Масвидаль К. - Бета-лактамный антибиотик феноксиметилпенициллин – эффективное средство борьбы с инфекционной патологией свиней (2015)
Корольов А. Г. - Заслужений професор Микола Володимирович Рязанцев (2015)
Корнейчук О. І. - Застосування лікарських рослин (2015)
Талановитий педагог, здібний організатор, мудрий керівник, добра Людина. (2013)
Брицький П. - Людина надзвичайної порядності й скромності. (2013)
Филипчук О. - Святослав у Слові (Молінні) Даниїла Заточника. (2013)
Баженов О. - Церковне (храмове) будівництво в Київській Русі в Х–ХІ ст. (2013)
Кузь А. - Характерні риси військового розвитку генуезької Газарії в XIII – XV ст. (2013)
Красножон А. - Історія дослідження лапідарних пам’яток XV ст. з середньовічного Білгорода-на-Дністрі. (2013)
Дробіна Л. - Православна спадщина Адама Киселя. (2013)
Яценюк Г. - Гетьман Мазепа на захисті українського книговидання. (2013)
Королько А. - Культурно-просвітницька і громадсько-політична діяльність о. Івана Озаркевича (1826–1903) в контексті українського національного відродження. (2013)
Білецький Б. - Родина Маклаїв і Україна (До 125-річчя від дня смерті М.М.Миклухо-Маклая)., Хитрова О. (2013)
Клапчук В. - Будівельне господарство Гуцульщини кінця XIX – першої третини XX ст. (2013)
Удод О. - Особливості формування української нації в ХІХ ст., Юрій М. (2013)
Королько А. - Санітарно-епідемічна ситуація на Покутті у роки національно-визвольних змагань західних українців 1918–1919 рр., Давибіда Л. (2013)
Демчучен О. - До питання про всебічне забезпечення Армії Української Народної Республіки в період Директорії (1918–1920 рр.). (2013)
Брицький П. - Продовольча політики ЦК РКП(б) та Раднаркому РСФРР в Україні в 1918–1920 рр. (2013)
Даниленко О. - Українська СРР в міжнародних відносинах 1920-х рр.: історіографія проблеми. (2013)
Демочко В. - Зародження демократичної української преси у надрах системи компартійних засобів масової інформації і її роль у здобутті Україною державного суверенітету (1985–1991 рр.). (2013)
Герегова С. - Становлення української преси у США (до 120-річчя заснування часопису української громади "Свобода”). (2013)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.: історіографія питання. (2013)
Богачик Т. - Суспільні процеси в Північній Бессарабії дореформеного періоду (1812–1868 рр.). (2013)
Добржанський С. - Василь Продан і зародження українського національного руху на Буковині в другій половині ХІХ ст. (2013)
Добржанський О. - Формування української національної еліти на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ботушанський В. - Ім’я художника Миколи Івасюка на сторінках буковинської преси (1886–1902 рр.)., Ботушанський О. (2013)
Гуйванюк М. - Ярослав Весоловський в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті галицьких і буковинських українців (кінець XIX – початок XX ст.). (2013)
Ботушанський В. - Ім’я і творчість І. Котляревського на Буковині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (До 110-річчя встановлення йому пам’ятника у Полтаві). (2013)
Науменко А. - Бойові дії у Буковині в грудні 1915 – січні 1916 року. (2013)
Суровцев О. - Голокост на теренах Буковини: ретроспектива подій та питання збереження історичної пам’яті. (2013)
Чайка Г. - Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо етнополітичної ситуації в Чернівецькій області. (2013)
Рудик О. - Розвиток довготривалої фортифікації на теренах України (з давніх часів до кінця ХІІІ ст.). (2013)
Ковалець Т. - Козацька стратегія у повстанні 1630 р. в Україні. (2013)
Нечипоренко М. - Рід Самойловичів і початок політичної кар’єри Івана Самойловича. (2013)
Валявська К. - Елементи світського життя в австрійській Буковині (1774–1815). (2013)
Прокоп Т. - Реформаторська діяльність П. Румянцева-Задунайського на посаді генерал-губернатора Малоросії. (2013)
Гучко О. - Стан медичної допомоги населенню Буковини (кінець ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.). (2013)
Холодюк Ю. - Стан релігійного життя на Поділлі у XVIII–XIX ст., роль і місце монастирів у релігійному житті краю. (2013)
Гайсенюк В. - Москвофільський рух у Галичині на початку ХХ ст. (2013)
Обершт О. - Російський націоналістичний рух в Україні: ідеологія та практика. (2013)
Максимець І. - Діяльність Степана Смаль-Стоцького в 1919–1938 рр. (еміграційний період). (2013)
Мустеца В. - Організація та діяльність боївки ОУН-УПА Василя Маланчука-"Ситого” (Кіцманський район Чернівецької області). (2013)
Яворська І. - Морально-психологічний клімат буковинського єврейства після повернення з таборів Трансністрії та передумови єврейської еміграції з Буковини. (2013)
Шилюк О. - Діяльність наукової бібліотеки Чернівецького університету в 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Червінський А. - Увічнення постатей Тараса Шевченка та Івана Франка у творах монументального мистецтва на Прикарпатті у 90-х роках ХХ – на початку XXI ст. (2013)
Ботушанський В. - Документ: Революційні події на Буковині в листопаді 1918 року (До 95-річчя Народного віча українців Буковини 3 листопада 1918 р.). (2013)
Яценюк Ф. - Рецензія: Ботушанський В. М., Брицький П. П., Чайка Г. В., Юрійчук Є. П. Осип Безпалко – видатний український громадський і політичний діяч. – Чернівці, 2013. – 86 с. (2013)
Шкрібляк М. - Нестор Мизак. Українська кров під Монте-Кассіно. – Чернівецький національний університет: Рута, 2013. – 276 с., іл. (2013)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2012 р. (2013)
Відомості про авторів. (2013)
Галіцин В. К. - Парадигма функції контролю у керуванні організаційною системою, Суслов О. П. (2015)
Степаненко О. П. - Формування системи інформаційної безпеки в банківському секторі України (2015)
Mantsurov І. - Post-War successful rehabilitation of Ukraine in the framework of Constitutional and institutional changes, Mantsurov D. (2015)
Khrapunova Y. - Statistical evaluation of the demographic expansion (2015)
Джалладова І. А. - Політика інформаційної безпеки: науково-прикладні аспекти і проблеми підготовки фахівців (2015)
Дербенцев В. Д. - Проблеми формування системи вищої освіти в контексті сучасних концепцій наукового пізнання, Джалладова І. А., Тішков Б. О., Шарапов О. Д. (2015)
Устенко С. В. - Принципи побудови спеціалізованих обчислювальних систем на основі алгоритмів перетворення Фур’є — Чебишева (2015)
Городній О. В. - Схемотехніка RAID1 — пам’яті підвищеної надійності з часовою надмірністю (2015)
Коломійчук О. П. - Забезпечення інформаційної безпеки процесів фондового ринку за допомогою методів теорії керування, Шуклін Г. В. (2015)
Галузинський Г. П. - Засади побудови користувацького інтерфейсу інформаційних управляючих систем (2015)
Kishchenko O. - Optimization of the electronic docflow duration based on Petri nets and controled by genetic algorithm (2015)
Волощук С. Д. - Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін, Юркевич О. М. (2015)
Камінський О. Є. - Адаптація моделі розрахунку сукупної вартості володіння (ТСО) для сервісів "хмарних обчислень" (2015)
Катуніна О. С. - Математичні моделі оцінювання рівня конкуренції на зовнішньому ринку (2015)
Єрін Д. Л. - Міжнародна інвестиційна позиція в системі макро-економічних індикаторів (2015)
Tkachenko М. - Knowledge management as a component of it project risk management (2015)
Петренко Л. М. - Стійкість і надійність функціонування системи управління економічною безпекою підприємства (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання динаміки урожайності зернових культур для областей України, Бачишина Л. Д. (2015)
Доценко С. І. - Моделі захисту інформації як ігри у хованки та пошук (2015)
Бабинюк О. І. - Застосування методів математичного моделювання для забезпечення безпеки інформаційних систем (2015)
Данильченко Т. В. - Система підтримки прийняття рішень діагностики та моніторингу (2015)
Рзаєв Д. О. - Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання, Рзаєва С. Л. (2015)
Хорошко В. О. - Математичні моделі інформаційно-комунікаційних систем і мереж щодо захисту інформації на основі теорії варіаційно-градієнтних методів, Майсак Т. В., Дахно Н. Б. (2015)
Неня О. І. - Про розв’язок функціонально-диференціального рівняння динамічної моделі розвитку підприємства (2015)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання проактивного визначення DDoS-атаки, Бєгун А. В. (2015)
Кисіль Т. М. - Концептуальні моделі діагностики банкрутств, засновані на методах штучного інтелекту (2015)
Ткач О. В. - Математичне моделювання економічних процесів протиерозійної меліорації ґрунтів (2015)
Єрмолаєв М. М. - Продуктивність сівозмін з короткою ротацією залежно від рівня насичення зерновими культурами, Літвінов Д. В., Єрмолаєва Т. М., Товстенко М. П. (2010)
Корсун С. Г. - Вплив систем удобрення на запаси фосфору в темно-сірому опідзоленому грунті, Гамалєй В. І., Шкарівська Л. І., Буслаєва Н. Г. (2010)
Шевченко І. П. - Землекористуваня новостворених сільськогосподарських підприємств, Коломієць Л. П. (2010)
Радько Т. В. - Показники якості бульб картоплі при застосуванні соломи і сидератів у сівозмінах Полісся, Матвійчук Б. В., Радько В. Г. (2010)
Трембіцька О. І. - Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся, Шудренко І. В. (2010)
Соломенко Л. І. - Контроль застосування фосфорорганічних інсектицидів в агроекосистемах (2010)
Боговін А. В. - Стан біорізноманіття за антропогенної трансформації екологічних систем (2010)
Оничко В. І. - Оптимальні строки сівби пшениці озимої в Північному Лісостепу (2010)
Теслюк В. В. - Застосування біопрепарату мікосан у технології вирощування сої, Камінський В. Ф., Дубровін В. О., Поліщук С. В. (2010)
Губенко Л. В. - Ефективність біопрепаратів у посівах ріпаку ярого в Північному Лісостепу (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив строків сівби та системи удобрення на перезимівлю ріпаку озимого (2010)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого у Північному Лісостепу (2010)
Мирончук В. П. - Оптимальні строки збирання льону олійного (2010)
Рибак М. Ф. - Вплив умов вирощування на врожайність і якість сортів льону-довгунцю, Дрожак Т. М., Маційчук В. М. (2010)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність однорічних бобово-злакових сумішей на зелений корм у Поліссі (2010)
Кургак В. Г. - Динаміка ботанічного складу травостоїв на суходолах Лівобережного Лісостепу, Товстошкур В. М. (2010)
Журба І. О. - Концепція формування кластерної політики Черкаської області (2014)
Кожухова Т. В. - Міжнародні грошові перекази мігрантів як джерело фінансування сталого розвитку (2014)
Гаркуша О. В. - Про удосконалення національної моделі законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Бєлов О. В. - Порівняльний аналіз фінансування науки у світі: тенденції та рейтинги (2014)
Гончаров Г. О. - Модернізація системи оподаткування як напрям створення безпечного бізнес-середовища в сфері малого підприємництва (2014)
Дробиш Л. В. - Профорієнтація як орієнтир формування пропозиції праці у регіоні (2014)
Рамазанов С. К. - Проблема аналізу, моделювання і прогнозування стану розвитку гіперсистем типу "Майдан": деякі загальні міркування (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Карпенко Н. В. - Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства (2014)
Лисюк А. В. - Документування операцій з рекламними продуктами в рекламному агентстві: особливості формування технічної складової організації бухгалтерського обліку (2014)
Гуржій Н. Г. - Прогнозування збуту продукції м’ясопереробних підприємств (2014)
Рачкован О. Д. - Фактори, що впливають на адаптивність підприємств торгівлі (2014)
Гейєр Е. С. - Винагороди працівникам як найважливіший стимул до підвищенняїх професійної активності, Штик Ю. В. (2014)
Голіцин А. М. - Виставково-ярмаркова діяльність: теоретичні та прикладні аспекти (2014)
Кропивка Ю. Г. - Процес управління маркетингом персоналу споживчої кооперації України (2014)
Яценко Б. І. - Управління конкурентною стійкістю промислових підприємств: теоретичний аспект (2014)
Волков Д. В. - Оцінка механізмів мотивації персоналу в системі менеджменту харчових підприємств (2014)
Біляченко О. Л. - Реклама як інструмент створення бренда: сучасний стан і облікове тлумачення (2014)
Барибіна Я. О. - Економічна доцільність функціонування сучасних торговельних мереж (2014)
Коваленко О. В. - Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування кадрового забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі в Україні, Антонюк Я. В., Колєсніков О. Є. (2014)
Чернецька О. В. - Внутрішні чинники у формуванні системи управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств (2014)
Лещук В. П. - Формування фінансово-промислових груп у процесі економічної інтеграції (2014)
Верига Ю. А. - Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту фінансових резервів торговельних підприємств (2014)
Джуряк Н. М. - Досвід складання розпорядчого документа про облікову політику у вищих навчальних закладах приватної форми власності в Україні (2014)
Янчев А. В. - Методологічні аспекти обліку бланків суворої звітності в системі електронного документообігу (2014)
Мамедов Я. А. оглу. - Проблемы развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2014)
Андрушків Б. М. - Про організацію міжвузівської співпраці й інноваційні шляхи розвитку галузевої освіти та науки в Україні, Коваль Л. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. (2014)
Кічкіна О. І. - Вибір оптимальної схеми доставки вантажу в логістичних системах (2015)
Никульшина А. А. - Использование судов ограниченных районов плавания в системе транспортировки экспортно-импортных грузов водным транспортом (2015)
Семенчук Е. Л. - Интеграция судоходной компании в цепях поставок, Шутенко Т. Н. (2015)
Мироненко В.К. - Підвищення ефективності транспортування вантажів у контейнерах з використанням моделі марковських процесів, Алексійчук Н.М., Родкевич О.Г. (2015)
Кузьменко С. В. - Оптимізація вагових норм потягів для підприємств промислового залізничного транспорту, Кейс В. А., Литвищенко І. Б. (2015)
Драпалюк М. В. - Влияние структурно-механической неоднородности бетона транспортных сооружений на его прочность и ударную стойкость, Пилипенко В. Н. (2015)
Єрмак О. М. - Щодо визначення оптимальної довжини між пішохідними переходами (2015)
Санько Я. В. - Визначення структури витрат транспортної системи газопостачання житлового кварталу, Музалевська Ю. Ю. (2015)
Мороз М. М. - Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку гравітаційним методом (2015)
Іванов І. Є. - Функція тяжіння в визначенні міських пасажирських переміщень (2015)
Шуліка О. О. - Оцінка попиту на транспортні послуги в міжміському сполученні (2015)
Потапенко О. А. - Проблемы современных перевозок грузовыми вагонами в странах снг и направления их решения (2015)
Якимов А. В. - Стохастичне факторне дослідження роботи маршрутного таксі (2015)
Хлопецкая Л.Ф. - Повышение эффективности работы морского порта за счет рационального использования транспорта (2015)
Лапкина И. А. - Ресурсы логистической системы, Поддубная Н. Н. (2015)
Монастирський Ю. А. - Математична модель експлуатації кар'єрного самоскида белаз, Потапенко В. В. (2015)
Войцеховський В. С. - Формування системи логістичного управління вантажопотоком на мережі повітряних ліній (2015)
Грибініченко М. В. - Обгрунтування раціональної структури парку та режиму технічного обслуговування міських автобусів (2015)
Кравченко О. П. - Визначення необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства, Верітельник Є. А. (2015)
Мелкозерова О.М. - Статистический анализ потока режущего инструмента автоматизированного производства механической обработки, Миргородская Е. В. (2015)
Морозова О. И. - Концепция управления логистическим комплексом на базе контейнерного терминала, Шпак В. С. (2015)
Сыпченко И. А. - Анализ влияния конфигурации цепи поставки на логистические издержки, Устинова В. В. (2015)
Кот Н. И. - Аналитическое и имитационное моделирование международной автомобильной грузоперевозки, Воропай Е. В. (2015)
Бондаренко А. І. - Основні закономірності розподілу кінематичних, силових та енергетичних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій колісних тракторів в процесі гальмування (2015)
Мироновская М. А. - Сокращение времени простоя поездов при перевозке скоропортящихся грузов железнодорожным хладотранспортом, Шворникова А. М. (2015)
Монастирський Ю. А. - Дослідження температурних полів кар’єрних самоскидів при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків в зимовий період, Вівчарик А. С. (2015)
Нагорний Є. В. - Нейромережева модель прогнозування параметрів вантажопотоку у містах, Наумов В. С., Черепаха О. С. (2015)
Кузнецов О. П. - Теоретичні моделі раціонального розташування автомобільних газонаповнювальних станцій у містах (2015)
Таран И. А. - Анализ возможностей использования программного обеспечения ptv vision vissim для моделирования транспортних и пешеходных потоков, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Железкина Ю. К. - Анализ работы пассажирской станции с большим объёмом грузовой работы, Каликина Т. Н. (2015)
Чередниченко С. П. - Применение предварительной деформации для повышения точности поковок локомотивов, Кузьменко С. В. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Концептуальний підхід до організації взаємодії транспортно-експедиторських підприємств з суб’єктами транспортного ринку, Орда О. О. (2015)
Павленко В. Н - Стратегия переналадки оборудования на базе сложной конвейерной системы, Руденко Н. В, Хлыпина М. В. (2015)
Степанов О. В. - Безпека учасників дорожнього руху в геопатогенних зонах (2015)
Марченко Д. М. - Аналіз задачі оперативного розподілу порожніми вагонопотоками в сучасних умовах, Черніков В. Д., Полякова Т. Ю., Мірошниченко Н. В. (2015)
Хрошилова І. О. - Розвиток транспортної системи харківського регіону: стратегічний аспект (2015)
Сєрєбряк К. І. - Функціонування інформаційної системи регіону в контексті інформаційного забезпечення економіки підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Мороз В. М. - Просторово-часові параметри ходьби у чоловіків підліткового та юного віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Чорнопищук Р. М. - Дослідження антимікробної активності композиції препаратів левомеколь та ліастен в дослідах "in vitro" (2015)
Черешнюк І. Л. - Ефективність адемолу у постреперфузійний період тотальної ішемії ока крізь призму засад сучасної нейроретинопротективної терапії (2015)
Черепаха О. Л. - Математичне моделювання методом покрокового регресійного аналізу нормативних показників кардіоінтервалографії у жінок 26-35 років з еукінетичним типом гемодинаміки (2015)
Пугач М. М. - Вітамін d-дефіцитний рахіт у дітей першого року життя: клініко-генетичні паралелі (2015)
Заічко Н. В. - Вплив вітамінів в6, в9, в12 та есміну на систему гідрогенсульфіду в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією, Юрченко П. О. (2015)
Дудник В. М. - Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції залежно від типу порушення гемодинаміки, Зборовська О. О. (2015)
Лук'янцева Г. В. - Вплив нанесення дефекту великогомілкової кістки після 60-денного введення натрію бензоату на темпи росту скелета у білих щурів (2015)
Глушак А. А. - Вестибуло-оральні розміри зубів у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності кефалометричних показників між здоровими і хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками поділля без урахування краніотипу і брахіцефалів (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота хронічного періодонтиту, кістогранулем або кист різців та іклів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів україни (2015)
Дзевульська І. В. - Гістологічна будова надниркових залоз через 1, 3, 7, 14, 21 і 30 діб у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом (2015)
Жмурик Д. В. - Порівняльна характеристика впливу на ультраструктуру сітківки ока кролика тридцятиденної тампонади перфторорганічною сполукою і "легкою" силіконовою олією, Мілієнко М. В. (2015)
Школьніков В. С. - Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у вінницькій області за 2014 рік, Тихолаз В. О., Холод Л. П., Стельмащук П. О., Галунко Г. М. (2015)
Бражук М. В. - Патоморфологічні та імуногістохімічні особливості децидуальної оболонки і хоріона у жінок з трубною вагітністю, Кондратюк В. К., Дзісь Н. П. (2015)
Волощук Н. І. - Вплив гідроген сульфіду на анальгезуючий та протизапальний ефекти диклофенаку натрію в експерименті, Таран І. В., Конюх С. A. (2015)
Рикало Н. А. - Особливості стану імунітету статевонезрілих щурів на тлі хронічного рифампіцин-ізоніазид індукованого гепатиту, їх кореляції з показниками клітинного циклу тимусу та селезінки, Гумінська О. Ю. (2015)
Бойчук О. Г. - Поліморфні варіанти гену ендотеліальної no синтетази у жінок з безпліддям та порушеннями гепатобіліарної системи (2015)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати-плацента-плід" при багатоплідній вагітності (2015)
Галаченко О. О. - Вплив кардіореабілітаційних програм на вірогідність продовження відновлювального лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в спеціалізованому санаторно-курортному закладі, Очередько О. М., Галаченко В. В. (2015)
Гнатишин М. С. - Оптимізація комплексного лікування шизофренії з урахуванням клініко-функціональних особливостей, Буздиган О. Г. (2015)
Годлевський А. І. - Предиктори розвитку ускладнень у хворих з ізольованою та поєднаною травмою органів черевної порожнини, Саволюк С. І., Клімас А. С. (2015)
Гуменюк І. П. - Діагностика вертебральних чинників резистентності до лікування при хронічному обструктивному захворюванні легень (2015)
Дудукіна С. О. - Ускладнення профілактичної та лікувальної гіпотермії у хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами, Семененко А. І. (2015)
Дудік О. П. - Вплив зубної пасти dr. wild&co "emoform actifluor protect" на процеси ремінералізації емалі при початковому карієсі (2015)
Закалата Т. Р. - Порівняльна характеристика клінічних аспектів лікування трансверзальних аномалій за допомогою міофункціональної апаратури (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії, Ісаєва І. М. (2015)
Дмитренко С. В. - Диференційоване лікування хворих на іхтіоз із використанням ретинолу пальмітату (2015)
Міщенко В. П. - Етіопатогенетичні підходи до профілактики акушерсько-гінекологічних ускладнень, Руденко І. В., Запорожченко М. Б. (2015)
Ночвіна О. А. - Клінічна характеристика жінок з синдромом хронічного тазового болю (2015)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних показників пієлонефриту у дітей раннього віку (2015)
Саволюк С. І. - Дискусійні моменти вибору тактики та методу хірургічного лікування ускладнених форм непухлинної обтураційної жовтяниці, Вовчук І. М., Лосєв В. О. (2015)
Томашевський Я. В. - Профілактика ускладненого перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет (2015)
Хомовський В. В. - Результати добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з патологією хребта (2015)
Чечуга С. Б. - Больовий синдром у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле. Клінічна характеристика, Сілін Г. А. (2015)
Чирка Ю. Л. - Вибір хірургічного методу лікування синдрому зап'ясткового каналу (2015)
Ярмак О. А. - Спосіб попередження транзиторної біліарної гіпертензії після хірургічних маніпуляцій на жовчних протоках (2015)
Коцур Л. Д. - Гіподіагностика бронхіальної астми у дітей (2015)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психологічних чинників, які заважають нормальному перебігу вагітності (2015)
Присяжнюк В. П. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на хронічний гепатит невірусного походження різного віку (2015)
Бобровська О. А. - Міждисциплінарна інтеграція фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії на кафедрі фармації (2015)
Булавенко О. В. - Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2015)
Болюх Б. А. - Неінвазивна діагностика меланоцитарних захворювань шкіри методом спектрофотометрії дифузного відбивання, Болюх Д. Б., Петрук В. Г., Кватернюк С. М. (2015)
Горай М. А. - Досвід викладання курсу "Сестринська практика в стоматології" студентам ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Курдиш Л. Ф. (2015)
Довганюк І. Е. - Особливості та методичні напрямки післядипломної освіти сімейних лікарів на Вінничині (2015)
Козловський Ю. К. - Застосування інтерактивних методів навчання невідкладних станів (2015)
Кушта А. О. - Можливості використання стимулятора периферичних нервів stimuplex dig rc фірми b. braun в щелепно-лицевій хірургії (2015)
Руда І. В. - Метод "Мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми: "Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей і підлітків. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування", Рудий Ю. Й., Башинська О. І. (2015)
Savolyuk S. I. - Principles and technology of independent work in modern conditions of innovative educational and information space (2015)
Шкільняк Л. І. - Дискусія як метод інтерактивного навчання у вищій медичній школі (2015)
Лонський Л. Й. - Про викладання урології у вищих медичних закладах України (2015)
Баліцька О. П. - Маркетинговий та фармакоекономічний аналіз фармакотерапії негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару, Артемчук М. А., Стецюра Р. С. (2015)
Ваколюк Л. М. - Ожиріння: профілактичні та медико-соціальні аспекти, Сокур С. О., Секрет Т. В. (2015)
Гур'єв С. О. - Травмогенез та медико-соціальні наслідки інволютивних переломів проксимального відділу стегнової кістки, Танасієнко П. В., Шкатула Ю. В., Ащаулова Г. А., Євдошенко В. П. (2015)
Ляшенко О. О. - Соціальний статус та ефективність лікування хворих на туберкульоз легень, Константиновська О. С., Лебідь Л. В., Рогожин А. В., Сьома Н. П. (2015)
Рудавка С. І. - Проблема удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та його вплив на стан фінансування охорони здоров'я (2015)
Яремина І. В. - Вплив тривалості перебування у стаціонарі на тривалість періоду між черговими госпіталізаціями, Кізлова Н. М. (2015)
Гунько Б. А. - Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу (2015)
Касьяненко Д. М. - Обумовленість необхідності комплексного підходу при діагностиці та лікуванні дистального прикусу (2015)
Катілов О. В. - Механізми болю й особливості діагностики больових синдромів у дітей, Бандурка Н. М., Дмитрієв Д. В., Лайко Л. І. (2015)
Керничний В. В. - Мультивісцеральні резекції в хірургічному лікуванні місцево поширеного колоректального раку, Суходоля А. І., Козак І. О. (2015)
Кириченко Л. М. - Вплив гуморальних та клітинних факторів імунного захисту на розвиток плаценти при гестозах (2015)
Корчинський В. С. - Кардіореабілітація: сучасний стан та пріоритети розвитку (2015)
Лонський Л. Й. - Морфологічні зміни в підшлунковій залозі при набряклій і деструктивній формах гострого панкреатиту (2015)
Маєвський О. Е. - Клініко-морфологічна характеристика первинних пухлин серця, методи лікування та діагностики, прогноз, Король А. П., Тернавська Т. П., Іванюк А. О. (2015)
Ольхова І. В. - Головний біль типу напруги у дітей: сучасні уявлення, Сидорук Л. А., Марценюк Н. В., Шаюк А. В. (2015)
Ткаченко Т. В. - Мікроскопічний коліт: клініка, діагностика та лікування (огляд літератури та власне спостереження) (2015)
Майко О. В. - Рання діагностика хронічної ниркової недостатності (2015)
До ювілею Василя Васильовича Погорілого (2015)
В пам’ять про видатного вченого-земляка-Кана Дмитра Вавиловича (2015)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вітчизняної системи вищої медичної освіти в першій половині XIX століття. Повідомлення 3. Від 40-х до початку 60-х рр. XIX ст. (2015)
Сабадаш Ю. С. - Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці (2012)
Гоцалюк А. А. - Неоміфологізм і традиція: історіографічний досвід (2012)
Радзієвський В. О. - Культуротворча християнська субкультура як підґрунтя культури Київської Русі (2012)
Бляшук О. М. - Особливості виникнення та розвитку літописання і книгописання в Київській Русі (2012)
Гамалія К. М. - Монастирські сади Європи часів середньовіччя (2012)
Курочкін О. В. - З ранньої історії європейських балів-маскарадів (2012)
Школьна Т. - Роль цехових музикантів у формуванні музичного побуту українських міст XVI-XIX ст. (2012)
Хлистун О. С. - Український різдвяний вертеп як універсальна мистецька форма (2012)
Смирнова Т. В. - Проблеми вивчення культурної спадщини Волині кінця XVІІІ – початку ХІХ століть у спеціальній літературі (2012)
Русавська В. А. - Ярмаркова гостинність України ХІХ століття (2012)
Дабло Л. Г. - Харківський період творчості Д.Овсянико-Куликовського (2012)
Сабадаш С. Ю. - Харківська наукова психологічна школа 1930-х років та її внесок у розвиток української культурологічної думки (2012)
Безугла Р. І. - Зародження гламурного стилю. Гламур як візитка Голівуду (1920-1940 роки) (2012)
Папура І. І. - Вплив громадських та просвітницьких товариств на культурно-мистецьке життя Дрогобиччини першої половини ХХ століття (2012)
Чернишевич Н. І. - Масове театралізоване культурно-спортивне свято в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Матола О. О. - Діяльність аматорських театральних осередків у культурі України ХІХ ст. (2012)
Петрова І. В. - Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо (2012)
Щокіна О. П. - Пошуки абсолютного – філософське "запитування" О. Богомазова, ідеалізм В. Кандинського, "вчування" М. Гершенфельда (2012)
Поляшенко Т. В. - Історико-правові засади культури родинних відносин в Україні (2012)
Полтавець О. М. - Українське шкільництво в контексті збереження етнокультурної ідентичності діаспори в США (2012)
Добіна Т. Г. - Публічне слово видатного майстра композиції – Бориса Лятошинського (2012)
Кравченко О. В. - Стратегічний вимір культурної політики України в контексті сучасного дискурсу нації (2012)
Гулая О. С. - Етнічна самосвідомість як чинник забезпечення культурної самобутності греків в Україні (на прикладі грецьких спільнот м. Харкова та м. Маріуполя) (2012)
Ігнатова Л. П. - Творчість Астора П’яццолли як репрезентація музичної повсякденності (2012)
Коржов О. Ю. - Стан наукової розробки проблеми феномену альтерглобалізму як ідеології руху антиглобалізму (2012)
Князєва Т. М. - Роль етнонаціональних процесів у функціонуванні народної художньої культури та мистецтва (2012)
Соланський С. С. - Проблема взаємодії елітарного і масового мистецтва в сучасному культурному континуумі (2012)
Ігнатов С. О. - Культура гармонійної життєдіяльності як умова формування здорового способу життя (2012)
Виткалов С. В. - Сучасна регіональна культурна практика крізь призму художньої фотографії (2012)
Драгомирецька О. - Обробки пісень літературного походження Анатолієм Авдієвським: специфіка трансформації образного змісту (2012)
Лазука В. М. - Регіональні дослідження волинського фольклору в роки державної незалежності України (2012)
Левенець М. В. - Культурологічні дисципліни у сучасному ВНЗ: стан і проблеми (2012)
Мірошніченко А. А. - Музична освіта України: категоріальний апарат дослідження (2012)
Царук С. - Вокальна школа українського професора Олександра Мишуги (2012)
Білозуб Л. М. - Сучасні композиторські школи в Україні (2012)
Драбчук Ю. П. - Тенденції розвитку сучасної популярної пісні в Україні (2012)
Богданова М. В. - Основні аспекти дослідження конкурсної бальної хореографії (2012)
Андрощук Н. Г. - Інформаційно-семіотична парадигма моди (2012)
Білецька О. О. - Переклад у контексті взаємодії культур (2012)
Складановська М. Г. - Синергетичний підхід до проблем екологічної інкультурації (2012)
Толок Г. А. - Сервісна діяльність як елемент культури в ресторанних практиках (2012)
Устименко Л. М. - Історико-культурні аспекти розвитку етнографічного туризму в Україні (2012)
Лавренюк О. О. - Знаковість українського народного одягу (2012)
Дьяченко Р. В. - Культура використання національних стилів в інтер’єрі ресторанних закладів (2012)
Зараховський О. Є. - Українські об’єкти культурної спадщини в контексті розвитку туристичних регіонів (на прикладі Черкаської області) (2012)
Ляховська О. С. - Культура сервісу в українському круїзному туризмі радянського періоду (2012)
Шевченко М. І. - Динаміка розвитку традиційної побутової культури під впливом технологічних і соціальних чинників (2012)
Комарніцький І. О. - Гостинність як культурне явище: історіографічний огляд (2012)
Карпова Л. О. - Сімейно-побутова обрядовість українців у контексті православної традиції, Магеря О. П. (2012)
Медведєва А. О. - Маска у засобах виразності актора сцени та артиста естради: художньо-творчій аспект (2012)
Фєнєнкова Г. А. - Реалізація філософської парадигми деконструктивізму в архітектурі (2012)
Чухрай Л. О. - Житлове домобудівництво періоду енеоліту-пізньої бронзи як об’єкт для відтворення у скансенах (2012)
Канєвський М. Є. - Природні фактори та їх особливості у створенні мистецьких ландшафтних об’єктів (2012)
Цапук О. В. - Ціннісні та художньо-образні аспекти сприйняття реклами (2012)
Ювковецька Ю. О. - Соціальна реклама в контексті культурних практик (2012)
Лісова І. В. - "Приватна книжкова колекція": теоретичні підходи до визначення поняття (2012)
Сіра О. А. - Історична ретроспекція бібліотеки як закладу культури в Україні (2012)
Станіславська К. І. - Специфіка постмодерністської видовищності (2012)
Бабич Я. В. - Культурно-дозвіллєва діяльність молодіжних центрів України як феномен (2012)
Нікольченко Ю. М. - Нові виміри вивчення регіональної художньої практики в Україні (2012)
Виткалов В. Г. - Музична культура української діаспори кінця ХІХ-ХХ століть крізь призму сучасної монографічної літератури (2012)
Відомості про авторів (2012)
Галишин А. З. - Определение нестационарных температурных полей в тонких слоистых оболочках вращения при осесимметричном нагреве, Стеблянко П. А., Шевченко Ю. Н. (2012)
Савченко В. Г. - Исследование осесимметричного неупругого деформирования тел вращения с учетом вида напряженного состояния (2012)
Савченко В. Г. - О способах построения матрицы податливостей для разномодульных ортотропных материалов (2012)
Бабешко М. Е. - О методе решения осесимметричной задачи термовязкопластичности для тонких оболочек с учетом третьего инварианта девиатора напряжений (2012)
Тормахов Н. Н. - О cоосности направляющих тензоров напряжений и деформаций в процессах пропорционального нагружения, Шевченко А. Ю. (2012)
Дерец Е. В. - Об оптимизации интервальных квадратурных формул на некоторых классах периодических дифференцируемых функций (2012)
Скосаренко Ю. В. - Напряженно-деформиованное состояние ребристой цилиндрической оболочки при действии кратковременных нагрузок (2012)
Быстров В. М. - Влияние тонкого покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном поперечном сжатии волокнистого композитного материала, Зеленский В. С. (2012)
Зеленский В. С. - Устойчивость слоистого композитного материала при одноосном нагружении, Декрет В. А., Быстров В. М. (2012)
Майбородина Н. В. - Динамическое поведение дискретно подкрепленных продольными ребрами эллипсоидальных оболочек при нестационарной распределенной нагрузке, Мейш В. Ф., Герасименко В. А. (2012)
Максименко О. П. - Исследование устойчивости установившегося режима прокатки энергетическими методами, Никулин А. А., Никулин А. В. (2012)
Баняс М. В. - Термомеханическое нагружение наращенного на торце стального цилиндра с учетом влияния фазового состава на неупругие свойства материала, Оксенчук Н. Д., Доля Е. В. (2012)
Шевченко Ю. Н. - Определяющие уравнения термопластичности для процессов пропорционального нагружения с учетом вида напряженного состояния, Тормахов Н. Н. (2012)
Нікішина О. Ю. - Застосування кубічних B-сплайнів при побудові чисельного розв’язку статичної задачі терії пружності для циліндричної оболонки, Волосова Н. М., Стеблянко П. О. (2012)
Стеблянко П. О. - Застосування методу дробових кроків для визначення поля напруження та деформації при температурному навантаженні циліндричних тіл, Волосова Н. М., Дьомічев К. Е. (2012)
Крылова Т. В. - Собственные значения многопараметрических краевых задач (2012)
Худа Ж. В. - Використання L-сплайнів при розв’язанні крайових задач, Тонконог Є. А (2012)
Волошин Р. В. - Метод Дюзимбера в задачах плавления тугоплавкого раскислителя сферической формы на границе шлак – металл, Андриевский Г. А., Сало Е. В., Павлюченков И. А. (2012)
Крылова Т. В. - Тестирование, его возникновение и развитие, Стеблянко П. А. (2012)
Погребнюк І. М. - Побудова індивідуальних сценаріїв адаптивного навчання в адаптивній гіпер-медіа системі (2012)
Титул, зміст (2013)
Гороховатська М. Я. - Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та Європейської комісії як потенційний інструмент для порівняння пріоритетів України та ЄС, Шахбазян К. С. (2013)
Чаленко О. Ю. - Самоорганізація, ентропія в природі та економіці (2013)
Яковлева А. В. - Влияние качества авиационных топлив на безопасность полета и окружающую среду, Бойченко С. В., Вовк О. А. (2013)
Погожих М. І. - Визначення дисперсності порошків з кабачків та капусти, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Павлюк І. М., Гавриш А. В., Тарасенко Т. А. (2013)
Поліщук Г. Є. - Дослідження впливу теплового оброблення на структуруючу здатність яблучного пюре, Мацько Л. М., Гончарук О. В. (2013)
Маслов В. П. - Розроблення і впровадження засобів та технологій визначення стану конструкцій та систем авіаційної техніки методами неруйнівного контролю (2013)
Жуков С. П. - Оцінка придатності умов техногенних екотопів для відновлення рослинного покриву (2013)
Циганков С. П. - Розроблення та випробування технології комплексного трансформування вуглеводного складу рослинної сировини у біоетанол, Володько О. І., Ємець А. І., Лантух Г. В., Литвин Д. І., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Співак C. І., Блюм Я. Б. (2013)
Чекман І. С. - Молекулярна топологія: новий напрям у лікознавстві, Небесна Т. Ю., Казакова О. О., Висоцький А. О. (2013)
Кравчук В. В. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств Хмельницької області, Гринчук В. М. (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Тарабаринов П. В. - Науково-дослідному і проектному інституту ПАТ "Укрнафта" – 10 років, Цвик Б. М. (2015)
Прокопів В. Й. - Петрофізичні властивості карбонатних порід башкирського ярусу Великобубнівського нафтогазоконденсатного родовища, Кучер С. Ф., Нестеренко М. Ю., Федоришин Ю. І., Балацький Р. С. (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення (2015)
Гурський С. А. - Досвід використання лігносульфонатно-кальцієвої бурової промивальної рідини на свердловинах родовищ ПАТ "Укрнафта", Магун М. Я., Зіньков Р. В., Карпова А. Ю. (2015)
Тершак Б. А. - Інноваційні розробки зі спорудження свердловин на родовищах ПАТ "Укрнафта", Ставичний Є. М., Андрусяк А. М., Притула Л. Я. (2015)
Зазуляк О. М. - Спосіб оцінки стану привибійної зони пласта газових свердловин, Рущак В. Б. (2015)
Рудий С. М. - До питання механізму розчинення оксиду кремнію зі складу силікатних матеріалів у кислотних розчинах різного складу, Рудий М. І., Качмар Ю. Д. (2015)
Кучернюк В. А. - Технології ударно-хвильової та депресійно-репресійної хімікогідродинамічної дії на ПЗП, Печерський І. С., Бубнов І. В., Полатайко С. Б. (2015)
Вишневський Р. М. - Досвід упровадження комплексних інгібіторів та біоцидів марки "PuroTech" як засобів захисту теплообмінного обладнання Качанівського ГПЗ, Цаволик М. В., Литвин Б. Л. (2015)
Нетіпа В. І. - Підготовка нафтових емульсій із підвищеним вмістом механічних домішок та стабілізаторів, Литвин Б. Л. (2015)
Качмар Ю. Д. - До 60-річчя застосування гідравлічного розриву пласта у ПАТ "Укрнафта", Цьомко В. В. (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Кузнєцов М.Ю. - Ігор Миколайович Коваленко (до 80-річчя від дня народження), Леоненко М.М., Мішура Ю.С. (2015)
Єрмольєв Ю.М. - Павло Соломонович Кнопов (до 75-річчя від дня народження), Іванов О.В, Козаченко Ю.В. (2015)
Боднарчук С.В. - Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві, Іваненко Д.О. (2015)
Голомозий В.В. - Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення, Карташов М.В., Карташов Ю.М. (2015)
Ібрагім М.Х. - Про ймовірнісний підхід до DP-перетворень та довірчості систем покриттів для обчислення розмірності, Торбін Г.М. (2015)
Карташов М.В. - Асимптотика розподілу марковських моментів неоднорідних ланцюгів Маркова, та її застосування у дискретній моделі Крамера-Лундберга (2015)
Козаченко Ю.В. - Застосування теорії просторів F_\psi(\Omega) для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло, Млавець Ю.Ю. (2015)
Королюк Д.в. - Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом (2015)
Кукуш О.Г. - Збіжність оцінок у поліноміальній функціональній моделі з похибками вимірювання, Царегородцев Я.В. (2015)
Кулініч Г.Л. - Гранична поведінка функціоналів від процесів дифузійного типу, Кушніренко С.В, Мішура Ю.С. (2015)
Майборода Р.Є. - Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями, Хізанов В.Г. (2015)
Мішура Ю.С. - Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів, Мунчак Є.Ю. (2015)
Моклячук М.П. - Мінімаксна інтерполяція гармонізованих послідовностей, Остапенко В.І. (2015)
Шкляр С.В. - Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І (2015)
Яневич Т.О. - L_p-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності (2015)
Левашов С. П. - Мобильные технологии прямых поисков нефти и газа: о целесообразности их дополнительного применения при выборе мест заложения скважин, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Хтема А. В. - Результати пошуків гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних” осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота, Хтема В. М. (2015)
Багрій І. Д. - Проблеми екологічного моніторингу освоєння сланцевого газу на Волино-Поділлі, Чепіль В. П., Стародубець К. М. (2015)
Хачай О. А. - Новые методы геоинформатики мониторинга волновых полей в иерархических средах, Хачай О. Ю., Хачай А. Ю. (2015)
Черная О. А. - О фильтрации магнитных объектов по глубине посредством аналитического продолжения в поле эквивалентных источников, Дубовенко Ю. И. (2015)
Жуков М. Н. - Комплексна оцінка стану забруднення ґрунтів м. Маріуполь методом головних компонент, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Стахів І. Р., Буніна А. Я., Матвієнко О. В. (2015)
Гебрин Л. В. - Застосування дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану ґрунтів регіону, Сахацький О. І. (2015)
Бойко К. Є. - Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки засобами ГІС на прикладі Південного берега Криму, Кошляков О. Є. (2015)
Борисов В. В. - Освітнє середовище як чинник формування культурних ідентичностей молоді, Бобилева Я. В. (2014)
Андреєв Д. Я. - Педагогічні основи використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів технічного профелю (2014)
Асланлы М. И. - М. Ф. Ахундов здоровье человека (2014)
Балим О. І. - Формування навчальної компетентності учнів початкової школи (2014)
Братанич А. А. - Особистісно орієнтовані технології в педагогічній освіті (2014)
Бутиріна М. В. - Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної системи освіти України, Бабенко В. О. (2014)
Василенко О. М. - Роль метафори та визначення ефективних прийомів перекладу у сучасній лінгвістиці, Ляшенко В. В. (2014)
Василишина Н. М. - Поняттєво-категорійний апарат професійної іншомовної термінології майбутніх фахівців напряму підготовки сфери обслуговування (2014)
Ващенко Л. С. - Домашні завдання як один із видів самостійної навчальної діяльності школярів (2014)
Волосюк М. А. - Теоретико-методологічні аспекти читання лекцій з дисциплін природничо-математичного циклу іноземним студентам підготовчих факультетів ВНЗ (2014)
Драч І. І. - Наукові основи компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх фахівців (2014)
Жарова О. В. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх радіотехніків у технічному університеті (2014)
Кавун О. В. - Цінності демократичного соціалізму та еволюція політичних поглядів української та західної соціал-демократії у другій половині ХХ століття, Мартіросян О. І. (2014)
Корзун В. В. - Музично-виконавська майстерність як провідний метод формування професійних якостей майбутніх викладачів музики (2014)
Корень А. - Реалізація змісту загальнопедагогічної підготовки вчителя в педагогічних вищих навчальних закладах України (на прикладі аналізу сучасної навчальної літератури з педагогічних дисциплін) (2014)
Кузьменко В. Й. - Шляхи формування понять з технології сільсткогосподарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кучера А. М. - Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця: соціокультурний чинник (2014)
Лавриш Ю. Е. - Альтернативні методи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови (2014)
Литвинова С. Г. - Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування орієнтованого навчального середовища (2014)
Опанасенко О. І. - Методика вивчення іноземної мови (німецької) в сучасних умовах. Вимоги та підходи (2014)
Орєхова І. І. - Підготовка студенської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів та загроз (2014)
Панченко М. В. - Особливості забеспечення гарантій прав і свобод громадян України в процесі правової підготовки фахівців соціально-правовового захисту населення (2014)
Прибора Н. А. - Роль вітчизняних дослідників у становленні та розвитку теорії і практики хімічного експерименту (2014)
Салогуб С. А. - Освітній потенціал інформатики у формуванні інформаційної культури молодшого школяра (2014)
Синекоп О. С. - Навчання студентів технічних спеціальностей написання англомовних текстів у співавторстів (2014)
Смольнікова О. Г. - Обґрунтування феномену автономного навчання іноземних мов (2014)
Тищенко Т. Б. - Роль діяльнісного підходу у формуванні готовності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу до тренерської діяльності (2014)
Федоришин В. І. - Компонентна структура акмеологічнаї розвиненості студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів (2014)
Чжао Веньфан - Інтерес китайських студентів до використання в практиці українських співацьких традицій (2014)
Шевченко В. В. - Системи захисту інформації в умовах підвищеної інтернет-злочинності (2014)
Шумейко З. Є. - Провідні напрями науково-просвітницької діяльності Матвія Номиса (Симонова) (2014)
Никифорова Е. В. - Вклад ученых Днепропетровска в создание новых космических проборах в ХХ столетии (2014)
Козырская А. - Репрессии против католиков Барского римско-католического прихода (1937–1938 гг.) (2014)
Тимошенко Ю. О. - Спортивна проблематика 1920-1940-х років в українській історіогррафії (2014)
Луценко В. И. - Дальность действия систем акустической разведки, Луценко И. В., Соболяк А. В. (2015)
Shkvarko Y. V. - Towards the virtual remote sensing laboratory: multi-scale descriptive experiment design regularization paradigms, Israel Yanez, Joel Amao. (2015)
Ву Та Кыонг - Оптимальное обнаружение в заданной зоне обзора пространственно-протяженного источника радиотеплового излучения, Тимощук Е. Н. (2015)
Кобзев А. В. - Метод фазовой пеленгации источников радиоизлучения с неизвестной модуляцией при использовании кольцевых антенных решеток, Мурзин М. В. (2015)
Земляный О. В. - Спектральные характеристики хаотических автоколебаний в нелинейной системе с запаздыванием и инерционным звеном (2015)
Єрохін В. Ф. - Математична модель процедури некогерентної демодуляції цифрового сигналу з частотною маніпуляцією, що спостерігається на фоні потужної подібної завади, Пелешок Є. В. (2015)
Купченко Л. Ф. - Преддетекторная обработка оптического излучения в оптико-электронных системах при различии корреляционных характеристик входных и опорных сигналов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2015)
Висьтак М. В. - Высокоэффективный конвертер импеданса оптоэлектронных сенсоров, Голяка Р. Л., Микитюк З. М. (2015)
Малець Р. Б. - Побудова та аналіз однокрокової схеми інтегрування в часі задачі термопружності оболонок, податливих до зсувів та стиснення. Частина 1, Шинкаренко Г. А. (2015)
Гнатенко А. С. - Система управления диодами накачки волоконных кольцевых фемтосекундных лазеров, Мачехин Ю. П., Натарова Ю. В. (2015)
Васянович А. В. - Лазерная маркировка овощей и фруктов. Часть 1. Экспериментальные исследования, Мачехин Ю. П., Гордус В. Ф., Котельников В. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Anoshkova T. A. - Implementation of global competency in higher education (2015)
Akhmad I. M. - The research of associations in linguistics (2015)
Bilytska V. M. - Hör-Seh-Texte und interkultureller Ansatz im DaF-Unterricht (2015)
Boiko I. V. - Motivation and stimulation of effective teaching and learning process (2015)
Volkova О. А. - Online audio and video materials for teaching professionally oriented listening in technical universities (2015)
Gaidenko I. O. - Language and thought (2015)
Hordiienko N. M. - Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions, Lomakina L. V. (2015)
Hrytsai I. S. - Translation of technical terms in popular science TV programs (2015)
Gryshchenko Ya. S. - English borrowings in the Russian language at the end of the 20th-21st centuries, Ovtcharenko Z. P. (2015)
Kolomiets S. S. - A model for teaching speaking English for specific purposes (information security) using business game, Konoplenko L. O. (2015)
Kornieva Z. М. - Efficiency testing of experiential ESP instruction to future system analysts, Pavlovska I. V. (2015)
Matkovska H. O. - Linguistic devices of developing text formal integrity (2015)
Pysarchyk O. L. - The importance of integrating reading and writing for the EFL teaching, Yamshynska N. V. (2015)
Svirepchuk I. A. - The Internet as a part of professional training (2015)
Tsymbal I. V. - Formation de preparation psychologique a la lecture des textes scientifiques (2015)
Chizhova N. V. - Defining features of personal prospects formation for students of higher educational establishments (2015)
Shevchenko M. V. - Communicative approach to teaching English at technical universities (2015)
Shkoliar L. V. - Travail socio-pedagogique en France. Son histoire (2015)
Інформація про редакційний штат (2015)
Зуєвська Н. В. - Експериментальне доведення концепції можливостей діагностування властивостей бетонів методом акустичної та електромагнітної емісії, Олефір А. О. (2015)
Мани А. Д. - Уширение подошвы сооружения для использования слабых подстилающих слоев в массиве под сооружением, Самедов А. М. (2015)
Мейш В. Ф. - Волновые процессы в системе цилиндрическая оболочка – грунтовая среда периодической структуры при импульсных нагрузках (2015)
Самедов А. М. - Набухание глинистых грунтов при гидротермальных условиях, Сницарь М. А. (2015)
Зуєвська Н. В. - Оцінка деформацій підземної конструкції під впливом вибухового навантаження, Ванчак М. І., Туровський М. В. (2015)
Диняк С. В. - Обґрунтування раціонального типу дробарного обладнання для удосконалення циклічно-поточної технології виробництва щебеню та підвищення продуктивності його роботи, Андрасович К. В. (2015)
Бодюк А. В. - Господарські процеси вивчення надр як об’єкти економічної геології (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ (2015)
Закусило В. Р. - Гетерогенные взрывчатые составы пиротехнического типа, Романченко А. Н., Закусило Р. В. (2015)
Кравець В. Г. - Економіко-технологічні передумови формування програми енергозбереження на гірничорудних підприємствах, Темченко О. А., Темченко Г. В., Тайєб-Тамаша Я. (2015)
Толкач О. М. - Багатофакторна геометризація кур’янівського родовища пірофілітових сланців (2015)
Фролов О. О. - Встановлення закономірностей руйнування тріщинуватих гірських порід вибухом, Бритвин Ю. О. (2015)
Денисюк С. П. - Особливості оцінки якості електропостачання локальних електротехнічних систем з розосередженою генерацією, Дерев’янко Д. Г., Суменко К. Ю. (2015)
Лемешко В. А. - Дискретизация аналогового сигнала от сейсмического приемника СМ-3 при проведении промышленного взрыва, Бойко В. В., Кузьменко А. А., Хлевнюк Д. В. (2015)
Чермалых А. В. - Исследование динамики и энергетических характеристик вентиляторных установок с регулируемым электроприводом, Пермяков В. Н., Майданский И. Я. (2015)
Бодюк А. В. - Надрокористування як джерело фіскальних ресурсів (2015)
Гребенюк Т. В. - Розробка методу очищення грунтових вод від забруднення в місцях накопичення твердих побутових відходів, Адаменко А. В. (2015)
Колунаєв Є. В. - Перетворення твердих побутових відходів в процесі їх перевезення (2015)
Самойленко Н. М. - Очистка стічних вод від фармацевтичних забруднювачів протизапальної та гормональної дії, Єрмакович І. А. (2015)
Сергієнко М. І. - Виробництво паливних брикетів з відходів активного мулу, Бондаренко М. В. (2015)
Ткачук К. К. - Перспективи застосування теплових насосів в Україні (2015)
Титул, зміст (2014)
Матвиенко С. А. - Концептуальный проект геофизического микроспутника (2014)
Боюн В. П. - Алгоритми аналізу телевізійних і тепловізійних зображень у відеопристроях та системах спецпризначення, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2014)
Герасимов Я. В. - Розробка технології отримання великогабаритних кристалів складних оксидів для експериментів з реєстрації мюон-електронної конверсії в фізиці високих енергій (2014)
Басок Б. І. - Полівалентна система теплозабезпечення експериментального будинку пасивного типу (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії, Божко І. К., Бєляєва Т. Г., Гончарук С. М., Недбайло О. М., Новіцька М. П., Ткаченко М. В., Хибина М. А. (2014)
Трифонов О. С. - Розроблення технології сейсмічної діагностики стану гірського масиву над видобувною виробкою при відпрацюванні вугільних пластів з потенційною небезпекою геодинамічних явищ, Туманов В.В., Глухов О. О. (2014)
Белошенко В. А. - Комплекс аппаратуры для динамической электронной контактной термографии меланомы кожи, Дорошев В. Д., Карначев А. С., Куценко И. В., Службин Ю. А. (2014)
Галкін С. І. - Раціональне використання природного потенціалу Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України в концепції розвитку екологічної мережі України, Калашнікова Л. В., Дойко Н. М., Рубіс В. Л., Бойко Н. С. (2014)
Пост-реліз Міжнародного форуму Комплекс забезпеченя лабораторій (2014)
Рекомендації учасників ХХVI Київського симпозіуму з наукознавства та історії науки на тему: "Наука, технології та інновації як найважливіші чинники національної безпеки в умовах становлення нових суверенних держав" (2014)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2014 рік (том 10) (2014)
Наші автори (2014)
Правила для авторів (2014)
Пазган К. - Украина завалит Европу куриным мясом (2015)
Карпенко С. - Украина может стать одним из главных экспортеров мяса птицы (2015)
Аналітика (2015)
NOVACORE®: безопасность продукции — наше кредо (2015)
Eкономия в кормлении без потерь! (2015)
Вакуленко Ю. О. - Продуктивність курей-несучок за використання різних режимів світлодіодного освітлення (2015)
Шевченко А. И. - Организация кормления индеек при полуинтенсивной системе содержания (2015)
Банвелл Р. - Принципы одноступенчатой инкубации (2015)
Galat M. - Toxoplasma gondii infection in chickens of two broilers cultivation technologies (2015)
Білецька Г. В. - Хвороби гусенят з ознаками ентериту (2015)
АГРО-2015: у стилі традицій (2015)
Abdulaeva E. - Predesign efficiency research of two broilers cultivation technologies (2015)
Будьмо здорові! (2015)
Антонюк О. О. - Роль та місце курсів з основ виробництва конструкційних матеріалів у системі підготовки молодших спеціалістів технологічної освіти (2014)
Бай Шаожун - Діагностичні методики оцінювання самоконтролю студентів у процесі творчої інтерпретації діяльності (2014)
Бондарєва Л. І. - Викладач як суб’єкт педагогічної комунікації (2014)
Василенко І. О. - Лексична ідіоматика як міжкультурний феномен, Струтинська І. Ю. (2014)
Василишина Н. М. - міжпредметні зв’язки у процесі навчання іноземної мови студентів з міжнародного бізнесу (2014)
Економова О. С. - Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки (2014)
Кавун О. В. - Модернізація українського суспільства та розробка шляхів побудови громадянської держави як основи демократичних цінностей, Мартіросян О. І. (2014)
Килимник С. М. - Організація професійно-орієнтованої діяльності студентів з фізики в коледжах (2014)
Конопленко Л. О. - Технологія організації ділової гри в інтегрованому навчанні усного англомовного спілкування (2014)
Корзун В. В. - Художня інтерпретація музичних творів як вищий щабель виконавської майстерності (2014)
Кострубань Р. В. - Суть та практичне значення системного підходу для ефективної професійної підготовки в педагогічному коледжі (2014)
Кучай Т. П. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у Японії (2014)
Макарова Е. В. - Компетентнісно-педагогічний аспект фахової підготовки майбутнього вчителя музики в системі наперевної професійної освіти, Міщенко З. І. (2014)
Петько Л. В. - Шляхи формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища для майбутніх соціологів в умовах університету (на прикладі спеціальності 6.030101 "Соціологія") (2014)
Протоцька Ю. П. - Запровадження моделі етнографічної підготовки майбутніх менеджерів тиризму (2014)
Рижиков В. С. - Практичне впровадження ігрового навчання в системі управлінського обліку в професійній підготовці майбутніх фахівців з обліку і аудиту (2014)
Сітовська Л. В. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі в педагогічній теорії (2014)
Сливка Л. В. - Перспективи використання дидактичного потенціалу Інтернет-мережі в організації самостійної роботи студентів з вивчення "Історії України” у ВНЗ (2014)
Цина В. І. - Проектування моделі професійно-зрілої особистості педагога (2014)
Чеботарева И. Г. - Преодоление психологических проблем как условие формирование языковой компетенции студентов технического вуза (2014)
Шамчук М. Ю. - Роль і місце знань з основ підприємства в системі фахової підготовки вчителів технологій (2014)
Шовкова Т. А. - Методичні основи навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови (2014)
Шпильовий Ю. В. - Проектування в інструментальному середовищі Компас-3D в процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Щербина О. О. - Формування навичок читання німецькою мовою у слухачів мовних курсів (2014)
Юрженко В. В. - Психолого-педагогічні умови формування контент-середовища в електронних підручниках для системи професійної підготовки, Агалець І. О. (2014)
Sydoruk H. I. - Behavioral, psychological and ethical specifics of the interpretation process (2014)
Гай-Нижник П. П. - Викрадення банкіра А. Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) (2014)
Дорошенко В. С. - Культура як історична цінність українського суспільства (2014)
Земзюліна Н. І. - Населення українських міст в першій третині ХХ ст.: етнодемографічна характеристика (2014)
Кунецька О. О. - Православне духовенство на українських землях ХІХ століття: формування та ліквідація станової замкнутості (2014)
Пількевич В. О. - Культурні пам’ятки Києва у Списку всесвітньої спадщини Юнеско (2014)
Салата Г. В. - Аспектуалізація діяльності публічних бібліотек України у проблемному полі державної інформаційної політики (2014)
Тимошенко Ю. О. - Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40 роки ХХ ст. (2014)
Цуп О. В. - Українська трудова міграція в Чехії: проблеми і шляхи вирішення (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрусів С. - Україна і українці з перспективи польського кресового дискурсу (2011)
Астрахан Н. - Антиномія "російське" – "німецьке" в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова "Хмара, озеро, вежа" (2011)
Белова Т. - Образы европейцев в книге М. Горького "Жизнь Клима Самгина" (2011)
Бондаренко Г. - Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна (2011)
Вівчарик Н. - Проблема національної ідентичності в історичних повістях Григора Лужницького (2011)
Зелінська Л. - Деконструкція образу тирана в драмі "Калігула" Альбера Камю і посттоталітарний слов’янський театральний контекст (2011)
Иконникова Я. - Особенности реализации концепта "свои–чужие" в эмигрантском творчестве А. И. Куприна (2011)
Kawecka M. - Kształtowanie relacji Swój– Obcy– Inny w literaturze ukraińskiego baroku (2011)
Камалова А. - Дождь в русской и польской поэзии, Стрыхарски Я. (2011)
Комінярський І. - Імагологічні інтенції у творчості Джорджа Риги (2011)
Левчук Т. - Топос "Іншого" як жанротворчий чинник утопії (2011)
Луцак С. - Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського (2011)
Мельнікава А. - Праблема нацыянальнай ідэнтычнасці ў творах Кузьмы Чорнага (2011)
Мовчан В. - Феномен культуры в контексте жизненных реалий (имагологический аспект) (2011)
Моклиця М. - Образне мовлення як комунікація Свого й Чужого (2011)
Moskowicz E. - "Ludzie ze wschodu" jako Inni w zbiorze opowiadań M. Matios "Hację" (2011)
Мусий В. - Мифологизация этнического "чужого" персонажами произведений О. М. Сомова (2011)
Никольский Е. - Имагологическая проблематика прозы Всеволода Соловьёва (роман "Старый дом") (2011)
Олійник Н. - Особливості міжтекстової взаємодії метрико-ритмічної структури та відтворення словесних образів у віршованому тексті в російському перекладі М. Л. Михайлова "Злая Судьба" з Роберта Бернса "O Raging Fortune’s withering blast" (1782) (2011)
Оляндер Л. - Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й у літературі та способи їх відображення у творах письменників (2011)
Пазняк Н. - Апазіцыя "сваё" / "чужое" ў беларускай урбаністычнай паэзіі (2011)
Пасічник О. - Образ Іншого в прозі Уласа Самчука (2011)
Rudziewicz I. - Wspomnienie stron rodzinnych w poezji Czesława Miłosza (2011)
Сірик Л. - Російська література у наукових дослідженнях українських неокласиків (імагологічний контекст) (2011)
Соболевська Г. - "Російська тема" у романі Дж. М. Кутзее "Осінь у Петербурзі" (2011)
Сухарєва С. - Особливості польськомовного дискурсу в українській літературі києво-могилянської доби (2011)
Трефяк Н. - Образ козацького лідера в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського: імагологічні параметри характеротворення (2011)
Фіцнер Т. - Жанчына як "іншае" ў патрыярхатнай культуры: (на прыкладзе рамана А. Брава "Менада і яе сатыры") (2011)
Циганок О. - Латино-, польсько- та україномовні пародії епітафій в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (імагологічний вимір) (2011)
Яручик В. - Імагологічна візія України у творчості Євгена Самохваленка, Якова Гудемчука, Івана Златокудра та Остапа Лапського, Яручик О. (2011)
Волощук О. П. - Врожайні властивості й посівні якості насіння пшениці озимої залежно від його передпосівної обробки біологічними препаратами (2009)
Ворона Л. І. - Формування продуктивності пирійного перелогу залежно від фону мінерального живлення в умовах, Кочик Г. М., Нетреба Ю. А., Сторожук В. В. (2009)
Ворона Л. І. - Вплив основного обробітку ґрунту і систем удобрення на продуктивність культур зерно-просапної cівозміни в умовах Полісся, Кочик Г. М., Сторожук В. В. (2009)
Габриєль А. Й. - Економічна ефективність тривалого застосування добрив і вапна в сівозміні на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті, Оліфір Ю. М., Петрунів І. І. (2009)
Гаврилець С. В. - Травосумішки з різними строками настання укісної стиглості для створення сіяних сіножатей передгір'я Карпат, Хоменко П. С., Харабара В. О., Вінницька С. І. (2009)
Дроник Г. В. - Вплив антропогенних факторів на родючість ґрунту, продуктивність орних земель, лук та пасовищ у передгір’ї і гірській зоні Чернівецької області, Пастух А. М., Морозова І. І. (2009)
Дроник Н. І. - Ріст і урожайність дерев груші селекції Придністровської ДСС залежно від густоти садіння та форми крони (2009)
Затоковий Ф. Т. - Інноваційне забезпечення виробництва горіха грецького в Придністровсько-Прикарпатському регіоні, Сатіна Л. Ф. (2009)
Качмар О. Й. - Фітомеліорація деградованих схилових земель Передкарпаття, Іванюк В. Я. (2009)
Лісовий М. М. - Шляхи гармонізації концепції інтегрованого захисту рослин із Конвенцією про охорону біорізноманіття, Чайка В. М., Міняйло А. А. (2009)
Марухняк А. Я. - Перспективні селекційні сортозразки – цінний матеріал генофонду вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2009)
Мащак Я. І. - Ефективність вирощування злаково-бобових травосумішок на еродованих схилах, Виговський І. В. (2009)
Мащак Я. І. - Підвищення продуктивності та якості зеленої маси сіяних трав, Люшняк М. В. (2009)
Мащак Я. І. - Створення сінокісно-пасовищних травостоїв на еродованих ґрунтах Передкарпаття, Люшняк О. В. (2009)
Мащак Я. І. - Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від удобрення та їх складу в умовах західного Лісостепу України, Тригуба І. Л. (2009)
Осадчук В. Д. - Підвищення родючості схилових земель шляхом залуження різними травосумішками в умовах передгірної зони, Михайлевська Л. В., Гунчак Т. І., Мікус Л. І. (2009)
Петрина Г. І. - Урожай і якість зерна нових гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу України, Сидорчук С. І., Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Демчук Ю. С., Глива В. В. (2009)
Семенчук В. Г. - Динаміка зростання площ насаджень оздоровленої картоплі залежно від способу культивування вихідних рослин in vitro, Коханюк О. Г. (2009)
Сметана С. І. - Продуктивність та якість пажитниці багатоукісної сорту Київський в оптимізованих посівах з однорічними кормовими культурами (2009)
Тимчишин О. Ф. - Вплив мінерального та бактеріального удобрення на динаміку наростання листової поверхні та врожайність гречки, Лихочвор В. В. (2009)
Черномиз А. М. - Нові скоростиглі високопродуктивні гібриди кукурудзи буковинської селекції для умов передгір’я Карпат, Микуляк І. С., Лінська М. І., Заплітний Я. Д. (2009)
Ярмолюк М. Т. - Економічна та енергетична ефективність технологічних заходів за різних рівнів удобрення довговікових травостоїв, Котяш У. О., Демчишин Н. Б. (2009)
Булка Б. І. - Антипоживні речовини зернових компонентів комбікормів, методи їх знешкодження та використання екструдованого і неекструдованого зерна вузьколистого люпину в раціонах свиней, Вовк Я. С., Чумаченко С. П., Братуняк Г. В., Бабій І. Є., Мартинюк М. В. (2009)
Дроник Г. В. - Концептуальні напрями розвитку тваринництва в Карпатському регіоні Чернівецької області, Ячник Р. В., Драб В. С. (2009)
Душара І. В. - Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування різних видів силосів (2009)
Федак В. Д. - Амінотрансферази та продуктивність худоби, Федак Н. М. (2009)
Черномиз Т. О. - Особливості розведення овець української гірськокарпатської породи в умовах Буковинських Карпат, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2009)
Ананченко О. - Проблеми управління економіко-господарською діяльністю транспортної галузі в сучасних умовах, Гурнак В. (2015)
Лучникова Т. - Дослідження сутності, специфіки та складових транзитного потенціалу України (2015)
Бакаєв Л. - Моніторинг якості обслуговування пасажирів на залізничних вокзалах, Панпура С. (2015)
Бакаєв Л. - Управління розвитком системи телекомунікативного супроводження клієнтів Укрзалізниці, Маховка Л. (2015)
Двуліт З. - Еколого-економічна оцінка впливу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря від рухомого складу залізничних підприємств України (2015)
Карась О. - Удосконалення маркетингової діяльності УДЦТС "Ліски", Лопатюк Ю. (2015)
Колесникова Н. - Економічні засади удосконалення обслуговування пасажирів підприємствами залізничного транспорту, Кендюхов О., Мазур В. (2015)
Корольова Н. - Засади удосконалення фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту, Гурнак В., Бала Т. (2015)
Кучерук Г. - Ресурсне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку потенціалу авіапідприємства, Вовк О. (2015)
Левченко О. - Дослідження зв’язків між складовими логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2015)
Makarenko M. - Problems of financial relations at railway transport enterprises, Stukalo A. (2015)
Міщенко М. - Удосконалення логістичного менеджменту в структурних підрозділах залізничного транспорту (2015)
Petrenko E. - Formation of institutional background logistizatcija transport during restructuring passenger complex railways of Ukraine (2015)
Семенцова О. - Функціональний аналіз ціноутворення на послуги залізничного транспорту з перевезень пасажирів в умовах ринкового середовища (2015)
Сінгаєвська М. - Економіко-інноваційні методи в прогнозуванні потреби у відтворювальних процесах колійного господарства (2015)
Stukalo A. - Disclosure of basic concepts on intellectual property on railway transport, Isaienko S. (2015)
Фищук І. - Міжнародна фінансова інтеграція на залізничному транспорті України (2015)
Колесникова Н. - Підвищення ефективності обслуговування пасажирів у Київському метрополітені на основі впровадження системи електронних грошей, Бондаренко Д. (2015)
Андрєєва О. - Формування кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах, Діденко Н. (2015)
Богомолова Н. - Особливості страхування застави в Україні, Лищитович Г. (2015)
Брайковська А. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг, Полевяненко М. (2015)
Грознецька Л. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Удовиченко Є. (2015)
Гудкова В. - Напрями оптимізації стратегічного розвитку закладів охорони здоров’я в Україні, Томчишина Ю. (2015)
Двуліт З. - Ефективність нематеріальної мотивації на підприємствах, Поліщук А. (2015)
Дідовець І. - Причини та шляхи вирішення конфліктів у колективі call-центру, Войтенко А. (2015)
Корольова Н. - Проблеми розвитку банківської системи України в сучасних умовах, Сміхун К. (2015)
Костюченко Л. - Управління функціями сектору матеріально-технічного забезпечення виробничого підприємства, Сутормін І. (2015)
Кравченко О. - Оптимізація розподілу та використання прибутку підприємств, Стецько Д. (2015)
Кравченко О. - Оцінка ефективності фінансової моделі підприємства та планування її основних параметрів, Кулінська К. (2015)
Крищенко С. - Шляхи покращення фінансового стану підприємства, Гуляєва І. (2015)
Лубенченко О. - Проблеми залучення капітальних інвестицій в сучасних умовах, Петришина Н. (2015)
Лубенченко О. - Організація обліку амортизації основних засобів на підприємстві, Пузанова О. (2015)
Лубенченко О. - Облік витрат на збут у відповідності до вимог законодавства, Савчук М. (2015)
Лучникова Т. - Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства, Кулинич А. (2015)
Соколова Е. - Проблеми управління прибутком підприємств, В’юшкова А. (2015)
Харчук О. - Стратегічні завдання, що вирішуються в операційному менеджменті (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Толкачов М. В. - Наноматеріали у діагностиці й терапії цукрового діабету, Богуцька К. І., Савчук О. М., Прилуцький Ю. І. (2015)
Matvieieva N. A. - Agrobacterium-mediated transformation of Сompositae plants. І. Construction of transgenic plants and "hairy" roots with new properties (2015)
Varbanets L. D. - Serological and biological activity of lipopolysaccharide from Escherichia coli L-19, Zdorovenko E. A., Garkavaya Е. G., Brovarskaya O. S. (2015)
Boiko N. M. - Vitality and morphology of tumor cells treated with 4-tiazolidinone derivatives immobilized on nanoscale polymer carrier, Klyuchivska O. Yu., Коbylinska L. I., Havrylyuk D. Ya., Ryabtseva A. O., Mitina N. Ye., Lesyk R. B., Zаichenko O. S., Stoika R. S. (2015)
Sekan E. S. - Transformation effectiveness for Arabidopsis thaliana plants by DNA-constructions with site-specific recombinase system Cre/loxP, Isaenkov S. V. (2015)
Gorbatyuk I. R. - Effect of synthetic auxin like growth regulators on callus regenerative ability of common wheat vc. Zymoyarka, Bavol A. V., Holubenko A. V., Morgun B. V. (2015)
Poyedinok N. L. - Induction of antimicrobial activity of some macromycetes by low-intensity light, Mykhaylova O. B., Negriyko A. M., Dudka I. A., Vasilyeva B. F., Efremenkova O. V. (2015)
Ломова Н. Н. - Біомаса Streptococcus thermophilus та Bifidobacterium longum у молочному середовищі з обніжжям бджолиним, Сніжко О. О., Наріжний С. А. (2015)
Щеглова Н. С. - Вплив мікробних поверхнево-активних речовин на ріст бобових рослин, Карпенко О. В., Вільданова Р. І., Шульга О. М., Баранов В. І. (2015)
Popandopulo A. G. - Biotechnological conditions of valve prostheses creating by tissue engineering method, Savchuk M. V., Judickiy D. L. (2015)
Author rules (2015)
Ничко О. - Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами "Germinal", "The Grapes of Wrath") (2008)
Тарасенко К. В. - Специфіка рецепції романного жанру в літературно-критичному дискурсі XVI-XVIII століть (2008)
Устінова Т. А. - Роман Е. М. Форстера "Найдовша подорож": з історії задуму й критичних інтерпретацій (2008)
Новиков В. П. - Кодирование оценочного сообщения (2008)
Саплін Ю. Ю. - Когнітивна соціолінгвістика як предметна галузь (2008)
Жирова В. М. - Семантичні характеристики історичних реалій Великобританії, Борискіна К. В. (2008)
Зубковська М. О. - Структура й семантика німецьких прислів'їв і приказок з нумеральним компонентом (2008)
Котеленец Н. П. - Структурно-семантическая характеристика распространенного согласующегося атрибута в современном немецком языке (2008)
Пінчук Л. М. - Про деякі особливості функціонування артикля в сучасній англійській мові, Гуніна Г. М. (2008)
Смурова Л. І. - Лінгвокогнітивна структура фразеологізмів із компонентом одягу в українській, російській та англійській мовах, Смолянець К. В. (2008)
Алейнова О. О. - Англійські кольороназви – фразеологізми та їхнє відтворення в українському перекладі (2008)
Васеха В. П. - Проблема перекладу модних англійських слів, Партико З. В. (2008)
Іваніна Т. В. - Особливості перекладу емотивної лексики (2008)
Юферева О. В. - Функціональні особливості англіцизмів в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2008)
Іваненко А. В. - Формування потенційного словника на основі похідності (2008)
Чирвона Т. М. - Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості синтезу усних і писемних жанрів сатири та гумору в регіональній пресі (2008)
Ковпак В. А. - Прагматичні засоби соціальної комунікації на позначення хрононімів у публіцистиці І. Багряного (2008)
Опрятный С. Н. - Квазиязыки и интернет-среда как составляющие идеологического приоритета концептуальной власти, Чернега Ж. А. (2008)
Партико З. В. - Наукознавчий аналіз едитолопї (2008)
Ковязина Е. П. - Учебный курс "Основы английской письменной речи: развитие навыков критического мышления" (2008)
Мороз О. О. - Медіа-освіта: історичний аспект розвитку (2011)
Алексеєв О. М. - Методичні особливості діагностування успішності навчання студентів при використанні імітаційної моделі тестування (2011)
Хорошайло О. С. - Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду) (2011)
Чудіна О. Л. - Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії (2011)
Шовковий В. М. - Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю (2011)
Ляшенко І. В. - Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування (2011)
Олексенко В. М. - Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці (2011)
Сенчук О. В. - Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі (2011)
Сметаніна Л. С. - Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму (2011)
Безпалько О. В. - Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі (2011)
Кузьменко О. М. - До проблеми становлення освітології в Україні (2011)
Литовченко О. В. - Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості (2011)
Байталюк О. М. - Дитина в сімейних правовідносинах (2011)
Калашнікова С. А. - Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів (2011)
Панченко А. Г. - Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (2011)
Стороженко О. М. - Викладання дисципліни "Інтелектуальна власність" у вищих навчальних закладах, Німко О. Б. (2011)
Канафоцька Г. П. - Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості (2011)
Пішун С. Г. - Вільний час та його використання як інтегративний чинник розвитку особистості студента (2011)
Огнев’юк В. О. - Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів (2011)
Cor van Beuningen - Шкільні ради як фактор розвитку (досвід Нідерландів) (2011)
Marshall Christensen - Ведення шкіл до високих результатів (2011)
Паращенко Л. І. - Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою (2011)
Chris Jones - Громадсько-активні школи (2011)
David Royle - Якісна середня освіта, заснована на компетентісному підході: питання та труднощі (2011)
Уваров О. Ю. - Индивидуализация образовательной работы: ключевые составляющие трансформации школы (2011)
Ляшенко О. - Українська школа на шляху до якісної освіти (2011)
Mosad Zineldin - Школа майбутнього. Нова швецька національна реформа середньої освіти, Peter Boren (2011)
Simon Steen - Роль неурядових організацій у розбудові шкіл (2011)
Ковалева Т. М. - Тьюторство – інституалізація нової професії в російській школі (2011)
Маслов В. - Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців (2011)
Лісовий М.М. - Особливості стерилізації та введення в культуру in vitro експлантів taxus baccata l. (2015)
Коляджин І.Ф. - Динаміка складу мішаних ялицевих деревостанів басейну річок Луква і Лімниця (2015)
Блистів В.І. - Вітровали і сніголами у грабових бучинах Закарпаття, Олійник В.С. (2015)
Заячук В.Я. - Структура дендрофлори та санітарний стан парку "Берегометський" НПП "Вижницький", Джурик В.П. (2015)
Балабак А.В. - Еколого-біологічні особливості вирощування лимонника китайського (Schizandra Chinensis (Turcz.) Baill.) в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Аврамчук О.О. - Методичні особливості дослідження надземної мортмаси соснових насаджень (2015)
Бойко Г.О. - Видове різноманіття мікобіоти насіння сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), Пузріна Н.В. (2015)
Гуменюк В.В. - Природне поновлення насаджень сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.), пройдених низовими пожежами у регіоні центрального Полісся України (2015)
Карпин Н.І. - Липа кримська (tilia × euchlora k. Koch) у складі зелених насаджень Львова (2015)
Климчук о.о. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів зі сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Крилов Я.І. - Технологія заліснення схилових земель контейнерним висіванням дуба звичайного (2015)
Мусієнко Ю.М. - Поширення та продуктивність сосни веймутової (Pinus Strobus L.) в Україні (2015)
Паламаренко О.В. - Кіт лісовий (Felis Silvestris) та рись (Lynx Lynx) в Україні (2015)
Пушкарьова-Безділь Т.М. - Взаємна алелопатична активність насінин Z Albus L., Chenopodium Album L., Brassica Napus L. Та Zea Mays L., Балабак А.В. (2015)
Сбитна М.В. - Укорінення і ріст живцевих саджанців чорних тополь залежно від товщини зимових живців (2015)
Собченко В.Ф. - Аналіз колекцій декоративних рослин кварталу № 2 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2015)
Тарнопільська О.М. - Вплив різних режимів доглядових рубань на ріст, продуктивність і товарну структуру штучних соснових деревостанів Ізюмського бору (2015)
Фучило Д.Я. - Добір культиварів тополі для плантаційного вирощування в умовах свіжої судіброви Київського Полісся (2015)
Тимочко І.Я. - Дослідження вмісту макро- та мікроелементів у Allium Ursinum l. у різних типах лісу, Гриник О.М. (2015)
Краснов В.П. - Вертикальний розподіл сумарної активності 137Cs у ґрунтах лісів Полісся України, Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Бойко О.Л. (2015)
Дудюк В.С. - Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки, Гобела В.В. (2015)
Рыбак В.А. - Интегральная оценка экологического состояния урбанизированных территорий (2015)
Башуцька У.Б. - Захист лісових ґрунтів під час механізованої заготівлі деревини у лісовій місцевості Баден-Вюртемберг (Німеччина) (2015)
Іванків М.Я. - Вплив агротехнологій детоксикації пестицидів на врожайність зерна ячменю ярого (2015)
Королько С.В. - Технології проектування екологічних коридорів Яворівського гірничо-промислового району (2015)
Нєвєнченко А.І. - Еколого-рекреаційний напрям розвитку - важлива складова частина оптимізації туристичної інфраструктури Карпатського регіону (2015)
Білей П.В. - Фізичні особливості конвективного процесу сушіння подрібненої деревини, Шепелюк О.О., Салдан Р.Й. (2015)
Гуліда Е.М. - Експериментальна оцінка вогнезахисного ефекту вермикуліто-силікатних плит для будівельних несних металевих конструкцій, Лоїк В.Б., Шерстинюк Н.Л., Дмитрук Ю.С. (2015)
Кунинець Є.П. - Фізичні особливості кондуктивного нагрівання та сушіння деревини, Шепелюк О.О., Шепелюк І.Р. (2015)
Артеменко В.В. - Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій вогнезахисними речовинами, Яковчук Р.С., Міллер О.В., Харчук А.І. (2015)
Вербенко І.О. - Система управління коливанням вантажу крана на базі нейронечіткого контролера (2015)
Пелешко М.З. - Вплив захисного покриття на температуро- та вогнестійкість залізобетонних конструкцій (2015)
Клименко Г.М. - Застосування повітророзподілу малошвидкісними панельно-секційними повітророзподільниками для витісняючих вентиляційних систем, Довбуш О.М., Миронюк Х.В. (2015)
Обіженко Т.М. - Огляд нормативної бази з визначення ширини протипожежних бар'єрів для локалізації ландшафтних пожеж, Мовчан І.О., Бойко Т.В. (2015)
Шепелюк І.Р. - Класифікація целюлозно-паперового шламу, шляхи його утилізації та можливості використання (2015)
Лопух О.Р. - Удосконалення методів дослідження безпеки дорожнього руху (на прикладі міста Львова), Придатко О.В., Паснак І.В. (2015)
Бондаренко О.В. - Методологічні особливості побудови інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту (2015)
Соловій С.Б. - Розвиток аграрного виробництва у розвинених країнах світу: уроки для України (2015)
Римар М.В. - Нафтопереробна галузь у системі паливно- енергетичного комплексу України, Ликун Н.В. (2015)
Двуліт З.П. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічного управління системою охорони атмосферного повітря на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Богач Ю.Ю. - Факторинг як метод попередження валютних ризиків, Передало Х.С. (2015)
Гавриляк Т.С. - Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Жмуркo Н.В. - Аналіз рівня фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні, Стахoвська М.Й. (2015)
Кушнірчук-Ставнича О.М. - Використання туристичних ресурсів карпатського регіону: реальний стан та шляхи покращення (2015)
Лакіза В.В. - Сутність та значення економічної безпеки підприємства (2015)
Пилипенко Л.М. - Обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств: етапи, проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Сахарнацька Л.І. - Особливості зайнятості та доходів населення в особистих селянських господарствах на прикладі закарпатської області (2015)
Хаймьонова Н.С. - Бюджетне планування витрат у системі обліково- інформаційного забезпечення процесу управління підприємства (2015)
Мороз Л.В. - Удосконалення методу cordic для обчислення тригонометричних функцій засобами програмованої логічної інтегральної схеми, Борецький Т.Р., Сколоздра М.М. (2015)
Дронюк І.М. - Прогнозування трафіку комп'ютерної мережі для підвищення ефективності використання мережевого обладнання, Федевич О.Ю. (2015)
Коваль О.М. - Математична модель вибору оптимальної тактики гасіння пожеж у приміщеннях цехів деревообробних підприємств, Гуліда Е.М. (2015)
Кривов'яз А.Т. - Методи побудови завадозахищених навігаційних систем для визначення місцеположення наземних рухомих об'єктів, Бударецький Ю.І., Бахмат М.В. (2015)
Кузьменко Р.В. - Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни "автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка", Дуфанець І.Б. (2015)
Попович В.В. - Математичний опис кінематики кермового привода і підвіски автобуса а074 (2015)
Турковська О.В. - Алгоритм лісокористування для глобальної геопросторової моделі g4m з врахуванням сортиментної структури, Густі М.І. (2015)
Грицюк П.Ю. - Особливості реалізації матричної афінної криптосистеми захисту інформації, Грицюк Ю.І. (2015)
Пасєка М.С. - Використання інформаційних технологій для професійної підготовки фахівців у галузі педагогіки (2015)
Пасічник А.О. - Оптимізація озеленення території позашкільного навчального закладу як умова екскурсійної привабливості, Михайлюк В.М. (2015)
Слюсарчук Ю.М. - Технології проектного навчання під час підготовки іт-фахівців, Джавала Л.Л. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Title (2014)
Content (2014)
Криніна О. І. - Визначення in silico Т-епітопів протеїнів Mycobacterium tuberculosis, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Rud Yu. P. - The rapid diagnostics of sex of salmonids using DNA-markers, Buchatsky L. P. (2014)
Гудзенко О. В. - Термоінактивація α-L-рамнозидази Eupenicillium erubescens, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2014)
Ostrynska O. V. - Effect of protein kinase CK2 inhibitors on its catalytic subunits СК2α and СК2α´, Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M. (2014)
Андріяш Г. С. - Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину порівнянням послідовностей гена 16S рРНК, Заболотна Г. М., Бондаренко В. С., Шульга С. М. (2014)
Klochko V. V. - Biosynthesis and properties of antibiotic batumin (2014)
Kyryk V. М. - Phenotyping and sorting of murine bone marrow haematopoietic stem cells using flow cytometry (2014)
Расулов Б. А. - Получение и активность наночастиц серебра на основе экзополисахарида диазотрофного штамма Bradyrhizobium japonicum 36 и AgNO 3 (2014)
Liapina K. V. - Preparation and properties of the colloidal solution based on biogenic metal nanoparticles, Dulnev P. G., Marinin A. I., Melnichenko T. V., Ustinov A. I. (2014)
Matselyukh B. P. - Molecular mechanism of the carotenoid biosynthesis activation in the producer Streptomyces globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V., Golembiovska S. A., Lavrenchuk V. Y. (2014)
Степаненко А. І. - Поширеність алелів гена HvITR1, що кодує інгібітор трипсину CMe (BTI-CMe), пов’язаний із колоїдальною стабільністю пива, у зареєстрованих в Україні сортах ячменю, Моргун Б. В., Степаненко О. В., Поліщук С. С., Рибалка О. І. (2014)
Чекман І. С. - Застосування амінокислот для створення наноструктур, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Казакова О. О., Нагорна Т. І., Шаторна В. Ф. (2014)
Муродова С. С. - Комплексные микробные препараты. Применение в сельскохозяйственной практике, Давранов К. Д. (2014)
Oberemko A. V. - Extracellular vesicles: classification, functions and clinical relevance, Popandopulo A. G. (2014)
Коробчинський М. - Синтез компонентів інформаційної розподіленої системи управління динамічними об’єктами (2015)
Казьмірович Р. - Інформаційно-керуюча система аркушерізальної машини на основі програмованих логічних контролерів, Казьмірович О. (2015)
Наконечний М. - Система керування швидкістю автомобіля з використанням нейроконтролера, Івахів О., Репетило Т., Стрепко І. (2015)
Сікора Л. - Синтез процедур діалогу в тренажерах персоналу для оперативного управління в автоматизованих системах, Семенюк У. (2015)
Кляп М. - Інформаційні елементи систем прогнозування рідких подій (2015)
Максимович В. - Алгоритм роботи пошукового дозиметричного пристрою, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю., Пастух А. (2015)
Мороз Л. - Перекодування кута для cordic – методу (2015)
Мороз Л. - Модифікований cordic-метод обчислення синуса-косинуса, Борецький Т., Луковський Т., Войтусік С. (2015)
Мороз Л. - Модифікований метод швидкого обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи, Гринчишин А. (2015)
Максимюк Т. - Моделі стохастичної геометрії для гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління, Бурачок Р., Чайковський І., Брич М. (2015)
Тишик І. - Виявлення аномалій в мережевому трафіку на основі вейвлет-перетворення (2015)
Михайленич П. - Застосування структуризації текстових документів для зберігання службової інформації в інфокомунікаційних системах (2015)
Огірко І. - Інформаційна технологія і математична модель створення графічних засобів захисту цінних паперів і документів з використанням 3D-голограми, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л. (2015)
Сасс Т. - Структурна модель інформаційних технологій удосконалення процесів сушіння поліграфічних матеріалів (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів круглої форми, Курка П. (2015)
Мусійовська М. - Аналіз точності покриття растрової шкали фарбою у короткій друкарській системі послідовної структури (2015)
Стецько А. - Зміцнення деталей машин комплексним методом (2015)
Стеців Я. - Динамічні явища в удосконаленому механізмі подавача малоформатної офсетної дукарської машини (2015)
Данило О. - Просторовий аналіз емісій парникових газів у житловому секторі івано-франківської області з врахуванням невизначеності вхідних даних, Бунь Р. (2015)
Крячко Г. Ю. - Влияние шлакового и дутьевого режимов работы доменной печи на температуру выпускаемого чугуна, Беляев Ю. В., Лебедь Ю. К., Сафина-Валуева Л. А. (2012)
Руденко М. Р. - Шляхи підвищення якості підготовки флюсів в умовах агломераційного цеху ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Мусієнко К. А., Руденко Р. М., Кундіренко Г. В. (2012)
Сігарьов Є. М. - Моделювання ошлакування футерівки конвертера із комбінованим продуванням (2012)
Сигарев Е. Н. - Оценка факторов износа огнеупоров кислородного конвертера, Суббот Г. А. (2012)
Волошин Р. В. - Особенности плавления железоалюминиевых слитков в объеме расплава и на границе шлак-металл в сталеразливочном ковше (2012)
Козіна Н. М. - Дослідження впливу термічних нагрівів на структурні перетворення і властивості лазерно-борованих поверхневих шарів середньовуглецевих сталей (2012)
Яшина К. В. - Об одном способе повышения энергетической эффективности дуговых сталеплавильных печей, Садовой А. В. (2012)
Носов Д. Г. - Дослідження впливу магнітних полів на коефіцієнт розплавлення дроту при електродуговому наплавленні під флюсом (частина І), Перемітько В. В., Гусятинська В. С. (2012)
Рейдерман Ю. І. - Використання показника твердості при моделюванні напружено-деформованого стану сталей, Чередник Є. O., Носов Д. Г., Таберко Л. М. (2012)
Нікіфоряк І. Г. - Про розрахунок фланцевих з’єднань з контактом по всій привалочній поверхні, Ричка Т. М., Рейдерман Ю. І., Макаренко П. П., Чередник Є. O. (2012)
Камель Г. И. - Механизм износа сопрягаемых поверхностей, оснований и средних перемычек деталей конических трибоузлов (2012)
Камель Г. И. - Распределение износа на сопрягаемых деталях конической трибосистемы (2012)
Камель Г. И. - Обеспечение надежности и долговечности трубной транспортно-загрузочной системы установки типа Камюр (2012)
Трикіло А. И. - Комп'ютерна візуалізація адаптивного потенціалу серцево-судинних захворювань, Луценко В. Г. (2012)
Ігнаткін В. У. - Розв’язок задачі вибору оптимальних параметрів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки методом Монте-Карло, Литвиненко В. А., Білий О. І. (2012)
Снижко А. А. - Динамика параметрического пуска синхронного двигателя с многоступенчатым накопителем энергии, Колычев С. В., Низимов В. Б. (2012)
Черноиван В. П. - К вопросу о самозапуске синхронных двигателей при постоянной нагрузке, Карачунский П. Ш., Низимов В. Б., Мусиенко А. Г. (2012)
Снижко А. А. - Влияние поперечной обмотки возбуждения на пусковые характеристики синхронного двигателя, Стасевич Д. О., Колычев С. В., Низимов В. Б. (2012)
Низимов В. Б. - Пусковые характеристики синхронного двигателя с компенсированной демпферной обмоткой, Колычев С. В., Снижко А. А., Стасевич Д. О. (2012)
Дерец А. Л. - Анализ устойчивости скользящего режима системы пятого порядка, оптимизированной по быстродействию при подвижных границах области, Садовой А. В. (2012)
Карачунский П. Ш. - Бесконтактные автоматы гашения магнитного поля синхронных электроприводов барабанных мельниц, Черноиван В. П. (2012)
Черный О. А. - Обратная задача термомеханики скоростного нагрева цилиндрической заготовки, Нагорная С. Ю. (2012)
Яковлєва І. Г. - Вплив граничних умов на розподіл температури охолоджуючої рідини в обмотках трансформатора, Ільїн С. В. (2012)
Ракоча Ю. В. - Несиметричний нагрів пористої плоскої стінки, Павленко А. М. (2012)
Соколовская И. Е. - Математическая модель газодинамики в вихревом аппарате (2012)
Клімов Р. О. - Надійність відпуску енергії від теплоелектроцентралі (2012)
Кошлак А. В. - Влияние структурных и технологических параметров на прочность пористого материала (2012)
Павленко А. М. - Особенности гидротермического структурообразования топливных эмульсий, Осенняя О. С. (2012)
Назаренко И. А. - Термодинамический анализ теплотехнологической схемы пекового хозяйства (2012)
Яковлева И. Г. - К вопросу об усовершенствовании конструкции камерной термической печи, Мных И. Н., Баришенко Е. Н. (2012)
Голобородько В. И. - Особенности фазового состояния растворов высокомолекулярных соединений (2012)
Гуляев В. М. - Однородность состава угольной шихты в объеме загрузки как фактор воздействия на качество кокса, Барский В. Д. (2012)
Гуляев В. М. - Степень измельчения компонентов угольной шихты как фактор воздействия на качество кокса, Барский В. Д. (2012)
Антонов В. Р. - Вплив концентрації K2Cr2O7 на процес електролізу йодид-йодатного розчину при одержанні калію йоднуватокислого, Волошин М. Д., Овчінніков А. І. (2012)
Василенко І. А. - Дослідження стадії одержання затравних кристалів жовтого залізоокисного пігменту (2012)
Василенко І. А. - Дослідження процесу поліконденсації карбаміду та формальдегіду у відпрацьованих травильних розчинах (2012)
Іванченко А. В. - Дослідження технології очистки стічних вод ПАТ "Дніпроазот", Фішбейн О. О., Волошин М. Д. (2012)
Крюковська О. А. - Ефективність та відповідність гігієнічним вимогам електрохімічного способу знезаражування води, Волошин М. Д. (2012)
Кармазіна В. В. - Про відновлення сплайнами кривих-розв’язків диференціальних рівнянь, Худа Ж. В. (2012)
Литвин А. И. - Создание человеко-машинного интерфейса для динамических тренажеров (2012)
Литвин А. И. - Принцип построения динамических тренажеров сложных информационных систем на базе объектно-ориентированных систем проектирования (2012)
Шевяков В. Б. - К вопросу о получении энергии из окружающего пространства без загрязнения окружающей среды, Подолян С. Ф., Руденко В. Н. (2012)
Реферати (2012)
Аbstracts (2012)
Альбомна орієнтація (2012)
Базилян А. - Гіпертекст як вид міжтекстових зв’язків (на матеріалі творів Ф. Достоєвського, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича) (2009)
Бігун О. - Компаративне осмислення інтермедіальних аспектів жанру поезії у прозі (2009)
Боднар В. - Іван Франко й Еміль Еннекен у контексті західноєвропейських критичних теорій (2009)
Боднар О. - Інтертекстуальність роману Дж. Оруелла "1984” (2009)
Борисевич І. - Трансформація фаустівських алюзій у полікультурному просторі (2009)
Бортник С. - Літературно-театральні кореляції у творчості Петра Карманського (інтертекстуальний вимір) (2009)
Вецкур Т. - Інтертекстуальні елементи в англомовному повчальному дискурсі (2009)
Вишневська-Пилипишин С. - Інтертекстуальність полеміки "малоросів” і росіян про українську самобутність (на матеріалах про творчість Т. Шевченка) (2009)
Волощук Г. - Патріотичні мотиви збірки "На новий шлях” Уляни Кравченко в контексті ідей західноукраїнського мистецького середовища кінця ХІХ – початку ХХ століття (2009)
Гон О. - Функції інтертекстуальності у творчості Т. С. Еліота й Езри Паунда (2009)
Гусейнова О. - Місто як палімпсест: до теорії текстуалізації міського простору (2009)
Девдюк І. - Особливості інтерпретацїї вальтер-скоттівської концепції народної поезії в етнографічному збірнику П. Куліша "Записки о Южной Руси” (2009)
Дуркалевич В. - Інтертекстуальність як метатеоретична проблема (на прикладі польської літературознавчої семіотики) (2009)
Ильинская Н. - Проблема "литература и христианство” в научной рецепции (2009)
Кульчицька М. - Християнська парадигма художнього осягнення тоталітарної дійсності в романах В. Барки "Рай” і "Жовтий князь” (2009)
Лановик м. - Інтертекстуальність як перекладознавча проблема в системі деконструктивізму (2009)
Левко У. - Інтертекстуалізація як спосіб інтерпретації чужого тексту (2009)
Лук’янчук С. - Епітетні словосполучення як компонент біблійних ремінісценцій у проповідях патріарха Філарета й митрополита Сулика (2009)
Маланій Н. - Міжтекстова взаємодія в українсько-німецькому літературному дискурсі (на матеріалі прозових творів про Другу світову війну) (2009)
Матецкая М. - Образы, мотивы и символы в синкретическом творчестве Александра Скрябина (2009)
Олійник Н. - Особливості метрико-ритмічної структури сатиричного жанру Р. Бернса – епітафії – в українському перекладі В. Мисика з Роберта Бернса "Epitaph on Suicide” (1783) (2009)
Павленко Ю. - Дискурс нарциса як метатекст тексту-письма (на матеріалі французького роману епохи Просвітництва та модернізму) (2009)
Панченко В. - Модернізм Д. Г. Лоуренса та Володимира Винниченка в аспекті інтертекстуальності (2009)
Пасічник О. - Особливості зображення людини у в’язниці (за творами в’язнично-таборової тематики) (2009)
Порохняк Н. - Роман-сімейна хроніка та сімейний наратив (інтертекстуальне прочитання) (2009)
Приймачок О. - Ептонім як інтертекстова одиниця: функціонально-прагматичний аспект (2009)
Приходько В. - Інтертекстуальна взаємодія оригіналу та перекладу (2009)
Романко Т. - Міфологічний інтертекст у романах Л. Дереша "Культ” і М. Нагача "Лелека і Льоля” (2009)
Рудзевич И. - Любовь в ранней лирике Анны Ахматовой и Марии Павликовской-Ясножевской (2009)
Салюк Б. - Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка "Тореадори з Васюківки” (2009)
Самолюк О. - Інтертекстуальні виміри української та німецької поезії 40-х років ХХ століття (2009)
Сафіюк О. - Концепція людини в "паралізованому” світі збірки оповідань Джеймса Джойса "Дублінці” (2009)
Соболівська Л. - Вербальний і візуальний тексти: перекладознавчий аспект (2009)
Сокол М. - Примітка та коментар у системі інтертекстуалізації (2009)
Ставнича О. - Художня експлікація міфомотиву "національного апокаліпсису” в повістях Галини Паламарчук і "маленьких романах” Галини Тарасюк (2009)
Сухомлин Є. - "Філософія політики” в поемі І. Франка "Мойсей” (інтертекстуальний аспект) (2009)
Тарангул И. - ". . . Я завжди чую горе, бачу горе, а показать не вмію”: морально-психологические антиномии образа Кассандры в интерпретации Леси Украинки (2009)
Тарасюк Т. - Цитата як прийом інтертекстуальності (на матеріалі сучасного церковного послання) (2009)
Токарський Р. - Семантична конотація і відкрита дефініція значення (2009)
Томоруг О. - Трансформаційна поліфонія євангельських колізій (2009)
Шимчишин М. - Двоголосся афро-американської літературної традиції. Концепція Генрі Луїса Ґейтса-молодшого (2009)
Штохман Л. - Біблійна інтертекстуальність повісті Дженет Вінтерсон "Oranges are not the only fruit” (2009)
Юстинская Г. - Интертекст и "двойственность” позиции читателя (2009)
Тараріко Н. М. - Вплив основного обробітку на сірий лісовий ґрунт та його гумусний стан, Ятчук В. Я., Гаврилов С. О., Красюк Л. М. (2011)
Слюсар І. Т. - Інфільтрація біогенних сполук за сільськогосподарського використання торфовищ, Гера О. М., Сербенюк В. О. (2011)
Єрмолаєв М. М. - Продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах на чорноземі типовому, Літвінов Д. В., Єрмолаєва Т. М., Товстенко М. П., Ткачов О. І., Гордієнко Т. І. (2011)
Дегодюк С. Е. - Вплив органо-мінеральних і біоактивних добрив на урожайність кукурудзи та вміст фосфору і калію у сірому лісовому грунті, Бондар Є. А. (2011)
Ізюмова О. Г. - Вплив промислових викидів кальцієвмісного пилу на хімічні властивості ґрунту (2011)
Молдован В. Г. - Технологія вирощування багаторічних травосумішок на еродованих ґрунтах західного Лісостепу, Молдован Ж. А. (2011)
Манько Ю. П. - Вплив технологій на вміст гумусу в чорноземі типовому, Литвиненко І. В. (2011)
Ткачов А. И. - Особенности лесоразведения на осушаемых торфяниках Лесостепи, Веревка В. М. (2011)
Кирилюк В. П. - Влияние систем основной обработки почвы и удобрения на засореность посевов свеклы сахарной (2011)
Цюк А. А. - Качество зерна пшеницы озимой при разных технологиях выращивания (2011)
Худяков А. И. - Эффективность внекорневой подкормки кукурузы (2011)
Олійник К. М. - Продуктивність і якість зерна пшениці озимої за різних технологій вирощування, Давидюк Г. В. (2011)
Гірко О. В. - Вплив комплексного захисту на ефективність елементів технології вирощування тритикале озимого, Волощук С. І., Гірко В. С. (2011)
Кононюк Л. М. - Особливості сортової агротехніки пшениці озимої в північному Лісостепу, Дмитренко О. В. (2011)
Вишнівський П. С. - Ефективність застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів у технології вирощування ріпаку ярого (2011)
Томашова О. Л. - Кореляційні зв’язки структури врожаю ріпаку озимого з елементами технології вирощування, Томашов С. В. (2011)
Венедіктов О. М. - Урожайність і посівні якості сої залежно від десикації в Правобережному Лісостепу (2011)
Боговін А. В. - Хімічний склад дикорослих і культурних бобових видів рослин у Лівобережному Лісостепу, Шаповалов С. О., Варчук С. С., Халін С. Ф., Верягіна Н. В. (2011)
Тринчук О. О. - Накопичення молочної кислоти в процесі ферментації за виробництва нових видів продукції з гливи звичайної, Гунько С. М. (2011)
Піщенко О. - Розвиток механізації сільськогосподарського виробництва в Україні у 50-х рр. ХХ ст. (2011)
МИ ПАМ’ЯТАЄМО (2011)
Слюсар І. Т. - Історія розвитку осушувальних меліорацій в Україні (2012)
Боговін А. В. - Підвищення продуктивності луко-пасовищних угідь на осушених низинних торфовищах Полісся, Сайко В. Ф., Пташнік М. М. (2012)
Слюсар І. Т. - Вплив способів поліпшення лучних угідь та поживний режим торфового ґрунту на продуктивність травостою, Сербенюк В. О., Гера О. М., Вірьовка В. М., Ткачов В. О., Тарасенко О. А. (2012)
Єрмолаєв М. М. - Трансформація гумусу під впливом сівозміни і добрив, Літвінов Д. В., Шиліна Л. І., Єрмолаєва Т. М. (2012)
Задубинна Є. В. - Вплив вирощування сої на водно9фізичні властивості й мінералізацію торфу (2012)
Гелевера С. М. - Вплив добрив і способів обробітку торфовищ на врожайність ріпаку ярого, Ткачов В. О., Соляник О. П., Сацик М. І. (2012)
Квасніцька Л. С. - Баланс калію у сівозмінах з бобовими культурами (2012)
Корсун С. Г. - Ступінь придатності ґрунту для вирощування окремих сільськогосподарських культур, Давидюк Г. В., Коломієць В. М., Кущук М. А. (2012)
Тараріко Н. М. - Ефективність застосування побічної продукції зернових культур на добриво за різних способів обробітку сірого лісового ґрунту, Ятчук В. Я., Гаврилов С. О., Красюк Л. М., Зведенюк Т. Б. (2012)
Коломієць Л. П. - Особливості оптимізації сільськогосподарських землекористувань в процесі реформування земельних відносин (2012)
Радько Т. В. - Біологічна активність ясно-сірого лісового грунту залежно від удобрення картоплі, Радько В. Г. (2012)
Камінська В. В. - Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу, Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2012)
Камінський В. Ф. - Вплив передпосівної обробки насіння мікроелементами та біологічними препаратами на урожайність гороху, Дворецька С. П., Костина Т. П. (2012)
Грищенко Р. Є. - Продуктивність сортів гречки за різних строків і способів сівби в північному Лісостепу, Любчич О. Г. (2012)
Вишнівський П. С. - Вплив погодних умов, асоціативної азотфіксації та добрив на продуктивність ріпаку ярого, Губенко Л. В., Бондарчук А. А. (2012)
Голодна А. В. - Урожайність сортів люпину вузьколистого залежно від строку сівби в північній частині Лісостепу, Шляхтуров Д. С. (2012)
Кургак В. Г. - Вплив удобрення сіяного злакового травостою на родючість сірого лісового ґрунту, Гаврик С. С. (2012)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи (2014)
Безручук С. Л. - Алгоритм оцінки якості інформації в звітності (2014)
Бруханський Р. Ф. - Аналіз підходів представників вітчизняної та російської облікових шкіл до побудови стратегічно орієнтованої системи бухгалтерського обліку (2014)
Гуненко С. А. - Теоретичні основи оцінки ринкової вартості підприємства для цілей управління: обліковий аспект (2014)
Ксендзук В. В. - Первинні документи як основа формування інформаційного середовища процесу хеджування (2014)
Лаговська О. А. - Система збалансованих показників у вартісно орієнтованому управлінні: напрями використання (2014)
Лайчук С. М. - Прогресивна форма ведення бухгалтерського обліку (2014)
Ларка А. В. - Стратегічний маркетинг у системі організації економічної безпеки підприємства, Хаустова І. Є. (2014)
Мельниченко О. В. - Особливості проведення аналізу та аудиту електронних грошей у банках (2014)
Петренко С. М. - Облікове забезпечення фінансової політики групи підприємств (2014)
Петрук О. М. - Клієнтська база комерційних банків як облікове поняття, Новак О. С. (2014)
Пилипів Н. І. - Особливості класифікації запасів на целюлозно-паперових підприємствах, Борисовський М. І. (2014)
Самородов Б. В. - Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Свірко С. В. - Обліковий аспект управління загальновиробничими витратами великих промислових підприємств (2014)
Чижевська Л. В. - Особливості формування та подання звітності в ліквідаційній процедурі підприємств-банкрутів, Атаманчук Л. О. (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства: інституційний аспект (2014)
Droniuk S. A. - Firm-specific factors for voluntary IFRS adoption in Ukraine (2014)
Правдюк Н. Л. - Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення (2014)
Клименко І. В. - Критичний аналіз сучасного стану організації та методики бухгалтерського обліку транспортних послуг АТП в умовах лізингу (2014)
Анотації до статей (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Крячко Г. Ю. - Исследование нестационарности доменного процесса, обусловленной периодичностью выпусков продуктов плавки, Мастеровенко Е. Л., Рак М. Н. (2012)
Довгалюк Б. - Проблеми керування ходом доменної печі (2012)
Чернятевич А. Г. - Направления совершенствования конструкции кислородной фурмы на основе методов управления качеством, Мастеровенко Е. Л. (2012)
Сигарев Е. Н. - Оптимизация состава шлака для комплексного рафинирования железоуглеродистого расплава (2012)
Носов Д. Г. - Дослідження впливу магнітних полів на коефіцієнт розплавлення дроту при електродуговому наплавленні під флюсом (частина ІІ), Перемітько В. В., Гусятинська В. С. (2012)
Максименко О. П. - Анализ предельных условий прокатки с учетом продольных сил деформируемого металла, Романюк Р. Я., Лобойко Д. И. (2012)
Штода М. М. - Аналіз формул для розрахунку розширення при прокатуванні в розрізному кутовому калібрі, Штода І. І., Проскуров Є. Л. (2012)
Штода М. М. - Дослідження деформованого стану металу при прокатуванні в ящичних калібрах з різними випусками, Штода І. І., Устименко Р. С. (2012)
Максименко О. П. - Исследование опережения в неустан овившемся процессе прокатки, Измайлова М. К., Чуб А. Н. (2012)
Могилевцев О. А. - Влияние высоты "вредного" пространства на работу встряхивающих механизмов формовочных машин, Башенко Б. В., Орлатый Г. В. (2012)
Молчанов В. Ф. - Дослідження пропускної спроможності фільтрувальних сіток (2012)
Камель Г. И. - Обеспечение надежности и долговечности конической трибосистемы промышленного транспорта, Попов С. Н., Яковлева А. Г. (2012)
Камель Г. И. - Исследование компенсации износа в конических трибосистемах промышленного транспорта, Перемитько В. В., Яковлева А. Г. (2012)
Бойко В. И. - Методы аналитического моделирования процессов разрушения на основе использования полных кривых напряжение-деформация (σ-ε), Мещанинов С. К., Волошин Р. В. (2012)
Перемітько В. В. - Розрахунок розпірних шпангоутів, Рейдерман Ю. І., Чередник Є. О., Завадський А. В., Клочко К. І., Таберко Л. Н. (2012)
Кулик М. В. - Разработка и исследования многоуровневых систем управления инверторов преобразователей частоты, Съянов А. М. (2012)
Рязанцев О. В. - Цифровые сигналы с фазовыми врезками и их особенности, Кулик М. В., Съянов А. М. (2012)
Таран В. Г. - Особенности доменной структуры и переполяризации монокристаллов ВаТіО3, выращенных при различных скоростях кристаллизации, Примакова К. А. (2012)
Волянский Р. С. - Анализ характеристического уравнения электромеханической системы управления с иррациональной активационной функцией, Садовой А. В. (2012)
Дерец А. Л. - Анализ устойчивости скользящего режима оптимальной по быстродействию системы пятого порядка, Садовой А. В. (2012)
Польовий Є. В. - Корекція форсуючого впливу контура керування струмом вентильного реактивного електропривода (2012)
Хоменко В. І. - Автономна генераторна установка з компенсацією інерційності контура збудження, Количев С. В., Нізімов В. Б. (2012)
Садовой О. В. - Метод синтезу замкнених систем автоматичного регулювання на базі дискретного часового еквалайзера, Шеремет О. І. (2012)
Горбунов О. Д. - Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі у теплообмінниках регенеративного типу, Глущенко О. Л. (2012)
Глущенко О. Л. - Особливості та переваги застосування нейтрально-кисневого режиму підготовки води на котельному агрегаті П-50 ПАТ "Дніпроенерго" ПСП "Криворізька ТЕС" (2012)
Ревун М. П. - Інженерна методика розрахунку радіаційного теплообміну в нагрівальних печах камерного типу, Гресс О. В., Каюков Ю. М., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2012)
Нестер А. А. - Дослідження електродів (2012)
Філімоненко О. Ю. - Дослідження можливості розробки кисломолочного напою на основі молочної сироватки з додаванням заквасочної культури Lactobacillus acidophillus, Гуляєв В. М., Філімоненко Д. В., Дмитрієнко В. Ф., Любич Ю. Ю. (2012)
Гуляев В. М. - Биоконверсия отходов производства рапсового масла с использованием бактерий родов Lactobacillus и Bifidumbacterium, Корниенко И. М., Ларичева Л. П. (2012)
Черномурова Л. О. - Побудова кінцевих автоматів з використанням ймовірнісних алгоритмів, Іванін Д. О., Савицька К. В. (2012)
Кадочникова Я. Е. - Использование возможностей ASP. NET для визуализации решения одной задачи оптимального разбиения множеств, Леонов А. В. (2012)
Бабенко М. В. - Моделювання комп’ютерних мереж як засіб вивчання, проектування та оптимізації роботи мережі, Алексеєва Ю. О. (2012)
Карімов Г. І. - Автоматизовані робочі місця в структурі управління промисловим підприємством, Карімов І. К. (2012)
Лутс И. О. - Определение параметров запыленности воздуха в очистных забоях марганцевых шахт (2012)
Дранишников Л. В. - Программный комплекс автоматизированного моделирования и оценки надежности, безопасности и риска опасных производственных объектов, Кравченко Д. О. (2012)
Левчук К. О. - Аналіз причин смертності від дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області (2012)
Левчук К. О. - Професійні ризики в роботі банківських працівників та шляхи їх усунення (2012)
Кадочникова Я. Е. - Использование Internet-программирования при изучении DOM API, Дудник А. В. (2012)
Дранишников Л. В. - Інтерактивна навчальна система, Дрямов Д. Е. (2012)
Шумейко О. О. - Методика викладання дисципліни "Обчислювальні методи” в умовах інформаційного середовища (2012)
Реферати (2012)
Abstracts (2012)
Додатки (2012)
Содержание (2014)
Мазур В. О. - Приоритетное влияние горизонтальных сил при прокатке на эксплуатацию основного листопрокатного оборудования (2014)
Самотугин С. С. - Математическая модель процесса поверхностного плазменного упрочнения резьбонарезной гребенки, Мазур В. А., Христенко О. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ закономерностей формирования и условий уменьшения шероховатости поверхности при финишной абразивной обработке, Шкурупий В. Г., Адилахай В. А. (2014)
Жилинков А. А. - Новый подход к оценке дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2014)
Маслак А. В. - Идентификация внешних вагонопотоков металлургических предприятий с одной входной сортировочной станцией, Носенко П. Н. (2014)
Десятский С. П. - Исследование и выбор модели управления функционированием технологической линии по приему массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока, Сизова Е. И. (2014)
Парунакян В. Э. - К вопросу использования тепловозного парка на промышленном железнодорожном транспорте, Красулин А. С. (2014)
Парунакян В. Э. - Оценка технико-эксплуатационных характеристик различных видов оснований стрелочных переводов для условий промпредприятий, Линник Г. А. (2014)
Гибаленко А. Н. - Регистрация технического состояния производственных объектов на основе информационных систем, Колесниченко С. Г., Трофимчук Т. С. (2014)
Каргин С. Б. - Особенности изготовления и причины выхода из строя прокатных валков (2014)
Липчанский А. А. - Разработка и исследование эффективных способов уменьшения окалинообразования при нагреве листовых заготовок, Каргин Б. С. (2014)
Анищенко А. С. - Изготовление цилиндрических обечаек на ротационных листогибочных машинах (2014)
Серенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние балок тележек агломерационных машин, Агарков В. Я., Серенко В. А. (2014)
Чигарев В. В. - Способы восстановления шестерен шестеренчатых насосов, Цыс Е. А. (2014)
Белик А. Г. - Совершенствование оборудования по производству порошковой ленты (2014)
Савченко Н. Ф. - Совершенствование ремонтных работ крупногабаритных конструкций с использованием метода локальной штамповки, Андилахай А. А. (2014)
Новиков Ф. В. - Технологическое обеспечение качества и производительности обработки при круглом шлифовании наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей, Андилахай В. А. (2014)
Андилахай А. А. - Выбор оптимальной конструкции сопла для абразивной обработки мелких деталей затопленными струями (2014)
Kukhar V. V. - Software Development for Modeling of Universal Elastic Rotary Compensator for the "Press-and-Die” System Errors of Crank Press for Drawing-Forming Operations, Balalayeva E. YU., Tuzenko O. A. (2014)
Артюх В. Г. - Энергоемкость деталей и узлов металлургических машин (2014)
Артюх В. Г. - Исследование релаксации и определение механических характеристик новых марок полиуретановых эластомеров, Карлушин С. Ю., Сергиенко Ю. В. (2014)
Путноки А. Ю. - Идентификация модели динамического взаимодействия клетей через полосу при непрерывной прокатке, Подобедов Н. И. (2014)
Ємельяненко М. Г. - Результати досліджень полічастотної машини, Бочарова О. А., Шевченко О. О. (2014)
Брижан Т. М. - Теоретические исследования динамического состояния технологической системы при обработке отверстий (2014)
Гильченко В. Д. - К вопросу увеличения эффективности буферных устройств мостовых кранов (2014)
Каргин Б. С. - Разработка и исследование методов повышения эффективности водно-графитовых технологических смазок, Каргин С. Б. (2014)
Кленов О. С. - Определение технологических возможностей эффективного применения высокоскоростного резания, Новиков Ф. В., Андилахай А. А. (2014)
Рябенков И. А. - Закономерности формирования и условия уменьшения шероховатости поверхности при шлифовании деталей гидроаппаратуры, Новиков Ф. В., Брижан Т. М. (2014)
Самотугин С. С. - Исследование эксплуатационной стойкости твердосплавных пластин после плазменной поверхностной модификации, Кудинова Е. В., Нестеров О. Ю. (2014)
Лещинский Л. К. - Повышение работоспособности крупногабаритных изделий наплавкой составным ленточным электродом, Матвиенко В. Н. (2014)
Матвиенко В. Н. - Получение разнородной структуры металла при наплавке составным ленточным электродом (2014)
Размышляев А. Д. - Распределение индукции в зоне ванны при дуговой сварке под флюсом стыковых соединений с воздействием поперечного магнитного поля, Выдмыш П. А. (2014)
Пастухова Т. В. - Эрозионная стойкость чугунов со сфероидизированными карбидами ванадия, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Шимидзу К., Кусумото К., Джеренова А. В., Цверкова Е. В. (2014)
Зусин А. М. - Влияние термообработки на структуру и свойства наплавленного металла, содержащего метастабильный аустенит, Чигарев В.В., Малинов В. Л. (2014)
Малинов В. Л. - Инновационные наплавочные материалы, реализующие в наплавленном металле динамическое деформационное мартенситное превращение (ДДМП), Малинов Л. С. (2014)
Рефераты (2014)
Сведения об авторах (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Knyazkova I. I. - Academician L. T. Malaya - an outstanding scientist of modern times (2014)
Syrovaya A. O. - Creation of new drug compositions and pharmacological substantiation of their suitability for pain syndromes and inflammations in experimental rats, Bachinskiy R. O., Grabovetskaya E. R. (2014)
Zvyagintseva T. V. - Wound healing effect tiotrizoline ointment for action on skin ionizing radiation in rats, Mironchenko S. I., Ganziy T. V. , Zhelnin Ye. V. (2014)
Ashcheulova T. - Distant apoptosis biomarkers in human hypertension, Kovalyova O. (2014)
Bilovol A. M. - The level of neuroactive amino acids in blood plasma of psoriatic patients, Tkachenko S. G. (2014)
Dashchuk A. M. - Morgellons disease, Plotnikova V. V. (2014)
Dobrzhanska Y. - Analysis of changes in the immunological characteristics in patients with psoriasis (2014)
Fedulenkova Yu. Ya. - Possibilities of Doppler ultrasonography in valuing of morfofunctional condition of liver for patients with viral hepatitis and hepatocirrhosis, Vikman Ya. E. (2014)
Istomin A. G. - Sling-therapy in medical rehabilitation, Lutsenko O. V. (2014)
Kapustnik V. A. - Changes of markers of endothelial dysfunction in patients with various types of hypertension under the therapy, Kostjuc I. F., Shelest B. A., Steblina N. P. (2014)
Matveyeva S. L. - Comparative study of thyroid state in new cases of pulmonary tuberculosis and tuberculosis cases treated previously (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського