Грицик Л. - Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях обрядах та творчості (2012)
Кулішов В. - Основні складові сучасного економічного виховання школярів (2012)
Мойко О. - Роль інформаційних технологій в навчально-виховному процесі в умовах інформатизації освіти (2012)
Василиків І. - Професійна культура майбутнього вчителя маркетингу в умовах інформатизації суспільства (2012)
Вітер С. - Забезпечення наступності змісту економічної освіти в умовах її сучасної модернізації (2012)
Хамуляк О. - Сучасний стан професійної підготовки фахівців залізничного транспорту у професійно-технічних навчальних закладах України (2012)
Супруненко І. - Методи діагностики обдарованості (2012)
Титул, содержание (2014)
Дорошенко В. С. - 3D-технологии изготовления отливок как примеры аддитивного производства (2014)
Захарченко В. Н. - Контроль температуры чугуна на выпуске, Руденко Ю. Р., Лебедь Ю. К., Бозылев В. А. (2014)
Петренко В. А. - Управление производственными рисками в проектах реконструкции металлургических предприятий, Фонарева Т. А. (2014)
Налимов Ю. С. - Анализ повреждений лопаток газотурбинных двигателей (2014)
Пионтковская Н. С. - Влияние глубинной обработки расплава газореагентными средами на процесс рафинирования, структуру и свойства силуминов (2014)
Михнян Е. В. - Комплексно-модифицированная огнеупорная керамика для получения деталей с ориентированной структурой (2014)
Кизилова А. Ю. - Обоснование концептуальных подходов реализации динамического контроля технологических параметров работы магнитодинамической установки (2014)
Дрозд Е. А. - Электронно-лучевые установки на базе вакуумных печей для получения трубных заготовок из титана (2014)
Нефедьева Е. Е. - Исследование влияния температуры и времени отпуска на структуру и свойства стали для инструмента горячей деформации, Плюта В. Л. (2014)
Паренюк А. А. - Перспективы применения медных сплавов монотектических систем как материала для токосъемных вставок на электротранспорте (2014)
Рябинин А. В. - Выплавка сложнолегированного циркониевого сплава для атомной энергетики в электронно-лучевой гарнисажной установке (2014)
Череповский С. C. - Управляющие параметры магнитоимпульсной обработки расплавов (2014)
Ященко А. В. - Моделирование процесса циркуляционного фильтрования алюминиевого расплава в магнитодинамической установке (2014)
Костякову Владимиру Николаевичу - 80 лет (2014)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша), Скрипнюк О. В. (2015)
Рабінович П. М. - До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції) (2015)
Селіванов А. О. - Мета децентралізації – повна і виключна компетенція місцевого самоврядування (2015)
Стеценко С. Г. - Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? (2015)
Задорожній О. В. - Необхідність реформування Конституції України у зв’язку із агресією Російської Федерації (2015)
Баймуратов М. О. - До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (2015)
Мішина Н. В. - Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи (2015)
Батанов О. В. - Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів (2015)
Приходько Х. В. - Зміни національної конституції: актуальні питання концептуального та технологічного правового забезпечення (2015)
Подорожна Т. С. - Правові засади впливу конституційного законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції України (2015)
Коробко І. І. - До проблеми відповідності оновленої Конституції України міжнародно-правовим стандартам: від антропоцентризму до біоцентризму (2015)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України (частина друга), Чернеженко О. М. (2015)
Мацюк А. А. - Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя (2015)
Стрєльцова О. В. - Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку (2015)
Чорнолуцький Р. В. - Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як відповідач в адміністративному процесі. (2015)
Рудой К. М. - Протидія кіберзлочинності як напрям забезпечення міжнародної безпеки ОВС України (2015)
Борисенков Є. В. - Адміністративно-правові засади формування й діяльності батальйонів територіальної оборони в умовах мобілізації (2015)
Гаєвський І. М. - Координація антилегалізаційних заходів на рівні суб’єкта первинного фінансового моніторингу (2015)
Сарана С. В. - Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст (2015)
Користін О. Є. - Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій, Цільмак О. М. (2015)
Бандурка І. О. - Об’єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини (2015)
Тітко І. А. - Окремі особливості завершення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (2015)
Митрофанов І. І. - Сприяння організації переправлення через державний кордон: що криється за цим поняттям? (2015)
Вапнярчук В. В. - Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному провадженні (2015)
Веприцький Р. С. - Кримінально-кримінологічний аналіз злочинності в регіонах України (2015)
Скрябін О. М. - Діяльність захисника в підготовчій частині апеляційного провадження в кримінальному процесі (2015)
Муратова С. О. - Зняття судимості: підстави, умови та порядок (2015)
Львова Є. О. - Еволюція функцій принципів міжнародного права з урахуванням його конституціоналізації та фрагментації (2015)
Бонтлаб В. В. - Наднаціональне правове регулювання цивільного судочинства у державах-членах ЄС: науково-правовий аспект (2015)
Казьмірик Ю. І. - Інтеграційне право: поняття та особливості (2015)
Шорохова Г. М. - Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України (2015)
Іванова Г. С. - Юридичний механізм притягнення працівника прокуратури до дисциплінарної відповідальності. (2015)
Іншин М. І. - Загальнотеоретичні характеристики дистанційної зайнятості працівників в Україні (2015)
Костюк В. Л. - Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи (2015)
Вавженчук С. Я. - Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових правта мір трудо-правової відповідальності (2015)
Чернобай А. М. - Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу, Чайковська В. А. (2015)
Жигалкін І. П. - Приватні та публічні інтереси в трудовому праві (2015)
Сіньова Л. М. - Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (2015)
Кармаза О. О. - Забезпечення цивільних прав громадян в умовах дії правового режиму на тимчасово окупованій території України: загальнотеоретичні положення нотаріального процесу (2015)
Словська І. Є. - Депутатський імунітет і кримінальна безвідповідальність (2015)
Мірошниченко М. І. - До проблеми диференціації правової системи в процесі генезису: взаємозв’язок ключових понять "генезис", "розвиток", "становлення", "еволюція", "функціонування" (2015)
Легенький М. І. - Освітні ідеї Нового часу (2015)
Геєць І. В. - Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект (2015)
Городецька І. А. - Ознаки суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу як об’єкта правового регулювання (2015)
Грігорова Г. Л. - Суб’єктивне протиправне діяння як підстава ювенальної відповідальності (2015)
Вознюк Н. І. - До питання вдосконалення процедури забезпечення державними соціальними допомогами (2015)
Ємельянова К. Ю. - Нормативно-правове забезпечення міжнародної діяльності Прикордонних військ України в 1991-2003 роках (2015)
Кунєва З. Ю. - Сутність і зміст публічно-правового поняття "формальності” (2015)
Минюк Л. Д. - Міністерство юстиції України як головний орган у сфері діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні (2015)
Коваленко Р. І. - Щодо змісту трудового договору (2015)
Яцкевич І. І. - Конституційно-правові основи юридичних гарантій реалізації права на працю в сучасних умовах (2015)
Зеленський В. М. - Щодо змісту основних принципів конкурсного відбору в трудовому праві України (2015)
Титул, зміст (2013)
Масол Л. - Мистецтво програми для 5–9 класів, Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новикова Н., Овіннікова Н. (2013)
Рева В. - Фахові конкурси на шляху самовдосконалення вчителя музичного мистецтва, Гуральник Н. (2013)
Еманова З. - Використання планшетів PoketBook А10 на урока музики (2013)
Гумінська О. - Методика роботи з підручником на уроках музичного мистецтва (2013)
Майзерова Л. - Використання допоміжних вправ у навчанні диригування майбутніх учителів музики (2013)
Музика О. - Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів на матеріалі портретного живопису (2013)
Краснова Н. - Використання комп’ютерних технологій в образотворчій діяльності підлітків (2013)
Поддубко Л. - Дизайн – країна творчості (2013)
Гнатишин І. - Інформаційно-методичне забезпечення професійної діяльності фахівців художньої культури (2013)
Рахманіна В. - Класифікація дитячих театрів моди (2013)
Ратко М. - Ансамбль китайського саду (2013)
Козка Т. - Вклонімося Миколі Аркасу (2013)
Філіпчук Н. - Світ мистецької педагогіки Оксани Рудницької (2013)
Свята і ювілейні дати 2013 року (ІІ півріччя) (2013)
Аннотации (2013)
Від редакції (2012)
Мадзігон В. - Промисловий маркетинг в геології, буріння свердловин і добування нафти та газу зі свердловин, Вачевський М. (2012)
Урбанєц М. - Освіта в країнах Західної Європи та Польщі і України (2012)
Михасюк І. - Управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах глобалізації, Тепла М. (2012)
Шпак О. - Соціально-педагогічні аспекти формування економічної культури студентів вищих навчальних закладів, Булавенко С. (2012)
Гоцул В. - Досвід міжнародних моніторингових досліджень в освіті та їх значення для вищої школи, Добрянський І., Зимомря М. (2012)
Вербицька П. - Методичні підходи до формування соціокультурної компетентності студентської молоді у процесі історичної освіти (2012)
Пантюк М. - Роль вчителя у процесі становлення особистості учня крізь призму педагогічної спадщини М. Пирогова, Тичинська Н. (2012)
Мадзігон В. - Історичний розвиток підприємництва та основні функції підприємництва (2012)
Кулішов В. - Мікроекономічні ризики та альтернатива вибору в умовах невизначеності результату (2012)
Пономаревський С. - Зусилля українців Кубані у кінці ХІХ – на поч. ХХ століть у культурно-просвітній сфері як передумови започаткування національного шкільництва (2012)
Котенко О. - Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Кекош O. - Слово пастиря. Прощення (2012)
Васьківська Г. - Людина як об’єкт наукового пізнання у контексті суб’єктивного досвіду старшокласників (2012)
Соломаха А. - Доцільність поглибленого вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі "Країнознавство Німеччини” студентами-магістрантами (спеціальність 7.01010201 – початкова освіта) (2012)
Лук’янченко М. - Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів: проблеми та перспективи (2012)
Завидівська Н. - Особливості реалізації основних положень кібернетики та синергетики в умовах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів (2012)
Григорович А. - Наукове товариство як форма організації науково-пошукової роботи ліцеїстів, Заяць О., Гладкевич М. (2012)
Ромащенко І. - Контроль знань, умінь і навичок студентів у вищому навчальному закладі як засіб управління процесом навчання (2012)
Всякий Я. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках матеріалознавства (2012)
Сурмяк Ю. - Стан і перспективи самовиховання в сучасній школі, Кудрик Л. (2012)
Кравець Р. - Теоретичні основи формування творчого мислення у майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Смолінська О. - Етнографічний метод вивчення організаційної культури педагогічних університетів (2012)
Трофімук К. - Рівень сформованості культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2012)
Миколюк О. - Технічна творчість як професійна діяльність майбутніх інженерів-механіків (2012)
Кобзар В. - Критерії, рівні та показники сформованості готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю (2012)
Самохвал О. - Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами іншомовної комунікації (2012)
Марко В. - Виховна функція уроку іноземної мови як засіб формування релігійної особистості школяра (2012)
Лазорак Б. - Кілька нових фактів до історії братських шкіл Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVІІI ст.), Досин Д. (2012)
Щербакова Н. - Розвиток пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення передметів гуманітарного циклу (2012)
Лобачук І. - Метод проектів як один з елементів оптимізації екологічної освіти в школах Німеччини (2012)
Безкоровайна О. - Феномен "культура особистісного самоствердження”: сутність та зміст (2012)
Василиків І. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу (2012)
Супруненко І. - Типологія спеціальних програм для обдарованих дітей (2012)
Гром С. - Сімейне виховання та його вплив на морально-особистісне зростання дошкільників (2012)
Сторонська О. - Рецепція та інтерпретація освітньої концепції М. Монтессорі у вітчизняній історико-педагогічній думці початку ХХ ст (2012)
Хоцкіна С. - Структурно-рівневий аспект дослідження проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Дорош Н. - Сучасні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг (2009)
Комарницький І. - Мерчендайзинг як умова успіху комерційної діяльності підприємства, Фарат О. (2009)
Мазур І. - Причини фінансової кризи в умовах глобалізації, Сапачук Ю. (2009)
Науменкова С. - Особливості реалізації стратегії перебудови та модернізації ринків капіталу в Україні (2009)
Жилінська О. - Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України, Петровська Т. (2009)
Ігнатюк А. - Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України (2009)
Кочергіна Н. - Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на державну міграційну політику України (2009)
Лозова Г. - Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків (2009)
Мисака Г. - Фінансова звітність емітентів в інформаційному забезпеченні діяльності учасників фондового ринку (2009)
Овчаренко Т. - Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування (2009)
Рак Р. - Особливості формування інвестиційних ресурсів в межах промислово-фінансової групи, Нетесаний Ю. (2009)
Рожко О. - Проблеми залучення іноземного капіталу у банківську систему України (2009)
Филюк Г. - Конкурентна політика держави в умовах глобалізації (2009)
Вірченко В. - Вплив нормативно-правового регулювання на ефективність вітчизняного фінансового ринку (2009)
Приказюк Н. - Державний кредит у забезпеченні соціально-економічного розвитку країн ринкової економіки (2009)
Ковтонюк О. - Міжнародний Валютний Фонд та група Світового Банку в системі фінансування міжнародної торгівлі (2009)
Кондрашова-Діденко В. - Інтелектуально зорієнтована економіка (2009)
Титул, зміст (2013)
Масол Л. - Мистецтво програми для 5–9 класів, Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новикова Н., Овіннікова Н. (2013)
Коновець C. - Проведення колективних занять з образотворчого мистецтва в початковій школі (2013)
Гринчук І. - Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект (2013)
Башкатов Г. - Технологія проведення загальношкільного конкурсу хорового співу (2013)
Рейзіна О. - Виражальні можливості музичного мистецтва (2013)
Гончарук А. - Чудодійний вплив музики Моцарта (2013)
Полянська О. - Творчі завдання на уроках музики і вдома (2013)
Лимаренко Л. - День любові та добра (пасхальна музична казка) (2013)
Пундєєва О. - Витинанка як вид декоративного мистецтва (2013)
Горовенко В. - Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Краснова Н. - Гончарне мистецтво у формуванні світовідображення підлітків (2013)
Комаровська О. - Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості (2013)
Пономаренко О. - Науковцi iмпровiзують у стилi джаз (2013)
Титул, зміст (2013)
Філіпчук Н. - Етико-естетичні засади творчості Володимира Івасюка (2013)
Степанова Л. - Діагностика і розвиток поліфонічного слуху молодших школярів (2013)
Аристова Л. - Використання навчально-методичного комплексу "Музичне мистецтво" в естетичному вихованні молодших школярів (2013)
Петько Л. - Виховний і професійний аспекти навчання іноземної мови студентів у системі музично-педагогічної освіти (2013)
Просіна О. - Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва (2013)
Руденко І. - Художньо-творчі вправи як засіб формування творчої активності підлітків (2013)
Скляренко О. - Традиційна народна лялька (2013)
Горовенко В. - Бачити звук, слухати колір (2013)
Колотова О. - Методологічні та методичні проблеми вивчення предметів художньо-естетичного циклу в школі (2013)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" 5 клас (2013)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" 5 клас (2013)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" 5 клас (2013)
Кузніченко С. О. - Щодо визначення напрямів реформування національної моделі інституту надзвичайних адміністративно- правових режимів (2015)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти біологічної безпеки України (2015)
Камінська Н. В. - Пріоритети міжнародної співпраці у сфері забезпечення інформаційної безпеки , Чухно О. Є. (2015)
Гаєвський І. М. - Національна система фінансового моніторингу як компонент національної безпеки України: правові аспекти (2015)
Талалай Д. В. - Деякі аспекти надзвичайних правових режимів як правової форми забезпечення національної безпеки держави (2015)
Васечко Л. О. - Охорона здоров'я населення як складова національної безпеки України (2015)
Антонов В. О. - Воєнна політика як важлива складова забезпечення національної безпеки України (2015)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина друга), Скрипнюк О. В. (2015)
Баймуратов М. О. - До питання про вибір національної моделі місцевого самоврядування (частина друга) (2015)
Мацюк А. Р. - Народовладдя як основа вдосконалення конституційних засад життєдіяльності суспільства (2015)
Гудзь Т. І. - Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти (2015)
Гусаров С. М. - Реформування діяльності місцевих органів внутрішніх справ в сфері охорони громадського порядку в регіоні (на прикладі проведення "самбірського експерименту") (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як позивач у адміністративному процесі: сутність та відповідність природі адміністративної юстиції (2015)
Кравчук В. М. - Адміністративне судочинство як правовий механізм забезпечення народовладдя (2015)
Денисенко А. П. - Тенденції забезпечення ефективних адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Ковальчук А. Т. - Запобігання та протидія відмиванню тіньових фінансів: подолання викликів та загроз (2015)
Петруненко Я. В. - Контрактація як господарсько-правовий механізм забезпечення ефективного використання державних коштів (2015)
Бобечко Н. Р. - Скасування вироку чи ухвали і закриття кримінального провадження судом апеляційної та касаційної інстанції (2015)
Турлова Ю. А. - До питання щодо соціально-демографічної характеристики осіб, які вчиняють екологічні злочини (2015)
Кабаченко М. О. - Особливості використання терміну "Міжнародний трудовий кодекс" (2015)
Фединець Р. В. - Глобальні економічні проблеми сучасності і міжнародне економічне право (2015)
Охріменко І. М. - Справлення психологічного впливу за умов сучасного поліціювання: теоретико-правовий аналіз (2015)
Литвиненко В. І. - Зарубіжний досвід організації та діяльності суб`єктів протидії корупції та можливості його використання в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Інформаційне забезпечення судоустрою та судочинства в Україні (2015)
Іншин М. І. - Предмет трудового права (частина перша ), Щербина В. І. (2015)
Костюк В. Л. - Джерела трудового права: поняття, особливості, принципи ієрархічної структури (2015)
Середа О. Г. - Реформування законодавства про працю України в умовах євроінтеграції (2015)
Коншин О. В. - Кадрова політика в Україні у Європейському вимірі (2015)
Андрющенко К. М. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в контексті євроінтеграції (2015)
Оніщенко Н. М. - Механізм взаємодії особи, громадянського суспільства і держави: сутнісні та емпіричні проблеми удосконалення, Сунєгін С. О. (2015)
Оксьом І. Г. - Правове регулювання соціальної сфери: сучасний стан та напрями удосконалення (2015)
Антошкіна В. К. - Принципи інтерпретаційної діяльності – загальні та галузеві (2015)
Бурдоносова М. А. - Методологічні особливості дослідження професійної культури юристів (2015)
Козьяков Р. С. - Історіографія розвитку наукової думки щодо розшуку безвісно відсутніх осіб (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дроздюк Т. М. - Поняття та зміст публічного регулювання ринку земель в Україні (2015)
Кравчук І. М. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються за допомогою інтернет-технологій (2015)
Харенко О. В. - Особливості регулювання права на заснування друкованих засобів масової інформації (2015)
Стрілець Б. В. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та правове регулювання інвестиційної діяльності (2015)
Юхта О. Г. - Аспекти правового регулювання необхідності забезпечення поняття "охорона прав дитини" (2015)
Мельничук Н. С. - Правові, економічні та соціально-політичні передумови земельної реформи в Австрійській монархії в другій половині ХVIII століття (2015)
Таран Д. П. - Захист конституції як категорія публічного права (2015)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Інформація про роботу Міжнародної конференції "Право власності: європейський досвід та українські реалії" (22—23 жовтня 2015 р.) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (2015)
Кузьменко О. Т. - Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду, Дроздович Н. Л. (2015)
Григор’єва Л. І. - Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора), Спасибо-Фатєєва І. В. (2015)
Цікало В. І. - Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці, Оприско М. В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Туманов І. - Проблемна лекція як оптимальна форма викладання дисципліни "Історія мистецтв" (2013)
Школьнік С. - Казки Василя Сухомлинського в музичному навчанні молодших школярів, Бесшапошникова Т. (2013)
Сиротич Н. - Образотворчий калейдоскоп (2013)
Кройтор Т. - Методи інтерактивного навчання на заняттях з композиції (2013)
Плазовська Л. - Теорія і практика композиції площинного характеру в коментарях художників-педагогів (2013)
Комаровська О. - Творчі завдання на музичних заняттях у розвитку художньої обдарованості дітей (2013)
Лисицина Ю. - Методика виховання толерантності старшокласників засобами художньої культури (2013)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" 1 клас (2013)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" 1 клас (2013)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" 1 клас, Гайдамака О., Очеретяна Н. (2013)
Залуцький O. - Взірець таланту й працелюбства (2013)
Матвєєва Г. - ХVІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості "Золотий лелека" (2013)
Перший керамічний фестиваль обдарованої молоді "КерамДиво-2013" (2013)
Романовський О. Г. - Ученый, инженер, менеджер – творцы инновационного развития, Гуревичов М. М. (2010)
Шестопалюк О. В. - Структура та шляхи формування громадянської компетентності молоді (2010)
Лавриненко О. А. - Педагогічна майстерність в освітньо-виховній системі харківського імператорського університету (2010)
Пономарьов О. С. - Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти (2010)
Петров О. О. - Системний підхід до формування лінґво-соціокультурної компетентності майбутніх учителв іноземних мов (2010)
Панфілов Ю. І. - Фундаменталізація освіти – потреба часу (2010)
Пушкарь И. А. - Построение мультимедийного информационного образоватльного пространства на основе компетентностного подхода, Прибыткова Н. И. (2010)
Клименюк Н. В. - Соціальний експеримент як один із методів перевірки гіпотези (2010)
Підбуцька Н. В. - Актуальні проблеми професійної підготовки сучасних фахівців (2010)
Кобилянський О. В. - Пофесійна освіта і підготовка посадових осіб з безпеки життєдіяльності (2010)
Геворкян Ю. Л. - Компьютерная система обучения и контроля знаний студентов по дисциплине "Высшая математика", Чикина Н. А. (2010)
Авшенюк Н. М. - Транснаціональна взаємодія університетів в умовах євроатлантичної інтеграції (2010)
Ашеров А. Т. - Критериальные пробелмы формирования готовности будущего инженера-педагога к созданию и использованию электронных учебных пособий в профессиональной деятельности, Бондаренко Т. С. (2010)
Громов Є. В. - Електронні засоби навчання: сучасні під-ходи до структури й технології розроблення, Ящун Т. В. (2010)
Меньшов Ю. В. - Інновації щодо вивчення теми "Напівпровідники”, Бендес Ю. П. (2010)
Северіна Н. Ю. - Застосування активних методів навчання при формуванні професійної компетентності з математичного моделювання інженера-математика (2010)
Бондар М. В. - Інтелектуальні технології як могутні важелі розвитку економіки (2010)
Михасюк І. - Управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах глобалізації, Тепла М. (2012)
Урбанєц М. - Галузева та територіальна структура державної політики розвитку галузей міжнародної економіки та міжнародна освіта у XXI столітті (2012)
Зимомря М. - Особливості становлення творчої особистості педагога: оціночні рівні, Добрянський І. (2012)
Шпак О. - Компетентнісний підхід до формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи, Булавенко С. (2012)
Жигайло Н. - Психологічні особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників (2012)
Доброскок І. - Технології практичного спрямування в системі організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів як засіб підвищення якості вищої освіти (2012)
Мадзігон В. - Економічна освіта на сучасному етапі майбутніх підприємців у загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Кулішов В. - Державне регулювання підприємницької діяльності на макрорівні (2012)
Заяць О. - Організація навчальної практики методом проектів у Дрогобицькому педагогічному ліцеї, Григорович А., Гладкевич М. (2012)
Руденко Л. - Теоретичні основи формування комунікативної культури майбутніх фахівців (2012)
Литвин А. - Структура професійної інформатичної компетентності кваліфікованого робітника (2012)
Петрицин І. - Застосування навчальних комп’ютерних середовищ у процесі підготовки майбутнього вчителя-предметника (2012)
Ашиток Н. - Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога (2012)
Гарбич-Мошора О. - Використання інформаційних технологій для розвитку творчої особистості (2012)
Ничко О. - Методичні аспекти діяльності викладача іноземних мов у розробці навчально-методичного забезпечення заняття з використанням інформаційних технологій (2012)
Павлюк Р. - Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу (2012)
Мішеніна Т. - Соціокультурні чинники формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (2012)
Смерчко А. - Символи-колоративи як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали), Іваночко Г., Смерчко А. (2012)
Арешонков В. - Трансформація змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст.: уроки для сьогодення (2012)
Волошанська І. - Цільовий компонент навчально-виховного процесу та значення мети для становлення особистості у працях К.Д. Ушинського, Хало З. (2012)
Павлішак О. - Порівняльний аналіз систем підготовки соціального педагога в Україні та Австрії (2012)
Вишнівський Р. - Іван Франко про стан та вимоги до шкільних підручників (2012)
Турянський П. - Індивідуальний підхід до студента в класі cольного співу (на матеріалі роботи над народною піснею) (2012)
Данильчук О. - Формування професійної компетентності при підготовці майбутніх спеціалістів економічного профілю у вищому навчальному закладі (2012)
Сінельник І. - Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Веклич Ю. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, Миронець Д. (2012)
Петриця Л. - Специфіка навчання усного іншомовного мовлення студентів мовних спеціальностей у педагогічних ВНЗ (2012)
Паньків І. - Шляхи впровадження модульно-рейтингової системи навчання на уроках української літератури у Дрогобицькому педагогічному ліцеї (2012)
Василиків І. - Інформаційна компетенція – основний чинник формування готовності майбутніх учителів маркетингу до використання інформаційних технологій (2012)
Зубрицький М. - Релігія у творчості Івана Франка (2012)
Вітер С. - Забезпечення наступності змісту економічної освіти в умовах її сучасної модернізації (2012)
Коса Т. - Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи (2012)
Чугуй Л. - Аксіологічний підхід до організації навчального процесу, як передумова ефективного формування безпеки життєдіяльності майбутніх аграріїв (2012)
Околович О. - Деякі історичні аспекти професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах освіти України (ХХ ст.) (2012)
Делінгевич Л. - Психолого-педагогічні особливості взаємин у системі "наставник-студент” (2012)
Чуклін С. М. - Гіпонатріємія у хворих на цироз печінки, Чуклін С. С. (2015)
Шевченко-Макаренко О. П. - Моніторинг захворюваності та поширеності хронічних вірусних гепатитів, досвід виконання кроків державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні (2015)
Герасун О. Б. - Перший досвід використання внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами як лікувальної вакцини хронічного гепатиту В (2015)
Янченко В. І. - Дослідження зв’язків між морфологічними характеристиками печінки, генотипами ВГС і вірусним навантаженням у хворих на хронічний гепатит С, Гомоляко І. В., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Функціональний стан ендотелію у хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності та ступеня виразності змішаної кріоглобулінемії (2015)
Кондратюк К. О. - Імунологічні аспекти застосування гепатопротекторів та пробіотиків у комплексній терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу та неалкогольну жирову хворобу печінки (2015)
Романовський О. Г. - Про підвищення ролі особистості викладача у процесі підготовки гуманітарно-технічної еліти в умовах інноваційного розвитку сучасної вищої школи (2010)
Кремень В. Г. - Філософія самоідентифікації країни в контексті її майбутнього (2010)
Панфілов О. Ю. - Сучасна освіта: світоглядні орієнтири (2010)
Толкачев А. М. - Применение фундаментальных принципов природы к социальной системе, Сидоренко И. И. (2010)
Жиров М. С. - Культура как основа качества социального образования (2010)
Пономарьов О. С. - Освіта і кластерний вектор інноваційного розвитку (2010)
Резнік С. М. - Психолого-педагогічні умови розуміння студентами навчального матеріалу (2010)
Штефан Л. В. - Інноваційний потенціал інженера-педагога: сутність, структура, принципи формування (2010)
Кошелєва В. С. - Оптимізація змісту підготовки до бізнес-планування майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2010)
Кудря М. М. - Системний аналіз освітніх моделей європейських країн з урахуванням входження в Болонський процес (2010)
Гомонюк О. М. - Сучасний зарубіжний досвід розвитку професійно-педагогічної культури у соціального працівника /соціального педагога (2010)
Болюбаш Н. М. - Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх економістів при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу (2010)
Гура Т. В. - Формування творчого складника управлінської компетентності інженера-електромашинобудівника (2010)
Дишлева Ю. В. - Роль і місце комунікативної компетенції у професійній підготовці майбутніх перекладачів англійської мови (2010)
Дніпровська Т. В. - Структура і зміст управлінської компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту (2010)
Олексенко В. М. - Сучасна парадигма в контексті підготовки інженерів через інноваційні педагогічні технології (2010)
Чуносов М. О. - Модель індивідуально-групової діяльності соціального педагога у сфері профілактики правопорушень (2010)
Гирич З. І. - Структурно-функціональна модель системи науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі, Прасол В. М. (2010)
Панфілов Ю. І. - Вплив психічних станів операторів бойових розрахунків на ефективність спільної діяльності залежно від їх психологічної сумісності (2010)
Титул, зміст (2015)
Мартич Р. - Рецепція біблійної традиції ставлення до живого в середньовічних текстах (2015)
Погребняк І. - Епістолярний жанр у діахронній проекції (2015)
Васьків М. - Конфлікт бажаного і дійсного в нарисі "Сади" кубанського письменника О. Розумієнка (2015)
Волошук Л. - Специфіка діалогізму сучасної масової літератури (2015)
Лісневська А. - Режисерсько-операторські аспекти фахової підготовки телевізійних репортерів (2015)
Мейзерська T. - Глобалізаційні виміри медіа-досліджень у концепції Джеймса Лалла (2015)
Веретільник С. - Розвиток антропонімів Гетьманщини XVII–XVIII ст. (2015)
Бондарева O. - Великий світ малого жанру (рецензія на монографію: Ленська С. В. "Українська мала проза 1920 –1960-х років: на перетині жанру і стилю" / Світлана Ленська. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 656 с.) (2015)
Хамедова O. - "Ad fontes" або оновлення українського літературного канону (рецензія на книгу: Ткачук М. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літ. портр. / Микола Ткачук. – Тернопіль:Збруч, 2015. – 266 с.) (2015)
Сінченко К. - Януш Славінський. Сприйняття та сприймач в історико-літературному процесі (2015)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - - "Уряд підтримуватиме малих і середніх сільгосп­виробників та розвиватиме сімейне фермерство"; - "Відкриття ринків ЄС – свідчення довіри до нової влади та визнання української агропродукції"; - "Ми крок за кроком відмінимо надлишковий контроль в аграрному бізнесі, надамо більше повноважень регіонам" (2014)
Демидов С. - Коткування ґрунту та його технічне забезпечення, Шпильовий Ю., Стародубцева М., Кучеренко В. (2014)
Ценюх Я. - Результати дослідження обприскувачів напівпричіпних штангових серії ОПШ-2,4, Ковальчук О., Ковальчук О., Думич А. (2014)
Алієв Е. - Техніко-технологічний модуль для переробки грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В., Павленко С., Івлєв В., Сухарльов В. (2014)
Коман Р. - Шляхи підвищення надійності сільськогосподарських машин в процесі експлуатації (2014)
Лімонт А. - Використання прес-підбирачів на збиранні льонотрести, Климчук В. (2014)
Думич В. - Аналіз техніко-технологічних рішень в Європейській та традиційній технологіях вирощування цукрових буряків, Сало Я., Сліпець Г. (2014)
Лебська Т. - Харчова цінність коропа Cyprinus Carpio і товстолобика Hypophtalmichthys spp осіннього вилову, Голембовська Н. (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування і теоретичні розрахунки руху зернівки у пневмосистемі з кільцевим аспіраційним каналом та дисковим розподільником у вібровідцентровій зерноочисній машині (2014)
Братішко В. - Результати досліджень процесу гранулювання зерново-стеблової кормосуміші гранулятором гвинтового типу (2014)
Лебедєв А. - Тракторна енергетика: проблеми та рішення (2014)
Пантелус Л. - 100-тисячний трактор зійшов з конвеєра тракторного заводу CLAAS у французькому містечку Лє Ман (2014)
Чорношкур В. - XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві" та IХ Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії в ННЦ "ІМЕСГ" (2014)
Ясенецький В. - Святкування Дня Перемоги в оберегах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Посмотрите на эту женщину – и запомните ее навсегда (2014)
Ясенецькому Володимиру Антоновичу – 75 років! (2014)
Токалин О. А. - Особенности распределения энергии при ультразвуковой сварке микропризменных оптических элементов (2015)
Каліновський Я. О. - Синтез матричних представлень узагальнених кватерніонів, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2015)
Мезенцев А. В. - Методика выделения информативных участков изображений на основе теории фрактального анализа, Миронюк С. В., Сотников А. М., Таршин В. А. (2015)
Корпань Я. В. - Класифікація загроз інформаційній безпеці в комп’ютерних системах при віддаленій обробці даних (2015)
Зорило В. В. - Метод виявлення фальсифікації у медичних зображеннях, Лебедєва О. Ю. (2015)
Матов О. Я. - Стійкість контрольних ознак коду умовних лишків в умовах загроз цілісності інформаційних об’єктів, Василенко В. С. (2015)
Кузнєцова Н. В. - Нейронні та мережі Байєса у задачі аналізу кредитних ризиків, Бідюк П. І. (2015)
Бочаров В. В. - Оцінювання альтернативних проектних рішень за оптимізаційною методологією DEA в Excel, Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. (2015)
Реферати (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойко В. - Етно-національні первні культури й художньої літератури (2015)
Омельчук О. - Михайло Рудницький: критика – канон – контекст (2015)
Сінченко О. - Неопотебнянство Бориса Навроцького (2015)
Удовиченко Л. - Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст. (2015)
Борисенко К. - Стилістичні особливості українських богословсько-полемічних трактатів, спрямованих проти "старого обряду" (2015)
Гарачковська О. - Віршована сатира і гумор на шпальтах часопису "Літературний Чернігів" (2015)
Малахова О. - Літературно-естетичні аспекти пісенної лірики Лілії Золотоноші (2015)
Олійник С. - Пастиш як прийом жанрової трансформації роману "Адепт" В. Єшкілєва та О. Гуцуляка (2015)
Taraszkiewicz J. - Początki działalności zakonu pijarów w Lubieszowie czyli Nowym Dolsku na Ukrainie (2015)
Санакоєва Н. - Структурні елементи PR-процесу у сфері освітніх послуг, Кушнір В. (2015)
Подшивайлова А. - К проблеме разграничения терминов Воздействие и Влияние (2015)
Бровко О. - Homo sacredos: між сакральним і профанним (церква та її діячі в художньому дискурсі) (рецензія на монографію: Приліпко І. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація / Ірина Приліпко. – К.: Логос, 2014. – 482 с.) (2015)
Кузьменко В. - Наперекір грозам (рецензія на книгу: Ткач М. М. Хочеться грози / Михась Ткач. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2015. – 400 с.) (2015)
Поліщук Я. - Поезія Лесі Українки в орбіті міфу (рецензія на монографію: Левченко Г. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – К.: Академвидав, 2013. – 332 с. – (Серія "Монограф")) (2015)
Поліщук Я. - Александер Ф’ют. Посмертні пригоди Бруно Шульца (2015)
Яковлєв Д. В. - Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? (2015)
Білас А. І. - Природа і сутність правоохоронної діяльності (2015)
Губань Р. В. - Холмщина в контексті територіального устрою українських земель у 1917–1947 рр. (історико-правове дослідження) (2015)
Данилюк Ю. В. - Конституційно-правові аспекти інституту глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Нємцева А. О. - Теоретичні аспекти відповідальності без вини у цивільному праві (2015)
Джуринський О. В. Джуринський О. В. - Адміністративно-правові спори за участю юридичних осіб: принцип неприпустимості подвійної відповідальності (2015)
Самбор М. А. - Зміст протоколу про адміністративне правопорушення: окремі проблеми правозастосовної практики, пов’язаної з прийняттям процесуальних рішень (2015)
Левицька Л. В. - Перспективи запровадження інституту кримінального проступку в Україні: питання законотворчості (2015)
Леськів С. Р. - Професійні права суддів України: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації (2015)
Тупчій А. В. - Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття (2015)
Бочко О. Ю. - Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства, Харук К. Б., Скриньковський Р. М. (2015)
Гусєв В. О. - Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації "Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" (2015)
Коробкіна Н. Г. - Напрями запозичення міжнародних підходів до обліку податкових витрат з податку на доходи фізичних осіб в Україні (2015)
Собкевич О. В. - Структурно-галузевий вимір інноваційного розвитку промисловості України (2015)
Зелінський С. Е. - Стан кадрового забезпечення державного управління (2015)
Линдюк О. А. - Основні теоретичні підходи до модернізації системи державної служби України (2015)
Мороз С. А. - Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання? (2015)
Сорока С. В. - Реформа місцевого самоврядування в Польщі: історичні передумови, проблеми проведення та результати, Плевак С. М. (2015)
Щербина С. В. - Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку (2015)
Титул, зміст (2015)
Бітківська Г. - Комунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект (2015)
Віннікова Н. - Біполярна природа літературної пародії (2015)
Луцюк М. - Еволюція близнюкового міфу у давньосхідній традиції (2015)
Погребняк І. - Епістолярій як артефакт духовності (2015)
Борисюк І. - Самоідентифікація через іншого: збірка "Осоте!" Мирослава Лаюка як екологічна містерія (2015)
Вишницька Ю. - Мегаміфосценарії початку й кінця в художній картині світу Марії Матіос (2015)
Дмитрук Л. - Останній сплеск у творчості Олексія Кундзіча (2015)
Żmudzka-Brodnicka M. - Racjonalnie o smierci. Zmagania Julii Hartwig z tajemnica przemijania (2015)
Ожарівська С. - Архетип і символ у поезії Віри Вовк (2015)
Поліщук Я. - Реорієнтація в сучасній українській літературі (2015)
Pukhonska O. - "Niewolnicy nie rodza wolnych dzieci": proba samoidentyfikacji jednostki w Terenowych badaniach z ukrainskiego seksu Oksany Zabuzko (2015)
Землякова Т. - Функції та смисли нових інформаційних взаємин: абсолют чи шизофренічне роздвоєння? (2015)
Москальчук А. - Концепт "дорога" у структурі художньої картини світу В. Шевчука: традиційні та індивідуально-авторські складники (2015)
Єременко О. - Чаювання з Медузою Горгоною, або про вивчення вивчення теорії літератури (рецензія на навчальний посібник: О. Д. Сінченко. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник / Олексій Сінченко. – К.: Логос, 2015. –170 с.) (2015)
Сінченко К. - Стівен Ґрінблатт. Культура (2015)
Беркман Л. Н. - Алгоритми оптимального прийому складених сигналів у багатопроменевих каналах зв'язку, Варфоломеєва О. Г., Чумак Н. С., Похабова І. Е. (2015)
Копійка О. В. - Побудова єдиної інформаційної платформи телекомунікаційного оператора (2015)
Попов А. А. - Алгоритмы и устройства формирования L- и R-оценок на основе операций L-группы (2015)
Савченко Ю. Г. - Використання загальноканальної сигналізації для оперативного моніторингу та контролю технічного стану телекомунікаційної мережі, Коваленко А. П. (2015)
Бондаренко В. Є. - Індуктивний умовивід для систем обробки знань (2015)
Семко В. В. - Вирішення задачі конфлікту за методом інтегрального усікання варіантів (2015)
Дикарев А. В. - Спецификаторы кольцевых кодов (2015)
Зингаева Е. И. - Частотные характеристики фотодиодов при различных состояниях поверхности (2015)
Бондаренко Т. Г. - Расчет чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа, Зенив И. О. (2015)
Галкин П. В. - Особенности имитационного моделирования беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4 (2015)
Шевченко С. М. - Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Зінченко О. В. - Метод компенсації впливу збурень на точність ітераційної системи фазового автопідстроювання в усталених режимах (2015)
Радзівілов Г. Д. - Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток, Бєляков Р. О. (2015)
Abstracts (2015)
Мазур Г. А. - Вплив комплексної хімічної меліорації на вбирний комплекс сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Бойко Я. І. (2007)
Слюсар І. Т. - Удобрення зернових культур на осушуваних органогенних грунтах Полісся (2007)
Польовий В. М. - Баланс калію під культурами сівозміни за різних систем удобрення (2007)
Никитюк Ю. А. - Агроекологічна оцінка систем удобрення картоплі в Поліссі (2007)
Крикунова О. В. - Баланс поживних речовин у грунтах Київської області та шляхи його покращання, Сенчук С. М. (2007)
Бітюкова Л. Б. - Вплив добрив на функціонування мікробного ценозу сірого лісового грунту під кукурудзою, Драч Ю. О. (2007)
Рідей Н. М. - Агроекологічна оцінка сільськогосподарських угідь на чорноземах типових, Строкаль В. П. (2007)
Галиш Ф. С. - Вплив систем основного обробітку грунту й удобрення на продуктивність гороху (2007)
Манько Ю. П. - Забур’яненість посівів у сівозміні залежно від умісту елементів мінерального живлення у ґрунті, Кобзиста Л. П., Кобзистий Ю. А. (2007)
Молдован В. Г. - Кількісно видовий склад бур’янів у сівозмінах Правобережного Лісостепу (2007)
Квасніцька Л. С. - Вплив бобових культур на продуктивність п’ятипільних сівозмін (2007)
Огієнко Н. І. - Динаміка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу під багаторічними травосумішами (2007)
Маційчук В. М. - Вплив удобрення й норм висіву на формування врожайності нових сортів льону довгунцю (2007)
Свистунова І. В. - Формування продуктивності тритикале озимого залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту (2007)
Кириєнко Г. С. - Вплив удобрення на урожайність і якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу (2007)
Ратошнюк В. І. - Ефективність вирощування кукурудзи і пелюшко вівсяної суміші в зоні Полісся, Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г., Данкевич Є. М. (2007)
Шваб С. Б. - Врожайність льону олійного залежно від норм висіву насіння та удобрення, Мирончук В. П. (2007)
Сич З. Д. - Вплив схем висаджування горщечкової розсади дині на її продуктивність в плівкових теплицях, Кубрак С. М. (2007)
Титул, зміст (2015)
Дубчак О. В. - Рекомбінування господарсько-цінних ознак у кормових буряків, Орлов С. Д. (2015)
Стефанюк В. Й. - Стимулювання насіння стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П., Гура Ю. В., Жужжалова Т. П., Новицький К. І. (2015)
Лихочвор В. В. - Вплив фунгіцидів на збереження врожайності цукрових буряків, Костючко В. В. (2015)
Костащук М. В. - Потенціал продуктивності сортів озимої пшениці (За результатами демонстраційного досліду на Уладово-Люлинецькому ДСВ ІБКіЦБ), Липитан Р. М., Мартинюк Л. С. (2015)
Присяжнюк Л. М. - Визначення експресії генів у трансгенних рослинах цукрових буряків (2015)
Kalchenko O. I. - The reserved-phase HPLC study of the complexation of 5,17-bis-(N-tolylimino-methyl)-25,27-dipropoxycalix(4)arene with AROMATIC carboxylic acids, Solovyov A. V., Kalchenko V. I. (2015)
Ukrainets I. V. - The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4Н-pyrido(1,2-a)pyrimidine-3-carboxamides, Alexeeva T. V., Davidenko O. O., Grinenko V. V. (2015)
Golota S. M. - The synthesis of 4-thiazolidinone derivatives using 2-(4-R-2-formylphenoxy)-N-(R’-phenyl)acetamides and their anti-inflammatory activity, Danylyuk K. E., Yushchenko T. I., Voloshchuk N. I., Bilyk O. V., Lesyk R. B. (2015)
Medvedeva S. M. - The synthesis of 6-R-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline- and 6-R-4-R’-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acids – the structural analogues of helquinoline, Plaksina M. E., Shikhaliev Kh. S. (2015)
Zvarych V. I. - N-Acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate, Stasevych M. V., Lunin V. V., Novikov V. P., Vovk M. V. (2015)
Davidenko O. O. - The synthesis and the antitubercular activity of 1-benzyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamides (2015)
Danylchenko S. Yu. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 1-Ar-4-R-R-(1,2,4) triazolo(4,3-A) quinazolin-5(4h)-ones, Drushlyak O. G., Kovalenko S. M. (2015)
Tsapko Ye. O. - The alkylation reaction of aromatic acidshydrazides with (±)-cis-3-dichloromethyl-1,2,2-trimethylcyclopentancarboxylic acid (2015)
Khanin V. A. - The study of degradation products of chlorpromazine hydrochloride by the method of liquid-mass spectroscopy in drugs for injection, Moiseiev O. O., Goncharova N. B., Kotenko O. M. (2015)
Sameluk Yu. G. - The synthesis and physicochemical properties of 2-(5-methoxyphenyl-1H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetonitriles and their iminoethers, Kaplaushenko A. G. (2015)
Козачкова А. Н. - Взаимодействие ионов палладия(II) с аспарагином в водных растворах, Куценко И. П., Царик Н. В., Пехньо В. И. (2015)
Музичка Л. В. - Зручний підхід до синтезу заміщених 2-(метиламіно)хінолін-3-карбоксамідів, Смолій О. Б., Білецький І. І., Василенко О. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Добрянська Н. А. - Основні етапи еволюційного розвитку інституційного середовища диверсифікованих корпоративних об’єднань, Нікіфорчук А. А., Ніколюк О. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Рівень тіньової економіки в Україні та шляхи боротьби з нею, Петков О. І. (2015)
Волкова С. Ф. - Розвиток комбікормового виробництва як основа забезпечення продовольчої безпеки України, Щербатова К. О. (2015)
Квач Я. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку борошномельної галузі України, Кошельок Г. В. (2015)
Кулаковська Т. А. - Огляд ринку комбікормової промисловості України, Колесник Е. В. (2015)
Нікішина О. В. - Ефективність дворівневого механізму стимулювання виробництва зернобобових культур для внутрішньої переробки і споживання в Україні (2015)
Cамофатова В. А. - Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства у внутрішніх водоймах України, Демчук С. І. (2015)
Самофатова В. А. - Ринкова стратегія розвитку підприємств рибопереробної галузі України, Карпенко В. А. (2015)
Чернишова О. Б. - Теоретичні засади факторного аналізу прибутку підприємства на базі детермінованих моделей, Янковий В. О. (2015)
Тарнавський М. Т. - Невербальні засоби ділового спілкування та управління персоналом (2015)
Від редакції (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг будівельних матеріалів та виготовлення природних і штучних матеріалів (2012)
Юсупова М. - Обґрунтування ідеології навчання нарисної геометрії з використанням комп’ютерних технологій (2012)
Ткаченко Т. - Музикотерапія і її внесок в оздоровчу, виховну і моральну функцію молоді (2012)
Ляховський В. - Вища медична освіта України і Болонський процес, Кравців М., Кравців М. (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг та соціально-економічна структура міжнародної економіки (2012)
Горбатюк Р. - Формування творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у педагогічному вищому навчальному закладі (2012)
Кепша Я. - Форми залучення та критерії оцінювання учнів основної школи під час розв’язування конструктивно-технічних завдань в умовах позашкільних навчальних закладів технічного спрямування (2012)
Пономаревський С. - Типологія освітніх цінностей і універсалізація (2012)
Агалець І. - Реалізація основних груп компонентів педагогічної техніки – одна з умов успішності педагогічного іміджу (2012)
Кулішов В. - Імплементація кластерних підходів при викладанні дисципліни "Глобальна економіка” (2012)
Мусаєв К. - Визначення властивостей технічних здібностей в учнів основної школи у позашкільній технічній діяльності (2012)
Страхарчук В. - Концептуальні засади електронного банківського бізнесу, Страхарчук А. (2012)
Козловський Ю. - Синергетичний підхід як методологічна основа моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (2012)
Самохін М. - Вплив рухової активності на організм молодої людини (2012)
Хома О. - Формування мовленнєво-комунікативних умінь на уроках української мови в початкових класах (2012)
Лучаківська І. - Правова база та організація інституту місцевого самоврядування в Східній Галичині та на Західній Волині (1918 – 1933 рр.) (2012)
Поліщук О. - Правове виховання учнів 5 – 6 класів шкіл-інтернатів як складова соціалізації особистості (2012)
Логвиненко О. - З історії створення українського спортивного товариства "Україна” – Львів (2012)
Ашиток Н. - Формування комунікативної компетенції як складової професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Комар І. - Соціально-педагогічні аспекти каністерапії, Гальма Л. (2012)
Ванівська О. - Визначення поняття "мовні стратегії”: основні дискусії та конструктивний зміст (2012)
Гуцал Л. - Критерії періодизації та основні етапи розвитку шкільної природничої освіти в правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Німилович О. - Мистецька спадщина композитора і співака Степана Спєха, Хрипун Р. (2012)
Сулій Н. - Мотив прослави Бога в поетичній творчості Б.-І. Антонича з використанням музичного інструментарію: теологічний контекст (на прикладі збірки "Велика гармонія”) (2012)
Полюга В. - Філософсько-концептуальні засади осмислення проблеми творчості як феномену духовних процесів (2012)
Сенюта О. - Власна назва у системі вторинної композиційно зумовленої номінації персонажів художнього тексту (2012)
Кльось С. - Збірка поезії "Індіанські мотиви” Ю. Зацного в англомовній інтерпретації А. Янкова (2012)
Кекош М. - Сакральне у творчості Йозефа фон Айхендорффа (2012)
Лівшун О. - Професійний тренінг як засіб формування професійної готовності майбутнього вчителя технології (2012)
Павлів І. - Розвиток українського народного шкільництва на Лемківщині (початок XІX – середина ХХ ст.) (2012)
Стеблюк С. - Формування економічної культури взаємодією міжпредметних зв’язків (2012)
Король А. - Сутність поняття дизайн і його види (2012)
Зимомря М. - Бойківська вишивка у контексті розвитку народних промислів (2012)
Вітер С. - Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю та якості їх професійної підготовки в умовах сьогодення (2012)
Піддячий В. - Естетичні погляди І. Канта: судження смаку, типологія почуттів людини (2012)
Василиків І. - Психолого-педагогічні аспекти застосування інформаційних технологій у навчанні маркетингу (2012)
Філонич О. - Мотиваційні та соціально-економічні передумови реалізації творчості в трудовій діяльності молоді, Касперський А. (2012)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - - Офіційно відкрив Всеукраїнський день поля 2014; - "У Мінагрополітики обчислили перспективи розвитку біоенергетики" (2014)
Кравчук В. - Жнива в складних умовах 2014 року: актуальність та ефективність використання обчісувальних жниварок, Погорілий В., Занько М., Смоляр В. (2014)
Кравчук В. - Всеукраїнський День поля з питань координації проведення комплексу збиральних робіт у 2014 році в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Бабинець Т., Паніотова О., Шустік Л., Новохацький М., Сербій В., Занько М., Маринін С., Любченко С. (2014)
Кравчук В. - Прогнозування основних тенденцій розвитку сільськогосподарських машин і обладнання, Гусар В. (2014)
Теслюк Г. - Результати польових досліджень дискового плуга в умовах півдня України, Волик Б., Лісунов П., Лепеть Є. (2014)
Сидоренко В. - Техніка для поверхневого внесення мінеральних добрив: можливості та реалії, Мележик В., Макаренко І., Кузло О. (2014)
Ценюх Я. - Результати дослідження машини для внесення мінеральних добрив МВД-3,3, Ковальчук О. Зелінський М. (2014)
Дунь С. - Техніко-експлуатаційні характеристики автопоїзда КрАЗ для перевезення сільськогосподарських вантажів, Клапань В. (2014)
Кравчук В. - Техніко-технологічне рішення молочної ферми на п’ятдесят корів, Луценко М., Смоляр В. (2014)
Лопушняк В. - Динаміка водно-фізичних показників темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом удобрення буряку цукрового в Західному Лісостепу України (2014)
Луценко М. - Сільськогосподарська техніка на "Агро-2014", Паніотова О., Ясенецький В. (2014)
Войтюк Д. - Засідання відділення агропромислового інжинірингу Академії інженерних наук України, Войнович О. (2014)
Світлій пам’яті видатного вченого Погорілого Леоніда Володимировича (13. 09. 1934 – 28. 09. 2003 рр. ) (2014)
Лопотко О. - Інтегральні зображення функцій класів Kn,a ,Kí ,à (2015)
Назаренко М. - Фрактальна апроксимація ермітовими сплайнами, Брязкало Т. (2015)
Асроров Ф. - Функція Гріна-Самойленка та існування інтегральних множин лінійних розширень диференціальних рівнянь з імпульсним впливом (2015)
Лучко А. - Слабко нелінійна крайова задача на півосі з сингулярністю першого роду, Процак Л. (2015)
Громик А. - Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment, Конет І. (2015)
Довгий Б. - Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts, Вакал Є., Вакал Ю. (2015)
Лесіна Є. - Про задачу Діріхле для диференціального рівняння з комутуючими матричними коефіцієнтами (2015)
Сєрова М. - Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії, Приставка Ю. (2015)
Ільченко О. - Єдиність розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними параболічного типу з випередженням, Шовкопляс Т. (2015)
Головащук Н. - Invariant subalgebra of universal enveloping algebra for orthogonal matrix Lie algebra (2015)
Степух В. - Annihilator subalgebras in Lie algebras of derivations (2015)
Русіна А. - Наближене оптимальне керування в формі оберненого зв'язку для параболічної системи зі швидко коливними коефіцієнтами (2015)
Нагорний Володимир Никифорович (14.03.1945 – 18.06.2015) (2015)
Тарасенко І. - Історія друкування книги І. Г. Спаського "Дукачі та дукати України” (за листами І. Г. Спаського і С. А. Таранушенка) (2015)
Дорохіна Т. - Ніжинські етнографічні замітки в щоденнику Є. Ю. Спаської, Луговик Т. (2015)
Гейда О. - Епістолярій Євгенії та Івана Спаських в особовому фонді Дмитра Бочкова (2015)
Зозуля С. - Листування І. Г. Спаського з В. К. Пухтинським (2015)
Kedun I. - Archaeological research in Nizhyn’s territory in 2012-2014 (2015)
Лесик Л. - Діяльність ремісничих цехів Ніжина та їх взаємодія з міським магістратом (XVII-XVIII ст.) (2015)
Токарев С. - Козацько-старшинська родина Борсуків у суспільно-політичному житті Української козацької держави другої половини XVII—XVIII ст. (2015)
Діденко Т. - Ніжинське товариство Червоного Хреста (2015)
Нагорна Н. - Медицина під знаком свастики: заклади охорони здоров’я Ніжинщини в умовах німецької окупації (1941-1943 років), Лихута О. (2015)
Гордієнко Д. - Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині (2015)
Кислиця П. - Реалії Ніжина початку ХІХ ст. у п’єсі Івана Кочерги "Фея гіркого мигдалю” (2015)
Мицик Ю. - Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О. М. Лазаревського (продовження), Тарасенко І. (2015)
Травкіна О. - Опис Ніжинського магістрату 1781 р. (2015)
Морозов О. - Рец. на кн.: Описи нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы середины XIX — первой трети XX вв.: исслед. и док. / сост.: Самойленко А. Г., Зозуля С. Ю., Потапенко М. В.; Нежин. гос. ун-т им. Н. Гоголя, Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. — Нежин : НГУ им. Н. Гоголя, 2013. — 192 с. ; илл. (2015)
Самойленко О. - Рец. на кн.: Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики / С. Ю. Зозуля ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Північно-Східне регіональне відділення. — К. : Видавець Олег Філюк. — 344 с. ; іл. (2015)
Кондрашов В. - Сторінки історії села Прохори на Ніжинщині (2015)
Титул, зміст (2009)
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України 90 років (2009)
Голян В. А. - Інституціональні передумови імплементації концесійних відносин у сфері водокористування (2009)
Дмитрієва О. О. - Еколого-економічні аспекти питного водопостачання, Мосейчук А. А., Проскурня М. І. (2009)
Головня Ю. І. - Сутність і структура господарських зв'язків аграрних і переробних підприємств (2009)
Зливка В. М. - Роль нормування праці в забезпеченні раціонального та ефективного застосування всіх видів ресурсів (2009)
Комірна В. В. - Соціальні засади розвитку фундаментальних понять регіональної економічної політики (2009)
Журкану О. М. - Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу на регіональному рівні (2009)
Олексюк О. І. - Споживач як ключовий суб'єкт в управлінні результативністю підприємства (2009)
Хвесик Ю. М. - Методологія дослідження конкурентоспроможності продовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - Перспективи залучення іноземних інвестицій до АПК України в умовах фінансової кризи (2009)
Гончар Гончар - Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Кіровоградській області, Т. І. (2009)
Селезньова О. В. - Аналіз чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування в сучасних умовах господарювання (2009)
Фундатор системи випробувань (2014)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - - Виступив з доповіддю на Всеукраїнському Аграрному Форумі; - Продовжує захищати земельні права аграріїв; - "Мінагрополітики України продовжує успішно виконувати міжурядовий контракт з Китаєм" (2014)
Кравчук В. - Концептуальна модель функціонування машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства, Падюка Т., Падюка Р. (2014)
Дунь C. - Техніко-експлуатаційні характеристики автопоїзда КрАЗ для перевезення сільськогосподарських вантажів *, Клапань В. (2014)
Овсянніков С. - Мотоагрегати та мотознаряддя: відповідність умов роботи оператора санітарно-гігієнічним нормам (2014)
Бабіцький В. - Ефективність використання сучасних дощувальних машин із забором води з тимчасових зрошувачів (2014)
Ясенецький В. - Тракторні причепи і напівпричепи: огляд конструкцій, Дерев’янко Д., Чорношкур В., Ковпак Н., Паніотова О. (2014)
Яворов В. - No-till чи оранка: вибирає кожен, Вахняк В., Пустова З., Хомовий М., Макалюк В. (2014)
Покотило І. - Тривалість міжфазних та вегетаційного періодів розвитку рослин коріандру залежно від ширини міжрядь, норми висіву та сорту культури (2014)
Надикто В. - Визначення максимального буксування колісних рушіїв з урахуванням обмеження їх тиску на ґрунт (2014)
Луценко М. - Сільськогосподарська техніка на "Агро-2014" *, Паніотова О., Ясенецький В. (2014)
Васильєв О. - Знову подякую долі (2014)
Титул, зміст (2009)
Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України проведено Ювілейну міжнародну наукову конференцію "Розвиток продуктивних сил України: від В. І. Вернадського до сьогодення” (2009)
Щурик М. В. - Регулювання земельних відносин місцевими органами самоврядування (2009)
Голданов В. В. - Методологічні основи раціонального землекористування (2009)
Новаковська І. О. - Економічні механізми формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Ієрархічний підхід при дослідженні генетичних горизонтів грунтів і при класифікації грунтових меж (2009)
Кириченко О. А. - Кредитна безпека аграрного сектору України, Кудря І. В. (2009)
Михайлов Г. М. - Числова реалізація моделі формування парку сільськогосподарських літальних апаратів, Марінцева К. В. (2009)
Олексюк О. І. - Особливості та пріоритети результативного розвитку національної економіки у глобальному середовищі (2009)
Єрмаков О. Ю. - Інтенсифікація виробництва винограду на інноваційній основі, Удахін В. В. (2009)
Кощій О. В. - Ризики функціонування ринку молочних продуктів України (2009)
Чудновець І. В. - Оптимізація митно-тарифного регулювання імпорту м'яса в Україну (2009)
Фраєр О. В. - Інституційні засади формування крупних інтегрованих структур в аграрному секторі (2009)
Титул, зміст (2009)
Мельник Л. Л. - Прибутковість і рентабельність фермерських господарств в Україні (2009)
Куценко В. І. - Соціальна інфраструктура — важливий чинник стійкого функціонування сільської економіки (концептуальні підходи) (2009)
Покотилова В. І. - Проблеми організації і планування науково-технічних нововведень в аграрній сфері (2009)
Щурик М. В. - Приватизація земельних ресурсів у Карпатському макрорегіоні: основні недоліки та переваги (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Проблема стійкості типів земель при організації їх використання та впорядкування (2009)
Голданов В. В. - Формування раціональної структури земель сільськогосподарського призначення (2009)
Волощук О. Г. - Сутність економічної ефективності на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Артюх Т. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку овочевого ринку України (2009)
Титул, зміст (2009)
Сабадаш В. В. - Еколого-економічні проблеми водогосподарського комплексу та організаційно-економічні заходи з їх вирішення, Маценко О. М. (2009)
Жибак М. М. - Використання трудових ресурсів аграрними підприємствами у Західному регіоні, Пасемник О. Г., Саранчук О. М. (2009)
Мельник Л. Л. - Стан та перспективи розвитку спеціалізації фермерських господарств України (2009)
Крейдич І. М. - Ефективність функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні (2009)
Прокопенко Н. С. - Методологічні засади оподаткування валового доходу (2009)
Миндра І. А. - Особливості трансформаційних процесів у системі управління регіональним АПК (2009)
Шевченко О. М. - Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків молока і молокопродукції (2009)
Тимошенко М. М. - Оцінка ефективності діяльності працівників апарату управління в організаціях (2009)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - - "Ми сьогодні можемо сказати, що ми не тільки годуємо, а й опалюємо країну"; - "До 10 млрд. кубометрів газу за 5 років отримає Україна за допомогою аграріїв"; - Мінагрополітики подовжило співпрацю в рамках двох основних Українсько-Німецьких проектів (2014)
Погорілий В. - Агрегати для загортання сидератів та рослинних решток. Результати випробувань (2014)
Зора В. - Обладнання кліткове для утримання курей-несучок ТБК, Громадська В., Ковтун О. (2014)
Федорак В. - Стан та перспективи технічного забезпечення кормоприготувальною технікою господарств Івано-Франківської області (2014)
Овсянніков С. - Мотоагрегати та мотознаряддя: відповідність умов роботи оператора санітарно-гігієнічним нормам * (2014)
Вдовиченко А. - Сівалка Тавричанка від ТОВ "Укрсільгоспмаш" (2014)
Мешій В. - Техніка заводу елеваторного обладнання "Сокол" (2014)
Литвиненко О. - Техніка від компанії КОНКОРД: Всеукраїнський День поля "Техніка успішного виробництва" (2014)
Тавлуй І. - Роль системи управляння якістю у підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Гуменюк Ю. - До методики визначення амплітудно-частотної характеристики розпушувальної лапи культиватора (2014)
Герасименко Р. - Система моніторингу урожайності сільськогосподарських культур, Броварець О. (2014)
Митрофанов О. - Регіональний День поля-2014 в Південно-Українській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Мігальов А., Єфімова Н. (2014)
Шустік Л. - День поля від фірми "КОНКОРД", Маринін С. (2014)
Богданова Н. - Інновації, тенденції і перспективи сучасного тваринництва: одна з найбільших виставок галузі EuroTier-2014 знову збирає професіоналів в Ганновері (Німеччина) (2014)
Титул, зміст (2009)
Крисанов Д. Ф. - Нові виклики перед сільськими територіями і нові підходи та інструменти по їх подоланню, Удова Л. О. (2009)
Березянко Т. В. - Формування корпоративних відносин на ринку землі (2009)
Мельник Л. Ю. - Концептуальні засади щодо постіндустріальної моделі аграрної сфери економіки України, Сєдих А. А. (2009)
Швиденко М. З. - Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки, Стариченко Є. М. (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Управління конкурентоспроможністю на засадах маркетингової діяльності в аграрній сфері (2009)
Крейдич І. М. - Механізм залучення коштів в інфраструктурні проекти (2009)
Сичова М. О. - Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу, Шевченко Н. О. (2009)
Шишкін В. О. - Планування потреби в персоналі як один з основних чинників успішного розвитку підприємства, Рогова І. В. (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Розвиток фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників (2009)
Галенко О. І. - Особливості цінового моніторингу в зернопродуктовому підкомплексі Миколаївської області (2009)
Качний О. С. - Стан і тенденції розвитку світового рибного господарства і його роль у продовольчому забезпеченні населення (2009)
Лаврук В. В. - Інвестиційно-інноваційна діяльність на продовольчому ринку (2009)
Гаман П. І. - Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Оптимізація раціональної структури виробництва сільськогосподарського підприємства (2009)
Саква О. В. - Формування структури виробництва на ринку олійних культур (2009)
Постанова від 19 грудня 2014 р. № 13 "Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя" (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг) (2015)
Ізарова І. О. - Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Сисоєнко Г. І. - Проблемні питання застосування окремих норм КПК у кримінальному провадженні (2015)
Морозова С. Є. - Перше вітчизняне дослідження про становлення інституту опіки та піклування в історико-правовому вимірі: приклад, що гідний наслідування (2015)
Михайло Вайнагій поділився досвідом стажування в суді Бронкса (2015)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Механізми і форми розвитку інтеграції в агропромисловому виробництві (2009)
Лаврук В. В. - Використання ресурсів інноваційної діяльності в сільському господарстві (2009)
Прокопенко Н. С. - Динаміка змін у системі оподаткування в сільському господарстві України (2009)
Щурик М. В. - Духовна складова інституціонального забезпечення приватизації земельних ресурсів макрорегіону (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Правове й економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Наукові категорії проблемно-цільового підходу до природокористування та землекористування (2009)
Качний О. С. - Визначення ефективності виробництва продукції рибного господарства (2009)
Жибак М. М. - Напрями удосконалення ресурсного потенціалу АПК в окремих областях Західного регіону, Кузьмович П. М. (2009)
Демчук Н. І. - Механізм планування стратегічного розвитку на рівні суб'єктів господарювання (2009)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Гарагонич О. В. - Адаптація корпоративного законодавства України до права ЄС (2015)
Козак І. А. - Проблемні питання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні щодо повної реабілітації політичних в’язнів" (2015)
Вереша Р. В. - Філософсько-правові аспекти вини у кримінальному праві (2015)
Василина Н. В. - Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта (2015)
Назимко Є. С. - Ювенальне законодавство Республіки Кіпр щодо застосування покарання та інших засобів кримінально-правового реагування до неповнолітніх (реферативний огляд) (2015)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Розвиток внутрішньогосподарської агропромислової інтеграції (2009)
Лаврук В. В. - Методичні основи визначення ефективності інноваційної політики в агропромисловому секторі (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Критерії і показники оцінки стійкості фермерських господарств (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу сільських територій Карпатського регіону (2009)
Жибак М. М. - Тенденції розвитку трудового аграрного потенціалу окремих областей Західного регіону, Дацко Т. О. (2009)
Москаленко В. О. - Теоретичні аспекти вибору кадрової стратегії на підприємствах (2009)
Обиход Г. О. - Економіка пожеж у природних екосистемах (2009)
Тітова С. П. - Особливості прояву ризику в діяльності аграрних підприємств (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Засади інтеграційно-економічних зв'язків в агропромисловому виробництві (2009)
Лаврук В. В. - Розвиток ринку інновацій в Україні (2009)
Міненко М. А. - Умови ефективного функціонування cистеми управління професійних об'єднань в аграрній сфері економіки України (2009)
Прокопенко Н. С. - Методика структурного розрахунку сукупного податкового тягаря (2009)
Курбацька Л. М. - Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності продовольчого ринку, Ільченко Т. В., Кожушко І. Г. (2009)
Руженський М. М. - Державне регулювання розвитку сільських домогосподарств у трансформаційному суспільстві (2009)
Бейдик Н. М. - Теоретичні положення формування попиту і пропозиції м'ясо-сального виробництва в Полтавському регіоні (2009)
Шатрова О. - Екоефективність альтернативних джерел палива: вирощення та переробка ріпаку (2009)
Титул, зміст (2009)
Гіндес О. Г. - Відновлення інтеграційних процесів в АПК (2009)
Лаврук В. В. - Взаємодія важелів наукової, технічної і агопромислової політик (2009)
Погріщук Б. В. - Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України (2009)
Прокопенко Н. С. - Податкова політика і регулювання агропромислового виробництва: уроки і перспективи (2009)
Піддубна О. О. - Математична модель динаміки виробничого потенціалу підприємства (2009)
Карасьова Н. А. - Оптимізація графіків виплат лізингових платежів (2009)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал у контексті соціально-орієнтованої праці сільського господарства (2009)
Сулима М. І. - Економічні аспекти регулювання рівня оплати праці та її структури в сільськогосподарських підприємствах (2009)
Пархоменко Н. А. - Сучасний стан сільськогосподарського виробництва та його вплив на людські ресурси галузі (2009)
Закалюжна І. В. - Особливості формування стратегії в аграрному підприємстві (2009)
Постанова від 20 березня 2015 року № 2 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2014 році та завдання на 2015 рік" (2015)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Узагальнення про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Кір’якова Н. П. - Деякі аспекти необхідності вдосконалення положень Закону України "Про судовий збір", Хараджа Н. В. (2015)
Бринзанська О. В. - Дослідження доказів безпосередньо на стадії апеляційного перегляду кримінального провадження (2015)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє номінанта золотої відзнаки "Визнання року–2009” Колонщинську сільську раду, що на Київщині (2009)
Крисанов Д. Ф. - Сільський туризм: здобутки, перешкоди, перспективи, Удова Л. О. (2009)
Єрмаков О. Ю. - Трудові ресурси сільських територій та ефективність їх використання в сільськогосподарських підприємствах, Жибак М. М., Величко О. В. (2009)
Прокопенко Н. С. - Україна, європейські держави і сукупний податковий тягар: порівняльний аналіз (2009)
Попов О. І. - Взаємозв'язок логістики та маркетингу в господарській діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Вплив контурності та віддалі місцеположення земельних ділянок на результати економічної оцінки землі сільськогосподарського призначення в умовах Карпатського регіону (2009)
Клєцова Н. В. - Прогнозування змін в інвестиційному забезпеченні аграрного сектору економіки Сумської області (2009)
Кубатко О. В. - Особливості реалізації концепції сталого розвитку територій (2009)
Ткачук О. С. - Сутність, підходи та особливості до класифікації витрат в обліку нафтогазовидобувних підприємств (2009)
Рішення у цивільних справах (2015)
Рішення у кримінальних справах (2015)
Гарагонич О. В. - Підстави виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств (2015)
Вереша Р. В. - Суб’єктивні ознаки складу корупційного правопорушення (злочину) (2015)
Андрушко П. П. - Проблемні питання кримінальної відповідальності судді (суддів) за постановлення завідомо неправосудного рішення та підстав і порядку повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, склад якого передбачений ст. 375 КК (2015)
Титул, зміст (2009)
Микитенко В. В. - Ціннісно-орієнтоване моделювання управління забезпеченням та реалізацією природоохоронної політики в державі, Кузьменко Г. Г. (2009)
Могильний О. М. - Політиці зайнятості на селі — стратегічні рішення (2009)
Жибак М. М. - До питання покращення зайнятості сільського населення Західного регіону України (2009)
Комеліна О. В. - Стратегічні засади реалізації інноваційно-інвестиційного розвитку регіону (2009)
Македонський А. В. - Стан та основні напрями підвищення рівня інтесифікації виробництва у свинарстві, Бабаєв О. Ю. (2009)
Прокопенко Н. С. - Оподаткування і економічне зростання агропромислового виробництва (2009)
Олішевська А. М. - Сутність, значення і особливості забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств (2009)
Ткачук О. С. - Формування обліку витрат нафтогазовидобувний підприємств та фактори впливу на процес (2009)
Бажеріна К. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки торгової марки (2009)
Прокопенко Н. С. - Монографія "Податкове регулювання агропромислового виробництва". Рецензія (2009)
Титул, зміст (2009)
Щурик М. В. - Інноваційні пріоритети сталого розвитку (2009)
Катан Л. І. - Довгострокові біологічні активи в контексті міжнародних облікових стандартів та звітності, Павлова Г. Є. (2009)
Кобушко И. М. - Основы формирования системы эколого-экономического обоснования биоинноваций в растениеводстве, Абрамчук М. Ю. (2009)
Міщенко Д. А. - Маркетинг сільськогосподарських підприємств як напрям підприємницької діяльності (2009)
Череп А. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку молочних продуктів (2009)
Волощук О. Г. - Впровадження стратегічних цільових нормативів економічної ефективності виробництва продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Однорог М. А. - Особливості сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств інвестиційними ресурсами (2009)
Дирбавка О. Р. - Матеріально-технічні ресурси сільськогосподарських підприємств (2009)
Петриченко О. А. - Оптимізація машинно-тракторного парку та закономірності зміни потреби в інвестиціях у рослинництві та кормовиробництві (2009)
Тичина О. Л. - Формування комплексної системи внутрішнього і зовнішнього контролю збуту продукції птахівництва (2009)
Титул, зміст (2009)
Щурик М. В. - Соціальна складова процесу відтворення земельних ресурсів (2009)
Калетник Г. М. - Кластеризація виробництва біопалива — шлях до енергобезпеки України (2009)
Бутко М. П. - Поліський АПК як база формування місцевих продовольчих ринків, Зеленська О. О., Зеленський С. М. (2009)
Міщенко Д. А. - Організація служби маркетингу сільськогосподарського підприємства (2009)
Крушельницька Т. А. - Управлінський облік та його складові, Павлова Г. Є. (2009)
Калінчик М. В. - Варіанти організації оптимальних за розмірами спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції молочного скотарства (2009)
Волощук О. Г. - Розробка системи бюджетування в управління економічною ефективністю виробництв продукції на підприємствах олійно-жирової промисловості (2009)
Обідіна Я. І. - Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємства та економічна доцільність їх впровадження (2009)
Олійник О. О. - Фінансова рівновага в управлінні грошовими потоками відтворювальних процесів аграрного виробництва (2009)
Орлик С. Н. - Структурно-функциональный дизайн нанокомпозитных катализаторов для процессов продуцирующего и экологического катализа, Соловьев С. А., Капран А. Ю., Канцерова М. Р., Кириенко П. И., Губарени Е. В. (2015)
Барышников Г. В. - Квантовохимический дизайн новых полимерных материалов на основе тетраоксо, Карауш Н. Н., Минаева В. А., Минаев Б. Ф. (2015)
Соловйов В. В. - Кінетика елементарних актів окисно-відновних реакцій на межі фаз "тверде тіло–електроліт", Коваленко С. С. (2015)
Пилипчук Є. В. - Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронова кислота/ діетилентриамінпентаоцтова кислота/Gd3+, Зубчук Ю. О., Петрановська А. Л., Туранська C. П., Горбик П. П. (2015)
Титул, зміст (2009)
Пилипенко І. В. - Синтез і сорбційні властивості монтморилоніту, інтеркальованого полігідроксокомплексами алюмінію і титану, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2015)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє номінанта почесної відзнаки "Національне визнання – 2009” ВАТ "Кожухівське” (2009)
Петрановська А. Л. - Магнітні рідини на основі магнетиту і доксорубіцину для спрямованої доставки лікарського засобу, Абрамов М. В., Туранська С. П., Горбик П. П., Кусяк А. П. (2015)
Сінгаєвський І. О. - Управління асортиментом як важлива складова конкурентної стратегії підприємства в умовах кризи, Репіч Т. А. (2009)
Резанова Н. М. - Вплив хімічної природи матричного полімера на закономірності течії та процеси структуроутворення в розплавах сумішей полімерів, Цебренко М. В., Мельник І. А., Цебренко І. О., Дзюбенко Л. С., Сап’яненко О. О. (2015)
Павлов О. І. - Економічні механізми забезпечення розширеного відтворення сільських території України (2009)
Петрик І. С. - Особливості стабілізації наночастинок міді та срібла цистеїном у водних колоїдних розчинах, Єременко А. М., Смирнова Н. П., Маринін А. І., Ольшевський В. В. (2015)
Лук'янова М. М. - Розвиток сільського туризму в процесі диверсифікації сільської економіки (2009)
Махно С. М. - Вплив безконтактного диспергування вуглецевих нанотрубок на електрофізичні властивості композитів з поліхлортрифторетиленом (2015)
Калетнік Г. М. - Інженерний менеджмент в агропромисловому виробництві як механізм економічного зростання і конкурентоспроможності галузі (2009)
Шульга С. В. - Влияние микрокристаллической целлюлозы на физико-механические свойства эпоксикомпозитов, Старокадомский Д. Л., Левина А. М., Зорина А. В., Огенко В. М. (2015)
Мащенко В. П. - Ефективність маркетингової діяльності виробників плодоовочевої продукції в Україні (2009)
Фреїк Д. М. - Процеси структуроутворення у парофазних наноконденсатах PbTe:Bi на ситалі, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Уманців Р. В. (2015)
Гордієнко В. П. - Визначення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення за багатокритеріальним підходом (2009)
Кашпур В. А. - Связанная вода в комплексе ДНК–хлорофиллин, Песина Д. А., Хорунжая О. В., Малеев В. Я., Шестопалова А. В. (2015)
Семишкур В. В. - Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2009)
Капченко Р. Л. - Формування робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму (2009)
Головченко Н. М. - Роль органічного сільського господарства у підвищенні добробуту сільського населення в Житомирській області (2009)
Олішевська А. М. - Питання теорії і практики забезпечення конкурентоспроможності об'єктів у аграрному секторі економіки (2009)
Подік О. А. - Розвиток інфраструктури регіону як один із головних важелів розвитку галузі свинарства (2009)
Титул, зміст (2015)
Петрашенко Д. В. - Шляхи вдосконалення механізмів дипломатичної роботи з метою забезпечення гуманітарних потреб української діаспори закордоном (2015)
Івах І. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку туристських послуг в харківському регіоні в контексті реалізації його економічних інтересів, Богдан Н. М., Оболенцева Л. В. (2015)
Волкова Н. В. - Чинники ефективної адаптації персоналу підприємств будівельної галузі, Дроздик А. В. (2015)
Пилипенко А. А. - Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства, Литвиненко А. О. (2015)
Одарченко Д. М. - Розрахунок економічної ефективності впровадження в досконалених методик товарознавчої оцінки томатних овочів, Скібіна С. О., Михайлик В. І., Соколова Є. Б. (2015)
Сушко Н. І. - Контроль як функція казначейського обслуговування державного бюджету України: сучасний стан та напрями удосконалення (2015)
Новородовська Т. С. - Особливості управління результатами творчої, інноваційної діяльності – інтелектуальною власністю освітян, науковців і підприємців (2015)
Угодникова Е. И. - Оценка и управление потенциалом развития строительных предприятий (2015)
Басараб М. М. - Роль громадських організацій у формуванні громадянського суспільства на закарпатті у 80–90-ті роки XX століття (2015)
Малець Н. Б. - Проблеми інтеграції, виховання та духовного розвитку особистості у громадянському суспільстві на прикладі ромської національної меншини другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Малець О. О. - Освітньо-національні орієнтири російської національної меншини Закарпаття 40–90-х рр. ХХ ст. (2015)
Тарасенко О. О. - Представники народницького напрямку микола костомаров та іван лашнюков (школа істориків університету Св. Володимира) (2015)
Москальов М. В. - Психологічний супровід входження молодих педагогів в освітню організацію (2015)
Мельничук О. Б. - Емоційна складова професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Малишева О. О. - Генетичний поліморфізм плідників стерляді (Acipenser Ruthenus) за мікросателітними днк-маркерами, Курта Х. М., Калакайло Л. І., Шинкаренко Л. М., Спиридонов В. Г. (2015)
Заміховська О. Л. - Соціологічні аспекти освіти в генезі мережного суспільства (2015)
Курбан О. В. - Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат (2015)
Крымец Л. В. - Микрософия. зарождение нового направления (2015)
Хачатуров Е. Б. - Адміністративно-правові чинники митного оформлення комплектуючих і запасних частин імпортованих для ремонту суден в Україні (2015)
Титул, зміст (2009)
Калетник Г. М. - Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Сучасні форми землекористування та покращення природно-ресурсного потенціалу сільських територій (2009)
Драган І. В. - Розвиток макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки (2009)
Туболець І. І. - Посилення ролі місцевих бюджетів (2009)
Левченко О. П. - Організація обліку біологічних активів у тваринництві (2009)
Міщенко Д. А. - Ефективна система інженерно-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2009)
Тодоров О. В. - Стратегія впровадження сучасних ринкових механізмів біржової торгівлі спотовими та строковими контрактами на зерновому ринку України в умовах членства в СОТ (2009)
Самойленко Б. В. - Перспективні напрями трансформації регіональних водогосподарських комплексів (2009)
Назаренко І. М. - Лізинг — джерело оновлення капіталу підприємств аграрного сектора (2009)
Нагірна Л. В. - Управління конкурентними перевагами сільськогосподарських підприємств (2009)
Несторяк Ю. Ю. - Аналіз економічної ефективності лісогосподарської діяльності ДП "Путильський лісгосп" (2009)
Тимошенко Т. М. - Особливості механізму відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам (2009)
Від редактора (2013)
Посохов С. И. - "Своевременные размышления" о теориях памяти, типах культуры и смыслах истории (2013)
Склокін В. В. - Суспільна значущість історії в сучасній Україні: деякі попередні міркування (2013)
Бондаренко С. К. - Історія читання: контекст і авантекст (2013)
Еремеев П. В. - Исследования численности старообрядческого населения Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. (2013)
Крючкова Н. Д. - Проблемы изучения образа жизни новой социально-политической элиты викторианской Англии в историографии второй половины XX в. (2013)
Любавський Р. Г. - Повсякденне життя робітників Харкова 1920-1930-х рр.: проблемы історіографії (2013)
Морозова О. С. - Актуальні проблеми українсько-польських відносин в новітній польській історіографії (2013)
Сєряков С. О. - Єзуїтське шкільництво як чинник культурного розвитку Речі Посполитої в польській історіографії другої половини 1830-х - початку 1850-х рр. (2013)
Філіпенко Л. В. - Російські дореволюційні жіночі журнали: проблеми історіографії (2013)
Вовк О. І. - Образи В. Н. Каразіна на сторінках енциклопедичних видань кінця XIX - початку XXI ст. (2013)
Головко О. Б. - In memoriam: Микола Макарович Пакуль (2013)
Куделко С. М. - Заметки к творческой биографии Е. П. Тамма или несколько слов о становлении историографии как учебной и научной дисциплины в Харькове (2013)
Інтерв 'ю з Войцехом Вжосеком (2013)
Лесков А. М. - Из воспоминаний: начало (2013)
Киселева Ю. А. - Письма В. П. Бузескула к В. С. Иконникову (2013)
Лавров В. В. - "У нас завязалась связь надолго..." из переписки М. С. Грушевского с В. И. Вернадским (2013)
Памяти Б. А. Шрамко (2013)
Павло Степанович Сохань (2013)
Відомості про авторів (2013)
Список скорочень (2013)
Титул, зміст (2009)
Калетнік Г. М. - Науково обгрунтовані сівозміни для ефективного вирощування біомаси (2009)
Прокопенко Н. С. - Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері через податкові механізми (2009)
Головня О. М. - Соціальна підтримка як передумова відтворення економічного потенціалу сільського господарства: регіональний аспект (2009)
Мазур М. В. - Інфляція на споживчому ринку: монетарний аспект (2009)
Реутов В. Є. - Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах (2009)
Іванишин В. В. - Становлення ефективного аграрного виробництва шляхом відновлення техніко-технологічної бази підприємств (2009)
Міщенко Д. А. - Стратегічні напрями зростання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2009)
Левченко О. П. - Відображення в бухгалтерському обліку земель та їх якісного стану (2009)
Бондаренко О. С. - Теоретичні аспекти логістики: еволюція розвитку та сучасне трактування (2009)
Василик Н. М. - Комплексне використання лісоресурсного потенціалу регіону: переваги, сучасний стан та перспективи (2009)
Мащенко В. П. - Ефективність маркетингової діяльності виробників плодоовочевої продукції в Україні (2009)
Попова Т. В. - Оптимізація функціонування економічного механізму вітчизняного ринку молока, Краснодєд Т. Л. (2009)
Орєхова А. І. - Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств (2009)
Чигирик К. О. - Принципи та методи управління та регулювання економічними ризиками (2009)
Титул, зміст (2015)
Червоный И. Ф. - Влияние кислорода и углерода на образование окислительных дефектов упаковки в монокристалическом кремнии, Бубинец А. В. (2015)
Кондратюк В. А. - Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з лунками, Письменний Є. М., Терех О. М. (2015)
Масюк А. С. - Сорбційні властивості дрібнодисперсних металовмісних полімер-силікатних матеріалів, Катрук Д. С., Левицький В. Є. (2015)
Одарченко Д. М. - Формування товарознавчих характеристик та розширення товарного асортименту продуктів із дикорослих ягід, Одарченко М. С., Карбівнича Т. В., Карпенко З. П. (2015)
Петров С. А. - Синтез и исследование производных оксазол-5-онов на основе α,β-ненасыщенных кетонов (2015)
Новиков Р. С. - Методи оптимізації ldpc коду з метою покращення порогу виправлення помилок (2015)
Бондаренко О. П. - Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы, Гузий С. Г., Захарченко Е. Д. (2015)
Ларук Ю. В. - Вплив полімер-силікатного наповнювача та полістиролу на процес желювання і властивості полівінілхлоридних пластикатів, Масюк А. С., Левицький В. Є. (2015)
Морозов Д. А. - Высокоэффективный поиск и анализ элементов дорожной разметки (2015)
Самодуров В. П. - Дослідження та оптимізація процесу підготовки сировини для видобутки олії методом пресування (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": термодинамика проводника с током, информационно-управляемый аккумулятор и квантовая энтропия (2015)
Титул, зміст (2009)
Чепурко В. В. - Взаємовідносини при управлінні страховими ризиками сільськогосподарських виробників (2009)
Жибак М. М. - До питання проблем та перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва (2009)
Левченко О. П. - Загальна характеристика методичних підходів щодо формування витрат у сільськогосподарських підприємствах (2009)
Малік Л. М. - Ефективність управління власністю в діяльності сільськогосподарських підприємств (2009)
Сахно Л. А. - Стратегічний облік у системі управління витратами аграрних підприємств, Трачова Д. М. (2009)
Павленко О. П. - Роль основних засобів у виробництві та сутність їх відворення в умовах кризи (2009)
Скорук О. П. - Оцінка мотивації праці в сільськогосподарському виробництві регіону (2009)
Дяків Р. С. - Інноваційний вектор паливно-екологічної експансії в автотранспортній сфері, Бохан А. В. (2009)
Драган І. В. - Роль іноземних інвестицій у процесі розвитку національного господарства в умовах глобалізації (2009)
Крючко Л. С. - Організаційні форми освоєння інновацій у сільському господартві (2009)
Ковалюк Б. І. - Передумови розвитку підприємницького суспільства на селі (2009)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Свідома та несвідома модернізація аграрних інституцій (2013)
Масюк Ю. В. - Теоретичні аспекти обрання моделі державної підтримки цін та доходів сільськогосподарських виробників, Череп А. В., Сєдих А. А. (2013)
Погріщук Б. В. - Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу, Гончаренко А. І. (2013)
Скорук О. П. - Орендні земельні відносини в сільському господарстві України в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення, Зубар І. В. (2013)
Яців С. Ф. - Державна підтримка розвитку тваринництва в господарствах населення (2013)
Коковіхін С. В. - Наукові підходи до розробки інноваційних методів планування та оперативного управління зрошенням на локальному рівні господарств, Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Анін В. І. - Виробничі можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" щодо класу логістичних задач економічних систем, Куліков П. М., Бондар О. А. (2013)
Шукалович В. Ф. - Виробництво цукрового буряка та цукру в Україні: вплив процесів вертикальної інтеграції, структуризації ринків та сучасні загрози стабільності (2013)
Руденко Є. М. - Фінансові результати сільськогосподарських підприємств та напрями їх поліпшення, Скоромна О. Ю. (2013)
Кравченко М. В. - Розвиток та модернізація державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції (2013)
Замула Х. П. - Сучасний стан ведення лісового господарства в Україні (2013)
Гєллєр Є. Б. - Аналіз основних методів процесу бюджетування на підприємстві (2013)
Титул, зміст (2013)
Демешок О. О. - Ресурсно-функціональне забезпечення розбудови і запровадження еколого-економічного моніторингу України в контексті сталого розвитку та наближення до стандартів ЄС, Драган І. В., Микитенко В. В. (2013)
Нікіфорова Л. О. - Державне стимулювання виробника сільськогосподарської продукції до діяльності на земельній ділянці заданої площі (2013)
Самарець Н. М. - Використання інформаційних технологій у статистичному аналізі даних для аграрних підприємств, Харченко Є. М., Чорна Н. О. (2013)
Пуліна Т. В. - Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості (2013)
Ситник Г. В. - Вдосконалення підходів до планування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі (2013)
Череп А. В. - Створення сприятливих умов для здійснення інвестиційно-господарської діяльності у аграрному секторі економіки України, Коробов О. О. (2013)
Тодорюк С. І. - Законодавчо-нормативний базис і процес розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Ліщинський М. П. - Стан і тенденції розвитку інтегрованих корпоративних структур в аграрному секторі економіки України (2013)
Вiтряк Т. Б. - Особливості та тенденції рівня циклічності виробництва основних сільськогосподарських культур України (2013)
Фротер О. С. - Особливості прояву соціальної напруженості в діяльності аграрних підприємств (2013)
Марченко Т. В. - Гармонізація державного регулювання щодо фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства (2013)
Гой В. В. - Економічні інститути у системі протидії кримінальним банкрутствам в Україні (2013)
Руденко Н. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами та видатками державних вищих навчальних закладів (2013)
Посохов С. И. - Кафедра как институциональная общность: юбилейные заметки (2014)
Алеврас Н. Н. - Магистратура в контексте диссертационной культуры: дореволюционный опыт историко-научного сообщества в историографическом ракурсе (2014)
Болебрух А. Г. - Историография – дисциплина-изгой? (2014)
Гришина Н. В. - Диссертационные диспуты конца 1920-х гг.: становление новых дисциплинарных нормативов (на примере диспутов Н. М. Дружинина и А. И. Неусыхина) (2014)
Дроснева Э. - Тропинки историографии в Болгарии (2014)
Маловичко С. И. - Трансформация функций истории истории в системе исторической науки (2014)
Орлов И. Б. - Современная историография нэпа (к вопросу о составлении "исследовательской карты") (2014)
Румянцева М. Ф. - Источниковедение и историография в структуре исторической науки: опыт сравнительного анализа становления дисциплинарности (2014)
Сташчик Д. - Основні модернізаційні тенденції в польській локальній і регіональній історіографії: попередній огляд (2014)
Богдашина Е. Н. - Историографические сюжеты в творчестве М. М. Ковалевского (2014)
Булыгина Т. А. - Страницы жизни и творчества В. А. Романовского: вдали от Украины (2014)
Греченко В. А. - Професор С. В. Пахман: життя в науці та наука в житті (2014)
Куделко С. М. - Автобиографические тексты историка – значимый элемент жанрового разнообразия историографии: заметки к теме (2014)
Посохова Л. Ю. - Книги з історії в особистій бібліотеці харківського інтелектуала XVIII ст. (2014)
Черказьянова И. В. - Ленинградский период деятельности Е. Г. Кагарова: вклад в изучение этнографии немцев СССР (2014)
Дмитриев Александр Николаевич. Интервью (2014)
Кравченко Володимир Васильович. Інтерв'ю (2014)
Воспоминания о Харьковском университете профессора Людвига Якоба (2014)
Лесков А. М. - Из воспоминаний: началo (продолжение) (2014)
Лев Зиновьевич Копелев и Харьковский университет: воспоминания и документы (2014)
Станчев М. Г. - Профессор Марин Дринов в воспоминаниях потомков (Дринов А. А. "Взгляд из окопа". В. А. Сафронов-Дринов "По следам моего прадеда". – Воронеж, 2013. – 255 с.) (2014)
Склокін В. В. - Рецензія (Rethinking Modern European Intellectual History / Ed. by Darrin M. McMahon and Samuel Moyn. Oxford: Oxford University Press, 2014, 305 p.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Морозова Г. С. - Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України (2013)
Вініченко І. І. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи, Маховський Д. В. (2013)
Файзрахманов Ф. М. - Развитие отраслевых и рыночных позиций ведущей десяткой мировых производителей сельскохозяйственной техники в 2008—2012 гг. (2013)
Гура А. М. - Організаційно-економічні засади формування системи збуту в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Корнєєв М. В. - Вдосконалення елементів системи управління діяльністю окремих суб'єктів фінансового сектору (2013)
Булуй О. Г. - Лізинг як інструмент інвестування молочного скотарства, Гуменюк А. О. (2013)
Демидюк С. М. - Регулювання реалізації необробленої деревини в Україні (2013)
Галицький О. М. - Шляхи удосконалення обліку зернових культур в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Ярковий А. О. - Оцінка ефективності управлінської роботи органів місцевого самоврядування (2013)
Чехович Г. Т. - Формування ефективної державної політики в сфері економічної безпеки регіону (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні проблеми формування та реалізації регіональних програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Ліщук Н. М. - Еколого-економічні дослідження меліорованих земель регіону: термінологічний апарат (2013)
Ковалів О. Р. - Проблеми використання трудового потенціалу в сільському господарстві Івано-Франківської області (2013)
Галан О. Є. - Концепція персонал-контролінгу (2013)
Титул, зміст (2013)
Загурський О. М. - Методологічні підходи дослідження інфраструктури аграрного сектора в контексті інституціональної теорії (2013)
Гура А. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2013)
Галицький О. М. - Організаційно-економічні підходи до обліку та оцінки трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Федун І. Л. - Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Ярмолюк О. Ф. - Методичні підходи до відображення емфітевзису в обліку (2013)
Жук І. Л. - Якість життя населення як результат формування та реалізації стратегії продовольчої безпеки країни, Юрик Я. І. (2013)
Шпак Л. О. - Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Нездоймінов С. Г. - Терруар як основа розвитку винного туризму на півдні України (2013)
Іртищева І. О. - Управління інституціональними змінами: сутнісно-теоретичний аспект, Крупіца І. В. (2013)
Луцька Н. І. - Соціальний захист населення та забезпечення прав людини (2013)
Чехович Г. Т. - Пріоритети та першочергові завдання державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кутаренко Н. Я. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Кащук К. М. - Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2013)
Стеценко С. П. - Оцінка регіональної економічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2013)
Павлова Г. Є. - Методологія формування цілісної системи державного управління сільськогосподарським виробництвом (2013)
Речка К. М. - Структура сектора сільськогосподарських підприємств та їх прибутковість (2013)
Танклевська Н. С. - Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України, Карнаушенко А. С. (2013)
Бахматюк О. Р. - Інфраструктурні складові інвестиційного розвитку аграрного регіону (2013)
Пашко Д. В. - Механізми забезпечення ефективного розвитку аграрної сфери регіонів України (2013)
Клочко В. М. - Актуальні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в Україні (2013)
Євсєєва І. В. - Планування виробничої програми на молокопереробних підприємствах, Москаленко В. О. (2013)
Згурська О. М. - Маркетингові аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молокопереробної галузі (2013)
Матвєєв П. М. - Забезпечення економіко-екологічного розвитку системи землеволодінь і землекористувань у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бодрецький М. В. - Управління ризиком ліквідності як ресурсом (2013)
Короленко Н. В. - Логістичний аспект управління туристичними підприємствами: формування позитивного іміджу регіону (2013)
Венгерук Н. П. - Проблемні аспекти сертифікації аудиторів України в контексті міжнародних вимог, Ятчук А. В. (2013)
Чехович Г. Т. - Розробка концептуальних засад системи економічної безпеки регіонів (2013)
Стеценко С. П. - Формування інституційного середовища забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Титул, зміст (2013)
Шкільов О. В. - Ринкові реформи приватизації промислових підприємств, земельних ресурсів та їх наслідки (2013)
Павлова Г. Є. - Критерії та фактори розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Шкуратов О. І. - Оцінка земель у процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва (2013)
Крупа В. Р. - Рівень життя сільського населення у контексті формування умов для людського розвитку, Мартинюк Н. В. (2013)
Буцька О. Ю. - Методика оцінки податкового навантаження: порівняльний аналіз (2013)
Пашко Д. В. - Стратегічні напрями підвищення продовольчого самозабезпечення регіону (2013)
Лебедева В. В. - Розвиток теорії диверсифікації в аграрній економіці (2013)
Пилипів Н. І. - Оцінка вибуття запасів на підприємствах целюлозно-паперової галузі, Борисовський М. І. (2013)
Стеценко С. П. - Стратегічне управління системою економічної безпеки регіону (2013)
Маховський Д. В. - Розробка регіональної стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК (2013)
Волчанська Л. В. - Імперативи та джерела інвестування сільськогосподарських підприємств (2013)
Боднарчук Т. Л. - Вплив політики протекціонізму на розвиток сільського господарства українських земель ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Іванюк У. В. - Доцільність розвитку виробництва екологічної аграрної продукції в Україні (2013)
Окселенко Н. О. - Оборотні активи сільськогосподарських підприємств: теоретичні засади та практичні аспекти (2013)
Скакуненко О. О. - Теоретико-методичні аспекти стійкого розвитку хлібопекарних підприємств (2013)
Поліщук К. В. - Зелений бізнес на Хмельниччині — перспективи розвитку, Ділайчук С. Ю. (2013)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє. Село Барахти (2009)
Плаксієнко В. Я. - Обгрунтування і вибір інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки (2009)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство в інституціональній архітектоніці водокористування: світовий досвід та вітчизняні реалії (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Класифікація ландшафтів для цілей типології земель (2009)
Голданов В. В. - До питання еколого-економічної оцінки грунтів (2009)
Волощук О. Г. - Методичні підходи і принципи виміру економічної ефективності підприємств по переробленню олієсировини (2009)
Кобернюк С. О. - Стан ринку продукції свинарства в умовах економічної кризи (2009)
Витоптова В. А. - Економічна оцінка м'ясного скотарства Кіровоградської області та конкурентоспроможності його продукції (2009)
Селезньова О. В. - Особливості процесу управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування (2009)
Прокопенко О. А. - Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільського господарства у Донецькій області (2009)
Чорна Л. О. - Особливості формування політики зайнятості населення в сільськогосподарських регіонах, Коваленко О. О., Степанюк О. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Кузин А. В. - Влияние введения твердого восстановителя в железорудный слой на восстановление оксидов железа (2013)
Гридин А. Ю. - Прокатка биметаллических алюминиево-стальных полос, полученных валковой разливкой-прокаткой, Хвист В. А., Шапер М. (2013)
Косолап Н. В. - Исследование газодисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь, Куземко Р. Д. (2013)
Лысенко Т. В. - Использование метода анализа иерархий для выбора оптимального состава противопригарных покрытий замороженных форм, Худенко Н. П., Замятин Н. И., Солоненко Л. И. (2013)
Бондарь А. А. - Самосинхронизация динамических процессов в литейной форме, Прокопович И. В., Жукова А. В., Козишкурт Е. Н. (2013)
Анищенко Н. Ф. - Десульфурация чугуна на литейных дворах доменных печей ПрАО "Донецксталь" – металлургический завод", Зборщик А. М., Стец В. П., Рыжов М. В., Шаповал И. Н., Крикунов Б. П., Ивлев В. П., Гринишин А. Б. (2013)
Парахневич Е. Н. - Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН (2013)
Корниенко А. Л. - Симметрично-волновая многоцветовая термометрия в металлургии (2013)
Матвієць Є. О. - Особливості виплавки титанових сплавів з високим вмістом ніобію в електронно-променевій установці (2013)
Надашкевич Р. С. - Новый прогрессивный метод получения многослойных и биметаллических изделий (2013)
Петренко Д. А. - История, состояние и перспективы развития температурных измерений в металлургии, Корниенко А. Л. (2013)
Валерию Петровичу Лихошве - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Кисиль В. В. - О целесообразности разработки баланса добычи и потребления угля в Украине, Минаев А. А., Ярошевский С. Л., Кузьмич О. Ю. (2013)
Новохатский А. М. - Влияние тотермана на процесс движения шлака в горне доменной печи, Диментьев А. О., Михайлюк Г. Д. (2013)
Шевченко А. Ф. - Развитие процесса ковшовой десульфурации чугуна вдуванием зернистого магния, Двоскин Б. В., Вергун А. С., Маначин И. А., Остапенко А. В., Шевченко С. А., Башмаков А. М., Троценко Э. А., Лю Дун Ие, Шью Рен Люи (2013)
Товаровский И. Г. - Проблемы замещения кокса в доменной плавке продуктами газификации низкосортных углей, Меркулов А. Е. (2013)
Матвеева М. О. - Структура и свойства низкохромистых чугунов, микролегированных титаном (2013)
Жуков Л. Ф. - Влияние спектральных характеристик систем пирометрии излучения на методические погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлургических объектов, Корниенко А. Л. (2013)
Александру Петровичу Чейляху - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Найдек В. Л. - Переработка и использование сталеплавильных шлаков, Курпас В. И., Мельник С. Г. (2013)
Богушевский В. С. - Прогнозирование выхода жидкой стали в конвертере, Скачок А. Э. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського