Фільц Ю. О. - Удосконалення мотиваційного механізму державного управління спеціалізованою амбулаторною медичною допомогою (2012)
Фольварочний Ю. П. - Застосування оцінки якості надання адміністративних послуг (2012)
Фролов А. Ю. - Концептуальні підходи до визначення загроз продовольчій безпеці в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Поп’юк Л. В. - Регіонально-кадрові аспекти служби в органах місцевого самоврядування України (2012)
Прус І. О. - Теоретичні та практичні засади взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади в контексті транскордонного співробітництва (2012)
Кіцак Т. М. - Моделі підготовки державних службовців у країнах Європи та Північної Америки: досвід для України (2012)
Коновалова М. В. - Інноваційна культура державних службовців як умова їх безперервного професійного розвитку і освіти (2012)
Борщевський В. В. - Розвиток консалтингу в контексті європейської інтеграції України: суспільно-психологічний вплив та пріоритети регуляторної політики, Бабій Г. Я. (2012)
Титул, зміст (2013)
Іваненко В. В. - Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х – 1930-х роках: концептуальний вимір та реальна практика (2013)
Болебрух А. Г. - Сон в летнюю ночь (городская фантазия не по В. Шекспиру) (2013)
Світленко С. І. - Відродження і збереження історичної пам’яті: загальнонаціональний та регіональний аспекти (2013)
Шляхов О. Б. - Загострення соціально-класового протистояння на Катериноставщині та шляхи його подолання у поглядах керівників губернії кінця ХІХ ст. (2013)
Журба О. И. - Сто лет днепропетровскому "цеху историков" (2013)
Суліма Є. М. - Глобальна етика: сутність і призначення (2013)
Токовенко О. С. - Трансформація концептуальних засад політичної науки у культурно-історичному контексті (2013)
Шепєлєв М. А. - Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці (2013)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики демократичного суспільства: між політичною теорією та громадською практикою (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки та суспільні рухи: способи і форми взаємодії (2013)
Романенко Ю. В. - Маніпулювання макроідентичністю в масових комунікаціях: до постановки проблеми (2013)
Гнатенко П. И. - Гражданское общество в контексте изменений, происходящих в Украине (2013)
Пронякин В. И. - Зияющий дискурс, или интерпретативный беспредел. Ницше в рецептивном поле постмодерна (2013)
Шевцов С. В. - Днепропетровская школа философии: от региона метафизики к метафизике региона (2013)
Окороков В. Б. - Диахронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени (2013)
Осетрова О. О. - "Комплекс Прометея" та "комплекс Емпедокла" як фрагменти "Поетики вогню" Г. Башляра (2013)
Хмель В. В. - Образование и культура в современном измерении (2013)
Городяненко В. Г. - Становление и развитие социологической науки в днепропетровском регионе (2013)
Кривошеїн В. В. - Виборча фреквенція як індикатор політичної активності (2013)
Демичева А. В. - Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення (2013)
Ходус Е. В. - Приватность как атрибутивная характеристика современного опыта субъектности: к постановке проблемы (2013)
Бородін Є. І. - Визначення повноважень районної у місті ради як проблема місцевого самоврядування в Україні (на прикладі міста Дніпропетровська) (2013)
Квітка С. А. - Партнерство влади та бізнесу: європейські підходи і концепції (2013)
Баштанник А. Г. - Механізми державного регулювання трансформаційних процесів у системі судової влади України, Баштанник В. В. (2013)
Липовська Н. А. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" у Дніпропетровську (2013)
Умови приймання матеріалів до друку (2013)
Титул (2013)
Content (2013)
Antonowicz M. - Role of marketing in intermodal transport (2013)
Bajdak A. - Marketing communication strategies of polish enterprises in EU markets (chosen aspects), Janeczek U. (2013)
Bilińska-Reformat K. - Cooperation of commercial chains with suppliers in the context of CSR concept, Stefańska M. (2013)
Bondos I. - Responding to price changes in the context of growing international competition (2013)
Wolny R. - Young consumers` behaviours from selected european countries on market of e-services (2013)
Gasińska M. - User-generated content – an opportunity or a threat in terms of building brand image, Gregor B. (2013)
Girna O. - The supply chain and the added value formation on the basis of customer-centric approach, Hlynsky N. (2013)
Gregor B. - Information grounds of business negotiations in international markets, Kalińska-Kula М. (2013)
Greta M. - The importance of swiss grants for creation of the carpathian euroregion marketing, Otto J. (2013)
Jerzyk E. - Retromarketing – nostalgia for the past. The sources the success of retromarketing in the segment of older consumers (2013)
Zawada M. - Marketing activities on the energy market in the European Union (2013)
Karyy O. - Logistic infrastructure in Ukraine: numbers and reality (2013)
Kowalik J. - Marketing strategies of chosen polish cement factories in the backrground of construction sector development (2013)
Krykavskуy Ye. - Logistic assets and the consequences of their practical use, Pokhylchenko O. (2013)
Lipowski M. - Competitiveness of small grocery stores in Рoland during the economic slowdown, Angowski M. (2013)
Lyulchak Z. - Preconditions and prospects of gas energy hub development in Ukraine towards European integration (2013)
Majchrzak M. - Possibilities and forms internationalisation of business services, Niedzielski P. (2013)
Michalski E. - International marketing strategies (2013)
Mróz-Gorgoń B. - The management of cultural institutions and their image on the basis of the institutions of Wrocław municipality (2013)
Nakonechna Т. V. - Logistic approaches to service of key customers in the purchasing process of individual order products, Hryniv N. Т. (2013)
Nestorowicz R. - Consumers information activity on the polish food market vs. integration of Poland into the European Union (2013)
Nowacki R. - Advertising in the process of internationalisation of enterprises – towards standardisation or individualisation (2013)
Nowotarska-Romaniak B. - Behaviors of individuals in the process of internationalism of the insurance market in Poland, Ogrodnik H. (2013)
Pilarczyk B. - Generic types of competitive strategies in the polish retail industry, Stefańska M. (2013)
Pluta-Olearnik M. - Polish service enterprises in an international market: marketing perspective (2013)
de Pourbaix P. - The role of social media in the young consumers market – case study for Poland and Germany, Chmielewski K. (2013)
Reshetilova T. - Perspectives of innovation development of Ukrainian industrial branches in economy internationalisation process (2013)
Śliwińska K. - Key environmental factors and strategic choices of enterprises in Poland, Folga R. (2013)
Smyczek S. - Influence of internationalization on consumer exclusion from the financial services market (2013)
Sobczyk G. - Personal consumption in Poland in global crisis conditions (2013)
Stanisławski R. - The role of marketing innovations in small and medium-sized enterprises (2013)
Starostina A. O. - Marketing risks: essence and place in structure of the Ukrainian enterpises risk-profile, Kravchenko V. A. (2013)
Tomczak-Wozniak E. - Marketing in the primary production sector (2013)
Urbańska J. - Private label on food market in Poland (2013)
Furtak R. - The use of the concept of archetypes in building an international brand of ladies' lingerie (2013)
Howaniec H. B. - CSR as an element of based-value marketing. implementation of corporate social responsibility by the danone group in Poland (2013)
Chornopyska N. V. - Development of logistics in Ukraine: environmental dimension (2013)
Szajt M. - Determinants of development of the market for bio-products among young polish consumers (2013)
Shandrivska O. - Organization of activities in the structure of logistics enterprises value chain, Lendуel О. (2013)
Yakymyshyn L. Y. - Evaluation of customer service in the supply chain of food products, Chtej N. I. (2013)
Jaciow M. - International research of European market of young e-consumers (methodological dilemmas) (2013)
Акимов А. М. - Cтратегия совершенствования водно-химического режима второго контура АЭС Украины, Магдыч Е. А., Лямцева И. В. (2013)
Анохин А. Н. - Адаптивный человеко-машинный интерфейс для операторов атомных станций (2013)
Беркович В. Я. - Разработка, расчетное и экспериментальное обоснование системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора для АЭС с РУ ВВЭР-600, Быков М. А., Никитенко М. П., Пантюшин С. И., Асадский С. И., Веселов Д. О., Фризен Е. А., Безруков Ю. А., Хорев Е. В., Следков Р. М., Пажетнов В. В., Четвериков А. Е., Семишкин В. П., Букин Н. В. (2013)
Качур С. А. - Исследование управляемости ядерного реактора на основе анализа функции Бесселя (2013)
Мороз В. А. - Разработка комплекса математических моделей прогноза гидрохимического состояния системы технического водоснабжения АЭС, Мороз Н. А., Лавриненко Л. И., Кресин В. С. (2013)
Ожигов Л. С. - Особенности коррозионно-эрозионного износа трубных элементов на АЭС с ВВЭР-1000, Митрофанов А. С., Крайнюк Е. А., Руденко А. Г., Лесная В. Г., Бажуков А. В., Мельник П. Е., Палий А. Н. (2013)
Сапожников Н. Е. - Применение спектрального анализа при диагностике технического состояния турбогенераторов АЭС, Демидюк Б. М., Чужикова-Проскурнина О. Д. (2013)
Свириденко И. И. - Особенности отвода остаточного тепловыделения автономной термосифонной СПОТ в условиях плотного первого контура, Шевелев Д. В. (2013)
Ткач С. Н. - Оптимизация конструктивных характеристик забортного охладителя по максимальному значению удельной эффективности теплообмена (2013)
Швец А. П. - Анализ тепловой эффективности и работы пруда охладителя на примере Хмельницкой АЭС, Мирошниченко С. Т. (2013)
Ерофеев В. А. - Анализ эффективности сорбентов типа "Фолиокс" для очистки вод спецпрачечных и душевых от радионуклидов и органических примесей, Черкашина Н. И., Сулавко Д. Ю., Декхан Самани Саид. (2013)
Заниздра В. С. - Мониторинговые исследования радиоактивности в хранилище отходов уранового производства "Днепровское", Жданова Г. В. (2013)
Ковалев Н. И. - О механизме образования подземных пресных вод вблизи магматических очагов потухших вулканов и использовании его для захоронения жидких радиоактивных отходов, Гох В. А., Пухлий В. А. (2013)
Литвинов Ю. В. - Оцінка радіаційного впливу при гасінні пожеж на об'єкті "Укриття", Азаров С. І., Сидоренко Сидоренко, В. Л. (2013)
Лонин А. Ю. - Процессы динамической сорбции цезия цеолитами из водных растворов, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Шевченко И. В. (2013)
Радкевич В. В. - Оценка экологического риска на территории площадки АЭС, Трифонов А. Г. (2013)
Бакулина А. Н. - Разработка процедуры оценивания форм эффективности подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Белая М. Н., Цветков В. Н. (2013)
Бондарец С. В. - Подготовка кремниевых подложек для выращивания квантоворазмерных структур методом жидкофазной эпитаксии, Быковский С. Ю., Довгаленко В. В., Марончук И. И. (2013)
Крюковский А. А. - Разработка испытательной установки для диагностики и исследования высоковольтной изоляции сетевого электрооборудования на частичные разряды методом импульсной генерации резонансных напряжений, Патрикеев Л. Я. (2013)
Пронина А. К. - Улучшение качества электроэнергии при пусках асинхронных короткозамкнутых двигателей, Петерсон Н. А., Путилин К. П. (2013)
Сиваков В. И. - Определение потерь давления в газовом потоке цилиндрического канала, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Шайтор Н. М. - Повышение живучести судовых электрических машин при аварийных затоплениях, Бужан В. Г. (2013)
Белецкий И. Л. - Определение мощностной характеристики низкотемпературного двигателя стирлинга, Сафонов В. А. (2013)
Якимов В. А. - Экспериментальное исследование модели термосифонной установки солнечного горячего водоснабжения, Кувшинов В. В., Кузьмин М. Б., Осетров С. Г. (2013)
Моисеев Д. В. - Повышение точности измерений гамма-излучения при радиационном контроле (2013)
Пряшников Ф. Д. - Водоем-охладитель как элемент системы управления на Запорожской АЭС, Бейнер Н. В., Бейнер П. С. (2013)
Скидан А. А. - Анализ средств и методов диагностирования ПТК и модернизация их программного обеспечения, Кузнецова Н. И., Серова-Нашева Н. В., Туз А. М., Чувпенюк Е. С. (2013)
Береза Б. П. - Ультразвуковая кавитация. Сообщение 1. Основные уравнения и кавитационная эрозия в ультразвуковом поле, Пухлий В. А. (2013)
Кузьмін О. Є. - Сутність та особливості діагностування діяльності консалтингових підприємств, Книш М. Г. (2012)
Босак А. О. - Сутність та типологія структурних елементів інтелектуального капіталу: міжнародний аспект, Переста О. Ю. (2012)
Богів Я. С. - Технологія формування креативних управлінських рішень у сфері бюджетування та їх інформаційне забезпечення, Неклюдова Т. М., Коломієць О. Л. (2012)
Вішка І. С. - Дослідження та аналізування сучасних підходів в адміністративному менеджменті: "Теорія обмежених систем” (ТОС) і "Збалансована система показників” ( BSC) (2012)
Георгіаді Н. Г. - Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства, Вільгуцька Р. Б. (2012)
Гаврилюк В. Я. - Чинники розвитку та умови оцінювання вітчизняних вищих навчальних закладів (2012)
Глібчук В. М. - Методика планування, оцінювання та контролювання ефективності рекламних витрат підприємства (2012)
Дорошкевич К. О. - Джерела стимулювання інноваційної діяльності працівників промислових підприємств, Вороновська М. М. (2012)
Дулиба Н. Г. - Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура” (2012)
Козак П. З. - Вибір оптимального шляху пришвидшення професійної адаптації персоналу на виробничому підприємстві (2012)
Макалюк І. В. - Необхідність і сутність управління трансакційними витратами на підприємствах (2012)
Олексів І. Б. - Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств, Михайляк Г. В. (2012)
Пальчук О. І. - Вплив інформаційних технологій на підходи до бізнесу (2012)
Подольчак Н. Ю. - Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства, Ковальчук Г. Р. (2012)
Рибінцев В. О. - Сутність та класифікація корпоративних конфліктів, Хацер М. В. (2012)
Ситник Й. С. - Передумови інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств (2012)
Солярчук Н. Ю. - Класифікація фрілансерів (2012)
Кузьмін О. Є. - Графовий аналіз виробничих систем, Базилевич П. Р. (2012)
Берлінг Р. З. - Аналіз поняття еколого-економічного збитку та напрямки використання даного показника в результатах роботи підприємства (2012)
Горбаль Н. І. - Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства, Сухорська У. Р. (2012)
Гутів Г. Г. - Сутність експортного потенціалу машинобудівної галузі та чинники впливу на нього (2012)
Дзюбіна К. О. - Процесне структурування та моделювання системи управління зворотними матеріальними потоками (2012)
Жураковська М. Б. - Розвиток взаємодії в системі "підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи (2012)
Касян С. Я. - Маркетингова взаємодія підприємств у площині глобальних інформаційних потоків (2012)
Корсак В. І. - Вплив потреб споживачів як визначального чинника вибору формату роздрібного торгового закладу на прикладі західного регіону України (2012)
Крупін В. Є. - Ціннісні орієнтири управління розвитком сільських територій, Злидник Ю. Р. (2012)
Мельник О. Г. - Перспективи покращення логістичного обслуговування у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, Тодощук А. В., Мукан О. В. (2012)
Моторнюк У. І. - Документарні операції як важливий сегмент комерційного банкінгу, Ноджак Л. С. (2012)
Петрович Й. М. - Сучасна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій, Лущак Н. С. (2012)
Руда М. В. - Нова модель підприємництва в контексті впровадження концепції енергетичної незалежності України, Якібчук А. В. (2012)
Толпежніков Р. О. - Особливості вимірювання складових потенціалу підприємства (2012)
Фещур Р. В. - Методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах, Шишковський С. В., Яворська Н. Р. (2012)
Чепіль Б. А. - Розроблення способів оптимізування управлінських витрат газовидобувних підприємств (2012)
Клебан О. Л. - Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку, Войтович Н. В. (2012)
Сажинець С. Й. - Документування процесів інвентаризації активів діяльності підприємства з капітального інвестування (2012)
Товт Т. Й. - Оцінювання ефективності та доцільності вкладення інвестицій в інноваційну діяльність підприємства (2012)
Товстенюк О. В. - Систематизація типів інвестиційної привабливості промислових підприємств (2012)
Томич П. М. - Умови залучення іноземних інвестицій на українські підприємства (2012)
Феєр О. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів підприємством (2012)
Яремко І. І. - Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи (2012)
Гаращук О. В. - Генезис стратегій і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації, Куценко В. І. (2012)
Грибик І. І. - Євро-2012 позитивні тенденції та негативні наслідки, Різник О. З. (2012)
Гуменюк Ю. П. - Теоретика-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці (2012)
Завербний А. С. - Аналізування проблем реформування українського ринку електричної енергії (2012)
Когут У. І. - Аналізування результатів участі України у міжнародних інтеграційних процесах, Найчук-Хрущ М. Б. (2012)
Міга В. К. - Асиметричність положення суб’єктів ринку праці (2012)
Музиченко-Козловська О. В. - Роль туризму в просторовій організації міст (2012)
Федунь Ю. Б. - Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС (2012)
Франів І. А. - Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку (2012)
Домарадзька Г. С. - Реалізація "концепції сталого розвитку” в Україні, як передумова ефективної інтеграції в світову економіку, Фурман М. Б. (2012)
Крикавський Є. В. - Формування збутової стратегії промислового підприємства, Косар Н. С. (2012)
Бандурці О. М. – 75 (2012)
Хачатурян Х. В. - Вітання з ювілеєм від професорсько-викладацького складу Київського міжнародного університету (2012)
Карпенко Е. М. - Формирование цены на олигопольном рынке (на примере деревообрабатывающих предприятий республики Беларусь) (2012)
Севрук І. М. - Міжнародні роздрібні торговельні мережі: особливості розвитку в посткризовий період (2012)
Сагайдак І. В. - Виявлення недоліків та визначення шляхів їх вирішення у системі міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Головачова О. С. - Теоретико-методологічні засади зовнішньоторговельної регуляторної політики в агропродовольчому секторі (2012)
Ступінська М. В. - Роль контролю товарних запасів в системі управління підприємств торгівлі (2012)
Хасиєва Л. Г. - Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Азербайджанской республики (2012)
Чехов Р. А. - Методичний зміст економічних механізмів регулювання ринку зернових (2012)
Акімов Д. - Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від "утечки мозгов" (2012)
Розвадовський В. І. - Конституційно-правові аспекти реалізації повноважень Голови Верховної Ради України з органами судової влади України (2012)
Лабоженко Д. Б. - Особливості структурної побудови НКВС СРСР напередодні Великої вітчизняної війни та міліції як його складової (2012)
Луцький Р. П. - Форми виразу позитивного права та їх ієрархічність (2012)
Котуха О. С. - Класифікація та характеристика окремих видів юридичних презумпцій (2012)
Євхутич І. М. - Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства (2012)
Коваль В. Ф. - Сутність та особливості взаємодії податкової міліції з іншими структурними підрозділами державної податкової служби України, Теремецький В. І. (2012)
Янків О. Б. - Зaбезпечення гaрaнтiї зaкoннocтi при рoзглядi cпрaв в хoдi aдмiнicтрaтивнoгo cудoчинcтвa (2012)
Алексєєв О. Г. - Міжнародний досвід боротьби з правопорушеннями у фармацевтичній сфері на прикладі діяльності органів державного контролю лікарських засобів Росії та США (2012)
Марценишин Ю. І. - Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів: шляхи оптимізації (2012)
Підюков П. П. - Система і компетенція правоохоронних органів США, уповноважених на порушення кримінального спостереження (переслідування) та здійснення досудового кримінального провадження, Конюшенко Я. Ю., Амонс М. О. (2012)
Юзікова Н. С. - Новітні програмні заходи запобігання злочинам неповнолітніх: правове забезпечення і шляхи реалізації (2012)
Созанський Т. І. - Кваліфікація злочинів, передбачених різними статтями КК України (2012)
Гнатів І. М. - Повторність як кваліфікуюча ознака складу злочину та її узгодження з принципом "non bis in idem" (2012)
Серкевич І. Р. - Тероризм як різновид організованої злочинності (2012)
Опацький Р. М. - Кримінально-правовий захист моральності в сфері соціалізації неповнолітніх (2012)
Хачатурян Т. Х. - Сучасний стан протидії тероризму, тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів: універсальний і регіональний рівні (2012)
Семенко Семенко - Психологічні особливості процесу доказування у справах, порушених за скаргою потерпілого (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи (2012)
Гладкова Ю. Г. - Господарсько-правові засоби стимулювання інвестування в Україні в умовах членства в СОТ (2012)
Кудерська Н. І. - Збереження та охорона культурних цінностей у базовій мережі закладів культури (2012)
Цимбал Ю. Ю. - Подолання психологічного конфлікту між потерпілим та підсудним як основа інституту примирення (2012)
Пономарьов А. О. - Зміст та особливості права на використання торговельної марки (2012)
Манжосова О. В. - Окремі аспекти добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Савченко С. В. - Проблеми оцінки майна при визначенні податку на доходи, отримані в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав (2012)
Мірошниченко О. П. - Економічний механізм екологічної політики України та ЄС (порівняльний аспект) (2012)
Іващенко Ю. С. - Деякі колізійні питання односторонніх правочинів у міжнародному приватному праві (2012)
Марущак Н. В. - Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Черник Н. С. - Витоки української філософсько-правової думки (2012)
Пашнєва В. А. - Обов’язкове екологічне страхування: проблеми сучасного законодавства (2012)
Петрович Й. М. - Організаційні передумови та шляхи прискорення модернізації промислових підприємств, Лущак Н. С. (2013)
Берлінг Р. З. - Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства (2013)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах, Петрушка Т. О., Крет І. З. (2013)
Кулиняк І. Я. - Аналіз інноваційної діяльності підприємств західного регіону України, Ріжко І. А. (2013)
Кулініч Т. В. - Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучасних умовах , Мричко М. А. (2013)
Мірошник Р. О. - Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми, Щир І. В. (2013)
Музиченко-Козловська О. В. - Туристично-інформаційний центр як елемент інноваційної інфраструктури туризму (2013)
Новаківський І. І. - Засади формування інформаційного простору структурних бізнес-оболонок (2013)
Руденко В. В. - Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу (2013)
Савіцька О. П. - Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти, Савіцька Н. В. (2013)
Ситник Й. С. - Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту (2013)
Українець А. І. - Тенденції та перспективи розвитку машинобудівних підприємств Львівщини (2013)
Чухрай Н. І. - Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання (2013)
Юринець О. В. - Тенденції та перспективи розвитку автомобілебудівної галузі України у післякризовий період, Марущак О. Я. (2013)
Кіндрацька Г. І. - Аналітичне забезпечення формування конкурентної стратегії організації, Кулиняк Ю. І., Загородній А. Г. (2013)
Кузьмін О. Є. - Методологія оцінювання техногенних збитків підприємств в Україні та світі, Бублик М. І. (2013)
Андросюк Г. М. - Оптимізація джерел фінансування цільових науково-технічних програм, Качур Н. В., Маслов В. П. (2013)
Галаз Л. В. - Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства (2013)
Гвоздь М. Я. - Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки (2013)
Дзюбіна А. В. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства, Матвій І. Є., Дзюбіна К. О. (2013)
Дроб О. М. - Школи стратегії як основа розробки сталої парадигми стратегічного управління (2013)
Дубодєлова А. В. - Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства, Лісовська Л. С., Нищота А. О. (2013)
Катаєв А. В. - Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу, Дубодєлова А. В., Процак К. В. (2013)
Копець Г. Р. - Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України (2013)
Косар Н. С. - Сутність та основні напрямки маркетингової діяльності теплопостачальних організацій, Лаврів У. О., Кубрак Н. Р. (2013)
Матвій І. Є. - Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні (2013)
Мірошник Р. О. - Проблеми інноваційної діяльності промисловості України, Коцовський Ю. І. (2013)
Панас Я. В. - Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства (2013)
Парій І. В. - Формування моделі соціального розвитку територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств (2013)
Подольчак Н. Ю. - Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах, Ковальчук Г. Р. (2013)
Просович О. П. - Державне управління інвестиційними процесами у контексті економічної теорії, Бондаренко Ю. Г. (2013)
Філіппова С. В. - Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу, Ковтуненко К. В. (2013)
Чухрай Н. І. - Визначення місця маркетингового контролера в організаційній структурі підприємства, Млинко І. Б. (2013)
Топчієв О. Г. - Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект), Нудельман В. І., Руденко Л. Г. (2012)
Палієнко В. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні, Бортник С. Ю., Вахрушев Б. О., Кравчук Я. С., Черваньов І. Г., Шуйський Ю. Д. (2012)
Папіш І. Я. - Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи, Позняк С. П. (2012)
Дронова О. Л. - Аналіз домінуючих системних понять стосовно поступу суспільства до збалансованого розвитку (2012)
Западнюк С. О. - Міграції населення України: внутрішньорегіональний вимір (2012)
Єрошина Т. В. - Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження (2012)
Балюк С. А. - Екологічний стан ґрунтів України, Медведєв В. В., Мірошниченко М. М., Скрильник Є. В., Тимченко Д. О., Фатєєв А. І., Христенко А. О., Цапко Ю. Л. (2012)
Приходько М. М. - Стан земель в регіоні Українських Карпат та їх екологічна безпека (2012)
Ткач В. П. - Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Берлянт А. М. - Півтисячі років розвитку картографії та її сьогоднішні перспективи (2012)
Мамедова Н. Р. - Створення геоінформаційної основи для соціально-економічного картографування прикаспійських районів Азербайджану (2012)
Денисик Г. І. - Великий каньйон Криму, Оліферов А. М. (2012)
Петренко О. М. - До 100-річчя з дня народження В. І. Галицького (2012)
До 75-річчя І. Г. Черваньова (2012)
ІНФОРМАЦІЯ (2012)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів та ліпотропних речовин в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Красільнікова О. А., Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Міщенко О. Я. - Вплив препаратів адаптогенної дії на структурно-функціональний стан тимуса у щурів в умовах іммобілізаційного стресувизначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри (2013)
Міщенко О. Я. - Експериментальне дослідження кардіопротекторної активності екстракту елеутерокока на моделі кардіоміопатії (2013)
Корниенко В. И. - Исследование влияния аммониевых солей n-(3-метил-7-β-метоксиэтилксантинил)-8-аминоацетата на физическую работоспособность крыс (2013)
Бутко Я. О. - Вплив крему "мометазон з керамідами" на морфоструктуру шкіри при алергічному дерматиті, Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Галузінська Л. В. - Експериментальне вивчення гепатопротекторної активності поліфенольного екстракту з адземної частини лядвенцю рогатого (2013)
Жиляєв С. О. - Психотропні ефекти корвітину та ліпофлавону у щурів із тяжкою черпно-мозковою травмою, Штриголь С. Ю. (2013)
Криворучко О. В. - Визначення ефективної дози та дослідження гіпоглікемічної активності екстракту листя кизилу, Рибак В. А., Ковальов В. М. (2013)
Андріяненков О. В. - Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів, Зайченко Г. В., Панков М. В. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вплив фларосукцину на біохімічні показники сечі щурів за умов розвитку оксалатного нефролітіазу, Шебеко С. К. (2013)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження хінокарбу на розвиток гемодинамічного набряку легень щурів, Вороніна Ю. В. (2013)
Штрімайтіс О. В. - Обґрунтування вибору методик кількісного визначення натрію броміду на основі економічних та валідаційних характеристик, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Дроздова О. О. (2013)
Марчишин C. М. - Елементний склад збору антиалергійного, Козачок С. С., Красноперова А. П. (2013)
Кожухов С. М. - Гостра серцева недостатність: особливості електрофізіологічних властивостей міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (2013)
Коваленко В. М. - Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Даниленко О. О., Тітов Є. Ю. (2013)
Пархоменко А. Н. - Новые возможности оценки геометрии сокращения и процессов раннего ремоделирования сердца у больных с острым инфарктом миокарда: двух мерная спекл-трекинг эхокардиография, Лутай Я. М., Степура А. А. (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктний період (результати дворічного спостереження) (2013)
Следзевська І. К. - Зв’язок внутрішньосерцевої гемодинаміки та вмісту альдостерону в крові у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда при дворічному спостереженні залежно від наявності артеріальної гіпертензії, Бабій Л. М., Савицький С. Ю., Строганова Н. П., Кісілєвич Л. Ф., Хоменко Ю. О. (2013)
Касумова Ф. Н. - Гормональный профиль и его влияние на липидный спектр и композицию тела у женщин с ишемической болезнью сердца с андрогенным компонентом (2013)
Амбросова Т. М. - Профіль адипокінів та прогностичні маркери перебігу артеріальної гіпертензії, Ковальова О. М., Амбросов Д. А. (2013)
Хомазюк І. М. - Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою, Габулавічене Ж. М. (2013)
Сычев О. С. - Эффективность антиаритмической терапии у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий в зависимости от типа пароксизмов, Шабильянова Л. А., Лизогуб С. В., Могильницкий Е. В., Лобко О. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении семи лет после кардиоверсии (2013)
Чайковский И. А. - Информативность магнитокардиографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией, Мясников Г. В., Казмирчук А. П., Сосницкий В. Н., Голуб А. Г., Софиенко С. В., Левшова З. В., Сосницкая Т. В., Городинская Ю.В. (2013)
Лутай М. И. - Эффективность фиксированной комбинации S-амлодипина и аторвастатина у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, Голикова И. П., Лысенко А. Ф., Товстуха В. В. (2013)
Несукай Е. Г. - Зофеноприл: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента с особыми свойствами (2013)
Чекман І. С. - Наномедицина та кардіологія: нанотехнології в коронарній реваскуляризації й корекції системи гемостазу, Горчакова Н. О., Галицька А. К., Дорошенко А. М., Сімонов П. В. (2013)
Рішко М. В. - Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та смертність, Куцин О. О. (2013)
Ушаков А. В. - Миксомы сердца: современный взгляд на проблему, Захарьян Е. А., Ризк Г. Э. (2013)
Лутай М. И. - Международный регистр CLARIFY больных со стабильной ишемической болезнью сердца в Украине: особенности, проблемы, перспективы, Пархоменко А. Н., Лысенко А. Ф., Голикова И. П., Steg Ph.G., Greenlaw N., Ford I. (2013)
Ягенський А. В. - Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати валідизації україномовної версії опитувальника MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life, Hofer S., Січкарук І. М., Oldridge N. (2013)
Валуєва С. В. - Реєстр STIMUL: прогностичне значення прихильності до лікування у хворих різного віку та статі через рік після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q (2013)
Тащук В. К. - Вплив дисфункції ендотелію на основні патогенетичні механізми прогресування ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктив ним захворюванням легень, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Турубарова-Леунова Н. А. (2013)
Руденко А. В. - Динамічне спостереження за хворими з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування, Мітченко О. І., Панічкін Ю. В., Романов В. Ю., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Жарінов О. Й. - Серцева недостатність i клінічні характеристики вперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена СYP2С9 и эффективность варфарина у больных с фибрилляцией предсердий, Ополонская Н. А., Мотылевская Т. В. (2013)
Іванов В. П. - Прогнозування розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Юзвишина О. В. (2013)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко О. С. (2013)
Мітченко О. І. - Функція ендотелію та товщина комплексу інтима – медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Сергієнко В. О. - Автономна невропатія серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: N-термінальний фрагмент натрійуретичного мозкового пептиду і функціонально-структурні зміни міокарда (2013)
Зинченко Ю. В. - Клинический случай успешного лечения атипичного трепетания предсердий у больного старческого возраста, Доронин А. В., Марченко О. Ю. (2013)
Коваленко В. Н. - Роль современных неинвазивных методик визуализации сердца в диагностике миокардита, Несукай Е. Г., Чернюк С. В. (2013)
Корнацький В. М. - Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники, Сілантьєва О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Депрессивные расстройства и хроническая сердечная недостаточность, Калинкина Н. В., Картамышева Е. В., Христиченко М. А., Ещенко Е. В. (2013)
Коваленко В. Н. - Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза, Гавриш А. С. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го типа и его влияние на эффективность терапии олмесартаном у пациентов с гипертонической болезнью, Брегвадзе Т. Р., Мищук Н. Е., Вашакидзе З. С. (2013)
Калашникова О. С. - Безпечність електричної кардіоверсії у хворих із персистентною неклапанною фібриляцією передсердь (2013)
Зинченко Ю .В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении девяти лет после кардиоверсии (2013)
Черняга-Ройко У. П. - Оцінка ефективності комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном у пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Сороківський М. С., Акер А. В., Павлик Н. С., Ройко Д. В. (2013)
Мітченко О. І. - Особливості формування серцево-судинного ризику в пацієнток з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Первичный альдостеронизм (синдром Конна): основные сведения и собственное наблюдение, Калинкина Н. В., Столика О. И., Высоцкая В. О., Ещенко Е. В. (2013)
Радченко А. Д. - Почему мы боимся назначать бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии? (2013)
Березин А. Е. - Прогностическая ценность асимптомной гиперурикемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2013)
Соловьян А. Н. - Возможности применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с гипертонической болезнью и неклапанной фибрилляцией предсердий: фокус на эналаприл (2013)
Славнов В. Н. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система у пациентов с гипертонической болезнью и эндокринными гипертензиями, Савицкий С. Ю., Строганова Н. П. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (2013)
Беспалько С. В. - Исследование соударений вагонов, оборудованных эластомерными поглощающими аппаратами, с использованием компьютерного моделирования, Андриянов С. С. (2004)
Блохин Е. П. - Динамика скоростного электровоза типа ДС3, Пшинько А. Н., Коротенко М. Л., Грановский Р. Б., Гаркави Н. Я., Дзичковский Е. М. (2004)
Блохин Е. П. - Результаты прочностных испытаний электровоза ДС3, Кострица С. А., Островерхов Н. П., Султан А. В., Даценко В. Н., Кривчиков А. Е., Чумак В. В. (2004)
Богомаз Г. И. - Диагностика состояния ходовых частей рельсовых экипажей в процессе движения, Ковтун Е. Н., Маркова О. М., Малый В. В., Разносилин В. В. (2004)
Борисов С. В. - Автоматизированная система управления вагонным парком транспортной компании (2004)
Бороненко Ю. П. - Обобщение накопленного опыта проектирования тележек грузовых вагонов для создания их типоразмерного ряда, Орлова А. М. (2004)
Бороненко Ю. П. - Методика и результаты сравнения качества работы гидравлических гасителей колебаний центрального подвешивания пассажирских вагонов по результатам ходовых испытаний, Орлова А. М., Белгородцева Т. М. (2004)
Барбас И. Г. - Металлоконструкции перегружателей. Нормативные нагрузки. Особенности расчета., Бойко П. П. (2004)
Вайчюнас Г. - Влияние человеческого фактора на безопасность движения (2004)
Васильев С. Г. - Особенности конструктивного исполнения и напряжённого состояния боковой рамы трёхэлементной тележки, оборудованной упругими элементами в соединении с буксой (2004)
Вербицкий В. Г. - Анализ влияния профиля поверхности катания на характер автоколебаний колесной пары, Демченко В. А. (2004)
Волков В. А. - Разработка газовых цистерн нового поколения, оборудованных защитными устройствами повышенной энергоемкости, Бубнов В. М., Богомаз Г. И., Кельрих М. Б. (2004)
Евстратов А. С. - Уменьшение угла набегания трехосных тележек локомотивов, Коссов В. С. (2004)
Есаулов В. П. - Исследование структурных изменений вблизи поверхности катания железнодорожных колес при эксплуатации, Пройдак Ю. С., Губенко С. И., Сладковский А. В., Иськов М., Рубан В. М. (2004)
Зайцев А. Н. - Разработка математической модели привода с линейным синхронным двигателем для исследования переходных режимов, Воскобойник В. Э., Комаров С. В., Ворошилов А. С. (2004)
Иванов П. С. - Проблема "колесо-рельс". Качество взаимодействия, Лесун А. Ф., Букин М. Н., Петров А. А., Чурашов О. А., Зайцев Н. И., Родионов А. В. (2004)
Кеглин Б. Г. - Повышение эффективности комбинированных фрикционных поглощающих аппаратов на базе ПМК-110А, Болдырев А. П. Иванов А. В., Ступин Д. А. (2004)
Коссов В. С. - Исследования ВНИКТИ по созданию трехэлементной тележки для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 245 кН (2004)
Коссов В. С. - Снижение фрикционного сопротивления в кривых, Панин Ю. А. (2004)
Коссов В. С. - Выбор параметров трехэлементной тележки грузового вагона методами компьютерного моделирования его динамики, Сорочкин Э. М., Михальченко Г. С., Погорелов Д. Ю., Симонов В. А. (2004)
Krec S. - Simulation model of train movement in small-radius curves, Janjanin S., Stipetic A. (2004)
Леонець В. А. - Вимірювання залишкових термічних напружень в ребрах жорсткості візків електровозів ВЛ60, Токарєв О. Д., Трегуб А. І., Чаус Л. М. (2004)
Лунин А. А. - Выбор упруго-диссипативных характеристик экипажных частей специального подвижного состава, Коссов В. С., Евстратов А. С. (2004)
Манашкин Л. А. - Об измерении вертикальных сил в тележках грузовых вагонов, Мямлин С. В., Письменный Е. А. (2004)
Марочка В. В. - Взаємодія мостових конструкцій з рухомим навантаженням (2004)
Михальченко Г. С. - Компьютерное моделирование ходовой динамики и износа колес грузового локомотива с радиальной установкой колесных пар, Языков В. Н., Коссов В. С., Спиров А. В. (2004)
Мугинштейн Л. А. - Численное моделирование продольно-динамических процессов в грузовых поездах с распределенной тягой, Ябко И. А., Лисеев С. И. (2004)
Новиков В. Ф. - Расчётно-экспериментальный метод определения потокосцепления, Бурылов С. В., Воскобойник В. Э., Дзензерский В. А. (2004)
Orlova A. - Bogies for higher speeds having a short wheel base, Kik W., Scheffel H. (2004)
Орлова А. М. - Обоснование возможности реализации рациональной горизонтальной жесткости тележки трехэлементной конструкции (2004)
Орлова А. М. - Выбор типов, мест расположения датчиков и критериев для сигнализации о сходе грузового вагона на основе математического и физического моделирования, Лесничий В. С., Смирнов Н. В. (2004)
Persson I. - Using the gensys software for railway vehicle modeling (2004)
Приходько В. И. - Тележка для скоростных пассажирских вагонов украинских железных дорог, Коробка Б. А., Радзиховский А. А., Шкабров О. А. (2004)
Рудакова Е. А. - Выбор основных параметров ходовых частей грузовых вагонов с использованием моделей движения различной степени сложности (2004)
Рыбкин В. В. - Результаты экспериментальных исследований по воздействию на путь электровоза ДС3-001, Уманов М. И., Татуревич А. П., Цыганенко В. В., Халипова Н. В., Ковалев В. В. (2004)
Сисин М. П. - Дослідження динамічних коливань балки на пружній дисипативній основі під дією рухомого навантаження при проходженні силової нерівності колії, Рибкін В. В., Патласов О. М. (2004)
Суровцев П. М. - Динамическая нагруженность приводов вспомогательных агрегатов локомотивов, Соколов Ю. Н. (2004)
Третьяков А. В. - Оценка остаточного ресурса и продление срока службы вагонов метрополитена, Борисов С. В. (2004)
Третьяков А. В. - Управление темпом расходования индивидуального ресурса вагона-транспортера, Васильев А. В. (2004)
Gregg Hansen W. M. - Комплексная модернизация тележек 18-100 для снижения износа колес и повышения ходовых качеств грузовых вагонов, Лашко А. Д., Ушкалов В. Ф., Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Мащенко И. А. (2004)
Chudzikiewicz A. - The process of study in the field of trams’ modernization, Bogacz R. (2004)
Черкашин Ю. М. - Анализ условий, влияющих на безопасность движения грузовых вагонов, методами компьютерного моделирования, Левинзон М. А., Михальченко Г. С., Погорелов Д. Ю., Симонов В. А. (2004)
Shevtsov I. Y. - Design of Railway Wheel Profile Using Optimization Technique, Markine V. L., Esveld C. (2004)
Володченко А. - О новой картографии или "нео-картографии" (2011)
Шевченко В. О. - Дрібномасштабні медико-географічні карти на територію держави (2011)
Курач Т. М. - Таксономічні категорії класифікації географічних карт (2011)
Орещенко А. В. - Теорія розробки позначень для тривимірних реалістичних картографічних моделей (2011)
Полякова Н. О. - Тематично-семіотичний зміст географічних атласів (2011)
Смірнов Ю. Б. - Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт (2011)
Шевченко Р. Ю. - Вулична (інформаційно-довідкова) картографія м. Києва (2011)
Бондаренко Е. Л. - Геоінформаційна схема картографування (2011)
Курач Т. М. - Матеріали дистанційного зондування землі в ГІС (2011)
Бондаренко Е. Л. - Наукові принципи створення та ефективного функціонування універсальних ГІС (2011)
Підлісецька І. О. - Інформаційне забезпечення та формування баз даних (на прикладі об’єктів історико-культурного призначення) (2011)
Ковальчук І. П. Андрейчук Ю. М. - Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району, Іванов Є. А. (2011)
Афанасьєв О. Є. - Історико-географічне районування Південно-східної України (2011)
Баранова Л. Г. - Серія оцінкових карт стану природокористування регіону (2011)
Бейдык А. А. - Геофизические факторы развития туристско-рекреационной деятельности в Донецкой области, Кудокоцев Н. С. (2011)
Білоус А. В. - Індустрія засобів масової інформації в умовах глобалізації (2011)
Гаврилюк О. В. - Еколого - ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області (2011)
Лозовіцький П. С. - Екологічна оцінка якості вод Дунаю, Молочко А. М., Бібік В. М. Лозовицький А. П., Молочко М. А. (2011)
Новикова В. І. - Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності (2011)
Олійник Я. Б. - Економіко-географічний аналіз принципів надрокористування в Україні, Калько А. Д. (2011)
Свірчевська Ю. А. - Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави (2011)
Смирнов І. Г. - Митна логістика: картографічний аспект (2011)
Царик Л. П. - Географічні засади формування мережі національних природних парків в Україні (2011)
Даценко Л. М. - Основи геоінформаційних систем та технологій у шкільних курсах за кордоном (2011)
Король П. П. - Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій” у 2009 році, Остроух В. І. (2011)
Шевченко В. О. - Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду), Остроух В. І., Капустенко С. В. (2011)
Дудун Т. В. - Історичний аналіз класифікації топонімів (2011)
Кирьянов В. Г. - История развития спортивной картографии в Украине, Фокин С. П. (2011)
Іщук А. В. - Вивчення історії загальногеографічного картографування західноукраїнських земель у період з 1919 до 1939 року як актуальне наукове завдання (2011)
Могильний О. М. - Експортувати товари, а не робочу силу, Орлатий М. К. (2012)
Фокас Л. М. - Ринок праці України в умовах євроінтеграції (2012)
Гнибіденко І. Ф. - Проблеми зайнятості та соціального розвитку сільського населення України (2012)
Пух О. П. - Механізми державного регулювання зайнятості населення України (2012)
Савченко Н. В. - Нове у нормативно-правовому та організаційно-технологічному забезпеченні професійного навчання безробітних (2012)
Руженський М. М. - Розвиток ринку праці та соціальний захист населення в трансформаційній економіці (2012)
Гурманчук А. З. - Профіль професійної компетентності директора базового центру зайнятості – проблеми розробки та впровадження (2012)
Тарасюк С. О. - Діагностичний комплекс Я-концепції як психологічна допомога при наданні послуг безробітним громадянам у державній службі зайнятості (2012)
Коляденко Н. В. - Особливі потреби інвалідів на ринку праці: профорієнтаційний аспект (2012)
Назар М. М. - Підвищення ефективності працевлаштування в процесі інтернет-тренінгів (2012)
Скульська В. Є. - Особливості підготовки андрагогів у системі професійного навчання безробітних (2012)
Павлик Н. В. - Психодіагностика характеру особистості в умовах професійної депривації (2012)
Лукашевич О. М. - Проблеми самоздійснення дорослої людини: акмеологічний вимір, Лукашевич М. П. (2012)
Ніколаєнко В. Л. - Соціокультурні фактори професійного становлення (2012)
Сташенко О. П. - Законодавчий інструментарій сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце (2012)
Химейчук П. Р. - Роль місцевої влади у детінізації зайнятості населення (2012)
Якобінчук В. І. - Професійна орієнтація в Київській обласній службі зайнятості: досвід та перспективи (2012)
Підлісний В. І. - Ділове соціальне партнерство – пріоритетний напрям у діяльності служби зайнятості, Шевчун В. С. (2012)
Прохоренко І. А. - Взаємодія органів влади та центрів зайнятості Харківської області при організації оплачуваних громадських робіт (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование загрязнения атмосферы и подстилающей поверхности при авариях на железнодорожном транспорте, Коптилая О. В. (2004)
Вікторов В. Г. - Використання методу ерліфта для циркуляції розчину при хімічному очищенні від накипу котла ДКВР-4/13, Кравець В. В., Холоімов В. А., Христян Є. В. (2004)
Арпуль С. В. - Моделирование области допустимых управлений уравнения движения пассажирского поезда (2004)
Афанасов А. М. - Фактор износа гребней при боксовании колесной пары в кривой (2004)
Васильев В. Е. - Определение выражений для нахождения числовых характеристик с учетом нелинейности функции скорости и силы тяги (2004)
Кажан В. Е. - Статистическая полумарковская модель оценки показателей надежности электромеханической системы (2004)
Кедря М. М. - Математическая модель тягового привода постоянного тока, Чумак И. В. (2004)
Кийко А. И. - Моделирование динамических процессов в тяговых приводах локомотивов для различных эксплутационных режимов (2004)
Устименко Д. В. - Система автоматического регулирования тормозной силы при рекуперации электровозов постоянного тока, выполненная на современной элементной базе (2004)
Міщенко Т. М. - Викиди напруги на струмоприймачі електровоза ДЕ1 (2004)
Борщов В. І. - Розвиток основних дефектів залізобетонних прогінних будов залізничних мостів у часі, КлимовВ. І. (2004)
Борщов В. І. - Визначення вантажопідйомності балкових залізобетонних прогінних будов залізничних мостів на підставі інструкції ЦП/0085, Солдатов К. І. (2004)
Микалюнас Ш. - Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар, Лингайтис Л. П., Подвезько В. (2004)
Харлан В. І. - Дослідження впливу параметрів траси залізниці і типу рухомого складу на рівень максимальної швидкості (2004)
Бех П. В. - Прогнозування контейнерних потоків (2004)
Босов А. А. - Симметрическая разность множеств и ее применение (2004)
Босов А. А. - Методика определения рациональных вариантов сокращения времени хода, Пих Б. П. (2004)
Кирпа Г. Н. - О высокоскоростной сети на железных дорогах Украины, Босов А. А., Корженевич И. П. (2004)
Кодола Г. Н. - Структурное моделирование, когда число опытов меньше, чем число показателей (2004)
Мямлин С. В. - Математическое моделирование амортизаторов удара, Письменный Е. А., Яловой А. И., Манашкин Л. А. (2004)
Вікторов В. Г. - Функціональні блоки у системах керування рухомим складом (2004)
Лагута В. В. - Прогнозування станів однотипного локомотивного парку (ВЛ8) Придніпровської залізниці, Капіца М. І. (2004)
Vaičiūnas G. - The effect of asymmetric freight traffic on the selection of optimal locomotive traction on Lithuanian railroad, Lingaitis L. P. (2004)
Бондарев О. М. - Оцінка впливу кута нахилу похилої тяги на вертикальну навантаженність колісних пар двовісних візків локомотива при реалізації тяги, Рижова Т. О., Бондарев О. О. (2004)
Горобец В. Л. - Воспроизведение реальных вибраций элементов и оборудования подвижного состава (2004)
Костін М. О. - Математична модель форми зношених деталей системи спряження "шийка осі колісної пари – внутрішнє кільце підшипника", Михаліченко П. Є. (2004)
Зубко А. П. - Аналіз можливості застосування в україні рухомого складу з примусовим нахилом кузова вагонів при організації швидкісного руху, Корженевич І. П., Курган М. Б., Курган Д. М. (2004)
Остапюк Б. Я. - Подовження терміну експлуатації пасажирських вагонів (2004)
Бобровский В. И. - Оптимизация режимов регулирования скорости отцепов при роспуске составов на горках, Рогов Н. В. (2004)
Андреев В. С. - Математическое моделирование внецентренно нагруженных фундаментов на слоистых основаниях методом конечных элементов, Тютькин А. Л., Селихова Т. А. (2004)
Клочко Б. Г. - Обеспечение стойкости бетона в условиях агрессивной среды, Бычков С. А., Момот В. А., Кушвид А. А., Горидько Д. В., Пунагин В. В. (2004)
Клочко Б. Г. - Применение композиционных материалов в гидротехническом строительстве, Бычков С. А., Момот В. В., Горидько Д. В, Пунагин В. В. (2004)
Почтар В. П. - Можливий спосіб визначення обсягів завчасних робіт при організації технічного прикриття залізничного напрямку (2004)
Пшинько А. Н. - Решение вопросов энего- и ресурсосбережения путем организации производства и технологии получения теплоизоляционного материала, Савицкий Н. В., Корецкая С. А., Гончаренко А. А. (2004)
Пшинько А. Н. - Проблемы получения бетонов с высокими эксплуатационными свойствами, Краснюк А. В., Пунагин В. Н. (2004)
Радкевич А. В. - Обобщение теоретических положений и методов оценки моделей планирования развития и подготовки реализации проектов сложных восстановлений в заданный срок, Павлов И. Д., Павлов Ф. И. (2004)
Сєдін В. Л. - Аналіз впливу нових конструктивних рішень на напружено-деформований стан обробки пілонної станції, Петренко В. Д., Тютькін О. Л. (2004)
Солдатов К. И. - Дослідження динаміки нерегулярних по довжинах прогонів мостових конструкцій, Железняк Г. С., Гуржий К. В. (2004)
Чашин Д. Ю. - Проблемы совершенствования организационно-технологической подготовки возведения объектов транспортного строительства (2004)
Волкова В. Е. - Динамические характеристики нелинейных гасителей колебаний конструкций (2004)
Айтов С. Ш. - Формирование экономических концепций о глобализации: к постановке проблемы (2004)
Дзюба В. И. - Усовершенствование методики распределения общепроизводственных расходов в системе учета расходов предприятия (2004)
Радионова Н. В. - Формирование эффективной системы управления корпоративными правами государства (2004)
Копилець В. І. - Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу, Євчук І. Ю., Демчина О. І., Романюк Г. В., Коваль З. М. (2013)
Винявська Г. Ф. - Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами, Знак З. О. (2013)
Знак З. О. - Інтенсифікація очищення стоків ВАТ "Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях, Гнатишин Н. М. (2013)
Калимон Я. А. - Дослідження вмісту іонів феруму у гідролізній сульфатній кислоті у процесі її упарення, Гелеш А. Б., Яворський О. Є. (2013)
Калимон Я. А. - Дослідження властивостей сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів, Микула С. О., Микула О. Я. (2013)
Перекупко A. В. - Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття (2013)
Перекупко Т. В. - Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт, Грухола Х. І., Перекупко А. В. (2013)
Блажівський К. І. - Екстрагування хлоридів із суміші хлоридних і сульфатних солей застосуванням етанолу, Перекупко Т. В., Максимович І. Є. (2013)
Дем’янчук Р. В. - Зміни кристалічної будови каталізатора Мо2В5 при обробці ультразвуком, Старчевський В. Л. (2013)
Шаповал П. Й. - Створення і властивості фоточутливих гетероструктур n-CdS/P-CdTe, Гумінілович Р. Р., Ятчишин Й. Й., Кусьнеж В. В., Ільчук Г. А. (2013)
Яворський В. Т. - Політермічна кристалізація солей із розчину Калуського хвостосховища, Блажівський К. І., Максимович І. Є. (2013)
Яворський В. Т. - Технологічний та техніко-економічний аналіз процесів очищення газів з низьким вмістом сульфуру (ІV) оксиду, Гелеш А. Б., Яворський І. Є. (2013)
Яворський В. - Хінгідронний метод очищення газів від сірководню. Властивості поглинальних розчинів, Слюзар А. (2013)
Прокоп Р. Т. - Термодинамічні характеристики 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти та її похідних, Пуняк М. Я., Собечко І. Б., Горак Ю. І., Кочубей В. В. (2013)
Волювач О. В. - Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах (2013)
Флейчук Р. І. - Одержання N-заміщених циклічних амінопероксидів на основі циклогексанону, Гевусь О. І., Воронов С. А. (2013)
Кінаш Н. І. - Синтез сахаридовмісних сполук з тирановими групами на основі епоксисахаридів, Гладун Т. М. (2013)
Левуш С. С. - Кінетика термічного розпаду ацетальдегід-моноперацетату до оцтової кислоти в газовій фазі, Кіт Ю. В. (2013)
Борзенков М. М. - Синтез нових катіоноактивних мономерів на основі ω-бромокарбонових кислот, Надашкевич З. Я, Долинська Л. В., Гевусь О. І. (2013)
Яцюк В. М. - Синтез та протимікробна активність бісгалогено (тіоціанато) амідів на основі бензидину та його похідних, Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Покришко О. В., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. (2013)
Губрій З. В. - Синтез амінонафтохінонів з просторово екранованим фенолом, Литвин Б. Л., Хоміцька Г. М., Шиян Г. Б., Хом’як С. В. (2013)
Лень Ю. Т. - Розробка методу синтезу β-амінокислоти тіофенонафтохіну, Станько О. В., Стасевич М. В., Мусянович Р. Я. (2013)
Мельник С. Р. - Вдосконалення процесу обробки сивушної олії, Мельник Ю. Р. (2013)
Паляниця Л. Я. - Гідроферментативне оброблення спельти, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Швабюк О. В., Паньків Н. О. (2013)
Швед О. М. - Застосування методів біоіндикації та біотестування для контролю якості води (2013)
Швед О. М. - Біомоніторинг екологічного стану природних поверхневих водних об’єктів Львівської області, Петріна Р. О., Червецова В. Г., Губрій З. В., Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2013)
Зварич В. І. - Синтез нових похідних 2-ацилізотіоціанатів 1-нітро-9,10-антрахінону з антимікробною дією, Мусянович Р. Я., Червецова В. Г., Комаровська-Порохнявець О. З., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2013)
Корецька Н. І. - Вплив метаболітів бактерій роду Rhodococcus на ростові показники проростків пшениці, Баранов В. І., Пристай М. В., Карпенко О. В. (2013)
Успенська К. К. - Комплексна вітамінно-мінеральна кормова добавка в таблетках, Черкас З. В., Коваль З. М. (2013)
Василюк С. В. - Синтез карбоксиалкілових естерів ароматичних тіосульфокислот та прогнозування їх біологічної активності на основі віртуального скринінгу і drug-like характеристик, Хоміцька Г. М., Монька Н. Я., Шиян Г. Б., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2013)
Стадницька Н. Є. - Вивчення фітохімічного складу скорзонери пурпурової та антимікробних властивостей її настоянки, Павлюк І. В., Платонов М. О., Оверко Н. Г., Губицька І. І., Новіков В. П. (2013)
Голуб Н. - Вплив сполук сульфуру на процес культивування мікроводорості Chlorella vulgaris, Воєвода Д. (2013)
Галярник Д. М. - Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній катіону, Сабадах О. П., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2013)
Корінчук Д. М. - Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси (2013)
Петріна Р. О. - Введення в культуру in vitro відкасника безстеблевого, Конечна Р. Т., Побігушка О. Р., Матвійків С. О. (2013)
Гнатів З. Я. - Закономірності одержання темних нафтополімерних смол, Никулишин І. Є., Рипка Г. М., Ворончак Т. О. (2013)
Кічура Д. Б. - Застосування ангідридвмісних вуглеводневих олігомерів у композиційних матеріалах (2013)
Костів І. С. - Дослідження кінетичних закономірностей димеризації 2,3 диметилбута 1,3-дієну, Маршалок Г. О., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П. (2013)
Кожушко М. І. - Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив, Лудин А. М. (2013)
Мельник С. Р. - Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів, Ворончак Т. О., Жолобайло М. В. (2013)
Небесний Р. В. - Дослідження процесу одержання акрилової кислоти за допомогою альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом в газовій фазі, Івасів В. В., Дмитрук Ю. В., Шибанов С. В., Майкова С. В. (2013)
Оробчук О. М. - Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9, ініційована пероксидом бензоїлу , Субтельний Р. О., Фуч У. В., Дзіняк Б. О. (2013)
Почапська І. Я. - Вплив природи каталізатора на реакцію естерифікації 3-метилкротонової кислоти, Хлібишин Ю. Я. (2013)
Субтельний Р. О. - Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції С9 з використанням персульфату калію, Фуч У. В., Ревенко Л. В., Дзіняк Б. О. (2013)
Супрун О. О. - Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2013)
Червінський Т. І. - Математичне моделювання процесу модифікації окиснених нафтових бітумів нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами, Чайківський Т. В. (2013)
Дзіняк М. Б. - Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації, Мельник С. Р., Дзіняк Б. О., Семенів Т. І. (2013)
Дулеба В. П. - Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів, Гобан І. В., Костюк Н. М. (2013)
Предзимірська Л. М. - Дезінфікуючий вплив ультразвуку на процес очищення стоків пивоварного виробництва, Шевчук Л. І., Кондратович О. З. (2013)
Гузьова І. О. - Кінетика фільтраційного сушіння амофосу, Караман В. П., Грибович А. С. (2013)
Мороз М. О. - Вплив ефекту гідродинамічної кавітації на абсорбцію NOx (2013)
Лазорко О. І. - Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії, Топільницький П. І., Романчук В. В. (2013)
Савчук Л. В. - Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору (2013)
Олійник Л. П. - Вивчення процесу наповнення і гідрофобізації волокнистих матеріалів стабілізованими дисперсіями частинок оксидів металів, Максимів Н. Л., Коваль І. З. (2013)
Черватюк В. А. - Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції, Кушнір І. М., Волліс О. Є. (2013)
Нікітенко М. І. - Математичне моделювання динаміки зневоднення у конвективних сушильних установках безперервної дії, Снєжкін Ю. Ф., Сорокова Н. М. (2013)
Снєжкін Ю. Ф. - Термічна стійкість композиційних теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук, Михайлик В. А., Корінчевська Т. В. (2013)
Люта О. В. - Дослідження процесу адсорбції Сa(NO3)2 ґрунтовим середовищем, Бучок І. В., Гумницький Я. М. (2013)
Сабадаш В. В. - Адсорбційні процеси у природних дисперсних системах, Гумницький Я. М., Басумак М. І., Глимбоцька Н. В. (2013)
Мальований М. С. - Порівняльні дослідження перспективних методів очищення природних вод, Вронська Н. Ю., Коваль І. З., Сакалова Г. М. (2013)
Малик Ю. О. - Моніторинг стану Домбровського кар’єру, Демків О. М. (2013)
Дячок В. В. - Масообмін в біологічних процесах, Левко О. Б. (2013)
Голець Н. Ю. - Грибовицький полігон твердих відходів як основне джерело забруднення довкілля, Мальований М. С., Малик Ю. О. (2013)
Мараховська А. О. - До проблеми очищення стічних вод виробництв харчової олії (2013)
Лучка О. М. - Перспективні шляхи утилізації кеку, Одноріг З. С., Сухопляс В. В. (2013)
Гумницький Я. М. - Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом, Сидорчук О. В. (2013)
Мартиняк М. А. - Розрахунок екологічних показників під час режимно-налагоджувальних робіт на модулях нагрівання МН-120 та МН-120Еко, Мартиняк О-Р. В. (2013)
Гринь Г. І. - Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду, Пономарьов В. О., Созонтов В. Г., Казаков В. В. (2013)
Сабан І. І. - Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів, Гринишин О. Б. (2013)
Пона М. - Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту, Боровець З., Кобрин О., Ворона У. (2013)
Луцюк І. - Вплив високодисперсного порошку магнію гідросилікату на деформаційні властивості поліпропілену, Левицький В. (2013)
Панчук Б. Р. - Фізико-механічні властивості модифікованих в’яжучих композицій на основі романцементу та гідравлічного вапна (2013)
Солоха І. - Аспекти кристалізації цеоліту А в формованих каолінових гранулах, Чверенчук А., Вахула Я. (2013)
Жеплинський Т. Б. - Мікротвердість поверхневих шарів гартованого скла, Серкіз О. К. (2013)
Солоха І. - Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу, Пона М., Боровець З., Кучарська Л. (2013)
Чобіт М. Р. - Дослідження процесів біодеградації целюлозовмісних композитів у едафотопах рекреаційно-паркової зони м. Львова, Рагуліна М. Є., Орлов О. Л. (2013)
Дончак В. - Олігоестери з функціональними діалкілпероксидними групами, Гаргай Х., Стецишин Ю., Воронов С. (2013)
Дронь І. А. - Вплив будови макромолекули на поверхнево-активні властивості амінофункційних поліестерів -псевдополіамінокислот, Варваренко С. М., Тарнавчик І. Т., Фігурка Н. В., Коваль Ю. Б., Воронов С. А. (2013)
Гладій А. І. - Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів, Цюпко Ф. І., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. (2013)
Гнатчук Н. М. - Гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону як матриці для хімічного відновлення металів, Суберляк О. В., Гриценко О. М., Фіняк В. В. (2013)
Гіщак Х. Я. - Сорбційні та електропровідні властивості композиційних металогідрогелів полівінілпіролідону залежно від умов набрякання, Гриценко О. М., Глушик А. С. (2013)
М’ягкота О. С. - Поліелектролітні комплекси альгінату Na і полі(диметиламіноетил)метакрилату, Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2013)
Сердюк В. О. - Мікрокапсулювання ефірної олії екстракційно-коацерваційним методом, Борова С. Г., Коваленко Т. П., Шевчук О. М., Токарев В. С. (2013)
Шаповал Й. М. - Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин, Кочубей В. В., Суберляк О. В. (2013)
Шевчук О. М. - Синтез наночастинок CdSe у присутності поверхнево-активних олігопероксидів, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Монцібович Р. О., Токарев В. С. (2013)
Варваренко С. М. - Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем, Носова Н. Г., Тарас Р. С., Вострес В. Б., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2013)
Чабан Н. Й. - Термоліз і відновлення солей металів у присутності функційноактивних полімерів, Масюк А. С., Левицький В. Є. (2013)
Семенюк Н. Б. - Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном, Дудок Г. Д., Меренько Б. І., Чопик Н. В., Скорохода В. Й. (2013)
Шекета М. Л. - Фоточутливість композицій 2-гідроксіетилметакрилат-полівінілпіролідон - сіль заліза (ІІІ) та її вплив на структуру і властивості продуктів полімеризації, Невидомська Н. Ю. (2013)
Шаповал Й. М. - Ефективні технологічні рідини для змащування металевих форм при формуванні залізобетонних виробів, Баран Н. М., Красінський В. В., Козак М. Б. (2013)
Гуменецький Т. В. - Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів, Зінь Я. І., Білий Л. М., Самойлюк Д. С. (2013)
Ларук Ю. В. - Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів, Левицький В. Є. (2013)
Дудок Г. Д. - Синтез та властивості гідрогелів, отриманих у присутності дрібнодисперсних (бі)металевих частинок, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З. (2013)
Мельник Ю. Я. - Вплив низькомолекулярних доданків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту, Клим Ю. В., Дерев’янко О. В., Скорохода В. Й. (2013)
Мельник Ю. Я. - Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями, Яцульчак Г. В., Гіль Н. В., Суберляк О. В. (2013)
Земке В. М. - Дослідження властивостей сумішей надвисокомолекулярного поліетилену з полімерами відмінної будови , Довга І. В. (2013)
Огар М. О. - Формування термочутливих покриттів на основі полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну) на поверхні пероксидованого скла, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Гуменецький В. В. - Використання олефінів фракції С4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бутадієну, Шищак О. В., Жизневський В. М. (2013)
Фридер І. В. - Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів, Топільницький П. І., Гринишин О. Б. (2013)
Шулиндін В. В. - Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні, Топільницький П. І., Шевчук В. У. (2013)
Хлібишин Ю. Я. - Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти Орховицького нафтового родовища, Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері, Гринишин О. Б., Почапська І. Я. (2013)
Гринчук Ю. М. - Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості, Никипанчук М. В., Гринчук В. М. (2013)
Володченко А. - Юбиквитные мультидисплейные атласные системы (2011)
Орещенко А. В. - Стан тривимірного картографування в Україні та інших країнах світу (2011)
Полякова Н. О. - Основні напрями досліджень візуального сприйняття картографічного зображення (2011)
Бондаренко Е. Л. - Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні (2011)
Деренюк М. М. - Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "ERDAS" (2011)
Коренець О. В. - Створення інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування як актуальне наукове завдання (2011)
Тітова С. В. - Індексно-кадастрові карти як основа створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, Гаман Н. О. (2011)
Білявська В. - Конкурентні засади формування ринку зерна в Україні: суспільно-географічний аспект вивчення, Атрощенко К., Запотоцький С. (2011)
Ляшенко Д. О. - Математико-картографічне моделювання електоральної ситуації в Україні, Путренко В. В. (2011)
Смирнов І. Г. - Національний історико-культурний заповідник "Кам’янець-на-Поділлі": транспортно-логістичний аспект та його відображення на картах-портоланах (2011)
Тітова С. В. - Теоретичні та методичні положення картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, Даниленко Ю. В. (2011)
Тітова С. В. - Специфіка земельних відносин та раціональне використання земель, Малиновська Ю. С. (2011)
Шевченко Р. Ю. - География памятных мест военной истории Оболонского района г. Киева, Шевченко З. Н. (2011)
Ковальчук І. П. - Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій, Іванов Є. А., Клюйник В. В. (2011)
Пендерецький О. В. - Природні об'єкти промислового туризму українських Карпат (2011)
Трофименко П. І. - Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137Сs, Трофименко Н. В. (2011)
Даценко Л. М. - Системний підхід – методологічна основа навчальної картографії (2011)
Іванченко О. Й. - Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі (2011)
Осталецька О. І. - Атлас П. Шенка i "Theatrum Bellicum, incipiens a Carolo II" у фонді сектору картографічних видань НБУВ як пам’ятка європейської картографії початку XVIII ст. (2011)
Шевченко В. О. - Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність до 2006 р.) (2011)
Сергієнко Б. П. - До біографії О. Ф. Трембачова. Деякі факти та роздуми, Соколов В. В., Шевченко В. О. (2011)
Гордєєв Антон Юрійович (2011)
Володченко А. - Мобильные мини-атласы: новое поколение электронных атласов (2011)
Орещенко А. В. - Наукова стаття: особливості викладення матеріалу (2011)
Полякова Н. О. - Картосеміотична модель Національного атласу Росії (2011)
Фокін С. П. - Термінологічні особливості спортивної картографії, Шевченко О. В. (2011)
Шевченко В. О. - Анаморфози: сутність та особливості побудови, Філозоф Р. С. (2011)
Шевченко В. О. - Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність з 2006 року), Овсяннікова Н. А. (2011)
Гаврюшин О. В. - ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу (2011)
Філозоф Р. С. - Електронні формати цифрових картографічних моделей як графічні бази картографічних даних (2011)
Афанасьєв О. Є. - Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-східної України для цілей туризму (2011)
Ковальчук І. П. - Природно-заповідний фонд басейну річки Стохід: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування, Павловська Т. С., Савчук Д. В. (2011)
Кучевський А. А. - Трансформація економіки Черкаської області: суспільно-географічне дослідження (2011)
Небелас В. В. - Функціонально-компонентна структура агропромислового комплексу України: виклики сучасного розвитку (2011)
Ковальчук І. П. - Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини ХІХ ст.), Іванов Є. А., Сулик Б. М. (2011)
Нестерчук І. К. - До питання картографування геоекологічного стану ландшафтних комплексів Житомирської області (2011)
Смірнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012 (2011)
Троценко О. В. - Формування образу території сучасної Дніпропетровщини в західноєвропейських цивілізаціях (на прикладі Давньої Греції та Давнього Риму) (2011)
Горожанкіна Н. А. - Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетров-ського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування (2011)
Іщук А. В. - Діяльність ВІГ Польщі з картографування західноукраїнських земель у період між Першою та Другою Світовими війнами (2011)
Осталецька О. І. - Колекція карт з бібліотеки Д.П.Трощинського у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2011)
Бондаренко Е. Л. - Геоінформаційне картографування як сучасна технологія автоматизованого створення картографічних творів (2011)
Візір В. А. - Особливості прозапальної активації та її роль в патогенезі серцево-судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Гончаров О. В., Садомов А. С. (2013)
Заяць М. М. - Клініко-економічний аналіз як складова оптимізації фармакотерапії метаболічного синдрому, Зіменковський А. Б. (2013)
Кривенко В. В. - Динаміка показників системного запалення і оксидативного стресу у хворих із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби на фоні лікування тіотріазоліном (2013)
Кузнєцов А. А. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Мнушко З. М. - Сегментація потенційних споживачів лікарських препаратів заліза на підставі даних про поширеність залізодефіцитної анемії, Вальдовський А. О. (2013)
Тертишний С. І. - Патоморфологічні зміни легень і функціонально-біохімічні показники респіраторної функції у хворих на внутрішньомозкові крововиливи, Шаврiн В. О. (2013)
Туманский В. А. - Патоморфологические изменения в легких при тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, осложненной острой дыхательной недостаточностью, Тертышный С. И., Туманская Л. М. (2013)
Турна Ю. Э. - Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на показатели суточного мониторирования артериального давления и церебральный кровоток у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, Крючкова Н. О. (2013)
Скороходова Н. О. - Дифференциальная диагностика поражения легких у ВИЧ-инфицированных, Разнатовская Е. Н., Ясинский Р. Н. (2013)
Туманский В. А. - Некоторые аспекты морфогенеза диабетической энцефалопатии, Авраменко Ю. Н. (2013)
Машталер В. В. - Вміст амінокислот у густих екстрактах із сировини синяка звичайного (2013)
Рев’яцький І. Ю. - Проблемні питання фармацевтичної допомоги хворим на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Руденко В. В. - Обґрунтування способу введення метронідазолу та клотримазолу до складу мазі з емульсійною основою, Бірюкова С. В. (2013)
Саліонов В. О. - Актопротекторна активність похідних 2-(4-R-3-(тіофен-2-іл)-4н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Тихонова С. О. - Розробка складу сонцезахисного крему з нанокристалічним діоксидом церію, Котович Л. І., Ковальова О. О. (2013)
Капшитарь А. В. - Место и роль многопрофильной больницы в подготовке студентов по программе общей хирургии (2013)
Недельська C. М. - Методичні питання оптимізації санітарно-просвітницької допомоги дітям, які хворі на бронхіальну астму, в умовах реформування галузі охорони здоров’я України, Акулова О. Ю. (2013)
Оніщенко Т. Є. - Досвід організації навчального процесу з англомовними студентами на кафедрі інфекційних хвороб, Мельник І. В., Рябоконь О. В., Тихоновський О. В., Фурик О. О., Ушеніна Л. О., Машко О. П., Ізбицький В. В. (2013)
Севальнєв А. І. - Cучacнi принципи радіаційного захисту пацієнтів при медичному опроміненні, Куцак А. В., Костенецький М. І. (2013)
Бачурин Г. В. - Сравнительная характеристика частоты осложнений трансуретральной резекции простаты и открытой чреспузырной аденомэктомии у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Попович С. А., Попович А. А., Нордио Е. Г., Унгурян А. Б. (2013)
Гоженко Е. А. - Клинико-патогенетическое обоснование применения лечебной дозированной "нордической" ходьбы у пациентов с сочетанной сердечно-сосудистой патологией, Усенко Е. А., Чабанюк Т. В. (2013)
Губка О. В. - Хірургічне лікування аневризм черевного відділу аорти, поєднаних з облітеруючим атеросклерозом, Губка В. О., Сердюк М. Ю. (2013)
Дуб М. І. - Особливості гістогенезу брижового лімфатичного вузла людини в першій половині пренатального періоду онтогенезу, Алієва О. Г., Сидорова І. В., Потоцька О. І. (2013)
Жарких А. В. - Проблема невынашивания при многоплодной беременности, Любомирская Е. С., Плотник В. А., Бабинчук Е. В. (2013)
Жеребятьєв О. С. - Вплив експериментального ілеїту на експресію TLR-2 лімфоцитами тонкої кишки, Камишний О. М. (2013)
Каджарян В. Г. - Оценка эффективности терапии сулодексидом диабетической нефропатии III стадии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Капшитарь Н. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2013)
Коваль Е. А. - Характер ремоделирования сосудистой стенки у женщин с артериальной гипертензией: взаимосвязь с вариабельностью сердечного ритма и артериальным давлением, Зубко И. Н. (2013)
Конакова О. В. - Стан імунопрофілактики коклюшу та багаторічна динаміка захворюваності на коклюш на території Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М. (2013)
Коновалова О. О. - Ремоделювання жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М. (2013)
Минухин В. В. - Уровень белков острой фазы как критерий эффективности антибактериальной терапии эшерихиозного экспериментального перитонита, Косилова О. Ю., Ткаченко В. Л. (2013)
Орловський В. Ф. - Взаємозв’язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом, Гордіна М. А. (2013)
Сирцов В. К. - Морфофункціональні особливості Hirudo verbana після гірудотерапевтичної процедури, Фролов О. К., Алієва О. Г., Волошин М. А., Литвиненко Р. О. (2013)
Тонких Н. О. - Особливості клінічних проявів синкопе залежно від виду кардіоваскулярної патології у дітей, Паршин С. О., Ковтун І. Є. (2013)
Туманская Н. В. - Ультразвуковая колонография в визуализации онкопатологии толстого кишечника, Федусенко А. А., Федусенко А. А., Нордио Е. Г., Барская Е. С. (2013)
Чубченко Н. В. - Анализ результатов лечения больных с деструктивными формами острого панкреатита, Баштан Л. П. (2013)
Ярова С. П. - Анализ показателей микротвердости эмали при различном состоянии твердых тканей и глубины микротрещин, Заболотная И. И. (2013)
Володченко А. - О концепции юбиквитного мини-атласа "президента" страны (2012)
Курач Т. М. - Класифікаційні ознаки географічних карт (2012)
Шевченко В. О. - Семіотичні та картографічні особливості Географічної енциклопедії України (ГЕУ), Полякова Н. О. (2012)
Гордій М. С. - Проблеми та перспективи використання ГІС-картографування в Україні (2012)
Назарук М. М. - Геоінформаційний аналіз та моделювання забруднення урбоекосистеми центральної частини міста Львова, Шолок І. В. (2012)
Гаман Н. О. - Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні (2012)
Ковальчук В. - Чинники впливу на формування конкурентоспроможності сучасного регіону, Запотоцький С. (2012)
Мельничук А. Л. - Географічний кадастр як передумова регіонального розвитку, Трухачова М. В. (2012)
Смирнов І. Г. - Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" (2012)
Нестерчук І. К. - Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь Житомирської області у контексті сталого розвитку, Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2012)
Шевченко Р. Ю. - Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування (2012)
Афанасьєв О. Є. - Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку ХХ століття (2012)
Даценко Л. М. - Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років ХХ ст.) (2012)
Шевченко В. О. - Особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація", Остроух В. І. (2012)
Нестерчук І. К. - Історія розвитку кутомірних приладів (2012)
Орещенко А. В. - Історія розвитку комп’ютерних ігор: значення для картографії (2012)
Сировець С. Ю. - Історичний аналіз розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі (2012)
Любченко В. Є. - До біографії В. О. Шевченка. Деякі факти та роздуми, Скавронський П. С., Володченко А. та ін. (2012)
Дюжев В. Г. - Реализация потенциала технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в инновационные денежные потоки в различных сферах деятельности предприятия (2012)
Джабраилов И. И. - Нахчыван: экономическое становление и тенденции развития (2012)
Галаган О. В. - Підвищення ефективності експортної діяльності підприємств апк на засадах стратегічного управління (2012)
Попельнюхов Р. В. - Оцінка параметрів впливу макроекономічних показників (2012)
Рогачова С. А. - Проблеми автоматизації обліку на підприємстві (2012)
Сенюра А. Ю. - Практичні основи управління інтелектуальним капіталом персоналу на підприємствах машинобудування (2012)
Мірошніченко Ю. Р. - Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя (2012)
Богачова О. В. - Сучасні тенденції спеціалізації законопроектної діяльності (2012)
Лук’янова Г. Ю. - Методологічний пошук синтезу типів праворозуміння в сучасній українській юриспруденції (2012)
Тернавська В. М. - Проблеми становлення ювенальної юстиції як напряму ювенальної політики України (2012)
Присяжнюк А. Й. - Особливості державного контролю у сфері виконавчої влади: правовий аспект (2012)
Петришина М. О. - Напрями удосконалення нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні (2012)
Тарангул В. Д. - Принципи правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Ковальчук А. Ю. - Деякі аспекти правового забезпечення прав і свобод дитини, Гуревич О. М. (2012)
Юлдашев С. О. - Щодо вирішення проблем третейських судів в Україні (2012)
Грек М. В. - Загальна характеристика організаційної побудови Служби безпеки України (2012)
Стародубцев А. А. - Принципи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (теоретичний аспект) (2012)
Мендик Л. В. - Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства України (2012)
Іншин М. І. - Науково-теоретичне огрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників (2012)
Теремедький В. І. - Зарубіжний досвід соціально-обслуговуючої діяльності податкових органів та можливості його використання в Україні (2012)
Кудерська Н. І. - Охорона та збереження природної та культурної спадщини в Україні (2012)
Крисенко А. Є. - Порядок використання резервних акредитивів з метою забезпечення виконання господарських зобов’язань (2012)
Дяченко С. В. - Правові та організаційні наслідки здійснення заходів з реорганізації суб’єктів господарювання (2012)
Швець В. О. - Основні напрямки подолання рейдерства в Україні (2012)
Вавженчук С. Я. - Напрямки удосконалення нормативної складової правозахисного механізму конституційних трудових прав в умовах ринкової економіки (2012)
Денисенко А. П. - Особливості правового статусу керівника підприємства як суб’єкта трудових правовідносин (2012)
Петренко І. В. - Правова природа державної служби зайнятості України (2012)
Прощина О. С. - Правове регулювання припинення та розірвання трудових правовідносин з надомними працівниками (2012)
Стрільченко Є. В. - Аналіз останніх організаційно-правових новацій у міграційній сфері України (2012)
Діхтяренко Ю. В. - Окремі аспекти здійснення державної реєстрації права на науковий твір (2012)
Григанська П. А. - Критерії інвестиції при визначенні юрисдикції інвестиційних арбітражних судів (2012)
Жукова Т. С. - Особливості правової системи Італії (2012)
Романюк В. М. - Реалізація принципу юридичної рівності у правовому статусі нерезидента - фізичної особи (2012)
Кінащук Л. Л. - Аналіз основних причин виникнення аудиту в системі фінансового контролю (2012)
Стецко Р. В. - Функції державної податкової служби україни щодо примусового забезпечення виконання платником податків його обов’язків (2012)
Кравцов Ю. С. - Особенности новой ситуации в социальном познании (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження (2013)
Семенюк І. В. - Структура детермінантів та модусу соціальності південнокорейського суспільства (2013)
Рогова О. Г. - Сучасна освіта в проблемному полі екзистенціалізму (2013)
Гурик М. І. - Дискурс свободи у духовній та політичній спадщині Ярослава Стецька, Шумка М. Л. (2013)
Зінякова В. В. - Неперекладність як проблема філософії (2013)
Козубцов І. М. - Основи системної єдності філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) вчених (2013)
Шкіль Л. Л. - Владні стосунки та дискурс сексуальності (2013)
Сынах А. А. - Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения (2013)
Сергієнко Н. О. - Соціальна еволюція versus дилема лінійності-циклічності (2013)
Тарасюк Л. С. - Проблема цілісності буття людини (2013)
Петінова О. Б. - Інтерпретація свободи в концепції лібералізму (2013)
Сагуйченко В. В. - Дошкільна освіта як відповідь на культуру пізнього модерну (2013)
Гайналь Т. О. - Фактори соціалізації молоді в сучасній сім’ї (2013)
Святненко І. О. - Соціокультурні аспекти структурування харчової поведінки в українській кухні: теоретико-соціологічний аспект (2013)
Зарицька А. В. - Поведінкові стратегії в професійній ресоціалізації безробітних (2013)
Калагін Ю. А. - Мотивація військової служби військовослужбовців-жінок (2013)
Григоров Г. А. - Методологічні підходи до дослідження освітнього простору (2013)
Кречетова В. А. - Розбудова цілісного системного бачення конструювання громадянської ідентичності в рамках освітнього процесу вищої школи (2013)
Довгаль І. В. - Регіональні соціально-економічні аспекти соціального діалогу як основа задоволення цінностей (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Структурна характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом (2013)
Осипова Н. О. - Соціально-економічна обумовленість практик лобізму (2013)
Стародуб Т. С. - Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності, Підберезний К. Д. (2013)
Трегуб О. І. - Теоретичні засади європейської інтеграції (2013)
Філіпчук І. В. - Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" (2013)
Дірявка Ю. П. - Особливості закріплення теми "визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України, Перетокін А. Г. (2013)
Мартинчук І. І. - Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької республіки (загальна характеристика) (2013)
Макаренко Т. П. - Питання захисту мов національних меншин у добу Української центральної ради (2013)
Літвінов О. В. - Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Єдинак Я. Б. (2013)
Дегтярьова І. О. - Польський досвід державної атестації науково-педагогічних кадрів (2013)
Ішин А. В. - Інституціональний підхід як науково-теоретичний інструмент вивчення процесів державного будівництва на кримському просторі в 1917 – 1922 роках (2013)
Ковальчук О. Г. - Візуальні ілюзії як засіб формування образу принца (на матеріалі творів М. Коцюбинського: "В путах шайтана", "На каме¬ні", "Лялечка") (2013)
Якубіна Ю. В. - Мемуари як джерело біографії М. Гоголя (англ.) (2013)
Сквіра Н. М. - Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (англ.). (2013)
Анненкова Е. С. - Философия любви и женского начала в творчестве И. А. Гончарова и И. С. Тургенева (2013)
Блашків О. В. - Тема духовних мандрів у творі Я. А. Коменського "Лабіринт світу і рай серця" (2013)
Радченко О. А. - Іманентний погляд на поетику од Горація (2013)
Довіна М. С. - Теорія міфу в сучасній гуманітаристиці (2013)
Когут О. В. - Рецепція християнських парадигм сучасною українською драматургією (2013)
Андрєєв В. М. - Трипільська та післятрипільська "епохи" в історії України в контексті історичної концепції В. Петрова (2013)
Леп’явко С. А. - Християнсько-мусульманський кордон України XV – XVIII ст.: короткий огляд (англ.) (2013)
Лесик Л. В. - До питання перебування іноземних купців у місті Ніжині протягом XVII–XVIII ст. (2013)
Черемісін О. В. - Міське самоврядування Південної України кінця XVIII ст. – 1870 р. в особах (2013)
Качмала В. І. - Особливості проведення всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині (2013)
Пархоменко В. А. - Становлення ЗУНР (листопад 1918 р.) в українській мемуаристиці (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність польських молодіжних організацій на території Центральної та Східної України у 1917–1918 рр. в умовах падіння самодержавства, Черненко В. М. (2013)
Прудько В. О. - Становлення радянської влади в Ніжинському повіті (1919–1921 рр.) (2013)
Мартиненко В. В. - Суспільно-політичні передумови білоруської державності на початку XX ст. (2013)
Рябченко О. Л. - Форми повсякденного протесту українських студентів політиці радянської влади (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) (2013)
Зубченко С. П. - Співвідношення національного та інтернаціонального у концептуальних засадах національної політики радянської влади в перший період Другої світової війни (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості створення та функціонування струк¬тур¬но-організованих форм органів місцевого управління Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Куницький М. П. - Соціальний статус номенклатури органів місцевого управління та поліції Райхскомісаріату "Україна" в реаліях нацистського "нового порядку" (1941–1944 рр.) (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність селянських військо¬вих підпільних організацій на теренах окупованої Польщі 1939–1944 рр. (англ.), Кудрявцева А. В. (2013)
Татарченко О. Б. - Особливості діяльності рад у справах руської православної церкви і релігійних культів на Херсонщині в 1943–1965 рр. (2013)
Стешиц О. С. - Особливості кадрових перестановок у керівній партійній номенклатурі УРСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Конта Р. М. - Етнологічні здобутки Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ ст. (2013)
Дудник В. М. - Використання інформаційних технологій у вивченні молодіжної політики релігійних організацій України (2013)
Карпова Е. В. - Два аспекта изучения бронзового бюста И. А. Безбородко: история бытования и проблема авторства (2013)
Моціяка О. П. - Петро Рєдкін і Гімназія вищих наук князя Безбородька, Моціяка П. П. (2013)
Фесенко В. В. - Шкільна освіта польської національної меншини в УРСР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Молоткіна В. К. - Матеріально-технічне забезпечення видавництв радянської України в умовах тоталітарної системи управління (30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Семенова М. В. - Освітні процеси в Україні 90-х рр. ХХ ст.: між досяг¬неннями та проблемами (за матеріалами колегії Міністерства освіти України) (2013)
Коваленко О. М. - Аналіз культурного діалогу України та Польщі: гастрольна, виставкова та фестивальна діяльність (2000–2005 рр.) (2013)
Бурчик І. В. - Концептуалізація людської тілесності в сучасній культурології, Потапенко Я. О. (2013)
Двірна К. П. - Політичний напрям діяльності профспілки РОБОС в період "великого перелому" за сторінками архівних документів (2013)
Срібняк І. В. - Реконструкція історії вишу в контексті історії Україниперших десятиліть ХХ ст.: А. І. Чуткий. Київський комерційнийінститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.) (2013)
Киричок Г. А. - Контекстное прочтение: проблемные узлы и их решение (случай В. И. Даля) Юган Н. Л. "В. И. Даль и русская литература 30–60-х гг. XIX в." (2013)
Наші автори (2013)
Подання (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок несучої здатності двошарнірних залізобетонних арок з урахуванням впливу повторних навантажень, Кислюк Д. Я. (2013)
Бігун Г. Г. - Оцінка стійкості дорожнього одягу проти хвилеутворення, Карасьова Л. О., Андрусик Я. Ф. (2013)
Бліхарський Я. З. - Міцність та деформативність залізобетонних колон підсилених вуглецевою стрічкою, Хміль Р. Є. (2013)
Була С. С. - Історія та перспективи розвитку повномасштабних натурних вогневих випробувань, Бойко Р. О. (2013)
Венгльовський В. І. - Оптимальні форми та ізоляція ємнісних акумуляторів теплоти систем теплопостачання (2013)
Верба В. Б. - Розрахунок граничних напружень зчеплення арматури з пінобетоном (2013)
Возняк О. Т. - Метод розрахунку параметрів системи сонячного теплопостачання із геліопанелями, Омельчук О. В., Шаповал С. П., Касинець М. Є. (2013)
Возняк О. Т. - Енергоощадність при повітророзподіленні настильними струминами, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2013)
Войціховський В. І. - Тріщиностійкість та деформативність стиків залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів на криволінійних ділянках (2013)
Воскобійник О. П. - Імовірнісні аспекти впровадження нелінійної деформаційної методики розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у вітчизняні будівельні норми, Семко О. В. (2013)
Гаврилко О. А. - Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення (2013)
Галич О. О. - Особливості гідравлічного розрахунку безнапірних потоків при утворенні хвилястого стрибка (2013)
Гасій Г. М. - Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій, Дяченко Є. В. (2013)
Гивлюд М. М. - Вплив поверхневого модифікування бетону на його експлуатаційні властивості, Сташко Н. Г., Марголь І. В. (2013)
Гнідець Б. Г. - Легкомонтовані універсальні каркасні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва, Гнідець Р. Б., Гнідець З. Б. (2013)
Гнатів Р. М. - Врахування сил стисливості при нестаціонарній течії рідини по трубопроводах, Босак М. П. (2013)
Гоголь М. В. - Теорія і практика раціонального проектування сталевих мостових переходів, Коцій Я. Й. (2013)
Горніковська І. Б. - Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу, Каганов В. О. (2013)
Гузій С. Г. - Вогнезахист бетону геоцементними покриттями (2013)
Данкевич І. П. - Дослідження виходу факелу полум’я через отвори під час розвитку пожежі у приміщенні, Прохоренко С. В., Шналь Т. М. (2013)
Довженко О. О. - Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Дорофєєв В. С. - Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій, Карпюк В. М., Крантовська О. М., Петров М. М. (2013)
Дорофєєв В. С. - Розрахунок стійкості залізобетонних пологих оболонок з урахуванням дефектів при виготовленні, Коломійчук Г. П. (2013)
Дячок В. В. - Дослідження впливу підприємств з виробництва оздоблювальних будівельних матеріалів на стан довкілля, Захарко Я. М., Попович О. Р. (2013)
Журавський О. Д. - Робота монолітних залізобетонних плит з постнапруженою арматурою, Мельник І. В. (2013)
Іваник І. Г. - Вплив умов опирання комбінованих стержневих систем на напружено-деформований стан її елементів, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2013)
Іваник І. Г. - Розрахунок круглого в плані залізобетонного фундаменту, посиленого композитними матеріалами, Мартинович Б. Т., Пожар Р. С., Іваник Ю. І., Іваник Я. І. (2013)
Кваша В. Г. - Особливості реконструкції залізобетонних однопрольотних малих мостів, Салійчук Л. В., Тузяк А. А. (2013)
Кінаш Р. І. - Застосування коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрових навантажень у гірських районах Закарпатської області, Гук Я. С. (2013)
Клименко Г. М. - Математична модель теплоповітряних процесів у приміщенні виробничого підприємства (2013)
Клименко Є. В. - До питання розрахунку пошкоджених залізобетонних колон, Дуденко Т. А. (2013)
Клименко Є. В. - До питання вивчення роботи стиснутих пошкоджених залізобетонних елементів круглого перерізу, Орешкович М. (2013)
Клименко Є. В. - Характер руйнування пошкоджених таврових балок, Чернєва О. С., Арез Мохаммед Ісмаел (2013)
Коваль П. М. - Збірні залізобетонні попередньо напружені балки для автодорожних мостів, Бабяк І. П., Ковальчик Я. І., Горба М. Б. (2013)
Коцай Г. - Дослідження впливу дрібномеленого скла і синтетичного нано-кремнезему на властивості портландценту, Кужнєцкий М., Піларчик С. (2013)
Коцій Я. Й. - Економіко-математичне моделювання процесів розробки котлованів, Гоголь М. М., Чайковська Р. В. (2013)
Країнський П. І. - Застосування розрахунку за деформаційним методом при плануванні досліджень стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2013)
Крамарчук А. П. - Eкспериментальні дослідження міцності та деформативності нормальних перерізів сталебетонних балок, підсилених в розтягнутій зоні додатковою стержневою арматурою без зчеплення, Ільницький Б. М., Бобало Т. В. (2013)
Кропивницька Т. П. - Вплив карбонатних добавок на властивості портландцементу композиційного, Саницький М. А., Гев’юк І. М. (2013)
Лабай В. Й. - Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж, Гудим В. І., Гаврилюк А. Ф. (2013)
Литвиняк О. Я. - Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. Г. (2013)
Літвицька О. І. - Взаємодія вітрових потоків з огороджувальними конструкціями висотних будівель (2013)
Лобзін М. В. - Дослідження впливу порушення зчеплення арматури з бетоном у приопорних ділянках залізобетонних ребристих плит покриття на їх несучу здатність, Гладишев Д. Г., Шиндер В. К. (2013)
Любчик Г. М. - Особливості горіння дифузійного газового факела в одиничному трубчастому паливоспалювальному модулі, Фіалко Н. М., Реграгі А., Майсон М. В. (2013)
Мазурак А. В. - Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів, Ковалик І. В., Михайлечко В. О., Калітовський В. М. (2013)
Марків Т. Є. - Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Круць Т. М., Новицький Ю. Л. (2013)
Марущак У. Д. - Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків, Саницький М. А., Гоц В. В., Федунь Ю. Б. (2013)
Микитенко С. М. - Параметрична оптимізація залізобетонних балок і плит (2013)
Мовчан М. І. - Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу (2013)
Новосад П. В. - Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей, Королько С. В., Солтисік Р. A. (2013)
Орел В. І. - Регулювання напору в гідравлічній системі (2013)
Павліков А. М. - Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони (2013)
Пелешко І. Д. - Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців, Іванейко В. М. (2013)
Петренко О. В. - Несуча здатність комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодногнутими елементами (2013)
Петрушка І. М. - Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів, Тарасович О. Д. (2013)
Позняк О. Р. - Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості, Мельник А. Я., Солтисік Р. А. (2013)
Поплавський Д. М. - Ітераційний метод розрахунку параметрів потоку на гребені водозливу (2013)
Попович О. Р. - Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів, Захарко Я. М., Мальований М. С. (2013)
Пушкар Н. В. - Деформації залізобетонних арок за різних видів завантаження, Сабір Юсіф Бакір (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив добавки "Пенетрон Адмікс" на формування технологічної пошкодженості бетону та на роботу конструкцій, Хассейн Джухад Салман Аль-Амері (2013)
Рак Я. - Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок, Калда Г., Вроновська В. (2013)
Рачкевич В. С. - Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2013)
Редько А. О. - Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок, Компан А. І., Павловський С. В., Редько О. Ф., Поволочко В. Б. (2013)
Ромашко В. М. - Основи теорії тріщиностійкості залізобетонних елементів та конструкцій (2013)
Рябенко О. А. - Методи боротьби з негативною дією білякритичних течій на навколишнє середовище, Клюха О. О., Чернобиль О. Є. (2013)
Салійчук Л. В. - Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву (2013)
Сало В. Ю. - Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування, Думич І. Ю., Балаян Н. О. (2013)
Саницький М. А. - Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів, Марущак У. Д., Кіракевич І. І., Мазурак Т. А. (2013)
Саницький М. А. - Особливості використання негашеного вапна у будівельних композитах, Якимечко Я. Б., Новосад П. В. (2013)
Скорук Л. М. - Методика формування поверхонь відкритих гелікоїдів як перекриттів кругових рамп, Сібіковський О. В. (2013)
Солодкий С. Й. - Вплив морозної деструкції на тріщиностійкість дорожнього бетону, Ковальчик П. І. (2013)
Солодкий С. Й. - Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Сурмай М. І. - Дослідження дощатих балок на нагельних та зубчастих з’єднаннях (2013)
Терлига В. С. - Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей, Соболь Х. С., Петровська Н. І., Ковальчук М. Б. (2013)
Тимощук В. С. - Математичне моделювання хвиль переміщення під час проектування та будівництва огороджувальних дамб верхньої водойми ГАЕС (2013)
Фіалко Н. М. - Екологічна ефективність комбінованих систем утилізації теплоти викидних газів котельної установки, Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О. (2013)
Фомін С. Л. - Міцнісні та деформаційні властивості бетону за підвищених температур сталезалізобетонних конструкцій, Шейхмус К., Давиденко О. І., Поклонський В. Г. (2013)
Харченко Є. В. - Аналіз пружно-пластичного деформування ділянки магістрального газопроводу з урахуванням зміцнення матеріалу, Кичма А. О., Савула Р. С. (2013)
Хлапук М. М. - Дослідження впливу донних порогів на структуру водного потоку перед ними на передгірських ділянках річок, Шинкарук Л. А., Ясінська Л. Р. (2013)
Хруник С. Я. - Енергетичне використання осадів стічних вод у цементній промисловості, Мазурак О. Т., Саницький М. А., Рецько К. (2013)
Шевченко В. В. - Новий метод визначення параметрів тужавіння портландцементу (2013)
Шиндер В. К. - Пропозиції до ймовірнісної оцінки міцності нормальних січень плитно-ребристої системи автодорожнього моста, Волоцюга В. В., Шиндер Ю. В. (2013)
Щербінін Л. Г. - Безрулонні покриття допоміжних промислових будівель (2013)
Ярослав В. Ю. - Енергоощадна система вентиляції житлового будинку, Довбуш О. М. (2013)
Варуша А. С. - Стереофотограмметричний метод створення карт (2013)
Нестерчук І. К. - Зображення рельєфу на картах (2013)
Оселедько А. О. - Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району (2013)
Перхалюк Р. І. - Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками (2013)
Підлісецька І. О. Дмитрук О. М. - Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області (2013)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини (2013)
Слободян В. О. - Дослідження актуальних питань юзабіліті в області географічної інформації (2013)
Федчук А. П. - Стан картографічного забезпечення Антарктики (2013)
Шаповалов А. - Использование методов дистанционного зондирования Земли при автоматизации городского 3D моделирования (2013)
Шорохова Р. С. - Особливості створення та оформлення карт промисловості України (2013)
Ткачук С. М. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку ГІС-технологій (2013)
Вишня М. М. - Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області (2013)
Дворецька І. В. - Атмосферний аерозольний фон над містом Києвом (2013)
Ладур А. М. - Графічне зображення можливих першо-джерел розсипного бурштину-сукциніту Балтійсько-Дніпровської провінції (2013)
Лозовіцький П. С. - Гідрологічний режим та оцінювання якості води озера-водосховища Сасик у часі (2013)
Матвієнко Н. М. - Сучасний стан розвитку туризму на Мальті (2013)
Палеха Ю. М. - Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони, Вербило Н. В. (2013)
Сидоренко М. В. - Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України (2013)
Смирнов І. Г. - Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) (2013)
Шевченко О. Г. - Вміст важких металів в атмосферному повітрі м. Києва та джерела їх надходження (2013)
Даценко Л. М. - Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу, Остроух В. І. (2013)
Дудун Т. В. - Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України (2013)
Кардаш Т. В. - Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" (2013)
Орещенко А. В. - Апаратне забезпечення для тривимірної графіки: причини становлення і занепаду фірм-виробників (2013)
Рибак А. А. - Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації (2013)
Ткаченко Анатолій Григорович (2013)
Підлісецька Ірина Олександрівна (2013)
Яценко Ольга Юріївна (2013)
Котов А. Г. - Дослідження з розробки та введення монографії на сировину кори дуба до Державної фармакопеї України, Котова Е. Е., Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Буряк М. В., Груненко Я.В. (2013)
Панченко С. В. - Компонентний склад ефірної олії валеріани лікарської, Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Фурса М. С. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження складу макро- та мікроелементів рослинної сировини Plantago media L. флори України, Смойловська Г. П., Мазулін О. В. (2013)
Білай І. М. - Гіполіпідемічна активність деяких похідних 1,2,4-тріазолу, Галушко А. Ю., Гнітько І. В., Пругло Є. С., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Британова Т. С. - Вивчення діуретичної активності іліден-похідних галогенідів 3,5-R-4H-аміно-R1-1,2,4-тріазолу, Пругло Є. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вивчення впливу нового уролітичного засобу на основі сукцинатів на азотвидільну функцію нирок при нирковій недостатності у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2013)
Іванцик Л. Б. - Вивчення протимікробної активності нової комбінованої мазі з етонієм в умовах in vivo, Бутко Я. О., Гербіна Н. А., Осолодченко Т. П. (2013)
Кечин І. Л. - Нові можливості фармакологічної корекції ренін-ангіотензинової системи при церебро-васкулярній патології за рахунок інтраназального транспорту діючої субстанції еналаприлу малеату, Гладишев В. В., Лисянська Г. П., Горчакова Н.О., Kechyn S. (2013)
Монатко К. В. - Нефропротекторні властивості ліофільного порошку кавуна на моделі гентаміцинової нефропатії, Подплетня О. А. (2013)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення специфічної дії iбупрофену та його композиціi з кофеїном, Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О., Наконечна С. А., Лук’янова Л. В. (2013)
Бондар А. І. - Аналіз похідних цис-(3s,16s)-ебурнаменін-14-карбонової кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії, Коваленко С. М., Заремба О. В. (2013)
Винницька Р. Б. - Синтез аналогів природних шиконінів та їх антимікробна активність, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Стадницька Н. Є., Журахівська Л. Р., Марінцова Н. Г., Половкович С. В., Новіков В. П. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність N- (2013)
Кучеренко Л. І. - Оптимізація методики визначення технологічних домішок у субстанції тіотріазоліну, Ващенко В. В., Моряк З. Б., Портна О. О., Шаповалова Л. І., Авраменко М. О., Парнюк Н. В., Хромильова О. В., Шабельник К. П. (2013)
Левіч C. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості S-заміщених похідних 3-бензил-8-метил-7-, Шкода О. С., Александрова К. В. (2013)
Mосула Л. M. - Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні тіазолідинового циклу (2013)
Романенко М. І. - Синтез, спектральні та стереохімічні властивості бензиліденгідразидів 7-β-гідрокси-γ-(n-хлоро-фенокси)пропілтеофілініл-8-тіооцтової кислоти, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Рябицький О. Б., Васюк С. О., Коржова А. С. (2013)
Гладышев В. В. - Исследование реологических свойств мягкой назальной лекарственной формы дилтиазема, Кучина Г. К., Бурлака Б. С., Бирюк И. А. (2013)
Кривов’яз О. В. - Екстемпоральна рецептура зубних паст, Томашевська Ю. О. (2013)
Децик О. З. - Комплекс заходів профлактики алкоголізму на рівні первинної медичної допомоги, Карпінець І. М. (2013)
Євтушенко О. М. - Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби, Мнушко З. М. (2013)
Мнушко З. М. - Узагальнення історії розвитку та факторів успіху відомої аптечної мережі США, Алєкперова Н. В., Пестун І. В. (2013)
Смалюх О. Г. - Стандартизація плодів моркви дикої за складом і вмістом флавоноїдів, Сур С. В. (2013)
Шульга Л. І. - Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки, Кисличенко В. С., Пімінов О. Ф. (2013)
Воробьева О. А. - Состояние качества жизни у больных старших возрастных групп со стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса: взаимосвязь с клиническими особенностями заболевания (2013)
Клименко А. В. - Сравнительный анализ диагностических возможностей ультразвукового исследования и компьютерной томографии у больных хроническим панкреатитом, которым требуется хирургическое лечение (2013)
Сиволап В. Д. - Гендерные особенности клинического течения прогрессирующей стенокардии у больных сахарным диабетом 2 типа, Михайловская Н. С., Гуань Ван (2013)
Туманський В. О. - Гломеру-лярні зміни у хворих на хронічний інтерстиціальний гнійний нефрит, Тертишний С. І., Попович А. О. (2013)
Чугунов В. В. - Динаміка клініко-пато-психологічних розладів у хворих на пневмоконіоз залежно від стадії легеневої хвороби, Васякіна Л. О. (2013)
Зарічна Т. П. - Доcвід викладання основних положень Директиви ЄС про косметичні засоби провізорам-косметологам, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О., Алєксєєва І. М. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Arani S. A. - Chemical Synthesis of Sub-Micrometer- to Nanometer-Sized of Antiferromagnetic Sr2CuO3 Ceramic, Salavati-Niasari M. (2012)
Soofivand S. - Synthesis and Characterization of Silver Choromate Nanostructures via a Simple Precipitation Method, Salavati-Niasari M., Mohandes F. (2012)
Männl U. - Electronic Devices Based on Printed Silicon Nanoparticles, Härting M., Magunje B., Berg C. v., Britton D. T. (2012)
Mykhaylyk O. O. - Structural Characterization of Colloidal Core-shell Polymer-based Nanoparticles Using Small-angle X-ray Scattering (2012)
Redkov A. V. - Formation and Self-Arrangement of Nanocomposite Materials via Glass Anneal in Hydrogen, Lipovskii A. A., Zhurikhina V. V. (2012)
Partsevskaya S. - Micelles of Amphiphilic Diblock and Triblock Copolymers Based on Poly(ethylene oxide) and Poly(e-caprolactone) and Their Potential as Nanocontainers for Drugs, Klymchuk D. O., Zheltonozhskaya T. B., Gorchev V. F. (2012)
Zheltonozhskaya T. B. - Micellar Structures of PAAm-b-PEO-b-PAAm Triblock Copolymers: Formation, Morphology, Application as Drug Carries, Klimchuk D. A., Partsevskaya S. V. (2012)
Dotsenko V. P. - Synthesis of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphors from Nanostructured Oxides, Zubar E. V., Berezovskaya I. V., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Zadneprovski B. I., Efryushina N. P. (2012)
Ghaderi-Sheikhiabadi P. - Simple Synthesis of Mercury Sulfide Nanstructures via a One-Step Method, Salavati-Niasari M. (2012)
Boltaev A. P. - Electrical and Dielectric Properties of Nanoisland Systems Below Percolation Threshold, Sherstnev I. A., Pudonin F. A. (2012)
Dulina I. - Synthesis of Ni/NiO Nanopowder by Thermal Decomposition of Nickel Acetate Amine, Klochkov L., Danilenko M., Ragulya A. (2012)
Otari S. V. - Substrate Dependant Microbial Synthesis of Silver Nanoparticle and its Application as Antimicrobial Agent, Pawar S. H., Patil R. M., Ghosh S. J. (2012)
Chenari H. M. - Mott–Schottky Analysis of SnO2 Nanoparticles By impedance Measurements under Ultrahigh Pressure (2012)
Ščit O. - Samarium-Substitution Effects in Sol-Gel Derived Yttrium Aluminium Garnet, Kareiva A., Garskaite E. (2012)
Trchova M. - The Formation of Oligoaniline Microspheres in Alkaline Media, Stejskal J., Morávková Z., Tomšík E. (2012)
Zhao Y. - The Flower-Like Hierarchical Architectures Assembled from Aniline Oligomers, Stejskal J., Stejskal J., Trchová M. (2012)
Kutsevol N. - In situ Synthesis of Silver Nanoparticles in Linear and Branched Polymer Matrices, Chumachenko V., Bezugla T., Rawiso M., Bezuglyi M. (2012)
Khomenko A. V. - Molecular Dynamics of Tribological Processes at Interaction of Cu and Au Nanoparticles with Graphene Sheet, Prodanov N. V., Sinko D. O. (2012)
Byakova A. V. - Structural Evolution and Phase Transformation in Nanoquasicrystalline Al-Fe-Cr Alloy: DSC Analysis, Cherednichenko V. V., Scheretskiy A. A., Vlasov A. A., Yurkova A. I. (2012)
Karimzadeh F. - Development and Characterization of Nanostructured Ti6Al4V Alloy, Salehikahrizsangi P., Enayati M.-H., Abbasi M.-H. (2012)
Karimzadeh F. - Formation of Nanostructured Al-Mg-Si Alloys and Evaluation Its Properties, Taheri Asnaashari M., Enayati M. H., Salehi M. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - Synthesis of Single-Phase Anatase TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Treatment, Montazeri-Pour M., Riahi-Noori N., Mehdikhani A. (2012)
Zimmermann M. - Formation Studies on the Nonaqueous Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles in a 1.5 L Reactor System, Garnweitner G. (2012)
Berezovskaya I. - Distribution and Luminescent Properties of Ce3+ Ions in Nanosized Calcium Hydroxyapatite, Efryushina N., Zubar E., Dotsenko V. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Raw Materials Molar Ratio in Mechanochemical Synthesis of Amorphous Fe-B Alloy Nanoparticles, Shajari S. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Different Fuels on Particle Size and Morphology of FTO Nano Powder Synthesized by Gel Combustion Method, Dabir F., Riahi-Noori N. (2012)
Vanetsev A. S. - Preparation of Monodisperse Luminescent Particles of Y2-xGdxO3:Eu by Microwave-assisted Hydrolysis, Chuvashova I., Gaitko O. (2012)
Zhylenko T. I. - Description of the Stochastic Condensation Process under Quasi-equilibrium Conditions, Yushchenko O. V. (2012)
Lazaro A. - Influence of the Production Process Conditions on the Specific Surface Area of Olivine Nano-silicas, Brouwers H. J.H., Geus J. W. (2012)
Mousavi R. A. - Biosynthesis, Purification and Characterization of Cadmium Sulfide Nanoparticles Using Enterobacteriaceae and Their Application, Fazeli M. R., Sepahy A. A. (2012)
van de Griend M. C. - The Effect of Hydrothermal Treatment on Olivine Nano-Silica, Brouwers H. J.H., Lazaro A. (2012)
Popovic D. M. - Picosecond Laser Ablation of Silicon Single Crystal in a Liquid Evironment, Stasic J., Zekic A. A., Trtica M. (2012)
Karimzadeh F. - Thermal Stability and Mechanical Properties of Al-Al2O3 Nanocomposite Produced by Mechanical Milling and Hot-Pressing, Rastar V., Enayati M. H. (2012)
Grigoreva T. F. - Investigation of the Process and Products of the MASHS Interaction of Silicon Dioxide with Magnesium reparation in the Carbon-free Method for Obtaining Silicon, Lyakhov N. Z., Letsko A. I., Talako T. L., Vorsina I. A., Udalova T. A., Vosmerikov V. S., Vitiaz P. A. (2012)
Korolev N. V. - On the Theory of Exciton States Polarizability in Open Spherical Quantum Dot, Starodubtcev S. E., Meleshenko P. A., Klinskikh A. F. (2012)
Volodin A. A. - Morphology of Nanostructured Alumina and Lanthana Synthesized with the Use of Fibrous Organic Matrix, Fursikov P. V., Shulga Yu. M., Khodos I. I., Abdusalyamova M. N., Tarasov B. P. (2012)
Permyakova N. M. - Block Copolymers Containing Poly(acrylic acid) for Stabilization of Vitamin E and Silver Nanoparticles in Aqueous Solutions, Revko O. V., Zheltonozhskaya T. B., Maksin V. I., Kaplunenko V. G. (2012)
Dayani D. - Characterization and Formation Mechanism of Solid Solution in Nanocrystalline Al-5wt%Si Powders Produced by Mechanical Alloying, Zolriasatein A., Shokuhfar A., Vaezi M. R. (2012)
Abkhalimov E. V. - Composite Ag-Pt Nanoparticles in Aqueous Solution, Ershov B. G., Solovov R. D. (2012)
Narrandes A. - Unlocking the Secrets Behind the Resin-Gel Synthesis for the Controlled Formation of Anatase and Rutile, Franklyn P. (2012)
Zagorskiy D. L. - Metallic Nanowires on the Base of Porous Matrixes: Obtaining by Galvanic Replication, Structure and Some Properties, Mchedlishvili B. V., Korotkov V. V., Bedin S. A., Sulyanov S. N., Frolov K. V., Vilenski A. I. (2012)
Kudaibergenov S. - Preparation, Characterization and Catalytic Activity of Gold Nanoparticles Stabilized by Hydrophilic Polymers, Baigaziyeva E., Tatykhanova G. S. (2012)
Klym H. - Positron Trapping Effects in Water-filled Nanopores of Spinel Ceramics, Filipecki J. (2012)
Medvid' A. - Two-stage of Nanocones Formation by Laser Radiation on the Surface of Semiconductors, Dauksta E., Onufrijevs P., Mozolevskis G. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of Calcination Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis with Microvawe Combustion Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz A. E. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - Investigation of The Effects of Reaction Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Ertuğrul M., Karakaş İ. H. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of pH in Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz M. T. (2012)
Sheka E. F. - Computational Strategy for Graphene: Insight from Odd Electrons Correlation (2012)
Blank V. D. - Influence of Shear Deformation on Carbon Onions Stability under High Pressure, Kirichenko A. N., Aseev A. K., Denisov V. N., Perezhogin I. A., Kulnitskiy B. A., Nuzhdin A. A. (2012)
Ryan A. - Polymer Nanotechnology: the Quest for Motility (2012)
Alipour A. - Nanoclay as Substitute of Calcium Carbonate in NBR Compounds (2012)
Kushch S. D. - Fullerene Black: Structure, Properties and Possible Applications, Kuyunko N. S. (2012)
Kushch S. D. - Platinum Nanoparticles Supported on Reduced Graphite Oxide as Hydrogenation Catalyst, Kuyunko N. S., Tarasov B. P., Muradyan V. E., Korshunova L. A., Dremova N. N. (2012)
Arbuzov A. A. - Synthesis of Few-Layer Graphene Sheets via Chemical and Thermal Reduction of Graphite Oxide, Tarasov B. P., Muradyan V. E. (2012)
Haghnegahdar M. - Effects of Epoxy-Polyester Hybrid and Nanoclay on Morphology, Rheological and Mechanical Properties of Styrene-Butadiene Rubber, Alipour A. (2012)
Damaceanu M. D. - High Performance Perylenediimide-Based Copolymers and Thin Films Made Therefrom, Chisca S., Constantin P.-C., Bruma M. (2012)
Rud A. D. - Electric Discharge Plasmochemical Synthesis of Carbon Nanomaterials, Kuskova N. I., Boguslavskii L. Z., Kiryan I. M., Petrichenko S. V., Nazarova N. S., Rodionova V. N. (2012)
Arab B. - Glass Transition Temperature of Cross-Linked Epoxy Polymers: A Molecular Dynamics Study, Shokuhfar A., Ebrahimi-Nejad S. (2012)
Arab B. - Uncapping Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Wet Chemical and Oxidation Methods, Shokuhfar A., Valinejad M., Zolriasatein A. (2012)
Puzko N. V. - Colloidal and Chemical Properties of Polyesters Based on Glutamic acid and Diols of Different Nature, Varvarenko S. S., Voronov A. S., Dron I. A., Tarnavchyk I. T., Nosova N. G., Samaryk V. J., Voronov S. A. (2012)
Гонтова Т. М. - Амінокислотний склад густих екстрактів з трави та коренів живокосту шорсткого (2013)
Доля В. С. - Влияние внешних факторов на физико-химические свойства абрикосового масла, Мозуль В. И., Самко А. В., Бородин Л. И. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження вмісту нітратів у рослинній сировинi видів роду Plantago L. та лікарських формах з неї, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Логвін П. А. (2013)
Тозюк О. Ю. - Порівняльна оцінка впливу сполуки КВ-28 і бемітилу на фізичну витривалість щурів з експериментальною ішемією головного мозку, Степанюк Г. І. (2013)
Дячков М. В. - Дериватографічне дослідження умов взаємодії 5,6-діаміно-1-бензилурацилу з гліколевою кислотою, Шкода О. С., Александрова К. В., Бурлака Б. С., Михальченко Є. К. (2013)
Хайдар Сааод - Разработка новой методики синтеза 1-замещенных производных 1Н-тетразол-5-тиола, Северина А. И., Георгиянц В. А. (2013)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність похідних 7-оксамоїл(сукциноїл)заміщених 3-оксо-1,2,-дигідроіндазолу, Ісаєв С. Г., Павлій О. І. (2013)
Кучеренко Л. К. - Щодо питання створення таблеток Індотрил. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток Індотрил (2013)
Нагорная Н. А. - О влиянии вида носителя и поверхностно активных веществ на высвобождаемость винпоцетина из суппозиториев, Гладышев В. В., Нагорный В. В., Бурлака Б. С. (2013)
Полковников А. Ю. - Артериовенозные мальформации полушарий большогомозга с ядром малого и среднего размеров, особенности клинических проявлений и методы хирургического лечения (2013)
Хмельова М. О. - Дослідження екстемпоральних мазей, Євтіфєєва О. А., Хоменко В. М. (2013)
Гречана О. В. - Метрологічне та нормативно-технiчне забезпечення методик виявлення та визначення лікарських засобів, похідних кумарину (2013)
Денис А. І. - Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської, Вронська Л. В., Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2013)
Жаафар Акерми - Коррекция микроциркуляторных нарушений в слизистой оболочке желудка у больных пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2013)
Кузнєцов А. А. - Особливості електроенцефалографічного патерну у хворих на мозковий ішемічний супратенторіальний інсульт залежно від клініко-соціального завершення гострого періоду захворювання (2013)
Брибеш Мохамед Ридха - Новые взгляды на роль микрофлоры при розацеа (2013)
Шальмін О. С. - Аналіз причин смерті від ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих з рецидивами специфічного процессу, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Логійко В. С., Осіпова М. В. (2013)
Литвиненко Т. М. - Актуальные вопросы преподавания спецкурса "Биофармация" в реализации фармацевтической опеки нового направления профессиональной деятельности провизора (2013)
Литвиненко Т. М. - Належна аптечна практика: все починається з якісної підготовки фармацевтичного фахівця, Соловйова В. П., Пучкан Л. А. (2013)
Бушуєва І. В. - Передумови та формування концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації в Україні (2013)
Аксьонова І. І. - Перспективи застосування лікарських засобів рослинного походження у комплексній терапії атеросклерозу, Білай І. М. (2013)
Білай А. І. - Оцінка якості життя пацієнтів, прооперованих з приводу пахвинної грижі, Клименко А. В., Русанов І. В. (2013)
Білий A. K. - Протимікробна та протигрибкова активність, Koваленко С. I., Антипенко Л. М., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з β-циклодекстрином напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків, Римар М. В. (2013)
Галушко Ю. А. - Гіполіпідемічна активність препаратів рослинного походження при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Кім Є. В. (2013)
Галькевич І. Й. - Ідентифікація буспірону та його метаболітів у сечі методом газової хроматографії з мас-селективним детектором, Тарнавська Я. Г., Бідниченко Ю. І. (2013)
Гегедиш Л. Р. - Застосування хромато-мас-спектроскопії для виявлення амітриптиліну в біологічному матеріалі, Бідниченко Ю. І., Федущак Н. К. (2013)
Данільченко Д. М. - Гіпотригліцеридемічна активність серед похідних 3-метилксантинів при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Остапенко А. О., Маковійчук В. О. (2013)
Загородній С. Л. - Спектрофотометричне визначення димедролу в таблетках, Васюк С. О. (2013)
Каджоян А. В. - Прогностическое значение онкомаркеров CYFRA 21-1 и РЭА у больных с местно распространенным и метастатическимнемелкоклеточным раком легкого, Колесник А. П. (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні, Коробова Є. С. (2013)
Монайкіна Ю. В. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення міноксиділу у лікарській формі для зовнішнього застосування, Васюк С. О., Гладишев В. В. (2013)
Ольхова И. В. - Фармацевтический мониторинг основных групп лекарственных препаратов, применяемых для лечения гастритов и дуоденитов у детей, Трохимчук В. В. (2013)
Портна К. П. - Кількісне визначення глюкозаміну в лікарських формах спектрофотометричним методом, Васюк С. О. (2013)
Руденко В. В. - Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратівдля місцевого застосування у ІІ фазі ранового процессу, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Самелюк Ю. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-(5-(мето-ксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіо)ацетатних кислот та їх естерів, Каплаушенко А. Г. (2013)
Щербак М. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення 5-(3-,4-нітрофеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх іліденамінопохідних, Каплаушенко А. Г. (2013)
Гордій М. С. - Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації (2012)
Затворницька Л. О. - Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ (2012)
Кардаш Т. В. - Складання карт населення Волинської області (2012)
Ковальчук А. І. - Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем (2012)
Ковальчук І. П. - Перспективи укладання Атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура (2012)
Онищенко М. Г. - Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в Національному атласі України (2012)
Печена В. І. - Особливості картографування забруднення поверхневих вод Закарпатської області, Тітова С. В. (2012)
Рибак А. А. - Картографічне забезпечення інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, Тітова С. В. (2012)
Романчук І. Ф. - Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство) (2012)
Шевченко Р. Ю. - Дешифрирование объектов природопользования по цифровым космическим геоизображениям (2012)
Барилко М. М. - Геопросторові дані в Україні (2012)
Жданюк Б. С. - Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС (2012)
Филозоф Р. С. - Опыт интеграции технологий Esri и Vectuel для решения задач трехмерного моделирования в ArcGis (2012)
Бойко З. В. - Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) (2012)
Вишня М. М. - Екологічний стан Львівської області (2012)
Горожанкіна Н. А. - Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії-Дніпропетровській області (2012)
Запотоцький С. - Аналіз галузевої конкуренто-спроможності господарства України (2012)
Лазаренко В. А. - Соціопсихогеографічні аспекти аналізу території, Бейдик О. О., Орещенко А. В. (2012)
Пендерецький О. - Соляні промисли Західної України як об'єкти промислового туризму (2012)
Растворова М. - Інтролокальний рівень територіальної ідентичності мешканців м. Запоріжжя (2012)
Смирнов І. Г. - Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект (2012)
Швець О. І. - Особливості дослідження структури землекористування у басейнах малих річок для потреб оптимізації їхнього геоекологічного стану і природокористування (2012)
Даценко Л. М. - Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (від другої половини 40-х до 90-х рр. ХХ ст.) (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського