Горбенко Н. Є. - Принципи формування колекції лікарських рослин ботанічного саду НЛТУ України, Єфремова О. О., Шума О. В. (2015)
Горошко В. В. - Особливості дотримання правил полювання в мисливських угіддях України (2015)
Дишко В. А. - Характеристика морфологічних ознак генеративних органів сосни звичайної у природних і штучних деревостанах України, Дишко С. М. (2015)
Лукащук Г. Б. - Рекреаційна дигресія букових лісів вздовж еколого- пізнавального маршруту "м. Сколе - г. Парашка" (НПП "Сколівські Бескиди"), Федорчук Т. А. (2015)
Лялін О. І. - Дослідження росту однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату (2015)
Новосад В. М. - Вплив температури на проростання насіння бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) (2015)
Регуш Н. В. - Відмерла деревина в букових лісах південно- західного мегасхилу Українських Карпат (2015)
Соловей Д. С. - Особливості планування садів "нової хвилі" Піта Удольфа (2015)
Харитон І. І. - Особливості формування об'ємної маси та макроструктури деревини ялини звичайної в Українських Карпатах, Сопушинський І. М. (2015)
Мальований М. С. - Проблема негативного впливу поверхнево-активних речовин і синтетичних мийних засобів на гідросферу, Дєдик Л. М., Мараховська С. Б., Шандрович В. Т., Мараховська А. О. , Гуглич С. І. (2015)
Краснов В. П. - Проблеми реабілітації лісів Полісся України, забруднених радіонуклідами, Курбет Т. В., Шелест З. М. (2015)
Ватаманюк М. М. - Сучасні підходи до вирішення проблеми негативних екстерналій: теорія і практика (2015)
Матковська С. І. - Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира (2015)
Климчук О. О. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Рубан В. В. - Оцінювання екологічного стану прибережних ґрунтів річки росава за фізико-хімічними параметрами, Сиса Л. В. (2015)
Шатківський М. М. - Дослідження процесу виготовлення точених деталей з заготовок, склеєних з деревини різних порід, Маєвський В. О. (2015)
Гудз Г. С. - Визначення характерних частот тривалості дефектування кузовів спеціальних автобусів на підставі ймовірнісної моделі, Борис М. М., Захара І. Я. (2015)
Івах Р. М. - Систематизація методів вимірювання діелектричної проникності (2015)
Кириченко М. А. - Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних елементів, Чепурна Н. В., Барановська С. В. (2015)
Найда А. М. - Порівняльні дослідження властивостей труб з непластифікованого та орієнтованого полівінілхлориду (2015)
Сторожук В. М. - Оцінювання та контроль безпечності промислового підприємства (2015)
Дуда О. Б. - Концепція перспективного розвитку екологічного аудиту на лісогосподарських підприємствах (2015)
Андрушків І. П. - Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в україні (2015)
Юринець З. В. - Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки (2015)
Ільчук П. Г. - Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації (2015)
Геник О. В. - Особливості прогнозування витрат на забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду України, Козловський С. О., Маселко Т. Є. (2015)
Кошарська Н. М. - Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу (2015)
Орловська О. В. - Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання (2015)
Павлик Х. Б. - Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів, Ватаманюк Б. О. (2015)
Артус М. М. - Удосконалення процесу страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням гідротермічних індексів, Томашевський Ю. М. (2015)
Васильців Т. Г. - Концептуальні характеристики стратегії розвитку торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації, Канюка Н. П. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків, Шкулка С. К. (2015)
Власюк Н. І. - Фінансовий контроль як напрям підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні (2015)
Гинда О. М. - Аналіз статистичних показників розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Должанський А. М. - Калькулювання собівартості виготовлення покрівельних матеріалів, Вільгуцька Л. Р. (2015)
Лелик Л. І. - Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки (2015)
Мацьків О. І. - Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси (2015)
Натиняк В. М. - Стан і особливості вдосконалення механізму функціонування банківської системи, Лех Г. А. (2015)
Новіченко Л. С. - Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства (2015)
Підлипна Р. П. - Методологічні засади тлумачення дефініції "соціальна безпека" (2015)
Русинко М. К. - Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України (2015)
Фомішина В. М. - Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача", Федорова Н. Є. (2015)
Щуревич О. І. - Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України (2015)
Буряк О. П. - Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США (2015)
Лютак І. З. - Розроблення алгоритму та структури даних для обчислення параметрів поширення ультразвукових мод Лемба (2015)
Пйонтко Н. В. - Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень, Карпінський М. П. (2015)
Батюк А. Є. - Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України, Вітер М. Б., Лоїк Г. Б. (2015)
Грицюк М. Ю. - Багатокритеріальна оптимізація структури проекту стратегічного розвитку туризму на регіональному рівні (2015)
Кульман С. М. - Модель втомного руйнування деревини та композиційних матеріалів на її основі (2015)
Отенко В. І. - Оптимізація параметрів структурних елементів генератора Джіффі, Гарасимчук О. І., Журавель І. М., Костів Ю. М., Пастух А. Ю. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах (2015)
Хомицька І. Ю. - Статистичний аналіз англійських поетичних текстів, Теслюк В. М. (2015)
Погромська Г. С. - Раціоналізація визначення об'єктно-орієнтованого case-засобу в життєвому циклі програмної системи (2015)
Гулик Г. С. - Екологізація освіти: теорія і практика, Дубовіч І. А. (2015)
Березький О. М. - Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності "комп'ютерні системи та мережі", Теслюк В. М., Борейко О. Ю., Михайлюк А. Ю. (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правовий і соціокультурний виміри національної безпеки, Башук В. В. (2015)
Конопельський З. В. - Діяльність українських фінансових інституцій Галичини (1921-1939 роки) (2015)
Дорош І. М. - Вплив ефективності менеджменту підприємства на рівень стресостійкості його персоналу (2015)
Одрехівський Р. В. - Духовний центр пресвятої діви Марії на Ясній горі у Гошеві, Мергель С. С. (2015)
Піскун О. - Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") (розширений варіант) (2012)
Киченко О. - Реконструкція як складова семіотичного методу (2012)
Градовський В. - Символ як універсальна категорія естетики романтизму (2012)
Паличка Л. - Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи (2012)
Костенко Г. - Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця XIX - початку XX століття (2012)
Погожева К. - Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера (2012)
Шевельова-Гаркуша Н. - Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) (2012)
Поліщук В. - Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття (2012)
Рудянчук І. - Цензурна історія видань творів І.С.Нечуя-Левицького в його листуванні (2012)
Скорина Л. - Специфіка використання франкового слова в повісті-есе Романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) (2012)
Казанова О. - Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи (2012)
Степанець К. - Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" (2012)
Клименко (Синьоок) Г. - Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського (2012)
Могілей І. - Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або Білий Кит": сюжетний хронотоп морського простору (2012)
Градовський А. - "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея"), Галушко М. (2012)
Марценішко В. - Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2012)
Козюра О. - Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" (2012)
Винокурова І. - "Картина-без-рами" (Віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) (2012)
Кошова І. - "За словом колір". Кольорові образи творів Миколи Гоголя (2012)
Кавун Л. - Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового (2012)
Вертипорох О. - Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня") (2012)
Мішкур В. - Анімалізм "свиня"як компонент паремій сучасної іспанської мови (2012)
Голоюх Л. - Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика (2012)
Коваль В. - Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Мануйкін О. - Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури В 9-11 класах (Стаття друга) (2012)
Древаль Н. - Урок літератури рідного краю в 9 класі (2012)
Ромащенко Л. - У кожного своя Голгофа... (2012)
Ромащенко Л. - Ювілейні Шмельовські читання (2012)
Киченко О. - Динаміка культури в аспекті семіотики (2012)
Коваль Н. - Коронована драбина (2012)
Мельник Ю. - Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту (2012)
Vasylyshyn R. D. - Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine stands in Ukrainian Polissya, Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda M. O., Slyva O. A. (2015)
Володимиренко В. М. - Створення ефективного інструменту управління лісовим господарством (2015)
Оборська А. Е. - Аналіз моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сошенський О. М. - розмірно-якісна структура стовбурів дерев липи у молодняках і середньовікових деревостанах (2015)
Терентьєв А. Ю. - Аналіз просторових та біометричних показників у соснових деревостанах Українського Полісся (2015)
Шевчук В. В. - Причини лісових пожеж у Нижньодніпров’ї, Тимощук І. В. (2015)
Власенко А. С. - Порівняльна оцінка представленості видів дендросозоекзотів штучних заповідних парків степу в садових центрах та розсадниках України (2015)
Міськевич Л. В. - Мережа штучних заповідних садово-паркових об’єктів зони широколистяних лісів України (2015)
Бровко Д. Ф. - Особливості культивування аморфи кущової на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Гетьманчук А. І. - Постійна лісонасінна база державного підприємства "Цуманське лісове господарство" Волинської області, Кичилюк О. В., Войтюк В. П. (2015)
Кайдик О. Ю. - Стан і ріст полішахових культур у свіжій судіброві ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" (2015)
Пінчук А. П. - Використання стимуляторів росту для активації укорінення здерев’янілих живців декоративних листяних кущів, Косенко Ю. І. (2015)
Рафальська Л. П. - Технологія вирощування садивного матеріалу дуба пухнастого (Quercus pubescens Willd.) (2015)
Хуторна І. В. - Особливості вирощування садивного матеріалу в ДП "Корюківське лісове господарство", Кайдик О. Ю. (2015)
Шилін І. С. - Застосування добрив для інтенсифікації росту плантацій тополі в умовах Волинського Полісся, Маурер В. М. (2015)
Балабак О. А. - Оцінювання селекційних форм та сортів фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko) за спроможністю щодо розмноження стебловими живцями в Україні (2015)
Білоус С. Ю. - Мікроклональне розмноження Populus tremula L. (2015)
Витенко В. А. - Модифицированная классификация живых изгородей на примере Morus alba L. и ее декоративных форм (2015)
Дзиба А. А. - Сучасний стан живоплотів у насадженнях загального користування м. Харкова, Байковська А. В. (2015)
Ковалишин І. Б. - Укорінюваність зелених живців дрібноквіткових ломиносів (Clematis L.), Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2015)
Коник Н. Ю. - Порівняльний аналіз дендрофлори парків "Комплекс Мирський замок" та "Архітектурний жилий і культурний комплекс роду Раздзивілів" у місті Несвіж (Білорусь), Дзиба А. А. (2015)
Лещенко О. Ю. - Аналіз вмісту флавоноїдів у листках рослин Lolium perenne L., Колесніченко О. В., Боголюбов В. М., Лещенко Ю. В. (2015)
Манько М. В. - Особливості отримання асептичної культури культиварів рослин Acer platanoides L. in vitro, Чорнобров О. Ю., Олексійченко Н. О. (2015)
Мирончук К. В. - Просторовий розподіл важких металів у антропогенно-трансформованих ґрунтах місцезростань живоплотів (2015)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз видового складу дендроекзотів ботанічного саду Ужгородського Національного університету (2015)
Олексійченко Н. О. - Функціональне призначення та формування колориту ландшафту меморіальних парків м. Києва, Мавко М. С. (2015)
Сидоренко І. О. - Водний режим східноазійських видів рододендронів в умовах м. Києва (2015)
Швець І. В. - Оцінка жаро- та посухостійкості рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss. в умовах ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Колесніченко О. В. (2015)
Суханова О. А. - Нормативно-правове забезпечення України щодо охорони ландшафтних об’єктів охоронних категорій (2015)
Бойко Н. С. - Старовікові тиси (Taxus L.) як визначні об’єкти історико-культурної спадщини у світі та в Україні (2015)
Гринюк Ю. Г. - Вікові дерева Микулинецького парку Тернопільської області, Кузьович В. С. (2015)
Глухова С. А. - Вікові дерева в ландшафтних композиціях Сирецького дендропарку, Ємець Л. І., Михайлик С. М. (2015)
Дойко Н. М. - Видатні вікові дерева дендрологічного парку "Олександрія" як пам’ятники природи та об’єкти історико-культурної спадщини (2015)
Драган Н. В. - Патологічні ознаки і життєздатнісь дуба у віковій діброві дендропарку "Олександрія" НАН України (2015)
Іщук Л. П. - До проблеми збереження вікових тополь (2015)
Калашнікова Л. В. - Раритетні рослини дендропарку "Олександрія" НАНУ як туристичні об’єкти екологічної стежки, Галкін С. І. (2015)
Лось С. А. - Збереження генофонду старовікових дерев дуба звичайного в умовах ex situ (2015)
Масальський В. П. - Довговічність лип та їх збереження в Україні (2015)
Мельник В. В. - Створення природного середовища навколо пам’ятки природи місцевого значення "дуб Максима Залізняка", Галушко О. С., Спрягайло О. В., Діденко С. Я. (2015)
Міндер В. В. - Характеристики кореневої системи багатовікового дуба у парковому насадженні (2015)
Нікончук М. І. - Меморіальні та пам’ятні посадки як об’єкти історико-культурної спадщини Шевченківського Національного заповідника, Суханова О. А. (2015)
Роговський С. В. - Вікові дерева м. Трускавця та їхня роль у формуванні образу міста (2015)
Сахно Т. М. - Оценка современного состояния старовозрастных древесных растений верхнего парка арборетума Никитского ботанического сада (2015)
Смоля А. Л. - Стан вікових дерев-пам’яток природи місцевого значення за сучасної екологічної ситуації рекреаційної зони Конча-Заспи, Капустян А. В., Таран Н. Ю. (2015)
Слюсар С. І. - Сучасні соціоекологічні аспекти розроблення методології досліджень багатовікових дерев, Кушнір А. І. (2015)
Совакова М. О. - Вікові липи м. Києва, Соваков О. В. (2015)
Резолюція ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев" (2015)
Виговський А. Ю. - Напрями удосконалення складу машинно-тракторного парку лісогосподарських підприємств, Білоус М. М. (2015)
Коширець С. І. - Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали, Крошний І. М. (2015)
Кшивецький Б. Я. - Прогнозування міцності термопластичних клейових з’єднань деревини берези (2015)
Осадчук Л. С. - Добова динаміка смолопродуктивності сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Українського Розточчя (2015)
Яремчук Л. А. - Фізичні особливості дифузії композицій на основі лляної олії в деревину, Білей П. В., Максимів В. М. (2015)
Пам’ятка для авторів статей (2015)
Титул, зміст (2015)
Грубник І. М. - Маркетинговий аналіз сучасного ринку лікарських засобів із пом’якшувальною та захисною дією, Гладух Є. В. (2015)
Варинський Б. О. - Система вищої фармацевтичної освіти в Японії (2015)
Гуреєва С. М. - Дослідження впливу фармацевтичних факторів на процес створення таблеток з діючою речовиною 1 класу БСК на прикладі бісопрололу фумарата (2015)
Андрійчук Я. Р. - Вивчення стабільності жувальних таблеток з екстрактом вівса та кверцетином у процесі зберігання, Давтян Л. Л. (2015)
Толочко К. В. - Обґрунтування технології екстемпоральних супозиторіїв для лікування простатиту на основі препарату "Трецивіт-прост", Ярних Т. Г. (2015)
Парченко В. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-триазолу (2015)
Тржецинський С. Д. - Дослідження хімічного складу айстри верболистої (Aster salignus Willd.), Мозуль В. І., Дьяченко А. Ю., Власенко І. О. (2015)
Добровольний О. О. - Дослідження ефективності виділення пренілових флавоноїдів із сировини хмелю (Humulus lupulus L.) етанолвмісними екстрагентами, Шматенко О. П., Шаламай А. С., Руденко В. В. (2015)
Марчишин С. М. - Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) і лілійника гібридного (Hemerocallis hibrida Śtella De Oró), Козачок С. С., Зарічанська О. В. (2015)
Смолінська М. Я. - Визначення вмісту аміду та ефірів амінобензойної кислоти у складі готових лікарських форм із використанням кислотного моноазобарвника тропеоліну О, Коцюмбас І. Я., Тесляр Г. Ю., Юркевич М. В., Смейко М. Б. (2015)
Загородній С. Л. - Валідація методики кількісного визначення зопіклону в таблетках методом високоефективної рідинної хроматографії, Васюк С. О. (2015)
Алмакаєв М. С. - Визначення сумісності фільтрувальних матеріалів із розчином мелоксикаму для ін’єкцій (2015)
Арам Дуллах - Розроблення методів контролю якості крему на основі клотримазола та сечовини, Власенко І. О., Петюнін Г. П., Давтян Л. Л., Бірюкова С. В. (2015)
Пономаренко М. С. - Предмет та метод фармацевтичного права, Алєксєєва І. М., Соловйов О. С., Алексєєв О. Г., Григорук Ю. М. (2015)
Сафонов А. А. - Протимікробна та протигрибкова дія 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко Т. В., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2015)
Рибалкін М. В. - Оцінка фракцій антигенів дезінтеграта клітин грибів Candida albicans і Candida tropicalis у разі попередження кандидомікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2015)
Уточнення (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (третя частина) (2015)
Матвєєва Л. - Аналіз сучасних досліджень транзитивних процесів у праві (2015)
Нелін О. - Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів (2015)
Пасальський М. - Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України (2015)
Гриценко Г. - Припинення солідарних зобов’язань зарахуванням (2015)
Шимон С. - Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? (2015)
Хрімлі К. - Щодо питань розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів, Гостєва О. (2015)
Zhuravel M. - Fixed and floating charges as security mechanisms in corporate finance law in the United Kingdom (2015)
Галичанський І. - Юридична регламентація медичної діяльності в Україні: системно-структурний аналіз (2015)
Матвієнко А. - Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс (2015)
Міхневич Л. - Юридичне відділення Київських вищих жіночих курсів (1907–1920 рр.): витоки, досвід, здобутки (2015)
Титул, зміст (2008)
Неклюдов И. М. - Развитие в ННЦ "ХФТИ" методов направленного изменения структуры и свойств конструкционных материалов при активизации релаксационных процессов: обзор, посвященный 80-летию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", Соколенко В. И., Нетесов В. М. (2008)
Косицын С. В. - Фазовые и структурные превращения в сплавах на основе моноалюминида никеля, Косицына И. И. (2008)
Пахаренко В. - Тарас Шевченко: проблема розуміння (2014)
Ткалич І. - Іронія і методи її дослідження (2014)
Колінько О. - Міфологічні ремінісценції в модерністській новелі: жанрові і стильові параметри (2014)
Вертипорох О. - Психосемантика авторського суб’єктивізму в сучасному авторефлексивному тексті (2014)
Зозуля О. - Іронічні та пародійні модуси постмодерністського дискурсу: сучасні погляди й інтерпретації (2014)
Сивкова І. - Повість Івана Нечуя-Левицького "Причепа": мотиви, образи, психологізм (2014)
Немченко Г. - Жанрова специфіка драматургії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Скорина Л. - Специфіка пейзажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький" (2014)
Шляхова В. - Україноцентричні пріоритети Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі епістолярію письменника) (2014)
Михида С. - Психопоетикальні аспекти комедіографії Марка Кропивницького (2014)
Черкашина Т. - Українська діаспорна автобіографіка 1930–1980-х років: ідейно-художні особливості (2014)
Карпань І. - Осмислення долі української жінки в романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" (2014)
Вергелес Г. - Тема емансипації жінки в епістолярній спадщині Івана Нечуя-Левицького (2014)
Борейчук Н. - Російські письменники в оцінці Івана Нечуя-Левицького: епістолярний дискурс (2014)
Ромащенко Л. - Образ гетьмана Івана Виговського в однойменному романі Івана Нечуя-Левицького та сучасна українська історична проза (2014)
Марценішко В. - Трилогія Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і роман Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем": традиції жанру (2014)
Ющенко Л. - Погляди Івана Нечуя-Левицького і Віталія Кулаковського на особу гетьмана Івана Виговського та його супротивників (2014)
Кривопишина К. - Проблема національної ідентичності людини (героя) у творчості Івана Нечуя-Левицького та Василя Захарченка (2014)
Градовський А. - Вплив Данте на становлення творчого стилю Томаса Стернза Еліота, Галушко М. (2014)
Заїка О. - Код культурної пам’яті і мультикультурна парадигма в оповіданні Джумпи Лагірі "Незвична земля" (2014)
Дуркалевич В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Отець-гуморист" (2014)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2014)
Ярмоленко Н. - Феномен міфу у творчій інтерпретації Івана Нечуя-Левицького (2014)
Козуб О. - Художні функції міфологеми сну у творчості Івана Нечуя-Левицького (2014)
Андрійчук Н. - Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті) (2014)
Коваленко В. - "Людина існує лише в роді, для роду і через рід" (2014)
Калько М. - "Грамматика украінского язика" Івана Нечуя-Левицького на тлі граматик поч. ХХ ст.: проблеми дієслівності й виду (2014)
Калько В. - Повість "Київські прохачі" Івана Нечуя-Левицького у світлі теорії експресивних мовленнєвих актів (2014)
Пустовіт І. - Середньонаддніпрянські діалектні риси в епістолярії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Щербина Т. - Специфіка прислівників у творах Івана Нечуя-Левицького (2014)
Лонська Л. - Роль Івана Нечуя-Левицького в становленні лексичних норм сучасної української літературної мови (2014)
Поліщук Р. - Дещо про педагогіку Григорія Сковороди (2014)
Сивкова І. - Регуш Ю. С. Романтичні тенденції в поезії Якова Щоголева (2014)
Клименко (Синьоок) Г. - "Є не лише простір – Батьківщина, є і час – Батьківщина…" (духовні витоки Арсенія Тарковського: український хронотоп) (2014)
Коваль Н. - Остання любов. Останнє розчарування (2014)
Ромащенко Л. - Мостами дружби в Азербайджані (2014)
Ромащенко Л. - Наука не знає кордонів (2014)
Коржов В. Л. - Особливості гідрологічної ролі гірських лісових територій у разі виникнення паводків (2015)
Осадчук Л. С. - Вміст терпенових вуглеводнів у хвої сосни звичайної різної категорії смолопродуктивності (2015)
Геник Я. В. - Переваги та недоліки природного заліснення та лісової фітомеліорації посттехногенних територій Карпатського регіону України (2015)
Попова Л. В. - Порівняння біопрепаратів, створених на основі фосфатмобілізувальних і азотфіксувальних бактерій (2015)
Хоєцький П. Б. - Світовий досвід ведення вольєрного мисливського господарства, Новак А. А., Похалюк О. М. (2015)
Тимочко І. Я. - Фенологічні особливості сезонного розвитку Allium ursinum L. у різних типах лісу, Мельник Ю. А. (2015)
Євтушенко Ю. В. - Aesculus carnea hayne в насадженнях міста Києва (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси підстилки соснових лісів Київського Полісся, Білоус А. М. (2015)
Ейсмонт В. С. - Маса наземних органів дерев сосни звичайної на ґрунтах із гранітними породами Житомирського Полісся (2015)
Кратюк О. Л. - Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) В умовах Центрального Полісся України, Климчук О. О. (2015)
Матвійчук О. А. - Авіфауна дендроландшафтів Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника (2015)
Михайлів О. Б. - Роль прогалин у відновленні корінних деревостанів в умовах природного заповідника "Розточчя", Чучмар І. С. (2015)
Туниця Ю. Ю. - Концептуальні засади позиції україни на міжнародних форумах з довкілля і розвитку (2015)
Думич О. Я. - Зоопланктонні угруповання водойм міста Львова (на прикладі Піскових озер), Данилик Р. М. (2015)
Луців Н. Г. - Еколого-економічна оцінка запровадження наближеного до природи лісівництва в ялицево-букових лісостанах дп "Стрийське лісове господарство", Целень Я. П., Криницький Г. Т. (2015)
Гнатишин Н. М. - Інтенсифікація процесу знешкодження гіпохлоритних рідких відходів сполуками олефінового ряду в кавітаційних полях, Знак З. О. (2015)
Комарницька Г. О. - Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова (2015)
Рагимова К. Э. - Особенности обезвреживания нефтесодержащих промышленных отходов, Абдуллаева Н. З. (2015)
Тамір Б. А. - Формування екологічного стану сільських селітебних територій північної частини Житомирського Полісся (2015)
Кульчицька Е. А. - Особливості застосування інструментів маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно- туристичних послуг на території лісового фонду, Стояновський А. Р. (2015)
Маєвський В. О. - Вплив кута повороту колоди відносно її поздовжньої осі на об'ємний вихід пиломатеріалів, Маслій В. В., Миськів Є. М., Мацишин Я. В. (2015)
Похмурська Г. В. - Ударно-абразивне зношування поверхневих шарів, наплавлених порошковими дротами системи Fe-Сr-B-С, Войтович А. А. (2015)
Мельник Ю. Р. - Перероблення рослинних олій шляхом їх алкоголізу ізопропіловим спиртом, Мельник С. Р., Палюх З. Ю., Надала О. С. (2015)
Уйгелій Г. Ю. - Термоокисна деструкція полімерів у присутності низькомолекулярних складників мастильно- охолоджувальних технологічних середовищ (2015)
Кульман С. М. - Прогнозування довговічності деталей із деревини та деревних матеріалів під час їх циклічного навантаження (2015)
Будяну Р. Г. - Обґрунтування тактико-технічних вимог для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних "легких" броньованих автомобілів (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Визначення допустимого температурного режиму наповнення ділянок магістральних газопроводів природним газом (2015)
Сидоров О. В. - Перспективи використання альтернативних джерел енергії в Чигиринському районі, Каліновська А. І., Кравченко І. Ю. (2015)
Фуч У. В. - Коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 у зворотних емульсіях, Савчин З. Ю., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Лебедевич С. І. - Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України (2015)
Ареф'єва О. В. - Фінансова безпека підприємства: методичні особливості забезпечення (2015)
Дурицький В. В. - Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів, Дурицька Г. В. (2015)
Майовець Є. Й. - Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні, Ярема О. Р. (2015)
Максимець О. В. - Управління клієнтським капіталом під час роботи лісових підприємств на зовнішніх ринках, Лаврович Н. І. (2015)
Дячишин О. В. - Особливості соціальної відповідальності у лісовому господарстві (2015)
Соханич Ф. Ф. - Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Іршак О. С. - Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю (2015)
Бут Т. В. - Оцінювання стану розвитку металургійного комплексу регіону (2015)
Важинський Ф. А. - Концептуальні засади розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій (2015)
Демкович О. В. - Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України (2015)
Должанський А. М. - Методика здійснення попереднього контролю за витратами виробничих запасів на поліграфічних підприємствах, Пелюшкевич Ю. В. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція підходів у моделюванні соціально- економічних процесів і сталого розвитку, Васильків І. М., Шевців А. Б., Карпінська О. Б. (2015)
Лелик Л. І. - Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період (2015)
Мандзіновська Х. О. - Механізм протидії загрозам фінансовій безпеці машинобудівного підприємства (2015)
Машика Ю. В. - Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці (2015)
Милян Р. Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку індустрії масових заходів в Україні (2015)
Половинчак Л. А. - Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах (2015)
Процик І. С. - Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства, Передало Х. С., Шалак О. Я. (2015)
Радванська Н. В. - Становлення посттрадиційної парадигми економічного розвитку (2015)
Столяренко О. О. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави, Лужецька І. М., Сорочинська М. М. (2015)
Стріжик У. Р. - Фінансово-облікове регулювання витрат суб'єкта господарювання щодо бухгалтерської практики і податкового законодавства з прийняттям закону про податкову реформу (2015)
Черничко Т. В. - Динаміка та структура кредитних ресурсів комерційних банків України, Гливляс Т. М. (2015)
Шевчук В. Р. - Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту, Кондратьєва В. Є. (2015)
Шлебат А. А. - Модель для прогнозування індикаторів формування та ефективного управління процесом використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2015)
Щуревич О. І. - Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні (2015)
Ільїна К. О. - Тенденції та проблеми монетизації економіки України, Мрочко М. С. (2015)
Устенко С. В. - Використання методу мурашиної колонії для розв'язання оптимізаційних задач, Бібко О. О. (2015)
Ткаченко Р. О. - Побудова емпіричних формул за допомогою багатошарових нейроподібних структур геометричних перетворень, Дем'янчук С. М. (2015)
Хомицька І. Ю. - Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів, Теслюк В. М. (2015)
Марушко Н. С. - Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку, Воляник Г. М. (2015)
Рак Т. Є. - Лінійні форми з елементами алгоритму RSA і додаткове зашумлення у захисті півтонових зображень, Борзов Ю. О. (2015)
Мовчан И. О. - Методика определения риска увеличения продолжительности времени ликвидации пожара (2015)
Пасєка М. С. - Особливості групової динаміки в інженерії програмного забезпечення (2015)
Штангрет А. М. - Управління процесом формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань (2015)
Гнатюк Р. А. - Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів у господарській системі, Островерх П. І. (2015)
Андрухів А. І. - Адаптивне забезпечення навчального процесу університету інформаційними матеріалами бібліотеки (2015)
Шніцер І. Р. - Взаємозалежність стану функціонування закладів охорони здоров'я та перебігу демографічних процесів у Закарпатській області (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - Properties of the fullerene C60 colloid solutions in acetonitrile as prepared by Deguchi’s hand-grinding method, Al-Shuuchi Y. T. M., Kamneva N. N., Marynin A. I. , Kryshtal A. P. (2015)
Kamneva N. N. - The peculiarities of the behavior of alendronic acid in micellar solutions of cetyltrimethylammonium bromide, Kamneva V. B. (2015)
Вовчинский И. С. - Молекулярно-динамическое моделирование растворов тетрафторобората 1-1’-спиробипирролидиния в ацетонитриле, Колесник Я. В., Калугин О. Н. (2015)
Пасько Д. А. - Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия поливинилового спирта с наночастицей серебра, Кириченко А. В. (2015)
Бердник М. И. - Многошаговые методы первого порядка в решении уравнений теории связанных кластеров, Иванов В. В. (2015)
Коваленко С. М. - Синтез та спектральні властивості 1,3,4-оксадіазол-2-іл-кумаринів, що містять 3,7,12-тригідроксихолановий фрагмент, Гусаров В. І., Заремба О. В., Зубар В. В. (2015)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення нікосульфурону методом тонкошарової хроматографії, Юрченко О. І., Черножук Т. В. (2015)
Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2014)
Лебедева Е. В. - О термодинамике квантовых жидкостей, Дюгаев А. М., Григорьев П. Д. (2014)
Monarkha Yu. P. - Photon-assisted scattering and magnetoconductivity oscillations in a strongly correlated 2D electron system formed on the surface of liquid helium (2014)
Хаджай Г. Я. - Проводимость монокристаллов Y1–yPryBa2Cu3O7–δ в широком интервале температур и концентраций Pr, Вовк Н. Р., Вовк Р. В. (2014)
Barannik A. A. - Unusual micro-wave response and bulk conductivity of very thin FeSe0.3Te0.7 films as a function of temperature, Cherpak N. T., Yun W., Sheng L., Yusheng H., Kharchenko M. S., Porch A. (2014)
Пелетминский А. С. - Основное состояние и возбуждения бозе-эйнштейновского конденсата атомов и их двухатомных связанных состояний, Пелетминский С. В., Полуэктов Ю. М. (2014)
Бутрим В. И. - Частоты магнитного резонанса ферромагнетика с частично замороженным орбитальным моментом (2014)
Derzhko O. - The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at high magnetic fields: the localized-magnon paradigm and beyond, Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. (2014)
Сиренко В. А. - Универсальность линии необратимости намагниченности у систем с конкуренцией взаимодействий (манганиты, кобальтиты, ферриты), Еременко В. В. (2014)
Гайдамак Т. Н. - Акустопьезомагнетизм и модули упругости CoF2, Звягина Г. А., Жеков К. Р., Билыч И. В., Десненко В. А., Харченко Н. Ф., Филь В. Д. (2014)
Вайнберг В. В. - Влияние узких внутренних барьеров на низкотемпературную латеральную проводимость в квантовых ямах, Пилипчук А. С., Байдусь Н. В., Бирюков А. А. (2014)
Безуглый А. И. - 3ω-отклик и времена энергетической релаксации электрон-фононной системы металлической пленки (2014)
Бутько В. Г. - Структурные, электронные и магнитные свойства хиральных нанотрубок, инкапсулированных линейной цепочкой железа, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Козлов И. В. - Высокочастотная проводимость многослойного графена и графита в условиях квантового циклотронного резонанса, Пантоха Х. К. М. (2014)
Shan S.-P. - Polaron Rashba effect in an asymmetric quantum dot, Chen S.-H., Xiao J.-L. (2014)
Клочко М. С. - Однокомпонентные однопарциальные поверхностные акустические волны в кубических кристаллах с учетом поверхностной дисторсии (2014)
Иванов А. Ю. - Конформационное равновесие молекул 2′-дезоксиаденозина, изолированных в инертных матрицах Ar (2014)
Мовчан В. - Моральні засади образно-формуючої діяльності (2014)
Возняк В. - Культура як "третій суб’єкт” освітнього процесу, Лімонченко В. (2014)
Блоха Я. - В.Г. Короленко про основні ціннісні орієнтації кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Шипко О. - Засоби масової інформації в освітньому просторі університету (2014)
Гойман О. - Міфологічний аспект сучасної масової культури (2014)
Возняк С. - Екзистенціали як форми культурологічного мислення (2014)
Бичков’як О. - Theos і sophia Вол. Соловйова: спроба аналізу "вільної теософії” (2014)
Стуканов М. - Соціальні виміри культури психічної діяльності в русі "New age” (2014)
Солонько Л. - Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання (2014)
Охріменко Л. - Людина та повсякденність: від мас до індивіда (2014)
Кайдалов Д. - Радянський технократизм та "реакційна псевдонаука” (2014)
Стасюк Г. - Розвиток освіти в "організованому суспільстві”: українські реалії та перспективи (2014)
Шепетяк О. - Сучасне богослов’я і проблема економіки (2014)
Ткаченко О. - Проблема істинної політики в соціальній філософії І.О. Ільїна, Голубєв О. (2014)
Возняк В. - Екзистенція у контексті гуманізму (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Титул, зміст (2008)
Данилов В. И. - Макролокализация пластической деформации и стадийность пластического течения в поликристаллических металлах и сплавах, Зуев Л. Б. (2008)
Ошкадеров С. П. - О вкладе В. Н. Гриднева и В. Д. Садовского в развитие работ в области фазовых и структурных превращений в сталях и сплавах в неравновесных условиях (2008)
Білоцький О. В. - В. Н. Гріднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів (2008)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Мушников Н. В. - Магнитные и магнитоупругие свойства соединений с переменной валентностью на основе YbInCu4 (Обзор) (2015)
Gasparov V. A. - Complex conductance of ultrathin La2–xSrxCuO4 films and heterostructures, Božović I. (2015)
Демишев С. В. - Аномальные магнитные свойства парамагнитной фазы и спиновые поляроны в моносилициде марганца, Ищенко Т. В., Самарин А. Н. (2015)
Bekenov L. V. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism of Mn-doped TiO2, Antonov V. N. (2015)
Кучин А. Г. - Магнитокалорический эффект в интерметаллидах R2Fe17 с различными типами магнитных фазовых переходов, Ивасечко В., Платонов С. П. (2015)
Стець В. - Філософські основи толерантно орієнтованої системи освіти (2013)
Гречнев Г. Е. - Особенности электронной структуры соединения FeTe, Лёгенькая А. А., Панфилов А. С., Логоша А. В., Котляр А. В., Гнездилов В. П., Макарова И. П., Чареев Д. А., Митрофанова Е. С. (2015)
Костюк Л. - Самоорганізація як принцип еволюції етнічної ментальності (2013)
Микитик Г. П. - Электронный топологический переход 3½ рода в бериллии, Шарлай Ю. В. (2015)
Аббасова К. - Проблема соціалізації особистості в умовах безперервної освіти (2013)
Фертман Е. Л. - Явление обменного сдвига в перовскитах (Nd1–хYx)2/3Ca1/3MnO3 (x = 0; 0,1), Федорченко А. В., Котляр А. В., Десненко В. А., Čižmár E., Baran A., Khalyavin D. D., Salak A. N., Shvartsman V. V., Feher A. (2015)
Гойман О. - Особливості сучасної політичної міфотворчості (2013)
Карпинский Д. В. - Кристаллическая структура и магнитные взаимодействия в твердых растворах La1–2xSr2xMn1–xSbxO3 (x ≤ 0,2), Троянчук И. О., Силибин М. В., Гаврилов С. А., Бушинский М. В., Сиколенко В., Сиренко В., Теббенс Д. (2015)
Гаврищак Л. - Новітні інформаційні технології як засіб розвінчування сучасної подвійної суспільної моралі (2013)
Случанко Н. Е. - Аномалии магнитосопротивления в соединениях с тяжелыми фермионами на основе церия, Богач А. В., Анисимов М. А., Глушков В. В., Демишев С. В., Самарин Н. А., Чистяков О. Д., Бурханов Г. С., Габани С., Флахбарт К. (2015)
Цимбал Т. - Екзистенційний вимір феномену еміграції (2013)
Knyazev Yu. V. - Copper-doping effects in electronic structure and spectral properties of SmNi5, Lukoyanov A. V., Kuz’min Yu. I., Kuchin A. G. (2015)
Янко Ж. - Екзистенційні аспекти соціального пізнання у контексті творчості Наталії Кобринської (2013)
Панфилов А. С. - Применение маятникового магнитометра для измерения магнитной восприимчивости твердых тел под давлением: соединение V4S9Br4 (2015)
Захара І. - Проблеми історіософії у суспільно-політичному вимірі (2013)
Лук’янченко М. - Теоретичні засади педагогіки здоров’я (2013)
Фоменко Л. - Феномен лікаря в античній філософії (2013)
Біленко Т. - Античний дискурс і статус діалогу (2013)
Крутій Ю. - Діалог як міжособистісний зв’язок (на прикладі діалогів Платона та Абеляра (2013)
Чікарькова М. - Біблія як шлях від міфу до логосу та "зворотна перспектива” шляху від логосу до міфу (2013)
Сидорак А. - Проблема стоїчного розуміння "життя згідно з природою” та його вплив на антропологічну проблематику Євагрія Понтійського (2013)
Мороз О. - Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX – початку XX століття (2013)
Шепетяк О. - Трансцендентність людини у богослов’ї Карла Ранера (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Радченко В. В. - Соціально-економічна трансформація в Україні як об’єкт дослідження економічної теорії (2011)
Підопригора Л. А. - Удосконалення економічного механізму реалізації державної власності в економіці України (2011)
Горбачук М. С. - Об’єктивні передумови структурно-інноваційної перебудови економіки України (2011)
Кирилюк І. М. - Орендні відносини в період аграрних трансформацій (2011)
Самусь Г. І. - Матеріально-технічне забезпечення аграрного сектору в трансформаційний період (2011)
Антонова О. М. - Економічна безпека підприємства: методологічні питання (2011)
Кузьомко В. М. - Антикризові технології в системі управління економічною безпекою підприємства (2011)
Деркач Т. В. - Пріоритети у соціально-економічних дослідженнях туристично-рекреаційної діяльності (на прикладі країн Північної Америки) (2011)
Дубчак Н. С. - Основні принципи діяльності юридичних клінік (2011)
Задорожня Г. В. - Історико-правові витоки формування парламентської опозиції в Україні (2011)
Лупало О. А - Деякі аспекти гендерної політики в кадровому забезпеченні органів внутрішніх справ України, Діденко І. В. (2011)
Плахтій Ю. В. - Категорія "конфедерація” в теорії держави і права (2011)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні правовідносини в період Реформації й Контрреформації (ХVІ – ХVІІ ст.), Андрусишин Б. І. (2011)
Совенко Б. В. - Православне канонічне право в світлі сучасної юридичної науки (2011)
Бедь В. В. - Право сповідувати релігію: нормативно-правове закріплення (2011)
Нагорний Є. В. - Проблеми правового регулювання відносин громадянства на території Криму (2011)
Грищенко О. П. - Відмежування фальсифікації засобів вимірювання від обману покупців та замовників (2011)
Жмур Ю. М. - Визначення предмета злочину за ст. 162 КК України (2011)
Пєсцов Р. Г. - Поняття заочного судового розгляду кримінальної справи (2011)
Ковальчук Я. В. - Деякі теоретичні аспекти правового статусу суб’єктів права на обов’язкову частку в спадщині (2011)
Шимон С. І. - Співвідношення понять "майнові права” та "право власності” в національному і міжнародному праві та зарубіжних правових системах (2011)
Маринич Л. В. - Правове регулювання трудових спорів та конфліктів: історико-правовий аспект (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання галузі фінансового права та фінансового законодавства (2011)
Наші автори (2011)
Возняк В. - Людяність як необхідна категорія нового педагогічного мислення, Заяц Т. (2015)
Цимбал Т. - "Чи є Батьківщина, у ґрунті якої – коріння людини?”: проблема еміграції в екзистенційній філософії (2015)
Лімонченко В. - Діяльність і аскеза як антропологічні принципи (2015)
Ковальчук Ю. - Трактування любові як "воскресіння в іншому” у філософських рефлексіях Мігеля де Унамуно (2015)
Клімань С. - Я та інший: любов як відповідальність в контексті "діалогічності життя” (2015)
Петрушенко О. - Естетика бароко у європейському культурному контексті (2015)
Ліпін М. - Діагностика нашого часу: генеалогія "BRAVЕ NEW WORLD” (2015)
Здоровенко В. - Можливості мистецтва в дослідженні соціально-культурних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Богдановський І. - Теософія й окультизм: традиції і сучасність (2015)
Макарова А. - Антропоцентризм та гуманізм як вияви структурного та системного тлумачення завдань суспільства (2015)
Савельєва Ю. - До проблеми критичного осмислення сім’ї: можливості реконструкції (2015)
Райхерт К. - Палінгенетична політична спільнота Р. Гріффіна як уявлена спільнота Б. Андерсона (досвід концептуалізації) (2015)
Стокалич І. - Л. П. Карсавін як соціальний філософ (2015)
Іванчук А. - Феноменологічна концепція "тіла” у творчості М. Мерло-Понті (2015)
Федько Р. - Вплив духовної спадщини преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського (2015)
Гулевський С. - Соціокультурна зумовленість репрезентації жіночості та мужності у телесеріалах (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Содержание (2011)
Вступление (2011)
Тимофеев В. Б. - Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках, Горбунов А. В., Демин Д. А. (2011)
Долгополов В. Т. - О некоторых экспериментальных методах и трюках (2011)
Аверкиев Н. С. - Акустическое переключение квантовых состояний в полупроводниках, Рожанский И. В., Тарасенко С. А., Лифшиц М. Б. (2011)
Квон З. Д. - Двумерный полуметалл в квантовых ямах на основе HgTe, Ольшанецкий Е. Б., Козлов Д. А., Новик Е. Г., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. (2011)
Скипетров Е. П. - Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома, Пичугин Н. А., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2011)
Окулов В. И. - Низкотемпературная аномалия вклада в теплоемкость гибридизированных электронных состояний на примесях переходного элемента, Лончаков А. Т., Говоркова Т. Е., Окулова К. А., Подгорных С. М., Паранчич Л. Д., Паранчич С. Ю. (2011)
Лашкарев Г. В. - Свойства оксида цинка при низких и средних температурах, Карпина В. А., Лазоренко В. И., Евтушенко А. И., Штеплюк И. И., Храновский В. Д. (2011)
Godlewski M. - Zinc oxide for electronic, photovoltaic and optoelectronic applications, Guziewicz E., Kopalko K., Łuka G., Łukasiewicz M. I., Krajewski T., Witkowski B. S., Gierałtowska S. (2011)
Robouch B. V. - Occupation preference values in doped CmIm' multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis, Marcelli A., Robouch P., Kisiel A. (2011)
Кульбачинский В. А. - Сверхпроводимость и спектроскопия гомо- и гетерофуллеридов щелочных металлов и таллия, Булычев Б. М., Кытин В. Г., Лунин Р. А. (2011)
Москвин А. С. - Электронная структура дырочных центров в CuO2 плоскостях купратов, Панов Ю. Д. (2011)
Charikova T. B. - Anomalous behavior of the Hall effect in electron-doped superconductor Nd2–xCexCuO4+δ with nonstoichiometric disorder, Shelushinina N. G., Harus G. I., Neverov V. N., Petukhov D. S., Sochinskaya O. E., Ivanov A. A. (2011)
Содержание (2015)
Скоробогатова Е. А. - Грамматические показатели межтекстового взаимодействия: морфологическая селекция в романе А. Грина "Бегущая по волнам" и в стихотворении Б. Херсонского "Она" (2015)
Юрьева Ж.. А. - Диалог в художественном тексте (2015)
Степанченко И. И. - О языковой и дискурсивной семантике в разных языковых парадигмах (2015)
Козлов Е. Д. - Лингвокультурный типаж "женщина-поэт" в творчестве Беллы Ахмадулиной (2015)
Моради А. - Состояние и нерешенные проблемы изучения названий городских объектов в русле урбанолингвистики (2015)
Голикова О. Н. - Номинативный ряд как средство создания интертекстуальных связей: анализ текста Эдмонда Шклярского сквозь призму стихотворения Бориса Пастернака (2015)
Гармаш Л. В. - Танатологические мотивы в романе Андрея Белого "Москва" (2015)
Грачева И. В. - Любовная, пейзажная и философская лирика Юрия Кима (2015)
Горячева Т. В. - Рассказ "Проклятие" как образец новой художественности Л. Семенова (2015)
Скоробогатова О. О. - Детские образы в русской литературе второй половины ХІХ века (инварианты и варианты) (2015)
Козлова А. Г. - Образ женщины в поэзии Булата Окуджавы, Лисова Д. Э. (2015)
Тарлева А. В. - Современные педагогические технологии в практике преподавания РКИ, Гетманец А. О. (2015)
Мирошник Л. В. - Метод проектов в практике преподавания русского языка как иностранного для студентов медицинских вузов (2015)
Тверитинова Т. И. - Наука и жизнь Л. Г. Фризмана (2015)
Наши авторы (2015)
Виходные данные (2015)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ, реперфузионная терапия в Украине, Сервей ПКВ — 2015 (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Частина І, Макуха Ю. П. (2015)
Костылев М. В. - Рекомендации рабочей группы Европейской ассоциации по визуализации сердечно-сосудистой системы, Американского общества эхокардиографии и производителей оборудования по стандартизации изображений деформации с использованием методики двумерной спекл-трекинг эхокардиографии, Матящук А. С., Чехмыза Я. С. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Морфологические основы динамических характеристик миокарда левого желудочка сердца, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко Е. В., Мороз М. Н. (2015)
Лозовой А. А. - Применение эндоваскулярных абляционных электродов при выполнении процедуры "лабиринт" у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки, осложнённым фибрилляцией/трепетанием предсердий, Залевский В. П., Параций А. З. (2015)
Колесник М. Ю. - Цистатин С як маркер ремоделювання міокарда в чоловіків з артеріальною гіпертензією без хронічної хвороби нирок (2015)
Гомоляко І. В. - Стан системи нейтрофільних гранулоцитів як чинник ризику післяопераційних ускладнень при аневризмах черевної аорти, Нікульніков П. І., Ліксунов О. В., Дубович Т. О., Клочкова Н. Є., Ратушнюк А. В. (2015)
Гудз О. І. - Стан агрегації тромбоцитів як один із чинників ризику під час виконання дистальних артеріальних реконструкцій, Ткачук О. Л., Гудз І. М. (2015)
Яворовський О. П. - Токсикокінетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції як раннього клінічного вияву хронічного отруєння свинцем, Карлова О. О., Шейман Б. С. (2015)
Кузик Ю. І. - Розшарування сонних артерій як причина ішемічних порушень мозкового кровообігу в молодих людей, Сироїд М. В. (2015)
Вишневецька О. А. - Біорозчинний оклюдер для закриття дефекту міжпередсердної перегородки, Козяр В. В., Скиба І. О. (2015)
Витовский Р. М. - Незрелая тератома левого желудочка: особенности клинического течения, Захарова В. П., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В., Исаенко В. В., Билинский Е. А., Параций А. З., Кривенький А. В., Дорофеева С. И., Дедкова Т. И. (2015)
Шипулін В. П. - Майже забутий київський лікар-гуманіст Карл Генріхович Трітшель, Назаренко Д. І. (2015)
Калініченко Н. - Школи саморозвитку особистості (2014)
Радул В. - Професійно-педагогічна майстерність викладача (2014)
Растригіна А. - Перспективи реформування професійної мистецької освіти (2014)
Ткаченко О. - Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті (2014)
Черкасов В. - Уроки музики і музичного мистецтва: особливості та відмінності (2014)
Шандрук С. - Реалізація освітніх парадигм в американській системі педагогічної освіти (2014)
Бабаліч В. - Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи студентів з предмету "теорія і методика викладання плавання" (2014)
Бабенко А. - Інтеграційні заняття зі спортивних ігор як шлях удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Бабенко Л. - Національне і соціальне в історії української культури (2014)
Бабенко Т. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця (2014)
Баранюк І. - Теоретичні та практично-методичні аспекти педагогічної риторики Василя Сухомлинського (2014)
Біда А. - Діагностування здібностей і державна підтримка розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Білоконна Н. - Шляхи розвитку емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Бовдир О. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку комунікативної культури майбутніх юристів (2014)
Бродський Г. - Проблеми та перспективи народно-інструментального оркестрового виконавства, Сметана С. (2014)
Брояковський О. - Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу (2014)
Вовк О. - Принципи опрацювання навчального тексту в комунікативно-когнітивному підході (2014)
Волчелюк Ю. - Ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору (2014)
Воропай Н. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Галета Я. - Особливості адаптації особистості у інформаційному середовищі (2014)
Горлова А. - Особливості взаємодії "педагог-вихованець" на межі початкової та основної школи (2014)
Грозан С. - Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музичного мистецтва (2014)
Гусєва К. - Фактори впливу на розвиток творчості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2014)
Дідич Г. - Аналіз проблеми "естетичний ідеал" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Іміджева позиція вчителя початкової школи як інструмент налагодження ефективної педагогічної взаємодії (2014)
Дубінка М. - Цілісність особистості майбутнього викладача в контексті проблеми професійного зростання (2014)
Кондрашов М. - Модульно-блокове структурування занять як механізм управління формуванням професійної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корінна О. - Значущість контролю знань для підвищення якості вищої освіти (2014)
Кравцова Т. - Педагогічна рефлексологія, як напрям вивчення дитини у вітчизняній педагогіці початку ХХ століття (2014)
Кравцов В. - Методологічні знання як змістовна характеристика методологічної культури майбутнього вчителя (2014)
Кучай О. - Роль мультимедійної освіти у становленні інформаційного суспільства (2014)
Кучай Т. - Система присвоєння кваліфікації учителя початкових класів у Японії (2014)
Лелеко В. - Реалізація біоадекватної технології у навчанні іноземних мов (2014)
Лещенко Г. - Професійно важливі якості фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2014)
Лещенко Е. - Етнопедагогічний чинник земської освіти у педагогічній діяльності М. О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М. О. Корфа) (2014)
Локарєва Ю. - Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Ломакіна М. - Контроль навчання як складова професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху (2014)
Лопатинська І. - Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі (2014)
Малежик Ю. - Зміст, мета і завдання мистецької освіти в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Маркова О. - Формування внутрішньої мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності в учнів старшого підліткового віку (2014)
Матьяш О. - Комунікативна освіта у сучасному світі, Гуцало Е. (2014)
Мельнік А. - Культура рухів як складова готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі (2014)
Мішин С. - Професійне самовдосконалення майбутніх магістрів фізичного виховання (2014)
Нічишина В. - Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу (2014)
Окольнича Т. - Форми соціальної допомоги у східних слов’ян (2014)
Панченко Г. - Проблема збереження здоров’я учнів початкової школи у контексті інтенсифікації навчання (2014)
Радул С. - Теоретичні аспекти дослідження міжкультурної компетентності (2014)
Рацул А. - Основні принципи і завдання стратегії сімейного виховання (2014)
Рацул О. - Філософський аспект системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Свещинська Н. - Творча інтерпретація музичних творів в інструментальному класі (2014)
Семез А. - Формування цінностей педагогічної діяльності майбутнього педагога як складової його соціально-професійної адаптації (2014)
Собко С. - Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді, Собко Н. (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Авторська спроможність як системоутворювальний фактор композиторсько-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Стрижаков А. - Розвиток духовно-морального світу особистості дитини в працях Н. Заглади (2014)
Стукаленко З. - Сутність феномена "професійна толерантність" у науково-педагогічній літературі (2014)
Турчак А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до застосування інтерактивних технологій у навчанні, Шевченко О. (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення в системі ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя (2014)
Філоненко О. - Ф. Ф. Оксанич – педагог, практик, керівник (2014)
Фурдуй Я. - Становлення і розвиток міжпредметних зв’язків у педагогічній науці і практиці (2014)
Яненко О. - Конкурс як ресурс професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта (2014)
Анотації (2014)
Дубровіна Л. - Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Ковальчук Г. (2016)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах (2016)
Гранчак Т. - Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг (2016)
Матяш І. - "Світова бібліотека україніки" Євгена Слабченка як ідея і культурологічний проект народної дипломатії (2016)
Стрішенець Н. - Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження (2016)
Романуха З. - Термінологія бібліографічного інформування, Швецова-Водка Г. (2016)
Соколов В. - Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві (2016)
Підсумки та пріоритети діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2016)
"Ми з тобою познайомилися, і все…" (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєсов Л. М. - Наука України (1960-1980 рр.): соціальний статус (2015)
Власов В. І. - Геоекономіка – основа глобалістики (короткий історичний екскурс) (2015)
Тверитникова О. Є. - Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965–1980 рр.) (2015)
Косовець Ю. В. - Біля витоків створення вітчизняного тепловоза (2015)
Бабічук І. В. - З історії синтезу сечової кислоти, Шендеровський В. А. (2015)
Чумаченко О. А. - Створення двоконтурного турбореактивного двигуна АІ-25 (2015)
Фирсов А. В. - К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии (2015)
Герман Г. П. - Олексій Несторович Шелест як засновник вітчизняного тепловозо-будування (2015)
Казанцева Л. В. - Пам’ятки науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії. Горизонтальний сонячний телескоп, Салата С. А. (2015)
Пістоленко І. О. - Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині ХІХ століття (2015)
Тютюнник Ю. Г. - До питання про перший цукровий завод в Україні (2015)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України і НАПрН України В. Я. Тація (2011)
"Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (Рекомендації "круглого столу”) (2011)
Пилипчук В. Г. - Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України, Брижко В. М. (2011)
Марущак А. І. - Пріоритети розвитку інформаційного права України (2011)
Новицький А. M. - Феномен "інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження (2011)
Цимбалюк В. С. - Мас-медіа право в інформаційному суспільстві (2011)
Дзьобань О. П. - Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс (2011)
Бебик В. М. - Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації (2011)
Березенко В. М. - Зв’язок з громадськістю як стратегічний менеджмент комунікацій (2011)
Махінов В. М. - Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми (2011)
Поляруш О. О. - Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України (2011)
Фурашев В. М. - Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки , Ланде Д. В. (2011)
Широкова-Мурараш О. Г. - Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект, Акчурін Ю. Р. (2011)
Корчак Н. М. - Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України (2011)
Савінов О. М. - Особливості практичного визначення параметрів логістичної залежності росту (2011)
Від редакційної колегії: Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 (2011)
Титул, зміст (2015)
Лютий О. П. - Євген Оскарович Патон – видатний вчений в галузі зварювання та мостобудування (До 145 річчя від дня народження) (2015)
Демченко Т. Ф. - Федір Іванович Енрольд (1828–1877) – визначний вітчизняний вчений-мостобудівник (2015)
Лупаренко Г. В. - Внесок І.А. Коваля у розвиток тракторної техніки (2015)
Махобей К. М. - Праця Г.О. ГРАФТІО в плані ГОЕРЛО (2015)
Жук В. В. - До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби ХІХ ст. (2015)
Костенко А. В. - Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) (2015)
Мошик І. В. - Історичні віхи Глухівського краєзнавчого музею (2015)
Сірик О. М. - Генезис української термінології залізничної галузі: функціональні особливості (2015)
Тарабрін О. Є. - Сортівничо-насіннєва справа у країнах Західної Європи та США (20-ті рр. ХХ ст.), Євтушик Р. В. (2015)
Жам О. М. - Механічні віялки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2015)
Кушлакова Н. М. - Ворфоломій Степанович Савчук (2015)
Беляков К. І. - Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку (2011)
Брижко В. М. - До гносеології категорії "інформація” (2011)
Марущак А. І. - Визначення поняття "інформаційні права людини” (2011)
Настюк В. Я. - Формування системи інформаційного законодавства в Україні (2011)
Баранов О. А. - Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій (2011)
Яременко О. І. - Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні (2011)
Дзьобань О. П. - Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії (2011)
Бебик В. М. - Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи (2011)
Махінов В. М. - Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості (2011)
Поляруш О. О. - "Мережеві” революції як засіб геополітичного протиборства: близькосхідний досвід (2011)
Уханова Н. С. - Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства, Бойко О. В. (2011)
Зубок В. Ю. - Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету, Головін А. Ю. (2011)
Фурашев О. В. - Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами (2011)
Брайчевський С. М. - Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків (2011)
Баєв О. О. - Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні (2011)
Саранюк В. І. - До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ (2011)
Золотар О. О. - Класифікація інформаційної безпеки (2011)
Кіслов Д. - Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму (2011)
Рущенко И. - От "криминальной революции” к "криминальному обществу” (2014)
Арсеенко А. - США и Украина: сценарии деиндустриализации, Петрушина Т. (2014)
Немировская А. - Социальный пессимизм как барьер модернизации регионов Сибири, Лыткина Е. (2014)
Меркулова Д. - Поведение дошкольников в сети Интернет, Звоновский В. (2014)
Волох В. - Миграционная политика и ее реализация в России (2014)
Мазурок А. - Факторы электоральной популярности ВО "Свобода”, Паниотто В., Харченко Н. (2014)
Саенко Ю. - Социальные индексы: теория и практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук А., Поддубный В., Сапелкин Ю., Ходоривская Н. (2014)
Рахманов А. - Превращение собственников крупного капитала в капиталистов-рантье как фаза развития капитализма в Украине (2014)
Шульга А. - Эвристический потенциал понятия "символический универсум” (2014)
Резник В. - Социологическое научное сообщество в Украине после 1990 года: профессиональная структура, социальная инфраструктура и тенденции воспроизводства, Резник А. (2014)
Танчер В. - Актуальные проблемы социологической науки (вступительная лекция к одноименному курсу) (2014)
Дембицкий С. - Относительно проблематичности стохастической проверки теоретических конструктов (2014)
Поздравляем Владимира Ильича Воловича (2014)
Светлой памяти Тарасенко Валентина Ивановича (1940–2014) (2014)
Рущенко І. - Від "кримінальної революції” до "кримінального суспільства” (2014)
Арсеєнко А. - США й Україна: сценарії деіндустріалізації, Петрушина Т. (2014)
Немировська А. - Соціальний песимізм як бар’єр модернізації реґіонів Сибіру, Литкіна К. (2014)
Мєркулова Д. - Поведінка дошкільників у мережі Інтернет, Звоновський В. (2014)
Волох В. - Міґраційна політика та її реалізація в Росії (2014)
Мазурок А. - Чинники електоральної популярності ВО "Свобода”, Паніотто В., Харченко Н. (2014)
Саєнко Ю. - Соціальні індекси: теорія і практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук О., Піддубний В., Сапєлкін Ю., Ходорівська Н. (2014)
Рахманов О. - Перетворення власників великого капіталу на капіталістів-рантьє як фаза розвитку капіталізму в Україні (2014)
Шульга О. - Евристичний потенціал поняття "символічний універсум” (2014)
Резнік В. - Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення, Резнік О. (2014)
Танчер В. - Актуальні проблеми соціологічної науки (вступна лекція до одноіменного курсу) (2014)
Дембіцький С. - З приводу проблематичності стохастичної перевірки теоретичних конструктів (2014)
Вітаємо Володимира Ілліча Воловича (2014)
Світлої пам’яті Тарасенка Валентина Івановича (1940–2014) (2014)
Bogomolov A. - Makers of Revolution: the concept of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2015)
Бродяк Д. А. - Кризис традиционного социума: политическая эволюция коммунистической партии Бирмы (2015)
Мазніченко О. І. - Арабсько-французька міжмовна взаємодія і лексичне взаємодонорство: компаративний аналіз (2015)
Орал М. - Союз визволення України та Османська Туреччина (2015)
Петрова Ю. І. - Текстологічні особливості київського списку рукопису "Подорож патріарха Макарія” (2015)
Попельницька О. О. - Японська парадна ґнотова аркебуза XVII–XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України (2015)
Приймаченко В. В. - Давньогрецька філософія і поява Септуагінти (2015)
Пупурс І. В. - "Схід – прасвоє”: романтизованi Індія, Єгипет, Кавказ (2015)
Соегов М. - Репрессированная наука Туркменистана: Б. Э. Бердиев (1898–1970) (2015)
Цолін Д. В. - Давньоєврейське віршування: до питання про роль синтаксису (2015)
Шестопалец Д. В. - Подходы к интерпретации Корана в работах идеологов исламского возрождения (2015)
Брижко В. М. - Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права (2011)
Баранов О. А. - Удосконалення правового регулювання мовлення (2011)
Новицька Н. Б. - Захист суспільної моралі в інформаційному суспільстві (2011)
Бєсєдна Л. Л. - Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи (2011)
Бєлєвцева В. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів (2011)
Касперський І. П. - Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом (2011)
Леонов Б. Д. - Особливості правової інформації (2011)
Яременко О. І. - Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління (2011)
Каменська Н. П. - Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами (2011)
Цимбалюк І. В. - Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин (2011)
Литвин Н. А. - Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні (2011)
Бугера С. І. - Використання генетично-модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві: інформаційно-правовий аспект (2011)
Дзьобань О. П. - Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну (2011)
Корольов В. Ю. - Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики, Поліновський В. В., Герасименко В. А., Горинштейн М. Л. (2011)
Мартинець Н. С. - Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування (2011)
Бондар Ю. В. - Правове забезпечення національного книговидання у контексті міжнародного досвіду (2011)
Гусак О. П. - Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять (2011)
Крегул І. Ю. - Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства (2011)
Беланюк М. В. - Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.) (2011)
Ланде Д. В. - Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем, Фурашев В. М. (2011)
Савінов О. М. - Зв’язок діючих нормативних документів та математичних методів формалізації підготовки льотного складу (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах (2011)
Антоненко С. А. - Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь (2011)
"Круглий стіл” від 11 листопада 2010 року на тему: "Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (2011)
"Круглий стіл” від 25 лютого 2011 року на тему: "Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес” (2011)
"Круглий стіл” від 27 квітня 2011 року на тему: "Моделі колективної безпеки: інформаційний вимір” (2011)
Міжнародна конференція від 26 травня 2011 року на тему: "Інформаційні технології і безпека. Проблеми наукового і правового забезпечення кибербезпекі в сучасному світі” (2011)
"Круглий стіл” від 15 вересня 2011 року на тему: "Теорія і практика розвитку інформаційного права України” (2011)
Постанова президії НАПрН України № 78/10 від 30.06.11 р. "Про створення координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки” (2011)
Цільмак О.М. - Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Бичкова С.С. - Зловживання цивільними процесуальними правами, Чурпіта Г.В. (2015)
Шевцов С.О. - Формування професійно-психологічної компетентності у працівників правоохоронних органів України як складової професійної підготовки (2015)
Смерницький Д.В. - Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності (2015)
Бабич Н.В. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Цимбалюк Ю.А. - Економіко-правові аспекти захисту інтелектуальної власності (2015)
Кашперська Т.Ц. - Докази і доказування у справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Чорноус Ю.М. - Особливості тактики слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2015)
Пиріг І.В. - Технічне забезпечення експертної діяльності (2015)
Костюк В.Л. - Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції, Литвин В.В. (2015)
Сидоренко Л.О. - Щодо права експерта на редагування поставлених йому запитань (2015)
Дручек О.М. - Криміналістичні та психологічні аспекти участі дитини у слідчій дії — пред’явленні особи для впізнання (2015)
Мазурок О.Я. - Виявлення, фіксація та вилучення слідів крові під час розслідування фактів безвісного зникнення особи (2015)
Деревняк Д.В. - Криміналістична тактика обшуку та особистий обшук: необхідність удосконалення (2015)
Кравчук В.В. - Застосування судово-ветеринарної експертизи під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, Кравчук О.В., Туровець Ю.М. (2015)
Скрипко Г.О. - Оцінка вартості текстильних матеріалів і виробів із нихяк завдання їх комплексного дослідження (2015)
Хох А.Н. - О возможных подходах к повышению контрастности годичных колец, Кузменков Д.Е. (2015)
Щербак В.В. - Методология проведения баллистического эксперимента на биологических имитаторах тела человека, Толмачов О.О., Кундиус О.В., Абдурасулов А.А. (2015)
Новак-Кривчук Р.В. - Питання встановлення часу проведення змін ідентифікаційних номерів транспортних засобів, Кеосак І.П. (2015)
Дивнич А.В. - Вплив дестабілізаційних чинників під час здійснення експертної грошової оцінки вартості земель сільськогосподарського призначення, Статівка Д.І. (2015)
Манько Є.С. - Ідентифікація за фотокартками осіб, сфотографованих зі значним розривом у часі (2015)
Пугаченко О.Ю. - Можливості експресного виявлення літію з метою дослідження саморобних вибухових пристроїв після приведення їх у дію, Мородецький О.В. (2015)
Стойчев М.В. - Особливості встановлення знищених ідентифікаційних номерів транспортних засобів методом електрохімічного травлення (2015)
Лисак Г.С. - Визначення видової належності слідів крові після замивання речовинами різного походження, Фесенко О.Т. (2015)
Чисников В.Н. - Профессор Р.А. Рейсс — выдающийся криминалист начала ХХ века (к 140-летию со дня рождения) (2015)
Юсупов В.В. - Сліди пальців рук: історія виявлення, фіксації, дослідження (2015)
Теличкин И. - Вернуть бы светлый взгляд на жизнь. К 100-летию со дня рождения кардиохирурга Николая Амосова (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Частина ІІ, Шишкіна H. В. (2015)
Паничкин Ю. В. - Особенности методики проведения доклинического эксперимента по имплантации окклюдера из β-циркониевого сплава на свиньях как биологической модели, Скиба И. А., Захарова В. П., Бешляга В. М., Соломон В. В., Ружин Ю. А., Журавлева М. Л., Бешляга Е. В., Гайдукевич В. В. (2015)
Амосова К. М. - Варіанти морфології коронарних артерій за даними рентгеноконтрастної ангіографії в пацієнтів з ранньою післяінфарктною стенокардією, їхня клінічна значущість і зв’язок із маркерами запалення та функцією ендотелію, Рокита О. І., Лисак З. В., Демидюк Д. В., Ткаченко Л. О. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Показники мікроциркуляції у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок до і після артеріальної реконструкції та їх кореляція із кісточково-плечовим індексом (2015)
Амосова К. М. - Оцінка вираженості та клінічна значущість залізодефіциту у хворих із хронічною серцевою недостатністю і фракцією викиду лівого шлуночка більше 40% з імовірною безпричинною залізодефіцитною анемією та без анемії, Царалунга В. М. (2015)
Матящук А. С. - Показники деформації лівого шлуночка у здорових осіб старших вікових груп (2015)
Целуйко В. И. - Галектин-3 при пороках митрального клапана, Жадан А. В., Зедгинидзе Э. (2015)
Березин А. Е. - Влияние субклинического гипотиреоза на паттерн циркулирующих эндотелиальных микрочастиц у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2015)
Сидорова Н. Н. - Резистентность к ацетилсалициловой кислоте в кардиологии: а была ли зебра? Часть 1. Предпосылки и определения (2015)
Мішалов В. Г. - Анатомічні та патофізіологічні особливості порушень кровообігу в шийному відділі спинного мозку, Черняк В. А., Дибкалюк С. В., Зоргач В. Ю., Зоренко О. В., Голінко В. М. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Ангіогенез: у нормі і в патології, Архіпов І. Г., Дубенко Д. Є. (2015)
Зербіно Д. Д. - Коронарити в дитячому віці: клініко-патоморфологічні зміни, Бойко О. І. (2015)
Безродний А. Б. - Сучасні погляди на особливості застосування вазодилататорів для лікування хворих з гострою декомпенсацією серцевої недостатності (2015)
Заздравнов А. А. - Гіпертонічна хвороба в пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти (2015)
Журавлёва Л. В. - Острый отрыв хорды задней створки митрального клапана у пациентки пожилого возраста с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Лопин Д. А., Крамаренко И. А., Суманова И. А. (2015)
Зербіно Д. Д. - Фібром’язова дисплазія аорти: аналіз унікального випадку, Кузик Ю. І. (2015)
Пам’яті Геннадія Васильовича Книшова (2015)
Максименко В. Б. - Жизнь, посвященная спасению сердец (2015)
Мальована Я. П. - Протидія злочинності неповнолітніх: ювеналістичні традиції Одеси (2015)
Хажинський Р. М. - Соматичні права людини: зарубіжний та вітчизняний досвід правової регламентації (2015)
Авдєєв О. Р. - Контрабанда психоактивних (наркотичних) речовин та фальсифікованих лікарських засобів: правове забезпечення протидії (2015)
Бортник С. М. - Запобігання корупційним схемам у сфері бюджету (2015)
Вдовічен В. А. - Банки у системі суб’єктів виконання бюджетів за доходами (2015)
Даниленко Ю. С. - Стан правового регулювання етики поведінки державних службовців в Україні (2015)
Дрозд О. Ю. - Тривалість щорічної відпустки поліцейського та порядок її обчислення, Шруб І. В. (2015)
Закарян Б. Н. - Зміст і особливості правовідновлення у податковому праві (2015)
Квасневська Н. Д. - Теоретичні передумови удосконалення адміністративно-правових засад правового забезпечення судоустрою та судочинства в Україні (2015)
Коротких А. Ю. - Відповідальність як один із елементів правового статусу особи (2015)
Назар Ю. С. - Щодо строків прийняття рішення про застосування окремих заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Негодченко В. О. - Організація документального забезпечення органів внутрішніх справ (2015)
Прокопенко В. В. - Металобрухт як предмет переміщення через митний кордон України: поняття, класифікація (2015)
Прокопенко О. Ю. - Зарубіжний досвід організації та діяльності регіональних підрозділів поліції як суб’єкта забезпечення правопорядку та можливості його використання в Україні (2015)
Сердюк А. М. - Адміністративно-правові засади взаємодії патрульної служби МВС України зі структурними підрозділами МВС України (2015)
Терещук О. Д. - Особливості розмежування громадського контролю серед інших видів контролю за правоохоронною діяльністю (2015)
Тищенко В. Г. - Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання (2015)
Трофімцов В. А. - Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні (2015)
Фільштейн І. В. - Відокремлення завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та Національної поліції – один з напрямків реформування правоохоронної системи України (на досвіді Міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії) (2015)
Харчук Р. С. - Антикорупційний вплив результату правотворчої діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення прав людини (2015)
Христинченко Н. П. - Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні (2015)
Чорномаз О. Б. - Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний аспект (2015)
Сербин Р. А. - Особливості співвідношення детермінантів "благодійництва" та "філантропії", "спонсорства" та "меценатства" (2015)
Дубас Т. В. - Шляхи удосконалення гармонізації трудового законодавства України про звільнення працівників (2015)
Іншин М. І. - Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах (2015)
Соцький А. М. - Проблеми правового регулювання неповної зайнятості працівників в Україні та шляхи їх вирішення (2015)
Чанишева Г. І. - Сторони колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод (2015)
Поповічук В. О. - Суспільно небезпечні діяння, які інкримінуються як незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2015)
Гуртієва Л. М. - Засоби збирання та перевірки доказів судом на стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2015)
Дєєв М. В. - Кримінально-процесуальне доказування як різновид процесу пізнання (2015)
Задоєнко О. В. - Проблемні питання здійснення кримінального провадження у разі смерті особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів причетності до вчинення злочину після її смерті, Куценко Д. В. (2015)
Кулянда М. І. - Психологічні особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції у кримінальному процесі (2015)
Смирнов І. Г. - Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до Євро-2012 (2012)
Приходько А. І. - Понятійно-термінологічний апарат туризмології: туристичний центр чи туристична дестинація (2012)
Вишневський В. І. - Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення (2012)
Биленкина К. К. - Современное состояние рынка экологического туризма в России (2012)
Белан Л. Н. - Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях республики Башкортостан: перспективы и проблемы развития, Богдан Е. А. (2012)
Панюков А. И. - Агротуризм: история развития и современное состояние (2012)
Чорненька Н. В. - Особливості організації стаціонарних видів туризму (2012)
Колотуха О. В. - Туристсько-спортивна діяльність як об’єкт суспільно-географічних досліджень, Колотуха І. О. (2012)
Вишневська Г. Г. - Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція, Цегельник А. О. (2012)
Малиновська О. Ю. - Розвиток ділового туризму в світі, Третьяков О. В. (2012)
Козловський Є. В. - Правовий статус та основні напрями діяльності міжнародних організацій у сфері туризму, Цегельник Ю. О. (2012)
Кіптенко В. К. - Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики, Верхотурова О. А. (2012)
Кіптенко В. К. - Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії, Рибальченко М. А. (2012)
Кіптенко В. К. - Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі, Кузьменко К. П. (2012)
Матвієнко Н. М. - Бальнеологічні курорти Угорщини на світовому туристичному ринку, Матвієнко В. М., Ігнатенко А. В. (2012)
Зацепин С. В. - Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира (2012)
Заря І. В. - Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи (2012)
Вільчинський А. О. - Рекреаційно-туристичний кластер як інноваційна модель успішного функціонування територіальної туристичної системи (2012)
Денисова Д. О. - Територіальна організація мережі гірськолижних курортів Україн (2012)
Плешивцова М. В. - Роль готельної індустрії для розвитку туризму у Східному регіоні України (2012)
Яценко А. Д. - Історія створення рекреаційної дендросистеми північно-західного Приазов'я (2012)
Kibycz A. D. - The perception of main determinants of tourist area attractiveness of Hutsulshchyna in the opinion of its inhabitants, Parzych K. (2012)
Сировець С. Ю. - Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі (2012)
Гайдаєнко К. Д. - Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду, Дмитрук О. Ю. (2012)
Дунаєвська О. Ф. - Перспективи розвитку релігійного туризму на Житомирщині, Козловський О. Ю. (2012)
Бондарець Д. С. - Розрахунок пропускної здатності автомобільних доріг та кількості місць закладів харчування рекреаційних зон на прикладі Запорізької області (2012)
Волошин І. М. - Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2012)
Shatkovskiy K. Y. - Ukrainian-russian consumers’ attitudes towards eco-friendly vacations in Feodosiya (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Парку Партизанської Слави", Кустенко Л. М. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Нивки квест", Лискіна В. І. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екологічна стежка "Загадковість", Ляшук Ю. В. (2012)
Олішевська Ю. А. - Значення курсу "Основи краєзнавства" для підготовки фахівців з рекреаційної географії й туризму (2012)
Шуканов П. В. - Глобалізаційні процеси та розвиток постіндустріального суспільства, Логвин М. М. (2012)
Курач Т. М. - Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт (2012)
Ткаченко Г. В. - Картографічний супровід туристської діяльності (2012)
Ридевский Г. В. - Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси (2012)
Олійник Я. Б. - Урбанізація Волинської області: історичний аналіз та сучасні особливості з погляду життєдіяльності населення, Голуб Г. С. (2012)
Шматок О. В. - Аграрна логістика в Україні (2012)
Олійник С. Л. - Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні (2012)
Олійник Я. Б. - Рівень розвитку житлового фонду Житомирської області, Лук’янчук О. М. (2012)
Щеглов О. В. - Концепція створення схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва (2012)
Воровка В. П. - Оцінка вітроенергетичного потенціалу північно-західного Приазов’я (2012)
Мартьянова И. А. - Закономерности изменения режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек, Лазарев О. Е. (2012)
Туз Ю. В. - Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України (2012)
Галік О. І. - Аналіз однорідності рядів річного стоку у зв’язку із змінами клімату на прикладі річок Поліської та Західної гідрологічних областей України, Яковишина М. С. (2012)
Пендерецький О. В. - Управління природокористуванням і екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі (2012)
Еникова В. Ф. - Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации (2012)
Басюк Т. О. - Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води (2012)
Громик О. М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Західного Полісся (на прикладі Маневицького та Любешівського адміністративних районів) (2012)
Мацібора О. В. - Геохімічні особливості заплавних ґрунтів окремих хроноінтервалів суббореального періоду голоцену в басейні Південного Бугу (2012)
Пласкальний В. В. - Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" (2012)
Тимофійчук Н. М. - Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій (2012)
Білоцерківець В. В. - Еволюційний поступ нової економіки: від традиційного суспільства до епохи індустріалізму (2015)
Єрмошкіна О. В. - Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів? (2015)
Литвиненко Н. І. - Норма "правова поведінка" та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2015)
Алсуф’єва О. О. - Механізм узгодження економічних інтересів суб’єктів національної економіки: рівні та засоби координації (2015)
Піжук О. І. - Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою (2015)
Осадча Н. В. - Вплив режимів регулювання митної політики на національне господарство країни (2015)
Шабанов Д. І. - Еволюція корпоративних відносин у національній економіці України (2015)
Драчук Ю. З. - Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі (2015)
Нусінов В. Я. - Особливості оцінки економічної ефективності впровадження заходів з подолання кризового стану на гірничо-збагачувальних комбінатах, Буркова Л. А. (2015)
Темченко О. А. - Визначення ключових факторів розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Тютюнник Ю. М. (2015)
Тимошенко Л. В. - Формування соціально-відповідального бізнессередовища місто утворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини, Крилова О. В. (2015)
Самуся О. В. - Анализ экономической целесообразности применения теплонасосных технологий для горячего водоснабжения подземных горных предприятий (2015)
Сердюк О. С. - Щодо ефективності інвестиційних проектів, реалізованих механізмами державно-приватного партнерства на вугільних підприємствах (2015)
Довбня С. Б. - Методологія формування дворівневої системи управлінської діагностики підприємства (2015)
Алєксєєв І. В. - Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства, Ільчук П. Г. (2015)
Фаізова С. О. - Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах (2015)
Лобов С. П. - Діагностика зрілості ІТ процесів на підприємстві та оцінка економічного ефекту від його підвищення (2015)
Бондарчук О. М. - Моделювання показників ефективності діяльності підприємства в системі управління витратами, Голобородько Б. Ю. (2015)
Рекуненко І. І. - Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку (2015)
Кривенко С. В. - Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного ресурсовикористання в Україні (2015)
Летуча О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної експансії (2015)
Пилипенко А. Н. - Домохозяйство в системе функционирования национальной экономики (2015)
2014 – International Year of Crystallography (2014)
Moroz M. - Ag3Ge2S5Br: Synthesis, structure and ionic conductivity, Demchenko P., Romaka V., Serkiz R., Akselrud L., Gladyshevskii R., Mykolaychuk O. (2014)
Akpan I. A. - A modiaquine drug as a corrosion inhibitor for mild steel in 0.1M HCl solution, Offiong N. O. (2014)
Hossain A. - Effect of Cu and Ni on the mechanical properties and fracture behavior of Al–Si–Mg cast alloys, Kurny A. S. W. (2014)
Rai D. P. - Half-metallic behavior in non-transition metal based binary compounds XC (X = Be, Mg, Ca, Sr, Ba, and Ra): a first principles study, Sandeep Sandeep, Shankar A., Ghimire M.P., Khenata R., Thapa R.K. (2014)
Gvozdetskyi V. - Structure of a new multicomponent stannide and comments on the Yarmolyuk-Kripyakevich criterion for Frank-Kasper phases, Gladyshevskii R., Hlukhyy V. (2014)
Герцик О. - Вплив диспрозію та тербію на структурно-механічні властивості аморфних сплавів Fe–Nb–B–РЗМ, Бойчишин Л., Ковбуз М., Переверзєва Т., Котур Б., Носенко В. (2014)
Pukas S. - Crystal structures of the compounds GdAl0.09Ge2.07 and Gd2AlGe3 (2014)
Bardin O. - Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2, and DyNiSi, Belan B., Pukas S., Kuzhel' B., Tokaychuk Ya., Manyako M., Gladyshevskii R. (2014)
Author index. Volume 7 (2014) (2014)
Смирнов І.Г. - Психологія туризму та психологія комерції (2012)
Божук Т.І. - Теоретична модель рекреаційно-туристичної дестинації для потреб активного зимового відпочинку (2012)
Parzych K. - The influence of tourist’s education and material status on the evaluation of tourist space of a seaside resort on example of Łeba resort (2012)
Антоненко В.С. - Регіональний аспект культурного туризму в Україні в контексті глобалізації, Орлова О.В. (2012)
Басюк Д.І. - Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму (2012)
Пендерецький О.В. - Соціальні аспекти промислового туризму (2012)
Притков В.Ю. - Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку, Жердьов А.Є. (2012)
Гринюк О.Ю. - Функціонування санаторно-курортної галузі Карпатського рекреаційно-туристичного регіону, Буртнік А.М. (2012)
Мітюк О.В. - Оцінка привабливості туристичних об’єктів і територій Столичного регіону (2012)
Явкін В.Г. - Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області, Кирпушко Я.В., Морар А.В. (2012)
Бойко О.Е. - Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму, Рюміна А.В. (2012)
Зінько Ю.В. - Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку "Гуцульщина", Брусак В.П., Майданський М.А. (2012)
Бордун О.Ю. - Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля, Ховалко А.Б. (2012)
Безручко Л.С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму, Козак Г.Я. (2012)
Дмітрієв С.В. - Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків (2012)
Кімлик К.К. - Вплив розвитку туризму на екологію на прикладі АР Криму (2012)
Гайдай С.В. - Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса, Древінська Ю.Г., Хоменко Р.І. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва, Старожук А.О., Мішалова К.М. (2012)
Біла Т.П. - Приміський туризм м. Львов (2012)
Нечит О.М. - Аналіз туристичної інфраструктури міста Львова (2012)
Дударчук К.Д. - Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області (2012)
Жердьов А.Є. - Фортифікаційні споруди у системі об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності, Притков В.Ю. (2012)
Водяник Л.Ю. - Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення (2012)
Миронова О.С. - Інформаційна політика України в сфері туризму (2012)
Федчук А.П. - Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення Південного полюса) (2012)
Кіптенко В.К. - Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки, Третяков О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі, Меліхова А.О. (2012)
Грешнякова Т.В. - Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії (2012)
Починок П.М. - Розвиток логістики туризму в Алжирі (2012)
Діденко К.Д. Баязітова А.Л. - Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі (2012)
Глибовець В.Л. - Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) (2012)
Капланець М.М. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі (2012)
Уліганець С.І. - Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів голосіївського району міста Києва), Кулініч М.Т. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Експоцентр України: вглиб лісу та часу", Рудая М.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "В гостях у князя", Сергієнко М.О. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Територія тиші", Тунанова І.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Міський затишок", Чучва Є.О. (2012)
Сандо Л.В. - Пішохідна оглядова екскурсії "Прогулянка по "Новій Будові"" (2012)
Олійник Я.Б. - Зародження географічної науки в Україн, Краснопольська Н.В. (2012)
Запотоцький С.П. - Господарський механізм забезпечення конкурентоспроможності регіону (2012)
Zima O. G. - Community of Latin American and Caribbean States as a new regional bloc in the world economy, Lisitsina I.I., Pidgayna V.O. (2012)
Курнакова А.Ю. - Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії, Яценко Б.П. (2012)
Руднєва М.Г. - Сучасний стан світового виноградарсько-виноробного комплексу та винного ринку – суспільно-географічний аспекти (2012)
Адамович З.М. - Теорія постіндустріального суспільства як методологічна основа економіки знань (2012)
Дьякова Є.О. - Україна та Шанхайська організація співробітництва, перспективи співпраці (2012)
Сагач О.В. - Інтеграційні процеси в Чорноморському регіоні, Юденкова К.В. (2012)
Арцаблюк М.Ю. - Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області (2012)
Лозинський Р.М. - Географічна освіта у вищих навчальних закладах України (2012)
Романенко О.В. - Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевир" Межигірського району Закарпатської області (2012)
Торушанко В.Р. - Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур (2012)
Волкова Л.А. - Якість питної води як показник медико-екологічного ризику території, Кушнірук Ю.С. (2012)
Бобришев О.Ю. - Відновлення ультрафіолетової радіації на земній поверхні за даними супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері, Кривобок О.А., Попіль І.В. (2012)
Дудун Т.В. - Теоретичні аспекти картографічної топоніміки (2012)
Шевчук О. В. - До питання про графічні та картографічні моделі спелеокарстових ландшафтів (2012)
Кочеткова І.В. - Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва (2012)
Вовк І.І. - Температурний режим міста Суми, Щербань І.М. (2012)
Третяк І.В. - Національні природні парки України: природно-регіональний аналіз (2012)
Мирось В. В. - Вплив породності молодняка великої рогатої худоби на морфологічні і біохімічні показники крові та імунний статус, Василець В. Г., Ковтун С. Б. (2015)
Булах С. В. - Вплив пори року на продуктивність і якісний склад молока, при вирощуванні корів в підприємствах різних форм власності (2015)
Бугров О. Д. - Відтворювальна здатність телиць одержаних у різностатевих двійнях, Шахова Ю. Ю., Гончар О. Ф. (2015)
Криворучко Ю. І. - Технологія виробництва "мармурової" яловичини у країнах світу, Зандарян В. А., Васильєва Ю. О. (2015)
Прудніков В. Г. - Українська чорно-ряба молочна порода східного регіону України, Горєлова В. М., Лисенко А. Л. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність виробництва молока в залежності від режимів видалення гною, Батир Р. Ю. (2015)
Барановский Д. И. - Методические аспекты бизнес-плана производства свинины на гетерозисной основе в условиях промышленного производства, Хохлов А. М. (2015)
Церенюк О. М. - Технологічність показників відтворювальних якостей свиноматок, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2015)
Луценко М. В. - Динаміка показників крові коней різних типів вищої нервової діяльності під впливом стрес-факторів, Петрушко М. П. (2015)
Нікітченко А. А. - Значення тренінгу коней верхових порід спортивного напрямку для племінної роботи в конярстві (2015)
Маменко О. М. - Сила, жвавість та витривалість як ознаки працездатності коня і його стійкості до екстремальних ситуацій (2015)
Петрушко Н. П. - Комплексная система оценки лошадей с учетом их многоцелевого использования на примере учебно-производственного конно-спортивного комплекса при ХГЗВА, Луценко М. В., Кабасова И. А. (2015)
Панчишний М. О. - Отримання статевих продуктів від пліднеків кларієвого сома, Бондарєв В. А. (2015)
Кандыба В. Н. - Перспективные технологии переработки зеленых гидропонных кормов в белково-витаминно-минеральные добавки, заменители молочных кормов для молодняка сельскохозяйственных животных и в иммуностимулирующие биокомплексы, Маменко А. М., Войтенко Т. С. (2015)
Чертков Д. Д. - Эффективность использования зеленого гидропонного корма в рационах свиноматок в условиях малозатратной технологи, Кандыба В. Н., Чертков Б. Д., Кретов А. А., Гетманская Н. А., Сметанкин Ю. Н. (2015)
Kandyba V.N. - Priority Tasks and the Alternative Trends of Innovative Development for Native Zooengineering Sciences and Technologies of Production of Ecologically Safe, Biologically Valuable Products of Animal Husbandry at Complexes New Generations (2015)
Тарасенко О. О. - Ефективність використання комбікорму з додаванням садового равлика при годівлі веслоноса (polyodon spathula, walbaum, 1792), Бородін Ю. М. (2015)
Саранчук І. І. - Вплив сульфату цинку та нікелю на антиоксидантний профіль організму та біологічну цінність молока корів (2015)
Мусіч О. І. - Вплив каротиноїдних дріжджів на хімічний, амінокислотний та жирнокислотний склад грудних м’язів курей-несучок (2015)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 1. використання в годівлі молочної худоби малокомпонентних раціонів і кормових сумішок на основі пріоритетних кормів у західному регіоні України, Трішин О. К., Гноєвий І. В. (2015)
Походня Г. С. - Инновационные технологии использования нетрадиционных кормов при производстве сельскохозяйственной продукции, Ковригин А. В., Маменко А. М. (2015)
Котляр О. С. - Вплив різних сполук цинку в годівлі ремонтних свинок на їхній ріст та показники репродукції, Маменко О. М. (2015)
Щербак О. В. - Дослідження морфологічного стану яєчок самців щурів різних вікових категорій, Лар’яновська Ю. Б. (2015)
Барановский Д. И. - Филогенетический анализ геномов популяций свиней европейского и азиатского происхождения, Хохлов А. М. (2015)
Хохлов А. М. - Генотипові та фенотивові особливості корів української червоно-рябої молочної породи в умовах ПАТ "Племінний завод "Червоний велетень", Барановський Д. І., Гончарова І. І., Юхно В. О. (2015)
Ткачова І. В. - Селекційно-племінна робота з українською верховою породою коней (2015)
Шевченко О. Б. - Генотип свиней, диспепсія та бактерицидна активність сироватки крові (2015)
Емец З. В. - Наследуемость жирномолочности коров в зависимости от происхождения групп в структуре черно-пестрой породы, Маменко А. М. (2015)
Федяева А. С. - Морфофункциональные показатели спермиев у хряков разных генотипов (2015)
Юхно В. А. - Влияние некоторых факторов на репродуктивные процессы у свиноматок крупной белой породы, Хохлов А. М. (2015)
Маменко О. М. - Застосування біологічно активного препарату і спеціального преміксу для поліпшення якості молока за інтоксикації організму корів кадмієм і плюмбумом, Портянник С. В. (2015)
Ткачук О. Д. - Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят, Повод М. Г. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність реконструкції молочно-товарних ферм на основі інноваційних технологій, Сиромятникова Н. А., Соловйов В. О. (2015)
Батир Ю. Г. - Інвестиційна стратегія розвитку аграрної сфери, Чуйко Н. В., Храпач К. Г. (2015)
Кривобок В. Ю. - Вдосконалення системи менеджменту аграрного сектору України (2015)
Купіна З. П. - Поведінка керівників в ситуаціях ризику, Загоруйко О. Г. (2015)
Кавардаков В. Я. - Система методов и механизмов управления технологическим развитием животноводства при использовании био- и нанотехнологий, Бараников В. А., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Кавардаков В. Я. - Методы управления технологическим развитием мелиоративного кормопроизводства, Кайдалов А. Ф., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Маменко О. М. - Ризики негативного впливу індустріальних технологій тваринництва на благополуччя тварин (ретроспектива і…?) (2015)
Етичні аспекти виконання експериментів на тваринах (2015)
Editorial (2015)
Фреїк Д. - Температурні залежності теплоємності кристалів ZnS, ZnSe, ZnTe, отримані з перших принципів, Волочанська Б. (2015)
Slyvka Yu. - Synthesis and crystal structure of the, Goreshnik E., Pavlyuk O., Luk’yanov M., Mys’kiv M. (2015)
Dubenska L. - Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ), Tvorynska S., Pysarevska S., Rak J. (2015)
Strok O. - Crystal structure of R3Mg0.5DSe7 (R = Ce, Pr; D = Si, Ge), Daszkiewicz M., Gulay L. (2015)
Klymuk T.L. - The Ag2S–Ga2S3–As2S3 system, Olekseyuk I.D., Mazurets’ I.I. (2015)
Sozanskyi M. - Synthesis and investigation of ZnS and HgS films and ZnS/HgS and HgS/ZnS composites, Shapoval P., Yatchyshyn I., Koval N., Stadnik V. (2015)
Rakitskaya T.L. - Catalytic activity of Pd(II) and Cu(II) complexes anchored to natural and pre-modified bentonite in the oxidation of carbon monoxide, Vasylechko V.O., Kiose T.A., Gryshchouk G.V., Dzhiga A.M., Volkova V.Y. (2015)
Mustiatsa O.N. - Effect of elementary Se and Te on the sign of the temperature coefficient of electroconductivity of metallic Sb and Bi, Lysin V.I., Kovalenko I.V. (2015)
Volkov S.V. - On the preparation, structure and bonding of ReSCl3, Subbotin V.V., Demchenko P.Yu., Gladyshevskii R.E., Yanko O.G., Kharkova L.B. (2015)
Mykhalichko V. - The new monoclinic structure type Gd4ReGe8, Kozak R., Gladyshevskii R. (2015)
Belan B. - The ternary system Eu–Cu–Ge at 400°C, Manyako M., Pukas S., Gladyshevskii R. (2015)
Любіцева О.О. - Етапи формування туристичної освіти в Україні (2012)
Діденко К.Д. - Роль географічної науки в становленні і розвитку "туризмології" (2012)
Степанець Н.П. - Досвід розвинутих країн у підготовці фахівців для сфери туризму: компетентісний підхід (2012)
Брунець Б.Р. - Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів (2012)
Басюк Д.І. - Особливості підготовки фахівців для винного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблемні питання, Крупа І.П. (2012)
Зима О.Г. - Значення брендингу у підвищенні конкурентоспроможності туристичного напрямку, Куделко В.Е., Підгайна В.О. (2012)
Пендерецький О.В. - Винні промисли як об’єкти промислового туризму (2012)
Козловський Є.В. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації (2012)
Чорненька Н.В. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Оcобливості створення туристичного продукту сільського зеленого туризму на сучасному етапі, Козловський Є.В. (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Причорноморського та Апенніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів, Сировець С.Ю. (2012)
Смирнов І.Г. - Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризм, Нагорна М.М. (2012)
Дудник І.М. - Авіатранспортна система України як елемент туристичної інфраструктури, Борисюк О.А. (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави, Шматок О.В. (2012)
Уварова Г.Ш. - Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері (2012)
Романенко О.В. - Дослідження гостинності сучасної європейської країни Іспанії (2012)
Капланець М.М. - Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії (2012)
Явкін В.Г. - Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах, Фостій В.В., Кирпушко Я.В. (2012)
Діденко К.Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні, Дроздовська-Ілмаз О.В. (2012)
Мазоха К.А. - Круїзний туризм та його стан в Україні (2012)
Водяник Л.Ю. - Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності (2012)
Бордун О.Ю. - Аналіз туристичного потоку з Італії до України(на прикладі Львівської області), Каднічанський Д.А. (2012)
Гринюк О. Ю. - Аналіз розвитку туризму в Запорізькій області на основі історико-культурних ресурсів, Пільтяй М.А. (2012)
Каднічанський Д.А. - Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Львівській області, Грицюк І.М. (2012)
Щеглов О.В. - Складання туристичної схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва "Ahead to the Past" (2012)
Горун М.В. - Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі (2012)
Джаман В.О. Владійчук К.В. - Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення (2012)
Смирнов І.Г. - Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння, Просвірніна Є.О. (2012)
Новикова В.І. - Країнознавство для потреб туризму і туристське країнознавство: різні підходи до вивчення дисциплін (2012)
Білецький М. І. - Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні, Котик Л.І. (2012)
Сагач О.В. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин, Юденкова К.В. (2012)
Кушнірук Ю.С. - Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом, Волкова Л.А. (2012)
Чіпко Т.М. - Аналіз нелегальної міграції до України (2012)
Сагач О.В. - Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні, Юденкова К.В. (2012)
Цигура В.В. - Сільські території як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2012)
Воловик В.М. - Концепції етнокультурного ландшафту як регіону (2012)
Савицька О.В. - Ландшафтне планування в Україні, Кулініч Ю.А. (2012)
Бондарець Д.С. - Перспективи розвитку рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2012)
Рябоконь О.В. - Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів (2012)
Паламарюк М.Ю. - Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах (2012)
Кізюн А.Г. - Оптимізація сільських ландшафтів Поділля в контексті розвитку туризму в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Савченко В. - Емоційні перешкоди в особистому розвитку і фізичному вихованні дітей-сиріт, Андрюшина Л., Гура Е. (2011)
Москаленко Н. - Використання комп’ютерної програми "КІФЗОШ" в організації диференційованого підходу на уроках фізичної культури, Борисова Ю. (2011)
Андрюшина Л. - Психолого-педагогічна адаптація студентів до спортивної та навчальної діяльності: розвиток емоційного інтелекту, Гура Е. (2011)
Безверхня Г. - Вплив ціннісних орієнтацій на відношення до фізичного виховання студенток педагогічного вищого навчального закладу, Діхтяренко В. (2011)
Пангелова Н. - Нетрадиційні методи оздоровлення у системі фізичного виховання дошкільників, Сагунова І. (2011)
Пічурін В. - Проблема контролю у фізичному вихованні студентів (2011)
Безверхня Г. - Мотиваційні пріоритети студентів до освоєння професії викладача фізичного виховання, Гончар Г. (2011)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування ієрархії головних потреб студентів, які навчаються у різних відділеннях (2011)
Перепелица П. - Уровень проявления физических качеств футболистов-абитуриентов ВУЗов (2011)
Джумана Д. - Методы интегральной оценки физического развития школьников 7-10 лет республики Кипр (2011)
Базилевич Н. - Вплив ігрового методу на розвиток фізичних здібностей молодших школярів (2011)
Біліченко О. - Гендерні особливості формування інтересу до фізичного виховання у студентів (2011)
Пензай С. - Мотиваційні пріоритети до занять фізичної культурою і спортом викладачів педагогічних вищих навчальних закладів (2011)
Соколова Н. - Методические аспекты занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, Малахова Ж. (2011)
Кошелева О. - Особливості змісту та організації фізичного виховання в вищих навчальних закладах (2011)
Погребняк О. - Критерії педагогічної корекції моральної поведінки студентської молоді на заняттях фізичного виховання (2011)
Maciuleviciene Е. - Relation between Schoolboys Extracurricular Physical Activity and Body Mass Components, Sadzeviciene R. (2011)
Баженков Є. - Діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зарубіжних країн з розвитку спорту для всіх за місцем роботи громадян (2011)
Рєпіна О. - Порівняльний аналіз сенсожиттєвих орієнтацій у спортсменів та осіб, що займаються спортом (2011)
Кравченко О. - Вдосконалення системи фізичного виховання студентів консерваторій (2011)
Дмитрук С. - Особливості мотивації студентів фізкультурних вузів до занять активним туризмом (2011)
Гализдра А. - Изучение взаимосвязи различных нарушений осанки и показателей, характеризующих уровень физической подготовленности студентов технических вузов (2011)
Савченко В. - Психологічна адаптація студентів до спортивної діяльності: стійкість до стресів в жіночому боксі, Шевченко І., Гура Е. (2011)
Караулова С. - Сучасні методичні підходи до оцінки рівня функціональної підготовленості організму спортсменів (2011)
Костюкевич В. - Корреляционный анализ специальных способностей хоккеистов на траве высокой квалификации (2011)
Чекмарьова Н. - Критерії розвитку рухової здібності до сприйняття лінійних просторових параметрів рухів в системі спортивного відбору, Хаджинов В. (2011)
Самоленко Т. - Зміст тренувального процесу в олімпійському макроциклі в бігу на середні дистанції (2011)
Воропай С. - Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Міценко Є. (2011)
Микіч М. - Взаємозв’язок швидкісно-силової підготовленості легкоатлетів з біомеханічними параметрами техніки легкоатлетичних вправ, Рибак О., Чорненька Г. (2011)
Мітова О. - Сучасний стан інтегральної підготовки та ефективності змагальної діяльності баскетболістів центрального амплуа, Забіяка А. (2011)
Мічуда Ю. - Основні параметри ринку в професійному футболі Німеччини, Штольце П. (2011)
Шамардин В. - Характеристика и особенности атакующих действий футбольных команд высокой квалификации (2011)
Савченко В. - Особливості функціонального стану серця та гемодинаміки у висококваліфікованих спортсменів з гіпертрофією та перенапругою міокарда, Валевський С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Валевський С. - Особливості діагностики доклінічних ознак серцевої недостатності у спортсменів з гіпертрофією і перенапругою міокарду, Афанасьєв С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Григус І. - Особливості проведення фізичної реабілітації при крупозній пневмонії (2011)
Содержание (2014)
Інтерв’ю Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Володимира Гройсмана (2014)
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 – эффективный современный утеплитель из газобетона (2014)
Дворкін Л. Й. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог, Дворкін О. Л., Риженко І. М. (2014)
Гузий С. Г. - Исследование температурных полей при нагреве бетонов, защищенных вспучивающимся покрытием на основе геоцемента, Кривенко П. В., Боднарова Л., Валек Я. (2014)
Свідерський В. А. - Програмне забезпечення технології портландцементу, Черняк Л. П., Дорогань Н. О., Сорока А. С. (2014)
Бабиченко В. Я. - Использование тонкостенных фибробетонных изделий для защиты монолитных ограждающих стеновых конструкций, Кирилюк С. В. (2014)
Рунова Р. Ф. - Перспективи використання лужного портландцементу в анкерних сухих будівельних сумішах, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2014)
Гавриш А. М. - Особенности современного рынка гипсовых материалов и изделий в Украине (2014)
Конкретній меті – конкретний продукт (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського