Зарицька А. В. - Поведінкові стратегії в професійній ресоціалізації безробітних (2013)
Калагін Ю. А. - Мотивація військової служби військовослужбовців-жінок (2013)
Григоров Г. А. - Методологічні підходи до дослідження освітнього простору (2013)
Кречетова В. А. - Розбудова цілісного системного бачення конструювання громадянської ідентичності в рамках освітнього процесу вищої школи (2013)
Довгаль І. В. - Регіональні соціально-економічні аспекти соціального діалогу як основа задоволення цінностей (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Структурна характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом (2013)
Осипова Н. О. - Соціально-економічна обумовленість практик лобізму (2013)
Стародуб Т. С. - Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності, Підберезний К. Д. (2013)
Трегуб О. І. - Теоретичні засади європейської інтеграції (2013)
Філіпчук І. В. - Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" (2013)
Дірявка Ю. П. - Особливості закріплення теми "визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України, Перетокін А. Г. (2013)
Мартинчук І. І. - Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької республіки (загальна характеристика) (2013)
Макаренко Т. П. - Питання захисту мов національних меншин у добу Української центральної ради (2013)
Літвінов О. В. - Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Єдинак Я. Б. (2013)
Дегтярьова І. О. - Польський досвід державної атестації науково-педагогічних кадрів (2013)
Ішин А. В. - Інституціональний підхід як науково-теоретичний інструмент вивчення процесів державного будівництва на кримському просторі в 1917 – 1922 роках (2013)
Ковальчук О. Г. - Візуальні ілюзії як засіб формування образу принца (на матеріалі творів М. Коцюбинського: "В путах шайтана", "На каме¬ні", "Лялечка") (2013)
Якубіна Ю. В. - Мемуари як джерело біографії М. Гоголя (англ.) (2013)
Сквіра Н. М. - Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (англ.). (2013)
Анненкова Е. С. - Философия любви и женского начала в творчестве И. А. Гончарова и И. С. Тургенева (2013)
Блашків О. В. - Тема духовних мандрів у творі Я. А. Коменського "Лабіринт світу і рай серця" (2013)
Радченко О. А. - Іманентний погляд на поетику од Горація (2013)
Довіна М. С. - Теорія міфу в сучасній гуманітаристиці (2013)
Когут О. В. - Рецепція християнських парадигм сучасною українською драматургією (2013)
Андрєєв В. М. - Трипільська та післятрипільська "епохи" в історії України в контексті історичної концепції В. Петрова (2013)
Леп’явко С. А. - Християнсько-мусульманський кордон України XV – XVIII ст.: короткий огляд (англ.) (2013)
Лесик Л. В. - До питання перебування іноземних купців у місті Ніжині протягом XVII–XVIII ст. (2013)
Черемісін О. В. - Міське самоврядування Південної України кінця XVIII ст. – 1870 р. в особах (2013)
Качмала В. І. - Особливості проведення всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині (2013)
Пархоменко В. А. - Становлення ЗУНР (листопад 1918 р.) в українській мемуаристиці (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність польських молодіжних організацій на території Центральної та Східної України у 1917–1918 рр. в умовах падіння самодержавства, Черненко В. М. (2013)
Прудько В. О. - Становлення радянської влади в Ніжинському повіті (1919–1921 рр.) (2013)
Мартиненко В. В. - Суспільно-політичні передумови білоруської державності на початку XX ст. (2013)
Рябченко О. Л. - Форми повсякденного протесту українських студентів політиці радянської влади (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) (2013)
Зубченко С. П. - Співвідношення національного та інтернаціонального у концептуальних засадах національної політики радянської влади в перший період Другої світової війни (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості створення та функціонування струк¬тур¬но-організованих форм органів місцевого управління Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Куницький М. П. - Соціальний статус номенклатури органів місцевого управління та поліції Райхскомісаріату "Україна" в реаліях нацистського "нового порядку" (1941–1944 рр.) (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність селянських військо¬вих підпільних організацій на теренах окупованої Польщі 1939–1944 рр. (англ.), Кудрявцева А. В. (2013)
Татарченко О. Б. - Особливості діяльності рад у справах руської православної церкви і релігійних культів на Херсонщині в 1943–1965 рр. (2013)
Стешиц О. С. - Особливості кадрових перестановок у керівній партійній номенклатурі УРСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Конта Р. М. - Етнологічні здобутки Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ ст. (2013)
Дудник В. М. - Використання інформаційних технологій у вивченні молодіжної політики релігійних організацій України (2013)
Карпова Е. В. - Два аспекта изучения бронзового бюста И. А. Безбородко: история бытования и проблема авторства (2013)
Моціяка О. П. - Петро Рєдкін і Гімназія вищих наук князя Безбородька, Моціяка П. П. (2013)
Фесенко В. В. - Шкільна освіта польської національної меншини в УРСР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Молоткіна В. К. - Матеріально-технічне забезпечення видавництв радянської України в умовах тоталітарної системи управління (30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Семенова М. В. - Освітні процеси в Україні 90-х рр. ХХ ст.: між досяг¬неннями та проблемами (за матеріалами колегії Міністерства освіти України) (2013)
Коваленко О. М. - Аналіз культурного діалогу України та Польщі: гастрольна, виставкова та фестивальна діяльність (2000–2005 рр.) (2013)
Бурчик І. В. - Концептуалізація людської тілесності в сучасній культурології, Потапенко Я. О. (2013)
Двірна К. П. - Політичний напрям діяльності профспілки РОБОС в період "великого перелому" за сторінками архівних документів (2013)
Срібняк І. В. - Реконструкція історії вишу в контексті історії Україниперших десятиліть ХХ ст.: А. І. Чуткий. Київський комерційнийінститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.) (2013)
Киричок Г. А. - Контекстное прочтение: проблемные узлы и их решение (случай В. И. Даля) Юган Н. Л. "В. И. Даль и русская литература 30–60-х гг. XIX в." (2013)
Наші автори (2013)
Подання (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок несучої здатності двошарнірних залізобетонних арок з урахуванням впливу повторних навантажень, Кислюк Д. Я. (2013)
Бігун Г. Г. - Оцінка стійкості дорожнього одягу проти хвилеутворення, Карасьова Л. О., Андрусик Я. Ф. (2013)
Бліхарський Я. З. - Міцність та деформативність залізобетонних колон підсилених вуглецевою стрічкою, Хміль Р. Є. (2013)
Була С. С. - Історія та перспективи розвитку повномасштабних натурних вогневих випробувань, Бойко Р. О. (2013)
Венгльовський В. І. - Оптимальні форми та ізоляція ємнісних акумуляторів теплоти систем теплопостачання (2013)
Верба В. Б. - Розрахунок граничних напружень зчеплення арматури з пінобетоном (2013)
Возняк О. Т. - Метод розрахунку параметрів системи сонячного теплопостачання із геліопанелями, Омельчук О. В., Шаповал С. П., Касинець М. Є. (2013)
Возняк О. Т. - Енергоощадність при повітророзподіленні настильними струминами, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2013)
Войціховський В. І. - Тріщиностійкість та деформативність стиків залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів на криволінійних ділянках (2013)
Воскобійник О. П. - Імовірнісні аспекти впровадження нелінійної деформаційної методики розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у вітчизняні будівельні норми, Семко О. В. (2013)
Гаврилко О. А. - Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення (2013)
Галич О. О. - Особливості гідравлічного розрахунку безнапірних потоків при утворенні хвилястого стрибка (2013)
Гасій Г. М. - Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій, Дяченко Є. В. (2013)
Гивлюд М. М. - Вплив поверхневого модифікування бетону на його експлуатаційні властивості, Сташко Н. Г., Марголь І. В. (2013)
Гнідець Б. Г. - Легкомонтовані універсальні каркасні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва, Гнідець Р. Б., Гнідець З. Б. (2013)
Гнатів Р. М. - Врахування сил стисливості при нестаціонарній течії рідини по трубопроводах, Босак М. П. (2013)
Гоголь М. В. - Теорія і практика раціонального проектування сталевих мостових переходів, Коцій Я. Й. (2013)
Горніковська І. Б. - Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу, Каганов В. О. (2013)
Гузій С. Г. - Вогнезахист бетону геоцементними покриттями (2013)
Данкевич І. П. - Дослідження виходу факелу полум’я через отвори під час розвитку пожежі у приміщенні, Прохоренко С. В., Шналь Т. М. (2013)
Довженко О. О. - Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Дорофєєв В. С. - Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій, Карпюк В. М., Крантовська О. М., Петров М. М. (2013)
Дорофєєв В. С. - Розрахунок стійкості залізобетонних пологих оболонок з урахуванням дефектів при виготовленні, Коломійчук Г. П. (2013)
Дячок В. В. - Дослідження впливу підприємств з виробництва оздоблювальних будівельних матеріалів на стан довкілля, Захарко Я. М., Попович О. Р. (2013)
Журавський О. Д. - Робота монолітних залізобетонних плит з постнапруженою арматурою, Мельник І. В. (2013)
Іваник І. Г. - Вплив умов опирання комбінованих стержневих систем на напружено-деформований стан її елементів, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2013)
Іваник І. Г. - Розрахунок круглого в плані залізобетонного фундаменту, посиленого композитними матеріалами, Мартинович Б. Т., Пожар Р. С., Іваник Ю. І., Іваник Я. І. (2013)
Кваша В. Г. - Особливості реконструкції залізобетонних однопрольотних малих мостів, Салійчук Л. В., Тузяк А. А. (2013)
Кінаш Р. І. - Застосування коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрових навантажень у гірських районах Закарпатської області, Гук Я. С. (2013)
Клименко Г. М. - Математична модель теплоповітряних процесів у приміщенні виробничого підприємства (2013)
Клименко Є. В. - До питання розрахунку пошкоджених залізобетонних колон, Дуденко Т. А. (2013)
Клименко Є. В. - До питання вивчення роботи стиснутих пошкоджених залізобетонних елементів круглого перерізу, Орешкович М. (2013)
Клименко Є. В. - Характер руйнування пошкоджених таврових балок, Чернєва О. С., Арез Мохаммед Ісмаел (2013)
Коваль П. М. - Збірні залізобетонні попередньо напружені балки для автодорожних мостів, Бабяк І. П., Ковальчик Я. І., Горба М. Б. (2013)
Коцай Г. - Дослідження впливу дрібномеленого скла і синтетичного нано-кремнезему на властивості портландценту, Кужнєцкий М., Піларчик С. (2013)
Коцій Я. Й. - Економіко-математичне моделювання процесів розробки котлованів, Гоголь М. М., Чайковська Р. В. (2013)
Країнський П. І. - Застосування розрахунку за деформаційним методом при плануванні досліджень стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2013)
Крамарчук А. П. - Eкспериментальні дослідження міцності та деформативності нормальних перерізів сталебетонних балок, підсилених в розтягнутій зоні додатковою стержневою арматурою без зчеплення, Ільницький Б. М., Бобало Т. В. (2013)
Кропивницька Т. П. - Вплив карбонатних добавок на властивості портландцементу композиційного, Саницький М. А., Гев’юк І. М. (2013)
Лабай В. Й. - Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж, Гудим В. І., Гаврилюк А. Ф. (2013)
Литвиняк О. Я. - Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. Г. (2013)
Літвицька О. І. - Взаємодія вітрових потоків з огороджувальними конструкціями висотних будівель (2013)
Лобзін М. В. - Дослідження впливу порушення зчеплення арматури з бетоном у приопорних ділянках залізобетонних ребристих плит покриття на їх несучу здатність, Гладишев Д. Г., Шиндер В. К. (2013)
Любчик Г. М. - Особливості горіння дифузійного газового факела в одиничному трубчастому паливоспалювальному модулі, Фіалко Н. М., Реграгі А., Майсон М. В. (2013)
Мазурак А. В. - Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів, Ковалик І. В., Михайлечко В. О., Калітовський В. М. (2013)
Марків Т. Є. - Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Круць Т. М., Новицький Ю. Л. (2013)
Марущак У. Д. - Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків, Саницький М. А., Гоц В. В., Федунь Ю. Б. (2013)
Микитенко С. М. - Параметрична оптимізація залізобетонних балок і плит (2013)
Мовчан М. І. - Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу (2013)
Новосад П. В. - Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей, Королько С. В., Солтисік Р. A. (2013)
Орел В. І. - Регулювання напору в гідравлічній системі (2013)
Павліков А. М. - Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони (2013)
Пелешко І. Д. - Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців, Іванейко В. М. (2013)
Петренко О. В. - Несуча здатність комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодногнутими елементами (2013)
Петрушка І. М. - Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів, Тарасович О. Д. (2013)
Позняк О. Р. - Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості, Мельник А. Я., Солтисік Р. А. (2013)
Поплавський Д. М. - Ітераційний метод розрахунку параметрів потоку на гребені водозливу (2013)
Попович О. Р. - Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів, Захарко Я. М., Мальований М. С. (2013)
Пушкар Н. В. - Деформації залізобетонних арок за різних видів завантаження, Сабір Юсіф Бакір (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив добавки "Пенетрон Адмікс" на формування технологічної пошкодженості бетону та на роботу конструкцій, Хассейн Джухад Салман Аль-Амері (2013)
Рак Я. - Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок, Калда Г., Вроновська В. (2013)
Рачкевич В. С. - Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2013)
Редько А. О. - Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок, Компан А. І., Павловський С. В., Редько О. Ф., Поволочко В. Б. (2013)
Ромашко В. М. - Основи теорії тріщиностійкості залізобетонних елементів та конструкцій (2013)
Рябенко О. А. - Методи боротьби з негативною дією білякритичних течій на навколишнє середовище, Клюха О. О., Чернобиль О. Є. (2013)
Салійчук Л. В. - Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву (2013)
Сало В. Ю. - Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування, Думич І. Ю., Балаян Н. О. (2013)
Саницький М. А. - Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів, Марущак У. Д., Кіракевич І. І., Мазурак Т. А. (2013)
Саницький М. А. - Особливості використання негашеного вапна у будівельних композитах, Якимечко Я. Б., Новосад П. В. (2013)
Скорук Л. М. - Методика формування поверхонь відкритих гелікоїдів як перекриттів кругових рамп, Сібіковський О. В. (2013)
Солодкий С. Й. - Вплив морозної деструкції на тріщиностійкість дорожнього бетону, Ковальчик П. І. (2013)
Солодкий С. Й. - Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Сурмай М. І. - Дослідження дощатих балок на нагельних та зубчастих з’єднаннях (2013)
Терлига В. С. - Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей, Соболь Х. С., Петровська Н. І., Ковальчук М. Б. (2013)
Тимощук В. С. - Математичне моделювання хвиль переміщення під час проектування та будівництва огороджувальних дамб верхньої водойми ГАЕС (2013)
Фіалко Н. М. - Екологічна ефективність комбінованих систем утилізації теплоти викидних газів котельної установки, Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О. (2013)
Фомін С. Л. - Міцнісні та деформаційні властивості бетону за підвищених температур сталезалізобетонних конструкцій, Шейхмус К., Давиденко О. І., Поклонський В. Г. (2013)
Харченко Є. В. - Аналіз пружно-пластичного деформування ділянки магістрального газопроводу з урахуванням зміцнення матеріалу, Кичма А. О., Савула Р. С. (2013)
Хлапук М. М. - Дослідження впливу донних порогів на структуру водного потоку перед ними на передгірських ділянках річок, Шинкарук Л. А., Ясінська Л. Р. (2013)
Хруник С. Я. - Енергетичне використання осадів стічних вод у цементній промисловості, Мазурак О. Т., Саницький М. А., Рецько К. (2013)
Шевченко В. В. - Новий метод визначення параметрів тужавіння портландцементу (2013)
Шиндер В. К. - Пропозиції до ймовірнісної оцінки міцності нормальних січень плитно-ребристої системи автодорожнього моста, Волоцюга В. В., Шиндер Ю. В. (2013)
Щербінін Л. Г. - Безрулонні покриття допоміжних промислових будівель (2013)
Ярослав В. Ю. - Енергоощадна система вентиляції житлового будинку, Довбуш О. М. (2013)
Варуша А. С. - Стереофотограмметричний метод створення карт (2013)
Нестерчук І. К. - Зображення рельєфу на картах (2013)
Оселедько А. О. - Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району (2013)
Перхалюк Р. І. - Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками (2013)
Підлісецька І. О. Дмитрук О. М. - Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області (2013)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини (2013)
Слободян В. О. - Дослідження актуальних питань юзабіліті в області географічної інформації (2013)
Федчук А. П. - Стан картографічного забезпечення Антарктики (2013)
Шаповалов А. - Использование методов дистанционного зондирования Земли при автоматизации городского 3D моделирования (2013)
Шорохова Р. С. - Особливості створення та оформлення карт промисловості України (2013)
Ткачук С. М. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку ГІС-технологій (2013)
Вишня М. М. - Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області (2013)
Дворецька І. В. - Атмосферний аерозольний фон над містом Києвом (2013)
Ладур А. М. - Графічне зображення можливих першо-джерел розсипного бурштину-сукциніту Балтійсько-Дніпровської провінції (2013)
Лозовіцький П. С. - Гідрологічний режим та оцінювання якості води озера-водосховища Сасик у часі (2013)
Матвієнко Н. М. - Сучасний стан розвитку туризму на Мальті (2013)
Палеха Ю. М. - Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони, Вербило Н. В. (2013)
Сидоренко М. В. - Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України (2013)
Смирнов І. Г. - Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) (2013)
Шевченко О. Г. - Вміст важких металів в атмосферному повітрі м. Києва та джерела їх надходження (2013)
Даценко Л. М. - Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу, Остроух В. І. (2013)
Дудун Т. В. - Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України (2013)
Кардаш Т. В. - Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" (2013)
Орещенко А. В. - Апаратне забезпечення для тривимірної графіки: причини становлення і занепаду фірм-виробників (2013)
Рибак А. А. - Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації (2013)
Ткаченко Анатолій Григорович (2013)
Підлісецька Ірина Олександрівна (2013)
Яценко Ольга Юріївна (2013)
Котов А. Г. - Дослідження з розробки та введення монографії на сировину кори дуба до Державної фармакопеї України, Котова Е. Е., Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Буряк М. В., Груненко Я.В. (2013)
Панченко С. В. - Компонентний склад ефірної олії валеріани лікарської, Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Фурса М. С. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження складу макро- та мікроелементів рослинної сировини Plantago media L. флори України, Смойловська Г. П., Мазулін О. В. (2013)
Білай І. М. - Гіполіпідемічна активність деяких похідних 1,2,4-тріазолу, Галушко А. Ю., Гнітько І. В., Пругло Є. С., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Британова Т. С. - Вивчення діуретичної активності іліден-похідних галогенідів 3,5-R-4H-аміно-R1-1,2,4-тріазолу, Пругло Є. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вивчення впливу нового уролітичного засобу на основі сукцинатів на азотвидільну функцію нирок при нирковій недостатності у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2013)
Іванцик Л. Б. - Вивчення протимікробної активності нової комбінованої мазі з етонієм в умовах in vivo, Бутко Я. О., Гербіна Н. А., Осолодченко Т. П. (2013)
Кечин І. Л. - Нові можливості фармакологічної корекції ренін-ангіотензинової системи при церебро-васкулярній патології за рахунок інтраназального транспорту діючої субстанції еналаприлу малеату, Гладишев В. В., Лисянська Г. П., Горчакова Н.О., Kechyn S. (2013)
Монатко К. В. - Нефропротекторні властивості ліофільного порошку кавуна на моделі гентаміцинової нефропатії, Подплетня О. А. (2013)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення специфічної дії iбупрофену та його композиціi з кофеїном, Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О., Наконечна С. А., Лук’янова Л. В. (2013)
Бондар А. І. - Аналіз похідних цис-(3s,16s)-ебурнаменін-14-карбонової кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії, Коваленко С. М., Заремба О. В. (2013)
Винницька Р. Б. - Синтез аналогів природних шиконінів та їх антимікробна активність, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Стадницька Н. Є., Журахівська Л. Р., Марінцова Н. Г., Половкович С. В., Новіков В. П. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність N- (2013)
Кучеренко Л. І. - Оптимізація методики визначення технологічних домішок у субстанції тіотріазоліну, Ващенко В. В., Моряк З. Б., Портна О. О., Шаповалова Л. І., Авраменко М. О., Парнюк Н. В., Хромильова О. В., Шабельник К. П. (2013)
Левіч C. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості S-заміщених похідних 3-бензил-8-метил-7-, Шкода О. С., Александрова К. В. (2013)
Mосула Л. M. - Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні тіазолідинового циклу (2013)
Романенко М. І. - Синтез, спектральні та стереохімічні властивості бензиліденгідразидів 7-β-гідрокси-γ-(n-хлоро-фенокси)пропілтеофілініл-8-тіооцтової кислоти, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Рябицький О. Б., Васюк С. О., Коржова А. С. (2013)
Гладышев В. В. - Исследование реологических свойств мягкой назальной лекарственной формы дилтиазема, Кучина Г. К., Бурлака Б. С., Бирюк И. А. (2013)
Кривов’яз О. В. - Екстемпоральна рецептура зубних паст, Томашевська Ю. О. (2013)
Децик О. З. - Комплекс заходів профлактики алкоголізму на рівні первинної медичної допомоги, Карпінець І. М. (2013)
Євтушенко О. М. - Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби, Мнушко З. М. (2013)
Мнушко З. М. - Узагальнення історії розвитку та факторів успіху відомої аптечної мережі США, Алєкперова Н. В., Пестун І. В. (2013)
Смалюх О. Г. - Стандартизація плодів моркви дикої за складом і вмістом флавоноїдів, Сур С. В. (2013)
Шульга Л. І. - Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки, Кисличенко В. С., Пімінов О. Ф. (2013)
Воробьева О. А. - Состояние качества жизни у больных старших возрастных групп со стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса: взаимосвязь с клиническими особенностями заболевания (2013)
Клименко А. В. - Сравнительный анализ диагностических возможностей ультразвукового исследования и компьютерной томографии у больных хроническим панкреатитом, которым требуется хирургическое лечение (2013)
Сиволап В. Д. - Гендерные особенности клинического течения прогрессирующей стенокардии у больных сахарным диабетом 2 типа, Михайловская Н. С., Гуань Ван (2013)
Туманський В. О. - Гломеру-лярні зміни у хворих на хронічний інтерстиціальний гнійний нефрит, Тертишний С. І., Попович А. О. (2013)
Чугунов В. В. - Динаміка клініко-пато-психологічних розладів у хворих на пневмоконіоз залежно від стадії легеневої хвороби, Васякіна Л. О. (2013)
Зарічна Т. П. - Доcвід викладання основних положень Директиви ЄС про косметичні засоби провізорам-косметологам, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О., Алєксєєва І. М. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Arani S. A. - Chemical Synthesis of Sub-Micrometer- to Nanometer-Sized of Antiferromagnetic Sr2CuO3 Ceramic, Salavati-Niasari M. (2012)
Soofivand S. - Synthesis and Characterization of Silver Choromate Nanostructures via a Simple Precipitation Method, Salavati-Niasari M., Mohandes F. (2012)
Männl U. - Electronic Devices Based on Printed Silicon Nanoparticles, Härting M., Magunje B., Berg C. v., Britton D. T. (2012)
Mykhaylyk O. O. - Structural Characterization of Colloidal Core-shell Polymer-based Nanoparticles Using Small-angle X-ray Scattering (2012)
Redkov A. V. - Formation and Self-Arrangement of Nanocomposite Materials via Glass Anneal in Hydrogen, Lipovskii A. A., Zhurikhina V. V. (2012)
Partsevskaya S. - Micelles of Amphiphilic Diblock and Triblock Copolymers Based on Poly(ethylene oxide) and Poly(e-caprolactone) and Their Potential as Nanocontainers for Drugs, Klymchuk D. O., Zheltonozhskaya T. B., Gorchev V. F. (2012)
Zheltonozhskaya T. B. - Micellar Structures of PAAm-b-PEO-b-PAAm Triblock Copolymers: Formation, Morphology, Application as Drug Carries, Klimchuk D. A., Partsevskaya S. V. (2012)
Dotsenko V. P. - Synthesis of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphors from Nanostructured Oxides, Zubar E. V., Berezovskaya I. V., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Zadneprovski B. I., Efryushina N. P. (2012)
Ghaderi-Sheikhiabadi P. - Simple Synthesis of Mercury Sulfide Nanstructures via a One-Step Method, Salavati-Niasari M. (2012)
Boltaev A. P. - Electrical and Dielectric Properties of Nanoisland Systems Below Percolation Threshold, Sherstnev I. A., Pudonin F. A. (2012)
Dulina I. - Synthesis of Ni/NiO Nanopowder by Thermal Decomposition of Nickel Acetate Amine, Klochkov L., Danilenko M., Ragulya A. (2012)
Otari S. V. - Substrate Dependant Microbial Synthesis of Silver Nanoparticle and its Application as Antimicrobial Agent, Pawar S. H., Patil R. M., Ghosh S. J. (2012)
Chenari H. M. - Mott–Schottky Analysis of SnO2 Nanoparticles By impedance Measurements under Ultrahigh Pressure (2012)
Ščit O. - Samarium-Substitution Effects in Sol-Gel Derived Yttrium Aluminium Garnet, Kareiva A., Garskaite E. (2012)
Trchova M. - The Formation of Oligoaniline Microspheres in Alkaline Media, Stejskal J., Morávková Z., Tomšík E. (2012)
Zhao Y. - The Flower-Like Hierarchical Architectures Assembled from Aniline Oligomers, Stejskal J., Stejskal J., Trchová M. (2012)
Kutsevol N. - In situ Synthesis of Silver Nanoparticles in Linear and Branched Polymer Matrices, Chumachenko V., Bezugla T., Rawiso M., Bezuglyi M. (2012)
Khomenko A. V. - Molecular Dynamics of Tribological Processes at Interaction of Cu and Au Nanoparticles with Graphene Sheet, Prodanov N. V., Sinko D. O. (2012)
Byakova A. V. - Structural Evolution and Phase Transformation in Nanoquasicrystalline Al-Fe-Cr Alloy: DSC Analysis, Cherednichenko V. V., Scheretskiy A. A., Vlasov A. A., Yurkova A. I. (2012)
Karimzadeh F. - Development and Characterization of Nanostructured Ti6Al4V Alloy, Salehikahrizsangi P., Enayati M.-H., Abbasi M.-H. (2012)
Karimzadeh F. - Formation of Nanostructured Al-Mg-Si Alloys and Evaluation Its Properties, Taheri Asnaashari M., Enayati M. H., Salehi M. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - Synthesis of Single-Phase Anatase TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Treatment, Montazeri-Pour M., Riahi-Noori N., Mehdikhani A. (2012)
Zimmermann M. - Formation Studies on the Nonaqueous Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles in a 1.5 L Reactor System, Garnweitner G. (2012)
Berezovskaya I. - Distribution and Luminescent Properties of Ce3+ Ions in Nanosized Calcium Hydroxyapatite, Efryushina N., Zubar E., Dotsenko V. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Raw Materials Molar Ratio in Mechanochemical Synthesis of Amorphous Fe-B Alloy Nanoparticles, Shajari S. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Different Fuels on Particle Size and Morphology of FTO Nano Powder Synthesized by Gel Combustion Method, Dabir F., Riahi-Noori N. (2012)
Vanetsev A. S. - Preparation of Monodisperse Luminescent Particles of Y2-xGdxO3:Eu by Microwave-assisted Hydrolysis, Chuvashova I., Gaitko O. (2012)
Zhylenko T. I. - Description of the Stochastic Condensation Process under Quasi-equilibrium Conditions, Yushchenko O. V. (2012)
Lazaro A. - Influence of the Production Process Conditions on the Specific Surface Area of Olivine Nano-silicas, Brouwers H. J.H., Geus J. W. (2012)
Mousavi R. A. - Biosynthesis, Purification and Characterization of Cadmium Sulfide Nanoparticles Using Enterobacteriaceae and Their Application, Fazeli M. R., Sepahy A. A. (2012)
van de Griend M. C. - The Effect of Hydrothermal Treatment on Olivine Nano-Silica, Brouwers H. J.H., Lazaro A. (2012)
Popovic D. M. - Picosecond Laser Ablation of Silicon Single Crystal in a Liquid Evironment, Stasic J., Zekic A. A., Trtica M. (2012)
Karimzadeh F. - Thermal Stability and Mechanical Properties of Al-Al2O3 Nanocomposite Produced by Mechanical Milling and Hot-Pressing, Rastar V., Enayati M. H. (2012)
Grigoreva T. F. - Investigation of the Process and Products of the MASHS Interaction of Silicon Dioxide with Magnesium reparation in the Carbon-free Method for Obtaining Silicon, Lyakhov N. Z., Letsko A. I., Talako T. L., Vorsina I. A., Udalova T. A., Vosmerikov V. S., Vitiaz P. A. (2012)
Korolev N. V. - On the Theory of Exciton States Polarizability in Open Spherical Quantum Dot, Starodubtcev S. E., Meleshenko P. A., Klinskikh A. F. (2012)
Volodin A. A. - Morphology of Nanostructured Alumina and Lanthana Synthesized with the Use of Fibrous Organic Matrix, Fursikov P. V., Shulga Yu. M., Khodos I. I., Abdusalyamova M. N., Tarasov B. P. (2012)
Permyakova N. M. - Block Copolymers Containing Poly(acrylic acid) for Stabilization of Vitamin E and Silver Nanoparticles in Aqueous Solutions, Revko O. V., Zheltonozhskaya T. B., Maksin V. I., Kaplunenko V. G. (2012)
Dayani D. - Characterization and Formation Mechanism of Solid Solution in Nanocrystalline Al-5wt%Si Powders Produced by Mechanical Alloying, Zolriasatein A., Shokuhfar A., Vaezi M. R. (2012)
Abkhalimov E. V. - Composite Ag-Pt Nanoparticles in Aqueous Solution, Ershov B. G., Solovov R. D. (2012)
Narrandes A. - Unlocking the Secrets Behind the Resin-Gel Synthesis for the Controlled Formation of Anatase and Rutile, Franklyn P. (2012)
Zagorskiy D. L. - Metallic Nanowires on the Base of Porous Matrixes: Obtaining by Galvanic Replication, Structure and Some Properties, Mchedlishvili B. V., Korotkov V. V., Bedin S. A., Sulyanov S. N., Frolov K. V., Vilenski A. I. (2012)
Kudaibergenov S. - Preparation, Characterization and Catalytic Activity of Gold Nanoparticles Stabilized by Hydrophilic Polymers, Baigaziyeva E., Tatykhanova G. S. (2012)
Klym H. - Positron Trapping Effects in Water-filled Nanopores of Spinel Ceramics, Filipecki J. (2012)
Medvid' A. - Two-stage of Nanocones Formation by Laser Radiation on the Surface of Semiconductors, Dauksta E., Onufrijevs P., Mozolevskis G. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of Calcination Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis with Microvawe Combustion Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz A. E. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - Investigation of The Effects of Reaction Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Ertuğrul M., Karakaş İ. H. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of pH in Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz M. T. (2012)
Sheka E. F. - Computational Strategy for Graphene: Insight from Odd Electrons Correlation (2012)
Blank V. D. - Influence of Shear Deformation on Carbon Onions Stability under High Pressure, Kirichenko A. N., Aseev A. K., Denisov V. N., Perezhogin I. A., Kulnitskiy B. A., Nuzhdin A. A. (2012)
Ryan A. - Polymer Nanotechnology: the Quest for Motility (2012)
Alipour A. - Nanoclay as Substitute of Calcium Carbonate in NBR Compounds (2012)
Kushch S. D. - Fullerene Black: Structure, Properties and Possible Applications, Kuyunko N. S. (2012)
Kushch S. D. - Platinum Nanoparticles Supported on Reduced Graphite Oxide as Hydrogenation Catalyst, Kuyunko N. S., Tarasov B. P., Muradyan V. E., Korshunova L. A., Dremova N. N. (2012)
Arbuzov A. A. - Synthesis of Few-Layer Graphene Sheets via Chemical and Thermal Reduction of Graphite Oxide, Tarasov B. P., Muradyan V. E. (2012)
Haghnegahdar M. - Effects of Epoxy-Polyester Hybrid and Nanoclay on Morphology, Rheological and Mechanical Properties of Styrene-Butadiene Rubber, Alipour A. (2012)
Damaceanu M. D. - High Performance Perylenediimide-Based Copolymers and Thin Films Made Therefrom, Chisca S., Constantin P.-C., Bruma M. (2012)
Rud A. D. - Electric Discharge Plasmochemical Synthesis of Carbon Nanomaterials, Kuskova N. I., Boguslavskii L. Z., Kiryan I. M., Petrichenko S. V., Nazarova N. S., Rodionova V. N. (2012)
Arab B. - Glass Transition Temperature of Cross-Linked Epoxy Polymers: A Molecular Dynamics Study, Shokuhfar A., Ebrahimi-Nejad S. (2012)
Arab B. - Uncapping Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Wet Chemical and Oxidation Methods, Shokuhfar A., Valinejad M., Zolriasatein A. (2012)
Puzko N. V. - Colloidal and Chemical Properties of Polyesters Based on Glutamic acid and Diols of Different Nature, Varvarenko S. S., Voronov A. S., Dron I. A., Tarnavchyk I. T., Nosova N. G., Samaryk V. J., Voronov S. A. (2012)
Гонтова Т. М. - Амінокислотний склад густих екстрактів з трави та коренів живокосту шорсткого (2013)
Доля В. С. - Влияние внешних факторов на физико-химические свойства абрикосового масла, Мозуль В. И., Самко А. В., Бородин Л. И. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження вмісту нітратів у рослинній сировинi видів роду Plantago L. та лікарських формах з неї, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Логвін П. А. (2013)
Тозюк О. Ю. - Порівняльна оцінка впливу сполуки КВ-28 і бемітилу на фізичну витривалість щурів з експериментальною ішемією головного мозку, Степанюк Г. І. (2013)
Дячков М. В. - Дериватографічне дослідження умов взаємодії 5,6-діаміно-1-бензилурацилу з гліколевою кислотою, Шкода О. С., Александрова К. В., Бурлака Б. С., Михальченко Є. К. (2013)
Хайдар Сааод - Разработка новой методики синтеза 1-замещенных производных 1Н-тетразол-5-тиола, Северина А. И., Георгиянц В. А. (2013)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність похідних 7-оксамоїл(сукциноїл)заміщених 3-оксо-1,2,-дигідроіндазолу, Ісаєв С. Г., Павлій О. І. (2013)
Кучеренко Л. К. - Щодо питання створення таблеток Індотрил. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток Індотрил (2013)
Нагорная Н. А. - О влиянии вида носителя и поверхностно активных веществ на высвобождаемость винпоцетина из суппозиториев, Гладышев В. В., Нагорный В. В., Бурлака Б. С. (2013)
Полковников А. Ю. - Артериовенозные мальформации полушарий большогомозга с ядром малого и среднего размеров, особенности клинических проявлений и методы хирургического лечения (2013)
Хмельова М. О. - Дослідження екстемпоральних мазей, Євтіфєєва О. А., Хоменко В. М. (2013)
Гречана О. В. - Метрологічне та нормативно-технiчне забезпечення методик виявлення та визначення лікарських засобів, похідних кумарину (2013)
Денис А. І. - Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської, Вронська Л. В., Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2013)
Жаафар Акерми - Коррекция микроциркуляторных нарушений в слизистой оболочке желудка у больных пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2013)
Кузнєцов А. А. - Особливості електроенцефалографічного патерну у хворих на мозковий ішемічний супратенторіальний інсульт залежно від клініко-соціального завершення гострого періоду захворювання (2013)
Брибеш Мохамед Ридха - Новые взгляды на роль микрофлоры при розацеа (2013)
Шальмін О. С. - Аналіз причин смерті від ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих з рецидивами специфічного процессу, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Логійко В. С., Осіпова М. В. (2013)
Литвиненко Т. М. - Актуальные вопросы преподавания спецкурса "Биофармация" в реализации фармацевтической опеки нового направления профессиональной деятельности провизора (2013)
Литвиненко Т. М. - Належна аптечна практика: все починається з якісної підготовки фармацевтичного фахівця, Соловйова В. П., Пучкан Л. А. (2013)
Бушуєва І. В. - Передумови та формування концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації в Україні (2013)
Аксьонова І. І. - Перспективи застосування лікарських засобів рослинного походження у комплексній терапії атеросклерозу, Білай І. М. (2013)
Білай А. І. - Оцінка якості життя пацієнтів, прооперованих з приводу пахвинної грижі, Клименко А. В., Русанов І. В. (2013)
Білий A. K. - Протимікробна та протигрибкова активність, Koваленко С. I., Антипенко Л. М., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з β-циклодекстрином напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків, Римар М. В. (2013)
Галушко Ю. А. - Гіполіпідемічна активність препаратів рослинного походження при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Кім Є. В. (2013)
Галькевич І. Й. - Ідентифікація буспірону та його метаболітів у сечі методом газової хроматографії з мас-селективним детектором, Тарнавська Я. Г., Бідниченко Ю. І. (2013)
Гегедиш Л. Р. - Застосування хромато-мас-спектроскопії для виявлення амітриптиліну в біологічному матеріалі, Бідниченко Ю. І., Федущак Н. К. (2013)
Данільченко Д. М. - Гіпотригліцеридемічна активність серед похідних 3-метилксантинів при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Остапенко А. О., Маковійчук В. О. (2013)
Загородній С. Л. - Спектрофотометричне визначення димедролу в таблетках, Васюк С. О. (2013)
Каджоян А. В. - Прогностическое значение онкомаркеров CYFRA 21-1 и РЭА у больных с местно распространенным и метастатическимнемелкоклеточным раком легкого, Колесник А. П. (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні, Коробова Є. С. (2013)
Монайкіна Ю. В. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення міноксиділу у лікарській формі для зовнішнього застосування, Васюк С. О., Гладишев В. В. (2013)
Ольхова И. В. - Фармацевтический мониторинг основных групп лекарственных препаратов, применяемых для лечения гастритов и дуоденитов у детей, Трохимчук В. В. (2013)
Портна К. П. - Кількісне визначення глюкозаміну в лікарських формах спектрофотометричним методом, Васюк С. О. (2013)
Руденко В. В. - Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратівдля місцевого застосування у ІІ фазі ранового процессу, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Самелюк Ю. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-(5-(мето-ксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіо)ацетатних кислот та їх естерів, Каплаушенко А. Г. (2013)
Щербак М. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення 5-(3-,4-нітрофеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх іліденамінопохідних, Каплаушенко А. Г. (2013)
Гордій М. С. - Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації (2012)
Затворницька Л. О. - Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ (2012)
Кардаш Т. В. - Складання карт населення Волинської області (2012)
Ковальчук А. І. - Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем (2012)
Ковальчук І. П. - Перспективи укладання Атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура (2012)
Онищенко М. Г. - Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в Національному атласі України (2012)
Печена В. І. - Особливості картографування забруднення поверхневих вод Закарпатської області, Тітова С. В. (2012)
Рибак А. А. - Картографічне забезпечення інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, Тітова С. В. (2012)
Романчук І. Ф. - Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство) (2012)
Шевченко Р. Ю. - Дешифрирование объектов природопользования по цифровым космическим геоизображениям (2012)
Барилко М. М. - Геопросторові дані в Україні (2012)
Жданюк Б. С. - Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС (2012)
Филозоф Р. С. - Опыт интеграции технологий Esri и Vectuel для решения задач трехмерного моделирования в ArcGis (2012)
Бойко З. В. - Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) (2012)
Вишня М. М. - Екологічний стан Львівської області (2012)
Горожанкіна Н. А. - Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії-Дніпропетровській області (2012)
Запотоцький С. - Аналіз галузевої конкуренто-спроможності господарства України (2012)
Лазаренко В. А. - Соціопсихогеографічні аспекти аналізу території, Бейдик О. О., Орещенко А. В. (2012)
Пендерецький О. - Соляні промисли Західної України як об'єкти промислового туризму (2012)
Растворова М. - Інтролокальний рівень територіальної ідентичності мешканців м. Запоріжжя (2012)
Смирнов І. Г. - Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект (2012)
Швець О. І. - Особливості дослідження структури землекористування у басейнах малих річок для потреб оптимізації їхнього геоекологічного стану і природокористування (2012)
Даценко Л. М. - Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (від другої половини 40-х до 90-х рр. ХХ ст.) (2012)
Нестерчук І. К. - Портолани: міфи та реалії, Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2012)
Дудун Т. В. - Топоніми на стародавніх картах (2012)
Афанасьєв О. Є. - Рукописний атлас Грибовського як джерело з історії регіонального природокористування (2012)
Осталецька О. І. - Історичні атласи А. Лесажа у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2012)
Азанович О. Б. - Складання карт іноземних інвестицій (2013)
Барановський В. Д. - Обчислення та оцінка точності площ великих територій (2013)
Курач Т. М. - Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт (2013)
Луцанова А. М. - Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів (2013)
Мацепура М. В. - Анаморфовані зображення – метод моделювання зміни пропорцій (2013)
Онищенко М. Г. - Вивчення й використання зарубіжного досвіду навчального атласного картографування (2013)
Пересадько В. А. - Еколого-природоохоронне картографу-вання міст: історія, стан і перспективи (2013)
Підлісецька І. О. - Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області, Шаповал О. В. (2013)
Сінна О. І. - Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін (2013)
Федчук А. П. - Розробка методики узгодженої географічної прив’язки в Антарктиці (2013)
Даценко Л. М. - Структурно-графічні моделі соціальної сфери як основа об’єктно-орієнтованої ГІС, Карачунова Л. В. (2013)
Доманська М. В. - Ідентифікація несанкціонованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ, Боднар С. П. (2013)
Міхно О. Г. - Геоінформаційний аналіз місцевості в задачах прихованого пересування військ (2013)
Нестеренко Д. А. - Навігаційне використання СРНС ГЛОНАСС (2013)
Федорець О. В. - Європейський досвід розроблення та впровадження ГІС в кадастрові системи (2013)
Козлитин В. Е. - Методология и архитектурные особенности разработки ГИС поддержки решений Генеральной схемы Республики Казахстан, Филозоф Р. С. (2013)
Баранова Л. Г. - Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області (2013)
Білоус А. В. - Сучасний стан медіа-індустрії України (2013)
Гавриленко О. П. - Шляхи оптимізації аграрного природо-користування: екогеографічний підхід (2013)
Гладишко М. С. - Дослідження природних стихійних лих (2013)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонного ходу діоксиду сірки над територією Європи, Марчук У. І., Савенець М. В. (2013)
Матвієнко В. М. - Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну, Матвієнко Н. М., Єрьоменко В. Л. (2013)
Матвієнко Н. М. - Місце туризму в господарському комплексі Мальти (2013)
Пендерецький О. В. - Територіальна організація нафто-промислів Західної України (2013)
Ромаш Т. А. - Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів, Шпиг В. М. (2013)
Мамонтова Л. С. - Огляд існуючих методів і засобів моніторингу гідрологічних характеристик водних об’єктів (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Bula S. S. - History and future of full-scale fire tests, Boiko R. O. (2013)
Demjan I. - Calculation of the dynamic response of reinforced concrete structures subjected to the ffects of heavy transport, Tomko M. (2013)
Domnita F. - Head loss calculation in ventilation networks using the equivalent resistance (equal friction) method, Kapalo P. (2013)
Dovbush O. - Resistance and flow characteristics of free air flowing through end vent hole of cylindrical pipeline in unlimited space, Yaroslav V. (2013)
Dubravský M. - Warm mix asphalt with natural zeolite for road pavements, Mandula J. (2013)
Estokova A. - Concrete composites resistance in sulphur environment, Kovalcikova M. (2013)
Fialko N. M. - Performance analysis of cooling stabilizing burners for different stress boiler unit, Prokopov V. H., Alyosha S. A., Sherenkovskyy Y., Meranova N. A., Polozenko N. P., Malecki A. E. (2013)
Fialko N. M. - Modeling of thermal regime of manufacturing premises using graph theory, Zhelyh V. M., Dzeryn O. I. (2013)
Holubka M. - The use of crushed rubber in asphalt mixtures of road pavements, Salaiova B. (2013)
Hrehorowicz-Gaber H. - The dynamics of human-induced transformations of landscape in the sub-mountainous /Podgórze/ region on the example of metropolitan areas in south-east Poland, Sikora A. (2013)
Junak J. - Natural aggregate replacement by recycled materials in concrete production, Stevulova N. (2013)
Kapalo P. - Analysis of ventilation rate and concentrations of carbon dioxide in the office (2013)
Karelová Z. - Risk analysis for RWH system and its verification by mathematical methods, Vranayová Z., Káposztásová D., Purcz P. (2013)
Katunský D. - Envelope structure materials experimental research in non-stationary thermal-humidity conditions, Lopušniak M., Bagoňa M., Vertaľ M., Vašková А., Zozulák M., Kondáš K. (2013)
Kmeť S. - Experimental diagnostics and static assessment of fire damaged steel structure, Tomko M., Demjan I. (2013)
Knizova K. - Influence of natural and mechanical ventilation on elimination of heat load in the loft space, Kovac M. (2013)
Košičanová D. - Energy performance of buildings - economic evaluation, Sedláková A. (2013)
Kozlovská M. - Precondition for wider use of prefabricated construction methods, Župová L. (2013)
Kozłowski A. - Predesign of steel frames with semi-rigid joints (2013)
Kuliczkowska E. - Failures of sewer pipes made of PVC, Gierczak M. (2013)
Kušnír M. - Photovoltaic system and energy demands of the office building, Kapalo P. (2013)
Kvočák V. - The composite section analysis of encased beams with closed shape, Dubecký D., Spišák M. (2013)
Labay V. Y. - Exergy effective regimes of exploitation of air split-conditioners of firm "LG”, Labay O. V., Harasym D. I., Omelchuk O. V. (2013)
Lesik Сh. R. - The investigation parameters of room microclimate with an installed thermosyphon solar collector, Zhelyh V. М., Pashkevych V. Z. (2013)
Licholai L. - Possibilities of the aerogel application in building, Szyszka J. (2013)
Lis A. - Building energy efficiency improvement after thermomodernization, Ujma A. (2013)
Melnyk A. Y. - Non-autoclaved aerated concrete produced using industrial wastes, Poznyak O. R., Soltysik R. A. (2013)
Mitrofanov V. P. - The main design conceptions of concrete structures in the ADM model code, Pinchuk N. M., Mitrofanov P. B. (2013)
Nič M. - Documentation of building research by fotogrammetry, Sojková V. (2013)
Niemiec W. - New machines for energy willow harvest in small plantations, Stachowicz F., Trzepieciński T. (2013)
Ondova M. - X-ray fluorescence method and thermal analysis of concrete prepared based on a share of fly ash and various chemical admixtures, Stevulova N., Meciarova L. (2013)
Ondrejka Harbuľáková V. - Technical measures of riverbank stabilization in engineering practice, Zeleňáková M. (2013)
Ordon-Beska B. - Load-carrying capacity of reinforced concrete plates according to different yield criteria (2013)
Pisarek Z. - Experimental tests of T- stubs with four bolts (2013)
Piznak B. I. - The economic efficiency of the use of polymeric materials in the design of solar collectors, Zhelykh V. M., Pashkevych V. Z. (2013)
Podmanický P. - Adopting building information modeling for facility management, Hyben I. (2013)
Poneta P. - Material and performance research on the FRP composite bridge girder, Kulpa M., Siwowski T. (2013)
Prokopska A. - Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design, Kret K., Labuda I. (2013)
Rybka A. - Safety in urban public spaces (2013)
Rybka A. - Architecture of rehabilitation facilities for people with visual impairments, Szybka K. (2013)
Rybka A. - The design of the building for didactic in the tissue downtown Rzeszow, Tylutki K. (2013)
Sanytsky М. - Effect of ultrafine fly ash on the properties of high performance concretes, Rusyn B., Halbiniak J. (2013)
Sedláková A. - Environmental assessment and material solutions of a residential model design concept for research purposes, Vojtuš J., Krídlová B. E. (2013)
Shinder V. K. - Recommendations to the probabilistic strength estimation of normal sections of the roadway bridge plate-gilled system, Volotsyuga V. V., Shinder Yu. V. (2013)
Stevulova N. - An experimental study of parameters affecting physical and mechanical properties of hemp composites, Kidalova L., Cigasova J., Junak J. (2013)
Sukholova І. - Researching of air supply device efficiency which creating swirl and spread air jets in poultry houses, Spodyniuk N. (2013)
Szpytma C. - New challenges for contemporary architecture: interdisciplinarity – innovation – social communication (2013)
Tažiková A. - Effect of the construction cost calculations to the sustainable development of buildings, Kozlovská M. (2013)
Ugnenko E. - Physical principles of small space settlements roadside area pollution forecasting, Voronova Ye., Uzhvieva E., Gavrish V. (2013)
Voznyak O. - Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode (2013)
Voznyak O. - Rise of use effectiveness of solar energy in solar systems, Dacko O., Shapoval S. (2013)
Waszczyszyn Z. - Application of the method of gaussian processes to identification problems of structures and soil mechanics, Ziaja D., Kłos M. (2013)
Yurkevych Y. - Justification for use of energetic separators for gas distributive stations, Savchenko O. (2013)
Zhelykh V. M. - Improvement of thermal characteristics of household bioreactor, Furdas Y. V. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Gromov V. E. - Nanosize Structure Phase States of Ti Surface Layer Formed During Electroexplosive Carboborating, Soskova N. A., Raikov S. V., Budovskikh E. A., Ionina A. V., Lushina I. V., Konovalov S. V. (2012)
Gromov V. E. - Nanosize Carbides Formation and Fatigue Life Increase of Stainless Steel by Electron Beam Treatment, Sizov V. V., Vorobyov S. V., Ivanov Yu. F., Myasnikova V. I., Konovalov S. V. (2012)
Sobol` O. V. - Structural-Strained State and Mechanical Characteristics of Single-Phase Vacuum-Arc Coatings of Multicomponent High Entropy System Ti-V-Zr-Nb-Hf and Nitrides Based On It, Andreev A. A., Gorban V. (2012)
Andreev A. A. - Structural-phase and Strained State of Vacuum-ARC Mo-N Coatings, Sobol` O. V., Grigorev S. N. (2012)
Sobol` O. V. - The Influence of Thickness of the Layers on Structural-Phase and Strained State of Multiperiod Nano-layer Ti/TiN Coatings, Andreev A. A., Grigorev S. (2012)
Vasilets V. N. - Vacuum Ultraviolet Assisted Photoreduction of Graphene Oxide Nanosheets, Baskakov S. A., Shulga Y. M. (2012)
Shabani-Nooshabadi M. - Electropolymerized Coatings of Poly (o-anisidine) and Poly (o-anisidine)-TiO2 Nanocomposite on Aluminum Alloy 3004 by using the Galvanostatic Method and Their Corrosion Protection Performance, Jafari Y. (2012)
Khoperia T. - Competitive Nanotechnologies for Fabrication of Thin Films and Powderlike Nanomaterials, Zedginidze T. (2012)
Sukhodub L. F. - Metal and calcium-phosphate nanoparticles for biomedical applications, Perekrestov V. I., Kornyushchenko A. S., Kosminskaya Yu. A. (2012)
Khoperia T. - Deposition of Nanofilms by the Electroless Method, Gakhokidze R. (2012)
Yu L. D. - Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition of Porous and Nanostructured Carbon and Hybrid C-Mo Thin Films for Fuel Cell Membranes, Kuhakan J., Medhisuwakul M. (2012)
Makukha Z. M. - Strain Properties of Nanodimentional Thin Film Systems Based on Ag and Co, Shabelnyk Yu. M., Protsenko I. Yu., Pazukha I. M., Panchal C. J. (2012)
Burbaev T. - Four-Particle Recombination Luminescence of Electron-Hole Liquid and Biexcitons in SiGe Quasi-Two-Dimensional Layers of Silicon Heterostructures in the Visible Spectrum, Kozirev D., Lobanov D., Novikov A., Sibeldin N., Skorikov M. (2012)
Yurchyshyn I. - Thermoelectricity of Nanostructures Based on Compounds of Lead Telluride, Freik D., Mezhylovaka L., Yavorski Ya. (2012)
Liang L. - Ultralow Thermal Conductivity and Thermal Stress of Ceramics with Surface Nanowire-structures, Wei Yu. (2012)
Zburyn E. M. - Properties of GaN Films Obtained by Nitridation of Porous GaP (001) (2012)
Shirdastian H. - Ranking the Cobalt Coating Nanostructures, Produced by Direct Current Through the Analytic Hierarchy Process (AHP), Towhidi N., Allahkaram S. R., Siadat Cheraghi M. (2012)
Dolgikh O. V. - The Kinetic Characteristics of Nickel Electrodeposition from Solutions with Amino Acids, Sotskaya N. V., Sapronova L. V. (2012)
Prozorova M. S. - Structure and Properties of Nanocomposite Coatings Based on Titanium, Oxygen, Carbon and Hydrogen Obtained by the Cumulative-Detonation Device, Arseenko M. Yu., Tyurin Yu. N., Kolisnishenko O. V. (2012)
Starovoytov A. - Influence of Substituent in Conjugated Chain of Molecules on Nanocomponents Composition of Polymethine Dye Films, Kaliteevskaya E., Krutyakova V., Razumova T. (2012)
Sener G. - Preparation of Ion Imprinted SPR Sensor for Real-Time Detection of Silver(I) Ion from Aqueous Solution, Ozgur E., Yılmaz E., Uzun L., Say R., Denizli A. (2012)
Synashenko O. V. - The Influence of Electrons Scattering at Grain Boundary and at Surface on Resistivity and Thermal Coefficient of Resistance of Nanocrystalline Silver Films, Protsenko I. Yu., Makukha Z. M. (2012)
Petrychuk M. V. - Conducting Hybrid Nanocomposites Based on Magnetite Nanoparticles, Pud A. A., Noskov Yu., Pud S. A., Kovalenko V. F. (2012)
Vasyliev V. V. - Comparative Characteristics of Stress and Structure of TiN and Ti0.5-xAl0.5YxN Coatings Prepared by Filtered Vacuum-Arc PIIID Method, Luchaninov A. A., Reshetniak E. N., Strelnitskij V. E. (2012)
Marin A. A. - The Influence of Annealing Treatments on The Optical Properties of Au:TiO2 Nanocomposite Film, Moura C., Munteanu D., Costinescu L. (2012)
Costinescu L. - Performant DLC Films with Enhanced Wear Resistance, Munteanu D., Cojocariu C., Marin A. (2012)
Bagdasaryan A. - Multifractal Analysis of the TiN/Al2O3 Coating Surface under HCEB Modification, Pogrebnyak A. D., Borisyuk V. N. (2012)
Jafarov M. A. - Zn1-xCdxS Nanoparticles, Nanofilms, Nanoscale Junction for Solar Сells, Nasirov E. F. (2012)
Ebrahimizadeh Abrishami M. - Carrier Density Dependence of sp-d Exchange in Nanostructured ZnO:Mn Thin Film (2012)
Vihodceva S. - Modification of the Cotton Textile Surfaces by the Depositing of Thin Coatings Using the Sol-gel Method, Kukle S. (2012)
Goncharov A. - Superhardness Effect of the Films of Transition Metals Diborides (2012)
Kaverina A. Sh. - Structure, Properties and Element Composition of Alumina Coatings, Obtained by Micro-Arc Oxidation Method, Partyka J., Pogrebnjak A. D., Sobol O. V., Komarov F. F., Tyurin Yu. N., Yakuschenko I. V., Drozdenko A. A. (2012)
Agulov A. - Thermal Stability of Hafnium Diboride Films, Obtained on Substrates of Steel 12X18H9T and Cutting Plate T15K6, Alexander G., Svetlana G., Anatoliy B., Vladimir S., Vadim P. (2012)
Kaverin M. V. - Formation of Superhard Nanostructured Ti–Hf–N(Fe) Coatings Obtained by Vacuum Arc Deposition in HF discharge, Pogrebnjak A. D., Ponomarev A. G., Kolesnikov D. A., Beresnev V. M., Bondar A. V., Mel’nik S. S., Koltunowicz T. N. (2012)
Scuridin V. - Production and Medical-Biological Tests of Nanocolloids on the Basis of Aluminum Oxide Labeled by Technetium-99m, Stasyuk E., Varlamova N., Rogov A., Sadkin V., Nesterov E. (2012)
Bogdanoviciene I. - Sol-Gel Synthesis and Characterization of Cerium Substituted Calcium Hydroxyapatite, Kareiva A., Misevicius M., Bauermeistere L., Viksna A., Gross K. A., Beganskiene A. (2012)
Khlebtsov B. N. - Theranostic Applications of Au-Ag Nanocages and Nanocomposites, Khlebtsov N. G. (2012)
Mazloum-Ardakani M. - Electrocatalytic Behavior of Levodopa at MultiWall Carbon Nanotubes and 4-((E)-(2-methyl-4-nitrophenylimino) methyl) benzene-1,2-diol Modified Glassy Carbon Electrode, Mirjalili B. B.F., Yavari M., Sheikh-Mohseni M. A. (2012)
Ebadzadeh T. - Effect of Sintering Atmosphere on Phase Evolution of Hydroxyapatite Nanocomposite Powders, Salahi E., Ebrahimi M. (2012)
Hashemi F. - Effect of pH on Solubilisation of Practically Insoluble Sorafenib by Classic and Stealth Polyamidoamine (PAMAM) Dendrimers and β-Cyclodextrin, Tamaddon A., Yousefi G., Farvadi F. (2012)
Mokhtari B. - Inclusion Chromatography of Albuterol in Livestock by Nano-baskets, Pourabdollah K. (2012)
Mokhtari B. - Metabolic Fingerprinting of Rat Serum by Nano-baskets and ELM-NMR, Pourabdollah K. (2012)
Kalabegishvili T. - Synthesis of Gold Nanoparticles by Blue-Green Algae Spirulina Platensis, Faanhof A., Kirkesali E., Frontasyeva M. V., Pavlov S. S., Zinicovscaia I. (2012)
Kunitskaya L. R. - Anionic Micelle-Forming Triblock Copolymers as Nanocontainers for Doxorubicin, Stoika R. S., Shlyakhtina Ye. A., Zheltonozhskaya T. B., Permyakova N. M., Boiko N. M. (2012)
Grigorova A. - Colloidal Nanocrystalline Luminophors Doped by Rare-Earth Ions for Biological Testing, Klochkov V., Kavok N., Sedyh O. (2012)
Farvadi F. - PEG-Grafted Hyperbranched Polyethyleneimine-Oxidized Single Walled Carbon Nanotube Complex (PEG-PEI-SWNT) for Sustained Delivery of Doxorubicin, Tamaddon A. M., Hashemi F. (2012)
Yu L. D. - Effect on Genetic Mutation Induction from Nano-ranged Low-energy Plasma Ion Bombardment of DNA and Gene Fragment, Anuntalabhochai S., Jaichuen C., Chundet R., Thongkumkoon P. (2012)
Alikhanzadeh Arani S. - Preparation of Pure DyBa2Cu3O7-X Nanocluster Superconductors Using Biopolymer Chitosan, Azimzadeh Arani M. (2012)
Shekunova T. O. - Synthesis of Stable Aqueous Ceria Sols and Study of Their Toxicity, Ivanova O. S., Baranchikov A. E., Ivanov V. K., Shcherbakov A. B. (2012)
Oleinik V. A. - Influence of Nanomaterials on Biological Activity of Marine Pelagic Sediments (Peloids), Panko A. V., Nikipelova E. M., Alekseenko N., Kovzun I. G. (2012)
Korkiatithaweechai S. - Photothermal Mucoadhesive Biomaterial Composites of Rambutan-like Gold Micro/Nanostructure and Chitosan, Muangsin N., Pangdam A., Ekgasit S., Praphairaksit N. M. (2012)
Rostamizadeh S. - MCM-41-nPrNH2 as a Recoverable Nanocatalyst for the Synthesis of New Phenylpyrido, Shadjou N., Isapoor E. (2012)
Badalyan A. Yu. - The Investigation of the External Influence on the Motion Regimes of Nanoparticles, Yushchenko O. V. (2012)
Tkacheva T. - Spectroscopic Study of Cationic Carbocyanine Dye Binding to GdYVO4:Eu Nanoparticles, Yefimova S., Klochkov V., Sorokin A., Malyukin Yu. (2012)
Corman M. E. - L-Lysine Imprinted Nanoparticles for Antibody Biorecognition, Armutcu C., Uzun L., Say R., Denizli A. (2012)
Gungunes H. - Magnetic Nanoparticles for Plasmid DNA Adsorption via Hydrophobic Interaction, Uzek R., Uzun L., Ozkara S., Şenel S., Denizli A. (2012)
Kim B. - Hydroxyapatite Nanocrystal Deposition on Plasma Modified Titanium Surface, Ko Ye.-M., Kim K.-H. (2012)
Rassokha I. V. - Application of Nanocomposite Coatings with Different Structural Physical and Chemical Characteristics in Tissue Engineering, Dubrava T. G., Ostankova L. V., Ostankov M. V., Gordienko E. A., Safonov V. I., Zykova A. V., Goltsev A. N. (2012)
Fedorchuk S. V. - Syntheses of Silver Nanoparticles in the Matrices of Block Copolymers in Aqueous Solutions, Kunitskaya L., Zheltonozhskaya T., Gomza Yu., Nessin S. (2012)
Kanyuk M. I. - New Fluorescent Nanomaterial Based on Silver Atoms and Organic Dye for Biosensing and Bioimaging Applications (2012)
Chegel V. - Preparation of Au Nanostructure Arrays for Fluorometry and Biosensors Applications, Lopatynskyi A., Lytvyn V., Nazarenko V., Guo J., Lucas B. (2012)
Maksimchuk N. - Nanocrystalline Cerium Oxide Films for Microelectronic Biosensor Transducers (2012)
Shirzadfar H. - Detecting and Estimating Magnetic Fluid Properties by a Needle- Type GMR Sensor, Kourtiche D., Haraszczuk R., Nadi M., Yamada S. (2012)
Витовский Р. М. - Проблемы диагностики и хирургического лечения первичных опухолей сердца, Бешляга В. М. (2013)
Ватутин Н. Т. - Идиовентрикулярный ритм сердца, Шевелек А. Н., Карапыш В. А. (2013)
Кундин В. Ю. - Возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в оценке состояния постинфарктной аневризмы левого желудочка сердца, Тодуров Б. М., Ковтун Г. И., Понич Н. В., Надорак О. П. (2013)
Зиньковский М. Ф. - Оценка влияния факторов риска на непосредственные и отдаленные результаты хирургической модификации одножелудочкового кровообращения, Довгань А. М., Сейдаметов Р. Р., Лазоришинец В. В., Бацак Б. В., Трембовецкая Е. М., Кравчук Б. Б., Дыкуха С. Е., Атаманюк М. Ю. (2013)
Тодуров Б. М. - Перше успішне застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації у дитини першого року життя при синдромі гострого пошкодження легенів, Довгань О. М., Дружина О. М., Аксьонова І. О., Борисова В. І., Судакевич С. М., Шмирко В. В., Кропивко Т. В., Льовіна Н. В. (2013)
Фуркало С. Н. - Случай применения методики "дымохода" при непроизвольном накрытии почечной артерии во время эндопротезирования брюшного отдела аорты (2013)
Понич Н. В. - Діагностика системного амілоїдозу, Ступак О. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й. (2013)
Тодуров Б. М. - Эндоваскулярное закрытие посттравматического дефекта межжелудочковой перегородки окклюдером, Хохлов А. В., Шиманко М. В., Максаков А. А., Шаповал Л. А., Хоррам Сохраб (2013)
Ризк Г .Э. - Особенности клинического течения, диагностики и лечения миксом левого предсердия: случаи из практики, Захарьян Е. А., Степук Г. А., Сницер А. А., Овчаров Р. С., Ушаков А. В. (2013)
Graaf F. R. de - Точность отображения коронарных сосудов на 320-рядном компьютерном томографе Toshiba Aquilion ONE и примеры его применения, Wall E. van der (2013)
Bridgewater B. - Альманах-2012 – кардіохірургія у дорослих: результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (2013)
Антиаритмическая терапия у пациентов c сердечно-сосудистыми заболеваниями (2013)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2013)
Грицай О. М. - Досвід виконання процедури Maze як окремого етапу кардіохірургічних втручань у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Скибчик Я. В., Житинський Є. В., Косенко М.І., Кучмей Т. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Реперфузионное повреждение миокарда, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Кравченко И. Н. (2013)
Тодуров Б. М. - Рассасывающиеся стенты: новая эра в интервенционной кардиологии, Хохлов А. В., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2013)
Кузьмич И. Н. - Периоперационная острая почечная недостаточность у кардиохирургических пациентов. Опыт интенсивной терапии, Долгова И. А., Станишевский А. В., Чухлеб И. В., Дружина А. Н., Левина Н. В., Кропивко Т. В. (2013)
Тодуров Б. М. - Первый опыт полной транслокации плечеголовных сосудов с последующим эндопротезированием аорты у пациента с мешотчатой аневризмой дуги аорты, Хохлов А. В., Глагола М. Д., Фуркало С. Н., Данилец А. О., Федоренко А. Н., Кваша А. И., Болговa А. С., Демянчук В. Б. (2013)
Игнатенко Г. А. - Адсорбционные свойства сыворотки крови при ишемической болезни сердца с атеросклерозом периферических сосудов, Синяченко Ю. О., Синяченко О. В. (2013)
Жаринов О. И. - Хирургическое лечение ишемической кардиомиопатии. Роль жизнеспособности миокарда, Пинчук А. В., Шныркова Е. В., Куць В. А., Хоррам Сохраб, Кундин В. Ю., Зеленчук О. В., Тодуров Б. М. (2013)
Орищин Н. Д. - Ускладнений перебіг септичного ендокардиту: ехокардіографічна діагностика та хірургічна корекція, Павлик С. С., Ратич А. В. (2013)
Коморовський Р. Р. - Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання при подвійному розриві міокарда, Паламар Т. О., Храпак М. О., Левицький І. Б. (2013)
Meier P. - Альманах 2012: інтервенційна кардіологія, Timmis A. (2013)
Реваскуляризация миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца (2013)
Портнов А. В. - Особливості англійської моделі омбудсмана (2012)
Гейда О. В. - Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика (2012)
Богачева О. В. - Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого процесу (2012)
Курило Т. В. - Аналіз сучасних проблем побудови громадського суспільства в Україні в контексті історичного досвіду адміністративне право, Дубас Н. Я. (2012)
Сопільник Л. І. - Умови безпеки дорожнього руху (2012)
Висєканцев О. О. - Доступ до професії нотаріуса: вимоги до кандидатів (2012)
Забарський В. В. - Адміністративно-правове регулювання виборчих політичних прав військово-службовців Збройних сил України: сучасний стан та перспективи (2012)
Пузирна Н. С. - Адміністративно-правовий статус уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика (2012)
Дьомін Ю. М. - Процесуальні витрати за новим КПК України (2012)
Гуменна Н. В. - Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства (2012)
Кицюк В. П. - Аналітична робота як непроцесуальна форма діяльності суду щодо протидії злочинності (2012)
Балабан І. М. - Незаконний обіг наркотиків та боротьба з ним (2012)
Суховерська З. З. - Неправильне застосування норм загальної частини кримінального закону як підстава для зміни або скасування судових рішень (2012)
Татарин І. І. - Поняття і види шкоди, заподіяної злочином цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право (2012)
Александров О. А. - Дисциплінарна та матеріальна відповідальність народного депутата України (2012)
Клемпарський М. М. - Правове забезпечення статусу державних службовців як суб’єктів трудового права: стан, проблеми, перспективи (2012)
Бабенко Е. В. - Особливості нормативно-правового регулювання укладення та зміни трудового договору (2012)
Дідиченко М. А. - Пенсійне забезпечення та щомісячне довічне грошове утримання суддів (2012)
Єфіменко Д. К. - Документальне оформлення результатів контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю України (2012)
Івченко А. М. - Деякі шляхи забезпечення відповідності вітчизняного судочинства європейським стандартам, Юлдашев С. О. (2012)
Коритцев Г. І. - Поняття і значення заохочень в трудовому праві (2012)
Любчик О. А. - Процесуальні аспекти судового захисту трудових прав (2012)
Онайко Р. А. - Зміст та соціальне значення правового статусу працівників органів прокуратури як суб’єктів трудового права (2012)
Панченко М. В. - Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України (2012)
Петренко І. В. - Вдосконалення організації діяльності державно ї служби зайнятості в Україні (2012)
Чорнобровка В. О. - Поняття та значення охорони праці в Україні (2012)
Шевчук З. І. - Нормативне регулювання права на судовий захист у сфері праці (2012)
Лещенко О. В. - Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання грошового обігу в період від Київської Русі до часів Петра І (2012)
Задорожній О. В. - Прикордонне співробітництво між Україною та Російською Федерацією: досвід 90-х років ХХ століття (2012)
Тернавська В. М. - Становлення і розвиток інституту виборів у Стародавніх Афінах (історико-правовий аспект) (2012)
Нагорнюк І. В. - Питання політики і права в сфері Конституційного Суду України (2012)
Вишинська Т. Л. - Сутнісні характеристики відпливу фінансових ресурсів за кордон (2012)
Криштопа І. В. - Фінансова глобалізація як фактор становлення ринків, що розвиваються (2012)
Оснач О. М. - Глобалізація та міграційна політика: основні тенденції та взаємозв’язок (2012)
Синявська О. О. - Застосування теорії моделей життєвих циклів організацій при визначенні стилю управління (2012)
Title (2012)
Content (2012)
Vvedenskii A. V. - Thin Oxide Films on Copper Single Crystals: Anodic Formation and Photoelectrochemical Properties, Eliseev D. S., Grushevskaya S. N., Ganzha S. V. (2012)
Özkan Zayim E. - Carbon Nanotubes Doped Vanadium Oxide Thin Film, Karamahmutoglu N. (2012)
Salavati-Niasari M. - Synthesis and Characterization of CuInS2 Microsphere under Controlled Reaction Conditions and Its Application in Low-Cost Solar Cell (2012)
Aghamalyan N. - Annealing Effect on the Structural, Electrical and Optical Properties of Er,Li-Codoped ZnO Films, Hovsepyan R. K., Kuz’min R. V., Kafadaryan E. A., Kostanyan R. B., Petrosyan S. I., Eganyan A. V., Mezdrogina M. M. (2012)
Gulina L. - As2S3 Thin Films Synthesized in "Soft” Chemistry Conditions and Microtubules from Them, Tolstoy V. P. (2012)
Mukherjee N. - Shape and Size Controlled Deposition of ZnO Thin Films: Comparative Sensitivity towards Methane Gas, Jana S., Chakraborty H., Mondal A., Sinha A. (2012)
Seliverstova E. V. - Properties Of Langmuir-Blodgett films Based On Organosoluble Polyelectrolyte-Surfactant Complex And Oxazine Dye, Ibrayev N. K., Kudaibergenov S. E. (2012)
Suthagar J. - Synthesis and Characterization of ZnSe1-xTex Alloy Thin Films Deposited by Electron Beam Technique, Suthan Kissinger J. K. (2012)
Pazukha I. M. - Electrophysical Properties of Nanodimentional Pt Thin Films, Protsenko I. Yu., Tyschenko K. V., Shumakova N. I., Shirzadfar H. (2012)
Nepijko S. - Electrophysical, Magnetoresistivity and Magneto-Optical Properties of Multilayer Materials Based on Nanocrystalline and Amorphous Films, Odnodvorets L. V., Pylypenko O. V., Vlasenko O. V., Saltykova A. I., Tkach O. P. (2012)
Shumakova N. I. - Electrochemical Deposition of Film Materials Based on Co and Ag, Protsenko Z. M. (2012)
Avramenko K. A. - Raman and Photoluminescence Study of ZnO Films Grown by Chemical Method, Romanyuk А. S., Roshina N. N., Strelchuk V. V., Kolomys O. F., Zavyalova L. V., Svechnikov S. V., Snopok B. A. (2012)
Dan'ko V. A. - Absorption Cross Section and Photoluminescence Lifetime of Silicon-Based Light-Emitting nc-Si-SiOx Structures, Shepeliavyi P. E., Michailovska K. V., Indutnyi I. Z. (2012)
Yastrubchak O. B. - Analysis of the Electronic and Band-Structure in As-grown and Annealed (Ga,Mn)As Epitaxial Layers, Żuk J., Sadowski J., Domagala J. Z., Wosinski T. (2012)
Zaika S. A. - Surface Diffusion and Phase Transitions in Ultrathin Films with Quasi-One-Dimensional Long-Period Structures, Naumovets A. G., Loburets A. T., Stryzheus D. V. (2012)
Gomeniuk Yu. Y. - Electrical Properties of High-k Oxide in Pd/Al2O3/InGaAs Stack, Nazarov A. N., Monaghan S., Cherkaoui K., O’Connor E., Povey I., Djara V., Hurley P. K. (2012)
Mitin V. F. - Ge/GaAs(100) Thin Films: Large Effect of Film Growth Rate and Thicknesses on Surface Morphology, Intrinsic Stresses and Electrical Properties, Lytvyn P. M., Kholevchuk V. V., Matveeva L. A., Mitin V. V., Kulyk O. S., Venger E. F. (2012)
Grichanovskaya T. M. - Magnetoresistive Properties of Three-Layer Systems on the Basis of Thin Metal Films Fe and V or Ni and V, Grischuk A. S., Bibik V. V., Sheshenya L. A. (2012)
Saglam M. - The Surface Properties Of The CdS, CuS, ZnS, CdSe, CuSe And ZnSe Thin Films Grown By SILAR Method, Őzakın O., Ateş A., Güzeldir B. (2012)
Berestok T. O. - Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique, Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S., Danilchenko S. M., Manzhos O. P. (2012)
Cheong H. - Raman Investigation on ZnS, Znse, ZnTe Thin Films Obtained by CSVS Technique, Nam D., Opanasyuk A. S., Ivashchenko M. M., Kurbatov D. I., Kolesnyk M. M., Klymov O. V. (2012)
Fedchenko O. V. - Magneto-optical Properties of Spin-Valve Systems on the Basis of Au/Fe/Au/Co/Si, Protsenko S. I., Demydenko M. G., Wegierek P. (2012)
Klymov O. V. - Substructural Features of Zn1-xMnxTe Solid Solution Thin Films, Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S., Danilchenko S. M., Khlyap H. M. (2012)
Adiguzel O. - Phase Transition and Functional Characteristics of Shape Memory Alloys (2012)
Dzhardimalieva G. I. - Polymer-assisted synthesis, structure and properties of metal nanocomposites, Pomogailo A. D. (2012)
Pomogailo A. D. - Synthesis and structure of intercalated organo-inorganic nanocomposites (2012)
Milovich F. O. - The influence of stabilizing impurities and annealing on the structure and mechanical properties of partially stabilized zirconia., Tabachkova N., Bublik V., Osiko V., Lomonova E., Borik M., Kulebyakin A., Myzina V. (2012)
Zgalat-Lozynskyy O. - Spark Plasma and Rate Controlled Sintering of High-Melting Point Nanocomposites, Herrmann M., Ragulya A. (2012)
Zamula M. - Nanocomposites TiN –TiB2, TiN – Si3N4 Consolidated by Electric Discharge Technology, Ragulya A. V., Zgalat-Lozynskyy O. B., Kolesnichenko V. G., Deravyanko O. V., Butenko O. O. (2012)
Kolesnichenko V. G. - Wear-Resistant TiN - Si3N4 Nanocomposites Consolidated by Electric Discharge Sintering, Ragulya A. V., Varchenko V. T., Zgalat-Lozynskyy O. B., Herrmann M. (2012)
Djadoun S. - Elaboration of Nanocomposites Based on Poly (Ethyl Methacrylate-co-Acrylonitrile) by In Situ Polymerization Using an Algerian Bentonite. Thermal Stability and Kinetic Study, Kadi S. (2012)
Fylymonova I. - Migration of Frenkel Excitons in PIC J-Aggregates, Malyukin Yu. V., Sorokin A. V. (2012)
Redko S. V. - Porous Silicon Templates with High Aspect Ratio for Nanocomposites Formation, Chubenko E. B., Klyshko A. A. (2012)
Ivanisenko V. V. - Structure and Properties of Ceramics Based on ZrO2, Synthesis by Solvotermal Method, Sirota V. V. (2012)
Enayati M. H. - Formation of Nanocrystalline Solid Solution in Al-Fe-V-Si Alloys by Mechanical Alloying, Ashrafi H., Emadi R. (2012)
Djadoun A. - Nanocomposites Based on an Algerian Bentonite and Poly(Methyl Methacrylate-co-4-Vinyl pyridine) Initiated by ni(ii)α-Benzoinoxime Complex, Ouaad K., Djadoun S. (2012)
Tytarenko A. I. - Investigation of Heat Transfer in Nanocomposite Structures "PS-liquid” Using Photoacoustic Method, Andrusenko D. A., Isaiev M. V., Burbelo R. M. (2012)
Karimzadeh F. - Structural Evolutions of Nanostructured CoAl Intermetallic Compound during Mechanical Alloying and Subsequent Heat Treatment, Hosseini S. N., Enayati M. H. (2012)
Amirjan M. - Investigation of Manufacturing Parameters on the Mechanical Properties of PM Magnesium Matrix ODS Nanocomposite by Artificial Neural Networks, Khorsand H., Abdoos H. (2012)
Manzheliy E. A. - Study of Catalytic Activity of the New Nanohybrid Material Based on Gold Nanoparticles and 1,4-bis(Terpyridine-4'-yl)Benzene, Zyk N. V., Majouga A. G., Beloglazkina E. K., Golubina E. V. (2012)
Kanyuk M. - Fluorescent Few-Atom Clusters of Silver Formed in Organic Solvents on Polymeric Supports, Demchenko A. P., Díez I., Ras R. H. A. (2012)
Volodin A. A. - Electro-Conductive Composites Based on Metal Oxides and Carbon Nanostructures, Tarasov B. P., Belmesov A. A., Gerasimova E. V., Zolotarenko A. D., Shchur D. V. (2012)
Zolriasatein A. - Effect of Nano-Al3Mg2 Addition on the Microstructure of PEEK Nanocomposite Bulk Samples Consolidated from Mechanically Milled Powders, Shokuhfar A., Alzamani M. (2012)
Sursaeva V. G. - Kinetic Properties of the First Order Ridges in Zn (2012)
Mokhtari B. - Emulsion-Liquid-Membrane Extraction of Alkali Metals by Nano-baskets, Pourabdollah K. (2012)
Oftadeh M. - Study of the Structure Effect on Water Adsorption by a Group of Nano Copper Clusters, Totonkooban M., Farzi N. (2012)
Kato H. - Characterization of nanomaterials in liquid phase for nanotoxicological assessment (2012)
Gullu O. - Electrical Properties of Al/p-Si Structures with Colchicine Organic Thin Film, Ruzgar S., Asubay S., Ozerden E., Kilicoglu T., Turut A. (2012)
Yurkova A. I. - Mechanical Properties of Nano- and Submicrocrystalline Iron Subjected to Severe Plastic Deformation by Friction, Byakova A. V. (2012)
Tyurin Yu. N. - The Wear Resistance of the Nanocomposite Coatings Obtained by the Cumulative- Detonation Device, Arseenko M. Yu., Prozorova M. S., Kolisnishenko O. V., Kovaleva M. G. (2012)
Isaiev M. V. - Laser Ultrasound Methods for Investigation of Thermal Properties of Semiconductors Plate with Modified Surface Layer, Kuzmich A. G., Burbelo R. M. (2012)
Prokopec V. - Use of Vibrational Spectroscopic Techniques for the Characterization of Structured Particles for Chemical Robots, Štěpánek F., Čejková J., Singh M., Matějka P. (2012)
Gotoshia S. V. - Laser Raman-Spectroscopy of Phase Transformation in the Near Surface of GaP, Gotoshia L. V. (2012)
Oftadeh M. - Investigation of Interaction Hydrogen Sulfide with (5,0) and (5,5) Single-Wall Carbon Nano-tubes by DFT Method, Gholamian M., Abdallah H. H. (2012)
Peshcherova N. A. - Influence of Synthesis Conditions on the Structure and the Surface State of Zirconia Nanoparticles, Konstantinova T. E., Dmitruk A. F., Gorban’ O. A., Nosolev I. K., Volkova G. K., Gorban S. V. (2012)
Oberemok O. S. - Oxygen Behavior Around Heavily Doped Ultra-Shallow Junction in Si, Gudymenko O. Yo., Lytovchenko V. G., Melnyuk V. P. (2012)
Kuzmich A. G. - Examination of Thermally Induced Deformations of Composite System "Porous Silicon – Liquid”, Andrusenko D. A., Tesel'ko P. A., Isaiev M. V., Burbelo R. M. (2012)
Pogorelov A. E. - Method for Characterization of Nano-Films Mechanical Properties, Filatov A. V. (2012)
Khomenko O. I. - Diesters of Pyromellitic Acid – New Amphiphilic Surfactants, Budishevska O. G., Voronov S. A., Varvarenko S. M., Voronov A. S. (2012)
Baei M. T. - Adsorption Study of Cyanate Ion on the Single-Wall BC2N Nanotubes: a Computational Study, Torabi P. (2012)
Torabi P. - Electric Field Effect in CO Adsorption on the (6,0) Zigzag Single-Walled Aluminum Nitride Nanotube: an Ideal Method for CO Adsorption, Baei M. T. (2012)
Ivashchenko V. - First-Principles Quantum Molecular Dynamics Study of TixZr1-xN(111)/SiNy Heterosrtructures, Veprek S., Pogrebnjak A. D. (2012)
Sato K. - Local Molecular Structures Induced by Water Adsorption/Desorption in Smectite Minerals (2012)
Prevenslik T. - Invalidity of Molecular Dynamics in Heat Transfer (2012)
Mokhtari B. - Liquid-Liquid Microextraction of Vanadyl Porphyrins by Nano-baskets, Pourabdollah K. (2012)
Mokhtari B. - Liquid-Liquid Microextraction of Tetrahedral Oxoanions by Nano-baskets, Pourabdollah K. (2012)
Kargupta K. - Nanostructures of Polyaniline with Organic and Inorganic Dopants for Sensing of Ammonia, Banerjee D., Chatterjee K., Ganguly S. (2012)
Komarov F. - Micro- and Nanocapillary Structures Based on Dielectric Materials to Focus the Ion Beams, Kamyshan A., Grishin P. (2012)
Pokrovskiy S. - Method and Experimental Setup for the Study of the Local Current Distribution in Conducting Micro-and Nanostructures, Rudnev I., Podlivaev A., Osipov M. (2012)
Blinov D. V. - Experimental Investigations of Hydrogen Purification by Purging through Metal Hydride, Malyshenko S. P., Borzenko V. I., Dunikov D. O. (2012)
Romanov I. A. - Equipment for Measurement of Hydrogen Desorption Isotherms of Different Scale Samples, Malyshenko S. P. (2012)
Smolikov A. V. - Super Heavy Nano Reinforcing Concrete, Pavlenko V. I., Beresnev V. M., Kolesnikov D. A., Solokcha A. S. (2012)
Титул, зміст (2012)
Щербак В.Г. - Використання системи грейдингу як стимулу праці в умовах детінізації діяльності підприємств, Ревякін О.О. (2012)
Черкасов А.В. - Ідентифікація національних економічних пріоритетів у сфері управління якістю життя населення України (2012)
Туленков М.В. - Моделі взаємодії ринку праці та системи професійної освіти безробітних, Зарицька А.В. (2012)
Андрієць О.Ю. - Правові аспекти застосування ваучера в освіті дорослого населення (2012)
Мамедова М.Г. - Современное состояние непрерывной профессиональной подготовки в Азербайджане, Ок Н.И. (2012)
Судаков В.І. - Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процесу (2012)
Коляденко Н.В. - Засоби формування психологічної готовності безробітних до самоменеджменту, Кадин-Фесенюк Н.В., Здоровенко Н.В. (2012)
Тарасюк С.О. - Діагностичний комплекс Я-концепції як психологічна допомога при наданні послуг безробітним громадянам у державній службі зайнятості (2012)
Скульська В.Є. - Андрагогічна компетентність профільних фахівців системи професійного навчання безробітних (2012)
Гурманчук А.З. - Профіль професійної компетентності директора базового центру зайнятості – проблеми розробки та впровадження (2012)
Лапіна В.В. - Новітні концептуальні інтерпретації інституційного впливу реклами на споживчу поведінку (2012)
Чепак В.В. - Освіта, соціальна мобільність і культурна селекція в інтеґралістській соціології П. Сорокіна (2012)
Родіонов О.В. - Науково-методичні підходи до управління якістю вищої освіти в дисертаційних дослідженнях вчених-економістів (2012)
Палій Р.Д. - Здобутки сьогодення – на користь майбутньому (2012)
Васильєва В.П. - Організація надання соціальних послуг людям з інвалідністю центрами зайнятості Рівненської області (2012)
Єрашов Є.О. - Інноваційні підходи до врегулювання ринку праці в Херсонській області (2012)
Кудря Ю.О. - Сприяння зайнятості жінок: практичні аспекти роботи Полтавського обласного центру зайнятості (2012)
Луста В.В. - Консолідація дій на шляху до спільної мети (2012)
Андрощук Г. О. - Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози (2013)
Бойчук Р. П. - Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Вапнярчук Н. М. - Деякі питання, пов’язані з інвестуванням в людський капітал (2013)
Венедіктова І. В. - Окремі аспекти захисту законних інтересів в праві інтелектуальної власності (2013)
Вінник О. М. - Угоди державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2013)
Єфремова К. В. - Актуальні проблеми правового регулювання відносин з надання послуг мобільного зв’язку (2013)
Кібенко О. Р. - Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Климова Г. П. - Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу (2013)
Кохан В. П. - Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу (2013)
Москаленко О. В. - Європейські стандарти соціального страхування (2013)
Москалюк Н. Б. - Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти (2013)
Прилипко С. М. - Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі, Іванов С. М. (2013)
Скоромний Д. А. - Система транспорту та система перевезень за законодавством України (2013)
Тычинин С. В. - Законодательство в инновационной сфере Российской Федерации (2013)
Федоренко О. О. - Проблемні питання правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом (державна таємниця та службова інформація), Керсіцький С. О., Курбатов А. І. (2013)
Фурашев В. М. - Питання інформатизації – питання інноваційного розвитку (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Penner S. - From Pure Oxides to Mixed Oxides: Model Systems for Structural and Catalytic Studies, Lorenz H. (2013)
Ivashchenko V. I. - Characterization of Ti-B-C-N Nanocomposite Coatings, Scrynskyy P. L., Kuzmichev A. I., Ivashchenko L. A., Khyzhun O. Yu., Timofejeva I. I., Butenko O. O., Granko V. M. (2013)
Golub A. S. - Nanostructured Films of Semiconducting Molybdenum Disulfide Obtained Through Exfoliation-Restacking Method, Lenenko N. D., Krinichnaya E. P., Ivanova O. P., Klimenko I. V., Zhuravleva T. S. (2013)
Khomenko A. V. - Hysteresis Phenomena in the Stick-Slip Motion at the Boundary Friction Mode, Lyashenko I. A., Zaskoka A. M., Zhmaka K. S. (2013)
Sparvoli M. - Spectral Response of Indium Oxynitride Thin Films, Onmori R. K., Chubaci J. F.D. (2013)
Khojier K. - Nano-structural, Electrical and Mechanical Characterization of Zirconium Oxide Thin Films as a Function of Annealing Temperature and Time, Sarshar S., Jafari F., Borzou A. (2013)
John S. - Investigation on the Structural and Optical Properties of Thermally Evaporated Indium Selenide compound material for Solar Cell Application, Mohan A. (2013)
Gusevik P. S. - The Physical Properties of the FeBiMo Films, Obtained by Ion-plasma Sputtering, Ryabtsev S. I., Bashev V. F., Dotsenko F. F. (2013)
Velicu L. I. - FeCuNbSiB Thin Films Deposited by Pulsed Laser Deposition: Structural and Magnetic Properties, Dobromir M., Neagu M., Chiriac H. (2013)
Dulina I. O. - Barium Titanate Thin Films Obtained by Screen Printing Technology, Umerova S. O., Ragulya A. V. (2013)
Ibrayev N. - Preparation and Properties of Nanofilms Based on Polymethine Dyes by Langmuir-Blodgett Technology, Seliverstova E., Tenchurina A., Ischenko A., Shargaeva A. (2013)
Parkhomenko I. N. - Strong Room-temperature Photoluminescence of Si-rich and N-rich Silicon-nitride Films, Komarov F. F., Vlasukova L. A., Milchanin O. V., Mudryi A. V., Togambayeva A. K., Kovalchuk N. S. (2013)
Mazinov A. C. - The Quantization of the Absorption Spectrum for Amorphous Semiconductor Films, Shevchenko A. I. (2013)
Samsonov V. M. - Comparative Study of Hydrogen Adsorption in Slit-like Pores of Carbon Adsorbents and on Fullerene Molecules, Zubkov V. V., Grinev I. V. (2013)
Alpatova A. - Ferroelectric Behavior of Nano-Layered Heterostructures Composed of Ferroelectric-Linear Dielectric Organic Layers, Lazarev V., Palto S., Yudin S. (2013)
Manko N. N. - Stochastic Oscillations at Stick–Slip Motion in the Boundary Friction Regime, Lyashenko I. A. (2013)
Mikhailov I. F. - Metal Films as Mass Standard Samples in the Nano-Gram Range, Baturin A. A., Mikhailov A. I., Bugaev Ye. A., Borisova S. S. (2013)
Zaika S. A. - The Role of Submonolayer Film Structure in the Surface Diffusion on Atomic Anisotropic Crystal Face: a Computer Experiment, Loburets A. T. (2013)
Tyschenko K. - Features of Anomalous Small of Strain Coefficient, Kuz’menko A., Odnodvorets L., Protsenko I., Ryapolov P., Shumakova M. (2013)
Strelnitskij V. - Mechanical and Tribological Properties of TiN Coatings Produced by PIII&D Technique, Akkaya S. S., Kazmanlı K., Luchaninov A. A., Reshetnyak E. N., Solak N., Ürgen M., Vasyliev V. V. (2013)
Dudnik S. - The Effect of Gas Phase Composition on the Structural Characteristics and Resistivity of Nitrogen-doped Nanostructured Diamond Coatings, Vasilenko R. L., Gritsyna V. I., Koshevoi K. I., Opalev O. A., Reshetnyak E. N., Strel'nitskij V. E. (2013)
Ulianova V. O. - Formation of ZnO Nanostructured Thin Film by Hydrothermal Method, Orlov A. T., Bogdan O. V. (2013)
Perekrestov V. I. - Formation of Porous ZnO Nanosystems for Potential Use in Sensor Electronics, Kornyushchenko A. S., Latyshev V. M., Ostendorp S., Wilde G. (2013)
Kalinichenko A. I. - On Thermal Conductivity of Anisotropic Nanodiamond, Dudnik S. F., Strel'nitskij V. E. (2013)
Tyschenko K. V. - Strain Properties of Nanodimentional Film Systems Based on Fe and Pt, Pazukha I. M., Shumakova N. I. (2013)
Ersoz M. - Microphase Seperation Depending on Different Parameters for Nanopatterned Devices, Ertekin B., Kus M., Erdogan A., Buyukcelebi S. (2013)
Liu W. B. - On the Benign One-Pot Preparation of Nanoporous Copper Thin Films with Bimodal Chan-nel Size Distributions by Chemical Dealloying in an Alkaline Solution, Zhang S. C., Lu X. X. (2013)
Gryschuk A. S. - Strain Properties of Thin Film Systems Based on Ni and Ag, Grychanovska T. M., Bibyk V. V., Sheshenya L. A. (2013)
Lim H. - Enhanced Luminescence of InGaN/GaN Vertical Light Emitting Diodes with an InGaN Protection Layer, Doan M. H., Rotermund F., Lee J. J. (2013)
Ponomarev A. N. - The Electron Density of States in Graphene on a Substrate with a Local Structural Disorder, Bobenko N. G., Melnikova N. V., Egorushkin V. E. (2013)
Ivanchenko S. E. - The Influence of Slip Characteristics and Casting Parameters on the Thickness of Thin Films Obtained by Tape Casting, Dulina I. O., Nikulin A. G., Kyrpal R. O., Umerova S. O., Ragulya A. V. (2013)
Shirkavand Hadavand B. - Thermal Behavior of Nanoclay Reinforced Ultraviolet Curable Epoxy Acrylate, Najafi F. (2013)
Dolgusheva E. B. - Lattice Parameters and Thermal Expansion of Zirconium Thin Films, Trubitsin V. Yu. (2013)
Fedorov V. E. - Transition Metal Trichalcogenides as Novel Layered Nano Species, Artemkina S. B., Grayfer E. D., Mironov Yu. V., Romanenko A. I., Antonova I. V., Medvedev M. V. (2013)
Kyrpal R. O. - Inkjet Printing of Thin Dielectric Films Based on BaTiO3, Dulina I. O., Umerova S. O., Nikulin A. G., Ragulya A. V. (2013)
Mizuhata M. - Equilibrium Behavior for Transition Metal Ionic Species in Liquid Phase Deposition Reaction, Ikuta H., Okumura Yu., Maki H. (2013)
Zvyginceva A. V. - Effects of Deuterium Concentration on Deuterium Desorption Temperature Range from Ni – In Composites, Morozov O. M., Zhurba V. I., Progolaieva V. O. (2013)
Demianenko A. A. - Influence of Thermal Treatment on the Structure, Physical and Mechanical Properties of Nanostructured Coatings (Ti, Hf, Nb, Si)N Deposited by C-PVD Method, Rogoz V. M. (2013)
Kosyak V. V. - Raman and Photoluminescence Investigation of Films of Solid Solutions Zn(1-x)Mn(x)Te, Klymov O. V., Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S., Cheong H., Nam D. (2013)
Shabelnyk Yu. M. - Magnetoresistive and Magnetooptical Properties Nanosize Film Systems Based on Fe and Au, Cheshko I. V., Pazukha I. M., Protsenko S. I., Shapko D. V. (2013)
Grynko D. O. - Injection Spectroscopy of Deep Traps in Nanostructured Films of Cadmium Sulfide, Opanasyuk A. S., Dimitriev O. P., Smertenko P. S., Fedoryak O. M., Tirkusova N. V., Noskov Yu. V., Ogurtsov N. A., Pud A. A. (2013)
Ilyasov V. - Electronic and Magnetic Properties of the 8-ZGNR/h-BN(0001) Interface, Meshi B., Nguyen C., Ershov I., Nguyen C. (2013)
Tereshkina K. B. - Debye Limiting Law Violation in Clusters and Nanostructures, Kuznetsov V. M. (2013)
Baranov O. O. - Influence of Ion Current Density on the Properties of Vacuum Arc-Deposited TiN Coating (2013)
Románszki L. - Contact Angle Measurement is an Efficient Tool for the Characterization of Corrosion Protection Nanolayers on Copper Alloys and Stainless Steel, Mohos M., Telegdi J., Nyikos L. (2013)
Djadoun A. - Effect of the Preparation Method on the Structural and Catalytic Properties of MnOx-CeO2 Manganese Cerium Mixed Oxides, Benadda A., Guessis H., Barama A. (2013)
Panin V. E. - Fracture Mechanisms of Nano- and Submicrocrystalline Materials under Various Loading Conditions (2013)
Shevchenko D. - Photoluminescence Inhomogeneity of LGSO:Ce Scintillator Crystal, Kononec V., Dobrovolskas D., Neicheva S., Starzhinskiy N., Sidletskiy O., Lebbou K., Tamulaitis G. (2013)
Tolstoguzov A. - Depth Profiling of Multilayer Mo/Si Nanostructures, Ber B., Chapon P., Drozdov M. (2013)
Yatsui T. - Dressed Photon-Phonon Technology for Ultra Flat Surface, Ohtsu M. (2013)
Asaulenko L. G. - Use of the Transmission Electron Microscopy for Examination of Biofilms Structure, Purish L. M., Abdulina D. R. (2013)
Unal H. - Sliding Performance of PEI Composites Under Dry Atmospheric Conditions, Mimaroglu A. (2013)
Khalameida S. - Synthesis and Photocatalytic Properties of Silver Niobate, Sydorchuk V., Skubiszewska-Zięba J., Leboda R., Starchevskii V., Zazhigalov V., Zakutevskii O. (2013)
Monastyrska T. O. - Effect of Ultrasonic Shock Treatment on the Structure and Properties of the Surface of Al-Mg-Si Alloy, Berezina A. L., Prokopenko G. I., Molebny O. A., Polishchuk S. S., Kotko A. B. (2013)
Oberemok O. S. - Mechanism of Oxygen Redistribution During Ultra-Shallow Junction Formation in Silicon, Gamov D. V., Litovchenko V. G., Romanyuk B. M., Melnik V. P., Klad’ko V. P., Popov V. G., Gudymenko O. Yo. (2013)
Wang R. - Healing Carbon Fiber / Polymer Composites by Resistive Heating, Cao Z., Hao L., Wang Q., Liu W., Fan Ya., Jiao W. (2013)
Ceklovsky A. - Hybrid Clay/Porphyrin Nanomaterials for Oxygen Sensing, Takagi S. (2013)
Czímerová A. - Study of the Resonance Energy Transfer Between Two Dye Cations Embedded in Layered Silicates, Bujdák J. (2013)
Boháč P. - One – and Two-Step Resonance Energy Transfer Between Cyanine Dyes in Layered Silicates Colloidal Systems, Czímerová A., Bujdák J. (2013)
Loboda V. B. - The Temperatures’ Influence of Substrate and Annealing on a Surface Relief and Diffusion in Multilayer Film Systems, Shkurdoda Y. O., Saltykova A. I., Kolomiets V. M. (2013)
Mitin V. F. - Study of Structure and Intrinsic Stresses of Ge Thin Films on GaAs, Kholevchuk V. V., Kladko V. P., Kuchuk A. V., Lytvyn P. M., Matveeva L. A. (2013)
Muhammed A. A. - The Effect of γ-Irradiation on the Structural and Physical Properties of CdSe Thin Films, Pogrebnjak A. D., Jamil N. Y., Abdulla S. N. (2013)
Shalygina E. E. - Structural and Magnetic Properties of "Thick” Microwires Produced by the Ulitovsky-Taylor Method, Shalygin A. N., Kharlamova A. M., Rojnovskaya A. A., Molokanov V. V., Umnova N. V., Umnov P. P. (2013)
Dastjerdi R. - Engineering of Wool Nano-clay Functionalization for Different Approaches, Sadrabadi F. A. (2013)
Kornienko N. E. - Combination of BN Nanotubes with Diamond-like c-BN and Giant Nonlinearities in Dendritic Nanostructures, Sartinska L. L., Kornienko A. N., Kutsay A. M., Jastrebski C. (2013)
Kornienko N. E. - Variation of the Vibration and Electronic States at Ion Irradiation of TiO2 Nanofilms with Ag and Au Nanoparticles, Busko T. O., Kulish N. P. (2013)
Bakulin A. V. - Influence of Fluorine and Oxygen Adsorption on the Electronic Properties of the InAs(111)A-(2×2) Surface, Eremeev S. E., Kulkova S. E. (2013)
Kulkova S. E. - Investigation of Halogen Interaction with the Ga-rich GaAs(001) Surface, Bakulin A. V., Tereshchenko O. E. (2013)
Zhanbotin A. Zh. - Field Emission from an Array of Free-standing Copper Nanowires Grown in PET Ion-track Membranes, Yessenbekov A. S., Saifulin M. M., Saiko V. V. (2013)
Protsenko I. Yu. - Effect of Film Thickness and Annealing on the Structural and Optical Properties of CuInAlSe2 Thin Films, Cheshko I. V., Panchal C. J., Mehta P. K., Parihar U., Padha N., Ray J. R., Desai M. S. (2013)
Protsenko I. Yu. - Effect of Substrate Temperature on the Electrochromic Properties of Nickel Oxide Thin Films by e-Beam Evaporation Method, Pazukha I. M., Patel K. J., Desai M. S., Panchal C. J., Mehta P. K. (2013)
Goli M. - Wetting Behavior of Molten Ag Nanodroplet on the Cu Substrate, Davoodi J. (2013)
Yastrubchak O. B. - Ferromagnetism and Electronic Structure of (Ga,Mn)As:Bi and (Ga,Mn)As Epitaxial Layers, Sadowski J., Andrearczyk T., Domagała J. Z., Gluba Ł., Rawski M., Żuk J., Wosinski T. (2013)
Dovgiy V. T. - Forming of Nanoscale Structure in Manganite Ceramics With Superstoichiometric Manganese, Burkhovetskiy V. V., Linnik O. I., Zhebel A. V., Akimov G. Ya., Novokhatska A. O. (2013)
Polyakov P. I. - Resistivity and Specific Volume in Magnetic Materials, Ryumshyna T. A. (2013)
Zykov G. S. - Amplification of Magnetooptical Response in the "Nanocomposite-Bismuth Telluride" Multilayer System, Gan’shina E. A., Novikov A. I., Kalinin Yu. E., Sitnikov A. V. (2013)
Rinkevich A. B. - Effective Conductivity and Magnetic Permeability of Nanostructured Materials in Magnetic Field, Samoylovich M. I., Belyanin A. F. (2013)
Zabluda V. N. - Magnetooptics in Gold and Silver NanoSizes Low-Dimensional Objects, Sokolov A. E., Ovchinnikov S. G., Knyazev B. A., Gerasimov V., Michlin Yu. L., Veshnyakova E., Zubavichus Y. V., Kalsin A. M. (2013)
Klevets P. - Influence of the Mechanical Boundary Conditions on Dynamic and Static Properties of the Ferromagnetic with Competing Anisotropies, Krivtsova A., Meleshko A., Gorelikov G., Fridman Yu. (2013)
Vorobiov S. I. - The Dependence of the Magnetoresistance on the Orientation of Three-layer Film Systems Based on Со / n / Со (n = Gd, Dy, Bi) in an External Magnetic Field, Chornous A. M., Shutileva O. V. (2013)
Єнні А. - Тарас Шевченко у культурі пам’яті та політиці історії сучасної України (2012)
Ланселот Л. - Українське питання (2012)
Скуба В. - Джованна Броджі-Беркофф: "Якби Мазепа зміг утілити свій задум про ценралізовану державу, нині Україна була б інакшою”, Тисячна Н. (2012)
Ніколаєв І. - Політика більшовиків стосовно українських національно-комуністичних партій в 1919-1920-х роках (на матеріалах Української комуністичної партії (боротьбистів) та Української партії лівих соціал-революціонерів (борбистів) (2012)
Ніронович І. - Реклама в українських кооперативних виданнях у міжвоєнній Польщі (1919–1939) (2012)
Зьолковський Н. - Вступні кампанії до Львівського державного університету імені Івана Франка (1944–1964 рр.): зміст та особливості (2012)
Туряниця І. - Українсько-литовські взаємини у культурно-гуманітарній сфері (2012)
Гінда О. - Українознавчий простір в Італії: спроба оглядового дискурсу (2012)
Павленко Л. - Суб’єкт лірики Віктора Кордуна як оратор-візіонер (2012)
Беценко Т. - Текстово-образні універсалії з часовою семантикою в українських народних думах (2012)
Залюбовська Л. - Лексичні засоби вираження ідеї життєздатності українства в нарисі Уласа Самчука "Слідами піонерів” (2012)
Бутова І. - Особливості вираження емотивності у політичній рекламі, Климчук І. (2012)
Буяк Б. - Освітньо-філософська концептуалізація аґентів сучасного політичного виховання молоді (2012)
Берегова Г. - Гілозоїзм у європейській філософії Нового часу (2012)
Лисий І. - Рец. Ковалець Л. Юрій Федькович: історія розвитку творчої індивідуальності письменника (2012)
Капась І. - Рец. Касим Кайсенов. Вибране в 2-х томах (2012)
Маховська С. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю” (2012)
Радько Г. - Міжнародна наукова конференція "Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті” (2012)
Гура С. - Міжвузівський дослідний центр "Політика і освіта” Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2012)
Про авторів (2012)
Вольф-Дітріх Гайке. - Українська Дивізія "Галичина” (2012)
Cтепан Величенко - "Після 1991 року колоніалізм видозмінився у так званий неоколоніалізм” (2012)
Шaпрaвcький C. - Релігійні чинники загрози національної безпеки сучасної України (2012)
Майороші М. - Відносини Мукачівської греко-католицької єпархії та Галицької греко-католицької митрополії на сторінках офіційних видань – "Благовісник” і "Патріярхат” (2012)
Зубрицький І. - Степан Томашівський – дослідник державницького напряму в українському історіописанні (2012)
Нікітенко К. - Мілітаризація банківської системи УСРР в умовах перших п’ятирічок (2012)
Гаврилів І. - ОУН і Німеччина: від співпраці до конфронтації, Марискевич Т. (2012)
Нефьодов Д. - Історіографія руху Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.) періоду "перебудови” (1985–1991 рр.) (2012)
Агеєва В. - Ціна імені: проблеми національно-культурної тожсамості в українській еміґраційній літературі сорокових років (2012)
Циганок О. - Шляхи рецепції шкільної латинської епітафії IV–VI ст. в українських барокових поетиках (2012)
Козлов Р. - Стратифікація твору художньої літератури як утілення часопросторового мислення (2012)
Лотоцька О. - Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики (на основі англомовних прозових творів О. Генрі) (2012)
Ярощук І. - Діловий дискурс фахівця економічного профілю як комунікативне явище (2012)
Кожолянко Г. - Рец. Кобилюх В. Праукраїна і Санскрит (2012)
Шитюк М. - Рец. Козлов М. Місце та роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов’ян (IX–XI ст.) (2012)
Василенко Д. - Міжнародна наукова конференція "Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення” (2012)
Карповець М. - V Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності: минуле і сучасне діалогу культур” (2012)
Про авторів (2012)
Козлов М. - Язичницький світогляд східних слов’ян: структура, еволюція, трансформація (2012)
Портнов А. - Гіроякі Куромія: "Коли Донбас як окрема одиниця нікого не цікавитиме, це означатиме, що нарешті відбулася його інтеграція з Україною” (2012)
Сухий О. - Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній українській історіографії (2012)
Ковальчук В. - Розкол підпілля ОУН на "далеківців” і "смоківців” (Волинь, 1945-1946 рр.) (2012)
Білан С. - Становище сільської молоді України у 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Ніколаєв І. - Секретно-оперативна діяльність органів державної безпеки УСРР в першій половині 1920-х років (2012)
Ковальчук М. - Українізація 34-го корпусу російської армії (серпень–листопад 1917 р.) (2012)
Клапчук В. - Розвиток озокеритової галузі у Галичині XIX-XX ст. (2012)
Гінда О. - Коломийка в етнокультурному просторі сучасної української діаспори в Італії (2012)
Караневич М. - Причини та особливості застосування прагматично зумовленої генералізації (2012)
Олексин О. - Ідентифікація гри слів у творах Вільяма Шекспіра: перекладознавчий аспект (2012)
Лисий І. - Концепт національної ідентичності в дослідженнях (2012)
Залізняк Л. - Про п’яту графу мешканців княжого Києва (2012)
Вільчинська Т. - Рец. Шкіцька І. Маніпулятивні тактики позитиву: лінґвістичний аспект (2012)
Лебединцева Н. - Рец. Козлов Р. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація (2012)
Гомотюк О. - Історик у контексті епохи (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича) (2012)
Про авторів (2012)
Содержание (2013)
Онищенко Н. - Правовая система — интегративная категория правовой науки, Зайчук О., Журавский В. (2013)
Заец А. - Проблемы определения права (2013)
Скрипнюк А. - Право и демократия в условиях формирования и развития национальной правовой системы (2013)
Колодий А. - Принципы права: генезис, понятие, классификация, место и роль в правовой системе Украины (2013)
Погребняк С. - Общие принципы права в контексте совершенствования современной национальной правовой системы (2013)
Скакун О. - Правосознание в правовой системе Украины: эволюционные особенности, профессиональное и региональное измерение (2013)
Яковюк И. - Правовая культура как характеристика качественного состояния правовой системы (2013)
Шевчук С. - Нормативность актов судебной власти: эволюция мнений в отечественном правоведении (2013)
Лукьянов Д. - Национальная правовая система Украины среди правовых семей современности (2013)
Табачник Д. - Ярослав Мудрый как государственный деятель (2013)
Гончаренко В. - Право Украины в период Киевской Руси и во время феодальной раздробленности (2013)
Страхов Н. - Право в украинских землях во время их пребывания в составе Польши, Литвы и Речи Посполитой (конец XIV — первая половина XVII в.) (2013)
Мироненко А. - Право Гетманщины (вторая половина XVII — XVIII в.) (2013)
Гончаренко В. - Право Украины во время ее пребывания в составе Российской империи (2013)
Румянцев В. - Право в период украинской революции (1917—1921), Страхов Н. (2013)
Ярмыш А. - Становление основ советского права (1917—1920) (2013)
Гончаренко В. - Право УССР в период новой экономической политики (1921—1929) (2013)
Румянцев В. - Право Украины в период тоталитарно-репрессивного режима (1929—1939), Страхов Н. (2013)
Румянцев В. - Право Украины в годы Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие (1939—1956), Страхов Н. (2013)
Гончаренко В. - Право УССР в период десталинизации (1956—1965) (2013)
Гончаренко В. - Право УССР в период замедления темпов общественного развития и застоя (1965—1985) (2013)
Гончаренко В. - Право УССР в период перестройки (1985—1991) (2013)
Ермолаев В. - Становление и развитие высших представительных органов Украины (2013)
Вниманию авторов! (2013)
Вітлінський В. В. - Кількісне оцінювання ризику інвестиційного проекту іноземного інвестора, Суханова Г. П. (2009)
Манцуров І. Г. - Методологічні засади статистичного прогнозування розвитку економіки Украї-ни на середньострокову перспективу, Нестеренко В. О., Манцуров Д. І. (2009)
Устенко С. В. - Аналіз забезпечення фондоозброенності наукомі-стких виробничих систем (2009)
Ляшенко І. М. - Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів, Онищенко А. М., Онищенко І. М. (2009)
Лазарєва С. Ф. - ІТ аудит, як інструмент з арсеналу ан-тикризових заходів підприємства, Ус Р. Л. (2009)
Дербенцев В. Д. - Аналіз середньострокових тенденцій економічного розвитку національної економіки (2009)
Коляда Ю. В. - Адаптивна парадигма моделювання економіки (2009)
Гужва В. М. - Методи та інструментальні засоби для побудови мультиагентних систем в економічній сфері (2009)
Бєгун А. В. - Аналіз загроз інформації Web-порталу через атаки на Web-додатки (2009)
Грицюк П. М. - Статистичне моделювання рентабельності вирощування зернових в Україні (2009)
Тішков Б. О. - Економетрична оцінка прибутку підприємства, як показника для індикативного планування (2009)
Ковальчук Г. К. - Модель ранжування економічних об’єктів ме-тодом геометричної згортки критеріїв (2009)
Козак І. А. - Відображення онтологічних моделей у концептуальні схеми інформаційної системи (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингове моделювання лояльності споживачів, Лап шин А. Л. (2009)
Сисоєв В. В. - Методологія комплексної оптимізації управління потоковими процесами в ієрархічних системах ресурсного забезпечення силових структур (2009)
Черненко А. О. - Обґрунтування побудови дискримінантної моделі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (2009)
Скіцько В. І. - Прийняття рішень за нечітко визначених умов (2009)
Курков М. С. - Можливості використання ERP–системи для підтримки оперативного планування виробництва (2009)
Білошицький О. В. - Використання нейромоделювання для забезпечення процесу управління фінансовою стабільністю страхової компанії (2009)
Шуклін Г. В. - Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності (2009)
Яценко А. В. - Методологічні засади статистичного аналізу впливу інноваційної складової на економічне зростання (2009)
Джалладова І. А. - Моделювання зміни думки при поворотному гoлосуванні (2009)
Бабинюк О. І. - Застосування стохастичного ана-лізу до дослідження економіки України в умовах кризи, Харламов А. О. (2009)
Піскунова О. В. - Моделювання розвитку малого підприємства за різних станів ринкової кон’юнктури (2009)
Степаненко О. П. - Перспективні напрями прогнозування й моделювання небезпек в соціально-економічних системах (2011)
Швиденко М. З. - Oцінка та вибір програмного забезпечення для створення атоматизованої системи моніторингу соціально-економічного розвитку АПК України, Мокрієв М .В. (2011)
Джалладова І. А. - Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків (2011)
Устенко С. В. - Аналіз системи оптимального керування інвестиціями високотехнологічних підприємств (2011)
Майба В. В. - Оцінювання факторів фінансової стійкості комерційних банків (2011)
Наконечний Т. С . - Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності, Вашків М .В. (2011)
Іващенко Л. В. - Моделювання процесу надійного функціонування банкоматної мережі комерційного банку (2011)
Манжура О. М. - Моделювання розподілу витрат та надбавки між підприємством виробником та збутовим посередником (2011)
Кушнір О.К. - Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту, Дивак М. П., Гончар.Л. І. (2011)
Афанасьєв І. Є. - Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції (2011)
Манцуров Д. І. - Використання концепції багатофакторної продуктивності для прогнозування розвитку економіки і розроблення антикризових заходів (2011)
Дербенцев В. Д. - Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорт (2011)
Бєгун В. А. - Інформаційна парадигма безпеки економічної системи (2011)
Коляда Ю. В. - Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі (2011)
Долінський Л. Б. - Оцінювання ефективності управління активами:нечітко-множинний підхід, Павленко Ю. В. (2011)
Теряник О. А. - Аналіз проблем статистичного забезпечення моніторингу реалізації регіональних стратегій (2011)
Черненко С. О. - Особливості, завдання та структура інформаційної системи управління портовим оператором (2011)
Порохня В. М. - Розробка концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність підприємства, Ільченко С. В. (2011)
Пріма Д. О. - Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку (2011)
Булат М. А. - Моделювання системи показників ефективності державної підтримки сільського господарства в умовах членства країни в СОТ (2011)
Піскунова О. В. - Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства (2011)
Завірюха А. О. - Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри НЕША (2011)
Гужва В. М. - Агентно-орієнтований підхід до реалізації технології процес-мійнінгу (Process Mainingy) (2011)
Богославець О. І. - Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничних потужностей підприємств фінансово-промислових групп, Богославець І. С., Махоткіна А. Я. (2011)
Содержание (2013)
Тиунов О. - Правовые стандарты как средство регулирования международных и внутригосударственных отношений (2013)
Ковлер А. - Индивид как субъект международного права (возвращение к дискуссии) (2013)
Белоцкий С. - Международно-правовые проблемы иностранного военного присутствия (2013)
Буткевич В. - Уральский бриллиант в короне науки международного права (вклад профессора Г. В. Игнатенко в развитие современной науки международного права) (2013)
Задорожний А. - История кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последнее десятилетие (2013)
Кресин А. - Наука международного права в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Савчук К. (2013)
Буроменский М. - Харьковская школа международного права, Сенаторова О., Тарасов О. (2013)
Репецкий В. - Развитие науки международного права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, Гутник В. (2013)
Пашковский Н. - Одесская школа международного права (современность), Короткий Т. (2013)
Батлер У. - Владимир Грабарь, Петр Ломбард, Джон Мэр и история международного права (2013)
Буткевич О. - История международно-правовой мысли в научном наследии Владимира Грабаря (2013)
Тимченко Л. - Проблемы делимитации морских пространств Украины, Кононенко В. (2013)
Решение Международного суда ООН по делу о делимитации морских пространств в Черном море (Румыния против Украины) (2013)
Мучник А. - Право на неприкосновенность человеческого достоинства (2013)
Пресс-релиз Международного суда ООН об избрании нового Председателя (2013)
Биография Председателя Международного суда ООН Петера Томки (2013)
Информационные данные (2013)
Затинайко О. - Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Польщі, Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. (2013)
Семенченко А. - Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного врядування в Україні в контексті інформаційної безпеки та інтеграції в ЄС (2013)
Левченко О. - Форми ведення інформаційної боротьби: практичний підхід до понятійного аппарату (2013)
Горбулін В. - Створення ДК "Укроборонпром" як початок формування дієвого ядра ОПК, Шеховцов В. (2013)
Горовенко В. - Приватні воєнні компанії: міжнародний досвід і можливі шляхи його реалізації в Україні, Тютюнник В. (2013)
Гріненко О. - Мобілізаційна підготовка національної економіки в контексті сучасних воєнних конфліктів, Дєнєжкін М., Кутовий О. (2013)
Сілков В. - Експрес-оцінювання технічної досконалості безпілотного літального апарата за його льотними даними, Жданов С., Делас М. (2013)
Слюсар В. - Щодо створення загальнодержавної системи інформаційного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, Головін О., Бовкун О., Кісєль П. (2013)
Скурський П. - Особливості регулювання з проведення оборонного огляду у США, Величко О. (2013)
Резюме (2013)
Автори випуску 3’2013 (2013)
Вітлінський В. В. - Застосування поняття прискорення для оцінювання рівня інфляції, Маханець Л. Л. (2011)
Глущевський В. В. - Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу, Мержинський Є. К. (2011)
Азарова А. О. - Розроблення математичного методу ідентифікації рівня мотивації персоналу засобами нейромережевих технологій, Ковальчук О. А., Ситнік О. Д. (2011)
Галіцина О. В. - Аналіз динаміки структури валового випуску продукції, Самченко Н. К. (2011)
Дронь В. С. - Статистична оцінка моделі Леонтьєва економічної системи регіону на прикладі Чернівецької області (2011)
Бойко А. С. - Структурна модель дослідження динаміки цінових коливань на товарних ринках (2011)
Горовий В. В. - Оцінювання ризику банкрутства емітента цінних паперів (2011)
Силантьєв С. О. - Класифікація моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів (2011)
Суханова Г. П. - Політичні ризики та їх вплив на прийняття іноземним інвестором рішення щодо доцільності здійснення реального інвестування (2011)
Петрик О. І. - Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків (2011)
Водзянова Н. К. - Сучасні підходи до моделювання операційного ризику (2011)
Азарова А. О. - Оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства на базі нейронної мережі хопфілда, Антонюк О. В. (2011)
Глущевський В. В. - Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів, Ісаєнко О. М., Ісаєнко О. О. (2011)
Джалладова І. А. - Аналіз моделей прогнозування стану чисельності населення з використанням методів еконофізики, Бабинюк О. І. (2011)
Дем’яненко В. В. - Модель максимізації якості інформаційної системи навчального процессу, Івашко Л. М. (2011)
Заболоцький Т. М. - Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR (2011)
Іващенко Л. В. - Моделювання процесу підкріплення банкоматів готівковими коштами (2011)
Курганський К. С. - Фінансова стійкість підприємства: застосування апарату нечіткої логіки для прогнозування банкрутства (2011)
Хохлов В. Ю. - Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа (2011)
Козак О. Ю. - Моделювання процесу фінансового планування у комерційному банку (2011)
Середюк В. Б. - Моделювання відповідності кредитного портфеля комерційного банку кредитній політиці (2011)
Кушнір О. К. - Оцінювання інтегрованих економічних збитків довкіллю внаслідок негативного впливу шкідливих викидів автотранспорту (2011)
Мусіна Л. А. - Формування державної системи стратегічного планування економічного і технологічного розвитку в Україні: методологія та практика (2011)
Title (2012)
Content (2012)
Shulga Yu. M. - Composite Material for Supercapacitors Formed by Polymerization of Aniline in the Presence of Graphene Oxide Nanosheets, Michtchenko A., Baskakov S. A., Abalyaeva V. V., Efimov O. N., Shulga N. Y., Cabanas-Moreno J. G., Lartundo-Rojas L., Moreno-Rojas L. A. (2012)
Sehin M. Ya. - Thermodynamic Parameters of the Intercalation Reaction in Thermal and Laser Modified Nanodispersed Anatase, Tkachuk A. I. (2012)
Ptitsin V. E. - New Thermal Field Electron Emission Energy Conversion Method (2012)
Banerjee D. - Thermoelectric Characterization of Nanostructures of Bismuth Prepared by Solvothermal Approach, Dhara P., Chatterjee K., Kargupta K., Ganguly S. (2012)
Moradifar P. - The SiC/SiO Nanostructured Core-Shell as Anode Material for Lithium Ion Batteries: Synthesis and HRTEM Characterization, Bahman-Nezhad B., Abdorahim M., Darvish S., Asgari S. (2012)
Mokrinskaya E. V. - Internal Photoeffect in Films of Poly-N-epoxypropylcarbazole with High Concentration of Anion Polymethinine Dye, Tonkopieva L. S., Studzinsky S. L., Davidenko N. A., Davidenko I. I., Ishchenko A. A., Grabchuk G. P. (2012)
Kim K.-B. - Nanocomposites of Reduced Graphene Oxide for Energy Storage Applications, Kim J.-G., Kim H.-K., Jegal J.-P., Kim K.-H., Kim J.-Y., Park S.-H. (2012)
Hamadanian Khozani M. - Study of Photocatalytic Behavior of Photochemical Doped TiO2 Nanoparticles with In-V Synthesized by Sol-gel and Hydrothermal Methods, Reisi-Vanani A., Razi P., Hoseinifard S. (2012)
Ganguly S. - Nanotechnology and Nanomaterials for New and Sustainable Energy Engineering, Banerjee D., Kargupta K. (2012)
Peckus D. - Excited State Relaxation in Vacuum Deposited and Solution Processed Films of Merocyanine/Fulerene Blends, Devižis A., Hertel D., Gulbinas V. (2012)
Loni E. - Synthesis of Novel Nanoparticles by Using "Europium Instead of Indium in the Conventional CIS Composition for Photovoltaic Application, Zolriasatein A., Shokuhfar A. (2012)
Studzinsky S. L. - Photoconductive Composite Films Based on Cobalt (II) and Nickel (II) Organic Salts Doped with Polymethine Dyes, Tonkopieva L. S., Davidenko N. A., Davidenko I. I., Ishchenko A. A., Kostenko L. I., Ankin A. N., Mokrinskaya E. V. (2012)
Skubenko N. A. - Optical Properties of Layered GaSe Crystals Intercalated with Hydrogen-Containing Molecules of Toluene, Water and Alcohol, Zhirko Yu. I., Boledzyuk V. B., Kovalyuk Z. D. (2012)
Ilkiv B. I. - X-ray Spectral Investigation of Carbon Nanoshells, Petrovska S., Sergiienko R., Zaulychnyy Ya. V. (2012)
Khovaylo V. - Optimization of Ball-Milling Process for Preparation of Si-Ge Nanostructured Thermoelectric Materials, Usenko A., Gorshenkov M., Kaloshkin S. (2012)
Boltaev A. P. - Multilayered Structures from Periodically Alternating Magnetic Island Layers: Magnetization Processes and Magnetoresistance, Sherstnev I. A., Pudonin F. A. (2012)
Lavrynenko O. M. - Magnetic Properties of the Cobalt Ferrous Spinel Ferrite Nanoparticles Formed on the Steel Surface Contacting with Cobalt Chloride Water Solutions in Open-air System, Dudchenko N., Brik A. B. (2012)
Mikheenko I. - Visualization of Spin Polarized States in Biologically-Produced Ensembles of Ferromagnetic Palladium Nanoparticles, Mikheenko P., Jenkins P., Attard G. A., Macaskie L. E., Johansen T. H. (2012)
Creamer N. J. - Observation of the Curie Transition in Palladium Bionanomaterial Using Muon Spin Rotation Spectroscopy, Macaskie L. E., Mikheenko P., Mikheenko I. P., Cottrell S. P., Williams A. R. (2012)
Lyutyy T. V. - Technique of the Fast Ferrofluids Simulation, Polyakov A. Yu., Denisov S., Hänggi P. (2012)
Bukharaev A. A. - Current-Induced Phase Transition in Ni Nanowires, Nurgazizov N. I., Biziaev D. A., Chuklanov A. P., Khanipov T. F. (2012)
Rafati A. A. - Synthesis and Characterization of Co1-xSnx Magnetic Nanowires, Najafi M., Khorshidi M. (2012)
Rafati A. A. - Effect of Electrodeposition Frequency on Magnetic Properties of (Co0.97Al0.03)0.7Fe0.3 Nanowires, Najafi M., Zare A. (2012)
Najafi M. - The Effect of Diameter and Thermal Treatment on Magnetic Properties of Co1-xZnx Alloy Nanowires, Rastegar Barmachi N., Soltanian S., Alemipour Z., Aftabi A. (2012)
Najafi M. - Effect of Current Frequency and Annealing on Magnetic Properties of, Hayati F., Rafati A. (2012)
Hauet T. - Magnetic Behavior of Co/Pt and TbCo Nanocaps Assembly for Bit Pattern Media, Sediri A., Piraux L., Antohe V. A., Abreu Araujo F., Hehn M., Lacour D., Mangin S. (2012)
Tejada J. - Quantum Nanomagnetism, Velez S., Zarzuela R. (2012)
Denisov S. - Effective Landau-Lifshitz-Gilbert Equation for a Conducting Nanoparticle, Babych H., Denisova L., Peredriy Ye. (2012)
Mozul K. - Magnetic Anisotropy of Ultra-Small Nanocrystals of CoFe2O4, Ishchenko A., Kryshtal’ A. P., Ol'khovik L. P., Sizova Z. I. (2012)
Denisov S. - Generalized Fokker-Planck Equation for the Nanoparticle Magnetic Moment Driven by Poisson White Noise, Reva V. V., Bondar O. O. (2012)
Denisov S. I. - Power Loss of the Nanoparticle Magnetic Moment in Alternating Fields, Lyutyy T. V., Binns C., Polyakov A. Yu. (2012)
Denisov S. I. - Numerical Simulation of Decoupled Continuous-Time Random Walks with Superheavy-Tailed Waiting Time Distributions, Kantz H., Bystrik Yu. S. (2012)
Zlenko V. A. - Synthesis and Magneto-optical Properties of Co Nanoparticle Arrays, Demydenko M. G., Protsenko S. I. (2012)
Baranov O. - Control of ion density distribution by use of magnetic traps for plasma electrons (2012)
Grigonis A. - Graphite Nanostructures Produce in the Acetilene, Argon-Acetylene and Argon-Hydrogen-Acetylene Plasmas, Marcinauskas L., Carnauskas M., Kaliasas R. (2012)
Gorjanc M. - Plasma and Sol-Gel Technology for Creating Nanostructured Surfaces of Fibrous Polymers, Simončič B., Vasiljević J., Vesel A., Mozetic M. (2012)
Solodovnyk A. N. - Involving Low-Pressure Plasma for Surface Pre-Treatment and Post Print Sintering of Silver Tracks on Polymer Substrates, Chen Q., Li W., Fei F. (2012)
Zamchiy A. O. - Influence of Substrate Temperature on the Optical Properties and the Deposition rate of Amorphous Silicon Films, Khmel’ S. Ya., Baranov E. A. (2012)
Gusevik P. S. - Phase Composition and Physical Properties of the MnBiCr Films, Obtained by Ion-plasma Sputtering, Ryabtsev S. I., Bashev V. F., Dotsenko F. F. (2012)
Kalinichenko A. I. - Characteristics of DLC Coating Prepared by Pulse Biasing: Analysis in Model of Thermoelastic Peak of Ion, Strel'nitskij V. E., Vasyliev V. V. (2012)
Shustin E. G. - Plasma Processing Reactor on a Base of Beam Plasma Discharge for Producing and Processing Nanomaterials, Isaev N. V., Klykov I. L., Peskov V. V. (2012)
Petrov A. - Advanced Ion and Plasma Sources for Materials Surface Engineering, Alexandrov A., Kralkina E., Nekliudova P., Vavilin K., Pavlov V. (2012)
Tuckute S. - Separation of Hydrogen from Water Molecules by Ion Implantation into Thin Ti Films, Pranevičius L. L. (2012)
Solovyova A. E. - Simulation of the Mechanism of Defect Structure Formation in Polycrystalline Indium Oxide Under Ion Irradiation (2012)
Alontseva D. L. - Computer Simulation of Temperature Profiles for E-beam Modification of Ni- Based Plasma Detonation Coatings, Krasavin A. L., Kolesnikova T. A., Pogrebnjak A. D., Russakova A. V. (2012)
Mikolutskiy S. I. - Model of Nanostructure Formation on Solid Surface Melted by Laser Pulse, Yamschikov V. A., Khomich V. Yu., Shmakov V. A. (2012)
Sosnowski J. - Influence of Radiation Induced Nano-defects on Critical Current of HTc Superconductors (2012)
Kryuchkov S. V. - The Appearance of Transverse Current in the Graphene Superlattice under the Influence of Elliptically Polarized Wave, Konchenkov V. I., Zav'yalov D. V. (2012)
Seminko V. V. - Spectroscopically Detected Segregation of Pr3+ Ions in Y2SiO5 Nanocrystals, Malyukin Yu. V., Masalov A. A. (2012)
Kukhar E. I. - Constant Electric Field Influence on the Rectification of the Transversal Current Induced by the Sinusoidal and Cnoidal Electromagnetic Waves in Graphene Superlattice, Kryuchkov S. V. (2012)
Maksimchuk P. - Formation of Luminescence Centers in Oxygen-Deficient Cerium Oxide Nanocrystals, Masalov A., Seminko V., Malyukin Yu. (2012)
Kuprin A. S. - Influence of Deuterium Ion Implantation on the Structure and Hardness of Nanocrystalline Films, Tolmachova G. N., Belous V. A., Lomino N. S., Ovcharenko V. D., Reshetnyak E. N., Morozov O. M., Zhurba V. I. (2012)
Vlasukova L. - Structural Peculiarities of A3B5 Nanocrystals Created in Si by Ion-Beam Synthesis, Komarov F., Milchanin O., Parkhomenko I., Zuk J. (2012)
Oliinyk O. V. - Influence of Fluctuations of the Point-Defects’ Generation Rate and Inhomogeneity of Irradiated F.C.C. Crystal on the Temperature Dependence of the Dissipative-Structure Period in a Spatial Distribution of Radiation Vacancies, Tatarenko V. A., Park Y. B., Selyshchev P. O. (2012)
Durak R. - Measurements of Radiative Vacancy Transfer Probabilities for Some Elements Irradiated with Photons of 0.0208 Nanometer Wavelengths, Ateş A., Turhan M. F., Sağlam M. (2012)
Domenici V. - New Ultra Small Iron-Oxide Nanoparticles with Titanium-Carbamate Coating: Preparation and Magnetic Properties, Dolci S., Pampaloni G., Jaglicic Z. (2012)
Ovcharenko A. P. - New Aspects of Design of Wide-Band Interference Coatings Based on Six-Layer Period, Bilozertseva V. I., Tranh D. T., Gaman D. A., Khlyap H. M. (2012)
Matulis V. E. - Theoretical Investigation of Interaction of 1-R-5-Mercaptotetrazoles with Silver and Palladium Particles, Mazheika A. S., Ivashkevich O. A. (2012)
Dolgikh O. V. - Electrochemical Behavior of Electrodeposited Ni-P Coatings in Acidic Solutions, Sotskaya N. V., Sapronova L. V. (2012)
Prozorova M. S. - Structure and the Physico-Mechanical Properties of the Ceramic Coatings Obtained by the Cumulative -Detonation Device, Kolisnishenko O. V., Kovaleva M. G., Arseenko M. Yu., Tyurin Yu. N. (2012)
Dimitriev O. - Formation of J-aggregates of Thiamonomethincyanine Dyes in the Presence of CdTe Nanoparticles, Petrenko V., Slominski Yu., Mazarchyk I. (2012)
Shevchuk O. M. - Synthesis of Hydroxyapatite Nanoparticles with Initiating Centers in Polymer Shell, Chobit M. R., Bukartyk N. M., Tokarev V. S. (2012)
Bondar I. V. - Synthesis of Nanocomposite Adsorbent on the Base of Polypropylene Fabric with Copper Ferrocyanide Grains, Han D. H., Cho H. K. (2012)
Mokhtari B. - Voltammetric Behavior of Nano-basket Complexes, Pourabdollah K. (2012)
Lutsyk V. I. - Reasons for Contradiction of T-x-y Diagram Au-Bi-Sb, Vorob’eva V. P. (2012)
Rodlovskaya E. N. - New Poly (Arylene Thiophenes), Izmailov B. A. (2012)
Kotlyarchuk A. - Doped Barium Titanate at Intermediate Stages of Synthesis of ВТО, Ragulya A., Klymenko V., Dubovitskaya N., Lobunets T., Shatskikh S. (2012)
Semenok D. V. - The Technology of Laser-Induced Deposition of Nanostructured Metallic Conductors on the Dielectric Substrate, Safonov S. V., Kochemirovsky V. (2012)
Shovkoplyas O. - Biphenyl Molecules as Elements of Nanoelectronics in the Electric Field, Lopatkin Yu., Kondratenko P. (2012)
Selivanov N. I. - Photophysical Properties of Acridine in Solutions and SiO2 Thin Films. Materials for Optical Sensors., Samsonova L. G., Solodova T. A., Kopylova T. N. (2012)
Andrushchak A. S. - Enhаncement of the Performаnce of Bulk and Nаnostructured, Sаlаmo G. J., Kushnir O. S., Yurkevych O. V. (2012)
Jamil N. Yo. - Design and Fabrication Heterojunction Solarcell of Si-CdS-ZnO Thin Film, Ivashchenko M. M., Abdulla S. N., Muhammed A. A.K., Pogrebnjak A. D. (2012)
Суслов О. П. - Концепція структур¬но-функціонального прогнозування збалансованого розвитку економіки, Галіцина О. В., Самченко Н. К. (2012)
Глущевський В. В. - Розвиток методології моделювання систем адаптивного управління економічними об’єктами (2012)
Головень О. В. Вирішення завдань маркетингового менеджменту нa підґрунті нейромережевих технологій - (2012)
Джалладова І. А. - Сучасні аспекти актуарної математики, Шарапов О. Д. (2012)
Стеченко Д. М. - Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів, Омельченко О. С. (2012)
Петренко Л. М. - Ігрова модель формування фінансової безпеки підприємства, Бєгун А. В., Грюков П. О. (2012)
Грицюк П. М. - Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца (2012)
Петренко Л. М. - Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави (2012)
Дронь В. С. - Статистичне оцінювання параметрів лінійної моделі міжгалузевого балансу економічної системи регіону (2012)
Заболоцький Т. М. - Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR (2012)
Силантьєв С. О. - Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментів (2012)
Грабарєв А. В. - Імітаційна модель туристично-рекреаційного комплексу (2012)
Галіцин В. К. - Моделювання планових рішень у системі управління діяльністю вищого навчального закладу, Кочарян І. С. (2012)
Хохлов В. Ю. - Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів (2012)
Бондаренко О. О. - Оптимізація параметрів моделей оцінки волатильності фондових індексів світових фінансових ринків (2012)
Узаков Т. К. - Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання (2012)
Рзаєв Д. О. - Моделювання оптимізації портфеля цінних паперів (2012)
Манжос Т. В. - Переваги централізованого управління запасами підприємств за умови стохастичного попиту (2012)
Неня О. І. - Умови перманентної поведінки нелінійної моделі розвитку підприємства (2012)
Богачевська О. І. - Модель програми функціонування рекламної агенції в умовах випадкового попиту, обмеженості людських ресурсів та оборотного капіталу (2012)
Шараєвський Д. В. - Індекс витрат та індекс прибутку, як індикатори ефективності діяльності українських комерційних банків (2012)
Коляда Ю. В. - Модифікації моделей нелінійної динаміки та сценарії розвитку банку, Харламов А. О., Трохановський В. І. (2012)
Абдураманов Р. А. - Актуарний аналіз функціонування системи обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні (2012)
Галіцин В. К. - Моніторинг та аудит інформаційних технологій у системі управління організації, Ус Р. Л. (2012)
Червиць І. В. - Методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності (2012)
Кайданович Д. Б. - Модель прогнозування динаміки вартості цінних паперів на ринку micex із застосуванням нейронної мережі зустрічного розповсюдження (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського