Рибальченко С. А. - Динаміка та особливості розвитку страхового ринку України (2013)
Шемякіна О. М. - Аналіз та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі (2013)
Федорченко Б. С. - Виробнича собівартість енергетичних культур як основа формування ціни на біопальне (2013)
Мартинюк І. Д. - Шляхи вдосконалення системи управління водними ресурсами на національному та регіональному рівнях (2013)
Шура Н. О. - Необхідність врахування інфляції при відтворенні основних фондів підприємств, Ігнашкіна Т. Б. (2013)
Бабич Р. Б. - Екологізація виробництва лісового сектора економіки України (2013)
Шайкан А. В. - Авс- та bsc-технології в забезпеченні стратегічного маркетингового управління промисловим підприємством, Сагайдак М. П., Іщенко М. І. (2013)
Саричев В. І. - Сучасні трансформації механізмів соціального захисту в країнах ЄС як складова розвитку людства (2013)
Стеценко С. П. - Рівень людського розвитку в Миколаївській області (2013)
Черкасов В. А. - Методика оцінки та аналізу темпів зростання бізнес-потоків харчових підприємств (2013)
Неговська Ю. М. - Державні засади й організаційне забезпечення формування інноваційно-інтелектуального потенціалу національної економіки (2013)
Сазонець І. Л. - Сутність та концептуальні підходи до формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, Стоян К. С. (2013)
Кирику М. В. - Державне регулювання інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств (2013)
Купчак В. Р. - Державна політика розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями (2013)
Харченко О. С. - Науково-методичний підхід до управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємств житлово-комунального господарства (2013)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2, Сербова З. Ф., Божок Ю. В. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів (2015)
Тодорова О. І. - Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму, Овчарук В. А. (2015)
Медведєва Ю. С. - Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул (2015)
Олійник В. С. - Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат, Паньків Н. І., Ткачук О. М., Блистів В. І. (2015)
Воровка В. П. - Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення, Демченко В. О., Винокурова С. В. (2015)
Кічук Н. С. - Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України (2015)
Чорноморець Ю. О. - Деталізація типів гідрографів весняного стоку з метою їх прогнозування на річках Десна та Прип’ять (2015)
Рахматулліна Е. Р. - Характеристики гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в холодний період року та їх сучасні зміни (2015)
Порохівник Т. О. - Гідрологічна оцінка стоку і транспорту наносів на річках басейну Сіверського Дінця, Ободовський О. Г. (2015)
Гриб О. М. - Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповнені водами Чорного моря (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань, Сердюк С. М. (2015)
Ганущак М. М. - Оцінка якості поверхневих вод басейну р. Стир, Тарасюк Н. А. (2015)
Осипенко В. П. - Дослідження особливостей гідрохімічного стану малих водойм Києва на прикладі ставу Горіховатського-2 (2015)
Усенко О. М. - Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей (2015)
Затула В. І. - Дослідження залежності ступеня континентальності клімату України від географічного положення методами регресійного аналізу, Затула Н. І. (2015)
Горун В. В. - Оптимизация дампинга грунтов дноуглубления, Юрасов С.Н. (2015)
Манукало В. О. - Про участь представників України в міжнародних заходах ЮНЕСКО та Всесвітньої метеорологічної організації з гідрології та водних ресурсів в 2014 році (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Кузнєцова Н. В. - Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності (2014)
Koval O. V. - Formation of analytical activity scenarios, Zaytseva K. A., Boyko Yu. D. (2014)
Романенко В. Д. - Обеспечение устойчивости импульсных процессов в когнитивных картах на основе моделей в пространстве состояний, Милявский Ю. Л. (2014)
Булгакова О. С. - Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу, Зосімов В. В., Степашко В. С. (2014)
Zgurovsky M. Z. - Automatic feedback control for one class of contact piezoelectric roblems, Kasyanov P. O., Paliichuk L. S. (2014)
Поворознюк А. И. - Проектирование нелинейного фильтра в задаче структурной идентификация биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками, Филатова А. Е. (2014)
Кільченко А. В. - Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України (2014)
Горбань Н. В. - Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в RN (2014)
Трегубенко И. Б. - Эволюционное обучение искусственных систем (2014)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть IV (2014)
Ковтун А. А. - Метод разреженного фронта для векторизации линейчатых изображений (2014)
Ободовський О. - Нагальні питання протипаводкового захисту території Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини), Розлач З., Коноваленко О., Швейцер Ф., Іжак Т., Радванські Б. (2015)
Гребінь В. В. - Оцінка річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу, Хільчевський В. К., Бабій П. О., Забокрицька М. Р. (2015)
Ющенко Ю. С. - Зв'язок між числами Глушкова та критерієм Карасьова на гірських річках Українських Карпат, Настюк М. Г., Опеченик В .М., Ющенко О. Ю. (2015)
Медведева Ю. С. - Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України, Шакірзанова Ж. Р. (2015)
Лобода Н. С. - Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік", Пилип’юк В. В. (2015)
Батог С. В. - Гідродинамічна характеристика водойм м. Києва (2015)
Николаєв А. М. - Антропогенні зміни термічного режиму річок міста Чернівці (2015)
Смирнова В. Г. - Звивини русла ріки Псел та їх деформації (2015)
Корнієнко В. О. - Структура водного балансу та багаторічні зміни його складових у межах Закарпатської ВБС, Данько К. Ю., Лук’янець О. І. (2015)
Жовнір В. В. - Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу, Гребінь В. В., Рахматулліна Е. Р. (2015)
Васенко О. Г. - Перспективи використання біохімічних показників у системі екологічного моніторингу поверхневих вод, Верниченко-Цветков Д. Ю. (2015)
Коржов Є. І. - Еколого-гідрологічна характеристика Кардашинського лиману в сучасний період, Гільман В. Л. (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом у останнє десятиліття ХХ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Шпиг В. М. - Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю, Паламарчук Л. В., Гуда К. В. (2015)
Польовий А. М. - Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу, Ляшенко В. А. (2015)
Балабух В. О. - Зміна клімату та його наслідки у Рахівському районі Закарпатської області, Лук’янець О. І. (2015)
Самчук Є. - Порівняльний аналіз ефективності використання баричних індексів атмосферного блокування (2015)
Підкова О. М. - Гідрогеологічні умови як чинник ґрунтотворення (на прикладі Розточчя) (2015)
Капочкіна А. Б. - Оцінка субмаринного розвантаження в районі Каркінітської затоки, Капочкіна М. Б. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив катастрофічних паводків та повеней на структуру агроландшафтів Карпатського національного природного парку (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Гаманова О. М. - Слимаки - небезпечні шкідники сільськогосподарських рослин (2014)
Радіоновська Я. Е. - Інвазія та особливості розвитку цикадки японської виноградної Arboridia kakogawana Mats. на виноградних насадженнях Криму, Діденко Л. В. (2014)
Retman S. V. - Model for potential yield loss of winter wheat caused by foliar diseases, Shevchuk O. V., Kyslykh T. M. (2014)
Борзих О. І. - Карантинні бур'яни в Україні (2014)
Кирик М. М. - До 100-річчя від дня народження академіка Володимира Федоровича Пересипкіна, Антоненко О. Ф., Марков І. Л., Піковський М. Й. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Чорноморець Ю. О. - Кількісна оцінка основних джерел живлення р. Дністер – м. Заліщики (2015)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг, Казакова А. О. (2015)
Prohaska Stevan - Assessment of the return period of the rainfall intensity that caused the may 2014 flood in Serbia (2015)
Гребінь В. В. - Гідрологічна посуха 2015 року в Україні: чинники формування, перебіг та можливі наслідки, Бойко В. М., Адаменко Т. І. (2015)
Осипенко В. П. - Гидрохимические исследования реки Лыбеди – правого притока Днепра, Евтух Т. В. (2015)
Шерстюк Н. П. - Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу, Байбуз О.Г (2015)
Монюшко М. М. - Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря (2015)
Курило С. М. - Оцінка впливу підземного стоку на гідрохімічний режим річкових вод України, Курило О. Г. (2015)
Шерстюк Н. П. - Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді річок Інгулець та Саксагань (2015)
Пясецька С. І. - Характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України у першому десятиріччі ХХІ сторіччя (діаметри та маси відкладень) (2015)
Затула В. І. - Регіональні особливості показника нерівномірності випадіння атмосферних опадів в Україні, Затула Н. І. (2015)
Анахов П. В. - Водний баланс водосховищ змінної місткості, Анахов С. П. (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Борисюк Д. В. - Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту, Твердохліб І. В., Захарчук С. А., Петрович Є. В. (2015)
Грицун А. В. - Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дерев’янко Д. А. - Дослідження травмування насіння при його русі по поверхні циліндричного решета вібровідцентрового сепаратора (2015)
Куцевол О. М. - Експериментальні дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці (2015)
Пришляк В. М. - Аналіз показників роботи двигуна д-240 за розрахунками комп’ютерної програми diesel-rk, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2015)
Рудницький Б. О. - Атестація робочих місць – важливий фактор безпеки сільськогосподарського виробництва, Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. (2015)
Середа Л. П. - Дослідження переміщення ґрунту під час обробки знаряддям для внесення рідких біодобрив, Чернявський М. М. (2015)
Борисюк Д. В. - Діагностування передніх мостів колісних тракторів, Яцковський В. І. (2015)
Бунько В. Я. - Дослідження зміни рушійних сил інтенсифікації процесу нвч сушіння зерна активним вентилюванням (2015)
Зозуляк О. В. - Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини, Зозуляк І. А., Чубик Р. В. (2015)
Пазюк В. М. - Сучасні зерносушарки та заходи з їх енергетичного вдосконалення, Пазюк О. Д., Савчук В. В. (2015)
Подковко О. А. - Дослідження технологічно-функціональних характеристик порошків із червоного столового буряка для застосування у складі масляної пасти, Рашевська Т. О. (2015)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування технології та конструкції вібраційної сушарки безперервної дії для післязбиральної обробки зернових культур, Цуркан О. В., Сітарчук О. Л., Федорук Р. А. (2015)
Пасічний В. М. - Функціонально-технологічні властивості фаршевих систем з використанням білоквмісних композицій на основі тваринного білку "білкозин", Полумбрик М. М., Хоменко Ю. О., Желуденко Ю. В. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Обгрунтування продольного переміщення зерна в сепараторі барабанного типу в зону вивантаження та взаємне розташування лопатей в секціях, Філіпенко Д. В. (2015)
Янович В. П. - Розробка рідинного пневмодиспергатора для виробництва соків (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Формоутворення заготовок порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні, Зелінська О. В. (2015)
Полєвода Ю. А. - Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів (2015)
Шевченко А. В. - Експериментальне дослідження радіальних газових підвісів, Гречанюк М. С., Спірін А. В. (2015)
Гунько І. В. - Транспорт - актуальні проблеми та сьогодення, Гуцаленко О. В. (2015)
Паладійчук Ю. Б. - Технологічність конструкцій гвинтових конвеєрів завантажувачів, Тарасюк Ю. М., Кашпрук Ю. М. (2015)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчастого транспортера-змішувача на різних ділянках технологічної траси (2015)
Боднар Л. А. - Екологічні аспекти виробництва енергії з низькосортних видів палив, Дахновська О. В., Робак М. Г. (2015)
Матвійчук В. А. - Особливості електропостачання потужних підприємств апк з використанням мікромереж та розподілених джерел електроенергії, Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. (2015)
Поляков А. П. - Обґрунтування вибору критеріїв оцінки ефективності переведення двигуна автомобіля на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив зі зміною її складу, Галущак Д. О., Вдовиченко О. В. (2015)
Лисогор В. М. - Моделі оптимального функціонування сільськогосподарських електротехнічних комплексів в умовах наявності ризиків, Рубаненко О. О., Шуллє Ю. А., Колісник М. А. (2015)
Мазур Ю. А. - Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике и стимулирование инноваций в Украине (2015)
Череватский Д. Ю. - О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: аналитический обзор, Чекина В. Д. (2015)
Васильєва Н. Ф. - Інформаційне суспільство в Україні у світових рейтингах: стан та проблеми, Кавура В. Л. (2015)
Амоша О. І. - До проблем інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі, Драчук Ю. З., Кабанов А. І. (2015)
Лепа Р. Н. - Управление внешней мотивацией работников промышленных предприятий, Дорофеева А. А. (2015)
Бухун Ю. В. - Формування бюджетної політики підприємств космічної галузі в умовах кризи (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Титул, зміст (2015)
Єгоров І. Ю. - "Інноваційна Україна – 2020”: основні положення Національної доповіді (2015)
Саліхова О. Б. - Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України (2015)
Бистряков І. К. - Проблеми просторового розвитку України з позицій поглядів П. Аберкромбі, Манцевич Ю. М. (2015)
Амоша О. І. - Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні, Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. (2015)
Мельник О. Г. - Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Інфляційна складова в діяльності банків: вплив монетарних чинників, Шепель Є. В. (2015)
Куліков Ю. М. - Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості, Йолкіна О. В. (2015)
Лендєл М. А. - Інституціональні аспекти трансформацій аграрного сектору економіки України на шляху до ринку (2015)
Siejka Z. - Polish active geodetic network as a multi-functional nationwide navigation and positioning system, Mielimąka R. (2015)
Пазяк М. В. - Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування, Заблоцький Ф. Д. (2015)
Третяк К. Р. - Урівноваження диференційним методом ГНСС мереж з обмеженим доступом до супутникових сигналів, Смолій К. Б. (2015)
Марченко О. М. - Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії, Лопушанський О. М. (2015)
Літинський В. - Спосіб вимірювання взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів, Віват A., Перій С., Літинський С. (2015)
Мельник В. М. - До вибору картографічних проекцій транскордонних екологічних ситуацій, Расюн В. Л., Лавренчук Н. В. (2015)
Рябчій В. А. - Математична обробка результатів подвійних рівноточних вимірів, Рябчій В. В. (2015)
Олеськів Р. - Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні, Сай В. (2015)
Вовк А. - Аналіз результатів для створення ортофотопланів та цифрових моделей рельєфу з застосуванням БПЛА TRIMBLE UX-5, Глотов В., Гуніна А., Маліцький А., Третяк К., ЦерклевичА. ЦерклевичА. (2015)
Четверіков Б. В. - Визначення місць масових поховань часів Другої світової війни за допомогою ГІС-технологій, Процик М. Т. (2015)
Іванчук О. М. - Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ JSM-7100F (JEOL, Японія) та точність їхньої апроксимації (2015)
Перович І. - Кадастрове зонування земель (2015)
Данило О. Я. - Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі, Бунь Р. А., Тимкув П. (2015)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Форманюк В. В. - Роль Європейського Союзу у галузі захисту конкуренції (2015)
Сопільник Р. Л. - Посилення ефективності виконання судових рішень як запорука успішності євроінтеграційних реформ в Україні (2015)
Крижанівська А. О. - Інформатизація митних процедур в рамках Угоди зі спрощення процедур торгівлі (2015)
Хачатуров Е. Б. - Адміністративно-правові чинники митного супроводження та засади інноваційного державного управління господарською діяльністю суднобудування України (2015)
Авдєєв О. Р. - Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: генеза правового забезпечення та наукових поглядів (2015)
Безпалова О. І. - Методи реалізації правоохоронної функції держави: адміністративно-правова характеристика (2015)
Нестеренко А. С. - Забезпечення механізму функціонування фінансової системи держави через систему органів управління фінансами (2015)
Романяк Д. М. - До питання про правову природу служби в органах прокуратури як публічної служби (2015)
П’ятков П. В. - Генезис наукової розвідки питання надання адміністративних послуг як основа формування поняття "адміністративна послуга у містобудуванні" (2015)
Голосов С. С. - Окремі питання правового статусу прокурора в адміністративному процесі України (2015)
Скомаров О. В. - Добір кадрів до Національного антикорупційного бюро України (2015)
Кузнецов С. О. - Реєстрація суден в альтернативних державних реєстрах: правовий аналіз, Аверочкіна Т. В. (2015)
Морська індустрія – двигун економічного розвитку України (2015)
Луніна А. Є. - Леонід Грабовський: "Поняття школи Бориса Лятошинського вважаю цілком правомірним" (2015)
Сакало О. В. - Новації ціною тридцять тисяч франків (2015)
Дробиш А. А. - Утілення канонічного тексту в "Te Deum" Антона Брукнера (2015)
Неболюбова Л. С. - "Саломея" Ріхарда Штрауса: на перепуттях парадокса (2015)
Колотиленко М. Е. - Пісенна творчість Ріхарда Штрауса 90-х років XIX століття: специфіка функції інструментальної партії (2015)
Шейко А. О. - Драматичний мадригал "Хор мертвих" Гоффредо Петрассі як вияв його гуманістичних позицій (2015)
Калинковицкая И. С. - Певица (2015)
Дудченко І. М. - Діяльність кафедри сольного співу на чолі з Єлизаветою Чавдар (2015)
Мізітова А. А. - Модуси гри в інструментальних концертах Едісона Денисова (2015)
Двужильная И. Ф. - Память о Бабьем Яре в звуках музыки (2015)
Тітова Г. І. - Віталій Губаренко та Дмитро Смолич: першопрочитання опери "Відроджений травень" у Львові (1974) (2015)
Доманська О. А. - Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини (у контексті розбудови українського культурного простору) (2015)
Хоменко М. О. - Традиційні і нові виражальні засоби й види графіки промислового дизайнера (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Завальнюк В. В. - Правова культура правосуддя в Україні (2015)
Андреєв Д. В. - Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів (2015)
Єрмоленко Д. О. - Мезорівневі зовнішні фактори впливу на формування правосвідомості молоді (2015)
Філіппов С. О. - Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах Європейського Союзу, Войцехівський О. Л. (2015)
Міщенко І. В. - Проблемні аспекти організації та провадження діяльності митного брокера в контексті дерегуляції господарської діяльності України (2015)
Авдєєв О. Р. - Переміщення під негласним контролем як метод протидії контрабанді фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Ковальова О. В. - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу" (2015)
Сокуренко В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оборонного сектору України в контексті публічного адміністрування (2015)
Манжула А. А. - Кадрове забезпечення науково-дослідних установ (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх (2015)
Денисюк Д. С. - Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації (2015)
Костюк В. Л. - Зниження кількості правопорушень – досвід нью-йоркської поліції (2015)
Горбач Д. О. - Юридичні гарантії діяльності Національної гвардії України (2015)
Герасименко В. С. - Система суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Дзюра А. И. - Логико-интуитивистский континуум как гносеологический критерий оценки философии научного и метафизического творчества Вернадского (2013)
Захарова А. В. - Отражение формирования российско-китайской границы в отечественной историографии XIX – начала ХХ веков как соицального конструкта (2013)
Коновалов А. П. - История семипалатинского мясоконсервного комбината имени М.И. Калинина: история и современность, Сухорукова Г. В. Букашев Н. С. (2013)
Svidlov U. - Historical development of cadet movement in sumy region, Sidorenko A. (2013)
Трещалин М. Ю. - Назначение и методика расчета пирамид (2013)
Шмелёва Е. В. - Из истории посольского приказа: "памятка" о мифе (2013)
Stein J. K. - Sievers – the aristocrats on russian and soviet elite military service (2013)
Гольд О. - Americanization as convergent process in modern life (2013)
Долгова В. И. - Системные инновационные технологии целеполагания (2013)
Куценко В. В. - Экзистенциально-религиозная концепция времени С. Кьеркегора (2013)
Rayev D. S. - Social space and models of human ontology, Tuleubekov A. S. (2013)
Стариков П. А. - Латентные функции творчества (2013)
Степанова Н. М. - Трансформация национального государства и кризис доверия как следствие социальных изменений конца ХХ – начала ХХІ века (2013)
Трещалин М. Ю. - Интерпретация цифровых символов иоанна богослова (2013)
Hamze D. G. - Slavonic antiquities with s and sh/an universal unit of sacrum as an appeal to commonsense through cultures (2013)
Черняк В. И. - "Система" и "Синтагма" как универсальные категории научного познания (2013)
Хома В. О. - Проблеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, Молдован Е. С. (2015)
Грабович Т. А. - Правові засади формування сучасної структури енергетичної політики ЄС (2015)
Панфілова О. Є. - Особливості проведення Дохійського раунду переговорів у багатосторонній торговельній системі СОТ (2015)
Юхно М. О. - Особливості міжнародно-правового регулювання права на захист особи у кримінальному провадженні (2015)
Федотов О. П. - Концепція здійснення державної митної справи в площині організації митного оформлення за принципом "єдиного вікна" (2015)
Біленець Д. А. - Процедури у пунктах пропуску як елемент реалізації правового режиму зони митного контролю (2015)
Годяк А. І. - Особливості провадження в справах про порушення митних правил в суді першої інстанції (2015)
Делічебан Н. І. - Типологія та принципи адміністративних неюрисдикційних проваджень в сфері державної митної справи (2015)
Брачук А. О. - Митні експертизи: поняття, характеристика та види (2015)
Безпалова О. І. - Специфіка правоохоронної функції держави: адміністративно-правовий аспект (2015)
Павлов Д. М. - Правові питання управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі програмно-цільового підходу (2015)
Борисов Є. М. - Правове забезпечення діяльності військово-морських сил у ХVІІІ столітті (2015)
Сидорук Р. А. - Правовий статус банків як суб’єктів, що сприяють сплаті податків і зборів (2015)
Реферовані статтІ (2015)
Титул, зміст (2010)
Побережна Г. - Музикотерапевтичні методики в школі (2010)
Вітченко А. - Проблеми тлумачення світової драматургічної класики у творчій спадщині Макса Рейнхарда (2010)
Комаровська О. - Полімодальність художнього таланту (2010)
Деркач О. - Малюємо школу: діагностика шкільної дезадаптації першокласників засобами арт-терапії (2010)
Лєдяєва О. - Виражальні можливості крапки (2010)
Кузьменко Г. - Особливості вивчення анімалістичного жанру (2010)
Білинська Л. - Пісенно-танцювальні традиції німецького народу, Медвідь Т. (2010)
Корнєєва І. - Палітра тембрів і симфонія кольорів, Лемешева Н. (2010)
Кондратова В. - Застосування методу проектів на уроках художньої культури (2010)
Миропольська Є. - Естетика Середньовіччя (2010)
Очеретяна Н. - Візуальне мистецтво ХХ ст. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (8 клас), Калініченко О. (2010)
Масол Л. - Мультимедійна художня творчість. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів (9 клас), Базелюк О. (2010)
Штома Л. - ...У мистецтві є постаті з величезною силою впливу... (2010)
Зі славним ювілеєм! (2010)
Гнатишин І. - Музичний портрет Лесі Горової (2010)
Залуцький О. - Мистецькі скарби Анатолія Добрянського (2010)
Кобилко Г. - Театр іде в школу (2010)
Аннотации (2010)
Титул, зміст (2015)
Бучик А. - Стандарти справедливого суду в розрізі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Ветринський І. - Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації (2015)
Дем’янчук О. - Політичні перспективи досягнення Good Governance в Україні (2015)
Дмитренко Г. - Еколюдиноцентризм як фундаментальна основа консолідації нації (2015)
Нестерович В. - Інституційне утвердження електронних петицій в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2015)
Павко А. - Фундаментальне дослідження в царині міжнародно-правової науки*, Гриценко І. (2015)
Рудик П. - До питання необхідності проведення конституційної реформи в Україні в контексті децентралізації влади (2015)
Редакційна колегія (2015)
Нефьодов О. О. - Експериментальний алергічний енцефаломієліт: особливості знеболюючої терапії та місце антиконвульсантів у якості анальгетиків, Мамчур В. Й. (2015)
Алексенко О. О. - Інтрамуральна лейоміома тіла матки і фертильність (огляд літератури), Медведєва Л. Є., Медведєв М. В. (2015)
Перцева Т. О. - Взаємозв’язок клініко-антропометричних даних та системного запалення у хворих на ХОЗЛ, Михайліченко Д. С. (2015)
Рокутова М. К. - Корекція ренальної дисфункції під впливом дієтотерапії, дозованих фізичних навантажень та диротону в осіб з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією (2015)
Урбанович А. М. - Взаємозв'язок між рівнями лептину і резистину та показниками добового моніторування артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію (2015)
Кондратьєв В. О. - Особливості серцевої діяльності у дітей з бронхіальною астмою на фоні хронічного тонзиліту, Різник А. В., Єгоренко О. В. (2015)
Шидловська Т. А. - Екстраауральні порушення в осіб з акутравмою, які знаходилися в зоні проведення антитерористичної операції, Петрук Л. Г. (2015)
Сорокіна О. Ю. - Вплив системної запальної відповіді на розвиток енцефалопатії при тяжкій термічній травмі, Буряк Т. О. (2015)
Ярошевська Т. В. - Сучасні можливості проведення антисекреторної терапії у дітей, Сапа Н. Б., Крамаренко Н. М., Дігтяр С. П. (2015)
Cтепанський Д. О. - Вивчення впливу аерококів на колонізацію слизової оболонки кишечнику вібріонами та здатність руйнування стафілококового токсину (2015)
Павличенко П. П. - Функциональное состояние при проведении тестов функциональной подготовленности у профессиональных футболистов (2015)
Шварцнау Е. Г. - Изменение микробиоценоза полости рта у студентов с кариесом зубов и хроническим катаральным гингивитом в динамике лечения, Кучеренко А. Н. (2015)
Загороднюк К. Ю. - Водопостачання Запорізького приазов’я: історія виникнення, етапи розвитку, проблеми сучасності та гігієнічне обґрунтування шляхів їх вирішення, Омельчук С. Т., Загороднюк Ю. В., Ванат П. М., Нікулін М. І., Гринзовський А. М., Чижик О. А. (2015)
Петросян А. А. - Аналіз ризику для здоров’я дитячого населення, яке проживає в зонах забруднення атмосферного повітря викидами сірки діоксиду (2015)
Федоренко В. І. - Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня народження), Білецька Е. М., Панишко Ю. М. (2015)
Алтухова Т. А. - Применение специальных текстов для формирования перцептивно-смысловых навыков чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи, Карачевцева И. Н. (2012)
Базима Н. В. - Особливості породження і сприймання мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними проявами (2012)
Бєлова О. Б. - Вивчення агресивних моделей поведінки у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленням (2012)
Вержиховська О. М. - Особливості психодіагностичної діяльності як компоненту психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі (2012)
Винникова Е. А. - Педагогическая диагностика отобразительной игры у детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, Гальская А. В. (2012)
Гаврилова Н. С. - Особливості прояву різних видів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення та з нормальним психічним розвитком, Бєлова О. Б. (2012)
Гаврилова Н. С. - Особливості формування мовленнєвих характеристик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вадами мовлення (2012)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про механізми корекційної та психотерапевтичної допомоги (2012)
Дідкова Л. М. - Структура дефекту стертої дизартрії (2012)
Дмитрієва І. В. - Використання ігрових методів та прийомів на уроках української мови в молодших класах спеціальноїзагальноосвітньої школи для дітей із ТПМ, Гриненко О. М. (2012)
Ільїна Н. В. - Досвід впровадження методики формування образного мовлення у корекційно-логопедичний процесс (2012)
Конопляста С. Ю. - Синдромокоплекс порушень функціональної системи мови та мовлення у дітей з піднебінною патологією, Шеремет М. К. (2012)
Логвинова Л. Л. - Диференційований підхід до корекції змішаних видів дизграфій, Лактюшина Т. Л. (2012)
Мамічева О. В. - Значення вербальних та невербальних засобів спілкування у розвитку дитини з психофізичними порушеннями, Попова О. М. (2012)
Мартиненко І. В. - Особливості формування уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Корнієвська О. А. (2012)
Осадча Т. М. - Порушення голосу органічного генезу у дітей (2012)
Пінчук Ю. В. - Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда (2012)
Рібцун Ю. В. - Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу (2012)
Руденко Л. М. - Особливості формування агресивної поведінки у розумово відсталих дітей та їх вплив на процеси життєдіяльності (2012)
Ружицька Л. І. - Характеристика типів арифметичних задач, що вивчають молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення, Гаврилова Н. С. (2012)
Співак Я. О. - Психологічні вимоги до організації процесу формування у розумово відсталих підлітків екологічної культури (2012)
Ткач О. М. - Особливостi складання логопедичної характеристики та формування логопедичного висновку (2012)
Чередніченко В. Н. - Практична реалізація наукових принципів корекційного логопедичного впливу на дітей із порушеннями писемного мовлення, Тенцер Л. В. (2012)
Шацкая М. А. - Социальная адаптация детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях группы компенсирующей направленности (2012)
Шереметьева Е. В. - Формирование лингвистических средств коммуникации детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью (2012)
Шорохова В. В. - Альтернативні методи корекції уваги в розумово відсталих молодших школярів (2012)
Алдакушева Е. С. - Модель морального виховання дітей молодшого підліткового віку через вивчення православної культури (2012)
Багрій В. Н. - Соціалізація особистості через сприйяняття ролі та рольової поведінки у різних психологічних теоріях (2012)
Беликов А. Н. - Проблемы реализации защиты и охраны материнства и детства в Российской Федерации в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (2012)
Березовська Л. І. - Творчість як складова професійної діяльності майбутнього соціального педагога (2012)
Возна Ю. В. - Культурно-дозвіллєва сфера як простір соціалізації студентської молоді (2012)
Гевчук Н. С. - Технології соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів за місцем проживання (2012)
Голова Н. І. - Шляхи вдосконалення фізичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на Україні (2012)
Зозуляк-Случик Р. В. - Специфіка соціально-педагогічної роботи в закладах пенітенціарної системи, Павлюк О. В. (2012)
Князев К. Е. - Рисуночные тесты: процедура проведения и интерпретация (2012)
Кучинська І. О. - Історико-виховні орієнтири громадянського становлення особистості та можливість їх застосування в умовах сьогодення (2012)
Мельник Ж. В. - Психологічні моделі соціальної роботи (2012)
Мельник Л. П. - Соціальна опіка сиріт Приказами громадської опіки в історії України кінця XIX – початку XX ст., Сербалюк Ю. В. (2012)
Попик Ю. В. - Особливості соціально-виховної роботи з засудженими в умовах установ виконання покарань (2012)
Пріданнікова О. М. - Вживання алкоголю підлітками як соціально-педагогічна проблема (2012)
Рибак О. А. - До проблеми виконання сімейних функцій батьками – інвалідами в умовах сучасної Української держави (2012)
Сабат В. Н. - Особливості агресивної поведінки підлітків, Кінах О. В. (2012)
Савіцька Г. І. - Аналіз особливостей взаємодії "педагог – розумово відстала дитина” в навчально-виховному процесі (2012)
Синюк Н. В. - Програми спеціальної підготовки і технічної підтримки соціальних педагогів з профілактики зловживання наркотичними речовинами (2012)
Сметанюк Т. І. - Розвиток соціальної відповідальності старших підлітків в умовах діяльності громадського сектору (2012)
Співак В. І. - Особливості прояву професійних та особистісних якостей соціального педагога у процесі здійснення ним телефонного консультування (2012)
Німчук В. - Четья 1489 року в контексті сучасної україністики (2015)
Казимирова І. - І. Огієнко — засновник української історичної лінгвотермінографії (2015)
Омельчук С. - Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності (2015)
Фудерер Т. - Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці (2015)
Білоконенко Л. - Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту (2015)
Ковтун А. - Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати (2015)
Тищенко О. - "Словарь української мови" за ред. Б. Д. Грінченка у зведеному реєстрі української лексики: формування словотвірних гнізд (2015)
Лєснова В. - Засоби вираження оцінки в художніх творах Бориса Грінченка (2015)
Денисовець І. - Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі (2015)
Кислюк Л. - ХV Міжнародна конференція комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (2015)
Єрмоленко С. - Круглий стіл "Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє", Пономаренко А. (2015)
Самойлова І. - Новий підручник з української мови для словаків Mária Čižmárová. Ukrajinský jazyk pre slovákov. — Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. — 282 s., Федонюк В. (2015)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова” НАН України в 2014 році (2015)
Черемська О. - Ігор Вікторович Муромцев (до 80-річчя від дня народження), Жовтобрюх В. (2015)
Бибик С. - Серце, пропахле чебрецевим степом (до ювілею Надії Миколаївни Сологуб), Тетяна Коць Т. (2015)
Заоборна М. - Пам’яті професора Дмитра Григоровича Бучка (8. 11. 1937 — 11. 02. 2014) (2015)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Borkach N. E. - Efficiency of different tests in reviling the palmaris longus muscle during the study of its agenesis (2013)
Krasilnikova J. - Influence of lignin extract on the activity of enzymes, related to carbohydrate and peptide digestion, Mueller-Werkmeister H., Feuerriegel G., Haunreiter F. (2013)
Lakhtin Y. V. - Metabolism of heavy metals in rat’s enamel during excessive inflow of heavy metals (2013)
Sarov G. M. - Medicine in crisis or in front of new opportunities (2013)
Vokina V. A. - Subacute exposure to toluene changes the spatial memory in rats (2013)
Ангелова-Барболова Н. С. - Психотерапия, религия и психическое здоровья (2013)
Vashadze Sh. - Depression in epileptic adults (2013)
Ruden V. V. - Harmony between human body and soul – basis of its health (results of scientific research) (2013)
Дереча В. А. - Роль кардиологических факторов в развитии расстройств адаптации и нозогенных личностных реакций у больных, перенесших инфаркт миокарда, Габбасова Э. Р. (2013)
Долгова В. И. - Эпизоотическая обстановка и диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота в сельхозформированиях Костанайской области (2013)
Eцко К. П. - Современные концепции развития педагогической компетентности преподавателей медицинского ВУЗа, Форня Ю. В. (2013)
Карбышева Н. В. - Инновационные преобразования в оздоровлении и лечении на курортном этапе, Анисимов Б. Н., Лебедева О. А., Петров А. В. (2013)
Котова Н. Ю. - Оценка постурального контроля у детей с детским церебральным параличом различного уровня двигательной активности, Румянцева Э. Р. (2013)
Lakhtin Yu. V. - Harmonization of heavy metal metabolism in jaw alveolar bone and teeth enamel of rats under the effect of ?-Lipoic Acid (2013)
Рудень В. В. - Управление семейным врачом факторами риска в превентивной деятельности относительно возникновения рака молочной железы (с50) у женщин (2013)
Сорокина В.В. - Судебно-медицинская оценка случаев отравления при малых концентрациях опиатных наркотиков в крови (2013)
Степанов Ю. М. - Изучение качества жизни больных хроническим панкреатитом, Крылова Е. А., Демешкина Л. В. (2013)
Тестов Б. В. - Биологические основы формирования депрессии (2013)
Чичкова М. А. - Клиническое течение кардиологической патологии как причина нарушений мозгового кровообращения: Диагностика и прогноз (2013)
Абдулкафарова Э. Р. - Исследование жирных кислот травы лапчатки белой (potentilla alba L.), Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Авидзба Ю. Н. - Перспективность низкодозовых комбинаций препаратов для лечения гипертензии и инсомний, Комиссаренко Н. А., Комиссаренко А. Н., Очкур А. В. (2013)
Грудько И. В. - Карбоновые кислоты листьев, цветков и плодов донника белого, Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Казбеков Б. К. - Проблемы и пути развития фармацевтической промышленности казахстана, Казбекова Ж. Б (2013)
Коберник А. А. - Антиоксидантные свойства природных пелоидов, Кравченко И. А., Сивко А.И., Ралева А. (2013)
Колесник Я. С. - Исследование компонентного состава эфирного масла листьев lamium album, Ковалева А. М., Ильина Т. В. (2013)
Орлова Т. В. - Биофармацевтические аспекты создания суппозиториев нестероидных противовоспалительных средств (2013)
Поляков В. В. - Перспективы внедрения новых оригинальных препаратов на основе почек тополя бальзамического (populus balzamifera), Альжанов А. Е. (2013)
Slipchenko G. - Optimization of the technology and compositionof "skutex”tablets, Pashnev P. (2013)
Юрченко Н. С. - Исследование жирных кислот травы ясменника распростертого (asperula humifusa (M. B.) Bess.), Ильина Т. В., Ковалева А. М. (2013)
Бубенок О. Б. - Кавказький вплив в антропонімії населення української Наддніпрянщини (2015)
Nguyễn M. D. - Maritime Trade Research in Fifteenth and Nineteenth Centuries Vietnam: Achievements and Research Issues to be raised in a Modern Approach from Management Science (2015)
Павленко С. С. - Експозиція японських товарів при японському імперському консульстві в Одесі наприкінці ХІХ ст. як елемент іміджевої політики Японії (2015)
Васькив Н. С. - Туркменская литература в украинских изданиях (2015)
Петрова Ю. І. - Мовні особливості арабо-християнської літератури османської епохи (2015)
Shestopalets D. - Constructing the Will of God: the Interpretations of al-Mā’idah: 33–34 in Medieval and Modern Quranic Exegesis (2015)
Готун І. А. - Дзеркало золотоординської доби з передмістя Києва (2015)
Огнєва О. Д. - Дзанабадзар у контексті історії та культури Монголії (танка Тари Білої з Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків) (2015)
Попельницька О. О. - Буддійський символізм декору вакідзасі другої половини XVIII–ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України (2015)
Капранов С. В. - Китайський вектор японського паназіатизму: до постановки проблеми (2015)
Кіктенко В. О. - "Китайська мрія” як теорія нового етапу модернізації КНР (2015)
Лямець А. М. - Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: ОП дисертацій та міжнародний книгообмін (2015)
Божко О. І. - Давньовірменська "Кам’янецька хроніка” як джерело до вивчення просування Османської імперії на українські землі в XV–XVII ст. (2015)
Кам’янецька хроніка (уривки) / переклад і коментарі О. І. Божка (2015)
Машевський О. П. - Рецензія на: Отрощенко І. В. На шляху до Великої Монголії (панмонгольський рух у 1920–1930-ті роки). – К., 2011. – 456 с. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху тримасової системи крана за комплексним критерієм, Лимар П. В. (2015)
Семенюк В. Ф. - Особенности применения программных математических пакетов для исследования устойчивости лифтовых электроприводов, Бойко А. А., Бойко Н. А. (2015)
Федик В. В. - Методика експериментальних досліджень опорно-поворотного пристрою автокранів, Малащенко В. О. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідного процесу пуску механізма переміщення мостового крана за критерієм середньоквадратичного значення зусилля у мостовій балці, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2015)
Суглобов В. В. - Обоснование конструктивных параметров барабанов ленточных конвейеров, обеспечивающих центральное движение ленты, Семенюк В. Ф., Гринько П. А. (2015)
Возный А. В. - Энергетическая оценка ресурса фрикционных накладок в различных типах узлов трения тормозных устройств (2015)
Заяць Г. В. - Моделювання роботи приводної балки вантажопідйомного крану мостового типу при підйомі вібровантажів (2015)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 1) (2015)
Німчук В. - До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії (2015)
Білоусенко П. - Про природу деяких іменників неповної парадигми у творах Т. Г. Шевченка (2015)
Пономаренко А. - Лінгвофеномен фундатора національної літературної мови: естетико-соціальні проекції (2015)
Омельчук С. - Девербативи в сучасній лінгводидактичній терміносистемі: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний аспекти (2015)
Харченко Світлана - Ретроспектива сполучних засобів що, що+pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубстантивним: нормативний аспект (2015)
Ясакова Н. - Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності (2015)
Коць Т. - Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40–50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми (2015)
Сюта Г. - Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти. (ІІ) (2015)
Пономаренко А. - Львів соціолінгвістичний (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики) (2015)
Аркушин Г. - Україністика в Люблінському UMCS (2015)
Гримашевич Г. - Системне дослідження діалектної лексики Західного Полісся (Аркушин Г. Л. Народна лексика Західного Полісся : монографія / Григорій Аркушин. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 236 с. ) (2015)
Вербич С. - Нове видання з української ономастичної лексикографії (Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 544 с. ) (2015)
Навальна М. - Головний компонент односкладного речення в контексті семантичного синтаксису (Коваль Л. М. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : |монографія|/Л. М. Коваль. — Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. — 316 с. ) (2015)
Венжинович Н. - Подвижник фразеологічної науки (до 75-річчя від дня народження професора Валерія Мокієнка) (2015)
Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ємець О. О. - Про адитивну операцію на множині дискретних випадкових величин, Барболіна Т. М. (2014)
Новиков О. А. - Приближение классов интегралов Пуассона r-повторными суммами Валле Пуссена, Ровенская О. Г. (2014)
Чуйко С. М. - Краевые задачи с импульсным воздействием типа "interface conditions'' с сосредоточенным запаздыванием, Кичмаренко О. Д., Чуйко А. С. (2014)
Balyas L. V. - Exponential sums with the binomial in the exponent over the ring of Gaussian integers (2014)
Shchogolev S. - On a reduction of a linear homogeneous differential system with oscillating coefficients to a system with slowly-varying coefficients in resonance case (2014)
Tran The Vinh - Distribution of the weights of the Kloosterman code (2014)
Журавлёва З. Ю. - Плоская смешанная задача теории упругости для полубесконечной полосы (2014)
Процеров Ю. С. - Осесимметричная задача кручения многослойного цилиндра конечной длины (2014)
Рачинская А. Л. - Вращение твердого тела в среде с сопротивлением (2014)
Фесенко А. А. - Об одном способе решения контактной задачи для упругого полуслоя (2014)
Шацький І. П. - Поперечний згин пластини, послабленої розрізом з контактуючими берегами (2014)
Гроссман Л. З. - К 80-летию профессора Д. З. Арова (2014)
Пелевін Л. Є. - Навантаження на робочий орган відвальног типу, Лаврик С. В., Карпенко М. М., Пристайло М. О. (2013)
Медвідь С. Х. - Вплив затуплення ножа відвала автовтогрейдера на ефективність його роботи (2013)
Назаренко І. І. - Визначення параметрів двосторонньої резонансної щокової дробарки та розрахунок віброізоляції, Міщук Є. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Вібраційна установка для формування поребриків та бордюрів (2013)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху приводних механізмів машин роликового формування, Почка К. І. (2013)
Орищенко С. В. - Методика розрахунку основних параметрів вібраційного грохота (2013)
Свідерський А. Т. - Синтез моделей ущільнюючих середовищ робочими органами віброущільнюючих машин (2013)
Назаренко М. І. - Метод формування процесів експлуатації будівельної техніки на основі оцінки видів зношення (2013)
Голубничий А. В. - Термодинаміка реакції взаємодії при сумісному нагріві речовин системи "FеO – CаO – SіO2”, γ – C2S, Nа2O•2SіO2 (2013)
Махиня О. М. - Огляд технологічних властивостей сучасних шпаклівок, Терновий В. І. (2013)
Ваколюк А. С. - Забезпечення надійності процесів організації будівництва (2013)
Узунов О. В. - Будова гібридного позиційного приводу та математичні моделі його складових частин, Галецький О. С. (2013)
Глива В. А. - Моделі і методи розрахунку магнітних полів електротехнічного обладнання промислових будівель, Теренчук С. А., Перельот Т. М. (2013)
Шаляпіна Т. С. - Методи та моделі вибору засобів механізації за умов раціонального управління виробничим процесом будівництва (2013)
Белозерова М. А. - Асимптотические представления решений с медленно меняющимися производными существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2015)
Бойцова І. А. - Узагальнення умов усереднення в задачах оптимального керування зі швидкими та повільними змінними (2015)
Брейде В. Е. - Функция τ(α) на целых гауссовых числах с фиксированным числом простых делителей, Радова А. С. (2015)
Витюк А. Н. - О разрешимости начальной задачи для дифференциального уравнения с максимумом, Кичмаренко О. Д., Сапожникова Е. Ю. (2015)
Карпычева М. Л. - Общая схема усреднения систем дискретных уравнений с переменным запаздыванием в задачах оптимального управления (2015)
Романова Т. О. - Зворотний метод практичної стабілізації дискретних лінійних систем, Таірова М. С. (2015)
Хамитова А. Д. - О характеристическом полиноме произведений матриц Фробениуса (2015)
Balyas L. - Exponential sums over Gpnm (x, y, z), Varbanets P. (2015)
Реут В. В. - Задача о концентрации напряжений в полосовидной пластинке, ослабленной трещиной, параллельной боковым граням, Роговский С. Т. (2015)
Щетинина Ю. С. - О движении симметричного гиростата в гравитационном поле и среде с сопротивлением (2015)
Kucher A. - Economics of soil degradation and sustainable use of land in danger of wind erosion, Kazakova I., Kucher L., Kozak H., Schraml A., Koka H., Priest W. (2015)
Kondratyuk N. - Formation of sunflower production efficiency in the agricultural enterprises (2015)
Драчук Ю. - Повышение эффективности управления конкурентоспособностью инновационной компании, Трушкина Н. (2015)
Поліщук К. - Ефективність біопрепаратів у системі біологічного землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся (2015)
Тодорич Л. - Нестабильность производства продукции растениеводства в Гагаузии как объективный экономический процесс в сельском хозяйстве (2015)
Шиян В. - Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства, Лебединська О., Ксьонова О. (2015)
Яниогло А. - Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Doroshko M. S. - Transdniestrian conflict in the Republic in Moldova: geopolitical implications (2013)
Holovchenko V. I. - Historical and national memories: evolution of terms’ treatment (2013)
Ignatiev P. M. - Iran – Pakistan tense friendship (2013)
Khyzhnyak I. A. - Decision – makers on the spotlight: effects of informational press and public coverage on perceptions of political PR in the USA, Russia and Ukraine (2013)
Karpchuk N. P. - The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles (2013)
Tykhomyrova Y. - Trans-European component of the European information space (2013)
Белецкий А. - Протокол формирования секретных ключей шифрования абонентами открытых каналов связи на основе обобщенных матриц Галуа (2015)
Журиленко Б. - Методология построения и анализа состояния комплекса технической защиты информации с вероятностной надежностью и учетом временных попыток взлома (2015)
Кудін А. - Алгоритмічні аспекти пошуку прообразів хеш-функцій на прикладі MD5, Коваленко Б. (2015)
Архипов А. - Применение экономико-стоимостных моделей информационных рисков для оценивания предельных объемов инвестиций в безопасность информации (2015)
Юдін О. - Методологія захисту державних інформаційних ресурсів. Порівняльний аналіз основних термінів та визначень, Бучик С. (2015)
Гончар С. - Визначення актуальних загроз безпеці інформації в автоматизованих системах управління технологічними процесами (2015)
Корченко А. - Метод n-кратного инкрементирования порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы, Ахметов Б., Казмирчук С., Жекамбаева М. (2015)
Ткаліч О. - Архітектура сучасної захищеної інформаційно-комунікаційної мережі аеропорту, Одарченко Р., Гнатюк С. (2015)
Олексійчук А. - Обобщенная статистическая атака на синхронные поточные шифры, Конюшок С., Сторожук А. (2015)
Водопьянов С. - Защита авиационных бортовых сетей от атак методами теории конфликта с применением медовых ловушек, Дрововозов В., Толстикова Е. (2015)
Содержание (2015)
Генкал С. И. - Новые данные о морфологии, таксономии и распространении Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bert. (Bacillariophyta), Чекрыжева Т. А. (2015)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос ботаническогo заказника общегосударственного значения "Филлофорное поле Зернова" (Украина), Третьяк И. П. (2015)
Khalid M. N. - Studies on bioactivity of Chara braunii C. C. Gmelin (Charophyta), Riaz Z., Shameel M. (2015)
Бегун А. А. - О роли Bacillariophyta в питании клипестер Scaphechinus mirabilis (Agazzis, 1863) и Echinarachmus parma (Lamarck, 1818) (Echinoidea, Clypeasteroida), Елькин Ю. Н. (2015)
Охапкин А. Г. - Видовой состав Cyanoprokaryota планктона Чебоксарского водохранилища (Нижегородская обл., Россия), Воденеева Е. Л., Бондарев О. О. (2015)
Теренько Л. М. - Cyanoprokaryota планктона северо-западной части Черного моря (Украина), Нестерова Д. А. (2015)
Огиенко О. С. - Таксономический состав комплексов Bacillariophyta из четвертичных осадков моря Скоша (Антарктика) (2015)
Кривошея О. Н. - Новые и редкие для альгофлоры Украины виды Bacillariophyta из водоёмов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина), Кривенда А. А. (2015)
Миничева Г. Г. - Новый вселенец в Черном море: бурая водоросль Chorda tomentosa Lyngb (2015)
Романенко Е. А. - Фитогормоны микро-водорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен, Косаковская И. В., Романенко П. А. (2015)
Від редколегії (2014)
Вамуш А. - Скроневі прикраси жіночого головного убору давньоруського населення українського Прикарпаття (2014)
Ільків М. - "Нюрнберзький квадрант” з Хотинської фортеці (2014)
Боднарюк Б. - Релігійні системи стародавньої Месопотамії (II), Яновський Я. (2014)
Сайко М. - Codex ассерті ет expensi (прибутково-видаткові книги давньоримських банкірів) (2014)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (III) (2014)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (І) (2014)
Воротняк І. - Соціально-економічний розвиток колоній вікінгів в північно-західній Атлантиці (2014)
Погребенник А. - Антиподаткові повстання у Франції в II пол. XIV ст. (2014)
Тимчук І. - Церковна організація Новгорода Великого в кінці X – першій половині XII ст. (2014)
Кузь А. - Тактика збройної боротьби генуезців у Північному Причорномор'ї та її еволюція упродовж XIV-XV ст. (2014)
Кожолянко О. - Буковинські великодні писанки: язичницька традиція (2014)
Кожолянко Г. - Практика вибору імені новонародженої дитини на Буковині (2014)
Сандуляк І. - Свято Маковея у селах передпрської частини Буковини у XX ст (2014)
Чучко М. - Між австрійським патріотизмом і національними прагненнями: становище та державно-політичні орієнтири буковинського православного кліру в1914-1919 рр. (2014)
Мойсей А. - Метод етнографічного картографування та дослідження традиційної культури населення України (2014)
Кузь А. - Постанова вищої магістратури Генуезької республіки від 19 листопада 1453 р. щодо закупівлі необхідних військових припасів у Кафу, Федорук А. (2014)
Кузик В. - Мисливське спорядження та кінська збруя гуцулів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Могильов А. - Ключова мета реформ – підвищення економічної самодостатності Криму (2013)
Іжа М. - Сучасні тенденції розвитку фахової підготовки державно-управлінської еліти в країнах ЄС (2013)
Вдовиченко Л. - Теоретичні підходи до визначення змісту державного регулювання інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (2013)
Заболотна Н. - Концептуальні підходи дослідження моделі участі молоді у прийнятті управлінських рішень (2013)
Ковальська Н. - Теоретичний аналіз з проблеми державного управління системою підготовки фахівців (2013)
Липчук М. - Мережева інформація та комунікація у теоріях постіндустріального та інформаційного суспільства: державно-управлінський аспект (2013)
Магась Г. - Теоретичні засади державного управління у прикордонній сфері (2013)
Наконечний В. - Децентралізація управління на рівні міста (2013)
Половцев О. - Теоретичні аспекти побудови системи підтримки прийняття рішень в державному управлінні: дослідження елементів критеріальної бази оцінки якості, Коробко Г. (2013)
Ровинська К. - Корпоративний інтерес як одна з ознак територіальної громади: теоретико-методологічний аспект (2013)
Тихончук Р. - Сутність акціонерної форми господарювання (2013)
Федорів Т. - Концептуальні засади репутаційного менеджменту в органах державної влади (2013)
Алєксєєва Я. - Створення зони вільної торгівлі з ЄС та її наслідки для продовольчої безпеки України (2013)
Бордіян Я. - Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Вольська О. - Підвищення рівня соціального захисту та підтримки населення України (2013)
Голинська О. - Деякі аспекти стану фінансового забезпечення діяльності органів регіонального управління (2013)
Дакал А. - Державна політика щодо захисту прав дітей: інформаційна складова (2013)
Дейнега Х. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади (2013)
Євмєшкіна О. - Формування культурної політики України (2013)
Захаров В. - Державне управління міжнародними транспортними коридорами України (2013)
Карнаух Т. - Ефективність контролю в умовах системної модернізації країни (2013)
Карпенко О. - Управлінські та адміністративні послуги: синонімічність чи дихотомія? (2013)
Кіров В. - Гуманітарна політика держави і проблема соціальної безпеки (2013)
Коваль З. - Люмпенізація як чинник інформаційно-психологічної вразливості України: управлінський аспект (2013)
Кормілецький О. - Організаційні механізми забезпечення доступу громадян до офіційної інформації в органах державної влади (2013)
Красівський О. - Забезпечення та дотримання принципу доступності правосуддя в Україні, Олійник А. (2013)
Лаврухін В. - Європейський досвід соціального захисту населення (2013)
Линник С. - Реалізація в Україні стратегії ВООЗ щодо розвитку кадрових ресурсів у сфері охорони здоров’я (2013)
Логвінов В. - Надання електронних державних послуг на основі регламентації адміністративно-управлінських процесів, Костенюк Н., Мазуркевич М. (2013)
Овчаренко Ю. - Збройні Сили України в системі міжнародних структур колективної безпеки (2013)
Парубчак І. - Вплив громадських організацій та об’єднань на соціальні характеристики державного управління в Україні (2013)
Парфьонов І. - Суть та природа поняття "екологічний інтерес" в системі державного регулювання регіонального розвитку (2013)
Пинда Р. - Посилення інтелектуальної складової у формуванні регіональних будівельних кластерів (2013)
Піроженко Н. - Зарубіжний досвід забезпечення прозорості державного будівництва (2013)
Пройдисвіт О. - Адміністративно-правові засади реформування cистеми надання адміністративних послуг в Україні: основні проблеми (2013)
Решетніков Ю. - Cтатус богословської освіти в Україні в контексті подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин (2013)
Сенча І. - Оцінка ставки дисконтування соціальних проектів за методом міжчасових переваг (2013)
Слабих Д. - Особливості взаємодії між органами публічної влади в контексті європейського врядування (2013)
Струк В. - Організація управління енергоефективністю на рівні регіону (2013)
Токарчук О. - Зарубіжний досвід боротьби з економічною злочинністю (2013)
Федорчак В. - Узгодження еколого-економічних інтересів при реалізації процедури стратегічного проектування екологічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Шульга Н. - Освітні інновації як чинник науково-технічного та економічного розвитку (2013)
Ядранська О. - Державне управління інформаційною сферою в системі соціальної взаємодії (2013)
Яковенко К. - "Зелений" курс економіки як складова державної екологічної політики (2013)
Кас’яненко Д. - Вивчення теоретичних можливостей взаємодії загального/всеохопного управління якістю та збалансованої системи показників (2013)
Бронікова С. - Метафора як нейролінгвістичний інструмент самоуправління державного службовця (2013)
Зелінський С. - Модель оцінки управління персоналом державних органів влади (2013)
Кринична І. - Нормативно-правові засади функціонування соціального захисту державних службовців як особливої категорії громадян в Україні (2013)
Лукашева Н. - Рівнева характеристика стану готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах глобалізації (2013)
Пашкова М. - Додержання норм адміністративної етики в контексті здійснення внутрішньовідомчого контролю (2013)
Погребняк Ю. - Структурно-компонентний аналіз готовності державних службовців до управління соціальними проектами (2013)
Скоропад О. - Сутність державної служби в країнах-членах Європейського Союзу (2013)
Філіпова Т. - Сучасні тенденції формування професійного менталітету державних службовців (2013)
Гоголь Т. - Рівень соціального розвитку сільських територій України та його демографічний потенціал (2013)
Пундик М. - Загальні підходи до визначення параметрів ефективності діяльності обласних рад (2013)
Раєвська К. - Соціальна робота органів місцевого самоврядування з молоддю в Російській Федерації (2013)
Войнаровський В. - Вапнярство черняхівської культури: археологічне відображення та інтерпретація, Войнаровський А. (2010)
Пивоваров С. - Охоронні археологічні дослідження слов’янських пам’яток на Буковині у 2009 р. (2010)
Кодра В. - Археологічні експонати Чернівецького музею народної архітектури та побуту (2010)
Левкун Я. - Історія досліджень наукової спадщини чехословацького археолога Івана Борковського (2010)
Боднарюк Б. - Візантійські монастирі кінця ІХ-ХІ ст.: типіки, особливості організації та устрою (II) (2010)
Сайко М. - Еволюція кредитних відносин в античному Римі: процентна ставка в епоху Імперії (2010)
Чучко М. - Оборона Сучави (24 вересня - 19 жовтня 1497 р.): з історії польсько-молдавської війни 1497 – 1499 рр. (2010)
Масан О. - Грюнвальдська битва та її відлуння у Теребовлі й Кам’янці-Подільському (ще раз до питання про участь рицарів з Галичини і Поділля у Великій війні 1409-1411 рр.) (2010)
Чучко М. - Проблеми етнічної ідентифікації гунів та історичної мотивації гунського нашестя на Європу (III), Яновський Я. (2010)
Кожолянко Г. - Поєднання язичницьких і християнських свят у календарній обрядовості українців після офіційного введення християнства (2010)
Воротняк І. - Культура і побут буковинських євреїв у працях дослідників австрійського періоду (2010)
Гутковська І. - Специфіка українського національного характеру та його роль у боротьбі за збереження духовних цінностей народу (2010)
Кожолянко О. - Символіка весільного гільця та особливості його обрядового вживання на Буковині (2010)
Бзовий А. - Традиційне житло Гуцульщини: наукові дослідження у XIX – XX ст., Кожолянко О. (2010)
Мойсей А. - Вірування і ритуали, пов'язані з культом померлих у народному календарі східнороманського населення Буковини (2010)
Вязло М. - Художньо-етнографічні особливості ткацтва південної частини волинського Полісся (2010)
Юрова Т. - Історіографія дослідження українського військового однострою ХХ-ХХІ ст. (2010)
Салогуб А. - Становлення особистості Пірра як воїна, політика та правителя (2010)
Нагорняк Х. - Зародження та становлення хутряного промислу у Тисмениці (Покуття) (2010)
Копчак С. - Декоративно-ужиткове мистецтво в дипломних роботах студентів кафедри художнього скла львівської національної академії мистецтв: традиції і новітні тенденції (2010)
Андрушко Л. - Символи - обереги в українських народних казках (2010)
Козак А. - Озброєння та військове спорядження кавалерії армії баркідів (2010)
Побережник І. - Роль та місце алкогольних напоїв у побуті українців Буковини та Хотинського повіту (2010)
Кожолянко О. - Особливості проведення регіональних етнографічних експедицій (на прикладі Гуцульщини) (2010)
Кожолянко Г. - Спеціальна етнологічна термінологія: глосарій, Гутковська І. (2010)
Петрова Н. - Дослідження народного календаря румунів і молдаван Буковини (2010)
Відомості про авторів (2010)
Децик О. З. - Стратегії поліпшення задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування на рівні закладу охорони здоров’я, Стовбан І. В., А. М. Яворський, Яворський М. І. (2015)
Клименко В. І. - Вплив ресурсного забезпечення на ефективність профілактичних заходів попередження хвороб системи кровообігу на первинному рівні медико-санітарної допомоги, Пушина О. С. (2015)
Очередько О. М. - Оцінка ефективності програми реабілітації пацієнтів з ерозивно-виразковими ушкодженнями шлунка та дванадцятипалої кишки за тривалістю періоду до наступної госпіталізації, Кізлова Н. М. (2015)
Огнев В. А. - Методологические основы изучения качества жизни (2015)
Панфілова Г. Л. - Розробка методологічних підходів у визначенні показника "поріг готовності платити" за умов реформування системи охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення в Україні (2015)
Піняжко О. Б. - Методичні підходи до проведення оцінки технологій охорони здоров’я в Україні на основі європейської моделі, Заліська О. М. (2015)
Немченко О. А. - Систематизація досвіду функціонування аптечних мереж у країнах з ліберальним підходом до державного регулювання фармацевтичного забезпечення населення (2015)
Толочко В. М. - Сучасні вимоги до системи охорони праці в аптечних закладах України, Музика Т. Ф., Зарічкова М. В., Артюх Т. О. (2015)
Kotvitska А. А. - The study of development trends of the pharmaceutical market of neuroprotective drugs in Ukraine, Lobova І. О. (2015)
Гетало О. В. - Моніторинг вартості застосування засобів для перитонеального діалізу у хворих на хронічну хворобу нирок, Яковлева О. С. (2015)
Баранова І. І. - Дослідження асортименту сучасних шприців ін’єкційних одноразового застосування, представлених на фармацевтичному ринку України, Безпала Ю. О. (2015)
Вступне слово головного редактора журналу "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2015)
Nemchenko A. S. - Ageing of the population: trends in the eastern europe and international priorities, Podgaina M. V. (2015)
Толочко В. М. - Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України, Музика Т. Ф., Зарічкова М. В., Должнікова О. М. (2015)
Яковлєва Л. В. - Блокатори кальцієвих каналів: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження складових та індикаторів оцінки фармацевтичної допомоги у країнах світу, Волкова А. В. (2015)
Malovecká I. - The change of demografic indicators, the legal form of the ownership, the owner share of a pharmacist in the capital and economic situation in the community pharmacies resulting from globalization, Mináriková D., Foltán V. (2015)
Немченко О. А. - Наукове узагальнення сучасних підходів до надання фармацевтичної допомоги населенню в різних країнах світу з традиційною організацією аптечних мереж (2015)
Котвіцька А. А. - Дослідження впровадження Етичного кодексу фармацевтичних працівників україни у практичну діяльність, Сурікова І. О., Гавриш Н. Б. (2015)
Сафта В. Н. - Конфликтные ситуации в аптеках открытого типа, Адаужи С. Б., Дурбайлова А. С., Шкиопу Т. А. (2015)
Толочко В. М. - Аналіз можливості застосування кобрендингу у сфері соціального захисту спеціалістів фармації, Зарічкова М. В., Музика Т. Ф. (2015)
Борищук В. О. - Дослідження синдрому емоційного і професійного вигорання у фармацетичних працівників, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В., Григорук Ю. М. (2015)
Яковлева О. С. - Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження застосування засобів для перитонеального діалізу у лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок, Гетало О. В. (2015)
Кричковська А. М. - Аналіз ціноутворення на лікарські засоби в умовах невизначеності середовища, Паращин Ж. Д., Заярнюк Н. Л., Лобур І. П., Кушнір Н. В., Новіков В. П. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2015)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2015)
Author Guidelines for publications in "Social Pharmacy in Health Care” journal (2015)
Спеціалізованій вченій раді на факультеті механізації ВНАУ – 10 років (2015)
Дерібо О. В. - Фактори зменшення трудомісткості, енерговитрат та технологічної собівартості обробки на верстатах з ЧПК, Дусанюк Ж. П., Ангельський Д. А. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Результати експериментального дослідження вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів, Обертюх Р. Р., Міськов В. П., Слабкий А. В. (2015)
Кухарь В. В. - Неравномерность распределения показателей напряженно-деформированного состояния при ресурсосберегающих режимах протяжки заготовок с обкаткой в комбинированных бойках, Балалаева Е. Ю., Тузенко О. А., Василевский О. В. (2015)
Матвійчук В. А. - Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням, Штуць А. А., Явдик В. В. (2015)
Труханська О. О. - Вплив параметрів комбінованої очисної системи на величину нормального ударного імпульсу (2015)
Шевчук Є. І. - Переміщення при ротаційній витяжці листової заготовки, Сивак І. О., Мироненко О. М. (2015)
Гвоздєв О. В. - Системний підхід у підвищенні ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва, Спірін А. В. (2015)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення потужності на привід ротаційного різального апарата з горизонтальною віссю обертання косарки-подрібнювача-навантажувача зелених кормів (2015)
Дудак С. М. - Кінетика процесу вимолоту зерна зернозбиральними комбайнами, Грицака О. М., Спірін А. В. (2015)
Лебедєв А. Т. - Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою, Артьомов М. П., Шуляк М. Л., Лебедєва І. А. (2015)
Хандюк М. В. - Нова конструкція машини для обрізання кінців ріпчастої цибулі (2015)
Анисимов В. Ф. - Математическая модель впрыска топлива в малых отклонениях для определения остаточного ресурса дизельной топливной аппаратуры, Музычук В. И., Слободян Н. М. (2015)
Бурлака Т. В. - Дослідження впливу зміни швидкості теплоносія на процес комбінованого сушіння культивованих грибів, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2015)
Власенко В. В. - Теорія подібності як спосіб моделювання процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля, Бандура В. М., Коляновська Л. М. (2015)
Власенко В. В. - Удосконалення технології виробництва м’якого сиру функціонального спрямування "Моцарелла – манзар", Власенко І. Г. (2015)
Гондар О. П. - Зміна мінерального складу сухої молочної сироватки за різних методів оброблення , Романчук І. О. (2015)
Даниленко С. Г. - Визначення гострої токсичності експериментальної функціональної добавки (2015)
Жукова Я. Ф. - Вплив соління на динаміку азотовмісних фракцій та реологічні показники сирів з білою плісенню, Чуманська Г. С., Король Ц. О., Копилова К. В. (2015)
Миронюк С. С. - Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на якість і тривалість зберігання плодів баклажана (2015)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми інфрачервоної віброхвильової конвеєрної сушарки для післязбиральної обробки сипкої сільськогосподарської продукції, Цуркан О. В., Паламарчук В. І. (2015)
Полєвода Ю. А. - Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв (2015)
Шпитківська Н. Б. - Дослідження гранулометричного складу збагачених йогуртів з порошком топінамбура, Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Зав’ялов В. Л. (2015)
Янович В. П. - Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів, Купчук І. М., Корольчук В. С. (2015)
Друкований М. Ф. - Виробництво біодизелю, Алексевич І. М. (2015)
Кофанова О. В. - Валеологічні аспекти заміни вуглеводневого дизельного палива на біодизель, Кофанов О. Є. (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів, Дмитришен О. М., Рубаненко О. О. (2015)
Ткаченко С. Й. - Аналіз порівняння різних методів визначення енергоефективності твердопаливних котлів, Дахновська О. В. (2015)
Дубчак В. М. - Організація паралельних алгоритмів та методів обчислення сукупності моментних ознак масивів цифрової інформації (2015)
Самойленкова В. П. - Пути повышения познавательной активности студентов аграрно-технических высших учебных заведений (ВУЗОВ) (2015)
Титул, содержание (2014)
Калиниченко Н. Н. - Поиск компактной мерцающей компоненты в ОСН 3C58 в декаметровом диапазоне длин волн (2014)
Милостная К. Ю. - Тонкая временная струкnура молний на Cатурне, Захаренко В. В., Коноваленко А. А., Фишер Г., Зарка Ф., Сидорчук М. А. (2014)
Сергеев А. В. - Модернизация телескопа АЗТ-22 Майданакской высокогорной обсерватории: результаты тестирования, Бурхонов О. А., Дудинов В. Н., Железняк А. П., Круглый Ю. Н., Молотов И. Е., Шульга В. М., Эгамбердиев Ш. А., Коничек В. В., Кочетов А. В. (2014)
Кацко С. В. - Ионосферная буря 5–6 августа 2011 г.: результаты расчетов основных эффектов, Домнин И. Ф., Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Безродный В. Г. - Ослабление мерцаний дискретных космических источников при нерезонансном ВЧ нагреве верхней ионосферы, Воткинс Б., Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2014)
Грибовский А. В. - Аномальное прохождение гауссова волнового пучка через запредельные прямоугольные отверстия в плоском экране конечной толщины, поддерживающем режим запертой моды, Елисеев О. А. (2014)
Бердник С. Л. - Использование концепции поверхностного импеданса в задачах электродинамики (75 лет спустя), Пенкин Д. Ю., Катрич В. А., Пенкин Ю. М., Нестеренко М. В. (2014)
Ипатов А. Б. - Криогенный приемный фокальный блок для телескопов радиоинтерферометрического комплекса нового поколения, Чмиль В. М., Скресанов В. Н., Иванов Д. В., Мардышкин В. В., Чернов В. К., Пилипенко А. М., Кириленко А. А. (2014)
Власенко О. - Еволюція інноваційної політики та інноваційних процесів в умовах переходу традиційної економіки до економіки знань (2013)
Ковальська Н. - Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління системою професійної підготовки в Україні (2013)
Парубчак І. - Розвиток концепції суспільної взаємодії в теорії організації громадянського суспільства та співпраці з державними інституціями (2013)
Радченко О. - Компаративний аналіз моделей легітимності влади в авторитарному та демократичному суспільствах (2013)
Росколотько І. - Соціальний капітал як продуктивний ресурс соціальних зв’язків (2013)
Чорнолуцький В. - Забезпечення додержання прав і свобод громадян як функція місцевої державної адміністрації (2013)
Ясько Р. - Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері: теоретико-методологічний аспект (2013)
Алимова О. - Методи державного управління зовнішньоторговельною діяльністю України: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Балабаєва З. - Регіональна політика: шляхи протидії глобальним ризикам (2013)
Бачинська К. - Громадські ради як форма громадського контролю над процесом управління державною власністю (2013)
Бондарева А. - Експансія німецьких видань як загроза медіапростору України (2013)
Булгаков І. - Організаційно-правові засади функціонування територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (на прикладі Одеської області) (2013)
Галаган М. - Реалізація євроінтеграційної політики України (2013)
Дипко С. - Характеристика і детермінація злочинності серед неповнолітніх в Україні: основоположні фактори у здійсненні їх ресоціалізації (2013)
Дмитренко Г. - Нагляд за діяльністю фінансових установ, застосування заходів впливу. (Захист інтересів споживачів фінансових послуг) (2013)
Заболотна Н. - Взаємодія органів влади із молодіжними громадськими організаціями: правовий аспект (2013)
Карпенко О. - Показники та форми оцінювання анкет користувачів порталів державних та муніципальних послуг (2013)
Коваль З. - Механізми державного управління набуттям українською елітою інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Ковальчук В. - Досвід європейських країн щодо програмних механізмів державного регулювання регіональним розвитком (2013)
Козуліна С. - Напрями вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади (2013)
Колісніченко Н. - Освітній ресурс розвитку регіону: інноваційні форми реалізації (2013)
Корнієнко С. - Механізми забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (2013)
Критенко О. - Напрями вдосконалення системи державних закупівель в Україні (2013)
Лєрмонтова Ю. - Державне управління створенням резервів (незнижуваних запасів) лікарських засобів для надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій (2013)
Літвак А. - Порівняльний аспект управління і медицини (2013)
Ляшенко О. - Залізничний транспорт як об’єкт державного регулювання в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Маєв А. - Єврорегіон як інструмент європейської регіональної політики (2013)
Максименко О. - Міжнародний досвід забезпечення прав національних меншин на участь у державних справах (2013)
Мельник М. - Комплексний механізм державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2013)
Мороз В. - Державне адміністрування розвитку трудового потенціалу: зміст процесу та об’єкт управлінського впливу (2013)
Ніколіна І. - Моделювання соціального розвитку регіонів України (2013)
Попроцький О. - Принципи функціонування мотиваційної виборчої мережі (2013)
Путренко О. - До деяких питань інституційно-правового забезпечення реформування державного управління регіональним розвитком (2013)
Руда І. - Соціальне підприємництво: зарубіжний досвід (2013)
Савков А. - Професійна підготовка учасників виборчого процесу (2013)
Сокур Н. - Інститут сім’ї: сучасні тенденції розвитку, Арабаджи К. (2013)
Ульянченко Ю. - Роль державної політики захисту і розвитку конкурентного середовища на аграрному ринку (2013)
Халавка Т. - Нормативно-правове регулювання забезпечення прав етнічних громад Румунії та Республіки Молдови (2013)
Щербина С. - Регуляторний вплив держави у сфері кредитування аграрного сектору економіки України (2013)
Попов С. - Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Газарян С. - Системний діалог державної служби з громадськістю як фактор утвердження демократичних цінностей, Дементов В. (2013)
Загороднюк С. - Модель психологічної готовності державних службовців до роботи в умовах європейської інтеграції, Акімов О. (2013)
Зелінський С. - KPI – на службу державній службі (2013)
Гуськова І. - Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю (2013)
Овчар О. - Моделі децентралізації влади в Європі: досвід для України, Сьомова Т. (2013)
Осадчук С. - Посилення фінансової основи місцевого самоврядування (2013)
Рижко А. - Соціальна відповідальність в муніципальному управлінні: сучасні глобальні тенденції та виклики щодо розвитку (2013)
Смишляєв М. - Правове регулювання економічних основ місцевого самоврядування в Україні як предмет наукового дослідження (2013)
Каштель В. - Втілення моделі профілактики відмови від новонародженої дитини. Пілотний проект "Назустріч малюку" (2013)
Матвеева В. - Шляхи вдосконалення державної підтримки благодійної діяльності в Україні в контексті впровадження Good Governance (2013)
Чижова С. - Дослідження мотиваційної складової в управлінні людськими ресурсами органів місцевого самоврядування методом соціологічного опитування (2013)
Дубина Д. В. - Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності, Устименко П. М. (2015)
Махиня Л. М. - Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України) (2015)
Зиман С. М. - Типи таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних із території України, Шиян Н. М., Булах О. В. (2015)
Шевера М. В. - Geranium purpureum (Geraniaceae) – новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України, Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В. В., Андрик Є. Й. (2015)
Бойко Г. В. - Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря, Коломійчук В. П. (2015)
Буджак В. В. - Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) в Україні, Чорней І. І., Токарюк А. І., Коротченко І. А. (2015)
Смоляр Н. О. - Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) в Середньому Придніпров’ї, Смаглюк О. Ю., Соломаха В. А. (2015)
Попова О. М. - Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) у національному природному парку "Тузловські лимани": стан їхніх популяцій і перспективи збереження (2015)
Мельник В. І. - Географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Goodyera repens (Orchidaceae) в Україні (2015)
Власюк М. М. - Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta) – обсяг і діагностичні ознаки роду в сучасному розумінні (літературний огляд) (2015)
Петричук Ю. В. - Нові місцезнаходження в Покутських Карпатах видів грибів, занесених до "Червоної книги України", Пасайлюк М. В. (2015)
Недуха О. М. - Цитохімічне дослідження монолігнінів клітинних оболонок листків гідрофітів (2015)
Аль-Маалі Г. А. - Вплив цитратів металів, отриманих методом аквананотехнології, на ріст штамів лікарських макроміцетів Ganoderma lucidum 1900 і Trametes versicolor 353 (2015)
Протопопова В. В. - Цінна праця про фітоінвазії у Вірменії. Рецензія: Г.М. Файвуш, К.Г. Таманян Инвазионные и экспансивные виды растений Армении. – Ереван: Институт ботаники НАН РА, 2014. – 272 с., Мосякін С. Л., Шевера М. В. (2015)
Косаківська І. В. - Рецензія: О.М. Недуха "Клітинна оболонка рослин і фактори середовища" (2015)
Сабадош В. І. - Пам’яті Василя Івановича Комендаря, Бесеганич І. В., Мигаль А. В., Андрик Є. Й. (2015)
Борщевский Г. И. - Изучение физико-химических свойств липосомальных препаратов, Янчук И. Б., Ярных Т. Г. (2015)
Садогурська К. В. - Токсикологічна оцінка та морфоструктура внутрішніх органів щурів за умов тривалої дії нанохрому цитрату (2015)
Таттіс А. - Вивчення впливу препарату "Альцинара" на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів у субхронічному експерименті, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2015)
Синицына О. С. - Редукция симптомов гипоэстрогении у овариоэктомированных крыс под влиянием вагинального геля с экстрактом шишек хмеля, Рыженко И. М., Зайченко А. В., Бавыкина М. Л. (2015)
Петруша Ю. Ю. - АНтирадикальна та антиоксидантна активність динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vitro, Омельянчик Л. О. (2015)
Каленіченко Г. С. - Дослідження механізму протизапальної дії густого екстракту з листя ліщини звичайної, Малоштан Л. М., Шаталова О. М., Доровський О. В. (2015)
Коваленко Є. М. - Корекція антагоністом рецепторів інтерлейкіну-1 функціональних та біохімічних показників стану міокарда на тлі модельного міокардиту у щурів (2015)
Баюрка С. В. - Аналіз венлафаксину в крові методами тонкошарової хроматографії та УФ-спектрофотометрії, Карпушина C. А., Степаненко В. І., Полуян С. М., Томаровська Т. О. (2015)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави котячих лапок дводомних (Antennaria Dioica (L.) Gaertner), Сіра Л. М., Басараба Р. Ю., Дахим І. С. (2015)
Яковенко В. К. - Підходи до кваліфікації дизайну спектрофотометричного обладнання, що використовується при аналізі рослинних лікарських засобів, Георгіянц В. А., Доровський О. В. (2015)
Варинський Б. О. - Вивчення закономірностей мас-спектрометричного розпаду гідразидів деяких органічних кислот та їх відповідних гідразинокарботіоамідів, Каплаушенко А. Г., Малецький М. М., Тімошик Ю. В. (2015)
Блажеєвський М. Є. - Сучасні електрохімічні методи визначення дезінфектантів групи пероксидів, Мозгова О. О. (2015)
Syumka E. І. - Screening and molecular properties of bis-derivatives of spiro(indole-3,1’-pyrrolo(3,4-C)pyrrole) in a search for potential inhibitors of protein kinases, Redkin R. G., Shemchuk L. А., Chernykh V. P., Yarmolyuk S. M. (2015)
Гладун Д. В. - Антарктичні морські гідробіонти – нові перспективні джерела отримання гідролітичних ферментів, Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2015)
Дронова М. Л. - Антибактеріальна активність 1-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Титул, содержание (2014)
Ульянов О. М. - Алгоритмы определения поляризационных параметров радиоизлучения пульсаров, Шевцова А. И., Скорик А. А. (2014)
Бубнов И. Н. - Эволюция спектра радиоизлучения остатка вспышки сверхновой Кассиопея А на частотах 35–65 МГц, Коноваленко А. А., Станиславский А. А., Бовкун В. П., Жук И. Н., Муха Д. В. (2014)
Ольяк М. Р. - Применение спектрального и дисперсионного анализа в декаметровом диапазоне радиоволн для определения параметров солнечного ветра, Калиниченко Н. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И. (2014)
Бутузова М. С. - Физические параметры килопарсековых джетов, определяемые по их радио- и рентгеновскому излучению (2014)
Галушко В. Г. - Мобильный комплекс для частотно-углового зондирования ионосферы, Кащеев А. С., Кащеев С. Б., Пикулик И. И., Ямпольский Ю. М. (2014)
Бару Н. А. - Методика оценки критической частоты слоя F2 по разности собственных частот ионосферных альфвеновских резонансов, Колосков А. В., Ямпольский Ю. М., Пашинин А. Ю. (2014)
Пушин В. Ф. - Спектральный анализ биений опорного сигнала и отраженного от ионосферы ВЧ сигнала, Черногор Л. Ф. (2014)
Домнин И. Ф. - Ионосферные эффекты геокосмической бури 13–14 ноября 2012 г., Емельянов Л. Я., Кацко С. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Королев А. М. - Гетероструктурные полевые транзисторы как активные элементы приемных устройств для особо жестких условий эксплуатации (2014)
Купченко Л. Ф. - Акустооптические анализаторы спектрального состава излучения оптического и радиотехнического диапазонов на основе брэгговских резонансов высших порядков, Рыбьяк А. С., Ефимова О. В. (2014)
Дідух Я. П. - Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму, Четвертних І. С. (2015)
Онищенко В. А. - Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах, Андрієнко Т. Л. (2015)
Сосновська С. В. - Cтатева структура популяцій Carex pauciflora і C. dioica (Cyperaceae) в Україні (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Utricularia intermedia (Lentibulariaceae ) – новий вид для флори Закарпаття (2015)
Мельник В. І. - Primula vulgaris (Primulaceae) – новий вид флори Київського Полісся, Несін Ю. Д., Шиндер О. І. (2015)
Кондратюк С. Я. - Agonimia blumii sp. nov. (Verrucariales, Lichen-Forming Ascomycota) – новий вид зі Східної Азії (2015)
Бойко С. М. - Генетична різноманітність популяцій Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на півночі Донецької області (2015)
Сирчін С. О. - Оцінка антиоксидантної активності деяких дикорослих макроміцетів, Гродзинська Г. А. (2015)
Веденичова Н. П. - Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae), Васюк В. А., Косаківська І. В. (2015)
Пасайлюк М. В. - Сесквітерпенові лактони деяких макроміцетів (2015)
Барсукевич Л. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність) (2015)
Корнієнко О. М. - Міжнародна наукова конференція "Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття", Перегрим О. М. (2015)
Карпюк Т. С. - Захист природи в Європі. Міжнародна наукова конференція "Малий Сідней: охорона природи в Європі" (2015)
Красиленко Ю. - Міжнародний День рослин в Україні (2015)
Кондратюк С. Я. - Девід Джон Галловей (07.05.1942–07.12.2014) (2015)
Кондратюк С.Я. - Навроцька Ірина Леонідівна (12.06.1946–24.12.2014) (2015)
Шевера М. В. - Пам’яті професора Ондраша Терпо (1925–2015), Протопопова В. В., Бурда Р. І., Тохтарь В. К. (2015)
Мосякін С. Л. - Світлій пам’яті Любові Іванівни Крицької (19.01.1941–15.04.2015), Протопопова В. В., Ільїнська А. П., Федорончук М. М., Шевера М. В., Шиян Н. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сокур О. В. - Активность протеасом в клетках поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите, Тимошенко М. А., Коваль Т. В., Богун Л. И. (2015)
Спиридонов В. Г. - Конструювання імуноферментного діагностикуму для виявлення гліфосат-резистентної генетично-модифікованої сої, Хоменко Я. В., Іщенко В. Д., Гончаренко В. С., Шимко Н. М., Рибальченко Д. Ю. (2015)
Сливчук Ю. І. - Вплив фізико-хімічних факторів на збереження активності хгл впродовж тривалого зберігання в розчиненому вигляді, Матюха І. О., Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Брода Н. І. (2015)
Кобеньок Г. В. - Дослідження особливостей впливу фізико-хімічних властивостей побутових хімічних миючих засобів на динаміку популяції Blattella Germanica (L. ) в місті Києві, Полковенко О. В. (2015)
Бурлака Н. И. - Механизмы почечного функционального резерва в течении суток после нагрузки хлоридом аммония (2015)
Буняк В. І. - Представники родини Gentianaceae L. у флорі вододільного хребта українських карпат, Гнєзділова В. І. (2015)
Гайда Г. З. - Визначення L-аргініну у крові щурів ензиматичним методом, Стасюк Н. Є., Сибірна Н. О., Гончар М. В. (2015)
Доценко О. И. - Активность системы глутатиона крови мышей, находящихся в условиях вибрационного стресса (2015)
Міщенко С. В. - Зміна анатомічної будови лубу Cannabis Sativa L. під впливом інбридингу, Кмець І. Л., Лайко І. М. (2015)
Мисник О. Ф. - Особливості характеру зв’язку щитовидної залози, гемостазу і пероксидного окислення ліпідів (2015)
Кошкалда І. В. - Концептуальні аспекти економічного регулювання земельних відносин в Україні (2014)
Пріб К. А. - Прийняття і реалізація рішень в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством (2014)
Корженівська Н. Л. - Економічні основи формування й функціонування ринку зерна в умовах глобалізації світогосподарських зв`язків України (2014)
Лучик В. Є. - Науковий інструментарій реалізації політики регіонального розвитку, Лучик С. Д. (2014)
Меджибовська Н. С. - Фактори впровадження ІКТ на промислових підприємствах (2014)
Пилипів Н. І. - Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства, Пилипів М. І. (2014)
Кантаєва О. В. - Проблеми збереження та підвищення економічної безпеки підприємств та її складових у сучасних умовах господарювання (2014)
Антонюк Д. А. - Стимулювання малого підприємництва на основі використання інструментів бюджетного фінансування виставково-конгресної діяльності (2014)
Мацієвич Т. О. - Законодавчо-правовий механізм забезпечення природоохоронних заходів в Україні (2014)
Чушак-Голобородько А. М. - Система ефективного управління фінансовими потоками підприємства, Мокрицька М. І. (2014)
Галунець Н. І. - Євроінтеграційний аспект розвитку економіки України: переваги та недоліки, механізм адаптації, Шарапова О. О. (2014)
Михайлів Г. В. - Роль капіталізації підприємства для забезпечення активізації інноваційної діяльності (2014)
Мошак О. В. - Застосування методів економічної діагностики в управлінні підприємствами лісового господарства (2014)
Перевозова І. В. - Імплементація економіко-експертної системи в систему контролінгу підприємства (2014)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти трансакційних витрат на підприємствах, Бариляк М. В. (2014)
П’ятничук І. Д. - Системний підхід до організації бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Почтовюк А. Б. - Раціоналізація діяльності роботодавця щодо реалізації місії вищої освіти (2014)
Мендела І. Я. - Формування товарних стратегій підприємств (2014)
Мельник Н. Б. - Сучасна парадигма соціально-економічного управління підприємством (2014)
Вербовська Л. С. - Інтелектуальна власність як об’єкт управління на підприємствах області, Василишина Н. Є., Берлоус М. В. (2014)
Станьковська І. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону: взаємоузгодження стратегічних альтернатив (2014)
Рудковський О. В. - Оцінювання загроз і небезпек корпоративної безпеки (2014)
Крисанов Д. Ф. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення продовольчого комплексу України, Варченко О. М. (2014)
Михайленко С. В. - Методологічні аспекти планування бюджетних видатків на фінансування соціальних програм (2014)
Холявко Н. І. - Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України (2014)
Ємець О. І. - Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки (2014)
Лисенко О. А. - Україна в СОТ: аналіз інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2014)
Лотоцька М. Р. - Гравітаційна модель просторового розподілу комерційного обсягу ринку (2014)
Носирєв О. О. - Регіональна економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки (2014)
Балджи М. Д. - Економічна роль банків у системі регіонального розвитку (2014)
Коваленко В. В. - Системні особливості фінансового посередництва та його вплив на розвиток фінансового ринку (2014)
Білий М. М. - Фінансування програм забезпечення житлом: стан і перспективи (2014)
Гарбар Ж. В. - Розвиток фінансових ринків у країнах з трансформаційною економікою (2014)
Інформація про авторів (2014)
Титул, содержание (2014)
Vasylieva I. Y. - Decameter pulsar/transient survey of northen sky. First results, Zakharenko V. V., Konovalenko A. A., Zarka P., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Skoryk A. O. (2014)
Беспалова А. В. - Супутникові дослідження іоносферних проявів поширення акустико-гравітаційних хвиль, Федоренко А. К. (2014)
Брюховецкий А. С. - Об учете сферичности волновых фазовых фронтов в теории рассеяния волн турбулентной атмосферой (2014)
Грибовский А. В. - Преобразование поляризации гауссова волнового пучка при незеркальном отражении от двухэлементной двумерно-периодической решетки из закороченных волноводов прямоугольного сечения, Елисеев О. А. (2014)
Ерин С. Н. - Диаграммообразующий модуль для секции антенной решетки радиотелескопа ГУРТ декаметрового и метрового диапазонов волн, Токарский П. Л., Гридин А. А., Бубнов И. Н., Коноваленко А. А., Фалькович И. С., Резник А. П. (2014)
Кузьмичев И. К. - Открытый резонатор с отрезком прямоугольного волновода (2014)
Мосьпан Л. П. - Спектральный подход к оценке резонансов отражения в прямоугольной волноводной секции с прямоугольным штырем (2014)
Ваврив Д. М. - Гистерезис торов, Немец А. Ю. (2014)
Васильев А. Ю. - Многофункциональный цифровой приемник-спектрометр, Кузин А. И., Кравцов А. А., Булах Е. В., Виноградов В. В., Ваврив Д. М. (2014)
Титул, содержание (2014)
Антонов А. В. - Декаметровые всплески IV типа, файбер-всплески и всплески III типа над группой активных областей Cолнца, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Доровский В. В., Рукер Х. О., Закарашвили Т., Станиславский А. А., Коваль А. А. (2014)
Цветкова В. С. - Измерение временных запаздываний в гравитационно линзированных квазарах при наличии микролинзирований, Шульга В. М., Бердина Л. А. (2014)
Корниенко Ю. В. - Определение интенсивности точечного источника, наблюдаемого на фоне протяженного источника, Скуратовский С. И. (2014)
Колосков А. В. - Сеть интернет-управляемых ВЧ приемников для ионосферных исследований, Ямпольский Ю. М., Зализовский А. В., Галушко В. Г., Кащеев А. С., Ла Хоз С., Брекке А., Белей В. С., Ритвелд М. Т. (2014)
Домнин И. Ф. - Ионосферная буря 13–14 ноября 2012 г.: результаты расчетов тепловых и динамических эффектов, Кацко С. В., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2014)
Калиберда М. Е. - Дифракция H-поляризованной электромагнитной волны на многоэлементной плоской полубесконечной решетке, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2014)
Куценко А. С. - Возбуждение атомов цинка в ридберговские 4snf состояния, Погребняк Н. Л., Дюбко С. Ф. (2014)
Алексеев Е. А. - Высокоточный радиоспектрометр с субдоплеровским спектральным разрешением, Илюшин В. В., Мещеряков А. А. (2014)
Volkov V. V. - High sensitivity 0.5 to 19.5 GHz receiver with 1.1-GHz instantaneous bandwidth, Vavriv D. M., Bulakh E. V., Kravtsov A. A. (2014)
Содержание тома 19 за 2014 г. (2014)
Алфавитный указатель тома 19 за 2014 г. (2014)
Письменний І. В. - Громадянський діалог як форма взаємодії між владою та суспільством, Липовська Н. А. (2015)
Найдюк С. В. - Сутність процесу прийняття управлінських рішень у державному управлінні (2015)
Світлична А. В. - Адміністративно-територіальна реформа: досвід Польщі та напрацювання в Україні, Джос Д. С. (2015)
Квітка С. А. - Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні, Соколовська О. О. (2015)
Борисенко О. П. - Компаративний аналіз моделей координації діяльності прикордонних контролюючих відомств у провідних країнах світу та в Україні, Боркут О. В. (2015)
Лис А. Б. - Світовий досвід надання послуг населенню державними і самоврядними органами влади (2015)
Харламова Ю. Є. - Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об’єкт державного управління (2015)
Бегей І. П. - Використання досвіду Польщі для визначення особливостей реформування державного управління на районному та регіональному рівнях (2015)
Безуглий Д. Г. - Проектний підхід в управлінні розвитком та співробітництвом укрупнених територіальних громад, Шаров Ю. П. (2015)
Єдинак Я. Б. - Визначення потреби у реорганізації районних у місті рад в умовах децентралізації державної влади (на прикладі міста Дніпропетровська) (2015)
Чикаренко І. А. - Інтегрована модель системи управління інноваційним розвитком територіальних громад (2015)
VІІ науково-практична конференція "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика" (2015)
Дьяков С. О. - Обґрунтування вибору топологiї нейромережi у задачах навiгацiї рухомих об’єктiв, Ямпольський Л. С. (2013)
Дзiнько Р. I. - Система оперативного контролю виробництва з дублюючою синхронною моделлю, Лiсовиченко О. I. (2013)
Дзiнько А. М. - Логiстичний пiдхiд до диспетчеризацiї матерiальних потокiв ГВС, Ямпольський Л. С. (2013)
Игнатенко В. Н. - Новые методы несмещенного оценивания модели Гаммерштейна, Кит Г. В., Сильвестров А. Н. (2013)
Корнага Я. I. - Порiвняльнi оцiнки застосування методiв пiдвищення швидкостi пошуку та запису даних в базах даних (2013)
Мирошниченко И. В. - Математические модели геометрических характеристик поверхности протяженных объектов (2013)
Пархомей I. Р. - Моделювання умов щодо дистанцiйного створення тимчасової областi локальної електропровiдностi у неметалiчних речовин, Лагутiна Р. Я. (2013)
Шаповалова С. I. - Оптимiзацiя пошуку маршруту на топографiчних картах, Радченко Д. К. (2013)
Слюсаренко В. А. - Програмно-апаратний комплекс для синтезу мови та розпiзнавання голосових команд, Лiхоузова Т. А. (2013)
Зворыкин В. Б. - Коррекция САР скорости при наличии упругой связи двигателя с механизмом и малых коэффициентах соотношения инерционных масс, Станчиц Г. Ю. (2013)
Стешин В. В. - Iнтелектуальний агент в задачах монiторингу безпеки розподiлених комп’ютерних систем (2013)
Ткач М. М. - Оптимiзацiя управлiння запасами матерiальних ресурсiв на пiдприємствi, Кушнiренко О. В., Гуменний Д. О., Пуховський Є. С. (2013)
Васильев В. И. - Оптимизация управления сложной электромеханической системой с распределенными параметрами (2013)
Волокита А. Н. - Алгоритм гибкого масштабирования для облачных систем с ограничением на время обслуживания, Ву Дык Тхинь, Щербина А. В. (2013)
Зайко Т. А. - Iндукцiя чисельних асоцiативних правил з врахуванням iндивiдуальної значущостi ознак, Олiйник А. О., Субботiн С. О. (2013)
Зеленський К. Х. - Комп’ютерне моделювання динамiки повiтряних потокiв у циклонних камерах, Iгнатенко В. М., Бовсуновська К. С. (2013)
Гуда А. И. - Настройка адаптивно-поисковой системы идентификации применительно к хаотическим объектам, Михалев А. И. (2013)
Дзiнько А. М. - Диспетчеризацiя матерiальних потокiв з динамiчною корекцiєю шляхом оберненого розповсюдження прiоритетiв (2014)
Дзiнько Р. I. - Дiагностика втрат даних в iнформацiйнiй пiдсистемi гнучкої виробничої системи, Лiсовиченко О. I. (2014)
Гагарин А. А. - Аппроксимация тренда волнистости протяженных поверхностей по результатам вычисления параметров шероховатости, Детлинг В. С., Мирошниченко И. В., Сарибога А. В. (2014)
Гриша О. В. - Н-розширення операцiй алгебри показникiв для представлення недовизначених показникiв дiяльностi, Романченко I. О. (2014)
Кисельов В. Б. - Математичне та алгоритмiчне забезпечення автоматизованого управлiння насосною станцiєю системи водопостачання (2014)
Кисленко Ю. I. - Архiтектура природно-мовної бази знань, Сергеєв Д. С. (2014)
Корнага Я. I. - Модель монiторингу подiй розподiлених баз даних на основi сенсорiв подiй, Корнага Н. П., Максимова Є. Б. (2014)
Крилов Є. В. - Оптимiзацiя роботи веб-сервера для взаємопов’язаних процесiв, Анiкiн В. К., Шумада А. О. (2014)
Мажара О. О. - Порiвняння Treat та Rete алгоритмiв спiвставлення зi зразком (2014)
Михайленко В. В. - Математична модель напiвпровiдникового формувача розрядних iмпульсiв у високочастотнiй електротехнологiчнiй системi, Абдулаєв С. А., Ернст В. В. (2014)
Носенко К. М. - Огляд систем виявлення атак в мережевому трафiку, Пiвторак О. I., Лiхоузова Т. А. (2014)
Остапченко К. Б. - Выбор модели прогнозирования электропотребления при решении задачи оперативного суточного планирования поставок электроэнергии на оптовом рынке, Лисовиченко О. И. (2014)
Персиков В. К. - Аналiз проблем створення технологiчних роботiв вертикального перемiщення, Полiщук М. М. (2014)
Шпiт С. В. - Робастне керування з еталонним регулятором виходу, Мирнiнко Н. В., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2014)
Сiльвестров А. М. - Структурно-параметрична iдентифiкацiя статичної нелiнiйностi динамiчного об’єкта, Спiнул Л. Ю., Скринник О. М. (2014)
Стенин А. А. - Адаптивная параметрическая сплайн-идентификация линейных нестационарных систем, Мелкумян Е. Ю., Писаренко Ю. В., Солдатова М. А. (2014)
Стенин А. А. - Построение и анализ систем интернет голосования и регистрации, Пасько В. П., Губский А. Н., Каурковская М. А. (2014)
Тимошин Ю. А. - Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей, Шемсединов Т. Г., Ярченко В. П., Мороз А. И. (2014)
Ткач М. М. - Система управлiння режимом дотримання рiвноваги антропоморфним крокуючим апаратом, Гуменний Д. О. (2014)
Гвоздева И. М. - Повышение разрешающей способности систем акустического зондирования автономных подводных роботов (2014)
Гуда А. И. - Повышение качества фильтрации при поисковой идентификации нелинейных динамических систем, Михалев А. И. (2014)
Богушевський В. С. - Дослiдження системи управлiння конвертерного процесу за енергозберiгаючою технологiєю, Зубова К. М. (2014)
Iгнатенко В. М. - Математичне моделювання закручених потокiв у циклонних камерах, Зеленський К. Х., Бовсуновська К. С. (2014)
Мелкумян Е. Ю. - Определение момента завершения обучения эксперта аналитика последовательным анализом локальных оценок, Стенин С. А. (2014)
Олiйник В. В. - Комплексний пiдхiд до розв’язання задачi вибору засобiв упорядкування середовища у гнучких комп’ютерно-iнтегрованих системах (2014)
Полiщук М. М. - Розширення функцiоналу електронного бiометричного паспорта для застосування в електронному документообiгу, Пасько В. П., Погляд С. Ф. (2014)
Тимошин Ю. А. - Оптимiзацiя розподiлення навантаження на бездротову мережу в офiснiй iнфраструктурi компанiї, Рiпа А. О. (2014)
Савицький А. Й. - Дослiдження критерiального тестування хмарних обчислювальних систем, Александров С. С. (2014)
Савицький А. Й. - Дослiдження процесу розробки програмного забезпечення при використаннi паралельнопослiдовного пiдходу, Петров А. С. (2014)
Савицький А. Й. - Методиколаборативної фiльтрацiї для непрямих рейтингiв, Попович Д. В. (2014)
Шпiт С. В. - Сигнально-параметричний метод побудови робастних систем керування, Мирнiнко Н. В., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В., Єгоров Р. О. (2014)
Смолий В. Н. - Показатели эффективности управления процесса производства электронных аппаратов (2014)
Стасюк Н. П. - Застосування методу аналiзу iєрархiй при виборi iнструментальних засобiв розробки програмного забезпечення, Савицький А. Й. (2014)
Ткач М. М. - Математичне моделювання кiнематичних зв’язкiв антропоморфного крокуючого апарата, Гуменний Д. О. (2014)
Ямпольський Л. С. - Семантична узгодженiсть мультимедiйного середовища комп’ютерно-iнтегрованого комплексу засобiв дистанцiйно вiртуального навчання, Лiсовиченко О. I., Остапченко К. Б. (2014)
Гуда А. И. - Использование нечётких технологий при выборе начальных условий в задачах идентификации систем с хаотической динамикой, Михалев А. И. (2014)
Рач В. А. - Управление рисками проекта: общее и различия PMBoK 4 и PMBoK 5, Борулько Н. А. (2014)
Данченко О. Б. - Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах (2014)
Стародуб Ю. П. - Структура та методологія управління ризиками надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Гаврись А. П., Федюк Я. І. (2014)
Барская И. С. - Особенности принятия решения на этапе инициации проектов создания корпоративных информационных систем, Тесленко П. А., Денисенко В. Ю. (2014)
Рач Д. В. - Сутність та взаємообумовленість контекстної та поведінкової невизначеності при управлінні ризиками в проектах в умовах природньої невизначеності (2014)
Придатко О. В. - Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах (2014)
Катаев Д. С. - Матричное управления трудовыми ресурсами промышленных предприятий (2014)
Мазниченко В. Г. - Системно-целостное видение развития социума как творческого элемента ноосферы: макроинновации (2014)
Світлишин І. І. - Ефект функціонування підприємства: сутність і види (2014)
Федоронько Н. І. - Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат підприємства (2014)
Чимшир В. И. - Современные подходы к повышению конкурентоспособности морского порта в рамках развития морехозяйственного комплекса Придунайского региона, Чимшир А. В. (2014)
Коренєв Е. Н. - Корпоративна сталість: від функціональної до стратегічної імплементації, Бандилко О. С. (2014)
Тісунова В. М. - Процеси створення інституційного середовища для комерціалізації інноваційної діяльності в регіонах України, Рєзнік О. А. (2014)
Маматова Т. В. - Досвід використання командної роботи в е-курсі "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку – 3", Гладка О. М., Гайдабрус Б. В. (2014)
Живко З. Б. - Аналіз типових підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства (2014)
Ляшенко О. М. - Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки, Юрків Н. Я. (2014)
Россошанська О. В. - Система оцінювання стану внутрішнього середовища як фактору стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2014)
Алькема В. Г. - Територіальна організація регіональної логістичної інфраструктури, Кудренко С. О. (2014)
Альатум Мохаммад - Концептуальная модель планирования содержания мягкого проекта на основе сервисной модели (2014)
Масауд Султан - Критерий формирования портфеля проектов для малых предприятий непроизводственной сферы (2014)
Ваколюк Т. В. - Особливості проведення рольової гри з використанням зорової опори з метою формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів та слухачів (2015)
Гонтова Л. В. - Експериментальна апробація технології формування соціокультурної компетентності учнів 5-х-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Діденко О. В. - Професійне самовдосконалення як чинник фахової підготовки майбутніх офіцерів (2015)
Даниленко О. Б. - Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО (2015)
Жигірь В. І. - Інтеграція змісту педагогічної й управлінської підготовки майбутнього педагога як менеджера освіти (2015)
Каньковський І. Є. - Діагностика якості професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю, Герніченко І. І. (2015)
Керницький О. М. - Психолого-педагогічні особливості студентського віку та специфіка розвитку особистості іноземного студента (2015)
Клименко С. І. - Особливості професійної підготовки вчителів-словесників засобами української фразеології (2015)
Коваль О. Є. - Шляхи оптимізації процесу викладання військових наук курсантам вищого навчального закладу прикордонного відомства (2015)
Коваль О. Є. - Особливості дидактико-технічного забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки у ВВНЗ (2015)
Кустовська І. М. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівця (2015)
Мірошніченко В. І. - Формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників шляхом поглиблення правових знань (2015)
Нагаєв В. М. - Розвиток професійної компетентності фахівців-менеджерів в умовах технологізації навчально-творчої діяльності студентів (2015)
Плеханов А. В. - Методичні аспекти навчання приведенню в готовність до стрільби короткосвольної зброї зі скороченням часу (2015)
Синьов В. М. - Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби у ході іншомовної підготовки, Щербина О. О. (2015)
Тимофєєва О. Я. - Історія морської освіти в україні та сучасні наукові підходи до формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2015)
Тимченко І. М. - Про явище "ринковізації" у медичному та інших секторах системи вищої освіти України (2015)
Тробюк В. І. - Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з вогневої підготовки (2015)
Худзей О. О. - Метод проектів в іншомовній підготовці учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (2015)
Цвєтаєва О. В. - З досвіду оптимізації навчання іноземних мов на немовних факультетах ВНЗ (2015)
Яремчук І. А. - Реалізація проблемно-діяльнісного підходу в іншомовній професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Кошкин К. В. - Имитационное моделирование организационных систем управления проектами и программами (2014)
Луханін М. І. - Про необхідність реформування вітчизняній оборонній промисловості (системний підхід), Сіренко В. Е. (2014)
Малеева О. В. - Модели и метод оценивания качества проектной документации на начальных стадиях проекта (2014)
Дружинин Е. А. - Математическое обеспечение информационной технологии интеграции процессов при планировании проектов с учетом влияния факторов риска (2014)
Бабаев И. А. - Управление интеграцией проекта в программе развития организаций (2014)
Чернов С. К. - Реализация проектов модернизации газотранспортной системы Украины (2014)
Цюцюра С. В. - Стратегія управління проектами реінжинірингу енергоємних галузей, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2014)
Воркут Т. А. - Портфельне управління в проектно-орієнтованих організаціях на основі спільного пулу внутрішньо організаційних ресурсів (2014)
Шахов А. В. - Энтропийная модель портфельного управления проектно-ориентированной организацией (2014)
Бушуева Н. С. - Механизмы матричных технологий проактивного сбалансированного управления программами организационного развития (2014)
Латкин М. А. - Управление резервами времени и стоимости при выполнении работ проектами (2014)
Руденко С. В. - Проектно-ориентированная методология управления состоянием окружающей среды в территориальных эколого-экономических системах (2014)
Белощицкий А. А. - Методы управления информационно-продуктовыми проектами в проектно-векторном пространстве (2014)
Ванюшкин А. С. - Портфельные концепции и ограничения их применимости (2014)
Медведєва О. М. - Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати, аксіологічні та онтологічні положення (2014)
Петренко Ю. А. - Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами (2014)
Сухонос М. К. - Разработка метода модификационной изменчивости на базе дуального подхода к управлению энергоинфраструктурных проектов (2014)
Харитонов Ю. Н. - Концептуальная модель управления проектами развития морской портовой инфраструктуры (2014)
Пилипенко А. І. - Перспективи застосування методів аналітичної статистики в управлінні проектами та програмами (2014)
Ляшенко Н. Є. - Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбання об’єктів колекціонування (2014)
Матвієнко Р. М. - Компетентностні моделі в проектах підвищення якості професійної підготовки (на прикладі моделей компетентності змінних інженерів компресорних станцій) (2014)
Велігура А. В. - Оцінювання стану інформаційної безпеки підприємства (2014)
Масауд Султан - Обоснование применения портфельного управления в рамках оппортунистического похода для стратегического развития малого медицинского бизнеса (2014)
Медведєва О. М. - Бачення інноваційності як характеристики середовища проектів та програм розвитку, Кірнос М. І. (2014)
Бистров А. Г. - Система реалізація просунення сайту як організаційна інновація підприємств (2014)
Борулько Н. А. - Лингвистические особенности применения термина "непрерывность" в контексте риска и неопределенности проектной деятельности (2014)
Asare Joseph - Client service orientation as a factor of economic security banks (2014)
Anokye Anokye - Holistic vision of economic security of enterprise by means of methodological "3M Pyramid" and system model, Kwabena Ofosu (2014)
Osakwe Ikenna - Developing of a model for human resource management in international projects (2014)
Samuel Gyedu - Using information security system model as a management tool for ensuring information security organization (2014)
Щербатюк А. І. - Механізм мотивації інноваційної праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу (2014)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Фахмад - Метод определения параметров компетентности как управленческой категории для проектов высокой степени мягкости на основе функции присутствия (2014)
Umeh Uche Adaeze - Features of knowledge management activity in project oriented banks (2014)
Волков В. П. - Концептуальні засади управління нерухомістю, Коваленко Г. В. (2014)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Темпоральний зв'язок ключових показників оцінки портфелю проектів регіонального освітнього кластеру (2014)
Медведєва О. М. - Моделювання активності зацікавлених сторін в проектах на основі інтегральної когнітивної карти середовища взаємодії (2015)
Биков В. Ю. - Мобільність користувача в інтернет просторі (2015)
Стародуб Ю. П. - Використання допоміжного програмного забезпечення HEC-GeoRAS та HEC-RAS в проектах підвищення стану безпеки територій, Гаврись А. П. (2015)
Выходец Ю. С. - Метод выбора продукта проекта с использованием концепции бизнес-модели (2015)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Теоретические аспекты и практика управления инновациями в образовательной сфере (2015)
Дружинин Е. А. - Модель определения содержания и метод мониторинга качества продукта проекта создания беспилотной авиационной техники, Крицкий Д. Н. (2015)
Osakwe Ikenna - Improved approach to the project team categorization (2015)
Гайда А. Ю. - Механизмы рационального управления проектами реконструкции муниципальных систем водоснабжения, Кошкин В. К., Харитонов Ю. Н. (2015)
Asare Joseph - Multi-metric definition of knowledge economy (2015)
Шарова О. С. - Про проекти державно-приватного партнерства. Основні визначення (2015)
Chernova L. S. - Development of measures to reduce the impact of harmful and hazard factors encountered in high-technology enterprises (2015)
Луханін М. І. - Про необхідність реформування у вітчизняній оборонній промисловості (структура взаємодії елементів системи), Сіренко В. Є. (2015)
Бушуев С. Д. - Предпринимательская энергия в управлении проектами развития, Ярошенко Ю. Ф., Ярошенко Н. П. (2013)
Шаріпова О. С. - Визначення об'єктів гармонізації с позицій процесного, ситуаційного та проектного управління (2013)
Голубятников В. Т. - Оценка производственно-экономической устойчивости инвестиционно-строительного проекта в процессе его реализации (2013)
Москаленко В. В. - Концепция решения задачи координации развития предприятия, Бронин С. В., Гринченко М. А., Глебова М. В. (2013)
Чеботарьов Є. В. - Нормативно-правове забезпечення потенціалу конкурентоспроможності агропродовольчих формувань (2013)
Соломатіна Т. В. - Оцінка ефективності державного фінансування аграрного сектору України: Луганська область (2013)
Федорова О. В. - Локалізація дисфункцій елементів системи соціального менеджменту підприємства (2013)
Антонян О. А. - Класифікація заходів конкурентної розвідки у системі економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання (2013)
Бирюков О. В. - Статистика результатов тестирования с использованием заданий многократного ранжирования (на примере оценки компететности государственных служащих в области управления проектами), Зварич М. М. (2013)
Alzboon Mohammad - The Jordan’s education at the age of knowledge economics: system-historical aspect (2013)
Gladka O. M. - The Essence and peculiarities of the real estate development projects (2013)
Медведєва О. М. - Особливості формалізації суджень експертів відносно критеріальних показників проектних пропозицій при застосуванні для прийняття оціночних рішень інтроформаційних моделей на нечітких множинах, Євдокимова А. В. (2013)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця як форма реалізації людського компоненту інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Овсянко О. М. - Перспективна чисельність найбільш трудоактивного населення як основи трудового потенціалу регіону (2013)
Драч І. Є. - Розробка механізму системно-ціннісного формування портфелю наукових проектів вищого навчального закладу, Рулікова Н. С. (2013)
Шаров О. І. - Управління освітнім проектом на фазі ініціації: моделювання підготовки та прийняття рішень (2013)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Проектно-кластерне управління регіональним освітнім простором як складова реформування системи вищої освіти (2013)
Россошанська О. В. - Управління знаннями в контексті забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Погорелов Ю. С. - Понятійний апарат еволюційної теорії як інструменту опису взаємодії суб’єктів економічних відносин в контексті економічної безпеки держави, Рудніченко Є. М. (2013)
Шульженко Л. Є. - Екосесент як галузь знань безпекознавства (2013)
Труніна І. М. - Вихідні положення розроблення стратегії конкурентоспроможності підприємства (2013)
Заблодська І. В. - Системність як підґрунтя освітньої, наукової та прагматичної діяльності (2013)
Боднарюк Б. - Життя і наукова діяльність історика-візантиніста Олександра Дмітрєва (2010)
Кожолянко Г. - Історико-етнологічна наука в Чернівецькому Університеті (2010)
Пивоваров C. - Археологічні дослідження в Чернівецькому університеті (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського