Буджак В. В. - Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні, Чорней І. І., Токарюк А. І., Коротченко І. А. (2015)
Смоляр Н. О. - Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) в Середньому Придніпров’ї, Смаглюк О. Ю., Соломаха В. А. (2015)
Попова О. М. - Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) у національному природному парку "Тузловські лимани": стан їхніх популяцій і перспективи збереження (2015)
Мельник В. І. - Географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Goodyera repens (Orchidaceae) в Україні (2015)
Власюк М. М. - Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta) – обсяг і діагностичні ознаки роду в сучасному розумінні (літературний огляд) (2015)
Петричук Ю. В. - Нові місцезнаходження в Покутських Карпатах видів грибів, занесених до "Червоної книги України", Пасайлюк М. В. (2015)
Недуха О. М. - Цитохімічне дослідження монолігнінів клітинних оболонок листків гідрофітів (2015)
Аль-Маалі Г. А. - Вплив цитратів металів, отриманих методом аквананотехнології, на ріст штамів лікарських макроміцетів Ganoderma lucidum 1900 і Trametes versicolor 353 (2015)
Протопопова В. В. - Цінна праця про фітоінвазії у Вірменії. Рецензія: Г.М. Файвуш, К.Г. Таманян Инвазионные и экспансивные виды растений Армении. – Ереван: Институт ботаники НАН РА, 2014. – 272 с., Мосякін С. Л., Шевера М. В. (2015)
Косаківська І. В. - Рецензія: О.М. Недуха "Клітинна оболонка рослин і фактори середовища" (2015)
Сабадош В. І. - Пам’яті Василя Івановича Комендаря, Бесеганич І. В., Мигаль А. В., Андрик Є. Й. (2015)
Борщевский Г. И. - Изучение физико-химических свойств липосомальных препаратов, Янчук И. Б., Ярных Т. Г. (2015)
Садогурська К. В. - Токсикологічна оцінка та морфоструктура внутрішніх органів щурів за умов тривалої дії нанохрому цитрату (2015)
Таттіс А. - Вивчення впливу препарату "Альцинара" на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів у субхронічному експерименті, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2015)
Синицына О. С. - Редукция симптомов гипоэстрогении у овариоэктомированных крыс под влиянием вагинального геля с экстрактом шишек хмеля, Рыженко И. М., Зайченко А. В., Бавыкина М. Л. (2015)
Петруша Ю. Ю. - АНтирадикальна та антиоксидантна активність динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vitro, Омельянчик Л. О. (2015)
Каленіченко Г. С. - Дослідження механізму протизапальної дії густого екстракту з листя ліщини звичайної, Малоштан Л. М., Шаталова О. М., Доровський О. В. (2015)
Коваленко Є. М. - Корекція антагоністом рецепторів інтерлейкіну-1 функціональних та біохімічних показників стану міокарда на тлі модельного міокардиту у щурів (2015)
Баюрка С. В. - Аналіз венлафаксину в крові методами тонкошарової хроматографії та УФ-спектрофотометрії, Карпушина C. А., Степаненко В. І., Полуян С. М., Томаровська Т. О. (2015)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria Dioica (L.) Gaertner), Сіра Л. М., Басараба Р. Ю., Дахим І. С. (2015)
Яковенко В. К. - Підходи до кваліфікації дизайну спектрофотометричного обладнання, що використовується при аналізі рослинних лікарських засобів, Георгіянц В. А., Доровський О. В. (2015)
Варинський Б. О. - Вивчення закономірностей мас-спектрометричного розпаду гідразидів деяких органічних кислот та їх відповідних гідразинокарботіоамідів, Каплаушенко А. Г., Малецький М. М., Тімошик Ю. В. (2015)
Блажеєвський М. Є. - Сучасні електрохімічні методи визначення дезінфектантів групи пероксидів, Мозгова О. О. (2015)
Syumka E. І. - Screening and molecular properties of bis-derivatives of spiro(indole-3,1’-pyrrolo(3,4-C)pyrrole) in a search for potential inhibitors of protein kinases, Redkin R. G., Shemchuk L. А., Chernykh V. P., Yarmolyuk S. M. (2015)
Гладун Д. В. - Антарктичні морські гідробіонти – нові перспективні джерела отримання гідролітичних ферментів, Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2015)
Дронова М. Л. - Антибактеріальна активність 1-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Титул, содержание (2014)
Ульянов О. М. - Алгоритмы определения поляризационных параметров радиоизлучения пульсаров, Шевцова А. И., Скорик А. А. (2014)
Бубнов И. Н. - Эволюция спектра радиоизлучения остатка вспышки сверхновой Кассиопея А на частотах 35–65 МГц, Коноваленко А. А., Станиславский А. А., Бовкун В. П., Жук И. Н., Муха Д. В. (2014)
Ольяк М. Р. - Применение спектрального и дисперсионного анализа в декаметровом диапазоне радиоволн для определения параметров солнечного ветра, Калиниченко Н. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И. (2014)
Бутузова М. С. - Физические параметры килопарсековых джетов, определяемые по их радио- и рентгеновскому излучению (2014)
Галушко В. Г. - Мобильный комплекс для частотно-углового зондирования ионосферы, Кащеев А. С., Кащеев С. Б., Пикулик И. И., Ямпольский Ю. М. (2014)
Бару Н. А. - Методика оценки критической частоты слоя F2 по разности собственных частот ионосферных альфвеновских резонансов, Колосков А. В., Ямпольский Ю. М., Пашинин А. Ю. (2014)
Пушин В. Ф. - Спектральный анализ биений опорного сигнала и отраженного от ионосферы ВЧ сигнала, Черногор Л. Ф. (2014)
Домнин И. Ф. - Ионосферные эффекты геокосмической бури 13–14 ноября 2012 г., Емельянов Л. Я., Кацко С. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Королев А. М. - Гетероструктурные полевые транзисторы как активные элементы приемных устройств для особо жестких условий эксплуатации (2014)
Купченко Л. Ф. - Акустооптические анализаторы спектрального состава излучения оптического и радиотехнического диапазонов на основе брэгговских резонансов высших порядков, Рыбьяк А. С., Ефимова О. В. (2014)
Дідух Я. П. - Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму, Четвертних І. С. (2015)
Онищенко В. А. - Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах, Андрієнко Т. Л. (2015)
Сосновська С. В. - Cтатева структура популяцій Carex pauciflora і C. dioica (Cyperaceae) в Україні (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Utricularia intermedia (Lentibulariaceae ) – новий вид для флори Закарпаття (2015)
Мельник В. І. - Primula vulgaris (Primulaceae) – новий вид флори Київського Полісся, Несін Ю. Д., Шиндер О. І. (2015)
Кондратюк С. Я. - Agonimia blumii sp. nov. (Verrucariales, Lichen-Forming Ascomycota) – новий вид зі Східної Азії (2015)
Бойко С. М. - Генетична різноманітність популяцій Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на півночі Донецької області (2015)
Сирчін С. О. - Оцінка антиоксидантної активності деяких дикорослих макроміцетів, Гродзинська Г. А. (2015)
Веденичова Н. П. - Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae), Васюк В. А., Косаківська І. В. (2015)
Пасайлюк М. В. - Сесквітерпенові лактони деяких макроміцетів (2015)
Барсукевич Л. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність) (2015)
Корнієнко О. М. - Міжнародна наукова конференція "Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття", Перегрим О. М. (2015)
Карпюк Т. С. - Захист природи в Європі. Міжнародна наукова конференція "Малий Сідней: охорона природи в Європі" (2015)
Красиленко Ю. - Міжнародний День рослин в Україні (2015)
Кондратюк С. Я. - Девід Джон Галловей (07.05.1942–07.12.2014) (2015)
Кондратюк С. Я. - Навроцька Ірина Леонідівна (12.06.1946–24.12.2014) (2015)
Шевера М. В. - Пам’яті професора Ондраша Терпо (1925–2015), Протопопова В. В., Бурда Р. І., Тохтарь В. К. (2015)
Мосякін С. Л. - Світлій пам’яті Любові Іванівни Крицької (19.01.1941–15.04.2015), Протопопова В. В., Ільїнська А. П., Федорончук М. М., Шевера М. В., Шиян Н. М. (2015)
Кошкалда І. В. - Концептуальні аспекти економічного регулювання земельних відносин в Україні (2014)
Пріб К. А. - Прийняття і реалізація рішень в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством (2014)
Корженівська Н. Л. - Економічні основи формування й функціонування ринку зерна в умовах глобалізації світогосподарських зв`язків України (2014)
Лучик В. Є. - Науковий інструментарій реалізації політики регіонального розвитку, Лучик С. Д. (2014)
Меджибовська Н. С. - Фактори впровадження ІКТ на промислових підприємствах (2014)
Пилипів Н. І. - Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства, Пилипів М. І. (2014)
Кантаєва О. В. - Проблеми збереження та підвищення економічної безпеки підприємств та її складових у сучасних умовах господарювання (2014)
Антонюк Д. А. - Стимулювання малого підприємництва на основі використання інструментів бюджетного фінансування виставково-конгресної діяльності (2014)
Мацієвич Т. О. - Законодавчо-правовий механізм забезпечення природоохоронних заходів в Україні (2014)
Чушак-Голобородько А. М. - Система ефективного управління фінансовими потоками підприємства, Мокрицька М. І. (2014)
Галунець Н. І. - Євроінтеграційний аспект розвитку економіки України: переваги та недоліки, механізм адаптації, Шарапова О. О. (2014)
Михайлів Г. В. - Роль капіталізації підприємства для забезпечення активізації інноваційної діяльності (2014)
Мошак О. В. - Застосування методів економічної діагностики в управлінні підприємствами лісового господарства (2014)
Перевозова І. В. - Імплементація економіко-експертної системи в систему контролінгу підприємства (2014)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти трансакційних витрат на підприємствах, Бариляк М. В. (2014)
П’ятничук І. Д. - Системний підхід до організації бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Почтовюк А. Б. - Раціоналізація діяльності роботодавця щодо реалізації місії вищої освіти (2014)
Мендела І. Я. - Формування товарних стратегій підприємств (2014)
Мельник Н. Б. - Сучасна парадигма соціально-економічного управління підприємством (2014)
Вербовська Л. С. - Інтелектуальна власність як об’єкт управління на підприємствах області, Василишина Н. Є., Берлоус М. В. (2014)
Станьковська І. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону: взаємоузгодження стратегічних альтернатив (2014)
Рудковський О. В. - Оцінювання загроз і небезпек корпоративної безпеки (2014)
Крисанов Д. Ф. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення продовольчого комплексу України, Варченко О. М. (2014)
Михайленко С. В. - Методологічні аспекти планування бюджетних видатків на фінансування соціальних програм (2014)
Холявко Н. І. - Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України (2014)
Ємець О. І. - Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки (2014)
Лисенко О. А. - Україна в СОТ: аналіз інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2014)
Лотоцька М. Р. - Гравітаційна модель просторового розподілу комерційного обсягу ринку (2014)
Носирєв О. О. - Регіональна економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки (2014)
Балджи М. Д. - Економічна роль банків у системі регіонального розвитку (2014)
Коваленко В. В. - Системні особливості фінансового посередництва та його вплив на розвиток фінансового ринку (2014)
Білий М. М. - Фінансування програм забезпечення житлом: стан і перспективи (2014)
Гарбар Ж. В. - Розвиток фінансових ринків у країнах з трансформаційною економікою (2014)
Інформація про авторів (2014)
Титул, содержание (2014)
Vasylieva I. Y. - Decameter pulsar/transient survey of northen sky. First results, Zakharenko V. V., Konovalenko A. A., Zarka P., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Skoryk A. O. (2014)
Беспалова А. В. - Супутникові дослідження іоносферних проявів поширення акустико-гравітаційних хвиль, Федоренко А. К. (2014)
Брюховецкий А. С. - Об учете сферичности волновых фазовых фронтов в теории рассеяния волн турбулентной атмосферой (2014)
Грибовский А. В. - Преобразование поляризации гауссова волнового пучка при незеркальном отражении от двухэлементной двумерно-периодической решетки из закороченных волноводов прямоугольного сечения, Елисеев О. А. (2014)
Ерин С. Н. - Диаграммообразующий модуль для секции антенной решетки радиотелескопа ГУРТ декаметрового и метрового диапазонов волн, Токарский П. Л., Гридин А. А., Бубнов И. Н., Коноваленко А. А., Фалькович И. С., Резник А. П. (2014)
Кузьмичев И. К. - Открытый резонатор с отрезком прямоугольного волновода (2014)
Мосьпан Л. П. - Спектральный подход к оценке резонансов отражения в прямоугольной волноводной секции с прямоугольным штырем (2014)
Ваврив Д. М. - Гистерезис торов, Немец А. Ю. (2014)
Васильев А. Ю. - Многофункциональный цифровой приемник-спектрометр, Кузин А. И., Кравцов А. А., Булах Е. В., Виноградов В. В., Ваврив Д. М. (2014)
Титул, содержание (2014)
Антонов А. В. - Декаметровые всплески IV типа, файбер-всплески и всплески III типа над группой активных областей Cолнца, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Доровский В. В., Рукер Х. О., Закарашвили Т., Станиславский А. А., Коваль А. А. (2014)
Цветкова В. С. - Измерение временных запаздываний в гравитационно линзированных квазарах при наличии микролинзирований, Шульга В. М., Бердина Л. А. (2014)
Корниенко Ю. В. - Определение интенсивности точечного источника, наблюдаемого на фоне протяженного источника, Скуратовский С. И. (2014)
Колосков А. В. - Сеть интернет-управляемых ВЧ приемников для ионосферных исследований, Ямпольский Ю. М., Зализовский А. В., Галушко В. Г., Кащеев А. С., Ла Хоз С., Брекке А., Белей В. С., Ритвелд М. Т. (2014)
Домнин И. Ф. - Ионосферная буря 13–14 ноября 2012 г.: результаты расчетов тепловых и динамических эффектов, Кацко С. В., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Калиберда М. Е. - Дифракция H-поляризованной электромагнитной волны на многоэлементной плоской полубесконечной решетке, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2014)
Куценко А. С. - Возбуждение атомов цинка в ридберговские 4snf состояния, Погребняк Н. Л., Дюбко С. Ф. (2014)
Алексеев Е. А. - Высокоточный радиоспектрометр с субдоплеровским спектральным разрешением, Илюшин В. В., Мещеряков А. А. (2014)
Volkov V. V. - High sensitivity 0.5 to 19.5 GHz receiver with 1.1-GHz instantaneous bandwidth, Vavriv D. M., Bulakh E. V., Kravtsov A. A. (2014)
Содержание тома 19 за 2014 г. (2014)
Алфавитный указатель тома 19 за 2014 г. (2014)
Дьяков С. О. - Обґрунтування вибору топологiї нейромережi у задачах навiгацiї рухомих об’єктiв, Ямпольський Л. С. (2013)
Дзiнько Р. I. - Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю, Лiсовиченко О. I. (2013)
Дзiнько А. М. - Логiстичний пiдхiд до диспетчеризацiї матерiальних потокiв ГВС, Ямпольський Л. С. (2013)
Игнатенко В. Н. - Новые методы несмещенного оценивания модели Гаммерштейна, Кит Г. В., Сильвестров А. Н. (2013)
Корнага Я. I. - Порiвняльнi оцiнки застосування методiв пiдвищення швидкостi пошуку та запису даних в базах даних (2013)
Мирошниченко И. В. - Математические модели геометрических характеристик поверхности протяженных объектов (2013)
Пархомей I. Р. - Моделювання умов щодо дистанцiйного створення тимчасової областi локальної електропровiдностi у неметалiчних речовин, Лагутiна Р. Я. (2013)
Шаповалова С. I. - Оптимiзацiя пошуку маршруту на топографiчних картах, Радченко Д. К. (2013)
Слюсаренко В. А. - Програмно-апаратний комплекс для синтезу мови та розпiзнавання голосових команд, Лiхоузова Т. А. (2013)
Зворыкин В. Б. - Коррекция САР скорости при наличии упругой связи двигателя с механизмом и малых коэффициентах соотношения инерционных масс, Станчиц Г. Ю. (2013)
Стешин В. В. - Iнтелектуальний агент в задачах монiторингу безпеки розподiлених комп’ютерних систем (2013)
Ткач М. М. - Оптимiзацiя управлiння запасами матерiальних ресурсiв на пiдприємствi, Кушнiренко О. В., Гуменний Д. О., Пуховський Є. С. (2013)
Васильев В. И. - Оптимизация управления сложной электромеханической системой с распределенными параметрами (2013)
Волокита А. Н. - Алгоритм гибкого масштабирования для облачных систем с ограничением на время обслуживания, Ву Дык Тхинь, Щербина А. В. (2013)
Зайко Т. А. - Iндукцiя чисельних асоцiативних правил з врахуванням iндивiдуальної значущостi ознак, Олiйник А. О., Субботiн С. О. (2013)
Зеленський К. Х. - Комп’ютерне моделювання динамiки повiтряних потокiв у циклонних камерах, Iгнатенко В. М., Бовсуновська К. С. (2013)
Гуда А. И. - Настройка адаптивно-поисковой системы идентификации применительно к хаотическим объектам, Михалев А. И. (2013)
Дзiнько А. М. - Диспетчеризацiя матерiальних потокiв з динамiчною корекцiєю шляхом оберненого розповсюдження прiоритетiв (2014)
Дзiнько Р. I. - Дiагностика втрат даних в iнформацiйнiй пiдсистемi гнучкої виробничої системи, Лiсовиченко О. I. (2014)
Гагарин А. А. - Аппроксимация тренда волнистости протяженных поверхностей по результатам вычисления параметров шероховатости, Детлинг В. С., Мирошниченко И. В., Сарибога А. В. (2014)
Гриша О. В. - Н-розширення операцiй алгебри показникiв для представлення недовизначених показникiв дiяльностi, Романченко I. О. (2014)
Кисельов В. Б. - Математичне та алгоритмiчне забезпечення автоматизованого управлiння насосною станцiєю системи водопостачання (2014)
Кисленко Ю. I. - Архiтектура природно-мовної бази знань, Сергеєв Д. С. (2014)
Корнага Я. I. - Модель монiторингу подiй розподiлених баз даних на основi сенсорiв подiй, Корнага Н. П., Максимова Є. Б. (2014)
Крилов Є. В. - Оптимiзацiя роботи веб-сервера для взаємопов’язаних процесiв, Анiкiн В. К., Шумада А. О. (2014)
Мажара О. О. - Порiвняння Treat та Rete алгоритмiв спiвставлення зi зразком (2014)
Михайленко В. В. - Математична модель напiвпровiдникового формувача розрядних iмпульсiв у високочастотнiй електротехнологiчнiй системi, Абдулаєв С. А., Ернст В. В. (2014)
Носенко К. М. - Огляд систем виявлення атак в мережевому трафiку, Пiвторак О. I., Лiхоузова Т. А. (2014)
Остапченко К. Б. - Выбор модели прогнозирования электропотребления при решении задачи оперативного суточного планирования поставок электроэнергии на оптовом рынке, Лисовиченко О. И. (2014)
Персиков В. К. - Аналiз проблем створення технологiчних роботiв вертикального перемiщення, Полiщук М. М. (2014)
Шпiт С. В. - Робастне керування з еталонним регулятором виходу, Мирнiнко Н. В., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2014)
Сiльвестров А. М. - Структурно-параметрична iдентифiкацiя статичної нелiнiйностi динамiчного об’єкта, Спiнул Л. Ю., Скринник О. М. (2014)
Стенин А. А. - Адаптивная параметрическая сплайн-идентификация линейных нестационарных систем, Мелкумян Е. Ю., Писаренко Ю. В., Солдатова М. А. (2014)
Стенин А. А. - Построение и анализ систем интернет голосования и регистрации, Пасько В. П., Губский А. Н., Каурковская М. А. (2014)
Тимошин Ю. А. - Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей, Шемсединов Т. Г., Ярченко В. П., Мороз А. И. (2014)
Ткач М. М. - Система управлiння режимом дотримання рiвноваги антропоморфним крокуючим апаратом, Гуменний Д. О. (2014)
Гвоздева И. М. - Повышение разрешающей способности систем акустического зондирования автономных подводных роботов (2014)
Гуда А. И. - Повышение качества фильтрации при поисковой идентификации нелинейных динамических систем, Михалев А. И. (2014)
Богушевський В. С. - Дослiдження системи управлiння конвертерного процесу за енергозберiгаючою технологiєю, Зубова К. М. (2014)
Iгнатенко В. М. - Математичне моделювання закручених потокiв у циклонних камерах, Зеленський К. Х., Бовсуновська К. С. (2014)
Мелкумян Е. Ю. - Определение момента завершения обучения эксперта аналитика последовательным анализом локальных оценок, Стенин С. А. (2014)
Олiйник В. В. - Комплексний пiдхiд до розв’язання задачi вибору засобiв упорядкування середовища у гнучких комп’ютерно-iнтегрованих системах (2014)
Полiщук М. М. - Розширення функцiоналу електронного бiометричного паспорта для застосування в електронному документообiгу, Пасько В. П., Погляд С. Ф. (2014)
Тимошин Ю. А. - Оптимiзацiя розподiлення навантаження на бездротову мережу в офiснiй iнфраструктурi компанiї, Рiпа А. О. (2014)
Савицький А. Й. - Дослiдження критерiального тестування хмарних обчислювальних систем, Александров С. С. (2014)
Савицький А. Й. - Дослiдження процесу розробки програмного забезпечення при використаннi паралельнопослiдовного пiдходу, Петров А. С. (2014)
Савицький А. Й. - Методиколаборативної фiльтрацiї для непрямих рейтингiв, Попович Д. В. (2014)
Шпiт С. В. - Сигнально-параметричний метод побудови робастних систем керування, Мирнiнко Н. В., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В., Єгоров Р. О. (2014)
Смолий В. Н. - Показатели эффективности управления процесса производства электронных аппаратов (2014)
Стасюк Н. П. - Застосування методу аналiзу iєрархiй при виборi iнструментальних засобiв розробки програмного забезпечення, Савицький А. Й. (2014)
Ткач М. М. - Математичне моделювання кiнематичних зв’язкiв антропоморфного крокуючого апарата, Гуменний Д. О. (2014)
Ямпольський Л. С. - Семантична узгодженiсть мультимедiйного середовища комп’ютерно-iнтегрованого комплексу засобiв дистанцiйно вiртуального навчання, Лiсовиченко О. I., Остапченко К. Б. (2014)
Гуда А. И. - Использование нечётких технологий при выборе начальных условий в задачах идентификации систем с хаотической динамикой, Михалев А. И. (2014)
Рач В. А. - Управление рисками проекта: общее и различия PMBoK 4 и PMBoK 5, Борулько Н. А. (2014)
Данченко О. Б. - Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах (2014)
Стародуб Ю. П. - Структура та методологія управління ризиками надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Гаврись А. П., Федюк Я. І. (2014)
Барская И. С. - Особенности принятия решения на этапе инициации проектов создания корпоративных информационных систем, Тесленко П. А., Денисенко В. Ю. (2014)
Рач Д. В. - Сутність та взаємообумовленість контекстної та поведінкової невизначеності при управлінні ризиками в проектах в умовах природньої невизначеності (2014)
Придатко О. В. - Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах (2014)
Катаев Д. С. - Матричное управления трудовыми ресурсами промышленных предприятий (2014)
Мазниченко В. Г. - Системно-целостное видение развития социума как творческого элемента ноосферы: макроинновации (2014)
Світлишин І. І. - Ефект функціонування підприємства: сутність і види (2014)
Федоронько Н. І. - Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат підприємства (2014)
Чимшир В. И. - Современные подходы к повышению конкурентоспособности морского порта в рамках развития морехозяйственного комплекса Придунайского региона, Чимшир А. В. (2014)
Коренєв Е. Н. - Корпоративна сталість: від функціональної до стратегічної імплементації, Бандилко О. С. (2014)
Тісунова В. М. - Процеси створення інституційного середовища для комерціалізації інноваційної діяльності в регіонах України, Рєзнік О. А. (2014)
Маматова Т. В. - Досвід використання командної роботи в е-курсі "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку – 3", Гладка О. М., Гайдабрус Б. В. (2014)
Живко З. Б. - Аналіз типових підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства (2014)
Ляшенко О. М. - Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки, Юрків Н. Я. (2014)
Россошанська О. В. - Система оцінювання стану внутрішнього середовища як фактору стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2014)
Алькема В. Г. - Територіальна організація регіональної логістичної інфраструктури, Кудренко С. О. (2014)
Альатум Мохаммад - Концептуальная модель планирования содержания мягкого проекта на основе сервисной модели (2014)
Масауд Султан - Критерий формирования портфеля проектов для малых предприятий непроизводственной сферы (2014)
Ваколюк Т. В. - Особливості проведення рольової гри з використанням зорової опори з метою формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів та слухачів (2015)
Гонтова Л. В. - Експериментальна апробація технології формування соціокультурної компетентності учнів 5-х-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Діденко О. В. - Професійне самовдосконалення як чинник фахової підготовки майбутніх офіцерів (2015)
Даниленко О. Б. - Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО (2015)
Жигірь В. І. - Інтеграція змісту педагогічної й управлінської підготовки майбутнього педагога як менеджера освіти (2015)
Каньковський І. Є. - Діагностика якості професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю, Герніченко І. І. (2015)
Керницький О. М. - Психолого-педагогічні особливості студентського віку та специфіка розвитку особистості іноземного студента (2015)
Клименко С. І. - Особливості професійної підготовки вчителів-словесників засобами української фразеології (2015)
Коваль О. Є. - Шляхи оптимізації процесу викладання військових наук курсантам вищого навчального закладу прикордонного відомства (2015)
Коваль О. Є. - Особливості дидактико-технічного забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки у ВВНЗ (2015)
Кустовська І. М. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівця (2015)
Мірошніченко В. І. - Формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників шляхом поглиблення правових знань (2015)
Нагаєв В. М. - Розвиток професійної компетентності фахівців-менеджерів в умовах технологізації навчально-творчої діяльності студентів (2015)
Плеханов А. В. - Методичні аспекти навчання приведенню в готовність до стрільби короткосвольної зброї зі скороченням часу (2015)
Синьов В. М. - Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби у ході іншомовної підготовки, Щербина О. О. (2015)
Тимофєєва О. Я. - Історія морської освіти в україні та сучасні наукові підходи до формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2015)
Тимченко І. М. - Про явище "ринковізації" у медичному та інших секторах системи вищої освіти України (2015)
Тробюк В. І. - Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з вогневої підготовки (2015)
Худзей О. О. - Метод проектів в іншомовній підготовці учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (2015)
Цвєтаєва О. В. - З досвіду оптимізації навчання іноземних мов на немовних факультетах ВНЗ (2015)
Яремчук І. А. - Реалізація проблемно-діяльнісного підходу в іншомовній професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Кошкин К. В. - Имитационное моделирование организационных систем управления проектами и программами (2014)
Луханін М. І. - Про необхідність реформування вітчизняній оборонній промисловості (системний підхід), Сіренко В. Е. (2014)
Малеева О. В. - Модели и метод оценивания качества проектной документации на начальных стадиях проекта (2014)
Дружинин Е. А. - Математическое обеспечение информационной технологии интеграции процессов при планировании проектов с учетом влияния факторов риска (2014)
Бабаев И. А. - Управление интеграцией проекта в программе развития организаций (2014)
Чернов С. К. - Реализация проектов модернизации газотранспортной системы Украины (2014)
Цюцюра С. В. - Стратегія управління проектами реінжинірингу енергоємних галузей, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2014)
Воркут Т. А. - Портфельне управління в проектно-орієнтованих організаціях на основі спільного пулу внутрішньо організаційних ресурсів (2014)
Шахов А. В. - Энтропийная модель портфельного управления проектно-ориентированной организацией (2014)
Бушуева Н. С. - Механизмы матричных технологий проактивного сбалансированного управления программами организационного развития (2014)
Латкин М. А. - Управление резервами времени и стоимости при выполнении работ проектами (2014)
Руденко С. В. - Проектно-ориентированная методология управления состоянием окружающей среды в территориальных эколого-экономических системах (2014)
Белощицкий А. А. - Методы управления информационно-продуктовыми проектами в проектно-векторном пространстве (2014)
Ванюшкин А. С. - Портфельные концепции и ограничения их применимости (2014)
Медведєва О. М. - Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати, аксіологічні та онтологічні положення (2014)
Петренко Ю. А. - Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами (2014)
Сухонос М. К. - Разработка метода модификационной изменчивости на базе дуального подхода к управлению энергоинфраструктурных проектов (2014)
Харитонов Ю. Н. - Концептуальная модель управления проектами развития морской портовой инфраструктуры (2014)
Пилипенко А. І. - Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами (2014)
Ляшенко Н. Є. - Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбання об’єктів колекціонування (2014)
Матвієнко Р. М. - Компетентностні моделі в проектах підвищення якості професійної підготовки (на прикладі моделей компетентності змінних інженерів компресорних станцій) (2014)
Велігура А. В. - Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства (2014)
Масауд Султан - Обоснование применения портфельного управления в рамках оппортунистического похода для стратегического развития малого медицинского бизнеса (2014)
Медведєва О. М. - Бачення інноваційності як характеристики середовища проектів та програм розвитку, Кірнос М. І. (2014)
Бистров А. Г. - Система реалізація просунення сайту як організаційна інновація підприємств (2014)
Борулько Н. А. - Лингвистические особенности применения термина "непрерывность" в контексте риска и неопределенности проектной деятельности (2014)
Asare Joseph - Client service orientation as a factor of economic security banks (2014)
Anokye Anokye - Holistic vision of economic security of enterprise by means of methodological "3M Pyramid" and system model, Kwabena Ofosu (2014)
Osakwe Ikenna - Developing of a model for human resource management in international projects (2014)
Samuel Gyedu - Using information security system model as a management tool for ensuring information security organization (2014)
Щербатюк А. І. - Механізм мотивації інноваційної праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу (2014)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Фахмад - Метод определения параметров компетентности как управленческой категории для проектов высокой степени мягкости на основе функции присутствия (2014)
Umeh Uche Adaeze - Features of knowledge management activity in project oriented banks (2014)
Волков В. П. - Концептуальні засади управління нерухомістю, Коваленко Г. В. (2014)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Темпоральний зв'язок ключових показників оцінки портфелю проектів регіонального освітнього кластеру (2014)
Медведєва О. М. - Моделювання активності зацікавлених сторін в проектах на основі інтегральної когнітивної карти середовища взаємодії (2015)
Биков В. Ю. - Мобільність користувача в інтернет просторі (2015)
Стародуб Ю. П. - Використання допоміжного програмного забезпечення HEC-GeoRAS та HEC-RAS в проектах підвищення стану безпеки територій, Гаврись А. П. (2015)
Выходец Ю. С. - Метод выбора продукта проекта с использованием концепции бизнес-модели (2015)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Теоретические аспекты и практика управления инновациями в образовательной сфере (2015)
Дружинин Е. А. - Модель определения содержания и метод мониторинга качества продукта проекта создания беспилотной авиационной техники, Крицкий Д. Н. (2015)
Osakwe Ikenna - Improved approach to the project team categorization (2015)
Гайда А. Ю. - Механизмы рационального управления проектами реконструкции муниципальных систем водоснабжения, Кошкин В. К., Харитонов Ю. Н. (2015)
Asare Joseph - Multi-metric definition of knowledge economy (2015)
Шарова О. С. - Про проекти державно-приватного партнерства. Основні визначення (2015)
Chernova L. S. - Development of measures to reduce the impact of harmful and hazard factors encountered in high-technology enterprises (2015)
Луханін М. І. - Про необхідність реформування у вітчизняній оборонній промисловості (структура взаємодії елементів системи), Сіренко В. Є. (2015)
Бушуев С. Д. - Предпринимательская энергия в управлении проектами развития, Ярошенко Ю. Ф., Ярошенко Н. П. (2013)
Шаріпова О. С. - Визначення об'єктів гармонізації с позицій процесного, ситуаційного та проектного управління (2013)
Голубятников В. Т. - Оценка производственно-экономической устойчивости инвестиционно-строительного проекта в процессе его реализации (2013)
Москаленко В. В. - Концепция решения задачи координации развития предприятия, Бронин С. В., Гринченко М. А., Глебова М. В. (2013)
Чеботарьов Є. В. - Нормативно-правове забезпечення потенціалу конкурентоспроможності агропродовольчих формувань (2013)
Соломатіна Т. В. - Оцінка ефективності державного фінансування аграрного сектору України: Луганська область (2013)
Федорова О. В. - Локалізація дисфункцій елементів системи соціального менеджменту підприємства (2013)
Антонян О. А. - Класифікація заходів конкурентної розвідки у системі економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання (2013)
Бирюков О. В. - Статистика результатов тестирования с использованием заданий многократного ранжирования (на примере оценки компететности государственных служащих в области управления проектами), Зварич М. М. (2013)
Alzboon Mohammad - The Jordan’s education at the age of knowledge economics: system-historical aspect (2013)
Gladka O. M. - The Essence and peculiarities of the real estate development projects (2013)
Медведєва О. М. - Особливості формалізації суджень експертів відносно критеріальних показників проектних пропозицій при застосуванні для прийняття оціночних рішень інтроформаційних моделей на нечітких множинах, Євдокимова А. В. (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця як форма реалізації людського компоненту інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Овсянко О. М. - Перспективна чисельність найбільш трудоактивного населення як основи трудового потенціалу регіону (2013)
Драч І. Є. - Розробка механізму системно-ціннісного формування портфелю наукових проектів вищого навчального закладу, Рулікова Н. С. (2013)
Шаров О. І. - Управління освітнім проектом на фазі ініціації: моделювання підготовки та прийняття рішень (2013)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Проектно-кластерне управління регіональним освітнім простором як складова реформування системи вищої освіти (2013)
Россошанська О. В. - Управління знаннями в контексті забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Погорелов Ю. С. - Понятійний апарат еволюційної теорії як інструменту опису взаємодії суб’єктів економічних відносин в контексті економічної безпеки держави, Рудніченко Є. М. (2013)
Шульженко Л. Є. - Екосесент як галузь знань безпекознавства (2013)
Труніна І. М. - Вихідні положення розроблення стратегії конкурентоспроможності підприємства (2013)
Заблодська І. В. - Системність як підґрунтя освітньої, наукової та прагматичної діяльності (2013)
Боднарюк Б. - Життя і наукова діяльність історика-візантиніста Олександра Дмітрєва (2010)
Кожолянко Г. - Історико-етнологічна наука в Чернівецькому Університеті (2010)
Пивоваров C. - Археологічні дослідження в Чернівецькому університеті (2010)
Пивоваров С. - Викладацька та наукова діяльність К. С. Мусієнко (2010)
Попик С. - Професор Йоган Лозерт – фундатор медієвістичних студій у Чернівецькому університеті, Масан О. (2010)
Чучко М. - Професори Чернівецького університету Франца Йосифа Зиґмунд Херцберг-Френкель, Йоганн Кромайєр та Оскар Леуце (2010)
Шестаков Ю. - Науково-педагопчна діяльність Є. В. Черезова у ЧДУ (1949-1988 рр.), Кожолянко Г. (2010)
Iльків М. - Деякі аспекти взаємозв'язків східноєвропейського населення з ахейською Грецією в другій чверті – середині II тисячоліття до н.е. (2010)
Мисько Ю. - Храми та мечеті Хотинської фортеці (2010)
Нєстєрова Т. - Про етапи формування архітектури Хотинського замку (2010)
Чайка В. - Організація і проведення відновлювальних та реставраційних робіт на Збаразькому замку в 30-х роках ХХ-го століття (2010)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця ІХ-ХІ ст.: типіки, особливості організації та устрою (III) (2010)
Сайко М. - Кредитні відносини і банківська справа в Римі за працею Тита Лівія "Ав urbe соndіта lівrі" (2010)
Чучко М. - Православна церква на Буковині в епоху пізнього середньовіччя та нового часу (2010)
Чучко М. - Проблеми етнічної ідентифікації гунів та історичної мотивації гунського нашестя на Європу (IV), ЯновськийЯ. ЯновськийЯ. (2010)
Яремчук А. - Історичне значення ісихазму у християнстві (2010)
Кожолянко О. - До питання про трансформацію деяких давніх обрядів у сучасній весільній обрядовості міського населення України (2010)
Кожолянко О. - Новорічний обрядовий карнавал румунів Буковини - "Маланка" (на прикладі Сторожинецького району) (2010)
Мариш Ш. - Солярні символи на марамороській кераміці ХІХ ст. (2010)
Мойсей А. - Ремінісценції архаїчних статевих ініціальних ритуалів у східнороманського та українського населення Буковини (2010)
Удод О. - Традиційна картина світу, Юрій М. (2010)
Харченко П. - Інтеграційні процеси в галузі сучасної мистецької освіти (2010)
Вамуш А. - Жіночі головні убори східноєвропейського населення в середньовічний час (ХІ-ХІІІ ст.) (2010)
Козак А. - Бойові порядки і тактика карфагенської кавалерії та елефантерії в другій половині III ст. до н. е. (2010)
Романишин М. - Традиції закарпатської школи живопису (2010)
Салогуб А. - Образ Пірра в німецькій історіографії XIX - першої половини XX ст. (2010)
Кожолянко Г. - Історико-етнологічні дослідження українців Молдови (2010)
Пивоваров С. - Вивчення, збереження і використання пам'яток національної культурної спадщини у вищих навчальних закладах, Кожолянко О. (2010)
Чучко М. - Нове дослідження про російських старообрядців з берегів Дунаю (2010)
Відомості про авторів (2010)
Чеботарьов В. А. - Сучасна економічна парадигма України: вихідні методологічні засади обґрунтування (2015)
Рак Ю. П. - Математична модель оцінки ризику в проектах захисту об’єктів потенційної небезпеки, Сукач Р. Ю. (2015)
Гайда А. Ю. - Классификация состояния проектов реконструкции муниципальных систем водоснабжения средствами искусственных нейронных сетей, Кошкин В. К. (2015)
Молоканова В. М. - Процеси формування портфеля ціннісно-орієнтованого розвитку організації (2015)
Рач В. А. - Интуитивное и научное в управлении проектами (2015)
Шарова О. С. - Про проекти державно-приватного партнерства: особливості планування (2015)
Nnaji A. Chidimma - Practical application of the theory of technological setup to the development of telecommunications (on example of Nigeria) (2015)
Тавлуй І. П. - Формування портфеля "стандартних інструментів" при реалізації проекту стратегічного розвитку організації (2015)
Голінка І. В. - Стандарти організації для інноваційного розвитку (2015)
Польшаков И. В. - Устойчивое развитие проектно-ориентированных организаций (2015)
Бирюков О. В. - Проблемы согласованности описания компетентностей в образовательной и практической сферах деятельности, связанных с управлением проектами (2015)
Борулько Н. А. - Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах (2015)
Рач Д. В. - Особливості прийняття рішень та поведінки особистості в умовах невизначеності, небезпеки та ризику як феномену пізнання (2015)
Медведева Е. М. - Проекты в сфере IT как разновидность мягких проектов (2015)
Шаров О. І. - Проектний погляд на процеси імплементації нового Закону України "Про вищу освіту" (2015)
Борисюк Д. В. - Математична модель вертикальних і поздовжньо-кутових коливань системи "Двигун - трансмісія - колеса - міст - підресорена маса"трактора (2015)
Борисюк Д. В. - Тенденції розвитку та аналіз конструкції жаток зернозбиральних комбайнів, Блащук В. В. (2015)
Борисюк Д. В. - Тенденції розвитку техніки і технологій для збирання льону, Колеснік І. А. (2015)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку однозернових висівних апаратів за допомогою морфологічного синтезу, Лотоцький Р. І., Білик С. Г., Пришляк В. М. (2015)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення потужності на привод робочого органа барабанного подрібнювача-розподілювача стебел рослин і пожнивних залишків (2015)
Грицун А. В. - Дослідження впливу кута встановлення робочої грані молотка на зусилля руйнування стеблових матеріалів, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження впливу вібропристосування на рух насіння по поверхні циліндричного решета та його травмування, Мельник В. І. (2015)
Марчук Д. В. - Дослідження комбінованого коренезбирального агрегата для викопування коренеплодів цикорію (2015)
Мерінець Н. А. - Оцінка гранулометричного і хімічного складу та якості гомогенної кормової суміші із зерна і кормоагрегат для її приготування (2015)
Семенов В. Г. - Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючихна різних видах палива за допомогою уточненої моделі і. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних, Комаха В. П., Рябошапка В. Б. (2015)
Філіпенко Д. В. - Рух зернової суміші в циліндричному решеті, що обертається навколо осі відхиленої від горизонтального положення, Науменко М. М. (2015)
Дахновська О. В. - Експериментальні дослідження низькотемпературного сушіння відходів деревини в камерній конвективній сушарці, Cпівак О. Ю., Єфремов Я. А. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Первинне оброблення молочної сироватки електричними розрядами, Чернюшок О. А., Риндюк Д. В. (2015)
Олексієнко В. О. - Розробка технологій прискореного дозрівання солоду, Харитонова Г. І. (2015)
Tsurkan O. - Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers, Zozuliak I., Lipoviy I. (2015)
Пономарчук І. А. - Аналіз ефективності застосування комбінованої системи тепло- холодопостачання, Слободян Н. М. (2015)
Пришляк В. М. - Оптимізація технологічних параметрів тепломасообмінного процесу в теплообмінниках концентричного типу, Яропуд В. М. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Особливості виробництва круп із солоду, Півоваров О. А., Ковальова О. С. (2015)
Валявський І. А. - Дослідження впливу конструктивних параметрів верстатів-гексаподів на їх просторові рухові характеристики (2015)
Gunko I. - Тalking the development of deformation into determining normal and tangential contact stresses at the forge, Muzychuk B., Nakhaichuk O. (2015)
Сивак Р. І. - Пластичність металів при немонотонному навантаженні (2015)
Дубчак В. М. - Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах, Новицька Л. І. (2015)
Комаха В. П. - Маховичне джерело енергії в стаціонарних енергетичних установках (2015)
Янович В. П. - Обгрунтування технології та гідроімпульсного обладнання для виробництва високоенергетичних паливних брикет, Ковальчук О. С. (2015)
Євдокимова А. В. - Метод оцінювання компонентів портфеля при його формуванні на основі інтроформаційної моделі (2013)
Рач В. А. - Модель підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю, Бірюков О. В. (2013)
Овчаренко Є. І. - Ґенеза та сучасні уявлення теорій фірм щодо цілі та цілепокладання: аспекти використання у системі економічної безпеки підприємства (2013)
Ілляшенко О. В. - Механізми управління у системі економічної безпеки підприємства (2013)
Тищенко В. В. - Оцінювання фінансової стійкості підприємства за результатами функціонування системи його економічної безпеки (2013)
Арєф'єв С. О. - Взаємозв’язок показників фінансових результатів та системи економічної безпеки підприємства, Афанас'єва О. Є. (2013)
Чеботарьов В. А. - Проблеми і перспективи забезпечення продовольчої безпеки Донецького економічного району (2013)
Князь С. В. - Потенціал системи управління підприємством: елементний склад та структура (2013)
Берулава Д. З. - Актуальні проблеми і класифікація стратегічних програм розвитку сучасних міст (2013)
Фиников Т. В. - Слияния и поглощения ВУЗов Украины: метрика проектно-ориентированного реформирования, Шаров О. И. (2013)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Модель формування портфеля проектів регіонального освітнього кластеру (2013)
Журавлева Н. В. - Высшее учебное заведение: особенности внедрения интегрированной системы управления (2013)
Придатко О. В. - Модель управління якістю проектів підготовки рятувальників в освітньому середовищі з особливими умовами навчання (2013)
Саченко О. А. - Управління портфелем інноваційних проектів щодо модернізації обладнання (2013)
Запорожец И. М. - Функционально-структурная модель системы управления стоимостью в проектах и программах судоремонтного предприятия (2013)
Гладка О. М. - Практичні аспекти управління проектами на фазі ініціалізації проекту (2013)
Лукутін О. В. - Особливості проектного управління діяльністю торгівельної організації (2013)
Рач Д. В. - Методи відносних координат та зворотнього ходу як додаткові інструменти управління невизначеністю в проекті (2013)
Медведєва О. М. - Ключові характеристики сучасного оточення проектів (2013)
Россошанська О. В. - Інноваційна праця як інструмент забезпечення стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств, Щербатюк А. І. (2013)
Рибакова Т. О. - Адаптація системи управління персоналом промислового підприємства до умов функціонування на зовнішньому ринку, Амеліна І. В. (2013)
Назимко В. В. - Автоматизоване прийняття рішень у ході оперативного управління проектом, Юшков Є. О., Зінченко С. А. (2013)
Gladka O. M. - The practice of making decisions in the real estate development projects (2013)
Антонян О. А. - Місце служби безпеки в організаційній структурі суб’єкті господарювання (2013)
Шаріпова О. С. - Формування підходу до оцінки стану виробничого потенціалу інтегрованого підприємства при виборі стратегії розвитку (2013)
Рач В. А. - Особливості реєстрації та фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються в рамках державної стратегії розвитку, Бірюков О. В. (2013)
Медведєва О. М. - Концептуальна основа ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в інноваційній діяльності (2013)
Зачко О. Б. - Ініціація процесу формування портфелю проектів розвитку складних соціально-економічних систем, Барабаш І. Г. (2013)
Євдокимова А. В. - Концептуальна модель механізму оцінювання компонентів портфеля при його формуванні в термінах теорії несилової взаємодії (2013)
Тесля Ю. М. - Модель несилової консолідації інтересів зацікавлених сторін по відношенню до різних аспектів проекту, Рич М. І. (2013)
Онищенко І. І. - Модель життєвого циклу проекту розробки тиражного програмного продукту та виведення його на ринок, Шарова О. С. (2013)
Шаров О. І. - Проекти ліцензування освітніх програм: взаємодія із зовнішніми учасниками та пов’язані з цим ризики (2013)
Федечко А. И. - Концептуальная портфельно-ориентированная модель образовательного проекта (2013)
Рач Д. В. - Управління невизначеністю та ризиками в проекті: термінологічна основа (2013)
Бабина О. - Оцінка та моделювання збалансованості потенціалу транспортного підприємства: теоретико-методичний аспект (2015)
Войтко С. - До питання реалізації можливостей транспортної інфраструктури та інтелектуального потенціалу країн, Мікульонок І. (2015)
Войченко Т. - Використання логістичного підходу в управлінні персоналом транспортного підприємства (2015)
Двуліт З. - Роль маркетингової логістики в діяльності транспортно-експедиторського підприємства, Стасів Ю. (2015)
Karpenko O. - Сonceptual framework for the development of transportation and logistics companies (2015)
Platonov O. - Рreconditions for economic security of supply chains of businesses in multimodal transportation (2015)
Познякова О. - Вагомість суб’єктів ринку транспортно-експедиторських послуг, Дашукова І. (2015)
Гудкова В. - Структурно-функціональний аналіз державного регулювання розвитку залізничного транспорту, Тютюн Ю. (2015)
Dvulit Z. - Тhe formation of sustainable development paradigm on railway transport enterprises in Ukraine (2015)
Ейтутіс Г. - Матричний підхід щодо впливу якісних показників на ефективність використання рухомого складу, Габа В. (2015)
Задоя В. - Перспективи розвитку взаємодії укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління (2015)
Колесникова Н. - Роль ціноутворення в діяльності підприємств залізничного транспорту, Садюк А. (2015)
Міщенко М. - Економічні методи планування відтворення основних фондів залізничного транспорту (2015)
Пацьора О. - Сервісне обслуговування пасажирів на залізниці, Гузь О. (2015)
Пилипенкo О. - Проблеми та напрями оновлення локомотивного господарства україни в умовах реформування, Задриборода Ю. (2015)
Стукало А. - Mетоди оцінки інтелектуальної власності підприємств вагонного господарства (2015)
Харчук О. - Eфективність планування контейнерних перевезень на залізничних підприємствах, Курмаз Я. (2015)
Череп А. - Cпецифіка прояву функцій менеджменту у сфері управління доходами підприємств залізничного транспорту (2015)
Костюченко Л. - Eфективність pr-діяльності КП "Київський метрополітен", Тиха А. (2015)
Кузнєцова Т. - Mетодологія розрахунку відносної ефективності прийняття управлінських рішень при ангстремменеджменті авіапідприємства (з використанням побудови нейромережевої моделі) (2015)
Мельник О. - Cучасні методи організації роботи флоту і портів (2015)
Блиндюк В. - Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності (2015)
Богомолова Н. - Особливості державного регулювання розвитку транспорту мегаполісу (2015)
Брайковська А. - Pоль електронної комерції в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на ринку хліба та хлібобулочних виробів, Яковенко І. (2015)
Зіць О. - Ефективність виробництва: система показників та методи оцінки (2015)
Двуліт З. - Дослідження факторів оцінки економічної безпеки підприємства, Гайсюк Г. (2015)
Дідовець І. - Oсобливості розвитку професійної етики на сучасному етапі (2015)
Лубенченко О. - Tеоретично-методичні аспекти аналізу і аудиту розрахунків по податках і обов’язкових платежах до бюджету, Телега Р. (2015)
Кучерук Г. - Bизначення поняття "потенціал конкурентоспроможності" та його місце в теорії конкуренції, Галькевич М. (2015)
Лубенченко О. - Oрганізація обліку виробничих запасів на cучасному етапі, Орловський В. (2015)
Назаренко А. - Cтан конкурентоспроможності виробничих підприємств під час кризи, Дмитренко Д. (2015)
Назаренко А. - Bизначення поняття "персонал підприємства" та основні теоретичні підходи, Корзун І. (2015)
Пацьора О. - Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві, Константиненко О. (2015)
Пилипенко О. - Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства, Веселов С. (2015)
Пінчук С. - Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства, Мицяк М. (2015)
Познякова О. - Вдосконалення мотивації інноваційної діяльності персоналу підприємства, Ващенко М. (2015)
Приймук О. - Дослідження методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, Д’якова Є. (2015)
Приймук О. - Особливості формування операційних витрат підприємства оптової торгівлі, Ільченко П. (2015)
Садловська І. - Потенціал транспортного підприємства та його cтруктуризація (2015)
Соколова Е. - Оcoбливocті фoрмування фінанcoвих результатів cуб’єктів гocпoдарювання та забезпечення управління прибутками вітчизняних підприємcтв, Щербак А. (2015)
Бойко Г. - Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств, Сологуб С. (2015)
Сологуб С. - Особливості управління грошовими потоками в умовах економічної кризи, Малихіна Т. (2015)
Талавіра Є. - Особливості управління інвестиційним портфелем підприємства в сучасних умовах, Каня А. (2015)
Талавіра Є. - Управлiння крeдитними ризиками комерційних банків, Мужичук А. (2015)
Харчук О. - Перспективи розвитку ринку зерна в Україні та його експортного потенціалу, Берлюта І. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Принципи забезпечення економічної безпеки регіону, Олініченко І. В. (2013)
Георгіаді Н. Г. - Побудова організаційних структур управління підприємств в системах менеджменту природоохоронної діяльності, Князь С. В., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Гриньова В. М. - Основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції промислового підприємства, Мисько Н. В. (2013)
Лицур І. М. - Чинники формування інноваційно-інвестиційної політики сталого розвитку, Лимич Ю. В. (2013)
Мазуренко В. П. - Вплив трансакційних витрат на формування конкурентної стратегії фармацевтичної компанії, Чулаков Є. Ю. (2013)
Буцька О. Ю. - Місцеві податки і збори в умовах законодавчих змін бюджетно-податкової політики України, Тимошенко О. В. (2013)
Драган О. О. - Аналіз бюджету вітчизняних домогосподарств в посткризовий період (2013)
Шаманська О. І. - Система ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Корнійчук О. О. - Сутність та передумови формування трудового потенціалу сільських територій вінницької області (2013)
Бескоста Г. М. - Розробка концептуальних основ забезпечення контролю якості аудиту дебіторської заборгованості (2013)
Добрянська Н. А. - Еволюція диверсифікації виробництва, мотиви та її цілі, Нікіфорчук А. А. (2013)
Ігнатенко М. М. - Нові теоретико-методологічні засади розвитку соціальної інфраструктури з метою формування альтернативних видів діяльності в аграрній сфері економіки (2013)
Зибарева О. В. - Поширення соціальних хвороб як наслідок акультурації українського суспільства (2013)
Собчишин В. М. - Закупівельна логістика й логістичне управління закупівлями: сутність, функції та відмінності (2013)
Семчук Ж. В. - Індикатори діагностики фінансового стану підприємств (2013)
Гнатенко Є. П. - Аналіз збалансованості обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві (2013)
Скірка Н. Я. - Галузева структура національної економіки і напрями її оптимізації (2013)
Іванов Ю. Б. - Формування системи управління коксохімічним підприємством, Мадар О. Є. (2013)
Садловська І. П. - Логістика як інструмент у підвищенні ефективності роботи річкових портів України, Кучерук Г. Ю. (2013)
Бойко М. Г. - Управління взаємовідносинами зі споживачами туристичних послуг (2013)
Ілляшенко С. М. - Засади організаційно-економічного механізму управління розвитком корпоративної культури промислового підприємства, Овчаренко М. І. (2013)
Момот В. Є. - Кластерний аналіз інвестиційного клімату у різних регіонах України, Іванова М. О. (2013)
Семів Л. К. - Теоретичні та прикладні аспекти впливу знань та інновацій на продуктивність праці (2013)
Стеченко Д. М. - Концептуальні засади та трансформаційні цілі державного регулювання розвитку пек України (2013)
Танклевська Н. С. - Стан та проблеми формування фондового ринку в Україні, Кальченко М. М. (2013)
Швець В. Г. - Статистичне оцінювання обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні, Огреба С. В. (2013)
Петкова Л. О. - Трансформація глобального інноваційного простору в контексті геоекономічних змін, Паламарчук Д. М. (2013)
Ліфанова М. І. - Шляхи виходу з боргової кризи країн-членів Європейського Союзу (на прикладі країн piigs) (2013)
Аніщенко Г. Ю. - Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ (2013)
Дикань В. В. - Концептуальна модель управління розвитком високотехнологічного виробництва в Україні (2013)
Онікієнко С. В. - Фінансова глобалізація – альтернативи і перспективи (2013)
Трегубов О. С. - Формування інфраструктури туризму як умова вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери (2013)
Пригунов П. Я. - Сучасні підходи до підготовки професіоналів за спеціальністю 8.18010014 "управління фінансово-економічною безпекою": міфи та реалії, Литвиненко В. І., Карпова К. В. (2013)
Сокровольська Н. Я. - Стабільність бюджету як основа ефективної фінансової політики в умовах мінливого середовища (2013)
Демчук О. В. - Перспективи розвитку стратегії управління фінансово-господарською діяльністю рибної галузі як виробничої системи (2013)
Труш І. Є. - Основні методи оцінки кредитного ризику банку в системі управління ним (2013)
Лопух К. В. - Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу (2013)
Попівняк Ю. М. - Удосконалення методики функціонування фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства шляхом впровадження калькулювання за видами діяльності (2013)
Головко А. Я. - Постіндустріальна трансформація світового господарства в контексті формування концепції соціальної відповідальності тнк (2013)
Круковський Д. В. - Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення діяльності у туристично-рекреаційній сфері (2013)
Росляков А. А. - Формування та регулювання цін на сільськогосподарську продукцію на ринку єс, сша та України (2013)
Кравченко О. О. - Аналіз сценаріїв майбутнього залізничного транспорту в Україні (2013)
Яровий І. І. - Оцінка впливу факторів зовнішнього економічного середовища на формування конкурентоспроможності та галузевої структури господарювання (2013)
Варава А. А. - Особливості формування інформаційного забезпечення стратегічної діяльності на підприємствах (2013)
Кращенко А. О. - Аналіз конкурентоспроможності виробників зерна у розрізі регіонів (2013)
Король В. В. - Підходи щодо оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю в управлінні виробництвом та реалізацією цукрових буряків (2013)
Клименко О. В. - Теоретичне визначення та класифікація грошових потоків підприємства (2013)
Рудківський О. А. - Інтегративний підхід до оцінки розвитку логістичної системи молокопереробного підприємства: стратегічний аспект (2013)
Антропов Ю. В. - Алгоритм оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства (2013)
Шморгун О. В. - Місце держави в становленні глобального конкурентного лідерства (2013)
Батенко Л. П. - Цінність проекту з позицій різних зацікавлених сторін (2013)
Запухляк В. З. - Оцінка ефективності залучення іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності (2013)
Мамчур В. А. - Аграрний ринок як інститут розвитку аграрного бізнесу (2013)
Ткаченко Ю. В. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки (2013)
Яневич М. М. - Структура інформаційно-аналітичної системи стратегічного маркетингового управління підприємств (на прикладі регіональних підприємств кондитерської галузі) (2013)
Вірченко О. В. - Інституційні особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Шкляр В. В. - Концептуальна схема механізму антикризового менеджменту на підприємствах водного транспорту (2013)
Коломієць О. Л. - Евристичні функції управління: сутність, види, способи застосування (2013)
Даценко В. В. - Вплив єдиного соціального внеску на формування пенсійного фонду України на прикладі дніпропетровської області, Тараненко В. Є. (2013)
Окуловский А. С. - Прогнозирование социальных и экономических показателей с применением програмно-целевого подхода в регулировании использования ресурсного потенциала ар крым (2013)
Зоря О. П. - Особливості обліку та аналізу процентних та комісійних доходів банку, Чепка С. О. (2013)
Ломаченко Т. И. - Современные аспекты сбалансированности финансовой системы (2013)
Борисенко З. М. - Захист конкуренції в бізнесі як складова економічної безпеки (2013)
Крейдич І. М. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Черевко О. В. - Модель управління ризиком під час здійснення кредитного моніторингу (2013)
Содержание (2015)
Журналу - пятнадцать! (2015)
Задорожный Г. В. - О человекомерном методологическом обновлении современной экономической науки (о личностной методологии постижения хозяйства) (2015)
Залознова Ю. С. - Про теоретико-методологічні особливості дослідження сучасного соціоекономічного розвитку (2015)
Компаниец В. В. - О сути и целях экономики (2015)
Халіна О. В. - Протиріччя фінансово-інтелектуальної та духовної влади в умовах сучасного глобального господарського розвитку (2015)
Задорожна О. Г. - Неодирижизм як інтегрально-відроджувальна функція держави-влади в антикризовому національному господарському розвитку на основі дії соціокультурних законів (2015)
Ткачук О. М. - Современный взгляд на построение социально-экономических отношений в обществе (2015)
Ким Т. И. - Уровень и качество жизни: теоретический анализ, состояние и факторы в Украине, Комаренко О. А. (2015)
Александров О. В. - Банківський менеджмент великого приватного капіталу (теоретично-методологічні засади дослідження і практика Private Banking & Wealth Management (2015)
Панькова А. Д. - Про інноваційні моделі управління трудовою сферою в аспекті соціальної відповідальності (2015)
Пуртов В. Ф. - Особенности китайской модели развития, Го Цзя Фей (2015)
Kovriga A. - University and the Future: higher education, globalizing world economy and "crisis" (2015)
Задорожный Г. В. - Начальные размышления о NBIC-конвергенции и её последствиях для человека (2015)
Сергейцев Т. - Политэкономия суверенитета (2015)
Зобов М. И. - Идеология гармоничного общества (2015)
Задорожный Г. В. - Затмение разума и свобода ... для чего? О предназначении современного хозяйствования (2015)
Бабічева М. Г. - Використання інтерактивних форм роботи у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців мистецького напрямку у контексті сучасних освітніх технологій, Рибачук Ю. Л. (2015)
Барицька О. А. - Діагностика рівня сформованості мистецько-інформатичної складової фахової компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Вітковська С. О. - Компетентність учнів старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в основах елементарної теорії музики методом інтеграції новітніх освітніх технологій (2015)
Данілішина М. Ф. - Формування надійності гри на естраді у майбутніх вчителів музики в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2015)
Драган О. В. - Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти (2015)
Івахова К. П. - Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект (2015)
Ілініцька Н. С. - Зміст асистентської практики для студентів факультету мистецтв (2015)
Ісакова І. М. - Професійно орієнтований підхід до навчання англійської мови майбутніх вчителів музичного мистецтва, Закордонець Г. В. (2015)
Каленик І. В. - Фортепіанний ансамбль – історія та еволюція жанру (2015)
Карташова Ж. Ю. - Педагогічні принципи інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Король О. М. - Збереження, розвиток та пропагування української мистецької культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького театру – традиції та сучасність (2015)
Коханська С. В. - Вивчення творів шкільного репертуару порівняльними способами в процесі підготовки вчителя музичного мистецтва (2015)
Лабунець В. М. - Процесуально-функціональний аналіз інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики до продуктивної діяльності з учнями (2015)
Михаськова М. А. - Діяльність вчителя музичного мистецтва: термінологічно-понятійний аспект (2015)
Морозова О. О. - Особистість учителя: психолого-педагогічний аспект, Лось О. М. (2015)
Озимовська А. В. - Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі (2015)
Перець О. Є. - Педагогічний потенціал традиційного кобзарського репертуару (2015)
Радецький О. А. - Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього вчителя музики (2015)
Семчакевич С. Л. - Розвиток артикуляційної культури студентів в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2015)
Хитрич А. В. - Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Шерстинюк Л. Л. - Журнал "Мистецтво" (1919–1920 рр. ) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби (2015)
Шубіна В. Б. - Використання текстологічних засобів виразності (мелізмів) у фортепіанній практиці (2015)
Ярова М. В. - Фольклор у системі музичного виховання учнів молодших класів (2015)
Титул, зміст (2015)
Задоя А. А. - Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез (2015)
Тулай О. І. - Державне фінансування освіти: роль та значення в умовах формування засад сталого людського розвитку (2015)
Лимонова Е. М. - Категорія "транснаціональна корпорація": критерії визначення та основні ознаки (2015)
Кузнецова С. А. - Ідентифікація ризиків управлінського контролю та внутрішнього аудиту, Кузнецов А. А (2015)
Пестовская З. С. - Система гарантирования вкладов: проблемы и перспективы (2015)
Фуксман О. Ю. - Удосконалення механізму управління ліквідністю в банках із використанням системи трансфертного ціноутворення (2015)
Гармідер Л. Д. - Дослідження розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2015)
Виниченко Е. Н. - Оценка состояния и динамики социально-экономического развития предприятий (2015)
Воробйова К. О. - Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2015)
Яременко С. С. - Сучасні тенденції ринку FMCG та особливості споживацької поведінки на ньому, Аракелян Е. Д (2015)
Петруня В. Ю. - Глобалізаційні процеси та регулювання маркетингового середовища підприємств (2015)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности финансовых центров (2015)
Бухун Ю. В. - Перспективи інвестицій у космічну галузь України з огляду на режим сприяння торгівлі з ЄС (2015)
Задоя Ю. А. - Інвестиційний клімат в Україні: сучасні виклики та шляхи поліпшення (2015)
Реферати (2015)
Іжа М. - Напрямки забезпечення регіонального розвитку в Україні (2013)
Джигар В. - Зарубіжний досвід забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіаційного впливу в результаті техногенних катастроф, та перспективи його застосування в Україні (2013)
Красіловська З. - Теоретичні основи медіації як альтернативного способу вирішення спорів: поняття, види, принципи (2013)
Ларіна Н. - Комунікативна та інформаційна спроможність політичної опозиції: теоретичний аналіз, Ткач О. (2013)
Новак-Каляєва Л. - Права людини в державному управлінні як предмет наукового дослідження на міждисциплінарній основі (2013)
Петракова К. - Парадигма співвідношення економічної і соціально-політичної складової у державному управлінні (2013)
Попович Н. - Діалог як форма дискурсивної взаємодії у структурі політико-адміністративної комунікації (2013)
Яроміч С. - Проблеми реформування пенсійної системи в Україні в історичному дискурсі, Буряченко О. (2013)
Артем’єва Н. - Сутність державної інноваційної політики сталого розвитку регіону (2013)
Балабаєва З. - Інформаційно-аналітичне забезпечення реформування системи регіонального управління (2013)
Баровська А - Архів промов президента як чинник реалізації публічності інституту президентства, Коваль І. (2013)
Брус Т. - Імплементація системи оцінювання надання адміністративних послуг в Україні, Даньшина Ю. (2013)
Вдовиченко Л. - Проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності та механізми їх вирішення (2013)
Верцімага І. - Роль програм політичних партій парламенту в здійсненні екологічної політики України (2013)
Галаган М. - Євроінтеграційна політика в Україні: механізми реалізації (2013)
Гасюк І. - Інструменти бюджетно-податкового стимулювання розвитку підприємницької діяльності в сфері фізичної культури та спорту (2013)
Громова-Стасюк С. - Теоретичні основи побудови та функціонування механізму державного управління системою професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Дакал А. - Державна політика України щодо захисту прав дітей: проблеми та шляхи їх розв’язання (на прикладі сфери охорони здоров’я) (2013)
Жарая С. - Платні освітні послуги у системі загальноосвітніх навчальних закладів України (2013)
Зелінський С. - Фактор базової освіти в оцінці персоналу сфери державного управління, Тимофієв В. (2013)
Ковальов В. - Оптимізація правового забезпечення реалізації транспортної безпеки держави (2013)
Коваль З. - Проблематика вдосконалення державного управління щодо подолання Україною загрози інформаційно-психологічного колоніалізму (2013)
Ковінчук О. - Територія як об’єкт управління, спрямованого на розвиток (2013)
Кулінкович Т. - Сутність фінансового контролю в державному управлінні (2013)
Кучеренко М. - Податкові інструменти формування доходів бюджету регіону (2013)
Москаленко С. - Актуальні проблеми державного управління у контексті формування та розвитку соціогуманітарного простору в Україні (2013)
Нюнько О. - Механізми створення індустріальних парків: алгоритм прийняття управлінських рішень місцевими органами влади (2013)
Овчар О. - Фінансовий механізм реформування Збройних Сил України, Галюк Ю. (2013)
Овчаренко Ю. - Нормативно-правові аспекти розвитку Збройних Сил України в напрямку інтеграції в міжнародні структури колективної безпеки (2013)
Олефіренко О. - Правове регулювання співпраці України та Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища (2013)
Попроцький О. - Громадська думка як складова іміджу держави, Драчов Є. (2013)
Скибун О. - Питання державного управління у сфері телекомунікацій в рамках регулюючих документів міжнародного союзу електрозв’язку (2013)
Торган М. - Результати оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Філіппова В. - Управління формуванням і реалізацією державної політики в галузі освіти України (2013)
Євмєшкіна О. - Особливості кар’єри державних службовців України та зарубіжних країн (2013)
Свірін М. - Участь державних службовців у політичному процесі в умовах демократичного політичного режиму (2013)
Сорокіна Н. - Роль соціального партнерства в процесі гуманізації публічної служби (2013)
Гарькавий І. - Порівняння традиційної системи найму і системи участі в прибутках на підприємствах містообслуговуючої сфери (2013)
Колтун В. - Управління циклами в діяльності місцевих органів публічного управління (2013)
Назар О. - Теоретичні основи фінансової автономії органів місцевого самоврядування (2013)
Півень А. - Самооподаткування громадян як допоміжний ресурс в системі місцевого самоврядування (2013)
Поп’юк Л. - Зміст та форми управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування (2013)
Ровинська К. - Порівняльний аналіз принципів доброго врядування та принципів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Сухінін Д. - Досвід міста Комсомольськ як приклад успішного використання систем управління якістю надання муніципальних послуг (2013)
Щесюк С. - Туристична індустрія та територіальна громада: визначальні особливості взаємодії та розвитку (2013)
Галинский А. М. - Особенности строительства подземных выемок и фундаментов глубокого заложения в условиях плотной застройки (2010)
Григоровський П. Є. - Деякі особливості вибору методів виконання геодезичного забезпечення при будівництві НСК "Олімпійський", Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2010)
Григоровський П. Є. - Досвід проведення геодезичного моніторингу при реконструкції НСК "Олімпійський", Дейнека Ю. В. (2010)
Галінський О. М. - Особливості розрахунків стійкості підпірних стін вздовж схилів Черепанової гори на території стадіону НСК "Олімпійський" у Києві, Грубська Л. М., Басанський В. О., Козявкін І. Д. (2010)
Галінський О. М. - Вплив вібрації на конструкції стадіону та прилеглі будівлі при виконанні робіт із влаштування паль та демонтажу будівельних конструкцій при реконструкції НСК "Олімпійський" у місті Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А., Хоменко В. М. (2010)
Чернухин А. М. - Подбор состава пластичного бетона для противофильтрационной завесы, возводимой способом "Стена в грунте" (2010)
Галінський О. М. - Вимірювання міцності бетону на стиск за допомогою ультразвукового приладу УК-14П з урахуванням віку бетону, Хохлін Д. О., Басанський В. О., Орловський І. К. (2010)
Самедов А. М. - О расчете жестких сводчатых (или арочных) элементов конструкций подземных сооружений, Мигаль И. В., Савченко С. В. (2010)
Федосова О. В. - Проблеми трансферу сучасних систем будівельних технологій, Шпакова Г. В. (2010)
Прокопов В. Г. - Энергосбережение в строительстве — от научных разработок до энергосберегающих конструкций и технологий, Фиалко Н. М., Черных Л. Ф., Сухоросов И. М., Клюс Л. Г., Савенко В. И. (2010)
Боровик Ф. І. - Доступне житло та енергозберігаючі технології, Сухоросов І. М., Клюс Л. Г., Савенко В. І., Черних Л. Ф., Кислюк Я. Д. (2010)
Колесник Д. Ю. - Розробка і дослідження мігруючого інгібітора корозії металоарматури для залізобетону, Коваль П. М. (2010)
Матченко Т. І. - Методика оцінки корозійного ресурсу зварних з'єднань конструкційних сталей, Шаміс Л. Б., Матченко П. Т., Первушова Л. Ф. (2010)
Кислюк Я. Д. - Ефективність застосування клеєметалевих з'єднань елемнтів дерев'яних конструкцій, Шмігель Р. В., Савенко В. I., Сухоросов Г. М. (2010)
Ізмайлова К. В. - Вплив сучасних економічних умов на обґрунтування доцільності нових будівельних технологій (2010)
Григоровський П. Є. - Вплив умов ущільненої забудови на вартість та трудомісткість спорудження житлових будинків, Надточій М. І. (2010)
Галінський О. М. - Нормативна база з висотного будівництва в Україні та напрями її вдосконалення, Франівський А. А., Рунова Т. В. (2010)
Франівський А. А. - Загальні підходи до розрахунку висотного монолітно-каркасного будинку відповідно до вимог нового нормативного документа "Проектування висотних житлових і громадських будинків", Максименко В. П., Войтенко П. В. (2010)
Городецький А. С. - Исследование устойчивости конструкций зданий и сооружений к прогрессирующему разрушению при аварийных воздействиях, Барабаш М. С. (2010)
Катценбах Р. - Строительство высотных зданий методом "Сверху вниз" ("Top-Down"), Дунаевский Р. А., Муляр Д. Л., Дьяченко К. О. (2010)
Катценбах Р. - Баретты — эффективные фундаменты для высотных зданий, Дунаевский Р. А., Муляр Д. Л., Дьяченко К. О., Галинский А. М. (2010)
Городецький О. С. - Программный комплекс "Лира" новые возможности для проектирования высотных зданий, Боговис В. Е., Гензерский Ю. В., Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В. (2010)
Городецкий Д. А. - Программный комплекс "Мономах" для автоматизированного расчета и проектирования высотных многоэтажных зданий, Рассказов А. А., Лазарев А. А., Батрак Л. Г., Маснуха А. М., Максименко В. П. (2010)
Бойченко В. В. - Проектирование высотных зданий с помощью системы автоматизированного проектирования "Сапфир", Палиенко О. О., Шут А. А., Боговис В. Е. (2010)
Городецкий А. С. - Эспри — электронный справочник инженера, Максименко В. П., Гераймович Ю. Д., Стрелец-Стрелецкий Е. Б., Вакуленко А. В., Медведенко Д. В., Филоненко Ю. Б., Шелудько В. А. (2010)
Светличный С. Б. - Автоматизированное выполнение электротехнической части проекта на основе программного комплекса "Эльф", Ткаченко А. П., Пелевин В. Ю. (2010)
Галінський О. М. - Використання раціональних технологічних схем при влаштуванні котловану "холодної зони” на НСК "Олімпійський”, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2011)
Максименко В. П. - Эффективные фундаменты демпферного типа при сейсмических воздействиях большой интенсивности, Филинский Л. В. (2011)
Франівський А. А. - Деформації існуючих споруд в умовах щільної забудови, Максименко В. П., Войтенко П. В. (2011)
Гармаш А. И. - Новая технология устройства гидроизоляции на обьектах НСК "Олимпийский” (2011)
Барабаш М. С. - Методи мінімізації ймовірності прогресуючого руйнування висотної будівлі при дії сейсмічних навантажень, Гензерський Ю. В., Покотило Я. В. (2011)
Слободян Я. О. - Високопродуктивні інформаційні технології в задачах аналізу життєвого циклу будівель та споруд, Мельничук О. В., Ільїн М. І. (2011)
Павлюк І. М. - Дисперсноармовані дрібнозернисті бетони з покращеними експлуатаційними властивостями на основі модифікованих золоцементних в'яжучих речовин (2011)
Михайленко В. М. - Загальний підхід до моделювання надійності фундаментних конструкцій, Терентьєв О. О., Корнієнко М. В. (2011)
Галінський О. М. - Оцінка якості улаштування підземних виїмок та паль з використанням неруйнівних методів ультразвукового та акустичного контролю, Марчук С. А. (2011)
Григоровський П. Є. - Склад бази знань для інформаційно-експертної системи вибору засобів виконання геодезичних робіт у будівництві, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Григоровський П. Є. - Інформаційно-експертна система для вибору засобів виконання геодезичних робіт у будівництві, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Кедык И. В. - Автоматизированная система геотехнического и геодезического мониторинга строительства высотного общественного центра (2011)
Григоровський П. Є. - Особливості ДБН В.1.3-2:2010 "Геодезичні роботи у будівництві", Дейнека Ю. В. (2011)
Городецкий А. С. - Возможные перспективы развития программного обеспечения САПР строительных обьектов (2011)
Городецкий А. С. - Концепция интеграции систем автоматизированного проектирования с использованием технологии информационного моделирования, Барабаш М. С. (2011)
Галінський О. М. - Геодезичне забезпечення будівництва сьогодні. Відкриття конференції (2011)
Шевчук П. М. - Привітання українського товариства геодезії і картограції (2011)
Звіт про проведення Міжнародної науково-технічної конференції "Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку" 19-20 жовтня 2011 року, м. Київ (2011)
Тези доповіді Войтенко С. П., д.т.н., КНУБА, "Основні наукові напрямки кафедри інженерної геодезії Київського національного університету будівництва і архітектури" (2011)
Григоровський П. Є. - Нормативна база геодезичних робіт в Україні, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Григоровський П. Є. - Розробка програми геодезичного моніторингу, Дейнека Ю. В., Дорошенко Д. М. (2011)
Білоус М. В. - Досвід інженерно-геодезично-маркшейдерського забезпечення всього комплексу робіт при будівництві метрополітену (2011)
Кривий О. П. - Досвід роботи геодезичної служби ХК "Киїівміськбуд” (2011)
Григоровський П. Є. - Узагальнення досвіду проведення геодезичного моніторингу при реконструкції НСК "Олімпійський”, Дейнека Ю. В. (2011)
Лобов М. И. - Совершенствование технологии геодезических работ при проведении мониторинга спортивного комплекса "Донбасс-Арена”, Анненков А. А., Маликов С. С. (2011)
Могильный С. Г. - Высокоточные геодезические работы при строительстве, монтаже и мониторинге состояния обьектов, Шоломицкий А. А. (2011)
Шульц Р. В. - Можливості методу лазерного сканування при визначенні деформацій просторових оболонок (2011)
Білоус М. В. - Моніторинг за деформаціями основних несучих конструкцій торгово-офісного центру "Парус”, Ковтун В. Я. (2011)
Григоровський П. Є. - Застосування інформаційно-експертної системи для вибору засобів виконання геодезичних робіт, Дейнека Ю. В., Косолап Л. О. (2011)
Учитель И. Л. - Научный приоритет и современное состояние изученности природного явления "медленных землетрясений”, Ярошенко В. Н., Капочкин Б. Б., Войтенко С. П. (2011)
Васько Г. В. - Вимоги до оптико-електронної апаратури дистанційного зондування при створенні кадастру сільськогосподарських угідь, Крельштейн П. Д. (2011)
Старовєров В. С. - Методика перерахунку результатів геодезиченого контролю геометрії будівельних конструкцій у систему координат об'єкту, Адаменко О. В. (2011)
Самойленко А. Н. - Метрологические характеристики и возможности модернизированной автоколлимационной установки для поверки нивелиров и теодолитов АУПНТ, Глушко Ю. Ю., Кукарека Б. П. (2011)
Дем'яненко Р. А. - Сучасний стан інженерно-геодезичного забезпечення висотного будівництва (2011)
Григоровський П. Є. - Досвід визначення кошторисної вартості геодезичних робіт, Дейнека Ю. В., Терещенко Л. В. (2011)
Боднар С. П. - Використання методів цифрової фотограмметрії при створенні великомасштабних пам'яток архітектури (2011)
Галінський О. М. - Контроль якості влаштування дренажних систем при будівництві НСК "Олімпійський”, Чернухін О. М., Івінський Є. М. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив застосування інтелектуальних систем при технічному обстеженні будівель в умовах невизначеності на збільшення життєвого циклу будівель, Косолап Л. О., Чуканова Н. П. (2012)
Шумаков И. В. - О некоторых методиках оценки качества работ при устройстве полов в складских зданиях, Секретная В. Н. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив моніторингу технічного стану на життєвий цикл будівель, Косолап Л. О., Чуканова Н. П. (2012)
Мещеряков Г. Н. - Исследование и моделирование процессов взаимодействия шпунтовых свай, погружаемых вдавливанием (2012)
Суханевич М. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей ін'єкційних розчинів на основі поліізолціанатних композицій та композиційних цементів (2012)
Гасан Ю. Г. - Оцінка водостійкості сухих гіпсовміщуючих модифікованих композиційних сумішей для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2012)
Кучма Л. Г. - Методы определения эксплуатационной надежности строительных полимерных материалов (2012)
Гармаш А. И. - Новая технология укрепления щебеночного балласта железнодорожного полотна, Костенко А. Н. (2012)
Терновий В. І. - Особливості технології влаштування вітчизняної санувальної штукатурки, Уманець І. М. (2012)
Галінський О. М. - Відновлення та розвиток панельного домобудівництва — шлях до масового спорудження доступного та соціального житла в Україні, Іваненко В. О., Франівський А. А., Омельчук В. П. (2012)
Франивский А. А. - Конструкции самонесущих стен многоэтажных зданий из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения, Максименко В. П., Рунова Т. В., Войтенко П. В., Яцько О. В. (2012)
Загоруйко Є. А. - Імітаційне моделювання пальових фундаментів з метою визначення їх деформацій, Лозовий С. О. (2012)
Ярмоленко М. Г. - Лицювальна цегла чи штукатурка, Бусько Ю. І., Федоряка О. В. (2012)
Хохлін Д. О. - Стан будівлі при поєднанні сейсмонебезпеки та умов, що можуть призвести до значних нерівномірних деформацій основи (2012)
Галінський О. М. - Вплив розробки траншеї для влаштування "стіни в ґрунті" на оточуючу забудову, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2013)
Григоровський П. Є. - Методика вибору ефективних методів моніторингу технічного стану будівель в процесі їх експлуатації, Чуканова Н. П. (2013)
Галінський О. М. - Особливості тимчасової огорожі будівельного котловану "холодної зони" НСК "Олімпійський" у Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А., Хоменко В. М. (2013)
Кір'язєв П. М. - Спосіб чисельного моделювання конструкцій висотної споруди в нелінійній постановці, Барабаш М. С., Ромашкіна М. А. (2013)
Менейлюк О. І. - Застосування нової незнімної опалубки при зведенні стін з монолітного пінополістиролбетону, Таран В. В. (2013)
Галінський О. М. - Влаштування системи моніторингу напруженого стану контрольних паль на будівництві Кафедрального собору у Києві, Чернухін О. М., Марчук С. А. (2013)
Молодід О. С. - Залежність показників реставраційної цем'янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші (2013)
Городецький Д. О. - Нові аможливості системи ґрунт для визначення зони впливу нового будівництва на існуючу забудову, Стрелець-Стрелецький Є. Б., Медведенко Д. В., Максименко В. П. (2013)
Чернухин А. М. - Оценка эффективности уплотнения крупнообломочного грунта на опытных участках, Герасименко Л. В., Чернышенко О. А., Шабалин Б. Н. (2013)
Терентьєв О. О. - Інформаційні технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей, Полторак О. Б. (2013)
Савйовский А. В. - Исследование организационно-технологических особенностей модернизации теплоизоляции плоских крыш существующих гражданских зданий (2013)
Іваненко В. О. - Українська стіна в багатоповерховому будівництві, Завойський А. К. (2013)
Шаленний В. Т. - Щодо доцільності та можливості врахування різновиду поширених розбірно-переставних опалубок, Капшук О. А. (2013)
Барашиков А. Я. - Повзучість бетону в плитах зі змішаним армуванням та пропозиції щодо їх розрахунку, Бова Я. О. (2013)
Азізов Т. Н. - Теоретичне і експериментальне дослідження діаграми зсуву бетону (2013)
Галінський О. М. - Основні аспекти теоретичних досліджень та моделювання процесу влаштування горизонтального екрана під спорудою, Горда О. В. (2014)
Григоровський П. Є. - Вплив будівельно-вимірювальних робіт на експлуатаційну придатність об'єктів будівництва (2014)
Григоровський П. Є. - Вибір раціональних методів моніторингу технічного стану будівельних конструкцій з використанням функцій корисності, Чуканова Н. П. (2014)
Чичулін В. П. - Межа застосування формули визначення імовірності відмови об'єкта з урахуванням параметра часу, Чичуліна К. В. (2014)
Савйовський В. В. - Реконструкція промислових будівель при їх ревіталізації, Броневицький А. П. (2014)
Шумаков И. В. - Экспериментальные исследования в методологии инженерной подготовки подземного строительства, Фурсов Ю. В., Обухов В. В. (2014)
Менейлюк И. А. - Стратегия выбора технологических решений при устройстве вентилируемого фасада (2014)
Аднан Абу Саль - Організація ефективного управління системами поставки бетону в умовах сухого і жаркого клімату, Клюєва В. В., Савенко В. І. (2014)
Михайловський Д. В. - Раціональна конструктивна схема арок з клеєної деревини, Бабич Т. С. (2014)
Учитель И. Л. - Нарушение сплоченности геологической среды при приливных геодеформациях, как причина техногенных аварий, Капочнин Б. Б., Войтенко С. П. (2014)
Вакалюк А. С. - Забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з комплексної термомодернізації (2014)
Дорошук Ю. В. - Деякі аспекти відбору та оцінювання будівельно-технічних рішень при проведенні комплексної термомодернізації будівель, Максимов А. С. (2014)
Коновалова О. В. - Аналіз методології та практики проведення екологічної експертизи проектів будівництва/реконструкції аеропортів (2014)
Концевич В. В. - Методика реализации несилового метода повышения качества проекта (2014)
Уманець і. М. - Дослідження впливу технологічних чинників на пористість сануючої штукатурки при її влаштуванні (2014)
Григоровський П. Є. - Інформаційна технологія роботи експертної системи діагностики технічного стану будівель, Терентьєв О. О. (2015)
Бєлов І. Д. - Комплексне рішення по відновленню технічного стану підземної Церкви Різдва Христова Свято Успенської Києво-Печерської Лаври, Вабіщевич М. О., Дєдов О. П. (2015)
Пенчук В. А. - Точность и управление траекторией прокола грунта, Гусаков В. Н., Супонев В. Н., Вивчар С. М., Балесный С. П. (2015)
Горбач М. В. - Методика формалізації ресурсно-календарних моделей комплексної термомодернізації будинку (2015)
Буряк А. О. - Переваги і недоліки LVL-балок в порівнянні з балками зі звичайної клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2015)
Карюк А. М. - Економічно доцільний опір теплопередачі зовнішніх стін цивільних будівель для різних регіонів України, Кошлатий О. Б. (2015)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологии устройства подливки под оборудование из фибробетонных смесей (2015)
Михайловський Д. В. - Моделювання пальового фундаменту з використанням об'ємних фізично-нелінійних скінченних елементів ґрунту, Матющенко Д. Н., Смоленський А. О. (2015)
Максименко В. П. - Методика расчета высотных зданий на граничные ветровые воздействия по результатам аэродинамического обдува в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-24:2009, Городецкий Д. А., Рассказов А. А. (2015)
Демченко Е. И. - Экологически чистая утилизация отходов производства камнеобрабатывающего предприятия при производстве пенобетона неавтоклавного твердения, Мороз И. Е., Бодигин С. К. (2015)
Галинский А. М. - Оценка экологического эффекта и определение области эффективного применения горизонтального противофильтрационного экрана для защиты грунтов и грунтовых вод от загрязнения токсичными отходами и радионуклидами (2015)
Зельцер Р. Я. - Методичні основи створення бінарної системи управління ресурсним забезпеченням будівництва, Дубінін Д. В. (2015)
Карпова К. В. - Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств (2015)
Прилєпова М. О. - Методичні рекомендації щодо управління "зоною беззбитковості" підприємства, Тян Є. Р., Якименко А. М. (2015)
Попик Н. В. - Містобудівна оцінка якості житлового середовища на основі інформаційно-інтелектуальної технології в контексті створення систем автоматизації проектувальних робіт (2015)
Ізмайлова О. В. - Підхід до побудови сценарію роботи функціонального модуля системи підтримки прийняття організаційно-технологічних рішень будівництва (СППР ОТП), Красовська Г. В. (2015)
Грабовський І. С. - Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі, Баранов А. І. (2015)
Махінько Н. О. - Питання чисельного моделювання вітрових впливів на висотні споруди (2015)
Сморкалов Д. В. - Технологія розрахунку прогинів двошарових плит за допомогою програмного комплексу ЛІРА-САПР, Обіход Д. П. (2015)
Ярмоленко М. Г. - Шпалери на стелі, стіні і на фасаді, Щербина Д. А. (2015)
Галушко О. І. - Венчурне інвестування як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі, Разумова Г. В., Іванов С. В. (2015)
Дзюбенко Л. І. - Аналітичні засади запровадження системного контролінгу будівельного інвестиційного проекту (2015)
Коновал Т. Ю. - Удосконалення методичного інструментарію оптимальної оцінки багатофакторного ризику мікросередовища функціонування виконавців будівельно-інвестиційних проектів (2015)
Савенко В. І. - Захист від корозії металевих конструкцій та виробів ефективними екологічно чистими засобами рослинного походження, Висоцька Л. М., Шейніч Л. О., Клюєва В. В., Кіт В. П., Назаренко М. І. (2015)
Фетисов О. И. - Охрана памятников архитектуры в контексте реновации индустриального наследия как социально-культурный метод (на примере Чешской Республики) (2015)
Сорокіна Л. В. - Дослідження економічних важелів забезпечення розвитку будівельної галузі, Гойко А. Ф. (2015)
Рижакова Г. М. - Сучасні особливості та перспективи розвитку інфраструктури ринку інвестицій (2015)
Ярмоленко М. Г. - Чому впала цегляна кладка з балкону на готелі "Kозацькому" (за результатами судово-експертних досліджень), Козовенко А. М. (2015)
Галінський О. М. - Нормування процесу улаштування горизонтального протифільтраційного екрану під існуючими примисловими спорудами з використанням технології горизонтально направленого буріння, Ячменьова Ю. В., Терещенко Л. В. (2014)
Савйовский В. В. - Oсобенности усиления перекрытий реконструируемых зданий, Левченко Р. В. (2014)
Григоровський П. Є. - Дослідження техніко-економічних показників будівництва від площі складського господарства, Надточій М. І., Молодід О. С. (2014)
Ваколюк А. С. - Використання інструментів науково-технічного супроводу для забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з термомодернізації (2014)
Горбач М. В. - Організаційно-технологічний вектор будівельного проекту термомодернізації будинку (2014)
Шумаков И. В. - Методология формирования инновационных решений подземного строительства: основные принципы, Фурсов Ю. В. (2014)
Савенко В. І. - Шляхи підвищення ефективності будівництва — раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, Кіт Н. М., Черних Л. Ф., Савенко О. В. (2014)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологии производства фибробетона с использованием модернизированных гравитационных смесителей (2014)
Буряк А. О. - Оцінка напружено-деформованого стану приопорних зон балок з клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2014)
Кущенко В. Н. - Рациональное проектирование узлов опирания направляющих шкивов, Нечитайло А. Е. (2014)
Олексюк А. О. - Влияние режимов регулирования на величину термического и эксергетического КПД в теплообменнике змеевикового типа, Шитикова И. Г. (2014)
Федусенко О. В. - Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантожеперевезень у будівництві, Доманецька І. М., Хроленко В. М., Федусенко А. О. (2014)
Лагутін Г. В. - Сучасні моделі проектного фінансування підприємств житлового будівництва: проблеми та перспективи функціонування, Рижакова Г. М., Рижаков Д. А. (2014)
Савенко В. І. - Економічний реінжиніринг системи управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Савенко С. С., Коваль Л. В., Жук А. А. (2014)
Дубінін Д. - Управління діяльністю будівельного підприємства в умовах обмеженості ресурсного забезпечення (2014)
Фесун А. С. - Довгострокові пріоритети та напрями активізації інвестиційно-інноваційних процесів в житловому будівництві (2014)
Чичулін В. П. - Експерементальне дослідження радіаторного терморегулятора з термоелектричним виконавчим механізмом в будівництві, Чичуліна К. В., Рибчук А. В. (2014)
Євтушенко В. А. - Системний і комплексний аналіз сучасного технічного стану виробництва покрівельних робіт (2014)
Беркута А. В. - Організаційні та економічні аспекти зарубіжного досвіду саморегулювання в будівництві, Осинська В. А., Галінський О. М., Вахович І. В. (2010)
Вакуленко Н. М. - Організаційні та економічні особливості досвіду здійснення саморегулювання у будівництві у Російській Федерації, Жмуденко Т. В. (2010)
Галінський О. М. - Концептуальні підходи щодо переходу будівельної галузі України на засади саморегулювання, Вакуленко Н. М., Вахович І. В., Жмуденко Т. В. (2010)
Бєлєнкова О. Ю. - Вплив еокномічної кризи на фінансовий стан будівельних підприємств виду діяльності "будівництво" (2010)
Федосова О. В. - Організаційно-технологічні засади трансферу технологій і шанси України, Кузнєцов А. В., Шпакова Г. В. (2010)
Данченко М. І. - Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, Галінський О. М., Вахович І. В., Вакуленко Н. М., Ячменьова Ю. В. (2010)
Данченко М. І. - Оптимізація вибору джерел поповнення оборотних коштів будівельних підприємств (2010)
Дорошук Ю. В. - Аналіз економічної ефективності проведення енергозберігаючих заходів в будівельній галузі (2010)
Пінчук Ю. Б. - Ризики приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва, Погорельцев В. М. (2010)
Михайленко В. М. - Дослідження ланцюгів логічного виведення роботи експертної системи при обстеженні технічного стану будівель, Терентьєв О. О., Яцик П. М., Полторак О. Б. (2010)
Самедов А. М. - О расчете коллекторных подземных сооружений кольцевого бесшарнирного поперечного сечения в трещиноватых или неустойчивых горных породах, Савченко С. В. (2010)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві (2010)
Горгураки В. Ф. - Сценарій розв'язання задачі комплексної оцінки техногенних рішень у будівництві, Ізмайлова О. В. (2010)
Черненко В. І. - Етапи та проблеми основних учасників лізингового процессу (2010)
Єсипов В. Г. - Анализ экономической эффективности применения теплоизоляции из базальтового супертонкого волокна, Зубко Е. И., Зубко Ю. Е., Гриценко А. С., Олейник Д. М. (2010)
Колесник Д. Ю. - Капілярне водопоглинання флюотованих бетонів при циклічному зволоженні (2010)
Івлєва Н. П. - Економічний вектор енергозбереження в будівництві (2010)
Івлєв С. С. - Питання врегулювання співвідношень посадових окладів наукових працівників у будівництві з урахуванням наукового ступеня та вченого звання (2010)
Іжа М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва, Кадук Н., Овчар О. (2013)
Дутчак Г. - Військове питання України на Паризькій світовій конференції 1919 р. (2013)
Дяченко Н. - Сутність змін ролі прогнозування в історичному просторі (2013)
Купрійчук В. - Внесок вітчизняних та зарубіжних дослідників у з’ясування проблем державної гуманітарної політики українських урядів 1917–1920 рр. (2013)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція: методологія поняття та сучасна політична реальність (2013)
Петракова К. - Деякі аспекти історичного аналізу еволюції місця і ролі політики у державному управлінні (2013)
Попов С. - Визначення стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку системи державного управління (2013)
Слюсарчук О. - Державне управління рекреаційними ресурсами: теоретико-методологічний аспект (2013)
Бачинська К. - Державний контроль за діяльністю приватизованих підприємств (2013)
Безверхнюк Т. - Симбіоз технологій геоінформаційного проектування та проектного менеджменту в системі управління національним проектом "місто майбутнього" (2013)
Веремчук А. - Реформування системи державного управління виробничою інфраструктурою (мостового та дорожнього будівництва) (2013)
Гарькавий І. - Порівняння традиційної системи найму і системи участі в прибутках на підприємствах містообслуговуючої сфери (2013)
Голинська О. - Зміна управлінського погляду на бюджет через призму застосування програмно-цільового методу (2013)
Громова-Стасюк С. - Механізми формування системи професійної підготовки керівних кадрів вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Даниляк О. - Шляхи вдосконалення механізму контрасигнації в межах конституційної модернізації (2013)
Долот В. - Використання принципів соціального маркетингу в організації роботи лікарняних кас (2013)
Єфіменкова Н. - Світовий досвід використання державно-приватного партнерства в інвестиційно-інноваційній сфері (2013)
Зелінський С. - Постбюрократична модель державного управління (2013)
Карапетян А. - Специфіка фінансування галузі вищої освіти в контексті функціонування механізму державного управління: стан, проблеми, перспективи (2013)
Карпенко О. - Формування правових засад сервісної діяльності органів державної влади в Україні: комунікативний аспект розвитку (2013)
Коваль З. - Механізми державного управління формуванням почуття патріотизму як провідного засобу набуття Україною інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Ковальська Н. - Сучасні трансформації державного управління системою професійної освіти (2013)
Козаченко Т. - Комплексний підхід до визначення механізму реалізації державної політики у сфері поводження з відходами (2013)
Левицький А. - Державна підтримка проектної діяльності при реалізації соціальних проектів на регіональному рівні (2013)
Малик Е. - Деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу "одного окна": проблемы и перспективы (2013)
Мамонтова Е. - Імідж органу публічної влади: структура та функції (2013)
Манзюк О. - Вплив тіньових операцій на економічний розвиток держави (2013)
Марущак В - Інноваційні форми державного планування економіки, Токарчук О. (2013)
Никитюк Г. - Незалежна держава як інституціональна основа національної ідентичності (2013)
Олефіренко С. - Вплив нормативно-правової бази на місце і роль головних управлінь юстиції в системі державного управління (2013)
Парфьонов І. - Інструменти формування та реалізації стратегічних цілей регіональної екологічної безпеки (2013)
Решетніков Ю. - Досвід Російської Федерації у забезпеченні реалізації права на свободу совісті у сфері освіти: організаційно-правові аспекти (2013)
Ротар В. - Сучасні підходи щодо розуміння змісту категорії "соціальні послуги" (2013)
Руднєва В. - Публічна дипломатія Німеччини в Україні: практичні аспекти реалізації іміджевої стратегії держави (2013)
Скуратівський В. - Економічні детермінанти соціального залучення, Попова Т. (2013)
Тевелєв Д. - Функціональний вектор розвитку механізму координації діяльності суб’єктів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2013)
Тихончук Р. - Удосконалення державно-правового регулювання акціонерної форми господарювання (2013)
Торган М. - Сучасні вимоги до професійно важливих якостей менеджерів освіти (2013)
Федоренко А. - PR-комунікація державного управління (2013)
Хромова Ю. - Концепція професіоналізації виборчих комісій (2013)
Черкаска В. - Державні механізми зміцнення економічного потенціалу Запорізької області як приморського регіону України (2013)
Шпак О. - Міжнародний досвід державного управління модернізаційними процесами (2013)
Юрченко О. - Правове регулювання ціноутворення в Україні: історична ретроспектива та сучасний стан (2013)
Якимчук А. - Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття (2013)
Яцкевич І. - Про недосконалість державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (2013)
Білорусов С. - Реалізація програми розвитку лідерства для державної служби на регіональному рівні (2013)
Жиденко Н. - Професіоналізм як основа забезпечення професійного розвитку персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Маланчій М. - Удосконалення особистісно-професійного розвитку посадових осіб прикордонної служби (2013)
Омельченко О. - Концептуальні підходи до функціонального управління персоналом на державній службі (2013)
Секельгіді К. - Саморозвиток державного службовця як умова ефективного державного управління (2013)
Скоропад О. - Стандарти державного управління та державної служби країн–членів ЄС (2013)
Дробот І. - Особливості формування сільських, селищних рад в Україні, Чуп І. (2013)
Токарчук О. - Актуальні питання власності у місцевому самоврядуванні (2013)
Іванченко А. - Розробка концептуальної моделі прогнозування та стратегічного планування ринку праці України (2013)
Гунявий О. А. - Інтеграл Стілтьєса та формула підсумовування (2014)
Копач М. І. - Аналоги однопараметричного методу ітеративного агрегування для рівнянь з незнакосталими операторами, Шувар Б. А. (2014)
Кореновский А. А. - Асимптотические разложения исчезающих решений дифференциальных уравнений в одном особом случае (2014)
Чайченко С. О. - Приближение периодических функций в весовых пространствах Орлича (2014)
Drebotiy R. - Comparison of error indicators and refinement criteria fortmspace -thinmuskip.1667em hp-adaptationtmspace -thinmuskip.1667em algorithmtmspace -thinmuskip.1667em fortmspace -thinmuskip.1667em finitetmspace -thinmuskip.1667em elementtmspace -thinmuskip.1667em method, Shynkarenko H. (2014)
Kichmarenko O. D. - Averaging scheme for controlled systems with maximum of control function, Sapozhnikova K. Yu. (2014)
Shchogolev S. - On a one class of the solutions of the nonlinear first-order differential equation with oscillating coefficients (2014)
Vityuk A. N. - Boundary-value problem for differential equation with mixed Riemann-Liouville derivative of fractional order, Mykhailenko A. V. (2014)
Рачинская А. Л. - Быстрое вращение динамически несимметричного спутника в гравитационном поле (2014)
Чекурин В. Ф. - Вариационный метод однородных решений для осесимметричных задач теории упругости, Постолаки Л. И. (2014)
Шацький І. П. - Закриття тріщини, сполученої зі щілиною, в пластині за згину з розтягом - стиском (2014)
Содержание (2013)
Тринадцатый (2013)
Задорожный Г. В. - Хозяйствование как процесс ответственной объективизации глубинного ценностно-знаниевого первоначала человека, Колинько О. Г. (2013)
Вовканич С. Й. - Міжпоколінєві трансфери в структурах духовно-інформаційної мобільності людини і нації, Риндзак О. Т. (2013)
Левчук В. Г. - Феномен экономических стереотипов: основные подходы к анализу (2013)
Пугач Б. Я. - Владимир Иванович Вернадский и современная наука, Пугач Н. Б. (2013)
Задорожный Г. В. - Духовно-устойчиво-ноосферное развитие как смысло-понимательно-человечное хозяйственное спасение человека, Олефир В. Н. (2013)
Ким М. Н. - Возможен ли переход биосферы в ноосферу? (2013)
Колот А. М. - Соціальне партнерство як інструмент формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади, Павловська О. В. (2013)
Дейч М. Є. - Соціальна відповідальність: теоретико-методологічні основи змістовного визначення (2013)
Носова О. В. - Глобализация, модернизация и капитализация в условиях посткризисного развития (2013)
Кетова Н. П. - Гуманизация экономики Северного Кавказа - вектор устойчивого развития региона, Овчинников В. Н. (2013)
Орлов П. А. - Научно-методический подход к оцениванию экономического эффекта от экспорта энергосберегающих машин и оборудования с учетом повышения точности определения затрат на их производство и сбыт, Орлова А. Ю. (2013)
"Круглый стол": "Учение В. И. Вернадского о ноосфере и современное хозяйство" (2013)
Задорожный Г. В. - Философско-историческая парадигма динамического развития науки (2013)
Матвієнко В. - Політичний режим парламентарних монархій Західної Європи, Черінько І. (2012)
Коппель О. - Простір і час в цивілізаційній динаміці України, Пархомчук О. (2012)
Головченко В. - Україна – держава-співзасновник ООН: міфи й історичні реалії (2012)
Константинов В. - Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах (2012)
Кривонос Р. - Міжнародна співпраця як об'єкт наукового дослідження (2012)
Капітоненко М. - Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів (2012)
Кост І. - Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (2012)
Шнирков О. - Пріоритети зон вільної торгівлі України (2012)
Філіпенко А. - Міжнародна політична економія – становлення парадигми (2012)
Рогач О. - Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн (2012)
Заблоцька Р. - Проблеми формування комунітарного страхового ринку ЄС, Михайлов Р. (2012)
Мазуренко В. - Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз (2012)
Негода А. - Світовий досвід розвитку проектного фінансування (2012)
Поліщук Л. - Нова стратегія розвитку ЄС в умовах економічної нестабільності (2012)
Морозов В. - Регулювання електронної торгівлі у ФРН (2012)
Безнощенко М. - Наслідки введення в Україні податку на доходи фізичних осіб від депозитів (2012)
Резнікова Н. - Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки, Відякіна М. (2012)
Приятельчук О. - Державне регулювання розвитку трудового потенціалу України (2012)
Рилач Н. - Використання критеріїв конвергенції для наближення стандартів сфери науки і технологій України до ЄС (2012)
Стаканов Р. - Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку (2012)
Хмара М. - Роль високотехнологічних кластерів у становленні інноваційної конкурентоспроможності України (2012)
Глухова Д. - Сучасний стан науково – інноваційної сфери України (2012)
Балюк Т. - Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях (2012)
Мазуренко В. - Таргетування інфляції як оптимальний інструмент грошово-кредитної політики в контексті теорії раціональних сподівань, Шаповал С. (2012)
Бірюков О. - Правові норми у сфері транскордонних банкрутств в міжнародних договорах (2012)
Шпакович О. - Особливості концепцій європейської інтеграції (2012)
Капіца Ю. - Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі (2012)
Святун О. - Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах (2012)
Льовін А. - Відповідальність за правомірну діяльність в європейському міжнародному праві, Чорнобай Д. (2012)
Блеч Г. О. - Використання бесіди у процесі ознайомлення з навколишнім дошкільників з розумовою відсталістю (2012)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні основи використання критеріїв сформованості уваги у навчальному процесі молодших школярів з розумовою відсталістю (2012)
Винникова Е. А. - К вопросу о модификации дидактических игр для работы с дошкольниками с тяжёлыми множественными нарушениями развития, Пчёлка К. А. (2012)
Винников Е. А. - Диагностика предметной деятельности у младших дошкольников с тяжёлыми множественными нарушениями развития, Романькова М. А. (2012)
Воробьева Г. Е. - Роль применения технологий личностно-ориентированного обучения как здоровьесберегающие направление в условиях инклюзивного образования (2012)
Гаврилов О. В. - До питання про розумову відсталість як психолого-педагогічну проблему (2012)
Гіренко Н. А. - Формування професійних навичок в учнів старших класів на уроках трудового навчання у допоміжній школи (2012)
Гладуш В. А. - До питання періодизації розвитку післядипломної освіти дефектологів в Україні(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Гладченко І. В. - Інноваційні підходи до удосконалення змісту фізичного виховання та основ здоров’я дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (2012)
Гноєвська О. Ю. - Професійна компетентність вчителяінклюзивного навчання як соціально-педагогічна проблема (2012)
Гриханов В. П. - Формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе преподавания предметной методики обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2012)
Годовникова Л. В. - Современные требования к подготовке будущих специалистов общеобразовательных учреждений к инклюзивному образованию детей (2012)
Єжова Т. Є. - Реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я: педагогічний аспект (2012)
Ільченко А. М. - Ідеї раннього розвитку дітей з особливими потребамив педагогічній технології М. Монтессорі (2012)
Кирилюк Л. А. - Характеристика розвитку сенсорно-перцептивної сфери у дошкільників з розумовою відсталістю (2012)
Коган О. В. - Аналіз проблематики формування здорового способу життя в учнів допоміжної школи (2012)
Козак А. В. - Дослідження рівня прояву дійового компоненту моральної вихованості у розумово відсталих дошкільників (2012)
Константинів О. В. - Становлення теоретичних основ трудового навчання розумово відсталих учнів в умовах допоміжної школи (40-і роки ХХ ст.). (2012)
Кравець Н. П. - Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями (2012)
Левицький В. Е. - До питання організації професійно-орієнтаційної роботи з учнями старших класів з порушеним інтелектом (2012)
Ляшенко О. М. - Періоди та особливості працездатності учнів допоміжної школи у процесі підготовки домашніх завдань, Ляшенко О. О. (2012)
Максимовська В. М. - Пренатальне та постнатальне діагностування синдрому Дауна (2012)
Миронова С. П. - Формування соціальної компетентості учнів з вадами інтелекту як основна мета спеціальної школи (2012)
Мовкебаева З. А. - Инклюзивное образование в Республике Казахстан (2012)
Науменко Д. Е. - Особливості шкільної тривожності у дітей з затримкою психічного розвитку церебро-органічного та соматогенного походження (2012)
Николаева Е. А. - Учёт латеральной организациипри обучении младших школьниковс особыми образовательными потребностями (2012)
Одинченко Л. К. - Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплексу вивчення географії у допоміжній школі (2012)
Пахомова Т. Г. - Рівні інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки (2012)
Полуляшенко М. С. - Використання психопатологічного підходу у роботі з дітьми із вадами розвитку в діяльності А.І.Селецького (2012)
Сіліна Н. А. - Педагогічна інтеграція розумової та естетичної діяльності як актуальна проблема сучасної корекційної психопедагогіки (2012)
Співак Л. А. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2012)
Тарасенко Н. В. - Формування комунікативних здібностей як засобу соціальної адаптації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку на матеріалі уроків рідної мови, Данільченко Є. В. (2012)
Татьянчикова І. В. - Особливості соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку на етапі адаптації в спеціальному навчальному закладі (2012)
Товстоган В. С. - Оцінка сформованості ціннісних орієнтацій як складової компетентності учнів допоміжної школи (2012)
Хохліна О. П. - Категорія свідомості: суть та використання у педагогічному процесі спеціального освітнього закладу (2012)
Цикурова-Беседіна А. В. - До проблеми розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів (2012)
Чеботарьова О. В. - Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників із розумовою відсталістю засобом конструювання (2012)
Якубель Г. И. - Олимпиада по педагогике как средство профессионально-творческого развития будущих учителей-дефектологов, Радыгина В. В. (2012)
Богуцька Т. О. - Гетерогенність етіології аутизму (2012)
Гайдукевич С. Е. - Научно-теоретические основы формирования социально-бытовой компетентности младших школьников с нарушениями зрения, Гаманович В. Э. (2012)
Дітковська Л. А. - Критерії, показники і рівні готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Barclay D. A. - An ecological approach to spirituality and mental health among deaf and hard of hearing people, Dombo E. A., Kobel I. H. (2012)
Кобель І. Г. - Навчання та соціалізація глухих в США: від епохи колонізації до епохи інклюзії анотація (2012)
Ковалец И. В. - Педагогическое сопровождение ребёнка с аутистическими нарушениями в образовательном процессе (2012)
Кульбіда С. - Формування жестомовної комунікативної компетенції в контексті соціокультурного підходу (2012)
Лузик М. В. - Современные проблемы формирования жизненно-важных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья (2012)
Мілевська О. П. - Динаміка розуміння текстів молодшими школярами із затримкою психічного розвитку в умовах застосування спеціальних методичних прийомів (2012)
Миненкова И. Н. - Программа коррекционно-развивающей работы при тяжёлых и осложнённых формах аутизма (2012)
Подгаєцький А. В. - Адаптивна фізична культура(АФК) в системі навчання та виховання дітей з вадами зору в період з 1945 по 1967 роки (2012)
Синьова Є. П. - Методичні особливості досліджень у тифлопсихології (2012)
Скрипник Т. В. - Індивідуальна навчальна програма для дітей з аутизмом в контексті інклюзивного навчання, Скрипник Д. В. (2012)
Федоренко С. В. - Суспільне становище сліпих у середні віки в Київській Русі (2012)
Шульженко Д. І. - Професійна готовность студентів до корекційної роботи з аутичними дітьми (2012)
Копійка В. - Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу, Хилько О. (2013)
Дорошко М. - Утвердження міжнародної правосуб'єктності УСРР у 1919-1922 рр (2013)
Матвієнко В. - Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період (2013)
Мінгазутдінов І. - Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі (2013)
Головченко В. - Вихід Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародну арену: здобутки й прорахунки (2013)
Дорошко М. - Конфліктогенність у міждержавних відносинах Судану і Південного Судану, Черкас Б. (2013)
Сербіна Н. - Динаміка розвитку цивілізацій в умовах глобалізації (2013)
Рогач О. - Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури (2013)
Мазуренко В. - Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань (2013)
Резнікова Н. - Економічні бульбашки як сутнісна ознака нестабільності світового господарства, Відякіна М. (2013)
Стаканов Р. - Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика (2013)
Хмара М. - Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн (2013)
Корнєєва Ю. - Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи (2013)
Бірюков О. - Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів (2013)
Забара І. - Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією (2013)
Медведєва М. - Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища (2013)
Ржевська В. - Міжнародно-правовий аспект союзів у сфері безпеки у народів Стародавнього Сходу (2013)
Дорошко М. - Відносини Демократичної Республіки Конго з Руандою в контексті регіональної безпеки в Екваторіальній Африці, Черкас Б. (2013)
Головченко В. - Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону (2013)
Дзюба П. - Іноземні портфельні інвестиції США: формування національної інвестиційної моделі (2013)
Морозов В. - Регулювання фінансово-банківського сектору у ФРН (2013)
Чугаєв О. - Економічна сила як міра впливовості країни у світовій економіці (2013)
Забара І. - Інститут відповідальності суб'єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2013)
Святун І. - Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу (2013)
Смирнова К. - Джерела антимонопольного права Європейського Союзу (2013)
Білоцький С. - Засади міжнародно-правового регулювання енергоефективності в практиці міжнародних організацій (2013)
Алтухова Т. А. - Формирование навыков построения научного дискурса у студентов в процессе обучения по программе магистерской подготовки "Логопедия", Российская Е. Н. (2013)
Білоус Т. О. - До питання про особливості проведення занять ритмікою у спеціальній школі-інтернаті, Білоус О. М. (2013)
Борціх А. І. - Періодизація процесу розвитку корекційної освіти на Поділлі, Гаврилов О. В. (2013)
Воробьева Г. Е. - Информационные технологии в работе с детьми с нарушениями психофизического развития с учетом здоровьясбережения в условиях инклюзивного образования (2013)
Годовникова Л. В. - Роль школьного психолога в организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2013)
Горбатюк С. М. - Роль медичного психолога у діагностичих, психокорекційних та реабілітаційних заходах (2013)
Кравчук Л. С. - Мотиваційний компонент – складова фізичного самовдосконалення студентів інтегрованого середовища (2013)
Кульбіда С. В. - Джерельна база терміну "двомовність" (теоретичний аспект) (2013)
Мамонько О. В. - Структура и содержание контрольно-диагностического модуля электронных учебно-методических комплексов, направленных на подготовку дефектологов, Гаманович В. Э. (2013)
Нечипоренко В. В. - Теоретичні та практичні засади впровадження системи управлінського моніторингу в навчально-реабілітаційному центрі (2013)
Пріданнікова О. М. - Особливості соціалізації підлітків, які мають функціональні обмеження (2013)
Федоренко С. В. - Становлення та розвиток української тифлопсихології (2013)
Валявко С. М. - Феноменология застенчивости: краткий очерк, Емельянова А. А. (2013)
Гурський В. А. - Просвітницька діяльність М. Пирогова в Україні, Гурська Т. В. (2013)
Кучинська І. О. - Науково-педагогічний шлях Івана Огієнка (2013)
Мельник Л. П. - Насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2013)
Палюх Марек - Потреба інспірації творчої активності дітей як важливий елемент освітнього процесу (2013)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження художніх технік в прикладні методики соціальної роботи, Опалюк Т. Л. (2013)
Опалюк Т. Л. - Проблемні питання професійної підготовки вчителя в умовах університетської освіти (2013)
Сербалюк Ю. В - Історичний досвід регулювання соціальної опіки дітей-сиріт та бездоглядних дітей в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Хлєстова С. С. - Організація соціально-виховної роботи в системі вищих медичних навчальних закладів (2013)
Базима Н. В. - Мовленнєва активність як елемент формування активної взаємодії зі світом у дітей з аутистичними порушеннями (2013)
Башкирова И. Л. - Воспитание детей в семьях незрячих родителей (2013)
Глазунова С. С. - Методика інтеграції дітей після кохлеарної імплантації у мовне середовище однолітків (2013)
Золотарьова Т. В. - Динаміка рівнів утворення дисипативних функціональних структур у молодших школярів з ДЦП (2013)
Кукса Н. В. - Організаційно-методичне забезпечення занять з формування графомоторних навичок у дітей з церебральним паралічем (2013)
Кульбіда С. В. - Використання жестової мови в освітньому процесі нечуючих на засадах гуманістичної педагогіки (2013)
Лісова Л. І. - Інноваційні та корекційні технології розв’язування арифметичних задач, що вивчаються в молодшій школі (2013)
Літвінова О. В. - Особливості процесу діагностики дітей з аутизмом (2013)
Рибченко Л. К. - Тенденції вирішення проблем аутизму (2013)
Светлакова О. Ю. - Особенности организации педагогического процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания (2013)
Федоренко О. Ф. - До питання інклюзивного навчання дітей з порушеннями слуху (2013)
Цырулик Н. С. - Предметно-практическая деятельность как условие формирования представлений о числе в учащихся с трудностями в обучении (2013)
Чопік О. В. - Дослідження педагогічного впливу на формування колективу учнів інклюзивного класу (2013)
Шевченко В. М. - Умови ефективної реабілітації дітей з кохлеарними імплантами (2013)
Шульженко Д. І. - Емпіричне дослідження особливостей емоційної регуляції у дітей з затримкою психічного розвитку (2013)
Гавриленко І. - Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії (2014)
Головченко В. - Україна і тенденції розвитку міжнародної обстановки (2014)
Зайцева М. - Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС (2014)
Головченко В. - Подвійна анексія Криму Росією: ретроспективний аналіз, Матвієнко В. (2014)
Панченко Ж. - Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення (2014)
Скороход Ю. - Підходи до врегулювання Ліванського конфлікту (1975–1990): історіографічний аспект (2014)
Вергун В. - Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні, Ступницький О. (2014)
Приятельчук О. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародній арені методами економічної дипломатії (2014)
Сніжко О. - Структура доларизації у контексті глобалізації, Зикова О. (2014)
Стаканов Р. - Перспективи інтеграції регіонального ринку праці АСЕАН (2014)
Шнирков О. - Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами (2014)
Яншина А. - Міждержавна співпраця у сфері сталого розвитку в Азійському і Тихоокеанському регіоні (2014)
Шапран О. - Чинники сталого розвитку світового ринку нафтопродуктів (2014)
Білоцький С. - Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права (2014)
Власюк В. - Деякі основи "обов'язку захистити" в міжнародному праві (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського