Успенський М. Д. - Про служіння двох літургій (переклад священика Петра Бойка) (2014)
Епіфаній(Думенко) митрополит - Відгук про монографію протоієрея Констянтина Лозінського "Святий правовірний Юстиніан I Великий (527 – 565) християнський імператор і богослов" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2015)
Гожик П. Ф. - Стратиграфія, кореляція майкопських відкладів Карпатсько-Чорноморського сегменту Паратетісу, Маслун Н. В., Іванік М. М., Андрєєва-Григорович А. С., Клюшина Г. В., Войцицький З. Я., Мачальський Д. В. (2015)
Dimitrov D. P. - Radiocarbon (14C) dating of shelf and deep sea deposits in the Black Sea (2015)
Шнюков Е. Ф. - Своеобразие Семигорского вулкана на северо западе Кавказа, Юшин А. А., Парышев А. А., Гусаков И. Н., Пермяков В. В. (2015)
Ломтев В. Л. - К сейсмотектонике Сахалина: новые подходы, Жердева О. А. (2015)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель верхней мантии под островными дугами и береговыми хребтами Тихого океана, Гордиенко Л. Я. (2015)
Огієнко О. С. - Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова (2015)
Ломакин И. Э. - Пространственная комплексная база данных как основа изучения Черноморского региона, Шафранская Н. В., Кочелаб В. В. (2015)
Клименко В. В. - Первая Всеукраинская научно техническая конференция "Газогидратные технологии в горном, нефтегазовом деле и геотехнике", Коболев В. П. (2015)
Список скорочень (2013)
Ситник О. - Ярослав Пастернак – визначний український археолог ХХ ст. (до 120-річчя з дня народження) (2013)
Ситник О. - Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І, Коропецький Р., Богуцький А., Томенюк О., Ланчонт М., Мадейська Т., Крайцаж М., Крайцаж М. Т. (2013)
Бандрівський М. - Поселенські структури голіградської культури і основні критерії їх виділення в контексті проблеми протоурбанізаційних процесів у Верхньому Придністер’ї та Північно-Східних Карпатах в останній чверті ІІ тис. до нар. Хр. (2013)
Войтович М. - Пам’ятки "загальноєвропейського горизонту” культур шнурової кераміки на теренах Українського Прикарпаття (2013)
Войнаровський В. - Давні вуглярство та дігтярство: технології, археологічні ознаки, ступінь спеціалізації (2013)
Прокопів В. - Поширення кістяних гребенів в першій половині I тис. н.е. на території Верхнього Подністров’я та Західного Побужжя (2013)
Гупало В. - З історії заселення Звенигорода та його околиць у доісторичну добу (2013)
Ляска В. - Поховальні комплекси княжої доби у верхів’ях Західного Бугу (2013)
Петегирич В. - Дослідження пам’яток княжої доби на Малому Поліссі Львівщини і питання локалізації "белзьких полів”, Павлів Д. (2013)
Гощіцький А. - Нова знахідка кургану у Львові (2013)
Берест Р. - Рятівні археологічні дослідження на пам’ятці липицької культури біля села Ганачівка (2013)
Гавінський А. - До археологічного кадастру Львівської області: Самбірщина, Лукомський Ю. (2013)
Терський С. - Храмова ділянка на дитинці літописної Пересопниці у світлі археологічних досліджень (2013)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Потелич на Львівщині (2013)
Долженко Ю. - Череп Ізяслава Інгваревича, Баюк В. (2013)
Булик Н. - Кароль Гадачек і його внесок у розвиток львівської археології (до 140-річчя з дня народження) (2013)
Яненко А. - Музеї Західної України і перспективи археологічних досліджень регіону в 1945–1946 рр. (за матеріалами архіву М. Рудинського) (2013)
Колос М. - Погляди О. Черниша на періодизацію та хронологію палеоліту Наддністрянщини (2013)
Адамишин О. - Польова діяльність працівників відділу археології Інституту суспільних наук у 1951–1970 роках (2013)
Дзюбан Р. - Бандрівський М., Крушельницька Л. Золоті Михалківські скарби та їх доля / НАН України, Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 242 с.: 36 іл (2013)
Петегирич В. - До епістолярної спадщини Ярослава Пастернака (2013)
Список скорочень (2014)
Крушельницька Л. - Замість заспіву (2014)
Ситник О. - Археологічна діяльність Юрія Захарука на заході України (до 100-річчя з дня народження), Адамишин О. (2014)
Ситник О. - Пізньопалеолітична стоянка Куличівка: культурний шар ІІ, Коропецький Р. (2014)
Škrdla Р. - Preliminary comparison of Kulychivka (lower layer) and the Moravian Bohunician, Nikolajev Р. (2014)
Богуцький А. - Опорний розріз Буглів V та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки, Ситник О., Ланчонт М., Федорович С., Стандзіковський К., Томенюк О. (2014)
Яковишина Я. - Трипільський орнамент: окремі аспекти історіографії та методики досліджень (2014)
Войтович М. - Пам’ятки середнього етапу культур шнурової кераміки на території Українського Прикарпаття (2014)
Войнаровський В. - Ткацтво у населення півдня Східної Європи в І тис. н.е.: артефакти та рівень спеціалізації (2014)
Ляска В. - "Чи Домамири, чи Домажири”: повертаючись до дискусії про літописну печеру 1242 р. (2014)
Клімаў М. - Некаторыя археалагічныя сведчанні кліматычных зменаў у паўночнай частцы Беларусі ў 2-й палове ХІІІ–XIV стст. (на выніках доследаў помніка Лучна-1) (2014)
Ситник О. - Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля, Богуцький А., Ланчонт М., Мадейська Т., Коропецький Р., Томенюк О. (2014)
Чобан Р. - Нові епіграветські пам’ятки на лівобережжі Черемошу, Ситник О. (2014)
Слободян Т. - Поховальні пам’ятки ранньоримського часу в околицях Звенигорода (дослідження 2013 року) (2014)
Бандрівський М. - Нововідкритий "скарб” з Базиївки в контексті визначення етнокультурної приналежності "скарбів” неділиського типу у Верхньому Придністров’ї, Крушельницька Л., Білик М. (2014)
Гощіцький А. - Нова пам’ятка наскельного мистецтва у Сколівських Бескидах (2014)
Захар’єв В. - Нові поховання подільської групи культури кулястих амфор (2014)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Ромош на Львівщині: дослідження 1957 року (2014)
Гупало В. - Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині (2014)
Гупало В. - Проблема локалізації літописного Звенигорода у історіографії ХІХ–ХХ ст. (2014)
Колос М. - Історія дослідження палеолітичних пам’яток Передкарпаття і Поділля: від 70-х років ХІХ ст. до Другої світової війни (2014)
Булик Н. - Життя і діяльність Богдана Януша в контексті інтелектуального середовища Галичини (2014)
Яненко А. - Захист промоційної праці Кирила Коршака "До питання про зародки обміну в первісному суспільстві на Україні” у контексті методологічної дискусії першої половини 1930-х рр. (2014)
Юхимчук К. - Внесок Ігоря Свєшнікова у дослідження культури кулястих амфор (2014)
Петегирич В. - Вітольд Ауліх та його внесок у вивчення археології Волині слов’янської і княжої доби (2014)
Адамишин О. - Наукові контакти працівників відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР з науковцями країн Західної і Центральної Європи у 1950–1960-х роках (2014)
Отрощенко В. - Бандрівський М. Культурно-історичні процеси на Прикарпатті і Західному Поділлі в пізній період епохи бронзи – на початку доби раннього заліза. – Львів, 2014. – 573 с. (2014)
Ільків М. - Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2014)
Берест Р. - Гупало В. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ–ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). – Львів, 2014. – 532 с. (2014)
Берест Р. - До історії Великого Скиту у Маняві (2014)
Оприск В. - Зустрічі з Денисом Козаком (спогади про відомого українського археолога) (2014)
Удод О. - Культурна картина світу і України, Юрій М. (2012)
Кузь А. - Карло Ломелліні: торгівець, політик чи воїн? (Біографічний портрет генуезького нобиля) (2012)
Скорейко Г. - "Сіймо, а збирати будем”: "Руська трійця” і спроба конструювання ідентичності через мову в Галичині (2012)
Герун В. - Іван Наумович та галицькі євреї (2012)
Патер І. - Листопадові акти 1916 року щодо відновлення польської держави та відокремлення Галичини (2012)
Івасюк О. - Становлення і діяльність товариства "Просвіта” в Західній Україні як вагомий чинник формування української нації (на прикладі читальні у с. Вільхівчик), Огуй О. (2012)
Гуйванюк М. - Еміграція західноукраїнського селянства (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) в рецепції Василя Стефаника (2012)
Науменко А. - 3 кінний корпус у Задністровському бойовищі (квітень 1915 року) (2012)
Бoрчук С. - У колі читачів "Української Радянської Енциклопедії”: Микола Кошарнівський (1900 – 1979) (2012)
Ісаюк О. - Студентський склад філософського та юридичного факультетів Львівського університету у роки Першої Світової війни (1914 – 1918 рр.): порівняльна характеристика (2012)
Демчучен О. - Підготовка військових кадрів Армії Української Народної Республіки в добу Директорії УНР (2012)
Королько А. - В обіймах злуки. Снятинщина у роки національно-визвольних змагань західних українців (1918 –1919 рр.) (2012)
Гуменюк О. - Зміни у побуті західноукраїнського населення (вересень1939 – червень 1941 рр.) (2012)
Семенів О. - Особливості проведення Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції на Півдні Тернопільської області (квітень 1944 року) (2012)
Левіна Ю. - Первинний інформаційний вплив радянської влади на місцеве населення Буковини в період її становлення (2012)
Капітан Л. - "Я завжди був чесним патріотом свого народу”: Федір Потушняк (2012)
Ларькіна Л. - Склад, структура та мережа комісій сприяння за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-80-х рр. ХХ ст. (Рівненська та Волинська області) (2012)
Дерев’янко С. - Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року: Політичні мотиви суб’єктів ініціювання та призначення (2012)
Макар Ю. - Зовнішньополітична орієнтація України: проблема вибору стратегічного партнерства (2012)
Піддубний І. - Політичне життя королівської Румунії в перші повоєнні роки (1918 –1921 рр.) (2012)
Піддубний І. - Законодавчі засади аграрної реформи на Буковині та умови їх реалізації в 20-30-х роках ХХ ст., Попеску І. (2012)
Онутчак О. - Еволюція "німецького питання” у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни (2012)
Тирон А. - Історичний контекст формування Християнсько-Демократичного союзу Німеччини (2012)
Шендрикова С. - Страницами жизни и творчества великого русского актера первой половины ХХ века В.И. Качалова (2012)
Бойко В. - Дискусії в ООН стосовно проблеми воєнних злочинців (2012)
Ямчук А. - Сучасна історія Судану – випробування механізму миротворчості ООН (2012)
Vavrynuk A. - Delimitacja i demarkacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej (2012)
Яворська І. - Початок четвертої хвилі еміграції: єврейський виклик радянській системі (1988-1991 роки) (2012)
Карпо В. - Особливості формування сучасної української політичної еліти (2012)
Ротар Н. - Регіональний вимір процесу становлення демократії участі в Україні (2012)
Руда Л. - Цивілізаційний вибір України: Схід чи Захід? (2012)
Бурдяк О. - Політичні й економічні фактори в українсько-російських відносинах (2012)
Недокус І. - Регіональна соціальна політика в Україні: нормативно-правовий аспект (2012)
Бучин М. - Принцип свободи агітації: суть та особливості реалізації під час виборчих кампаній (2012)
Чебаник В. - Представництво регіональних інтересів місцевими осередками політичних партій (на прикладі Чернівецької області) (2012)
Федчик Ю. - Ідеологічні чинники еволюції електорального простору західного регіону України (2012)
Добржанська І. - Порівняльний аналіз інституційного забезпечення ґендерної політики в Україні та Росії (2012)
Новоскольцев Г. - Тероризм як метод політичної боротьби і форма насильства: загальні проблеми (2012)
Гарат Р. - ОДКБ-НАТО: чи існують перспективи рівноправного партнерства? (2012)
Дудко О. - Міжнародний PR у системі міжнародних інформаційних впливів ХХІ століття (2012)
Макух-Федоркова І. - Досвід створення електронного уряду в Канаді (2012)
Федонюк С. - Підвищення значення соціальні медіа у PR-комунікації інституцій ЄС (2012)
Жуковська А. - Політичні партії в громадянському суспільстві Болгарії (2012)
Кобута Л. - Політичні рішення в практиці функціонування регіональної влади та опозиції (2012)
Мельничук І. - Геостратегічні орієнтири енергетичної політики Російської Федерації (2012)
Боднараш Г. - Порівняльний аналіз конкурентноздатності політичних партій України та Румунії (2012)
Мельничук Л. - Політичний розвиток Румунії після вступу до НАТО та Євопейського Союзу (2012)
Остап’як В. - Особливості політичного режиму Білорусі на сучасному етапі (2012)
Прохоров М. - Роль ЗМІ у становленні громадської думки Республіки Польщі (2012)
Швидюк С. - Формування нормативно-правової бази функціонування етнонаціональних меншин у Республіці Польща (2012)
Федорчак Т. - Використання еволюційного методологічного підходу до дослідження посткомуністичної Чехії (2012)
Юрійчук Є. - Референдна легітимація влади в державах Кавказу: зовнішньополітичні аспекти (2012)
Семенко В. - Політологічний аналіз результатів президентських виборів в Австрії 2010 р. (2012)
Zielińska К. - System partyjny w USA: rola w nim konstytucji i demokratycznych-republikanów (2012)
Шутак Т. - Особливості формування зовнішньополітичної стратегії США адміністрації президента Б.Клінтона (1993 – 2000 рр.) (2012)
Бурдяк В. - Моделі вирішення етнічних конфліктів сучасності:теоретичний аспект (2012)
Титул, зміст (2015)
Деркач С. М. - Розвиток Trichoderma harzianum 128 на різних етапах компостування курячого посліду, Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Луценко Н. В., Штанько Н. П. (2015)
Кравченко Н. О. - Оцінка патогенності ґрунтових грибів роду Cladosporium, Копилова О. Б., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2015)
Малиновська І. М. - Продуктивність синтезу екзополісахариду Bacillus mucilaginosus залежно від джерела азоту і походження посівного матеріалу (2015)
Пирог Т. П. - Перспективи використання метаболітів Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у сільському господарстві, Леонова Н. О., Савенко І. В., Іутинська Г. О. (2015)
Дімова С. Б. - Продукційний процес ячменю ярого за інокуляції Мікрогуміном з оптимізованим вмістом фітогормонів (2015)
Клименко О. Е. - Воздействие биопрепаратов на эффективное плодородие почвы и минеральное питание саженцев абрикоса и алычи, Клименко Н. И., Каменева И. А. (2015)
Козар С. Ф. - Вплив Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування сої, Пищур І. М., Нестеренко В. М. (2015)
Korotka I. G. - The features the autotrophic and heterotrophic nitrification in the root zone of winter rye plants under the use of mineral fertilizers and Diazobakteryn, Volkogon V. V. (2015)
Пиріг О. В. - Економічна та енергетична ефективність застосування мікробних препаратів при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного ураження, Халеп Ю. М., Бардаков В. А. (2015)
Савчиц Т. Л. - Микробный препарат АгроМик для стимуляции роста и развития декоративных насаждений, Тимофеева В. А., Головченко Л. А., Алещенкова З. М. (2015)
Агеєв В. О. - Бактеріальна транслокація лактобацил-пробіотиків (2015)
Камінська М. В. - Особливості формування мікробоценозу кишковика пекінських бройлерних качок, Стефанишин О. М., Гураль С. В., Попик І. М., Понкало Л. І., Борецька Н. І. (2015)
Гутянський Р. А. - Утворення соєю азотфіксувальних бульбочок за використання страхових гербіцидів, регулятора росту та мікродобрива (2015)
Богуцький Ю. - Передмова (2009)
Попович М. - Аналітична філософія культури (2009)
Кримський С. - Культура розкриває внутрішню безмежність людини (2009)
Дзюба І. - Глобалізація і майбутнє культури (2009)
Берегова О. - Комунікація в науково-освітньому сегменті культури: дискурс креативності (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Імагологія як комплексний напрям дослідження культури (2009)
Причепій Є. - Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів (2009)
Вітер Д. - Цілісність буття культури та криза раціонального (2009)
Олійник О. - Феномен "культурні індустрії”: походження та соціокультурний зміст (2009)
Шейко В. - Культура та глобалізація: компаративістський аналіз (2009)
Щербина В. - Комунікація в контексті діалогу культур (2009)
Волков С. - Нові тенденції розвитку культурологічної думки в Україні (2009)
Поліщук О. - Концепти "героїчного ентузіаста”, "естетика” та "справжнього митця”: естетичний аналіз (2009)
Оніщенко О. - Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку: європейський досвід кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Хандогіна Л. - Мистецтво "моральних провокацій” (2009)
Левчук Л. - Українська естетика ХХ століття в іменах: Микола Вороний (2009)
Левчук Я. - Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури (на матеріалі українського дитячого фольклору) (2009)
Шалінський І. - Творчість Я. Гніздовського в контексті української культури (2009)
Прибєга Л. - Державне управління у сфері охорони культурної спадщини (2009)
Оляніна С. - Типологія іконостасів України у стилі класицизму (2009)
Бурковська Л. - Актуальні проблеми збереження творів монументального малярства в культових спорудах (2009)
Наумова М. - Культурні модуси соціального знання (2009)
Гирич І. - Грушевськіана С. Білоконя, або Приватні збірки як культурна проблема (2009)
Кочарян І. - Економічний аспект стратегічного планування в діяльності закладів культури (2009)
Про авторів (2009)
Про видання (2009)
Волобуєва А. - Тематичні особливості літературно-художніх видань Києва 1918–1941 рр. (2015)
Дубецька О. - Науково-популярна періодика Херсонської губернії початку ХХ ст. (2015)
Жиленко І. - Порівняльна характеристика специфіки висвітлення теми голодомору 1932–1933 років у журналістській діяльності Гарета Джонса та Уолтера Дюранті, Бардак В. (2015)
Подобна Є. - Періодичні видання Полтавського відділу Російського товариства покровительства тваринам (2015)
Попович Ю. - Ідея соборності в українському часописі Буковини "Каменярі" (1909–1914,1921–1922) (2015)
Садівничий В. - Типологічна система спеціалізованої медичної преси (на прикладі видань Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. ) (2015)
Сидоренко Н. - Французькомовна преса Одеси ХІХ ст. : забута історія, Герасимчук Н. (2015)
Сипченко І. - Трансформація типологічної структури преси Сумщини на початку 1920-х рр. (2015)
Битюк І. - Моральна паніка як технологія впливу медіа під час військового конфлікту на Сході України (2015)
Георгієвська В. - Відродження багатопартійної преси в демократично орієнтованому суспільстві (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ковальова Т. - Ефективність візуального наповнення книги (на прикладі видання "Суми. Нове життя старих вулиць") (2015)
Михайлюта О. - Різновид розважального компоненту преси: тексти культурно-просвітницької журналістики (на прикладі журналу "Український тиждень") (2015)
Терентьєва М. - Українське телебачення у контексті сучасних світових медіатенденцій (на прикладі телеканалу СТБ) (2015)
Швець В. - Літературна сторінка газети "Роден край": у пошуках національної ідентичності (2015)
Кушнір О. - Специфіка жанру оповідання у пресі словацьких українців ХХ віку (2015)
Свалова М. - Публіцистичний текст у системі медіаосвітніх технологій (на основі публіцистики О. Бойченка й М. Рябчука) (2015)
Сидоренко Н. - Таємниці альбому (2015)
Рожило М. - У силовому полі медичної преси (2015)
Школьна О. - Українські раритети (2015)
Гойда Н. Г. - Про досвід і результати клінічної роботи академії та перспективи її подальшого розвитку, Мурзіна Е. О. (2015)
Деньга О. В. - Эффективность использования молекулярно­генетической предрасположенности к воспалению в тканях пародонта у лиц молодого возраста, Дрогомирецька М. С., Колесник Т. В. (2015)
Жегулович З. Є. - Взаємозв’язок між просторовим положенням нижньої щелепи при змиканні та функціональним станом жувальних м’язів, Борисенко Д. А., Ботвинко В. В. (2015)
Леоненко П. В. - Результати застосування сучасного алгоритму планування дентальної імплантації пацієнтам з генералізованим пародонтитом (2015)
Павленко О. В. - Аналіз індексної оцінки стану тканин пародонту та ступеня деструкції кісткової тканини при фіброматозі ясен, Бернадська Г. П., Данько В. В. (2015)
Розовик Н. С. - Визначення основних властивостей нового апіпрепарату при експериментальному пародонтиті (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика гнойно­воспалительных осложнений при инфицированных переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Трубка І. О. - Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі, Савичук Н. О. (2015)
Якименко Д. О. - Ураження ротової порожнини при ревматичних хворобах (2015)
Якимець А. В. - Результати клінічного обстеження зубо­щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи (2015)
Шевченко В. І. - Первинна профілактика професійного раку серед медичних працівників онкологічної служби, Варивончик Д. В. (2015)
Гальчин К. С. - Мультидисциплінарний підхід у дитячий психіатрії щодо надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектру (2015)
Мішиєв В. Д. - Особливості психічної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Омелянович В. Ю. - Особистісно­орієнтований аналіз схильності до вживання наркотичних речовин у кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (2015)
Марушко Ю. В. - Остеопенічні стани у дітей з гастродуоденальною патологією, Волоха Т. І., Асонов А. О., Вороніна С. С. (2015)
Юхименко О. О. - Вплив перинатальних факторів на ризик розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Бугро В. І. - Визначення критеріїв оптимізації організації медичної допомоги хворим, які потребують інтенсивної терапії, Горачук В. В. (2015)
Васюта В. А. - Вивчення основних недоліків у наданні медичної допомоги хворим з низхідними атрофіями зорових нервів (2015)
Вороненко Ю. В. - Міська лікарня інтенсивного лікування як зразок корпоративної моделі академічної клініки, Гойда Н. Г., Мурзіна Е. О., Бугро В. І., Крижевський В. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Роль НМАПО імені П.Л.Шупика в наданні допомоги постраждалим під час проведення антитерористичної операції та підготовці кадрів і населення для роботи в надзвичайних ситуаціях, Гойда Н. Г., Вернер О. М., Мурзіна Е. О. (2015)
Гур’єв С. О. - Перспективи та основні проблеми впровадження світового досвіду створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікарні швидкої медичної допомоги в системі екстреної медичної допомоги України, Іскра Н. І., Печиборщ В. П., Михайловський М. М. (2015)
Гур’єв С. О. - Особливості нормативно­правового забезпечення та методики визначення штатів відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікарень швидкої медичної допомоги України, Іскра Н. І., Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Печиборщ О. В. (2015)
Землякова Т. Д. - Застосування хронобіологічного підходу щодо оцінки стану здоров'я студентів з метою його збереження, Головкова Т. А. (2015)
Іскра Н. І. - Цивільна та військова системи охорони здоров’я, особливості взаємодії під час бойових дій, Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В. (2015)
Лехан В. М. - Вивчення основних чинників витрат, пов’язаних з низькою якістю медичної допомоги, Волчек В. В. (2015)
Рощін Г. Г. - Проблемні питання запровадження медичної складової "Кодексу цивільного захисту України", Вороненко В. В., Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Коробка В. І. (2015)
Сухан В. С. - Показники якості життя хворих на бронхіальну астму при застосуванні комплексного реабілітаційного лікування, Блага О. С. (2015)
Біляков А. М. - Синтез кортикостероїдів при динамічному розвитку стрес­реакції в випадках смертельного травмування людей (2015)
Ергард Н. М. - Судово­медичне визначення зажиттєвості як стрес­реакції при повішенні за кількісним вмістом холестерину в тканині надниркових залоз (2015)
Мішалов В. Д. - Відповідність властивостей довгої трубчастої кістки, що створена із композитних матеріалів, вимогам моделювання різних механічних ушкоджень кісток людини, Петрошак О. Ю., Костенко Є. Я., Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Бачинський В. Т. (2015)
Pletenetska A. - Analysis of defects, allowed by health workers in cases of traumatic brain injury, according to the regional bureau of forensic examination in Ukraine (2015)
Зайцев В. В. - Гігієнічна оцінка групового водопроводу з поверхневого водозабору (2015)
Махнюк В. М. - Гігієнічний аналіз забруднення атмосферного повітря міста з профілюючим хімічним комплексом залежно від планувальної організації його території, Литвиченко О. М., Могильний С. М. (2015)
Андрєєва І. В. - Вивчення реологічних властивостей аерозолю комбінованого складу, Вишневська Л. І. (2015)
Богуцька О. Є. - Результати вивчення гострої токсичності нового лікарського засобу на основі продуктів бджільництва, Тихонов О. І. (2015)
Глущенко О. М. - Аналіз асортименту супозиторних ліків на ринку України, Каневський Р. С. (2015)
Гудзь Н. І. - Динаміка поширення хронічної хвороби нирок в Україні та аналіз асортименту розчинів для лікування методом перитонеального діалізу, Коритнюк Р. С. (2015)
Лисюк Р. М. - Аналіз номенклатури та складу сучасних лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань сечовидільної системи, Дармограй Р. Є., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження з розробки багатокомпонентного екстемпорального гелю для лікування артритів, Герасимова І. В., Вишневська Л. І. (2015)
Назарова О. С. - Оцінка еквівалентності in vitro генеричного лікарського засобу в формі таблеток з лізиноприлом дигідратом (2015)
Останіна Н. В. - Автоматизація обліку стандартних зразків та реактивів в інформаційно­керуючих системах для лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Брязкало В. В., Череменко А. М., Кузнецова О.М., Лисенко Ю. І., Лімбах В. М., Коваль З. С. (2015)
Полова Ж. М. - Вивчення токсикологічних властивостей цитрату срібла як активного фармацевтичного інгредієнта, Долайчук О. П., Саханда І. В. (2015)
Рехлецька О. В. - Розробка складу і технології гранул з густим екстрактом кореня солодки (2015)
Соловйов О. С. - Нагальні та перспективні зміни в системі забезпечення правових засад державного контролю обігу лікарських засобів та парафармації в Україні (збалансовані заходи регуляторних і дерегуляторних процесів в Україні), Григорук Ю. М. (2015)
Стрілець О. П. - Розробка складу комбінованого лікарського засобу для лікування артеріальної гіпертензії (2015)
Ткачук О. Ю. - Дослідження з розробки технології олійних екстрактів з рослинної сировини, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Бисага Е. І. (2015)
Якущенко В. А. - Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання, Пімінов О. Ф., Губченко Т. Д. (2015)
Близнюк Н. А. - Порівняльне дослідження вмісту флавоноїдів у листі декоративних чагарників – представників флори України, Прокопенко Ю. С., Георгіянц В. А. (2015)
Демешко О. В. - Дослідження біологічно активних сполук бобів гледичії китайської, Ковальов В. М., Шкільна Н. О. (2015)
Мигаль А. В. - Синтез комплексних сполук метронідазолу з солями металів Ca2+, Mg2+ ТА Al3+, Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2015)
Струс О. Є. - Дослідження технологічних властивостей сапропелю, Половко Н. П. (2015)
Балабай А. А. - Хвороба, викликана вірусом ебола: аналітичний дайджест, Терещенко В. П. (2015)
Бордік Н. Ю. - Первинні нодулярні епітеліальні новоутворення печінки у зв’язку і сучасними науковими даними про структуру і функцію цього органу (2015)
Возіанова С. В. - Екземи, Літус О. І., Літус В. І., Мурзіна Е. О. (2015)
Дрогомирецька М. С. - Використання методу дистракційного остеогенезу в ортодонтії, Білоус М. К. (2015)
Максименко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишківника (2015)
Максименко М. В. - Сучасний погляд на етіологію та патогенез гострої судинної недостатності кишківника (2015)
Мудра І. Г. - Методологічні аспекти вивчення фізичного розвитку та стану здоров’я дітей у європейській профілактичній медицині, Москвяк Н. В. (2015)
Олексенко Н. П. - Серотонінергічні нейрони в культурі: направлене диференціювання, функціональна активність, застосування (2015)
Савичук Н. О. - Прояви спадкового бульозного епідермолізу в порожнині рота у дітей, Сороченко Н. О. (2015)
Себов Д. М. - Коронарний синдром х. передумови для формування нових підходів щодо діагностики та патогенетичного лікування (2015)
Федоров С. М. - Краніосакральна терапія: історія становлення і розвитку, теоретичні і практичні аспекти. Повідомлення 1, Зубрій Л. Г. (2015)
Шаленко О. С. - Аномалии развития вертебро­базилярного бассейна, Присяжнюк Н. П., Мампория С. М., Чеборака Т. А., Клименко А. В., Пасичник Г. П., Головченко Ю. И. (2015)
Убогов С. Г. - Дослідження сучасного стану системи стандартизації лікарських засобів в Україні (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Червинська М. Є. - Касація в цивільному процесі:становлення і перспективи розвитку (2015)
Глущенко С. В. - Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України (2015)
Гарагонич О. В. - Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства (2015)
Сисоєнко Г. І. - Нові органи досудового розслідування в Україні, Самодін А. В. (2015)
Вайнагій М. В. - Історія судової реформи в незалежній Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Макаров В. Л. - Вагові оцінки точності різницевих схем для задачі Штурма – Ліувілля, Гураль М. М., Кутнів М. В. (2015)
Бартіш М. Я. - Про один трикроковий метод з порядком збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних операторних рівнянь, Ковальчук О. В. (2015)
Шаваровський Б. З. - Блочно-діагональна подібність і напівскалярна еквіва-лентність матриць (2015)
Прокіп В. М. - Триангуляризація пари матриць над областю головних ідеалів з мінімальними квадратичними многочленами (2015)
Антонова Т. М. - Про деякі послідовності множин рівномірної збіжності двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Боднар Д. І. - Ознака збіжності гіллястого ланцюгового дробу з додатними елементами, Возняк О. Г., Михальчук Р. І. (2015)
Янковский А. П. - Практическая устойчивость схемы "крест" при численном интегрировании уравнений динамики для гибких тонкостенных элементов конструкций, подчиняющихся гипотезам теории Тимошенко (2015)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження, Скальський В. Р., Опанасович В. К., Долінська І. Я., Штойко І. П. (2015)
Годес А. Ю. - Дугова тріщина в однорідному електрострикційному матеріалі, Лобода В. В. (2015)
Козачок О. П. - Взаємодія двох пружних тіл за наявності між ними періодично розташованих зазорів, заповнених реальним газом, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Попов В. Г. - Тріщина у вигляді триланкової ламаної під дією хвилі поздовжнього зсуву (2015)
Бабич Д. В. - Влияние нарушения сплошности материала в виде рассеянных микротрещин на электроупругие параметры пьезокерамики, Безверхий А. И., Дородных Т. И. (2015)
Сулим Г. Т. - Перехідний термонапружений стан у півсмузі з покриттям, зумовлений нагрівом її бічної поверхні, Опанасович В. К., Турчин І. М., Хома В. В. (2015)
Дудик М. В. - Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів (2015)
Гануліч В. К. - Квазістатична задача термопружності для циліндричної оболонки із джерелами тепла і тепловіддачею, Максимук О. В., Гануліч Н. В. (2015)
Чучко М. - Кіцмань у молдавську добу (до 600-річчя з часу першої документальної згадки про поселення над Совицею (2013)
Тимочко Б. - Словниковий склад українсько-молдавських грамот XIV – XV ст. і буковинська діалектна лексика (2013)
Богачик Т. - Хотинське земство та його роль у житті північнобессарабського краю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ботушанський В. - Буковинці у боротьбі за українську державність: до 95-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 р. (2013)
Руснак О. - Розвиток торгівлі та сфери обслуговування Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2013)
Докаш О. - Військово-політичні та міжнародно-правові аспекти визнання Північної Буковини як складової частини УРСР (2013)
Яворська І. - Репатріація буковинського єврейства до Румунії в 1944 – 1946 рр. (2013)
Чура В. - Скорочення чисельності обласного комітету КПРС-КПУ Чернівецької області наприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Павлюк М. - Інформаційне забезпечення політики європейської інтеграції України у Чернівецькій області (2013)
Ковалець Т. - Стратегічний задум І. Сулими після зруйнування фортеці Кодак: спроба реконструкції (2013)
Коршак Я. - Етнорелігійна повсякденність польської громади Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Гайсенюк В. - Еволюція ідеології русофільства: від старорусинства до москвофільства (2013)
Гуйванюк М. - Марко Черемшина в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Щербина Н. - Державницькі змагання українців Далекого Сходу в 1917 – 1922 рр., Махінла Ю. (2013)
Королько А. - Політичне товариство "Народна воля” у м. Коломия: ідеологічні засади і практична діяльність (1893 – 1914 рр.) (2013)
Яковлєв Ю. - Діяльність Северина Даниловича в РУРП у 1890-х рр. (2013)
Олійник С. - Галицька інтелігенція в умовах реалізації зовнішньополітичного курсу російського царизму періоду Першої світової війни (2013)
Королько А. - Культурно-освітнє життя української громади м. Станиславова в період ЗУНР, Розумович І. (2013)
Гриник І. - Діяльність Василя Панейка у період ЗУНР (1918 –1919 рр.) (2013)
Давибіда Л. - Впровадження елементів страхової медицини в Галичині у міжвоєнний період (1918–1939 рр.): історичний аспект (2013)
Штанько Я. - Східна Галичина у політичних планах Білого руху півдня Росії (1919 р.) (2013)
Білецький Б. - Товариство "Плай” як координуючий орган туристично-краєзнавчої діяльності в Галичині (до 90-річчя від дня утворення), Гищук Р. (2013)
Гайдукевич О. - УГКЦ та екологічна свідомість галичан (2013)
Малеончук Г. - Соціально-економічне становище Луцька в 1919 – 1921 рр. (2013)
Гарбарук А. - Українці та поляки Волині: єднання християнством у сьогоденні (2013)
Шилюк О. - Цензурування бібліотечних фондів у західноукраїнських областях (1939 – 1991 рр.) (2013)
Сугак В. - Медична допомога робітникам на промислових підприємствах Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Кирилюк О. - Організація навчально-виховного процесу в Миколаївському чоловічому комерційному училищі імені статс-секретаря С. Ю. Вітте (2013)
Івчик Н. - Лояльні й нелояльні "чужі” як об’єкт політики Російської імперії на Правобережній Україні періоду буржуазних реформ (2013)
Адамович С. - Болгари на Одещині в період українського національно-державного відродження (1988 – 1991 рр.) (2013)
Богуцька А. - Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині XIX ст. (2013)
Чучко Д. - Сакралізація влади Молдавського господаря: до проблеми взаємовідносин держави та церкви в Молдавії ( XVI – XIX ст. ) (2013)
Крючков И. - Экономическая конкуренция Австро-Венгрии и России в Османской империи в последней трети XIX – начале ХХ вв. (2013)
Стефанко В. - Зовнішньополітична стратегія А. Гітлера напередодні приходу до влади в Німеччині (2013)
Климишин П. - Кордони Китайської Народної Республіки як чинник формування її геостратегії (2013)
Кривизюк Л. - Функціонування системи інформаційно-психологічного впливу США на державному та військовому рівнях у збройному конфлікті (на прикладі Іракської воєнної кампанії 1991 – 2011 рр.), Підлісний А. (2013)
Фортельний І. - Чернівецька політологічна школа та її внесок у розробку проблематики дослідження трансформаційних процесів на пострадянському просторі (2013)
Чебаник В. - Діяльність представників обласних осередків політичних партій Буковини в місцевих органах влади (2006 – 2012 рр.) (2013)
Шкуро А. - Ініціативи представників Буковини в прийнятті рішень у Верховній Раді України VII скликання (2013)
Гатрич В. - Вплив "великого капіталу” на суспільно-політичний контент недержавних телеканалів (на прикладі Чернівецької області) (2013)
Швидюк С. - Становлення та розвиток регіональної політики у сучасній Польщі (2013)
Міхавчук Л. - Співучасть Великобританії у формуванні спільної імміграційної політики ЄС (2013)
Шквірук В. - Нові форми і методи тероризму в епоху глобалізації (2013)
Вороненко Ю. В. - Засоби наукової комунікації академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорону здоров’я. Повідомлення 1, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Засоби наукової комунікації співробітників академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорони здоров’я. Повідомлення ІІ, Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гойда Н. Г., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В. (2015)
Абу Шарк А. І. - Синтез та дослідження властивостей в ряду похідних 2-гідрокси-4-оксо-7-метил-4Н-піридо-1,2a-піримідин-3-карбонової кислоти, Безуглий П. О., Бур’ян Г. О. (2015)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності похідних 3-бензил-8-метилксантину, Александрова К. В., Данільченко Д. M., Левіч С. В., Михайлюк Є. O., Гетало О. В., Остапенко А. О. (2015)
Білай І. М. - Антицитолітична дія 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу за умов тетрахлорметанового гепатиту при різному режимі дозування, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Бородіна Н. В. - Дослідження сировини та екстракту Salix viminalis L., Ковальов В. М. (2015)
Бородіна Н. В. - Вивчення летких сполук осики, Ковальов В. М., Стремоухов О. О. (2015)
Бурда Н. Є. - Визначення рутину в сировині якірців сланких, Кливняк Б. М., Рожковський Я. В., Журавель І. О. (2015)
Буткевич Т. А. - Дослідження показників периферійної крові мишей при пероральному введенні сухого порошку біомаси Flammulina velutipes, Попович В. П. (2015)
Вельма В. В. - Дослідження флавоноїдів в коренях петрушки листкової та кореневої (2015)
Ветютнева Н. О. - Дослідження твердих дисперсних систем ібупрофену з високомолекулярними сполуками методом електронної мікроскопії, Римар М. В., Мінарченко В. М., Загорій Г. В., Пилипчук Л. Б., Марусенко Н. А., Макіян Ш. А. (2015)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії у квітках та листках пижмо звичайного, Золотайкіна М. Ю. (2015)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз компонентного складу ефірної олії кошиків та листків соняшника однорічного, Мала О. С., Соколова О. О. (2015)
Гонтова Т. М. - Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких сполук кореневищ лепехи звичайної, Яременко М. С. (2015)
Горяча Л. М. - Дослідження вмісту карбонових кислот у густому екстракті трави амброзії полинолистої, Журавель І. О. (2015)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosa canina L.), Цуркан О. О., Курапова Т. М., Власенко С. О. (2015)
Гур’єва І. Г. - Параметри стандартизації листя тифону (2015)
Гуцол В. В. - Мінеральні елементи салату посівного сорту "Лолло россо", Журавель І. О. (2015)
Демешко О. В. - Вивчення амінокислотного складу квіток та бобів церцису європейського, Богданова К. М. (2015)
Єзерська О. І. - Дослідження з розробки технології сухого екстракту цикорію та кукурудзи (2015)
Ільїнська Н. І. - Вивчення гідроксикоричних кислот в бульбах ряду сортів роду жоржина, Гонтова Т. М., Грищенко І. В., Кічимасова Я. С. (2015)
Карпюк У. В. - Дубильні речовини шкірки та ендосперму насіння гіркокаштану кінського, Кисличенко В. С. (2015)
Ковальова А. М. - Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L., Осьмачко А. П., Ільїна Т. В., Кошовий О. М. (2015)
Количев І. О. - Дослідження фенольного складу рідкого спиртового екстракту листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Кошовий О. М. (2015)
Комісаренко М. А. - Дослідження амінокислотного складу спиртового екстракту з листя брусниці звичайної, Кошовий О. М., Зайцев Г. П., Ковальова А. М. (2015)
Кондрацький Б. О. - Новий колоїдно-гіперосмолярний інфузійний розчин Haes-Lx-5% як засіб для малооб’ємної ресусцитації на догоспітальному етапі, Новак В. Л., Кондрацький Я. Б. (2015)
Кузнєцова В. Ю. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту з трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Колісник Ю. С. (2015)
Левашова О. Л. - Поліфенольні сполуки деяких видів роду Hypericuml. – перспективне джерело лікарських препаратів, Гапоненко В. П., Машталер В. В. (2015)
Мига М. М. - Фітохімічне вивчення сухого екстракту зі шроту листя шавлії лікарської після одержання етилацетатного екстракту, Вовк Г. В., Кошовий О. М. (2015)
Молодожонова О. О. - Правові аспекти матеріальної відповідальності у фармації (2015)
Мурад Аль-Товайти - Выбор вспомогательных веществ при разработке капсул с сухим экстрактом шишек хмеля, Рубан Е. А., Малиновская С. А. (2015)
Опрошанська Т. В. - Встановлення макро- та мікроскопічних ознак листя татарника колючого (2015)
Очкур О. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження карбонових кислот екстракту трави глухої кропиви білої, Гончаров О. В., Ковальова А. М., Концева Л. В. (2015)
Пазюк Д.-М. В. - Дослідження гідроксикоричних кислот в коренеплодах моркви посівної, Вельма В. В., Кисличенко В. С. (2015)
Пімінов О. Ф. - Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань, Шульга Л. І., Чіхладзе К. А., Плис С. В. (2015)
Полова Ж. М. - Дослідження гострої токсичності цитрату міді як перспективного складника антимікробного засобу (2015)
Прокопенко Ю. С. - Визначення вмісту амінокислот у видах родини пасльонові, Георгіянц В. А., Міщенко В. А. (2015)
Проскурова Я. О. - Стандартизація трави золототисячника за макроскопічними і мікроскопічними характеристиками, Губарь С. М., Гонтова Т. М., Євсєєва Л. В. (2015)
Рибак Л. М. - Дослідження цукрів трави базиліку камфорного Ocimum basilicum l. методом газорідинної хромато-мас-спектрометрії, Остапчук А. М., Коновалова О. Ю., Гергель Є. М., Бубнова О. В. (2015)
Романенко Н. О. - Дослідження взаємодії ципрофлоксацину гідрохлориду з солями заліза методом УФ – спектрофотометрі, Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2015)
Романенко Є. А. - Фітохімічне вивчення рідкого екстракту трави кропиви собачої та дослідження його психотропної активності, Кошовий О. М., Комісаренко А. М., Штриголь С. Ю. (2015)
Рубан О. А. - Вивчення технологічних властивостей сухого екстракту для розробки нового протидіабетичного препарату, Колісник Т. Є., Сліпченко Г. Д., Ковалевська І. В. (2015)
Саидов Н. Б. - Синтез новых производных 3-меркапто-4-амино-5-трифторметил-4H-1,2,4-триазола и прогноз их фармакологической активности, Георгиянц В. А. (2015)
Струс О. Є. - Дослідження карбонових кислот сапропелю методом хромато-мас-спектроскопії (2015)
Ткачук О. Ю. - Дослідження компонентного складу летких сполук моркви дикої насіння, ромашки квіток, кукурудзи стовпчиків з приймочками, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М., Горлачова В. І. (2015)
Упир Т. В. - Фенольний склад рідкого екстракту з пагонів Ledum palustre, Зайцев Г. П., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2015)
Федченкова Ю. А. - Дослідження деяких фенольних сполук бруньок та листя вільхи клейкої, Хворост О. П. (2015)
Цуркан О. О. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави осоту городнього (sonchus oleraceus l.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Делян Є. П. (2015)
Чолак І. С. - Експериментальне дослідження адаптогенної дії водного екстракту "Софора" (2015)
Шевченко В. О. - Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральних лікарських засобів, Бондар В. С., Ролік С. М., Повєткін С. О. (2015)
Шульга Л. І. - Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору (2015)
Білай І. М. - Система фармакологічного нагляду: результати 2013 року, Стець Р. В., Стець В. Р. (2015)
Ващенко О. О. - Перспективи розробки лікарських засобів у формі рідких пластирів для місцевого лікування мікозу стоп (2015)
Ветютнева Н. О. - Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І, Убогов С. Г., Загорій Г. В., Пилипенко Г. Г., Федорова Л. О. (2015)
Вишневська Л. І. - Маркетинговий аналіз асортименту препаратів для фармакокорекції мастопатії, Зуйкіна С. С. (2015)
Волкова А. В. - Маркетинговий аналіз ринку гепатотропних лікарських засобів, Федосов А. І., Кисличенко В. С. (2015)
Вракін В. О. - Вибір методик ідентифікації компонентів екстемпоральної мазі, Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2015)
Гарна С. В. - Раціональне використання лікарської рослинної сировини (2015)
Євтіфєєва О. А. - Аналітичний огляд методів контролю якості інуліну, Динник К. В., Смєлова Н. М. (2015)
Ковалевська І. В. - Дослідження вивільнення кверцетину з твердих дисперсій високомолекулярних речовин, Рубан О. А., Грудько В. О. (2015)
Коритнюк Р. С. - Відродження практики виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, Давтян Л. Л., Шматенко В. В., Малецька З. В. (2015)
Крутських Т. В. - Розробка методик якісного визначення діючих речовин в субстанції альтабор, Шаламай А. С. (2015)
Кушнірук В. М. - Розробка та валідація методики кількісного визначення амізону, Георгіянц В. А., Бевз Н. Ю. (2015)
Михайленко О. О. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку противірусних лікарських засобів (2015)
Пономаренко Т. О. - Термогравіметричні дослідження нового лікарського препарату на основі комбінації еналаприлу з індапамідом (2015)
Прокопець В. В. - Розробка та застосування тест-систем для ідентифікації сульфаніламідних препаратів в складі екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Пуляєв Д. С. - Дослідження властивостей полісахаридів з метою створення рідкої лікарської форми для перорального застосування (2015)
Соловйов О. С. - Ноофармацевтичні основи формування й забезпечення нормативно-правових засад в системі післядипломного навчання (2015)
Ткачова О. В. - Вивчення протизапальної дії мазі "Пролідоксид" (2015)
Умінська К. А. - Оцінка мікробіологічної стабільності екстемпоральної мазі для назального застосування, Стрілець О. П., Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2015)
Леоненко П. В. - Прогнозування результатів застосування дентальної імплантації та протезування у пацієнтів з низькою щільністю кісткової тканини (2015)
Юхименко О. О. - Удосконалення підходів до діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Мішиєв В. Д. - Особливості психосоціальної адаптації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2015)
Ергард Н. М. - Деліпідизація в надниркових залозах як наслідок стресової реакції при повішенні (2015)
Зайцев В. В. - Необхідність поетапного впровадження ДСТУ 7525:2014 "Вода питна. вимоги та методи контролювання якості", Рублевська Н. І., Шевченко О. А., Коваль В. В. (2015)
Сіденко Л. М. - Вивчення впливу матеріалу первинної упаковки на стабільність очних крапель азапентацена (2015)
Коляденко Ю. Ю. - Анализ эффективности алгоритмов планирования передачи кадра в сетях LTE, Алали А. М. (2015)
Петрищев О. Н. - Принципы расчета пьезоэлектрических элементов с частично электродированными поверхностями, Шарапов В. М., Сотула Ж. В., Базило К. В. (2015)
Переварюха А. Ю. - Компьютерное моделирование популяций осетровых каспия с двумя видами возникновения апериодических колебаний (2015)
Савков О. О. - Аналіз електроенцефалографічних сигналів на основі псевдо-перетворення Вігнера-Вілла, Мороз В. В. (2015)
Бодянский Е. В. - Многослойная адаптивная нечеткая вероятностная нейронная сеть в задачах классификации текстовых документов, Рябова Н. В., Золотухин О. В. (2015)
Субботин С. А. - Быстрый метод выделения обучающих выборок для построения нейросетевых моделей принятия решений по прецедентам (2015)
Evseev S. P. - Two-factor authentication methods threats analysis, Tomashevskyy B. P. (2015)
Korol O. G. - Enhanced MAC algorithm based on the use of modular transformations (2015)
Pupeikis R. - Revised fast Fourier transform (2015)
Гнатушенко В. В. - Підвищення просторового розрізнення багатоканальних аерокосмічних зображень високого просторового розрізнення на основі гіперсферичного перетворення, Кавац О. О., Шевченко В. Ю. (2015)
Bayas M. M. - Development of a coordination method for effective decision-making in a hierarchical multilevel industrial system (2015)
Титул, зміст (2015)
Яновский В. В. - Локализованные вихри в двумерных гидродинамических средах, Тур А. В., Кулик К. Н. (2015)
Бондаренко В. Н. - Радиационное обеднение майлара по кислороду под действием облучения протонами с энергией 1,0 И 1,6 МэВ, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Карпусь С. Г., Кузьменко В. В., Шебеко К. В. (2015)
Patochkina О. L. - Elementary convection cell in the horizontal layer of viscous incompressible liquid with rigid and mixed boundary conditions, Borts B. V., Tkachenko V. I. (2015)
Gushchin I. V. - State function in unstable convective medium, Kirichok A. V., Kuklin V. M. (2015)
Баранник Е. А. - Корреляционная функция и спектр мощности ультразвукового доплеровского отклика равноускоренных рассеивателей в потоке жидкости, Матченко А. С. (2015)
Прохоренко Е. М. - Радиационно-защитные свойства полимерных композитных материалов, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Захарченко А. А., Хажмурадов М. А., Морозов А. И., Колесникова В. В. (2015)
Kupriiyanova Y. E. - Single and dual ion irradiation effects on swelling behavior of EP-450 ferritic-martensitic steel, Bryk V. V., Kalchenko A. S., Voyevodin V. N. (2015)
Коблик Д. В. - Исследование равномерности распределения элементов в дисперсионно упрочненной оксидами стали, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Борц Б. В., Короткова И., Ткаченко В. И. (2015)
Ozhigov L. S. - Pecularities of mechanical properties of high-purity, iodide and hafnium GFE-1 in temperature range 20-900 °C, Pilipenko N. N., V’jugov P. N., Savchenko V. I., Rudenko A. G., Krainyuk Y. A., Azhazha R. V., Kozhevnikov O. E. (2015)
Папиров И. И. - Исследование акустической эмиссии при деформации сплава магния, Стоев П. И., Пикалов А. І., Емлянинова Т. Г. (2015)
Кириченко В. Г. - Формирование топологических дефектов на поверхности графита (2015)
Алексенко О. В. - Поглощение ВЧ электромагнитного поля в геликонном источнике ионов в неаксиальном магнитном поле, Мирошниченко В. И., Возный В. И. (2015)
Kuznietsov P. E. - Unified description of photo and electro processes on light nuclei in covariant approach with exactly conserved EM current (2015)
Савочкин Д. А. - Оптимизация размещения антенн для систем пространственной двумерной RFID-локализации, Гимпилевич Ю. Б. (2015)
Шама Є. О. - Зменшення розмірності ознакового простору рослинних об’єктів за допомогою факторного аналізу (2015)
Швачич Г. Г. - Моделювання швидкісних режимів обробки металу на основі використання високопродуктивних багатопроцесорних обчислювальних систем, Соболенко О. В. (2015)
Олійник А. О. - Синтез нейро-нечітких моделей для прогнозування стану здоров’я хворого на основі паралельних обчислень (2015)
Парфененко Ю. В. - Прогнозування теплоспоживання будівель соціально-бюджетної сфери з використанням нейронних мереж, Шендрик В. В., Галіченко О. С. (2015)
Имамвердиев Я. Н. - Метод оценки периода основного тона с применением эмпирического вейвлет преобразования, Сухостат Л. В. (2015)
Красій А. В. - Метод прогнозування успішності програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2015)
Молчанова В. С. - Адаптивный пороговый метод бинаризации растровых изображений технических чертежей (2015)
Прогонов Д. А. - Спектральный анализ стеганограмм, Кущ С. Н. (2015)
Савков С. О. - Аналіз методів скелетизації нерегулярних текстур в задачі пошуку унікальних дескрипторів зображення, Мороз В. В. (2015)
Шитикова Е. В. - Метод управления неопределенностью в условиях ограниченных ресурсов, Табунщик Г. В. (2015)
Мандибура В. - Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки (2012)
Ігнатюк А. - Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку (2012)
Нестеренко О. - Австрійська суб'єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу (2012)
Чорноус Г. - Механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв'язків між подіями на підприємстві (2012)
Кравченко В. - Аналіз привабливості українського ринку для малих та середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики, Чуньбу Ду (2012)
Wasilewski M. - Forming of the asset and capital structure of agribusiness companies in Poland, Zabolotnyy S. (2012)
Бердар М. - Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва (2012)
Вірченко В. - Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством (2012)
Демиденко Л. - Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції (2012)
Кравець Т. - Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації, Ситєнко А. (2012)
Субботович Ю. - Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування (2012)
Вітренко А. - Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку (2012)
Рожко О. - Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи (2012)
Пригара О. - Привабливість міжнародних ринків для українських виробників машинобудівної галузі, Ярош-Дмитренко Л. (2012)
Рибальченко С. - Переваги суб'єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю (2012)
Морозов А. - Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі (2012)
Вірченко О. - Суперечності визначення ролі землі в економічній системі (2012)
Базилевич В. - Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України (2012)
Пікус Р. - Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства, Ігнатюк А. (2012)
Временко Л. - Моделювання проблем обов'язкового страхування в Україні, Мужилівський В. (2012)
Гришан Ю. - Реформа фінансування системи охорони здоров'я України (2012)
Журавін С. - Сюрвей як нова ступінь в системі ризик-менеджменту об'єктів нерухомості, Смирнова І. (2012)
Залєтов О. - "Асистанс" та його особливості на страховому ринку (2012)
Нечипоренко В. - Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань (2012)
Плахтій О. - Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації (2012)
Шевченко В. - Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків (2012)
Януль І. - Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Волосович С. - Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування (2012)
Кондратенко Д. - Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності, Корват О. (2012)
Машаро О. - Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні (2012)
Приказюк Н. - Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм "лояльності", Тлуста Г. (2012)
Нечипоренко В. - До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування (2012)
Каракулова І. - Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід (2012)
Лобова О. - Розвиток аграрного страхування в США (2012)
Бєлов Д. - Активи інвестиційних фондів України під час фінансової кризи (2012)
Cабірова А. - Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика (2012)
Прокоф'єва О. - Рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу (2012)
Гаращенко Т. - Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні (2013)
Герасименко С. - Поширення статистичної інформації з метою підвищення ефективності управліннясоціально-економічним розвитком держави (2013)
Голубова Г. - Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні (2013)
Гончар І. - Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів, Бабірад-Лазунін В. (2013)
Євсєєнко О. - Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України (2013)
Іваненко О. - Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів (2013)
Іванова Т. - Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу (2013)
Ковалевська І. - Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілляна здоров'я населення і якість життя людини (2013)
Ковтун Н. - Міжнародний досвід оцінювання якості життя населенняі можливості його використання в Україні, Романюк І. (2013)
Ковтун Н. - Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості, Шибіріна С. (2013)
Колеснік Я. - Особливості розроблення інтегрального показника для оцінки достатності капіталу банків (2013)
Козак С. - Методичні підходи щодо статистичного аналізу ринку житла в Україні (2013)
Науменкова С. - Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства:зарубіжний досвід та українська практика, Овсянникова Я. (2013)
Огреба С. - Аналітичне забезпечення комплексного статистичного оцінювання тіньової економіки (2013)
Пальян З. - Фактори динаміки народжуваності в Україні: статистична оцінка (2013)
Парфенцева Н. - Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльностіфінансових установ України, Момотюк Л. (2013)
Позняк О. - Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва (2013)
Романчук Н. - Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення (2013)
Пікус Р. - Теорія та практика гіпотези ефективного ринку, Ігнатюк А. (2013)
Временко Л. - Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов'язкового страхування в Україні, Мужилівський В. (2013)
Левченко В. - Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг (2013)
Нечипоренко В. - Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля (2013)
Шевченко В. - Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності (2013)
Приказюк Н. - Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період (2013)
Януль І. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Веретнов В. - Управління інноваціями непропорційного перестрахування (2013)
Плахтій О. - Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків (2013)
Моташко Т. - Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії (2013)
Алескерова Ю. - Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення (2013)
Шолойко А. - Світовий досвід державної підтримки сільського господарства через програми страхування (2013)
Тлуста Г. - Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній (2013)
Олійник Г. - Фінансовий супермаркет – найвища форма банківсько-страхової інтеграції (2013)
Прокоф'єва О. - Особливості функціонування страхової компанії "Нannover re" як однієї із найбільших перестрахувальних компаній світу (2013)
Сабірова А. - Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Машаро О. - Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні (2013)
Чорноус Г. - Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання (2013)
Содержание (2015)
Попов С. Л. - Русские синтаксические варианты типа из-за ошибки – по ошибке: семантическая дифференциация падежных конструкций с предлогами из-за и по, употребляемых в значении внутренней причины (2015)
Мусиенко В. П. - Позиция читателя в книге Л. Гумилева "География этноса в исторический период", Кьонгок Чу (2015)
Палатовская Е. В. - Развитие теории сложного предложения в трудах В.В. Виноградова (2015)
Оробинская М. В. - Коэффициент глубины как средство оценки сложности и вариативности восприятия текста (2015)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы в поэзии И. Мандельштама (2015)
Пустовалова Н. I. - Проигранная жизнь (композиционно-семантический анализ стихотворения Арсения Тарковского "Актер") (2015)
Минина Н. С. - "Сгущение" Частиц НЕ, НИ Как способ ИХ поэтической актуализации (2015)
Ли Жунь - Лингвокультурологический компонент в структуре русских фитонимов (на материале фитонимов "Дуб" и "Береза") (2015)
Зернецкая А. А. - Коммуникативная компетенция: Деятельностный аспект (2015)
Гажева И. Д. - Глагольная Метафора как средство реализации символистской концепции "Мир как текст" (2015)
Гармаш Л. В. - Типология танатологических мотивов в трилогии Ф.К. Сологуба "Творимая легенда" (2015)
Вышинская Е. И. - Лирическое начало в повести Н. Берберовой "Плач" (2015)
Кальян К. А. - Два лика современника в поэзии Р. А. Катаевой (2015)
Гетманец А. О. - Изучение рассказа А. П. Чехова "Ионыч" с иноязычными студентами медицинских университетов (2015)
Степанченко И. И. - Рецензия на монографию Е. К. Куваровой "Типология русского эпистолярного вокатива" (Куварова Е. К. Типология русского эпистолярного вокатива: (2015)
Калашникова Г. Ф. - Рецензия на монографию С. Л. Попова "Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования" (Харьков, 2013) (2015)
Михайлова О. Г. - Франкополифония. – № 9, Т.1, Т.ІІ. – Кишинев, 2014. ISSN 1857-1883 (2015)
Передмова (2009)
Коляда І. А. - Модерна інтерпретація радянської концепції інтелігенції: долання соціально-історичного підходу (2009)
Шип Н. А. - Стан та перспективи дослідження історії Київської Духовної Академії (1819–1919 рр.) (2009)
Гуржій І. О. - Влада й основні організаційні заходи в галузі торгівлі та підприємництва м. Києва XIX ст. (2009)
Довжук І. В. - Забезпечення робочою силою вугільної промисловості Донбасу у пореформений період (2009)
Качмала В. І. - Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України на початку ХХ ст. (2009)
Клапчук В. М. - Вузькоколійки в українських Карпатах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2009)
Клименко Т. А. - До історії євреїв на Черкащині: соціально-економічне становище в ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Орлик В. М. - Козацтво Лівобережної України у фінансовій політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (2009)
Шевченко В. М. - Деякі актуальні проблеми вивчення еволюції земельного ринку в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Кирієнко О. Ю. - Приватна кореспонденція в полі зору російської військової цензури (1914–1918 рр.) (2009)
Любченко В. Б. - Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) (2009)
Усенко П. Г. - Зміна курсу: Чорноморський флот від згортання бойових дій до замирення у Першій світовій війні (червень-грудень 1917 р.) (2009)
Кліщинський П. В. - Примусова евакуація населення й майна з прифронтових зон губерній Правобережної України у червні-жовтні 1915 р. (2009)
Донік О. М. - Станові та представницькі об’єднання купецтва України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Кривошея І. І. - Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? (2009)
Куриленко О. В. - Етнічна структура міст Правобережної України та її вплив на поземельні відносини (2009)
Лазанська Т. І. - Становище біженців України в роки Першої світової війни (2009)
Машкін О. М. - Іноземці в соціально-економічному житті України кінця XVIII – першої половини XIX: спроба обрахування чисельності та аналіз їх національного складу (2009)
Молчанов В. Б. - Життєвий рівень київських поліцейських у ХІХ - на початку ХХ ст. (2009)
Тимошенко В. І. - Губернські предводителі дворянства Правобережної України другої половини ХІХ – ст.: соціокультурний портрет (2009)
Шевченко В. В. - Держава і громадськість у розвитку наукового потенціалу: досвід минулого (2009)
Шандра В. С. - Совісні суди останньої чверті ХVIII ст. – початку 1860-х рр. в оцінці істориків та правознавців (2009)
Реєнт О. П. - Українці в Державній думі Російської імперії (2009)
Лисенко О. В. - Внутрішньо-та зовнішньополітичні пріоритети українців на початку ХХ ст. (2009)
Федьков О. М. - Участь українських політичних партій у підготовці українського селянського з’їзду та організації української селянської спілки, Магась В. О. (2009)
Буравченко Д. А. - Культурна ситуація в Україні на початку ХХ ст. (2009)
Ковтун Т. І. - До проблеми видання української книги для дітей (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (на прикладі діяльності Олександра Лотоцького) (2009)
Крижановська О. О. - Страхи у ментальності українського селянства наприкінці ХУІІІ – в середині ХІХ ст. (2009)
Ревега В. В. - Початкові народні училища Полтавської губернії другої половини ХІХ ст.: їх види та організація навчання у них (2009)
Сітарчук Р. А. - Фінансове забезпечення конфесії адвентистів сьомого дня у період її становлення в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Тарасов А. В. - Шкільний підручник з історії як інструмент суспільно-політичного виховання молоді Російської імперії (на прикладі Півдня України другої половини ХІХ ст.) (2009)
Дзира І. Я. - Українські літописи в науковій спадщині Олександра Лазаревського (2009)
Шевченко О. В. - Листування о. Климентія Шептицького до о. Тита Войнаровського (жовтень 1914–1916 рр.) (2009)
Гамалія В. М. - Артур Артурович Ячевський – відомий ботанік, міколог та фітопатолог (1863–1932) (2009)
Драч О. О. - Соціальний портрет слухачок вищих жіночих курсів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Опря Б. О. - Дружини православних священиків та їх роль у сім'ї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України) (2009)
Болебрух А. Г. - Мамсик Т. С. К переосмыслению исторической роли декабристов: И. И. Пущин и другие…// Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Вип. XIV. – К.: Інститут історії України, 2007. С.21–40 (далі сторінки вказані у тексті) (2009)
Кіян О. І. - Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр.: монографія / Володимир Великочий. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 812 с. (2009)
Волкогон В. В. - Біологічна меліорація ґрунтів. Традиційне і нове (2011)
Курдиш І. К. - Перспектива застосування мікробів-антагоністів у захисті агроекосистем від фітопатогенів (2011)
Токмакова Л. М. - Вплив інсектициду Круїзер 350 FS та фунгіциду Максим XL 035 FS на життєздатність та функціональну активність бактерій Achromobacter album 1122, біоагенту мікробного препарату Альбобактерину, Пищур І. М., Саблук В. Т., Грищенко О. М. (2011)
Чайковська Л. О. - Ефективність поєднаного використання біопрепаратів на основі фосфатмобілізувальних бактерій та мінеральних добрив при вирощуванні зернових на півдні України (2011)
Дерев’янський В. П. - Вплив мікробних препаратів та мінеральних добрив на стійкість до захворювань і продуктивність сортів сої, Власюк О. С., Крутило Д. В., Ковалевська Т. М., Надкерничний С. П., Копилов Є. П. (2011)
Козар С. Ф. - Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro, Усманова Т. О., Жеребор Т. А. (2011)
Гаценко М. В. - Вплив Pseudomonas putida 17 на накопичення фітогормонів у вермикомпості, Волкогон М. В., Луценко Н. В., Волкогон В. В. (2011)
Горбань В. П. - Умови ефективного функціонування симбіотичної системи люпин – Bradyrhizobium sp. (Lupinus) (2011)
Каменєва І. О. - Ріст Bradyrhizobium japonicum при культивуванні у гельному середовищі (2011)
Шепілова Т. П. - Вплив добрив та інокуляції насіння на урожайність сої (2011)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність застосування Мікрогуміну в технології вирощування ячменю ярого, Волкогон К. І. (2011)
Тряпіцина Н. В. - Поширення іларвірусів у насадженнях кісточкових культур у південному та східному Степу, Васюта С. О. (2011)
Пиріг О. В. - Інфекційні хвороби люпину жовтого, Коломієць Л. П., Дерев’янко С. В. (2011)
Карпенко О. В. - Антивірусна активність біосурфактанту культури Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122, Бова Т. О., Пристай М. В., Дерев’янко С. В. (2011)
Нестеренко В. М. - Вплив діазотрофів на проростання насіння цибулі ріпчастої (2011)
Алексахіна Т. О. - Типологія метафоричної символіки у структурі стійких словосполучень із компонентом "назва квітки" (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2012)
Артемова А. Ф. - Современные английские прозвища, Леонович О. А. (2012)
Бакалінський М. Л. - Внутрішньомовний переклад як проблема прикладної соціолінгвістики (на матеріалі кримінального соціолекту і соціолекту італо-американської мафії) (2012)
Баланюк С. С. - Акціональні властивості прикметників зі значенням "особливий" в англійській мові (2012)
Барміна Є. О. - Проблеми моделювання перекладацької парадигми при відтворенні дебітивноі модальності засобами цільової мови (2012)
Бєляєва А. В. - Картинно-образний компонент концепту ОСВІТА: зіставний аспект (2012)
Валуева Н. Н. - Перспектива компаративистских исследовании современной литературы (2012)
Ваніна Г. В. - Адресат PR-діяльності: вербальне вираження в англійському, українському та російському газетному дискурсі (2012)
Вапіров С. Ю. - Гумористична репрезентація етнічних стереотипів у німецькому побутовому анекдоті (2012)
Вусик А. Л. - Виникнення та характерні риси української риторики (історичний аспект) (2012)
Галуцких И. А. - Когнитивный подход к анализу художественных текстов: ретроспектива и перспектива (2012)
Гармаш О. Л. - Варіативність графічної репрезентації англомовних інновацій (2012)
Голуб Ю. І. - Лексикографічне відображення системних відношень одиниць словникового складу англійської мови (2012)
Доля М.А. - Феномен стресового стану людини та особливості його вербалізаціі в англійській мові (2012)
Дрібнюк В. Т. - Інтерпретація комунікативно-прагматичного аспекту суб'єктивної модальності (2012)
Желуденко М. А. - Особенности немецких заимствований в украинском языке (2012)
Залужна М. В. - Етнонім "Russian" в американському варіанті сучасної англійської мови (2012)
Зацний Ю. А. - Номінації характеристики антитерористичних війн, Семенчук А. Б. (2012)
Зубковська М. О. - Фреймове моделювання текстотипу "медична інструкція" (2012)
Иваненко С. В. - Лексемы цветообозначения в современном русском и английском языке как формы выражения лингвофилософских категории единичного и особенного (2012)
Ібрагімова С. С. - Міжваріантні надходження сфери економіки та бізнесу (2012)
Клименко О. В. - Механізми проходження міркування в новелі (2012)
Кожемяченко Н. В. - Створення іміджу політика засобами полтичної реклами (2012)
Куковська В. І. - Дослідження семантичних та функціональних особливостей фітометафор у паремійних одиницях англійської мови (2012)
Лазебна Н. В. - Безпосередній антропний фактор як засіб детермінації суб'єктів MIXED REALITY (2012)
Ларькіна М. О. - Концептуальний простір німецького інституційного оголошення (2012)
Лужаниця О. І - Мовна політика англії кінця XX - початку XXI століття, Романюк Н. М. (2012)
Ніколаєва Н. М. - Проблема кольоропозначень в мові преси (2012)
Ольховська Н. С. - Засоби вираження комічного у драматургічних текстах Томаса Бернгарда (2012)
Павлюк Т. П. - Сіввідношення семантичного і концептуального значення порівняльного звороту (2012)
Панченко О. О. - Психологічна основа формування концепту "LOVE" в сучасній англомовній картин світу (2012)
Передерій В. А. - Принципи комунікативної організації дискурсу блога (2012)
Приходько А. А. - Обьективация концепта "смерть" в британской лингвокультуре (2012)
Приходько А. И. - Оценочньій стереотип в лингвистике (2012)
Романюха М. В. - Лінгвокультурна специфіка економічних метафор (2012)
Сандій Л. В. - Вербалізащя нових реалій організаційно-корпоративної культури у сучасній англійській мові (2012)
Свинцова І. О. - Особливості функціонування прецедентних імен у поетичному дискурсі Байрона (2012)
Сердюк A. M. - Особливості вираження концепту RIRE у сучасній французькій мові (на матеріалі роману Б. Вербера "L'empire des anges") (2012)
Сєнічева О. А. - Оцінка як об'єкт лінгвістичного дослідження (2012)
Sokolov V. V. - Cognitive semantics and the linguistics of new words (2012)
Тамерьян Т. Ю. - Ценностная оппозиция концептуальных миров "MAN - WOMAN" (2012)
Хацер Г. О. - Роль афіксальних засобів при утворенні англомовної банківської термінології (2012)
Чаплінська Т. А. - Літературно-художній пейзаж як феномен (2012)
Чирвоний О. С. - Метафоричні новоутворення англомовного комп'ютерного лексикону (2012)
Черепня Ю. В. - Синтагматика та часова віднесеність форм Subjunctive Mood у сучасній англійській мові (2012)
Чуян С. О. - Статистичні методи у дослідженні проблеми перехідності (2012)
Шевченко О. І. - Телеологічна домінанта та її функції у англомовному публіцистичному дискурсі (2012)
Шевчук О. В. - Реалізація значення посесивності в структурах N N, N's N, N of N за допомогою мовних засобів синтаксичного рівня (2012)
Янков А. В. - Про деякі риси англомовного варіанту драми Юліуша Словацького "Марія Стюарт" (2012)
Ярцева Л. І. - Концепт CERVEAU у мовній картині світу (на прикладі французького метафоричного слововживання) (2012)
Волкогон В. В. - Шляхи активізації процесу асоціативної азотфіксації в агроценозах, Скорик В. В. (2011)
Буняк Н. М. - Реакція сортів тритикале озимого на передпосівну бактеризацію насіння, Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. І. (2011)
Гаценко М. В. - Технологічні особливості біокомпостування органічної речовини з українськими фосфоритами за участю Pseudomonas putida 17, Волкогон В. В., Луценко Н. В. (2011)
Комок М. С. - Фізіологічно активні речовини як фактор активізації азотфіксувальних симбіозів та азотного обміну сої (2011)
Крутило Д. В. - Конкурентоспроможність штамів бульбочкових бактерій сої з повільним та інтенсивним ростом (2011)
Малиновська І. М. - Мікробіологічні процеси у кореневій зоні рослин гороху і пшениці озимої за вирощування їх у монокультурі та чотирипільній сівозміні, Літвінов Д. В. (2011)
Нестеренко В. М. - Особливості цистоутворення у Аzotobacter vinelandii і Аzotobacter chroococcum за впливу температури і вологості, Козар С. Ф., Жеребор Т. А., Усманова Т. О. (2011)
Пищур І. М. - Вплив сучасних гербіцидів на формування бобово-ризобіального симбіозу рослин сої за використання мікробного препарату Ризогуміну, Канівець В. І., Ларченко І. В. (2011)
Свєтлова Н. Б. - Компоненти ліпід-пігментного комплексу листків пшениці озимої за інокуляції мікроорганізмами з фосфатмобілізувальною здатністю, Калініченко О. В., Серга О. І., Стороженко В. О., Улинець В. З., Токмакова Л. М., Трепач А. О., Таран Н. Ю. (2011)
Скаржинський В. Ф. - Дія Поліміксобактерину на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Лісостепу України, Брощак І. С., Федорчак Ю. Т., Токмакова Л. М. (2011)
Шерстобоєва О. В. - Активність штамів азотобактера з грунту агрофітоценозу пшениці озимої за різних систем її удобрення, Вага Л. І. (2011)
Головко А. М. - Стан та перспективи розвитку біопромисловості України, Ушкалов В. О. (2011)
Демчук І. В. - Використання біопрепаратів для адаптації мікророслин картоплі до умов in vivo, Волкова І. В., Пустовойт О. М. (2011)
Олійник Т. М. - Оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі та його діагностика в системі біотехнологій, Слободян К. А., Слободян С. О., Грицай Р. В. (2011)
Пархоменко О. Л. - Ефективність нового препарату STAR-t на основі штаму Bacillus thuringiensis проти мінуючих шкідників, Лісовий М. М., Пархоменко Т. Ю. (2011)
Пиріг О. В. - Особливості розвитку рослин люпину жовтого за ураження вірусом жовтої мозаїки квасолі, Дмитрук О. О., Мамчур О. Є., Коломієць Л. П. (2011)
Тряпіцина Н. В. - Використання IRAP маркерів для контролю генетичної стабільності експлантів підщепи Гізела 6 після хемотерапії в культурі in vitro, Кисельов Д. О., Медведєва Т. В., Васильєв Р. О. (2011)
Копилов Є. П. - Ґрунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослини (2012)
Абдурашитов С. Ф. - Вплив мікросимбіонтів на урожайність сої (2012)
Волкогон К. І. - Особливості фосфорного живлення рослин пшениці озимої за впливу мінеральних добрив та бактеризації (2012)
Григор’єва О. М. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність зернових культур у північному Степу України, Григор’єва Т. М., Ліман П. Б., Токмакова Л. М. (2012)
Козар С. Ф. - Вплив стабілізаторів на ріст, життєздатність і функціональну активність Bradyrhizobium japonicum, Скорик В. В., Усманова Т. О., Євтушенко Т. А. (2012)
Малиновська І. М. - Мікробіологічні процеси у перелогах різної тривалості (2012)
Потапенко Л. В. - Ефективність мікробних препаратів за різних систем удобрення картоплі (2012)
Фірсовський О. В. - Проростання насіння кабачка за дії бактерій роду Azotobacter (2012)
Чучвага І. Г. - Формування мікробного угруповання ризосфери рослин жита озимого за впливу мінерального удобрення та Діазобактерину, Волкогон В. В., Волкогон К. І. (2012)
Канівець В. І. - Мікробіологія в освітній діяльності при підготовці aгрономів, Черницький Ю. О. (2012)
Бова Т. О. - Біологічна активність комплексних препаратів мікробного походження, Решотько Л. М. (2012)
Демчук І. В. - Застосування статистичних методів для оцінювання клонових ліній при оздоровленні сортів картоплі (2012)
Дмитрук О. О. - Моніторингові дослідження вірусних хвороб на посадках картоплі Полісся України, Дмитрук Ю. О., Бова Т. О., Пиріг О. В., Коломієць Л. П. (2012)
Пиріг О. В. - Вплив вірусної інфекції на активність ферментів рослин люпину жовтого за використання біопрепаратів, Волкогон В. В., Коломієць Л. П. (2012)
Коваленко Н. П. - Еволюція наукових поглядів щодо алелопатичної активності сільськогосподарських культур у сівозмінах (2012)
Передмова (2010)
Реєнт О. П. - Хлібні ресурси України в добу капіталістичного розвитку (1861–1914 рр.) (2010)
Балицький О. Ю. - Становище приватновласницьких міст Бессарабії у ХІХ ст. (2010)
Донік О. М. - Підприємницькі об’єднання в Україні останньої третини ХІХ – початку ХХ cт: від інституціоналізації інтересів до надрегіональних форм інтеграції (2010)
Куриленко В. О. - Економічна структура земельної власності міст Подільської та Волинської губерній у 1796–1860-х рр. (2010)
Орлик В. М. - Спірне питання з історії оподаткування (2010)
Шандра В. С. - Земельно-майнові суперечки у совісних судах України (кінець ХVIII ст. – 1860-ті роки) (2010)
Драч О. О. - Влада Російської імперії і вищі жіночі курси на початку ХХ ст. (2010)
Корольов Г. О. - Козацький автономізм ХVІІІ ст.: характер і тенденції (2010)
Милько В. І. - Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі ІІІ Державної думи Російської імперії: динаміка парламентської активності (1907–1912) (2010)
Таранець С. В. - Старообрядство і російський революційний рух на початку ХХ ст. (2010)
Янишин Б. М. - Інститут намісництва в Галичині у контексті політики австрійського уряду в українському питанні (1890-ті роки) (2010)
Кирієнко О. Ю. - "Українське питання" у діяльності військово-цензурних органів Російської імперії (1914–1917) (2010)
Усенко П. Г. - Чорноморський флот у перші місяці командування Олександра Колчака (липень–грудень 1916 р.) (2010)
Громенко С. В. - Ідеали романтизму як чинник подорожей польських мандрівників до Криму в першій чверті – середині ХІХ ст. (2010)
Кириченко В. Г. - Релігійний підхід до проблеми виховання у системі православної педагогіки В.Зеньківського (1881–1962 рр.) (2010)
Коляда І. А. - Сільський вчитель Наддніпрянської України: деякі аспекти соціально-професійного портрету (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Кучерявенко І. Ф. - Єдиновірство в Ізмаїльсько-Бессарабській старообрядницькій єпархії в ХІХ – першій половині ХХ ст. (2010)
Лисенко О. В. - Співпраця між передовою українською, російською, польською та єврейською інтелігенцією – як перший етап формування модерної української нації (2010)
Магурчак А. М. - "Українське питання" в діяльності А. Жука напередодні та під час Першої світової війни (2010)
Машкін О. М. - Іноземці в Україні у XVIII – першій половині XIX ст.: звички, поведінка, вподобання, елементи побуту (2010)
Пархоменко Н. В. - Історичні реліквії Києва – твори художнього металу ХІХ ст. (у фондах НХМУ) (2010)
Савочка А. М. - Етноконфесійні благодійні товариства Таврійської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Савчинський В. Е. - Періодична преса: цензурна політика Російського уряду (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Степаненко Г. В. - Детермінуючі чинники участі представників православного духовенства у процесі формування і активізації наукового потенціалу у сфері джерельної евристики та історичної регіоналістики (кінець XVIII ст. – 1860-ті рр.) (2010)
Щербінін Н. П. - Літературна спадщина І. Г. Наумовича в контексті національно-культурного відродження українців Східної Галичини (друга половина ХІХ ст.) (2010)
Берестень Ю. В. - Народний трибун менонітських колоній молочної – Абрагам Тіссен, Левін О. Л. (2010)
Крижановська О. О. - Сторінки з історії кріпосної інтелігенції (київський період творчої діяльності художника-реставратора Федора Солнцева) (2010)
Ніколаєва Т. М. - Меценат української культури В. В. Тарновський (молодший) (2010)
Великочий В. С. - Австро-Угорська політика в Галичині періоду Першої світової війни: штрихи до аналізу української історіографії (2010)
Дзира І. Я. - Українське літописання у науковій спадщині І. Я. Франка (2010)
Молчанов В. Б. - Теоретичні підходи до вивчення життєвого рівня населення України у другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. (2010)
Крижановська О. О. - Гордуновський О. М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси, 2010 – 320 с. (2010)
Вахула Б. - Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації (2014)
Грушко В. - Українська точка біфуркації в епіцентрі геополітичного та світоглядного розлому між розпадом і буттям (2014)
Литовченко А. - Критическая социология Франкфуртской школы: между наукой и идеологией (2014)
Ляшук Л. - Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі (2014)
Бондаренко Ю. - Поняття соціального міфу в порівняльному висвітленні (2014)
Борейко Ю. - Буденна свідомість і / або повсякденність у світі релігії (2014)
Докторова Д. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "довіра" (2014)
Колосок Т. - Вимоги до експерта-релігієзнавця у сфері наукової експертизи (2014)
Андросюк Г. - Соціальне здоров'я українського суспільства, Штик О. (2014)
Гладка Л. - Порівняльний аналіз сім'ї та шлюбу в Білорусі, Україні й Німеччині, Шевчук О. (2014)
Ханас Ю. - Дидактичні основи дистанційного навчання (анг. мова), Зінько Р. (2014)
Варивода К. - Проблема інтернетзалежності серед студентів: передумови виникнення, шкідливий вплив, профілактика (2014)
Воловик Л. - Здоров'язбережувальний супровід студентів вищих навчальних закладів під час проведення навчальних польових практик (2014)
Горбенко М. - Проблеми індивідуалізації у фізичному вдосконаленні школярів (2014)
Гордієнко О. - Організація та проведення занять із фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп (2014)
Курок В. - Розвиток технічного мислення учнів у процес реалізації завдань освітньої галузі "технології" (2014)
Кучай Т. - Моральне виховання учнів початкових класів у Японії (2014)
Лєганькова О. - Загальна характеристика структури і змісту електронних навчально-методичних комплексів для вищої педагогічної освіти (рос. мова) (2014)
Лисак О. - Дослідження чинників сприяння європейській мобільності студентів (2014)
Маруфенко О. - Теорія і практика ціннісного ставлення майбутніх учителів музичного мистецтва до голосового здоров’я (2014)
Новак О. - Збереження фізичного здоров’я дітей у процесі використання авторських технологій (2014)
Онищенко Н. - Педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей і молоді (2014)
Петько Л. - Педагогічна сутність у визначенні поняття "освітнє середовище" (2014)
Півень О. - Особливості позитивного ставлення учнів 5-7 класів до занять фізичною культурою (2014)
Підборський Ю. - Умови ефективності змісту педагогічного процесу до здійснення здоров’язбереження студентів, Сембрат А. (2014)
Різник В. - Індивідуалізація навчання майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2014)
Саковська T. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов до міжкультурного виховання в умовах збереження здоров’я учнівської молоді (2014)
Стрілець О. - Теоретичні основи формування у майбутніх учителів образотворчого мистецтва естетичного сприймання художніх творів (2014)
Таірова Т. - Сучасні технічні рішення зниження негативного впливу шуму на здоров’я молоді, Кривко С., Биковський А. (2014)
Шевчук Л. - Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики, Шевчук Б. (2014)
Бєлякова С. - Особливості дослідження близнюків (2014)
Дем’яненко Б. - "Революційно-воєнний" стрес громадян України і проблема збереження душевного здоров’я, Дем’яненко В. (2014)
Коцур Н. - Безпека життєдіяльності школярів під час роботи з комп’ютерною технікою: медико-психологічні aспекти, Гріненко Ю. (2014)
Соболєва С. - Академічна прокрастинація як психолого-педагогічна проблема (2014)
Ткачук Т. - Психологічний супровід розвитку конструктивної копінг-поведінки особистості (2014)
Федосєєва І. - Психологічні аспекти ґемблінгу в підлітковий період онтоґенези (2014)
Храмова-Баранова О. - Значення стандартизації в дизайні та екології культури (2014)
Порев С. - Про адекватність визначень досліджень у Законі про Науку сучасному пізнанню (анг. мова), Сандига І. (2014)
Гангал А. - Філософські принципи аналізу інтеріоризації студентською молоддю соціальних норм (2014)
Гайдаєнко І. - Державна молодіжна політика в Україні (друга половина 90-х років ХХ ст.) (2014)
Кикоть М. - Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності (2014)
Коцур В. - Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. (2014)
Михайліченко М. - Експертна діяльність у вищій освіті: підходи і критерії, Макодзей Л. (2014)
Elżbieta Anna Filipow - Wolnosc w utopii liberalnych ironistek rorty’ego – analiza krytyczna (2014)
Кіселичник В. - Адміністративні реформи в Галичині у другій половині XIX століття та їх значення для сучасної України (2015)
Пархоменко Н. - Форми діалогу інститутів громадянського суспільства і держави (окремі аспекти) (2015)
Кахнич В. - Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультеті Львівського університету у 1784-1864 рр. (2015)
Ковальова А. - Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ, Колодяжна В. (2015)
Крисюк Ю. - Злочин і покарання як філософсько-правова проблема (2015)
Лаба О. - Проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні: перспективні шляхи вирішення (2015)
Піцикевич В. - Історія ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з давнини до початку XX ст. (2015)
Армаш Н. - До питання про посади заступників міністра та патронатної служби (2015)
Гoфмaн Ю. - Деякі особливості регулювання державно-конфесійних відносин в Україні: історія і сьогодення (2015)
Каркач П. - Особливості нормативно-правового регулювання координації діяльності правоохоронних органів держав–членів Європейського Союзу, Копетюк М. (2015)
Ковальчук І. - Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності військових прокуратур в Україні (2015)
Кравчук В. - Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України (2015)
Крикунов О. - Конституційний принцип верховенства права та підходи до його інтерпретації у зарубіжних державах та Україні (2015)
Товкун Л. - Податкова система України: поняття та перспективи розвитку (2015)
Yatsyshyn N. - Legal principles of functioning of higher education system in Ukraine, Ivaniv O. (2015)
Заіка Ю. - Цивільно-правові способи захисту спадкових прав (2015)
Коваленко Т. - Об’єктивні передумови формування аграрного права України (2015)
Дем’янова О. - Методологічні властивості верховенства права у цивільному судочинстві України (2015)
Дробуш І. - Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності (2015)
Кириченко Т. - Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання, Старікова Н. (2015)
Власова Г. - Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення: постановка проблеми (2015)
Колб О. - Поняття короткочасних виїздів засуджених в Україні за межі колонії, Крук О. (2015)
Біленчук П. - Наукове забезпечення криміналістичних досліджень у третьому тисячолітті, Ярмолюк А. (2015)
Костенко М. - Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження (2015)
Лащук Н. - Дія в часі кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за зловживання впливом (2015)
Рибалко В. - Оцінні поняття, використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу (2015)
Старко О. - Зараження венеричною хворобою: об’єктивні ознаки складу злочину (2015)
Телефанко Б. - Кримінально-правові засоби стримування рецидивної злочинності (2015)
Husak A. - Criminological Aspects of Juvenile Delinquents’ Violent Criminality (2015)
Гурина О. - Организационно-правовой аспект административного надзора в сфере газоснабжения (2015)
Jatsyshyn M. - Who has the power to solve a breach of commercial contract – European Union, Ukraine or Russia?, Raffier V. (2015)
Карпенко Н. - Про деякі змістовні процесуальні особливості протидії злочинності у місцях позбавлення волі (2015)
Прокопчук К. - Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. (2015)
Цибулін Т. - Особливості добровільної відмови пособника від вчинення злочину (2015)
Чернов А. - Проблемні питання визначення суспільно небезпечних наслідків самоправства (2015)
Шаркова А. - Необхідність законодавчого визначення понять "безпосередньо" та "щойно" при вирішенні питання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України (2015)
Шевеля В. В. - Процессы динамического старения стали при внешнем трении, Coкoлaн Ю. C. (2014)
Чернець М. - Вплив огранення вала на розрахункову довговічність підшипника ковзання (2014)
Савуляк В. І. - Поєднання зварювання та паяння для ремонту рам транспортних засобів, Заболотний С. А., Бакалець Д. В. (2014)
Чернець М. В. - Дослідження умов зачеплення зубів циліндричної евольвентної передачі на контактну міцність, зношування і довговічність. Частина. 1. Постійні умови взаємодії у некоригованому зачепленні, Чернець Ю. М. (2014)
Бабак В. П. - Изнашивание детонационных аморфно-кристаллических покрытий при нагружении трением, Гладкий Я. Н., Харченко Е. В., Щепетов В. В. (2014)
Андрущенко М. И. - Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла технологическими методами, Куликовский Р. А., Холод А. В., Осипов М. Ю. (2014)
Шифрин Б. М. - О трении на пневмоколесе при чистом уводе (2014)
Romanuke V. V. - Wear state discontinuous tracking model as two-layer perceptron with nonlinear transfer functions being trained on an extended general totality regarding statistical data inaccuracies and shifts (2014)
Шифрин Б. М. - Трение на пневмоколесе: специальное буксируемое пневмоколесо (2014)
Дворук В. І. - Вплив легування хромом конструкційної сталі на її абразивну зносостійкість після високотемпературної термомеханічної обробки (ВТМО) (2014)
Стечишин М. С. Білик Ю. М. Мартинюк А. В. Голонжка В. М. - Електрохімічніий метод оцінки кавітаційно-ерозійної зносостійкості покриттів (2014)
Кухарь В. В. - Методика учета влияния условий на контакте заготовки с рабочим инструментом на напряженно-деформированное состояние и исчерпание запаса пластичности при осадке (2014)
Кузьменко А. Г. - Распределение нагрузки между шариками в радиальном подшипнике качения. Часть 2. Решение задачи вариационно-экспериментальным методом, Сабадаш Б. М. (2014)
Батраченко А. В. - Влияние импульсно-плазменной обработки на микроструктуру и свойства стали 65Г (2014)
Мисліборський В. В. Костогриз С. Г. - Систематизація та аналіз факторів впливу на тангенціальну жорсткість номінально нерухомого фрикційного контакту (2014)
Аулін В. В. - Дослідження стану поверхневих шарів деталей триботехнічних систем коерцитиметричним методом (2014)
Смолій В. А. - Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення (2011)
Реєнт О. П. - Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ століття (2011)
Бундак О. А. - Селянська реформа 1861 р. на сторінках "Українського селянина" (2011)
Житніков О. В. - Селянська реформа 1861 р.: огляд американської історіографії другої половини ХХ ст. (2011)
Івангородський К. В. - Проблематика реформи 1861 р. на сторінках часопису "Український селянин" за перше десятиліття ХХІ ст. (2011)
Лазуренко В. М. - Дискусії щодо визначення об’єктивних параметрів заможності селянських господарств періоду НЕПу у науковій літературі 20-х рр. XX ст., Морозов А. Г. (2011)
Орлик В. М. - До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Міждисциплінарний підхід у сучасному селянознавстві: досвід білоруської історіографії (2011)
Темірова Н. Р. - Реформа 1861 р. через призму поглядів іноземних дослідників (2011)
Десятніков І. В. - Реформа 1861 р. та формування виробничих відносин у сільському господарстві України (2011)
Земзюліна Н. І. - Велика реформа 1861 р. і актуалізація "жіночого питання" в Російській імперії (2011)
Мельниченко В. М. - Аграрна реформа 1861 р. на Черкащині та її наслідки (2011)
Молчанов В. Б. - Вплив селянської реформи 1861 р. на добробут населення України (2011)
Орлик C. В. - Проекти оподаткування нерухомого майна в Російській імперії в 50–60-х рр. ХІХ ст. (2011)
Шевченко В. М. - Скасування кріпосного права в межах Російської імперії і політичний рух (2011)
Гавеля Б. Р. - Політична культура українського народу в умовах цензурного й поліцейського нагляду ХІХ ст. (2011)
Берестовий А. І. - Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині ХІХ ст., Федьков О. М. (2011)
Ващенко А. В. - Повітові з’їзди мирових посередників у структурі органів управління Російської імперії 1861–1874 рр.: законодавчо-правовий аспект (2011)
Десятніков О. В. - Застосування ручної праці у сільському господарстві України в 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Іващенко В. А. - Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 — грудень 1918 рр.), Тараненко О. М. (2011)
Рахно О. Я. - Діяльність статистичного відділення Чернігівського губернського земства по дослідженню пореформеного села (2011)
Фареній І. А. - Селянське господарювання в системі товарно-ринкових відносин пореформених десятиліть (2011)
Шара Л. М. - Господарська діяльність чернігівського самоврядування у пореформену добу (2011)
Доросевич М. В. - Ліберальна інтерпретація наслідків реформи 1861 р. для селянського господарства наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2011)
Капустян Г. Т. - Лев Миколайович Літошенко про відродження сільського господарства в умовах нової економічної політики (2011)
Мойсієнко В. М. - Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. (2011)
Падалка С. С. - Соціально-економічні наслідки селянської реформи 1861 р. в теоретичній спадщині М.П. Драгоманова (за матеріалами видань "Громади"), Падалка С. С. (2011)
Усенко П. Г. - Ініціативи З. Сєраковського у сфері реформ 1860-х рр. (2011)
Драч О. О. - Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти (2011)
Єрмілов В. С. - Медична допомога селянам Херсонської губернії у період, що передував земській медицині (2011)
Михайлюк О. В. - Традиціоналізм селянської культури (2011)
Марочко В. І. - Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. (2011)
Еткіна І. І. - Реалізація аграрної політики Гетьманату П. Скоропадського в Чернігівській губернії (2011)
Капустян С. С. - Формування сталінського командно-репресивного режиму (на прикладі щоденника І. І. Шітца) (2011)
Корновенко С. В. - Погляди П. М. Врангеля на сутність та шляхи вирішення аграрного питання (2011)
Лозовий В. С. - Правосвідомість українського селянства та його суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) (2011)
Савченко Г. П. - Аграрне питання в контексті розвитку українського руху в російській армії (березень–травень 1917 р.) (2011)
Горбань Т. Ю. - Проблема формування нації та національної свідомості у поглядах українських громадсько-політичних діячів початку ХХ ст. (2011)
Передмова (2011)
Реєнт О. П. - Українське ХІХ століття: сучасні проблеми дослідження (2011)
Кирієнко О. Ю. - Російська військова цензура в українських губерніях за часів Тимчасового уряду (2011)
Милько В. І. - Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній та міст І–ІІ державних дум Російської імперії (1906–1907 рр.) (2011)
Маркевич О. В. - Феномен М. І. Комбурлея або хроніка правління волинського губернатора (2011)
Постернак О. О. - Гірничопромислова буржуазія Півдня Росії в революції 1905–1907 рр. (2011)
Суліма-Камінська І. В. - Кадрове забезпечення царської цензури в Росії на матеріалах діловодства комітетів у справах друку (2011)
Шевченко В. В. - Внутрішня політика Російської імперії як фактор становлення й розвитку банкірського підприємництва на Півдні України (кінець ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.) (2011)
Борисевич С. О. - Державна іпотечна політика Російської імперії у 80–90-х рр. XIX ст. (2011)
Молчанов В. Б. - Вплив грошової реформи С. Ю. Вітте (1895−1898 рр.) на життєвий рівень населення підросійської України (2011)
Жилєнкова І. М. - Іноземне землеволодіння на теренах Правобережної України у ХІХ — на початку ХХ ст. (2011)
Лисенко О. В. - Роль іноземних інвестицій у розвитку українського суспільства на початку ХХ ст. (2011)
Донік О. М. - Зміни у соціально-культурному становищі купецького стану в Україні після реформ 1860–1870-х рр. (2011)
Єрмілов В. С. - Упровадження інституту лікарів для бідних у містах Херсонської губернії (2011)
Качмала В. І. - Демографічні особливості Лівобережної України напередодні Першої світової війни (2011)
Шандра В. С. - Переселення українських селян до Сибіру у 1861–1917 рр.: чинники та наслідки (2011)
Крижановська О. О. - Освіта й культура українських селян наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. (2011)
Машкін О. М. - Роль вихідців з Європи у розвитку української прикладної науки та педагогіки (1796–1856 рр.) (2011)
Усенко П. Г. - Паростки гласності: "Морской сборник" середини 1850-х рр. у полі зору М. Чернишевського, Т. Шевченка та їхніх польських сподвижників (2011)
Циганенко Л. Ф. - Доброчинна діяльність дворян Бессарабії у сфері освіти (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) (2011)
Ільницький І. В. - Проблеми історії першої російської окупації Галичини (1914–1915 рр.) у сучасному науковому дискурсі (2011)
Любченко В. Б. - Генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (1916–1917 рр.) (2011)
Джумига Є. Ю. - Умови життя дітей в Одесі під час Першої світової війни (липень 1914 — лютий 1917 рр.): соціально-економічний аспект (2011)
Таранець С. В. - Старообрядці-біглопопівці: становлення та еволюція (2011)
Гветадзе І. Г. - Функціонування доброчинних об’єднань та установ різної конфесійної приналежності на Півдні України (ХІХ — початок ХХ ст.) (2011)
Любченко В. Б. - Чинники формування поглядів М. Костомарова на "єврейське питання" та історію українсько-єврейських взаємин (2011)
Макієнко О. А. - Біля витоків земської періодики в Україні: "Сборник Херсонского земства" (1868–1906 рр.) (2011)
Дзира І. Я. - Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр. (2011)
Шаравара Т. О. - Дорадянська історіографія фінансових реформ другої половини ХІХ — початку ХХ ст. у Російській імперії (2011)
Великочий В. С. - Релігійні взаємини в Галичині воєнно-революційної доби: українська історіографія (2011)
Магурчак А. М. - Листи В. Винниченка до А. Жука (2011)
Янишин Б. М. - Міста та містечка Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. у працях сучасних українських та польських істориків (2011)
Малій О. В. - Іван Іванович Рахманінов (1826–1897 рр.): сторінки біографії (2011)
Реєнт О. П. - Українські декабристи чи декабристи на Україні?: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. — К.: Логос, 2011. — 195 с. (2011)
До уваги авторів! (2011)
Копильчук Г.П. - NO-синтазна активність у клітинах печінки щурів за умов різної забезпе-ченості протеїном, Бучковська І.М. (2013)
Minchenko D. O. - The expression OF CDC20, CDC42 and CDC42-effector genes in U87 glioma cells with ERN1 signaling enzyme loss of function: effect of hypoxia, Kompaniets D. O., Kryvdiuk I. V., Bakalets T. V., Terletskyi B. M., Zalesna Y. D., Hubenia O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko О. H. (2013)
Шмараков І. О. - Вплив аліментарних ретиноїдів на ріст карциноми Льюїс у мишей, Димашок В. А., Копильчук Г. П., Марченко М. М. (2013)
Долайчук О. П. - Фракційний склад фенолів тканин щурів двох поколінь до раціону яких додавали нативну та ГМ сою, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Чебан Л. М. - Аналіз рослинної сировини Aconitum Eulophum Rchb. на вміст сполук фенольної природи, Маліщук І. В. (2013)
Горобець С. В. - Генетична основа фундаментального механізму біосинтезу наномагнетиту у магнітотаксисних та анаеробних мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Чиж Ю. М., Дем'яненко І. В. (2013)
Андрєєва О. - Хімічні елементи (Pb, Cd, Zn, Cu, Al, Са, Mg, Mn, Fe) в торфяних відкладах оліготрофного болота Мішок (Регіональний ландшафтний парк "Надсянський", Українські Карпати), Марискевич О., Козловський В. (2013)
Сищикова О. В. - Видове різноманіття стрептоміцетів в техноземах хвостосховищ за їх біологічної рекультивації (2013)
Хлус Л. М. - Структура популяцій молюсків роду Xeropicta Mtros. в урболандшафті півдня України: факторний аналіз (2013)
Міщенко Т.В. - Активність каталази у тканинах коропів як біомаркер гербіцидного забруднення водойм, Заворотинський А.В., Жиденко А.О. (2013)
Сметана О. М. - Диференціація екотопів посттехногенних ландшафтів (гігро- та літохімічний аспект), Долина О. О., Ярощук Ю. В. (2013)
Вашеняк Ю. А. - Узлісні угрупування класу Trifolio-geranietea sanguinei Th. Müller 1961 на центральному Поділлі (2013)
Чеканов М. М. - Вікова та віталітетна структури популяцій Pulsatilla pratensis L. в Середньому Побужжі, Діденко І. П. (2013)
Вантюх І. В. - Поширення та ресурси Arnica montana L. на території Чернівецької області (2013)
Зиман С. М. - Поширення й еколого-фітоценотичні особливості рідкісних рослин гірської флори Українських Карпат як моделей для їх порівняльного вивчення in situ й ex situ, Дербак М. Ю. (2013)
Решетюк О. В. - Морфометричні показники вікових груп у популяціях Cypripedium calceolus L. (2013)
Буджак В. В. - Геоботанічна характеристика рослинності урочища "Степ Масьок", Коротченко І. А., Токарюк А. І., Чорней І. І. (2013)
Літвіненко С. Г. - Результати інтродукції східноазіатських дерев’янистих ліан на Буковині (2013)
Токарюк А. І. - Хорологічні та еколого-ценотичні особливості Galatella punctata (Waldst. & Kit.) nees (Asteraceae dumort.) у Чернівецькій області, Волуца О. Д. (2013)
Дмитрук Ю. М. - Особливості окремих підходів до геохімічного аналізу умов палеоґрунтогенезу (2013)
Чорний С. Г. - Емісія окису вуглецю з чорнозему південного та можливості його секвестру при застосування технології No-till, Видинівська О. В. (2013)
Смага І. С. - Формування бонітету грунтів різної генетичної природи та ландшафтного місцеположення (2013)
Любінська Л. Г. - Созофіти національного природного парку "Подільські Товтри" (2013)
Калініченко В. - Озброєння слов’яно–руського населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра: історіографічний аспект, Пивоваров С. (2011)
Чобанюк М. - Археологічні дані про зв’язки давньоруського населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра із Візантійською імперією, Пивоваров С. (2011)
Богачик Т. - Ремесла та домашні промисли Північної Бессарабії в дореформений період (1812 – 1868 рр.) (2011)
Шевченко А. - Торговельне законодавство Бессарабської області у першій половині ХІХ ст. (2011)
Ботушанський В. - З історії розвідки і видобутку кам’яного вугілля та нафти на Буковині (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Добржанський С. - Місце та роль голів товариства "Руська бесіда” у розвитку організації (2011)
Руснак О. - Видатні лікарі крайового шпиталю у Чернівцях (2011)
Горенко Н. - Підготовка інтелектуальної еліти у середніх навчальних закладах Буковини за часів її перебування в складі Австрії (2011)
Герегова С. - Національна ідея у творчій спадщині буковинських освітян кінця ХІХ – початку ХХ ст., Іванчук М. (2011)
Киселиця О. - Іван Дощівник: обставини життя і творчості (2011)
Никирса М. - Найновіші студії з історії забудови міста Чернівці (за матеріалами газет "Czernowitzer Zeitung” та "Bukowiner Post”) (2011)
Пушкарьов В. - Діяльність румунської поліції з попередження виступів радикальних організацій на Буковині в міжвоєнний період (2011)
Кравчук О. - Функціоналізм в громадських спорудах Чернівців: До історії зведення Чернівецького аеровокзалу, Піддубний І. (2011)
Чура В. - Фінансове становище Чернівецького обласного комітету КПУ наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Чайка Г. - Відомі буковинці за межами України (ХХ століття) (2011)
Добржанський О. - Буковина та Хотинщина в історичних дослідженнях за 20 років незалежності України (2011)
Кузь А. - Корсиканські кондотьєри на службі в Кафі (50-ті роки XV ст.) (2011)
Яценюк Г. - Дипломатична діяльність гетьмана-емігранта Пилипа Орлика під час перебування на території Туреччини в 1710-1714 рр. (2011)
Білецький Б. - Туристично-краєзнавча діяльність І.Франка (до 155-ї річниці від дня народження), Чебан З. (2011)
Королько А. - Іван Франко і радикальний рух на Покутті (2011)
Гуйванюк М. - Лесь Мартович в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Максимов О. - Особливості кримінального судочинства на Правобережній Україні в умовах судової реформи 1864 року (на прикладі Житомирського окружного суду (2011)
Брицький П. - Політичне становище українців у Російській та Австро-Угорській імперіях на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2011)
Громакова Н. - Специфіка формування ідентичностей в Україні в ХІХ ст. (2011)
Гаврилюк С. - Становлення пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Чебаник В. - Концепція української нації в теоретичній спадщині В.Б. Антоновича (2011)
Зайцева З. - "Українське наукове товариство у Києві” у дискурсі його засновників (2011)
Кармалюк С. - Організація недержавної соціальної опіки в УНР (1917 – 1920 рр.) (2011)
Вільховик О. - Дезертирство на теренах радянської України (1918 – початок 1920-х рр.): спроба аналізу (2011)
Лазарович М. - До питання про причини й передумови єврейських погромів в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. (2011)
Кобута С. - Питання ветеранського статусу вояків УПА: консолідаційний ресурс політиків та правові перспективи визнання самих ветеранів (2011)
Тимошенко Ю. - Розвиток фізичної культури в освітніх закладах УРСР у другій половині 1940-х р. (2011)
Адамович С. - Проблема державного устрою України у програмових засадах і діяльності Української гельсінської спілки у 1988 – 1990 рр. (2011)
Новоскольцева Л. - Україна в умовах глобалізації: національні інтереси та соціально-економічний розвиток (2011)
Vavryniuk А. - Walka polityczna o kształt wschodniej granicy polski po II wojnie światowej (2011)
Івчик Н. - Польське та єврейське питання на правобережній Україні часів буржуазних реформ у Російській імперії (2011)
Бахов Г. - Діяльність місцевих органів влади з благоустрою міст Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Заєць Л. - Використання матеріалів періодики останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. про історію та пам’ятки Луцька у сучасній пам’яткознавчій діяльності (2011)
Кобилянська Г. - Покуття в процесі розвитку української національної культури початку ХХ ст. (2011)
Кобилянський В. - Трансформація культурно-просвітніх товариств Галичини в українському національно-визвольному русі міжвоєнного періоду (2011)
Пагор В. - Матеріальне становище викладачів та студентів Кам’янець-Подільського медичного технікуму (перша половина 30-х рр. ХХ ст.), Комарніцький О. (2011)
Розлуцький Н. - Географічні аспекти військових дій УПА на території Станіславської області (2011)
Мухаровська А. - Результати діяльності державних комісій щодо обліку збитків, заподіяних державним установам і підприємствам у Волинській області у роки Другої світової війни (2011)
Прищепа О. - Навчальні заклади у формуванні освітньо-культурного середовища повітових міст і містечок Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2011)
Топчій О. - Сільська інтелігенція Чернігівщини в політиці Українізації (20-ті – поч. 30-х років. ХХ ст.) (2011)
Щербина Н. - Історичний шлях Одеського державного економічного університету – провідного ВНЗ українського Причорномор’я, Махінла Ю. (2011)
Передмова (2012)
Реєнт О. П. - Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з "українського питання" в модерну добу (2012)
Шандра В. С. - Есе про чинники тривалого українського націєтворення (2012)
Лисенко О. В. - Взаємозв’язок між результатами Великих реформ 1860–90-х рр. і Першої світової війни та їх наслідки для України (2012)
Милько В. І. - Обговорення в ІІІ Державній думі Російської імперії столипінської аграрної реформи: позиція депутатів від українських губерній і міст (2012)
Вільшанська О. Л. - Вдалий шлюб в уявленнях городян у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (на основі джерел особового походження та художньої літератури) (2012)
Донік О. М. - Етнічна диференціація і процеси соціально-культурної адаптації підприємців України в пореформену добу (2012)
Жилєнкова І. М. - Особливості економічного розвитку українських земель Російської імперії в пореформену добу (2012)
Кривопішин О. М. - Розвиток залізничного транспорту і підготовка кадрів середньої ланки в другій половині ХІХ ст. (2012)
Машкін О. М. - Правовий статус іноземних землевласників та колоністів українських губерній Російської імперії (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) (2012)
Молчанов В. Б. - Вплив воєнних реформ Д.О. Мілютіна на життєзабезпечення російських військових в українських губерніях в другій половині ХІХ ст. (2012)
Томазов В. В. - Соціальний статус Федора Павловича Родоканакі та його родини в Російській імперії (2012)
Білецький П. М. - Антинімецька кампанія в Подільській губернії (1914–1917 рр.) (2012)
Загребельна Н. І. - Благодійна діяльність та меценатство представників українських торгово-промислових кіл та інтелігенції у роки Першої світової війни, Маковей Є. О. (2012)
Скрипник А. Ю. - Дислокація Російських військ на Поділлі наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. (2012)
Усенко П. Г. - Дарданелли–Босфор–Одеська затока: шлях чорноморської ескалації Великої війни (1914 р.) (2012)
Опря І. А. - Криза Російської православної церкви як передумова поширення пізньопротестантських віровчень у Правобережній Україні у 60-ті рр. ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Степаненко Г. В. - Шкільна діяльність православного духівництва Правобережної України та процес підготовки Парафіяльної й Освітньої реформ 1864 р. (2012)
Кирієнко О. Ю. - "Цензурна реформа 1865 р." в українській та російській історіографії (2012)
Крижановська О. О. - Кріпацька інтелігенція в Україні (XVIII — перша половина ХІХ ст.): історіографічні аспекти (2012)
Пазюра Н. В. - Монографія Андрія Стороженка "Стефан Баторий и днепровские козаки: изследования, документы и заметки" у контексті наукової спадщини вченого (2012)
Шевченко В. В. - Стан та перспективи вивчення банкірського підприємництва на Півдні України в ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Шевченко В. М. - Методологічні основи вивчення історії земельного ринку в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2012)
Янишин Б. М. - Щоденне життя галицького містечка другої половини ХІХ ст. на сторінках місцевої періодики (за матеріалами "Gazety Naddniestrzańskoi"), Тельвак В. В. (2012)
Довжук І. В. - Гірничий інженер Іліодор Фелькнер (2012)
Коляда І. А. - "Благородный осведомитель": штрихи до портрета київського цензора Сергія Никипоровича Щоголєва (2012)
Коник О. - Глушковецький А. Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії: монографія / Анатолій Глушковецький. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2010. — 400 с. Бібліограф.: с. 179–220 (2012)
До уваги авторів! (2012)
Зміст (2012)
Бондаренко В. Ф. - Шляхи підвищення ефективності навчання англійської мови у немовних ВНЗ України, Василишина Ю. М. (2012)
Борисов В. В. - Веб-дизайн як складова фахової підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Воробель М. М. - Природа як засіб емоційно-естетичного розвитку дошкільників (на прикладі німецького досвіду) (2012)
Гадалова І. М. - Передумови самореалізації особистості молодшого школяра в процесі музичного виховання (2012)
Гладун Т. С. - Створення системи дидактичних умов розвитку продуктивного мислення майбутніх екологів (2012)
Горбач В. М. - Моделювання елементів функціональності навчальної лабораторної установки "Дослідження температурної залежності проникності феромагнетиків”, Люхтан О. А. (2012)
Дем’янова В. Г. - Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу під час створення посібників з російської мови як іноземної для технічних вищих навчальних закладів України, Моргунова Н. С. (2012)
Жолобов О. В. - Досвід застосування рейтингової системи оцінювання знань студентів факультету підготовки офіцерів запасу (2012)
Журавська Н. С. - Методика самостійної роботи з дисципліни "Контроль та безпека якості сільськогосподарської продукції" для майбутніх екологів на прикладі ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів", Ященко Л. Д. (2012)
Ісаєнко С. А. - Соціокультурна проблематика в змісті навчальної дисципліни ІМПС у контексті міжкультурної комунікації, Яковенко-Глушенкова Є. В. (2012)
Каплун І. В. - Емоційно-ціннісний компонент у структурі професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профелю (2012)
Квас О. В. - Актуальність педагогіки дитинства в сучасних педагогічних концепціях та напрямах (2012)
Клименко А. О. - Педагогічний зміст роботи сучасного викладача ВНЗ у соціальних мережах Інтернету (2012)
Кузнєцова О. Я. - Методично-організаційні цілі і завдання навчання загальної фізики майбутніх інженерів авіаційних спеціальностей в сучасних увовах (2012)
Макаренко Л. Л. - Роль інформаційно-освітнього середовища в процесі формування інформаційної культури (2012)
Мен Мен - Дослідно-експериментальна робота з формування музично-імпровізаційних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Муранова Н. П. - Моніторинг рівня навчальних досягнень старшокласників із математики в доуніверситетській системі підготовки (2012)
Мосьпан Н. В. - Педагогічні аспекти перекладу дитячої літератури (2012)
Назола О. В. - Переваги і недоліки експліцитного та імпліцитного навчання студентів граматики іноземної мови (2012)
Нижник О. В. - Методика вивчення нормального розподілу випадкових похибок вимірюваннь майбутніми вчителями технологій (2012)
Нечипоренко В. В. - Формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах системного розвитку навчально-реабілітаційного центру (2012)
Павицька К. М. - Організація роботи школи з батьками старшокласників: теоретичний аспект (2012)
Павлов Ю. О. - Адаптаційні процеси у професійній підготовці щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців у ПТНЗ (2012)
Пантюк Т. I. - Методи виховання як способи реалізації виховних цілей, Пантюк Ю. М. (2012)
Повалій Л. В. - Педагогічна взаємодія школи і сім’ї у контексті професійного самовизначення сільських старшокласниць (2012)
Робак В. Є. - Старість у стародавньому світі: освітньо-геронтологічний контекст (2012)
Сиротюк Т. А. - Педагогічні аспекти формування у студентів вокально-виконавських умінь та навичок (2012)
Тоцька Л. О. - Вокально-виконавський стиль "bel canto”: історико-теоретичний аспект (2012)
Холоденко О. В. - Деякі соціально-історичні аспекти розвитку та поширення англійської мови (2012)
Юрченко Є. О. - Деякі аспекти формування поняття "самозахисту” у системі захисту прав особи в процесі правової підготовки соціальних працівників (2012)
Янжула О. В. - Співвідношення понять "компетентність” та "компетенція” як психолого-педагогічна проблема (2012)
Антонюк Т. Д. - Міжнародне співробітництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі (2012)
Дмишук О. С. - Причини та характер початкового етапу становлення Київської Духовної Академії: історичний аналіз (2012)
Новикова О. В. - Взаимоотношения греков и варваров в Заподном Крыму VI – II вв. до н. э.: формирование концепций в досоветский период (2012)
Черкасов О. В. - Історіографія досліджень мезоліту Криму протягом 20– 30-х рр. ХХ століття (2012)
Шакурова О. - Проблема походження українців у сучасній українській історіографії (2015)
Шостак М. - Заснування Київської Русі в новітніх дослідженнях українських вчених (2015)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — вересень 2000 р.), Томенчук Б. (2015)
Висотін М. - Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини (2015)
Білецький Н. - Теорія ввічливості та теорія звертань як перспективне методологічне поле для аналізу дипломатичних листів ранньомодерної доби (2015)
Отрошко Л. - Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми (2015)
Зінченко А. - Спротив вірян заходам російської влади у руйнуванні Уніятської церкви в Білорусії і на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. — у 1830-ті роки (2015)
Склярова О. - Соціально-економічні аспекти національного визволення в українській публіцистиці початку ХХ століття (2015)
Овсіюк О. - Повсякденне життя населення м. Києва 1943 — 1945 рр. у радянській та вітчизняній науковій літературі (2015)
Галущак М. - Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х — початку 90-х років ХХ століття (2015)
Терлецький В. - Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення (2015)
Тимошик М. - Прізвища і прізвиська одного села: історія, етимологія, класифікація (2015)
Смольницька O. - Міфологеми у поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк: до витоків проблеми (2015)
Газізова О. - Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді (2015)
Присяжна Т. - Українознавство як комплексна дисципліна та філософія освітньо-виховного процесу (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського