Лут М. Т. - Зниження втрат енергії в асинхронних електроприводах, Синявський О. Ю. (2013)
Мірських Г. О. - Критерій неможливості реалізації статистичного контролю якості виробів (2013)
Мрачковський А. М. - Дослідження контактів автоматичних вимикачів серії ВА-47-29 (2013)
Нікіфорова Л. Є. - Комплексна модель дослідження електротехнологічних процесів низькоенергетичної високочастотної обробки насіння, Червінський Л. С. (2013)
Посудін Ю. І. - Електрофізичні методи ремедіації грунту та грунтових вод (2013)
Резніченко Т. П. - Визначення відстані до місця пошкодження на ЛЕП-110 кВ за методом параметрів аварійного режиму (ПАР), Олексієнко Б. І. (2013)
Савченко В. В. - Вплив відхилення напруги і частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики відцентрових насосів (2013)
Соловей В. В. - Обробка насіння сільськогосподарських культур у змінних високочастотних електричних полях (2013)
Стребков Д. С. - Использование резонансного метода при поиске повреждений силовых кабельных линий, Королев В. А., Трубников В. З., Карачинцев А. В. (2013)
Чирченко Д. В. - Аналіз критеріїв ефективності технологічних процесів збору та переробки органічної сировини (2013)
Чуєнко Р. М. - Перехідні процеси під час пуску компенсованого асинхронного двигуна (2013)
Morosuk T. - Exergoenvironmental analysis is a new tool for evaluation of an energy conversion system, Tsatsaronis G. (2013)
Гончаров Ф. І. - Експериментальні дослідження електролізних процесів у водних розчинах із миючими засобами, Штепа В. М., Левчук А. П., Кот Р. Є., Гондарук С. В. (2013)
Драганов Б. Х. - Динамика диффузии вредных выбросов в атмосфере (2013)
Драганов Б. Х. - Статистический анализ солнечной радиации, Козырский В. В. (2013)
Коробський В. В. - Закономірності зміни перехідного опору і корозійної тривкості зразків контактних матеріалів під впливом хімічно активних компонентів атмосфери тваринницьких приміщень, Лапшин С. О. (2013)
Лазоренко В. О. - Експериментальне дослідження теплофізичних характеристик теплозахисних екранів радіаторів системи водяного опалення (2013)
Лазоренко В. О. - Енергозбереження в системах теплопостачання теплиць на основі технології теплових труб (2013)
Омельчук А. О. - Оптимізація параметрів джерел реактивної потужності в розподільчих електричних мережах, Скрипник А. М., Савченко Б. П. (2013)
Опришко О. О. - Використання сонячної енергії для пасивного обігріву будівель взимку, Зубков І. С. (2013)
Осипенко В. В. - Архітектура й концептуальна реалізація програмної системи insart для індуктивних технологій системних інфрмаційно-аналітичних досліджень, Булгакова О. С., Зосімов В. В. (2013)
Стеценко Д. О. - Концептуальні основи розробки інтелектуальних алгоритмів управління брагоректифікаційною установкою, Смітюх Я. В. (2013)
Феофілов І. В. - Аналіз когенераційного енергопостачання за відсутності зв’язку з єдиною електромережею (2013)
Шквар Є. О. - Методи енергозбереження в транспортній галузі та шляхи їх оптимізації на основі математичного моделювання, Зінченко Д. М., Зілінка В. В., Саченко М. А., Кравченко В. В., Шевченко С. О. (2013)
Берека О. М. - Рух зернової маси в камері обробки під дією сильного електричного поля, Науменко О. В. (2014)
Берека О. М. - Аналіз режимних параметрів знезаражуючої обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості змінного струму, Жильцов А. В., Усенко С. М. (2014)
Горобець В. Г. - Розробка системи опалення та математичної моделі процесів тепло- і масопереносу в теплицях з використанням альтернативних джерел енергії, Яценко О. В. (2014)
Долинский А. А. - К вопросу об энтропии тепломасообменных процессов, Драганов Б. Х., Морозюк Т. В. (2014)
Драганов Б. Х. - Этапы развития понятия энтропии на основе равновесной термодинамики (2014)
Драганов Б. Х. - Этапы развития понятия энтропии на основе неравновесной и нелинейной термодинамики (2014)
Киктев Н. А. - Методика построения системы отображения процесса автоматизации участкового конвейерного транспорта, Савицкая Я. А., Чичикало Н. И. (2014)
Луцик І. Б. - Альтернативні енергоустановки для автотранспорту, Фендьо О. М., Іскерський І. С. (2014)
Осипенко В. В. - Два підходи до розв’язання задачі кластеризації у широкому сенсі з позицій індуктивного моделювання (2014)
Осташевський С. А. - Приборы для исследования управляющих действий водителя и ответных реакций автомобиля (2014)
Скоробогатов Д. В. - Визначення витрат палива при роботі плуга з дисковим подрібнювачем (2014)
Чорна Ю. О. - Моделювання періодичного процесу вирощування хлібопекарських дріжджів з використанням мови uml, Трегуб В. Г. (2014)
Куценко Ю. М. - Автоматизація електротехнічної та магнітної систем стимуляції розвитку рослин в теплицях (2014)
Назаренко І. П. - Дослідження джерела живлення для пристроїв електричного очищення та сепарації слабопровідних суспензій (2014)
Опришко О. О. - Спосіб видалення снігу з поверхні оптично прозорих дахів теплиць із використанням теплового випромінювання, Цицюрський Ю. Л., Зубков І. С. (2014)
Осінов С. М. - До питання ідентифікації параметрів біотехнічних систем (2014)
Петренко А. В. - Лабораторний стенд дослідження ефективності перетворення оптичного випромінювання в електроенергію, Скрипник А. М., Абрамчук Р. І., Горбачевський С. І. (2014)
Рамш В. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики молочних сепараторів (2014)
Шатохіна Ю. В. - Дослідження кореляції між показниками стічної води для оперативного контролю ХСК і завислих речовин, Ковальов О. В. (2014)
Штепа В. М. - Обгрунтування алгоритму експериментально-аналітичних досліджень режимів електротехнічної очистки стічних вод агропромислових об’єктів з метою побудови енергоефективних систем управління (2014)
Бархатов О .М. - Коронно-розрядний електроозонатор для безперервної дезінфекції яєць в інкубаторі, Ковальчук І. М., Румянцев О. О., Сливка Ю. В., Попов А .О. (2014)
Берека О. М. - Повний струм зернової маси під дією змінного електричного поля високої напруженості, Усенко С. М. (2014)
Бобрівник К. Є. - Проектування віртуальної навчальної лабораторії для студентів технічно-технологічних спеціальностей, Гладка М. В., Кіктєв М. О. (2014)
Богатирьов Ю. О. - Розрахунок розподілу магнітного поля індукційних пристроїв виявлення феромагнітних тіл, Гулевський В. Б. (2014)
Гулевський В. Б. - До питання удосконалення пристроїв передпосівної обробки насіння, Богатирьов Ю. О., Кузнецов І. О. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ динамики и теплообмена паровых пузырьков в газожидкостной среде, Алмаев Р. А. (2014)
Драганов Б. Х. - Основи приготування ефективних добрив і агрохімікатів методом дискретно-імпульсного вводу енергії, Борхаленко Ю. А. (2014)
Дубровин А. В. - Автоматизация применения технологических индексов эффективности производства при управлении процессами птицеводства, Гусев В. А. (2014)
Зілінка В. В. - Покращення енергозбереження в авіаційній транспортній галузі шляхом застосування при проектуванні технологій паралельних обчислень, Шквар Є. О. (2014)
Коваленко Л. Р. - Дослідження електрофізичного впливу обробки поливної води і розчинів на ріст та розвиток рослин, Коваленко О. І. (2014)
Крупко В. А. - Дослідження властивостей експерементального замінника мінерального порошка, виготовленого з осаду активного мулу комплексу очисних споруд м. Чернігова, Ковальчук В. І., Острянська Н. І. (2014)
Кунденко Н. П. - Измерения электрофизических параметров биологических объектов, Кунденко А. Н. (2014)
Кушлик Р. В. - Обгрунтування необхідного і достатнього комплексу експрес-методів для достовірного розпізнавання стану працюючих моторних олив с.г. техніки, Стьопін Ю. О., Кушлик Р. Р. (2014)
Луцик І. Б. - Використання нейронечітких технологій в системах керування електротехнологічними комплексами (2014)
Мирошник А. А. - Распознавание типа несинусоидальных искажений с помощью нейронной сети (2014)
Мірошник О. В. - Прогнозування обсягів недовідпуску електроенергії в аварійних режимах на базі штучних нейронних мереж, Мороз О. М. (2014)
Мунтян В. О. - Теоретичний аналіз взаємодії низькоенергетичного електромагнітного випромінювання з біооб’єктами, Коваль Д. М. (2014)
Мунтян В. О. - Аналіз взаємодії електростатичного поля з біооб’єктами сферичної форми сільськогосподарського призначення, Лисенко О. В., Адамова С. В. (2014)
Ободович О. М. - Моделювання розподілу полів температур та напружень зсуву вздовж поверхні дискової насадки роторно-дискового плівкового випарного апарата, Ружинська Л. І., Костик С. І. (2014)
Ободович А. Н. - Особенности переработки влажного зерна в роторно-пульсационном аппарате (РПА), Лымарь А. Ю. (2014)
Посудін Ю. І. - Причини, наслідки та перспективи зростання середньої температури повітря у світі, в Україні та Києві (2014)
Скрипник А. В. - Вітроенергетичні установки як альтернатива енергозаощаджуючих технологій та енергозабезпечення, Сабіщенко О. В., Корецький С. Л. (2014)
Стьопін Ю. О. - Дослідження роботи асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг в усталених режимах, Кушлик Р. В., Пєрова Н. П. (2014)
Федюшко Ю. М. - Анализ возможностей достижения требуемых спектральных характеристик синтезатора частоты, Борохов И. В. (2014)
Федюшко Ю. М. - Взаимодействие монохроматической звуковой волны с биологическим объектом в криоконсервирующей среде (2014)
Шворов С. А. - Система керування процесом завантаження біомаси та спеціальних домішок в біореактор для отримання максимальних об’ємів біогазу та органічних добрив, Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2014)
Pizniur O. - Ensuring dynamic stability of constant power loads in future dc distribution power systems using active damping, Shan Z., Jatskevich J. (2014)
Берека О. М. - Екологічно безпечні електротехнології знезараження та покращення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур, Усенко С. М. (2014)
Гладка М. В. - Використання fuzzy-технології при створенні плану проектних робіт (2014)
Іноземцев Г. Б. - Математична модель динаміки руху живильного розчину в електростатичному полі, Жильцов А. В., Ващишин С. Д. (2014)
Кіктєв М. О. - Інформаційна підсистема розрахунку доцільності фінансування заходів з підвищення безпеки вузлів конвеєрів (2014)
Кондратенко І. П. - Розрахунок параметрів контура для створення притискаючого зусилля в електротехнічному комплексі для зниження залишкових напружень, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Вплив відхилення напруги на роботу електроприводу дробарки (2014)
Луцька Н. М. - Дослідження робастності оптимальної системи керування тепловим об’єктом (2014)
Пальчик А. О. - Утилізація діоксиду вуглецю шляхом промислового вирощування мікроводоростей в енергосистемі на базі паливного елементу, Бурега Н. В., Фендьо О. М. (2014)
Постнікова М. В. - Практичні рекомендації шляхів зниження витрат електроенергії в умовах експлуатації на зернопунктах (2014)
Савченко В. В. - Транспорт іонів у клітині рослини під дією магнітного поля (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики скребкових транспортерів (2014)
Федяй Б. М. - Повітрообмін в тваринницьких приміщеннях з гумовим підлоговим покриттям (2014)
Червінський Л. С. - Експериментальна установка для дослідження впливу зміни спектру оптичного випромінювання на зростання тепличних рослин, Луцак Я. М. (2014)
Драганов Б. Х. - Анализ эффективности энергетических систем методом графовых построений (2015)
Червинский Л. С. - Определение критерия эффективности биологического действия оптического излучения на животный организм, Радько И. П. (2015)
Чміль А. І. - Управління і погодження антропогенної дії з режимами природокористування на тваринницьких комплексах (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів, Савченко В. В., Бунько В. Я. (2015)
Dudnyk A. - Automated control system in greenhouse with neural network predictions of external disturbances (2015)
Макаревич С. С. - Особенности компенсированных асинхронных машин при различном числе их фаз, Чуенко Р. Н. (2015)
Василенков В. Є. - Системи водопостачання в сільському господарстві і їх технологічне оснащення (2015)
Рутило М. І. - Моделювання процесів дозування компонентів сумішей у твердобіопаливних технологіях (2015)
Антипов Є. О. - Комбінована система енергозабезпечення споживачів із застосуванням традиційних та альтернативних джерел і акумуляторів енергії (2015)
Червінський Л. С. - Щодо доцільності застосування ультрафіолетового випромінювання в процесі вирощування рослин в спорудах закритого грунту, Сторожук Л. О., Луцак Я. М. (2015)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на зміну окислювально-відновного потенціалу водних розчинів, Синявський О. Ю., Назаренко І. П. (2015)
Драганов Б. Х. - Оптимизация энергетических систем методом топологических моделей (2015)
Усенко С. М. - Використанням сильних електричних полів в зерновій галузі (2015)
Осінов С. М. - Особливості інтелектуалізації комп’ютерно-інтегрованих виробництв на основі багатомірних нечітких регуляторів (2015)
Чуєнко Р. М. - Технологія модернізації асинхронних двигунів з використанням внутрішньої ємнісної компенсації реактивної потужності (2015)
Маноха Л. Ю. - Дослідження моделі ремонтного відділу хлібопекарного підприємства в середовищі ANYLOGIC, Ліманська Н. В., Рудь С. В. (2015)
Савченко В. В. - Вплив якості електричної енергії на технологічні процеси в рослинництві, Синявський О. Ю. (2015)
Дудник А. О. - Принципи побудови систем керування електротехнічними комплексами аграрних виробництв, Лисенко В. П. (2015)
Червінський Л. С. - Теоретичні аспекти дії енергії оптичного випромінювання на структури біологічних об’єктів, Романенко О. І., Луцак Я. М., Назаренко І. П. (2015)
Сторожук Л. О. - Інженерна діяльність в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, Червінский Л. С. (2015)
Рутило М. І. - Контроль температурних режимів роботи термоелектричних модулів у когенераційних установках (2015)
Кіктєв М. О. - Використання довідникової бази даних для тягового розрахунку конвеєрів, що проектуються (2015)
Zhiltsov А. - Numerical calculation of magnetic field induction in the work area linear permanent magnet motor with a massive conductor in by the integral equations method, Sorokin D. (2015)
Кирилович В. А. - Система техніко-економічних критеріїв як основа умов критеріальної реалізованості при автоматизованому синтезі роботизованих механоскладльних технологій (2015)
Драганов Б. Х. - К вопросу о динамике приземной атмосферы (2015)
Штепа В. Н. - Экспериментальное обоснование конструкции установки для электрохимического изменения свойств водных растворов (на примере гальваностоков), Кот Р. Е. (2015)
Чміль А. І. - Оптимізація енерговитрат ручної праці в тваринництві (2015)
Bolbot I. - Exergoeconomic optimization of power systems (2015)
Чуєнко Р. М. - Електромеханічний комплекс з компенсованими асинхронними машинами, Макаревич С. С., Гаврилюк В. В. (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив якості електричної енергії на технологічні процеси в тваринництві, Савченко В. В. (2015)
Драганов Б. Х. - Гелиоадсобционные системы теплохладоснабжения (2015)
Гаврилюк В. В. - Моделювання робочих та механічної характеристик компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MATLAB Simulink (2015)
Шеліманова О. В. - Використання енергії сонця для сушіння сільськогосподарської продукції (2015)
Шіхабутінова О. В. - Трикамерна піч для спалювання суміші торфу з відходами деревини (2015)
Василенков В. Є. - Дослідження деяких гідравлічних явищ за допомогою моделей (2015)
Гай О. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування програмних продуктів щодо розміщення вакуумних реклоузерів у розподільних мережах, Заводовський О. О., Петров П. В. (2015)
Кирилович В. А. - Умови параметричної реалізованості при автоматизованому синтезі роботизованих механоскладальних технологій (2015)
Содержание (2012)
Михальченко В. П. - О корреляции механических свойств алмазоподобных полупроводниковых соединений с решеточной теплопроводностью (2012)
Горский П. В. - Влияние зарядового упорядочения на термоЭДС слоистых кристаллов в квантующем магнитном поле (2012)
Рогачева Е. И. - Размерные эффекты в тонких пленках PbSe, Нащекина О. Н., Ольховская С. И., Дресселхаус М.С. (2012)
Лаврентьев М. Г. - Расчетно-экспериментальное исследование формирования структуры термоэлектрического материала на основе твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы, полученного методом горячей экструзии, Освенский В. Б., Меженный М. В., Простомолотов А. И., Бублик В. Т., Табачкова Н. Ю. (2012)
Красуцкая Н. С. - Влияние замещения кобальта на микроструктуру и свойства керамики на основе Na0.9CoO2, Клындюк А. И. (2012)
Житинская М. К. - Квазилокальные примесные состояния в термоэлектрических соединениях на основе Bi2Te3, Исполов Ю. Г., Немов С. А., Мухтарова A. A., Свечникова Т. Е. (2012)
Струтинская Л. Т. - Влияние вибрации на однородность термоэлектрических материалов на основе Вi2Те3, выращенных методом вертикальной зонной плавки (2012)
Анатычук Л. И. - Исследование влияния термоэлектрического тепломера на определение тепловыделения человека, Кобылянский Р. Р. (2012)
Михайловский В. Я. - Термоэлектрические каскадные модули из материалов на основе Bi2Te3-PbTe-TAGS, Билинский-Слотыло В. Р. (2012)
Анатычук Л. И. - Энергетические и экономические показатели термоэлектрических генераторных модулей на основе Bi-Te для рекуперации отходов тепла, Кузь Р. В., Хванг Дж. Д. (2012)
Анатычук Л. И. - О влиянии системы теплообмена на КПД термоэлектрического генератора, Прибыла А. В. (2012)
Кузь Р. В. - Система мониторинга параметров движущегося автомобиля (2012)
Тащук Д. Д. - Оптимизация распределения температуры в термоэлектрическом измерительном преобразователе (2012)
Микитюк П. Д. - Термоэлектрический источник питания для систем охранной сигнализации (2012)
Гыщук В. С. - Электронный регистратор сигналов сенсоров теплового потока человека (2012)
Байст Ричард (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Мамедов Мурад Мамедович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Рогачева Елена Ивановна (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Титул, зміст (2015)
Головко Ю. - Митні архіви останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: особливості джерелознавчої реконструкції (на прикладі митних установ Південної України) (2015)
Жукова О. - Бізнес-архіви та їх роль у дослідженні історії підприємництва: зарубіжний досвід (2015)
Калакура Я. - Українське архівознавство: критерії національного (2015)
Клименко Т. - Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку (2015)
Клімчук О. - Законодавче забезпечення архівного зберігання електронних документів в Україні (2015)
Макієнко О. - Роль особливої Всеукраїнської архівної комісії та її місцевих інституцій у розвитку архівної справи в регіонах України (2015)
Барбарчук В. - Противодействие фальсификации документов в условиях межгосударственной интеграции: зарубежный опыт (2015)
Бойко В. - Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи (2015)
Гаращук Т. - Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) (2015)
Yemel’yanova T. - An Аudiovisual Document – Audiovisual Heritage: Concepts Correlation (2015)
Загорецька О. - Аналіз структури і змісту основних локальних нормативних документів служби діловодства (2015)
Ковтанюк Ю. - Чи потрібні такі зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": питання до обговорення (2015)
Лаба О. - До проблем організації електронного діловодства в Україні (2015)
Петрова І. - Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні, Тімотіна Д. (2015)
Гаранін О. - Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України (1990–2001), Бабіна Н. (2015)
Гінзбург О. - Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) (2015)
Gorbatiuk M. - The Central Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów and its Affiliates: Origin, Structure, Activities (1920–1922) (2015)
Грищенко Т. - Комплекс архівних документів з історії вивчення Сільськогосподарського вченого комітету України та його інформаційний потенціал (2015)
Лазарович М. - Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918) (2015)
Оніпко Т. А. - Історія Сампсоніївської церкви м. Полтави в документах Державного архіву Полтавської області, Оніпко Т. В. (2015)
Свердлик З. - Оганізаційна структура та кадровий склад органів міського самоврядування міста Києва у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Москальов Д. - Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. (2015)
Отамась І. - Журнали "Радянська Україна" та "Червоне село" 20–30-х рр. ХХ ст. як джерело дослідження діловодства в Україні (на прикладі Черкаського регіону) (2015)
Іщук А. - Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності (2015)
Гілязетдінов Р. - Архівні джерела про життя та діяльність М. М. Вольфа – видатного організатора аграрної науки (2015)
Марченко Н. - Станіслав Косіор як провідник більшовицької репресивної політики в 1937 р. (2015)
Петренко І. - Віра Жук – відомий вітчизняний історик-архівіст (2015)
Халецька Л. - Маловідомі сторінки життя і діяльності В. Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва (2015)
Галатир В. - Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р. (2015)
Колєчкін В. - Заходи з відновлення поголів’я худоби у період визволення Кіровоградської області від німецько-нацистських окупантів (січень–листопад 1944 р.) (2015)
Урядник С. - Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області (2015)
Antonenko V. - 2015 Summer Institute on Conducting Archival Research (2015)
Середюк Т. - Новий методичний посібник з організації науково-дослідної роботи в архівах (рец. на кн.: Кобута С. Й., Соловка Л. М. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області : наук.-метод. посіб. – Івано-Франківськ, 2014. – 70 с.) (2015)
Мага І. - Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД, Горбатюк М. (2015)
Світлій пам’яті Лініни Павлівни Одинокої (2015)
Відомості про авторів (2015)
Пшук Н. Г. - Особистісні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи, Белов О. О. (2015)
Филипович В. И. - Предикторы жизнестойкости личности при неврозах и в норме (2015)
Дроздова І. В. - Особливості характеру хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, Храмцова В. В., Гончар Ю. А., Яновська С. Я. (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (інтровертований) і факторно-порівняльний аналіз психосоматичного здоров'я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок копінг-поведінки і антиципаційної спроможності у хворих із невротичною патологією (2015)
Піонтковська О. В. - Загальні засади медико-психологічного супроводу онкологічних хворих (2015)
Варібрус О. А. - Порівняльний аналіз клінічної феноменології розладів психоемоційної сфери у жінок із тиреопатіями (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок самоактуалізації та особливостей психоемоційної сфери у жінок при різних станах сімейної кризи (2015)
Марута Н. О. - Патопсихологічні особливості тривоги у структурі невротичних розладів, Панько Т. В., Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Денисенко М. М. (2015)
Животовська Л. В. - Аналіз сімейного здоров'я при шизофренії в одного з батьків, Казаков О. А., Борисенко В. В. (2015)
Рахман Л. В. - Клінічний профіль і моделі родинної взаємодії при терапевтично резистентних депресіях (2015)
Пшук Є. Я. - Контекстуальні чинники формування ресурсу сімейної підтримки пацієнтів із параноїдною шизофренією (2015)
Підлубний В. Л. - Особливості якості життя та соціального функціонування працівників промисловості з органічними непсихотичними психічними розладами (2015)
Лисконог А. Г. - Основные модели психопатогенеза провокаций кардиогенных обострений психотических эпизодов депрессивно-параноидной структуры в геронтопсихиатрической клинике (2015)
Широков О. В. - Комплексне лікування та психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Кудинова Е. И. - Особенности психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с паническими расстройствами (2015)
Балка Л. О. - "Мала психотерапія" як базовий медико-психологічний ресурс при роботі з пацієнтами із сечокам'яною хворобою (2015)
Черная Т. С. - Клиника, диагностика и принципы психотерапии тревожно-фобических расстройств (2015)
Гибнер С. М. - Сексуальные дисфункция и дезадаптация у мужчин с нарушениями психосексуального развития (2015)
Ярий В. В. - Психоемоційний стан і рівень психосоціального стресу у дружин пацієнтів з алкогольною залежністю (2015)
Астіоненко І. О. - Використання барицентричних координат при моделюванні серендипової поверхні, Гучек П. Й., Литвиненко О. І., Тулученко Г. Я. (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних, Гурін А. Л. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання плоскої кривої із заданим законом кривини, Ганношина І. М. (2015)
Ванін В. В. - Опис стійких положень динамічних систем засобами фрактальної апроксимації, Залевська О. В. (2015)
Верещага В. М. - Визначення площі сегмента, обмеженого дугою кривої, Павленко О. М., Чураков А. Я., Лебідько О. С. (2015)
Воронцов О. В. - Рекурентні формули синусоїди у формуванні одновимірних геометричних образів, Тулупова Л. О. (2015)
Гурідова В. О. - Геометрична модель лінійчатої поверхні грунтообробного робочого органу змінної кривини (2015)
Дашкевич А. О. - Розв’язання завдань двовимірного пакування об'єктів довільної геометричної форми методом роя частин, Охотська О. В., Анісімов К. В. (2015)
Єремєєв В. С. - Геометрична модель коливальних процесів в двовимірній гратці математичних маятників, Кузьминов В. В. (2015)
Злоба В. В. - Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження, Сергейчук О. В. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Діаграма гвинта та її застосування до визначення спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію, Підкоритов А. М. (2015)
Карпенко В. С. - Геометричні основи побудови зображень у дзеркальній площині (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із управляючими точками, що належать кривій (2015)
Кремець Я. С. - Теорема Клеро для побудови геодезичних ліній у функції довжини дуги на поверхнях обертання (2015)
Крисько А. А. - Геометричні основи конструювання одномірного обводу через k наперед заданих точок у БН-численні, Конопацький Є. В., Чураков А. Я. (2015)
Куценко Л. М. - Визначення критичних значень параметрів диференціальних рівнянь коливань за допомогою кривин фазових траєкторій, Семків О. М. (2015)
Лісун І. С. - Розробка геометричних трансформованих моделей на базі основних систем (2015)
Мартинов В. Л. - Моделювання оптимальних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель (2015)
Несвідомін А. В. - Моделювання руху частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює прямолінійні коливальні переміщення (2015)
Ницын А. Ю. - Выбор расстояния от центра проецирования до артинной плоскости в геометрическом аппарате ерспективы (2015)
Радомцев Д. О. - Визначення типів небозводів для території західної частини України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла" (2015)
Самарін В. О. - Розрахунок променевого випромінювання одиночної круглоребристої труби (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження динаміки математичної моделі вагона залежно від його швидкості, Руденко С. Ю. (2015)
Сухарькова О. І. - Дослідження кривинами фазових траєкторій коливань точки на колі, що обертається (2015)
Табакова І. С. - Геодезичне намотування корда шини з врахуванням її форми під навантаженням (2015)
Холковський Ю. Р. - Класифікація просторових форм, що моделюються на основі дискретно-інтерполяційного методу (2015)
Шоман О. В. - Проблеми використання геометричних методів у дослідженнях альтернативної енергетики, Даниленко В. Я. (2015)
Юрченко В. В. - Постанова проблеми геометричного моделювання аналітичного розв’язання задач синтетичної геометрії засобами БН-числення, Балюба І. Г., Караєв О. Г. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Микола Снітко: "Усі зусилля будуть спрямовані на оздоровлення залізничної галузі" (2015)
Кравченко О. - Вітчизняні заводи готові забезпечити залізницю колійними машинами (2015)
Наливайко М. - Стан колійного господарства залізниць України (2015)
Владимир Балахонов: "Основная задача любого реформирования — снизить затраты и повысить эффективность работы" (2015)
Володимир Скобленко: "Ми прекрасно розуміємо соціальну значущість приміських перевезень" (2015)
Олег Бунчуков: "Майбутнє починається сьогодні" (2015)
Киричок В. - Мерефо-Херсонський міст (2015)
Краснова В. - Крюківський міст — візитка Кременчука (2015)
Павлов А. - Магистраль Рени – Одесса – Балтика: перспективы Шелкового пути в Украине (2015)
Войченко Т. - Взаємодія суміжних видів транспорту у вузлових транспортно-вантажних центрах (2015)
Віталій Маліцький: "У ПАТ "Українська залізниця" буде нова система оплати праці" (2015)
Ейтутіс Г. - Продуктивність як ефективність роботи залізниць України, Никифорук О, Карпов В. (2015)
Бортнік А. - Досвід ефективного використання гіркового комплексу (2015)
Осовик В. - Безпека руху під контролем нових систем МПЦ-У та МАБ-У (2015)
Валерій Сусленко: "Необхідно створити єдину корпоративну систему управління охороною праці для ПАТ "Українська залізниця" (2015)
Яковенко В. - Удосконалення залізничної інфраструктури (2015)
Бойко Г. - Особливості залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих проектів на підприємствах залізничного транспорту України. Частина І, Мелешко М. (2015)
Бурдо О. Г. - Технологии направленного энергетического действия в АПК (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов разделения широкой фракции легких углеводородов и пропан-пропиленовой фракции на установках газофракционирования и компримирования, Маатоук А., Васильев М. А. (2015)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання процесу створення ретуру при виробництві органо-мінеральних композитів, Степанюк А. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Оцінка ефективності регенерації відпрацьованих рулонованих мембранних модулів, Гулієнко С. В., Лялька М. О. (2015)
Ульєв Л. М. - Енергетичне обстеження систем рекуперативного теплообміну установки стабілізації нафти з використанням методу пінч-аналізу, Кержакова М. О. (2015)
Терзиев С. Г. - Инновационные теплотехнологии производства кофепродуктов (2015)
Герега А. Н. - Размерности: генезис представлений и физические приложения (2015)
Бурдо О. Г. - Моделирование процесса кристаллизации с учетом структуры поверхности блока льда, Тришин Ф. А., Герега А. Н. (2015)
Петрушка І. М. - Методи прогнозування сорбційних процесів з використанням природних сорбентів, Мальований М. С., Ятчишин Ю. Й., Петрушка К. І. (2015)
Радченко Н. Л. - Новые подходы в области очистки промышленных сточных вод (2015)
Безбах И. В. - Моделирование процесса сушки пшеницы в сушилке на базе вращающегося термосифона, Воскресенская Е. В. (2015)
Ляпощенко О. О. - Моделювання процесів сепарації та розробка методики розрахунку трифазного сепаратора, Павленко І. В., Усик Р. Ю., Дем'яненко М.М. (2015)
Самойчук К. О. - Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2015)
Зыков А. В. - Моделирование процессов сушки на основе механизма капиллярного торможения, Смирнов Г. Ф. (2015)
Дячок В. В. - Масообмін при культивуванні мікроводоростей, Запорожець Ю. В., Левко О. Б. (2015)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу створення комплексних мінерально-органічних добрив з використанням кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Берник І. М. - Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища (2015)
Бошкова И. Л. - Оценка длительности предпосевной обработки семян в микроволновом поле, Волгушева Н. В. (2015)
Бандура В. М. - Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності, Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. (2015)
Янаков В. П. - Определение величин процесса перемешивания хлебопекарного, кондитерского и макаронного теста (2015)
Дейниченко Г. В. - Моделирование мембранных технологий в процессе концентрирования белково-углеводного молочного сырья, Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2015)
Коник А. В. - Дослідження впливу механізмів ДІВЕ на зміну фізико-хімічних властивостей води, молока та при відновленні сухих молочних продуктів (2015)
Безбах И. В. - Оптимизация работы выпарного аппарата на базе вращающегося термосифона, Омар Саид Ахмед (2015)
Косой Б. В. - Проблемы моделирования процессов теплообмена в микроструктурах (2015)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процессов выделения бензол-толуол-ксилольной фракции и гидродеалкилата в производстве бензола, Ильченко М. В. (2015)
Гумницький Я. М. - Розчинення твердих тіл у трифазній системі, утвореній вакуумуванням, Симак Д. М., Нагурський О. А. (2015)
Гумницький Я. М. - Кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом, Гивлюд А. М., Сабадаш В. В. (2015)
Корнієнко Я. М. - Особливості моделювання безперервного процесу утворення азотно-кальцієво-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2015)
Ткаченко С. Й. - Метод раціоналазації використання вторинної теплової енергії в системі з парком резервуарів, Дишлюк С. В., Пішеніна Н. В. (2015)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних процесу виробництва карбаміду, Яценко О. О., Шпилька В. М. (2015)
Цюра Н. Я. - Гідродинаміка стаціонарного шару залізного купоросу, Атаманюк В. М. (2015)
Барна І. Р. - Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій, Атаманюк В. М., Матківська І. Р. (2015)
Корнієнко Я. М. - Кінетика процесу створення органо-мінерально-гумінових добрив, Сачок Р. В., Гайдай С. С., Мартинюк О. В., Куріньовський О. В., Любека А. М. (2015)
Анісімов В. В. - Експериментальне дослідження інтенсивності кавітації в соплі Вентурі, Єрмаков П. П. (2015)
Гиренко Д. В. - Энергоэффективная технология синтеза низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия для медицины и ветеринарии, Демянчук Е. А. (2015)
Дубовкіна І. О. - Вплив високочастотних гідродинамічних коливань на властивості водно-етанольних сумішей (2015)
Степанюк А. Р. - Переваги застосування органо-мінеральних гумінових добрив в присутності кісткового борошна, Марушевський С. О. (2015)
Попович А. Г. - Процес створення ретуру при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Попович А. Г. - Дослідження процесу створення ретурну при виробництві органо-мінеральних гумінових добрив в присутності органічних і мінеральних домішок, Степанюк А. Р. (2015)
Москаленко К. В. - Гранулирование в вихревом взвешенном слое: анализ конструкций грануляторов и перспективы развития технологии, Ведмедера В. С., Артюхов А. Е., Покотыло В. Н. (2015)
Мосюк М. І. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібненої деревини, Псюк Ю. Я., Рудей І. А. (2015)
Андрейко Л. В. - Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі (2015)
Багацька О. В. - Алоетноніми в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти, Орлова Н. С. (2015)
Dehtiarova L. - Qualia oder linguischtisch-kulturelle Besonderheiten der Wahrnehmung der schwarzen Farbe (2015)
Дубовий К. В. - Помилки і втрати у закадровому перекладі художнього фільму (2015)
Кисленко А. Ю. - Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську, Вашист К. М. (2015)
Кхеліл О. І. - Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу в середньоанглійській мові (2015)
Косенко Ю. В. - Вербалізація лінгвокультурного концепту "fashion" в англомовному газетному дискурсі, Коробка А. (2015)
Медвідь О. М. - Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут"), Ткаченко Я. Ю. (2015)
Nazarenko O. - Etymological Roots of Proper Names in Fairy Tale Discourse (Based on the Novel by J. Rowling "Harry Potter and the Order of the Phoenix”), Ivanenko O. (2015)
Недосека А. М. - Аксіологічні характеристики фразеологізмів в англомовному художньому дискурсі, Косенко Ю. В. (2015)
Подолкова С. В. - Мовленнєвий акт як компонент прагматичного аспекту науково-технічних текстів (2015)
Hunter L. - English Speech Innovations in the XXI Century, Vashyst K., Khodtseva A. (2015)
Швачко С. О. - Вербальні та невербальні засоби категоризації негації, Кобякова І. К., Сахарова Н. І. (2015)
Bravi R. - An Excursus on Truth and Language in Paul Celan (2015)
Рудич Ф. М. - Сучасні виклики, що постали перед владою: спроба політологічного аналізу (2012)
Пахарєв А. Д. - Передумови становлення української державності в подіях ХХ століття: іторико-політологічний аспект (2012)
Ганжуров Ю. С. - Україна в контексті основних комунікацій державотворення, або Яку країну ми будуємо (2012)
Зеленько Г. І. - Політична динаміка в країнах Центрально-Східної Європи в умовах кризи в Європейському Союзі (2012)
Кочубей Л. О. - Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність (2012)
Ткач Д. І. - Роль особистого фактора у започаткуванні українсько-угорських стосунків (2012)
Кудряченко А. І. - Засади демократичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Щербенко Е. В. - Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка (2012)
Кононенко Н. В. - Базові контури парадигми новітньої російської ідеології (2012)
Ляшенко Т. М. - Ідеологічне підґрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані (2012)
Мачуський В. А. - Витоки та еволюція грузино-осетинського конфлікту (2012)
Балабан Р. В. - Конфігурація влади та бізнесу в Україні (2012)
Брехаря С. Г. - Взаємовідносини влади та бізнесу в Республіці Казахстан (2012)
Мілова М. І. - Громадянське суспільство в Україні: три умови переходу до порядку "відкритого доступу", Димова О. В. (2012)
Неліпа Д. В. - Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології (2012)
Черінько І. П. - Аналіз загроз утвердженню України як єдиної держави (2012)
Андрущенко Т. В. - Роль національних держав у цивілізаційних конфліктах (2012)
Кирюшко М. І. - Актуальність модернізації політики держави щодо релігії та релігійних організацій в Україні (на прикладі ісламських інститутів) (2012)
Соловей А. О. - Укрансько-російське партнерство в умовах глобалізації – важливий чинник євроінтеграційних процесів (2012)
Чебан А. Д. - Роль Польщі у вирішенні проблем європростору (2012)
Симоненко О. В. - Політичне лідерство в ресурсному вимірі (2012)
Терещук М. І. - Використанні PR-технологій у зовнішньополітичній стратегії України в сучасних умовах (2012)
Палько О. П. - Еволюція концепції "історичних" та "неісторичних" народів у європейській соціалістичній думці (2012)
Гербут І. А. - Виборча інженерія як технологія формування партійних систем (2012)
Куценко Є. В. - Ефективність застосування виборчих технологій на парламентських виборах 2007 р. в Україні (2012)
Науменко О. М. - Якісний склад і система підготовки управлінських кадрів у сучасній Україні (2012)
Остапенко М. А. - Інформаційне суспільство: епоха політики образів (2012)
Рафальський І. - Орієнтири самовизначення в умовах державно незалежності України (2012)
Гербут Н. А. - Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень (2012)
Цепенда І. Є. - Рецензія на монографію Харченко Л.В. Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико-методологічний аспект) (2012)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2012)
Відомості про авторів (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Mykhalchenko V. P. - Correlation between mechanical properties of diamond-like semiconductor compounds and lattice thermal conductivity (2012)
Gorsky P. V. - Effect of charge ordering on the thermoEMF of layered crystals in a quantizing magnetic field (2012)
Rogacheva E. I. - Size effects in thin PbSe films, Nashchekina O. N., Ol’khovskaya S. I., Dresselhaus M. S. (2012)
Lavrentyev M. G. - Experiment-calculated study on structure formation of thermoelectric material based on solid solutions of bismuth and antimony chalcogenides prepared by hot extrusion method, Osvensky V. B., Mezhennyi M. V., Prostomolotov A. I., Bublik V. T., Tabachkova N. Yu. (2012)
Krasutskaya N. S. - Effect of cobalt substitution on the microstructure and properties of Na0.9CoO2 based ceramics, Klyndyuk A. I. (2012)
Zhitinskaya M. K. - The quasilocal impurity states in the thermoelectric Bi2Te3-based compounds, Ispolov Yu. G., Nemov S., Muhtarova A. A., Svechnikova T. E. (2012)
Strutynska L. T. - Vibration effect on the homogeneity of Вi2Те3 based thermoelectric materials grown by vertical zone melting technique (2012)
Anatychuk L. I. - Research into the effect of thermoelectric heat meter on human heat release measurement, Kobylianskyi R. R. (2012)
Mykhailovsky V. Ya. - Thermoelectric staged modules of materials based on Bi2Te3-PbTe-TAGS, Bilinsky-Slotylo V. R. (2012)
Anatychuk L. I. - The energy and economic parameters of Bi-Te based thermoelectric generator modules for waste heat recovery, Kuz R. V., Hwang J. D. (2012)
Anatychuk L. I. - The effect of heat exchange system on thermoelectric generator efficiency, Prybyla A. V. (2012)
Kuz R. V. - Moving vehicle parameters monitoring system (2012)
Taschuk D. D. - Optimization of temperature distribution in thermoelectric measuring transducer (2012)
Mykytyuk P. D. - Thermoelectric power supply for security alarm systems (2012)
Gischuk V. S. - Electronic recorder of signals from human heat flux sensors (2012)
Richard Buist (dedicated to 75th birthday) (2012)
Murad Mamedovich Mamedov (dedicated to 75th birthday) (2012)
Elena Ivanovna Rogacheva (dedicated to 75th birthday) (2012)
Михальченко В. П. - Про кореляцію механічних властивостей алмазоподібних напівпровідникових сполук з гратковою теплопровідністю (2012)
Горський П. В. - Вплив зарядового впорядкування на термоЕРС шаруватих кристалів у квантуючому магнітному полі (2012)
Рогачова О. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках PbSe, Нащекіна О. М., Ольховська С. І., Дресселхаус М. С. (2012)
Лаврентьєв М. Г. - Розрахунково-експериментальне дослідження формування структури термоелектричного матеріалу на основі твердих розчинів халькогенідів вісмуту й сурми, отриманих методом гарячої екструзії, Освенський В. Б., Меженний М. В., Простомолотов А. І., Бублік В. Т., Табачкова Н. Ю. (2012)
Красуцька Н. С. - Вплив заміщення кобальту на мікроструктуру i властивості кераміки на основі Na0.9CoO2, Клиндюк А. І. (2012)
Житінська М. К. - Квазілокальні домішкові стани в термоелектричних сполуках на основі Bi2Te3, Ісполов Ю. Г., Немов С. А., Мухтарова A. A., Свєчнікова Т. Є. (2012)
Струтинська Л. Т. - Вплив вібрації на однорідність термоелектричних матеріалів на основі Вi2Ті3, вирощених методом вертикальної зонної плавки (2012)
Анатичук Л. І. - Дослідження впливу термоелектричного тепломіра на визначення тепловиділення людини, Кобилянський Р. Р. (2012)
Михайловський В. Я. - Термоелектричні каскадні модулі з матеріалів на основі Bi2Te3-PbTe-TAGS, Білинський-Слотило В. Р. (2012)
Анатичук Л. І. - Енергетичні й економічні показники термоелектричних генераторних модулів на основі Bi-Te для рекуперації відходів тепла, Кузь Р. В., Хванг Дж. Д. (2012)
Анатичук Л. І. - Про вплив системи теплообміну на ККД термоелектричного генератора, Прибила А. В. (2012)
Кузь Р. В. - Система моніторингу параметрів автомобіля, що рухається (2012)
Тащук Д. Д. - Оптимізація розподілу температури у термоелектричному вимірювальному перетворювачі (2012)
Микитюк П. Д. - Термоелектричне джерело живлення для систем охоронної сигналізації (2012)
Гищук В. С. - Електронний регістратор сигналів сенсорів теплового потоку людини (2012)
Байст Річард (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Мамедов Мурад Мамедович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Рогачова Олена Іванівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Кресіна І. О. - Правові засади модернізації адміністративно-територіального устрою України (2011)
Дем’янчук О. П. - SWOT – аналіз політичної системи України в модернізаційній парадигмі (2011)
Бевз Т. А. - Політичний процес в Україні: традиції й інновації політичної модернізації (2011)
Павко А. І. - Теоретико-методологічні засади наукового аналізу проблем політичної модернізації українського суспільства (2011)
Шевченко О. А. - Українська "модернізація": крах "проекту Просвітництва" або "в сутінках цинічного Розуму" (2011)
Гапоненко В. А. - Інституційна складова модернізації політичної системи в Україні (2011)
Гордієнко М. Г. - Аналіз консервативної моделі політичної модернізації (2011)
Древаль Ю. Д. - Пізнавальна цінність теорії політичної модернізації (2011)
Смірнова В. О. - Раціональні передумови політичного волюнтаризму (2011)
Неліпа Д. В. - Основні етапи проведення системного аналізу в політологічних дослідженнях (2011)
Балабан Р. В. - Модернізація для України (2011)
Лозовицький О. С. - Інтернаціоналізація та глобалізація як головні тенденції етнонаціонального розвитку (2011)
Євсєєв К. В. - Політичний біхевіоризм як феномен модерністського наукового світогляду (2011)
Береза А. В. - Сучасні підходи до модернізації публічного управління (2011)
Друк Ю. Я. - Центральні органи влади в процесі політико-адміністративної модернізації (2011)
Перегуда Є. В. - Політика модернізації як конфліктогенний чинник у системі державної влади (2011)
Медвідь Ф. М. - Інституалізація громадянського суспільства в Україні в умовах політичної модернізації, Медвідь А. М. (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Шляхи подолання ризиків абсентеїстського типу політичної поведінки українських виборців (в контексті політичної модернізації України) (2011)
Гербут Н. - Гендерне квотування як основний механізм забезпечення паритетного представництва жінок у виборчих організаціях (2011)
Гербут І. - Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій (2011)
Касап Є. О. - Трансформації органах влади діяльності українських політичних партій (2011)
Левенець Є. Ю. - Модернізація центральних органів виконавчої влади в Україні (1996-2011) (2011)
Черінько І. П. - Скорочення штату державних службовців та дипломатів у контексті адміністративної реформи в Україні (2011)
Митко А. М. - Модернізація інформаційного простору Волині в умовах економічно нестабільності періоду становлення незалежності України (1991-2010 рр.) (2011)
Савойська С. В. - Мовно-політичні конфлікти як наслідок "модернізації" освітньої сфери України на сучасному етапі (2011)
Рябінін Є. В. - Регіональні суперечності по лінії "Схід-Захід" у контексті політичної модернізації (2011)
Фурманюк М. - Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації (2011)
Лікарчук Н. В. - Сутність, ознак та критерії сегментування політичного ринку (2011)
Заставна М. - Сучасні політичний клас і політична еліта в Україні (2011)
Войтенко Ю. - Налагодження системи балансу влади в Україні як необхідна умова політичної модернізації (2011)
Басараб М. М. - Превентивні етнополітичні заходи держави задля мінімізації сепаратистських ризиків (2011)
Дзвінчук Д. І. - Модернізаційні процеси в країнах Центральної Європи та псевдомодернізація в Україні (2011)
Кононенко Н. В. - Чому не вийшло демократії: Росія на початку ХХІ ст. (2011)
Ляшенко Т. М. - Політичні трансформації пострадянського простору (на прикладі країн центральноазійського регіону) (2011)
Соколов В. - Туркменистан: стратегия энергетической политики (2011)
Мачуський В. В. - Політична модернізація в сучасній Грузії (2011)
Овчар І. В. - Фактор політичної модернізації в контексті державно-правових механізмів регулювання українсько-російських взаємин (2011)
Коцур В. В. - Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері (2011)
Бушанський В. В. - Мовні суперечності в Україіні: від раннього модерну до сьогодення (2011)
Полтавець С. В. - Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи (2011)
Кальян С. Є. - Реалізація більшовицької національної політики в УРСР (1920-1939) (2011)
Глушко А. О. - Концепт автохтонності як складова історичної пам’яті українців і словенців: компаративний аналіз (2011)
Вдовичин І. Я. - Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) (2011)
Баран В. В. - Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Кулик В. - Погляди громадян України на суть і способи розв’язання мовної проблеми (2011)
Лісничук О. - Проблема ідентифікації суб’єкта національних інтересів України: дискурсійна інтерпретація (2011)
Заремба О. - Модернізаційний дискурс ідентичності в українському суспільстві на початку XXI століття, Федорченко О. (2011)
Нагорна Л. - Соціокультурна ідентичність: Проблема тезаурусу (2011)
Бушанський В. - Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до ново ідентичності (2011)
Кирюшко М. - Ірраціоналістичні основи ідеології релігійно-політчних рухів сучасності (2011)
Левенець Є. - Функціональна складова діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні (2011)
Шевченко О. - "Кінічна свідомість" в сучасній Україні як форма відновлення втрачених суспільних цінностей (2011)
Корнієвський О. - Національний вимір становлення громадянського суспільства: методологічне підґрунтя дослідження (2011)
Федоренко О. - Проблема тенденцій становлення геополітики досліджень як напряму української політичної думки першої третини ХХ століття (2011)
Ганжуров Ю. - Національно-історична пам’ять: проблеми понятійної структуризації (2011)
Курилич М. - Деякі теоретичні підходи до удосконалення міграційної політики України (2011)
Ярема В. - Дослідження формування і завершення роботи коаліційних урядів у зарубіжній політичній науці (2011)
Майборода О. - Синергетична парадигма дослідження функції етнічності у міжнародній системі (2011)
Кривицька О. - Етнофобія в Україні: стан, тенденції, перспективи подолання (2011)
Макаренко Н. - Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі Донбасу) (2011)
Ковач Л. - Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України (2011)
Головченко В. - Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір (2011)
Басараб М. - Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму (2011)
Гнатюк Т. - Досвід країн ЄС у подоланні дискримінації іммігрантів та можливості його застосування в Україні (2011)
Єфимищ Н. - Комі-зиряни та комі-перм’яки – різні шляхи споріднених етносів (2011)
Кочан Н. - Державотворення і релігійний чинник: український досвід (2011)
Грицина О. - Етапи становлення державно-церковних відносин у незалежній Україні (1991-2011 роки) (2011)
Глушко А. - Партизанський Рух часів Другої світової війни як складова історичної пам’яті: українсько-словенські паралелі (2011)
Зінченко А. - Українізація церковного життя на Сіверщині й Середньому Подніпров’ї (за матеріалами історій парафій УАПЦ 1917-1925 рр.) (2011)
Поліщук Ю. - Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект (2011)
Левітас Ф. - Українсько-єврейські відносини 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам’яті (2011)
Набок С. - Держава і політика пам’яті: досвід чотирьох Президентів України (2011)
Шаповал Ю. - Спільна польсько-українська робоча група: 15 років існування і 5 років з Янушем Куртикою (2011)
Глушко А. - Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. – К.: Дух і Літера, 2011. – 464 с. (2011)
Шаповал Ю. - Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Смірнов В. М. - Кафедра машин і обладнання технологічних процесів: історія, здобутки, напрямки діяльності і розвитку (2002)
Назаренко І. І. - Теорія і практика створення машин будіндустрії на основі синтезу систем "машина-середовище" (2002)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму руху механізмів і машин з урахуванням опору, пропорційного швидкості (2002)
Яковенко В. Б. - Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні (2002)
Сівко В. Й. - Напружено–деформований стан матеріалу в робочих процесах будівельних машин (2002)
Бадеян Г. В. - Моделирование и оптимизация технологий монолитного высотного жилищного строительства (2002)
Гарнець В. М. - Перспективні напрямки розвитку обладнання для безперервного формування залізобетонних конструкцій (2002)
Полянський С. К. - Напрямок та результати наукових досліджень секції експлуатації і ремонту (2002)
Богуславський В. Є. - Системний аналіз якості забоїв машин для земляних робіт з допомогою енергетичних показників (2002)
Човнюк Ю. В. - Про коректний підхід у моделюванні й аналізі динаміки вібраційних машин в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем (2002)
Жерновий А. С. - Альтернатива капітальному ремонту двигуна (2002)
Баранов Ю. О. - Ударно-вібраційні машини з електромагнітним приводом на випрямленому струмі (2002)
Ручинський М. М. - Високоефективна машина для формування фундаментних блоків (2002)
Свідерський А. Т. - Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів (2002)
Стройков В. В. - Критерии оптимизации виброударных площадок (2002)
Сердюк В. І. - Розробка методу регулювання нерівномірного розподілу машин за критичними параметрами (2002)
Чернега Г. К. - Удосконалення методів вимірювання та контролю компресії ДВЗ (2002)
Лесько В. І. - Надійність гідроприводів БДМ (2002)
Лобков Я. Ю. - Розробка технологічного процесу багатоелектродного автоматичного дугового широкошарового наплавлення деталей будівельних і гірничих машин (2002)
Клименко М. О. - Фізика процесу перемішування та оцінка його ефективності (2002)
Косминський І. В. - Довантажувачі в технології бетону (2002)
Басараб В. А. - Експериментальні дослідження взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної площадки (2002)
Корнійчук Б. В. - Підвищення ефективності роботи ударно-відраційних машин з електромагнітним приводом (2002)
Урбанєц М. - Світове ринкове господарство та методологічні підходи до обґрунтування економічної освіти в країнах Західної Європи та Польщі і України, Urbaniec M. (2011)
Журавська Н. - Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності фахівців аграрного виробництва (2011)
Пантюк М. - Компаративний аспект проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи в історії педагогіки початку ХХ століття (продовження) (2011)
Слатвінська О. - Впровадження інноваційних педагогічних технологій в програмах здоров’яспрямовуючої діяльності педагогів ПТНЗ (2011)
Кубська Л. - Організація роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів зі ЗМІ (2011)
Цідило І. - E-learning: понятійно-категорійний аналіз (2011)
Ромащенко І. - Актуальність комунікативної спрямованості сучасного заняття з іноземної мови у вищому навчальному закладі (2011)
Мадзігон В. - Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні (2011)
Смолінчук Л. - Використання методу тестів у вітчизняній педагогічній практиці 20 – 30-х рр. ХХ ст (2011)
Кулішов В. - Теоретико-методичні підходи щодо підготовки магістрів-економістів (2011)
Квас О. - Ідеї дитиноцентризму у педагогічній спадщині Марії Монтессорі (2011)
Зінченко В. - Офіційні механізми Болонського процесу щодо забезпечення якості вищої освіти (2011)
Пантюк Т. - Природовідповідність як провідний принцип виховання дитини (історичний аспект) (2011)
Зайцева Л. - Інтегрований підхід: сутність та можливість впровадження в дошкільній освіті (2011)
Смолова С. - Формування культури розумової праці студентів (2011)
Смеречак Л. - Позааудиторна самостійна робота у системі професійної підготовки мабуйтніх соціальних педагогів (2011)
Кустовська І. - Розвиток креативності студентів у сучасній педагогіці вищої школи, Ліхневська Т. (2011)
Сухай О. - Глобальний туризм і України (2011)
Платаш Л. - Методичне забезпечення процесу навчання у педагогічній спадщині Омеляна Поповича (2011)
Дорошенко М. - Принципи реалізації тестового контролю засвоєння знань за допомогою комп’ютерних програм (2011)
Гаманюк В. - Концептуальні засади іншомовної політики ЄС та їх практичне втілення у освітній сфері (2011)
Сєдашова О. - Історико-генетичні проблеми творчої особистості у контексті виховання творчих здібностей студента аграрного ВНЗ (2011)
Пагута М. - Бар’єри у професійній діяльності вчителя трудового навчання у процесі реалізації проектної технології, Бориславський Р. (2011)
Мельник В. - Характеристика деяких закономірностей впливу у соціальних мереж Інтернет на особистісний розвиток студентів, Чеб С. (2011)
Кобильник Т. - Методичні аспекти вивчення теми "Цілочисельне лінійне програмування”, Грозовський В. (2011)
Городнюк Р. - Напрями формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Кучумова Н. - Внесок Івана Семеновича Орлая та його внесок у розвиток європейської медичної освіти (2011)
Карамбович Н. - Екологічні проблеми Львівської області та їх соціально-демографічні наслідки (2011)
Бучковська М. - Творчість сучасного польського композитора Юліуша Луцюка, як об’єкт дослідження (на матеріалі "Міні-опусу” для фортепіано в 4 руки) (2011)
Григорович О. - Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2011)
Комар Л. - Фразеологічне багатство української мови (2011)
Харкавців І. - Педагогічна творчість: ретроспективний огляд (2011)
Процюк В. - Формування в учнів здатності до самореалізації – важливе завдання педколективів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Грицик Л. - Виховання дітей на традиціях рідного народу (2011)
Безушко С. - Урахування психофізіологічних відмінностей хлопців і дівчат підліткового віку в умовах роздільного навчання (2011)
Науменко У. - Пріоритетні напрями реформування української вищої школи з огляду на Болонський процес (2011)
Гамерська І. - Реалізація пріоритетних завдань з модернізації структури вищої освіти України в межах Болонського процесу (2011)
Дідух І. - Український скаутський рух: пошук національної ідентичності (Галичина, початок ХХ ст.) (2011)
Назаренко І. І. - Алгоритм та методи вибору мобільного комплексу будівельних машин, Шаляпіна Т. С. (2014)
Саленко Ю. С. - Разработка двухчастотного вибрационного конвейера (2014)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим режимом руху, Почка К. І. (2014)
Лесько В. І. - Метод оцінки показників надійності гідроприводів одноковшових екскаваторів із застосуванням статистичного моделювання (2014)
Косминський І. В. - Модификація двигуна Стірлінга з додаванням вакуумної герметичності та охлолоджувача примусової дії, Мельниченко М. С. (2014)
Басараб В. А. - Дослідження фізичних процесів системи "машина-середовище” (2014)
Клименко М. О. - Особливості призначення посадок підшипників кочення та їх вплив на надійність та довговічність роботи машин промисловості будматеріалів, Делембовський М. М., Печерський В. С. (2014)
Пелевін Л. Є. - Багатоярусний робочий орган землерийної машини, Карпенко М. М., Лаврик С. В. (2014)
Перельот Т. М. - Некомпенсовані електроструми у системах електроживлення будівель та споруд та методи їх зниження (2014)
Павлюк В. В. - Енергоефективні матеріали для елементів підлоги, Старостіна Г. В. (2014)
Забродський М. М. - Системне моделювання та параметрична оптимізація проектного розрахунку вібраційного грохота з круговими коливаннями (2014)
Лещенко О. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної допомоги сім’ї в період народження дитини (2012)
Мельник Ж. В. - Теоретичні основи вивчення проблеми соціально-правового захисту дітей від насильства в сім’ї, Харькова Т. М. (2012)
Михайлова Л. І. - Благодійність як соціальне явище (2012)
Сватенков О. В. - Зміст поняття "захист прав дитини" у соціально-педагогічному контексті (2012)
Сербалюк Ю. В. - Основніформи і напрямки соціального захисту в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Співак В. І. (2012)
Соляник М. Г. - Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (2012)
АбрамянО.В. О - Формування творчої особистості учнів як психолого-педагогічна проблема , Демянюк О. С., Комарова Л. О., Коваль Ю. В. (2012)
Безносюк О. О. - Соціальна робота із сім'ями військовослужбовців, Браун В. О., Осипа В. О., Прохоров О. А. (2012)
Білецька Т. В. - Бюджет робочого часу сучасного студента (за результатами дослідження у К-ПНУ імені Івана Огієнка, Рибщун О. В. (2012)
Вєтрова О. Д. - Технології підтримки та соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей і молоді у навчальних закладах (2012)
Возняк А. Б. - Вивчення потреб вихованців інтернатних закладів як важлива складова процесів соціалізації та адаптації, Чепіль М. М. (2012)
Гаврилова Н. С. - Інтеграції та інклюзії дітей з особливими освітніми потребами як актуальна проблема розвитку суспільства, Константинів О. В., Швець О. І., Гаврилов О. В. (2012)
Гаврилов О. В. - До питання про навчання студентів-інвалідів у вищих навчальних закладах (2012)
Гевчук Н. С. - Робота соціального педагога з батьками, які мають намір їхати за кордон на заробітки, засобами рекламно-інформаційних технологій (2012)
Гриценко В. А. - Переживання самотності й особливості духовно-емоційної та комунікативної сфер життя старших підлітків (2012)
Гуріч В. О. - До проблеми формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів у питанні набуття та збереження житла (2012)
Єжова Т. Є. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку як умова реалізації їх права на освіту (2012)
Козак А. В. - Соціальна роль батьків у вихованні розумово відсталих дітей (2012)
Мельник Л. П. - Психолого-педагогічні чинники агресивної поведінки девіантних підлітків, Чайковська О. М. (2012)
Олексюк Н. С. - Основні ресурси соціального супроводу сімей військовослужбовців в умовах реформування збройних сил України (2012)
Опалюк О. М. - Соціально-психологічний супровід сімей, що мають дітей з особливими потребами, Опалюк Т. Л. (2012)
Осадча М. В. - Характеристика принципів і методів виховання гуманності сучасної молоді (2012)
Сметанюк Т. І. - Рівень соціальної відповідальності старших підлітків в умовах діяльності громадського сектору (2012)
Смоліна О. С. - Роль емпатіі у формуванні взаємодопомоги дітей дошкільного віку (2012)
Собянина Г. Н. - Образовательная среда: проблемы и перспективы развития (2012)
Сорока О. В. - Арт-терапевтичний супровід молодших школярів як умова успішної адаптації до початкової школи (2012)
Пономаренко Л. І. - Соціально-педагогічні умови розвитку Соціально-педагогічні умови розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (2012)
Пріданнікова О. М. - Актуальність соціально-педагогічної профілактики хімічної залежності серед підлітків (2012)
Романовська Л. І. - Організаційно-педагогічні основи професійного співробітництва суб’єктів соціально-педагогічної підтримки дитячого руху (2012)
Брусенко О. Л. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи з сім’ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей (2012)
Воронцов О. С. - Особливості професійної діяльності молодших офіцерів органів виховної та соціально-психологічної роботи збройних сил України (2012)
Дідик Н. М. - Проблема розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2012)
Журат Ю. В. - Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя (2012)
Клочко О. О. - Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді (2012)
Ковальчук О. В. - Рефлексія в структурі професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Кулешова О. В. - Ціннісні аспекти особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу (2012)
Міхеєва Л. В. - Методи вивчення дисциплін педагогічного спрямування студентами спеціальності "практична психологія" (2012)
Овод Ю. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Онуфрієва Л. А. - Психологічні детермінанти розвитку професійної самосвідомості й особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій (2012)
Паламарчук К. В. - Лідерські якості як перспективний напрямок розвитку професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Плахотнік О. В. - Особливості викладання курсу "Історія соціальної роботи" у процесі підготовки соціальних педагогів, Спіріна Т. П. (2012)
Сапарай Ю. В. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (2012)
Снітко М. А. - Технологія підготовки фахівців соціономічної сфери до формування у підлітків безпечної поведінки в інтернет-мережі (2012)
Трухан М. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів (2012)
Хворостовська Н. В. - Педагогічні аспекти розвитку комунікативних умінь майбутнього учителя (2012)
Шпиг Н. О. - Інтеграція технології кооперативного навчання в процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях (2012)
Maksymovych O. V. - Pliability of faults in open stack versions, Melnyk V. M., Bortnyk K. Ya., Lavrenchuk S. V., Samarchuk V. F. (2015)
Maksymovych O. V. - Audio player with a library of Delphi, Melnyk K. V., Melnyk V. M., Gaday O. S. (2015)
Бортник К. Я. - Структура системи багатошарового перцептрону для мобільних пристроїв (2015)
Гринюк С. В. - Автоматизована інформаційна система обліку та руху товарів на складі, Міскевич О. І. (2015)
Губаль Г. М. - Аналіз деяких команд мови створення математичних текстів LATEX (2015)
Коцюба А. Ю. - Методика побудови алгоритмів генерації варіантів голово¬ломки Судоку, Лавренчук С. В., Остапчук Р. В. (2015)
Марченко О. І. - Структура та критерії класифікації способів реалізації та покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, Марченко О. О. (2015)
Андрущак І. Є. - Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі на основі класифікаційних правил (2015)
Грінченко Л. Г. - Поперечний згин тонкої ізотропної прямокутної плити , жорстко закріпленої на контурі (2015)
Ісмілова Н. П. - Твердотільне моделювання спряжених поверхонь "Евольвентний гелікоід – конус обертання" на базі параметричного кінематичного гвинта (2015)
Каганюк О. К. - Внедрение инновационных технологий струнного транспорта Юницкого "Skyway" в существующую транспортную систему, Желобицький Я. К. (2015)
Каганюк О. К. - Використання інноваційних технологій в розпізнаванні транспортних засобів за допомогою радіолокаційних методів, Поліщук М. М. (2015)
Каганюк О. К. - Розробка апаратно-програмного вимірювального комплексу для діагностики та дослідження технічного стану двигунів внутрішнього згорання.за допомогою мікроконтролера ELM327, Сопіжук Р. В. (2015)
Рудь Н. Т. - Математичне моделювання процесів трансферу технологій (2015)
Рязанцев О. І. - Система автоматизації керування технологічним процесом виробництва желатину, Кардашук В. С., Бортник К. Я. (2015)
Федік Л. Ю. - Особливості конструкції і керування автомобілями амфібіями, Балинський А. О. (2015)
Бондаренко Т. С. - Система хмарного моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Зубехіна Т. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування інформаційної культури бакалаврів з туризму (2015)
Мельник В. М. - Деякі перспективи впровадження комунікаційних інтернет-технологій в системі освіти України, Бортник К. Я., Чеб С. С., Міскевич О. І. (2015)
Ліщина Н. М. - Аналіз сучаних технологічних платформ для створення системи електронного документообігу університету (2015)
Panasyuk N. - Conceptual approaches to manag the education quality in higher technical educational institutions (2015)
Сидоров М. О. - Систематичне дослідження літературних джерел щодо екосистем навчального програмного забезпечення, Жигаревич О. К. (2015)
Титул, содержание (2014)
Андреев В. И. - Исследование тепловых потерь в доменной печи при вдувании в горн пылеугольного топлива, Поздняков А. В., Курбатов Ю. Л., Мишин И. В., Пикалов Д. С. (2014)
Рудницкий А. А. - Рациональная конструкция литниковой системы для колосников обжиговых и агломерационных машин, Соценко О. В., Малый А. В. (2014)
Королев С. П. - Управление формированием структуры чугуна с вермикулярным графитом в отливках сталеразливочных изложниц, Михайловский В. М., Шешко А. Г. (2014)
Лисенко Т. В. - Исследование и выбор оптимального технологического процесса бесфлюсовой плавки магниевых сплавов, Крейцер К. А., Бабилунга А. В. (2014)
Клочихин В. В. - Влияние температурного градиента на фронт кристаллизации и структуру жаропрочных никелевых сплавов ЖС32-ВИ и НВ-4, Жеманюк П. Д., Цивирко Э. И., Наумик В. В. (2014)
Сергиенко О. С. - Компьютерная модель ликвидации внутренних дефектов титановых отливок для определения оптимальной конфигурации компенсаторов, Лунев В. В. (2014)
Захарченко В. Н. - Резервы повышения эффективности работы доменных печей, Ягольник М. В., Шмат К. В., Свириденко Ж. В. (2014)
Соколовская Л. А. - О возникновении дополнительных центров кристаллизации при введении дроби в расплав, Мамишев В. А. (2014)
Титул, содержание (2014)
Пиптюк В. П. - Влияние электромагнитных сил на перемешивание ванны установки ковш-печь переменного тока, Крикент И. В., Самохвалов С. Е., Греков С. В., Кабаков Д. Ю. (2014)
Бубликов В. Б. - Влияние модификаторов при внутриформенном графитизирующем модифицировании на структуру высокопрочного чугуна, Берчук Д. Н., Бачинский Ю. Д., Берчук Е. Н., Овсянников В. А. (2014)
Нестерук Е. П. - Преимущества применения центробежных проточных реакторов для внутриформенного модифицирования (2014)
Прач Е. Л. - Разработка новых литейных сплавов системы Al-Mg-Si-Mn с добавками 1,0 %мас. Li и 0,1 %мас. Ti + 0,1 %мас. Zr, Трудоношин А. И., Бойко В. В., Михаленков K. В. (2014)
Ясинская Е. А. - Ресурсосберегающая технология легирования углеродистой стали ванадием (2014)
Афтандилянц Е. Г. - Формирование структуры биметаллических отливок, Пеликан О. А., Клименко Л. М., Костенко Д. Г. (2014)
Демидик В. Н. - Устойчивое развитие и рециклинг отходов в черной металлургии (2014)
Гасику Михаилу Ивановичу - 85 лет (2014)
Котлярскому Франко Марьяновичу - 75 лет (2014)
Фикссену Владиславу Николаевичу - 70 лет (2014)
Слово до читача (2011)
Михальченко М. І. - Україна – не Росія: ціннісний аспект відмінностей і загального (2011)
Шайгородський Ю. Ж. - Аномія як суспільний і особистісний феномен (2011)
Ковалевський В. О. - Політичні комунікації як інструменти ціннісної динаміки сучасної України (2011)
Павлятенко В. В. - Політичне насилля і маніпулювання цінностями (2011)
Яковлєв О. В. - Ціннісні характеристики індивіда як об’єкт маніпулятивного впливу в політиці (2011)
Рудяков П. М. - Мова як цінність у теорії та на практиці (2011)
Яковлєва О. В. - Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації (2011)
Кучеренко І. М. - Ціннісні джерела політичної організації українського суспільства (2011)
Балабан Р. В. - Українські суспільні цінності (2011)
Мандебура О. С. - Сім’я як цінність у площині суспільних цінностей українців (2011)
Гриневич В. А. - Політика пам’яті Другої світової війни в Україні: у пошуках ідентичності та консолідації (2011)
Шевченко О. К. - "Гламуризація" політичної влади як симптом суспільної ціннісної корозії (2011)
Бушанський В. В. - Постмодерн, кітч, нарцисизм (2011)
Лозовицький О. С. - Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геполітичний перерозподіл в умовах глобалізації (2011)
Гапоненко В. А. - Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? (2011)
Гербут І. А. - Вибори як форма реалізації народовладдя (2011)
Балабан Р. В. - Якість народовладдя в Україні (2011)
Брехаря С. Г. - Система взаємовідносин влади і бізнесу в сучасній Україні (2011)
Науменко О. М. - Сучасна українська політико-управлінська еліта в умовах політичної трансформації суспільства (2011)
Гербут Н. А. - Представництво жінок у парламенті: європейський досвід та українські реалії (2011)
Нагорний С. С. - Досвід адміністративно-територіальних реформ у посткомуністичній ЦСЕ: висновки для України (2011)
Ляхович В. С. - Політичні режими Росії та Білорусі (2011)
Кононенко Н. В. - Політичний режим сучасної Росії: чому демократії не вийшло? (2011)
Щербенко Е. В. - "Горе от ума" як дзеркало провалу російських реформ (2011)
Ляшенко Т. М. - Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага (2011)
Мачуський В. В. - Характеристика політичного режиму в Азербайджанській Республіці (2011)
Черінько І. П. - Дуалістична монархія як різновид конституційно- монархічного політичного режиму (переважно на прикладі Королівства Тонга) (2011)
Басараб М. М. - Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям (2011)
Туров І. В. - Антисемітизм в Україні ХХІ ст.: політичний ракурс динаміки змін (2011)
Подольський А. Ю. - Етнополітичні аспекти міжнаціональних взаємин на Південному Кавказі протягом ХХ століття: погляд з України (2011)
Заремба О. В. - "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії (2011)
Єфимищ Н. М. - Формування ідеологічних засад національного відродження фіно-угорських народів у 1920-х -1930-х років (2011)
Козерод О. В. - Актуальні проблеми боротьби з тероризмом у Європі (2011)
Федоренко О. А. - Ідейно-теоретичні аспекти дискурсу політично ідентичності в українському суспільстві на початку ХХІ століття (2011)
Левенець Є. Ю. - Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання (2011)
Черінько І. П. - Розвиток лобізму в Україні як перспективний шлях модернізації громадянського суспільства та розвитку неурядових організацій (2011)
Жиган Д. Ф. - Соціальна політика держави як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Палько О. П. - Австро-марксизм у контексті європейських соціалістичних доктрин (2011)
Відомості про авторів (2011)
Богороденко С. В. - Мікроелементний склад молока корів за впливу хелатів купруму, цинку та мангану (2015)
Бондарець Д. І. - До екології повзика (Sitta europeae L.) на території північно-східної України (2015)
Єлецька Т. О. - Вплив рівномірності змішування повнозмішаного раціону на перетравність поживних речовин та забезпеченість тварин енергією, Василевський М. В., Берестова Л. Є. (2015)
Зозуля Ю. О. - Ефективність використання вітаміну Е в раціонах корів в період лактації для одержання якісного вітамінізованого молока, Іонов І. А. (2015)
Кошелев А. И. - Значение ЛЭП для птиц в антропогенно трансформированных ландшафтах степной зоны юга Украины, Кошелев В. А., Копылова Т. В., Писанец А. М. (2015)
Kratenko R. I. - 3H-WB4101 and 3H-dihydroalprenolol binding parameters with brain neocortex synaptosomes of rats toxified by crown-ethers (2015)
Левічева Н. О. - Спектральний аналіз біоелектричної активності мозку у щурів при синдромі відміни інгаляції летких органічних сполук (2015)
Goncharenko Y. V. - Evaluation of recreational loading on Artem city park (Kharkov) (2015)
Комісова Т. Є. - Напрямок сукцесійних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області, Губська О. П., Кучер О. О. (2015)
Пономарьова О. А. - Аналіз життєвості молодих придорожніх насаджень м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками (2015)
Коц С. М. - Дослідження функціонального стану організму студентів, Коц В. П. (2015)
Попова Т. М. - Захворюванність студентів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Циганкова Т. І, Рябоконь А. І. (2015)
Ткаченко В. М. - Стан механічної рани нащадків, батьки яких підлягали хронічній тютюновій інтоксикації, Комісова Т. Є. (2015)
Бєдункова О. О. - Мінливість росту іхтіопопуляцій в умовах гідрохімічних змін річки Замчисько Рівненської області (2015)
Гамуля Ю. Г. - Екологічна оцінка стійкості локальних популяцій рідкісних та зникаючих видів заплавних місцезростань в долині р. Уди на території м. Харків методом фіто індикації, Чаюк О. А. (2015)
Калініна І. Г. - Бджолине обніжжя – як маркерний показник екологічного стану довкілля, Долгая М. М. (2015)
Мельник В. Й. - Обгрунтування комплексних моніторингових досліджень урбоедафотопів міста Рівне, Стернік В. М. (2015)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка рівня забруднення ґрунту важкими металами в межах міської системи (на прикладі м. Херсон), Скок С. В. (2015)
Кармазіна М. - Партогенез: труднощі осмислення (2011)
Яковлєв М. - Сучасна тематика і методи дослідження політичних партій (2011)
Бевз Т. А. - Інституціоналізація політичних партій як процес (2011)
Рибій О. - Партійна картелізація: новий рівець взаємовідносин партій, держави та суспільства (2011)
Зеленько Г. - Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? (2011)
Висоцький О. - Партії як суб’єкти здійснення технологій легітимізації політичної влади (2011)
Зуйковська А. - Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні (2011)
Гай-Нижник П. - Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) (2011)
Ситник О. - Характеристика ідеології сучасних українських націоналістичних партій: теоретико-методологічний аспект (2011)
Полтавець С. - Геополітична складова у програмах "козацьких" партій України (2011)
Матушенко О. - Вплив політичної та бізнес-еліти на еволюцію ролі та місця політичних партій в політичній системі України (2011)
Любовець О. - Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України ІІ скликання (1994-1998 рр.) (2011)
Мороко В. - Вибори 2006 і 2007 рр. на тлі перманентної політичної кризи в Україні (2011)
Туник М. - Програмні основи європейських політичних партій щодо вирішення питання національних меншин (2011)
Трачук О. - Програма національно-державного розвитку України в документах Української партії самостійників-соціалістів (2011)
Яремчук В. - Сучасна українська історіографія з проблеми українських партійних систем кінця ХІХ – початку ХХ ст.: стан розробки і перспективи (2011)
Сіданич М. - Політологічні аспекти еволюції партійних ідеологій загальнонаціональних партій США (2011)
Левенець Є. - Теорія розподілу державної влади: сутність, концепції та перспективи (2011)
Василевська Т. - Політична культура та етика влади (2011)
Жиган Д. - Соціальна політика держави як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Дмитришин Ю. - Аналіз політичної реформи в дискурсі Хуана Лінца (2011)
Нагорняк М. - Пошуки моделі вирішення етнотериторіальних конфліктів на пострадянському просторі (2011)
Санченко А. - Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні (2011)
Зварич І. - Структурно-функціональний аналіз у контексті дослідження сучасних етнополітичних процесів (2011)
Єфимищ Н. - Проблематика ідентичностей та суб’єктності в науковій та громадсько-політичній думці фіно-угорських народів ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Кальян С. - Політика єврейської національної громади до проголошення незалежності в УНР (2011)
Полтавець С. - Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького (2011)
Курас А. - Баланс розподілу військового та військово-технічного потенціалу колишнього СРСР у регіоні Закавказзя та Середньої (Центральної) Азії (2011)
Кармазіна М. - Рецензія на книгу: Лендьел М. О. "Місцева демократія у країнах Центральної та Східної Європи". — Ужгород : Мистецька лінія, 2011. - 688 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Майборода О. - Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі (2011)
Зварич І. - Системний підхід у контексті аналізу регіональної складової етнополітичних процесів, Панчук М. (2011)
Макаренко Н. - До питання про методологічні особливості етнодемографії. Проблематика, основні напрями та результати сучасних етнодемографічних досліджень (2011)
Вілков В. - Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування (2011)
Горбань Т. - Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми (2011)
Дєдков М. - Вивчення етнокультурних процесів на Півдні України – домінантна проблема науково-дослідної роботи кафедри українознавства ЗНТУ (2011)
Ляшенко О. - Зведені дані як джерело дослідження етнополітичних процесів (2011)
Єфимищ Н. - Дві моделі ідентичності пермських народів на теренах Росії у контексті політичних процесів (наприкінці ХІХ – початку ХХІ сторіччя (2011)
Рафальський О. - Етнополітична регіоналізація України (2011)
Красівський О. - Регіональна політика в Україні в умовах глобалізаційних процесів (2011)
Колтунов О. - Політична воля як феномен державного управління (2011)
Савченко І. - Конституційна криза як чинник конфліктів мфж суб’єктами центральної влади в Україні (2011)
Скрипник О. - Політична реформа в Україні: можливість здійснення (2011)
Ніколаєць Ю. - Донбас в історичній пам’яті (2011)
Калакура О. - Культурно-освітні проблеми національних меншин Донбасу (2011)
Марчук Н. - Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття в період чехословацької окупації краю (2011)
Гузинець Ю. - Національні меншини Закарпаття: етнокультурний вимір (2011)
Ковач Л. - Теоретичні засади дослідження етносоціальних процесів у регіонах України (2011)
Кочан Н. - Донбас православний: формування сучасної структури, тенденції розвитку (2011)
Байдич В. - Антирелігійна кампанія радянської влади у 1958-1964 рр. і Римо-католицька церква в Україні (2011)
Друк Ю. - Реформа політичної системи в контексті модернізації системи державного управління (2011)
Пеліванова Н. - Органи самоорганізації населення в Україні як інститути місцевого самоврядування та громадянського суспільства (2011)
Василевська Т. - Особистісні зрізи служіння як місії державної служби (2011)
Гомотюк О. - Іван Франко: проблематика етики бізнесу крізь призму "Тернопільської моральності (2011)
Ярмоленко М. - Регіональні особливості етнокультурних процесів на Заході та Сході України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Бондар В. І. - Тенденції розвитку освіти дітей з психофізичними вадами в Європі та Україні, Синьов В. М. Тищенко В. В. (2012)
Винникова Е. А. - Сиситема соціального розвитку дітей з ризиком у психічному розвитку від двох до трьох років життя (2012)
Гаврилова Н. С. - До питання історії розвитку корекційної освіти на Кам’янеччині, Борціх А. А. (2012)
Гаурилюс А. И. - Ставлення батьків до дитини з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Гладуш В. А. - Тенденції розвитку теорії і практики післядипломної освіти дефектологів в Україні (1950–1990 рр.) (2012)
Дегтяренко Т. В. - Роль епігеномних факторів в патогенезі пренатального ураження спеціалізованих систем мозку (2012)
Демченко І. І. - Роль занять з образотворчого мистецтва в гармонійному розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами (2012)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Кавецький В. Є. - Особливості професійного консультування школярів з особливими потребами (2012)
Каменщук Т. Д. - До питання розвитку поняття "знаково-символічної системи" (2012)
Коваленко В. Є. - До питання побудови індивідуального навчального плану на дитину з особливими освітніми потребами у системі індивідуального навчання (2012)
Когут С. Я. - Спеціальні дисципліни у змісті підготовкимайбутніх фахівців у галузі корекційної освіти (2012)
Козявкіна Н. В. - Програма "Рання реабілітація" за методом проф. В. Козявкіна, Лунь Г. П. (2012)
Корнєв С. І. - Теоретичні аспекти проблеми становлення пізнавальних процесів в роботах І. О. Сікорського (2012)
Крутій К. Л - Про змістові вимоги до складання програми підготовки фахівців до абілітаційної діяльності в освітніх закладах різних типів, Горбунова Н. В. (2012)
Кулєша Є. М. - Динамічне оцінювання – теоретична основа та опис завдань (2012)
Лащик Я. - Області використання комп'ютерів у спеціальній освіті (2012)
Лисовская Т. В. - Компетентнісний підхід як системоутворюючий компонент спеціальної освіти (2012)
Миколайчук М. І. - Наративна деконструкція в практиці соціально-педагогічного супроводу батьків дітей з психофізичними вадами (2012)
Обухова Т. И. - Використання відеометоду у професійній підготовці вчителя-дефектолога, Сороко Е. Н. (2012)
Онуфрієва Л. А. - Формування професіоналізму і психологічна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій (2012)
Пахомова Н. Г. - Філософські основи інтеграції медико-психологічних і педагогічних складових професійної підготовки дефектологів (2012)
Подгаєцьки А. В. - Законодавче забезпечення розвитку адаптивної фізичної культури (АФК) в Україні в період з 1991 по 2012 роки, Березовський В. А. (2012)
Притиковська С. Д. - Сучасні уявлення про координацію рухів та її роль в загальному розвитку (2012)
Руденко Л. М. - Детермінанти виникнення агресивної поведінки (2012)
Семак С. М. - Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія (2012)
Скиба Т. Ю. - Сучасний погляд на спеціальну освіту в умовах інклюзивного навчання, Левченко Л. С. (2012)
Стельмах С. С. - Індивідуальна бесіда з дитиною: практичні аспекти (2012)
Федоренко І. В. - Cучасні підходи до використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Шевцов А. Г. - Обгрунтування ортопедагогіки (2012)
Яковлева С.Д. - Зміни стану психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку в результаті шкільного навчання (2012)
Шеремет М. К. - Функціональна асиметрія головного мозку, Процюк Р. Г. (2012)
Андрусишина Л. Є. - Розвиток довільної пам’яті у старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (2012)
Бегас Л. Д. - Використання засобів театралізованої діяльності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку (2012)
Боряк О. В. - Обгрунтування методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2012)
Гаврилова Н. С. - Класифікації порушень мовлення (2012)
Гріньова О. М. - Корекція самооцінки дітей старшого дошкільного віку з заїканням засобами активного соціально-психологічного навчання, Кібальна К. О. (2012)
Дідкова Л. М. - Актуальні питання стертої форми дизартріі (2012)
Кисличенко В. А. - Комплексна програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення (2012)
Конопляста С. Ю. - Традиції та новаціїї у розумінні психомовленнєвого розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2012)
Марченко І. С. - Особливості комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку з дизартрією при ДЦП (2012)
Олефір О. І. - Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2-3 класів із ТПМ (2012)
Потапенко О. М. - Курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації логопедичних кадрів в Україні У 80-ті роки ХХ століття (2012)
Ромась О. - Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд (2012)
Ружицька Л. І. - Особливості розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Сорочан Ю. Б. - Особливості формування синтаксичної структури речення у мовленнєвому онтогенезі у дітей із моторною алалією (2012)
Ткач О. М. - Залучення батьків до надання корекційної допомоги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання (2012)
Чередніченко Н. В. - Теоретико-методичні засади формування лексичної сторони мовлення молодших школярів із ТПМ на уроках української мови, Карпенко О. М. (2012)
Чорна О. П. - Батьки як суб’єкти сучасного комплексного підходу до подолання заїкання у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бевз Т. - Трансформація виборчої системи в умовах української політичної дійсності (2010)
Щербенко Е. - Виборча система як чинник формування української політичної нації (2010)
Кочубей Л. - Виборча система як передумова формування політичного класу в сучасній Україні (2010)
Черінько І. - У пошуках оптимального варіанта: еволюція виборчої системи України (2010)
Гербут Н. - Проблемні питання оптимізації виборчої системи України (2010)
Редькіна Г. - Вибори в Україні: традиції (2010)
Кафарський В. - Виборча система України за критеріями демократії і права (2010)
Ціцуашвілі Н. - Удосконалення виборчого законодавства: загрози етнополітичній безпеці України (2010)
Овчар І. - Міжнародний контекст та політичний підтекст виборчого права України (2010)
Медвідь Ф. - Виборча система України: політико-правові засади генези і становлення, Медвідь Я. (2010)
Мойсієнко В. - Проблеми норамативно-правового закріплення підстав і порядку визнання виборів недійсними у законодавстві України (2010)
Мороко В. - Розвиток виборчого законодавства України у 1996-2007 роках (2010)
Боринська О. - Шляхи удосконалення політико-правового забезпечення виборчого процесу в Україні (2010)
Павко А. - Проблеми еволюції електоральної стратегії і тактики виборчих кампаній (2010)
Войтович Р. - Праймеріз як інструмент оптимізації виборчих технологій в Україні (2010)
Шайгородський Ю. - Політичні міфи виборчих кампаній (2010)
Береза А. - Сучасні технології голосування (2010)
Балабан Р. - Фінансовий вимір виборчого алгоритму (2010)
Меркотан К. - Маніпулятивний присмак виборчих процесів (2010)
Савченко І. - До пошуків оптимальної виборчої системи: відкриті списки, Осаволюк А., Прокопчук Д. (2010)
Квітка К. - Професіоналізація виборчих кампаній (діяльність політичних консультантів в Україні (2010)
Дмитришин Ю. - Симуляція політики в політичній рекламі України в умовах виборчих кампаній (2010)
Ломака І. - Політтехнологічні особливості участі релігійних організацій України у виборах (2010)
Древаль Ю. - Виборчі блоки політичних партій та демократичне представництво: проблеми співвідношення (2010)
Опалько Ю. - Організації громадянського суспільства як чинник впливу на виборчий процес (2010)
Савойська С. - Мовно-політичні сепаратиські тенденції у передвиборчих прорамах і діяльності політичних партій України: ретроспективний аналіз (2010)
Курас А. - Роль партій у сучасному вітчизняному визначенні і формуванні безпеки (2010)
Рябінін Є. - Проблеми українського регіоналізму крізь призму виборів (2010)
Газізова О. - Особливості виборчих кампаній у поліетнічному середовищі Криму (2010)
Роздайбіда Л. - Виборча система і національні меншини в Україні (2010)
Михальченко М. - Порівняльний аналіз європейських виборчих систем, Самчук З. (2010)
Кононенко Н. - Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів (2010)
Ляшенко Т. - Виборчий процес у країнах Центральної Азії: елемент демократії чи інструмент авторитаризму? (2010)
Василевська Т. - Виборча кампанія та цінності й настанови депутатської етики: досвід західних демократій (2010)
Жданов І. - Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду (2010)
Скрипник О. - Ефективність влади після виборів (2010)
Стойко О. - Виборча система як один з чинників ефективності політичних режимів у ході демократизації (2010)
Кондратенко Д. - Організація влади як чинник модернізації країни: (приклад Японії) (2010)
Колтунов О. - Етична інфраструктура державної служби України: загальна характеристика (2010)
Яремчук В. - Виборчі системи та українські політичні партії Австро-Угорщини й Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Монолатій І. - "Криваві" парламентські вибори 1911 р. як приклад етнічного насильства у виборчій кампанії (2010)
Полтавець С. - Козацька старшина за гетьмана Б. Хмельницького: від виборів до призначень (2010)
Відомості про авторів (2010)
Богдан С. - Оказіональні найменування номінативного поля дитина в епістолярних текстах Лесі Українки (2015)
Бурцева І. - Метод стилізації як засіб вивчення авторського стилю на заняттях зі стилістики англійської мови (2015)
Висоцька З. - Актуальні парадигми дослідження наукового тексту (2015)
Гнатюк І. - Мова української популярної медичної літератури 20-х років ХХ століття (2015)
Goloyukh L. - The Author’s Modality as a Scientific Paradigm of Literary Text Research (2015)
Демешко І. - Девербативи в прозі В. Винниченка: словотвірно-морфонологічний аспект (2015)
Кравцова Ю. - Основные направления, проблемы и перспективы развития лингвоперсонологии (2015)
Лісова Л. - Прізвища з поліфункційними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області (2015)
Мислива-Бунько І. - Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів (2015)
Мішеніна Т. - Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма) (2015)
Мялковська Л. - Мова художніх творів І. Нечуя-Левицького : етнокультурний аспект (2015)
Навальна М. - Дифузні процеси в лексиці української мови (на прикладі варваризмів мас-медійних текстів) (2015)
Нестерчук О. - Словотвір жіночих варіантів імен у прибузьких говірках (2015)
Островська О. - Експлікація категорії оцінки засобами дієслів-репрезентантів у художньому дискурсі, Поплавська Л. (2015)
Павленко Л. - Мовні особливості "Ляменту по отцу Іоанні Василевичу" 1628 року (2015)
Приймачок О. - Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови (2015)
Романюк С. - Лінгвостилістичні особливості інавгураційної промови (на прикладі виступу Президента України Петра Порошенка) (2015)
Скаб М. - Релігійна картина світу гуцулів Буковини крізь призму звертань до вищих сил у творах Юрія Федьковича, Скаб М. (2015)
Сюта Б. - Особливості мовних жанрів у сучасній музичній комунікації (2015)
Сюта Г. - Змістотвірна функція цитати в сучасній українській поетичній мові (2015)
Тарасюк Т. - Послання як засіб релігійної комунікації (2015)
Шатілова Н. - Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича (2015)
Стишов О. - Лінгвокогнітологічне осмислення сучасної політичної дійсності (Яремко Ярослав. Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 436 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Інформаційний лист (вимоги до оформлення статей у науковому журналі "Лінгвостилістичні студії") (2015)
Ільків М. - Функціональний аналіз посудин із подвійними вінцями трипільської культури Середнього Подністров’я (2013)
Ільків М. - Розвідково-охоронні дослідження на археологічних пам’ятках Чернівецької області в 2011-2012 рр., Грига В., Якубина С. (2013)
Калініченко В. - Наконечники стріл із Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.), Пивоваров С. (2013)
Красножон А. - Церква Стефана Великого в Білгороді-Дністровському (2013)
Возний І. - Середньовічні корди з території Середнього Подністров’я (2013)
Сайко М. - Кредит в античному Римі в творах греко-римських біографів (2013)
Сандуляк І. - Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (II) (2013)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (І) (2013)
Мудеревич В. - Дипломатичний аспект ходження ігумена Даниїла в Святу землю (1106-1108) (2013)
Кузь А. - Чисельність військових контингентів та мобілізаційні можливості міських ополчень генуезької Газарії У XIII - XV ст. (2013)
Масан О. - Урбанізація у державі Німецького ордену в Прусії (другий етап: 1310-1409 роки) (2013)
Удод О. - Меморіалізація історичної та соцюкультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання, Юрій М. (2013)
Чучко М. - Становище північних волостей Молдавії в епоху Фанаріотів (2013)
Кожолянко Г. - Створення та діяльність етнографічного музею Чернівецького університету (2013)
Кожолянко О. - До питання про особливості половецької матеріальної культури (2013)
Мойсей А. - Українці в етнокультурних стереотипах румунів та молдаван (2). Одруження Тимоша Хмельницького та Роксандри Лупул у румунських джерелах, Моісей А. (2013)
Кожолянко О. - Любовно-шлюбна магія дівочих ворожінь передріздвяного календарного циклу в українців і молдаван Буковини (2013)
Тимчук І. - Поширення предметів культової символіки на території Східної Європи (2013)
Третьяков О. - Типологія пам’ятних та обітних кам’яних хрестів північної частини Буковини та Хотинщини (2013)
Парайко К. - Система заборон та приписів, пов’язана з вагітністю та пологами в українського та східнороманського населення Буковини (2013)
Коломийчук О. Ритуальне “закусування” в обрядовості водохресного Святого вечора на Бойківщині (на матеріалах сіл Долинського і РОжнятівського районів - Ritual "having a bite” in the ceremonialism of the old Christmas eve in Boykivschyna (on fields sources from villages of Dolinskiy and Rognyativskiy Districts Ivano-Frankivsk Region) (2013)
Прінько О. - Теорія християнського знання за Тертулліаном: соціально-історичний аспект (2013)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (II) (2013)
Погребенник А. - Суспільно-політичне становище і релігійне тло у Французькому королівстві в епоху альбігойських війн (III) (2013)
Чучко Д. - Преподобна Параскева Сербська: історія формування культу святої на теренах Південно-Східної Європи (2013)
Шевага Ю. - Одяг української шляхти першої половини XVII століття у світлі інвентарів рухомості з документів ЦДІА у Львові (2013)
Дущак В. - Юридично-правове становище жінок на західноукраїнських землях у XIX – на початку XX ст. (2013)
Кузик В. - Бондарство Гуцульщини в утилітарному використанні та у системі народних художніх промислів (2013)
Яновський Я. - Проблема історії європейських гунів у наукових студіях О. Менчен-Хелфена (II) (2013)
Автори (2013)
Свиридюк Д. Я. - Дослідження робочого процесу лабораторного змішувача (2014)
Назаренко І. І. - Моніторинг ефективності використання комплексу машин та аспекти їхньої надійності, Шаляпіна Т. С. (2014)
Саленко Ю. С. - Разработка бетоносмесителя принудительного действия с осциллирующими колебаниями смесительного барабана (2014)
Берник І. М. - Дослідження параметрів кавітаційного процесу обробки технологічних середовищ (2014)
Нестеренко М. П. - Аналітичні дослідження взаємодії вібромашини з бетонною сумішшю при дії вертикально направленої складової просторових коливань вібромашини (2014)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування параметрів енергетично врівноваженого приводу роликової формувальної установки, Почка К. І. (2014)
Басараб В. А. - Особливості поведінки вібросистеми в умовах віброударного режиму роботи (2014)
Маслов О. Г. - Віброабразивні машини для обробки деталей будівельних машин (2014)
Клименко М. О. - Експериментальне дослідження впливу конструкції барабана гравітаційного змішувача та його лопатей на якість перемішування будівельних сумішей (2014)
Яковенко В. Б. - Параметрическая оптимизация в проектных расчетах машин для производства строительных материалов (2014)
Лесько В. І. - Визначення показників безвідмовності гідравлічних приводів будівельних машин (2014)
Алтухова Т. А. - До питання реалізації психолого-педагогічних умов навчання дітей з порушеннями інтелекту спільно з дітьми, які нормально розвиваються в загальноосвітній школі (2012)
Білоус Т. О. - Забезпечення ефективності корекційно-педагогічного процесу у спеціальній школі-інтернаті (2012)
Веренич С. В. - Нейрофізіологічні механизми рухових порушень у дітей з легкою інтелектуальною недостатністю (2012)
Гаврилов О. В. - Особливості розвитку психічних процесів (сприймання, відчуття, мислення, мовлення) дітей з помірною розумовою відсталістю (2012)
Галецька Ю. В. - Система піктограм як засіб формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2012)
Дегтяренко Т. В. - Особливості психомоторного розвитку у розумово відсталих молодших школярів, Шевцова Я. В. (2012)
Дмитрієва І. В. - Формування в учнів спеціальної школи духовних цінностей на уроках української мови та читання, Гіренко Н. А. (2012)
Жарікова І. О. - Особливості уявлень розумово відсталих дівчат підліткового віку про материнські ролі жінки (2012)
Зелінська К. О. - Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку (2012)
Клезович О. В. - Формування життєвих навичок у дітей дошкільного віку з тяжкими і множинними порушеннями розвитку засобами музики і ритміки (2012)
Козак А. В. - Роль спеціальної дошкільної освіти у навчально-виховному процесі розумово відсталих дошкільників (2012)
Константинів О. В. - Передумови становлення трудового навчання учнів з розумовою відсталістю (друга половина XIX початок XX ст.) (2012)
Кузнецова М. С. - Особливості творчої уяви учнів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Лаврикова О. - Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів на уроках природознавства (2012)
Левицький В. Е. - До питання про актуальність застосування дослідницького методу під час реалізації екологічного виховання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку (2012)
Липа В. О. - Використання міжпредметних зв’язків як ефективний шлях оптимізації формування знань у розумово відсталих учнів, Гаврилов О. В. (2012)
Ляшенко О. О. - Рівні сформованості понять та уявлень про толерантність учнів старших класів допоміжної школи (2012)
Миронова С. П. - Педагогічні умови формування навичок самообслуговування у дітей-сиріт з вадами інтелекту (2012)
Овчинникова Т. С. - Обгрунтування виділення групи дошкільників з мінімальними порушеннями розвитку з позицій корекційної педагогіки (2012)
Одинченко Л. К. - Підвищення ефективності формування в учнів уявлень та понять про форми земної поверхні на уроках географії в допоміжній школі (2012)
Радіонова В. І. - Модель індивідуальної програми навчання дітей з помірною і тяжкою інтелектуальною недостатністю (2012)
Сєромаха Н. Є. - Психологічні умови корекції поведінки в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Співак Л. А. - Фенологічні спостереження як засіб корекції розумової діяльності учнів з інтелектуальними вадами, Співак Я. О. (2012)
Татьянчикова І. В. - Основні чинники соціалізації дитини з інтелектуальними вадами (2012)
Товстоган В. С. - Модернізація освітнього процесу в допоміжній школі на основі компетентнісного підходу (2012)
Цикурова А. В. - До проблеми морально-естетичного виховання розумово відсталих учнів (2012)
Шульженко Д. І. - Психологічні умови включення розумово відсталих учнів у середовище інклюзивної школи (2012)
Базима Н. В. - Обстеження стану мовлення у дітей з аутистичними порушеннями дошкільного віку (2012)
Бєсєда В. В. - До питання оцінки фізичної підготовленності дітей дошкільного віку, Романчук О. П. (2012)
Бистрова Ю. О. - Проблеми комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами зору (2012)
Вержбицька Т. Н. - Формування номінативної функції мовлення у дошкільників з порушеннями зору, Мацевич А. С. (2012)
Глоба О. П. - Принципи побудови регіональної моделі соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Дегтяренко Т. В. - Сучасні методологічні підходи до корекції аутичних порушень у дітей, Зіборова О. О. (2012)
Долинний Ю. О. - Фізичне виховання як засіб корекції рухових вад у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Дружинина Л. А. - Технологія індивідуального ведення процесу формування зорового сприймання у дошкільника з тяжкою патологією зору (2012)
Єфименко М. М. - Нові підходи до класифікації рухових порушень у дітей (2012)
Ілляшенко Т. Д. - Діти з девіантною поведінкою у психолого-медико-педагогічній консультації (2012)
Касьян М. В. - Психолого-педагогічний підхід до вивчення дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (2012)
Колодна Н. А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру (2012)
Круглик Г. Е. - До питання про формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з труднощами в навчанні, Хабарова С. П. (2012)
Кучарук І. - Школярі з порушеннями слуху або порушеннями зору в звичайній та інтеграційній школі, Длужневська А. (2012)
Маматова З. Р. - Особливості розвитку рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку 11-15 років (2012)
Мартинчук О. В. - Особливості забезпечення педагогічного супровду ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчальнго закладу (2012)
Молєв В. П. - Особливості хроніфікованих депресій у осіб із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу, Скринчук Т. А., Молєва Н. В. (2012)
Нафікова Л. А. - Корекція й розвиток сенсорно-рухової сфери дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами інтеграційного комплексу рухових вправ (2012)
Ніколаєва О. О. - Корекція порушень постави у студентів спеціальних медичних груп засобами адаптивної фізичної культури (2012)
Островська К. О. - Особливості "Я-концепції" у дітей з розладами спектру аутизму (2012)
Полулященко Ю. М. - Методика фізкультурно-оздоровчих занять з інвалідами різних нозологічних груп (2012)
Прохоренко Л. І. - Особливості самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2012)
Саранча І. Г. - Спецкурс "гарденотерапія" в системі керованої соціалізації випускників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Тарасун В. В. - Соціально-емоційний розвиток дитини з аутизмом (до комплексної програми розвитку і навчання дитини з аутизмом) (2012)
Федоренко С. В. Орлов А. В. - Характеристика радянського періоду діяльності харківської школи для сліпих (20-30 роки хх століття) (2012)
Феклистова С. Н. - Розвиток слухового спримання і усного мовлення дітей раннього дошкільного віку з кохлеарними імплантами (2012)
Шевченко В. М. - Зародження та становлення спеціально організованого навчання дітей з порушеннями слуху в Україні (перша половина XIX ст.) (2012)
Шипілова Е. В. - Особливості навчання іноземній мові молодших підлітків з затримкою психічного розвитку (2012)
Мазепова О. В. - Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту страх) (2014)
Макаренко Л. П. - Асиметрія у вираженні каузальності між іспанською та українською мовами та її подолання в перекладі (2014)
Макарук Л. Л. - Термінологічний апарат сучасної графічної лінгвістики (2014)
Максименко О. В. - Медійний переклад в умовах інформаційної війни (2014)
Малікова О. В. - Відображення мовно-концептуальної картини світу християн в християнському теологічному дискурсі (2014)
Мандер С. М. - Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах (2014)
Марховська А. Ю. - Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспанськомовній прозі та її перекладах українською мовою (2014)
Мельник А. В. - Особливості відтворення лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячих казок Роальда Дала у їх перекладах українською мовою (2014)
Михальская О. В. - Понятие поликодовости в отечественном и зарубежном языкознании (2014)
Баранов Ю. О. - Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей (2013)
Мірошниченко М. В. - Європейський досвід еволюції юридичного перекладу (2014)
Косминський І. В. - Підвищення ефективності використання привантажувача в технології ущільнення жорстких бетонних сумішей (2013)
Мовчан Б. В. - Фразеологізми в контексті загальних тенденцій у перекладі на території Східної та Західної України початку XX століття (1910-1930-і роки) (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження навантажень в елементах роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом, Почка К. І. (2013)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Сленговая лексика в персидском языке: как избежать двусмысленности в русско-персидском диалоге? (2014)
Нестеренко М. М. - Дослідження режимів ущільнення легкобетонних сумішей на ударно-вібраційній установці за допомогою методу математичного планування експерименту (2013)
Моргун Ю. - Взаємодія тексту та коментаря у німецькомовному Інтернет-дискурсі (2014)
Мартинцев В. С. - Оцінка та аналіз конструкцій і параметрів змішувачів примусової дії (2013)
Мусієнко О. С. - Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") (2014)
Мацюк Б. В. - Оцінка та аналіз конструкцій і параметрів вібраційних грохотів для сортування заповнювачів бетонної суміші (2013)
Набережнєва Т. Є. - "Авторство" крилатих висловів Шекспіра в українській мові (2014)
Ручинський М. М. - Дослідження коливань вібраційного бетонозмішувача з урахуванням впливу перемішуваного матеріалу, Свиридюк Д. Я. (2013)
Недайнова І. В. - Щодо визначення опозиційних відношень між концептами глобалізм та антиглобалізм в сучасному англомовному просторі (2014)
Міщук Є. О. - Експериментальні дослідження роботи тримасної вібраційної дробарки (2013)
Некряч Т. - "Що в імені моєму?": промовисті імена в шекспірових творах як проблема перекладу (до 450-річчя з дня народження Вільяма Шекспіра) (2014)
Клименко М. О. - Вплив конструкції лопатевого апарату на якість гравітаційного перемішування будівельних сумішей (2013)
Нестеренко О. О. - Емотивні характеристики вигуків сучасної китайської мови (2014)
Назаренко М. І. - Моделі та механізми управління механізованими фондами будівельного підприємства (2013)
Новелліно П. Д. - Складнощі при перекладі англійських фразеологізмів українською мовою (на матеріалі автентичного видання Пола Барела "A Royal Duty”) (2014)
Нестеренко М. Є. - Особливості виникнення фінансових ризиків у будівельних підприємствах (2013)
Новосельцева І. В. - Методика дослідження лінгвального гештальту (2014)
Лесько В. І. - Імовірнісні моделі роботоздатності гідроприводів одноківшових екскаваторів (2013)
Овдіюк В. В. - Актуалізація архетипів у мові реклами: психолінгвістичний аспект (2014)
Нестеренко М. П. - Математичне моделювання впливу коливань поздовжніх стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтально направлених коливаннях віброустановки (2013)
Олешко Ю. Л. - Емотивність староукраїнської проповіді XVII ст. (2014)
Орлова І. С. - Методологія когнітивного аналізу стилю у художньому перекладі (2014)
Осідак В. В. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей (2014)
Павлюк А. Б. - Роман Чарльза Діккенса "Посмертні записки Піквікського клубу": перекладознавчий аналіз (2014)
Падалка Ю. М. - Емотивність як підкатегорія модальності (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Падар Ю. А. - Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст. (2014)
Парасін Н. Д. - Гносеологічні основи мовної категоризації (2014)
Пастух Є. В. - Прамгатичні особливості синтаксичної організації рекламних текстів у віртуальному просторі (2014)
Петрів Х. В. - Порівняння як домінанта вербально-семантичного рівня ідіостилю Оксани Пахльовської (2014)
Пилипчук Т. В. - Вербалізація метастеретипу "middle easterner" у комедійних шоу (2014)
Підгрушна О. Г. - Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи" у перекладі (2014)
Плющ Б. О. - Перекладацькі стратегії відтворення української прози англійською мовою (2014)
Перевознюк Р. В. - Медичні опитувальники як одиниця перекладу (2014)
Покровська І. Л. - Формування суфійської термінології в османській мові (2014)
Пономаренко О. В. - Лінгвопрагматичні особливості віртуального канону французького дипломатичного дискурсу (на матеріалі твітів Л. Фабіуса) (2014)
Поповська К. - Особливості українського газетного тексту як об’єкту перекладу англійською мовою (2014)
Приходько И. Г. - Тематическая организация информационного пространства русскоязычной прессы Украины (на примере ежедневных всеукраинских газет) (2014)
Прожогина И. М. - Шумные согласные русского языка глазами китайских студентов (2014)
Радчук О. В. - Паралингвистические способы репрезентации понятия отсутствие (2014)
Рибалкіна Ю. - Основні особливості термінологічного поля офіційної медицини в СЛМГ (2014)
Рижикова М. Д. - Професійна належність мовця як чинник формування англомовного лаудативного дискурсу (на прикладі рецензій на книги) (2014)
Rogach O. - The concept of poverty and its verbal representation in the English lexical phraseological system (2014)
Романець О. - Основні підходи до проблеми співвідношення норми і узусу у сучасній лінгвістиці (2014)
Романченко М. А. - До історії перекладу віршів Франческо Петрарки українською мовою) (2014)
Рудницька Н. М. - Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР (2014)
Рудько О. В. - Складнощі відтворення стилістичних засобів досягнення гумористичного ефекту в сучасній дитячій літературі (на матеріалі українських, англійських та французьких творів 1980-2013 рр.) (2014)
Ружановська М. В. - Особливості мовної ситуації в Алжирі (2014)
Саволоцька А. А. - відтворення інтертекстуальних елементів у культурно-специфічному тексті (на матеріалі роману Орхана Памука "Музей Невинності") у перекладах на англійську та українську мови (2014)
Сандига Л. О. - Англомовні неологізми у сфері інформаційних технологій (2014)
Семашко Т. Ф. - Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті (2014)
Сидорова О. Ю. - Формування комунікативної компетенції студентів правничих факультетів у вищій школі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського