Бондаренко Е. Л. - Геоінформаційне картографування екологічної якості природного середовища (2008)
Ковальчук І. П. - Картографічне і геоінформаційне моделювання природно-господарських систем західного реґіону України, Іванов Є. А., Андрейчук Ю. М., Лобанська Н. І., Клюйник В. В. (2008)
Баранова Л. Г. - Використання геоінформаційних систем для проектування та управління сільськогосподарським виробництвом на регіональному рівні (2008)
Остроух В. І. - Цифрове картографування як органічне поширення традицій класичного картографування та сучасних комп’ютерних технологій (2008)
Петров О. А. - Вибір оптимальної технології створення і оновлення земельно-кадастрових картографічних матеріалів (2008)
Філозоф Р. С. - Інтерактивні карти природоохоронних територій: сучасний стан і перспективи (2008)
Шевченко Р. Ю. - Геоінформаційні технології на підтримку регіонального розвитку України (2008)
Бейдик О. О. - Некрополі України: історія, територіальне поширення, функціональна структура, картографування, Майборода Н. В. (2008)
Дончук С. В. - Можливості картографічного методу у вивченні взаємодії господарства та навколишнього природного середовища, Овсяннікова Н. А. (2008)
Комлєв О.О. - Картографічне забезпечення проведення пошукових робіт на осадочні корисні копалини на українському щиті, Єдаменко Т.І., Філоненко Ю.М. (2008)
Лозовіцький П.С. - Екологічна оцінка якості води Південного Бугу, Молочко А.М., Лозовицький А.П. (2008)
Ляшенко Д. О. - Картографування міжнародних туристських зв’язків України (2008)
Мезенцев К. В. - Методика картографічної делімітації поліцентричних промислових агломерацій (на прикладі Дніпропетровсько-Дніпродзержинської агломерації), Гладкий О. В. (2008)
Матушевський Д. Г. - Суть та класифікація надзвичайних ситуацій для геоінформаційного моделювання у картографії (2008)
Новикова В. І. - Застосування методу картографування при дослідженні ресурсно-рекреаційного потенціалу Черкаської області (2008)
Новосвітна А.О. - Картографічний метод та системний підхід в наукових дослідженнях, Тітова С. В. (2008)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічне картографування в СРСР і в Україні (2008)
Підлісецька І. О. - Досвід відображення об'єктів історико-культурного призначення в атласах і на картах (2008)
Смирнов І. Г. - Муніципальна логістика та картографія: площини взаємодії (2008)
Уліганець С. І. - Інтерактивний комп’ютерний аналіз основних напрямків наукових досліджень у галузі рекреаційної географії та туризмознавства (2008)
Байназаров А.М. - Витоки картографування освітньої сфери (2008)
Гнєдашев В. М. - Роль картографічного краєзнавства у формуванні конструктивістського мислення школярів та майбутніх студентів-географів (2008)
Осталецька О. І. - Історичні праці П.І. Кеппена у фондах сектору картографічних видань НБУВ (2008)
Палієнко Л. О. - Деякі пріоритетні розробки й досягнення співробітників кафедри геодезії та картографії Київського університету (2008)
Фокін С. П. - Використання спортивних карт для змагань з різних видів спортивного орієнтування, Шевченко О. В. (2008)
Шевченко В. О. - Науково-дослідна лабораторія картографії та геоінформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка як осередок картографічної діяльності (2008)
Харченко А.С. (2008)
Молочко А.М. (2008)
Павлова В.П. (2008)
Палієнко Л.О. (2008)
Северинов В.Ф. (2008)
Чернін В.М. (2008)
Яценко О.Ю. (2008)
Вимоги до авторських матеріалів, які подаються до редакції (2008)
Вступне слово голови наукової ради журналу (2012)
Вступне слово головного редактора журналу (2012)
Розділ XIII "Сімейне право" з книги Вільяма Бернхема "Вступ до права та правової системи Сполучених Штатів Америки" (2012)
Бейкер К. К. - Оповідання про шлюб (2012)
Естін Е. Л. - Золотий ювілей: зміни у сімейному праві за 50 років (2012)
Елрод Л. Д. - Огляд права у 50 штатах у 2009—2010 рр.: на шляху до уніфікації сімейного права, Спектор Р. Г. (2012)
Райнз Р. Е. - Одруження в часи інтернет-священиків (2012)
Гаррісон М. - Регулювання спільного проживання (2012)
Страссер М. - Одностатевий шлюб та право на приватність (2012)
Реддінг Дж. А. - Норма права 8 та майбутнє американської політичної активності у сфері одностатевих шлюбів (2012)
Райнз Р. Е. - Американська асоціація юристів відхиляє Закон про розлучення через посередника: тимчасове явище чи ознака часу? (2012)
Старнс С. Л. - Навіщо потрібні аліменти? (2012)
Гудмарк Л. - Автономія фемінізму: критика обов'язкового втручання у випадках насильства в сім'ї (2012)
Фрейдін М. І. - Змінюючи суспільну думку про систему соціального забезпечення дітей (2012)
Бабб Б. А. - "Постійна присутність" у житті неповнолітнього: звіт про єдині суди в сімейних справах та злочинність неповнолітніх, Данзігер Г. (2012)
Елрод Л. Д. - Періодичні зміни у поглядах стосовно питання опіки над дитиною: досягнення балансу інтересів дітей, Дейл М. Д. (2012)
Хантінгтон К. - Загублені батьки (2012)
Бабб Б. А. - Судова програма із боротьби з прогулюванням занять у школах (2012)
Хетчер Д. Л. - Допомога на дитину завдає шкоди дітям: підпорядкування інтересів дітей фінансовим інтересам держави (2012)
Пірсон К. С. - Закони про утримання повнолітніми дітьми своїх малозабезпечених батьків: порівняльний аналіз США та України (2012)
Елрод Л. Д. - Зростання національного та міжнародного інтересу до прав дитини у судових справах про зміну місця проживання (2012)
Бартоле Е. - Міжнародне усиновлення: погляд на питання з точки зору прав людини (2012)
Бартоле Е. - Стабільності недостатньо: діти потребують дбайливих батьків, яких можна знайти через міжнародне усиновлення (2012)
Ірина Чечель V. Франц Бриньоль (2012)
Івон В. Фергусон V. Джоел Л. МакКірнан (2012)
Олег Юрійович Халіп V. Алла Вікторівна Халіп (2012)
Закон про запобігання викраденню дітей батьками (2012)
Закон про стягнення матеріального утримання на дитину (2012)
Закон про взаємну довіру між штатами при виконанні наказу суду про стягнення матеріального утримання на дитину (2012)
Закон про насильство над жінками (2012)
Закон про захист шлюбу (2012)
Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей (2012)
Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками (2012)
Закон штату Віргінія про статус дітей, що народились в результаті застосування репродуктивних технологій (2012)
Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби (2012)
Закон штату Флорида. Відмова від дітей. Закон про безпечний притулок (2012)
Давидова Н. О. - Право та сім'я у ХХ ст. в США (2012)
Бібліографія з основ американського права (2012)
Бібліографія з американського сімейного права (2012)
Від головного редактора (2012)
Гаджиєв Г. - (Санкт-Петербург, Росія) Офіційне тлумачення Конституції: поєднання онтологічного й епістемологічного підходів (2012)
Смородинський В. - (Харків) Концепт правосуддя в західній філософсько-правовій думці (2012)
Погребняк С. - (Харків) Принцип пропорційності у судовій діяльності (2012)
Титов В. - (Харків) Філософські проблеми компенсаційного правосуддя у трактуванні Джанни Томпсон (2012)
Сіммондз Н. - (Кембридж, Велика Британія) Рефлексивність та ідея права (закінчення) (2012)
Мелкевік Б. - (Квебек, Канада) Поняття права та сучасна філософська рефлексія (2012)
Козловький А. - (Київ) Праворозуміння: буття-в-собі, буття-для-себе, буття-для-іншого (досвід феноменологічного аналізу) (2012)
Стовба О. - (Харків) Темпоральна онтологія права. Пролегомени (2012)
Зірк-Садовскі М. - (Лодзь, Польща) Завдання герменевтичної філософії права (2012)
Честнов І. - (Санкт-Петербург, Росія) Методологія історико-правової науки в ситуації посткласики, Івіна М. (2012)
Бехруз Х. ( - Одеса) Універсалізм і релятивізм цінностей у контексті діалогу правових культур (2012)
Графський В. - (Москва, Росія) Законність і справедливість як сталі ціннісні очікування та орієнтири в історії законодавства і законознавства (2012)
Максимов С. - (Харків) Антропологічні основи права (2012)
ЗеєльманК. ЗеєльманК. - (Базель, Швейцарія) Особистість і привинення:від Просвітництва до філософії ідеалізму (2012)
Павлов В. - (Мінськ, Білорусь) Особистість у праві в посткласичній перспективі: абрис концепції (2012)
Кірсте С. - (Зальцбург, Австрія) Транспозитивні основи позитивних прав людини (2012)
Токарчик Р. ( - Люблін, Польща) Про необхідність трансформації концепції прав людини у концепцію прав життя (2012)
Шевчук С. - (Київ) Конституційний захист соціальних виплат як права власності: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Фулей Т. - (Київ) Розуміння обов'язку держави за статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: проблемні моменти (2012)
Рабінович П. - (Львів) Чи можлива універсальна теорія права як спільна концептуальна основа теорій національного і міжнародного права? (Запрошення до дискусії) (2012)
Оніщенко Н. - (Київ) Право й економіка: взаємовплив і паритетні начала розвитку (2012)
Лю І. - (Далянь, Китай) Аналіз актуальних тем у сучасній юриспруденції Китаю (2012)
Литвинов О. - (Луганськ) Право як феномен культури у концепції Г. Ґінса (2012)
Трутень В. - (Чернівці) Правіжний склад і принцип матеріальної експертизи (2012)
Бурлай Є. - (Київ) Конфлікт і договір (2012)
Мережко О. - (Краків, Польща) Соціологія радянської держави, права та правосвідомості у вченні М. С. Тимашева (2012)
Вайшвіла А. - (Вільнюс, Литва) Про деякі антиномії правового мислення (2012)
Оглезнєв В. - (Томськ, Росія) Свобода, право, мова: концептуальний взаємозв'язок (2012)
Балинська О. - (Львів) Творення та споживання правових знаків (2012)
Кілька слів про життя і творчість Ойгена Ерліха (2012)
Антонов М. - (Санкт-Петербург, Росія) Ойген Ерліх про закон і правосуддя (2012)
Конференція на батьківщині Є. Ерліха з нагоди його 150-річчя (27-29 вересня 2012р., Чернівці) (2012)
Верещагін В. - (Ростов-на-Дону, Таганрог, Росія) Журнал "Філософія права" в російському інтелектуальному житті, Мордовцев А. (2012)
Правове виховання як умова формування правової культури в сучасному соціумі: Всеукраїнська науково-практична конференція (16 травня 2012 р., Харків) (2012)
"Філософія прав людини": п'ята сесія Міжнародної програми підтримки вищої освіти(15-29 липня 2012 р., Львів; Перемишль, Польща) (2012)
Енциклопедія правознавства чи інтегральна юриспруденція? Проблеми вивчення і викладання: щорічна конференція, присвячена пам'яті В. С. Нерсесянца (2 жовтня 2012 р., Москва, Росія) 379–380 (2012)
Філософські, методологічні та психологічні проблеми права (V Міжнародна науково-теоретична конференція): дискусія триває (17 листопада 2012 р., Київ) (2012)
Восьмий міжнародний круглий стіл з антропології права у Львові:продовження традиції (7-8 грудня 2012 р., Львів) (2012)
На шляху до нового розуміння права (рецензія О. Стовби на монографію І. Честнова "Посткласичне праворозуміння") (2012)
Компроміс і конфлікт у праві (рецензія С. Погребняка на монографію С. Бобровник "Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу") (2012)
Суд — не на осуд, а на розсуд. Справедливий розсуд... (рецензія Д. Бочарова на монографію В. Бігуна "Філософія правосуддя: ідея та здійснення") (2012)
Назад... у майбутнє? (рецензія О. Стовби на монографію О. Мережка "Психологічна теорія міжнародного права (публічного і приватного)") (2012)
Вагомі аргументи на захист необхідного зв'язку права і моралі (огляд О. Лаптєва монографії Р. Алексі "Поняття і дійсність права (відповідь юридичному позитивізму)") (2012)
Юридичні фільми у світлі філософії права(огляд книги В. Бігуна "Юридичні фільми. Навчальний кіногід про право і юристів") (2012)
Авєріна О. І. - Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад (2013)
Кудінов І. О. - Кудінов І. О. Стратегія суб’єкта життя: напрями гармонізації та оптимізації (2013)
Семенюк Н. В. - Необхідність нормативно-правового забезпечення функціонування системи безперервної освіти (2013)
Гальченко М. С. - Соціальна зрілість педагога як фактор укорінення у буття сучасних цінностей (2013)
Харченко В. О. - Про національні підходи Німеччини у питаннях забезпечення сталого розвитку країни (2013)
Волков О. Г. - Манія руйнування як прояв протестного політичного суб’єкта (2013)
Кононова О. В. - Преодоление одиночества в событии общения (2013)
Фролова Н. М. - До питання соціального буття мови (2013)
Письмак Я. В. - Інтерпретації та розуміння архітектоніки простору: історико-філософський контекст (2013)
Казакова О. М. - Мовні інтерпретації символічних форм у системі культури (2013)
Пивоварська К. С. - Втілення постмодерністської парадигми у віртуальних соціальних мережах (2013)
Мелещенко Л. П. - Лібералізація освіти в Україні: стан та перспективи (2013)
Кремень Т. В. - Структурний інструментарій соціальних медіа (2013)
Ярошко О. З. - Функціональні пріоритети зовнішньої політики України (1990–1991 рр.) (2013)
Мельник Ю. П. - Політична активність громадян як запорука формування демократичного суспільства (2013)
Фомічов А. Л. - Проблема теоретичного пізнання змісту соціально-політичного протесту та його класифікації (2013)
Ржевська Н. Ф. - Нові вимоги до зовнішньополітичної стратегії Барака Обами:точка зору експертів (2013)
Качан К. Є. - Еволюція ідей ісламського радикалізму в епоху Середньовіччя (2013)
Утави А. А. - Глобализация: взгляд изнутри исламского мира (2013)
Шедяков В. Є. - Культура праці як чинник підвищення якості життя під час переходу до соціальних технологій, іманентних постсучасним трудовим відносинам (2013)
Хомерікі О. А. - Гуманізм і економізм в освіті: продуктивний симбіоз чи деструктивний дисонанс (2013)
Недзельський А. О. - Концепт рутинізації фонових практик у соціологічних підходах Е. Гідденса та П. Бурдьє (2013)
Від головного редактора (2013)
Дворкін Р. - Верховенство права (2013)
Туорі К. - Спільне у сутності верховенства права і правової держави (2013)
Погребняк С. - Верховенство права в Україні: передумови та перспективи (2013)
СмородинськийВ. СмородинськийВ. - Держава у системі координат верховенства права (2013)
Варга Ч. - Верховенство права, або Дилема етосу:вирощування чи механічне нав’язування (2013)
Уварова О. - Принцип верховенства права в судовій практиці України (2013)
Алексі Р. - Теорія дискурсу та права людини (2013)
Гібург Р. - Про права (2013)
Максимов С. - Універсальність прав людини (2013)
Моїсеєв С. - Сучасна теорія прав людини: ліберальні та комунітаристські підходи (2013)
Гудима Д. - Чи існує взаємозв’язок між підтриманням авторитету Страсбурзького Суду та звуженням можливостей на звернення до нього? (2013)
Рабінович П. - Деякі сучасні концепції права в Росії та Україні (у світлі потребового праворозуміння) (2013)
Сатохіна Н. - Правова герменевтика між універсалізмом і контекстуалізмом (2013)
Мережко О. - До питання про можливість створення універсальної теорії права (2013)
Честнов І. - Універсальність права в контексті культурного релятивізму (2013)
Спектор О. - Незастосовність ідеальної моралі у міжнародному праві (2013)
Яковюк І. - Система джерел права Європейського Союзу:загальна характеристика (2013)
Литвинов О. - Роль теорій природного права у створенні сучасного світу (до питання про "другий осьовий час") (2013)
Вовк Д. - Про релігійну традицію у праві (2013)
Руїз Манеро Х. - Два партикуляристичних підходи до балансування конституційних принципів (2013)
Карташева А. - Філософський смисл класичноїта некласичної концепцій авторського права (2013)
Бурлай Є. - Конфлікт і суд (2013)
Бочаров Д. - Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв:точки перетину (2013)
Касаткін С. - Позитивізм в англо-американській філософії права.Вчення Герберта Л. А. Харта (2013)
Мережко О. - Психологічний напрям в європейській науці права XX століття (2013)
Стовба О. - Філософія права Артура Кауфмана: у пошуках "третього шляху" (2013)
Кауфман А. - Попередні зауваження щодо правової логіки та онтології відносин. Засади правової теорії, заснованої на понятті персони (2013)
Антонов М. - Творчий шлях та правове вчення Ганса Кельзена (2013)
Гест С. - Єдність і смисл у теорії права (2013)
Пошук нових філософсько-методологічних орієнтирів порівняльно-правових досліджень: V Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" (26–28 квітня 2013 р., Одеса) (2013)
Міжнародний симпозіум "Філософія і сучасне міжнародне право" (2013)
Правове виховання в контексті соціокультурного розвитку сучасної України:Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в соціокультурному знанні" (2013)
Міжнародна наукова конференція "Світ людини: нормативний вимір-3" (2013)
XXVI Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії "Права людини, демократія, верховенство права та сучасні соціальні виклики у складних суспільствах" (2013)
Нормативні системи(рецензія В. Смородинського на збірку перекладів праць К. Альчуррона та Є. Булигіна ""Нормативні системи” та інші праці з філософії права та логіки норм") (2013)
Чи дійсна юридична дійсність?(рецензія О. Стовби на монографію Г. Гаджиєва "Онтологія права (критичне дослідження юридичного концепту дійсності)" (2013)
Актуальне дослідження комплексу аксіологічних ідей у філософії права та загальнотеоретичній юриспруденції(рецензія С. Максимова на монографію К. Горобця "Аксіосфера права:філософський і юридичний дискурс") (2013)
Уроборос iі, або пролегомени до семіотики права (рецензія Д. Бочарова на монографію О. Балинської "Семіотика права") (2013)
Пам’яті Рональда Дворкіна (2013)
Пам’яті іноземного члена НАПрН України, члена-кореспондента РАН Сергія Сергійовича Алексєєва (2013)
Метою його життя та наукової діяльності було служіння праву,досягнення торжества права у суспільстві (Світлій і незабутній пам’яті професора С. С. Алексєєва — видатного вченого) (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Markelova O. A. - The Software System for Statistical Modeling of the Porous Structure of Plasma Sprayed Biocompatible Coatings, Lyasnikova A. V., Taran V. M., Dudareva O. A., Grishina I. P. (2013)
Sosnowski J. - Influence of Nano-defects on Current-voltage Characteristics of HTc Superconductors (2013)
Alontseva D. L. - Computer Simulation of Temperature Profiles for DC Pulse Plasma Jet Modification of Co-based Plasma Detonation Coatings, Krasavin A. L., Russakova A. V., Sadvakasova N. (2013)
Mats V. O. - Effects of Cold Deformation and Electron Irradiations on Deuterium Desorption Temperature Range from Zr–1%Nb Alloy, Morozov O. M., Kulish V. G., Zhurba V. I., Mats O. V., Ivanova S. V. (2013)
Kozadaev K. V. - Laser Synthesis of Ag Island-Shaped Nanostructures at Air (2013)
Donets S. E. - Optimization of Technology for Production of Bimetallic Compounds by High-current Relativistic Electron Beam Hardfacing of Nanostructured Coatings, Lytvynenko V. V., Klepikov V. F., Bazaleev M. I., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Uvarov V. T., Uvarov V. V. (2013)
Hryshyn P. A. - Ion Guiding in Alumina Nanocapillaries, Komarov F. F., Kamyshan A. S. (2013)
Sobol` O. V. - Effect of Ion Irradiation on the Structural State of the Vacuum-arc Nitride Coatings, Andreev A. A., Voevodin V. N., Gorban V. F., Filchikov V. E., Stolbovoy V. A., Levenets V. V., Lysan D. V. (2013)
Babaev A. A. - Temperature Dependence of Resistivity and Current-voltage Characteristics of the Films of Composites Based on Modified Carbon Multiwalled Nanotubes and Graphite, Khokhlachev P. P., Nikolaev Yu. A., Terukov E. I., Freidin A. B., Filippov R. A., Filippov A. K., Manabaev N. K. (2013)
Haji A. - Relationship between Single Walled Carbon Nanotubes Individual Dispersion Behavior and Properties of Electrospun Nanofibers, Nasouri K., Mousavi Shoushtari A., Kaflou A. (2013)
Ilkiv B. I. - Electronic Structure Peculiarities of Graphite Nanosheets, Foya O. O., Petrovska S. S., Sergiienko R. A., Zaulychnyy Ya. V. (2013)
Haji A. - A Novel Study of Electrospun Nanofibers Morphology as a Function of Polymer Solution Properties, Nasouri K., Mousavi Shoushtari A., Kaflou A. (2013)
Haji A. - Reversible Hydrogen Storage in Electrospun Composite Nanofibers, Nasouri K., Mousavi Shoushtari A., Kaflou A. (2013)
Vinnikov N. A. - 4He Sorption in Graphene Oxide at Low Temperatures, Dolbin A. V., Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Manzhelii V. G., Basnukaeva R. M., Benito A. (2013)
Esmaeili E. - The Role of Pore Structure of SMFs-based Pd Nanocatalysts in Deactivation Behavioral Pattern upon Acetylene Hydrogenation Reaction, Rashidi A. M., Mortazavi Ya., Khodadadi A. A., Rashidzadeh M. (2013)
Abdouss M. - Carbon Nanotubes-Chitosan-Molecularly imprinted polymer Nano-carriers Synthesis for Nanomedicine Application, Afshari R., Mazinani S., Asadi E., Haji A. (2013)
Esmaeili E. - The Formation of the Intermetallic-Containing Pd2Sn Alloy: the Creation of the Isolated Adsorption Sites, Rashidi A., Khodadadi A. A., Mortazavi Ya., Rashidzadeh M. (2013)
Belyakova L. A. - Sol-gel Synthesis of β-Cyclodextrin-containing Silicas with 3-(chloropropyl)triethoxysilane as Precursor, Trofymchuk I. M. (2013)
Kochkina N. E. - Investigation of Nanocomposite Based on Cationic Starch and Na-montmorillonite as adsorbent for Dye Removal, Skobeleva O. A., Padokhin V. A. (2013)
Wang S. - Car-Parrinello Molecular Dynamics of Nanosized Graphene Sheets (2013)
Shamshurov A. V. - Nano-reinforced Quartz Composites, Beresnev V. M., Volovicheva N. A. (2013)
Smolikov A. A. - Nanotubular Crystals of Co-chrysotile (Co-hydro Silicate), Vezentsev A. I., Beresnev V. M., Pavlenko V. I., Solokha A. S., Sokolenco I. V. (2013)
Shatskikh T. S. - The Photophysical Properties Investigation of Hybrid Associates of Methylene Blue Molecules With Colloidal CdS Quantum Dots and CdS/Cd(OH)2 "Core-shell" Systems, Ovchinnikov O. V., Smirnov M. S., Shapiro B. I., Latyshev A. N., Khoklov V. Yu. (2013)
Smirnov M. S. - The Picosecond Kinetic of Luminescence in Hydrophilic Colloidal CdS Quantum Dots, Ovchinnikov O. V., Vitukhnovsky A. G., Ambrozhevitch S. A., Katsaba A. V., Shatskikh T. S. (2013)
Kryuchkov S. V. - Electromagnetic Radiation Influence on the Transversal Conductivity of the Graphene Superlattice, Kukhar E. I., Nikitina O. S. (2013)
Bolbukh I. M. - Nanocomposites Based on Сhitozan and Сarbon Tanotubers With Iron Oxides Formed by in Situ Precipitation, Gunko G. S., Yurkov G. Yu., Prikhodko G. P., Tertykh V. A. (2013)
Slyusarev V. V. - Magnetoresistivity Dynamics in Microfine Graphite under Pressure, Polyakov P. I. (2013)
Musiy R. Y. - Nanostructed Organic-Inorganic Composite for Application in Fuel Cells and Solar Collectors, Yevchuk I. Yu., Demchyna O. I. (2013)
Khatibzadeh M. - Blends of Polyethylene Terephthalate (PET) and Nanostructured Hyperbranched Polyester-amide for Improvement the Dyeability of PET: Thermodynamics, Ahani M., Mohseni M., Vajar M., Kordbacheh S. (2013)
Bulatov D. L. - Laser-induced Bleaching of Carbon Nanomaterials Suspensions, Mikheev K. G., Shuvaeva M. A. (2013)
Noskov A. V. - Dielectric Parameters of Polystyrene/Fullerene Composite Films, Alekseeva O. V., Kraev A. S., Agafonov A. V. (2013)
Alekseeva O. V. - Polystyrene Film Composites Filled with Fullerenes, Bagrovskaya N. A., Noskov A. V. (2013)
Kelnar I. - Polymer-polymer Microfibrillar Composites: Effect of Nanofillers on Structure and Properties (2013)
Aghili A. - Effect of Silica Nanoparticles on the Curing Kinetics of Epoxy Vinyl Ester Resin, Arabli V. (2013)
Aghili A. - Preparation of PMMA/CNT Microcellular Foam Using Supercritical CO2, Ahmadi M., Pourdalir H. (2013)
Rud A. D. - Structure Transformation in Fullerenes C60 at High Temperature Treatment, Kiryan I. M., Nikonova R. М., Lad’yanov V. I., Bilyi N. M., Merzlyakova M. A. (2013)
Wang J. - The Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanorod: by the Method of Ethanol Solution Polymerization, Zhang S. Ch. (2013)
Samchenko Yu. M. - Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles, Kryklia S. O., Poltoratska T. P., Isheikina Yu. O., Makarenko V. I., Sukhodub L. F., Konovalova V. V. (2013)
Korotych O. I. - Thermosensitive Hydrogels and Microgels Based on N-isopropylacrylamide and Acrylamide with Incorporated Magnetite, Samchenko Yu. M., Sukhodub L. F., Ulberg Z. R. (2013)
Chernozatonskii L. A. - Nanotube Connections in Bilayer Graphene with Elongated Holes, Demin V. А. (2013)
Shestakov A. F. - Telomeres of Tetrafluoroethylene - Advanced Materials to Create Superhydrophobic Coatings and Optical Fiber with Low Attenuation Coefficient (2013)
Burnatnaya G. F. - Structural Model of Nanocomposite with Anisotropic Matrix, Fil’shtinskii L. A., Shramko Yu. V., Vorona Yu. V. (2013)
Ganin A. A. - Length Dependence of Band Structure in Carbon Nanotubes of Ultra Small Diameter (2013)
Dremova N. N. - Pt Supported on Reduced Graphite Oxide Catalysts for H2 Activation, Kushch S. D., Kuyunko N. S., Arbuzov A. A., Muradyan V. E. (2013)
Kovacik P. - Core-shell Structured Composite Silica Micro- and Nanoparticles with Ability Release a Defined Quantity "on Demand", Stepanek F., Soltys M. (2013)
Korotych O. I. - Thermo- and pH-sensitive Hydrogels with Incorporated Multi-Walled Carbon Nanotubes, Goncharuk A. I., Sliusar Yu. M., Samchenko Yu. M., Starchenko V. Yu. (2013)
Arbuzov A. A. - Preparation of Amino-Functionalized Graphene Sheets and Their Conductive Properties, Muradyan V. E., Tarasov B. P., Sokolov E. A. (2013)
Naumenko A. - Strong Vibration-Electron Interactions and Vibration Band Enhancement in Vibrational Spectra of C60 Nanofilms and Singlewalled Carbon Nanotubes, Kornienko N. E. (2013)
Izaak T. I. - Synthesis and Properties of Ag/CuO/SiO2 Nanocomposites, Martynova D. O., Maas V. V., Slavinskaya E. M., Boronin A. I., Chen Y. W. (2013)
Shoushtari A. M. - Fabrication of Homogeneous Multi-walled Carbon Nanotube/ Poly (vinyl alcohol) Composite Nanofibers for Microwave Absorption Application, Salimbeygi G., Nasouri K., Haji A. (2013)
Bondar I. V. - Synthesis of Polypropylene Fiber/Hydrated Iron Oxide Nanocomposite Adsorbent, Kuzenko S. V., Han D. H., Cho H. K. (2013)
Dastjerdi R. - Abrasion Resistance of Ag/SiO2/PA6 Nanocomposite Fabrics, Fasahat F., Mojtahedi M. R. M. (2013)
Dastjerdi R. - Thermophysiological Comfort by PA6/TiO2 Nanocomposite Yarns, Fasahat F., Mojtahedi M. R. M. (2013)
Kostogrud I. A. - Chemical Vapor Deposition of Graphene on Copper, Smovzh D. V. (2013)
Bezkrovnaya O. N. - Composite Materials on the Base of Nanoporous SiO2 Matrices with Polymethine Dyes Molecules, Pritula I. M., Plaksyi A. G., Slominsky Y. L., Lopin A. V., Kachkovskiy A. D. (2013)
Temnov D. E. - Electret Properties of Polyethylene Composite Films with Talc, Fomicheva E. E. (2013)
Joseph G. P. - Synthesis and Characterization of Polyethylene Vinyl Acetate / ZnSe Nanocomposite, Mathen J. J., Edakkara A. J., Sebastian J., Madhavan J. (2013)
Joseph G. P. - Electrical Behaviour of Polyethylene Vinyl Acetate / ZnO Nanocomposite, Edakkara A. J., Mathen J. J., Sebastian J., Ramalingam G. (2013)
Pourmahdian S. - Synthesis of Nano-Structured Polyaniline by Direct Emulsion Polymerization, Haghanifar M. H., Pakdel A. S., Pishvaei M. (2013)
Kiryukhin D. P. - Low Temperature Post Radiation Polymerization of Tetrafluoroethylene in the Presence of the Graphene 3D Material, Shulga Yu. M., Baskakov S. A., Kichigina G. A., Kushch P. P., Michtchenko A. (2013)
Alipour A. - Characterization of Elastomer Nanocomposite Blends Based on NR/EPDM/Organoclay (2013)
Permyakova N. M. - Template Synthesis and Micellization of Block Copolymers with Interacting Blocks, Zheltonozhskaya T. B., Klymchuk D. O., Poliyan M. Ya. (2013)
Galperin V. A. - Laser Stimulation the Electroconductivity of Composite Layers with Multiwalled Carbon Nanotubes, Blagov E. V., Selishchev S. V., Podgaetsky V. M., Ichkitidze L. P., Shaman Yu. P. (2013)
Amin M. M. - Survey of Recycled Nano Magnetic Particle in Benzene Removal from Aqueous Solution, Bina B., Samani Majd A. M., Pourzamani H. (2013)
Tatarkina I. - Managing the Composition of the Plasma Flow of the Technological Plasma Sources by Changing the Temperature of the Cathode Working Surface, Sysoev Yu. (2013)
Dan’ko V. A. - Immersion Lithography with Using of Photostimulated Etching of Germanium Chalcogenide Films, Indutnyi I. Z., Myn’ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lykanyuk M. V., Litvin O. S. (2013)
Kuzema P. - Ion Probe with Primary Ion Beam Prism Mass Separator, Kuzema O. (2013)
Blinov D. V. - Developing New Solid-state Hydrogen Storage and Purification Reactors, Borzenko V. I., Dunikov D. O., Malyshenko S. P. (2013)
Dikiy N. P. - Properties of Zirconia Nanoceramics under High-energy Electrons Irradiation, Aizatsky N. I., Dovbnya A. N., Fedorets I. D., Kushnir V. A., Lyashko Yu. V., Medvedev D. V., Mytrochenko V. V., Onishchenko I. N., Perezhogin S. A. (2013)
Churilov G. - Set-up for Nanosized Powder Synthesis and Set-up for Deposition of Composite and Multilayer Films, Kolonenko A., Dydnik A., Leonova T., Osipova I., Vnukova N., Glushenko G. (2013)
Mizera J. - Comparison of Grain Refinement in Selected Materials Subjected to Hydrostatic Extrusion, Maj P., Adamczyk-Cieslak B. (2013)
Genusova T. N. - Synthesis of Boron Carbide from Boric Acid and Carbon-Containing Precursors, Zakharova K., Mednikova A., Rumyantsev V. (2013)
Oleinik V. A. - Nanochemical Processes In Solid-Phase Reduction Of Ferrioxide-Silicate Materials, Panko A. V., Kovzun I. G., Ilyashov M. O., Protsenko I. T. (2013)
Zabluda V. N. - In Situ Spectral Magnetoellipsometry for Structural, Magnetic and Optical Properties of MeSi (Me=Mn,Fe) Nanolayers, Kosyrev N. N., Varnakov S. N., Ovchinnikov S. G., Tarasov I. A., Lyashenko S. A., Shevtsov D. V., Maksimova O. A., Yakovlev I. A., Shvets V. A. (2013)
Редакційна колонка (2013)
Хроновскі Н. - Формування єдиного європейського стандарту прав людини: приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Бєлова Г. - Інституційні та процесуальні проблеми, пов'язані з приєднанням Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Заккароні Дж. - Вплив приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на структуру судових органів в Європі (2013)
Селезньов В. - Правова природа і межі уніфікації європейського права прав людини (2013)
Дотан Ш. - Судова тактика в Європейському суді з прав людини (2013)
Безе А. - Процедура ухвалення пілотних рішень Європейським судом з прав людини: перспективи та проблеми (2013)
Анцупова Т. - Принцип minimis non curat praetor у діяльності Європейського суду з прав людини (2013)
Кірхнер Ш. - Особи, на яких поширюється дія права на життя відповідно до статті 2 (1) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод після Рішення Європейського суду з прав людини у справі A, B and C v. Ireland (2013)
Євсюкова М. - Надання допомоги та захисту жертвам насильства в сім'ї: аналіз стандартів Ради Європи (2013)
Табушка С. - Розвиток захисту прав людини в межах правової системи Європейського Союзу (2013)
Святун О. - Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства (2013)
Файнойгль К. - Справа Kadi, розглянута Судом Європейського Союзу (2013)
Лекція професора В. Мицика: "Інституційний механізм європейської системи захисту прав людини" (2013)
Ціватий В. - Головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі: пошук прийнятних рішень (політико-правовий контекст), Чекаленко Л. (2013)
Виговський О. - Правове регулювання ринку цінних паперів у рамках Європейського Союзу (2013)
Святун О. - Історія становлення і розвитку науки права Ради Європи в Україні, Федорова А. (2013)
Рішення Суду ЄС у справі 4-73 "J. NOLD, KOHLEN-UND BAUSTOFFGROBHANDLUNG V. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES" (витяг) (2013)
Рішення Суду ЄС у справі C-193/94 "SKANAVI AND CHRYSSANTHAKOPOULOS" (2013)
Рішення Суду ЄС у справі C-413/99 "BAUMBAST AND R V. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT" (2013)
Рішення Суду ЄС (Велика Палата) у об'єднаних справах C-402/05P і C-415/05P "YASSIN ABDULLAH KADI AND AL BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION V. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION AND COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES" (витяг) (2013)
Рішення Суду ЄС у справі 367/11 "DEBORAH PRETE V. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI" (2013)
Хартія основних прав Європейського Союзу (2013)
Регламент (ЄС) № 492/2011 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2011 року щодо свободи пересування робітників у межах Союзу (кодифікована версія) (2013)
Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Рада Європи (2013)
Європейський Союз (2013)
Генеральний секретар ОБСЄ в Україні (Київ, 11 вересня 2012року) (2013)
Міжнародний круглий стіл "Сучасний досвід розробки і викладання навчальних дисциплін з європейських студій в країнах Центральної і Східної Європи. Імплікації для України" (Київ, 14 вересня 2012року) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Правове забезпечення ефективного виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Одеса, 15 вересня 2012року) (2013)
Вінстон Черчилль — засновник Ради Європи, лауреат Нобелівської премії (2013)
Рене Кассен — лауреат Нобелівської премії за внесок у справу міжнародного захисту прав людини (2013)
Інститут Європи (Лейден, Нідерланди) (2013)
Європейський міжуніверситетський центр з прав людини та демократизації (Венеція, Італія) (2013)
Європейський навчальний і науково-дослідний центр з прав людини та демократії (Грац, Австрія) (2013)
Вибрана бібліографія з питань європейського права (2013)
Редакційна колонка (2012)
Перелигін Є. - Правове регулювання економічної інтеграції в контексті укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2012)
Зіглер К. - Міжнародне право та право Європейського Союзу: між асиметричною конституціоналізацією та фрагментацією (2012)
Костюченко Я. - Теоретичні засади правового регулювання європейської економічної інтеграції (2012)
Азулай Л. - Значення та форми європейської правової інтеграції в економічній сфері (2012)
Лук'янець В. - Спільна політика у сфері конкуренції як інтеграційна складова функціонування Європейського Союзу (2012)
Стахєєва Г. - Етапи становлення права Європейського Союзу щодо контролю за концентраціями підприємств (2012)
Березовська І. - Правові засади гармонізації податкового права в Європейському Союзі (2012)
Влялько І. - Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі (2012)
Грицаєнко Л. - Зближення законодавства держав — членів Європейського Союзу в рамках внутрішнього ринку (2012)
Білоцький С. - Правове забезпечення зв'язку енергетичної безпеки та альтернативної енергетики в рамках права Європейського Союзу (2012)
Петров Р. - Енергетичне співтовариство як провідник "енергетичного acquis" Європейського Союзу для східних сусідніх країн (2012)
Вишняков О. - Інтеграційне право як інструмент "європеїзації" України: структура та зміст (2012)
Макаруха 3. - Відносини Україна — Європейський Союз: від партнерства — до асоціації та економічної інтеграції (2012)
Погорецький В. - Місія неможлива? Аналіз процесів глобальної та регіональної інтеграції України, Бекетов С. (2012)
Смирнова К. - Економічна інтеграція в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі: досвід для України (2012)
Криволапов Б. - Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу (2012)
Гріненко О. - Європейська політика сусідства як підґрунтя для співробітництва Європейського Союзу з Україною (2012)
Смітс Я. - Європейське приватне право як змішана правова система (2012)
Черняк Ю. - Від Брюссельської конвенції 1998 року до Регламенту Європейського Союзу Brussels II: шлях європейської уніфікації норм міжнародної підсудності справ зі спорів про батьківську відповідальність (2012)
Шершньова О. - Уніфікація як спосіб врегулювання відносин утримання з іноземним елементом: світовий та європейський досвід (2012)
Лекція професора В. Муравйова: "Загальні принципи правопорядку Європейського Союзу" (2012)
Рішення Суду ЄС у справі 8/74 "Dassonville" (2012)
Рішення Суду ЄС у справі 38/77 "Enka BV V. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen arnhem" (2012)
Повідомлення Європейської комісії щодо наслідків рішення, винесеного Судом ЄС 20 лютого 1979 року у справі 120/78 "Cassis de dijon" (2012)
Рішення Суду ЄС у справі 322/81 "Michelin" (2012)
Рішення Суду ЄС у справі 247/85 "Commission of the european communities v. Kingdom of belgium" (2012)
Рішення Суду ЄС у справі 302/86 "Commission of the european communities v. Kingdom of denmark" (2012)
Угода про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (2012)
Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року (2012)
Європейський Союз (2012)
Рада Європи (2012)
Огляд наукових подій (2012)
Центр досліджень європейської інтеграції (Бонн, Німеччина) (2012)
Коледж Європи (Брюгге, Бельгія; Варшава, Польща) (2012)
Бела Баласса — аналітик європейської економічної інтеграції (2012)
Анотація докторської дисертації З. Макарухи на тему: "Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу" (2012)
Вибрана бібліографія сучасних монографій з питань європейського права (2012)
Title (2013)
Content (2013)
Kruglyak Yu. A. - Non-Equilibrium Green’s Function Method in Matrix Representation and Model Transport Problems of Nanoelectronics (2013)
Gambaryan K. M. - InAsSbP-based Quantum Dot Mid-Infrared Photodetectors: Fabrication, Properties and Applications, Harutyunyan V. G., Aroutiounian V. M., Boeck T., Marquardt O., Schuette F. (2013)
Kudrya V. G. - Designing Nanotechnology Matching Devices, Voronenko D. A. (2013)
Blinov L. M. - Ultrathin Photovoltaic Donor-Acceptor Structure with Opposite Built-in Fields, Lazarev V. V., Yudin S. G. (2013)
Pozdnyakov D. V. - Calculation of Current-Voltage Characteristics of the Optimized Triode with a Cold Cathode Based on the Ordered Array of Single-Wall Metallic Carbon Nanotubes, Borzdov A. V., Borzdov V. M. (2013)
Poliakova A. - Optical Properties of PbSe Qantum Dots Doped in Fluorophosphate Glasses, Kolobkova E., Abdrshin A., Aseev V., Nikonorov N. (2013)
Lutsyk V. I. - 3D Computer Models of Mo-Zr-V, Ti-C-V, Ti-Ir-Ru T-x-y Diagrams with Three-phase Reaction Type Changing, Vorob’eva V. P. (2013)
Nekrasova Ya. - Red Emitting Phosphors Doped with Mn and Eu Ions for pc-WLEDs, Aseev V., Nikonorov N., Kolobkova E., Usov O., Nashchekin A. (2013)
Lutsyk V. I. - Ternary Systems for the Liquid Immiscibility Gap Technology, Zelenaya A. (2013)
Pozdnyakov D. V. - Influence of Impact Ionization Process on Current-Voltage Characteristics of Nanoscale Silicon n-Channel MOSFET, Borzdov A. V., Borzdov V. M., Komarov F. F. (2013)
Trofimov A. O. - Electrochromic Film Based on a-WO3 Obtained by Sol-gel, Kolobkova E. V., Sohovich E. V., Zemko V. S. (2013)
Popov A. K. - Nonlinear-optical Negative-index Metamaterials: Extraordinary Properties and Applications, Nefedov I. S., Myslivets S. A., Shalaev M. I., Slabko V. V. (2013)
Tang X. - MOCVD Growths of the InAs QD Structures for Mid-IR Emissions, Yin Z. (2013)
Turmezei P. J. - Retention Behaviour of MNOS Memory Devices with Embedded Si or Ge Nanocrystals - Computer Simulation, Molnár K. Z., Horváth Z. J., Kovács B. (2013)
Banishev A. A. - Deformation Stimulated Luminescence of Nano-Micro-Parcticles SrAl2O4:(Eu2+, Dy3+) in a Matrix of Photopolymer and Creation of Sensor Elements of Mechanical Stresses, Banishev A. A., Lotin A. F. (2013)
Soloviova A. E. - Modeling of the Mechanism of Influence of the Defect Structure in a Polycrystalline Scandi-um Oxide on the Properties of the Thermal and Electrical Effects in Vacuum (2013)
Soloviova A. E. - Simulation of the Mechanism of Formation of Solid Solutions in the System In2О3 – ТіO2 When Heated in Air (2013)
Vasiliev V. P. - Two−photon Processes in Organometallic Molecules and Clusters: T−T Absorption of Group IV Metal Complexes, Loukova G. V., Ivanov V. L., Melnikov M. Ya., Smirnov V. A., Melnicuk E. E. (2013)
Loukova G. V. - Harvesting and Electron-Exchange Energy Transfer by d0 Metallocene-Based Organized Systems (2013)
Sorokina M. G. - Dependence of Chemical Etching Rate of PTR-glasses on Terms of Photo-Thermo-Induced Crystallization, Bocharova I. V., Nikonorov N. V., Ignatiev A. I. (2013)
Kuchuk A. - Correlation between Crystallographic Alignment of Self-induced GaN Nanowires and Features of Si(111) Nitridation, Kladko V., Lytvyn P., Stanchu H., Sobancka M., Wierzbicka A., Klosek K., Zytkiewicz Z. R. (2013)
Klym H. I. - Evolution of Porous Structure in Technologically Modified MgO-Al2O3 Ceramics, Hadzama I. V. (2013)
Prokhorov Ye. - Chitosan-Gold Nanoparticle Composites for Biomedical Application, Zarate-Triviño D., Valenzuela Acosta M., Luna-Bárcenas G., Rodríguez Padilla C., Franco Molina M. (2013)
Stasyuk E. S. - Preparation and Medico-Biological Tests Nanocolloids Radiopharmaceuticals on the Base of Modified DTPA Labeled Technetium-99m, Scuridin V. S., Nesterov E. A., Varlamova N. V., Rogov A. S., Sadkin V. L. (2013)
Milovich F. O. - Study of the Structure and Mechanical Properties of PSZ (Partially Stabilized Zirconia) after Heat Treatment at 1600°C, Tabachkova N. Y., Bublik V. T., Lomonova E. E., Borik M. A., Kulebyakin A. V., Myzina V. A. (2013)
Gopin A. V. - Ultrasonic Nanomedicine in the Therapy of Oncological Diseases, Nikolaev A. L., Bozhevolnov V. E., Mazina S. E., Treschalina E. M., Dezhkunov N. V. (2013)
Bozhevolnov V. E. - Effect of Hydroxyapatite Nanoparticles on Kinetics of Enzymatic Gelation in Milk, Smykov I. T., Severin A. V. (2013)
Koloskova O. O. - Nano-sized Gene Delivery System Based on Cationic Amphiphiles, Budanova U. A., Sebyakin Yu. L. (2013)
Rotar O. V. - Application Of Chitosan/Cyclodextrin Nanoparticles for Tissue Glutathione Delivery, Rotar V. I. (2013)
Tolstov A. - Preparation of Poly(Vinyl Alcohol) Based Composites Filled with Biocompatible Nanopar-ticulate Silver Containing Fillers for Highly Efficient Bactericidal Materials (2013)
Zubar E. V. - Creating Properties of Eu3+-doped Calcium Hydroxyapatite as Biocompatible Fluorescent Probes, Efryushina N. P., Dotsenko V. P. (2013)
Kondej D. - The Influence of Montmorillonite Nanofillers on the Lung Surfactant, Sosnowski T. R. (2013)
Rasoolzadeh R. - Computational Study of Amino Acids, Order to Simulation of Membrane Protein Channels Using by Theoretical Methods (2013)
Ishihara M. - Photoacoustic Signal Enhancement by Localized Surface Plasmon of Gold Nanoparticles, Okawa S., Sato R., Hirasawa T., Teranishi T. (2013)
Morozov V. N. - Generation and Collection of Biological Nanoaerosols, Mikheev A. Y., Kanev I. L., Vladimirsky M. A. (2013)
Batsmanova L. M. - Using a Colloidal Solution of Metal Nanoparticles as Micronutrient Fertiliser for Cereals, Gonchar L. M., Taran N. Yu., Okanenko A. A. (2013)
Kuznetsov V. N. - Biphasic Calcium Phosphate Composite for Biomedical Applications, Sukhodub L. B., Stanislavov A. S., Inshyna N. N., Kulak A. I., Sukhodub L. F. (2013)
Kuznetsov V. N. - Structural Properties of the Nanocrystallized Magnetite of Different Syntheses, Stanislavov A. S., Danilchenko S. N., Kalinkevich O. V., Kalinkevich A. N., Sukhodub L. F. (2013)
Kuznetsov V. N. - The Study of the Influence of Static Magnetic Field on Brushite Crystallization in the Presence of Magnesium, Yanovska A. A., Stanislavov A. S., Danilchenko S. N., Sukhodub L. F. (2013)
Borodina T. N. - Ultrasonically Assisted Preparation of Polysaccharide Microcontainers for Hydrophobic Drugs, Akasov R. A., Bukreeva T. V., Markvicheva E. A. (2013)
Gorshkova M. Yr. - Polyelectrolyte Nanocomplexes with pH-Controlled Solubility, Volkova I. V., Grigorian E. S., Izumrudov V. A. (2013)
Musskaya O. N. - The Influence of Ultrasound and Ultraviolet Irradiation on the Nanocomposite Calcium Phosphate-Polymer Gel, Kulak A. I., Krutsko V. K., Ulasevich S. A., Lesnikovich L. A., Sukhodub L. F. (2013)
Kalinichenko T. G. - Nanoscale Apatite Biomaterials for Osteointegration, Danilchenko S. N. (2013)
Krylova N. G. - Cellular Adhesion to Carbon Nanotubes-Anchored Oligonucleotide: Electro-Chemical Detection, Grushevskaya H. V., Lipnevich I. V., Orekhovskaya T. I., Egorov A. S., Egorova V. P., Govorov M. I., Kulahava T. A., Semenkova G. N., Shulitsky B. G. (2013)
Ko Y. M. - Preosteoblast Cell Adhesion and Proliferation on Polycaprolactone (PCL) 3D Scaffolds with Hyaluronic Acid Nano Layer, Kim H. I., Kim K. H. (2013)
Soldatkin O. O. - Conductometric Biosensor Based on Urease, Adsorbed on Silicalite for Determination of Urea in Serum Samples, Kucherenko I. S., Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V. (2013)
Khlebtsov B. N. - Mesoporous Silica and Composite Nanostructures for Theranostics, Khanadeev V. A., Terentyuk G. S., Chumakov D. S., Basko M. V., Bucharskaya A. B., Genina E. A., Bashkatov A. N., Khlebtsov N. G. (2013)
Konovalova M. V. - Polysaccharides Based Composite Nanoparticles as Protein Oral Delivery System, Khramova D. S., Ilyina A. V., Kurek D. V. (2013)
Grouzdev D. S. - The Method for Protein Display on the Surface of Bacterial Magnetic Nanoparticles, Dziuba M. V., Kurek D. V., Ovchinnikon A. I. (2013)
Karpenko N. A. - The Effects of Chronic Intake of Nanoparticles of Cerium Dioxide or Gadolinium Ortovanadate into Aging Male Rats, Malukin Yu. V., Koreneva E. M., Klochkov V. K., Kavok N. S., Smolenko N. P., Pochernyaeva S. S. (2013)
Badalyan A. Yu. - Transformation of the Internal Energy of the Active Nanoparicles under Canonical Representation, Yushchenko O. V. (2013)
Levitsky I. A. - Carbon Nanotubes - Si Hybrid Solar Cells (2013)
Cucinotta F. - Hybrid Photonic Antennae Based on Mesoporous Silica Frameworks, Carniato F., Marchese L. (2013)
Zelinskyi S. A. - Electrochemical Behavior of Carbon Electrodes as a Key to Supercapacitor Optimization, Maletin Yu. A., Stryzhakova N. G., Tychyna S., Drobny D. M. (2013)
Morozov O. M. - Effects of Concentration Titanium on Threshold Character of Deuterium Desorption Temperature Range from Mg–based Composites, Kulish V. G., Zhurba V. I., Neklyudov I. M., Progolaieva V. O., Kuprin A. S., Lomino N. S., Ovcharenko V. D., Galitskiy O. G. (2013)
Murakami M. - High-Quality Mega-Electron Volt Proton Beams Generated by Nanotube Accelerators, Tanaka M. (2013)
Romanova I. V. - High-rate Electrochemical Performance of Nanosized LiNi0,5Mn1,5O4, Potapenko A. V., Chernukhin I. S., Rabadanov K. Sh., Gafurov M. M., Kirillov S. A. (2013)
Mishnaevsky Jr. L. L. - Polymer Nanocomposites for Wind Energy Applications: Perspectives and Computational Modeling, Zhou H. W., Peng R. D., Dai G., Wang H. W. (2013)
Suleimanov S. M. - New Materials Based on Carbon-Metal Nanocomposites for Supercapacitor Application, Khantimerov S. M., Faizrahmanov I. A., Abdullin D., Togulev P. N. (2013)
Yarmolenko O. V. - Supercapacitors Based on Composite Polyaniline / Reduced Graphene Oxide With Network Nanocomposite Polymer Electrolyte, Baskakov S. A., Shulga Y. M., Vengrus P. I., Efimov O. N. (2013)
Yarmolenko O. V. - Influence of Inorganic Nano-powders on the Structure and Conductive Properties of the Network Polymer Electrolytes for Lithium Batteries, Yudina A. V., Tulibaeva G. Z., Cherniak A. V., Volkov V. I., Shestakov A. F. (2013)
Protsenko Z. M. - Technology Features an Electrochemical Obtain Powdered Zirconium (2013)
Usenko A. - Study of Compacting Methods for Nanostructured Thermoelectric Materials Based on Si-Ge and Half -Heusler Alloys., Khovaylo V. V., Voronin A. I., Korotitsky A. V., Karpenkov D. Yu., Maradudina O. N. (2013)
Voronin A. I. - Thermoelectric Properties of Si-Ge Nanostructured Thermoelectric Materials Synthesized by Mechanical Alloying, Usenko A. A., Korotitsky A. V., Karpenkov D. U., Maradudina O. N., Khovaylo V. V. (2013)
Aseev V. A. - Up-conversion and IR Luminescence of Ytterbium–Erbium Oxyfluoride Silicate Glassceramics, Kolobkova E. V., Nekrasova Ya. A., Nikonorov N. V., Nuryev R. K., Rokhmin A. S. (2013)
Kulkova S. E. - The Influence of Interstitial Impurities (H, B, C) on Grain Boundary Cohesion in B2 Ti-based Alloys, Bakulin A. V., Kulkov S. S., Hocker S., Schmauder S. (2013)
Dobrozhan O. A. - Optical Losses of Thin Solar Cells on the Basis of n-ZnS / p-CdTe and n-CdS / p-CdTe Heterojunctions, Berestok T. O., Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S., Opanasyuk N. M., Nefedchenko V. F. (2013)
Drobny D. M. - Methods for Manufacturing Carbon Electrodes for Supercapacitors: Pros and Cons, Tychyna S. A., Maletin Yu. A., Stryzhakova N. G., Zelinskyi S. A. (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Акуліна Т. - Особливості медичної діяльності як передумови формування спеціального трудоправового статусу медичного працівника в Росії (2013)
Вольфман С. - Етика і психіатрія – біоетичні дилеми примусової госпіталізації осіб, які страждають на психічні розлади (2013)
Глуховський В. - Застосування права на дострокове звільнення у зв’язку із захворюванням на прикладі ВІЛ-інфікованих пацієнтів у країнах Європи та в Україні, Ангелов О. (2013)
Дангата Й. - Вплив автономії пацієнта на проблему старіння населення в Європі (2013)
Майданик Р. - Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація (2013)
Мамедов В. - Евтаназія, або смерть "за власним бажанням", Каландарлі Н. (2013)
Пашков В. - Сутність медичних послуг у системі господарського законодавства (2013)
Чи мають право родичі на захоронення плоду від пізнього викидня? (2013)
Чи має право хірург самостійно вирішувати питання доцільності/недоцільності гістологічного дослідження частини вилученого матеріалу? До яких дій повинен вдатися при цьому патологоанатом? (2013)
Чи зобов’язаний патологоанатом надавати пацієнтам та їхнім родичам інформацію про діагноз результати гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалів)? (2013)
Конвенція РЄ про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (2013)
Справа "К. Х. та інші проти Словаччини" (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання,відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я" (13.05.2013 № 333) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про організацію паліативної допомоги в Україні"(21.01.2013 № 41) (2013)
З юридичної практики (2013)
Статут лікарні "Хоспіс" (2013)
Лекція доцента Ірини Сенюти "Медичне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна" (2013)
Піщіта Олександр Миколайович (2013)
Афоризми (2013)
Анотації (2013)
Створення першої в Україні кафедри медичного права (2013)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2013)
"Інтеграція не може зменшити національно-правові особливості..." Інтерв'ю Юрія Олександровича Тихомирова (2012)
Варга Ч. - Theatrum legale mundi. Про класифікацію правових систем (2012)
Лафітський В. - Рівні порівняльного правознавства (2012)
Лук'янов Д. - Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем (2012)
Чиркін В. - Формаційно-цивілізаційний підхід до класифікації правових систем і сімей (2012)
Мішина І. - Аксіологічні засади правових систем (2012)
Захарова М. - Ціннісні підстави виокремлення правових співтовариств: досвід минулого і сьогодення (2012)
Вовк Д. - Християнська правова традиція: змістовна характеристика (2012)
Рабінович П. - Основоположні права людини: сучасні позиції православних церков Росії та України (2012)
Бехруз Х. - Релігійні та світські норми в правових системах ісламських держав (2012)
Атоян О. - Особливості індуської правосвідомості в контексті сучасного правового простору (2012)
Бевелікова Н. - Конфуціанство й азіатська модель права (2012)
Білорицький Г. - Єврейське (іудейське) право: джерела та тенденції розвитку (2012)
Цвєткова Ю. - До питання про деякі характерні риси правових сімей східної традиції права (2012)
Ситар І. - Методологія дослідження релігійних правових систем (2012)
Харитонов Є. - Деякі питання класифікації європейських систем приватного права, Харитонова О. (2012)
Ландо О. - Нордичні країни — правова сім'я? Діагноз і прогноз (2012)
Осакве К. - Американська правова культура: загальна квінтесенція та галузеві особливості (2012)
Батлер У. - Щодо елементів правового стилю українського і російського права (2012)
Кордеро Й. - Процеси правової акультурації. Досвід країн Латинської Америки (2012)
Рафалюк О. - Вплив звичаєвої та континентальної правових культур на формування сучасних правових систем держав Латинської Америки (2012)
Ван Нікерк Г. - Міркування щодо взаємовпливу африканського звичаєвого права і державного права у Південно-Африканській Республіці (2012)
Фостер Н. - "Змішані правові системи" арабського Близького Сходу (2012)
Дерябіна К. - Міжнародне та національне право: спільне та особливе (2012)
Кашкін С. - Інтеграційне право як концентроване вираження порівняльного права: поняття, тенденції та етапи розвитку (2012)
Марченко М. - Тенденції розвитку Європейського Союзу та його правової системи (2012)
Фейєрбах П. Й. А. фон - Ідея та необхідність універсальної юридичної науки. Природне право, філософія права, загальне правознавство (2012)
Лерміньє Ж. Л. Е. - Про метод історії порівняльних законодавств (2012)
Кресін О. - Валтазар Богішич і його концепція історії слов'янського права як наукової та навчальної дисципліни (2012)
Богишич В. - О научной разработке истории славянского права (2012)
Денисов В. - Обычное право и проблема преодоления отсталых социально-экономических структур (2012)
Оксамитний В. - Сучасні правові системи у компаративістському вимірі (2012)
Скакун О. - Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки (2012)
Ткаченко О. - Постметафізична інтерпретація tertium comparationis — конституант права-як-філософії (2012)
Кресін О. - Жан Луї Ежен Лерміньє як теоретик і викладач порівняльного законодавства (2012)
Шаляпін С. - Порівняльно-історичне правознавство М. Ковалевського (2012)
Мішина І. - Порівняльне правознавство — шлях до елітної юридичної освіти, Міцкевич Л. (2012)
Кьотц Х. - Життя недогматичного юриста (2012)
Спеціальні курси в сучасній юридичній компаративістиці (рецензія на книгу В. Оксамитного "Порівняльне правознавство і законознавство") (2012)
Німецько-український юридичний переклад: методологія, проблеми, перспективи (рецензія на монографію О. Шаблій) (2012)
Рецензія на підручник "Порівняльне правознавство" (2012)
Новаторське дослідження генези порівняльного правознавства (рецензія на монографію О. Кресіна) (2012)
Публікації з проблематики порівняльного правознавства в Україні у 2012 р. (2012)
Презентація першого номера науково-практичного фахового журналу "Право США" (2012)
Науково-практичний семінар "Рада Європи: проблеми реформування" (2012)
Проблеми порівняльного правознавства в умовах інтеграції держав (2012)
Ювілей Миколи Івановича Козюбри (2012)
Ювілей Михайла Васильовича Костицького (2012)
Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної (2012)
Внесок Володимира Наумовича Денисова в розробку проблем порівняльного правознавства (до 75-річного ювілею вченого) (2012)
Ювілей Влада Константинеско (2012)
Ювілей Марата Сабірьяновича Салікова (2012)
Ювілей Олексія Юрійовича Саломатіна (2012)
Пам'яті Миколи Васильовича Вітрука (2012)
Пам'яті Аурела Зіновійовича Георгіци (2012)
До уваги авторів! (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 316-р "Про звільнення Зайця І. М. з посади першого заступника голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 357-р "Про Ткаліча В. П." (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 515-р "Про делегацію для участі у переговорах щодо підготовки проектів угод між Кабінетом Міністрів України та Урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща, Республіки Молдова та Румунії про точки стику державних кордонів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, України, Республіки Білорусь та Республіки Польща, України, Республіки Молдова та Румунії" (2012)
Перій С. С. - До питання геометричного нівелювання способом "вперед-назад" з використанням високоточного цифрового нівеліра Leica DNA03, Рій І. Ф., Мороз О. І., Тарнавський В. Л. (2012)
Ланьо О. В. - Дослідження точності RTK-вимірювань у мережі референцних станцій, Савчук С. Г. (2012)
Кучер О. В. - Про використання глобальних моделей EGM08 та EGG08 для визначення висот квазігеоїда на територію України, Марченко О. М., Марченко Д. О., Заєць І. М. (2012)
Кисловський В. П. - Внутрішні морські води України, Трюхан М. О. (2012)
Кохан С. С. - Аналіз земельних ресурсів за кількісними та якісними характеристиками їх екологічного стану (на прикладі Васильківського району Київської області), Москаленко А. А. (2012)
Карпінський Ю. О. - Концептуальні засади оцінювання та забезпечення якості геопросторових даних, Лященко А. А., Горковчук М. В. (2012)
Івану Юрійовичу Левицькому – 80 (2012)
Петру Івановичу Барану – геодезисту, вченому, педагогу, виробничнику – 80 (2012)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у першому півріччі 2012 р. (2012)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2012)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2012)
Кізілова Н. О. - 10-та конференція зі стандартизації географічних назв і 27-ма сесія групи експертів ООН з географічних назв (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бєлкін Л. М. - Боротьба з відмиванням "брудних" грошей як чинник тінізації економіки (2012)
Грібов М. Л. - Психологічні особливості рольової поведінки суб’єктів візуального спостереження (2012)
Жовтан П. В. - Документування та доказування хабарництва (2012)
Кислий А. М. - Щодо визначення елементів оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері економіки, що вчиняються організованими групами (2012)
Кузьмін С. А. - Сучасний стан терористичної загрози в Україні, Азаров М. Ю. (2012)
Леонов Б. Д. - Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності (2012)
Погорецький М. А. - Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику (2012)
Слободян Я. І. - Криміналістична методика на сучасному етапі та її роль у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями (2012)
Сухачов О. О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування, Сухарада І. О. (2012)
Юрченко О. М. - Рейдерство в Україні (2012)
Буткевич С. А. - Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення (2012)
Гега П. Т. - Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні (2012)
Гладун О. З. - Малозначність кримінальних і адміністративних корупційних правопорушень (2012)
Гусєва В. П. - Вплив корупції на імідж України в світі (2012)
Кісілюк Е. М. - Особливості кримінально-правової охорони та відповідальності представників органів місцевого самоврядування в контексті змін антикорупційного законодавства України, Донченко О. І. (2012)
Юрченко О. М. - Деякі кримінально-правові заходи протидії корупції, Сервецький І. В. (2012)
Бобрицький Л. В. - Діалектика термінологічної взаємодії у дослідницькому полі проблем національної безпеки (2012)
Весельський В. К. - Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) (2012)
Вознюк А. А. - Кримінально-правова характеристика структурної частини злочинної організації (2012)
Волинець В. В. - Теоретичні та практичні засади впровадження позитивного досвіду в діяльність органів внутрішніх справ (2012)
Козаченко О. І. - Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права і свободи людини (2012)
Крутов В. В. - Основа розвитку недержавної системи безпеки підприємництва – підтримка ініціатив Президента України щодо посилення протидії неправомірному втручанню представників контролюючих, правоохоронних та спеціальних органів у діяльність підприємницьких структур (2012)
Кузьмін С. А. - До питання про удосконалення дефініції предмета злочину в теорії вітчизняного кримінального права (2012)
Купченко Т. Б. - Адміністративно-правові аспекти реалізації повноважень Президента України у сфері боротьби з організованою злочинністю (2012)
Ремський В. В. - Кримінологічна характеристика організованої злочинності та деякі питання щодо її запобігання (2012)
Сервецький І. В. - Щодо тлумачення поняття "регіональна поліція”, Сапрун О. В. (2012)
Сергєєва Д. Б. - Щодо визначення поняття "організація” у криміналістичній науці (2012)
Цімох М. П. - Деякі питання діяльності слідчого судді у досудовому розслідуванні відповідно до вимог нового Кримінального процесуального кодексу України, Гусєва В. П. (2012)
Швагер Ю. І. - До питання про стан і тенденції поширення ксенофобії в Україні (2012)
Юринець Ю. Л. - Відповідальність за злочини, пов’язані з виготовленням і поширенням порнографічних предметів, у контексті міжнародних зобов’язань України (2012)
Гавловський В. Д. - Щодо використання соціальних мереж для виявлення, розкриття та попередження злочинів (2012)
Гіда О. Ф. - Міжнародні ініціативи у сфері інформаційної безпеки (порівняльний аналіз) (2012)
Кучеренко М. С. - Правовий статус електронних засобів масової інформації в контексті забезпечення національної безпеки, Мельник А. О. (2012)
Шеломенцев В. П. - Сутність організаційного забезпечення системи кібернетичної безпеки України та напрями його удосконалення (2012)
Далматова Г. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (2012)
Матохнюк Д. Б. - Правова основа протидії оперативними підрозділами умисному знищенню або пошкодженню майна шляхом вибуху (2012)
Титул, зміст (2012)
Kuzminskyi Y. A. - State and problems of scientific researches in the area of accouting, analysis and audit, and sugess ted solutions, Svirko S. V. (2012)
Drozd I. K. - Internal Audit of Enterprises in the Public Sector (2012)
Лучко М. Р. - Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму, Ревасевич І. С. (2012)
Руденко-Сударєва Л. В. - Облікова інформація у забезпеченні результативності менеджменту глобальних корпоративних структур (2012)
Шайкан А. В. - Розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі (2012)
Гушко С. В. - Напрямки та змістовне навантаження внутрішніх інформаційних потоків обліково-аналітичної системи управління підприємства (2012)
Ларіков В. Ю. - Використання IT-технологій при реалізації товарів (2012)
Мачуга Р. І. - Специфіка відображення предмета, об’єктів і процесів у бухгалтерському обліку на підприємствах харчової промисловості (2012)
Зайтай І. - Рецепція зарубіжного права і порівняльне право (2013)
Ватсон А. - Право в книгах, право і реальність: порівняльно-правова перспектива (2013)
Легран П. - Неможливість "правових трансплантантів" (2013)
Евальд У. - Порівняльне правознавство: логіка правових трансплантантів (2013)
Тюбнер Г. - Правові подразники: принцип добросовісності у британському праві, або Як уніфікація права призводить до нової дивергенції (2013)
Оруку Е. - Право як транспозиція (2013)
Сапарова А. - Проблеми і перспективи осмислення концепту "правових трансплантантів" на тлі традиції юридичного позитивізму (2013)
Палмер В. В. - Дві конкуруючі теорії змішаних правових систем (2013)
Сакко Р. - Правові форманти: динамічний підхід до порівняльного права (2013)
Захарова М. - Запозичення в праві: онтологічний аналіз (2013)
Ткаченко О. - Термінологічний коментар перекладача (2013)
Єгоров О. - Форми і методи взаємодії правових систем сучасності (2013)
Тихомиров О. - Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення (2013)
Варга Ч. - Порівняння правових культур і правового мислення (2013)
Ткаченко О. - Концепт порівняння як конституанта постметафізичного правового мислення: досвід епістемологічних трансформацій (2013)
Халабуденко О. - Конструкція і деконструкція в контексті порівняльного правознавства (2013)
Міцкевич Л. - Синергетичні основи порівняльного правознавства (2013)
Дамірлі М. - Система порівняльного правознавства як комплексної науки (2013)
Тихомиров Ю. - Нові явища і поняття у порівняльному правознавстві (2013)
Бехруз Х. - Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень (2013)
Оксамитний В. - Міждержавні правові системи як реальність сучасного світу (2013)
Вовк Д. - Про зміст категорії "правова традиція" та її значення у порівняльно-правових дослідженнях (2013)
Желдибіна Т. - Порівняльне правознавство і порівняльне державознавство: проблеми взаємодії та взаємозв'язку (2013)
Фоварк-Коссон Б. - Два століття еволюції порівняльного права у французькій правовій доктрині (2013)
Кресін О. - Генеза порівняльного правознавства як навчальної дисципліни в німецьких університетах у першій половині ХІХ ст. (2013)
Кудін С. - Порівняльна історія права: епістемологічні та практичні дослідження у працях А. М. Стоянова (2013)
Мудриєвська Л. - Значення порівняльного правознавства у становленні позитивістських поглядів Ф. В. Тарановського (2013)
Артьомов В. - Основи правової системи Пакистану (2013)
Снайдер Д. - Молекулярний федералізм і структури приватного правотворення (2013)
Харитонов Є. - Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав, Харитонова О. (2013)
Чиркін В. - Елементи загального й особливого у мусульманській правовій культурі (2013)
Хабрієва Т. - Конституція Російської Федерації і проблеми вдосконалення російського законодавства (2013)
Лафітський В. - Правова держава і фактори її розвитку в порівняльно-правовому вимірі (2013)
Ландо О. - Викладання порівняльного права (2013)
Саломатін О. - Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів (2013)
Оніщенко Н. - До питання методики викладання порівняльно-правових дисциплін (2013)
Саїдов А. - Порівняльне цивільне право як навчальна дисципліна (2013)
Лихова С. - Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях (2013)
Ковалевский М. - Законодательные заимствования и приспособления (2013)
Халабуденко О. - Історія порівняльного правознавства як напрям наукових досліджень (2013)
Селезньова Н. - Доктрина Г. Ф. Шершеневича про право і державу (2013)
V Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання": проблема формування парадигмальних орієнтирів сучасних юристів (2013)
Щорічний конгрес Міжнародної асоціації юридичних наук у Мехіко (2013)
Проблеми викладання порівняльного правознавства в Україні (2013)
До 100-річчя з дня народження Імре Зайтая (1912—1983) (2013)
Родольфо Сакко — у пошуках нового образу порівняльного правознавства (до 90-річчя з дня народження) (2013)
До 80-річчя Алана Ватсона (2013)
Ювілей Володимира Миколайовича Шаповала (2013)
Пам'яті Сергія Сергійовича Алексєєва (2013)
Пам'яті Петра Федоровича Мартиненка (2013)
Пам'яті Рональда Дворкіна (2013)
До уваги авторів! (2013)
Содержание (2013)
К читателю (2013)
Тиунов О. - Правовые стандарты каксредство регулирования международных и внутригосударственных отношений (2013)
КовлерА. КовлерА. - Индивидкаксубъект международного права (возвращение к дискуссии) (2013)
Буткевич В. - Уральский бриллиант в короне науки международного прав(вклад профессора Г. В. Игнатенко в развитие современной науки международного права) (2013)
Белоцкий С. - Международно-правовые проблемы иностранного военного присутствия (2013)
История кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последнее десятилетие (2002—2012 гг.) (2013)
Наука международного права в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины (2013)
Развитие науки международного права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко в 2007—2011 гг. (2013)
Харьковская школа международного права (2013)
Одесская школа международного права (современность) (2013)
Пресс-релиз Международного суда ООН по делу о делимитации морских пространств в Черном море (Румыния против Украины) (2013)
Решение Международного суда ООН по делу о делимитации морских пространств в Черном море (Румыния против Украины) (2013)
Тимченко Л. - Проблемы делимитации морских пространств Украины, Кононенко В. (2013)
Океке К. - Переоценка вклада Советского Союза в профессиональную подготовку юристов стран третьего мира: критическая оценка социалистического юридического образования (2013)
Грабарь В. - Вопросы государственного и международного права в Комментариях Джона Мэра к Сентенциям Петра Ломбарда (2013)
Батлер У. - Владимир Грабарь, Петр Ломбард, Джон Мэр и история международного права (2013)
Буткевич О. - История международно-правовой мысли в научном наследии Владимира Грабаря (2013)
Международно-правовые события 2011 года (2013)
Деятельность Совета Безопасности ООН в течение 2011 года (2013)
Пресс-релиз Международного суда ООН об избрании нового Председателя (2013)
Биография Председателя Международного суда ООН Петера Томки (2013)
Библиография по международному праву в украине за 2011 год (2013)
До читача (2012)
Мюллерсон Р. - Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі (2012)
Толстих В. - Рішення міжнародних судів (2012)
Моїсеєв О. - Наддержавність Європейського Союзу після набрання чинності Лісабонським договором (2012)
Калакура В. - Особливості правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві (2012)
Забара І. - Відповідальність суб'єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2012)
Довгерт А. - Наука міжнародного приватного права в Україні (ХІХ-ХХІ ст.) (2012)
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) (2012)
Рішення (IV/ 91і) Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, про дотримання Україною своїх зобов'язань за Конвенцією (2012)
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (2012)
Рішення (V/4 ) Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (2012)
Медведєва М. - Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо: міжнародно-правовий досвід України, Андрусевич А. (2012)
Эйхельман О. - Заметка о международных трактатах и международном частном праве: Продолжение к "Заметкам из лекций по международному праву" (2012)
Эйхельман О. - К вопросу об истории международного права и истории его литературы (2012)
Савчук К. - Отон Отонович Ейхельман — біографічний нарис і міжнародно-правові погляди (2012)
Міжнародно-правові читання пам'яті В. І. Євінтова (2012)
170 років кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012)
Буткевич О. - Новий вимір навчання міжнародного права (2012)
Мережко О. - Підручник з міжнародного права XXI століття (2012)
Бабінова О. В. - Імунні порушення у дітей із рецидивуючим бронхітом і супутньою патологією гепатобіліарної системи та вплив на них препарату Лівенціале форте (2011)
Бабкіна О. П. - Дінамика морфологічних змін травмованих тканин печінки в перші години після травми при встановленні давності ушкоджень органів черевної порожнини при механічній травмі, Долотін С. О., Шоломицький В. Г., Сільніченко Б. А. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Эффекты ксеногенной спинномозговой жидкости на структуру гипофизов белых крыс при ее парентеральном введении на ранних этапах онтогенеза (2011)
Бибик Е. Ю. - Спирулина как потенциальное адаптогенное средство, Яровая Э. А., Симрок Д. В., Берест А. Ю. (2011)
Благодаренко Е. А. - Активность внутриклеточных сигнальных путе в клетках проксимальных канальцев почек в условиях смоделированной гипергликемии in vitrо (2011)
Варес Я. Е. - Переломи виличної кістки: сучасні принципи класифікації, діагностики, лікування (2011)
Волошина І. С. - Характеристика маси над'яєчок статевозрілих щурів після інгаляційного впливу на організм епіхлоргідріну (2011)
Волошин В. М. - Вплив толуолу на гістоморфометричні показники селезінки статевонезрілих щурів (2011)
Гаврилов І. І. - Порівняльна лікувально-профілактична ефективність корвітину та тіотриазоліну на моделі синдрому тривалого розчавлення (2011)
Гарна С. В. - Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення суми амінокислот у розчині для пиття "Седавіт”, Савченко Л. П., Георгіянц В. А. (2011)
Гарник Т. П. - Оценка эффективности энтеросорбента на основе диоксида кремния "Белый уголь" при лечении больных неалкогольным стеатогепатитом, сочетанным с хроническим некалькульозным холециститом и его влияние на концентрацию "средних молекул", содержание продуктов липопероксидации и уровень С-реактивного белка в сыворотке крови, Фролов В. М., Соцкая Я. А., Санжаревская И. В. (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для основної фармакотерапії ревматоїдного артриту в Україні та Великій Британії, Грушковська Д. Т., Борушевська Л. В. (2011)
Григоренко А. М. - Особливості менструальної функції жінок з варикозним розширенням вен малого тазу (2011)
Гунас І. В. - Моделювання показників реоенцефалограми в здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла, Даценко Г. В., Башинська О. І., Шпакова Н. А. (2011)
Данилова М. В. - Факторы суицидогенеза у больных депрессиями при рассеянном склерозе (2011)
Дудник С. В. - Смертность мужчин трудоспособного возраста г. Луганска по причинам смерти (2011)
Жабенко Н. Ю. - Особенности депрессивных расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией (2011)
Зєльоний І. І. - Характеристика показників клітинної ланки імунітету у хворих на бешиху з наявністю гнійно-запальних ускладнень (2011)
Кащенко С. А. - Изменения морфометрических показателей белой пульпы селезенки крыс под воздействием иммунотропных препаратов, Золотаревская М. В. (2011)
Клішина Л. С. - Аналіз первинного виходу на інвалідність хворих на позалегеневий туберкульоз у луганській області за період 2007–2009 роки, Баранова В. В., Полякова В. Г., Стоянова О. О., Миронова Л. А. (2011)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та препарату рослинного походження Гепар-ПОС на показники активності перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Князевич-Чорна Т. В. - Гемомікроциркуляторне русло та паренхіма надниркових залоз на чотирнадцяту добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І. (2011)
Володченко А. - Об информационно-семиотической оценке атласов (2009)
Боднар С. П. Білоус В. В. - Створення обмірних креслень пам’ятників архітектури методами цифрової фотограмметрії (2009)
Даценко Л. М. - Редакційні роботи в умовах комп’ютерізації картографічного виробництва (2009)
Орещенко А. В. - Специфічні властивості тривимірних реалістичних картографічних моделей (2009)
Полякова Н. О. Шевченко В. О. Луценко П. В. - Методика, зміст та результати інформаційно-семіотичного аналізу електронних карт (2009)
Бондаренко Е. Л. - Прийоми геоінформаційного картографування (2009)
Баранова Л. Г. - Використання ГІС у реформуванні та розвитку лісової промисловості (2009)
Філозоф Р. С. - Структура геоінформаційної бази даних для організації та управління регіональним ландшафтним парком "Голосіїв" (2009)
Абу Фараш Юсеф Абдулахман - Принципы классификации рекреационно-туристических ресурсов Иордании (2009)
Бейдик О. О. - Змістовні лінії та точки як специфічні рекреаційно-туристські ресурси (2009)
Білоус А. В. - Україна в умовах глобалізації (2009)
Дудун Т. В. - Підходи до картографування медичного обслуговування населення (2009)
Комлєв О. О. - Карта відображення похованого рельєфу в рельєфі експонованої земної поверхні, Філоненко Ю. П., Возбранна О. М., Гулий Р. Г., Єдаменко Т. І. (2009)
Лозовіцький П. С. - Передкартографічні дослідження і складу води річки Десни, Лузовіцька Ю. А., Лозовицький А. П., Молочко А. М., Молочко А. М. (2009)
Лозовіцький П. С. - Просторово-часовий комплексний аналіз хімічного складу води Інгулецької зрошувальної системи, Лозовицький А. П., Молочко А. М. Молочко М. А. (2009)
Петров О. А. - Доцільність використання космічних знімків при створенні та оновленні картографічних матеріалів державного земельного кадастру (2009)
Підлісецька І. О. - Картографічне моделювання обєктів історико-культурного призначення (на прикладі Хмельницької області) (2009)
Смирнов І. Г. - Картографічний та логістичний аспекти операції "Overlord" (2009)
Тітова С. В. - Особливості етнічного картографування території України, Давиденко А. С. (2009)
Фокін С. П. - Роль карти у плануванні дистанцій для спортивного орієнтування, Шевченко О. В. (2009)
Гнєдашев В. В. - Перспективи використання картографічного методу у шкільних краєзнавчих походах вихідного дня (2009)
Гнєдашев В. М. - Картографічне краєзнавство – ключовий аспект пізнавальної діяльності учнів (2009)
Скавронський В. П. - Можливості використання карт краєзнавчого атласу адміністративного району у навчальному процесі загальноосвітньої школи (2009)
Шевченко В. О. - Система критеріїв визначення результативності навчання студентів-картографів, Бондаренко Е. Л. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Функції компасної рози на портоланах ХІІІ -ХVІІ ст. (2009)
Курач Т. М. - Основні події історії аерокосмічних досліджень (до початку космічної ери) (2009)
Осталецька О. І. - Карти Запорозької Січі у фонді сектору картографічних видань НБВУ (2009)
Смірнов Ю. Б. - Картографування річок України в ХVІІ – ХVІІІ сторіччях (2009)
Володченко А. С. (2009)
Шевченко В. О. (2009)
Машенцева Л. Д. (2009)
Патиченко Г. О. (2009)
Фокин С. П. - Сергей Гордиенко – видающийся путешественник современности (2009)
Лебідь М. І. (2009)
Вимоги до авторських матеріалів, які подаються до редакції (2009)
Пушкар О. - Теоретико-методологічні засади дослідження гуманізаційного концепту як феномену суспільних відносин в умовах модернізації державного управління, Баштанник В. (2013)
Овдін О. - Державне регулювання міграційного руху з України до Сибіру, Середньої Азії та Далекого Сходу на початку XX ст. (2013)
Серьогіна Т. - Формування сучасної територіальної організації влади в Естонській республіці (2013)
Самбук О. - Сучасний зміст поняття "громадська рада при органі виконавчої влади" в сучасному державному управлінні (частина І) (2013)
Горбик О. - Адаптація зарубіжного досвіду державного управління у сфері формування фондового ринку в Україні (2013)
Архипенко І. - Світоглядні чинники ефективного управління аграрним сектором в Україні (2013)
Костюк І. - Державне управління в Україні в період реалізації адміністративної реформи: основні поняття та категорії (2013)
Новак-КаляєвА Л. - Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної і Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70 – 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Чобану М. - Роль інституту президента в організації державної влади: світовий досвід і Україна (2013)
Кринична І. - Державне управління процесами запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій: праксиологічний досвід (2013)
Федорів Т. - Сутність та інструменти репутаційного менеджменту у сфері державного управління (2013)
Нестеряк Ю. - Державна інформаційна політика та управління національними інформаційними ресурсами України (2013)
Рой І. - Державні пріоритети у сфері демографічної безпеки України (2013)
Подп’ятнікова А. - Роль державного регулювання в реалізації транзитного потенціалу України (2013)
Леoсь O. - Механізми формування фінансових ресурсів підприємств, Кoваль I. (2013)
Красніков Д. - Методи розрахунку збитків за результатами порушень під час укладання державними установами господарських договорів (2013)
Поспєхова Г. - Фактори формування міжнародного іміджу України (2013)
Ярова І. - Особливості антикризового управління в публічному секторі (2013)
Чернецький В. - Економічні механізми державного управління системою охорони здоров’я (2013)
Бородін Є - Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні, Тарасенко Т. (2013)
Шпекторенко І. - Особливості використання класифікації потреб Д. Мак-Клелланда в роботі з кадрами публічної служби (2013)
Чикаренко О. - Сучасний стан та проблематика реформування податкової служби в Україні (2013)
Война Ю. - Статус керівника в державному управлінні (2013)
Бондаренко Є. - Традиція, авторитет, ритуал у циклі розвитку організаційної культури державної служби (2013)
Козаченко Н. - Нормативно-правове регулювання діяльності державних службовців з надання адміністративних послуг в Україні (2013)
Дяченко Н. - Застосування соціально-політичного прогнозування під час формування державної кадрової політики (2013)
Решетніков Ю. - Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення релігійних потреб військовослужбовців (2013)
Волошенюк Л. - Організаційно-правові засади сучасного адміністративного реформування (2013)
Колесніков Б. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти управління освітою: організаційно-правові засади (2013)
Сухінін Д. - Концепція управління якістю TQM як підґрунтя оцінювання, моніторингу та контролю в органах місцевого самоврядування (2013)
Павлов І. - Методологічні підходи до вивчення проблематики управління в містах з районним поділом (2013)
Сердюкова О. - Основні проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку територій (2013)
Наконечний В. - Новітня історія становлення нормативно-правової бази розвитку самоврядування в містах України (2013)
Оленковська Л. - Проблематика міжмуніципальної співпраці у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях (2013)
Рожко О. - Регіональні аспекти управління наданням офтальмологічної допомоги населенню України (2013)
Сергєєва О. - Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Костенок І. - Західні моделі місцевого самоврядування: перспективи та обмеження культурних трансферів (2013)
Полюшкін С. - Концептуальні засади побудови моделі управління сталим розвитком міста-мегаполіса (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вітання з нагоди започаткування видання (2013)
Кузнєцова Н. - Концепція журналу "Приватне право", Коановська О. (2013)
Вступне слово головного редактора (2013)
Майданик Р. - Право України: дуалізм і система (2013)
Довгерт А. - Методологія міжнародного приватного права, Мережко О. (2013)
Кузнєцова Н. - Розвиток громадянського суспільства та сучасне приватне право України (2013)
Майданик Р. - Цивільне право як сфера приватного права України (2013)
Борисовва В. - Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права (2013)
Стефанчук Р. - Сучасні проблеми приватного права (до 10-ї річниці прийняття Цивільного кодексу України) (2013)
Харитонов Є. - Проблеми визначення та характеристики засад статусу фізичної особи у цивільному законодавстві України, Харитонова О. (2013)
Луць В. - До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору (2013)
Боднар Т. - Сімейне право в системі права України (2013)
Васильєва В. - Проблеми розвитку корпоративного права (2013)
Венедіктова І. - Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві України (2013)
Довгерт А. - Юридична аналогія в Цивільному кодексі та судовій практиці України (2013)
Спасибо-Фатєєва І. - Колізія загальних та спеціальних норм (на трьох прикладах судової практики) (2013)
Галянтич М. - Правовий зміст поняття "житло" (2013)
Кохановська О. - Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України (2013)
Іншин М. - Сучасне бачення предмета трудового права України, Щербина В. (2013)
Інтерв'ю Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка — головному редактору наукового журналу "Приватне право" Олені Кохановській (2013)
Мозолін В. - Вісім років потому (2013)
Єгорова М. - Загибель індивідуально визначеної речі як підстава припинення зобов'язання (2013)
Степанов С. - Цивілістика класична і посткласична (2013)
Київець О. - DCFR: Lost in Translation або Труднощі перекладу, Ворошилова І., Мовчан Ю. (2013)
Діковська І. - Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн (2013)
Карнаух Б. - Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми (2013)
Хоменко М. - Протиправність у системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами (2013)
Професор Василь Пилипович Маслов — видатний вчений Харківської цивілістичної школи (2013)
Сучасні проблеми цивілістики (науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора Ч. Н. Азімова) (2013)
Законодавство у сфері права інтелектуальної власності та інформаційних прав: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення (Сьомі щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав, присвячені пам'яті професора О. А. Підопригори) (2013)
Традиційні слухання перспективних докторських досліджень молодих науковців (2013)
Асоціація цивілістів: від створення до міжнародного визнання (2013)
Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) (2013)
Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко (2013)
Видатне досягнення російської цивілістичної науки (підручник "Цивільне право" за редакцією В. П. Мозоліна) (2013)
Основні інститути приватного права в новому випуску "Альманаху цивілістики" (2013)
Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства у щорічному збірнику статей, присвячених пам'яті професора О. А. Підопригори (2013)
Фундаментальне докторське дослідження О. І. Виговського на тему "Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві" (2013)
Ювілей академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко (2013)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Євгена Олеговича Харитонова (2013)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Сергія Миколайовича Прилипка (2013)
Світлій пам'яті професора Ірини Миколаївни Кучеренко (2013)
Титул, зміст (2012)
Бауліна Т. В. - Макроекономічне регулювання процесів забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу при використанні MAINSTREAM.FOR.IC. V.6.3 (2012)
Guzayluk Z. V. - About the control role in the economic subjects management system (2012)
Гушко С. В. - Аналітичне забезпечення управлінських рішень системою моніторингу промислового підприємства (2012)
Житний П. Є. - Організаційна структура банку та її вплив на фінансову стійкість, Тищенко В. В. (2012)
Kovtun N. V. - The indicative estimation’s methods of possible wheeler-dealer finance (2012)
Petruk A. M. - The social financial control development in Ukraine, Vygovska N. G. (2012)
Свірко С. В. - Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства, Фаріон А. І. (2012)
Шайкан А. В. - Виникнення подвійного запису – міфи і реальність (2012)
Дорошенко О. О. - Запаси бюджетних установ: порівняльний аналіз сучасної облікової практики та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2012)
Назарова Г. Б. - Основні принципи формування доходів і витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Науменко С. М. - Формирование системных экономических задач устойчивого развития энергосбережения строительной организации (2012)
Гуніна Л. М. - Еритроцити за окисного стресу при фізичних навантаженнях (огляд літератури) (2013)
Левчин А. М. - Калікреїн-кінінова система – універсальний компонент біохімічного гомеостазу (2013)
Луговськов О. Д. - Вивчення стану процесів апоптозу імунокомпетентних клітин хворих на вірусний гепатит А, Козікова О.А., Жила А.В., Руденко О.А., Головчанська С.Е. (2013)
Бабінова О. В. - Клінічні особливості перебігу рецидивуючого бронхіту у дітей із супутньою біліарною патологією (2013)
Бабкіна О. П. - Встановлення часу виникнення механічної травми за динамикою змін гістологічних показників підшлункової залози (2013)
Касинець С. С. - Клініко-лабораторні особливості хворих на ранній ревматоїдний артрит у поєднанні з тривожно-депресивними розладами (2013)
Бука Г. Ю. - Алгоритм диагностики трофических и гемокоагуляционных нарушений желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с остроосложненной дуоденальной язвой, Кононенко Д.А., Чайка О.О., Долгополов В.В., Рязанцева Е.А., Кучеров В.Г., Соляник К.С. (2013)
Морозов С. А. - Клинико-лабораторное обоснование профилактических мероприятий при кариесе у детей с задержкой внутриутробного развития, Деньга О.В. (2013)
Овчаренко М. О. - Методологічні основи системи дискретної модульної медико-соціальної профілактики наркотичної залежності, Радченко Т.М. (2013)
Зєльоний І. І. - Патогенетичне обгрунтування застосування нуклеїнату та глутаргіну в комплексі хірургічного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу, Тютюннік О.А., Василенко Є.М. (2013)
Симрок В. В. - Формирование репродуктивного здоровья как основа формирования здоровья нации, Харламова Н.Л., Кравцова Ю.А., Корниец Н.Г., Гордиенко Е.В. (2013)
Тіщенко О. Б. - Показники перекисіндукованої хемілюмінесенції сироватки крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит із коморбідним цукровим діабетом 2 типу, Пінський Л.Л., Овчаренко М.М. (2013)
Чумак Л. І. - Модель управління цукровим діабетом дитячого віку як технологія надання медико-соціальної допомоги (2013)
Волощук Н. І. - Статева детермінація синтезу вазоактивних молекул як предиктор гендерних відмінностей гастротоксичності диклофенаку у щурів (2013)
Висоцький А. А. - Вплив нового церебропротектора ок-3 на стан вільнорадикальних процесів в динаміці у щурів із закритою черепно-мозковою травмою (2013)
Запорожец Т. Н. - Анализ корреляционных связей физиологических показателей у врачей-стоматологов на амбулаторном стоматологическом приеме, Мельникова С.В. (2013)
Каджарян Е. В. - Особенности функционального состояния бета-эндорфин-синтезирующих нейронов паравентрикулярного ядра гипоталамуса крыс в норме и при экспериментальном сахарном диабете (2013)
Кривенцов М. А. - Гистоморфометрическая характеристика тимуса крыс периода новорожденности и ювенильного возраста при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Лила Н. Л. - Оценка уравновешенности нервных процессов у студентов-медиков с помощью теста "реакции на движущийся объект", Тананакина Т.П., Болгов Д.М., Ивасенко А.В., Маврич С.И. (2013)
Павлов С. Б. - Изменения метаболизма костной ткани при моделировании почечной недостаточности (2013)
Шмаргальов А. О. - Морфометрична характеристика основної та бічних частин потиличної кістки (2013)
Нишкумай О. И. - Тактика лечения пациентов с остеопорозом и мочекаменной болезнью при наличии вторичного гиперпаратиреоза (2013)
Сонина Е. В. - Осложнения тромболитической терапии у больных острым инфарктом миокарда в сочетании с тромбоэмболией легочной артерии, Клевака И.Г., Мирошниченк И.В., Цегельник О.Л. (2013)
Сулейман Дара Н. - Изменение флоры сукцессий с течением времени на примере Донецкой области (2013)
Від головного редактора (2013)
Діденко Н. О. - Клонування кДНК ізоформи каталази Cat2 Arabidopsis thaliana з використанням двоетапної ПЛР, Тинкевич Ю. О., Волков Р. А., Панчук І. І. (2013)
Давидюк Ю. М. - Молекулярна організація 5S рДНК Solanum betaceum Cav., Молода О. О., Волков Р. А. (2013)
Бродецька К. П. - Особливості формування елементів насіннєвої і кормової продуктивності люпину білого (Lupinus albus L.) (2013)
Герілович А. П. - Розробка дуплексної ПЛР для індикації мікоплазм та вірусів діареї великої рогатої худоби, з подальшим генотипуванням збудника, Горайчук І. В., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2013)
Делоне Н. Л. - Улучшающий отбор в чистой линии озимой пшеницы и в клоне традесканции (2013)
Дьоміна Е. А. - Деякі аспекти генетичної нестабільності соматичних клітин людини за комбінованої дії іонізуючої радіації та оксиду азоту (2013)
Дьоміна Е. А. - Радіаційно-індукованы аберацій хромосом в лімфоцитах людини за дії ко-мутагенів (дослідження in vitro), Пилипчук О. П. (2013)
Добрянська М. Л. - Міжпородна диференціація м’ясної худоби за частотами алелей і генотипів гена калпаїну, Джус П. П., Подоба Ю. В., Копилов К. В., Копилова К. В, Сидоренко О. В., Юдин Н. С. (2013)
Левчик Н. Я. - Природа глибокого спокою насіння представників роду Vitex L. та практичний досвід його подолання (2013)
Лозинська М. Р. - Зв’язок генотипу і фенотипу у пацієнтів із синдромом Гарднера, Плавскі А., Лозинський Ю. С. (2013)
Лысенко Н. Г. - Эквипотенциальность зрелых яиц в овариоле имаго тутового шелкопряда, Клименко В. В. (2013)
Лян Х. - Степень формирования серозной оболочки в оценке потенциала развития зрелого ооцита тутового шелкопряда, Клименко В. В. (2013)
Мельник В. М. - Поліморфізм ядерної 5S рибосомної ДНК деяких видів роду Gentiana L. (2013)
Нінієва А. К. - Характеристика зразків Triticum spelta L. за показниками якості зерна та електрофоретичними спектрами запасних білків, Козуб Н. О., Созінов І. О., Рибалка О. І., Леонов О. Ю., Твердохліб О. В., Богуславський Р. Л. (2013)
Novak T. V. - Socioeconomic prerequisites for the use of genetically modified crops in Ukraine, Oblap R. V., Novak N. B. (2013)
Перерва Т. П. - Біологічна активність рослинного екстракту як можливий показник рівня адаптованості виду, Дробик Н. М., Мельник В. М., Кунах В. А. (2013)
Петренко І. П. - Генотипова мінливість тварин в скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д., Гавриленко М. С. (2013)
Сосніна К. О. - Імуногенетичні та цитогенетичні дослідження клітин ворсин хоріона ранніх викиднів людини, Ткач І. Р., Гулеюк Н. Л., Сєднєва І. А., Заставна Д. В. (2013)
Хаблак С. Г. - Генетическая и гормональная регуляция развития корневого волоска у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2013)
Чередник Ю. О. - Оцінка генетичних маркерів для раннього виявлення штамів Mycobacterium tuberculosis стійких до протитуберкульозних препаратів, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шельов А. В. - Оцінка української популяції чистокровної верхової породи коней за мікросателітними ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Зуєва Н. В. (2013)
Вагин Ю. В. - Селективная перестройка морфогенетической подпрограммы, отвечающей за репродуктивную функцию серебристо – черных лисиц (2013)
Малецкий С. И. - Псевдонаучные термины в современной биологии (2013)
”Мені судилося сказати людству нове…” Вернадський Володимир Іванович (12.03.1863 – 06.01.1945) (2013)
Академик Любовь Владимировна Хотылева (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Академік Володимир Васильович Моргун (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Профессор Станислав Игнатьевич Малецкий (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Професор Станіслав Станіславович Малюта (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Професор Федір Микитович Парій (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Николай Александрович Картель (5.05.1937 – 1.04.2013) (2013)
Опалко А. І. Селекційно-генетична наука і освіта (2013)
Мовний порадник (2013)
Вітальне слово Міністра охорони здоров’я України (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Безрукова О. - До питання про правове регулювання поняття фармацевтичної діяльності (2013)
Дангата Й. - Гідність у донорстві органів – збалансування інтересів зацікавлених осіб (2013)
Майданик Р. - Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик у сфері охорони здоров’я України (2013)
Мамедов В. - Найновіші надбання у сфері медичного права та біоетики Азербайджану (2013)
Радиш Я. - Міжнародне гуманітарне право – важлива складова правового регулювання участі медичного персоналу в міжнародній миротворчій діяльності (2013)
Флоря В. - Примушування особи до вилучення органів чи тканин з метою трансплантації (2013)
Щодо надання адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів (2013)
Щодо відшкодування вартості навчання у разі невиконання випускником вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, обов’язку щодо відпрацювання за місцем призначення протягом трьох років (2013)
Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я (2013)
Справа "М. проти України" (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про порядок контролю якості медичної допомоги" (28.09.2012 № 752) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення" (23.08.2012 № 659) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49" (30.11.2012 р. № 981) (2013)
Постанова Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав № 32-10 "Про рекомендації "Про співпрацю держав – учасниць СНД щодо приведення медичної освіти у відповідність до навчальної програми ЮНЕСКО з біоетики”" (2009) (2013)
З юридичної практики (2013)
Договір про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, і виплату одноразової грошової допомоги (2013)
Лекція професора Самюеля Вольфмана "Примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічний розлад, в Ізраїлі: потенційна модель, яка покликана забезпечити баланс між правами людини і безпекою суспільства" (2013)
Беран Рой (2013)
Афоризми (2013)
Анотації (2013)
19-й Конгрес Всесвітньої асоціації медичного права (7–10 серпня 2012 р., м. Масейо, Бразилія) (2013)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2013)
Содержание (2013)
Поздравления по случаю начала выпуска издания (2013)
Кузнецова Н. - Концепция журнала "Частное право", Кохановская Е. (2013)
Вступительное слово главного редактора (2013)
Майданик Р. - Право Украины: дуализм и система (2013)
Довгерт А. - Методология международного частного права, Мережко А. (2013)
Кузнецова Н. - Развитие гражданского общества и современное частное право Украины (2013)
Майданик Р. - Гражданское право как сфера частного права Украины (2013)
Борисова В. - Тенденции развития гражданского права как отрасли частного права (2013)
Стефанчук Р. - Современные проблемы частного права (к 10-й годовщине принятия Гражданского кодекса Украины) (2013)
Харитонов Е. - Проблемы определения и характеристики принципов статуса физического лица в гражданском законодательстве Украины, Харитонова Е. (2013)
Луць В. - К вопросу о сущности и содержании гражданско-правового договора (2013)
Боднар Т. - Семейное право в системе права Украины (2013)
Васильева В. - Проблемы развития корпоративного права (2013)
Венедиктова И. - Категория охраняемого законом интереса в гражданском праве Украины (2013)
Довгерт А. - Юридическая аналогия в Гражданском кодексе и судебной практике Украины (2013)
Спасибо-Фатеева И. - Коллизия общих и специальных норм (на трех примерах судебной практики) (2013)
Галянтич Н. - Правовое содержание понятия "жилище" (2013)
Кохановская Е. - Основные теории в сфере информационных правоотношений: концепция информационных прав как частноправового института и теория информационного права как отрасли права в современной правовой доктрине Украины (2013)
Иншин Н. - Современное видение предмета трудового права Украины, Щербина В. (2013)
Интервью Председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка — главному редактору научного журнала "Частное право" Елене Кохановской (2013)
Мозолин В. - Восемь лет спустя (2013)
Егорова М. - Гибель индивидуально-определенной вещи как основание прекращения обязательства (2013)
Степанов С. - Цивилистика классическая и постклассическая (2013)
Киевец Е. - DCFR: Lost in Translation, или Трудности перевода, Ворошилова И., Мовчан Ю. (2013)
Диковская И. - Поименованные и непоименованные договоры в праве отдельных стран (2013)
Карнаух Б. - Противоправность, вред и чистые экономические потери: к постановке проблемы (2013)
Хоменко М. - Противоправность в системе условий возмещения вреда, причиненного органами государственной власти, их должностными и (или) служебными лицами (2013)
Профессор Василий Филиппович Маслов — выдающийся ученый Харьковской цивилистической школы (2013)
Современные проблемы цивилистики (научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Ч. Н. Азимова) (2013)
Законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и информационных прав: система, межотраслевые связи, пути совершенствования (Седьмые ежегодные чтения по проблемам права интеллектуальной собственности и информационных прав, посвященные памяти профессора А. А. Подопригоры) (2013)
Традиционные слушания перспективных докторских исследований молодых ученых (2013)
Ассоциация цивилистов: от создания до международного признания (2013)
Источники гражданского права: понятие, система, соотношение с источниками права других отраслей права (круглый стол по инициативе Ассоциации цивилистов Украины) (2013)
Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко (2013)
Выдающееся достижение российской цивилистической науки (учебник "Гражданское право" под редакцией В. П. Мозолина) (2013)
Основные институты частного права в новом выпуске "Альманаха цивилистики" (2013)
Развитие права интеллектуальной собственности в условиях информационного общества в ежегодном сборнике статей, посвященных памяти профессора А. А. Подопригоры (2013)
Фундаментальное докторское исследование А. И. Выговского на тему "Институт ценных бумаг в международном частном праве" (2013)
Юбилей академика НАПрН Украины Ярославны Николаевны Шевченко (2013)
Юбилей члена-корреспондента НАПрН Украины Евгения Олеговича Харитонова (2013)
Юбилей члена-корреспондента НАПрН Украины Сергея Николаевича Прилипко (2013)
Светлой памяти профессора Ирины Николаевны Кучеренко (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика (2013)
Безотосный В. Ф. - Неразрушающий экспресс контроль механических напряжений, Козлов В. В., Набокова О. В. (2013)
Василів К. М. - Порівняльний аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку під час роботи на активно-індуктивне навантаження (2013)
Голенков Г. М. - Распределение магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов на бегуне, Аббасиан М. (2013)
Голенков Г. М. - Розподіл магнітної індукції лінійного синхронного двигуна з магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2013)
Дубинин В. А. - Прогнозирование спроса на машины постоянного тока с использованием формализованных моделей на базе кривых роста, Шайда В. П., Дубинина О. Н. (2013)
Заблодский Н. Н. - Особенности распределения вихревых токов в полом перфорированном роторе полифункционального электромеханического преобразователя, Грицюк В. Ю., Кулдыркаев И. Н. (2013)
Лущик В. Д. - Електромагнітний розрахунок трифазних асинхронних двигунів з шестифазною обмоткою, Кирьянов В.В., Полезін С. Ю. (2013)
Шведчикова И. А. - Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований (2013)
Жемеров Г. Г. - Системы электроснабжения метрополитена с современными полупроводниковыми пеобразователями и накопителями энергии, Ильина Н. А., Тугай Д. В., Холод О. И. (2013)
Боев В. М. - Сверхпроводимость и измерение внешних магнитных полей электрооборудования. Часть 2. Схемы и технология измерений (2013)
Байда Е. И. - Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов (2013)
Винников Д. В. - Экспериментальное исследование электрического разряда в жидкости, создаваемого между электродами с конусной выемкой, Озеров А. Н., Юферов В. Б., Сакун А. В., Корытченко К. В., Месенко А. П. (2013)
Гнатов А. В. - Индукционная индукторная система с круговым витком с разрезом между двумя тонкостенными металлическими листами (2013)
Устенко А. В. - Тенденции развития тяговых двигателей подвижного состава, Пасько О. В. (2013)
Шклярский Я. Э. - Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий, Скамьин А. Н. (2013)
Михайлов В. М. - К 70-летию со дня рождения (2013)
Клименко Б. В. - К 70-летию со дня рождения (2013)
Сторінка редактора (2013)
Волянська Л. А. - Гострий риносинусит у дітей у практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при його бактеріальній природі (2013)
Абатуров О. Є. - Генетичний поліморфізм ASP299GLY гена тол-подібного рецептора 4 в дітей із хелікобактерною інфекцією, Герасименко О. М., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Каладзе Н. Н. - Характеристика метаболических изменений в условиях инсулинорезистентности у детей с первичной артериальной гипертензией, Алешина О. К., Ревенко Н. А. (2013)
Фофанова О. В. - Ефективність застосування рекомбінантного інтерферону-а-2b у дітей із вірус-індукованим фенотипом бронхіальної астми (2013)
Слободян Е. И. - Катамнез детей, больных хроническим пиелонефритом, после комплексного санаторно-курортного лечения (2013)
Лебець І. С. - Особливості дебюту та перебігу реактивних артритів у дітей, Панько Н. О. (2013)
Цимбаліста О. Л. - Характеристика мікробного пейзажу нижніх дихальних шляхів при ускладненій пневмонії в дітей раннього віку, Гаріджук Л. І. (2013)
Івахненко О. С. - Ефективність застосування пробіотичної терапії у дітей раннього віку з харчовою алергією (2013)
Ходан В. В. - Динаміка показників функціонального стану апоптотичних, антиапоптотичних ангіогенезрегулюючих цитокінів (HGF, TNF-а) печінки у дітей з хронічним холецистохолангітом під впливом комплексного лікування тіотриазоліном та аскорутином, Волосянко А. Б. (2013)
Бобрикович О. С. - Метаболічний синдром у дітей: клініка, особливості ліпідного й вуглеводного обміну (2013)
Мостова О. П. - Особливості процесів формування особливостей особистості учнів шкільного віку в умовах використання заходів психогігієнічної корекції (2013)
Юлиш Е. И. - Часто болеющие дети и тактика педиатра, Ярошенко С. Я. (2013)
Зайченко А. В. - Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на разных этапах оказания помощи, Коваленко Е. Н., Брюханова Т. А. (2013)
Мітюряєва І. О. - Стартова антибіотикотерапія ускладненого перебігу ГРЗ у дітей: шлях від лікарських шаблонів до логічних рішень, Вовченко О. В., Рибачок Е. В. (2013)
Абатуров А. Е. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей, Герасименко О. Н., Агафонова Е. А., Высочина И. Л., Кривуша Е. Л. (2013)
Крамарев С. А. - Дифференцированный подход к лечению кашля (2013)
Никитина Н. А. - Врожденные аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика (часть 1), Старец Е. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Местная терапия острых назофарингитов у детей, Кривущев Б. И. (2013)
XV Сідельниковські читання (2013)
Вопросы рационального выбора и безопасности антимикробной терапии в педиатрии (2013)
Бенис Н. А. - Особенности показателей количества глиального белка S100 и уровня суммарных метаболитов оксида азота в крови у глубоконедоношенных детей с перинатальным гипоксическим поражением головного мозга, Самсонова Т. В., Назаров С. Б., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2013)
Клименко Т. М. - Диференціальна діагностика та лікування синдрому холестазу в новонароджених дітей (2013)
Максимова С. М. - Пульмонологическая манифестация нейробластомы у детей, Бухтияров Э. В., Самойленко И. Г. (2013)
Гончарова Я. А. - Гемангиомы и сосудистые мальформации. Современные теории и лечебная тактика (2013)
Фофанов О. Д. - Досвід підготовки спеціалістів первинної ланки медико-санітарної допомоги в контексті інтегрованого ведення хвороб дитячого віку при викладанні педіатрії студентам молодших курсів (2013)
До ювілею доктора медичних наук, професора Таміли Василівни Сорокман (2013)
Нагорная Н. В. - Доктор Даун, Бордюгова Е. В., Усенко Н. А. (2013)
Академіку М. М. Амосову — 100 років (2013)
Нагорная Н. В. - Симпозиум № 144 "Лимфаденопатия у детей", Бордюгова Е. В., Вильчевская Е. В., Дудчак А. П., Марченко Е. Н. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль RIG-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 1. Семейство RLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
До уваги авторів (2013)
Пісоцька Є. І. - Від сумісно-розділеної праці до всезагальної (2012)
Камінський В. Ф. - Науково-методичні основи досліджень з розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур (2013)
Ткаченко М. А. - Вплив побічної продукції на відтворення гумусу за органічного землеробства, Григора Т. І. (2013)
Мельник А. І. - Стан і перспективи вапнування грунтів в Україні (2013)
Демиденко О. В. - Біогенно-рециркуляційне відновлення фізико-хімічних і агрофізичних властивостей у процесі грунтоутворення чорнозему типового Лівобережного Лісостепу (2013)
Бердніков О. М. - Лізиметричні дослідження в агрохімії та агроекології, Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Мілютенко Т. Б. (2013)
Рудик Р. І. - Перспективи розвитку органічного виробництва в Поліссі, Савчук О. І., Мельничук А. О. (2013)
Корсун С. Г. - Вплив техногенного навантаження на морфометричні показники листкової поверхні рослин роду Таволга (Spiraea L.), Бонюк З. Г., Буслаєва Н. Г., Клименко І. І., Белемець Н. М. (2013)
Юла В. М. - Формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування, Дрозд М. О. (2013)
Романюк П. В. - Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності тритикале ярого в Правобережному Лісостепу, Блажевич Л. Ю., Єгупова Т. В. (2013)
Кононюк Л. М. - Вплив технології вирощування на показники якості та врожайність пшениці озимої в умовах північної частини Лісостепу, Натальчук Т. А., Давидюк Г. В. (2013)
Сень О. В. - Особливості вирощування перспективних гібридів кукурудзи у північній частині Лісостепу, Асанішвілі Н. М., Величко В. П. (2013)
Грищенко Р. Є. - Вплив рівня удобрення на якісні показники зерна гречки (2013)
Вишнівський П. С. - Кратність прояву несприятливих погодних умов у зоні Лісостепу при вирощуванні капустяних олійних культур (2013)
Пиндус В. В. - Азотфіксувальна здатність сої за органічного вирощування в Правобережному Лісостепу (2013)
Вишнівська Ю. С. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність льону олійного (2013)
Голодна А. В. - Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від елементів технології вирощування в північній частині Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2013)
Голодна А. В. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від удобрення та інокулювання, Яблонська В. В. (2013)
Карпук Л. М. - Вплив біологічних форм цукрових буряків на проростання насіння і рівномірність розміщення рослин в рядку (2013)
Слюсар С. М. - Вплив способів внесення органічних добрив на продуктивність сорго суданського, Оксимець О. Л. (2013)
Боговін А. В. - Визначення ступеня порушеності трав’янистих екосистем залежно від антропогенного впливу, Пташнік М. М. (2013)
Молдован В. Г. - Продуктивність бобово-злакових травосумішей на схилових землях Західного Лісостепу, Слюсар І. Т. (2013)
Шаповал А. В. - Вплив фракції насіння на урожайність сортів пшениці ярої та вівса, Мельник В. В., Лутак І. А., Хіцька І. М. (2013)
Бобер А. Ф. - Генетична природа ознаки кольору пластинки листя у видів костриці, Остапець Т. А. (2013)
Присяжнюк М. В. - Історія розвитку землеробства як галузі та науки (2013)
Наші ювіляри (2013)
Васильева Т. В. - Основные группы микроорганизмов, участвующих в биогидрометаллургических процессах, Блайда И. А., Иваница В. А. (2013)
Garkava K. G. - On the question of antigens (2013)
Бондарець Ю. В. - Аналіз технологій ліквідації нафторозливів із застосуванням сорбентів на основі торфового моху роду Sphagnum, Матвєєва О. Л. (2013)
Блайда И. А. - Cостав и выщелачивающая активность микробиоценоза техногенных отходов энергетики, Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И., Барба И. Н., Иваница В. А. (2013)
Домбровська І. В. - Мікроскопічні гриби-деструктори стінового покриття інтер’єру пам’ятки архітектури м. Києва, Малиновська І. М. (2013)
Lazariev V. G. - Nanoparticles containing tungsten and molybdenum in microbial biofilms, Labunets V. F., Boretska M. A., Asaulenko L. G., Kozlova I. A. (2013)
Фабуляк Г. Ф. - Вплив желатини на структуру і властивості полівінілацетату, Масленнікова Л. Д., Смашнюк Л. О. (2013)
Горупа В. В. - Вилучення біобутанолу із культурального середовища (2013)
Saveka M. A. - Effect of prebiotics on lyzosymic activity of the Bacillus genus bacteria, Vasylchenko O. A. (2013)
Ігуменцева О. Б. - Регенерація нафтопродуктів, Лещенко О. О., Архипенко К. А. (2013)
Романова З. М. - Особливості технології напоїв з нетрадиційної сировини, Косоголова Л. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Біосинтез поверхнево-активних речовин представниками роду Pseudomonas (2013)
Dmytrash K. V. - Feasibility of inulin hydrolyzates usage in the production of health improving products (2013)
Лапань О. В. - Перспективи комплексного біосорбційного очищення гальванічних стоків (2013)
Содержание (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського