Скалич Л. - Національне виховання учнів початкових класів (2012)
Петрів О. - Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект (2012)
Сидор М. - Галицькі придорожні каплиці у системі функціональної структуризації малих архітектурних форм сакрального призначення (2012)
Муляр Н. - Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці (2012)
Зимульдінова А. - Педагогічне спілкування учителя початкових класів з молодшими школярами на уроках гуманітарного циклу, Гірняк С., Проць М. (2012)
Костюк Л. - Українська народнопоетична творчість як складова художньої культури та спосіб відображення ментальності (2012)
Білан Т. - Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання (2012)
Войтюк О. - Урахування умов вищого правоохоронного навчального закладу під час комунікативно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Кекош О. - Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на українських землях у другій половині XVI – першій половині XVII ст (2012)
Німилович О. - Тадей Ванджура: життя і творчість українського співака в еміграції (2012)
Молчко У. - Фортепіанний альбом "Наші веснянки” Романа Никифорова – як зразок сучасного національно спрямованого репертуару (2012)
Кравченко-Дзондза О. - Концепт як мовноментальне утворення (на прикладі західноукраїнської прози 20-30-х років ХХ століття) (2012)
Мартинів О. - Вклад В. Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю (2012)
Околович І. - Видатні діячі галицької інтелігенції брати Богдан та Левко Лепкі (2012)
Савчин Г. - Проблема синестезії в системі філософських наук (2012)
Легка Л. - Наголошування дієслів із суфіксом -і у поетичному мовленні Лесі Українки (2012)
Мартинів Л. - Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження) (2012)
Бура І. - Категорія прекрасного в новелах М.М. Коцюбинського, Мецан І. (2012)
Марушка М. - Прийоми імпровізації та акторської майстерності на уроках хореографії як одна з умов творчої реалізації учнів (2012)
Біляковський П. - Церковні дзвони як засіб для відвернення градової хмари в українців Карпат (2012)
Василиків І. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя маркетингу до використання інформаційних технологій (2012)
Біруля В. - Педагогічні умови естетичного виховання підлітків засобами художньої літератури у позашкільних навчальних закладах (2012)
Грицик Л. - Роль родинного виховання та етнопедагогічні традиції виховання в сім’ї (2012)
Кургак В. Г. - Вирощування кормових культур за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Матвійчук Б. В. - Вплив біолану на продуктивність сівозміни за різних систем удобрення (2015)
Патика В. П. - Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг, Гнатюк Т. Т., Житкевич Н. В. (2015)
Cвиденко Л. В. - Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному, Єжов В. М. (2015)
Михальська Л. М. - Ефективні комплекси протруйників на посівах пшениці озимої (2015)
Алдалаін Е. - Ефективність діагностики вірусних хвороб томатів, Шевченко Т. П., Поліщук В. П., Міщенко Л. Т. (2015)
Кулик М. Ф. - До питання впливу генетично модифікованої сої на живі організми, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Стасюк О. К., Виговська І. О., Лілик Т. В. (2015)
Гуменний В. Д. - Організаційні та генетико-популяційні аспекти збереження автохтонних локальних порід в Україні, Костенко О. І., Тимченко Л. О. (2015)
Булгаков В. М. - Теорія вібраційного викопування коренеплодів буряків цукрових, Головач І. В., Адамчук В. В. (2015)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Центрального Полісся, Дацько Л. В. (2015)
Жукорський О. М. - Реакція популяцій патогенних бактерій Еrysipelothrix rhusiopathiae на вплив шкірних виділень щуки звичайної, Гулай О. В. (2015)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на органічну складову чорнозему типового, Шиманська Н. К. (2015)
Климчук О. В. - Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів (2015)
Проценко А. В. - Кластерна модель вертикальної інтеграції як напрям розвитку галузі хмелярства, Сітнікова Т. Ю., Проценко Л. В., Приймачук Т. Ю., Штанько І. П. (2015)
Мельник О. В. - Вплив обробки підстилки реагентами на мікроклімат пташника та відтворні якості індиків (2015)
Таран М. В. - Вивчення впливу нанокомпозитів на життєздатність дріжджів низового бродіння Saccaromyces cerevisiae (2015)
В. А. Вергунову — 55 (2015)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистема, Тараріко Ю. О. (2015)
Медведєв В. В. - Фізичні властивості орних ґрунтів України, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Шерстобоєва О. В. - Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення, Волкогон В. В., Бердніков О. М., Мілютенко Т. Б. (2015)
Патика В. П. - Ріпак і його фітосанітарні властивості, Захарова О. М. (2015)
Гораш О. С. - Реалізація потенціалу продуктивності елементів структури врожайності ячменю озимого, Климишена Р. І. (2015)
Ксьонз І. М. - Роль кнурів-плідників у поширенні хламідійної інфекції (2015)
Помітун І. А. - Мікробіота вмісту рубця овець за згодовування шроту з генетично модифікованого соняшнику, Трускова Т. Ю., Россоха В. І., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2015)
Метлицька О. І. - ДНК-паспортизація порід бджіл України в системі збереження і вдосконалення їх генофонду, Ковтун С. І., Палькіна М. Д. (2015)
Василенко М. О. - Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О. (2015)
Сіома І. Б. - Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами, Таширев О. Б. (2015)
Чоботько Г. М. - Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС, Ландін В. П., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Уманський М. С. (2015)
Кирпа М. Я. - Вплив післязбиральної обробки на якість насіння гібридів кукурудзи в умовах кукурудзообробного заводу, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Казакова І. В. - Еколого-економічна оцінка технологій вирощування зернових культур в контексті відтворення родючості ґрунтів (2015)
Шпирка Н. Ф. - Оптимізація параметрів модифікації поверхні біосенсора на основі ІЧПТ для підвищення його чутливості при визначенні патуліну (2015)
Тараріко М. Ю. - Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної та альтернативної систем удобрення (2015)
Л. Я. Новаковському — 80 (2015)
І. М. Гудкову — 75 (2015)
О. В. Сидорчуку — 65 (2015)
E. Г. Дегодюку — 80 (2015)
Chernov S. - Project management of water supply systems reconstruction with decision support system using, Gaida A., Kharitonov Y., Koshkin V. (2015)
Oganov A. V. - Analysis of work-load rate of portfolio manager by means of markovian model of states, Gogunsky V. D., Sherstyuk O. I. (2015)
Бабкін Г. В. - Математичне моделювання функціонування організаційної структури спеціалізованого підприємства зі знешкодження ППНО (2015)
Бугров О. В. - Управління цінністю у проектах "під ключ", Бугрова О. О. (2015)
Драч І. Є. - Багатокритеріальний аналіз ефективності портфелів наукових проектів вищого навчального закладу, Євтушенко Г. Л. (2015)
Егорченков А. В. - Организация управления портфелем проектов и программ, Егорченкова Н. Ю., Лисици А. Б., Чёрная Н. А. (2015)
Зачко О. Б. - Теоретичні підходи до управління безпекою в проектах розвитку складних систем (2015)
Кальниченко Е. В. - Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні, Чернова М. Л. (2015)
Коваленко И. И. - Системный анализ сложных организационных структур управления предприятиями, Пугаченко Е. С., Чернова Л. С., Антипова Е. А. (2015)
Семко І. Б. - Огляд ризиків проектів електроенергетики (2015)
Сливницин В. Р. - Управление проектами создания специальных материалов для подводной техники (2015)
Тесля Ю. М. - Матрична інформаційна технологія NADPROJECT управління проектами будівельних компаній, Оберемок Н. В., Латишева Т. В. (2015)
Цюцюра М. І. - Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі (2015)
Гайна Г. А. - Застосування семантичної мережі для представлення факторів в житловому будівництві, Єрукаєв А. В. (2015)
Кучанський О. Ю. - Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком, Ніколенко В. В. (2015)
Міхайленко В. М. - Необмеженість за ймовірністю систем, що керуються загальним однорідним ланцюгом Маркова, Філонов Ю. П. (2015)
Пасічник О. О. - Класифікаційні ознаки об’єктів інформаційно-моніторингових систем на основі моделі OSI, Бурба О. І. (2015)
Трегубенко І. Б. - Модифікований метод суфіксного дерева для прогнозування автомобільної завантаженості комерційних шляхопроводів, Беляков Д. О. (2015)
Квасневський В. М. - Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan, Бородавка Є. В. (2015)
Ковальов С. М. - Властивості деяких параболоїдів n-го порядку, Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В. (2015)
Терентьєв О. О. - Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Білощицький А. О. - Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах, Криштоф С. Д., Білощицька С. В., Діхтяренко О. В. (2015)
Маляр М. М. - Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин, Штимак А. Ю. (2015)
Глива В. А. - Просторові критерії екранування низькочастотних магнітних полів, Левченко Л. О., Перельот Т. М. (2015)
Саченко О. А. - Комбінована модель вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері енергетики, Гладій Г. М. (2015)
Кириллова Е. В. - Дефиниция устойчивости в аспекте управления судоходной компанией, Мелешенко Е. С. (2015)
Григоровський П. Є. - Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах, Молодід О. С., Надточій М. І. (2015)
Дичко А. О. - Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз, Євтєєва Л. І., Ополінський І. О. (2015)
Иносов С. В. - Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме, Пристайло Т. Ю. (2015)
Панова О. В. - Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання (2015)
Від редакції (2012)
Дацюк С. - До питання виконавського феномену Костянтина Пігрова (2012)
Черкасов В. - Витоки музично-педагогічної освіти в Україні (60-ті – 70-ті роки ХХ століття) (2012)
Філоненко Л. - Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського, Молчко У. (2012)
Михасюк І. - Науково-технічні відносини у глобальній економіці, Чаус О. (2012)
Вачевський М. - Інноваційний маркетинг як основний чинник стратегічного управління ефективністю підприємства та в системі безперервної освіти (2012)
Ашиток Н. - Інвалідність як соціально-педагогічна проблема (2012)
Видади Омар оглы О. - Тенденции в преподавании физики (2012)
Цина А. - Педагогічні технології підвищення рівня мотивації соціальної безпеки особистості у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Пономаревський С. - Ретрансляція центрами розвитку педагогічної теорії та практики в Україні освітнього досвіду українським учителям Росії (2012)
Кільова Г. - Проблеми застосування технології у процесі включення спеціалізованих навчальних закладів України до Європейського освітнього простору (2012)
Тайнель Е. - Підготовка майбутніх педагогів-музикантів (історичний аспект) (2012)
Бермес І. - Іван Снігурський – зачинатель хорової справи в Перемишлі (30 – 40-і роки ХІХ ст.) (2012)
Мірошніченко Д. - Пироговські з’їзди лікарів та їх вплив на розробку профілактичних засад земської медицини в 1885 – 1919 рр (2012)
Гладкова В. - Професійне самовдосконалення менеджера освітнього закладу: методичні рекомендації (2012)
Холостенко Т. - Рівень готовності до саморозвитку та рівень творчого потенціалу – основні складові самовдосконалення директора дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) на шляху досягнення "акме” (2012)
Дідич Г. - Особливості сприймання музичних творів молодшими школярами (2012)
Куркіна С. - Публічні виступи в процесі професійної підготовки студентів-скрипалів (2012)
Малик Л. - Організація та розвиток туристичної галузі на українських землях в ХІХ та початку ХХ століття (2012)
Петльована Л. - Психолого-педагогічні вимоги до професійної компетентності фахівців економічного профілю в галузі ділової англійської мови (2012)
Цідило І. - Логіко-лінгвістичний підхід в педагогічному прогнозуванні (2012)
Стецик М. - "Коротко – як діагноз” (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого”) (2012)
Микитюк О. - Аспекти самоосвіти учителів в системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Жигаль З. - Особистісно орієнтований підхід в процесі навчання музичного мистецтва (2012)
Петрушенко О. - Особливості застосування термінологічної лексики на заняттях з ділової англійської мови у вищих навчальних закладах економічного профілю (2012)
Ковбасюк М. - Сергій Амбарцумян – послідовник синтезованих традицій Львівської диригентської школи (2012)
Ластовецька Л. - Жанр обробки народної пісні у хоровій творчості Миколи Ластовецького (на прикладі обробки "Зажурили сі буйнії гори”) (2012)
Шуневич Є. - Специфіка вокально-хорової роботи у камерному хорі "Легенда” (2012)
Фролова М. - Педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики (2012)
Славич А. - Основні риси стилю хорового письма Михайла Гайворонського (2012)
Ковбасюк А. - Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака (2012)
Миколінська С. - Методи і прийоми спонукання молодших школярів до свідомого регулювання музично-слухової уваги (2012)
Дзиндзюра Л. - Роль камерного хору "Gratia” у культурному житті Самбора в період незалежності (2012)
Волох О. - Значення творчості Філарета Колесси в українській музичній культурі (2012)
Тарара А. - Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітньої школи як основи їх майбутнього професійного становлення в конкурентному ринковому середовищі (2012)
Сеньків О. - Рецепція наукового доробку К. Ушинського в сучасній російській педагогіці (2012)
Терлецька Л. - Психолого-педагогічні особливості пізнавальної активності учнів (2012)
Василиків І. - Ефективність упровадження інформаційно-технологічної системи навчання студентів економічних спеціальностей у ВНЗ (2012)
Аксёнов И. В. - Использование электрофоретических спектров запасных белков семян в создании родительских линий подсолнечника, Мищенко Л. Ю. (2013)
Леус Т. В. - Способ скрещивания сафлора красильного методом смыва пыльцы, Ведмедева Е. В. (2013)
Махно Ю. О. - Методи та напрями селекційної роботи з льоном олійним в умовах Південного Степу України, Лях В. О., Товстановська Т. Г., Сагайдак Є. О. (2013)
Повхан А. В. - Изучение действия этилметансульфоната на кунжут в поколении М1, Сорока А. И. (2013)
Яковлева-Носарь С. О. - Реакция растений горчицы на загрязнение субстрата нефтью, Полякова И. А., Лях В. А. (2013)
Аксёнов И. В. - Температурная обработка и качественные показатели семян сафлора, Поляков А. И., Левченко В. И. (2013)
Григорчук Н. Ф. - Створення сортів сої скоростиглого типу, Якубенко О. В. (2013)
Журавель В. М. - Нові джерела цінних морфологічних ознак для селекції гірчиці сизої, Буділка Г. І. (2013)
Кобзєва Д. О. - Мінливість деяких господарсько-цінних ознак кунжуту в умовах Півдня України, Лях В. О. (2013)
Макаренко Л. О. - Оцінка сафлору за енергетичною цінністю, Ведмедєва К. В., Кобзєва Д. О., Кирпичова Н. М. (2013)
Одинец С. И. - Формирование хозяйственно-ценных признаков у первого поколения гибридов подсолнечника под влиянием абиотических факторов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И. (2013)
Гаврилюк Ю. В. - Уровень вредоносности сорняков и урожайность ценозов подсолнечника в условиях Северной Степи Украины, Аксёнов И. В. (2013)
Поляков О. І. - Вплив мінерального живлення та застосування ретарданту на ріст, розвиток та врожайність озимого ріпака, Вахненко С. В., Тараненко С. В. (2013)
Поляков О. І. - Формування врожайності соняшнику гібриду Регіон в залежності від прийомів догляду за посівами за різних строків сівби, Нікітенко О. В., Карапута С. К. (2013)
Полякова І. О. - Вплив беззмінного вирощування соняшнику на показники родючості ґрунту, Топчій М. А. (2013)
Гайдаш Є. В. - Шлях створення сорту як об’єкту інтелектуальної власності (2013)
Гриценко В. Т. - Експериментальні дослідження брикетувальника лушпинної фракції з макухи насіння олійних культур, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Гриценко В. Т. - Результати попередніх випробувань щіткового роторного просіювача, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2013)
Титул, зміст (2015)
Арасланова С. М. - Розвиток історичної науки в Історичному товаристві Нестора-літописця (2015)
Бачкала О. В. - Академік Є. В. Оппоков – основоположник вітчизняних наукових досліджень в галузі гідрології (до 145-річчя від дня народження) (2015)
Горбань Т. Ю. - Історія науки і техніки: вступ до дисертаційного дослідження (науково-методичні поради), Горбань Ю. А. (2015)
Доценко В. О. - Єврейське громадське землеоблаштування в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Іваницька Л. В. - Семен Миколайович Корсаков (1787–1853) – розробник перших "інтелектуальних машин" (2015)
Кругляков В. Є. - Сучасна європейська наука і техніка в історико-філософському осмисленні Карла Ясперса (2015)
Куйбіда В. В. - Класифікація народних назв хвороб людей і тварин, Довга Л. В. (2015)
Новородовський В. В. - Напрацювання проектів природничо-сільськогосподарських інституцій УАН у період її організаційного становлення (липень-листопад 1918 р.) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія наукових пошуків з інформатики та автоматизації виробничих процесів в Харківській політехніці протягом ХХ ст. (2015)
Свистович С. М. - Концепція дослідження історії громадського руху в підрадянській Україні у сучасному науковому дискурсі (2015)
Cитнікова А. С. - Формування та наукова діяльність Миронівської, Уладівської, Іллінецької селекційно-дослідних станцій Сортівничо-насіннєвого управаління Цукротресту в Українській СРР. (1920-ті рр. XX ст.) (2015)
Скакальська І. Б. - Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст. (2015)
Тарахненко Л. А. - Зміни в особливостях поділу релігійних громад України за етнічною ознакою (1990-і – початок 2000-х рр.) (2015)
Шаравара Т. О. - Полтавський період в історії Віленського військового піхотного училища (1915–1917 рр.), або "один у полі і той воїн!" (2015)
Шульга В. П. - Штрихи до портретних нарисів очільників Полтавського дослідного поля (до 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства) (2015)
Щебетюк Н. Б. - Побудова академічної системи аграрної науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Ющенко П. А. - Традиції Київської Русі як ідеологічний інструмент більшовицького та сталінського політичного режиму (2015)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко; (за наук. ред. В. А. Вергунова). – К.: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 490 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Суровцев И. В. - Преобразование структуры данных при определении концентрации методами инверсионной хронопотенциометрии (2015)
Доценко С. И. - Решение задачи оптимального выбора с групповым просмотром с помощью теоретико-игрового подхода (2015)
Савченко Е. А. - Технология решения задачи моделирования и прогнозирования на основе индуктивного подхода (2015)
Мащенко С. О. - Критерий минимаксного сожаления в задаче принятия решений с нечетким множеством состояний окружающей среды, Шушарин Ю. В. (2015)
Павлов В. B. - Инвариантная сетецентрическая система управления конфликтными ситуациями воздушных кораблей на этапе захода на посадку, Волков А. Е., Волошенюк Д. А. (2015)
Коцур М. П. - Оптимальное управление нестационарным режимом каскадного термоэлектрического охладителя, Наконечный А. Г. (2015)
Чернышенко С. В. - Дискретные эффекты в непрерывных моделях сукцессионных процесов, Рузич Р. В. (2015)
Авторы номера (2015)
Fesenko T. - Gender Mainstreaming as a Factor of Project Management Maturity (2015)
Азарова І. Б. - Управління ризиками проектів у галузі житлового будівництва (2015)
Ачкасов І. А. - Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах (2015)
Бушуєв С. Д. - Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції, Дорош М. С. (2015)
Веренич О. В. - Концептуальна модель формування ментального простору (2015)
Деделюк К. Ю. - Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектами (2015)
Зачко О. Б. - Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (2015)
Колесников А. Е. - Задачи адаптивной технологии информационного обеспечения систем компьютерного обучения (2015)
Лук’янов Д. В. - Пріоритети соціальної спрямованості проектів у конкурентному середовищі, Колеснікова К. В., Дмитренко К. М. (2015)
Молоканова В. М. - Модель адаптації портфеля проектів до зміни зовнішніх умов (2015)
Павліха Н. В. - Моніторинг та оптимізація витрат у процесі управління державними цільовими програмами, Кицюк І. В., Омельчук А. О. (2015)
Панченко В. В. - Використання інтроформаційного програмування в управлінні командою проекту (2015)
Петренко В. О. - Управління проектами модернізації металургійних підприємств, Мазов М. М. (2015)
Попов С. О. - До питання про проектноорієнтований підхід до ремонтів складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Рак Ю. П. - Топологічна модель управління проектом впровадження Системи 112 в регіонах України, Кобилкін Д. С. (2015)
Кондрук Н. Е. - Системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого складання дієт (2015)
Кучанський О. Ю. - Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів, Мазурак В. В. (2015)
Пурський О. І. - Розробка архітектури технічних засобів системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Демченко Р. С., Соловей А. Г. (2015)
Горда Е. В. - Цветовое моделирование цифрового изображения дефекта типа "трещина" (2015)
Терентьєв О. О. - Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань, Шабала Є. Є., Малина Б. С. (2015)
Горда И. А. - Информация как ресурс автоматизации оценивания знаний при дистанционном обучении (2015)
Миронов О. В. - Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів, Білощицький А. О. (2015)
Левченко Л. О. - Дослідження впливу стаціонарних електричних та магнітних полів на аероіонний склад повітря та мікрокліматичні показники у будівлях і спорудах (2015)
Патракеєв І. М. - Онтологічне дослідження міського середовища (2015)
Савенко В. І. - Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства, Клюєва В. В., Аднан Абделхамід Халіл Абу Сал, Кіт В. П., Савенко С. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Файнзильберг Л. С. - Информационная технология оценки адаптационных резервов организма в полевых условиях, Ориховская К. Б. (2015)
Даник Ю. Г. - Ситуативный синтез автоматизированной системы сбора и обработки информации, Писарчук А. А., Тимчук С. В. (2015)
Грищенко Ю. В. - Анализ возможности управления траекторией движения самолета по корреляционной функции, Скрипец А. Н., Тронько В. Д. (2015)
Zhiteckii L. S. - Adaptation and Learning in Some Classes of Identification and Control Systems, Nikolaienko S. A. , Solovchuk K. Yu. (2015)
Мельничук С. В. - Метод идентификации многосвязных систем по частотным характеристикам (2015)
Майоров О. Ю. - Мультифрактальный анализ в исследовании биоэлектрической активности мозга, Фенченко В. Н. (2015)
Авторы номера (2015)
Титул, содержание (2013)
Ковалев А. С. - Влияние концентрации гетерогенных зародышей на конденсационную нестационарность в районе горла расширяющегося сопла при неравновесном течении влажного пара (2013)
Слесаренко А. П. - Швидке відновлення теплових навантажень методом спектральних функцій впливу, Костіков А. О., Сафонов Н. О. (2013)
Цаканян О. С. - Теплоотдача многоканальных водяных конвекторов в условиях естественной конвекции, Кошель С. В. (2013)
Гасанов Ф. Ф. - Моделирование зарождения трещин сдвига в теле, ослабленном периодической системой круглых отверстий (2013)
Шульженко Н. Г. - Напряженное состояние замкового соединения рабочих лопаток турбины, Гришин Н. Н., Пальков И. А. (2013)
Яворський І. М. - Інформаційно-вимірювальна система для багатовимірної вібраційної діагностики, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. (2013)
Лисин Д. А. - Математическое моделирование поверхностей автомобилей с помощью R-функций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2013)
Литвин О. О. - Метод побудови операторів із заданими проекціями вздовж перетинних прямих, які інтерполюють f(x, y) в точках перетину цих прямих, Хурдей Є. Л. (2013)
Чорна Н. А. - Удосконалення математичної моделі тепломасообмінних процесів у водневих металогідридних системах (2013)
Banaszek S. - The Modeling of Defects in the Rotor-Trains of Turbomachinery – Simulation-Based Diagnostics (2013)
Abstracts (2013)
Титул, содержание (2013)
Божко A. Е. - Снижение уровня вибрации, передаваемой транспортом в окружающую среду, Крупенин В. Л., Мугин О. О., Мягкохлеб К. Б. (2013)
Шульженко Н. Г. - Оценка виброхарактеристик ротора с поперечной трещиной на жестких опорах по трехмерной модели, Зайцев Б. Ф., Руденко Е. К., Асаенок А. В. (2013)
Аврамов К. В. - Влияние внешнего периодического воздействия на автоколебания несимметричных однодисковых роторов в подшипниках скольжения произвольной длин, Борисюк А. В. (2013)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу зміни профіля лопатей газоперекачувальних агрегатів на характер коливних процесів, що генеруються ними, Іванюк Н. І., Криштопа В. С. (2013)
Слесаренко А. П. - Регионально-структурное моделирование и идентификация высокоскоростных осциллирующих тепловых процессов, Кобринович Ю. О. (2013)
Литвин О. О. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин між системою нерегулярно розміщених похилих свердловин методами глобальної інтерлінації функцій, Штепа Н. І., Кулик C. І., Чорна О. С. (2013)
Канило П. М. - Глобальные энерго-экологические проблемы и фотосинтез, Сарапина М. В., Костенко К. В. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчёта токсичности отработавших газов биогазового двигателя, Кабанов А. Н., Петров Н. В. (2013)
Жиленков А. А. - Элементы структурной модели устройства аппроксимации для задач идентификации и контроля параметров объектов управления, Чёрный С. Г. (2013)
Мацевитый Ю. М. - Модернизация отечественного энергомашиностроения – основа энергетической безопасности Украины, Русанов А. В., Соловей В. В., Васильев А. И. (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Лебедев В. Г. - Экспериментальное исследование формирования шероховатости поверхности напыленного керамического слоя на шейках валов ротора газовой турбины, Чумаченко Т. В. (2013)
Акимов О. В. - Совершенствование технологических процессов изготовления литых деталей роторов для повышения эксплуатационных характеристик тягового электропривода, Чибичик О. А., Редькина А. В. (2013)
Таран Б. П. - Проектирование кокиля для изготовления ответственных сложнопрофильных литых деталей энергетического машиностроения, Малахов В. В., Молодов К. О. (2013)
Жерносеков А. М. - Применение импульсных технологий при сварке конструкционных сталей, Сидорец В. Н., Приходько В. В. (2013)
Дёмин Д. А. - Математическое моделирование в задаче поиска оптимального управления процессом получения сплавов для деталей машин в условиях неопределённости (2013)
Хацько Н. Е. - Исследование возможности управления полетом по данным инерциальных датчиков низкого класса точности (2013)
Безрук З. Д. - Розрахункова модель визначення швидкодії газоаналітичного комплексу (2013)
Чепель Ю. А. - Микропроцессорная система управления электроконтактной наплавкой двумя роликовыми электродами, Бережная Е. В., Кассов В. Д. (2013)
Остапчук В. М. - Вибір методів підвищення зносостійкості деталей транспортного призначення (2013)
Костик К. О. - Підвищення довговічності деталей енергетичного машинобудування методом нітроцементації в макродисперсній суміші (2013)
Василенко Н. А. - Сопоставление физико-химических свойств нитридных пленок, полученных разными методами реактивного распыления, Василенко А. О. (2013)
Хорошилов О. Н. - Обеспечение качества технологического процесса непрерывного литья, Павлова А. А. (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Кісельов Є. М. - Моделювання комбінованого діода Шоттки (2013)
Шульженко М. Г. - Система діагностики термонапруженого стану і спрацювання ресурсу ротора високого тиску турбіни Т-250/300-240 на стаціонарних та змінних режимах роботи, Гонтаровський П. П., Матюхін Ю. І., Гармаш Н. Г., Гонтаровський В. П. (2013)
Дёмин Д. А. - Нечеткая кластеризация в задаче построения моделей "состав – свойство" по данным пассивного эксперимента в условиях неопределённости (2013)
Бисикало О. В. - Модель формальной теории в виде коммутативной полугруппы образных конструкций, Кравчук И. А., Кириленко А. А. (2013)
Обжерин Ю. Е. - Модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной системы с отключением компонентов, Бойко Е. Г. (2013)
Безрук З. Д. - Дослідження приземних концентрацій викидів сміттєспалювального заводу "Енергія", Порєв В. А. (2013)
Бердникова Е. Н. - Структурная оценка трещиностойкости сварных соединений высокопрочных сталей (2013)
Гончаров В. В. - Микротвердость поверхности нержавеющей стали, модифицированной ионной имплантацией (2013)
Бережний М. М. - Теплова деформація залізовуглецевих сплавів та її вплив на діаграму стану Fe – C, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мацишин С. О. (2013)
Хорошилов О. Н. - Нормативное обеспечение определения ползучести непрерывно литых заготовок из медных сплавов, Павлова А. А. (2013)
Романов С. В. - Повышение качества разделения многокомпонентных соединений при использовании термовоздействия, Лагода А. Н. (2013)
Проц Л. А. - Дослідження процесів виготовлення оптичних елементів з акустооптичних монокристалів (2013)
Abstracts and References (2013)
Біленький О. Ю. - Інноваційні орієнтири в процесах розвитку малого бізнесу: регіональний аспект (2013)
Капустян О. В. - Якісне дослідження модель економічного зростання тобіна з урахуванням грошового обміну, Груздева К. О. (2013)
Андрусь О. І. - Мотиваційний аспект управління діяльністю персоналу (2013)
Третяк Д. Д. - Оценка показателей эффективности общеобязательного государственного социального страхования в Украине (2013)
Токар В. В. - Роль держави при реструктуризації заборгованості приватного сектору економіки на міжнародних фінансових ринках (2013)
Золотарьова О. В. - Особливості процедури контролю за витрачанням коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та шляхи її вдосконалення, Нікітіна Т. М., Лотоцька Т. А. (2013)
Потапенко В. Г. - Екологічна складова в системі показників економічної безпеки, Бірюков Д. С. (2013)
Гмиря В. П. - Кредитно-інвестиційний потенціал банківського сектору регіону (2013)
Шишкова Н. Л. - Аналітичні підходи до вибору актуальних напрямів інвестицій підприємства (2013)
Олейнікова Л. Г. - Особливості інтелектуальної власності як товару в сучасних умовах розвитку економікиУкраїни (2013)
Жидяк О. Р. - Вдосконалення системи оподаткування підприємницьких структур аграрної сфери (2013)
Довбуш Р. В. - Макроекономічний аспект роздрібного товарообігу та його зв’язок із чисельністю населення, Тимошевська Л. Д., Легка Т. В. (2013)
Колесніков В. П. - Дослідження факторів впливу на обсяг витрат інфраструктурної складової залізничного транспорту в хімічній промисловості (2013)
Тюха І. В. - Обгрунтування вибору умов платежу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Рудніцька Р. В. (2013)
Тарельник Н. В. - Зарубіжний досвід страхування ризиків в аграрній сфері (2013)
Соколюк К. Ю. - Людський капітал – специфічний інвестиційний ресурс апк (2013)
Зайцева Л. О. - Аналіз ефективного використання економічного потенціалу підприємства (2013)
Опанасюк Ю. І. - Інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сердюк О. С. - Підхід до визначення найбільш оптимальної моделі державно-приватного партнерства у вугільній галузі (2013)
Тисяк О. Б. - Особливості функціонування ринку корпоративних облігацій в Україні (2013)
Сафонов Ю. М. - Житлова сфера в Україні: стан та тенденції розвитку, Євтєєва В. Г. (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні підходи до розвитку зрошуваних меліорацій на локальному та регіональному рівнях, Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Забарна Е. М. - Управління якістю діяльності виробничого підприємства в сфері рекламного бізнесу, Кірнесенко К. О. (2013)
Тарасова В. В. - Графічні зображення при оцінці екологізації економіки (2013)
Шут С. О. - Планування і бюджетування державних капітальних вкладень на місцевому рівні (2013)
Тимченко О. І. - Особливості аналізу фінансових результатів діяльності малих підприємств (2013)
Войтюк А. В. - Фінансове забезпечення аграрного сектора економіки України (2013)
Онікієнко С. В. - Регулювання фінансових ринків і функціональні фінанси (2013)
Кужель В. В. - Державна підтримка економічного розвитку аграрного сектору (2013)
Бабенко Г. Є. - Впровадження сценаріїв проведення змін на комунальних підприємствах (2013)
Шморгун Ю. В. - Специфіка реалізації функцій банку в процесі здійснення проектного фінансування (2013)
Завірюха А. В. - Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації (2013)
Зуб Н. В. - Оцінка результативності діяльності міжнародних фінансових груп на ринку України (2013)
Гурська І. С. - Організаційно-економічні умови функціонування аграрних формувань на ринку тваринницької продукції (2013)
Авласенко О. А. - Проблематика економічної ефективності виробництва винограду болградського району одеської області: прогнози та перспективи (2013)
Андрієвська Є. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств, що реструктуруються (2013)
Попко Є. Ю. - Фундаментальні аспекти вибору оцінки в бухгалтерському обліку (2013)
Диба В. А. - Якісне дослідження модифікованої моделі вальраса-маршала (еволюції ціни та об’ємів випуску деякого агрегованого товару) (2013)
Гончарук І. В. - Підходи до формування ланцюга цінності товару в сучасній економічній системі (2013)
Харчук М. В. - Аналіз масштабів та основні напрями мінімізації ризиків шахрайства членів міжнародних платіжних систем (2013)
Бондаренко Л. А. - Ринок банківських продуктів і послуг: поняття та сегментація, Жук І. О. (2013)
Нагорна І. І. - Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства (2013)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання солоу-свена з нейтральним, капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Деордієва В. А. - Операційний менеджмент: сутність і роль у забезпечені конкурентоспроможності організацій, Ільїна А. С. (2013)
Дадашев Б. А. - Основні передумови реалізації стратегії макропруденціального нагляду та регулювання (2013)
Гончар Г. П. - Методичні та інформаційні засади дослідження й прогнозні параметри ринку праці в аграрному секторі економіки (2013)
Туболець К. Г. - Методичний підхід до оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2013)
Ломачинська І. А. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності фінансів підприємств (2013)
Донець О. С. - Когнітивна модель кон’юнктури ринку, Лутфуліна М. І. (2013)
Григор’єва О. В. - Застосування системи оцінювання персоналу підприємством нафтогазового комплексу, Шевченко К. Є. (2013)
Васільєва Л. М. - Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються (2013)
Короткова О. В. - Інвестиційна привабливість підприємства та методики її оцінювання (2013)
Ткаченко О. С. - Сучасний стан ефективності господарювання аграрних підприємств дніпропетровської області (2013)
Клочко В. М. - Стан та шляхи підвищення економічної ефективності молокопродуктового підкомплексу апк України (2013)
Кравченко М. В. - Проблема підвищення ефективності зовнішніх та внутрішніх державних запозичень в Україні (2013)
Правдюк Н. Л. - Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України, Покиньчереда В. В. (2013)
Zhydetskyi T. - Measuring of the risk for foreign direct investment in countries with large shadow economy on example of eastern europe (2013)
Михайлова Т. Ф. - Планування ефективного розширення виробництва, Кондрус Л. Л. (2013)
Петращук М. М. - Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2013)
Щекович О. С. - Стратегія інноваційного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером, Хорольський В. П., Хорольська О. В. (2013)
Афанасьєв Є. В. - Моделювання макроекономічних інноваційних процесів у системі державного регулювання розвитку економіки України, Рябека О. Г. (2013)
Ведмідь Н. І. - Сервісна концепція: еволюція та пріоритети імплементації (2013)
Бабіна Н. О. - Глобалізаційні трансформації та економічна безпека (2013)
Савченко С. М. - Напрями оптимізації інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах у контексті підвищення конкурентоспроможності (2013)
Вдовиченко А. М. - Теоретичні аспекти взаємозв’язку державних видатків та економічного зростання, Орос Г. В. (2013)
Крупа О. М. - Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні (2013)
Погрібний І. Я. - Щодо особливості обліку основних засобів державних підприємств (2013)
Любива В. Б. - Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Талаєва К. О. - Фондовий ринок в активізації інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Мігус І. П. - Діагностика соціальної безпеки черкаської області в контексті економічної безпеки України, Срібна В. В., Цікало О. Ю. (2013)
Островська Н. Л. - Теоретичні та практичні аспекти організації моніторингу кредитної політики в банку (2013)
Чехович Г. Т. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країни та регіонів (2013)
Андрюшко А. К. - Управління діяльністю інноваційно-активних підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Перспектива розвитку ринку доступного житла в Україні, Сарматицька Н. В. (2013)
Богданюк Ю. О. - Державні замовлення підприємцям як форма державного регулювання економіки (2013)
Семикіна М. В. - Соціальна диференціація в системі чинників сприяння та протидії активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2013)
Крейдич И. Н. - Моделирование управленческих решений в контексте использования системы стратегического контроллинга на машиностроительном предприятии, Гребец О. Б., Швец К. М. (2013)
Голубєв Д. І. - Обгрунтування доцільності управління інвестиційною політикою підприємства машинобудування (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Вплив трудового потенціалу на інвестиційну привабливість аграрного підприємства, Попович В. В. (2013)
Носенко О. С. - Критерії прийняття рішень по реалізації інноваційних проектів підприємств з метою підвищення їх ефективності (2013)
Орел В. М. - Сутність і роль контролю як функцій управління (2013)
Потишняк О. М. - Механізм управління витратами інтегрованого вовняно-текстильного виробництва (2013)
Гораш О. С. - Особливості формування структури врожаю ярого ячменю, Климишена Р. І. (2014)
Присяжнюк О. І. - Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху, Король Л. В. (2014)
Сторожик Л. І. - Стимулювання насіння сорго цукрового (2014)
Хоміна В. Я. - Вплив агротехнічних заходів на врожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу Західного (2014)
Кравченко В. А. - Методичні підходи до селекційного процесу в овочівництві (2014)
Ненька М. М. - Підвищення частоти виділення закріплювачів стерильності цукрових буряків і продуктивність материнського компонента гібридів (2014)
Sabluk V. T. - Insecticides efficiency against pests when treating sugar beet seeds, Gryshchenko O. M., Vorozhko S. P. (2014)
Смірних В. М. - Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами, Половинчук О. Ю. (2014)
Титул, зміст (2010)
Масол Л. - Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень), Миропольська Н. (2010)
Шахрай В. - Потенціал театрального мистецтва у формуванні соціальної компетентності школярів (2010)
Вітрянський Ю. - Художньо-естетичне виховання учнів в умовах мистецького закладу (2010)
Куцан О. - Соціо-ігрові методи як спосіб проводити уроки музики цікаво (2010)
Заровська Г. - Уроки музики у світі інформаційних технологій (2010)
Мороз М. - Використання творчих завдань у професійній підготовці майбутніх учителів музики (2010)
Рагозіна В. - Система творчих завдань на уроках мистецтва в 1-му класі, Руденко І. (2010)
Андрієвська Л. - Малюємо казку (урок у 1-му класі) (2010)
Горовенко В. - Логіка фільму (урок у 7-му класі) (2010)
Дзюра Р. - Портрет – дзеркало душі (урок мистецтва в 5-му класі) (2010)
Іванеску Г. - Картоногравюра (позакласне заняття для учнів 6-7-х класів) (2010)
Мінасян Н. - Драматургія уроку художньої культури (2010)
Івченко В. - Мандрівка до країни ”Сценогафія” (позакласний захід для учнів 7–8-х класів) (2010)
Велігоцька Н. - Творити світ краси, гармонії та добра (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2010)
Масол Л. - Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень), Миропольська Н. (2010)
Лавріненко О. - Музично-хорове й театральне мистецтво в історичному екскурсі педагогічної майстерності вчителя (2010)
Завалко К. - Групові методи навчання гри на скрипці дошкільників (2010)
Піщанська В. - Знакова символіка мистецтва іконопису (2010)
Деркач О. - Арт-терапія на допомогу школі (2010)
Забора О. - Вічні теми (2010)
Новикова Н. - Вічна історія кохання (2010)
Русан Л. - Чарівні фарби, Рагозіна В., Очеретяна Н. (2010)
Скляренко О. - Українська лялька (2010)
Кузьменко. Кузьменко. - Анімалістичний жанр, Музира О. (2010)
Зварич А. - Краса в різноманітті, Кукурудза О. (2010)
Успенська О. - Художня культура Західної Європи доби середньовіччя (2010)
Шевнюк О. - Практичні заняття з освоєння техніки іконопису (2010)
Хорозова О. - Нев’янучий квіт петриківського розпису (2010)
Рагозіна В. - Фестивалі дитячої творчості (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2010)
Мельник Ю. - Музично-семасіологічна технологія: обґрунтування концептуальних положень (2010)
Гуральник Н. - Особливості китайської вокальної школи, Цой Сяо Юй (2010)
Бірюков М. - Різновиди та засоби виготовлення вітража (2010)
Лященко О. - Стильові особливості китайського живопису (2010)
Чумакова К. - Основи вокальної майстерності (2010)
Карпенко Є. - Застосування фонограми супроводу в роботі зі школярами, Карпенко Н. (2010)
Матюшенко О. - Інтерактивні методи навчання на уроках музики (2010)
Новикова Н. - Комп'ютерна презентація на уроках музики (2010)
Просіна О. - Дистанційні форми підготовки вчителів до інтегрованого навчання предметів мистецького циклу (2010)
Калашнікова О. - Сучасні методи викладання мистецтва в початковій школі, Гриценко І. (2010)
Халецька Л. - До нас індійська казка завіта (сценарій музичного салону) (2010)
Ратко М. - Філософеми китайської духовної культури (2010)
Папіш Л. - Мудрість Сходу. Мистецтво як форма комунікації (2010)
Колесніков С. - Bнесок Юрія Юцевича в розвиток музичної педагогіки (2010)
Чурікова-Кушнір О. - "Хай пісня скликає друзів" (2010)
Макарова Л. - До ювілеїв митців, Макарова В. (2010)
Степаненко С. - 40 років з "Вогником" (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2014)
Перший діловий телеканал: для тих, хто перший (2014)
Михайло Окландер: "Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися" (2014)
Володимир Дідух: "Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США" (2014)
Алимов О. - Інваріантні виміри теорії політичної економії та практики управління в контексті реалізації технології цілеорієнтованого формування потенціалу сталого розвитку України, Микитенко В. (2014)
Хаустов В. - Стратегічні орієнтири інноваційної політики України (2014)
Вишневська О. - Розвиток аграрного сектора в геоекономічному середовищі (2014)
Слєпушкіна А. - Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України (2014)
Хвесик Ю. - Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестиційної діяльності в аграрній сфері депресивних територій (2014)
Шестак М. - Формування державно-приватних партнерств у лісовому господарстві: пріоритети та механізми (2014)
Таратула Р. - Аналіз фінансового забезпечення процесів управління ландшафтами природоохоронної території (2014)
Ступень Р. - Розвиток земельно-іпотечного кредитування сільського господарства через механізм земельних банків (2014)
Іртищева І. - Світ врятує мари культура, Потапенко Н. (2014)
Дячук О. - Регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій: перспективні напрями вдосконалення суб’єктно-об’єктних відносин (2014)
Кобзар О. - Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону) (2014)
Ступень М. - Аналіз структури земельних угідь Горохівського району, Скорупська О. (2014)
Стройко Т. - Сучасний стан залізничної галузі як важливого елементу національної інфраструктури (2014)
Шабельник Т. - Основні принципи маркетингово-орієнтованого управління фармацевтичним ринком (2014)
Ковальська Л. - Територіальна організація роздрібної торговельної мережі: методика оцінки та напрями вдосконалення, Речун О. (2014)
Розман А. - Механізм управління адаптивністю бізнес-моделі підприємства роздрібної торгівлі, Денисенко І. (2014)
Лич В. - Удосконалення трудових відносин у контексті становлення громадянського суспільства. Рецензія на колективну монографію В. Є. Шедякова, О. А. Блінова, П. Д. Морозова "Удосконалення трудових відносин як основа стійкості та розвитку громадянського суспільства" (Монографія) Заг. ред. П. Д. Морозова. - К.: Задруга, 2014. - 320 с. (2014)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "В Україні може бути створено Резервний продовольчий фонд під егідою Всесвітньої продовольчої програми та ФАО "; "Наша держава буде всіляко підтримувати ініціативи Всесвітньої продовольчої програми, спрямовані на поглиблення співпраці у боротьбі з бідністю та голодом у світі" (2013)
Кравчук В. - Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна, Занько М. (2013)
Леженкін О. - Шляхи удосконалення збирання зернових (2013)
Хмельовський В. - Обґрунтування параметрів бункера кормоприготувального агрегата (2013)
Калашнік А. - Янтар від Лемкен – посівний комплекс високої продуктивності (2013)
Сергієва Н. - Якісні грубі корми – шлях до високих надоїв молока (2013)
Лисенко С. - Новий партнер Амако – Kоckerling (2013)
Гончарова Н. - Агро-2013: нові розробки ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ" (2013)
Карпук Л. - Позакореневе підживлення – резерв підвищення продуктивності цукрових буряків (2013)
Кравчук В. - Біосфера і сільськогосподарське виробництво в Україні: розвиток нормативної бази, Таргоня В., Гусар В., Новохацький М., Лисак Л., Кравчук О. (2013)
Золотовська О. - Моделювання процесу формування вологи в ґрунтовому зразку з прогнозованими теплофізичними параметрами (2013)
Палапа Н. - Оцінювання екологічного стану орних земель за проявом деградаційних процесів, Сігалова І., Крикунова О., Сенчук С. (2013)
Маціборук П. - Вплив життєдіяльності бобра європейського (castor fiber l.) на стан прибережних фітоценозів Українського Полісся (2013)
Ясенецький В. - Інноваційні розробки-призери виставки Sima 2013, Пономаренко О., Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Святкування дня перемоги в оберегах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Чорношкур В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Україна та США готові поглиблювати співпрацю у сфері сільського господарства"; "США допоможуть Україні розвивати виробництво альтернативних видів палива"; "Держава готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення" (2013)
XXV Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2013" (2013)
Кравчук В. - Засоби малої механізації в рамках стратегічної ініціативи "Рідне село", Погорілий В., Постельга С., Любченко С., Погоріла В. (2013)
Бабинець Т. - УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на виставці "Агро-2013", Паніотова О. (2013)
Клапань В. - Трактори, причепи і навантажувачі, Левченко П. (2013)
Бухалов В. - Оновлені трактори ХТЗ (2013)
Шустік Л. - Машини для обробітку ґрунту, Маринін С., Іваненко Л., Степченко С., Литовченко О., Ясенецький В., Чорношкур В. (2013)
Одинець А. - Ґрунтообробні агрегати ТОВ НВП "БІлоцерківМАЗ" в поєднанні з висівними апаратами фірми Tehnik Plus (Австралія) (2013)
Занько М. - Зернозбиральні комбайни (2013)
Ясенецький В. - Машини для заготівлі і приготування кормів (2013)
Смоляр В. - Техніка для тваринництва, Ковтун О. (2013)
Ясенецький В. - Обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Сербій В. - Обладнання для використання поновлюваних джерел енергії (2013)
Ясенецький В. - Техніка ПП "Бартощук А. Г." на виставці "Агро-2013" (2013)
Ясенецький В. - Елементна база сільськогосподарської техніки від AMA (Італія) (2013)
Демидов О. - Засідання Штабу з питань організації збирання зернових і підготовки до посіву озимих культур, Бабинець Т. (2013)
Експозиція всеукраїнського Дня поля-2013 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Клапань В. - Інвестиційні проекти, Занько М. (2013)
Клапань В. - Техніка для сільськогосподарського виробництва, Занько М., Войновський В. (2013)
Погорілий В. - Техніка для сільського двору, фермерського господарства і кооперативу, Шустік Л., Постельга С., Маринін С., Іваненко Л., Литовченко О., Лазаренко П., Кришталь О. (2013)
Сербій В. - Поновлювані джерела енергії, Клименко В. (2013)
Бабинець Т. - Науково-дослідні інститути на Дні поля (2013)
Кравчук В. - Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур: проект "АгроОлімп", Погорілий В., Маринін С., Боднар О. (2013)
Кравчук В. - Проект "Біотехнологія": підвищення ефективності вирощування зернових культур, розширене відтворення родючості ґрунту, екологізація технологій, Новохацький М., Центило Л., Нілова Н. (2013)
Булигін С. - Сучасні досягнення вітчизняних науково-досліднних установ виставково-інноваційного центру НААН України, Бабинець Т., Кононюк Н., Ясенецький В. (2013)
Кіщук С. - Розвиток органічного землеробства в Україні та у світі, Громитко В., Яворів В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Держава стимулюватиме виробництво органічної продукції"; "Іноземні інвестори готові вкладати кошти в сільське господарство України" (2013)
Кравчук В. - До питання технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Західного Полісся, Падюка Т. (2013)
Грубань В. - Компонувальна схема технологічного модуля для збирання кукурудзи з очищенням качанів, Полішкевич О. (2013)
Завірюха М. - Доцільність розроблення качановідокремлювального апарата з інтегрованим подрібнювачем (2013)
Самойленко В. - Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (2013)
Мельник Р. - Розвиток вітроенергетичних установок та можливості їх застосування в сільському господарстві, Жоров В., Тарнавський С., Тимощук Д., Берлінець М. (2013)
Примаков О. - Сучасна техніка як фактор розвитку технологій збирання технічних конопель, Маринченко І. (2013)
Дьяченко Д. - Знакомьтесь, Ростсельмаш! (2013)
Даценко С. - Краще з "Піднебесної" (2013)
Максаєв В. - Зерносушарки фірми "MEPU Oy" (2013)
Хоміна В. - Урожайність плодів розторопші плямистої залежно від розміщення рослин на одиниці площі в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Кіщук С. - Розвиток органічного землеробства в Україні та світі, Громитко В., Яворів В. (2013)
Осмоналиев С. - Факторы экономического роста сельскохозяйственного производства, Исраилов А. (2013)
Осмоналиев С. - Вопросы модернизации АПК в Кыргызской Республике (2013)
Лопушняк В. - Динаміка гранулометричного та мікроагрегатного складу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2013)
Ясенецький В. - ХХІІІ звітно-виборний з’їзд асоціації фермерів та приватних землевласників України, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Основні засади стабільного виробництва продукції рослинництва в умовах 2013 р. та роль нових культур у збільшенні виробництва зерна: обласна науково-практична нарада, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Демонстраційний показ збирання ранніх зернових і кормових культур, підготовки ґрунту до посіву технікою білоруського і українсько-білоруського спільного виробництва (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "В цьому році сальдо зовнішньої торгівлі продукцією АПК може скласти 11 млрд доларів"; "Українські аграрії у поточному році вклали в 1 гектар землі 1900 гривень"; "В Україні зберуть 9,4 мільйона тонн овочів". (2013)
Білорусія – Україна: перспективи співпраці в технічному забезпеченні аграрних підприємств України (2013)
Слово учасникам демонстраційного показу сучасної сільсько­господарської техніки Білорусі в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Тишков О. - В пятерке лидеров мирового сельхозмашиностроения (2013)
Козловский Ю. - Линейка тракторов МТЗ (2013)
Занько М. - Тестування зернозбиральних комбайнів виробництва ВО "Гомсільмаш" в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Гусар В. (2013)
Постельга С. - Тестування кормозбирального комплексу КВК-800 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Клапань В. - Тест-драйв трактора Беларус-3022 з плугом фірми Lemken, Левченко П. (2013)
Шустік Л. - Машини для обробітку ґрунту і сівби українського виробництва для енергонасичених тракторів Мінського тракторного заводу, Маринін С., Степченко С., Іваненко Л., Бондаренко О. (2013)
Кравчук В. - Нові вимоги до виробництва та введення в обіг сільськогосподарської техніки, Цема Т. (2013)
Колихаєв М. - Техніка від БілоцерківМАЗ (2013)
Калашник А. - Культиватор Карат (2013)
Клименко В. - Современные системы земледелия уменьшают потери урожая (2013)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення на фізичну будову темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України (2013)
Войновський В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці "Зернові технології", Гусар В., Занько М., Левченко П., Шустік Л., Ясенецький В. (2013)
Богданова Н. - Виставка Agritechnica-2013 в Ганновері: міжнародний сільськогосподарський форум світового масштабу (2013)
Гушоватий П. - Вокально-хорова творчість західноукраїнських композиторів-священиків кінця ХІХ – початку ХХ ст, Коник-Козак О. (2012)
Растригіна А. - Формування фахових компетенцій у класі хорового диригування як основа професіоналізму майбутнього педагога-музиканта (2012)
Јupiсski S. - Elementy etyki w zawodzie prawnika (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг нормування праці та завдання маркетингу в нормуванні праці (2012)
Ластовецький М. - До питання про хорову творчість Юліана Корчинського (2012)
Пономаревський С. - Перспективи розвитку українського шкільництва у Росії (2012)
Малик Л. - Роль та місце рекреаційної індустрії Карпатського регіону в розвитку туризму (2012)
Прокоф’єва М. - Принципи підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Федоришин В. - Акмеологічний аспект підготовки викладачів мистецьких дисциплін у контексті європейського освітнього простору (2012)
Ороновський А. - Співацька освіта в навчальних закладах Південно-Західного Поділля в XIX ст, Палій Н. (2012)
Сятецький К. - Український хор "Думка” з Нью-Йорка: етапи становлення, розвитку і творчих злетів колективу (2012)
Земцов І. - Современные подходы к контролю качества образования в Украине, Скрябіна Т. (2012)
Мартинюк А. - Мистецько-освітянські виміри науково-творчої діяльності Володимира Рожка (2012)
Філатова Л. - Хорова творчість М.В. Лисенка у контексті боротьби інтелігенції проти заборони української мови і культури (2012)
Ороновська Л. - Динаміка дитячого хорового руху в контексті культурно-мистецького життя України ІІ половини ХХ ст (2012)
Салій С. - Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні, Салій В. (2012)
Назаренко М. - Вокально-хорова підготовка вчителів музики першої половини ХХ століття (2012)
Полюга В. - Музика. Творчість. Інтерпретація. (Спроба філософського аналізу) (2012)
Німилович О. - Соломія Крушельницька і хорові товариства "Боян”: на сторожі мистецького розвою (2012)
Кліш І. - Вокальна робота у дитячому хорі молодшого шкільного віку (2012)
Кобільник Л. - Педагогічна діяльність Миколи Леонтовича (2012)
Chovriy S. (Csoóri Z.) - A relativ es abszolut szolmizacio kialakulasanak es alkalmazasanak tortenete (2012)
Турянський П. - Народнопісенні традиції у літературній музиці О. Кошиця, Василик Дз. (2012)
Сможаник О. - Специфіка фахової підготовки майбутнього вчителя музики на занаттях хорового класу (2012)
Медвідь Т. - Розвиток музичної освіти в Україні у 80-ті роки ХХ століття в контексті реформи загальноосвітньої школи (2012)
Каралюс М. - Музичний твір і проблеми його теоретичних інтерпретацій у дослідженнях М. Томашевського (2012)
Личенко О. - Особливості перекладу симфонічної композиції для навчального оркестру народних інструментів (на прикладі карпатської рапсодії №2 Л. Колодуба) (2012)
Стасюк Ю. - В. Іконник – диригент Київського камерного хору імені Б. Лятошинського (2012)
Стукаленко З. - Проблема формування виконавської майстерності студентів у контексті оркестрового класу, Бродський Г. (2012)
Місько Г. - Хоровий рух на Тернопільщині першої половини ХХ століття як важливий чинник професіоналізації музичного мистецтва краю (2012)
Довгошия В. - Стрілецька пісня як основа творчості Романа Купчинського (2012)
Голубінка Х. - Штрихи до творчого портрета диригента Івана Небожинського (2012)
Михаць Р. - Репертуарна політика музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття, Модрицький З. (2012)
Стець Г. - Методологічні принципи та закономірності викладання музики в школах України на порубіжні ХХ – ХХІ ст (2012)
Гавран І. - Компетентна структура формування емпатії майбутніх учителів музики (2012)
Яненко О. - Хорове мистецтво як засіб формування мобільного фахівця-музиканта (2012)
Штонда Є. - Умови та принципи проектування ефективної технології формування математичної культури бакалаврів будівельного профілю (2012)
Кучер А. - Концептуальна модель формування вмінь професійного спілкування майбутніх фахівців агроекономічного профілю (2012)
Василиків І. - Міжнародні тенденції розвитку системи навчання інформаційних технологій (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Фермерам полегшать процедуру отримання в лізинг техніки від провідних світових виробників"; "Кооперативи отримають від держави елеватори та обладнання для збуту продукції"; "В Україні зменшується тиск контролюючих органів на фермерів" (2013)
Кравчук В. - Форум вітчизняної агроінженерної науки (репортаж з XIV Міжнародної наукової конференції в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Бабинець Т. (2013)
Клименко В. - Світові тенденції розвитку малої вітроенергетики і перспективи для України (2013)
Сало Я. - Аналіз конструкцій та класифікація деревоподрібнювальних машин, Думич В. (2013)
Пилип В. - Доцільність впровадження модульного енергетичного засобу для збирання кукурудзи на зерно (2013)
Ракул О. - Перспективи впровадження качано-відокремлювального апарата багатофакторної дії (2013)
Рубець А. - Збільшення ресурсу різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки (2013)
Стеганцева Д. - АвтоКрАЗ створив для хліборобів України унікальний зерновізний автопоїзд КрАЗ-6511С4 "Караван" (2013)
Ткачук І. - Агровиробники переконалися у відмінній якості YTO (2013)
Назаренко А. - Борона "Лада" – твій надійний партнер та гарант успіху (новий погляд на землеробство), Гуцол М. (2013)
Дерев’янко Д. - Вплив сортувальних решіт на травмування та якість насіння озимої пшениці, Тарасенко О., Орбінський В., Синявська А. (2013)
Хоміна В. - Агротехнічні аспекти вирощування сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Броварець О. - Технічні системи моніторингу агробіологічного та фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, Герасименко Р. (2013)
Муштрук М. - Дизельне біопаливо з жировмістних відходів птахопереробних підприємств, Сухенко Ю., Сухенко В. (2013)
Ясенецький В. - Сільськогосподарської техніки потужний арсенал: День поля в НімАЦ, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Ковпак Н., Чорношкур В. (2013)
Константиновская Т. - "ІнтерАГРО" – новий формат, нові терміни, нові можливості (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Держава стимулює залучення інвестицій у дрібнотоварне сільгоспвиробництво"; "Агросектор України стане більш привабливим після підписання Угоди про асоціацію з ЄС"; "Білорусь є важливим партнером для України в агросекторі" (2013)
Дідур В. - Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмосепаратора з пиловловлювальним пристроєм, Чебанов А. (2013)
Іванкевич М. - Підбір технічних засобів для реалізації систем обробітку ґрунту в умовах Західного регіону України (2013)
Ценюх Я. - Результати випробувань обприскувача самохідного штангового ОСШ-3,5-27, Ковальчук Я., Лейко Р. (2013)
Сидоренко В. - Застосування сучасних самохідних обприскувачів у технології хімічного захисту рослин, Міснюк Ю., Макаренко І. (2013)
Малярчук В. - Модернізація сівалки зернотукової пресової СЗП-3,6 В-06 та її ефективність, Легкодух І., Мележик В., Дяченко В. (2013)
Сало Я. - Аналіз конструкцій та класифікація деревоподрібнювальних машин, Думич В. (2013)
Уминський С. - Продукування біогазу та органічних добрив з відходів агровиробництва, Інютин С. (2013)
Думич В. - Аналіз технологій виробництва різних видів твердого біопалива (2013)
Журба Г. - Техніко-технологічні рішення закладення плантацій енергетичної верби, Паскарик В. (2013)
Броварець О. - Технічні системи моніторингу агробіологічного та фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, Герасименко Р. (2013)
Грицаєнко В. - Генезис винахідництва конструкційно-технологічних рішень у тваринництві, Грицаєнко Л. (2013)
Лебедєв С. - Супровід Технічного регламенту безпеки при модернізації і експлуатації тракторів за ергономічними показниками (2013)
Калєніков А. - Метод контролювання процесу поливу в системах мікрозрошення, Присяжнюк В., Майданович В., Сердюченко Н. (2013)
Ясенецький В. - Стан та перспективи системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України, Чорношкур В. (2013)
Постельга С. - Екзамен кормозаготівельної техніки голландської фірми "Lely" на полях України, Смоляр В., Філоненко Л. (2013)
Кравчук В. - Актуальний репортаж: розвиток родинних ферм на Дніпропетровщині, Постельга С., Смоляр В. (2013)
Постельга С. - Тест-драйв кормозбирального комбайна КВК-800, Смоляр В., Ясенецький В. (2013)
Пантелус Л. - Нова прикладна програма до 100-річного ювілею Claas (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Уряд ухвалив Стратегію розвитку агросектору до 2020 року"; "Україна поглибить співпрацю із США в аграрній сфері" (2013)
Кравчук В. - Про підтвердження відповідності та введення в обіг тракторів і сільськогосподарських машин в Україні та Європейському Союзі, Погорілий В., Цема Т., Афанасьєва С., Оситняжський М. (2013)
Адамчук В. - Електрифікація як фактор створення сільськогосподарської техніки нового покоління, Мироненко В., Третяк В., Мельник Р. (2013)
Ролько Т. - Результати випробувань причепа тракторного двовісного самоскидного 2ПТС-5 (2013)
Ценюх Я. - Підвищення технічного рівня сівалки зернотукової рядкової СЗ-3,6А-06, Ковальчук О., Ковальчук О. (2013)
Батюк Ю. - Аналіз конструкції енергетичних засобів малої механізації (2013)
Теслюк Г. - Очищувач вороху моркви від домішок (2013)
Дерев’янко Д. - Регулювання швидкості руху повітря в аспіраційному каналі, збільшення ширини отворів решіт та їх вплив на травмування і якість насіння, Тарасенко О., Оробінський В. (2013)
Уминський С. - Технологія отримання сумішевого палива, Інютин С. (2013)
Рудик Л. - Промислова технологія виробництва ентомологічного препарату бракон для біологічного захисту рослин, Таргоня В., Грогуленко Д., Бельченко В., Молчанова О. (2013)
Лімонт А. - Вплив відносної вологості повітря на зволоження льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням (2013)
Гапоненко О. - Новий час: ІХ Міжнародний салон винаходів і нових технологій (2013)
Кравчук В. - Актуальний репортаж: розвиток родинних ферм на Дніпропетровщині, Постельга С., Смоляр В. (2013)
Зміст журнала за 2013 рік (2013)
Шпак О. - Формування в Україні нового економічного середовища, Терес В., Примаченко Н. (2012)
Литвин А. - Концептуальні підходи до організації електротехнічної підготовки майбутніх інженерів у ВНЗ (2012)
Јupiсski S. - Polonijna dziaіalnoњж Academii Polonijnej w Czкstochowie w kontekњcie nauczania Jana Pawla II (2012)
Камінецький Я. - Організаційно-педагогічні засади підвищення ефективності управління системою професійно-технічної освіти (2012)
Вачевський М. - Промисловий маркетинг рекреаційно-туристичної діяльності Карпатського регіону та його використання (2012)
Козловська І. - Теоретико-методологічні основи інтеграції знань у навчальному процесі: основи дидактичної інтегрології (2012)
Ашиток Н. - Гуманізм і освітня парадигма для осіб з особливими потребами (2012)
Павлов Ю. - Застосування здоров’язберігаючих технологій в оздоровчому вихованні молоді України та країн Євросоюзу (2012)
Чепок Р. - Методика впровадження модульних різнорівневих тестів з методики викладання креслення (МВК) при підготовці вчителів технологій (2012)
Зеленська О. - Філософія культури ХХ століття та її вплив на формування культурологічної компетентності у курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Малик Л. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в туристичній сфері України здійснюється на базі основних законодавчих актів (2012)
Дмитрів І. - Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття (2012)
Шаргун Т. - Історичний аспект підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Микитюк О. - Аспекти використання педагогічних технологій розвитку інтелектуальної культури на уроках трудового навчання (технологій) (2012)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль молодіжних рухів, громадських організацій та товариств у вихованні української молоді (2012)
Полюга В. - Відданість мистецтву!!! (2012)
Wiњniewska E. - Osobliwoњci doskonalenia zawodowego nauczycieli wobec wymagaс wspуіczesnego rynku pracy w Polsce (2012)
Туташинський В. - Нормативно-правова база та організаційні умови професійної орієнтації учнів (2012)
Шаран О. - Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання (2012)
Війчук Т. - Шляхи формування навчальної мотивації учнів на уроках математики, Роман Л. (2012)
Корчевський Д. - Інноваційна діяльність навчальних закладів недержавної форми власності як педагогічна проблема (2012)
Олексюк М. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел (2012)
Цісарук В. - Дослідження процесу підготовки майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини (2012)
Вачевська Н. - Становлення української кредитної кооперації (2012)
Кутова С. - Соціально-економічні та педагогічні умови навчання української мови у період першої післявоєнної п’ятирічки (1945 – 1950 рр.) (2012)
Деркач Ю. - Методологічні аспекти естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2012)
Овчар О. - Відсоткові розрахунки при розв’язуванні економічних задач (2012)
Вітер С. - Зміст і структура економічної компетентності молодших спеціалістів у контексті фахової підготовки (2012)
Гусечко Л. - Вимоги роботодавців до професійної підготовки кваліфікованих робітників ресторанної справи (2012)
Козловська Л. - Концептуальні засади підготовки майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу (2012)
Гаврилюк Х. - Концепти образу вітчизни у творчості І. Котляревського та Б. Лепкого (2012)
Тевельов Б. - Франчайзингові відносини: суть і проблеми розвитку в українському бізнесі (2012)
Василиків І. - Педагогічні умови застосування комп’ютерного тестування (2012)
Сафонов Ю. М. - Функціонування інформаційних інститутів на фінансовому ринку (2013)
Великий Ю. В. - Порівняльний аналіз стандартів обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Ляховець О. О. (2013)
Костаневич Н. І. - Аналіз власного капіталу сільськогосподарського підприємства, Крикун М. Г. (2013)
Колдовський М. В. - Трансфертне ціноутворення як механізм ухилення від сплати податків (2013)
Алімпієв Є. В. - Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії (2013)
Балан В. Г. - Процеси злиття та поглинання в контексті економічної безпеки держави, Дука А. П., Кичань О. М. (2013)
Ілляшенко Н. С. - Розроблення програми просування мобільних технологій на в2в ринку, Савченко О. С. (2013)
Бєлова А. І. - Вплив реструктуризації на ефективність промислових підприємств в контексті регіонального розвитку (2013)
Андреюк C. Ф. - Методичні аспекти інтегральної оцінки надійності емітента та інвестиційної привабливості його акцій (2013)
Коваленко А. Г. - Сучасні аспекти аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання (2013)
Стреліна О. М. - Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2013)
Давидова І. О. - Зайнятість: теоретичні підходи до аналізу та стадії (2013)
Бевз І. А. - Оцінка соціально-економічний розвитку регіонів України у докризовий і посткризовий періоди, Федяй Н. О. (2013)
Бесчастная Д. А. - Статистические аспекты анализа развития рынка розничной торговли Украины, Лящевская О. В. (2013)
Баштова М. О. - Еколого-економічні проблеми територіального розвитку автономної республіки крим (2013)
Полторак А. С. - Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи (2013)
Франченко Л. О. - Вирощування твердої пшениці в Україні - крок до поліпшення її конкурентоспроможності на світовому ринку (2013)
Колісніченко К. В. - Світовий досвід адміністрування податкових ризиків та можливості його використання в Україні (2013)
Коржевська О. П. - Дослідження динамічної модифікованої моделі леонтьєва-форда (2013)
Заремба В. П. - Оцінка результативності стратегічних змін в організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Косовець Г. М. - Можливості адаптації зарубіжного досвіду державного регулювання виробництва овочевої продукції до умов вітчизняного ринку (2013)
Корнійчук Г. В. - Удосконалення механізмів та технологій банківського кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2013)
Славін В. С. - Формування і реалізація механізму управління інвестиційною стратегією аграрного сектора (2013)
Байдала Н. М. - Принципи розвитку експортного потенціалу вітчизняних промислових підприємств (2013)
Карагозлю Ю. - Комплексний підхід до кількісної оцінки ризиків місцевого бюджету (2013)
Терещенко О. Ю. - Експертне оцінювання важливості критеріїв рівня інформатизації в системі регіонального управління (2013)
Богомазова К. К. - Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення (2013)
Кравцова Ю. С. - Особливості використання франчайзингу в Україні (2013)
Рябушкіна А. А. - Якість продукції та забезпечення її конкурентоспроможності (2013)
Супрун О. М. - Проблема прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві (2013)
Березовчук О. С. - Математичний аналіз умов існування взаємовигідних договорів страхування для страхової компанії та її клієнта (2013)
Афанасьєв Є. В. - Моделювання та методологічні підходи до інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного та агропромислового кластерів, Рябека О. Г. (2013)
Іщенко М. І. - Розробка показника оцінки економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів (2013)
Нагорна О. В. - Інвестиційна діяльність як особлива сфера банківської діяльності, Василишен Ю. В. (2013)
Кушнір Р. В. - Конкурентоспроможність підприємств кондитерської галузі: стратегічний аспект (2013)
Лотиш О. Л. - Система екологічних індикаторів сталого розвитку міста як інструмент оцінювання ефективності муніципального екологічного менеджменту (2013)
Пересунько З. М. - Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії (2013)
Георгіаді Н. Г. - Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей, Князь С. В., Федорчак О. Є. (2013)
Пильнов Д. О. - Формування системи контролю запасів на суднах водного транспорту з метою дотримання фінансової стійкості (2013)
Петриченко П. А. - Взаємовідносини у сфері послуг: концептуальне розуміння і вимір взаємних переваг (2013)
Стояненко І. В. - Управління нематеріальними активами підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку (2013)
Березовська О. Р. - Підвищення ефективності лізинговій діяльності за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій (2013)
Гушко С. В. - Удосконалення використання основних виробничих фондів національного господарства з урахуванням ризику (2013)
Кравчук Н. О. - Споживчий капітал як елемент інтелектуального капіталу підприємства:сутність та структура (2013)
Paulo Jose Manuel - Basic analysis of industrial enterprises sustainable development simulation (2013)
Мельниченко В. О. - Методологічні основи обліку грошових потоків (2013)
Малишева Н. Ю. - Вплив поведінки споживачів на функціонування та розвиток ринку мінеральних вод України (2013)
Москвічова О. С. - Стан та оцінка корпоративного сектору кредитних послуг України в умовах банківської кризи (2013)
Егорова Н. В. - Ресурсная концепция в теории стратегического управления, Каламбет Т. Ю. (2013)
Гринькевич О. С. - Статистичний інструментарій вивчення ефективності розвитку сільськогосподарського підприємництва в Україні, Маман Н. І. (2013)
Гладир Т. С. - Трудові ресурси та напрямки підвищення їх конкурентоспроможності в умовах сучасної економіки (2013)
Сакс Е. І. - Впровадження бізнес планування на підприємствах харчової промисловості як напрям підвищення їх ефективності (2013)
Тіщенко М. Г. - Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Микитенко В. В. - Структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економки України в контексті його інкорпорації до зовнішньоекономічної діяльності країн митного та європейського союзу, Драган І. В., Кузьменко Р. В. (2013)
Волосова Н. М. - До питання визначення оптимального розподілу коштів бюджету вищого навчального закладу, Стеблюк Н. Ф. (2013)
Слободян Н. Г. - Система кругообороту капіталу як спосіб удосконалення бухгалтерського обліку, Паляниця Т. М. (2013)
Шваб О. В. - Удосконалення державної політики щодо формування капіталу акціонерними товариствами України (2013)
Олещенко Л. Г. - Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України (2013)
Зайцева І. Ю. - Формування системи показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств (2013)
Мокій А. І. - Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України, Флейчук М. І., Дацко О. І. (2013)
Косарєва І. П. - Формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами підприємства, Пономаренко І. О. (2013)
Семенченко Н. В. - Взаємодія засад форсайт-методології та державно-приватного партнерства для формування програм стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, Шкробот М. В. (2013)
Лісніченко О. О. - Еволюція критеріїв вартості підприємства (2013)
Дубінський С. В. - Проблеми формування трудового потенціалу підприємства (2013)
Тінтулов Ю. В. - Оцінки доцільності аутсорсингу в корпоративних структурах харчової промисловості (2013)
Неговська Ю. М. - Розвиток інноваційного потенціалу національної економіки у контексті інтелектуальної складової (2013)
Брутян К. С. - Методичні засади визначення синергетичного ефекту при формуванні конкурентних переваг (2013)
Бугаєнко С. А. - Конкурентні переваги харчових підприємств в умовах міжнародної інтеграції та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, Сігнатулін М. В. (2013)
Губіна В. В. - Інновації як фактор конкурентоспроможності в харчовій промисловості (2013)
Клочан В. В. - Методичне забезпечення аграрного консалтингу (2013)
Леженко Г. О. - Зміни вегетативної та гормональної регуляції роботи серцево­судинної системи у дітей, хворих на ожиріння, та їх роль у формуванні артеріальної гіпертензії, Гладун К. В. (2015)
Косовцова Г. В. - Показники ліпідного спектра в дітей, хворих на ожиріння, при застосуванні метформіну, Будрейко О. А. (2015)
Турчина С. І. - Ефективність монотерапії препаратами калію йодиду дифузного нетоксичного зобa з різним прогнозом перебігу в пацієнтів підліткового віку, Плeхова О. І., Костенко Т. П., Косовцова Г. В. (2015)
Дынник В. А. - Характер изменений глобулина, связывающего половые стероиды, при аномальных маточных кровотечениях в период пубертатна, Щербина Н. А., Дынник А. А. (2015)
Чайченко Т. В. - Ефективність немедикаментозних інтервенцій у дітей з ожирінням (2015)
Щербак Ю. А. - Наследственные синдромы с инсулинорезистентностью (2015)
Белых Н. А. - Актуальность йододефицитных заболеваний для беременных, кормящих матерей и детей грудного возраста. Современные методы профілактики (2015)
Фіщук О. О. - Синдром Швахмана — Даймонда, Тромпінська І. О., Біляєва К. С. (2015)
Зелінська Н. Б. - Клінічні настанови Ендокринологічного товариства. Частина 2 (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського—Тернера (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Кушинга (2015)
Зелінська Н. Б. - Вроджений гіпотиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Ювенільний гіпотиреоз (2015)
Єрін Ю. С. - Надниркова інциденталома (2015)
Єрін Ю. С. - Первинний альдостеронізм (2015)
Плехова О. І. - Традиції та інновації в розвитку дитячої ендокринології 50­-річний досвід роботи відділення ендокринології ДУ "Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України", Будрейко О. А. (2015)
Зелінська Н. Б. - Стан надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2014 році, Руденко Н. Г. (2015)
Khyzhnyak O. - Hormonal predictors of arterial blood hypertension in obese adolescent boys, Minkov M., Ratschmann R., Zauner M., Cherevko I. (2015)
Багацька Н. В. - Негативні спадкові та середовищні чинники в сім'ях хворих на дифузний нетоксичний зоб з урахуванням ефективності застосованої терапії, Плехова О. І., Глотка Л. І., Турчина С. І., Костенко Т. П. (2015)
Будрейко О. А. - Характеристика серцево­судинної системи дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, залежно від рівня їх фізичної активності, Морозов О. В., Чумак С. О. (2015)
Глоба Є. В. - Вибрані питання техніки ін’єкцій інсуліну (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2015)
Зелінська Н. Б. - Клінічні настанови Ендокринологічного товариства. Частина 3 (2015)
Зелінська Н. Б. - Гіпертиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Неонатальний гіпертиреоз (2015)
Зелінська Н. Б. - Гіпертироксинемія (2015)
Будрейко О. А. - Клінічний випадок дисгенезії гонад у складі комбінованого хромосомного мозаїцизму в дівчини (2015)
Єрін Ю. С. - Зоб (воло) (2015)
Єрін Ю. С. - Вузловий зоб (2015)
Єрін Ю. С. - Рак щитоподібної залози (2015)
Тюх Ю. Ю. - Фіторізноманіття національного природного парку "Синевир" та питання його охорони, Царенко О. М., Царенко П. М. (2012)
Лялюк Н. М. - Видове різноманіття водоростей фітопланктону річки кальміус у межах Донецького кряжу, Петраєва (Омеляненко) М. Ю. (2012)
Тихоступ В. В. - Комплексний підхід до вивчення флористичної структури рослинних угрупувань водосховищ Криворізького регіону (2012)
Капустін Д. О. - Водорості заболочених водойм Поліського природного заповідника (2012)
Лавріненко В. М. - Біологічні особливості інтродукованих видів роду жимолость (lonicera l. ) у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (2012)
Білявський С. М. - Пінофіти (pinophyta) у складі зелених насаджень міст Біла церква, Сквира, Фастів (2012)
Драпалюк Н. В. - Немирівський парк та сучасний стан екзотів його дендрофлори, Морозюк С. С. (2012)
Настека Т. М. - Життєздатність видів роду armeniaca mill. в зонах антропогенного забруднення міста Києва, Царенко О. М., Шевченко В. Г. (2012)
Шевченко В. Г. - Морфологічні особливості nicotiana tabacum l. та його цитоплазматичних гібридів, Лазебна О. М. (2012)
Цицюра Н. І. - Насіннєве розмноження кипариса вічнозеленого (cupressus sempervirens l. ) в умовах захищеного грунту (2012)
Гарбар О. В. - Каріотипи видів роду viviparus montfort, 1810 (gastropoda: viviparidae) фауни України, Андрійчук Т. В., Чернишова Т. М. (2012)
Гершензон З. С. - До вивчення особливостей видоутворення молей іпономеутид (lepidoptera: yponomeutidae) (2012)
Житова О. П. - Церкарія neoglyphe locellus (kossack, 1910) (digenea: plagiorchiidae) у прісноводних молюсках planorbarius corneus (linne, 1758) із водойм українського Полісся (2012)
Шатковська О. В. - Динаміка зміни маси тіла і розмірів кінцівок грака в різні періоди онтогенезу (2012)
Шевченко В. Л. - Морфометричні особливості gracilacus audriellus (brown, 1959) raski, 1962 (nematoda: paratylenchidae) з Чернігівського Полісся, Жиліна Т. М. (2012)
Брошко Є. О. - Структурно-біомеханічні властивості кісток стилоподію деяких наземних хребетних (2012)
Мегалінська Г. П. - Фізіологічна активність лікарської сировини лепехи звичайної (acorus calamus l. ), Панчук О. В., Ігнатенко С. А. (2012)
Шевцова Т. В. - Антиоксидантна активність водних та спиртових екстрактів пилку берези бородавчастої (betula verrucosa ehrh. ) в залежності від місця зростання, Гаркава К. Г., Бриндза Я. (2012)
Іванова Т. С. - Скринінг лікарських грибів при культивуванні на відходах харчової промисловості України, Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю., Мегалінська Г. П. (2012)
Іскра Р. Я. - Метаболічні процеси в організмі кроликів за дії хром хлориду (2012)
Чопик В. І. - Біоцентризм – нова парадигма охорони біорізноманіття (2012)
Волошина Н. О. - Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах, Кілочицький П. Я. (2012)
Білоус О. П. - Сучасний стан вивчення фітопланктону Південного Бугу та його основних допливів (2012)
Хромих Н. О. - Реакція глутіонової системи phragmites australis l. та typha angustifolia l. на забруднення водойми, Лихолат Ю. В. (2012)
Довгопола К. А. - Вплив важких металів на імунотропні властивості hypericum perforatium l., taraxacum officinale w., cichorium intybus l, Гаркава К. Г. (2012)
Єжель І. М. - Варіабельність біометричних показників вересу звичайного (calluna vulgaris (l. ) hull) у залежності від вмісту нітрогену в грунті на правобережному поліссі україни (2012)
Старовойтова С. О. - Холестеразна активність молочнокислих бактерій in vitro ta in vivo (2012)
Вітковський І. В. - Дослідження впливу сорбінової кислоти на мікрофлору кондитерських кремів в процесі їх зберігання, Грегірчак Н. М. (2012)
Рушай О. С. - Зміна мікрофлори хлібопекарських напівпродуктів та готової продукції у процесі виробництва, Грегірчак Н. М. (2012)
Кучменко О. Б. - Протективний ефект убіхінону та комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за введення доксорубіцину, Бурлака А. П., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук’янчук Є. В., Сидорик Є. П., Донченко Г. В. (2012)
Дух О. І. - Використання ситуаційних завдань при вивченні біохімії студентами вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Чепурна Н. П. - Видатний вчений і педагог, Мухіна О. Ю. (2012)
Білявський С. М. - Щодня з наукою та освітою, Журавель Н. М. (2012)
Івченко І. С. - Науковий спадок професора Бориса Заверухи, Поліщук М. О., Шумілова А. В. (2012)
Барштейн В. Ю. - Основоположник генетики Грегор Мендель та його наукова спадщина у медальєрному мистецтві (2012)
Сікура Й. Й. - Рецензія монографії І. С. Івченка "Історичне формування дендрології". – к. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – 351 с. (мова українська, наклад 300 примірників) (2012)
Правила для авторів (2012)
Автори номера (2012)
Титул, содержание (2010)
Карп И. Н. - "Энерготехнологии и ресурсосбережение"-50 лет (2010)
Макаров А. А. - Проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России (2010)
Сорока Б. С. - Энергоэкологический анализ эффективности использования топлива и энергии с применением математического и компьютерного моделирования. 1. Методика расчета энергетической эффективности и ее теплофизическое обоснование, Кудрявцев В. С., Карабчиевская Р. С. (2010)
Бойченко С. В. - Апробация методики оценки и прогнозирования физической стабильности автомобильных бензинов, Сидоренко Н. А., Черняк Л. Н. (2010)
Антоненко Л. П. - Использование катионированных крахмалов при производстве картонно-бумажной продукции, Билан А. Д., Бутмарчук Т. А., Складанный Д. Н. (2010)
Копыт Н. Х. - Влияние растворенных газов на энергетические характеристики титана, Садлий Т. П., Калинчак В. В., Милова Л. Г., Копыт Н. Н. (2010)
Пасичный В. В. - Исследование процесса получения водорода в солнечных печах железо-паровым методом с использованием отходов металлургического производства, Зенков В. С., Клименко В. П., Пасичная М. С., Гаврилова О. Н. (2010)
Безуглый В. К. - Предотвращение образования ПХДД и ПХДФ при термохимической деструкции твердых бытовых отходов, Бондаренко Б. И., Виноградова Т. В., Семенюк Н. И. (2010)
Сигал И. Я. - Повышение эффективности влияния рециркуляции дымовых газов на снижение выбросов оксидов азота котлами электростанций, Дубоший А. Н., Сигал А. И., Смихула А. В. (2010)
Шаблий Т. А. - Разработка эффективной технологии умягчения воды для промышленного водопотребления, Макаренко И. Н., Голтвяницкая Е. В. (2010)
Гомеля Н. Д. - Утилизация фильтратов после уплотнения скопа при производстве бумаги и картона, Крысенко Т. В., Камаев В. С. (2010)
Анисимов В. С. - Исследование возможности применения трепела для очистки водных сред, Мартынов П. Н., Мерков С. М., Петров К. В., Подзорова Е. А., Чабань А. Ю., Шилина А. С. (2010)
Степовая Н. Г. - Экологические аспекты введения сточных вод в грунт (Обзор) (2010)
Торчинский А. И. - Модернизация парка туннельных печей производства керамического кирпича. 1. Концепция программы модернизации туннельных печей для обжига керамического кирпича и ее реализация, Ляшко А. Ю., Сергиенко А. А., Крячок Ю. Н. (2010)
Матвеенко В. Т. - Газотурбинные двигатели сложного цикла для установок транспортировки нефти и газа, Очеретяный В. А., Андриец А. Г. (2010)
Від редакції (2012)
Михасюк І. - Знання, конкурентоспроможна освіта і ринок праці (2012)
Шпак О. - Дидактична сутність педагогічних технологій в економічному вихованні учнівської молоді, Терес В., Примаченко Н. (2012)
Вачевський М. - Відомості про лісове господарство та характеристика території Сколівського регіону лісорослинних умов (2012)
Гедзик А. - Аналіз етапів засвоєння графічних понять в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення (2012)
Брюханова Н. - Умови проектування системи педагогічної підготовки інженерно-педагогічних кадрів (2012)
Дарманська І. - Механізм підготовки управлінських рішень керівниками загальноосвітніх навчальних закладів як наукова проблема (2012)
Каньковський І. - Професіоналізм педагогічного складу як одна із умов успішної підготовки інженера-педагога (2012)
Малик Л. - Туристичні ресурси та історія туристичних визначень і основних концепцій туристичної діяльності (2012)
Логвиненко Т. - Соціальна політика Норвегії як домінанта професійної підготовки соціальних працівників (2012)
Набока О. - Методологічні підходи до застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі їх фахової підготовки (2012)
Балендр А. - Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія (2012)
Микитюк О. - Шляхи зменшення дії стрес-фактора при професійній діяльності вчителя (2012)
Ніколенко О. - Переклади творів М. Лисенка у педагогічному репертуарі класів бандури Львівської національної музичної академії (2012)
Удяк Г. - Формування фонетичної компетенції студентів при навчанні інтонаційного оформлення висловлювання мовними засобами англійської мови (2012)
Харкавців І. - Педагогічна творчість як процес "творчого розпредметнення” цінностей і технологій педагогічної діяльності (2012)
Зайченко Н. - Започаткування соціально-педагогічного захисту дітей в Іспанії на рубежі ХІХ – ХХ ст (2012)
Павлішак О. - Формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії (2012)
Ткачук С. - Технологічна культура вчителя трудового навчання в умовах ринкових відносин (2012)
Барбашова І. - Становлення дидактичних основ сенсорного розвитку молодших школярів у класичний період (2012)
Холостенко Т. - Критерії ефективності професійного самовдосконалення керівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) (2012)
Добуш Ю. - Педагогічна діяльність І. Гриневецького в контексті розвитку шкільництва Галичини другої половини XIX – початку XX ст (2012)
Войцехівський О. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням принципів індивідуалізації й диференціації у навчальному процесі (2012)
Грішко-Дунаєвська В. - До питання щодо організації психологічного тренінгу суб’єкт-суб’єктної взаємодії при вивченні іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (2012)
Гнатів З. - Сакральна тематика в творчості українських композиторів другої половини ХIX – початку XX століть (2012)
Особа О. - Нівеляція сімейних цінностей, як прояв культури постмодернізму (2012)
Грущак О. - Концепт "праця” в латинських та українських пареміях (2012)
Чернявська А. - Емоційний інтелект – запорука успішного навчання (2012)
Димочкіна В. - Правова культура особистості у структурі філософського та психолого-педагогічного знання (2012)
Сеньків О. - Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду у творчій спадщині Костянтина Ушинського (2012)
Гусечко Л. - Модульне навчання фахівців ресторанної справи в контексті потреб сучасного ринку послуг (2012)
Бурбан Н. - Місце педагогіки співробітництва в інноваційних освітніх процесах другої половини ХХ століття (2012)
Сивик О. - Становлення художньої культури особистості як складової духовного життя через взаємодію творів мистецтва (2012)
Ярка М. - Теоретичні та методологічні засади підготовки майбутніх фахівців валеологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Лисенко С. - Особливості формування критичного мислення майбутніх інженерів-педагогів методом аналізу, Силка А. (2012)
Варченко О. М. - До питання стимулювання інноваційної діяльності вищих навчальних закладів аграрної освіти (2015)
Даниленко А. С. - Пріоритетні напрями забезпечення розвитку сільських територій України (2015)
Сатир Л. М. - Складові процесу відтворення сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності і ризику (2015)
Демчук Н. І. - Напрями вдосконалення процесу фінансово-економічного діагностування діяльності підприємств (2015)
Паска І. М. - Формування та реалізація державної кадрової політики в аграрному секторі України (2015)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади розвитку пунктів забою сільськогосподарських тварин, Ібатуллін М. І. (2015)
Боднар О. В. - Функціонування механізму ціноутворення на продукцію галузі рослинництва в умовах невизначеності та ризику (2015)
Кісіль М. І. - Пріоритети інвестування розвитку аграрного сектору економіки України в умовах військових подій (2015)
Odnorog M. A. - Investment provision of agricultural enterprises (2015)
Коваль Н. В. - Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій підприємств в умовах невизначеності та ризику (2015)
Sokolska T. V. - Infrastructure of agricultural market: state and development prospects (2015)
Пашко С. О. - Український ринок яєць птиці та його місце в світі (2015)
Копитець Н. Г. - Ринок яловичини в Україні: сучасний стан та перспективи (2015)
Недашківська Т. М. - Методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів (2015)
Кальченко С. В. - Сучасні перспективи розвитку особистих селянських господарств (2015)
Бондар О. С. - Методи оцінки інвестиційної привабливості інструментів фондового ринку (2015)
Матвійчук О. Є. - Характеристика економічних умов розвитку виробничої діяльності аграрних підприємств (2015)
Качан Д. А. - Формування та відтворення складових матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2015)
Трофимчук М. І. - Тенденції в сучасному розвитку електронної комерції українських підприємств (2015)
Савчук О. В. - Електронна комерція як форма реалізації насіння на глобальному ринку (2015)
Четверик О. В. - Формування комплексів маркетингу для основної та побічної продукції підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2015)
Діденко Н. І. - Перспективи української сої на ринку ЄС (2015)
Заболотний В. С. - Реформування бухгалтерського обліку у птахівничій галузі України (2015)
Хомовий С. М. - Сучасність та шляхи покращення документообігу в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Мельниченко О. П. - Аналіз відмінностей у законодавстві з добробуту продуктивних тварин України та Європейського Союзу, Богачик О. Г. (2015)
Мазурок П. С. - Особливості зарубіжного досвіду у формуванні корпоративної соціальної відповідальності у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Summaries (2015)
Сідак В. С. - Диверсифікація суспільної свідомості – як загроза інформаційній безпеці держави та її нейтралізація (2013)
Баєв В. В. - Складові якості сфери туризму та їх оцінювання (2013)
Петрова І. Л. - Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України (2013)
Князь С. В. - Експортний потенціал підприємства в системі системи менеджменту природоохоронної діяльності, Байдала Н. М., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Антонова Л. В. - Роль управлінського обліку в здійсненні організаційних змін на підприємстві, Великий Ю. В., Ляховець О. О. (2013)
Семак Б. Б. - Роль стандартизації у формуванні вітчизняного ринку рослинних барвників (2013)
Козенков Д. Є. - Аналіз стану чорної металургії України: сучасні проблеми та шляхи розвитку, Цимбалюк О. В. (2013)
Палант О. Ю. - Аналіз витрат на виробництво промислової продукції машинобудування (2013)
Ясишена В. В. - Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Федорчук Н. В. - Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти (2013)
Кузьмінов Є. В. - Рефлексивне моделювання в оцінюванні ефективності праці фахівців з розробки програмних продуктів (2013)
Алімпієв Є. В. - Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії (2013)
Соломянюк Н. М. - Теоретичні основи процесу маркетингового планування (2013)
Катаев А. В. - Доминантные факторы в практике ценообразования на предприятиях b2b рынка Украины: результаты проектного исследования (2013)
Собчишин В. М. - Державне регулювання логістичного управління закупівлями у сільськогосподарських підприємствах: зарубіжний досвід (2013)
Боднарчук А. В. - Сутність власного капіталу як об’єкта обліку та аналізу (2013)
Архірейська Н. В. - Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії "економічна безпека” (2013)
Дикань В. В. - Формування моделі розвитку кадрового потенціалу машинобудівного комплексу в умовах інтеграційної взаємодії (2013)
Кривенко Ю. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівельного підприємства, Перевозчикова Н. О. (2013)
Жулавський А. Ю. - Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин, Гордієнко В. П. (2013)
Філіппов М. І. - Стан та перспективи розвитку конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості України, Гаврищук Т. Б. (2013)
Логвіненко В. О. - Сучасні підходи до формування методів та засобів захисту від рейдерських атак (2013)
Ступницький О. І. - Управління конкурентоспроможністю вітчизняної компанії на основі інформаційно-інноваційних технологій, Лелюшкіна А. В. (2013)
Ткаченко Н. О. - Механізм державного регулювання позитивних екстерналій освіти (2013)
Євтєєва В. Г. - Маркетинг як інструмент підвищення конкуретоспроможності будівельного підприємства на ринку житла України (2013)
Башук Г. О. - Державне регулювання інноваційних функцій підприємства України (2013)
Бойда С. В. - Оцінка стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області (2013)
Годес О. Д. - Економіко-математична модель якісної оцінки процесу управляння фінансовою діяльністю машинобудівних підприємств (2013)
Романова А. А. - Використання інтернет-маркетингового та управлінського інструментарію при розробці технологій удосконалення місцевої інфраструктури (на прикладі міста Чернігова), Демешок О. О. (2013)
Сердюк О. С. - Державне регулювання процесу реструктуризації вугільної галузі (2013)
Пуйда Г. В. - Філософсько-економічна дефініція техніки (2013)
Андреюк C. Ф. - Оцінка показників капіталізації металургійних підприємств у посткризовий період (2013)
Чукаєва І. К. - Постачання природного газу в Україну: проблеми та шляхи вирішення, Рамазанов В. А. (2013)
Рябинина Л. Н. - Терминология и ее значение в теории и практике экономических отношений (2013)
Карімов Г. І. - Регіональна молодіжна політика як фактор сталого розвитку, Огурцова О. Ю. (2013)
Дронь Є. В. - Економічна безпека регіону в умовах глобалізації (2013)
Міценко Н. Г. - Теоретико-прикладні аспекти комплексної оцінки економічної ефективності гірничо-збагачувального комбінату (2013)
Ковч В. В. - Оплата праці та рівень задоволення потреб суспільства в умовах формування інноваційної економіки (2013)
Добіжа Н. В. - Сучасний стан та проблеми агрострахування в Україні (2013)
Болотна О. В. - Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів (2013)
Задувайло Л. М. - Нові інтеграційні групи: особливості розвитку та можливості для України, Фролов А. В. (2013)
Шепель Є. В. - Методичні підходи до визначення впливу інфляційних очікувань на банківську діяльність (2013)
Зубрицька Я. О. - Визначення показників-ідентифікаторів оптимального профілю системи управління трудовим потенціалом підприємства апк як засіб забезпечення його конкурентоспроможності (2013)
Кисельов О. Л. - Концептуалізація змісту структури національної економіки (2013)
Квачук Я. О. - Корпоративні стратегії розвитку транснаціональних корпорацій (2013)
Пироженко О. Ю. - Предложения по реформированию пространственной структуры ар крым с учетом процессов урбанизации (2013)
Єщенко Є. О. - Мережеві спільноти в контексті проблеми зайнятості (2013)
Григор’єва Л. В. - Вплив можливостей інтернет-технологій на розвиток підприємств (2013)
Камінський С. І. - Оцінка стану управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України (2013)
Пилипів М. І. - Формування інформаційних облікових потоків у системі ділового партнерства банків (2013)
Кухар О. Г. - Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні (2013)
Ущаповський Т. В. - Системи захисту економічної конкуренції в країнах БРІКС (2013)
Рибальченко С. А. - Динаміка та особливості розвитку страхового ринку України (2013)
Шемякіна О. М. - Аналіз та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі (2013)
Федорченко Б. С. - Виробнича собівартість енергетичних культур як основа формування ціни на біопальне (2013)
Мартинюк І. Д. - Шляхи вдосконалення системи управління водними ресурсами на національному та регіональному рівнях (2013)
Шура Н. О. - Необхідність врахування інфляції при відтворенні основних фондів підприємств, Ігнашкіна Т. Б. (2013)
Бабич Р. Б. - Екологізація виробництва лісового сектора економіки України (2013)
Шайкан А. В. - Авс- та bsc-технології в забезпеченні стратегічного маркетингового управління промисловим підприємством, Сагайдак М. П., Іщенко М. І. (2013)
Саричев В. І. - Сучасні трансформації механізмів соціального захисту в країнах ЄС як складова розвитку людства (2013)
Стеценко С. П. - Рівень людського розвитку в Миколаївській області (2013)
Черкасов В. А. - Методика оцінки та аналізу темпів зростання бізнес-потоків харчових підприємств (2013)
Неговська Ю. М. - Державні засади й організаційне забезпечення формування інноваційно-інтелектуального потенціалу національної економіки (2013)
Сазонець І. Л. - Сутність та концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, Стоян К. С. (2013)
Кирику М. В. - Державне регулювання інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Купчак В. Р. - Державна політика розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями (2013)
Харченко О. С. - Науково-методичний підхід до управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємств житлово-комунального господарства (2013)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2, Сербова З. Ф., Божок Ю. В. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів (2015)
Тодорова О. І. - Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму, Овчарук В. А. (2015)
Медведєва Ю. С. - Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат, Паньків Н. І., Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Воровка В. П. - Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення, Демченко В. О., Винокурова С. В. (2015)
Кічук Н. С. - Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України (2015)
Чорноморець Ю. О. - Деталізація типів гідрографів весняного стоку з метою їх прогнозування на річках Десна та Прип’ять (2015)
Рахматулліна Е. Р. - Характеристики гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року та їх сучасні зміни (2015)
Порохівник Т. О. - Гідрологічна оцінка стоку і транспорту наносів на річках басейну Сіверського Дінця, Ободовський О. Г. (2015)
Гриб О. М. - Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань, Сердюк С. М. (2015)
Ганущак М. М. - Оцінка якості поверхневих вод басейну р. Стир, Тарасюк Н. А. (2015)
Осипенко В. П. - Дослідження особливостей гідрохімічного стану малих водойм Києва на прикладі ставу Горіховатського-2 (2015)
Усенко О. М. - Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей (2015)
Затула В. І. - Дослідження залежності ступеня континентальності клімату України від географічного положення методами регресійного аналізу, Затула Н. І. (2015)
Горун В. В. - Оптимизация дампинга грунтов дноуглубления, Юрасов С.Н. (2015)
Манукало В. О. - Про участь представників України в міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метеорологічної організації з гідрології та водних ресурсів в 2014 році (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Кузнєцова Н. В. - Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності (2014)
Koval O. V. - Formation of analytical activity scenarios, Zaytseva K. A., Boyko Yu. D. (2014)
Романенко В. Д. - Обеспечение устойчивости импульсных процессов в когнитивных картах на основе моделей в пространстве состояний, Милявский Ю. Л. (2014)
Булгакова О. С. - Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу, Зосімов В. В., Степашко В. С. (2014)
Zgurovsky M. Z. - Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric roblems, Kasyanov P. O., Paliichuk L. S. (2014)
Поворознюк А. И. - Проектирование нелинейного фильтра в задаче структурной идентификация биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками, Филатова А. Е. (2014)
Кільченко А. В. - Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України (2014)
Горбань Н. В. - Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN (2014)
Трегубенко И. Б. - Эволюционное обучение искусственных систем (2014)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть IV (2014)
Ковтун А. А. - Метод разреженного фронта для векторизации линейчатых изображений (2014)
Ободовський О. - Нагальні питання протипаводкового захисту території Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини), Розлач З., Коноваленко О., Швейцер Ф., Іжак Т., Радванські Б. (2015)
Гребінь В. В. - Оцінка річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу, Хільчевський В. К., Бабій П. О., Забокрицька М. Р. (2015)
Ющенко Ю. С. - Зв'язок між числами Глушкова та критерієм Карасьова на гірських річках Українських Карпат, Настюк М. Г., Опеченик В .М., Ющенко О. Ю. (2015)
Медведева Ю. С. - Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України, Шакірзанова Ж. Р. (2015)
Лобода Н. С. - Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік", Пилип’юк В. В. (2015)
Батог С. В. - Гідродинамічна характеристика водойм м. Києва (2015)
Николаєв А. М. - Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці (2015)
Смирнова В. Г. - Звивини русла ріки Псел та їх деформації (2015)
Корнієнко В. О. - Структура водного балансу та багаторічні зміни його складових у межах Закарпатської ВБС, Данько К. Ю., Лук’янець О. І. (2015)
Жовнір В. В. - Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу, Гребінь В. В., Рахматулліна Е. Р. (2015)
Васенко О. Г. - Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод, Верниченко-Цветков Д. Ю. (2015)
Коржов Є. І. - Еколого-гідрологічна характеристика Кардашинського лиману в сучасний період, Гільман В. Л. (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом у останнє десятиліття ХХ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Шпиг В. М. - Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю, Паламарчук Л. В., Гуда К. В. (2015)
Польовий А. М. - Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу, Ляшенко В. А. (2015)
Балабух В. О. - Зміна клімату та його наслідки у Рахівському районі Закарпатської області, Лук’янець О. І. (2015)
Самчук Є. - Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування (2015)
Підкова О. М. - Гідрогеологічні умови як чинник ґрунтотворення (на прикладі Розточчя) (2015)
Капочкіна А. Б. - Оцінка субмаринного розвантаження в районі Каркінітської затоки, Капочкіна М. Б. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Гаманова О. М. - Слимаки - небезпечні шкідники сільськогосподарських рослин (2014)
Радіоновська Я. Е. - Інвазія та особливості розвитку цикадки японської виноградної Arboridia kakogawana Mats. на виноградних насадженнях Криму, Діденко Л. В. (2014)
Retman S. V. - Model for potential yield loss of winter wheat caused by foliar diseases, Shevchuk O. V., Kyslykh T. M. (2014)
Борзих О. І. - Карантинні бур'яни в Україні (2014)
Кирик М. М. - До 100-річчя від дня народження академіка Володимира Федоровича Пересипкіна, Антоненко О. Ф., Марков І. Л., Піковський М. Й. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Чорноморець Ю. О. - Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики (2015)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг, Казакова А. О. (2015)
Prohaska Stevan - Assessment of the return period of the rainfall intensity that caused the may 2014 flood in Serbia (2015)
Гребінь В. В. - Гідрологічна посуха 2015 року в Україні: чинники формування, перебіг та можливі наслідки, Бойко В. М., Адаменко Т. І. (2015)
Осипенко В. П. - Гидрохимические исследования реки Лыбеди – правого притока Днепра, Евтух Т. В. (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу, Байбуз О.Г (2015)
Монюшко М. М. - Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря (2015)
Курило С. М. - Оцінка впливу підземного стоку на гідрохімічний режим річкових вод України, Курило О. Г. (2015)
Шерстюк Н. П. - Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді річок Інгулець та Саксагань (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України у першому десятиріччі ХХІ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Затула В. І. - Регіональні особливості показника нерівномірності випадіння атмосферних опадів в Україні, Затула Н. І. (2015)
Анахов П. В. - Водний баланс водосховищ змінної місткості, Анахов С. П. (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Борисюк Д. В. - Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту, Твердохліб І. В., Захарчук С. А., Петрович Є. В. (2015)
Грицун А. В. - Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння при його русі по поверхні циліндричного решета вібровідцентрового сепаратора (2015)
Куцевол О. М. - Експериментальні дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці (2015)
Пришляк В. М. - Аналіз показників роботи двигуна д-240 за розрахунками комп’ютерної програми diesel-rk, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2015)
Рудницький Б. О. - Атестація робочих місць – важливий фактор безпеки сільськогосподарського виробництва, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2015)
Середа Л. П. - Дослідження переміщення ґрунту під час обробки знаряддям для внесення рідких біодобрив, Чернявський М. М. (2015)
Борисюк Д. В. - Діагностування передніх мостів колісних тракторів, Яцковський В. І. (2015)
Бунько В. Я. - Дослідження зміни рушійних сил інтенсифікації процесу нвч сушіння зерна активним вентилюванням (2015)
Зозуляк О. В. - Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини, Зозуляк І. А., Чубик Р. В. (2015)
Пазюк В. М. - Сучасні зерносушарки та заходи з їх енергетичного вдосконалення, Пазюк О. Д., Савчук В. В. (2015)
Подковко О. А. - Дослідження технологічно-функціональних характеристик порошків із червоного столового буряка для застосування у складі масляної пасти, Рашевська Т. О. (2015)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування технології та конструкції вібраційної сушарки безперервної дії для післязбиральної обробки зернових культур, Цуркан О. В., Сітарчук О. Л., Федорук Р. А. (2015)
Пасічний В. М. - Функціонально-технологічні властивості фаршевих систем з використанням білоквмісних композицій на основі тваринного білку "білкозин", Полумбрик М. М., Хоменко Ю. О., Желуденко Ю. В. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Обгрунтування продольного переміщення зерна в сепараторі барабанного типу в зону вивантаження та взаємне розташування лопатей в секціях, Філіпенко Д. В. (2015)
Янович В. П. - Розробка рідинного пневмодиспергатора для виробництва соків (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Формоутворення заготовок порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні, Зелінська О. В. (2015)
Полєвода Ю. А. - Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів (2015)
Шевченко А. В. - Експериментальне дослідження радіальних газових підвісів, Гречанюк М. С., Спірін А. В. (2015)
Гунько І. В. - Транспорт - актуальні проблеми та сьогодення, Гуцаленко О. В. (2015)
Паладійчук Ю. Б. - Технологічність конструкцій гвинтових конвеєрів завантажувачів, Тарасюк Ю. М., Кашпрук Ю. М. (2015)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчастого транспортера-змішувача на різних ділянках технологічної траси (2015)
Боднар Л. А. - Екологічні аспекти виробництва енергії з низькосортних видів палив, Дахновська О. В., Робак М. Г. (2015)
Матвійчук В. А. - Особливості електропостачання потужних підприємств апк з використанням мікромереж та розподілених джерел електроенергії, Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. (2015)
Поляков А. П. - Обґрунтування вибору критеріїв оцінки ефективності переведення двигуна автомобіля на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив зі зміною її складу, Галущак Д. О., Вдовиченко О. В. (2015)
Лисогор В. М. - Моделі оптимального функціонування сільськогосподарських електротехнічних комплексів в умовах наявності ризиків, Рубаненко О. О., Шуллє Ю. А., Колісник М. А. (2015)
Мазур Ю. А. - Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике и стимулирование инноваций в Украине (2015)
Череватский Д. Ю. - О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: аналитический обзор, Чекина В. Д. (2015)
Васильєва Н. Ф. - Інформаційне суспільство в Україні у світових рейтингах: стан та проблеми, Кавура В. Л. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського