Пилипенко І. В. - Сорбцiя iонiв урану та хрому Zr/Al-пiлардованим монтморилонiтом, Ковальчук І. А., Корнiлович Б. Ю. (2014)
Христова Т. М. - Комплексный подход к дизайну антагонистов тромбоксановых А2 рецепторов, Полищук П. Г., Варнек А. А., Кузьмин В. Е. (2014)
Khavrienko D. I. - α,α-Difluoro-β ketophosphonates on a tetraazamacrocyclic platform: Synthesis and inhibitory activity against protein tyrosine phosphatases, Kobzar O. L., Shevchuk M. V., Romanenko V. D., Kobelev S. M., Averin A. D., Beletskaya I. P., Vovk A. I., Kukhar V. P. (2014)
Григорян Р. Д. - Энергетический аспект этиологии артериальной гипертензии, Лябах Е. Г. (2014)
Геращенко О. Л. - Вплив таксанiв на пролiферацiю клiтин папiлярної карциноми щитовидної залози, Журавель О. В., Пушкарьов В. В., Погрiбний П. В., Тронько М. Д. (2014)
Горюнова И. И. - Влияние кадмия на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsis thaliana, Красиленко Ю. А., Заславский В. А., Емец А. И. (2014)
Покотило І. В. - Регуляцiя активностi фосфатидилхолiн-гiдролiзуючих фосфолiпаз С за умов дiї чинникiв бiотичного стресу у рослин, Мартiнец Я., Кравець В. С. (2014)
Семенiхiн А. В. - Карбоангiдразна активнiсть чинника спряження CF1, iзольованого з хлоропластiв шпинату (2014)
Сеник Ю. І. - Роль фосфолiпiдiв мембран еритроцитiв у формуваннi резистентностi органiзму риб до дiї iонiв кадмiю, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубiнко В. В. (2014)
Глушенков А. Н. - Прототропная таутомерия 9-метилгуанина: квантово-механическое исследование, Говорун Д. Н. (2014)
Єфiмов А. С. - Вiтамiн D у комплексному лiкуваннi хворих на цукровий дiабет 2-го типу, Орленко В. Л., Михальчук Л. М. (2014)
Соломарська О. - Шевченко як естет і аристократ духу. Частина третя, Горбачов Д. (2014)
Ходак І. - Дослідження Федора Ернста "Шевченкова картина "Невільник”" (2014)
Ернст Ф. - Шевченкова картина "Невільник" (2014)
Ганзенко Л. - Ізборник Святослава 1073 року: художні, історичні та догматичні акценти ілюстративного ряду (2014)
Студенець Н. - Колекція зразків хатніх розписів Східного Поділля у фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва (2014)
Чегусова З. - Особливості художньої трансформації та інтерпретації національних традицій образотворення у професійній кераміці України періоду 1990–2010-х років (2014)
Смолій Ю. - Художник і час: життєпис Євгенії Прибильської (2014)
Прибыльская Е. - Жизнеописание (2014)
Слово про Валентину Рубан (30.06.1940 - 05.12.2014) (2014)
Про авторів (2014)
Титул, содержание (2009)
Лобанов Л. М. - Исследование АЭ характеристик материалов при высоких температурах. Сообщение 1. Элементы методики и испытательный стенд, Недосека А. Я., Недосека С. А., Грузд А. А., Харченко Л. Ф. (2009)
Гуща О. И. - Контроль напряжений на основе использования подповерхностных акустических волн, Смиленко В. Н., Кот В. Г., Бродовой В. А., Клочков И. Н. (2009)
Барвинко А. Ю. - Требования к оценке эксплутационной надежности цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов после выполнения их капитального ремонта, Барвинко Ю. П. (2009)
Бондаренко А. И. - Исследование механизмов взаимодействия низкочастотных направленных волн с несплошностями трубопроводных систем (2009)
Дядин В. П. - Инженерная оценка роста низкотемпературных слоистых водородных расслоений в случае их канального слияния, Давыдов Е. А. (2009)
Хохлова Ю. А. - Верификация определения модуля юнга с помощью микрозондовой системы "Микрон-гамма", Клочков И. Н., Гринюк А. А., Хохлов М. А. (2009)
Стороженко В. А. - Температурная диагностика машин и механизмов на основе статистического подхода, Малик С. Б. (2009)
Карпаш О. М. - Питомий електричний опір як інформативний параметр визначення фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації, Доценко Є. Р., Карпаш М. О., Василик А. В. (2009)
Бондаренко Ю. К. - Проблемы обеспечения конкурентоспособности технических услуг при монтаже и диагностике сварных конструкций, Артюх К. О. (2009)
Безлюдько Г. Я. - Контроль усталости металла неразрушающим магнитным (коэрцитиметрическим) методом как объективная первооснова диагностики оборудования и конструкций, Елкина Е. И., Соломаха Р. Н. (2009)
Фільц Б. - Обробки народних пісень для голосу і фортепіано Бориса Лятошинського та їх роль у збагаченні гармонічної мови (2015)
Зінич О. - Пластична взаємодія різних образних систем у мистецтві балету (аспект співвіднесеності музичного та хореографічного руху) (2015)
Летичевська О. - Функції хору в оперній драматургії: джерелознавчий дискурс (2015)
Шеремета І. - Музична символіка Ігоря Соневицького в солоспівах богородичної тематики із циклу "Canti spirituali" (2015)
Горбунова І. - Особливості втілення сміхової культури скоморохів у сучасній українській музиці (на прикладі симфонічної картини "Награвання" Сергія Турнєєва) (2015)
Сікорська І. - "Українська музична енциклопедія": концепція висвітлення персоналій полікультурної належності (феномен родини Нейгаузів) (2015)
Семененко Н. - Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох (2015)
Матвейчук М. - До проблеми тілесності в сучасному танці (2015)
Дзюба Д. - Історичні витоки та видова різноманітність телевізійних програм у жанрі реаліті-шоу (2015)
Коваленко Є. - Прем’єра балету Моріса Равеля "Дафніс і Хлоя" в Національній опері України: сучасна інтерпретація античного сюжету (2015)
Бородавкін С. - Хорові концерти Олега Польового (2015)
Кузик В. - Повернення із забуття. Реконструкція хорової партитури "Серце музи́ки" Левка Ревуцького на вірш Миколи Вороного (2015)
Маркович Г. - Дидактична і виховна спрямованість збирацько-дослідницької та педагогічної діяльності Михайла Хая (2015)
Кияновська Л. - Сиротинська Н. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. – Львів: Тетюк Т. В., 2014. – 334 с. (2015)
Про авторів (2015)
Титул, содержание (2009)
Недосека А. Я. - Особенности функционирования технологических трубопроводов при высоких тем- пературах, Недосека С. А., Бойчук О. И., Кушниренко С. А., Яременко М. А., Федчук Ю., Елкин А. А., Ободовский Б. М. (2009)
Фомичев С. К. - Определение силовых воздействий на трубопровод по анализу эпюр распределения продольных напряжений, Минаков С. Н., Михалко С. В., Яременко М. А., Минаков А. С. (2009)
Бабичев А. С. - Модель учета влияния сопутствующих факторов на точность определения механических характеристик металлов на основе сети Байеса, Бабичев С. А., Шарко А. В. (2009)
Лобанов Л. М. - Магнитный контроль при изготовлении сварных баллонов, Нехотящий В. А., Рабкина М. Д. (2009)
Сандомирский С. Г. - Исследование намагничивания изделий неоднородного сечения для магнитного контроля физико-механических свойств (2009)
Лютак І. З. - Побудова та обчислення математичної моделі поширення кільцевих мод в трубопроводі спрямованими хвилями в ультразвуковому діапазоні частот (2009)
Цирульник О. Т. - Оцінка деградації властивостей як характеристика технічного стану матеріалів конструкцій тривалої експлуатації (2009)
Бондаренко А. И. - Технологические особенности дефектоскопии протяженных трубопроводов низкочастотными направленными волнами (2009)
Барвинко Ю. П. - Оценка работоспособности заводских вертикальных сварных соединений из стали 09Г2С-12 стенки рулонированных резервуаров для хранения нефти после 20-25 лет эксплуатации (2009)
Абрамова Е. В. - Подготовка и сертификация персонала в области теплового контроля и метода оценки напряженно-деформированного состояния объектов, Батов Г. П. (2009)
Титул, содержание (2009)
Зайцев В. А. - Подовые электроды дуговых печей постоянного тока, Медовар Л. Б. (2009)
Рябинин В. А. - Извлечение меди из шлаков медеплавильного производства при использовании процессов ДШП и ЭШП, Гришко Ю. С., Саенко В. Я., Зайцев В. А., Журавель В. М., Ярош В. М. (2009)
Полещук М. А. - Электрошлаковое литье заготовок корпусов фланцевых задвижек с приплавлением патрубков, Пузрин Л. Г., Шевцов В. Л., Бородин А. И. (2009)
Скрипник С. В. - Об альтернативном способе производства крупногабаритных полых заготовок в газовом турбиностроении (2009)
Патон Б. Е. - Перспективы использования титана в атомной энергетике Украины, Тригуб Н. П., Ахонин С. В. (2009)
Олиховская Л. А. - Фазовые превращения при нагреве многослойной фольги Al/Cu, полученной способом электронно-лучевого осаждения, Мельниченко Т. В., Матвиенко Я. И., Устинов А. И. (2009)
Константинов В. С. - Особенности технологии производства листового проката из отходов губчатого титана и изделий из него, Шаповалов В. А., Давыдов С. И., Шварцман Л. Я., Теслевич С. М. (2009)
Шаповалов В. А. - Некоторые особенности создания устройств для диспергирования металлического расплава, Шейко И. В., Никитенко Ю. А. (2009)
Константинов В. С. - Получение расходуемых электродов из губчатого титана для переплава в гарнисажных литейных печах, Шаповалов В. А., Теслевич С. М., Давыдов С. И., Шварцман Л. Я. (2009)
Демчишин А. В. - Структура и свойства покрытий из Ti, Ti36Al, Ti/Al, полученных способом вакуумно-дугового испарения, Голтвяница В. С., Голтвяница С. К., Кулак Л. Д., Токарев О. А., Автономов Г. А. (2009)
Лакомский В. В. - Подход к оценке основности шлакового расплава в системе газ—шлак—металл, Григоренко Г. М. (2009)
Найдек В. Л. - Плазменные приставки для интенсификации металлургических процессов в индукционных печах, Костяков В. Н., Волошин А. А. (2009)
Best K.-H. - Ein Modell für die Aufgliederung der indogermanischen Sprachfamilie in Tochter-Sprachen/-Sprachfamilien (2010)
Єсипенко Н. - Синергетика культурного концепту і мовного знаку (на матеріалі англомовної прози XVIII-XX століть) (2010)
Дребет В. - Іменники у синтаксичних рамках пасивних конструкцій сучасної німецькомовної преси (2010)
Кійко С. - Омоформія в сучасній німецькій мові (2010)
Бялик В. - Аксіологічні засади формування значення англійського неологізму (2010)
Мацкуляк Ю. - Порівняльні характеристики детермінатів у різних моделях складних іменників (2010)
Zwjak L. - Wortbildung der grenzpolizeilichen Termini in der deutschen Sprache (2010)
Гладкоскок Л. - Сполучуваність прикметників зі значенням "світлий” в англійській мові (2010)
Данилович О. - Особливості сполучуваності ЛСГ прикметників із ЛСГ іменників у художньому стилі сучасної англійської мови (2010)
Задорожна І. - Фонологічні особливості німецькомовних парних іменникових фразеологічних одиниць, Коржан О. (2010)
Слащук А. - Проблематика знаковості жестових фразеологізмів (2010)
Дзюбинська Х. - Метафоризація як семантичний чинник творення економічного терміна (2010)
Закреницька Л. - Національне і інтернаціональне в термінологічній номінації англійської християнсько-богословської терміносистеми (2010)
Попова М. - Ономасіологічні функції прикметників позитивної оцінки (на матеріалі ранньонововерхньонімецької мови) (2010)
Соловйова О. - Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові (2010)
Слухай А. - Семантика першоелемента буття "вода” у давньоанглійських сакральних текстах (на матеріалі загадок) (2010)
Фурашова Н. - Рецензия на учебник В. В. Левицкого (2010)
Титул, содержание (2009)
Цыкуленко А. К. - Проблемы разливки жидкой стали с малой скоростью, Федоровский Б. Б., Смолярко В. Б., Загоровский П. И., Медовар Л. Б., Рябинин В. А., Журавель В. М., Ярош В. М. (2009)
Полещук М. А. - Выбор способа изготовления литых электрошлаковых корпусов фланцевых задвижек высокого давления в коррозионно-стойком исполнении, Шевцов В. Л., Пузрин Л. Г., Круцан А. М., Радкевич А. И., Чучман М. Р. (2009)
Истомин С. А. - Электрохимическое восстановление ванадия и ниобия из оксидно-фторидных расплавов при электрошлаковом переплаве, Рябов В. В., Пастухов Э. А. (2009)
Медовар Л. Б. - Получение расходуемых электродов из титановой губки для производства слитков способами ЭШП и ДШП, Саенко В. Я., Рябинин В. А. (2009)
Курапов Ю. А. - Наночастицы магнетита, полученные способом конденсации молекулярных пучков в вакууме, Дидикин Г. Г., Романенко С. М., Литвин С. Е. (2009)
Березос В. А. - Рафинирование кремния способом электронно-лучевой плавки, Ерохин А. Г. (2009)
Шаповалов В. А. - Получение быстрозакаленных сплавов способом диспергирования при ИПСК, Шейко И. В., Никитенко Ю. А. (2009)
Егоров С. Г. - Математическая модель влияния поля индуктора на коэффициент распределения примеси в кремнии, Червоный И. Ф., Воляр Р. Н. (2009)
Демчишин А. В. - Модифицированная вакуумно-дуговая установка "Булат-3Т", Миченко В. А., Автономов Г. А., Токарев О. А. (2009)
Шаповалов В. А. - Переработка стружки жаропрочной стали ЭП609-Ш способом компактирования под электрическим током с последующим электрошлаковым переплавом, Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К., Украинец А. И., Брагин М. А., Пудиков В. Н., Константинов В. С., Степаненко В. В., Пешков А. Н. (2009)
Титул, содержание (2009)
Лобанов Л. М. - Методика определения глубины залегания дефектов в плоских элементах конструкций на основе электронной ширографии, Пивторак В. А., Кротенко П. Д. (2009)
Недосека А. Я. - Акустическая эмиссия и квантовый характер разрушения материалов, Недосека С. А. (2009)
Махненко В. И. - Методика ранжирования коррозионных дефектов магистральных газопроводов, обнаруженных при внутритрубной диагностике, Миленин А. С., Олейник О. И. (2009)
Чаусов Н. Г. - Особенности деформирования материалов в упругой области при динамических неравновесных процессах, Березин В. Б., Бондар М. Н. (2009)
Троицкий В. А. - Новые решения в неразрушающем контроле сварных соединений (2009)
Карпаш О. М. - Розвиток засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики в нафтогазовій галузі, Карпаш М. О., Рибіцький І. В., Тацакович Н. Л. (2009)
Троицкий В. А. - Высокочувствительные рентгенотелевизионные системы на основе рентгеновских экранов и ПЗС-камер с накоплением изображений, Белый Н. Г., Бухенский В. Н., Лещишин А. В., Михайлов С. Р., Слободян Н. В. (2009)
Золотарев С. Л. - Промышленная томография из низкоэнергетических рентгеновских проекционных данных, Венгринович В. Л. (2009)
Маєвський С. М. - Вимірювання фазової швидкості ультразвуку як спосіб визначення напружень та утоми конструкційних матеріалів (2009)
Юрченко А. В. - Опыт эксплуатации САУЗК труб среднего и большого диаметров на производственных площадях ОАО "ХТЗ", Шевченко И. Я., Суббота А. В., Филиппов А. Н., Середа Р. С. (2009)
Безлюдько Г. Я. - Коэрцитиметрия делает диагностику достовернее и дешевле (2009)
Титул, содержание (2009)
Лобанов Л. М. - Исследование АЭ характеристик материалов при высоких температурах. Сообщение 2, Недосека А. Я., Недосека С. А., Царюк А. К., Грузд А. А., Харченко Л. Ф., Яременко М. А. (2009)
Назарчук З. Т. - Методологія акустикоемісійного діагностування залізобетонних елементів мостових конструкцій, Скальський В. Р. (2009)
Троицкий В. А. - Совершенствование мониторинга технического состояния морских судов (2009)
Рижиков В. Д. - Приймально-детектуючий тракт цифрової радіографічної системи з підвищеним просторовим розділенням, Ополонін О. Д., Лисецька О. К., Галкін С. Н., Воронкін Е. Ф., Перевертайло В. Л. (2009)
Коляда В. А. - Бесконтактная сенсорная система для оценки геометрических параметров профилей железнодорожных рельсов (2009)
Лазоренко Я. П. - Исследование алгоритмов сегментации рентгенотелевизионных изображений сварных швов для автоматического обнаружения дефектов, Шаповалов Е. В., Скуба Т. Г., Топчев Д. Д., Клищар Ф. С. (2009)
Гилева О. А. - Методика построения решающих правил при многопараметровом неразрушающем контроле, Еременко В. С. (2009)
Долинский В. М. - Несущая способность обечаек сосудов с местными утонениями стенок, Черемская В. И. (2009)
Садило А. В. - Применение метода твердометрии при обследовании грузоподъемных механизмов, Макац В. Г., Рахманный А. С. (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості" у творах Володимира Винниченка (2015)
Кара-Васильєва Т. - Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Міщенко І. - Альфред Оффнер – призабуте ім’я в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття (2015)
Скляренко Г. - Малевич в Україні: кінець 1920-х – початок 1930-х років (2015)
Ходак І. - Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: проблемне поле діяльності (2015)
Чегусова З. - Українські провідні митці художньої обробки дерева (остання третина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Сторчай О. - До історії епістолярію Миколи Прахова (2015)
Листи Миколи Прахова до Олени Язєвої (2015)
Прибыльская Е. - Жизнеописание (2015)
Про авторів (2015)
Титул, содержание (2009)
Рябцев А. Д. - Рафинирование титана от кислорода и азота при электрошлаковом переплаве, Троянский А. А., Давыдов С. И. (2009)
Полещук М. А. - Исследование области соединения в заготовках корпусов фланцевых задвижек высокого давления, полученных способом ЭШЛ с приплавлением, Соломийчук Т. Г., Григоренко Г. М., Шевцов В. Л., Пузрин Л. Г. (2009)
Гнатушенко А. В. - Качество кремниево-никелевой бронзы КН1-3 электрошлаковой выплавки из некомпактных отходов, Биктагиров Ф. К., Игнатов А. П., Грищенко Т. И. (2009)
Еремин Е. Н. - Новая технология получения заготовок изделий из жаропрочных сплавов (2009)
Литвин С. Е. - Магнитные материалы на основе микрослойных конденсатов Fe/Cu, полученных электронно-лучевым осаждением в вакууме, Дидикин Г. Г., Шурин Д. В., Полотнюк В. В. (2009)
Мушегян В. О. - Электронно-лучевая плавка восстановленного концентрата молибдена (2009)
Амелин А. И. - Макросегрегация кислорода при кристаллизации слитков титана, Костенко В. И., Кругленко М. П., Пап П. А. (2009)
Карпец М. В. - Азототитанирование твердого сплава ВК8, Хижняк В. Г., Курило Н. А., Лесечко Д. В., Дятел Я. Н. (2009)
Андриенко А. Г. - Исследование влияния соотношения тантала и рения на высокотемпературную коррозионную стойкость жаропрочного никелевого сплава ЖС-32, Гайдук С. В., Кононов В. В., Малашенко И. С. (2009)
Гасик М. И. - Разработка и промышленное освоение сквозной технологии производства кованых черновых осей из электростали EA1N (35Г), Сальников А. С., Пересаденко О. В., Лоза В. В. (2009)
Титул, зміст (2015)
Устінов О. - Бронхообструктивні захворювання: від стандартних підходів до персоніфікованої медицини (2015)
Бармина А. - Международная выставка "Здравоохранение 2015": зеркало современных достижений отрасли (2015)
Антонюк А. - XVІ Національний конгрес кардіологів України: постійний рух вперед всупереч перешкодам (2015)
Барміна Г. - Медична техніка: проблеми і перспективи українського ринку — 2016 (2015)
Устінов О. - ІІ Національний конгрес з паліативної допомоги: привносити життя у кожен день (2015)
Антонюк А. - ХІ Конгрес педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії": головні питання розвитку галузі (2015)
Колесник М. - Современные стратегии в диагностике и лечении гастроэнтерологических заболеваний (2015)
Устінов О. - Роль лікаря в суспільстві: від обслуговуючого персоналу до еліти нації (2015)
Бармина А. - Государственная и частная медицина: украинские реалии (2015)
Колесник М. - Новые возможности терапии сахарного диабета и сопутствующих заболеваний: междисциплинарные аспекты (2015)
Боровик С. - Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних захворювань: актуальні питання сьогодення (2015)
Зозуля І. С. - Основні принципи діагностики, формування діагнозу, лікування та профілактики мозкового інсульту, Головченко Ю. І., Зозуля А. І., Онопрієнко О. П., Волосовець А. О. (2015)
Бугро В. І. - Стаціонарна медична допомога в розвинених системах охорони здоров’я (2015)
Кутько И. И. - Психосоматические расстройства в общей практике, Панченко О. А., Линев А. Н. (2015)
Чекман І. С. - Противірусна активність наночастинок металів: погляд на проблему, Марієвський В. Ф., Рибалко С. Л., Давтян Л. Л., Дідікін Г. Г., Сімонов П. В., Малецька З. В. (2015)
Березин А. Е. - Роль эндотелиальной дисфункции в развитии кардиоваскулярных заболеваний: перспективы фармакологической коррекции донаторами оксида азота (2015)
Татарчук Т. Ф. - Недостатність вітаміну D в генезі порушень репродуктивного здоров’я, Булавенко О. В., Капшук І. М., Тарнопольська В. О. (2015)
Марушко Ю. В. - Обоснование применения отдельных антипиретических препаратов в педиатрии с учетом рекомендаций последнего протокола первичной медицинской помощи при острых респираторных инфекциях и гриппе (2014) (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Возможности фитотерапии в комплексном лечении субклинической подагрической нефропатии (2015)
Колесник Т. В. - Упруго-эластические свойства артериальной стенки — важная терапевтическая мишень эффективной органопротекции у пациентов с артериальной гипертензией (2015)
Ткач С. М. - Патогенетическая роль кишечной микробиоты при заболеваниях печени, Дорофеев А. Э., Чеверда Т. Л., Купчик Л. М. (2015)
Сташкевич А. Т. - Особливості клінічних проявів остеопорозу хребта залежно від віку, статі пацієнта, тяжкості й локалізації патологічного процесу, Вітковський А. М., Шевчук А. В. (2015)
Мітченко О. І. - Серцево-судинний ризик у пацієнток з гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Мартинчук Ю. М. - Аналіз результатів тромболітичної терапії у пацієнтів із атеротромботичним і кардіоемболічним підтипом півкульного ішемічного інсульту (2015)
Зелінський А. М. - Про організацію вітчизняних вищих медичних навчальних закладів (2015)
Best K.-H. - Zur Gesetzmäßigkeit der Vokalquantität im Deutschen (2011)
Кушнерик В. - До проблеми фоносемантизму в сучасних європейських мовах (2011)
Ткачівська М. - Прикметники поведінки в сучасній німецькій мові (2011)
Гладкоскок Л. - Сполучуваність прикметників зі значенням "темний” в англійській мові (2011)
Божеску М. - Лексико-семантична сполучуваність копулятивних інхоативних дієслів grow, get, fall, turn, come, make та go в сучасній англійській мові (2011)
Бурдейна О. - Компонентний аналіз семантичної структури етнолексеми (2011)
Мельник Ю. - Поліпредикативне ціле: від формально-граматичної організації до семантичної моделі (2011)
Лопатюк О. - Суб’єктивний оцінно-прагматичний компонент ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) (2011)
Богдан В. - Критерії розрізнення приєднувальних конструкцій і споріднених синтаксичних одиниць (2011)
Кусяк А. - Парентетично розширені текстові сеґменти в романі Еліаса Канетті "Засліплення” (2011)
Паров’як І. - Динаміка вживання складнопідрядних сполучникових речень у сучасній німецькій мові (2011)
Турчин В. - Лінгвістичні аспекти підвидів прагматики та прагматизму (2011)
Осовська І. - Стереотипні мовленнєві жанри в парентальному німецькомовному дискурсі (2011)
Михайлюк А. - Стратегії реалізації комунікативних непорозумінь (2011)
Побережник Н. - Частки як індикатори ввічливості (2011)
Семенюк О. - Сучасні тактики аргументації в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов політичних діячів) (2011)
Андрієнко Т. - Метафоричність наукового дискурсу і динаміка мовної картини світу (2011)
Школяр Н. - Гендерна ідентичність мовної особистості (на матеріалі американських жіночих прозових творів кінця ХІХ ст.) (2011)
Liberman А. - A Rich Harvest of Professor Viktor Levitsky (2011)
Шелехова И. - В. В. Левицкий. Этимологический словарь германских языков (2011)
Огуй О. - Бізнес-дискурс: його лінгвістичні перспективи (2011)
Титул, зміст (2015)
З Новим роком і Різдвом Христовим! (2015)
Галковська Г. - Гордість країни: компанії "Фармак" 90 років! (2015)
До 75-річчя з дня народження професора Валерія Петровича Сільченка (2015)
Устінов О. - Стовбурові клітини: нові рішення, що несуть життя (2015)
Есть ли разница в эффективности и безопасности оригинатора и генерика? (2015)
Боровик С. - Академія інсульту: стандартизація та перспективи надання медичної допомоги (2015)
Устінов О. - Медичний заклад: від ідеї до запуску (2015)
Антонюк А. - Нові горизонти гінекологічної хірургії: збереження репродуктивної функції у жінок з гінекологічною патологією (2015)
Колесник М. - Современный взгляд на диагностику и лечение пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями (2015)
Устінов О. - В Україні стартувала європейська ініціатива "Stent for Life" (2015)
Колесник М. - Лечение пациентов с эндокринной патологией: современный взгляд на проблему (2015)
Устінов О. - Алергічні захворювання: діагностика та алгоритми лікування (2015)
Колесник М. - Хронические неинфекционные заболевания: фокус на профилактику и борьбу с осложнениями (2015)
Колесник М. - Реабилитация детей с хроническими заболеваниями: проблемы и перспективы (2015)
VII Міжнародний медичний форум і V Ювілейний міжнародний медичний конгрес — головні події галузі охорони здоров’я України 2016 року (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Метафилактика мочекаменной болезни (2015)
Горчакова Н. А. - Дикор лонг — отечественный препарат изосорбида динитрата пролонгированного действия, Кузнецов И. Э., Науменко Е. А., Олейников Д. С. (2015)
Соматическая патология и эмоциональный статус пациента: как разорвать порочный круг? (2015)
α-Липоевая кислота — возможности и перспективы клинического применения (2015)
Егоров К. Ю. - Место розувастатина в современной клинической практике (2015)
Зайцев Д. В. - Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря: проблеми і перспективи, Таршинова Л. О., Єльчиць Т. В. (2015)
Березин А. Е. - Протеины внеклеточного матрикса как биомаркеры васкулярного ремоделирования и кардиоваскулярных клинических исходов (обзор литературы) (2015)
Ошивалова О. О. - Клініко-епідеміологічні аспекти плоскоклітинної карциноми шкіри (2015)
Бэц И. Г. - Хирургическое лечение при переломах плечевой кости и биологические аспекты остеосинтеза, Шищук В. Д. (2015)
Кальниш В. В. - Характеристика трансформації функціонального стану у осіб, стійких і схильних до розвитку монотонії у процесі тривалих експериментів, Пишнов Г. Ю., Опанасенко В. В. (2015)
Міщенюк О. Ю. - Застосування загальноклінічних, клініко-лабораторних та молекулярно-генетичних даних в алгоритмі прогнозування розвитку тромбозу при справжній поліцитемії та есенціальній тромбоцитемії, Костюкевич О. М., Клименко С. В. (2015)
Дьяков А. В. - Клинический случай. Сочетанный перекрут ножки цистаденомы яичника и перешейка матки, Ситник П. А. (2015)
Ішемічний інсульт. Спеціалізована допомога (2015)
Кантемір C. - Нові тенденції дослідження полісемічних структур в європейській компаративістиці (2012)
Буяр І. - Визначення епідигматичної ієрархії оцінного полісеманта good (на основі англомовних лексикографічних джерел), Огуй О. (2012)
Кійко С. - Омонімія абревіатур у сучасній німецькій мові (2012)
Минзак О. - Загальновживана та термінологічна антонімія: до історії питання (2012)
Ткачівська М. - Прикметники температури в сучасній німецькій мові (2012)
Аузяк Г. - Гендерні особливості вживання прикметників у сполученні з іменниками у німецькомовному художньому дискурсі (2012)
Мацкуляк Ю. - Парадигматичні зв’язки ЛСП детермінантів композитів із моделлю Ns + Ns, Оробчук Д. (2012)
Заполовський М. - Структурно-семантичні особливості біблійних інакомовлень у сучасній німецькій мові (2012)
Савчук К. - Інтерпретація фразеологічної картини світу в американському варіанті англійської мови (2012)
Поздняков О. - Субкультурна маркованість німецького молодіжного сленгу (2012)
Горлова Л. - Становлення концепту ВВІЧЛИВІСТЬ у середньоверхньонімецькій мові (2012)
Дребет В. - Реалізація іменників із різним граматичним родом у сучасних німецькомовних публіцистичних текстах (2012)
Мойсей Л. - Парадигматичні пересуви роду іменника в середньоанглійській мові (2012)
Мельник Ю. - Концепція глибинних структур та породження смислу речення в генеративній граматиці (2012)
Бухінська Т. - Частота вживання різних типів складнопідрядних та ускладнених речень як одна з ознак гендерної диференціації мови письменника, Джурюк О., Никифорчин Н. (2012)
Монастырская Ю. - Реализация фонемы (2012)
Кійко Ю. - Сучасна німецькомовна лінгвістична генeологія: стан і перспективи розвитку (2012)
Осовська І. - Функціональні параметри лексики в німецькомовному матримоніальному дискурсі (2012)
Гуцол А. - Тактики подолання конфліктних ситуацій (на матеріалі німецькомовного сімейного дискурсу) (2012)
Голуб І. - Іллокутивні характеристики дискримінаційних висловлень німецькомовного публіцистичного дискурсу (2012)
Довбенко Л. - Специфіка інтерпретації ключових понять наратології (2012)
Яновець А. - Психолінгвістичний аналіз дискурсу англомовного політика у стані емоційного напруження (2012)
Черепня Ю. - Особливості парадигматики Subjunctive Mood у сучасній англійській мові (2012)
Дрібнюк В. - Інтерпретація модальності у граматиках сучасної англійської мови (2012)
Шевчук О. - Михайло Вербицький – автор національного гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля" (2015)
Костюк Н. - Богослужбова творчість Михайла Вербицького (2015)
Фільц Б. - Відзначення ювілеїв Михайла Вербицького у ХХ столітті (2015)
Пушик О. - Священик Іван-Хризостом Сінкевич (біографічний нарис) (2015)
Гнатишин О. - Деякі особливості теорії музичного сприймання Олександра Костюка (концепційний аспект) (2015)
Бевзюк-Волошина Л. - Володимир Карашевський. Сценографічні "космоси" та фактури (2015)
Гуральна С. - Богослужбова музична творчість Східної Галичини у світлі періодики (2015)
Барабан Л. - Тарас Шевченко і світова театральна культура (2015)
Липова Г. - Творчість Тараса Шевченка і стильові тенденції українського театру другої половини ХХ століття (2015)
Юдкін-Ріпун І. - Неокласицизм Максима Рильського як феномен української культури (2015)
Калениченко А. - Українська симфонічна поема ХХ століття: історичний профіль (2015)
Кравченко А. - Музична діяльність представників польської громади Житомира в середині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Товкайло Я. - Інтонаційна та виконавська стилістика пастівницьких пищавкових награвань у селі Волосянка Сколівського району Львівської області (2015)
Kuzyk V. - Music Enrichment Shevchenkianya – Rethinking Poems by Kobzar Composers of the Younger Generation (2015)
Корній Л. - Калуцка Н., Пархоменко Л. Олександр Кошиць: мистецька діяльність у контексті музики ХХ сторіччя / Н. Калуцка, Л. Пархоменко. – Київ: Фенікс, 2012. – 416 с.; іл. (2015)
Про авторів (2015)
Титул, содержание (2010)
Медовар Л. Б. - Выбор флюсов для ДШП при получении титановых слитков, Саенко В. Я., Рябинин В. А. (2010)
Скрипник С. В. - Особенности оборудования для непрерывного производства центробежных электрошлаковых отливок (2010)
Дереча А. Я. - Производство титановых слитков и слябов способом ЭЛП на установках, разработанных в МК "Антарес", Собко-Нестерук О. Е., Сухин С. А. (2010)
Дабижа Е. В. - Эрозионностойкие многослойные покрытия на основе карбида и нитрида титана с пластичными прослойками, Лещук А. А., Бондарь И. В., Борисова Н. Н. (2010)
Устинов А. И. - О возможностях наноструктурированных покрытий для снижения динамичесчкой напряженности конструктивных элементов машин, Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Скородзиевский В. С. (2010)
Мушегян В. О. - Электронно-лучевая установка для плавки молибдена (2010)
Шаповалов В. А. - Плавильно-разливочный ковш с индукционным нагревом, Биктагиров Ф. К., Игнатов А. П., Колесниченко В. И., Карускевич О. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Гнатушенко А. В., Гниздыло А. Н. (2010)
Запорожец Т. В. - Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах (Феноменологическая модель). 1. Одностадийная реакция, Гусак А. М., Устинов А. И. (2010)
Корзун Е. Л. - О влиянии технологических факторов на содержание азота в стали, выплавляемой в сверхмощной дуговой печи, Пономаренко А. Г., Кодак А. В., Юденков Е. М. (2010)
Листопад Д. А. - Периодическая подача порций магния при магнийтермическом восстановлении TiCl4, Червоный И. Ф. (2010)
Огуй О. Д. - Знак в історичному ракурсі: перспективи студій (2013)
Деркач Н. В. - Функціональна специфіка пауз в англійському мовленні (2013)
Мельничук Р. І. - Фоносемантичне дослідження голосних та приголосних фонем німецької мови крізь призму звучання (2013)
Баранова С. В. - Сага про онтологію морфеми –ly, Ульянченко О. В. (2013)
Дребет В. В. - Відмінкові ролі та номінації іменників у сучасній німецькій пресі (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиційний потенціал дейктичних центрів темпоральності та локативності (2013)
Ягупова Л. М. - Вплив латини на середньоверхньонімецьку мову (2013)
Бойко Т. В. - Паремії в ліриці Вальтера фон дер Фогельвайде (2013)
Винник О. Ю. - Функціонування термінологічної лексики в англомовному дискурсі програмування (2013)
Гончарук М. М. - Концептуальна метафора у дослідженні емоційних концептів (2013)
Дмитрасевич Р. Я. - Терміни-епоніми у складі терміносистеми юридичної психології англійської мови (2013)
Дудок Р. І. - Семантична структура та смислотвірний потенціал економічних термінів: Market, Capital, Credit, Борсук Л. Ф. (2013)
Клименко О. Л. - Семантична еволюція запозичень у сучасній англійській мові (2013)
Коваленко О. - Реалізація та функціонування англійських архаїзованих іменників у діалозі (на матеріалі історичних романів В. Скотта), Малік Т. (2013)
Лисецька Н. Г. - Об’єктивація концепту "Фінансова Криза” засобами неології (на прикладі німецькомовної преси) (2013)
Манютіна О. І. - Стратегії і тактики мовленнєвого впливу в конфліктному діалогічному дискурсі, Бешлей О. B. (2013)
Саламаха М. Я. - Синонімічні відношення в англомовній термінології сфери охорони довкілля (2013)
Хрупіна Г. В. - Дієслова негативного психічного впливу на вольовий стан людини в німецькій мові (2013)
Черська Ж. Б. - Особливості епідигматичних характеристик прикметників зі значеннями "егоїстичний"-"альтруїстичний" (2013)
Андрушенко О. Ю. - Генеративні підходи у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення (2013)
Асмукович І. В. - Прагмалінгвістичні особливості англійської авіаційної фахової мови (на матеріалі нормативно-технічної документації ICAO) (2013)
Король А. А. - Ситуативний контекст висловлення-звинувачення (на матеріалі німецькомовного дискурсу) (2013)
Ладиненко А. П. - Різновиди інтерпретації іншомовних включень у художньому тексті (2013)
Секрет І. В. - Лексико-граматичні особливості заголовків у англомовному суспільно-політичному інтернет-дискурсі, Пархоменко А. О. (2013)
Тарасова В. В. - Комунікативно-прагматичні особливості авіаційного науково-популярного дискурсу (2013)
Великорода В. Б. - Соціолінгвальні особливості самопрезентації у політичному дискурсі (на матеріалі президентських дебатів у США 2012 року), Морикіт В. В. (2013)
Руснак Н. О. - Проблемні питання діалектної текстології (2013)
Швачко С. О. - Рецензія на монографію Бойко Юлії Петрівни "Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та діахронії" (2013)
Титул, содержание (2010)
Недосека С. А. - Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой, Недосека А. Я. (2010)
Юхимец П. С. - Геометрически обусловленный ресурс трубопровода с коррозионным повреждением (2010)
Векслер Е. Я. - Технология диагностирования и оценка остаточного ресурса паропроводов высокого давления тепловых электростанций по уровню микроповрежденности металла, Замекула И. В., Толстов В. Ю., Семешко Е. В. (2010)
Бусов В. Л. - О локальной долговечности и пределе ограниченной выносливости, Троицкий В. А., Шишкин И. В. (2010)
Бондаренко А. И. - Методы низкочастотной акустической дефектоскопии с сухим контактом в системе "преобразователь–изделие" (2010)
Коляда В. А. - Совмещение дискретных кривых в задаче автоматизированного контроля геометрических параметров железнодорожных рельсов, Шаповалов Е. В. (2010)
Нехотящий В. А. - Использование коэрцитивной силы для оценки технического состояния конструкций, работающих под давлением, Юхимец П. С., Безлюдько Г. Я. (2010)
Глуховский В. Ю. - Применение тепловизионного контроля при сварке полиэтиленовых труб, Костенко А. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Недосека А. Я. - Об оценке надежности эксплуатирующихся конструкций (состояние вопроса и перспектива развития), Недосека С. А. (2010)
Учанин В. Н. - Автогенераторные вихретоковые дефектоскопы: основные принципы, классификация, сравнительный анализ (Обзор) (2010)
Маевский С. М. - Относительная достоверность – объективная оценка качества контроля (2010)
Сандомирский С. Г. - Анализ режимов магнитного контроля качества термической обработки среднеуглеродистых сталей (2010)
Павлюченко В. В. - Распределение составляющей напряженности магнитного поля, прошедшего через электропроводящие объекты, Дорошевич Е. С. (2010)
Кошевой В. В. - Ультразвуковая компьютерная томография на основе регистрации рассеянного структурой материала сигнала (Часть 1), Романишин И. М., Романишин Р. И., Шарамага Р. В. (2010)
Костив Б. В. - Усовершенствование методики профилирования при бесконтактном контроле изоляционного покрытия подземных металлических трубопроводов, Кисиль И. С. (2010)
Дубов А. А. - Проблемы оценки остаточного ресурса стареющего оборудования (2010)
Боряк К. Ф. - Методика вибрационных испытаний на прочность и определения технического состояния карданных валов на стенде "ВИК-4000", Зорич Э. А., Калашник В. А., Силкин В. И. (2010)
Титул, содержание (2010)
Скальський В. Р. - Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 1), Станкевич О. М., Клим Б. П., Почапський Є. П. (2010)
Бондаренко А. И. - Сухой акустический контакт в системе "преобразователь–изделие" в низкочастотной дефектоскопии как контактная задача теории упругости (Часть. 1. Сущность задачи о контакте упругих тел) (2010)
Кошевой В. В. - Ультразвуковая компьютерная томография на основе регистрации рассеянного структурой материала сигнала (Часть 2), Романишин И. М., Романишин Р. И., Шарамага Р. В. (2010)
Лютак И. З. - Определение напряженно-деформированного состояния трубопроводов ультразвуковыми направленными кольцевыми волнами (2010)
Давиденко В. Ф. - Об элементарной неволновой теории поля ультразвуковых преобразователей для импульсно-амплитудной дефектометрии (2010)
Кан Ш. - Анализ вибрационных сигналов машин с применением эмпирического метода декомпозиции, Микулович В. И. (2010)
Сидоров В. А. - Современные задачи диагностирования технического состояния механического оборудования (2010)
Астахов Д. С. - Система сжатия динамического диапазона принимаемых сигналов в измерительных системах, Городничий В. В. (2010)
Карпаш О. М. - Про деякі проблемні питання методичного забезпечення у сфері технічної діагностики, Зінчак Я. М., Карпаш М. О. (2010)
Титул, содержание (2010)
Лобанов Л. М. - Розробка технології та апаратури для діагностики методом електронної ширографії елементів тонкостінних конструкцій, виготовлених із застосуванням точкового зварювання, Півторак В. А., Савицький В. В., Киянець І. В., Тхор О. В. (2010)
Мицик Б. Г. - Засоби неперервного моніторингу деформацій крупногабаритних об'єктів тривалої експлуатації, Муравський Л. І., Дем'янишин Н. М., Карплюк Ю. М. (2010)
Скальський В. Р. - Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 2), Станкевич О. М., Клим Б. П., Почапський Є. П. (2010)
Учанин В. Н. - Вихретоковые накладные преобразователи: расширенная классификация, сравнительный анализ и характерные примеры реализации (Обзор) (2010)
Колбін І. Б. - Спосіб виявлення площинних відбивачів, орієнтованих в напрямі, близькому до напряму поширення поздовжніх ультразвукових хвиль (1. Експериментальне вивчення можливості виявлення площинних дефектів з орієнтацією, близькою до орієнтації акустичної осі перетворювача), Волков Ю. О. (2010)
Смолина А. А. - Количественная оценка остаточных напряжений методом магнитной структуроскопии, Погорелов А. А. (2010)
Бида Г. В. - Размер зерна и корреляция прочностных, пластических и вязких свойств с коэрцитивной силой сталей с феррито-перлитной структурой (2010)
Сидоров В. А. - Выбор диагностических параметров стационарных систем контроля технического состояния металлургических машин, Сушко А. Е. (2010)
Тимофеев В. А. - Проблемы неразрушающего контроля деталей буксового узла колесной пары и их влияние на безопасность движения (2010)
Шаталюк С. Д. - Перспективи формування системи безоплатної правової допомоги для населення України (2014)
Кіщак Ю. В. - Розгляд звернень громадян органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Миколаївської області (2014)
Забарський В. В. - Межі використання військовослужбовцями збройних сил України права на об’єднання (2014)
Савченко Н. Т. - Право на життя: проблеми захисту (2014)
Баєв В. В. - Конценптуальні засади систематизації міжнародного та національного регулювання якості надання туристичних послуг (2014)
Пасіка С. П. - До питання монетизації пільг військовослужбовців (2014)
Усікова О. В. - Деякі проблеми державного управління у сфері контролю за дотриманням законодавства на ринку праці (2014)
Кисельова О. І. - Питання співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів (2014)
Камінська О. А. - Тваринний світ як об’єкт правової охорони, Гайдай І. М. (2014)
Музичук О. М. - До питання контролю за діяльністю правоохоронних органів (2014)
Предместніков О. Г. - Пріоритетні напрями подальшого вдосконалення державного управління під час проведення адміністративної реформи в Україні (2014)
Чернецький О. Л. - Особливості попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми (2014)
Хом’яков Д. О. - Правові аспекти діяльності суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення (2014)
Нікітенко О. І. - Проблеми адміністративного законодавства й шляхи їх усунення, Бутенко О. (2014)
Ковальська Н. М. - Законодавчо-правове забезпечення професійної освіти в Україні (2014)
Глєбов Г. О. - Організація державної служби: європейський досвід, Бериславська О. М. (2014)
Пєтков В. П. - Основні причини та умови, що сприяють злочинності у місцях позбавлення волі, Питель А. І. (2014)
Кобзар О. Ф. - Взаємодія як вид соціальної діяльності у боротьбі зі злочинністю (2014)
Гаврилова К. Ю. - Об’єктивна сторона порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2014)
Захаров Д. О. - Визначення предмету та меж доказування при вирішенні питання про видачу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) (2014)
Дігтяр А. О. - Реформування в системі органів адвокатського самоврядування, Логвиненко М. І. (2014)
Шмельова Г. Г. - Міжнародно-правові гарантії прав людини: загальнотеоретичний аспект (2014)
Гураль О. - Вплив стратегії висунення на процес когнітивно-стилістичної обробки тексту постмодерністського роману (2013)
Гуцол А. - Фреймове моделювання домену MENSCH у конфліктній інтеракції (на матеріалі німецькомовного художнього матримоніального дискурсу) (2013)
Заньковська Г. - Концептуальні ознаки концепту КОНФЛІКТ (2013)
Єсипенко Н. - Теорія профілювання в когнітивній лінгвістиці (2013)
Кантемір С. - Про розмежування змістових одиниць ментальної репрезентації (2013)
Маковійчук Л. - Номінативний простір концепту MANN у збірці повістей Л. фон Захер-Мазоха "Der Judenraphael” (2013)
Морозова И. - Гештальт-практика в когнитивной парадигме лингвистических исследований (2013)
Мунтян Л. - Сфери вираження концепту GLOBALIZATION у науковому дискурсі (2013)
Набокова І. - Генеалогічна ідеалізована когнітивна модель радіальної категорії ПЕРША ЛЕДІ (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2013)
Осовська І. - Аксіологічні характеристики концепту FAMILIE в контексті концептуальних метафор (2013)
Садовник-Чучвага Н. - Концептуальний сегмент МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ як складова родової концептосфери давньоанглійських міфопоетичних текстів (2013)
Українська К. - Зооніми як засіб репрезентації концепту ANIMAL у дитячій мовній картині світу (2013)
Аузяк Г. - Особливості реалізації прикметників у сполученні з іменниками у німецькомовному художньому дискурсі (2013)
Бехта М. - Граматичні вияви оповідача в сучасному художньому тексті (2013)
Бешлей О. - Комунікативна ефективність застосування стратегій конфліктного діалогу у процесі формування типів та моделей поведінки конфліктних особистостей (2013)
Бондарчук Н. - Функційна своєрідність наратива повідомлення новин (2013)
Гнатковська О. - Суб’єктивність художнього дискурсу: гендерний аспект (2013)
Ільченко М. - Раціональна аргументація як стратегія американського електорального дискурсу (на матеріалі передвиборчих теледебатів) (2013)
Коропецька О. - Категоризація елементів сучасного англомовного парентального дискурсу як засіб виявлення його внутрішньої структури (2013)
Куковська В. - Мовленнєва реалізація захисних тактик у англомовному судовому дискурсі (2013)
Орищук Є. - Метатекстуальність в діахронічному просторі лінгвістики (2013)
Паров’як І. - Експресивний потенціал синтаксичної стилістики німецькомовного постмодерністського тексту (2013)
Пасічник І. - Синтаксично-стилістичні особливості сучасного політичного дискурсу (на матеріалі промов Барака Обами) (2013)
Прокопець М. - Структурно-семантичні моделі алюзій в англомовному рекламному комерційному дискурсі (2013)
Рибакова О. - Реалізація комунікативної стратегії незгоди в гендерно гетерогенних обмінах в неконфліктних ситуаціях комунікації (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Семенюк О. - Феномен політичної мови в аспекті сучасної політичної комунікації, Венкель Т. (2013)
Тхоровська С. - Функціонування цитатного мовлення в ідеологічному дискурсі англомовних редакційних статей (2013)
Колесник О. - Родове дерево крізь призму міфологічного семіозису: лінгвокультурологічний нарис (2013)
Хангану А. - Структури з віддієслівними предикативними актантами в румунськiй мовi (2013)
Титул, содержание (2011)
Лобанов Л. М. - Магнитный контроль и структурно-текстурные особенности металла кислородных баллонов, Нехотящий В. А., Рабкина М. Д., Перепичай А. А., Белосточный В. В., Белосточный А. В., Чижиченко В. П. (2011)
Недосека А. Я. - Исследование акустико-эмиссионных характеристик стали 12х18Н10Т при температуре 560 °С. Сообщение 1. Методика и некоторые результаты, Недосека С. А., Грузд А. А., Яременко М. А., Харченко Л. Ф., Волошкевич И. Г. (2011)
Матюк В. Ф. - Моделирование магнитного состояния ферромагнитного стержня в продольном постоянном магнитном поле, Осипов А. А., Стрелюхин А. В. (2011)
Колбін І. Б. - Спосіб виявлення площинних відбивачів,орієнтованих в напрямі, близькому до напряму поширення поздовжніх ультразвукових хвиль. 2. Теоретичне обгрунтування та експериментальне підтвердження отриманих результатів, Волков Ю. О. (2011)
Хорошев В. Н. - Гамма-дефектоскопы для радиографического и радиометрического контроля качества промышленных изделий, Волчков Ю. Е., Декопов А. С., Косицын Е. М., Козин Ю. Н. (2011)
Голинько В. М. - Особенности технического диагностирования и восстановления работоспособности резервуара вместимостью 50 тыс. м3 из сварных рулонных заготовок с использованием стали 16Г2АФ (2011)
Загребельный В. И. - Исследование возможности определения степени повреждаемости металла при циклическом нагружении в сварных соединениях конструкционной стали 09Г2С магнитометрическим методом, Касаткин С. Б., Ящук В. А. (2011)
Опир Н. В. - Вимірювання глибин канавок еталона чутливості за його зображенням, Берегуляк О. Р. (2011)
Орлович А. Е. - Автоматизированный электрический контроль состояния высоковольтных изоляторов под напряжением, Серебренников С. В., Сириков А. И. (2011)
Хорло Н. Ф. - Динамический подход к организации проведения специальной подготовки специалистов неразрушающего контроля, Сергеева Н. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Недосека А. Я. - Влияние методов обработки акустико-эмиссионной информации на формирование АЭ событий и определение их координат, Недосека С. А., Овсиенко М. А. (2011)
Березін В. Б. - Дослідження поля деформації плоскої поверхні зразків матеріалів методом кореляції цифрових зображень. (Статичне навантаження), Чаусов М. Г. (2011)
Близнюк Е. Д. - Фазовый обнаружитель сигналов для ультразвукового неразрушающего контроля, Еременко В. С., Куц Ю. В., Быстрая И. Н., Монченко Е. В., Цапенко В. К. (2011)
Будадин О. Н. - Стенд для автоматизированного ультразвукового неразрушающего контроля сложнопрофильных изделий из полимерных материалов, Кутюрин Ю. Г., Филипенко А. А., Муханов Е. Е. (2011)
Шульженко А. В. - Способ изготовления наборов проницаемых элементов заданной пропускной способности для капиллярных контрольных течей, Погорелая Л. М., Манорик П. А., Гребенников В. Н., Сидорова Н. А. (2011)
Абрамова Е. В. - Диагностические системы теплового контроля: комплексный подход (2011)
Бурау Н. И. - Разработка метода диагностики технического состояния противооползневых анкерных сооружений. Сообщение 1. Анализ напряженно-деформированного состояния и собственных частот анкера, Клефа Ю. В., Кулиш Э. В. (2011)
Гудошник В. А. - Исследования и практика применения магнитной структуроскопии при техническом диагностировании кранов-перегружателей завода "Сибтяжмаш", Губский С. А., Попов В. А., Чмырь Ю. В. (2011)
Духовский А. Ю. - Использование эндоскопии при осмотрах механического оборудования металлургических предприятий, Сидоров В. А. (2011)
Камінська О. А. - Основні напрями зовнішньої політики Київської русі за часів правління Ярослава Мудрого (2014)
Стрєльникова І. Ю. - Встановлення міждержавних звязків УССР у 1921–1922 рр. (2014)
Шульгін В. В. - Стан та особливості реалізації військового законодавства Української держави за Гетьмана П.Скоропадського (2014)
Барабаш Ю. Г. - Окремі питання гарантування виборчих прав громадян, Барабаш Г. О. (2014)
Клочко А. М. - Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України, Олійник К. М. (2014)
Козлова К. О. - Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ, Шульгін В. В. (2014)
Решетнік А. З. - Аналіз деяких розбіжностей між нормами національного законодавства на прикладі закону України "Про засади державної мовної політики", Логвиненко М. І. (2014)
Борисова А. М. - Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система, Логвиненко М. І. (2014)
Бериславська О. М. - Консульська служба України: проблеми захисту українських громадян за кордоном (2014)
Самойлов М. О. - Проблематика спадкування земельних ділянок в Україні іноземними громадянами (2014)
Мовчан А. О. - Міжнародно-правове забезпечення прав людини у відносинах із добору кадрів (2014)
Логвиненко М. І. - Вплив норм міжнародного трудового права на формування українського законодавства про працю (2014)
Клюєв О. М. - До питання контролю за виконанням спільних управлінських рішень суб’єктами правоохоронної діяльності (2014)
Нікітенко О. І. - Зарубіжний досвід забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами та можливості його застосування в Україні (2014)
Гущин О. О. - Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства) (2014)
Коропатнік І. М. - До питання миротворчого потенціалу України (2014)
Хом’яков Д. О. - Діяльність суб’єктів здійснення передач товарів в умовах експортного контролю (2014)
Єщук О. М. - Класифікація законодавства у сфері адміністративно-правової охорони (2014)
Філіппова В. Д. - Освітнє право як галузь законодавства України (2014)
Шарго Н. Л. - Забезпечення окремих прав людини в діяльності міліції (2014)
Савченко А. В. - Девоєнізація СБУ: реформаційний крок на шляху до євроінтеграції, Віхляєв М. Ю. (2014)
Бериславська О. М. - Європейський досвід етизації державної служби та її актуальність для України, Мінаєва В. В. (2014)
Зайцев М. М. - Етапи розвитку суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки (2014)
Свистельник М. О. - Інформація про наркотичні засоби в мережі інтернет, як чинник правопорушень неповнолітніх, Баранова А. В. (2014)
Реуцький А. В. - Організація міжнародного співробітництва правоохоронних органів при розслідуванні злочинів у фінансово-кредитній системі (2014)
Трофімов С. С. - Зарубіжний досвід визнання організації терористичною та притягнення її до відповідальності (2014)
Лобко К. А. - Мотиваційна основа корупційних діянь, Баранова А. В. (2014)
Титул, содержание (2011)
Троицкий В. А. - Выбор контрольных участков магистральных трубопроводов при диагностическом обследовании, Дядин В. П. (2011)
Скальський В. Р. - Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії, Ботвіна Л. Р., Станкевич О. М., Дубицький О. С. (2011)
Ныркова Л. И. - Оценка вероятности возникновения коррозионного растрескивания под напряжением участка магистрального газопровода на основе анализа данных проектно-исполнительной и эксплуатационной документации (2011)
Мінаков С. М. - Розділення нормальних компонент напруженого стану магістральних трубопроводів магнітоанізотропним методом (2011)
Давиденко В. Ф. - Новые представления о чувствительности поля — новые возможности повышения точности ультразвуковой эхо-амплитудной дефектометрии (2011)
Горкунов Б. М. - Теория возбуждения и приема акустических волн емкостным преобразователем, Глебова Л. В., Тюпа И. В. (2011)
Бурау Н. И. - Разработка метода диагностики функционального технического состояния элементов конструкций противооползневых анкерных сооружений Сообщение 2. Анализ собственных форм и частот сложной конструкции противооползневого анкерного сооружения, Клефа Ю. В., Кулиш Э. В. (2011)
Филипенко А. А. - Тепловой контроль концентраторов напряжений в конструкциях из полимерноконструкционных материалов, Будадин О. Н., Хузин Р. К. (2011)
Карпаш О. М. - Внесок НВФ "ЗОНД" у вирішення основних завдань технічної диагностики об'єктів нафтогазового комплексу, Зінчак Я. М., Карпаш М. О., Цюцяк І. І. (2011)
Абрамова Е. В. - Подготовка персонала по тепловому контролю в системе обеспечения безопасности эксплуатации и энергоэффективности различных объектов (2011)
Титул, содержание (2011)
Недосека А. Я. - Непрерывный мониторинг магистральных газопроводов и газокомпрессорных станций методом акустической эмиссии, Недосека С. А., Яременко М. А. (2011)
Лобанов Л. М. - Влияние пластической деформации на структуру, механические свойства и коэрцитивную силу металла кислородных баллонов, Нехотящий В. А., Рабкина М. Д., Костин В. А., Харченко В. В., Кондряков Е. А., Усов В. В., Шкатуляк Н. М. (2011)
Фомічов С. К. - Прогнозування типів дефектів при стиковому зварюванні оплавленням стержньової арматури залізобетону, Чвертко Є. П., Скачков І. О., Схабовський Я. В., Чвертко П. М. (2011)
Дубов А. А. - Контроль качества сварных соединений с использованием магнитной памяти металла (2011)
Пухлий В. А. - Ресурс оборудования реакторов АЭС при воздействии высокотемпературных и радиационных полей (2011)
Карпаш М. О. - Підвищення чутливості акустичного методу неруйнівного контролю матеріалів (2011)
Дядин В. П. - Особенности испытания ударных образцов Менаже и Шарпи при хрупком разрушении (2011)
Найда В. Л. - Обеспечение эффективности автоматизированного ультразвукового контроля металлургической продукции и перспективы его развития, Олейник Ю. А., Гогуля А. Н., Игнатенко В. А. (2011)
Завальнюк О. П. - Мониторинг прочности судна как один из путей обеспечения безопасности мореплавания, Нестеренко В. Б. (2011)
Егурцов С. А. - Диагностика запорнорегулирующей арматуры на герметичность, Пиксайкин Р. В. (2011)
Титул, зміст (2015)
Мельник Л. Л. - Національна модель сільського господарства та напрями її наближення до моделей економічно розвинених країн світу, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2015)
Давиденко Н. М. - Фінансовий леверидж в оптимізації структури капіталу акціонерних товариств (2015)
Зінчук Т. О. - Формування соціально-економічного потенціалу сільського господарства в умовах активізації ролі сільських жінок, Куцмус Н. М. (2015)
Кужель В. В. - Проблеми активізації соціальних процесів в агропродовольчій сфері на засадах інноваційного розвитку, Атаманчук Ю. М. (2015)
Скриньковський Р. М. - Формування доходів домогосподарств та їх вплив на рівень життя населення, Леськів С. Р. (2015)
Колесов О. С. - Регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції: теоретичний аспект, Сарафонова І. С. (2015)
Полторак А. С. - Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України, Тимошенко Ю. О. (2015)
Кузьменко О. А. - Стан і економічна ефективність вирощування зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Горшков М. А. - Сучасні зміни в структурі ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки (2015)
Воронченко О. В. - Оцінка фінансового стану оптових ринків сільськогосподарської продукції України (2015)
Ус С. І. - Ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2015)
Фурса В. П. - Аспекти вдосконалення документації та обліку Інтернет-реклами (2015)
Титул, зміст (2015)
Гайда Ю. І. - Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки (2015)
Пєтухова О. М. - Еволюція теорії стратегічного управління, Ставицький О. В. (2015)
Бойко О. О. - Економіко-математична модель оптимального розміру посівних площ сої в Україні (2015)
Дяченко О. П. - Економічна сутність, зміст та складові матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2015)
Стоволос Н. Б. - Стратегічні пріоритети розвитку екологічної безпеки АПК (2015)
Голобородько Т. В. - Дослідження розвитку та інвестиційної привабливості аграрної сфери України (2015)
Лисенко В. А. - Основні напрями підвищення результативності функціонування економічного механізму сільськогосподарського виробництва (2015)
Погоріла К. М. - Перспективи розвитку ринку торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні (2015)
Ніколаєнко С. М. - Передумови формування кластерних об'єднань (2015)
Грибан С. В. - Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів як інструмента антикризового управління (2015)
Кириченко Н. В. - Механізм активізації впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств (2015)
Білецька Н. В. - Розвиток системи фінансового забезпечення продовольчої безпеки України (2015)
Титул, зміст (2015)
Могильний О. М. - Аграрна економіка України: "ресурсне прокляття" чи локомотив розвитку? (2015)
Пуліна Т. В. - Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості (2015)
Білоцерківець В. В. - Цивілізаційні підвалини економічної еволюції (2015)
Павленко І. А. - Актуальні механізми комерціалізації інновацій (2015)
Пріб К. А. - Основні напрями розв'язання проблеми зайнятості населення в аграрній сфері, Корж О. В. (2015)
Штогринець Н. В. - Формування моделі гірського сільського господарства на основі зрівноваженого розвитку (2015)
Власенко Ю. Г. - Роль зернотрейдерів в експорті вітчизняної пшениці, Нам'ясенко Ю. О. (2015)
Рубан Ю. В. - Використання деривативів при фіксації ціни на сільськогосподарську продукцію (2015)
Атаманчук Ю. М. - Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю (2015)
Савич О. В. - Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля (2015)
Стукан І. Ю. - Сутність та види глобальних викликів для банківської системи, Стрижак А. П. (2015)
Тужик К. Л. - Аграрна освіта в забезпеченні сталого розвитку сільського господарства з використанням міжнародного досвіду (2015)
Дармограй О. В. - Напрями стратегічного розвитку продовольчого ринку Вінницької області (2015)
Корчинська О. О. - Організаційно-економічне та інституційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму (2015)
Ніколаєнко С. М. - Кластери молочної промисловості: передумови та ефективність функціонування (2015)
Сабадош І. - Найдавніші українські назви дендрооб’єктів родини вербові (salicaceae) (2015)
Бабяк Е. - Паремия и смежные явления (2015)
Баньоі В. - Деякі аспекти дослідження мікротопонімів (2015)
Белей Л. - Угорська меншина Закарпаття у соціальній мережі "Вконтакте" (2015)
Вегеш А. - Символічні назви героїв у романі "Криничар" Мирослава Дочинця (2015)
Виноградов А. - Стилистическая окраска мотивирующих как фактор префиксальной валентности девербативных русских и венгерских глаголов – названий разновидностей самостоятельного перемещения (2015)
Галас А. - Інтерпретації періоду як об’єкта синтаксису і стилістики (2015)
Галас Б. - Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика (2015)
Лавер О. - Власні назви як засіб легітимізації історичних подій у художньому творі (на матеріалі повісті Івана Багряного "Огненне коло") (2015)
Малець Н. - Викладання української мови та літератури як культурно-просвітня робота в таборі Фрайштадт (січень 1915 – травень 1918 рр.) (2015)
Миголинець О. - Лексика на означення інфекційних хвороб в українських Закарпатських говірках (2015)
Папіш В. - Психолінгвістичне декодування новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні" (2015)
Пискач О. - Назви ритуальних предметів, що супроводжують етапи поховального обряду, в Закарпатському говорі (2015)
Попович Н. - Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка (2015)
Пригара Р. - Зоологічна лексика в українських говорах Закарпатської області як предмет наукового вивчення (2015)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности действительных причастий в романе м. Салтыкова-Щедрина "Пошехонская старина" (2015)
Харьківська О. - Лексико-словотвірний аналіз здрібніло-пестливих іменників в українських говорах Закарпаття (2015)
Химинець М. - Антропоморфна метафора як засіб актуалізації концепту Америка в українськомовних газетних текстах (2015)
Шкурко Г. - Лексико-семантичні особливості назв традиційних видів зимового транспорту в українських говорах Закарпаття (2015)
Балла Е. - Поетика малої прози Миколи Вінграновського (2015)
Барчан В. - Філософські аспекти художньої прози Василя Симоненка (2015)
Ігнатович О. - Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея (2015)
Козак М. - Оцінки творчості поетів Закарпаття 20-40-х років ХХ ст. у західноукраїнській періодиці (2015)
Кузьма О. - Філософські мотиви в ліриці С.Черкасенка (цикл "Контрасти”) (2015)
Тиховська О. - Персоніфікація архетипу тіні у міфологічному світогляді українців (2015)
Тиховська О. - Міфологізм роману Доріс Лессінґ "Ущелина", Бура І. (2015)
Ференц Н. - Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити (2015)
Шетеля В. - Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") (2015)
Вовченко Г. - Вагоме видання мовознавчих досліджень (Сюсько Михайло. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови: Вибране. Монографія. — Ужгород: Ґражда, 2014. — 624 с.) (2015)
Філак І. - Біографія мови: Белей Любомир. Не минаючи ані титли... Лінгвобіографія старослов’янської мови. – К., Темпора. – 2015. – 256 с. (2015)
Ференц Н. - "Преблагословенна будь, країно див" (2015)
Титул, зміст (2015)
Чорна М. В. - Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів (2015)
Міщенко Д. А. - Оцінка ефективності державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу (2015)
Гуща І. О. - Вибір пріоритетів державної політики щодо розвитку аграрного ринку України (2015)
Рибаченко О. М. - Сталий розвиток кормовиробництва в Україні (2015)
Атаманчук Ю. М. - Аналіз концептуальних засад розвитку маркетингу в агропродовольчій сфері (2015)
Білоцерківець В. В. - Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму (2015)
Мокринська З. В. - Творчий підхід у бухгалтерському обліку чи проблеми етики бухгалтера (2015)
Стойка В. О. - Державно-приватне партнерство — рушійна сила інноваційного розвитку країни (2015)
Костюнік О. В. - Формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю, Павлюк К. П. (2015)
Міщук Є. В. - Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенденції, Голівер В. П. (2015)
Бойко В. І. - Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури (2015)
Дьяченко Н. К. - Математичні методи в управлінні бізнес-процесами аграрного підприємства (2015)
Червяков І. М. - Основні підходи до координації та підвищення ефективності регіональної політики (2015)
Патон Б. Є. - Вітальне слово (2014)
Шемшученко Ю. С. - В авангарді української юридичної науки (2014)
Сіренко В. Ф. - Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні, Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І. (2014)
Усенко І. Б. - Українська історико-правова наука на початку xxi ст.: здобутки та перспективи (2014)
Шемшученко Ю. С. - Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі: теорія і практика, Скрипнюк О. В., Ющик О. І., Антонов В. О., Костецька Т. А., Куян І. А., Мурашин Г. О., Суржинський М. І. (2014)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах конституційно-правової модернізації, Воротіна Н. В., Гаєва Н. П., Ісаєва Н. К., Пухтинський М. О. (2014)
Хуторян Н. М. - Напрями розвитку науки трудового права (2014)
Венецька М. В. - Перспективи розвитку цивільного права та законодавства (2014)
Кулинич П. Ф. - Земельне право України на початку ХХІ ст.: предмет, виклики, перспективи (2014)
Малишева Н. Р. - Актуальні проблеми розвитку екологічного права та перспективи їх розв’язання, Олещенко В. І. (2014)
Андрійко О. Ф. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку адміністративного права та державного управління в Україні, Нагребельний В. П., Дерець В. А., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Тимощук В. П. (2014)
Костенко О. М. - Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні, Кваша О. О., Прилуцький С. В., Ландіна А. В., Кубальський В. Н., Нерсесян А. С., Дідик С. Є., Козлюк Л. Г. (2014)
Малишева Н. Р. - Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі космічного права (2014)
Денисов В. Н. - Місце і роль доктрини в міжнародному праві (2014)
Кресіна І. О. - Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації, Сотник А. Л. (2014)
Бошицький Ю. Л. - Науково-освітній комплекс НАН України (2014)
Титул, зміст (2015)
Павлова Г. Є. - Методологічні основи дослідження управління інноваційним розвитком в аграрному секторі національної економіки (2015)
Никитюк Ю. А. - Інституціональні засади аналізу функціонування ринку лікарських рослин (2015)
Домінська О. Я. - Вплив факторів на розвиток льонарства в Україні (2015)
Абрамчук М. Ю. - Фінансові наслідки прояву екологічних ризиків використання біоінновацій, Прожога І. В. (2015)
Наконечна О. С. - Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України (2015)
Дяченко О. П. - Методи аналізу в інформаційних моделях складних систем, Морозюк Н. С. (2015)
Баєв В. В. - Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні (2015)
Семцов В. М. - Вплив неформальних інститутів на фінансово-економічний стан сільських територій (2015)
Зоря О. П. - Організація обліку операцій з банківськими металами ПАТ КБ "Приватбанк", Борисенко Т. М. (2015)
Шура Н. О. - Європейський погляд на категорію "власний капітал" підприємства та його складові, Шатило М. В. (2015)
Андрушенко В. М. - Світовий досвід переходу від традиційного до органічного агровиробництва та можливості його застосування в Україні (2015)
Бойко В. І. - Культура і мистецтво як об'єкти спонсорства культурної сфери (2015)
Шлебат А. А. - Стан та тенденції показників формування та використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2015)
Романів І. Ф. - Теоретичні засади соціального розвитку на сучасному етапі (2015)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Господарства населення в аграрному виробництві регіонів України, Дідур Г. І. (2015)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації (2015)
Семчук Ж. В. - Система діагностики інвестиційної діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення, Скриньковський Р. М. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України (2015)
Павлова Г. Є. - Особливості формування управління інноваційними процесами аграрного сектору національної економіки (2015)
Литовченко М. В. - Молочна промисловість України: стан та перспективи розвитку (2015)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання роботи борошномельного підприємства на основі систем масового обслуговування, Волощук С. Д. (2015)
Тредіт В. Є. - Податковий облік податку на прибуток підприємств за новими правилами (2015)
Белінська С. М. - Методичні засади обліку земельних ресурсів (2015)
Горобець Н. М. - Особливості мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників, Савенко О. А., Лапа В. О. (2015)
Прокопенко В. Ю. - Окремі аспекти управління девелоперськими проектами на ринку нерухомості, Столбова М. А. (2015)
Адамовська В. С. - Удосконалення управлінського обліку витрат операційної діяльності як один з напрямів бізнес-адміністрування, Брітан Н. В. (2015)
Костюнік О. В. - Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею, Махницька О. В. (2015)
Шура Н. О. - Розробка дієвої теорії мотивації працівників на вітчизняних підприємствах із застосуванням концепції саморозвитку, Швед В. В. (2015)
Романів І. Ф. - Соціальна безпека як критерій ефективності стратегічного управління соціальним розвитком в умовах економічної кризи (2015)
Бадалов Х. М. - Сучасний стан і тенденції рівня собівартості зернових в сільськогосподарських підприємствах України та США (2015)
Харченко О. С. - Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ на рівень платоспроможності підприємств машинобудування (2015)
Титул, зміст (2015)
Адамський В. Р. - Юридичне оформлення богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (2015)
Грубінко А. В. - Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір (2015)
Животівська Д. М. - Інформаційно-видавнича діяльність математичного відділення Новоросійського товариства природознавців (2015)
Задорожна Л. В. - Суспільні настрої населення центральних областей УРСР у перші повоєнні роки (2015)
Красилюк Я. В. - Репрезентація весільного вбрання у радянських весільних фотографіях 1950-1960-х років (2015)
Кушлакова Н. М. - Товариство інженерів, що закінчили Катеринославське вище гірниче училище: до історії заснування та відкриття (2015)
Марченко І. Я. - Історія використання деяких тваринних клеїв в реставрації станкового живопису (2015)
Петрухін С. В. - Штрафні ескадрильї: міф чи реальність (2015)
Хом’як О. В. - Особливості пропаганди під час набору до 14-ої дивізії Ваффен СС "Галичина"(квітень-червень 1943 року) (2015)
Абесінова О. К. - Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства (2015)
Аванесова Н. Е. - Аналітичне дослідження фінансового стану Державного підприємства "Харківський бронетанковий ремонтний завод" (2015)
Авксєнтьєв М. Ю. - Рекомендації щодо вдосконалення планування розвитку вищої освіти (2015)
Авраменко Н. Л. - Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні, Шпильківська З. В. (2015)
Амбражей О. А. - Образовательный фактор повышения уровня жизни населения (2015)
Антохов А. А. - Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки (2015)
Ачкасова С. А. - Ризик дефолту перестраховика у загальній системі ризиків, пов’язаних із використанням перестрахуванням, Волобуєва А. В. (2015)
Белей О. І. - Система процесного управління комерційною діяльністю торговельних підприємств, Белей С. Е. (2015)
Беник Н. Г. - Сучасні тенденції розвитку суднобудування та судноремонту (2015)
Бець М. Т. - Загальна характеристика еколого-економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі (2015)
Бігун У. В. - Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості, Охріменко О. О. (2015)
Біль М. М. - Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції (2015)
Богданова К. А. - Реінжиніринг механізму банківського кредитування (2015)
Бозуленко О. Я. - Економічне та соціальне значення торгівлі в ринкових умовах, Чварюк М. Д. (2015)
Бондаревська К. В. - Конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці, Овчарик А. Ю. (2015)
Бондаренко А. Н. - Факторы успеха менеджера в современных условиях (2015)
Бондаренко А. М. - Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України, Головко О. М. (2015)
Боримська К. П. - Бухгалтерський облік в контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології (2015)
Боровик П. М. - Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств, Колотуха С. М., Кіщук Д. В. (2015)
Бужин О. О. - Екологічна безпека: коефіцієнт екологічної збалансованості внесення органічних та мінеральних добрив (2015)
Булишева Д. В. - Розвиток приміських зон міських агломерацій: особливості та шляхи вдосконалення (2015)
Бурмака Т. М. - Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства (2015)
Бутко А. Е. - Украинский рынок утилизации полимерных отходов и ключевые тенденции его развития (2015)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2015)
Валькова Н. В. - Логістичні системи: визначення, класифікація та роль на різних рівнях управління (2015)
Василик А. В. - Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні, Царенко О. С. (2015)
Волковський Є. І. - Фактори формування потенціалу бюджету міста Києва: взаємозв'язки та взаємозалежність (2015)
Ворона М. С. - Актуалізація управління інноваційно-технологічним розвитком промислових підприємств України (2015)
Вороніна А. В. - Економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів експорту товарів України, Волосова Є. Р. (2015)
Вороніна А. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні, Ніколаєва К. М. (2015)
Aristova N. A. - Main elements of novels, novellas and short stories (with reference to contemporary literature of the English-speaking countries) (2015)
Архелюк В. В. - Актуальні проблеми структурної лінгвістики (2015)
Атрошенко Г. І. - Сюжетний хронотоп казок Лариси Письменної, Захарчук О. Ю. (2015)
Гаврилащук О. Д. - Класифікація адресатів внутрішнього мовлення у художньому тексті(гендерний чинник) (2015)
Гайденко Ю. О. - Мовна реалізація поняття кількості в англійській мові (на матеріалі текстів технічної підмови та фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом) (2015)
Грибіник Ю. І. - Явища полісемії та омонімії в англійській геодезичній термінології (2015)
Дегтярьова Є. О. - Індивідуально-авторська картина світу крізь призму творчості французьких письменників-мінімалістів (2015)
Заремська І. М. - Буття національної культури в творчості "Шістдесятників" (2015)
Крочук Ю. В. - Мовна особистість як об’єкт дослідження антропоцентричних лінгвістичних студій (2015)
Лапушкіна Н. П. - Дитяча література Краматорська: стан і перспективи (2015)
Могилевская О. С. - Русская тема в публицистике В.А. Пьецуха (2015)
Павлів У. С. - До питання лінгвістичного статусу англійської мови в Ірландії (2015)
Гущин О. О. - Впровадження закордонного досвіду адміністрування миротворчих операцій у діяльність Збройних cил України (2015)
Єрьоменко І. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (2015)
Качуровський В. В. - Визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав автора (2015)
Книженко С. А. - Стратегия расследования преступлений против правосудия (2015)
Козинець О. Г. - Соціальна складова політики "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта, Козинець І. Г. (2015)
Котирло О. О. - Правові аспекти реформування фондового ринку України (2015)
Антонюк В. С. - Перспективи використання методу атомно-силової мікроскопії при комплексному контролі елементів приладів точного приладобудування, Бондаренко Ю. Ю., Бондаренко М. О., Білокінь С. О., Андрієнко В. О. (2014)
Богомолов М. Ф. - Дослідження прецизійного детектування лазерного випромінювання в діагностичних біосистемах, Русинчук В. П. (2014)
Богомолов М. Ф. - Лазерний спел-інтерферометр для біомедичних досліджень, Соколовський М. Б. (2014)
Федорчук-Мороз В. І. - Вимоги безпеки при виконанні паяльних робіт, Вісин О. О. (2014)
Гевко Б. М. - Розрахунок гнучких валів гвинтових механізмів, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2014)
Глухова Н. В. - Статистичний та спектральний аналіз кірліограм (2014)
Денисюк В. Ю. - Лазерні технології в сучасному машино- та приладобудуванні, Буць Б. П., Харчик М. М. (2014)
Денисюк В. Ю. - Особливості формування багатоінструментальних налагоджень в автоматизованій системі технологічної підготовки багатошпиндельних токарних автоматів, Лапченко Ю. С. (2014)
Дмитриев Д. А. - Прогнозируемая мощность ветроэнергетической установки "Каскад-3", Ремизов П. П., Русанов С. А., Лобов А. А. (2014)
Ткачук А. А. - Дослідження можливостей форсування випробувань підшипників на довговічність, Дуляницька Т. В. (2014)
Дячун А. Є. - Технологічні передумови розрахунку гвинтового розходоміра, Дмитренко В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2014)
Баховський П. Ф. - Окремі аспекти перспектив розвитку конвергентних мереж на сучасних телекомунікаційних платформах, Євсюк М. М. (2014)
Зенкін А. С. - Розробка кваліметричної моделі прогнозування показників якості та безпеки молочної продукції, Кудрявцева А. А., Салівон Ю. Ю. (2014)
Кайдик О. Л. - Про оптимізацію режимів круглого врізного шліфування канавок карданних підшипників, Терлецький Т. В. (2014)
Коробко І. В. - Оцінювання впливу неоднорідності рідиннофазних потоків на точність ультразвукових перетворювачів витрати (2014)
Larshin V. P. - A vibration sensor and a cutting system mathematicfl description, Lishchenko N. V., Basharov R. R. (2014)
Лебедев В. Г. - Закономерности образования прижогов закалки при шлифовании подшипниковых сталей за счет диффузионного механизма мартенсит-перлит-аустенит, Клименко Н. Н. (2014)
Лищенко Н. В. - Исследование вибраций в технологической системе на основе многофакторного планирования эксперимента (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Дослідження мікрогеометричних параметрів поверхонь обертання роликів підшипників та моделювання процесу їх оброблення, Корпусов А. А., Лукашук О. А. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Формування мікропрофілю поверхонь обертання на операціях безцентрового переривчастого шліфування, Равенець Л. М., Ільчук Ю. В. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Про випробування засобів вимірювальної техніки на стійкість до зміни температури, Симонюк В. П., Трохимчук Г. П. (2014)
Ляшук О. Л. - Розширення можливостей технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Кондратюк О. М., Гевко І. Б., Галан Ю. Я. (2014)
Скоропад П. І. - Програма CorrSim2014 для моделювання корозійних процесів чутливих елементів термоперетворювачів, Маньковський С. В., Маньковська Е. Й. (2014)
Джугурян Т. Г. - Особливості безцентрового шліфування циліндричних поверхонь функціонального призначення переривчастими шліфувальними кругами, Марчук І. В. (2014)
Марчук В. І. - Дослідження формування шорсткості поверхонь обертання роликів в процесі переривчастого безцентрового шліфування, Марчук І. В., Лук’янчук Ю. А. (2014)
Михалевич В. Т. Тарас Б. І. - Узгодження взаємодії функціональних елементів у вимірювальних приладах і системах (2014)
Панчук А. Г. - Визначення вхідних даних для моделювання потоку глинистої маси, Мельник В. О. (2014)
Петрина Ю. Д. - Закономірності поширення тріщин в бурильних трубах при циклічному навантаженні, Петрина Д. Ю., Лукань Т. В., Сидор П. Я. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Характеристика зношуваності та методи підвищення зносостійкості, Попова Н. О. (2014)
Рудасьов В. Б. - Фрикційна взаємодія пар кочення, Шматко Д. З., Авер'янов В. С. (2014)
Рудик Т. О. - Алгоритмізація адаптивного керування зворотним зв'язком в магнітотерапевтичному апараті локальної дії, Терещенко М. Ф., Рудик В. Ю. (2014)
Симонюк В. П. - Про проблематику застосування фрикційних передач при конструюванні приладів та засобів вимірювання, Семенюк В. С., Мельник В. О. (2014)
Скиба О. П. - Дослідження жорсткості системи затискний гвинтовий пристрій - деталь, Пік А. І., Гагалюк А. В., Романовська Л. М. (2014)
Ткачук А. А. - Підвищення зносостійкості фрикційних поверхонь обертання методами поверхневого пластичного деформування, Заблоцький В. Ю., Дзюра В. О. (2014)
Лігоміна С. М. - Моделювання електромагніто-акустичних перетворювачів методом кінцевих елементів, Ходневич С. В. (2014)
Чвартацький І. І. - Структурний синтез агрегатів для подрібнення і змішування кормових сумішей, Чвартацький Р. І. (2014)
Чернети О. Г. - Дослідження технологічних способів формування зносостійких покриттів на основі лазерної обробки, Бабка І. О., Чалдишева Є. В. (2014)
Шолом П. С. - Похибки позиціонування вимірювальної оснастки в системах операційного активного контролю (2014)
Яким Р. С. - Вдосконалення технології виготовлення шарошок з твердосплавним породоруйнівним оснащенням для тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2014)
Титул, зміст (2015)
Витвицька О. Д. - Особливості інноваційного розвитку економіки і завдання аграрної науки та освіти, Демешкант Н. А. (2015)
Мороз О. В. - Інституційні основи опортуністичних моделей поведінки в аграрній сфері України, Карачина Н. П., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Боярська М. О. - Вдосконалення технології прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (2015)
Русак О. П. - Координація цілей аграрних підприємств як основа їх стратегічного розвитку (2015)
Сливінська О. Б. - Методичні підходи до аналізу економічної ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності зерновиробництва (2015)
Мороз О. О. - Основні напрями розвитку та конкуренції регіонального ринку борошна, Стасенко Д. В. (2015)
Турило А. М. - Система оцінки людського капіталу працівника підприємства, Короленко Р. В. (2015)
Устенко І. А. - Маркетингові дослідження ринку продукції з сурімі, Мардар М. Р., Памбук С. А. (2015)
Адамовська В. С. - Ефективне адміністрування як запорука конкурентоспроможності українського бізнесу, Кривоконь А. О. (2015)
Прокопенко В. Ю. - Моделювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості України (2015)
Гордієнко Л. П. - Сучасні методи оцінювання рівня витрат незавершеного виробництва як основа ефективного управління підприємством (2015)
Олешко В. В. - Місія та цілі стратегії сталого розвитку підприємств хімічної галузі (2015)
Хаянок Т. М. - Формування кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2015)
Андриенко В. А. - Программное обеспечение синтеза программ тестов для мониторинга запоминающих устройств, Антонюк В. С., Паткевич О. И. (2015)
Денисюк В. Ю. - Аналіз існуючих технологій очищення поверхонь в сучасному машино- та приладобудуванні, Харчик М. М., Буць Б. П. (2015)
Заблоцький В. Ю. - Технологічні особливості вимірювання динамічних параметрів мікрогеометрії робочих поверхонь кілець підшиників, Дахнюк О. П. (2015)
Коробочка О. М. - Дослідження безперервного процесу відділення мастил від миючних розчинів в умовах автотранспортних підприємств, Коржавін Ю. А., Авер’янов В.С., Лукавенко С. О. (2015)
Лапченко Ю. С. - Обґрунтування вибору матеріалу магнітопроводу для індукторів-електромагнітів магнітотерапевчних пристроїв (2015)
Ларшин В. П. - Исследование вибраций при сверлении отверстий малого диаметра, Лищенко Н. В., Башаров Р. Р. (2015)
Лищенко Н. В. - Определение температуры прерывистого шлифования, Ларшин В. П. (2015)
Лебедев В. Г. - Закономерности образования прижогов отпуска при шлифовании подшипниковых сталей, Клименко Н. Н. (2015)
Лук’янчук Ю. А. - Про проведення випробувань радіоелектронної техніки в умовах їх практичної експлуатації, Лукашук О. А., Сонсядло К. П. (2015)
Михалевич В. Т. - Рефрактометрія та практичне застосування рефрактометрів, Давидюк М. П. (2015)
Марчук В. І. - Про вплив параметрів якості робочих поверхонь кілець на експлуатаційні характеристики високоточних роликових підшипників, Равенець Л. М., Ештеіві А. М. (2015)
Ричагов В. В. - Сучасні технології виробництва та зміцнення конструкційних сталей (2015)
Симонюк В. П. - Система автобалансування медичної каталки при транспортуванні хворого, Лук’янчук Ю. А., Шиліна Р. О. (2015)
Лишук В. В. - Математична модель трифазного асинхронного двигуна в двофазному режимі роботи, Ящинський Л. В. (2015)
Ткачук А. А. - Аналіз типових схем випробувального обладнання та критеріїв оцінки триботехнічних характеристик спряжених деталей, Приступа С. О. (2015)
Шматко Д. З. - Застосування акустичних неруйнівних способів контролю з метою визначення працездатності підшипників, Скорняков Е. С., Авер’янов В. С., Чувилов Д. С. (2015)
Шолом П. С. - Моделювання засобу вимірювання з дискретними елементами (2015)
Скорняков Е. С. - Дослідження особливостей подрібнення різанням пневматичних шин при утилізації, Сасов О. О., Коржавін Ю. А., Калініченко С. В., Яковенко Я. В., Кашинський І. С. (2015)
Ящинський Л. В. - Дослідження магнітної сприйнятливості парамагнітних сполук методом зважування у зовнішньому магнітному полі, Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. (2015)
Мельник С. А. - Основні етапи розвитку доплерівських методів та приладів для контролю гемодинамічних процесів, Казановська В. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Мельник Л. Л. - Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор забезпечення їхнього сталого соціально-економічного розвитку (2015)
Кашуба Я. М. - Зміна парадигми соціальної політики: від витратної до інвестиційної складової щодо зайнятості населення (2015)
Харчук С. А. - Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій (2015)
Дорош О. С. - Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення (2015)
Витвицька О. Д. - Розвиток транскордонного співробітництва машинобудівних підприємств на кордоні з країнами Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи (2015)
Сливінська О. Б. - Впровадження системи контролінгу на підприємствах України (2015)
Токмакова І. В. - Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України (2015)
Осовська Г. В. - Формування інноваційного менеджменту підприємства на основі синергетичної взаємодії технологічних інновацій з ресурсною, організаційно-управлінською та маркетинговою складовими бізнесу, Фещенко А. О. (2015)
Шевченко В. М. - Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб'єктно-об'єктний підхід (2015)
Корнєєв М. В. - Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Кобернюк С. О. - Аналіз європейських перспектив свинарства України (2015)
Стариченко М. А. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва (2015)
Рудь В. В. - Формування доданої вартості підприємствами м'ясопереробної галузі (2015)
Волчанська Л. Ф. - Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2015)
Демидова М. М. - Адміністративна та кримінальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств як зовнішній мотиваційний чинник (2015)
Титул, зміст (2015)
Чорний Г. М. - Діалектика понять "самоуправління" і "управління" в практичній діяльності керівників і спеціалістів підприємств АПК, Міщенко І. А., Данилевська І. В. (2015)
Мороз О. О. - Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні, Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Улько Є. М. - Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2015)
Румик І. І. - Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення (2015)
Нікітченко С. О. - Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2015)
Хопчан В. М. - Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до організації території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтній основі, Дьяченко О. Р. (2015)
Миколайчук І. П. - Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Шевченко В. М. - Облік інвестиційної нерухомості: суб'єктно-об'єктний підхід (2015)
Неізвестна В. С. - Зовнішні переваги підприємств санаторно-рекреаційного комплексу як фактор стійкого функціонування підприємства (2015)
Гриник О. І. - Наукові підходи щодо формування дієвої системи стимулювання сільськогосподарських підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої сировини та продуктів харчування (2015)
Жураківський Є. С. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій (2015)
Вороненко В. І. - Принципи оцінки еколого-економічного розвитку регіону (2015)
Титул, зміст (2015)
Радіонов Ю. Д. - Державна підтримка природоохоронних заходів: проблеми виконання бюджетних програм та ефективності використання коштів (2015)
Гоблик В. В. - Особливості регулювання трудоміграційних процесів у прикордонному регіоні (2015)
Шпильовий В. А. - Концептуальні підходи до визначення сутності банківської діяльності в умовах модернізації економічної системи, Фімяр С. В. (2015)
Токарчук Д. М. - Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні (2015)
Пивовар П. В. - Правові засади виробництва та використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Афендікова Н. О. - Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки (2015)
Сталінська О. В. - Система оцінки праці персоналу на сучасному промисловому підприємстві (2015)
Педорченко А. Л. - Досвід експорту олійних культур та продуктів їх переробки країн з розвинутою ринковою економікою (2015)
Красільнікова К. Є. - Напрями розвитку виробництва хлібопекарських підприємств (2015)
Задорожна Л. М. - Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Коваленко О. С. - Стан банківського кредитування суб'єктів аграрного сектору економіки України (2015)
Рибакова О. А. - Сільськогосподарська птиця як об'єкт бухгалтерського обліку (2015)
Шостак І. В. - Застосування Smart-підходу до обгрунтування системи КРІ оцінки результатів роботи персоналу підприємства торгівлі (2015)
Титул, зміст (2015)
Білорус Т. В. - Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки (2015)
Вороніна Р. М. - Розвиток міської мобільності у світі (2015)
Вудвуд В. В. - Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання, Шуткевич Т. М. (2015)
Герасимова О. Л. - Вдосконалення системи діагностики кризового стану підприємства з використанням нечітких нейронних мереж, Орєхов Ю. О. (2015)
Голдобин Д. О. - Исследование экономической сущности инвестиционного потенциала (2015)
Голіонко Н. Г. - Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу (2015)
Грановська І. В. - Проблеми встановлення мінімальної пенсії в Україні (2015)
Гриценко Д. С. - Основні елементи демотивації персоналу та шляхи їх вирішення (2015)
Гузенко О. П. - Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект, Шокало Т. П. (2015)
Давиденко Н. М. - Методологічні підходи до визначення загрози фінансової безпеки аграрних формувань (2015)
Демчук Н. И. - Регуляторная политика НБУ в кризисный период: проблемы и переспективы (2015)
Дідоренко Т. В. - "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень (2015)
Добровольська О. В. - Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках (2015)
Добрянская В. В. - Маркетинг в жилищном строительстве, Чурса Ю. В. (2015)
Єфімова С. А. - Управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Жуковська О. А. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в банківських установах, Мойсеєнкова Д. А. (2015)
Заблодська І. В. - Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект, Ахромкін Є. М. (2015)
Задворних С. С. - Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням "брудних грошей" в Україні (2015)
Задорожна Р. П. - Теоретичні витоки методології статистичного дослідження фінансового сектору (2015)
Зачоса О. Д. - Особливості менеджменту знань в управлінні навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору економіки (2015)
Зубков Р. С. - Характеристика основних підходів класифікації інновацій (2015)
Іванова М. І. - Переваги та ризики євроінтеграції України, Варяниченко О. В. (2015)
Іванова М. І. - Використання методів економіко-математичного прогнозування обсягів виробництва продукції, Єгорцева Є. Є. (2015)
Карась П. М. - Методичні підходи щодо організації нормування праці та оцінки управлінців фінансово-кредитних установ, Якушова Т. В. (2015)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Кирилюк Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній (2015)
Коблянська Г. Ю. - Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу, Ювко Ю. О. (2015)
Ковтонюк К. В. - Девальваційна пастка для економіки України (2015)
Корнийчук А. А. - Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия (2015)
Кравченко Н. В. - Інноваційна праця: соціорганізаційні основи формування і розвитку (2015)
Кривоконь М. О. - Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці (2015)
Кудріна О. Ю. - Інновації в промисловості: ретроспективний аналіз розвитку деяких регіонів України (2015)
Кузьміна О. М. - Сутність моделювання стратегії формування конкурентних переваг підприємства, Богданова Л. О. (2015)
Левицька І. В. - Інфраструктура забезпечення розвитку туризму у Вінницькій області, Завальнюк В. В. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків (2015)
Лопащук І. А. - Роль якості продукції в умовах конкурентної боротьби, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2015)
Лось В. В. - Теоретичні основи управління борговою безпекою, Усик В. І. (2015)
Лункіна Т. І. - Методи управління ризиками споживчого кредитування, Вельховацька К. О. (2015)
Лупак Р. Л - Ідентифікація системних характеристик інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Балабан Л. О. (2015)
Макарчук І. М. - Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі (2015)
Макух Т. О. - Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обгрунтування можливих напрямків їх вирішення (2015)
Малик С. С. - Основные проблемы управления стоимостью бизнеса (2015)
Малюк О. С. - Особливості врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційних проектів (2015)
Матвєєв В. В. - Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства (2015)
Меленчук Ю. Т. - Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості (2015)
Мстоян К. В. - Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку (2015)
Нестеренко О. С. - Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні (2015)
Ноженко Д. Г. - Стратегічне планування економічного розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Озеран А. В. - Аналіз корисності інформації фінансової звітності для прийняття управлінських рішень (2015)
Орлова К. Є. - Удосконалення методики аналізу зовнішнього середовища промислових підприємств (2015)
Павлюк Т. І. - Національні економічні інтереси (2015)
Папіж Ю. С. - Теоретичні підходи до формування та розвитку регіональних кластерів (2015)
Паславська В. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері туризму, Квасній Л. Г. (2015)
Петровська А. В. - Моделі оптимізації клієнтської бази організації (2015)
Петько С. М. - Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках (2015)
Пинда Ю. В. - Роль будівельного сектору в економічній системі держави (2015)
Титул, содержание (2010)
Махненко В. И. - Расчетное прогнозирование долговечности боковой рамы грузового железнодорожного вагона при переменных циклических нагрузках, Романова И. Ю. (2010)
Фальченко Ю. В. - Сварка давлением микродисперсного композиционного материала АМг5 + 27 % Al2O3 с применением быстрозакристаллизованной прослойки эвтектического состава Al + 33 % Cu, Муравейник А. Н., Харченко Г. К., Федорчук В. Е., Гордань Г. Н. (2010)
Цыбулькин Г. А. - Оценка качества процесса саморегулирования дуги (2010)
Черная Т. И. - Лазерная сварка корневых швов соединений толстого металла теплоустойчивой стали, Царюк А. К., Сиора А. В., Шелягин В. Д., Хаскин В. Ю. (2010)
Долиненко В. В. - Оптимальное управление формированием усиления сварного шва, Скуба Т. Г., Коляда В. А., Шаповалов Е. В. (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Перспективы повышения энергетических показателей при контактной стыковой сварке (Обзор), Нейло Ю. С., Гавриш В. С., Гущин К. В. (2010)
Руденко П. М. - Портативная система контроля и управления процессом контактной точечной сварки, Гавриш В. С. (2010)
Жудра А. П. - Технология широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов, Кривчиков С. Ю., Петров В. В. (2010)
Роянов В. А. - Определение дополнительных сопротивлений перемещению листовых полотнищ по неприводному роликовому полю линий сборки и сварки, Коросташевский П. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Сливинский А. А. - Анализ факторов образования подсолидусных трещин при сварке металлов с ГЦК-структурой кристаллической решетки (Обзор) (2010)
Рябцев И. А. - Структура и свойства высокомарганцевого наплавленного металла, Кондратьев И. А., Черняк Я. П., Гордань Г. Н., Соломийчук Т. Г., Годзыра Н. Ф. (2010)
Терновой Е. Г. - Ремонт трубопроводов орбитальной сваркой ТИГ внутри обитаемых космических объектов, Булацев А. Р., Соломийчук Т. Г., Шулым В. Ф. (2010)
Дядин В. П. - Оценка температурного сдвига в зависимости от толщины образца по силовому и деформационному критериям механики разрушения (2010)
Дзыкович В. И. - Свойства порошков карбидов вольфрама, полученных по различным технологиям, Жудра А. П., Белый А. И. (2010)
Борисова А. Л. - Плазменные покрытия на основе ZrO2 с использованием в качестве металлического подслоя сплава AlCuFe, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Цымбалистая Т. В., Грищенко А. П. (2010)
Походня И. К. - Прогресс черной металлургии и производства сварочных материалов в КНР (Обзор), Котельчук А. С. (2010)
Кучук-Яценко В. С. - Контактная сварка сопротивлением стальной арматуры с использованием композитной вставки, Наконечный А. А., Сахацкий А. Г. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием — эффективный способ повышения эксплуатационных характеристик конструкций, Ищенко А. Я., Чайка А. А., Лабур Т. М. (2010)
Залевский А. В. - Кодовые обозначения флюсов отечественного производства и комбинаций флюс+проволока в соответствии с международными стандартами, Галинич В. И., Проценко Н. А., Кухаренко В. В. (2010)
Ланкин Ю. Н. - Влияние рабочей частоты на размеры трансформаторов для контактной сварки на переменном токе (2010)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Титул, содержание (2010)
Коваленко Д. В. - Адекватность термогидродинамической модели сквозного проплавления при сварке ТИГ и А-ТИГ никелевого сплава NIMONIC-75, Павляк Д. А., Судник В. А., Коваленко И. В. (2010)
Махненко В. И. - Оптимальное снижение рабочего давления в трубопроводе при ремонте наплавкой участков утонения, Бут В. С., Козлитина С. С., Дзюбак Л. И., Олейник О. И. (2010)
Радкевич И. А. - Особенности управления дугой внешним магнитным полем (Обзор), Шваб С. Л., Прилуцкий В. П., Ахонин С. В. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов различных систем легирования, Чайка А. А., Клочков И. Н., Яворская М. Р. (2010)
Максимова С. В. - Механические свойства паяных соединений дисперсно-упрочненного медного сплава, Хорунов В. Ф., Шонин В. А. (2010)
Борисова А. Л. - Многослойные теплозащитные плазменные покрытия ZrO2–NiCrAlY, Туник А. Ю., Адеева Л. И., Грищенко А. В., Цымбалистая Т. В., Коломыцев М. В. (2010)
Шелягин В. Д. - Перспективы применения лазерной и гибридной технологий сварки сталей для повышения эксплуатационного ресурса трубопроводов, Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2010)
Кныш В. В. - Повышение циклической долговечности сварных соединений с накопленными усталостными повреждениями высокочастотной проковкой, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2010)
Лебедев В. А. - Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла (Обзор) (2010)
Бондарев А. А. - Свойства покрытий Al2O3+Cr+TiN после электронно-лучевой обработки, Тюрин Ю. Н., Дуда И. М., Погребняк А. Д. (2010)
Титул, зміст (2015)
Reznikov A. - Hormonal impact on tumor growth and progression (2015)
Garifulin O. M. - Application of serex-analysis for identification of human colon cancer antigens, Kykot V. O., Gridina N. Y., Kiyamova R. G., Gout I. T., Filonenko V. V. (2015)
Chekhun V. F. - Modifying effects of lactoferrin in vitro on molecular phenotype of human breast cancer cells, Zalutskii I. V., Naleskina L. A., Lukianova N. Yu., Yalovenko T. M., Borikun T. V., Sobchenko S. O., Semak I. V., Lukashevich V. S. (2015)
Franskevych D. V. - Enhanced cytotoxicity of рhotoexcited fullerene C60 and cisplatin combination against drug-resistant leukemic cells, Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Grebinyk D. M., Matyshevska O. P. (2015)
Pyaskovskaya O. N. - Aconitine-containing agent enhances antitumor activity of dichloroacetate against Ehrlich carcinoma, Boychuk I. V., Fedorchuk A. G., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Solyanik G. I. (2015)
Symchych T. V. - Anticancer effectiveness of vaccination based on xenogeneic embryo proteins applied in different schedules, Fedosova N. I., Karaman O. M., Yevstratieva L. M., Lisovenko H. S., Voyeykova I. M., Potebnia H. P. (2015)
Liubich L. D. - Anticancer efficacy of allogeneic vaccine modified with progenitor neural cells supernatant in rats with glioma 101.8, Lisyany M. I. (2015)
Sozucan Y. - TRP genes family expression in colorectal cancer, Kalender M. E., Sari I., Suner A., Oztuzcu S., Arman K., Yumrutas O., Bozgeyik I., Cengiz B., Igci Y. Z., Balakan O., Camci C. (2015)
Krupnova E. V. - Role of vascular endothelial growth factor in non-small cell lung cancer pathogenesis, Shapetska M. N., Mikhalenko E. P., Chebotaryova N. V., Shchayuk A. N., Pissarchik S. N., Prokhorov A. V. (2015)
Tastekin D. - Plasma homocysteine, folate and vitamin B12 levels in patients with lung cancer, Erturk K., Bozbey H. U., Olmuscelik O., Kiziltan H., Tuna S., Tas F. (2015)
Kemal Y. - Primary testicular lymphoma: a single centre experience, Teker F., Demirag G., Yucel I. (2015)
Lozynska M. R. - Rare case of intraintestinal stromal tumors in the patient with familial adenomatous polyposis, Pospishil Y. O., Varyvoda O. Y., Pławski A., Pretsel O. O. (2015)
Ates I. - Unusual metastases of lung cancer: bulbus oculi and maxillary sinus, Yazici O., Ates H., Ozdemir N., Zengin N. (2015)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Методологічні основи наукових досліджень відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2015)
Трусова Н. В. - Лізингові послуги як інструмент фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства (2015)
Корнієцький О. В. - Поняття та сутність логістики (2015)
Золотницька Ю. В. - Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу (2015)
Шевченко Н. О. - Сучасні проблеми продовольчої безпеки України, Сичова М. О. (2015)
Ор'єва К. В. - Об'єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення (2015)
Іваницька О. В. - Транспортна задача лінійного програмування, Рощина Н. В., Сербул Р. С. (2015)
Радєва О. Г. - Методологічні засади управління основними засобами з метою забезпечення ефективної роботи машинобудівних підприємств (2015)
Мельничук Я. П. - Інформаційне забеспечення сертифікації земельних ділянок та їх використання для виробництва органічної продукції (2015)
Кривобок П. В. - Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного розвитку сіл України (2015)
Титул, зміст (2015)
Zavadskaya Т. S. - Photodynamic therapy in the treatment of glioma (2015)
Jain M. - An overview on "cellular cannibalism” with special reference to oral squamous cell carcinoma (2015)
Buchynska L. G. - FOXP3 gene promoter methylation in endometrial cancer cells, Iurchenko N. P., Verko N. P., Nekrasov K. A., Kashuba V. I. (2015)
Shton I. O. - Chlorin e6 combined with albumin nanoparticles as a potential composite photosensitizer for photodynamic therapy of tumors, Sarnatskaya V. V., Prokopenko I. V., Gamaleia N. F. (2015)
Sarnatskaya V. V. - Effect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinoma, Nikolaev V. G., Yushko L. A., Paziuk L. M., Karaman O. M., Fedosova N. I., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Gorbik G. V., Maslenny V. N., Solyanik G. I. (2015)
Zaletok S. - Green tea, red wine and lemon extracts reduce experimental tumor growth and cancer drug toxicity, Gulua L., Wicker L., Shlyakhovenko V., Gogol S., Orlovsky O., Karnaushenko O., Verbinenko A., Milinevska V., Samoylenko O., Todor I., Turmanidze T. (2015)
Buchynska L. G. - The study of mismatch repair in endometrial cancer patients with a family history of cancer, Brieieva O. V., Nekrasov K. A., Nespryadko S. V. (2015)
Dumanskiy Yu. V. - Endothelial dysfunction of vessels at lung cancer, Stoliarova O. Yu., Syniachenko O. V., Iegudina E. D. (2015)
Kemal Y. - High body-mass index is not associated with worse clinicopathological characteristics in predominantly obese breast cancer patients, Demirag G., Teker F., Kut E., Kefeli M., Ekiz K., Yucel I. (2015)
Kolesnik O. - Intraoperative ultrasonography in pancreatic surgery: staging and resection guidance, Lukashenko A., Shudrak A., Golovko T., Lavryk G., Huralevych J. (2015)
Ustinova M. - Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity, Daneberga Z., Berzina D., Nakazawa-Miklasevica M., Maksimenko J., Gardovskis J., Miklasevics E. (2015)
Meleshko A. N. - Response monitoring in follicular lymphoma by synchronous evaluation of minimal residual disease and diffusion-weighted MRI, Kharuzhyk S. A., Piatrouskaya N. A. (2015)
Lakota J. - Treatment of metastatic head and neck cancer with mesenchymal stem cells combined with prodrug gene therapy, Gocarova K., Spanik S. (2015)
Authors index to volume 37 (2015) (2015)
Subject index to volume 37 (2015) (2015)
Acknowledgement (2015)
Титул, зміст (2015)
Єремєєв І. С. - Дослідження впливу полігонів тпв на землі сільськогосподарського призначення, Марчук С. В. (2015)
Чорна Н. П. - Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку (2015)
Чорний Р. С. - Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні (2015)
Фурман В. М. - Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бербенець О. В. - Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції (2015)
Тимченко Н. М. - Оцінка ефективності функціонування транспортних підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів (2015)
Коваленко О. В. - Нові ринки як наслідок сьогочасних потреб суспільства (2015)
Ортіна Г. В. - Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки (2015)
Вініченко О. М. - Характеристика, види та сутність розвитку підприємства (2015)
Гулінчук Р. М. - Механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, Шкуратов О. І., Дорош О. С. (2015)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів (2015)
Височанська М. Я. - Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів (2015)
Гриник О. І. - Особливості функціонального використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського Полісся (2015)
Малашенко Ю. А. - Тенденції інфраструктурно-інституційного забезпечення діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Макаревич О. В. - Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв'язок емоційного інтелекту з його формуванням (2015)
Dudok T. H. - Optically pumped mirrorless lasing. A Review. Part II. Lasing in photonic crystals and microcavities, Nastishin Yu. A. (2014)
Obukhovsky V. - Optical chaos and oscillations in photorefractive LiNbO3:Fe, Lemeshko V. (2014)
Azooz S. M. - All-fibre dual-wavelength thulium-doped fibre laser based on spatial filtering effect, Hamida B. A., Khan S., Eltaif T., Jasim A. A., Ahmad H., Harun S. W. (2014)
Savaryn V. - Reinvestigation of piezooptic anisotropy appearing in a crystalline disk loaded along its diameter, Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2014)
Lokman A. - Humidity sensor based on tapered single mode fiber coated with a hydroxyethyl cellulose/poly-vinylidene fluoride composite, Batumalay M., Harun S. W. and Arof H. (2014)
Титул, зміст (2015)
Кирилюк Є. М. - Сучасні концепції наповнення агропродовольчого ринку та розв'язання продовольчої проблеми (2015)
Новікова Н. Л. - Вплив економічних інтересів на розширене відтворення в аграрній сфері (2015)
Жигірь А. А. - Клaстepизaцiя як механізм підвищення ефективності пiдпpиємницькoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi (2015)
Паска І. М. - Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції (2015)
Купчак В. Р. - Механізм проектного управління енергоефективністю на регіональному рівні (2015)
Корнієцький О. В. - Формування регіональної транспортно-логістичної системи в умовах просторової трансформації економіки (2015)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Сатир Л. М. (2015)
Пуліна Т. В. - Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону, Коротунова О. В., Адріковський Д. С. (2015)
Долинський К. В. - Вітчизняний стан статистики сільськогосподарських територій: актуальні питання (2015)
Рехтета О. М. - Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону (2015)
Лінтур І. В. - Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі (2015)
Šedžiuvienė N. - Strategy of innovative teaching/learning in higher school, Urbonienė L. (2015)
Брюханова Н. О. - Компетентний фахівець - цільовий орієнтир сучасної професійної освіти (2015)
Vyshpinska Y. M. - Professional education of music teachers in the bukovina region educational environment – history and contemporaneity, Gatrych I. G. (2015)
Дубініна О. В. - Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльністю ЗНЗ (2015)
Канівець О. М. - Використання сучасних освітніх технологій при підготовці філологів у британських ВНЗ (2015)
Клімова А. М. - Професійна освіта майбутніх викладачів товарознавства в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ (2015)
Коберник О. М. - Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання (2015)
Лісовий В. А. - До питання про визначення змісту феномена "професійна самореалізація викладача вищої школи" (2015)
Лузан П. Г. - Проблемно-розвивальне навчання як домінанта формування професійної компетентності майбутніх фахівців, Зайцева І. В. (2015)
Матійчук К. Д. - Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2015)
Подборский Ю. Г. - Роль документоведения в подготовке специалистов профессий типа "человек – знаковая система" (2015)
Прищепа С. М. - Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника (2015)
Savchenko L. O. - Characteristic of the future specialists professional preparation to the quality educational assessment (2015)
Соловйова Т. М. - Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку, Ткаченко О. В. (2015)
Tanana S. М. - Using of interactive methods as a guarantee of effectiveness of professional preparation of future teachers-philologists (2015)
Філіппова Л. Л. - Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект", Грушева А. А. (2015)
Yaroslavtseva М. I. - Professional self-fulfillment formation technology for future specialists of pre-school educational institutions in the course of pedagogical practice (2015)
Padlyak B. V. - Optical spectroscopy of Li2B4O7, CaB4O7 and LiCaBO3 borate glasses doped with europium, Kindrat I. I., Protsiuk V. O., Drzewiecki A. (2014)
Jusoh Z. - Dual-wavelength erbium-ytterbium co-doped fibre laser operating at 1064 and 1534 nm, Harun S. W., Shahabuddin N. S, Ahmad H., Paul M. C., Das S., Dhar A., Pal M. (2014)
Bekshaev A. Ya. - Arrays of optical vortices formed by ‘fork’ holograms, Bekshaev A. S., Mohammed K. A. (2014)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 1. Isotropic diffraction, Kostyrko M., Smyk M., Krupych O., Vlokh R. (2014)
Shopa Ya. - Crystal structure and optical activity of La3Ga5SiO14 crystals, Ftomyn N., Sokoliuk I. (2014)
Dudok T. H. - Lasing in a cholesteric liquid crystal doped with derivative of triphenylamine and 1,8-naphthalimide, and optical characterization of the materials, Krupych O. M., Savaryn V. I., Cherpak V. V., Fechan A. V., Gudeika D., Grazulevicius J. V., Pansu B., Nastishin Yu. (2014)
За підсумками року (інтерв’ю президентом Національної академії наук України академіком НАН України Борисом Євгеновичем Патоном) (2016)
Акімов І. А. - "Знехтувана" наука (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2015 р.), Харченко В. О. (2016)
Даневич Ф. А. - У нейтрино є маса (Нобелівська премія з фізики 2015 р.), Кобичев В. В., Третяк В. І. (2016)
Комісаренко С. В. - Як клітинам вдається зберегти молекули ДНК неушкодженими, або завдяки чому існує життя на Землі? (Нобелівська премія з хімії 2015 р.), Романюк С. І. (2016)
Локтєв В. М. - SOS! (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (4 листопада 2015 року) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (18 листопада 2015 року) (2016)
Згуровський М. З. - Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Додонов О. Г. - Комп’ютерне моделювання процесів організаційного управління (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Larsson M. - Organization of scientific works in Sweden (Організація та фінансування наукових досліджень у Швеції) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Шимановський О. В. - Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Локтєв В. М. - Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року), Киридон А. М. (2016)
Теребінська М. І. - Адсорбційні процеси на поверхні кристалічного кремнію: квантово-хімічний підхід (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2016)
Загородній А. Г. - Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) (2016)
Марченко О. А. - Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця) (2016)
Кошечко В. Г. - Наука – основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2016)
70-річчя академіка НАН України М. О. Перестюка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Кучмія (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. К. Нахліка (2016)
Левицький Ч. - Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях (2015)
Брюханова Н. О. - Особливості моделювання професійної підготовки фахівців, Корольова Н. В. (2015)
Варецька О. В. - Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті: методика діагностики (2015)
Василенко О. В. - Індивідуальний підхід у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови (2015)
Вороновська Л. Г. - Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти (2015)
Гарапко В. І. - Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту великої британії (2015)
Дубасенюк О. А. - Формування у майбутніх педагогів-дослідників системи методологічних знань (2015)
Іващенко О. А. - Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах (2015)
Ісаєнко О. В. - Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власносності науково-педагогічних працівників (2015)
Kulinka I. S. - "Basic identity" as a source of design competence formation of future teachers of technologies and drawing (2015)
Лаврентьєва О. О. - Функціонально-морфологічна структура методологічної культури вчителя (2015)
Onyshchenko N. P. - Specific features of future teachers training for innovative training activity in the course of pedagogical practice: international experience (2015)
Павлик Н. П. - Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід (2015)
Riznyk V. V. - Components of the future specialists readiness’s for professional act (2015)
Сидорчук Н. Г. - Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект (2015)
Ткачук Л. В. - Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя (2015)
Товканець Г. В. - Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу (2015)
Федорук О. М. - Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ (2015)
Babar I. M. - Double-clad thulium/ytterbium co-doped octagonal-shaped fibre for fibre laser applications, Sabran M. B. S., Jusoh Z., Ahmad H., Harun S. W., Halder A., Paul M. C., Das S., Bhadra S. K. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського