Цiлина М. М. - Архаїчнi й давнi українськi iдеонiми (2015)
Шийка С. В. - Народна географiчна термiнологiя Ровенщини на позначення нейтрального рельєфу (2015)
Шоля І. С. - Мотиви вибору особових iмен ужгородцiв у другiй половинi ХХ столiття (чоловiчi iмена) (2015)
Шульган О. В. - Росiйсько-польськомовна адмiнiстративно-канцелярiйна транслiтерацiя ойконiмiї Галичини першої половини ХХ столiття (за матерiалами "Русско-польского перечня географических названий", 1915) (2015)
Шульгач В. П. - До праслов’янського антропонiмного фонду (похiднi з коренем *bъrz-) (2015)
Шульська Н. М. - Неофiцiйнi антропонiми терористiв в українських мас-медiа (2015)
Шуст Л. М. - Вiдвигуковi прiзвиська Захiдного Полiсся (2015)
Янчишин А. М. - Власнi назви фотоапаратiв: структурно-словотвiрнi i семантикомотивацiйнi особливостi (2015)
Янчишина Я. В. - Історiя вивчення мiкротопонiмiї Центральної Хмельниччини (2015)
Яцiй В. О. - До походження давнiх топонiмiв Львiвської областi (2015)
Ящук Л. В. - Варiантнiсть прiзвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2015)
Колесник В. О. - Дослiдження граматики українських новожитнiх говiрок полiлiнгвального ареалу (Колесников А. О. Морфологiя українських пiвденнобесарабських говiрок: генеза i динамiка / А. О. Колесников. — Ізмаїл : СМИЛ, 2015. — 676 с. ) (2015)
Нашi автори (2015)
Контактна iнформацiя (2015)
Розробка проекту Концепції кодифікації інформаційного законодавства України (2012)
Пилипчук В. Г. - Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері (2012)
Брижко В. М. - Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права (2012)
Комзюк Л. Т. - Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС (2012)
Горян Е. В. - Імплементація договорів Світової організації інтелектуальної власності у сфері Інтернету в національне законодавство (досвід США), Горян К. В. (2012)
Фурашев В. М. - Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки (2012)
Цимбалюк О. В. - Визначення інформації як об’єкта права у законодавстві України (2012)
Бєляков К. І. - Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації (2012)
Золотар О. О. - Про поняття "інформаційний шум” у правовідносинах (2012)
Мозолевська О. М. - Забезпечення доступу до публічної інформації місцевими загальними судами України (2012)
Дзьобань О. П. - До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору (2012)
Холод О. М. - Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтері (2012)
Головченко Н. І. - Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю (2012)
Цимбалюк В. С. - Інформатика як об’єкт правовідносин (2012)
Ланде Д. В. - Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки (2012)
Сандул В. С. - Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж (2012)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення юридичної сили електронного підпису (2012)
Баклан О. В. - Інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель (2012)
Трофімов С. А. - Деструктивні характеристики інформаційних ресурсів щодо можливості їх використання з терористичною метою (2012)
Леонов Б. Д. - Тероризм як об’єкт комплексного дослідження: наукова значущість системного підхіду (2012)
Радчиков В. Ф. - Комбикорма с хелатными соединениями микроэлементов в рационах бычков, Гурин В. К., Цай В. П., Люндышев В. А. (2015)
Бережнюк Н. А. - Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів, Царук Л. Л., Чорнолата Л. П., Здор Л. П. (2015)
Кулик Я. М. - Згодовування поросятам генетично модифікованої сої впродовж трьох поколінь викликає відсутність статевого потягу в кнурів, Кулик М. Ф., Хіміч О. В., Обертюх Ю. В., Власенко В. В. (2015)
Дацюк І. В. - Продуктивність молодняку свиней на вирощуванні при згодовуванні преміксів інтермікс (2015)
Радчикова Г. Н. - Использование вторичных продуктов в кормлении дойных коров, Гливанский Е. О., Глинкова А. М., Сапсалева Т. Л. (2015)
Khuzmiev I. K. - Resources conservation as a basis of sustainable development, Kucheriavy V. P. (2015)
გივი ბასილაძე. სმმ დოქტორი - საქართველოს მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ადგილობრივი გენეტიკური რესურსები, პროფესორი პროფესორი (2015)
Гиль М. І. - Молочна продуктивність та розвиток відтворювальних ознак корів в умовах ТОВ "Колос-2011" Миколаївської області (2015)
Голубенко Т. Л. - Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы (2015)
Драгулян М. В. - Оцінка спермопродуктивності кнурів великої білої породи різних генотипів генів ESR1 та NCOA1, Костенко С. О., Сидоренко О. В., Джус П. П. (2015)
Приліпко Т. М. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних режимів освітлення, Кадиш В. О., Костецька Ю. В. (2015)
Супрович Т. М. - Антигенний спектр класу i bola-системи у корів з різною етіологією маститів, Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2015)
Шевчук Т. В. - Особливості корелятивних зв'язків між окремими інтер'єрними та екстер'єрними ознаками самців сріблясто-чорних лисів в період гону (2015)
Власенко І. Г. - Використання м'яса з ознаками pse у виробництві ковбас, Власенко В. В., Крижак С. В., Борисюк В. Б. (2015)
Вознюк О. І. - Умови одержання молочних продуктів високої якості (2015)
Глєбова Ю. А.. Вертійчук А. І. - Методика збільшення споживання високопоживних продуктів зі значним вмістом холестерину (2015)
Глинкова А. М. - Влияние казеиновой кислотной сыворотки на качество мяса откармливаемых бычков, Кот А. Н., Цай В. П., Радчикова Г. Н. (2015)
Надаринская М. А. - Минеральный состав молока при коррекции обмена добавками серии "Эколин", Козинец А. И, Голушко О. Г., Козинец Т. Г. (2015)
Поліщук Г. Є. - Пастоподібні молоковмісні продукти для харчування військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Семко Т. В., Устименко І. М. (2015)
Семко Т. В. - Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів (2015)
Тищенко В. І. - Порівняльна оцінка м’ясних якостей бугайців симентальської породи залежно від умов їх вирощування, Божко Н. В. (2015)
Марценюк Н. О. - Історія та перспективи розвитку світового садкового рибництва, Бех В. В, Черняхівська А. М., Цимбалюк Т. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Корчевна Л. О. - Категорія "право” в ученнях німецької класичної філософії (2012)
Брижко В. М. - Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України (2012)
Сулацький Д. В. - Генеза поняття "телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві (2012)
Концевой Р. С. - До питання визначення поняття "персональні дані” (2012)
Красноступ Г. М. - Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання (2012)
Братко І. В. - Міжнародне право розвитку: питання теорії (2012)
Бєсєдна Л. Л. - Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах (2012)
Баранов О. А. - Правові проблеми електронної торгівлі (комерції) (2012)
Бєлкін Л. М. - Проблеми інформаційного забезпечення клірингових операцій з цінними паперами в контексті податкових наслідків цих операцій (2012)
Ходос Л. В. - Управління інформаційними ризиками як фактор підвищення довіри до фінансової системи України: організаційно-правовий контекст (2012)
Антоненко С. А. - До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України (2012)
Дзьобань О. П. - Комунікаційна природа інформаційного простору, Мелякова Ю. В. (2012)
Добровольський Є. Л. - Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку "ЗМІ-соціум-державна політика” (2012)
Корнілов І. Є. - Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні, Клітченко О. С., Андрейчук В. С. (2012)
Марущак А. І. - Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів, Панченко В. М. (2012)
Зубок В. Ю. - Інтернет як мережа, що самобудується: вразливості топології (2012)
Нестеренко О. В. - Засади державного регулювання формування системи електронного уряду (2012)
Брайчевський С. М. - Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти (2012)
Барановський О. М. - Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України, Качинський А. Б., Добровольський Є. Л., Ланде Д. В. (2012)
Братіца М. С. - Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг, Сандул В. С. (2012)
Ланде Д. В. - Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору (2012)
Фурашев В. М. - Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності (2012)
Скулиш Є. Д. - Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству (2012)
Доронін І. М. - Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері (2012)
Хахановський В. Г. - Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережі Інтернет (2012)
Трофімов С. А. - Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності (2012)
Паладійчук О. Ю. - Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України (2012)
Дзьобань О. П. - До проблеми коеволюції права й інформації (2012)
Брижко В. М. - Філософія права: юридична онтологія в сфері інформаційного права (2012)
Бєсєдна Л. Л. - До питання особливості законодавчої мови (2012)
Юринець Ю. Л. - Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України (2012)
Косілова О. І. - Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Арістова І. В. - Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності, Чернадчук В. Д. (2012)
Корж І. Ф. - Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації (2012)
Яременко О. І. - Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні (2012)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством (2012)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист (2012)
Сулацький Д. В. - Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг (2012)
Уханова Н. С. - Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційніх технологій (на прикладі твіттера) (2012)
Поліновський В. В. - Архітектура системи електронного документообігу наукової установи, Огурцов М. І. (2012)
Сухицька Н. В. - Інтеграція України до Європейського Союзу (2012)
Ланде Д. В. - Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі, Фурашев В. М. (2012)
Капіца Ю. М. - Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, Рассомахіна О. А., Шахбазян К. С. (2012)
Антоненко С. А. - Електронні фонди нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти) (2012)
Селезньова О. М. - Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни "Інформаційне право”) (2012)
Кузьмін С. А. - Комп’ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект) (2012)
Леонов Б. Д. - Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності (2012)
Бердяєв М. - Війна та есхатологія (2015)
Потапчук Є. - Надзвичайна ситуація як чинник виникнення чуток серед населення, Потапчук Н. (2015)
Мамардашвілі М. - Проблема свідомості і філософське покликання (2015)
Кримський С. - Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою (2015)
Кельман М. - Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку (2015)
Братасюк М. - Суспільне та соціальне як модуси права (2015)
Буян І. - Первісне суспільство – першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності (2015)
Ревасевич І. - Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки (2015)
Савчин М. - Образ людини у християнстві: парадигматика духовності (2015)
Болтівець С. - Молодь як об’єкт ювенологічних досліджень (2015)
Шандрук С. - Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога (2015)
Кукло О. - Суб’єктно-психічний базис комунікативної компетентності правоохоронців (2015)
Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області (2015)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" у 2015 році (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Будрейко О. А. - Слово редактора (2015)
Зелінська Н. Б. - Статистика щодо цукрового діабету серед дитячого населення України (аналіз та прогноз) (2015)
Проскуріна Т. Ю. - Мелатонін і депресія в дітей у віковому аспекті, Михайлова Е. А., Решетовська Н. Є. (2015)
Богмат Л. Ф. - Характер взаимодействия нейрогуморальных систем при формировании диастолической дисфункции сердца у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Толмачева С. Р., Бессонова И. Н. (2015)
Шлєєнкова Г. О. - Залежність нервово-психічного розвитку та неврологічного статусу дітей раннього віку від функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи (2015)
Левенец С. А. - Гормонально-метаболический статус при пубертатных ремитирующих маточных кровотечениях, Верхошанова О. Г., Кашкалда Д. А. (2015)
Мителев Д. А. - Новые возможности в терапии цереброваскулярных нарушений у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа (2015)
Глоба Є. В. - Сучасні аналоги інсуліну в практиці дитячого ендокринолога (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2015)
Зелінська Н. Б. - Акромегалія. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства (2014 р.). Частина 1 (2015)
Турчина С. І. - Алгоритм обстеження і технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту. Методичні рекомендації (2015)
Зелінська Н. Б. - Вузли в щитоподібній залозі (2015)
Зелінська Н. Б. - Зоб (2015)
Зелінська Н. Б. - Рак щитоподібної залози (2015)
Солнцева А. В. - Аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа у детей: клинический случай у сибсов, Загребаева О. Ю., Песковая Н. А., Князькина О. Б., Бараш О. Б., Кизевич Н. М. (2015)
Нечай О.П. - Труднощі встановлення діагнозу первинного гіперпаратиреозу (2015)
Єрін Ю. С. - Виявлення та лікування вузлів чи раку щитоподібної залози перед, під час та після вагітності (2015)
Єрін Ю. С. - Щитоподібна залоза. Що потрібно знати (2015)
Малашонок В. Б. - Рак щитовидной железы у детей: мифы и реальность (2015)
Малашонок В. Б. - О создании искусственной поджелудочной железы для детей с сахарным диабетом 1 типа (2015)
Малашонок В. Б. - Исследование генетического риска заболевания сахарным диабетом 1 типа (2015)
Малашонок В. Б. - Отклонена регистрация биосимиляра инсулина на европейском рынке (2015)
Малашонок В. Б. - Повышенное содержание калия в рационе может защитить при сахарном диабете (2015)
Титул, зміст (2009)
Полікарпов І. С. - Застосування фізичних і фізико-хімічних методів при дослідженні зносостійкості поліамідних текстильних полотен (2009)
Мартосенко М. Г. - Способи оптимізації асортименту та властивостей верхнєтрикотажних полотен, Семак Б. Д. (2009)
Поліщук С. О. - Значення для економіки України льону і сучасні методи його кольорування, Кобищан А. Д. (2009)
Семенов А. О. - Методи контролю товщини покриттів, Соляник А. О. (2009)
Галик І. С. - Текстильне товарознавство: пошук способів удосконалення, Семак Б. Д. (2009)
Пиріков О. В. - Огляд сучасних тенденцій використання полімерів у пакувальній галузі, Ардатьев В. М. (2009)
Семак Б. Б. - Стандартизація – ефективний засіб формування ринку екологічно безпечного текстилю (2009)
Губа Л. М. - Застосування методу морфологічного аналізу технічних рішень для розробки колагенумісної акрилуретанової композиції, Омельченко Н. В. (2009)
Семенов А. О. - Галогенні лампи та їх характеристики, Трощак М. М. (2009)
Молебна Л. І. - Аналіз асортименту шкіряного жіночого модельного взуття (2009)
Павлуненко Л. Е. - Товарное предложение и потребительские предпочтения на крымском рынке фарфоровой посуды (2009)
Васильева И. И. - Инновационные технологии и классификация современных телевизоров (2009)
Байдакова І. М. - Формування концепції якості товарів (2009)
Лупенко А. М. - Фазове регулювання потужності люмінісцентних ламп електронними пускорегулювальними апаратами, Нетяга В. М., Хорунжий П. М. (2009)
Назаренко Л. О. - Застосування експертних методів при оцінюванні конкурентоспроможності харчових продуктів вітчизняних виробників (2009)
Бірта Г. О. - Вимоги до товарної якості забійних свиней і одержаної свинини, Бургу Ю. Г. (2009)
Бірта Г. О. - Фізико-хімічні показники найдовшого м’яза спини у свиней (2009)
Бургу Ю. Г. - Мясо-сальные качества свиней (2009)
Шамян С. М. - Підвищення харчової та біологічної цінності кондитерських виробів з пісочного тіста за рахунок використання нетрадиційної рослинної сировини, Князева Н. Є. (2009)
Левченко Ю. В. - Удосконалення технології квасу за рахунок додавання рослинної сировини місцевого походження (2009)
Шамян С. М. - Підвищення харчової і біологічної цінності борошняних кондитерських виробів за рахунок використання нетрадиційної сировини, Плахотіна Ж. Є. (2009)
Махно М. Г. - Визначення кислотності молока ультразвуковим методом, Шурдук А. І. (2009)
Козьмич Д. І. - Історія становлення та розвитку кафедри товарознавства (2009)
Анотації (2009)
Титул, зміст (2010)
Кожушко Г. М. - Розвиток класифікації непродовольчих товарів в умовах членства України в СОТ, Губа Л. М., Басова Ю. О. (2010)
Махно М. Г. - Дослідження залежності швидкості поширення ультразвуку від концентрації етилового спирту у воді при різних температурах, Махно Г. М., Шурдук А. І. (2010)
Пушкар Г. О. - Екологізація асортименту килимів – ефективний спосіб підвищення їх якості та конкурентоспроможності, Семак Б. Б. (2010)
Павлуненко Л. Е. - Тенденции в развитии ассортимента фасадных материалов (2010)
Кобищан А. Д. - Дослідження впливу нових методів вибілювання та пом’якшення лляних тканин на їх повітропроникність (2010)
Семенов А. О. - Характеристики та переваги енергоекономічних ламп, наявних на ринку України, Шурдук І. В. (2010)
Супрун Н. П. - Екологічні тканини для постільної білизни, Мархай М. А., Поліщук Л. В., Озимок Г. В. (2010)
Поліщук Л. В. - Експертне оцінювання естетичного рівня якості трикотажних виробів, Мороз С. Е., Кириченко О. В. (2010)
Глейзер Н. В. - К теории нулевого звука на поверхности нанотрубки, Ермолаев А. М., Соляник М. А., Шурдук А. И. (2010)
Попова О. С. - Теплофізичні та деформаційно-міцнісні властивості епоксидних клейових засобів (2010)
Бірта Г. О. - Фактори ризику від генетично модифікованої продукції (2010)
Бірта Г. О. - Товарознавча характеристика м’яса баранини, Бургу Ю. Г. (2010)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика варених ковбас, Хруль В. С. (2010)
Горячова О. О. - Зміни органолептичних властивостей сортових яблучних соків при зберіганні (2010)
Бургу Ю. Г. - Нормування та фактори якості сільськогосподарської продукції (2010)
Одарченко Д. Н. - Электрофизические свойства свежей рыбы как сигнатура обратимости при замораживании, Диденко О. В. (2010)
Холодова О. Ю. - Класифікація споживних властивостей і формулювання номенклатури показників якості варених ковбасних виробів (2010)
Квасніков А. А. - Натуральні барвники з кизилу і терену для варених ковбасних виробів (2010)
Шеїна А. В. - Дослідження реологічних властивостей м’якоті бульб картоплі в умовах одноосьового стиснення (2010)
Портянко Т. М. - Розробка проекту побудови і впровадження інтегрованої системи менеджменту якості на ДП "Черкаси-фарма" (2010)
Назаренко Л. О. - Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності карамелі вітчизняних виробників, Назаренко В. О. (2010)
Заплетніков І. М. - Дослідження відносних шумових характеристик технологічного обладнання на середніх частотах, Севаторова І. С. (2010)
Єфремов Ю. І. - Технологічні аспекти і можливості переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини, Одарченко М. С., Михайлов С. В., Пляшешник А. М. (2010)
Фалько О. Л. - Енергозберігаюча схема роботи вібраційного транспортера з декою нової конструкції, Коваленко А. В. (2010)
Юрчішина Л. М. - Підвищення харчової та біологічної цінності напоїв з використанням водних екстрактів із вичавок журавлини, Рибак Г. М. (2010)
Ткаченко В. І. - Установка бактерицидного знезараження питної води ультрафіолетовим випроміненням, Берлінова Л. В., Яременко М. С. (2010)
Сукманов В. О. - Дослідження білково-жирової фракції молока, обробленого високим тиском, Кійко В. В. (2010)
Черевко О. І. - Дослідження низькотемпературного заморожування напівфабрикату зі столового буряку, Погожих М. І., Одарченко А. М., Одарченко Д. М., Звягінцева Г. Л. (2010)
Гордієнко О. В. - Розробка методу розрахунку глибини різа харчових продуктів високошвидкісним струменем води (2010)
Молоканова Л. В. - Використання бобових культур для розробки рецептури м’ясних січених напівфабрикатів, Оносова І. А. (2010)
Одарченко А. М. - Дослідження колірних характеристик компонентів борщової заправки колориметричним методом при операціях перед зберіганням, Карбівнича Т. В., Міщенко Т. В., Звягінцева Г. Л. (2010)
Купченко А. В. - Моделювання процесу ІЧ-обробки насіння соняшнику в стаціонарному шарі при композиційному плануванні експерименту, Мельников К. О., Чурсінов Ю. О. (2010)
Безусов А. Т. - Розробка режимів стерилізації лактоферментованих овочевих консервованих продуктів, Холодний Л. П. (2010)
Хомич Г. П. - Використання відходів сокового виробництва при переробці аронії, Ткач Н. І., Уланова О. О. (2010)
Анотації (2010)
Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2012 році (2013)
Данильян О. Г. - Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури, Дзьобань О. П. (2013)
Петрів І. М. - Забезпечення розвитку інформаційного простору держави (2013)
Бурило Ю. П. - Види господарських інформаційних правовідносин (2013)
Коляденко П. Л. - Теоретичні основи визнання дистанційної комунікації об’єктом правового забезпечення (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах (2013)
Коваленко Л. П. - Інформаційно-правове регулювання документованої інформації (2013)
Синкова О. М. - Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади (2013)
Баєв О. О. - Інформатизація: нормативно-правове упорядкування у сфері телекомунікацій як середовища інформаційних відносин (2013)
Ланде Д. В. - Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі (2013)
Долотов М. - Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство (2013)
Антоненко С. А. - Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (2013)
Широкова-Мурараш О. Г. - Космополітизм як інформаційне джерело глобалізації, Завоюра Ю. О. (2013)
Брайчевський С. М. - Поведінкові патерни та інформаційні потоки (2013)
Сеник О. М. - Динаміка розвитку правового конфлікту (2013)
Уханова Н. С. - Гуманітарна політика та активізація інститутів громадянського суспільства (2013)
Горова С. В. - Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України (2013)
Фурашев В. М. - Інформаційна безпека: індикатори (2013)
Настюк В. Я. - Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення, Бєлєвцева В. В. (2013)
Рижов І. М. - Профілактично-правові підходи запобігання тероризму, Леонов Б. Д. (2013)
Дячишин Я. - Основні риси сучасної правової системи України: теоретичні аспекти (2013)
Ходос Л. В. - Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в України (2013)
Мнишенко Є. С. - Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики (2013)
Мальцев Д. В. - Скроневий медіанний склероз, Недопако Я. Я., Грицик В. Ф., Колєрова В. Г., Серебрянікова С. М., Жеграй О. В., Царюк М. Л. (2015)
Труфанов Е. А. - Мультисистемная атрофия: современные представления, диагностические признаки и особенности течения (2015)
Яворская В. А. - Головокружение. Причины, механизмы, коррекция, Гребенюк А. В., Пелехова О. Л., Бондарь О. Б., Федорченко С. В., Чернышова Т. И. (2015)
Антоненко К. В. - Ішемічний інсульт у басейні задньої мозкової артерії: особливості клінічних виявів та наслідки, Соколова Л. І. (2015)
Черенько Т. М. - Неврологічне та функціональне відновлення після ішемічного інсульту в різні періоди: зв’язок з рівнем нейроспецифічного маркера S-100 (2015)
Пантелеєнко Л. В. - Особливості клінічного перебігу та відновлення хворих з ішемічним інсультом на тлі цукрового діабету (2015)
Рогоза С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку гострого періоду супратенторіальноговнутрішньомозкового крововиливу на тлі артеріальної гіпертензії (2015)
Слинько Є. І. - Нейрохірургічне лікування пухлин, розташованих спереду від спинного мозку, Хонда О. М. (2015)
Лісяний О. М. - Герпесвірусна контамінація медулобластом та гліальних пухлин головного мозку (2015)
Салій З. В. - Взаємозв’язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку, Шкробот С. І. (2015)
Степанова Н. М. - Стан вегетативної регуляції серцевої діяльності у хворих, які лікуються за допомогою перитонеального діалізу, Аблогіна О. В., Дудар І. О., Лобода О. М., Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В., Красюк Е. К., Колесник М. О. (2015)
Бобрик Н. В. - Коморбідність у хворих на розсіяний склероз, які мешкають у Волинській області (2015)
Соколова Л. І. - Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті, Довбонос Т. А., Шандюк В. Ю. (2015)
Dovbonos T. A. - Tuberculosis meningitis in HIV positive patient. A case report and literature review (2015)
Дзьобань О. П. - Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права, Мелякова Ю. В. (2013)
Гладківська О. В. - Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект (2013)
Бєсєдна Л. Л. - До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства (2013)
Бурило Ю. П. - Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері 36-46 (2013)
Волкова А. - Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації (2013)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією (2013)
Трубін І. О. - Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів (2013)
Ланде Д. В. - Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України, Брайчевський С. М. (2013)
Дорогих С. О. - Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації (2013)
Мельник К. С. - Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації 84-91 (2013)
Хахановський В. Г. - Автоматизація судових експертних досліджень (2013)
Голубовська В. С. - Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Корж І. Ф. - Принципи національного права в контексті правової безпеки України (2013)
Фурашев В. М. - Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки (2013)
Фурманчук Є. - Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності (2013)
Смерницький Д. В. - До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт (2013)
Гавловський В. Д. - Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспекти, Кузьмін С. А. (2013)
Яковець І. - Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції (2013)
Про наукові та етичні принципи. Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.09 р. № 2) (2013)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к выявлению результатов клонирования в цифровом изображении в условиях возмущающих воздействий, Григоренко С. Н. (2015)
Рыбальский О. В. - Система автоматизированного поиска голосов, Соловьев В. И. , Шабля А. Н. , Журавель В. В. (2015)
Kushnirenko N. I. - Structural properties of thinned matrices of the equivalence class perfect binary arrays, Chechelnytskiy V. Y. (2015)
Положаенко С. А. - Математическая формализация условий образования фрактальных структур при водонапорном режиме нефтедобычи, Мухиалдин Хассан Моха (2015)
Молодецька К.В. - Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах (2015)
Кононович І. В. - Моделі системи забезпечення кібербезпеки із запізнюванням реагування на інциденти, Маєвський Д. А., Подобний Р. С. (2015)
Zadereyko A. V. - Program and technical aspects of cryptographic defence of data storage, Troyanskiy A. V. (2015)
Зіньковський Ю. Ф. - Оцінювання показників призначення нелінійних радіолокаторів, Прокофьєв М. І. (2015)
Березовський А. А. - Моделювання інформаційно-системних властивостей процесу реалізації вимірювань заданої надійності, Дмитренко В. С. (2015)
Ахмаметьева А. В. - Усовершенствование стеганоаналитического метода, основанного на анализе пространственной области цифровых контейнеров (2015)
Касянчук М. М. - Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання, Якименко І. З., Долинюк Т. М., Рендзеняк Н. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Об устойчивом прецизионном моделировании оператора запаздывания, Стопакевич А. А. (2015)
Юхименко Б. И. - Ускоренный алгоритм одностороннего ветвления для решения задач линейного программирования с булевыми переменными (2015)
Технічна сторінка (2015)
Титул, зміст (2011)
Одарченко М. С. - Сутність і методи міжнародної торгівлі, Михайлик В. І., Карпенко З. П., Сподар К. В., Бабіч А. О. (2011)
Одарченко А. М. - Управління збутовою діяльністю торговельних підприємств, Одарченко Д. М., Михайлик В. І., Рибцева А. А., Максимова А. О. (2011)
Одарченко М. С. - Управління якістю та конкурентоспроможність торговельних підприємств, Павлоцька Л. Ф., Мовчан А. О., Гасай Є. Л., Шкода О. О. (2011)
Одарченко М. С. - Сутність державного регулювання міжнародної торгівлі, Карпенко З. П., Даниленко Л. В., Мовчан А. О., Рибцева А. А. (2011)
Кожушко Г. М. - Стандартизація і якість світловипромінювальних діодів, Ткаченко В. І., Дугніст Л. В. (2011)
Семенов А. О. - Розвиток технічного регулювання в Україні, Кожушко Г. М., Шурдук І. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Інтер’єрний екотекстиль: проблеми і вирішення, Семак Б. Д. (2011)
Семенов А. О. - Методи знезараження повітря в приміщеннях, Берлінова Л. В. (2011)
Пелик Л. В. - Дослідження зносостійкості фільтрувальних нетканих матеріалів, Пелех Ю. А. (2011)
Сорокіна С. В. - Експертиза якості голок для шиття, які імпортують в Україну, Акмен В. О. (2011)
Пахомова І. В. - Сучасні підходи до визначення ринкової вартості транспортних засобів іноземного виробництва, Губа Л. М. (2011)
Кобищан А. Д. - Дослідження нових методів вибілювання лляних тканин (2011)
Ткаченко В. І. - Споживчі характеристики допоміжних пристроїв для освітлювальних ламп, Шурдук І. В., Дугніст Л. В. (2011)
Калашник О. В. - Комплексне експертне дослідження щоденних прокладок для жінок, Коваленко Н. П. (2011)
Молебна Л. І. - Аналіз чинників, що впливають на якість дитячого взуття (2011)
Галик І. С. - Поверхнева модифікація текстильних одягових матеріалів силіконами – ефективний спосіб оптимізації їх асортименту, властивостей та підвищення якості, Семак Б. Д. (2011)
Бірта Г. О. - Товарознавча характеристика продукції нутріївництва (2011)
Юдіна Т. І. - Дослідження біологічної цінності молочно-рослинних фаршів, Назаренко І. А. (2011)
Бірта Г. О. - М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та фактори, що її визначають, Бургу Ю. Г. (2011)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика продукції кролівництва (2011)
Назаренко Л. О. - Ідентифікація якості та оцінювання конкурентоспроможності спредів, що реалізуються в Україні (2011)
Єрмолаєв О. М. - Намагніченість двовимірних провідників з домішковими станами електронів, Шурдук А. І. (2011)
Сукманов В. О. - Дослідження вмісту ефірної олії в сировині пасти з пряних трав, Кийко В. В., Охременко С. І. (2011)
Молоканова Л. В. - Хімічний склад вітчизняних м’ясних снеків, Орешина О. О. (2011)
Берлінова Л. В. - Знезараження води в процесі бутелювання (2011)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування термінів зберігання та вивчення показників безпеки напівфабрикату на основі печериць і насіння гарбуза, Слащева А. В., Чехова Н. С. (2011)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва замороженого напівфабрикату з гливи звичайної, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Василець К. К., Максимова А. О. (2011)
Поперечний А. М. - Радіаційне сушіння пюре з картопляних відходів, Ільдірова С. К., Жданов І. В., Попова С. Ю. (2011)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Кравченко Н. В. (2011)
Одарченко М. С. - Екологічна безпека як основа національної безпеки України, Одарченко Д. М., Сесь А. М., Сюсель О. О., Соколова Є. Б. (2011)
Одарченко А. М. - Управління безпечністю продукції в умовах сучасної ринкової економіки, Савгіра Ю. О., Бабіч А. О., Сподар К. В., Сюсель О. О. (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2015)
До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Мільмана Юлія Вікторовича (2015)
До 75-річчя академіка НАН України Фірстова Сергія Олексійовича (2015)
Борисовская Е. М. - Динамика дислокаций в поликристалле при наличии дисклинационной стенки, Марченко Н. М., Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2015)
Фирстов С. А. - Влияние отжига на структуру и микромеханические свойства сверхбыстрозакалённой ленты Co67,3Fe10,1Si16,2B6,4, Еременко А. Л., Горбань В. Ф., Школьный В. К. (2015)
Мильман Ю. В. - Структура и прочностные характеристики деформируемых сплавов Al—5Mg, легированных скандием, цирконием и ниобием, Ефимов Н. А., Захарова Н. П., Даниленко Н. И., Шаровский А. О. (2015)
Мильман Ю. В. - Структура и свойства литейных высокопрочных алюминиевых сплавов на основе системы Al—Mg—Si, легиро¬ванных Zn и Cu, Легкая Т. Н., Коржова Н. П., Бойко В. В., Воскобойник И. В., Михаленков К. В., Мордовец Н. М., Подрезов Ю. Н. (2015)
Кулак Л. Д. - Влияние содержания Nb на структуру, фазовый состав и механические свойства сплавов Ti—xNb—1,25Si, Крапивка Н. А., Хоменко Г. Е., Пучкова В. Ю., Терещенко Т. П. (2015)
Кулак Л. Д. - Влияние температуры закалки на фазовый состав, структуру и микротвердость сплава Ti—18,7Nb—1,6Si, Хоменко Г. Е., Минаков Н. В., Дацкевич О. В., Кузьменко Н. Н., Терещенко Т. П. (2015)
Луговской Ю. Ф. - Влияние состава, структуры и термообработки новых жаростойких титановых сплавов на основе системы Тi—Al—Si—Zr на их механические свойства, Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Дацкевич О. В., Спиридонов С. А. (2015)
Даниленко М. І. - Вплив деформаційної субструктури на механічні властивостісталі 20Х, Подрезов Ю. М., Назаренко В. А., Даниленко В. І., Фірстов С. О., Марченко Н. М. (2015)
Шевченко О. М. - Особливості структури карбідосталі із зміцненням карбідами хрому, що утворюються при гарячому пресуванні (2015)
Подрезов Ю. М. - Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х, Грінкевич К. Е., Рудик М. Д., Даниленко М. І., Ткаченко І. В., Козирєва Л. В. (2015)
Vasylyev O. - The boundaries and their impact on properties of zirconia electrolyte, Brychevskyi M., Brodnikovskyi Y., Brodnikovska I., Firstov S. (2015)
Олейник Г. С. - Особенности структурно-фазовых превращений турбостратного BN при высоких давлениях и температурах, Петруша И. А., Котко А. В., Никишина М. В. (2015)
Григорьев О. Н. - Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Мелах Л. М., Мосина Т. В., Бега Н. Д., Котенко В. А., Винокуров В. Б., Клименко Л. И., Степаненко А. В. (2015)
Жиляєв І. Б. - Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років, Фурашев В. М. (2013)
Брижко В. М. - Захист персональних даних: реалії та практика сучасності (2013)
Мельник К. С. - Теоретико-правовий зміст терміна "персональні дані” (2013)
Баранов О. А. - Об’єкт правовідносин в інформаційному праві (2013)
Яременко О. І. - Сутність та соціально-правова природа інформаційної діяльності (2013)
Дорогих С. О. - Сутність та визначення понять "інформаційна діяльність” та "інформаційна діяльність органів влади” (2013)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи (2013)
Селезньова О. М. - Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення (2013)
Байрачна Л. К. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади (2013)
Золотар О. О. - Класифікація загроз інформаційній безпеці, Трубін І. О. (2013)
Сандул В. С. - Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж (2013)
Ланде Д. В. - Життєвий цикл інформаційних об’єктів (2013)
Березін Б. О. - Довготермінове зберігання правової інформації (2013)
Беніцький А. С. - Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття) (2013)
Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” (2013)
Додатковий протокол від 8 листопада 2001 року № 108 до Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних” щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних” (2013)
Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 1995 року "Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних” (2013)
Колесников К. Н. - Из Херсонеса в Москву и обратно: метаморфозы цивилизационно-географической периферии и всемирно-исторического центра (2014)
Архірейський Д. В. - Рубрика "Історія митної справи” "Вісника Академії митної служби України” (1999–2008): історіографічне та науково-організаційне значення (2014)
Шеремет В. Ю. - Керування радянською економікою доби непу в працях зарубіжних дослідників (на основі аналізу перекладеної літератури) (2014)
Виноградов Г. М. - Давньоруська податкова система: баланс моделі ідеальної держави та раціонального державного управління (2014)
Алексаха А. Г. - Війни Троянд в Англії у XV ст. як приклад взаємодії демографічних і соціально-економічних процесів (2014)
Слісаренко О. М. - Матеріально-фінансові фактори під час походу військ Карла ХІІ на Москву в 1708–1709 рр. (2014)
Калашников В. М. - Монетарна політика "батьків-засновників” США і війна за незалежність (2014)
Rutkowski M. - Conditions of river/waters crossing and collecting there fees in the Kingdom of Poland in constitutional and Paskievich era (2014)
Земський Ю. С. - Торговельний потеціал містечок як засіб боротьби з "провінційністю”(на прикладі Меджибожа ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Морозов О. В. - Політико-правові аспекти розвитку морського та річкового транспорту в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Жиленкова І. М. - Експортна політика промислового капіталу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Савченко С. В. - Іван Георгійович Айвазов (1872–1964): місіонер, богослов, публіцист ыз Катеринославської губернії (2014)
Гай-Нижник П. П. - Тютюн, махорка і сірники у податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 р. (2014)
Васковський Р. Ю. - Російсько-українська війна 1918–1919 рр.: за 100 років до рецидиву (2014)
Кабанов В. І. - Торгово-економічна співпраця СРСР і Чехословаччини під час спорудження Дніпрогесу (2014)
Кривчиков В. М. - Функционирование военной торговли на территории Беларуси накануне Великой Отечественной войны (2014)
Дячок О. О. - Підсумки VIII міжнародної наукової конференції "Історія торгівлі, податків та мита” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бурєннікова Н. В. - Порівняльний аналіз результативності процесу здійснення капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища: міждержавний аспект з урахуванням паритету купівельної спроможності (2016)
Боднар О. В. - Збутова інфраструктура як невід'ємна складова ланцюгу формування ціни на продукцію рослинництва (2016)
Руда О. Л. - Санація і банкрутство підприємства в Україні, Островська О. В. (2016)
Супрунова І. В. - Удосконалення економічного аналізу запасів підприємства як складової інформаційно-комунікативної системи, Кирилюк Б. Л. (2016)
Плахтій Т. Ф. - Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект (2016)
Рибачук В. П. - Засади формування інноваційної моделі аграрного сектору через призму "Зеленої економіки" (2016)
Семенюк І. Д. - Розвиток сільського господарства у контексті концепції "Зеленої економіки" (2016)
Печерський В. В. - Корпоративне управління в інтегрованих підприємствах: теоретичний аспект (2016)
Домбровська С. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання ринку плодоовочевої продукції в Україні (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2013 році (2014)
Данильян О. Г. - Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс, Дзьобань О. П. (2014)
Брижко В. М. - Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права (2014)
Забара І. М. - Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права (2014)
Баклан О. В. - Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання (2014)
Гладківська О. В. - Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології (2014)
Фурашев В. М. - Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України (2014)
Юдкова К. В. - Побудова правової моделі інформаційної безпеки (2014)
Омельченко І. К. - Шляхи регулювання Інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів (2014)
Леонов Б. Д. - Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації (2014)
Скулиш Є. Д. - Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності (2014)
Шишка Ю. М. - Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері (2014)
Беніцький А. С. - Кримінальна відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно із законодавством Московської держави другої половини XVII століття (2014)
Радутний О. Е. - Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст. 301 КК України (2014)
Корабель М. Г. - Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна (2014)
Апанасюк М. П. - Види договору ренти (2014)
Барікова А. А. - Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю (2014)
Данилова І. О. - Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (2014)
Крутов В. В. - Рецензія на монографію. Корж І. Ф. "Інноваційне дослідження з актуальних проблем управлінського процесу забезпечення державної безпеки України юридичною наукою та практикою” (2014)
Галунько В. В. - Культура засобів масової інформації в контексті правової культури (2014)
Мурашин О. Г. - До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів (2014)
Галунько А. В. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж (2014)
Бондаренко С. В. - Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні (2014)
Димитров М. Ф. - Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності (2014)
Єщук О. М. - Адміністративно-правова охорона в інформаційному суспільстві (2014)
Іванищук А. А. - Особливості методів адміністративного примусу у сфері регулювання судової гілки влади (2014)
Ізуїта П. О. - Досвід європейських країн у сфері охорони праці (2014)
ЛазаренкоО Д. В. - Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правовий статус центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем (2014)
Лебеденко В. І. - Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування (2014)
Марченко М. Г. - Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном (2014)
Сарана С. В. - Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства (2014)
Сердюк В. П. - Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України (2014)
Сердюк Є. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України (2014)
Таланчук І. В. - Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів (2014)
Ткачук О. В. - Проблеми формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами (2014)
Черненко О. А. - Способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах (2014)
Шиленко М. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів (2014)
Шиленко М. - Державна підтримка як форма захисту суб’єктів малого підприємництва (2014)
Фінагіна О. В. - Наукові засади теорії та практики сучасного бізнес-інкубування (2015)
Гаращук О. В. - Форсайт нових механізмів розв’язання соціоекологічних проблем у контексті сталого розвитку, Куценко В. І. (2015)
Гедз М. Й. - Підходи до аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання (2015)
Панкова Л. І. - Моделювання процесів інвестування та комерціалізації інтелектуальних продуктів (2015)
Потапенко Т. П. - Синергетичні аспекти регіональної кластерної політики (2015)
Якушева О. В. - Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах України (2015)
Миленький В. М. - Методологія індикативного аналізу соціально-економічного розвитку та реалізації потенціалу регіону, Лишко С. В., Шулежко О. П. (2015)
Пригодюк О. М. - Теоретичні аспекти дослідження соціальної інфраструктури регіону (2015)
Кулик Ю. С. - Міжрегіональний підхід до інкубації бізнесу у контексті розвитку малого підприємництва (2015)
Шпильовий В. А. - Методологічні основи сталого просторового розвитку: регіональний аспект (2015)
Іванов М. В. - Аналіз фінансової, виробничої та інвестиційної складових розвитку машинобудівних підприємств (на прикладі Хмельницької області) (2015)
Ткачук Т. М. - Сучасні тенденції розвитку франчайзингових туристичних мереж (2015)
Андрєєва К. А. - Кластеризація в інноваційному розвитку: питання теоретичного забезпечення (2015)
Командровська В. Є. - Проблеми і перспективи розвитку авіатранспортної галузі України, Колесник М. В., Любезна І. І. (2015)
Гулак Д. В. - Дослідження регіонального електроенергетичого ринку України (2015)
Ткаченко Ю. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня капіталізації активів території (2015)
Дзьобань О. П. - Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства (2014)
Панченко В. М. - Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання (2014)
Савінова Н. А. - Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту (2014)
Петряєв С. Ю. - Киберсоциализация – А ≠ А (2014)
Панова І. В. - Парадигма сучасного інформаційного права України (2014)
Красноступ Г. М. - Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: практичне застосування регуляторних механізмів (2014)
Кіндрат П. В. - Право на доступ до інформації: нормативно-правові аспекти застосування (2014)
Когут Н. Д. - Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві (2014)
Брайчевський С. М. - Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки (2014)
Мельник К. С. - Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах (2014)
Маріц Д. О. - "Ноу-хау” як об’єкт інформаційного захисту (2014)
Юринець Ю. Л. - Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архіві служб безпеки колишніх репресивних режимів (2014)
Цимбалюк О. В. - Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу (2014)
Гладківська О. В. - Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект (2014)
Довгань О. Д. - Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки (2014)
Радутний О. Е. - Можливості захисту інформаційного суверенітету України кримінально-правовими засобами (2014)
Нечитайло А. А. - Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки (2014)
Беланюк М. В. - Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.) (2014)
Балух В. С. - Розвиток системи третейських судів ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2014)
Пашковський В. В. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування (2014)
Пилипчук В. Г. - Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти, Дзьобань О. П. (2015)
Брижко В. М. - Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права (2015)
Поперечнюк В. М. - Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз (2015)
Забара І. М. - Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації (2015)
Буріло Ю. П. - Про комплексну природу інформаційного права (2015)
Гладківська О. В. - Вимоги до нормативно-правової термінології (2015)
Юдкова К. В. - Особливості визначення поняття "інформаційні технології” (2015)
Красноступ Г. М. - Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення (2015)
Яременко С. О. - Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації (2015)
Стрельбицький М. П. - Правові механізми управління в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів, Погребицький М. Л. (2015)
Петряєв С. Ю. - Троллинг как средство информационной войны (2015)
Степанов Є. В. - Правові аспекти забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері (2015)
Цимбалюк О. В. - Адміністративно-правовий вплив на формування об’єктної складової у інформаційній сфері (2015)
Радутний О. Е. - Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння (2015)
Віхров С. А. - Господарські зобов’язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду (2015)
Баланюк Н. Ю. - Адміністративно-правовий нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, Галян К. В. (2015)
Коверзнев В. О. - Правова класифікація кооперативних організацій в Україні (2015)
Лазаренко А. - Види професійного навчання у трудовому праві (2015)
Бежевець А. М. - Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості (2015)
Орел Ю. В. - Суб’єктивна сторона злочинів спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України (2015)
Антонова Л. В. - Державне регулювання соціо-еколого-економічного розвитку регіонів України на інноваційній основі (2015)
Баглик В. С. - Специфіка та механізми формування молодіжної політичної субкультури в сучасному українському суспільстві (2015)
Беглиця В. П. - Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії (2015)
Білотіл О. М. - Розробка ефективного механізму державного управління в туристичній індустрії Причорноморського регіону України (2015)
Бондарева Л. В. - Нормативно-правове регулювання забезпечення доступності лікарських засобів (2015)
Васильєва Л. М. - Інвестиційне забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору (2015)
Васильєва Н. В. - Муніципальна консолідація як стратегічний напрям розвитку України (2015)
Гіржев А. О. - Теоретичні підходи до визначення інституційної сутності явища місцевого самоврядування (2015)
Гриндей О. І. - Міжмуніципальне співробітництво – інноваційна форма місцевого розвитку (2015)
Добрівський Т. Г. - Реалізація принципу субсидіарності у світлі реформи децентралізації влади (2015)
Євдокімов В. А. - Система державного регулювання електроенергетичного сектору в Україні: особливості формування та функціонування (2015)
Ємельянов В. М. - Структура й особливості функціонування органів місцевого самоврядування в Республіці Польща, Лізаковська С. В. (2015)
Захарова С. Г. - Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток готельно-ресторанного господарства України (2015)
Лукіша Р. Т. - Особливості розвитку регіонів як об’єктивна передумова реалізації державної політики та безпеки (2015)
Лутчак В. Ф. - Концептуальні підходи до вдосконалення організаційно-правових механізмів розвитку економічного транскордонного співробітництва (2015)
Мінц М. О. - Девіантна поведінка: стероїди в культуризмі, Головаченко І. В. (2015)
Ніколаєв В. О. - Організаційно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів державної влади (2015)
Петров П. П. - Проблеми реалізації деяких функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій через недосконале законодавство (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Аналіз правового механізму державної регіональної політики України (2015)
Пугач А. М. - Сучасні напрями розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва (2015)
Сиченко В. В. - Інструментарій державного регулювання соціальної сфери країн Європейського Союзу, Сиченко О. О. (2015)
Сорока С. В. - Сенат у системі органів державної влади Республіки Польща в 1989–2009 роках (2015)
Ткач А. О. - Участь міжнародних міжурядових та неурядових організацій у процесі розвитку міжнародного співробітництва органів місцевої публічної влади в Україні (2015)
Шевченко С. О. - Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження процесу гуманізації професійної підготовки публічних службовців (2015)
Шевчук В. В. - Удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України в умовах модернізації економіки (2015)
Антонов А. В. - Державне регулювання фінансового забезпечення функціонування вищих навчальних закладів (2015)
Ібрагімова А. А. - Характеристика нормативно-правової бази державної політики у сфері побудови спроможних територіальних громад в Україні (2015)
Лопушинський І. П. - Рецензія на монографію Боделана В. Р. "Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект" (2015)
Мигаль С. М. - Мартін Хайдеггер як фашиствуючий філософ (2010)
Гоян І. М. - Філософські обґрунтування в емпіричній психології кінця ХІХ — початку ХХ ст. (Г. Еббінгауз) (2010)
Миронов А. В. - Самітність як ірраціональний розвиток особистості у філософії С. Кіркегора (2010)
Лозова Т. А. - Творчість Климента Смолятича як парадигма філософствування в духовній культурі давньої русі (2010)
Цебрій І. В. - Земля і всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського (2010)
Литвин О. М. - Історіософські погляди М. П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці ХІХ століття та сучасні українські інтенції (2010)
Шаповал В. М. - Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі (2010)
Пантелєєва І. А. - Антична людина в контексті культури дозвілля (2010)
Кудря О. В. - Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського (2010)
Карнаух Б. П. - Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності (2010)
Шенгерій Л. М. - Некласична логіка в контексті некласичної раціональності (2010)
Владленова І. В. - Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект (2010)
Кравченко П. А. - Розум як жертва віри в етиці античного скептицизму, Москаленко С. М. (2010)
Молодиченко В. В. - Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості (2010)
Базалук О. О. - Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання (2010)
Тимошенко О. І. - Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій (2010)
Барабаш О. В. - Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції старого завіту і християнства (2010)
Ігнатуша О. М. - ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921–1927 рр.) (2010)
Фесенко А. М. - Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в ІІ пол. 60-х — 80-ті рр. ХХ ст., Папаяні І. В. (2010)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2010)
Колотуха О. В. - Спортивний туризм: співвідношення понять (2013)
Доан П. В. - Концептуальні засади дослідження локальної туристичної системи (2013)
Parzych Krzysztof. - Вплив європейських фондів на туристичний розвиток морських курортів на прикладі курорту Леба (2013)
Исламова А. Г. - Анализ туристско-рекреационных ресурсов южной части Иссык-Кульской котловины с использованием ГИС-программ, Джапарова Н. С. (2013)
Мечковская О. А. - Стратегия развития экологического туризма в Республике Беларусь (2013)
Смирнов І. Г. - Некрополі Першої Світової війни у Польщі: туризм, історія, логістика, Обозний В. В. (2013)
Сергійко В. Ф. - Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму (2013)
Фокіна А. А. Смирнов І. Г. - Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії (2013)
Малиновська О. Ю. - Діяльність підприємств на туристичному ринку України, Чикаловець К. О. (2013)
Молодецький А. Е. - Перспективні аспекти розвитку спортивного туризму в регіонах України, Євтушенко О. В. (2013)
Коцюба А. І. - Феномен спелестології в туризмі (2013)
Іщенко Т. І - Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України, Шидловська О. Б., Стоян І. М. (2013)
Алістратова К. Е. - Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2013)
Пишна Г. О. - Бальнеологічні та бальнеогрязьові рекреаційні системи України: ресурси, їх використання та напрями охорони (2013)
Гілецький Й. Р. - Водоспади українських Карпат як об’єкти пізнавального туризму (2013)
Атаманюк Я. Д. - Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області (2013)
Доценко В. Ф. - Стан та перспективи розвитку готельного господарства в Івано-Франківській області, Гукалова Т. В., Бондар Н. П., Арпуль О. В. (2013)
Гринюк О. Ю. - Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні, Толибаєва Г. Б. (2013)
Блинова О. А. - Разработка экологической составляющей индикатора устойчивого развития прибрежной зоны Крыма (2013)
Задворний С. І. - Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області та їх роль у розвитку туризму (2013)
Воловик Л. М. - Особливості розвитку рекреаційно-туристичного комплексу столичного регіону (на прикладі Київської області) (2013)
Уліганець С. І. Мельник Л. В. - Аналіз значимості втрачених пам’яток на розвиток туристичної індустрії в місті Києві, Хоменко К. А. (2013)
Лавриненко С. І. - Депопуляція населення як наслідок соціально-духовних проблем суспільства, Логвин М. М. (2013)
Глибовець В. Л. - Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення, Степанець І. О. (2013)
Торушанко В. Р. - Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону (2013)
Шелемеха Д. О. - Динаміка структурних трансформацій сфери послуг населення міста Києва (на прикладі подолу (2013)
Лук’янчук О. М. - Фактори розвитку та ефективної діяльності житлово-комунального господарства (2013)
Чіпко Т. М. - Перспективи розвитку АПК України на фоні світової продовольчої кризи (2013)
Машко А. О. - Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області (2013)
Сопов Д. С. - Міські землі у структурі землекористування (на прикладі Луганської області (2013)
Кадыркулов А. К. - Природные ландшафты Атбашы-Каракоюнской долины и их антропогенные модификации (2013)
Воровка В. П. - Парадинамічні зв’язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря, Демченко В. О. (2013)
Косяк Д. С. - Обгрунтування розробки паспорту водних об’єктів в Україні (2013)
Ситник O. I. - Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку XXI ст (2013)
Рябоконь О. В. - Біотичні типи натурально – антропогенних ландшафтів (2013)
Дунаєвська О. Ф. - Вивчення дигресії екосистем міського парку внаслідок зростання рекреаційного навантаження, Козловський О. Ю. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Використання концепції ефективного автомобіля для моделювання динаміки транспортних потоків у вуличній мережі міста, Бакуліч О. О. (2016)
Амеліна Н. К. - Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні, Ємельянцева Д. І. (2016)
Antonenko N. V. - Advantages and disadvantages of accounting outsourcing’s using, Tsarenko V. О. (2016)
Бойко В. В. - Особливості вибору критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту, Кириченко Г. В. (2016)
Воркут Т. А. - Механізм реалізації концепції клієнтоорієнтованого управління процесами і системами перевезень в умовах розвитку партнерств, Карпенко О. А., Ковальчук С. О. (2016)
Гречан А. П. - Методичні підходи до оцінки ефективності інновацій, Парфентьєва О. Г. (2016)
Драгун Н. П. - "Точки роста" экономики Гомельской области, Ивановская И. В. (2016)
Дулеба Н. В. - Експортна та імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки, Базилевська Я. І. (2016)
Дулеба Н. В. - Податки – фактор фінансової і економічної безпеки держави, Лутай Т. В. (2016)
Зюзіна В. П. - Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві, Комчатних О. В., Редько Н. О. (2016)
Зюзюн В. І. - До еколого-економічної ефективності удосконалення пасажироперевезень на міському маршруті, Сабибіна В. С. (2016)
Козак Л. С. - Платіжний баланс як важливий інструмент узагальнюючої оцінки стану національної економіки, Федорук О. В. (2016)
Козак Л. С. - Інвестиційна політика автотранспортного підприємства, Цвєтков Д. В. (2016)
Кривошеєва С. В. - Сучасний стан інформаційної економіки в Україні, Клименко І. С., Тарануха О. М. (2016)
Любарська Н. В. - Методичні основи оцінки вартості підприємств автомобільного транспорту (2016)
Малиш Н. А. - Напрямки партнерських взаємодій держави і бізнесу у забезпеченні розвитку транспорту, Бондар Н. М. (2016)
Процик О. П. - Напрямки удосконалення результуючих показників ефективності за рахунок покращення функціонування транспортної системи, Корчменюк С. В. (2016)
Cєдая А. В. - Використання нейронних мереж для моделювання та прогнозування фінансової діяльності транспортного підприємства (2016)
Чеснакова Л. С. - Методичні засади діагностування руху грошових коштів підприємства (2016)
Швець Л. В. - Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства, Гайдай Г. Г. (2016)
Арістова А. В. - Міграційна криза в Європі та проблеми міжрелігійних відносин (2016)
Бахтіярова Х. Ш. - Сутність дидактичного проектування: принципи, структура, рівні, етапи та дії (2016)
Богачевська І. В. - Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності (2016)
Давидов П. Г. - Філософська рефлексія права в антропоцентричній концепції П. Д. Юркевича, Хрімлі І. О. (2016)
Жижома М. К. - Інноваційна політика у вирішенні проблеми рівня гучності шуму дорожнього руху в Україні, Левіщенко О. С., Левіщенко Д. К. (2016)
Іванчук С. І. - Розвиток туристських підприємств в умовах конкуренції (2016)
Ковенко Л. Д. - Питання розмежування адміністративної та цивільної відповідальності у сфері автотранспорту (2016)
Козак Л. С. - Основні фактори і перспективи інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні, Червякова В. В. (2016)
Кошарний В. О. - Основні напрямки взаємодії державно-приватного партнерства в туристичній галузі (2016)
Лавринович О. А. - Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні (2016)
Пітула О. Є. - Кримінально-правова характеристика масових вбивств (2016)
Полонський В. Г. - Сучасний погляд на проблему створення інтелектуального бізнесу, Комчатних О. В. (2016)
Примак Т. Ю. - Основні напрямки інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі (2016)
Temnyk I. O. - Problems and prospects of development of adventure tourism in Ukraine (2016)
Хоменко І. О. - Перспективи кластеризації транспортного ринку регіону: методологічний підхід (2016)
Ципко В. В. - Дослідження технологій навчання суспільствознавчих дисциплін в технічному університеті відповідно до їх аксіологічного змісту (2016)
Чебан О. М. - Протидія злочинності та безпритульності неповнолітніх на транспортних магістралях: історичний генезис (2016)
Язвінська О. М. - Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів (2016)
Ярова Р. В. - Поняття адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів (2016)
Яценко І. В. - Управління конкурентними стратегіями та конкурентоспроможністю підприємства (2016)
Azarov S. - Regulatory assessment of nuclear safety culture, Taranovski O., Sydorenko V. (2014)
Бондаренко О. О. - Участь державної служби України з надзвичайних ситуацій у проведенні антитерористичної операції, Попов Л. В., Ковровський Ю. Г. (2014)
Гудович О. Д. - Щодо можливості застосування SWОТ-аналізу в процесі планування заходів у сфері цивільного захисту, Тищенко В. О., Пруський А. В. (2014)
Гудович О. Д. - Створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту, Юрченко В. О., Мазуренко В. І., Cоколовський І. П. (2014)
Гур’єв С. О. - Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги як базова структура створення відділень невідкладної медичної допомоги (emergency department) функціонування в повсякденних умовах та при надзвичайних ситуаціях, Печиборщ В. П., Казачков В. Є., Михайловський М. М. (2014)
Єременко С. А. - Аналіз дослідження обізнаності населення щодо психологічних аспектів цивільного захисту, Смірнова О. М. (2014)
Литвиновський Є. Ю. - Організаційно-правові засади діяльності навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, Михайлов В. М., Талан І. С. (2014)
Потеряйко С. П. - Система інформаційного забезпечення як складова єдиної державної системи цивільного захисту, Барило О. Г., Переверзін Ю. П., Демків А. М. (2014)
Терент’єва А. В. - Підвищення кваліфікації керівників сфери цивільного захисту як основа їх сталого професіоналізму, Волянський П. Б., Долгий М. Л. (2014)
Юрченко В. О. - Практичність занять – головний підхід до підвищення кваліфікації керівного складу підприємств, установ, організацій у сфері цивільного захисту (2014)
Аннотации (2014)
Савінова Н. А. - Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації (2015)
Яременко О. І. - Правовий статус Кабінету Міністрів України як суб’єкта державного управління інформаційною сферою (2015)
Настюк В. Я. - Правовий захист інформаційних прав і свобод в Україні: проблеми та перспективи, Бєлєвцева В. В. (2015)
Коваленко Л. П. - Правовий захист громадян на доступ до інформації (2015)
Грабовський Ю. Л. - Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації (2015)
Юдкова К. В. - Особливості визначення поняття "інформаційна система” (2015)
Фурашев В. М. - Сутність та визначення понять "інформація” та "носій інформації” (2015)
Дмитрук І. М. - До питання теоретичної визначеності правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки (2015)
Леонов Б. Д. - Сприйняття тероризму: соціально-правовий та морально-психологічний аспекти, Ребріна Л. П. (2015)
Радутний О. Е. - Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері (2015)
Яременко С. О. - Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту (2015)
Цимбалюк В. С. - Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію (2015)
Красноступ Г. М. - Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання (2015)
Фарбота М. Р. - Правовий статус засобів масової інформації в Інтернет-середовищі (2015)
Дорогих С. О. - Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа (2015)
Мазур Л. Б. - Інформаційне забезпечення медичних закладів Збройних Сил України (2015)
Дубняк М. В. - Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади (2015)
Довгань О. Д. - Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки (2015)
Бусол О. Ю. - Потенційна небезпека штучного інтелекту (2015)
Миронець О. М. - Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікація (2015)
Віхрова І. О. - Адміністративно-господарські санкції у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Шапіро В. С. - Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні, МОТРЮК А. Д. (2015)
Мельничук С. М. - Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння (2015)
Найман-Меткалф К. - Правовий аналіз ОБСЄ проекту Концепції інформаційної безпеки (2015)
Бєлєвцева В. В. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини (2015)
Яременко О. І. - Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин (2015)
Красноступ Г. М. - Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення (2015)
Байрачна Л. К. - Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади (2015)
Солодка О. М. - Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України (2015)
Уханова Н. С. - Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти (2015)
Головко О. М. - Інформаційна віктимізація у медіа-просторі (2015)
Ірха Ю. Б. - Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні (2015)
Цирфа Г. О. - Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство (2015)
Козенко О. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України (2015)
Петряєв С. Ю. - Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення, Чернишина Г. Г. (2015)
Довгань О. Д. - Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття (2015)
Юдкова К. В. - Класифікація інформаційних систем, Чернишина Г. Г. (2015)
Леонов Б. Д. - Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління, Хлань В. Г., Ковальчук С. П. (2015)
Маріц Д. О. - "Кібератака” – війна майбутнього (2015)
Радутний О. Е. - Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу (2015)
Вільчик Т. Б. - Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів (2015)
Чирик С. В. - Правові принципи діяльності Національної поліції України (2015)
Предмесніков О. Г. - Становлення ти розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках (2015)
Пилипчук В. Г. - Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування, Брижко В. М. (2015)
Содержание (2016)
Якуб Л. Н. - Полимеризация в сильно сжатом азоте (2016)
Шикин В. - Вольт-амперная характеристика диска Корбино в условиях квантового эффекта Холла (2016)
Гриценко И. А. - Диссипация кинетической энергии камертона, погруженного в сверхтекучий гелий, при различных частотах колебаний, Клокол К. А., Соколов C. С., Шешин Г. А. (2016)
Гречнев Г. Е. - Особенности электронной структуры трехкомпонентных сверхпроводников RRh4B4 (R = Y, Lu), Логоша А. В., Панфилов А. С., Журавлева И. П., Лёгенькая А. А. (2016)
Naidyuk Yu. G. - Analysis of nonlinear conductivity of point contacts on the base of FeSe in the normal and superconducting state, Gamayunova N. V., Kvitnitskaya O. E., Fuchs G., Chareev D. A., Vasiliev A. N. (2016)
Rovenchak A. - Effective Hamiltonian and excitation spectrum of harmonically trapped bosons (2016)
Шевченко А. Б. - Квантовые колебания блоховской точки в доменной границе цилиндри-ческого магнитного домена, Барабаш М. Ю. (2016)
Каблов Е. Н. - Конкуренция механизмов намагничивания в сплавах (NdDy)(FeCo)B, легированных самарием, Оспенникова О. Г., Пискорский В. П., Королев Д. В., Куницына Е. И., Дмитриев А. И., Моргунов Р. Б. (2016)
Киселев В. В. - Двухкинковое возбуждение в спиральной магнитной структуре, Расковалов А. А. (2016)
Dolbin A. V. - The effect of the temperature of graphene oxide reduction on low-temperature sorption of 4He, Khlistyuck M. V., Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Maluenda I., Maser W. K., Benito A.M. (2016)
Snizhko K. - Tunneling current noise in the fractional quantum Hall effect: when the effective charge is not what it appears to be (2016)
Королюк О. А. - Теплопроводность твердого тиофена в несоразмерном ориентационном состоянии, Кривчиков А. И., Вдовиченко Г. А., Романцова О. О., Горбатенко Ю. В. (2016)
Содержание (2016)
Вступление (2016)
Ji Y. - NMR studies of methane and hydrogen in microporous materials, Hamida J. A., Tang Y., Sullivan N. S. (2016)
Долбин А. В. - Квантовые эффекты в кинетике сорбции 4Не мезопористыми материалами, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Данчук В. В. (2016)
Чишко К. А. - Теплоемкость ксенона, адсорбированного в канавках наносвязок, Соколова Е. С. (2016)
Багацкий М. И. - Теплоемкость 1D цепочек молекул метана во внешних канавках связок углеродных нанотрубок, Сумароков В. В., Барабашко М. С. (2016)
Eremenko V. V. - Effect of step-edge on spectral properties and planar stability of metallic bigraphene, Sirenko V. A., Gospodarev I. A., Syrkin E. S., Feodosyev S. B., Bondar I. S., Saxena S. S., Feher A., Minakova K. A. (2016)
Иванов А. Ю. - Усиление наноструктурированной поверх-ностью серебра инфракрасного поглощения низкотемпературных тонких пленок урацила, Степаньян С. Г., Адамович Л., Карачевцев В. А. (2016)
Беркутов И. Б. - Интерференционные эффекты в кремний-германиевых гетероструктурах с квантовыми ямами различной ширины, Андриевский В. В., Комник Ю. Ф., Колесниченко Ю. А., Беркутова А. И., Ледли Д. Р., Миронов О. А. (2016)
Чигвинадзе Дж. Г. - Магнитные фазы и релаксационные эффекты в фуллерите С60, Бунтарь В., Ашимов С. М., Долбин А. В. (2016)
Мелешко В. В. - Влияние примеси молекул СО на структурные и термодинамические свойства фуллерита С60 в широкой области температур сорбции, Легченкова И. В., Стеценко Ю. Е., Прохватилов А. И. (2016)
Зиновьев П. В. - Особенности стеклования фуллерита С60, насыщенного молекулами монооксида углерода: фотолюминесцентные исследования, Зорянский В. Н., Стеценко Ю. Е., Данчук В. В. (2016)
Нацик В. Д. - Дислокационные механизмы низкотемпературного внутреннего трения в на-ноструктурных материалах, Семеренко Ю. А. (2016)
Легченкова И. В. - Рентгеновские исследования манганита бария Ba6Mn24O48 в области магнитного перехода, Прохватилов А. И., Стеценко Ю. Е., Яготинцев К. А. (2016)
Kinane C. J. - Influence of the liquid helium meniscus on neutron reflectometry data, Kirichek O., Charlton T. R., and McClintock P.V.E. (2016)
Доронин Ю. С. - Новый подход к исследованию спектров люминесценции свободных икосаэдрических и кристаллических нанокластеров аргона, Вакула В. Л., Камарчук Г. В., Ткаченко А. А., Самоваров В. Н. (2016)
Содержание (2013)
Zvyagin A. A. - New physics in frustrated magnets: Spin ices, monopoles, etc. (2013)
Peng L. - Vortex pattern and differential conductance in hole underdoped high-temperature superconductors with competing d-wave and antiferromagnetic orders, Liu Y. (2013)
Швецов A. В. - Резонансные моды в копланарных линиях с встроенными джозефсоновскими цепями, Сатанин А. М., Миронов В. A., Ильичев Е. В. (2013)
Zvyagina G. A. - Magnetoelastic studies of Nd0.75Dy0.25Fe3(BO3)4 in the external magnetic field: Magnetic phase transitions, Zhekov K. R., Bilych I. V., Zvyagin A. A., Gudim I. A., Temerov V. L., Eremin E. V. (2013)
Троянчук И. О. - Условие большого магниторезистивного эффекта в кобальтитах со структурой перовскита, Бушинский М. В., Добрянский В. М., Никитин А. В., Лобановский Л. С., Еременко В. В., Сиренко В. А. (2013)
Гамзатов А. Г. - Электросопротивление и магнитокалорический эффект в манганитах La0,75Ag0,125MnO2,85 и La0,7Ag0,15MnO2,80, Камилов И. К., Маркелова М. Н., Мухучев А. А., Асваров А. Ш. (2013)
Ляпилин И. И. - Спиновый эффект Нернста в двумерном электронном газе (2013)
Дробышев А. - О стабильности нанокластеров этанола в криоматрице азота, Алдияров А., Катпаева К., Коршиков Е., Курносов В., Соколов Д. (2013)
Matyjasik S. - Спонтанная поляризация и пироэлектрический эффект в несобственных сегнетоэлектриках-сегнетоэластиках Gd2(MoO4)3 и Tb2(MoO4)3 в области низких температур, Шалдин Ю. В. (2013)
Песчанский А. В. - Исследование структурного фазового перехода в монокристалле KDy(WO4)2 методом рамановского рассеяния света (2013)
Тихоновский М. А. - Влияние низкотемпературной (77 К) квазигидроэкструзии на свойства титана повышенной чистоты: роль исходного структурного состояния, Хаймович П. А., Кутний К. В., Кисляк И. Ф., Оковит В. С., Рудычева Т. Ю. (2013)
Вайшнорас Р. - Низкочастотные спектры ЭПР синтетического алмаза и наноалмаза типа Ib, Кулбицкас А., Кобец М., Дергачев К., Хацько Е. (2013)
Содержание (2016)
Гриценко И. А. - Особенности квазиустойчивого ламинарного течения Не II и дополнительный диссипативный процесс, Клокол К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2016)
Tarasov A. N. - Analytical solutions of equation for the order parameter of dense superfluid neutron matter with anisotropic spin-triplet p-wave pairing at finite temperatures (2016)
Chagovets T. V. - A study of the electric response of He II at the excitation of second sound waves (2016)
Руденко Э. M. - Туннельная инжекция спин-поляризованного тока в гетероструктурах Co2CrxFe1–xAl (x = 1, 0,6)–изолятор–сверхпроводник, Короташ И. В., Краковный А. А., Кудрявцев Ю. В., Шлапак Ю. В. (2016)
Karpov D. S. - Signal amplification in a qubit-resonator system, Oelsner G., Shevchenko S. N., Greenberg Ya. S., Il'ichev E. (2016)
Шевченко О. С. - Энергетический спектр и теплоемкость двумерных электронных систем со спин-орбитальным взаимодействием в параллельном проводящему слою магнитном поле, Копелиович А. И. (2016)
Брауде И. С. - Влияние деформации и температуры на упорядочение молекул полиимида ПМ-А. Рентгеновские данные, Гальцов Н. Н., Гейдаров В. Г., Кириченко Г. И., Абраимов В. В. (2016)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть III: Пластическая деформация кристалла как результат перемещения дефектов и их взаимодействие с полем упругих напряжений, Смирнов С. Н. (2016)
Король А. Н. - Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент, Литвинчук С. И., Баглюк С. В., Лазаренко М. В. (2016)
Pelmenev A. A. - On charged impurity structures in liquid helium, Krushinskaya I. N., Bykhalo I. B., Boltnev R. E. (2016)
Лончаков А. Т. - Обнаружение сильного влияния на низкотемпературный магнетизм малых вариаций содержания непереходного элемента в стехиометрическом составе сплава железо–ванадий–алюминий, Марченков В. В., Окулов В. И., Говоркова Т. Е., Окулова К. А., Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Емельянова С. М., Усик А. Ю., Вебер Х. В. (2016)
Терехов А. В. - Низкотемпературная теплоемкость магнитных сверхпроводников Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 и Dy0,6Y0,4Rh4B4, Золочевский И. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2016)
Злоба Д. И. - Фосфоресценция кристаллов мета-бромбензофенона в широкой области температур, Пышкин О. С., Буравцева Л. М., Стржемечный М. А. (2016)
Титул, содержание (2016)
Зарiцький О. В. - Представлення та обробка даних в експертних інформаційних системах оцінки професійної діяльності, Судік В. В. (2016)
Ровинская Н. Ю. - Развитие инноваций путем интеграции стартап-проектов (2016)
Шевченко М. В. - Разработка метода организации и планирования мониторинга регионального газоснабжения (2016)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных информационной системы определения исхода инфаркта миокарда, Якубовская С. В., Никонов В. В., Панферова И. Ю., Порван А. П. (2016)
Коцур М. П. - Математичне моделювання та оптимізація процесу нестаціонарного термоелектричного охолодження (2016)
Коваленко І. В. - Математичне моделювання процесу дозування сипкого матеріалу, Янцибаєв Д. С. (2016)
Безвесільна О. М. - Розробка нового двоканального гравіметра для вимірювань прискорення сили тяжіння, Ткачук А. Г., Хильченко Т. В. (2016)
Дяченко П. В. - Экспериментальная верификация достоверности математических моделей колебательных систем (2016)
Степанець О. В. - Розробка нечіткого регулятора для задачі забезпечення температурної складової комфортного мікроклімату, Каракой А. В. (2016)
Лакоза С. Л. - Розробка і дослідження комплексного алгоритму інерціальної системи оцінки параметрів руху людини, Мелешко В. В. (2016)
Савєльєва О. С. - Розробка методів вимірювання якості зчеплення між елементами сталево-алюмінієвих виливків, Прокопович І. В., Шмараєв О. В., Духаніна М. О., Кошулян С. В., Саух І. А. (2016)
Любимова Н. А. - Планирование контроля нарушений стационарности потока выбросов отходов при фиксированном времени наблюдения (2016)
Тыманюк К. С. - Разработка автоматизированной системы итеративного контроля технического состояния систем двигателя автомобиля, Костенко В. Л. (2016)
Орнатський Д. П. - Розробка комп’ютеризованої системи для контролю криволінійних поверхонь за допомогою індуктивних датчиків, Михалко Н. В., Катаєва М. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Цимбал С. М. - Ксенокристи мантійних мінералів із лужно-ультраосновних порід Болярківської інтрузії (Волинський мегаблок Українського щита), Цимбал Ю. С., Соболєв В. Б. (2015)
Калиниченко Е. А. - Особенности структуры синтетических апатитов с примесными REE по данным спектроскопических и рентгеновских методов: I. Гидроксилапатиты, Брик А. Б., Николаев А. М., Калиниченко А. М., Франк-Каменецкая О. В., Дубок А. В., Багмут Н. Н., Кузьмина М. А., Колесников И. Е. (2015)
Квасниця В. М. - Нано-мікроморфологія та анатомія кристалів імпактного алмазу із Білилівської (Західної) астроблеми (Український щит), Вірт Р., Цимбал С. М. (2015)
Гіріч А. Л. - Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5), Семененко В. П., Кичань Н. В. (2015)
Гуров Е. П. - Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры, Пермяков В. В. (2015)
Бобров О. Б. - Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Cтаття 1. Новогорівська структура (2015)
Кривдік С. Г. - Нефеліновий сієніт-порфір Приазов’я - новий тип порід Українського щита, Дубина О. В., Амашукелі Ю. А., Вишневський О. А. (2015)
Михальченко І. І. - Уран і торій в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит (2015)
Жук О. А. - Характеристика екзогенних сольових ореолів літію (на прикладі двох ділянок центральної та південно-східної частин України) (2015)
Бондаренко С. М. - Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит), Степанюк Л. М., Карли З. В., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2015)
Шнюков Е. Ф. - Евгений Георгиевич Куковский (к 90-летию со дня рождения), Вальтер А. А., Павлишин В. И., Хоменко В. М. (2015)
Леонід Михайлович Степанюк (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Степану Миколайовичу Цимбалу – 80 (2015)
Степан Григорович Кривдік (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Кульчицька Г. О. - Фундаментальне значення геологічної освіти, Радченко А. І. (2015)
Letter to the editorial staff from R. D. (Olaf) Schuiling, member of the editorial board (2015)
Содержание (2016)
Чабаненко В. В. - Преобразование критического состояния жестких сверхпроводников при прохождении термомагнитных лавин, Кучук Е. И., Русаков В. Ф., Abaloszewa I., Nabiałek A., Pérez-Rodríguez F. (2016)
Адаменко И. Н. - Поляризация пленок Не II при движении сверхтекучей компоненты относи-тельно квантованных вихрей, Немченко Е. К. (2016)
Апостолов С. С. - Амплитудный гистерезис поверхностного реактанса слоистого сверхпроводника, Божко A. A., Майзелис З. А., Сорокина М. А., Ямпольский В. А. (2016)
Звягина Г. А. - Низкотемпературные магнитные фазовые переходы в мультиферроике Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4. Часть 1. Переходы, индуцированные магнитным полем, направленным вдоль оси тригональной симметрии. Спонтанные переходы при изменении температуры, Жеков К. Р., Билыч И. В., Колодяжная М. П., Звягин А. А., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гудим И. А. (2016)
Хрусталёв В. М. - Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнитном LiCoPO4 в импульсном магнитном поле, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2016)
Звягин А. А. - Влияние импульса внешнего магнитного поля на магнитоупорядоченную систему при низких температурах (2016)
Ястремский И. А. - Эволюция полной намагниченности Ni–Fe гетероструктуры после воз-действия фемтосекундного лазерного импульса, Киреев В. Е. (2016)
Хоткевич А. В. - Инверсный микроконтактный спектр электрон-фононного взаимодействия в гомоконтактах из мышьяка, Красный А. С. (2016)
Хоткевич Н. В. - Возможность определения константы спин-орбитального взаимодействия методом сканирующей туннельной микроскопии, Вовк Н. Р., Колесниченко Ю. А. (2016)
Shkop A. D. - Low-energy anomalies in electron tunneling through strongly asymmetric Majorana nanowire, Parafilo A. V., Krive I. V., Shekhter R. I. (2016)
Nikonkov R. V. - Thermal conductivity of argon–SiO2 cryocrystal nanocomposite, Stachowiak P., Jeżowski A., Krivchikov A. I. (2016)
Прохватилов А. И. - Пара-метры решетки и тепловое расширение кристаллов 2-бромбензофенона в области 90–300 К, Стржемечный М. А., Гальцов Н. Н., Пышкин О. С., Буравцева Л. М., Аксенова Н. А. (2016)
Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 2015 року № 7 (2016)
Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справвід 11 грудня 2015 року № 13 (2016)
Узагальнення про практику застосування cудами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок (витяг) (2016)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013–2014 роки (2016)
Оніщенко Н. М. - Правосудна діяльність і правове виховання: запити громадянського суспільства (2016)
Зілковська Л. М. - Проблемні питання застосування законодавства про стягнення аліментів з батьків, діти яких були усиновлені, Черненко В. А. (2016)
Сердюк В. В. - Організаційно-правові передумови досягнення єдності судової практики в Україні (2016)
Бородовський С. О. - Визнання правочину недійсним: компетенція суду (2016)
Банах В. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства, Банах Л. С. (2016)
Водопьянов П. А. - Глобальный анропологический кризис и проблема достижения безопасного будущего, Сидоренко И. Н. (2016)
Воронкова В. Г. - Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму (2016)
Дзвінчук Д. І. - Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства, Лютий М. О., Петренко В. П. (2016)
Ісаєнко М. М. - Державотворча домінанта в національній духовно-інтелектуальній трансцендентності: кілька рефлексій з приводу минулого та міркувань на перспективу (2016)
Скалацька О. В. - Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди (2016)
Федоренко В. В. - Военно-правовое воспитание военнослужащих: методология оценки эффективности управления в контексте математического моделирования (2016)
Бойко А. О. - Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання (2016)
Кузьомінська Л. Г. - Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності (2016)
Sidorenko S. - Microethics and macroethics in tne context of tne ethics of memory: social and philosophical analysis (2016)
Товарниченко В. А. - Игра как проявление маргинальности в гражданском обществе (2016)
Кириєнко С. І. - Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Базалук О. А. - Геофилософия Украины (2016)
Andriukaitiene R. - Connections of social responsibility, ethics and sustainability principles in the context of enhancing the organization’s reputation (2016)
Пунченко Н. О. - Информационные технологии, их место в структуре конвергентных технологий и информатизации (2016)
Білогур В. Є. - Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна (2016)
Македонська С. І. - Формування філософської культури вчителя як процес (2016)
Готько Н. В. - Аналітична філософія освіти: інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик (2016)
Семікін М. О. - Ідея смислу крізь призму філософських основ культури (2016)
Кримець Л. В. - Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору (2016)
Мельник В. В. - Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації (2016)
Nikitenko V. - Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language (2016)
Максименюк М. Ю. - Кризові й конфліктні ситуації "нового покоління" у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання (2016)
Львов В. Є. - Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Титул, содержание (2013)
Вітання Президента України Віктора Януковича працівникам вугільної промисловості (2013)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького (2013)
Зборщик М. П. - Повторное использование выработок высоконагруженных лав — крупный резерв снижения производственных затрат, Сахно И. Г. (2013)
Пронский Д. В. - Устойчивость приустьевых зон ликвидируемых вертикальных выработок, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2013)
Зинченко С. А. - Опыт цементации обсадных колонн дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, Пилипец В. И., Турчин В. А., Юшков Е. А. (2013)
Савицкий В. Н. - Новая серия аппаратов защиты от токов утечек на землю в шахтных распределительных сетях напряжением до 1200 В, Савицкий А. В. (2013)
Филатов Ю. В. - Новая технология транспортировки угля, Стариков А. П., Байсаров Л. В., Василенко С. Г. (2013)
Монастырский В. Ф. - Об устойчивости насыпного груза на ленте крутонаклонного конвейера, Максютенко В. Ю., Брагинец Д. Д., Номеровский Д. А. (2013)
Хромовских С. Н. - Агрегат АПМН для проведения монтажных ниш, Радул В. А., Литвинов Ю. Г., Васильев А. Г. (2013)
Левчинский Г. С. - Предложения по критериям выбора дегазационных установок для действующих шахт (2013)
Пилюгин В. И. - Совершенствование нормативной базы в области проектирования проветривания и дегазации очистных забоев, Стариков Г. П. (2013)
Пилипенко А. А. - Автоматическая противопожарная защита тупиковых выработок (2013)
Клец А. П. - Прогноз метановыделения из подработанных пород в выработки выемочного участка, Бокий Б. В., Филимонов П. Е. (2013)
Безручко К. А. - Прогноз скоплений свободного метана в ловушках структурно-тектонического типа угленосной толщи, Приходченко А. В., Шпак В. Ю. (2013)
Тулуб Сергей Борисович (к 60‑летию со дня рождения) (2013)
Афендиков Владлен Саввич (к 75‑летию со дня рождения) (2013)
Палієнко В. П. - До проблеми типізації природно-антропогенних геоморфосистем (2015)
Кендзера О. В. - Сейсмічна небезпека і сейсмічний захист в Україні (2015)
Горбачова Л. О. - Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України (2015)
Байдіков І. А. - Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону (2015)
Дронова О. Л. - Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу (2015)
Маруняк Є. О. - Вплив процесів глобалізації на трансформації сільської місцевості: зарубіжний досвід (2015)
Глібчук П. В. - Методичні особливості використання картографічних творів для встановлення етапів трансформації поселенської мережі України (2015)
Остроух В. І. - Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі, Руденко І. С. (2015)
Шуйський Ю. Д. - Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) (2015)
Мамедов Р. М. - География в Азербайджане: направления развития и основные результаты (к 70-летию Института географии НАН Азербайджана) (2015)
Руденко Л. Г. - До 100-річчя від дня народження А. П. Золовського (2015)
До ювілею В. П. Палієнко (2015)
Шевченко О. Г. - Вплив інверсій на рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва (2011)
Кориневская В. Ю. - Изменение качества воды на участке реки дунай (затон Базарчук) в результате работы судоремонтного предприятия, Соловьева Е. В., Черой А. И. (2011)
Бургаз О. А. - Забруднення атмосфери вуглекислим газом над територією України, Снісаренко В. В. (2011)
Витченко А. Н. - Оценка комфортности климата городов Беларуси, Телеш И. А. (2011)
Хохлов В. М. - Просторово-часовий розподіл засух на території України в умовах зміни клімату (2011)
Грушевский О. Н. - Применение цифрового фильтра Ланцоша с переменным спектральным окном для трансформации пространственно- временных рядов (2011)
Корбан В. Х. - Распознавание градовых и ливневых облаков по поляризационным параметрам эхо-сигналов, Корбан О. В., Дегтярева Л. Н. (2011)
Затула В. І. - Застосування інтерполяційних поліномів ньютона для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні, Затула Д. В. (2011)
Шевченко О. Г. - Температурні аномалії великого міста, Сніжко С. І., Самчук Є. В. (2011)
Недострелова Л. В. - Энергетика блокирующего процесса (2011)
Польовий А. М. - Просторово–часова оцінка мінливості врожаїв озимої пшениці на території України, Божко Л. Ю., Дронова О. О. (2011)
Ляшенко Г. В. - Пространственная изменчивость ресурсов влаги в Украине с учетом мезо- и микроклимата (2011)
Свидерская С. М. - Моделирование влияния агрометеорологических условий на формирование п родуктивности картофеля и развитие популяции колорадского жука в ровенской области (2011)
Наумов М. М. - Онтогенетические колебания биологического времени растений: яровые и озимые формы (2011)
Лебедь Л. В. - Агроклиматическое районирование для целей фитомелиорации пастбищных земель в Казахстане (2011)
Лебедь Л. В. - Моделирование продуктивности биогеоценозов туранских пустынь (в пределах Казахстана) (2011)
Сиряк Н. В. - Динамика биомассы отдельных органов растений проса (2011)
Жигайло О. Л. - Контроль забруднення важкими металами багаторічних трав на зрошуваних землях Одещини (2011)
Вольвач О. В. - Оценка биоклиматического потенциала лесостепных областей Украины применительно к возделыванию кукурузы (2011)
Гопченко Е. Д. - Норма годового стока рек Закарпатья, Андреевская Г. М. (2011)
Обухов Є. В. - Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами (2011)
Алексеев В. Р. - Механизм криогенного регулирования стока в формировании водного баланса малых горных рек зоны многолетнемёрзлых пород, Бояринцев Е. Л., Гопченко Е. Д., Сербов Н. Г., Завалий Н. В. (2011)
Гопченко Є. Д. - Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів, Романчук М. Є., Дорошенко О. М. (2011)
Шакірзанова Ж. Р. - Метод просторових прогнозів строків початку та проходження максимумів весняних водопіль на рівнинних річках України (2011)
Суховей В. Ф. - Особенности системы течений на акватории Тихого океана к востоку от Австралии, Рубан И. Г. (2011)
Белевич Р. Р. - Особенности климатической циркуляции вод Черного моря по данным распределения динамических высот вдоль оси зоны Черноморской дивергенции, Андрианова О. Р., Попов Ю. И., Скипа М. И. (2011)
Илюшин В. Я. - Многообразие форм закона сохранения массы речной струи, вытекающей на взморье (2011)
Добров П. В. - Людина з піснею в душі (2014)
Грищук О. М. - Порівняльний аналіз поховальної парадигми населення ДДБК та євпаторійської групи пам’яток фіналу середньої бронзи (2014)
Житков О. А. - Радянські історики про аграрну політику Директорії Української народної республіки 1918 – 1920 рр. (2014)
Темірова Н. Р. - Радянський вимір "Українського історичного журналу", Федюн О. І. (2014)
Сараєва О. В. - Соціально-майновий склад земських службовців півдня України: аналіз матеріалів діловодства департаменту поліції Російської імперії (2014)
Муратова О. В. - Літературне шістдесятництво в україні: соціально-демографічний аналіз (2014)
Малярчук Н. Г. - Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого (2014)
Мармілова О. С. - Військові журнали економічної інспекції "Південь" як джерело до вивчення остарбайтерів Донеччини: загальний огляд (2014)
Темірова Н. Р. - Промислове підприємництво у поміщицьких господарствах українських губерній на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Касьянова Н. М. - Товариство колишніх політкаторжан і засланців: створення та діяльність, Толстих А. В. (2014)
Славич Є. В. - До питання про кількість жертв голодомору 1932 - 1933 рр. у Донбасі (2014)
Ізюмов В. І. - Роль місцевих органів влади у відновленні культурних закладів і пам’ятників історії і культури Донеччини (1943-1950 рр.) (2014)
Старченко Н. М. - Клубные учреждения в системе идеологического воспитания в конце 1940-х – начале 1950-х годов (на примере г. Сталино), Кузина К. В. (2014)
Краснопьорова Л. О. - Планування житлового будівництва та його реалізація на Донеччині та Луганщині (1943 – 1964 рр.). Історичний аспект (2014)
Касьянова М. М. - Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр. (2014)
Гіцевич В. С. - Харчування населення Донбасу у 1953-1985 рр. (2014)
Бодня О. О. - Особливості матеріального добробуту населення Донецької області в 80-ті рр. ХХ ст. (2014)
Агапов В. Л. - Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків (2014)
Смирнов В. С. - Зимові види спорту у самореалізації інвалідів незалежної України (2014)
Шандра І. О. - Феномен "представництва" у соціально-економічному розвитку українських губерній пореформеної доби (2014)
Сучкова О. Ю. - Особисте ставлення В. І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" (2014)
Петров С. В. - Проблема інтеракції суб’єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки (2014)
Смирнова І. Є. - Євромайдан в Україні: причини та наслідки (2014)
Кокорський В. Ф. - Легітимність влади в Україні: чинник бюрократії, Кокорська О. І. (2014)
Коваль Ю. О. - Специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні: історичне минуле та сучасні реалії (2014)
Мінєнкова Н. Є. - Специфіка процесу люстрації в посткомуністичній Чехії (2014)
Докашенко Г. П. - Нові обрії міжнародного співробітництва сучасної України: регіональний вимір (2014)
Петренко К. А. - Роль об'єднаної Німеччини у діяльності ООН (2014)
Грідіна І. - "Помаранчева революція" в Україні в засобах масової інформації США та Російської Федерації, Іванченко В. (2014)
Андрєєв В. М. - Відкриття наріжного каменю сакральної історіі України. Моргун В. А. "Мар. "Поема вольного народа": вступ до сакральної історії України". – Київ-Донецьк: Тов. Видавничо-поліграфічне підприємство "Промінь", 2013. – 168 с. -рецензія (2014)
Моргун В. А. - Невтомні збирачі сакральних старожитностей України. "Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури" / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. Кугутяк М. В. – у 2-х т. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011. – Т.1. – 448 с. – Т.2. – 272 с. -рецензія (2014)
Памя'ті З. Г. Лихолобової (2014)
Степаненко С. М. - Одеському Гідрометеорологічному Інституту – Одеському державному екологічному університету – 80 років, Сербов М. Г., Тучковенко Ю. С., Польовий А. М., Бубнов І. В. (2012)
Бургаз О. А. - Забруднення атмосфери над територією Європи формальдегідом, Гарабажій Т. А. (2012)
Івус Г. П. - Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса, Хоменко Г. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Гурська Л. М. (2012)
Вельмискин Д. И. - Тенденции развития методов измерения параметров антенн МРЛ, Пустовит Т. М. (2012)
Грушевский О. Н. - О некоторых физических механизмах эволюции блокирующего антициклона в период формирования аномальных погодных условий летом 2010 года, Мищенко Н. М. (2012)
Бургаз О. А. - Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі (2012)
Семёнова И. Г. - Метеорологические и синоптические условия засухи в Украине осенью 2011 г (2012)
Єрмоленко Н. С. - Порівняння просторово-часових характеристик посух в Україні на початку та наприкінці хх сторіччя, Хохлов В. М. (2012)
Мансарлийский В. Ф. - Мультифрактальный анализ временных рядов индексов Североатлантического и Южного колебаний и вихревой кинетической энергии в средних и тропических широтах (2012)
Божко Л. Ю. - Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України, Барсукова О. А. (2012)
Ляшенко Г. В. - Изменение зональной границы размещения виноградных насаждений при учете мезо- и микроклимата (2012)
Дронова О. О. - Вплив змін клімату на динаміку вологозабезпеченості в Україні (2012)
Гопченко Є. Д. - Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області), Бояринцев Є. Л, Овчарук В. А., Сербов М. Г. (2012)
Обухов Є. В. - Каховському водосховищу - 55 років (2012)
Алексеев В. Р. - Влияние гидрометеорологических факторов на динамику размеров Анмангындинской наледи, Бояринцев Е. Л, Гопченко Е. Д, Кирилюк Р. В. (2012)
Гопченко Є. Д. - Зміни гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля на рівнинних річках України, Овчарук В. А., Шакірзанова Ж. Р. (2012)
Даус М. Є. - Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой, Яров Я. С. (2012)
Обухов Є. В. - Надгранично недопустимі концентрації забруднювальних речовин в стічних водах басейнів основних Українських річок (2012)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А. М. Бефані, Романчук М. Є. (2012)
Гребінь В. В. - Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету, Лук’янець О. І., Ткачук І. І. (2012)
Сербов Н. Г. - Многофакторное системное моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ (фосфатов) в речной воде, Сухарев Д. Е., Балан А. К., Дудинов А. А. (2012)
Бардан С. И. - Формы гидролитической активности водной среды и закономерности ее формирования в зимний сезон на примере Печорского моря, Сербов Н. Г., Корнеева Г. А. (2012)
Яров Я. С. - Екологічна оцінка якості води річки барабой за відповідними категоріями (2012)
Суховей В. Ф. - О водообмене Черного моря со Средиземным и скоростях течений в проливе Босфор, Рубан И. Г., Ибришим А. Н. (2012)
Ілюшин В. Я. - Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати досліджень (2012)
Доценко С. А. - Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами, Подплетная Н. Ф., Секундяк Л. Ю., Павлова Е. А. (2012)
Сахненко О. И. - Результаты комплексного моделирования ветрового волнения и ветро-волновой циркуляции вод в Керченской бухте при Черноморском потоке через пролив (2012)
Содержание (2012)
Михайлович Ю. Й. - Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової медицини (уроки міжнародного досвіду), Гайсенко А. В., Журбенко А. В. (2012)
Федоренко З. П. - Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки, Воробйова Л. І., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2012)
Академику Академии медицинских наук Украины, герою Украины Г.В. Бондарю — 80 лет (2012)
Ганул В. Л. - Необходимость и выбор неоадъювантной терапии у больных раком пищевода, Киркилевский С. И., Крахмалев С. Н., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И. (2012)
Ганул А. В. - Гигантские опухоли внутригрудной локализации, Борисюк Б. О., Семиволос А. В., Кондрацкий Ю. Н., Шевченко А.И., Совенко В. М., Кобзев О. И., Бороров Л. В. (2012)
Щепотін І. Б. - Неоад’ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих на рак шлунка: обґрунтування призначення та оцінка ефективності, Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Розумій Д. О., Грабовий О. М., Халілєєв О. О., Разумейко І. В. (2012)
Рак грудной железы: современные аспекты диагностики и лечения (2012)
Смоланка І. І. - Застосування модифікаторів — шлях до підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Скляр С. Ю., Іванкова О. М. (2012)
Щепотін І. Б. - Інтраопераційна променева терапія в комплексному лікуванні раку грудної залози (огляд літератури), Зотов О. С., Жежерун М. О. (2012)
Щепотін І. Б. - Хвороба Мондора: огляд літератури та власні спостереження, Зотов О. С., Зайвелєва Ю. І., Безугла М. В. (2012)
Свінціцький В. С. - Рецидиви граничних пухлин яєчника, Воробйова Л. І., Клименко Е. С. (2012)
Цип Н. П. - Эпидемиология пузырного заноса: состояние проблемы в Украине, Воробьева Л. И. (2012)
Шайда Е. В. - Метрономна терапія в лікуванні сарком м’яких тканин у дітей (не рабдоміосаркоми), Климнюк Г. І., Павлик С. В. (2012)
Іжовський О. Й. - Регіонарна ізольована перфузія — хірургічний метод лікування сарком м’яких тканин (огляд літератури), Климнюк Г. І. (2012)
Приходько І. О. - Злоякісна епітеліоїдна мезотеліома у дітей: клінічний випадок, Павлик С. В., Мостовенко Р. В., Шайда О. В., Іжовський О. Й., Шевченко А. І. (2012)
Стаховський Е. О. - Особливості змін у верхніх сечовидільних шляхах при ятрогенних пошкодженнях сечоводів, Вукалович П. С., Войленко О. А., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А. (2012)
Переверзев А. С. - Органосохраняющая хирургия почечно-клеточного рака, Антонян И. М., Щукин Д. В., Стецишин Р. В. (2012)
Современная онкогематология: от науки к практике. Дайджест Гематологического Тьюториала, сфокусированного на лимфоидных новообразованиях. Под эгидой Европейской Ассоциации Гематологии совместно с Европейской школой гематологии. Киев, 18–19 мая, 2012 (2012)
Внедрение "iPath" в гематологии — маленькая составляющая большой революции (2012)
Крячок И. А. - Первичные лимфомы ЦНС: от научных исследований к практике, Филоненко Е. С., Кущевой Е. В., Титоренко И. Б., Кадникова Т. В., Алексик Е. М., Мартынчик А. В. (2012)
Свергун Н. М. - Біологічні фактори прогнозування перебігу лімфоми Ходжкіна (огляд літератури), Храновська Н. М., Крячок І. А., Новосад О. І., Титоренко І. Б., Мартинчик А. В., Філоненко К. С., Амдієв А. А. (2012)
Головко Т. С. - Алгоритм комплексної променевої діагностики дифузних мастопатій, Францевич К. А., Скляр С. Ю., Озеран Н. В. (2012)
Іванкова В. С. - Сучасні технології брахітерапії раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Столярова О. Ю., Галяс Г. В. (2012)
Процык В. С. - Внутриартериальная транстемпоральная химиотерапия в комплексном лечении рака дна полости рта и языка. Новый методический подход, Югринов О. Г., Коробко Е. В., Руденко Д. Н., Петренко Л. И. (2012)
Фильчаков Ф. В. - Современные подходы к адоптивной иммунотерапии больных генерализованной меланомой кожи (обзор литературы), Коровин С. И. (2012)
Грабовий О. М. - Гетерогенність нейробластом за вмістом у їхніх клітинах нуклеїнових кислот (попереднє спостереження), Зарецький М. Б., Климнюк Г. І. (2012)
Болгова Л. С. - Гигантоклеточная опухоль поджелудочной железы (наблюдение из практики), Грабовой А. Н., Лукашенко А. В., Ярощук Т. М., Логинова Е. А., Магась Т. А., Волк М. А. (2012)
Грабовой A. Н. - Гистологическая оценка ответа опухоли на химио-/лучевую терапию, Тарасова Т. О., Кошубарова М. В. (2012)
Конференция молодых ученых (2012)
Гуржій О. І. - Батьківська лампа (2012)
Прутська Г. О. - Церковна політика імператриці Катерини II у дослідженні Олександра Доброклонського (2012)
Єрмілов В. С. - Історіографічний огляд "Врачебной хроники Херсонской губернии” (2012)
Бабінська М. С. - Україна в історичних дослідженнях Оскара Галецького (2012)
Михайлюк Ю. М. - Шляхта в суспільно-політичних процесах XV – першої половини XVI ст.: погляд Митрофана Довнар-Запольського (2012)
Грищенко Т. Р. - Історіографія досліджень життя та діяльності Мойсея Вольфа (1880 – 1933 рр.) (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Сергій Подолинський як об’єкт вивчення радянської історіографії (2012)
Маркевич М. І. - Українські історики та історична наука 1820 – 60-х рр. у працях Дмитра Багалія (2012)
Самойленко Н. І. - Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна (2012)
Савчук І. І. - Декабристознавча проблематика на сторінках часопису "Україна" (2012)
Стопчак М. В. - Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи: інтерпретації радянської історіографії (2012)
Ґудзь В. В. - Перший історіографічний етап дослідження голоду в Україні 1932 – 1933 рр. (2012)
Горло Н. В. - Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: історіографія проблеми (50 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Терещенко Т. В. - Соціально-побутова сфера села центральних областей України періоду відбудови (1943 – 1950 рр.) у радянській історіографії (2012)
Боковня В. М. - Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953 – 1964 рр.): історіографія проблеми (2012)
Бєлкін Ю. В. - Близькосхідний конфлікт у висвітленні радянської і пострадянської історіографії (2012)
Герінбург О. В. - Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії (2012)
Орлов В. М. - Характерні ознаки нових релігійних течій в українських та закордонних наукових дослідженнях (2012)
Ямпольська Л. М. - Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Івангородський К. В. - Політико-ідеологічний контекст сучасної російської історіографії етнічної історії східних слов’ян (2012)
Курзенкова А. О. - Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії ХІ ст. (2012)
Чабан А. Ю. - Літопис Григорія Граб’янки про Середню Наддніпрянщину часів Визвольної вiйни (2012)
Лукашевич О. А. - Взаємозв’язок архівних та археографічних досліджень в практиці Таврійської Вченої архівної комісії (на прикладі публікації ордерів генерал-губернаторів Катеринославського намісництва Григорія Потьомкіна та Платона Зубова) (2012)
Новак А. В. - Шлях до науки: еволюція української етнографії у ХІХ – першій третині ХХ ст. (2012)
Ярмошик І. І. - Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. (2012)
Владига О. В. - Археографічна діяльність Михайла Грушевського в 1894 – 1895 рр. (2012)
Ковальська М. С. - "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "Дослідження сучасної біографії" (2012)
Лук’яненко В. П. - Наукові підходи до вирішення аграрної проблеми в Україні на межі XIX – XX ст. (2012)
Оніпко Т. В. - Олександр Билимович про кооперативну ідею та кооперативну практику в дожовтневій і пострадянській економіках (2012)
Священко З. В. - Аграрне питання у діяльності комісії особливої наради Олексія Оболенського (2012)
Пасічна Ю. Г. - Погляди Семена Маслова на вирішення аграрного питання в Росії (травень – червень 1917 р.) (2012)
Демочко Г. Л. - Архівні документи як джерело дослідження організації охорони здоров’я у Харкові періоду 1920 – 30-х рр. (2012)
Олійник М. П. - Документи про позбавлення виборчих прав як джерело вивчення соціально-політичної ситуації в роки НЕПу (на матеріалах Поділля) (2012)
Лабур О. В. - Масові жіночі видання "Комунарка України" та "Селянка України": джерелознавчий аспект (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Інформаційно-пошуковий потенціал афіш оперних вистав (на прикладі архівної творчої спадщини Юлія Мейтуса) (2012)
Жигло В. В. - Організація пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території Північно-Східної України (1942 – 1945 рр.) (2012)
Мильніков М. Г. - Концептуальні основи розвитку наукової думки про історію вивчення землі (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Термін "система” в дослідницькому арсеналі сучасних українських істориків освіти (2012)
Дорошенко О. М. - Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах (2012)
Визір Н. Ф. - Персоналії української керамології: оренбурзький період життя Івана Зарецького (2012)
Драч О. О. - Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Королевська Ю. Ю. - Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) (2012)
Філіпенко Л. В. - Журнал "Женское дело" (1899 – 1900) як перше російське "ідейне" періодичне видання для жінок (2012)
Джумига Є. Ю. - Трудова мобілізація та умови праці жінок Одеси у передреволюційний період Першої світової війни (1914 – 1916 рр.) (2012)
Міщанин В. Д. - Георгій Кардашевський із роду опішнянських дворян Кардашевських: трагічні сторінки долі (2012)
Силка О. З. - Леонід Мушкет: два життя однієї людини, Синявська Л. І. (2012)
Петрик А. М. - Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва (2012)
Тельвак В. В. - Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському універистеті (2012)
Рощина Л. О. - Роль митрополита Андрея Шептицького в розбудові УГКЦ (2012)
Робак І. Ю. - Харківський період життя та діяльності Валентина Отамановського (2012)
Герасимов Т. Ю. - Австро-угорський фактор у повсякденній історії міст Подільської губернії за Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Визір Н. Ф. - Юрій Лащук – легенда української керамології (2012)
Лахно В. І. - Неповсякденність українських остарбайтерів Третього Рейху в роки Другої світової війни (2012)
Данілова А. О. - Партизанський госпіталь у повсякденному житті учасників радянського Руху опору під час Другої світової війни (2012)
Лук’яненко О. В. - Побутові умови колективів педінститутів УРСР часів "Відлиги" (2012)
Георгізова І. Л. - Створення жіночих громадських структур в період розбудови Української державності (1991 – 2008) (2012)
Тупчієнко М. П. - Міфологічні уявлення про залізну сутність людини у традиційній культурі (2012)
Лопацька Н. М. - Бібліотека та архів Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2012)
Кісіль С. А. - Культурне братство середини XVII ст. на службі у влади і народів України та Росії (2012)
Циганенко Л. Ф. - Досвід доброчинної діяльності дворянства Бессарабії в галузі освіти (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко Р. І. - Харківський губернський комітет Товариства опіки тюрем (2012)
Єлесін П. В. - Представники православного духовенства як фундатори осередків початкової освіти в українському селі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Гончарова Н. О. - Участь дворян Бессарабської губернії в опіці над церковними школами (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Седляр А. В. - Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кравченко О. В. - Створення та діяльність відділень опікунства Марії Федорівни над глухонімими в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Сичевський А. О. - Діяльність православної місії серед старообрядців Волинської губернії у 1904 – 1914 рр. (за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей") (2012)
Сушко В. А. - Чоловічі сорочки у традиційній культурі українців Слобожанщини (2012)
Масненко В. В. - Релігійні практики УАПЦ 1920-х рр.: між традиційними православними цінностями та національною ідентичностю (2012)
Бабенко Л. Л. - Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні (2012)
Асанова У. К. - Реализация концепции "Нового музея" на примере Государственного Херсонесского историко-археологического музея в 1920-е гг. (2012)
Захарченко М. В. - Бібліотечна справа в українському селі (20-і рр. ХХ ст.) (2012)
Самойленко Т. І. - Формування кіноіндустрії та структури радянського кінематографу (2012)
Тєвікова О. В. - Стиляжництво та андеграунд як явища хрущовської "відлиги" (1953 – 1964 рр.) (2012)
Чорна Л. О. - Історичні аспекти комплексної охорони пам’яток культури та природи Холодного Яру (2012)
Самойленко Н. С. - Розвиток співробітництва Краснопільського району Сумської області України з прикордонними районами Російської Федерації у гуманітарній сфері (1991 – 2011 рр.) (2012)
Кушнірчук Я. В. - Соціальна робота і духовно-просвітницька діяльність православного духовенства в пенітенціарній сфері (2000 – 2010 рр.) (2012)
Маркевич О. В. - Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2012)
Зосімович О. Ю. - Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних списків) (2012)
Левицька Н. М. - Кваліфікаційно-професійний рівень викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянщини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського