Кравчина Т. В. - Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту (2014)
Кравчук Л. С. - Реалізація принципу наступності під час вивчення біології (2014)
Лєонова Ю. В. - Сімейні конфлікти як чинник впливу на соціалізацію дитини дошкільного віку, Василенко О. М. (2014)
Матвійчук В. М. - Результати дослідження мотиваційного компоненту професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністю (2014)
Матвійчук Т. В. - Особливості професійної підготовки соціальних працівників: регіональний аспект (2014)
Мешко Г. М. - Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти (2014)
Мозолев О. М. - Теоретичний аналіз проблеми формування потреби до фізичного самовдосконалення (2014)
Пасічник О. О. - Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери (2014)
Полюк В. С. - Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти (2014)
Попелюшко Р. П. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивному навчанні (2014)
Синюк Н. В. - Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога (2014)
Собко В. Г. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосуванням ділових ігор (2014)
Фрадинська А. П. - Психологічні особливості розвитку особистості молодшого школяра (2014)
Чайковський М. Є. - Можливості стимуляції інклюзивного розвитку ВНЗ з використанням матеріалів "Індексу інклюзії" (2014)
Чередніченко О. В. - Соціально-психологічна єдність малої групи з зовнішнім статусом, Деркач М. В. (2014)
Шаваріна О. П. - Засоби запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, Кондратюк С. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Мальцев А. В. - Моделювання роботи муфти зчеплення в перехідних режимах, Павлішин П. Н. (2014)
Шептіліс П. А. - Вплив знакопеременности тертя, продуктів зносу і спрямованості магнітного поля на знос стали при високій швидкості, Євдокимова А. М. (2014)
Максимов В. Г. - Оцінка основних показників надійності автомобілів агропромислового комплексу, Ніцевич О. Д., Ткачьов О. А., Теплечук А. М. (2014)
Yelizarov S. P. - Еngineering analysis of single row thrust and angular contact rolling element bearings at complex loading, Lipin A. P. (2014)
Петров Л. М. - Застосування відокремленого циклу для вивчення безперервного руху колісного рушія транспортного засобу, Кружков В. В. (2014)
Shevtsov Е. N. - To geometry, kinematics and pin inflexibility of teeth out centroid engagemet of pnetary-rotor hydromotors (2014)
Ткачьов О. А. - Динамічні характеристики пружинного погашувача коливаннь для навісного обладнання агропромислового комплексу (2014)
Якименко В. В. - Основні особливості зварювання тертям, Євдокимова А. М. (2014)
Уминський С. М. - Вплив умов експлуатації на показники надійності складових частин тракторів, Конев С. В. (2014)
Домущі Д. П. - Методи обгрунтування оптимальної тривалості збирання урожаю зернових культур (2014)
Уминський С. М. - Підвищення експлуатаційной надійністі гідросистем тракторів, Єлiзаров С. П., Марков О. С. (2014)
Петров Л. М. - Елементи теорії руху гусеничного трактора, Паскаль О. О. (2014)
Артемов В. О. - Досвід використання результатів стендових випробувань для прогнозу ресурсу (2014)
Домущі Д. П. - Моделі безвідмовності складних технічних систем (2014)
Уминський С. М. - Визначення показників пристосованісті тракторів до обслуговування при зберіганні, Макарчук В. І., Якімов О. О. (2014)
Петров Л. М. - Удосконалення конструкції начіпної системи трактора, Цобенко О. С. (2014)
Домущі Д. П. - Проблеми та перспективи матеріально-технічного забезпечення виробничих та сервісних підприємств АПК (2014)
Цуканов Ю. С. - Результати оптимізації складу агрегату для хімічного захисту рослин з динамічними дозаторами, Горбенко І. В. (2014)
Dudarev I. I. - Рrobabilistic model of compound animal feedstuff mixing process (2014)
Буров О. О. - Знепилювання газових викидів сушильної установки, Буров О. І., Винограденко Л. В. (2014)
Уминський С. М. - Вдосконалення умов експлуатації пневмосистем, Житков С. С., Якімов О. О. (2014)
Сидун В. М. - Визначення умов проектування енергозберігаючих свинокомплексів, Мальцев О. В. (2014)
Дударев І. І. - Волога зерна (2014)
Vovkodav G. N. - Тhe effect of functioning of agricultural enterprises on water quality of river Synyukha within Kirovograd oblast (2014)
Якімов О. О. - Вплив числа ріжучих виступів на переривчастому шліфувальному крузі на параметричну стійкість пружної системи станка і на шорсткість обробленої поверхні, Уминський С. М., Дмитрієва С. Ю. (2014)
Савченко О. Я. - Експериментальне дослідження підвищення якості сталевих відливків, отримуваних в оболонкових формах, Артемов В. О. (2014)
Уминський С. М. - Гідродинамічна обробка нафтопродуктів (2014)
Осадчук П. І. - Експериментальні дослідження процесу екстрагування з нерухомого шару дрібнодерсперстного матеріалу, Вітковський Я. О. (2014)
Мартинова О. Б. - До питання вивчення впливу водопотреби розчинової суміші пінобетону неавтоклавного твердіння на його міцнісні властивості (2014)
Дударев І. І. - Комбікорм та особливості його зберігання (2014)
Вовкодав Г. М. - Флотаційне виділення тонкоемульгованих органічних речовин з стічних вод сільськогосподарських підприємств (2014)
Осадчук П. І. - Основні процеси у виробництві рослинних олій, Вітковський Я. О. (2014)
Martynova Е. B. - Тhe study of the influence of rheological and strength characteristics of foamed concrete on its integral porosity (2014)
Гриценко В. І. - Сценарне дослідження розвитку економічної системи в умовах невизначеності на основі оцінки її критеріїв ефективності, Бажан Л. І. (2015)
Макарова М. В. - Інформаційне забезпечення запровадження систем електронної комерцiї і електронного бізнесу з урахуванням ризикованості їх розвитку (2015)
Ляшенко О. І. - Економічне зростання при умові розповсюдження знань в залежності від загального рівня капіталоозброєності праці (2015)
Безугла К. О. - Вербальна модель інфраструктури е-комерційного підприємства (2015)
Бажан Л. И. - Концептуальні основи синхронізації матеріального та інформаційного потоків в транспортно-логістичній системі, Яблоков И. В. (2015)
Галушко В. Г. - Моделирование распределений суммы независимых случайных величин (2015)
Глущенко І. А. - Оцінка ефективності реалізації програм розвитку регіональної енергетики (2015)
Єршова О. Л. - Проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: світовий досвід та можливості для України (2015)
Кайдан Л. І. - Концептуальні основи інтелектуалізації імітаційного моделювання стабільного розвитку комерційного банку з урахуванням взаємозв’язку ризиків, Духота Є. В. (2015)
Кудрицька Н. В. - Моделювання оцінки рівня транспортної забезпеченості регіонів України з використанням функції Харінгтона (2015)
Кудін В. І. - Моделювання галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках виконання обмежень за Кіотським протоколом, Онищенко А. М. (2015)
Кутах О. П. - Концептуальна модель управління логістичним сервісом транспортної системи (2015)
Лебеда Т. Б. - Моделювання впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку в Україні (2015)
Остапенко О. П. - Стрес-тестування в системі оцінки ефективності виконання бюджетної програми у Збройних Силах України (2015)
Резниченко Л. В. - Використання методів інтелектуалізації процесів оподаткування для збільшення державного бюджету і розпізнавання економічних ризиків, Тимашов О. О. (2015)
Резниченко Р. В. - Прийняття рішень для віртуальних підприємств з використанням рішень Кіні і Райфа в умовах невизначеності, Тимашова Л. А. (2015)
Соболевська Л. І. - Принципи розробки знання – орієнтованої моделі управління галуззю рослинництва в регіоні в умовах невизначеності та ризику (2015)
Тимашова Л. А. - Интеллектуальная технология, основанная на знаниях, для систем поддержки принятия решений, Таран Л. Ю., Пустовойт Р. А. (2015)
Тутова О. В. - Вимірювання рівня людського розвитку за допомогою методів агрегування (2015)
Чистик О. М. - Застосування Gretl для побудови багатофакторної моделі короткострокового прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України (2015)
Титул, зміст (2015)
Гриняк А. - Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності (2015)
Жорнокуй Ю. - Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту (2015)
Макаренко О. - Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) (2015)
Пожоджук Р. - До питання про дифузні права споживача (2015)
Сеник С. - Проблеми теорії та практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві, Оприско М. (2015)
Вавженчук С. - Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право (2015)
Котух К. - Удосконалення принципів державного регулювання аграрної сфери (2015)
Хрипко С. - Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання (2015)
Федотова О. - Окремі аспекти правового режиму земель внутрішнього водного транспорту України (2015)
Льовочкіна В. - Особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї (2015)
Келестин М. - Особливості участі України у Міжнародній угоді по цукру 1992 р. (2015)
Кіндюк К. - Еволюція соціологічноKправових поглядів М. Гернета (1874–1953 рр.) на проблеми злочинності (2015)
Бочарніков Д. - Субкультура аномії у вимірі субкультурології: правовий контекст, Радзієвський В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сінченко В. М. - Біоадаптивна технологія виробництва цукрових буряків, Пиркін В. І. (2015)
Роїк М. В. - Напрями, методи та стратегія розвитку селекції цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2015)
Бойко І. І. - Вплив розміру насіння на посівні якості та продуктивність цукрових буряків (2015)
Ягольник О. О. - Мішель Терещенко має намір перевести Глухів на біогаз (2015)
Макух Я. П. - Як зберегти насадження міскантусу від бур’янів (2015)
Бажина Н. О. - Особливості забур’янення посівів квасолі звичайної та ефективність контролювання бур’янів гербіцидами комбінованої дії (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Szymańska-Czerwińska M. - Preliminary study in range of prevalence Chlamydia spp. in the Polish cattle population, Niemczuk K. (2015)
Orobchenko O. L. - The impact of potential feed additive nanocomposite (Ag, Cu, Fe and Mn dioxide) on eggs’ quality parameters of laying hens compared with metal salts, Roman’ko M. Ye., Kutsan O. T. (2015)
Obukhovska O. V. - Biological properties of Campylylobacter museum strains after long storage in lyophilized form, Kalinichenko T. V., Dragut S. S., Kutzenko V. A. (2015)
Zavgorodniy A. I. - Isolation of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from zoo animals, Pozmogova S. A., Girka M. A., Goncharova N. V. (2015)
Iwaniak W. - Brucellosis — the current situation in Poland, Szulowski K. (2015)
Poteiko P. I. - Study of drug-resistant tuberculosis in Kharkiv region, Ukraine, Gerilovich A. P., Konstantynovska O. S., Rogozhin A. V., Sapko S. A., Liashenko A. A., Solodiankin O. S., Bolotin V. I. (2015)
Назим Я. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций опор большого перехода межсистемной воздушной линии электропередачи в условиях реконструкции с заменой проводов, Танасогло А. В. (2015)
Гаранжа И. М. - Комплексные экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния металлических многогранных стоек (2015)
Махинько А. В. - Обоснование калибровки коэффициентов сочетания постоянной, снеговой и ветровой нагрузок при расчете металлических конструкций в рамках ДСТУ-Н Б EN 1990, Махинько Н. А. (2015)
Горохов Е. В. - Особенности обтекания ветровым потоком тел вращения в строительной аэродинамике, Васылев В. Н., Лозинский Э. А., Зубенко А. В., Дроздов А. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Забловський А. - Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки, Петруха С. (2015)
Крисоватий А. - Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів, Гуцул І. (2015)
Ткачик Ф. - Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз’яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків, Крисовата К. (2015)
Краус Н. - Регулятори "інноваційного ліфту" економіки України під впливом інституціонально-структурних змін (2015)
Петруха С. - Ефективні середні податкові ставки як критерій інвестування в аграрний сектор національної економіки, Назукова Н. (2015)
Максимович В. - Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави, Яненко І. (2015)
Осипов В. - Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку, Осипова Л. (2015)
Насибова Л. - Перспективы развития внешнеэкономических связей Азербайджана с Египтом (2015)
Алекперова Ф. - Формирование товарной политики промышленных предприятий Азербайджана (2015)
Нейматова Л. - Объективная необходимость создания и развития финансово-промышленных групп в Азербайджане (2015)
Гаджиев А. - Особенности и основные цели социальной политики в условиях глобализации и обеспечения устойчивого развития (2015)
Квасницька Р. - Сутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку (2015)
Васюк М. - Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України (2015)
Будзяк О. - Концептуальні засади стратегічного розвитку екологобезпечного землекористування (2015)
Титул, зміст (2015)
Парсяк В. - Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг, Парсяк К. (2015)
Іртищева І. - Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад, Стегней М. (2015)
Швець А. - Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства, Тубальцева Н., Баланенко О. (2015)
Єфімова Г. - Наукові засади стратегії розбудови підприємств суднобудування України (2015)
Бутенко А. - Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект, Гришина Л., Гришина Н. (2015)
Карась П. - Оцінка впливу ресурсного потенціалу банків на їх кредитно-інвестиційний портфель, Приходько Н. (2015)
Рогов Г. - Теоретична сутність і взаємозв’язок сталого розвитку, корпоративної та фінансової стійкості (2015)
Пархоменко О. - Підходи до визначення структури та наповнення інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки (2015)
Залуцький І. - Перспективи застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничого потенціалу сільських територій, Притула Х. (2015)
Дорош О. - Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (2015)
Кулиев З. - Роль и место государственного нефтяного фонда в экономике Азербайджана (2015)
Кіндзерський Ю. - Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України (2015)
Романова Л. - Про маркетинг з любов’ю (на підручник Парсяка В. М. "Маркетинг: сучасна концепція та технології") (2015)
Усенко А. Ю. - TG13: обновленные токийские клинические рекомендации по лечению острого холангита и холецистита, Ярешко В. Г., Ничитайло М. Е., Михеев Ю. А., Андреещев С. А. (2015)
Тутченко М. І. - Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково–кишкової кровотечі, Рудик Д. В., Іскра Н. І., Трофіменко С. П., Щур І. В. (2015)
Шапринський Є. В. - Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу, Дацюк О. І. (2015)
Павлова О. М. - Внутрішньочеревна гіпертензія та респіраторна дисфункція після пластики грижі черевної стінки (2015)
Евтушенко Д. А. - Профилактика рецидива острой спаечной непроходимости кишечника (2015)
Усенко О. Ю. - Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії в лікуванні хронічної виразки шлунка, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Стукан О. К. (2015)
Котенко О. Г. - Динамика печеночного кровотока в ближайший период после предоперационной эмболизации воротной вены, Кондратюк В. А., Матящук А. С., Остапишен А. Н. (2015)
Байрамов Н. Ю. - Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от живых доноров, Мамедов Р. А., Кайаальп Дж., Йылмаз С., Аскеров М. Я., Мамедова С. С. (2015)
Орлов М. Ю. - Лечение новорожденных по поводу острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу (2015)
Нетлюх А. М. - Морфометричні фактори прогнозу віддаленої реканалізації внутрішньочерепних артеріальних аневризм після їх ендоваскулярного хірургічного лікування (2015)
Опанасенко М. С. - Використання відеоторакоскопічних методик при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії нез’ясованого генезу, Конік Б. М., Купчак І. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Стасів Т. М., Климець Є. В. (2015)
Севергин В. Е. - Возможности метода радиочастотной абляции в лечении злокачественных опухолей легких и плевры, Шипулин П. П., Аграхари А., Кирилюк А. А., Поляк С. Д. (2015)
Ціома В. А. - Ефективність алгоритму дій анестезіолога за "тяжких дихальних шляхів" під час анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину, Буднюк О. О. (2015)
Маєтний Є. М. - Оперативне лікування релаксації діафрагми з застосуванням зварювання біологічних тканин (2015)
Стаховський Е. О. - Тактика лікування пацієнтів з приводу онкологічних захворювань за ятрогенного пошкодження верхніх сечових шляхів, Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А. (2015)
Пасичный Д. А. - Пластика пролежней крестцовой области с применением ротационных кожно–фасциальных ягодичных лоскутов (2015)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічні зміни шкіри в операційній рані при синдромі опіоїд–індукованої гіпералгезії, Коноплицький В. С. (2015)
Лігоненко О. В. - Використання бактеріофагів у комплексі лікування вогнепальних ран м’яких тканин у хворих за полівалентної алергії до антибіотиків, Борисенко М. М., Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І., Лігоненко О. О. (2015)
Малик С. В. - Досвід застосування релапаротомії при хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини, Подлєсний В. І., Лавренко Д. О., Ксьонз І. В. (2015)
Іоффе О. Ю. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка після встановлення внутрішньошлункового балона, Молнар І. М., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Кривопустов М. С. (2015)
Лазирский В. А. - Применение илеоцекальной гастропластики в эксперименте (2015)
Хомяк І. В. - Вплив підвищеного внутрішньочеревного тиску на виникнення поліорганної недостатності при гострому панкреатиті, Фурманов Ю. О., Савицька І. М., Кіт О. В., Хомяк А. І. (2015)
Арсенюк В. В. - Спостереження гострого гангренозного апендициту в невправній лівобічній пахвинній грижі, Мерлюк В. О., Васильнов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Місевич Д. О., Арсенюк Т. Л. (2015)
Титул, зміст (2015)
Професору Володимиру Шевчуку – 60! (2015)
Мозаїка подій (2015)
Морозов О. - Система організаційно-економічних рішень комбінованого електрозабезпечення машинобудівних підприємств, Редько О. (2015)
Григорьева С. - Научные основы анализа структурной политики (2015)
Ступень М. - Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів, Бочко О. (2015)
Петруха С. - Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2015)
Буша Д. - Розбудова інфраструктури земельного ринку як базова передумова підвищення інвестиційної привабливості земель (2015)
Каленська О. - Агроландшафти: поняття, суб’єкти і фактори трансформації, Сакаль О. (2015)
Шестак М. - Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві: перспективні напрями та проблеми інституціоналізації (2015)
Насибова Л. - Состояние и направления улучшения внешнеторговых связей Азербайджана с арабскими странами (2015)
Божидарнік Т. - Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві, Василик Н. (2015)
Алексашенко С. - Санкції! Санкції… Санкції? (2015)
Титул, зміст (2015)
Ювілей відомого економіста-аграрника Ольги Варченко (2015)
Академік Михайло Хвесик: Економіка природокористування і сталий розвиток: реалії та перспективи (2015)
Орлов О. - Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода, Рясных Е. (2015)
Окландер М. - Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації, Педько І. (2015)
Угрин В. - Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні (2015)
Шедяков В. - Зростання ролі духовного виробництва як чинника трансформацій відчуження праці (2015)
Бережна Ю. - Роль національного кластеру охорони здоров’я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров’я (2015)
Майстер А. - Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України (2015)
Хвесик Ю. - Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами, Бусел Р. (2015)
Ступень М. - Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку, Дума Ю. (2015)
Лукас Э. - Западу пора ответить на три ключевых вопроса (2015)
Рецензія Боголіб Т. Система вищої освіти: управління на засадах інерційності (на монографію М. Терованесова "Система вищої освіти: управління на засадах інерційності") (2015)
Чернобай Ю. М. - Феномен В. Дідушицького у тенденціях новітньої музеології (2015)
Климишин О. С. - Освітні аспекти природничомузейної комунікації, Дяків Х. І., Позинич І. С. (2015)
Климишин О. С. - Портал Державного природознавчого музею НАН України в мережі Інтернет, Гураль Р. І. (2015)
Гураль-Сверлова Н. В. - Екзотичні молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України та можливості їх експозиційного використання (2015)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові надходження до малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України із Закарпатської області, Глеба В. М. (2015)
Капрусь І. Я. - Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол, Гоблик К. М. (2015)
Капрусь І. Я. - Особливості фауни й населення колембол правобережного сектору лісостепової зони України, Махлинець Т. М. (2015)
Білонога В. М. - Вплив фрагментації на структурно-функціональну організацію популяцій рослин (2015)
Бублик Я. Ю. - Еколого-біологічні особливості і таксономічна структура ксилотрофних асколокулярних грибів (клас Dothideomycetes) НПП "Сколівські Бескиди" (2015)
Гуштан Г. Г. - Умови існування орібатид (Acari: Oribatida) в лучних біотопах Закарпатської низовини, Орлов О. Л. (2015)
Ліщук А. В. - Розподіл трофічних груп личинок мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) у Широколистянолісовій зоні України (2015)
Рагуліна М. Є. - Бріофлора кар’єрів глиняної сировини рівнинної частини Львівської області (2015)
Омельчук О. С. - Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття (2015)
Гураль Р. І. - Личинкові стадії трематод в прісноводних молюсках басейну верхів’я Дністра (2015)
Гірна А. Я. - Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку, Канарський Ю. В., Коваль Н. П. (2015)
Середюк Г. В. - Золотоочки (Insecta: Neuroptera, Chrysopidae) фауни України (2015)
Данилюк К. М. - Флора судинних рослин Крайових і Зовнішніх Ґорґан: созологічні та синантропізаційні аспекти, цікаві знахідки (2015)
Червоний Є. В. - Демократизація музею: основні засади та успішні приклади реалізації (2015)
Karolczak K. - Maecenas, philanthropist and collector (to the 190th anniversary of the birth of V. Didushytsky – founder Natural History Museum in Lviv) (2015)
До 85-річчя від дня народження академіка М.А. Голубця (2015)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2014 році (2015)
Різун В. Б. - IX Львівська ентомологічна школа "Різноманіття регіональної ентомофауни та способи уникнення його глобальних утрат" (2015)
Правила для авторів (2015)
Рибалка Н. Галай А. - Удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при обмеженні особистої свободи під час примусового надання психіатричної допомоги (2015)
Попов Г. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав дітей (2015)
Горбачов В. - Місця ув’язнення як об’єкт прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (2015)
Блажівська О. - Значення сучасної конституційно-правової реформи для розвитку цивільного законодавства України (2015)
Штефан А. - Принципи доказування у цивільному процесі (2015)
Штанько А. - Захисна функція цивільного права (2015)
Яновицька Г. - Право споживача на належну якість продукції (2015)
Боровик А. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (2015)
Олійник В. - Методологія дослідження кримінально-правової охорони державної таємниці (2015)
Орлеан А. - Концепція кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації (2015)
Строкова І. - Об’єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї (2015)
Войнарович А. - Реалізація підозрюваним права на захист під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Туркот М. - Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах надзвичайних ситуацій та під час проведення антитерористичної операції, Лук’яненко Р. (2015)
Завгородня І. - Актуальні питання судового розгляду спорів про зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині (2015)
Зубрицька О. - Адміністративна правоздатність як елемент правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права (2015)
Клименко О. - Актуальні питання протидії злочинам у сфері туристичної діяльності (2015)
Козьяков Р. - Актуальні питання криміналістичної методики розслідування безвісного зникнення особи (2015)
Черніков Є. - Потерпілий як ознака складу злочину, передбаченого статтею 140 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) (2015)
Від редколегії (2015)
Malyarenko O. Ye. - Forecasting fuel and energy consumption levels taking into account energy saving potential in the context of structural changes in the economy, Maystrenko N. Yu. (2015)
Перов М. О. - Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні, Макаров В. М. (2015)
Шульженко С. В. - Особливості врахування граничних періодів прогнозування на базі динамічної моделі математичного програмування розвитку генеруючих потужностей атомної енергетики (2015)
Костюк В. О. - Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання (2015)
Білодід В. Д. - Оцінка можливостей підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок (2015)
Дерій В. О. - Аналіз динамічних процесів акумуляції теплової енергії в системах централізованого теплопостачання (2015)
Дрёмин В. П. - Сравнительный анализ путей развития систем централизованного теплоснабжения малой мощности, Дрёмин И. В., Шафранович Ю. В., Силенко Н. Ф. (2015)
Содержание (2014)
Вільна В. В. - Хрестоцвіті клопи та ріпаковий квіткоїд – основні шкідники генеративних органів олійних капустяних культур у Східному Лісостепу України, Станкевич С. В. (2014)
Грандова М. А. - К изучению водных полужесткокрылых (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Северной Карелии (2014)
Грамма В. М. - Заповідники Північного Приазов’я як locus classicus (рефугіум) вузьколокальних ендемів членистоногих, Сіренко В. О., Сіренко Н. М. (2014)
Злотін О. З. - Експрес-спосіб визначення харчової якості сортів шовковиці за тривалістю життя гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда після припинення годівлі, Ісіченко Н. В., Бабаєва Г. І. (2014)
Кумпаненко А. С. - Дорожные осы (Hymenoptera, Pompilidae) НПП "Пирятинский" и его окрестностей, Проценко Ю. В., Горобчишин В. А. (2014)
Маркина Т. Ю. - Жизнеспособность популяций насекомых как показатель уровня загрязнения окружающей среды при биоиндикационных исследованиях экосистем, Злотин А. З. (2014)
Полчанинова Н. Ю. - Пауки (Aranei) Шипова леса в окрестностях села Воронцовка (Воронежская область, Россия) (2014)
Станкевич С. В. - Рослини-резерватори ріпакового квіткоїда у Східному Лісостепу України (2014)
Shatrovskiy A. - New data on little-known Crimean endemic species Hydraena jailensis Breit, 1917 (Coleoptera, Hydraenidae) (2014)
Правила для авторов (2014)
Аксютіна О. В. - Етнолінгвальна специфіка мапування світу індіанців та американців європейського походження (2011)
Андрейчук Н. І. - Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про жебрацтво та бідність кінця ХV – початку XVII століття (2011)
Великорода Ю. М. - Прецедентні феномени як засіб вираження постмодерністської художності в американському медіадискурсі (на матеріалі періодики) (2011)
Гаврилова О. В. - Проблема дослідження міжмовних контактів (2011)
Головчак Н. І. - Про національний характер антропонімних систем у багатомовному просторі (2011)
Гордиенко Е. В. - Методология изучения национальной англоязычной лексикографии (2011)
Гуливец Н. А. - Прецедентное имя в системе прецедентных феноменов (2011)
Емельянова Л. Л. - Диахронический и синхронический аспекты изучения имени концепта УСПЕХ в англоязычной культуре (2011)
Залужна М. В. - Етнічні номінації на позначення українців в американському варіанті англійської мови (2011)
Король Т. А. - Досвід та специфіка підходів до укладання лінгвокультурологічних словників (2011)
Марціяш М. З. - Лінгвокультурологічні особливості мовленнєвого жанру телеінтерв’ю в англомовній комунікативній культурі (2011)
Матузкова Е. П. - Культурно-антропологические основы идентичности (2011)
Муляр С. П. - "Собою буду змушена сплатити за себе…" (за мотивами поезій Віслави Шимборської) (2011)
Новикова Ю. А. - Особенности отображения этнических стереотипов во фразеологии испанского языка (2011)
Путій О. С. - Рефлексія феномена "стан людини” в німецькій лінгвокультурі (2011)
Раєвська I. В. - Фонетичнi особливостi перуджійського субдiалекту у системі центральних діалектів Італії (2011)
Романова Н. В. - Емоції у германській міфологічній спадщині (2011)
Скіданова К. Ю. - Скорочення як механізм творення американських етнофобізмів (2011)
Строченко Л. В. - Лінгвокультурологічний аспект лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англійській мові (2011)
Троць О. В. - Міфологічна картина світу давніх германців та скандинавів: просторова та часова моделі (2011)
Шапочка Н. В. - Вербализация концепта Handwerk в текстах немецких народных песен (2011)
Yunatskaya A. B. - Language policies in the United States (2011)
Artyukh V. M. - Lexico-semantic characteristics of verb-object word-combinations of the English economic terminological system (2011)
Безух Т. В. - Особливості реалізації експресивності у мовленні чоловіків та жінок, Тєлкова О. В. (2011)
Васильчук Л. Ф. - Структурно-семантичні трансформації німецьких фразеологічних одиниць (2011)
Verbitskaja T. D. - Einige Dekodifizierungserscheinungen Anlautender Vokale in der Massenmediensprache, Frumkina A. L. (2011)
Волкова Л. М. - Дискурсивні функції already (2011)
Глазова О. Є. - Ліричний суб’єкт в американських віршованих текстах модерну і постмодерну (2011)
Голтвяниця Н. Ю. - Лінгвосоціопрагматичний аспект звертання у віртуальному спілкуванні (на матеріалі французьких інтернет-форумів) (2011)
Голуб І. О. - Займенники як індикатори стратегії дискримінації у німецькомовній пресі (2011)
Дерюгіна Т. Ю. - До проблеми білінгвального засвоєння мов (2011)
Джуматій О. О. - Структурна та тематична специфіка лсп "face” в сучасній англійській мові (2011)
Довгун І. М. - Проблема визнання морфонеми різними лігвістами (2011)
Дроздов В. А. - Проблема вокализации звука (2011)
Ерреро Бікус Н. А. - Фонологічне представлення структури складу (2011)
Кайкы М. Ю. - Вербализация эстетических оценочных значений в текстах советской и постсоветской детской литературы лексическими средствами языка (сопоставительный аспект) (2011)
Kirillova M. D. - The problem of choosing words, Vorobyova E. V. (2011)
Киселюк Н. П. - Стратегії використання етикетних феліцитарних висловлень у англомовному художньому дискурсі (2011)
Кірковська І. С. - Механізми функціонування імпліцитного \ експліцитного заперечення або ствердження всередині рестриктивних зворотів сучасної французької мови (2011)
Коваль Н. А. - Ситуативные и просодические характеристики имиджа политика-оратора (2011)
Ковбасюк Л. А. - Der Erwerb von Phraseologismen mit einem "Farbnamen" im Gegenwartsdeutschen (2011)
Козлова Т. О. - Первинне значення І. Є. Коренів: проблеми реконструкції (2011)
Колесникова Е. Я. - Пред- и постконтекстные значения лексических единиц в художественном тексте (2011)
Кудрявцева О. Д. - Сполучуваність та функціонування найбільш уживаних прийменників сучасної німецької мови (2011)
Лихачов Е. В. - До проблеми визначення стандарту вимови німецької мови (2011)
Мамедова А. И. - Аналитические загадки-истории: типология, структура, функции (2011)
Марунько О. А. - Німецька наукова література про конструкції з претеритальним кон’юнктивом (2011)
Омельченко Л. Ф. - Функціонування структурно-складних номінантів з формантом -er в англомовному дискурсі , Соловйова Л. Ф., Мороз Т. М. (2011)
Павлова Т. Н. - Прагматический потенциал культурно-маркированной лексики в публичной речи (2011)
Петренко Н. В. - Транспозиція займенників у поетичному тексті: норма vs аномалія (2011)
Петрочук О. В. - Особенности семантической организации оценочных фразеологизмов (на материале немецкого языка) (2011)
Петрук Г. М. - Аналіз прагматичних перформативів англійської мови згідно з теорією мовленнєвих актів (2011)
Плоткіна М. Г. - Складне речення як дистрибутивне поле реалізації комунікативного динамізму (на матеріалі речень романів Дж. Остін) (2011)
Прохоров В. Ф. - Презумптивное направление в прагматике, Кравчук Л. С. (2011)
Ріба О. М. - Проблеми нормалізації української термінологічної лексики нафтової промисловості (2011)
Ромашко Х. В. - Інтернет-дискурс як глобальне міжкультурне явище та об’єкт лінгвістичного дослідження (2011)
Сахнова О. И. - Термины "стандарт", "субстандарт", "сленг", "жаргон", "арго" в лингвистической литературе (2011)
Скрипняк Т. Л. - Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді (2011)
Слобожан О. О. - Функціонально-прагматична специфіка іспанських прислів’їв у газетному тексті, Тєлкова О. В. (2011)
Субота С. В. - Фонологічна концепція празької лінгвістичної школи (2011)
Фесенко І. М. - Спортивна термінологія сучасної англійської мови та її лексикографічний опис (на матеріалі тенісної термінології) (2011)
Фоменко О. С. - Про деякі особливості неймінгу в національному брендингу (2011)
Харченко В. К. - Латентные константы народных примет (2011)
Хацер Г. О. - Специфіка термінів у професійному жанрі англомовного банківського дискурсу (2011)
Черняк О. П. - Прагматичні модифікації висловлень осуду у сучасному англомовному художньому дискурсі, Коляда Е. К. (2011)
Чуян С. О. - Сучасні підходи до вивчення проблеми перехідності (2011)
Шарандаченко А. С. - Варіативність нейтрального голосного в американському англійському (2011)
Шікіда І. Г. - Номінативний аспект в інтерпретації понять "ossi" і "wessi" у сучасній німецькій мові (2011)
Яценко П. І. - Сурядно-підрядний поліном у масмедіальному дискурсі (2011)
Содержание (2015)
Кривошеев Р. Є. - Огляд жуків-потаємців триби Batrisini (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) фауни України (2015)
Шатровский А. Г. - Micragasma Sahlberg, 1900 (Coleoptera: Hydraenidae) — новый для Украины род галофильных водобродок (2015)
Сумароков А. М. - Жёсткокрылые надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) агроценозов Днепропетровской области, Назаренко В. Ю. (2015)
Назаренко В. Ю. - О распространении редкого жука–долгоносика Trichosirocalus horridus Panzer, 1801 (Coleoptera: Curculionidae) в Украине (2015)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого вида Dieckmanniellus chevrieri (Boheman, 1845) (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) в Киевской области (Украина) (2015)
Sheshurak P. N. - The beetles of the superfamily Chrysomeloidea (Coleoptera) of Ichnya National Nature Park (Chernigov Region, Ukraine) (2015)
Кавурка В. В. - Новые находки листовёрток (Lepidoptera: Tortricidae) в Украине (2015)
Халаим Е. В. - Первая находка Idaea filicata (Hübner, 1799) (Lepidoptera: Geometridae) в фауне Украины (2015)
Андрусевич Е. В. - Сравнительный анализ экоморфических структур животного населения почв агроценоза и естественного степного участка (2015)
Жуков А. В. - Пространственная организация сообщества мезопедобионтов городской почвы, Кунах О. Н., Балюк Ю. А. (2015)
Ковблюк Н. М. - Пауки (Arachnida, Aranei) Опукского природного заповедника (Крым, Украина) (2015)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження особливостей впливу неіонізуючих видів випромінювання на ранніх етапах онтогенезу у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2015)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження впливу неіонізуючих видів випромінювання на рівень мутагенезу, індукованого лікарськими препаратами у статевих клітинах Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Яковлєва Л. В. (2015)
Правила для авторов (2015)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2015)
Гультай М. - Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його трансформація після здобуття Україною незалежності (2015)
Ірха Ю. - Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах (2015)
Оніщенко Н. - Формування громадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник (2015)
Рабінович С. - Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування, Панкевич О. (2015)
Тупицький О. - Конституційне право на свободу та особисту недоторканність і роль Конституційного Суду України у його забезпеченні (2015)
Шевчук С. - Рецензія на "Енциклопедію міжнародного права. Том I. А–Д" (2015)
Зовнішні Зв’язки Конституційного Суду України. Червень – жовтень 2015 року (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Увага, конкурс! (2015)
Вихідні дані (2015)
Черевко Г. - Аграрна економіка країн Вишеградської групи в умовах їх членства в ЄС: досвід і значення для України, Черевко І. (2015)
Изосимова Т. - Оптимизация программы развития фермерских хазяйств, Ананич И. (2015)
Костирко І. - Організація кооперативного процессу, Бурак А. (2015)
Яців І. - Формування цін на сільськогосподарську продукцію як чинник розвитку аграрного сектору економіки, Яців С. (2015)
Онисько С. - Парадигми сучасного стану кредитування діяльності аграрних підприємств, Грубінка І., Содома Р. (2015)
Andrijiv W. - Prawotwórcze znaczenie Zielonych ksiąg Unii Europejskiej dla zrównoważonego rozwoju, Erechemla A. (2015)
Бойко В. - Інституційні загрози формуванню господарського механізму розвитку сільських територій (2015)
Попівняк Р. - Прогнозування оплати праці як інструмент соціальної політики в контексті концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів, Тибінка Г. (2015)
Янишин Я. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму ефективного розвитку птахівництва, Булик О. (2015)
Костирко І. - Показники вимірювання трансакційних витрат, Тимофіїв С. (2015)
Стадницька Л. - Теорія і практика ефективності функціонування молокопереробних підприємств (2015)
Колач С. - Гроші і суспільство в контексті їх взаємовпливу, Мельник В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Беринчик Д. - Ключевые направления повышения эффективности спортивной подготовки боксеров высокого класа на современном этапе развития бокса (2015)
Бріскін Ю. - Періодизація розвитку кіберспорту, Онопко В., Пітин М. (2015)
Ваулін Олександр - Обґрунтування критеріїв оцінювання ефективності організації змагань з фехтування (2015)
Височіна Н. - Самооцінка тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльності, Макуц Т. (2015)
Гасанова С. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных женщин-боксеров (2015)
Гринь О. - Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту, Воронова В. (2015)
Демідова О. - Структура та зміст фізичної підготовки танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі (2015)
Демічковський А. - Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки, Лопатьєв А., Пітин М. (2015)
Долбишева Н. - Співвідношення сил на міжнародній спортивній арені в рамках всесвітніх ігор (2015)
Ермолаева Я. - Особенности изменений мотивации танцоров в спортивных танцах после применения психологического тренинга (2015)
Івченко О. - Контроль фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Киприч С. - Подходы к повышению эффективности спортивной тренировки в микроструктурах годичного цикла боксеров высокой квалификации, Дьяченко А. (2015)
Кокарев Б. - Особливості відбору до збірних команд ВНЗ з гімнастичних дисциплін, Кокарева С. (2015)
Мельник М. - Студентський спорт: перспективи наукових досліджень, Пітин М. (2015)
Михнов А. - Влияние специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса (2015)
Михнов А. - Психологические свойства личности хоккеистов высокого класса как критерий для выбора игрового амплуа (2015)
Мітова О. - Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх (2015)
Омельченко О. - Функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем веслярів легкої ваги (2015)
Онищенко В. - Вплив занять міні-баскетболом на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей 6-7 років на першому році навчання (2015)
Осіпов В. - Науково-теоретичні основи розвитку рухових фізичних якостей спортсмена (2015)
Павлюк І. - Екологічна безпека та збереження природного середовища на полях для гольфу (2015)
Самуйленко В. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными байдарочниками (2015)
Семеряк З. - Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації, Бріскін Ю., Пітин М. (2015)
Сергеєв А. - Організаційні аспекти системи управління у сфері фізичної культури і спорту (2015)
Сируц А. - Факторы, влияющие на уровень физической подготовленности юношей 15-18 лет, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ (2015)
Соловей О. - Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років, Набибко О. (2015)
Степаненко Д. - Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху, Печко Г. (2015)
Степаненко В. - Аналіз особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів (2015)
Сукачов О. - Обґрунтування збалансованості стану рухової функції дівчаток 4-5 років (2015)
Холодова О. - Використання моделей змагальної діяльності з метою покращення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку (2015)
Чекмарьова Н. - Визначення морфологічних генетичних маркерів людини для вдосконалення системи спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2015)
Чорненька Г. - Кінематичні показники техніки бар’єристок в бігу на 100 м з бар’єрами різної кваліфікації, Прокопенко В., Прокопенко Н. (2015)
Яременко В. - Сучасні іноваційні технології підвищення ефективності процесу формування технічних дій у вільній боротьбі (2015)
Ярмоленко М. - Организационно-методические условия учебно-тренировочной деятельности футболистов специальных олимпиад, Гончаренко Е., Матвеев С. (2015)
Афанасьєв С. - Характеристика структури порушень постави та особливості самопочуття слабкочуючих дітей середнього шкільного віку, Афанасьєва О. (2015)
Баннікова Р. - Відновлення рухової функцій як етап до соціальної реінтеграції хворих з цереброваскулярними захворюваннями, Магнушевський Ю. (2015)
Баришок Т. - Гідрокінезотерапія як засіб адаптивної фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, Бандуріна К. (2015)
Богдановська Н. - Ефективність комплексних програм в реабілітації посттравматичних невропатій променевого нерва, Кальонова І. (2015)
Бугаєвський К. - Аспекти практичного використання фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді (2015)
Бур’яноватий О. - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованості на функціональний рівень прояву соматичних реакцій юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки (2015)
Василенко Е. - Физическая реабилитация при поражениях опорно-двигательного аппарата у недоношенных детей, заболевших рахитом (2015)
Вовканич Л. - Динаміка функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки, Дунець-Лесько А., Гудак М., Шевців У. (2015)
Жарова И. - Концепция физической реабилитации при первичном ожирении у подростков (2015)
Ильютик А. - Оценка функционального состояния системы кровообращения по показателям центральной гемодинамики у студентов-гребцов, Хроменкова Е., Асташова А., Зубовский Д., Сируц А. (2015)
Колосова Е. - Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп, Халявка Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації, Коробейнікова Л., Заповітряна О., Ричок Т., Шацких В. (2015)
Котелевський В. - Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології (2015)
Лизогуб В. - Аналіз нейродинамічних функцій футболістів прем’єр та першої ліги України, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2015)
Лысенко Е. - Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и характер мобилизации функционального потенциала спортсменов в условиях гипоксии (2015)
Люгайло С. - Методические основы превентивного направления процесса физической реабилитации юных спортсменов различных специализаций (2015)
Майкова Т. - Профілактика судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу шляхом корекції ендотеліальної дисфункції засобами фізичної реабілітації, Толстикова Т. (2015)
Майкова Т. - Подолання оксидативного стресу, індукованого фізичними вправами, при хронічному обструктивному захворюванні легень, Толстикова Т., Пономаренко О. (2015)
Михалюк Є. - Доцільність електрокардіографічного обстеження студентів у процесі профілактичного медичного огляду, Малахова С. (2015)
Одинець Т. - Технологія йога-терапії у фізичній реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Пенигин А. - Моделирование в системе управления подготовкой спортсменов-фристайлистов, специализирующихся в лыжной акробатике (2015)
Рожкова Т. - Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації для танцюристів високої кваліфікації з порушенням постави за допомогою анкетування (2015)
Синюгіна М. - Порівняльна характеристика центрального і периферичного кровообігу у спортсменів-плавців і легкоатлетів в різних позних умовах, Караулова С. (2015)
Супрунович В. - Оцінка біоенергетичного метаболізму та нейродинамічних функцій у спортсменів футбольної команди (2015)
Толстикова Т. - Удосконалення програми фізичної реабілітації пацієнтів, хворих на попереково-крижовий остеохондроз та оцінка її ефективності, Терещенко Н. (2015)
Цыганенко О. - Современное спортивное питание: направления развития, проблемы и их решение, Першегуба Я., Склярова Н., Оксамытна Л. (2015)
Cuprik L. - Means with external feedback for the development of speed and power qualities, Cuprika A., Rudzitis A., Zusa A., Mikitchik O. (2015)
Сохнич А. - Ринок екологічно чистої продукції аграрних підприємств, Сохнич С. (2015)
Янкава А. - Ход и результаты земельной реформы в сельской местности Латвии (2015)
Сохнич А. - Удосконалення ринкового механізму екологізації вироб-ництва підприємств, Мельник В. (2015)
Колодій П. - Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів, Дуб Л. (2015)
Бренько І. - Еколого-правові чинники функціонування природно-заповідного фонду, Таратула Р. (2015)
Кульбака В. - Роль земельних ресурсів у розвитку регіональної економіки (2015)
Солярчук Ю. - Роль управління земельних органів в удосконаленні земельних відносин (2015)
Смолінська С. - Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств як основа їх інноваційного розвитку, Смолінський В. (2015)
Курильців Р. - Формування державної земельної політики в контексті сталого розвитку України (2015)
Перун Н. - Економічні важелі стимулювання охорони земель (2015)
Смочук O. - Екологічні та економічні проблеми використання земельних ресурсів (2015)
Стойко Н. - Захист сільськогосподарських земель від ерозії ґрунтів як важлива складова землеустрою, Кришеник Н. (2015)
Черечон О. - Вирішення проблем охорони земельних ресурсів, Солтис О. (2015)
Дудич Г. - Розробка проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств як важлива умова раціонального використання земель, Дудич Л. (2015)
Гулик Г. - Теоретико-методологічні засади синергетичного застосування економіко-правових інструментів у формуванні процесу сталого лісокористування (2015)
Воловенко Б. - Вплив науково-технічного прогресу на ринкову економіку та важливість переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку (2015)
Бурченя А. - Підвищення ефективності використання земель у сільськогосподарських підприємствах, Сивулька Г. (2015)
Стадницька О. - Проблемні аспекти консервації земель в Україні (2015)
Андрушенко В. - Особливості природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини (2015)
Лобанова О. - Використання та охорона земель рекреаційного призначення на Хмельниччині (2015)
Кушнірук Т. - Стан використання земельного фонду і охорона земель Хмельниччини (2015)
Ступень М. - Формування механізмів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2015)
Микула О. - Раціональне використання земельних ресурсів у сільському зеленому туризмі Волинської області, Радомський С., Дума Ю. (2015)
Ступень М. - Оцінка інвестиційної привабливості лісового сектору, Шумлянський Б. (2015)
Шпік Н. - Грошова оцінка земель населених пунктів: стан і розвиток (2015)
Смолярчук М. - Формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Малахова С. - Вплив природної ознаки на оцінку та якість земель, Музика Н. (2015)
Рій І. - Оцінка інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення районів Львівської області (2015)
Нестеренко Г. - Земельно-кадастрові дані і використання земель Жовківського району Львівської області, Баран О. (2015)
Лень П. - Використання програми Quantum GIS під час аналізу просторової структури села Ольшаниця, Джядош Д., Ковалишин О. (2015)
Грещук Г. - Використання геоінформаційних систем у земле-впорядкуванні, Ступень Р. (2015)
Лапчук М. - Перспективи використання комплексу Autodesk як засобу ГІС у створенні геолого-геодезичних баз даних, Колодій П. (2015)
Біда О. - Основні джерела похибок визначення координат пунктів супутниковими технологіями GNSS у режимі реального часу (2015)
Пендзей Л. - Аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських територій в умовах нових земельних відносин (на прикладі Тернопільської області) (2015)
Рижок З. - Економічний потенціал земельних ресурсів в умовах ринкових трансформацій (2015)
Филипчук О. - Після русько-візантійської війни 968-971 рр.: Іоанн Цимісхій і найманці Русі (2014)
Щур С. - Відгуки та наслідки страти адепта тероризму Івана Ковальського у 1878 році (2014)
Панфілова Т. - Органи місцевого самоврядування - складова структур громадянського суспільства Східної Галичини ХІХ століття (2014)
Обершт О. - Слов’янофільство, панславізм, панросіянізм. Особливості російського націоналістичного руху на українських землях (2014)
Королько А. - Українське радикальне народне віче в м. Снятині 1892 р. (2014)
Гуйванюк М. - Участь Василя Стефаника у виборчому процесі в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Скорейко Г. - "Буковинська війна”: міжконфесійні суперечності на тлі політичного протистояння на Буковині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Добржанський О. - Буковинська складова Західноукраїнської народної республіки (2014)
Чайка Г. - Пам’ятки воєнної історії Буковини (2014)
Довгалець О. - Політичні партії національних меншин і Центральна Рада: особливості відносин (2014)
Трачук О. - Альтернативні підходи консервативних сил щодо перспектив національного поступу України в революційну добу 1917 - 1920 рр. (2014)
Любовець О. - Українська Народно-республіканська партія (1918-1920 рр.) (2014)
Міщенко І. - Репресовані педагоги Польського педагогічного університету (2014)
Петрова Н. - Повсякдення українців у 1932 - 1933 рр.: до питання про деформацію традиційної культури (за матеріалами спогадів свідків голодомору на Одещині) (2014)
Герегова С. - Роль Сидора Терлецького у становленні українського театрального мистецтва на Буковині (2014)
Брицький П. - Демографічні і соціальні наслідки голодоморів радянської України (2014)
Марченко С. - Спроби реформування аграрної сфери економіки України у другій половині 80-х років ХХ століття (2014)
Суровцев О. - Вшанування жертв Голокосту у Чернівецькій області: меморіальні місця, люди та сучасні рефлексії (2014)
Ніконенко В. - Лобіювання українською діаспорою Об’єднанного королівства прав людини в УРСР, Щигельська Г. (2014)
Баланюк Ю. - Реалізація політики збереження об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні (2014)
Макар Ю. - Євроінтеграційні орієнтири України (2014)
Крет О. - Формування зовнішньополітичного іміджу України в контексті розвитку відносин з Європейським Союзом (2014)
Добржанська О. - Результати імплементації ініціативи "Східне партнерство” Україною станом на кінець 2013 року (2014)
Міняйло Н. - "Captio” virgo vestalis як ритуал переходу (2014)
Верховцева І. - Проблеми селянського самоврядування в Росії у матеріалах комісії 1881-1885 рр. під головуванням М.С. Каханова: земці проти бюрократії (2014)
Ткач С. - Політична контрабанда на подільській ділянці кордону Австро-Угорської та Російської імперій напередодні та в період революції 1905 - 1907 рр. (2014)
Глібіщук М. - Склад та формування уряду П. Врангеля у 1920 році (2014)
Фесенко В. - Освітня політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в добу українізації (1923-1932 рр.) (2014)
Рудик О. - Створення укріпленних районів країнами Західної Європи в період між Першою та Другою світовими війнами (2014)
Wawryniuk À. - Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania a wschodnia granica Polski po 1944 r. (2014)
Макар В. - Імміграційна політика Канади після Другої світової війни (1945 - 1952) (2014)
Мельничук Л. - Особливості розвитку відносин Румунії та ЄС на консультативному етапі інтеграції (1990 - 1995 рр.) (2014)
Квятковська О. - Філантропія як фактор політики міжнародного розвитку (2014)
Dziekanski P. - Produkt turystyczny regionu - podejscie marketingowe (2014)
Кучуран А. - Історія дослідження політичної регіоналістики в Україні (2014)
Ротар Н. - Особливості формування навих партійних ідентичностей у Чернівецькій громаді (2014)
Волошин М. - Вплив інтернет-мереж на політичний процес: регіональний вимір (2014)
Мігальчан І. - Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України IV скликання (2002 - 2006 рр.) (2014)
Карпо В. - Причини маргінальності політичних еліт в перехідних суспільствах (на прикладі України) (2014)
Крет Р. - Білоруські ЗМІ в демократичному житті суспільства (2014)
Гришин-Грищук О. - Особливості трактування представництва Ганною Піткін (2014)
Мудрієвська І. - Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.) (2014)
Швидюк С. - Регіональна політика Польщі у перспективі до 2020 року (2014)
Ботушанський В. - Рецензія на монографію Райківського І.Я. "Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття”. - (Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. - 932 с.) (2014)
Білецький Б. - Рецензія на збірник документів "Буковина в роки Першої світової війни 1914 - 1918 рр. Документи” / Упорядкування, передмова, коментарі, переклад з німецької та російської мов В.М. Ботушанського. - Чернівці: Технодрук, 2014. - 356 с. (2014)
Гуйванюк М. - Рецензія на монографію Павлишина О.Й. "Євген Петрушевич (1863 - 1940): ілюстрований біографічний нарис”. - Львів: Манускрипт, 2013. - 398 с. (2014)
Онопченко О. - Формування інформаційної культури учнів початкової школи в умовах інформаційного інтернет-середовища (2014)
Луценко Л. - Проблеми діагностики обдарованості дітей дошкільного віку, Самарченко С. (2014)
Якимчук М. - Роль сучасних педагогічних технологій у процесі вивчення української мови лінгвістично обдарованими старшокласниками гімназії, Козяр М. (2014)
Voloshchuk I. - Creativity, structure and content of creative potential: what we know and what we want to know, Sipko K. (2014)
Остапчук О. - Дитяча обдарованість і самоідентифікація особистості: теоретико-педагогічний контекст (2014)
Аніщенко Н. - Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості (2014)
Кремінський Б. - Деякі аспекти формування змісту позашкільного навчання фізики обдарованої молоді в умовах профільного навчання (2014)
Тихенко Л. - Просвітницька діяльність у системі роботи з батьками обдарованих вихованців, Сидоренко Н. (2014)
Заярна В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в умовах позашкільного навчального закладу (2014)
Павлик Н. - Психологічні закономірності гармонізації характеру обдарованої особистості в юнацькому віці (2014)
Чудакова В. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку (2014)
Постова К. - Визначення показників розвитку дослідницьких здібностей обдарованих підлітків (2014)
Лук’янчук М. - Вплив асоціативного навчання на творчий розвиток учнів молодших класів (2014)
Туркова Д. - Специфіка підготовки майбутніх практичних психологів з ознаками обдарованості (2014)
Василенко Н. - Обдарованість як складова частина формування особистості дитини (2014)
Зінченко С. - Роль викладача у розвитку особистісних якостей дорослих учнів: творчий контекст (2014)
Андрейко О. - Артистично-творче формування виконавських умінь музиканта у контексті інновацій професійної освіти (2014)
Музалев О. - Культурологічна складова професійної освіти у процесі формування професійної культури учнів ПТНЗ (2014)
Яценко В. - Застосування навчально-методичного комплексу в ПТНЗ як один із чинників поліпшення якості підготовки робітничих кадрів (2014)
Товканець Г. - Мотиваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх економістів у вищій школі (2014)
Ткаченко М. - Використання інноваційних педагогічних технологій при підготовці учнів ПТНЗ до підприємницької діяльності (2014)
Барабаш Ю. - Соціокультурна спрямованість навчання іноземної мови студентів – майбутніх економістів (2014)
Причина Ю. - Організація інтерактивної мовленнєвої діяльності з вивченням англійської економічної лексики (2014)
Бабій І. - Формування творчих якостей майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі рідномовної підготовки (2014)
Зарічанська Н. - Ключові компетенції вчителів-філологів у сучасній педагогічній парадигмі (2014)
Стахів М. - Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога (2014)
Слатвінська О. - Використання інноваційних технологій навчання у процесі формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ (2014)
Герасимчук О. - Наукові підходи в освіті до формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення природничих дисциплін (2014)
Лейко С. - Математична компетентність як професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Єжова О. - Прогнозування змісту підготовки фахівців швейної галузі на основі теоретико-інформаційного аналізу патентів (2014)
Макар З. - Можливі методики оцінювання професійних умінь майбутніх дизайнерів (2014)
Вінтюк Ю. - Формування системи психологічних знань майбутніх соціальних працівників (2014)
Чеботарьова А. - Складові психологічної готовності майбутніх робітників до професійної діяльності (2014)
Гриджук І. - Адаптація опитувальника "Стиль прийняття рішень” (2014)
Шибрук О. - Особливості формування та становлення професійної "Я-концепції” майбутніх рятівників (2014)
Андрушко Я. - Психологічні аспекти формування особистості майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Стельмащук Х. - Психологічний механізм стресостійкості підлітків-сиріт (2014)
Попадич О. - Формування професійної правосвідомості майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у процесі правового виховання, Росул В. (2014)
Ходань О. - Вплив змісту освіти на патріотичне виховання студентської молоді (2014)
Васянович Г. - Філософсько-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна (2014)
Кляп М. - Використання педагогічної спадщини Августина Волошина в сучасній українській школі (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні вчення у культурно-освітньому просторі України наприкінці XІV – на початку XVІ ст. Єврейські й арабські джерела (2014)
Шарненкова Т. - Неперервна професійна освіта вчителя в Україні ІІ половини ХІХ – першої третини ХХ століття (2014)
Пасіцька О. - Професійне й естетичне виховання галицької молоді в українських ремісничо-промислових бурсах Львова в кінці ХIХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Стечак Г. - Зарубіжний досвід професійної підготовки сімейних лікарів (2014)
Іван Андрійович Зязюн (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2012)
Шевченко А. Ф. - Теоретичні аспекти впливу економічних криз на функціонування національних ринків праці (2012)
Павленко І. Г. - Поводження з відходами підприємств гірничо-збагачувальної галузі та їх вплив на навколишнє середовище (2012)
Краус Н. М. - Корупція як одна із загроз національної безпеки на етапі становлення інноваційної економіки, Сергієнко А. Г. (2012)
Гордієнко В. О. - Програмно-цільове планування розвитку малого підприємництва як складова стратегії розвитку, Тимошенко М. В., Григораш О. В. (2012)
Білоброва Т. О. - Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності: міжкраїнові порівняння, Базавлук Н. Г. (2012)
Кучин С. П. - Актуалізація проблеми поєднання соціальної та економічної ефективності діяльності суб’єктів сфери культури в Україні (2012)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій у контексті національної економічної безпеки (2012)
Шпак Н. А. - Стан інноваційної діяльності агропідприємств: регіональний аспект (2012)
Герасименко А. О. - Досвід співпраці України та світового банку, Пожар А. А. (2012)
Фареній І. А. - Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя (2012)
Герасименко В. С. - Теоретичні аспекти створення кластера споживчої кооперації в АПК (2012)
Кифяк В. Ф. - Регіональна програма розвитку туризму як механізм регулювання туристичної діяльності (2012)
Азарян О. М. - Інструментарій дослідження конкурентної динаміки роздрібних підприємств, Загорна Т. О. (2012)
Антипенко Є. Ю. - Сучасні тенденції розвитку організаційних структур управління ланцюгами поставок будівельних організацій у ринкових умовах, Стасенко Т. Є. (2012)
Забарна Е. М. - Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій, Кірнесенко К. О., Ваннік К. О. (2012)
Тягунова Н. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі України, Іржавська Л. В. (2012)
Плугарь Е. В. - Анализ финансового обеспечения деятельности в сфере социального туризма (2012)
Шимановська-Діанич Л. М. - Економічне підґрунтя екологічної діяльності підприємств гірничо-збагачувального комплексу України (2012)
Степанова Л. В. - Стан і основні напрями вдосконалення процесів руху робочої сили на ринку праці (2012)
Чорний В. С. - Особливості аналізу рядів динаміки в митній статистиці та методичні основи прогнозування їх рівнів (2012)
Талалаєв В. О. - Управління ризикозахищеністю підприємства: логіко-понятійна модель предметної області, Поставна Л. П. (2012)
Мягких І. М. - Методичний підхід управління ризиками діяльності авіапідприємств (2012)
Філіна С. В. - Аналіз розвитку системи споживчої кооперації на засадах процесного менеджменту (2012)
Толкачев Д. О. - Информационные системы в процессе стратегического управления (2012)
Токарчук Г. В. - Аналіз підходів до визначення поняття "інновації у сфері туристичних послуг" (2012)
Юрко І. В. - Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій, Устьян О. Ю. (2012)
Вудвуд В. В. - Сучасні методи управління розвитком торговельного підприємства України в умовах нестабільності економіки (2012)
Шталь Т. В. - Предпосылки формирования теории социально ориентированного стратегического менеджмента (2012)
Тягунова Н. М. - Бизнес-план – основной подход к формированию стратегии развития торгового предприятия, Вечирко О. Н. (2012)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки та розвиток туристичних підприємств (2012)
Вороніна В. Л. - Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 2) (2012)
Єгоричева С. Б. - Фінансові інновації як засіб фінансизації економіки (2012)
Ілляшенко К. В. - Вплив податкової реформи на фіскальні інструменти механізму бюджетного фінансування муніципальних послуг, Котенко Н. В. (2012)
Шабанова К. З. кизи. - Ипотечный кредит и обеспечение аграрного сектора финансовыми ресурсами (2012)
Титаренко О. С. - Сутнісна характеристика фінансового стану підприємства (2012)
Козуб В. О. - Система показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (2012)
Бочуля Т. В. - Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті бухгалтерського обліку (2012)
Кулик В. А. - Формування облікової політики підприємства щодо запасів (2012)
Лазуренко В. І. - Виявлення злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації, Захарченко В. Ю. (2012)
Роскладка А. А. - Статистичний аналіз факторів розвитку сучасної вищої освіти в Україні, Глущенко Т. С. (2012)
Анотації (2012)
Васянович Г. - Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2014)
Литвин А. - Методологія у проекції педагогічних досліджень (2014)
Онищенко В. - Педагогіка як наука і мистецтво у контексті фундаментальних педагогічних теорій (2014)
Сікорський П. - Дидактичні особливості навчання математики у ПТНЗ будівельного профілю (2014)
Михнюк М. - Зміст функціональних компонентів професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Руденко Л. - Обґрунтування дидактичних закономірностей формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2014)
Зарічанська Н. - Формування у майбутніх педагогів-філологів професійних умінь і навичок: компетентнісний підхід (2014)
Греб М. - Діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології та фразеології сучасної української мови (2014)
Марлова А. - Показники та рівні готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Філоненко М. - Методологія адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на розвиток психологічних особистісних структур (2014)
Лазарева М. - "Конвеєр” дипломованих спеціалістів і "макдональдизація” освітньої галузі (2014)
Ткаченко М. - Формування компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Парфанович І. - Соціально-психологічні показники і прояви видів девіантної поведінки дівчат шкільного віку за критерієм місця проживання (2014)
Матійків І. - Застосування моделі Р. Ділтса у процесі формування вмінь управляти емоціями у професійній діяльності майбутнього фахівця професій типу "людина – людина” (2014)
Вінтюк Ю. - Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості та проблема здоров’я (2014)
Сліпчишин Л. - Психолого-педагогічні засади розвитку творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Дегтярьова Г. - Психолого-педагогічні основи формування професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців професій типу "людина – людина” (2014)
Коваль І. - Теоретичні аспекти психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Наконечний Р. - Психолого-педагогічна підготовка магістрів у вищих навчальних закладах аграрного профілю, Копитко А., Мисак Н. (2014)
Будник О. - Соціокультурне виховання майбутніх фахівців в умовах ПТНЗ (2014)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування професійної етики майбутніх фахівців (2014)
Майковська В. - Послуги вищої освіти як предмет регіонального маркетингу й інструмент формування людського потенціалу (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Васянович Г. - Львівському науково-практичному центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України – 20 років, Вдович С. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Академік Михайло Хвесик Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення (2015)
Забловський А. - Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування, Петруха С., Назукова Н. (2015)
Кулай А. - Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні (2015)
Крисоватий А. - Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери, Войцещук А., Гуцул І. (2015)
Фурдичко О. - Соціально-економічні умови ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся, Гриник О. (2015)
Войчак Д. - Сегментно-структурні зрушення в інфраструктурі агропродовольчого ринку України (2015)
Файчук О. - Ефективне фінансування державних цільових екологічних программ, Файчук О., Войцехівська В. (2015)
Ступень М. - Оренда як форма консолідації земель, Дудич Г. (2015)
Романишин О. - Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області (2015)
Оборський г. О. - Пам’яті видатного українського вченого і педагога професора Заблонського Костянтина Івановича у зв’язку зі 100-річчям з дня народження, Кострова Г. В., Гутиря С. С. (2015)
Kostyk K. O. - Research of influence of gas nitriding duration on formation of diffusion layer of steel 20Kh2N4A (2015)
Дащенко О. Ф. - Підвищення точності вимірювань динамічної маси, Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Сидоренко І. І. - Експериментальне визначення динамічних характеристик погашувача коливань, Михайлов Є. П., Ткачьов О. А. (2015)
Koshel S. O. - Determination of base-link complex planar mechanisms’ points velocities using graphic-analytical method, Koshel G. V. (2015)
Tatsiy R. M. - Discretization method used to resolve the rectangular plates’ stability problem, case of singular elastic foundation, Ushak T. I. (2015)
Kozhukhar A. A. - Practical methods of calculating the autoclaves’ thermal stresses at building industry, Bilous P. O. (2015)
Shatsky I. P. - Elementary calculation of clip connections with incomplete sweep of shaft, Ropyak L. Ya. (2015)
Амбарцумянц Р. В. - Дослідження динаміки руху ланок імпульсного редуктора нової компактної конструкції, Субботіна М. І. (2015)
Кulik Т. І. - Strength and deformation of polymer pieces at the light industry, Burmistenkov O. P., Zlotenko B. М. (2015)
Gorobets V. A. - Designing the flat sewing machines’ mechanisms that implement a new type of stitch, Manoylenko O. P. (2015)
Гуляєнко О. Б. - Вплив підкислення циркуляційної води на диференціальний розподіл дисперсної фази, Чиченін В. В., Ахрамєєв В. Г. (2015)
Брунеткін О. І. - Визначення діапазону зміни конвективного коефіцієнта тепловіддачі при спалюванні альтернативних видів газоподібного пального, Гусак А. В. (2015)
Denysova A. E. - Assessment of two-level heat pump installations’ power efficiency for heat supply systems, Bodnar І. O. (2015)
Височин В. В. - Умови цілодобової зарядки кущового ґрунтового акумулятора геліосистеми, Кожухар Є. І. (2015)
Dubkovsky V. O. - Methods of accounting the hot water consumption modes at the solar installations design, Kravchenko V. P., Kravchenko J. V. (2015)
Ruvinskaya V. M. - Rules of expert system for safety monitoring: checking on completeness and consistency, Troynina A. S., Berkovich E. L., Bilovzorov O. O. (2015)
Yakovyna V. S. - Software failures prediction using RBF neural network (2015)
Deev K. S. - Determine point-to-point networking interactions using regular expressions, Boyko Yu. V. (2015)
Narimanova O. V. - Development of anti-counterfeit consumer product authentication system (2015)
Dashchenko O. F. - Computer modeling and numerical analysis of the prosthesis to fix the forearm fractures, Svinarov Yu. М., Lymarenko O. M. (2015)
Lazareva D. V. - Mathematical model of complex technical asymmetric system based on numerical-analytical boundary elements method, Suryaninov M. G. (2015)
Bаzhanova А. Yu. - Finite elements mathematical model of geometric nonlinearity, Suryaninov M. G., Shotadze G. B. (2015)
Dmitrieva I. Yu. - Detailed explicit solution of the electrodynamic wave equations (2015)
Максименко Ю. А. - Визначення оптимальної стратегії радіоуправління технічними засобами у випадку однобічного відслідковування (2015)
Kovalenko I. L. - Influence of nitrogen dioxide on the thermal decomposition of ammonium nitrate (2015)
Мельник С. В. - Прогнозування екологічного ризику для міста Одеси у разі аварійного викиду аміаку з Припортового заводу, Цабієв О. М., Бондар І. О. (2015)
Doroshuk G. A. - Grounding the directions of changes in the cycle of management changes at the enterprise (2015)
Григорова Т. М. - Питання вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту (2015)
Прокопович Л. В. - Літературна пародія як форма творчої дискусії (2015)
Galchonkov O. M. - Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project, Loziienko N. V. (2015)
Савєльєва О. С. - Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету (2015)
Савєльєв А. О. - Програма-тренажер як форма реалізації електронних дидактичних засобів для самостійної роботи іноземних студентів на етапі довузівської підготовки, Матвєєва Н. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Боголіб Т. - Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення (2015)
Голян В. - Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення (2015)
Степанов В. - Дослідження проблем управління ризиковими подіями в Україні (нові аспекти), Степанова К. (2015)
Дребот О. - Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області, Височанська М. (2015)
Швець О. - Вплив техногенно порушених земель на рівень агроекологічної безпеки регіонів (2015)
Дорош О. - Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій (2015)
Содержание (2015)
Мартынюк А. А. - О периодических движениях в трехмерных системах, Никитина Н. В. (2015)
Рущицкий Я. Я. - О поверхностной волне в упругом теле, деформирующемся в условиях антиплоской деформации (2015)
Попов Г. Я. - Точное решение некоторых осесимметричных задач для упругих цилиндров конечной длины с учетом удельного веса, Процеров Ю. С., Гончар И. А. (2015)
Бабешко М. Е. - О применимости определяющих уравнений, учитывающих третий инвариант девиатора напряжений, к описанию нелинейной деформации крупнозернистого металла, Шевченко Ю. Н., Тормахов Н. Н. (2015)
Беспалова Е. И. - Напряженное состояние разветвленных оболочек вращения с учетом поперечных сдвигов и обжатия, Урусова Г. П. (2015)
Гавриленко Г. Д. - Влияние параметров ребер и вида нагрузки на частоты колебаний несовершенных цилиндрических оболочек, Мацнер В. И. (2015)
Максимюк В. А. - Напряженно-деформированное состояние гибких ортотропных цилиндрических оболочек с подкрепленным круговым отверстием, Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2015)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения с ортотропной электропроводностью, Лоос И. И. (2015)
Назаренко В. М. - Концентрация напряжений вблизи вершины внутренней полубесконечной трещины в кусочно-однородной плоскости с негладкой границей раздела сред, Кипнис А. Л. (2015)
Семенюк Н. П. - К теории устойчивости композитных цилиндрических оболочек, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2015)
Хома И. Ю. - Напряженное состояние нетонкой трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием, Дашко О. Г. (2015)
Кузин Н. О. - Об одной математической модели изменения свойств материала (2015)
Бхаскара Рао Л. - Потеря устойчивости упругих круглых пластинок с упруго ограниченным относительно вращения краем и внутренним креплением в виде упругого кольца, Камесвара Рао К. (2015)
Сікорський П. - До проблеми формулювання понять "компетентність” і "компетенція” (2014)
Потапчук Т. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Куліненко Л. - Інноваційний потенціал практики у забезпеченні творчої спрямованості професійної діяльності майбутнього педагога (2014)
Оверко Н. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін ПТНЗ кулінарного профілю: результати експерименту (2014)
Кравчук Г. - Практичне навчання студентів у ВНЗ економічного профілю на базі автоматизованих інформаційних систем і технологій (2014)
Литвин В. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у ВНЗ (2014)
Пігорна Т. - Деякі аспекти організації інформаційної безпеки учнів, Берест І. (2014)
Якімець Ю. - Формування професійних умінь майбутніх техніків-механіків у процесі підготовки до дипломного проектування (2014)
Зошій І. - Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід’ємна складова професійної юридичної діяльності (2014)
Вінтюк Ю. - Поведінкова теорія конфліктів: підхід до створення й обґрунтування (2014)
Буран Н. - Психологічні аспекти поведінки особистості в натовпі (2014)
Мезенцева Л. - Аналіз навчальної програми з підготовки соціальних педагогів до роботи з опікунською сім’єю (2014)
Куса А. - Соціально-психологічні виміри художнього смаку студентів творчих спеціальностей (2014)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури студентів педагогічного університету (спеціальність "Фізична культура”) у процесі професійної підготовки (2014)
Подоляк З. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців лісогосподарської галузі у Віденському університеті природних ресурсів і прикладних наук (2014)
Головешко Б. - Лідерство як засіб легітимізації влади менеджера адміністративної діяльності (2014)
Канарова О. - Системній підхід в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом (2014)
Благова Т. - Київське державне хореографічне училище у системі професійної освіти України: історико-педагогічний аспект (2014)
Якубовська М. - Художня і наукова творчість професора Григорія Васяновича (2014)
Сікорський П. - IV всеукраїнський педагогічний конгрес у Львові (2014)
Наші автори (2014)
Статті, опубліковані у журналі "Педагогіка і психологія професійної освіти” у 2014 році (2014)
Пивоваров С. - Територіальна ідентифікація наконечників стріл з Чорнівського городища (до постановки проблеми), Калініченко В. (2014)
Филипчук О. - Декілька спостережень над Брюссельською хронікою (2014)
Дробіна Л. - Посередницька діяльність Адама Кисіля в українсько-польських стосунках (2014)
Нечипоренко М. - Походи лівобережних та російських військ на Чигирин у 1675-1676 рр. під керівництвом І. Самойловича (2014)
Яценюк Г. - Останній етап життя та діяльності гетьмана-емігранта Пилипа Орлика (1734-1742 рр.) (2014)
Богуцька А. - Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині ХІХ ст. (2014)
Королько А. - Участь "Покутської трійці” в діяльності УРП у Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., Яковлєв Ю. (2014)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в культурно-освітніх процесах Галичини й Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: за матеріалами щоденника "Діло” (1890-1914 рр.) (2014)
Філінюк В. - Український "Антеїзм” та революційні події в добу Центральної Ради (2014)
Трембовецький Д. - Законодавча управа як структурна одиниця Канцелярії Військового міністерства Другої УНР (2014)
Боднар А. - Етнонаціональні особливості розвитку освіти у Подільській губернії наприкінці ХVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Коваль Л. - Діяльність перемишльської філії товариства "Просвіта” у міжвоєнний період: громадсько-політичний аспект (2014)
Демочко В. - До питання про перебування на Буковині видатних особистостей у першій половині ХХ ст. (2014)
Гарбарук А. - Польські національно-культурні товариства Івано-Франківщини: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Філінюк А. - Утвердження сучасних теоретико-методологічних підходів до створення обласних томів зводу пам’яток історії та культури України (2014)
Засипко М. - Українсько-російські відносини періоду гетьманування Данила Апостола (2014)
Кундельський В. - Економічний чинник в українсько-польських відносинах у Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст. (2014)
Хоміч Д. - Українське селянство Волині і франко-російська війна 1812 року (2014)
Панасюк О. - Білорусько-українське співробітництво у 1918 р.: територіальний та економічний аспекти (2014)
Кульчицька О. - Долучення української делегації до розробки Статуту ООН (2014)
Хорошенюк С. - Українсько-литовське співробітництво у сфері культури (2014)
Wawryniuk À. - Ksztaltowanie sie granicy ukrainsko-polskiej, jako jeden z elementow ustroju Europy po II Wojnie swiatowej (2014)
Прищепа О. - Бюджетна документація органів міського самоврядування Правобережної України як джерело до вивчення їх освітньо-культурної діяльності (початок ХХ ст.) (2014)
Татарова В. - Висвітлення діяльності Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) на сторінках Одеської преси (2014)
Житков О. - Михайло Грушевський про аграрно-селянське питання доби визвольних змагань: історіографічний аспект (2014)
Борчук С. - "Так звана ЗУНР”: Західноукраїнська народна республіка у радянській енциклопедистиці 1950-1970-х років (2014)
Коваль М. - Довготривала фортифікація на теренах України у 20-х - на початку 40-х років ХХ ст.: історіографія проблеми (2014)
Готра О. - Біографістика в контексті дослідження історії (2014)
Кучурян О. - Транскордонна співпраця між Чернівецьким музеєм під відкритим небом та Музеєм Буковини м. Сучава, Румунія (2014)
Кожолянко О. - Зелені свята і Трійця на Буковині: історико-етнологічна характеристика (2014)
Дущак В. - Жінка в єврейській та українській традиційній культурі (2014)
Петрова А. - Сімейна обрядовість Південно-Західного регіону України в історіографії (2014)
Кожолянко О. - Головний убір як символ шлюбу в традиційній культурі українців Буковини (2014)
Кожолянко Г. - Традиційні звичаї та вірування українців Буковини у передродовий період родильної обрядовості (2014)
Парайко К. - Прийоми догляду за дитиною в перші дні її життя на прикладі українського та східнороманського населення Буковини (2014)
Городецький О. - Регіоналізм як політичний тренд інформаційного суспільства (2014)
Ротар Н. - Символічна репрезентація політичних ідентичностей чернівецької громади (2014)
Щербатюк О. - Особливості діяльності етнонаціональних груп інтересів на Закарпатті (2014)
Нечаєва-Юрійчук Н. - До питання про роль та місце ідеології українського націоналізму у розвитку світової політичної думки (2014)
Палагнюк В. - Розвиток молодіжного руху в умовах становлення незалежності України (2014)
Бутирська І. - Країни Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції (2014)
Клим Р. - Особливості трансформації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Бурдяк В. - Політичні виміри членства Болгарії в Європейському Союзі (2014)
Федорчак В. - Політичні партії Чеської республіки в парламентських виборах 2010 року (2014)
Чучко М. - Рецензія на навчальний посібник І.С. Макар та О.В. Любімової ”Латинська мова для істориків”. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 364 с. (Рекомендований МОН України як навчальний посібник для ВНЗ) (2014)
До ювілею Василя Яковича Тація (2015)
Панов М. І. - Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України (2015)
Анісімов Г. М. - Зловживання довірою як спосіб учинення злочину (2015)
Олійник П. В. - Щодо поняття предмета злочинів проти власності (2015)
Киричко В. М. - Проблема визначення суб’єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 3692 КК України) та її вирішення (2015)
Гізімчук С. В. - Теоретичні аспекти діяння у злочині, передбаченому ст. 2391 КК "Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель", Олійник О. С. (2015)
Оробець К. М. - Деякі проблеми застосування понять екологічного права у кримінально-правовій науці (2015)
Базелюк В. В. - Кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (2015)
Кісілюк Е. М. - Правова природа видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, Грищук Г. М. (2015)
Комаров О. Д. - Фактична помилка у розвитку причинного зв’язку (2015)
Вапнярчук В. В. - Мотив кримінального процесуального доказування (2015)
Булулуков О. Ю. - Тактичні рішення у криміналістиці: проблеми психології (2015)
Шигаль Д. А. - Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні (2015)
Рум’янцев В. О. - Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) (2015)
Шорохова Ю. С. - Історія виникнення податку на прибуток підприємств на теренах України (2015)
Сліпенчук В. О. - Виховання правової людини як шлях до побудови правового суспільства у сучасній Україні (2015)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості пострадянської моделі системи стримувань і противаг у контексті режиму "керованої демократії": конституційно-правовий аспект (2015)
Тимошенко Д. В. - Зміст та значення понять "причина", "умова" і "випадковість" для дослідження причинно-наслідкового зв’язку в трудовому праві (2015)
Гетьман А. П. - Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах (2015)
Соколова А. К. - Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів (2015)
Павлова О. В. - Вплив міжнародного законодавства на розвиток екологічної демократії в Україні (2015)
Чуприна Ю. А. - Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті (2015)
Кім Г. А. - Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2015)
Копиця Є. М. - Нормування як засіб правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря (2015)
Бурцев О. В. - Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів (2015)
Паровишник О. В. - До питання адміністративно-правового регулювання у сфері освіти інвалідів в Україні (2015)
Червякова О. Б. - Вплив корупційних ризиків на забезпечення доступу до інформаційних ресурсів: постановка питання (2015)
Мацюк В. В. - Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру (2015)
Дамірчиєв М. І. - Зміст та мета фінансової діяльності: проблеми визначення (2015)
Ємець І. О. - Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах (2015)
Палешник С. І. - Способи тлумачення норм права Європейським судом з прав людини (2015)
Галаган В. І. - Світова спадщина криміналістики через велич постатей класиків і сучасників (2015)
Ясько Н. Н. - Граничное интегральное представление для векторных полей Бельтрами (2015)
Сясев А. В. - Моделирование процесса кристаллизации стержня с учетом взаимного влияния температурных и механических полей, Костащук М. В. (2015)
Kogut P. I. - On existence of weak solutions to a Cauchy problem for one class of conservation laws, Manzo R. (2015)
Kogut P. I. - On Henig regularization of state-constrained optimal control problem for the p-Laplace equation, Kupenko O. P. (2015)
Tychynin V. A. - Some generalizations of the nonlocal transformations approach (2015)
Kogut P. I. - On relaxation of state-constrained optimal control problem in coefficients for biharmonic equation, Voloshko L. V. (2015)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных алгебраических математических моделей (2015)
Рубан В. И. - Властивості деяких одновимірних динамічних систем, Чёрная В. В. (2015)
Ключинська Л. В. - Моделювання утворення астероїдів у планетарному вихорі та розрахунок параметрів їх орбіт, Перехрест В. I. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Васянович Г. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери об-слуговування (2014)
Литвин А. - Науково-організаційні основи модернізації професійно-технічної (професійної) освіти України, Руденко Л. (2014)
Герлянд Т. - Провідні принципи професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки у сучасних ПТНЗ (2014)
Грицай Н. - Професійний портрет сучасного вчителя біології (2014)
Авраменко О. - Визначальні складові концептосфери технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників (2014)
Шаполова В. - Використання педагогічних технологій у формуванні корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищій технічній школі (2014)
Шевчук С. - Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи (2014)
Міськова М. - Розробка та застосування інноваційних інформаційних технологій у навчально-виробничому процесі (2014)
Ванівська О. - Формування іншомовної комунікативно-професійної компетентно-сті засобами інформаційних технологій у студентів вищої школи, Преснер Р. (2014)
Cавченко Р. - Використання ігрових технологій у формуванні музично-педагогічної ком-петентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Проценко О. - Життєва компетентність учнів центрів професійно-технічної осві-ти: структурний аналіз (2014)
Стечак Г. - Шляхи вдосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів до професійної діяльності (2014)
Помиткіна Л. - Трансформація життєвої позиції студентської молоді як психологічна проблема (2014)
Шамлян К. - Дослідження ролі вольових зусиль у життєдіяльності студентів (2014)
Фаласеніді Т. - Сутність поняття і зміст педагогічної підтримки дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі (2014)
Савіцька В. - Зміст і роль фахових дисциплін у контексті підготовки соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України (2014)
Музалев О. - Психолого-педагогічні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності (2014)
Пазюра Н. - Психолого-педагогічні аспекти внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу (2014)
Робак В. - Професійна підготовка соціальних робітників в Україні та Росії: порівняльний аспект (2014)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. як джерело поширення ідей Просвітництва у вітчизняному освітньому просторі (2014)
Миколаєнко Н. - Виникнення і розвиток дитячих освітніх видань (2014)
Палькевич Ю. - Підвищення економічної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у ринкових умовах (2014)
Рукавішнікова О. - Переорієнтація професій як новітня управлінська стратегія в багатопрофільному професійно-технічному навчальному закладі (2014)
Нечепорчук І. - Підвищення мотивації до дослідницької діяльності як одна з педагогічних умов формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів (2014)
Благун Н. - Соціально-функціональне управління як засіб соціалізації учнів за-гальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Наші автори (2014)
Сікорський П. - Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу під час навчання математики у ПТНЗ (2015)
Онищенко В. - Компетентнісний підхід у професійній освіті (2015)
Руденко Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування у ПТНЗ (2015)
Тимошко Г. - Організаційна культура як чинник ефективної взаємодії викладача і студента в організації навчального процесу у ВНЗ (2015)
Сачук Ю. - Структурно-компонентний аналіз поняття "соціально-професійна мобільність майбутніх учителів інформатики" (2015)
Малинович Л. - Сучасні інтерактивні технології підготовки конкурентоспроможного випускника вищої школи, Легензевич Г. (2015)
Субашкевич І. - Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів в умовах вищої освіти (2015)
Радзімовська О. - Впровадження психолого-педагогічної технології розвитку професійної ідентичності як умова успішного професійного становлення учнів ПТНЗ (2015)
Кузан Г. - Педагогічний досвід: використання рольових ігор у навчанні англійської мови майбутніх юристів (2015)
Щедролосєва К. - Провідні принципи формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва (2015)
Потапчук Т. - Рівні сформованості у майбутніх учителів музичного мистецтва позитивного ставлення до навчання (2015)
Будник О. - Соціально-педагогічний дискурс професійної діяльності вчителя (2015)
Клос Л. - До питання підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Полуда В. - Проблема професійної компетентності фахівця у психолого-педагогічних дослідженнях зарубіжних учених (2015)
Земліна Ю. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців туристичної галузі (2015)
Васянович Г. - Емпатійність як провідна цінність у духовній спадщині Митрополита Андрея Шептицького (2015)
Якубовська М. - Культурологічна парадигма у науковій спадщині І. А. Зязюна (2015)
Вінтюк Ю. - Доробок Ярослава Цурковського: проблема вивчення і визнання (з нагоди 110-ї річниці з дня його народження) (2015)
Антонюк Г. - Раціоналістичні тенденції у вітчизняних літературних пам’ятках ХІ ст. ("Ізборник князя Святослава 1073 р.") (2015)
Кундій Ж. - Історія дослідження проблеми вищої жіночої медичної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Вороненко Ю. В. - Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л. Шупика в 2014-2015 роках, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Вишнякова О. Б., Бригинець Д. Д., Савичук Н. О. (2015)
Слонецкий Б. И. - Особенности изменения гемодинамических процессов у пациентов с острым разлитым перитонитом при проведении перитонеосанации, Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В. (2015)
Афанасенко Е. Ю. - Влияние гликозамингликанов на окислительно-восстановительные свойства и кислотно-щелочной гомеостаз в ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом (2015)
Біда В. І. - Огляд методики наноіндентування для визначення мікромеханічних властивостей твердих тканин зубів та стоматологічних матеріалів, Пальчиков А. В., Пальчикова Г. В., Паливода І. І., Чорненький І. М. (2015)
Леоненко Г. П. - Розповсюдженість зміни кольору та аномалій форми окремих зубів (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування модифікованого протоколу дентальної імплантації пацієнтам з низькою щільністю кісткової тканини в ділянці імплантації (2015)
Лихота К. М. - Оцінка оклюзійних співвідношень зубо-щелепної системи у пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу методом комп'ютерної оклюзіографії (2015)
Дегтярь А. В. - Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (2015)
Лазарев І. А. - Імітаційне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану ніжки ендопротезу кульшового суглоба та стегнової кістки при статичному навантаженні, Герцен Г. І., Штонда Д. В. (2015)
Се-Фей Се-Фей - Експериментальні морфологічні дослідження впливу екстракорпоральної радіальної ударно-хвильової терапії на репаративну регенерацію кісткової тканини (2015)
Бельська І. В. - Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях нижнього відділу спини у жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу, Клименко О. В., Маняк Б. Т. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз диспансеризації хворих з атрофіями зорових нервів (2015)
Волосовець А. О. - Особливості впливу патофізіологічних та медико-соціальних факторів ризику на час виникнення мозкового ішемічного інсульту (2015)
Старовойтова Г. О. - Когнітивні порушення у пацієнтів з хворобою Паркінсона та їх зв’язок із неврологічними і нейропсихологічними характеристиками, Горева Г. В., Девін’як О. Т., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2015)
Тріщинська М. А. - Судинорухова функція ендотелію на різних стадіях цереброваскулярної патології, Рябіченко Т. М., Ватліцов Д. В., Гурмак О. М., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В. (2015)
Беляєва Н. М. - Сучасний стан медико-соціальної реабілітації інвалідів з хворобами системи кровообігу, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Павліченко Г. В., Проскуріна О. Ф. (2015)
Горяінова Н. В. - Безподійна виживаність хворих на гостру мієлоїдну лейкемію в залежності від прогностичних чинників (2015)
Калиниченко Т. О. - Вплив складу кріоконсерванту на якість розмороженого еритроцитарного компоненту пуповинної крові людини, Аношина М. Ю., Алгазінова М. К. (2015)
Ніконов В. В. - Перфузійний індекс як додатковий інструмент екстреної оцінки тяжкості крововтрати, Лизогуб К. І., Курсов С. В., Феськов О. Е. (2015)
Осипчук Л. І. - Вплив pH середовища на ізолювання силденафілу з плазми н-клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2015)
Старіков А. В. - Фібринолітична активність крові при інтенсивній терапії хворих на гемобластози, Семеняка В. І., Баронська Л. В. (2015)
Стасишин О. В. - Розподіл алелів HlA ІІ класу у хворих на гемофілію А залежно від інгібітору, Терпиляк О. І., Красівська В. В., Тиркус М. Я. (2015)
Таршинова Л. О. - Метод об'ємного пневмопресингу в лікуванні лімфедеми кінцівок, Єльчиць Т. В., Зайцев Д. В. (2015)
Труш Г. С. - Порівняльна оцінка ефективності ізолювання оланзапіну з кров, Галькевич І. Й. (2015)
Гальчин К. С. - Особливості перебігу синдрому Аспергера та синдрому Ретта у дітей (2015)
Мішиєв В. Д. - Особистісні особливості хворих на шизофренію з різними механізмами реалізації суспільно небезпечних діянь як маркери їх психосоціальної реабілітації, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Досвід апробації експериментально-психологічних методів обстеження в системі органів внутрішніх справ (2015)
Бобир В. В. - Порівняльна оцінка способів моделювання дисбіотичних порушень на лабораторних тварина (2015)
Бондаренко А. В. - Наслідки первинних імунодефіцитів антитілоутворення в залежності від строків діагностики (2015)
Верба Н. В. - Ефективність застосування аміксину ІС, біциклолу та гепавірину у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Власенко О. М. - Особливості розвитку епідеміологічного процесу гострих кишкових інфекцій в Збройних Силах України, Козак Н. Д. (2015)
Дзюблик І. В. - Оптимальне забезпечення вакцинами проти грипу населення України як підхід до зменшення кількості постгрипозних ускладнень, Соловйов С. О., Мальчиков В. В., Дихановська Т. А., Федченко О. А. (2015)
Кирик Д. Л. - Мікробіологічний моніторинг та аналіз бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Філоненко Г. В. (2015)
Нартов П. В. - Системний аналіз цитокінового обміну у хворих на гострі менінгіти бактеріальної та вірусної етіології (2015)
Півник В. М. - Вплив деяких факторів ризику на захворюваність військовослужбовців крапельними та гострими кишковими інфекціями в сучасних умовах (2015)
Соломко Ю. О. - Культивування бокавірусу людини першого типу в умовах in vitro в диференційованих епітеліальних клітинах, Трохименко О. П., Дзюблик І. В. (2015)
Фарес Рами - Обоснование выбора эффективного препарата при острых кишечных инфекциях, Бобрицкая Л. А., Зборовская Т. В. (2015)
Бекетова Г. В. - Сучасні особливості глікемічного профілю дітей з синдромом ацетонемічного блювання, Гнатенко Т. М., Шпеко Н. І. (2015)
Бережний В. В. - Диференційна діагностика реактивного і ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Герман О. Б. (2015)
Больбот Ю.К. - Деякі імунологічні аспекти повторних бактеріальних ускладнень ГРВІ у дітей, Бордій Т.А., Чабанюк О.В., Карпенко А.В. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Сучасний підхід до антибіотикотерапії при лікуванні запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (2015)
Гищак Т. В. - Клінічне значення n-термінального мозкового натрійуретичного пептиду у дітей із первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Григоренко Л. В. - Розповсюдженість еколого – залежних хвороб серед дитячого населення у сільських населених пунктах Дніпропетровської області, Шевченко О. А. (2015)
Кондрашова В. Г. - Внекардиальные проявления дисплазии соединительной ткани при изолированных аномальных хордах левого желудочка у детей, Шейко Л. П., Леонович Е. С., Степанова Е. И. (2015)
Лемко О. І. - Оцінка деяких показників імунітету у дітей з рецидивуючим бронхітом, Вантюх Н. В., Лукащук С. В., Кополовець Т. І., Попадинець М. І. (2015)
Лемко І. С. - Показники окислювального гомеостазу у часто хворіючих дітей та дітей з рецидивуючим бронхітом поза гострим періодом, Габор М. Л., Тимканич О. М., Багина М. О. (2015)
Ляшенко Л. О. - Зміни біохімічних показників метаболізму та щільності кісткової тканини у дітей з гострою лейкемією (2015)
Марушко Ю. В. - Діагностика дефіциту цинку у дітей з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О., Фус С. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості процесу адаптації до навчання дітей першого класу, Гиндич Ю. Ю., Дембіцький В. Л., Брюзгіна Т. С. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості добового моніторингу артеріального тиску та вміст заліза у дітей з артеріальною гіпотензією, Гищак Т. В., Хомич О. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання левокарнітину у комплексному лікуванні дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Мика М. Ю. (2015)
Марушко Ю. В. - Застосування водневого дихального тесту з навантаженням харчовою лактулозою у дітей з гастродуоденальною патологією, Горянська М. Г. (2015)
Марушко Ю. В. - Показники водневогодихального тесту з навантаженням харчовою лактозою у дітей грудного віку з первинною (вродженою) та транзиторною лактазною недостатністю, Іовіца Т. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Клініко-біохімічна характеристика поєднаної патології жовчовивідних шляхів і дефіциту заліза у дітей, Нагорна К. І. (2015)
Моісеєнко Р. О. - Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсією з метою оптимізації надання медичної допомоги, Мартинюк В. Ю., Панасюк Л. О., Коноплянко Т. В., Невірковець А. А., Стеценко Т. І., Свистільник В. О., Назар О.В. (2015)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей оперированных по поводу спинальных дизрафий в неонатальном возрасте в ургентном порядке, Плавский П. Н., Скобский Е. И., Плавский Н. В. (2015)
Ракша-Слюсарева О. А. - Імунологічні особливості рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей, Самарін Д. В., Тарасова І. А. (2015)
Солдатова О. В. - Психовегетативні порушення у дітей з хронічним гастродуоденітом та шляхи їх корекції (2015)
Степанова Є. І. - Поліморфізм генів NO-синтази, як фактор ризику в розвитку ендотеліальної дисфункції, функціональних розладів системи дихання та вегетативої нервової системи у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Скварська О.О., Зигало В. М. (2015)
Юхименко О. О. - Можливості використання антибактеріальної терапії у дітей з рецидивуючим бронхообструктивним синдромом (2015)
Васильєва І. А. - Визначення стану плодово-плацентарної гемодинаміки як критерію менеджменту прееклампсії (2015)
Владимиров О. А. - Підвищення рівня фізичного та репродуктивного здоров’я у дівчат засобами медичної реабілітації, Рідковець С. Г. (2015)
Волков О. О. - Рівень інтраопераційної та післяопераційної аналгезії в залежності від методу анестезії кесарева розтину, Клигуненко О. М. (2015)
Грищенко О. В. - Оптимізація ведення пацієнток з естрогенною артропатією, Васильева І. А., Грищук К. О. (2015)
Козуб М. І. - Використання радіохвильової енергії, карбометилцелюлози й комплексу реабілітаційної терапії при відновленні фертильності у пацієнток із трубно – перитонеальним безпліддям запального ґенезу, Риженко Ю. В. (2015)
Луценко Н. С. - Патогенетично обгрунтовані підходи до лікування лейоміоми матки в залежності від особливостей ангіоархітектоники матки, Олійник Н. С., Євтєрева І. О., Шаповал О. С. (2015)
Присяжна Н. Р. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у вагітних жінок з постромботичною хворобою (2015)
Сюсюка В. Г. - Оцінка макроелементного гомеостазу у вагітних з урахуванням порушень психоемоційного стану (2015)
Ціома В. А. - Ефективність різних методик преоксигенації при анестезіологічному забезпеченні кесаревого розтину, Буднюк О. О., Басенко І. Л. (2015)
Бабій В. Ф. - Вивчення розподілу наносрібла в харчових яйцях перепелів при пероральному надходженні засобу наносрібла, Кондратенко О. Є., Пімушина М. В., Патрєва Л. С., Гроза В. І. (2015)
Бандажевский Ю. И. - Патофизиологические аспекты состояния сердечно-сосудистой системы у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф., Бандажевская Г. С. (2015)
Варивончик Д. В. - Розробка та оцінка клінічної ефективності заходів вторинної профілактики професійної патології серед працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка вмісту хлорорганічних сполук у питній воді групового водопроводу з поверхневого водозабору, Рублевська Н. І., Курбатова Н. О. (2015)
Івахно О. П. - Динаміка стану здоров’я дитячого населення за останні роки реформування медичної сфери України, Козярін І. П., Чорна В. В., Махнюк В. М. (2015)
Кондратьєв А. Ю. - Гігієнічна оцінка води в місцях водозаборів м. Дніпропетровська, Коваль В. В., Бобров В. В., Рублевська Н. І., Швед О. В., Біла О. І., Рублевський В. Д. (2015)
Махнюк В. М. - Наукове обґрунтування методики гігієнічної оцінки планувальних рішень генпланів міст з різною містоутворюючою базою (2015)
Онул Н. М. - Еколого-гігієнічна оцінка вмісту цинку в системі "грунт – атмосферне повітря – вода – харчові продукти" в умовах промислового регіону (2015)
Пономаренко Н. П. - Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища в районах Чернігівщини, Коршун М. М. (2015)
Хоменко І. М. - Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України, Закладна Н. В. (2015)
Козаренко Т. М. - Ультразвукове дуплексне дослідження орбітальної артеріальної гемодинаміки у пацієнтів із порушенням толерантності до глюкози, Журавльова Ю. Б. (2015)
Незговорова Г. А. - Ендоскопічна семіотика уражень гастродуоденальної зони у робітників підприємств, які виконували відновлювальні роботи на об’єкті "Укриття" ДСП ЧАЕС (2015)
Шляхтиченко Т. Ю. - Динаміка змін цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію при таргетній терапії, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2015)
Соловйов О. С. - Параметричний аналіз топ-10 рейтинг-рангового розподілу телереклами лікарських засобів за 2004-2014 рр. (телерекламний період виживання) (2015)
Шендрик В. Г. - Надання допомоги хворим на бешиху на госпітальному етапі (2015)
Філарет (Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України) - Слово, виголошене на Міжнародній науковій конференції "Святий рівноапостольний Володимир – творець Української держави", присвяченій 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицькій кончині святих страстотерпців і благовірних князів Бориса і Гліба та 900-літтю перенесення їхніх святих мощей (13 травня 2015 року) (2015)
Епіфаній (митрополит) - Alma mater освіти і науки Східної Європи (2015)
Протоколи засідань вченої ради Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату (2015)
Матеріали до звіту про діяльність Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату у 2013 / 2014 навчальному році (2015)
Романчук Я. - Ставлення християнина до влади і до ближніх згідно з Посланням апостола Павла до римлян (2015)
Колот С. - Походження і призначення "Урим" і "тумим" старозавітного первосвященика (2015)
Альмес М. І. - Духовний сенс Священного Писання в тлумаченнях блаженного Ієроніма Стридонського (2015)
Трофимлюк О. - Біблійне підґрунтя пастирської допомоги хворим (2015)
Лозінський К. - Богословська система святого Юстиніана й основні проблеми візантійського богослів’я 6 ст. (2015)
Маланяк О. - Порівняльний погляд православного віровчення на єресь аріанства та секти свідків Єгови (2015)
Сміх В. - Війна: православний погляд або діяльний патріотизм (2015)
Мельник П. - Парадоксальна мораль (2015)
Цьома С. - Святоотцівське вчення про душу (2015)
Москалюк К. О. - Псевдохристиянська спільнота "Школа єдиного принципу" ("Школа духовного подвижництва") (2015)
Мацюк Я. - Характер і значення поняття "cпокуса" у Священному Писанні Старого Завіту (2015)
Сливка Б. - Християнсько-родинна культура дошкільнят: пастирський вимір (2015)
Клос В. - Рукописні напрацювання випускників Київської Академії (1893 – 1920) (перша частина у "Трудах КДА" № 10), Парій Р. П. (2015)
Мицик Ю. - З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІ – ХVІІ ст. (2015)
Мицик Ю. - З листів волинського православного духовенства до професора І. І. О гієнка (1921 – 1922 рр.), Тарасенко І. Ю. (2015)
Лесюк М. - Церковна політика імператора Костянтина Пагоната та історія VI-го Вселенського Собору (2015)
Преловська І. М. - Проблеми українізації церковного життя в документах Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-их рр. (2015)
Тимошик М. С. - Клірові книги як джерело вивчення демографічних процесів в українському селі ХІХ століття: за записами священиків Свято-Троцького храму села Данина Чернігівської губернії (2015)
Дідора В. - Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир в уніатський період своєї історії (1596 – 1635 рр.) (2015)
Сидор І. - Причини і наслідки подорожей духовенства Східного Православ’я до Московської держави у XVI столітті (2015)
Рожко В. Є. - Біля витоків річки Прип’ять (2015)
Рубан М. - Становлення національної Церкви у контексті державної політики українських урядів 1917 – 1919 рр. (2015)
Бойко П. - Богородичні свята Православної Церкви (2015)
Федоренко І. О. - Характеристика і тематика степенних антифонів воскресної ранньої (2015)
Чокалюк С. М. - Запровадження християнства та церковний суд на Русі за "Уставом святого Володимира" (2015)
Петрик В. М. - Ісламістський релігійний екстремізм і вагабізм (2015)
Маланяк Р. - Методи впливу та контролю свідомості у псевдохристиянських конфесіях (2015)
Степовик Д. В. - Ікони в іконостасі і настінне церковне малярство: спільне і відмінне (2015)
Харлан А. П. - Основи християнського співжиття (2015)
Відомості про авторів (2015)
Невідомий В. І. - Законодавче сприяння розвитку народовладдя і громадянського суспільства в Україні (2011)
Хаустова М. Г. - Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства (2011)
Зінченко О. В. - Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. – конституція чи "конституційний костюм" самодержавства? (2011)
Селіхов Д. А. - Зміст, форми і значення діяльності землевпорядкувальних комісій у наддніпрянській Україні епохи столипінських реформ (2011)
Киндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни (2011)
Ігнатенко В. М. - Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних зобов’язань (2011)
Гусаров К. В. - Теоретична конструкція контрольної функції правосуддя в цивільному судочинстві (2011)
Гетьман А. П. - Проблемы сближения законодательства Украины об обращении с отходами с принципами и стандартами европейского союза, Лозо В. И. (2011)
Анісімова Г. В. - Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти (2011)
Лісова Т. В. - Деякі проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель (2011)
Лисанец О.С. - Особенности юридических гарантий и защиты прав пользователей огородных участков (2011)
Перепелиця М. О. - Особливості фінансової правосуб’єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин (2011)
Мартиновський В. В. - Принципи діяльності органів дозвільної системи (2011)
Коваленко Л. П. - Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, застосовуваних природоохоронними органами (2011)
Червякова О. Б. - Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин (2011)
Гродецький Ю. В. - Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині (2011)
Пономаренко Ю. А. - Розуміння кримінально-правової політики в роботах криміналістів ХІХ – початку ХХ століть (2011)
Дорош Л. В. - Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров’я особи (2011)
Шаповалов В. В. - Застосування судової фармації в дослідженні на підставі криміналістики вчинених іноземцями злочинів, пов’язаних з незаконним обігом психоактивних речовин (2011)
Москвич Л. М. - Типологія судових систем (2011)
Назаров І. В. - Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн – кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання (2011)
Евсеев А. П. - Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины, Присяжнюк А. А. (2011)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості застосування компаративного методу дослідження проблем світового конституційного розвитку (2011)
Данильян О. Г. - Самоврядування й управління: діалектика взаємозв’язку, Дзьобань О.П. (2011)
Ісакова В. М. - Міжнародні механізми забезпечення права на правову допомогу: загальнотеоретична характеристика (2011)
Буцикіна В. П. - Порядок дій органів внутрішніх справ, служби авіаційної безпеки та державно-прикордонної служби щодо протидії крадіжкам особистого майна громадян, що вчиняються на території контрольованої зони аеропортів (2011)
Гурак Л. В. - Особливості господарсько-правової відповідальності державних вищих навчальних закладів (2011)
Пироженко О.С. - До проблем призначення й виконання штрафу як кримінального покарання (2011)
Фиалко Н. М. - Проблемы диагностики виброакустической безопасности реакторов ВВЭР (Часть 1), Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Бабак С. В., Шараевский Г. И. (2015)
Матченко Т. І. - Розрахунок на статичну міцність, опір крихкому руйнуванню та циклічну тріщиностійкість сталевих трубопроводів АЕС, не важливих для безпеки, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Шараевская Е. И. - Актуальные задачи виброакустической диагностики первого контура реакторов ВВЭР (2015)
Шараевский И. Г. - Проблемы совершенствования компьютерных теплогидравлических кодов, Фиалко Н. М., Носовский А. В., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации в аварийных режимах "непроектного" ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР, Тарасов В. А., Клевцов С. В., Чернеженко С. А., Какаев А. А., Кочнева В. Ю. (2015)
Андронов О. Б. - О создании современной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на АЭС Украины. Кондиционирование жидких радиоактивных отходов, Безмылов В. Н. (2015)
Пристер Б. С. - Радиоэкологическое районирование и модель территории для целей мониторинга агросферы после тяжелой аварии на АЭС, Гаргер Е. К., Талерко Н. Н., Виноградская В. Д., Лев Т. Д. (2015)
Скалозубов В. И. - Условия возникновения паровых взрывов при авариях в корпусных реакторах, Козлов И. Л., Клевцов С. В. (2015)
Скалозубов В. И. - Метод адаптации условий возникновения термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне "волнового" реактора, Клевцов С. И., Косенко С. И., Кочнева В. Ю. (2015)
Матченко Т. И. - Предварительная оценка ресурса строительных конструкций нового безопасного конфайнмента, Шамис Л. Б., Первушова Л. Ф. (2015)
Балан О. В. - Принципові технологічні рішення з вилучення паливовмісних матеріалів із верхніх відміток об'єкта "Укриття", Батій В. Г., Глєбкін С. І., Лагуненко О. С., Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2015)
Деренговський В. В. - Результат порівняльного аналізу "доз – витрат – вигоди" для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття", Рудько В. М., Говоров В. О. (2015)
Высотский Е. Д. - Методическое обеспечение измерений плотности потока нейтронов в системе контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Годун Р. Л., Дорошенко А. А., Краснов В. А., Михайлов А. В., Наумчук Я. В., Передерий А. Е., Силко В. П. (2015)
Высотский Е. Д. - Нейтронная активность скоплений лавообразных топливосодержащих материалов на 4-м блоке ЧАЭС, Годун Р. Л. (2015)
Довыдьков А. И. - Анализ задач контроля ядерной безопасности объекта "Укрытие", Краснов В. А., Щербин В. Н. (2015)
Огородников Б. И. - Характеристики радиоактивных аэрозолей около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/15 объекта "Укрытие" в 2014 г., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2015)
Правила для авторів (2015)
Бондар О. І. - Етапи становлення функціонально-семантичних зон темпоральності в українській мові (2010)
Романченко А. П. - Функції квантитативної нерівності та адекватності в сучасній українській мові (2010)
Сікорська О. О. - Функціональна взаємодія категорії потенційності при вираженні модальних відношень (2010)
Гнатюк Л. - Таксономія прагматичних типів речень-висловлень в умовах міжособистісної комунікації (2010)
Красножен С. А. - Поняття функції, суб'єкт і предикат, тема й рема в їх відношеннях (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського