Маланчій М. - Формування професійної ідентичності посадових осіб державної прикордонної служби України (2015)
Ченцов В. - Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій (2015)
Войновський М. - Механізм делегування повноважень органами місцевого самоврядування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Глущенко Ю. - Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення (2015)
Шаталова О. - Адаптаційний профіль посадової особи місцевого самоврядування: проблеми і перспективи (2015)
Шумляєва І. - Формування систем територіальної організації влади: досвід країн Європейського Союзу для України (2015)
Шункін М. - Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні (2015)
Удод Є. - Методологічні засади створення пілотного е-курсу "реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади", Маматова Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Підгорна Т. В. - Вивчення хімічних редакторів у школі (2015)
Біляй І. М. - Застосування комп’ютера в процесі навчання стохастики (2015)
Япринець Т. С. - Ресурси мережі інтернет як засіб формування природоохоронних знань учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Мельник Ю. С. - Комп’ютерне моделювання в процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Мукосєєнко О. А. - Конспекти-сходинки як засіб побудови молодшими школярами багатоступінчастих карт пам’яті на уроках інформатики (2015)
Колос К. Р. - Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2015)
М’ясоїд Г. І. - Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні?, Юсипіва Т. І. (2015)
Дементієвська Н. П. - Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і проблема безпеки учнів в Інтернеті (2015)
Потієнко В.О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Титул, зміст (2015)
Лилик С. - Круглий стіл фахових організацій України: позиція учасників щодо захисту інтересів фахових спільнот, малого та середнього бізнесу (2015)
День інновацій у медіа (2015)
Стріжкова Ю. - Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку, Гайдамаха О. (2015)
Ревчук В. - Отдельные вопросы исследования рынка автобусов (2015)
Бучак М. - Отдельные вопросы исследования рынка грузовых автомобилей (2015)
Мониторинг наружной рекламы относительно наличия случаев дискриминации и сексизма (2015)
Златова И. - Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (2015)
Зозульов О. - Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку (2015)
Залізнюк В. - Прогнозування експортних можливостей українськиї підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства (2015)
Зюзиков А. - Возможности ремаркетинга на Facebook (2015)
Богданець Н. - Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової літератури в Україні та невтомні пошуки сонця (2015)
Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно свідомими (2015)
Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу Rising Industrial Marketing Stars (2015)
Практика з практиками - майбутнє онлайн освіти (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Титул, зміст (2015)
В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс "Молодь опановує маркетинг" (2015)
Тарасенко О. - Процес вибору атрибутів позиціонування товару, Черненко О. (2015)
Федоров А. - То, что у нас считается провокацией, на самом деле - отсутствие вкуса и жлобство (2015)
Громадський моніторинг виявив в Україні 35 рекламних кампаній, у продукції яких наявні ознаки сексизму (2015)
Третій міжнародний бізнес-форум у КНЕУ (2015)
Міжнародний Форум: Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні (2015)
Надашкевич В. - Перший український стоматолог - мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Буров О. Ю. - Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ (2015)
Іванюк І. В. - Модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища формування полікультурної компетентності учня (2015)
Коваленко В. В. - Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження, Коваленко О. М. (2015)
Крячко І. П. - Виконання навчальних астрономічних спостережень на телескопах з віддаленим доступом (2015)
Лаврова А. В. - Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту, Заболотний В. Ф. (2015)
Надтока О. Ф. - Використання проектної діяльності в розрізі застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Вдовичин Т. Я. - Вдосконалення змісту дисципліни "Організаційна інформатика" з використанням мережних технологій (2015)
Величко В. Є. - Стратегія впровадження вільного програмного забезпечення в процес підготовки вчителів математики, фізики та інформатики (2015)
Косіюк М. М. - Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту, Мазарчук А. Ю., Більовський К. Е. (2015)
Коцюба Р. Б. - Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов (2015)
Хміль Н. А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального закладу (2015)
Щербина О. А. - Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle (2015)
Ковальчук Ю. О. - Пошук, отримання й аналіз даних в освіті: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Лісова Т. В. - Методи та програмні засоби дослідження валідності тестових результатів для груп тестованих з певними індивідуальними особливостями (2015)
Новицька Т. Л. - Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях, Марченко О. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Алешин Г. В. - Оптимальный выбор параметров радиоэлектронных систем по условному критерию максимума экономической эффективности, Коломийцев А. В. (2015)
Петренко О. М. - Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи, Любарський Б. Г. (2015)
Тутик В. Л. - Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій (2015)
Трубчанінова К. А. - Дослідження моделі гібридної радіо-оптичної телекомунікаційної системи (2015)
Мирошник М. А. - Применение интеллектуальной диагностической инфраструктуры для управления кибербезопасностью. Часть 1. Интеллектуализация механизмов защиты, Крылова В. А., Демичев А. И. (2015)
Дёмин А. Ю. - Влияние параметров комплексной технологии реновации на свойства антифрикционного покрытия (2015)
Тимофеева Л. А. - Дугостойкий электроконтактный материал на основе меди для электроаппаратуры тягового подвижного состава, Морозов В. С. (2015)
Селецький В. С. - XML і математичний апарат мереж Петрі (2015)
Ананьева О. М. - Синтез нелинейного приемника сигналов АЛСН в условиях действия аддитивной двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Лисечко В. П. - Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо, Обіход Я. Я., Олефіренко Т. М. (2015)
Кальченко А. С. - Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління (2015)
Жуковицкий И. В. - Процедура идентификации поездов с использованием информации АСК ВП УЗ Е, Егоров О. И. (2015)
Бабіченко А. К. - Реалізація адаптивного ПІД-регулятора з використанням ОРС-технології, Лисаченко І. Г., Герман Е. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухалова Н. - Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? (2015)
Индустрия маркетинговых исследований в Украине глазами компаний - клиентов (2015)
Лилик М. - Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої рекоами на безпеку дорожнього руху (2015)
Пустотин В. - Омоложение украинских брендов: как правильней? (2015)
Максименко О. - Через прозорі відносини до якості послуг: формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній (2015)
Добривечер А. - Медиаизмерения в Интернете (2015)
Зюзиков А. - Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook (2015)
Щирин Е. - Секреты и "фишки" еmail - маркетинга. Эффективные стратегии, доказывающие свою эффективность (2015)
Шишов В. - Рассылай и властвуй. Как сделать письма в вашей рассылке максимально эффективными и продающими (2015)
Робоча сесія. Регіональні Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами: моніторинг гендерної політики" (2015)
Кампанія "До" та "Зараз" (2015)
Решетілова Т. - Гендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами, Довгань С., Пілова К. (2015)
Регіональні представництва ІГКР (2015)
Шановні передплатники (2015)
Дмитренко В. А. - Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року (2015)
Заплетнюк О. А. - Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел "Раннього проголошення" (2015)
Левицька Н. М. - Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій, Коцюбанська О. О. (2015)
Іванюк І. А. - Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана (2015)
Соколовська Ю. В. - Організація благодійної допомоги у Харкові під час війн кінця ХІХ – початку ХХ ст., Хаустова О. В. (2015)
Бургаз Ю. В. - Студентство у революції 1905–1907 рр. (2015)
Троханяк О. С. - Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації (2015)
Кравчук Л. В. - Політично–номенклатурні аспекти управління освітньо–виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки (2015)
Зубченко С. П. - Заходи боротьби радянської влади з опозиційними національними рухами на звільнених від окупації територіях (1944–1945 рр.) (2015)
Сидорович О. С. - Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту в містах у перші повоєнні роки (1945–1950 рр.) (2015)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості спортивної діяльності в УРСР у повоєнні роки (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах української РСР доби "відлиги" (Ч 2) (2015)
Лаврут О. О. - Виробниче навчання учнів шкіл Української РСР у 1950–1960–х роках: деякі аспекти проблеми (2015)
Чернова Н. Ф. - Становлення особистості В. І. Вернадського як великого вченого та основні напрями його наукових досліджень (2015)
Захаріна М. І. - Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського (2015)
Тарахненко Л. Л. - Релігійні громади етноменшин України у системі конфесійних організацій на рубежі ХХ – ХХІ століть (2015)
Денисенко І. В. - Діяльність україністів Японії у 1990–х роках ХХ ст. у контексті наукової та культурної інтеграції (2015)
Корсак Р. В. - Українсько–чеське науково–технічне співробітництво (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Кононенко В. В. - Релігійне життя євреїв Поділля на сучасному етапі (2015)
Бей Р. В. - Феноменальність та системність наукових шкіл з механізації тваринництва (2015)
Годлевська В. Ю. - Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Горбенко А. С. - Позиція Католицької Церкви у дискусії щодо проблеми імміграції в сучасній Італії (2015)
Козак О. В. - Зародження благодійництва в Російській імперії (2015)
Новиченко А. С. - Особливості формування образу Японії в радянській пресі у 1964–1973 рр.: зовнішньополітичний аспект (за матеріалами "Комсомольської правди") (2015)
Чередніченко О. В. - Житло міщанина пізньосередньовічної Англії (2015)
Bayramli J. - Truth about Babak and the Hurramids movement (2015)
Тахирли Айтен. - Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана (2015)
Гасымова С. А. - Социально-культурная жизнь булгаров (2015)
Базалук О. А. - Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур (2015)
Москалик Г. Ф. - Ідентифікація людини в інформаційному суспільстві (2015)
Андрієнко О. В. - Мотив пошуку–мандрування у контексті міфологічного світогляду (2015)
Глушко Т. П. - Еліта як продуцент інтелектуального капіталу нації (2015)
Культенко В. П. - Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки, Гнатюк Т. А. (2015)
Громова О. В. - Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике (2015)
Ільїна Г. В. - Філософія між мовою і візією: "окуляроцентризм" в історико–філософській перспективі (2015)
Кириленко К. М. - Філософія історії як інструмент пізнання світоглядних основ інноваційної культури (2015)
Комаха Л. Г. - Принцип "довіри" до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко–методологічний аналіз (2015)
Богданов В. С. - Раціональний характер колективної дії як засобу становлення інституційних та статусних структур суспільства (2015)
Богданова Н. Г. - Соціальне планування процесу формування культури життєтворчості особистості (2015)
Кострюков С. В. - Влада як результат координації колективних дій (2015)
Красніцька Г. М. - Методологічні засади формування корпоративної культури (2015)
Морозова Л. П. - Формування свідомості крізь призму сучасності, Гарбузова В. С., Пивовар В. В. (2015)
Богуненко В. О. - Утвердження трансцендентної природи естетичного у вченні В. Соловйова у контексті спроби подолання кризи теїзму (2015)
Попова І. В. - Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства (2015)
Сарбаш К. О. - Типологізація демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Стасенко С. О. - Наукова раціональність у контексті суспільних цінностей сучасності (2015)
Фітьо В. Я. - Розуміння як схематизація дійсності (2015)
Киселиця С. В. - Добросердечність у комунікативному досвіді українства (2015)
Mirdamad Yousefi Sadat. - The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences (2015)
Культенко В. П. - Утопізм vs утилітаризм: порівняльний аналіз соціальних проектів Відродження, Митрофанова І. П. (2015)
Іванова Н. В. - Проблема смислу в ситуації вибору: соціально–філософський аналіз (2015)
Муляр І. М. - Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема русинської державності в бездержавні часи Ст. Оріховського (2015)
Волковинська В. О. - Проект феноменології політики К. Гельда: методологічний аспект (2015)
Окороков В. Б. - Концепция символа Анри Бергсона, Данканич М. С. (2015)
Пальчинська М. В. - Простір у соціально–філософському дискурсі: від соціального до віртуального (2015)
Опанасенко О. І. - Особливості молодіжної мови в Німеччині. Соціолінгвістичний аспект (2015)
Овсієнко Г. С. - Паремії як засіб відображення менталітету німецького народу (2015)
Шкіль С. О. - Традиційні російські світоглядні наративи (2015)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2015)
Мельничук Ю. І. - Феномен гри як джерело творчості (2015)
Дорошенко В. С. - Питання екологічної безпеки, здоров’я людини в сучасних історичних умовах (2015)
Богород А. В. - Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект (2015)
Бойко І. М. - Державний чинник як регулятор православно–католицьких взаємин в незалежній Україні (2015)
Коробкіна Т. В. - Світоглядна карта шаманізму: спроба філософсько–антропологічної інтерпретації (2015)
Соколовський О. Л. - Особливості трансформації релігійного об’єднання духовних християн в Україні (2015)
Соловій Р. П. - Концепція "місіонерської церкви" у сучасній протестантській еклезіології (2015)
Шавріна І. В. - Проблема людини в філософії й християнській релігії (2015)
Муллокандова О. М. - Тенденції розвитку міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в сучасній Україні (2015)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра та основні категорії сучасної європейської освіти (2015)
Бушман І. О. - Зміст освіти крізь призму філософсько–методологічних підходів (2015)
Горбачук–Наровецька О. В. - Філософія для дітей як результат трансформації сучасної парадигми освіти (2015)
Страшко І. В. - Освітній потенціал подкастингу: філософсько–педагогічний аспект (2015)
Телиженко Л. В. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Юшкевич Ю. С. - Освіта як найважливіша ланка реалізації морально–етичних цінностей: український контекст (2015)
Ковальова С. - Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях (2015)
Кубко В. П. - Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу (2015)
Богатая Л. Н. - Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий (2015)
Муравинець А. А. - Міжнародна освітня діяльність вищих навчальних закладів України (2015)
Полянська К. В. - Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів (2015)
Нуралиева П. Э. - Проблема героя в произведениях Анара "Обязательно увидимся" и "Номер в отеле" (2015)
Котигоренко В. О. - Сучасна українська нація: через кризовий розвиток (2015)
Римаренко С. - Регіоналізація в українському та європейському контекстах (2015)
Дем’яненко М. М. - Особливості використання популізму у вітчизняних засобах масової інформації, Каращук М. Г. (2015)
Панчук М. І. - Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013 – 2015 роках, Дегтеренко А. М. (2015)
Щурко О. М. - Основні особливості формування інформаційного суспільства в Україні на сучасному етапі (2015)
Гай–Нижник П. П. - Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України, Батрименко О. В., Чупрій Л. В. (2015)
Демчишак Р. Б. - Розподіл влади як центральний принцип функціонування системи державного правління в українській політичній думці націонал–демократичного спрямування (Західна Україна та середовище еміграції у міжвоєнний період ХХ ст.) (2015)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн (2015)
Лодин П. З. - Подолання негативних міфів і стереотипів українсько–польських відносин в політичній діяльності Богдана Осадчука (2015)
Парлюк В. І. - Українська модель політичної модернізації: міра співпадіння теорії і практики (2015)
Сичик К. Б. - Ліві візії демократії епохи інформаційно–комунікаційних технологій (2015)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Zjawisko migracji w świetle rozwiązań prawnych (2015)
Макаренко Л. П. - Тенденції розвитку виборчих комунікацій (2015)
Кирик В. Л. - Концепт сталого розвитку (2015)
Федорук П. І. - Ціннісна складова в політичній культурі суспільства (2015)
Хонин В. Н. - Среда и поля международных интеракций (2015)
Рябченко Е. В. - Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на сучасному етапі (2015)
Лаврук І. - Соціодемографічні індикатори формування виборчих преференцій громадян Республіки Польща (2015)
Mammadov A. S. - Ethnic conflicts in the South–East Asia (2015)
Полещук Т. Ю. - Чинники активізації зовнішньої політики Індії на Близькому Сході (2015)
Сталоверова Г. В. - Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії (2015)
Шуляк С. В. - Сусідня держава як інтервент: кенійська та угандійська збройна інтервенція в Сомалі (2015)
Mammadov Shahriyar. - Oil strategy of the united states (2015)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на книгу: Ягодзінський С. М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – Київ: Аграр Медія Груп, 2015. – 276 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Пустотин В. - Да кому он нужен - это твой ребрендинг? (2015)
Щирин Е. - Пишем письма, которые продают (2015)
Шишов В. - Коротко, быстро, прибыльно (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерна специфіка соціальних мереж в Україні як основа для СММ (2015)
Лылык И. - Социальные и маркетинговые исследования во время войны (2015)
Коротєєва А. В. - Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз, Кущевська Н. Ф, Малишев В. В. (2015)
Ковальчук С. - Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу (2015)
Максименко О. - Належна якість надання житлово-комунальних послуг як складова захисту прав споживачів (2015)
Стрижкова Ю. - Просування бренду у соціальних мережах з метою формування лояльності клієнтів автомобільної компанії яба як залучити цільову аудиторіюпокоління Y (2015)
Украинцы не удовлетворены средним и средним специальным образованием в Украине (2015)
Окландер М. - Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні (2015)
Губаренко М. - Исследователь по версии GfK Ukraine, Кривослицкая Л. (2015)
Можливість організації "дуального університету" в Україні (2015)
Застосування маркетингових інноваційних технологій та добросовісної реклами в діяльності підприємств (2015)
Передплата (2015)
Титул, зміст (2015)
Кругляк О. - Реалізація міжпредметних зв’язків учителями фізичної культури – випускниками педагогічного коледжу, Рондяк Л., Лимар В., Лапичак І. (2015)
Ажиппо О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів, Кузьменко І. (2015)
Андрійчук О. - Основні патогенетичні ланки дегенеративно-дистрофічних процесів (2015)
Лапичак І. - Інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2015)
Підгрушна О. - Аналіз спортивного календаря Кубка Світу з біатлону (2015)
Вольєва Н. - Застосування методів реабілітаційного обстеження осіб похилого віку з хворобою Паркінсона відповідно до стадії та форми захворювання (2015)
Конестяпін В. - Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину, Лемешко В., Дух Т., Дунець-Лесько А. (2015)
Магльована Г. - Вплив фізичної активності та способу життя на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів (2015)
Жарова И. - Методические основы процесса физической реабилитации при первичном конституционально-экзогенном ожирении у подростков (2015)
Базиляк Н. - Поховання колишніх викладачів та студентів львівського державногоуніверситету фізичної культури на личаківському кладовищі, Романчук О., Коваль Р., Мельник Ю., Матлашенко Л. (2015)
Крук Б. - Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою, Рокошевська В., Білянський О. (2015)
Блистів Т. - Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму (2015)
Борек З. - Поліпшення якості життя населення за допомогою оздоровчо-рекреаційного проекту "Мій майданчик "Орлик" 2012”, Павлова Ю., Виноградський Б. (2015)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 5. Назви зерняткових культур (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі, Києнко З. Б., Маційчук В. М., Фещук О. М. (2015)
Мельничук Р. В. - Оцінка різноманіття роду Calendula L. для формування колекції сортів з еталонними ознаками, Куценко Н. І. (2015)
Гончарук Ю. Д. - Роль імунних до парші сортів у формуванні сортименту нових промислових насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Levandovska S. M. - Biomorphological traits of Callistephus chinensis (L.) Nees cultivars under conditions of the Central Forest-Steppe zone of Ukraine (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)проти збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Поспєлов С. В. - Морфометричні параметри насіння представників роду Echinacea Moench та їхній зв’язок з агрометеорологічними чинниками (2015)
Москалець В. В. - Значення сортів Triticosecale Wittmack ex A.Camus у формуванні видового різноманіття агроекосистем, Москалець Т. З. (2015)
Кутовенко В. Б. - Характеристика сортів бобу овочевого залежно від площі живлення рослин, Костенко Н. П., Іноземцева В. О. (2015)
Силаєва А. М. - Вплив регуляторів росту ЕпінТМ та Емістим С на продуктивність насаджень і якість плодів сортів садової суниці (Fragaria ×ananassa (Weston) Duсhesne ex Rozier), Спірочкіна М. М. (2015)
Третьякова А. А. - Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору (2015)
Яремко Н. О. - Позакореневе підживлення відсадків різних сортів фундука (Corylus maxima Mill.) у маточнику вегетативного розмноження горизонтальним способом (2015)
Титул, зміст (2015)
Виноградський Б. - Кількісна оцінка реакції організму іракських школярів на виконання фізичних навантажень великої потужності при високій температурі повітря, Аль-Убаїді А. А. Дж. (2015)
Дудник І. - Формування вольових якостей студентів у процесі занять фізичною культурою (2015)
Вовканич Л. - Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій, Дунець-Лесько А., Пенчук А., Качмар П. (2015)
Грибовський Р. - Реакція на рухомий об’єкт стрільців різної спортивної кваліфікації (круглий стенд), Заневський І. (2015)
Кувалдіна О. - Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Голод Н. - Вплив авторської реабілітаційної програми на функціональний стан внутрішніх органів студенток спеціальної медичної групи, Аравіцька М. (2015)
Одинець Т. - Особливості порушень роботи верхньої кінцівки в жінок із постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби (2015)
Пилипенко О. - Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання, Захаров О., Рець С. (2015)
Briskin Y. - Formy i środki rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Zhdanova O., Błaszczyszyn M. (2015)
Мінцер О. П. - Інформатика та охорона здоров’я (2010)
Веселий С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку спайкової кишкової непрохідності у дітей, Сопов Г. О. (2010)
Федорук П. І. - Методологія організації процесу індивідуалізованого навчання із використанням адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань edupro (2010)
Гойко О. В. - Проблеми описування та використання статистичних методів у наукових роботах і статтях (2010)
Краснов В. В. - Принципи розробки навчальних описових моделей лікувального процесу (2010)
Бабінцева Л. Ю. - Концепція інформатизації ринку лікарських засобів та фармацевтичних послуг (2010)
Мохначов С. І. - Методичні аспекти проведення дистанційного навчання (2010)
Пономаренко Л. І. - Використання фармакокінетичних параметрів з метою планування режимів дозування для лікарських плівок під умовною назвою метро-плівка (2010)
Марценюк В. П. - Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту "крок 1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового, Семенець А. В., Стаханська О. О. (2010)
Вакуленко Д. В. - Медична інформаційна система взаємодії спеціаліста з масажу та пацієнт (2010)
Титул, зміст (2015)
Куцериб Т. - Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій, Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. (2015)
Масляк І. - Рухова підготовленість та фізична працездатність чоловіків молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу (2015)
Prystupa Y. - Preliminary analysis of reasons of lethal cases during physical education lessons, Vovkanych A., Petryshyn Y. (2015)
Ленишин В. - Структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок збірної команди України та Львівської області з групових вправ художньої гімнастики (2015)
Ніколаєнко В. - Сучасна система періодизації багаторічної підготовки у футболі (2015)
Приступа Є. - Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу, Тищенко В. (2015)
Бріскін Ю. - Особливості функціональних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психосоматичного стану студентської молоді з вертебральним остеохондрозом першої стадії, Котелевський В. (2015)
Суник A. - Пьер де Кубертен – основатель современных Олимпийских игр (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Pulsation Coefficient Directivity Diagram Pin Antenna Helicopter, Zadorozhniy A. S. (2015)
Zaliskyi M. Yu. - Reliability Parameters Estimation in Case of Aviation Radio Electronic Devices Technical State Deterioration (2015)
Kirichenko V. V. - Information Security of Communication Channel with UAV (2015)
Sineglazov V. M. - Complex Structure оf UAVs Detection аnd Identification (2015)
Panov A. P. - Generalized Differential Euler–Gess Equations in Rigid Body and Gyrostat Dynamics (2015)
Sineglazov V. M. - Special Features of the Passive and Active Radar Systems Multiplexing, Pantyeyev R. L., Tkachenko V. N. (2015)
Gabrousenko Ye. I. - Model of Unmanned Aerial System Ground Control Coverage Area, Machalin. I. A., Taranenko A. G. (2015)
Panov A. P. - Non-Hamiltonian Unnormalized Quaternions of Half-Rotation in Algorithms of Strapdown Inertial Systems, Ponomarenko S. A. (2015)
Morozov S. V. - Prediction Algorithm of the Airoplane Speed Protection Function, Morozov V. S. (2015)
Aznakayeva D. E. - Contemporary Nanomaterials for Low Visible Airplane Construction, Borodii T. V. (2015)
Prosvirin D. A. - Optimized Safety – Critical Embedded Automatic Flight Control System Development Approach to Comply with ARP 4754, DO-178C Objectives, Kharchenko V. P. (2015)
Zhiteckii L. S. - Design of L1-Optimal Lateral Autopilot for UAV, Pilchevsky A. Yu., Kravchenko A. O., Bykov B. V. (2015)
Filyashkin M. K. - Automatic Control Contours of UAV using only Reliable Information from Sensors of Direct Measurement Information, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2015)
Ryzhkov L. M. - Synthesis of Stabilization System, Hrekova V. S. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Flight Controller for Integrated Navigation Complex of UAV, Ischenko V. P. (2015)
Zakharin F. М. - Principles of Navigation System Design of UAV, Ponomarenko S. О. (2015)
Sineglazov V. M. - Multi-Criteria Optimization Method for Airfoil of Darrieus Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2015)
Sushchenko O. A. - Robust Two-Axis Stabilization of Unmanned Aerial Vehicles Payload (2015)
Syneglazov V. M. - Improving Efficiency of Automated Designing of UAV, Godny A. P. (2015)
Syneglazov V. M. - UAV equipment test table for preflight testing, Dolgorukov S. O. (2015)
Yurchenko A. S. - Performance of dynamic memory allocation algorithms, Tupitsin N. F., Kozlov A. P., Kemenyash Yu.М. (2015)
Requirements for Articles (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані 3(45)_2015 (2015)
Оверчук О. - Мовна реалізація категорії конфлікту у мові веб-коментарів (на матеріалах сайту You Tube) (2014)
Самигулина Ф. - Специфика влияния СМК на развитие языковой личности в онтогенезе (2014)
Румянцева Е. - Политическая метафора в украине (на материале англоязычных СМИ) (2014)
Рибалко М.-М. - Семантичне розмаїття концепту tango (на матеріалі американського англомовного газетного дискурсу) (2014)
Мислива-Бунько І. - Абревіатури з початковими грецькими основами в сучасній українській літературній мові (на матеріалі газет) (2014)
Саволоцька А. - Образ Тараса Шевченка у сучасній англомовній пресі (2014)
Филатенко И. - Консекутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа Украины (2014)
Шевченко Л. - Психоаналитическая составная в современной русской прозе (2014)
Хоменська І. - Особливості функціонування концепту "Україна" у поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Фещук Н. - Художнє порівняння в структурі образу героя роману (2014)
Смиловский М. - Мифологический пласт в иерусалимском тексте произведений Д. Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" (2014)
Слюніна О. - Штрихи до індивідуального стилю І. В. Жиленко (2014)
Сукаленко Т. - Типаж "священик" через призму українсько літератури ХІХ ст. (І.С. Нечуй-Левицький) (2014)
Раскина Е. - Гамсуновские мотивы в "Тексте жизни" и "Тексте творчества" Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, Сорокина Е. (2014)
Саприкіна А. - Категорії життя і смерті в художньому осмисленні Грицька Чупринки (2014)
Сидоренко Л. - Образно-стильові домінанти романтизму (2014)
Сидорчук О. - Інтертекстуальність і роль інтертексту в романі "Орфографія" Дмитра Бикова (2014)
Проць О. - "Америка” Франца Кафки в контексті європейського роману виховання (2014)
Пасічник Г. - Описи пейзажу у лінгво-поетичних студіях (2014)
Оляндер Л. - Зміст і наративна стратегія в історичній повісті М. Мартинюка "Під мурами твердині" (2014)
Пастушенко Л. - Наукова репутація бароко: цінності і парадокси словесної культури традиціоналізму (2014)
Науменко Н. - Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського (2014)
Нестер Л. - Семіотичний аспект моди на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка” (2014)
Мусий В. - "Кормление крокодила Хуфу" Виктора Пелевина, или герменевтическое путешествие с читателем по виртуальным мирам (2014)
Маляр Д. - Персонажі абсурду у п’єсі Ґао Сінцзяня "автобусна зупинка”: парадигма міжособистісного спілкування (2014)
Квашина Л. - Жанр дневника и формы оцельняющего личностного действия: Андрей Тургенев и Григорий Печорин (2014)
Ванденко О. - Сприйняття постаті Беттіни фон Арнім німецькомовними письменниками у 1960 – 80-ті рр. (2014)
Мовчун Л. - Витоки теорії української рими у філологічних працях кінця XVІ – у XVIII ст. (2014)
Анісімова Н. - "Мій південь, моє заслання й поховання …": моделювання топосу малої батьківщини у поезії Тараса Федюка (2014)
Гольтер І. - "Над прірвою у житі" як літературна автобіографія: на шляху до роману та його головного героя (2014)
Кулінська Я. - "Руйнування особистості”: постмодерністське трактування психологічної норми в сучасній прозі (2014)
Міхєєва Ю. - Поетика деестетизованої деталі у щоденниках Ернста Юнгера (2014)
Олійниченко О. - Архетип руїни в українській історичній романістицi (2014)
Палій О. - Місто постмодерної доби: літературна рецепція у чеській прозі (2014)
Песчанская Е. - Манифестация симптомов в художественном изображении писателя-врача А.П.Чеховa (2014)
Приймак А. - Остап Вишня в "Літературній Україні" (2014)
Прушковська І. - Маркери інтертекстуальності у турецькій драматургії кінця ХХ ст. (2014)
Баган Х. - Мемуарна література: жанри та генезис (2014)
Хоминич Г. - Персонификация абстрактных понятий в текстах-тропах (2014)
Судець Н. - Поетика сновидінь у збірках І. Франка "З вершин і низин " і Я. Каспровича "Poezye ” (на матеріалі епітетних структур) (2014)
Білик Н. - Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект (2014)
Король Л. - Читання як взаємовідносини автора та адресата в історичній прозі В. Чемериса (2014)
Раковская Н. - Интеллектуально-критическая модель Ак. Волынского (2014)
Морараш Г. - Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської (2014)
Фокін С. - "Улюблене” слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти (2014)
Пермінова А. - Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів (2014)
Mykhalchuk N. - Types of translation in modern Еnglish (2014)
Кондратьєва С. - 130-й сонет Шекспіра в українських перекладах (2014)
Гомон Н. - Семантична структура персоніфікації та її відтворення в перекладі (2014)
Бондаренко Л. - Відтворення категорії персональності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі (2014)
Підгрушна О. - Способи відтворення гумору в українському художньому перекладі (2014)
Плющ Б. - Українська художня проза у непрямому перекладі (2014)
Данкевич Т. - Переклад авторських неологізмів в англійській мові (2014)
Kincans V. - Analogy possibility of analogy in pedagogical activity (2014)
Роляк И. - Лексико-грамматический аспект в обучении деловым дискурсам иностранных учащихся (2014)
Юрова І. - "Українська мова (за професійним спрямуванням)" як складова начального процесу українських музичних вишів (2014)
Попова Е. - Кейс-метод в формировании профессиональной компетентности при обучении английскому языку, Улупова Е. (2014)
Носкова А. - О структуре коммуникативной компетенции (2014)
Надольська Ю. - Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у виші (2014)
Мадиева Г. - Языковая конкуренция : выбор языка обучения в ситуации полиязычия (2014)
Кушнир Н. - Паремии в процессе изучения русского языка как иностранного (2014)
Кочубей О. - Перекладацька компетентність як головний фактор у навчанні перекладу студентів-філологів, майбутніх перекладачів (2014)
Юрчук Л. - Организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе обучения иностранному языку (2014)
Прохоренко О. - Формування комунікативної компетентності студентів методом гри в інтерактивному навчанні риторики (2014)
Мінцер О. П. - Концептуальні підходи до систематизації методів оцінки якості медичної допомоги, Іванова Т. П. (2010)
Краснов В. В. - Формалізоване представлення діагностичних і лікувальних дій лікаря (2010)
Мінцер О. П. - Технічні і технологічні питання створення медичного електронного паспорта громадянина України, Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2010)
Ковальчук О. Л. - Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі, Марценюк В. П. (2010)
Злепко С. М. - База даних технології психофізологічного відбору кандидатів на контрактну службу, Петренко В. В., Коваль Л. Г., Костішин С. В. (2010)
Востров Г. Н. - Інформаційна модель надання дистанційних медичних послуг населенню перше повідомлення, Мінцер О. П., Павлов О. О., Стрижак О. Є., Тахере Г., Калінчук С. В. (2010)
Дядик О. О. - Інформаційні характеристики морфогенезу мезангіокапілярного гломерулонефриту на підставі гістологічного та імуногістохімічного дослідження ниркових біоптатів, Іванова М. Д., Хмара О. В. (2010)
Марценюк В. П. - Компартментні моделі розвитку епідемій грипу з урахуванням до епідемічної вакцинації та противірусного лікування, Цяпа Н. В., Кучвара О. М., Андрущак І. Є. (2010)
Чурпій І. К. - Фактори ризику та прогнозування перебігу хірургічного лікування у хворих з перитонітом (2010)
Сміщук Ю. О. - Інформаційні підходи до вирішення актуальних проблем профілактики найбільш соціально вагомих захворювань (2010)
Горшков Є. В. - Уніфікація медичної документації як перший етап впровадження меп (2010)
Шакало І. М. - Використання USB-носія в якості накопичувача медико-біологічних даних у медичному електронному паспорті (2010)
Дашевська О. В. - Інформаційний вплив на геополітичне самовизначення країни (2015)
Кан Д. С. - Проблема денуклеаризации Корейского полуострова (2015)
Shyshko L. O. - BLACKSEAFOR: An Attempt at Regional Security Cooperation (2015)
Серая О. В. - Теоретическое измерение взглядов на международные отношения в АТР: основные направления и практика их применения (2015)
Русова О. С. - Роль країн Веймарського трикутника у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі: російський чинник (2015)
Сокур О. В. - Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів (2015)
Форманюк В. В. - Становлення і еволюція соціальної політики ЄС (2015)
Кравченко В. Ю. - Глобалізація і сучасне політичне насилля (2015)
Решина Н. Г. - Международный конфликт в социальном и геополитическом измерениях (2015)
Баканова А. О. - Особливості міжнародного становища Молдови на сучасному етапі (2015)
Шерман О. М. - Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера (2015)
Рибалка С. В. - Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні (2015)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність у етнополітичній системі (2015)
Осипова С. А. - Процесс государствообразования: подходы к определению природы, понятие и структура (2015)
Білоусов О. С. - Особливості прояву протестної активності громадян в сучасній Україні (2015)
Mordovets M. V. - Activism: terms of origin of public motions (2015)
Травлос Т. С. - Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція" (2015)
Трач А. С. - Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом (2015)
Єхнич А. В. - Інфокомунікаційні технології як чинник впливу на електоральний простір (2015)
Бокач В. М. - Політична реклама та політичний паблік рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин (2015)
Семченко О. В. - Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади (2015)
Скриль С. А. - Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей (2015)
Солових Є. М. - Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування (2015)
Мазанов В. В. - Сучасний розвиток партійної системи Німеччини (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку, Лешанич М. М. (2015)
Краснопольська Т. М. - Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів (2015)
Шевченко С. А. - Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні (2015)
Колесник Ю. М. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту (2015)
Качура О. А. - Суб'єктний склад органів, які здійснюють процедури адміністративної реєстрації в Україні (2015)
Захарчук О. З. - Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Ясиновський І. Г. - Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні (2015)
Бааджи Н. П. - Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі (2015)
Співак М. В. - Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених (2015)
Галкін І. Г. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів (2015)
Кантока М. Г. - Запровадження інституту кримінального проступку в контексті сучасного реформування прокуратури (2015)
Голосов С. С. - Процесуальне керівництво прокурором на стадії досудового розслідування (2015)
Хряпченко В. П. - Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права (2015)
Ківалов С. В. - Університетська автономія: ґенеза ідеї та історичний досвід її впровадження (2015)
Глушков В. О. - Основи новітньої теорії ведення сучасних війн (2015)
Чальцева О. М. - Просторові виміри публічної політики (2015)
Кормич А. І. - Сучасна українська держава: соціальний вимір (2015)
Хлевнюк Т. П. - Демократия западного образца – "реалистические стандарты" и "туманный идеал" (2015)
Співак М. В. - Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я (2015)
Штуца В. М. - Концепція економічного підходу до права (2015)
Бальжик І. А. - Церковне право в системі правового регулювання (2015)
Калаянова О. Д. - Сучасні концепції сутності експертних досліджень (2015)
Скрипнюк О. О. - Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет" (2015)
Dziubenko Y.M. - Main theoretical approaches on the issue of threat to democracy (2015)
Стоцький В. В. - Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи (2015)
Кормич Л. І. - Новий зміст процесу вирішення конфліктів в сучасній системі міжнародних відносин: українські реалії (2015)
Севостьянова Н. І. - Анексія Криму та міжнародне право (2015)
Польовий М. А. - Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі (2015)
Пташинська В. П. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на національну імплементацію конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Граціотова В. І. - Проблеми запровадження мультикультуралізму в політичну практику країн ЄС та причини його краху (2015)
Бокач В. М. - Досвід США у проведенні виборчих кампаній (2015)
Васильева И. А. - Феномен сквоттинга как одна из форм проявления автономизма (на примере стран Европы) (2015)
Скриль С. А. - Цивілізаційні умови формування політичних систем у державах ЄС (2015)
Палінчак М. М. - Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці (2015)
Наумкіна С. М. - Сучасні "західні" та "східні" революції: класична складова і особливості здійснення, Кравець Г. В. (2015)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" (2015)
Маслов Ю. К. - Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу (2015)
Нагорняк Т. Л. - Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) (2015)
Челак О. П. - Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн (2015)
Свекла К. А. - Функціональні особливості виборчих технологій та їх вплив на масову свідомість (2015)
Кіоссе Л. М. - Громадська думка як складова легітимної політичної влади (2015)
Єфтєні Н. М. - Політичне маніпулювання: особливості застосування (2015)
Сушко А. І. - Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства (2015)
Стефанов С. О. - Деякі аспекти правового регулювання проекту "Електронний суд" при його реалізації в судочинстві України (2015)
Шумило М. М. - Теоретичні аспекти пенсійно-страхових правовідносин як стадії пенсійного процесу (2015)
Качура О. А. - Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація (2015)
Солопова І. В. - Специфіка доказування у митних провадженнях (2015)
Католик Я. Б. - Уніфікація виборчого законодавства України як передумова модернізації виборчої системи України (2015)
Nahorniak I. O. - British experience for modern corporate law in Ukraine (2015)
Красножон О. С. - Проблема міжетнічних конфліктів в Одеському регіоні (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) (2015)
Форманюк В. І. - Розвиток соціального страхування в Україні наприкінці XVIII - на початку ХХ століття (2015)
Гримська М. І. - Національний фронт у Франції: історія та ідеологія (2015)
Передмова (2015)
Привалова Л. П. - Образ замка леди Альмы в "Легенде о рыцаре Гюйоне" Э. Спенсера (2015)
Вельчева К. А. - Аллегорическая образность сцены трапезы в поэме У. Ленгленда "Видение о Петре Пахаре" (2015)
Власенко Н. І. - Особливості рецепції риторичного концепту "генезис" у ренесансних теоріях поетичного творення (2015)
Родный О. В. - Карнавальный гротеск как тип художественной образности в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" (2015)
Беднова Ю. И. - Образ Купидона в поэзии елизаветинцев (2015)
Безруков А. В. - Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог (2015)
Калиберда Н. В. - Тема одежды в "Памеле" С. Ричардсона: версии исследователей (2015)
Русских И. В. - Характер героя и опыт путешествия по Европе в романе Т. Смоллетта "Перегрин Пикль" (2015)
Потницева Т. Н. - "Rapplez-vous l’objet que nous vimes...” Символика образа лошади в литературе ХІХ века (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т Н. - "История взбесившейся блохи" А. де Виньи: раблезианский смех и романтическая ирония (2015)
Ворова Т. П. - Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна (2015)
Матвиенко О. В. - "Жизнь есть сон": лирическая миниатюра Йозефа фон Эйхендорфа "Winterlied” (Nachklange, 1832-1833) в русских и украинских переводах (2015)
Белоус Н. В. - Особенности ритмического строя поэтического цикла "Fels, Wald und See" А. фон Дросте-Гюльсхоф (2015)
Ляшенко Е. А. - Особенности изображения женских характеров в русской светской повести (2015)
Быданцева М. Г. - Особенности жанрового языка "Истории о царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов" Жерара де Нерваля (2015)
Абрамова О. В. - Літературно-критична рецепція творчості О. Ч. Свінберна (2015)
Пичугина Т. Е. - "Немецкая книга о Нарциссе": "Сад познания" Леопольда фон Андриана (2015)
Посудиевская О. Р. - "Итальянские" трагедии О. Уайльда: жанрово-стилевое своеобразие (2015)
Стороха Б. В. - Пекельний диявол південних морів. "Інфернальний" дискурс колоніальної літератури про Малайський архіпелаг (2015)
Максютенко Е. В. - "Вашингтонская площадь": "американская история" Г. Джеймса (2015)
Ватченко С. А. - Искусство быть читателем. Герой и его история в поздней прозе Генри Джеймса (2015)
Скуратовская Л. И. - "Марина": диалектика литературной традиции в поэзии Т С. Элиота (2015)
Калашникова О. Л. - Рассказ-трагедия "Пленные": предостережение В. Г. Короленко (2015)
Дорогань И. В. - Искусствоведческая терминология Александра Габричевского: формирование интермедиальных смыслов (2015)
Григоренко О. В. - Документація "великої ілюзії": роман Лілі Кьорбер "Жінка пізнає радянські будні" (2015)
Міхєєва Ю. О. - Міфологічний план образного висловлення Е. Юнгера (2015)
Ковальова Я. В. - Жанрово-стилістичні особливості роману "Безбожна юність" Одьона фон Горвата (2015)
Потоцкая И. Ю. - Familiar essay: взгляд Вирджинии Вулф на традиции жанра в английской литературе (2015)
Степанова А. А. - Образ ученого в художественной рефлексии Марка Алданова и Германа Гессе (2015)
Вечканова Э. Ю. - "Искусство рассказа" С. Моэма: "несказанные подразумевания" (2015)
Казарин В. П. - Зарубежье - Украина - Крым: неожиданные ракурсы (О некоторых кросскультурных реалиях и мотивах у зарубежных писателей от Средневековья до XIX-XX вв.), Новикова М. А., Тулуп Э. Р. (2015)
Романова Е. И. - Трансформация "смыслов любви" в русской литературе XVIII - ХХ веков (2015)
Воеводина О. А. - Концепт "война" в книге Ашкенази "Черная шкатулка" (2015)
Бескровная Е. Н. - Трансформация ТаНаХа в творчестве Людмилы Некрасовской (2015)
Пронкевич А. В. - Классическая литература и реклама (2015)
Holub D. - Researchers about literary project "James Bond" (2015)
Лайшен Н. В. - Трансформация античного мифа в романе Улицкой "Медея и ее дети" (2015)
Левченко А. В. - "Перевод как смирение": поэзия в переводах Григория Дашевского (2015)
Велигина Н. Г. - "Новый историзм" в малой прозе рубежа ХХ-ХХІ веков (2015)
Прищепа Т. В. - Роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда (2015)
Сушко С. О. - Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса) (2015)
Тупахіна О. В. - "Повернення автора": автороцентризм у поствікторіанському романі порубіжжя ХХ-ХХІ ст. (2015)
In memoriam (2015)
Задорожный Г. В. - Время кардинального переосмысления хозяйственной реальности (2010)
Шулевский Н. Б. - Академия философии хозяйства — Логос и София "Русской Правды" (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть первая) (2010)
Ануфриев С. О. - Система антиинфляционных инструментов государства (2010)
Лымарь Я. А. - Корпоративизация общества как инструмент формирования нового мирового порядка, Нестеренко М. Г. (2010)
Павлов К. В. - Особенности и факторы модернизации российской экономики (2010)
Филякова Т. И. - Зарождение и развитие исследований нелинейных связей в финансово–экономической динамике (2010)
Елисеенко Н. А. - Информационно-экономический обмен и рыночные структуры (2010)
Загорська Д. М. - Формування вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів (2010)
Задоренко О. В. - Средний класс в условиях постиндустриальных трансформаций (2010)
Корнілов О. О. - Заробітна плата в системі соціального захисту населення (2010)
Кулиш О. С. - Структура доходов населения Украины как фактор отражения их неравенства (2010)
Кучин С. П. - Конкурентоспроможність та її фактори в закладах соціально-культурної сфери на прикладі організацій театрального мистецтва (виявлення характерних ознак), Сарматицька Н. В. (2010)
Крикун О. А. - Зарубежные стили руководства в разрезе культурных особенностей современных менеджеров (2010)
Ляшевська В. І. - Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності (2010)
Мангушев Д. В. - Вдосконалення регулювання конкурентних стратегій на регіональному рівні (2010)
Новак О. В. - Мотивація інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Радіонова О. М. - Структурні трансформації зайнятості населення великих міст (на прикладі м. Харкова) (2010)
Родченко В. Б. - Концептуальні засади визначення міста як соціально-економічної системи, Серьогіна Д. О. (2010)
Сухомлін Л. В. - Управління ресурсним потенціалом міст районного значення, Решетнікова Н. В. (2010)
Журавель В. В. - Особливості глобалізації світової фінансової системи (2010)
Попова Т. О. - Питання практичного впровадження системи бюджетування, орієнтованого на результат (2010)
Лаврик О. Л. - Сучасна стратегія розвитку міжнародних фінансових посередників (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз фінансових ресурсів інноваційного розвитку за джерелами їх надходження, Куценко Т. М. (2010)
Ал Равахнех Рами - Современные тенденции развития сферы услуг в Украине (2010)
Аль-Тфихат Али - Совокупность природно-экономических условий и особенности аграрного сектора в странах Арабского Востока (2010)
Ахсен Шалал - Состояние и перспективы развития экономического сотрудничества Алжира и ЕС (2010)
Голиков А. П. - "Регион" как ключевое понятие региональной экономики и политики, Альдикенова С. Н., Шуба М. В. (2010)
Головчан А. І. - Дослідження ефективності сучасної системи туристичних дестинацій в Україні (2010)
Дуна Н. Г. - Сучасні напрями розвитку національних конкурентних переваг Росії, Гула А. С. (2010)
Журавльов О. В. - Платіжний баланс республіки Білорусь (2010)
Кривуц Ю. Н. - Фальшивомонетничество как отрасль теневой экономики (2010)
Крикунова В. М. - Реформа системи державного регулювання зайнятості в республіці Польща (2010)
Сидоров В. И. - Торговля услугами: специфические особенности и роль в международных экономических отношениях, Ал Равахнех Рами (2010)
Сорока І. В. - Вплив світової економічної кризи на розвиток міжнародного туристичного бізнесу (2010)
Банчук M. B. - Інформатизація як механізм впровадження політики якісної та прозорої вищої медичної освіти в України (2008)
Марценюк В. П. - Системи керування контентом як засіб електронної web-публикації медичної інформації: підхід на основі opencms (2008)
Маковеев С. Н. - Дослідження математичної моделі біфуркації судинної ділянки з детальністю,що відповідає контролеві хворого в середовищі abview, Газизова Д. Ш., Горбач А. А., Ліщук В. А., Фролов С. В. (2008)
Марценюк В. П. - Моделі інтерактивної віртуальної реальності в медицині: підхід на основі java 3d- технології. Частина 1, Меленчук І. Б. (2008)
Вишневський В. В. - Архітектура телемедичної системи для кір ліан-діагностики, Романенко Т. М., Тугаєнко О. М. (2008)
Кравченко Ю. В. - Спосіб отримання сенсомоторних коливань в умовах високогірної гіпоксії, Ільїн В. Н., Чернокоза Л. В., Михайлович М. М. (2008)
Мінцер О. П. - Навчання на робочому місці лікарів і провізорів-аналіз можливостей, Голяновський О. В., Денисенко С. В., Taxepe Г. (2012)
Риков С. О. - Фактори ризику в прогнозуванні виходу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатії, Рубан А. М., Зольнікова А. Ю. (2012)
Соловйов С. О. - Математичне моделювання і прогнозування захворюваності на рота вірусну інфекцію серед дітей до п’яти років в Україні, Терещенко І. О., Дзюблик І. В. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового тестування для оцінювання знань з патоморфології, Сельський П. Р. (2012)
Бабінцева Л. Ю. - Засади створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку (2012)
Азархов О. Ю. - Оптимізація структури та управління санаторно-курортною установою (2012)
Чурпій І. H. - Порівняльна характеристика факторів ризику у хворих перитоніт (2012)
Кравець H. О. - Моделювання руху флакона по похилих поверхнях у фармацевтичному виробництві (2012)
Харик H. В. - Інформаційні проблеми забезпечення наступності медичної допомоги, Банчук M. В. (2012)
Беденюк А. Д. - Особливості ре моделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді (2012)
Іванова M. Д. - Кореляційний портрет первинного проліферативного гломерулонефриту (2012)
Олексенко І. M. - Контроль і корекція тренувальних навантажень дзюдоїстів високої кваліфікації з урахуванням показників центральної гемодинаміки (2012)
Задорожный Г. В. - Панаринское мировидение иначе возможного как методологическое основание обновления экономических исследований современности (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть вторая) (2010)
Головій В. М. - Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва (2010)
Коломієць Г. М. - Категорія "ризиків" в дискурсі сучасної економічної теорії, Гузненков Ю. Г. (2010)
Марченко О. С. - Освітня функція консалтингу (2010)
Мирясов Ю. А. - Типы потребления: от архаики к постэкономике (2010)
Пилипенко Б. Г. - Сутність венчурного капіталу як економічної категорії (2010)
Савицька Н. Л. - Cучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток (2010)
Ярмак О. В. - Організаційні особливості інтелектуальних послуг в умовах інноваційної економіки (2010)
Головіна С. В. - Розвиток ринку робочої сили на підставі формування у трудових ресурсів сучасного соціального мислення (2010)
Грицай Н. Н. - Институциональные изменения торговли как объекта государственного регулирования (2010)
Демченко М. А. - Амортизація як важіль відтворення основних засобів колійного господарства залізниць (2010)
Конащук В. Л. - Еколого-економічна концепція модернізації електроенергетики (2010)
Кондратенко Н. О. - Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем (2010)
Кромська Л. А. - Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативност (2010)
Оболенцева Л. В. - Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу (2010)
Рекун Г. П. - Організаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві (2010)
Родченко В. Б. - Оцінка впливу безробіття та приросту населення на обсяги виробництва валового регіонального продукту за найбільшими містами України (2010)
Третяк В. П. - Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб'єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Поправка О. Г. - Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для України (2010)
Телепнєва О. С. - Моделювання впливу елементів механообробного робочого місця на конкурентоздатність продукції, що виробляється (2010)
Чала Т. Г. - Аспекти статистичного забезпечення управління розвитком туризму в Україні (2010)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2010)
Молодченко О. М. - Особливості торгово-економічного співробітництва між Україною та Чеською республікою (2010)
Реджеи Аль Хадж Мустафа - Современные особенности тенденции международной миграции рабочей силы (2010)
Звернення Голови регулятора фондового ринку (2012)
Програма розвитку фондового ринку: короткий огляд (2012)
Коротко про регулятор (2012)
Регулятор в обличчях: Керівництво Комісії (2012)
Організаційна структура Комісії (2012)
Карта розміщення територіальних управлінь регулятора (2012)
Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників України (2012)
Емісія акцій (2012)
Емісія облігацій підприємств (2012)
Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування (2012)
Емісія похідних цінних паперів (2012)
Емісія облігацій місцевих позик (2012)
Основні показники діяльності з торгівлі цінними паперами (2012)
Основні показники діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Депозитарна діяльність депозитаріїв цінних паперів (2012)
Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів (2012)
Діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Діяльність інститутів спільного інвестування (2012)
Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів (2012)
Загальна характеристика діяльності акціонерних товариств (2012)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2012)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2012)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2012)
Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (2012)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2012)
Регулювання та контроль за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) (2012)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2012)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2012)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами (2012)
Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (2012)
Регулювання депозитарної діяльності та діяльності із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (2012)
Регулювання діяльності з управління активами інституційних інвесторів (2012)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2012)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2012)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2012)
Державний фінансовий моніторинг на фондовому ринку (2012)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2012)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2012)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2012)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2012)
Кадрове забезпечення Комісії (2012)
Діяльність територіальних органів Комісії (2012)
Діяльність консультативно-дорадчих органів регулятора (2012)
Перспективи на 2012 рік (2012)
Суліма Є. М. - Передумови організації ефективної комерціалізації наукових розробок в Україні (2011)
Болдирєва К. В. - Трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання (2011)
Головій В. М. - Людський потенціал інноваційного підприємництва: структура та ефективність (2011)
Довгаль О.Г. - Інтелектуальні ресурси як чинник формування економіки знань (2011)
Коломієць Г. М. - Небезпеки і ризики сучасної економіки, Гузненков Ю. Г. (2011)
Кулиш О. С. - Социальная справедливость в системе распределительных отношений (2011)
Лисеный Е. В. - Эволюция теоретических взглядов на функции государства (2011)
Марченко О. С. - Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань (2011)
Меленцова О. В. - Изменения мирохозяйственных отношений как доминанта реформирования внешнеэкономических институтов (2011)
Мирясов Ю. А. - Экономика брендов и распределение экономической власти (2011)
Скібіна С. О. - Стан сфери доходів домашніх господарств в умовах ринкової трансформації (2011)
Тютюнникова С. В. - Экономика Китая: посткризисные горизонты, Симкина Н. В. (2011)
Филякова Т. И. - Номинальная и реальная формы экономической динамики (2011)
Ярмак О. В. - Мережева структура інтелектуальних послуг (2011)
Ачкасов A. C. - Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування, Гелеверя Є. М., Косяк А. П. (2011)
Гонтарева І. В. - Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства (2011)
Демидова О. С. - Засади державного управління рекламною діяльністю в Україні (2011)
Конащук В. Л. - До питання формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики (2011)
Родченко В. Б. - Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект (2011)
Семак Б. Б. - Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю (2011)
Сенюра А. Ю. - Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення (2011)
Троян О. В. - До питання про перспективи розвитку автомобілебудівних підприємств України (2011)
Челомбітько Т. В. - Вдосконалення управління потенціалом розвитку банківського сектору економіки (2011)
Беляєва О. О. - Проблемні аспекти формування кредитних портфелів комерційних банків країн Центральної та Східної Європи (2011)
Журавель В. В. - Тенденції функціонування світового фінансового ринку (2011)
Пантелеев В. П. - Інструменти фінансової безпеки суб’єктів підприємництва і методи їх використання, Лепілін М. Г. (2011)
Кононова Е. Ю. - Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей (2011)
Акзібек’ян Г. Я. - Нормативно-правова база торгівельно-економічних відносин між Україною та Вірменією (2011)
Волкова Ю. Г. - Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку (2011)
Гончаренко Н. І. - Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах економічної інтеграції та лібералізації світогосподарських відносин (2011)
Кривуц Ю. Н. - Уклонение от уплаты налогов порождает "грязные" деньги (2011)
Мирошниченко Т. Н. - Теоретические концепции по определению фондовых бирж и их экономическая эволюция (2011)
Непрядкіна Н. В. - Перспективи дедоларизації світової валютної системи (2011)
Сидоров В. И. - Эволюция представлений о резервной валюте и её роли в экономике, Завгородний А. А. (2011)
Ким М. Н. - Роль семьи в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодого поколения (2011)
Коломієць Г. М. - Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття, Дідорчук І. Л. (2011)
Титул, зміст (2015)
Резніков О. Г. - Нейроендокринні та поведінкові ефекти пренатальної дії стресу та агоніста ГАМК, Носенко Н. Д., Тарасенко Л. В., Сініцин П. В., Лимарєва А. А. (2015)
Сергієнко В. О. - Патогенез діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (огляд літератури) (2015)
Зозуля Ю. П. - Сучасні аспекти хіміотерапії гліальних пухлин головного мозку (аналіз літератури та власних досліджень), Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2015)
Коваленко В. Н. - Рецепторы врожденного иммунитета при атеросклерозе и ревматоидном артрите, Гавриленко Т. Н., Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н., Ильенко И. Н., Ломаковский А. Н. (2015)
Пампуха В. М. - Фармако-генетичні маркери прогнозу перебігу лікування хронічного гепатиту С (огляд літератури та власних досліджень), Кучеренко А. М., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2015)
Колесник М. О. - Ниркова замісна терапія в Україні, Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Степанова Н. М., Ніколаєнко С. С. (2015)
Антипкін Ю. Г. - Вроджені вади розвитку ЦНС: сучасний стан проблеми, клініко-неврологічні особливості і питання оптимізації пренатальної діагностики, Кирилова Л. Г., Авраменко Т. В., Шевченко О. А. (2015)
Медведь В. И. - Об экстрагенитальных показаниях для проведения кесарева сечения — истинных и мнимых, Кирильчук М. Е. Дуда Е. М. (2015)
Фещенко Ю. І. - Основні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і реформування протитуберкульозної служби в Україні, Мельник В. М., Турченко Л. В. (2015)
Нагорна А. М. - Інформаційні технології в системі обліку професійних захворювань (огляд літератури), П’ятниця-Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
Степанов Ю. М. - Гістопатологія стеатозу/стеатогепатиту при хронічних дифузних захворюваннях печінки, Гайдар Ю. А. (2015)
Іоффе О. Ю. - Роль баріатричної хірургії в лікуванні цукрового діабету 2 типу у хворих на морбідне ожиріння, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кваченюк А. М., Орленко В. Л., Тронько М. Д. (2015)
Гоженко А. І. - Краніоцеребральна гіпотермія як метод зовнішнього біокерування дизрегуляцією при закритих черепно-мозкових травмах, Коршняк В. О., Насібуллін Б. А. (2015)
Козько В. М. - Ефективність Нуклексу в комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, що викликаний вірусом Епштейна — Барр, Ткачук З. Ю., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Могиленець О. І., Гвоздецька М. Г. (2015)
ХІІ з'їзд оториноларингологів України (Львів, 18-20 2015) (2015)
Богдашина О. - До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Ясь О. - Циклічні візії історії в рецепції Лева Окіншевича (2011)
Чеканов В. - Візантиністка в Київському університеті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: "недорозвинена школа" чи "окремий варіант розвитку"? (2011)
Музичко О. - Південноукраїнські історики та російська академічна еліта: етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Гарнага В. - Царський і республіканський Рим в антикознавчих дослідженнях М. П. Драгоманова (2011)
Гурбик А. - Проблема виникнення Запорозької Січі в працях О. М. Апанович (2011)
Гошко Т. - Штрихи до сучасної українська історіографії історії міст на маґдебурзькому праві в Україні (2011)
Луняк Є. - Еволюція історичних уявлень про Україну в середньовічній Франції до середини ХVІІ ст. (2011)
Федорук Я. - Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії (2011)
Молчанов В. - Життєзабезпечення населення України за часів П. Куліша (2011)
Бондар В. - Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в радянській історіографії (2011)
Кудінов Ю. - Чи була концепція "Велика ідея гетьмана І. Мазепи" Олени Апанович тотожною поглядам у напрацюваннях недіаспорних дослідників США (1859–2004)? (2011)
Міхеєва О. - Девіантна поведінка радянського населення в світлі наукової літератури та джерел 1920-х років (2011)
Терлецька І. - Російська історіографія сталінських репресій (кінець 1980-х – 2000-х рр.) (2011)
Батуріна С. - До питання про представлення української історії в дидактичній літературі Російської Федерації (2011)
"Зрадники мені не подобаються": Аудіоінтерв’ю Юрія Зайцева з Оленою Апанович (28 серпня 1996 року) (2011)
Про авторів (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2015)
Нурофен: против боли и лихорадки (2015)
Малишевская Н. - Рациональное использование лекарственных средств: оптимизация терапии и финансовых затрат (2015)
Сезон "поллинозов" и пикников (2015)
От паники и хаоса до гармонии и самообладания (2015)
Дедишина Л. - Дерегуляція не повинна перетворюватися на безконтрольність (2015)
Кривомаз Т. - Человек и космос (2015)
Vivat первому академику фармации! (2015)
Дедишина Л. - Гемофілія — не вирок, а діагноз (2015)
Новини."Фіолетовий день": об’єднаємо зусилля заради допомоги людям з епілепсією (2015)
Мезим®: в помощь гурману и его поджелудочной железе (2015)
Михалик О. - Сучасні лікарські засоби для лікування хламідійної інфекції (2015)
Вылечить насморк — это просто! (2015)
Демецкая А. - Мужское здоровье: медикаментозная эректильная дисфункция (2015)
Весна без герпеса (2015)
Примак Р. - Витамин D: вновь в центре внимания (2015)
Кривомаз Т. - Corynebacterium diphtheriae и ее безобидные родственники (2015)
Как замедлить старение мозга? (2015)
Дедишина Л. - Інноваційні технології у фармацевтичній освіті (2015)
Студентська олімпіада–2015 (2015)
Как забыть о детской аллергии? (2015)
Демецкая А. - В фокусе: антигистаминные препараты (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия климактерического синдрома, Редькин Р., Иванова Е. (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление порошков с ядовитыми веществами: противорвотная смесь, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Комунальна аптека: любов без взаємності (2015)
Новини. Изменения в сфере регистрации лекарственных средств (2015)
Кириленко М. - Два взгляда на социальные сети. Часть первая: позитив-добро-плюс (2015)
Примак Р. - Історія одного винаходу (2015)
Гороскоп (2015)
Кривомаз Т. - Как растут волосы и ногти? (2015)
Титул, зміст (2015)
Лечим простуду у малыша (2015)
Дедишина Л. - Об’єднуємо не конкурентів, а однодумців (2015)
Антигистаминный препарат препятствует развитию вирусного гепатита С (2015)
"Панацея" — об’єднання заради ефективного партнерства в єдиному просторі (2015)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается (2015)
Внимание, фотоконкурс для сотрудниц аптек! (2015)
Атопический дерматит: в уходе за кожей Бедан® поможет (2015)
Туркот О. - Nota bene! Що робити, коли не виплачують заробітну плату та розрахункові кошти на підприємстві? (2015)
Перникоза Д. - Мобілізація: права і обов’язки (2015)
Пангрол®: современный помощник поджелудочной железы (2015)
Примак Р. - Необхідна складова успіху (2015)
Дедишина Л. - Ті, що дарують життя (2015)
Демецкая А. - Nota bene! Подарок Афродиты (2015)
Провизору на заметку: календарь аллергика (2015)
Кривомаз Т. - Человек под давлением (2015)
Кривомаз Т. - Actinomyces israelii — бактерия загадочная и непредсказуемая (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Демецкая А. - Дети и лекарства (2015)
Демецкая А. - В фокусе: препараты для похудения (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление водных капель для внутреннего применения: Жидкость Бойко, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гипогалактии, Редькин Р., Шептунова А. (2015)
Дедишина Л. - Як дбаєш, так і маєш (2015)
Новини. Почему комары кусают одних людей чаще, чем других? (2015)
Демецкая А. - Женский коллектив: "своя среди своих" (2015)
Кириленко М. - Домашнее насилие: об этом нужно знать (2015)
Дедишина Л. - Розвиток медичної освіти на Рівненщині (2015)
Примак Р. - Вся правда о ежах (2015)
Гороскоп (2015)
Догляд — ніжний, лікування — дієве (2015)
Титул, зміст (2015)
Щорічний конкурс професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея" (2015)
Штер У. - Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается (2015)
Уход за кожей в летний период (2015)
Обережно, тромбоз! (2015)
Новини (2015)
Гельминтозы: развенчивая мифы (2015)
Новий законопроект — крок у боротьбі з тютюнопалінням (2015)
Актуальная проблема: перекрестная аллергия (2015)
Ткаченко Т. - Атака "клонов": терапия моноклональными антителами (2015)
Кривомаз Т. - "Фармак" — экскурсия в будущее (2015)
Примак Р. - Эта удивительная "супрамолекулярная химия" (2015)
Демецкая А. - ПМС: преодолеть маленькие слабости (2015)
Кривомаз Т. - Человек и жара: физиологическая адаптация человеческого организма к высоким температурам (2015)
Кривомаз Т. - Bacteroides fragilis: злодейка или спасительница? (2015)
История одной молекулы (2015)
Кривомаз Т. - Фармобразование и аптечная деятельность во Франции (2015)
Дедишина Л. - Гепатит ближче, ніж ви думаєте (2015)
Дедишина Л. - Болять суглоби? Вихід є! (2015)
Демецкая А. - Аптека на курорте (2015)
Секрет уверенности на весь день: впитывающее белье нового поколения Депенд (2015)
Дедишина Л. - Над Тисою, у центрі Європи (2015)
Демецкая А. - В фокусе: противогрибковые средства (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия пиелонефрита, Редькин Р., Шептунова А. (2015)
Примак Р. - В зоне особого внимания: спасительные энтеросорбенты (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление неводных капель в аптеке: капли Зеленина, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Примак Р. - Право на ошибку (2015)
Кириленко М. - Домашнее насилие: распознать как можно раньше! (2015)
Примак Р. - Не такой уж и простой (2015)
Гороскоп (2015)
Примак Р. - Пауки: враги или друзья? (2015)
Смолій В. - Історія інститутська, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної проблематики), Удод О., Ясь О. (2012)
Зайцева З. - Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. (2012)
Козак С. - Український Науковий Інститут у Варшаві (1930–1939) (2012)
Старовойт С. - Доля Інституту історії України через призму загальної історії АН УРСР у 1941–1945 рр.: трансформація структури, зміна науково-дослідних пріоритетів, кадри (2012)
Луцький О. - Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації (2012)
Бажан О. - Під пильним контролем КДБ (2012)
Музичко О. - Співпраця одеських істориків та співробітників Інституту історії АН УРСР наприкінці 1940-х–1980-х роках (2012)
Крих С. - Быть марксистом: крест советского историка (2012)
Яремчук В. - Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання) (2012)
Смалянчук А. - "Homo Sovieticus" і беларуская постсавецкая гістарыяграфія (2012)
Хлынина Т. - Украинизация как политика и проблема современной историографии, Васильев И. (2012)
Метель О. - Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства (2012)
Салата О. - Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції (2012)
Кринко Е. - Институционализация памяти: научно-организаци онные формы и практики изучения Великой Отечественной войны в советской и постсоветской историографии (2012)
Попова Т. - Историография в человеческом измерении (2012)
Острянко А. - Наукові історичні школи в Україні: фантоми української історіографії (2012)
Блануца А. - Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936–2011 рр.): основні тенденції (2012)
Молчанов В. - Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України (2012)
Усенко П. - Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.) (2012)
Корольов Г. - Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917 – 1921 років (90-ті р. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2012)
Білокінь С. - Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення (2012)
Левченко В. - Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ – ХХІ століть: регіональний аспект, Левченко Г. (2012)
Головко В. - Розвиток вітчизняних фінансово-промислових груп на рубежі ХХ-ХХІ століть: погляд українських істориків (2012)
Тельвак В. - Грушевськіана на сторінках "Українського історичного журналу" (1991–2010 рр.) (2012)
Маньковська Р. - Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН України (2012)
Кисельова В. - Нова бібліографічна база історичних досліджень та внесок Інституту історії України у розвиток сучасної історичної бібліографії (2012)
Суздаль М. - Фрейм-сценарій власного життя Миколи Цертелєва. Лист до сина (2012)
Гирич І. - Венедикт М’якотін і українська історіографія (2012)
Ясь О. - Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій (2012)
Стариков Г. - Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д. І. Багалій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя (2012)
Андрєєв В. - В. Петров: кар’єра українського радянського академічного вченого та відносини з владою (1920-ті – 1941 рр.) (2012)
Кондратенко О. - До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова (2012)
Про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2015)
Привітання з Днем фармацевтичного працівника! (2015)
"Панацея — 2015" (2015)
Кривомаз Т. - Питання утилізації ліків залишається відкритим (2015)
Сезон простуд: акклиматизационный дефицит и прочие неприятности (2015)
Федоров Р. - Инозина пранобекс как символ прогресса (2015)
Бенатекс — естественная гармония интимных отношений (2015)
Примак Р. - Зачем нужны индукторы апоптоза? (2015)
Кривомаз Т. - Как отличить научные исследования от псевдонаучних? (2015)
Примак Р. - Перший, хто розгадав загадку ферментації (2015)
Особенности ассортимента в осенний период (2015)
Дедишина Л. - Життя після інфаркту є! (2015)
Боль в суставах и спине: долой мучение, даешь лечение! (2015)
Демецкая А. - "Наследство" поневоле: веснушки и другие пигментные невусы (2015)
Кривомаз Т. - Бактерия в эпицентре мирового скандала (2015)
Ринит в любую погоду, в любое время года! (2015)
Nielsen: у центрі уваги — споживач! (2015)
Орловецкая Н. - Фитотерапия педикулеза, Редькин Р., Потапова Е. (2015)
І комфортно, і не болить (2015)
Кривомаз Т. - Когда количество не переходит в качество (2015)
Как бороться с гельминтами? (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: фармацевтическая услуга (2015)
Дедишина Л. - Аптека — найкращий друг пацієнт (2015)
Гороскоп (2015)
Титул, зміст (2015)
Квикс на страже дыхательных путей (2015)
Дедишина Л. - "Всеукраїнська фармацевтична палата": від громадської організації — до професійного самоврядування (2015)
Михайлюк О. - Не тільки навчатись: Науковий пікнік у Тернополі, Ірха О. (2015)
Модленко Н. - Недобросовестная конкуренция: мировые подходы и украинские реалии, Силенко Т. (2015)
Об’єднаймо зусилля у профілактиці ВІЛ/СНІДу (2015)
"Асино Фарма": мы верим в будущее украинского фармрынка! (2015)
Ткаченко Т. - Нобелевские премии 2015 года (2015)
Фармасоціації б’ють на сполох: ринок лікарських засобів близький до колапсу (2015)
Осенние "тренды": актуальная классика (2015)
Кривомаз Т. - Эпигенетика: читая поверх строк ДНК (2015)
Примак Р. - Эксперимент "in silico" (2015)
Кривомаз Т. - Коварная запятая (2015)
Как бороться с острой инфекцией? (2015)
Дедишина Л. - Артрит: ризикують усі (2015)
Коти проти осінньої депресії (2015)
Демецька А. - Атака с тыла: геморрой (2015)
Демецька А. - Кашель? Лекарственные средства против! (2015)
Осінь і гельмінтоз: зв’язок існує (2015)
Демецька А. - Мини-тернинг: как вести переговоры о зарплате (2015)
Демецька А. - Осенние обострения: устраняем изжогу (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление эмульсий в аптеке: семенные эмульсии, Данькевич О. (2015)
Доктор Бджола (2015)
Дедишина Л. - Для колійовців і львів’ян (2015)
Дедишина Л. - Найдавніший курорт (2015)
Кривомаз Т. - Спорт и здоровье. Велосипед (2015)
Кириленко М. - Порвать с семейным тираном (2015)
Планирование — ключ к успеху (2015)
Гороскоп (2015)
Удод О. - Методологія історії і гуманітаризація знання, Юрій М. (2013)
Вирський Д. - Від перекладача: сусідські роздуми з приводу 20-річчя (2013)
Вісліч Т. - Польська історіографія 1989–2009 рр.: дуже суб’єктивні підсумки (2013)
Суздаль М. - Епістолярний дискурс М. Максимовича та М. Цертелєва (2013)
Гончар О. - Осягнення Миколою Костомаровим історичного образу Богдана Хмельницького у світлі епістолярної спадщини (2013)
Діанова Н. - Дослідження Науково-просвітницької діяльності архієпископа Інокентія (Борисова) в дореволюційній історіографії (2013)
Луняк Є. - Вивчення наукової спадщини Михайла Грушевського у Франції (2013)
Гирич І. - Історіософські та суспільствознавчі погляди В. Липинського в його політичній публіцистиці 1908–1914 років (2013)
Тельвак В. - Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) (2013)
Ясь О. - Клас і нація у концепції української історії Матвія Яворського (2013)
Сухоліт Н. - Історія українсько-російських політичних відносин доби Північної війни 1700–1721 рр. в оцінці історіографії Росії (2013)
Куций І. - Між "слов’янським світом" та "дикою Азією": Московська держава в рецепції української історичної думки Східної Галичини ХІХ ст (2013)
Іваницька С. - Українська ліберально-демократична еліта кінця ХІХ – початку ХХ ст. в пострадянській гуманітаристиці: історіографічні здобутки та методологічні інновації (2013)
Горак В. - "Універсал" отамана Григор’єва як ідейно-теоретична платформа григор’євського повстанського руху. Джерелознавчий і історіографічний аспекти (2013)
Терлецька І. - Сучасна російська історіографія системи державної влади періоду сталінізму (2013)
Наконечна О. - Сучасна вітчизняна історіографія про формування багатопартійності в Україні у роки перебудови (1985–1991 рр.) (2013)
Головко В. - Формування вітчизняного капіталу (1991–2009 рр.) в політологічній та соціологічній літературі (2013)
Бондар В. - Державна політика історичної пам’яті в Україні 1990–2000-х рр.: основні тенденції (2013)
Богдашина О. - Иванова Т. Н. Владимир Иванович Герье: портрет российского педагога и организатора образования. – Чебоксары: изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – 382 с (2013)
Гирич І. - Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ–ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека Україна імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". – Львів, 2011. – 316 с., 125 кол. іл. (2013)
Про авторів (2013)
Анотації (2013)
Івангородський К. - Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов’ян у пострадянських історіографіях (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційні орієнтири новітньої української історіографії (2014)
Головко В. - "Тягар пострадянської людини": історіографічний образ донецької ідентичності (2014)
Салата О. - Проблема інформаційного протистояння СРСР та Німеччини в радянській історіографії (2014)
Шевченко Т. - Релігійний дискурс української радянської та національної історіографій: контраверсії спадкоємності (2014)
Миколенко Д. - Зовнішня політика С. Стамболова і урядів народно-ліберальної "Стамболовістської" партії Болгарії в оцінці радянської історіографії періоду сталінського режиму (2014)
Гончар О. - Українофільська діяльність Миколи Костомарова 1863–1885 рр. у дзеркалі його епістолярної спадщини (2014)
Куценко Ю. - Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній науці (2014)
Пазюра Н. - "…З того часу ми зробилися щирими товаришами…": кілька штрихів до історії взаємин Миколи Стороженка та Василя Горленка (2014)
Тельвак В. - Дилема "Росія-Захід" в історіографічній спадщині Михайла Грушевського (2014)
Ясь О. - Конфлікт процес / структура у конструкції "довгого" ХІХ ст. Михайла Слабченка (2014)
Музичко О. - Історична наука, думка та освіта Південної України за доби Великої війни (1914–1918 роки) (2014)
Блащук С. - Давньоруське історієписання в дослідженнях радянських вчених в 1920–1930-х рр (2014)
Тихонов В. - Дискуссия о советизации казахского аула 1946–47 годов (2014)
Михайлюк Ю. - Соціальне становище та структура населення Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського (2014)
Яценко В. - Молоді роки Івана Мазепи у висвітлені сучасної російської історіографії: крізь призму "імперської візії" (2014)
Ковалевська О. - Іконографія представників українського козацтва XVII–XVIII ст.: історіографія проблеми (2014)
Жванко Л. - Біженство Першої світової війни часів Російської імперії: головні напрямки зарубіжної історіографії (2014)
Гірік С. - Ідеологічні засади Української комуністичної партії (боротьбистів): Зарубіжна та українська еміграційна історіографія (2014)
Про авторів (2014)
Анотації (2014)
Пазюра Н. - Київська історична школа: Андрій та Микола Стороженки (2014)
Тельвак В. - Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат, Педич В. (2014)
Блащук С. - Академічне видання "Правди Руської": підготовка, реалізація та критика (2014)
Кудінов Ю. - Ранньонова історія України в археографічній роботі Гарвардського центру україністики (2014)
Бондар В. - Сучасна українська історіографія: підсумки і виклики (2014)
Чебан М. - "Історіографія українських державних змагань у 1917–1921 рр.": неопублікований рукопис Миколи Андрусяка (2014)
Микола Андрусяк. Історіографія українських державних змагань у 1917–1921 рр. (2014)
Суздаль М. - Фольклористична діяльність Миколи Цертелєва (2014)
Гончар О. - Творча спадщина Миколи Костомарова в сучасній українській історіографії (2014)
Гирич І. - В. Липинський і українська націонал-демократія (1900–1914): пошуки теоретичного компромісу з консервативною ідеологією (2014)
Шелудякова Н. - Львівська колекція гуцульщини М. Грушевського: мотиви, функції, смисли (2014)
Ясь О. - Традиція й Революція у великому тексті М. Грушевського (2014)
Лєбєдєва Ю. - Внесок М. Грушевського у дослідження історії становлення та розвитку Київської Русі як держави українського народу (2014)
Гаухман М. - "Життя як воно є": соціокультурний контекст і методологічні принципи дослідження Саулом Боровим історії українського єврейства ХVІІ–ХVІІІ ст (2014)
Батуріна С. - Федір Шевченко: діяльність в Інституті історії 1972–1995 (до 100-річчя від дня народження) (2014)
Федорук Я. - Переяслав 1654: передумови, історико-правовий зміст і наслідки в епоху Хмельниччини (2014)
Горак В. - Хмельниччина (1648–1657 рр.): до питання про критику української критичної концепції (2014)
Маслак В. - Базова термінологія з історії Гетьманщини в сучасній польській та російській історіографії (2014)
Бовгиря А. - "Герої" та "антигерої", "інші" в козацькому історіописанні XVIII ст. (2014)
Стешенко М. - Міграційні процеси в Південній Україні в другій половині XVІI–XVIII ст.: народницька історіографічна концепція (2014)
Ковалевська О. - Стан розробки іконографії окремих представників козацтва XVI−XVIII ст. в українській історіографії ХІХ−ХХ ст. (2014)
Удод О. - Антисистема і Україна, Юрій М. (2014)
Богдашина О. - Нова праця з теорії історіографії (Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – К., 2013. – 566 с.) (2014)
Анотації (2014)
Про авторів (2014)
Чаус С. В. - Стратегії і тактики судді в жанрі "Судовий допит" (на англомовному матеріалі Нюрнберзького процесу) (2014)
Губа Л. В. - Просторова структура тексту та її складові (2014)
Петрик Т. В. - Інтердискурсивність як типологічна характеристика езотеричного дискурсу (2014)
Остапович О. Я. - Семіотико-герменевтичний підхід до вивчення пареміології (2014)
Івасюта О. Б. - Теоретичні аспекти концепта, символа і слова (2014)
Завгородня О. - Людина як суб’єкт самоперетворення . . Humanism oriented conceptions of personality selfconstruction (2014)
Мазепова О. - Універсальне та етноспецифічне у структурі мислення та мовної свідомості людини (2014)
Зінич О. В. - Пластична мова сучасного балету: аспект взаємодії різних образних систем (2014)
Лісова О. М. - Особливості українських самодіяльних колективів сучасної Словаччини (2014)
Коржак З. - Засоби вираження емоційної експресивності у номінативних реченнях (2014)
Драпак О. З. - Прикметники у складі активновживаної лексики української мови пострадянського періоду з огляду на їхню затребуваність у процесі вивчення іноземними громадянами (2014)
Скляренко О. - Семантичні особливості жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2014)
Малунова Г. Д. - Мовна репрезентація концепту в "Апології Сократа" Платона (2014)
Мироненко О. - Особливості функціонування складних лексично оказіональних прислівників з конотативним увиразненням у художній літературі (2014)
Моштак О. В. - Аксіологічний аспект категорії оцінки (2014)
Саппа М. М. - Історичні фразеологізми в структурі історичної свідомості етносу (на прикладі творів Т. Г. Шевченка) (2014)
Шаряк О. - Тема-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики (на матеріалі німецької мови) (2014)
Юсікова О. В. - Функціонування назв платових головних уборів в українських говірках (2014)
Сарміна Г. Л. - Комунікативна стратегія карнавалізації у німецькомовних шантажних листах (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера честь в українській мові (2014)
Кліщевська М. - Комунікативне моделювання сучасного українськомовного маркетингового дискурсу: структура і параметри (2014)
Синица И. А. - Выражение атрибутивности в русском и китайском языках, Ян Сяотин (2014)
М’ягкота І. - Гіперо-гіпонімічні відношення в терміносистемі української фольклористики (2014)
Драпак О. З. - Знахідний відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців (2014)
Сивокозова Т. В. - Джерела дослідження східнополіського говору XVII–XVIII ст. (2014)
Нечитайло І. М. - Семантика прамовних рефлексів у когнітивних моделях (2014)
Бондаренко О. В. - Суб’єктивно-оцінні значення іменникових пейоративних суфіксів для інфраструктури простого речення (2014)
Володина Т. С. - Классификация лингвистических терминов (2014)
Герман Л. В. - Англійська агрономічна термінологія: ономасіологічний аспект (2014)
Kshanovsky O. - Three-verb chains in modern Persian (2014)
Лабенко О. В. - Етимологічний та лексико-семантичний аналіз народних назв хвороб (на прикладі номінацій на позначення наривів, чиряків, прищів, зовнішніх пухлин української, англійської та французької мов) (2014)
Христич Н. - Вільні атрибутивні словосполучення жіночої референції, Сембрат Д. (2014)
Чернобров Ю. А. - Логіко-поняттєва організація термінології словосполучення (2014)
В’єнцко В. І. - Мотивація смислів фразеологічних одиниць з компонентом "свиня" (на матеріалі французької та української мов) (2014)
Федонюк В. Е. - Об одной из тенденций развития современного чешского языка (2014)
Степура І. В. - Роль "якірних" ведучих новинних програм на британському та американському телебаченні: соціально-психологічний аналіз (2014)
Мельник М. В. - Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе (2014)
Фалафівка О. Я. - Етнічні стереотипи в публіцистичному дискурсі (2014)
Велущак М. - Формування категоріальної системи для контент-аналізу знаків культури в соціальних мережах: феноменологічний підхід (2014)
Павленко О.Г. - "Мовна бистрінь" перекладів Ростислава Доценка (2014)
Білас А. А. - Елізійність зниженого розмовного мовлення як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ф. Ґен "Завтра кайф") (2014)
Васильченко О. В. - Переклад англомовної термінології в текстах зовнішньоекономічних документів (2014)
Голі-Оглу Т. В. - Мовні засоби передачі інтертекстуального ефекту та алюзій в українських перекладах роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" (2014)
Кондратьєва С. - 130-й сонет Шекспіра в українських перекладах (2014)
Сегол Р. - Роль редактора перекладу в міжкультурній комунікації (2014)
Данкевич Т. - Особливості перекладу абревіатур в англійській мові (2014)
Штохман Л. - Активізація мотиваційної сфери студентів при вивченні іноземної мови у ВНЗ (2014)
Кулінська Я. - Експлікація образу й ролі автора в сучасній постмодерній прозі (2014)
Городиська О.А. - Особливості перекладу звуконаслідувальних слів у японських класичних творах ХІХ-ХХ століть (2014)
Титул, зміст (2015)
Боль в спине, шее и суставах. Мнение доказательной медицины (2015)
Сила рослин для здоров’я нирок (2015)
Демецкая А. - ЮК "Правовой Альянс": двадцать лет на страже интересов фармацевтического бизнеса (2015)
Тройная защита от боли в горле (2015)
Алекперова Н. - Лидер в сфере фармации: кто он? (2015)
Новые свойства известных препаратов: тамоксифен против инфекций (2015)
Онколитические вирусы — новая эра в лечении рака (2015)
Быстро и эффективно! (2015)
Дедишина Л. - Комп’ютеризація і рецепти: стан і перспективи в Україні (2015)
"Охорона здоров’я – 2015": платформа, що об’єднує фахівців галузі (2015)
Вилікують і захистять (2015)
2 маркетингова бізнес-конференція фармацевтичної галузі України "Жити сьогодні" (2015)
Примак Р. - Глікозиди: серцеві і не тільки… (2015)
Обнаружено лекарство, способное "омолаживать" мозг (2015)
Примак Р. - Диагностика будущего для персонифицированной медицины (2015)
Кожну нотку запаху — чути (2015)
Дедишина Л. - Пневмонія: лікувати відразу і правильно (2015)
ОРВИ: эффективное лечение (2015)
Демецкая А. - В мире стресса (2015)
Кривомаз Т. - Существует ли сегодня угроза Yersinia pestis? (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського