Прайс лист (2015)
Положення про порядок формування бюлетеня "Ветеринарна біотехнологія" (2015)
Сорокина Е. В - Экспериментальная оценка прочностных характеристик тормозных резервуаров современного железнодорожного подвижного состава, Коршунов С. Д (2015)
Ткачик О. Б. - Оновлення застарілого вагонного парку — першочергове завдання Департаменту вагонного господарства Укрзалізниці (2015)
Мастепан А. Г. - Ремонт и техническое обслуживание колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм (2015)
Дубов Д. В. - Приборы и устройства торможения вагонов (2015)
Ерохин А. С. - Дефекты и повреждения подшипников качения (2015)
Останин С. Н. - Неисправности вагонных колесных пар и их элементов (2015)
Васильев С. В. - Проверка мастерства осмотрщиков вагонов (2015)
Шелест Д. А. - Методика определения причин изломов шеек осей и разрушения роликовых буксовых узлов (2015)
Лутай С. Н. - Проверка рабочих параметров и техническое обслуживание пневматических частей диагностических устройств УЗОТ-РМ и УКТП для эксплуатационных вагонных депо (2015)
Гайдукова А. Г. - Американские вагоны ХІХ века (2015)
Мехоношин С. И. - Аутогенная тренировка против стресса (2015)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Африканська чума свиней — проблема державної ваги (2015)
Проблема африканської чуми свиней (2015)
Риженко В. П. - Науково-методичне забезпечення специфічної профілактики некробактеріозу (фузобактеріозу) тварин, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2015)
Марущак Л. В. - Лабораторна діагностика ку-лихоманки: сучасний стан і перспективи (2015)
Алєксеєва Г. Б. - Сучасні підходи до діагностики лептоспірозу у собак (2015)
Скибіцький В. Г. - Імунітет тваринного організму та перспективний засіб його коригування, Козловська Г. В. (2015)
Масалович Ю. І. - Кількісні показники сперми кролів (2015)
Міластная А. Г. - Клініко-морфологічні аспекти гострого панкреатиту у собак, Духницький В. Б. (2015)
Шарай Я. М. - Профілактика класичної чуми у диких свиней, Вабіщевич Ф. С., Білокінь В. І. (2015)
Семерунчик А. - Основні аспекти лікування корів, хворих на метрит (2015)
Вишневська О. В. - Огляд-конкурс на кращу навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, Тимченко Л. Д. (2015)
Супруновская Н. И. - Закономерности изменения потерь энергии в RL-цепях, соединяющих конденсаторы, заряженные до разных напряжений, Щерба А. А. (2015)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання розподілу напруги вздовж обвиток трансформатора за дії на них імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Хімюк І. В., Мазур Т. А., Курулишин О. М. (2015)
Артеменко М. Ю. - Аналіз можливості збільшення ККД трифазної чотирипровідної системи живлення засобами паралельної активної фільтрації, Батрак Л. М., Михальський В. М., Поліщук С. Й. (2015)
Олещук В. - Синхронное регулирование сдвоенных инверторов с отсекающими диодами для фотопреобразовательной установки, Ермуратский В. (2015)
Herasymenko P. Yu. - A transistor resonant voltage inverter with pulse density modulation for induction heating equipment (2015)
Рогаль В. В. - Способи покращення спектру вхідного струму коректора коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2015)
Кондратенко І. П. - Електромагнітні процеси в торцевій дугостаторній асинхронній машині з двошаровою обмоткою , Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Макарчук О. В. - Аналітичний розрахунок втрат потужності від вихрових струмів у роторах з постійними магнітами (2015)
Буткевич О. Ф. - Оцінювання та зменшення в режимі реального часу небезпеки коливного порушення стійкості об'єднаної енергосистеми, Чижевський В. В. (2015)
Павловський В. В. - Оцінка впливу частотних автоматик енергоблоків атомних електростанцій на живучість та стійкість ОЕС України за частотою, Стелюк А. О. (2015)
Zubiuk Yu. - Capacitor banks selection in radial distribution networks by combined algorithm, Trach I., Sevasjuk I. (2015)
Блінов І. В. - Особливості використання функцій чистого експорту при врахуванні мережевих обмежень на ринку "на добу наперед", Парус Є. В. (2015)
Шидловская Н. А. - Модель выходной цепи генератора разрядных импульсов с плазмоэрозионной нагрузкой, адекватная в широких диапазонах изменений их параметров, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2015)
Глухенький О. І. - Моделювання нагрівання металевого розплаву у відбивній печі при електромагнітному перемішуванні, Гориславець Ю. М., Бондар О. І. (2015)
Переверзєв А. В. - Високовольтний перетворювач для електророзрядного знешкодження діоксиду сірки, Литвиненко Т. М. (2015)
ДО 70-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України В.Ю.РОЗОВА (2015)
ПОКАЖЧИК статей за 2015 рік (2015)
ІНФОРМАЦІЯ для передплатників (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (2011)
Мадзігон В. - Україна в світовому господарстві та національна і світова валютні системи, Вачевський М. (2011)
Зварич І. - Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів (2011)
Ромащенко І. - Формування комунікативної компетенції маркетологів іншомовного спілкування англійської мови як основоположна складова сучасної освіти (2011)
Жигірь В. - Провідні функції менеджера освіти як основа формування його професійної компетентності (2011)
Кулішов В. - Дидактичні основи розвитку економічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Теорія попиту і пропозиції в підприємницькій діяльності в реаліях ринкової економіки на товари і послуги (2011)
Федоришин В. - Вплив сугестивних факторів на фахове становлення керівника оркестрового колективу (2011)
Малик Л. - Теоретико-методологічні засади стратегії управління маркетинговою діяльністю туристичної галузі у Карпатському регіоні (продовження) (2011)
Даннік Л. - Логіко-педагогічні особливості процесу засвоєння технічних понять учнями на уроках трудового навчання (2011)
Галів М. - Дрогобицький державний учительський інститут: перший рік роботи (1940 – 1941) (2011)
Кекош О. - Слово Пастиря (2011)
Гушоватий П. - Юліан Корчинський – педагог, композитор, громадський діяч (90-річчю від дня народження присвячується), Кузик І. (2011)
Воловоденко Л. - Пріоритетні напрямки та шляхи розвитку енергоресурсів України (2011)
Коломийчук Н. - Організація і дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка” (2011)
Матросова І. - Експериментальна перевірка результативності впровадження інтегративної моделі формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва (2011)
Юзьвяк О. - Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах, Леснянська-Дощак А. (2011)
Мельничук І. - Структура і основні принципи фінансування системи вищої освіти Німеччини (2011)
Старко В. - Історія виникнення фаготової школи в Україні (2011)
Вовковінський М. - Засоби підвищення педагогічної техніки викладача щодо профорієнтації учнів ПТНЗ (2011)
Гнатів З. - Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей як філософська, психолого-педагогічна проблема (2011)
Биць Г. - Досвід Австралії у формуванні фахівців сфери туризму (2011)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу, Василиків О. (2011)
Войцехівський О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон (2011)
Гридасова Н. - Місце і роль економічної культури у структурі загальної культури особистості (2011)
Ферендович М. - Українські співочі товариства Львова та їх керівники (1900 – 1939 рр.) (2011)
Паласевич І. - Історичні аспекти естетичного виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (50-ті – 80-ті роки XX ст.) (2011)
Панасюк Н. - Модель формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Копельчак М. - Маркетинговий підхід в діяльності професійно-технічного навчального закладу (2011)
Ракитская Т. Л. - Изучение модифицированного галогенидами 3d-металлов клиноптилолита методами ИК-спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения, Труба А. С., Раскола Л. А., Стоянова И. В. (2015)
Нечипоренко А. В. - Влияние термообработки в различных газовых средах на оптические свойства застывших плавов EuS и EuIn2S4 в NaCl-KCl, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Тимухин Е. В., Мешкова С. Б., Стоянова И. В. (2015)
Ракитская Т. Л. - Механизмы формирования на пористых носителях комплексов d-металлов и их каталитическая активность в редокс-реакциях, Труба А. С., Киосе Т. А., Раскола Л. А. (2015)
Шапіна Т. П. - Еколого-економічне обгрунтування вибору способу поводження з відходами пластичних мас, Сейфулліна І. Й., Кушнирьова В. О. (2015)
Хома Р. Е. - Хемосорбция оксида серы (IV) водой в статических условиях. Константа Генри, Длубовский Р. М. (2015)
Джамбек А. А. - Исследование процесса выщелачивания отвала углеобогащения в потенциостатическом режиме, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2015)
Вахітова Л. М. - Вогнезахисна ефективність інтумесцентного покриття з домішками нанодисперсних речовин за умов гідротермального старіння, Таран Н. А., Дріжд В. Л., Придатько С. П. (2015)
Тихомірова Ф. А. - Зелена хімія: нова хімічна філософія (2015)
Ракитская Т. Л. - Краткий очерк научно-педагогической, научно-организационной и общественной деятельности А. А. –А. Эннана (2015)
Возний І. - Типологія клейм та орнаментація горщиків з сільських поселень Північної Буковини в ХІІ − першій половині ХІІІ ст. (2010)
Балух О. - Молдавія і територія Буковини під час боротьби проти османської експансії (1475 – 1486 рр.) (2010)
Богачик Т. - Розвиток торгівлі Північної Бессарарабії у дореформений період (1812 –1868 рр.) (2010)
Nuţu I. - Pagini din istoria jandarmeriei austriece. Modul în care austriecii şi-au organizat şi perfectat o forţăde menţinere a dominaţiei asupra naţionalităţilor conlocuitoare în întreg imperiul până în anul 1914 (2010)
Ботушанський В. - Пропагування імені й творів Т.Г. Шевченка на Буковині (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.), Ботушанський О. (2010)
Ботушанський В. - З історії руху тверезості та антиалкогольної боротьби на Буковині (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Добржанський О. - Національні товариства – консолідуюча сила українського руху на Буковині другої половини XIX – початку XX ст. (2010)
Добржанський С. - Роль газети "Буковина” у збереженні національно-патріотичного духу українців під час Першої світової війни (2010)
Руснак О. - Промисловість Чернівців у1918 – 1940 рр. (2010)
Дробіна Л. - Соціальна політика як фактор адаптації місцевого населення Чернівецької області до політики радянської влади в післявоєнні роки (2010)
Герегова С. - З історії медичної освіти на Буковині (до 200-ліття Чернівецького медичного коледжу БДМУ), Божко І. (2010)
Демочко В. - Конфесійний фактор у козацьких повстаннях кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. (2010)
Білецький Б. - Славетний подвижник науки (до 165-х роковин від дня народження М.М. Миклухо-Маклая) (2010)
Ліщук Д. - Особливості бойової та військово-фізичної підготовки козаків у Війську Запорозькому в кінці XVI – першій чверті XVII ст. (2010)
Скорейко Г. - Григорій Потьомкін і запорожці: від Грицька Нечоси до Князя Таврійського (до 235 річниці ліквідації Запорозької січі) (2010)
Сливка Л. - Сприйняття шляхетства українською громадськістю Галичини в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гуйванюк М. - "Мені душа горить, що справа гине”: Леся Українка та галицькі радикали (за матеріалами листів до М.Павлика) (2010)
Передерій І. - Публіцистична та культурно-просвітницька діяльність В’ячеслава Липинського дореволюційного періоду (2010)
Борчук С. - "Украинский народ в его прошлом и настоящем” – перший вітчизняний енциклопедичний проект ХХ ст. (2010)
Вільховик О. - Більшовицькі засоби ідеологічного впливу на селянство у 1920-х роках (2010)
Яцун Н. - Соціалізація української молоді в умовах становлення тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.): проблема збереження традицій та впровадження інновацій (2010)
Синельникова Д. - Легка промисловість у Волинській області (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) (2010)
Звоздецька О. - Електронна митниця в Україні як складова системи е-врядування (2010)
Яценюк Г. - Формування органів правління першої української політичної еміграції 1710 р. (2010)
Голубнича А. - Михайло Бойчук і Париж (2010)
Гуменюк О. - Еміграція і культурно-освітня діяльність українських студентів в Німеччині та Австрії в 1920 –1930-і рр. (2010)
Щигельська Г. - Діаспорні транснаціональні мережі в умовах глобалізації (2010)
Бостан С. - Територіальні проблеми в договірно-правовій базі України та Румунії (2010)
Гарат Р. - Проблема кордонів у співдружності незалежних держав (2010)
Теутуляк В. - Транскордонне співробітництво як напрям регіональної політики України (2010)
Попик С. - Співробітництво між Україною та країнами Балтії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Карпо В., Істратій Л. (2010)
Федів Ю. - Ставлення Німеччини до російсько-українських мирних переговорів 1918 року: аналіз архівної бази (2010)
Бочан П. - Історія та етнографія України у щоденникових записах німецького вченого-мандрівника Йогана Коля (2010)
Старков В. - Ігрові елементи традиційної громадської обрядовості Буковини (2010)
Петрова А. - Соціонормативна культура українців межиріччя Тилігулу та Чичиклії (за матеріалами досліджень Миколаївського р-ну Одеської обл.), Шишков І. (2010)
Златова Г. - Традиційне болгарське весілля: обряди Понеділка (2010)
Мойсей А. - Обряди, пов’язані з сільськогосподарськими роботами у народному календарі східнороманського населення Буковини (2010)
Кушнір В. - Молодіжна громада в календарних обрядодіях українців Миколаївського району Одещини (1930-1940 рр.) (2010)
Suiogan D. - La culture traditionnelle – forme de (re)affirmation de l’identite (2010)
Іванченко О. - Діяльність хорватських національно-політичних сил у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії (1918 – 1929 рр.) (2010)
Doliwa-Klepacka А. - Membership in the European Union (2010)
Пилипів І. - Конкордат Речі Посполитої з Апостольським престолом та його наслідки для ГКЦ (2010)
Яцечко С. - Причини та передумови встановлення режиму "Народної демократії” в Польщі (1944 –1948 рр.) (2010)
Якушик С. - Міжнародно-політичні передумови виникнення нової моделі американсько-японського співробітництва у сфері міжнародної безпеки (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) (2010)
Мельничук Г. - Становлення, розвиток і сучасний стан двосторонніх відносин республіки Молдова й Російської Федерації (2010)
Бурдяк В. - Вплив парламентських виборів початку століття на зміни в партійній системі Болгарії (2010)
Федорюк А. - Регіональна полісистемність у контексті демократизації політичного управління (2010)
Федорчак Т. - Розвиток багатопартійності в постсоціалістичних країнах ЦСЄ як чинник демократизації їх політичних систем (2010)
Докаш О. - Порівняльний аналіз політичних міфів у виборчих кампаніях сучасності (2010)
Добржанська О. - Від європейської політики сусідства до східного партнерства (2010)
Гольцман К. - Генеза політики "просування демократії” крізь призму неограмшианської теорії міжнародних відносин (2010)
Гордіна Н. - Реакція населення УРСР на політику керівництва СРСР щодо активізації "людського фактору” (квітень 1985 – 1986 рр.) (2010)
Юрійчук Є. - Легітимаційні аспекти функціонування державного реєстру виборців в Україні: регіональна полісистемність в контексті демократизації політичного управління (2010)
Макар В. - Рамон Гнатишин – визначна особа української етнічної групи Канади, Марусик К. (2010)
Список скорочень (2011)
Смішко Р. - Спогади про Маркіяна Смішка (2011)
Krajcarz M. - Paleolityczni łowcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia śladów na kościach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV (Moлoдoвo I, шap IV), Krajcarz M. T. (2011)
Krajcarz M. T. - Nory ssaków drapieŝnych ze stanowiska Ihrowica I (Ukraina) jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych, Krajcarz M., Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. (2011)
Мацкевий Л. - Мезоліт і палеоекологія Галицько-Городенківського Придністер’я, Панахид Г. (2011)
Ленартович О. - Топографічні особливості поселень культури лінійно-стрічкової кераміки у верхів’ї Дністра та Західного Бугу (2011)
Бандрівський М. - Поховання прото- і ранньоунєтицького типу на Верхньому Придністер’ї і проблема верхньодунайських впливів на захід Українського Лісостепу впродовж періодів BrA1–BrA2 (2011)
Бандрівський М. - Питання функціонального призначення і семантичного значення окремих речей з Михалківських скарбів та спроба розподілу їх за комплектами (2011)
Тиліщак В. - Інгумації східної орієнтації у черняхівській культурі (2011)
Петегирич В. - Про одне поховання княжої доби з Волині (2011)
Долженко Ю. - Краніоскопія похованих у курганних могильниках Чернігова X–XII ст. (2011)
Миська Р. - Теребовельська земля в ХІ–ХІІІ ст. (за археологічними джерелами) (2011)
Войнаровський В. - Вапнярство на галицьких землях ІХ–ХV ст. (2011)
Берест Р. - Середньовічне чернече житло та його особливості (за матеріалами археологічних, спелеологічних та писемних джерел) (2011)
Корчинський О. - Про печери та печерні комплекси в місті Миколаєві на Львівщині та в його околицях (2011)
Ситник О. - Нові датування та геологічно-археологічні дослідження палеолітичної стоянки Пронятин, Богуцький А, Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Ситник О. - Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини, Богуцький А., Коропецький Р., Томенюк О., Ланчонт М., Кусяк Я., Мадейська Т. (2011)
Пивоваров С. - Старожитності епішнурового горизонту в межиріччі Верхнього Сірету та Середнього Дністра, Ільків М. (2011)
Войцещук Н. - Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині, Павлів Д. (2011)
Онищук Я. - Дослідження пам’ятки Малинище І у верхів’ї р. Серет, Ляска В., Вітвицька Г. (2011)
Панишко С. - Стіжкові городища Волині (2011)
Баюк В. - Дослідження в Боратині поблизу Луцька у 2009–2010 роках (2011)
Ігнатенко О. - До питання про походження кримського левалуа-мустьє: характеристика кам’яного комплексу Кабазі ІІ, горизонт ІІ/8 (2011)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду трипільського поселення Заліщики (2011)
Гавінський А. - Нові дані до вивчення культури лійчастого посуду (2011)
Войтович М. - Археологічні знахідки доби бронзи із белзького шкільного музею (2011)
Бандрівський М. - Ефес чорноліського однолезового залізного клинка із с. Перевоз у Білорусі, Кошман В. (2011)
Павлів Д. - Нові знахідки зброї ранньогальштатського часу з Прикарпаття (2011)
Пивоваров С. - Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації (2011)
Гупало В. - Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода (2011)
Булик Н. - Археологія у науковій спадщині Антона Петрушевича (2011)
Ляска В. - Pogranicze Polsko-Ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie / Skarby z przeszłości / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewódzki urząd ochrony zabytków w Lublinie, 2009. – 168 s., Погоральський Я. (2011)
Булик Н. - Берест Р. Середньовічні монастирі Галичини: житло і побут / Роман Берест. – Львів, 2011. – 332 с., Миська Р. (2011)
Титул, содержание (2012)
Бойко В. С. - ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" — 115 лет (2012)
Бойко В. С. - Расчет и оценка эффективности технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива в условиях ПАО "ММК им. Ильича", Матвиенков С. А., Ярошевский С. Л., Кузин А. В., Климанчук В. В., Струтинский В. А. (2012)
Бойко В. С. - Оптимизация раскисления стали с использованием данных об активности растворенного кислорода, Якин М. Н., Коваль С. А., Стефанец А. В., Фентисов И. Н., Годынский А. А., Чичкарев Е. А. (2012)
Бочек А. П. - Защита металла, разливаемого на МНЛЗ, от вторичного окисления и теплопотерь, Климанчук В. В., Ларионов А. А., Фентисов И. Н., Токий А. Н., Губко И. Г. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Разработка шлакообразующих смесей на основе плавленых флюсов для МНЛЗ № 1-2 ПАО "ММК им. Ильича", Ларионов А. А., Анищенко Н. Ф., Цюцюра А. В., Горпинич О. А., Галинков Д. А., Мороз Ю. Г. (2012)
Ларионов А. А. - Совершенствование технологии комплексного раскисления конвертерной стали кремнием, марганцем и алюминием, Шебаниц Э. Н., Климанчук В. В., Якин М. Н., Цюцюра А. В., Чичкарев Е. А. (2012)
Сущенко А. В. - Совершенствование системы отопления мартеновских печей в ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", Безчерев А. С., Прахнин В. Л., Фентисов И. Н., Гавриков О. А., Харин А. К., Стариковский Н. Л. (2012)
Якин М. Н. - Освоение разливки стали марки 09Г2С в условиях мартеновского цеха ПАО "ММК им. Ильича", Годынский А. А., Ларионов А. В., Коваль С. А., Анищенко Н. Ф., Овсянников С. А., Шабловский В. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Производство стали и проката стали марки S355...N для изготовления металлоконструкций под строительство НСК "Олимпийский" в Киеве, Шебаниц Э. Н., Тарасенко О. С., Шебаниц М. Ю., Изотов Б. В., Рубец А. С. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Особенности математического моделирования нагрева стальных слитков перед прокаткой, Харин А. К., Изотов Б. В., Лаштун А. И., Вахтин А. А. (2012)
Матвиенков С. А. - Наплавка рабочих и опорных валков с применением И-КФ-45 – 65 на ММК им. Ильича, Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В., Климанчук В. В., Лукьянчиков А. Н. (2012)
Балаклеец И. А. - Современные тенденции в изготовлении и эксплуатации прокатных валков, Филиппов В. С., Шебаниц Э. Н., Мурашкин А. В., Форман С. В. (2012)
Шебаниц Э. Н. - Изменение шероховатости валков в процессе эксплуатации и ее влияние на загрязненность холоднокатанного металла, Будников В. И., Побегайло О. А., Медведев Н. П., Авдеев В. С. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная информационная система технологического процесса прокатки (АИСТПП) 4-клетевого стана цеха холодной прокатки, Норка С. П., Кашков Г. А., Мурашкин И. А., Налчаджи Е. И. (2012)
Келий Н. А. - Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП МР) порезки горячих слябных раскатов на ножницах обжимного отделения ЛПЦ-1700, Кашков Г. А., Чеблатов Р. В., Пронюшкин В. С., Негрий С. Д., Лагутин С. И., Моргулис В. П. (2012)
Мурашкин А. В. - Использование технического азота для получения защитной атмосферы, применяемой в колпаковых печах ЦХП, Абисидарский О. А., Яковенко С. И., Родин Л. М., Рогулева М. А. (2012)
Пемов И. Ф. - Взаимосвязь микроструктуры и параметров разрушения при испытаниях падающим грузом толстолистового проката из низкоуглеродистой микролегированной стали, Голи-Оглу Е. А., Лючков А. Д., Грималовская Е. А., Шебаниц Э. Н., Зерницкий Д. И. (2012)
Хлестов В. М. - Исследование отработанных прокатных валков и изготовление из них деталей металлургического оборудования, Климанчук В. В., Кирильченко П. Н., Лукьянчиков А. Н., Буслов В. И. (2012)
Кирильченко П. Н. - Пути улучшения эксплуатационных характеристик деталей металлургического оборудования, Волошенко Е. П., Василевский О. В. (2012)
Ченчевич О. В. - Техническое диагностирование и эффективность его внедрения на ПАО "ММК им. Ильича", Нарышкина И. Л. (2012)
Гоман С. В. - Максимизация операционной эффективности ПАО "ММК им. Ильича" – первые результаты, Безчерев А. С., Шамрай А. А., Шрамко Е. С. (2012)
Гоман С. В. - Система мотивации по КПЭ – эффективный инструмент для достижения поставленных целей и общих стратегических задач, Градинаров Д. М. (2012)
Титул, содержание (2014)
Назюта Л. Ю. - К вопросу об эффективности технологии вдувания ПУТ в условиях металлургических предприятий Украины (2014)
Журавлёва С. В. - Анализ равновесия серы в системе металл-шлак, Паниотов Ю. С., Мамешин В. С., Гриценко А. С. (2014)
Ефимова В. Г. - Формирование металлических капель в шлаковой фазе при продувке стали инертным газом в промежуточном ковше МНЛЗ (2014)
Заблоцкий П. А. - Методические основы разработки концептуальной модели интенсификации восстановительных процессов на основе рационального распределения шихты в доменной печи (2014)
Плохих П. А. - Комплексное рафинирование чугуна жидкими содосодержащими шлаками, Буга И. Д., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Петренко В. А. - Организационно-технические мероприятия по распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности в условиях реконструкции металлургических предприятий (2014)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Ю. В. - Перспективы развития комбината "Запорожсталь", Коренко М. Г. (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Cущность математической модели, влияние температуры изотермической выдержки на усреднённый состав и количество избыточной фазы. Сообщение 1, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Богушевский В. С. - Обезуглероживание стали как основной параметр оптимального управления кислородно-конвертерным процессом, Мельник С. Г., Жук С. В. (2014)
Плохих П. А. - Исследование различными способами фазового и химического состава, а также петрографии шлака, образующегося после десульфурации чугуна гранулированным магнием, Гулыга Д. В., Терзи В. В., Плохих П. А. (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 1 (2014)
Сынков Ю. С. - Процесс переработки магниевой стружки методом многоканальной экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Бирюков А. Б. - Изучение гидродинамических параметров работы устройств, предназначенных для создания низкочастотного пульсирующего расхода газообразных сред, Гнитиев П. А. (2014)
Помним. Евгения Александровича Казачкова (2014)
Аквіре Кхалед - Визначення кисню в складних газових сумішах термомагнітним методом за "роторним" принципом, Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Целіщев Є. Б. (2015)
Бєлоусов Я. І. - Діагностичний аналіз регіонального розвитку: механізм реалізації результатів (2015)
Бокша Н. І. - Аналіз структури технологічного процесу виготовлення жіночого одягу з метою оптимізації частки ручних видів робіт, Матвійчук С. С. (2015)
Бухман О. М. - Прогнозування виникнення професійної патології у робітників, що підлягають впливу локальної вібрації (2015)
Гапонова О. В. - Система защищенного обмена документами между организациями (2015)
Герасимов В. В. - Тривимірне моделювання одягу в середовищі Optitex, Дулішкович Я. М., Матвійчук С. С. (2015)
Гликина И. М. - Путь развития и перспективы аэрозольного нанокатализа, Гликин М. А., Кудрявцев С. А. (2015)
Домнин А. О. - Влияние давления на синтез углеводородов в аэрозоле двухкомпонентного железосодержащего катализатора, Гликина И. М., Кудрявцев С. А., Гликин М. А. (2015)
Зубцов Е. И. - Влияние технологических параметров на состав продуктов конверсии соленого угля в расплаве (2015)
Калініна Г. В. - Дослідження форми обмоток струмів високочастотного трансформатора зарядного пристрою з дискретною установкою струму (2015)
Казаков В. В. - Влияние электромагнитных и акустических полей на процесс регенерации рутениево-палладиевого катализатора (2015)
Кохан И. В. - Разработка технологии производства современных фосфорорганических инсектицидов на основе органических эфиров тиофосфорной кислоты (2015)
Литовченко А. О. - Исследование автоматизированной производственной линии с роботом-манипулятором предназначенным для производства и хранения электронных аппаратов (2015)
Матвійчук С. С. - Аналіз можливості здійснення промислової кастомізації спортивної форми для баскетблістів за умови застосування методів типового проектування одягу (2015)
Мельник Ю. Р. - Алкоголіз тригліцеридів етанолом у присутності катіоніту КУ-2-8, модифікованого іонами металів, Палюх З. Ю., Мельник С. Р. (2015)
Мельник С. Р. - Математична модель процесу естерифікації, Кравченко І. В. (2015)
Мороз Р. А. - Зносостійкість та її значення у формуванні етапів життєвого циклу костюмних матеріалів для сучасних швейних виробів, Полуда С. Н., Коваль Т. В. (2015)
Мохонько В. И. - Исследование механизма растворения мела в условиях загрязнения карстовых вод (2015)
Полуда С. Н. - Удосконалення процесу нормування текстильних матеріалів для виготовлення шкільної форми, Мороз Р. А. (2015)
Поливянчук А. П. - Исследование изокинетического режима отбора отработавших газов дизеля в минитуннеле, Холкина Е. А. (2015)
Попова А. І. - Особливості організації технологічних потоків гнучких організаційних форм по виготовленню жіночого одягу в сучасних умовах швейного виробництва (2015)
Ревенко С. А. - Повышение эфективности каталитических газофазных процессов, Галабурда Н. И., Карпюк Л. В., Табунщиков В. Г. (2015)
Самойлова Ж. Г - Технологічна схема виготовлення електронної апаратури з впровадженням матеріалів на основі оцтової кислоти, Асманкіна А. А. (2015)
Сафонова С. О. - Визначення кількісних показників небезпеки в інформаційній технології підтримки прийняття рішень у надзвичайній ситуації (2015)
Серикова О. М. - Особливості реалізації трудового потенціалу працівника відповідно до етапів його трудової діяльності (2015)
Суворин А. В. - Расчет по термодинамическим данным предельной степени разделения веществ в условиях хемосорбции оксидов азота водной суспензией отработанных катализаторов, Заика Р. Г., Казаков В. В., Суворин В. А. (2015)
Тарасов В. Ю. - Фотокаталитическая активность комбинированных образцов на основе TiO2 в реакциях деструкции красителей, Халявка Т. А., Заика Р. Г., Зубцов Е. И. (2015)
Татарченко Г. О. - Восстановление озона и кислорода на металлах в процессе коррозии (2015)
Фурса О. А. - Алгоритм программного моделирования для автоматизированного расчета эластомерных композиций, Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю. (2015)
Холкина Е. А. - Экспериментальные исследования макетного образца микротунеля МКТ-2 на моторном стенде автотракторного двигателя (2015)
Гаврилюк Ю. В . - Расчет параметров процесса модификации измельченного вулканизата, Фурса О. А., Швачка А. И. (2015)
Титул, содержание (2014)
Троцан А. И. - Моделирование карбонитридообразования в микролегированных сталях. Прогнозирование влияния варьирования содержаний Al, Ti и Nb на выделение карбидов и нитридов в стали. Сообщение 2, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Петренко В. А. - Исследование влияния процессов накопления и выпуска продуктов плавки на работу доменной печи, Ткач А. А., Ковшов В. Н. (2014)
Богушевский В. С. - Система регулирования температуры пресс-формы на основе нечеткой логики, Самарай Р. В. (2014)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования плунжерных узлов аксиально-поршневой гидравлической машины (2014)
Пелых И. В. - Новая просеивающая поверхность для грохочения составных компонентов металлургической шихты. Сообщение 2 (2014)
Шелепенко В. В. - Опыт успешной автоматизации работы деаэратора (2014)
Кривенюк В. В. - О проблеме прогнозирования длительной прочности металла энергетического оборудования на большие сроки эксплуатации, Усков Е. И. (2014)
Дубоделову Виктору Ивановичу - 75 лет (2014)
Наривскому Анатолию Васильевичу - 70 лет (2014)
Титул, содержание (2014)
Молчанов Л. С. - Анализ технологической эффективности различных способов внепечной десульфурации чугуна, Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В., Трохинин О. В. (2014)
Синяков Р. В. - Оценка рафинировочных свойств шлака, образующегося при прямом легировании металла марганцем в ковше (2014)
Присяжный А. Г. - Повышение качества холоднокатаных полос за счет прогнозирования степени использования запаса пластичности (2014)
Богушевский В. С. - Контроль конвертерного процесса, Егоров К. В., Сухенко В. Ю. (2014)
Семыкин С. И. - Исследование в лабораторных условиях особенностей влияния электромагнитных воздействий малой удельной мощности на механические свойства литой и термически обработанной малоуглеродистой стали, Голуб Т. С. (2014)
Затуловский А. С. - Перспективы применения продуктов рециклинга металлических и неметаллических деталей при производстве алюмоматричных композиционных материалов, Косинская А. В., Щерецкий В. А., Каранда Е. А., Лакеев В. А. (2014)
Максюта И. И. - Повышение точности сложнопрофильных отливок при применении комплексно-модифицированной стержневой керамики, Квасницкая Ю. Г., Михнян Е. В., Нейма А. В. (2014)
Стасюк С. З. - Исследование водородоустойчивости стали типа Х16Н6 с различным содержанием углерода (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат (2015)
Попов С. А. - Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень (2015)
Орлів М. С. - Організаційно-правові аспекти державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Баранов О. П. - Підвищення ефективності взаємодії Держспецтрансслужби з іншими суб'єктами системи національної безпеки держави (2015)
Баранов Р. О. - Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2015)
Завгородня С. П. - Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України (2015)
Баранов С. О. - Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні (2015)
Лі Жуйтін - Прикладні аспекти нового державного управління: англосаксонський досвід (2015)
Таньчук О. А. - Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління (2015)
Устименко О. В. - Державне управління процесом упровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України (2015)
Прядко В. В. - Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні, Пірен М. І. (2015)
Оргієць О. М. - Наставництво як засіб збереження інституційної пам’яті в органах державної влади (2015)
Білинська М. М. - Історичні джерела стратегії "здоров’я у всіх державних політиках" (ХІХ–ХХ століття), Кульгінський Є. А. (2015)
Князевич В. М. - Системна криза в Україні як контекст реформ охорони здоров'я, Жаліло Л. І. (2015)
Кустова С. М. - Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС (2015)
Лук'янчук Р. В. - Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Lyashchenko О. О. - Ukrainian political crisis 2013-2014 through the eyes of foreign researchers (2015)
Войтович Р. В. - Синдром ресентименту як онтологічно-догматична інтенція опредмечення військової агресії (2015)
Власенко С. Г. - Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання (2015)
Горблюк С. А. - Сутність та ключові характеристики регіональної інноваційної системи (2015)
Островерхова Н. М. - Теоретичні засади технологій управління загальноосвітнім навчальним закладом як активною соціально-педагогічною системою (2015)
Нечипор Н. М. - Вплив безпечного освітнього середовища на якість професійної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2015)
Харченко Т. Є. - Формування активної життєвої позиції у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Дем’яненко В. М. - Особливості підготовки педагога до використання електронних ресурсів (2015)
Нідзієва В. А. - Вплив організаційної культури на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Теплюк А. А. - Емпіричне вивчення довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї (2015)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами, Коваленко В. В. (2015)
Чудакова В. П. - Аналіз та інтерпретація результатів дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (2015)
Стрижалківська В. В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих у Чеській республіці (2015)
Мелещенко В. В. - "І жити спішити треба. . . " (2015)
Сеньків В. М. - Застосування аксіологічного підходу до проведення першого міжшкільного етапу учнівських олімпіад з окремих предметів (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Большаков В. І. - Игольчатый феррит (2015)
Броневицький С. П. - Нормативні методи ефективного управління будівництвом на основі планування територій (2015)
Волчук в. Н. - О применении вейвлетно-мультифрактального анализа в задаче оценки структуры металла (2015)
Шатов С. В. - Уніфікація процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів, Білоконь А. І. (2015)
Ершова Н. М. - Принятие решений на основе метода анализа иерархий (2015)
Млодецький В. Р. - Обгрунтування раціонального рівня організаційно-технологічної надійності у будівельних проектах, Ценацевич Т. О. (2015)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения, Цымбалова Т. А. (2015)
Євсєєва Г. П. - Друга світова війна та Україна: історія і сучасність, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2015)
Титул, зміст (2015)
Володимир Шедяков: Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності (2015)
Голян В. - Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації (2015)
Бутко М. - Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем, Третяк О. (2015)
Рижок З. - Інституціональні засади формування регіональної земельної політики (2015)
Гордійчук А. - Регулювання зрушень у структурі сільськогосподарських угідь: інституціональні засади (2015)
Ненно И. - Методология интегрированного риск-менеджмента в морских торговых портах (2015)
Педько І. - Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств (2015)
Задорожня Л. - Оцінка ефективності пільг із податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Щербак А. - Кластерна політика Норвегії (2015)
Скотний В. - Людина і суспільство у філософії освіти еллінізму (продовження) (2011)
Шпак О. - Самовиховання учнів: актуалізація проблеми, Терес М. (2011)
Кільова Г. - Дидактичні основи розвитку професійно-технічної освіти до сучасних реалій ринкової економіки (2011)
Мадзігон В. - Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Вавринчук М. - Особливості полікультурного простору Хмельницької області, Шоробура І. (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Левченко Т. - Удосконалення ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітньої школи (2011)
Ромащенко І. - Міжкультурна компетенція як інтегративна характеристика фахівця з маркетингу (2011)
Локшин В. - Соціокультурна компетенція як фактор розвитку гуманітарної культури майбутнього фахівця з управління в соціокультурній сфері (2011)
Жигірь В. - Вимоги до професійної підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Логвиненко Т. - Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка: 15 років діяльності на ниві освіти, Гук О. (2011)
Кулішов В. - Теоретичне обґрунтування системи безперервної економічної освіти у нинішніх умовах (2011)
Малик Л. - Роль та місце туризму в економіці країни та розвиток туристичного бізнесу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря (2011)
Петрицин І. - Використання навчальних мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів технологій (2011)
Дибкова Л. - Професійна компетентність викладача ВНЗ при проведенні контрольних закладів (2011)
Козловський Ю. - Моделювання співвідношення "готовність / вимоги” до наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Жорова І. - Теоретичний аналіз змісту поняття "професіоналізм педагога” (2011)
Лучкевич В. - Спадщина Я.А. Коменського в Україні: літературознавчі студії (2011)
Процишин О. - Особливості розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг (2011)
Белеканич Т. - Фортепіанна творчість Віктора Теличка, Німилович О. (2011)
Щурик Б. - Вокальна творчість А. Кос-Анатольського (2011)
Мащакевич М. - Особливості організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі (2011)
Хміль О. - Професійна орієнтація в системі середньої освіти (французький досвід) (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Зайчук Г. - Ринок праці: погляд на професійну компетентність майбутнього маркетолога туристичної сфери (2011)
Комар Л. - Фразеологія як наука та її предмет дослідження (2011)
Леснянська-Дощак А. - Роль міжкультурного виховання на сучасному етапі розвитку Німеччини, Юзьвяк О. (2011)
Шиманович І. - Політехнічна підготовка майбутніх учителів у 50-ті – 60-ті роки ХХ століття (2011)
Бачієва Л. - Класифікація дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на народних звичаях та обрядах у дошкільному закладі (2011)
Шумська В. - Технологія методу інтонаційно-стильового розуміння музики учнями в школі (2011)
Василиків І. - Формування інформаційної культури майбутнього вчителя маркетингу (2011)
Шекера Н. - Формування загальнокультурної компетентності засобами зарубіжної літератури (2011)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей в навчально-виховній діяльності педагогічного університету (2011)
Панасюк Н. - Формування економічних знань як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Зимомря М. - Фольклорна основа – домінанта народних промислів Закарпаття (2011)
Титул, содержание (2014)
Бергеман Г. В. - Некоторые технологические итоги работы ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Заспенко А. С., Чмырков К. Ф. (2014)
Заспенко А. С. - Развитие технологии производства металлопродукции – залог конкурентоспособности предприятия, Краев М. В. (2014)
Селькин С. Л. - Совершенствование структуры развития компетенции инженерно-технических работников ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Павленко И. Н. (2014)
Фролов Д. Б. - Маркетинг металлопродукции ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского" и пути повышения ее конкурентоспособности (2014)
Мазов М. М. - Совершенствование техники и технологий, используемых в условиях металлургического производства ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" (2014)
Онацкая О. С. - Экономическая и интеллектуальная безопасность предприятия – необходимая составляющая производственной деятельности, Петренко В. А. (2014)
Ковшов В. Н. - Исследование взаимовлияния верхней и нижней зон доменной печи, Петренко В. А., Усенко В. А., Кривоносов С. А. (2014)
Ткач А. А. - Разработка рационального режима накопления и выпуска жидких продуктов плавки из доменной печи, Ткач А. Я., Петренко В. А., Ковшов В. Н. (2014)
Пелых И. В. - Исследование эксплуатационной надежности вибрационных грохотов калибровки кокса в технологических процессах шихтоподготовки доменного цеха ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Петренко В. А. (2014)
Карасевич А. В. - Автоматизированная система контроля и учета загрузки шихтовых материалов в доменном производстве (2014)
Грес Л. П. - Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья на эксплуатируемых доменных печах путем установки системы теплообменников для нагрева компонентов горения и модернизации воздухонагревателей, Каракаш Е. А., Карпенко С. А., Колдомасов С. В. (2014)
Бергеман Г. В. - Разработка и освоение в сталеплавильных агрегатах ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского" технологии выплавки низкоуглеродистой стали марки М для производства контактного рельса вагонов метрополитена, Заспенко А. С., Пелых И. В., Петренко В. А. (2014)
Чмырков К. Ф. - Моделирование конвертерной плавки с использованием в шихте карбидокремниевых, железосодержащих брикетов, Заспенко А. С., Низяев К. Г., Бойченко Б. М., Петренко В. А., Стоянов А. Н. (2014)
Заспенко А. С. - О скорости износа периклазоуглеродистой футеровки 60-тонных конвертеров ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Чмырков К. Ф., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Горбенко Ю. Г. (2014)
Чмырков К. Ф. - О влиянии сталеплавильных факторов на величину брака по металлу при производстве крупных швеллеров в условиях ПАО "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Шибко А. В., Онацкий С. М., Ребриков В. А., Краев М. В. (2014)
Низяев К. Г. - Результаты эксплуатации опытной кислородной фурмы, Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Заспенко А. С., Чмырков К. Ф., Васильев Д. П. (2014)
Танасогло А. В. - Численно-аналитическая методика решения задачи устойчивости пространственных решетчатых конструкций (2015)
Гаранжа И. М. - Обзор научных исследований в области изучения напряженно-деформированного состояния трубобетонных конструкций, Сальвадор Иборра-Чорро (2015)
Горохов Е. В. - Нагрузочные испытания одноцепной анкерно-угловой опоры типа У110-1, Васылев В. Н., Алёхин А. М. (2015)
Бакаев С. Н. - Повышение надежности эксплуатации воздушных линий электропередач (комплекс работ и предложений по действующим ВЛ), Смирнова Н. С., Моргай В. В. (2015)
Стогній Б. С. - Аналіз втрат даних в інформаційних системах, що використовують протокол MODBUS RTU для передачі інформації, Панов А. В., Войтов Д. В., Нестриженний М. О. (2015)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров элементов MICROGRID с учетом неопределенности исходной информации, Замковой П. А., Дмитренко И. А., Luciano N. C. (2015)
Танкевич С. Є. - Інформаційні моделі ОЕС України на основі еталонної архітектури (2015)
Захаров А. М. - Підвищення якості комп’ютерних моделей перспективних режимів енергосистем (2015)
Лисяк В. Г. - Узагальнена математична модель усталених режимів електропостачальної системи помпової станції, Гоголюк П. Ф. (2015)
Матусевич О. О. - Стратегії управління технічним станом і ремонтом тягових підстанцій (2015)
Бець О. Ю. - Спосіб оцінки ефективності встановлення індикаторів пошкоджень на повітряних лініях електропередачі, Блінов І. В., Парус Є. В., Танкевич С. Є. (2015)
Стелюк А. О. - Ідентификація та класифікація "критичних ліній електропередачі" з використанням принципу надійності "N-1" (2015)
Костюк В. О. - Детерміновано-стохастичні моделі об’єктів електричної генерації для розрахунку нормованої ціни виробництва електроенергії (2015)
Гончаренко І. С. - Окремі питання підвищення ефективності методу розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності розосередженої генерації (2015)
Губатюк О. С. - Визначення оптимального місця та потужності джерела розподіленої генерації (2015)
Бовсуновский А. П. - Учет качаний валопровода турбоагрегата при оценке усталостной поврежденности его элементов в процессе успешного несинхронного включения, Куевда Ю. В. (2015)
Антонов А. Е. - Выбор параметров ротора для электромеханической системы компенсации гироскопического момента в высокооборотном электроприводе, Михайлик Е. М. (2015)
Акинин К. П. - Способ передачи команд управления по силовым проводникам исполнительных бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Киреев В. Г. (2015)
Карлов О .М. - Метод розрахунку по усередненому магнітному полю енергетичних показників торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з компенсованою обмоткою, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Гребеников В. В. - Исследование электрической машины дискового типа с постоянными магнитами цилиндрической формы в режиме генератора, Гамалея Р. Р., Прыймак М. В., Попков В. С., Богаенко Н. В., Шарабан Ю. В. (2015)
Кирик В. В. - Вплив геомагнітних індукційних струмів на насичення магнітної системи автотрансформатора, Нагорний Р. В. (2015)
Тітко В. О. - Визначення технічного стану асинхронних електродвигунів за результатами аналізу вібропроцесів (2015)
Руденко Ю. В. - Влияние индуктивности рассеяния трансформатора в преобразователях на их выходную мощность, Руденко Т. В. (2015)
Павлов Г. В. - Нелинейное управление резонансным инвертором преобразователя частоты, Обрубов А. В., Винниченко И. Л. (2015)
Спирин В. М. - Сравнительный анализ Г-образных схем индуктивно-емкостных преобразователей CL-вида по установленной мощности реактивных элементов, Кабан В. П., Матвеев В. Ю., Губаревич В. Н., Маруня Ю. В. (2015)
Зозулев В. И. - Моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитно-полупроводникового генератора прямых импульсов, Шолох Д. А., Христо А. И. (2015)
Кучерявая И. Н. - Применение мультифизического моделирования в решении задач электротехники (2015)
Голубев В. В. - Особенности расчета цепей переменного тока с периодически изменяющимися параметрами (2015)
Варський Г. М. - Визначення параметрів електромагнітної системи давача електронного трансформатора струму з нормованими метрологічними характеристиками в перехідних режимах роботи, Гречко В. В., Танкевич Є. М. (2015)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Кільова Г. - Нові підходи до планування стратегії реформування вищої педагогічної освіти (2011)
Кишакевич Ю. - Про логіко-математичну складову тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Мадзігон В. - Міжнародний маркетинг в дослідженні загального огляду країн Америки, Вачевський М. (2011)
Заяць О. - Інформатизація як фактор підвищення ефективності управління сучасною освітою, Григорович А., Заяць М. (2011)
Добрянський І. - Формування цілісної системи oсoбистiсних цiннoстeй майбутнього фахівця, Зимомря М. (2011)
Поліщук В. - Становлення професіоналізму соціального педагога на основі компонентів індивідуального стилю його діяльності (2011)
Козловська І. - Виховання духовності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі інтегративного навчання (2011)
Мадзігон В. - Методологічні підходи до обґрунтування розвитку підприємництва у країнах Західної Європи (2011)
Слово пастиря. Христове Воскресіння (2011)
Слово вченого. Під сильним враженням (2011)
Литвин А. - Завдання та функції інформатизації профтехосвіти (2011)
Віндюк А. - Підходи та принципи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи (2011)
Шапаренко Х. - Формування професійної компетентності студентів в процесі організації позаадиторної дослідної роботи (2011)
Сушенцева Л. - Особливості формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника в умовах соціального партнерства (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в контексті управлінської культури (2011)
Жигірь В. - Управлінська компетентність менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Методичні аспекти вивчення економічної освіти на мікрорівні в національній школі (2011)
Удяк Г. - Демонічна проблематика Михайла Лермонтова у контексті європейської літературної традиції (2011)
Філоненко Л. - Біографічний нарис Михайла Тележинського "Український композитор К. Стеценко (до історії української пісні)”, Молчко У. (2011)
Яцишин О. - Лінгводидактичні умови досягнення автономії студентів ВНЗ у вивченні іноземної мови (2011)
Хало З. - Практичні аспекти організації комунікативної взаємодії в організації інтелектуального розвитку дитини у дошкільних закладах Німеччини (2011)
Левченко Т. - Теоретична модель професійної підготовленості майбутнього вчителя трудового навчання до економічного виховання учнів (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Мелікова С. - Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи у вищих педагогічних закладах (2011)
Зубрицький М. - Олександр Духнович – педагог і будитель закарпатських русинів (2011)
Васів С. - Психолого-педагогічні умови формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Токуєва Н. - Трудове виховання учнів у Гадяцькій середній школі-інтернаті імені Є.П. Кочергіна (за матеріалами педагогічної спадщини М. Андрієвського) (2011)
Корнієнко В. - Дидактичні особливості організації навчального процесу у вищій школі США (2011)
Осадча І. - Проблема педагогічних здібностей вчителя у вітчизняній педагогіці кінця ХХ століття (2011)
Колісник-Гуменюк Ю. - Інтерактивні технології як метод громадянського виховання молоді (2011)
Кальбус О. - Розвиток психолого-педагогічної культури майстрів виробничого навчання як фактор попередження професійного вигорання (2011)
Примаченко Н. - Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу (2011)
Василиків І. - Гіпертекстові навчальні системи у професійній підготовці вчителя маркетингу (2011)
Попова Г. - Навчання дизайну одягу в позашкiльних навчальних закладах як актуальна проблема сучасності (2011)
Юрчонок Ю. - До питання педагогічних технологій авторських шкіл України (2011)
Комарницька Н. - Роль Українського технічно-господарського інституту у розвитку політехнічної та економічної освіти (міжвоєнний період) (2011)
Коцопей Г. - Проблема формування виховного ідеалу української молоді у педагогічній думці на сторінках періодичних видань Східної Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Сеньків О. - Обґрунтування К. Ушинським прогресивних суспільно-політичних ідей зарубіжних педагогів другої половини ХІХ століття (2011)
Лозинська С. - Політехнізм у світлі розвитку дошкільної освіти 30-х років ХХ ст (2011)
Баурда М. М. - Правова природа заставної: недоліки її застосування для рефінансування (2015)
Боровікова В. С. - Типологізація держав у державотворчій спадщині Б. Кістяківського: основні підходи (2015)
Васильєв Є. О. - Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку (2015)
Величко В. О. - Концепції місцевого самоврядування, Фролов О. О. (2015)
Веприцький Р. С. - Протидія корупції на регіональному рівні (2015)
Вільчик Т. Б. - Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні (2015)
Воропай Т. С. - Джорджо Агамбен о чрезвычайном положении (2015)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження (2015)
Геєць І. В. - Підготовка вчителів законознавства на юридичному факультеті Київського університету св. володимира: правовий аспект (2015)
Головащенко О. С. - Проблеми формування європейської соціальної моделі на сучасному етапі (2015)
Гринчак С. В. - Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора (2015)
Гусаров С. М. - Особливості громадських об’єднань як суб’єктів правозастосування (2015)
Дахова І. І. - Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України (2015)
Дуравкін П. М. - Походження функціональних властивостей пені в податковому праві (2015)
Єфремов А. О. - Зарубіжний досвід охорони праці державних службовців (2015)
Ilchenko O. V. - Legal Aspects of Functioning of Criminal Misconduct, Ihnatenko Y. V. (2015)
Калаченкова Е. А. - К вопросу о санкциях за правонарушения в сфере телекоммуникаций (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія: розмаїття наукового пізнання (2015)
Клемпарський М. М. - особливості зарубіжного досвіду протидії злочинності неповнолітніх та можливість його використання в Україні (2015)
Ковтун М. С. - Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики (2015)
Коротких А. Ю. - Досвід врегулювання юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством Іспанії (2015)
Костенко М. В. - Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Купріянова А. О. - Роль та місце громадської ради в діяльності Державної виконавчої служби України (2015)
Курочка М. І. - Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення (2015)
Кучевська С. П. - Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією в зону АТО (2015)
Лемак В. В. - Квазідержави на пострадянському просторі: порівняльно-правові аспекти, Пеца Д. Д. (2015)
Лемішко Ю. Ю. - Про доцільність доповнення переліку обставин, які обтяжують покарання (2015)
Литвиненко В. І. - Мета та принципи діяльності суб’єктів протидії корупції (2015)
Лісогорова К. М. - Виправно-трудове право в УРСР в період десталінізації (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х років) (2015)
Мачуський В. В. - Право кровної помсти в київській русі (2015)
Михайліченко Т. О. - Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди (2015)
Мінаєва О. М. - Процедурні особливості податкового контролю в країнах Латинської Америки: компаративний аналіз (2015)
Мороз М. В. - Особливості акцепту при укладенні договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2015)
Назар Ю. С. - Окремі проблеми застосування зменшення бюджетних асигнувань (2015)
Немеш П. Ф. - Дослідження письмових доказів особистого характеру в цивільному процесі (2015)
Ортинський В. Л. - Поняття та правова природа судового контролю у кримінальному провадженні в рамках наукових дискусій (2015)
Печуляк В. П. - Договір концесії як перспективний метод державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2015)
Попова С. М. - Кредитна політика та її роль у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи України (2015)
Проневич О. С. - Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів (2015)
Рєзнік О. М. - Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки україни та країн європейського союзу (2015)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2015)
Садчікова К. А. - Значення висновку експерта при складанні обвинувального акту (2015)
Севідов О. А. - Щодо встановлення приналежності авторського права потерпілому за законодавством України (2015)
Сіваш О. М. - Концепція "відповідальності по захисту" як баланс принципів державного суверенітету та поваги до прав людини (2015)
Соцький А. М. - Історичний генезис становлення та розвитку неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Стеблянко А. В. - Міжнародний досвід оподаткування непрямих податків: окремі аспекти, Рєзнік О. М. (2015)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX ст. (2015)
Філіпська Н. О. - Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні (2015)
Хараберюш О. І. - Особливості протидії контрабанді культурних цінностей (2015)
Хомишин І. Ю. - Контроль у системі державної служби (2015)
Цуркаленко Ю. В. - Визнання судових рішень джерелом адміністративного права як необхідність забезпечення принципу верховенства права (2015)
Череднікова Т. М. - Структура договірних відносин з поставки нафти та нафтопродуктів (2015)
Чернега В. М. - Оціночні поняття в сімейному праві України (2015)
Шеверєва В. Є. - Аналіз нового Закону "Про місцеві вибори" в частині передвиборної агітації (2015)
Шепітько М. В. - Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя (2015)
Шимон І. П. - Судова реформа в Румунії: зміцнення гарантій незалежності (2015)
Щербина Т. М. - Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України (2015)
Ямненко Т. М. - Поняття доказів у справах про порушення фінансового законодавства (2015)
Гомля Л. М. - Доповнення до "Конспекту флори Лівобережного Придніпров’я" Полтавського району Полтавської області, Давидов Д. А. (2008)
Мельниченко Н. В. - Критико-систематичний аналіз роду Sorbus L. (2008)
Рудік Г. О. - Формування і розвиток пагонових систем Iberis saxatilis L. та I. sempervirens L., Вознюк Л. М. (2008)
Кравець Н. Я. - До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля (2008)
Мателешко О. Ю. - Жуки-щитовидки (Coleoptera, Trogossitidae) Українських Kарпат (2008)
Пархоменко О. В. - Життєві цикли розвитку жуків-мертвоїдів (Coleoptera, Silphidae) фауни України (2008)
Pужіленко Н. С. - Фауна та деякі особливості екології хижих ссавців прибережних ділянок долини р. Pось (2008)
Шатковська О. В. - Гетерохронії і модель розвитку птахів (2008)
Григорова Н. В. - Визначення цинку, магнію та інсуліну в панкреатичних острівцях різних видів тварин (2008)
Григорова Н. В. - Вміст металів у β-інсулоцитах у мишей і щурів при гіпофункції острівцевого апарату та її корекції, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Омельянчик В. М., Єщенко В. А. (2008)
Григорова Н. В. - Вплив фізичного навантаження на вміст цинку та інсуліну в клітинах у щурів різного віку, Миргородська К. П., Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2008)
Корінчак Л. М. - Сезонні зміни фізіологічних функцій студентів та школярів (2008)
Плиска О. І. - Лабільність ЦНС в учнів старших класів в процесі навчання, Рубан О. В., Бірюк О. О., Плиска О. О., Варга М. М., Вельмик Л. І. (2008)
Романченко В. Д. - Характеристика церебральної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною хворобою (2008)
Шкопинський Є. А. - Порівняльна характеристика центральної і периферiйної гемодинаміки у спортсменок з різним способом позної статики, Власенко К. Л., Фаворiтов В. М., Алексеєнко М. В., Огурцова М. Б. (2008)
Мегалінська А. П. - Гемаглютинуюча та літична активність розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) gaertn), Чорний І. Б., Волинська С. С., Афанасьєва І. Ф. (2008)
Бровдій В. М. - Закон дифузії і його роль в геологічних процесах земної кори, Гаца О. О., Пащенко Є. Ю. (2008)
Мегалінська А. П. - Вирощування деяких лікарських рослин на територіях, забруднених радіоактивним цезієм, Дев’єр Н. Р. (2008)
Скиба Ю. А. - Засолення та його вплив на рівень пероксидного окиснення в коренях проростків кукурудзи, Ушакова І. В. (2008)
Руда О. Ю. - Поширення епідемії ВІЛ-інфекції та формування навичок здорового способу життя у молоді (2008)
Чепурна Н. П. - Використання екологічно чистих біостимуляторів для підвищення життєздатності і продуктивності комах при їх культивуванні в штучних умовах, Мухіна О. Ю. (2008)
Лапига І. В. - Вивчення екологічних основ мікроеволюції з використанням новітніх інформаційних технологій (2008)
Сидорович М. М. - Відображення методології сучасного природознавства у шкільному курсі біологія (2008)
Галаган О. К. - Нові аспекти наукової спадщини Віллібальда Бессера – першого дослідника флори України (до 200-річчя його наукової діяльності в Україні) (2008)
Івченко І. С. - Становлення дендрологічної науки в етноботанічному контексті (2008)
Буяло Т. Є. - Міжпредметні зв’язки біології: історичний аспект та вимоги сьогодення, Третьякова Т. М., Іванова О. І. (2008)
Мороз І. В. - Шляхи поліпшення методичної підготовки майбутніх учителів біології (2008)
Скиба М. М. - Дидактична гра як один із методів екологічної освіти та виховання школярів (2008)
Рецензія навчального посібника В. М. Бровдія і О. О. Гаци "Закони екології”. – К.: освіта України, 2007. – 378 с. (мова українська, наклад 1000 примірників) (2008)
Правила для авторів (2008)
Автори номера (2008)
Від редакції (2011)
Скотний В. - Ренесанс античної "софійності” в українській філософії (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару, Вачевський М. (2011)
Шоробура І. - Індивідуальний підхід до учнів вечірньої загальноосвітньої школи як умова ефективної педагогічної роботи, Столяр В. (2011)
Оршанський Л. - Формування національних цінностей школярів у процесі художньо-трудової діяльності, Кізан Н. (2011)
Ткаченко Т. - Методи самостійної роботи з постановки голосу для студентів заочного відділення на музично-педагогічних факультетах (2011)
Чеснокова Л. - Профільне навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних навчальних закладів України (2011)
Мадзігон В. - Основи теорії і пропозиції та рівновага підприємницької діяльності на товари і послуги (2011)
Селецький А. - До питання про періодизацію розвитку професійної підготовки робітничих кадрів в Україні (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Святе материнство (2011)
Михасюк І. - Слово вченого. Освіта і молодь у ринковій економіці (2011)
Герлянд Т. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Кулішов В. - Основні аспекти в досягненні зростання в економіці, та використання маркетингу у виробництві товару (2011)
Жигірь В. - Особливості професійної компетентності менеджерів освіти (2011)
Ромащенко І. - Формування позитивного іміджу організації як складова професійних компетенцій маркетологів (2011)
Малик Л. - Сутність категорії управління та менеджменту в туристичному бізнесі (2011)
Віндюк А. - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з готельно-курортної справи до професійної діяльності (2011)
Ємельянова Т. - Місце філософії в системі освіти ХХІ століття (2011)
Андрощук І. - Специфіка організації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво” (2011)
Садова І. - Засоби формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Пермякова О. - Диферентаційний підхід у навчанні в загальноосвітніх закладах Європи та вимірювання успішності учнів у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) (2011)
Німилович О. - Мистецькі взаємини Мирослава Антоновича і Йосипа Гошуляка – відомих музикантів української діаспори, Філоненко Л. (2011)
Леськів В. - Трудове навчання і професійна орієнтація в загальноосвітній школі, Леськів Д. (2011)
Комар Л. - Суть та значення фразеологічних одиниць в іншомовному спілкуванні (2011)
Камінська О. - Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2011)
Мойко О. - Інформатизація освіти та проблеми впровадження в освіту інформаційних технологій (2011)
Левкович У. - Принципи розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Романенко К. - Характеристика термінологічного апарату проблеми екологізації освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу (2011)
Гринько В. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену "професійна мобільність” (2011)
Бовдир О. - Комунікативна культура юриста: сутність та особливості (2011)
Базиляк Н. - Мовна підготовка майбутніх спеціалістів: європейський вимір України (2011)
Сеньків О. - Рецепція спадщини К. Ушинського педагогами дореволюційного періоду (2011)
Федишин С. - Конкурентоздатність України напередодні вступу в зону вільної торгівлі з ЄС (2011)
Скотний В. - Виховання душі (2011)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг будівельної промисловості та історія розвитку бетону, Вачевський М. (2011)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.) (2011)
Берека В. - Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти: особистісно орієнтований підхід (2011)
Мадзігон В. - Сутність суспільного виробництва у підприємницькій діяльності, як основи розвитку людського співжиття (2011)
Ромащенко І. - Проблемне навчання як один із методів стимулювання навчальної діяльності студентів (2011)
Зварич І. - Методи оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Копельчак М. - Організація професійної підготовки робітників в умовах регіонального професійного комплексу (2011)
Пономаревський С. - До проблеми розвитку української освіти та шкільництва в Росії (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Твори добро (2011)
Жигірь В. - До питання про методи, методики та технології підготовки сучасного менеджера освіти (2011)
Кулішов В. - Напрями антикризової політики в економічній безпеці діяльності підприємства та методи реструктуризації та санації підприємства (2011)
Ткачук С. - Суть та структура технологічної культури (2011)
Віндюк А. - Етапи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості, Сурмяк Ю. (2011)
Зайцева Л. - Особливості застосування дітьми старшого дошкільного віку узагальнених процесуальних уявлень у досягненні практичних цілей (2011)
Андрощук І. - Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації (2011)
Гаврищак Л. - Сучасна психологія на захисті формування цінностей молодших школярів в контексті трансформацій суспільних процесів (2011)
Матяшук В. - Післядипломна педагогічна освіта України в ракурсі сучасних світових тенденцій розвитку освіти дорослих (2011)
Пагута М. - Ергодизайн як складова професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі "Технології” (2011)
Волошанська І. - К.Д. Ушинський про використання методів вільної гри та праці у навчально-виховному процесі (2011)
Калита Н. - Проблема фізичного виховання особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського (2011)
Локшин В. - Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в процесі наскрізної практичної підготовки (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Вашеняк І. - Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини (2011)
Чеснокова Л. - Престиж робітничих спеціальностей – вимоги сьогодення (2011)
Романенко Л. - Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян: диригентсько-педагогічна і творча діяльність, Теодорович С. (2011)
Кашперський В. - Ефективність внутрішнього управління вищим мистецьким навчальним закладом (2011)
Коцюба О. - Розвиток правової культури студентів вищих економічних навчальних закладів шляхом використання різних форм навчання (2011)
Вологін Ю. - Підготовка менеджерів в педагогічних університетах (2011)
Смила Й. - Вплив гендерних стереотипів на ситуацію жінок і чоловіків у суспільстві (2011)
Кучумова Н. - Особливості організації системи вищої медичної освіти в Австрії (2011)
Волошин С. - До проблеми духовно-морального розвитку особистості (2011)
Левкович У. - Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії (2011)
Мартинюк В. - Формування методичних засад навчальної літератури з історії для вітчизняної початкової школи у другій половині ХІХ ст. (2011)
Ільків М. В. - Мамаївський скарб бронзових виробів (2013)
Попович М. - "Буковинський" період в житті археолога Д. Я. Телепіна, Пивоваров С. (2013)
Пивоваров С. - Ланцетоподібні наконечники стріл з Рухотина (уроч.Корнешти), Калініченко В. (2013)
Сайко М. - Кредит у західних провінціях Риму в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (II ст. до н. е. - початок III ст. н. е.) (2013)
Сандуляк І. - Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (2013)
Боднарюк Б. - Чернецтво Палестини у другій половині VI ст.: початок занепаду аскетичних традицій і практики подвижництва (IV) (2013)
Мудеревич В. - Типологія християнських ходжень до Святої землі періоду раннього та класичного середньовіччя (2013)
Масан О. - Урбанізація у державі німецького ордену в Прусії (перший етап: 1231-1309 роки) (2013)
Кубай І. - Рецепція гуситських реформаційних ідей на теренах Південно-західної Русінаприкінці XV- У першій половині XVII ст. (2013)
Шкрібляк М. - Київський собор 1685 року і обрання першого "московського” митрополита київського і галицького, і всієї Русі (2013)
Чучко М. - Воєводська адміністрація та бюргерське самоврядування у містах північної частини Молдавської землі (ДРУГАПОЛОВИНА ХIV – третя чверть XVIII ст.) (2013)
Кожолянко Г. - Взаємовідносини православного духовенства Русі з монголами у XIII ст. (2013)
Сидоренко Н. - Особливості етносоціальних процесів в Криму в довоєнний період (2013)
Кожолянко О. - Буковинська маланка-переберія:обрядовість та символіка (2013)
Королько А. - Етномистецьке життя українців Покуття наприкінці XIX - на початку XX ст (2013)
Кожолянко О. - Передшлюбна весільна обрядовість болгар (кінець XIX-XX ст.) (2013)
Мойсей А. - Різдвяні звичаї та обряди східнороманського населення Буковини (2013)
Сабран І. - Обжинки на Буковині і волині: обрядова та фольклорна традиція, Кожолянко О. (2013)
Салогуб А. - Римсько-тарентійський конфлікт і початок піррової війни (2013)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (І) (2013)
Павлюк А. - Джерела до вивчення франко-лангобардських військово-політичних відносин (568-774 pp.) (2013)
Погребенник А. - Суспільно-політичне становище і релігійне тло у французькому королівстві в епоху альбігойських війн (II) (2013)
Ілюк А. - Є. В. Черезов - видатний український єгиптолог (2013)
Тимчук І. - Хрести-релікварії в давньоруських пам’ятках України (2013)
Береговська Х. - Мозаїки Святослава Гординського в римській базиліці Св. Софії (2013)
Коломийчук О. - Скотарські звичаї, повір'я та обряди бойків у системі осінньо-зимового календаря (кінець XIX - 30-ті pp. XX ст.) (2013)
Кузик В. - Палиця, келеф, топірець у традиційному костюмі гуцулів (2013)
Яновський Я. - Проблема історії європейських гунів у наукових студіях о. Менчен-Хелфена (І) (2013)
Демочко В. - Буковинська одіссея історичних знаменитостей (2013)
Автори (2013)
Цицюра Н. І. - Особливості пилування та насінєношення видів родини Cupressaceae F. Neger в умовах Волино-Поділля (2011)
Петльований О. А. - Сучасний стан вивченості Zygnematophyceae round лісостепової зони України (2011)
Настека Т. М. - Онтогенез видів роду Armeniaca Scop. в умовах Лісостепу України (2011)
Білявський С. М. - Раритетні судинні рослини, що охороняються в об’єктах природно-заповідного фонду Київщини, Журавель Н. М., Морозюк С. С. (2011)
Шкура Т. В. - Охорона рідкісних степових ефемероїдів Лівобережного Придніпров’я (2011)
Грицай І. А. - Еколого-ценотичні особливості проліски сибірської (Scilla siberica Haw.) на території рівнинної частини України, Коваленко В. О. (2011)
Kапустін Д. О. - Сучасний стан вивченості водоростей водойм Житомирського Полісся (2011)
Царенко О. М. - Рід їжача голівка (Sparganium L.) у флорі України, Скиба Ю. А., Коротченко В. В., Настека Т. М. (2011)
Лагутенко О. Т. - Особливості проходження фенофаз рослинами агрусу при вирощуванні в Лісостепу України, Настека Т. М. (2011)
Винокуров Д. С. - Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул (2011)
Старовойтова М. Ю. - Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз (2011)
Зуєва О. А. - Ритміка росту рослин родини Vitaceae Juss. при інтродукції, Гайдаржи М. М. (2011)
Єжель І. М. - Поширення представників родини Ericaceae Juss. на території Іванківського району Київської області (2011)
Журавель Н. М. - Еколого-фітоценотична характеристика угруповань з участю Paeonia daurica Andrews в Україні (2011)
Ісаєнко В. В. - Флористична структура прибережної та водної рослинності шламосховищ Криворізького регіону, Тихоступ В. В. (2011)
Галаган О. К. - Нове місцезнаходження амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) на Західному Поділлі (2011)
Акімов І. А. - Динаміка чисельності і деякі екологічні особливості іксодових кліщів урбанізованих ландшафтів м. Києва з початку ХХІ століття, Небогаткін І. В. (2011)
Житова О. П. - Емісія церкарій трематод як показник ступеня ураженості та патогістологічних змін у гепатопанкреасі молюсків, Хомич В. Т. (2011)
Мірутенко В. В. - Зоогеографічні комплекси твердокрилих родин Malachiidae і Dasytidae Українсько-Карпатського регіону (2011)
Шевченко В. Л. - Характеристика фауни грунтових нематод лісових екосистем Новгород-Сіверського Полісся, Лукаш О. В. (2011)
Константиненко Л. А. - Стан вивченості прісноводних круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в Україні (2011)
Мегалінська Г. П. - Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров'я людинu, Костирко О. О. (2011)
Калиниченко І. О. - Особливості розумової працездатності школярів в умовах використання активного відпочинку під час навчальної діяльності (2011)
Латіна Г. О. - Вегетативний супровід фізичної працездатності студентів спеціалізальності "олімпійський та професійний спорт" (2011)
Дяченко Ю. Л. - Особливості фізичного розвитку дітей із порушенням постави (2011)
Заікіна Г. Л. - Особливості хронорефлексометрії та становлення нейродинамічних властивостей у школярів середньогo та старшого шкільного віку (2011)
Калиниченко І. О. - Індивідуальний портрет варіабельності серцевого ритму спортсменів циклічних видів спорту у підготовчому періоді, Скиба О. О. (2011)
Гавій В. М. - Дослідження впливу еколого-агрохімічного стану ґрунтів Чернігівської області на врожайність основних сільськогосподарських культур, Приплавко С. О., Суховєєв В. В. (2011)
Халявка Т. О. - Проблема якісної питної води у сільській місцевості (2011)
Лопатинська В. В. - Біотичні фактори у народній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Абіотичні фактори навколишнього середовища у народній екологічній термінології (2011)
Куйбіда В. В. - Популяції тварин і біоценози у народній термінології, Лопатинська В. В., Шаповал Л. В. (2011)
Даниленко Є. В. - Дидактичні комікси з біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого підліткового віку (2011)
Пархоменко О. В. - Життя, присвячене науці і освіті, Чепурна Н. П. (2011)
Правила для авторів (2011)
Автори номера (2011)
Гай-Нижник П. П. - Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу, Батрак О. П. (2015)
Фицик І. Д. - Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) (2015)
Бобіна О. В. - Революційний синдикалізм vs реформізм: практика і теорія "нової революції" в Європі в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Грушецька В. О. - Чоловічі смушеві шапки у побуті тюркського та тюркомовного населення Криму XIX – першої третини XX ст. (2015)
Ототюк О. В. - Наукові школи на прикладі діяльності В. Б. Атоновича, М. В. Довнар-Запольського, Є. Д. Сташевського та Б. Г. Курца (2015)
Дубчак Є. В. - Становлення литовської держави у працях істориків університету св. Володимира В. Антоновича та М. Дашкевича (2015)
Корбяк Д. В. - Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) (2015)
Леськів М. М. - Історичні погляди Михайла Драгоманова (2015)
Більченко І. В. - Огляд джерельної бази дослідження культурної діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи на Переяславщині (2015)
Гірна Н. М. - І. Кревецький – представник "державницької школи" в українській історіографії (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований викладач Київського державного університету Богданович Борис Вікторович (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Постать глави УГКЦ – митрополита Андрея Шептицького в антицерковній політиці радянської влади (2015)
Мараєв В. Р. - Російська історіографія відносин України і Війська Донського у 1917–1921 рр. (2015)
Балабай Я. В. - Проблеми соціальної сфери українського міста доби непу та шляхи їх вирішення (2015)
Сокирська В. В. - "Україна – не провінція Росії": дискусії учених та чиновників 1920–х рр. (2015)
Щебетюк Н. Б. - Наукові підходи до основних проблем сільськогосподарської галузі в УСРР наприкінці 1920–х рр. (2015)
Мотуз В. К. - Уніфікація світогляду як складова проблеми культурної модернізації українського села (кінець 1920–х – 1930–ті рр.) (2015)
Савенко Т. С. - Співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка з Всеукраїнською академією наук (2015)
Кравчук Л. В. - Радянська система освіти та її кадровий потенціал в новоутвореній Тернопільській області в період 1939–1941 рр. (2015)
Ленартович О. Ю. - Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни (2015)
Чернуха О. В. - Стан науки та освіти в Третьому рейху (2015)
Татарко І. І. - Формування болгарської інтелігенції в Ізмаїльській області УРСР та на півдні МРСР (1944–1954 рр.) (2015)
Ящук А. В. - Міська геральдика радянської України у проектах Управління у справах архітектури 1946–1947 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) (2015)
Лаврут О. О. - Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр. (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах УРСР доби "відлиги" (Ч.1) (2015)
Шульга В. П. - Історична ретроспектива розвитку промислового рибальства на початку ХХ століття (2015)
Храмцова І. А. - Проблеми національної культури крізь призму журнальної публіцистики в добу перебудови в Україні (2015)
Вербова Ю. В. - Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії, Коваль О. А. (2015)
Куценко С. Ю. - Історичні етапи створення та формування сайтів музеїв України як самостійної одиниці в структурі музейних установ (2015)
Бей Р. В. - Удосконалення засобів механізації прибирання і утилізації гною у вітчизняному тваринництві (2015)
Асланов Е. - О положение скотоводческих хозяйств в Гуручайском и Кёнделенчайском регионах Азербайджана в IV–XIII веках (2015)
Shiraliyev R. - At the beginning of the XVIII century the reinforcing policy of the Safavid in the area of European countries (2015)
Aliyev R. B. - Joint activity of Azerbaijani and Turkish Diaspora (2015)
Musayeva F. I. - Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen (2015)
Свєженцева О. І. - Дослідження тоталітарного режиму в Чехословаччині на рубежі 40–х – 50–х рр. ХХ ст.: через призму документальної новизни (2015)
Буглай Н. М. - Східний напрям зовнішньої політики Польщі: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Граціотова В. І. - Концептуальний вимір мультикультуралізму в Західній Європі (2015)
Годлевська В. Ю. - Розвиток іспанської культури в умовах консолідації демократії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Коваленко Л. В. - Політика Великої Британії щодо об’єднання Німеччини (13 лютого – 5 травня 1990 р.) (2015)
Alakbarov V. - Pottery production at Neolithic Göytepe (West Azerbaijan) (2015)
Вергелес К. М. - Проблема смислу життя і цілісності людини (2015)
Петренко Д. В. - Диспозитивы медиа: философско–антропологическое исследование (2015)
Дубинина В. А. - Феномен человека в контексте глобализационных преобразований (2015)
Киселиця С. В. - Дуалізм переконаності: досконаломудрість віри чи нігілізм зневіри (2015)
Комаха Л. Г. - "Довіра" і "недовіра" до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму (2015)
Харченко Ю. В. - Особенности воздействия коммуникативного онтоса на субъективное восприятие (2015)
Ярошенко Л. В. - Соціокультурний феномен "національна ідентичність": соціально–філософський аналіз (2015)
Яцик С. П. - Технократизм VS духовність: антропологічні вектори розвитку європейської культури (2015)
Бігун Р. В. - Альтруїзм та милосердя як цінності та чинники людинолюбства (2015)
Бушман І. О. - Ціннісні орієнтири сучасного суспільства (2015)
Guliyev B. - Information civilization and the transformation of the military and political confrontation area: the main trends and prospects (2015)
Литвиненко К. О. - Сепаратизм як феномен соціального буття епохи модерну (2015)
Рижкова Д. С. - Інший в локусі міського середовища (2015)
Самарський А. Ю. - Проблема ідеального в трансгуманістичному дискурсі: погляд з минулого (2015)
Мельник В. В. - Культура как основание межкультурного взаимодействия в условиях усиления миграционных процессов (2015)
Красніцька Г. М. - Корпоративна етика в сучасній організації (2015)
Мантуло Н. Б. - Ігровий простір дискурсу паблік рилейшнз (2015)
Артюшенко О. М. - Українське суспільство в умовах гібридної війни (2015)
Береза В. О. - Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості (2015)
Ігнатко В. - Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини (2015)
Ільченко Г. О. - Визначення логічних термінів в теоретико–ігровій семантиці різних типів (2015)
Кадиевская И. А. - Качество удовлетворения духовных потребностей среди значимых проблем современного украинского общества (2015)
Капітоненко О. М. - Авангард–1 та авангард–2 в моді ХХ століття: від світобудівництва до маньєризму (2015)
Плахотнюк В. Г. - Порівняльно–типологічний аналіз української та французької музики періоду пізнього романтизму (2015)
Плахта С. Л. - Імпресіоністичне світобачення та естетика в українському живописі другої половини ХХ ст. (2015)
Попова І. В. - Екзистенційний аспект екологічного виховання особистості в контексті її соціалізації (2015)
Сковронський Б. В. - Когнітивний аспект візуального образу (2015)
Паньків О. В. - Мудрість, розум та знання в богословсько-філософському осмисленні Андрея Шептицького (2015)
Витер Д. В. - Некоторые проблемы онтологии в кенотической концепции митрополита Иоанна Зизиуласа (2015)
Богатая Л. Н. - Слово и его ипостаси (Слово та його іпостасі) (2015)
Дерев’янчук Ю. І. - Вознесіння у христологічній візії ранньої Церкви (2015)
Зіновченко Н. Л. - Св. Димитрій (Туптало) – філософ козацького бароко (2015)
Матвєєв В. О. - Самореалізація особистості в порівнянні християнської та індуїстської парадигми: основні підходи (2015)
Приймак Д. Й. - Глобальний туризм як паломництво духу (Дж. Уррі) (2015)
Семикрас В. В. - Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського (2015)
Мелещук А. А. - Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів (2015)
Данканіч Р. І. - М. Гайдеггер про співвіднесення понять "Життя" і "Воля до влади" (2015)
Дойчик М. В. - Ідея гідності людини у сократичних діалогах Платона (2015)
Коробкина Т. В. - Антропология бессознательного К. Г. Юнга (2015)
Гринчук М. Л. - Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура в економічної сфері життєдіяльності (2015)
Марченко О. В. - Комунікативні фактори як ціннісно–регулятивні механізми розвитку освітнього простору (2015)
Андрієнко О. В. - Економічний вимір освіти: знання як товар (2015)
Мудрак В. І. - Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні (2015)
Дроботенко М. О. - Європейські цінності та обґрунтування плюралізму у навчальних програмах з економіки (2015)
Абакумова О. О. - Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти (2015)
Богданова Н. Г. - Сім’я і школа як чинники формування культури життєтворчості особистості (2015)
Войдило Я. - Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації (2015)
Корінець З. М. - Педагогіка мистецтва у контексті формування майбутніх педагогів музики (2015)
Попович В. М. - Мотиваційні фактори навчання в духовних ВНЗ системи богословської освіти православної Церкви (2015)
Роговенко М. М. - Формування логічних вмінь як основа розвитку творчого мислення курсантів у процесі навчання філософських дисциплін (2015)
Січкаренко Г. Г. - Процеси формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у сучасних умовах (2015)
Терепищий С. О. - Освітні ландшафти аграрного суспільства: зародження фундаментальних філософських протиріч (2015)
Тимків І. М. - Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам’яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) (2015)
Тіхонов В. І. - Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти (2015)
Aliyeva U. - The Europeans struggle for Azerbaijani oil (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна в контексті розвитку комунікаційних технологій (2015)
Вінникова Н. А. - Представництвo соціальних інтересів у вимірі глобальних політичних процесів (2015)
Гапонова Я. М. - Публічна дипломатія: спроби визначення (2015)
Kostyrya I. - Geo–cultural dimension of the "Fin de siècle": political prophecies (2015)
Воробйова Г. Ю. - Метафора як засіб конструювання іміджу політика (2015)
Мудрик Ю. С. - Індекси у політичному аналізі (в контексті дослідження розвитку країн) (2015)
Шайхалієва Ю. А. - Корупція як політико–правове явище (2015)
Гладій В. І. - Діяльність громадського сектору як чинник впливу на ефективність органів місцевого самоврядування (2015)
Денисюк А. В. - Громадський лобізм в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2015)
Кавка В. В. - Популізм як ефективна політична технологія сучасних виборчих процесів в Україні (2015)
Смолінська Д. В. - Місцеві вибори в Україні: пошук оптимальної моделі (2015)
Дем’янчук О. П. - Політична і громадянська освіта як політичний інститут: потреба формування в Україні (2015)
Остап’як В. І. - Інтеграційні аспекти формування партнерства України та Республіки Польща (2015)
Бадер А. В. - Політизація спортивного життя студентської молоді УРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу) (2015)
Абдуллаев Ф. - Геополитика миграции западных стран: реалии, результаты, угрозы (2015)
Касьянова М. М. - Міжнародні організації з захисту прав мігрантів (2015)
Пурій М. Р. - Демократизація, як основний аспект ідеологічного виміру гегемонії США (2015)
Намонюк Ч. І. - Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства (2015)
Буравський О. А. - Рецензія на книгу: Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.). – Житомир: ПП Євенок О. О., 2015. – 592 с. (2015)
Виткалов С. В. - Наукові проблеми України в сучасних культурно-мистецьких проекціях, Виткалов В. Г. (2015)
Список скорочень (2012)
Богуцький А. - Археолог від Бога (2012)
Кулаковська Л. - Замальовка про Ситника (2012)
Бібліографія наукових праць Олександра Ситник (2012)
Ситник О. - Середній палеоліт Поділля: підсумки, перспективи, прорахунки (2012)
Богуцький А. - Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів, Ланчонт М., Томенюк О., Ситник О. (2012)
Krajcarz М. - Middle Palaeolithic mammoth site at Molodova I (layer IV) – zooarchaeological studies of collection stored in Ivan Krypiakevich institute of Ukrainian studies, National Academy of Sciences of Ukraine, in L’viv, Krajcarz М. Т. (2012)
Ситник О. - Нові датування палеолітичних шарів Куличівки, Богуцький А., Коропецький Р., Ланчонт М., Мадейська Т., Кусяк Я. (2012)
Оленковський М. - Походження класичного епігравету Східної Європи (2012)
Ленартович О. - Техніко-технологічні особливості керамічних виробів культури лінійно-стрічкової кераміки (2012)
Яковишина Я. - Розписний орнамент керамічного посуду заліщицької групи Трипілля як історичне джерело (2012)
Войтович М. - Культура шнурової кераміки на Українському Прикарпатті: пам’ятки типу Кавсько-Колпець (2012)
Тарас Г. - До питання про господарство в епоху бронзи на території Ленчинсько-Влодавського Поозер’я, Балага Х. (2012)
Kowalski-Biłokryłyy J. - Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego (2012)
Войнаровський В. - Допоміжні ремесла й промисли населення України І – початку ІІ тисячоліття н.е. (проблематика та джерельна база), або про "виробничий хіатус” в дослідженнях вітчизняних археологів (2012)
Панишко С. - Городища "motte and bailey” як перші лицарські двори Волині (2012)
Бандрівський М. - До проблеми локалізації "мегалє екклєзія” руських князів у Львові (2012)
Гупало В. - Історична топографія Звенигорода (2012)
Каднічанський Д. - Фортифікації міста Самбора (2012)
Білас Н. - Дослідження багатошарової пам’ятки Підберізці-"Лазки”, Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. (2012)
Махнік Я. - Кургани на Войнилівській височині у міжріччі Сивки та Лімниці, Павлів Д., Петегирич В. (2012)
Шишак В. - Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі, Погоральський Я., Ляска В. (2012)
Миська Р. - Нові дані до історії наскельної фортеці "Тустань” (2012)
Берест Р. - Середньовічні оселі печерного чернецтва Миколаївщини (2012)
Шевченко Д. - Нові археологічні матеріали за результатами архітектурно-археологічного нагляду та археологічних досліджень у 2004–2010 роках на території НІАЗ "Кам’янець”, Нагнибіда Р. (2012)
Ситник О. - Куличівка: культурний шар ІІІ, Коропецький Р. (2012)
Гавінський А. - Пам’ятка культури лійчастого посуду Винники-Лисівка: дослідження 1963 року (2012)
Кириченко Д. - К палеоантропологии ямной культуры с территории Молдовы (2012)
Баюк В. - Нова знахідка посудинки ульвівецького типу з Надстир’я (2012)
Бандрівський М. - Кінська упряж зі скарбу з Бірок Великих як індикатор поствисоцького горизонту на Тернопільському плато, Білик М., Зубик Р. (2012)
Пеняк П. - Знахідка давнього календаря (2012)
Булик Н. - До питання про наукові контакти львівських археологів у ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Томенюк О. - Геоморфологічні дослідження професора Юрія Полянського (до 120-річчя від дня народження) (2012)
Колос М. - Палеолітичні колекції Ю. Полянського в чорнових нотатках О. Черниша (2012)
Гавінський А. - Микола Пелещишин – дослідник культури лійчастого посуду доби енеоліту (2012)
Адамишин О. - Дослідження давньоруського періоду працівниками відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР (2012)
Крушельницька Л. - Олександр Ситник. Археологічна наука у Львові в першій половині ХХ століття. – Львів–Жешів, 2012. – 365 с. (2012)
Гупало В. - Конференція: Актуальні проблеми археології, етнології та мистецтвознавства (2012)
Петрунь В. - Краткое заключение о результатах археолого-петрографического изучения части хранящихся в г. Львов материалов из раскопок и подъемных сборов А. Сытника, предпринятого по его инициативе в июне месяце 1993 г. (2012)
Лысенкова В. В. - Социокоды философского и обыденного образов жизни (2015)
Артеменко А. П. - Идеология субъекта: социально-правовой аспект (2015)
Кузнецов А. Ю. - Стан соціального знання в сучасних засобах масової інформації, Чмихун С. Є. (2015)
Батаева Е. В. - "Видимое" и "невидимое" в феноменологии Ж. -П. Сартра и Г. Марселя (2015)
Коробко М. І. - Явні та неявні джерела філософії об'єктивізму Айн Ренд (2015)
Горбатенко О. В. - Психоаналітичне підґрунтя філософсько-естетичних поглядів Д. Г. Лоуренса (2015)
Толстов І. В. - Б. Кістяківський - засновник української інтегральної філософії права (2015)
Холодинська С. М. - Українська модель футуризму: стан сучасних досліджень (2015)
Прилуцька А. Є. - Візуальна реклама в культурному ландшафті міста: теоретико-методологічні підходи (2015)
Матюх Т. М. - Емпатійні витоки створення та сприйняття художнього образу (2015)
Прилуцький К. В. - Візуальне: ціннісно-гносеологічний ракурс (2015)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка глобализации как тенденции мирового развития в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира", Кузнецов А. Ю. (2015)
Більченко Є. В. - Релігійна семантика поведінки сучасної богеми: методологічні контексти діалогічної культурології та культурології релігії (2015)
Мостіпан О. М. - Системоутворювальні елементи структури державного апарату Ямато, зафіксовані в кодексі законів "Тайхорьо" (702-718 рр. ) (2015)
Лец К. В. - Вибір системи електронного документообігу для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Виховання душі (продовження) (2011)
Мадзігон В. - Реформа освіти щодо Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти, Вачевський М. (2011)
Єременко О. - Екзистенційно-емоційний напрям навчання: сутність та реалізація в системі музично-педагогічної освіти (2011)
Мадзігон В. - Проблеми оптимізаційного розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі (2011)
Поліщук В. - Слово про вченого. Тадіївський доктор педагогічних наук (2011)
Зварич І. - Система методів дослідження оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2011)
Головань М. - Критерії якості професійної підготовки майбутніх фінансистів в умовах компетентнісного підходу (2011)
Кулішов В. - Фахова підготовка економістів європейського рівня освіти (2011)
Віндюк А. - Модернізація професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти (2011)
Прусак В. - Основні напрями розвитку екологічної підготовки майбутніх дизайнерів (2011)
Душний А. - Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та їхня проекція на мистецтво ансамблевої гри, Шафета В. (2011)
Карась С. - Технічні можливості сучасного баяна (акордеона) (2011)
Дорошенко Т. - Емоційна культура як складова професійної культури майбутнього вчителя музики (2011)
Андрейко О. - Творчий аспект формування виконавської культури скрипаля (2011)
Турчин Т. - Витоки початкової музичної освіти (2011)
Петренко М. - Стан сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки: досвід експериментального дослідження (2011)
Луценко В. - Музично-комп’ютерні технології у професійній діяльності майбутнього вчителя музики (2011)
Цюряк І. - Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики, Федорченко В. (2011)
Куцик О. - Портретний опис як засіб осягнення характеру літературного героя (на матеріалі повісті К. Паустовського "Чорне море”), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кудрик Л. - Християнське і правове виховання як засіб становлення соціально зрілої особистості (продовження), Сурмяк Ю. (2011)
Стахів Л. - Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку в Західній Україні (1919 – 1939 рр.) (2011)
Зайцева Л. - Навчальна ситуація як одиниця навчання дошкільників (2011)
Кобрій О. - Історичні передумови формування християнського світогляду особистості у змісті педагогічної підготовки вчителя (2011)
Моштук В. - Фахова компетентність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2011)
Завальнюк О. - Демографічні проблеми технологій розвитку екологічного маркетингу в сфері послуг туристично-рекреаційної індустрії (2011)
Крамаренко А. - Курс "Теоретичні основи та методика викладання освітньої галузі "Людина і світ” у ВНЗ I – IV рівнів акредитації” як складова природничої підготовки майбутніх викладачів методики початкової освіти (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери у контексті модернізації вищої освіти (2011)
Матяшук В. - Український національний характер: особливості та шляхи подальшого формування (2011)
Степанюк К. - Курс "Методика трудового навчання та художньої праці” як складова формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності (2011)
Швець О. - Особливості та функції підвищення кваліфікації дизайнерів в контексті творчого розвитку фахівця (2011)
Семенюк Н. - Роль екологічної культури у регулюванні та гармонізації соціоприродних відносин (2011)
Вологін Ю. - Історія розвитку менеджменту та технології використання менеджменту в сучасних реаліях економічних відносин (2011)
Федак З. - Місце та роль рольової гри на уроці іноземної мови (2011)
Ворник М. - Аналіз проблеми "асоціальної сім’ї” у психолого-педагогічній літературі (2011)
Зуб М. - Перспективи формування вітчизняного ринку праці: інституційне та професійне забезпечення (2011)
Левкович У. - Актуальність формування професійної компетентності майбутніх менеджерів рекреаційної індустрії у процесі вивчення іноземної мови (2011)
Левчук Л. - Теоретичний потенціал міжнаукового підходу (2015)
Батаева Е. В. - Условия коммуникативной солидарности в диверсифицированном обществе (2015)
Лысенкова В. В. - Сравнительный анализ философского и научного образов жизни (2015)
Мельник Е. А. - Людина в системі маніпулятивних процедур: ритуал та етикет (2015)
Жадан В. Б. - Нигилизм как социокультурное явление и его формы (2015)
Васильева Л. А. - Онтология феномена публичных коммуникаций (2015)
Рассоха И. Н. - Буквенно-числовой атомизм: Мох, Пифагор и Каббала (2015)
Cherniienko O. V. - Social space of identity (2015)
Широка С. І. - Стереотип поведінки: філософсько-антропологічний аспект (2015)
Байрачная Л. К. - Символические аспекты легитимации государственной власти (2015)
Копылов В. А. - Студенческая рефлексия поведения абитуриента (кто, как и почему выбирает технический вуз), Лобанова Л. А. (2015)
Садиков Г. Н. - Иерархия потребностей А. Маслоу не соответствует биологической природе человека (2015)
Канищев Г. Ю. - Формирование Слободского края в XVI – начале XVII вв. (бассейн Северского Донца в составе Северской земли) (2015)
Шитов С. И. - Восприятие и оценка художественного произведения в свете динамики эстетического сознания (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Скотний В. - Проблема душі в античній філософії: Сократ і Платон (2011)
Мадзігон В. - Тенденції розвитку професійно-технічного навчання в умовах неперервної системи освіти, Вачевський М. (2011)
Сташевська І. - Основні форми кооперації загальноосвітніх та музичних шкіл у ФРН кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Пантюк М. - Національний підхід та концепція вільного виховання у підготовці майбутнього вчителя до виховної роботи, Пантюк Т. (2011)
Журавська Н. - Реформа стандартів вищої освіти (2011)
Мадзігон В. - Особливості технологій оподаткування суб’єктів малого підприємництва та спрощена система звітності малого підприємництва (2011)
Зварич І. - Основні напрями оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладів США (2011)
Сліпчишин Л. - Взаємодія ПТНЗ і позашкільного закладу як система спільної діяльності з формування творчого мислення майбутніх робітників (2011)
Гринчук І. - До проблеми сучасних методологічних засад мистецької освіти, Баньковський А. (2011)
Локшин В. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери на основі компетентнісного підходу (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Благословенна будь, моя Батьківщино – Україно (2011)
Вачевський М. - Слово вченого (2011)
Кулішов В. - Виробництво матеріальних благ в економічній системі із використанням маркетингу (2011)
Дідич Г. - Стан проблеми розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі інструментальної підготовки в науковій та методичній літературі, Гейченко М. (2011)
Салій С. - Професійна підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні (2011)
Салій В. - Усвідомлення підлітками художніх образів музики (2011)
Сурмяк Ю. - Принципи, методи та прийоми правового виховання учнів ПТНЗ за безпосередньою участю працівників, Кудрик Л. (2011)
Сейдаметова С. - Компетентний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі кримськотатарських шкіл АРК) (2011)
Кобрій О. - Трансформація системи цінностей у змісті підготовки вчителя до виховної роботи кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Колток Л. - Інтенсифікація навчально-виховного процесу в світлі сучасних педагогічних дискусій (2011)
Удяк Г. - Художня різноманітність, функціонування образу ангела та його символічні значення у європейській літературі (2011)
Смерчко А. - Фітони і фітосимволи як образно-смисловий центр фразеологізмів (на матеріалі української, російської та польської мов), Колечко М., Попадинець Г. (2011)
Кліш І. - Модест Менцинський – співак світової слави (2011)
Миськів І. - Особливості функціонування шкільних лідерів в умовах британських загальноосвітніх шкіл (2011)
Наконечний Б. - Аналіз стану та формування напрямків вдосконалення лізингових відносин (2011)
Комар Л. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання інноваційних технологій в системі освіти навчання англійських фразеологізмів (2011)
Зубрицький М. - Іван Франко і специфіка української філософії (2011)
Ярошко М. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками (2011)
Гавриляк І. - Аксіологічне виховання сучасного фахівця в контексті фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Вологін Ю. - Становлення та розвиток менеджменту як науки в сучасних умовах ринкової економіки (2011)
Волох О. - М. Скорик – Мойсей української музики (2011)
Примаченко Н. - Узагальнено системний аналіз експериментального компоненту формування у майбутніх вчителів технологій етикету маркетингової культури (2011)
Шкарбан Ф. - Об’єктно-орієнтоване моделювання за допомогою програми "Alice”, Ільясова Ф. (2011)
Воробель М. - Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині (2011)
Кучер А. - Критерії та рівні сформованості вмінь професійного спілкування студентів агроекономічного профілю (2011)
Хомишак О. - Підготовка батька до виховання дитини в сім’ї: міф чи реальність (2011)
Бантишев О. Ф. - Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту, Романюк Б. В. (2015)
Бєлкін Л. М. - До питання про відсутність підстав відповідальності України за загибель авіарейсу МН 17 (2015)
Оверковська Т. К. - Правові засади забезпечення екологічної безпеки аеропортів в Україні, Хом’яченко С. І., Єряшов Є. К. (2015)
Рибачок В. А. - Актуальні проблеми правового статусу космічного об’єкта (2015)
Синенко С. В. - Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору (2015)
Денисенко Ю. М. - Правові засади реалізації прав та законних інтересів малолітніх в Україні та шляхи їх удосконалення (2015)
Загоруй Л. М. - Елементи характеристики принципу свободи фізичної особи (2015)
Калюжний К. Р. - Юридична природа суб’єктивного права на інформацію (2015)
Макеєва О. М. - Інформаційна функція права та її вплив на правову культуру суспільства (2015)
Шевченко А. Є. - Вплив правової доктрини на правотворчий процес в Україні, Кармаліта М. В. (2015)
Пивовар І. В. - Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини (2015)
Пивовар Ю. І. - Фінансовий контроль на стадії санкціонування в процесі фінансування державних цільових програм: зміст та характеристика основних елементів, Пашинська В. В. (2015)
Прекрасна О. І. - Адміністративно-примусові повноваження державної казначейської служби: поняття та види (2015)
Устинова І. П. - Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах (2015)
Шапенко Л. О. - Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (2015)
Вишновецька С. В. - До питання про критерії розмежування трудового договору та договору про надання послуг (2015)
Мартыненко И. Э. - Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь (2015)
Оніщенко О. В. - Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект, Козіна П. Ю. (2015)
Сімутіна Я. В. - Юридичні факти і динаміка трудових правовідносин (2015)
Тімашова В. М. - Державний імунітет і суверенітет держави при вступі в міждержавні цивільні відносини (2015)
Беззубов Д. О. - Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) (2015)
Білько О. П. - Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності (2015)
Козирєва В. П. - Процедури примирення при вирішенні господарських спорів, Гаврилішин А. П. (2015)
Шишка Р. Б. - Складові життєвого циклу корпорації (2015)
Демидова Л. М. - Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень (2015)
Книженко О. О. - Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України (2015)
Korosec D. - Failure to provide information of crime or perpetrator as a problem of criminal law (2015)
Ланцедова Ю. О. - Нова криміналістично-процесуальна послідовність роботи із суб’єктивними та об’єктивними джерелами антикримінальних відомостей (2015)
Ярмиш Н. М. - Щодо відповідності поняттю корупційного правопорушення злочинів, передбачених статтею 45 Кримінального кодексу України (2015)
Череватюк В. Б. - Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на проблему, Бондаренко Д. Ю. (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на навчально-практичний посібник-коментар "Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту", Лихова С. Я. (2015)
Содержание (2014)
Архипова Л. М. - Концепція природно-техногенної безпеки гідроеко-систем (2014)
Бабенко М. М. - Система екологічної сертифікації будівельних об`єктів, Бендерський Ю. Б., Савицкий М. В. (2014)
Беликов А. С. - Принятие решений по снижению потерь времени при ликвидации аварий на объектах, Чаплыгин А. С., Шаломов В. А., Кравчук А. М. (2014)
Беликов А. С. - Оценка радиационного контроля территорий "сухачёвской" промышленной площадки, Пилипенко А. В., Степанова А. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту будівель шляхом підви-щення вогнестійкості металевих конструкцій, Маладика І. Г., Борсук О. В., Шаломов В. А. (2014)
Беликов А. С. - Критерии оценки условий труда и защита операторов на рабочих местах с избыточным теплоизлучением, Рабич Е. В., Чумак Л. А., Рагимов С. Ю. (2014)
Беликов А. С. - Исследование факторов, влияющих на безопасность труда при и реконструкции водопроводных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2014)
Беликов А. С. - Повышение устойчивости грузоподъемных машин, Улитин М. Ю., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Капленко Г. Г. (2014)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности работающего в экстремальных условиях, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Чаплыгин А. С. (2014)
Biliaiev N. N. - Expert system to predict the atmosphere pollution in the case of the accident at the solid rocket propellant storage, Berlov A. V. (2014)
Biliaiev N. N. - Increasing of water bodies protection by the efficient work of the settler, Kozachyna V. A., Polubynskaja E. (2014)
Березюк Г. Г. - Аналіз технічних рішень конденсаційних газових нагрівачів (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибированные тампонажные растворы электролитов "ИТРЭ", Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии для защиты магистральных нефтепроводов в сероводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Волошин В. Ф. - Ингибиторы коррозии, наводороживания и прафиноотложений для защиты оборудования в сереводородсодержащих электролитах, Скопенко В. С., Волошина В. В. (2014)
Гарасим Д. І. - Оцінювання систем кондиціювання повітря чистих приміщень за діаграмою грассмана, Лабай В. Й. (2014)
Голякова И. В. - Обеспечение комфортного микроклимата в помещениях с локальными выделениями тепла за счет систем жизнеобеспечения (2014)
Дікарев К. Б. - Покращення параметрів мікроклімату внаслідок ви-користання новітніх конструктивно-технологічних рішень, Ветвицький І. Л., Колесник І. О., Кузьменко О. М. (2014)
Ємець М. А. - Проблеми створення систем екологічного моніторин-гу: законодавчо-нормативні аспекти, Романенко І. І., Лєснікова І. Ю. (2014)
Зайцев О. Н. - Моделирование работы стального радиатора при количевенно-качественном регулировании теплоносителя, Домощей Т. Д., Лукьянченко Д. М. (2014)
Зайцев О. Н. - Снижение локального перегрева ограждающей конструкции нагревательным прибором при нисходящем потоке инфильтрирующегося воздуха, Рябова Е. А. (2014)
Зберовский В. А. - Методика создания системы повышения экологических параметров карьерных автосамосвалов (2014)
Зінченко В. Ю. - Прогнозна оцінка екологічного ризику для людини від площадного джерела викидів при довільному напрямку вітру, Фалько В. В., Поліщук С. З., Поліщук А. В. (2014)
Инкин А. В. - Актуализация применения шахтных вод для тепло- и холодоснабжения зданий (2014)
Каспийцева В. Ю. - Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке (2014)
Колохов В. В. - Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей, Саламаха Л. В., Адегов А. В., Волошко В. Н., Кудрявцев А. П. (2014)
Кушнір Е. Г. - Методичний підхід до розрахунку розподілу забруд-нюючих речовин по території (2014)
Мандрикевич В. Н. - Интенсификация разработки месторождений природного камня, Морозова Т. В. (2014)
Мінко О. Ю. - Методичні підходи створення системи керування відходами в техноекосистемах (2014)
Мінков Ю. І. - Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від теплогенеруючого обладнання та напрями покра-щення стану повітряного середовища м. дніпропетровська, Поліщук С. З., Мінков А. Ю., Танська А. О. (2014)
Мосьпан В. И. - Улучшение эксплуатационных свойств энергосберегающего строительного материала фибробетона (2014)
Нагорная Е. К. - Расчет вертикального отстойника на базе cfd модели (2014)
Нестеренко С. В. - К вопросу об исследовании шумових характеристик промышленных предприятий (2014)
Нечитайло Н. П. - Теоретическое обоснование применения динамических ультрафильтрационных мембран для целей обработки вод из поверхностных источников водоснабжения (2014)
Паращиенко И. Н. - Экспериментальная установка эу-2010 для прямого физического моделирования шума виброагрегатов (2014)
Петренко А. О. - Моделирование теплообмена человека с внутренней средой помещения, Петренко В. О. Голякова И. В., Патоня Е. В. (2014)
Пікареня Д. С. - Екологічні проблеми дніпровського каскаду водос-ховищ гідроелектростанцій, Богиня О. С., Москаленко А. М., Станіславська А. О., Швець Л. В. (2014)
Полищук С. З. - Утилизация тепла промышленных выбросов и качество воздушной среды, Кушнир Е. Г., Лесникова И. Ю., Петренко В. О., Васильева Ю. Д., Хоменко Е. А. (2014)
Полищук C. З. - Методический подход к определению рациональной конструкции бортов карьеров, Петровций О. В. (2014)
Полищук А. С. - Расчет устойчивости борта карьера с учетом трещин и слабых контактов между элементами (2014)
Пона О. М. - Ефективність геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання, Возняк О. Т. (2014)
Родькина О. В. - Изучение свободных изотермических струй, истекающих из воздухораспределителя с изменяющейся формой выходного отверстия, Петренко В. О. (2014)
Росточило Н. В. - Численные модели и комплекс программ для решения задач защита SIP (2014)
Савицкий Н. В. - Оценка эффективности работы холодильной машины, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Гапонец А. С. (2014)
Сокуренко В. І. - Інтерактивна модель лабораторної роботи з курсу тепломасообмін, Солод Л. В., Чорнойван А. А. (2014)
Солод Л. В. - Особливості використання пелетного палива для трубчастих обігрівачів променистого опалення, Левенець В. О. (2014)
Стеблянко П. О. - Моделювання поля напруження та деформації при нестаціонарному температурному навантаженні циліндричних тіл, Дьомічев К. Е. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського