (2014)
Широкова М. С. - Якість обслуговування як основа організаційної культури у сфері сервісу (2014)
Зирак Абдулла Карим - Культурные противоречия в Курдском обществе Ирака (2014)
Живілова М. С. - Архітектура міста як джерело знання про повсякденність: просторовий аналіз (2014)
Куликов И. Н. - Анализ структуры бизнеса международных венчурных фондов (2014)
Мотунова І. Г. - Міжетнічні відносини в українських університетах: готовність до іншого (2014)
Пастух Т. Я. - Соціальний простір міста в рамках теорії іміджу: перспектива управління в умовах конкурентного суспільства (2014)
Плясов В. С. - Еволюція поняття нації: від генези до глобалізації (2014)
Головченко В. О. - Проблеми формування соціально-психологічного клімату в малій групі (2014)
Рзаева С. В. - Социальная сеть в контексте межнациональной толерантности (2014)
Прокопьева А. С. - Новые религиозные движения как объект социологического изучения (2014)
Скотний В. - Раціональне знання і пізнання як ефективний освітній фактор (2010)
Шпак О. - Особливості управління в сучасній системі вищої освіти (2010)
Жигірь В. - Теоретичне обґрунтування вивчення менеджменту у системі безперервної освіти, Вачевський М. (2010)
Копельчак М. - Управління професійною підготовкою: понятійно-термінологічний апарат і організаційна структура (2010)
Тарара А. - Навчальний предмет "Технічне проектування” для профільної підготовки учнів за спеціалізаціями інженерно-технічного спрямування (продовження), Мадзігон В., Вдовченко В. (2010)
Локшин В. - Формування компетентнісної моделі менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти (2010)
Логвиненко Т. - Організаційні та науково-методичні засади професійної підготовки соціальних працівників у Гетеборзькому університеті (Швеція) (2010)
Зварич І. - Оцінювання педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів США (2010)
Пешенкова Л. - Концепція людського капіталу як теоретико-методологічна основа економіки освіти, Баб’як М. (2010)
Лук’янченко М. - Здоров’я людини через призму моделі салютогенезу: теорія та практика (2010)
Кекош О. - Слово пастиря (2010)
Пантюк Т. - Теоретичні засади фізичного виховання дошкільників (історичний аспект), Пантюк Ю. (2010)
Стьопіна О. - Вища освіта в умовах глобалізації (2010)
Михаць С. - Критерії оцінки ролі освіти в економічному зростанні (2010)
Малик Л. - Охорона навколишнього природного середовища (2010)
Ткаченко Т. - Щодо проблеми діагностики співацького голосу студентів музично-педагогічних факультетів (2010)
Левченко Т. - Особливості підготовки вчителів трудового навчання до економічного виховання учнів в сучасних умовах (2010)
Криницька Л. - Критерії соціально-педагогічної ефективності професійно-практичної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг (2010)
Савчук І. - Педагогічні умови естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи, Гончарук Н. (2010)
Волошин С. - Особливості морального виховання учнів старшого шкільного віку (2010)
Комар Л. - Семантичні аспекти фразеологічних одиниць (2010)
Городиська В. - Використання еколого-естетичного потенціалу природничого циклу дисциплін у школах Західної України (кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Дудник Н. - Застосування інноваційних технологій в освіті України (2010)
Петров О. - Концептуальні аспекти поняття "учнівське співуправління” (2010)
Вачевська Н. - Сутність і мета рекламної діяльності та заходи удосконалення розвитку профтехосвіти (2010)
Овчар О. - Математичні задачі з фінансовим змістом (2010)
Примаченко Н. - Сутність і структура розвитку моральної культури особистості в освітньо-виховних напрямках школи і соціуму (2010)
Тищенко О. - Загальна характеристика шкільної гігієни у навчально-виховному процесі (2010)
Вачевський О. - Як зробити вітчизняний аграрний сектор "локомотивом” української економіки (2010)
Приступа В. - Визначення сутності економічної соціалізації як інтегральної компоненти економічної компетентності (2010)
Клим М. - Деякі аспекти використання досвіду антропософії Рудольфа Штайнера (2010)
Кучер А. - Досвід підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування (2010)
Сивик О. - Естетичне виховання студентів засобами класичної української літератури (2010)
Василиків І. - Педагогічні умови застосування інформаційних технологій в системі безперервної освіти (2010)
Сухонос В. В. - Адхократія як антибюрократична державна технологія: історико-правовий контекст (2014)
Тимошенко І. В. - Вибори та корупція: сутність, причини, заходи запобігання (2014)
Кунцевич М. П. - Публічні і приватні інтереси як цінності, що охороняються адміністративним правом (2014)
Маланчук Т. В. - Громадські об’єднання як учасники адміністративно-правових відносин у сфері роздрібної торгівлі (2014)
Чернадчук В. Д. - Визначення поняття правових способів та правових засобів виведення неплатоспроможного банку з ринку в Україні (2014)
Обрусна С. Ю. - Теоретико-правові проблеми розвитку банківської системи регіону (2014)
Ткаченко А. О. - Джерела правового регулювання банківської діяльності (XIX – початок XX ст.) (2014)
Старинський М. В. - Політика як фактор впливу на правове регулювання валютних відносин в Україні (2014)
Щербак С. В. - Контрактуалізація виконавчого процесу (2014)
Івашова І. П. - Володіння як підстава виникнення права користування житлом (2014)
Деревянко Б. В. - Ознаки правового регулювання діяльності органів, що забезпечували виконання рішень господарських та інших судів у радянський період (2014)
Пасічник А. В. - Правова природа реєстрації та ліцензування юридичних осіб приватного права (2014)
Руденко Л. Д. - Оскарження учасниками та засновниками договорів, укладених господарським товариством (2014)
Жаренко В. Ф. - Процесуальне правонаступництво у господарському процесі (2014)
Маланчук П. М. - Практичні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження (2014)
Сухонос В. В. - Правозахисна діяльність як базова функція прокуратури України (2014)
Афанасієв Р. В. - Окремі процесуальні гарантії адвокатської діяльності під час здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката (2014)
Чернявський А. Л. - Міжнародна правосуб’єктність приватних фізичних та юридичних осіб (2014)
Самойленко Є. А. - Модернізація міжнародно-правового режиму судноплавства в дельті Дунаю (2014)
Славко А. С. - Принципи міжнародного кримінального права в діяльності міжнародного кримінального суду (2014)
Завгородня В. М. - Правові засади гмінного самоврядування в Республіці Польща (2014)
Fabian M. - Politeness and Gender (2015)
Барбіл О. В. - До проблеми специфіки лексики новолатинської мови (на матеріалі ІІ–ІV томів праці М. Лучкая ”Historia Carpato-Ruthenorum”) (2015)
Бурковська О. Й. - До проблеми виділення односкладового речення в німецькій мові (2015)
Гаврилова О. В. - Конотативний аналіз співставлення лексики близькоспоріднених мов, Нешко С. І. (2015)
Гайданка Д. В. - Функціонально-прагматичний аспект оказіонального словотворення (2015)
Дацьо О. Г. - Основні напрямки розвитку китайської лінгвістики після епохи правління династії Хань, Швед Е. В. (2015)
Драбов Н. Ю. - До питання взаємозв’язку мови і культури та його відображення в перекладі (2015)
Есенова Е. Й. - Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць (2015)
Жук В. А. - К вопросу о современной языковой ситуации на Британских островах (2015)
Калинич І. Й. - Проблеми становлення української медичної термінології у сфері комбустіології та пластичної хірургії (2015)
Ковальчук И. М. - Национальная специфика использования религиозных образов в закрепах русских заговоров (2015)
Косенко Н. М. - Семантическая спаянность словосочетаний в разных функциональных стилях современного английского языка, Левенец Л. Г., Тодорова Н. Ю. (2015)
Козуб Л. С. - Роль просодії для реалізації впливу на адресата (2015)
Ladtschenko M. - Wortbildende und Semantische Besonderheiten der Deutschen Onomatopoetischen Fortbewegungsverben (2015)
Lizak K. M. - Politically Correct Language in Modern British Press (2015)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності словотворчих суфіксів з основами різних типів в науковій літературі з політології (2015)
Марковська А. В. - Антропоцентризм у фразеологізмах сучасної німецькомовної та україномовної преси (2015)
Маштакова Н. В. - Фонова, безеквівалентна й конотативно-образна лексика у складі прислів’їв із семантикою прикмет далекоспоріднених мов (2015)
Мигалець О. І. - Семантика дієслова to quarrel та його синонімів (2015)
Миголинець-Шовак О. І. - Актуалізація виразу обличчя як компонента невербальної комунікації у сучасній англійській мові (2015)
Нілабович І. В. - Числова категорійність абстрактних іменників зі суфіксом -ost у сучасній словацькій мові (2015)
Онищак Г. В. - "Ставлення до людини” як складова лексико-семантичної групи ДОБРО в сучасних англійській та українській мовах (2015)
Островська О. М. - Дієслівні засоби експлікації та імплікації категорії оцінки у художньому дискурсі (2015)
Почепецька Т. - До проблеми вживання типових конструкцій розмовного синтаксису у різних функціональних стилях (2015)
Pravdivtseva Y. S. - Euphemism as the Political Mechanism of Manipulating in the German Language (2015)
Прокопенко А. В. - Актуалізація адресатності у тексті політінтерв’ю, Рева Н. С. (2015)
Рогач Л. В. - Способи термінотворення у англійській терміносистемі галузі виноробства (2015)
Саламатіна О. О. - Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю (2015)
Сливка М. І. - Засади лінгвокогнітивного дослідження мовної картини світу (2015)
Смоляна Т. А. - Німецькомовна максима у світлі теорії мовленнєвих актів (2015)
Сорока Т. В. - Особливості полісемантичної структури аксіономенів сучасної англійської мови (2015)
Тарасова О. А. - Механізми формування системи образності поетичного тексту: лінгвокогнітивний та синергетичний аспекти (на матерілі французької мови) (2015)
Чайковська О. Ю. - Поняття "новини та теленовини": концепції та основні ознаки (2015)
Cehan A. - Applied Linguistics, Discourse Analysis and Pragmatics: a Relationship (2015)
Cerny M. - Ten keys to improving doctor–patient communication (2015)
Шегедин Н. М. - Семантика та стилістичні функції прикметників жовтого кольору в латинській мові (2015)
Штефанюк Н. С. - Стан тривоги людини як вияв взаємодії емоцій і тіла (2015)
Шутова М. О. - Культурна й ономасіологічна реконструкція архетипів національного характеру англійців і українців (2015)
Яцків О. М. - До питання лінгвістичного вчення Аполлонія Дискола (2015)
Алієва О. Н. - Спільний інваріантний компонент: формування семантичної та концептуальної структури терміна (2015)
Kovach S. B. - Autonomous Vocabulary Learning in a Global Digital Age (2015)
Litak A. M. - Overcoming challenges in Writing (2015)
Мишко С. А. - Музика у викладанні іноземних мов (2015)
Пітра Н. В. - Проектна методика у викладанні іноземних мов (2015)
Rozenfeld J. - Religion in the British Education System (2015)
Сідун М. М. - Ситуативний підхід до підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Худзей О. О. - Підготовка майбутнього вчителя до роботи з дітьми, здібними до вивчення іноземних мов (2015)
Цвяк Л. В. - Робота над термінологічною лексикою при навчанні письмового перекладу курсантів немовних факультетів (2015)
Гаврило І. В. - Специфіка художнього осмислення історії в романі Дж. Барнса "Історія світу в 10 ? главах" (2015)
Марина Д. О. - Новаторські аспекти у творчості Мірча Еліаде (2015)
Теплий І. М. - Перекладацький доробок Івана Франка: нові виміри (2015)
Сhepa N. S. - Le Roman Francais des Annees 30 du XX Siecle (2015)
Фабіан М. П. - Презентація 33- томного видання наукових праць професора Петра Лизанця (2015)
Андрейко Л. - Художній переклад у постмодерністському просторі (2014)
Бойко О. - Україна між Сходом і Заходом: комунікативні можливості та обмеження (2014)
Дорда С. - Проблема мовної політики як один з підходів до лінгвоекологічних штудій (2014)
Козловская А. - Информация, информативность и коммуникация в условиях информационной революции ХХІ века (2014)
Макаренко О. - Трансляція культурної інформації в процесах номінації (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Ніколаєнко С. О. - Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі (2014)
Проценко М. - Роль логіки у формуванні логічної культури юриста (2014)
Васюріна А. - Пізньоантична риторика: постать Лібанія на перехресті часів (2014)
Звірко О. - Релігія, людина, суспільство у філософській системі Івана Франка: сучасний вимір (2014)
Зякун А. - "Монархізм" Б. Хмельницького: гіпотези та реалії (2014)
Мозговий І. - Січневе повстання в Польщі та Україна (2014)
Побожій С. - Відеоарт як технологія самоідентифікації художника (2014)
Ткаченко А. - Магдебурзьке право на теренах українських земель: світоглядно-правові засади (2014)
Туляков О. - Філософський зміст і функції української "громадівської" самосвідомості (2014)
Bokun I. - Can cultural models for abstract concepts be literal? (2014)
Зякун А. - "Українське обличчя" сучасних міграційних процесів: правовий і статистичний аналіз, Зякун Ю. (2014)
Кулішенко Л. - Лексика навчального процесу, Матюшенко С. (2014)
Миленкова Р. - Вимірювання професійно-педагогічної компетенції викладача: кваліметричні підходи до експертизи (2014)
Ніколаєнко С. І. - Соціально-психологічні особливості міжособистісних конфліктів у колективі (2014)
Отрощенко Л. - Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності (2014)
Соколова І. - Розвиток крос-культурної компетентності студентів економічних спеціальностей на заняттях з англійської мови (2014)
Сисоєва С. О. - Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України "Про вищу освіту" (2015)
Гриневич Л. М. - Поняття "освіта", "розвиток освіти", "освітня політика" в сучасному науковому дискурсі (2015)
Halytska M. - Intercultural communication of future specialists: the nature of the concept (2015)
Диба Т. Г. - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття (2015)
Сачук Ю. Є. - Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" (2015)
Олексюк О. М. - Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті (2015)
Слюсаренко О. М. - Умови ефективного функціонування і розвитку системи елітної вищої освіти: елементно-структурний баланс (2015)
Пушкар О. І. - Методологічні основи розробки тренінгів з формування інноваційної поведінки студентів, Фомічова О. В. (2015)
Піддячий В. М. - Обґрунтування змісту культурологічної підготовки майбутнього педагога (2015)
Галян О. І. - Суб’єктність особистості школяра як інтердисциплінарна наукова проблема (2015)
Tsapro G. Yu. - Significant role of movies in efficacious teaching communicative competence (for the students of the English language departments), Yakuba V. V. (2015)
Лісневська А. Л. - Професійно зорієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Особистісна характеристика медичного працівника, Гуменюк В. В. (2015)
Шиян В. О. - Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в контексті Болонського процесу (2015)
Пастушенко Л. А. - Педагогічні технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2015)
Караман О. В. - Формування методичної компетентності студентів-філологів (2015)
Katernyuk V. V. - Extensive reading as an integral part of teaching English as a foreign language (2015)
Матвєєва К. С. - Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю (2015)
Матвєйченко B. B. - Використання художнього тексту в процесі навчання писемного мовлення студентів мовних спеціальностей (2015)
Литвин Л. В. - Реформи дошкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччини у 70-х роках (2015)
Nitenko O. V. - Pecualiarities of the foreign language training of the lawyers in Finland and Sweden (2015)
Andriushyna O. - Consequences of "No child left behind act” pressure: the USA experience for Ukrainian educators (2015)
Заяць Л. І. - Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Попович О. С. - Про нагальну потребу активних дій,спрямованих на капіталізацію соціально-психологічних складових науково-технологічного потенціал (2015)
Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв’ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським (2015)
Розпорядження Президії Національної академії наук України № 310 від 24 квітня 2015 року. Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2015 році (2015)
Каховський М. Ю. - Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі (2015)
Радзієвська І. Г. - Кінетичні ха рактеристики природних антиоксидантів рослинних олій, Мельник О. П. (2015)
Мазур А. Ю. - Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань, Кучеревський В. В., Шоль Г. Н., Баранець М. О., Сіренко Т. В., Красноштан О. В. (2015)
Гринев Б. В. - Украина и объединенный Институт ядерных исследований: опыт и перспективы сотрудничества, Волкова Ю. Г. (2015)
Кожевников А. А. - Юбилеи инновационных буровых технологий. Обзор литературы, Судаков А. К. (2015)
Програма Secure-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства (2015)
Радченко В. В. - Розвиток предмета економічної теорії: проблема нової парадигми та ролі власності (2014)
Кудінова А. В. - Глобальна політична економія: предмет, завдання, методології (2014)
Шевчик О. Г. - Проблема синергетики в економіці: сучасні наукові дослідження (2014)
Скиба М. В. - Сутність та роль держави: інституціональний аспект (2014)
Петришина Н. В. - Проблеми трансформації економіки України (2014)
Петрова І. Л. - Модернізація освіти як фактор інноваційної праці (2014)
Залєвська-Шишак А. Д. - Основні напрями державного регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресупсів в Україні (2014)
Біла І. С. - Особливості державного підприємництва в сучасних умовах в УКраїні (2014)
Кудренко Н. В. - Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприєств (2014)
Антохова О. Ю. - Інтерферентні реакції регіональних ринків праці на трансформаційні зміни в умовах модернізації (2014)
Страшинська Л. В. - Стратегічне планування інтегрованих маркетингових комунікацій, Самонова Т. Б. (2014)
Темчишина Ю. Л. - Ризик як компонента активної дії в формуванні безпечного економічного розвитку виробничих підприємств в умовах глобалізаційних процесів (2014)
Галушка З. І. - Соціальна ефективність боргової політики держави (2014)
Соломка О. М. - Економічні моделі соціального захисту в країнах ЄС: основні напрями трансформації (2014)
Намонюк В. Є. - Теоретичні аспекти здійснення дезінвестицій ТНК у сучасній світовій економіці, Кравцова І. В. (2014)
Дука А. П. - Інноваційний етап розвитку та проблема технологічного імпорту в економіці України (2014)
Короткий Т. В. - Економічні погляди О. Д. Білімовича періоду участі у білому русі (1918–1920 рр.) (2014)
Міхневич Л. В. - Підготовка юридичних кадрів у Рішельєвському ліцеї за статутом 1837 РОКУ (2014)
Середа О. В. - Критерії добору суддівського корпусу в Російській імперії: ідеали та реалії (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) (2014)
Токарчук О. В. - С. Шелухін про сутність і значення територіального устрою держави (2014)
Андрусишин Б. І. - Державно-громадське управління в контексті розвитку освітнього права України (2014)
Кушинська Л. А. - Перетворення звичаю нормативного характеру на правовий звичай. Теоретичний аспект (2014)
Стрілець О. М. - Звичаї ділового обороту як особлива форма права (2014)
Прекрасна О. І. - Поняття та ознаки державної казначейської служби України як юридичної особи публічного права (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Малярчук Т. В. - Системний аналіз понять кримінального процесуального права як спосіб тлумачення правових приписів (2014)
Дроздюк Т. М. - Функціонування первинного ринку землі в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Кулакова Н. В. - Правова охорона культурної спадщини України (2014)
Чеберяко О. В. - Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку (2014)
Андрущенко Т. В. - Освіта як інтеграційний чинник сучасного цивілізаційного розвитку (2014)
Постол К. А. - Державно-громадська модель управління освітою як напрямок сучасногго державотворення в Україні (2014)
Плахтій Ю. В. - До питання нормативного забезпечення соціального виміру вищої освіти в європейському освітньому просторі (2014)
Киричук А. С. - Правовий механізм міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Роговенко Д. С. - Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового забезпечення військової сфери, Роговенко Д. А. (2014)
Левандовскі К. М. - Класифікація підстав розірвання трудового договору в праві Німеччини (2014)
Данилова О. Є. - Сстановлення громадянської позиції молоді як основа формування споживчої компетенції (2014)
Роговенко М. М. - Розвиток пізнавальної активності курсантів на заняттях з правових та філософських дисциплін (2014)
Наші автори (2014)
Асанова А. Е. - Лінгводидактична компетентність як кінцевий освітній результат реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2015)
Блощинський І. Г. - Сутність та зміст поняття "дистанційне навчання" в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2015)
Боровик О. В. - Обгрунтування змісту освіти з загальнотехнічних дисциплін в системі військової компоненти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Дем’янюк К. Д. (2015)
Головня С. Б. - Рекомендації щодо використання програмного забезпечення Google під час дистанційного навчання слухачів напряму "Автомобільний транспорт" (2015)
Гомонюк О. М. - Риторична культура майбутнього викладача як одна із складових його професійно-педагогічної культури (2015)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в умовах цивілізаційних змін: теорія та практика (2015)
Лемешко О. В. - Використання автентичних відеосюжетів професійної спрямованості у процесі вивчення англійської мови курсантами ВВНЗ, Лемешко В. В. (2015)
Лисий М. І. - Реформування інженерно-технічного факультету національної академії ДПСУ – напрямок посилення воєнної безпеки держави (2015)
Мельніков А. В. - Психолого-педагогічні засади компетенції керівників структурних підрозділів органів охорони державного кордону (2015)
Мірошніченко В. І. - Педагогічні умови та досвід сімейного виховання (2015)
Оршанський Л. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інженера-механіка засобами САПР (2015)
Рабійчук Л. С. - Соціокультурний підхід до викладання іноземних мов у вищій школі, Завідонова Н. І., Червінська Л. М. (2015)
Решетник С. М. - Особливості професійної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до забезпечення прав людини в службовій діяльності, Троцький Р. С. (2015)
Янковець А. В. - Особливості формування у курсантів навичок діалогічного мовлення при вивченні теми "Служба на кордоні", Янковець О. В. (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Ковальчук Т. Т. - Ключові умови та чинники цивілізаційного поступу України (2014)
Біла С. О. - Інституційні та секторальні реформи в Україні: теоретико-методологічний аспект (2014)
Бицюра Ю. В. - Якісне оновлення структури національної економіки як визначальна риса формування економіки знань (2014)
Кондрашова-Діденко В. І. - Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти, Діденко Л. В. (2014)
Залєвська-Шишак А. Д. - Світовий досвід формування державної промислової політики, Дука А. П. (2014)
Седляр М. О. - Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Міжнарордні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні (2014)
Сандугей В. В. - Освіта як фактор конкурентноспроможності вітчизняної робочої сили з позиції глобалізаційної перспективи (2014)
Патлатой О. Є. - Формии відчуження в сфері наукової праці та напрями їх подолання в сучасній економіці (2014)
Чеберяко О. В. - Інвестиційні фонди на фондовому ринку (2014)
Шульга О. А. - Роль суспільного відворення у забезпеченні фінансової стійкості сільськогосподарських підприєств (2014)
Мулькевич О. Ю. - Ефективність нематеріальної мотивації в малих трудових колективах (2014)
Бондаренко В. Д. - Українські церква в системі державно-церковних відносин ІІ половини XIX – поч. XX ст., Андрусишин Б. І. (2014)
Гонтаренко А. І. - Місце і значення громадсько-політичних об’єднань у державно-правових перетворенняї радянської України в 1921–1929 рр. (2014)
Гулько Г. Я. - Діяльність єпископа Іосафа (1172–1249 (?) РР.) на тлі трансформування державно-церковних відносин у Київській Русі (2014)
Кулішенко О. Ю. - Висвітлення окремих аспектів еволюції земельного права гетьманщини в українській історіографії ХІХ ст. (2014)
Потильчак Б. О. - Верховний суд УРСР у 1944–1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова (2014)
Вишковська В. І. - Форми здійснення правозахисної діяльності в Україні (2014)
Маньгора Т. В. - Звичаєве право в працях Андрія Яковліва (2014)
Невмержицька Н. О. - До питань про класифікацію видів уніфікації (2014)
Цокур Є. Г. - Легітимність політичної влади в Україні у контексті революції гідності (2014)
Заросило В. О. - Шляхи розвитку адміністративного права та інших галузей права в Україні (2014)
Устинова І. П. - Окремі теоретичні питання здійснення оподаткування доходів фізичних осіб (2014)
Кончаковська В. В. - Зміни до статті 127 кримінального кодексу України: об’єктивна необхідність чи реалізація політичних програм? (2014)
Кулакова Н. В. - Об’єкти культурної спадщини України як предмет злочину (2014)
Крупка Ю. М. - Особливості правового статусу товариства з одним учасником, Міщук В. В. (2014)
Макарова О. В. - Сім’я як основний інститут правової соціалізації дитини (2014)
Мудролюбова Н. О. - Проблеми у соціальному секторі на прикладі Королівства Швеції (2014)
Плахтій Ю. В. - Основи соціально-правового захисту студентів у європейському просторі вищої освіти (2014)
Рябека О. Г. - Таємниця світового уряду: погляд на генезис і становлення (2014)
Андрусишин Б. І. - Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації, Бучма О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Підопригора Л. А. - Теорія суспільного добробуту як методологічна основа теорії і практики державної власності та державного сектора економіки (2014)
Дєліні М. М. - Розвиток напрямів соціальної відповідальності бізнесу у світі та в Україні: еволюційний аспект (2014)
Мосійчук Т. К. - Україна на шляху до інноваційного розвитку: проблеми забезпечення економічної безпеки (2014)
Коновалова С. О. - Механізми стабілізації економіки України в умовах девальвації національної валюти (2014)
Манжула Є. В. - Еволюція поглядів на суть колективної власності (2014)
Горбенко А. Л. - Сучасні тенденції й ознаки глобалізації освітнього простору (2014)
Страшинська Л. В. - Аналіз функцій маркетингу на туристичних підприємствах, Самонова Т. Б. (2014)
Темчишина Ю. Л. - Удосконалення обліково-аналітичної складової в інформаційній системі забезпечення прогнозування на сучасному виробничому підприємстві, Кравченко І. Й. (2014)
Смалійчук Г. В. - Освітня міграція в умовах трансформації ринку праці: значення та особливості регулювання (2014)
Лук’янов В. С. - Державні регуляторні імперативи фінансових ринків: концептуальні засади (2014)
Гонтаренко А. І. - Значення владних радянських структур у реалізації права на свободу совісті та релігійну діяльність (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Місце національного та релігійного фактору у правових поглядах П. І. Новгородцева (2014)
Гулько Г. Я. - Діяльність єпископа Іосафа (1172–1249 (?) рр.) на тлі трансформування державно-церковних відносин у Київській Русі (2014)
Ярошенко М. О. - Юридична відповідальність за хабарництво в законодавстві Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Бшарат Муаз - Поняття громадської організації, Івченко А. В. (2014)
Пархоменко Н. М. - Удосконалення конституції та законодавства України як засіб посилення відповідальності держави перед громадянським суспільством (2014)
Пивовар І. В. - Службові права судді за законодавством України (2014)
Соломінчук В. В. - Профспілковий громадський контроль як невід’ємний елемент демократичної, правової держави (2014)
Валєєв Р. Г. - Теорія та історія прав людини в контексті правосвідомості працівника міліції (2014)
Завальнюк О. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2014)
Рущак І. Я. - Проблеми адміністративно-правового становища органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Кулакова Н. В. - Генезис вітчизняного законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини (2014)
Рубанчук Г. С. - Недолік цивільної дієздатності фізичної особи: поняття, види (2014)
Чернега В. М. - Відповідність підстав створення сім’ї моральним засадам суспільства (2014)
Баганець В. О. - Нова концепція контролю у сфері господарської діяльності (2014)
Баганець О. О. - Системний аналіз інноваційних правовідносин (2014)
Беспалий В. В. - Агрохолдинги як джерело поповнення місцевих бюджетів та покращення місцевої соціальної інфраструктури (2014)
Бочков П. В. - Господарсько-правовий статус майна релігійних організацій (2014)
Жмур Ю. М. - Розмежування злочину "Порушення недоторканності житла" від злочинів із суміжним складом, які утворюють конкуренцію норм (Ст. 270-1, 364, 364-1, 356, 365, 365-1, КК України) (2014)
Заросинський Ю. Л. - Правовий захист дітей в Україні (2014)
Пєсцов Р. Г. - Запровадження кримінальних проступків у кримінальному законодавстві України (2014)
Кумков Д. Л. - Розвиток правової освіти сучасної України: історико-правовий аспект (2014)
Мазур В. В. - Теоретико-правові засади легітимації освітніх послуг в Україні (2014)
Наші автори (2014)
Волянський А. Ю. - Зміни клітинного імунітету дітей молодшого віку з хронічною персистуючою герпесвірусною інфекцією, Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Конорєва К. С., Перемот С. Д., Смілянська М. В., Погоріла М. С., Кашпур Н. В. (2015)
Іващук С. І. - Зміни мікробіоти приепітеліальної біоплівки слизової оболонки товстої кишки білих щурів за умови експериментального гострого набрякового панкреатиту (2015)
Коваленко Т. И. - Формирование гуморального ответа после действия антигенов P. аeruginosa и Е. сoli у экспериментальных животных разного возраста (2015)
Крижна С. І. - Пристосувально-компенсаторна реакція мікроциркуляторного русла легенів при експериментальній пневмонії, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Карабут Л. В., Жемела О. Д. (2015)
Марченко Л. М. - Вплив кріоекстракту плаценти на ультраструктуру нирок при експериментальній нирковій недостатності, Говоруха Т. П., Кондаков І. І., Рєпін М. В., Юрченко Т. М., Строна В. І., Брусенцов О. Ф. (2015)
Матрошилін О. Г. - Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит, Філь В. М., Пецюх С. В. (2015)
Мінухін В. В. - Мікробіоценоз носоглотки при гострих інфекціях верхніх дихальних шляхів і оцінка протимікробної активності антибіотиків, антисептиків та ефірної олії чайного дерева, оваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Самусенко С. О., Немчинович Н. Д., Шибаєва І. Б., Паніч Р. В. (2015)
Наконечна С. А. - Експериментальне вивчення жарознижувальної дії композиції парацетамолу з кофеїном, Гончаренко М. М., Алексєєва Т. М., Лиманська Г. О. (2015)
Савенков В. І. - Морфологічні особливості тканин нирки та мисково-сечовідного сегмента у оперованих хворих на гідронефроз з урахуванням етіології та перебігу захворювання, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическая характеристика пролиферативной активности и апоптоза клеток в холангиоцеллюлярном раке печени, Зубко М. Д. (2015)
Чумаченко Т. А. - Резистентность к беталактамным антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, выделенных в хирургических отделениях лечебно-профилактических учреждений Харьковской области, Несвижская И. И., Пивненко С. Ю., Шепилова Т. В., Горленко Т. Н. (2015)
Штанюк Є. А. - Сучасні проблеми та перспективи профілактики і лікування інфекційних ранових ускладнень (огляд літератури), Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Пуртов О. В. (2015)
Бильченко О. С. - Саркоидоз органов грудной клетки в сочетании с поражением кожи, Савоськина В. А., Химич Т. Ю. (2015)
Коваль С. Н. - Особенности патогенетических механизмов развития и прогрессирования стабильной стенокардии напряжения у больных артериальной гипертензией, Снегурская И. А., Божко В. В., Пенькова М. Ю. (2015)
Коваль С. М. - Клініко-гемодинамічні і метаболічні особливості перебігу гіпертонічної хвороби на тлі цукрового діабету 2-го типу та раціональні підходи до комбінованої терапії пацієнтів, Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Юшко К. О., Шуть І. В., Щенявська О. М. (2015)
Топчій І. І. - Вміст моноцитарного хемоатрактантного протеїну в периферичній крові хворих на хронічний гломерулонефрит і ішемічну хворобу серця, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Денисенко В. П., Дунаєвська М. М. (2015)
Химич Т. Ю. - Применение индукторов эндогенного интерферона при синдроме хронической усталости, обусловленном урогенитальной инфекцией, Аркатов А. В., Ермоленко Т. И. (2015)
Шушляпина Н. О. - Исследование конфигурации носовых ходов по данным компьютерной томографии , Аврунин О. Г. (2015)
Логвінова О. Л. - Особливості кислотно-лужного, електролітного станів крові та газообміну дітей з бронхолегеневою дисплазією (2015)
Сенаторова Г. С. - Стан слизової оболонки гортані у дітей раннього віку з бронхолегеневою дисплазією, Сорокіна І. В., Ольховська О. М., Ольховський Є. С. (2015)
Чернуский В. Г. - Роль аллергических и псевдоаллергических механизмов в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2015)
Волошина Н. П. - Изменение экскреции мелатонина cульфата в зависимости от данных полисомнографических показателей у больных рассеянным склерозом, Сухоруков В. В., Титкова А. М., Терещенко Л. П., Забродина Л. П. (2015)
Кутіков О. Є. - Антропологічний чинник у формуванні невротичних розладів: постановка проблеми та дослідження популяції Харківського регіону (2015)
Петухова И. С. - Вегетативные пароксизмы в виде панических атак у больных эпилепсией и их медикаментозная коррекция (2015)
Лоскутова Т. О. - Визначення ризику розвитку прееклампсії, зумовленої тромбофілією (2015)
Макаренко М. В. - Материнские наследственные тромбофилии в развитии различных форм синдрома задержки роста плода (2015)
Бойко В. В. - Двоетапна хірургічна тактика при комбінованих післяопікових рубцевих стриктурах стравоходу та шлунка, Савві С. О., Бодрова А. Ю., Жидецький В. В., Новіков Є. А., В'юн В. В. (2015)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні порушення у хворих на рак яєчників на етапах протипухлинного лікування, Міхановський О. А., Сорочан П. П., Громакова І. А., Слободянюк О. В. (2015)
Цыганков А. В. - Эффективность метода селективной трансназальной транссфеноидальной криодеструкции аденогипофиза у больных с III–IV стадией онкопроцесса (2015)
Рябов О. В. - Прогнозирование возможности развития и совершенствование диагностики угрожающих состояний после поясничной микродискэктомии (2015)
Тарануха О. А. - Нарушения цветовосприятия. (Обзор) (2015)
Волосовець Т. М. - Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дорослих осіб із катаральним гінгівітом, генералізованим пародонтитом початкового та I ступеня, асоційованими із персистуючою герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М. (2015)
Таравнех Ш. Д. - Механізми формування емоційних розладів у хворих із запальними захворюваннями м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки (2015)
Шевченко О. А. - Особливості сприйняття медико-екологічних ризиків мешканцями Кіровограда, Дорогань С. Б. (2015)
Шипко А. Ф. - Проблемные вопросы ресурсного обеспечения областной детской клинической больницы и пути совершенствования медицинской помощи детям (2015)
Перцева Ж. Н. - Профессор Д. Ф. Лямбль – основатель кафедры патологической анатомии Харьковского национального медицинского университета, Марковский В. Д., Сорокина И. В., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Шиян Д. Н. (2015)
Титул, зміст (2015)
Патон Б. Є. - Вступне слово (2015)
Яцків Я. С. - Звернення до читачів журналу "Наука та інновації" (2015)
Загородній А. Г. - Науково-технічне співробітництво Національної академії наук України з Київською міською держадміністрацією: обережний оптимізм (2015)
Новіков М. В. - Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України (2015)
Нікітін Ю. О. - Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результт учсті у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Єгоров І. Ю. - Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України (2015)
Лисенко В. С. - Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах, Єгоров С. О., Дятчик Д. І. (2015)
Піх З. Г. - Наукові розробки Національного університету "Львівська політехніка" (2015)
Новіков М. В. - Інноваційна привабливість структурно досконалих монокристалів алмазу для їх цілеспрямованого використання в новітніх технологіях ХХІ сторіччя, Лисаковський В. В., Заневський О. О., Івахненко С. О. (2015)
Лисенко В. С. - Розробка технологічних профілів для системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій, Єгоров С. О., Покшевницька Т. В. (2015)
Блюм Я. Б. - "Зелений" синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів CdS за допомогою біологічної сировини, Пірко Я. В., Бурлака О. М., Борова М. М., Даниленко І. А., Смертенко П. С., Ємець А. І. (2015)
Чекман І. С. - Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза) (2015)
Маруха В. І. - Створення поліуретанових і пінополіуретанових ін'єкційних матеріалів, їх дослідно-промислове виробництво, розробка і промислове впровадження технології зміцнення і відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних конструкцій і споруд, Силованюк В. П., Середницький Я. А. (2015)
Гончарук В. В. - Новітні технології й устаткування для отримання високоякісної питної води, Байдачний А. М., Кучерук Д. Д., Балакіна М. М. (2015)
Карпов П. А. - Високопропускний скринінг речовин з антимітотичною активністю на базі віртуальної організації СSLabGrid, Брицун В. М., Раєвський О. В., Демчук О. М., Пидюра М. О., Ожерєдов С. П., Самофалова Д. О., Співак С. І., Ємець А. І., Кальченко В. І., Блюм Я. Б. (2015)
Титул, содержание (2015)
Коновалов Ю. В. - Анализ тенденций мирового развития производства жести, Присяжный А. Г., Кармазина И. В. (2015)
Смирнов А. Н. - Влияние условий формирования круглого медного слитка в кристаллизаторе МПНЛЗ на трещинообразование при затвердевании, Спиридонов Д. В., Верзилов А. П., Головатый В. А. (2015)
Троцан А. И. - Влияние фракционного состава порошка TiAl на его эффективность в качестве модификатора для алюминиевого литья, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Сухенко З. П. (2015)
Кирчу И. Ф. - Перспективы применения стали с нитридванадиевым упрочнением для роликов слябовых МНЛЗ взамен стали 25Х1М1Ф, Степанова Т. В., Супрун М. В. (2015)
Захарченко В. Н. - Достижение заданной температуры чугуна за счет улучшения дренажной способности горна, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2015)
Грабовский Г. Г. - Автоматизированное управление осепрокатным станом, Корбут В. Б., Иевлев Н. Г. (2015)
Пилюгин Е. И. - Cопоставление способов подготовки и использования мелкого возврата агломерационного производства, Ожогин В. В., Семакова В. Б. (2015)
Алексєєва О. М. - Специфіка антропонімів у комп’ютерному дискурсі (2015)
Бочарова І. В. - Геортоніми-мультитемпори як база утворення партитивних геортонімі, Червінська Л. М. (2015)
Брык М. М. - Восточные мотивы в творчестве русскоязычного писателя тюркского происхождения (2015)
Верьовкін В. В. - Когнітивна інтерпретація найменувань концепту війна у давньогрецькій і латинській мовах (2015)
Гонта І. А. - Ад’єктивні композити англійської мови з метафоричним значенням та проблема їх перекладу (2015)
Григораш А. М. - Співвідношення нейтральних та емоційно забарвлених фразеологічних одиниць в українському біографічному романі (на матеріалі книги В. В. Врублевської "Шарітка з рунгу”) (2015)
Діомідова О. Ю. - Семіотичний та риторичний напрями в теорії комунікації (2015)
Дмитриева Ю. Л. - Содержательные формы концепта ’мировое дерево’ в русской лингвокультуре (на материале произведений С. Есенина и Н. Клюева) (2015)
Довгань О. В. - Лінійність і нелінійність абсурдного смислу в художніх текстах (2015)
Задорожний В. Б. - Наголос як словотвірний чинник (2015)
Зайцева М. О. - Актуалізація концепту здивування (на прикладі творів С. Моема) (2015)
Иванова К. А. - Способы подачи информации в заголовках русскоязычных информационно-аналитических интернет-статей политического дискурса Украины (2015)
Іванова І. Б. - Українська протореклама: витоки, сутність і форми (2015)
Кантур К. А. - Основоположники сравнительно-исторического метода: А. Х. Востоков (2015)
Капніна Г. І. - Проблема фразеологічної еквівалентності у перекладі (на матеріалі оригіналу та перекладу українською мовою роману Е. М. Ремарка "На західному фронті без змін”) (2015)
Карпенко У. А. - "Душа слова” в дихотомии свет-божество (2015)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції (2015)
Колодько Д. А. - Меронимия: к вопросу о терминологии (2015)
Кравцова Ю. В. - Проблемы и перспективы исследования языковой личности писателя (2015)
Крокіс А. М. - Семантико-синтаксична домінанта Гомілій Івана Золотоустого (2015)
Кувшинова Н. М. - Особенности произношения немецких гласных звуков по сравнению с русскими (2015)
Маштакова Н. В. - Класифікація прислів’їв із семантикою прикмет німецької, англійської, української та російської мов як мовленнєвих актів (2015)
Ніколаєнко Л. І. - Портретизація жалості у російській мовній картині світу (2015)
Орёл А. С. - Камер-юнкер словаря: о поэтическом языке Владимира Глущенко (2015)
Павлова И. В. - Зооморфные фантастические образы в аспекте теории фреймов (2015)
Романова Н. В. - Семантика schweigen у міжособистісних стосунках (на матеріалі роману Р. Їргля "Die stille”) (2015)
Ткаченко Ю. В. - Прислівник як засіб вираження градуальних значеь дієслів на синтагматичному рівні (2015)
Шевченко М. Ю. - Логіко-структурні та стилістичні особливості текстів-міркувань в англійській мові, Середа В. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Коновалов Ю. В. - Возможные варианты организации производства жести и холоднокатаного листа в Украине, Присяжный А. Г., Кармазина И. В. (2015)
Журавлёва С. В. - Оценка процесса десульфурации металла на АКП по бивариативному механизму, Паниотов Ю. С. , Мамешин В. С. (2015)
Богушевский В. С. - Регулирование окончания продувки в кислородно-конвертерном процессе, Скачок А. Э. (2015)
Иванова О. С. - О важности математического моделирования современных металлургических процессов и необходимости построения математической модели ЭШТП с учётом нелинейности процесса (2015)
Максюта И. И. - Возможности химического компактирования отходов пенополистирола при литье по растворяемым моделям, Тихонова О. А., Нейма А. В., Михнян Е. В., Ладарева Ю. Ю. (2015)
Шалевская И. А. - Экологический мониторинг образования вредных выбросов в цехе литья по газифицируемым моделям, Богдан А. В., Шинский В. О. (2015)
Свинороев Ю. А. - Применение методов теории хаоса и нелинейной динамики к разработке технических объектов литейного производства, Марченко Д. Н. (2015)
75 лет Б. А. Кириевскому (2015)
75 лет В. Б. Бубликову (2015)
Новини АПК (2015)
Аналітика (2015)
Манж Жак - Предложения для украинского птицеводства (2015)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" оголошує набір абітурієнтів (2015)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – методы и приёмы увеличения реализации комбикормов для сельскохозяйственный птицы, содержащейся в приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2015)
Лемешева М. М. - Нормативы затрат и структура кормов для разных видов птицы (2015)
Девальвация замедляет развитие птицеводческой отрасли (2015)
Леонид Козаченко: "Я понял, что надо каждый день смело шагать по жизни. Ведь она очень быстро пролетает…" (2015)
Єгоров Б. В. - Удосконалення механізму управління ефективністю використання трудового потенціалу підприємств агропромислового комплексу, Козак К. Б. (2015)
Мarchyshyna Y. І. - Work-releated Musculoskeletal Disorders in Workers of Poultry Processing Industry, Melnyk V. V., Nezamay A. M. (2015)
Панькова С. М. - Новий вітчизняний м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного виробництва (економічна ефективність ирощування півників), Катеринич О. О., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б., Фесенко Н. А. (2015)
Монл М. - Влияние пробиотика на продуктивность бройлеров, Лохов В. (2015)
Абдуллоєв Х. С. - Инфекционный бронхит кур генотипа QX, Макаров В. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Заблоцкий П. А. - Влияние количества дутья и состава железорудной шихты на степень использования восстановительной способности газа в доменной печи, Петренко В. А., Ковшов В. Н., Костомаров А. С. (2015)
Егоров К. В. - Комплексные параметры конвертерной плавки и их связь с процессом, Богушевский В. С. (2015)
Бирюков А. Б. - Совершенствование метода диагностики гидравлического состояния секторов вторичного охлаждения МНЛЗ (2015)
Ноговицын А. В. - Численное моделирование гидродинамических и тепловых процессов при непрерывной двухвалковой разливке стали, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2015)
Богушевский В. С. - Устройство контроля скорости обезуглероживания, Горбачова М. В (2015)
Дорошенко В. С. - Создание трёхфазной дисперсной системы струйным смешиванием в процессах песчаного формообразования (2015)
Мамишев В. А. - Теплофизические аспекты интенсификации затвердевания отливок из стали и чугуна в формах из кварцевого песка. Сообщение 3, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2015)
60 лет А. Н. Смирнову (2015)
90 лет В. П. Тарасову (2015)
Титул, содержание (2015)
Коренко М. Г. - Создание и развитие комбината "Криворожсталь" и существующее положение дел на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Коновалов Ю. В. (2015)
Ладохин С. В. - Применение электронно-лучевой плавки для получения изделий медицинского назначения, Левицкий Н. И., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А., Матвиец Е. А., Ворон М. М. (2015)
Захарченко В. Н. - Определение эффективности применения пылеугольного топлива в доменной плавке, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2015)
Быковских П. С. - Математическая модель тепловой работы воздушной фурмы доменной печи, Тищенко В. А., Быковских С. В. (2015)
Шалевская И. А. - Применение псевдоожиженного слоя в технологическом процессе производства отливок в вакуумируемых формах, Калюжный П. Б. (2015)
Богушевский В. С. - Контроль усилия запирания пресс-формы в машине литья под давлением, Антоневич Я. К., Антоневич О. О. (2015)
Шатрава А. П. - Технология лазерного нанесения и свойства композитных покрытий на основе алюминия, Бондарь Л. А., Козлова З. Л. (2015)
85 лет Г. П. Борисову (2015)
Титул, содержание (2015)
Бергеман Г. В. - Технологические особенности производства крупногабаритного швеллерного профиля U-260 в условиях рельсобалочного стана "800" (2015)
Мазов М. М. - Управление рисками в проектах оптимизации технологической устойчивости металлургического предприятия, Петренко В. А., Внукова Т. С., Пелых И. В. (2015)
Онацкая О. С. - Разработка административных и экономико-правовых подходов к оптимизации факторов экономической и интеллектуальной безопасности предприятия, Петренко В. А., Кучерин И. А. (2015)
Каракай С. Н. - Состояние и перспективы внедрения ресурсосберегающих технологий в доменном производстве ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Ковшов В. Н., Петренко В. А. (2015)
Чмырков К. Ф. - Состояние и перспективы снижения расхода жидкого чугуна в конвертерном производстве ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Бойченко Б. М., Низяев К. Г., Мазов М. М., Петренко В. А., Молчанов Л. С., Синегин Е. В., Ребриков В. А. (2015)
Карасевич А. В. - Совершенствование систем автоматического контроля и безопасности управления в АСУ ТП доменного производства, Руденко В. А., Безуб В. Н. (2015)
Пелых И. В. - Управление экологической компонентой программой развития металлургического предприятия, Руднева Л. Д., Петренко В. А., Сулим-Тимовти А. А., Закора С. В. (2015)
Ракутько С. А. - Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения при выгонке петрушки, Ракутько Е. Н. (2015)
Сиченко В. Г. - Аналіз впливу сонячної генерації на роботу тягових підстанцій електрифікованих залізниць, Бондар О. І., Прихода М. С. (2015)
Ягуп В. Г. - Реактивна потужність електроприводів постійного струму з однофазними тиристорними випрамлячами, Ковальова Ю. В. (2015)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующего устройства методом эквивалентирования нагрузки, Ягуп Е. В. (2015)
Кожушко Г. М. - Динаміка світлових та колірних характеристик компактних люмінесцентних ламп протягом тривалості горіння та залежно від напруги живлення, Басова О. Ю. (2015)
Тарасенко М. Г. - Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світла, Козак К. М., Коваль В. П. (2015)
Рой В. Ф. - Перспективи використання бактерицидних індукційних ламп, Рой Ю. В. (2015)
Іоффе К. І. - Впровадження індукційних джерел світла у промисловому освітленні, Гуракова Л. Д. (2015)
Харченко В. Ф. - Апроксимация вольт-амперных характеристик разрядных ламп учитывая погрешности измерений, Хворост Н. В., Якунин А. А. (2015)
Большаков В. И. - Материаловедческие аспекты применения частичной компенсации неполноты формальной аксиоматики, Волчук В. Н., Дубров Ю. І. (2015)
Горбатюк Ю. М. - Аналіз результатів теоретичних розрахунків та натурних експериментів наплавного мосту , Солдатов К. І., Артьомов В. Є. (2015)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85-річного ювілею ПДАБА) (2015)
Хмара Л. А. - Удосконалення технологічних процесів розбирання зруйнованих будівель та споруд, Шатов С. В. (2015)
Хмара Л. А. - Математичні моделі процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера, Спільник М. А. (2015)
Хмара Л. А. - Теоретичні основи копання ґрунту одноківшевим екскаватором із телескопічним робочим обладнанням, Баєв С. В., Дахно О. О. (2015)
Березко О. В. - Переваги та недоліки молу як міської будівлі на прикладі Києва (2015)
Ступень М. Г. - Сучасні механізми реалізації інвестиційних проектів у лісовому секторі, Шумлянський Б. В. (2015)
Миронюк В. В. - Перспективи використання методу класифікації космічних знімків для лісової інвентаризації України (2015)
Лікар Я. О. - Екологічні особливості розвитку популяції капустяної попелиці в умовах Лісостепу України (2015)
Чумаченко О. М. - Просторові передумови збереження продуктивності агроландшафтів, Шевченко О. В. (2015)
Горин Г. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування рекреаційно-туристичного потенціалу регіону (2015)
Шерстобоєва О. В. - Вплив комплексу біологічних засобів на продуктивність сортів сої, Дерев’янський В. П., Ковальчук Н. В. (2015)
Кошкалда І. В. - Роль екологічної складової в контексті сталого розвитку, Тишковець В. В. (2015)
Мішеніна Н. В. - Еколого-економічна оцінка інноваційно орієнтованого виробництва в системі формування конкурентних переваг підприємств-природокористувачів, Дутченко О. М., Мішеніна Г. А. (2015)
Савенко Б. М. - Світовий досвід розвитку відновлювальної енергетики (2015)
Тимощук І. І. - Організаційно-економічні особливості екологічної реабілітації промислово-вироблених торфових родовищ (2015)
Гребенник Г. В. - Аналіз впливу факторів на формування цінності рекреаційних послуг на території національного природного парку "Подільські Товтри" (2015)
Шершун М. Х. - Зміна кліматичних показників в контексті збільшення викидів парникових газів (на прикладі Рівненської області), Веремеєнко С. І., Фурманець О. А. (2015)
Вагалюк Л. В. - Ентомокомплекс дендробіонтів лісозахисних насаджень та його зв’язок з агроценозами у Північному Лісостепу України (2015)
Вовкодав Г. М. - Оцінка стану поверхневих водних об’єктів України (2015)
Сакаль О. В. - Зарубіжний досвід визначення лісів з пріоритетною природоохоронною функцією, Третяк Н. А., Петренко А. А. (2015)
Яцук І. П. - Прогнозна математична модель динаміки вмісту гумусу у ґрунтах зон Полісся і Лісостепу України, Ліщук А. М., Моклячук О. М., Матусевич Г. Д. (2015)
Гинзула М. Я. - Оценивание и ранжирование промышленных предприятий за экологическими параметрами и особенностями воздействия на окружающую среду (2015)
Бабань В. П. - Оцінювання ставів рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області за гідрохімічними показниками (2015)
Мішенін Є. В. - Механізми забезпечення соціально-екологічно відповідального сільськогосподарського землекористування, Ярова І. Є. (2015)
Бордюжа А. С. - Удосконалення структури інформаційної системи сільськогосподарського землекористування (2015)
Ступень О. І. - Вдосконалення механізму інституційного забезпечення функціонування ринку земель (2015)
Кошель А. О. - Теоретичні аспекти розробки методики оцінки земель сільськогосподарського призначення (2015)
Гулінчук Р. М. - Методичні основи оцінки потенціалу та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Ступень Н. Р. - Напрями підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів агросфери (2015)
Попович А. А. - Сутність рентного механізму в сільськогосподарському землекористуванні: теоретичні аспекти (2015)
Lyushyn V. - Ecological and economic substantiation of measures to protect agricultural lands (2015)
Дорош О. С. - Методичні підходи до розроблення плану земельно-господарського устрою населеного пункту (2015)
Моклячук Л. І. - Екотоксикологічні особливості застосування комплексів сучасних гербіцидів в агротехнологіях вирощування зернових культур, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Мельничук О. П. (2015)
Чабанюк Я. В. - Екологічні аспекти передпосівної обробки насіння біопрепаратами, Клименко А. М., Ящук В. У. (2015)
Дмитренко О. В. - Аналіз екологічної ситуації у післяаварійний період на території України, Бондар Ю. О., Науменко А. С., Костенко О. В., Молдаван Л. П., Ткаченко О. І. (2015)
Караульна В. М. - Екотоксикологічна оцінка стану пестицидного навантаження території господарств Ставищенського району Київської області (2015)
Дубовий О. В. - Мікробіологічні особливості ґрунту стаціонарного досліду вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Shkuratov O. - Environmental marketing within organic agriculture system management, Kyporenko V. (2015)
Арефьєв В. Г. - Адаптаційні передумови диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури (2015)
Безмылов Н. - Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельности мужских и женских баскетбольныхт команд высокой квалификации (2015)
Без`язичний Б. І. - Взаємодія викладачів і студентів в системі індивідуалізованого навчання (2015)
Бондар Т. К. - Методичні особливості початкового навчання плавання студентської молоді, Нікольський А. Ю. (2015)
Володченко О. А. - Педагогічна оцінка (аналіз) процесу технічної підготовки спортсменів у кікбоксингу ISКА (Міжнародної спортивної кікбоксерської асоціації), Жадан А. Б. Федутенко В.В. (2015)
Галашко О. І. - Дослідження біомеханічних особливостей спортсменів гирьового спорту різного рівня успішності (2015)
Ганчар А. І. - Мониторинг динамики результатов командного выступления сильнейших пловцов на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 1926 по 1950 гг. (I этап) (2015)
Іванов В. І. - До проблеми фізичної підготовки в системі військово-професійного навчання курсантів, Сосненко Є. П., Копчикова С. Г. (2015)
Крилов А. Г. - Техника выполнения становой тяги в паверлифтинге (2015)
Кузенков О. В. - Використання технічних засобів та тренажерів в навчально-тренувальному процесі баскетболістів, Кузенков Є. О. (2015)
Луковська О. Л. - Використання класичних та новітніх технологій в фізичній реабілітації при хронічній ішемії мозку, Єрмолаєва А. В. (2015)
Луценко О. О. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на стан недоношених дітей першого року життя, Балаж М. С. (2015)
Михнов Ан. П. - Оценка эффективности использования специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса (2015)
Михнов Ал. П. - Психологические профили (психоспортограммы) хоккеистов высокого класса как критерий выбора игрового амплуа (2015)
Нікольска Н. Д. - Системний підхід у початковому навчанні плаванню студентів, Нікольский Ю. В. (2015)
Радченко Л. О. - Освітні програми міжнародної олімпійської академії: зміст, спрямованість, організація та проведення (2015)
Ровный А. С. - Характеристика функционального состояния сенсорных систем и их взаимосвязи в зависимости от уровня подготовленности спортсменов (2015)
Скомороха О. С. - Практичні аспекти комплексної фізичної реабілітації хворих дітей на хронічний гастродуоденіт, Савісько Я. С. (2015)
Супруненко М. В. - Дослідження відношення питань мотиваційно-ціннісного ставлення та інтересу студентів до занять з фізичної культури (2015)
Фоменко Д. C. - Особливості філософії підготовки власних вихованців та специфіка змагальної діяльності футбольного резерву в дитячо-юнацькій академії футбольного клубу "Аякс" - "De Toekomst", Коросташівець О. М., Гончарук А. І (2015)
Криштоп Т. В. - Київ у світі, що стрімко змінюється, Нудельман В.І. (2015)
Логінов В. Ф. - Тренди, "стрибки" та паузи в зміні глобальної й регіональної температури та їх можливі причини (2015)
Барщевська Н. М. - Четвертинний покрив та палеогеографічні умови формування відкладів території басейну річки Інгул, Барщевський М. Є. (2015)
Руденко В. П. - Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України, Руденко С. В. (2015)
Підгрушний Г. П. - Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти дослідження, Мезенцев К. В. (2015)
Марущинець А. В. - Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров’я (2015)
Козловська Н. А. - Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста (2015)
Кілінська К. Й. - Лікувально-оздоровчий комплекс "Моршин”: сучасні аспекти функціонування, Смик О. С. (2015)
Кукурудза С. І. - Фундаментальне дослід-ження з геосозологічної метризації довкілля, Крет М. Є. (2015)
До 95-річчя С.М. Стойка (2015)
До 80-річного ювілею М.Є. Барщевського (2015)
До 75-річчя В.Ф. Логінова (2015)
До ювілею Г.В. Вихованець (2015)
Пам’яті В.В. Загороднього (2015)
Кудін С. В. - Правові порівняльно-історичні дослідження в працях М. Д. Чубатого та Р. М. Лащенка (2015)
Заплотинська Ю. І. - Правотворча ініціатива щодо створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (2015)
Кармаза О. О. - Міжнародний нотаріальний процес: теоретичний і практичний аспекти (2015)
Хацук Ж. В. - Использование электронных доказательств в судопроизводстве Республики Беларусь (2015)
Власюк І. І. - Особливості статусу керуючого іноземною процедурою банкрутства в законодавстві України (2015)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах (2015)
Міндарьова М. Ю. - Літеральність як ознака облігацій (2015)
Прокопенко М. В. - Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу (2015)
Семенюк О. С. - Складні об’єкти інтелектуальної власності як чинники інформаційного суспільства (2015)
Сулима A. A. - Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики (2015)
Чередник Н. В. - Поняття дослідницького університету та значення інтелектуальної власності в його діяльності (2015)
Сопілко І. М. - Специфіка судових рішень у справах про захист авторського права в мережі Інтернет (2015)
Буханевич О. М. - Якість і доступність адміністративних послуг як елемент їх правової характеристики (2015)
Чумак В. В. - Превентивні заходи реагування поліції на правопорушення: досвід Грузії (2015)
Білоус Ю. І. - Проблеми реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні (2015)
Бризгалова А. І. - Поняття рішення в адміністративному судочинстві (історичний, термінологічний і теоретичний аспекти) (2015)
Васильєв І. В. - Елементи адміністративних правопорушень у сфері обігу цивільної зброї (2015)
Венгер Ю. В. - Принципи державної політики у сфері стандартизації (2015)
Карась Б. О. - Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015)
Наум А. А. - Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду (2015)
Ткаченко О. Р. - Загальне поняття суб’єктивної сторони та її ознак (2015)
Бондарчук Н. В. - Проблеми правового регулювання концесії земельної ділянки за законодавством України, Ковальська Я. В. (2015)
Затулко К. А. - Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення концесії (2015)
Остап’юк М. В. - Законодавство у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Рудь Г. І. - До питання про порядок досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Харківська К. В. - Проблеми державного регулювання господарської діяльності в Україні (2015)
Жаровська Г. П. - Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності (2015)
Кириченко Г. В. - Сучасний стан і тенденції тероризму, терористичної діяльності та сепаратизму в Україні (2015)
Мельничук Т. В. - Генезис теории беловоротничковой преступности в криминологической науке (2015)
Скитенко Л. О. - Особливості детермінації та причинності агресивної злочинності неповнолітніх (2015)
Фінчук В. В. - Правове забезпечення запобіжної діяльності органів прокуратури у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Бишевець О. В. - Тактико-психологічні засади проведення допитів (2015)
Скрябін О. М. - Історичні аспекти становлення адвокатури в кримінальному процесі України (2015)
Стеценко Ю. В. - Кримінально-процесуальні аспекти висунення та перевірки версій (2015)
Тагієв С. Р. - Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Онищук А. Ю. - Криміналістична характеристика й обставини, що підлягають встановленню під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Кириленко В. І. - Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки, Кириленко Л. М. (2009)
Ковальчук Т. Т. - Незалежність НБУ і проблеми подолання фінансової кризи (2009)
Куклін О. В. - Трансформація економічної функції освіти (2009)
Музичук І. В. - Вплив соціалізації економічних систем на економічну ефективність їх функціонування (2009)
Підопригора Л. А. - Об’єктивні фактори розвитку державної власності в економіці України в умовах глобалізації (2009)
Радченко В. В. - Економічні відносини в аграрному секторі сучасної України (2009)
Романютін І. А. - Причини іпотечної кризи та шляхи її подолання (2009)
Сандугей В. В. - Підвищення якості робочої сили як необхідна умова конкурентоспроможності вітчизняного ринку праці (2009)
Штундер І. О. - Зайнятість молоді в умовах соціально-економічних перетворень (2009)
Шульга О. А. - Стан аграрного сектора України в умовах його ринкової трансформації (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне формування нової стратегії освітньої політики України, Левчук В. Г. (2009)
Куліпанов К. О. - Застосування систем оцінки та винагороди трудового внеску в сільському господарстві (2009)
Романовський О. О. - Підприємницька діяльність вищих навчальних закладів США (2009)
Сафонова В. Є. - Економічний аналіз вищої освіти як суспільного феномену (2009)
Андрусишин Б. І. - Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація, Бондаренко В. Д. (2009)
Білозьоров Є. В. - Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: теоретико-правовий аналіз (2009)
Держалюк О. М. - Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі секретаріату Кабінету Міністрів України) (2009)
Дзюман О.В. - Проблеми реалізації соціальної роботи із засудженими в кримінально-виконавчих установах закритого типу (2009)
Дубчак Л. С. - Соціальне призначення адвокатури в Україні та її функції (2009)
Зінченко О. В. - Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності як основа національного туристичного законодавства (2009)
Калакура В. Я. - Міждержавне усиновлення як об`єкт колізійного регулювання (2009)
Корнієнко П. С. - Порядок відчуження земель під будівництво залізниць (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – нормативно-правове регулювання (2009)
Михальнюк О. В. - Порука у законодавстві, що діяло на українських землях з поч. 40-х рр. ХІХ до кін. 90-х рр. ХХ ст. (2009)
Половко І. В. - Правове регулювання вищої педагогічної освіти в Київській та Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Потапенко Н. А. - Особливості правоосвітнього процесу в контексті формування правової держави (2009)
Слободянюк А. Є. - Ефективність застосування правових завдань з правової освіти у діяльності молодіжних та студентських об’єднань (2009)
Токарчук О. В. - Життєвий шлях та становлення світогляду С.П. Шелухіна (2009)
Ференц А. М. - Реалізація прав громадян у сфері медичної діяльності (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Стеценко В. Ю. - Медичне страхування в системі страхування: правові аспекти взаємозв’язку (2009)
Ярошенко М. О. - Корупційні правопорушення в органах державної влади правобережної України в кінці XIX – на початку ХХ століття (2009)
Наші автори (2009)
Ковальчук Т. Т. - Визначальні засади політики суспільного розвитку національної економіки, Петришина Н. В. (2010)
Насікан Н. І. - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи, Біла І. С. (2010)
Радченко В. В. - Економічна теорія та економічна практика трансформаційного періоду України (2010)
Романовський О. О. - Реформи вищої школи: злиття та поглинання ВНЗ (2010)
Руженський М. М. - Соціально-економічний розвиток сільських домогосподарств в трансформаційній економіці (2010)
Самусь Г. І. - Історичний досвід трансформації аграрних відносин (2010)
Сафонова В. Є. - Підприємницька діяльність державного вузу як чинник його конкурентоспроможності (2010)
Череда І. С. - Глобалізація світової економіки (2010)
Шевчук В. О. - Проблемні питання фінансування освітньої сфери в Україні (2010)
Штундер І. О. - Конкурентоспроможність робочої сили як фактор становлення інноваційного типу зайнятості (2010)
Шульга О. А. - Ефективність функціонування господарських структур в аграрному секторі України в умовах його ринкової трансформації (2010)
Кузьомко В. М. - Обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств регіону (на прикладі Київської області) (2010)
Маньгора О. В. - Розробка стратегії розвитку харчової промисловості Вінницької області за умов членства України в СОТ (2010)
Темчишина Ю. Л. - Вдосконалення методології обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва у сучасних умовах господарювання (2010)
Акуленко В. І. - Двосторонні договірні відносини України в сфері охорони і повернення культурних цінностей (2010)
Алещенко І. О. - Становлення та діяльність підкоморських судів на території Сумщини (2010)
Андрусишин Б. І. - Формування християнського вчення про державу, Бондаренко В. Д. (2010)
Білан Н. В. - Стан і перспективи розвитку правосвідомості населення України (2010)
Білозьоров Є. В. - Українська національна держава: реальність чи ілюзія? (2010)
Маньгора Т. В. - Бібліографія праць Андрія Івановича Яковліва (2010)
Огірко Р. С. - Співвідношення держави і права: проблема світоглядного обґрунтування (2010)
Опольська Н. М. - Види прав і свобод дитини (2010)
Стеценко В. Ю. - Публічно-правові основи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2010)
Токарчук О. В. - Про сучасне значення лекцій С.П. Шелухіна з карного права (2010)
Шатковська І. В. - Суб’єкти збереження лікарської таємниці (адміністративно-правовий аспект) (2010)
Шитий С. І. - Проблема законодавчого визначення змісту національної освіти (2010)
Бортник С. М. - Місцеве самоврядування як важливе соціально-політичне явище, його зміст та принципи (2010)
Дубчак Л. С. - Правове регулювання надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (2010)
Копилова М. А. - Типологія осіб, що вчиняють злочини проти власності на курортах південно-східного узбережжя АР Крим (2010)
Цибульський А. С. - Запобігання злочинам, що пов’язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху (2010)
Комарук І. А. - Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання: чи знайдено шлях до успіху? (2010)
Барановський В. М. - Деякі аспекти економічного виховання школярів при розв’язуванні задач з молекулярної фізики, Галич Г. А., Грищенко С. М. (2010)
Наші автори (2010)
Бицюра Ю. В. - Ефективність управління акціонерною власністю в Україні (2010)
Біла С. О. - Результативність функціонування соціальних інститутів в СРСР (історико-економічний аспект дослідження) (2010)
Качан Г. М. - Сучасні проблеми ринку праці та перспективи розвитку нестандартної зайнятості в Україні (2010)
Кравченко Л. А. - Політика формування та використання фінансового потенціалу регіону (2010)
Кузьомко В. М. - Економічна безпека як наукова категорія (2010)
Орешняк В. Л. - Історико-теоретичні передумови переходу суспільства до сталого розвитку (2010)
Романовський О. О. - Характерні риси підприємництва у вищих навчальних закладах (2010)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення: сутність та необхідність в трансформаційній економіці (2010)
Твердомед Г. М. - Інновації в освіті як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної робочої сили (2010)
Цумаєва А. С. - Реформування системи пенсійного забезпечення як складова політики доходів домогосподарств в Україні (2010)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква періоду раннього християнства, Бондаренко В. Д. (2010)
Гуріна О. О. - Право на освіту та його реалізація як об’єкти теоретичних юридичних досліджень (2010)
Зубенко А. В. - Герменевтичні принципи дослідження інтерпретаційних актів (2010)
Клименко Л. С. - Національні меншини та їх право на користування рідною мовою (2010)
Кравченко О. Ю. - Поняття та ознаки спадкового договору (2010)
Опольська Н. М. - Вплив християнської релігії на становлення прав дитини (2010)
Острівний Д. М. - Стан дотримання в Україні принципу рівності громадян перед законом і судом та необхідність його вдосконалення (2010)
Совенко Б. В. - Українські джерела канонічного права: пям’ятки зовнішнього права української церкви (2010)
Шевченко А. Є. - Правова діяльність міліції НКВС УРСР щодо безпеки дорожнього руху у післявоєнний період (2010)
Пивоварська К. Б. - Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: пропозиції до трудового кодексу (2010)
Акуленко В. І. - Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: актуальні питання імплементації і застосування (2010)
Дубчак Л. С. - Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ: правовий аналіз (2010)
Зубченко О. М. - Виробництво м’ясної продукції суб’єктами аграрного права в Україні: поняття та юридичні ознаки (2010)
Саркісова Т. Б. - Земельна деліктність: поняття та характеристика (2010)
Устинова І. П. - Правове регулювання державного управління ринком фінансових (страхових) послуг (2010)
Шапошнікова Н. О. - Концепція резидентства в законодавстві щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (2010)
Пастернак М. С. - Правові механізми віднесення даних до інформації з обмеженим доступом в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Дьоміна О. С. - Рецензія на монографію "Право депутатської недоторканності: історична ретроспектива та реалії сучасності” / О.О. Реєнт ; Ін-т. законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 334 с., Андрусишин Б. І. (2010)
Наші автори (2010)
Кафедрі прикладної математики - 40 років (2014)
Бабенко В. А. - Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку (2014)
Бадюл М. Г. - Визначення ефективності архітектурно-планувального рішення методом МАІ за допомогою програми Visual Basic 2010 (2014)
Барабаш М. С. - Методика моделирования прогрессирующего обрушения на примере реальных высотных зданий, Ромашкина М. А. (2014)
Белоножко П. П. - Свободное программное обеспечение для моделирования динамики систем твердых тел, Храмов Д. А. (2014)
Бікус К. М. - Чисельне моделювання статичних випробувань ґрунтів буроін'єкційною палею МСЕ в ПК Plaxis 3D (2014)
Власенко Ю. Е. - Моделирование контактных задач действия тяжелых штампов на неоднородное основание, Кузьменко В. И., Кривенкова Л. Ю. (2014)
Гайдаржи Г. М. - Специализированная компьютерная система сбора и обработки биомедицинских сигналов головного мозга, Кравченко С. О., Ситников В. С. (2014)
Григорович М. С. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання фасадів та розрізів на архитектурно-будівельних кресленнях в AutoCAD, Недодатко С. О. (2014)
Демченко В. В. - Хмарні технології як підґрунтя розвитку комплексного інформаційного середовища вищого навчального закладу, Кудінов Д. Ю. (2014)
Доманецкая И. Н. - Влияние реляционной модели данных на качественные эксплуатационные характеристики высоконагруженных интернет-проектов, Матейко Я. В., Федусенко Е. В., Хроленко В. Н., Федусенко А. А. (2014)
Ершова Н. М. - О системном подходе к подготовке кадров для создания и эксплуатации современных САПР (2014)
Ершова Н. М. - Системный подход к созданию строительных материалов c заданными свойствами (2014)
Ершова Н. М. - Методы исследования процесса взаимодействия строительных предприятий в единой производственной системе, Лавренюк И. В. (2014)
Євсєєва Г. П. - Інформаційні технології вищої школи – нормативно-правовий аспект (на прикладі викладання українознавчих дисциплін) (2014)
Завгородній В. В. - Передумови створення та імплементації системи дистанційного навчання в ДДТУ, Ялова К. М. (2014)
Запорожец Е. В. - Алгоритм определения осесимметричного НДС тонких составных оболочек при односторонней связи между ними и упругим основанием, Горлач С. Н., Запорожец В. Б. (2014)
Захаров Д. В. - Оценка факторов, влияющих на работу диспетчера методом ранговой корреляции (2014)
Карасевич А. В. - Задача обеспечения целостности иерархических автоматизированных систем управления (2014)
Ковшов Г. Н. - Погрешности двухстепенного инклинометрического преобразователя зенитного и визирного углов, Живцова Л. И. (2014)
Ковшов Г. Н. - Установка для метрологических испытаний прецизионных инклинометрических систем контроля, Пономарев С. М., Пономарева Е. А. (2014)
Косолап А. И. - Оптимизация расположения датчиков в информационных сетях, Долгополая А. А. (2014)
Кулябко В. В. - Развитие и внедрение альтернативных расчетных моделей и методов в задачах динамики сооружений, Кущенко В. Н., Нечитайло А. Е., Ярошенко Д. С., Макаров А. В., Масловский А. В. (2014)
Купрієнко О. С. - Розробка підсистеми формування інформаційної моделі збірних каркасних будівель промислового призначення, Теренчук С. А. (2014)
Кущенко В. Н. - Компьютерное моделирование напряжённо-деформированного состояния подшкивных конструкций рамных укосных шахтных копров, Нечитайло А. Е. (2014)
Лагошный А. Ю. - Применение средств инофрмационно-куммуникационных технологий на примере темы "Рекурсия", Лагошная Е. А. (2014)
Лагошный А. Ю. - Самостоятельная учебная деятельность студентов при изучении информатики, Лагошная Е. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського