Сафар'янс Є. - Трансформація австрійського нейтралітету в умовах змін європейської системи безпеки (1990-ті - початок ХХІ ст.) (2015)
Харлан Г. - Ментальна мапа Східної Європи в уяві німецької політичної еліти (1990-2014 рр.) (2015)
Боровець І. - Особливості процесу інтеграції Республіки Хорватія до Європейського Союзу (2015)
Горенко О. - Історичний світогляд і методологічні аспекти взаємозв'язку історії та політики (2015)
Троян С. - Орієнталізм і постколоніальний дискурс у контексті "постмодерністського виклику" (2015)
Залєток Н. - Суфражистська кампанія у Великій Британії (1860-ті - 1928 рр.): історіографія проблеми, Черевко О. (2015)
Білоусова Л. - Матеріали Державного архіву Одеської області про діяльність іноземних консульств у Одесі в ХІХ - на початку ХХ століть (2015)
Матяш І. - Доля "Дипломатичної історії України" французького українця Євгена Слабченка (2015)
Віднянський С. - До роздумів щодо тяглості/перервності історії України та значущості/неспроможності українського національного й державницького проектів, Іваненко О. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Зварич І. - Енергетичне майбутнє Індії (2015)
Лук’яненко Л. - Енергоефективність в сучасній економічній політиці України, Дзебих І. (2015)
Кривоус В. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+ (2015)
Бойко О. - Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні, Черненко С. (2015)
Мазур В. - Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу (2015)
Фелтиновські М. - Участь громадськості в просторовому плануванні в Польщі як елемент заснованого на фактах планування міста на прикладі Лодзі (2015)
Галушка Н. - Європейський досвід та вітчизняна практика обліку вексельних операцій, Стецюк Н. (2015)
Цвьонкала-Мались А. - Використання діаграми Чекановського в процесі класифікації за рівнем і структурою витрат, Мосьцібродська М. (2015)
Наші автори (2015)
Кравченко П. А. - Концептуалізація філософії історії у постнекласичній методології (стаття 2), Мельник А. І. (2015)
Глушко Т. П. - Філософсько-економічний зміст і соціальна продуктивність неолібералізму (2015)
Usanovа L. A. - The problem of identity in the conditions of informational space, Usanov I. V. (2015)
Олексенко Р. І. - Портрет підприємця новітньої формації в сучасних соціокультурних умовах (2015)
Косенко В. Д. - Феномен інтелігентності: проблеми філософської інтерпретації (2015)
Кравченко А. П. - Соціалістична і буржуазна революції: марксизм і сьогодення (сучасна історична ретроспектива), Москаленко С. М. (2015)
Войнаровська Л. І. - Аксіологічні виміри людини в умовах глобальних трансформацій соціуму (2015)
Мозгова Т. А. - Ціннісно-смисловий контекст людської буттєвості в моделі японської культури (2015)
Кравченко Д. М. - Особистісна ідентичність: інтерпретація соціокультурних маркерів (2015)
Лещенко А. М. - "Художня рецепція" як механізм сприйняття творів християнського сакрального мистецтва (2015)
Скалацька О. В. - Філософські підґрунтя аналізу просторовості моди (2015)
Ісаєнко М. М. - Християнські державотворчі теорії в сучасному філософсько-правовому дискурсі: джерела, соціально-історичний контекст, перспективи (2015)
Blokha Ya. Ye. - Religion as a leading spiritual value orientation in V. G. Korolenko’s creative heritages (2015)
Богомолець О. В. - Преподобні Зосима та Саватій як покровителі бджільництва (2015)
Комаха Л. Г. - Трансформація методологічних образів науки в логічних доказах постпозитивізму (2015)
Троїцька О. М. - Філософські аспекти діалогізації освіти: контекстуальний вимір становлення культурного простору (2015)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2015)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2015)
Титул, зміст (2015)
Водзінська О. І. - Дослідження показників якості костюмних тканин для виготовлення швейних виробів класу люкс, Євтушик О. В. (2015)
Датуашвили М. В. - Влияние положения исходных осей развертывания слоев на эксплуатационные свойства многослойной тканевой оболочки, Долидзе Н. А., Угрехелидзе И. И. (2015)
Стаценко О. В. - Аналіз енергетичних показників асинхронного електроприводу з використанням програмного середовища MATLAB (2015)
Росінська Г. П. - Модель асинхронного двигуна (2015)
Стаценко Д. В. - Дослідження динамічних режимів двигуна постійного струму у побутовій техніці , Злотенко Б. М. (2015)
Резанова В. Г. - Програмне забезпечення для розв’язання трансцендентних рівнянь методом хорд (2015)
Боброва С. Ю. - Розробка анімованих зображень процесу петлетворення основов’язаного трикотажу, Галавська Л. Є., Бахмач Д. А. (2015)
Баранова Т. М. - Пропорції фігури людини в процесі розробки колекцій одягу, Пашковська О. В. (2015)
Кокоріна Г. В. - Ретроспективний огляд етнічної тематики у творчості українських дизайнерів одягу (2015)
Вишневська О. В. - Методологія викладання комп’ютерних технологій для студентів спеціалізації "Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів", Сафронова О. О. (2015)
Євсейцева О. С. - Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності, Писанець К. К., Вознюк Л. О. (2015)
Яренко А. В. - Аналіз зміни вподобань споживачів комп’ютерної техніки на українському ринку, Писанець К. К., Гриппа І. К. (2015)
Яренко А. В. - Маркетингове дослідження реклами на ринку кондитерських виробів України, Писанець К. К., Рамола М. К.-П. (2015)
Писанець К. К. - Маркетингові методи розвитку бренду футбольного клубу в Україні, Мовчан О. В., Печерських Л. К. (2015)
Борисенко О. С. - Оптимізація структури банківської системи України, Дербіна І. В., Дербін І. І. (2015)
Добробог Г. В. - Важливість цінової політики в сучасній економіці, Євсейцева О. С. (2015)
Квіта Г. М. - Тенденції розвитку торгівлі цінними паперами на фондових біржах, Писанець К. К., Бігма Д. С. (2015)
Кравець О. О. - Особливості національного брендингу, Євсейцева О. С., Писанець К. К. (2015)
Яренко А. В. - Специфіка розвитку бренду в Україні, Писанець К. К., Оркуша Ю. В. (2015)
Зупанець І. А. - Належна фармацевтична практика: імплементація протоколів провізора / фармацевта у післядипломну освіту спеціалістів фармації, Пімінов О. Ф., Зайченко Г. В., Бездітко Н. В., Ліщишина О. М., Шилкіна О. О. (2015)
Zupanets I. A. - Gender differences in antiplatelet therapy of isсhaemic heart disease, Zaprovalna O. Ye., Grintsov Ie. F., Otrishko I. A. (2015)
Оклей Д. В. - Клінічна ефективність тромболітичної терапії у хворих з гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок (2015)
Панфілова Г. Л. - Результати клініко-економічного аналізу споживання лікарських препаратів хворими на гострий лімфоїдний та мієлоїдний лейкоз в Україні, Цурікова О. В., Доровський О. В., Корж Ю. В. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2015)
Maloshtan L. M. - The study of the action of the thick extract from the leaves of Corylus avellana on the vascular tissue permeability, Kalenichenko G. S., Dorovskyy O. V. (2015)
Kovalenko Ye. M. - A comparative study of the analgesic and antipyretic effect of the interleukin-1 receptors recombinant antagonist (2015)
Попов О. С. - Експериментальне дослідження протизапальних властивостей препарату "Диклокор", Шебеко С. К., Шевченко О. І., Шаламай А. С. (2015)
Зупанець І. А. - Морфологічне дослідження антиальтеративних властивостей препарату "Диклокор" за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту у щурів, Шебеко С. К., Рускін О. С. (2015)
Дейко Р. Д. - Корекція церебрального та системного кровообігу щурів із моделлю церебральної ішемії-реперфузії новими нейропептидами, похідними ланки АКТГ15-18, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Ходаківський О. А., Іванцик Л. Б. (2015)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки антиоксидантної системи та перекисного окиснення ліпідів у щурів, Дроговоз С. М., Позднякова А. Ю., Захарко Н. В. (2015)
Очеретнюк А. О. - Вплив гіперосмолярного колоїдного розчину HAES-LX 5% на динаміку змін рівня ендогенної інтоксикації та запалення в організмі щурів у гострому періоді опікової хвороби (2015)
Задорожный Г. В. - Ценностные основания формирования национальных хозяйственных стратегий: о методологии прорыва в посткризисный мир (2012)
Балюк О. О. - Теорія Честера Ірвінга Барнарда та державно-приватне партнерство (2012)
Ключко В. Г. - Сталий розвиток як концепція суспільного прогресу (2012)
Мирясов Ю. А. - Позиционное благо: общая характеристика и основные признаки (2012)
Пайманова В. А. - Категория "институциональный дизайн" и ее применение для исследования транзитивной экономики (2012)
Савицька Н. Л. - Принцип суб’єктності у світлі діяльнісно-господарського підходу (2012)
Соболев В. М. - Дискомплементарность институциональных оснований экономики знаний в странах с переходной экономикой, Голик Д. А. (2012)
Сомова В. В. - Податкове навантаження на заробітну плату населення як фактор тінізації економіки (2012)
Булаенко Л. И. - "Ресурсный" и "затратный" способы измерения экономической эффективности производства и проблема ее однозначной оценки (2012)
Назарова О. Ю. - Середня тривалість очікуваного життя при народженні як індикатор демографічного стану країни (2012)
Nazyrova К. - Economic and political issues raised by alternative energies, Ober M. (2012)
Парфенова И. И. - Концептуальные основы управления социально-экономической эффективностью подсистем здравоохранения (2012)
Родченко В. Б. - Анализ экономико-правового статуса города в украине, Серёгина Д. А. (2012)
Акулова Г. В. - Податкова поведінка економічних агентів: аналіз на основі мультиагентного підходу (2012)
Дячек В. В. - Зовнішня торгівля послугами підприємствами України: статистичний огляд та можливі шляхи розвитку (2012)
Зобенко Н. Г. - Экономические противоречия в продовольственной сфере Украины в рамках ВТО (2012)
Кудирко Л. П. - Сучасні тенденції трансформації корпоративних структур в умовах глобальних викликів, Лазаренко А. А. (2012)
Пихтіна М. С. - Розвиток відносин БРІКС та ЄС: сучасний стан, тенденції та перспективи (2012)
Коломієць Г. М. - Глобальна господарська система: нові загрози та можливості, Дідорчук І. Л. (2012)
Тітул (2014)
Атрошенко Г. І. - Поетика казок Всеволода Нестайка: мовностилістичний аспект, Негрій І. І. (2014)
Бронських С. В. - Змістові комплекси євангельських мотивів в романах "Майстер і Маргарита" М. Булгакова та "Плаха" Ч. Айтматова (2014)
Волошко А. В. - Религиозное мировоззрение В. А. Жуковского в прижизненной критике и дореволюционном литературоведении (2014)
Галаган Я. В. - Цветовая палитра в поэзии М. Д. Рахлиной (2014)
Гармаш Л. В. - Мотив тоски в романах Ф. К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) (2014)
Гетман Ю. С. - Пьеса Д. В. Аверкиева "Мамаево побоище. Летописное сказание. (Картины русской жизни XIV века)": сюжет, композиция, жанровая специфика (2014)
Гетманец И. О. - Некоторые особенности изображения человека в "Педагогической поэме" А. С. Макаренко (2014)
Горішна Л. В. - Анімалістичні хaрaктери в індивідуaльній aвтoрській міфoлoгії Р. Кіплінгa (2014)
Горячева Т. В. - Образы леса и растений в творчестве Л. Семенова (2014)
Дубинина Л. А. - Поэтика новеллы В. Я. Брюсова "За себя или за другую?": мотивы, интертекст, жанр (2014)
Зана Л. Ю. - До питання про вияв міфічного і міфологічного у художньому творі (2014)
Землянська А. В. - Семантика небесного простору в поезії Володимира Родіонова, Стрілець О. В. (2014)
Зуєнко М. О. - Міфологічний фактор в бароковій драматургії Дж. Форда (2014)
Ильиницкая О. П. - Хемингуэй и его герой Ник Адамс в поисках "точек опоры", Журенко М. Н. (2014)
Коврига Ю. В. - Лексические средства номинации пространства смерти в романе Л. Улицкой "Казус Кукоцкого" (2014)
Нагачевська О. О. - Творчість Ф. М. Достоєвського у художній рефлексії письменників США ХХ ст. (2014)
Петухова Е. И. - Библейские мотивы в романе Г. Л. Олди и А. Валентинова "Крепость души моей" (2014)
Романова І. В. - Герой у протистоянні зі світом (на матеріалі роману І. Багряного "Тигролови") (2014)
Сергеева И. С. - Роман "Остаться в живых" ("Loup") Николя Ванье в аспекте межкультурной коммуникации (2014)
Смушак Т. В. - Мотив самотності у автобіографічній оповіді Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі повісті "Без коріння" та роману "Вино самотності") (2014)
Хинкиладзе Е. В. - О своеобразии повествовательной утопии 1920-х гг. (2014)
Чимирис Ю. В. - Литературно-критические позиции А. С. Суворина сквозь призму его "Дневника" (2014)
Яцків Н. Я. - Крах ілюзії або деградація духовних цінностей церкви та релігії у романістиці братів Ґонкурів (2014)
Антошкина Л. И. - Прогнозы глобальной конкуренции в мировой экономике (часть ІІ), Сологуб Е. П. (2015)
Гонта О. І. - Складові механізму формування конкурентних переваг національного туристично­рекреаційного комплексу, Андрєєва Г. П. (2015)
Горяча О. Л. - Сучасний аналіз інноваційної сфери України та шляхи її активізації, Сільченко І. А. (2015)
Костроміна К. О. - Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України, Курова Т. Г. (2015)
Ушенко Н. В. - Антикризова парадигма використання потенціалу сучасного туризму (2015)
Чепеленко Р. В. - Тенденції розвитку аграрного ринку при державному регулюванні (2015)
Вареник О. Ф. - Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства на основі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами, Марченко В. М. (2015)
Міхов Л. І. - Сутність та зміст корпоративної культури (2015)
Пелішенко В. П. - Теоретико-­методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно-­курортних підприємств (2015)
Скворцова О. В. - Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності (2015)
Угоднікова О. І. - Перспективи розвитку конкурентоспроможності на ринку туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів (2015)
Фролова В. Ю. - Ефективність використання аутсорсингу бізнес­процесів на підприємстві, Фролова Г. І. (2015)
Горпинич О. В. - Самоорганізація та самоуправління в агропромислових регіональних кластерах (2015)
Клименко А. А. - Світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку (2015)
Рюміна Є. Л. - Розвиток інноваційно­інвестиційної діяльності в туристичній сфері приморських територій (2015)
Білецький О. В. - Оцінка впливу освітньої компоненти людського капіталу на економічний розвиток держави (2015)
Дороніна О. А. - Методологічно­функціональна спрямованість антикризової кадрової політики (2015)
Комарова І. В. - Державне фінансування вищої освіти в Україні у контексті світових тенденцій, Комаров П. Г. (2015)
Колесник Н. В. - Особливості організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2015)
Морозов А. А. - Военная роботика: обзор, проблемы, возможные решения, Сапатый П. С. (2015)
Яковлев М. Ф. - Розв’язування задач з початковими умовами для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерному комп’ютері з графічними прискорювачами Інпарком, Герасимова Т. О., Бруснікін В. М. (2015)
Яковлев Ю. С. - Применение ПЛИС для схемной реализации модулей программы распределения приложений для PIM-системы, Елисеева Е. В. (2015)
Альперт С. І. - Методи селекції інформативних зональних зображень при класифікації гіперспектральних супутникових зображень (2015)
Lytvynov V. V. - Competence model as a tool for estimation of state of IT-companies in university’s Business centre, Saveliev M. V., Skiter I. S., Trunova O. V. (2015)
Грибков С. В. - Задача планування виконання договорів та підходи до її ефективного вирішення, Литвинов В. А., Олійник Г. В. (2015)
Радованович М. - Встановлення функціональної залежності між виникненням лісових пожеж і характеристиками сонячної активності на основі Data Mining, Виклюк Я. І., Леко Т. Б. (2015)
Майстренко С. Я. - Пространственно-временные геоданные, их представление и обработка в задачах планово-картографического сопровождения лесоустройства (2015)
Вавіленкова А. І. - Порівняльний аналіз речень природної мови за змістом (2015)
Горбань И. И. - Статистическая устойчивость низкочастотных и полосовых шумов (2015)
Додонов А. Г. - Сценарный подход к моделированию функциональных задач на компьютерном моделирующем комплексе, Путятин В. Г., Куценко С. А., Юрасов А. А. (2015)
Казимир В. В. - Метод формалізованого опису бізнес-процесів управляючих Web-порталів, Харченко М. В. (2015)
Мыснык Б. В. - Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли, Снитюк В. Е. (2015)
Радченко С. Г. - Эффективный метод оптимизации сложных систем и процессов (2015)
Костановський В. В. - Математичні моделі прогнозування показників безвідмовності та довговічності електрорадіовиробів на основі статистичних даних про відмови, Козачук О. Д. (2015)
Кряжич О. А. - Обеспечение жизнеспособности информации во времени при ее обработке в СППР (2015)
Фадєєва І. Г. - Концептуальний підхід до розвитку систем інтелектуальної підтримки процесів прийняття рішень у системі контролінгу бізнес-сегменту економіки upstream (2015)
Ящишина І. В. - Трансформування функцій суб'єктів інноваційного процесу (2015)
Грищенко І. М. - Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку внз України в контексті забезпечення конкурентоспроможності, Тарасенко І. О., Нефедова Т. М. (2015)
Цимбаленко Я. Ю. - Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки (2015)
Клиновий Д. В. - Управління природокористуванням в умовах децентралізації влади: міжнародний досвід та національна стратегія розвитку, Мельник О. В. (2015)
Майорова Т. В. - Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної діяльності (2015)
Карачина Н. П. - Формування передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування, Вітюк А. В. (2015)
Роменська К. М. - Підвищення ефективності діяльності малого підприємства на основі методу аналізу ієрархій (2015)
Сіташ Т. Д. - Управління бюджетним дефіцитом (2015)
Хлістунова Н. В. - Особливості обчислення параметрів стратегічної гнучкості підприємств побутового обслуговування (2015)
Чуріканова О. Ю. - Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики єс (2015)
Олексин А. Г. - Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки, Лисенко Ж. П. (2015)
Касперович Ю. В. - Податковий компроміс як елемент податкової реформи в Україні (2015)
Золотарьова О. В. - Модифікація депозитної політики комерційних банків України, Півняк Ю. В., Гурбич О. В. (2015)
Швець В. Я. - Аналіз моделей ринку праці: теоретичне та практичне значення, Єфремова Н. Ф., Галаганов В. О. (2015)
Ведернікова С. В. - Удосконалення кредитних відносин між банками та підприємствами (2015)
Наумова Л. М. - Механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств херсонської області (2015)
Юрик Я. І. - Аналіз динаміки та масштабів безробіття в донецькій та луганській областях (2015)
Крупа В. Р. - Ділова активність сільських домогосподарств у макроекономічному вимірі (2015)
Бояринова К. О. - Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій, Омельченко А. І. (2015)
Бабина О. Є. - Тенденції і проблеми ринку суднобудування і судноремонту в Україні, Пічка А. М. (2015)
Сагайдак М. П. - Еволюція теорії внутрішнього маркетингу (2015)
Базавлук А. В. - Зарубіжний досвід корпоративних трансформацій на залізницях та використання його при розробці стратегії державної фінансової політики на залізничному транспорті України (2015)
Білецька Н. В. - Резерви і механізми підвищення ефективності агропромислового комплексу України (2015)
Мілько І. В. - Концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств, Швець К. М., Катрич Д. О. (2015)
Бондар Ю. В. - Вдосконалення системи обліку податкових витрат (2015)
Горак О. В. - Безпека економічного розвитку підприємств: удосконалення сутності, чинники і критерії (2015)
Курбатова T. O. - Система торгівлі зеленими сертифікатами: перспективи для України (2015)
Скібіна Т. І. - Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку когенераційного виробництва енергії в Україні (2015)
Маринчук С. Г. - Структурні моделі механізмів податкової оптимізації за участю офшорів та оншорів (2015)
Тимченко І. П. - Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи (2015)
Товмасян В. Р. - Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні (2015)
Гудманян А. - Образна палітра жанру літератури жахів: проблеми перекладу (2015)
Гудманян А. - Концепт смерть у жанрі літератури жахів: специфіка відтворення мовної об’єктивації, Раті А. (2015)
Желуденко М. - Основні аспекти вивчення німецької мови як другої після англійської, Сабітова А. (2015)
Ковтун О. - Особливості перекладу авіаційної науково-технічної літератури, Журавель Т. (2015)
Линтвар О. - Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту як предмет наукового дослідження (2015)
Любімова С. - Стереотип в теорії референції Хіларі Патнем (2015)
Поберезька Г. - Редагування медичних періодичних видань: композиційні та мовно-стилістичні особливості, Порхун О. (2015)
Татьянченко Н. - Зміст і форма інформаційно-реченнєвого висловлювання (2015)
Чеснокова Чеснокова - Реакція читача на поетичний текст в оригіналі та перекладі: методологічне підґрунтя, Р. Р. (2015)
Василишин І. - Історіософські та екзистенційні мотиви в поемі М. Ситника "Вигнанець" (2015)
Закалюжний Л. - Новітня театрознавча парадигма та родо-жанрові трансформації в сучасній драматургії ("In-Year-Face_Theatre", "Pokolenie Porno", "Новая драма") (2015)
Куницька І. - Жанрова своєрідність інтелектуального роману (на матеріалі роману Т. Манна "Зачарована гора") (2015)
Маркелова С. - Драматургія абсурду: особливості жанру (2015)
Матушек О. - Образ Богородиці в українській літературі другої половини XVII століття (2015)
Тимченко А. - Образ матері в книзі Олександри Ковальової "Обрії" (2015)
Тьопенко Ю. - Міжкультурний діалог як чинник рецепції української літератури у Великій Британії й в англомовному світі (2015)
Шостак О. - Кохання як імперський захват (на прикладі романів Н. Скотта Момадея "Дім, створений із світанку" та "Трьохденний шлях" Джозефа Бойдена) (2015)
Міщинська І. - Критичний аналіз дискурсу матеріалів преси (2015)
Сізова К. - Титульний комплекс у літературі доби модернізму: змістові та формальні особливості (2015)
Шелякіна А. - Інтеракційна модель комунікації та її реалізація в педагогічному дискурсі (2015)
Грабинський І. М. - Потенціал розвитку торгівлі послугами України з ЄС після підписання угоди про асоціацію з ЄС, Міхель Р. В. (2015)
Гоблик В. В. - Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу (2015)
Семак Б. Б. - Проблеми формування ринку медичного нанотекстилю в Україні (2015)
Чернюк Л. Г. - Концептуальні засади трансформації та системної організації соціальної інфраструктури, Пепа Т. В. (2015)
Дракохруст Т. В. - Модернізація інституційної бази регіональної структурної політики (2015)
Кудлаєнко С. В. - Адаптована cистема управління підприємства в умовах кризи (2015)
Сабецька Т. І. - Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства (2015)
Грищенко А. І. - Освітнє кредитування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні (2015)
Босовська М. В. - Концепція інтеграційного розвитку туристичних підприємств (2015)
Вовк С. М. - Взаємовідношення держави з малим та середнім бізнесом в охороні здоров'я країни (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна оцінка рекультивованих земель (2015)
Паршин Ю. І. - Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства (2015)
Літвінов О. С. - Відтворення нематеріальних ресурсів підприємства: сутність та види (2015)
Руда О. Л. - Державний борг України на сучасному етапі розвитку (2015)
Ільчук П. Г. - Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств (2015)
Махначова Н. М. - Реформування муніципальної публічної влади в Україні: концептуальний підхід (2015)
Лобов С. П. - Теоретичні основи оцінки рівня економічного ризику (2015)
Нехайчук Д. В. - Дослідження механізмів державного регулювання економічного розвитку та його складових (2015)
Каламбет С. В. - Систематизація теоретичних підходів до визначення сутності фінансового планування на підприємстві та особливостей його реалізації, Микитюк Ю. С. (2015)
Паєнтко Т. В. - Необхідність та напрями фінансового регулювання цін на лікарські засоби, Марчук В. Г. (2015)
Корнійко Я. Р. - Антикризове управління на підприємствах водного транспорту, Валявська Н. О. (2015)
Гончарова О. М. - Оцінка синергетичного ефекту в угодах m&a, Нікітнік О. Ю. (2015)
Євтушенко О. В. - Особливості формування сервісної економіки (2015)
Ніколаєнко Д. В. - Теоретичні та методичні засади оцінки міжгалузевої взаємодії виробничих комплексів (2015)
Мурадлы Арзуман Агаммед оглы - Балансовые элементы: экономическая сущность и критерии признания (2015)
Карпенко С. П. - Сутність та особливості акцизного оподаткування: світовий досвід та перспективи в Україні (2015)
Баскаков А. Ю. - Функції бюджeтнoгo мeнeджмeнту у мeхaнiзмi упрaвлiння фiнaнсoвими рeсурсaми дeржaви (2015)
Дивінець О. Л. - Методика оцінки розвитку міського електротранспорту (2015)
Королович О. О. - Оцінка рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями (2015)
Кирилюк Н. В. - Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі (2015)
Нестерова Д. С. - Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії (2015)
Барташук К. А. - Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України (2015)
Гудзь М. В. - Рецензія на монографію "Інтеграційні процеси в туризмі" (автор — Босовська М. В. ) (2015)
Дядык А. И. - Эффективные подходы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: стратегия "высокого риска" (лекция 2), Багрий А. Э., Зайцева О. Е., Хоменко М. В., Багрий Е. А., Яковенко В. Г. (2015)
Курята О. В. - Динаміка клінічного та психоемоційного стану хворих на тлі лікування хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, Кушнір Ю. С., Чвора Д. Л. (2015)
Литвиненко О. О. - Досвід флеботропної фармакотерапії хронічної венозної недостатності, Бугайцов С. Г. (2015)
Головач І. Ю. - Мікросудинні ускладнення цукрового діабету 2-го типу: необхідність інтенсивного контролю гіперглікемії, Дячек О. В. (2015)
Скоробогатый В. В. - Опыт местного применения транексамовой кислоты при ринологических операциях, Хоролец О. В. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Особливості патогенезу, діагностики та лікування печінкової енцефалопатії на фоні цирозу печінки, Манжалій Е. Г., Солонович О. С., Никула Т. Д. (2015)
Динник Н. В. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: можливості неінвазивної діагностики (2015)
Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014 (закінчення) (2015)
Мавродий В. М. - Ведение больных с хроническим пиелонефритом (лекция-отчет), Любчак А. М. (2015)
Бурчинский С. Г. - Препараты валерианы как комплексные корректоры психоэмоциональных и когнитивных расстройств в неврологии: новые возможности (2015)
Михневич Э. А. - Гипоурикемическая терапия: камень, который трудно сдвинуть с места (2015)
Проценко Г. А. - Роль хондропротектора Хондроїтин Комплекс у лікуванні остеоартрозу колінного суглоба (2015)
Григорова І. А. - Лікування больового синдрому в пацієнтів із дисфагією, Погребняк О. О. (2015)
Makarevich A. E. - Prevalence and correlates of low bone mineral density and osteoporosis during chronic obstructive pulmonary disease development in male patients (osteoporosis in COPD), Lemiashevskaia S. S. (2015)
Никула Т. Д. - Виховна робота зі студентами та молодими вченими на прикладі кафедри професора Анатолія Пелещука (2015)
Медичні події (2015)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм узагальненого методу спряжених градієнтів для проблеми власних значень з симетричними розрідженими матрицями, Чистяков О. В., Бруснікін В. М. (2015)
Додонов А. Г. - Сценарий принятия решения по организации противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения, Путятин В. Г., Куценко С. А., Князь И. В. (2015)
Sapaty S. P. - Solving social problems by distributed Human Terrain operations (2015)
Cемко В. В. - Метод побудови областей керованих станів динамічного об’єкта (2015)
Лапач С. М. - Визначення оптимальної кількості кластерів (2015)
Сеспедес Гарсия Н. В. - О контроле соблюдения конфиденциальности компьютерных систем (2015)
Демченко Р. И. - Численное исследование придонного давления и его горизонтального градиента в зоне прибоя и наката волн на берег, Дикий П. В. (2015)
Вовк О. Б. - Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти (2015)
Радченко С. Г. - Использование эвристики в планировании эксперимента и регрессионном анализе (2015)
Майстренко С. Я. - Система "ГІС-Ліспроект" як прототип геоінформаційної складової кадастрової системи (2015)
Горбань И. И. - Статистическая устойчивость случайных процессов (2015)
Liakhov O. L. - Configuration development on the platform 1C for enterprise automation, Dmytrenko T. A., Tverdokhlib A. O., Derkach T. M., Dmytrenko A. O. (2015)
Ковалець І. B. - Оперативне прогнозування метеорологічних полів для систем попередження про паводки у Карпатах, Халченков О. В., Ануліч С. М., Удовенко О. І. (2015)
Внукова Н. Н. - Экономический кластер под углом зрения соотношений стоимостного баланса и мировой глобализации, Ващенко А. Н., Перчик Е. Л. (2015)
Зацерковний В. І. - Алгоритм діагностування стану територій на квазісталих режимах по одномірних несправностях (2015)
Коваленко О. В. - Управління вибухопожежним захистом об’єктів ядерної та радіаційної небезпеки на основі мереж Петрі (2015)
Снитюк В. Е. - Штрафные функции в задаче составления расписания занятий, Сипко Е. Н. (2015)
Броварець О. О. - Математичний апарат для реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту (2015)
Висоцька В. А. - Концептуальна модель опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2015)
Федухин А. В. - К вопросу взаимосвязи величин метрик и их весов, Ярошенко В. Н., Муха Ар. А. (2015)
Костановский В. В. - Вероятностный анализ безотказности и долговечности апертур фазированных антенных решеток в процессе проектирования, Козачук О. Д. (2015)
Сукач Е. И. - Вероятностно-алгебраическое моделирование систем управления технологическими процессами производства с элементами потенциальной опасности, Жердецкий Ю. В. (2015)
Комарова Л. О. - Математична модель структурної самоорганізації mesh-мережі стандарту IEEE 802. 11 в системах моніторингу кризових ситуацій (2015)
Демидов І. В. - Дослідження імовірнісних характеристик трафіку опорно-транспортної підсистеми мережі мобільного зв’язку, Климаш М. М., Гуськов П. О., Мухамед Мехді Ель Хатрі. (2015)
Мельник С. В. - Концептуальні основи організації криптографічного захисту інформації (2015)
Толюпа С. В. - Оценка защищённости информации в автоматизированных информационных системах с помощью Общих критериев, Наконечный В. С., Якименко Ю. М. (2015)
Герасименко К. В. - Модель функціонування супутникової радіонавігаційної системи в умовах складної радіоелектронної та завадової обстановки (2015)
Шевченко Г. В. - Математична модель мережевої рівноваги та алгоритм для обчислення рівноважного рекламного бюджету і його розподілу при інтернет-рекламуванні, Мушта С. С. (2015)
Старкова О. В. - Модель оцінки функціональної стійкості локальної комп’ютерної мережі (2015)
Джума Л. Н. - Интеллектуальная обучающая система как средство повышения эффективности процессов управления воздушным движением, Неделько В. Н., Пилипёнок О. Н., Хох В. Д. (2015)
Скрипниченко А. А. - Методы автоматизированного управления сетями NGN с разнородным трафиком, Харлай Л. А., Танцюра Л. И. (2015)
Еременко A. С. - Методика расчета вероятности компрометации сообщения при использовании пересекающихся маршрутов с последовательно-параллельной или комбинированной структурой (2015)
Торошанко Я. І. - Застосування системи ключових показників ефективності для управління телекомунікаційними мережами (2015)
Баранов Г. Л. - Алгебраїзація предикативних понять для моделювання динаміки руху об’єктів водного транспорту, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2015)
Вавілов Є. В. - Модель двійкового методу деревоподібної кластеризації властивостей якості інформаційної системи (2015)
Амірханов Е. Д. - Перспективні технології інтернет телебачення, Воробйов С. О., Гардюто О. В. (2015)
Содержание (2013)
Pезолюція науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю "актуальні питання клінічної педіатрії" (14–15 березня 2013 року) (2013)
Научно-производственной компании "О. Д. Пролисок" исполняется 20 лет (2013)
Энглиш B. - Диметинден малеат в лечении зуда, обусловленного инфекцией вируса varizella zoster у детей, Бауэр K. (2013)
Hostanska K. - Cекреции интерлейкина(IL)08 и бета-дефензина 2 человека в lps- и/или IL-1β-стимулируемых эпителиальных клетках a549 дыхательных путей растительной композицией против респираторных инфекций (bno 1030), Melzer J., Amon A., Sailer R. (2013)
Henker J. - Пробиотик escherichia coli штамм nissle 1917 в сравнении с плацебо при лечении диареи продолжительностью более 4 дней у детей грудного и младшего возраста, Laass M. W., Blokhin ., Maydannik V., Bolbot Yu., Elze M., Wolff K., Schreiner S., Schulze J. (2013)
Корнева В. В. - Оптимальный выбор энтеральных препаратов железа в лечении железодефицитной анемии у детей (2013)
Пипа Л. В. - Поліморфізм гена TNF-α при локалізованих і генералізованих гнійно-септичних захворюваннях у дітей, Мургіна М. М. (2013)
Козакевич В. К. - Значення нуклеотидів у харчуванні дітей першого року життя (2013)
Старец Е. А. - факторы риска развития желтухи "грудного вскармливания", Малиновская Н. А., Мовлянова Н. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Особливості діагностики та терапії кишкових кольок, обумовлених лактазною недостатністю, у дітей грудного віку, Іовіца Т. В. (2013)
Ковальчук Т. А. - Досвід підшкірного введення препаратів імуноглобуліну у дітей із первинними імунодефіцитами (2013)
Леженко Г. О. - Mікробіологічна характеристика дихальних шляхів у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Кокоркин Д. Н. - Опыт использования комбинированного назального спрея "мералис" при лечении секреторных отитов, Желтов А. Я. (2013)
Марушко Ю. В. - Застосування симбіотика флувир® для профілактики гострих респіраторних захворювань у дітей (огляд літератури) (2013)
Токарчук Н. І. - Діагностичне значення визначення прокальцитоніну при пневмонії у дітей раннього віку, Гарлінська Ю. В., Антонець Т. І., Старинець Л. С., Савицька Т. В., Лагода В. В. (2013)
Юрочко Ф. - Cинусит у дітей: сучасні концепції (2013)
Овчаренко Л. С. - Эффективная антибиотикотерапия рекуррентных бактериальных бронхитов у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца, Ткаченко В. Ю. (2013)
Марушко Ю. В. - Bплив комбінованого препарату магнію на астенічні прояви та якість нічного сну у дітей з первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В. (2013)
Боярчук О. Р. - Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна-Барр вірусної інфекції, Банадига Н. В., Сагаль І. Р. (2013)
Летяго Г. В. - Oсобливості функціонування вегетативної нервової системи при формуванні остеоартрозу у дівчат-підлітків (2013)
Марушко Ю. В. - Pациональный выбор антигистаминного препарата в педиатрии, Полковниченко Л. Н. (2013)
Боброва В. І. - Прогнозування рецидивного перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей, Воробієнко Ю. І., Вороніна С. С., Рубан Т. В. (2013)
Мосієнко Г. П. - Oсобливості змін гіпофізарно0гонадної системи у підлітків з функціональними розладами системи травлення на тлі вегетативних дисфункцій (2013)
Боброва В. І. - Пріорітети призначення нітрофуранових препаратів при лікуванні хронічного гастродуоденіту у детей (2013)
Борщ С. К. - Диференційоване використання біоспорину для антагоністичного впливу на грампозитивні бактерії при лікуванні захворювань кишечнику (2013)
Майданник В. Г. - Kлітинна гіпоксія як механізм пошкодження нирок при хронічному пієлонефриті у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В. (2013)
Коренев Н. М. - Oсобенности функционирования почек у подростков с различными формами артериальной гипертензии и гиперурикемией, Бессонова И. . (2013)
Шипелик Т. В. - Подростковый этап становления личностной зрелости у юношей и девушек, Чуприков А. П. (2013)
Стеценко Т. І. - Хвороба Галлевордена-Шпатца. сучасний погляд на етіологію, патогенез і клініку у дітей та дорослих, Коноплянко Т. В. (2013)
Пустышка: не пустое слово (2013)
Титул, зміст (2015)
Нечипуренко О. О. - Ефективність введення в раціон курчат каротинсинтезувальних штамів Bacillus sp . 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ B-5113, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Фомина М. А. - Влажно-режимная сканирующая электронная микроскопия как инструмент исследования биогеохимических процессов образования биоминералов грибами, Подгорский В. С. (2015)
Мацелюх О. В. - Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д., Андреєва Н. О., Шепелевич В. В., Зелена П. П., Юмина Ю. М. (2015)
Matvieieva N. A. - Antimicrobial activity of extracts from ecuadorian lichens, Pasichnyk L. A., Zhytkevych N. V., Pabón Garcés Galo Jacinto, Pidgorskyi V. S. (2015)
Пирог Т. П. - Биоконверсия смеси технического глицерина и мелассы в поверхностно-активные вещества Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Кудря Н. В., Шевчук Т. А., Береговая К. А., Иутинская Г. А. (2015)
Faidiuk I. V. - Virion morphology and structural organization of polyvalent bacteriophages ТT10-27 and kеу, Boyko A. A., Muchnyk F. V., Tovkach F. I. (2015)
Ногина Т. М. - Влияние ионов кальция и железа на уровень усвоения дизельного топлива штаммами актинобактерий, Думанская Т. У., Хоменко Л. А., Кистень А. Г. (2015)
Курченко І. М. - Екологія грибів, Жданова Н. М., Антоняк Г. Л., Калинець-Мамчур З. І., Дудка І. О., Бабич Н. О., Панас Н. Є. (2015)
До 85-річчя з дня народження Р. І. Гвоздяка (2015)
Титул, зміст (2015)
Патика В. П. - Скринінг та cелекція ґрунтових мікроорганізмів за ознакою "азотфіксуюча активність", Кириченко О. В., Коць С. Я. (2015)
Вознюк С. В. - Вплив фунгіцидів та комплексного інокулянту ековітал на ризосферний мікробіоценоз, стійкість до захворювань та продуктивність сої, Титова Л. В., Ляска С. І., Іутинська Г. О. (2015)
Авдіюк К. В. - Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність α-амілаз Aspergillus flavus var. Oryzae і Bacillus subtilis, Варбанець Л. Д. (2015)
Гудзенко О. В. - Оптимізація умов культивування Penicillium tardum – продуцента α-l-рамнозидази, Варбанець Л. Д. (2015)
Чуєнко А. І. - Вплив мікроскопічних грибів на компонентний склад каучуку СКН-18, Суббота А. Г., Остапюк С. М. (2015)
Tashyrev O. B. - The effect of p-nitrochlorobenzene on homeostasis quantitative parameters of karst cave clays and ecuador soils microbial communities,  Suslova O. S.,  Rokitko P. V. (2015)
Tashyrev O. B. - Resistance of microbial communities from cuador ecosystems to representative toxic metals - CrO42-, Co2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+, Prekrasna Ie. P., Tashyreva G. O., Bielikova О. Iu. (2015)
Tashyrev O. B. - The widespread of Fe(III)-reducing bacteria in natural ecosystems of Ecuador, Govorukha V. M. (2015)
Загородняя С. Д. - Влияние докcорубицина и этопозида на процесс СД95-опосредованного апоптоза в ВЭБ-инфицированных лимфомных клетках ВL-41 и DG-75, Баранова Г. В., Нестерова Н. В. (2015)
Людмила Дмитрівна Варбанець (2015)
Титул, зміст (2015)
Пирог Т. П. - Метаболизм глюкозы у продуцента поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii IМВ В-7405, Шевчук Т. А., Береговая К. А. (2015)
Лисиця А. В. - Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину,  Мандигра Ю. М.,  Бойко О.П.,  Романішина О. О.,  Мандигра М. С. (2015)
Шоляк К. В. - Використання фумарату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 і Desulfotomaculum sp., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Верхоляк Н. С., Галушка А. А. (2015)
Патика В. П. - Вплив Azospirillum brasilense 10/1 на асоціативну азотфіксацію і внутрішньо­сортовий поліморфізм тритикале ярого, Надкернична О. В., Шаховніна О. О. (2015)
Курченко І. М. - Ріст мікроміцетів із різних еконіш на агаризованих поживних середовищах, Юр’єва О. М., Войчук С. І. (2015)
Клочко В. В. - Жирнокислотный состав Alteromonas-подобных бактерий черного моря, Авдеева Л. В. (2015)
Письменная Ю. Б. - Микобиота при изучении грибостойкости гипсокартона, Суббота А. Г., Наконечная Л. Т. (2015)
Кульбанська І. М. - Патогенна міко,- та мікрофлора ясена вичайного на поділлі україни, Гойчук А. Ф. (2015)
Вембер В. В. - Вплив β-опромінення на мікроміцети, виділені із зони радіонуклідного забруднення, Жданова Н. М. (2015)
Броварник В. В. - База данных для депозитария культур микроорганизмов, Головач Т. М. (2015)
Скляр Т. В. - Визначення складу мікрофлори репродуктивного тракту жінок із використанням тест-системи "Фемофлор-17", Крисенко О. В., Воронкова О. С., Папіашвілі М. Г., Вінніков А. І. (2015)
Леонова Н. О. - Синтез ауксинів та цитокінінів Bradyrhizobium japonicum за дії флавоноїдів (2015)
Швайка І. - – "Наша держава має всі шанси увійти до десятки світових лідерів виробництва органічної продукції"; – Виступив з доповіддю на конференції ЦЄІ у Відні; – "На часі законодавче визначення розміру максимального банку земель в одних руках" (2014)
Маринченко І. - Особливості організації збирання насіннєвих конопель, Примаков О. (2014)
Голуб Г. - Особливості конструкції модульної біогазової установки з обертовим реактором, Кухарець С., Рубан Б. (2014)
Сало В. - Напрями вдосконалення технічного забезпечення новітніх технологій прямої сівби зернових культур, Лузан Л. (2014)
Войновський В. - Порівняння механізмів та принципу роботи розкидачів мінеральних добрив, Войновська А., Коломієць І., Сліпченко О. (2014)
Вдовиченко А. - Херсонські дощувальні машини "Таврія" (2014)
Павленко С. - Закордонні технології анаеробного переробляння органічних відходів, Ляшенко О., Філоненко Ю. (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування та теоретичні розрахунки руху зернівок у кільцевому аспіраційному каналі вібровідцентрового сепаратора (2014)
Сирота В. - Нова редакція Закону України "Про стандартизацію" (2014)
Бабинець Т. - Форум вітчизняної агроінженерної науки, присвячений пам’яті академіка Леоніда Погорілого, Паніотова О. (2014)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на виставці АгроЕкспо-2014, Чорношкур В. (2014)
Ясенецький В. - Сучасна техніка на Дні поля в НімАЦ, Чорношкур В., Паніотова О. (2014)
Ясенецький В. - Техніка для фермера на XVII сільськогосподарській виставці "Фермер України-2014", Чорношкур В., Паніотова О. (2014)
Журналу "Техніка і технології АПК” – п’ять років (2014)
Заяць Т. А. - Публічно-приватне партнерство в Україні: основні обмеження та напрями розвитку, Жаховська В. Л., Дяконенко О. І. (2015)
Савченко О. Ф. - Екологічні витрати: проблеми права, обліку та оподаткування, Дацій О. І., Байда А. О., Зима Г. І. (2015)
Гнаткович О. Д. - Загальна характеристика земельної ренти у сфері сільськогосподарського підприємництва (2015)
Лабурцева О. І. - Інструментарій продовольчого рітейл-брендингу в Україні: маркетингова товарна та цінова політика (2015)
Старостенко Г. Г. - Світовий досвід та вітчизняна практика оподаткування банківської діяльності, Мацелюх Н. П., Сурженко А. В. (2015)
Амосов О. Ю. - Розробка механізму антикризового менеджменту в контексті організаційних змін, Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. (2015)
Фадєєва І. Г. - Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід, Гринюк О. І. (2015)
Кошуба Я. М. - Сільський туризм як форма підприємництва і продуктивної зайнятості населення (2015)
Павлова Г. Є. - Особливості переходу аграрного сектора національної економіки України на інноваційну основу господарювання (2015)
Скриньковський Р. М. - Система діагностики виробничої діяльності підприємства з урахуванням науково-технічного та інноваційного розвитку (2015)
Яроцька О. В. - Формування системи оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем (2015)
Бугай Н. О. - Організація, регулювання та основні проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні (2015)
Бондаренко О. С. - Розвиток фінансової науки у напрямі управління фінансовими потоками підприємств (2015)
Чеховська М. М. - Рефінансування банків в умовах трансформації економічної системи як загроза економічній безпеці України (2015)
Гурджиян К. В. - Інструменти формування лояльності споживачів туристичними операторами України (2015)
Расулова А. М. - Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України (2015)
Шарова С. В. - Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Петриків А. В. - Шляхи оптимізації місцевих запозичень у контексті зарубіжного досвіду (2015)
Цебро Я. І. - Конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу: вимоги та оцінка (2015)
Дяченко О. Г. - Інституціональні теорії як основа дослідження страхового ринку, Андрєєва О. І. (2015)
Шахно А. Ю. - Роль держави в підвищенні якості освіти та професійного навчання як фактора формування людського капіталу України, Буханець В. В., Козлова О. О. (2015)
Молодецька О. М. - Поняття та детермінанти корпоративного управління, Дикий І. А. (2015)
Стегура Е. С. - Роль та методи маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі, Рега М. Г. (2015)
Биба В. В. - Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства, Лоза Т. В. (2015)
Савчин Л. М. - Зарубіжний досвід підвищення ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2015)
Черняк Є. О. - Міжнародна трудова еміграція та "відтік мізків": економічне обгрунтування еміграції з України (2015)
Кулик Л. А. - Стратегія екологічно збалансованого ресурсозберігаючого розвитку регіону як складова соціально-економічної модернізації регіонів України (2015)
Тараненко Ю. В. - Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства (2015)
Коваль О. А. - Особливості формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Шехайтлі К. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності телевізійної компанії (2015)
Забарна Ю. В. - Вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан і перспективи продовольчої безпеки України (2015)
Господаренко Г. М. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2015)
Корхова М. М. - Вплив сорту, строку сівби та норми висіву насіння на формування площі листкової поверхні рослин пшениці озимої, Коваленко О. А., Поліщук І. С. (2015)
Овсієнко І. А. - Особливості формування урожайності зерна сорго залежно від строків сівби (2015)
Гамаюнова В. В. - Вплив добрив та регуляторів росту на врожайність і якість бульб картоплі літнього садіння на Півдні України, Іскакова О. Ш. (2015)
Цицюра Я. Г. - Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України, Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. (2015)
Подгаєцький А. А. - Генеалогія ранніх та середньоранніх міжвидових гібридів картоплі, Крючко Л. В. (2015)
Кондратенко М. І. - Екологічна пластичність та стабільність основних морфологічних ознак сортозразків гороху посівного в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Мазур О. В. - Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак, Роїк М. В., Паламарчук В. Д. (2015)
Аралова Т. С. - Оцінка колекційних зразків горошку посівного за основними екологічними параметрами адаптивності насіннєвої продуктивності (2015)
Щиголь В. І. - Біометричні показники та врожайність капусти брюссельської залежно від використання біопрепаратів, Вдовенко С. А. (2015)
Василевський О. Г. - Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля, Підпалий І. Ф., Матусяк М. В., Самойлова Н. О. (2015)
Первачук М. В. - Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні, Врадій О. І. (2015)
Первачук М. В. - Оцінка агроекологічного стану ґрунтів Вінницької області, Чернявський Л. М., Нагребецький М. І. (2015)
Алєксєєв О. О. - Симбіоз bradyrhizobium japonicum i glycine hispida за дії абіотичних факторів (2015)
Трач І. А. - Вплив транспортних систем на екологічну безпеку популяцій диких тварин, Петрук В. Г., Бойчук Л. А. (2015)
Мойсієнко В. В. - Виробництво кормів за органічного вирощування багаторічних та однорічних трав в умовах Полісся, Стоцька С. В., Сладковська Т. А. (2015)
Разанов С. Ф. - Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива, Ткачук О. П. (2015)
Пінчук Н. В. - Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого, Вергелес П. М., Буткалюк Т. О. (2015)
Мазур В. А. - 29 Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів: "Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи" (2015)
Ювіляри (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Сільське господарство та лісівництво" (2015)
Булгаков В. - Свято землеробської механіки (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування та теоретичні розрахунки деформації і травмування зернівок внаслідок переміщення їх робочими елементами вібросепаратора (2014)
Легкодух І. - Автоматизовані системи контролю якості сівби для просапних сівалок, Легкодух Н. (2014)
Сало В. - Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві, Богатирьов Д., Лещенко С., Савицький М. (2014)
Ялпачик В. - Хранение плодов в замороженням виде (2014)
Міснік Ю. - Механізоване збирання гарбузового насіння на Півдні України (2014)
Найдьонова В. - Вплив мінімізованих систем основного обробітку ґрунту на продуктивність сої у сівозміні на зрошуванні (2014)
Павленко С. - Закордонні технології анаеробного переробляння органічних відходів *, Ляшенко О., Філоненко Ю. (2014)
Постельга С. - Техніка для тваринництва на V Міжнародній виставці "Animal Farming 2014, Смоляр В. (2014)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на Міжнародній виставці "ІнтерАГРО 2014", Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Новохацький М. - Енергополе – майбутнє України: Всеукраїнська нарада з питань поширення та використання енергетичних культур (2014)
Остапчук М. О. - Використання біопрепаратів - перспективний напрямок вдосконалення агротехнологій, Поліщук І. С., Мазур О. В., Максімов А. М. (2015)
Поліщук І. С. - Ефективність застосування біологічно-ефективних препаратів та добрив при вирощуванні картоплі в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мазур В. А., Палагнюк О. В. (2015)
Поліщук І. С. - Порівняльна ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мацько О. Ю., Плаксій А. В. (2015)
Телекало Н. В. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність і якість зерна гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Векленко Ю. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку кормовиробництва України, Підпалий І. Ф. (2015)
Панцирева Г. В. - Продуктивність люпину білого залежно від технологічни прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Вдовенко С. А. - Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом (2015)
Прокопчук В. М. - Перспективність використання в декоративному садівництві Поділля видів роду Verbascum L., Підпалий І. Ф. (2015)
Роїк М. В. - Біохімічна модель зберігання якості листків стевії, Кузнєцова І. В. (2015)
Кравчук Г. І. - Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції, зміни та перспективи збереження, Тітаренко О. М. (2015)
Разанов С. Ф. - Ефективність зниження забруденння грунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення, Дідур І. М., Первачук М. В. (2015)
Шкатула Ю. М. - Вплив гербіцидів на забур'яненість та урожайність насіння гороху, Паламарчук А. В. (2015)
Первачук М. В. - Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб, Рибонька В. В. (2015)
Разанов С. Ф. - Питома активність 137Сs і 90Sг у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів, Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. (2015)
Окрушко С. Є. - Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин (2015)
Пінчук Н. В. - Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу, Вергелес П. М. (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Сільське господарство та лісівництво" (2015)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - вдосконалює законодавство для покращення розвитку сільських територій; - сприяє відкриттю нових ринків збуту вітчизняної молочної продукції; - пропонує вдосконалити законодавство для підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування (2014)
Сухомлін Л. - Техніко-технологічний орієнтир на 2015 рік, Кравчук В., Погорілий В., Новохацький М., Погоріла В., Бондаренко О. (2014)
Лебедєв С. - Технічний рівень тракторів сільськогосподарського призначення на ринку України (2014)
Голуб Г. - Досвід використання біогазових установок у Польщі, Осауленко С. (2014)
Дейнека С. - Використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Гринь М., Махмудов І. (2014)
Дорошенко О. - Удосконалення елементів технології вирощування гречки (Fagopyrum esculentum) в умовах Лісостепу Західного (2014)
Саблук П. - Тандем фізіократії і технократії як філософія подальших аграрних реформ в Україні, Могилова М. (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування розподілення зернового вороху сортувальними решетами з різною шириною отворів (2014)
Смоляр В. - І в молочному скотарстві – напрямок на роботизацію, Тютюнник Ю. (2014)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Міжнародній виставці "EuroTier 2014", Паніотова О., Чорношкур В., Пономаренко О. (2014)
Удо Вебер - Обладнання фірми "Budissa Bag" на Міжнародній виставці EuroTier – 2014 (2014)
Ясенецький В. - Техніка для поновлюваної енергетики на Міжнародній виставці Energy Decentral, Паніотова О., Чорношкур В., Пономаренко О. (2014)
Дзюба А. - Елементна база від фірми "Bondioli&Pavesi" (Італія) (2014)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на виставці Агро-Сфера, Бабинець Т., Паніотова О., Чорношкур В., Ікальчик М. (2014)
Вдовиченко А. - Агрегат для внесення безводного аміаку NitroMaster (2014)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - "Вживає заходи щодо заміщення природного газу біопаливом на галузевих підприємствах"; - "У Канаді обговорено питання поглиблення співпраці у галузі тваринництва"; - "Фахівці ознайомилися із роботою фермерських господарств Польщі та із польським досвідом щодо заходів підтримки виробників молока" (2014)
Кравчук В. - Контроль технічного стану та облік колісних транспортних засобів: Досвід Німеччини, Оситняжський М. (2014)
Овчарук О. - Вплив сорту на урожайність та якість продукції буряків кормових (2014)
Дерев’янко Д. - Обґрунтування та теоретичні розрахунки впливу робочих елементів вібросепаратора на деформацію і травмування насіння (2014)
Овсянніков С. - Сільськогосподарські домогосподарства України: проблеми і перспективи (2014)
Грицаєнко Л. - Риторика генезису винаходів машинного доїння, Грицаєнко В., Ясенецький В. (2014)
Зора В. - Дослідження обладнання кліткового для утримання батьківського поголів'я курей-несучок ОКБП та ОКБР (2014)
Ясенецький В. - Сучасна сільськогосподарська техніка від ТОВ "Завод "Пожспецмаш", Паніотова О., Чорношкур В. (2014)
Сидоренко В. - Аналіз випробувань морквозбирального комбайна СМ-1000 Е, Єфімова Н., Пасхал Ю., Кулікова Л. (2014)
Смоляр В. - Сучасні будівельні конструкції для сільськогосподарських об’єктів, Мельников В. (2014)
Роженко В. - Сучасна техніка для заготівлі сіна, Філоненко Л., Балабуха С. (2014)
Ясенецький В. - Компоненти для виготовлення сільськогосподарської техніки від фірми Bondioli & Pavesi, Чорношкур В. (2014)
Вдовиченко А. - Комбайн причіпний фуражний КПФ-2,4 (2014)
Занько М. - Міжнародна виставка "Агро-2014": стан механізації зерновиробництва в Україні (2014)
Сатарова Т. М. - SNP-аналіз у паспортизації та ідентифікації ліній кукурудзи, Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Борисова В. В., Таганцова М. М. (2014)
Перевертун Л. І. - Стійкість до рас сажки нових сортів проса, Проданик А. М., Ткачик С. О. (2014)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 2. Назви видів роду Prunus L. (2014)
Щипак Г. В. - Селекція пшениці твердої озимої (Triticum durum Desf.) на підвищення адаптивних властивостей, Цупко Ю. В., Щипак В. Г., Матвієць В. Г., Васьківська С. В. (2014)
Дриженко Л. М. - Генетичні кореляції врожайності пшениці озимої із селекційними індексами в стресових умовах середовища, Тищенко В. М., Чернишова О. П. (2014)
Уліч О. Л. - Високобілковий сорт пшениці м’якої озимої Наталка, Лисікова В. М., Корхова М. М., Коляденко С. С. (2014)
Хахула В. С. - Агробіологічні особливості нового сорту пшениці м’якої озимої Нива Київщини, Уліч Л. І., Загинайло М. І., Шпак З. С., Курочка Н. В. (2014)
Корнієнко С. І. - Продуктивний потенціал насіннєвих рослин буряку столового залежно від елементів технології, Терьохіна Л. А., Куц О. В., Урюпіна Л. М. (2014)
Хоменко Л. О. - Оцінка кліматичних умов 2012–2014 років та їхній вплив на формування морозо- й зимостійкості пшениці м’якої озимої (2014)
Кірдогло Є. К. - Роль первинної кореневої системи, довжини колеоптиля та холодостійкості у формуванні врожаю напівкарликових сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Поліщук С. С., Нагуляк О. І. (2014)
Солодушко М. М. - Урожайність та адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу (2014)
Стариченко В. М. - Порівняльна оцінка передбачуваних і непередбачуваних середовищ як фонів для добору на адаптивну здатність (2014)
Присяжнюк О. І. - Розроблення методу експрес-діагностики стану фотосинтетичного апарату рослин цукрових буряків на основі інтенсивності флуоресценції хлорофілу, Коровко І. І. (2014)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Шапоніч В. - Аналіз спалаху циркулюючого вакцино-спорідненого поліо вірусу в Україні станом на 15 вересня 2015 (слайд-лекція) (2015)
Viljanen M. - Вплив пробіотиків на маркери запалення і IgA у випорожненнях немовлят із харчовою алергією і синдромом атопічної екземи/дерматиту, Kuitunen M., Haahtela T., Juntunen-Backman K. J., Korpela R., Savilahti E. (2015)
Кошир П. - Клинический опыт применения препаратов Септолете плюс при лечении фарингита (2015)
Гулиев Н. Д. - Динамика массы тела детей с задержкой внутриутробного развития при применении энерготропных препаратов, Гараева С. З. (2015)
Шунько Є. Є. - Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7 — 366/7 тижнів (огляд літератури), Пясецька Н. М., Сіренко О. І. (2015)
Пясецька Н. М. - Геморагічна хвороба новонароджених (клінічна лекція), Ященко Ю. Б., Лакша О. Т. (2015)
Бережной В. В. - Возможности и перспективы использования отечественного пробиотика на основе спорообразующих бактерий в педиатрической практике, Корнева В. В. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Лучевая диагностика приобретенной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування діосмектиту гелю на тлі антибактеріальної терапії у дітей, Закордонець Л. В., Толстанова Г. М. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Особенности поражения ЛОР-органов у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа (2015)
Лісуха Л. М. - Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на вегетативний гомеостаз і гемодинамічні показники у дітей віком від 6 до 11 років, що проживають на радіоактивно забруднених територіях (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Гомеопатические препараты в профилактике и лечении ОРВИ у детей: сравнительный анализ эффективности и безопасности применения, Чечель В. В., Заболотняя Н. И. (2015)
Колоскова О. К. - Особливості підтримання контролю бронхіальної астми у підлітків у періоді клінічного благополуччя, Шахова О. О. (2015)
Руденко А. О. - Значення антибактеріальної терапії у лікуванні дітей з рецидивними інфекціями верхніх дихальних шляхів, Юхименко О. О., Зелена Н. А., Тарасова І. А., Слюсарев О. А., Самарін Д. В., Ракша-Слюсарева О. А., Пісоцька С. А., Степанищенко О. Ю. (2015)
Матейко Г. Б. - Дисмікроелементоз при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Пилюк І. І. (2015)
Тяжка О. В. - Забезпеченість вітаміном D дітей з різними формами алергічних захворювань, Сельська З. В. (2015)
Дудник В. М. - Особливості запальної відповіді у пацієнтів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Заболотна І. Е. - Особливості циркадних ритмів функціонування серцево-судинної системи у школярів з надлишковою масою тіла, Ященко Ю. Б. (2015)
Марушко Р. В. - Застосування препарату "Лактіалє Малюк Формула" для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2015)
Знаменська Т. К. - Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року, Куріліна Т. В., Зброжик Є. В., Пятчанін Ю. С. (2015)
Маменко М. Є. - Функціональна активність серотонінергічної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у дітей раннього віку із порушеннями нервово-психічного розвитку і неврологічного статусу, Шлєєнкова Г. О. (2015)
Токарчук Н. І. - Поліморфні варіанти гена TGF3-β1 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Заїчко Н. В. (2015)
Шунько Є. Є. - Особистісна і реактивна тривожність у матерів, що народили дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла, Бєлова О. О. (2015)
Жданович О. І. - Особливості стану плода і новонародженого в жінок високого ризику розвитку прееклампсії, Коломійченко Т. В., Яроцька Ю. О. (2015)
Мінченко Д. О. - Рівень експресії генів CLU, PCOLCE, COL5A1 ТА TYMP у клітинах крові підлітків з ожирінням за резистентності до інсуліну, Гнатюк О. C., Тяжка О. В., Мінченко О. Г. (2015)
Зинченко С. Н. - Нарушения контроля над навыками опрятности у детей, Козачук В. Г., Майструк О. А. (2015)
Максименко С. Д. - Психоаналітичні теорії розвитку особистості та психіки (2015)
Алєксєєва Ю. А. - Класифікація форм і видів віри особистості (2015)
Бантишева О. О. - Методика дослідження психологічних особливостей емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки (2015)
Борисова А. О. - Універсальні та етноспецифічні ресурси міжкультурної адаптації студентів-іноземців (2015)
Волошко Н. І. - Аналіз мотиваційного компонента здорового способу життя старшокласників у навчальному процесі (2015)
Герасіна С. В. - Діловитість як передумова успішної самореалізації у системі конкурентоздатності сучасного фахівця (2015)
Гончарук Н. М. - До проблеми класифікації комунікативних актів у психологічних дослідженнях (2015)
Гуляс І. А. - Цільова спрямованість у контексті ціннісного проектування особистості (2015)
Гурлєва Т. С. - Психолого-педагогічні умови становлення відповідальності у підлітковому віці (2015)
Дуткевич Т. В. - Психолінгвістичні особливості висловлення ірреального бажання в німецькій мові, Панчишина Т. А. (2015)
Зимовин А. И. - Саморазвитие личности в юношеском возрасте как дискурсивная конструкция: обоснование и результаты исследования (2015)
Иванченко А. А. - Креативность: logos жизни и вектор целенаправленного движения (2015)
Казак А. В. - Синтез характеристик психофизиологического портрета лица, принимающего решения в условиях высокого риска (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від азартних онлайн-ігор і покупок через інтернет (2015)
Коваленко О. Г. - Модель міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2015)
Коваль І. А. - Сучасні підходи в поглядах на етіологію депресивних розладів, їх діагностику і лікування (2015)
Корчакова Н. В. - Методические аспекты исследования истоков просоциальности (2015)
Кошевая C. П. - Особенности психической саморегуляции у онкобольных детей (2015)
Кравчук C. Л. - Психологічні особливості депресивності та емоційної нестійкості особистості середнього віку (2015)
Кузьо Л. І. - Структура параметрів навчальної мотивації особистості та динаміка її становлення в студентському віці (2015)
Культенко В. П. - Сучасний погляд на схильність чоловіків працездатного віку до нападів панічної атаки та вплив на серцево-судинну систему (2015)
Курицина М. О. - Особливості взаємозв’язку професійних настанов та особистісної тривожності старшокласника (2015)
Лазуренко Е. А. - Теоретико-методологический анализ исследования эмоциональной компетентности (2015)
Лимар Л. В. - Корекція соціально-психологічних проблем розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів на заняттях з професійної іноземної мови (2015)
Максименко К. С. - Истоки и современное состояние личностно-ориентированной психотерапии украинской психотерапевтической школы (2015)
Медведская Е. И. - Компьютерные технологии в образовании: особенности позиций педагога и учащегося (2015)
Мирошнеченко А. В. - Самоставлення підлітків з різними типами ґендерно-рольової поведінки (2015)
Мойсеєнко Л. А. - Процесуально-динамічний зміст проектування розв’язку творчих математичних задач, Гураль І. М. (2015)
Носко Л. А. - Методологія поняття рефлексії як психолого-педагогічної категорії (2015)
Одинцова Г. Ю. - Використання навчально-розвивального тренінгу формування креативного потенціалу в підготовці юриста (2015)
Омельченко І. М. - Спілкування як комунікація, взаємодія і діалог із Іншим: суб’єктний підхід (2015)
Onufriieva L. A. - Professional activities as a basis for the development of future professional psychologist’s personality (2015)
Осика К. С. - Психологічні особливості особистості юнаків-каратистів рівня юданша (майстерності) (2015)
Осика О. В. - Клієнт-центрована терапія К. Роджерса в психокорекційній роботі зі студентами (2015)
Паламар О. М. - Методологічні орієнтири дослідження психологічної компетентності тифлопедагога (2015)
Панчак О. В. - Психологічні аспекти активізації творчого медичного мислення студентів-стоматологів (2015)
Пастух Л. В. - Особливості когнітивної складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Пилипчук Л. С. - Професіогенез та професійні кризи особистості медпрацівника (2015)
Помилуйко В. Ю. - Використання тренінгу в системі корпоративного навчання дорослих (2015)
Попович І. С. - Роль соціальних очікувань у саморегуляції поведінки особистості (2015)
Радзівіл К. П. - Роль самооцінки особистості майбутніх психологів у формуванні професійних очікувань у навчальному процесі (2015)
Рудзевич І. Л. - Психологічні особливості виникнення конфліктів у навчально-виховному процесі (2015)
Саїдов Н. А. - Оптимізм як складова особливість зрілого віку (2015)
Славіна Н. С. - Вплив сімейного виховання на формування навичок спілкування в дітей дошкільного віку (2015)
Стельмащук Х. Р. - Психологічні аспекти формування довірливих стосунків у дітей-сиріт як одна з умов стресостійкості (2015)
Степура Е. В. - Проблемы принятия решений в научной деятельности (2015)
Столяренко О. Б. - Психологічні особливості взаємодії директора малокомплектної сільської школи з учителями в умовах конфлікту (2015)
Стрілецька І. І. - Аналіз провідних теоретико-методологічних підходів вивчення поняття "соціальний інтелект" (2015)
Сундукова І. В. - Мотиваційний аспект ставлення старшокласників до психічного здоров’я (2015)
Тамакова Т. А. - Формирование образа профессии у будущих медицинских психологов: социально-психологический тренинг (2015)
Фальова О. Є. - Психокорекція особистісних проблем жінок у ситуації сімейної кризи методом кататимно-імагінативної психотерапії, Маркова М. В. (2015)
Чайковська О. М. - Cкладові системи чинників девіантної поведінки підлітків (2015)
Чорна О. М. - Особливості розвитку фантазії молодших школярів у процесі образотворчої діяльності (2015)
Шемчук О. М. - Психологічний підхід до гендерних особливостей мислення (2015)
Штепа О. С. - Аналіз та інтерпретація емпіричної багатофакторної моделі психологічної ресурсності особистості (2015)
Яланська С. П. - Творча компетентність як механізм успішної психолого-педагогічної діяльності (2015)
Яценко Т. В. - Сучасний стан досліджень проблеми обдарованості дошкільників в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Yadagiri M. - Preparation, Characterization and Photocatalytic Studies of Cr2(MoO4)3 and Nitrogen-Doped Cr2(MoO4)3, Ramakrishna S., Ravi G., Suresh P., Sreenu K., Jaya-Prakash D., Vithal M. (2015)
Smolinska M. - Eriochrome Black T - a New Analytical Reagent for Spectrophotometric Determination of Sulphanilamides, Коrkunа O., Vrublevska T., Tеslyar G. (2015)
Ivashkiv O. - Determination of Hydroxy Groups in the Modified Epoxy Oligomers Using IR-Spectroscopy, Bruzdziak P., Shyshchak O., Namiesnik Ja., Bratychak M. (2015)
Ravindranath R. - Evaluating Binol-Aldehyde as a Chiral Derivatizing Agent for Diamines, Mog So S., Chin J. (2015)
F. Rocha L. - Synthesis and Evaluation of Arylimino Pyridine Nickel(II) Catalysts: Influence of Substituents on Polyethylene Structure, C. Ferreira L., F. Marques M. (2015)
Suberlyak O. - The Role of FeSO4 in the Obtaining of Polyvinylpirrolidone Copolymers , Grytsenko O., Kochubei V. (2015)
Zubyk H. - Study of Phenol-Formaldehyde Oligomers Derivatives Structure by IR- and NMR-Spectroscopy, Plonska-Brzezinska M., Shyshchak O., Astakhova O., Bratychak M. (2015)
Liaw D. - Photoelectron Properties and Paramagnetism of Polyimides Based on N,N,N’,N’-substituted p-Phenilenediamine and Dianhydrides, Huang Y., Chang Ch., Rumyantsev B., Lozinova T., Zubov V., Olkhov A., Bagratashvili V., Zaikov G., Ischenko A. (2015)
Shevchenko O. - Synthesis and Initiating Activity of Со(II)-Mn(II) Bimetallic Macroinitiators of β-Diketonate Type, Schastlyvets A., Burenkova K., Voloshanovsky I. (2015)
Jumadilov T. - Influence of Hydrogels Initial State on their Electrochemical and Volume-Gravimetric Properties in Intergel System Polyacrylic Acid Hydrogel and Poly-4-vinylpyridine Hydrogel, Abilov Zh., Kondaurov R., Himersen H., Yeskalieva G., Akylbekova M., Akimov A. (2015)
Fomenko G. - Glass Formation and Properties of Glasses in MgO-BaO-B2O3 System, Nosenko A., Goleus V., Ilchenko N., Amelina A. (2015)
Melnyk L. - Adsorption of Heavy Metals Ions from Liquid Media by Palygorskite, Bessarab O., Matko S., Malovanyy M. (2015)
Yavorskiy V. - Theoretical Analysis of Efficiency of Horizontal Apparatus with Bucket-like Dispersers in the Dust Trapping System, Helesh A. (2015)
Alamaria A. - Dehydration Pervaporation of Ethyl Acetate-Water Mixture via Sago/PVA Composite Membranes Using Surface Methodology, Nawawi G. (2015)
Kolesnyk I. - Alginate/κ-Carrageenan Microspheres and their Application for Protein Drugs Controlled Release, Konovalova V., Burban A. (2015)
Symak D. - Analysis of Dissolution Kinetics Based on the Local Isotropic Turbulence Theory, Atamanyuk V., Gumnitsky Ja. (2015)
Nagursky O. - Unsteady Heat Transfer during Encapsulation of Dispersed Materials in Quasi-liquefied State, Gumnitsky Ja., Vaschuk V. (2015)
Yavorskiy V. - Kinetics of Ferrum(II) Ions Oxidation by Air Oxygen in Water in Horizontal Absorber with Bucket-like Dispersers, Kalymon Ya., Rubai O. (2015)
Вакулик В. В. - Экологические деструкции антропогенного происхождения у домашних животных. Медико-философский анализ, Масликов С. Н., Ракитянский В. Н., Скляров П. Н., Сухин В. Н. (2015)
Еверт В. В. - Патоморфологічні аспекти цирковірусного гепатиту свиней (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія парних плавців та їх м’язів деяких видів коропових риб, Гром К. І. (2015)
Супрович Т. М. - Виявлення антигенів класу І BoLA-системи у корів з різною етіологією маститів (2015)
Сухін В. М. - Поширеність та сезонність післяродових захворювань свиноматок в умовах великих та дрібних господарств, Чумак В. О., Скляров П. М., Вакулик В. В. (2015)
Ефимов В. Г. - Определение референтного интервала общего белка и его фракций у поросят, Береза И. Р., Трощий К. С. (2015)
Алексєєва Н. В. - Моніторинг мікобактеріальних інфекцій тварин зоологічних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О., Сідий А. С., Панченко О. А. (2015)
Місніченко В. В. - Епізоотологічна основа біологічної безпеки України, Шевченко Н. І., Мартинюк О. Г., Гавриленко А. В. (2015)
Гавриленко О. С. - Ефективність специфічної профілактики при пневмовірусній інфекції у курчат–бройлерів (2015)
Гулянич М. М. - Технологічі аспекти виготовлення інактивованих вакцин проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (літературний огляд), Недосєков В. В., Клейманов І. С. (2015)
Меженська Н. А. - Принципи епізоотологічного розслідування спалахів захворювань (2015)
Морозова В. В. - Поширення та видовий склад збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин у місті Харкові, Северин Р. В., Пономаренко Г. В. (2015)
Недосєков В. В. - Аналіз еволюції розвитку та поширення парвовірусної інфекції собак та котів (літературний огляд), Середа О. М. (2015)
Фурда І. Л. - Аналіз системи контролю за репродуктивно-респіраторним синдромом свиней, Недосєков В. В. (2015)
Котелевич В. А. - Безпека та якість молока і молочних продуктів у Житомирському регіоні, Згозінська О. А., Макаренко В. О. (2015)
Скляр О. І. - Вплив технології виробництва молока на його якість та безпечність, Скляр І. О. (2015)
Ткачук С. А. - Показники якості та безпечності м’яса залежно від типів відгодівлі свиней, Ткачик Л. В., Овчарук М. В. (2015)
Довгій Ю. Ю. - Зміни гематологічного профілю у собак при різних клінічних формах демодекозу, Згозінська О. А., Побережець С. П. (2015)
Мельничук В. В. - Визначення in vitro дезінвазійної активності засобу "Бровадез-плюс” на яйця Trichuris suis, Юськів І. Д. (2015)
Пономаренко В. Я. - Особливості діагностики та перспективи морфометрії при вивченні видового складу збудників демодекозу собак, Федорова О. В., Пасічник М. В. (2015)
Гуменний В. Д. - Регіональні програми екологізації розведення тварин та збереження генофонду, Микитюк В. В., Остапенко А. І. (2015)
Микитюк В. В. - Продуктивність і біохімічні показники крові молодняку гусей за дії соняшникового лецитину, Рубан Н. О., Цап С. В., Оріщук О. С., Голубєв М. І. (2015)
Мусич О. И. - Каротиноидные дрожжи, как альтернатива для усиления пигментации желтка яиц в рационе кур-несушек (2015)
Повод М. Г. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок за різних умов годівлі в період поросності, Іжболдіна О. О., Луценко М. М., Грищенко С. М. (2015)
Рябініна О. В. - Очищення вентиляційних викидів пташника (2015)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста, Кузнєцова А. (2015)
Банникова Е. - Модели и типы организационной культуры в контексте современных социальных трансформаций (2015)
Глебова Н. - Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства (2015)
Колосок Т. - Феномен жіночої релігійності з погляду соціології релігії (2015)
Чучилина К. - "Молодой специалист" как категория современного социологического анализа (2015)
Шконда І. - Теоретичні підходи до соціологічних досліджень практик споживання (2015)
Ашурбеков А. - Соціологічний аналіз тенденцій розвитку держави після Революції гідності (на прикладі Запорізького регіону) (2015)
Букрєєва І. - Особливості регіонального менталітету в контексті становлення української політичної нації (на прикладі Мелітополя) (2015)
Гордієнко Н. - Формування життєвих траєкторій учнів інтернатних закладів на засадах компетентнісного підходу до освіти (2015)
Мосаєв Ю. - Соціальні особливості футбольних дербі країн Африки (2015)
Орлов А. - Соціологічна репрезентація образів чоловіка й жінки в національному медійному просторі, Хімченко О. (2015)
Muradyan О. - Life chances and opportunities in Ukraine: a subjective evaluation of objective reality (2015)
Сальнікова С. - Застосування критерію Пірсона до визначення структури тестових завдань (2015)
Білоус Л. - Рівень та характер релігійності лучан, Мартинюк Ю. (2015)
Корецька О. - Стан районів міста Луцька очима його мешканців (2015)
Нехаенко О. - Влияние социальных сетей на формирование массового политического сознания (2015)
Титул, зміст (2015)
Коритко З. - Особливості фізичного стану та функціональних резервів серця в боксерів на початковому етапі базової підготовки, Гриб А. (2015)
Вовканич Л. - Моделі сомато-вісцеральної взаємодії під час виконання пострілу з лука, Виноградський Б., Коваль І. (2015)
Крук Б. - Особливості організації процесу фізичної реабілітації осіб із хребетно-спинномозковою травмою в умовах стаціонару, Рокошевська В., Білянський О., Герцик А. (2015)
Аль Калі Н. - Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні біологічної концепції безперервного пасивного руху в суглобах, Корольков О., Гайдаржі О., Королькова А. (2015)
Бріскін Ю. - Фундаментальна компонента концепції фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом, Одинець Т. (2015)
Попрошаєв О. - Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір, Білик О., Островський М. (2015)
Дудник І. - Особливості прояву вольових напружень у студентів із різним рівнем рухового досвіду (2015)
Борек З. - Польський досвід оздоровчо-рекреаційної діяльності з використанням спортивних споруд типу "Орлик”, Павлова Ю., Виноградський Б. (2015)
Стефанишин М. - Динаміка фізичної підготовленості старшокласниць в умовах впровадження диференціаційованих нормативів фізичної підготовленості (2015)
Петришин Д. - Фінансово-економічна підтримка сфери фізичної культури та спорту (2015)
Титул, зміст (2015)
Вовканич Л. - Роль морфологічних чинників у визначення сили ізометричного скорочення м’язів-згиначів пальців кисті, Гриньків М., Куцериб Т., Крась С. (2015)
Дедюхіна О. - Особливості деменції в осіб похилого віку та застосування фізичної реабілітації, Білянський О. (2015)
Шлямар І. - Рухова активність військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України під час повсякденної діяльності (2015)
Дутчак Ю. - Організаційна культура як засіб підвищення ефективності функціонування закладів фізичної культури і спорту (2015)
Коритко З. - Особливості фізичного розвитку, функціонального стану та здоров’я юнаків віком 18–20 років, які займаються метаннями, Західний Р. (2015)
Носова Н. - Оцінювання стану постави студентів у процесі фізичного виховання на основі візуального скринінгу, Дудко М. (2015)
Дьяченко А. - Особенности функционального обеспечения выносливости при работе аэробного характера футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Банитараф Гхаитх Джабар (2015)
Ал Фартуси Мустафа Асаад - Особенности функционального обеспечения специальной работоспособности баскетболистов в процессе моделирования игровых вариаций, Дьяченко А. (2015)
Рибак О. - Шляхи зниження аварійності ралійних екіпажів, Виноградський Б., Рибак Л. (2015)
Шевців У. - Різновид фітнесу на уроках фізичної культури зі школярками старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, Грибовська І. (2015)
Rousseva S. - Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum, Rozloga Iu., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. (2015)
Трофименко П. І. - Наукове обґрунтування алгоритму застосування камерного статичного методу визначення інтенсивності емісії парникових газів із ґрунту, Борисов Ф. І. (2015)
Пліско І. В. - Оцінка вартості біологічного потенціалу продуктивних земель України (2015)
Найдьонова О. Є. - Застосування мікробного препарату поліміксобактерину за вирощування соняшника в органічному землеробстві, Шедєй Л. О., Сябрук О. П., Акімова Р. В., Гвоздик В. Б. (2015)
Гладкіх Є. Ю. - Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві (2015)
Куценко М. В. - Локальне протиерозійне зонування земель (2015)
Чорний С. Г. - Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату, Хотиненко О. М., Волошенюк А. В. (2015)
Дрозд О. М. - Засолені поди півдня Херсонської області та їх використання в сільськогосподарському виробництві (на прикладі подів Каланчацького району), Афанасьєв Ю. О., Рябцев М. П., Ніколюк В. І. (2015)
Левенець В. В. - Характеристика стану техногенно змінених грунтів житлового селища, Діордиця В. А., Щур А. О., Авраменко М. О., Євсеєва Є. І., Усіков М. П. (2015)
Воротинцева Л. І. - Використання кальцієво-залізовмісних відходів для окультурювання зрошуваних мінералізованими водами і техногенно забруднених грунтів (2015)
Мигунова Е. С. - Выдающийся отечественный почвовед к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого (1865-1940) (2015)
Зубковська В. В. - Оцінка фосфатного стану ґрунту на основі показників фосфат-буферності (2015)
Крилач С. І. - Оптимальна модель посівного шару чорнозему типового та її переваги (2015)
Хижняк І. М. - Особливості профільної будови і властивостей алювіальних ґрунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області (2015)
Гетманенко В. А. - Трансформація органічної речовини компостів у процесі біоконверсії за даними ІЧ-спектроскопії, Папірний М. А. (2015)
Філімончук Я. С. - Вплив агрохімічного фону чорнозему типового та безпосередньо внесених добрив на мінеральне живлення рослин гречки (2015)
Вега Н. І. - Зміна вмісту лужногідролізованого азоту в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом мінерального удобрення ячменю ярого (2015)
Нікітіна О. В. - Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення, Кривда Ю. І. (2015)
Рассадіна І. Ю. - Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому (2015)
Артем'єва К. С. - Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого (2015)
Від Редакційної Колеґії (2014)
From the Editors (2014)
Свідзинський А. - До сторіччя відкриття явища надпровідності (аспекти теорії) (2014)
Головач Ю. - До якого класу універсальності належить фазовий перехід в надпровідний/надплинрний стан? (2014)
Шопа Г. - Нобелівські премії за відкриття і дослідження надпровідності (2014)
Довгий Я. - Фізика у Львівському університеті (2014)
Пелих В. - Спогади про Віталія Яковича Скоробогатька (2014)
Пляцко Р. - Гравітація і спін (2014)
Мацюк Р. - Варіяційні рівняння третього порядку для релятивіської дзиґи (2014)
Попель О. - Михайло Теодорович Сеньків (2014)
Романюк М. - Педагог і вузівський керівник (2014)
Пляцко Р. - Професор О.-М. Біланюк і концепція тахіонів (2014)
Новосядлий Б. - Тахіонні поля в космології (2014)
Загладько І. - Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле, Дувіряк А. (2014)
Довгий Я. - Професор Олекса Біланюк і Фізична комісія НТШ (2014)
Ранюк Ю. - Спогади про Олексу Біланюка (2014)
Вайданич В. - Швиргати надсвітлові частинки і ширяти в повітрі - його захоплення (Спогади про Олексу Біланюка) (2014)
Довгий Я. - Микола Голоняк і ДВ-технології (2014)
Апуневич С. - Особливості застосування діодних джерел світла (2014)
Шопа Я. - Діодні випромінювачі для індикаторних та інформаційних систем (2014)
Бешлей В. - Історичні наднові типу Іа та їх залишкт, Кузьо Т. (2014)
Довгий Я. - Асимптотика функції Ейрі в оптичній спектроскопії кристалів (2014)
Довгий Я. - Параметри діелектричної моделі нелінійних кристалів КТіОРО4, Маньковська І. (2014)
Іванків Л. - Розподіл центрів адсорбції і компенсаційний ефект та теплота адсорбції, Гаврилюх В. (2014)
Ковальчук М. - До інтерпретації спектральних сростережень профілів ліній важких елементів в атмосфері Сонця: BaII, Стоділка М., Гірняк М., Баран О. (2014)
Лаба І. - Сонячна активність, атмосферний озон і глобальна температура в мінімумі циклів 23/24, Підстригач І., Лісняк П. (2014)
Малинич С. - Магнето-індукована оптична анізотропія водної суспензії суперпарамагнетних наночастинок магнетиту (2014)
Стефанюк Б. - Молекулярна структура водню, Стефанюк Я. (2014)
Ковальчук М. - Властивості хвильвих пакетів внутрішніх хвиль гравітації в атмосфері Сонця, Стоділка М., Гірняк М. (2014)
Стоділка М. - Дослідження динаміки внутрішніх хвиль гравітації в сонячній атмосфері, Скульський М., Ковальчук М. (2014)
Шевчук В. - Діаграми Вороного - приклад природознавчого універсалізму (2014)
Шовгенюк М. - Векторні рівняння Нюрберга в теорії кольору (2014)
Збожна О. - Всеукраїнські молодіжні товариства "Громади": віхи, програми, мрії (2014)
Збожна О. - Віденська "Січ" - спадкоємиця "Громад" (2014)
Збожна О. - Іван Пулюй і "Наукове товариство ім. Шевченка" (2014)
Дувіряк А. - Рецензія на монографію Володимира Третяка "Форми релятивістичної лагранжевої динаміки", Яремко Ю. (2014)
Апуневич С. - Рецензія на книгу "Історія астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка" (2014)
Дідух Л. - Рецензія на монографію І. Стасюка "Функції Гріна у квантовій статистиці т вердих тіл", Лукіянець Б. (2014)
Довгий Я. - 80-річчя дійсного члена НТШ, академіка НАН України Михайла Бродина (2014)
80-річчя дійсного члена НТШ, професора Івана Климишина (2014)
80-річчя дійсного члена НТШ, професора Ярослава Довгого (2014)
75-річчя дійсного члена НТШ, академіка НАН України, професора Олександра Бакая (2014)
75-річчя дійсного члена НТШ, члена-кореспондента НАН України, професора Ігора Стасюка (2014)
70-річчя дійсного члена НТШ, професора Василя Шендеровського (2014)
60-річчя дійсного члена НТШ Романа Пляцка (2014)
Пам'яті Надії Гривнак (2014)
Хроніка (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Вацеба О. - Основні підсумки виступів спортсменів Львівщини в перших Європейських Іграх (Баку, Республіка Азербайджан), Майборода Ю. (2015)
Боднар І. - Тести й нормативи для визначення рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку, Кожух Н. (2015)
Литвинець А. - Спортивна діяльність християнських організацій в Україні: проблема взаємодії державних органів управління спортом з інституціями церкви, Тимчак Я. (2015)
Дулібський А. - Cпортивний відбір у системі багаторічної спеціалізованої освіти футболістів (2015)
Кіндзер Б. - Становлення та розвиток Кіокушинкай карате, Загорбенський Л. (2015)
Кунинець О. - Вплив дозованого фізичного навантаження на показники фізичної працездатності та параметри системної гемодинаміки студенток, Магльована Г., Козак Д. (2015)
Шлямар І. - Дослідження рівня професійної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів контрольної та експериментальної груп, Федак С., Лесько О. (2015)
Козак А. - Система контролю й оцінювання координаційних здібностей тенісистів 5–6 років (2015)
Briskin Y. - Functional state of the upper limb in women with postmastectomy syndrome with different types of attitude to the disease, Odynets T., Vovkanych A. (2015)
Гамалій В. - Особливості кутових положень біоланок тіла спортсменок при виконанні гребної локомоції у веслуванні академічному, Бондар А. (2015)
Чорний Р. С. - Нові виклики та загрози внутрішньої міграційної активності населення в Україні (2015)
Лабурцева О. І. - Інструментарій продовольчого рітейл-брендингу в Україні: маркетингова політика збуту та комунікацій (2015)
Цимбалюк С. О. - Організаційно-економічні засади формування компенсаційної політики в сучасній парадигмі соціально-трудових відносин (2015)
Гоблик В. В. - Принципи формування та розвитку транскордонних регіонів України та європейського союзу (2015)
Степанов В. Н. - Национальный проект как инструмент экологизации посткризисной экономики Украины, Степанова Е. В. (2015)
Архипов А. Е. - Оценивание уровня компетентности экспертов по результатам многообъектной экспертизы, Архипова С. А. (2015)
Семенча І. Є. - Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін, Недоспасова О. В. (2015)
Козловський С. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "економічна безпека" та складових економічної безпеки України, Жураківський Є. С. (2015)
Фролова Л. В. - Обгрунтування стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств, Носова Т. І. (2015)
Предко О. І. - Вчення про "економічну людину": зміна парадигм, Предко М. Є. (2015)
Корнєєв М. В. - Вектор впливу дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Забаштанський М. М. - Роль концесій у забезпеченні сталого регіонального розвитку (2015)
Луценко І. С. - Моніторинг сучасного стану надходжень податків від зовнішньоторговельної діяльності до державного бюджету України (2015)
Сотниченко Л. Л. - Визначення напрямів фінансування проектів транспортної інфраструктури регіонів України (2015)
Бриль К. Г. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління туристичними центрами в сучасних умовах (2015)
Хмельков А. В. - Диференціація фінансових інститутів держави (2015)
Мельник Л. Л. - Соціально-економічний контекст дуалізації національного сільського господарства (2015)
Коваленко О. М. - Трансформація відносин власності в умовах інституціональних перетворень сучасності (2015)
Рекун І. І. - Теоретичне обгрунтування поведінки суб'єктів економічної безпеки (2015)
Данилова Є. М. - Аналіз ділової активності сільськогосподарських підприємств, Тредіт В. Є. (2015)
Шевченко В. М. - Підходи до формування облікової політики стосовно інвестиційної нерухомості (2015)
Кашуба О. М. - Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку (2015)
Савчук Л. О. - Математичний аналіз та прогнозування рівня захворюваності на цукровий діабет у хмельницькій області, Федешіна А. В. (2015)
Харчук С. А. - Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення (2015)
Рябченко І. М. - Дослідження та оцінка рівня споживчої задоволеності товару для промислових підприємств (2015)
Ободовський Ю. В. - Деякі підходи щодо характеристики понять визначаючих кризові явища на підприємстві (2015)
Смирнова Н. В. - Об'єктивна необхідність трансферу технологій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (2015)
Терентьєва О. В. - Масштаби кризових процесів у сфері виробництва електродвигунів (2015)
Кузьо Р. М. - Сучасний стан регіонального ринку продукції сільського господарства України на прикладі львівської області (2015)
Синютка Н. Г. - Ринок субсуверенних запозичень України: ресурсні джерела для розвитку (2015)
Ткаченко К. С. - Формування інституціонального середовища в умовах інноваційного розвитку (2015)
Неізвестна В. С. - Рекреаційний комплекс — передумова ефективного розвитку та функціонування регіону та економіки України в цілому (2015)
Бужан В. С. - Економічні ефекти "молодшого партнера" асиметричної регіональної інтеграції (на прикладі мексики) (2015)
Погорелов Ю. С. - Рецензія на монографію "Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів" (автор — Копитко М. І.) (2015)
Старостіна А. О. - Рецензія на монографію "Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України" (автори — Пікус Р. В., Олійник Г. І.) (2015)
Титул, зміст (2015)
Ковцун І. - Особливості розумового і фізичного розвитку дітей з легким ступенем розумової відсталості (2015)
Масляк І. - Фізичне здоров’я осіб віком 20–35 років під впливом вправ бодіфітнесу (2015)
Магльований А. - Фізична підготовка в системі формування військових фахівців провідних іноземних армій, Петрук А., Лесько О., Кожух Н. (2015)
Пасічняк Л. - Особливості залучення різних груп населення до активного відпочинку в умовах міського парку, Дутчак М. (2015)
Борисейко В - Cоциально-педагогический потенциал юношеских Олимпийских игр в формировании мировоззрения современной молодежи (2015)
Гончарова Н. - Опыт использования рекреационно-оздоровительной технологии повышения физического состояния детей младшего школьного возраста, Бутенко Г. (2015)
Самер Х. - Організаційні та соціально-педагогічні передумови впровадження фітнес-технологій, Левицький В., Довгич О. (2015)
Шандригось В. - Індивідуалізація технічної підготовки юних борців вільного стилю (2015)
Lytvynets Iю - Art competitions in the programs of modern olympic games, Vynogradskyi B., Lytvynets A. (2015)
Дутчак М. - Теоретичний аналіз дефініції "Оздоровчо-рекреаційна рухова активність", Баженков Є. (2015)
Кривець Н. - Науковець і громадська діячка Маргарита Знаменська (2010)
Сєдих Ю. - На шляху звершень (2010)
Роглєв Х. - Щирий друг, учена, людина, закохана в Болгарію (2010)
Роговий Є. - До ювілею Євгена Петровича Пугача (2010)
Лещенко Л. - Всесвітньо відомий вітчизняний учений: історик-міжнародник, організатор науки і дипломат. До 80-ліття від дня народження академіка НАН України Арнольда Миколайовича Шлепакова (1930-1996 рр.), Черніков І. (2010)
Іваненко О. - Внесок Університету Св. Володимира у розвиток міжслов’янських культурних зв’язків (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2010)
Бевзюк Є. - Промислова революція у чесько-словацьких землях у першій половині ХІХ ст. (2010)
Павленко В. - Іван Шишманов – повноважний посол Болгарії в Україні (2010)
Мотрук С. - Політичні кризи в Чехословаччині другої половини ХХ ст.: погляд із сьогодення (2010)
Янчук Л. - Роль "Вишеградської солідарності" в зовнішньополітичній діяльності Словацької Республіки (1989-2004 рр.) (2010)
Варварцев М. - Під знаком союзу церков: "спеціальний посланник" Папи Лева ХІІІ в Україні й Росії (1891 р.) (2010)
Бур'ян М. - Посол США у Великій Британії Джон Хей і розвиток англо-американських відносин у 1897-1898 рр., Богданова Т. (2010)
Юрчук О. - Національне питання у міжвоєнній Польщі: погляд польських консерваторів (2010)
Рендюк Т. - Національна політика королівської Румунії у міжвоєнний період та під час Другої світової війни (2010)
Магда Є. - Позиція ЄС в урегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту від початку ХХІ ст. (2010)
Чабала Н. - Політика ЄС щодо Південно-Східної Азії: співпраця у рамках АСЕМ (2010)
Гахраманова Шахла Шахі - Регіональні й глобальні наслідки незалежності Косово (2010)
Кривець Н. - Учені Київського університету св. Володимира в наукових центрах Німеччини у ХІХ ст. (2010)
Васьків Н. - Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Дацків І. - Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР (2010)
Даниленко О. - Закордонні представництва українських кооперативних спілок у 1920-х роках: структура, повноваження, штати, діяльність (2010)
Кот С. - Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна (2010)
Гарагонич В. - Стратегія міжрегіональної й транскордонної співпраці в контексті євроінтеграції України (2010)
Донченко Є. - Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991-2009 рр.) (2010)
Грубінко А. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005-2009 рр.) (2010)
Віднянський С. - Стан і перспективи наукових досліджень із всесвітньої історії в Україні. (Наукова доповідь на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України 27 травня 2010 р.) (2010)
Герасимчук Т. - Концепція міжнародних режимів у теорії міжнародних відносин (2010)
Мартинов А. - Європейська колективна пам'ять та ідентичність (2010)
Горенко О. - Історико-методологічна конкуренція етноцентризму та антропоцентризму в євроінтеграції України (2010)
Бацак К. - Італійці Криму в історичних джерелах і студіях (ХІХ - початок ХХ ст.) (2010)
Іваненко О. - Погляд українського дослідника на історію національного відродження грецького народу. Рецензія на: Пелешко А. В. Становлення незалежної грецької держави (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – К.: "Освіта України", 2009. – 312 с. (2010)
Ярко Н. - Між радянським диктатом і національними традиціями. Рецензія на: Докашенко Г. П. Болгарська школа повоєнного періоду: історичний аспект. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 288 с. (2010)
Пугач Є. - Нова книга з історії боротьби словаків за визнання своєї самобутності. Рецензія на: Шніцер І. О. Історія словацького автономістського руху 1918 – 1939 рр. – Ужгород, 2008. – 167 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Загірняк Д. М. - Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти (2015)
Зеліско І. М. - Дослідження тендецій розвитку промислової галузі на засадах інтегрального оцінювання (2015)
Lukyanova O. - Economy of culture as management object in national economy entropy conditions, Zhytnyy P. (2015)
Мустафаев А. А. - Методология оценки инвестиций в АПК (2015)
Калінеску Т. В. - Оцінювання ємності соціально-економічних перешкод щодо реалізації податкових інтересів держави (2015)
Cтэмплевская Л. - Теневой сектор в налоговой системе Польши (2015)
Король С. А. - Рефлексивний підхід в системі антикризового фінансового управління банком (2015)
Костирко Л. А. - Формування стратегії антикризового фінансового управління підприємств в умовах невизначеності налітичне забезпечення менеджменту (2015)
Тонких С. А. - Эталонная динамика показателей экономического роста для предприятий нефтяной промышленности, Тюрев В. К., Остальцев А. С. (2015)
Акімова О. В. - Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства (2015)
Бурлуцька С. В. - Стратегії статичної та динамічної пружності соціально-економічних систем (2015)
Зеленко О. О. - Бар’єри формування соціального діалогу в умовах розвитку сучасного українського суспільства (2015)
Ліхоносова Г. С. - Категорії вимірювання соціально-економічного відторгнення (2015)
Ніконова Д. О. - Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів (2015)
Стыров М. М. - Духовно-нравственное благополучие населения Республики Коми: стратегия развития, Тихомирова В. В. (2015)
Павлов К. В. - Уровни управления молочным комплексом Приволжского федерального округа (2015)
Расулев А. Ф. - Возможности развития инновационного потенциала и инновационной активности предприятий промышленности Узбекистана, Тростянский Д. В., Исламова О. А. (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Яненкова І. Г. - Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства (2015)
Бавико О. Є. - Регіональний менеджмент в умовах постіндустріальної трансформації територій (2015)
Гоблик В. В. - Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів єс (2015)
Чорний Р. С. - Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства (2015)
Чорна Н. П. - Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України (2015)
Резнікова Н. В. - Досвід аргентинських стабілізаційних програм для греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони, Іващенко О. А. (2015)
Головіна Я. С. - Відповідальність акціонерів та заходи регулювання неплатоспроможності банків України в умовах сучасної кризи (2015)
Кудінова А. В. - Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект (2015)
Шумська C. C. - Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України (2015)
Тернавська І. Б. - Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція (2015)
Попело О. В. - Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону (2015)
Мульска О. П. - До формування системи соціального захисту трудових мігрантів (2015)
Бєлозерцев В. С. - Товарний кредит: економічна сутність та особливості надання (2015)
Шарова С. В. - Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) (2015)
Каламбет С. В. - Стан підприємств в умовах війни, Галаганов В. О. (2015)
Паливода О. М. - Стратегічна кооперація банків на ринку споживчого кредитування, Лапшина К. Д. (2015)
Петренко І. П. - Державний інвестиційний кредит: вітчизняні реалії, Урванцева С. В. (2015)
Мізякіна Н. О. - Аналіз міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок (2015)
Руденко Я. П. - Пенсійна реформа як базис становлення обов'язкового державного накопичувального страхування, Козирєв В. А. (2015)
Сідляр О. І. - Елементи концепції сталого розвитку в ХХ — ХХІ століттях (2015)
Байрактар Ю. П. - Інструментарій стимулювання соціально відповідальної діяльності підприємств транспортної галузі (2015)
Гончар В. Г. - Практика надання незабезпечених комерційних позик як передумова утворення деструктивних процесів державної економіки (2015)
Ходакевич Б. О. - Ефективність управління сучасними підприємствами (2015)
Пасажко Т. С. - Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України (2015)
Точиліна І. В. - Аналіз основних тенденцій щодо надання податкових пільг в Україні в контексті стимулювання інноваційного розвитку (2015)
Гусейнов Илькин Адыль оглы - Прогнозная оценка внешнеторгового оборота между азербайджаном и германией (2015)
Стрекаль О. О. - Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України (2015)
Задерей В. Ю. - Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2015)
Федоренко В. Г. - Рецензія на книжку "Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні" (автор — П. І. Гайдуцький), Гнибіденко І. Ф. (2015)
Мартинов А. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора С. В. Віднянського (2011)
Олашин М. - Вчений європейського рівня (2011)
Горенко О. - Степану Віднянському (З нагоди славного ювілею засновника "Батьків-засновників...") (2011)
Віднянський С. - Особливості становлення зовнішньої політики незалежної України (2011)
Мартинов А. - Зовнішньополітичний менталітет незалежної України: особливості й протиріччя (1990-поч. ХХІ ст.) (2011)
Горенко О. - Українська версія європейської ідентичності та інтеграційний досвід Центрально-Східної Європи (2011)
Ціватий В. - Зовнішня культурна політика України: форми, принципи, стратегії розвитку (1991-2011 рр.) (2011)
Рендюк Т. - Українсько-румунська співпраця з питань національних меншин: еволюція нормативно-правової бази (2011)
Кривець Н. - Науково-педагогічна діяльність німецьких учених у Харківському університеті у першій половині ХІХ ст. (2011)
Піскіжова В. - Особливості українсько-болгарських літературних зв’язків у ХІХ ст. (2011)
Варварцев М. - Українська історія та історики на сторінках журналу "La Rivista Europea" (1870-ті pоки) (2011)
Іваненко О. - Університет Св. Володимира у міжнародних наукових зв’язках (70-80-ті роки ХІХ ст.) (2011)
Окіпнюк В. - Діяльність місії Польського Товариства Червоного Хреста в Україні у листопаді 1919 р. – квітні 1920 р. (2011)
Даниленко О. - Військовополонені, інтерновані й біженці на території європейських країн як об’єкт дипломатичних відносин (1919-1923 рр.) (2011)
Пагіря О. - Проблема Закарпаття у переговорах між представниками українського визвольного руху і воєнно-політичними колами Угорщини (1943-1944 рр.) (2011)
Кот С. - До питання про передачу культурних цінностей із України до Польщі у другій половині 40-х років ХХ ст. (2011)
Ладжун Ю. - Діяльність Комітету українців Канади щодо формування політики багатокультурності у Канаді (60-80-ті роки ХХ ст.) (2011)
Стрикун І. - Регіональні об’єднавчі процеси країн Балтії й Білорусі у 1919-1920 рр. (2011)
Вялова Ю. - Леон Василевський про проблеми ідентифікації української національної меншини у Другій Речіпосполитій (2011)
Боровець І. - Словацька держава 1939-1945 рр. у системі міжнародних відносин (2011)
Черніков І. - Феномен "турецького нейтралітету" в Другій світовій війні (2011)
Пірожкова Ю. - Концептуальні засади політики США щодо СРСР у роки Другої адміністрації Д. Ейзенхауера (1957-1961 рр.) (2011)
Лемак Н. - Внутрішня політика британського консервативного уряду Едварда Хіта (1970-1974 рр.), Черевко О. (2011)
Годлевська В. - Регіональні партії Іспанії у період консолідації демократії (1982-1996 рр.) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Врублевський І. Й. - Вплив розташування пружин на паразитні кутові коливання двомасового вібротранспортера з незалежними коливаннями, Беспалов А. Л. (2015)
Гурський В. М. - Раціональний синтез двочастотних резонансних вібраційних машин, Кузьо І. В. (2015)
Забродець І. П. - Вплив пружної муфти на динаміку пуску вібраційної машини з дебалансним збудником коливань, Ярошевич М. П., Тимощук В. М. (2015)
Корендій В. М. - Розроблення крокуючого модуля на основі двох циклових рушіїв, Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю. (2015)
Ланець О. C. - Синтез конструкції та дослідження роботи резонансного двомасового вібраційного стола з електромагнітним приводом, Боровець В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В., Лозинський В. І. (2015)
Ловейкін В. С. - Динамічне зрівноваження приводного механізму роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Ловейкін В. С. - Дослідження навантажень в елементах роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2015)
Пелевін Л. Є. - Визначення працездатності пружно деформованого виконавчого елемента на наконечнику розпушника, Пристайло М. О. (2015)
Diveyev B. - Optimization of impact dynamic vibration absorbers in the frequency band, Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y. (2015)
Грицай І. Є. - Технологічне забезпечення точності та безвідмовності процесу нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом з урахуванням дії динамічних чинників, Громнюк С. І. (2015)
Ступницький В. В. - Імітаційне реологічне моделювання процесів формоутворення поверхонь деталей з конструкційних сталей, Долиняк Я. В. (2015)
Чубик Р. В. - Ідентифікація критеріїв для енергозберігаючого керування віброприводами адаптивних вібромашин, Зелінський І. Д. (2015)
Григор’єва Н. С. - Автоматизація технологічних модульних процесів складання (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2015)
Лазаренко С. Ж. - Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації, Бабенко К. А. (2015)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу (2015)
Бурова Т. А. - Проблемні аспекти теорії обліку та контролю поточних активів підприємств, Волошина В. В. (2015)
Стегней М. І. - Екологічні пріоритети розвитку сільських територій (2015)
Бондаренко В. М. - Тенденції діяльності промислових підприємств закарпатської області, Рябак М. І., Гаврилко П. П. (2015)
Марчук В. Ю. - Система гарантування вкладів фізичних осіб: напрями удосконалення (2015)
Міщук Є. В. - Аналіз загроз інвестиційній безпеці підприємства та інвесторів, Адамовська В. С. (2015)
Крейдич І. М. - Підходи до управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах, Товмасян В. Р. (2015)
Семчук Ж. В. - Методи оцінювання інвестиційних ресурсів і ефективності соціальних проектів промислових підприємств (2015)
Грибова Д. В. - Перспективні напрями державного регулювання соціального розвитку аграрної сфери (2015)
Золотарьова О. В. - Організаційна модернізація системи фінансового контролінгу на підприємстві, Чічкань О. І. (2015)
Мішин Ю. Р. - Довіра в структурі соціальної взаємодії (2015)
Радіонов Ю. Д. - Ключові бюджетні порушення та напрями їх мінімізації (2015)
Харук К. Б. - Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність, Скриньковський Р. М., Крукевич Н. M. (2015)
Биба В. В. - Система управлінського обліку: сутність, завдання та етапи впровадження, Матюшіна Ю. І. (2015)
Дмитрук Б. П. - Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ, Мельник О. Ю. (2015)
Корнух О. В. - Проблеми формування інноваційного потенціалу підприємства, Британ С. А., Булда Н. О. (2015)
Волковицька О. М. - Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками, Болтач С. Ю. (2015)
Петруня Ю. Є. - Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою митного тарифу, Єдинак В. Ю., Бугай Я. В. (2015)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Видатки у системі державного регулювання соціальних відносин: теоретичний аспект, Васильченко Г. В. (2015)
Тьорло В. О. - Проблеми функціонування комерційних банків України за сучасних умов та шляхи їх вирішення, Іщенко Р. О. (2015)
Пахода С. С. - Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Майборода Ю. В. - Прогнозування обсягів пасажирських перевезень на ринку автотранспортних послуг (2015)
Яковенко Д. В. - Уточнення поняття інновацій в контексті їх комерціалізації (2015)
Лазеба Є. С. - Державний контроль у сфері використання земель в Україні (2015)
Вороненко В. І. - Організаційно-економічний механізм розроблення стратегії розвитку природоохоронної діяльності регіону (2015)
Полтавська О. В. - Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України (2015)
Борисова В. О. - Передумови підвищення ефективності управління підприємствами апк України (2015)
Оглобля Я. О. - Теоретичні підходи до регулювання банківської дільності в країнах світу (2015)
Наіста А. С. - Дослідження еластичності чутливості потоку банківських міжнародних платежів (2015)
Стасюк В. В. - Державно-приватне партнерство у комунальному водопостачанні: відповідність вітчизняної нормативно-правової бази європейському законодавству (2015)
Фурдичко Л. Є. - Місцеві бюджети України: їх функціонування, проблеми та шляхи реформування (2015)
Титул, зміст (2015)
Оглобля О. І. - Проектування хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів України у відповідності до вимог міжнародних стандартів, Дзюндзя Т. В. (2015)
Волкова В. Е. - Влияние изменения сечения стенки на динамические характеристики стальных балок открытого сечения, Смолий И. С. (2015)
Родченко О. В. - Удосконалення методу визначення несучої здатності монолітних цементобетонних аеродромних покриттів (2015)
Вахитова Л. Н. - Огнезащитные плиты. Повышение надежности, долговечности и пожарной безопасности строительных конструкций, Калафат К. В. (2015)
Ziolko J. - Deformations of the steel shell of a vertical cylindrical tank caused by underpressure, Mikulski T., Supernak E. (2015)
Слободяник В. А. - О надежности устройств, создающих предварительное напряжение в пролетных балках грузоподъемных кранов с истекшими сроками службы, Сытник Н. П. (2015)
Файнер М. Ш. - Європейські норми на цемент і бетон. Особливості, переваги та ризики (2015)
До 70-річчя від дня народження Єгорова Є. А. (2015)
До 80-річчя від дня народження Шульмана З. А. (2015)
Умови друкування (2015)
Головей Михайло Іванович (2015)
Сідей В. І. - Координаційні тетраедри (GeSe4): геометричні та кристалохімічні характеристики, Штейфан А. Я. (2015)
Барчій І. Є. - Хімічний зв’язок у тернарних сполуках квазіпотрійної системи Tl2Se–SnSe2–Sb2Se3, Федорчук А. О., Тацькар А. Р., П’ясецки М., Кітик І. В. (2015)
Козьма А. А. - Вплив хімічного потенціалу на термоелектричні властивості талій (І) бісмут (ІІІ) дихалькогенідів TlBiS2 (Se2, Te2), Мучичка І. І., Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Габорець Н. Й., Зубака О. В. (2015)
Переш Є. Ю. - Сполуки Tl4SnS3(Se3,Te3), Tl4PbSe3(Te3), Tl2SnS3, Tl4SnS4: властивості та їх закономірності, Малаховська Т. О., Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Кун Г. В. (2015)
Cабов В. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі TlInP2Se6–TlSbP2Se6, Поторій М. В., Товт В. В., Товт В. О., Сабов М. Ю., Барчій І. Є. (2015)
Мадар Л. А. - Тріангуляція системи Tl–Fe–Te, Філеп М. Й., Сабов М. Ю., Соломон А. М. (2015)
Сідей В. І. - Взаємодія в системах на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9) та K2(Rb2,Cs2)TeBr6(I6): модель зв’язкової валентності (2015)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з дикарбоновими кислотами ряду біцикло(2.2.1)гептену. Синтез, вивчення складу, будови та властивостей, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2015)
Жукова Ю. П. - Сольватохромні та протонохромні властивості 4-гідроксістирилових барвників, Студеняк Я. І. (2015)
Фершал М. В. - Мигдалати борної кислоти як активні речовини хімічних сенсорів, Янкович Г. Є., Студеняк. Я. І. (2015)
Сухарева О. Ю. - Вплив греблі малої ГЕС на стан річки Шипот, Рябухіна Т. С., Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2015)
Фізер О. І. - Потенціометричне титрування аніонних поверхнево-активних речовин у побутових об’єктах, Студеняк Я. І. (2015)
Савчук Т. І. - Сенсор для визначення харчової добавки Е954 на основі родамін в сахаринату, Кормош А. Ж., Корольчук С. І., Кормош Ж. О., Затуливітер О. І. (2015)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення трифлусульфурон-метилу методом тонкошарової хроматографії (2015)
Гевці Т. О. - Гетероциклізація 5-аліл-6-тіоксо-1-метилпіразоло(3,4-d)піримідин-4-ону п-метоксіфенілтелуртрихдоридом, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2015)
Цмур Ю. Ю. - Синтез 1,2-біс-(п-гідроксифеніл)-о-карборану (2015)
Голуб Н. П. - Кінетичні закономірності парціального окиснення нижчих вуглеводнів на фосфатних каталізаторах, Голуб Є. О., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Борко В. О., Баренблат І. О. (2015)
Мільович С. С. - Адсорбція іонів плюмбуму на природному та деалюмінованому клиноптилоліті, Гомонай В. І. (2015)
Голуб Н. П. - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей складної каталітичної системи типу хАlРО4.уСо3(РО4)2, Голуб Є. О., Мадяр Н. М., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2015)
Стерчо І. П. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів хімічного факультету ДВНЗ "УжНУ" (2015)
Глух О. С. - Оцінка якості візуального середовища деяких пам’яток архітектури м. Ужгорода (2015)
Галла-Бобик С. В. - Джерела антропогенного впливу на території національно природного парку "Синевир" (2015)
Симканич О. І. - Просторове геоінформаційне моделювання і прогноз розподілу екополютантів у донних відкладах, Сухарев С. М., Делеган-Кокайко С. В., Сватюк Н. І. (2015)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості плодово-овочевої продукції ТОВ "Фрут майстер груп" м. Берегово, Рогач А. М. (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
З чим входимо у 2016-й? (2015)
Перший рік Держгеокадастру: що зроблено? (2015)
Земельна реформа: на порозі 25-ліття (2015)
Держгеокадастр запроваджує практику оприлюднення 100% рішень щодо розпорядження землями (2015)
Електронні послуги — доступно, швидко та зручно (2015)
Колосюк А. - Стан і динаміка оподаткування та оцінювання нерухомості в Одеській області (2015)
Юрченко А. - Сучасний стан та проблеми земельних трансформацій в аграрній сфері України (2015)
Савчак В. - Особливості виконання земельно-технічної експертизи, предметом дослідження якої є межа населеного пункту (2015)
Данкевич А. - Генезис крупнотоварного землекористування в Україні (2015)
Поради радам (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Как добиваются лидерства на рынке (опыт компании "Люкс-Х") (2013)
Упаковка для косметики (опыт компании "Леко-Плюс") (2013)
Ленюк В. В. - Вимірювання опору роздиранню паперу і картону (2013)
Мазуренко Е. И. - Стекло остается стеклом (2013)
Галкина Е. А. - Продукция Укрпластикa — качество и безопасность, Мирошник И. Н. (2013)
Гузь А. И. - Новое качество полимерных канистр (2013)
Соняшникова олія в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2013)
Кривошей В. М. - Ринок, споживач, упаковка (зміни, уподобання, застереження) (2013)
Світовий ринок пакувального обладнання (2013)
Знову про полімерні пакети(позиція Pro Europe) (2013)
Новинки от "Брюкнер Машиненбау" (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського