Галицький О. М. - Організаційно-економічні підходи до обліку та оцінки трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Федун І. Л. - Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Ярмолюк О. Ф. - Методичні підходи до відображення емфітевзису в обліку (2013)
Жук І. Л. - Якість життя населення як результат формування та реалізації стратегії продовольчої безпеки країни, Юрик Я. І. (2013)
Шпак Л. О. - Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Нездоймінов С. Г. - Терруар як основа розвитку винного туризму на півдні України (2013)
Іртищева І. О. - Управління інституціональними змінами: сутнісно-теоретичний аспект, Крупіца І. В. (2013)
Луцька Н. І. - Соціальний захист населення та забезпечення прав людини (2013)
Чехович Г. Т. - Пріоритети та першочергові завдання державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кутаренко Н. Я. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Кащук К. М. - Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2013)
Стеценко С. П. - Оцінка регіональної економічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2013)
Павлова Г. Є. - Методологія формування цілісної системи державного управління сільськогосподарським виробництвом (2013)
Речка К. М. - Структура сектора сільськогосподарських підприємств та їх прибутковість (2013)
Танклевська Н. С. - Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України, Карнаушенко А. С. (2013)
Бахматюк О. Р. - Інфраструктурні складові інвестиційного розвитку аграрного регіону (2013)
Пашко Д. В. - Механізми забезпечення ефективного розвитку аграрної сфери регіонів України (2013)
Клочко В. М. - Актуальні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в Україні (2013)
Євсєєва І. В. - Планування виробничої програми на молокопереробних підприємствах, Москаленко В. О. (2013)
Згурська О. М. - Маркетингові аспекти забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств молокопереробної галузі (2013)
Матвєєв П. М. - Забезпечення економіко-екологічного розвитку системи землеволодінь і землекористувань у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бодрецький М. В. - Управління ризиком ліквідності як ресурсом (2013)
Короленко Н. В. - Логістичний аспект управління туристичними підприємствами: формування позитивного іміджу регіону (2013)
Венгерук Н. П. - Проблемні аспекти сертифікації аудиторів України в контексті міжнародних вимог, Ятчук А. В. (2013)
Чехович Г. Т. - Розробка концептуальних засад системи економічної безпеки регіонів (2013)
Стеценко С. П. - Формування інституційного середовища забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Титул, зміст (2013)
Шкільов О. В. - Ринкові реформи приватизації промислових підприємств, земельних ресурсів та їх наслідки (2013)
Павлова Г. Є. - Критерії та фактори розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Шкуратов О. І. - Оцінка земель у процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва (2013)
Крупа В. Р. - Рівень життя сільського населення у контексті формування умов для людського розвитку, Мартинюк Н. В. (2013)
Буцька О. Ю. - Методика оцінки податкового навантаження: порівняльний аналіз (2013)
Пашко Д. В. - Стратегічні напрями підвищення продовольчого самозабезпечення регіону (2013)
Лебедева В. В. - Розвиток теорії диверсифікації в аграрній економіці (2013)
Пилипів Н. І. - Оцінка вибуття запасів на підприємствах целюлозно-паперової галузі, Борисовський М. І. (2013)
Стеценко С. П. - Стратегічне управління системою економічної безпеки регіону (2013)
Маховський Д. В. - Розробка регіональної стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК (2013)
Волчанська Л. В. - Імперативи та джерела інвестування сільськогосподарських підприємств (2013)
Боднарчук Т. Л. - Вплив політики протекціонізму на розвиток сільського господарства українських земель ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Іванюк У. В. - Доцільність розвитку виробництва екологічної аграрної продукції в Україні (2013)
Окселенко Н. О. - Оборотні активи сільськогосподарських підприємств: теоретичні засади та практичні аспекти (2013)
Скакуненко О. О. - Теоретико-методичні аспекти стійкого розвитку хлібопекарних підприємств (2013)
Поліщук К. В. - Зелений бізнес на Хмельниччині — перспективи розвитку, Ділайчук С. Ю. (2013)
Титул, зміст (2009)
Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє. Село Барахти (2009)
Плаксієнко В. Я. - Обгрунтування і вибір інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки (2009)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство в інституціональній архітектоніці водокористування: світовий досвід та вітчизняні реалії (2009)
Гуцуляк Ю. Г. - Класифікація ландшафтів для цілей типології земель (2009)
Голданов В. В. - До питання еколого-економічної оцінки грунтів (2009)
Волощук О. Г. - Методичні підходи і принципи виміру економічної ефективності підприємств по переробленню олієсировини (2009)
Кобернюк С. О. - Стан ринку продукції свинарства в умовах економічної кризи (2009)
Витоптова В. А. - Економічна оцінка м'ясного скотарства Кіровоградської області та конкурентоспроможності його продукції (2009)
Селезньова О. В. - Особливості процесу управління фінансовими ресурсами підприємств сільськогосподарського машинобудування (2009)
Прокопенко О. А. - Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільського господарства у Донецькій області (2009)
Чорна Л. О. - Особливості формування політики зайнятості населення в сільськогосподарських регіонах, Коваленко О. О., Степанюк О. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Кузин А. В. - Влияние введения твердого восстановителя в железорудный слой на восстановление оксидов железа (2013)
Гридин А. Ю. - Прокатка биметаллических алюминиево-стальных полос, полученных валковой разливкой-прокаткой, Хвист В. А., Шапер М. (2013)
Косолап Н. В. - Исследование газодисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь, Куземко Р. Д. (2013)
Лысенко Т. В. - Использование метода анализа иерархий для выбора оптимального состава противопригарных покрытий замороженных форм, Худенко Н. П., Замятин Н. И., Солоненко Л. И. (2013)
Бондарь А. А. - Самосинхронизация динамических процессов в литейной форме, Прокопович И. В., Жукова А. В., Козишкурт Е. Н. (2013)
Анищенко Н. Ф. - Десульфурация чугуна на литейных дворах доменных печей ПрАО "Донецксталь" – металлургический завод", Зборщик А. М., Стец В. П., Рыжов М. В., Шаповал И. Н., Крикунов Б. П., Ивлев В. П., Гринишин А. Б. (2013)
Парахневич Е. Н. - Физико-механические свойства металла при электрошлаковой наплавке стали 20ХН3А на сталь 45ХН (2013)
Корниенко А. Л. - Симметрично-волновая многоцветовая термометрия в металлургии (2013)
Матвієць Є. О. - Особливості виплавки титанових сплавів з високим вмістом ніобію в електронно-променевій установці (2013)
Надашкевич Р. С. - Новый прогрессивный метод получения многослойных и биметаллических изделий (2013)
Петренко Д. А. - История, состояние и перспективы развития температурных измерений в металлургии, Корниенко А. Л. (2013)
Валерию Петровичу Лихошве - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Кисиль В. В. - О целесообразности разработки баланса добычи и потребления угля в Украине, Минаев А. А., Ярошевский С. Л., Кузьмич О. Ю. (2013)
Новохатский А. М. - Влияние тотермана на процесс движения шлака в горне доменной печи, Диментьев А. О., Михайлюк Г. Д. (2013)
Шевченко А. Ф. - Развитие процесса ковшовой десульфурации чугуна вдуванием зернистого магния, Двоскин Б. В., Вергун А. С., Маначин И. А., Остапенко А. В., Шевченко С. А., Башмаков А. М., Троценко Э. А., Лю Дун Ие, Шью Рен Люи (2013)
Товаровский И. Г. - Проблемы замещения кокса в доменной плавке продуктами газификации низкосортных углей, Меркулов А. Е. (2013)
Матвеева М. О. - Структура и свойства низкохромистых чугунов, микролегированных титаном (2013)
Жуков Л. Ф. - Влияние спектральных характеристик систем пирометрии излучения на методические погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлургических объектов, Корниенко А. Л. (2013)
Александру Петровичу Чейляху - 60 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Найдек В. Л. - Переработка и использование сталеплавильных шлаков, Курпас В. И., Мельник С. Г. (2013)
Богушевский В. С. - Прогнозирование выхода жидкой стали в конвертере, Скачок А. Э. (2013)
Кукуй Д. М. - Влияние модифицирования на особенности формирования структуры и свойств стали марки Р6М5Л, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности заполнения формы крупной стальной отливки с использованием этажной литниковой системы с прямым стояком, Тарасевич Н. И., Примак И. Н. (2013)
Жуков Л. Ф. - Исследование влияния термометрических характеристик металлических сплавов на погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой пирометрии излучения, Корниенко А. Л. (2013)
Охотский В. Б. - Выбросы в конвертерных процессах (2013)
Головко Л. Ф. - Электроэрозионная обработка фасонных отверстий множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2013)
Грицюк В. Ю. - Розрахунок удару тілом по консольній балці (2015)
Савченко О. В. - Визначення ефективних динамічних характеристик електров’язкопружних композиційних матеріалів, Деркач О. Л., Ющенко С. М. (2015)
Харжевський В. О. - Числовий синтез несиметричних важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 5-го порядку (2015)
Степанов М. С. - Исследование влияния термомеханических явленийи параметров комбинированного осевого инструмента на силу резания, Иванова М. С (2015)
Хрєстін Р. М. - Розроблення структури математичної моделі енергетичного балансу дугової сталеплавильної печі (2015)
Артюх Т. М. - Використання алюмінієвих сплавів у виробництві велосипедних рам (2015)
Болотов Г. П. - Ручне дугове зварювання будівельних сталей малоамперною дугою модульованим струмом, Олексієнко С. В., Болотов М. Г. (2015)
Иванов В. П. - Исследование процесса электродуговой наплавки коррозионностойкого слоя ленточным электродом с управляемым механическим переносом, Лаврова Е. В., Солидор Н. А., Моргай Ф. В. (2015)
Казимир В. В. - Мережеве планування в режимі реального часу з використанням апарату темпоральних логік, Посадська А. С. (2015)
Трофимчук О. М. - Кусково-поліноміальна апроксимація яружних функцій, Кряжич О. О. (2015)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем у військовій справі (2015)
Волокита А. - Використання алгоритму поведінки бактерій для моделювання навантаження на клієнт-серверну мережу, Каплунов А., Лупинос А. (2015)
Зайцев С. В - Параметрична адаптація турбокодів в умовах апріорної невизначеності (2015)
Зарiцький О. В. - Застосування основ теорії комунікацій для розроблення інформаційних систем моделювання професійної діяльності (2015)
Корнієнко І. В. - Ефективність функціонування автоматизованої кадастрової системи (2015)
Корнієнко І. В. - Дискретизація геоінформаційного простору під час моделювання електромагнітного забруднення довкілля, Корнієнко С. П. (2015)
Корнієнко І. В. - Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів, Кошма А. І. (2015)
Крячок С. Д. - Розроблення просторової математичної моделі постійної поправки електронних віддалемірів, Мамонтова Л. С. (2015)
Мельник О. О. - Дослідження властивостей алгоритму складання розкладів за критерієм сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності (2015)
Терещук О. І. - Досвід функціонування перманентної GNSS-станції "Чернігів" (CNIV) у мережі EPN, Нисторяк І. О. (2015)
Чедия Н. Л. - Отделение для разгрузки сети операторского класса на основе технологии Wi-Fi, Чхартишвили М. В. (2015)
Осідач А. О. - Математична модель електронного документа (2015)
Сергієнко О. А. - Розпізнавання образів як ефективний інструмент під час вирішення задач у приладобудуванні, Топал А. В., Вислоух С. П. (2015)
Nesterenko S. - Model oriented method of bit error rate measurement in 802. 11 wireless networks, Nesterenko Yu. (2015)
Синчук О. Н. - Анализ электромагнитных процессов в системе: синхронный электрический двигатель – IGB транзисторный преобразователь частоты тока в цепи статора и ротора, Михайличенко Д. А., Бойко С. Н., Городний А. Н. (2015)
Алексеевский Д. Г. - Объяснение эффекта автооптимизации электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием (2015)
Дудла І. О. - Актуальність імпортозаміщення целюлозовмісної сировини у виробництві паперової продукції в Україні (2015)
Асланян С. А. - Суспільна значущість від розроблення та впровадження продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Денисенко Т. М. - Органолептичні та фізико-хімічні методи оцінювання якості питного молока, яке реалізується в торговельній мережі м. Чернігова (2015)
Іванова І. М. - Розроблення рекомендацій щодо збереження земель завдяки утилізації вмісту мулових карт, Котельчук А. Л., Сємака О. М., Крупко В. А. (2015)
Коваленко О. В. - Моделювання події радіоактивного забруднення тритієм (2015)
Коваленко С. В. - Особливості підготовки фахівців професійного спрямування "Геодезія, картографія та землеустрій" у Чернігівському національному технологічному університеті (2015)
Терещук О. І. - Побудова кусково-лінійної моделі для ґрунтових проб, Наровлянська О. Ю. (2015)
Мовенко В. І. - Деякі проблеми прибережних захисних смуг річок України, Новик П. П. (2015)
Сидоренко І. І. - Державний контроль за раціональним використанням та охороною земель (2015)
Воронюк Ю. Ю. - Актуальні проблеми деградації земель у Карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу, Беспалько Р. І. (2015)
Щербак Ю. В. - Про обґрунтування параметрів теодолітних ходів під час виконання кадастрових зйомок, Iванов В. М., Бринь М. Я. (2015)
Титул, содержание (2013)
Арабей А. В. - Синтез сплавов системы Al-Si из алюмоматричных композиций,полученных с использованием отходов алюминия и кварцевого песка, Рафальский И. В., Немененок Б. М. (2013)
Лущик П. Е. - Исследование влияния модифицирующих и армирующих добавок на процесс затвердеванияи формирование зоны усадочных дефектов в эвтектических силуминах, Рафальский И. В. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности заполнения формы крупной стальной отливки с использованием этажной литниковой системы с обратным стояком, Тарасевич Н. И., Примак И. Н. (2013)
Кукуй Д. М. - Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств противопригарных покрытий, модифицированных наноструктурированными материалами, Рудницкий Ф. И., Николайчик Ю. А. (2013)
Тараненко Н. А. - Влияние физико-технологических и механических свойств пенополистироловой модели на размерную точность и шероховатость отливок, Гутько Ю. И. (2013)
Богушевский В. С. - Регулирование скорости пресс-поршня машин литья под давлением, Антоневич Я. К. (2013)
Жуков Л. Ф. - Влияние излучательной способности на систематические погрешности многоцветовой линейной симметрично-волновой пирометрии излучения в металлургии, Корниенко А. Л. (2013)
Титул, зміст (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Від сільського вчителя до відомого вченого: результат сплаву долі і талану непересічної людини (До 65-річчя Олександра Івановича Павлова) (2014)
Герман Стоянов: "Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке" (2014)
Крисанов Д. - Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності (2014)
Куревіна І. - Приватні трансферти, споживання та інвестиції в Україні: оцінки VAR/VEC (2014)
Шедяков В. - Розширення ресурсної бази бізнес-розвідки в контексті вдосконалення організаційної культури компанії на тлі розвитку інтеграційних процесів (2014)
Кіндзерський Ю. - Державне замовлення в Україні та напрями формування контрактної системи його реалізації для цілей розвитку (2014)
Буга Н. - Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції, Кулик Н., Зуякова Л. (2014)
Судомир С. - Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектора економіки України (2014)
Іртищева І. - Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Карпук А. - Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження (2014)
Ступень О. - Кластеризація земельно-господарських систем (2014)
Багрій М. - Ефективність капіталовкладень у розвиток туристичної галузі (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Керимов К. - Маркетинг нефтепродуктов Азербайджана (2014)
Орлова В. - Критичний аналіз змін в обліку статутного капіталу, Кафка С. (2014)
Шестакова О. - Відповідальність та скептицизм внутрішніх аудиторів в оцінці ризиків шахрайства (2014)
Савченко В. А. - Проблеми кадрової політики в Україні. Дороніна О. А. Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні / О. А. Дороніна. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 395 с. (2014)
Перемога української революції: крах моделі компрадорського капіталізму? (2014)
Титул, зміст (2014)
Інавгураційна промова Президента України Петра Порошенка (2014)
Довгий шлях до Європи (2014)
Ілларіонов А. - Четверта світова війна (2014)
Бжезінський З. - Українська проблема. Протистояння російському шовінізму (2014)
Бабіченко В. - Структура акціонерної власності в Україні в контексті диспропорцій розвитку корпоративного сектору (2014)
Бобух І. - Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства (2014)
Редзюк Є. - Законодавче забезпечення фондового ринку України: поточні проблеми та можливості імплементації світових стандартів (2014)
Олефір В. - Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського Союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів (2014)
Голян В. - Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення, Мельник Т., Шестак М. (2014)
Шедяков В. - Форсайт-програмування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень (2014)
Павлов В. - Оцінка діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів, Трофімчук М. (2014)
Гуцул І. - Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України (2014)
Сохнич А. - Дослідження й розробка методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земельних ресурсів, Кульбака О., Харачко М. (2014)
Шворак А. - Вплив консолідації земель сільськогосподарського призначення на розмір земельної ренти та ціну земель (2014)
Ліщук Н. - Моніторинг підтоплення меліорованих земель Волині з використанням даних ДЗЗ для попередження негативних еколого-економічних наслідків (2014)
Чайкін О. - Крива Кузнеця: погляд з позиції екологічної сертифікації виробництва (2014)
Новицька Н. - Розвиток акцизного оподаткування нафтопродуктів в Україні (2014)
Свиноус І. - Проблеми підвищення прибутковості виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України, Іванова Л., Радько В. (2014)
Лемішко О. - Теоретико-методичні засади визначення параметрів фінансової стабільності підприємства (2014)
Наливайченко К. - Процеси інформатизації діяльності бізнес-компаній (2014)
Парсяк К. - Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг (2014)
Цаповська М. - Новий формат теорії сталого розвитку (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Титул, содержание (2013)
Бондаренко С. В. - Определение коэффициента теплоотдачи в системе металл-валок при валковой разливке-прокатке алюминиевых сплавов, Гридин А. Ю., Столбченко М. Ю., Шапер М. (2013)
Дудченко А. В. - Особенности сифонного способа заполнения формы при получении крупной стальной отливки в условиях скоростной заливки, Тарасевич Н. И., Примак И. Н., Щеглов В. М. (2013)
Коновалов Ю. В. - Математическая модель и алгоритм расчета режимов и параметров прокатки полос на одно- и двухклетевом станах Стеккеля, Хохлов А. С. (2013)
Соценко О. В. - Компьютерная оценка формы графита в высокопрочном, ковком и сером чугунах (2013)
Охотский В. Б. - Мал золотник, да дорог... Процессы (2013)
Самарай В. П. - Алгоритмы расчета вероятных рыночных цен на продукцию цветных металлов и сплавов (2013)
Леониду Соломоновичу Малинову - 80 лет (2013)
Титул, содержание (2013)
Найдек В. Л. - Актуальные вопросы производства транспортного металла на металлургических предприятиях Украины, Дубоделов В. И., Ноговицын А. В. (2013)
Троцан А. И. - О факторах, влияющих на качество рельсовой стали и рельсов, Каверинский В. В., Кошулэ И. М., Носоченко А. О. (2013)
Бабаченко А. И. - Перспективы повышения качества железнодорожных колес, изготовленных из непрерывнолитой заготовки, Рослик А. В., Демина Е. Г., Кныш А. В., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А. (2013)
Рудюк А. С. - Эксплуатационные испытания рельсов из кислородно-конвертерной стали марки К76Ф производства ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ" на железных дорогах Украины, Азаркевич А. А., Восковец Ю. А., Дурасов А. В. (2013)
Рудюк А. С. - Повышение качества и расширение сортамента закаленных рельсов из конвертерной стали, Азаркевич А. А., Лебедев А. Д., Попов Е. С., Гончаренко Е. В., Труфанова О. И. (2013)
Шипицин С. Я. - Новые рельсовые и колесные стали для железнодорожного транспорта недалекого будущего, Бабаскин Ю. З., Короленко В. П., Золотарь Н. Я. (2013)
Ботштейн В. А. - Освоение производства конвертерной рельсовой стали в ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", Рудюк А. С., Чичкарев Е. А., Попов Е. С., Кошулэ И. М., Костыря И. Н. (2013)
Величко А. Г. - Обоснование чисел подобия для физического моделирования тепловых процессов взаимодействия микрохолодильников с жидким металлическим расплавом при непрерывной разливке колесной стали, Синегин Е. В., Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С. (2013)
Герасун О. Б. - Основні дерматологічні ознаки захворювань печінки, Литвин Г. О., Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В., Грицко Р. Ю. (2015)
Берегова А. А. - Стан симпато-адреналової системи у хворих на псоріаз з різним ступенем тяжкості клінічного перебігу (2015)
Бондаренко Г. М. - Перинатальные риски: трихомоноз новорожденных, Осинская Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Джораева С. К., Кочетова Н. В., Федорович Т. В., Щербакова Ю. В. (2015)
Кондакова А. К. - Изучение антиоксидантного звена глутатионовой системы в плазме крови и эритроцитах больных урогенитальным микоплазмозом, Бондаренко Г. М., Федорович Т. В., Цымбал В. Н. (2015)
Коркунда С. В. - Гомеомезатерапия патологических рубцов, Олейник Г. А., Григорьева Т. Г., Шапкин А. С. (2015)
Бардова К. О. - Деякі аспекти лікування рубців (2015)
Макарчук А. О. - Новий терапевтичний підхід до корекції інволютивних дефектів шкіри обличчя, ускладнених маласезійною інфекцією (2015)
Солошенко Є. Н. - Исследование параметров гидратации и поверхностного натяжения плазмы крови больных ограниченной склеродермией, Беляев Г. М., Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2015)
Татузян Е. Г. - Решение деликатных проблем без хирургического вмешательства, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2015)
Запольский М. Э. - Случай пусталезного псориаза. Особенности клинической классификации и терапевтического контроля заболевания, Ниточко О. И., Борисова К. А., Нерубащенко С. В. (2015)
Бронова И. М. - Особенности течения акне, индуцированного приемом анаболических стероидов (2015)
Правила для авторов (2015)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Крейдич І. М. - Особливості інвестиційного страхування в Україні (2009)
Цехановіч В. Б. - Іноземні інвестиції як чинник перспективного розвитку регіонів (2009)
Щурик М. В. - Особливості інноваційної моделі відтворення земельних ресурсів аграрного сектора (2009)
Багорка М. О. - Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах, Білоткач І. А. (2009)
Кириченко О. А. - Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи, Кудря І. В. (2009)
Ліманський А. - Міжнародні орієнтації підприємств на сучасному ринку — маркетинговий аспект, Драбік І. (2009)
Коніжай М. В. - Методи оцінки стабільності та економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності при довгостроковому кредитуванні (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст різних типів (2009)
Баженова Ю. В. - Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України (2009)
Метеленко Н. Г. - Формування організаційної структури управління як складової внутрішнього господарського механізму промислового підприємства (2009)
Жибак М. М. - Соціально-економічні проблеми відтворення людських ресурсів села Західного регіону (2009)
Волощук О. Г. - Особливості та умови формування економічної ефективності виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики (2009)
Терещенко М. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2009)
Івашко Л. М. - Інновації в економіці: історія і сучасність (2009)
Криклій А. С. - Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура, Боровікова М. О. (2009)
Коніжай М. В. - Математична модель процесу управління забезпеченням економічної безпеки суб'єктів господарювання (2009)
Манцевич Ю. М. - Організаційні та фінансові механізми розвитку житлового господарства (2009)
Метеленко Н. Г. - Теоретичні аспекти організації виробництва в умовах розробки концепції проектування організаційної структури управління промисловим підприємством (2009)
Кудря Я. В. - Теоретичний аналіз суті управління корпораціями в машинобудуванні України (2009)
Ладиченко К. І. - Роль управління якістю у формуванні позитивного іміджу підприємства готельного господарства (2009)
Липова О. Ю. - Економічний ефект амортизації (2009)
Савельєв В. В. - Маркетингові стратегії в умовах зниження купівельної спроможності (2009)
Титул, зміст (2009)
Крейдич І. М. - Прогнозування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Україні (2009)
Любімов В. І. - Соціально-економічна сутність інвестицій у процесі їхньої реалізації (2009)
Федорак В. І. - Основні засади інвестиційної діяльності аграрних підприємств Прикарпаття (2009)
Чернікова О. В. - Залучення інвестицій у транспортну галузь України (2009)
Берестенко В. И. - Инвестиции и внешние эффекты (2009)
Шматенко Р. М. - Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно-розвинених країн (2009)
Крисак А. О. - Формування інноваційного потенціалу малого підприємства (2009)
Березянко Т. В. - Трансформації корпоративних структур у процесі розбудови національної ринковості (2009)
Кириченко О. А. - Нормативно-правове регулювання системи економічної безпеки підприємства, Коробчинський О. Л. (2009)
Манцевич Ю. М. - Вплив глобалізації та міграції на розвиток житлового господарства (2009)
Кудря Я. В. - Принципи і системи управління корпораціями в машинобудуванні: суть, взаємозв'язок, значення (2009)
Шишкін В. О. - Проблема плинності кадрів на підприємстві та шляхи її вирішення, Лозова Н. В. (2009)
Титул, зміст (2009)
Новини (2009)
Любімов В. І. - Інвестиційне середовище та його роль у залученні прямих іноземних інвестицій (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - Шляхи залучення та ефективного використання іноземних інвестицій у металургійній галузі України (2009)
Порвін М. Ю. - Механізми створення привабливого інвестиційного клімату в промисловості (2009)
Клєцова Н. В. - Економічна сутність інвестицій, їх види та передумови залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства (2009)
Ржавський Д. М. - Особливості здійснення прямих іноземних інвестицій в країнах Центральної і СхідноЇ Європи в період загострення світової фінансової кризи (2009)
Берестенко В. И. - Региональная и отраслевая структура инвестиций и их эффективность (2009)
Балик У. О. - Застосування реклами для покращення показників життєвого циклу інноваційного товару (2009)
Березянко Т. В. - Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору (2009)
Манцевич Ю. М. - Особливості розвитку житлового господарства міст (2009)
Дорошенко І. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Технічне оновлення як складова розширеного відтворення в сільському господарстві (2009)
Нехайчук Д. В. - Целевые фонды как составляющая финансовых ресурсов региона (2009)
Безбородова Т. В. - Впровадження методики оцінки інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємств машинобудування (2009)
Закомлистов С. В. - Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2009)
Пальчик І. М. - Сучасні тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази переробних підприємств (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Оцінювання інвестиційного середовища в умовах ризику (2009)
Крейдич І. М. - Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні (2009)
Анпілогова Ж. Д. - Управління інвестуванням агропромислового виробництва (2009)
Кутрань К. В. - Особливості венчурного інвестування в Україні (2009)
Єгорченко Н. О. - Організація науково-технічного та інноваційного розвитку українських підприємств у глобальній економіці (2009)
Березянко Т. В. - Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора (2009)
Желіхівська А. М. - Визначення ефективності функціонування інститутів інфраструктури фондового ринку України (2009)
Рибалко Н. О. - Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? (2009)
Іткін Д. Ф. - Вплив підприємства на розробку стратегії кредитно-фінансових установ (2009)
Костецький В. В. - Проблеми використання бюджетних трансфертів для підтримки підприємств міського електротранспорту (2009)
Москаленко В. О. - Модель механізму формування кадрового потенціалу підприємств харчової промисловості України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2009)
Куценко В. І. - Інвестиції в здоров'я — важливий чинник інноваційної стратегії (2009)
Легка Я. І. - Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація (2009)
Березянко Т. В. - Вплив корпоративного сектору на характер державного управління в трансформаційній економіці (2009)
Кобець В. М. - Тарифна дискримінація виробників на ринку олігополії з диференційованою продукцією (2009)
Марущак М. В. - Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю (2009)
Лівшиц В. Я. - Ключові характеристики ринку професійної офісної нерухомості у період фінансової кризи (2009)
Піддубна О. О. - Математичне забезпечення інформаційної системи управління виробничим потенціалом підприємства (2009)
Синкова К. В. - Pest-аналіз при проектуванні інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону (2009)
Капінус Л. В. - Механізм управління підвищенням продуктивності споживчо-орієнтованого підприємства (2009)
Пернацька О. О. - Основні напрями досліджень західних науковців у вивченні економіки культурної сфери та перспективи застосування їх результатів при плануванні розвитку регіонів в Україні (2009)
Трохимець О. І. - Трансформація сприйняття вищої освіти (2009)
Созанський Л. Й. - Факторний аналіз рентабельності капіталу будівельних підприємств України (2009)
Титул, зміст (2009)
Любімов В. І. - Принципи організації державного управління інвестиційними процесами (2009)
Васильченко Г. В. - Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію (2009)
Бодюк А. В. - Завдання і напрями внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики дев'яностих років, Видиборець В. П. (2009)
Шатрова О. - Енергозбереження — інструмент інвестиційного механізму (2009)
Комеліна О. В. - Методичні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2009)
Козик В. В. - Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення, Манзій В. П., Стояновський А. Р. (2009)
Криклій А. С. - Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках, Пікус Р. В., Легка Я. І. (2009)
Сазонець О. М. - Укрупнення компаній як фактор розвитку ринку інформаційних технологій (2009)
Бойко М. Г. - Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку (2009)
Прокопенко Н. С. - Регіональні особливості в оподаткуванні (2009)
Міненко М. А. - Організаційно-економічні особливості створення професійних об'єднань на сучасному етапі (2009)
Могилевская О. Ю. - Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике (2009)
Кондратюк А. П. - Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Погріщук Б. В. - Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання (2009)
Довгань Л. П. - Ефективність та конкурентність як фактор підвищення інвестиційної привабливості українського ринку корпоративних облігацій, Самкова Д. М. (2009)
Політова І. В. - Визначення напрямів удосконалення системи забезпечення інвестиційної діяльності в сфері телекомунікацій (2009)
Комеліна О. В. - Напрями вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в сучасних умовах (2009)
Романова О. О. - Світовий досвід організаційних інновацій (2009)
Абдуллін Р. М. - Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності (2009)
Мазур І. М. - Система конкурентних переваг діяльності кредитних спілок в умовах кризи, Чабан Ю. Ю. (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингова інформація та ентропійна характеристика прийняття управлінських рішень (2009)
Прокопенко Н. С. - Актуальні проблеми і підходи до побудови системи оподаткування підприємств агропромислового виробництва (2009)
Борейко В. І. - Роль додаткової праці у створенні багатства країни (2009)
Губар О. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації персоналу на ефективність роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби України (2009)
Завистовська Г. І. - Фінансовий контроль: становлення денефіції (2009)
Созанський Л. Й. - Удосконалення оцінки ефективності використання капіталу будівельними підприємствами України (2009)
Івата В. В. - Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу (2009)
Сафронська І. М. - Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, Бєлай Г. С. (2009)
Трохимец Е. И. - Методические подходы к исследованию стратегического планирования (2009)
Кондратюк Т. В. - Еволюція уявлень стосовно предмета науки державного управління та політики у зарубіжній соціальній думці (2009)
Кривко Н. І. - Доступ та компетенція державних службовців щодо використання інформації з обмеженим доступом, Клименко І. В. (2009)
Черв'якова О. В. - Концептуальні основи та існуючі підході до проблеми регулювання інноваційної діяльності на державному рівні (2009)
Комашенко Т. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної інфраструктури (2009)
Смірнов В. М. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для системи профтехосвіти (2007)
Пелевін Л. Є. - Вплив лідируючої ріжучої кромки деформатора на процес різання ґрунту, Пристайло М. О. (2007)
Заліско І. І. - Аналіз конструкцій автомобільних кранів та ефективність їх використання, Коваленко С. А. (2007)
Назаренко І. І. - Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем, Горіцький К., Климчук В. П., Петров В. Є. (2007)
Богуславський В. Є. - Вибір параметрів маніпуляторів для монтажу крупногабаритного скла вітрин з урахуванням природних факторів, Добровольский О. Г., Шаленко О. О., Ланін В. В., Савченко І. С. (2007)
Ловейкін В. С. - Результати експериментальних досліджень режимів руху роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Ловейкін В. С. - Побудова фізичної моделі роликової формувальної установки з рекупераційним приводом, Почка К. І. (2007)
Богуславський В. Є. - Встановлення законів руху удосконаленої центрифуги для формування залізобетонних тіл обертання, Шаленко О. О. (2007)
Пентюк Б. М. - Параметричний і структурний синтез вібросистем для пресування виробів із дрібнозернистих матеріалів (2007)
Нестеренко М. П. - Розрахунок рухомих рам віброплощадок на динамічні навантаження (2007)
Ланець О. С. - Один із підходів у створенні високочастотних електромагнітних вібраційних майданчиків для ущільнення бетоносумішей (2007)
Корнійчук Б. В. - Вибір та обґрунтування конструктивної схеми віброустановки для формування залізобетонних кілець (2007)
Гаврильченко О. В. - Створення тримасового циркуляційного вібраційного сепаратора з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас, Ланець О. С., Гурський В. М. (2007)
Гарнець В. М. - Визначення продуктивності процесів при формуванні на бфа, Булавка О. О. (2007)
Човнюк Ю. В. - Особливості вібраційних та віброударних технологічних процесів у пресованих "зв’язаних” структурах порошкових матеріалів (2007)
Басараб В. А. - Алгоритм чисельного розрахунку взаємодії робочого органу та середовища ударно-вібраційної машини (2007)
Тугай О. А. - Формування інформаційно-аналітичного підгрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подоланная відмов організаційних систем (2007)
Лагутін Г. В. - Теоретико-методологічні основи діяльності будівельних освітньо-інжиніронгових груп та аналітичні інструменти оцінки їх діяльності на ринку будівельних інвенцій (2007)
Ісаенко Ю. В. - Система обліку витрат робочого чау в будівництві (2007)
Воронецький С. С. - Ресурн-календарні моделі організації будівництва з інтугрованими елементами семантичних описів (2007)
Човнюк Ю. В. - Метод структурного представления непрерывных линеаризованных динамических систем электропривода технических устройств строительной индустрии (2007)
Горда Д. О. - Системи інтелектуального контролю й САПР ГСРП (2007)
Драган І. В. - Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні (2009)
Михайловська О. В. - Інтегрованість України у світовий інноваційно-інвестиційний процес (2009)
Мєдвєдкова Н. С. - ВЕЗ І ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України (2009)
Ставнича М. М. - Шляхи вдосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2009)
Лищишин М. О. - Стратегія інновацій та нанотехнологій, Шаповалов С. Ю. (2009)
Харів П. С. - Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності, Казмірчук С. В. (2009)
Мазур М. В. - Оцінка збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності в Україні (2009)
Жила Т. В. - Теоретичні засади соціального напряму економічної думки України в дослідженнях М. Бунге (2009)
Рижий І. М. - Підвищення ефективності використання ПДВ як регулятора економічного розвитку держави в умовах глобалізації (2009)
Атаманчук О. В. - Аналіз впливу регуляторного потенціалу оподаткування на розвиток туристичної та рекреаційної галузі АР Крим (2009)
Шапуров О. О. - Потенціал виробничо-господарсьої діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Максименюк О. С. - Аналіз сильних і слабких сторін організації телекоммунікацій (2009)
Бортнік А. М. - Формування ефективної системи бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами меблевої промисловості) (2009)
Пельтек Л. В. - Оцінка ефективності системи державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості (2009)
Халецька А. А. - Тенденції і чинники приросту фінансових ресурсів економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Олешко А. М. - Щорічне оцінювання державних службовців: організаційно-правовий аспект (2009)
Черв'якова О. В. - Сутність та зміст програмно-цільового державного управління інноваційної інфраструктурою (2009)
Міненко М. А. - Ріелторство в Україні (2013)
Кульчій І. О. - Проблеми та перспективи організації реформування системи державного управління в Україні (2013)
Погребняк Ю. В. - Феноменологія професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами (2013)
Новаченко Т. В. - Компаративізм дефініції авторитет (2013)
Федорів Т. В. - Медіа-репутація органів державної влади та специфіка її формування (2013)
Сибиряков С. О. - Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства (2013)
Радзімовська С. Ф. - Європейська інтеграція України (2013)
Костенок І. В. - Державні механізми оптимізації інтересів держави та місцевих громад (2013)
Бєлкін Л. М. - Концепти "влада", "держава", "державне управління", "громадянське суспільство": ґенеза виникнення, розвитку, взаємозв’язку та взаємодії (2013)
Олійник В. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в Україні (2013)
Стоян О. Ю. - Комплексний механізм державного управління і регулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2013)
Кулак Н. В. - Формування та принципи функціонування електронних систем торгівлі (2013)
Євтушенко О. Н. - Психологічна компетентність керівника органу державної влади (2013)
Дерун Т. М. - Актуальні питання бюджетного забезпечення місцевого самоврядування на 2013 та 2014 роки: загрози та перспективи (2013)
Андріяш В. І. - Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Жмудський Р. С. - Аналіз суспільних орієнтацій державних службовців України у контексті забезпечення політичної відповідальності влади (2013)
Бєлкін Л. М. - Належний адміністративний процес як чинник ефективного забезпечення законності у державному управлінні (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Методи оцінки державного регулювання модернізаційними процесами в промисловому комплексі (2013)
Івашків Ю. Д. - Напрями формування системи регіонального стратегічного планування (2013)
Харламова Г. О. - Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір (2009)
Дацій Н. В. - Розвиток іноземного інвестування в економіці (2009)
Бондар М. І. - Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості, Бондар Т. А. (2009)
Жученко З. О. - Інвестиційні ресурси підприємств: механізм регулювання (2009)
Вовк О. М. - Методичний інструментарій підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами авіаційно-ремонтних підприємств (2009)
Семенченко Н. В. - Проблеми реструктуризації великих підприємств (2009)
Тарасюк М. В. - Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі (2009)
Мусієць Т. В. - Трансформація світової валютної системи, Лавріненко О. В. (2009)
Волкова О. Г. - Фактори впливу на фінансову стабільність системи кредитної кооперації України (2009)
Бліхар М. М. - Оцінка економічних наслідків приєднання країн Центральної та Східної Європи до умов членства в ЄС (2009)
Рибчук А. В. - Перспективи інтеграції телекомунікаційної мережі України в єврорегіональну виробничу інфраструктуру (2009)
Мохонько Г. А. - Вплив нестабільного ринкового середовища на стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2009)
Тарасенко І. О. - Міжнародні стандарти якості в забезпеченні сталого розвитку легкої промисловості, Лісун Я. В. (2009)
Савчук В. А. - Аналіз використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області (2009)
Сакун М. Ю. - Необхідні інформаційні ресурси для оцінки вартості страхової компанії (2009)
Олійник О. О. - Формування фінансової політики грошових потоків у системі економічного відтворення аграрного виробництва (2009)
Дмитренко Г. В. - До уточнення парадигми внутрішнього фінансового контролю (2009)
Бесчастний В. М. - Механізм пільгового державного кредитування освітніх послуг (2009)
Пельтек Л. В. - Концептуальні засади державної інвестиційної політики в промисловості (2009)
Лисенко Б. В. - Заходи державного управління по реформуванню житлової політики в малих містах України (2009)
Халецька А. А. - Напрями вдосконалення системи соціального захисту населення щодо пом'якшення негативних наслідків бідності (2009)
Самойленко Л. Я. - Основні підходи до реформування системи місцевого самоврядування як чинника самоорганізації і волевиявлення населення в громадянському суспільстві (2009)
Бірюк С. О. - Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем, Дороніна І. І. (2009)
Самойленко Б. В. - Кластери як ефективна форма інвестиційно-інноваційного розвитку регіональних водогосподарських комплексів (2009)
Артеменко Л. П. - Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід, Гук О. В., Жигалкевич Ж. М. (2009)
Прокопенко О. А. - Напрями покращення фіскального забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Покотилова В. І. - Технологічні парки України: стан, проблеми, перспективи розвитку (2009)
Тарасюк М. В. - Зовнішнє середовище як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Попов О. І. - Теоретичні питання вибору економіко-математичних моделей для логістичної діяльності підприємств харчової промисловості (2009)
Козарезенко Л. В. - Вплив освітньої сфери України на динаміку валового внутрішнього продукту (2009)
Шаповалов С. Ю. - Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій (2009)
Жовнірчик Я. Ф. - Особливості формування і реалізації регіональних стратегій розвитку (2009)
Бесчастний В. М. - Соціальна політика держави в галузі освіти (2009)
Левченко Н. М. - Державне регулювання розвитку АПК — обєктивна потреба сьогодення (2009)
Шпак Ю. В. - Державне регулювання створення економічного механізму постреформованого агропромислового виробництва (2009)
Халецька А. А. - Механізм реалізації цілей державної політики щодо підвищення доходів населення (2009)
Самойленко Л. Я. - Зміст і принципи місцевого самоврядування в контексті саморозгортання демократії в українському суспільстві (2009)
Шишлов М. М. - Корпоратизация как регуляторная функция государства во взаимоотношениях с экономикой (2009)
Ясюкевич О. А. - Ринок промислової власності в Україні: аналіз сучасного стану та необхідність державного регулювання (2009)
Курочкін О. - До історії європейського вертепу (шляхи формування культурної традиції) (2015)
Мойсей А. - Михайло Грушевський – дослідник витоків культури українців (2015)
Tsyganenko L. - Southern Ukraine nobility’s ethnic structure (late 18th – early 19th centuries) (2) (2015)
Безарова Г. - Деякі проблеми формування особистості лікаря в умовах інформаційного суспільства (2015)
Стрільчик Б. - Взаємозв’язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The dark knighttrioligy”, Манчул Б (2015)
Зорій Н. - Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології (2015)
Подгорецькі Й. - Комунікативні компетенції, Ропскі Я. (2015)
Тимофієва М. - Копінг-стратегії студентів-медиків у складних життєвих ситуаціях, Давидюк В. (2015)
Гелецька А. - Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови (2015)
Максимюк М. - Питання термінології української літературної ономастики (2015)
Руснак Ю. - Лінгвокогнітивна природа діалектних текстів буковинських говірок, Руснак Н. (2015)
Bytsko N. - Review of historical stages of microhydronymy development of Ukraine, Lapa G. (2015)
Ецко К. - Исторические этапы внедрения обязательного в Республике Молдова, Буга М., Дамашкан Г. (2015)
Чебан В. - Історичний аспект, чинники ризику та профілактика порушень формування репродуктивного здоров’я (2015)
Проняєв Д. - Доцільність та ефективність використання соціальних мереж в навчальному процесі, Кашперук-Карпюк І., Аністратенко А. (2015)
Мойсей А. - Рецензія на монографію Казакевич Г. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції / Геннадій Казакевич. – Київ-Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 358 с. (2015)
Максимюк М. - Рецензія на збірник праць: Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика: Вибрані праці / Ганна Бучко, Дмитро Бучко. – Чернівці: "Букрек", 2013. – 456 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Міненко М. А. - Трансформація системи державного управління в сучасні моделі регулювання суспільства (2013)
Погрібний І. Я. - Окремі особливості аудиту при впровадженні інвестиційних проектів (на прикладі однієї з сфер житлово-комунального господарства - поводження з твердими побутовими відходами) (2013)
Кіслов Д. В. - Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління (2013)
Бєлоусов В. М. - Механізми усунення ризиків у процесі реформування пенсійної системи в Україні (2013)
Бєлкін Л. М. - Класифікація адміністративних проваджень у контексті широкого розуміння адміністративного процесу в державному управлінні (2013)
Андріяш В. І. - Субсидіарна модель етнополітики в Україні (2013)
Ткачова О. К. - Теоретичні основи інституційних механізмів державного управління митною справою (2013)
Євсюкова А. В. - Вплив освітнього процесу на формування політичної соціалізації молоді: досвід сполучених штатів америки для України (2013)
Олійник В. В. - Напрями реалізації державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні (2013)
Березовський Д. О. - Моделі формування ефективної системи публічного управління: зарубіжний досвід моніторингу та контролю (2013)
Бондар А. О. - Світовий досвід державного управління економічною безпекою та його використання в Україні (2013)
Степаненко М. - Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення (2015)
Масенко Л. - Слово куркуль в історико-етимологічному та соціально-політичному аспектах (2015)
Сукаленко Т. - Аксіологія лінгвокультурних типажів ("москаль", "студент", "священик") (2015)
Клименко Н. - Правила успішного спілкування, сформульовані у фразеологізмах української, російської та новогрецької мов (2015)
Бибик С. - Cтилістика і прагматика українськомовного дитячого мультиплікаційного фільму (2015)
Мамич М. - Кросворд у контенті українського жіночого журналу: соціокультурні складники та дискурсивне спрямування (2015)
Мех Н. - Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" (2015)
Головач У. - Лукіан "Як писати історію": досвід перекладу і коментування, Маханець О., Різун Н. (2015)
Руснак Н. - Взаємодія вербальної та невербальної комунікації у драматичному тексті (на матеріалі п’єси Івана Синюка "Мужики"), Струк І. (2015)
Дель Ґаудіо С. - Італійський лексичний компонент в українській мові (2015)
Яценко Н. - "Українська мова як державна": пленум Наукової ради "Українська мова” (2015)
Вербич Н. - Міжнародна наукова конференція "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій", Іщенко О., Ткачук М. (2015)
Навальна М. - Нове у викладанні української мови за професійним спрямуванням (Личук М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / М. І. Личук, С. В. Харченко, В. Д. Шинкарук. — К. : НАКККіМ, 2014. — 252 с.) (2015)
Білоусенко П. - Із живомовної криниці старожитнього говору бойків (Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини / Відповід. ред. В. В. Німчук. — К.; Сімферополь : Ната, 2013. — 602 с.) (2015)
Масенко Л. - Нове дослідження з діахронної соціолінгвістики (Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV—ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 656 с.) (2015)
Гриценко П. - Професор І. Г. Матвіяс (2015)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дмитренко Г. В. - Необхідність законодавчих змін у сфері регулювання фінансових послуг (2013)
Шатило О. А. - Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Магась Г. А. - Управління професійною кар’єрою як напрямок удосконалення мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Бєлкін Л. М. - Проблеми становлення системи центральних органів виконавчої влади України (2013)
Новаченко Т. В. - Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного керівника (2013)
Мажак І. М. - Цільові програми у реалізації державної політики у сфері профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність як складова інтегрованого управління кордонами (2013)
Чернишов М. О. - Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва (2013)
Богомазова К. К. - Юридична відповідальність за податкові правопорушення за законодавством України (2013)
Сенча І. А. - Критеріальний апарат для оцінки умов реалізації складових національного проекту (2013)
Палагнюк Ю. В. - Механізми залучення громадян до оцінки євроінтеграційної політики: досвід європейських держав для України (2013)
Кулеба О. В. - Основні засади стратегічного управління іміджем України (2013)
Панченко В. В. - Основи формування стратегічного підходу в реалізації державної політики розвитку сфери культури України (2013)
Клименченко С. Л. - Особливості державного регулювання інвестиційного забезпечення аграрного сектору України (2013)
Стоян О. Ю. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики (2013)
Дєгтяр О. А. - Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства (2013)
Узунов Ф. В. - Підтримка громадських цінностей при побудовi системи державно-приватного партнерства (2013)
Рябека О. Г. - Перспективні механізми державного управління інвестиційним розвитком регіонів (2013)
Андріяш В. І. - Державна політика: концептуальні аспекти визначення (2013)
Козюра І. В. - Сучасний стан та перспективи інституційного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Комашенко Т. А. - Нормативно-правовий механізм оцінки економічної ефективності та державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій: удосконалення системи управління державними інвестиціями (2013)
Фірсова О. Д. - Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства (2013)
Кернична А. Є. - Державне управління в екологічній сфері в аспекті фінансування природоохоронних заходів на регіональному рівні (на прикладі івано-франківської області) (2013)
Олефіров С. Ю. - Соціальне партнерство як механізм взаємодії громадянського суспільства та влади (2013)
Трестер Ю. О. - Міжнародні механізми захисту прав дітей (2013)
Васильєва Н. В. - Підходи до оцінювання якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади в Україні (2013)
Щербаківська Л. М. - Розмежування функцій державного управління і державних послуг в діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матюрін І. В. - Особливості реформування системи охорони здоров’я військовослужбовців в Україні (2013)
Заїка О. В. - Проблеми та перспективи реформування житлово-комунального господарства в Україні (2013)
Васильєва Н. В. - Досвід естонії у наданні електронних послуг населенню (2013)
Дерун Т. М. - Інструменти формування і реалізації державної політики розвитку малих міст України (2013)
Андріяш В. І. - Особливості національного розвитку України на державному та глобальному рівнях (2013)
Зубчик О. А. - Віртуальний політичний час і державна політика національної пам'яті (2013)
Євсюков О. П. - Шляхи підвищення якості освіти (2013)
Бобрижна Г. В. - Підходи до удосконалення тарифного регулювання у контексті реалізації державної митної політики (2013)
Рудюк-Хопкінс Л. В. - Оеср- підходи до державного регулювання та прогнозування розвитку національних економік (2013)
Вайсман Е. Я. - Сутність і принципи механізмів державного управління розвитком інвестиційного потенціалу регіонів (2013)
Кулик О. Г. - Реалізація підходів до формування механізмів державного регулювання розвитку аграрного туризму в Україні (2013)
Деркач О. В. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону (2013)
Вичалківський І. В. - Міжнародний досвід здійснення парламентського контролю за діяльністю розвідувальних і спеціальних служб (2013)
Пугач А. М. - Сучасний стан наукового забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2013)
Майорова Л. В. - Особливості розвитку та реалізації трудового потенціалу в контексті формування державної соціальної політики (2013)
Биков В. Ю. - Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників, Сороко Н. В. (2015)
Пінчук О. П. - Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанні (2015)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики: кількісний аналіз у контексті підготовки вчителя математики, Друшляк М. Г. (2015)
Осадчий В. В. - Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Осадча К. П. (2015)
Мерзликін О. В. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчальних досліджень у профільному навчанні фізики, Мерзликін П. В. (2015)
Олексюк Н. В. - Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярами, Лебеденко Л. В. (2015)
Аврамчук А. М. - Огляд додатків системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін (2015)
Бодненко Д. М. - Хмаро орієнтовані технології як чинник реалізації дослідницького навчання (2015)
Застело О. В. - Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних нейронних мереж (2015)
Огнівчук Л. М. - Використання flash-технологій і Java-аплетів в електронному навчальному курсі з елементарної математики (2015)
Словінська О. Д. - Головні аспекти і завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності (2015)
Скрипка Г. В. - Внутрішня оптимізація учительського блогу, створеного на blogspot.com (2015)
Демида Є. Ф. - Формування бази даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки і можливості модернізації (2015)
Marcial D. E. - What’s on your mind? Measuring self-promotional and anti-social behaviors on Facebook among tertiary students (2015)
Титул, содержание (2015)
Скобелев В. Г. - Вероятностная модель взаимодействия агента с сетевой средой (2015)
Шинкаренко В. И. - Моделирование процесса адаптации алгоритмов сжатия средствами конструктивно-продукционных структур, Васецкая Т. Н. (2015)
Елфимова Л. Д. - Быстрые алгоритмы для базовой операции клеточных методов линейной алгебры (2015)
Кирилюк В. С. - Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации (2015)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование дробно-дифференциальной динамики релаксационного процесса конвективной диффузии в условиях плановой фильтрации, Богаенко В. А. (2015)
Зоркальцев В. И. - Поиск нормальных решений СЛАУ при двусторонних ограничениях на переменные методом внутренних точек, Пержабинский С. М., Стецюк П. И. (2015)
Новожилова М. В. - Моделирование и оптимизация децентрализованной сети поставок в условиях бюджетных ограничений, Чуб И. А., Мурин М. Н. (2015)
Юрченко И. В. - Проблема устойчивости самонастраивающихся стохастических динамических систем с конечным последействием и с эталонной моделью, Ясинский В. К. (2015)
Смольяков Э. Р. - Комбинированные равновесия для конфликтных задач (2015)
Маций О. Б. - Рекуррентный метод решения задачи о назначениях, Морозов А. В., Панишев А. В. (2015)
Гребенник И. В. - Влияние некоторых транспозиций на циклическую структуру перестановок, Черная О. С. (2015)
Горун П. П. - Асимптотическое поведение модифицированной процедуры стохастической оптимизации в схеме усреднения, Чабанюк Я. М. (2015)
Иванчук М. А. - Использование ε-сетей для линейного разделения двух множеств в пространстве Rd, Малык И. В. (2015)
Опанасенко В. Н. - Синтез адаптивных логических сетей на основе полинома Жегалкина, Крывый С. Л. (2015)
Ревунова Е. Г. - Аналитическое исследование составляющих ошибки для решения дискретных некорректных задач на основе случайного проецирования (2015)
Солошенко А. Н. - Обобщение логистической регрессии, веса категории переменной и индекса Джини для непрерывной целевой переменной, принимающей вероятностные значения (2015)
Пивоваров С. - Нові знахідки римських монет на пам'ятках пізньоантичного часу Буковини (2009)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в Античному Римі: поручительство і застава (2009)
Боднарюк Б. - Самітницьке житло отців-пустельників IV ст.: будівництво, планування та облаштування (2009)
Чучко М. - Проблеми етнічної ідентифікації гунів та історичної мотивації гунського нашестя на Європу (1), Яновський Я. (2009)
Боднарюк Б. - Економічні пріоритети й соціальна структура візантійського ремесла та торгівлі (IX - початок XI ст.), Волощук І. (2009)
Масан О. - Ще раз про битву на Чудському озері 1242 р. (2009)
Чучко М. - Формування території молдавської землі в середині XIV-на початку XVI ст. (2009)
Сандуляк І. - Старожитності Північної Буковини як туристичні об’єкти (2009)
Кожолянко Г. - Українські обрядові хліби у календарних обрядах:на матеріалах Західноукраїнського регіону (2009)
Мойсей А. - Початок професійних польових етнографічних досліджень.Становлення методу включеного спостереження (2009)
Хільчевський С. - Етнографічно-фольклорні матеріали у творчості Ольги Кобилянської (2009)
Воротняк І. - Побутовий і обрядово-ритуальний аспекти статусу жінки на Буковині (2009)
Кожолянко Г. - Сучасні вимоги до оснащення етнографічної експедиції технічними та матеріальними засобами, Мойсей А., Шестаков Ю. (2009)
Кожолянко О. - Весільні головні убори та обряди,пов'язані з ними, на Буковині (2009)
Грябан В. - Трансформації буднів населення у прикордонній зоні України з Євросоюзом (2009)
Кожолянко О. - Символіка купальського вогню: на матеріалах Поділля і буковинського Подністров’я (2009)
Козак А. - Озброєння карфагенської піхоти у період Другої пунічної війни (2009)
Вольф О. - Ранньосередньовічні традиції у ювелірному мистецтві Подніпров’я (за матеріалами п’ятипальчастих фібул дніпровського типу) (2009)
Балух О. - Становище на Буковині під час господарювання Петру Рареша (1527-1538 рр.) та війна за Покуття (2009)
Чучко Д. - Взаємини молдавських православних церковних ієрархів з воєводами землі молдавської в середині XIV - XVI ст. (2009)
Волощук М. - Боротьба Міхая Вітязула за об’єднання дунайських князівств наприкінці XVI ст. (2009)
Скрипник В. - Одеське товариство історії та старожитностей та початок етнографічного вивчення культури і побуту населення Півдня України (2009)
Мойсей А. - Народний календар болгар у науковій інтерпретації румунського етнолога (2009)
Кожолянко Г. - Відданість науці та суспільству (до ювілею українського етнолога Оксани Омелянівни Франко) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Рабінович С. - Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України), Панкевич О. (2015)
Гетьман Є. - Консолідація як форма систематизації законодавства України (2015)
Євграфова Є. - Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження (2015)
Косінов С. - Види контролю в демократичній державі (2015)
Пономарьова Г. - Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 р.) (2015)
Різник С. - Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвердження справедливого конституційного правосуддя (2015)
Коструба А. - Компенсаційний характер юридичних фактів у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин (2015)
Марченко О. - Склад суду в адміністративному судочинстві (2015)
Мерник А. - Правові аспекти діяльності державних реєстраторів відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в контексті проведення адміністративної реформи в Україні (2015)
Предместніков О. - Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади (2015)
Голіна В. - Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України (2015)
Мошак Г. - Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН (2015)
Шепітько м. - Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя (2015)
Бережна К. - Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці (2015)
Петришин О. - Доктринальне обґрунтування формування національної правової системи (2015)
Панову Миколі Івановичу - 75 років (2015)
Зайчуку Олегу Володимировичу - 60 років (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Роїк М. В. - Агропромислові енергетичні плантації – майбутнє України, Ягольник О. Г. (2015)
Україна – "сплячий" гігант з Європейської біоенергетики (2015)
Шевченко І. Л. - Біоенергетичний інформаційно-просвітницький проект України (2015)
Екобізнес організував інвалід-воїн (2015)
Ганженко О. М. - Технологія виробництва твердого біопалива з міскантусу, Гументик М. Я., Квак В. М. (2015)
Президент України підписав закон щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (2015)
Міскантус витримав удар і виграв перший раунд в Україні (2015)
Приклад подають селекціонери (2015)
Аграрна спільнота й бізнес – "за" біоенергетику (2015)
В Україні створюється біоенергетична "Аграрна долина" (2015)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів у посівах міскантусу (2015)
Запольська Н. М. - Особливості розвитку бурої плямистості сорго цукрового та заходи по її обмеженню, Шендрик К. М. (2015)
Перше в Україні системне дослідження енергетичної верби (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Ельбрехт О. - Модернізація змісту підготовки менеджерів: глобальні тенденції та національна специфіка (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг в економічній діяльності сутності та форм діяльності підприємства (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (2012)
Піддячий М. - Соціально-професійна орієнтація учнів у Росії (2012)
Сташевська І. - Провідні тенденції розвитку масової музичної освіти у ФРН на межі тисячоліть (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та державні регулятори зовнішньоекономічної політики (2012)
Капран С. - Особливості професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства (державні установи) у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації (2012)
Пономаревський С. - Передумови українського шкільництва на Далекому Сході на початку ХХ ст (2012)
Кулішов В. - Сучасні моделі інноваційної економіки (2012)
Філоненко Л. - Йосип Гошуляк та його десять заповідей для музикантів (педагогічний аспект) (2012)
Ромащенко І. - Цілеспрямованість заняття з іноземної мови (2012)
Олексів Я. - Ретроспекція жанрів сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття (2012)
Душний А. - Компонування творчості для бандури представниками львівської баянної школи в контексті національної соціокультури (2012)
Фрайт І. - Музично-просвітницька діяльність Віктора Матюка (до 160-річчя від дня народження) (2012)
Агалець І. - Реалізація основних груп компонентів педагогічної техніки – одна з умов успішності педагогічного іміджу (продовження) (2012)
Турчин Т. - Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти (2012)
Дорошенко Н. - Методичні аспекти графічної підготовки робітників у закладах професійно-технічної освіти (2012)
Кульчицький В. - Особливості формування професійної компетентності особистості студента-медика (2012)
Петришин Л. - Теоретико-аналітичний підхід до проблеми креативності як прояву творчого особистісного розвитку (2012)
Кліш І. - Засади формування вокальних навиків у дітей середнього шкільного віку (2012)
Кремешна Т. - Театр як засіб впливу на культурне та соціальне становлення особистості (2012)
Пасічняк Л. - Народні інструменти України в контексті формування ансамблевих традицій: джерелознавчий аспект (2012)
Зубрицький І. - Професійна підготовка соціального педагога до профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками (2012)
Буцко Т. - Психологічні аспекти відповідальності у контексті професійного самовизначення, професійної підготовки та професійної діяльності (2012)
Садлівська О. - Підготовка учнів до професійної діяльності у школах ФРН, Раделицька Г. (2012)
Воронцова І. - Графічна компетентність як складова якості підготовки майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Тімашева Т. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості творчої самостійності у майбутніх учителів музики (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Гоменюк Ю. - Колядки та щедрівки як засіб формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного зимового циклу) (2012)
Хомуляк О. - Характеристика змісту професійної підготовки помічника машиніста локомотивів залізничного транспорту у ПТНЗ України (друга половина XX ст.) (2012)
Бачієва Л. - Аналіз методик навчання майбутніх фахівців основ наукових досліджень (2012)
Білан Н. - Комунікативний метод навчання іноземних мов студентів немовних ВНЗ (2012)
Процишин Н. - Нормативно-правове забезпечення підготовки наукових кадрів у вищих педагогічних закладах України (1946 – 1958 рр.) (2012)
Петрицин О. - Мультимедійне подання навчального матеріалу при підготовці майбутніх вчителів технологій (2012)
Василиків І. - Навчання маркетингу з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу (2012)
Султанова Н. - Конфліктологічна культура як важливий чинник етичної компетентності майбутнього соціального педагога (2012)
Господаренко Г. М. - Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2015)
Коваль Г. В. - Урожайність ярих культур п’ятипільної сівозміни за різної інтенсивності основного обробітку чорнозему опідзоленого, Калієвський М. В., Єщенко В. О. (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність і якість насіння проса залежно від особливостей збору врожаю, Полторецька Н. М. (2015)
Ловинська В. М. - Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів в умовах Лівобережного Придніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Молибога А. С. (2015)
Балабак А. В. - Оцінка та розробка екологічно безпечних технологій вирощування суниці (2015)
Господаренко Г. М. - Оптимізація мінерального живлення жита озимого, Пташник М. М. (2015)
Геркіял О. М. - Трансформація гумусного стану ґрунту за тривалого вирощування сільськогосподарських культур без удобрення та за мінеральної системи удобрення в сівозміні, Нестерчук В. Д. (2015)
Вишневська Л. В. - Продуктивність насінників цукрових буряків за краплинного зрошення, Моргун І. А., Андреєва Л. С., Видрик Б. В. (2015)
Рябовол Я. С. - Апробація донорних короткостеблових форм жита озимого, Парій Ф. М., Рябовол Л. О. (2015)
Слободяник Г. Я. - Технологічні заходи впливу на продуктивність сортів спаржі, Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2015)
Березовський А. П. - Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області, Прокопенко Е. В., Трус О. М. (2015)
Прокопенко Е. В. - Моделювання виробничих небезпек та зменшення їх шкідливого впливу під час проведення механізованих робіт, Лісовий І. О., Лісова Т. С. (2015)
Ситник C. А. - Особливості таксаційної структури модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах Лівобережно-Дніпровського Степу України, Балабак А. Ф., Маслікова К. П., Мазурчук А. С. (2015)
Суханова І. П. - Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів ТОВ "Агровіт" с. Леськове Монастерищенського району Черкаської області, Балабак А. В. (2015)
Тимошенко О. В. - Аналіз показників якості зерна пшениці озимої м’якої за матрикальною різноякісністю, Стариченко В. М., Голик Л. М., Крамар В. С. (2015)
Носко В. Л. - Дослідження продуктивності й обґрунтування вибору сорту буряка столового для вирощування в умовах органічного виробництва (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на біологічну активність осушуваних органогенних ґрунтів під посівами кукурудзи (2015)
Дубовик Д. Ю. - Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за тривалістю періоду післязбирального дозрівання зерна (2015)
Кравець І. C. - Біоекологічні особливості розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) у Правобережному Лісостепу України (2015)
Лутак І. А. - Вплив фракції насіння та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сортів вівса, Шаповал А. В. (2015)
Кучеренко Є. П. - Вивчення гібридизаційних можливостей ЦЧС ліній та багаторосткових запилювачів цукрових буряків селекції Уманської дослідно-селекційної станції в програмі "Бетаінтеркрос", Баланюк Л. О., Моргун В. І. (2015)
Кушнірук Т. М. - Урожайність ранньостиглих гібридів огірка в південній частині Лісостепу Західного (2015)
Осокіна Н. М. - Врожайність та технологічні властивості зерна спельти, Возіян В. В. (2015)
Пиж’янова А. А. - Вплив біологічно-активної речовини КАНО на регенераційну здатність зелених стеблових живців сортів чорниці високої (Vaccinium corymbosum L.) (2015)
Примак І. Д. - Зміна сегетального компоненту спеціалізованої зернопросапної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту в Центральному Лісостепу України, Панченко О. Б. (2015)
Ярута О. Я. - Вивчення норм висіву беладони (Atropa belladonna L.) з метою введення в культуру в умовах Лісостепу України, Рудник-Іващенко О. І. (2015)
Труш С. Г. - Ефективність різних методів цитологічного контролю плоїдності багаторосткових тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків у селекції триплоїдних гібридів на ЦЧС основі, Парфенюк О. О., Татарчук В. М. (2015)
Улянич О. І. - Урожайність зелені руколи посівної і шпинату городнього залежно від сорту в Правобережному Лісостепу України, Яновський Ю. П., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р. І. (2015)
Якубовская А. І. - Активність діазотрофів у ризосфері рису за інтродукції асоціативних з рослинами штамів бактерій, Мельничук Т. М., Каменєва І. О. (2015)
Яновський Ю. П. - Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України, Суханов C. В., Сухомуд О. Г., Гричанюк В. П. (2015)
Яновский Ю. П. - Видовий склад шкідників у промислових насадженнях суниці в Центральному Лісостепу України, Ящук В. У., Чепернатий Є. В. (2015)
Хахула В. С. - Короткоротаційні сівозміни як складова у підвищенні урожайності пшениці озимої в умовах Центрального Лісостепу України (2015)
Недвига М. В. - Академік О. І. Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення, Невлад В. І., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2015)
Горбачик А. П. - Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження, Локтєва І. І. (2015)
Панькова О. В. - Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації, Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2015)
Середа Ю. В. - Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні (2015)
Согорін А. А. - Гендерна проблематика сучасних наукових соціологічних досліджень реклами (2015)
Супрунець Т. А. - Особливості формування і функціонування довіри та недовіри: мисленнєвий аспект (2015)
Хутка С. В. - Професійна самостійність у зв’язку із суб’єктивним благополуччям у крос-національній перспективі, Нагорняк К. М. (2015)
Shestakovskyi O. P. - Assessment of HIV-related compound stigma structure in Ukrainian general population (2015)
Боднарчук Т. Л. - Вплив російської економічної політики на розвиток господарства та підприємництва України в період ринково-індустріальних перетворень (2015)
Горін Н. О. - Соціально-технологічна парадигма підприємництва (2015)
Лесів М. М. - Вплив бізнесу на економічний розвиток сільських територій: приклад "Nestle" (2015)
Більовський О. А. - Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні (2015)
Мних М. В. - Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття та рівня життя населення, Середа Ю. В. (2015)
Балакірєва О. М. - Тіньові доходи та інші позаправові практики населення: масштаби та динаміка, Білоус Є. В. (2015)
Пам’яті В. А. Головенька (слово прощання) (2015)
Локтєва І. І. - "Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції" (нотатки з "круглого столу") (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Коваленко В. В. - Фінансово-кредитна взаємодія банків і підприємств (2013)
Кузьмін О. Є. - Економічний розвиток національної економіки України: регіональний аспект, Пирог О. В. (2013)
Бутко М. П. - Мотиваційні засади підвищення рівня фінансової самодостатності регіонів, Акименко В. В. (2013)
Головня Ю. І. - Формування агропромислових кластерів як фактор інноваційного розвитку в посткризових умовах (2013)
Приходько І. П. - Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Мігус І. П. - Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності, Черненко С. А. (2013)
Жибак М. М. - Організаційно економічні умови та принципи раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, Черник Д. П. (2013)
Гоблик В. В. - Особливості зовнішньої торгівлі товарами і послугами у транскордонних регіонах, сформованих на кордоні між Україною та ЄС (2013)
Мокряк Е. В. - Організаційна культура в структурі організаційного менеджменту: механізм реалізації, Славіна О. С. (2013)
Хомутенко А. В. - Вдосконалення інституціональних засад державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кафлевська С. Г. - Стан та проблеми розвитку ринку зерна в Україні, Козяр Н. О. (2013)
Ларченко О. В. - Моделювання продукційного процесу рослин кукурудзи залежно від диференціації умов вирощування, Коковіхін С. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України, Дашевська Д. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Оцінка ризику підприємницької діяльності комерційного банку (2013)
Хлівна І. В. - Диверсифікація соціально-економічної та виробничої діяльності сільських територій (2013)
Щербина Т. В. - Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних цінностей міжнародних фірм, Федірко Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы разработки государственной программы эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Болгар Т. М. - Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність утримання молодняку великої рогатої худоби за різними технологічними періодами (2013)
Прядко В. В. - Реформування інституціональної системи управління державним боргом України, Грубляк О. М. (2013)
Виговська Н. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку науки в Україні (2013)
Погрібний І. Я. - Питання визначення справедливої вартості обладнання при переоцінці активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Химич О. В. - Сучасний стан надходження інвестицій в регіони України (2013)
Стрижеус Л. В. - Особливості розвитку "економіки участі" в організації (2013)
Хуторна М. Е. - Бюджетування як інструмент управління банком, Бартош О. М. (2013)
Красношапка В. В. - Ринок праці: тенденції та перспективи, Бех А. О. (2013)
Апарова О. В. - Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: європейський досвід (2013)
Кисіль Н. М. - Регулювання цін на лікарські засоби (2013)
Борисова О. В. - Інноваційні стратегії підприємств туризму: сутність, методичні підходи щодо вибору стратегій з використанням space-аналізу (2013)
Шрам Т. В. - Необхідність організації внутрішнього аудиту з метою підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Шостак Л. В. - Розробка корпоративної стратегії операторів сфери телекомунікацій, Павлова С. В. (2013)
Чайковська І. І. - Реалізація економіко-математичної комплексної моделі управління інтелектуальним капіталом промислового підприємства (2013)
Валігура В. А. - Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування пдв в Україні (2013)
Єлець О. П. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства, Бєлова Ю. Г. (2013)
Велещук С. С. - Концептуальні підходи до визначення функцій та класифікації методів адміністративного менеджменту (2013)
Ільяшенко В. А. - Удосконалення системи адміністрування податкових платежів до державного бюджету (2013)
Дудченко Н. В. - Сутність, структура та складові системи економічної безпеки банківських установ, Міхно С. П. (2013)
Тендюк А. О. - Методичний підхід до впровадження екологічного маркетингу на мезо- та мікрорівнях (2013)
Круш П. В. - Шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa, Шeвчyк O. A. (2013)
Коновал В. В. - Проблеми інноваційного розвитку виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Мязіна Н. Б. - Вплив процесів глобалізації на аграрний маркетинг (2013)
Явтушенко О. С. - Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві, Андрусь О. І. (2013)
Фатюха Н. Г. - Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства, Карлюга О. Є. (2013)
Перевозчикова Н. О. - Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах, Котова Ю. І. (2013)
Кривов’язюк І. В. - Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства, Пахольчук А. І. (2013)
Мекшун П. В. - Системно-синергетичний аспект забезпечення економічної безпеки національної економіки (2013)
Братюк В. П. - Державна політика розвитку конкурентоспроможності туризму на основі оптимізації інвестиційного забезпечення (2013)
Скриньковський Р. М. - Метод оцінки стану підприємства за метою інвестування з врахуванням впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість (2013)
Лук’янова О. Ю. - Своєчасне критеріальне оцінювання бізнес-процесів підприємства як ефективний інструмент ризик-менеджменту (2013)
Лопатюк Р. І. - Прогнозування рівня інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери (2013)
Смаглюк А. А. - Інституційна складова у формуванні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Квашук Д. М. - Аналіз конкурентного середовища в умовах невизначеності (2013)
Ковалевський Ю. А. - Регіональний аспект статистичного аналізу співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні (2013)
Єршова О. О. - Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах апк (2013)
Степанова Ю. Л. - Організаційне забезпечення процесу оцінювання результативності адапатації в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Бондар Л. В. - Сутність понять "територіальні активи" та "територіальний капітал" як базових елементів процесу капіталізації (2013)
Гаврилюк Т. Ю. - Моделювання фінансової безпеки суб’єктів підприємництва ( на прикладі ват "галактон”) (2013)
Циганенко О. В. - Формулювання методики планування соціо-еколого-економічного розвитку міської території на основі стратегічного аналізу (2013)
Войтко О. В. - Оцінка збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку (2013)
Єкель Г. В. - Напрями удосконалення державного регулювання інтегрованих структур агропромислового виробництва (2013)
Мідляр А. К. - Використання елементів динамічного моделювання для оптимізації розподілу коштів на надання дорадчих послуг (2013)
 Ліснічук Ю. С. - Дослідження ефективності виробництва та експлуатації кремнієвих сонячних батарей у короткостроковій та середньостроковій перспективі, Войтко С. В. (2013)
Білоконь Т. М. - Концентрація та інтеграція як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості, Чаплигіна О. В. (2013)
Новодон О. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств на базі принципів економіки знань (2013)
Деркач О. В. - Проблеми аналізу фінансового стану підприємств, Кавтиш О. П. (2013)
Чубак А. Ю. - Аналіз боргових зобов’язань України на сучасному етапі, Приліпченко О. Г. (2013)
Погоріла І. І. - Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств чернівецької області, Ковальчук Н. О. (2013)
Черничук Л. В. - Комп’ютеризована модернізація та уніфікація екологічного податку як основного інструменту екологічного контролю, Прохоров Г. В. (2013)
Островська Н. С. - Особливості формування менеджменту в комерційних банках України в посткризовий період (2013)
Сотула О. В. - Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки (2013)
Котова Ю. В. - Кредитный канал трансмиссионного механизма монетизации: монетарный, капитализационный и социаилзационный уровни (2013)
Бондар О. А. - Проблематика управління та рішення економічних задач (2013)
Сокотенюк С. М. - Теоретичні основи дослідження процесу управління економічною безпекою підприємств інфраструктурної сфери (2013)
Галан Л. В. - Основные пути активизации инвестиционного климата Украины (2013)
Синиця Ю. С. - Ефективність самозабезпечення сільськогосподарських підприємств біодизелем з ріпаку (2013)
Сафонов Ю. М. - Інституціоналізм в умовах трансформації АПК (2013)
Кравчук О. О. - Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур (2013)
Сахневич Л. В. - Розбудова енергоефективного агропромислового виробництва на засадах реалізації стратегічного інструментарію алокаційного управління (2013)
Шемякіна О. М. - Міжнародне науково-технічне співробітництво європейського союзу та України в контексті програми "Горизонт-2020" (2013)
Ткачук Л. М. - Ребрендинг як напрям маркетингової стратегії підприємства, Кавуненко О. М. (2013)
Костюк Г. В. - Основні проблеми фінансового планування на енергогенеруючих підприємствах та шляхи їх вирішення, Усенко О. М. (2013)
Осовська Г. В. - Профіль конкурентоспроможності переробних підприємств (2013)
Чехович Г. Т. - Оцінка показників економінчої безпеки України та її регіонів (2013)
Майданевич Ю. П. - Механізми управління холдинговими структурами організації інтегрованих виробничих формувань в агробізнесі (2013)
Јupiсski S. - Etyka i kryzys w ujкciu encykliki benedykta XVI "Deus caritas est” (2012)
Добрянський І. - Роль освітнього середовища у формуванні національної ідентичності, Гора О., Зимомря М. (2012)
Дорошенко Ю. - Компетентність та профільне навчання за Захаренком (продовження) (2012)
Ковальчук В. - Основні суперечності розвитку системи вищої освіти України, Костецька М. (2012)
Оршанський Л. - Шляхи організації інноваційного навчання у вищих закладах освіти, Абрамчук О. (2012)
Урбанєц М. - Національна і світова валютні системи та фіксально монетарна політика при плаваючому валютному курсі (2012)
Вачевський М. - Теоретичні основи педагогічних технологій економічного навчання в національній школі (2012)
Квас О. - Західноукраїнська педагогічна думка ХІХ – першої третини ХХ ст. про виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості (2012)
Зварич І. - Впровадження досвіду оцінювання педагогічної компетентності викладачів США у вищих навчальних закладах України (2012)
Малик Л. - Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців до туристично-рекреаційної індустрії у вищих навчальних закладах (2012)
Нестерова Л. - Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників (2012)
Коваленко О. - Формування мовних компетенцій у процесі вивчення предмету "Українська мова професійного спрямування” (2012)
Гутиряк О. - Специфіка організації комунікативного освітнього простору у процесі вивчення іноземних мов (2012)
Голіяд І. - Графічні знання і графічна компетентність у професійній освіті (2012)
Шевчук І. - Формування творчого ставлення у студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Маринін І. - Основні тенденції розвитку традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ століть (джерелознавчий аспект), Лабунець В. (2012)
Гусак В. - Активізація усвідомленої професійної рефлексивної діяльності студентів у процесі інструментальної підготовки (2012)
Жигайло О. - Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Ілляш С. - Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів (2012)
Самохіна Н. - Творчі детермінанти музично-просвітительської діяльності педагога-музиканта (2012)
Гуменюк Т. - Маркетингові комунікації як елемент технологічної освіти, спеціалізація "Конструювання і моделювання одягу” (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (2012)
Сердюкова О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю на основі компетентнісного підходу (2012)
Тур Г. - Сутність, структура та функції математичної культури фахівця обліково-економічного профілю (2012)
Соколовський С. - Методи та технології формування комунікаційної компетенції майбутніх управлінців у вищих навчальних закладах США (2012)
Миколаєнко А. - Використання виробничо-технічної ситуації як однієї із форм забезпечення наступності змісту професійного навчання в ПТНЗ (2012)
Гаргін В. - Теоретико-педагогічна спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (2012)
Карпінець Л. - Використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій у навчанні іноземних мов як передумова розвитку творчої особистості (2012)
Баглай О. - Модель формування готовності до міжкультурного спілкування фахівців міжнародного туризму (2012)
Дейнека О. - Методичні особливості навчання професійно спрямованих курсів фізико-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Шарапа Г. - Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя до виконання компенсаційної функції щодо неповноцінності особистості (2012)
Литвин В. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах (2012)
Вітер С. - Вимоги до майбутніх фахівців економічного профілю у контексті підготовки для аграрної сфери (2012)
Сараєва С. - Компетентнісний підхід до формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії (2012)
Василиків І. - Особливості організації та проведення занять маркетингу з використанням інформаційних технологій (2012)
Масан О. - Етапи будівництва Хотинського замку у світлі нових археологічних джерел, Мисько Ю. (2009)
Пивоваров С. - Молдавські монети на території Буковини (знахідки на археологічних пам’ятках) (2009)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в античному Римі: процентна ставка в царський період і епоху республіки (2009)
Чучко М - Проблеми етнічної ідентифікації гунів га історичної мотивації гунського нашестя па Європу (II), Яновський Я. (2009)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця IX-XI ст.: типіки, особливості організації та устрою (I) (2009)
Хільчевський С. - Трансформація римського язичництва під впливом східних релігій (2009)
Кожолянко Г. - Опір християнству на українських теренах у X-XIII ст. (2009)
Чучко М. - Демонічні духи та примари в уявленнях українського населення Буковини (2009)
Голант Н. - Про міфологічні уявлення жителів Південно-Західної Румунії (за матеріалами експедицій в Жудеци Вилча і Горж. Олтенія ) (2009)
Кожолянко О. - Світогляд українців Буковини дохристиянського часу через призму усної народної творчості (2009)
Гутковська І. - Витоки біолого-географічних теорій етносу (2009)
Кожолянко О. - Система виховання та освіти у класичному ацтецькому суспільстві (2009)
Костючок П. - Чисельність та розселення українців у Східній Словаччині у світлі перепису 1938 року (2009)
Мойсей А. - Зимові карнавальні традиції східнороманського населення Буковини (2009)
Петрова Н. - Проблеми збереження традицій в полікультурному середовищі (досвід роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова) (2009)
Ільків М. - До питання ідентифікації етноніма "шардана" давньосхідних джерел (2009)
Варварич Л. - Стоглавий собор в Москві, його ухвали та наслідки (2009)
Козак А. - Особливості військового мистецтва карфагенської піхоти у період Другої Пунічної війни (2009)
Побережник І. - Роль та місце алкогольних напоїв у поховально-поминальній обрядовості населення Буковини та Хотинщини: порівняльний аспект (XIX - початок XX ст.) (2009)
Щериля Л. - Домоткані вироби як неодмінні атрибути сімейної обрядовості українського населення Буковини (2009)
Боднарюк Б. - Сучасна культурологія античності: труднощі та перспективи розвитку вітчизняної науки, Воротняк І. (2009)
Кожолянко Г. - Дослідження етнополітичних процесів в Україні, Кожолянко О. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Кочетков В. М. - Розвиток українських ТНК як фактор росту економіки країни, Мусієнко О. О. (2013)
Маслак О. І. - Економічна сутність категорії "стратегічна стійкість підприємства", Мовчан І. В. (2013)
Прядко В. В. - Система державних закупівель: фінансовий аспект, Крищенко К. Є. (2013)
Сафонов Ю. М. - Економічні складові державного регулювання виробництва текстильної сировини в Україні (2013)
Євдокименко В. К. - Фінансова безпека як функціональна складова економічної безпеки підприємств ЖКГ, Гуцул Я. В. (2013)
Логвіновська С. І. - Управління державним боргом України в контексті подолання економічної кризи в Україні (2013)
Короткова О. В. - Можливості використання операційного левериджу в аналізі ефективності управління рекреаційним підприємством (2013)
Мачуга Р. І. - Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне сьогодення? (2013)
Астахова Н. І. - Економіко-правові засади регулювання банківської діяльності в регіонах України (2013)
Литюга Ю. В. - Відкриті інновації як інструмент ризик-менеджменту (2013)
Передерієнко Н. І. - Дослідження проблеми загострення конкуренції ринку друкованої та електронної літератури, Копайгора О. В. (2013)
Демчук О. В. - Проблемы формирования инфраструктуры управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины (2013)
Красношапка В. В. - Формування системи фінансово-економічних показників діяльності підприємств приладобудівної галузі, Моргун О. В. (2013)
Зєніна-Біліченко А. С. - Інноваційна модернізація менеджменту як чинник забезпечення розвитку підприємств (2013)
Хлівна І. В. - Особливості функціонування та тенденції розвитку ринку праці у сільській місцевості (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційна політика єс як чинник активізації зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах (2013)
Миськів Г. В. - Держава як кредитор та гарант на кредитному ринку (2013)
Ткачук Л. М. - Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти, Калугаряну Т. К. (2013)
Герасименко О. М. - Формування комплексної системи ризик-менеджменту з врахуванням чутливості компанії до ринкових ризиків (2013)
Пінчук Т. А. - Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, Костенко О. В. (2013)
Палехова В. А. - Промислова політика: теоретичний аспект та уроки іноземного досвіду (2013)
Шеремет О. О. - Податковий потенціал підприємств та можливості його підвищення в Україні, Гордійчук Ю. О. (2013)
Колдовський М. В. - Український феномен процесу відмивання доходів одержаних злочинним шляхом (2013)
Білоус І. І. - Заробітна плата – один з інструментів фінансового забезпечення подолання бідності (2013)
Сакалош Т. В. - Модель вибору оптимальної компанії-кооперанта для забезпечення конкурентоспроможності ВАТ "Турбоатом", Янчук О. Ю. (2013)
Дворецький А. М. - Методичний підхід до визначення соціально-економічної ефективності використання земельних ресурсів (2013)
Андрусь О. І. - Аналіз проблем сучасного ціноутворення в Україні та обґрунтування шляхів підвищення його ефективності (2013)
Кавтиш О. П. - Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості, Колісна Т. О. (2013)
Ведмідь Н. І. - Тривімірна структура системи сервісного управління санаторно-курортними та оздоровчими підприємствами (2013)
Момотюк Л. Є. - Методологічні підходи та практика складання платіжного балансу (2013)
Ганзюк С. М. - Визначення факторів впливу на формування інноваційного клімату в Україні на основі swot – аналізу (2013)
Олексіч Д. В. - Еволюція і проблеми розуміння сутності інновацій в умовах визначення конкурентоспроможності української економіки (2013)
Москаленко В. А. - Впровадження управлінського обліку в підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Черничук Л. В. - Переваги системи внутрішнього контролю в умовах економічної кризи (2013)
Бугас Н. В. - Основні функції та завдання пенсійного забезпечення у фінансовій системі України, Палькевич К. В. (2013)
Грицюк І. В. - Фінансово-економічні аспекти забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги та її вплив на економічне зростання (2013)
Костюк Г. В. - Стратегічні альтернативи діяльності підприємства, Петраш О. В. (2013)
Котенок Д. М. - Рейтингова оцінка у системі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку міста (2013)
Біляк Ю. В. - Специфіка корпоративного рейдерства як процес отримання юридичного та фізичного контролю над майном, бізнесом проти волі власника підприємства (2013)
Пилявець В. М. - Безпека олієжирової продукції як основна складова забезпечення конкурентноспроможності олієжирової продукції (2013)
Гринчук С. В. - Зарубіжний досвід функціонування системи земельно-іпотечного кредитування та можливість його застосування в Україні (2013)
Савінова Ю. М. - Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва (2013)
Корнієнко А. А. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору, Малик О. І. (2013)
Лисенко К. О. - Оптимізація розмірів фермерських підприємств в рослинництві (2013)
Попкова Т. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері управління якістю (2013)
Павлова О. М. - Сучасний стан валютного ринку України та проблеми його функціонування (2013)
Борщ О. Л. - Теорїі залучення інвестицій на прикордонні території (2013)
Шаповалов А. М. - Оценка эффективности функционирования интегрированной логистической системы предприятия (2013)
Іванченко Г. В. - Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід (2013)
Шестаковська Т. Л. - Методика оцінки ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти (2013)
Аніськіна І. В. - Підприємство як клієнт-орієнтована система (2013)
Рудковська Ю. В. - Наявність дебіторської заборгованості як фактор формування стабільних зв’язків з контрагентами (2013)
Папп В. В. - Роль податкових реформ в соціально-економічному розвитку України, Маркова Т. В. (2013)
Охріменко О. О. - Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин, Сільвестрова Д. Д. (2013)
Бондар А. Г. - Страхування наземного транспорту: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку в Україні (2013)
Рожко О. Д. - Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми інвестування, Слобоженюк А. С. (2013)
Захарчук І. Ю. - Експортний потенціал машинобудівних підприємств (2013)
Ігошева О. В. - Іноземні інвестиції в банківський сектор України та механізм їх допуску (2013)
Струневич А. А. - До питання фінансово забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства (2013)
Цюп’як М. Л. - Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи (2013)
Афанасьєв Є. В. - Стратегічні напрямки гірничо-металургійного комплексу щодо вирішення завдань загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України, Нусінов В. Я. (2013)
Баріда Н. П. - Грошова пропозиція та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Шевчук С. В. - Спрощення системи сплати податків і зборів як новий вектор діалогу податкових органів з платниками податків (2013)
Гавришків І. Р. - Фактори впливу на стан платіжного балансу країни та особливості його регулювання (2013)
Кобернюк С. О. - Тенденції ринку продукції свинарства в Україні (2013)
Ким А. А. - Китайская модель реализации системы социальной справедливости распределения доходов: институциональный аспект (2013)
Абрамович І. А. - Стратегічні засади управління збутовою діяльністю (2013)
Гєллєр Є. Б. - Основні принципи формування функціональної моделі бюджету підприємства (2013)
Мазана Т. В. - Стан розвитку та проблеми молочного скотарства, Ткаченко В. П. (2013)
Макаренко М. Ю. - Комплексна оцінка торговельно-економічних відносин України та республіки італії у контексті сталого розвитку (2013)
Орловська Ю. В. - Управлінська діяльність в підприємницькому кластері, Бойко Т. Ю. (2013)
Чубукова О. Ю. - Моделі та актуальні проблеми регіонального розвитку в сучасних умовах (2013)
Семенченко Н. В. - Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства, Мороз О. С. (2013)
Тінтулов Ю. В. - Форми державного регулювання процесів інвестування харчових корпорацій на мезорівні (2013)
Каджаметова Т. Н. - Вдосконалення стратегічного управління та розвитку рекреаційного потенціалу регіону (2013)
Бойко В. І. - Методологічні аспекти планування регіонального соціально-економічного розвитку сфери культури (2013)
Червяков І. М. - Створення конкурентоспроможних кластерів, кластерний підхід у розвитку регіону (2013)
Царук В. Ю. - Теоретичні аспекти формування територіальних інноваційних систем в Україні (2013)
Клочан В. В. - Науково-прикладне значення інформаційного та консультаційного забезпечення аграрної сфери (2013)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічні методи управління енергоефективністю виробничих систем промислових підприємств (2013)
Скабаль В. І. - Сучасний стан ринку тваринницької продукції у регіонах України (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетинг в системі управління підприємством (2013)
Ашиток Н. - Проблеми сучасного фізичного виховання: соціально-педагогічний аспект (2012)
Савчук Б. - Українські освітні товариства в Західній Україні у 20 – 30 рр. ХХ ст, Білавич Г. (2012)
Łupiński S. - Papiez Jan Pawel II wielkim prawodawca kosciola (2012)
Вачевський М. - Генезис економічної освіти молоді в національній школі із використанням новітніх педагогічних технологій для професійних компетенцій (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг зовнішньої торгівлі та фіскальна і монетарна політика при фіксованому валютному курсі (2012)
Поліщук Л. - Особливості використання державних стандартів професійно-технічної освіти для спеціально-технічних дисциплін, Касперський А. (2012)
Лук’янченко М. - Фізична активність як необхідна складова розвитку особистості (2012)
Ткачук С. - Суть та структура підготовки сучасного вчителя технологій (2012)
Малик Л. - Генезис становлення туристичної індустрії в різних фазах вікових періодів до розвитку ХХ століття (2012)
Кравчук Г. - Комп’ютерні технології обробки статистичних даних у професійній підготовці фахівців банківської справи (2012)
Від редакції. Слово про вченого (2012)
Микитюк О. - Компетентнісний підхід щодо розвитку соціоекологічних компетенцій учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Зінкевич В. - Використання людських ресурсів у агропромислових підприємствах Львівської області (2012)
Штефан Л. - Педагогічні умови розвитку духовної культури як базового підґрунтя інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів, Бакатанова В. (2012)
Кулішов В. - Теоретико-методичні засади формування системи професійних знань майбутніх економістів (2012)
Хоменко Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Гончарук О. - Аспекти формування моральних цінностей особистості за В.О. Сухомлинським (2012)
Кізин І. - Рекомендації щодо використання досвіду реформаторської педагогічки у процесі трудової підготовки та естетичного виховання студентів (2012)
Хомишак О. - Народнопедагогічні погляди на роль батьківського виховання у формуванні підростаючої особистості (2012)
Гурій М. - Вивчення досвіду системи громадянської освіти та виховання у Великій Британії для виховання громадянина України, Біян Н. (2012)
Ярко М. - Каузальний та іменантний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ – ІІІ тисячоліть (2012)
Гущак Ж. - Ризик екологічного забруднення внаслідок руйнування трубопроводів (2012)
Чорний Ю. - Деякі інтерпретаторські проблеми у Партиті ІІI Й.С. Баха, Тимків О. (2012)
Мащакевич М. - Феномен малого підприємництва у контексті розвитку цілісної економічної системи (продовження) (2012)
Фролова М. - Діагностика стану сформованості дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Довгошия В. - Мистецька спадщина композиторів Стрілецької доби (на матеріалі творчості М. Гайворонського, Л. Лепкого, Р. Купчинського) (2012)
Конівіцька Т. - Реалізація принципу наступності дошкільної і початкової освіти – перший крок до неперервної освіти (2012)
Чернявська А. - Фоностилістична складова як засіб вираження змісту та відтінків висловлювання, Навроцька В. (2012)
Білинський А. - Розвиток учення про ґрунти історія ґрунтознавства в Україні (2012)
Буднік С. - Формування дослідницьких умінь учнів засобами проектної діяльності (2012)
Василиків О. - Гроші як економічна категорія (2012)
Дурманенко О. - Теоретичний аналіз поняття "педагогічні умови” в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі (2012)
Ольхова Н. - Аналіз формування світоглядної культури студентів університету (2012)
Марценюк І. - Формування ціннісної спрямованості студентів у навчально-виховному середовищі університету (2012)
Галацин К. - Умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Савшак Т. - Розвиток методики навчання історії в українських школах і гімназіях Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст (2012)
Калічак Л. - Розвиток мислення людини в контексті освітніх завдань (2012)
Луців С. - Вертеп як різновид шкільної драми (2012)
Біруля В. - Критерії та показники естетичної вихованості підлітків у сфері художньої літератури (2012)
Grigorian T. G. - The models of value-driven project output configuration management process (2015)
Аль Атум Моххамад Фаиз Ахмад - Система компетентностей как основа планирования содержания мягких проектов (2015)
Бойко Е. Г. - Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия (2015)
Гусева Ю. Ю. - Формирование компетентности проектных менеджеров с учетом интересов стейкхолдеров образовательного проекта, Чумаченко И. В. (2015)
Климчук О. О. - Класифікація банків України на основі комплексної оцінки, Лагода І. А. (2015)
Колесникова Е. В. - Оценка эффективности командной работы на стадии инициации проектов, Лукъянов Д. В., Шерстюк О. И. (2015)
Лазарева М. В. - Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия (2015)
Лисицин А. Б. - Современные технологии управления ресурсами портфелей проектов и программ, Палий С. В. (2015)
Назимко В. В. - Обгрунтування критерію придатності проекту до оперативного управління, Кошкін К. В., Янжула О. С. (2015)
Прихно Ю. Е. - Концепция формирования мультипроекта развития предприятия на базе портфеля проектов (2015)
Становский А. Л. - Оптимизация финансового управления мультипликативными рисками, Становская И. И., Щедров И. Н. (2015)
Султан Масауд - Механизм отбора проектов в портфель на основе критериев эталонной динамики показателей (2015)
Фесенко Т. Г. - Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта, Минаев Д. М. (2015)
Хміль І. О. - Аналіз взаємодії складових інформаційного образу геопросторових об'єктів у віртуальних спільнотах (2015)
Цюцюра С. В. - Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних, Бородавка Є. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти, Криворучко О. В. (2015)
Чимшир В. И. - Поведение социотехнических систем в рамках программы территориального развития (2015)
Альомар Мхамад - Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп'ютерних мереж, Вишняков В. М. (2015)
Козуб А. М. - Обгрунтування комплекту оптико-електронної апаратури аерокосмічних засобів моніторингу, Білобородов О. О. (2015)
Якименко Ю. Г. - Модифікований метод пошуку електронних документів у базі даних, Якименко Ю. Г. (2015)
Запорожець О. І. - Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах, Клапченко В. І., Левченко Л. О., Панова О. В. (2015)
Левыкин В. М. - Модель прототипа проекта мини-гостиницы, Дэвон В. В. (2015)
Полтораченко Н. І. - Нечітка модель прив'язки споживачів до мереж різних категорій (2015)
Білощицький А. О. - Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах, Діхтяренко О. В., Палій С. В. (2015)
Попов В. М. - Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2015)
Бойко С. В. - Адаптивний процес вибору алгоритмів архівації гетерогенних даних на основі методу Дельфі, Трегубенко І. Б. (2015)
Скотна Н. - Особливості етнічної і національної ідентичності, Стець В. (2012)
Ковальчук В. - Ціннісний аспект світоглядно-методологічної підготовки вчителя в умовах інформаційного суспільства (2012)
Јupiсski S. - Wolnoњж religijna а przeњladowanie chrzeњcijan w Konstytucji RP i wobec rezolucji UE (2012)
Урбанєц М. - Міжнародний маркетинг міжнародної торгівлі та митної справи (2012)
Вачевський М. - Сутність компетенцій у навчальному процесі та компетентнісний підхід у професійній освіті (2012)
Філоненко Л. - Музично-просвітницька діяльність дрогобицького педагога-музиканта Теодора Барнича (2012)
Кутняк І. - Ментальність як визначальна характеристика свідомості суб’єкта (2012)
Кушлик О. - Реалізація дериваційного потенціалу вербальної зони словотвірних парадигм бестіальних дієслів-ономатопів (2012)
Фриз П. - Хореографічна культура в контексті теорії і практики сучасного суспільства (2012)
Дротенко В. - Культура мислення і культура творчості (2012)
Куцик О. - Компаративні звороти української та російської мов: зіставний аспект, Русецька В. (2012)
Силюга Л. - Народна математика як основа виховання культури української нації, Білецька Л., Стасів Н. (2012)
Філь Г. - Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови, Патен І. (2012)
Стецик М. - "У кожному звуці живе Україна” (вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка), Баранська Л. (2012)
Берестецька Н. - Особливості проведення заняття з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови” з курсантами 1-го курсу, що навчаються за напрямом підготовки "Філологія” (2012)
Війчук Т. - Генезис поняття "міжпредметні зв’язки” у педагогічній науці та практиці (2012)
Котович В. - Територіальні межі ойконімного простору Бойківщини (2012)
Скалич Л. - Національне виховання учнів початкових класів (2012)
Петрів О. - Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект (2012)
Сидор М. - Галицькі придорожні каплиці у системі функціональної структуризації малих архітектурних форм сакрального призначення (2012)
Муляр Н. - Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці (2012)
Зимульдінова А. - Педагогічне спілкування учителя початкових класів з молодшими школярами на уроках гуманітарного циклу, Гірняк С., Проць М. (2012)
Костюк Л. - Українська народнопоетична творчість як складова художньої культури та спосіб відображення ментальності (2012)
Білан Т. - Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання (2012)
Войтюк О. - Урахування умов вищого правоохоронного навчального закладу під час комунікативно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Кекош О. - Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на українських землях у другій половині XVI – першій половині XVII ст (2012)
Німилович О. - Тадей Ванджура: життя і творчість українського співака в еміграції (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського