Хоменко Е. В. - Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Часть 1. Порошковые композиционные материалы, Гречанюк Н. И., Затовский В. Г. (2015)
Перемитько В. В. - Влияние фракционного состава абразивной массы на износостойкость наплавленного металла, Кузнецов В. Д. (2015)
Бабинец А. А. - Методика оценки термической стойкости многослойного наплавленного металла (2015)
Маковецкая О. К. - Состояние и тенденции развития мирового рынка основных конструкционных материалов и сварочной техники (2015)
Пономаренко В. М. - Етапи та напрямки психологічної роботи з сім'ями дітей, що мають тяжкі вроджені вади розвитку, Гриценко Є. М., Гриценко М. І. (2015)
Сандуляк Т. В. - Вивчення попереджуваності захворювань і відворотності причин смерті новонароджених (2015)
Кузнецов В. М. - Співпраця "дитина–стоматолог–батьки" – запорука успішного лікування, Прохно О. І., Коваль П. Б., Косенко О. М. (2015)
Знаменська Т. К. - Особливості динаміки інтегрального показника редокс-статусу клітин у доношених новонароджених після перенесеної гіпоксії, Куріліна Т. В., Писарєв А. О., Потапенкo Н. В. (2015)
Лапоног С. П. - Маркери успішності методів сурфактант-замісної терапії у немовлят з респіраторним дистрес синдромом, Вайсберг Ю. Р., Сергейко І. А., Моренець Л. І., Рижук В. Г. (2015)
Редько І. І. - Роль ентеровірусів в патології вагітності, плода та новонародженого (2015)
Яблонь О. С. - Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей, Мазулов О. В. (2015)
Боднар О. Б. - Особливості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки (2015)
Диланян И. Р. - Нарушения мезентериального кровотока у новорожденных и детей раннего возраста, Лосев А. А., Самофалов Д. А., Белестов И. С., Чумак Н. Ю., Гаврилишен Н. Р., Качковский Ю. Е. (2015)
Левицький А. Ф. - Лікування вродженої клишоногості у дітей першого року життя за методом понсеті, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2015)
Спахи О. В. - Лечение парапроктита у новорожденных и детей раннего возраста, Лятуринская О. В., Макарова М. А., Довбыш О. В. (2015)
Абдуллаев А. А. - Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей (2015)
Іванова Л. А. - До питання діагностики сепсису у немовлят (2015)
Бочкарьова О. В. - Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, Андрієць О. А., Боднарюк О. І. (2015)
Лоя Н. О. - Ускладнення акушерського та перинатального періоду у вагітних із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Гарвасюк О. В. - Морфометричні параметри передчасного дозрівання хоріального дерева плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних у гестаційному аспекті, Давиденко І. С. (2015)
Тюлєнєва О. А. - Методологічний аспект застосування імуногістохімічної методики на фактор von Willebrandt на матеріалі матково-плацентарної ділянки та міометрію вагітних, Давиденко І. С., Завалецький В. М. (2015)
Знаменська Т. К. - Сучасні погляди на харчування передчасно народжених дітей після виписки із стаціонару, Куріліна Т. В. (2015)
Танцюра Л. Д. - Болевой синдром у новорожденных. Часть ІІ. Фармакологические методы обезболивания (2015)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера, Плахотная О. Н., Пионтковская О. В., Перхун М. И., Зоря Л. А., Забровская Т. О. (2015)
Колюбакіна Л. В. - Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку, Богуцька Н. К. (2015)
Коваленко Л. - Что должны знать о синдроме сухого глаза врачи общей практики (2015)
Кунинець Г. Я. - Сучасні підходи до корекції порушень балансу мікрофлори піхви (2015)
Редько І. І. - Проблемні питання та методологія викладання розділу "Неонатологія" для лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" (2015)
Костюк О. О. - Розширена ініціатива ВООЗ-ЮНІСЕФ - Neo BFHІ: нові можливості, нові перспективи (репортаж про конференцію Neo BFHІ ІІ 19-20.05.2015, Уппсала, Швеція), Орлова Т. О. (2015)
Гавриленко C. - Науково-практичний семінар "Сучасні тенденції в інтенсивній терапії передчасно народжених дітей" (м. Київ, 9-10 листопада 2015 року) (2015)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2015)
Титул, содержание (2015)
Кузнецов В. Д. - Cтруктура и свойства металла сварного шва, модифицированного нанооксидами, Степанов Д. В. (2015)
Квасницкий В. В. - Влияние режима охлаждения после диффузионной сварки и пайки на остаточные напряжения в торцевых соединениях графита и меди, Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В. (2015)
Сливинский А. А. - Теплофизические особенности импульсно-дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах (Обзор), Жданов Л. А., Коротенко В. В. (2015)
Гринюк А. А. - Основные тенденции развития плазменно-дуговой сварки алюминиевых сплавов, Коржик В. Н., Шевченко В. Е., Бабич А. А., Пелешенко С. И., Чайка В. Г., Тищенко А. Ф., Ковбасенко Г. В. (2015)
Пащенко В. Н. - Применение газовых систем N–О–C–H для синтеза упрочняющих компонент в плазменных покрытиях (2015)
Червяков Н. О. - Оценка термонапряженного состояния в сварном соединении сплава Inconel 690 (2015)
Атрошенко М. Г. - Физико-механические свойства переходной зоны биметалла, полученного автономной вакуумной напайкой меди на сталь, Полещук М. А., Шевцов А. В., Пузрин А. Л., Мищенко Д. Д., Серебряник И. П., Бородин А. И. (2015)
Молтасов А. В. - Определение усилия, вызванного нагревом кольцевых изделий, при контактной стыковой сварке, Гущин К. В., Клочков И. Н., Ткач П. Н., Тарасенко А. И. (2015)
Олейник О. И. - Влияние усадки металла продольных швов муфты на контактное давление при ремонте магистрального газопровода (2015)
Банчук М. В. - Стратегія оцінки якості підготовки медичних та фармацевтних фахівців, Волосовець О. П., Вороненко Ю. В., Мінцер О. П. (2008)
Ковальчук Л. Я. - Комп’ютерні технології в медичній освіті, Марценюк В. П. (2008)
Колесник Ю. М. - Стратегія інформатизації медичного університету, Рыжов О. А. (2008)
Корнелюк О. І. - Сучасні комп’ютерні Грід-технології та їх застосування в медичних дослідженнях, Мінцер О. П. (2008)
Банчук M. В. - Політика комп’ютеризованого тестового іспиту в контексті демократизації медичної освіти. Європейский та Українский досвід (2008)
Mapцeнюк В. П. - Огляд математичних та інформаційних моделей в задачах реконструкції кісткової тканини, Baкyлeнкo Д. В. (2008)
Зіньковський Ю. Ф. - Матричний метод аналізу індикатриси розсіювання лазерного випромінювання від формених елементів крові, Богомолов M. Ф. (2008)
Лошицький П. П. - Дослідження змін властивостей води і водних розчинів хлориду натрію при дії ВВЧ - випромінювання нетеплової інтенсивності, Maмaєв В. Н. (2008)
Лeбeдeв Д. Ю. - Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації ото акустичної емісії (ОАЕ), Лисенко О. M. (2008)
Фeдopук П. І. - Реалізація методу адаптивного тестування у системах дистанційного навчання (2008)
Козлов С. M. - Інформаційно-аналітична система закладів охорони здоров’я "Електронна лікарня", Moicєєв Ю. В. (2008)
Miнцep О. П. - Методичне забезпечення спеціальності "Медична та біологічна інформатика і кібернетика": типова програма кандидатського іспиту, Гойко О. В., Чалий К. О. (2008)
Вишневский В. В. - Модель півтонового зображення та її застосування в задачі сегментації медичних зображень, Bлacoвa Т. M., Калмиков В. Г. (2008)
Пeтpoв В. В. - Аналіз характеристик носіїв для зберігання медичних інформації, Крючин А. А. (2008)
Maлuнoвcькuй Р. А. - Розробки в області відеоконференцзв’язку – ефективний інструмент рішення медичних задач (2008)
Марценюк В. П. - Компартментний та перфузійний підходи до побудови моделей фармакокінетики, Андрущак І. Є. (2008)
Банчук M. В. - Система щоденного дистанційного тестового контролю знань як протидія зловживання та корупції в медичній освіті (2008)
Завгородній А. Б. - Реакція води на природні та штучні фізичні фактори наднизької інтенсивності, Лошицький П. П., Мамаєв В. Н., Мізняк Д. Ю., Писаренко Л. Д. (2008)
Івахно С. С. - Методи кластеризації в програмі microarraytool для аналізу даних ДНК-мікроарреїв, Корнелюк О. І., Мінцер О. П. (2008)
Лях Ю. Є. - Аналіз фрактальної розмірності біомедичних процесів, Гур'янов В. Г., Вихованець Ю. Г., Горшков О. Г. (2008)
Міхненко Ю. А. - Проблеми не лінійності системи охорони здоров’я, В'юн В. І. (2008)
Будник М. М. - Порівняння інформативності методів магнітокардіографічного та електрокардіографічного картувань щодо виявлення ознак порушень при ішемічній хворобі серця, Чайковський І. А., Дробуш Л. П., Конєва В. В., Кухарев О. В. (2008)
Вороненко Ю. В. - Питання розробки нормативів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті, Мінцер О. П., Вдовиченко Ю. П., М'ясніков В. Г., Вернер О. М., Краснов В. В., Бабінцева Л. Ю. (2008)
Вороненко Ю. В. - Особливості створення державних стандартів післядипломної медичної освіти на основі інформаційних технологій, Сердюк A. M., Мінцер О. П., Вдовиченко Ю. П., Лисенко Г. І., Вернер О. М., Краснов В. В., Коблянська A. B., Мінцер В. О. (2008)
Бабінцева Л. Ю. - Особливості створення державних стандартів післядипломної фармацевтичної освіті (2008)
Коваленко О. М. - Сучасні аспекти забезпечення конкуренто-спроможності промислового підприємства, Станіславик О. В. (2015)
Лиско Н. А. - Проект податкової реформи в Україні: сучасні реалії, думки експертів та позиція Міністерства фінансів України (2015)
Мазур Н. В. - Методика обліку внутрішньогрупових операції: пропозиції щодо вдосконалення (2015)
Шандова Н. В. - Формування системи моніторингу розвитку підприємства (2015)
Шаповалов В. О. - Внутрішні суперечності розвитку акціонерного сектора: теоретико-методологічний підхід (2015)
Случак Н. А. - Інформаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку лісогосподарських підприємств у сучасних умовах (2015)
Ткаченко С. А. - Щодо удосконалення теорії, методології і практики функції економічного моніторингу в системі регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2015)
Титул, зміст (2014)
Свиридюк Д. Я. - Обгрунтування фізичної моделі лабораторного змішувача при формуванні контрольних зразків бетону (2014)
Шаляпіна Т. С. - Модель – програма "ЕКОНОМБУДМАШ" визначення оптимального складу оборотного фонду машин будівельного підприємства (2014)
Саленко Ю. С. - Исследования вибрационного оборудования для обработкибетонных смесей (2014)
Иткин А. Ф. - Разработка вибрционной площадки с вертикальными колебаниями и пригрузочной плитой (2014)
Назаренко І. І. - Дослідження енергії системи "барабан-суміш" в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана, Клименко М. О. (2014)
Голубничий А. В. - Мінералоутворення при нагріві гідратованих в’яжучих з рідким склом, шлаками металічного марганцю і кольоровими (2014)
Мартинцев В. С. - Вплив гідродинамічної кавітації на робочі органи змішувачів (2014)
Мацюк Б. В. - Оцінка конструктивних елементів вібраційного грохота (2014)
Колин В. М. - О эффективности сочетания разных средств борьбы с вредными вибрациями и шумом при обработке каменных материалов, Часовщик Ю. Я. (2014)
Лилов О. В. - Сучасні організаційні схеми реалізації інвестиційно-будівельного проекту девелоперською компанією (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаляпіна Т. С. - Організаційно-технологічні аспекти вибору комплексу машин у відповідності до девелоперських контрактів (2014)
Свиридюк Д. Я. - Дослідження коливань вібраційного бетонозмішувача при вертикальному розташуванні барабану (2014)
Саленко Ю. С. - Теоретические и экспериментальные исследования силовых и энергетических характеристик бетоносмесителей принудительного действия (2014)
Иткин А. Ф. - Разработка пустотообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия (2014)
Колин В. М. - О полезных и вредных вибрациях и шуме в машинах строительной индустрии, Часовщик Ю. Я. (2014)
Максимов А. С. - Передумови та потенціал оптимізації теплової оболонки будівель (2014)
Лилов О. В. - Гармонізація договорів підряду з міжнародною будівельною практикою: організаційний аспект (2014)
Ловейкін В. С. - Метод аналізу фрикційних автоколивань приводів механічних систем, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П., Ткачук Л. Б. (2014)
Клименко М. О. - Особливості приготування будівельних сумішей та виконання бетонних робіт при зведенні бетонних конструкцій під водою, Луценко Я. О., Погребняк Т. С. (2014)
Титул, содержание (2014)
Стеклов О. И. - Обеспечение целостности сварных конструкций и сооружений при их длительной эксплуатации с применением реновационных технологий, Антонов А. А., Севостьянов С. П. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование склонности к образованию трещин аустенитного материала с использованием методики PVR-test, Савченко B. C., Червяков Н. О., Звягинцева А. В., Монько Г. Г., Пестов В. А. (2014)
Патон Б. Е. - Применение защитных газов в сварочном производстве (Обзор), Римский С. Т., Галинич В. И. (2014)
Маркашова Л. И. - Влияние структурных факторов на механические свойства и трещиностойкость сварных соединений металлов, сплавов, композиционных материалов, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Гайворонский А. А., Алексеенко Т. А. (2014)
Дмитрик В. В. - Особенности деградации металла сварных соединений паропроводов ТЭС, Барташ С. Н. (2014)
Пальцевич А. П. - Взаимодействие водорода с деформированным металлом, Синюк В. С., Игнатенко А. В. (2014)
Маркашова Л. И. - Влияние скандийсодержащей проволоки на структуру и свойства соединений алюминий-литиевых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой, Кушнарева О. С., Алексеенко И. И. (2014)
Кононенко В. Я. - Подводная сварка и резка в странах СНГ (2014)
Мазур А. А. - Рынок сварочных материалов Украины, Пустовойт С. В., Петрук B. C., Бровченко Н. С. (2014)
Шлепаков В. Н. - Физико-металлургические и сварочно-технологические свойства газозащитных порошковых проволок для сварки конструкционных сталей (2014)
Розерт Р. - Применение порошковых проволок для сварки в промышленных условиях (2014)
Головко В. В. - Роль сварочного флюса в формировании металла шва при дуговой сварке низколегированных высокопрочных сталей, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2014)
Жудра А. П. - Наплавочные материалы на основе карбидов вольфрама (2014)
Ворончук А. П. - Порошковые ленты для износостойкой наплавки (2014)
Максимов С. Ю. - Исследование влияния микролегирования титаном и бором металла шва на его механические свойства при сварке под водой, Мачуляк В. В., Шеремета А. В., Гончаренко Е. И. (2014)
Илюшенко В. М. - Эффективность применения новых сварочных материалов при сварке и наплавке меди и ее сплавов (Обзор), Аношин В. А., Майданчук Т. Б., Лукьянченко Е. П. (2014)
Лившиц И. М. - Оценка пригодности сварочной проволоки типа Св-10ГН1МА производства фирмы ЭСАБ для изготовления оборудования АЭС (2014)
Стреленко Н. М. - Флюс для электродуговой наплавки, обеспечивающий высокотемпературную отделимость шлакового покрытия, Жданов Л. А., Гончаров И. А. (2014)
Залевский А. В. - Новые возможности старейшего предприятия по производству сварочных флюсов, Галинич В. И., Гончаров И. А., Осипов Н. Я., Нетяга В. И., Кириченко О. П. (2014)
Кондратьев И. А. - Порошковые проволоки для наплавки стальных валков горячей прокатки, Рябцев И. А. (2014)
Кусков Ю. М. - Дискретные присадочные материалы для наплавки в токоподводящем кристаллизаторе (2014)
Турык Э. В. - Дефекты изготовления сварочных материалов, влияющие на качество сварных соединений (2014)
Соломка Е. А. - Восстановительная и упрочняющая наплавка деталей штампового оборудования, Лобанов А. И., Орлов Л. Н., Голякевич А. А., Хилько А. В. (2014)
Елагин В. П. - Выбор защитного газа для механизированной дуговой сварки разнородных сталей (2014)
Ющенко К. А. - Влияние содержания активных газов и сплошности дисперсной присадки на процесс формирования валика при микроплазменной порошковой наплавке никелевых жаропрочных сплавов, Яровицын А. В. (2014)
Роянов В. А. - Применение пульсирующей распыляющей струи при электродуговой металлизации, Бобиков В. И. (2014)
Переплетчиков Е. Ф. - Разработка высокованадиевого сплава для плазменно-порошковой наплавки ножей для резки неметаллических материалов (2014)
Костин А. М. - Материалы для упрочнения лопаток газовых турбин, Бутенко А. Ю., Квасницкий В. В. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование химического состава и структуры металла швов типа Х20Н9Г2Б, полученных при мокрой подводной сварке, Булат А. В., Каховский Н. Ю., Самойленко В. И., Максимов С. Ю., Григоренко С. Г. (2014)
Захаров Л. С. - Электроды для сварки разнородных мартенситных хромистых и аустенитных хромоникелевых сталей, Гаврик А. Р., Липодаев В. Н. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование переходной зоны соединения низкоуглеродистой стали с высоколегированным Cr–Ni наплавленным металлом, Каховский Ю. Н., Булат А. В., Морозова Р. И., Звягинцева А. В., Самойленко В. И., Олейник Ю. В. (2014)
Власов А. Ф. - Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии, Макаренко Н. А., Кущий А. М. (2014)
Левченко О. Г. - Ультрафиолетовое излучение при ручной дуговой сварке покрытыми электродами, Малахов А. Т., Арламов А. Ю. (2014)
Губеня И. П. - К вопросу дисперсности и морфологии частиц в сварочных аэрозолях, Явдощин И. Р., Степанюк С. Н., Демецкая А. В. (2014)
Проценко Н. А. - Состояние нормативной базы, сертификации и аттестации сварочных материалов в Украине (2014)
Марченко А. Е. - Влияние зернового состава шихты на реологические характеристики и структуру напорного потока обмазочных масс для низководородных электродов (2014)
Майданчук Т. Б. - Улучшение технологичности изготовления и сварочных свойств электродов для сварки и наплавки оловянных бронз, Скорина Н. В. (2014)
Марченко А. Е. - Разнотолщинность электродных покрытий как следствие эластической турбулентности обмазочных масс в состоянии неизотермического напорного потока (2014)
Палиевская Е. А. - Состояние сырьевой базы электродного производства, Сидлин З. А. (2014)
Гнатенко М. Ф. - Направления совершенствования оборудования и технологии производства электродов, Ворошило В. С., Сучок А. Д. (2014)
Бугро В. І. - Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні, Горачук В. В. (2015)
Безрук В. В. - Стандартизація якості медичної допомоги: етапність забезпечення якості нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні (2015)
Савчук О. В. - Розширення профілактичної cпрямованості стоматологічної допомоги (2015)
Бакалюк Т. Г. - Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз (2015)
Дзюба О. М. - Економічні механізми створення єдиного медичного простору в Україні, Кучеренко Н. Т. (2015)
Кривенко Є. М. - Підвищення рівня інформаційного забезпечення охорони здоров’я як складової побудови інформаційної стратегії комунікаційної діяльності галузі, Ситенко О. Р. (2015)
Волкова Н. М. - Роль формування навичок психогігієни і компетентісного підходу у підготовці медичного працівника, Городовіченко В. М. (2015)
Теренда Н. О. - Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні (2015)
Юрчишин О. М. - Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року, Копач О. Є., Крицька Г. А. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров'я України з проблеми захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011–2014 роки, Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г., Шевчук О. О. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Моніторинг інноваційного забезпечення за напрямом "Стоматологія" у сфері охорони здоров'я України за 2009–2014 роки, Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г., Трубка І. О. (2015)
Коваль М. І. - Контрміра евтаназії – паліативне лікування (2015)
Голяченко О. М. - Рецензія на книгу Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – Київ: ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
Голяченко Олександр Макарович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Титул, содержание (2012)
Патон Б. Е. - Опыт ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины в области акустико-эмиссионного контроля, Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Грузд А. А., Яременко М. А. (2012)
Сучков Г. М. - Развитие концепций создания ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа. Режим возбуждения. Часть 1, Хащина С. В., Петрищев О. Н. (2012)
Коржик О. В. - Один з методів розв'язання задачі стаціонарної гідроелектропружності для режиму прийому звукових хвиль антенними решітками, що утворені системами стержньових перетворювачів, Найда С. А., Денисенко В. І. (2012)
Єременко В. С. - Застосування нейромережевих технологій у системах неруйнівного контролю, Переїденко А. В., Монченко О. В. (2012)
Карпаш М. О. - Дослідження взаємозв'язку механічних характеристик, мікроструктури та інформативних параметрів неруйнівного контролю (2012)
Фомичев С. К. - Сбор, накопление и визуализация данных мониторинга напряженного состояния магистральных трубопроводов, Пирумов А. Е., Минаков С. Н., Минаков А. С., Данильчик А. В., Михалко С. В., Яременко М. А. (2012)
Радиш Ю. В. - До питання гармонізації стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій. Частина 1, Цечаль В. О., Кірєєв А. С., Шевченко І. Я., Радько В. Г. (2012)
Титул, содержание (2012)
Лобанов Л. М. - Новые возможности обнаружения эксплуатационных повреждений в трубопроводах и сосудах давления, Нехотящий В. А., Рабкина М. Д., Палиенко А. Л., Безлюдько Г. Я. (2012)
Недосека С. А. - Особенности обработки данных акустической эмиссии при использовании сложных и множественных локационных антенн, Овсиенко М. А. (2012)
Учанин В. Н. - Выявление усталостных трещин в зоне отверстий при эксплуатационном контроле самолетов фирмы "Боинг", Сёмочкин С. В., Логинов А. О. (2012)
Сучков Г. М. - Развитие концепций создания ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа. Режим возбуждения. Ч. 2., Петрищев О. Н., Хащина С. В. (2012)
Найда С. А. - Методы возбуждения коротких акустических импульсов в пьезоэлектрическом преобразователе с согласующими слоями, Коржик А. В., Желяскова Т. Н. (2012)
Миндюк В. Д. - Досвiд оцiнки деградацiї матерiалу труб амiакопроводу за результатами неруйнiвного контролю їх механiчних характеристик, Карпаш М. О., Яворський А. В., Рибiцький I. В., Доценко Є. Р. (2012)
Гарф Э. Ф. - Надежность и экономичность производимых в Украине баллонов высокого давления для технических газов, Дмитриенко Р. И., Перепечай А. А., Деньгин А. П., Плетнев В. А. (2012)
Райтер П. М. - Прогнозування корозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі моніторингу структури та фазового складу газорідинного потоку (2012)
Бернацкий А. В. - Оценка склонности конструкционных сталей к слоистым разрушениям. Развитие новых подходов, Дмитриенко Р. И. (2012)
Титул, содержание (2012)
Недосека А. Я. - О пусковых нагрузках оборудования, работающего при высоких температурах, Недосека С. А., Бойчук О. И., Яременко М. А. (2012)
Скальський В. Р. - Застосування методу акустичної емісії для визначення моменту початку макроруйнування зварних з'єднань алюмінієвого сплаву, Лясота І. М. (2012)
Бида Г. В. - Петля гистерезиса, обусловленная задержкой необратимого смещения доменных границ (2012)
Дегтярев А. В. - Исследование свойств углепластиковых сотовых структур для легковесных конструкций ракетно-космического назначения, Потапов А. М. (2012)
Маєвський С. М. - Роздільний вихрострумовий контроль дефектів і товщини фарбового покриття (2012)
Лассе С. - Обнаружение дефектов шлифования деталей из ферромагнитных материалов с использованием эффекта Баркгаузена (2012)
Почапський Є. П. - Оцінка достовірності реєстрації світлових сигналів (2012)
Скачков И. О. - Мониторинг качества контактной точечной сварки переменным током с применением вейвлет-анализа (2012)
Гарф Э. Ф. - К вопросу повышения вязкости материала для баллонов высокого давления, Дядин В. П., Дмитриенко Р. И., Бернацкий А. В., Литвиненко А. Е. (2012)
Радиш Ю. В. - До питання гармонізації стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій. Частина 2, Цечаль В. О., Кірєєв А. С., Шевченко І. Я., Радько В. Г. (2012)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Татарінцев В. І. - Паспортизація огранених алмазів у Державному гемологічному центрі України, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О., Кондратенко К. В. (2015)
Бєлєвцев О. Р. - Регламентація методик виконання вимірювань, які використовують під час гемологічних досліджень, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2015)
Гелета О. Л. - Гемологічна експертиза скульптурно-монументальних виробів з декоративного каміння, Нестеровський В. А., Шунько В. В., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М. (2015)
Нікітенко І. С. - Про походження сировини кам’яних стел доби енеоліту-бронзи з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, Куцевол М. Л., Ходас В. О. (2015)
Сурова В. М. - Текстурно-колористична характеристика маловідомих декоративних каменів з родовищ українського Полісся, Гелета О. Л., Ляшок В. І. (2015)
Матюшкіна О. П. - Техника "art in stone" как способ художественного осмысления самоцвета, Баранов П. М. (2015)
Гелета О. Л. - Колористичні характеристики декоративного каміння Українського щита, Cергієнко І. А., Терещенко Є. М. (2015)
Фінько С. В. - Венд-едіакарій Поділля – природна спадщина людства або чи довго чекатимуть українці закон "Про захист природної спадщини" (2015)
Коштовне камiння (2015)
Декоративне камiння (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2015)
Алпатов А. П. - Методология проведения техникоэкономического обоснования проектов создания новых образцов космической техники, Марченко В. Т., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2015)
Сенькин В. С. - К выбору параметров космического аппарата и апогейного ракетного двигателя на твёрдом топливе (2015)
Долгополов С. И. - Влияние нелинейных характеристик сильфона на параметры кавитационных автоколебаний при совместных продольных колебаниях конструкции трубопровода и жидкости (2015)
Мелашич С. В. - Обоснование целесообразности применения стохастических методов при решении задач аэродинамической оптимизации формы компрессорных венцов газотурбинных двигателей (2015)
Комаров В. Г. - Оптимальные траектории космических аппаратов со скачкообразным изменением параметров (2015)
Гладкий Э. Г. - Байесовская модель статистической оценки показателя безотказности технической системы по результатам испытаний с доработками (2015)
Искандеров Р. А. - Колебания анизотропной подкрепленной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, нагруженной осевой сжимающей силой, Моусави Моулаи С. (2015)
Бадалаха И. К. - Закономерности деформирования упругих массивов (2015)
Радченко Н. А. - Устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Ворошилова А. С., Звонарева О. В. (2015)
Безрукавый Н. В. - Исследование влияния профилей головок рельсов на динамику грузового вагона при его движении по криволинейным участкам пути (2015)
Вниманию авторов! (2015)
Титул, содержание (2012)
Недосека А. Я. - Особенности распространения АЭ сигналов при различных граничных средах, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф., Яременко М. А. (2012)
Найда С. А. - Пьезопреобразователи для ультразвуковых уровнемеров (2012)
Скальський В. Р. - Діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій методом акустичної емісії, Станкевич О. М., Басараб Р. М. (2012)
Маєвський С. М. - Безконтактна система визначення координат вимірювального перетворювача дефектоскопа, Сєрий К. М. (2012)
Безымянный Ю. Г. - Особенности контроля АЭ при высокоскоростном циклическом консольном изгибе образцов, Галаненко Д. В., Тесленко Л. О. (2012)
Шаповалов Е. В. - Применение интеллектуальных систем технического зрения для идентификации объектов на фоне помех (2012)
Выскребцов В. Б. - Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность, Шульженко А. В., Гребенников В. Н., Манорик П. А. (2012)
Ишин Н. Н. - Диагностика технического состояния приводных зубчатых механизмов на основе анализа ударных процессов в зубчатых передачах, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2012)
Прядко Н. С. - Акустико-эмиссионный мониторинг процесса струйного измельчения (2012)
Рудавський Д. В. - Поширення поверхневої тріщини в стінці труби нафтопроводу з урахуванням її наводнювання (2012)
Долинский В. М. - Оценка несущей способности сосудов с вмятинами, Стогний В. Н., Черемская В. И. (2012)
Вступне слово: 20 років до успіху (2015)
Гевко Б. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Кондратюк О. М., Галан Ю. Я. (2015)
Гевко Б. М. - Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Герук С. М. - Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів, Ляшук О. Л., Cкиба О. П., Довбиш А. П. (2015)
Денисюк В. Ю. - Метрологічне забезпечення та надійність автоматичних потенціометрів, Вишневський І. В. (2015)
Денисюк В. Ю. - Автономні гібридні системи енергопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії, Оленіч В. С. (2015)
Джугурян Т. Г. - Особливості формування мікрорельєфу поверхні обертання на операціях точіння, Марчук І. В., Ештеівілі А. М. (2015)
Дуляницька Т. В. - Дослідження методів контролю метрологічних характеристик лічильників води під час їх експлуатації, Ткачук А. А. (2015)
Заблоцький В. Ю. - Кінематичний синтез формоутворюючих рухів ріжучого інструменту в робочому просторі багатошпиндельного токарного автомата, Дахнюк О. П. (2015)
Кайдик О. Л. - Вплив методів повірки на вибір моделі проливної установки, Терлецький Т. В. (2015)
Клименко Н. Н. - Методика измерения температур шлифования термопарами при обработке наплавленных и напыленных поверхностей машиностроительных деталей, Лебедев Лебедев, В. Г. Луговская Е. А. (2015)
Лапченко Ю. С. - Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні завдання метрологічного забезпечення, Караченцев В. Є. (2015)
Лапченко Ю. С. - Аналіз метрологічної надійності засобів пірометрії, Костюк О. М. (2015)
Лишук В. В. - Моделі виконавчих асинхронних двигунів у системах автоматики, Хвищун М. В., Євсюк М. М. (2015)
Лищенко Н. В. - Частотный анализ неровностей поверхности и вибраций при её обработке, Нежебовский В. В., Ларшин В. П. (2015)
Макара І. В. Мельник С. А. - Застосування мультиспектральних вимірювань в диференціальній діагностиці пігментних та безпігментних уражень шкіри, Кожухар О. Т. , Салій Л. С. (2015)
Марчук В. І. - Технологічне керування теплонапруженістю процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників, Равенець Л. М., Гринюк С. В. (2015)
Мельник С. А. - Аналіз основних електрофізіологічних методів, заснованих на вивченні електричної активності шлунково-кишкового тракту, Гаврилюк Ю. В. (2015)
Олексин М. В. - Технологічні особливості керування процесом формоутворення складнопрофільних деталей на токарних операціях, Марчук І. В., Грисюк І. О. (2015)
Равенець Л. М. - Походження температурних дефектів під час шліфування зовнішніх кілець роликопідшипників, Марчук І. В., Грисюк І. О. (2015)
Сасов О. О. - Дослідження впливу геометрії та матеріалу ріжучого інструменту на сили різання при попередньому подрібненні зношених пневматичних шин, Коржавін Ю. А., Коробочка О. М. (2015)
Симонюк В. П. - Дослідження показників якості поверхонь обертання в процесі безцентрового переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А. (2015)
Скорняков Е. С. - Відновлення кулачків розподільних валів електродуговою наплавкою, Чернета О. Г., Волощук Р.Г. (2015)
Стасіцька В. П. - Про чинники, які формують рівень експлуатаційної технологічності приладів для вимірювання витрат та кількості речовини, Кайдик О. Л. (2015)
Супрунюк С. Л. - До питання надійності роботи гемоглобінометрів, Мороз С. А. (2015)
Ткачук А. А. - Профілювання геометрії індентора для комбінованого зміцнювально-вигладжувального інструменту з урахуванням властивостей матеріалу заготовки (2015)
Трохимчук Г. П. - До питання обліку теплової енергії, Приступа С. О. (2015)
Шматко Д. З. - Методика проведення досліджень працездатності підшипників акустично-діагностичним методом неруйнівного контролю, Авер’янов В. С., Кочнева О. В. (2015)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - О движении волн акустической эмиссии с большими скоростями, Недосека С. А., Волошкевич И. Г. (2013)
Шаповалов Е. В. - Современные методы и средства неразрушающего контроля сварного соединения, выполненного контактной точечной сваркой (Обзор), Галаган Р. М., Клищар Ф. С., Запара В. И. (2013)
Куц Ю. В. - Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії, Олійник Ю. А., Близнюк О. Д., Монченко О. В. (2013)
Еременко В. С. - Система неразрушающего контроля композиционных материалов на основе нейронных сетей ART-2 и FUZZY-ART, Переденко А. В. (2013)
Скальський В. Р. - Експериментальна акустико-емісійна оцінка зародження мікротріщин, Сімакович О. Г. (2013)
Белый Н. Г. - Относительная чувствительность рентгенотелевизионных систем на основе импульсных рентгеновских аппаратов, Бухенский В. Н., Михайлов С. Р., Слободян Н. В., Шило Д. С. (2013)
Кошулян А. В. - Исследования остаточных напряжений в цельнокатаных железнодорожных колесах, Малайчук В. П., Мозговой А. В., Тимощенко А. П., Чуприна Л. В. (2013)
Долинский В. М. - Оценка работоспособности сосудов с овальностью, Стогний В. Н., Черемская В. И. (2013)
Титул, содержание (2009)
Компан Я. Ю. - Интерметаллидное жароупрочнение сплавов титана, получаемых способом магнитоуправляемой электрошлаковой плавки, Назарчук А. Т., Петров Д. А., Белов А. М., Протоковилов И. В. (2009)
Полещук М. А. - Электрошлаковое литье заготовок корпусов задвижек, работающих при высоком давлении, Пузрин Л. Г., Шевцов В. Л., Бородин А. И. (2009)
Скрипник С. В. - Опробование технологии получения крупногабаритных отливок сложного профиля из жаропрочной стали 15Х12Н2МВФАБ способом центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2009)
Соловьев В. Г. - Контроль и стабилизация уровня жидкого металла в кристаллизаторе при электронно-лучевой плавке, Ланкин Ю. Н. (2009)
Яковчук К. Ю. - Твердые эрозионностойкие покрытия системы Ti-B-C, осаждаемые в вакууме, Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Грабин В. В. (2009)
Полищук С. С. - Формирование фаз со сложным кристаллическим строением в сплавах системы А1-Со при их осаждении из паровой фазы, Теличко В. А., Устинов А. И. (2009)
Шаповалов В. А. - Исследование изменения структуры материала электродов плазменно-дуговых источников нагрева, Грищенко Т. И., Приходько М. С., Цыкуленко К. А., Мельник Г. А., Вислобоков О. М., Константинов В. С., Жиров Д. М., Колесниченко В. И. (2009)
Патон Б. Е. - Индукционная плавка металлов в секционном кристаллизаторе, Шейко И. В., Шаповалов В. А. (2009)
Скульский В. Ю. - К вопросу о легировании теплоустойчивой стали для высокотемпературных компонентов энергоблоков тепловых электростанций нового поколения (2009)
Троянский А. А. - Разработка системы мониторинга технологического процесса выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, Синяков Р. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 1, Недосека С. А. (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 2, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2013)
Осташ О. П. - Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації, Ківа Д. С., Учанін В. М., Семенець О. І., Андрейко І. М., Головатюк Ю. В. (2013)
Боряк К. Ф. - Оценка работы испытательного станда ИГК-90.1 и анализ результатов испытаний гидравлических гасителей колебаний, Манзарук М. А. (2013)
Венгринович В. Л. - Исследование остаточных деформаций в трещине в результате ее повторяющегося нагружения в упругопластической области, Денкевич Ю. Б., Герловский С. А. (2013)
Юхимец П. С. - Гидроиспытания трубных секций с коррозионными повреждениями в режиме малоциклового нагружения, Рыбаков А. А., Нехотящий В. А., Филипчук Т. Н. (2013)
Банахевич Ю. В. - Досвід ідентифікації виявлених дефектів внутрішньотрубною діагностикою в ДК "УКРТРАНСГАЗ", Банахевич Р. Ю. (2013)
Максимов А. Б. - Определение марки стали стальных прутков с помощью коэрцитиметра "СИЛА" (2013)
Тороп В. М. - Определение зон дополнительного контроля металла и сварных соединений парогенераторов ПГВ-213 при оценке прочности, Яхно Б. О. (2013)
Блинов Ю. Н. - Особенности обследования технического состояния металлических конструкций высотных сооружений с помощью методов неразрушающего контроля и промышленного альпинизма. Рекомендации по восстановительным работам (2013)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - Формирование волн акустической эмиссии, Недосека С. А. (2013)
Будадин О. Н. - Новый метод определения термического сопротивления ограждающих конструкций (2013)
Недосека А. Я. - Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9 (2013)
Карпаш М. О. - Методологія багатопараметрового діагностування технічного стану трубопроводів довгортривалої експлуатації (2013)
Стороженко В. А. - Оптимизация процедуры тепловой дефектоскопии сотовых конструкций, Мягкий А. В., Малик С. Б., Тихий В. Г. (2013)
Тороп В. М. - Расчетное обоснование дополнительного раскрепления металлоконструкций верхних блоков энергоблоков атомных электростанций от внешних динамических воздействий, Яхно Б. О., Козлов С. В. (2013)
Найда С. А. - Фокусируемые пьезоприемники для акустотермометрии, Дрозденко Е. С. (2013)
Троицкий В. А. - Портативная рентгенотелевизионная система (2013)
Глуховский В. Ю. - Определение и расчет геометрических параметров дефектов объекта контроля с применением лазерно-тепловизионной дефектометрии, Бородай О. С. (2013)
Блинов Ю. Н. - Особенности технического обследования конструкций высотных зданий и сооружений после аварий и обрушений. Опыт НПО "Дискрет" по их ликвидации и восстановлению методом промышленного альпинизма, Хрипун Л. А. (2013)
Титул, содержание (2013)
Патон Б. Е. - Основные направления работ ИЭС им. Е. О. Патона по совершенствованию неразрушающего контроля сварных соединений, Троицкий В. А. (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение акустических волн в пластинах. Cообщение 1, Недосека С. А. (2013)
Учанин В. Н. - Анализ сигналов анаксиальных вихретоковых преобразователей при взаимодействии с электропроводным немагнитным полупространством (2013)
Сучков Г. М. - Малогабаритная ЭМА приставка к серийному ультразвуковому дефектоскопу, Хащина С. В., Десятниченко А. В. (2013)
Белокур И. П. - К вопросу сертификации персонала по неразрушающему контролю деградации материала металлоконструкций, Гордонная Ю. О. (2013)
Титул, зміст (2015)
Фадєєва І. Г. - Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури (2015)
Міщенко Д. А. - Шляхи удосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу України на сучасному етапі розвитку (2015)
Ящишина І. В. - Україна у світому інноваційно-соціальному розвитку (2015)
Гоблик В. В. - Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів (2015)
Лозинська І. В. - Критерії та фактори впливу на підвищення конкурентоспроможності м'ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Калінчик М. В. - Сучасні тенденції, стан та перспективи виробництва свинини в Україні, Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М. (2015)
Григорук П. М. - Аналіз аграрного сектору Хмельницької області за основними показниками сталого розвитку, Федорова Т. Ю. (2015)
Босовська М. В. - Конвергенція суб'єктів туристичної діяльності на основі кластеризації (2015)
Заячківська Б. Б. - Формування обмежень використання земель закарстованих територій (2015)
Ставицький О. В. - Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму розвитку підприємств (2015)
Бендасюк С. П. - Принципи, стратегії, інструментарій управління інноваційним розвитком регіону (2015)
Король Н. І. - Інноваційний розвиток агробізнесу в умовахглобалізації світової економіки (2015)
Павленко О. С. - Обгрунтування створення інтеграційного формування суб'єктів галузі нутріївництва (2015)
Пастернак Л. Ф. - Економічна ефективність господарських товариств (2015)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - Исследования и разработки ИЭС им. Е. О. Патона для современной энергетики (2014)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение акустических волн в пластинах. Сообщение 2, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2014)
Троицкий В. А. - Подвижное локальное намагничивание металлоконструкции при магнитопорошковом контроле (2014)
Дмитриенко Р. И. - Остаточное расширение баллонов (Краткий обзор), Гарф Э. Ф., Чижиченко В. П. (2014)
Воронкин Е. Ф. - Сцинтилляционные экраны на основе селенида цинка и оксидных сцинтилляторов для неразрушающего контроля (2014)
Оксень Д. Е. - Исследование особенностей виброакустического поля двигателя внутреннего сгорания с дефектами в кинематических парах, Оксень Е. И. (2014)
Кулиш В. А. - Акустико-эмиссионная диагностика секций шахтных крепей в процессе их прочностных испытаний, Крылов Э. С., Дроздов А. В. (2014)
Максимов А. Б. - Неразрушающий контроль качества метизов с помощью коэрцитиметра "СИЛА" (2014)
Шевченко А. И. - Спектральный акустико-эмиссионный метод контроля пластичности низколегированных сплавов хрома, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф. (2014)
Титул, содержание (2014)
Недосека А. Я. - Некоторые особенности применения метода акустической эмиссии при контроле разрушения материалов, Недосека С. А. (2014)
Великоиваненко Е. А. - Вероятностная оценка состояния трубопроводных элементов с обнаруженными дефектами утонения, Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Пивторак Н. И. (2014)
Дядин В. П. - Связь между удельными работами разрушения стандартных ударных образцов с различными радиусами закругления в переходной области температур (2014)
Глуховский В. Ю. - Применение тепловизионной диагностики для контроля качества паяных соединений статорных обмоток электродвигателей (2014)
Ніколаев В. В. - Характер зміни напружено-деформованого стану трубопроводу в місці встановлення підсилюючих муфт (2014)
Ремнева В. В. - Исследование методов сегментации радиографических снимков сварных соединений, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2014)
Повстяной О. Ю. - Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів, Рудь В. Д., Мельник Ю. А., Імбірович Н. Ю. (2014)
Троицкий В. А. - Обследование трубчатых металлоконструкций элементов каркаса вытяжной трубы Чернобыльской АЭС, Бородавко М. В, Дядин В. П., Давыдов Е. А., Карманов М. Н. (2014)
Боряк К. Ф. - Перспективы внедрения температурного мониторинга для диагностики технического состояния механических узлов подвижного тягового железнодорожного состава, Волков С. Л., Шпат Е. С. (2014)
Сидоров В. А. - Практика реализации стационарной системы вибродиагностики прокатного оборудования на примере комплекса "КОРУНД", Сушко А. Е., Демин Е. М. (2014)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - О применении АЭ технологии при непрерывном мониторинге трубопроводов энергетических комплексов, работающих при высокой температуре, Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Яременко М. А., Гладышев Ю. И., Бешун В. М., Бычков А. В., Гайдукевич А. М. (2014)
Лобанов Л. М. - Технология неразрушающего контроля качества элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии , Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2014)
Лобанов Л. М. - Применение современных информационных технологий для решений задач автоматизации технологических процессов, Шаповалов Е. В., Коляда В. А. (2014)
Троицкий В. А. - Неразрушающий контроль качества композиционных материалов, Карманов М. Н., Троицкая Н. В. (2014)
Прокопенко Г. И. - Повышение сопротивления усталости и коррозионной стойкости сварных соединений ультразвуковой ударной обработкой и электроискровым легированием, Мордюк Б. Н., Кныш В. В., Соловей С. А., Попова Т. В. (2014)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд)., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2014)
Тетерко А. Я. - Метод многопараметровых вихретоковых измерений толщины, электропроводности материала и толщины диэлектрического покрытия элементов конструкций, Гутник В. И., Луценко Г. Г., Тетерко А. А. (2014)
Титул, содержание (2014)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 1, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2014)
Недосека А. Я. - Исследование акустико-эмиссионных характеристик стали 12Х18Н10Т при температуре 560 °С. Сообщение 2. Повреждаемость и прогноз разрушения, Недосека С. А., Грузд А. А. (2014)
Недосека А. Я. - Длительная прочность материалов, работающих при высоких температурах, по данным акустической эмиссии, Недосека С. А., Смоголь Ю. А., Козаков А. А. (2014)
Давиденко В. Ф. - Теория ультразвуковой эхо-амплитудной дефектометрии. Развернутая модель ультразвукового поля эхо-канала (2014)
Мирзов И. В. - Компьютерное моделирование вязкого разрушения сварного соединения в образце Шарпи (2014)
Дуб А. В. - Разработка методик ультразвукового контроля и определения работоспособности узла приварки коллектора к парогенератору ПГВ-1000М, Дурынин В. А., Разыграев А. Н., Разыграев Н. П., Харина И. Л., Лобанов Л. М., Махненко В. И., Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю. (2014)
Ерко Е. А. - Путеизмерительный комплекс КВ-1П, Шаповалов Е. В., Коляда В. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 2, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2015)
Недосека А. Я. - Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 1, Недосека С. А. (2015)
Троицкий В. А. - Современные системы радиационного неразрушающего контроля, Михайлов С. Р., Пастовенский Р. А., Шило Д. С. (2015)
Станкевич О. М. - Застосування вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для оцінювання макроруйнування конструкційних матеріалів (2015)
Ноздрачева Е. Л. - О возбуждении ультразвуковых волн в металлах емкостным преобразователем. Часть 1, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Романюк М. И. (2015)
Буряк Т. Н. - Комплексная сопоставительная оценка критериев качества сварных особотонкостенных труб из стали ТР 316L, полученных в разных условиях, Тараненко А. А., Ярошенко Н. В., Бусько С. П., Малыш А. Д. (2015)
Глуховский В. Ю. - Застосування тепловізійного контролю для моніторингу технічного стану промислових димових труб (2015)
Яценко С. Я. - Рентгенотелевизионные системы "Полискан", Коровец Ю. Я., Лозенко А. П., Петренко В. И., Шумейко Н. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Лобанов Л. М. - Контроль коррозионных повреждений элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии, Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2015)
Недосека А. Я. - Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 2, Недосека С. А. (2015)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІІ. Нормативна база і перспективи застосування методу акустичної емісії в ядерній енергетиці, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2015)
Маєвський С. М. - Прецизійне вимірювання швидкості ультразвукових коливань як метод оцінки напружень та утоми конструкційних матеріалів (2015)
Мешков С. Н. - Применение термографии для определения состояния металла трубопроводов, Орел Р. П. (2015)
Юхимец П. С. - Циклическая прочность поврежденного тройникового соединения, Кобельский С. В., Филипенков В. В. (2015)
Павловський О. М. - Перевірка працездатності та ефективності багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів (2015)
Глуховський В. Ю. - Визначення тепловізійним методом контролю геометричних параметрів дефектів потенційно небезпечних важкодоступних об’єктів (2015)
Бурау Н. И. - Оценка параметра изменения функционального технического состояния противооползневого анкерного сооружения по результатам вибрационной диагностики, Кулиш Э. В. (2015)
Завальнюк И. П. - Контроль герметичности закупоренных консервных банок при переработке сельскохозяйственной продукции (2015)
Троицкий В. А. - Евроинтеграция и состояние стандартизации в области неразрушающего контроля в Украине, Посыпайко Ю. Н., Щупак С. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Лобанов Л. М. - Исследование деформационного воздействия на стали 08Х18Н9 и 12Х18Н10Т в сварных сосудах и трубах, Нехотящий В. А., Палиенко А. Л., Безлюдько Г. Я. (2015)
Недосека С. А. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях эксплуатации при высоких температурах. Сообщение 1. Тепловые нагрузки на стенки труб при пуске и эксплуатации, Недосека А. Я. (2015)
Учанін В. М. - Селективне виявлення дефектів у тонкостінних виробах із аустенітних сталей накладним вихрострумовим перетворювачем (2015)
Недосека С. А. - Оптимизация размещения датчиков и повышение точности локации источников акустической эмиссии, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф., Яременко М. А. (2015)
Юхимец П. С. - Оценка остаточного ресурса поврежденного тройника (2015)
Похмурський В. І. - Картографування адгезійної міцності газотермічного покриття на основі реєстрації зворотньо-розсіяного УЗ сигналу, Кошовий В. В., Студент М. М., Романишин Р. І., Романишин І. М., Гвоздецький В. М., Семак П. М., Шарамага Р. В. (2015)
Славков В. М. - Тепловий неруйнівний контроль та спосіб формування теплових полів на металевих пластинах, Давиденко О. П. (2015)
Рыжиков В. Д. - Влияние рассеянного излучения на сигналы детекторов цифровой радиографической системы, Ополонин А. Д. (2015)
Казакевич М. Л. - Современные задачи диагностирования технического состояния авиационной техники методом проникающих веществ, Семенец А. И., Дереча В. Я., Казакевич В. М. (2015)
Білокур І. П. - Принципи практичної підготовки персоналу з неруйнівного контролю, Медвєдєва Н. А., Радько О. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Стрижало В. О. - Експертна оцінка технічного стану технологічних трубопроводів з водневовмісним середовищем, Стасюк С. З. (2015)
Недосека С. А. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях эксплуатации при высоких температурах. Сообщение 2. Напряжение в стенке трубы, Недосека А. Я. (2015)
Науменко В. П. - Разработка методики определения зависимости развития трещин в тонколистовых (обшивочных) материалах авиационных конструкций от размеров образцов, Кучер Н. К., Кравчук Р. В., Данильчук Е. Л., Приходько Р. П. (2015)
Троицкий В. А. - Неразрушающий контроль объектов повышенной опасности, Карманов М. Н., Шевченко И. Я. (2015)
Яворський І. М. - Розробка вібродіагностичної системи для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. (2015)
Лучко И. И. - Техническая диагностика транспортных сооружений при изменяющихся нагрузках и температурах, Ковальчук В. В., Возняк О. М. (2015)
Тороп В. М. - Оценка граничной сейсмостойкости гермопроходок энергоблока № 2 Ровенской АЭС, Перепичай А. А. (2015)
Воронкин Е. Ф. - Перспективы применения селенида цинка для цифровой радиографии, Михайлов С. Р. (2015)
Гриник Г.Г. - Динаміка основних таксаційних показників модальних букових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Юськевич Т.В. - Оцінювання стовбурового запасу деревостанів сосни банкса та сосни жорсткої в умовах Західного регіону України, Вицега Р.Р., Осадчук Л.С. (2015)
Белеля С.О. - Динаміка таксаційних показників модрини у лісових насадженнях Західного Полісся, Каганяк Ю.Й., Дебринюк Ю.М. (2015)
Дубчак М.Ю. - Особливості морфології насіння та листя представників роду Exochorda lindl. (2015)
Карпин Н.І. - Морфометричні показники асиміляційного апарату видів роду Tilia L. в урбогенних умовах Львова, Заїка В.К., Соханьчак Р.Р. (2015)
Ковалевський С.С. - Вплив лісів на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього середовища міста Біла Церква (2015)
Регуш Н.В. - Взаєморозміщення дерев у вертикальних горизонтах різновікових букових деревостанів, Каганяк Ю.Й. (2015)
Краснов В.П. - Аналіз результатів обстеження лісів на радіоактивне забруднення для їх реабілітації, Курбет Т.В., Давидова І.В. (2015)
Попова Л.В. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на продуктивність і стійкість до хвороб груші в умовах степу Північно-Західного Причорномор'я України, Петренко С.О., Чуйко В.С. (2015)
Фельбаба-Клушина Л.М. - Динаміка рослинного покриву оліготрофних боліт Українських Карпат (2015)
Бабаджанова О.Ф. - Кінетика вертикальної міграції газового конденсату в ґрунтах, Сукач Ю.Г., Петровський В.Л. (2015)
Гриник О.І. - Радіоекологічні проблеми в контексті регіонального економічного розвитку Київського Полісся (2015)
Несторяк Ю.Ю. - Теоретичні підходи до економічного оцінювання лісової ділянки на основі її екосистемних послуг (2015)
Новак У.П. - Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності (2015)
Поспєлова А.Д. - Мікрофлора насіння розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn.) (2015)
Турковська О.В. - Оцінювання ефективності політики зменшення викидів со2 лісами україни при різних соціально-економічних сценаріях, Охремчук І.А., Густі М.І. (2015)
Фоменко Н.В. - Моніторинг ґрунтових вод урбоекосистем як основа раціонального використання водних ресурсів міських територій (на прикладі міста Івано-Франківська) (2015)
Хомин В.Р. - Екологічні ризики під час буріння та освоєння свердловин (2015)
Швайка О.М. - Значення еколого-статистичної інформації у формуванні системи показників екологізації виробничої діяльності промислових підприємств (2015)
Соколовський Я.І. - Моделювання в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння з урахуванням анізотропії тепломеханічних властивостей, Прусак Ю.В. (2015)
Гаврилюк А.Ф. - Дослідження режимів нагрівання провідників бортових електромереж автотранспортних засобів струмами короткого замикання, Гудим В.І., Назаровець О.Б. (2015)
Дзюба Л.Ф. - Порівняльне оцінювання поперечних резонансних коливань стрічкової пилки зі сталим і змінним натягом, Хитряк О.І., Меньшикова О.В., Ребезнюк І.Т. (2015)
Кобищан Г.Д. - Відповідність властивостей лляних тканин вимогам гігієни (2015)
Зінько Р.В. - Моделювання процесу функціонування дволанкового автопотяга в умовах сільського господарства (2015)
Копанський М.М. - Визначення механічних показників деревинно-композиційних матеріалів, виготовлених з використанням відходів ріпаку (2015)
Шевченко Н.В. - Застосування гідромеханічної трансмісії на лісовозних автомобілях (2015)
Любчик О.С. - Аналіз основних напрямів удосконалення системи метрологічного забезпечення виробництва харчової продукції, Микийчук М.М. (2015)
Семчук Л.В. - Розрахунок гальмівних режимів роботи підіймальних установок інженерних споруд шахтного типу з урахуванням пружно-інерційних властивостей канату, Ковальчук Р.А. (2015)
Станіславчук О.В. - Проблеми енергозбереження та безпеки праці при виготовленні біологічно активних пастоподібних матеріалів (2015)
Прохорова В.В. - Концептуальні основи управління ризиками машинобудівних підприємств з урахуванням аналітико-інструментального підходу, Черепня Г.М. (2015)
Ареф'єва О.В. - Інформаційний базис управління економічною безпекою підприємства (2015)
Чимшит С.И. - "Золотое правило" финансовой устойчивости, Чалапко Л.Д. (2015)
Гаврилко П.П. - Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств, Соханич Ф.Ф. (2015)
Гнатів Н.Б. - Сільські території - об'єкт наукових досліджень з економіки природокористування, Скабодіна Ю.І. (2015)
Гупало О.Г. - Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави, Жук О.Б. (2015)
Данило С.І. - Концептуальні характеристики процесу регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні (2015)
Карпінський Б.А. - Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння, Васильків І.М., Шевців А.Б., Карпінська О.Б. (2015)
Костак З.Р. - Проблеми та напрями розвитку проектного фінансування в Україні (2015)
Крилов Д.В. - Важелі організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2015)
Мандзіновська Х.О. - Методичні засади процесу гарантування фінансової безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Пилип'юк Я.В. - Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2015)
Прокопюк А. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі, Феленчак Ю.Б. (2015)
Русинко М.К. - Сучасні тенденції та особливості процесу формування банківських ресурсів вітчизняними банківськими установами у посткризовий період (2015)
Скоропад І.С. - Вплив девальвації на банківську систему України, Усик А.П. (2015)
Чабанюк О.М. - Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва, Фурман Е.В. (2015)
Ящук В.І. - Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві, Артищук І.В., Заставний Р.Б. (2015)
Олійник О.І. - Податкове навантаження: проблеми оцінювання у лісовому господарстві (2015)
Чорній З.П. - Автолокалізація дірок у кристалах CaF2-Me+ (Me+=Li+, Na+, K+). Розрахунок кінетики генерування, Пірко І.Б., Салапак В.М., Дячук М.В., Онуфрів О.Р. (2015)
Соколовський Я.І. - Математичне моделювання в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи, Криштапович В.І., Мокрицька О.В. (2015)
Ткаченко Р.О. - Лінгвістична стратегія управління крановими установками, Вербенко І.О. (2015)
Грицюк Ю.І. - Особливості реалізації принципу розумної достатності функціонування комплексної системи захисту інформації на підприємстві (2015)
Антипцева О.Ю. - Моделювання впливу мотиваційних факторів на рівень фінансового розвитку машинобудівних підприємств (2015)
Багінський В.А. - Обґрунтування роздільної здатності пристрою візуалізації безпілотного авіаційного комплексу, Сальник Ю.П., Опанасюк І.І., Пащук Ю.М. (2015)
Вус А.Я. - Математичне моделювання поперечних перетинів колоди за результатами її сканування, Маєвський В.О. (2015)
Коваль О.М. - Визначення критерію прийняття рішення для оптимізації процесів локалізації та гасіння пожеж на деревообробних підприємствах (2015)
Мовчан І.О. - Математичне моделювання динаміки лісової пожежі для підвищення ефективності її локалізації (2015)
Пелешко М.З. - Синтез зображень у відеорядах систем відео-спостереження (2015)
Попов В.М. - Оптимізація структури системи техногенної безпеки на етапі формування місії програми її розвитку (2015)
Стояновський А.Р. - Взаємозв'язок між структурою кошторисної вартості інноваційних проектів і результатами їх реалізації, Тимняк З.С., Чорненький О.О. (2015)
Фігун Н.В. - Дослідження впливу факторів нейромаркетингу на поведінку споживача, Бабанова І.Ю. (2015)
Ящук В.І. - Модель системи стратегічного управління підприємством і алгоритм її проектування, Артеменко В.Б., Янкевич В.О. (2015)
Гулик Г.С. - Правові та соціо-еколого-економічні передумови екологізації освіти в україні, Дубовіч І.А. (2015)
Кульчицька Е.А. - Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України (2015)
Мавріна А.О. - Соціальна відповідальність бізнесу: зарубіжний досвід, Войцеховська Ю.В., Копець Г.Р. (2015)
Пасєка М.С. - Опрацювання даних адаптивного навчання і тестування студентів вищого навчального закладу (2015)
Татомир І.Л. - Поняття "електронний фріланс" у предметному полі онлайн освіти (2015)
Чайковська Г.М. - Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі, Салапак Л.В. (2015)
Стеців І.І. - Методологія організації обліку, контролю та аналізу (2015)
До відома авторів статей (2015)
Алфьорова Т. М. - Деякі питання класифікації строків у цивільному праві (2015)
Болвінов С. П. - Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування (2015)
Брильов М. О. - Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (2015)
Вергелес В. В. - Теоретична розробленість питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей (2015)
Гаруст Ю. В. - Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових відносин, Кобзєва Т. А. (2015)
Гаруст Ю. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства АПК: теоретико-правові аспекти, Перелазний А. І. (2015)
Гетманцев Д. О. - Щодо періодизації історії оподаткування (2015)
Голенко В. Е. - Щодо визначення суб’єкту з виробництва електричної енергії у світлі розвитку вітроенергетики (2015)
Гордієнко В. О. - Стан наукової розробленості протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами (2015)
Гуйван Д. П. - Щодо публічного характеру договору постачання гарячої води побутовому споживачу в контексті застосування принципу свободи договору (2015)
Даньшина К. Є. - Значення трудового договору в фермерських господарствах (2015)
Жидченко К. П. - Порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям: адміністративно-правові аспекти (2015)
Завальна Ж. В. - Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз (2015)
Зозуля І. В. - Закон України "Про Національну поліцію": публічна чи громадська безпека?, Довгань О. І. (2015)
Зозуля О. І. - Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США (2015)
Ізовіта А. М. - До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок (2015)
Кайдашев Р. П. - Окремі проблеми перегляду судових рішень адміністративними судами України (2015)
Квасневська Н. Д. - Поняття судової системи України: сучасний погляд (2015)
Кокошко М. В. - Особливості процесуальної діяльності прокурора під час застосування до неповнолітнього запобіжного заходу (2015)
Купенко С. А. - Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції (2015)
Мазійчук В. А. - Особливості оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди в АПК України (2015)
Малий В. М. - Щодо визначення поняття податкової безпеки (2015)
Мелян Н. Ю. - Публічні блага та соціальна справедливість: еволюція поглядів та сучасне розуміння (2015)
Міщенко Т. М. - Координація боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками в Україні та Республіці Польща (2015)
Морквін Д. А. - Житло та інше володіння як предмет злочину при порушенні недоторканості житла (2015)
Морозюк С. М. - Місце конституційно-правової норми в механізмі реалізації Основного Закону (2015)
Назар Т. Я. - Форми взаємодії підрозділів молодіжної превенції у профілактиці правопорушень (2015)
Ортинська Н. В. - Кримінальна відповідальність неповнолітніх: оновлення методологічних підходів (2015)
Печуляк В. П. - Землі лісового фонду України як об’єкт права власності (2015)
Попов Р. В. - Права відповідача в адміністративному процесі як предмет захисту (2015)
Проневич О. С. - Державне управління у надзвичайних ситуаціях: концептуально-правовий базис та інституційна надбудова (2015)
Старинський М. В. - Правовий режим резервної валюти за законодавством України (2015)
Уткіна М. С. - Історико-правові аспекти становлення фінансової системи України (2015)
Хроленок О. Ю. - Щодо виокремлення правових ознак системи покарань (2015)
Деревенько И. А. - Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования (2014)
Михалевич В. М. - Оптимізація параметрів ступеневої схеми зміни швидкості деформацій при гарячому деформуванні, Краєвський В. О. (2014)
Слободян Н. М. - Математична модель процесу формування декоративного бетонного виробу на основі варіаційних принципів, Пономарчук І. А. (2014)
Солона О. В. - Моделювання протягування деталей із сірого чавуна , Єрьомін П. М., Чернявський О. В. (2014)
Шепеленко И. В. - Применение вибрации при фабо, Черкун В. В. (2014)
Анеляк М. М. - Дослідження процесу сепарації насіннєвого вороху люцерни на циліндричному решеті, Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2014)
Говоров О. Ф. - Підвищення строку служби ножів машин для скошування рослин (2014)
Грабар І. Г. - Обґрунтування дослідження переміщення насіння і його травмування по розподільчій пластині запропонованої конструкції дискового сошникa, Дерев’янко Д. А. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження впливу розміщення і зароблення насіння в грунт на його травмування та якість при сівбі (2014)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів тепло-вологісної обробки рослинних продуктів, Грищенко В. О., Кормановський С. І. (2014)
Лисогор В. М. - Метод використання математичного більярду на решітках для визначення оптимального освітлення сільськогосподарської території, Шуллє Ю. А., Цимбал М. А. (2014)
Линник Ю. О. - Результати чисельного моделювання робочого процесу ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної Установки, Павленко С. І., Алієв Е. Б., Грицун А. В. (2014)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу формування бурта гноє-компостної суміші при її механічній аерації (2014)
Паладійчук Ю. Б. - Моделювання технологічного процесу змішування зернових сумішей гвинтовим змішувачем, Тарасюк Ю. М., Любачівський Р.О. (2014)
Пасічний В. М. - Вплив термооброблення на вологозв’язувальну здатність білків рослинного і тваринного походження, Страшинський І. М., Фурсік О. П., Горбач О. Я. (2014)
Пришляк В. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів рекуперативних теплоутилізаторів для тваринницьких приміщень, Яропуд В. М. (2014)
Середа Л. П. - Дослідження впливу модернізованого способу підгортання картоплі на її урожайність, Місюля А. М. (2014)
Тишковський В. В. - Баланс органічних речовин грунту в короткоротаційних сівозмінах залежно від альтернативного удобрення льону-довгунця (2014)
Шеремет Ю. В. - Продуктивність льону-олійного залежно від абіотичних та антропогенних факторів (2014)
Бандура В. М. - Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагуванням, Коляновська Л. М. (2014)
Батраченко О. В. - Моделювання умов силового навантаження ножів кутера (2014)
Ватренко О.В - Аналіз роботи мембран кришок консервної скляної тари (2014)
Всеволодов А. Н. - Применение метода анализа размерностей для описания процесса мойки растительного сырьям (2014)
Друкований М. Ф. - Отримання високоякісних органічних добрив шляхом розчинення кальцієвмісної породи в біомасі, Яремчук О. С., Дишкант Л. В., Дорошкевич Н. Ф. (2014)
Крижак Л. М. - Відновлення структури кисломолочного напою після механічного руйнування (2014)
Любин Н. В. - Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы, Токарчук А. А. (2014)
Любін М. В. - Обґрунтування параметрів робочого органу для автоматизовано -го процесу дозування концентрованих кормів, Токарчук О. А., Літинський С. Д. (2014)
Ходарєв В. Я. - Залежність в’язкості від фізико-хімічних властивостей молока (2014)
Боднар Л. А. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів з рутиловим покриттям, Співак О. Ю., Музичук В. І. (2014)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми конвеєрної вібромашини для обробки продукції "насипом", Драчишин В. І., Паламарчук В. І. (2014)
Пасічний В. М. - Застосування полімерів в якості носіїв для інкапсуляції олеорезинів спецій, Хоменко Ю. О., Полумбрик М. М. (2014)
Анісімов В.Ф. - Рекомендації керівникам підрозділів апк та інженерам сільськогосподарського виробництва щодо використання біодизельного палива в умовах сільськогосподарського виробництва, Рябошапка В. Б., Пясецький А. А. (2014)
Войтов В. А. - Розробка методики та визначення активної та загальної кислотності сировини для виробництва паливних брикетів та пеллетів з рослинної біомаси, Цимбал Б. М. (2014)
Пришляк В. М. - Дослідження перспективних машинних технологій з використанням відновлювальних паливних ресурсів, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2014)
Ткаченко С. Й. - Функціональні етапи та обладнання біогазової технології в системах різного рівня потужностіФункціональні етапи та обладнання біогазової технології в системах різного рівня потужності, Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю. (2014)
Кику А. Г. - Решение задач идентификации динамических объектов в пространстве Лапласа, Датских А. В. (2013)
Дьяков С. О. - Мультиагентне середовище моделювання задач диспетчеризацiї автономних транспортних модулiв, Ямпольський Л. С. (2013)
Дзiнько Р. I. - Пiдвищення вiдмовостiйкостi функцiонування гнучких виробничих систем за допомогою прихованих маркiвських моделей, Лiсовиченко О. I. (2013)
Кисленко Ю. I. - Структурно-функцiональний рiвень органiзацiї природномовної бази знань, Сергеєв Д. С. (2013)
Корнага Я. I. - Метод кешування iндексiв при оптимiзацiї пошуку в базах даних (2013)
Крылов Е. В. - Исследование вейвлетного метода сжатия изображений для повышения быстродействия веб приложений, Аникин В. К., Аникина Е. В. (2013)
Максюк Д. I. - Алгоритм методу тимчасово просторових перепон "екранного простору”, Польшакова О. М. (2013)
Пархомей I. Р. - Обґрунтування можливостей визначення параметрiв руху лiтакiв зi штучно зменшеною площею вiддзеркалення за допомогою методу варiювання фази зондуючого сигналу та пасивно-активного методу локацiї, Лагутiна Р. Я. (2013)
Пархомей I. Р. - Обґрунтування можливостей визначення параметрiв руху лiтакiв зi штучно зменшеною площею вiддзеркалення за допомогою методу варiювання фази зондуючого сигналу та пасивно-активного методу локацiї, Литовченко В. В. (2013)
Сiльвестров А. М. - Дослiдження нового напрямку в створеннi електродвигунiв, Пiксотов В. В., Зiменков Д. К. (2013)
Смолий В. Н. - Процесс автоматизированного управления производством электронных аппаратов (2013)
Стешин В. В. - Система пiдтримки прийняття рiшення для системи документообiгу на основi механiзму iнтелектуального аналiзу, Сидоренко Л. В. (2013)
Стiренко С. Г. - Способи реалiзацiї вiдкладених обчислень в кластерних системах (2013)
Стенин А. А. - Прикладная виртуальна ямашина, Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г., МаленкоН. В. (2013)
Ямпольский Л. С. - Мультиагентна iтерацiйна нечiтка метаiдентифiкацiя штучних нейросiток, Пуховский Е. С. (2013)
Скалозуб В. В. - Об инвариантных свойсвах обобщенного логистического отображения, Белозёров В. Е., Белый Б. Б. (2013)
Гуда А. И. - Расширение рабочего диапазона поисковой идентификации нелинейных динамических систем, Михалев А. И. (2013)
Lukin V. V. - Application of filtering efficiency prediction to hyperspectral data pre-processing, Krivenko S. S., Rubel O. S., Abramov S. K., Zriakhov M. S., Uss M. L., Vozel B., Chehdi K. (2015)
Станкевич С. А. - Интеркалибрация методов восстановления термодинамической температуры поверхности урбанизованной территории по материалам тепловой космической съемки, Филиппович В. Е., Лубский Н. С., Крылова А. Б., Крицук С. Г., Бровкина О. В., Горный В. И., Тронин А. А. (2015)
Пазинич Н. В. - Використання матеріалів дистанційного зондування Землі і геолого-геофізичних даних при прогнозуванні розповсюдження бучацьких буровугільних відкладів Дніпровського басейну на основі неотектонічного аналізу, Ліщенко Л. П., Теременко О. М. (2015)
Федоровський О. Д. - Мультидисциплінарний аналіз аерокосмічної і наземної інформації при оцінці стану водних екосистем на основі методів системного аналізу, Хижняк А. В., Томченко О. В., Зуб Л. М., Підгородецька Л. В., Дьяченко Т. М., Шевченко А. М., Власова О. В., Ходоровський А. Я., Якимчук В. Г. (2015)
Семенова С. Г. - Спосіб прогнозування покладів вуглеводнів за сейсмічними та геотермічними даними, Єсипович С. М., Бондаренко А. Д., Рибак О. А. (2015)
Седлерова О. В. - Геологічна інтерпретація результатів інтеграції даних багатоспектрального космічного знімання і геолого-геофізичних даних для прогнозування нафтогазоперспективних зон на регіональному рівні (на прикладі Північно-Західного шельфу Чорного моря) (2015)
Філіпович В. Є. - Використання космічної інформації для прогнозу розвитку небезпечних геологічних процесів (підтоплення та затоплення) на прикладі окремих районів м. Києва (2015)
Костюченко Ю. В. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки. Розділ 5 Оцінка ризиків при зміні клімату в Україні. Підрозділ 5.1 Методи кількісної оцінки ризиків, пов’язаних із довгостроковими змінами клімату і довкілля, Ваколюк М. В., Мовчан Д. М., Білоус Ю. Г., Ющенко М. В., Копачевський І. М. (2015)
Костюченко Ю. В. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки. Розділ 5 Оцінка ризиків при зміні клімату в Україні. Підрозділ 5.2. Математична та експертна оцінка небезпек, пов’язаних з довгостроковими змінами клімату та довкілля, Ваколюк М. В., Мовчан Д. М., Білоус Ю. Г., Ющенко М. В., Копачевський І. М. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Зинченко В. Ф. - Взаимосвязь кислотности-основности, растворимости и способности к взаимодействию галогенидов типа МХ и М'Х2 (M-Li÷Cs, M’-Be÷Ba, X-Cl÷I) (2015)
Погребняк О. С. - Спектрофотометричне визначення нітритів N,N-діетиланіліном (2015)
Полищук Д. Д. - Кинетика реагирования в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в предвоспламенительный период (2015)
Марцинко Е. Э. - (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-тетрагидроксигександиовая (галактировая) кислота: особенности строения, изомерия, комплексообразующие свойства (2015)
Егорова А. В. - Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения от комплекса Sm(III) на цианиновый краситель Cy5, Леоненко И. И., Александрова Д. И., Скрипинец Ю. В., Антонович В. П. (2015)
Ракитська Т. Л. - Каталізатори низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю з використанням природних сорбентів України, призначені для засобів індивідуального захисту органів дихання, Кіосе Т. О., Голубчик Х. О., Еннан А. А., Абрамова Н. М. (2015)
Хома Р. Е. - Аминометансульфокислота и ее N-производные-компоненты буферных растворов Н. Гуда, Осадчий Л. Т., Длубовский Р. М. (2015)
Шестакова М. В. - Состав и строение комплексных тетрафтороборатов Zn(II) с изомерными фенилендиаминами, Чеботарев А. Н. (2015)
Starukh G. M. - Reconstruction of calcined Zn-Al layered double hydroxides during tetracycline adsorption, Oranska O. I., Levytska S. I. (2015)
Ведута В. В. - Жизнь и научная деятельность профессора Александра Андреевича Вериго, Краснова Е. А. (2015)
Чернявський С. С. - Юридична клінічна освіта: досвід національної академії внутрішніх справ, Титко А. В. (2015)
Камінська Н. В. - Проблеми концептуального визначення поняття державних кордонів у сучасній юридичній науці, Клочков Б. І. (2015)
Породько В. В. - Ознаки службового житла в контексті проблем їх законодавчого закріплення (2015)
Вознюк А. А. - Актуальні проблеми кримінально-правового впливу на учасників не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань (2015)
Нєбитов А. А. - Концептуальні засади кримінально-правової характеристики сексуальної експлуатації (2015)
Ємець О. М. - Національне законодавство України у сфері протидії злочинам проти моральності (2015)
Бондаренко В. В. - Класифікація злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2015)
Столяр Т. В. - Перевищення меж необхідної оборони: поняття, ознаки та види відповідальності в разі виникнення ексцесу (2015)
Кастарнов Д. Б. - Значення обставин, що характеризують особу обвинуваченого, для обрання запобіжного заходу (2015)
Макаренко Н. К. - Актуальні проблеми державного контролю за дотриманням прав і свобод особи у сфері кримінального судочинства (2015)
Авакян Т. А. - Верховенство права як основоположний принцип державної політики у сфері внутрішніх справ (2015)
Губар С. В. - Стан і проблеми розвитку слідчих органів після прийняття кримінально-процесуального кодексу УСРР 1927 року (2015)
Ісаков П. М. - Бібліотечна робота у в’язницях УСРР у 1919 році (2015)
Котюк І. І. - Мета як філософсько-прагматичний орієнтир кримінального провадження, Котюк О. І. (2015)
Пясковський В. В. - Особливості перевірки доказів, отриманих за участі неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів (2015)
Сакал В. М. - Правовий статус керівника органу досудового розслідування (2015)
Севрук В. Г. - Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп, Павленко С. О. (2015)
Матвієнко В. П. - Взаємодія оперативного та слідчого підрозділів під час виявлення й фіксації корупційних злочинів у бюджетній сфері (2015)
Дубина В. І. - Міжнародна взаємодія оперативних підрозділів МВС України з використанням інформаційних технологій у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Трепак В. М. - Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості (2015)
Боднар В. Є. - Актуальні проблеми протидії корупції: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2015)
Анцупова Т. О. - Новий погляд на врегулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики, Короткий Т. Р. (2015)
Хохліна О. П. - Проблема методологічних принципів психології (2015)
Кудерміна О. І. - Психологічні детермінанти політичної поведінки сучасної молоді (2015)
Романенко О. В. - Типологізація поняття "антиципація" в сучасній психологічній науці (2015)
Медведєв В. С. - Особистість як категорія юридичної психології, Левенець О. А. (2015)
Сахнік О. В. - Становлення ідеї психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців у історичному аспекті (2015)
Сердюк І. В. - Моральне формування особистості як елемент взаємодії права та моралі (2015)
Цільмак О. М. - Функції життєдіяльнісних установок працівників ОВС та їх психологічна характеристика (2015)
Левенець О. А. - Інтегративний підхід під час надання психологічної допомоги (2015)
Ярема Н. Ю. - Психологічне здоров’я особистості (2015)
Александров Д. О. - Емпіричне дослідження вольової складової психічного компонента структури особистості правоохоронця (2015)
Лигун Н. В. - Психологічні чинники розвитку комунікативної компетенції працівників підрозділів кадрового забезпечення ОВС, Літовка А. А. (2015)
Khlon A. - Improvement of psychological with work areas the police in order to create motivation for operational performance (2015)
Зброцька О. В. - Сучасний стан розроблення проблематики професійної адаптації правоохоронців до охорони громадського порядку (2015)
Дронов А. Є. - Особливості проведення тренінгу в діяльності пенітенціарного психолога (2015)
Коломієць О. В. - Теоретико-правові засади дослідження безпеки особи в контексті охорони праці (2015)
Бондаренко В. В. - Фізичний стан курсантів національної академії внутрішніх справ, Решко С. М. (2015)
Свириденко О. А. - Кримінально-правова та психологічна характеристика тяжких насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми (2015)
Булатов А. С. - Кримінальне маніпулювання під час шахрайства (2015)
Ємець Ю. І. - Судово-психологічна експертиза неповнолітніх у кримінальному провадженні: теоретичний аналіз (2015)
Porokhnya V. - Psyhological factors forming deviant behaviour of juvenile personality (2015)
Рудик М. М. - Психологічні особливості формування особистості та поведінки неповнолітнього корисливого злочинця (2015)
Конопацька О. М. - Корекційні заходи під час проведення індивідуальної роботи із засудженими, які належать до групи ризику, Матвєєва Ю. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бондаренко К. В. - Принцип стабільності в державному управлінні адміністративно-політичною сферою (2015)
Вікторчук М. В. - Напрями гармонізації місцевих податків і зборів в Україні відповідно до законодавства Європейського Союзу (2015)
Волков О. Є. - Законодавче забезпечення використання земельних лісових ділянок в Україні (2015)
Гордієнко С. Г. - Теоретико-прикладні засади оцінки інформації в умовах сучасності (2015)
Гусаченко Є. О. - Процесуальні та непроцесуальні засади використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту (2015)
Іванцова А. В. - Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном (2015)
Кирилюк І. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2015)
Ларкін М. О. - Кримінологія як окремий розділ соціології, Артьомов Є. О. (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню, Лук’янчиков Є. Д. (2015)
Ляшенко Д. А. - Підготовка дисертацій з криміналістики у навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України (2015)
Мовчан О. В. - Захист права дитини на користування житлом (2015)
Серебряник О. О. - Інформація про юридичну особу, як об’єкт цивільних прав (2015)
Скоренька А. В. - Проблеми впровадження стандартів європейського союзу у сфері управління безпечністю та окремих показників якості харчових продуктів (2015)
Юринець Ю. Л. - До питання об’єктивності європейського вибору України: історико-правовий та культурологічний аспекти (2015)
Будяк Р. В. - Дослідження шорсткості, хвилястості та кривизни отвору поверхні гільз після протягування, Бандура В. М. (2014)
Деревенько И. А. - Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов (2014)
Єрьомін П. М. - Моделювання холодного пружно-пластичного деформування отворів у втулках із сірого чавуна методом кінцевих елементів, Кириченко А. М., Солона О. В. (2014)
Лисогор В. М. - Визначення степеней вільностей електромеханічної установки для віброабразивної обробки деталей при ремонті сільськогосподарської техніки, Горбатюк Р. М., Шуллє Ю. А., Чубик Р. В. (2014)
Павленко В. С. - Валець нової конструкції, Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О., Близнюк М. Я. (2014)
Рябенька М. О. - Сучасний стан та динаміка виробничого травматизму у промисловості України (2014)
Слободянюк Ю. Ю. - Сучасний стан охорони праці в україні, Крот Р. В. (2014)
Суглобов Р. В. - Експерементально-розрахунковий аналіз розподілу висотних деформацій при осаджуванні заготовок випуклими бойками різного радіусу, Кухар В. В., Тузенко О. О., Бурко В. А. (2014)
Булгаков В. М. - Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів новим копірно-роторним робочим органом, Борис А. М., Калетнік Г. М., Яропуд В. М. (2014)
Булгаков В. М. - Розробка та дослідження нового гичкозбирального робочого органу, Борис А. М., Яропуд В. М., Кірієнко О. О. (2014)
Грицака О. М. - Конструктивні особливості розвитку сучасних молотильно – сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів (2014)
Грицун А. В. - Теоретичне обґрунтування технологічно – конструктивних параметрів подрібнювача пресованих стеблових матеріалів, Грицун О. А., Яропуд В. М. (2014)
Дудін В. Ю. - Підвищення надійності ротаційного пластинчатого вакуумного насоса індивідуальних доїльних установок (2014)
Костюкевич С. А. - Повышение качества молока путем модификации доильно-молочного оборудования антиадгезивными соединениями (2014)
Линник Ю. О. - Дослідження динаміки змін коливань вакуумметричного тиску в автоматизованій доїльній установці, Павленко С. І., Грицун А. В. (2014)
Павленко С І. - Моделювання масового і енергетичного балансу у процесах компостування, Ляшенко О. О. (2014)
Рудницький Б. О. - Аналіз травматизму і професійних захворювань в галузі тваринництва та заходи по їх запобіганню, Спірін А. В., Туровська В. Б., Рудницький В. Б. (2014)
Лисогор В. М. - Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК, Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. (2014)
Паладійчук Ю. Б. - Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі, Тарасюк Ю. М., Михайловська М. А. (2014)
Алієв Е. Б. - Результати виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ттм-1п для первинної обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач, Лиходід В. В., Павленко С. І., Івлєв В. В. (2014)
Мироненко А. П. - Економічна ефективність використання розробленої конструкції вертикального змішувача для приготування сипких матеріалів (2014)
Павленко В. С. - Нова відцентрова овочерізка, Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О., Близнюк М. Я. (2014)
Пунько А. И. - Разработка и исследование работы вальцовой дробилки зернофуража, Кольга Д. Ф. (2014)
Ратушняк Г. С. - Експериментальні дослідження робочих характеристик регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами в системах аспірації підприємств харчової промисловості, Степанковський Р. В. (2014)
Цуркан О. В. - Шляхи інтенсифікації процесу теплової стерилізації консервів на основі його аналізу, Гурич А. Ю., Пентюк Б. М., Кузь В. О. (2014)
Янович В. П. - Обгрунтування технології та обладнання для виробництва кісткового борошна, Купчук І. М., Захаревич І. М. (2014)
Янович В. П. - Розробка фотоаналітичного методу експрес-оцінки вихідної однорідності сипких матеріалів, Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Михайловська М. А. (2014)
Петров О. В. - Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, з довгими робочими гідролініями, Козлов Л. Г., Дусанюк Ж. П., Черниш А. В. (2014)
Гуцаленко О. В. - Перспективи застосування водню як альтернативного джерела енергії, Василенко Т. С. (2014)
Титул, зміст (2010)
Шпак А. П. - Квантовые и структурноразмерные свойства ферромагнитных наночастиц: особенности никелевых и железных кластерных систем, Шевченко А. Б., Мельник А. Б., Куницкий Ю. А. (2010)
Зубарев Е. Н. - Ионно-лучевое перемешивание в слоистых системах (2010)
Васильев М. А. - Лазерная модификация поверхности титановых имплантатов, Нищенко М. М., Гурин П. А. (2010)
Ткаченко В. Г. - Физика микротекучести магниевых сплавов с титаном, Ким К. Ч., Мун Б. Г., Дехтяр А. И., Карасевская О. П., Вовчок А. С. (2010)
Титул, зміст (2010)
Сторижко В. Е. - Способы фокусировки рентгеновского излучения, Ильяшенко М. В., Молодкин В. Б., Гаевский А. Ю., Денисенко В. Л., Денисенко О. И., Вершинский С. А. (2010)
Лаптев И. Н. - Фазовые превращения и хрупкость системы "железо—вакансии" в полях упругих напряжений, Пархоменко А. А. (2010)
Мицек А. И. - Локально-ковалентная модель магнетизма 4f-металлов (2010)
Сагалянов І. Ю. - Графенові системи: способи виготовлення й оброблення, структуроутворення та функціональні властивості, Прилуцький Ю. І., Радченко Т. М., Татаренко В. А. (2010)
Тараненко І. В. - Системологічні засади факторного забезпечення стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Бриль К. Г. - Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі (2015)
Сотниченко Л. Л. - Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України (2015)
Цебро Я. І. - Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів (2015)
Крайнік О. М. - Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах (2015)
Рожко О. Д. - Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів (2015)
Добринь С. В. - Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства (2015)
Панасюк О. В. - Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування в контексті новацій податкового кодексу (2015)
Коломийчук Н. М. - Координація та формування ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі (2015)
Бєлєнкова О. Ю. - Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства (2015)
Булавинець В. М. - Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств (2015)
Корнєєв М. В. - Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення (2015)
Барна М. Ю. - Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації (2015)
Осовська Г. В. - Формування ефективної інноваційної політики на підприємствах харчової промисловості в контексті реалізації технологічних інновацій, Фещенко А. О. (2015)
Ткаченко Е. С. - Институциональные условия формирования хозяйственной субъектности человека в экономике инновационного типа (2015)
Крупей О. М. - Інструменти фіскальної консолідації (2015)
Пасажко Т. С. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України (2015)
Бадалов Х. М. - Оптимізація структури витрат виробництва як чинник зниження собівартості продукції рослинництва (2015)
Березюк К. М. - Управління акціонерним капіталом підприємств (2015)
Рябцев Г. Л. - Вплив змін в українському суспільстві на стан паливного ринку країни (2015)
Радиш Я. Ф. - Державне регулювання трансформаційних процесів у галузі охорони здоров'я: категорійно-понятійний апарат, Кірова М. О. (2015)
Мороз С. А. - Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Місюра В. Я. - Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави (2015)
Грищенко І. М. - Лідерство як феномен управління групою (2015)
Мельник І. М. - Організаційно-мотиваційний механізм державного управління захистом прав громадян на приватну власність (2015)
Титул, зміст (2010)
Карпий С. В. - Структурно-фазовые состояния титана после электровзрывного легирования и последующей электроннопучковой обработки, Морозов М. М., Будовских Е. А., Иванов Ю. Ф., Громов В. Е. (2010)
Красовский А. Е. - Магнитное строение и упругие свойства гидрогенизированного пермаллоя при давлениях ядра Земли. Интерпретация эксперимента (2010)
Вернигора І. В. - Взаємочин магнетних і структурних властивостей стопів ГЦК-Ni—Fe: дослідження статистичної термодинаміки та кінетики методами комп’ютерного моделювання, Бокоч С. М., Татаренко В. А. (2010)
Кондратенко Л. Л. - Азотовмісні вуглецеві нанорурки: способи одержання, властивості та перспективи застосування, Михайленко О. В., Прилуцький Ю. І., Радченко Т. М., Татаренко В. А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Bokoch S. M. - Interatomic interactions in f.c.c.-Ni-Fe alloys, Tatarenko V. A. (2010)
Басов А. Г. - Кінетичні розмірні ефекти у багатошарових плівках з полікристалічною структурою, Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В., Чорноус А. М. (2010)
Белоголовский М. А. - Додекаборид циркония - первый сверхпроводник с улучшенными приповерхностными характеристиками, Бутько В. Г., Шаповалов А. П., Шатерник В. Е. (2010)
Vorobiyenko P. P. - The LTE technology perspectives in multimedia applications, Tikhonov V. I., Taher A. (2015)
Ільченко М. Ю. - Передавальний та приймальний радіотракти радіорелейних систем терагерцового діапазону, Наритник Т. М., Радзіховський В. М., Кузьмін С. Є., Лутчак О. В. (2015)
Здробилко А. В. - Завадостійке кодування в цифрових системах зв’язку, Денбновецкий С. В. (2015)
Кравчук С. О. - Еволюційний розвиток концепцій транспортних телекомунікаційних систем (2015)
Каптур В. А. - Вибір перспективних технологій доступу на основі порівняльного аналізу, Кравченко П. С., Маммадов Є. М. (2015)
Банкет В. Л. - Метод многосимвольного детектирования дифференциально модулированных ФМ сигналов с использованием алгоритма Витерби, Персин А. Д. (2015)
Перекрестов І. С. - Дослідження характеристик системи частотної синхронізації демодулятора OFDM сигналу (2015)
Ткаченко В. Г. - Рекурсивное построение нелинейных корректирующих кодов на основе блок-схем, Кокорев А. В. (2015)
Брескін В. О. - Система передавання дискретних парціально кодованих сигналів з виправленням помилок, Розенвассер Д. М. (2015)
Джафарзаде М. Б. - Экспериментальное исследование параметров тракта сверхвысокочастотных устройств (2015)
Петрова Г. В. - Обробка помилок мовою PL/SQL (2015)
Борщ І. О. - Використання підпрограм в PL/SQL (2015)
Gofaizen O. - Spectral characteristics of the SDTV, HDTV and UHDTV cameras, Pilyavskii V., Osetsky S. (2015)
Сулима Д. О. - Розрахунок пропускної здатності мережі наступного покоління, Денбновецький С. В. (2015)
Нарытник Т. М. - Пропускная способность линейного тракта системы Митрис при передаче сигналов цифрового телевидения (2015)
Osharovskaya E. V. - Spectral spaces for 3D mesh images (2015)
Baliar V. B. - Complex study of influence of different factors on quality of service (QoS) on different levels of osi model for digital television broadcasting (2015)
Патлаенко Н. А. - Оценка качества сеточных 3D объектов при различных скоростях цифрового потока, Солодкая В. И. (2015)
Выходец А. А. - Возможно ли планирование сети цифрового DRM радиовещания в настоящее время? (2015)
Кумиш В. Ю. - Ефективність стиснення палітрових зображень алгоритмом JPEG 2000 (2015)
Троцишина Н. І. - Дослідження характеристик цифрового перетворення на основі подільника Троцишина для побудови ЦАП і АЦП, Троцишин І. В. (2015)
Голевич О. Б. - Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в над широкосмугових телекомунікаційних системах, Пивовар О. С., Троцишин І. В. (2015)
Стрелковська І. В. - Підвищення якості підготовки студентів ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О. С. Попова за допомогою комплексного моніторингу їхньої успішності, Василенко О. А., Соловська І. М. (2015)
Правила підготовки та оформлення рукописів для збірників "Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова" та "Цифрові технології" (2015)
Лидер упаковочного рынка (2015)
Мінеральна природна та питна вода в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2015)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2015)
Маркетологи інформують... (2015)
Салберт C. - Конкурентні переваги компанії Mondi (2015)
Корнацкі А. - БОПП проти целофану — конкуренція чи співіснування? (2015)
Козлов А. О. - Технология Triple Bubble® многослойных пленок (2015)
Сарапулова О. О. - Використання друкованих нанофотонних елементів на пакованні для оцінки придатності упакованих продуктів, Шерстюк В. П. (2015)
Соколенко А. І. - Фасування напоїв в тару зі скла та ПЕТФ (порівняння технологій), Васильківський К. В., Юхно М. І. (2015)
Сокольський О. Л. - Моделювання процесу термоусаджування поліпропіленової плівки, Мікульонок І. О., Плахотний І. А. (2015)
Кривошей В. М. - Реторт-пакети чи банки з жерсті. Що обрати? (2015)
Упаковка на всіх континентах (2015)
Толстолужский Д. Б. - Как правильно выбрать технологию цифровой печати? (2015)
Гавва О. М. - Машини-автомати чи автоматизовані потокові лінії пакування, Кохан О. О., Халайджі В. В. (2015)
Мехатроника в действии (решения для групповой и транспортной упаковки) (2015)
Регей І. І. - Механізм привода преса штанцювальної машини-автомата), Керея В. М. (2015)
Передмова до нової рубрики (2015)
Пилипенко С. Ф. - Техническое регулирование упаковочной продукции в новых условиях (2015)
Відродження на Батьківщині (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
"Пак Экспо 2015": идеи, тенденции, инновации (2015)
Титул, зміст (2011)
Татаренко В. А. - Статистична термодинаміка та фізична кінетика структурних змін (квази)бінарних твердих розчинів на основі щільних простих ґратниць (за даними про еволюцію картини розсіяння різного типу хвиль), Соболь О. В., Леонов Д. С., Куницький Ю. А., Бокоч С. М. (2011)
Титул, зміст (2011)
Белоголовский М. А. - Универсальный характер туннельной проводимости гетероструктур металл-изолятор-металл с наноразмерными оксидными прослойками, Бойло И. В., Шатерник В. Е. (2011)
Тіньков В. О. - Елементарні збудження електронів у приповерхневій області аморфного та відпаленого стопу Fe73,6Cu1Nb2,4Si15,8B7,2, Ходаківський А. С. (2011)
Тихонович В. В. - Влияние активных элементов рабочей среды на электронную структуру и механизм деформации поверхностных слоёв металла при трении, Уваров В. Н. (2011)
Громов В. Е. - Закономерности и механизмы термомеханического упрочнения проката из малоуглеродистой стали, Иванов Ю. Ф., Ефимов О. Ю., Юрьев А. Б., Коновалов С. В. (2011)
Ошкадёров С. П. - К вопросу о природе мартенситообразования в углеродистых сталях (2011)
Титул, зміст (2011)
Молодкин В. Б. - Физические основы многопараметрической кристаллографии: диагностика дефектов нескольких типов в монокристаллических материалах и изделиях нанотехнологий, Ковальчук М. В., Мачулин В. Ф., Мухамеджанов Э. Х., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Лень Е. Г., Шелудченко Б. В., Дмитриев С. В., Скакунова Е. С., Молодкин В. В., Лизунов В. В., Кладько В. П., Первак Е. В. (2011)
Волосевич П. Ю. - Концентраторы напряжений и их роль в формировании механических свойств поликристаллов с наноразмерными элементами структуры (2011)
Пам’яті Анатолія Петровича Шпака (2011)
Пам’яті Олександра Івановича Олємского (2011)
Титул, зміст (2011)
Репецький С. П. - Вплив ангармонізму та електрон-фононної взаємодії на спектер частот кристалів з гексагональною щільнопакованою ґратницею, Харченко В. С., Вишивана І. Г. (2011)
Тимошевский А. Н. - Компьютерное моделирование атомной структуры и сверхтонких взаимодействий в аустените Fe—C, Яблоновский С. О., Еремин В. И. (2011)
Ошкадёров С. П. - К вопросу о атермическом и изотермическом мартенситах (2011)
Породько Л. В. - Форми отоплення поверхні твердого тіла під дією імпульсного лазерного випромінення, Демчишин А. Б. (2011)
Титул, зміст (2012)
Запорожец Т. В. - Эволюция пор в нанооболочках - конкуренция прямого и обратного эффектов Киркендалла, эффектов Френкеля и Гиббса–Томсона (феноменологическое описание и компьютерная симуляция), Гусак А. М., Подолян О. Н. (2012)
Лерман Л. Б. - Особливості взаємодії електромагнетного випромінення з малими частинками та їх ансамблями: теоретичні аспекти, Грищук О. Ю., Шкода Н. Г., Шостак С. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко Д. О. - Моделювання мікроструктурних перетворень у системах, підданих радіяційному впливу, Лисенко І. O., Харченко В. О. (2012)
Repetsky S. P. - Self-consistent model of strong coupling theory of electron correlations in disordered crystals, Tretyak O. V., Vyshivanaya I. G., Shastun V. V. (2012)
Титул, зміст (2012)
Шевченко А. Б. - Динамика доменной границы со сложной внутренней структурой цилиндрического магнитного домена во внешних магнитных полях (2012)
Кондрахова Д. М. - Структурно-фазовий стан, електрофізичні та магнеторезистивні властивості твердих розчинів у плівкових системах на основі Co і Cu або Ag та Fe і Cr або Cu, Шабельник Ю. М., Синашенко О. В., Проценко І. Ю. (2012)
Bokoch S. M. - Statistical thermodynamics of the substitutional short-range atomic order and kinematics of the diffuse scattering of radiations in (para)magnetic f.c.c.-Ni-Fe alloys, Tatarenko V. A., Vernyhora I. V. (2012)
Васильев М. А. - Микроструктура и механические свойства металлов и сплавов, деформированных в жидком азоте (обзор), Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2012)
Титул, зміст (2012)
Мицек А. И. - Квантово-статистическая модель электронно-ионной системы сплавов Fe (2012)
Красовский А. Е. - Термодинамика образования гидрогенизированного пермаллоя при высоком давлении на основе подхода из первых принципов (2012)
Пашаев И. Г. - Изучение свойств контактов кремния с барьером Шоттки, изготовленных на основе аморфных и поликристаллических различных металлических сплавов (2012)
Олійник О. В. - Фізична кінетика перерозподілу точкових дефектів у опромінюваних кристалах, Татаренко В. А. (2012)
Титул, зміст (2013)
Крупа Н. Н. - Изменение магнитных характеристик магнитных наноплёнок и управление спиновым током с помощью лазерного излучения, Шарай И. В. (2013)
Дурягіна З. А. - Автоматизований широкодіяпазонний магнетометер для магнетної фазової аналізи стопів: розробка та застосування, Голяка Р. Л., Борисюк А. К. (2013)
Громов В. Е. - Масштабные уровни структурно-фазовых состояний и усталостная долговечность рельсовой стали после электронно-пучковой обработки, Иванов Ю. Ф., Гришунин В. А., Райков С. В., Коновалов С. В. (2013)
Кіндрачук М. В. - Властивості поверхонь тертя пари бронза-сталь, Міщук О. О., Данілов А. П., Хлєвна Ю. Л. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гринберг Б. А. - Блокировка дислокаций без помощи внешнего напряжения: эксперимент и теория, Иванов М. А., Антонова О. В., Пацелов А. М., Плотников А. В., Власова А. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Проценко І. Ю. - Магнеторезистивні та магнетооптичні властивості плівковихсистем із можливим спін-залежним розсіянням електронів, Чешко І. В., Однодворець Л. В., Кондрахова Д. М., Пилипенко О. В., Шабельник Ю. М., Власенко О. В. (2013)
Головин С. А. - Современные проблемы механической спектроскопии, Паль-Валь П. П., Мозговой А. В. (2013)
Засимчук Е. Э. - Самоорганизация кристаллов при пластической деформации, Засимчук В. И., Турчак Т. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Абрикосов И. А. - Использование метода точных МТ-орбиталей для моделирования термодинамических и механических свойств чистых компонентов сплавов на основе Ti и Zr, Никонов А. Ю., Пономарева А. В., Дмитриев А. И., Баранникова С. А. (2013)
Покутний С. И. - Электронные свойства наноразмерных квазиатомных структур, Горбик П. П. (2013)
20 років з журналом "Упаковка" (2016)
Кривошей В. М. - М’ясні вироби в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Олейник Е. С. - Завоевание зарубежных рынков (упаковка и вопросы права интеллектуальной собственности), Слабко Т. А. (2016)
Кривошей В. М. - Біорозкладальні полімери – тенденція чи кон’юнктура? (2016)
Ведь Г. І. - Виготовлення рукавної полімерної плівки (деформування розплаву полімеру), Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О. (2016)
Кривопляс-Володина Л. А. - Двигатель в упаковочной технике. Какой выбрать?, Гавва А. Н. (2016)
Китцбергер К. - Вторичная переработка полимерных материалов (RegrindPro® – качественный скачок) (2016)
Шекеров З. - Система управления отходами упаковки (опыт Болгарии) (2016)
Качественные материалы для печати даты изготовления (2016)
Чираг Шет - Маркування харчової продукції (нові правила Євросоюзу) (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Ивченко А. И. - Упаковка для виски Glenfiddich (история та ретроспектива) (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Титул, зміст (2014)
Громов В. Е. - Формирование структуры, фазового состава и дефектной субструктуры в объёмно- и дифференцированнозакалённых рельсах, Волков К. В., Иванов Ю. Ф., Морозов К. В., Алсараева К. В., Коновалов С. В. (2014)
Брехаря Г. П. - Свойства постоянных магнитов системы Nd-Fe-B, легированной Cu, Ti, C, полученных порошковым методом или спеканием плёнок в условиях высокого давления, Харитонова Е. А., Гуляева Т. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Лизунов В. В. - Новые подходы и возможности динамической дифрактометрии несовершенств многопараметрических систем, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Толмачев Н. Г., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Бровчук С. М., Скапа Л. Н., Лехняк Р. В., Молодкин В. В., Фузик Е. В. (2014)
Васильев М. А. - Механохимическое окисление поверхности металлических сплавов под действием интенсивной пластической деформации, Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2014)
Титул, зміст (2014)
Крупа Н. Н. - Малогабаритные датчики магнитного поля на основе тонкой фольги из аморфных кобальтовых сплавов ММ-3Со, ММ-5Со и мартенситных кристаллов NiMnGa, Скирта Ю. Б., Шарай И. В. (2014)
Коцюбинський В. О. - Моделювання та діягностика пошкоджень і деформацій у кристалі Gd3Ga5O12 після імплантації йонів F, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Яремій І. П., Гарпуль О. З., Оліховський С. Й., Скакунова О. С., Молодкін В. Б., Кисловський Є. М., Владімірова Т. П., Решетник О. В., Кочелаб Є. В. (2014)
Бобырь С. В. - Модели и характеристики прерывистого превращения аустенита в железоуглеродистых сплавах, Большаков В. И. (2014)
Титул, зміст (2014)
Lobodyuk V. A. - Nucleation and martensitic transformation in subjects of small dimensions (2014)
Громов В. Е. - Структура и свойства износостойких покрытий, наплавленных электродуговым методом на сталь порошковыми проволоками, Капралов Е. В., Райков С. В., Иванов Ю. Ф., Будовских Е. А. (2014)
Титул, зміст (2015)
Likhachev O. A. - Thermoelastic behaviour, hysteresis, and dissipative forces in thermodynamics of martensitic transformations, Koval Yu. M. (2015)
Likhachev O. A. - Hysteresis phenomena and their modelling in martensitic transformation thermodynamics, Koval Yu. M. (2015)
Зуев Л. Б. - Макроскопическая физика пластической деформации металлов (2015)
Калиновский В. В. - Влияние различных видов деформации на физико-механические свойства ГПУ- и ГЦК-металлов и сплавов, Лазарева М. Б., Малыхин Д. Г., Мац А. В., Оковит В. С., Соколенко В. И., Чиркина Л. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Власов В. В. - Абсорбция водорода тонкими плёнками, Гугля А. Г., Марченко Ю. А., Мельникова Е. С. (2015)
Романов Д. А. - Закономерности формирования структурно-фазовых состояний на поверхности металлов и сплавов при электровзрывном легировании, Громов В. Е., Будовских Е. А., Иванов Ю. Ф. (2015)
Молодкін В. Б. - Нові фізичні уявлення щодо природи прояву недосконалостей структури матеріялів у картині багатократного розсіяння випромінення та перспективи їх використання, Сторіжко В. Ю., Лізунов В. В., Лізунова С. В., Толмачов М. Г., Скапа Л. М., Фузік К. В., Молодкін В. В., Скакунова О. С., Шелудченко Б. В., Дмітрієв С. В., Кочелаб Є. В., Лехняк Р. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Громов В. Е. - Структура, фазовый состав и свойства поверхностных слоёв титана после электровзрывного легирования иттрием и электронно-пучковой обработки, Соснин К. В., Иванов Ю. Ф., Семина О. А. (2015)
Січкар С. М. - Теорія фононів у металах (2015)
Титул, зміст (2015)
Громов В. Е. - Повышение усталостного ресурса силумина электронно-пучковой обработкой, Аксёнова К. В., Коновалов С. В., Иванов Ю. Ф. (2015)
Громов В. Е. - Деформационное упрочнение стали с бейнитной структурой, Никитина Е. Н., Иванов Ю. Ф., Аксёнова К. В., Корнет Е. В. (2015)
Джабаров С. Г. - Кристаллическая структура титаната бария при воздействии давления и температуры (2015)
Полонка І. - Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Бернюков А. М. - Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча (2015)
Колич О. І. - Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз (2015)
Мельничук С. М. - Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності (2015)
Ставнійчук А. - Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах (2015)
Тімуш І. С. - Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення: деякі проблеми практичної реалізації (2015)
Кравченко Н. С. - Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову (2015)
Чурпіта Г. В. - Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів (2015)
Падун Є. В. - Національна практика соціального супроводу та нагляду за утриманням дітей у прийомних сім’ях (2015)
Добрянська Н. В. - Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання (2015)
Рибас А. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації при призначенні суддів в Україні (2015)
Cитник Г. О. - Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світі (2015)
Сокуренко В. В. - Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування (2015)
Базюк Т. В. - До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Господарець М. В. - Огляд місця події, як складова доказів при кваліфікації і кримінальній відповідальності за незаконне полювання (2015)
Звоненко О. О. - Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України (2015)
Мельниченко В. Л. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних держав (2015)
Мороз А. О. - Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи представника особи та їх професійної таємниці (2015)
Олєйнічук О. М. - Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України, від аналогічного адміністративного делікту (2015)
Орлов Ю. В. - Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Соловйова А. М. - Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання: порівняльно-правовий аспект (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Сервецький І. В. - Повноваження поліції щодо затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (2015)
Галущенко Г. В. - Проблема застосування права країни з множинністю правових систем (2015)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов В. С. - Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності, Зозуля І. В., Перцов С. Г. (2003)
Аметка Ф. А. - Статус хана в Кримському ханстві (2003)
Дахова І. І. - Поняття компетенції Кабінету Міністрів України (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - До циклової природи правосвідомості як проблеми її методологічного осмислення (2003)
Іващенко О. М. - Особливості правового регулювання управління об’єктами державної власності (2003)
Коломієць Ю. М. - Удосконалення виборчого законодавства – шлях до демократичного суспільства, Ткаленко О. В., Бідюкова М. В. (2003)
Корчевна Л. О. - Договірна теорія держави і права О. Хеффе (2003)
Левченко К. Б. - Щодо вдосконалення методів та форм управління у сфері державної політики стосовно жінок в Україні (2003)
Пустобаева Ю. А. - Историческая обусловленность возникновения и развития института прав и свобод человека и гражданина в Украине (2003)
Тиндик Н. П. - Міжнародна імміграція в історичному розвитку (2003)
Белькова О. В. - Поняття та особливості правового статусу свідка в кримінальному процесі України (2003)
Біленчук П. Д. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів, Борисова Л. В., Паніотов Є. К. (2003)
Брынцев В. Д. - Проблемные вопросы обеспечения принципа независимости суда. Исторический опыт Украины и России (краткая сравнительная характеристика итогов реформ) (2003)
Венедиктов В. С. - Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект (2003)
Волобуєв А. Ф. - Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів (2003)
Волох В. В. - Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Украины и России (2003)
Гриця Т. Г. - Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення організації змісту навчально-виховного процесу в відомчих закладах освіти (2003)
Зозуля І. В. - Громадська безпека як об’єкт захисту за адміністративним і кримінальним законодавством України (2003)
Калиновский В. Б. - Проблемы незаконного оборота наркотических веществ и противодействия его развитию (2003)
Карпушева И. Ю. - Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления (2003)
Carter E. - Examining cybercrime: its forms and its perpetrators (2003)
Кобзар О. Ф. - Основні положення підготовки та призначення судових експертиз (2003)
Лавніченко О. В. - Щодо тактики боротьби з тероризмом, Кучерина С. Є. (2003)
Музичук О. М. - Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України (2003)
Пашнєв Д. В. - Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп’ютерної інформації при розслідуванні злочинів (2003)
Піскун C. М. - Сутність прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшукової діяльності міліції (2003)
Погорецький М. А. - Розшук у козацьку добу (2003)
Слінько С. В. - Розвиток функцій органу дізнання – шляхи і перспективи (2003)
Степанюк Р. Л. - Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства (2003)
Стеценко А. Ю. - Оновлення системи розслідування злочинів в Україні як нагальна потреба сьогодення (2003)
Топольскова И. А. - Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление или антиобщественное поведение (2003)
Уканов К. Ш. - Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя (2003)
Филин Д. В. - Обвинение в уголовном процессе Украины, Штанько А. Ф. (2003)
Швидкий О. Г. - Квартирні крадіжки: оптимальні системи слідчих дій (2003)
Шиян А. Г. - Обставиною, що виключає провадження у кримінальній справі, акт помилування бути не може (2003)
Юртаєва К. В. - Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків (2003)
Артюх С. Ф. - Оценка психофункционального состояния организма относительно индивидуальной нормы, Ириков Д. В. (2003)
Балабанова Л. М. - Сравнительные данные различных подходов в представлении типов темперамента и высшей нервной деятельности, Виденеев И. А., Друзь В. А., Жданова И. В., Криводерев В. В., Макаренко П. В., Попова Г. В., Юдина Т. А. (2003)
Журов М. С. - Частная жизнь как "основа гражданского права" и необходимость контроля членов общества (2003)
Литовченко А. С. - Классификация конфликтных ситуаций в работе подразделений ОВД (2003)
Милорадова Н. Э. - Правовые основы использования методов психологического воздействия (2003)
Чуносов М. А. - Матричное кодирование мемических процессов при психологическом моделировании деятельности человека в экстремальных ситуациях (2003)
Чурбакова Н. О. - Самооценка сотрудников ОВД (2003)
Шапар В. Б. - До проблеми аутодеструктивної поведінки адептів релігійно-культових новоутворень (2003)
Шевченко Л. А. - К вопросу профориентации и профотбора в системе МВД, Белоусов С. В. (2003)
Литвинов О. М. - Критерії ефективності соціальної (координаційної) діяльності (2003)
Мальцев В. В. - Взаимодействие правоохранительных органов с населением в Украине и Китае: сравнительный анализ, Сунь Гоэнь (2003)
Московец В. І. - Социальные технологии: теоретические истоки понятия (2003)
Соболєв В. О. - Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру, Ярмиш О. Н. (2003)
Теличкин А. А. - Награды ООН и других международных организаций за участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, Процких А. Ю. (2003)
Актуальні дисертаційні дослідження (2003)
Спеціалізовані вчені ради Національного університету внутрішніх справ із захисту дисертацій (2003)
Титул, содержание (2010)
Чеботарев А. Н. - О классе формул языка L*, специфицирующих автоматы с конечной памятью (2010)
Донец Г. А. - Построение гамильтонова пути в графах перестановочных многогранников, Колечкина Л. Н. (2010)
Недашковский Н. А. - Вычислительные алгоритмы для линейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия, Крошка Т. И. (2010)
Горбачук В. М. - Равновесия Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для гетерогенной дуополии дифференцированных продуктов (2010)
Сергиенко И. В. - Методы предсказания пространственной структуры белков, Рязанов В. В., Белецкий Б. А., Быць А. В., Гупал А. М., Ржепецкий С. С. (2010)
Стецюк П. И. - Негладкий штраф и субградиентные алгоритмы для решения задачи проекции на политоп, Нурминский Е. А. (2010)
Воронин А. Н. - Теоретико-экспериментальный метод векторной оптимизации нейросетевых классификаторов, Зиатдинов Ю. К., Антонюк А. А. (2010)
Кнопов П. С. - О некоторых прикладных задачах теории случайных полей (2010)
Емеличев В. А. - О радиусе устойчивости векторной задачи целочисленного линейного программирования в случае регулярности нормы в критериальном пространстве, Кузьмин К. Г. (2010)
Никитин А. В. - Устойчивость самонастраивающихся стохастических систем автоматического регулирования с последействием. I. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратичном систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2010)
Глибовец Н. Н. - Упрощенная инфраструктура для трансформации XML-моделей, Федорченко В. М. (2010)
Задорожный В. Ф. - Проблема Ляпунова и синтез оптимальных систем управления (2010)
Зайцев Д. А. - Верификация коммуникационных структур гиперкуба параметрическими сетями Петри, Шмелёва Т. Р. (2010)
Дунаев Б. Б. - Денежная масса и норма процента в равновесии экономики (2010)
Махорт А. Ф. - О выборе стратегии налогообложения и равновесии в экономической системе (2010)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче оптимального управления стохастическим полем (2010)
Соболевский П. И. - Оптимизация тайлинга при численном решении многомерного уравнения теплопроводности на кольце процессоров, Баханович С. В., Горбач А. Н. (2010)
Алиев Т. А. - Робастные технологии вычисления нормированных корреляционных функций, Мусаева Н. Ф., Саттарова У. Э. (2010)
Международный симпозиум "Вопросы оптимизациивычислений" (2010)
Вшанування ювілею Левка Ревуцького (2015)
Кузик В. - Логіка "мудрої музики" Левка Ревуцького (2015)
Бялик М. - Уроки Левка Ревуцького (2015)
Кирейко В. - Спогади про видатного вчителя-творця (2015)
Калениченко А. - Композиторсько-особиста драма Левка Ревуцького (2015)
Терещенко А. - Становлення в українській музиці першої третини ХХ століття нових векторів стилеутворення (на матеріалі творчості Левка Ревуцького) (2015)
Фільц Б. - Левко Ревуцький і митці Галичини (2015)
Тольба В. - Осяйний талант (2015)
Гамкало І. - Миттєвості спілкування з класиком (2015)
Таранченко О. - Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків (2015)
Грабовський В. - Василь Барвінський у колі Ревуцьких (2015)
"Це була надзвичайно делікатна людина..." (інтерв’ю Якима Горака з Марією Крушельницькою) (2015)
Ревуцький Т. - Левко Ревуцький в образотворчому мистецтві (2015)
Пархоменко Л. - Артистична апробація (до 140-річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького) (2015)
Кушнірук О. - Левко Ревуцький та імпресіонізм (2015)
Німилович О. - Синтез поезії і музики в солоспівах Богдани Фільц на вірші Ліни Костенко з вокального циклу "Калина міряє коралі" (2015)
Летичевська О. - Лев Миколайович Ревуцький і Лев Миколайович Венедиктов: грані творчого спілкування (2015)
Деменко Б. - Фортепіанні твори Олександра Скрябіна: дешифрування складних часових структур (2015)
Зінків І. - "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості (2015)
Сікорська І. - Творчий доробок Левка Ревуцького в науково-публіцистичній спадщині Миколи Гордійчука (2015)
Кашкадамова Н. - Стильові особливості виконання у фортепіанних творах Левка Ревуцького, Станіслава Людкевича та Анатоля Кос-Анатольського (на прикладі інтерпретацій Марії Крушельницької) (2015)
Горак Я. - Фортепіанна музика Левка Ревуцького у виконанні Марії Крушельницької (2015)
Кузик В. - Виконання творів Левка Ревуцького в програмах фестивалів Національної спілки композиторів України (2015)
Коменда О. - Піанізм Олександра Козаренка: проблеми виконавства та інтерпретації (на прикладі концертного жанру) (2015)
Шеремета І. - Становлення ревуцькознавства на сторінках журналу "Музика" 1920-х років (2015)
Василик С. - Висвітлення мистецького доробку Левка і Дмитра Ревуцьких на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2015)
Kuzyk W. - Kwartet smyczkowy Lewka Rewuckiego: premiera nowoodnalezionego utworu (2015)
"Людкевич і Ревуцький – по натурі значно ближчі..." (інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою) (2015)
Азарова А. - Короткий огляд аудіозаписів творів Левка Ревуцького (2015)
"Серце музи́ки" (реконструйована хорова партитура Л. Ревуцького) (2015)
Інформація про авторів (2015)
Зінків І. - Архетип бандури в українській музичній культурі (2014)
Костюк Н. - Передумови формування дисциплінарного дискурсу київської школи музичних літургістів: праці митрополита Євгенія (Болховітінова) у галузі історії церковного співу (2014)
Карпяк А. - Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова (2014)
Граб У. - До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства (2014)
Кавунник О. - Музична творчість етнічних меншин Ніжина в контексті полікультурного діалогу Україна - світ (2014)
Паламарчук К. - Німецька меса в церковній культурі Австрії другої половини XVIII - першої третини XIX століття (2014)
Теуту І. - Українські цимбали як об'єкт наукового дослідження (2014)
Клименко О. - Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку ХХІ століття (2014)
Студенець Н. - Хатній стінопис Лемківщини у вітчизняних і зарубіжних джерелах XX - початку ХХІ століття (2014)
Ламонова О. - Творчість Світлани Дубцової в контексті української графіки 1970-1980-х років (2014)
Ходак І. - Музей мистецтв імені Б. І. та В. М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності (2014)
Чуйко Т. - Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900-1930-х років (2014)
Чегусова З. - Концепція нового видання ІМФЕ: "Історія декоративного мистецтва України" (т.5) (2014)
Соколюк Л. - Архітектурний декор доби модерну в Харкові (2014)
Студницька М. - Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття (2014)
Істоміна Г. - Концептуальна творчість українського художника-кераміста Юрія Мусатова (2014)
Сержант Л. - Художньо-стилістична своєрідність гончарства Чернігівщини ХVШ - першої третини ХХ століття (2014)
Косицька З. - Нотатки про сучасних майстрів Гуцульщини (щоденникові записи під час експедиції 16-25 червня 2012 року) (2014)
Костюкова В. - Традиційні і сучасні мотиви у вишитих рушниках Київщини початку ХХІ століття (2014)
Пасічник Л. - Художня спрямованість діяльності кафедр художнього металу Львівської національної академії мистецтв і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва в контексті підготовки художників-ювелірів (2014)
Луць С. - Особливості типологічної класифікації творів мистецтва Класичного ювелірного Дому "Лобортас" (2014)
Безручко О. - Спадковість традицій Леся Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна (2014)
Журавльова Т. - Орієнтальний світ: специфіка жанрового втілення на українському екрані (2014)
Софієнко М. - Специфіка аналізу теоретичних засад кіномистецтва в сучасних дослідженнях українських кінознавців (2014)
Боньковська О. - Шевченкіана Володимира Блавацького в східногалицьких театрах 1920-1930-х років (2014)
Коваленко Є. - Творча індивідуальність танцівника й педагога. Пам'яті народного артиста України Миколи Прядченка (2014)
Триколенко С. - "Гамлет": чотири вистави - чотири вирішення (2014)
Стефанович С. - Ніжинське золотарство в дослідженні Євгенії Спаської (2014)
Спаська Є. - До історії Ніженського золотарства (ХІХ ст.) (2014)
Сторчай О. - З наукової спадщини Бориса Бутника-Сіверського (2014)
Бутник-Сіверський Б. - Літографська справа на Україні в середині минулого віку (за неопублікованими документами Центрального Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії Мистецтв. - К., 1945) (2014)
Інформація про авторів (2014)
Косицька З. - Народність і професіоналізм у творчості майстрині витинання Ольги Шинкаренко (2012)
Городецький В. - Традиційна обробка металу на Гуцульщині в системі вищої художньої освіти (2012)
Мойсюк О. - Художнє ткацтво Житомирського Полісся в наукових розвідках (2012)
Островська Ю. - Взаємозв’язки професійного й народного у творчості Світлани Пасічної (2012)
Пасічник Л. - Ювелірне мистецтво України в контексті художнього процесу останньої чверті XX - початку XXI століття (за матеріалами виставок Києва) (2012)
Павлова Т. - Василь Єрмілов і Пабло Пікассо: у просторі нової художньої парадигми (2012)
Ганзенко Л. - Київська Десятинна церква. Образ святині в культурному контексті Давньої Русі (2012)
Сторчай О. - Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко (2012)
Ковальчук О. - Живописна програма образної дієвості Анатолія Петрицького (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського