Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (2015)
Стрижалківська В. В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих у Чеській республіці (2015)
Мелещенко В. В. - "І жити спішити треба. . . " (2015)
Сеньків В. М. - Застосування аксіологічного підходу до проведення першого міжшкільного етапу учнівських олімпіад з окремих предметів (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Большаков В. І. - Игольчатый феррит (2015)
Броневицький С. П. - Нормативні методи ефективного управління будівництвом на основі планування територій (2015)
Волчук в. Н. - О применении вейвлетно-мультифрактального анализа в задаче оценки структуры металла (2015)
Шатов С. В. - Уніфікація процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів, Білоконь А. І. (2015)
Ершова Н. М. - Принятие решений на основе метода анализа иерархий (2015)
Млодецький В. Р. - Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах, Ценацевич Т. О. (2015)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения, Цымбалова Т. А. (2015)
Євсєєва Г. П. - Друга світова війна та Україна: історія і сучасність, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2015)
Титул, зміст (2015)
Володимир Шедяков: Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності (2015)
Голян В. - Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації (2015)
Бутко М. - Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем, Третяк О. (2015)
Рижок З. - Інституціональні засади формування регіональної земельної політики (2015)
Гордійчук А. - Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади (2015)
Ненно И. - Методология интегрированного риск-менеджмента в морских торговых портах (2015)
Педько І. - Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств (2015)
Задорожня Л. - Оцінка ефективності пільг із податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Щербак А. - Кластерна політика Норвегії (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (продовження) (2011)
Шпак О. - Самовиховання учнів: актуалізація проблеми, Терес М. (2011)
Кільова Г. - Дидактичні основи розвитку професійно-технічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Вавринчук М. - Особливості полікультурного простору Хмельницької області, Шоробура І. (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Левченко Т. - Удосконалення ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітньої школи (2011)
Ромащенко І. - Міжкультурна компетенція як інтегративна характеристика фахівця з маркетингу (2011)
Локшин В. - Соціокультурна компетенція як фактор розвитку гуманітарної культури майбутнього фахівця з управління в соціокультурній сфері (2011)
Жигірь В. - Вимоги до професійної підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Логвиненко Т. - Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка: 15 років діяльності на ниві освіти, Гук О. (2011)
Кулішов В. - Теоретичне обґрунтування системи безперервної економічної освіти у нинішніх умовах (2011)
Малик Л. - Роль та місце туризму в економіці країни та розвиток туристичного бізнесу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря (2011)
Петрицин І. - Використання навчальних мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів технологій (2011)
Дибкова Л. - Професійна компетентність викладача ВНЗ при проведенні контрольних закладів (2011)
Козловський Ю. - Моделювання співвідношення "готовність / вимоги” до наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Жорова І. - Теоретичний аналіз змісту поняття "професіоналізм педагога” (2011)
Лучкевич В. - Спадщина Я.А. Коменського в Україні: літературознавчі студії (2011)
Процишин О. - Особливості розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг (2011)
Белеканич Т. - Фортепіанна творчість Віктора Теличка, Німилович О. (2011)
Щурик Б. - Вокальна творчість А. Кос-Анатольського (2011)
Мащакевич М. - Особливості організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі (2011)
Хміль О. - Професійна орієнтація в системі середньої освіти (французький досвід) (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Зайчук Г. - Ринок праці: погляд на професійну компетентність майбутнього маркетолога туристичної сфери (2011)
Комар Л. - Фразеологія як наука та її предмет дослідження (2011)
Леснянська-Дощак А. - Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини, Юзьвяк О. (2011)
Шиманович І. - Політехнічна підготовка майбутніх учителів у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття (2011)
Бачієва Л. - Класифікація дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на народних звичаях та обрядах у дошкільному закладі (2011)
Шумська В. - Технологія методу інтонаційно-стильового розуміння музики учнями в школі (2011)
Василиків І. - Формування інформаційної культури майбутнього вчителя маркетингу (2011)
Шекера Н. - Формування загальнокультурної компетентності засобами зарубіжної літератури (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей в навчально-виховній діяльності педагогічного університету (2011)
Панасюк Н. - Формування економічних знань як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Зимомря М. - Фольклорна основа – домінанта народних промислів Закарпаття (2011)
Титул, содержание (2014)
Бергеман Г. В. - Некоторые технологические итоги работы ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Заспенко А. С., Чмырков К. Ф. (2014)
Заспенко А. С. - Развитие технологии производства металлопродукции – залог конкурентоспособности предприятия, Краев М. В. (2014)
Селькин С. Л. - Совершенствование структуры развития компетенции инженерно-технических работников ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Павленко И. Н. (2014)
Фролов Д. Б. - Маркетинг металлопродукции ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского" и пути повышения ее конкурентоспособности (2014)
Мазов М. М. - Совершенствование техники и технологий, используемых в условиях металлургического производства ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" (2014)
Онацкая О. С. - Экономическая и интеллектуальная безопасность предприятия – необходимая составляющая производственной деятельности, Петренко В. А. (2014)
Ковшов В. Н. - Исследование взаимовлияния верхней и нижней зон доменной печи, Петренко В. А., Усенко В. А., Кривоносов С. А. (2014)
Ткач А. А. - Разработка рационального режима накопления и выпуска жидких продуктов плавки из доменной печи, Ткач А. Я., Петренко В. А., Ковшов В. Н. (2014)
Пелых И. В. - Исследование эксплуатационной надежности вибрационных грохотов калибровки кокса в технологических процессах шихтоподготовки доменного цеха ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Петренко В. А. (2014)
Карасевич А. В. - Автоматизированная система контроля и учета загрузки шихтовых материалов в доменном производстве (2014)
Грес Л. П. - Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья на эксплуатируемых доменных печах путем установки системы теплообменников для нагрева компонентов горения и модернизации воздухонагревателей, Каракаш Е. А., Карпенко С. А., Колдомасов С. В. (2014)
Бергеман Г. В. - Разработка и освоение в сталеплавильных агрегатах ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" технологии выплавки низкоуглеродистой стали марки М для производства контактного рельса вагонов метрополитена, Заспенко А. С., Пелых И. В., Петренко В. А. (2014)
Чмырков К. Ф. - Моделирование конвертерной плавки с использованием в шихте карбидокремниевых, железосодержащих брикетов, Заспенко А. С., Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Петренко В. А., Стоянов А. Н. (2014)
Заспенко А. С. - О скорости износа периклазоуглеродистой футеровки 60-тонных конвертеров ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Чмырков К. Ф., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Горбенко Ю. Г. (2014)
Чмырков К. Ф. - О влиянии сталеплавильных факторов на величину брака по металлу при производстве крупных швеллеров в условиях ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Краев М. В. (2014)
Низяев К. Г. - Результаты эксплуатации опытной кислородной фурмы, Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Заспенко А. С., Чмырков К. Ф., Васильев Д. П. (2014)
Танасогло А. В. - Численно-аналитическая методика решения задачи устойчивости пространственных решетчатых конструкций (2015)
Гаранжа И. М. - Обзор научных исследований в области изучения напряженно-деформированного состояния трубобетонных конструкций, Сальвадор Иборра-Чорро (2015)
Горохов Е. В. - Нагрузочные испытания одноцепной анкерно-угловой опоры типа У110-1, Васылев В. Н., Алёхин А. М. (2015)
Бакаев С. Н. - Повышение надежности эксплуатации воздушных линий электропередач (комплекс работ и предложений по действующим ВЛ), Смирнова Н. С., Моргай В. В. (2015)
Стогній Б. С. - Аналіз втрат даних в інформаційних системах, що використовують протокол MODBUS RTU для передачі інформації, Панов А. В., Войтов Д. В., Нестриженний М. О. (2015)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров элементов MICROGRID с учетом неопределенности исходной информации, Замковой П. А., Дмитренко И. А., Luciano N. C. (2015)
Танкевич С. Є. - Інформаційні моделі ОЕС України на основі еталонної архітектури (2015)
Захаров А. М. - Підвищення якості комп’ютерних моделей перспективних режимів енергосистем (2015)
Лисяк В. Г. - Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції, Гоголюк П. Ф. (2015)
Матусевич О. О. - Стратегії управління технічним станом і ремонтом тягових підстанцій (2015)
Бець О. Ю. - Спосіб оцінки ефективності встановлення індикаторів пошкоджень на повітряних лініях електропередачі, Блінов І. В., Парус Є. В., Танкевич С. Є. (2015)
Стелюк А. О. - Ідентификація та класифікація "критичних ліній електропередачі" з використанням принципу надійності "N-1" (2015)
Костюк В. О. - Детерміновано-стохастичні моделі об’єктів електричної генерації для розрахунку нормованої ціни виробництва електроенергії (2015)
Гончаренко І. С. - Окремі питання підвищення ефективності методу розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності розосередженої генерації (2015)
Губатюк О. С. - Визначення оптимального місця та потужності джерела розподіленої генерації (2015)
Бовсуновский А. П. - Учет качаний валопровода турбоагрегата при оценке усталостной поврежденности его элементов в процессе успешного несинхронного включения, Куевда Ю. В. (2015)
Антонов А. Е. - Выбор параметров ротора для электромеханической системы компенсации гироскопического момента в высокооборотном электроприводе, Михайлик Е. М. (2015)
Акинин К. П. - Способ передачи команд управления по силовым проводникам исполнительных бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Киреев В. Г. (2015)
Карлов О .М. - Метод розрахунку по усередненому магнітному полю енергетичних показників торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з компенсованою обмоткою, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Гребеников В. В. - Исследование электрической машины дискового типа с постоянными магнитами цилиндрической формы в режиме генератора, Гамалея Р. Р., Прыймак М. В., Попков В. С., Богаенко Н. В., Шарабан Ю. В. (2015)
Кирик В. В. - Вплив геомагнітних індукційних струмів на насичення магнітної системи автотрансформатора, Нагорний Р. В. (2015)
Тітко В. О. - Визначення технічного стану асинхронних електродвигунів за результатами аналізу вібропроцесів (2015)
Руденко Ю. В. - Влияние индуктивности рассеяния трансформатора в преобразователях на их выходную мощность, Руденко Т. В. (2015)
Павлов Г. В. - Нелинейное управление резонансным инвертором преобразователя частоты, Обрубов А. В., Винниченко И. Л. (2015)
Спирин В. М. - Сравнительный анализ Г-образных схем индуктивно-емкостных преобразователей CL-вида по установленной мощности реактивных элементов, Кабан В. П., Матвеев В. Ю., Губаревич В. Н., Маруня Ю. В. (2015)
Зозулев В. И. - Моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитно-полупроводникового генератора прямых импульсов, Шолох Д. А., Христо А. И. (2015)
Кучерявая И. Н. - Применение мультифизического моделирования в решении задач электротехники (2015)
Голубев В. В. - Особенности расчета цепей переменного тока с периодически изменяющимися параметрами (2015)
Варський Г. М. - Визначення параметрів електромагнітної системи давача електронного трансформатора струму з нормованими метрологічними характеристиками в перехідних режимах роботи, Гречко В. В., Танкевич Є. М. (2015)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Кільова Г. - Нові підходи до планування стратегії реформування вищої педагогічної освіти (2011)
Кишакевич Ю. - Про логіко-математичну складову тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Мадзігон В. - Міжнародний маркетинг в дослідженні загального огляду країн Америки, Вачевський М. (2011)
Заяць О. - Інформатизація як фактор підвищення ефективності управління сучасною освітою, Григорович А., Заяць М. (2011)
Добрянський І. - Формування цілісної системи oсoбистiсних цiннoстeй майбутнього фахівця, Зимомря М. (2011)
Поліщук В. - Становлення професіоналізму соціального педагога на основі компонентів індивідуального стилю його діяльності (2011)
Козловська І. - Виховання духовності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі інтегративного навчання (2011)
Мадзігон В. - Методологічні підходи до обґрунтування розвитку підприємництва у країнах Західної Європи (2011)
Слово пастиря. Христове Воскресіння (2011)
Слово вченого. Під сильним враженням (2011)
Литвин А. - Завдання та функції інформатизації профтехосвіти (2011)
Віндюк А. - Підходи та принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи (2011)
Шапаренко Х. - Формування професійної компетентності студентів в процесі організації позаадиторної дослідної роботи (2011)
Сушенцева Л. - Особливості формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника в умовах соціального партнерства (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в контексті управлінської культури (2011)
Жигірь В. - Управлінська компетентність менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Методичні аспекти вивчення економічної освіти на мікрорівні в національній школі (2011)
Удяк Г. - Демонічна проблематика Михайла Лермонтова у контексті європейської літературної традиції (2011)
Філоненко Л. - Біографічний нарис Михайла Тележинського "Український композитор К. Стеценко (до історії української пісні)”, Молчко У. (2011)
Яцишин О. - Лінгводидактичні умови досягнення автономії студентів ВНЗ у вивченні іноземної мови (2011)
Хало З. - Практичні аспекти організації комунікативної взаємодії в організації інтелектуального розвитку дитини у дошкільних закладах Німеччини (2011)
Левченко Т. - Теоретична модель професійної підготовленості майбутнього вчителя трудового навчання до економічного виховання учнів (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Мелікова С. - Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи у вищих педагогічних закладах (2011)
Зубрицький М. - Олександр Духнович – педагог і будитель закарпатських русинів (2011)
Васів С. - Психолого-педагогічні умови формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Токуєва Н. - Трудове виховання учнів у Гадяцькій середній школі-інтернаті імені Є.П. Кочергіна (за матеріалами педагогічної спадщини М. Андрієвського) (2011)
Корнієнко В. - Дидактичні особливості організації навчального процесу у вищій школі США (2011)
Осадча І. - Проблема педагогічних здібностей вчителя у вітчизняній педагогіці кінця ХХ століття (2011)
Колісник-Гуменюк Ю. - Інтерактивні технології як метод громадянського виховання молоді (2011)
Кальбус О. - Розвиток психолого-педагогічної культури майстрів виробничого навчання як фактор попередження професійного вигорання (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Василиків І. - Гіпертекстові навчальні системи у професійній підготовці вчителя маркетингу (2011)
Попова Г. - Навчання дизайну одягу в позашкiльних навчальних закладах як актуальна проблема сучасності (2011)
Юрчонок Ю. - До питання педагогічних технологій авторських шкіл України (2011)
Комарницька Н. - Роль Українського технічно-господарського інституту у розвитку політехнічної та економічної освіти (міжвоєнний період) (2011)
Коцопей Г. - Проблема формування виховного ідеалу української молоді у педагогічній думці на сторінках періодичних видань Східної Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Сеньків О. - Обґрунтування К. Ушинським прогресивних суспільно-політичних ідей зарубіжних педагогів другої половини ХІХ століття (2011)
Лозинська С. - Політехнізм у світлі розвитку дошкільної освіти 30-х років ХХ ст (2011)
Баурда М. М. - Правова природа заставної: недоліки її застосування для рефінансування (2015)
Боровікова В. С. - Типологізація держав у державотворчій спадщині Б. Кістяківського: основні підходи (2015)
Васильєв Є. О. - Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку (2015)
Величко В. О. - Концепції місцевого самоврядування, Фролов О. О. (2015)
Веприцький Р. С. - Протидія корупції на регіональному рівні (2015)
Вільчик Т. Б. - Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении (2015)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження (2015)
Геєць І. В. - Підготовка вчителів законознавства на юридичному факультеті Київського університету св. володимира: правовий аспект (2015)
Головащенко О. С. - Проблеми формування європейської соціальної моделі на сучасному етапі (2015)
Гринчак С. В. - Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора (2015)
Гусаров С. М. - Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування (2015)
Дахова І. І. - Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України (2015)
Дуравкін П. М. - Походження функціональних властивостей пені в податковому праві (2015)
Єфремов А. О. - Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців (2015)
Ilchenko O. V. - Legal Aspects of Functioning of Criminal Misconduct, Ihnatenko Y. V. (2015)
Калаченкова Е. А. - К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія: розмаїття наукового пізнання (2015)
Клемпарський М. М. - особливості зарубіжного досвіду протидії злочинності неповнолітніх та можливість його використання в Україні (2015)
Ковтун М. С. - Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики (2015)
Коротких А. Ю. - Досвід врегулювання юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством Іспанії (2015)
Костенко М. В. - Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Купріянова А. О. - Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України (2015)
Курочка М. І. - Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення (2015)
Кучевська С. П. - Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією в зону АТО (2015)
Лемак В. В. - Квазідержави на пострадянському просторі: порівняльно-правові аспекти, Пеца Д. Д. (2015)
Лемішко Ю. Ю. - Про доцільність доповнення переліку обставин, які обтяжують покарання (2015)
Литвиненко В. І. - Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії корупції (2015)
Лісогорова К. М. - Виправно-трудове право в УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2015)
Мачуський В. В. - Право кровної помсти в київській русі (2015)
Михайліченко Т. О. - Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди (2015)
Мінаєва О. М. - Процедурні особливості податкового контролю в країнах Латинської Америки: компаративний аналіз (2015)
Мороз М. В. - Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2015)
Назар Ю. С. - Окремі проблеми застосування зменшення бюджетних асигнувань (2015)
Немеш П. Ф. - Дослідження письмових доказів особистого характеру в цивільному процесі (2015)
Ортинський В. Л. - Поняття та правова природа судового контролю у кримінальному провадженні в рамках наукових дискусій (2015)
Печуляк В. П. - Договір концесії як перспективний метод державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2015)
Попова С. М. - Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України (2015)
Проневич О. С. - Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів (2015)
Рєзнік О. М. - Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки україни та країн європейського союзу (2015)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2015)
Садчікова К. А. - Значення висновку експерта при складанні обвинувального акту (2015)
Севідов О. А. - Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України (2015)
Сіваш О. М. - Концепція "відповідальності по захисту" як баланс принципів державного суверенітету та поваги до прав людини (2015)
Соцький А. М. - Історичний генезис становлення та розвитку неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Стеблянко А. В. - Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти, Рєзнік О. М. (2015)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX ст. (2015)
Філіпська Н. О. - Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні (2015)
Хараберюш О. І. - Особливості протидії контрабанді культурних цінностей (2015)
Хомишин І. Ю. - Контроль у системі державної служби (2015)
Цуркаленко Ю. В. - Визнання судових рішень джерелом адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права (2015)
Череднікова Т. М. - Структура договірних відносин з поставки нафти та нафтопродуктів (2015)
Чернега В. М. - Оціночні поняття в сімейному праві України (2015)
Шеверєва В. Є. - Аналіз нового Закону "Про місцеві вибори" в частині передвиборної агітації (2015)
Шепітько М. В. - Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя (2015)
Шимон І. П. - Судова реформа в Румунії: зміцнення гарантій незалежності (2015)
Щербина Т. М. - Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України (2015)
Ямненко Т. М. - Поняття доказів у справах про порушення фінансового законодавства (2015)
Гомля Л. М. - Доповнення до "Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я" Полтавського району Полтавської області, Давидов Д. А. (2008)
Мельниченко Н. В. - Критико-систематичний аналіз роду Sorbus L. (2008)
Рудік Г. О. - Формування і розвиток пагонових систем Iberis saxatilis L. та I. sempervirens L., Вознюк Л. М. (2008)
Кравець Н. Я. - До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля (2008)
Мателешко О. Ю. - Жуки-щитовидки (Coleoptera, Trogossitidae) Українських Kарпат (2008)
Пархоменко О. В. - Життєві цикли розвитку жуків-мертвоїдів (Coleoptera, Silphidae) фауни України (2008)
Pужіленко Н. С. - Фауна та деякі особливості екології хижих ссавців прибережних ділянок долини р. Pось (2008)
Шатковська О. В. - Гетерохронії і модель розвитку птахів (2008)
Григорова Н. В. - Визначення цинку, магнію та інсуліну в панкреатичних острівцях різних видів тварин (2008)
Григорова Н. В. - Вміст металів у β-інсулоцитах у мишей і щурів при гіпофункції острівцевого апарату та її корекції, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Омельянчик В. М., Єщенко В. А. (2008)
Григорова Н. В. - Вплив фізичного навантаження на вміст цинку та інсуліну в клітинах у щурів різного віку, Миргородська К. П., Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2008)
Корінчак Л. М. - Сезонні зміни фізіологічних функцій студентів та школярів (2008)
Плиска О. І. - Лабільність ЦНС в учнів старших класів в процесі навчання, Рубан О. В., Бірюк О. О., Плиска О. О., Варга М. М., Вельмик Л. І. (2008)
Романченко В. Д. - Характеристика церебральної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною хворобою (2008)
Шкопинський Є. А. - Порівняльна характеристика центральної і периферiйної гемодинаміки у спортсменок з різним способом позної статики, Власенко К. Л., Фаворiтов В. М., Алексеєнко М. В., Огурцова М. Б. (2008)
Мегалінська А. П. - Гемаглютинуюча та літична активність розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) gaertn), Чорний І. Б., Волинська С. С., Афанасьєва І. Ф. (2008)
Бровдій В. М. - Закон дифузії і його роль в геологічних процесах земної кори, Гаца О. О., Пащенко Є. Ю. (2008)
Мегалінська А. П. - Вирощування деяких лікарських рослин на територіях, забруднених радіоактивним цезієм, Дев’єр Н. Р. (2008)
Скиба Ю. А. - Засолення та його вплив на рівень пероксидного окиснення в коренях проростків кукурудзи, Ушакова І. В. (2008)
Руда О. Ю. - Поширення епідемії ВІЛ-інфекції та формування навичок здорового способу життя у молоді (2008)
Чепурна Н. П. - Використання екологічно чистих біостимуляторів для підвищення життєздатності і продуктивності комах при їх культивуванні в штучних умовах, Мухіна О. Ю. (2008)
Лапига І. В. - Вивчення екологічних основ мікроеволюції з використанням новітніх інформаційних технологій (2008)
Сидорович М. М. - Відображення методології сучасного природознавства у шкільному курсі біологія (2008)
Галаган О. К. - Нові аспекти наукової спадщини Віллібальда Бессера – першого дослідника флори України (до 200-річчя його наукової діяльності в Україні) (2008)
Івченко І. С. - Становлення дендрологічної науки в етноботанічному контексті (2008)
Буяло Т. Є. - Міжпредметні зв’язки біології: історичний аспект та вимоги сьогодення, Третьякова Т. М., Іванова О. І. (2008)
Мороз І. В. - Шляхи поліпшення методичної підготовки майбутніх учителів біології (2008)
Скиба М. М. - Дидактична гра як один із методів екологічної освіти та виховання школярів (2008)
Рецензія навчального посібника В. М. Бровдія і О. О. Гаци "Закони екології”. – К.: освіта України, 2007. – 378 с. (мова українська, наклад 1000 примірників) (2008)
Правила для авторів (2008)
Автори номера (2008)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару, Вачевський М. (2011)
Шоробура І. - Індивідуальний підхід до учнів вечірньої загальноосвітньої школи як умова ефективної педагогічної роботи, Столяр В. (2011)
Оршанський Л. - Формування національних цінностей школярів у процесі художньо-трудової діяльності, Кізан Н. (2011)
Ткаченко Т. - Методи самостійної роботи з постановки голосу для студентів заочного відділення на музично-педагогічних факультетах (2011)
Чеснокова Л. - Профільне навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних навчальних закладів України (2011)
Мадзігон В. - Основи теорії і пропозиції та рівновага підприємницької діяльності на товари і послуги (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Святе материнство (2011)
Михасюк І. - Слово вченого. Освіта і молодь у ринковій економіці (2011)
Герлянд Т. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Кулішов В. - Основні аспекти в досягненні зростання в економіці, та використання маркетингу у виробництві товару (2011)
Жигірь В. - Особливості професійної компетентності менеджерів освіти (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Малик Л. - Сутність категорії управління та менеджменту в туристичному бізнесі (2011)
Віндюк А. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з готельно-курортної справи до професійної діяльності (2011)
Ємельянова Т. - Місце філософії в системі освіти ХХІ століття (2011)
Андрощук І. - Специфіка організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво” (2011)
Садова І. - Засоби формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Пермякова О. - Диферентаційний підхід у навчанні в загальноосвітніх закладах Європи та вимірювання успішності учнів у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) (2011)
Німилович О. - Мистецькі взаємини Мирослава Антоновича і Йосипа Гошуляка – відомих музикантів української діаспори, Філоненко Л. (2011)
Леськів В. - Трудове навчання і професійна орієнтація в загальноосвітній школі, Леськів Д. (2011)
Комар Л. - Суть та значення фразеологічних одиниць в іншомовному спілкуванні (2011)
Камінська О. - Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2011)
Мойко О. - Інформатизація освіти та проблеми впровадження в освіту інформаційних технологій (2011)
Левкович У. - Принципи розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Романенко К. - Характеристика термінологічного апарату проблеми екологізації освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2011)
Гринько В. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену "професійна мобільність” (2011)
Бовдир О. - Комунікативна культура юриста: сутність та особливості (2011)
Базиляк Н. - Мовна підготовка майбутніх спеціалістів: європейський вимір України (2011)
Сеньків О. - Рецепція спадщини К. Ушинського педагогами дореволюційного періоду (2011)
Федишин С. - Конкурентоздатність України напередодні вступу в зону вільної торгівлі з ЄС (2011)
Скотний В. - Виховання душі (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг будівельної промисловості та історія розвитку бетону, Вачевський М. (2011)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.) (2011)
Берека В. - Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти: особистісно орієнтований підхід (2011)
Мадзігон В. - Сутність суспільного виробництва у підприємницькій діяльності, як основи розвитку людського співжиття (2011)
Ромащенко І. - Проблемне навчання як один із методів стимулювання навчальної діяльності студентів (2011)
Зварич І. - Методи оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Копельчак М. - Організація професійної підготовки робітників в умовах регіонального професійного комплексу (2011)
Пономаревський С. - До проблеми розвитку української освіти та шкільництва в Росії (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Твори добро (2011)
Жигірь В. - До питання про методи, методики та технології підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Напрями антикризової політики в економічній безпеці діяльності підприємства та методи реструктуризації та санації підприємства (2011)
Ткачук С. - Суть та структура технологічної культури (2011)
Віндюк А. - Етапи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості, Сурмяк Ю. (2011)
Зайцева Л. - Особливості застосування дітьми старшого дошкільного віку узагальнених процесуальних уявлень у досягненні практичних цілей (2011)
Андрощук І. - Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації (2011)
Гаврищак Л. - Сучасна психологія на захисті формування цінностей молодших школярів в контексті трансформацій суспільних процесів (2011)
Матяшук В. - Післядипломна педагогічна освіта України в ракурсі сучасних світових тенденцій розвитку освіти дорослих (2011)
Пагута М. - Ергодизайн як складова професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі "Технології” (2011)
Волошанська І. - К.Д. Ушинський про використання методів вільної гри та праці у навчально-виховному процесі (2011)
Калита Н. - Проблема фізичного виховання особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в процесі наскрізної практичної підготовки (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Вашеняк І. - Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини (2011)
Чеснокова Л. - Престиж робітничих спеціальностей – вимоги сьогодення (2011)
Романенко Л. - Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян: диригентсько-педагогічна і творча діяльність, Теодорович С. (2011)
Кашперський В. - Ефективність внутрішнього управління вищим мистецьким навчальним закладом (2011)
Коцюба О. - Розвиток правової культури студентів вищих економічних навчальних закладів шляхом використання різних форм навчання (2011)
Вологін Ю. - Підготовка менеджерів в педагогічних університетах (2011)
Смила Й. - Вплив гендерних стереотипів на ситуацію жінок і чоловіків у суспільстві (2011)
Кучумова Н. - Особливості організації системи вищої медичної освіти в Австрії (2011)
Волошин С. - До проблеми духовно-морального розвитку особистості (2011)
Левкович У. - Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Мартинюк В. - Формування методичних засад навчальної літератури з історії для вітчизняної початкової школи у другій половині ХІХ ст. (2011)
Ільків М. В. - Мамаївський скарб бронзових виробів (2013)
Попович М. - "Буковинський" період в житті археолога Д. Я. Телепіна, Пивоваров С. (2013)
Пивоваров С. - Ланцетоподібні наконечники стріл з Рухотина (уроч.Корнешти), Калініченко В. (2013)
Сайко М. - Кредит у західних провінціях Риму в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (II ст. до н. е. - початок III ст. н. е.) (2013)
Сандуляк І. - Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (2013)
Боднарюк Б. - Чернецтво Палестини у другій половині VI ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (IV) (2013)
Мудеревич В. - Типологія християнських ходжень до Святої землі періоду раннього та класичного середньовіччя (2013)
Масан О. - Урбанізація у державі німецького ордену в Прусії (перший етап: 1231-1309 роки) (2013)
Кубай І. - Рецепція гуситських реформаційних ідей на теренах Південно-західної Русінаприкінці XV- У першій половині XVII ст. (2013)
Шкрібляк М. - Київський собор 1685 року і обрання першого "московського” митрополита київського і галицького, і всієї Русі (2013)
Чучко М. - Воєводська адміністрація та бюргерське самоврядування у містах північної частини Молдавської землі (ДРУГАПОЛОВИНА ХIV – третя чверть XVIII ст.) (2013)
Кожолянко Г. - Взаємовідносини православного духовенства Русі з монголами у XIII ст. (2013)
Сидоренко Н. - Особливості етносоціальних процесів в Криму в довоєнний період (2013)
Кожолянко О. - Буковинська маланка-переберія:обрядовість та символіка (2013)
Королько А. - Етномистецьке життя українців Покуття наприкінці XIX - на початку XX ст (2013)
Кожолянко О. - Передшлюбна весільна обрядовість болгар (кінець XIX-XX ст.) (2013)
Мойсей А. - Різдвяні звичаї та обряди східнороманського населення Буковини (2013)
Сабран І. - Обжинки на Буковині і волині: обрядова та фольклорна традиція, Кожолянко О. (2013)
Салогуб А. - Римсько-тарентійський конфлікт і початок піррової війни (2013)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (І) (2013)
Павлюк А. - Джерела до вивчення франко-лангобардських військово-політичних відносин (568-774 pp.) (2013)
Погребенник А. - Суспільно-політичне становище і релігійне тло у французькому королівстві в епоху альбігойських війн (II) (2013)
Ілюк А. - Є. В. Черезов - видатний український єгиптолог (2013)
Тимчук І. - Хрести-релікварії в давньоруських пам’ятках України (2013)
Береговська Х. - Мозаїки Святослава Гординського в римській базиліці Св. Софії (2013)
Коломийчук О. - Скотарські звичаї, повір'я та обряди бойків у системі осінньо-зимового календаря (кінець XIX - 30-ті pp. XX ст.) (2013)
Кузик В. - Палиця, келеф, топірець у традиційному костюмі гуцулів (2013)
Яновський Я. - Проблема історії європейських гунів у наукових студіях о. Менчен-Хелфена (І) (2013)
Демочко В. - Буковинська одіссея історичних знаменитостей (2013)
Автори (2013)
Цицюра Н. І. - Особливості пилування та насінєношення видів родини Cupressaceae F. Neger в умовах Волино-Поділля (2011)
Петльований О. А. - Сучасний стан вивченості Zygnematophyceae round лісостепової зони України (2011)
Настека Т. М. - Онтогенез видів роду Armeniaca Scop. в умовах Лісостепу України (2011)
Білявський С. М. - Раритетні судинні рослини, що охороняються в об’єктах природно-заповідного фонду Київщини, Журавель Н. М., Морозюк С. С. (2011)
Шкура Т. В. - Охорона рідкісних степових ефемероїдів Лівобережного Придніпров’я (2011)
Грицай І. А. - Еколого-ценотичні особливості проліски сибірської (Scilla siberica Haw.) на території рівнинної частини України, Коваленко В. О. (2011)
Kапустін Д. О. - Сучасний стан вивченості водоростей водойм Житомирського Полісся (2011)
Царенко О. М. - Рід їжача голівка (Sparganium L.) у флорі України, Скиба Ю. А., Коротченко В. В., Настека Т. М. (2011)
Лагутенко О. Т. - Особливості проходження фенофаз рослинами агрусу при вирощуванні в Лісостепу України, Настека Т. М. (2011)
Винокуров Д. С. - Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул (2011)
Старовойтова М. Ю. - Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз (2011)
Зуєва О. А. - Ритміка росту рослин родини Vitaceae Juss. при інтродукції, Гайдаржи М. М. (2011)
Єжель І. М. - Поширення представників родини Ericaceae Juss. на території Іванківського району Київської області (2011)
Журавель Н. М. - Еколого-фітоценотична характеристика угруповань з участю Paeonia daurica Andrews в Україні (2011)
Ісаєнко В. В. - Флористична структура прибережної та водної рослинності шламосховищ Криворізького регіону, Тихоступ В. В. (2011)
Галаган О. К. - Нове місцезнаходження амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) на Західному Поділлі (2011)
Акімов І. А. - Динаміка чисельності і деякі екологічні особливості іксодових кліщів урбанізованих ландшафтів м. Києва з початку ХХІ століття, Небогаткін І. В. (2011)
Житова О. П. - Емісія церкарій трематод як показник ступеня ураженості та патогістологічних змін у гепатопанкреасі молюсків, Хомич В. Т. (2011)
Мірутенко В. В. - Зоогеографічні комплекси твердокрилих родин Malachiidae і Dasytidae Українсько-Карпатського регіону (2011)
Шевченко В. Л. - Характеристика фауни грунтових нематод лісових екосистем Новгород-Сіверського Полісся, Лукаш О. В. (2011)
Константиненко Л. А. - Стан вивченості прісноводних круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в Україні (2011)
Мегалінська Г. П. - Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров'я людинu, Костирко О. О. (2011)
Калиниченко І. О. - Особливості розумової працездатності школярів в умовах використання активного відпочинку під час навчальної діяльності (2011)
Латіна Г. О. - Вегетативний супровід фізичної працездатності студентів спеціалізальності "олімпійський та професійний спорт" (2011)
Дяченко Ю. Л. - Особливості фізичного розвитку дітей із порушенням постави (2011)
Заікіна Г. Л. - Особливості хронорефлексометрії та становлення нейродинамічних властивостей у школярів середньогo та старшого шкільного віку (2011)
Калиниченко І. О. - Індивідуальний портрет варіабельності серцевого ритму спортсменів циклічних видів спорту у підготовчому періоді, Скиба О. О. (2011)
Гавій В. М. - Дослідження впливу еколого-агрохімічного стану ґрунтів Чернігівської області на врожайність основних сільськогосподарських культур, Приплавко С. О., Суховєєв В. В. (2011)
Халявка Т. О. - Проблема якісної питної води у сільській місцевості (2011)
Лопатинська В. В. - Біотичні фактори у народній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Абіотичні фактори навколишнього середовища у народній екологічній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Популяції тварин і біоценози у народній термінології, Лопатинська В. В., Шаповал Л. В. (2011)
Даниленко Є. В. - Дидактичні комікси з біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого підліткового віку (2011)
Пархоменко О. В. - Життя, присвячене науці і освіті, Чепурна Н. П. (2011)
Правила для авторів (2011)
Автори номера (2011)
Гай-Нижник П. П. - Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу, Батрак О. П. (2015)
Фицик І. Д. - Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) (2015)
Бобіна О. В. - Революційний синдикалізм vs реформізм: практика і теорія "нової революції" в Європі в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Грушецька В. О. - Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст. (2015)
Ототюк О. В. - Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Атоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца (2015)
Дубчак Є. В. - Становлення литовської держави у працях істориків університету св. Володимира В. Антоновича та М. Дашкевича (2015)
Корбяк Д. В. - Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) (2015)
Леськів М. М. - Історичні погляди Михайла Драгоманова (2015)
Більченко І. В. - Огляд джерельної бази дослідження культурної діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи на Переяславщині (2015)
Гірна Н. М. - І. Кревецький – представник "державницької школи" в українській історіографії (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Богданович Борис Вікторович (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади (2015)
Мараєв В. Р. - Російська історіографія відносин України і Війська Донського у 1917–1921 рр. (2015)
Балабай Я. В. - Проблеми соціальної сфери українського міста доби непу та шляхи їх вирішення (2015)
Сокирська В. В. - "Україна – не провінція Росії": дискусії учених та чиновників 1920–х рр. (2015)
Щебетюк Н. Б. - Наукові підходи до основних проблем сільськогосподарської галузі в УСРР наприкінці 1920–х рр. (2015)
Мотуз В. К. - Уніфікація світогляду як складова проблеми культурної модернізації українського села (кінець 1920–х – 1930–ті рр.) (2015)
Савенко Т. С. - Співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка з Всеукраїнською академією наук (2015)
Кравчук Л. В. - Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. (2015)
Ленартович О. Ю. - Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни (2015)
Чернуха О. В. - Стан науки та освіти в Третьому рейху (2015)
Татарко І. І. - Формування болгарської інтелігенції в Ізмаїльській області УРСР та на півдні МРСР (1944–1954 рр.) (2015)
Ящук А. В. - Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946–1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) (2015)
Лаврут О. О. - Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр. (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах УРСР доби "відлиги" (Ч.1) (2015)
Шульга В. П. - Історична ретроспектива розвитку промислового рибальства на початку ХХ століття (2015)
Храмцова І. А. - Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні (2015)
Вербова Ю. В. - Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії, Коваль О. А. (2015)
Куценко С. Ю. - Історичні етапи створення та формування сайтів музеїв України як самостійної одиниці в структурі музейних установ (2015)
Бей Р. В. - Удосконалення засобів механізації прибирання і утилізації гною у вітчизняному тваринництві (2015)
Асланов Е. - О положение скотоводческих хозяйств в Гуручайском и Кёнделенчайском регионах Азербайджана в IV–XIII веках (2015)
Shiraliyev R. - At the beginning of the XVIII century the reinforcing policy of the Safavid in the area of European countries (2015)
Aliyev R. B. - Joint activity of Azerbaijani and Turkish Diaspora (2015)
Musayeva F. I. - Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen (2015)
Свєженцева О. І. - Дослідження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40–х – 50–х рр. ХХ ст.: через призму документальної новизни (2015)
Буглай Н. М. - Східний напрям зовнішньої політики Польщі: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Граціотова В. І. - Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі (2015)
Годлевська В. Ю. - Розвиток іспанської культури в умовах консолідації демократії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Коваленко Л. В. - Політика Великої Британії щодо об’єднання Німеччини (13 лютого – 5 травня 1990 р.) (2015)
Alakbarov V. - Pottery production at Neolithic Göytepe (West Azerbaijan) (2015)
Вергелес К. М. - Проблема смислу життя і цілісності людини (2015)
Петренко Д. В. - Диспозитивы медиа: философско–антропологическое исследование (2015)
Дубинина В. А. - Феномен человека в контексте глобализационных преобразований (2015)
Киселиця С. В. - Дуалізм переконаності: досконаломудрість віри чи нігілізм зневіри (2015)
Комаха Л. Г. - "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму (2015)
Харченко Ю. В. - Особенности воздействия коммуникативного онтоса на субъективное восприятие (2015)
Ярошенко Л. В. - Соціокультурний феномен "національна ідентичність": соціально–філософський аналіз (2015)
Яцик С. П. - Технократизм VS духовність: антропологічні вектори розвитку європейської культури (2015)
Бігун Р. В. - Альтруїзм та милосердя як цінності та чинники людинолюбства (2015)
Бушман І. О. - Ціннісні орієнтири сучасного суспільства (2015)
Guliyev B. - Information civilization and the transformation of the military and political confrontation area: the main trends and prospects (2015)
Литвиненко К. О. - Сепаратизм як феномен соціального буття епохи модерну (2015)
Рижкова Д. С. - Інший в локусі міського середовища (2015)
Самарський А. Ю. - Проблема ідеального в трансгуманістичному дискурсі: погляд з минулого (2015)
Мельник В. В. - Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов (2015)
Красніцька Г. М. - Корпоративна етика в сучасній організації (2015)
Мантуло Н. Б. - Ігровий простір дискурсу паблік рилейшнз (2015)
Артюшенко О. М. - Українське суспільство в умовах гібридної війни (2015)
Береза В. О. - Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості (2015)
Ігнатко В. - Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини (2015)
Ільченко Г. О. - Визначення логічних термінів в теоретико–ігровій семантиці різних типів (2015)
Кадиевская И. А. - Качество удовлетворения духовных потребностей среди значимых проблем современного украинского общества (2015)
Капітоненко О. М. - Авангард–1 та авангард–2 в моді ХХ століття: від світобудівництва до маньєризму (2015)
Плахотнюк В. Г. - Порівняльно–типологічний аналіз української та французької музики періоду пізнього романтизму (2015)
Плахта С. Л. - Імпресіоністичне світобачення та естетика в українському живописі другої половини ХХ ст. (2015)
Попова І. В. - Екзистенційний аспект екологічного виховання особистості в контексті її соціалізації (2015)
Сковронський Б. В. - Когнітивний аспект візуального образу (2015)
Паньків О. В. - Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького (2015)
Витер Д. В. - Некоторые проблемы онтологии в кенотической концепции митрополита Иоанна Зизиуласа (2015)
Богатая Л. Н. - Слово и его ипостаси (Слово та його іпостасі) (2015)
Дерев’янчук Ю. І. - Вознесіння у христологічній візії ранньої Церкви (2015)
Зіновченко Н. Л. - Св. Димитрій (Туптало) – філософ козацького бароко (2015)
Матвєєв В. О. - Самореалізація особистості в порівнянні християнської та індуїстської парадигми: основні підходи (2015)
Приймак Д. Й. - Глобальний туризм як паломництво духу (Дж. Уррі) (2015)
Семикрас В. В. - Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського (2015)
Мелещук А. А. - Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів (2015)
Данканіч Р. І. - М. Гайдеггер про співвіднесення понять "Життя" і "Воля до влади" (2015)
Дойчик М. В. - Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона (2015)
Коробкина Т. В. - Антропология бессознательного К. Г. Юнга (2015)
Гринчук М. Л. - Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура в економічної сфері життєдіяльності (2015)
Марченко О. В. - Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору (2015)
Андрієнко О. В. - Економічний вимір освіти: знання як товар (2015)
Мудрак В. І. - Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні (2015)
Дроботенко М. О. - Європейські цінності та обґрунтування плюралізму у навчальних програмах з економіки (2015)
Абакумова О. О. - Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти (2015)
Богданова Н. Г. - Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості (2015)
Войдило Я. - Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації (2015)
Корінець З. М. - Педагогіка мистецтва у контексті формування майбутніх педагогів музики (2015)
Попович В. М. - Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти православної Церкви (2015)
Роговенко М. М. - Формування логічних вмінь як основа розвитку творчого мислення курсантів у процесі навчання філософських дисциплін (2015)
Січкаренко Г. Г. - Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах (2015)
Терепищий С. О. - Освітні ландшафти аграрного суспільства: зародження фундаментальних філософських протиріч (2015)
Тимків І. М. - Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам’яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) (2015)
Тіхонов В. І. - Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти (2015)
Aliyeva U. - The Europeans struggle for Azerbaijani oil (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна в контексті розвитку комунікаційних технологій (2015)
Вінникова Н. А. - Представництвo соціальних інтересів у вимірі глобальних політичних процесів (2015)
Гапонова Я. М. - Публічна дипломатія: спроби визначення (2015)
Kostyrya I. - Geo–cultural dimension of the "Fin de siècle": political prophecies (2015)
Воробйова Г. Ю. - Метафора як засіб конструювання іміджу політика (2015)
Мудрик Ю. С. - Індекси у політичному аналізі (в контексті дослідження розвитку країн) (2015)
Шайхалієва Ю. А. - Корупція як політико–правове явище (2015)
Гладій В. І. - Діяльність громадського сектору як чинник впливу на ефективність органів місцевого самоврядування (2015)
Денисюк А. В. - Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2015)
Кавка В. В. - Популізм як ефективна політична технологія сучасних виборчих процесів в Україні (2015)
Смолінська Д. В. - Місцеві вибори в Україні: пошук оптимальної моделі (2015)
Дем’янчук О. П. - Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні (2015)
Остап’як В. І. - Інтеграційні аспекти формування партнерства України та Республіки Польща (2015)
Бадер А. В. - Політизація спортивного життя студентської молоді УРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу) (2015)
Абдуллаев Ф. - Геополитика миграции западных стран: реалии, результаты, угрозы (2015)
Касьянова М. М. - Міжнародні організації з захисту прав мігрантів (2015)
Пурій М. Р. - Демократизація, як основний аспект ідеологічного виміру гегемонії США (2015)
Намонюк Ч. І. - Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства (2015)
Буравський О. А. - Рецензія на книгу: Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). – Житомир: ПП Євенок О. О., 2015. – 592 с. (2015)
Виткалов С. В. - Наукові проблеми України в сучасних культурно-мистецьких проекціях, Виткалов В. Г. (2015)
Список скорочень (2012)
Богуцький А. - Археолог від Бога (2012)
Кулаковська Л. - Замальовка про Ситника (2012)
Бібліографія наукових праць Олександра Ситник (2012)
Ситник О. - Середній палеоліт Поділля: підсумки, перспективи, прорахунки (2012)
Богуцький А. - Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів, Ланчонт М., Томенюк О., Ситник О. (2012)
Krajcarz М. - Middle Palaeolithic mammoth site at Molodova I (layer IV) – zooarchaeological studies of collection stored in Ivan Krypiakevich institute of Ukrainian studies, National Academy of Sciences of Ukraine, in L’viv, Krajcarz М. Т. (2012)
Ситник О. - Нові датування палеолітичних шарів Куличівки, Богуцький А., Коропецький Р., Ланчонт М., Мадейська Т., Кусяк Я. (2012)
Оленковський М. - Походження класичного епігравету Східної Європи (2012)
Ленартович О. - Техніко-технологічні особливості керамічних виробів культури лінійно-стрічкової кераміки (2012)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду заліщицької групи Трипілля як історичне джерело (2012)
Войтович М. - Культура шнурової кераміки на Українському Прикарпатті: пам’ятки типу Кавсько-Колпець (2012)
Тарас Г. - До питання про господарство в епоху бронзи на території Ленчинсько-Влодавського Поозер’я, Балага Х. (2012)
Kowalski-Biłokryłyy J. - Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego (2012)
Войнаровський В. - Допоміжні ремесла й промисли населення України І – початку ІІ тисячоліття н.е. (проблематика та джерельна база), або про "виробничий хіатус” в дослідженнях вітчизняних археологів (2012)
Панишко С. - Городища "motte and bailey” як перші лицарські двори Волині (2012)
Бандрівський М. - До проблеми локалізації "мегалє екклєзія” руських князів у Львові (2012)
Гупало В. - Історична топографія Звенигорода (2012)
Каднічанський Д. - Фортифікації міста Самбора (2012)
Білас Н. - Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці-"Лазки”, Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. (2012)
Махнік Я. - Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці, Павлів Д., Петегирич В. (2012)
Шишак В. - Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі, Погоральський Я., Ляска В. (2012)
Миська Р. - Нові дані до історії наскельної фортеці "Тустань” (2012)
Берест Р. - Середньовічні оселі печерного чернецтва Миколаївщини (2012)
Шевченко Д. - Нові археологічні матеріали за результатами архітектурно-археологічного нагляду та археологічних досліджень у 2004–2010 роках на території НІАЗ "Кам’янець”, Нагнибіда Р. (2012)
Ситник О. - Куличівка: культурний шар ІІІ, Коропецький Р. (2012)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Винники-Лисівка: дослідження 1963 року (2012)
Кириченко Д. - К палеоантропологии ямной культуры с территории Молдовы (2012)
Баюк В. - Нова знахідка посудинки ульвівецького типу з Надстир’я (2012)
Бандрівський М. - Кінська упряж зі скарбу з Бірок Великих як індикатор поствисоцького горизонту на Тернопільському плато, Білик М., Зубик Р. (2012)
Пеняк П. - Знахідка давнього календаря (2012)
Булик Н. - До питання про наукові контакти львівських археологів у ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Томенюк О. - Геоморфологічні дослідження професора Юрія Полянського (до 120-річчя від дня народження) (2012)
Колос М. - Палеолітичні колекції Ю. Полянського в чорнових нотатках О. Черниша (2012)
Гавінський А. - Микола Пелещишин – дослідник культури лійчастого посуду доби енеоліту (2012)
Адамишин О. - Дослідження давньоруського періоду працівниками відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР (2012)
Крушельницька Л. - Олександр Ситник. Археологічна наука у Львові в першій половині ХХ століття. – Львів–Жешів, 2012. – 365 с. (2012)
Гупало В. - Конференція: Актуальні проблеми археології, етнології та мистецтвознавства (2012)
Петрунь В. - Краткое заключение о результатах археолого-петрографического изучения части хранящихся в г. Львов материалов из раскопок и подъемных сборов А. Сытника, предпринятого по его инициативе в июне месяце 1993 г. (2012)
Лысенкова В. В. - Социокоды философского и обыденного образов жизни (2015)
Артеменко А. П. - Идеология субъекта: социально-правовой аспект (2015)
Кузнецов А. Ю. - Стан соціального знання в сучасних засобах масової інформації, Чмихун С. Є. (2015)
Батаева Е. В. - "Видимое" и "невидимое" в феноменологии Ж. -П. Сартра и Г. Марселя (2015)
Коробко М. І. - Явні та неявні джерела філософії об'єктивізму Айн Ренд (2015)
Горбатенко О. В. - Психоаналітичне підґрунтя філософсько-естетичних поглядів Д. Г. Лоуренса (2015)
Толстов І. В. - Б. Кістяківський - засновник української інтегральної філософії права (2015)
Холодинська С. М. - Українська модель футуризму: стан сучасних досліджень (2015)
Прилуцька А. Є. - Візуальна реклама в культурному ландшафті міста: теоретико-методологічні підходи (2015)
Матюх Т. М. - Емпатійні витоки створення та сприйняття художнього образу (2015)
Прилуцький К. В. - Візуальне: ціннісно-гносеологічний ракурс (2015)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка глобализации как тенденции мирового развития в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира", Кузнецов А. Ю. (2015)
Більченко Є. В. - Релігійна семантика поведінки сучасної богеми: методологічні контексти діалогічної культурології та культурології релігії (2015)
Мостіпан О. М. - Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) (2015)
Лец К. В. - Вибір системи електронного документообігу для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Виховання душі (продовження) (2011)
Мадзігон В. - Реформа освіти щодо Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти, Вачевський М. (2011)
Єременко О. - Екзистенційно-емоційний напрям навчання: сутність та реалізація в системі музично-педагогічної освіти (2011)
Мадзігон В. - Проблеми оптимізаційного розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі (2011)
Поліщук В. - Слово про вченого. Тадіївський доктор педагогічних наук (2011)
Зварич І. - Система методів дослідження оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Головань М. - Критерії якості професійної підготовки майбутніх фінансистів в умовах компетентнісного підходу (2011)
Кулішов В. - Фахова підготовка економістів європейського рівня освіти (2011)
Віндюк А. - Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Прусак В. - Основні напрями розвитку екологічної підготовки майбутніх дизайнерів (2011)
Душний А. - Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та їхня проекція на мистецтво ансамблевої гри, Шафета В. (2011)
Карась С. - Технічні можливості сучасного баяна (акордеона) (2011)
Дорошенко Т. - Емоційна культура як складова професійної культури майбутнього вчителя музики (2011)
Андрейко О. - Творчий аспект формування виконавської культури скрипаля (2011)
Турчин Т. - Витоки початкової музичної освіти (2011)
Петренко М. - Стан сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки: досвід експериментального дослідження (2011)
Луценко В. - Музично-комп’ютерні технології у професійній діяльності майбутнього вчителя музики (2011)
Цюряк І. - Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики, Федорченко В. (2011)
Куцик О. - Портретний опис як засіб осягнення характеру літературного героя (на матеріалі повісті К. Паустовського "Чорне море”), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості (продовження), Сурмяк Ю. (2011)
Стахів Л. - Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в Західній Україні (1919 – 1939 рр.) (2011)
Зайцева Л. - Навчальна ситуація як одиниця навчання дошкільників (2011)
Кобрій О. - Історичні передумови формування християнського світогляду особистості у змісті педагогічної підготовки вчителя (2011)
Моштук В. - Фахова компетентність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2011)
Завальнюк О. - Демографічні проблеми технологій розвитку екологічного маркетингу в сфері послуг туристично-рекреаційної індустрії (2011)
Крамаренко А. - Курс "Теоретичні основи та методика викладання освітньої галузі "Людина і світ” у ВНЗ I – IV рівнів акредитації” як складова природничої підготовки майбутніх викладачів методики початкової освіти (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери у контексті модернізації вищої освіти (2011)
Матяшук В. - Український національний характер: особливості та шляхи подальшого формування (2011)
Степанюк К. - Курс "Методика трудового навчання та художньої праці” як складова формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності (2011)
Швець О. - Особливості та функції підвищення кваліфікації дизайнерів в контексті творчого розвитку фахівця (2011)
Семенюк Н. - Роль екологічної культури у регулюванні та гармонізації соціоприродних відносин (2011)
Вологін Ю. - Історія розвитку менеджменту та технології використання менеджменту в сучасних реаліях економічних відносин (2011)
Федак З. - Місце та роль рольової гри на уроці іноземної мови (2011)
Ворник М. - Аналіз проблеми "асоціальної сім’ї” у психолого-педагогічній літературі (2011)
Зуб М. - Перспективи формування вітчизняного ринку праці: інституційне та професійне забезпечення (2011)
Левкович У. - Актуальність формування професійної компетентності майбутніх менеджерів рекреаційної індустрії у процесі вивчення іноземної мови (2011)
Левчук Л. - Теоретичний потенціал міжнаукового підходу (2015)
Батаева Е. В. - Условия коммуникативной солидарности в диверсифицированном обществе (2015)
Лысенкова В. В. - Сравнительный анализ философского и научного образов жизни (2015)
Мельник Е. А. - Людина в системі маніпулятивних процедур: ритуал та етикет (2015)
Жадан В. Б. - Нигилизм как социокультурное явление и его формы (2015)
Васильева Л. А. - Онтология феномена публичных коммуникаций (2015)
Рассоха И. Н. - Буквенно-числовой атомизм: Мох, Пифагор и Каббала (2015)
Cherniienko O. V. - Social space of identity (2015)
Широка С. І. - Стереотип поведінки: філософсько-антропологічний аспект (2015)
Байрачная Л. К. - Символические аспекты легитимации государственной власти (2015)
Копылов В. А. - Студенческая рефлексия поведения абитуриента (кто, как и почему выбирает технический вуз), Лобанова Л. А. (2015)
Садиков Г. Н. - Иерархия потребностей А. Маслоу не соответствует биологической природе человека (2015)
Канищев Г. Ю. - Формирование Слободского края в XVI – начале XVII вв. (бассейн Северского Донца в составе Северской земли) (2015)
Шитов С. И. - Восприятие и оценка художественного произведения в свете динамики эстетического сознания (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Проблема душі в античній філософії: Сократ і Платон (2011)
Мадзігон В. - Тенденції розвитку професійно-технічного навчання в умовах неперервної системи освіти, Вачевський М. (2011)
Сташевська І. - Основні форми кооперації загальноосвітніх та музичних шкіл у ФРН кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Пантюк М. - Національний підхід та концепція вільного виховання у підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи, Пантюк Т. (2011)
Журавська Н. - Реформа стандартів вищої освіти (2011)
Мадзігон В. - Особливості технологій оподаткування суб’єктів малого підприємництва та спрощена система звітності малого підприємництва (2011)
Зварич І. - Основні напрями оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладів США (2011)
Сліпчишин Л. - Взаємодія ПТНЗ і позашкільного закладу як система спільної діяльності з формування творчого мислення майбутніх робітників (2011)
Гринчук І. - До проблеми сучасних методологічних засад мистецької освіти, Баньковський А. (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери на основі компетентнісного підходу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Благословенна будь, моя Батьківщино – Україно (2011)
Вачевський М. - Слово вченого (2011)
Кулішов В. - Виробництво матеріальних благ в економічній системі із використанням маркетингу (2011)
Дідич Г. - Стан проблеми розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі інструментальної підготовки в науковій та методичній літературі, Гейченко М. (2011)
Салій С. - Професійна підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні (2011)
Салій В. - Усвідомлення підлітками художніх образів музики (2011)
Сурмяк Ю. - Принципи, методи та прийоми правового виховання учнів ПТНЗ за безпосередньою участю працівників, Кудрик Л. (2011)
Сейдаметова С. - Компетентний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі кримськотатарських шкіл АРК) (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Колток Л. - Інтенсифікація навчально-виховного процесу в світлі сучасних педагогічних дискусій (2011)
Удяк Г. - Художня різноманітність, функціонування образу ангела та його символічні значення у європейській літературі (2011)
Смерчко А. - Фітони і фітосимволи як образно-смисловий центр фразеологізмів (на матеріалі української, російської та польської мов), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кліш І. - Модест Менцинський – співак світової слави (2011)
Миськів І. - Особливості функціонування шкільних лідерів в умовах британських загальноосвітніх шкіл (2011)
Наконечний Б. - Аналіз стану та формування напрямків вдосконалення лізингових відносин (2011)
Комар Л. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів (2011)
Зубрицький М. - Іван Франко і специфіка української філософії (2011)
Ярошко М. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками (2011)
Гавриляк І. - Аксіологічне виховання сучасного фахівця в контексті фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Вологін Ю. - Становлення та розвиток менеджменту як науки в сучасних умовах ринкової економіки (2011)
Волох О. - М. Скорик – Мойсей української музики (2011)
Примаченко Н. - Узагальнено системний аналіз експериментального компоненту формування у майбутніх вчителів технологій етикету маркетингової культури (2011)
Шкарбан Ф. - Об’єктно-орієнтоване моделювання за допомогою програми "Alice”, Ільясова Ф. (2011)
Воробель М. - Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині (2011)
Кучер А. - Критерії та рівні сформованості вмінь професійного спілкування студентів агроекономічного профілю (2011)
Хомишак О. - Підготовка батька до виховання дитини в сім’ї: міф чи реальність (2011)
Бантишев О. Ф. - Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту, Романюк Б. В. (2015)
Бєлкін Л. М. - До питання про відсутність підстав відповідальності України за загибель авіарейсу МН 17 (2015)
Оверковська Т. К. - Правові засади забезпечення екологічної безпеки аеропортів в Україні, Хом’яченко С. І., Єряшов Є. К. (2015)
Рибачок В. А. - Актуальні проблеми правового статусу космічного об’єкта (2015)
Синенко С. В. - Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору (2015)
Денисенко Ю. М. - Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення (2015)
Загоруй Л. М. - Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи (2015)
Калюжний К. Р. - Юридична природа суб’єктивного права на інформацію (2015)
Макеєва О. М. - Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства (2015)
Шевченко А. Є. - Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні, Кармаліта М. В. (2015)
Пивовар І. В. - Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини (2015)
Пивовар Ю. І. - Фінансовий контроль на стадії санкціонування в процесі фінансування державних цільових програм: зміст та характеристика основних елементів, Пашинська В. В. (2015)
Прекрасна О. І. - Адміністративно-примусові повноваження державної казначейської служби: поняття та види (2015)
Устинова І. П. - Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах (2015)
Шапенко Л. О. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (2015)
Вишновецька С. В. - До питання про критерії розмежування трудового договору та договору про надання послуг (2015)
Мартыненко И. Э. - Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь (2015)
Оніщенко О. В. - Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект, Козіна П. Ю. (2015)
Сімутіна Я. В. - Юридичні факти і динаміка трудових правовідносин (2015)
Тімашова В. М. - Державний імунітет і суверенітет держави при вступі в міждержавні цивільні відносини (2015)
Беззубов Д. О. - Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) (2015)
Білько О. П. - Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності (2015)
Козирєва В. П. - Процедури примирення при вирішенні господарських спорів, Гаврилішин А. П. (2015)
Шишка Р. Б. - Складові життєвого циклу корпорації (2015)
Демидова Л. М. - Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень (2015)
Книженко О. О. - Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України (2015)
Korosec D. - Failure to provide information of crime or perpetrator as a problem of criminal law (2015)
Ланцедова Ю. О. - Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із суб’єктивними та об’єктивними джерелами антикримінальних відомостей (2015)
Ярмиш Н. М. - Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України (2015)
Череватюк В. Б. - Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на проблему, Бондаренко Д. Ю. (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на навчально-практичний посібник-коментар "Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту", Лихова С. Я. (2015)
Содержание (2014)
Архипова Л. М. - Концепція природно-техногенної безпеки гідроеко-систем (2014)
Бабенко М. М. - Система екологічної сертифікації будівельних об`єктів, Бендерський Ю. Б., Савицкий М. В. (2014)
Беликов А. С. - Принятие решений по снижению потерь времени при ликвидации аварий на объектах, Чаплыгин А. С., Шаломов В. А., Кравчук А. М. (2014)
Беликов А. С. - Оценка радиационного контроля территорий "сухачёвской" промышленной площадки, Пилипенко А. В., Степанова А. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту будівель шляхом підви-щення вогнестійкості металевих конструкцій, Маладика І. Г., Борсук О. В., Шаломов В. А. (2014)
Беликов А. С. - Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением, Рабич Е. В., Чумак Л. А., Рагимов С. Ю. (2014)
Беликов А. С. - Исследование факторов, влияющих на безопасность труда при и реконструкции водопроводных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2014)
Беликов А. С. - Повышение устойчивости грузоподъемных машин, Улитин М. Ю., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Капленко Г. Г. (2014)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности работающего в экстремальных условиях, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Чаплыгин А. С. (2014)
Biliaiev N. N. - Expert system to predict the atmosphere pollution in the case of the accident at the solid rocket propellant storage, Berlov A. V. (2014)
Biliaiev N. N. - Increasing of water bodies protection by the efficient work of the settler, Kozachyna V. A., Polubynskaja E. (2014)
Березюк Г. Г. - Аналіз технічних рішень конденсаційних газових нагрівачів (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибированные тампонажные растворы электролитов "ИТРЭ", Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии для защиты магистральных нефтепроводов в сероводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии, наводороживания и прафиноотложений для защиты оборудования в сереводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Гарасим Д. І. - Оцінювання систем кондиціювання повітря чистих приміщень за діаграмою грассмана, Лабай В. Й. (2014)
Голякова И. В. - Обеспечение комфортного микроклимата в помещениях с локальными выделениями тепла за счет систем жизнеобеспечения (2014)
Дікарев К. Б. - Покращення параметрів мікроклімату внаслідок ви-користання новітніх конструктивно-технологічних рішень, Ветвицький І. Л., Колесник І. О., Кузьменко О. М. (2014)
Ємець М. А. - Проблеми створення систем екологічного моніторин-гу: законодавчо-нормативні аспекти, Романенко І. І., Лєснікова І. Ю. (2014)
Зайцев О. Н. - Моделирование работы стального радиатора при количевенно-качественном регулировании теплоносителя, Домощей Т. Д., Лукьянченко Д. М. (2014)
Зайцев О. Н. - Снижение локального перегрева ограждающей конструкции нагревательным прибором при нисходящем потоке инфильтрирующегося воздуха, Рябова Е. А. (2014)
Зберовский В. А. - Методика создания системы повышения экологических параметров карьерных автосамосвалов (2014)
Зінченко В. Ю. - Прогнозна оцінка екологічного ризику для людини від площадного джерела викидів при довільному напрямку вітру, Фалько В. В., Поліщук С. З., Поліщук А. В. (2014)
Инкин А. В. - Актуализация применения шахтных вод для тепло- и холодоснабжения зданий (2014)
Каспийцева В. Ю. - Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке (2014)
Колохов В. В. - Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей, Саламаха Л. В., Адегов А. В., Волошко В. Н., Кудрявцев А. П. (2014)
Кушнір Е. Г. - Методичний підхід до розрахунку розподілу забруд-нюючих речовин по території (2014)
Мандрикевич В. Н. - Интенсификация разработки месторождений природного камня, Морозова Т. В. (2014)
Мінко О. Ю. - Методичні підходи створення системи керування відходами в техноекосистемах (2014)
Мінков Ю. І. - Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від теплогенеруючого обладнання та напрями покра-щення стану повітряного середовища м. дніпропетровська, Поліщук С. З., Мінков А. Ю., Танська А. О. (2014)
Мосьпан В. И. - Улучшение эксплуатационных свойств энергосберегающего строительного материала фибробетона (2014)
Нагорная Е. К. - Расчет вертикального отстойника на базе cfd модели (2014)
Нестеренко С. В. - К вопросу об исследовании шумових характеристик промышленных предприятий (2014)
Нечитайло Н. П. - Теоретическое обоснование применения динамических ультрафильтрационных мембран для целей обработки вод из поверхностных источников водоснабжения (2014)
Паращиенко И. Н. - Экспериментальная установка эу-2010 для прямого физического моделирования шума виброагрегатов (2014)
Петренко А. О. - Моделирование теплообмена человека с внутренней средой помещения, Петренко В. О. Голякова И. В., Патоня Е. В. (2014)
Пікареня Д. С. - Екологічні проблеми дніпровського каскаду водос-ховищ гідроелектростанцій, Богиня О. С., Москаленко А. М., Станіславська А. О., Швець Л. В. (2014)
Полищук С. З. - Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды, Кушнир Е. Г., Лесникова И. Ю., Петренко В. О., Васильева Ю. Д., Хоменко Е. А. (2014)
Полищук C. З. - Методический подход к определению рациональной конструкции бортов карьеров, Петровций О. В. (2014)
Полищук А. С. - Расчет устойчивости борта карьера с учетом трещин и слабых контактов между элементами (2014)
Пона О. М. - Ефективність геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання, Возняк О. Т. (2014)
Родькина О. В. - Изучение свободных изотермических струй, истекающих из воздухораспределителя с изменяющейся формой выходного отверстия, Петренко В. О. (2014)
Росточило Н. В. - Численные модели и комплекс программ для решения задач защита SIP (2014)
Савицкий Н. В. - Оценка эффективности работы холодильной машины, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Гапонец А. С. (2014)
Сокуренко В. І. - Інтерактивна модель лабораторної роботи з курсу тепломасообмін, Солод Л. В., Чорнойван А. А. (2014)
Солод Л. В. - Особливості використання пелетного палива для трубчастих обігрівачів променистого опалення, Левенець В. О. (2014)
Стеблянко П. О. - Моделювання поля напруження та деформації при нестаціонарному температурному навантаженні циліндричних тіл, Дьомічев К. Е. (2014)
Строй А. Ф. - Вплив конструкційних параметрів турбін для малих гідроелектростанцій на процес перетворення енергії потоку води в електричну енергію, Пиотровски Е. З., Стажомска М. (2014)
Сухомуд Ю. А. - Решение научно-технических задач для повышения эффективности и надежности реконструкции систем теплоснабжения, Иродов В. Ф., Ткачева В. В., Барсук Р. В., Чернойван А. А. (2014)
Ткачева В. В. - Расчет осевых тепловых напряжений линейной части газового нагревателя (2014)
Цыганкова С. Г. - Методика экспериментальных исследований конденсирующего инжектора как насоса в системе теплоснабжения здания, Иродов В. Ф. (2014)
Чорноморець Г. Я. - Техніко – економічне обґрунтування використання трубчастих нагрівачів розташованних у будівельних конструкціях (2014)
Шаповал С. П. - Аналітичні та експериментальні дослідження ефек-тивності відкритого тепло поглинача (2014)
Шарков В. В. - Определение величины теплопотребления при качественно-количественном регулировании (2014)
Шолох М. В. - Розроблення методу комплексної оцінки стану масиву кар’єру, Романенко А. О. (2014)
Паращиенко И. Н. - Снижение шума виброагрегатов при уплотнении бетонной смеси методом вибродемпфирования, Шпырько Н. В., Сафонов В. В., Богданов Ю. В. (2014)
Рефераты (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Гінзбург М. Д. - Щодо постійного поліпшування процедур національної стандартизації, Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. (2015)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2015)
Грищенко Ф. В. - Структура технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації. Динаміка та тенденції (2015)
Будівництво сейсмічно стійких споруд (2015)
Соколовська І. С. - Науково-методичні засади удосконалення нормативного забезпечення електроенергетики України (2015)
Гринев Б. В. - Принципы разработки международного стандарта, Даниленко Ю. А., Любинский B. Р. (2015)
Від роботів до дронів: інноваціям потрібні високотехнологічні стандарти! (2015)
Гуменюк Г. Д. - Вимоги законів та стандартів України щодо поводження з відходами, Войтюк Г. В. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Удосконалення методу очищення стічних вод м’ясопереробного підприємства, Сокирко О. П. (2015)
Новий стандарт на відслідковуваність деревини щодо екологічної стійкості джерела (2015)
Номура Дз. - Стандарти — універсальна міжнародна мова, Сяоган Чж., Чжао Х. (2015)
Шатохіна Ю. В. - Інтенсифікація впровадження систем управління якістю в Чернігівському регіоні (2015)
Богом’я В. І. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2015)
Нові технічні умови для екологічного будування цивільних споруд (2015)
Machehin Yu. P. - The Development of Nonlinear Metrology Methods, Kurskoy Yu. S. (2015)
Литвин В. П. - Універсальний еквівалент навантаження АН-35 для випробування виробів струмом силою до 35 А, Кузьменко О. О., Полікарпов О.О., Старунський А. В. (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2016 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Гінзбург М. Д. - Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України, Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. (2015)
Гінзбург М. Д. - Deliverable. Як це буде українською? (2015)
Новий CEN/TC 437 "Електронні сигарети й електронні рідини" (2015)
Грищенко Ф. В. - Аналіз згармонізованих національніих нормативних документів щодо застосування статистичних методів, Лісніченко Т. В. (2015)
Корпоративна звітність з новим онлайн-інструментом (2015)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2015)
Гуменюк Г. Д. - Поводження з відходами: вимоги Європейського союзу і законодавства України, Войтюк Г. В. (2015)
Тернюк М. Е. - Оптимізація вимог нормативних документів до промислової продукції на основі адаптивного підходу, Букрєєва О. С. (2015)
Гунькало А. В. - Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи, Бубела Т. З., Микийчук М. М., Столярчук П. Г. (2015)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2015)
Шабайкович В. А. - Імітація боротьби за якість вищої освіти (2015)
Семінар "Розширення співпраці з країнами Східного партнерства у сфері стандартизації" (2015)
Колтунов В. А. - Динаміка вмісту загальної сухої речовини в зерні кукурудзи цукрової залежно від зони розташування на качані, Коваль А. В. (2015)
Миронова А. В. - Оцет може бути корисним тільки, якщо його виготовлено з харчової сировини (2015)
І смачно, і корисно! (2015)
Тимощук О. М. - Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів, Гудков Д. М., Лавріненко В. Ф. (2015)
Величко В. А. - Лічильники ДП "Харківстандартметрологія" допоможуть подолати ціновий шок у ЖКГ (2015)
Горiшна І. Я. - Дослiдження способiв обробляння сигналiв за неузгодженої фiльтрацiї (2015)
Заощаджуємо енергію з новим стандартом ІSO (2015)
Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду" (2015)
До 70-річного ювілею Богдана Євгеновича Рицара (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на друге півріччя 2015 року (2015)
До уваги авторів (2015)
Сахарные "метаморфозы" по-украински (2015)
Шарахматова Т. - Розвиток галузі морозива в України, Танасова Г. (2015)
Кучеренко Ю. - Екологічний розвиток сільських населених пунктів Вінничини (2015)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологічні прийоми у виготовленні м'ясних продуктів, Леонова Б., Брона А. (2015)
Миколів І. - Гідротермічна обробка рибних варено-копчених ковбас, Сухенко Ю., Муштрук я., Сухенко В. (2015)
Мінорова А. - Біологічна цінність сухих концентратів сироваткових білків (2015)
Оболкіна В. - Гелланова камедь в оздобленні напівфабрикатів, Сівній І., Крапивницька І. (2015)
Онул К. - Що дасть закон про харчову безпеку? (2015)
Прісс П. - Мікробіологічні хвороби при зберіганні плодових овочів, Жукова В., Бандура І. (2015)
Крижова Ю. - Розробка продуктів оздоровчо-профілактичного призначення, Баль-Прилипко Л. (2015)
Скотний В. - Некласична філософія про душу (2011)
Журавська Н. - Удосконалення системи акредитації вищих навчальних закладів (2011)
Гера Т. - Елементи професійно зорієнтованого тренінгу в системі дистанційного навчання, Оршанський Л. (2011)
Юсупова М. - Вплив інтерактивної методики навчання графічним дисциплінам на оволодіння студентами професійних знань при вивченні спеціальних дисциплін (2011)
Агалець І. - Самостійна робота студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення дисципліни "Основи етикету” (2011)
Сурмяк Ю. - Принципи, методи та прийоми правового виховання учнів ПТНЗ за безпосередньою участю працівників органів внутрішніх справ (продовження), Кудрик Л. (2011)
Зварич І. - Структура педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (за матеріалами Інтернет-сайтів) (2011)
Мадзігон В. - Види підприємницької діяльності в ринковому середовищі та аналіз розвитку малих підприємницьких структур (2011)
Кулішов В. - Педагогічні технології засвоєння знань факторів ефективності капіталу, виробництва та сфери послуг (2011)
Дацюк С. - Андрій Гнатишин – видатний композитор, диригент та громадський діяч української діаспори (2011)
Гушоватий П. - Хорова творчість Степана Стельмащука (2011)
Молчко У. - Хорова культура Волині в першій половиі ХХ сторіччя на сторінках журналу "Боян”, Філоненко Л. (2011)
Дем’янко Н. - Диригентсько-хорова діяльність В.М. Верховинця та його внесок у розвиток українського хорового мистецтва (2011)
Матійчин І. - Хоровий диригент Ігор Жук (штрихи до портрета) (2011)
Nidecka E. - Dziaіalnoњж ukraiсskich chуrуw we Lwowie z perspektywy polskiej prasy (2011)
Сулаєва Н. - Аксіологічні виміри педагогічної діяльності Г. Левченка в українському народному хорі "Калина” Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2011)
Бермес І. - Хорове мистецтво ХVII – ХVIII ст.: засади функціонування (на прикладі Києво-Могилянської академії) (2011)
Ластовецька Л. - Специфіка втілення поетичного тексту у вокальних творах Миколи Лисенка (2011)
Німилович О. - Хорова творчість Зиновія Лиська у дослідженнях Романа Савицького-молодшого, Тимик К. (2011)
Барвік С. - Уроки музики як засіб формування і виховання особистості дитини (2011)
Чорний Ю. - Деякі інтерпретаторські проблеми у Партиті ІІ Й.С. Баха, Тимків О. (2011)
Журавльова Н. - Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості (2011)
Юзюк З. - Переклади для фортепіано хорових мініатюр українських композиторів-класиків у творчій спадщині піаніста-педагога І. Берковича: жанрові особливості, естетико-психологічні засади (2011)
Вологін Ю. - Менеджмент в освіті як соціально-психологічне визначення особистості в управлінській діяльності (2011)
Примаченко Н. - Хід і результати дослідно-експериментальної роботи з формування маркетингової культури у майбутніх вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва (2011)
Товканець О. - Цінності молодіжної субкультури в контексті поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Комар Л. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів (продовження) (2011)
Вербанова Т. - Організація психопрофілактичної роботи з подолання негативних наслідків групової ізоляції у курсантів прикордонних навчальних центрів (2011)
Романова М. - Моніторинг навчального процесу як інструмент підготовки сучасних фахівців (2011)
Лесик В. - Шляхи удосконалення рухової активності дітей: теорія і методика фізичного виховання (2011)
Шарифова А. - Перспективи розвитку дитячого хорового мистецтва України в XXI ст (2011)
Гнатів З. - Духовний вимір музичної культури України на рубежі ХІХ – ХХ ст. як предмет соціально-філософського анаалізу (2011)
Трохименко А. - Консолідаційна сутність хорової православної духовної музики України ХVІІ ст (2011)
Скотний В. - Основні принципи навчання і виховання у філософії Г. Сковороди. Неотомізм про гармонію віри і розуму в навчанні і пізнанні (2011)
Куненко Л. - Дитяче хорове мистецтво в системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики (2011)
Кияновська Л. - Еволюційні процеси в духовній хоровій творчості львівських композиторів сучасності (2011)
Журавська Н. - Сталий розвиток суспільства як передумова розвитку аграрної освіти (2011)
Пантюк М. - До питання про теоретичні підходи відомих вітчизняних педагогів у підготовці вчителя до виховної роботи у ХХ столітті, Пантюк Т. (2011)
Зимомря М. - Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера, Бродська О. (2011)
Медведик Г. - Теоретичні трактати західноєвропейських композиторів-клавесиністів як важливий дидактичний матеріал сучасної української музичної педагогіки, Медведик Ю. (2011)
Попович О. - Українська хорова діяльність в Перемишлі після Другої світової війни до 1989 р (2011)
Квас О. - Періодизація розвитку психіки дитини у психолого-педагогічних дослідженнях С. Балея (2011)
Мадзігон В. - Підприємницька діяльність в сільському господарстві як одна із найважливіших і життєво необхідних галузей народного господарства (2011)
Карась Г. - Культуротворча діяльність Павла Маценка в контексті розвитку українського хорового мистецтва в діаспорі, Бурденкова Л. (2011)
Гамкало І.-Я. - Орест Кураш зблизька (Спогад про друга) (2011)
Вачевський М. - Слово про вченого (2011)
Тарара А. - Концептуальні та інноваційні структурні розроблення для профільного навчання старшокласників в освітній галузі "Технології”, Вдовченко В. (2011)
Руденко Л. - Постать Василя Петрущевського на тлі процесів розвитку хорового мистецтва в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Зварич І. - Критерії оцінювання якісного рівня знань студентів як компонент діагностування педагогічної компетентності викладачів (на прикладі перекладу) (2011)
Мартинюк А. - Культурний універсум диригентської діяльності М.В. Лисенка (2011)
Пономаревський С. - Український вплив на початках становлення освітньої системи в Росії: перші несистематичні школи (2011)
Невмержицька О. - Цінності виховання у православній педагогіці ХІХ – початку ХХ ст (2011)
Салій С. - Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття, Салій В. (2011)
Ороновська Л. - Розвиток сучасного хорового виконавства (на прикладі дитячої хорової школи "Зоринка”, м. Тернопіль), Олексін Г. (2011)
Стельмащук Р. - Барокові музично-риторичні фігури в українській музиці партесного стилю: тенденції, закономірності, особливості (2011)
Жигаль З. - Викладання предмету "Диригування” у процесі підготовки майбутнього вчителя музики в сучасних умовах ВНЗ, Ковбасюк М. (2011)
Толошняк Н. - Духовні композиції Бориса Кудрика в контексті української культової музики Галичини першої третини ХХ століття (2011)
Ластовецька Л. - Вплив глобалізаційних процесів на формування творчої індивідуальності диригента (2011)
Шуневич Є. - Традиції та джерела професійного вокального мистецтва на Україні (2011)
Добуш Ю. - Олександр Кошиць і українська хорова культура у діаспорі (2011)
Василик Дз. - Музично-педагогічна хорова спадщина Андрія Гнатишина (2011)
Каралюс М. - Кілька прикладів інтерпретацій текстів псалмів у творчості сучасних українських композиторів (2011)
Слєсарева Л. - Історія впровадження хорового співу в навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл України (2011)
Іздепська-Новіцька М. - Музично-просвітницька діяльність хорового товариства "Тернопільський Боян” у 20-х – 30-х роках ХХ ст. (2011)
Вологін Ю. - Становлення менеджменту та навчання майбутніх вчителів технологій процесу управління як науки людських стосунків (2011)
Попович Б. - До ХХ-ліття Молодіжного Хору ім. о. Михайла Вербицького з Перемишля (2011)
Шипайло Я. - Деякі аспекти формування піаністичних навичок музиканта-початківця на шляху до опанування фортепіанним мистецтвом (2011)
Гавран І. - Специфіка розвитку емпатії у майбутнього вчителя музики (2011)
Миколінська С. - Педагогічні умови формування музично-слухової уваги молодших школярів (2011)
Лімін В. - Формування вокальної культури у студентів інститутів мистецтв на засадах художньо-мистецьких традицій (2011)
Гоменюк Ю. - Формування морально-естетичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного весняного циклу) (2011)
П’єнтак Г. - З історії діяльності народної хорової капели музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка "Gaudeamus” (2011)
Lukyanova L. V. - The study of the influence of the infusion from rubus caesius leaves the permeability of rats’ vascular walls (2015)
Bolokadze E. - Chronic obstructive pulmonary disease: role of urgent aspects of diagnosis and prognosis (2015)
Zhuravlyova L. V. - The influence of interleukin-1β, carbohydrate and lipid metabolism on formation of myocardial diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus, Sokolnikova N. V., Filonenko M.V. (2015)
Dobrzhanska Yu. - Immunopathological features of psoriasis (2015)
Dashchuk A. M. - Immunohistochemical characteristic of skin in patients with psoriasis and correction of the revealed disorders, Pustova N. O., Plotnikova V. V. (2015)
Latoguz S. I. - The effect of treatment with trimetazidine on the course of arrhythmia in patients with ischemic heart desease and diabetes mellitus, Kirichenko M. P. (2015)
Senatorova A. S. - Induced sputum analysis of interleukins spectrum in children with pulmonary diseases, Lupaltsova O. S. (2015)
Senatorova G. S. - Quality of life and health factors among women of reproductive age in Ukraine, Riga O. O., Gonchar M.A., Kondratova I. Yu., Boychenko A. D., Senatorova A. V., Teslenko T. A., Komova V. A. (2015)
Boyko V. - View on the question of acute adhesive intestinal obstruction, Yevtushenko D. A. (2015)
Ioffe I. V. - Differentiated inotropic support as a mean of prophylactic of the hepatorenal syndrome in patients with abdominal sepsis, Posternak G. I., Satsuta S. V., Sokolov A. S., Krivoruchko М. Е., Khanin Y.V. (2015)
Smachylo R. M. - Treatment of patients with bile leaks after laparoscopic cholecystectomy (2015)
Kryvoruchko I. A. - The questions of a chronic pancreatitis pathogenesis and its complications, Goncharova N. M., Tonkoglas O. А. (2015)
Lisovy V. N. - Conscience-based medicine: new approaches to the management of prostate cancer patients, Pilipenko I. N., Pilipenko N. I. (2015)
Bezditko P. - Regulation of the uveoscleral outflow in thepatients with primary open-angle glaucoma, Shchadnykh M. (2015)
Zavgorodnii I. V. - Hygienic features of the influence produced by a complex of environmental factors of nicu on the health of premature newborns, Semenova N. V., Chehovskaya I. M., Piontkovska O. V., Besh A. I. (2015)
Жук В. В. - Обеспечение безопасности АЭС с реактором ВВЭР-СКД, Барбашев С. В., Кравченко В. П. (2015)
Барбашев С. В. - АСКРО АЭС и система раннего предупреждения о радиационных авариях "Гамма” — основа государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки окружающей среды, Витько В. И., Коваленко Г. Д. (2015)
Пшеничний В. А. - Оцінка потужності еквівалентної дози мезонної та електронної компонент космічного випромінення в багатоповерховому будинку міста Києва, Архипов В. М., Горбиць Л. В. (2015)
Кутлахмедов Ю. А. - Принципы выбора защитных мероприятий для дезактивации экосистем разных типов, Матвеева И. В. (2015)
Васильченко С. В. - Методические основы квалификации быстродей-ствующего запорно-отсечного клапана в "жестких” условиях воды / пароводяной смеси, Габлая Т. В., Козлов И. Л., Скалозубов В. И. (2015)
Рязанов В. В. - Возможности перколяционного описания поведения коэффициента размножения нейтронов (2015)
Беляєв В. В. - Моделювання динаміки формування радіоактивності водних рослин, Волкова О. М., Пришляк С. П. (2015)
Протасов А. А. - Взаимосвязь между показателями прозрачности воды и развитием водорослей планктона в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС, Новоселова Т. Н. (2015)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон каналов системы охлаждения Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2015)
Новоселова Т. Н. - Фитопланктон водоемов техно-экосистемы Хмельницкой АЭС и ее фоновых водоемов, Протасов А. А. (2015)
Коваленко Г. Д. - Оценка экологического риска при сжигании каменного угля на тепловых электростанциях Украины, Хабарова А. В. (2015)
Бондаренко Т. С. - Інтерактивний моніторинг, як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом (2015)
Мостова Л. М. - Домінуючі імперативи моделі підготовки фахівців ресторанної індустрії, Клусович Т. В. (2015)
Благий О. С. - Розробка цілей професійної підготовки інженера-технолога харчової галузі в процесі формування здоров’язберігаючої компетентності (2015)
Козубцов І. М. - Обґрунтування функціональних складових методологічної компетентності аспірантів (2015)
Куделко А. М. - Концептуальна структурна модель поняття "хімічні технології" (2015)
Наумук І. М. - Mедіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності (2015)
Осадчий В. В. - Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування, Шаров С. В. (2015)
Рубан Н. П. - Аналіз змісту професійної підготовки дизайнерів у навчальних закладах України та Європи, Вілков С. М., Шляпіна Ю. Ю. (2015)
Коваленко Е. Э. - Инновационные технологии обучения в профессиональной подготовке детских и подростковых психотерапевтов, Шлей К., Штефан Л. В. (2015)
Коваленко Д. В. - Технології забезпечення етапів професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Литвинов А. Л. - Інтенсификация учебного процесса с использованием Maple (2015)
Гриньова Я. Г. - Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін (2015)
Дашкевич О. С. - Методи активізації розвитку просторового уявлення студентів при викладанні курсу "Нарисна геометрія" (2015)
Зеленін Г. І. - Організація самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземноі мови (2015)
Кочина В. В. - Формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Лазарєва Т. А. - Формування професійно важливих якостей творчої діяльності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2015)
Нагаєв В. М. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів вищих навчальних аграрних закладів (2015)
Налисько М. М. - Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке горных инженеров (2015)
Подорожна А. О. - Навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей професійно спрямованої дискусії на заняттях з іноземної мови (2015)
Рудевіч Н. В. - Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Тіманюк В. М. - Використання методу "портфоліо" у процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Інтелектуальна власність", Тіманюк І. В. (2015)
Чуєшкова О. В. - Формування мовленнєвої культури інженерів-педагогів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Ящун Т. В. - Информационные интерактивные методы обучения инженеров-педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы, Громов Є. В. (2015)
До уваги авторів (2015)
Vovk M. - Key role of human capital in management of international competitiveness of a firm (2015)
Лизун М. В. - Вплив регіоналізації ринків нафти на динаміку валютних курсів та процеси валютної інтеграції, Ліщинський І. О. (2015)
Бодров В. Г. - Інституційні чинники розвитку національної економіки України в контексті структурних перетворень, Прушківська Е. В. (2015)
Грабинська І. В. - Еволюція аграрних теорій коливань ділової активності (2015)
Папп В. В. - Фактори конкурентоздатності регіональної туристичної системи (2015)
Печуляк Ю. С. - Світовий досвід підвищення ефективності управління трудовими ресурсами, Генералов О. В. (2015)
Федорова В. А. - Теоретичні відомості з питання інновацій, Татарчук Ю. І. (2015)
Джусов А. А. - Оптимизация принятия инвестиционных решений путем использования сигналов индикаторов скорости рынка (2015)
Кощинець М. І. - Оптимізація бюджетних програм в органах судової влади на основі програмно-цільового методу (2015)
Ватченко О. Б. - Формування структури кластера на основі розбіжної спіралі, Борншайн О. О. (2015)
Грицишен Д. О. - Модифікація принципів бухгалтерського обліку в контексті положень сталого розвитку промислових підприємств (2015)
Гришова І. Ю. - Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Митяй О. В. (2015)
Захарченко Н. В. - Координація інтересів суб'єктів високотехнологічної діяльності (2015)
М’ячин В. Г. - Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств за допомогою нечітких множин (2015)
Савицька Н. Л. - Концептуальні засади контролю маркетингової діяльності в системі адаптаційного управління підприємством, Жегус О. В., Михайлова М. В. (2015)
Сененко І. А. - Сучасні підходи до організації управління готельно-ресторанним бізнесом (2015)
Стрекаль О. О. - Побудова системи фінансового контролю у нафтогазовій організації з урахуванням галузевої специфіки (2015)
Ущаповський К. В. - Корпоратизація державних інфраструктурних підприємств в електроенергетиці України (2015)
Шуміло О. С. - Складові економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Ватченко Б. С. - Дослідження теоретико-методологічних підходів щодо сутності сталого розвитку (2015)
Волотковская Ю. А. - Обоснование направления капиталовложний при утилизации террикона с использованием ранга токсичности (2015)
Маниліч М. І. - Інноваційна діяльність з впровадження поновлювальних джерел енергії як спосіб досягнення енергоефективності жкг та економіки вцілому (2015)
Титул, зміст (2013)
Білик С. Г. - Застосування електромагнітного поля надвисокої частоти для процесу сушіння зерна, Бунько В. Я., Марисюк А. П. (2013)
Василенков В. Є. - Системно-аналітичний підхід до системи водопостачання в сільському господарстві, Журавльов Є. В. (2013)
Євтух П. С. - Дослідження інформативності методів випробовувань напругою ізоляції емальованих проводів, Вакуленко О. О. (2013)
Єрмолаєв Ю. О. - Математична модель ланки різання в системі автоматичного регулювання навантаження головних електроприводів деревообробних фрезерних верстатів, Руденко Т. Г. (2013)
Загородній Р. - Підвищення ефективності спалювання твердої біомаси у теплогенераторах (2013)
Бунько В. Я. - Модель оптимізації роботи джерела резервного живлення, Качурівська Г. М., Качурівський В. О. (2013)
Клендій П. Б. - Комп'ютерне моделювання частотно-регульованого електроприводу пневмотранспортної установки борошномельних підприємств, Русиняк М. О., Клендій Г. Я., Рамш В. Ю. (2013)
Ковалишин Б. М. - Активуюча дія ультразвуку на підвищення ефективності паливних установок на газоподібних вуглеводневих енергоносіях (2013)
Лукач В. С. - Статистичний аналіз результатів експерименту дослідження енергетичних характеристик "технологічна система – біологічний об'єкт", Кушніренко А. Г. (2013)
Лукач В. С. - Теоретичні дослідження параметрів електромагнітного поля індуктора, Кушніренко А. Г. (2013)
Федюшко Ю. М. - НВЧ методи неруйнівного контролю параметрів структурно неоднорідного біооб'єкт, Марисюк А. П. (2013)
Музиченко В. А. - Визначення стану біологічного об'єкта при зберіганні після обробки (2013)
Петрова К. Г. - Ранжування методів управління режимами електроспоживання за експертною оцінкою (2013)
Подобайло В. Г. - Застосування електричних теплоакумулюючих нагрівачів для біогазових установок, Захарків Г. С., Рамш В. Ю. (2013)
Подобайло В. Г. - Визначення енергетичних параметрів електропривода потоково-виробничих ліній біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Гайдукевич С. В. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики ковшових транспортерів, Савченко В. В. (2013)
Шворов А. С. - Методика оцінки оперативності керування в складних системах управління (2013)
Барабаш Н. - Приватний музей в інтелектуальному просторі міста (на прикладі Музею культури єврейського народу та історії Голокосту "Музей Михайла Мармера”), Бордунова Є. (2014)
Гнера В. - Досвід використання матеріалів аеро- та космічної зйомки в історико-меморіальній роботі (2014)
Лой М. - Застосування новітніх інформаційних технологій у дизайні матеріалів для оформлення під час проведення масових заходів у Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав” (2014)
Блажко Ю. - Літні військові табори у Батурині в 1924—1928 роках (2014)
Горох М. - Носівський осередок Торгсину (2014)
Dolzhenko Yu. - Craniological characteristics of the Baturyn’s population in 17—18 centuries (2014)
Жам О. - Польові етнографічні дослідження Чернігівщини науковцями Переяслав-Хмельницького історичного музею в 60—70-х роках ХХ ст.: історія, тематика, результати, Ткаченко H., Чередніченко Л. (2014)
Костенко Л. - Зажинковий обряд на Лівобережному Поліссі (2014)
Морозова А. - "...Здесь вы узнаете почти всю правду...” (Листи вивезених на роботи до Німеччини) (2014)
Пригорницька О. - Роль Чернігівського інституту народної освіти у науковому житті Північного Лівобережжя (1920—1930) (2014)
Рахно К. - Чорт-гончар у міфологічних уявленнях українців Чернігівщини XVIII — першої половини ХХ ст. (2014)
Сидоренко О. - Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецьких війнах другої половини ХІХ ст. (за матеріалами колекцій і зібрань Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського) (2014)
Бойченко С. - Поховальна практика Чернігова та шляхи їх реалізації наприкінці ХVIІІ — ХІХ ст. (за матеріалами справ Чернігівської духовної консисторії) (2014)
Желіхівська Н. - Стаціонарна будівля у Батурині в XVII—XVIII ст. (2014)
Коваленко Ю. - Грошовий обіг на теренах давньоруського Глухова (2014)
Костюк Н. - Фондове зібрання колекції народних музичних інструментів у експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав” (2014)
Крапивний Р. - Гутний промисел на теренах Ніжинського полку в середині XVII - XVIII ст. (2014)
Назарова В. - Финансово-кредитные учреждения города Глухова конца XIX — начала XX века, Мельник М. (2014)
Огієвська Р. - Вулик-дуплянка у фондовій колекції НІКЗ "Гетьманська столиця” (2014)
Оленич А. - Сировина гончарного виробництва ремісничого посаду давньоруського Вишгороду (2014)
Ревега Н. - Використання ляльки-мотанки у масових заходах Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2014)
Силенок Н. - Вплив політичної ситуації кінця XVIII ст. на монастирі Чернігова і Новгорода-Сіверського (2014)
Тараненко С. - Вулична мережа Подолу Києва — від формування до сучасності (2014)
Тригуб О. - З історії ремонтів будинку Колегіуму в Чернігові у XIX ст. (2014)
Яненко А. - Археологічні колекції музеїв Північного Лівобережжя в 1945—1946 роках у контексті історії музейної археології міжвоєнного періоду (2014)
Барабаш Н. - Данило Велланський: доля інтелектуала на тлі епохи, Барабаш Д. (2014)
Мотліч А. - Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських (2014)
Павлова О. - Постать музеєзнавця А.Ф. Луньова в контексті образотворчого мистецтва (до 95-річчя від дня народження) (2014)
Рахно О. - Земська діяльність М.А. Іскрицького (2014)
Kostenko Ye. Ya. - Тthe perspective directives of forensic odontology (2015)
Пэдуре А. - Организация судебно-медицинской службы Республики Молдова (2015)
Костенко Є. Я. - Принципи функціонування системи DVI INTERPOL та спеціалізованого програмного забезпечення PLASS DATA SOFTWARE у розрізі міжнародної співпраці та післядипломної освіти спеціалістів стосовно ідентифікації осіб (2015)
Бачинський В. Т. - Актуальність дослідження ліквору в судово-медичній практиці, Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С., Гараздюк О. І., Паливода О. Г. (2015)
Мішалов В. Д. - Судово-медична експертиза ортодоксальних причинно-наслідкових зв’язків в аспектах системного підходу, Филипчук О. В., Бачинський В. Т., Кривда Г. Ф. (2015)
Бачинский В. Т. - Логико-философское исследование судебно-медицинских закономерных связей, Мишалов В. Д., Филипчук О. В., Войченко В. В., Кривда Г. Ф. (2015)
Pletenetska А. - Forensic-medical estimation of the non-lethal traumatic brain injury of victims, who were treated in medical institutions (2015)
Костенко Є. Я. - Реєстрація стоматологічного статусу дітей та підлітків за шифрами та кодами (2015)
Потапенко І. В. - Оптимізація роботи міжрайонних відділень в структурі Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи (2015)
Федорчук С. М. - Формування антропометричного статуса в період фізичного розвитку, Купчак Р. М. (2015)
Pletenetskaya A. - Аnalysis of defects rendering medical care according to the data of commission forensic examinations in si "The main Bureau of forensic examination of Ministry of the health of Ukraine" for 2012-2014 yy. , Legedza A. (2015)
Козаченко І. М. - Смертельна пневмострільна травма: структурний аналіз та морфологічні особливості ушкоджень (2015)
Шандига-Глушко О. І. - Аналіз комісійних судово-медичних експертиз, проведених у справах щодо притягнення до відповідальності медичних працівників, Козицька Н. В., Кряжева О. М. (2015)
Кісь А. В. - Відповідно до змісту інформаційного листа №193-2014 "Спосіб виявлення локалізації кулі у гнілісно-зміненому трупі з використанням металодетектора", Кравченко Ю. М., Мішин М. Ю., Саєнко М. С., Подгаєвський С. В. (2015)
Гуріна О. О. - Особливості проведення судово-медичної експертизи у випадках смерті новонароджених з вадами розвитку серцево-судинної системи, Міщенко С. А. (2015)
Войченко В. В. - Сучасні можливості диференційної діагностики раптової серцевої смерті за змінами біохімічних показників крові та інших біологічних рідин людини, Мамедов Ш., Мухін О. Є., Москаленко І. С. (2015)
Потапенко І. В. Фененко Ю. І. - Випадок смертельної комбінованої травми при авіаційній пригоді (2015)
Віниченко І. М. - Судово-медична оцінка виявлення тілець Гейнца-Ерліха у мазках трупної крові у випадках раптової смерті немовлят і дітей до одного року життя, Ліщинська А. А. (2015)
Данилюк М. В. - Самогубство з імітацією вогнепального поранення, Зозуля В. М., Сіукаєв В. О., Ганський О. В., Лесик В. В. (2015)
Науково-практична конференція "Організаційні та практичні питання судово-медичної цитології та генетики" м. Дніпропетровськ (2015)
Тагаев Николай Николаевич. К 70-летию со дня рождения (2015)
Колачова Ганна Юріївна. До 60-річчя з дня народження (2015)
Лікарі судово-медичні експерти, що перебувають на службі в зоні АТО Примаков С. А. (2015)
Gdowska K. - Management and automation of organic food deliveri services – a transportation model, Jakubiak M. (2013)
Jakubiak M. - Innovative envirommental technology applications of laser light stimulation, Gdowska K. (2013)
Wang L. - Modeling of long-cable-fed induction motor drive system for predicting overvoltage transients, Jatskevich J. (2013)
Баев В. И. - Обоснование рода тока для электрического повреждения растений, Юдаев И. В., Баев И. В. (2013)
Башилов А. М. - Универсальная модель агротехнологий, Свентицкий И. И., Королев В. А. (2013)
Белицкая М. Н. - Предпосевная электрообработка семян: опыт Нижнего Поволжья, Грибуст И. Р., Юдаев И. В. (2013)
Берека О. М. - Синтез озону в зерновій масі під дією електричного поля високої напруженості, Усенко С. М. (2013)
Гаркуша К. Э. - Опыт эксплуатации биогазовых комплексов в аграрном секторе Республики Беларусь, Протосовицкий И. В., Коротинский В. А., Мириленко А. П., Костюкевич С. Б. (2013)
Гусаров В. А. - Автономные системы теплоснабжения на основе тепловых насосов воздух-вода, Харченко В. В., Сычев А. О., Ракитов С. А., Юдаев И. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського