Голіна В. - Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України (2015)
Мошак Г. - Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН (2015)
Шепітько м. - Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя (2015)
Бережна К. - Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці (2015)
Петришин О. - Доктринальне обґрунтування формування національної правової системи (2015)
Панову Миколі Івановичу - 75 років (2015)
Зайчуку Олегу Володимировичу - 60 років (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Роїк М. В. - Агропромислові енергетичні плантації – майбутнє України, Ягольник О. Г. (2015)
Україна – "сплячий" гігант з Європейської біоенергетики (2015)
Шевченко І. Л. - Біоенергетичний інформаційно-просвітницький проект України (2015)
Екобізнес організував інвалід-воїн (2015)
Ганженко О. М. - Технологія виробництва твердого біопалива з міскантусу, Гументик М. Я., Квак В. М. (2015)
Президент України підписав закон щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (2015)
Міскантус витримав удар і виграв перший раунд в Україні (2015)
Приклад подають селекціонери (2015)
Аграрна спільнота й бізнес – "за" біоенергетику (2015)
В Україні створюється біоенергетична "Аграрна долина" (2015)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів у посівах міскантусу (2015)
Запольська Н. М. - Особливості розвитку бурої плямистості сорго цукрового та заходи по її обмеженню, Шендрик К. М. (2015)
Перше в Україні системне дослідження енергетичної верби (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Ельбрехт О. - Модернізація змісту підготовки менеджерів: глобальні тенденції та національна специфіка (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг в економічній діяльності сутності та форм діяльності підприємства (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (2012)
Піддячий М. - Соціально-професійна орієнтація учнів у Росії (2012)
Сташевська І. - Провідні тенденції розвитку масової музичної освіти у ФРН на межі тисячоліть (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та державні регулятори зовнішньоекономічної політики (2012)
Капран С. - Особливості професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства (державні установи) у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації (2012)
Пономаревський С. - Передумови українського шкільництва на Далекому Сході на початку ХХ ст (2012)
Кулішов В. - Сучасні моделі інноваційної економіки (2012)
Філоненко Л. - Йосип Гошуляк та його десять заповідей для музикантів (педагогічний аспект) (2012)
Ромащенко І. - Цілеспрямованість заняття з іноземної мови (2012)
Олексів Я. - Ретроспекція жанрів сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття (2012)
Душний А. - Компонування творчості для бандури представниками львівської баянної школи в контексті національної соціокультури (2012)
Фрайт І. - Музично-просвітницька діяльність Віктора Матюка (до 160-річчя від дня народження) (2012)
Агалець І. - Реалізація основних груп компонентів педагогічної техніки – одна з умов успішності педагогічного іміджу (продовження) (2012)
Турчин Т. - Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти (2012)
Дорошенко Н. - Методичні аспекти графічної підготовки робітників у закладах професійно-технічної освіти (2012)
Кульчицький В. - Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика (2012)
Петришин Л. - Теоретико-аналітичний підхід до проблеми креативності як прояву творчого особистісного розвитку (2012)
Кліш І. - Засади формування вокальних навиків у дітей середнього шкільного віку (2012)
Кремешна Т. - Театр як засіб впливу на культурне та соціальне становлення особистості (2012)
Пасічняк Л. - Народні інструменти України в контексті формування ансамблевих традицій: джерелознавчий аспект (2012)
Зубрицький І. - Професійна підготовка соціального педагога до профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками (2012)
Буцко Т. - Психологічні аспекти відповідальності у контексті професійного самовизначення, професійної підготовки та професійної діяльності (2012)
Садлівська О. - Підготовка учнів до професійної діяльності у школах ФРН, Раделицька Г. (2012)
Воронцова І. - Графічна компетентність як складова якості підготовки майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Тімашева Т. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості творчої самостійності у майбутніх учителів музики (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Гоменюк Ю. - Колядки та щедрівки як засіб формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного зимового циклу) (2012)
Хомуляк О. - Характеристика змісту професійної підготовки помічника машиніста локомотивів залізничного транспорту у ПТНЗ України (друга половина XX ст.) (2012)
Бачієва Л. - Аналіз методик навчання майбутніх фахівців основ наукових досліджень (2012)
Білан Н. - Комунікативний метод навчання іноземних мов студентів немовних ВНЗ (2012)
Процишин Н. - Нормативно-правове забезпечення підготовки наукових кадрів у вищих педагогічних закладах України (1946 – 1958 рр.) (2012)
Петрицин О. - Мультимедійне подання навчального матеріалу при підготовці майбутніх вчителів технологій (2012)
Василиків І. - Навчання маркетингу з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу (2012)
Султанова Н. - Конфліктологічна культура як важливий чинник етичної компетентності майбутнього соціального педагога (2012)
Господаренко Г. М. - Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2015)
Коваль Г. В. - Урожайність ярих культур п’ятипільної сівозміни за різної інтенсивності основного обробітку чорнозему опідзоленого, Калієвський М. В., Єщенко В. О. (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність і якість насіння проса залежно від особливостей збору врожаю, Полторецька Н. М. (2015)
Ловинська В. М. - Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Молибога А. С. (2015)
Балабак А. В. - Оцінка та розробка екологічно безпечних технологій вирощування суниці (2015)
Господаренко Г. М. - Оптимізація мінерального живлення жита озимого, Пташник М. М. (2015)
Геркіял О. М. - Трансформація гумусного стану ґрунту за тривалого вирощування сільськогосподарських культур без удобрення та за мінеральної системи удобрення в сівозміні, Нестерчук В. Д. (2015)
Вишневська Л. В. - Продуктивність насінників цукрових буряків за краплинного зрошення, Моргун І. А., Андреєва Л. С., Видрик Б. В. (2015)
Рябовол Я. С. - Апробація донорних короткостеблових форм жита озимого, Парій Ф. М., Рябовол Л. О. (2015)
Слободяник Г. Я. - Технологічні заходи впливу на продуктивність сортів спаржі, Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2015)
Березовський А. П. - Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області, Прокопенко Е. В., Трус О. М. (2015)
Прокопенко Е. В. - Моделювання виробничих небезпек та зменшення їх шкідливого впливу під час проведення механізованих робіт, Лісовий І. О., Лісова Т. С. (2015)
Ситник C. А. - Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Мазурчук А. С. (2015)
Суханова І. П. - Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ "Агровіт" с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області, Балабак А. В. (2015)
Тимошенко О. В. - Аналіз показників якості зерна пшениці озимої м’якої за матрикальною різноякісністю, Стариченко В. М., Голик Л. М., Крамар В. С. (2015)
Носко В. Л. - Дослідження продуктивності й обґрунтування вибору сорту буряка столового для вирощування в умовах органічного виробництва (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на біологічну активність осушуваних органогенних ґрунтів під посівами кукурудзи (2015)
Дубовик Д. Ю. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за тривалістю періоду післязбирального дозрівання зерна (2015)
Кравець І. C. - Біоекологічні особливості розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) у Правобережному Лісостепу України (2015)
Лутак І. А. - Вплив фракції насіння та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сортів вівса, Шаповал А. В. (2015)
Кучеренко Є. П. - Вивчення гібридизаційних можливостей ЦЧС ліній та багаторосткових запилювачів цукрових буряків селекції Уманської дослідно-селекційної станції в програмі "Бетаінтеркрос", Баланюк Л. О., Моргун В. І. (2015)
Кушнірук Т. М. - Урожайність ранньостиглих гібридів огірка в південній частині Лісостепу Західного (2015)
Осокіна Н. М. - Врожайність та технологічні властивості зерна спельти, Возіян В. В. (2015)
Пиж’янова А. А. - Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) (2015)
Примак І. Д. - Зміна сегетального компоненту спеціалізованої зернопросапної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту в Центральному Лісостепу України, Панченко О. Б. (2015)
Ярута О. Я. - Вивчення норм висіву беладони (Atropa belladonna L.) з метою введення в культуру в умовах Лісостепу України, Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Труш С. Г. - Ефективність різних методів цитологічного контролю плоїдності багаторосткових тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків у селекції триплоїдних гібридів на ЦЧС основі, Парфенюк О. О., Татарчук В. М. (2015)
Улянич О. І. - Урожайність зелені руколи посівної і шпинату городнього залежно від сорту в Правобережному Лісостепу України, Яновський Ю. П., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р. І. (2015)
Якубовская А. І. - Активність діазотрофів у ризосфері рису за інтродукції асоціативних з рослинами штамів бактерій, Мельничук Т. М., Каменєва І. О. (2015)
Яновський Ю. П. - Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України, Суханов C. В., Сухомуд О. Г., Гричанюк В. П. (2015)
Яновский Ю. П. - Видовий склад шкідників у промислових насадженнях суниці в Центральному Лісостепу України, Ящук В. У., Чепернатий Є. В. (2015)
Хахула В. С. - Короткоротаційні сівозміни як складова у підвищенні урожайності пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України (2015)
Недвига М. В. - Академік О. І. Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення, Невлад В. І., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2015)
Горбачик А. П. - Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження, Локтєва І. І. (2015)
Панькова О. В. - Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації, Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2015)
Середа Ю. В. - Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні (2015)
Согорін А. А. - Гендерна проблематика сучасних наукових соціологічних досліджень реклами (2015)
Супрунець Т. А. - Особливості формування і функціонування довіри та недовіри: мисленнєвий аспект (2015)
Хутка С. В. - Професійна самостійність у зв’язку із суб’єктивним благополуччям у крос-національній перспективі, Нагорняк К. М. (2015)
Shestakovskyi O. P. - Assessment of HIV-related compound stigma structure in Ukrainian general population (2015)
Боднарчук Т. Л. - Вплив російської економічної політики на розвиток господарства та підприємництва України в період ринково-індустріальних перетворень (2015)
Горін Н. О. - Соціально-технологічна парадигма підприємництва (2015)
Лесів М. М. - Вплив бізнесу на економічний розвиток сільських територій: приклад "Nestle" (2015)
Більовський О. А. - Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні (2015)
Мних М. В. - Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття та рівня життя населення, Середа Ю. В. (2015)
Балакірєва О. М. - Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка, Білоус Є. В. (2015)
Пам’яті В. А. Головенька (слово прощання) (2015)
Локтєва І. І. - "Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції" (нотатки з "круглого столу") (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Коваленко В. В. - Фінансово-кредитна взаємодія банків і підприємств (2013)
Кузьмін О. Є. - Економічний розвиток національної економіки України: регіональний аспект, Пирог О. В. (2013)
Бутко М. П. - Мотиваційні засади підвищення рівня фінансової самодостатності регіонів, Акименко В. В. (2013)
Головня Ю. І. - Формування агропромислових кластерів як фактор інноваційного розвитку в посткризових умовах (2013)
Приходько І. П. - Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Мігус І. П. - Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності, Черненко С. А. (2013)
Жибак М. М. - Організаційно економічні умови та принципи раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, Черник Д. П. (2013)
Гоблик В. В. - Особливості зовнішньої торгівлі товарами і послугами у транскордонних регіонах, сформованих на кордоні між Україною та ЄС (2013)
Мокряк Е. В. - Організаційна культура в структурі організаційного менеджменту: механізм реалізації, Славіна О. С. (2013)
Хомутенко А. В. - Вдосконалення інституціональних засад державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кафлевська С. Г. - Стан та проблеми розвитку ринку зерна в Україні, Козяр Н. О. (2013)
Ларченко О. В. - Моделювання продукційного процесу рослин кукурудзи залежно від диференціації умов вирощування, Коковіхін С. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України, Дашевська Д. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Оцінка ризику підприємницької діяльності комерційного банку (2013)
Хлівна І. В. - Диверсифікація соціально-економічної та виробничої діяльності сільських територій (2013)
Щербина Т. В. - Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних цінностей міжнародних фірм, Федірко Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы разработки государственной программы эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Болгар Т. М. - Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність утримання молодняку великої рогатої худоби за різними технологічними періодами (2013)
Прядко В. В. - Реформування інституціональної системи управління державним боргом України, Грубляк О. М. (2013)
Виговська Н. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку науки в Україні (2013)
Погрібний І. Я. - Питання визначення справедливої вартості обладнання при переоцінці активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Химич О. В. - Сучасний стан надходження інвестицій в регіони України (2013)
Стрижеус Л. В. - Особливості розвитку "економіки участі" в організації (2013)
Хуторна М. Е. - Бюджетування як інструмент управління банком, Бартош О. М. (2013)
Красношапка В. В. - Ринок праці: тенденції та перспективи, Бех А. О. (2013)
Апарова О. В. - Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: європейський досвід (2013)
Кисіль Н. М. - Регулювання цін на лікарські засоби (2013)
Борисова О. В. - Інноваційні стратегії підприємств туризму: сутність, методичні підходи щодо вибору стратегій з використанням space-аналізу (2013)
Шрам Т. В. - Необхідність організації внутрішнього аудиту з метою підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Шостак Л. В. - Розробка корпоративної стратегії операторів сфери телекомунікацій, Павлова С. В. (2013)
Чайковська І. І. - Реалізація економіко-математичної комплексної моделі управління інтелектуальним капіталом промислового підприємства (2013)
Валігура В. А. - Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування пдв в Україні (2013)
Єлець О. П. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства, Бєлова Ю. Г. (2013)
Велещук С. С. - Концептуальні підходи до визначення функцій та класифікації методів адміністративного менеджменту (2013)
Ільяшенко В. А. - Удосконалення системи адміністрування податкових платежів до державного бюджету (2013)
Дудченко Н. В. - Сутність, структура та складові системи економічної безпеки банківських установ, Міхно С. П. (2013)
Тендюк А. О. - Методичний підхід до впровадження екологічного маркетингу на мезо- та мікрорівнях (2013)
Круш П. В. - Шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa, Шевчук О. А. (2013)
Коновал В. В. - Проблеми інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Мязіна Н. Б. - Вплив процесів глобалізації на аграрний маркетинг (2013)
Явтушенко О. С. - Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві, Андрусь О. І. (2013)
Фатюха Н. Г. - Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства, Карлюга О. Є. (2013)
Перевозчикова Н. О. - Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах, Котова Ю. І. (2013)
Кривов’язюк І. В. - Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства, Пахольчук А. І. (2013)
Мекшун П. В. - Системно-синергетичний аспект забезпечення економічної безпеки національної економіки (2013)
Братюк В. П. - Державна політика розвитку конкурентоспроможності туризму на основі оптимізації інвестиційного забезпечення (2013)
Скриньковський Р. М. - Метод оцінки стану підприємства за метою інвестування з врахуванням впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість (2013)
Лук’янова О. Ю. - Своєчасне критеріальне оцінювання бізнес-процесів підприємства як ефективний інструмент ризик-менеджменту (2013)
Лопатюк Р. І. - Прогнозування рівня інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери (2013)
Смаглюк А. А. - Інституційна складова у формуванні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Квашук Д. М. - Аналіз конкурентного середовища в умовах невизначеності (2013)
Ковалевський Ю. А. - Регіональний аспект статистичного аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні (2013)
Єршова О. О. - Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах апк (2013)
Степанова Ю. Л. - Організаційне забезпечення процесу оцінювання результативності адапатації в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Бондар Л. В. - Сутність понять "територіальні активи" та "територіальний капітал" як базових елементів процесу капіталізації (2013)
Гаврилюк Т. Ю. - Моделювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва ( на прикладі ват "галактон”) (2013)
Циганенко О. В. - Формулювання методики планування соціо-еколого-економічного розвитку міської території на основі стратегічного аналізу (2013)
Войтко О. В. - Оцінка збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку (2013)
Єкель Г. В. - Напрями удосконалення державного регулювання інтегрованих структур агропромислового виробництва (2013)
Мідляр А. К. - Використання елементів динамічного моделювання для оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг (2013)
Ліснічук Ю. С. - Дослідження ефективності виробництва та експлуатації кремнієвих сонячних батарей у короткостроковій та середньостроковій перспективі, Войтко С. В. (2013)
Білоконь Т. М. - Концентрація та інтеграція як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості, Чаплигіна О. В. (2013)
Новодон О. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств на базі принципів економіки знань (2013)
Деркач О. В. - Проблеми аналізу фінансового стану підприємств, Кавтиш О. П. (2013)
Чубак А. Ю. - Аналіз боргових зобов’язань України на сучасному етапі, Приліпченко О. Г. (2013)
Погоріла І. І. - Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств чернівецької області, Ковальчук Н. О. (2013)
Черничук Л. В. - Комп’ютеризована модернізація та уніфікація екологічного податку як основного інструменту екологічного контролю, Прохоров Г. В. (2013)
Островська Н. С. - Особливості формування менеджменту в комерційних банках України в посткризовий період (2013)
Сотула О. В. - Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки (2013)
Котова Ю. В. - Кредитный канал трансмиссионного механизма монетизации: монетарный, капитализационный и социаилзационный уровни (2013)
Бондар О. А. - Проблематика управління та рішення економічних задач (2013)
Сокотенюк С. М. - Теоретичні основи дослідження процесу управління економічною безпекою підприємств інфраструктурної сфери (2013)
Галан Л. В. - Основные пути активизации инвестиционного климата Украины (2013)
Синиця Ю. С. - Ефективність самозабезпечення сільськогосподарських підприємств біодизелем з ріпаку (2013)
Сафонов Ю. М. - Інституціоналізм в умовах трансформації АПК (2013)
Кравчук О. О. - Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур (2013)
Сахневич Л. В. - Розбудова енергоефективного агропромислового виробництва на засадах реалізації стратегічного інструментарію алокаційного управління (2013)
Шемякіна О. М. - Міжнародне науково-технічне співробітництво європейського союзу та України в контексті програми "Горизонт-2020" (2013)
Ткачук Л. М. - Ребрендинг як напрям маркетингової стратегії підприємства, Кавуненко О. М. (2013)
Костюк Г. В. - Основні проблеми фінансового планування на енергогенеруючих підприємствах та шляхи їх вирішення, Усенко О. М. (2013)
Осовська Г. В. - Профіль конкурентоспроможності переробних підприємств (2013)
Чехович Г. Т. - Оцінка показників економінчої безпеки України та її регіонів (2013)
Майданевич Ю. П. - Механізми управління холдинговими структурами організації інтегрованих виробничих формувань в агробізнесі (2013)
Јupiсski S. - Etyka i kryzys w ujкciu encykliki benedykta XVI "Deus caritas est” (2012)
Добрянський І. - Роль освітнього середовища у формуванні національної ідентичності, Гора О., Зимомря М. (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (продовження) (2012)
Ковальчук В. - Основні суперечності розвитку системи вищої освіти України, Костецька М. (2012)
Оршанський Л. - Шляхи організації інноваційного навчання у вищих закладах освіти, Абрамчук О. (2012)
Урбанєц М. - Національна і світова валютні системи та фіксально монетарна політика при плаваючому валютному курсі (2012)
Вачевський М. - Теоретичні основи педагогічних технологій економічного навчання в національній школі (2012)
Квас О. - Західноукраїнська педагогічна думка ХІХ – першої третини ХХ ст. про виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості (2012)
Зварич І. - Впровадження досвіду оцінювання педагогічної компетентності викладачів США у вищих навчальних закладах України (2012)
Малик Л. - Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців до туристично-рекреаційної індустрії у вищих навчальних закладах (2012)
Нестерова Л. - Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників (2012)
Коваленко О. - Формування мовних компетенцій у процесі вивчення предмету "Українська мова професійного спрямування” (2012)
Гутиряк О. - Специфіка організації комунікативного освітнього простору у процесі вивчення іноземних мов (2012)
Голіяд І. - Графічні знання і графічна компетентність у професійній освіті (2012)
Шевчук І. - Формування творчого ставлення у студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Маринін І. - Основні тенденції розвитку традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ століть (джерелознавчий аспект), Лабунець В. (2012)
Гусак В. - Активізація усвідомленої професійної рефлексивної діяльності студентів у процесі інструментальної підготовки (2012)
Жигайло О. - Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Ілляш С. - Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів (2012)
Самохіна Н. - Творчі детермінанти музично-просвітительської діяльності педагога-музиканта (2012)
Гуменюк Т. - Маркетингові комунікації як елемент технологічної освіти, спеціалізація "Конструювання і моделювання одягу” (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (2012)
Сердюкова О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю на основі компетентнісного підходу (2012)
Тур Г. - Сутність, структура та функції математичної культури фахівця обліково-економічного профілю (2012)
Соколовський С. - Методи та технології формування комунікаційної компетенції майбутніх управлінців у вищих навчальних закладах США (2012)
Миколаєнко А. - Використання виробничо-технічної ситуації як однієї із форм забезпечення наступності змісту професійного навчання в ПТНЗ (2012)
Гаргін В. - Теоретико-педагогічна спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (2012)
Карпінець Л. - Використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій у навчанні іноземних мов як передумова розвитку творчої особистості (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Дейнека О. - Методичні особливості навчання професійно спрямованих курсів фізико-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Шарапа Г. - Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя до виконання компенсаційної функції щодо неповноцінності особистості (2012)
Литвин В. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах (2012)
Вітер С. - Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери (2012)
Сараєва С. - Компетентнісний підхід до формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії (2012)
Василиків І. - Особливості організації та проведення занять маркетингу з використанням інформаційних технологій (2012)
Масан О. - Етапи будівництва Хотинського замку у світлі нових археологічних джерел, Мисько Ю. (2009)
Пивоваров С. - Молдавські монети на території Буковини (знахідки на археологічних пам’ятках) (2009)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в античному Римі: процентна ставка в царський період і епоху республіки (2009)
Чучко М - Проблеми етнічної ідентифікації гунів га історичної мотивації гунського нашестя па Європу (II), Яновський Я. (2009)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця IX-XI ст.: типіки, особливості організації та устрою (I) (2009)
Хільчевський С. - Трансформація римського язичництва під впливом східних релігій (2009)
Кожолянко Г. - Опір християнству на українських теренах у X-XIII ст. (2009)
Чучко М. - Демонічні духи та примари в уявленнях українського населення Буковини (2009)
Голант Н. - Про міфологічні уявлення жителів Південно-Західної Румунії (за матеріалами експедицій в Жудеци Вилча і Горж. Олтенія ) (2009)
Кожолянко О. - Світогляд українців Буковини дохристиянського часу через призму усної народної творчості (2009)
Гутковська І. - Витоки біолого-географічних теорій етносу (2009)
Кожолянко О. - Система виховання та освіти у класичному ацтецькому суспільстві (2009)
Костючок П. - Чисельність та розселення українців у Східній Словаччині у світлі перепису 1938 року (2009)
Мойсей А. - Зимові карнавальні традиції східнороманського населення Буковини (2009)
Петрова Н. - Проблеми збереження традицій в полікультурному середовищі (досвід роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова) (2009)
Ільків М. - До питання ідентифікації етноніма "шардана" давньосхідних джерел (2009)
Варварич Л. - Стоглавий собор в Москві, його ухвали та наслідки (2009)
Козак А. - Особливості військового мистецтва карфагенської піхоти у період Другої Пунічної війни (2009)
Побережник І. - Роль та місце алкогольних напоїв у поховально-поминальній обрядовості населення Буковини та Хотинщини: порівняльний аспект (XIX - початок XX ст.) (2009)
Щериля Л. - Домоткані вироби як неодмінні атрибути сімейної обрядовості українського населення Буковини (2009)
Боднарюк Б. - Сучасна культурологія античності: труднощі та перспективи розвитку вітчизняної науки, Воротняк І. (2009)
Кожолянко Г. - Дослідження етнополітичних процесів в Україні, Кожолянко О. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Кочетков В. М. - Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни, Мусієнко О. О. (2013)
Маслак О. І. - Економічна сутність категорії "стратегічна стійкість підприємства", Мовчан І. В. (2013)
Прядко В. В. - Система державних закупівель: фінансовий аспект, Крищенко К. Є. (2013)
Сафонов Ю. М. - Економічні складові державного регулювання виробництва текстильної сировини в Україні (2013)
Євдокименко В. К. - Фінансова безпека як функціональна складова економічної безпеки підприємств ЖКГ, Гуцул Я. В. (2013)
Логвіновська С. І. - Управління державним боргом України в контексті подолання економічної кризи в Україні (2013)
Короткова О. В. - Можливості використання операційного левериджу в аналізі ефективності управління рекреаційним підприємством (2013)
Мачуга Р. І. - Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення? (2013)
Астахова Н. І. - Економіко-правові засади регулювання банківської діяльності в регіонах України (2013)
Литюга Ю. В. - Відкриті інновації як інструмент ризик-менеджменту (2013)
Передерієнко Н. І. - Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури, Копайгора О. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы формирования инфраструктуры управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Красношапка В. В. - Формування системи фінансово-економічних показників діяльності підприємств приладобудівної галузі, Моргун О. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Інноваційна модернізація менеджменту як чинник забезпечення розвитку підприємств (2013)
Хлівна І. В. - Особливості функціонування та тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційна політика єс як чинник активізації зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах (2013)
Миськів Г. В. - Держава як кредитор та гарант на кредитному ринку (2013)
Ткачук Л. М. - Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти, Калугаряну Т. К. (2013)
Герасименко О. М. - Формування комплексної системи ризик-менеджменту з врахуванням чутливості компанії до ринкових ризиків (2013)
Пінчук Т. А. - Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, Костенко О. В. (2013)
Палехова В. А. - Промислова політика: теоретичний аспект та уроки іноземного досвіду (2013)
Шеремет О. О. - Податковий потенціал підприємств та можливості його підвищення в Україні, Гордійчук Ю. О. (2013)
Колдовський М. В. - Український феномен процесу відмивання доходів одержаних злочинним шляхом (2013)
Білоус І. І. - Заробітна плата – один з інструментів фінансового забезпечення подолання бідності (2013)
Сакалош Т. В. - Модель вибору оптимальної компанії-кооперанта для забезпечення конкурентоспроможності ВАТ "Турбоатом", Янчук О. Ю. (2013)
Дворецький А. М. - Методичний підхід до визначення соціально-економічної ефективності використання земельних ресурсів (2013)
Андрусь О. І. - Аналіз проблем сучасного ціноутворення в Україні та обґрунтування шляхів підвищення його ефективності (2013)
Кавтиш О. П. - Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості, Колісна Т. О. (2013)
Ведмідь Н. І. - Тривімірна структура системи сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (2013)
Момотюк Л. Є. - Методологічні підходи та практика складання платіжного балансу (2013)
Ганзюк С. М. - Визначення факторів впливу на формування інноваційного клімату в Україні на основі swot – аналізу (2013)
Олексіч Д. В. - Еволюція і проблеми розуміння сутності інновацій в умовах визначення конкурентоспроможності української економіки (2013)
Москаленко В. А. - Впровадження управлінського обліку в підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Черничук Л. В. - Переваги системи внутрішнього контролю в умовах економічної кризи (2013)
Бугас Н. В. - Основні функції та завдання пенсійного забезпечення у фінансовій системі України, Палькевич К. В. (2013)
Грицюк І. В. - Фінансово-економічні аспекти забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги та її вплив на економічне зростання (2013)
Костюк Г. В. - Стратегічні альтернативи діяльності підприємства, Петраш О. В. (2013)
Котенок Д. М. - Рейтингова оцінка у системі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку міста (2013)
Біляк Ю. В. - Специфіка корпоративного рейдерства як процес отримання юридичного та фізичного контролю над майном, бізнесом проти волі власника підприємства (2013)
Пилявець В. М. - Безпека олієжирової продукції як основна складова забезпечення конкурентноспроможності олієжирової продукції (2013)
Гринчук С. В. - Зарубіжний досвід функціонування системи земельно-іпотечного кредитування та можливість його застосування в Україні (2013)
Савінова Ю. М. - Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва (2013)
Корнієнко А. А. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору, Малик О. І. (2013)
Лисенко К. О. - Оптимізація розмірів фермерських підприємств в рослинництві (2013)
Попкова Т. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері управління якістю (2013)
Павлова О. М. - Сучасний стан валютного ринку України та проблеми його функціонування (2013)
Борщ О. Л. - Теорїі залучення інвестицій на прикордонні території (2013)
Шаповалов А. М. - Оценка эффективности функционирования интегрированной логистической системы предприятия (2013)
Іванченко Г. В. - Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід (2013)
Шестаковська Т. Л. - Методика оцінки ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти (2013)
Аніськіна І. В. - Підприємство як клієнт-орієнтована система (2013)
Рудковська Ю. В. - Наявність дебіторської заборгованості як фактор формування стабільних зв’язків з контрагентами (2013)
Папп В. В. - Роль податкових реформ в соціально-економічному розвитку України, Маркова Т. В. (2013)
Охріменко О. О. - Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин, Сільвестрова Д. Д. (2013)
Бондар А. Г. - Страхування наземного транспорту: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку в Україні (2013)
Рожко О. Д. - Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми інвестування, Слобоженюк А. С. (2013)
Захарчук І. Ю. - Експортний потенціал машинобудівних підприємств (2013)
Ігошева О. В. - Іноземні інвестиції в банківський сектор України та механізм їх допуску (2013)
Струневич А. А. - До питання фінансово забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства (2013)
Цюп’як М. Л. - Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи (2013)
Афанасьєв Є. В. - Стратегічні напрямки гірничо-металургійного комплексу щодо вирішення завдань загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України, Нусінов В. Я. (2013)
Баріда Н. П. - Грошова пропозиція та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Шевчук С. В. - Спрощення системи сплати податків і зборів як новий вектор діалогу податкових органів з платниками податків (2013)
Гавришків І. Р. - Фактори впливу на стан платіжного балансу країни та особливості його регулювання (2013)
Кобернюк С. О. - Тенденції ринку продукції свинарства в Україні (2013)
Ким А. А. - Китайская модель реализации системы социальной справедливости распределения доходов: институциональный аспект (2013)
Абрамович І. А. - Стратегічні засади управління збутовою діяльністю (2013)
Гєллєр Є. Б. - Основні принципи формування функціональної моделі бюджету підприємства (2013)
Мазана Т. В. - Стан розвитку та проблеми молочного скотарства, Ткаченко В. П. (2013)
Макаренко М. Ю. - Комплексна оцінка торговельно-економічних відносин України та республіки італії у контексті сталого розвитку (2013)
Орловська Ю. В. - Управлінська діяльність в підприємницькому кластері, Бойко Т. Ю. (2013)
Чубукова О. Ю. - Моделі та актуальні проблеми регіонального розвитку в сучасних умовах (2013)
Семенченко Н. В. - Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства, Мороз О. С. (2013)
Тінтулов Ю. В. - Форми державного регулювання процесів інвестування харчових корпорацій на мезорівні (2013)
Каджаметова Т. Н. - Вдосконалення стратегічного управління та розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Бойко В. І. - Методологічні аспекти планування регіонального соціально-економічного розвитку сфери культури (2013)
Червяков І. М. - Створення конкурентоспроможних кластерів, кластерний підхід у розвитку регіону (2013)
Царук В. Ю. - Теоретичні аспекти формування територіальних інноваційних систем в Україні (2013)
Клочан В. В. - Науково-прикладне значення інформаційного та консультаційного забезпечення аграрної сфери (2013)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічні методи управління енергоефективністю виробничих систем промислових підприємств (2013)
Скабаль В. І. - Сучасний стан ринку тваринницької продукції у регіонах України (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетинг в системі управління підприємством (2013)
Ашиток Н. - Проблеми сучасного фізичного виховання: соціально-педагогічний аспект (2012)
Савчук Б. - Українські освітні товариства в Західній Україні у 20 – 30 рр. ХХ ст, Білавич Г. (2012)
Łupiński S. - Papiez Jan Pawel II wielkim prawodawca kosciola (2012)
Вачевський М. - Генезис економічної освіти молоді в національній школі із використанням новітніх педагогічних технологій для професійних компетенцій (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та фіскальна і монетарна політика при фіксованому валютному курсі (2012)
Поліщук Л. - Особливості використання державних стандартів професійно-технічної освіти для спеціально-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Лук’янченко М. - Фізична активність як необхідна складова розвитку особистості (2012)
Ткачук С. - Суть та структура підготовки сучасного вчителя технологій (2012)
Малик Л. - Генезис становлення туристичної індустрії в різних фазах вікових періодів до розвитку ХХ століття (2012)
Кравчук Г. - Комп’ютерні технології обробки статистичних даних у професійній підготовці фахівців банківської справи (2012)
Від редакції. Слово про вченого (2012)
Микитюк О. - Компетентнісний підхід щодо розвитку соціоекологічних компетенцій учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Зінкевич В. - Використання людських ресурсів у агропромислових підприємствах Львівської області (2012)
Штефан Л. - Педагогічні умови розвитку духовної культури як базового підґрунтя інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів, Бакатанова В. (2012)
Кулішов В. - Теоретико-методичні засади формування системи професійних знань майбутніх економістів (2012)
Хоменко Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Гончарук О. - Аспекти формування моральних цінностей особистості за В.О. Сухомлинським (2012)
Кізин І. - Рекомендації щодо використання досвіду реформаторської педагогічки у процесі трудової підготовки та естетичного виховання студентів (2012)
Хомишак О. - Народнопедагогічні погляди на роль батьківського виховання у формуванні підростаючої особистості (2012)
Гурій М. - Вивчення досвіду системи громадянської освіти та виховання у Великій Британії для виховання громадянина України, Біян Н. (2012)
Ярко М. - Каузальний та іменантний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ – ІІІ тисячоліть (2012)
Гущак Ж. - Ризик екологічного забруднення внаслідок руйнування трубопроводів (2012)
Чорний Ю. - Деякі інтерпретаторські проблеми у Партиті ІІI Й.С. Баха, Тимків О. (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (продовження) (2012)
Фролова М. - Діагностика стану сформованості дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Довгошия В. - Мистецька спадщина композиторів Стрілецької доби (на матеріалі творчості М. Гайворонського, Л. Лепкого, Р. Купчинського) (2012)
Конівіцька Т. - Реалізація принципу наступності дошкільної і початкової освіти – перший крок до неперервної освіти (2012)
Чернявська А. - Фоностилістична складова як засіб вираження змісту та відтінків висловлювання, Навроцька В. (2012)
Білинський А. - Розвиток учення про ґрунти історія ґрунтознавства в Україні (2012)
Буднік С. - Формування дослідницьких умінь учнів засобами проектної діяльності (2012)
Василиків О. - Гроші як економічна категорія (2012)
Дурманенко О. - Теоретичний аналіз поняття "педагогічні умови” в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі (2012)
Ольхова Н. - Аналіз формування світоглядної культури студентів університету (2012)
Марценюк І. - Формування ціннісної спрямованості студентів у навчально-виховному середовищі університету (2012)
Галацин К. - Умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Савшак Т. - Розвиток методики навчання історії в українських школах і гімназіях Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст (2012)
Калічак Л. - Розвиток мислення людини в контексті освітніх завдань (2012)
Луців С. - Вертеп як різновид шкільної драми (2012)
Біруля В. - Критерії та показники естетичної вихованості підлітків у сфері художньої літератури (2012)
Grigorian T. G. - The models of value-driven project output configuration management process (2015)
Аль Атум Моххамад Фаиз Ахмад - Система компетентностей как основа планирования содержания мягких проектов (2015)
Бойко Е. Г. - Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия (2015)
Гусева Ю. Ю. - Формирование компетентности проектных менеджеров с учетом интересов стейкхолдеров образовательного проекта, Чумаченко И. В. (2015)
Климчук О. О. - Класифікація банків України на основі комплексної оцінки, Лагода І. А. (2015)
Колесникова Е. В. - Оценка эффективности командной работы на стадии инициации проектов, Лукъянов Д. В., Шерстюк О. И. (2015)
Лазарева М. В. - Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия (2015)
Лисицин А. Б. - Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ, Палий С. В. (2015)
Назимко В. В. - Обгрунтування критерію придатності проекту до оперативного управління, Кошкін К. В., Янжула О. С. (2015)
Прихно Ю. Е. - Концепция формирования мультипроекта развития предприятия на базе портфеля проектов (2015)
Становский А. Л. - Оптимизация финансового управления мультипликативными рисками, Становская И. И., Щедров И. Н. (2015)
Султан Масауд - Механизм отбора проектов в портфель на основе критериев эталонной динамики показателей (2015)
Фесенко Т. Г. - Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта, Минаев Д. М. (2015)
Хміль І. О. - Аналіз взаємодії складових інформаційного образу геопросторових об'єктів у віртуальних спільнотах (2015)
Цюцюра С. В. - Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних, Бородавка Є. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти, Криворучко О. В. (2015)
Чимшир В. И. - Поведение социотехнических систем в рамках программы территориального развития (2015)
Альомар Мхамад - Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп'ютерних мереж, Вишняков В. М. (2015)
Козуб А. М. - Обгрунтування комплекту оптико-електронної апаратури аерокосмічних засобів моніторингу, Білобородов О. О. (2015)
Якименко Ю. Г. - Модифікований метод пошуку електронних документів у базі даних, Якименко Ю. Г. (2015)
Запорожець О. І. - Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах, Клапченко В. І., Левченко Л. О., Панова О. В. (2015)
Левыкин В. М. - Модель прототипа проекта мини-гостиницы, Дэвон В. В. (2015)
Полтораченко Н. І. - Нечітка модель прив'язки споживачів до мереж різних категорій (2015)
Білощицький А. О. - Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах, Діхтяренко О. В., Палій С. В. (2015)
Попов В. М. - Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2015)
Бойко С. В. - Адаптивний процес вибору алгоритмів архівації гетерогенних даних на основі методу Дельфі, Трегубенко І. Б. (2015)
Скотна Н. - Особливості етнічної і національної ідентичності, Стець В. (2012)
Ковальчук В. - Ціннісний аспект світоглядно-методологічної підготовки вчителя в умовах інформаційного суспільства (2012)
Јupiсski S. - Wolnoњж religijna а przeњladowanie chrzeњcijan w Konstytucji RP i wobec rezolucji UE (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг міжнародної торгівлі та митної справи (2012)
Вачевський М. - Сутність компетенцій у навчальному процесі та компетентнісний підхід у професійній освіті (2012)
Філоненко Л. - Музично-просвітницька діяльність дрогобицького педагога-музиканта Теодора Барнича (2012)
Кутняк І. - Ментальність як визначальна характеристика свідомості суб’єкта (2012)
Кушлик О. - Реалізація дериваційного потенціалу вербальної зони словотвірних парадигм бестіальних дієслів-ономатопів (2012)
Фриз П. - Хореографічна культура в контексті теорії і практики сучасного суспільства (2012)
Дротенко В. - Культура мислення і культура творчості (2012)
Куцик О. - Компаративні звороти української та російської мов: зіставний аспект, Русецька В. (2012)
Силюга Л. - Народна математика як основа виховання культури української нації, Білецька Л., Стасів Н. (2012)
Філь Г. - Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови, Патен І. (2012)
Стецик М. - "У кожному звуці живе Україна” (вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка), Баранська Л. (2012)
Берестецька Н. - Особливості проведення заняття з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови” з курсантами 1-го курсу, що навчаються за напрямом підготовки "Філологія” (2012)
Війчук Т. - Генезис поняття "міжпредметні зв’язки” у педагогічній науці та практиці (2012)
Котович В. - Територіальні межі ойконімного простору Бойківщини (2012)
Скалич Л. - Національне виховання учнів початкових класів (2012)
Петрів О. - Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект (2012)
Сидор М. - Галицькі придорожні каплиці у системі функціональної структуризації малих архітектурних форм сакрального призначення (2012)
Муляр Н. - Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці (2012)
Зимульдінова А. - Педагогічне спілкування учителя початкових класів з молодшими школярами на уроках гуманітарного циклу, Гірняк С., Проць М. (2012)
Костюк Л. - Українська народнопоетична творчість як складова художньої культури та спосіб відображення ментальності (2012)
Білан Т. - Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання (2012)
Войтюк О. - Урахування умов вищого правоохоронного навчального закладу під час комунікативно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Кекош О. - Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на українських землях у другій половині XVI – першій половині XVII ст (2012)
Німилович О. - Тадей Ванджура: життя і творчість українського співака в еміграції (2012)
Молчко У. - Фортепіанний альбом "Наші веснянки” Романа Никифорова – як зразок сучасного національно спрямованого репертуару (2012)
Кравченко-Дзондза О. - Концепт як мовноментальне утворення (на прикладі західноукраїнської прози 20-30-х років ХХ століття) (2012)
Мартинів О. - Вклад В. Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю (2012)
Околович І. - Видатні діячі галицької інтелігенції брати Богдан та Левко Лепкі (2012)
Савчин Г. - Проблема синестезії в системі філософських наук (2012)
Легка Л. - Наголошування дієслів із суфіксом -і у поетичному мовленні Лесі Українки (2012)
Мартинів Л. - Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження) (2012)
Бура І. - Категорія прекрасного в новелах М.М. Коцюбинського, Мецан І. (2012)
Марушка М. - Прийоми імпровізації та акторської майстерності на уроках хореографії як одна з умов творчої реалізації учнів (2012)
Біляковський П. - Церковні дзвони як засіб для відвернення градової хмари в українців Карпат (2012)
Василиків І. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя маркетингу до використання інформаційних технологій (2012)
Біруля В. - Педагогічні умови естетичного виховання підлітків засобами художньої літератури у позашкільних навчальних закладах (2012)
Грицик Л. - Роль родинного виховання та етнопедагогічні традиції виховання в сім’ї (2012)
Кургак В. Г. - Вирощування кормових культур за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Матвійчук Б. В. - Вплив біолану на продуктивність сівозміни за різних систем удобрення (2015)
Патика В. П. - Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг, Гнатюк Т. Т., Житкевич Н. В. (2015)
Cвиденко Л. В. - Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному, Єжов В. М. (2015)
Михальська Л. М. - Ефективні комплекси протруйників на посівах пшениці озимої (2015)
Алдалаін Е. - Ефективність діагностики вірусних хвороб томатів, Шевченко Т. П., Поліщук В. П., Міщенко Л. Т. (2015)
Кулик М. Ф. - До питання впливу генетично модифікованої сої на живі організми, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Стасюк О. К., Виговська І. О., Лілик Т. В. (2015)
Гуменний В. Д. - Організаційні та генетико-популяційні аспекти збереження автохтонних локальних порід в Україні, Костенко О. І., Тимченко Л. О. (2015)
Булгаков В. М. - Теорія вібраційного викопування коренеплодів буряків цукрових, Головач І. В., Адамчук В. В. (2015)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Центрального Полісся, Дацько Л. В. (2015)
Жукорський О. М. - Реакція популяцій патогенних бактерій Еrysipelothrix rhusiopathiae на вплив шкірних виділень щуки звичайної, Гулай О. В. (2015)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на органічну складову чорнозему типового, Шиманська Н. К. (2015)
Климчук О. В. - Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів (2015)
Проценко А. В. - Кластерна модель вертикальної інтеграції як напрям розвитку галузі хмелярства, Сітнікова Т. Ю., Проценко Л. В., Приймачук Т. Ю., Штанько І. П. (2015)
Мельник О. В. - Вплив обробки підстилки реагентами на мікроклімат пташника та відтворні якості індиків (2015)
Таран М. В. - Вивчення впливу нанокомпозитів на життєздатність дріжджів низового бродіння Saccaromyces cerevisiae (2015)
В. А. Вергунову — 55 (2015)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистема, Тараріко Ю. О. (2015)
Медведєв В. В. - Фізичні властивості орних ґрунтів України, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Шерстобоєва О. В. - Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення, Волкогон В. В., Бердніков О. М., Мілютенко Т. Б. (2015)
Патика В. П. - Ріпак і його фітосанітарні властивості, Захарова О. М. (2015)
Гораш О. С. - Реалізація потенціалу продуктивності елементів структури врожайності ячменю озимого, Климишена Р. І. (2015)
Ксьонз І. М. - Роль кнурів-плідників у поширенні хламідійної інфекції (2015)
Помітун І. А. - Мікробіота вмісту рубця овець за згодовування шроту з генетично модифікованого соняшнику, Трускова Т. Ю., Россоха В. І., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2015)
Метлицька О. І. - ДНК-паспортизація порід бджіл України в системі збереження і вдосконалення їх генофонду, Ковтун С. І., Палькіна М. Д. (2015)
Василенко М. О. - Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О. (2015)
Сіома І. Б. - Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами, Таширев О. Б. (2015)
Чоботько Г. М. - Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС, Ландін В. П., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Уманський М. С. (2015)
Кирпа М. Я. - Вплив післязбиральної обробки на якість насіння гібридів кукурудзи в умовах кукурудзообробного заводу, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Казакова І. В. - Еколого-економічна оцінка технологій вирощування зернових культур в контексті відтворення родючості ґрунтів (2015)
Шпирка Н. Ф. - Оптимізація параметрів модифікації поверхні біосенсора на основі ІЧПТ для підвищення його чутливості при визначенні патуліну (2015)
Тараріко М. Ю. - Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної та альтернативної систем удобрення (2015)
Л. Я. Новаковському — 80 (2015)
І. М. Гудкову — 75 (2015)
О. В. Сидорчуку — 65 (2015)
E. Г. Дегодюку — 80 (2015)
Chernov S. - Project management of water supply systems reconstruction with decision support system using, Gaida A., Kharitonov Y., Koshkin V. (2015)
Oganov A. V. - Analysis of work-load rate of portfolio manager by means of markovian model of states, Gogunsky V. D., Sherstyuk O. I. (2015)
Бабкін Г. В. - Математичне моделювання функціонування організаційної структури спеціалізованого підприємства зі знешкодження ППНО (2015)
Бугров О. В. - Управління цінністю у проектах "під ключ", Бугрова О. О. (2015)
Драч І. Є. - Багатокритеріальний аналіз ефективності портфелів наукових проектів вищого навчального закладу, Євтушенко Г. Л. (2015)
Егорченков А. В. - Организация управления портфелем проектов и программ, Егорченкова Н. Ю., Лисици А. Б., Чёрная Н. А. (2015)
Зачко О. Б. - Теоретичні підходи до управління безпекою в проектах розвитку складних систем (2015)
Кальниченко Е. В. - Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні, Чернова М. Л. (2015)
Коваленко И. И. - Системный анализ сложных организационных структур управления предприятиями, Пугаченко Е. С., Чернова Л. С., Антипова Е. А. (2015)
Семко І. Б. - Огляд ризиків проектів електроенергетики (2015)
Сливницин В. Р. - Управление проектами создания специальных материалов для подводной техники (2015)
Тесля Ю. М. - Матрична інформаційна технологія NADPROJECT управління проектами будівельних компаній, Оберемок Н. В., Латишева Т. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі (2015)
Гайна Г. А. - Застосування семантичної мережі для представлення факторів в житловому будівництві, Єрукаєв А. В. (2015)
Кучанський О. Ю. - Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком, Ніколенко В. В. (2015)
Міхайленко В. М. - Необмеженість за ймовірністю систем, що керуються загальним однорідним ланцюгом Маркова, Філонов Ю. П. (2015)
Пасічник О. О. - Класифікаційні ознаки об’єктів інформаційно-моніторингових систем на основі моделі OSI, Бурба О. І. (2015)
Трегубенко І. Б. - Модифікований метод суфіксного дерева для прогнозування автомобільної завантаженості комерційних шляхопроводів, Беляков Д. О. (2015)
Квасневський В. М. - Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan, Бородавка Є. В. (2015)
Ковальов С. М. - Властивості деяких параболоїдів n-го порядку, Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В. (2015)
Терентьєв О. О. - Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Білощицький А. О. - Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах, Криштоф С. Д., Білощицька С. В., Діхтяренко О. В. (2015)
Маляр М. М. - Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин, Штимак А. Ю. (2015)
Глива В. А. - Просторові критерії екранування низькочастотних магнітних полів, Левченко Л. О., Перельот Т. М. (2015)
Саченко О. А. - Комбінована модель вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері енергетики, Гладій Г. М. (2015)
Кириллова Е. В. - Дефиниция устойчивости в аспекте управления судоходной компанией, Мелешенко Е. С. (2015)
Григоровський П. Є. - Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах, Молодід О. С., Надточій М. І. (2015)
Дичко А. О. - Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз, Євтєєва Л. І., Ополінський І. О. (2015)
Иносов С. В. - Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме, Пристайло Т. Ю. (2015)
Панова О. В. - Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання (2015)
Від редакції (2012)
Дацюк С. - До питання виконавського феномену Костянтина Пігрова (2012)
Черкасов В. - Витоки музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті – 70-ті роки ХХ століття) (2012)
Філоненко Л. - Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського, Молчко У. (2012)
Михасюк І. - Науково-технічні відносини у глобальній економіці, Чаус О. (2012)
Вачевський М. - Інноваційний маркетинг як основний чинник стратегічного управління ефективністю підприємства та в системі безперервної освіти (2012)
Ашиток Н. - Інвалідність як соціально-педагогічна проблема (2012)
Видади Омар оглы О. - Тенденции в преподавании физики (2012)
Цина А. - Педагогічні технології підвищення рівня мотивації соціальної безпеки особистості у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Пономаревський С. - Ретрансляція центрами розвитку педагогічної теорії та практики в Україні освітнього досвіду українським учителям Росії (2012)
Кільова Г. - Проблеми застосування технології у процесі включення спеціалізованих навчальних закладів України до Європейського освітнього простору (2012)
Тайнель Е. - Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект) (2012)
Бермес І. - Іван Снігурський – зачинатель хорової справи в Перемишлі (30 – 40-і роки ХІХ ст.) (2012)
Мірошніченко Д. - Пироговські з’їзди лікарів та їх вплив на розробку профілактичних засад земської медицини в 1885 – 1919 рр (2012)
Гладкова В. - Професійне самовдосконалення менеджера освітнього закладу: методичні рекомендації (2012)
Холостенко Т. - Рівень готовності до саморозвитку та рівень творчого потенціалу – основні складові самовдосконалення директора дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) на шляху досягнення "акме” (2012)
Дідич Г. - Особливості сприймання музичних творів молодшими школярами (2012)
Куркіна С. - Публічні виступи в процесі професійної підготовки студентів-скрипалів (2012)
Малик Л. - Організація та розвиток туристичної галузі на українських землях в ХІХ та початку ХХ століття (2012)
Петльована Л. - Психолого-педагогічні вимоги до професійної компетентності фахівців економічного профілю в галузі ділової англійської мови (2012)
Цідило І. - Логіко-лінгвістичний підхід в педагогічному прогнозуванні (2012)
Стецик М. - "Коротко – як діагноз” (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого”) (2012)
Микитюк О. - Аспекти самоосвіти учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Жигаль З. - Особистісно орієнтований підхід в процесі навчання музичного мистецтва (2012)
Петрушенко О. - Особливості застосування термінологічної лексики на заняттях з ділової англійської мови у вищих навчальних закладах економічного профілю (2012)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян – послідовник синтезованих традицій Львівської диригентської школи (2012)
Ластовецька Л. - Жанр обробки народної пісні у хоровій творчості Миколи Ластовецького (на прикладі обробки "Зажурили сі буйнії гори”) (2012)
Шуневич Є. - Специфіка вокально-хорової роботи у камерному хорі "Легенда” (2012)
Фролова М. - Педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Славич А. - Основні риси стилю хорового письма Михайла Гайворонського (2012)
Ковбасюк А. - Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака (2012)
Миколінська С. - Методи і прийоми спонукання молодших школярів до свідомого регулювання музично-слухової уваги (2012)
Дзиндзюра Л. - Роль камерного хору "Gratia” у культурному житті Самбора в період незалежності (2012)
Волох О. - Значення творчості Філарета Колесси в українській музичній культурі (2012)
Тарара А. - Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітньої школи як основи їх майбутнього професійного становлення в конкурентному ринковому середовищі (2012)
Сеньків О. - Рецепція наукового доробку К. Ушинського в сучасній російській педагогіці (2012)
Терлецька Л. - Психолого-педагогічні особливості пізнавальної активності учнів (2012)
Василиків І. - Ефективність упровадження інформаційно-технологічної системи навчання студентів економічних спеціальностей у ВНЗ (2012)
Аксёнов И. В. - Использование электрофоретических спектров запасных белков семян в создании родительских линий подсолнечника, Мищенко Л. Ю. (2013)
Леус Т. В. - Способ скрещивания сафлора красильного методом смыва пыльцы, Ведмедева Е. В. (2013)
Махно Ю. О. - Методи та напрями селекційної роботи з льоном олійним в умовах Південного Степу України, Лях В. О., Товстановська Т. Г., Сагайдак Є. О. (2013)
Повхан А. В. - Изучение действия этилметансульфоната на кунжут в поколении М1, Сорока А. И. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Реакция растений горчицы на загрязнение субстрата нефтью, Полякова И. А., Лях В. А. (2013)
Аксёнов И. В. - Температурная обработка и качественные показатели семян сафлора, Поляков А. И., Левченко В. И. (2013)
Григорчук Н. Ф. - Створення сортів сої скоростиглого типу, Якубенко О. В. (2013)
Журавель В. М. - Нові джерела цінних морфологічних ознак для селекції гірчиці сизої, Буділка Г. І. (2013)
Кобзєва Д. О. - Мінливість деяких господарсько-цінних ознак кунжуту в умовах Півдня України, Лях В. О. (2013)
Макаренко Л. О. - Оцінка сафлору за енергетичною цінністю, Ведмедєва К. В., Кобзєва Д. О., Кирпичова Н. М. (2013)
Одинец С. И. - Формирование хозяйственно-ценных признаков у первого поколения гибридов подсолнечника под влиянием абиотических факторов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И. (2013)
Гаврилюк Ю. В. - Уровень вредоносности сорняков и урожайность ценозов подсолнечника в условиях Северной Степи Украины, Аксёнов И. В. (2013)
Поляков О. І. - Вплив мінерального живлення та застосування ретарданту на ріст, розвиток та врожайність озимого ріпака, Вахненко С. В., Тараненко С. В. (2013)
Поляков О. І. - Формування врожайності соняшнику гібриду Регіон в залежності від прийомів догляду за посівами за різних строків сівби, Нікітенко О. В., Карапута С. К. (2013)
Полякова І. О. - Вплив беззмінного вирощування соняшнику на показники родючості ґрунту, Топчій М. А. (2013)
Гайдаш Є. В. - Шлях створення сорту як об’єкту інтелектуальної власності (2013)
Гриценко В. Т. - Експериментальні дослідження брикетувальника лушпинної фракції з макухи насіння олійних культур, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Гриценко В. Т. - Результати попередніх випробувань щіткового роторного просіювача, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Титул, зміст (2015)
Арасланова С. М. - Розвиток історичної науки в Історичному товаристві Нестора-літописця (2015)
Бачкала О. В. - Академік Є. В. Оппоков – основоположник вітчизняних наукових досліджень в галузі гідрології (до 145-річчя від дня народження) (2015)
Горбань Т. Ю. - Історія науки і техніки: вступ до дисертаційного дослідження (науково-методичні поради), Горбань Ю. А. (2015)
Доценко В. О. - Єврейське громадське землеоблаштування в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Іваницька Л. В. - Семен Миколайович Корсаков (1787–1853) – розробник перших "інтелектуальних машин" (2015)
Кругляков В. Є. - Сучасна європейська наука і техніка в історико-філософському осмисленні Карла Ясперса (2015)
Куйбіда В. В. - Класифікація народних назв хвороб людей і тварин, Довга Л. В. (2015)
Новородовський В. В. - Напрацювання проектів природничо-сільськогосподарських інституцій УАН у період її організаційного становлення (липень-листопад 1918 р.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія наукових пошуків з інформатики та автоматизації виробничих процесів в Харківській політехніці протягом ХХ ст. (2015)
Свистович С. М. - Концепція дослідження історії громадського руху в підрадянській Україні у сучасному науковому дискурсі (2015)
Cитнікова А. С. - Формування та наукова діяльність Миронівської, Уладівської, Іллінецької селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управаління Цукротресту в Українській СРР. (1920-ті рр. XX ст.) (2015)
Скакальська І. Б. - Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст. (2015)
Тарахненко Л. А. - Зміни в особливостях поділу релігійних громад України за етнічною ознакою (1990-і – початок 2000-х рр.) (2015)
Шаравара Т. О. - Полтавський період в історії Віленського військового піхотного училища (1915–1917 рр.), або "один у полі і той воїн!" (2015)
Шульга В. П. - Штрихи до портретних нарисів очільників Полтавського дослідного поля (до 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства) (2015)
Щебетюк Н. Б. - Побудова академічної системи аграрної науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Ющенко П. А. - Традиції Київської Русі як ідеологічний інструмент більшовицького та сталінського політичного режиму (2015)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко; (за наук. ред. В. А. Вергунова). – К.: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 490 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Суровцев И. В. - Преобразование структуры данных при определении концентрации методами инверсионной хронопотенциометрии (2015)
Доценко С. И. - Решение задачи оптимального выбора с групповым просмотром с помощью теоретико-игрового подхода (2015)
Савченко Е. А. - Технология решения задачи моделирования и прогнозирования на основе индуктивного подхода (2015)
Мащенко С. О. - Критерий минимаксного сожаления в задаче принятия решений с нечетким множеством состояний окружающей среды, Шушарин Ю. В. (2015)
Павлов В. В. - Инвариантная сетецентрическая система управления конфликтными ситуациями воздушных кораблей на этапе захода на посадку, Волков А. Е., Волошенюк Д. А. (2015)
Коцур М. П. - Оптимальное управление нестационарным режимом каскадного термоэлектрического охладителя, Наконечный А. Г. (2015)
Чернышенко С. В. - Дискретные эффекты в непрерывных моделях сукцессионных процесов, Рузич Р. В. (2015)
Авторы номера (2015)
Fesenko T. - Gender Mainstreaming as a Factor of Project Management Maturity (2015)
Азарова І. Б. - Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва (2015)
Ачкасов І. А. - Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2015)
Бушуєв С. Д. - Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції, Дорош М. С. (2015)
Веренич О. В. - Концептуальна модель формування ментального простору (2015)
Деделюк К. Ю. - Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектами (2015)
Зачко О. Б. - Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (2015)
Колесников А. Е. - Задачи адаптивной технологии информационного обеспечения систем компьютерного обучения (2015)
Лук’янов Д. В. - Пріоритети соціальної спрямованості проектів у конкурентному середовищі, Колеснікова К. В., Дмитренко К. М. (2015)
Молоканова В. М. - Модель адаптації портфеля проектів до зміни зовнішніх умов (2015)
Павліха Н. В. - Моніторинг та оптимізація витрат у процесі управління державними цільовими програмами, Кицюк І. В., Омельчук А. О. (2015)
Панченко В. В. - Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту (2015)
Петренко В. О. - Управління проектами модернізації металургійних підприємств, Мазов М. М. (2015)
Попов С. О. - До питання про проектноорієнтований підхід до ремонтів складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Рак Ю. П. - Топологічна модель управління проектом впровадження Системи 112 в регіонах України, Кобилкін Д. С. (2015)
Кондрук Н. Е. - Системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого складання дієт (2015)
Кучанський О. Ю. - Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів, Мазурак В. В. (2015)
Пурський О. І. - Розробка архітектури технічних засобів системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Демченко Р. С., Соловей А. Г. (2015)
Горда Е. В. - Цветовое моделирование цифрового изображения дефекта типа "трещина" (2015)
Терентьєв О. О. - Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Горда И. А. - Информация как ресурс автоматизации оценивания знаний при дистанционном обучении (2015)
Миронов О. В. - Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів, Білощицький А. О. (2015)
Левченко Л. О. - Дослідження впливу стаціонарних електричних та магнітних полів на аероіонний склад повітря та мікрокліматичні показники у будівлях і спорудах (2015)
Патракеєв І. М. - Онтологічне дослідження міського середовища (2015)
Савенко В. І. - Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства, Клюєва В. В., Аднан Абделхамід Халіл Абу Сал, Кіт В. П., Савенко С. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Файнзильберг Л. С. - Информационная технология оценки адаптационных резервов организма в полевых условиях, Ориховская К. Б. (2015)
Даник Ю. Г. - Ситуативный синтез автоматизированной системы сбора и обработки информации, Писарчук А. А., Тимчук С. В. (2015)
Грищенко Ю. В. - Анализ возможности управления траекторией движения самолета по корреляционной функции, Скрипец А. Н., Тронько В. Д. (2015)
Zhiteckii L. S. - Adaptation and Learning in Some Classes of Identification and Control Systems, Nikolaienko S. A. , Solovchuk K. Yu. (2015)
Мельничук С. В. - Метод идентификации многосвязных систем по частотным характеристикам (2015)
Майоров О. Ю. - Мультифрактальный анализ в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2015)
Авторы номера (2015)
Титул, содержание (2013)
Ковалев А. С. - Влияние концентрации гетерогенных зародышей на конденсационную нестационарность в районе горла расширяющегося сопла при неравновесном течении влажного пара (2013)
Слесаренко А. П. - Швидке відновлення теплових навантажень методом спектральних функцій впливу, Костіков А. О., Сафонов Н. О. (2013)
Цаканян О. С. - Теплоотдача многоканальных водяных конвекторов в условиях естественной конвекции, Кошель С. В. (2013)
Гасанов Ф. Ф. - Моделирование зарождения трещин сдвига в теле, ослабленном периодической системой круглых отверстий (2013)
Шульженко Н. Г. - Напряженное состояние замкового соединения рабочих лопаток турбины, Гришин Н. Н., Пальков И. А. (2013)
Яворський І. М. - Інформаційно-вимірювальна система для багатовимірної вібраційної діагностики, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. (2013)
Лисин Д. А. - Математическое моделирование поверхностей автомобилей с помощью R-функций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2013)
Литвин О. О. - Метод побудови операторів із заданими проекціями вздовж перетинних прямих, які інтерполюють f(x, y) в точках перетину цих прямих, Хурдей Є. Л. (2013)
Чорна Н. А. - Удосконалення математичної моделі тепломасообмінних процесів у водневих металогідридних системах (2013)
Banaszek S. - The Modeling of Defects in the Rotor-Trains of Turbomachinery – Simulation-Based Diagnostics (2013)
Abstracts (2013)
Титул, содержание (2013)
Божко A. Е. - Снижение уровня вибрации, передаваемой транспортом в окружающую среду, Крупенин В. Л., Мугин О. О., Мягкохлеб К. Б. (2013)
Шульженко Н. Г. - Оценка виброхарактеристик ротора с поперечной трещиной на жестких опорах по трехмерной модели, Зайцев Б. Ф., Руденко Е. К., Асаенок А. В. (2013)
Аврамов К. В. - Влияние внешнего периодического воздействия на автоколебания несимметричных однодисковых роторов в подшипниках скольжения произвольной длин, Борисюк А. В. (2013)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу зміни профіля лопатей газоперекачувальних агрегатів на характер коливних процесів, що генеруються ними, Іванюк Н. І., Криштопа В. С. (2013)
Слесаренко А. П. - Регионально-структурное моделирование и идентификация высокоскоростных осциллирующих тепловых процессов, Кобринович Ю. О. (2013)
Литвин О. О. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин між системою нерегулярно розміщених похилих свердловин методами глобальної інтерлінації функцій, Штепа Н. І., Кулик С. І., Чорна О. С. (2013)
Канило П. М. - Глобальные энерго-экологические проблемы и фотосинтез, Сарапина М. В., Костенко К. В. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчёта токсичности отработавших газов биогазового двигателя, Кабанов А. Н., Петров Н. В. (2013)
Жиленков А. А. - Элементы структурной модели устройства аппроксимации для задач идентификации и контроля параметров объектов управления, Чёрный С. Г. (2013)
Мацевитый Ю. М. - Модернизация отечественного энергомашиностроения – основа энергетической безопасности Украины, Русанов А. В., Соловей В. В., Васильев А. И. (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Лебедев В. Г. - Экспериментальное исследование формирования шероховатости поверхности напыленного керамического слоя на шейках валов ротора газовой турбины, Чумаченко Т. В. (2013)
Акимов О. В. - Совершенствование технологических процессов изготовления литых деталей роторов для повышения эксплуатационных характеристик тягового электропривода, Чибичик О. А., Редькина А. В. (2013)
Таран Б. П. - Проектирование кокиля для изготовления ответственных сложнопрофильных литых деталей энергетического машиностроения, Малахов В. В., Молодов К. О. (2013)
Жерносеков А. М. - Применение импульсных технологий при сварке конструкционных сталей, Сидорец В. Н., Приходько В. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Математическое моделирование в задаче поиска оптимального управления процессом получения сплавов для деталей машин в условиях неопределённости (2013)
Хацько Н. Е. - Исследование возможности управления полетом по данным инерциальных датчиков низкого класса точности (2013)
Безрук З. Д. - Розрахункова модель визначення швидкодії газоаналітичного комплексу (2013)
Чепель Ю. А. - Микропроцессорная система управления электроконтактной наплавкой двумя роликовыми электродами, Бережная Е. В., Кассов В. Д. (2013)
Остапчук В. М. - Вибір методів підвищення зносостійкості деталей транспортного призначення (2013)
Костик К. О. - Підвищення довговічності деталей енергетичного машинобудування методом нітроцементації в макродисперсній суміші (2013)
Василенко Н. А. - Сопоставление физико-химических свойств нитридных пленок, полученных разными методами реактивного распыления, Василенко А. О. (2013)
Хорошилов О. Н. - Обеспечение качества технологического процесса непрерывного литья, Павлова А. А. (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Кісельов Є. М. - Моделювання комбінованого діода Шоттки (2013)
Шульженко М. Г. - Система діагностики термонапруженого стану і спрацювання ресурсу ротора високого тиску турбіни Т-250/300-240 на стаціонарних та змінних режимах роботи, Гонтаровський П. П., Матюхін Ю. І., Гармаш Н. Г., Гонтаровський В. П. (2013)
Дёмин Д. А. - Нечеткая кластеризация в задаче построения моделей "состав – свойство" по данным пассивного эксперимента в условиях неопределённости (2013)
Бисикало О. В. - Модель формальной теории в виде коммутативной полугруппы образных конструкций, Кравчук И. А., Кириленко А. А. (2013)
Обжерин Ю. Е. - Модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной системы с отключением компонентов, Бойко Е. Г. (2013)
Безрук З. Д. - Дослідження приземних концентрацій викидів сміттєспалювального заводу "Енергія", Порєв В. А. (2013)
Бердникова Е. Н. - Структурная оценка трещиностойкости сварных соединений высокопрочных сталей (2013)
Гончаров В. В. - Микротвердость поверхности нержавеющей стали, модифицированной ионной имплантацией (2013)
Бережний М. М. - Теплова деформація залізовуглецевих сплавів та її вплив на діаграму стану Fe – C, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мацишин С. О. (2013)
Хорошилов О. Н. - Нормативное обеспечение определения ползучести непрерывно литых заготовок из медных сплавов, Павлова А. А. (2013)
Романов С. В. - Повышение качества разделения многокомпонентных соединений при использовании термовоздействия, Лагода А. Н. (2013)
Проц Л. А. - Дослідження процесів виготовлення оптичних елементів з акустооптичних монокристалів (2013)
Abstracts and References (2013)
Біленький О. Ю. - Інноваційні орієнтири в процесах розвитку малого бізнесу: регіональний аспект (2013)
Капустян О. В. - Якісне дослідження модель економічного зростання тобіна з урахуванням грошового обміну, Груздева К. О. (2013)
Андрусь О. І. - Мотиваційний аспект управління діяльністю персоналу (2013)
Третяк Д. Д. - Оценка показателей эффективности общеобязательного государственного социального страхования в Украине (2013)
Токар В. В. - Роль держави при реструктуризації заборгованості приватного сектору економіки на міжнародних фінансових ринках (2013)
Золотарьова О. В. - Особливості процедури контролю за витрачанням коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та шляхи її вдосконалення, Нікітіна Т. М., Лотоцька Т. А. (2013)
Потапенко В. Г. - Екологічна складова в системі показників економічної безпеки, Бірюков Д. С. (2013)
Гмиря В. П. - Кредитно-інвестиційний потенціал банківського сектору регіону (2013)
Шишкова Н. Л. - Аналітичні підходи до вибору актуальних напрямів інвестицій підприємства (2013)
Олейнікова Л. Г. - Особливості інтелектуальної власності як товару в сучасних умовах розвитку економікиУкраїни (2013)
Жидяк О. Р. - Вдосконалення системи оподаткування підприємницьких структур аграрної сфери (2013)
Довбуш Р. В. - Макроекономічний аспект роздрібного товарообігу та його зв’язок із чисельністю населення, Тимошевська Л. Д., Легка Т. В. (2013)
Колесніков В. П. - Дослідження факторів впливу на обсяг витрат інфраструктурної складової залізничного транспорту в хімічній промисловості (2013)
Тюха І. В. - Обгрунтування вибору умов платежу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Рудніцька Р. В. (2013)
Тарельник Н. В. - Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері (2013)
Соколюк К. Ю. - Людський капітал – специфічний інвестиційний ресурс апк (2013)
Зайцева Л. О. - Аналіз ефективного використання економічного потенціалу підприємства (2013)
Опанасюк Ю. І. - Інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сердюк О. С. - Підхід до визначення найбільш оптимальної моделі державно-приватного партнерства у вугільній галузі (2013)
Тисяк О. Б. - Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2013)
Сафонов Ю. М. - Житлова сфера в Україні: стан та тенденції розвитку, Євтєєва В. Г. (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні підходи до розвитку зрошуваних меліорацій на локальному та регіональному рівнях, Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Забарна Е. М. - Управління якістю діяльності виробничого підприємства в сфері рекламного бізнесу, Кірнесенко К. О. (2013)
Тарасова В. В. - Графічні зображення при оцінці екологізації економіки (2013)
Шут С. О. - Планування і бюджетування державних капітальних вкладень на місцевому рівні (2013)
Тимченко О. І. - Особливості аналізу фінансових результатів діяльності малих підприємств (2013)
Войтюк А. В. - Фінансове забезпечення аграрного сектора економіки України (2013)
Онікієнко С. В. - Регулювання фінансових ринків і функціональні фінанси (2013)
Кужель В. В. - Державна підтримка економічного розвитку аграрного сектору (2013)
Бабенко Г. Є. - Впровадження сценаріїв проведення змін на комунальних підприємствах (2013)
Шморгун Ю. В. - Специфіка реалізації функцій банку в процесі здійснення проектного фінансування (2013)
Завірюха А. В. - Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації (2013)
Зуб Н. В. - Оцінка результативності діяльності міжнародних фінансових груп на ринку України (2013)
Гурська І. С. - Організаційно-економічні умови функціонування аграрних формувань на ринку тваринницької продукції (2013)
Авласенко О. А. - Проблематика економічної ефективності виробництва винограду болградського району одеської області: прогнози та перспективи (2013)
Андрієвська Є. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств, що реструктуруються (2013)
Попко Є. Ю. - Фундаментальні аспекти вибору оцінки в бухгалтерському обліку (2013)
Диба В. А. - Якісне дослідження модифікованої моделі вальраса-маршала (еволюції ціни та об’ємів випуску деякого агрегованого товару) (2013)
Гончарук І. В. - Підходи до формування ланцюга цінності товару в сучасній економічній системі (2013)
Харчук М. В. - Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем (2013)
Бондаренко Л. А. - Ринок банківських продуктів і послуг: поняття та сегментація, Жук І. О. (2013)
Нагорна І. І. - Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства (2013)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання солоу-свена з нейтральним, капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Деордієва В. А. - Операційний менеджмент: сутність і роль у забезпечені конкурентоспроможності організацій, Ільїна А. С. (2013)
Дадашев Б. А. - Основні передумови реалізації стратегії макропруденціального нагляду та регулювання (2013)
Гончар Г. П. - Методичні та інформаційні засади дослідження й прогнозні параметри ринку праці в аграрному секторі економіки (2013)
Туболець К. Г. - Методичний підхід до оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2013)
Ломачинська І. А. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності фінансів підприємств (2013)
Донець О. С. - Когнітивна модель кон’юнктури ринку, Лутфуліна М. І. (2013)
Григор’єва О. В. - Застосування системи оцінювання персоналу підприємством нафтогазового комплексу, Шевченко К. Є. (2013)
Васільєва Л. М. - Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються (2013)
Короткова О. В. - Інвестиційна привабливість підприємства та методики її оцінювання (2013)
Ткаченко О. С. - Сучасний стан ефективності господарювання аграрних підприємств дніпропетровської області (2013)
Клочко В. М. - Стан та шляхи підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу апк України (2013)
Кравченко М. В. - Проблема підвищення ефективності зовнішніх та внутрішніх державних запозичень в Україні (2013)
Правдюк Н. Л. - Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України, Покиньчереда В. В. (2013)
Zhydetskyi T. - Measuring of the risk for foreign direct investment in countries with large shadow economy on example of eastern europe (2013)
Михайлова Т. Ф. - Планування ефективного розширення виробництва, Кондрус Л. Л. (2013)
Петращук М. М. - Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2013)
Щекович О. С. - Стратегія інноваційного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером, Хорольський В. П., Хорольська О. В. (2013)
Афанасьєв Є. В. - Моделювання макроекономічних інноваційних процесів у системі державного регулювання розвитку економіки України, Рябека О. Г. (2013)
Ведмідь Н. І. - Сервісна концепція: еволюція та пріоритети імплементації (2013)
Бабіна Н. О. - Глобалізаційні трансформації та економічна безпека (2013)
Савченко С. М. - Напрями оптимізації інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах у контексті підвищення конкурентоспроможності (2013)
Вдовиченко А. М. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку державних видатків та економічного зростання, Орос Г. В. (2013)
Крупа О. М. - Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні (2013)
Погрібний І. Я. - Щодо особливості обліку основних засобів державних підприємств (2013)
Любива В. Б. - Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Талаєва К. О. - Фондовий ринок в активізації інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Мігус І. П. - Діагностика соціальної безпеки черкаської області в контексті економічної безпеки України, Срібна В. В., Цікало О. Ю. (2013)
Островська Н. Л. - Теоретичні та практичні аспекти організації моніторингу кредитної політики в банку (2013)
Чехович Г. Т. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країни та регіонів (2013)
Андрюшко А. К. - Управління діяльністю інноваційно-активних підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Перспектива розвитку ринку доступного житла в Україні, Сарматицька Н. В. (2013)
Богданюк Ю. О. - Державні замовлення підприємцям як форма державного регулювання економіки (2013)
Семикіна М. В. - Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2013)
Крейдич И. Н. - Моделирование управленческих решений в контексте использования системы стратегического контроллинга на машиностроительном предприятии, Гребец О. Б., Швец К. М. (2013)
Голубєв Д. І. - Обгрунтування доцільності управління інвестиційною політикою підприємства машинобудування (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Вплив трудового потенціалу на інвестиційну привабливість аграрного підприємства, Попович В. В. (2013)
Носенко О. С. - Критерії прийняття рішень по реалізації інноваційних проектів підприємств з метою підвищення їх ефективності (2013)
Орел В. М. - Сутність і роль контролю як функцій управління (2013)
Потишняк О. М. - Механізм управління витратами інтегрованого вовняно-текстильного виробництва (2013)
Гораш О. С. - Особливості формування структури врожаю ярого ячменю, Климишена Р. І. (2014)
Присяжнюк О. І. - Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху, Король Л. В. (2014)
Сторожик Л. І. - Стимулювання насіння сорго цукрового (2014)
Хоміна В. Я. - Вплив агротехнічних заходів на врожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу Західного (2014)
Кравченко В. А. - Методичні підходи до селекційного процесу в овочівництві (2014)
Ненька М. М. - Підвищення частоти виділення закріплювачів стерильності цукрових буряків і продуктивність материнського компонента гібридів (2014)
Sabluk V. T. - Insecticides efficiency against pests when treating sugar beet seeds, Gryshchenko O. M., Vorozhko S. P. (2014)
Смірних В. М. - Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами, Половинчук О. Ю. (2014)
Титул, зміст (2010)
Масол Л. - Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень), Миропольська Н. (2010)
Шахрай В. - Потенціал театрального мистецтва у формуванні соціальної компетентності школярів (2010)
Вітрянський Ю. - Художньо-естетичне виховання учнів в умовах мистецького закладу (2010)
Куцан О. - Соціо-ігрові методи як спосіб проводити уроки музики цікаво (2010)
Заровська Г. - Уроки музики у світі інформаційних технологій (2010)
Мороз М. - Використання творчих завдань у професійній підготовці майбутніх учителів музики (2010)
Рагозіна В. - Система творчих завдань на уроках мистецтва в 1-му класі, Руденко І. (2010)
Андрієвська Л. - Малюємо казку (урок у 1-му класі) (2010)
Горовенко В. - Логіка фільму (урок у 7-му класі) (2010)
Дзюра Р. - Портрет – дзеркало душі (урок мистецтва в 5-му класі) (2010)
Іванеску Г. - Картоногравюра (позакласне заняття для учнів 6-7-х класів) (2010)
Мінасян Н. - Драматургія уроку художньої культури (2010)
Івченко В. - Мандрівка до країни ”Сценогафія” (позакласний захід для учнів 7–8-х класів) (2010)
Велігоцька Н. - Творити світ краси, гармонії та добра (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2010)
Масол Л. - Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень), Миропольська Н. (2010)
Лавріненко О. - Музично-хорове й театральне мистецтво в історичному екскурсі педагогічної майстерності вчителя (2010)
Завалко К. - Групові методи навчання гри на скрипці дошкільників (2010)
Піщанська В. - Знакова символіка мистецтва іконопису (2010)
Деркач О. - Арт-терапія на допомогу школі (2010)
Забора О. - Вічні теми (2010)
Новикова Н. - Вічна історія кохання (2010)
Русан Л. - Чарівні фарби, Рагозіна В., Очеретяна Н. (2010)
Скляренко О. - Українська лялька (2010)
Кузьменко. Кузьменко. - Анімалістичний жанр, Музира О. (2010)
Зварич А. - Краса в різноманітті, Кукурудза О. (2010)
Успенська О. - Художня культура Західної Європи доби середньовіччя (2010)
Шевнюк О. - Практичні заняття з освоєння техніки іконопису (2010)
Хорозова О. - Нев’янучий квіт петриківського розпису (2010)
Рагозіна В. - Фестивалі дитячої творчості (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2010)
Мельник Ю. - Музично-семасіологічна технологія: обґрунтування концептуальних положень (2010)
Гуральник Н. - Особливості китайської вокальної школи, Цой Сяо Юй (2010)
Бірюков М. - Різновиди та засоби виготовлення вітража (2010)
Лященко О. - Стильові особливості китайського живопису (2010)
Чумакова К. - Основи вокальної майстерності (2010)
Карпенко Є. - Застосування фонограми супроводу в роботі зі школярами, Карпенко Н. (2010)
Матюшенко О. - Інтерактивні методи навчання на уроках музики (2010)
Новикова Н. - Комп'ютерна презентація на уроках музики (2010)
Просіна О. - Дистанційні форми підготовки вчителів до інтегрованого навчання предметів мистецького циклу (2010)
Калашнікова О. - Сучасні методи викладання мистецтва в початковій школі, Гриценко І. (2010)
Халецька Л. - До нас індійська казка завіта (сценарій музичного салону) (2010)
Ратко М. - Філософеми китайської духовної культури (2010)
Папіш Л. - Мудрість Сходу. Мистецтво як форма комунікації (2010)
Колесніков С. - Bнесок Юрія Юцевича в розвиток музичної педагогіки (2010)
Чурікова-Кушнір О. - "Хай пісня скликає друзів" (2010)
Макарова Л. - До ювілеїв митців, Макарова В. (2010)
Степаненко С. - 40 років з "Вогником" (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Михайло Окландер: "Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися" (2014)
Володимир Дідух: "Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США" (2014)
Алимов О. - Інваріантні виміри теорії політичної економії та практики управління в контексті реалізації технології цілеорієнтованого формування потенціалу сталого розвитку України, Микитенко В. (2014)
Хаустов В. - Стратегічні орієнтири інноваційної політики України (2014)
Вишневська О. - Розвиток аграрного сектора в геоекономічному середовищі (2014)
Слєпушкіна А. - Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України (2014)
Хвесик Ю. - Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестиційної діяльності в аграрній сфері депресивних територій (2014)
Шестак М. - Формування державно-приватних партнерств у лісовому господарстві: пріоритети та механізми (2014)
Таратула Р. - Аналіз фінансового забезпечення процесів управління ландшафтами природоохоронної території (2014)
Ступень Р. - Розвиток земельно-іпотечного кредитування сільського господарства через механізм земельних банків (2014)
Іртищева І. - Світ врятує мари культура, Потапенко Н. (2014)
Дячук О. - Регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій: перспективні напрями вдосконалення суб’єктно-об’єктних відносин (2014)
Кобзар О. - Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону) (2014)
Ступень М. - Аналіз структури земельних угідь Горохівського району, Скорупська О. (2014)
Стройко Т. - Сучасний стан залізничної галузі як важливого елементу національної інфраструктури (2014)
Шабельник Т. - Основні принципи маркетингово-орієнтованого управління фармацевтичним ринком (2014)
Ковальська Л. - Територіальна організація роздрібної торговельної мережі: методика оцінки та напрями вдосконалення, Речун О. (2014)
Розман А. - Механізм управління адаптивністю бізнес-моделі підприємства роздрібної торгівлі, Денисенко І. (2014)
Лич В. - Удосконалення трудових відносин у контексті становлення громадянського суспільства. Рецензія на колективну монографію В. Є. Шедякова, О. А. Блінова, П. Д. Морозова "Удосконалення трудових відносин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства" (Монографія) Заг. ред. П. Д. Морозова. - К.: Задруга, 2014. - 320 с. (2014)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "В Україні може бути створено Резервний продовольчий фонд під егідою Всесвітньої продовольчої програми та ФАО "; "Наша держава буде всіляко підтримувати ініціативи Всесвітньої продовольчої програми, спрямовані на поглиблення співпраці у боротьбі з бідністю та голодом у світі" (2013)
Кравчук В. - Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна, Занько М. (2013)
Леженкін О. - Шляхи удосконалення збирання зернових (2013)
Хмельовський В. - Обґрунтування параметрів бункера кормоприготувального агрегата (2013)
Калашнік А. - Янтар від Лемкен – посівний комплекс високої продуктивності (2013)
Сергієва Н. - Якісні грубі корми – шлях до високих надоїв молока (2013)
Лисенко С. - Новий партнер Амако – Kоckerling (2013)
Гончарова Н. - Агро-2013: нові розробки ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ" (2013)
Карпук Л. - Позакореневе підживлення – резерв підвищення продуктивності цукрових буряків (2013)
Кравчук В. - Біосфера і сільськогосподарське виробництво в Україні: розвиток нормативної бази, Таргоня В., Гусар В., Новохацький М., Лисак Л., Кравчук О. (2013)
Золотовська О. - Моделювання процесу формування вологи в ґрунтовому зразку з прогнозованими теплофізичними параметрами (2013)
Палапа Н. - Оцінювання екологічного стану орних земель за проявом деградаційних процесів, Сігалова І., Крикунова О., Сенчук С. (2013)
Маціборук П. - Вплив життєдіяльності бобра європейського (castor fiber l.) на стан прибережних фітоценозів Українського Полісся (2013)
Ясенецький В. - Інноваційні розробки-призери виставки Sima 2013, Пономаренко О., Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Святкування дня перемоги в оберегах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Чорношкур В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Україна та США готові поглиблювати співпрацю у сфері сільського господарства"; "США допоможуть Україні розвивати виробництво альтернативних видів палива"; "Держава готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення" (2013)
XXV Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2013" (2013)
Кравчук В. - Засоби малої механізації в рамках стратегічної ініціативи "Рідне село", Погорілий В., Постельга С., Любченко С., Погоріла В. (2013)
Бабинець Т. - УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на виставці "Агро-2013", Паніотова О. (2013)
Клапань В. - Трактори, причепи і навантажувачі, Левченко П. (2013)
Бухалов В. - Оновлені трактори ХТЗ (2013)
Шустік Л. - Машини для обробітку ґрунту, Маринін С., Іваненко Л., Степченко С., Литовченко О., Ясенецький В., Чорношкур В. (2013)
Одинець А. - Ґрунтообробні агрегати ТОВ НВП "БІлоцерківМАЗ" в поєднанні з висівними апаратами фірми Tehnik Plus (Австралія) (2013)
Занько М. - Зернозбиральні комбайни (2013)
Ясенецький В. - Машини для заготівлі і приготування кормів (2013)
Смоляр В. - Техніка для тваринництва, Ковтун О. (2013)
Ясенецький В. - Обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Сербій В. - Обладнання для використання поновлюваних джерел енергії (2013)
Ясенецький В. - Техніка ПП "Бартощук А. Г." на виставці "Агро-2013" (2013)
Ясенецький В. - Елементна база сільськогосподарської техніки від AMA (Італія) (2013)
Демидов О. - Засідання Штабу з питань організації збирання зернових і підготовки до посіву озимих культур, Бабинець Т. (2013)
Експозиція всеукраїнського Дня поля-2013 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Клапань В. - Інвестиційні проекти, Занько М. (2013)
Клапань В. - Техніка для сільськогосподарського виробництва, Занько М., Войновський В. (2013)
Погорілий В. - Техніка для сільського двору, фермерського господарства і кооперативу, Шустік Л., Постельга С., Маринін С., Іваненко Л., Литовченко О., Лазаренко П., Кришталь О. (2013)
Сербій В. - Поновлювані джерела енергії, Клименко В. (2013)
Бабинець Т. - Науково-дослідні інститути на Дні поля (2013)
Кравчук В. - Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур: проект "АгроОлімп", Погорілий В., Маринін С., Боднар О. (2013)
Кравчук В. - Проект "Біотехнологія": підвищення ефективності вирощування зернових культур, розширене відтворення родючості ґрунту, екологізація технологій, Новохацький М., Центило Л., Нілова Н. (2013)
Булигін С. - Сучасні досягнення вітчизняних науково-досліднних установ виставково-інноваційного центру НААН України, Бабинець Т., Кононюк Н., Ясенецький В. (2013)
Кіщук С. - Розвиток органічного землеробства в Україні та у світі, Громитко В., Яворів В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Держава стимулюватиме виробництво органічної продукції"; "Іноземні інвестори готові вкладати кошти в сільське господарство України" (2013)
Кравчук В. - До питання технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Західного Полісся, Падюка Т. (2013)
Грубань В. - Компонувальна схема технологічного модуля для збирання кукурудзи з очищенням качанів, Полішкевич О. (2013)
Завірюха М. - Доцільність розроблення качановідокремлювального апарата з інтегрованим подрібнювачем (2013)
Самойленко В. - Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (2013)
Мельник Р. - Розвиток вітроенергетичних установок та можливості їх застосування в сільському господарстві, Жоров В., Тарнавський С., Тимощук Д., Берлінець М. (2013)
Примаков О. - Сучасна техніка як фактор розвитку технологій збирання технічних конопель, Маринченко І. (2013)
Дьяченко Д. - Знакомьтесь, Ростсельмаш! (2013)
Даценко С. - Краще з "Піднебесної" (2013)
Максаєв В. - Зерносушарки фірми "MEPU Oy" (2013)
Хоміна В. - Урожайність плодів розторопші плямистої залежно від розміщення рослин на одиниці площі в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Кіщук С. - Розвиток органічного землеробства в Україні та світі, Громитко В., Яворів В. (2013)
Осмоналиев С. - Факторы экономического роста сельскохозяйственного производства, Исраилов А. (2013)
Осмоналиев С. - Вопросы модернизации АПК в Кыргызской Республике (2013)
Лопушняк В. - Динаміка гранулометричного та мікроагрегатного складу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2013)
Ясенецький В. - ХХІІІ звітно-виборний з’їзд асоціації фермерів та приватних землевласників України, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Основні засади стабільного виробництва продукції рослинництва в умовах 2013 р. та роль нових культур у збільшенні виробництва зерна: обласна науково-практична нарада, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Демонстраційний показ збирання ранніх зернових і кормових культур, підготовки ґрунту до посіву технікою білоруського і українсько-білоруського спільного виробництва (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "В цьому році сальдо зовнішньої торгівлі продукцією АПК може скласти 11 млрд доларів"; "Українські аграрії у поточному році вклали в 1 гектар землі 1900 гривень"; "В Україні зберуть 9,4 мільйона тонн овочів". (2013)
Білорусія – Україна: перспективи співпраці в технічному забезпеченні аграрних підприємств України (2013)
Слово учасникам демонстраційного показу сучасної сільсько­господарської техніки Білорусі в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Тишков О. - В пятерке лидеров мирового сельхозмашиностроения (2013)
Козловский Ю. - Линейка тракторов МТЗ (2013)
Занько М. - Тестування зернозбиральних комбайнів виробництва ВО "Гомсільмаш" в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Гусар В. (2013)
Постельга С. - Тестування кормозбирального комплексу КВК-800 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Клапань В. - Тест-драйв трактора Беларус-3022 з плугом фірми Lemken, Левченко П. (2013)
Шустік Л. - Машини для обробітку ґрунту і сівби українського виробництва для енергонасичених тракторів Мінського тракторного заводу, Маринін С., Степченко С., Іваненко Л., Бондаренко О. (2013)
Кравчук В. - Нові вимоги до виробництва та введення в обіг сільськогосподарської техніки, Цема Т. (2013)
Колихаєв М. - Техніка від БілоцерківМАЗ (2013)
Калашник А. - Культиватор Карат (2013)
Клименко В. - Современные системы земледелия уменьшают потери урожая (2013)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення на фізичну будову темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України (2013)
Войновський В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці "Зернові технології", Гусар В., Занько М., Левченко П., Шустік Л., Ясенецький В. (2013)
Богданова Н. - Виставка Agritechnica-2013 в Ганновері: міжнародний сільськогосподарський форум світового масштабу (2013)
Гушоватий П. - Вокально-хорова творчість західноукраїнських композиторів-священиків кінця ХІХ – початку ХХ ст, Коник-Козак О. (2012)
Растригіна А. - Формування фахових компетенцій у класі хорового диригування як основа професіоналізму майбутнього педагога-музиканта (2012)
Јupiсski S. - Elementy etyki w zawodzie prawnika (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг нормування праці та завдання маркетингу в нормуванні праці (2012)
Ластовецький М. - До питання про хорову творчість Юліана Корчинського (2012)
Пономаревський С. - Перспективи розвитку українського шкільництва у Росії (2012)
Малик Л. - Роль та місце рекреаційної індустрії Карпатського регіону в розвитку туризму (2012)
Прокоф’єва М. - Принципи підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Федоришин В. - Акмеологічний аспект підготовки викладачів мистецьких дисциплін у контексті європейського освітнього простору (2012)
Ороновський А. - Співацька освіта в навчальних закладах Південно-Західного Поділля в XIX ст, Палій Н. (2012)
Сятецький К. - Український хор "Думка” з Нью-Йорка: етапи становлення, розвитку і творчих злетів колективу (2012)
Земцов І. - Современные подходы к контролю качества образования в Украине, Скрябіна Т. (2012)
Мартинюк А. - Мистецько-освітянські виміри науково-творчої діяльності Володимира Рожка (2012)
Філатова Л. - Хорова творчість М.В. Лисенка у контексті боротьби інтелігенції проти заборони української мови і культури (2012)
Ороновська Л. - Динаміка дитячого хорового руху в контексті культурно-мистецького життя України ІІ половини ХХ ст (2012)
Салій С. - Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні, Салій В. (2012)
Назаренко М. - Вокально-хорова підготовка вчителів музики першої половини ХХ століття (2012)
Полюга В. - Музика. Творчість. Інтерпретація. (Спроба філософського аналізу) (2012)
Німилович О. - Соломія Крушельницька і хорові товариства "Боян”: на сторожі мистецького розвою (2012)
Кліш І. - Вокальна робота у дитячому хорі молодшого шкільного віку (2012)
Кобільник Л. - Педагогічна діяльність Миколи Леонтовича (2012)
Chovriy S. (Csoóri Z.) - A relativ es abszolut szolmizacio kialakulasanak es alkalmazasanak tortenete (2012)
Турянський П. - Народнопісенні традиції у літературній музиці О. Кошиця, Василик Дз. (2012)
Сможаник О. - Специфіка фахової підготовки майбутнього вчителя музики на занаттях хорового класу (2012)
Медвідь Т. - Розвиток музичної освіти в Україні у 80-ті роки ХХ століття в контексті реформи загальноосвітньої школи (2012)
Каралюс М. - Музичний твір і проблеми його теоретичних інтерпретацій у дослідженнях М. Томашевського (2012)
Личенко О. - Особливості перекладу симфонічної композиції для навчального оркестру народних інструментів (на прикладі карпатської рапсодії №2 Л. Колодуба) (2012)
Стасюк Ю. - В. Іконник – диригент Київського камерного хору імені Б. Лятошинського (2012)
Стукаленко З. - Проблема формування виконавської майстерності студентів у контексті оркестрового класу, Бродський Г. (2012)
Місько Г. - Хоровий рух на Тернопільщині першої половини ХХ століття як важливий чинник професіоналізації музичного мистецтва краю (2012)
Довгошия В. - Стрілецька пісня як основа творчості Романа Купчинського (2012)
Голубінка Х. - Штрихи до творчого портрета диригента Івана Небожинського (2012)
Михаць Р. - Репертуарна політика музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття, Модрицький З. (2012)
Стець Г. - Методологічні принципи та закономірності викладання музики в школах України на порубіжні ХХ – ХХІ ст (2012)
Гавран І. - Компетентна структура формування емпатії майбутніх учителів музики (2012)
Яненко О. - Хорове мистецтво як засіб формування мобільного фахівця-музиканта (2012)
Штонда Є. - Умови та принципи проектування ефективної технології формування математичної культури бакалаврів будівельного профілю (2012)
Кучер А. - Концептуальна модель формування вмінь професійного спілкування майбутніх фахівців агроекономічного профілю (2012)
Василиків І. - Міжнародні тенденції розвитку системи навчання інформаційних технологій (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Фермерам полегшать процедуру отримання в лізинг техніки від провідних світових виробників"; "Кооперативи отримають від держави елеватори та обладнання для збуту продукції"; "В Україні зменшується тиск контролюючих органів на фермерів" (2013)
Кравчук В. - Форум вітчизняної агроінженерної науки (репортаж з XIV Міжнародної наукової конференції в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Бабинець Т. (2013)
Клименко В. - Світові тенденції розвитку малої вітроенергетики і перспективи для України (2013)
Сало Я. - Аналіз конструкцій та класифікація деревоподрібнювальних машин, Думич В. (2013)
Пилип В. - Доцільність впровадження модульного енергетичного засобу для збирання кукурудзи на зерно (2013)
Ракул О. - Перспективи впровадження качано-відокремлювального апарата багатофакторної дії (2013)
Рубець А. - Збільшення ресурсу різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки (2013)
Стеганцева Д. - АвтоКрАЗ створив для хліборобів України унікальний зерновізний автопоїзд КрАЗ-6511С4 "Караван" (2013)
Ткачук І. - Агровиробники переконалися у відмінній якості YTO (2013)
Назаренко А. - Борона "Лада" – твій надійний партнер та гарант успіху (новий погляд на землеробство), Гуцол М. (2013)
Дерев’янко Д. - Вплив сортувальних решіт на травмування та якість насіння озимої пшениці, Тарасенко О., Орбінський В., Синявська А. (2013)
Хоміна В. - Агротехнічні аспекти вирощування сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Броварець О. - Технічні системи моніторингу агробіологічного та фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, Герасименко Р. (2013)
Муштрук М. - Дизельне біопаливо з жировмістних відходів птахопереробних підприємств, Сухенко Ю., Сухенко В. (2013)
Ясенецький В. - Сільськогосподарської техніки потужний арсенал: День поля в НімАЦ, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Константиновская Т. - "ІнтерАГРО" – новий формат, нові терміни, нові можливості (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Держава стимулює залучення інвестицій у дрібнотоварне сільгоспвиробництво"; "Агросектор України стане більш привабливим після підписання Угоди про асоціацію з ЄС"; "Білорусь є важливим партнером для України в агросекторі" (2013)
Дідур В. - Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмосепаратора з пиловловлювальним пристроєм, Чебанов А. (2013)
Іванкевич М. - Підбір технічних засобів для реалізації систем обробітку ґрунту в умовах Західного регіону України (2013)
Ценюх Я. - Результати випробувань обприскувача самохідного штангового ОСШ-3,5-27, Ковальчук Я., Лейко Р. (2013)
Сидоренко В. - Застосування сучасних самохідних обприскувачів у технології хімічного захисту рослин, Міснюк Ю., Макаренко І. (2013)
Малярчук В. - Модернізація сівалки зернотукової пресової СЗП-3,6 В-06 та її ефективність, Легкодух І., Мележик В., Дяченко В. (2013)
Сало Я. - Аналіз конструкцій та класифікація деревоподрібнювальних машин, Думич В. (2013)
Уминський С. - Продукування біогазу та органічних добрив з відходів агровиробництва, Інютин С. (2013)
Думич В. - Аналіз технологій виробництва різних видів твердого біопалива (2013)
Журба Г. - Техніко-технологічні рішення закладення плантацій енергетичної верби, Паскарик В. (2013)
Броварець О. - Технічні системи моніторингу агробіологічного та фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, Герасименко Р. (2013)
Грицаєнко В. - Генезис винахідництва конструкційно-технологічних рішень у тваринництві, Грицаєнко Л. (2013)
Лебедєв С. - Супровід Технічного регламенту безпеки при модернізації і експлуатації тракторів за ергономічними показниками (2013)
Калєніков А. - Метод контролювання процесу поливу в системах мікрозрошення, Присяжнюк В., Майданович В., Сердюченко Н. (2013)
Ясенецький В. - Стан та перспективи системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України, Чорношкур В. (2013)
Постельга С. - Екзамен кормозаготівельної техніки голландської фірми "Lely" на полях України, Смоляр В., Філоненко Л. (2013)
Кравчук В. - Актуальний репортаж: розвиток родинних ферм на Дніпропетровщині, Постельга С., Смоляр В. (2013)
Постельга С. - Тест-драйв кормозбирального комбайна КВК-800, Смоляр В., Ясенецький В. (2013)
Пантелус Л. - Нова прикладна програма до 100-річного ювілею Claas (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Уряд ухвалив Стратегію розвитку агросектору до 2020 року"; "Україна поглибить співпрацю із США в аграрній сфері" (2013)
Кравчук В. - Про підтвердження відповідності та введення в обіг тракторів і сільськогосподарських машин в Україні та Європейському Союзі, Погорілий В., Цема Т., Афанасьєва С., Оситняжський М. (2013)
Адамчук В. - Електрифікація як фактор створення сільськогосподарської техніки нового покоління, Мироненко В., Третяк В., Мельник Р. (2013)
Ролько Т. - Результати випробувань причепа тракторного двовісного самоскидного 2ПТС-5 (2013)
Ценюх Я. - Підвищення технічного рівня сівалки зернотукової рядкової СЗ-3,6А-06, Ковальчук О., Ковальчук О. (2013)
Батюк Ю. - Аналіз конструкції енергетичних засобів малої механізації (2013)
Теслюк Г. - Очищувач вороху моркви від домішок (2013)
Дерев’янко Д. - Регулювання швидкості руху повітря в аспіраційному каналі, збільшення ширини отворів решіт та їх вплив на травмування і якість насіння, Тарасенко О., Оробінський В. (2013)
Уминський С. - Технологія отримання сумішевого палива, Інютин С. (2013)
Рудик Л. - Промислова технологія виробництва ентомологічного препарату бракон для біологічного захисту рослин, Таргоня В., Грогуленко Д., Бельченко В., Молчанова О. (2013)
Лімонт А. - Вплив відносної вологості повітря на зволоження льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням (2013)
Гапоненко О. - Новий час: ІХ Міжнародний салон винаходів і нових технологій (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського