Грабовська О. - Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України (2014)
Цюра О. - Правовий режим земель та будівель, використовуваних для виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Боржецька Н. - Підстави та умови складання обвинувального акта (2014)
Іщенко Е. - Механізми контролю за дотриманням принципу розумності строків у сучасному кримінальному процесі (2014)
Витязь М. - Чи запрацює стаття 389 1 КК України в частині угоди про визнання винуватості? (2014)
Нелін О. - Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ — початку ХХ століття: історико-правовий аспектї (2014)
Каменська Н. - Класифікація звернень до публічної адміністрації за змістом (призначенням): дискусійні питання (2014)
Смокович М. - Категорії виборчих спорів: динаміка їх виникнення (2014)
Гергелюк Н. - Сутність адміністративно-правових зобов’язань органів виконавчої влади в Україні (2014)
Шолкова Т. - Особливості правового статусу спеціального фонду місцевого бюджету в Україні (2014)
Кочин В. - Саморегулівна організація: поняття та ознаки (2014)
Солтис Н. - Визначення спадкового договору з участю подружжя (2014)
Бернацький М. - Квартира як елементарна одиниця житла (2014)
Миронова Г. - Методологічні аспекти приватноправового регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги (2014)
Яриш О. - Дефініція інформації як окремого об’єкта цивільних прав (2014)
Довбня А. - Першовідкривач, першопроходець. До 100-ліття академіка Петра Михайленка (2014)
Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2013 року №15 "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом" (2014)
Титул, зміст (2015)
Бойко Ю. А. - Противовоспалительная активность новой жидкокристаллической лекарственной формы с капсаицином, Кравченко И. А., Шандра А. А., Аят М. (2015)
Кулібаба О. В. - Рівень окисненого глутатіону при алотрансплантації ембріональної м'язової тканини у щурів, Петров С. А. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив імунізації бичачим сироватковим альбуміном на ооцити, клітини їх фолікулярного оточення, клітини тимуса і лімфатичних вузлів у мишей, Срібна В. О., Грушка Н. Г., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2015)
Сухин Ю. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния плечевой кости при нагрузке на анкерный фиксатор, используемый для подвешивания плеча к акромиону при лечении привычного вывиха плеча, Логай В. А., Данилов П. В., Лазарева Д. В. (2015)
Бабієнко В. В. - Вивчення кумулятивної та шкірно-резорбтивної дії азотовмісних детергентів в умовах підгострого досліду, Сахарова І. В., Данильченко Л. І. (2015)
Горбачова С. В. - Можливі шляхи переривання NO-залежних шляхів нейродеструкції при використанні інгібіторів no-синтази різної селективності в умовах експериментального порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2015)
Антоненко П. Б. - Зв'язок концентрації ізоніазиду з маркерами перекисного окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз (2015)
Назаренко О. Я. - Інформативність трансвагінальної гідролапароскопії при обстеженні пацієнток з безплідністю, Гладчук І. З., Волянська А. Г. (2015)
Коваль Ю. Н. - Клиническая эффективность применения современных зубных щеток сложной формы и их влияние на состояние гигиены полости рта и ткани пародонта при хроническом генерализованном катаральном гингивите у детей, больных хроническим тонзиллитом, Цевух Л. Б. (2015)
Мицик Н. Й. - Використання методу тонкошарової хроматографії олігосахаридів для селективного біохімічного скринінгу лізосомних хвороб накопичення, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2015)
Нефьодов О. О. - Порівняльна характеристика болезаспокійливої активності протисудомних засобів за умов експериментального алергічного енцефаломієліту, Мамчур В. Й. (2015)
Пікас О. Б. - Діагностичне і прогностичне значення змін показників метаболізму ліпідів крові при туберкульозі легень (2015)
Понятовська Т. Ю. - Оцінка ефективності еналаприлу залежно від поліморфізму M235T ангіотензиногену у гіпертензивних пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (2015)
Запорожан В. Н. - Анализ метилирования гена WIF1 у женщин с гиперпролиферативными процессами и раком эндометрия, Дубинина В. Г., Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Рожковская Н. Н., Быкова Н. А. (2015)
Артеменко В. В. - Симуляционное обучение при лечении неотложных состояний в медицине, Носенко В. М., Вастьянов Р. С., Берлинская Л. И., Новиков Д. А., Семченко С. С., Егоренко О. С. (2015)
Брич О. І. - Перспективи застосування наноаквахелатів металів, Синетар Е. О., Каплуненко В. Г. (2015)
Михайленко В. Л. - Якість питної води - фактор, що детермінує стан здоров'я людини (на прикладі Одеської області) (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2015)
Ковальський В. - Принцип єдності історичного і логічного у сучасних правових реаліях (2014)
Нелін О. - Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві (2014)
Бондаренко В. - Громадянське суспільство: питання термінології (2014)
Войтанович О. - Трансформація правової ідеології в Україні в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Полюхович В. - Факторингові операції банків: особливості оподаткування (2014)
Віхров С. - Окремі напрями вдосконалення правового регулювання венчурного інвестування (2014)
Гаврилюк Р. - Необхідність і форми позитивації права людини на податки (2014)
Гриняк А. - Дискусійні питання правової природи спадкового договору (2014)
Кочин В. - Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України (2014)
Пленюк М. - Трансформація майнових прав на нерухоме майно як юридичний факт – підстава виникнення права власності (2014)
Постригань Т. - Актуальні питання нормативного визначення трудових прав керівників комунальних підприємств (2014)
Гелич А. - Утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій як форма співробітництва територіальних громад (2014)
Цюра О. - Суб’єкти та організаційно правові форми виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2014)
Дегтяренко М. - Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність, Пікаревський О. (2014)
Сурженко М. - Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району (2014)
Примак В. - Міжнародний арбітраж і суди: проблеми взаємодії (2014)
Тубелець О. - Особливості кримінально правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 – березня 2014 року (2014)
Нелін О. - Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз (2014)
Шрамко Ю. - Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять (2014)
Гаврилюк Р. - Конституціоналізація права людини на податки (2014)
Рарицька В. - Концепція податкового суверенітету в теорії суспільного договору (2014)
Тараненко К. - Правова природа податково-правового патерналізму (2014)
Смокович М. - Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні (2014)
Мотиль В. - Cтан та перспективи правового регулювання медіації в Україні (2014)
Первомайський О. - Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві (2014)
Пленюк М. - Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність (2014)
Гриняк O. - Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло (2014)
Кущаєва Л. - Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права (2014)
Ситнік О. - Нормативно-правове регулювання відносин за договором побутового підряду (2014)
Яриш О. - Вплив критерію невідчужуваності на цивільну оборотоздатність інформації (2014)
Кузьменко Г. - Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки (2014)
Козмуляк К. - Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні (2014)
Шминдрук О. - Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччина (2014)
Шевченко Я. - Актуальне цивілістичне дослідження: рецензія на монографію С. І. Шимон "Теорія майнових прав як об’єкт цивільних правовідносин" (К., 2014) (2014)
Титул, зміст (2015)
Литвиненко Н. І. - Структура інституціонального середовища економічної системи та взаємозв’язок між його елементами (2015)
Кардаков О. Ю. - Аналіз динаміки інтелектуалізації економічної моделі ЄС (2015)
Миколенко Е. П. - Экономические институты адаптации хозяйственных систем открытого типа к процессам глобализации (2015)
Магута О. В. - Проблемы реформирования и финансирования образования и науки как базовых элементов общества, основанного на знаниях (2015)
Щетініна Л. В. - Якість професійно-технічної освіти в Україні: правові аспекти, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. (2015)
Куликовская Е. В. - Развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь в условиях интеграционных процессов (2015)
Карпенко О. О. - Аналіз європейського досвіду впровадження концесійної форми державно-приватного партнерства у морських портах, Власова В. П. (2015)
Проноза П. В. - Анализ межотраслевых взаимосвязей развития патологических кризисных явлений в реальном секторе экономики Украины (2015)
Мігус І. П. - Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств, Міненко М. В. (2015)
Гурьянова Л. С. - SAR-модели механизма оценки, анализа и прогнозирования развития регионов (2015)
Коршунов Є. А. - Методи економіко-математичного моделювання при плануванні витрат промислового підприємства (2015)
Бакурова А. В. - Метод оцінювання унікальності турпродукту, Діденко А. В., Попова О. Ю. (2015)
Мельник О. Г. - Модульний принцип формування інвестиційних пропозицій пріоритетних напрямків розвитку високих технологій (2015)
Єфімова С. А. - Методи управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Брік І. Є. - Державна політика стимулювання інноваційної активності малих підприємств в Україні (2015)
Молодоженя М. С. - Стан та проблеми економічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах (2015)
Панасюк О. В. - Малый бизнес в Украине: тенденции развития и проблемы налогообложения (2015)
Паневник Т. М. - Машинобудівний комплекс як каталізатор інтеграційних процесів, Болгарова Н. К. (2015)
Гончар Т. І. - Ефективне управління витратами виробництва продукції свинарства (2015)
Гайдар А. Е. - Основные тенденции занятости в условиях глобализации (2015)
Андросова Т. В. - Систематизація показників моніторингу фінансових результатів на підприємстві, Козуб В. О., Круглова О. А. (2015)
Бояринова К. О. - Акумуляційна експлуатація ресурсів у забезпеченні функціональності промислового підприємства (2015)
Кузьминчук Н. В. - Aнaлiз фінансової безпеки підприємств машинобудування, Олексюк Т. В. (2015)
Семенова В. Г. - Етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесного підходу (2015)
Дяченко Т. А. - Конкурентні стратегії промислових підприємств, що надають ремонтні послуги (2015)
Сукач О. О. - Взаємозв’язок мотивації персоналу та ефективності витрат на оплату праці (2015)
Неізвестна В. С. - Механізм управління стійким функціонуванням санаторно-рекреаційних підприємств на основі внутрішніх виробничих ресурсів (2015)
Пурський О. І. - Концептуальна модель електронного торговельного ринку, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Бєлова І. В. - Науково-методичні засади формування системи індикаторів моніторингу накопичення системного фінансового ризику в економіці України (2015)
Кульчицький М. І. - Теоретико-методологічні основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку (2015)
Іваненко І. А. - Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин (2015)
Жовтанецька Я. В. - Механізм антикризового управління діяльністю банків (2015)
Стеценко Т. В. - Постдокументарний етап розвитку ринку цінних паперів України (2015)
Хмелюк А. А. - Ефективність фінансового моніторингу (2015)
Кремень В. М. - Удосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників, Оголь Д. О. (2015)
Макаренко Т. Ю. - Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки (2015)
Черпак А. Є. - Ефективність корпоративного управління в цільових моделях власників корпоративного капіталу та інших стейкхолдерів, Шершньова З. Є. (2015)
Гураль Н. Р. - Структурні компоненти системи стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства (2015)
Швець І. Б. - Розвиток трудового потенціалу як елемент функціональної системи "підприємство" (2015)
Кагляк О. В. - Модель розвитку людських ресурсів на підприємствах харчової промисловості України (2015)
Пенюк В. О. - Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи (2015)
Маліков В. В. - Зняття особистісних обмежень при підготовці бухгалтерів і аудиторів (2015)
Алимов М. О. - Рецензія на монографію Бутенко Н. В. Партнерські відносини на промисловому ринку : / Н. В. Бутенко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 320 с. (2015)
Нелін О. - Актуальні питання правового регулювання туризму в Україні в контексті європейської інтеграції і гармонізації національного законодавства (2014)
Полюхович В. - Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права (2014)
Козловська Л. - Право спадкування як суб’єктивне цивільне право (2014)
Молчанов Р. - Зловживання правом на ім’я (2014)
Кодинець А. - Актуальні питання нотаріальної практики посвідчення правочинів у сфері інтелектуальної власності (2014)
Черниш В. - Питання становлення та функціонування органів нотаріату в Україні на принципах класичного нотаріату латинського типу (2014)
Степаненко В. - Проблеми розвитку українського нотаріату в контексті європейської інтеграції та гармонізації права (2014)
Куровський С. - Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності (2014)
Мокрицька Н. - Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою (2014)
Сащенко І. - Правові засади класифікації інвестицій в соціальний розвиток села (2014)
Крайник Г. - Мотиви злочинів, вчинених з необережності (2014)
Молдован А. - Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу (2014)
Грачова В. - Універсальний міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом у контексті її ефективності (2014)
Безукладніков Ю. - Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Кресін О. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Ратушний С. - Важливий внесок у розвиток науки міжнародного економічного права (2014)
Семитко А. - Письмо-рецензия на монографию Русланы Гаврилюк "Методологическая традиция доктрины естественного права" (2014)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2014 році (2014)
Алієва-Барановська В. - Коротка історія Цивільних кодексів України (2015)
Черниш В. - Актуальні проблеми нотаріального діловодства (2015)
Степаненко В. - Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна з умов його достовірності (2015)
Гаврилюк Р. - Право людини на податки як перерозподільна справедливість (2015)
Тиха А. - Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників (2015)
Біленко М. - Правові проблеми виникнення права власності на об’єкт будівництва (2015)
Пленюк М. - Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язальних відносин (2015)
Войнаровська О. - Фактичні шлюбні відносини як одна із форм співжиття жінки та чоловіка (2015)
Глущенко С. - Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві (2015)
Клочков В. - Проблеми визначення об’єкта та інших термінів прокурорського нагляду (2015)
Про практику розгляду судами цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька Конвенція) (2015)
Волкова Н. М. - Формування комунікативних навичок медпрацівників як засіб вирішення біоетичних дилем у медичній практиці, Струбіцька Н. Ю. (2015)
Господарський І. Я. - Cистема безперервної післядипломної медичної освіти у Польщі, Харченко Н. В., Вайда А. Р. (2015)
Деніна Р. В. - Види організації самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини (2015)
Зарічна Т. П. - Викладання практичної психології та педагогіки вищої школи магістрантам зі спеціальності "Технології парфумерно-косметичних засобів” у Запорізькому державному медичному університеті (2015)
Зозуляк Н. В. - Особливості викладання курсу за вибором "Основи клінічного мислення” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини (2015)
Івануса І. Б. - Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті, Михалків М. М., Демид А. Є. (2015)
Калинюк Н. М. - Пeдагогічні (методичні) засади викладання курсу "Медичне правознавство” для студентів медичного факультету, Рогальський І. О., Чорненький М. В. (2015)
Карпінець І. М. - Cоціально-економічна та культурно-освітня характеристика студентів-іноземців вищого медичного навчального закладу (2015)
Кишкан І. Г. - Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти, Заморський І. І. (2015)
Кіт З. М. - Шляхи модернізації викладання сімейної медицини у вищому медичному навчальному закладі з позицій інформаційного забезпечення, Вергун А. Р. (2015)
Мельничук Г. М. - Адаптація методичних матеріалів до практичного заняття на тему "Проведення уроку здоров’я” на ІІІ курсі стоматологічного факультету для підвищення його практичного спрямування, Костюк І. Р., Шовкова Н. І., Базалицька О. В., Бабенко А. Д., Білищук М. В., Потяк О. Ю., Кошкін О. Є., Яворська О. І., Аваков В. В. (2015)
Мергель Т. В. - Застосування інтерактивного методу "мозкового штурму” у навчальному процесі (2015)
Муратова Т. М. - Нові підходи до використання дискусії як форми спілкування на кафедрі неврології Одеського національного медичного університету, Добровольський В. В. (2015)
Сирцов В. К. - Модернізація освітнього процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Ключко С. С., Хитрик А. І., Завгородня М. І., Таврог М. Л. (2015)
Степанов Ю. М. - Роль педагогічного спілкування між викладачами та слухачами курсів післядипломної підготовки з терапії та гастроентерології в оптимізації навчального процесу, Кононов І. М., Будзак І. Я., Косинська С. В., Саленко А. В. (2015)
Тертишний С. І. - Вивчення клінічної патогістології майбутніми лікарями-лаборантами (2015)
Фальфушинська Г. І. - Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальностями "Фармація” та "Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів ЕРАЗМУС, Іванець Л. М., Загричук Г. Я. (2015)
Шолойко Н. В. - Роль лекції у навчальному процесі дисципліни "Організація та економіка фармації” у системі новітніх цілей вищої фармацевтичної освіти (2015)
Шухтін B. В. - Викладання курсу дерматології та венерології студентам-медикам, Хрущ В. І. (2015)
Ястремська С. О. - Інноваційні методи викладання дисциплін у медсестринстві (2015)
Ящук О. В. - Про перебіг та результати експериментальної роботи з формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації (2015)
Vorona I. I. - The latin language significance in the terminological competence formation of future doctors (2015)
Боярська Л. М. - Досвід застосування системи дистанційного навчання MOODLE при самопідготовці лікарів-інтернів дитячих хірургів, Рижов О. А., Корнієнко Г. В., Дмитряков В. О., Скалозубов М. О. (2015)
Вакалюк І. П. - Методологічні аспекти проведення студентської предметної олімпіади з дисципліни "Внутрішня медицина”, Середюк Н. М., Середюк В. Н., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2015)
Грицай Г. В. - Деякі проблеми викладання дисципліни "Загальна практика – сімейна медицина” студентам VI курсу міжнародного факультету англійською мовою (2015)
Залізняк М. С. - Досвід проведення практичних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” в умовах кредитно-модульної системи навчання (2015)
Кузняк Н. Б. - Ефективні складові якісної підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія”, Галагдина А. А., Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Мисула І. Р. - Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах, Бакалюк Т. Г., Голяченко А. О., Левицька Л. В., Квасніцька О. С. (2015)
Мищенко І. А. - Особливості викладання дисципліни "Гігієна та екологія” для іноземних студентів медичних університетів (2015)
Ніженковська І. В. - Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Біологічна хімія” в умовах кредитно-модульної системи, Кузнецова О. В. (2015)
Олещук О. М. - Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією, Вольська А. С., Шевчук О. О., Коваль М. І. (2015)
Перцева Т. О. - Досвід створення та використання навчальних фільмів при викладанні гігієни у вищих медичних навчальних закладах, Шевченко О. А., Зимник С. В., Рублевська Н. І., Щудро С. А., Григоренко Л. В., Штепа О. П., Крамарьова Ю. С., Зайцев В. В., Дзяк М. В., Кулагін О. О. (2015)
Чолак І. С. - Робочий журнал з фармакогнозії як один iз видів самостійної роботи студентів (2015)
Кравчук Л. B. - Здоров’язберігаючі аспекти розбудови медицини на тернопільщині в період 1939–1941 рр. , Кравчук Л. O., Лабівка О. B. (2015)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 5–6 березня 2012 року (2012)
Рабінович П. - Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини − необхідні складові предмета юридичної компаративістики (2012)
Вовк Д. - Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення (2012)
Соляр С. - Систематизація законодавства України у сфері об’єднання громадян (2012)
Кресіна І. - Проблеми реформування моделі етнонаціональної політики України (2012)
Гультай М. - Модель конституційної скарги в Республіці Польща та її переваги в контексті розвитку конституційної юстиції України (2012)
Петришина М. - Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості (2012)
Гончаренко В. - Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року (2012)
Кириченко В. - Державний іпотечний кредит: історичний досвід (2012)
Жилінкова І. - Особливості здійснення суб’єктивних цивільних прав (2012)
Печений О. - До питання про спадкування за правом Представлення (2012)
Сібільов Д. - Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації (2012)
Задихайло Д. - Економічна та господарсько-правова політика держави: співвідношення та законодавче забезпечення (2012)
Беляневич О. - До питання про адміністративний позов (2012)
Перепелиця М. - Особливості правового регулювання деяких фінансових повноважень органів місцевого самоврядування (2012)
Городовенко В. - Принцип обов’язковості судового рішення (2012)
Овсяннікова О. - Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації (2012)
Коновалова В. - Проблеми методології галузевих наук (на прикладі наук кримінально-процесуального циклу) (2012)
Головкін Б. - Поняття злочинності економічної спрямованості у паливно-енергетичному комплексі (2012)
Глинська Н. - Поняття якості кримінально-процесуальних рішень (2012)
Вапнярчук В. - Суб’єктивна сторона кримінально-процесуального доказування (2012)
Мошак Г. - Розвиток української і німецької кримінологічної думки (2012)
Сімсон О. - Правова природа відносин державно-приватного партнерства в інноваційній сфері (2012)
Бичков І. - Конституція в системі чинників обмеження державної влади (2012)
Долгополова Л. - Вади договорів, укладених на торгах (2012)
Демидова Є. - Обізнані особи у кримінальному судочинстві:поняття та види (2012)
Скрипнюк О. - Фундаментальне дослідження теорії права Ю. О. Тихомирова:проблеми правового регулювання (2012)
Задихайло Д. - Перше монографічне дослідження правового забезпечення державно- приватного партнерства, Пашков В., Мілаш В. (2012)
Звіт про використання коштів Державного бюджету України Національною академією правових наук України у 2011 році (2012)
Коновалова В. О. (2012)
Скакун О. Ф. (2012)
Притика Д. М. (2012)
Волков В. Д. (2012)
Зеленецький В. С. (2012)
Гавриш С. Б. (2012)
Настюк В. Я. (2012)
Голіченков О. К. (2012)
Спасибо-Фатєєва І. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Майданник О. - Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи (2015)
Члевик О. - Закріплення свободи в конституційних документах на різних етапах українського державотворення (2015)
Гаврилюк Р. - Правосуддя як принцип здійснення права людини на податки (2015)
Рарицька В. - Вплив правосуб’єктності субстанційної держави на асиметричність її податкового права (2015)
Карпенко С. - Щодо питання про правову охорону учасників фінансового ринку в Україні (2015)
Піцикевич В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Милович П. - Адміністративно-правові засади міжнародної економічної інтеграції Республіки Чорногорія (2015)
Єфіменко Л. - Правове регулювання відносин за участю інших, крім батьків та дітей, членів сім’ї та їх родичів (2015)
Зозуляк О. - Теоретико-правові аспекти класифікації непідприємницьких юридичних осіб за порядком створення (2015)
Кочин В. - Правова регламентація як стадія механізму приватноправового регулювання підприємницьких відносин (2015)
Пленюк М. - Деякі питання систематизації юридичних фактів у договірних зобов’язаннях (2015)
Резнік Г. - Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України (2015)
Ясечко С. - Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім’я (2015)
Пожоджук Р. - Специфіка укладення договору постачання електричної енергії через приєднану мережу з побутовим споживачем (2015)
Рябова К. - Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва (2015)
Скиданов К. - Звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика (2015)
Трубаков Є. - Види недоліків складу юридичного факту цивільно-правового договору: поняття і правові наслідки (2015)
Єфімов О. - Правові засади цивільної юрисдикції (2015)
Короленко В. - Оптимізація цивільного судочинства в частині апеляційного оскарження ухвал про призначення експертизи (2015)
Захарова О. - Фактор волевиявлення у реалізації гарантій в цивільному процесі України (2015)
Каламайко А. - Мережа Інтернет як джерело доказової інформації в цивільному процесі (2015)
Погорецький М. - Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні (2015)
Нікітін Ю. - Актуальні аспекти методології та організації кримінологічної безпеки України (2015)
Рабінович П. - Верховенство права:сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації, Луців О. (2012)
Євграфова Є. - Питання соціальної природи і об’єктивності права (2012)
Христова Г. - Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини як новий напрям дослідження у вітчизняній теоретичній юриспруденції (2012)
Вовк Д. - Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з правовою системою і правовою культурою (2012)
Барабаш О. - Протестантизм у становленні західної традиції права (2012)
Гультай М. - Класичні моделі конституційної скарги на прикладі Австрії та Іспанії (2012)
Гончаренко В. - Конституція Української РСР 1937 р. (2012)
Козаченко А. - Роль земського самоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906–1916 рр.) (2012)
Демиденко Г. - Чому стратили Сократа? (Деякі уроки кризи реальної демократії) (2012)
Дашковська О. - Ідея взаємної відповідальності держави й особи в європейській політико-правовій думці (2012)
Сліпченко С. - Зображення як об’єкт цивільного права (2012)
Ільків Н. - Оформлення права приватної власності на земельну ділянку: новели законодавства (2012)
Сібільова С. - Свобода заповіту за чинним цивільним законодавством України (2012)
Яковлев С. - Сутність касаційного провадження та предметні повноваження суду касаційної інстанції (2012)
Мілаш В. - До питання про правову характеристику маркетингових послуг в інноваційній сфері (2012)
Вапнярчук Н. - До питання про розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (п. 2 ст. 40 КЗпП України) (2012)
Лагутіна І. - Особисті немайнові трудові права домашніх працівників (2012)
Коваленко Л. - Етапи становлення інформаційного права в Україні (2012)
Жернаков М. - До питання про визначення публічно-правового спору (податково-правовий аспект) (2012)
Москвич Л. - Концепція оцінки ефективності судової системи (2012)
Городовенко В. - Змагальність як вихідний принцип судової влади (2012)
Демидова Л. - Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід) (2012)
Мохончук С. - Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства (2012)
Мірошниченко С. - Класифікація злочинів проти правосуддя (2012)
Тітко І. - Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації (2012)
Тугарова О. - Імунітети в оперативно-розшуковій діяльності, Чередник О. (2012)
Андрущакевич Ю. - Сутність конкретизації сучасного права (2012)
Павловська-Кравчук В. - Український правовий менталітет:особливості становлення та розвитку (2012)
Карнаух Б. - Сутність і явище цивільно-правової відповідальності (2012)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2012)
Семчик В. І. (2012)
Мурашин Г. О. (2012)
Бандурка О. М. (2012)
Малишева Н. Р. (2012)
Коваленко В. В. (2012)
Єрмолаєв В. М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (перша частина) (2015)
Шрамко Ю. - До питання вдосконалення законодавчого регулювання інституту правової допомоги в Україні (2015)
Гречко О. - Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст (2015)
Ставнійчук А. - Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні (2015)
Єфімов О. - Правові засади підсудності цивільних справ (2015)
Шимон С. - Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять (2015)
Лобач О. - Система страхування вкладів як правове явище (2015)
Гриняк А. - Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України (2015)
Рахнянська Т. - Правове регулювання екологічних послуг у процесі здійснення екологічного менеджменту на підприємстві (2015)
Овчаренко О. - Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти (2015)
Дегтяренко М. - Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності (2015)
Базов О. - Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ (2015)
Міхневич Л. - Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми (2015)
Полторак С. - Рецензія на колективну монографію "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Коваленко Т. - До 90-річчя від Дня народження Василя Зіновійовича Янчука (2015)
Титул, содержание (2015)
Суровцев И. В. - Метод цифровой фильтрации электрохимических сигналов в хронопотенциометрии (2015)
Баловсяк С. В. - Многоуровневый метод повышения локального контраста и удаления неоднородного фона изображений, Фодчук И. М., Соловей Ю. Н., Луцик Я. В. (2015)
Павлов А. В. - Подход к организации рекуррентно-параллельных вычислений в системе автоматизированной структурно-параметрической идентификации (2015)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями балки переменного поперечного сечения (2015)
Аралова Н. А. - Математическая модель краткосрочной и среднесрочной адаптации системы дыхания лиц, работающих в экстремальных условиях высокогорья (2015)
Антомонов М. Ю. - Метод определения эффектов совместного действия факторов среды в эпидемиологических исследованиях для бинарных переменных (2015)
Кривова О. А. - Комплексная оценка регионального демографического развития, Козак Л. М. (2015)
Настенко Е. А. - Синтез логистической регрессии на принципах самоорганизации моделей, Бойко А. Л., Павлов В. А., Тепляков К. И. (2015)
Авторы номера (2015)
Системный указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Титул, зміст (2016)
Бондар В. С. - Хронологія розвитку національного буряківництва і діяльності інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (2016)
Волоха М. П. - Вплив ширини міжрядь на фотосинтетичну продуктивність буряків цукрових (2016)
Коваль М. С. - Оцінка генетичного потенціалу ознаки цукристості багатонасінного запилювача у селекційному процесі (2016)
Котвицький Б. Б. - Ефективність удобрення цукрових буряків у залежності від погодних умов, Прохорук О. Г. (2016)
Шутенко Т. О. - Ефективність застосування однофазного способу збирання насінників буряків (2016)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2015 рік (2016)
Титул, зміст (2015)
Кураєва І. В. - Біогеохімічні критерії оцінки екологічного стану ґрунтового покриву міських агломерацій, Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В., Мусіч О. Г. (2015)
Плотніков О. В. - Еколого-геохімічні проблеми кар’єрного водовідливу в Кременчуцькому залізорудному басейні (2015)
Панаіт Е. В. - Розподіл ртуті у поверхневих відкладах США, Китаю, України та Росії (2015)
Донченко Э. В. - Эколого-геохимические исследования почвенных отложений Новорайского месторождения огнеупорных глин после рекультивации, Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2015)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу селену у рослинності різних кліматичних зон (2015)
Крюченко Н. О. - Концепції оцінювання небезпек і ризиків (геохімічний чинник), Жовинський Е. Я. (2015)
Гудзенко В. В. - Радіогеохімічні особливості фосфоритів України, Шехунова С. Б., Стадніченко С. М. (2015)
Михальченко І. І. - Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит, Загородній В. В., Синицин В. О. (2015)
Шехунова С. Б. - Ізотопний склад стронцію ангідриту нижньопермської соленосної субформації Дніпровсько-Донецької западини. Перші результати, Стадніченко С. М., Сюмар Н. П. (2015)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні критерії пошуку золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території), Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Панаіт Е. В. (2015)
Наші автори (2015)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Лондон, 2015): результаты важнейших клинических исследований (2015)
Березняков В. И. - Содержание прокальцитонина и галектина-3 в крови больных с внебольничной пневмонией с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью и без нее, Корж А. Н. (2015)
Махаринська О. С. - Роль цитокінів у диференційній діагностиці та оптимізації лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет, Лебединська М. М., Сидоров Д. Ю., Пожар В. Й., Шоп І. В., Дорошенко О. В. (2015)
Алексеева Н. П. - Клинический случай гипер-IgE-синдрома (2015)
Яровая Е. К. - Проблемные вопросы диагностики и лечения пиелонефрита у детей раннего возраста (2015)
Бойко В. В. - Діагностика і тактика лікування новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Лазирский В. А. - Формирование "искусственного желудка" после гастрэктомии (2015)
Щербина Н. А. - Современные подходы к диагностике и лечению истмико-цервикальной недостаточности, Альмарадат М. С. Н. (2015)
Козуб М. М. - Допоміжні репродуктивні технології у жінок із безпліддям після хірургічного лікування трубної вагітності, Ольховська В. М. (2015)
Доленко О. В. - Состояние иммунитета у женщин репродуктивного возраста с хроническим рецидивирующим вагинальным кандидозом (2015)
Вирва О. Є. - Дослідження напружно-деформованого стану моделі стегнової кістки з конструкцією для заміщення дефекту дистального відділу, Шевченко І. В. (2015)
Тяжелов А. А. - Результаты хирургического лечения пациентов с нестабильностью плечевого сустава, сопровождающейся повреждением Hill-Sachs, Бицадзе М. З. (2015)
Михановский А. А. - Перспективы использования молекулярных маркеров при раке яичников, Харченко Ю. В., Долгая О. В., Круговая И. Н., Федоренко Н. В., Щит Н. Н., Теплова М. А. (2015)
Басилайшвили С. Ю. - Эффективность адъювантного химиолучевого лечения у больных немелкоклеточным раком легкого (2015)
Демин Ю. А. - Перспективность использования мезенхимальных стромальных клеток в профилактике и терапии диабетической ретинопатии, Сергиенко А. Н., Демина М. Ю. (2015)
Градиль Г. И. - Клинический анализ летального случая при гриппе А (H1N1)pdm, осложненном пневмонией, обусловленной Klebsiella pneumoniae в послепандемическом периоде, на фоне экстракорпоральной мембранной оксигенации, Губина-Вакулик Г. И., Терешин В. А., Лобойко К. Н., Ярош В. А., Клапоух В. А., Ходаш Э. М., Гойденко А. А., Борзенкова И. В., Левинский В. Л. (2015)
Волкова Ю. В. - Патогенетическая роль инфузионного компонента при травматической болезни у пожилых пациентов (2015)
Баусов Е. А. - Коррекция послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных после хирургического вмешательства (2015)
Долженко М. А. - Выбор обезболивающих препаратов для геронтологических больных с политравмой (2015)
Власова Е. М. - Лабораторная диагностика патологии печени у работающих в условиях экспозиции химических веществ, Долгих О. В., Шевчук В. В., Воробьева А. А. (2015)
Деньга С. Н. - Бухгалтерский учет инструментов хеджирования финансовых рисков, Джейн A. (2015)
Замлинський В. А. - Стан та перспективи удосконалення інформаційного забезпечення управління процесами венчурного інвестування (2015)
Кебко В. В. - Шляхи підвищення інформаційної прозорості та доступності фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2015)
Наберухін В. А. - Міждисциплінарна концепція інтелектуальною власності у вирішенні проблем її обліку (2015)
Олійник О. В. - Методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з інструментами та об’єктами хеджування, Ксендзук В. В. (2015)
Плахтій Т. Ф. - Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації (2015)
Правдюк М. В. - Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств (2015)
Правдюк Н. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства (2015)
Предко I. Ю. - Облікове-контрольне забезпечення діяльності підприємств в умовах кризи (2015)
Чирва А. А. - Удосконалення облікової політики підприємства в частині обліку ПДВ (2015)
Шинкаренко М. С. - Удосконалення документального забезпечення облікового процесу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2015)
Шкуліпа Л. В. - Облік фінансових витрат на підприємстві: науково-практичний аспект (2015)
Добровольський О. І. - Кредит під заставу грошовий коштів як інструмент комбінаторики (2015)
Касич А. О. - Дью Дилидженс як ключовий інструмент аналізу доцільності інвестування, Яковенко Я. Ю. (2015)
Лисенок О. В. - Нормативно-індексна модель оцінки соціально-економічної ефективності банківської діяльності (2015)
Майдуда Г. С. - Аналіз та оптимізація структури фінансових ресурсів для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2015)
Непочатенко О. О. - Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні, Боровик П. М., Лелека В. І. (2015)
Трусова Н. В. - Сценарій стратегічного управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств (2015)
Поддубна Н. М. - Ревізія, тематична і документальна перевірки як основні форми внутрішнього контролю на роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації (2015)
Зось-Кіор М. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки (2015)
Парій Л. В. - Формування попиту на сир на внутрішньому ринку України (2015)
Степанова С. В. - Формирование стратегии регионального развития в контексте трансформационной парадигмы: принципы стратегического управления (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Cherednychenko. О. - La francophonie et les études françaises en Ukraine: histoire et modernité (2014)
Κλιμένκο N. - Προοπτικές των νεοελληνικών γλωσσοϋφολογικών και μεταφραστικών σπουδών στην Ουκρανία, Σαβένκο A. (2014)
Kolomiyets L. - Translation engagement in national renaissance policies: a survey of english-to-ukrainian literary translations of american and canadian authours in the 1920s–30s (2014)
Schum O. - Überblick der Geschichte von der ukrainisch-deutschen Translations-beziehungen des XX.–XXI. Jh. (Anhand der schöngeistigen Literatur) (2014)
Brunner R. J. - Was heißt und zu welchem Ende lernt man Latein? – von der Aktualität einer großen europäischen Tradition (2014)
Burbelo V. - Le discours romanesque éclaté et son parcours interpretatif dans l'œuvre de Jean Potocki (2014)
Smouchtchynska I. - À propos de la nouvelle théorie des figures stylistiques: problèmes principaux (2014)
Solomarska O. - Le sens implicite et la notion de l'isotopie dans un texte poétique (2014)
Kostiuk M. - Le symbole artistique comme élément de base dans la poésie des symbolistes français (2014)
Tchaikivska G. - Le style individuel de Denis Diderot conteur: entre conte philosophique et conte moral (2014)
Khyzhniak N. - Similes in English, Spanish, Ukrainian and Russian (2014)
Kriuchkov H. - Orthogrammes français du graphostyle soutenu (2014)
Ponomarenko O. - Posto del linguaggio diplomatico tra gli stili funzionali (2014)
Stolyarova A. - Πραγματολογικοί παράγοντες στη χρήση των γραμματικών κατηγοριών του ρήματος στα νεοελληνικά νομοθετικά κείμενα (2014)
Prieur J.-M. - Traduction et interpretation chez Freud (2014)
Kutz W. - Kulturgeprägte Argumentationsstile und das Dolmetschen (2014)
Ilchenko O. - Translation blunders revisited: key academic vocabulary (2014)
Wronska O. - Pecularidades léxico-gramaticais de tradução dos textos médicos portugueses para as línguas ukraniana e russa (2014)
Verba G. - Los medios de expresin de la negación en español en comparación con el ucraniano (2014)
Naydan M. - Approaches to translating the style of Maria Matios' novel Sweet Darusya (2014)
Nekriach T. Dovganchyna R. - Vertical context as the factor stylistic translation adequacy (2014)
Oliynyk T. - The role of formal equivalence in prose translation (2014)
Orlova I. - La ambigüedad en el original y la traducción (basado en los cuentos de (2014)
Povorozniuk R. - Rendering elements of medical discourse in fiction (2014)
Chernienko G. - Le retour du Petit prince (2014)
Kyrylova V. - La poéticité ukrainienne dans la stylistique de Mykhaïlo Kotsiubinsky et sa reproduction dans la traduction française (2014)
Tsyrkunova I. - La ironía en el texto literario y su reproducción en la traducción del español al ucraniano (2014)
Charaudeau P. - De la linguistique de la langue à la linguistique du discours, et retour (2014)
Boyer H. - Fonctionnements sociolinguistiques de la dénomination toponymique (2014)
Милосав Ж. Чаркић - Стих и језик: Београд: Међународно удружење Стил; Институт за српски језик САНУ, 2013, 642 стр., ИСБН978-86-82873-37-2 (МУС) (2014)
Титул, зміст (2015)
Kізуб І. В. - Участь протеїнкінази С (ПКС) у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 3, Клименко К. І., Соловйов А. І. (2015)
Нефьодов О. О. - Фармакотерапія розсіяного склерозу – сучасні стандарти, Мамчур В. Й. (2015)
Хайтович М. В. - Фармакогенетика бронхіальної астми (2015)
Демченко А. В. - Стан глутатіонового ланцюга тіол-дисульфідної системи мозку білих щурів після корекції цитиколіном модельованої хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Мовчан О. Д. - Протисудомна активність підвищених доз антиконвульсантів на тлі сформованої толерантності (2015)
Шастун Н. П. - Сравнительная оценка влияния антиконвульсантов различных групп на когнитивные процессы в норме, морфофункциональные характеристики нейронов сенсомоторной коры и нейроапоптоз в условиях коразолового киндлинга, Опрышко В. И., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В. (2015)
Kharchenko O. - Long-term alcohol consumption provokes oxidative and nitrosative stress in albino rats brain (2015)
Дроговоз С. М. - Антиартритные препараты природного происхождения – альтернатива НПВС, Зупанец М. В., Кононенко А. В., Абдурахмонов Ж. У. (2015)
Загайко А. Л. - Модулюючий вплив сибутраміну на зміни метаболізму, зумовлені експериментальною інсулінорезистентністю в щурів, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2015)
Кузнєцова О. В. - Фармакобіологічні властивості екстракту шроту темних сортів винограду, Лавренчук Г. Й., Буцька В. Є., Сімонова І. В. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Аденілнуклеотидний компонент механізму протигіпоксичної дії нової координаційної сполуки германію ВІТАГЕРМ-3 на моделі гіпоксії замкнутого простору, Шебалдова К. О. (2015)
Маньковська І. М. - Вплив модуляторів мітохондріального АТФ-залежного калієвого каналу на фізичну витривалість щурів, Носар В. І., Гончар О. О., Гавенаускас Б. Л., Французова С. Б., Братусь Л. В., Миронова Г. Д. (2015)
Цуркан О. О. - Визначення оптимальних умов екстракції біологічно активних речовин з сировини осоту городнього (Sonchus Oleraceus L.), Делян Є. П. (2015)
Ветютнева Н. О. - Дослідження твердих дисперсних систем мелоксикаму з високомолекулярними сполуками методами електронної мікроскопії та абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області, Римар М. В., Мінарченко В. М., Марусенко Н. А., Макіян Ш. А. (2015)
Светлой памяти выдающегося ученого­-токсиколога профессора Брониславы Самойловны Бравер-Чернобульской (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухтіарова Т. А. - Інноваційні лікарські засоби, схвалені FDA протягом 2011–2014 років (аналітичний огляд) (2015)
Мохорт Н. А. - Фармакологические эффекты токолитиков при преждевременных родах, Геращенко И. В., Притула Т. П. (2015)
Громов Л. О. - Домінуюча участь півкуль головного мозку в антидепресивних ефектах флуоксетину та пірліндолу, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Мироненко С. І. - Скринінг сполук з протисудомною активністю серед похідних 4-тіазолідинону, Піняжко О. Р., Лесик Р. Б. (2015)
Дринь Д. О. - Функціональна експресія та роль TRPV4-каналів у регуляції тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Іванов Л. В. - Вивчення механізмів цитотоксичності низки гідрофільних полоксамерів методом спінових зондів, Картель Н. Т., Ляпунов А. Н., Нардід О. А., Черкашина Я. О., Деримедвідь Л. В., Кирилюк І. А. (2015)
Клеванова В. С. - Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового за умов високожирової дієти в щурів, Тржецинський С. Д. (2015)
Мєшкова Н. О. - Цитостатична дія α1-адреноблокаторів – похідних хіназоліну, Міщенко О. В., Захаренко В. В., Шарикіна Н. І. (2015)
Серединська Н. М. - Оцінка інтегральних показників життєдіяльності в щурів за умов комбінованого застосування нестероїдних протизапальних засобів та антагоніста кальцію на моделі ревматоїдного артриту, поєднаного з артеріальною гіпертензією, Ядловський О. Є., Бершова Т. А., Омельяненко З. П., Хоменко В. С., Киричок Л. М. (2015)
Сімонов П. В. - Дослідження гострої токсичності наночастинок міді при внутрішньошлунковому введенні мишам (2015)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на показники ліпідного обміну в щурів на тлі одноразового введення етанолу, Горбач Т. В., Штриголь С. Ю., Степанова С. І. (2015)
Шевчук О. О. - Вплив вуглецевого ентеросорбенту та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на прооксидантно-aнтиоксидантний гомеостаз, порушений на тлі застосування алкілуючого цитостатику мелфалану (2015)
Юрченко А. І. - Порівняльна оцінка впливу 4-(4-оксо-(4H)-хіназолін-3­іл) бензойної кислоти (сполуки ПК-66) та диклофенаку натрію на перебіг ад’ювантного артриту в щурів, Степанюк Г. І., Коваленко С. І., Шабельник К. П., Альчук О. І. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения пациентов с эректильной дисфункцией (2015)
Віленський Ю. - Енергетика й досвід вищої школи – "вічний двигун" фармакології (роздуми про традиційну нараду завідувачів профільних кафедр вищих навчальних закладів МОЗ України) (2015)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2015)
До ювілею члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Юрія Івановича Губського (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Від редакційної колегії (2009)
Куценко В. - Екологічна безпека і здоров’я нації (2009)
Дейнеко Л. - Еколого-економічні засади формування та реалізації державної політики в сфері продовольчого забезпечення країни: принципи, критерії, пріоритети, Шелудько Е. (2009)
Коваль Я. - Напрями реформування інфраструктурних систем лісового господарства України (2009)
Будзяк В. - Економіко-екологічні принципи ефективного використання, охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення (2009)
Гусєва І. - Критерії прийняття інтеграційних стабілізаційних рішень, спрямованих на гарантування екологічної безпеки енергетичних систем, Караєва Н., Сегеда І. (2009)
Добрянська Л. - Наукові основи екологізації розвитку продуктивних сил (2009)
Жарова Л. - Екологічна політика: сучасний стан, проблеми та перспективи (2009)
Ільїна М. - Забезпечення діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони природи (2009)
Какутіч П. - Безпека держави та сталий розвиток: поєднання для подолання кризи (2009)
Сабадаш В. - Екологічний конфлікт: чинники виникнення і проблеми врегулювання (2009)
Сундук А. - Проблеми взаємодії в системі координат "держава – світовий простір" (2009)
Шевченко І. - Здоров’я населення як відображення екологічного ризику та екологічної безпеки (2009)
Антоненко І. - Розвиток лісоресурсної сфери в умовах фінансово-економічної кризи, Карпук А. (2009)
Горохівський О. - Еколого-економічні інструменти регулювання нелегального обігу лісових товарів (2009)
Клиновий Д. - Рентно-економічні аспекти функціонування суспільних систем у світлі теорії спіральної динаміки розвитку продуктивних сил (2009)
Коломицева О. - Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації (2009)
Крюкова І. - Природа як об’єкт відносин суспільно-економічної експлуатації (2009)
Матюха В. - Інституціональні важелі як дієвий інструмент державного управління сферою надрокористування, Мовчан М. (2009)
Омельяненко Т. - Механізми та джерела фінансового забезпечення поводження з відходами в Україні (2009)
Прокіп А. - Методологія еколого-економічної оцінки доцільності заміщення паливних енергоресурсів (2009)
Рижков І. - Удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування та водоохоронної діяльності (2009)
Рижова К. - Еколого-правові аспекти раціонального ведення природокористування (2009)
Северенчук А. - Інституційні зміни в землекористуванні на шляху до сталого розвитку (2009)
Сотник І. - Методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків ресурсозберігаючих трансформацій (2009)
Будзяк О. - Еколого-економічні проблеми використання земель транспорту (2009)
Загвойська Л. - Чистіше виробництво та екоефективність: еколого-економічний дискурс економічного зростання (2009)
Колмакова В. - Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних программ (2009)
Кролевецкая А. - Экономическая оценка объектов минерально-сырьевой базы и задачи ее совершенствования (2009)
Маковецька Ю. - Інтегровані показники поводження з відходами як інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в Україні (2009)
Максимів Л. - Тенденції, обмеження та перспективи розвитку сертифікації лісогосподарських підприємств, Соловій І., Сможаник А. (2009)
Пащенко Є. - Перспективи становлення ринку самоцвітної сировини та продукції з неї в Україні (2009)
Стасишен М. - Основні тенденції розвитку рибного господарства України в умовах глобалізації (2009)
Устінова І. - Сутність поняття сталість у контексті територіального управління розвитком регіонів (2009)
Федорищева А. - Основні напрями державної інноваційної політики в контексті сталого розвитку, Страшинська Л. (2009)
Черняхівська А. - Стратегічна екологічна оцінка як сучасний інструмент екологічної політики (2009)
Чукаєва І. - Енергозбереження та нетрадиційні джерела енергії як фактори поліпшення екологічної ситуації, Щуліпенко В. (2009)
Шлапак М. - Нагальність імплементації системи еколого-економічних рахунків у національному рахівництві України (2009)
Стецюк М. - Сучасний стан використання та охорони земель Київської області (2009)
Рогач С. - Теоретико-методологічні засади формування інституціоналізму та його значення в розвитку ринкових відносин (2009)
Титул, зміст (2015)
Ситник І. М. - Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу, Хайтович М. В. (2015)
Горбачева С. В. - Глутатион­-зависимые механизмы нейропротективного действия нового метаболитотропного препарата "Ангиолин" в условиях индукции нитрозирующего стресса in vitro, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В. (2015)
Дейко Р. Д. - Нейропротекторні та ноотропні властивості нових циклічних дипептидів, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Бездітко Н. В. (2015)
Нефьодов О. О. - Нейротропні ефекти антидепресантів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2015)
Самелюк Ю. Г. - Дослідження нейропротекторної активності пропіл 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетімідату гідрохлориду, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2015)
Беленичев И. Ф. - Влияние модуляторов системы глутатиона – селеназы и глутоксима на энергетический обмен головного мозга в условиях экспериментального острого нарушения мозгового кровообращения, Литвиненко Е. С. (2015)
Бухтіярова І. П. - Антиоксидантна дія ралейкіну на моделі стрептозотоцинового діабету в щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Гриб В. В. - Порівняльна характеристика впливу натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2Н-(1,2,4)тріазино(2,3-с)хіназолін-6-іл) бутанової кислоти та диклофенаку на динаміку гематологічних показників і безпечність у щурів з ад’ювантним артритом, Дорошенко О. М., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г. (2015)
Дринь Д. О. - Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів BKCa у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура, Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І. (2015)
Дронова М. Л. - Антимікробна активність 1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлориду, Суворова З. С. (2015)
Kutovyi I. M. - Attenuation of myocardial ischemia-reperfusion injury by imidazo(1,2-a)azepinium derivatives (2015)
Ніженковська І. В. - Вивчення вазоактивних властивостей діетилового ефіру 5-алкіламіно-2-(N-(N-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил) амінометил)-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на ізольованій аорті щурів, Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В. (2015)
Севрюков О. В. - Визначення антиексудативної активності нових сполук у ряду похідних 5,7-дигідро-1Н-піроло (2,3-d) піримідину, Волковой В. А., Колісник С. В., Ситнік К. М. (2015)
Кузнецов И. Э. - Фармакоэкономический аспект применения препаратов кеторолака в терапии болевых синдромов на внегоспитальном этапе (2015)
Рецензия академика И. М. Трахтенберга на монографию И. П. Лубяновой"Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий" (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Украина — наш важный партнер (2013)
"Эллипс" — это наша судьба (2013)
Халайджи В. В. - Ishida — 120 лет лидерства (2013)
Промоинструменты для успешного бизнеса (2013)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2013)
Колосов А. Е. - Минимизация рисков при патентовании (особенности и задачи патентных поверенных) (2013)
"Дунапак Таврія" відкрито (2013)
На пути к лидерству "Делтана" на упаковочном рынке (2013)
Сокольський О. Л. - Дослідження рівнотовщинності термоформованої полімерної упаковки, Слісаренко І. В. (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2013)
Терещенко Е. П. - Эффективность работы упаковочной линии (новый взгляд) (2013)
Косиньски Т. - Мониторинг изготовления упаковки из картона и гофрокартона, Копеж П. (2013)
Гавенко С. Ф. - Стійкість до здирання елементів шрифту Брайля на картоні (цифровий та термографічний друк), Лабецька М. Т. (2013)
Гавва О. М. - Аналіз компонування і методологія синтезу пакувального обладнання, Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Якимчук М. В. - Мехатронні модулі лінійного переміщення обладнання для групового пакування (2013)
Маде Р. - Кто платит за отходы упаковки в Европе? (2013)
Україна потребує чистих міст (2013)
Знову про полімерні пакети (позиція Pro Europe) (2013)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2013)
Информационный праздник упаковщиков на "Пак Экспо 2013" (2013)
Лаппа В. А. - Зірки української упаковки (2013)
Із зали засідань Президії НАН України 7 жовтня 2015 року (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 21 жовтня 2015 року (2015)
Карнаухов І. М. - Про підготовку до запуску джерела нейтронів на підкритичній збірці (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 року) (2015)
Кудря С. О. - Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.) (2015)
Загородній А. Г. - Про підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт-2020" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Дубоделов В. И. - Инновационное развитие малых металлургических заводов как ключевое направление модернизации сталеплавильного комплекса Украины, Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. (2015)
Корховий В. І. - Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології (2015)
Обиход Г. О. - Стратегічні напрями забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2015)
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) (2015)
Шаталов М. М. - Пержанське берилієве родовище — український ексклюзив світового масштабу (2015)
Вакаренко О. Г. - Українське академічне книговидання: міжнародне визнання традицій (ІХ сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук), Радченко А. І. (2015)
Гарецкий Р. Г. - Наука: от современности к будущему (рецензия на монографию В. И. Оноприенко "Образ науки в меняющемся мире") (2015)
Білоус О. О. - Людина і наука (до 75-річчя академіка НАН України С. О. Фірстова) (2015)
Грабовий В. М. - Коли життя присвячене справі (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Косенка), Швець Т. А. (2015)
Пономаренко О. М. - У центрі уваги — ізотопна геохронологія (до 60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. М. Степанюка), Сьомка В. О., Довбуш Т. І. (2015)
80-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2015)
80-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2015)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Нікітіна (2015)
Нобелівська премія — 2015 (2015)
Зміст журналу за 2015 р. (2015)
Покажчик авторів за 2015 р. (2015)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність прогінних залізобетонних елементів (2014)
Бікс Ю. С. - Оптимізація вибору поперечного перерізу центрально-стиснутої металевої стійки з прокатного сортамента (2014)
Дудар І. Н. - Економічна ефективність застосування сонячної енергії для термосилової обробки бетону, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2014)
Бабій І. М. - Визначення емісії волокон мінераловатного утеплювача в вентильованих фасадах, Менейлюк І. О. (2014)
Сердюк В. Р. - Дисперсноармований ніздрюватий бетон для захисту від електромагнітних випромінювань, Сівак І. О., Христич О. В., Постовий П. В. (2014)
Бєляєв С. В. - Актуальні питання вивчення властівостей грунтів для проектування фундаментів (2014)
Гамеляк І. П. - Надійність конструкції дорожнього одягу за критерієм зсуву у ґрунті земляного полотна, Волощук Д. В. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив вологоємності лесових ґрунтів на процеси їх ущільнення ударним навантаженням, Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Моргун А. С. - Матеріали ін’єкційних розчинів буроін’єкційних паль підсилення при реконструкції будівель, Меть І. М., Довгопол Д. С. (2014)
Тугаєнко Ю. Ф. - Нова методика визначення характеристик опору ґрунтів за результатами випробувань палями, Ткаліч А. П., Марченко М. В., Логінова Л. О. (2014)
Новський О. В. - Дослідження анізотропних властивостей вапняку-черепашнику штампами у лабораторних умовах, Новський В. О., Вивчарук В. В. (2014)
Зоценко М. Л. - Вплив повторного навантаження на деформативність основ вдавлених паль, Сєдін В. Л., Бікус К. М. (2014)
Титко О. В. - Особливості влаштування паль різної довжини у фундаменті (2014)
Мосічева І. І. - Утворення штучних територій як оптимальний шлях утилізації продуктів морського днопоглиблення (2014)
Галушко В. О. - Удосконалення інноваційної технології влаштування опалубки, Колодяжна І. В. (2014)
Данелюк В. І. - Укладання та ущільнення бетонних сумішей підвищеної жорсткост (2014)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта (2014)
Карпюк В. М. - Узагальнена оцінка впливу конструктивних чинників і чинників зовнішньої дії на внутрішні зусилля в залізобетонних оправах тунелів, Менейлюк А. І., Карпюк І. А., Сурду О. В. (2014)
Яковлєва І. Г. - Особливості чисельного моделювання теплової роботи теплообмінних апаратів на стадії проектування, Волянська Н. В. (2014)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплових процесів енергоефективного біореактора з сонячним колектором, Кощеєв І. А. (2014)
Смоляк В. В. - Пам’ятка архітектури ХІХ ст. – палац в с.м.т. Дашів Іллінецького району Вінницької області, Хороша О. І. (2014)
Недашковський І. П. - Інноваційна технологія очистки господарсько-побутових стічних вод на фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням (2014)
Смоляк В. В. - Дослідження особливостей пам’яток архітектури м. Вінниці, на прикладі будівлі міської думи архітектора Г. Г. Артинова, Субін-Кожевнікова А. С. (2014)
Власенко А. М. - Організація професійного навчання на основі модульної технології, Слободян Н. М. (2014)
Степанов Д. В. - Ефективна система теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2014)
Шаповал С. П. - Аспекти використання традиційних та нетрадиційних джерел енергії на території України, Венгрин І. І. (2014)
Назаренко І. А. - Вентиляційні гази як додаткове джерело рекуперації тепла, Луай М. Ф. (2014)
Пона О. М. - Вплив прозорого покриття на ефективність геліопокрівлі (2014)
Назаренко О. М. - Система "НОРМА" – один з шляхів енергозбереження на комунальних підприємствах, Дружко І. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Чернюк В. И. - Особенности формирования утомления в дневные и ночные 12-часовые смены у инженеров автоматизированных систем управления воздушным движением, Бобко Н. А., Кудиевский Я. В. (2015)
Соколова М. П. - Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні (2015)
Варивончик Д. В. - Наукове обґрунтування обсягів медичного нагляду за здоров’ям працівників галузі охорони здоров’я, які зазнають на робочому місці дії канцерогенних речовин та агентів, Шевченко В. І., Еджибія О. М. (2015)
Dmytrukha N. M. - Assessment of Fe2O3 nanoparticles impact on functional activity of rats’ peritoneal macrophages in experiments in vitro and in vivo, Lugovskoy S. P., Lahutina O. S. (2015)
Мартиросова В. Г. - Особенности влияния светодиодов холодно­белого света на уровень 6-сульфатоксимелатонина в организме человека, Сорокин В. М., Назаренко В. И., Дмитруха Н. Н. (2015)
Гвоздецький В. А. - Аналіз виробничих факторів ризику розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості в шахтарів основних підземних професій вугільної промисловості України (2015)
Андрусишина І. М. - До проблеми обґрунтування оптимальних рівнів умісту важких металів у біологічних середовищах людини, Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці на каналізаційних очисних спорудах при застосуванні біорегенератора "Oxydol" (на прикладі каналізаційних очисних споруд смт Гурзуфа, АР Крим, Україна), Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Пельо І. М., Гринзовський А. М., Анісімов Є. М., Борисенко А. А. (2015)
Косяченко Г. Е. - Обоснование современных гигиенических требований к организациям, осуществляющим строительную деятельность, Иванович Е. А., Яковлев С. Е., Тишкевич Г. И. (2015)
Андрущенко Т. А. - Виробничі фактори хімічного та фізичного походження в сучасній вугільній промисловості України: їхній вплив на розвиток професійно обумовленої патології. Повідомлення 1, Басанець А. В. (2015)
Оцінювання гострої та підгострої токсичності наночасток cрібла в нормальних та опромінених тварин / Yara M. Amin, Asrar M. Hawas, A. I. El-Batal (et al.). Evaluation of acute and subchrоnic toxicity of silver nanopartіcles in normal and irradiated animals // Brit. J. Pharmacol Toxicol. – 2015. – V. 6, № 2.– Р. 22–38. – Англ. (2015)
Наночастки оксиду заліза викликають оксидативні пошкодження клітин периферичної крові в щурів / Usha Singh Gaharwar, Paulraj R. Iron oxide nanoparticles induced oxidative damage in peripheral blood cells of rats // J. Biomed Sci a. Enginer. – 2015. – № 8. – P. 274–286. – Англ. (2015)
Нефротичний синдром, спричинений ртуттю: повідомлення про випадок та огляд літератури / M. Wagrowska-Danilewicz, M. Danilewicz, Z. Zbrog. Mercury-induced nephrotic syndrome: a case report and review of the literature // Pol J. Pathol. – 2014. – V. 65, № 4. – P. 322–326. – Англ. (2015)
Практика професійного здоров’я та вплив наночасток: розгляд наукових доказів, етичних аспектів та юридичних вимог / Franco G. Occupational health practice and exposure to nanoparticles: reconciling scientific evidence, ethical aspects, and legal requirements // Arch Environ Occup Health. – 2011.– V. 66, № 4. – P. 236–40. – Англ. (2015)
Гепсидин – новий біомаркер із змінними тенденціями /Kali A., Charles M.V., Seetharam R. S. Hepcidin – A novel biomarker with changing trends // Pharmacogn Rev. – 2015. – V. 17, № 9. – P. 35–40. – Англ. (2015)
Зростання стандартизованих показників захворюваності злоякісною плевральною мезотеліомою в тайванських працівників на азбестових фабриках; ретроспективне когортне дослідження впродовж 29 років / Lin C. K., Chang Y. Y., Wang J. D, Lee L. J. Increased standardized incidence ratio of malignant pleural mesothelioma in Taiwanese asbestos workers; a 29 year retrospective cohort study // Biomed Res. Int. – 2015. – July 28 (2015)
Вплив та наслідки для здоров’я викидів біоаерозолів з місць компостування: результати систематичного огляду професійних та комунальних досліджень / Pearson C., Littlewood E., Douglas P., Robertson S., Gant T.W., Hansell A. L. Exposure and health outcomes in relation to bioaerosol emissions from composting facilities: a systematic review of occupational and community studies // J. Toxicol. Environ Health B Crit Rev. – 2015. – V. 18, № 1. – P. 43–69. – Англ. (2015)
90 лет Государственному предприятию "Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украины" (2015)
Рецензія на монографію Ю. І. Кундієва, М. А. Андрейчина, А. М. Нагорної та Д. В. Варивончика "Професійні інфекційні хвороби", Київ, ВД "Авіцена", 2014 р., 528 с. (2015)
Будущее упаковки рождается сегодня (размышления вслух) (2013)
10 шагов на украинском рынке) (2013)
Лавриненко Н. А. - Пиво в Украине (рынок, упаковка, тенденции) (2013)
Колчина И. А. - Рынок картона в Украине (состояние и проблемы) (2013)
Гавенко С. Ф. - Каширований мікрогофрокартон (ринок, виробництво, властивості), Регей І. І., Бернацек В. В. (2013)
Козлов А. О. - Решения "Дюпон" для упаковочной индустрии (2013)
Гавва О. М. - Smart-паковання для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2013)
Моисеенко С. А. - Продукция в упаковке в торговых сетях (2013)
Шредер В. Л. - Пакування харчових продуктів у гнучкі пакувальні матеріали, Гавва О. М., Кривошей В. М. (2013)
Ведь Г. І. - Формоутворення рукава полімерної плівки (критичні параметри процесу), Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сенатос В. О. (2013)
Гавва О. М. - Раціональне розташування зважувальної місткості у вагових дозаторах для сипкої продукції, Деренівська А. В., Масло М. А. (2013)
Революция в сфере упаковочного оборудования (2013)
Шульга Л. С. - Сертификация упаковки для пищевых продуктов (схема FSSC 22000) (2013)
Петренко С. Д. - Качество рождается в лаборатории (2013)
Кушлик Б. Р. - Формні процеси плоского офсетного друку (сучасний стан) (2013)
Производительность, простота, эффективность (2013)
Солнцев В. Н. - О гравитационной парадигме ландшафтоведения (2013)
Давидюк М. В. - Розвиток порівняльного підходу у фізичній географії (2013)
Килимчук А. Ю. - До питання про місце антропокомпоненту в функціонуванні ландшафтних систем (2013)
Ткаченко Т. І. - Рекреаційна спеціалізація рельєфу України у системі "рельєф – рекреація” як складник формування духовності українського етносу (2013)
Трофімова О. О. - Сельовий ризик: оцінювання та управління (2013)
Микита М. М. - Тектоніка вулканічних гір Закарпаття (2013)
Салюк М.Р. - Гумусовий стан дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами, Малого Полісся (2013)
Харченко В. В. - Екостани прикиївських рекреаційно використовуваних ландшафтів (2013)
Бездухов О. А. - Вплив сільськогосподарського землекористування Чернігівської області на розвиток кризових еколого-геоморфологічних ситуацій (2013)
Харченко О. М. - Аналіз рельєфу з еколого-геоморфологічною метою (на прикладі Прилуцького нафтопромислового району) (2013)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Півдня України у ранньому пліоцені (2013)
Noga B. - Changes in the course of the vistula riverbed vs. the risk of flood on the territory of Sandomierz (2013)
Недогібченко С.М. - Особенности распределения микроэлементов в поверхностных отложениях острова Галиндез, Западная Антарктика, Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. (2013)
Корзун Ю. Л. - Історія палеогеографічних досліджень печерних відкладів Криму та Придністровʹя (2013)
Гусейнов Н. Ш. - Диагностические параметры условий формирования гроз, Шпиг В. М., Меліков Б. М. (2013)
Пясецька С. І. - Особливості та характер просторово-часового розподілу числа днів із відкладеннями ожеледі на території України на початку ХХІ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2013)
Слизька К. П. - Підходи до вивчення високих температур повітря на території України (2013)
Бортник С. - Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів, Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н. (2013)
Шищенко П.Г. - Україна : географія цілей та можливостей (на ХІ з’їзді Українського географічного товариства) (2013)
Титул, зміст (2015)
Штапенко О. В. - Вплив глутамату мангану на репродуктивну функцію та ембріогенез щурів, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Федорова С. В. (2015)
Василюк О. М. - Морфо-фізіологічні особливосtі росту та розвитку рослин в умовах підвищеної мінералізації (2015)
Сидоренко А. І. - Гніздова біологія та просторовий розподіл баклана великого (Phalacrocorax carbo) (2015)
Veligodska A. K. - Screening of content and dynamic of accumulation of polyphenols in some basidiomycetes species, Fedotov O. V. (2015)
Федотов О. В. - Деструкція ксенобіотиків з використанням культурального фільтрату ксилотрофів, Клименко С. Ю. (2015)
Жуков А. В. - Гис-подход для оценки влияния обычных и сдвоенных колес на твердость почвы (2015)
Жуков А. В. - Геостатистическое оценивание агрегатной структуры почвы как композитной переменной, Андрусевич Е. В., Лапко Е. В., Сиротина В. О. (2015)
Горбань Д. Д. - Особливості мікроциркуляції крові у студентів, Юсупова О. В., Собіщанська М. І., Чорна В. Г. (2015)
Соломаха І. В. - Созологічна характеристика лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я (2015)
Хомич В. В. - Сучасний гідроекологічний стан коропецького водосховища річки Коропець, Митяй І. С. (2015)
Мальцев Е. И. - Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. (2015)
Содержание (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Воробей А. В. - Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите, Шулейко А. Ч., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И. (2014)
Русин В. І. - Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2014)
Котенко О. Г. - Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме (2014)
Шевчук І. М. - Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті, Гедзик С. М. (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания, Джансыз И. Н., Кондратенко А. П. (2014)
Петрушенко В. В. - Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Конькова М. В. - УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Русин А. В. - Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози, Русин В. І., Одошевська О. М., Девіняк О.Т. (2014)
Хацко В. В. - Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени, Шаталов А. Д., Войтюк В. Н., Матвиенко В. А., Глазков А. И. (2014)
Каніковський О. Є. - Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку, Бондарчук О. І., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Павлик І. В. (2014)
Козловська І. М. - Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика, Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Кріцак М. Ю. (2014)
Іващук С. І. - Дезінтеграційні механізми функціонування та структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з урахуванням ліпідного профілю та функції гепатоцитів (2014)
Капшитарь А. В. - Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение (2014)
Іванчов П. В. - Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку, Андрусенко О. М. (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O, Литвінов О. І., Фуксзон О. С., Серняк П. Ю. (2014)
Русин В. І. - Діагностика хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Куценко А. Ю. (2014)
Шапринский Е. В. - Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии (2014)
Шраменко Е. К. - Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза (2014)
Койчев Е. А. - Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита (2014)
Дутка Я. Р. - Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури), Чуклін С. М. (2014)
Колкин Я. Г. - Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор), Хацко В. В., Межаков С. В., Борота Т. А., Чернявский А. Р. (2014)
Запорожченко Б. С. - Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка, Холодов І. Г., Бородаєв І. Є., Дехтяр А. Л. (2014)
Веселый С. В. - Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения, Грона В. Н., Черкун А. В., Буслаев А. И., Сопов Г. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы, Царульков Ю. А. (2014)
Борота А. В. - Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Борота Т. А., Ротарь Д. Г., Кондратенко А. П. (2014)
Лакида П. І. - Біопродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І., Блищик І. В. (2015)
Леснік О. М. - Аналіз забезпечення населення міста Києва зеленими насадженнями, Гірс О. А. (2015)
Любчич М. В. - Методичні підходи до визначення сортиментно-ґатункової структури деревостанів під час проведення вибіркових рубок, Букша І. Ф., Пастернак В. П., Букша М. І. (2015)
Мельник О. М. - Експериментальна база даних дослідження лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" (2015)
Король М. М. - Дубові гаї Прикарпаття та їх просторова структура, Гаврилюк С. А., Дичкевич В. М., Бобєц A., Дудек T. (2015)
Гайчук С. І. - Будова за діаметром різновікових перестійних букових деревостанів Українських Карпат, Гірс О. А. (2015)
Сахарук Г. А. - Сучасний стан лісів державного підприємства "Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" (2015)
Лавренюк Б. В. - Вплив елементів живлення на приріст пагонів журавлини великоплідної на вироблених торфовищах, Коновальчук В. К. (2015)
Лустюк Т. В. - Ризологічні дослідження природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у вологих судібровах Західного Полісся (2015)
Рошнівський Б. В. - Оцінка природного насінного поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Левченко В. В. (2015)
Сендонін С. Є. - Вікова динаміка кількості природного поновлення дуба звичайного під наметом пристигаючих насаджень (2015)
Танцюра Б. Ф. - До методології та філософії лісівництва (2015)
Яворовський П. П. - Аналіз пожежостійкості лісів України в умовах змін клімату (2015)
Гетьманчук А. І. - Природно-заповідний фонд Волинської області (2015)
Бровко Д. Ф. - Щодо оптимальної глибини садіння сіянців сосни звичайної на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Особливості ризогенезу експлантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) в культурі in vitro (2015)
Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва (2015)
Мажула О. С. - Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння у дерев природних популяцій сосни звичайної Рівненської області, Гордіященко А. Ю. (2015)
Міндер В. В. - Вплив ґрунтових умов на формування надземної та підземної частин дуба звичайного (2015)
Маурер В. М. - Причини ослаблення деревного садивного матеріалу та шляхи його оздоровлення й реабілітації, Пінчук А. П. (2015)
Рибак О. В. - Стійкість соснових лісостанів із підпологовими культурами дуба червоного до кореневої губки, Рибак В. О. (2015)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного в протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Жашківщини (2015)
Дубчак М. Ю. - Оцінка морозостійкості деяких видів роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва (2015)
Курдюк О. М. - Таксономічний склад і структура насаджень дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу, Гричук М. О., Лазарець М. В., Островська В. А. (2015)
Oleksiychenko N. O. - Principles of the university academic building courtyard space organization, Gatalska N. V., Krachkovska M. V. (2015)
Ковалишин І. Б. - Оцінка декоративності та перспективності дрібноквіткових ломиносів в озелененні міст (2015)
Соловей Д. С. - Вирощування декоративних злакових культур в умовах виробництва на прикладі ПП "Ліріс" (2015)
Ярощук Р. А. - Біологічні особливості та історичні аспекти інтродукції Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в умовах Лісостепу України, Андрійко М. О. (2015)
Патріарх вітчизняної механізації лісогосподарських робіт професор Іван Митрофанович Зима (до 115-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Савич Юрій Миколайович (2015)
Поповский А. Ю. - Определение теплоты перехода ЭЖК фазы нитробензола в объёмную жидкость, Михайленко В. И. (2013)
Харченко С. В. - Термодинамічна теорія процесів випаровування. Математичне моделювання та апробація, Желіба Ю. О., Оніщенко В. П. (2013)
Шут М. І. - Фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі пентапласту та дисперсного йодиду срібла, Рокицький М. О., Рокицька Г. В., Шут А. М., Левандовський В. В. (2013)
Журавлев А. С. - Определение температурных режимов нагрева графитовых элементов в ЭТ-атомизаторе, Черненко А. С., Захария А. Н., Калинчак В. В. (2013)
Doroshenko A. - Heat and mass transfer at cooling of gases and liquids in ceramic evaporative cooler. Part I, Guangming Chen, Shestopalov K., Khlieva O. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть III. Методика экспериментальных исследований, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть IV. Экспериментальные исследования в газовзвесях Al + Zr; Al + Mg; Al + Fe, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Калинчак В. В. - Влияние диаметра и температуры пористых углеродных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Головко В. В. - Распространение пламени по пленкам растворов высокомолекулярных соединений, Нимич А. В., Баронецкий В. К. (2013)
Orlovskaya S. G. - Experimental study of hydrocarbon droplets combustion, Shkoropado M. S., Karimova F. F., Kalinchak V. V. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть III. Рост и коалесценция зародышей, Киро С. А., Эннан А. А. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля, Часть IV. Многокомпонентная конденсация, Длубовский Р. М., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2013)
Золотко Андрей Никонович (2013)
Бортник С. - До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі, Ковтонюк О., Погорільчук Н. (2014)
Дубіс Л.Ф. - Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових (2014)
Бортник С.Ю. - Наукова спадщина Едуарда Зюсса та її роль в розвитку геоморфології, Бортник С.С. (2014)
Кравчук Я. С. - Морфоструктура Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В. І. (2014)
Дудич В. М. - Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) (2014)
Чумак Н. - Реконструкція змін кліматичних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньольодовиківї та голоцені (за паліноматеріалами) (2014)
Костів Л. Я. Мельник А. В. - Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару (2014)
Шушняк В. М. - Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя, Савка Г. С. (2014)
Костів Л. Я. - Морфологія Авратинського ландшафту (2014)
Данько К. Ю. - Річкові водні об’єкти басейну Стиру та їх гідроморфологічний стан, Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2014)
Сніжко С. І. - Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся, Павельчук Є. М. (2014)
Філоненко Ю. М. - Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини (2014)
Барщевська Н. М. - Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації (2014)
Гнибедюк Ю. - Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров`я населення (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені (2014)
Горун В. В. - Таксономічна ієрархія рекреаційних ландшафтів та їх просторова диференціація у межах Одеської області (2014)
Попелюшко А. М. - Дослідження поверхневих пилкових проб ґрунтів кримських яйл як методологічна основа регіональної реконструкції палеорослинності (2014)
Галицька Є. І. - Науково-методичні аспекти використання лангранжевої моделі HYSPLIT для побудови траєкторій руху повітряних потоків, Сніжко С. І., Данилевський В.О. (2014)
Татарчук О. Г. - Сучасна мінливість та просторово-часовий розподіл сильних снігопадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. Є. (2014)
Пясецька С. І. - Особливості ходу випадання опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір протягом 1961-2007 рр. по окремих п’ятиріччях (2014)
Бортник С.Ю. - Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти та культури, Тимуляк Л.М., Лаврук Т.М. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 1.Эстафетная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 2. Двухкомпонентная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Алехин А. Д. - Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и границы раздела фаз, Остапчук Ю. Л., Рудников Е. Г., Войтешенко А. В. (2014)
Сайко П. А. - Магнитное упорядочение мелкодисперсного магнетика во внешнем магнитном поле, Шаповалов И. П. (2014)
Khanchych K. Y. - Peculiarities of the light scattering in dilute water-glucose solutions, Melnyk Y. A., Gotsulskiy V. Y. (2014)
Калинчак В. В. - Гистерезис тепломассообмена при неизотермическом окислении примесей горючих газов в воздухе на платиновой проволоке, Черненко А. С., Калугин В. В., Софронков А. Н. (2014)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 1. Two droplet array of n-Octadecane, Karimova F. F., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2014)
Головко В. В. - Противоточное тление горючих растительных материалов (2014)
Черненко А. С. - Зажигание и горение частиц древесного угля в азотно-кислородных смесях комнатной температуры. Часть I. Экспериментальные исследования в воздухе (2014)
Копейка А. К. - Воспламенение капель одноатомных спиртов и метиловых эфиров растительных масел, Дараков Д. С., Олифиренко Ю. А., Раславичус Л. (2014)
Кузнецов А. А. - Генерация носителей электрического заряда малой подвижности, Конопасов Н. Г. (2014)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть V. Формирование конечных агломератов, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Вишняков В. И. - Униполярная зарядка частиц сварочного аэрозоля и их распределение по зарядам, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Контуш С. М. - Лазерные счетчики частиц аэрозоля для экологических измерений, Щекатолина С. А., Гужва А. Ю., Бурлака Т. В. (2014)
Черненко А. С. - Определение дисперсного состава и формы частиц пыли методом цифровой микроскопии, Зинченко А. С., Калинчак В. В., Косолап Н. В. (2014)
Мігунова О. С. - Обумовленість зонального і внутрішньозонального розмаїття природи родючістю клімату і ґрунтів (2014)
Чеботарський В.А. - Обґрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях (2014)
Берчак В. С. - Дослідження долинно-річкових ландшафтів у працях українських та зарубіжних вчених (2014)
Онищук В.В. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності (2014)
Бортник С. Ю. - Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. (2014)
Ляшик Т .І. - Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) (2014)
Микита М. М. - Морфоструктури північно-західної частини Вигорлат-Гутинського хребта (2014)
Герасименко Н. П. - Природні зміни впродовж пізньольодовиків'я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковинка, зал Сухий), Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені (2014)
Олішевська Ю. А. - Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві (2014)
Харченко О. М. - Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин (2014)
Барщевська Н. М. - Аналіз новітньої геодинаміки, в зв’язку з формуванням рельєфу території басейну р. Інгул (2014)
Валек Ґж. - Use of digital elevation models and orthophotomaps in identifying anthropogenic mounding of river valleys (Kielce, Poland) (2014)
Паламарчук Л. В. - Умови формування сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України, Шпиг В. М., Гуда К. В. (2014)
Прусов В. А. - Чисельний метод підвищенної точності розв’язання рівнянь моделі циркуляції атмосфери, Безнощенко Б. (2014)
Пясецька С. І. - Cтруктура змін у ході випадання опадів у місяці холодного періоду року (XI-III) та центральні місяці весняного та осіннього сезонів (IV, X) протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття у Криму (період 1986-2007 та його десятиріччя) (2014)
Шмарин С. Л. - Влияние климатических факторов на оценку выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Сливинская В. В., Ремез Н. С., Филозоф Р. С., Нахшина А. Д., Михайленко В. П. (2014)
Бортник С. Ю. - Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Маляренко О. С. - Критерії ідентифікації можливих елементів регіональних екологічних мереж для структурно багатоманітних та антропізованих територій (2014)
Бездухов О. А. - Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (2014)
Тимуляк Л. М. - Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області, Чернега П. І. (2014)
Чумак Н. М. - Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені (2014)
Дмитрук Ю. М. - Еволюція ґрунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені, Герасименко Н. П., Ляшик Т. І (2014)
Бортник С. Ю. - Морфологічні особливості території Покуття, Бортник С. С., Лаврук Т. М. (2014)
Бончковський О. С. - Стратиграфія відкладів лесово-грунтової серії середнього та пізнього неоплейстоцену півдня Волині на прикладі розрізів Боремель-1 та Боремель-2 (2014)
Барщевський М. Є. - Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита (2014)
Барщевська Н. М. Тютюнник Ю.Г. - Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам‘ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" (2014)
Харченко О. М. - Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку (2014)
Мацібора О. В. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах урбоекосистем засобами ГІС, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Войтюк Ю. Ю. (2014)
Рогозін Є. П. - Зміни рослинності і клімату Південно-Західного Криму впродовж субатлантичного періоду (за даними палінологічного вивчення донних відкладів східного басейну Сакського озера) (2014)
Глотка Д. В. - Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS (2014)
Цюпа T. - Natural environment of Kielce city (Poland) – state, threats and protection, Суліґовскі Р. (2014)
Пясецька С. І. - Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) (2014)
Круківська А. В. - Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України (2014)
Васянович Г. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах техніко-технологічних змін (2015)
Вдович С. - Роль гуманітарної підготовки у формуванні професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Бахмат Н. - Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів початкової школи (2015)
Корнят В. - Педагогічна технологія формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів (2015)
Дяченко-Богун М. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Кононец Н. - Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп’ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому на-вчанні (2015)
Якубовська М. - Архетип формування культурологічного світогляду студентів технічних навчальних закладів (на прикладі творчого доробку Миколи Зимомрі) (2015)
Бабій І. - Текстоцентричні технології у професійномовленнєвій підготовці фахівців сфери обслуговування (2015)
Лазоренко Л. - Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Гріньова О. - Рефлексія як механізм професійного самопроектування особистості юнацького віку в умовах фахової підготовки (2015)
Гуменюк Н. - Модель розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності в навчально-виховному процесі (2015)
Сурмяк Ю. - Соцiaльно-психологiчнa допомогa учaсникaм бойових дiй у подолaннi посттрaвмaтичного стрeсового розлaду, Кудрик Л. (2015)
Маковська О. - Освітній аудит: теоретико-методологічний аспект (2015)
Сергієнко А. - Формування компетентності директора в сучасних умовах розвитку професійно-технічного навчального закладу (2015)
Шарошкіна Н. - Ідеї та теоретичні положення просвітництва О. Пругавіна (2015)
Вінтюк Ю. - Наукова спадщина Степана Балея і сьогодення (з нагоди 130 річниці з дня народження) (2015)
Скляренко І. - Форми і методи навчання майбутніх залізничників у 20-60-ті роки ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Голубовская О. А. - Нерешенные проблемы и новые горизонты в лечении хронического гепатита С (2015)
Ворожбит О. Б. - Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки, Герасун О. Б., Грицко Р. Ю., Телегіна Т. В. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Олійник Ю. Ю. - Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Міщук В. Г. - Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки алкогольної етіології, Скоропад К. М. (2015)
Литвин К. Ю. - Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Роль функціональних змін печінки в розвитку синдромів, що пов’язані з побічною дією медикаментів (2015)
Бичков М. А. - Хвороба Каролі: клінічний випадок, Демидова А. Л., Кіт З. М. (2015)
Citkowska-Kimla A. - Several Comments on Polish-Ukrainian Relations after Russia’s Annexation of Crimea from the Perspective of Political Sciences (2015)
Піляєв І. - Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект (2015)
Płaneta P. - Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej (2015)
Литвин В. - Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні (2015)
Бортніков В. - Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації, Чубаєвський В. (2015)
Кукуруз О. - Правові форми впливу громадян на формування політики створення законодавства: українська та польська практика (2015)
Бусленко В. - Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки (2015)
Мельник В. - Особливості участі політичних партій у виборчій кампанії до районних рад 2002 р. на прикладі Волинської області (2015)
Байрак С. - Ненасильницький протест в Республіці Польща на етапі демократичної трансформації, Белгасем М. (2015)
Горбатенко В. - Громадянськість як умова самозбереження українського суспільства (2015)
Pietrzyk-Reeves D. - Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity (2015)
Kimla P. - Can nomocracy be decreted? Considerations in the context of the contemporary situation of Ukraine (2015)
Макух О. - Громадянська участь як детермінанта демократичних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Ярошенко В. - Cтановлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової (2015)
Нагорняк Т. - Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) (2015)
Кочубей Л. - Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності (2015)
Голуб’як Н. - Розвиток інституту участі громадян на регіональному рівні в Україні (2015)
Пахолок В. - Динаміка представництва духовенства у районних радах Волинської області II–VI скликань, Дудка О. (2015)
Троценко В. - Проблема гармонiзацiї регiональних розбіжностей в Україні (2015)
Розік Н. - Організація та проведення мирних зібрань в АР Крим: аналіз нормативно-законодавчої бази регіону (станом на 2011 рік) (2015)
Nodżak A. - Forms of Civic Participation in an Information Society in the Context of the Use of Information and Telecommunications Technologies in Poland (2015)
Новакова О. - Формування нової ідеології політичної участі українців (2015)
Бульбенюк С. - Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку "молодої демократії" (2015)
Wawrzonek M. - Prawosławie jako element kultury politycznej na współczesnej Ukrainie (2015)
Слюсар В. - Громадянська участь пасіонаріїв як агентів "міфічного насилля" у соціальних трансформаціях (2015)
Берестова Г. - Класифікація політичного протесту (2015)
Шостак І. - Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років (2015)
Kowalska E. - Zbrodnia Katyńska i los deportowanych rodzin zamordowanych "duchowych ojców narodu” w świadomości społeczeństwa polskiego (2015)
Szczepański T. - Rosjanie, Rosja, Związek Radziecki w oczach opozycji w PRL w latach 1976‒1989 (2015)
Хома Н. - Патріотичний боді-арт: політична мода чи мода на патріотизм? (2015)
Полянська В. - Естетизація війни: рушійні фактори, елементи та функції (2015)
Емельянова Ю. - Этнический фактор консервативных тенденций в политическом процессе (2015)
Zacharuk K. - Ćwiczenie wyobraźni. Refleksje, czy na Ukrainie mógłby powstać polski ruch rewolucyjny? (2015)
Родик Г. - Особливості політичної комунікації у етнополітичному конфлікті (2015)
Павлюк В. - Етносоціальні аспекти українсько-польських взаємин у першій половині ХІХ століття (2015)
Kastory A. - Omówienie pracy Olgi Ostriitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, seria Géopolitique et resolution des conflits, nr 15, Bruxelles, 2013. s. 394 (Ukraińcy wobec swojej przeszłości. Ku lepszemu zrozumieniu podziału Wschód – Zachód) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Комлєв О.О. - Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) (2014)
Бортник С.Ю. - Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. (2014)
Комлєв О. О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. С. (2014)
Танасійчук О. Ю. - Ландшафтно-рекреаційна система як об’єкт конструктивно-географічного дослідження (2014)
Микита М. М. - Характеристика вулканічних комплексів Закарпаття (2014)
Коржик В. П. - Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища (2014)
Бончковський О.С. - Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) (2014)
Харченко В. В. - Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка – Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) (2014)
Дідовець Ю. С. - Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів), Павельчук Є. М., Сніжко С. І. (2014)
Кулініч М. Т. - Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров’я (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань, Савенець М. В., Савченко В. М. (2014)
Шпиг В. М. - Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями (2014)
Пясецька С .І. - Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. (2014)
Шевченко О. Г. - Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату (2014)
Свінціцька Г. І. - Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя, Талерко М. М. (2014)
Вовк І. І. - Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України, Щербань І. М. (2014)
Федоренко Я. Б. - Аналіз системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах (2014)
Маринін Є. І. - Метод ризиків пошкодження винограду заморозками і його реалізація на прикладі Північно-західного Причорномор'я з неоднорідною підстильною поверхнею, Ляшенко В. О. (2014)
Титул, содержание (2015)
Жуков В. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления источниками энергии автономных буровых установок, Жиленков А. А., Безюков О. К., Титов И. Л. (2015)
Serdiuk O. - Formation of a conceptual approach to the creation of an expert system for the identification of the processes of intellectual activity (2015)
Трейтяк В. В. - Розробка технології консолідації та синхронізації даних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення (2015)
Тытюк В. К. - Влияние износа электромеханического оборудования на показатели процесса запуска (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control, Fomovskaya E. (2015)
Логунова Н. А. - Моделирование процессов развития сложных структур на примере морской отрасли, Черный С. Г., Семенова А. Ю., Антипенко И. В. (2015)
Железняк А. А. - Обеспечение инвариантности системы распознавания образов морских судовых систем в процессе промысла, Каторин Ю. Ф., Сметюх Н. П., Доровской В. А., Черный С. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кириллова Е. В. - Обоснование диапазонов устойчивости коммерчески целесообразной, допустимо убыточной и кризисной работы судна (2015)
Ломотько Д. В. - Формування нечіткої системи підтримки прийняття рішення щодо придатності у комерційному відношенні рухомого складу при його розподілі, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Мурадьян А. О. - Разработка концепции игрового подхода к согласованию управления доставкой грузов с перевалкой в общетранспортных узлах (2015)
Онищенко С. П. - Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди, Коскіна Ю. О. (2015)
Примаченко Г. О. - Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні (2015)
Самсонкин В. Н. - Исследование особенностей деятельности машиниста поезда в современных условиях: взгляд изнутри профессии, Петинов Я. П. (2015)
Становський О. Л. - Аналіз динамічних моделей процесу управління проектами, Колеснікова К. В., Лєбєдєва О. Ю., Хеблов І. (2015)
Савельева О. С. - Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами, Становская И. И., Торопенко А. В., Щедров И. Н., Березовская Е. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Гайко Г. - Промислово-фінансова імперія Фуггерів як перша спроба монополізації гірничо-металургійного виробництва Європи, Білецький В., Салуга П. (2015)
Демуз І. - Постать Петра Стебницького (1862-1923 рр. ) в історіографічних рефлексіях (2015)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в працях українських істориків другої половини ХІХ ст. (2015)
Концур-Карабінович Н. - Львівський собор 1946 року очима світової спільноти (2015)
Лисий І. - Туристична оцінка історико-культурного потенціалу замкових споруд Івано-Франківської області (2015)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: битва при Леньяно 29 травня 1176 р. (2015)
Мінакова К. - Типологія дерев'яного посуду з поховань катакомбної культурно-історичної спільності (2015)
Папазова А. - Вивчення діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. дослідниками Російської імперії (2015)
Попов В. - Доля міської інтелігенції в громадській смуті 1917-1920 рр. в Україні (2015)
Хоруженко Х. - Центральне бюро комуністичного студентства (ЦБКС) - засіб політичного підкорення вищої школи УСРР на початку 1920-х років, Яцюк М. (2015)
Шандра І. - Залізнична криза в Донбасі в роки Першої світової війни: погляд представницьких організацій підприємців (2015)
Адамович С. - Рецензія на монографію: Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : |монографія| / Т. І. Гуменюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - Львів, 2015. - 572 с. (2015)
Конопльов С. - Рецензія на монографію: Левик Б. С. Балто-Чорноморський регіон: сучасний потенціал та перспективи : |монографія| / Б. С. Левик ; Національний університет "Львівська політехніка". - Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 244 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Арсирий Е. А. - Разработка посистемы поддержки принятия решений в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Маникаева О. С., Василевская А. П. (2015)
Кучанський O. Ю. - Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком, Білощицький А. О. (2015)
Антонова Т. М. - Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду, Возна С. М. (2015)
Петров С. О. - Дослідження застосування операторів згортки в задачах виділення границь на зображенні, Марченко І. О., Дібров Б. О. (2015)
Листровой С. В. - Разработка метода мониторинга распределенной вычислительной системы на основе определения кратчайших путей и кратчайших гамильтоновых циклов в граф, Минухин С. В., Листровая Е. С. (2015)
Тевяшев А. Д. - Математическая модель и метод оптимального стохастического управления режимами работы магистрального водовода, Матвиенко О. И. (2015)
Родигін М. В. - Врахування структурних властивостей зображення при оцінюванні якості стиснених JPEG зображень, Федоров О. В. (2015)
Aliev T. - Development of the algorithms of correction of correlation matrices, Musayeva N., Sattarova U., Rzayeva N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Прачуковська А. П. - Моделирование и верификация распределения магнитного поля постоянных магнитов, Новицки М. С., Коробийчук И. В., Шевчик Р. Ю., Салах Я. Л. (2015)
Комир А. И. - Рентгеноструктурный анализ облученного ядерного графита марки АРВ и МПГ, Одейчук Н. П., Николаенко А. А. (2015)
Кахняж М. Л. - Исследование влияния температуры на магнитные характеристики ферритов из марганец-цинкового сплава, Салах Я. Л., Шевчик Р. Ю., Беньковски А. В., Коробийчук И. В. (2015)
Сотник М. І. - Моделювання теплового стану приміщення з системою обігріву "тепла підлога", Хованський С. О., Гречка І. П., Панченко В. О., Максимова М. О. (2015)
Лелека С. В. - Дослідження нерівномірності розподілу температурного поля в заготовках під час їх графітування у печі Кастнера, Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю., Швачко Д. Г. (2015)
Новосядлий С. П. - Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем, Бойко С. І., Мельник Л. В., Новосядлий С. В. (2015)
Червоный И. Ф. - Исследование микронеоднородности распределения примеси в монокристаллах кремния, Головко О. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шапорев В. П. - Исследование физико-химических закономерностей процесса взаимодействия оксида кальция с водой, Питак И. В., Васильев М. И., Питак О. Я. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата, Вяткин К. И. (2015)
Кондратов С. А. - Моделирование состава паровой фазы в системе HNO3 – H2SO4 – H2O при низком содержании азотной кислоты, Хлякина Т. Н. (2015)
Нефедов В. Г. - Феноменологическое изучение вязкости и плотности растворов гидроксидов щелочных металлов, Атапин А. Г., Головко Д. А. (2015)
Цейтлін М. А. - Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві, Шестопалов О. В., Райко В. Ф. (2015)
Буртная И. А. - Исследование механизмов диффузии во время первапорации молекул органических растворителей в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2015)
Целищев А. Б. - Разработка и исследование способа переработки пропан-бутанового газа в метанол, Лория М. Г., Елисеев П. И., Носач В. А., Иджагбуджи А. А., Федотов Р. Н. (2015)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження якості води у розподільній мережі системи централізованого водопостачання м. Львів (2015)
Юрченко В. А. - Исследование механической очистки ливневых стоков, образованных на объектах автомобильно-дорожного комплекса, Мельникова О. Г., Бахарева А. Ю., Ячник М. В. (2015)
Юрченко В. А. - Влияние редокс потенциала среды на миграцию фосфора в иловой смеси, Смирнов А. В., Бахарева А. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Мисюра C. Ю. - Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата (2015)
Мірзак В. Я. - Вплив механічного компенсатора похибок на якість тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2015)
Возняк О. Т. - Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование методов обнаружения неустойчивых режимов работы осевых компрессоров с использованием анализа вибраций, Епифанов С. В., Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Щербаков О. М. - Експериментальне дослідження теплового стану кожуха для шумотеплоізоляції газотурбінного двигуна ДГ90Л2 у складі турбоблока агрегату типу ГПА-Ц-16С, Ткаченко Д. О., Парафійник В. П., Гуріненко В. М., Костюк В. Є., Скрипка О. І., Кирилаш О. І. (2015)
Акимов О. В. - Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование напряжений в литых деталях машин, Алёхин В. И., Пензев П. С., Дяченко А. В., Овчаренко А. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Тимчук С. А. - Алгоритм поиска оптимальных параметров системы повышения надёжности в разветвлённых распределительных сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2015)
Бондаренко В. Е. - Исследование процесса управления режимами работы электрических сетей в современных условиях, Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2015)
Письменний Є. М. - Аналіз експериментальних даних з аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб, Кондратюк В. А., Терех О. М., Руденко О. І., Баранюк О. В. (2015)
Русанов А. В. - Разработка нового способа парциального парораспределения для обеспечения частичных режимов работы мощных паровых турбин, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Мигура А. А. - Разработка и анализ нейросети для прогнозирования параметров эффективности насадки регенератора стекловаренной печи, Кошельник А. В. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование интенсивности коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в промышленных оборотных системах охлаждения, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Савич С. Л., Шуляк И. Д. (2015)
Гуржий А. А. - Анализ процессов теплопередачи в криволинейных микроканалах, заполненных вязкой несжимаемой жидкостью, Шалденко А. В. (2015)
Безродный М. К. - Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и масcообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки, Рачинский А. Ю., Голияд Н. Н., Барабаш П. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Більченко Є. - Релігійні смисли як спосіб формування "постмодерного християнина": феноменологічний та культурологічний підхід (2015)
Запорожець Т. - Розгляд відповідaльності з позицій "морaлі справедливості" (2015)
Іщук Н. - Обриси християнського розуміння феномена спілкування (2015)
Карпенко А. - Історіографічна реконструкція імпліцитних опосередкувань між філософськими проектами М. Гайдеґґера й Т. Адорно (2015)
Коновал В. - Поняття семіотичних конструктів (2015)
Соловій Р. - Сучасний стан і перспективи розвитку виникаючої церкви (2015)
Ставрояні С. - Дискусії про постмодерн в українській християнській теології сьогодення (2015)
Тіменик З. - Метод синтезу i філософорелігійні ідеї українських мислителів 40-х рр. ХІХ - 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Туренко О. - Punctum saliens середньовічного міста - історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung (2015)
Чернушка І. - Методологічні засади сучасного релігієзнавчого вивчення адвентизму (2015)
Шкіль С. - Сучасна критика православ'я в Російській Федерації (2015)
Титул, содержание (2015)
Алхімова С. М. - Оцінка точності розрахунків кількісних параметрів зведеного оцінювання перфузії (2015)
Жиленков А. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления качеством энергии автономных электростанций (2015)
Зубенко Д. Ю. - Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами, Коваленко А. В., Кузнєцов О. М. (2015)
Копытчук Н. Б. - Разработка информационной технологии обработки аномальных измерений тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н. (2015)
Рзаева Н. Э. - Разработка мобильной системы робастного noise мониторинга изменений в функционировании сердца (2015)
Файнзильберг Л. С. - Разработка телемедицинской системы для дистанционного мониторирования сердечной деятельности на основе метода фазаграфии, Сорока Т. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології отримання нанопорошків із топінамбуру з використанням рідкого та газоподібного азоту, Бессараб О. С., Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Вплив мікробних полісахаридів на властивості пшеничного борошн, Чернікова Ю. О., Олійник С. Г., Касабова К. Р. (2015)
Коротаєва Є. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей капсульованих рослинних олій, Неклеса О. П., Гринченко О. О., Пивоваров П. П. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсного замороженого пюре із грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus), Погарська В. В., Маціпура Т. С., Максимова Н. П. (2015)
Михайлов В. М. - Удосконалення технології екстрагування рослинної сировини зрідженим газом(фреон R-134а), Тімошенко Ю. П., Чуйко Л. О., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2015)
Прибильський В. Л. - Використання рису в технології безалкогольного ферментованого напою, Мукоїд Р. М., Нгуен Фионг Донг (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології зберігання замороженого м’яса птиці, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології заморожування хлорофілвмісних овочів, Погарський О. С., Каплун О. А., Лосєва С. М. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків, Калитка В. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Трохимчук П. - Монадологія та поліметричний аналіз як оптимальні системи опису знань та культури (2014)
Пірогова Н. - Ідея трансцендентальної єдності у творчості Г. Гессе (2014)
Федорчук Л. - Структура мовних засобів вираження феномену політичної коректності в контексті кооперативного принципу П. Грайса (2014)
Тонне О. - Літературно-філософські аспекти осмислення часопростору в художньому тексті (2014)
Семененко Г. - Соціальна мобільність і мовні зміни в ранньоновоанглійський період (2014)
Подшивайлова А. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Мар’янко Я. - Суб’єктивні методи оцінювання просодичних параметрів мовлення, Сивокінь Г. (2014)
Кононова Д. - Особливості конфліктної комунікативної ситуації як прояв взаємодії різноманітних зовнішних факторів (2014)
Лещак С. - Автоцитирование в песенном творчестве Бориса Гребенщикова (2014)
Саруханова И. - "Дон Карлос" Шиллера и Верди: концептуальность либретто (2014)
Морозовська Т. - Взаємодія танцювальних мов як чинник розвитку хореографічного мистецтва (2014)
Лисенко О. - Смислоутворення у дискурсі виконавського музично-мовного процесу (2014)
Коваленко Е. - Творческая индивидуальность танцовщика и педагога. Памяти народного артиста Украины Николая Прядченко (2014)
Стисло І. - Опозиція молодий – старий у культурних сценаріях (на матеріалі українських народних прислів’їв і приказок) (2014)
Тимощук Т. - Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі (2014)
Лисенко Л. - Мистецтво комунікативного етикету як індикатор ментальної ідентичності етносів в різних лінгвокультурах (на матеріалі "я", "ти ", "Ви"-номінацій) (2014)
Тихомирова А. - Семантический потенциал символообраза петербурского кота кисти художника Владимира Румянцева в контексте интегративной поэтики, Богатырёва О., Богатырёв А. (2014)
Павлик Н. - Фатична функція та її місце у системі функцій мови (2014)
Чумак Н. - Метафора і концепт у світлі етнолінгвістики (2014)
Синявская О. - Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте (2014)
Сергієнко Л. - Когерентність як глибинна змістово-смислова зв’язність тексту проспекту емісії цінних паперів (2014)
Переломова О. - Прецедентний текст як засіб реалізації світоглядної позиції митця (2014)
Олешко Ю. - Лінгвістична атрибуція Казань XVII ст. в староукраїнській літературній мові (2014)
Стасюк О. - Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) (2014)
Знась О. - Контраст – це протиставність, чи єдність протиставних елементів (2014)
Михаськів О. - Когнітивні особливості метафори (2014)
Тома Н. - Особливості вияву синонімії у творах Петра Могили (2014)
Карп М. - Когезія та когерентність як сукупність текстового зв’язку у британських художніх мультимодальних творах (2014)
Каціон І. - Зміст поняття "концепт” у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського