Коц Л. С. - Біостійка безбіоцидна фасадна кераміка: принципи і технологія отримання, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Лісних Н. Ф. (2014)
Реферати (2014)
Petrunia Yu. Ye. - "Public choice” and marketing-management processes (2015)
Вакульчик О. М. - Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, Васильєва В. Г. (2015)
Осецький В. Л. - Активізація дії механізму трансмісії економічних шоків як шлях нормалізації монетарної політики України, Калінкова І. Ю. (2015)
Pavlenko O. O. - Standards for goods and services and education standards: promotion of standards, Triakina O. O., Kouzmine S. I. (2015)
Малюта І. А. - Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі (2015)
Новікова К. І. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області, Новікова Л. Ф. (2015)
Баранник Л. Б. - Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития, Яковлев А. Н. (2015)
Мещеряков А. А. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України, Синюк А. О. (2015)
Літовченко Б. В. - Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації, Коляда С. П. (2015)
Пільгуй С. С. - Аналіз та управління фінансовою стійкістю банку: зарубіжний досвід і сучасний стан (2015)
Петруня В. Ю. - Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти (2015)
Мамонов К. А. - Інструменти формування та реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств, Угоднікова О. І. (2015)
Осецька Д. В. - Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід (2015)
Горб К. М. - Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту (2015)
Єдинак Т. С. - Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях, Книшек О. О. (2015)
Губа О. І. - Прискорена амортизація як сучасний засіб податкового стимулювання (2015)
Дубицький Д. П. - Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства, Довгалюк Л. Л. (2015)
Рева Т. М. - Непрямі податки в умовах антикризового регулювання економіки, Шавкунова О. Е. (2015)
Zhyr S. I. - Methodical approach to statistical analysis of forced interregional migration, Ahapova V. V., Chеrnousоvа H. A. (2015)
Падерін І. Д. - Виробнича програма як основа динамічної системи планування діяльності промислового підприємства (2015)
Комар Н. Г. - Нормативно-правове забезпечення реструктуризації фінансів аграрних підприємств (2015)
Борисенко О. П. - Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Смирнов І.Г. - Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму (2012)
Бець М.Т. - Принципи формування туристичної інфраструктури, Брунець Б.Р. (2012)
Удовиченко В.В. - Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження, Скляренко В.С. (2012)
Илякова О.Ю. - Развитие событийного туризма (2012)
Пендерецький О.В. - Кластерний підхід до промислового туризму (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції, Сировець С.Ю. (2012)
Ивлиева О.В. - Рекреационный потенциал Таганрогского залива, Архипова О.Е. (2012)
Кізюн А.Г. - Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля (2012)
Страшевська Л.В. - Геосайти Поділля як об’єкти наукового туризму (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Ємчук Т. В., Дудкіна О. О. (2012)
Яценко А.Д. - Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов'я (2012)
Романів П.В. - Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області (2012)
Єрко І.В. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Єрко А.В. (2012)
Топорницька М.Я. - Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області (2012)
Радченко О.М. - Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області (2012)
Корнілова В.В. - Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотоп Сумської обл.) (2012)
Олійник Я.Б. - Методологічні засади історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчення наукових шкіл), Шевчук С.М. (2012)
Смирнов I.Г. - Формування кластерів у сфері послуг за М.Портером, Михайленко Т.І., Шматок О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Об’єкт-предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму (2012)
Білоус Л.Ф. - Аналіз даних дистанційного зондування в прикладних географічних дослідженнях (2012)
Книш М. М. - Глобалізація терористичної діяльності, Котик Л.І. (2012)
Малиновська О.Ю. - Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень (2012)
Нич Т.В. - Географія інтелектуального потенціалу (2012)
Ситник О. І. - Завалля як типовий пункт старопромислових районів Центральної України: функціонування, проблеми, шляхи оптимізації (2012)
Мезенцева Н.І. - Ринок праці Тернопільської області: сучасний стан та проблеми, Базар Д.Є. (2012)
Єрмаков В.В. - Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій половині ХIХ ст (2012)
Квасневська О.О. - Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей (2012)
Ханмагомедов Х.Л. - Зональные ландшафтообразующие компоненты небольшой территории (2012)
Гавриленко О.П. - Методологія екогеографічних досліджень (2012)
Волкова Л.А. - Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території (2012)
Жирков И.И. - Об основных вопросах и проблемах рационального использования озёрных ресурсов северо-востока России, Жирков К.И. (2012)
Трофимова Т.П. - Из истории гидрохимических исследований в Якутии (2012)
Косяк Д.С. - Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України (2012)
Холоденко В.С. - Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип’ятського Полісся України (2012)
Рябоконь О.В. - Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля (2012)
Басюк Т.О. - Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води (2012)
Цепенда І. - Ті, що йдуть у гори, ті неодмінно здолають (2015)
Бех І. - Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна) (2015)
Бондар В. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Білянін Г. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці, Україна) (2015)
Васянович Г. - Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна) (2015)
Дерев’янко Н. - Івано-Франківське обласне відділення малої академії наук України (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Зданевич Л. - Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, Україна) (2015)
Зуб’як Р. - Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Іванюк Г. - Київський педагогічний університет імені О.Грінченка (м.Київ, Україна) (2015)
Зварич І. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна), Олійник М. (2015)
Кондратюк С. - Сумський педагогічний університет імені А.С.Макаренка (м.Суми, Україна) (2015)
Лайл Д. Рулофс. - Президент Береа коледжу (м.Береа, США) (2015)
Рональд Роуч. - Директор музичного інституту Університету Східний Теннесі (м. Джонсон-Сіті, США) (2015)
Марусинець М. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Пріма Р. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кафедра педагогіки (м. Луцьк, Україна) (2015)
Семенова Н. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. (м. Луцьк, Україна) (2015)
Палько Т. - Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна) (2015)
Чепіль М. - Дрогобицький національний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) (2015)
Кічева-Кірова М. - Туристичничний коледж (м. Благоєвград, Болгарія) (2015)
Савка В. - Випускники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Рочестер, Нью-Йорк, США), Павлюк В., Крет Ю., Бенець М. (2015)
Кімакович В. - Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 184-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році" (2015)
Бех І. - Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Чорна К. (2015)
Савченко О. - Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи (2015)
Бібік Н. - Аналіз суперечностей у запровадженні компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Хрущ В. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – центр розвитку педагогічної освіти Прикарпаття, Хрущ О. (2015)
Руснак І. - Лицарі духу і чину (2015)
Завгородня Т. - Реалізація ідей Богдана Ступарика в діяльності кафедри педагогіки університету (2015)
Презентація музичного мистецтва Українських Карпат у Сполучених Штатах Америки "Many mountains, many musics" (2015)
Chervinskyi A. - The role of private museums in preserving the cultural heritage of mountain regions Carpaty taking for example Roman Kumlyk’s museum of hutsul life, ethnography and musical instruments (2015)
Marusynets M. - Preserving language and culture of ethnic minorities in Transcarpathia (2015)
Slyvka L. - Stimulation and rehabilitation of the child by means of folk music (2015)
Будник О. - Професійна діяльність Бориса Грінченка: соціально-педагогічний контекст (2015)
Гаврилюк А. - Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини (2015)
Довбенко С. - Духовність як запорука формування особистості (2015)
Жданова-Неділько О. - Підготовка майбутнього керівника навчального закладу до конструктивної управлінської взаємодії (2015)
Журба К. - Методологічні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (2015)
Іванюк Г. - Історико-педагогічні студії розвитку сільської школи в Україні: соціокультурний концепт (2015)
Король О. - Специфіка побудови інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Kuevda Davil Luis Socrates. - The "reflective competence" phenomenon in the interdisciplinary field do research (2015)
Матвеєва Н. - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Москаленко Ю. - Виклики часу та розвиток ідеї власної самоцінності (2015)
Сойчук Р. - Психологічне підґрунтя виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Палькевич Ю. - Інноваційні методи управління професійно-технічними навчальними закладами: економічний аспект (2015)
Геник Л. - Середньоберезівська середня школа – центр виховної роботи з формування особистості учня у гірській місцевості (2015)
Терещук О. - Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму, Лисюк Т. (2015)
Косило Х. - Концепція трудового виховання у педагогічній спадщині Г.Врецьони та В.Сухомлинського (2015)
Федорова О. - Формування аудитивних умінь в іноземних слухачів підготовчого відділення на матеріалі української пісенної творчості (2015)
Яворська С. - Робота з лексемою у структурі висловлювання з позицій акмеологічного підходу (2015)
Коваль Л. - Особливості моделювання сучасного уроку математики в початковій школі відповідно до проблем її реформування (2015)
Мартиненко С. - Змістово-технологічне наповнення методичного портфоліо з педагогічної діагностики вчителя початкової школи (2015)
Височан З. - Формування мовленнєвої особистості в умовах карпатського полікультурного середовища (2015)
Гоцуляк К. - Вплив соціальних мереж на розвиток особистості молодшого школяра (2015)
Ілійчук Л. - Формування навичок самоконтролю молодших школярів у навчальному процесі початкової школи (2015)
Копчук-Кашецька М. - Співпраця школи і сім’ї в морально-духовному вихованні школярів гірського регіону (2015)
Копелюк С. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2015)
Пилипів О. - Християнські цінності як фактор соціалізації молодших школярів у сім’ї (2015)
Цюняк О. - Особистість викладача у формуванні професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти (2015)
Червінська І. - Роль школи як сучасного соціокультурного центру у формуванні підростаючої особистості (2015)
Глазкова І. - Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання (2015)
Гириловська І. - Портфоліо як форма оцінювання професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Горбач В. - Самостійна робота студентів як основа самоорганізації та розвитку особистості (2015)
Жаровська А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи над засвоєнням народознавчої лексики (2015)
Княжева І. - Особистісно-діяльнісний підхід у дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2015)
Луцан Н. - Підготовка вчителів початкових класів до професійної мобільності в умовах гірського регіону (2015)
Марусинець М. - Педагогічні умови та засоби формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів (2015)
Максимчук Г. - Етнолінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів етнокультурознавчої лексики (2015)
Скворцова С. - Підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі навчання математики (2015)
Скворцова С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики, Гаран М. (2015)
Оліяр М. - Закономірності та принципи процесу формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Половенко Л. - Управлінська компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2015)
Процишин Н. - Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (60-і роки ХХ ст.) (2015)
Хатунцева С. - Самопізнання як фасилітатор самовдосконалення вчителя (2015)
Хімчук Л. - Нетрадиційні методи подолання професійного вигорання та формування компетентності майбутніх учителів щодо їх застосування (2015)
Александрук Н. - Формування практичних навичок та професійних умінь оториноларинголога в студентів медичного університету (2015)
Височан Л. - Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів (2015)
Кічева-Кірова М. - Освіта і підготовка фахівців для сучасного ринку праці (2015)
Халло О. - Проблеми збереження фізичного здоров’я особистості в умовах гірського регіону (2015)
Czepczarz J. - Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny (2015)
Чорна М. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності на Прикарпатті (2015)
Барило С. - Організація музично-слухацької діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі (2015)
Качмар О. - Теорія музики як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста (2015)
Матвєєва О. - Підходи до визначення критеріїв ефективності системи педагогічної діагностики у вищій музично-педагогічній освіті (2015)
Никорак Н. - Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка: навчально-методичний аспект (2015)
Чмелик І. - Музеї Прикарпаття та їх роль у навчально-виховній та науковій діяльності студентської молоді (2015)
Будник У. - Перспективи розвитку ностальгічного туризму на Прикарпатті (2015)
Довбенко М. - Чи знайшла Україна свого Черчілля? (2015)
Настишин В. - Вплив засобів театрального мистецтва на формування у молодших школярів інтересу до навчання, Червінська І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2015)
Ахромкін А. О. - Сучасні характеристики електричних мереж України: регіональний аспект (2015)
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз - Функціональне моделювання процесу управління змінами при здійсненні експортної діяльності підприємства (2015)
Бурлуцький С. В. - Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації, Бурлуцька С. В. (2015)
Гречана С. І. - Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва, Заблодська Д. В. (2015)
Васильчук Н. О. - Оцінка інфраструктурних втрат Донбассу задля подальшої активізації міжрегіонального співробітництва (2015)
Заблодська І. В. - Форсайт як інструмент діагностики розвитку металургійного комплексу східних регіонів України, Івченко Е. А. (2015)
Заблодська І. В. - Інтеграція українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі, Попова І. А., Рогозян Ю. С., Васильчук Н. О., Перепелюкова О. В. (2015)
Ключнікова К. Г. - Оцінювання результативності форсайту в управлінні інноваційним розвитком регіону (2015)
Кудріна О. Ю. - Трансформаційні процеси економічного розвитку регіонів (2015)
Кузьменко О. М. - Значення та зміст системи компетенцій персоналу підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Перепелюкова О. В. - Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (2015)
Плєтньов М. В. - Концептуальні аспекти державної цільової програми "Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України", Кузьменко О. М. (2015)
Прямухіна Н. В. - Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору (2015)
Рекова Н. Ю. - Напрями реформування податкового регулювання МСБ в умовах європейської інтеграції, Мельник С. В., Луценко В. І. (2015)
Рогозян Ю. С. - Теоретичні аспекти розвитку міжрегіонального співробітництва (2015)
Сас Н. М. - Розробка методичного підходу до регулювання інвестиційних процесів з боку держави в Україні, Карапетян О. А. (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Скляр Є. П. - Розвиток персоналу підприємства із застосуванням моделей компетенцій (2015)
Сущенко О. А. - Діагностика інтерфейсної безпеки експортної діяльності підприємства (2015)
Litvinova I. M. - Controlling of innovation activities of enterprises in the changing technological structure of economy (2015)
Semenenko I. M. - Theoretical ground of sustainable development concept (2015)
Смирнов I. Г. - Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості, Головко В. В. (2012)
Мечковская О. А. - Методологические основы изучения пространственной структуры туризма (2012)
Заря І. В. - Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній, Борисюк О. А. (2012)
Зима О. Г. - Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму, Лола Ю. Ю., Жила Н. В. (2012)
Воронін І. М. - Аналіз ринку нерухомості у вітчизняній готельної індустрії (2012)
Шульга В. П. - Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування (2012)
Заря І. В. - Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп'ютерних технологій в туризмі, Мельник А. М. (2012)
Басюк Д. І. - Стан і перспективи українсько-аргентинського туристичного співробітництва (2012)
Тимошенко Ю. А. - Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення (2012)
Бєлякова А. Є. - Фактори виникнення рекламації на туристичному підприємстві (2012)
Пасічник В. Р. - Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки, Сушик О. Г., Терлецький В. К. (2012)
Олішевська Ю. А. - Теоретичні аспекти сільського туризму, Панченко В. В. (2012)
Яценко А. Д. - До питання про дефініцію поняття "Рекреаційне лісокористування" (2012)
Шпарага Т. І. - Передумови виникнення і сучасний стан Хасидського паломництва в Україні, Михалюк М. M. (2012)
Кодинець І. В. - Присутність австрійців в Україні як ресурс етногенного туризму (2012)
Корнілова Н. В. - Подієвий туризм в Україні (2012)
Радченко О. М. - Соціальні мережі в туризмі України (2012)
Казаков В. Л. - Спелестологічні об’єкти гірничопромислового походження в структурі екстремального спелеотуризму (на прикладі Кривбасу) (2012)
Пендерецький О. В. - Промисловий туристичний кластер Карпатського району (2012)
Уварова Г. Ш. - Рекреаційне використання Десни (2012)
Паньків Н. М. - Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень (2012)
Любіцева О. О. - Рекреаційно-туристичне районування Луганської області, Залещик В. В. (2012)
Заваріка Г. М. - Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області (2012)
Плешивцова М. В. - Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим (2012)
Шивала Ю. А. - Географія сільського зеленого туризму в Українських Карпатах (2012)
Завадовський Т. Б. - Основні аспекти промоції міста Львова (2012)
Олійник Я. Б. - Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення, Шуман С. Г. (2012)
Смаль В. В. - Розвиток економіки знань в Україні та Євросоюзі: порівняльний аналіз (2012)
Стафійчук В. І. - Політико-географічний аналіз стратегій розвитку України та Росії (2012)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центрального, Сировець С. Ю. (2012)
Нич Т. В. - Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону (2012)
Олійник С. Л. - Самоорганізація населення в соціальній системі (2012)
Брайчевський Ю. С. - Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі (2012)
Клімчук Б. П. - Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області (2012)
Миронюк Н. В. - Історико-географічні фактории розвитку культурної сфери Волинської області (2012)
Ільїв О. М. - Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області (2012)
Савчук І. Г. - Вплив природних чинників на сучасне міжнародне залізничне сполучення Закарпатської області (2012)
Чикайло Ю. І. - Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів –Краковець (2012)
Салихова Е. В. - Эколого-гидрохимическое состояние объектов гидрологической сети г.Калининграда, Савостина О. А., Станченко Л. Ю. (2012)
Воловик В. М. - Тафальні ландшафти кладовищ (2012)
Смірнов Я. В. - Аналітичний огляд європейських систем класифікації земельних ресурсів (2012)
Волкова Л. А. - Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) (2012)
Кирилюк О. В. - Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки, Кирилюк С. М. (2012)
Діброва І. О. - Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища (2012)
Громик О. М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Маневицького адміністративного району (2012)
Слизька К. П. - Дефініція поняття "хвиля тепла" (2012)
Будник О. - Теоретичні засади етнічної соціалізації майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Ємчик О. - Діагностика рівня розвитку компонентів творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Лякішева А. - Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки (2015)
Остапйовська І. - Проблеми формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Чапюк Ю. - Готовність до педагогічної діяльності як наукова проблема (2015)
Wolska-Długosz M. - Bezrobocie młodzieży na rynku pracy (2015)
Каптур Г. - Роль художнього тексту в процесі формування ціннісно-смислових орієнтацій молодших школярів, Долінська К. (2015)
Пріма Р. - Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності, Замелюк М. (2015)
Савчук Н. - Діагностика ціннісних орієнтацій у педагогічних працівників (2015)
Семенова Н. - Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного закладу та сім’ї: вимога часу, Семенов О. (2015)
Сергеєва В. - Педагогічна комунікативна взаємодія в системі "учитель – учні" та її виховна цінність в умовах спільної творчої діяльності (2015)
Кайдалова Г. - Значення та роль толерантного суспільства в розв’язанні проблем дітей з особливими потребами (2015)
Кузава І. - Правові засади організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Стасюк Л. - Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами (2015)
Терпелюк В. - Сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Чередниченко О. І. - Патрон українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Kutz W. - Korrektives Dolmetschen: Funktionen, Techniken, Ergebnisse und Grenzen (2015)
Kyiak T. R. - Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation (2015)
Κλιμένκο Ν. - Τα ενδογενή και διαδοχικά παράλληλα στο ποιητικό κείμενο, Σαβένκο Α. (2015)
Kolomiyets L. V. - The essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English projection (2015)
Andrienko T. P. - Cognitive Patterns in Translation of Tropes (2015)
Cherniyenko G. - A propos de l'exactitude traductrice des unités lexicales à quelques sens (2015)
Krouchynska O. G. - La restitution du style poétique d'Arthur Rimbaud dans les traductions ukrainiennes (2015)
Solomarska O. - Quelques particularités de la traduction des textes juridiques (2015)
Tkachenko O. O. - Review of translator's software as of 2014 (2015)
Zorivchak R. P. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Naydan M. - Performative Text in the Narrative Design of Yuri Andrukhovych's Novel "Perverzion" (2015)
Смущинская И. В. - Фигуры слова как элемент современного дискурса (2015)
Kriuchkov H. H. - Variations graphostylistiques des phonogrammes dans l'écriture française (2015)
Gon O. M. - Ezra Pound's Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism (2015)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'écriture féminine et masculine dans les contes d'auteur français du XVIIe siècle (2015)
Wronska O. - Riqueza e expressividade da linguagem publicista de Mia Couto na Сarta ao presidente Bush (2015)
Stoyanova I. D. - Lexical Means of Verbalization of the Figuratively Valuable Layer of the Linguocultural Concept STATE in the Discourse of Anti-Utopia (2015)
Del Gaudio S. - Ucrainismi in italiano (con paralleli in altre lingue Europee) (2015)
Ilchenko V. - Ancient Stylistically-marked Borrowings in Ukrainian Language (examplified by words meaning speech act) (2015)
Soboleva O. V. - Les problemes du plurilinguisme dans les pays francophones, Kalina-Shamrai V. R. (2015)
Kotsiubynsky M. - Inno alla vita (tradotto da S. Del Gaudio) (2015)
Mario Vargas Llosa - La guerra del fin del mundo/Війни кінця світу (переклад Дідківської Т.) (2015)
Леонард. Леонард. - Історія з Нової Зеландії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2015)
Роз Паскаль - Винищувач "Нуль" (вибрані уривки) (переклад Яковенко Я.) (2015)
Боб Гофф - Я з тобою (уривок з біографічної книги "Любов діє") (переклад Суханової Г. С.) (2015)
Smouchtchynska I. - Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif (l'extrait de "Lexicologie française") (extrait de "Lexicologie française") (2015)
Jean-Marie Prieur - Pré-rapport en référence à la thèse de doctorat intitulée "Evolution du conte d'auteur français: aspect linguopoétique" par Mme Tchaikivska Galyna (2015)
Гриньова М. В. - Діяльність кафедри педагогічної майстерності в розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини, Бєляєва Н. В. (2009)
Гриценко Л. И. - Методологические основы педагогической работы с детьми "группы риска" (на примере опыта А. С. Макаренко) (2009)
Хоменко А. В. - Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г. Ващенка (2009)
Пивовар Н. М. - Достояние прошлого – в практику современности (2009)
Малаканова Л. В. - Актуальність ідеї В. І. Вернадського в духовному гармонійному розвитку особистості, Безсонова В. О. (2009)
Пархета Л. П. - Історіографія вивчення спадщини В. О. Сухомлинського (2009)
Яковенко К. Ю. - Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Шиловська М. О. - Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка в контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів (2009)
Добридень А. В. - Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка (2009)
Дяченко-Богун М. М. - Концептуальні погляди В. І. Вернадського як основа природоохоронного виховання (2009)
Терещенко О. В. - Збірник текстів для диктантів і переказів (за творами А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського) (2009)
Дзюба Р. Д. - Виховання молоді на основі національно – культурних традицій українського народу, Дзюба Я. В. (2009)
Корягіна Н. В. - Втілення ідей В. І. Вернадського у використанні дослідницьких методів при викладанні курсу (2009)
Панасенко Т. В. - Упровадження ідей В. І. Вернадського в навчально-виховний процес викладання курсу "Біосферологія" (2009)
Яланська С. П. - Організація самостійної та індивідуальної роботи майбутніх учителів біології. Ідеї В. О. Сухомлинського, Оніпко В. В. (2009)
Бородина Н. К. - Гуманитарное знание и духовность в контексте экзистенциальных технологий, Полежаев Д. В. (2009)
Москаленко О. М. - Педагогічне краєзнавство на Полтавщині: теоретичні основи поняття (2009)
Рябуха А. Ю. - Використяння педагогічної спадщини М. В. Остроградського у підготовці майбутніх учителів фізики, Кривошапка І. В. (2009)
Пащенко В. О. - Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування (2009)
Сявавко Є. І. - Народознавча культура як складова педагогічної культури М. Остроградського та його послідовників, Файник Т. М. (2009)
Крамущенко Л. В. - Педагогічні погляди В. Г. Короленка (2009)
Цина А. Ю. - Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенка (2009)
Демиденко Т. П. - Служив Батьківщині пером і багнетом (матеріали до наукової біографії Л. Бразова) (2009)
Титаренко В. П. - Науковець–етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка (2009)
Сулаєва Н. В. - Творчість українського народу в спадщині Григорія Антоновича Нудьги (2009)
Дудник Н. В. - Етнолінгвістичний зміст поеми І. П. Котляревського "Енеїда" (2009)
Шевченко О. М. - Вплив мистецтва на культурний розвиток особистості: погляди діячів української культури (2009)
Гук О. В. - Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (2009)
Юркова Т. Ф. - Проблема ціннісного ставлення до природи в науково-педагогічному доробку (2009)
Черненко В. О. - Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки (2009)
Закалюжний В. М. - Феномен геологічної школи академіка В. І. Вернадського (2009)
Шебитченко А. П. - Этическая глубина фантазии духа Н. В. Гоголя, Блоха Я. Е. (2009)
Танько Т. П. - Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти (2009)
Тарасевич Н. М. - Тріумф педагогічної поеми (2009)
Макарчук В. В. - А. С. Макаренко і феномен соціального сирітства (2009)
Краева Л. И. - Внедрение идей педагогического мастерства в этнопедагогическую подготовку студентов, Краева И. Ю. (2009)
Федій О. А. - Естетотерапевтичний концепт педагогічної системи В. О. Сухомлинського у змісті професійної підготовки сучасного педагога (2009)
Волик Л. В. - Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціально - педагогічної сфери до анімаційної діяльності у Німеччині та Швейцарії (2009)
Московець Л. П. - Сучасний стан феномену соціального сирітства (2009)
Микитюк І. А. - Актуальність ідей А. С. Макаренка щодо педагогічної культури вчителя в сучасній культурно-освітній ситуації (2009)
Момот Ю. В. - Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти (2009)
Попова Н. Ю. - Духовно-моральні основи статевого виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2009)
Єрмаков В. М. - Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А. С. Макаренка (2009)
Тараненко І. В. - Оздоровчий та виховний потенціал нетрадиційних видів гімнастики (2009)
Кононец Н. В. - Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників (2009)
Колос Ю. З. - Особистісно орієнтований підхід до формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів (2009)
Грицька Т. С. - Вплив професійної компетентності педагога на формування ключових компетентностей учнів у контексті ідей А. С. Макаренка (2009)
Ткаченко А. В. - Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в "горьківський" період його педагогічної творчості (2009)
Гладкова В. М. - Директор школи як лідер змін, Лапшина М. І. (2009)
Біда О. А. - Організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання, Савченко О. П. (2009)
Єфімова В. М. - Феномен аномії у професійній підготовці вчителя природничих дисциплін до збереження здоров’я учнів (2009)
Мурована Н. М. - Цільовий підхід як основа концепції педагогічного керівництва розвитком професійної компетентності вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти (2009)
Васильченко О. В. - Директор сучасного навчального закладу – лідер шкільної громади (2009)
Албул І. В. - Значення досвіду адміністративної діяльності В. Сухомлинського у становленні теорії управління (2009)
Кращенко Ю. П. - Особливості організації системи студентського самоврядування (2009)
Гладкова В. М. - Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи, Федотова Ю. В. (2009)
Ногінська А. О. - Роль сучасного керівника у формуванні корпоративної культури (2009)
Гончаренко З. І. - Спадщина В. Сухомлинського у становленні сучасної школи (2009)
Гончарова Н. В. - Діяльність сучасних молодіжних об’єднань з позиції управлінсько–виховної практики А. С. Макаренка (2009)
Сас Н. М. - Альтернативні джерела фінансування освіти (2009)
Гриньова М. В. - Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 р.р. (2009)
Ткаченко А. В. - Посібник з макаренківської педагогіки (2009)
Наші автори (2009)
Любіцева О.О. - 32-й Міжнародний географічний конгрес – виклики і можливості світової географії, Кіптенко В.К., Федчук А.П. (2012)
Балабанов Г.В. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в національному авіаційному університеті (2012)
Колотуха О.В. - Понятійний аппарат суспільно-географічного дослідження спортивного туризму (2012)
Шевченко О.Г. - Вплив погодно-кліматичних чинників на туристичну галузь (2012)
Шульга В.П. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму (2012)
Кравчук М.С. - Інформаційні технології в туристичному бізнесі: роль та призначення (2012)
Удовиченко В.В. - Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва, Погоріла Ю.Ю. (2012)
Стрельникова М.А. - Гастрономический туризм: основные тенденции и перспективы (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект, Карягін Ю.О. (2012)
Малиновська О.Ю. - Міні-готелі в Україні (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток готельного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Дудкіна О. О. (2012)
Кучеренко В.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму (2012)
Бордун О.Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України (2012)
Гайдай С.В. - Історичні фестивалі та військово-історичні реконструкції на основі історико-культурних заповідників України, Гавриленко К.О. (2012)
Чертовська Д.В. - Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні (2012)
Бережна Ю.М. - Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір (2012)
Пацюк В.С. - Потенціал індустріальних регіонів в контексті формування їх туристичного іміджу (2012)
Данилюк В.О. - Характеристика туристично-рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2012)
Габчак Н.Ф. - Функціонування санаторно-курортної та оздоровчої сфери в межах Закарпатської області: головні аспекти дослідження (2012)
Козловський О.Ю. - Огляд основних рекреаційних ресурсів Житомирщини для розвитку перспективних видів туризму, Дунаєвська О.Ф. (2012)
Логвин М.М. - Культурно-духовна спадщина Полтавскої області як туристичний ресурс, Гусаковскька Т.О. (2012)
Залещик В.В. - Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області (2012)
Молочко М.А. - Картографічне моделювання підготовки у ВНЗ України фахівців сфери туризму (2012)
Дутчак С.В. - Прикладні аспекти створення та використання kml-файлів засобами гіс-технологій для потреб туризму (на прикладі об’єктів готельного господарства Тернопільської області), Піньонжик Г.М. (2012)
Рутинський М.Й. - Рекреаційно-географічні переваги, періодизація та перспективи розвитку розлуцької територіальної курортно-рекреаційної системи у Верхньодністровських Бескидах (2012)
Горун М.В. - Кластер – основна модель розвитку Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країн Бенілюкс і Альпійського, Сировець С.Ю. (2012)
Поліщук Л.С. - Управління розвитком туризму: досвід Польщі (2012)
Матвієнко Н.М. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії, Денисюк Ю.М. (2012)
Олійник Я.Б - Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону, Лотоцька Л.Я. (2012)
Клімчук Б.П. - Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області (2012)
Голуб Г.С. - Розселенські передумови життєдіяльності населення Волинської області (2012)
Кравець Т.М. - Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області (2012)
Крашеніннікова А.А. - Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області (2012)
Еникова В.Ф. - Исследование влияния демографических проблем на численность трудовых ресурсов Слуцкого района Минской области (2012)
Цвирко М.Ф. - Развитие маркетинговой службы на крупнейших предприятиях перерабатывающей промышленности города Слуцка Минской области (2012)
Олійник Я.Б. - Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку, Гетьман В.І. (2012)
Зуб Я.О. - Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір, Смирнов І.Г. (2012)
Михайленко Т.І. - Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (супільно-географічний аспект) (2012)
Руднєва М.Г. - Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика (2012)
Супрун Ю.Г. - Країни Європейської Півночі в проектах розвитку транспортно-логістичної інфраструктури Європейського Союзу, Смирнов І.Г. (2012)
Яценко Б.П. - Географічні номенклатурні терміни адміністративно-територіального поділу та система адресації в Японії, Чичкань А.І. (2012)
Барановська О.В - Вплив соцiально-iсторичних подiй на формування ойконiмiв Сумської областi, Рябоконь О.В. (2012)
Армашевська Т.В. - Топонімічні контексти Чернігівської області (2012)
Исмаилов Р.А - Гидрологическая характеристика горных рек Габала-Исмаиллинской зоны (2012)
Гришко С.В. - Значення "Сталинського плану перетворення природи" для степів Східної Європи (2012)
Ненько Х.С. - Геоекологічні передумови вибору місця розміщення полігону ТПВ, Михайленко В.П., Олексієвець І.Л. (2012)
Сидоренко М.В. - Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України (2012)
Яценко А.Д. - Методика визначення рекреаційних навантажень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов’я (2012)
Бондарець Д.С. - Розрахунок рекреаційної ємності лісових насаджень на прикладі Запорізької області (2012)
Магир О.Я. - Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області (2012)
Волонцевич О.О. - Роль антропогенної трансформації географічного ландшафту у функціонуванні та видовому різноманітті орнітокомплексів великого міста (2012)
Антонов К. В. - Доказове право: концептуальні аспекти,новації та колізії, Тертишник В. М. (2015)
Размєтаєва Ю. С. - Кібервійна: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Коросташова І. М. - Патентний тролінг як прояв недобросовісної конкуренції: поняття, ознаки, причини (2015)
Макушев П. В. - Верховенство права та практика застосування інституту оскарження неправомірних дій органів державної виконавчої служби, Тертишник В. М. (2015)
Колесников К. М. - Митна служба пізньоантичного Херсонесу в структурі контактів міста зі Східною Римською імперією (2015)
Перепьолкін С. М. - Історія міжнародного митного права: від давніх віків до 1891 р. (2015)
Pryimachenko D. V. - Customs formalities: the legal nature and the content of the concept (international legal aspects), Prokopenko V. V., Pryimachenko O. M. (2015)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти протидії переміщенню товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (2015)
Пилипенко А. А. - Правове регулювання праці надомних працівників, Макарець В. С., Васюк І. О. (2015)
Зуєва О. А. - Правове регулювання дистриб’юторської діяльності в Україні (2015)
Мінченко О. А. - Проблеми правового регулювання статусу курсанта в Україні, Пилипенко А. А., Борисевич М. О. (2015)
Чабаненко М. М. - Удосконалення аграрного законодавства (2015)
Валуєва Н. О. - Питання врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, Кравчук М. О., Полякова К. А. (2015)
Карнаухов О. В. - Мета і завдання криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Давлатов Ш. Б. - Щодо розширення сфери застосування конфіскації майна як додаткового покарання (2015)
Антонов Д. К. - Особливості спеціальних операцій, що здійснюються оперативними підрозділами, спрямованих на декриміналізацію підприємств газової промисловості (за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ) (2015)
Антонов Р. К. - Проблемні питання діяльності оперативних підрозділів із запобігання економічним кримінальним правопорушенням (2015)
Негодченко О. В. - Об’єктивні умови та причини, що детермінують злочини проти інтелектуальної власності, Хрідочкіна А. А. (2015)
Варава В. В. - Концептуальні підходи та шляхи усунення конфлікту слідчої та оперативно-розшукової діяльності (2015)
Завертайло І. О. - Процесуальні порушення під час складання обвинувального акта і підстави повернення його судом для усунення недоліків, у тому числі з угодою (погляд практичного працівника) (2015)
Батраченко Т. С. - Особливості об’єкта злочину порушення порядку фінансування на виборах (2015)
Орел Ю. В. - До питання про суб’єкт злочину, передбаченого ст. 393 КК України (2015)
Гольдберг Н. О. - Забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Кравченко О. А. - Сучасні підходи до вивчення основних способів приховування злочинів (2015)
Кунєва З. Ю. - Адміністративні формальності: поняття, сутність і зміст (2015)
Прокопенко В. В. - Митне законодавство України: сучасний стан та напрямки вдосконалення (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Левыкин В. М. - Модель многоуровневого представления темпоральных знаний в задачах интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2015)
Vasylenko O. V. - Modeling of multidomain automatic control systems in ECAD (2015)
Фірсов О. Д. - Проектування інтелектуальної транспортної системи міста, Бібля А. Н. (2015)
Мороз Б. І. - Метод керування транзакціями, які конкурують в OLPT-системах, Кабак Л. В., Молотков О. Н., Ульяновська Ю. В., Пономарьов В. М. (2015)
Иванченко О. В. - Обобщенный критерий управления конфигурацией инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Буланый А. П., Прокопенко Р. А. (2015)
Левыкин И. В. - Метод выбора аналога информационной системы управления полиграфическим предприятием (2015)
Сохацький А. В. - Методика формування раціональних аеродинамічних компонувань перспективних транспортних апаратів (2015)
Смоктій К. В. - Архітектурні рішення для створення корпоративного інформаційного простору під час використання середовища SharePoint, Смоктій О. Д. (2015)
Мороз Б. И. - Модели оценки и характеристики качества программного обеспечения и аппаратных средств, Голтвянский А. О. (2015)
Кузьменко А. І. - Дослідження технологічного процесу зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини (2015)
Спиридонов В. Н. - О двух классах моделей в контуре автоматизированного управления космического аппарата (2015)
Валуйська О. А. - Проблемні питання ідентифікації способу обробки насіння соняшнику під час досліджень у митних цілях, Нестеренко І. О., Мотюк К. Д. (2015)
Булейко А. А. - Особливості технічних умов зберігання та транспортування м’яса яловичини через митні кордони України (2015)
Бабенко Б. І. - Інтеграційний комплекс сфери захисту права інтелектуальної власності, Миронов О. В. (2015)
Вікторов В. В. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень в органах Державної автомобільної інспекції, митної служби та Державної прикордонної служби (2015)
Мороз Б. І. - Використання регулярних виразів для оптимізації пошуку в неструктурованих документах, Костенко Д. Є., Костенко В. В., Лавренюк І. В. (2015)
Трофімов О. В. - Застосування локального аналізу Фур’є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв’язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ (2015)
Музикін М. І. - До питання впливу раціонального управління локомотивним парком на пропускну спроможність залізниць (2015)
Лебідь Є. М. - Роль кластерного підходу в митно-логістичній діяльності України, Лужанська Н. О. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Титул, зміст (2016)
Хронологія подій (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України (п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р.), за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за I півріччя 2015 р. (2016)
Барбара В.П. Проблемні питання застосування законодавства, що регулює корпоративні відносини, в аспекті переходу права власності (2016)
Котелевець А.В. Особливості правозастосовної практики судів у земельних спорах (2016)
Лащук Є.В. До питання про форми реалізації кримінально-правової політики (2016)
Анікеєва О. - Кореляційна седиментаційна модель верхньоюрських рифогенних відкладів Передкарпатського та Переддобрудзького регіонів України (2015)
Огиенко О. - Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории Антарктического полуострова, Тимченко Ю. (2015)
Анфимова Г. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов свит и опорных разрезов толщ нижнего мела Горного Крыма (2015)
Лазарєва І. - Інформативність типізації цирконів з метасоматитів за деякими фізичними, морфологічними та геохімічними ознаками (2015)
Вижва С. - Радіаційні характеристики радонових вод м. Хмільник, Шабатура О., Онищук Д., Онищук І. (2015)
Бурахович Т. - Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики, Ганієв О., Ширков Б. (2015)
Омельченко В. - Геологическое строение Михайловско-Белгородской шовной зоны в пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины, Пигулевский П. (2015)
Безродна І. - Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень, Шинкаренко А. (2015)
Бондаренко М. - Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання, Кулик В. (2015)
Бондар К. - Якісна інтерпретація магнітних карт і пошук археологічних об'єктів на пам'ятках пізньоримського часу (2015)
Меньшов О. - Магнітна сприйнятливість південних чорноземів України на прикладі Одеської області (2015)
Бровко А. - Оцінка стійкості стану ґрунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС), Бровко Г., Кошляков О. (2015)
Vyzhva Z. - The advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the multidimensional area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2015)
Міненко Р. - Проблема пошуку змістовних розв'язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Малицький Д. - Розподілене джерело: результати моделювання та перспективи використання для задач сейсмології, Муйла О., Грицай О., Павлова А., Асташкіна О., Обідіна О., Козловський Е. (2015)
Egorova I. - On the Form of Dispersive Shock Waves of the Korteweg-de Vries Equation, Gladka Z., Teschl G. (2016)
Fardigola L. V. - Transformation Operators and Modified Sobolev Spaces in Controllability Problems on a Half-Axis (2016)
Krasnoschok M.V. - Solvability in Holder Space of an Initial Boundary Value Problem for the Time-Fractional Diffusion (2016)
Vengerovsky V. - Eigenvalue Distribution of Bipartite Large Weighted Random Graphs. Resolvent Approach (2016)
Федорова Н. Ф. - Положення "Про опорний загальноосвітній навчальний заклад" (2016)
Камишиш В. В. - Теоретична модель кваліметричного прогнозування розвитку академічної обдарованості, Рева О. М. (2016)
Супруненко І. В. - Проблеми виявлення та ефективний розвиток обдарованих дітей у ранньому віці (2016)
Темербекова А. А. - Развитие региональной научной школы как средство формирования научного потенциала Республики Алтай (2016)
Муранова Н. П. - Доуніверситетська підготовка старшокласників до навчання у вищому навчальному закладі: перспективи розвитку, Муранов С. І. (2016)
Яськова Н. В. - Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльності (2016)
Лук’янчук Н. В. - Рекомендації вчителю для професійної діяльності з обдарованими учнями (2016)
Чудакова В. П. - Використання опитувальника Р. Кеттелла у дослідженні "індивідуальнопсихологічних особливостей особистості" – критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2016)
Дацко О. В. - Програма тренінгу "Навички безконфліктного спілкування учнів" (2016)
Слобода К. Д. - Розвиток творчого мислення на уроках хімії (2016)
Дікал І. В. - Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ (2016)
Шатов С. Ю. - Мої сходинки до Олімпу... (2016)
Бельская Н. А. - Очерк о разуме (сокращенный вариант) (2016)
Оголошує набір дітей з 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм"! (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на березень 2016 року (2016)
Василик А. В. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Гладченко А. Ю. - Роль міжнародних корпорацій в процесах економічної рівноваги на територіях присутності (2015)
Литвин М. В. - Глобалізація як передумова брендингу країн світу, Полішко Г. Г. (2015)
Чала В. С. - Порівняльна характеристика реформ України та Грузії, наслідки та результати, Дорошенко Н. С., Філімонова М. О. (2015)
Чала В. С. - Перспективи впровадження румунського досвіду економічної трансформації в сучасних умовах країни, Калініна О. А., Біденко А. Г. (2015)
Євсєєва О. О. - Удосконалення ресурсного забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Клєвцєвич Н. А. - Необхідність розробки проектів при передачі об’єктів комунальної інфраструктури в управління приватним операторам (2015)
Pereverzieva A. V. - Inclusive growth of the national economy in modern conditions (2015)
Ущаповський К. В. - Система показників ефективності природних інфраструктурних монополій в електроенергетиці (2015)
Ханин И. Г. - Государственно-частные консорциумы Украины в международном разделении труда (2015)
Чехов С. А. - Функціонування ринку сортів і гібридів соняшнику в Україні (2015)
Герасимова І. Ю. - Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2015)
Міщук О. В. - Використання зарубіжного досвіду адміністрування податків в економіці україни як запорука підвищення інноваційної активності її суб’єктів (2015)
Бондаренко С. М. - Базова концепція загального управління якістю tqm: роль персоналу, Михайленко Н. В. (2015)
Бугас Н. В. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості при здійсненні експортно-імпортних операцій, Герасименко Г. О. (2015)
Лелюк Д. В. - Особливості визначення середньозваженої вартості капіталу при аналізі інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств (2015)
Максименко І. Я. - Особливості проведення інвентарізації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах (2015)
Овсієнко Н. В. - Оптимізація витрат на маркетингові стратегії молокопереробних підприємств (2015)
Пилипенко А. А. - Логістичні аспекти управління бізнес-процесами підприємств (2015)
Тівецька А. В. - Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, Невмержицька С. М. (2015)
Филипенко О.М. - Диференціація стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємствах торгівлі (2015)
Чимшит С. І. - Методичні засади формування зони фінансової стабільності, Грабовський І. С., Арлюкова К. В. (2015)
Павліщук О. П. - Стратегічні пріоритети лісового господарства України в контексті "зеленої" економіки, Кравець П. В. (2015)
Шевченко І. Ю. - Соціально-економічні та екологічні наслідки зростання парку автомобілів в Україні (2015)
Завгородня Т. К. - Проблема патріотичного виховання дітей на сторінках журналу "Дошкільне виховання" (1960–1980 рр.) (2016)
Лебідь О. В. - До 200-річного ювілею Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова (2016)
Сагач Г. М. - Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології, Мартиненко В. Ф. (2016)
Середа Л. В. - Організація самостійної роботи учнів на уроках української мови і літератури на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2016)
Куницька Р. М. - Розвиток навичок аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури (2016)
Петров О. В. - Соціалізація школярів у процесі розвитку учнівського самоврядування, Петров В. Ф. (2016)
Суходольська Н. П. - Методика роботи з тестовими завданнями при вивченні суспільствознавчих дисциплін (2016)
Янкович О. І. - Метод взаємодії "від серця до серця" в українській та зарубіжній педагогіці, Янкович І. І. (2016)
Садова О. Г. - Особливості застосування технології "партнерство у громаді" у практиці освітньої діяльності сільської школи (2016)
Анцібор І. М. - Використання Інтернет-мережі на уроках історії для підвищення якості знань студентів (2016)
Аркуша Н. М. - Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору (2016)
Дуля А. В. - Екологічне виховання курсантів морських навчальних закладів (2016)
Лимаренко Л. І. - Діагностика діяльності студентських театрів у практиці професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Наумкіна О. В. - Особливості розвитку мовленнєвої компетенції студентів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Плахотнік О. В. - Неперервна освіта як основа професійної компетентності та конкурентоспроможності фахівців (2016)
Рожкова М. О. - Застосування педагогічних тестів як методу контролю навчальних досягнень при вивченні спеціальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки (2016)
Санькова Ю. А. - Розвиток критичного мислення курсантів під час вивчення предмета "Людина і світ" (2016)
Токарчук О. В. - Розвиток національної свідомості студентів на заняттях з історії України (на прикладі вивчення історичних постатей) (2016)
Чепелюк О. М. - Валеологічне виховання дітей дошкільного віку (2016)
Безродня І. І. - Формування моральних якостей в учнівської молоді засобами громадсько-корисної та волонтерської діяльності (2016)
Володіна А. І. - Розвивальне навчання на уроках математики в 7–11 класах (2016)
Вороненко О. М. - Громадянське виховання учнів на уроках української мови (2016)
Горбачова Г. С. - Організаційно-управлінські умови створення системи збереження здоров'я дітей в малокомплектній сільській школі (2016)
Грибов С. О. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках "Захисту Вітчизни", Довдер В. О. (2016)
Дученко Н. А. - Профорієнтаційна робота в школі (2016)
Козар О. О. - Комунікативна спрямованність уроків розвитку мовлення в початкових класах (2016)
Колєсніченко Л. О. - Застосування флеш-фільмів на уроках історії (2016)
Курят Л. А. - Взаємодія школи та соціальних служб у профілактиці дитячої безпритульності (2016)
Мироненко В. В. - Розвиток соціальної активності учнів 7-8 класів на уроках української мови і літератури (2016)
Осинкіна О. П. - Соціалізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Столяр Т. А. - Соціалізація дезадаптованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2016)
Харченко Т. Є. - Екологічне виховання дітей молодшого шкільного віку як суспільна проблема (2016)
Шевченко Л. В. - Корекційна спрямованість навчально-практичної роботи на уроках швейної справи у спеціальній школі (2016)
Гнатюк Т. А. - Використання програм Smart-дошки під час проведення узагальнювальних уроків з історії України в 7 класі (2016)
Грекало В. М. - Створення полікультурного освітнього простору: Школа діалогу культур (2016)
Малишкін А. М. - Підготовка учнів середніх класів загальноосвітньої школи до бігу на 30 метрів засобами рухливих ігор (2016)
Оксененко Л. В. - Розвиток критичного мислення в межах когнітивно-комунікативної методики навчання української мови в 5 класі (2016)
Подшивалова І. І. - Використання відеофрагментів як засобу мотивації учнів до навчання на уроках історії (2016)
Сахно А. Л. - Роль поетичного слова в морально-естетичному вихованні учнів на уроках української літератури (2016)
Сидорова О. С. - Використання технології осмислювально-концентрованого навчання при вивченні природничих наук, Комишан О. О. (2016)
Синчук Р. М. - Робота зі спортивно обдарованими дітьми на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2016)
Хураскіна А. А. - Розвиток синергетичного мислення під час вивчення математики (2016)
Білоус В. Г. - Використання психотерапевтичних методик у роботі шкільного психолога з учнями (2016)
Луганська Т. А. - Робота психолога з подолання підліткової агресивності (2016)
Сергеева О. А. - Использование приемов психофизиологической саморегуляции для сохранения здоровья участников учебно-воспитательного процесса (2016)
Спринь І. Г. - Зв'язок мотивації потреби у досягненнях з успішністю у спорті й навчанні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Тимошенко О. В. - Економічна безпека у системі науки про економіку: основні наукові школи (2015)
Іванов С. В. - Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні, Захарченко Н. В., Швецова А. А. (2015)
Корнієнко О. О. - Особливості сучасного етапу міжнародних міграційних процесів (2015)
Литвин М. В. - Перспективи сталого розвитку країн, що розвиваються, в умовах глобалізаційних викликів СОТ, Губанов А. П. (2015)
Валуйський І. А. - Специфічні небезпеки моделей фінансування місцевих бюджетів (2015)
Великсар Т. І. - Підприємство як суб’єкт системи соціального захисту населення України (2015)
Вечеров В. Т. - Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку, Орловський Є. С. (2015)
Кулінська А.В. - Обставини, які впливають на зміцнення системи національної фінансової безпеки України (2015)
Кучеренко Є. В. - Споживання та доходи домогосподарств України: структура, динаміка та вплив на соціально-економічний розвиток (2015)
Літовченко С. В. - Аналіз та оцінка інноваційної активності у старопромислових регіонах у порівнянні з іншими регіонами України (2015)
Маловичко С. В. - Стратегії просування індивідуальних персоніфікованих продуктів на ринок електронної торгівлі України (2015)
Свистун Л. А. - Інвестиційні процеси в аграрному секторі економіки України в контексті забезпечення її продовольчої безпеки, Рожко А. А. (2015)
Винниченко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування системи управління бюджетом (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Економічна сутність фінансової стійкості банківської системи та методи її оцінювання, Климкович І. В. (2015)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки (2015)
Лук’янчикова А. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства на основі динамічних компетентностей (2015)
Міщук Є. В. - Проблеми ефективної організації публічного корпоративного управління, Кабаченко Я. В. (2015)
Пилипенко Л. М. - Обліково-звітна репрезентація резервів підприємств постіндустріальної економіки (2015)
Филипенко О. М. - Система показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі, Смокова Л. М. (2015)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління собівартістю виготовлення продукції промислового підприємства (2015)
Волошенко О. О. - Застосування інструментів вартісно-орієнтованого менеджменту в процесі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах, СтаростінаА. Ю., Плужнікова М. К. (2015)
Костенко Л. - Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (2015)
Стьопін В. - Культура (2015)
Фурман А. В. - Соціальна культура, Морщакова О. (2015)
Щедровицький Г. - Рефлексія (2015)
Яковенко Ю. - Соціологічна наука є. А методологія де?, Фурман А. (2015)
Москалець В. - Віра в Бога як психічний базис стану загального благополуччя особистості (2015)
Фурман О. - Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження (2015)
Кучеренко С. - Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей (2015)
Олексюк В. - Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя (2015)
Максименко Ю. - Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії, Ткачук О. (2015)
Крисоватий А. - Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика (2015)
Рибіна І. - Складові психологічної комфортності сучасного уроку (2015)
Бригадир М. - Соціальний проект як продукт особистісної творчості, Рибін В. (2015)
Каліна Н. - Гра і сутність (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Фурман А. В. - Отче наш (2015)
Сверстюк Є. - Народження української інтеліґенції (2015)
Болтівець С. - Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства (2015)
Стьопін В. - Наука (2015)
Самойлов О. - Зміст та форма постановки теоретичної проблеми (2015)
Декарт Р. - Міркування про метод (щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках) (2015)
Фурман А. В. - Світ методології (2015)
Щедровицький Г. - Синтез знань: проблеми і методи (2015)
Буян І. - Взаємозв’язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд (2015)
Максименко А. - Дауншифтинг як міграційне явище: український контекст, Теслюк Р. (2015)
Данилюк І. - Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості, Абрамов В. (2015)
Пеньковська Н. - Типологічна варіативність індивідуальних стилів діяльності практичних психологів (2015)
Лучко М. - Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму, Мех Я. (2015)
Гера Т. - Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Бандурка А. М. - Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста, Носова О. В., Носова Т. Ю. (2016)
Кліпкова О. І. - Методичні аспекти оцінки комерціалізації ідей у господарських системах національної економіки (2016)
Пасінович І. І. - Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах (2016)
Сич О. А. - Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст (2016)
Райнін І. Л. - Проблеми побуту громадянського суспільства в Україні (2016)
Пастернак І. М. - Взаємодія у відносинах суб'єктів службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України: до дискусії формулювання поняття (2016)
Квасневська Н. Д. - Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу (2016)
Хатнюк Ю. А. - Полномочия субъектов публичного управления в сфере культуры (2016)
Кудерська Н. І. - Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини, Кудерська І. О. (2016)
Кроленко Д. Ю. - План управління проектом та його нормативно-правове оформлення (2016)
Митрофанов І. І. - Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2016)
Семеногов І. В. - Категорія "ухилення" в кримінальному законодавстві та праві України (деякі проблеми узагальнення та юридичної оцінки) (2016)
Лосич С. В. - Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави (2016)
Мартинців А. М. - Ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення (2016)
Острійчук О. П. - Допустимість показань як умова їх використання у доказуванні (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення коституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або державного кордону України (2016)
Білас А. І. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС: уніфікація стандартів правоохоронної діяльності (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак (2016)
Дубно Т. В. - Тенденції врахування судами України способу вчинення злочину як ознаки складу злочину при призначенні покарання (2016)
Мовчан А. В. - Захист комерційної таємниці суб'єктами господарювання в умовах економічної конкуренції (2016)
Кирєєва І. В. - Специфіка еколого-процесуальних правовідносин при припиненні прав на природні об'єкти (2016)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза правопорушень в ресторанному господарстві (2016)
Волинець Т. В. - Правове регулювання вчинення електронних правочинів (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин (2016)
Недо К. А. - Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации (2016)
Шувальська Л. Р. - Генеза інституту суду присяжних України (2016)
Донецький юридичний інститут проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки" (2016)
Кочубей Ю. М. - Дослідник Заходу і Сходу: О.З. Дун (1929–2001 (2005)
Бубенок О. Б. - Анти: слов’яни чи іранці? (2005)
Завгородній Ю. Ю. - Тантрична практика і кохання (за "Листами про буддійську етику” Бідії Дандарона) (2005)
Зелінський А. Л. - Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану "колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) (2005)
Нетеса С. В. - До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території незалежної України (2005)
Пріцак Л. Д. - Грамота Мегмеда IV про протекторат над Богданом Хмельницьким з усім Військом Запорозьким (2005)
Огнєва О. Д. - Про що можуть розповісти написи на Буддійській (2005)
Романова О. О. - Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства (2005)
Рубель В. А. - Заколот Тайра Масакадо: реконструкція політичної програми (2005)
Светлов А. Е. - Общие закономерности в развитии военного дела средневековых кочевников (2005)
Таран М. А. - Вплив політики адміністрацій Б. Клінтона (1993–2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці (2005)
Маленька Т. Ф. - Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція (2005)
Рыжих В. И. - Относительные местоимения в арабском языке (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VII: Мури. Мекканська, 206 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Дж. Нідем про формування наукової логіки в давньокитайських філософських школах мін-цзя й мо-цзя (2005)
Домановський А. М. - Homo byzantinus, або людина, яка створила візантійський всесвіт. Мир Александра Каждана: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Чекалова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 623, II с. – (Серия "Византийская библиотека. Исследования”) (2005)
Капранов С. В. - VII щорічна конференція "Історія і культура Японії” (2005)
Кирюшко М. І. - Український центр ісламознавства (2005)
Огнєва О. Д. - З історії створення підручника Лесі Українки "Стародавня історія східних народів” (2005)
Українка Л. - Історія індусів (2005)
Бубенок О. Б. - Протоболгари і сармато-алани наприкінці V–VII ст. (2005)
Зелінський А. Л. - Епіграми Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди (2005)
Кіктенко В. О. - Огляд розвитку китаєзнавства у Великобританії (2005)
Нетеса С. В. - З історії адаптації кримських татар у незалежній Україні: релігійний і культурологічний аспекти (2005)
Озджан К. - Козацький чинник у зовнішній політиці Високої Порти: встановлення українсько-кримського союзу середини XVII ст., його значення та наслідки, Туранли Ф. (2005)
Циганкова Е. Г. - Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки) (2005)
Черніков І. Ф. - До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років XX ст. (2005)
Полотнюк Я. Є. - Мугаммед Садик-бей Агабек-заде. До 140-річчя від дня народження (2005)
Рибалко С. Б. - Славнозвісні постаті середньовічної Японії: Ікено Тайга (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - "Ойма” – прорізний візерунок кримських татар (2005)
Бердникова О. Н. - Роль семитского компонента в языке идиш (2005)
Возна Н. Я. - История изучения арабских переводов Библии (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VIII: Спокута. Мединськa, 75 аятів. Сура IX: Здобич. Мединськa, 129 аятів. (2005)
Рыжих В. И. - Арабские имена с неизменяемой флексией (2005)
Хамрай О. О. - Співвідношення темпоральності й аспектуальності арабського дієслова (2005)
Скляр В. М. - Азербайджанці в Україні: чисельність і мовна структура (За матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.) (2005)
Огнєва О. Д. - Повернуті з небуття. Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991). Подготовили Я.В. Васильков и М.Ю. Сорокина. – Санкт-Петербург. "Санкт-Петербургское востоковедение”. 2003. – 496 с. (2005)
Борділовська О. А. - Міжнародна конференція "Жінка. Родина. Глобалізація” (2005)
Кочубей Ю. М. - Науково-практична конференція Асамблеї української й азербайджанської інтеліґенції (2005)
Українка Л. - Історія Єгиптян (2005)
Содержание (2014-2015)
Чередниченко А. Г. - О религии древних индоевропейцев (по итогам анализа лексико-семантического поля "религия" раннего индоевропейского праязыка) (2014-2015)
Зелинский А. Л. - Еще раз о Коринфе и учреждении культа Птолемея I на Родосе (2014-2015)
Колесников К. М. - Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е. (2014-2015)
Барышников А. Е. - Сколько нужно Тогидубнов для покорения Британии? (2014-2015)
Смыков Е. В. - "Несостоявшийся Александр": некоторые аспекты образа Германика у Тацита (2014-2015)
Бардола К. Ю. - "Право возврата владений" как основа территориальных претензий Византии в VI—XII вв. (2014-2015)
Луговий О. М. - "Дани" на Русі та у Візантії на початку ХІ ст. (2014-2015)
Булдакова Е. В. - "Defensor pacis”: путь к десакрализации власти (2014-2015)
Каріков С. А. - Євангелічна Церква в Саксонії та Нижній Саксонії в конфесійну епоху (2014-2015)
Матвеева Ю. Г. - "Завеса, называемая воздух": терминология и реальный предмет (2014-2015)
Сорочан С. Б. - К вопросу о ленте протоспафария из Мощевой Балки (2014-2015)
Корохина А. В. - Материалы эпохи поздней — финальной бронзы с многослойного селища Пятницкое-І в бассейне Северского Донца, Квитковский В. И. (2014-2015)
Бабенко Л. И. - Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки (2014-2015)
Бейдин Г. В. - Готы на Босфоре: находки монет царя Фарсанза в ареале черняховской культуры (2014-2015)
Буйнов Ю. В. - Восточнополесский вектор генезиса памятников малобудковского типа финала бронзового века (2014-2015)
Горбаненко С. А. - Продукти землеробства у літописній Лтаві, Пуголовок Ю. О. (2014-2015)
Гречко Д. С. - Об особых видах погребений у населения восточноевропейской Лесостепи VII—IV вв. до н. э. (2014-2015)
Івакін В. Г. - Інформативні можливості та базові терміни сучасної тафології (2014-2015)
Кройтор Р. В. - Животноводство поздних северян на славяно-хазарском пограничье. (Часть 1), Колода В. В. (2014-2015)
Милашевский А. C. - Фибулы с использованием зерненной кольцевой гарнитуры в черняховской культуре (по материалам раннего и развитого этапов) (2014-2015)
Сергеева М. С. - К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси (2014-2015)
Хоружая М. В. - Детские погребения из катакомб Верхне-Салтовского археологического комплекса (попытка половозрастной и социальной интерпретации) (2014-2015)
Мызгин К. В. - К карте находок античных монет на Харьковщине (из научного архива Б. П. Зайцева) (2014-2015)
Аксёнов В. С. - Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника (2014-2015)
Капустин К. Н. - Древнерусские памятники Курщины (по материалам разведок И. И. Ляпушкина 1947 г.) (2014-2015)
Лиман С. И. - Империя Карла Великого в курсах лекций и исследованиях медиевистов украинских земель Российской империи (XIX — начало XX вв.) (2014-2015)
Скирда В. В. - Дослідження В. О. Городцова на території сучасної України, Скирда І. М. (2014-2015)
Сніжко І. А. - Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині (2014-2015)
Шелехань О. В. - Розвідки на городищі скіфського часу біля с. Якушинці, Ліфантій О. В. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Еще одна башня-цистерна генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2014-2015)
Дьячков С. В. - Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2013 году" (2014-2015)
Берестнев С. И. - IХ Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", Дьячков С. В., Колода В. В., Котенко В. В., Роменский А. А., Скирда В. В., Шрамко И. Б. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Первые Чтения памяти проф. В. И. Кадеева "Античный мир и Средние века" (Харьков, 26 июня 2014 г.), Роменский А. А., Токарев А. Н. (2014-2015)
Куделко С. М. - Дмитрий Михайлович Дудко (09.12.1956–24.04.2014), Скирда В. В. (2014-2015)
Список сокращений (2014-2015)
Наши авторы (2014-2015)
Титул, содержание (2016)
Дудников А. А. - Определение усилий, действующих на тыльную поверхность почвообрабатывающих рабочих органов, Келемеш А. А., Пасюта А. Г., Дудник В. В. (2016)
Казак І. О. - Дослідження кваліфікаційних основ в "Процесах, апаратах і машинах галузі" для інженера-механіка хімічного машинобудування (2016)
Гуць В. С. - Проектування гравітаційних атракціонів, Коваль О. А. (2016)
Хорошайло В. В. - Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках (2016)
Бунько В. Я. - Дослідження надійності системи електропостачання з електродвигунним навантаженням при зовнішніх впливах, Білик С. Г., Калиній І. В. (2016)
Порєв В. А. - Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2016)
Бржезицький В. О. - Деталізація рівнянь трансформатора до рівня одиничних витків (груп витків) обмоток, Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2016)
Бржезицький В. О. - Розробка установки для випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіозавад, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю. (2016)
Абрамов В. Б. - Огляд альтернатив заміни використання ізоляційної оливи у високовольтному електрообладнанні, Проценко О. Р., Троценко Є. О. (2016)
Вамболь С. А. - Матмодель расчета сепаратора и компрессора блока разделения газовых смесей при утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Афонін Г. Г. - Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів, Безносик Ю. О., Дзязько Ю. С., Складанний Д. М., Бондаренко О. С. (2016)
Терешкін О. Г. - Теоретичне моделювання процесу термічної обробки овочів під час їх очищення, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2016)
Погожих М. І. - Дослідження властивостей білково-мінеральних добавок профілактичного призначення, Головко Т. М., Дьяков О. Г., Павлюк І. М. (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків (2016)
Скрипніченко Д. М. - Обґрунтування параметрів зберігання м’яких сирів з пробіотичними властивостями, Ткаченко Н. А. (2016)
Маслош В. З. - Изучение светостойкости структурно-окрашенных алкидных смол, Тараненко Н. Н., Маслош О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Синергетична інтерпретація моделі Кернера динаміки транспортного потоку, Бакуліч О. О. (2015)
Базилюк А. В. - Комунікативно-метрична сутність грошей (2015)
Базилюк А. В. - Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку, Жулин О. В. (2015)
Бондар Н. М. - Сутність механізму державно-приватного партнерства та його місце у підтримці розвитку туризму в Україні, Кошарний В. О. (2015)
Голубкова І. А. - Особливості стратегічного планування круїзного судноплавства в чорноморському регіоні (2015)
Гречан А. П. - Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури (2015)
Грищук О. К. - Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму, Тищенко А. М. (2015)
Danchuk V. D. - Estimation of business activity risks in the conditions of synergistic development for the economic, Kozak L. S., Danchuk M. V. (2015)
Козак Л. С. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників, Уласенко Ю. О., Федорук О. В. (2015)
Корольова О. І. - Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Левчук Н. М. - Проблема збалансованого держбюджету, Дудка Т. В., Пересада Т. М., Гайдай Г. Г. (2015)
Парфентьєва О. Г. - Методичні підходи щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортного підприємства (2015)
Rosenthal K. - Aspects concerning the Strategic Meaning of "Logistics Management" (2015)
Щербакова Н. О. - Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України (2015)
Бахтіярова Х. Ш. - Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти (2015)
Козловський А. А. - Буття засобом пізнання стає правовим (гносеологічна онтологія права) (2015)
Язвінська О. М. - Споживче право та споживче законодавство України (2015)
Ярова Р. В. - Водій автотранспортного засобу як спеціальний суб’єкт адміністративної відповідальності (2015)
Калинкин В. М. - "Перед именем твоим" (2012)
Боєва Е. В. - Характеристичний потенціал антропонімів у комедії Річарда Брінслі Шерідана "Школа лихослів'я", Урсул В. С. (2012)
Деременда Ю. М. - Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів (2012)
Дружинець М. Л. - Динаміка найуживаніших особових імен м. Тирасполя, Щербина В. І. (2012)
Зеленко Л. П. - Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного "Тигролови") (2012)
Іваненко Ю. В. - Специфіка використання топопоетонімів у повісті К. С. Льюїса "The Last Battle" (2012)
Катернюк В. В. - Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2012)
Крупеньова Т. І. - Онімійна творчість Лесі Українки кінця ХІХ століття (2012)
Лісова Л. О. - Відойконімні прізвища Волині: семантико-структурний аспект (2012)
Лихачова О. А. - Символіка загальних назв у новелі Гр. Тютюнника "Зав'язь" (2012)
Матузкова Е. П. - Актуальность исследований идентичности в современном научном знании (2012)
Насакина С. В. - Ономастические особенности рекламных текстов (2012)
Неклесова В. Ю. - Головні складові другого кола індивідуального хрононімного фрейма (2012)
Немировська О. Ф. - Епіграф як складовий компонент заголовного комплексу (на матеріалі прози О. Ю. Кобилянської) (2012)
Постникова Э. И. - Специфика употребления антропонимов и топонимов в рунических надписях (2012)
Романченко А. П. - Міфоніми в літературній казці Всеволода Нестайка (2012)
Серебрякова В. В. - Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С. Мейер "Twilight" (2012)
Ткаченко Г. В. - Репрезентація хрематонімів сакрального скрипту (2012)
Чудак М. Ю. - Онімний простір замовлянь (2012)
Карпенко Е. Ю. Ходоренко Г. В. - Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб) (2012)
Маринашвили М. Д. - Франция глазами Михаила Булгакова: размышления над словарем (2012)
Наші автори (2012)
Контактна інформація (2012)
Круть М. В. - Відомі українські вчені-ентомологи — учасники Великої Вітчизняної війни (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы трибы Trechini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины, Ризун В. Б. (2015)
Мартынова Е. В. - Определительная таблица ос-блестянок (Hymenoptera, Chrysididae) Восточной Украины (2015)
Воловник С. В. - Долгоносики-ликсины (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae) Черниговской области (Украина): видовой состав и географическое распространение, Назаренко В. Ю., Шешурак П. Н. (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы (Сoleoptera: Сarabidae) Черниговской области (Украина). 1. Nebriini, Notiophilini, Loricerini, Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2015)
Чернєй Л. С. - Ulomoides dermestoides (Chevrolat, 1878) (Сoleoptera, Tenebrionidae) в условиях Украины и его таскономическое положение (2015)
Заблудовская С. А. - Почвенные клещи (Acarina) днепровских островов г. Киева и его окрестностей (2015)
Круть М. В. - Видатний ентомолог М.В. Курдюмов (2015)
Круть М. В. - Микола Абрамович Теленга — видатний український ентомолог (2015)
Правила для авторів (2015)
Шинкаренко В. И. - Квалификационные характеристики естественного, искусственного и гибридного интеллекта (2015)
Гнатушенко В. В. - Аналіз статистичних характеристик комунікаційної інформації в комп’ютерних мережах, Владимирська Н. О. (2015)
Агарков А. В. - Выделение и отслеживание объектов на основе использования анализа движения (2015)
Ахметшина Л. Г. - Метод адаптивной визуализации при сегментации изображений на основе сингулярного разложения, Егоров А. А. (2015)
Бармак О. В. - Реалізація підходу до ідентифікації знаків дактильної абетки для української жестової мови, Касьянюк В. С., Крак Ю. В. (2015)
Гнатушенко В. В. - Умови та обмеження методів інтелектуальної обробки космічних зображень для подальшого 3D моделювання, Кавац О. О., Кібукевич Ю. О. (2015)
Осадчий В. В. - Проектування інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій, Шаров С. В., Осадча К. П. (2015)
Буза М. К. - Анализ эффективности параллельных технологий (2015)
Дудкин А. А. - Нечеткая нейронная сеть для анализа топологии интегральных микросхем (2015)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельной обработки данных и обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных вычислительных систем реального времени (2015)
Коваленко О. В. - Підходи до моделювання забезпечення безпеки від джерел техногенного тритію (2015)
Любченко В. В. - Система підтримки прийняття рішень для задачі наступного релізу (2015)
Шерстюк В. Г. - Модель вывода по прецедентам в интеллектуальной системе "Муссон" (2015)
Буй Д. Б. - Незалежність аксіоматики Армстронга та алгебра функціональних залежностей, Пузікова А. В. (2015)
Колчин А. В. - Статический метод устранения избыточных информационных связей в предусловиях переходов формальных моделей транзиционных систем, Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2015)
Корниенко В. И. - Оптимальное управление нелинейным динамическим процессом с интеллектуальным прогнозированием его состояния, Мацюк С. М. (2015)
Луцький Г. М. - Зменшення накладних видатків реконфігурації в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2015)
Морозов А. В. - Математические модели задач построения замкнутых маршрутов на транспортной сети (2015)
Тавров Д. Ю. - Двофазовий меметичний алгоритм забезпечення групової анонімності даних, Чертов О. Р. (2015)
Тимофієва Н. К. - Знакові комбінаторні простори та штучний інтелект (2015)
Трофимчук О. М. - Алгоритм опису яружних цільових функцій, Кряжич О. О. (2015)
Повзун О. І. - Моделювання оптимального впливу параметрів інтелектуальної системи "дьоготь-полістирол", Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Шуть В. Н. - Информационная транспортная система массовой конвейерной перевозки пассажиров, Персиа Л., Джустиани Г. (2015)
Болтівець С. - Дух неопалимої купини (2015)
Осьодло В. - Соціально-політичний контекст війни на сході України, Будагьянц Л. (2015)
Панок В. - Психологічна служба системи освіти і війна (2015)
Бердяєв М. - Воля до життя і воля до культури (2015)
Фурман А. В. - Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу, Шаюк О. (2015)
Єршов П. - Система Станіславського як наука (2015)
Балл Г. - Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша "Структура особи" (2015)
Трач Р. - Про психологію Філіпа Лерша (2015)
Шандрук С. - Творчість як употужнення здібностей особистості (2015)
Буда Т. - Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді (2015)
Мельниченко О. - Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи (2015)
Ревасевич І. - Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі (Тринадцять зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана) (2015)
Система сучасних методологій: хрестоматія у чотирьох томах / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Том 1. - 300 с. (2015)
Біблер В. - Діалог культур. Філософія (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Задихайло Д. В. - Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації (2014)
Вінник О. М. - Засоби саморегулювання у відносинах державно-приватного партнерства: проблеми вдосконалення правового регулювання (2014)
Білоусов Є. М. - Сутнісні характеристики та співвідношення понять "економічна безпека держави", "економічна безпека регіону", "економічна безпека підприємства" (2014)
Глібко С. В. - Особливості правового регулювання операцій банків з довірчого управління фінансовими активами (2014)
Венедіктова І. В. - Цивілістичне підґрунтя у формуванні предмета права інтелектуальної власності (2014)
Волощенко О. М. - Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг (2014)
Тарасова І. В. - Виключні майнові права авторів похідних літературних творів (2014)
Бочкова І. І. - Особливості договірного забезпечення обігу біотехнологій в Україні (2014)
Андрощук Г. О. - Вплив інтелектуальної власності на економічне зростання (2014)
Прилипко С. М. - Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу, Клімова Г. П. (2014)
Бурова О. К. - Право та естетика. Досвід теоретичного зближення (2014)
Кохан В. П. - Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за законодавством України (2014)
Іванов С. М. - Запровадження найновіших технологій освіти у вищій школі: світовий та вітчизняний досвід, Глинянський С. В. (2014)
Мозальова М. В. - Правове дослідження деяких аспектів використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правовий нагляд та засоби його реалізації (2014)
Барський А. С. - До питання удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників (постановка проблеми) (2014)
Довбиш К. К. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Семенова А. В. - Поєднання солідарності та субсидування як засадничий принцип загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Підкопай Д. С. - Підлягання працівника внутрішньому трудовому розпорядку як іманентна властивість трудових правовідносин (2014)
Кибенко Е. Р. - История одного дела: залог патентов (имущественных прав на изобретение) в международном частном праве (2014)
Атаманова Ю. Є. - Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи (2014)
Спасибо І. А. - Щодо історії виникнення глобальної мережі Інтернет (2014)
Погребняк І. Є. - Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування (2014)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі (2014)
Бойко Д. В. - Вимоги до центрів сертифікації ключів (2014)
Ващенко А. В. - Свобода вираження поглядів в Інтернеті: pro et contra (2014)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні аспекти встановлення правового режиму інформації, розміщеної на веб-сторінці акціонерного товариства (2014)
Волощенко О. М. - Проблеми нормативно-правового регулювання виключних прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товарів та послуг у мережі Інтернет (2014)
Водорєзова С. Р. - Особливості правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин (2014)
Білоусов Є. М. - Глобалізація та економічна безпека держави (теоретико-правові аспекти (2014)
Погрібний Д. І. - Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2014)
Москаленко О. В. - Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України (2014)
Задніпряна М. Ю. - Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі (2014)
Шовкопляс Г. М. - Засади поділу ринку фінансових послуг залежно від системи органів регулювання в Україні та країнах ЄС (2014)
Уркевич В. Ю. - Актуальні правові проблеми використання земельних ділянок фермерських господарств (2014)
Подрез-Ряполова І. В. - Окремі напрямки правового забезпечення реформування діяльності з постачання природного газу (2014)
Зінченко Ю. В. - Поняття "працівник банку": трудо-правовий підхід (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Аманмурадов Н. - Приоритеты транспортной дипломатии Туркменистана (2015)
Величко О.М. - Оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері метрології та приладобудування, Гордієнко Т.Б. (2015)
Сичов М. І. - Якість та токсикологічна безпека дитячих іграшок (2015)
Кисельова О. І. - Забезпечення об’єктивності вимірювання знань у вищій освіті, Коломієць Л. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Перевірка на міцність конструктивних елементів ЗНКП-60, Афтанюк О. В., Лимаренко О. М. (2015)
Tomislav Koprek - Contact Problem of Combined Footing Resting on Elastic Base, Bozo Soldo, Aleksej Aniskin (2015)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах устойчивости плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения, Дащенко А. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Глухова Н. В. - Способи експериментального дослідження метрологічних характеристик каналів реєстрації зображень (2015)
Василевский А. Н. - Исследование неопределенности измерения концентрации ионов при использовании средства измерения построенного по принципу аналого-цифрового преобразования, Никитенко О. Д. (2015)
Новіков В. М. - Аналізування вимог до компетентності клініко-діагностичних лабораторій, Никитюк О. А., Новіков В. В. (2015)
Корчевський О. С. - Механічні характеристики волоконно-оптичних кабелів, Коломієць Л. В. (2015)
Розмариця А. І. - Модифікована методика контролю параметрів магнітно-резонансних томографів, Коломієць Л. В., Боряк К. Ф., Кузнєцова Л. В., Стариш О. І. (2015)
Кравчук С. О. - Класифікація методів горизонтальної передачі обслуговування для сучасних систем стільникового зв’язку, Міночкін Д. А. (2015)
Стопакевич А. О. - Моделирование погрешности датчика температуры при разработке высокоточных ИУС (2015)
Скачков В. В. - Оценка влияния внутрисистемных возмущений на качество решения информационных задач в адаптивной радиотехнической системе, Братченко Г. Д., Смаглюк Г. Г., Бондаренко Г. С. (2015)
Суліма Л. О. - Експертна оцінка якості надання медичних послуг, Коломієць Л. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Профессору С. А. Возианову – 55 лет! (2015)
Даниилу Федоровичу Тучину – 80 лет (2015)
Гурженко Ю. М. - Традиційні та нові аспекти в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 11-го Південно-Східного Європейського Мітингу SEEM Європейської Асоціації Урологів), Спиридоненко В. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Пенильные импланты: от истории вопроса до интеграции в повседневную деятельность андролога, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Щербак М. А. (2015)
Нікітін О. Д. - Сучасний підхід до інтравезикальної терапії хронічного циститу (2015)
Россіхін В. В. - Інтерстиціальний цистит. Проблеми діагностики та його лікування (2015)
Головко С. В. - Ранні результати застосування лазера "Greenlight" потужністю 120 Вт (досвід 150 операцій) у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2015)
Cобчинський К. С. - Результати традиційного лікування хворих з каменями сечоводу в амбулаторних умовах, Возіанов С. О., Собчинський С. А., Підмурняк О. О. (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Левостад (левофлоксацин) у больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Федорук О. С. - Синдром тестикулярної фемінізації, Владиченко К. А. (2015)
Горпинченко І. І. - Теоретичне обґрунтування ефективності фітотерапії в чоловіків із запальними захворюваннями передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Локальное использование препаратов Фастум гель и Диклоберл в комплексной терапии фибропластической индурации полового члена (2015)
Горпинченко И. И. - Повышение эффективности лечения различных видов эректильной дисфункции при применении Правенора Форте (2015)
Стаховський Е. О. - Фінастерид у профілактиці прогресування раку передміхурової залози, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Литвиненко Р. А., Пікуль М. В., Буйвол О. В., Богдан К. В. (2015)
Kocharyan G. S. - Cognitive techniques in the treatment of patients with sexual dysfunction (2015)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання модифікованої міжнародної оцінки симптомів захворювань передміхурової залози у хворих на хронічний простатит, Кабіру А. (2015)
Сытенко А. М. - Эффективность и переносимость диетической добавки "Kракатао" у пациентов с эректильной дисфункцией (2015)
Сакало А. В. - Результати лікування семіноми яєчка в стадіях ІІА та ІІВ (2015)
Нуріманов К. Р. - Вплив лейкоцитів та g-інтерферону сперми на показники фертильності у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2015)
Кочарян Г. С. - Запахи и аудиальные стимулы, влияющие на сексуальную сферу (2015)
Соломчак Д. Б. - Вивчення ймовірності впливу поведінкових чинників ризику на виникнення та рецидивування сечокам’яної хвороби (2015)
Давидов М. И. - Влияние растительного препарата Канефрон® Н на результаты дистанционной ударно-волновой литотрипсии, Игошев А. М. (2015)
Возианов С. А. - Периоперационные результаты и осложнения открытой радикальной цистэктомии, Шамраев С. Н., Васильева В. Д., Носов А. К., Генбач И. О., Шамраева Д. Н. (2015)
Загоруйко Р. Р. - Способи дренування верхніх сечовивідних шляхів при обтураційних гнійних пієлонефритах на фоні сечокам’яної хвороби (2015)
Мороз О. І. - Сечові профілі білкових маркерів канальцевої дисфункції у випадках нефролітіазу єдиної нирки (2015)
Ухаль М. И. - Эмболизация почечных артерий у больных с местно-распространенным и распространенным раком почки как первый малоинвазивный этап операции перед радикальной нефрэктомией, Семанив О. М. (2015)
Мигаль Л. Я. - Ензимоіндикатори ступеня активності пієлонефриту у дітей, Нікуліна Г. Г., Король Л. В., Сербіна І. Є., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П., Малашевська Н. М. (2015)
Нікуліна Г. Г. - Варіанти метаболічної реакції паренхіми нирки у дітей раннього віку з декомпенсованим мегауретером, Петербургський В. Ф., Сербіна І. Є., Каліщук О. А., Мигаль Л. Я. (2015)
Литвинець Є. А. - Значення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у розвитку гострого епідидиміту і його ускладнень, Балабаник В. Р. (2015)
Григоренко В. М. - Низькодозова естроген-антиандрогенна терапія в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: оцінювання віддалених результатів, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2015)
Ухаль М. И. - Чрескатетерная химиоэмболизация опухолей почки у соматически тяжелых больных с распространенным раком почки как самостоятельная паллиативная операция, Семанив О. М. (2015)
Романенко А. М. - Клінічне значення оцінювання неоваскуляризації у хворих на герміногенні пухлини яєчка, Захарцева Л. М., Сакало А. В. (2015)
Томашевский К. Л. - Понятие источников и форм права в немецкой и русской философии и теории права конца XVIII – начала ХХ века (2014)
Venediktova I. V. - The balance of private and public interests in the civil law (2014)
Сліпченко С. О. - Поняття правозмінюючих юридичних фактів у цивільному праві (2014)
Якубівський І. Є. - Майнові права інтелектуальної власності як об’єкти цивільного обороту (2014)
Шпак А. П. - Проблемні питання адміністративно-правового забезпечення охорони прав інтелектуальної власності в Україні (2014)
Тарасова І. В. - Составные производные как объекты авторского права Украины (2014)
Качур А. В. - Щодо питання правового режиму майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання (2014)
Глібко С. В. - Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект (2014)
Селіванова І. А. - Правові підстави використання державного майна в господарській діяльності (2014)
Кологойда О. В. - Емісійні фондові господарські правовідносини (2014)
Лукач І. В. - До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управлінням (2014)
Борисов І. В. - Фінансові установи як учасники ринку фінансових послуг (2014)
Яковюк І. В. - Економічна функція держави і роль Європейського Союзу в її реалізації (2014)
Гончаренко О. А. - Програмні засади реалізації правової політики ЄС у науково-технічній та інноваційній сферах (2014)
Товкун І. М. - Міжнародні засоби захисту іноземних інвестицій (2014)
Москаленко О. В. - Загальновизнані європейські вимоги до соціального страхування населення (2014)
Аркатов Я. А. - Основні суттєві ознаки загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Іванова Ю. С. - Поняття професійного навчання працівників: теоретико-правовий аналіз (2014)
Трофименко М. С. - Особливості праці жінок на підприємствах вугільної промисловості (2014)
Малиновська К. А. - Особливості контракту з керівником юридичної особи (2014)
Козін С. М. - До питання звільнення з посади за порушення присяги державного службовця (2014)
Феленко Ю. А. - Щодо матеріальної відповідальності військовослужбовців (2014)
Калініченко А. І. - Сучасний стан Митного законодавства України (2014)
Чуйко Л. А. - Майнові права на земельну ділянку у сфері господарювання: проблеми визначення (2014)
Семенова М. В. - Правовий зміст поняття туризму (2014)
Антонюк О. В. - Прiзвисько як елемент комунiкативного акту (2015)
Бербер Н. М. - Семантико-стилiстичний потенцiал антропоетонiмiв у книзi Марiї Матiос "Майже нiколи не навпаки" (2015)
Бiла Є. С. - Структурна класифiкацiя парфумонiмiв (2015)
Боєва Е. В. - Щодо образно-семантичної прагматики заголовкiв прозових творiв В. Винниченка (2015)
Буга Т. В. - Вплив сiмейних традицiй на вибiр iмен для новонароджених на Донеччинi к. ХІХ — поч. ХХІ ст. (2015)
Бурдунюк О. В. - Вiдапелятивнi прiзвища пiвнiчно-захiдної Миколаївщини, мотивованi українською дiалектною лексикою (2015)
Бучко Г. Є. - Формування патронiмних моделей в українськiй антропонiмiї та ойконiмiї (2015)
Вегеш А. І. - Інформацiйний заряд лiтературно-художнiх антропонiмiв роману "Вiчник" Мирослава Дочинця (2015)
Вербич С. О. - Гiдронiмiя полiкультурного ареалу: труднощi етимологiї (2015)
Вербовецька О. С. - Особовi iмена жителiв Тернопiльщини в неофiцiйнiй сферi iменування: емоцiйно-оцiнний аспект (2015)
Вирста Н. Б. - Українськi та нiмецькi прiзвища, мотивованi прiзвиськами — неособовими апелятивами (2015)
Врублевська Т. В. - Топонiмiя Подiлля у прозi Михайла Стельмаха (2015)
Гаврилюк І. С. - Типологiя поетонiмної опозицiї (2015)
Григорук Н. В. - Власнi назви баскетбольних команд: структурно-деривацiйнi i мотивацiйно-функцiональнi особливостi (2015)
Глущенко В. А. - Лексикографический труд по гидронимии Дона: структура словаря и принципы построения словарной статьи (2015)
Горбач О. С. - Вживання одночленної антропомоделi "iм’я" в українських сатирично-гумористичних творах кiнця ХХ — початку ХХІ столiття (2015)
Денисова І. В. - Топонiмiчний простiр авторських новотворiв жанру фентезi (2015)
Derik I. M. - The problem of rendering anthroponyms ‘speaking names’ in literary translation (2015)
Дiдур Ю. І. - Асоцiативне навантаження ергонiмної лексики (на матерiалi української мови) (2015)
Долбiна К. Д. - Узуальний складник iндивiдуального зоонiмiчного фрейму (2015)
Домброван Т. И - Эвристический потенциал категорий лингвосинергетики для ономасиологических исследований (2015)
Дубчак В. В. - Людiарiонiми М. Хмельницького: структура, семантика твiрних основ та мотивацiя (2015)
Zhuk V. A. - Linguistic analysis of Great Britain’s toponyms (2015)
Зимовець Г. В. - Символiчний компонент в мотивацiї ергонiмiв: назви з мистецької сфери (2015)
Зубар Л. С. - Особливостi власних назв у романi братiв Капранових "Розмiр має значення" (2015)
Карпенко М. Ю. - Типи комбiнованої мотивацiї сайтонiмiв (2015)
Карпенко О. П. - З української ойконiмiї Київщини: етимологiчнi коментарi (2015)
Карпенко О. Ю. - Problematics of cognitive onomastics, Голубенко Л. М. (2015)
Коваленко А. О. - Оронiми Захiдного Подiлля, похiднi вiд географiчних термiнiв (2015)
Ковтюх С. Л. - Акцентнi парадигми в системi словозмiни українських прiзвищ (2015)
Козловська Д. В. - Смислове навантаження варiантiв найменування персонажiв у книзi-дайджестi Марiї Матiос "Вирванi сторiнки з автобiографiї" (2015)
Колесник Н. С. - Проблема унiфiкацiї ономастичної термiнологiї у фольклорнiй ономастицi (2015)
Колесников А. О. - Граматичнi ознаки онiмiв в українських пiвденнобессарабських говiрках (2015)
Котович В. В. - Лiтописнi ойконiми Галичини: принципи номiнацiї (2015)
Коханська А. О. - Гiдронiмiя басейну рiчки Збруч (2015)
Кравченко Э. А. - Трансонимизация в художественном тексте (2015)
Крашенiннiкова Т. В. - Мiстичнi назви персонажiв української лiтературної казки ХІХ столiття (2015)
Крупеньова Т. І. - Особливостi поетонiмiї збiрки Тетяни Яковенко "Живий вогонь" (2015)
Кутуза Н. В. - Онiми в асоцiативному полi рекламної слоганiстики (2015)
Купчинська З. О. - Деантропонiмна архаїчна ойконiмiя України: вiдкомпозити (2015)
Лазаренко Г. І. - Особливостi найменування православних храмiв Донеччини (2015)
Лiсова Л. О. - Прiзвища з полiфункцiйними суфiксами в антропонiмiконi Пiвдня Волинської областi (2015)
Лукаш Г. П. - Активiзацiя архетипової парадигми в сучаснiй конотонiмiї (2015)
Лучик В. В. - З досвiду укладання "Етимологiчного словника топонiмiв України" (2015)
Максимюк М. В. - Трансформацiя власних назв у постмодернiстському текстi (на матерiалi роману Василя Кожелянка "Котигорошко") (2015)
Матiїв Т. З. - Топонiми в сучасних прiзвиськах жителiв Криму (2015)
Мельник О. А. - Специфiка мотивацiйної складової ергонiмiв iз семою медичного спрямування (2015)
Михальчук О. І. - Соцiоономастика як напрямок сучасної лiнгвiстики: українськi здобутки i перспективи (2015)
Мовчун Л. В. - Використання топонiма "Україна" як вияв римостилю українських поетiв (2015)
Морозова И. Б. - Назови же меня по имени: антропонимы, прямое обращение и гештальт-анализ (2015)
Насакiна С. В. - Хрематонiми у рекламних текстах фармацевтичних препаратiв (2015)
Неклесова В. Ю. - Формування українського ономастичного корпусу (2015)
Немировська О. Ф. - Онiмна i безонiмна просторова парадигма в жанрi iсторичної драми (на матерiалi драми Л. М. Старицької-Черняхiвської "Гетьман Дорошенко") (2015)
Нестерчук О. Г. - Словотвiр чоловiчих варiантiв iмен у прибузьких говiрках (2015)
Панчук Г. Д. - Мiкроконтекст з власним iменем у книзi Євгена Сверстюка "Правда Полинова" (2015)
Павлюк В. А. - Афiксацiя як спосiб творення прiзвиськ мешканцiв Вiнницької областi (2015)
Пахомова С. М. - Слiди язичництва в слов’янськiй антропонiмiї на матерiалi жiночого антропонiмiкону: когнiтивно-свiтоглядний ракурс (2015)
Поповський А. М. - Українськi прiзвища з компонентом -бiл- (2015)
Приймак І. В. - Антропонiмiкон повiстi Оксани Керч "Наречений" (2015)
Серебрякова В. В. - Ергонiмiчний сектор поетонiмосфери циклу романiв С. Мейер "Сутiнки" (2015)
Сидоренко Е. Н. - Эргонимизация мифонимов (2015)
Сокiл-Клепар Н. В. - Конотативнi мiкротопонiми українських Карпат (2015)
Терещенко Л. В. - Структурно-семантична типологiя власних назв об’єктiв неживої природи в байках Леонiда Глiбова (2015)
Ткаченко Г. В. - Порейонiми: своєрiднiсть та унiкальнiсть назв засобiв пересування (2015)
Ткаченко Є. М. - Омонiмiчнi пари топонiмiв Слобожанщини (2015)
Торчинська Н. М. - Пiдтекстова iнформацiя власної назви у структурi епiграфа (2015)
Торчинський М. М. - Власнi назви телепередач: структура, словотвiр, мотивацiя (2015)
Фандуль О. М. - Прiзвищевi назви i прiзвища Центральної Хмельниччини XVII–XXI ст., мотивованi особовими апелятивами (2015)
Фартушняк К. О. - Прiзвища мешканцiв Тростянецького району Вiнницької областi, похiднi вiд назв професiй та роду заняття (2015)
Фiлiнюк В. А. - Лiнгвопоетика власних назв (на матерiалi роману Володимира Лиса "Соло для Соломiї") (2015)
Форманова С. В. - Стилiстична трансформацiя власних назв в українських iнтернет-виданнях (2015)
Хрустик Н. М. - Офiцiйнi особовi iмена з десемантизованими суфiксами як ознака української мови (2015)
Царалунга І. Б. - Словозмiнна варiативнiсть власних назв (за матерiалами українських грамот XIV ст. ) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського