Синявская О. Е. - Терминологическая фиксация коммерчески релевантного имени: история и современность (2014)
Скибицька Н. В. - Новотвори англійськомовного інформаційного простору як цілісні і розчленовані номінації (2014)
Сліпченко О. В. - Функціонально-стилістичні особливості вживання китайських ідіом чен’юй у художніх та публіцистичних текстах (2014)
Соболєва О. В. - Неографія у сучасній французькій мові (2014)
Софієнко І. В. - Становлення кіно-перекладу в Україні (2014)
Спіцина В. Є. - Гендерні особливості текстів публічних промов Перших леді США та їх відтворення у перекладі (2014)
Стасюк О. С. - Інтердискурсивність урочистих парламентських промов ФРН (2014)
Cтрокаль О. М. - Індивідуально-авторські субстантиви у поетичних текстах Павла Мовчана (2014)
Струк В. - Особливості становлення хорватської лексикографії (2014)
Телешун К. О. - Арабо-перські лексичні запозичення в турецькій фаховій мові торгівлі (2014)
Тесленко В. - Фразеологізовані речення в сучасному термінологічному прочитанні (2014)
Смущинська І. В. - Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII ст., Чайківська Г. С. (2014)
Тищенко К. О. - Концепт vatan / батьківщина в турецькій мові: лексикографічний аспект (2014)
Толстова О. Л. - Структурa та семантика іспанського футбольного жаргону (2014)
Трищенко І. В. - Відтворення особливостей літературних пародій Дж. Леннона в перекладі (2014)
Угрин Т. В. - Les représentations interculturelles au sein du paradigme representationnel (2014)
Ференс Н. - Творча індивідуальність В. Б. Єйтса в інтерпретації О. Зуєвського (2014)
Філіна Д. В. - Політичний дискурс: особливості та функції (2014)
Циркунова І. В. - Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села "Вулик" та проблеми її відтворення в перекладі (2014)
Червоненко О. Н. - Прецедентність як засіб економії мовних зусиль в телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому "Father Ted") (2014)
Черниш Т. - Чинник фонетичної подібності в історичній еволюції слов’янської лексики: етимологія і паронімія (2014)
Чернова А. О. - Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу (2014)
Чистяк Д. О. - Функціонування текстових концептів у поемі Ш. Ван Лерберга "Соляна" (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови (2014)
Шерепитко А. С. - Содержательные взаимосвязи концептов вечность и интернет в русской лингвокультуре (2014)
Шиянова І. М. - Додавання видільних часток у перекладі з іспанської на українську (2014)
Шулінова Л. В. - Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики (2014)
Шум О. В. - Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О. Гончара "Собор" німецькою мовою (2014)
Янчук С. Я. - Неперервність традицій військового перекладу в Україні (2014)
Алиев А. И. - Шероховатость поверхности при обработке в среде различных СОТС на операциях с тяжелыми условиями работы сил трения (2013)
Братан С. М. - Моделирование состояния рабочей поверхности абразивного инструмента за период его стойкости, Новоселов Ю. К., Столяров Н. Н. (2013)
Булыгина С. Л. - Учет анизотропии свойств в модели межслойного разрушения при сверлении композиционных материалов, Хавин Г. Л. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Организация технических систем и технологические перспективы алмазно-искрового шлифования (2013)
Дядюра К. А. - Эффективное использование технико-экономической информации для обеспечения качества сложных изделий, Залога В. А. (2013)
Залога В. А. - Разработка методики предварительной настройки системы диагностики состояния режущего инструмента, Зинченко Р. Н. (2013)
Запорожченко Е. Е. - Оперирование вероятностными характеристиками повышения качественных показателей процесса производства биоинженерных изделий, Сазонова М. С., Лавриненко С. Н., Лавриненко И. С. (2013)
Клименко В. Г. - Вдосконалення процесу плоского торцевого шліфування, Пижов І. М. (2013)
Кравченко Ю. Г. - Розвиток теоретичного визначення контактних температур при різанні (2013)
Кривошея А. В. - Унификация обозначений параметров и операторов при разработке обобщенных структурных математических моделей формообразования зубчатых звеньев, Мельник В. Е., Микищенко А. А., Мироненко А. Л., Гуцаленко Ю. Г., Третяк Т. Е. (2013)
Ламнауер Н. Ю. - Прогнозування якості виробів машинобудування за параметром лінійного розміру, Костюк О. Г. (2013)
Марчук В. И. - Технологические методы упрочнения функциональных поверхностей деталей, Ткачук А. А. (2013)
Мицык А. В. - Опыт внедрения и особенности проектирования планировки участка отделочно-зачистной виброобработки, Федорович В. А. (2013)
Набока Е. В. - Информационная наследственность и качество технологического процесса, Колесник М. Э. (2013)
Немировский Я. Б. - Погрешности наружной поверхности заготовок, обработанных деформирующим протягиванием (2013)
Носов П. С. - Устройство для компьютерной коррекции отклонений осанки, Яковенко В. Д., Тонконогий В. М. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Исследование и анализ методов преподавания в университетах – зарубежный опыт: университеты Ирана, Залога В. А., Бятова Н. А., Ивченко А. В., Нематнежад Мохаммад Махди (2013)
Ромашов Д. В. - Исследование прочностных свойств конструкции круга для высокоскоростного алмазного шлифования, Федоренко Д. О., Федорович В. А. (2013)
Сафонов М. С. - Математичне забезпечення методу управління потоками даних, Яковенко А. Є., Тонконогий В. М. (2013)
Сизый Ю. А. - Идентификация системы врезного шлифования на круглошлифовальном станке модели 3Б153У, Фесенко А. В., Любимый Ю. Н. (2013)
Симонова А. А. - Технологическое наследование нанокристаллического состояния поверхностного слоя изделий на стадиях жизненного цикла, Верезуб Н. В. (2013)
Смоловик Р. Ф. . - Некоторые методологические аспекты социально-экономической сущности инновационных технологий в условиях глобализации (2013)
Собчак А. П. - Анализ существующих моделей и методов построения интеллектуальных систем сбора и обработки информации, Алешина Е. С. (2013)
Тонконогий В. М. - Структурный анализ и математическое моделирование процесса обработки конических отверстий абразивно-выглаживающими развертками, Джугурян Т. Г., Голобородько А. М., Перпери Л. М. (2013)
Фадеева Ю. В. - Оптимизация содержания проекта и минимизация риска (2013)
Фадеев А. В. - Анализ потенциальных дефектов – инструмент управления качеством в производстве (2013)
Хавин В. Л. - Моделирование пьезоэлектрического привода для компенсации погрешностей прецизионной механической обработки биополимеров, Лавриненко И. С. (2013)
Шелковой О. М. - Застосування методів тривимірного імітаційного моделювання для підвищення ефективності систем масового виробництва, Грушко В. С. (2013)
Якимов А. А. - Расчет температур, формируемых при зубошлифовании тарельчатыми кругами нульградусным методом, с учетом многопроходности (2013)
Ловейкін В. С. - Результати роботи наукового напрямку "динаміка і оптимізація режимів руху механізмів і машин”, Почка К. І., Бажан В. Т., Паламарчук Д. А., Міщук Д. О., Шевчук О. Г., Шумілов Г. В. (2012)
Шаляпіна Т. С. - Організаційно–технологічні засади використання вантажопідйомної техніки, Мина О. М., Каюк Б. Д. (2012)
Косминський І. В. - Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи (2012)
Свідерський А. Т. - Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії, Делембовський М. М. (2012)
Нестеренко М. П. - Розрахунок фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа методом скінченних елементів (2012)
Корнійчук Б. В. - Оцінка пружно-деформованого стану бетонної суміші при ущільненні її на віброустановці з вертикальним розташуванням збудників коливань (2012)
Орищенко С. В. - Перспективні конструкції вібраційних грохотів для сортування будівельних матеріалів (2012)
Сівко В. Й. - Методика розрахунку напружено-деформованого стану взаємодії віброформувальної установки з робочим середовищем, Кузьмінець М. П. (2012)
Зайченко С. В. - Дослідження гравітаційного впливу на процес формування монолітного кільцевого кріплення тунелю роликовим методом (2012)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної системи (2012)
Голубничий В. А. - Міцність бетонів у конструкціях логістичного центру збудованого за іноземні інвестиції, Голубничий Г. А. (2012)
Бондарчук О. В. - Основи формування конфігурації проектів змін в структурі мультіпроекту розвитку проектно-орієнтованих організацій (2012)
Молодід О. С. - Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші (2012)
Човнюк Ю. В. - Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Лесько В. І. - Iмовірнісні моделі параметричної надійності гідроприводів машин, Лесько Л. Г. (2012)
Дьомін Ю. М. - Моделювання та визначення руху робочого органа установки для нанесення поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи (2012)
Мех О. А. - До окремих питань підтримки критичних технологій в Україні (2015)
Yegorov I. - Foresight Studies in the Context of Innovation Policy of Ukraine in 2000s (2015)
Шмаров В. Н. - Может ли Украина иметь ядерное оружие?, Барьяхтар В. Г., Лежненко И. В. (2015)
Малицкий Б. А. - Научно-технический потенциал Украины от "добровских" времен до наших дней: две разные эпохи развития (2015)
Новиков Н. В. - Науковедение и история науки – важнейшие сегменты научного обеспечения инновационного развития Украины (2015)
Дикусар А. И. - Сравнительный анализ взаимосвязи между наукой и социально-экономическим развитием общества в странах ЕС и СНГ, Кужба Р. (2015)
Аллахвердян А. Г. - Динамика научных кадров в советской и постсоветской России: сравнительно-науковедческий анализ (2015)
Рижко Л. В. - Розвиток новітніх технологій і трансформація онтологічних категорій (2015)
Кричевский С. В. - Эволюция технологий и технологических укладов в парадигме "зеленого" развития и глобального будущего (2015)
Фандо Р. А. - Теоретические и социокультурные предпосылки изучения наследственных заболеваний человека: историческая ретроспектива и современное положение (2015)
Жерновий Д. В. - Сфера послуг як джерело економічного зростання в інноваційно-орієнтованій економіці (2015)
Редько К. Ю. - Про можливості спеціальних економічних зон для відродження економіки України (2015)
Грачев О. А. - Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ, Хоревин В. И. (2015)
Бессалова Т. В. - Образование в сфере нанотехнологий, Оноприенко В. И. (2015)
Донская М. Д. - Роль Л. А. Кульского в разработке методов и технологий очистки воды (2015)
Геза А. В. - Основні етапи обчислювальної техніки як підґрунтя для становлення та розвитку кібернетики (2015)
Хроніка наукового життя (2015)
Автори номеру (2015)
Abstracts (2015)
Смірнов В. М. - Наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин, Головань В. П. (2012)
Назаренко І. І. - Аналіз схем перестановки автомобільних коліс, Корнійчук Б. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Високоефективні пружні опори для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа (2012)
Назаренко І. І. - Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів, Міщук Є. О. (2012)
Зайченко С. В. - Дослідження процесу формування кільцевої конструкції роликовим робочим органом конічної форми (2012)
Баранов Ю. О. - Критерії вибору змішувача сухих будівельних сумішей, Клименко М. О. (2012)
Сівко В. Й. - Динамічна математична модель робочого процесу формування залізобетонних виробів, Кузьмінець М. П. (2012)
Черненко К. В. - Основні положення методики вибору технології піднімання укрупнених надважких і великорозмірних покриттів з одночасним влаштуванням постійних опор (2012)
Нестеренко І. С. - Стадії та етапи проведення оцінки нерухомості (2012)
Гембарський Л. В. - Дослідження типових ґрунтових умов при реконструкції фундаментних систем (2012)
Голубничий А. В. - Термодинаміка і фактичне мінералоутворення при сумісному нагріві і випалюванні двокомпонентних керамічних шихт "вогнетривка глина – залізовмісний шлак” (2012)
Бондарчук О. В. - Структурная модель мультипроекта реструктуризации и развития организаций (2012)
Пелевін Л. Є. - Обгрунтування вибору геометричних та динамічних параметрів моделювання різання грунту наконечником з консоллю, Пристайло М. О. (2012)
Шаляпіна Т. С. - Оцінка та аналіз моделей і методів прийняття ефективних рішень при оптимізації рівня механізації будівельних організацій (2012)
Гембарська М. О. - Імітаційні випробування буронабивних паль з використанням кінцевоелементних моделей (2012)
Коваленко С. О. - Оцінка експлуатаційних режимів автокранів (2012)
Заліско І. І. - Експериментальні дослідження напружень і деформацій опорного обладнання автомобільного крану (2012)
Терновий В. І. - Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи, Молодід О. С. (2012)
Броварська О. А. - Історичні ретроспективи й націософські пошуки сучасної публіцистики у семіотичному дискурсі (на матеріалі есе Богдана Теленька "Соловецький лабіринт. Записки упередженого паломника") (2015)
Висоцький А. А. - Повість М. Семенової "Ведун": літописний контекст авторської концепції витоків Русі (2015)
Галаган Я. В. - Ахматовские традиции в творчестве М. Д. Рахлиной (2015)
Гармаш Л. В. - Танатологические мотивы в исторических романах В. Я. Брюсова (2015)
Гетман Ю. С. - Особенности использования фразеологических единиц в речи персонажей в исторической драматургии Д. В. Аверкиева (2015)
Гетманец А. О. - Новые граны романа воспитания, Гетманец И. О. (2015)
Горячева Т. В. - Образ города в поэзии Л. Семенова (2015)
Грачева И. В. - Особенности стилизации в творчестве Юлия Кима (2015)
Грівіна В. С. - Трансгресія в "Джанкі" Вільяма Берроуза (2015)
Гулич Е. А. - Проза Л. Я. Гуревич в контексте беллетристики конца XIX– начала ХХ вв. (2015)
Зуєнко М. О. - Міфопоетика метафізичної лірики Е. Марвелла та літературний процес в Англії XVII ст. (2015)
Комаров С. А. - Принцип художественного обобщения в рассказах и фельетонах Е. Д. Зозули (2015)
Криворучко С. К. - Специфіка жанру оповідання "Симпозіум" М. Кундери (2015)
Переяслов В. О. - Метафізичні виміри в філософській ліриці В. Мисика (2015)
Поддубко Ю. В. - Мотивный ряд "время" в творчестве Александра Кушнера (2015)
Польщак А. Л. - Проблема віри та елементи екзистенційної проблематики в романі Ф. Моріака "Гадючник" (2015)
Прушковська І. В. - Жанрова парадигма турецької авторської драми: радіоп’єса (2015)
Ступницкая Н. Н. - "Тварь ли я дрожащая или право имею" (по произведениям А. И. Солженицына) (2015)
Хинкиладзе Е. В. - Элементы "Романа о писателе" в романе В. П. Крымова "Фуга" (2015)
Щербина В. В. - Оппозиция "Белый-черный" в художественном мире Юргиса Балтрушайтиса и Марины Цветаевой в контексте русской символистской поэзии (2015)
Гусев В. А. - Новое историко-литературное исследование жанра (2015)
Грицук І. В. - Дослідження роботи системи передпускового підігріву і прискореного прогріву з тепловим акумулятором для двигунів внутрішнього згорання стаціонарних і мобільних машин будівельної галузі, Прилепський Ю. В., Рибалко І. Ф., Рибалко Р. І., Адров Д. С. (2011)
Фомін А. В. - Рух робочих органів ґрунторуйнуючи систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем, Костенюк О. О., Тетерятник О. А. (2011)
Назаренко І. І. - Методика та алгоритм розрахунку напружено – деформованого стану металоконструкцій автокранів, Заліско І. І., Коваленко С. В. (2011)
Косминський І. В. - Динаміка поведінки та стабілізація режиму коливань привантажувача (2011)
Нестеренко М. П. - Дослідження взаємодії днища форми з ушільнюваним середовищем при дії горизонтально направленої складової просторових коливань віброплощадки (2011)
Свідерський А. Т. - Огляд та аналіз методології оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії, Делембовський М. М. (2011)
Черненко К. В. - Історія, сучасний стан і перспективи будівництва будинків і споруд з великорозмірними покриттями (2011)
Цимбал С. Й. - Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах, Малишев О. В. (2011)
Берник І. М. - Оцінка та аналіз способів отримання теплової енергії і конструктивних рішень теплогенеруючого та теплоакумулюючого устаткування (2011)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання проектного розрахунку вібраційного грохоту з коловими коливаннями, Забродський М. М. (2011)
Пелевін Л. Є. - Представлення імітаційної моделі динаміки станів гідравлічного слідкуючого приводу рульового управління на формальних граматиках, Горда Д. О., Цюцюра Г. О. (2011)
Клапченко В. І. - Корпускулярно-кінетична модель механічного руху (2011)
Бабич Ю. І. - Визначення індивідуальних характеристик суб’єкта критичної інфраструктури, які впливають на процес відновлення його кваліфікаційних знань в знання-орієнтованих системах підтримки прийняття рішень, Бабич М. І., Тонконогий В. М. (2014)
Брижан Т. М. - Технологическое обеспечение высокоточной механической обработки глубоких отверстий, Минчев Р. М. (2014)
Вайсман В. А. - Проектно-ориентированное управление должностными обязанностями на основе моделирования деятельности менеджера, Рязанцев В. М., Гогунский В. Д., Чернега Ю. С. (2014)
Гавриш А. П. - Підвищення якості шліфування поверхонь зносостійких деталей тертя з легованих титаном та вольфрамом композитів шляхом удосконалення абразивних кругів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Зигуля С. М. (2014)
Голофєєва М. О. - Дослідження залежності дисипативних властивостей синтеграну від частоти вимушених коливань, Тонконогий В. М., Редько Т. О. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Сравнительная оценка работоспособности режущих пластин из сверхтвердых материалов (2014)
Дерев’янченко О. Г. - Підвищення глибини діагностування станів різальної частини різців з використанням системи технічного зору, Криницин Д. О. (2014)
Залога В. О. - Підвищення стабільності процесу різання шляхом зміни швидкості різання в процесі обробки, Зінченко Р. М., Шаповал Ю. В. (2014)
Залога В. О. - Діагностування технічного стану металообробного верстату, Нагорний В. В. (2014)
Залога В. О. - Підвищення точності обробки отворів з глухими шпонковими пазами, Пирогов О. Д., Рибалка П. В., Діденко Є. В. (2014)
Краснощек Ю. С. - Определение геометрических параметров инструмента при свободнообкатном резании (2014)
Лобанов В. К. - Исследование сопротивления усталости ЦАПФ задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2014)
Немировский Я. Б. - Особенности расчета усадки отверстий при деформирующем протягивании деталей из чугуна, Чернявский А. В., Еремин П. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Оптимизация параметров круглого наружного шлифования по критериям точности и производительности обработки, Кленов О. С. (2014)
Оборский Г. А. - Наукометрические исследования публикационной активности как составляющая инновационного развития университета, Тонконогий В. М., Гогунский В. Д. (2014)
Роп’як Л. Я. - Вплив ейлерових сил на точність механічної обробки отворів при свердлінні, Левчук К. Г., Цідило К. І. (2014)
Рябенков И. А. - Условия повышения эффективности процесса шлифования с дискретной радиальной подачей, Гершиков И. В. (2014)
Сарычев Э. Н. - Исследование влияния износостойкого покрытия AlCrN на изменение крутящего момента червячной фрезы в процессе зубофрезерования (2014)
Сизый Ю. А. - Разработка предложений по повышению точности изготовления шлифовальных кругов для ручных шлифовальных машин, Сталинский Д. В., Романченко П. В., Слипченко С. Е. (2014)
Сулейманов Р. И. - Использование синтетических аналогов животных жиров в качестве СОТС при сверлении и развертывании труднообрабатываемых материалов, Абдулгазис Д. У. (2014)
Черкашенко М. В. - Проектирование пневматической системы управления станком для электрохимического маркирования, Полушкин К. А. (2014)
Шкурупий В. Г. - Оценка влияния износа зерен на шероховатость обрабатываемой поверхности при абразивном полировании (2014)
Ягьяев Э. Э. - Организация системы мониторинга технологического процесса чистового шлифования (2014)
Титул, зміст (2015)
Пирог Т. П. - Деструкция нефти в присутствии Cu2+ и поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМB Аc-5017 и Nocardia vaccinii IМВ В-7405, Конон А. Д., Софилканич А. П., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2015)
Жукова Д. А. - Таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. УКМ В-7404 – антагоніста фітопатогенних мікроміцетів, Клочко В. В., Зелена Л. Б., Рева О. М., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. (2015)
Чеботарева В. В. - Физиолого-биохимическая активность бактерий при прорастании семян огурцов и влияние инфузорий Colpoda steinii на этот процесс, Бега З. Т., Курдиш И. К. (2015)
Авдєєва Л. В. - Пробіотичні властивості каротин­синтезуючих штамів Bacillus sp. 1. 1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113, Нечипуренко О. О., Хархота М. А. (2015)
Коротаєва Н. В. - Виявлення патогенних бактерій Rhizobium vitis на виноградниках півдня України, Ліманська Н. В. (2015)
Сідашенко О. І. - Прояв факторів патогенності у біоплівкоутворюючих та неформуючих біоплівку штамів Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2015)
Иутинская Г. А. - "Микробы в био­гео­химических процессах, эволюции биосферы и существовании человечества", Широбоков В. П., Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2015)
Пелевін Л. Є. - Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов зтм від нерівностей транспортного шляху, Мачишин Г. М., Давиденко М. А. (2011)
Смірнов В. М. - Конструктивні особливості бурильного обладнання з роздільним обертанням складових різальної частини буру, Головань В. П. (2011)
Назаренко І. І. - Дослідження робочого режиму віброплощадки на завершальній стадії формування бетонного лотка, Нестеренко М. П. (2011)
Пенчук В. О. - Выбор рациональных параметров конструкций пассивных распределителей сыпучих материалов, Крикун Е. О. (2011)
Дьомін Ю. М. - Оцінка конструктивних та технологічних параметрів агрегатів для відновлення захисних покриттів магістральних трубопроводів (2011)
Голубничий А. В. - Цементи з залізовмісними шлаками для монолітних залізобетонних конструкцій високогір’я карпат (2011)
Нестеренко І. С. - Основні чинники, які впливають на вартість землі (2011)
Ярас В. І. - Метод відриву зі сколюванням, право на достовірність, Ловейкін С. О. (2011)
Прилепський Ю. В. - Автоматизація керування тепловими потоками в теплових накопичувачах двз будівельних машин, Грицук І. В., Рибалко І. Ф., Дорошко В. І., Адров Д. С. (2011)
Луговський О. Ф. - Теоретичне обґрунтування доцільності використання ультразвукових кавітаційних технологій у технологічних процесах, Берник І. М. (2011)
Полтораченко Н. І. - Нечітке відношення переваг альтернатив на початкових етапах проектування інженерних мереж (2011)
Клапченко В. І. - Макроскопічна модель механічного руху (2011)
Хмара Л. А. - Повышение прочностных характеристик элементов рабочего оборудования строительно-дорожных машин путем применения заполнителя, Талалай В. А. (2010)
Кузьмінець М. П. - Вибір раціональних параметрів робочих органів землерийних машин через роботу руйнування ґрунтового середовища, Сівко В. Й. (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс, Кобижський М. Г. (2010)
Нестеренко М. М. - Дослідження пружних властивостей гумових прокладок ударно-струшувальної установки при різних питомих тисках (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження динаміки руху матеріалу в межовому шарі обертового барабана, Клименко М. О. (2010)
Сивко В. И. - Оценка влияния уплотняемой бетонной смеси на выбор режимов рабочего органа вибромашины, Мироношенко Д. А., Гринченко В. М. (2010)
Нестеренко М. П. - Дослідження напруженодеформованого стану рами віброплощадки (2010)
Свідерський А. Т. - Оцінка та аналіз параметрів і Режимів руху вібромайданчиків для формування контрольних зразків бетону, Ручинський М. М., Мартинюк І. Ю. (2010)
Назаренко І. І. - Визначення вимушених поперечних коливань пуансонів установок для виробництва багатопустотних плит, Шепелюк А. М. (2010)
Корнійчук Б. В. - Методика розрахунку основних параметрів віброустановки для формування залізобетонних кілець (2010)
Дєдов О. П. - Розповсюдження плоских хвиль напруження в пружно-пластичному середовищі під дією силового навантаження (2010)
Панова О. В. - Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів (2010)
Цимбал С. Й. - Експериментальні польові дослідження вдавлюваних паль таврового поперечного перерізу, Малишев О. В. (2010)
Назаренко М. І. - Дослідження моделей та характеристик організаційних форм процесу функціонування будівельних машин (2010)
Горда Д. О. - Дослідження структури програмного забезбечення макроконвеєра САПР ГСРП будівельних машин (2010)
Забродський М. М. - Системне моделювання проектного розрахунку вібромайданчика з вертикально направленими коливаннями (2010)
Цюцюра С. В. - Застосування нейронних мереж у будівельних проектах, Теренчук С. А., Єременко Б. М. (2010)
Пиляєв Р. С. - Розробка економіко-математичної моделі використання баштових кранів (2010)
Шахнова В. М. - Від наукових теорій до енергозберігаючих конструкцій і технологій, Фіалко Н. М., Черних Л. Ф, Черненко В. К., Савенко В. І., Сухоросов І. М., Клюс Л. Г. (2010)
Карпачев Ю. А. - Дослідження робочих процесів агрегату для безповітряного розпилювання поліуретанової суміші при її автоматичному нанесенні на магістральні трубопроводи, Павлюк В. М., Дьомін Ю. М. (2010)
Кузьмишина Н. В. - Результати інтродукції Zea mays L. , Рябчун В. К., Вакуленко С. В., Головчанська І. О., Тертишна Н. В., Акулова М. О., Сергієнко О. О. (2014)
Чернобай Л. М. - Формування та склад колекції самозапилених ліній кукурудзи за продуктивністю, Сікалова О. В., Овсяннікова Н. С., Вакуленко С. М., Таганцова М. М. (2014)
Бабушкіна Т. В. - Екологічна пластичність та стабільність зразків генофонду пшениці м’якої ярої за стійкістю до хвороб та шкідників, Петренкова В. П., Падалка О. І. (2014)
Змієвська О. А. - Оцінка відновників фертильності жита озимого за комплексом ціннихознак, Єгоров Д. К. (2014)
Діордієва І. П. - Чотиривидові тритикале, Парій Ф. М. (2014)
Капустіна Т. Б. - Джерела стійкості тритикале ярого проти збудників септоріозу листя та бурої листкової іржі з комплексом цінних господарських ознак (2014)
Клімова О. Є. - Лінії-продуценти високої цукристості у Zea mays L. subsp. saccharata Korn, Максимова Л. О. (2014)
Феденко Н. М. - Стан та збагачення генетичного різноманіття дині звичайної, Палінчак О. В. (2014)
Колесник І. І. - Резерви селекції гарбуза за основними господарсько цінними ознаками (2014)
Аралова Т. С. - Комбінаційна здатність та оцінка генетичних компонентів сортів горошку посівного (Vicia sativa L. ) за масою насіння з рослини, Бабій С. І. (2014)
Глюдзик М. Ю. - Методологічне удосконалення застосування апоміксісу у селекції тютюну, Матієга О. О., Савіна О. І. (2014)
Мамедов Д. Ш. - Pезультати вивчення генофонду фісташки звичайної (Pistacia vera L. ) в Азербайджані (2014)
Ярош А. В. - Методологія оцінки твердості зерна у пшениці м’якої озимої, Рябчун В. К., Леонов О. Ю., Діденко С. Ю., Копитіна Л. П., Сахно Т. В., Шелякіна Т. А. (2014)
Задорожна О. А. - Зберігання насіння олійних культур у контрольованих умовах, Герасимов М. В, Шиянова Т. П., Авілова Т. О. (2014)
Рябчун В. К. - Кравченко Владислав Андрійович, Куьмишина Н. В. (2014)
Ожерельєва В. Н. - 135 років з дня народження В. Я. Юр’єва (2014)
Рябчун В. К. - Сиволап Юрій Михайлович, Задорожна О. А. (2014)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2014)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2014)
Симпозіуми, з’їзди, семінари, наради В 2014-2015 рр. (2014)
Правила для авторів (2014)
Васько В. О. - Застосування експериментального мутагенезу в селекції рослин, Гудим О. В., Рожак О. Г. (2015)
Гарт О. Ю. - Мінливість біометричних показників рослин селекційно-цінних зразків перцю солодкого за умов статевого та змішаного апоміктично-статевого розмноження, Крутько Р. В., Кондратенко С. І. (2015)
Гудзенко В. М. - Розширення генетичного різноманіття для селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України (2015)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна характеристика гібридів кукурудзи (Zea mays L. ), створених на основі подвійно–гаплоїдних ліній плазми Ланкастер, Рябченко Е. М. (2015)
Діордієва І. П. - Використання ознаки "стерильність – фертильність" для відбору пшенично-житніх хромосомнозаміщених форм тритикале, Парій Ф. М. (2015)
Змієвська О. А. - Прояв гетерозису у нових простих експериментальних гібридів (F1) жита озимого, Єгоров Д. К. (2015)
Капустян М. В. - Диференціація самозапилених ліній кукурудзи за здатністю закріплювати стерильність та відновлювати фертильність пилку (2015)
Laiko I. M. - Contemporary fibre level in non-narcotic varieties of hemp (Cannabis sativa L. ), Vyrovets V. H., Kyrychenko H. I., Mishchenko S. V., Kmets I. L. (2015)
Москалець В. В. - Прояви модифікаційної здатності генотипів тритикале озимого лісостепового та поліського екотипів, Москалець Т. З. (2015)
Подгаєцький А. А. - Перспективність для селекції різних за стиглістю міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю і його виходом, Крючко Л. В. (2015)
Хоменко С. О. - Трансгресивна мінливість ознак продуктивності гібридів другого покоління пшениці твердої ярої, Федоренко М. В. (2015)
Четверик О. О. - Коефіцієнти кореляції та детермінації між ознаками сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Миколайко В. П. - Хімічний склад сортів та селекційних номерів цикорію коренеплідного селекції Уманської дослідно-селекційної станції ІБКІЦБ (2015)
Міщенко С. В. - Генетичний контроль ознаки карликовості у лінії конопель (Cannabis sativa L. ) сорту Глухівські 58 (2015)
Шевель Л. О. - Генетична мінливість кількісних ознак у сортів Callistephus chinensis (L. ) Nees, Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Jin Xiaomei - Influence of growth stimulator met on morpho-physiological traits of buckwheat (2015)
Буряк Ю. І. - Ефективність застосування регуляторів росту і мікродобрива в процесі розмноження насіння сортів пшениці озимої та ячменю ярого, Чернобаб О. В., Огурцов Ю. Є., Клименко І. І. (2015)
Бушулян О. В. - Вплив десикації на посівні якості насіння та урожайність нуту (2015)
Герасимчук О. П. - Технологічна оцінка зерна сортів м’якої пшениці (2015)
Гутянський Р. А. - Урожайні властивості та посівні якості насіння сої за дії сучасних гербіцидів, Огурцов Ю. Є., Клименко І. І., Волошина С. М. (2015)
Кирпа М. Я. - Мінливість якості насіння кукурудзи залежно від її післязбиральної обробки, Бондарь Л. М. (2015)
Клименко І. І. - Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику (2015)
Сергієнко О. В. - Нові гіноеційні лінії огірка корнішонного типу для використання в гетерозисній селекції, Радченко Л. О., Солодовник Л. Д. (2015)
Сокол Т. В. - Стійкість колекційних зразків сої до шкідливих організмів (2015)
Solonechniy P. M. - "GGE biplot” assessment of phenotypic stability of spring barley varieties, Kozachenko M. R., Vasko N. I., Naumov O. G., Solonechna O. V., Vazhenina O. Ye., Bondareva O. B., Kovalenko A. L. (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Ситник К. - Безпека як системна парадигма сталого розвитку й буття суспільства (2014)
Богиня Д. - Трансформації відтворення трудового потенціалу в контексті формування інформаційної економіки. Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці: монографія / С. С. Гринкевич. - Львів: Львівська комерційна академія, 2013. - 350 с. (2014)
Якубовський С. - Інноваційна конкурентоспроможність: новітні виклики. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія / І. В. Тараненко. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський унівесрситет імені Альфреда Нобеля, 2013. - 424 с. (2014)
Хвесик М. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи, Голян В., Андрощук І. (2014)
Стасишен М. - Исследование отраслевого тренда в евроинтеграции Украины как морской державы, Изотов С., Бобырев В. (2014)
Скрипчук П. - Основні аспекти формування ринку водних ресурсів в Україні, Судук О. (2014)
Кожушко Л. - Організаційно-економічний механізм трансформації відносин власності у сфері меліорованого землеробства в умовах приватної власності на землю, Мандзюк О. (2014)
Велесик Т. - Теоретико-методичні засади формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення (2014)
Клименко О. - Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території як передумова формування ефективної стратегії сталого розвитку басейну річки Горинь, Король Б. (2014)
Химинець В. - Механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону (2014)
Костюкевич Р. - Концептуальні підходи до розроблення й управління природоохоронними программами на засадах методології проектного менеджменту, Овчаренко І., Костюкевич А. (2014)
Кузнецова Т. - Організаційні засади впровадження інтегрованих систем управління якістю діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: функціональний підхід, Пахаренко О. (2014)
Фроленкова Н. - Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель, Сидорчук Л. (2014)
Андрійцьо А. - Обґрунтування сутності концепції культури екологічного менеджменту та принципи її формування (2014)
Левковська Л. - Екологічна складова фіскального регулювання водокористування, Трачук І. (2014)
Щербакова А. - Шляхи забезпечення підтримки інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств на осушуваних землях (2014)
Тичковська Л. - Концептуальні засади інноваційних елементів фінансового забезпечення водно-ресурсної сфери України (2014)
Шевченко І. - Удосконалення регіональної екологічної політики (на прикладі Львівської області) (2014)
Десятнюк О. - Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні, Дмитрів В. (2014)
Кудрицька Н. - Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (2014)
Петриченко П. - Клієнтоорієнтований підхід у діяльності підприємств індустрії гостинності (2014)
Росошенко М. - Асоціативна хронологія революції, Дем’яненко Ю. (2014)
Абдулаєва Ґ. - Історія та тенденції розвитку спеціальної освіти Республіки Казахстану, Толебієва Ґ. (2012)
Богуцька Т. О. - Рухливість нервових процесів в контексті природи індивідуальних особливостейм (2012)
Вержиховська О. М. - Теоретичні аспекти проблеми психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі, Ковальчук І. І. (2012)
Воробйова Г. Е. - Процес соціальної реабілітації дошкільників з обмеженими можливостями здоров’я з застосуванням здоров’я зберігаючих технологій (2012)
Гайдукевич С. Е. - Організація освітнього середовища для дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання (2012)
Гладка В. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа розробки освітніх стандартів перепідготовки (2012)
Годовнікова Л. В. - Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я, в умовах інклюзивної освіти (2012)
Дегтяренко Т. М. - Оптимізація діяльності системи корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні (2012)
Дем’яненко Б. Т. - Методологічні та методичні основи комплексної медико-психолого-педагогічної корекції розвитку дітей ті підлітків з психофізичними вадами (2012)
Дорошенко О. М. - Досвід організації взаємодії школярів з вадами у розвитку та їх здорових однолітків (2012)
Золотарьова Т. В. - Утворення функціональних систем під час застосування синергетичної технології управління вертикальними процесами у системах "особистість" і "дефект" (2012)
Калініна Е. М. - Сучасні проблеми наступності дошкільного і школьного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Клименко І. С. - Вікові особливості дизонтогенеза дітей з резидуально-органічним ураженням центральної нервової системи у формі психоорганічного синдрому (2012)
Ковалець І. В. - Критерії і показники інноваційного розвитку спеціальної освіт з використанням інформаційно-освітніх ресурсів (2012)
Кострикін В. Я. - Дидактичні умови дистанційного навчання студентів-інвалідів (2012)
Кротенко В. І. - Основні шляхи подолання "синдрому вигорання" та професійної деформації у працівників в сфері "людина-людина", Левадна Г. В. (2012)
Купчак О. М. - Профілактика порушень писемного мовлення в учнів початкових класів (2012)
Лапп О. О. - Організація педагогічної практики магістрів спеціальної (дефектологічної) освіти (2012)
Лужкевич М. - Відеотренінгова терапія – основа теорії та методології (2012)
Мединська Ю. Я. - Роль та місце дисципліни "патопсихологія" у підготовці майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти (2012)
Мушинський В. П. - Історичні та організаційні аспекти діяльності вітчизняної системи психолого-медико-педагогічних консультацій (2012)
Панова О. А. - Історичний шлях становлення системи корекційної освіти (2012)
Першко Г. О. - Зміст корекційної роботи соціального педагога з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі (2012)
Поліщук С. В. - Роль групової роботи у психологічній реабілітації. Арт-терапія (2012)
Полуляшенко М. П. - Дослідження А.І. Селецького та їх наукове значення (2012)
Светлакова О. Ю. - Індекс інклюзії як система оцінки якості інклюзивної освіти для дітей з особливостями психофізичного розвитку (2012)
Сіліна Н. А. - Педагогічна інтеграція розумової та естетичної діяльності як актуальна проблема сучасної корекційної психопедагогіки (2012)
Соколова Г. Б. - Психологічне консультування родин фахівцями ПМПК (2012)
Співак В. І. - Теоретичні підходи до вивчення дитячого церебрального паралічу, Сербалюк Ю. В. (2012)
Томаржевська І. В. - Аналіз впровадження програми гуманістично орієнтованого психологічного супроводу студентів з вадами здоров’я в умовах професійної підготовки соціономічного профілю (2012)
Хохліна О. П. - Особистість у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини (2012)
Швець О. І. - До питання про інклюзивну освіту: погляд практика (2012)
Басаргіна Л. В. - Проектування освітньої програми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку (2012)
Бєлова О. Б. - Аналіз дослідження видів та підвидів агресії у молодших школярів з різним мовленнєвим розвитком в аспектах: "Я-особистість", "Я у сім’ї" та "Я у соціумі" (2012)
Гаврилова Н. С. - Класифікації порушень мовлення (2012)
Голуб Н. М. - Фактори, що впливають на виникнення труднощів та порушень формування писемного мовлення у молодших школярів (2012)
Демиденко С. А. - Удосконалення лексики емоцій учнів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення на уроках позакласного читання (2012)
Дмитрієва І. В. - Використання ігрових методів та прийомів на уроках української мови в молодших класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей із ТПМ, Гриненко О. М. (2012)
Козинець О. В. - Причини труднощів комунікації у підлітків із заїканням (2012)
Линдіна Є. Ю. - Диференційовані прийоми корекції недорікуватості у дослідженнях Є. Ф. Соботович у II половині XX століття (2012)
Ніколаєва О. О. - Логопедична робота з формуванню орфографічних навичок у молодших школярів з загальним недорозвитком мовлення (2012)
Почесна К. - Використання методів йохансена в діагностиці та терапії дітей з дислексією їх розвиток за дослідницьким проектом (2012)
Рібцун Ю. В. - Специфіка використання наочності та мовленнєвого матеріалу у логопедичній групі (2012)
Савінова Н. В. - Теоретичні засади системи диференційованої корекції мовлення у дошкільників із ТПМ (2012)
Січкарчук Н. Д. - Розвиток темпо-ритмічного чуття та просодичного компоненту мовлення у старших дошкільників із моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності (2012)
Томіч Л. М. - Організація корекційно-логопедичної роботи з дошкільниками як проблема педагогічного дослідження (2012)
Федорович Л. О. - Психологічні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів, майбутніх логопедів (2012)
Швалюк Т. М. - Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Шереметєва О. В. - Логопедичне заключення і його варіанти в ранньому віці (2012)
Долінський А. А. - Дослідження впливу кавітаційної обробки на структурно-механічні властивості дисперсної системи з фосфоліпідами, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К., Макаренко А. А. (2015)
Поперечный А. Н. - Экстрактор для малотоннажных пищевых производств, Боровков С. А. (2015)
Бурлака Т. В. - Дослідження сушіння культивованих грибів різними інфрачервоними випромінювачами, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2015)
Дубковецький І. В. - Дослідження кінетики конвективно-терморадіаційного сушіння глоду, Малежик І. Ф., Стрельченко Л. В., Євчук Я. В. (2015)
Стрельченко Л. В. - Дослідження процесу сушіння білків соєвого концентрату "Pro-Vo КМ", "Белкотон С 95" та їх комбінації конвективно-терморадіаційним способом, Дубковецький І. В., Страшинський І. М., Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Коломієць Р. А. (2015)
Снежкин Ю. Ф. - Измерение затрат теплоты на испарение в процессе концентрирования яблочного сока, Гусарова Е. В., Дмитренко Н. В., Декуша Л. В., Воробйов Л. Й. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Застосування ступінчатих режимів при сушінні насіння пшениці, Пазюк В. М., Самойленко К. М. , Пазюк О. Д. (2015)
Петрова Ж. О. - Дослідження теплоти випаровування вологи з бетаніновмісної рослинної сировини в процесі зневоднення методом синхронного теплового аналізу, Снєжкін Ю. Ф., Самойленко К. М. (2015)
Зав’ялов В. Л. - Визначення витрат енергіі при віброекстрагуванні із рослинної сировини, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2015)
Жеплінська М. М. - Очищення топінамбурового екстракту вапняним молоком, Бессараб О. С., Бендерська О. В., Лазарів І. Р. (2015)
Гузьова І. О. - Дослідження зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів з гарбуза, Атаманюк В. М., Микичак Б. М., Зейналієва Ю. (2015)
Дмитренко Н. В. - Вплив технологічних параметрів процесу сушки на теплоту випаровування вологи з рослинних тканин (2015)
Коляновська Л. М. - Залежність питомого енергоспоживання від гідромодуля та питомої потужності при екстрагуванні насіння сої (2015)
Ковальов А. В. - Определение параметров теплопоглощения в хлебопекарных печах с конвективным обогревом, Мыколив И. М. (2015)
Дементьева Т. Ю. - Исследование коэффициентов теплообмена неподвижного слоя с внутренними источниками теплоты, Солодкая А. В. (2015)
Бурдо О. Г. - Концентрирование экстрактов стевии в микроволновой вакуум-выпарной установке, Ружицкая Н. В., Макаренко Т. А., Малашевич С. А. (2015)
Чорний В. М. - Аналіз дисперсного стану рослинної сировини зернового походження, Прищепа Ю. Ю., Лапіна Н. В., Ляшко Г. В., Рибачок А. В., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2015)
Рибачок А. В. - Інтенсифікація процесу екстрагування при виробництві гірких настоянок, Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2015)
Погорілий Т. М. - Дослідження зміни температури в комірці розчину сахарози при її одночасному контакту з паровою бульбашкою та кристалом цукру в залежності від сталих або змінних коефіцієнтів теплофізичних характеристик комірок при масовій кристалізації цукру (2015)
Терзиев С. Г. - Совершенствование теплотехнологий производства кофе, Левтринская Ю. О., Бурдо О. Г. (2015)
Кошелева М. К. - Некоторые аспекты создания инновационных безопасных энергоресурсосберегающих промышленных технологий химической отделки текстильных материалов, Рудобашта С. П. (2015)
Сороковая Н. Н. - Способ сушки термолабильных материало в ленточной сушильной установке с применением теплового насоса, Снежкин Ю. Ф., Шапарь Р. А., Сороковой Р. Я. (2015)
Корінчук Д. М. - Фізична модель процесу інфрачервоного сушіння термолабільних матеріалів, Демчук Д. Ю. (2015)
Крутякова В. И. - Энергоэффективные технологии и оборудование для малотоннажных производств микробиологических средств защиты растений (МБСЗР), Белоусов М. Ю., Осипенко Т. Н., Бурденко Т. И., Шалова Н. В. (2015)
Гаращенко О. В. - Ресурсозберігаюча технологія магнітного очищення водних середовищ, Гаращенко В. І. (2015)
Целень Б. Я. - Спосіб безреагентної нейтралізації кислого конденсату продуктів згоряння природного газу (2015)
Головко Д. А. - Энергоэффективные оборудование и технология для получения особо чистых ферратов (VI), Головко И. Д. (2015)
Бурдо О. Г. - Пути повышения энергетической эффективности процессов переработки плодов шиповника, Альхури Юсеф (2015)
Бухкало С. І. - Особливості процесів утилізації плівкових полімерних відходів (2015)
Швед М. П. - Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерної плівки, Швед Д. М., Овчарук І. І. (2015)
Швед М. П. - Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерних труб, Швед Д. М., Воробей Н. Г. (2015)
Бандура В. М. - Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням (2015)
Потапов В. А. - Фильтрационная сушка при повышенном давлении, Якушенко Е. Н., Гриценко О. Ю. (2015)
Іваницький Г. К. - Застосування кавітаційного реактора пульсаційного типу для екстрагування з рослинної сировини, Чайка О. І., Гоженко Л. П. (2015)
Бурдо А. К. - Энергоэффективные технологии переработки растительного сырья (2015)
Шит М. Л. - Теплонасосная пастеризационно-охладительная установка (2015)
Ляшенко А. В. - Наукові аспекти підвищення енергоефективності при переробці вторинних ресурсів агропрому (2015)
Остапенко О. П. - Методичні основи комплексного оцінювання енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з електричним та когенераційним приводом (2015)
Селихов Ю. А. - Эксергетический метод решения задачи оптимизации работы солнечной установки, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Давыдов В. А. (2015)
Смирнов Г. Ф. - Системный анализ энергоэффективности ВВУ с тепловым насосом, Зыков А. В., Резниченко Д. Н. (2015)
Селихов Ю. А. - Оптимизация работы систем солнечного горячего водоснабжения, Коцаренко В. А., Горбунов К. А., Давыдов В. А. (2015)
Коломієць О. В. - Основні робочі характеристики сонячного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту "силікагель/Nа2SO4", Бєляновська О. А., Сухий К. М., Прокопенко О. М., Козлов Я. М., Сухий М. П. (2015)
Безбах И. В. - Исследование работы рекуперативных сушилок на базе термосифонов (2015)
Косів Р. Б. - Зброджування висококонцентрованого пивного сусла дріжджами різних рас, Березовська Н. І., Паляниця Л. Я., Харандюк Т. В. (2015)
Петрова Ж. О. - Дослідження режимів екстрагування гумусових та гумінових речовин (2015)
Кіндзера Д. П. - Визначення оптимальних параметрів сушіння подрібнених стебел соняшника для виробництва паливних брикетів, Атаманюк В. М., Госовський Р. Р. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Аналіз енерговитрат стадії термовологісної обробки біомаси в технологіях виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М., Степчук І. В. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Залишок після екстракції гумінових речовин з торфу як сировина для виготовлення біопалива, Корінчук Д. М. (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження температурної обробки біосировини в технології виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М. (2015)
Перетяка С. Н. - Технология производства пеллет из виноградных выжимок, Осадчук П. И. (2015)
Шаркова Н. О. - Технологія вітчизняного продукту спеціального дієтичного призначення "білок гідролізований сухий", Жукотський Е. К., Декуша Г. В., Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я. (2015)
Мусій Р. Й. - Сонячні повітряні теплові колектори для екологічно чистої сушки продуктів харчування, Демчина О. І., Сиротюк С. В., Гальчак В. П. (2015)
Харенко Д. А. - Энергомониторинг предприятий ресторанного и гостиничного комплекса (2015)
Яровий І. І. - Деякі проблеми експериментального моделювання процесів сушіння рослинної сировини в мікрохвильовому електромагнітному полі, Катасонов О. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Тест на політичну зрілість: популістський демарш націоналістичної "Свободи" та буржуазного "Удару" (2014)
Полемика Патриархов о "русском мире" и российской агрессии (2014)
Відомому українському вченому-економісту Йосифу Петровичу виповнилося 80 років (2014)
Україна постреволюційна: рецепти модернізації (Ігор Шумило, Анатолій Гальчинський, Андрій Єрмолаєв, Олександр Пасхавер) (2014)
ІІ Міжнародна конференція "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток" (GCERECEEC’2014) (2014)
Хвесик М. - Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в контексті імплементації водних директив Європейського Союзу: інституціональне середовище, секторальні особливості та перспективи диверсифікації, Голян В. (2014)
Гасанов С. - Теоретична сутність державної підтримки сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектору, Петруха С. (2014)
Саричев В. - Сучасна трансформація партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями (2014)
Редзюк Є. - Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів (2014)
Шедяков В. - Управління працею в умовах підвищення рівня взаємозалежності в економічному житті суспільства: актуальні питання стратегічних трансформацій (2014)
Сидорович О. - Причини, наслідки та інструменти протидії розгортанню конфлікту інтересів у фіскальній практиці (2014)
Коцкулич Т. - Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств (2014)
Запорожець М. - Роль та місце біржових індексів у інформаційних потоках вітчизняного фондового ринку (2014)
Нездойминов С. - Морской круизный бизнес как вектор международной интеграции морехозяйственного комплекса Украины, Андреева Н. (2014)
Левковська Л. - Інноваційні підходи до управління безпекою водних ресурсів України, Сундук А., Добрянський О. (2014)
Гордійчук А. - Фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні: основні тенденції та перспективи покращення (2014)
Божидарнік Т. - Аналіз циклічності розвитку соціально-економічної системи як напрям попередження виникнення кризи, Абрамова І. (2014)
Кушнір Н. - Інституціональні аспекти розвитку рекреаційних підприємств у сучасних умовах, Дячук О., Войтович Д. (2014)
Бусел Р. - Регулювання оренди водних об’єктів на регіональному рівні: досвід Волинської області (2014)
Политическая вестернизация Украины, 1991-2014 (2014)
Беркетова М. Г. - Шляхи організації сенсомоторного розвитку дітей раннього віку з синдромом дауна в процесі ігрової діяльності (2012)
Бистров А. Є. - Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведінки (2012)
Гаврилов О. В. - Особливості розвитку психічних процесів (увага, пам’ять, моторика, емоційно-вольова сфера) дітей з помірною розумовою вдсталістю (2012)
Гайдукевич М. А. - Символічна форма комунікації у дітей з порушенням інтелекту (2012)
Гаман А. М. - Правова освіченість - важливий аспект у запобіганні девіантної поведінки в дітей з інтелектуальною недостатністю, Харькова Т. М. (2012)
Геращенко С. І. - Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5-6 класів (2012)
Гончарук Н. М. - Особливості міжособистісних взаємостосунків та спілкування розумово відсталих школярів в умовах шкільної групи (2012)
Дмитрієва І. В. - Дослідження рівня сформованості екологічної культури учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2012)
Долженко А. І. - Основні напрями вивчення соціально-трудової адаптації учнів молодших класів допоміжної школи (2012)
Захарова Ю. В. - Теоретичне обгрунтування розробки програмно-методичного забезпечення факультативних занять для старших класів першого відділення допоміжної школи (школи-інтернату) (2012)
Ільченко А. М. - Психолого-педагогічна корекція розумо-вого розвитку дітей молодшого шкільного віку (2012)
Ковиліна В. Г. - Основні напрями корекційно-педагогічної роботи з батьками, які виховують малюка з вадами психофізичного розвитку (2012)
Косенко Ю. М. - Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту (2012)
Кравець Н. П. - Корекційна спрямованість читацької компетентності розумово відсталих учнів (2012)
Лапшина Л. М. - Дані нейрофізіологічного обстеження дітей з порушенням інтелекту в структурі надання їм комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги (2012)
Ляшенко О. М. - Принципи організації занять з підготовки домашніх завдань в корекційній (допоміжній) школі (2012)
Макавчик І. Ю. - Трансформації в змісті освіти дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах диференціації системи спеціальної освіти БРСР (1950-і рр. – 1990-і рр.) (2012)
Науменко О. А. - Особливості ігрового заміщення у старших дошкільників з інтелектуальною недостатністю, Рак Н. Г. (2012)
Номовир И. Г. - Корекційно-педагогічна робота з розвитку усного мовлення на основі глобального читання у дітей 2-3 років з синдромом Дауна (2012)
Посвістак О. М. - Формування мовленнєвої комунікативної компетенції у розумово відсталих дітей початкової школи (2012)
Рагель Е. Н. - Теоретичні аспекти формування комуні-кативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Савицький А. М. - Особливості раннього розвитку дітей з синдромом Дауна (2012)
Сімко А. В. - Особливості застосування порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики дітей-олігофренів 6-7 років (2012)
Тарасенко Н. В. - Корекційна спрямованість роботи над словосполученням як засіб розвитку усного та писемного мовлення учнів старших класів спеціальної школи (2012)
Хруль О. С. - Організація і зміст роботи з формування допоміжної поведінки у старшокласників з інтелектуальною недостатністю (2012)
Чалчинська Н. О. - Педагогічна і наукова спадщина І.Г. Єременка, як складова теорії та практики вітчизняної олігофренопедагогіки (2012)
Чеботарьова О. В. - Удосконалення змісту спеціальної дошкільної освіти для дітей з розумовою відсталістю (2012)
Якуба А. М. - Аналіз особливостей комунікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Башкірова І. Л. - Педагогічна робота з батьками в умовах спеціальної дошкільної установи для дітей з порушеннями зору: стан, перспективи розвитку (2012)
Бойко Г. М. - Технологія реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату (2012)
Вержбицька Т. Н. - Особливості дотикової діяльності тотально сліпих молодших школярів, Кононович О. А. (2012)
Глущенко І. І. - Дослідження особливостей актуалізації лексичного досвіду учнями із ЗПР (2012)
Дмітрієва О. І. - Дослідження стану сформованості правових переконань старшокласників з порушеннями слуху (2012)
Дорошенко О. М. - Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів із вадами слуху, Кашуба Л. В. (2012)
Єжова Т. Є. - Білінгвістичне навчання як ресурс формування культурної самобутності глухих дітей (2012)
Заплатинська А. Б. - Напрями формування та корекції процесів сенсорної інтеграції у дітей із церебральним паралічем (2012)
Калініна Т. С. - Особливості роботи психолога з дітьми із ЗПР у спеціальному освітньому закладі (2012)
Кобель І. - Соціалізація глухих та слабочуючих дітей із труднощами у навчанні в інклюзивному освітньому середовищі (2012)
Кривоногова О. В. - Аналіз провідних психологічних чинників виникнення опійної наркозалежності у підлітків (2012)
Кулєша Є. - Динамічна оцінка теоретичних основ і опис завдання (2012)
Лепех Х. В. - Психологічна готовність до школи дітей з аутизмом (2012)
Марчук Т. - Психолого-педагогічні засади вивчення рідної мови учнями початкової школи інтенсивної педагогічної корекції (2012)
Мілевська О. П. - Предикативні схеми як методичний прийом формування розуміння текстів в учнів із затримкою психічного розвитку (2012)
Мога М. Д. - Методичні особливості адаптивного фізичного виховання дітей із спастичними формами ДЦП (2012)
Науменко Д. Е. - Особливості діагностування шкільної тривожності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Омельченко І. М. - Простір комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку: структура, чинники недорозвитку, умови формування (2012)
Пічугіна Т. В. - Використання психологічної компоненти для виявлення шкільної дезадаптації дітей, Будзько А. О. (2012)
Полещук С. В. - Стан сформованості різних видів діяльності дітей зі складною структурою дефекту, Горохова Т. С., Шатохіна В. С. (2012)
Русакович І. К. - Моральне виховання молодших глухих школярів в системі корекційних занять: ресурси і приорітети в умовах зміни освітніх парадигм, Сафонова Ю. М. (2012)
Смоліна О. С. - Теоретичні основи виховної моделі суб’єкт-суб’єктних відносин у роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку (2012)
Сухоніна Н. С. - Вивчення деяких особливостей чуттєвого сприймання молодших школярів зі зниженим зором (2012)
Ужченко І. Ю. - Особливості цілепокладання в навчальній діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Кукса Е. В. (2012)
Феклістова С. Н. - Особливості зв’язного мовлення молодших школярів з порушеннями слуху, Коляда О. П. (2012)
Шевцов А. Г. - Корекція рухової сфери дітей дошкільного віку з використанням психічних структур колективного несвідомого, Єфименко М. М. (2012)
Шилович Е. А. - Навчання розв’язуванню простих задач учнями з порушеннями слуху (2012)
Адаменко О. П. - Видовий склад збудників фузаріозу сої та їх патогенність (2015)
Бондаренко І. В. - Оцінка стійкості сортів пшениці озимої проти шкідників запасів зерна (2015)
Гутянський Р. А. - Урожайність та якість насіння сої залежно від післясходових строків внесення гербіциду Фабіан (2015)
Дзюбенко І. М. - Позакореневе підживлення рослин буряків цукрових для регулювання поживного режиму під час вегетації, Ермантраут Е. Р. (2015)
Кирилюк В. П. - Продуктивність сої залежно від способів застосування біофунгіциду мікосан (2015)
Клименко І. В. - Фотосинтетична продуктивність сої залежно від різних доз мінеральних добрив та краплинного зрошення у східній частині лівобережного Лісостепу України (2015)
Кокойко В. В. - Використання природних регуляторів росту рослин (ррр) у технологіях вирощування гарбуза великоплідного (cucurbita maxima duch. ), Хареба. В. В. (2015)
Кохан А. В. - Соняшник у сівозмінах лівобережного Лісостепу України, Гангур В. В., Корецький О. Є., Лень О. І., Манько Л. А. (2015)
Куничак Г. І. - Роль агрофітоценозів в органічному виробництві сільськогосподарської продукції, Вівчарик В. І. (2015)
Москалець В. В. - Формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого і одержання нормативно-безпечної рослинницької продукції за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення території українського полісся, Москалець Т. З. (2015)
Романенко О. Л. - Вологозабезпеченість грунту та продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в зоні південного Степу, Конова С. Р., Солодушко М. М., Бальошенко С. В. (2015)
Тимошенко О. П. - Ураження гороху кореневими гнилями за різних систем удобрення та використання препарату ризогумін (2015)
Цимбал Я. С. - Формування травостоїв, продуктивність і якість сумішей однорічних культур залежно від добрив (2015)
Хорішко С. А. - Особливості формування показників якості зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування (2015)
Широкоступ О. В. - Раціональне застосування мікродобрив на посівах буряків цукрових (2015)
Васько Н. І. - Сортовирізняльні ознаки сортів ячменю ярого селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН для підвищення ефективності польового інспектування, Важеніна О. Є., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Шевченко Г. С., Зимогляд О. В., Садовой О. О., Петухова І. А. (2015)
Дубовик Н. С. - Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої озимої за пластичністю та стабільністю, Кириленко В. В., Дергачов О. Л. (2015)
Лебеденко Є. О. - Стійкість форм соняшнику до гербіциду експрес 75 в. г., Кириченко В. В. (2015)
Макляк К. М. - Вплив добових перепадів температури повітря на жирнокислотний склад олії насіння гібриідв соняшнику, Вареник Б. Ф., Кутіщева Н. М. (2015)
Носенко Ю. М. - Моніторинг селекційних інновацій в галузі картоплярства (2015)
Слісарчук М. В. - Експрес-метод визначення вмісту олії в насінні на ранніх етапах селекції льону олійного та льону-довгунця (2015)
Троценко В. І. - Етапи формування продуктивності рослин та урожайність посівів соняшнику, Жатова Г. О. (2015)
Щипак Г. В. - Особливості сорту пшениці м’якої озимої Москаль, Цупко Ю. В., Щипак В. Г., Чернобаб Р. А., Плакса В. М., Матвієць В. Г. (2015)
Щипак Г. В. - Результаты селекции пшеницы твёрдой озимой (Triticum durum Desf. ) на зимостойкость, урожайность и качество, Цупко Ю. В., Щипак В. Г., Плакса В. Н. (2015)
Катеринич О. О. - Інтенсивність формування живої маси при відгодівлі "фермерських" півників нового вітчизняного м’ясо-яєчного гібрида, Панькова С. М., Захарченко О. П. (2015)
Ляшенко В. М. - Використання преміксів з підвищеним вмістом кобальту, міді і йоду при інтенсивній відгодівлі свиней, Вінтоняк В. М., Слипанюк О. В. (2015)
Тимчук В. М. - Б. М. Рожественський – фундатор кадрового менеджменту, Гребенюк І. В., Косенко Р. О. (2015)
Корифей програмування врожаїв (до 100-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора Г. П. Устенка) (2015)
Його знала вся Україна… (2015)
Вимоги до публікацій у збірник "Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківскої області" (2015)
Титул, зміст (2014)
Михаилу Айзиковичу Юдину – 65 лет! (2014)
Резолюція ІІ Міжнародного екологічного форуму "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм" (2014)
Богдан Т. - Залучення й використання зовнішньої фінансової допомоги в контексті поточних економічних проблем та історичного досвіду реалізації "плану Маршалла" (2014)
Шедяков В. - Розвиток виробничої демократії та взаємозв’язок рівнів регулятивних можливостей, або сила єдності – в різноманітті (2014)
Шмаглій О. - Сучасні особливості та пріоритети розвитку плодоовочевого комплексу України (2014)
Леонов Д. - Реорганізація та ліквідація недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і можливості його імплементації в Україні (2014)
Василишен Ю. - Організаційні форми участі банків у забезпеченні інвестиційної привабливості регіонів (2014)
Рудь Н. - Інноваційні кластерні структури: аналіз передумов формування та розвитку, Марчук О. (2014)
Немировська О. - Функціонування корпоративного капіталу в економіці України (2014)
Морозов О. - Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п’яти рівнів (2014)
Герасимчук З. - Методика комплексного аналізу та оцінки відповідності формування регіональних роздрібних торговельних мереж принципам сталого розвитку, Корсак В. (2014)
Жебровська О. - Використання інтегрованих маркетингових комунікацій у просуванні товарів та послуг класу "люкс" (2014)
Бойко Т. - Інтелектуальні ресурси телекомунікаційних підприємств (2014)
Буратчук Н. - Особливості використання інструментів контролінгу запасів у системі управління фінансами торговельних мереж (2014)
Левченко О. - Системоутворююча роль логістичного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2014)
Про книгу Володимира Рябошлика (2014)
Титул, зміст (2011)
Вилегжаніна Т. - Бібліотеки і право (2011)
Кириченко Г. - Політика, право, Інтернет. Проектна діяльність НПБУ (2011)
Розколупа Н. - Правові аспекти реорганізації публічних бібліотек (2011)
Цуріна І. - До питання децентралізації публічних бібліотек: стан та проблеми (2011)
Афанасьєва Л. - Київські періодичні видання ХІХ сторіччя: історичний огляд, Гуржій С. (2011)
Кунанець Н. - Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Сокульська С. - Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади (2011)
Пігур І. - Від творчих пошуків до творчих здобутків (2011)
Мартюшова О. - Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці (2011)
Білик О. - Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів (2011)
Татарчук Л. - Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (2011)
Воропаєва В. - Завдання і проблеми впровадження нових систем автоматизації бібліотечної діяльності на прикладі НТБ Донецького національного технічного університету, Клочко А. (2011)
Ярошенко Т. - Предметний доступ до бібліотечної колекції: дослідження нашої землячки за океаном (2011)
Політова О. - До виходу в світ науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008)" (2011)
Ворона Ю. - Життя Кобзаря – уроки для нащадків (2011)
Ворона Ю. - Видання, що не має аналогів у світовій культурі (2011)
Ворона Ю. - Таємниці письменницьких шухляд (2011)
Ворона Ю. - Улюблені поети Сергія Жадана (2011)
Дейнега О. - Бібліотека – центр духовності селища (2011)
Вітаємо з відзнакою Львівський навчально-бібліотерапевтичний центр "Ковчег" (2011)
Кабмін визначив переможців Премії імені Лесі Українки (2011)
Титул, зміст (2014)
Від сільського будівельника до економіста-аграрника. Доктору економічних наук, професору Дмитру Федосовичу Крисанову – 65! (2014)
Професор Володимир Дідух: "Кластерна модель розвитку окремих галузей – основний резерв створення робочих місць на Волині" (2014)
Анатолій Суховецький: "Маючи такий потужний природно-ресурсний, науково-технічний та кадровий потенціал, Волинська область залишається суто аграрною і відсталою" (2014)
Регіональна програма "Інвестиційно-інноваційний розвиток Волинської області в період 2015-2020 років" (2014)
Савчук О. - Проблеми реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні (2014)
Крисанов Д. - Географічні зазначення походження агропродовольчої продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи (2014)
Гасанов С. - Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности, Петруха С., Петруха Н. (2014)
Титарчук І. - Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Саліхова О. - Вплив технологічних ресурсів ТНК на інноваційно-інвестиційні процеси промисловості України, Бак Г. (2014)
Бірюк С. - Інституційні та сегментарні диспропорції вітчизняного фінансового ринку (2014)
Буснюк С. - Фінансово-економічні передумови формування та функціонування кластерів на Волині (2014)
Касумов Ф. - Ранжирование предприятий "Азнефтехиммаш" по инновационной активности, Исмаилова Т. (2014)
Васильєв А. - Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання (2014)
Шако О. - Європейська практика екологічного оподаткування відходів (2014)
Степанов В. - Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень, Рассадникова С. (2014)
Minakova S. - Modelling of the teaching process in logistic systems by using of nested Petri Nets (2014)
Коваленко Ю. - Від хвороби Путіна та ядерного синтезу – до світової війни (2014)
Андрушків Б. - Новий погляд на механізми активізації інноваційних процесів в управлінні підприємством. Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес - процесів промислових підприємств до нової економіки: монографія / О. М. Полінкевич. - Луціьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. - 448 с. (2014)
Федоришин Ю. І. - Про деякі літолого-фізичні аспекти порід-колекторів баденського ярусу північно-західної частини Більче-Волицької зони, Паюк С. О., Нестеренко М. Ю., Владика В. М., Балацький Р. С., Лазарук Я. Г. (2015)
Магун М. Я. - Оптимізація змащувальної домішки лігносульфонатно-калієвої бурової промивальної рідини, Гурський С. А., Зіньков Р. В., Верста О. М. (2015)
Нагорний В. П. - Оброблення вуглеводневих пластів бігармонічною акустичною хвилею, Денисюк І. І., Юшицина Я. О., Ліхван В. М. (2015)
Пилипів Л. Д. - Дослідження впливу термообробки високов’язкої долинської нафти на її реологічні та транспортабельні властивості (2015)
Ледовських В. М. - Електрохімічна регенерація карбонільних сполук відпрацьованих нафтових олив на алюмінієвому катоді, Давиденко О. М. (2015)
Голич Ю. В. - Залежність зневоднення нафт від їх фізико-хімічної характеристики, Бойченко С. В., Топільницький П. І., Романчук В. В. (2015)
Притула М. Г. - Методологія побудови комп’ютеризованих систем управління виробничими підприємствами з використанням MES, Химко О. М., Чекурін В. Ф. (2015)
Гунда М. В. - Перспективи освоєння дрібних та дуже дрібних родовищ газу в Україні, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М., Годинець О. С., Паюк С.О. (2015)
Савків Б. П. - Внесок українських фахівців у створення нафтогазової промисловості Туркменістану (2015)
Інформаційний бюлетень (2015)
Леськів І. - До 100-річчя від дня народження В.А. Ярмолюка (2015)
Титул, зміст (2013)
На науковій ниві з максимальною віддачею (До 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи) (2013)
Доктору экономических наук, профессору Осипову Владимиру Николаевичу – 65 (2013)
Відомому вченому Ярославу Ковалю – 80 (2013)
Професор Володимир Дідух: "Наша країна особлива з точки зору природних багатств, у тому числі родючих ґрунтів. Їх потрібно берегти як незалежність держави" (2013)
Прокопа І. - Селянські господарства в Україні: генезис, сучасні виклики та домінанти розвитку, Крисанов Д. (2013)
Куценко В. - Соціальне середовище українського села як передумова сталого розвитку: діагностика та перспективи (2013)
Бобух І. - Міжнародний досвід оцінки нефінансових вироблених активів та шляхи його використання в Україні, Корпієвскі Д. (2013)
Радзієвська С. - Україна та країни Азії: торговельно-інтеграційний аспект (2013)
Шедяков В. - Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань (2013)
Палиця С. - Державна політика економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я України (2013)
П’ятницька Г. - Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози, Григоренко О., Найдюк В. (2013)
Ібатуллін Ш. - Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні, Сакаль О., Бокоч В. (2013)
Бусел Р. - Стратегічні пріоритети регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах (2013)
Окландер М. - Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства, Яшкіна О. (2013)
Кривов’язюк І. - Модель вибору логістичних стратегій в умовах кризового стану підприємства, Кулик Ю. (2013)
Шабельник Т. - Аналіз впливу особливостей фармацевтичних товарів на бізнес-процеси маркетингово-орієнтованого управління (2013)
Леонтьєва Ю. - Економічна суть податкових витрат (2013)
Слепко Ю. - Те, про що мовчать великі компанії: безкоштовний спосіб збільшити прибутки (2013)
Тарасенков А. - 5 ключевых способов повысить продажи. Или как удвоить прибыль (2013)
Актуалізація діяльності щодо планування на сучасному підприємстві (2013)
Козьма В.В. - "Держава добробуту" запорука політичної стабільності (до питання демократичної трансформації українського суспільства) (2015)
Кожем’якіна О.М. - Влада довіри як легітимація порядності та компетентності (2015)
Дольська О.О. - Дієвість прикладного характеру сучасної філософії (2015)
Демір Г. - Глобальні міграції та етнокультурна ідентичність турецьких мігрантів у контексті вропейських реалій (2015)
Козловець М. - Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців (2015)
Ткаченко Л.Г. - Свобода согласия – фундаментальный выбор человека в современном социуме (2015)
Петров В.Е. - "Дом, в котором все гармонично": кинотеатр как метахора социального пространства (2015)
Ильин И.В. - Игра в субъекта в процессе брендизации капитализма (2015)
Бейлин М.В. - Вера-в-машину: технико-экономические смыслы (2015)
Бурик М.Л. - Производство людей в виртуализированном мире (2015)
Гоцалюк А.А. - Традиції міфологізації художнього простору (2015)
Косих А.І. - Об’єктивні фактори феномену соціального відчуження в субстанційно-онтологічному вимірі, Ткаченко Л.Г. (2015)
Газнюк Л.М. - Гідність: екзистенціально-антропологічний контекст (2015)
Туренко В.Э. - Философский взгляд на "парадоксальность" любви и ее дискурса (2015)
Бондар С.В. - Чому не можна відкладати розв’язання вічних філософських питань? (2015)
Сепетий Д.П. - Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? (2015)
Писаренко Ю.Г. - "Знание" и "время" как семантические аспекты "невидимости" (2015)
Роланд П. - Ібн Арабі - головні риси його метафізики (2015)
Ярош О.А. - Международные миссионерские движения суфийского толка: идеология, организационные принципы, основные направления деятельности (2015)
Цимбал О.Є. - Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного Християнина (2015)
Денисенко А.В. - Від бібліцизму до пост-фундаменталізму: короткий екскурс в сучасний стан герменевтики протестантського середовища на пост-радянському просторі (2015)
Карпець Л.А. - Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства (2015)
Гончаров Г.М. - Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини (2015)
Шеремет Л.А. - Соціокультурний досвід людини і суспільства як передумова розвитку інтерперсональних відносин і стимулювання спорту (2015)
Саїнчук М.М. - "Відчужена тілесність" і фізкультурно-спортивнарухова Активність (2015)
Семенова Ю.А. - Сучасний спорт в соціокультурному просторі шоу-бізнесу (2015)
Калина М.С. - Глобалізаційні впливи на спорт в Україні як соціокультурний феномен (2015)
Тимошенко Ю.О. - Філософська рефлексія мілітарної реальності спорту (2015)
Попова О.Б. - Деякі аспекти сучасних досліджень спорту як соціального інституту та фактора культури (2015)
Ібрагімов М.М. - Філософія спорту як трансдисциплінарна галузь знань (2015)
Кисельов М.М. - Сфера людського буття: проблеми та перспективи (2015)
Довбенко Т.В. - Ціннісні орієнтації української ментальності (2015)
Андрусів Л.З. - Проблема дії та споглядання у полемічній літературі: формування української раціоналістичної традиції (2015)
Омельченко В.Ю. - Постать Є. Трубецького у контексті становлення вітчизняної філософсько-правової школи (2015)
Ягодзінський С.М. - Глобальна свідомість як соціокультурна практика інформаційного суспільства (2015)
Попова О.Б. - Контент тілесності в культурі модерну на вітчизняних теренах (2015)
Кислюк К.В. - Деякі медиційні тенденції в Україні в 2013-2015: соціокультурний аспект (2015)
Палєй Л.А. - До питання про вплив сучасних репродуктивних технологій на розуміння феномену життя (2015)
Сепетий Д.П. - Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? (2015)
Олексин І.Я. - Проблема ціннісного світу особистості (2015)
Павлов В.Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть первая. Декабристы - передовые представители российского дворянства (2015)
Азарова Ю.О. - Трактат "Этика чистой воли" Г. Когена как новый тип философии морали в системе немецкого идеализма (2015)
Савельева М.Ю. - "Бедный, бедный чёрт" (Петербургский контекст творчества Гоголя и Достоевского) и постсекулярное мышление (2015)
Сабадуха В.О. - Духовна сутність людини у святому письмі, творчості отців християнської церкви та філософів Середньовіччя (2015)
Писаренко Ю.Г. - Відвернені пограбування померлих князів 1015 та 1115 років (антропологічний коментар) (2015)
Шаповал В.М. - Філософська міфотворчість і реальність: критичні нотатки з приводу роботи М.О. Лоського "Характер російського народу" (2015)
Богдановський І.В. - Прозелітизм нетрадиційних релігій (2015)
Мищак І.М. - Еволюція законодавчого забезпечення прав на свободу совісті та віросповідання в Україні у відповідності до міжнародних стандартів (2015)
Брилев Д.В. - "Исламская" история Украины: легенды прошлого и мифы современности (2015)
Задоянчук О.А. - Особенности восприятия новых религиозных движений в религиозно-церковной прессе (2015)
Сирцова О.М. - Апокрифічний гнозис і філософська меонтологія зла (Оріген - Тертулліан - Гермоген) (2015)
Москаленко Л.Н. - Изменения в общественно-правовом статусе раввина Российской империи (нач. XIX - нач. XX ст.) (2015)
Костючков С.К. - Роль філософії освіти в процесі визначення напрямів формування й розвитку сучасної освітньої системи (2015)
Соколова Н.Д. - Формування здорового способу життя в освітніх закладах України впродовж XVIII - XIX ст: теоретичний аспект (2015)
Шеремет Л.А. - Спортивна діяльність як структурна складова духовного життя суспільства (2015)
Бейлин М.В. - Социально-гуманитарная составляющая в стратегии научно-технологического развития (2015)
Козачинська В.В. - Ситуація людського буття у філософській антропології: осмислення розламу (2015)
Ищенко Ю.А. - "Зловещий гость, вошедший в дверь" (2015)
Палєй Л.А. - До питання про вплив сучасних репродуктивних технологій на розуміння феномену життя (2015)
Женжера С. - Моделі агоністичної діяльності та їх теоретичне підґрунтя (2015)
Порало І. - Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози (2015)
Олексин І.Я. - Криза цінностей сучасної цивілізації (2015)
Писаренко Ю.Г. - Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття "Слова о полку Ігоревім") (2015)
Белодед В.Д. - Метафизика творения Г. Сковороды и её патристический контекст (2015)
Павлов В.Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая (2015)
Остащук І.Б. - Хресна дорога в пасійному культі католицької церкви (2015)
Роланд П. - Ібн Арабі - головні риси його метафізики (2015)
Савельева М.Ю. - Амбивалентное отношение к религии в русской религиозной философии и современность (2015)
Пінчук Є.А. - Амбівалентність образу спортсмена як фактор формування культури особистості (2015)
Соколова Н.Д. - Феномен тілесності в обширі цивілізації майя (2015)
Тимошенко Ю.О. - Філософська методологія дослідження фізкультурно-спортивної сфери україни тоталітарної доби (2015)
Шеремет Л.А. - Соціальна цінність спорту та здоров'я людини (2015)
Калина М.С. - Вплив телебачення на ціннісне розуміння спорту у сучасній західній культурі (2015)
Лой А. - Яценко О.І. – наставник із Снєжного (2015)
Титул, зміст (2013)
Володимир Пархоменко та Фарман Касумов відсвяткували свої ювілеї (2013)
Суворий грудень 2013 (2013)
Пам’яті Віктора Олександровича Точиліна (2013)
Фінанси інституційних секторів економіки України (2013)
Швець С. - Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу (2013)
Бублик Є. - Рекапіталізовані державою банки: проблеми та перспективи продажу, Брус С., Шелудько Н. (2013)
Стройко Т. - Формування логістичної інфраструктури в умовах прагнення України до євроінтеграції, Іртищева І. (2013)
Малєй О. - Удосконалення економічних механізмів управління у сфері поводження з відходами на державному та регіональному рівнях (2013)
Мартієнко А. - Методологічні підходи щодо вдосконалення адміністративних послуг у природокористуванні, Хумаров О. (2013)
Кондратюк О. - Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект (2013)
Орлов О. - Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе, Рясных Е., Савченко Е. (2013)
Мельник Т. - Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва: регіональні пріоритети та інституціональні форми (2013)
Петруха С. - Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: український вимір, Петруха Н., Куницький К. (2013)
Стешенко Л. - Формування стратегічних альянсів на базі цукрових заводів: інституціональні засади та методологічне забезпечення (2013)
Кушнір С. - Пріоритетні напрями активізації природоохоронної діяльності кооперативних утворень (2013)
Сачовський І. - Щодо особливостей динаміки розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
Божидарнік Т. - Подолання кризових явищ у молочному скотарстві: пріоритети державної підтримки та регіональні особливості (2013)
Кушнір Н. - Інституціональне середовище ринкової трансформації природно-ресурсної сфери (2013)
Шворак А. - Економічна ефективність проектних рішень при проведенні консолідації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Карбівничий О. - Еколого-eкономiчні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Дунайського регіону України (2013)
Мандзик В. - Удосконалення системи управління рентними доходами у гідроенергетичному секторі національної економіки, Шевченко А. (2013)
Бусел Р. - Упровадження сучасних форм орендного водокористування: напрями інституціонального та методологічного забезпечення (2013)
Куцай Н. - Сутність, предмет і завдання інноваційного аналізу підприємства (2013)
Дячук О. - Активізація рекреаційної діяльності в зоні осушувальних меліорацій: регіональні пріоритети та інституціональні передумови (2013)
Титул, зміст (2014)
Жити для людей і країни. Доктору економічних наук, Анатолію Івановичу Карпуку – 60! (2014)
Від сільського будівельника до економіста-кібернетика. Доктору економічних наук, професору Миколі Єгоровичу Рогозі – 60! (2014)
Володимиру Парсяку – 60! (2014)
Кузнєцова Л. - Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників, Шинкоренко Т., Білоцерківець О. (2014)
Щеглюк М. - Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (2014)
Шедяков В. - Трансформації міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів (2014)
Рамазанов В. - Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба (2014)
Урванцева С. - Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів (2014)
Радзиевская С. - Цивилизационная специфика глобальных экономических процессов (2014)
Никитченко Н. - Усовершенствование правового регулирования государственного контроля в организационно-хозяйственных отношениях с предприятиями (2014)
Іртищева І. - Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні, Мінакова С. (2014)
Савчук Д. - Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві (2014)
Педько І. - Прогнозування виробництва будівельних матеріалів в Україні (2014)
Стегней М. - Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України (2014)
Васильєв А. - Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості (2014)
Ковальчук С. - Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Окландер М. - Нейромаркетинг – теорія та практика впливу на підсвідомість споживача, Губарєва Ю. (2014)
Салітра Г. - Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України (2014)
Забарна Ю. - Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України (2014)
Планування розвитку виробництва в сучасних дослідженнях науковців (ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах") (2014)
Дудикевич В. Б. - Парадигма та концепція побудови багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем, Максимович В. М., Микитин Г. В. (2015)
Наконечний А. Й. - Опрацювання сигналів з використанням сучасних хмарних технологій, Пазан Р. Г. (2015)
Дзелендзяк У. Ю. - Модель системи: однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, Самотий В. В., Павельчак А. Г. (2015)
Мороз Л. В. - Швидке обчислення функції y=1/x з використанням магічної константи, Гринчишин А. (2015)
Лагун І.І. - Оптимізація пошуку базових малохвильових функцій з використанням генетичного алгоритму, Наконечний Р.А. (2015)
Походило Є. В. - Засіб оперативного контролю концентрації спирту у водно-спиртових розчинах, Юзва В. З. (2015)
Антонів У. С. - Логарифмічні АЦП Із накопиченням заряду. Сучасний стан і перспективи, Мичуда З. Р. (2015)
Байцар Р. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку косметичної галузі, Кордіяка Ю. М. (2015)
Павельчак А. Г. - Еволюційна модель оптимізації динамічних характеристик автоматичного потенціометра, Самотий В. В., Баклан Ю. В. (2015)
Мандрона М. - Проектування генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей за системно-теоретичним підходом, Максимович В. М., Костів Ю. М., Гарасимчук О. І. (2015)
Лужецька Н. М. - Генератори псевдовипадкових чисел на обчислювачах ірраціональних чисел, Войтусік С. С., Горпенюк А. Я. (2015)
Дудикевич В. Б. - Ймовірнісний метод класифікації пошуку відбитків конфіденційної інформації в мережі Інтернет, Нечипор В. В. (2015)
Банах Р. І. - Створення концепції захищеної хмарної обчислювальної інфраструктури з використанням систем приманок, Піскозуб А. З., Стефінко Я. Я. (2015)
Тишик І. Я. - Підвищення ефективності локаційних систем охоронної сигналізації (2015)
Самойленко Д. М. - Гнучке упередження мережних атак (2015)
Стефінко Я. Я. - Тестування на проникнення з Metasploit і shell скриптами, Піскозуб А. З., Банах Р. І. (2015)
Нємкова О. А. - Методика вимірювання ідентифікаційних параметрів аудіозаписувальних пристроїв, Шандра З. А. (2015)
Прокофьєв М. І. - Особливості мережі електроживлення як каналу витоку побічних випромінювань від електронно-обчислювальної техніки, Стеченко В. М. (2015)
Голуб K. Ю. - Способи компенсації "сортової невизначеності” діелькометричних вологомірів, Заболотний O. В. (2015)
Влах-Вигриновська Г. І. - Розвиток систем дистанційного обліку електроенергії, Іванюк О. О. (2015)
Журавель І. М. - Оцінювання спотворень модифікованих контейнерів у стеганографії з використанням технологій обробки цифрових зображень (2015)
Кrachunov Ch. - Культура якості – фактор сталого розвитку організацій шляхом застосування загального управління якістю, Dimitrova K. (2015)
Кrachunov Ch. - Деякі аспекти національної стратегії наукових досліджень та інновацій для інтелектуальної спеціалізації республіки Болгарії (2015)
Кirov K. - Оцінювання когерентності систем управління якістю вищої освіти та ідентифікація сфер поліпшення, Кrachunov Ch. (2015)
Дудикевич В. Б. - Комунікаційне середовище інтелектуальних систем керування: багаторівневість та захист інформації, Крет Т. Б. (2015)
Гащук Л. П. - Динамічність процесу рушання автомобіля, Гащук П. М. (2015)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів з модифікованими роликами, Новіцький Я. М., Федик В. В. (2015)
Горбай О. З. Когут В. М. - Динамічний розрахунок каркасів пасажирських автобусних сидінь в умовах імітації натурного експерименту, Керницький І. С. (2015)
Дівеєв Б.М - Застосування динамічних гасників коливань коткового типу, Дорош І. Р, Мартин В. Є. (2015)
Дівеєв Б. М. - Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин різної структури, Коник С. І. (2015)
Корендій В. М. - Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок, Кузьо І. В., Вергелес В. В. (2015)
Крайник Ю. Л. - Моделювання динаміки та енергетики циклічного руху міського автобуса з різними типами приводу, Гула О. І. (2015)
Кунта О. Є. - Розрахунок динамічної стійкості багатопрогонової висотної конструкції (2015)
Ланець О. C. - Динаміка вібраційного стола ексцентриково-маятникового типу, Тіхоміров А. І., Ланець О. В., Боровець В. М., Кошелюк Р. А. (2015)
Ловейкін В. С. - Аналіз дослідження навантажень в елементах роликових формувальних установок з різними приводними механізмами, Почка К. І. (2015)
Миськів Т. Г. - Впорядкування термінології, пов’язаної з коченням еластичного колеса (2015)
Нємий С. В. - Енергетична структура автомобільного транспортного засобу (2015)
Пукач П. Я. - Якісні методи аналізу динамічних режимів коливань у деяких нелінійних системах (2015)
Харченко Є. В. - Аналітичне розв'язання нелінійної задачі згину пружного стрижня, Корсак В. І. (2015)
Topilnytskiy V. G. - Research of dynamics of the vibrational system by design modeling tools, Stotsko Z. A., Кusyj Y.М., Rebot D. P. (2015)
Титул, зміст (2014)
Якість освітніх послуг – абсолютна цінність (2014)
Фундаментальна категорія сучасного життя (2014)
Парсяк В. - Морська економіка як чинник піднесення країни (2014)
"Железный треугольник", когда все биссектрисы сводятся к качеству (2014)
Новіков В. - Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Романенко І., Фоміна С. (2014)
Жукова Е. - Управление качеством услуг предприятий корабельной инженерии (2014)
Погорелова Е. - Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования, Ивата В. (2014)
Гаевский О. - Научные задачи разработки замкнутых систем контроля качества, Гаевский В. (2014)
Бельский В. - Региональные инициативы в подготовке к евроинтеграции (2014)
Потай И. - Оценка качества подготовки специалистов в ВУЗе (2014)
Романенко І. - Ефективність системи управління в державному підприємстві "Миколаївстандартметрологія", Казимир О. (2014)
Кравченко Л. - Інноваційні зміни малих та середніх підприємств як інструмент економіки майбутнього (2014)
Іртищева І. - Управління якістю: галузевий аспект, Ніколенко А. (2014)
Стройко Т. - Імплементація європейських стандартів якості як фактор підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України, Бойко Є. (2014)
Орехівський Ю. - Державна стратегія інтелектуалізації аграрної економіки (2014)
Бутко М. - Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору, Ревко А. (2014)
Крисанов Д. - Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості, Негода Ю. (2014)
Ступень М. - Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні, Казьмір Л. (2014)
Ступень О. - Комплексна економічна оцінка земельно-господарських систем (2014)
Гулько О. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за енергетичною поживністю продукції (2014)
Ейтутіс Г. - Міжнародний вимір продуктивності залізничного транспорту України як основа вибору напрямів його модернізації, Карпов В., Никифорук О. (2014)
Гусейнова С. - Методы оценки эффективности расходов государственного бюджета (2014)
Амиршахрух С. - Инновационная деятельность совместных предприятий в Азербайджане (2014)
Меликова Ф. - Состояние и перспективы развития внешнеторговых связей Азербайджана и Канады (2014)
Алирзаев А. - Организация предпринимательской деятельности предприятий Азербайджана по производству кожаных изделий (2014)
Джамильзаде Ш. - Состояние и перспективы социально-экономического развития Апшеронского региона (2014)
Рецензія Світлана Гуткевич Висока якість вищої освіти – вимога часу (на монографію "Управління якістю освітніх послуг", автори: Парсяк В. Н., Дибач І. Л., Парсяк К. В. ) (2014)
Беспалов А. Л. - Збільшення функціональних можливостей вібраційних бункерних живильників методом оптимізації їх конструкції, Врублевський І. Й. (2015)
Добротворський С. С. - Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів високошвидкісного фрезерування загартованих сталей, Басова Є. В., Добровольська Л. Г. (2015)
Кулинич А. І. - Оптимізація технологічних параметрів давача магазина для гайок, Ніщенко І. О. (2015)
Чубик Р. В. - Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі, Скварок Ю. Ю., Зелінський І. Д. (2015)
Качмар Р. Я. - Моделювання впливу конструктивних змін підвіски автопоїздів марки MAN в середовищі SOLIDWORKS, Дмитрів М. О. (2015)
Корендій В. М. - Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок, Кузьо І. В., Вергелес В. В. (2015)
Ланець О. C. - Розроблення та обґрунтування параметрів віброплити з дебалансним приводом, Ланець О. В., Гурський В. М., Шпак Я. В., Тіхоміров А. І. (2015)
Стоцько З. А. - Топільницький В. Г. Вплив зміни амплітудо-частотних характеристик сипкого середовища на процес вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Сокіл Б. І. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження залишкових напружень та деформацій методом ультразвукової акустичної тензометрії, Долиняк Я. В. (2015)
Zhiguts Yu. - Termite high-speed steels, Lazar V., Talabirchuk V. (2015)
Бондаренко М. О. - Перспективи використання методу атомно-силової мікроскопії для дослідження стану та фізико-механічних характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування, Бондаренко Ю. Ю., Антонюк В. С. (2015)
Гулієва Н. М. - Технологічний процес виготовлення пористих проникних матеріалів (2015)
Яким Р. С. - Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку, Сліпчук А. М. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Методика оцінки зносостійкості трибосполучень залежно від тривалості експлуатації олив, Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Білякович О. М. (2015)
Стефанович Т. О. - Визначення надійності захисної арматури з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами, Щербовських С. В. (2015)
Хмара Л. А. - Формирование конструкций бульдозерных отвалов с боковыми секциями, Крекнин К. А. (2010)
Ловейкін В. С. - Мінімізація коливань вантажу при горизонтальному переміщенні шарнірно-зчленованою стріловою системою крана, Паламарчук Д. А. (2010)
Нестеренко М. П. - Аналіз конструктивно-технологічних параметрів віброплощадок і віброустановок для формування залізобетонних виробів (2010)
Свідерський А. Т. - Критерії оцінки якості віброплощадок, Делембовський М. М. (2010)
Гарнець В. М. - Визначення потужності на переміщення БФА поверхневої дії, Булавка О. О. (2010)
Назаренко І. І. - Аналіз процесу руйнування в щокових дробарках, Міщук Є. О. (2010)
Сівко В. Й. - Розрахунок параметрів роботи касетних установок з єдиним віброприводом, Мироношенко Д. О. (2010)
Орищенко С. В. - Теоретичні дослідження та визначення основних етапів руху вібраційного грохота (2010)
Назаренко І. І. - Дослідження показників технічного рівня баштових кранів, Пиляєв Р. С. (2010)
Ловейкін С. О. - Способи побудови градуювальної залежності та оцінки її параметрів при неруйнівному контролі міцності бетону на стиск, Ярас В. І. (2010)
Панова О. В. - Оцінка ефективності електромагнітних екранів на основі різних магнітом'яких матеріалів (2010)
Назаренко М. І. - Огляд та аналіз парку машин і механізмів будівельної організації (2010)
Глива В. А. - Засоби підвищення якості повітря робочих приміщень, Бесараб О. М., Азнаурян І. О., Теренчук С. А. (2010)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання проектного розрахунку щокової дробарки з складним рухом щоки, Забродський М. М. (2010)
Смірнов В. М. - Модернізований лопатевий робочий орган для буріння міцних ґрунтів, Головань В. П. (2009)
Пелевін Л. Є. - Визначення кінематичних та силових показників торцевого робочого органу траншеєкопача з керованими силовими параметрами, Рашківський В. П. (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху стрілової системи крана – маніпулятора в процесі зміни вильоту вантажу під час роботи за двох узагальнених координат, Міщук Д. О. (2009)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, Шевчук О. Г. (2009)
Назаренко І. І. - Огляд та оцінка конструктивних та технологічних параметрів установок для формування багатопустотних плит, Свідерський А. Т., Ручинський М. М., Шепелюк А. М. (2009)
Свідерський А. Т. - Оцінка впливу мас на параметри тримасної трамбівки, Дєдов О. П. (2009)
Корнійчук Б. В. - Експериментальні дослідження робочих параметрів віброустановки з вертикальним розташуванням збудників коливань (2009)
Пиляєв Р. С. - Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві (2009)
Иткин А. Ф. - Разработка вибрационной площадки с жестко-упругими ограничителями (2009)
Назаренко І. І. - Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини, Баранов Ю. О., Кравченко І. М., Клименко М. О., Басараб В. А. (2009)
Коваленко С. В. - Аналіз чисельних результатів дослідження впливу різноманітних факторів на розв’язок задач оптимізації секції стріли автокрана, Назаренко І. І., Свідерський А. Т. (2009)
Баранов А. Н. - Определение параметров нового двухстадийного воздушного сепаратора для сухого измельчения в замкнутом цикле, Рыбалко Р. И. (2009)
Заліско І. І. - Методика та алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану металоконструкцій автокранів (2009)
Орищенко С. В. - Експерементальні дослідження робочих параметрів вібраційного грохота (2009)
Лагутін Г. В. - "Мережа-буд-інновація” – аналітичний інструмент адаптації змісту та конструкції сітьових моделей спорудження об’єктів до умов діяльності будівельних компаній у умовах кризи, Тугай О. А., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А. (2009)
Назаренко М. І. - Дослідження методів забезпечення працездатності машин шляхом заміни зношених вузлів, Сердюк В. І. (2009)
Яковенко В. Б. - Моделювання динаміки механічних систем в середовищі саe-систем, Забродський М. М. (2009)
Горда Д. О. - Поле задач сапр системи управління гідравлічного слідкуючого рульового приводу (2009)
Глива В. А. - Моделювання динаміки аероіонного складу повітря виробничих приміщень, Клапченко В. І., Теренчук С. А., Пономаренко С. М. (2009)
Смірнов В. М. - Особливості конструювання та розрахунку планетарного механізму обертання бурильного обладнання динамічної дії, Головань В. П. (2009)
Пелевін Л. Є. - Дослідження розподілення внутрішніх напружень в елементах навісного обладнання траншеєкопача з торцевим робочим органом у вигляді диску, Рашківський В. П. (2009)
Ловейкін В. С. - Cинтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним динамічним режимом руху, Почка К. І. (2009)
Заліско І. І. - Дослідження напруженого стану металоконструкцій автокранів, Назаренко І. І. (2009)
Коваленко С. В. - Дослідження коливань телескопічних стріл автомобільних кранів з амплітудно залежним розсіюванням енергії у матеріалі (2009)
Иткин А. Ф. - Теоретические и экспериментальные исследования виброплощадки с вертикально направленными колебаниями и пригрузом (2009)
Назаренко І. І. - Теоретичні дослідження руху віброустановки з вертикальним розташуванням збудників коливань, Корнійчук Б. В. (2009)
Гущин В. М. - Исследование пневмотранспортной установки в режиме движения аэрированных материалов сплошным потоком, Гущин О. В. (2009)
Свідерський А. Т. - Методи та засоби контролю бетону, Дєдов О. П., Мартинюк І. Ю., Коцеруба А. В. (2009)
Лагутін Г. В. - Новітня модель освітнього інжинірингу. інтеграція ресурсів інвестора з потенціалом будівельного університету як шлях наближення будівельної освіти до вимог підрядного будівництва, Тугай О. А., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Баглай В. А., Слипенгук О. В. (2009)
Назаренко М. І. - Дослідження методів раціонального розподілу будівельної техніки в ринкових умовах (2009)
Кравчуновська Т. С. - Вибір раціональних способів комплексної реконструкції будівельних об’єктів житлової забудови (2009)
Назаренко І. І. - Моделювання процесу руху матеріалу по грохоту, Орищенко С. В. (2009)
Пиляєв Р. С. - Моделювання процесів комплексної механізації будівництва (2009)
Черняк О. - Внесок Є. Є. Слуцького у створення української школи економіко–математичного моделювання, Чорноус Г. (2009)
Шегда А. - Динаміка основних засобів та зміна їх структури на підприємствах хлібопекарської галузі, Пашнюк Л. (2009)
Євтушевський В. - Фактори формування енергетичної безпеки України, Кочедикова А. (2009)
Маркіна І. - Моделі фінансового забезпечення розвитку вищої освіти у зарубіжних країнах, Драган О. (2009)
Пікус Р. - Міжнародний досвід діяльності страхових посередників, Терещенко О. (2009)
Жилінська О. - Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті (2009)
Фірсова С. - Свобода в економіці України, Корнілова І. (2009)
Дука А. - Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні (2009)
Балан В. - Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах (2009)
Бутенко Н. - Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства, Кривенко М. (2009)
Овчаренко Т. - Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення (2009)
Махініч Г. - Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві (2009)
Маросіна Н. - Особливості проектного фінансування у космічній сфері (2009)
Коломоєць Д. - Законодавча складова інституційного забезпечення інноваційного розвитку України (2009)
Євтушевський В. - Сучасний стан та проблеми забезпечення якості продукції на вітчизняних підприємствах, Махініч Г. (2009)
Черваньов Д. - Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи, Авдєєва Н. (2009)
Калитич Г. - Інформація в системі державного управліня, Літош Г. (2009)
Баюра Д. - Комунікативна складова діяльності підприємств – емітентів, Халковська А. (2009)
Бутенко Н. - Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу (2009)
Гацька Л. - Інституціональні аспекти реалізації регулюючої функції податків у соціальній сфері (2009)
Шаповалова Л. - Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери (2009)
Кухта П. - Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України (2009)
Білорус Т. - Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства (2009)
Ковальська К. - Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства (2009)
Овчаренко Т. - Механізм впровадження міжнародних стандартів gmp у фармацевтичний сектор економіки України, Єрмолаєва В. (2009)
Мартинюк Л. - Формування сучасної концепції інтелектуальної власності, Невінчаний І. (2009)
Ситницький М. - Етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства (2009)
Нетреба І. - Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб'єкта та об'єкта в системі управління підприємством (2009)
Пащук Л. - Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу (2009)
Сторожук В. - Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем (2009)
Євтушевська О. - Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні (2009)
Солов'ян Ю. - Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України (2009)
Шелудько В. - Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні, Вірченко О. (2009)
Божко Л. Д. - Нові напрями в туризмі як культурні наслідки глобалізації (2015)
Каблова Т. Б. - Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект (2015)
Олійник В. В. - Демонологія в народних казках Закарпаття (2015)
Попович О. В. - Особливості визначення змісту поняття "компенсація" у контексті аналізу культурних процесів (2015)
Федоренко М. О. - Типологія модерну (2015)
Малежик Д. І. - Поліфонічність розвитку релійгійно-філософської думки в Індії: антропологічний вимір, Хоменко Г. В. (2015)
Богатікова О. В. - Античне мистецтво як предмет культурологічних розвідок Григорія Павлуцького (2015)
Демідко О. О. - Особливості становлення театральної культури Північного Приазов'я у XIX ст. (2015)
Лисенко Л. В. - Проблема кризи ментальної ідентичності в європейському мультикультурному просторі (2015)
Мартинюк О. М. - Генезис української молодіжної субкультури (2015)
Матвійчук Б. С. - Мода та реклама: сучасні аспекти взаємодії (2015)
Корнієнко В. В. - Комунікаційні процеси як основа існування культури (2015)
Лю Бінцян - Про типологічну ізохронію у розвитку пісенного та оперного жанрів музичного мистецтва Китаю і Європи VI–XIX століть (2015)
Богданова М. В. - До методики підготовки виконавців бального танцю (2015)
Кравченко А. І. - Камерно-інструментальна творчість сучасних українських композиторів у проекції діалогу культур (2015)
Лисенко О. В. - Функціональна система музично-виконавського мовлення (2015)
Попова А. Б. - Сценографія сучасного українського музичного театру (на прикладі опери "Коріолан" В.Троїцького) (2015)
Рижова О. О. - Особливості іконографії зображень на іконах з Успенського собору Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври (2015)
Хлистун О. С. - Символіка народного мистецтва у контексті святково-обрядової культури українців (2015)
Цугорка О. П. - Використання інновацій у мистецьких практиках сучасності (2015)
Щербаков Ю. В. - Ансамблево-виконавські завдання інтерпретації образу танцю в інструментальній музиці (2015)
Яковчук Н. Д. - Програмність у камерно-інструментальних ансамблях Олександра Яковчука як складова авторського стилю (2015)
Єфанова С. О. - Бал крізь призму концепції гри Й. Хейзинги (2015)
Івановська Н. В. - Modern art in a context of exhibition Art-Kyiv contemporary (2015)
Дубрівна А. П. - Культурна спадщина Казимира Малевича в контексті сучасного соціально-культурного життя (на прикладі міжнародного соціально-мистецького проекту "R-evolution. Suprematism. Maydan") (2015)
Мемарне М. - Постмодерністські тенденції у розумінні сучасної моди (2015)
Голуб І. Л. - Проблеми розвитку та формування образотворчого мистецтва та іконографії в Україні (2015)
Кукіль Н. О. - Григорій Синиця: художньо-образна система як відображення особистості митця (2015)
Усікова Л. С. - Образ Георгія Переможця у візантійській та києворуській іконографії (2015)
Шумарова Д. В. - Дизайн XVIII літніх Олімпійських ігор в Токіо як феномен інтернаціональної візуальної мови (2015)
Шульгіна В. Д. - Elena Markova: creative flight (Valeria Shulgina is talking with Elena Markova, Ph.D, Doctor of Science in Music Art, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Cultural Studies Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music) (2015)
Малиневська В. М. - Презентація навчального посібника В.Я. Орлова "К музыке с гитарой", Малишко С. В. (2015)
Горбатюк Є. В. - Аналіз тенденцій розвитку розпушуючих агрегатів, Шевченко Т. В. (2008)
Пелевін Л. Є. - Динаміка ножа (деформатора) з лідируючою ріжучою кромкою при статичному різанні, Пристайло М. О. (2008)
Шевченко Я. В. - Аналіз роботи модернізованої системи мащування двигуна внутрішнього згорання (2008)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з передавальним механізмом, що має змінне передаточне відношення, Почка К. І. (2008)
Заліско І. І. - Дослідження напружено-деформованого стану кілець опорно-поворотного круга автомобільного крану (2008)
Коваленко С. А. - Дослідження напружено-деформованого стану поперечного перерізу телескопічної стріли автокрану (2008)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму вильоту вантажу баштового крана з шарнірно - зчленованою стріловою системою, Шевчук О. Г. (2008)
Саділо О. В. - Оцінка стану металу несучих металоконструкцій вантажопідйомних машин (2008)
Рустамов З. - Исследование и выбор конструктивных параметров манипулятора (2008)
Назаренко І. І. - Системний аналіз різних конструктивних схем віброударних машин для ущільнення, Свідерський А. Т., Дєдов О. П. (2008)
Балера Н. Д. - Динамический расчет стержневого растирателя смесителя, Саенко Л. В. (2008)
Немчин Д. А. - Интенсификация технологического процесса получения неавтоклавного пенобетона (2008)
Пиляєв Р. С. - Оцінка та аналіз змішувачів для приготування водно-цементної суспензії (2008)
Назаренко І. І. - Дослідження процесу ущільнення суміші в умовах ударно-вібраційного навантаження за допомогою методу динамічної петлі гістерезису, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2008)
Нестеренко М. П. - Розроблення віброзбуджувачів з рідинним змащенням підшипників (2008)
Кубайчук О. О. - Оптимізація управління методом виділення сильно зв’язних компонентів на графах, Теренчук С. А., Єременко Б. М. (2008)
Лисицын А. Б. - Структурно-продуктовое планирование девелоперских проектов (2008)
Лагутін Г. В. - Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів (2008)
Тугай О. А. - Багатостадійна інжинірингова модель організації взаємодії провідного виконавця із замовником (2008)
Друкований М. Ф. - Вплив карбонатної добавки на фізико-механічні властивості бетону, Друкований О. М. (2008)
Лівінський О. М. - Сануючі штукатурки в реставрації пам’яток архітектури, Стоян О. В. (2008)
Прохоров А. В. - Концепция агентно-ориентированного имитационного моделирования производственных процессов, Пахнина Е. М. (2008)
Горда О. В. - Фільтрація зображень дефекту типу "тріщина” в оптичному діапазоні web-камер (2008)
Тащілін М. В. - Прийняття рішень при оперативному управлінні зрошенням на основі нечіткої моделі (2008)
Горда О. В. - Розрахунок об’єму заповнення бетонозмішувача, Пузько О. О., Цюцюра М. І., Кобижський М. Г. (2008)
Гарнець В. М. - Синтез робочої характеристики пружних елементів машин роликового формування, Човнюк Ю. В., Приходько Я. С. (2008)
Назаренко М. І. - Моделювання керованого у часі робочого процесу віброущільнення бетонної суміші (2008)
Орищенко С. В. - Дослідження впливу маси матеріалу на ситі вібраційного грохоту (2008)
Титул, зміст (2014)
Круглий стіл "Національне багатство України: природно-ресурсний актив", м. Київ, 16 грудня 2014 (2014)
Хвесик М. - Змістовні ознаки комплексної економічної оцінки природного багатства України, Бистряков І., Клиновий Д., Лизун С. (2014)
Шкляр А. - Механізми коригування боргового навантаження України в умовах військово-економічної кризи (2014)
Швець С. - Актуальні проблеми валютно-цінової стабільності в Україні напередодні запровадження інфляційного таргетування (2014)
Уткина О. - Необхідність таргетування інфляції в Україні (2014)
Римарська Р. - Стабілізуючий вплив надходжень до бюджету за умов високого державного зовнішнього боргу: оцінки для України (2014)
Морозов О. - Основи теорії потужності економічних систем (2014)
Морозов О. - Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів, Морозов Т. (2014)
Леонов Д. - Удосконалення методичних підходів до оцінки контингенту учасників НПФ та його впливу на фінансовий стан фонду (2014)
Піхоцький В. - Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави (2014)
Петруха С. - Международный опыт государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (2014)
Іртищева І. - Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Сакаль О. - Оцінка впливу системних ефектів функціонування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів на розвиток національної економіки, Третяк Н. (2014)
Хвесик Ю. - Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів (2014)
Олефір В. - Розвиток агропродовольчих секторів Болгарії, Польщі та Румунії в умовах поглиблення євроінтеграції (2014)
Мінакова С. - Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України (2014)
Паскалова А. - Аналіз доцільності використання сучасних інструментів контролінгу витрат на молокопереробних підприємствах (2014)
Шубала І. - Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості (2014)
Автори "Економіст" - 2014 (2014)
Титул, зміст (2015)
Професор Михайло Войнаренко: "Війна врешті-решт закінчиться, і дуже нагальним стане питання відновлення й відродження економіки України саме з регіонів і саме з використання кластерних ініціатив" (2015)
Лір В. - Економічні механізми управління попитом на ринку електроенергії, Биконя О. (2015)
Шкарлет С. - Історико-генетичні форми інтерпретації сутності та змісту інформаційного етапу розвитку економіки, Дубина М. (2015)
Куцик П. - Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових факторів сучасної глобалізованої економіки, Ковтун О., Башнянин Г. (2015)
Кудляк Ю. - Особливості трансформації банківської системи України в умовах посилення регуляторних вимог до діяльності банків (2015)
Левченко К. - Розвиток фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів на ринках, що розвиваються (2015)
Петруха С. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку аграрного сектору: зарубіжний досвід, рекомендації для України, Петруха Н., Куницький К. (2015)
Ступень М. - Механізм економічного регулювання земельних відносин, Рогач С., Рій І. (2015)
Шестак М. - Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві: перспективні напрями та проблеми інституціоналізації (2015)
Касумов Ф. - Методика оценки научных инноваций, Гасанова Н. (2015)
Літвінов О. - Знос та відтворення нематеріальних ресурсів підприємства (2015)
Кінець світу – 2015 (2015)
Амоша О. - Теорія і практика кластеризації: світовий і вітчизняний досвід. Кластери в економіці України: колективна монографія / за наук. редакцією докт. екон. наук, проф. М. П. Войнаренка. - Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - 1085 с. (2015)
Гриценко А. - Кластери з погляду теорій інституціоналізму. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада-М", 2011 с. - 502 с. (2015)
Шарко М. - Нове бачення проблем управління потенціалом підприємства. Гончар О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції: монографія / О. І. Гончар. - Хмельницький: ХНУ, 2015. - 324 с. (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 23 вересня 2015 року (2015)
Лібанова Е. М. - Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Пирожков С. І. - Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Штанов Ю. В. - Темна матерія у Всесвіті: сучасний стан і проблеми (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року) (2015)
Гучак И. - Нормативно-правовые аспекты взаимодействия научного сообщества с международными организациями: опыт Республики Молдова (2015)
Халатов А. А. - Энергетическое газотурбостроение: перспективы использования в энергетике Украины, Карп И. Н., Куцан Ю. Г. (2015)
Литовченко В. Г. - Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах, Мельник В. П., Романюк Б. М., Дверніков Б. Ф., Коркішко P. М., Костильов В. П., Мусаєв С. М., Попов В. Г., Черненко В. В. (2015)
Бистряков І. К. - Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні, Манцевич Ю. М. (2015)
Куковська Т. С. - Повернутися обличчям до моря (установче засідання Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук) (2015)
Між хімією, поезією та філософією (про візит нобелівського лауреата Роалда Гофмана в Україну) (2015)
Таньшина А. В. - Душа и совесть УФТИ (к 110-летию со дня рождения академика А. К. Вальтера) (2015)
Назарчук З. Т. - Сцинтиляція органічних конденсованих середовищ у теорії і практиці (рецензія на монографію: Н. З. Галунов, В. П. Семиноженко "Радиолюминесценция органических конденсированных сред: теория и применение") (2015)
Крот Ю. Г. - Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка), Юришинець В. І. (2015)
80-річчя академіка НАН України С. В. Волкова (2015)
50-річчя академіка НАН України В. Л. Богданова (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Кулика (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Розова (2015)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за II півріччя 2014 р. (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг) (2015)
Майданик Р. А. - Припинення іпотеки виконанням основного зобов’язання: юридична природа та умови (2015)
Титул, зміст (2015)
Кучеренко Л. - Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.) (2015)
Лосієвський І. - Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення (2015)
Геращенко М. - Перші бібліографічні пам'ятки як важливе джерело вітчизняної історико-культурної спадщини, Добровольська Л. (2015)
Романуха З. - Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування, Швецова-Водка Г. (2015)
Lopatovska I. - Reflections on the state of Ukrainian libraries and information institutions (2015)
Блажкевич А. - Роль електронних юридичних бібліотек та правових порталів у формуванні правової культури громадськості, Гах І. (2015)
Костенко Л. - Наукометрія: методологія та інструментарій, Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. (2015)
Зоріна Н. - Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі (2015)
Давидова І. - Знання та організаційна пам'ять у системі інформаційного менеджменту (2015)
Киричок Т. - Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення, Фіголь Н., Лоза Г. (2015)
Сенченко О. - Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем (2015)
Фіялка С. - Інтернет-коментарі в системі масової комунікації (2015)
Ейсмонт Ю. - Економічна термінологія на сторінках УРЖ "Джерело": специфіка та динаміка іншомовних запозичень (2015)
Лисенко О. - Електронні періодичні видання зі славістики (2015)
Моргун В. В. - Генетичне поліпшення рослин — основа сучасного агровиробництва (2015)
Із зали засідань Президії НАН України 9 вересня 2015 року (2015)
П’янило Я. Д. - Математичне моделювання процесів транспорту і зберігання газу (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 вересня 2015 року) (2015)
Яцків Я. С. - Інформація про задимленість атмосфери в м. Києві (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 9 вересня 2015 року), Міліневський Г. П. (2015)
Вручення нобелівському лауреату О. О. Абрикосову найвищої нагороди НАН України (2015)
Морозов А. О. - Управління безпекою в епоху інформаційного суспільства, Гречанінов В. Ф., Бєгун В. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського