Божкова В. В. - Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок, Дериколенко О. М. (2010)
Ковальчук С. В. - Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості, Петрицька О. В. (2010)
Карпіщенко М. Ю. - Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловості (2010)
Ілляшенко С. М. - Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку, Іваницький І. Ю. (2010)
Мельник Л. Г. - Синергетична основа маркетингових інновацій, Дегтярьова І. Б. (2010)
Максимова Т. С. - Інноваційний інструментарій прямого маркетингу (2010)
Должанський І. З. - Аналіз ринку дитячого харчування України, Вороніна Г. О. (2010)
Мельник Ю. М. - Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої сфери, Драчук О. В. (2010)
Дубодєлова А. В. - Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємства, Юринець О. В., Катаєв А. В. (2010)
Міцура О. О. - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності (2010)
Пересадько Г. О. - Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства, Лисютін І. О., Рябіченко Д. О. (2010)
Пасько Т. О. - Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, Чернявська Л. В. (2010)
Прокопенко О. В. - Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств, Школа В. Ю. (2010)
Тєлєтов О. С. - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства (2010)
Алиев Ш. Т. - Проблемы вариативности создания и функционирования специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта (2010)
Біловодська О. А. - Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості, Гримайло О. В. (2010)
Шульгіна Л. М. - Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси, Бондар А. І. (2010)
Дайновський Ю. А. - Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін, Гліненко Л. К. (2010)
Прокопенко О. В. - Удосконалення науково-методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку, Бойко Ю. В. (2010)
Махнуша С. М. - Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій (2010)
Олефіренко О. М. - Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства, Олефіренко Ю. О. (2010)
Нагорний Є. І. - Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств (2010)
Дубницький В. І. - Промисловий маркетинг у створенні вартості вітчизняних підприємств (2010)
Тєлєтов О. С. - Моделювання маркетингових інформаційних систем, Загорулько С. О. (2010)
Яковлев А. И. - Построение рейтинга конкурентоспособности средств легкой авиации производства Украины и России, Хамад Х. М. (2010)
Должанский И. З. - Анализ портфельной теории в призме построения методик эффективного управления ассортиментом торгового предприятия, Лозюк В. Н. (2010)
Александров І. О. - Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції, Бурук Г. П. (2010)
Куценко В. І. - Співпраця освіти та науки у розбудові інноваційної економіки (2010)
Перерва П. Г. - Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів, Гладенко І. В. (2010)
Загорная Т. О. - Инновационные ориентиры в управлении конкурентоспособностью предприятия (2010)
Ілляшенко Н. С. - Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю, Мінько М. І. (2010)
Шипуліна Ю. С. - Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки (2010)
Голишева Є. О. - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств (2010)
Ілляшенко С. М. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку робочої сили в докризовий, кризовий та післякризовий періоди, Феденко Н. О. (2010)
Комарницький І. М. - Формування механізму організаційно-економічної підтримки молокопереробних підприємств, орієнтованих на експорт, Цар Г. В. (2010)
Мартякова Е. В. - Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования (2010)
Біловодська О. А. - Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико-методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією (2010)
Рябиченко С. А. - Особенности формирования программ развития в приборостроительных организациях (2010)
Суміна О. М. - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в Україні, Ткачук Ю. Я. (2010)
Садченко Е. В. - К вопросу о ценообразовании в экологическом маркетинге, Ничитайлова Н. С. (2010)
Хлобистов Є. В. - Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, Жарова Л. В. (2010)
Сирохман І. В. - Забезпечення якості і стійкості жирів емульсійного типу під час зберігання (2009)
Лозова Т. М. - Дослідження антиоксидантної активності природних добавок, Ковальчук Х. І. (2009)
Давидович О. Я. - Дослідження захисного впливу пакувальних матеріалів на збереження якості нового печива цукрового (2009)
Павлишин М. Л. - Дослідження факторів впливу на стабільність натурального харчового барвника, одержаного з ягід ірги, Рудавська М. В. (2009)
Джурик Н. Р. - Поліпшення споживних властивостей житньо-пшеничного хліба, Ковальчук М. П., Гаврилишин В. В., Баб’як А. М. (2009)
Родак О. Я. - Напрями оптимізації жирнокислотного складу спредів функціонального призначення (2009)
Лебединець В. Т. - Дослідження можливостей поліпшення біологічної цінності цукерок, Донцова І. В., Гірняк Л. І. (2009)
Турчиняк М. К. - Вплив добавок на підвищення харчової та біологічної цінності здобного печива (2009)
Завгородня В. М. - Функціональні напої спрямованої дії на основі натуральної сировини (2009)
Гирка О. І. - Зміна якості лабільних компонентів нових продуктів екструзії під час зберігання (2009)
Бодак М. П. - Дослідження амінокислотного складу пряників з начинкою (2009)
Палько Н. С. - Дослідження антиоксидантних властивостей зірочника (2009)
Рудавська М. В. - Принципи класифікації та формування асортименту молочних прохолоджувальних напоїв, Кущ С. П. (2009)
Філь М. І. - Поліпшення складу і вдосконалення технологій фруктово-овочевих паст (2009)
Барна М. Ю. - Класифікація побутових піротехнічних виробів (2009)
Пушкар Г. О. - Стандартизація – ефективний засіб модернізації асортименту і властивостей інтер’єрного текстилю, Семак Б. Д. (2009)
Семак Б. Б. - Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення вітчизняного ринку екологобезпечних товарів (2009)
Передрій О. І. - Високотемпературні і вогнезахисні покриття для металевих конструкцій (2009)
Мартосенко М. Г. - Вплив ресурсоощадного вибілювання одягових котоніномістких трикотажних полотен на їх властивості, Семак Б. Д. (2009)
Полікарпов І. С. - Захисна апаратура електропобутових товарів, Шийко І. І., Шийко О. І. (2009)
Рик Л. В. - Вплив модифікувальних додатків на споживні властивості деревостружкових плит, Доманцевич Н. І. (2009)
Польовчук Л. В. - Стан ринку водоочисного обладнання в Україні і перспективи його розвитку, Доманцевич Н. І. (2009)
Мартинюк М. М. - Використання відновлених пластмас: переваги і недоліки (2009)
Паска М. З. - Динаміка зміни концентрації нікелю у саломасі при обробці силікагелем, Личук М. Г. (2009)
Беднарчук М. С. - Напрями досліджень взуття для молоді після вступу України до СОТ (2009)
Мережко Н. В. - Сучасний стан розвитку сировинної бази для виробництва та застосування біодизельного палива в Україні (2009)
Глушкова Т. Г. - Застосування тонкоподрібнених волокон целюлози при виготовленні паперу для білових товарів, Барабаш С. С. (2009)
Мартинюк О. І. - Товарознавча оцінка ефективності вогнезахисту текстильних матеріалів спеціального призначення (2009)
Байдакова І. М. - Дослідження властивостей шкір для верху взуття (2009)
Микитин О. З. - Товарознавчі аспекти підвищення ефективності біовогнезахисту модифікованих деревних матеріалів (2009)
Полікарпов І. С. - Оцінювання незминальності тканин різного волокнистого складу (2009)
Попович Н. І. - Особливості споживних властивостей взуття методу кріплення Strobel, Беднарчук М. С. (2009)
Терешкевич Н. А. - Огляд українського ринку одягу спеціального призначення (2009)
Харук Ю. А. - Дослідження впливу термінів експлуатації фільтрів з нетканих матеріалів на їх фільтрувальну здатність (2009)
Відомості про авторів (2009)
Сторінка головного редактора (2014)
Жарінов О. Й. - Проґнозування тривалого утримання синусового ритму після кардіоверсії у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією передсердь, Левчук Н. П., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2014)
Ягенський А. В. - Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком, Павелко М. М., Січкарук І. М. (2014)
Абрагамович О. О. - Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р., Фаюра О. П. (2014)
Заставний І. І. - Вуглеводні детермінанти глікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих унаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2014)
Гладченко О. І. - Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострих стенозувальних ларинґотрахеїтів у дітей, ушпиталених до діаґностичного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2013 р. (2014)
Мaтошвілі M. - Гістолоґічні зміни у випадку лінійної склеродерми, Kaцітадзе О., Kiладзе Н., Тoпурія Д. (2014)
Слаба О. Р. - Адипонектин крові у хворих на бронхіальну астму (2014)
Абрагамович У. О. - Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак залежносто від ступеня зниження мінеральною щільності кісткової тканини (2014)
Кузик А. С. - Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом) (2014)
Шоробура М. С. - Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей (2014)
Яцкевич А. Я. - Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики та лікування (2014)
Ганич Т. М. - Ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба та бронхіальна астма: сучасний погляд на проблему їх коморбідності (2014)
Казначеев В. П. - Особенности космического климата на поверхности Планеты земля. Важное новое направление в современной планетарной космогонии (2013)
Ушакова Н. І. - Валеопедагогіка — педагогіка здоров’я (2013)
Шубейкина Т. Д. - Единая спираль эволюции — генетическая нить, связывающая все сущее во вселенной через волновые процессы (2013)
Jagiełłowicz A. B. - The importance of philosophy for the development of science about health (2013)
Бабенко Н. О. - Алиментарные факторы: роль в формировании памяти и способности к обучению (2013)
Гончаренко М. С. - Вплив позакласних занять акробатикою на стан фізичного здоров’я студентів у процесі навчання в університеті, Миргород І. М. (2013)
Кучук Н. Г. - Оздоровчі технології з позиції літотерапії, Міняфаєв В. Р. (2013)
Horka H. - Health education in the environmental context and biophile orientation of education (2013)
Пежхальска М. - Оздоровительные потребности жителей типичного среднего города в Польше (2013)
Позднякова Г. О. - Засоби формування фізичного здоров'я в умовах дошкільного навчального закладу (2013)
Ушакова Н. І. - Вікові особливості формування мотивації до здоров’я у школярів, Бандуров І. М. (2013)
Борисюк О. О. - Визначення впливу обряду Бойового Гопака на динаміку енергетичного процесу в певних фізіологічних системах у членів команди (2013)
Гревцева А. К. - Місце гострофазових білків крові при облітерації судин кінцівок (2013)
Горюшкіна Д. А. - Особливості сприйняття часу особами різних ритмофільних типів (2013)
Дяченко А. В. - Определения эмоциональной составляющей и энергетического состояния учеников с использованием аппарата КСД (2013)
Климова О. М. - Адаптация животных и растительных объектов к высоким концентрациям меди, Божков А. И., Звягинцева О. В., Лавинская О. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Психоэтические аспекты заболеваний щитовидной железы, Лакиза Т. В., Лукьяненко А. А., Кулькина О. А., Полешко О. В. (2013)
Перський Є. Є. - Дослідження рівня обізнаності підлітків із питань статевого виховання, Проскуріна А. І. (2013)
Строілова Д. В. - Зміни метаболічних показників за умов дії різних доз важких металів (2013)
Жмурко В. В. - Підвищення якості здоров’я суб’єктів освіти завдяки методичній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до створення здоров’яорієнтованого середовища, Бельорін-Еррера О. М. (2013)
Лупаренко С. Е. - Розвиток ідей здоров’язбереження у шкільній практиці ХХ століття (2013)
Островерх А. Є. - Сприяння здоров’ю і творчому розвитку школярів в умовах МАН, Кабацька О. В. (2013)
Сизоненко І. Є. - Обґрунтування програми інформаційної кампанії для вищого навчального закладу І рівня акредитації, спрямованої на профілактику ВІЛ-нфекції, Фоменко В. Х., Шалепа О. Г. (2013)
Шамардина Г. Н. - Теоретико-методологические основы женского спорта (2013)
Шахненко В. І. - Теорія та методика проведення профілактики дефіциту вітаміну В9 у старшокласників (2013)
Болгова А. В. - Физическое развитие студентов 1 курса педагогического факультета (2013)
Бусловская Л. К. - Адаптационные возможности организма детей и критерии их оценки (2013)
Правила оформлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей (XVIII – початок XXI ст.) (2015)
Дяченко-Богун М. - Глобальні тенденції розвитку суспільства як чинник формування змісту здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Лякішева А. - Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної поведінки особистості у формуванні її громадянської позиції (2015)
Маслов В. - Феномен "мовленнєвого зниження" в контексті труднощів сучасного педагогічного процесу (2015)
Назарук С. - Компетенции шестилетнего ребенка в свете дошкольной диагностики, Коновалюк-Нікітін Х. (2015)
Окса М. - Виховний потенціал освіти та його вимірювання, Дрібноход Д. (2015)
Урсула Т. - Построение идентификации учеников современной школы (2015)
Волкова В. - Особливості прояву творчої активності в старших дошкільників, Рогова О. (2015)
Костєва Ю. - Змістовні характеристики гностичних умінь майбутніх педагогів (2015)
Люріна Т. - Плекання довершеної особистості: аспект формування ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ (2015)
Москаленко А. - Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців навчальними закладами в процесі проходження практики (2015)
Нагорна Г. - Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об’єкт дослідження студентами в процесі їх професійної підготовки (2015)
Свердлова І. - Дидактичні основи управління когнітивними навичками учнів (2015)
Тургенєва А. - Соціальні й психологічні особливості учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів як великої організаційної групи (2015)
Шевченко Ю. - Естетичне виховання як важливий складник становлення особистості в молодшому шкільному віці, Земляченко К. (2015)
Брянцева Г. - Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій, Брянцев О., Осадчий В., Осадча К. (2015)
Вахняк Н. - Cучасні ігрові форми в екологічному вихованні дітей, Негрій О. (2015)
Жихорська О. - Зміст формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Журавльова Л. - Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи, Сергєєва Л. (2015)
Лабунець В. - Концептуальний підхід до інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Маковецька Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури з використанням технологій лідерства, Сидорук А. (2015)
Поляничко З. - Вплив європейської освітньої політики на інформатизацію шкільної освіти в Республіці Польща (2015)
Тарасенко Т. - Міжкультурна комунікація як компонент професійної підготовки вчителя-філолога (2015)
Чорна В. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до сенсорного виховання молодших школярів, Струкова С. (2015)
Аніщенко О. - Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи (2015)
Антас-Ящук А. - Жити креативно: потенціал і творчі можливості літніх людей, Нікітін С. (2015)
Баніт О. - Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих (2015)
Клоуберт Т. - Does history make a good citizen? The role of adult education in the process of rethinking the past and its impact on democratization (a case study in Eastern europe) (2015)
Кучина К. - Специфічні особливості феномена освіти дорослих (2015)
Лук’янова Л. - Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії (2015)
Прийма С. - Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки (2015)
Бірюк Д. - Соціальні чинники педагогічної освіти в контексті розвитку української вищої школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Грицюк С. - Особливості позакласної роботи з молодшими школярами, спрямованої на їх фізичний розвиток (2015)
Єрьоміна Л. - Формування у вихованців інтернатних закладів готовності до сімейного життя: теоретичний аналіз соціально-педагогічних умов (2015)
Рибалко Н. - Нормативно-правові основи та принципи організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (початок ХІХ століття – 1871 рік) (2015)
Букша С. Б. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності вчителів основ здоров’я (2012)
Ванакова Т. А. - Использование духовного наследия Шри Чинмоя в валеологии (2012)
Казаковцева Т. С. - Критерии и уровни теоретического компонента подготовки специалиста дошкольного образования к оздоровительно-образовательной работе с детьми (2012)
Квитчатая А. И. - Роль последипломного образования в фармацевтической отрасли Украины, Кожухова Т. В., Пиминов А. Ф. (2012)
Уварова Т. Ю. - Евдемоністичне виховання: основні критерії та принципи (2012)
Колган Т. В. - Здоров’язбережувальна компетентність старшокласників як одна із умов формування людини-громадянина, Перепилюк Н. Ф. (2012)
Кузнєцова А. С. - Вплив українських народних ігор на розвиток фізичних якостей молодших школярів (2012)
Плахтий П. Д. - Особенности влияния комплекса лечебных поз-движений и занятий на профилакторe евминова на статическую выносливость отдельных групп мышц учеников старших классов, Шахненко В. И. (2012)
Семенова М. О. - Зміст етновалеології як складова освітніх цінностей (2012)
Бусловская Л. К. - Нарушения речи и адаптационный потенциал первоклассников, Юрченко О. Н. (2012)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния излучения фотонной матрицы, Камнева Т. П., Коробов А. М., Мельникова А. В., Носов К. В. Чикало Т. М. (2012)
Курик М. В. - Кирлиан-фотография лево- и правовращающих изомеров, Евдокименко Н. М., Песоцкая Л. А. Лапицький В. Н., Лагутенко Р. С. (2012)
Белоусов И. В. - Подготовка будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности на практических занятиях по охране труда, Цикалов В. В. (2012)
Бусловская Л. К. - Взаимосвязь типов межполушарной асимметрии мозга с особенностями адаптации у первоклассников, Хаджинова Е. П. (2012)
Єфіменко Н. П. - Система життєвих цінностей студентів при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. (2012)
Самойлова Н. В. - Технологічні засоби розвитку валеологічної компетентності у студентів (2012)
Самохвалов В. Г. - Значение здорового образа жизни студентов в профессиональной подготовке специалистов в высшей школе, Алексеенко Р. В. (2012)
Скляренко В. П. - Інновації у формуванні ідивідуального стилю здорового способу життя сучасних студентів (2012)
Шамардіна Г. М. - Фізична культура як засіб оздоровлення дітей молодшого шкільного віку, Шуба Л. В. (2012)
Шахненко В. І. - Індивідуальна оздоровча програма як умова і засіб формування і корекції здоров’я (2012)
Правила оформлення (2012)
Вихідні дані (2012)
Доманцевич Н. І. - Вплив модифікаторів на електричні властивості полімерних плівок, Яцишин Б. П. (2011)
Міневич Г. Я. - Дослідження чинників, що визначають зносостійкість бавовняних тканин білизняного призначення, Ємченко І. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Сучасний асортимент і властивості нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення, Семак Б. Д. (2011)
Полікарпов І. С. - Дослідження незминальності тканин (2011)
Осипенко Н. І. - Інформаційна фальсифікація товарів і комплексне інформаційне забезпечення як захист від неї (2011)
Мельник А. І. - Вплив композиційних хімічних препаратів та модифікації на структуру і властивості льону (2011)
Корж О. І. - Товарознавче оцінювання м’якості текстильних матеріалів інструментальними методами (2011)
Байдакова І. М. - Якість товарів. управління якістю (2011)
Беднарчук М. С. - Оцінювання якості взуття для молоді з застосуванням теорії нечітких множин, Кісілевич О. В. (2011)
Васильєва І. І. - Український ринок телевізорів у період кризи: прогнозування та аналітика (2011)
Ніколайчук Л. Г. - Визначення рівномірності забарвлень білизняних бавовнокотонінових тканин (2011)
Дацко О. І. - Обґрунтування напрямів використання екстракту кореня щавлю кінського для фарбування текстильних матеріалів (2011)
Демидчук Л. Б. - Захисні покриття для целюлозних матеріалів на основі наповнених поліорганосилоксанів (2011)
Коваль М. Н. - Розробка методів оцінки і прогнозування м’якості текстильних матеріалів, Ємченко І. В., Закусілов А. П. (2011)
Ковальчук М. І. - Напрями товарознавчих досліджень взуття для захисту від вібрації (2011)
Попова О. С. - Регулювання споживних властивостей епоксидних клейових композицій за допомогою вінілоксу (2011)
Попович Н. І. - Новий напрям розвитку асортименту спортивного взуття, Беднарчук М. С. (2011)
Шумський О. В. - Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення товарів (2011)
Гущак О. М. - Вплив виду протравлювача та тривалості сонячного опромінення на зміну колористичних характеристик і світлостійкість вовняних тканин, пофарбованих екстрактом сухого листя черемхи (2011)
Родак О. Я. - Дослідження дії природних добавок на стійкість спредів під час зберігання (2011)
Філь М. І. - Сучасна оцінка споживних властивостей традиційних і нових фруктово-овочевих порошків (2011)
Давидович О. Я. - Дослідження антиокислювального впливу природних добавок на збереження якості печива цукрового (2011)
Донцова І. В. - Проблеми якості питного молока різних товаровиробників, Гірняк Л. І., Лебединець В. Т., Бодак М. П. (2011)
Машта Н. О. - Особливості моделювання комплексного показника якості плавлених сирних продуктів функціонального спрямування (2011)
Палько Н. С. - Пісочні тістечка поліпшеного жирнокислотного складу (2011)
Погожих М. І. - Кріоскопічні дослідження плазми парникових та ґрунтових томатів, Одарченко Д. М., Даниленко Л. В., Одарченко М. С., Сподар К. В., Діденко О. В. (2011)
Стасюк Н. Г. - Композиція рослинних олій як основа якісного морозива (2011)
Шестопал Г. С. - Антиоксидантна здатність біологічно активних речовин плодів ягідних культур (2011)
Ярошевич Т. С. - Вплив поліпшувачів на харчову цінність та якісні показники хлібобулочних виробів, Ягелюк С. В. (2011)
Ковальчук М. П. - Дослідження мікробіологічної безпечності солі, Баб’як А. М., Гаврилишин В. В. (2011)
Гаврилишин В. В. - Дослідження споживних властивостей та якості столових вин Каберне вітчизняних виробників, Дацко Л. Я. (2011)
Микитин О. З. - Оцінка екологічної безпечності біовогнезахисної композиції для деревини на основі карборансилоксану (2011)
Відомості про авторів (2011)
Шебанін В. С. - Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку АПК, Новіков О. Є., Топіха В. С., Лихач В. Я. (2015)
Рибалко В. П. - Не тільки збільшувати виробництво свинини, але й не погіршувати її якості (2015)
Гнатюк С. А. - Результати і перспективи роботи господарств корпорації "тваринпром" (2015)
Піскун О. В. - Cтан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Миколаївській області на 2015-2017 роки, Бакун М. І. (2015)
Войтенко С. Л. - Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка, Горобець В. О. (2015)
Березовський М. Д. - Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів, Нарижна О. Л. (2015)
Гришина Л. П. - Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації, Фесенко О. Г. (2015)
Топіха В. С. - Технологія виробництва свинини в умовах тов "таврійські свині", Лихач В. Я., Луговий С. І., Загайкан О. І., Шебанін П. О. (2015)
Петрушко А. С. - Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания, Ходосовский Д. Н., Рудаковская И. И., Хоченков А. А., Шацкая А. Н., Безмен В. А., Беззубов В. И., Слинько О. М. (2015)
Агапова Є. М. - Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону, Сусол Р. Л. (2015)
Ульянченко О. В. - Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві, Трончук А. І., Церенюк М. В. (2015)
Іванов С. С. - Ефективне виробництво свинини в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро", Бородаєнко Ф. А. (2015)
Акімов О. В. - Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища (2015)
Баньковська І. Б. - Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней, Волощук В. М. (2015)
Стародубець О. О. - Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок (2015)
Коротков В. А. - Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами, Васильєва О. А., Желізняк І. М. (2015)
Іваненко Т. Я. - Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах Миколаївської області (2015)
Щербань Т. В. - Відгодівельні, забійні і м'ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей, Ващенко П. А. (2015)
Лісний В. А. - Відвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій, Лісна Т. М. (2015)
Юлевич О. І. - Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят (2015)
Щостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи (2015)
Шаферівський Б. С. - Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження (2015)
Хватова М. А. - Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней (2015)
Калиниченко Г. І. - Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області, Коваль О. А., Петрова О. І. (2015)
Пилипчук О. С. - Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату, Шеремета В. І. (2015)
Похваленко О. С. - Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів, Савосік Н. С. (2015)
Костенко С. О. - Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1, Сидоренко О. В., Джус П. П. (2015)
Баркарь Є. В. - Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід, Галушко І. А. (2015)
Соляник В. В. - Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства, Соляник С. В. (2015)
Церенюк О. М. - Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок, Акімов О. В., Череута Ю. В. (2015)
Мельник В. О. - Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження, Кравченко О. О., Бондар А. О., Краєвська А. О. (2015)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції, Іжболдіна О. О., Нестеров А. М. (2015)
Тофан Н. І. - Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодовування амінокислотної кормової добавки (2015)
Піотрович Н. А. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності (2015)
Галімов С. М. - Аналіз використання м’ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах СГПП "Техмет-Юг" Миколаївської області (2015)
Стрижак Т. А. - До питання по використанню термінальних кнурів (2015)
Шебанін П. О. - Перспективні гени-маркери, які впливають на м’ясну продуктивність свиней (2015)
Тимофієнко І. М. - Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів (2015)
Дехтяр Ю. Ф. - Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней (2015)
Рукавиця А. А. - Результативність використання селекційних індексів у якості критеріїв відбору свиноматок (2015)
Онищенко Л. В. - Розширення генеалогічної структури вітчизняної популяції свиней червоної білопоясої породи (2015)
Карунна Т. І. - Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини (2015)
Поручник М. М. - Вплив біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність кнурів-плідників (2015)
Корх О. В. - Ефективність підбору батьківських пар за вгодованістю при розведенні норок групи сканбраун (2015)
Донцова І. В. - Дослідження асортименту макаронних виробів функціонального призначення, Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. (2013)
Сирохман І. В. - Сучасні проблеми дослідження зберігання жирових продуктів, Хлопко Т. В. (2013)
Лозова Т. М. - Товарознавчі дослідження зберігання нових кексів, Ковальчук Х. І. (2013)
Гирка О. І. - Залежність між рецептурним і мінеральним складом нових виробів, Бодак М. П. (2013)
Дюкарева Г. І. - Дослідження споживчого сприйняття бісквітів лікувально-профілактичного призначення, Кривошеєва Н. М., Гасанова А. Е. (2013)
Давидович О. Я. - Вивчення антиоксидантної дії коріння кульбаби лікарської (2013)
Палько Н. С. - Дослідження дії природних добавок на стійкість жиру випечених напівфабрикатів до окислення (2013)
Притульська Н. В. - Стан і перспективи виробництва генетично модифікованих сільськогосподарських культур, Пономарьов П. Х., Донцова І. В. (2013)
Родак О. Я. - Напрямки поліпшення біологічної цінності спредів (2013)
Турчиняк М. К. - Вплив антиоксидантних добавок на стабілізацію окислювальних перетворень жирів (2013)
Павлишин М. Л. - Дослідження борошняних виробів з нетрадиційної сировини (2013)
Галик І. С. - Стандартизація вимог до екологічної безпеки текстилю, Семак Б. Д., Семак З. М. (2013)
Беднарчук М. С. - Полімерне взуття – новий товар на ринку, Садловська С. І. (2013)
Березовський Ю. В. - Оцінка впливу сертифікації персоналу на якість лляних тканин та тканопоштучних виробів, Резвих Н. І. (2013)
Міневич Г. Я. - Екологічні аспекти забезпечення довговічності текстильних матеріалів, Ємченко І. В. (2013)
Полікарпов І. С. - Класифікація геосинтетичних матеріалів, Терешкевич Н. А. (2013)
Кобищан А. Д. - Шляхи удосконалення методів вибілювання лляних тканин (2013)
Ковальчук М. І. - Соціальний ефект від використання взуття спеціального віброзахисного (2013)
Мартинюк М. М. - Аналітичний огляд номенклатури та класифікації первинних та відновлених форм полімерних матеріалів (2013)
Найвер І. Л. - Комплексна оцінка якості захисних покриттів керамічної лицьової цегли (2013)
Ніколайчук Л. Г. - Вплив протимолевої обробки на екологічні властивості та стійкість пофарбування пальтових вовняних тканин, Хлебтань О. Б. (2013)
Попович Н. І. - Результати соціологічного дослідження товарознавчих характеристик спортивного взуття, Половніков І. І., Коваль М. І. (2013)
Рик Л. В. - Вплив технології отримання на властивості деревинних матеріалів з орієнтованою стружкою, Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. (2013)
Снітко О. П. - Розробка експрес методу оцінки довговічності текстильних матеріалів, Шадиєва Л. А. (2013)
Байдакова І. М. - Система менеджменту якості у шкіряно-взуттєвому виробництві (2013)
Пелех Ю. А. - Використання фільтрувальних термостійких нетканих матеріалів для захисту довкілля (2013)
Шунькіна О. В. - Аналітичний огляд ринку полімерних труб (2013)
Ощипок І. М. - Цінність страв з яловичини у ресторанному господарстві, Наконечний В. В., Кринська Н. В. (2013)
Шумський О. В. - Ідентифікаційні знаки у маркуванні товарів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Галик І. С. - Пошук ефективних способів захисту текстилю від дії шкідливих мікроорганізмів, Семак Б. Д., Семак З. М. (2014)
Гивлюд М. М. - Підвищення атмосферостійкості та довговічності керамічної лицьової цегли захисними покриттями, Найвер І. Л. (2014)
Доманцевич Н. І. - Оцінка якості матеріалів із вторинної сировини, Яцишин Б. П., Мартинюк М. М. (2014)
Ємченко І. В. - Аналіз ризиків митного контролю фальсифікованої та контрафактної продукції, Микитин О. З. (2014)
Комаха В. О. - Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку білих мінеральних наповнювачів для лакофарбових матеріалів, Свідерський В. А. (2014)
Лукашов В. С. - Товарна інформація про книгу – сучасні методологічні аспекти формування потоків, Судин А. Ю. (2014)
Мартинюк М. М. - Вплив способів переробки вторинних поліолефінів на формування властивостей виробів з них, Доманцевич Н. І. (2014)
Міневич Г. Я. - Застосування методів сенсорного аналізу для ідентифікаційної експертизи твердого туалетного мила (2014)
Ніколайчук Л. Г. - Нові споживні властивості пальтових вовняних тканин з хімічно стійкою обробкою, Хребтань О. Б. (2014)
Паляниця Л. Я. - Бродильна активність дріжджів – продуцентів етилового спирту, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Паньків Н. О. - Активність амілолітичних ензимів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б. (2014)
Пилипів Н. І. - Особливості класифікації запасів на целюлозно-паперових підприємствах, Борисовський М. І. (2014)
Піркович К. А. - Хімічний склад ювелірних виробів із золота, виготовлених у Республіці Македонія (2014)
Полікарпов І. С. - Розроблення шкал для оцінювання незминальності тканин, Терешкевич Н. А. (2014)
Попович Н. І. - Інноваційні напрями формування естетичних властивостей брендового взуття (2014)
Попович Н. І. - Номенклатура показників рівня якості взуття для оптимізації його торговельного асортименту, Беднарчук М. С. (2014)
Садловська С. І. - Напрями використання полімерних матеріалів для підошви взуття: патентний огляд, Беднарчук М. С. (2014)
Садніцька Т. Р. - Аналіз статистичних даних причин і наслідків виробничого травматизму на підприємствах торгівлі (2014)
Старченко С. І. - Модифікація структури політетрафторетилену, Доманцевич Н. І. (2014)
Сукач Г. І. - Проблема дослідження якості та безпечності текстильних товарів, Ніколайчук Л. Г. (2014)
Шумський О. В. - Ідентифікаційні знаки для маркування виробів легкої промисловості, Садловська С. І., Беднарчук М. С. (2014)
Шунькіна О. В. - Біопошкодження поліетиленових труб (2014)
Бодак М. П. - Використання нетрадиційної сировини для хлібобулочних виробів (2014)
Бойдуник Р. М. - Перспективи використання керобу в кондитерській промисловості (2014)
Василечко В. О. - Вода як невід’ємний продукт харчування і сировина в харчовій промисловості, Скоробогатий Я. П., Грищук Г. В. (2014)
Гавриляк М. Я. - Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольних напоїв, Шевчик Р. (2014)
Гасанова А. Е. - Якість бісквітів, які можна використовувати в лікувально-профілактичному харчуванні (2014)
Гірняк Л. І. - Стабілізація процесів окислення олій у промислових умовах, Лебединець В. Т., Донцова І. В. (2014)
Ощипок І. М. - Технологія макаронних виробів швидкого приготування у закладах ресторанного господарства, Багрій Л. М. (2014)
Ощипок І. М. - Застосування біологічно активних добавок для приготування харчових продуктів і страв, Пономарьов П. Х. (2014)
Петришин Н. З. - Дослідження властивостей листового тіста з використанням дієтичних добавок із зародків пшениці (2014)
Прісс О. П. - Формування фонду сухих речовин у плодах пасльонових культур за дії кліматичних факторів, Жукова В. Ф. (2014)
Прісс О. П. - Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції, Кулик А. С. (2014)
Родак О. Я. - Cучасні напрями розширення асортименту та поліпшення споживних властивостей напівкопчених ковбас (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів (2014)
Сирохман І. В. - Сучасні проблеми безпечності і якості харчових продуктів. Огляд (2014)
Турчиняк М. К. - Молочні продукти підвищеної біологічної цінності, Давидович О. Я., Палько Н. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
VIII Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH. Пост-реліз (2015)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2015 рік (том 11) (2015)
Наші автори (2015)
Правила для авторів (2015)
Байдакова Л. І. - Нові напрямки розвитку асортименту туристичного взуття, Стефаник М. П., Попович Н. І. (2015)
Галик І. С. - Використання NBIC-технологій для виробництва захисного текстилю та одягу, Семак Б. Д. (2015)
Половніков І. І. - Товарознавці Львівської комерційної академії – активні учасники науково-практичного об’єднання, Беднарчук М. С. (2015)
Гузій А. В. - Використання хемілюмінесцентної реакції люмінолу з пероксикаприновою кислотою в товарознавчій практиці, Скоробогатий Я. П., Василечко В. О. (2015)
Старченко С. І. - Перспективний базальтовий композит, Доманцевич Н. І., Зубко Ю. Є. (2015)
Шунькіна О. В. - Комплексна оцінка якості труб з поліетиленових матеріалів, Доманцевич Н. І. (2015)
Микитин О. З. - Процеси гармонізації національної системи акредитації органів з оцінки відповідності України та ЄС (2015)
Ніколайчук Л. Г. - Патент як об’єкт оцінки, Демидчук Л. Б., Амірова Р. І. (2015)
Пушкар Г. О. - Обґрунтування доцільності використання нанотекстилю для оформлення інтер’єру приміщень, Семак Б. Д. (2015)
Гущак О. М. - Вплив виду рослинного барвника та протравлювача на світлостійкість костюмних тканин (2015)
Лисенко Н. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей гідрофобізованої шкіри для верху взуття в умовах дослідної експлуатації (2015)
Скоробогатий Я. П. - Міжнародні вимоги до функціонування системи управління охороною праці та ризиками на торговельних підприємствах, Бужанська М. В. (2015)
Сирохман І. В. - Проблеми поліпшення споживних властивостей і стабілізації якості рослинних олій (2015)
Ощипок І. М. - Використання нових харчових добавок з рослинної сировини у харчовій промисловості (2015)
Колтунов В. А. - Економічна та біоенергетична ефективність виробництва і зберігання кукурудзи цукрової різних сортів та гібридів, Дідух Н. О., Коваль А. В. (2015)
Дітріх І. В. - Аналіз розвитку сучасного світового ринку морепродуктів, Марченко Ю. І. (2015)
Дітріх І. В. - Cпоживні властивості напівфабрикатів "Мікс” із гідробіонтів з використанням рослинної сировини, Бондарчук М. Є. (2015)
Калініченко А. О. - Використання "електронного носу” для експресного виявлення фальсифікації ковбасних виробів соєвими продуктами, Арсеньєва Л. Ю., Пушкарьова Я. М. (2015)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості поліпшеної булочки "Студентська”, Юдічева О. П. (2015)
Шестопал Г. С. - Покращення споживних властивостей зерен кави шляхом оптимізації параметрів вапоризації, Майбук Ю. В. (2015)
Ткаченко А. С. - Поліпшення жирнокислотного складу цукрового печива за рахунок використання нетрадиційних олій (2015)
Пахомова І. В. - Вплив нетрадиційної сировини на поліпшення мінерального та вітамінного складу нових вафель (2015)
Чеботарев А. Н. - Анализ тенденций развития метода химической цветометрии (Обзор), Снигур Д. В., Бевзюк Е. В., Ефимова И. С. (2014)
Кудрис И. В. - Оценка вариабельности относительных времен удерживания при использовании хроматографических колонок с привитыми С18 группами, Куликов А. Ю. (2014)
Васюков А. Е. - Аналитический контроль сточных вод на содержание железа по результатам ААС и вольтамперометрии, Лобойченко В. М., Уберман В. И., Юрченко О. И. (2014)
Скринник М. М. - Ускоренная жидкофазная экстракция липидной фракции из биоты, Милюкин М. В. (2014)
Захария А. Н. - Способ улучшения характеристик атомизатора "ГРАФИТ” для атомно-атсорбционного определения тяжелых металлов, Журавлёв А. С., Калинчак В. В., Черненко А. С., Чеботарёв А. Н. (2014)
Лозинська Л. В. - 5-гідроксиімино-4-іміно-1,3-тіазолідін-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(II), Тимошук О. С., Чабан Т. І. (2014)
Грайворонський М. В. - Моделювання розповсюдження комп'ютерних вірусів на основі імовірнісного клітинкового автомату, Стьопочкіна І. В. (2015)
Белецкий А. Я. - Расширенные поля, порождаемые примитивными пространственными матрицами Галуа (2015)
Мехед Д. Б. - Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11, Ткач Ю. М., Базилевиич В. М., Петренко Т. А. (2015)
Водопьянов С. В. - Управление безопасностью бортовой локальной сети в информационно-вычислительной системе аэроузла, Харлай Л. А., Толстикова Е. В., Боровик В. Н. (2015)
Лахно В. А. - Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем (2015)
Коломыцев М. В. - Обеспечение целостности внешних ключей маскированной базы данных, Носок С. А., Мазуренко А. Е. (2015)
Карпинский Н. П. - Метод формирования базовых детекционных правил для систем обнаружения вторжений, Корченко А. А., Ахметова С. Т. (2015)
Вісин В. В. - Формування кооперативної ідеології в російській імперії у другій половині XIX – на початку XX століття (2013)
Цибуленко Г. В. - Кооперативна альтернатива столипінського адміністрування (2013)
Кліш А. Б. - Греко-католицька церква та суспільно-християнські організації у зміцненні кооперативного руху в Східній Галичині (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): сучасна українська історіографія (2013)
Сова А. О. - "Дніпросоюз” напередодні та в період існування української держави (1918 рік) (2013)
Сеньків М. В. - "Сільський господар”: пропаганда агротехнічних знань серед західноукраїнського селянства у 1919-1939 роках (2013)
Фареній І. А. - Кооперація доби НЕПу: невигадана історія походження (2013)
Оніпко Т. В. - Міжнародні зв’язки споживчої кооперації УСРР у 20-ті роки хх століття: історіографічний огляд (2013)
Зуляк І. С. - Діяльність господарської школи "Просвіти" у Милованні в міжвоєнний період – важливий чинник поступу української кооперації (2013)
Вісина Т. М. - Еволюція кооперативних ідей у Волинському воєводстві в 20–30-х роках XX століття, Вісин В. В. (2013)
Чорна М. І. - Діяльність Іванни Блажкевич у Подільському союзі кооперативів упродовж 20 – 30-х років XX століття (2013)
Рекрут В. П. - Торговельна діяльність споживчої кооперації УРСР в умовах "великого терору” 1937-1938 років (2013)
Клок В. І. - Розвиток споживчої кооперації України в умовах десталінізації (1956-1965 роки) (2013)
Футала В. П. - Український кооперативний рух у міжвоєнній Польщі: стан і тенденції дослідження проблеми протягом 1950-1980-х років (2013)
Гончаренко В. В. - Проблеми державного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні (2013)
Кендус О. З. - Еволюція кооперативного законодавства незалежної України і його вплив на міжнародну співпрацю, Михальський Ю. В. (2013)
Фінашина Г. В. - Правове забезпечення розвитку кооперації в Україні у 1991-2012 роках (2013)
Пантелеймоненко А. О. - Обслуговуючий кооператив як засіб досягнення балансу інтересів осіб з різними економічними проблемами (2013)
Мовчан М. М. - Кооперація як засіб подолання страху (філософський аспект) (2013)
Гелей С. Д. - Діяльність громадських організацій у селі Бабухів Рогатинського повіту в кінці ХІХ – в першій половині ХХ століття на тлі національно-культурних процесів у Галичині (2013)
Харчук Х. Р. - Формування Личаківського некрополя у Львові (ХVII – XX cтоліття) (2013)
Іваник М. М. - Діяльність міської ради Львова в роки Першої світової війни (2013)
Марочко В. І. - Соціальний статус та політичні права колишніх поміщиків у совіцькій Україні 1920-х років (2013)
Нікітенко К. В. - Репресії проти фінансово-банківських працівників як характерна ознака формування сталінської фінансової системи (2013)
Мартиненко Т. І. - Соціальна історія Львова часів німецької окупації крізь призму матеріалів судочинства: джерелознавчий аспект, Кондратюк К. К. (2013)
Патер І. Г. - Репресії та депортації населення Західної України у 1940-х роках (2013)
Романюк М. В. - Використання органами МГБ спеціальних засобів у боротьбі із збройним підпіллям ОУН (на матеріалах Золочівської округи ОУН) (2013)
Бегей О. І. - Проблема автокефалії Української православної церкви в працях І. Огієнка (митрополита Іларіона) (2013)
Прокіп А. В. - Мусульманська традиція Львова: історія та сучасність (2013)
Рутар С. М. - Яка національна ідея потрібна Україні? (2013)
Горбач О. Н. - Релігійно-політичний простір: історичний досвід та реалії (2013)
Бутманович-Дембіцька І. - Час ворожого ставлення до дорослого життя – джерело індивідуального кризового стану (2013)
Кухар В. М. - Новий здобуток вивчення методології історичної науки (Богданишина О. позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ століття). – Харків: вид-во Віровець А. П. Апостроф, 2010. – 480 с. ) (2013)
Сорока Ю. М. - Шабала Я. М. аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ століття: передумови, перебіг та наслідки: монографія / Ярослав Миколайович Шабала. – Луцьк: Волинська мистецька агенція "Терен", 2012. – 360 с. (2013)
Сова А. О. - Друга всеукраїнська наукова конференція "Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження Олени Степанів-Дашкевич (2013)
Рутар С. М. - Круглий стіл "Економічна самоорганізація громад через кооперацію: реалістична мета чи пуста мрія" (2013)
Прокіп А. В. - Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" "Актуальні проблеми гуманітарних наук" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Antonenko I. I. - Content of teaching professionally oriented written communication (2015)
Voronina H. R. - Career learning and development in city technology colleges of England (2015)
Golub T. P. - The role of education in sustainable development (2015)
Doronkina N. E. - Students’ individual characteristics consideration in teaching English, Ivasiuk O. V. (2015)
Dushenok M. S. - System of higher education in Switzerland (2015)
Kononenko S. A. - Special features of individual learning systems from the worldview perspective (2015)
Lisetskyi K. A. - Blended learning model in the system of higher education (2015)
Lubianova O. V. - Teaching technical writing as part of ESP (2015)
Marchenko V. V. - The peculiarities of speech and music interaction in speech-and-music works (2015)
Ovadiuk O. V. - Innovative methods as an important part of learning foreign languages (2015)
Synekop O. S. - Effective writing of students of technical specialties (2015)
Chmel V. V. - Use of video materials in teaching English for specific purposes (2015)
Chugai O. Yu. - Defining, assessing and improving teacher quality in the USA (2015)
Shevchenko M. V. - The role of authentic videos in teaching English at technical universities (2015)
Інформація про редакційний штат (2015)
Гелей С. Д. - Тарас Шевченко і Галичина (2014)
Гнатюк М. І. - Тарас Шевченко в осмисленні шведського вченого (2014)
Сеник Л. Т. - Драма Тараса Шевченка (2014)
Берест Р. Я. - Печерні пам’ятки чернецтва Прикарпаття та їх значення у розвитку спелеологічного туризму (2014)
Терський C. В. - Південно-Західна Русь напередодні походів Володимира Великого: археологічний коментар (2014)
Цебенко О. О. - Участь Гербуртів у формуванні торгово -економічних відносин у Галичині та Поділлі в XVI – на початку XVII ст. (2014)
Кондратюк К. К. - Дослідник давньої історії України Михайло Максимович (2014)
Леськів М. М. - Дослідник Лівобережної України XVII-XVIII ст. Олександр Лазаревський (2014)
Сливка Ю. Ю. - Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.), Панфілова Т. О. (2014)
Кухар В. М. - Іван Труш: до історії вироблення творчого почерку (2014)
Пасіцька О. І. - Товариство "Українська ремісничо-промислова бурса” у Львові (1898-1939 рр.) (2014)
Лозинський А. Ф. - Важка індустрія і транспорт як основа військово-промислового комплексу Австро-Угорської імперії (2014)
Оніпко Т. В. - Постать Симона Петлюри в розвідках закордонних дослідників (2014)
Павлишин О. Й. - Галицькі активісти в установах Української Народної Республіки доби Директорії (кінець 1918-1920 рр.) (2014)
Тичка Г.-М. І. - Місія Жозефа Бартелемі у польській громадській думці (2014)
Футала В. П. - Діяльність української політичної лівиці у ІІ Речі Посполитій: дослідження та інтерпретації польських істориків (2014)
Прокіп А. В. - Освітня політика українських націонал-демократів у 1920-1930-х рр. (2014)
Панфілова Т. О. - Громадянське суспільство в Західній Україні (20-30-ті роки ХХ століття): аграрно-промислові та фінансово-кредитні структури (2014)
Крюков А. В. - Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Гладун М. Ю. - Проведення парцеляції в Східній Галичині міжвоєнного періоду (2014)
Михальський Ю. В. - Ярослав Стецько – лідер міжнародного антикомуністичного руху ХХ століття, Прокіп А. В. (2014)
Сушик І. В. - Транспортна інфраструктура повоєнної Волині: проблеми відбудови та функціонування (2014)
Кендус О. З. - Тенденції розвитку української культури напередодні проголошення незалежності України (2014)
Вісин В. В. - Періодична преса як джерело дослідження кооперативного руху на Волині у 1861-1939 рр. (2014)
Біла О. Г. - Ефективність використання фінансового потенціалу – шлях до економічних реформ у системі споживчої кооперації України (2014)
Семів С. Р. - Iсторичнi та інституційні передумови розвитку економічного співробітництва споживчої кооперацiї України у межах ЄС (2014)
Сислюк Я. Г. - Філософствування українських академічних філософів кінця ХVIII – першої третини ХХ століття (2014)
Карась А. Ф. - Ідея вільної людини як ідея розвитку емпатії (2014)
Завійська В. М. - Аналіз проблеми формування позитивного ставлення студентів до фізичного виховання у ВЗО, Блащак І. М., Лукасевич Л. В. (2014)
Караманов О. В. - Освітній потенціал музейної педагогіки: діалог, комунікація, творчість (2014)
Горбач О. Н. - Міжнародні відносини Стародавнього Світу: давньогрецький досвід (2014)
Вовканич С. Й. - Попередити світ про небезпеку рашизму (2014)
Рутар С. М. - Фактори формування демократичної партійної системи в Україні (2014)
Ленартович О. Ю. - Вісин В. В. кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: монографія / Валентин Васильович Вісин. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. – 440 с. (2014)
Рутар С. М. - Круглі столи, організовані протягом 2013-2014 н.р. у Львівській комерційній академії за ініціативи кафедри історії та політології (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2013)
Вступление (2013)
Гантмахер В. Ф. - Отсутствие перехода Андерсона в высокорезистивных сплавах с большой электронной плотностью (2013)
Девятов Э. В. - Электронные интерферометры в режиме квантового эффекта Холла (2013)
Демиховский В. Я. - Мезоскопические состояния в графене, находящемся в магнитном поле: коллапс и возрождение волновых пакетов, Тележников А. В., Фролова Е. В., Кравец Н. А. (2013)
Kagalovsky V. - Levitation of delocalized states at weak magnetic field: critical exponents and phase diagram (2013)
Rozhansky I. V. - Configuration interaction in delta-doped heterostructures, Averkiev N. S., Lähderanta E. (2013)
Вальков В. В. - Эффект Фано при туннелировании спин-поляризованного электрона через одиночную магнитную примесь, Аксенов С. В., Уланов Е. А. (2013)
Ляпилин И. И. - О возбуждении спинового тока звуковой волной (2013)
Арапов Ю. Г. - Температурная зависимость квантового времени жизни в структурах n-InGaAs/GaAs c двойными сильно связанными квантовыми ямами, Гудина С. В., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2013)
Арапов Ю. Г. - Температурная зависимость ширины полосы делокализованных состояний в наноструктурах n-InGaAs/GaAs в режиме квантового эффекта Холла, Гудина С. В., Неверов В. Н., Новокшонов С. Г., Клепикова А. С., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В. (2013)
Кульбачинский В. А. - Сверхпроводящие свойства новых гетерофуллеридов, Лунин Р. А., Качан И. П., Великодный Ю. А., Тарасов В. П., Булычев Б. М. (2013)
Лашкарев Г. В. - Ферромагнитные нанокомпозиты как спинтронные материалы с управляемой магнитной структурой, Радченко М. В., Бугаева М. Э., Кнофф В., Стори Т., Стельмах Я. А., Крушинская Л. А., Дмитриев А. И., Лазоренко В. И., Сичковский В. И. (2013)
Скипетров Е. П. - Электронная структура сплавов на основе теллурида свинца, легированных ванадием, Голованов А. Н., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2013)
Лончаков А. Т. - Псевдощелевое состояние и сильное рассеяние носителей тока на локальных спиновых моментах как механизмы появления полупроводниковых свойств почти стехиометрических сплавов железо-ванадий-алюминий, Марченков В. В., Окулов В. И., Окулова К. А. (2013)
Соколов В. И. - Проявление переходов с переносом заряда в спектрах фотолюминесценции оксидных материалов Zn1–xMexO (Me — Mn, Ni, Co), Груздев Н. Б., Пустоваров В. А., Чурманов В. Н. (2013)
Ворон О. Г. - Фактори та умови розвитку інформаційної культури педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Воскобойніков с. О. - Професійна готовність до захисту інформації з обмеженим доступом спеціалістів інформаційної безпеки як науково-практична проблема в умовах глобалізації інформаційного простору (2015)
Демченко Н. М. - Сутність інформаційної компетентності сучасного фахівця (2015)
Дружененко Р. С. - Осмислення майбутнім учителем-словесником природи і сутності значення простого речення: функціональна основа навчання синтаксису (2015)
Мартинюк О. В. - Аспекти дослідження методичної компетентності майбутнього вчителя музики як структурної складової професійної компетентності (2015)
Ревенчук І. А. - Навчання дорослих в системі безперервної освіти, Чуприна А. С., Шатовська Т. Б. (2015)
Ткаченко С. В. - Рівневий аналіз етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
Толкова Т. М. - Професійна самореалізація викладачів іноземної мови у ВНЗ (2015)
Бахов І. С. - Культурно-історичні засади формування полікультурної освіти (2015)
Гаврилюк А. В. - Університетська освіта Німеччини в контексті Болонського процесу (2015)
Ключкович Т. В. - Проблема професіоналізації вчителя у сучасній Словаччині: концептуальні та нормативно-правові аспекти (2015)
Кляп М. І. - Підвищення педагогічної майстерності викладача ВНЗ у контексті інтернаціоналізації вищої школи України (2015)
Саюк В. І. - Становлення та розвиток педагогічного дорадництва в Україні (2015)
Аксьонова О. П. - Технологія рейтингової системи оцінювання активності фахівців з фізичного виховання на курсах підвищення кваліфікації (2015)
Андрейко О. І. - Сугестивно-медитативна методика у контексті становлення творчого професіоналізму музиканта-виконавця (2015)
Виговська С. В. - Дидактичні вимоги до застосування засобів унаочнення під час викладання іноземної мови, Юрченко А. О. (2015)
Володько А. М. - Відбір та організація матеріалів для навчання усного послідовного перекладу (2015)
Гупка-макогін Н. І. - Професійно орієнтоване навчання майбутніх економістів-міжнародників англомовного аудіювання (2015)
Долженков О. О. - Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Зайцева І. О. - Забезпечення професійної готовності викладачів до здійснення дистанційного навчання студентів (2015)
Ємчик О. Г. - Формування творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти як наукова проблема (2015)
Іванова О. В. - Активізація іншомовної мовленнєвої діяльності студентів-філологів за допомогою інтерактивних технологій навчання, журба О. Р. (2015)
Каленський А. А. - Розвиток особистості майбутніх викладачів спеціальних дисциплін в моральній діяльності (2015)
Моцар М. М. - Педагогічна підтримка творчого розвитку майбутніх перекладачів при навчанні дистанційним формам зайнятості з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Міненок А. О. - Розвиток самостійності студента як умова професійно-творчого самовдосконалення майбутнього учителя початкової школи (2015)
Новописьменний С. А. - Навчально-методичне забезпечення для підготовки майбутніх учителів з основ здоров’я у сучасних умовах (2015)
Окопна Я. В. - Система moodle в дистанційному професійно орієнтованому навчанні другої іноземної мови майбутніх працівників туристичної сфери: мережева підтримка навчально-виховного процесу (2015)
Окопна Я. В. - Залучення гіпертекстів до формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх працівників нелінгвістичних спеціальностей, Романюк Ю. В. (2015)
Попадич О. О. - Формування правової вихованості студентів – представників національних меншин у цілісному педагогічному процесі вищої школи (2015)
Постоян Т. Г. - Роль галузевих університетів у реалізації стратегії безперервної освіти в умовах кластеризації (2015)
Прядко О. М. - Шляхи формування творчої активності у майбутніх педагогів-музикантів (2015)
Романюк Ю. В. - Зміст частково онлайнового навчання англомовного читання студентів нелінгвістичних спеціальностей (2015)
Сичікова Я. О. - Дидактичні особливості колажу як методу навчання технології, Ковачов С. С. (2015)
Фамілярська Л. Л. - Практика використання хмарних технологій в методиці роботи педагога, Кльоц Л. А. (2015)
Ці Сянбо - Діагностика рівня сформованості компонентів художньо-творчого потенціалу майбутніх бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Юник І. Д. - Активізація мотивації як засіб розвитку когнітивних умінь майбутніх філологів (2015)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку (2015)
Запорожець Л. М. - Стан професійної підготовки майбутніх вчителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії (2015)
Миколінська С. І. - Спонукання молодших школярів до слухового контролю та самоконтролю у виконавській діяльності як засіб формування їх слухової уваги (2015)
Овадюк О. О. - Етнопедагогічна взаємодія вчителя і учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Наші автори (2015)
Тиханский М. В. - Моделирование процессов коммутации в джозефсоновских элементах логики "И" и "ИЛИ", Крысько Р. Р. (2013)
Соколенко В. И. - Электросопротивление интерфейса ВТСП–нормальный металл, Фролов В. А. (2013)
Васильев С. В. - Спектр колебаний изолированной массивной вихревой линии в анизотропном сверхпроводнике: роль температуры, Чабаненко В. В., Кузовой Н. В., Русаков В. Ф. (2013)
Монарха В. Ю. - Особенности пиннинга магнитных потоков, захваченных монокристаллами YBCO в слабых постоянных полях, Пащенко В. А., Тимофеев В. П. (2013)
Du L. - Optimal cooling of a driven artificial atom in dissipative environment, Yu Y., Lan D. (2013)
Shklovskij V. A. - Determination of the coordinate dependence of a pinning potential from the microwave experiment with vortices, Dobrovolskiy O. V. (2013)
Ерин Ю. С. - Фазовая диаграмма резистивного состояния узкого сверхпроводящего канала в режиме заданного напряжения, Фенченко В. Н., Ильичев Е. В. (2013)
Заворотнев Ю. Д. - Взаимосвязь между структурным и магнитным параметрами порядка в кристаллах (2013)
Белан В. И. - Влияние диссипации на структуру квазисолитонных состояний при высокочастотном точечном воздействии на нелинейные магнитоупорядоченные среды, Ковалев А. С., Перетятько А. А. (2013)
Муртазаев А. К. - Фазовые переходы в двумерной ферромагнитной модели Поттса при q = 3 на треугольной решетке, Бабаев А. Б., Атаева Г. Я. (2013)
Шевченко А. Б. - Надбарьерное отражение блоховской точки в одноосных ферромагнетиках с сильной магнитной анизотропией, Барабаш М. Ю. (2013)
Вальков В. И. - Неколлинеарные ферримагнитные фазы в системе Fe2–xMnxAs, Головчан А. В., Варюхин Д. В. (2013)
Ткаченко В. С. - Влияние наведенной изгибом анизотропии на спектр спиновых волн в искривленной магнитной нанопроволоке, Кучко А. Н., Кругляк В. В. (2013)
Бедарев В. А. - Магниторезонансные свойства антиферромагнетика TbFe3(BO3)4 при низких температурах, Пащенко М. И., Кобец М. И., Дергачев К. Г., Пащенко В. А., Блудов А. Н., Хацько Е. Н., Гнатченко С. Л., Безматерных Л. Н., Темеров В. Л. (2013)
Алисултанов З. З. - К теории электронных состояний моноатомных слоев щелочных и редкоземельных металлов, адсорбированных на поверхности графена (2013)
Белов А. Г. - Люминесценция экситонных возбуждений в криокристаллах криптона с примесями молекулярного дейтерия, Блудов М. А. (2013)
Баюк В. - Археологічний комплекс давньоруського часу біля с. Городища-1 Луцького району (2013)
Пшеничний Ю. - Округа-волость літописного Дубена в ХІ – першій половині ХІІІ століття (2013)
Кучинко З. - Монетні скарби як джерело вивчення торгово-грошових відносин на Волині в русько-литовський період (ХIV−XVI століття) (2013)
Штанько О. - Мεщанε луцкиε цεху кравεцъкого и кушнεрского: ремісники Луцька в середині ХVІ століття (2013)
Хоміч Д. - Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року (2013)
Олешко П. - Структура землеволодіння у Волинській губернії в другій половині ХІХ століття (2013)
Сажок О. - Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело Михайлівського братства в 1890-х рр. (2013)
Заєць Л. - Джерельна база вивчення культурної спадщини Волині громадськими товариствами Правобережної України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Пасюк І. - Дослідження грошового ринку Волині російськими та польськими вченими (2013)
Приймак В. - Основні напрями столипінського аграрного курсу та його реалізація у Волинській губернії в 1906–1914 рр. (2013)
Демянюк О. - Наслідки поразки Української революції 1917–1921 рр.: волинський вимір (2013)
Малеончук Г. - Світське життя Луцька в період його перебування в складі Другої Речі Посполитої (2013)
Переходько Н. - Становлення і діяльність санітарно-епідеміологічної служби у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) (2013)
Гарбарчук А. - Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка: провідні напрями відродження волинської полонії (2013)
Дмитренко А. - Традиції збирання ягід на Житомирському Поліссі в сучасному етнокультурному просторі (2013)
Звонкова Г. - Західний науковий центр Академії наук Української РСР. Історичний нарис (2013)
Бундак О. - Сучасна історіографія кінематографу 20−30-х рр. XX століття (2013)
Стрільчук В. - Українсько-польська міждержавна взаємодія у сфері молодіжної політики та спорту на сучасному етапі (2013)
Стрільчук Л. - Україна–Польща: реалізація основних напрямів транспортної політики в умовах євроінтеграці (2013)
Семенюк Л. - Утвердження загальнолюдських цінностей та ідеалів у жанрі заповіту (на матеріалі творів Володимира Мономаха, Василя Загоровського, Данила Братковського (2013)
Літопис краєзнавчих подій (упорядники Г. Бондаренко, В. Карпюк) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Редакційна колегія (2015)
Андреев К. В. - Методы анализа системных стратегий в радиоэлектронном конфликте на основе теории игр, Садыков О. И., Бондаренко Л. А., Ефанова Е. А. (2015)
Биченков В. В. - Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування (2015)
Бобильов В. Є. - Принципи моделювання, Зінченко Ю. М., Кононенко С. М. (2015)
Болобан С. І. - Особливості формування зображень об’єктів на радіолокаційних знімках, Зуйко В. В., Осадчук Р. М. (2015)
Гостев В. І. - Порівняльний аналіз алгоритмів управління чергою при змінних параметрах ТСР/IP мереж, Кротов В. Д. (2015)
Захарченко М. В. - Кодове ущільнення при таймерних сигналах, Горохов Ю. С., Кріль А. С., Ковальчук С. В. (2015)
Кіреєнко В. В. - Часткова методика побудови системи передачі радіолокаційної інформації за критерієм максимуму функціональної стійкості на базі алгоритму Прима, Барабаш О. В. (2015)
Козубцов І. М. - Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення, Куцаєв В. В., Ткач В. О., Козубцова Л. М. (2015)
Конотопець М. М. - Аналіз сучасного стану розвитку засобів радіоелектронної боротьби виробництва Республіки Білорусь, Павлунько М. Я., Попов А. О. (2015)
Коріненко В. В. - Методика розподілу кореспондентів між вузлами зв’язку в системі радіозв’язку (2015)
Лебідь Є. В. - Оцінка стійкості систем автоматичного управління зі зворотнім зв’язком при умові мінімізації середньоквадратичних помилок і квадратичної інтегральної оцінки перехідних процесів системи фазового автопідстроювання частоти (2015)
Масесов Н. А. - Методический подход к обоснованию организационно-технической структуры системы связи военного назначения для повышения эффективности ее функционирования, Бондаренко Л. А., Герасименко А. А., Андреев К. В. (2015)
Недайбида Ю. П. - Экономический аспект создания современных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов, Котова Ю. В., Загородних В. В., Федулов О. В. (2015)
Пермяков О. Ю. - Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування, Прібилєв Ю. Б., Опенько П. В., Новікова І. В. (2015)
Поліщук В. В. - Розробка математичної моделі функціонування системи відновлення автомобільної і спеціальної техніки військового призначення (2015)
Рєзнік Д. В. - Використання генетичного алгоритму для вирішення завдання планування взаємодії (2015)
Романченко І. С. - Метод Vikor-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2015)
Рубан И. В. - Модель обработки TCP-соединений для стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях, Смирнов А. А. (2015)
Рудий А. В. - Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля, Рудавський Д. В. (2015)
Сальник С. В. - Атаки при проведенні вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET, Сова О. Я., Сальник В. В., Міночкін Д. А. (2015)
Слюсаренко М. О. - Спосіб моделювання параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка техніки (2015)
Штонда Р. М. - Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу, Процюк Ю. О., Овсянніков В. В., Маковецький О. М., Мальцева І. Р. (2015)
Козубцов І. М. - Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку (2015)
Kraiova O. V. - Use of authentic video materials in teaching listening, Tsybaniuk T. I. (2015)
Fedorovych M. A. - Distance language learning: the key aspects of successful implementation, Mozghova Yu. V. (2015)
Чопа Д. А. - Використання навчального мультимедійного комплексу "Артилерійське озброєння і боєприпаси” для ефективного навчання студентів – артилеристів, Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р. (2015)
Журавель В. Г. - Завдання бойової складової Державної прикордонної служби України як суб’єкта забезпечення національної безпеки України в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Майстренко О. В. - Пропозиції по уточненню понятійного апарату дослідження явищ та процесів: військовий аспект, Репіло Ю. Є., Демидко Д. Л. (2015)
Павловський О. В. - Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки (2015)
Трегубенко С. С. - Метод визначення оптимального об’єму складу для зберігання запасів матеріально-технічних засобів (2015)
Трембовецький О. Г. - Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу (2015)
Косогов О. М. - Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації, Сірик А. О. (2015)
Овсянніков В. В. - Аналіз нормативно-правових та організаційно-технічних аспектів забезпечення інформаційної безпеки, Дехтяр С. В., Паламарчук С. А., Черниш Ю. О., Шемендюк О. В. (2015)
Савченко В. А. - Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж, Дзюба Т. М., Кива В. Ю. (2015)
Черноног О. О. - Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки Збройних Сил України, Живило Є. О., Машталір В. В. (2015)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічних апаратів на основі диференціально-тейлорівських перетворень: резюме монографії (2015)
Вимоги оформлення статтей (2015)
Дмитрієва В. А. - Макропоказники економіки України: індикатори спаду, Басс Ю. А. (2014)
Єрешко Ю. О. - Інноваційна політика – складова механізму сталого розвитку (2014)
Куценко В. Й. - Економічна деонтологія – крок до сталого розвитку (2014)
Мазур О. Є. - Інвестиційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Меліхов А. А. - Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України (2014)
Саричев В. І. - Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку (2014)
Семирак О. С. - Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні (2014)
Шляга О. В. - Масилюк Б. В. Управління оновленням техніко-технологічної бази промислового підприємства (2014)
Козачок І. А. - Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства (2014)
Сокол П. М. - Коваленко А. А. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК (2014)
Трофимчук А. Б. - Зростання еколого-економічної ефективності функціонування каменеобробних підприємств (2014)
Яровенко Т. С. - Особливості створення пенсійного фонду на підприємствах України, Хрущова Т. В. (2014)
Гринько Т. В. - Фактори формування економічної безпеки підприємства, Лисенко Л. В. (2014)
Єлець О. П. - Методи калькулювання собівартості, Бірюк А. І. (2014)
Казачков И. О. - Современные принципы управления брендами (2014)
Калюжна Ю. В. - Експрес-діагностика кризового стану підприємства з метою визначення різновиду банкрутства (2014)
Коваленко О. В. - Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці, Гоголенко А. В. (2014)
Поповиченко І. В. - Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання (2014)
Севастьянов Р. В. - Особливості класифікації синергетичних ефектів (2014)
Стефаненко-Шупик А. П. - Добір мотиваційних важелів впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств (2014)
Топалов С. А. - Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах, Топалова Д. Ю. (2014)
Трофімчук М. О. - Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки (2014)
Турба О. О. - Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади (2014)
Меліхова Т. О. - Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні їх до капітальних інвестицій або до запасів відповідно до П(С)БО та МСФЗ, Манойло Т. В. (2014)
Скрипник Н. Є. - Детермінанти процесу забезпечення сталого розвитку національних суб’єктів господарювання в умовах геоекономічної нестабільності (2014)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2014)
Оболенська Т. Є. - Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС, Чужиков В. І., Лещенко К. А. (2014)
Бачо Р. Й. - Причини та наслідки реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в Угорщині (2014)
Проценко І. В. - Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці (2014)
Августин Р. Р. - Нaслідки експaнсії глобaльної тіньової економіки в систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку (2014)
Баріда Н. П. - Теоретичні та організаційні засади грошової емісії (2014)
Ваврін М. Р. - Економічна безпека України: кластеризація регіонів (2014)
Окселенко Н. О. - Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку (2014)
Терещенко В. К. - Проблеми формування та перспективи використання людського потенціалу сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Шевченко О. О. - Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України (2014)
Шляга О. В. - Механізм державного регулювання системи оплати праці в Україні: шляхи удосконалення, Пархоменко Л. О. (2014)
Бондаренко Н. М. - Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства, Ковальчук Т. І. (2014)
Загорна Т. О. - Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків (2014)
Іванов С. В. - Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства, Окуневич І. Л. (2014)
Киш Л. М. - Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі СП ТОВ "Райффайзен–Агро", Наємний Н. В. (2014)
Кучеренко С. К. - Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України (2014)
Шляга О. В. - Сутність та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бідунова К. В. (2014)
Шляга О. В. - Сучасні фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності підприємства, Карнаушенко С. С. (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Вітчизняний досвід поєднання планової та ринкової економік (2014)
Верещагіна Т. М. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної безпеки національної економіки (2014)
Коваленко О. В. - Складові системи планування господарської діяльності підприємства в ринкових умовах, Ташева К. В. (2014)
Лівошко Т. В. - Управління прибутком на промислових підприємствах, Книрик А. О. (2014)
Павлюк В. І. - Сутність превентивного антикризового управління (2014)
Шабанов Д. І. - Протиріччя корпоративних відносин в національній економіці та шляхи їх подолання (2014)
Семенюта В. В. - Аналіз міжнародного досвіду в організації облікового процесу, Пачева А. Д. (2014)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2014)
Грабчук О. М. - Страхові ризики у сфері страхування туризму (2015)
Дробот Я. В. - Вибір моделі державного управління міжбюджетними відносинами в Україні, Качула У. С. (2015)
Окуневич І. Л. - Аналіз стану та шляхи вдосконалення рефінансування комерційних банків України, Гревцева М. Ю. (2015)
Дучинська Н. І. - Модернізація основного капіталу як умова розвитку промислово-виробничого потенціалу України, Фіногеєва О. В. (2015)
Мулярчук О. В. - Рівень монетизації економіки України як показник ефективності грошово-кредитної політики (2015)
Нікішин Є. В. - Контроль стійкості системи продовольчої безпеки в умовах сталого розвитку економіки регіону (2015)
Ступнікер Г. Л. - Дослідження чинників активізації житлового будівництва в Україні, Загорєльська Т. Ю. (2015)
Демьянченко А. Г. - Инновационное программное обеспечение в управлении маркетингом современного предприятия, Морковин А. Н. (2015)
Зайченко К. С. - Організаційні форми малих інноваційних підприємств: їх види та особливості (2015)
Запухляк І. Б. - Реінжиніринг як інструмент забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних нафтогазових підприємств, Василик І. І., Стефанишин І. С. (2015)
Ліпич Л. Г. - Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства, Волинець І. Г. (2015)
Орлик О. В. - Технологія управління фінансово-економічною безпекою підприємств (2015)
Тімар І. В. - Концептуальні підходи до формування структури іміджу підприємств сфери послуг (2015)
Антохов А. А. - Концепція факторів розвитку регіональної економіки в фокусі основних підходів до її формування (2015)
Саричев В. І. - Забезпечення людського розвитку на засадах управління сферою фізичної культури та спорту в Україні (2015)
Шупта І. М. - Етичні аспекти ділового спілкування під час конфліктів у маркетинговій і рекламній діяльності (2015)
Богатирьов І. І. - Контрадикторний вплив фінансової глобалізації на трансформацію світової фінансової архітектури (2015)
Далевська Н. М. - Вплив інституційних структур міжнародної влади на нормативно-ціннісні засади світового інтеграційного розвитку (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Содержание (2012)
Gerasymenko I. M. - Multiplex PCR assay for detection of human interferon alpha2b gene in transgenic plants, Sakhno L. O., Mazur M. G., Sheludko Y. V. (2012)
Чеботар С. В. - Фенотипічні прояви алелів пуроіндолінових генів м’якої пшениці, Куракіна К. О., Хохлов О. М., Чеботар Г. О., Сиволап Ю. М. (2012)
Лиманская С. В. - Оценка генетической изменчивости коллекции амаранта (Аmaranthus L.) с использованием RAPD-анализа (2012)
Mendeluk G. R. - 45,X/46,XY qh–karyotype and aspermia. Case report, Pardes E. M., López-Costa S. (2012)
Лівшиць Г. Б. - Аналіз алельного поліморфізму гена ESR1 серед населення України, Кучеренко А. М., Подлєсна С. С., Кравченко С. А., Лівшиць Л. А. (2012)
Батурина О. А. - Анализ мутаций гена фенилаланингидроксилазы у больных фенилкетонурией Кемеровской области и Республики Саха, Бондарь А. А., Тупикин А. Е., Жабин С. Г., Морозов И. В. (2012)
Балацкий В. Н. - Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы, Саенко А. М., Гришина Л. П. (2012)
Rozhok A. I. - On the persistence of p element in cultured lineages of Drosophila melanogaster, Ievdokymenko K. S., Kozeretska I. A. (2012)
Гавриш А. С. - Тромбоцитарное звено системы гемостаза при моделировании хронической стрессорной ситуации, Килимник Е. Н., Киндзерская О. Л. (2012)
Бондарь Т. Н. - Полиморфизм гена циклооксигеназы-1 и аспиринорезистентность, Кравченко Н. А. (2012)
Козуб Н. О. - Генетично модифіковані рослини та проблеми захисту рослин: досягнення і оцінка потенційних ризиків, Пилипенко Л. А., Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2012)
Contents (2015)
Kosoboutskyy P. - Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings, Karkulovska M. (2015)
Nevlyudov І. - Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation, Yevsieiev V., Miliutina S., Bortnikova V. (2015)
Lobur M. - Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles, Kulpa M. (2015)
Holovatyy А. - Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment, Teslyuk V., Panchak R., Koshyrets S. (2015)
Tymoshchuk P. - A hardware implementation of neural circuit of maximal/minimal value discrete-time signal identification, Shatnyi S. (2015)
Lizanets D. - Modeling of biological cells deformation in microfluidic systems, Matviykiv O., Yurchak I. (2015)
Andriychuk M. - New solutions to a linear antenna synthesis problem according to the given amplitude pattern (2015)
Ivantsiv R.-A. - Development of algorithm transformation matrices by their reduction, Khanas Yu. (2015)
Karkulovskyi B. - Application of structural matrices for the simulation of mems devices, Karkulovskyy V., Kryvyy R., Panchak R., Pauchok O. (2015)
Kvych Yu. - Research on software for virtual guide, Lohush D., Dupak B., Kolesnyk K. (2015)
Marikutsa U. - Applying comsol multiphysics for research and development of capacitive pressure sensor, Narushynska О., Medvid A. (2015)
Sokolovskyy Ya. - Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood, Zdolbytskyy A., Krishtapovich V., Mokrytska O. (2015)
Jaworski N. - Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing, Shmigelskyi P., Farmaga I. (2015)
Andrushchak N. - Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3D scanning devices, Vasylyshyn В., Chornenkyy V. (2015)
Жидяк О. Р. - Тенденції розвитку санаторно-курортного комплексу: напрями змін та фактори впливу, Вівчарук О. М., Фурсіна О. В. (2015)
Лояк Л. М. - Концептуальні основи дослідження інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії (2015)
Васьківська К. В. - Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств із банками, Содома Р. І., Децик О. І. (2015)
Гринчишин Я. М. - Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Україні та ЄС (2015)
Грищук Д. В. - Механізм формування процесно-організаційної моделі підприємства продуктового рітейлу (2015)
Попадинець Н. М. - Функціонування конкурентоспроможного підприємництва у системі внутрішньої торгівлі в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Зеленко В. А. - Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін, Стасишин А. В. (2015)
Гринчишин І. М. - Забезпечення фінансової стабільності системи соціального захисту України в умовах євроінтеграції (2015)
Фурдичко Л. Є. - Децентралізація: фінансова незалежність місцевих бюджетів України (2015)
Західна О. Р. - Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку, Лис А. М., Шульц Е. П. (2015)
Мороз Н. М. - Аналіз практики використання синдикативного кредитування в Україні (2015)
Дучинська Н. І. - Розвиток методів дослідження теорії корисності (2015)
Рубіш І. І. - Теоретичні пояснення "раптової зупинки" капіталу (2015)
Келічавий А. В. - Еволюція конкуренції: від зародження поняття до сучасних особливостей (2015)
Волинець У. А. - Механізми регулювання соціально відповідальної діяльності в Україні (2015)
Яремчук Р. Є. - Основні переваги та загрози для комплексного розвитку іт- сектора України від реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, Коломієць О. Г. (2015)
Колісник Г. М. - Продовольча безпека України та особливості її розвитку (2015)
Шушпанов Д. Г. - Регіональний профіль здоров’я населення України: стан, тенденції, детермінанти (2015)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій в умовах поглиблення європейської інтеграції України: нові виклики та завдання 83 (2015)
Лазарєва Є. В. - Оцінка потенціалу регіонів Українського Придунав’я в аспекті аналізу їхньої інноваційної спроможності, Курносова А. В. (2015)
Прокопюк А. - Принципи формування нової моделі регіонального розвитку на засадах структуних трансформацій (2015)
Новак І. М. - Стан та проблеми трансформації доходів населення в інвестування аграрної галузі (2015)
Ткач С. М. - Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності промисловості регіонів України (2015)
Содержание (2013)
Найдюк Ю. Г. - Игорь Кондратьевич Янсон (1938–2011) К 75-летию со дня рождения (2013)
Tartaglini E. - New directions in point-contact spectroscopy based on scanning tunneling microscopy techniques, Verhagen T. G. A., Galli F., Trouwborst M. L., Müller R., Shiota T., Aarts J., van Ruitenbeek J. M. (2013)
Daghero D. - Point-contact Andreev-reflection spectroscopy in anisotropic superconductors: the importance of directionality, Tortello M., Pecchio P., Stepanov V. A., Gonnelli R. S. (2013)
Krivoruchko V. N. - Point-contact Andreev-reflection spectroscopy of doped manganites: Charge carrier spin-polarization and proximity effects, D’yachenko A. I., Tarenkov V. Yu. (2013)
Beyer R. - Emerging evidence for FFLO states in layered organic superconductors, Wosnitza J. (2013)
Gabovich A. M. - Charge density waves in d-wave superconductors: thermodynamics and Josephson tunneling, Voitenko A. I. (2013)
Wang C. - Ferromagnetic resonance driven by an ac current: a brief review, Seinige H., Tsoi M. (2013)
Gloos K. - Andreev-reflection spectroscopy with superconducting indium - a case study, Tuuli E. (2013)
Scheer E. - Switchable zero-bias anomaly in individual C60 molecules contacted with tunable aluminum electrodes, Böhler T., Edtbauer A., Egle S., Erbe A., Pietsch T. (2013)
Ekino T. - Scanning-tunneling microscopy/spectroscopy and break-junction tunneling spectroscopy of FeSe1-xTex, Sugimoto A., Gabovich A. M. (2013)
Bouvron S. - Andreev experiments on superconductor/ferromagnet point contacts, Stokmaier M., Marz M., Goll G. (2013)
Yanson I. K. - Current-field diagram of magnetic states of a surface spin valve in a point contact with a single ferromagnetic film, Balkashin O. P., Fisun V. V., Yanson Yu. I., Naidyuk Yu. G. (2013)
Шкляревский О. И. - Влияние холодной обработки металла на проводимость наноконтактов платины, меди и серебра, Янсон И. К. (2013)
Allen J. - Wigner function description of a qubit-oscillator system, Zagoskin A. M. (2013)
Massarotti D. - Macroscopic quantum tunneling and retrapping processes in moderately damped YBaCuO Josephson junctions, Longobardi L., Galletti L., Stornaiuolo D., Rotoli G., Tafuri F. (2013)
Khotkevych N. V. - Electron tunneling into surface states through an inhomogeneous barrier: asymptotically exact solution of the problem and STM theory, Kolesnichenko Yu. A., van Ruitenbeek J. M. (2013)
Yanson Yu. I. - Cathodic corrosion: Part 1. Mechanism of corrosion via formation of metal anions in aqueous medium, Yanson A. I. (2013)
Yanson A. I. - Cathodic corrosion: Part 2. Properties of nanoparticles synthesized by cathodic corrosion, Yanson Yu. I. (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Yaremko I. Yo. - Problems and prospects of reflecting goodwill in accounting system and financial reporting, Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. (2015)
Kuzmin O. Ye. - Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration, Melnyk O. H., Mukan O. V., Adamiv M. Ye. (2015)
Zakharchyn H. M. - Motivating personnel creative potential, Lyubomudrova N. P. (2015)
Podolchak N. Y. - Development methods of conflicts identification and evaluation, Kovalchuk G. R., Savchyn O. I. (2015)
Lemishovska O. S. - Methodical bases of fundamental works on accounting by L. Pacholi and Ja. Ympyn: comparative aspect (2015)
Łuczak Ja. - Improvement of enterprise activities based on process management (2015)
Mamontova N. A. - Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features, Novak A. F. (2015)
Mohylova A. Y. - Capitalization of the industrial enterprise: specifics of modern management (2015)
Kuzmin O. Ye. - Methodology of calculations of logistic costs and charges for delivery, Telishevska O. (2015)
Содержание (2013)
Шевченко С. И. - О возможности рождения вихрей в сверхтекучих системах скрещенными однородным магнитным и неоднородным электрическим полями (2013)
Дьяченко А. И. - Избыточный ток в контактах Bi2223–Ag при температуре выше критической, Таренков В. Ю., Сидоров С. Л., Варюхин В. Н., Соловьев А. Л. (2013)
Чабаненко В. В. - Границы устойчивости критического состояния жесткого сверхпроводника Nb3Al на Н–Т плоскости, Васильев С. В., Nabiałek A., Шишмакова А. С., Pérez-Rodríguez F., Русаков В. Ф., Szewczyk A., Кодесс Б. Н., Gutowska M., Wieckowski J. (2013)
Чупис И. Е. - Доменная невзаимность электромагнитных волн в центросимметричном TbMnO3 (2013)
Горностаева О. В. - Магнитные свойства иона Ce3+ в железосодержащем оксипниктиде CeFeAsO, Ламонова К. В., Орел С. М., Пашкевич Ю. Г. (2013)
Dyakonov V. - Grain size effect on magnetic properties of REMnO3 (RE = Pr, Nd), Bażela W., Duraj R., Dul M., Kravchenko Z., Zubov E., Dyakonov K., Baran S., Szytuła A., Szymczak H. (2013)
Безуглый А. И. - Динамика электронной температуры и времена релаксации электрон-фононной системы металлической пленки, Шкловский В. А. (2013)
Мозуль К. А. - Поверхностная магнитная анизотропия наночастиц CoFe2O4 с гигантским низкотемпературным гистерезисом, Ольховик Л. П., Сизова З. И., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Баумер В. Н., Ващенко В. В., Колосов М. А., Крышталь А. П., Проданов М. Ф. (2013)
Долбин А. В. - Влияние стеклования фуллерита С60 на диффузию примеси Ar, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М. (2013)
Гудина С. В. - Влияние инфракрасного излучения на квантовый магнитотранспорт в структурах n-InGaAs/GaAs с двумя сильно связанными квантовыми ямами, Арапов Ю. Г., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2013)
Новокшонов С. Г. - Межподзонные осцилляции кинетических коэффициентов двумерной системы со спин-орбитальным взаимодействием (2013)
Окулов В. И. - Об экспериментальном наблюдении спонтанной спиновой поляризации электронов в гибридизированных состояниях примесей переходных элементов в полупроводнике, Говоркова Т. Е., Жевстовских И. В., Лончаков А. Т., Окулова К. А., Памятных Е. А., Подгорных С. М., Андрийчук М. Д., Паранчич Л. Д. (2013)
Пицевич Г. А. - Структура и колебательные спектры гош- и транс-конформеров этанола: неэмпирические ангармонические расчеты и FTIR спектры в аргоновых матрицах, Дорошенко И. Ю., Погорелов В. Е., Шаблинскас В., Балявичюс В. (2013)
Пономаренко В. - Системний підхід до організації підготовки та видання електронної мультимедійної інтерактивної навчальної літератури у вищих навчальних закладах, Анохін В. (2015)
Золотарьова І. - Використання можливостей Microsoft OneNote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів, Плоха О. (2015)
Шкіль О. - Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання, Каук В., Пуголовок К. (2015)
Захар О. - Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики (2015)
Слюсарчук Ю. - Компетентнісний підхід до підготовки ІТ-фахівців на основі проектного навчання, Джавала Л., Угрин Л. (2015)
Сусь Б. - Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях, Тмєнова Н. (2015)
Гаращук О. - Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США, Куценко В. (2015)
Шелестова А. - Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ (2015)
Пасічник В. - Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання, Шестакевич Т. (2015)
Пелещишин А. - Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ, Корж Р., Трач О. (2015)
Пелещишин А. - Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ, Трач О. (2015)
Стефанович Т. - Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу, Щербовських С. (2015)
Захарчук М. - Комп’ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови, Васьків Р. (2015)
Сулим Г. Т. - Згин пластини Рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Опанасович В. К., Яцик І. М. (2015)
Андрейків О. Є. - Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення, Кухар В. З., Долінська І. Я. (2015)
Свірська Л. М. - Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації, Кречковська Г. В., Студент О. З. (2015)
Полутренко М. С. - Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів, Побережний Л. Я., Станецький А. І. (2015)
Вировой В. М. - Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи, Суханов В. Г., Коробко О. О., Башинський О. (2015)
Опанасович В. К. - Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин, Слободян М. С. (2015)
Слободян З. В. - Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки, Хабурський Я. М., Максимів О. В. (2015)
Юхимець П. С. - Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями, Гопкало О. П., Гопкало О. Є. (2015)
Греділь М. І. - Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі (2015)
Бабій Л. О. - Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні (2015)
Тинчук С. О. - Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі (2015)
Січко В. М. - Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі (2015)
Барановський В. М. - Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин (2015)
Колеснікова Т. М. - Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах (2015)
Стрілець О. Р. - Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл (2015)
Струтинський С. В. - Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів, Гуржій А. А. (2015)
Клендій О. М. - Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти (2015)
Гевко І. Б. - Синтез способів навивання гвинтових заготовок, Катрич О. В. (2015)
Петрик М. Р. - Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон, Михалик Д. М., Петрик М. М. (2015)
Медвідь Н. В. - Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача), Мартинюк П. М. (2015)
Видавнича сторінка (2015)
Вихідні дані (2015)
Про припинення діяльності товариства Волинь та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (2013)
Пресовий комунікат (2013)
Охріменко Г. - Керамічні кубки городоцько-здовбицької культури, Скляренко Н., Локайчук С. (2013)
Дмитренко А. - Етнокультурні традиції збирання грибів на Житомирському Поліссі (2013)
Чибирак С. - Народна метрологія Волинського Полісся: традиції вимірювання довжин (2013)
Зінько Д. - Пам'ятки західноєвропейського мистецтва XVIII - початку ХХ ст. в експозиції Художнього музею м. Луцька (2013)
Трофімук Т. - Виникнення "єврейського питання" в Російській імперії наприкінці XVIII ст. (2013)
Бундак О. - Всеросійський селянський союз у роботах західних зарубіжних істориків (2013)
Заєць Л. - Джерельна база вивчення культурної спадщини Волині громадськими товариствами Правобережної України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Пословська А. - Проблеми галицько-волинської спільності у ХІІІ ст. у світлі археологічних джерел (2013)
Дем'янюк О. - Особливості суспільно-політичного розвитку Волинської губернії навесні-влітку 1917 р. (2013)
Малеончук Г. - Розвиток охорони здоров'я, санітарії та соціальної опіки в Луцьку в 1919-1939 рр. (2013)
Карпов В. - Символіка військового формування Карпатської України - Карпатської січі (2013)
Гаврилюк О. - Пам'ятки історії та культури українців на сторінках періодики міжвоєнної Польщі (2013)
Ключук Ю. - Україна у польській східній політиці на початку 90-х років ХХ ст. (2013)
Карпюк В. - Археологія Волинської області: історіографічний огляд за 2010-2013 роки (2013)
Шваб Л. - Володимирський монастир Свято-Різдва Христового Української православної церкви (Київський патріархат) у канві української історії, Ігнатенко М. (2013)
Борчук С. - Енциклопедія історії України: до постановки проблеми (2013)
Десятинчук І. - "Декрети Бенеша" та вигнання німців із Чехословаччини після Другої світової війни (2013)
Котова С. - Образ "Вітчизняної війни" в конструюванні колективної пам'яті росіян напередодні та під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2013)
Шваб А. - Зовнішня переселенська та колонізаційна політика Другої Речі Посполитої (2013)
Карпюк В. - Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 рр. (2013)
Дем'янюк О. - Рецензія на книгу Богдана Зека "Олег Штуль у боротьбі за Україну" (Торонто; Львів: Літопис УПА, 2013) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бессараб А. О. - Медіавистави від українських письменників в інформаційно-комунікаційному просторі (2015)
Любовець Г. В. - Аналіз підходів до моніторингу інформаційного простору в Україні, Король В. Г. (2015)
Муц Л. Ф. - Дискурсна методологія досліджень міжкультурної комунікації (2015)
Ніколаєнко Н. М. - Диверсифікація технологій управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою суспільства (2015)
Гурчіані Х. Д. - Управління соціальними процесами через змі (2015)
Дударевич І. К. - Місце азійської моделі серед комерційного, громадського й державного ТБ (2015)
Єжижанська Т. С. - Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі (2015)
Іванюха Т. В. - Інтертекстуальність як жанротвірний чинник у сучасній українській есеїстиці, Полякова Г. О. (2015)
Костюк В. В. - Інтерв’ю на сторінках мережевих видань, Кравченко А. В. (2015)
Любченко Ю. В. - Візуалізація інформації на сучасному радіо (2015)
Миронюк Д. І. - 2043 рік – рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання” (2015)
Мірошниченко П. В. - Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет (2015)
Сібірякова О. О. - Інтернет у моделюванні нових типів зв’язків аудиторії та сучасних медіа (2015)
Тяпкіна Н. І. - Реалізація етнічних стереотипів у вітчизняному інформаційному просторі, Лисак А. І. (2015)
Усманова О. В. - Російська агресія проти українського слова в історії вітчизняної журналістики (2015)
Хіренко О. О. - Комунікація в сучасних друкованих змк як складова видавничої проблеми (2015)
Чабаненко М. В. - Виробництво фотоновин в інтернет-журналістиці, Ботнарева М. І. (2015)
Антоненко І. Ю. - Журналістський текст: психологічні закономірності індивідуального стилю (2015)
Миронюк Н. Д. - Видавнича справа "Коронного краю” кінця ХІХ – початку XX ст. Очима сучасних дослідників (2015)
Досенко А. К. - Блогінг як платформа для прихованої реклами (2015)
Дроздик Л. А. - Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні (2015)
Лебедєва Ю. П. - Рекламний буклет як засіб ефективної друкованої реклами (2015)
Майборода М. С. - Європейська культурно-освітня організація як засіб побудови іміджу держави в Україні (на прикладі британської ради в Україні) (2015)
Мантуло Н. Б. - Паблік рилейшнз у парадигмі масової культури (2015)
Сухаревська Г. В. - Просування товарів класу люкс у мережі інтернет та онлайн-продажі в лакшері сегменті: особливості, завдання, PR-стратегії (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Дни науки (2013)
Автори (2013)
Вороненко В. Ю. - Нормативно-правовое обеспечение семейной медицины в свете реформы здравоохранения Украины, Шекера О. Г. (2013)
Зурдинов А. З. - Самостоятельное использование лекарств пациентом: польза и риск (2013)
Косаковский А. Л. - Хронический рубцовый стеноз гортани у детей (2013)
Борисенко А. В. - Вплив захворювань парадонта на загальний стан організму (2013)
Садыков М. И. - Способ определения индивидуальной носоушной линии – ключевой фактор при конструировании искуственных зубных рядов, Нестеров А. М., Зиньковская А. С., Санососюк Н. О., Емельянов В. Н. (2013)
Жабченко І. А. - Результати наукових досліджень найбільш істотних факторів ускладненого перебігу періоду гестації у жінок України, Писарєва С. П., Шамаєва О. В. (2013)
Шекера О. О. - Питання порфілактики та лікування захворювань парадонта у вагітних, Шекера І. О. (2013)
Дзюблик Я. О. - Грип і пневмонія: як вони пов'язані, Соловйов С. О., Дзюблик І. В. (2013)
Трофимова Г. А. - Оптимизация системы реабилитации пациентов, перенесших нарушения мозгового кровообращения, при подготовке специалистов сестринского дела, Савельева А. В., Кобякова И. А., Лавровский С. Н. (2013)
Царенко А. В. - Мультидисциплінарна професійна підготовка сімейних лікарів з надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку, Губський Ю. І., Царенко В. А. (2013)
Берзінь В. І. - Особливості формування стану здоров'я та психофізіологічного розвитку дітей в умовах техногенного навантаження, Стельмахівська В. П., Мартиненко Ю. В. (2013)
Фриптуляк Г. Е. - Гигиеническая оценка значения йодированной бутиллированной воды для профилактики йододефицита у детей, Беженарь В. А. (2013)
Чуприков А. П. - Современное состояние дельфинотерапии(обзор литературных и собственных данных), Келюшок С. В., Поповский Б. П. (2013)
Гончаренко М. С. - Влияние излучения мобильного телефона на организм человека, Камнева Т. П., Мельникова А. В., Чикало Т. М. (2013)
Дзюблик І. В. - Новий парвовірус людини та клінічні прояви захворювання, що він викликає, Обертинська О. В. (2013)
Організація соціальної реабілітації інвалідів та дітей з обмеженими можливостями у м. Києві (2013)
40 років - дарує здоров’я молоді (2013)
Збережемо генофонд українського народу разом! (2013)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Козлов Д. А. - Трехмерный топологический изолятор на основе напряженной пленки HgTe, Квон З. Д., Савченко М. Л., Weiss D., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. (2015)
Петров П. В. - Спиновые и зарядовые явления, связанные с положительно заряженными акцепторами в квантовых ямах GaAs/AlGaAs, Иванов Ю. Л., Аверкиев Н. С. (2015)
Вальков В. В. - Квантовый транспорт через многоуровневую магнитную структуру при учете процессов многократного неупругого рассеяния в магнитном поле, Аксенов С. В., Уланов Е. А. (2015)
Арапов Ю. Г. - Переходы плато–плато в режиме квантового эффекта Холла в гетероструктуре n-InGaAs/GaAs с одиночной квантовой ямой до и после ИК подсветки, Гудина С. В., Клепикова А. С., Неверов В. Н., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В. (2015)
Парфеньев Р. В. - Влияние давления на параметры сверхпроводящего перехода в полупроводниковых твердых растворах PbzSn1–zTe, легированных In, Козуб В. И., Андрианов Г. О., Шамшур Д. В., Черняев А. В., Михайлин Н. Ю., Немов С. А. (2015)
Кульбачинский В. А. - Процессы переноса электронов, низкотемпературные электрические и гальваномагнитные свойства пленок оксидов цинка и индия, Кытин В. Г., Реукова О. В., Бурова Л. И., Кауль А. Р., Ульяшин А. Г. (2015)
Charikova T. B. - Doping effect on the evolution of the pairing symmetry in n-type superconductor near antiferromagnetic phase boundary, Shelushinina N. G., Harus G. I., Neverov V. N., Petukhov D. S., Petukhova O. E., Ivanov A. A. (2015)
Лашкарев Г. В. - Свойства твердых растворов, легированных пленок и нанокомпозитных систем на основе оксида цинка, Штеплюк И. И., Евтушенко А. И., Хижун О. Ю., Картузов В. В., Овсянникова Л. И., Карпина В. А., Миронюк Д. В., Хомяк В. В., Ткач В. Н. (2015)
Скипетров Е. П. - Кинетика изменения концентрации носителей заряда при легировании в сплавах на основе теллурида свинца с примесями переходных металлов, Кнотько А. В., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2015)
Лончаков А. Т. - Новые проявления псевдощелевого состояния и спинового рассеяния электронов в низкотемпературных тепловых свойствах сплавов железо–ванадий–алюминий почти стехиометрического состава, Марченков В. В., Окулов В. И., Окулова К. А., Говоркова Т. Е., Подгорных С. М. (2015)
Говоркова Т. Е. - Вклад спинового упорядочения электронных состояний примесей железа, кобальта и никеля в низкотемпературную магнитную восприимчивость кристаллов селенида ртути, Лончаков А. Т., Окулов В. И., Андрийчук М. Д., Губкин А. Ф., Паранчич Л. Д. (2015)
Charikova T. - Magnetization in AIIIBV semiconductor heterostructures with the depletion layer of manganese, Okulov V., Gubkin A., Lugovikh A., Moiseev K., Nevedomsky V., Kudriavtsev Yu., Gallardo S., Lopez M. (2015)
Содержание (2013)
Preface (2013)
Goncharov A. F. - Hydrogen at extreme pressures, Howie R. T., Gregoryanz E. (2013)
Strzhemechny M. A. - Novel carbon materials: new tunneling systems, Dolbin A. V. (2013)
Yakub E. S. - Ionic model for highly compressed solid hydrogen (2013)
Freiman Yu. A. - Sound velocities in solid hydrogen under pressure, Grechnev A., Tretyak S. M., Goncharov A. F., Hemley R. J. (2013)
Yakub L. N. - Melting line of polymeric nitrogen (2013)
Strazzulla G. - Crystalline and amorphous structure of astrophysical ices (2013)
Antsygina T. N. - Structural evolution of ferromagnetic 3He multilayers adsorbed on exfoliated graphite, Chishko K. A. (2013)
Bagatskii M. I. - The heat capacity of nitrogen chain in grooves of single-walled carbon nanotube bundles, Barabashko M. S., Sumarokov V. V. (2013)
Savchenko E. V. - Anomalous low-temperature "post-desorption” from solid nitrogen, Khyzhniy I. V., Uyutnov S. A., Ponomaryov A. N., Gumenchuk G. B., Bondybey V. E. (2013)
Boltnev R. E. - Comparative study of thermostimulated luminescence and electron emission of nitrogen nanoclusters and films, Bykhalo I. B., Krushinskaya I. N., Pelmenev A. A., Khmelenko V. V., Lee D. M., Khyzhniy I. V., Uyutnov S. A., Savchenko E. V., Ponomaryov A. N. (2013)
Solodovnik A. A. - Cluster approach to formation of nitrogen–rare gas cryoalloys, Danchuk V. V., Mysko N. S. (2013)
Drobyshev A. - Structure and phase transition peculiarities in solid nitrous oxide and attempts at their explaination, Aldiyarov A., Korshikov E., Kurnosov V., Sokolov D., Tokmoldin N. (2013)
Khrapak A. G. - Energy of vacancy formation in the continuum matter model, Khrapak S. A. (2013)
Ramos M. A. - Low-temperature properties of monoalcohol glasses and crystals, Hassaine M., Kabtoul B., Jiménez-Riobóo R. J., Shmyt'ko I. M., Krivchikov A. I., Sharapova I. V., Korolyuk O. A. (2013)
Konstantinov V. A. - Isochoric thermal conductivity of solid furan, Sagan V. V., Revyakin V. P., Zvonaryova A. V., Pursky O. I. (2013)
Nazin S. - Cryogenic electrolytes, Chikina I., Shikin V. (2013)
Bondarenko V. L. - Cascade units for neon isotopes production by rectification method, Simonenko Yu. M., Diachenko O. V., Matveyev E. V. (2013)
Содержание (2015)
Абдурахимов Л. В. - Формирование низкочастотных гармоник на поверхности жидкого водорода и гелия в турбулентном режиме, Бражников М. Ю., Левченко А. А., Лихтер А. М., Ремизов И. А. (2015)
Жучков В. А. - Ползучесть твердого 4Не при температурах ниже 1 К, Лисунов А. А., Майданов В. А., Неонета А. С., Рубанский В. Ю., Рубец С. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н. (2015)
Zhang Z.-H. - Anisotropic g factors of the tetragonal Cu2+ monomer in Tl-2223 superconductor, Wu Sh.-Y., Kuang M.-Q., Ding Ch.-Ch. (2015)
Бондаренко С. И. - О возможности измерения энергетической щели сверхпроводников с помощью квантового интерференционного устройства, Коверя В. П., Кревсун А. В., Гнездилова Л. В. (2015)
Журавлев А. В. - Эффекты локальной обменной анизотропии в четырехъядерном молекулярном комплексе симметрии D4h (2015)
Панфилов А. С. - Особенности магнитных свойств тетраборидов RB4 (R = Ce, Sm и Yb). Эффекты давления, Гречнев Г. Е., Журавлева И. П., Федорченко А. В., Муратов В. Б. (2015)
Кононенко В. В. - Реакция критического тока композита сверхпроводник–половинный металл на гидростатическое давление, Таренков В. Ю., Дьяченко А. И., Варюхин В. Н. (2015)
Xiao W. - Effect of temperature on the coherence time of a parabolic quantum dot qubit, Wang H.-W. (2015)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть II: Упругие поля и собственная энергия этих дефектов в кристалле с плоской гексагональной решеткой, Смирнов С. Н. (2015)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность "пластических" фаз циклических углеводородов. Тиофен, Саган В. В., Ревякин В. П., Карачевцева А. В. (2015)
Груздев Н. Б. - Люминесценция твердых растворов Co1–xZnxO при межзонном возбуждении, Соколов В. И., Пустоваров В. А., Чурманов В. Н. (2015)
Арапов Ю. Г. - Квантовый магнитотранспорт в структурах n-InGaAs/GaAs при изменении концентрации электронов под воздействием инфракрасного излучения, Гудина С. В., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Савельев А. П., Якунин М. В. (2015)
Чурманов В. Н. - Низкотемпературная фотолюминесценция в нанокристаллах NixMg1–xO, Груздев Н. Б., Соколов В. И., Пустоваров В. А., Иванов В. Ю., Миронова-Улмане Н. А. (2015)
Зиновьев П. В. - Влияние молекулярной примеси азота на фотолюминесценцию фуллерита C60, Зорянский В. Н., Мелешко В. В., Стеценко Ю. Е. (2015)
Датченко Ю. В. - Інтерпретація писанки як візуально культурного тексту (2015)
Дев’ятко Ю. С. - Проблеми лексикографічного опису багатокомпонентних стоматологічних термінів (2015)
Коцюба Н. Й. - Засоби вираження суб’єкта в офіційно-діловому тексті (2015)
Шевченко Л. Л. - Зміст концепту ‘Євангеліє’ (на матеріалі Нового Завіту (2015)
Ганжа С. А. - Аксіологічні особливості функціонування фразеологізмів у мові епістолярних текстів Т. Г. Шевченка (2015)
Зайцева В. В. - Принципи класифікації метонімічних номінацій (на матеріалі українськомовного тексту газети (2015)
Карасьова К. А. - Складнопідрядні речення як засіб конкретизації політичного мовлення (обставинні та з’ясувальні (2015)
Ковальчук М. С. - Лексичні особливості рекламних текстів, Алексєєв В. С. (2015)
Ковтун А. А. - Специфіка механізмів творення вторинних номінацій від релігійних лексем (2015)
Купчинська З. О. - Відтопографічні ойконіми-плюративи (2015)
Левун Н. В. - Словотвірні типи черезступеневих похідних в українській мові (2015)
Просяна А. В. - Суфіксальний спосіб термінотворення іменників у системі української юридичної термінології (на матеріалі законодавчих актів, що регулюють освітню діяльність) (2015)
Рибалка Я. І. - Мовні чинники впливу на деетимологізацію, Степаненко О. К. (2015)
Сінкевич Н. М. - Лексикографічний опис стилістично маркованої лексики у "Великому тлумачному словнику сучасної української мови" (2015)
Хрушкова О. А. - Структурно-граматичні особливості економічно географічних урбанонімів дніпропетровщини (2015)
Шевченко Т. В. - Функціонування складних речень в офіційно діловому мовленні: особливості структури та семантики (2015)
Голікова Н. С. - Контекстуальні "вкраплення" в художньому дискурсі П. Загребельного (2015)
Євсєєва Г. П. - Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего", Баранник О. Ю. (2015)
Лощинова І. С. - Інтерпретація слів-символів у мовотворчості письменників Дніпропетровщини (2015)
Мамич М. В. - Медіа-жанр "астрологічний прогноз" на сторінках журналу "Жінка" (2015)
Мамчич І. П. - Просторічна лексика як особливість авторського стилю Лесі Степовички (2015)
Романюк І. В. - Етикетні мовленнєві жанри ‘привітання’ і ‘прощання’ в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького (2015)
Українець Л. Ф. - Фонетична конотація як концептуально інформаційний елемент міфологеми ВІТЕР (на матеріалі української поетичної мови початку ХХ ст.) (2015)
Шпітько І. М. - Словацький потяг до української неології (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2015)
Askerzade I. N. - Effects of anharmonicity of current-phase relation in Josephson junctions (Review Article) (2015)
Гриценко И. - Квантовая турбулентность: коэффициент сопротивления при колебаниях погруженного в He II кварцевого камертона, Цескис А., Шешин Г. (2015)
Kononenko V. - Tracing the evolution of the two energy gaps in magnesium diboride under pressure, Tarenkov V., Belogolovskii M., Döring S., Schmidt S., Seidel P. (2015)
Терехов А. В. - Подавление сверхпроводимости Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 в наклонных магнитных полях, Золочевский И. В., Христенко Е. В., Ищенко Л. А., Безуглый Е. В., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2015)
Калмыкова Т. В. - Магниторезонансные свойства манганита La1–xSrxMnO3 (х = 0,15; 0,225; 0,3; 0,45; 0,6), Недух С. В., Полевой С. Ю., Харченко А. А., Тарапов С. И., Белозоров Д. П., Погорелый А. Н., Полек Т. И., Пащенко В. А., Блудов А. Н. (2015)
Tanriverdiyev V. A. - Local spin excitations in the rectangular ferromagnetic (2015)
Савина Ю. А. - Особенности магнитных свойств квазиодномерного магнетика β-TeVO4 при низких температурах, Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Lemmens P., Berger H. (2015)
Долбин А. В. - Влияние облучения γ-квантами на сорбцию водорода нанопористыми углеродными материалами, Манжелий В. Г., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Малецкий В. П., Николаев В. Г., Кудряченко Е. В. (2015)
Vikström A. - Propagation of acoustic edge waves in graphene under quantum Hall effect (2015)
Гасанова Х. А. - Факторы Холла и магнитосопротивления в монокристалле Bi0,88Sb0,12, легированном Te, Таиров Б. А. (2015)
Кирко Д. Л. - Люминесценция жидкого азота после импульсного воздействия ультрафиолетового излучения (2015)
Sokolenko V. I. - Changes in physical-mechanical properties and structure of ferritic-pearlitic steel 15Kh2NMFA caused by severe low-temperature deformation and exposure to alternating magnetic field, Mats A. V., Karas’ V. I., Okovit V. S., Chernyak N. A., Gorbatenko V. M. (2015)
Светлов В. Н. - Анизотропия электросопротивления Bi93,99Mn6Fe0,01, Терехов А. В., Степанов В. Б., Соловьев А. Л., Христенко Е. В., Ивасишин О. М., Шевченко А. Д., Ковалюк З. Д. (2015)
Бирченко А. П. - Кинетика зародышеобразования при структурном ОЦК–ГПУ переходе в твердом гелии, Вехов Е. О., Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Байдаков В. Г. (2013)
Алиев В. М. - Псевдощель в CdBa2Cu3O7–δ ВТСП материале, Рагимов С. С., Селим-заде Р. И. (2013)
Seyid-Rzayeva S. M. - Effect of screening on the phonon–polaron states in a nanotube of diluted magnetic semiconductor (2013)
Du L. - Electromagnetically induced interference in a superconducting flux qubit, Yu Y., Lan D. (2013)
Шаповалов И. П. - Квадрупольные фазы и фазовые переходы в одноосных магнетиках с тензорными взаимодействиями (2013)
Руденко Э. М. - Вольт-амперные характеристики низкоомных туннельных структур ферромагнетик–изолятор–сверхпроводник Co2CrAl–I–Pb, Шлапак Ю. В., Короташ И. В., Дякин М. В. (2013)
Дзян С. А. - Нелинейная динамика и солитоны цепочки сферических магнитных наночастиц, Иванов Б. А. (2013)
Хаджай Г. Я. - Индуцированная высоким давлением релаксация электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–δ, Вовк Р. В., Вовк Н. Р. (2013)
Нацик В. Д. - Механика 2D кристаллов: переход от атомно-решеточного описания к уравнениям теории упругости, Смирнов С. Н. (2013)
Ivanov A. Yu. - Fermi resonance in Ne, Ar and Kr-matrix infrared spectra of 5-bromouracil, Rubin Yu. V., Egupov S. A., Belous L. F., Karachevtsev V. A. (2013)
Shikin V. - Relaxation phenomena in cryogenic electrolytes, Chikina I., Nazin S. (2013)
Gorbenko Ie. Ie. - Elastic properties of compressed cryocrystals in a deformed atom model, Zhikharev I. V., Troitskaya E. P., Chabanenko Val. V., Pilipenko E. A. (2013)
Zholonko N. N. - Diffusion model of the thermal conductivity plateau of weak solid solutions of neon in parahydrogen (2013)
Gordon D. A. - Reactivity of free radical intermediates that form spontaneously during molecular chlorine action on acetylene and vinyl monomers at low temperatures, Volodina V. A., Mikhailov A. I. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Bekhta M. I. - FEM elements enriched with meshfree functions: overview and application, Savula Ya. G. (2014)
Chernukha O. Yu. - Simulation of mass flows of decaying substance in layer with periodically located thin channels, Dmytruk V. A., Goncharuk V. Ye. (2014)
Król M. - Exact difference scheme for system nonlinear ODEs of second order on semi-infinite intervals, Kutniv M. V., Pazdriy O. I. (2014)
Limarchenko O. S. - Generalizations of the Faraday problem in mechanical system "reservoir–liquid with a free surface", Konstantinov O. V. (2014)
Nahirnyj T. S. - Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements, Tchervinka K. A. (2014)
Pasternak Ia. M. - 2D integral formulae and equations for thermoelectroelastic bimaterial with thermally insulated interface, Pasternak R. M., Sulym H. T. (2014)
Pyanylo Ya. D. - Models of mass transfer in gas transmission systems, Prytula M. G., Prytula N. M., Lopuh N. B. (2014)
Rushchitsky J. J. - To modeling the auxetic materials: some fundamental aspects (2014)
Zhuk Y. A. - Damping characteristics of three-layer beam-damper under harmonic loading (2014)
Содержание (2013)
Золочевский И. В. - Стимуляция сверхпроводимости микроволновым облучением в широких пленках олова (2013)
Кутько К. В. - Температурные зависимости намагниченности сверхрешеток Co/Cu (111), Блудов А. Н., Савина Ю. А., Пащенко В. А., Андерс А. Г., Зорченко В. В., Стеценко А. Н. (2013)
Alisultanov Z. Z. - Thermoelectric effect in single layer epitaxial graphene formed on semiconductor substrate. Simple analytical model (2013)
Sichkar S. M. - Electronic structure, phonon spectra and electron–phonon interaction in ScB2, Antonov V. N. (2013)
Галбова О. - Магнитопробойные угловые осцилляции в органических проводниках, Кириченко О. В., Песчанский В. Г. (2013)
Shan Sh.-P. - Temperature and impurity effects of the polaron in an asymmetric quantum dot, Liu Ya-M., Xiao J.-L. (2013)
Долбин А. В. - Cорбция водорода жгутами одностенных углеродных нанотрубок, радиационно-модифицированных в различных газовых средах, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Ясковец И. И., Уварова И. Ю., Трипачко Н. А., Данильченко Б. А. (2013)
Bagatskii M. I. - Experimental low-temperature heat capacity of one-dimensional xenon adsorbate chains in the grooves of carbon c-SWNT bundles, Manzhelii V. G., Sumarokov V. V., Barabashko M. S. (2013)
Mumtaz M. - Dielectric properties of (CuO,CaO2, and BaO)y/CuTl-1223 composites, Kamran M., Nadeem K., Jabbar A., Khan N. A., Saleem A., Hussain S. T., Kamran M. (2013)
Лактионова М. А. - Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCrCuFeNi в интервале температур 4,2–300 К, Табачникова Е. Д., Танг З., Лиау П. К. (2013)
Исаев Н. В. - Деформационное упрочнение и скачкообразная деформация ультрамелкозернистых поликристаллов твердого раствора Al–Li при температуре 0,5 К, Шумилин С. Э., Забродин П. А., Гейдаров В. Г., Григорова Т. В., Фоменко В. С., Брауде И. С., Пустовалов В. В. (2013)
Терехов А. В. - Эффект Воллебена в YRh4B4 (2013)
Наукові редактори (2013)
Автори (2013)
Вороненко Ю. В. - Аналіз проблем кадрового забезпечення первинної медичної допомоги в контексті реформування галузі охорони здоров’я в Україні, Гойда Н. Г., Шекера О. Г. (2013)
Бримкулов Н. Н. - Пути оптимизации оказания помощи респираторным пациентам в Кыргызской Республике – Стратегия PAL ВОЗ, Давлеталиева Н. Е. (2013)
Зарубина Е. Г. - Оценка нейрогуморальных факторов, влияющих на сосудистый тонус у лиц молодого возраста, работающих в ночное время, Асеева Е. В., Турковский Ю. В., Моисеева Т. В. (2013)
Корж А. Н. - Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний: проблема привержености рекомендацям (2013)
Химион Л. В. - Иммуноглобулин G4–асоциированое заболевание (обзор литературы) (2013)
Дзюблик І. В. - Швидкі тести та їх місце в етіологічній діагностиці гострих кишкових вірусних інфекцій, Самборська І. Ф., Соловйов С. О. (2013)
Гайдукова С. М. - Эритроцитоз – как дифференціально-диагностическая проблема в клиничнической практике, Ткаченко Е. В., Бублий Ю. С. (2013)
Какабазде Д. Н. - Проблема геморрагического инсульта в общеклинической практике, Клименко А. В., Головченко Ю. И. (2013)
Маслова М. Г. - Современные енергоинформационные технологии в решении диагностических и лечебных проблем (сообщение второе), Куртсеитов Л. К. (2013)
Апанасенко Г. Л. - Санология в развитии профилактики хронических неинфекционных заболеваний (2013)
Скоморовский Ю. М. - Фасилитационный аспект деятельности по оздоровлению (2013)
Видиборець С. В. - Клінічне значення змін показника швидкості зсідання еритроцитів (лекція), Кучер О. В., Сергієнко О. В. (2013)
Боднар П. М. - Профілактика ендокринних захворювань (2013)
Трофименко С. І. - Деякі фінансово-економічні аспекти реформування охорони здоров’я України, Томинець А. В., Шекера О. Г. (2013)
Краткий очерк о деятельности проф. В. Л. Кулиниченка (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Шакалова С. П. - Організація соціальної реабілітації працездатних інвалідів (2013)
Прес-реліз 9 Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий Час" (2013)
Здорові діти - у здоровій школі (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Andriychuk M. I. - Applying the concept of generating polynomials to the antenna synthesis problem by power criterion, Bulatsyk O. O., Voytovych M. M. (2014)
Bomba A. Ya. - Identification of mass-transfer coefficient in spatial problem of filtration, Safonyk A. P. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського