Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Півдня України у ранньому пліоцені (2013)
Noga B. - Changes in the course of the vistula riverbed vs. the risk of flood on the territory of Sandomierz (2013)
Недогібченко С.М. - Особенности распределения микроэлементов в поверхностных отложениях острова Галиндез, Западная Антарктика, Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. (2013)
Корзун Ю. Л. - Історія палеогеографічних досліджень печерних відкладів Криму та Придністровʹя (2013)
Гусейнов Н. Ш. - Диагностические параметры условий формирования гроз, Шпиг В. М., Меліков Б. М. (2013)
Пясецька С. І. - Особливості та характер просторово-часового розподілу числа днів із відкладеннями ожеледі на території України на початку ХХІ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2013)
Слизька К. П. - Підходи до вивчення високих температур повітря на території України (2013)
Бортник С. - Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів, Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н. (2013)
Шищенко П.Г. - Україна : географія цілей та можливостей (на ХІ з’їзді Українського географічного товариства) (2013)
Титул, зміст (2015)
Штапенко О. В. - Вплив глутамату мангану на репродуктивну функцію та ембріогенез щурів, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я., Федорова С. В. (2015)
Василюк О. М. - Морфо-фізіологічні особливосtі росту та розвитку рослин в умовах підвищеної мінералізації (2015)
Сидоренко А. І. - Гніздова біологія та просторовий розподіл баклана великого (Phalacrocorax carbo) (2015)
Veligodska A. K. - Screening of content and dynamic of accumulation of polyphenols in some basidiomycetes species, Fedotov O. V. (2015)
Федотов О. В. - Деструкція ксенобіотиків з використанням культурального фільтрату ксилотрофів, Клименко С. Ю. (2015)
Жуков А. В. - Гис-подход для оценки влияния обычных и сдвоенных колес на твердость почвы (2015)
Жуков А. В. - Геостатистическое оценивание агрегатной структуры почвы как композитной переменной, Андрусевич Е. В., Лапко Е. В., Сиротина В. О. (2015)
Горбань Д. Д. - Особливості мікроциркуляції крові у студентів, Юсупова О. В., Собіщанська М. І., Чорна В. Г. (2015)
Соломаха І. В. - Созологічна характеристика лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я (2015)
Хомич В. В. - Сучасний гідроекологічний стан коропецького водосховища річки Коропець, Митяй І. С. (2015)
Мальцев Е. И. - Влияние разных штаммов рода Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault на рост и развитие Pisum sativum L. (2015)
Содержание (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2014)
Воробей А. В. - Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите, Шулейко А. Ч., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И. (2014)
Русин В. І. - Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Краснопольська О. С., Сірчак С. С., Лопіт В. М. (2014)
Котенко О. Г. - Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Мирзоян А. О. - Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме (2014)
Шевчук І. М. - Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті, Гедзик С. М. (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания, Джансыз И. Н., Кондратенко А. П. (2014)
Петрушенко В. В. - Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу, Гребенюк Д. І. (2014)
Конькова М. В. - УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Русин А. В. - Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози, Русин В. І., Одошевська О. М., Девіняк О.Т. (2014)
Хацко В. В. - Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени, Шаталов А. Д., Войтюк В. Н., Матвиенко В. А., Глазков А. И. (2014)
Каніковський О. Є. - Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку, Бондарчук О. І., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В., Павлик І. В. (2014)
Козловська І. М. - Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика, Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Кріцак М. Ю. (2014)
Іващук С. І. - Дезінтеграційні механізми функціонування та структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з урахуванням ліпідного профілю та функції гепатоцитів (2014)
Капшитарь А. В. - Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение (2014)
Іванчов П. В. - Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку, Андрусенко О. М. (2014)
Серняк Ю. П. - Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O, Литвінов О. І., Фуксзон О. С., Серняк П. Ю. (2014)
Русин В. І. - Діагностика хвороби Крона, Чобей С. М., Шкріба І. І., Куценко А. Ю. (2014)
Шапринский Е. В. - Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии (2014)
Шраменко Е. К. - Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза (2014)
Койчев Е. А. - Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита (2014)
Дутка Я. Р. - Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури), Чуклін С. М. (2014)
Колкин Я. Г. - Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор), Хацко В. В., Межаков С. В., Борота Т. А., Чернявский А. Р. (2014)
Запорожченко Б. С. - Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка, Холодов І. Г., Бородаєв І. Є., Дехтяр А. Л. (2014)
Веселый С. В. - Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения, Грона В. Н., Черкун А. В., Буслаев А. И., Сопов Г. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы, Царульков Ю. А. (2014)
Борота А. В. - Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Борота Т. А., Ротарь Д. Г., Кондратенко А. П. (2014)
Гаджиева Н. Ш. - Ксилотрофные грибы на деревьях, имеющих лекарственное значение в условиях Азербайджана (2015)
Неспляк О. С. - Фіторізноманіття урочища "кузьминець" у басейні верхів’я р. Бистриці Солотвинської (скибові горгани), Гнєзділова В. І., Буняк В. І., Маховська Л. Й. (2015)
Запорожець А. О. - Аналіз методів дослідження складу видихуваного повітря, Свердлова А. Д. (2015)
Данілкова А. Ю. - Особливості впровадження бенчмаркінгу енергоефективності, як інструментарію дсту ISO 50001:2014, на промислових підприємствах України (2015)
Калюга Є. В. - Витрати бюджету як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Сидора А. С. - Современные информационные технологии и риски их использования на турпредприятиях, Погасий С. А. (2015)
Литвиненко А. І. - "Фотографічний досвід" полтави початку ХХ століття і його суб’єкти (2015)
Бондарчук О. І. - Гендерні особливості автентичності самопрезентації керівників освітніх організацій, Дубова О. Ю. (2015)
Казакова С. В. - Психологічна готовність керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг: складові та умови розвитку (2015)
Кот В. Г. - Психологічне дослідження самоактуалізації працівників рекламної сфери в професійній діяльності (2015)
Москальова А. C. - Духовні цінності керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник подолання професійних криз (2015)
Фізер Л. І. - Психокорекція особистості засобами графічних методик (2015)
Бакуменко О. М. - Вплив пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS І 1ВL/1RS на елементи продуктивності в F1 пшениці м’якої озимої, Осьмачко О. М., Власенко В. А. (2015)
Малишева О. О. - Індукований гіногенез осетрових риб з експертизою походження потомства мікросателітними ДНК-маркерами, Спиридонов В. Г., Курта Х. М. (2015)
Ананьева Е. П. - Возможности интеркультурно-толерантной стратегии в новейших условиях развития Европы (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення, як дієвий інсрумент у формуванні новітніх соціокультурних концептів (2015)
Лакида П. І. - Біопродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І., Блищик І. В. (2015)
Леснік О. М. - Аналіз забезпечення населення міста Києва зеленими насадженнями, Гірс О. А. (2015)
Любчич М. В. - Методичні підходи до визначення сортиментно-ґатункової структури деревостанів під час проведення вибіркових рубок, Букша І. Ф., Пастернак В. П., Букша М. І. (2015)
Мельник О. М. - Експериментальна база даних дослідження лісів Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" (2015)
Король М. М. - Дубові гаї Прикарпаття та їх просторова структура, Гаврилюк С. А., Дичкевич В. М., Бобєц A., Дудек T. (2015)
Гайчук С. І. - Будова за діаметром різновікових перестійних букових деревостанів Українських Карпат, Гірс О. А. (2015)
Сахарук Г. А. - Сучасний стан лісів державного підприємства "Шацьке учбово-досвідне лісове господарство" (2015)
Лавренюк Б. В. - Вплив елементів живлення на приріст пагонів журавлини великоплідної на вироблених торфовищах, Коновальчук В. К. (2015)
Лустюк Т. В. - Ризологічні дослідження природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у вологих судібровах Західного Полісся (2015)
Рошнівський Б. В. - Оцінка природного насінного поновлення бука лісового на зрубах вологих бучин Прикарпаття, Левченко В. В. (2015)
Сендонін С. Є. - Вікова динаміка кількості природного поновлення дуба звичайного під наметом пристигаючих насаджень (2015)
Танцюра Б. Ф. - До методології та філософії лісівництва (2015)
Яворовський П. П. - Аналіз пожежостійкості лісів України в умовах змін клімату (2015)
Гетьманчук А. І. - Природно-заповідний фонд Волинської області (2015)
Бровко Д. Ф. - Щодо оптимальної глибини садіння сіянців сосни звичайної на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Особливості ризогенезу експлантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) в культурі in vitro (2015)
Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва (2015)
Мажула О. С. - Вивчення мінливості морфологічних ознак шишок та насіння у дерев природних популяцій сосни звичайної Рівненської області, Гордіященко А. Ю. (2015)
Міндер В. В. - Вплив ґрунтових умов на формування надземної та підземної частин дуба звичайного (2015)
Маурер В. М. - Причини ослаблення деревного садивного матеріалу та шляхи його оздоровлення й реабілітації, Пінчук А. П. (2015)
Рибак О. В. - Стійкість соснових лісостанів із підпологовими культурами дуба червоного до кореневої губки, Рибак В. О. (2015)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного в протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Жашківщини (2015)
Дубчак М. Ю. - Оцінка морозостійкості деяких видів роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва (2015)
Курдюк О. М. - Таксономічний склад і структура насаджень дендрологічного парку Березнівського лісового коледжу, Гричук М. О., Лазарець М. В., Островська В. А. (2015)
Oleksiychenko N. O. - Principles of the university academic building courtyard space organization, Gatalska N. V., Krachkovska M. V. (2015)
Ковалишин І. Б. - Оцінка декоративності та перспективності дрібноквіткових ломиносів в озелененні міст (2015)
Соловей Д. С. - Вирощування декоративних злакових культур в умовах виробництва на прикладі ПП "Ліріс" (2015)
Ярощук Р. А. - Біологічні особливості та історичні аспекти інтродукції Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco в умовах Лісостепу України, Андрійко М. О. (2015)
Патріарх вітчизняної механізації лісогосподарських робіт професор Іван Митрофанович Зима (до 115-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Савич Юрій Миколайович (2015)
Поповский А. Ю. - Определение теплоты перехода ЭЖК фазы нитробензола в объёмную жидкость, Михайленко В. И. (2013)
Харченко С. В. - Термодинамічна теорія процесів випаровування. Математичне моделювання та апробація, Желіба Ю. О., Оніщенко В. П. (2013)
Шут М. І. - Фізико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів на основі пентапласту та дисперсного йодиду срібла, Рокицький М. О., Рокицька Г. В., Шут А. М., Левандовський В. В. (2013)
Журавлев А. С. - Определение температурных режимов нагрева графитовых элементов в ЭТ-атомизаторе, Черненко А. С., Захария А. Н., Калинчак В. В. (2013)
Doroshenko A. - Heat and mass transfer at cooling of gases and liquids in ceramic evaporative cooler. Part I, Guangming Chen, Shestopalov K., Khlieva O. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть III. Методика экспериментальных исследований, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Бойчук Л. В. - Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях. Часть IV. Экспериментальные исследования в газовзвесях Al + Zr; Al + Mg; Al + Fe, Шевчук В. Г., Сидоров А. Е., Опарин А. С. (2013)
Калинчак В. В. - Влияние диаметра и температуры пористых углеродных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2013)
Головко В. В. - Распространение пламени по пленкам растворов высокомолекулярных соединений, Нимич А. В., Баронецкий В. К. (2013)
Orlovskaya S. G. - Experimental study of hydrocarbon droplets combustion, Shkoropado M. S., Karimova F. F., Kalinchak V. V. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть III. Рост и коалесценция зародышей, Киро С. А., Эннан А. А. (2013)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля, Часть IV. Многокомпонентная конденсация, Длубовский Р. М., Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2013)
Золотко Андрей Никонович (2013)
Бортник С. - До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі, Ковтонюк О., Погорільчук Н. (2014)
Дубіс Л.Ф. - Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових (2014)
Бортник С.Ю. - Наукова спадщина Едуарда Зюсса та її роль в розвитку геоморфології, Бортник С.С. (2014)
Кравчук Я. С. - Морфоструктура Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В. І. (2014)
Дудич В. М. - Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) (2014)
Чумак Н. - Реконструкція змін кліматичних умов Пригорганського Передкарпаття у пізньольодовиківї та голоцені (за паліноматеріалами) (2014)
Костів Л. Я. Мельник А. В. - Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару (2014)
Шушняк В. М. - Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя, Савка Г. С. (2014)
Костів Л. Я. - Морфологія Авратинського ландшафту (2014)
Данько К. Ю. - Річкові водні об’єкти басейну Стиру та їх гідроморфологічний стан, Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2014)
Сніжко С. І. - Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся, Павельчук Є. М. (2014)
Філоненко Ю. М. - Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини (2014)
Барщевська Н. М. - Ландшафтне різноманіття та антропогенна трансформація правобережної заплави Дніпра в межах Київської міської агломерації (2014)
Гнибедюк Ю. - Ландшафтно-геофізичний стан Кіровоградської області та його вплив на здоров`я населення (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені (2014)
Горун В. В. - Таксономічна ієрархія рекреаційних ландшафтів та їх просторова диференціація у межах Одеської області (2014)
Попелюшко А. М. - Дослідження поверхневих пилкових проб ґрунтів кримських яйл як методологічна основа регіональної реконструкції палеорослинності (2014)
Галицька Є. І. - Науково-методичні аспекти використання лангранжевої моделі HYSPLIT для побудови траєкторій руху повітряних потоків, Сніжко С. І., Данилевський В.О. (2014)
Татарчук О. Г. - Сучасна мінливість та просторово-часовий розподіл сильних снігопадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. Є. (2014)
Пясецька С. І. - Особливості ходу випадання опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір протягом 1961-2007 рр. по окремих п’ятиріччях (2014)
Бортник С.Ю. - Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти та культури, Тимуляк Л.М., Лаврук Т.М. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 1.Эстафетная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Михайленко В. И. - Зависимость толщины ЭЖК-слоя от температуры. Часть 2. Двухкомпонентная модель, Поповский А. Ю. (2014)
Алехин А. Д. - Температурная зависимость вязкости раствора изомасляная кислота-вода вдоль критической изоконцентраты и границы раздела фаз, Остапчук Ю. Л., Рудников Е. Г., Войтешенко А. В. (2014)
Сайко П. А. - Магнитное упорядочение мелкодисперсного магнетика во внешнем магнитном поле, Шаповалов И. П. (2014)
Khanchych K. Y. - Peculiarities of the light scattering in dilute water-glucose solutions, Melnyk Y. A., Gotsulskiy V. Y. (2014)
Калинчак В. В. - Гистерезис тепломассообмена при неизотермическом окислении примесей горючих газов в воздухе на платиновой проволоке, Черненко А. С., Калугин В. В., Софронков А. Н. (2014)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 1. Two droplet array of n-Octadecane, Karimova F. F., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2014)
Головко В. В. - Противоточное тление горючих растительных материалов (2014)
Черненко А. С. - Зажигание и горение частиц древесного угля в азотно-кислородных смесях комнатной температуры. Часть I. Экспериментальные исследования в воздухе (2014)
Копейка А. К. - Воспламенение капель одноатомных спиртов и метиловых эфиров растительных масел, Дараков Д. С., Олифиренко Ю. А., Раславичус Л. (2014)
Кузнецов А. А. - Генерация носителей электрического заряда малой подвижности, Конопасов Н. Г. (2014)
Вишняков В. И. - Образование твердой составляющей сварочного аэрозоля. Часть V. Формирование конечных агломератов, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Вишняков В. И. - Униполярная зарядка частиц сварочного аэрозоля и их распределение по зарядам, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2014)
Контуш С. М. - Лазерные счетчики частиц аэрозоля для экологических измерений, Щекатолина С. А., Гужва А. Ю., Бурлака Т. В. (2014)
Черненко А. С. - Определение дисперсного состава и формы частиц пыли методом цифровой микроскопии, Зинченко А. С., Калинчак В. В., Косолап Н. В. (2014)
Мігунова О. С. - Обумовленість зонального і внутрішньозонального розмаїття природи родючістю клімату і ґрунтів (2014)
Чеботарський В.А. - Обґрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях (2014)
Берчак В. С. - Дослідження долинно-річкових ландшафтів у працях українських та зарубіжних вчених (2014)
Онищук В.В. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінки гідроморфодинамічної стійкості алювіальних русел з позицій системності (2014)
Бортник С. Ю. - Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження, Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. (2014)
Ляшик Т .І. - Динаміка рослинного покриву Закарпатської низовини впродовж пленігляціалу (за палінологічними даними розрізу верхньопалеолітичної стоянки Берегове І) (2014)
Микита М. М. - Морфоструктури північно-західної частини Вигорлат-Гутинського хребта (2014)
Герасименко Н. П. - Природні зміни впродовж пізньольодовиків'я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковинка, зал Сухий), Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Барщевський М. Є. - Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені (2014)
Олішевська Ю. А. - Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві (2014)
Харченко О. М. - Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин (2014)
Барщевська Н. М. - Аналіз новітньої геодинаміки, в зв’язку з формуванням рельєфу території басейну р. Інгул (2014)
Валек Ґж. - Use of digital elevation models and orthophotomaps in identifying anthropogenic mounding of river valleys (Kielce, Poland) (2014)
Паламарчук Л. В. - Умови формування сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України, Шпиг В. М., Гуда К. В. (2014)
Прусов В. А. - Чисельний метод підвищенної точності розв’язання рівнянь моделі циркуляції атмосфери, Безнощенко Б. (2014)
Пясецька С. І. - Cтруктура змін у ході випадання опадів у місяці холодного періоду року (XI-III) та центральні місяці весняного та осіннього сезонів (IV, X) протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття у Криму (період 1986-2007 та його десятиріччя) (2014)
Шмарин С. Л. - Влияние климатических факторов на оценку выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Сливинская В. В., Ремез Н. С., Филозоф Р. С., Нахшина А. Д., Михайленко В. П. (2014)
Бортник С. Ю. - Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Маляренко О. С. - Критерії ідентифікації можливих елементів регіональних екологічних мереж для структурно багатоманітних та антропізованих територій (2014)
Бездухов О. А. - Особливості застосування методу бальних оцінок при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (2014)
Тимуляк Л. М. - Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області, Чернега П. І. (2014)
Чумак Н. М. - Паліноіндикація антропогенного впливу на рослинний покрив Пригорганського Передкарпаття у пізнтому голоцені (2014)
Дмитрук Ю. М. - Еволюція ґрунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені, Герасименко Н. П., Ляшик Т. І (2014)
Бортник С. Ю. - Морфологічні особливості території Покуття, Бортник С. С., Лаврук Т. М. (2014)
Бончковський О. С. - Стратиграфія відкладів лесово-грунтової серії середнього та пізнього неоплейстоцену півдня Волині на прикладі розрізів Боремель-1 та Боремель-2 (2014)
Барщевський М. Є. - Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита (2014)
Барщевська Н. М. Тютюнник Ю.Г. - Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам‘ятки садово-паркового мистецтва "Феофанія" (2014)
Харченко О. М. - Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Конякін С. М. - Регіональна екомережа Черкаської області: географічні аспекти формування і розвитку (2014)
Мацібора О. В. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах урбоекосистем засобами ГІС, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Войтюк Ю. Ю. (2014)
Рогозін Є. П. - Зміни рослинності і клімату Південно-Західного Криму впродовж субатлантичного періоду (за даними палінологічного вивчення донних відкладів східного басейну Сакського озера) (2014)
Глотка Д. В. - Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS (2014)
Цюпа T. - Natural environment of Kielce city (Poland) – state, threats and protection, Суліґовскі Р. (2014)
Пясецька С. І. - Сучасний стан випадків розповсюдження масового відкладення ожеледі на території України протягом 2011-2013 рр. (за спостереженням на дротах стандартного ожеледного станка) (2014)
Круківська А. В. - Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України (2014)
Васянович Г. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах техніко-технологічних змін (2015)
Вдович С. - Роль гуманітарної підготовки у формуванні професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Бахмат Н. - Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів початкової школи (2015)
Корнят В. - Педагогічна технологія формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів (2015)
Дяченко-Богун М. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Кононец Н. - Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп’ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому на-вчанні (2015)
Якубовська М. - Архетип формування культурологічного світогляду студентів технічних навчальних закладів (на прикладі творчого доробку Миколи Зимомрі) (2015)
Бабій І. - Текстоцентричні технології у професійномовленнєвій підготовці фахівців сфери обслуговування (2015)
Лазоренко Л. - Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Гріньова О. - Рефлексія як механізм професійного самопроектування особистості юнацького віку в умовах фахової підготовки (2015)
Гуменюк Н. - Модель розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності в навчально-виховному процесі (2015)
Сурмяк Ю. - Соцiaльно-психологiчнa допомогa учaсникaм бойових дiй у подолaннi посттрaвмaтичного стрeсового розлaду, Кудрик Л. (2015)
Маковська О. - Освітній аудит: теоретико-методологічний аспект (2015)
Сергієнко А. - Формування компетентності директора в сучасних умовах розвитку професійно-технічного навчального закладу (2015)
Шарошкіна Н. - Ідеї та теоретичні положення просвітництва О. Пругавіна (2015)
Вінтюк Ю. - Наукова спадщина Степана Балея і сьогодення (з нагоди 130 річниці з дня народження) (2015)
Скляренко І. - Форми і методи навчання майбутніх залізничників у 20-60-ті роки ХХ ст. (2015)
Наші автори (2015)
Голубовская О. А. - Нерешенные проблемы и новые горизонты в лечении хронического гепатита С (2015)
Ворожбит О. Б. - Сучасні аспекти діагностики та лікування печінкової енцефалопатії у хворих на хронічні хвороби печінки, Герасун О. Б., Грицко Р. Ю., Телегіна Т. В. (2015)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки автоімунних порушень з наявністю та ступенем виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит С (2015)
Олійник Ю. Ю. - Резекції печінки як компонент комбінованих операційних втручань з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Міщук В. Г. - Ефективність комплексної терапії з включенням пентоксифіліну при хронічному панкреатиті й цирозі печінки алкогольної етіології, Скоропад К. М. (2015)
Литвин К. Ю. - Діагностичне значення інтерлейкіну-6 та рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при гострих та хронічних вірусних гепатитах (2015)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Роль функціональних змін печінки в розвитку синдромів, що пов’язані з побічною дією медикаментів (2015)
Бичков М. А. - Хвороба Каролі: клінічний випадок, Демидова А. Л., Кіт З. М. (2015)
Citkowska-Kimla A. - Several Comments on Polish-Ukrainian Relations after Russia’s Annexation of Crimea from the Perspective of Political Sciences (2015)
Піляєв І. - Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект (2015)
Płaneta P. - Dziennikarstwo obywatelskie na Ukrainie wobec rosyjskiej wojny informacyjnej (2015)
Литвин В. - Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні (2015)
Бортніков В. - Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації, Чубаєвський В. (2015)
Кукуруз О. - Правові форми впливу громадян на формування політики створення законодавства: українська та польська практика (2015)
Бусленко В. - Конфліктний характер взаємовідносин між владою та опозицією в Україні: причини та політичні наслідки (2015)
Мельник В. - Особливості участі політичних партій у виборчій кампанії до районних рад 2002 р. на прикладі Волинської області (2015)
Байрак С. - Ненасильницький протест в Республіці Польща на етапі демократичної трансформації, Белгасем М. (2015)
Горбатенко В. - Громадянськість як умова самозбереження українського суспільства (2015)
Pietrzyk-Reeves D. - Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity (2015)
Kimla P. - Can nomocracy be decreted? Considerations in the context of the contemporary situation of Ukraine (2015)
Макух О. - Громадянська участь як детермінанта демократичних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Ярошенко В. - Cтановлення інституту демократичної громадянськості в Україні з урахуванням впливу символічної складової (2015)
Нагорняк Т. - Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.) (2015)
Кочубей Л. - Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності (2015)
Голуб’як Н. - Розвиток інституту участі громадян на регіональному рівні в Україні (2015)
Пахолок В. - Динаміка представництва духовенства у районних радах Волинської області II–VI скликань, Дудка О. (2015)
Троценко В. - Проблема гармонiзацiї регiональних розбіжностей в Україні (2015)
Розік Н. - Організація та проведення мирних зібрань в АР Крим: аналіз нормативно-законодавчої бази регіону (станом на 2011 рік) (2015)
Nodżak A. - Forms of Civic Participation in an Information Society in the Context of the Use of Information and Telecommunications Technologies in Poland (2015)
Новакова О. - Формування нової ідеології політичної участі українців (2015)
Бульбенюк С. - Формування культури громадянськості українства в умовах розвитку "молодої демократії" (2015)
Wawrzonek M. - Prawosławie jako element kultury politycznej na współczesnej Ukrainie (2015)
Слюсар В. - Громадянська участь пасіонаріїв як агентів "міфічного насилля" у соціальних трансформаціях (2015)
Берестова Г. - Класифікація політичного протесту (2015)
Шостак І. - Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років (2015)
Kowalska E. - Zbrodnia Katyńska i los deportowanych rodzin zamordowanych "duchowych ojców narodu” w świadomości społeczeństwa polskiego (2015)
Szczepański T. - Rosjanie, Rosja, Związek Radziecki w oczach opozycji w PRL w latach 1976‒1989 (2015)
Хома Н. - Патріотичний боді-арт: політична мода чи мода на патріотизм? (2015)
Полянська В. - Естетизація війни: рушійні фактори, елементи та функції (2015)
Емельянова Ю. - Этнический фактор консервативных тенденций в политическом процессе (2015)
Zacharuk K. - Ćwiczenie wyobraźni. Refleksje, czy na Ukrainie mógłby powstać polski ruch rewolucyjny? (2015)
Родик Г. - Особливості політичної комунікації у етнополітичному конфлікті (2015)
Павлюк В. - Етносоціальні аспекти українсько-польських взаємин у першій половині ХІХ століття (2015)
Kastory A. - Omówienie pracy Olgi Ostriitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, seria Géopolitique et resolution des conflits, nr 15, Bruxelles, 2013. s. 394 (Ukraińcy wobec swojej przeszłości. Ku lepszemu zrozumieniu podziału Wschód – Zachód) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Комлєв О.О. - Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) (2014)
Бортник С.Ю. - Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу, Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. (2014)
Комлєв О. О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. С. (2014)
Танасійчук О. Ю. - Ландшафтно-рекреаційна система як об’єкт конструктивно-географічного дослідження (2014)
Микита М. М. - Характеристика вулканічних комплексів Закарпаття (2014)
Коржик В. П. - Карстова провокація переробки берегів Дністерського водосховища (2014)
Бончковський О.С. - Палеокріогенні форми як індикатор кліматичних змін неоплейстоцену (на прикладі Горохівської височини) (2014)
Харченко В. В. - Можливості ландшафтознавчого вдосконалення рівняння Пенка – Оппоківа (на прикладі ландшафтів Київського Полісся) (2014)
Дідовець Ю. С. - Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів), Павельчук Є. М., Сніжко С. І. (2014)
Кулініч М. Т. - Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров’я (2014)
Філоненко Ю. М. - Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України, Васильчук О. С. (2014)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань, Савенець М. В., Савченко В. М. (2014)
Шпиг В. М. - Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями (2014)
Пясецька С .І. - Особливості розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ на території України протягом 2011-2013 рр. та початку 2014 р. (2014)
Шевченко О. Г. - Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату (2014)
Свінціцька Г. І. - Критерій умов формування купчасто-дощових хмар різних типів та кількості опадів з них на основі моделі конвективного струменя, Талерко М. М. (2014)
Вовк І. І. - Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України, Щербань І. М. (2014)
Федоренко Я. Б. - Аналіз системи сповіщення про зсув вітру на малих висотах (2014)
Маринін Є. І. - Метод ризиків пошкодження винограду заморозками і його реалізація на прикладі Північно-західного Причорномор'я з неоднорідною підстильною поверхнею, Ляшенко В. О. (2014)
Титул, содержание (2015)
Жуков В. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления источниками энергии автономных буровых установок, Жиленков А. А., Безюков О. К., Титов И. Л. (2015)
Serdiuk O. - Formation of a conceptual approach to the creation of an expert system for the identification of the processes of intellectual activity (2015)
Трейтяк В. В. - Розробка технології консолідації та синхронізації даних інтегрованих автоматизованих систем виробничого призначення (2015)
Тытюк В. К. - Влияние износа электромеханического оборудования на показатели процесса запуска (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control, Fomovskaya E. (2015)
Логунова Н. А. - Моделирование процессов развития сложных структур на примере морской отрасли, Черный С. Г., Семенова А. Ю., Антипенко И. В. (2015)
Железняк А. А. - Обеспечение инвариантности системы распознавания образов морских судовых систем в процессе промысла, Каторин Ю. Ф., Сметюх Н. П., Доровской В. А., Черный С. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кириллова Е. В. - Обоснование диапазонов устойчивости коммерчески целесообразной, допустимо убыточной и кризисной работы судна (2015)
Ломотько Д. В. - Формування нечіткої системи підтримки прийняття рішення щодо придатності у комерційному відношенні рухомого складу при його розподілі, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2015)
Мурадьян А. О. - Разработка концепции игрового подхода к согласованию управления доставкой грузов с перевалкой в общетранспортных узлах (2015)
Онищенко С. П. - Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди, Коскіна Ю. О. (2015)
Примаченко Г. О. - Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні (2015)
Самсонкин В. Н. - Исследование особенностей деятельности машиниста поезда в современных условиях: взгляд изнутри профессии, Петинов Я. П. (2015)
Становський О. Л. - Аналіз динамічних моделей процесу управління проектами, Колеснікова К. В., Лєбєдєва О. Ю., Ісмаіл Хеблов (2015)
Савельева О. С. - Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами, Становская И. И., Торопенко А. В., Щедров И. Н., Березовская Е. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Гайко Г. - Промислово-фінансова імперія Фуггерів як перша спроба монополізації гірничо-металургійного виробництва Європи, Білецький В., Салуга П. (2015)
Демуз І. - Постать Петра Стебницького (1862-1923 рр. ) в історіографічних рефлексіях (2015)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в працях українських істориків другої половини ХІХ ст. (2015)
Концур-Карабінович Н. - Львівський собор 1946 року очима світової спільноти (2015)
Лисий І. - Туристична оцінка історико-культурного потенціалу замкових споруд Івано-Франківської області (2015)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: битва при Леньяно 29 травня 1176 р. (2015)
Мінакова К. - Типологія дерев'яного посуду з поховань катакомбної культурно-історичної спільності (2015)
Папазова А. - Вивчення діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині ХVІ - першій половині ХVІІ ст. дослідниками Російської імперії (2015)
Попов В. - Доля міської інтелігенції в громадській смуті 1917-1920 рр. в Україні (2015)
Хоруженко Х. - Центральне бюро комуністичного студентства (ЦБКС) - засіб політичного підкорення вищої школи УСРР на початку 1920-х років, Яцюк М. (2015)
Шандра І. - Залізнична криза в Донбасі в роки Першої світової війни: погляд представницьких організацій підприємців (2015)
Адамович С. - Рецензія на монографію: Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : |монографія| / Т. І. Гуменюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - Львів, 2015. - 572 с. (2015)
Конопльов C. - Рецензія на монографію: Левик Б. С. Балто-Чорноморський регіон: сучасний потенціал та перспективи : |монографія| / Б. С. Левик ; Національний університет "Львівська політехніка". - Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 244 с. (2015)
Титул, содержание (2015)
Арсирий Е. А. - Разработка посистемы поддержки принятия решений в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Маникаева О. С., Василевская А. П. (2015)
Кучанський O. Ю. - Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком, Білощицький А. О. (2015)
Антонова Т. М. - Дослідження абсолютної та фігурно абсолютної збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду, Возна С. М. (2015)
Петров С. О. - Дослідження застосування операторів згортки в задачах виділення границь на зображенні, Марченко І. О., Дібров Б. О. (2015)
Листровой С. В. - Разработка метода мониторинга распределенной вычислительной системы на основе определения кратчайших путей и кратчайших гамильтоновых циклов в граф, Минухин С. В., Листровая Е. С. (2015)
Тевяшев А. Д. - Математическая модель и метод оптимального стохастического управления режимами работы магистрального водовода, Матвиенко О. И. (2015)
Родигін М. В. - Врахування структурних властивостей зображення при оцінюванні якості стиснених JPEG зображень, Федоров О. В. (2015)
Aliev T. - Development of the algorithms of correction of correlation matrices, Musayeva N., Sattarova U., Rzayeva N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Прачуковська А. П. - Моделирование и верификация распределения магнитного поля постоянных магнитов, Новицки М. С., Коробийчук И. В., Шевчик Р. Ю., Салах Я. Л. (2015)
Комир А. И. - Рентгеноструктурный анализ облученного ядерного графита марки АРВ и МПГ, Одейчук Н. П., Николаенко А. А. (2015)
Кахняж М. Л. - Исследование влияния температуры на магнитные характеристики ферритов из марганец-цинкового сплава, Салах Я. Л., Шевчик Р. Ю., Беньковски А. В., Коробийчук И. В. (2015)
Сотник М. І. - Моделювання теплового стану приміщення з системою обігріву "тепла підлога", Хованський С. О., Гречка І. П., Панченко В. О., Максимова М. О. (2015)
Лелека С. В. - Дослідження нерівномірності розподілу температурного поля в заготовках під час їх графітування у печі Кастнера, Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю., Швачко Д. Г. (2015)
Новосядлий С. П. - Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем, Бойко С. І., Мельник Л. В., Новосядлий С. В. (2015)
Червоный И. Ф. - Исследование микронеоднородности распределения примеси в монокристаллах кремния, Головко О. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шапорев В. П. - Исследование физико-химических закономерностей процесса взаимодействия оксида кальция с водой, Питак И. В., Васильев М. И., Питак О. Я. (2015)
Рыщенко Т. Д. - Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата, Вяткин К. И. (2015)
Кондратов С. А. - Моделирование состава паровой фазы в системе HNO3 – H2SO4 – H2O при низком содержании азотной кислоты, Хлякина Т. Н. (2015)
Нефедов В. Г. - Феноменологическое изучение вязкости и плотности растворов гидроксидов щелочных металлов, Атапин А. Г., Головко Д. А. (2015)
Цейтлін М. А. - Підвищення реакційної здатності малоактивної частки вапняної суспензії у содовому виробництві, Шестопалов О. В., Райко В. Ф. (2015)
Буртная И. А. - Исследование механизмов диффузии во время первапорации молекул органических растворителей в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2015)
Целищев А. Б. - Разработка и исследование способа переработки пропан-бутанового газа в метанол, Лория М. Г., Елисеев П. И., Носач В. А., Иджагбуджи А. А., Федотов Р. Н. (2015)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження якості води у розподільній мережі системи централізованого водопостачання м. Львів (2015)
Юрченко В. А. - Исследование механической очистки ливневых стоков, образованных на объектах автомобильно-дорожного комплекса, Мельникова О. Г., Бахарева А. Ю., Ячник М. В. (2015)
Юрченко В. А. - Влияние редокс потенциала среды на миграцию фосфора в иловой смеси, Смирнов А. В., Бахарева А. Ю. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Мисюра C. Ю. - Исследование гидроупругих колебаний крышек гидротурбин с верхним кольцом направляющего аппарата (2015)
Мірзак В. Я. - Вплив механічного компенсатора похибок на якість тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2015)
Возняк О. Т. - Дослідження пристрою для повітророзподілу закрученими і настильними струминами у змінному режимі, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование методов обнаружения неустойчивых режимов работы осевых компрессоров с использованием анализа вибраций, Епифанов С. В., Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Щербаков О. М. - Експериментальне дослідження теплового стану кожуха для шумотеплоізоляції газотурбінного двигуна ДГ90Л2 у складі турбоблока агрегату типу ГПА-Ц-16С, Ткаченко Д. О., Парафійник В. П., Гуріненко В. М., Костюк В. Є., Скрипка О. І., Кирилаш О. І. (2015)
Акимов О. В. - Анализ технологических факторов, существенно влияющих на формирование напряжений в литых деталях машин, Алёхин В. И., Пензев П. С., Дяченко А. В., Овчаренко А. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Тимчук С. А. - Алгоритм поиска оптимальных параметров системы повышения надёжности в разветвлённых распределительных сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2015)
Бондаренко В. Е. - Исследование процесса управления режимами работы электрических сетей в современных условиях, Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2015)
Письменний Є. М. - Аналіз експериментальних даних з аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб, Кондратюк В. А., Терех О. М., Руденко О. І., Баранюк О. В. (2015)
Русанов А. В. - Разработка нового способа парциального парораспределения для обеспечения частичных режимов работы мощных паровых турбин, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2015)
Мигура А. А. - Разработка и анализ нейросети для прогнозирования параметров эффективности насадки регенератора стекловаренной печи, Кошельник А. В. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование интенсивности коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в промышленных оборотных системах охлаждения, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Савич С. Л., Шуляк И. Д. (2015)
Гуржий А. А. - Анализ процессов теплопередачи в криволинейных микроканалах, заполненных вязкой несжимаемой жидкостью, Шалденко А. В. (2015)
Безродный М. К. - Экспериментальное исследование коэффициентов тепло- и масcообмена при утилизации теплоты парогазового потока в факеле капель механической форсунки, Рачинский А. Ю., Голияд Н. Н., Барабаш П. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Більченко Є. - Релігійні смисли як спосіб формування "постмодерного християнина": феноменологічний та культурологічний підхід (2015)
Зaпорожець Т. - Розгляд відповідaльності з позицій "морaлі справедливості" (2015)
Іщук Н. - Обриси християнського розуміння феномена спілкування (2015)
Карпенко А. - Історіографічна реконструкція імпліцитних опосередкувань між філософськими проектами М. Гайдеґґера й Т. Адорно (2015)
Коновал В. - Поняття семіотичних конструктів (2015)
Соловій Р. - Сучасний стан і перспективи розвитку виникаючої церкви (2015)
Ставрояні С. - Дискусії про постмодерн в українській християнській теології сьогодення (2015)
Тіменик З. - Метод синтезу i філософорелігійні ідеї українських мислителів 40-х рр. ХІХ - 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Туренко О. - Punctum saliens середньовічного міста - історико-філософська розвідка реалізації Ordnung-Vorstellung (2015)
Чернушка І. - Методологічні засади сучасного релігієзнавчого вивчення адвентизму (2015)
Шкіль С. - Сучасна критика православ'я в Російській Федерації (2015)
Титул, содержание (2015)
Алхімова С. М. - Оцінка точності розрахунків кількісних параметрів зведеного оцінювання перфузії (2015)
Жиленков А. А. - Повышение эффективности систем автоматического управления качеством энергии автономных электростанций (2015)
Зубенко Д. Ю. - Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами, Коваленко А. В., Кузнєцов О. М. (2015)
Копытчук Н. Б. - Разработка информационной технологии обработки аномальных измерений тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н. (2015)
Рзаева Н. Э. - Разработка мобильной системы робастного noise мониторинга изменений в функционировании сердца (2015)
Файнзильберг Л. С. - Разработка телемедицинской системы для дистанционного мониторирования сердечной деятельности на основе метода фазаграфии, Сорока Т. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние износа режущего инструмента при контролируемой глубине резания на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології отримання нанопорошків із топінамбуру з використанням рідкого та газоподібного азоту, Бессараб О. С., Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Вплив мікробних полісахаридів на властивості пшеничного борошн, Чернікова Ю. О., Олійник С. Г., Касабова К. Р. (2015)
Коротаєва Є. О. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей капсульованих рослинних олій, Неклеса О. П., Гринченко О. О., Пивоваров П. П. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсного замороженого пюре із грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus), Погарська В. В., Маціпура Т. С., Максимова Н. П. (2015)
Михайлов В. М. - Удосконалення технології екстрагування рослинної сировини зрідженим газом(фреон R-134а), Тімошенко Ю. П., Чуйко Л. О., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2015)
Прибильський В. Л. - Використання рису в технології безалкогольного ферментованого напою, Мукоїд Р. М., Нгуен Фионг Донг (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології зберігання замороженого м’яса птиці, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка кріогенної технології заморожування хлорофілвмісних овочів, Погарський О. С., Каплун О. А., Лосєва С. М. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків, Калитка В. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Трохимчук П. - Монадологія та поліметричний аналіз як оптимальні системи опису знань та культури (2014)
Пірогова Н. - Ідея трансцендентальної єдності у творчості Г. Гессе (2014)
Федорчук Л. - Структура мовних засобів вираження феномену політичної коректності в контексті кооперативного принципу П. Грайса (2014)
Тонне О. - Літературно-філософські аспекти осмислення часопростору в художньому тексті (2014)
Семененко Г. - Соціальна мобільність і мовні зміни в ранньоновоанглійський період (2014)
Подшивайлова А. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Мар’янко Я. - Суб’єктивні методи оцінювання просодичних параметрів мовлення, Сивокінь Г. (2014)
Кононова Д. - Особливості конфліктної комунікативної ситуації як прояв взаємодії різноманітних зовнішних факторів (2014)
Лещак С. - Автоцитирование в песенном творчестве Бориса Гребенщикова (2014)
Саруханова И. - "Дон Карлос" Шиллера и Верди: концептуальность либретто (2014)
Морозовська Т. - Взаємодія танцювальних мов як чинник розвитку хореографічного мистецтва (2014)
Лисенко О. - Смислоутворення у дискурсі виконавського музично-мовного процесу (2014)
Коваленко Е. - Творческая индивидуальность танцовщика и педагога. Памяти народного артиста Украины Николая Прядченко (2014)
Стисло І. - Опозиція молодий – старий у культурних сценаріях (на матеріалі українських народних прислів’їв і приказок) (2014)
Тимощук Т. - Англомовні жаргонізми кінематографічної галузі (2014)
Лисенко Л. - Мистецтво комунікативного етикету як індикатор ментальної ідентичності етносів в різних лінгвокультурах (на матеріалі "я", "ти ", "Ви"-номінацій) (2014)
Тихомирова А. - Семантический потенциал символообраза петербурского кота кисти художника Владимира Румянцева в контексте интегративной поэтики, Богатырёва О., Богатырёв А. (2014)
Павлик Н. - Фатична функція та її місце у системі функцій мови (2014)
Чумак Н. - Метафора і концепт у світлі етнолінгвістики (2014)
Синявская О. - Коммерческая номинация XXI века в системно-структурном аспекте (2014)
Сергієнко Л. - Когерентність як глибинна змістово-смислова зв’язність тексту проспекту емісії цінних паперів (2014)
Переломова О. - Прецедентний текст як засіб реалізації світоглядної позиції митця (2014)
Олешко Ю. - Лінгвістична атрибуція Казань XVII ст. в староукраїнській літературній мові (2014)
Стасюк О. - Лексико-семантичні особливості парламентських реплік з місця (на матеріалі парламентської комунікації ФРН) (2014)
Знась О. - Контраст – це протиставність, чи єдність протиставних елементів (2014)
Михаськів О. - Когнітивні особливості метафори (2014)
Тома Н. - Особливості вияву синонімії у творах Петра Могили (2014)
Карп М. - Когезія та когерентність як сукупність текстового зв’язку у британських художніх мультимодальних творах (2014)
Каціон І. - Зміст поняття "концепт” у контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень (2014)
Титул, содержание (2015)
Лаврик Д. - Розкриття особливостей материнського коду в етнонаціональних концептах "самотність", "серце", "душа", "розум" (2014)
Коваленко В. И. - Исследование разрушения легированных титановых сплавов при воздействии кавитации, Маринин В. Г. (2015)
Орел А. - Материнство в епоху Вікторіанства: лінгвокультурологічний аспект (2014)
Костик К. О. - Розробка швидкісної технології борування легованої сталі (2015)
Осадча О. - Мова Фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Федорченко О. В. - Дослідження динаміки зміни структури тканин полотняного переплетення у процесі формування, Закора О. В., Рязанова О. Ю. (2015)
Парасін Н. - Ознаки прототипів як компонентів процесу когнітивної діяльності (2014)
Дінжос Р. В. - Моделювання теплопровідності полімерних композитів на основі поліметилметакрилату з різними типами наповнювачів, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М. (2015)
Шкіцька І. - Реалізація мовленнєвої субтактики вираження позитивного ставлення до адресата в поетичній творчості Т.Г. Шевченка (2014)
Булат А. Ф. - Сравнительные исследования радиационно-защитных наполнителей композиционных материалов на основе фосфогипсового вяжущего, Иванов В. А., Звягильский Е. Л., Голов К. С., Большаков В. И. (2015)
Шуляк С. - Найменування реалій християнської релігії в українських замовляннях (2014)
Ильяслы Т. М. - Синтез и свойства шпинельной фазы NdxMg1-xAl2O4, Аллазов М. Р., Исмаилов З. И., Гусейнова Г. А., Аббасова Р. Ф., Мамедова Л. А., Вейсова С. М. (2015)
Титаренко М. - Экспликация социального статуса в немецком языке (на материале рассказов Э. Кестнера) (2014)
Акимов О. В. - Влияние термической обработки на свойства нового сплава на основе железа, Сундус Мохаммед Нури (2015)
Смирнова М. - Лексичні характеристики православного дискурсу ХХ сторіччя (2014)
Бондаренко О. П. - Разработка защитных материалов на основе стекло- и шлаксодержащих портландцементных композиций, Гузий С. Г., Захарченко Е. Д., Новоселенко Е. Д. (2015)
Фокина С. - Интертекстуальный потенциал сказки С. Козлова "Ёжик в тумане" (2014)
Іващишин Ф. О. - Вплив ступеня розширення кристалічної гратки на властивості і відгук на електромагнітні поля InSe, GaSe та клатратів на їх основі, Григорчак І. І., Гордіюк Т. М., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. (2015)
Лужецька О. - Мікротопоніми Південно-Західного Опілля, мотивовані термінами на позначення характеру ґрунтів (2014)
Abstract and References (2015)
Мележик К. - Языковая политика и языковая реальность Евросоюза (2014)
Казимирова І. - Історична термінографія в контексті лінгвістичного джерелознавства (2014)
Южакова О. - Семантичний аналіз російських композитів-прикметників з опорними компонентами -видный, -образный, -подобный (2014)
Эсаулова И. - Фразеологизмы с семантикой неопределенности как проявители национальной ментальности (2014)
Финогина Л. - Отражение некоторых основных диалектических категорий на языковом уровне (на материале английского языка) (2014)
Сорока Т. - Семантична характеристика аксіономенних спільностей (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Сидорец В. - К проблеме категории залога в современных восточнославянских языках (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історизм поняття "мова” в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – II ст. до н.е.) (2014)
Петрова Т. - Іншомовні словотвірні елементи в українській фітомеліоративній термінології (2014)
Онуфрійчук Г. - Образна опозиція "пес – людина" в українській етнофразеології (2014)
Норенко О. - Ознаки системності лексико-семантичних полів у сучасній японській мові (2014)
Нечитайло І. - Словінські рефлекси прамов з ареальної точки зору (2014)
Чешко Г. - Ступенювання прислівників у східнополіських говірках (2014)
Андрушенко О. - Інформаційно-структурна варіативність топіка в давньоанглійському реченні (2014)
Новосельцева І. - Структура лінгвального гештальту investierung німецької мови (2014)
Станіслав О. - Сепаратизація та когезія як чинники формування семантики художнього тексту (на матеріалі сучасного французького синтаксису) (2014)
Бернацька С. - Мовлення збагачує повсякденний досвід особистості, Даюк Ю. (2014)
Стеванович Р. - Метафоричность в эвристической мыслительной деятельности (на материале русского и английского языков) (2014)
Dankevich Т. - Difficulties of teaching headline English, Burago Ye. (2014)
Станкевич А. - Свадебная обрядность на Гомельщине: названия символических ритуальных действий и актов брачной церемонии (2014)
Шпить О. - Займенники у діловій мові ХІV-ХV століть (2014)
Алексєєв В. - Теоретики державного управління: етапи життя та наукова творчість О. Д. Градовського (2015)
Горбик О. - Державне управління у сфері ринку цінних паперів: характеристика основних понять (2015)
Єгіозар’ян А. - Реалізація принципів нового публічного менеджменту та належного врядування в сучасних західних моделях державного управління (2015)
Книжник Л. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи державного аудиту в контексті світового досвіду (2015)
Колісніченко Н. - "Погане управління": сутність поняття і шляхи подолання (2015)
Обушна Н. - Результативність та ефективність управління – парадигма сучасного публічного управління (2015)
Онуфрієнко О. - Порівняльний аналіз підходів до класифікації форм взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Сухенко В. - Концептуалізація поняття політико-адміністративної системи в процесі сучасного державотворення (2015)
Уздєнова Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження національної безпеки в духовній сфері (2015)
Шульга Н. - Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні (2015)
Власенко С. - Інституційні принципи та механізми демократичного управління в Україні (2015)
Волик В. - Проблеми реалізації вимог чинного законодавства (2015)
Гарбариніна В. - Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Коваленко О. - Впровадження в державне управління України міжнародних стандартів ISO серії 9 000 та ISO серії 10 000 (2015)
Притуп О. - Фінансове забезпечення реалізації державної політики України у сфері культури на регіональному рівні (2015)
Риженко О. - Особливості розвитку електронного врядування в Україні в 2014 – 2015 рр. (2015)
Скакальський О. - Екологічний моніторинг у системі природоохоронної діяльності регіональної влади (2015)
Грайнер Є. - Побудова моделі державної служби в Україні: адаптація зарубіжного досвіду (2015)
Квеліашвілі І. - Зарубіжна практика застосування аутсорсингу в органах державної влади: перспективи для України (2015)
Кузнецова М. - Передумови модернізації державної служби України (2015)
Линдюк О. - Профілі професійної компетентності державних службовців як складова модернізації державної служби (2015)
Письменний І. - Види державної служби: теоретична полеміка , Липовська Н. (2015)
Маланчій М. - Формування професійної ідентичності посадових осіб державної прикордонної служби України (2015)
Ченцов В. - Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій (2015)
Войновський М. - Механізм делегування повноважень органами місцевого самоврядування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Глущенко Ю. - Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення (2015)
Шаталова О. - Адаптаційний профіль посадової особи місцевого самоврядування: проблеми і перспективи (2015)
Шумляєва І. - Формування систем територіальної організації влади: досвід країн Європейського Союзу для України (2015)
Шункін М. - Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні (2015)
Удод Є. - Методологічні засади створення пілотного е-курсу "реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади", Маматова Т. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Підгорна Т. В. - Вивчення хімічних редакторів у школі (2015)
Біляй І. М. - Застосування комп’ютера в процесі навчання стохастики (2015)
Япринець Т. С. - Ресурси мережі інтернет як засіб формування природоохоронних знань учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Мельник Ю. С. - Комп’ютерне моделювання в процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Мукосєєнко О. А. - Конспекти-сходинки як засіб побудови молодшими школярами багатоступінчастих карт пам’яті на уроках інформатики (2015)
Колос К. Р. - Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти, Лупаренко Л. А. (2015)
М’ясоїд Г. І. - Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні?, Юсипіва Т. І. (2015)
Дементієвська Н. П. - Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і проблема безпеки учнів в Інтернеті (2015)
Потієнко В.О. - Очний етап Всеукраїнського дистанційного турніру з інформаційних технологій 2014–2015 навчального року: рекомендації до розв’язання завдань (2015)
Титул, зміст (2015)
Лилик С. - Круглий стіл фахових організацій України: позиція учасників щодо захисту інтересів фахових спільнот, малого та середнього бізнесу (2015)
День інновацій у медіа (2015)
Стріжкова Ю. - Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку, Гайдамаха О. (2015)
Ревчук В. - Отдельные вопросы исследования рынка автобусов (2015)
Бучак М. - Отдельные вопросы исследования рынка грузовых автомобилей (2015)
Мониторинг наружной рекламы относительно наличия случаев дискриминации и сексизма (2015)
Златова И. - Маркетинговые исследования рекламы в Одессе на предмет наличия гендерной дискриминации (2015)
Зозульов О. - Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку (2015)
Залізнюк В. - Прогнозування експортних можливостей українськиї підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства (2015)
Зюзиков А. - Возможности ремаркетинга на Facebook (2015)
Богданець Н. - Слово в цифрі: про сучасний стан цифрової літератури в Україні та невтомні пошуки сонця (2015)
Три чверті споживачів вважають, що компанії мають бути екологічно свідомими (2015)
Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу Rising Industrial Marketing Stars (2015)
Практика з практиками - майбутнє онлайн освіти (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Титул, зміст (2015)
В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс "Молодь опановує маркетинг" (2015)
Тарасенко О. - Процес вибору атрибутів позиціонування товару, Черненко О. (2015)
Федоров А. - То, что у нас считается провокацией, на самом деле - отсутствие вкуса и жлобство (2015)
Громадський моніторинг виявив в Україні 35 рекламних кампаній, у продукції яких наявні ознаки сексизму (2015)
Третій міжнародний бізнес-форум у КНЕУ (2015)
Міжнародний Форум: Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні (2015)
Надашкевич В. - Перший український стоматолог - мільйонер. Харизма, стандарти і франчайзинг (2015)
Форуми, конференції, професійні тренінги Української Асоціації Маркетингу (2015)
Шановні передплатники (2015)
Буров О. Ю. - Технології та інновації в діяльності людини ери інформації: людина та ІКТ (2015)
Іванюк І. В. - Модель комп’ютерно орієнтованого навчального середовища формування полікультурної компетентності учня (2015)
Коваленко В. В. - Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеження, Коваленко О. М. (2015)
Крячко І. П. - Виконання навчальних астрономічних спостережень на телескопах з віддаленим доступом (2015)
Лаврова А. В. - Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту, Заболотний В. Ф. (2015)
Надтока О. Ф. - Використання проектної діяльності в розрізі застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Вдовичин Т. Я. - Вдосконалення змісту дисципліни "Організаційна інформатика" з використанням мережних технологій (2015)
Величко В. Є. - Стратегія впровадження вільного програмного забезпечення в процес підготовки вчителів математики, фізики та інформатики (2015)
Косіюк М. М. - Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту, Мазарчук А. Ю., Більовський К. Е. (2015)
Коцюба Р. Б. - Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов (2015)
Хміль Н. А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального закладу (2015)
Щербина О. А. - Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle (2015)
Ковальчук Ю. О. - Пошук, отримання й аналіз даних в освіті: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Лісова Т. В. - Методи та програмні засоби дослідження валідності тестових результатів для груп тестованих з певними індивідуальними особливостями (2015)
Новицька Т. Л. - Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях, Марченко О. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Алешин Г. В. - Оптимальный выбор параметров радиоэлектронных систем по условному критерию максимума экономической эффективности, Коломийцев А. В. (2015)
Петренко О. М. - Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи, Любарський Б. Г. (2015)
Тутик В. Л. - Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій (2015)
Трубчанінова К. А. - Дослідження моделі гібридної радіо-оптичної телекомунікаційної системи (2015)
Мирошник М. А. - Применение интеллектуальной диагностической инфраструктуры для управления кибербезопасностью. Часть 1. Интеллектуализация механизмов защиты, Крылова В. А., Демичев А. И. (2015)
Дёмин А. Ю. - Влияние параметров комплексной технологии реновации на свойства антифрикционного покрытия (2015)
Тимофеева Л. А. - Дугостойкий электроконтактный материал на основе меди для электроаппаратуры тягового подвижного состава, Морозов В. С. (2015)
Селецький В. С. - XML і математичний апарат мереж Петрі (2015)
Ананьева О. М. - Синтез нелинейного приемника сигналов АЛСН в условиях действия аддитивной двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Лисечко В. П. - Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо, Обіход Я. Я., Олефіренко Т. М. (2015)
Кальченко А. С. - Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління (2015)
Жуковицкий И. В. - Процедура идентификации поездов с использованием информации АСК ВП УЗ Е, Егоров О. И. (2015)
Бабіченко А. К. - Реалізація адаптивного ПІД-регулятора з використанням ОРС-технології, Лисаченко І. Г., Герман Е. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бухалова Н. - Быть украинцем сегодня: мода, вынужденность или новая ценность? (2015)
Индустрия маркетинговых исследований в Украине глазами компаний - клиентов (2015)
Лилик М. - Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої рекоами на безпеку дорожнього руху (2015)
Пустотин В. - Омоложение украинских брендов: как правильней? (2015)
Максименко О. - Через прозорі відносини до якості послуг: формування єдиних критеріїв оцінки управляючих компаній (2015)
Добривечер А. - Медиаизмерения в Интернете (2015)
Зюзиков А. - Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook (2015)
Щирин Е. - Секреты и "фишки" еmail - маркетинга. Эффективные стратегии, доказывающие свою эффективность (2015)
Шишов В. - Рассылай и властвуй. Как сделать письма в вашей рассылке максимально эффективными и продающими (2015)
Робоча сесія. Регіональні Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами: моніторинг гендерної політики" (2015)
Кампанія "До" та "Зараз" (2015)
Решетілова Т. - Гендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами, Довгань С., Пілова К. (2015)
Регіональні представництва ІГКР (2015)
Шановні передплатники (2015)
Дмитренко В. А. - Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року (2015)
Заплетнюк О. А. - Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел "Раннього проголошення" (2015)
Левицька Н. М. - Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій, Коцюбанська О. О. (2015)
Іванюк І. А. - Історія будівництва та організації бібліотеки митрополита Флавіана (2015)
Соколовська Ю. В. - Організація благодійної допомоги у Харкові під час війн кінця ХІХ – початку ХХ ст., Хаустова О. В. (2015)
Бургаз Ю. В. - Студентство у революції 1905–1907 рр. (2015)
Троханяк О. С. - Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації (2015)
Кравчук Л. В. - Політично–номенклатурні аспекти управління освітньо–виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень – 1939, червень – 1941 роки (2015)
Зубченко С. П. - Заходи боротьби радянської влади з опозиційними національними рухами на звільнених від окупації територіях (1944–1945 рр.) (2015)
Сидорович О. С. - Роль споживчої кооперації УРСР у подоланні продовольчого дефіциту в містах у перші повоєнні роки (1945–1950 рр.) (2015)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості спортивної діяльності в УРСР у повоєнні роки (2015)
Лук’яненко О. В. - "І що це не педагог, не дай бог…": практика у педагогічних вишах української РСР доби "відлиги" (Ч 2) (2015)
Лаврут О. О. - Виробниче навчання учнів шкіл Української РСР у 1950–1960–х роках: деякі аспекти проблеми (2015)
Чернова Н. Ф. - Становлення особистості В. І. Вернадського як великого вченого та основні напрями його наукових досліджень (2015)
Захаріна М. І. - Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського (2015)
Тарахненко Л. Л. - Релігійні громади етноменшин України у системі конфесійних організацій на рубежі ХХ – ХХІ століть (2015)
Денисенко І. В. - Діяльність україністів Японії у 1990–х роках ХХ ст. у контексті наукової та культурної інтеграції (2015)
Корсак Р. В. - Українсько–чеське науково–технічне співробітництво (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Кононенко В. В. - Релігійне життя євреїв Поділля на сучасному етапі (2015)
Бей Р. В. - Феноменальність та системність наукових шкіл з механізації тваринництва (2015)
Годлевська В. Ю. - Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіографічний огляд (2015)
Горбенко А. С. - Позиція Католицької Церкви у дискусії щодо проблеми імміграції в сучасній Італії (2015)
Козак О. В. - Зародження благодійництва в Російській імперії (2015)
Новиченко А. С. - Особливості формування образу Японії в радянській пресі у 1964–1973 рр.: зовнішньополітичний аспект (за матеріалами "Комсомольської правди") (2015)
Чередніченко О. В. - Житло міщанина пізньосередньовічної Англії (2015)
Bayramli J. - Truth about Babak and the Hurramids movement (2015)
Тахирли Айтен. - Значение поселения Оглангала в изучении античного периода истории Нахчывана (2015)
Гасымова С. А. - Социально-культурная жизнь булгаров (2015)
Базалук О. А. - Основы геофилософии Украины. На переломе двух культур (2015)
Москалик Г. Ф. - Ідентифікація людини в інформаційному суспільстві (2015)
Андрієнко О. В. - Мотив пошуку–мандрування у контексті міфологічного світогляду (2015)
Глушко Т. П. - Еліта як продуцент інтелектуального капіталу нації (2015)
Культенко В. П. - Феномени сенсу життя, смерті та безсмертя в ретроспективі світової філософської думки, Гнатюк Т. А. (2015)
Громова О. В. - Онтологический аспект феномена деструктивного одиночества в экзистенциальной парадигме и аналитической практике (2015)
Ільїна Г. В. - Філософія між мовою і візією: "окуляроцентризм" в історико–філософській перспективі (2015)
Кириленко К. М. - Філософія історії як інструмент пізнання світоглядних основ інноваційної культури (2015)
Комаха Л. Г. - Принцип "довіри" до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко–методологічний аналіз (2015)
Богданов В. С. - Раціональний характер колективної дії як засобу становлення інституційних та статусних структур суспільства (2015)
Богданова Н. Г. - Соціальне планування процесу формування культури життєтворчості особистості (2015)
Кострюков С. В. - Влада як результат координації колективних дій (2015)
Красніцька Г. М. - Методологічні засади формування корпоративної культури (2015)
Морозова Л. П. - Формування свідомості крізь призму сучасності, Гарбузова В. С., Пивовар В. В. (2015)
Богуненко В. О. - Утвердження трансцендентної природи естетичного у вченні В. Соловйова у контексті спроби подолання кризи теїзму (2015)
Попова І. В. - Сутність і теоретичні моделі екобезпечного розвитку суспільства (2015)
Сарбаш К. О. - Типологізація демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Стасенко С. О. - Наукова раціональність у контексті суспільних цінностей сучасності (2015)
Фітьо В. Я. - Розуміння як схематизація дійсності (2015)
Киселиця С. В. - Добросердечність у комунікативному досвіді українства (2015)
Mirdamad Yousefi Sadat. - The role of the family in the socialaization process and adjusting gender-based differences (2015)
Культенко В. П. - Утопізм vs утилітаризм: порівняльний аналіз соціальних проектів Відродження, Митрофанова І. П. (2015)
Іванова Н. В. - Проблема смислу в ситуації вибору: соціально–філософський аналіз (2015)
Муляр І. М. - Правова ментальність: змістові рамки поняття та український аспект (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема русинської державності в бездержавні часи Ст. Оріховського (2015)
Волковинська В. О. - Проект феноменології політики К. Гельда: методологічний аспект (2015)
Окороков В. Б. - Концепция символа Анри Бергсона, Данканич М. С. (2015)
Пальчинська М. В. - Простір у соціально–філософському дискурсі: від соціального до віртуального (2015)
Опанасенко О. І. - Особливості молодіжної мови в Німеччині. Соціолінгвістичний аспект (2015)
Овсієнко Г. С. - Паремії як засіб відображення менталітету німецького народу (2015)
Шкіль С. О. - Традиційні російські світоглядні наративи (2015)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2015)
Мельничук Ю. І. - Феномен гри як джерело творчості (2015)
Дорошенко В. С. - Питання екологічної безпеки, здоров’я людини в сучасних історичних умовах (2015)
Богород А. В. - Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект (2015)
Бойко І. М. - Державний чинник як регулятор православно–католицьких взаємин в незалежній Україні (2015)
Коробкіна Т. В. - Світоглядна карта шаманізму: спроба філософсько–антропологічної інтерпретації (2015)
Соколовський О. Л. - Особливості трансформації релігійного об’єднання духовних християн в Україні (2015)
Соловій Р. П. - Концепція "місіонерської церкви" у сучасній протестантській еклезіології (2015)
Шавріна І. В. - Проблема людини в філософії й християнській релігії (2015)
Муллокандова О. М. - Тенденції розвитку міжрелігійних та міжконфесійних шлюбів в сучасній Україні (2015)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра та основні категорії сучасної європейської освіти (2015)
Бушман І. О. - Зміст освіти крізь призму філософсько–методологічних підходів (2015)
Горбачук–Наровецька О. В. - Філософія для дітей як результат трансформації сучасної парадигми освіти (2015)
Страшко І. В. - Освітній потенціал подкастингу: філософсько–педагогічний аспект (2015)
Телиженко Л. В. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Юшкевич Ю. С. - Освіта як найважливіша ланка реалізації морально–етичних цінностей: український контекст (2015)
Ковальова С. - Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях (2015)
Кубко В. П. - Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу (2015)
Богатая Л. Н. - Ценностно–смысловой и символический универсум в фокусе современных образовательных стратегий (2015)
Муравинець А. А. - Міжнародна освітня діяльність вищих навчальних закладів України (2015)
Полянська К. В. - Естетичне виховання як чинник модернізації загальної освіти студентів – майбутніх педагогів (2015)
Нуралиева П. Э. - Проблема героя в произведениях Анара "Обязательно увидимся" и "Номер в отеле" (2015)
Котигоренко В. О. - Сучасна українська нація: через кризовий розвиток (2015)
Римаренко С. - Регіоналізація в українському та європейському контекстах (2015)
Дем’яненко М. М. - Особливості використання популізму у вітчизняних засобах масової інформації, Каращук М. Г. (2015)
Панчук М. І. - Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013 – 2015 роках, Дегтеренко А. М. (2015)
Щурко О. М. - Основні особливості формування інформаційного суспільства в Україні на сучасному етапі (2015)
Гай–Нижник П. П. - Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України, Батрименко О. В., Чупрій Л. В. (2015)
Демчишак Р. Б. - Розподіл влади як центральний принцип функціонування системи державного правління в українській політичній думці націонал–демократичного спрямування (Західна Україна та середовище еміграції у міжвоєнний період ХХ ст.) (2015)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн (2015)
Лодин П. З. - Подолання негативних міфів і стереотипів українсько–польських відносин в політичній діяльності Богдана Осадчука (2015)
Парлюк В. І. - Українська модель політичної модернізації: міра співпадіння теорії і практики (2015)
Сичик К. Б. - Ліві візії демократії епохи інформаційно–комунікаційних технологій (2015)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Zjawisko migracji w świetle rozwiązań prawnych (2015)
Макаренко Л. П. - Тенденції розвитку виборчих комунікацій (2015)
Кирик В. Л. - Концепт сталого розвитку (2015)
Федорук П. І. - Ціннісна складова в політичній культурі суспільства (2015)
Хонин В. Н. - Среда и поля международных интеракций (2015)
Рябченко Е. В. - Правове регулювання та зміст міграційної політики ЄС на сучасному етапі (2015)
Лаврук І. - Соціодемографічні індикатори формування виборчих преференцій громадян Республіки Польща (2015)
Mammadov A. S. - Ethnic conflicts in the South–East Asia (2015)
Полещук Т. Ю. - Чинники активізації зовнішньої політики Індії на Близькому Сході (2015)
Сталоверова Г. В. - Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії (2015)
Шуляк С. В. - Сусідня держава як інтервент: кенійська та угандійська збройна інтервенція в Сомалі (2015)
Mammadov Shahriyar. - Oil strategy of the united states (2015)
Онопрієнко В. І. - Рецензія на книгу: Ягодзінський С. М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. – Київ: Аграр Медія Груп, 2015. – 276 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Пустотин В. - Да кому он нужен - это твой ребрендинг? (2015)
Щирин Е. - Пишем письма, которые продают (2015)
Шишов В. - Коротко, быстро, прибыльно (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерна специфіка соціальних мереж в Україні як основа для СММ (2015)
Лылык И. - Социальные и маркетинговые исследования во время войны (2015)
Коротєєва А. В. - Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз, Кущевська Н. Ф, Малишев В. В. (2015)
Ковальчук С. - Розвиток клієнтоорієнтованості засобами краудсорсингу (2015)
Максименко О. - Належна якість надання житлово-комунальних послуг як складова захисту прав споживачів (2015)
Стрижкова Ю. - Просування бренду у соціальних мережах з метою формування лояльності клієнтів автомобільної компанії яба як залучити цільову аудиторіюпокоління Y (2015)
Украинцы не удовлетворены средним и средним специальным образованием в Украине (2015)
Окландер М. - Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні (2015)
Губаренко М. - Исследователь по версии GfK Ukraine, Кривослицкая Л. (2015)
Можливість організації "дуального університету" в Україні (2015)
Застосування маркетингових інноваційних технологій та добросовісної реклами в діяльності підприємств (2015)
Передплата (2015)
Титул, зміст (2015)
Кругляк О. - Реалізація міжпредметних зв’язків учителями фізичної культури – випускниками педагогічного коледжу, Рондяк Л., Лимар В., Лапичак І. (2015)
Ажиппо О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем учнів 6-х класів, Кузьменко І. (2015)
Андрійчук О. - Основні патогенетичні ланки дегенеративно-дистрофічних процесів (2015)
Лапичак І. - Інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2015)
Підгрушна О. - Аналіз спортивного календаря Кубка Світу з біатлону (2015)
Вольєва Н. - Застосування методів реабілітаційного обстеження осіб похилого віку з хворобою Паркінсона відповідно до стадії та форми захворювання (2015)
Конестяпін В. - Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину, Лемешко В., Дух Т., Дунець-Лесько А. (2015)
Магльована Г. - Вплив фізичної активності та способу життя на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів (2015)
Жарова И. - Методические основы процесса физической реабилитации при первичном конституционально-экзогенном ожирении у подростков (2015)
Базиляк Н. - Поховання колишніх викладачів та студентів львівського державногоуніверситету фізичної культури на личаківському кладовищі, Романчук О., Коваль Р., Мельник Ю., Матлашенко Л. (2015)
Крук Б. - Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою, Рокошевська В., Білянський О. (2015)
Блистів Т. - Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму (2015)
Борек З. - Поліпшення якості життя населення за допомогою оздоровчо-рекреаційного проекту "Мій майданчик "Орлик" 2012”, Павлова Ю., Виноградський Б. (2015)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 5. Назви зерняткових культур (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна стабільність і пластичність сортів картопліна Поліссі, Києнко З. Б., Маційчук В. М., Фещук О. М. (2015)
Мельничук Р. В. - Оцінка різноманіття роду Calendula L. для формування колекції сортів з еталонними ознаками, Куценко Н. І. (2015)
Гончарук Ю. Д. - Роль імунних до парші сортів у формуванні сортименту нових промислових насаджень яблуні (Malus domestica Borkh.) (2015)
Levandovska S. M. - Biomorphological traits of Callistephus chinensis (L.) Nees cultivars under conditions of the Central Forest-Steppe zone of Ukraine (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)проти збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2015)
Поспєлов С. В. - Морфометричні параметри насіння представників роду Echinacea Moench та їхній зв’язок з агрометеорологічними чинниками (2015)
Москалець В. В. - Значення сортів Triticosecale Wittmack ex A.Camus у формуванні видового різноманіття агроекосистем, Москалець Т. З. (2015)
Кутовенко В. Б. - Характеристика сортів бобу овочевого залежно від площі живлення рослин, Костенко Н. П., Іноземцева В. О. (2015)
Силаєва А. М. - Вплив регуляторів росту ЕпінТМ та Емістим С на продуктивність насаджень і якість плодів сортів садової суниці (Fragaria ×ananassa (Weston) Duсhesne ex Rozier), Спірочкіна М. М. (2015)
Третьякова А. А. - Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору (2015)
Яремко Н. О. - Позакореневе підживлення відсадків різних сортів фундука (Corylus maxima Mill.) у маточнику вегетативного розмноження горизонтальним способом (2015)
Титул, зміст (2015)
Виноградський Б. - Кількісна оцінка реакції організму іракських школярів на виконання фізичних навантажень великої потужності при високій температурі повітря, Аль-Убаїді А. А. Дж. (2015)
Дудник І. - Формування вольових якостей студентів у процесі занять фізичною культурою (2015)
Вовканич Л. - Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій, Дунець-Лесько А., Пенчук А., Качмар П. (2015)
Грибовський Р. - Реакція на рухомий об’єкт стрільців різної спортивної кваліфікації (круглий стенд), Заневський І. (2015)
Кувалдіна О. - Оцінювання реалізаційної ефективності технічної підготовленості пілотів-ралістів, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Голод Н. - Вплив авторської реабілітаційної програми на функціональний стан внутрішніх органів студенток спеціальної медичної групи, Аравіцька М. (2015)
Одинець Т. - Особливості порушень роботи верхньої кінцівки в жінок із постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби (2015)
Пилипенко О. - Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання, Захаров О., Рець С. (2015)
Briskin Y. - Formy i środki rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Zhdanova O., Błaszczyszyn M. (2015)
Мінцер О. П. - Інформатика та охорона здоров’я (2010)
Веселий С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку спайкової кишкової непрохідності у дітей, Сопов Г. О. (2010)
Федорук П. І. - Методологія організації процесу індивідуалізованого навчання із використанням адаптивної системи дистанційного навчання та контролю знань edupro (2010)
Гойко О. В. - Проблеми описування та використання статистичних методів у наукових роботах і статтях (2010)
Краснов В. В. - Принципи розробки навчальних описових моделей лікувального процесу (2010)
Бабінцева Л. Ю. - Концепція інформатизації ринку лікарських засобів та фармацевтичних послуг (2010)
Мохначов С. І. - Методичні аспекти проведення дистанційного навчання (2010)
Пономаренко Л. І. - Використання фармакокінетичних параметрів з метою планування режимів дозування для лікарських плівок під умовною назвою метро-плівка (2010)
Марценюк В. П. - Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту "крок 1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового, Семенець А. В., Стаханська О. О. (2010)
Вакуленко Д. В. - Медична інформаційна система взаємодії спеціаліста з масажу та пацієнт (2010)
Титул, зміст (2015)
Куцериб Т. - Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій, Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. (2015)
Масляк І. - Рухова підготовленість та фізична працездатність чоловіків молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу (2015)
Prystupa Y. - Preliminary analysis of reasons of lethal cases during physical education lessons, Vovkanych A., Petryshyn Y. (2015)
Ленишин В. - Структура спеціальної фізичної підготовленості спортсменок збірної команди України та Львівської області з групових вправ художньої гімнастики (2015)
Ніколаєнко В. - Сучасна система періодизації багаторічної підготовки у футболі (2015)
Приступа Є. - Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу, Тищенко В. (2015)
Бріскін Ю. - Особливості функціональних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем у жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості психосоматичного стану студентської молоді з вертебральним остеохондрозом першої стадії, Котелевський В. (2015)
Суник A. - Пьер де Кубертен – основатель современных Олимпийских игр (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ivanov V. A. - Pulsation Coefficient Directivity Diagram Pin Antenna Helicopter, Zadorozhniy A. S. (2015)
Zaliskyi M. Yu. - Reliability Parameters Estimation in Case of Aviation Radio Electronic Devices Technical State Deterioration (2015)
Kirichenko V. V. - Information Security of Communication Channel with UAV (2015)
Sineglazov V. M. - Complex Structure оf UAVs Detection аnd Identification (2015)
Panov A. P. - Generalized Differential Euler–Gess Equations in Rigid Body and Gyrostat Dynamics (2015)
Sineglazov V. M. - Special Features of the Passive and Active Radar Systems Multiplexing, Pantyeyev R. L., Tkachenko V. N. (2015)
Gabrousenko Ye. I. - Model of Unmanned Aerial System Ground Control Coverage Area, Machalin. I. A., Taranenko A. G. (2015)
Panov A. P. - Non-Hamiltonian Unnormalized Quaternions of Half-Rotation in Algorithms of Strapdown Inertial Systems, Ponomarenko S. A. (2015)
Morozov S. V. - Prediction Algorithm of the Airoplane Speed Protection Function, Morozov V. S. (2015)
Aznakayeva D. E. - Contemporary Nanomaterials for Low Visible Airplane Construction, Borodii T. V. (2015)
Prosvirin D. A. - Optimized Safety – Critical Embedded Automatic Flight Control System Development Approach to Comply with ARP 4754, DO-178C Objectives, Kharchenko V. P. (2015)
Zhiteckii L. S. - Design of L1-Optimal Lateral Autopilot for UAV, Pilchevsky A. Yu., Kravchenko A. O., Bykov B. V. (2015)
Filyashkin M. K. - Automatic Control Contours of UAV using only Reliable Information from Sensors of Direct Measurement Information, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2015)
Ryzhkov L. M. - Synthesis of Stabilization System, Hrekova V. S. (2015)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Flight Controller for Integrated Navigation Complex of UAV, Ischenko V. P. (2015)
Zakharin F. М. - Principles of Navigation System Design of UAV, Ponomarenko S. О. (2015)
Sineglazov V. M. - Multi-Criteria Optimization Method for Airfoil of Darrieus Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2015)
Sushchenko O. A. - Robust Two-Axis Stabilization of Unmanned Aerial Vehicles Payload (2015)
Syneglazov V. M. - Improving Efficiency of Automated Designing of UAV, Godny A. P. (2015)
Syneglazov V. M. - UAV equipment test table for preflight testing, Dolgorukov S. O. (2015)
Yurchenko A. S. - Performance of dynamic memory allocation algorithms, Tupitsin N. F., Kozlov A. P., Kemenyash Yu.М. (2015)
Requirements for Articles (2015)
Publisher's imprint (2015)
Вихідні дані 3(45)_2015 (2015)
Оверчук О. - Мовна реалізація категорії конфлікту у мові веб-коментарів (на матеріалах сайту You Tube) (2014)
Самигулина Ф. - Специфика влияния СМК на развитие языковой личности в онтогенезе (2014)
Румянцева Е. - Политическая метафора в украине (на материале англоязычных СМИ) (2014)
Рибалко М.-М. - Семантичне розмаїття концепту tango (на матеріалі американського англомовного газетного дискурсу) (2014)
Мислива-Бунько І. - Абревіатури з початковими грецькими основами в сучасній українській літературній мові (на матеріалі газет) (2014)
Саволоцька А. - Образ Тараса Шевченка у сучасній англомовній пресі (2014)
Филатенко И. - Консекутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа Украины (2014)
Шевченко Л. - Психоаналитическая составная в современной русской прозе (2014)
Хоменська І. - Особливості функціонування концепту "Україна" у поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Фещук Н. - Художнє порівняння в структурі образу героя роману (2014)
Смиловский М. - Мифологический пласт в иерусалимском тексте произведений Д. Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" (2014)
Слюніна О. - Штрихи до індивідуального стилю І. В. Жиленко (2014)
Сукаленко Т. - Типаж "священик" через призму українсько літератури ХІХ ст. (І.С. Нечуй-Левицький) (2014)
Раскина Е. - Гамсуновские мотивы в "Тексте жизни" и "Тексте творчества" Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, Сорокина Е. (2014)
Саприкіна А. - Категорії життя і смерті в художньому осмисленні Грицька Чупринки (2014)
Сидоренко Л. - Образно-стильові домінанти романтизму (2014)
Сидорчук О. - Інтертекстуальність і роль інтертексту в романі "Орфографія" Дмитра Бикова (2014)
Проць О. - "Америка” Франца Кафки в контексті європейського роману виховання (2014)
Пасічник Г. - Описи пейзажу у лінгво-поетичних студіях (2014)
Оляндер Л. - Зміст і наративна стратегія в історичній повісті М. Мартинюка "Під мурами твердині" (2014)
Пастушенко Л. - Наукова репутація бароко: цінності і парадокси словесної культури традиціоналізму (2014)
Науменко Н. - Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського (2014)
Нестер Л. - Семіотичний аспект моди на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка” (2014)
Мусий В. - "Кормление крокодила Хуфу" Виктора Пелевина, или герменевтическое путешествие с читателем по виртуальным мирам (2014)
Маляр Д. - Персонажі абсурду у п’єсі Ґао Сінцзяня "автобусна зупинка”: парадигма міжособистісного спілкування (2014)
Квашина Л. - Жанр дневника и формы оцельняющего личностного действия: Андрей Тургенев и Григорий Печорин (2014)
Ванденко О. - Сприйняття постаті Беттіни фон Арнім німецькомовними письменниками у 1960 – 80-ті рр. (2014)
Мовчун Л. - Витоки теорії української рими у філологічних працях кінця XVІ – у XVIII ст. (2014)
Анісімова Н. - "Мій південь, моє заслання й поховання …": моделювання топосу малої батьківщини у поезії Тараса Федюка (2014)
Гольтер І. - "Над прірвою у житі" як літературна автобіографія: на шляху до роману та його головного героя (2014)
Кулінська Я. - "Руйнування особистості”: постмодерністське трактування психологічної норми в сучасній прозі (2014)
Міхєєва Ю. - Поетика деестетизованої деталі у щоденниках Ернста Юнгера (2014)
Олійниченко О. - Архетип руїни в українській історичній романістицi (2014)
Палій О. - Місто постмодерної доби: літературна рецепція у чеській прозі (2014)
Песчанская Е. - Манифестация симптомов в художественном изображении писателя-врача А.П.Чеховa (2014)
Приймак А. - Остап Вишня в "Літературній Україні" (2014)
Прушковська І. - Маркери інтертекстуальності у турецькій драматургії кінця ХХ ст. (2014)
Баган Х. - Мемуарна література: жанри та генезис (2014)
Хоминич Г. - Персонификация абстрактных понятий в текстах-тропах (2014)
Судець Н. - Поетика сновидінь у збірках І. Франка "З вершин і низин " і Я. Каспровича "Poezye ” (на матеріалі епітетних структур) (2014)
Білик Н. - Екфразис концертного мистецтва в романі М. Продановича "Сад у Венеції": семантичний аспект (2014)
Король Л. - Читання як взаємовідносини автора та адресата в історичній прозі В. Чемериса (2014)
Раковская Н. - Интеллектуально-критическая модель Ак. Волынского (2014)
Морараш Г. - Категорія емоційності в контексті творів Євгенії Ярошинської (2014)
Фокін С. - "Улюблене” слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти (2014)
Пермінова А. - Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів (2014)
Mykhalchuk N. - Types of translation in modern Еnglish (2014)
Кондратьєва С. - 130-й сонет Шекспіра в українських перекладах (2014)
Гомон Н. - Семантична структура персоніфікації та її відтворення в перекладі (2014)
Бондаренко Л. - Відтворення категорії персональності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі (2014)
Підгрушна О. - Способи відтворення гумору в українському художньому перекладі (2014)
Плющ Б. - Українська художня проза у непрямому перекладі (2014)
Данкевич Т. - Переклад авторських неологізмів в англійській мові (2014)
Kincans V. - Analogy possibility of analogy in pedagogical activity (2014)
Роляк И. - Лексико-грамматический аспект в обучении деловым дискурсам иностранных учащихся (2014)
Юрова І. - "Українська мова (за професійним спрямуванням)" як складова начального процесу українських музичних вишів (2014)
Попова Е. - Кейс-метод в формировании профессиональной компетентности при обучении английскому языку, Улупова Е. (2014)
Носкова А. - О структуре коммуникативной компетенции (2014)
Надольська Ю. - Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у виші (2014)
Мадиева Г. - Языковая конкуренция : выбор языка обучения в ситуации полиязычия (2014)
Кушнир Н. - Паремии в процессе изучения русского языка как иностранного (2014)
Кочубей О. - Перекладацька компетентність як головний фактор у навчанні перекладу студентів-філологів, майбутніх перекладачів (2014)
Юрчук Л. - Организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе обучения иностранному языку (2014)
Прохоренко О. - Формування комунікативної компетентності студентів методом гри в інтерактивному навчанні риторики (2014)
Мінцер О. П. - Концептуальні підходи до систематизації методів оцінки якості медичної допомоги, Іванова Т. П. (2010)
Краснов В. В. - Формалізоване представлення діагностичних і лікувальних дій лікаря (2010)
Мінцер О. П. - Технічні і технологічні питання створення медичного електронного паспорта громадянина України, Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2010)
Ковальчук О. Л. - Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі, Марценюк В. П. (2010)
Злепко С. М. - База даних технології психофізологічного відбору кандидатів на контрактну службу, Петренко В. В., Коваль Л. Г., Костішин С. В. (2010)
Востров Г. Н. - Інформаційна модель надання дистанційних медичних послуг населенню перше повідомлення, Мінцер О. П., Павлов О. О., Стрижак О. Є., Тахере Г., Калінчук С. В. (2010)
Дядик О. О. - Інформаційні характеристики морфогенезу мезангіокапілярного гломерулонефриту на підставі гістологічного та імуногістохімічного дослідження ниркових біоптатів, Іванова М. Д., Хмара О. В. (2010)
Марценюк В. П. - Компартментні моделі розвитку епідемій грипу з урахуванням до епідемічної вакцинації та противірусного лікування, Цяпа Н. В., Кучвара О. М., Андрущак І. Є. (2010)
Чурпій І. К. - Фактори ризику та прогнозування перебігу хірургічного лікування у хворих з перитонітом (2010)
Сміщук Ю. О. - Інформаційні підходи до вирішення актуальних проблем профілактики найбільш соціально вагомих захворювань (2010)
Горшков Є. В. - Уніфікація медичної документації як перший етап впровадження меп (2010)
Шакало І. М. - Використання USB-носія в якості накопичувача медико-біологічних даних у медичному електронному паспорті (2010)
Дашевська О. В. - Інформаційний вплив на геополітичне самовизначення країни (2015)
Кан Д. С. - Проблема денуклеаризации Корейского полуострова (2015)
Shyshko L. O. - BLACKSEAFOR: An Attempt at Regional Security Cooperation (2015)
Серая О. В. - Теоретическое измерение взглядов на международные отношения в АТР: основные направления и практика их применения (2015)
Русова О. С. - Роль країн Веймарського трикутника у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі: російський чинник (2015)
Сокур О. В. - Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів (2015)
Форманюк В. В. - Становлення і еволюція соціальної політики ЄС (2015)
Кравченко В. Ю. - Глобалізація і сучасне політичне насилля (2015)
Решина Н. Г. - Международный конфликт в социальном и геополитическом измерениях (2015)
Баканова А. О. - Особливості міжнародного становища Молдови на сучасному етапі (2015)
Шерман О. М. - Головний убір в системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера (2015)
Рибалка С. В. - Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні (2015)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність у етнополітичній системі (2015)
Осипова С. А. - Процесс государствообразования: подходы к определению природы, понятие и структура (2015)
Білоусов О. С. - Особливості прояву протестної активності громадян в сучасній Україні (2015)
Mordovets M. V. - Activism: terms of origin of public motions (2015)
Травлос Т. С. - Основні політологічні теорії дослідження феномену "революція" (2015)
Трач А. С. - Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом (2015)
Єхнич А. В. - Інфокомунікаційні технології як чинник впливу на електоральний простір (2015)
Бокач В. М. - Політична реклама та політичний паблік рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин (2015)
Семченко О. В. - Механізми інформаційного забезпечення органів виконавчої влади (2015)
Скриль С. А. - Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей (2015)
Солових Є. М. - Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування (2015)
Мазанов В. В. - Сучасний розвиток партійної системи Німеччини (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку, Лешанич М. М. (2015)
Краснопольська Т. М. - Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів (2015)
Шевченко С. А. - Клерикалізація суспільно-політичної сфери в Україні (2015)
Колесник Ю. М. - Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту (2015)
Качура О. А. - Суб'єктний склад органів, які здійснюють процедури адміністративної реєстрації в Україні (2015)
Захарчук О. З. - Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Ясиновський І. Г. - Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні (2015)
Бааджи Н. П. - Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі (2015)
Співак М. В. - Наукові підходи до державної політики у сфері охорони здоров'я в працях українських учених (2015)
Галкін І. Г. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів (2015)
Кантока М. Г. - Запровадження інституту кримінального проступку в контексті сучасного реформування прокуратури (2015)
Голосов С. С. - Процесуальне керівництво прокурором на стадії досудового розслідування (2015)
Хряпченко В. П. - Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права (2015)
Ківалов С. В. - Університетська автономія: ґенеза ідеї та історичний досвід її впровадження (2015)
Глушков В. О. - Основи новітньої теорії ведення сучасних війн (2015)
Чальцева О. М. - Просторові виміри публічної політики (2015)
Кормич А. І. - Сучасна українська держава: соціальний вимір (2015)
Хлевнюк Т. П. - Демократия западного образца – "реалистические стандарты" и "туманный идеал" (2015)
Співак М. В. - Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я (2015)
Штуца В. М. - Концепція економічного підходу до права (2015)
Бальжик І. А. - Церковне право в системі правового регулювання (2015)
Калаянова О. Д. - Сучасні концепції сутності експертних досліджень (2015)
Скрипнюк О. О. - Теоретичні підходи до розгляду поняття "народний суверенітет" (2015)
Dziubenko Y.M. - Main theoretical approaches on the issue of threat to democracy (2015)
Стоцький В. В. - Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи (2015)
Кормич Л. І. - Новий зміст процесу вирішення конфліктів в сучасній системі міжнародних відносин: українські реалії (2015)
Севостьянова Н. І. - Анексія Криму та міжнародне право (2015)
Польовий М. А. - Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі (2015)
Пташинська В. П. - Вплив рішень європейського суду з прав людини на національну імплементацію конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Граціотова В. І. - Проблеми запровадження мультикультуралізму в політичну практику країн ЄС та причини його краху (2015)
Бокач В. М. - Досвід США у проведенні виборчих кампаній (2015)
Васильева И. А. - Феномен сквоттинга как одна из форм проявления автономизма (на примере стран Европы) (2015)
Скриль С. А. - Цивілізаційні умови формування політичних систем у державах ЄС (2015)
Палінчак М. М. - Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці (2015)
Наумкіна С. М. - Сучасні "західні" та "східні" революції: класична складова і особливості здійснення, Кравець Г. В. (2015)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" (2015)
Маслов Ю. К. - Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу (2015)
Нагорняк Т. Л. - Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) (2015)
Челак О. П. - Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн (2015)
Свекла К. А. - Функціональні особливості виборчих технологій та їх вплив на масову свідомість (2015)
Кіоссе Л. М. - Громадська думка як складова легітимної політичної влади (2015)
Єфтєні Н. М. - Політичне маніпулювання: особливості застосування (2015)
Сушко А. І. - Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства (2015)
Стефанов С. О. - Деякі аспекти правового регулювання проекту "Електронний суд" при його реалізації в судочинстві України (2015)
Шумило М. М. - Теоретичні аспекти пенсійно-страхових правовідносин як стадії пенсійного процесу (2015)
Качура О. А. - Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація (2015)
Солопова І. В. - Специфіка доказування у митних провадженнях (2015)
Католик Я. Б. - Уніфікація виборчого законодавства України як передумова модернізації виборчої системи України (2015)
Nahorniak I. O. - British experience for modern corporate law in Ukraine (2015)
Красножон О. С. - Проблема міжетнічних конфліктів в Одеському регіоні (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) (2015)
Форманюк В. І. - Розвиток соціального страхування в Україні наприкінці XVIII - на початку ХХ століття (2015)
Гримська М. І. - Національний фронт у Франції: історія та ідеологія (2015)
Передмова (2015)
Привалова Л. П. - Образ замка леди Альмы в "Легенде о рыцаре Гюйоне" Э. Спенсера (2015)
Вельчева К. А. - Аллегорическая образность сцены трапезы в поэме У. Ленгленда "Видение о Петре Пахаре" (2015)
Власенко Н. І. - Особливості рецепції риторичного концепту "генезис" у ренесансних теоріях поетичного творення (2015)
Родный О. В. - Карнавальный гротеск как тип художественной образности в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" (2015)
Беднова Ю. И. - Образ Купидона в поэзии елизаветинцев (2015)
Безруков А. В. - Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог (2015)
Калиберда Н. В. - Тема одежды в "Памеле" С. Ричардсона: версии исследователей (2015)
Русских И. В. - Характер героя и опыт путешествия по Европе в романе Т. Смоллетта "Перегрин Пикль" (2015)
Потницева Т. Н. - "Rapplez-vous l’objet que nous vimes...” Символика образа лошади в литературе ХІХ века (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т Н. - "История взбесившейся блохи" А. де Виньи: раблезианский смех и романтическая ирония (2015)
Ворова Т. П. - Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна (2015)
Матвиенко О. В. - "Жизнь есть сон": лирическая миниатюра Йозефа фон Эйхендорфа "Winterlied” (Nachklange, 1832-1833) в русских и украинских переводах (2015)
Белоус Н. В. - Особенности ритмического строя поэтического цикла "Fels, Wald und See" А. фон Дросте-Гюльсхоф (2015)
Ляшенко Е. А. - Особенности изображения женских характеров в русской светской повести (2015)
Быданцева М. Г. - Особенности жанрового языка "Истории о царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов" Жерара де Нерваля (2015)
Абрамова О. В. - Літературно-критична рецепція творчості О. Ч. Свінберна (2015)
Пичугина Т. Е. - "Немецкая книга о Нарциссе": "Сад познания" Леопольда фон Андриана (2015)
Посудиевская О. Р. - "Итальянские" трагедии О. Уайльда: жанрово-стилевое своеобразие (2015)
Стороха Б. В. - Пекельний диявол південних морів. "Інфернальний" дискурс колоніальної літератури про Малайський архіпелаг (2015)
Максютенко Е. В. - "Вашингтонская площадь": "американская история" Г. Джеймса (2015)
Ватченко С. А. - Искусство быть читателем. Герой и его история в поздней прозе Генри Джеймса (2015)
Скуратовская Л. И. - "Марина": диалектика литературной традиции в поэзии Т С. Элиота (2015)
Калашникова О. Л. - Рассказ-трагедия "Пленные": предостережение В. Г. Короленко (2015)
Дорогань И. В. - Искусствоведческая терминология Александра Габричевского: формирование интермедиальных смыслов (2015)
Григоренко О. В. - Документація "великої ілюзії": роман Лілі Кьорбер "Жінка пізнає радянські будні" (2015)
Міхєєва Ю. О. - Міфологічний план образного висловлення Е. Юнгера (2015)
Ковальова Я. В. - Жанрово-стилістичні особливості роману "Безбожна юність" Одьона фон Горвата (2015)
Потоцкая И. Ю. - Familiar essay: взгляд Вирджинии Вулф на традиции жанра в английской литературе (2015)
Степанова А. А. - Образ ученого в художественной рефлексии Марка Алданова и Германа Гессе (2015)
Вечканова Э. Ю. - "Искусство рассказа" С. Моэма: "несказанные подразумевания" (2015)
Казарин В. П. - Зарубежье - Украина - Крым: неожиданные ракурсы (О некоторых кросскультурных реалиях и мотивах у зарубежных писателей от Средневековья до XIX-XX вв.), Новикова М. А., Тулуп Э. Р. (2015)
Романова Е. И. - Трансформация "смыслов любви" в русской литературе XVIII - ХХ веков (2015)
Воеводина О. А. - Концепт "война" в книге Ашкенази "Черная шкатулка" (2015)
Бескровная Е. Н. - Трансформация ТаНаХа в творчестве Людмилы Некрасовской (2015)
Пронкевич А. В. - Классическая литература и реклама (2015)
Holub D. - Researchers about literary project "James Bond" (2015)
Лайшен Н. В. - Трансформация античного мифа в романе Улицкой "Медея и ее дети" (2015)
Левченко А. В. - "Перевод как смирение": поэзия в переводах Григория Дашевского (2015)
Велигина Н. Г. - "Новый историзм" в малой прозе рубежа ХХ-ХХІ веков (2015)
Прищепа Т. В. - Роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда (2015)
Сушко С. О. - Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса) (2015)
Тупахіна О. В. - "Повернення автора": автороцентризм у поствікторіанському романі порубіжжя ХХ-ХХІ ст. (2015)
In memoriam (2015)
Задорожный Г. В. - Время кардинального переосмысления хозяйственной реальности (2010)
Шулевский Н. Б. - Академия философии хозяйства — Логос и София "Русской Правды" (2010)
Субетто А. И. - Ноосферная теоретическая экономия – основание экономики цивилизаций в XXI веке (часть первая) (2010)
Ануфриев С. О. - Система антиинфляционных инструментов государства (2010)
Лымарь Я. А. - Корпоративизация общества как инструмент формирования нового мирового порядка, Нестеренко М. Г. (2010)
Павлов К. В. - Особенности и факторы модернизации российской экономики (2010)
Филякова Т. И. - Зарождение и развитие исследований нелинейных связей в финансово–экономической динамике (2010)
Елисеенко Н. А. - Информационно-экономический обмен и рыночные структуры (2010)
Загорська Д. М. - Формування вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів (2010)
Задоренко О. В. - Средний класс в условиях постиндустриальных трансформаций (2010)
Корнілов О. О. - Заробітна плата в системі соціального захисту населення (2010)
Кулиш О. С. - Структура доходов населения Украины как фактор отражения их неравенства (2010)
Кучин С. П. - Конкурентоспроможність та її фактори в закладах соціально-культурної сфери на прикладі організацій театрального мистецтва (виявлення характерних ознак), Сарматицька Н. В. (2010)
Крикун О. А. - Зарубежные стили руководства в разрезе культурных особенностей современных менеджеров (2010)
Ляшевська В. І. - Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності (2010)
Мангушев Д. В. - Вдосконалення регулювання конкурентних стратегій на регіональному рівні (2010)
Новак О. В. - Мотивація інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Радіонова О. М. - Структурні трансформації зайнятості населення великих міст (на прикладі м. Харкова) (2010)
Родченко В. Б. - Концептуальні засади визначення міста як соціально-економічної системи, Серьогіна Д. О. (2010)
Сухомлін Л. В. - Управління ресурсним потенціалом міст районного значення, Решетнікова Н. В. (2010)
Журавель В. В. - Особливості глобалізації світової фінансової системи (2010)
Попова Т. О. - Питання практичного впровадження системи бюджетування, орієнтованого на результат (2010)
Лаврик О. Л. - Сучасна стратегія розвитку міжнародних фінансових посередників (2010)
Пантелєєв В. П. - Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз фінансових ресурсів інноваційного розвитку за джерелами їх надходження, Куценко Т. М. (2010)
Ал Равахнех Рами - Современные тенденции развития сферы услуг в Украине (2010)
Аль-Тфихат Али - Совокупность природно-экономических условий и особенности аграрного сектора в странах Арабского Востока (2010)
Ахсен Шалал - Состояние и перспективы развития экономического сотрудничества Алжира и ЕС (2010)
Голиков А. П. - "Регион" как ключевое понятие региональной экономики и политики, Альдикенова С. Н., Шуба М. В. (2010)
Головчан А. І. - Дослідження ефективності сучасної системи туристичних дестинацій в Україні (2010)
Дуна Н. Г. - Сучасні напрями розвитку національних конкурентних переваг Росії, Гула А. С. (2010)
Журавльов О. В. - Платіжний баланс республіки Білорусь (2010)
Кривуц Ю. Н. - Фальшивомонетничество как отрасль теневой экономики (2010)
Крикунова В. М. - Реформа системи державного регулювання зайнятості в республіці Польща (2010)
Сидоров В. И. - Торговля услугами: специфические особенности и роль в международных экономических отношениях, Ал Равахнех Рами (2010)
Сорока І. В. - Вплив світової економічної кризи на розвиток міжнародного туристичного бізнесу (2010)
Банчук M. B. - Інформатизація як механізм впровадження політики якісної та прозорої вищої медичної освіти в України (2008)
Марценюк В. П. - Системи керування контентом як засіб електронної web-публикації медичної інформації: підхід на основі opencms (2008)
Маковеев С. Н. - Дослідження математичної моделі біфуркації судинної ділянки з детальністю,що відповідає контролеві хворого в середовищі abview, Газизова Д. Ш., Горбач А. А., Ліщук В. А., Фролов С. В. (2008)
Марценюк В. П. - Моделі інтерактивної віртуальної реальності в медицині: підхід на основі java 3d- технології. Частина 1, Меленчук І. Б. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського