Николаева А. - Ведущие артисты труппы Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного как субъекты мифологизации (2014)
Пинчевская Д. - Людвик Лилле и процессы институализации еврейского искусства Восточной Галиции межвоенного периода в качестве модели создания автономного направления в художественном процессе (2014)
Білоусенко І. - Засоби розвитку мистецько-педагогічно-культурологічних пошуків керівників хореографічних колективів Херсонщини II половини XX століття (на прикладі творчої діяльності народного ансамблю танцю "Чубарики") (2014)
Грибач Л. - Процес накопичення асоціативно-ігрових вражень - крок до розвитку творчої особистості у дитячому хореографічному колективі (2014)
Глушич А. - Метод художнього проектування, розроблений Сенежською кіностудією, та його основні засади (2014)
Галкін Л. - Фільм "Тілець" Олександра Сокурова: трагедія влади (2014)
Сергеєва О. - Фільм "Дівоче джерело" Інгмара Бергмана: міфологічна містерія (2014)
Жуковська Т. - Філософське підгрунтя дослідження феномена виконавської культури (2014)
Коваленко Ю. - Сценографический метод Михаила Ивницкого (2014)
Бережницька У. Б. - Цільове програмування як інструмент державної політики сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні, Паневник Т. М., Проданова І. І. (2012)
Ящишина І. В. - Структурний взаємозв’язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки (2012)
Онікієнко С. В. - Недосконалість ринків і потреба в регулюванні: соціально-економічний аспект (2012)
Гончар О. В. - Питання класифікації змінних, що використовуються при оцінюванні якості статистичних обстежень (2012)
Мірошниченко П. І. - Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону (2012)
Падерін І. Д. - Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки, Корнецький А. О. (2012)
Будник В. А. - Управління запасами підприємств з урахуванням вартості грошей за часом (2012)
Гордієнко В. О. - Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами (2012)
Матвієнко Т. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств (2012)
Дякон Л. Л. - Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства (2012)
Тимченко Н. М. - Критерії визначення та місце малих підприємств у системі морських перевезень, Мозгова М. В. (2012)
Головня О. М. - Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг (2012)
Купрій Т. Г. - Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України (2012)
Соломянюк Н. М. - Формування імк при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") (2012)
Азизов Анар Али оглы - Развитие инфраструктуры предпринимательства в туризме Азербайджана (2012)
Баєв В. В. - Впровадження принципів tqm в систему менеджменту якості суб’єктів туристичної індустрії (2012)
Попов І. В. - Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України (2012)
Краснокутська Ю. М. - Удосконалення методичних підходів до формування інноваційної стратегії підприємств машинобудування (2012)
Вороновская Л. П. - Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг (2012)
Гавура В. О. - Вільні економічні зони як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону: особливості функціонування та напрями удосконалення (2012)
Писаревська А. К. - Світовий досвід створення та реалізації ефективної системи державних соціальних гарантій (2012)
Запорожець О. Ф. - Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування в Україні (2012)
Мусаєв Е. К. - Видатки бюджету на підтримку агропромислового комплексу ар крим та їх ефективність (2012)
Галаган О. В. - Особливості стратегічного управління експортною діяльністю підприємств апк (2012)
Плець І. І. - Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу (2012)
Жмудська І. Б. - Проблеми функціонування гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в сот (2012)
Дишлева А. М. - Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави (2012)
Грабчук О. М. - Змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності (2012)
Пухкал О. Г. - Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку (2012)
Оржель О. Ю. - Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) (2012)
Сіцінський А. С. - Науково-практичні аспекти формування президентського кадрового резерву сектора безпеки, Банчук-Петросова О. В. (2012)
Омельчук В. О. - Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід (2012)
Романишин Ю. Л. - Інформаційне моделювання в органах державної влади (2012)
Сіцінська М. В. - Демократична підконтрольність сектора безпеки державним і недержавним інституціям в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Закордонній досвід розвитку агропромислових регіонів (2012)
Чечель А. О. - Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій (2012)
Половинець А. М. - Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у європейському союзі (2012)
Герман Г. Ю. - Організаційно-правові засади кар’єрної цивільної служби в демократичних державах (2012)
Калетнік Г. М. - Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства, Булгаков В. М. (2011)
Калетнік Г. М. - Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів,Що потрібні сільському господарству країни, Булгаков В. М., Кюрчев В. М., Надикто В. Т. (2011)
Нахайчук О. В. - Дослідження процесу вигину труби на оправці, Музичук В. І., Олексієнко Т. Л. (2011)
Скрябін С. О. - Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів для наступного штампування поковок першої групи класифікації, Гунько І. В. (2011)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устатку-вання контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання , Тісліченко О. С., Грицун А. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження діапазону копірного зрізу гички цукрових буряків (2011)
Гуцаленко О. В. - Машиновипробувальні станції: етапи становлення та сьогодення, Лебідь Д. О. (2011)
Іванов М. І. - Сучасні тенденції застосування гідротрансмісій в приводахсамохідних сільськогосподарських машин, Мороз Ю. О. (2011)
Іванов М. І. - Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантаженні консервованих кормів, Подолянин І. М., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. (2011)
Калетнік Г. М. - Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві, Булгаков В. М., Гриник І. В. (2011)
Кормановський С. І. - Виділення контуру та формування ознак об’єктів при створенні структурно-зв’язностної моделі зображення, Спірін А. В., Спірін С. А. (2011)
Корчак М. М. - Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2011)
Павленко С. І. - Аналіз і обґрунтування технологічних процесів компосту-вання сільськогосподарських органічних відходів тварин-ного походження, Ляшенко О. О., Лисенко Д. М., Харитонов В. І. (2011)
Рамш В. Ю. - Технологічний розрахунок подачі вороху до очисника, Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. (2011)
Труханська О. О. - Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів, Середа Л. П., Кравченко І. Є., Барановський В. М. (2011)
Шевченко І. А. - Теоретичне обґрунтування поздовжнього профілю віджимної пари валків удосконаленого валкового пристрою, Лиходід В. В., Ковязин О. С. (2011)
Білинський Й. Й. - Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об’єктів при газорозрядній візуалізації, Павлюк О. А., Микулка І. В. (2011)
Білинський Й. Й. - Методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого природного газу, Книш Б. П., Онушко В. В. (2011)
Буйвол С. М. - Математична модель процессу екстрагування в системі "тверде тіло – рідина, Светлічний П. І. (2011)
Гвоздєв О. В. - Вдосконалення процесу подрібнення зерна, Шпиганович Т. О., Ялпачик О. В. (2011)
Головач І. В. - Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции, Калетнік Г. М., Кравченко І. Є., Цуркан О. В., Пришляк В. М. (2011)
Куцевол О. М. - Метод контролю вологості зерна, Куцевол М. О. (2011)
Луговський О. Ф. - Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій, Берник І. М. (2011)
Пазюк О. Д. - Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення, Паламарчук І. П., Пазюк В. М. (2011)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки, Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. (2011)
Савінок О. М. - Аналіз впливу різних способів охолодження на показник рн м’яса, Титлов О. С., Рибак В. В., Ацо Кузелов (2011)
Фіалковська Л. В. - Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії, Дейдей М. М. (2011)
Харітон Н. Г. - Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину, Грабовська О.В. (2011)
Марчак Т. В. - Огляд конструкцій фільтрів для зневоднення біопалив в системах живлення автотракторних двигуні, Романов О. М., Чернишук В. В. (2011)
Пам’ятка для авторів статей (2011)
Анісімов В. Ф. - Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів, Семенов В. Г., Рябошапка В. Б. (2012)
Войтов В. А. - Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет, Дригуля С. В., Бунецкий В.А. (2012)
Голуб Г. А. - Технічне забезпечення виробництва біогазу, Дубровіна О. В., Рубан Б. О., Войтенко В. О. (2012)
Голуб Г. А. - Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива, Чуба В. В., Павленко М. Ю. (2012)
Дзісь В. Г. - Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга, Дзісь О. В., Дубчак О. В. (2012)
Грицун А. В. - Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії, Бабин І. А., Яропуд В. М. (2012)
Друкований М. Ф. - Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України (2012)
Дубровін В. О. - Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив, Мельничук М. Д., Драгнєв С. В., Дубровіна О. В. (2012)
Журенко Ю. І. - Біодизель – альтернативна заміна дизельного палива, Яропуд В. М., Бабин І. А. (2012)
Кобець О. М. - Збирання гички кормових буряків для використання її як біомаси для подальшої переробки, Пугач А. М. (2012)
Ковалишин С. Й. - Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля (2012)
Кухарець С. М. - Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах (2012)
Лось Л. В. - Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств полісся, Романишин О. Ю., Голубенко А. А., Цивенкова Н. М. (2012)
Любін М. В. - Основи запуску та експлуатаційної біогазових установок для фермерських господарств, Цуркан О. В., Токарчук Д. М. (2012)
Маланчук О. В. - Структура программ заміщення нафтових палив біодизелем (2012)
Angelovič M. - The utilization of phytomass for energy production in agriculture, Findura P., Blaško M., Bajusová Z. (2012)
Мартишко В. М. - Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу, Волянський М. С. Пришляк В. М. (2012)
Очеретний В. П. - Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження України, Бойко А. С., Харкавий Д. А. (2012)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю, Полєвода Ю. А., Качур Д. В. (2012)
Семенов В. Г. - Модель процесу сумішеутворення та згорання біопалива в дизельному двигуні, Яцковський В. І., Яцковська Р. О. (2012)
Середа Л. П. - Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установк, Зінєв М. В. (2012)
Бандура В. М. - Підвищення технологічної ефективності отримання ріпакової олії шляхом видалення насіннєвих оболонок, Бережнюк Д. П., Жегалюк О. В. (2012)
Власенко І. Г. - Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино – біологічних наповнювачів, Паламарчук І. П., Крижак Л. М., Власенко В. В. (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2012)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка, Поліщук О. В., Репінський С. В., Слабкий А. В. (2012)
Коляновська Л. М. - Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої, Бандура В. М. (2012)
Лисогор В. М. - Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв, Пришляк В. М., Янович В. П. (2012)
Литвиненко О. А. - Приготування розсолів в м’ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації, Клюк О. Д., Некоз О. І. (2012)
Найко Д. А. - Використання інформаційних технологій при розв’язанні неоднорідного рівняння теплопровідності при ненульових крайових умовах, Краєвський В. О., Олексина Т. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння, Зозуляк О. В., Герасімов О. О. (2012)
Паламарчук І. П. - Технологічні аспекти використання ефективних мікроорганізмів у відновлюючих процесах, Паламарчук І. І., Янович В.П. (2012)
Солона О. В. - Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії (2012)
Фіалковська Л. В. - Розробка обладнання для виробництва маргарину, Янович В. П., Зозуляк О. В. (2012)
Штефан Є. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження, Риндюк Д. В., Таран О. В. (2012)
Пам’ятка для авторів статей (2012)
Содомора А. О. - Між перекладним та оригінальним словом (2010)
Голубовська І. О. - Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження (2010)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості формування функціональних різновидів давньогрецької мови елліністично-римського періоду (2010)
Михайлова О. Г. - Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена (2010)
Назаревська М. П. - Функціонування давньогрецьких лексичних запозичень у латинській мові (2010)
Чекарева Є. С. - Функціонально-семантичний аналіз конструкцій із прийменниками та префіксальними дієсловами у грецькій мові (2010)
Мисловська Л. В. - Структурно-семантичні особливості латинських фразеологізмів (2010)
Шведов С. А. - Дериватологія і латинська мова (2010)
Дидишин С. М. - Категорії числа та роду у вченні античних граматиків та у граматиці української мови (2010)
Винар С. М. - Комунікативне перекодування міфологічного образу (на прикладі Іфігенії) (2010)
Романюк І. А. - Перехідність і валентність префіксальних дієслів у пізній латині (2010)
Дмитрасевич Н. І. - Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація (2010)
Чернюх Б. В. - Аспектуальна семантика предикатів у підрядних реченнях часу: речення з dum, donec, quoad (2010)
Куйбіда Х. І. - Складні прикметники на позначення простору в епосі Гомера (2010)
Макар І. С. - Метафоризація мовної картини світу Лонга (2010)
Мокрівська М. Т. - Особливості вербалізації концепту "хоробрість" в романі Геліодора "Ефіопіка" (2010)
Сенів М. Г. - Прийменникові і безприйменникові конструкції з часовим значенням у латинській мові (2010)
Шегедин Н. М. - Vitae colores: значення прикметників світла і тіні в поезії Овідія (2010)
Олійник Л. Р. - Будівельна лексика трактату Вітрувія "De Architectura" (2010)
Косарук Т. В. - Фразеологічне освоєння грецьких запозичень у латинській мові (на матеріалі творів Августина Аврелія "Сповідь", "Про трійцю", "Про град божий" (2010)
Компанець Т. М. - Історико-лнгвістична інтерпретація латинської лексики на позначення природи у дзеркалі національно-мовної картини античного світу (2010)
Пилипів О. Г. - Соматизми у фразеології латинської мови (2010)
Миронова В. М. - Лінгвістична ситуація в Римській імперії ІІІ-ІV ст. (2010)
Шпелик Х. В. - Синтаксичні засоби актуалізації діалогів у трагедії Софокла "Антигона" (2010)
Глущенко Л. М. - Поезія Івіка у перекладі Андрія Содомори (2010)
Бідна Т. О. - Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел "Gone with the Wind" (2010)
Гладка Н. В. - Особливості сприйняття образу Нарциса в українській та англійській літературах (2010)
Волошин О. Я. - Микола Зеров як критик перекладу (2010)
Некрашевіч-Кароткая Ж. В. - Рысы рэнесансавага гуманізму ў "Песні пра зубра" Мікалая Гусоўскага (у святле перакладу Андрэя Садаморы (2010)
Василик-Фурман А. Р. - "Гамлет" В. Шекспіра в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності (2010)
Куриленко О. - Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія ХVІІ сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) (2010)
Зорівчак Р. П. - Внесок Андрія Содомори до історії і теорії українського художнього перекладу (2010)
Матус Г. О. - Крым і яго жыхары ў лаціонамоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага канца XVI ст. (2010)
Бистрова О. О. - Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського (2010)
Стасюк Б. В. - Дж. Р. Р. Толкін: інтерпретація крізь призму античності (2010)
Косів Г. М. - Перекладацький доробок Віри Річ: загальний огляд перекладів творів українських письменників (2010)
Іллів-Паска І. І. - Андрій Содомора і "Всесвіт" (2010)
Домбровський М. Б. - Золотий вік і образ межі у Тібула (2010)
Кащук О. Я. - Суть і характерні риси щастя від володіння земними благами у творчості Григорія Великого (2010)
Крокіс А. М. - Композиція гомілій Іоана Золотоуста (2010)
Траченко О. М. - У задзеркаллі заголовків А. Содомори (2010)
Шовковий В. М. - Методика навчання інтерпретації давньогрецьких текстів студентів-філологів (2010)
Гончарова Н. А. - Современный город в зеркале греко-римской культуры (2010)
Звонська Л. Л. - Рецепція й адаптація античної спадщини у творах Василя Великого (2010)
Комарницька Т. М. - Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом (2010)
Лучканин С. М. - Рецепція античності в румунській культурі доби Просвітництва (остання чверть ХVІІІ - перша третина ХІХ ст.) (2010)
Цісик А. З. - Античність далека і близька (2010)
Мудрик-Іванець О. В. - Українська Овідіана Євгена-Юлія Пеленського (1908-1956) (2010)
Назаренко О. Ю. - Памяті незабутнього вчителя (до сторіччя від дня народження Йосипа Кобіва) (2010)
Смольсьска Л. Ю. - Філологи-класики Львівського університету: штрихи до портретів (2010)
Кашуба М. В. - Твори Плутарха як джерело моральних настанов Г. Сковороди (2010)
Захара І. С. - Труднощі і пастки філософського перекладу (2010)
Лучук Т. В. - Гермес над криницею або українська античність (2010)
Титул і зміст (2015)
Анікіна О. П. - Сільськогосподарські журнали в системі фахових інформаційно-наукових комунікацій (2015)
Бей Р. В. - Становлення і розвиток наукової думки з механізації тваринництва в УРСР (20–80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Бондур Т. О. - Американські сільськогосподарські книги у фонді ХІХ ст. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (1802–1900) (2015)
Гайдаєнко І. В. - Початковий етап розвитку гідроенергетики в Україні (2015)
Говоровська О. О. - Інформатизація як вагомий важіль в гармонізації світових освітніх систем (2015)
Дефорж Г. В. - Академіки М.В. Павлова та О.П. Павлов – засновники палеонтологічного та геологічного музеїв Московського університету (2015)
Доценко В. О. - Єврейський аграризм в Україні в 1920-ті рр. (2015)
Зіборова І. В. - Шлях становлення і розширення наукових поглядів аграрія і громадського діяча П.А. Кочубея (1825–1892) (2015)
Іванченко Л. А. - П.М. Дубровський (1857–1916) – постать в історії Полтавського сільськогосподарського товариства (2015)
Косенко Р. О. - Соняшник. Історія виникнення та введення в культуру (2015)
Коваленко С. Д. - Ідеологи колгоспної дослідної справи про появу хат- лабораторій (2015)
Кропивко О. М. - Науково-дослідна діяльність вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю УРСР у період післявоєнної відбудови народного господарства (2015)
Пинда Л. А. - Олесницький Євген – провідник українського кооперативного і хліборобського руху Галичини другої половини ХІХ– поч. ХХ ст. (2015)
Рибченко Д. В. - Система організації нижчої сільськогосподарської освіти в Полтавській губернії (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) (2015)
Сиченко І. А. - Розробка травопільних сівозмін у творчій спадщині В.Г. Бажаєва (2015)
Слесар О. М. - Напрями досліджень птахів України: аналіз статей Л.О. Смогоржевського, опублікованих в журналі "Вісник зоології" (1967–1990), Куйбіда В. В. (2015)
Тверитникова О.Є. - Дослідження вчених Харківського політехнічного інституту в галузі електромеханіки (1950–1960) (2015)
Черниш О. О. - Досягнення селекції та насінництва сільськогосподарських рослин в Україні у другій половині ХХ ст. (2015)
Черняєв О. С. - Наукові розвідки південного полярного полюсу в умовах науково-технічної революції (1960–1970) (2015)
Чорноіваненко І. В. - Проект "Залізнична станція Скадовськ": етапи наукового вивчення (2015)
Шульга В. П. - Висвітлення питань фахової освіти на професійних сільськогосподарських зібраннях на початку ХХ ст. (2015)
Щебетюк Н. Б. - Проблеми підвищення урожайності зернових культур в УСРР на IV Пленумі ВУАСГН (1933) (2015)
Титул, зміст (2015)
Примин М. А. - Алгоритм аналитического решения обратной задачи магнитостатики для источника поля дипольной модели, Недайвода И.В. (2015)
Вакал Л. П. - Генетичні алгоритми як інструмент розв'язання нелінійних крайових задач (2015)
Ходаковский Н. И. - Исследование процессов приобретения знаний при формировании памяти под контролем ядра нейрона, Осинский В. И. (2015)
Баркалов А. А. - Синтез совмещенного микропрограммного автомата в базисе FPGA, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2015)
Чичирин Е. Н. - Перестраиваемая структура декодера Витерби в базисе ПЛИС Xilinx (2015)
Каленчук-Порханова А. А. - Математическое моделирование переноса загрязнений в водотоках (2015)
Лебедева Т. С. - Реализация волноводных сенсоров на тонкопленочных структурах нанопористый анодный оксид алюминия – алюминий, Минов Ю. Д., Сутковой П. И., Фролов Ю. А., Шпилевой П. Б. (2015)
Чернецький В. В. - Електромагнітний метод часового розгортуючого вимірювання фізичних величин (2015)
Мержвинський А. О. - Розробка методик та технічних засобів неінвазивної фотогемометрії, Чайковський І. А., Мержвинський П. А. (2015)
Лукаш С. І. - Автоматизований програмно-апаратний комплекс для оцінки стану здоров'я людини, Будник М. М., Горобець І. М. (2015)
Антонова Г. В. - Дослідження залежності індукції флуоресценції хлорофілу від температури та розташування сенсора на рослині, Ковирьова О. В., Лаврентьєв В. М. (2015)
Палагін О. В. - Інформаційні можливості основних показників кривої індукції флуоресценції хлорофілу на прикладі цукрових буряків, Сарахан Є. В., Присяжнюк О. І., Коровко І. І. (2015)
Груша В. М. - Обробка результатів експериментальних досліджень, проведених з використанням портативного флуорометра 'Флоратест' (2015)
Романов В. О. - Вивчення зміни індукції флуоресценції хлорофілу при довготривалому розташуванні оптичного сенсора на листу живої рослини, Імамутдінова Р. Г. (2015)
Сосненко Е. П. - Сравнительный анализ сред реализаций декодера сверточного кода (2015)
Самолюк Т. А. - Глибокі нейромережі та елементи їх реалізації в ПЛІС FPGA (2015)
Галелюка І. Б. - Моделювання бездротових сенсорних мереж (2015)
Головин А. Н. - Обеспечение качества услуг в мультимедийных сетях с интеллектуальными видеокамерами (2015)
Титул, зміст (2015)
Храмова-Баранова О. - Деякі аспекти розвитку технічної культури на теренах України в давнині (2015)
Баканурский А. - Иммерсивный театр, Баканурский Е. (2015)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: період культивування (2015)
Чуднівець А. - Петриківка у творчості Федора Панка (частина II) (2015)
Гордєєв С. - Валентина Чистякова - пісня жіночості... (2015)
Абрамюк І. - Обладнання ванних кімнат: традиції та новації (2015)
Скляренко Н. - Взаємодія видкритих дизайн-систем і середовища (на прикладі дизайну закладів харчування) (2015)
Мурашко М. - Засоби художньої виразності живопису Марії Приймаченко в українському відео-дизайні (2015)
Мельник С. - Про міфологічне маніпулювання в агітаційно-пропагандистській діяльності (на прикладі іконічного зображення підлітка як героя та захисника) (2015)
Масі Н. - Культура комунікаційна або комунікативна: осмислення та розмежування понять (2015)
Панькевич О. - Сучасні інформаційні технології та інформаційна культура суспільства (на прикладі інформаційно-документаційного забезпечення господарсько-договірної діяльності підприємства) (2015)
Дуляницька Л. - Встановлення витоків трикотажного одягу на основі аналізу археологічних знахідок (2015)
Легенький І. - Художній нонконформізм 60-80-рр. в українській музиці (2015)
Ареф'єва А. - Естрадне мистецтво в контексті мультесценічного синтезу мистецтв (2015)
Білик Я. - Колективний договір у театрах України, Лисяк О.І. (2015)
Іванова Д. - Специфіка античного театру ляльок: осмислення теоретичного та приктичного досвіду (2015)
Яковлев О. - Синергія культурного розвитку України (2015)
Манилова О. - Куратор як організатор виставкового простору, Білик А.А. (2015)
Прокопович Л. - Металлургический шлак в дизайнерской бижутерии (2015)
Краснокутський Г. - Юло Соостер і Микита Хрущов, або авангард як маргіналізм (2015)
Якимчук О. - Особливості формотворення сучасного авангардного костюма, Голубєва А. (2015)
Якимчук О. - Ретроспектива костюма модного будинку Chanel, Карножицька О. (2015)
Кругляк Ю. О. - Термоелектричні явища та пристрої з позицій узагальненої моделі транспорту електронів, Стріха М. В. (2015)
Ternovsky V. B. - New relativistic model potenтial approach to sensing radiative transitions probabilities in spectra of heavy rydberg atomic systems, Glushkov A. V., Zaichko P. A., Khetselius O. Yu., Florko T. A. (2015)
Buyadzhi V. V. - Spectroscopy of atoms in a strong laser field: new method to sensing ac stark effect, multiphoton resonances parameters and ionization cross-sections, Glushkov A. V., Mansarliysky V. F., Ignatenko A. V., Svinarenko A. A. (2015)
Лепіх Я. І. - Прямовідліковий фазовий метод вимірювання малих дистанцій оптико-електронним сенсором у динамічних умовах, Сантоній В. І., Янко В. В., Будіянська Л. М., Іванченко І. О. (2015)
Фастиковський П. П. - Про лінійність робочої характеристики ємнісних сенсорів вологості газових середовищ на основі кремнієвих мон – структур з нанорозмірним оксидним шаром, Глауберман М. А. (2015)
Мельник В. Г. - Мультибиосенсорная кондуктометрическая система с автоматической настройкой и самодиагностикой, Василенко А. Д., Слицкий А. В., Дзядевич С. В. (2015)
Пелещак Р. М. - Керування струмопереносом у діодах шотткі за допомогою квантових точок, Кулик Н. Я., Британ В. Б. (2015)
Makhanets O. M. - Exciton spectra in multi-shell open semiconductor nanotube, Kuchak А. І., Voitsekhivska O. M., Gutsul V. I. (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2015)
Акімова Н. В. - Дослідження особливостей розуміння інтернет-комунікації за допомогою діалогічного та мультимедійного експериментів (2015)
Калужинська Ю. В. - Нові функціональні вияви лексем на позначення негативних економічних процесів у мові української сучасної періодики (2015)
Лапшина І. М. - Порівняльні аспекти формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Козак І. І. (2015)
Недашківська Т. Є. - Комплексний аналіз стимулів в асоціативному експерименті, Загородня О. Ф. (2015)
Недашківська Т. Є. - Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження, Самійлик С. В. (2015)
Панченко Т. С. - Фукціонально-семантичні особливості суржику в мові української періодики на початку XXI ст. (2015)
Петрова Г. Л. - Зіставний психолінгвістичний аналіз назв продуктів харчування в українській та новогрецькій мовах (на матеріалі асоціативних полів слів-стимулів молоко/γαλα) (2015)
Serdiuk N. Yu. - The Foreign Language Teachers’ Pedagogical Refl ection of Their Activities and Speech During a Teaching Practice at School (2015)
Храбан Т. Е. - Использование экспериментальных методик в исследовании семантического поля концепта (2015)
Швець Т. А. - Прислів’я як засіб відображення гендерних стереотипів (на матеріалі французької мови) (2015)
Юдко Л. В. - Актуалізація дискурсу толерантності в електронних медіа (сугестивний аспект) (2015)
Грубич К. В. - Концепт "їжа" у формуванні ефективних соціальних комунікацій на телебаченні (2015)
Досенко А. К. - До питання динаміки розвитку української блогосфери (2015)
Зубарєва М. А. - Психолінгвістичний підтекст подій Євромайдану в незалежній Україні (2015)
Курдюмова И. М. - Педагогические теории в свете развития социальных коммуникации с помощью он-лайновых технологий в процессе учения (2015)
Мельникова О. С. - Специфіка дисидентської комунікації на прикладі діяльності самвидавного журналу "Український вісник" та "Радіо свобода" (2015)
Dwivedi R. - Psycholinguistics and Sanskrit: is Devabhasha Mother of Psycholinguistics? (2015)
Сибирякова Е. А. - Принцип конвергенции в системе мультипликативной коммуникации: к вопросу о медиа-дискуре (2015)
Сардак С. Е. - Глобальна координація розвитку людських ресурсів (2012)
Сітнікова Н. П. - Довгостроковий сегмент стратегічного планування національного розвитку (2012)
Бурма Т. Г. - Кризові явища в управлінні нафтопереробною промисловістю України, Маказан Є. В. (2012)
Бавико О. Є. - Типологія просторового розвитку регіонів в умовах формування мережевої економіки (2012)
Андрушко А. М. - Тіньова економіка: "мертві втрати" чи додаткові вигоди?, Тарасюк Д. С. (2012)
Шапуров О. О. - Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ машинобудівних підприємств (2012)
Шапурова О. О. - Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою ppsfm-аналізу (2012)
Кавун О. О. - Стан та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні та за кордоном (2012)
Руденко М. В. - Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності, Губанов М. М. (2012)
Рівчаченко С. В. - Розвиток фінансових джерел державного соціального страхування України (2012)
Гаврилюк Р. П. - Державна політика японії у сфері розвитку інноваційної економіки (2012)
Корсак В. І. - Міжгалузева інтеграція та регіональний підхід — єдиний шлях подолання демографічної кризи в Україні (2012)
Макар О. П. - Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні (2012)
Мінакова Т. П. - Узгодження сутності та оцінювання якості освіти (2012)
Синельник Л. С. - Swot-аналіз як один із можливих інструментів оцінки факторів впливу на платоспроможність підприємства (2012)
Сливка Т. О. - Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах (2012)
Альбещенко О. С. - Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування (2012)
Мельничук Л. М. - Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім’ї в Україні: проблеми та напрями удосконалення (2012)
Паладій М. В. - До питання про механізм вибору методів управління сферою інтелектуальної власності (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування основних положень регіонального розвитку у взаємодії з концепцією сталого розвитку (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Методологічні підходи до оцінки ефективності механізму формування інституціональних змін щодо розвитку корпоративних структур (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України (2012)
Литвин Ю. О. - Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій (2012)
Коваль Г. В. - Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в російській федерації (2012)
Демченко Д. О. - Особливості державного регулювання авіаційної галузі сша: досвід для України (2012)
Биркович Т. І. - Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2012)
Васюк Н. О. - Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров’я" (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання курортної діяльності на прикарпатті у першій половині хх століття (2012)
Двигун С. М. - Сучасні науково-теоретичні основи державного регулювання зовнішньоторговельних операцій (2012)
Величко Л. А. - Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення (2012)
Борецька Н. О. - Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції (2012)
Зубрицька Н. Б. - Практика банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжнародними правилами (2012)
Клименко А. В. - Фактори функціонування державної житлової політики України (2012)
Онищенко О. Р. - Державна підтримка здійснення модернізаційної діяльності на регіональному рівні (2012)
Поворозник Р. В. - Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля (2012)
Сірий Ю. М. - Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці (2012)
Титул, зміст (2015)
ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду "Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів" на Миколаївщині (2015)
Sysoieva S. O. - The development of osvitologiia: Comparative pedagogy (2015)
Сороко Н. В. - Роль міжнародних проектів у оцінюванні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії, Латвії та Литви) (2015)
Топузов О. М. - Компетентнісні засади сучасного підручникотворення (2015)
Kalinina L. M. - Social competence as object of development in lyceum, Ryabukha I. M. (2015)
Кушнір В. А. - Гуманітарне мислення педагога у світобаченні М. М. Бахтіна (2015)
Голуб Н. Б. - Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: функційний аспект (2015)
Моroz P. V. - Conceptual bases of the research activity in the process of teaching world history at the secondary school, Моroz І. V. (2015)
Ільченко В. Р. - Інтегрований курс як умова підвищення ефективності природничо-наукової освіти в старшій школі, Гуз К. Ж. (2015)
Назаренко Т. Г. - Формування картографічної грамотності в учнів основної школи на уроках географії (2015)
Курач Л. І - Проблема розвитку лінгвокультурологічної компетентності учнів у процесі навчання мов національних меншин, Фідкевич О. Л. (2015)
Пузіков Д. О. - Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт оцінювання (2015)
Руденко В. Д. - Сучасна комп’ютерна грамотність і проблеми змісту шкільної інформатики (2015)
Колесник Л. В. - Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні професійної самооцінки студентів – майбутніх учителів початкової школи (2015)
Дічек Н. П. - Науково-методичний збірник "Психологія" як джерело вивчення напрямів досліджень українських учених у галузі індивідуалізації навчання в школі (1966–1976 рр.) (2015)
Пироженко Л. В. - Факультативи 60–80-х років ХХ ст. як складова диференціації шкільної освіти (2015)
Березівська Л. Д. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання (2015)
Кодлюк Я. П. - Вчити вчитися (2015)
Мартиненко С. В. - Рецензія на колективну монографію "Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи" (2015)
Перелік дисертацій, які захищені в Інституті педагогіки напн україни з січня по червень 2015 року (2015)
Тацій В. - Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України (2012)
Рабінович П. - Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, класифікація, Венецька О. (2012)
Яковюк І. - Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення (2012)
Гетьман І. - Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору (2012)
Євграфова Є. - Інший погляд на дослідження структури і системи права (2012)
Процюк І. - Парламентська форма правління: сутність і особливості (2012)
Єрмолаєв В. - Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.), Петришин О. (2012)
Гончаренко В. - Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 р. (2012)
Пилипчук В. - Проблеми і напрями дослідження історії суб’єктів сектору безпеки України (2012)
Андрусишин Б. - Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави (2012)
Скрипнюк О. - Конституційний лад в Україні:методологічні проблеми розвитку та вдосконалення в контексті конституційної модернізації (2012)
Яковлєв А. - Конституційний процес в Україні 1991–1996 років: ретроспективний погляд на проблему (2012)
Гультай М. - Інститут конституційної скарги у Російській Федерації: основні особливості та тенденції розвитку (2012)
Спасибо-Фатєєва І. - Значення державної реєстрації для цивільних правовідносин (2012)
Печений О. - Деякі аспекти спадкування прав щодо юридичних осіб (2012)
Устименко В. - Загальні та спеціальні ознаки публічної власності як предмет наукових досліджень, Джабраілов Р. (2012)
Діковська І. - Вплив угоди сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов’язання (2012)
Задихайло Д. - Економічна система як органічний об’єкт законодавчого забезпечення (2012)
Глібко С. - Банківська гарантія як фінансова послуга (2012)
Божко В. - Принцип рівності в оплаті праці (2012)
Нижник Н. - Питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної сфери, Гуменюк І. (2012)
Дмитрик О. - Стабільність як ознака фінансового закону (2012)
Косінов С. - Адміністративна юстиція як основний юрисдикційний механізм контролю за публічною владою (2012)
Коваленко Л. - Проблеми правового регулювання інформаційних відносин (2012)
Монаєнко А. - Поняття бюджетно-процесуального права (2012)
Овчаренко О. - Правові та організаційні аспекти реалізації права судді на відставку (2012)
Орлеан А. - Початок кримінально-правової охорони життя людини (2012)
Головкін Б. - Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність (2012)
Шевчук В. - Структура тактичних операцій: проблеми та пропозиції (2012)
Суходубова І. - Гармонійне співвідношення стабільності і динамізму законодавства як умова його якості та ефективності (2012)
Ісакова В. - Право на правову допомогу в системі прав людини (2012)
Закриницька В. - Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід (2012)
Скрипнюк O. - Методологічні проблеми оновлення Конституції України (2012)
Коваленко B. - Наукові школи Національної академії внутрішніх справ — становлення та здобутки (2012)
Гудима Д. - І Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини: львівський досвід (2012)
Гончаров В. - Міжнародний "круглий стіл" з антропології права у Львові: восьмирічний підсумок (2012)
Гетьман А. - Актуальні проблеми екологічного права України, Анісімов Г. (2012)
Шевченко Я. М. (2012)
Денисов В. Н. (2012)
Козюбра М. І. (2012)
Варфоломеєва Т. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Гаєвська О.Б. - Українська національна ідея в контексті науки соціального управління (2010)
Пономарьов О.С. - Феномен лідерства в контексті суспільних потреб (2010)
Гриньова Я.Г. - Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання (2010)
Підбуцька Н.В. - Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці (2010)
Олефір В.О. - Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності (2010)
Резнік С.М. - Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві (2010)
Александрова Н.М. - Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура (2010)
Фурманець Б.І. - Інтерпретація та втілення моделі психологічної технології в процес розвитку особистостей студентів – майбутніх фахівців (2010)
Гура Т.В. - Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті (2010)
Степанов О.В. - Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС ("Водій – Автомобіль – Дорога – Середовище”) (2010)
Титул, зміст (2014)
Коваль О. - Язык абстракции и "революция знака" В.В.Кандинского в теории и практике искусства XX-XXI ст. (2014)
Лошков Ю. - Диригентське оркестрове виконавство поза межами Європи (2014)
Билык А. - Художественно-эстетический "кризис" фотоискусства (2014)
Овчаренко Т. - Феномен коллекционирования театральных афиш и современная культура (2014)
Доброєр Н. - Комунікативний простір блогосфери в сучасній культурі (2014)
Гордєєв С. - Акторська школа народної артистки України В.М.Чистякової (2014)
Думасенко С. - Особливості вар'єте-життя України кінця XIX - початку XX століття (2014)
Краснокутський Г. - Вітальність влади і влада телемистецтва: як виборсатися зі скрині Скіннера (2014)
Гладких А. - Становлення оркестрового виконавства в Україні (XVI-XVIII ст.) (2014)
Швец А. - Локально-региональная форма культуры как предмет исследования (на примере культуры русских переселенцев Одесской области Украины, репрезентированной вербально) (2014)
Медвідь Т. - Збереження регіональної своєрідності народного танцю в нових соціокультурних обставинах (2014)
Чуба В. - Особливості хореографічної культури корейців (2014)
Терешенко Н. - Місце танцю в системі естетичного виховання (2014)
Копилова Н. - Міфологема андрогіна в образотворчому мистецтві та художній творчості: історія та сучасність (2014)
Кашуба Г. - "Театральний пастух" Вс. Мейєрхольда (2014)
Содержание (2015)
Гайдачук А. В. - Создание научных основ проектирования и технологии производства агрегатов авиационной и ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 1, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Шевцова М. А. (2015)
Карпов Я. С. - Анализ решений некоторых фундаментальных проблем инженерии слоистых композитов учеными кафедры композитных конструкций и авиационного материаловедения Харьковского авиационного института. Часть 1. Оптимизация структуры слоистых композитов и конструктивных параметров лонжеронного крыла, Шевцова М. А. (2015)
Бойко В. С. - Стабилизация времени открытия электрогидроклапана с усилением в гидравлической системе жидкостного ракетного двигателя, Конох В. И. (2015)
Шевченко С. А. - Экспериментальное исследование динамических характеристик регулятора давления газа в системе запуска ЖРД многократного включения (2015)
Остапчук В. В. - Математическое описание геометрии формы дефектов листовых деталей летательных аппаратов (2015)
Бычков А. С. - О взаимосвязи юридически-правовой поддержки жизненного цикла воздушных судов и проблемы обеспечения безопасности их конструкций (2015)
Хомінич О. О. - Розрахункове оцінювання аеродинамічних характеристик літального апарата замкненої аеродинамічної схеми і схеми "тандем", Зінченко Д. М. (2015)
Андреев А. В. - Современные конструктивно-технологические решения агрегатов авиаконструкций из полимерных композиционных материалов и их реализация на предприятии Stelia Aerospace, Головченко Я. О., Коцюба А. А. (2015)
Планковский С. И. - К вопросу назначения режимов лазерной очистки элементов авиационных конструкций из алюминиевых сплавов от лакокрасочных покрытий, Цегельник Е. В., Мельничук П. И., Головин И. И. (2015)
Царицынский А. А. - Обзор существующих программных продуктов многокритериальной оптимизации объектов аэрокосмической техники (2015)
Рыбалко А. В. - Математическая модель процесса отверждения изделий из полимерных композитных материалов, Манько Т. А., Рожковский В. Ф. (2015)
Шакури А. - Учет присоединенной массы воздуха при экспериментальном определении моментов инерции свободнолетающей модели самолета (2015)
Угримов С. В. - Анализ нестационарных колебаний многослойных ортотропных пластин по трехмерной теории (2015)
Лосев А. В. - Повышение качества прецизионных механизмов путем технологического предотвращения загрязнения деталей, Бычков И. В., Коростелева А. А., Лосева О. А. (2015)
Тронько Н. Д. - Достижение целей лечения пациентами с сахарным диабетом в Украине. Результаты Международного исследования по изучению практики ведения сахарного диабета (IDMPS), Соколова Л. К., Власенко М. В., Костюкевич А. А. (2015)
Гуріна Н. М. - Порушення обміну сечової кислоти як метаболічний прояв фенотипу ожиріння у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (частина 1), Корпачев В. В., Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарева Н. М. (2015)
Насонова Т. І. - Корекція клініко-метаболічних порушень у хворих із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому (2015)
Соколова Л. К. - Комбінована терапія аналогом глюкагоноподібного пептиду 1 ліраглутидом і базальним інсуліном: фізіологічне обґрунтування, огляд клінічних досліджень і практичний досвід застосування (2015)
Маньковський Б. М. - Вміст адгезійних молекул, Е-селектину та ендотелійзалежна дилатація у хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями, які хворіють із дитинства, та в осіб молодого віку з ожирінням, Могильницька Л. А., Могильницька О. Є. (2015)
Лизогуб В. Г. - Баланс вегетативної нервової системи у постінфарктних хворих на діабет за показниками варіативності серцевого ритму, Алтуніна Н. В. (2015)
Левчук Н. І. - Статеві відмінності експресії ERK у надниркових залозах щурів, Лукашеня О. С., Микоша О. С., Ковзун О. І. (2015)
Носенко Н. Д. - Вплив пренатального застосування метилдофа та фенібуту на формування стресової реактивності гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи в дорослих щурів у нормі та за умов її порушень внаслідок пренатального стресу (2015)
Луценко Н. С. - Рудичева Оцінка вчасності комплексного лікування хворих на офтальмопатію Грейвса, Ісакова О. А., Рудичева О. А. (2015)
Коваленко А. Е. - Мультифокальная папиллярная тиреоидная карцинома. Консенсус Европейского общества эндокринных хирургов (Workshop "Surgery of Thyroid Cancer", ESES, Berlin, Germany, May 23-25, 2013) (обзор литературы и собственные данные), Болгов М. Ю., Зиныч П. П., Кобринская Н. Я. (2015)
Трутаева И. А. - Эффективность применения криоконсервированной овариальной ткани в экспериментальной биологии и клинической медицине, Кирошка В. В., Божкова Ю. О., Бондаренко Т. П. (2015)
Рыбаков С. И. - Великая певица, операция на щитовидной железе, верхний гортанный нерв, крушение карьеры — сомнительная легенда или реальное событие (историческая миниатюра) (2015)
Пустовалов С. - До проблеми археологічного відображення ознак держави (2015)
Рудь М. - Соціальна структура полабослов’янського суспільства у ІХ–ХІІ ст. (2015)
Гонґ С. - Два дослідження календарних звичаїв українців: етнографічний реалізм чи ні? (2015)
Пивоваренко О. - Різновиди горілчаних напоїв у ХVIII столітті (на матеріалах щоденників Якова Марковича) (2015)
Грушецька В. - Повсякденне шкіряне взуття низьких форм тюркського та тюркомовного населення Криму кінця XVIII – початку XX століття (2015)
Ганул А. - До питання про заслання новосербського генерала Івана Хорвата до Вологди та слобожанський період його діяльності (1764–1786 рр.) (2015)
Круглова Л. - Наукова діяльність Івана Лучицького в Історичному Товаристві Нестора Літописця (2015)
Мотуз В. - Релігійно-просвітительська діяльність Петра Лебединцева (2015)
Вівчарик П. - Степан Качала та Михайло Драгоманов: історія взаємин у контексті суспільно-політичної діяльності (2015)
Кліш А. - Християнсько-суспільний союз: інституалізація та діяльність (2015)
Гринюка Б. - Співпраця Івана Старчука з журналом "Filomata" (1935–1938 рр.) (2015)
Машкевич С. - Київський міський транспорт у післявоєнний період (1943 – кінець 1950-х років) (2015)
Мочалов Є. - Етнічні витоки американського неоконсервативного середовища (2015)
Конта Р. - Формування та сучасний стан єзидів в Україні як окремої етноконфесійної групи: теоретико-методологічні аспекти, Люлька В. (2015)
Кошіль Г. - Особливості внутрішнього оздоблення народного житла на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Трохименко О. - "Ми могли б обійтися без німців": досвід польового етнографічного дослідження німецької етнонаціональної ідентичності (2015)
Василишин С. - Роль посольства України в Республіці Білорусь у налагодженні міждержавного співробітництва (1992–1994 рр.) (2015)
Скловський І. - Етнонаціональні аспекти сенсу українського буття: історико-філософський дискурс (2015)
Гвоздков С. - Пострадянські держави в зовнішній політиці США за часів президентства Дж. У. Буша (2015)
Наші автори (2015)
Бахтин А. К. - Разделяющее преобразование в задачах об экстремальном разбиении комплексной плоскости, Дворак И. Я., Денега И. В. (2015)
Капустян О. В. - Iснування глобальних атракторiв для iмпульсних динамiчних систем, Перестюк М. О. (2015)
Грицик В. В. - Високоефективнi класи алгоритмiв та високопродуктивних систем, що реалiзують синхроннi iнтерактивнi мережi систолiчними матрицями опрацювання даних, Грицик В. В., Зозуля А. М. (2015)
Безверхий О. I. - Основи iтерацiйної методологiї з уточненого визначення коефiцiєнтiв електромеханiчного зв’язку в п’єзокерамiчних резонаторах, Зiнчук Л. П., Карлаш В. Л. (2015)
Борисюк А. О. - Функцiя Грiна тривимiрного конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої труби (2015)
Вовк И. В. - Генерация автоколебаний струи, натекающей на клин, Малюга В. С. (2015)
Руденкo Е. М. - Теплофiзичнi та спектральнi характеристики квазiоптичних фiльтруючих пристроїв для крiоелектронних приймальних систем, Короташ I. В., Шаповалов А. П., Цибрiй З. Ф., Бiлоголовський М. О., Полоцький Д. Ю., Шлапак Ю.В., Чмiль В. М., Глушеченко Е. М., Чмiль В. В., Пилипенко А. М., Сизов Ф. Ф. (2015)
Ходько А. А. - Фемтосекундна спектроскопiя наведеного поглинання у фотохромних молекулах похiдних дiарилетенiв, Снегiр С. В., Хоменко В. В., Мамута О. Д., Войцехович В. С., Качалова Н. М. (2015)
Закарян Д. А. - Частичная квазибинарная эвтектика в системе B4C−SiC (2015)
Николаев И. Ю. - Прогнозирование полезных ископаемых в Кировоградском рудном районе Украинского щита геоэлектрическими методами, Шеремет Е. М., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2015)
Казакова О. О. - Небiволол: квантово-хiмiчнi властивостi, Довгань Р. С., Загородний М. I., Чекман I. С. (2015)
Кулай I. В. - Синтез та рентгеноструктурний аналiз 7-(дiетиламiно)-2-етокси-3-(4-нiтрофенiл)-2H-бензо(e(1,2)оксафосфiнiн 2-оксиду, Маллет-Ладейра С., Ковтуненко В. О., Войтенко З. В. (2015)
Кусяк А. П. - Адсорбцiя катiонiв Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основi однодоменного магнетиту, Туранська С. П., Петрановська А. Л., Горбик П. П. (2015)
Лагута И. В. - Биосинтез наночастиц серебра с использованием экстрактов стевии, Фесенко Т. В., Ставинская О. Н., Шпак Л. М., Дзюба О. И. (2015)
Iсаєнков С. В. - Трансформацiя рису генами калiєвих каналiв родини ТРК покращує показники приросту маси рослин в умовах сольового та водного стресу, Мiан A., Маатхаус Ф. Й. М. (2015)
Григоренко Я. М. - О несущей способности кламмеров съемных cтоматологических протезов из термопластов, Григоренко А. Я., Неспрядько В. П., Тормахов Н. Н., Закурко С. В. (2015)
Систематичний покажчик (2015)
Мельник А.В. - Ландшафтно-краєзнавчі дослідження – перспективний напрям наукового краєзнавства (2013)
Некос А.Н. - Ландшафтні умови території як комплексний фактор впливу на якість рослинної продукції (2013)
Панін А.Г. - Багаторанговість епіфацій та динамічні тенденції деяких геосистем на прикладІ західного Кримського передгір’я (2013)
Петлін В. - Вчення про природні територіальні системи як підгрунтя для природничих наукових напрямків (2013)
Петров М. Ф. - Прогноз сукцесій спонтанного рослинного покриву на природно-антропогенних територіальних (аквальних) комплексах на місці водойми-охолоджувача ЧАЕС (2013)
Позаченюк К.А. - Методика оцінки ландшафтного різноманіття на прикладі території Великого Севастополя, Панкеєва Т.В., Миронюк О.А., Панкеєва А.Ю. (2013)
Полянська К. В. - Деснянські річково-долинні ландшафти й національна екомережа (2013)
Рябоконь О.В. - З історії дослідження натурально-антропогенних ландшафтів (2013)
Самойленко В.М. - Класифікація меж елементів позиційно-динамічної структури ландшафту, Маляренко О.С. (2013)
Снытко В.А. - Анализ геосистем для решения прогнозных вопросов, Коновалова Т.И. (2013)
Хрусталёва М. А. - Естественно-экологогеографические исследования ландшафтов (2013)
Юрків Л. - Методологічні дослідження феномену ландшафту у постнекласичний період (2013)
Богданець В.А. - Методичні аспекти застосування алгоритмів класифікації та геообробки дзз для тематичного картографування антропогенно змінених ландшафтів (2013)
Загульська О.Б. - Ландшафт на аеро- та космознімках (2013)
Ліщенко Л.П. - Основні засади укладання моделей еколого-мікрокліматичного районування міських агломерацій з залученням матеріалів дистанційних зйомок (на прикладі території м. Київ) (2013)
Мичак А.Г. - Дистанційні дослідження тропічних екосистем при пошуках корисних копалин (на прикладі Екваторіальної Гвінеї - Ріо Муні) (2013)
Пазинич Н.В. - Дослідження торф’яних боліт українського полісся на основі використання матеріалів дистанційного зондування Землі (2013)
Соловей Т.В. - Методика дистанційної ідентифікації боліт і діагностики їх стану (2013)
Сулик Б. - Дешифрування постмілітарних об’єктів на аеро- та космознімках, Іванов Є. (2013)
Філіпович В.Є. - Особливості космічного моніторингу урбанізованих ландшафтів (2013)
Єргіна О.І. - Стратегії рекультивації відвалів та регенерації ландшафтів Кримського півострова (2013)
Крайнюков О. М. - Біоекологічні методи дослідження аквальних ландшафтів (2013)
Молодан Я. Є. - Особливості життєвого циклу вітроенергетичних установок як фактор впливу на компоненти ландшафту (2013)
Позаченюк К. А. - Аналіз ландшафтного потенціалу використання відновлюваної енергетики на території Південно-східного Криму, Горбунова Т. Ю., Горбунов Р. В. (2013)
Пясецька С.І. - Просторове розповсюдження відкладень ожеледі на території україни протягом 2001-2010 рр. за даними стандартного ожеледного станка (2013)
Михайленко В.П. - Ландшафтна політика в контексті міжнародної екологічної співпраці та сталого розвитку України (2013)
Кравченко Ю.С. - Ландшафтно-географічні та геологічні умови утворення чорноземів Північно-Східного Китаю (2013)
Кулініч Ю.А. - Український лісостеп як регіональний ландшафт-екотон: особливості і перспективи сучасних досліджень (2013)
Мельник А. - Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова, Шушняк В., Савка Г. (2013)
Напрасникова Е.В. - Экологические исследования антропогенных ландшафтов в условиях Сибири (2013)
Петренко О.М. - Зона широколистяних лісів України – місце, простір, ландшафти (2013)
Позаченюк Е. А. - Методика ландшафтного планирования микрорайонов (на примере мест компактного проживания крымскотатарского населения в г. Симферополь), Меметова Р. Ш. (2013)
Проскурняк М.М. - Структура ґрунтового покриву закарстованих ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя (2013)
Пряхина Г.В. - Ландшафтно-гидрологическая характеристика водосбора реки Амыл, Зелепукина Е.С., Гузэль Н.И., Журавлев С.А. (2013)
Ситник О.І. - Водні антропогенні геоекотони міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" Правобережної України (2013)
Костів Л. Я. - Ландшафтні передумови оптимізації екологічної мережі Центрального Поділля, Яворський Б. І. (2013)
Соцкова Л.М. - Конфликты природопользования в пределах зон санитарной охраны водных объектов Крыма, Позаченюк Е.А., Смирнов В.О. (2013)
Тиханович Є. - Лавинопрояви ландшафту Чорногора (2013)
Шандра О. - Зміни лісистості та положення верхньої межі лісу в Карпатах протягом 20-го століття, Вайзберг П. (2013)
Бортник С. Ю. - З досвіду охорони природних ландшафтів у Польщі, Лаврук Т. М. (2013)
Марценківська О. - Б. Лятошинський та Ф. Шопен: порівняльна типологія особистостей в аспекті розгляду ладогармонічної системи (2015)
Чумаченко Т. - Особливості синкретизму сучасного мистецтва на прикладі мистецтва модерну (2015)
Шамайко К. - Композиційний ритм як прояв "типового" в "новій" музиці Х. Лахенманна (на прикладі "temA") (2015)
Усова А. - Звуковой дизайн в кино: проблема теоретического осмысления в музыкальной науке (2015)
Кривошея Т. - "Мандруючи лабіринтами чуттів…": засади "низової" естетики на прикладі новелістичного триптиху І. Кальвіно "Під сонцем ягуара" (2015)
Касьянова О. - Особливості пластично-хореографічної підготовки співака-актора оперного жанру (2015)
Тучинская Т. - О научном методе И. Б. Пясковского (2015)
Тышко С. - Несколько дополнений и уточнений к комментариям из книги "Странствия Глинки. Кавказ" (2015)
Тимченко-Быхун И. - Средоточие элегических смыслов фортепианного инструментализма М. Глинки: ноктюрн "Разлука" и "Вальс-фантазия" (2015)
Павелко Е. - Романсы "Rozmowa" на слова А. Мицкевича, М. Глинки и С. Монюшко: два женских образа и два образа одного стихотворения (2015)
Куркова И. - Заметки о Рахманинове в зарубежной прессе (1910 и 1922 гг.): забытые факты творческой биографии (2015)
Постоловская Н. - Прочтение стихотворения А. Пушкина "Не дай мне бог сойти с ума" в камерной симфонии №4 "Памяти поэта" Е. Станковича (2015)
Манокина А. - Камерная Кантата Е. Фирсовой "Земная жизнь" на тексты О. Мандельштама: факторы создания циклического целого (2015)
Воронина М. - "Мистерия" "Бегство в Египет" Г. Берлиоза: у истоков творческого замысла оратории "Детство Христа" (2015)
Нечепуренко В. - Mélodie и французская салонная культура второй половины XIX века (о специфике коммуникации жанра) (2015)
Ли Ц. - Вокальный цикл Клода Дебюсси "Песни Билитис" на тексты Пьера Луиса: принципы объединения цикла (2015)
Менделенко Д. - "Моя музыка – это мой портрет": о стилистических заимствованиях и стилевой оригинальности музыки Ф. Пуленка (2015)
Ефименко А. - Оливье Мессиан: Messe de la Pentecôte (2015)
Антропова Т. - Питання циклічності та синтезу культуротворчих процесів у художніх концепціях українських митців першої третини ХХ ст. (2015)
Кушнір А. - Дисципліна "Історія виконавства на духових інструментах" як складова виховання українського виконавця-духовика нової генерації (2015)
Пухлянко М. - Об исторических закономерностях учреждения конкурсов исполнителей (2015)
Кондратенко І. - До проблеми професійного підходу регента щодо керування церковним хором (на прикладі творчого досвіду М. С. Литвиненка) (2015)
Павко А. - Синтетична взаємодія принципів і засобів образотворчого та музичного мистецтва в процесі естетичного виховання творчої особистості, Біла Л. (2015)
Грищенко А. - Творчество Wendy Carlos в контексте бахианы середины XX века – новый взгляд на "нестареющую" музыку прошлых епох (2015)
Трохименко А. Ю. - Застосування тіоціанатів у хімічному аналізі, Запорожець О. А. (2013)
Усова С. В. - Прогнозирование коэффициентов поглощения и систематических погрешностей при ИК-фотометрическом определении суммарного содержания углеводородов в природных и сточных водах, Федорова М. А., Вершинин В. И. (2013)
Красноперова А. П. - Сорбционное извлечение U(VI) из водных сред субмикронными частицами ZnS, Беликов К. Н., Софронов Д. С., Булгакова А. В., Рубайло А. Ю. (2013)
Ренкевич А. Ю. - Разработка и валидация методики количественного определения 4-аминобутановой кислоты в таблетках алендроната натрия методом мицеллярной тонкослойной хроматографии, Куликов А. Ю. (2013)
Rančić D. - Development and validation of LC-MS method with electro spray ionization for quantitation of sumatriptan in human plasma: Application to bioequivalence study, Đorđević S., Vučinić S., Đorđević D. (2013)
Kurochkin V. D. - Determination of Rare Earth Elements and some toxic elements in mine waters of Donetsk region by GD-MS, Romanenko O. M., Skulskiy M. O. (2014)
Павлова Л. А. - Особенности изучения элементного состава (неорганических компонентов) створок диатомовых водорослей методом РСМА, Ткаченко Л. Л., Горегляд А. В., Кузьмин М. И. (2014)
Бойко М. Я. - Використання азобарвника еріохром синьо-чорного R для визначення сульфаніламідів у готових лікарських формах, Врублевська Т. Я., Коркуна О. Я., Тесляр Г. Ю. (2014)
Стоянов А. О. - Определение разновалентных форм церия в наноразмерном кальциевом гидроксиапатите, Хоменко Е. В., Ефрюшина Н. П., Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Антонович В. П. (2014)
Симканич О. І. - Оптимізація параметрів вимірювання та оцінка правильності визначення гамма-активних радіонуклідів у ґрунтах методом гамма-спектроскопі, Сухарев С. М., Маслюк В. Т. (2014)
Рахманько Е. М. - Изучение селективности цинк- и кобальтроданидных электродов к роданид-ионам в присутствии ClO4− и NO3−, Матвейчук Ю. В., Ясинецкий В. В. (2014)
Бахтина Г. П. - О произведении внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей, Дворак И. Я., Денега И. В. (2016)
Макаров В. Л. - Iнтегральний iнтерполяцiйний ланцюговий дрiб типу Тiле, Демкiв I. I. (2016)
Салимов Р. Р. - Об оценке меры образа шара для нижних Q-гомеоморфизмов (2016)
Пашко С. В. - Эффективные стратегии преследования, основанные на использовании функции Ляпунова (2016)
Чернишенко I. С. - Моделювання нелiнiйного деформування ортотропних цилiндричних оболонок з отвором при врахуваннi ексцентриситету його пiдкрiплення, Комарчук С. М., Максимюк В. А., Сторожук Є. А. (2016)
Новак О. П. - Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi (2016)
Авраменко А. А. - Исследование гидродинамической устойчивости потока в пористой среде на основе метода ренормализационных групп, Дмитренко Н. П., Тыринов А. И. (2016)
Квасниця В. М. - Про ендемiчнiсть зелених мiкроалмазiв Побужжя–Приднiстров’я (2016)
Кендзера А. В. - Современная сейсмическая активизация Днепровско-Донецкого палеорифта, Трипольский А. А., Пигулевский П. И., Гурова И. Ю., Щербина С. В. (2016)
Шеремет Е. М. - О возможности использования геоэлектрических исследований для поисков и прогноза редкометально-редкоземельного оруденения в Восточном Приазовье, Николаев И. Ю., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2016)
Толстов А. Л. - Бактерицидные полимерные композиты на основе поливинилбутираля и органомодифицированного SiO2, содержащего ионы серебра, Маланчук О. Н., Климчук Д. А., Матюшов В. Ф., Лебедев Е. В. (2016)
Краснопьорова О. Є. - Кладистичний аналiз серин-треонiнової протеїнкiнази KIN10 та особливостi її експресiї в рiзних органах Arabidopsis thaliana, Iсаєнков С. В., Карпов П. А., Ємець А. I., Блюм Я. Б. (2016)
Хомочкiн А. П. - Дiя iнгiбiторiв карбоангiдрази на ензиматичну активнiсть iзольованої тилакоїдної CF1 АТФази, Семенiхiн А. В., Золотарьова О. К. (2016)
Микуляк В. В. - Моделювання динамiки тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383 з використанням QM/MM пiдходу, Войтешенко I. С., Корнелюк О. I. (2016)
Гуда Б. Б. - Експресiя та активнiсть позаклiтинної сигнал-регульованої кiнази-1/2 (ERK1/2) в нормальних тканинах та пухлинах щитоподiбної залози людини, Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Таращенко Ю.М., Зурнаджи Л. Ю., Ковзун О. I., Тронько М. Д. (2016)
Дульнева Т. Ю. - Очищення води вiд барвникiв модифiкованими керамiчними мембранами з глинистих мiнералiв, Чiркова К. М., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2016)
Горбаль У. В. - Олена Степанів – визначна українська вчена-географ (2014)
Савчук І. Г. - Типизація міждержавних функцій міст (2014)
Мацібора О. В. - Застосування просторової інтерполяції для аналізу розподілу важких металів у міських грунтах, Кураєва І. В. , Войтюк Ю. Ю. (2014)
Кривець О. О. - Аналіз підходів і основних методів оцінки природно-техногенної безпеки в публікаціях іноземних дослідників, Мельник Л. В., Гулейчук І. Ю. (2014)
Арсененко І. А. - Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь, Сорокіна Ц. В. (2014)
Гудзевич А. В. - Регіональні наукові школи як чинник забезпечення ефективної реалізації природничо-географічного знання (2014)
Тодоров В. І. - Історична географія як перспективний напрям розвитку суспільно-геграфічних досліджень в Україні (2014)
Гамалій І. П. - Еколого-географічні особливості водних ландшафтно-інженерних систем басейну Дністра у межах правобережного лісостепу України: ретроспектива і сьогодення (2014)
Букарєва С. А. - Агроекологічне районування території Херсонської області для формування посівів озимої пшениці (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок лівобережного лісостепу України за критеріями мінералізації води та забруднення компонентами сольового складу (2014)
Саченко О. М. - Антропогенний рельєф гірничодобувних регіонів (на прикладі Житомирської області) (2014)
Бондарець Д. С. - Ландшафти м. Мелітополь і мелітопольського району, Даценко Л. М., Прохорова Л. А., Зав’ялова Т. В. (2014)
Донець І. А. - Біоземлеробство як один із шляхів підвищення ефективності використання агроландшафтів Запорізької області, Арсененко І. А., Стецишин М. М. (2014)
Шабашова Л. Ю. - Зміни в ієрархічній структурі великих міст України (2014)
Харенко І. М. - Соціально-економічні фактори розвитку міста Черкаси та зони його впливу (2014)
Бикова М. Д. - Суспільно-географічні аспекти розвитку господарства міста Києва в умовах сучасних трансформацій (2014)
Щабельска В. Г. - Вплив геодемографічних процесів на компонентно-територіальну структуру субрегіональної системи розселення (на прикладі Житомирської області), Пологовська Ю. Ю. (2014)
Серга Т. О. - Місцеві будівельні матеріали як основа мінерально-сировинної бази промисловості будівельних матеріалів Київської області (2014)
Гетьман В. І. - Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення (де взяти людству енергію?) (2014)
Кравець Т. М. - Соціальна складова структурної трансформації аграрної сфери Львівської області (2014)
Борисова О. В. - Гадяч – гетьманська столиця в розвитку внутрішнього туризму в Україні, Торяник М. Ф. (2014)
Байтеряков О. З. - Загальні особливості функціональної структури туристської системи Закарпаття (2014)
Тодоров В. І. - Туристично-рекреаційне господарство Одеської області: сучасний стан та перспетиви розвитку, Олійник В. Д. (2014)
Яцентюк Ю. В. - Перспективні історико-географічні заповідні об’єкти вінничини (2014)
Білецький М. І. - Сучасні особливості викладання дисципліни "Соціальна географія" у вищій школі, Ванда І. В., Котик Л. І. (2014)
Островський І. В. - Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва в умовах забезпечення розвитку в Україні (2014)
Буткалюк К. О. - Демографічна ситуація і її вплив на формування ринку праці Вінницької області (2014)
Капська А. Й. - Соціальний педагог і виховання особистості (2014)
Вайнола Р.Х. - Технології особистісного розвитку магістрів засобами навчально-виховного процесу (2014)
Сюй Чже - Реалізація педагогічних умов формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностнй в навчально-виховному процесі університету (2014)
Неїжпапа Л. С. - Вплив професійного самовизначення майбутнього соціального педагога на процес його професійного становлення (2014)
Олійник Г. М. - Змістово-технологічне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності (2014)
Короткова Р. І. - Особливості формування творчої особистості майбутнього соціального педагога в системі професійного становлення (2014)
Дябел Л. І. - Формування ціннісних орієнтацій як умова соціалізації студентської молоді (2014)
Сидорчук М. С. - Напрями роботи зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації (2014)
Снітко М. А. - Моделі поведінки підлітків в інтернет-мережі (2014)
Пидюрa I. П. - Cоціально-педагогічний портрет вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2014)
Романова Н. Ф. - Теоретичні аспекти розробки стандарту формування здорового способу життя (2014)
Мирошніченко Н. О. - Інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище (2014)
Вольнова Л. М. - Організація профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками: індивідуальний, диференційований та особистісний підходи (2014)
Костюшко Г. О. - Українські народні театралізовані дійства я к ефективний механізм формування творчої активності дітей і молоді (2014)
Ковальчук О. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку молодшого школяра як об’єкта формування гуманістичних цінностей (2014)
Карпенко О. Г. - Професійно-орієнтовані технології як умова успішної професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу (2014)
Соляник М. Г. - Оцінка рівня знань, особистого досвіду та практичних навичок фахівця соціальної роботи у роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2014)
Кулінченко О. С. - Деякі аспекти технологізації діяльності студентського самоврядування (2014)
Сікалюк А. І. - Експериментальне дослідження формування соціально-етичних цінностей у мацбутніх менеджерів-економістів (2014)
Пєша І. В. - Напрями і форми соціальної підтримки сімей, що забезпечуються фахівцями з соціальної роботи на рівні громади (2014)
Вакуленко О. В. - Соціальне замовлення як механізм співпраці держави та недержавних організацій (2014)
Коленіченко Т. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в закладах соціального обслуговування (2014)
Житинська М. О. - Деякі аспекти соціального захисту людей похилого віку в Україні (2014)
Голубенко Т. О. - Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2014)
Ясточкіна. І. А. - Соціальна тривога людини: причини та наслідки (2014)
Приходько А. Ф. - Маркетинг соціальних послуг (2014)
Макаров В. Л. - FD-метод у спектральних задачах для оператора Шрьодiнгера з полiномiальним потенцiалом на (−∞,∞) (2015)
Петков И.В. - Задача Дирихле для уравнений Бельтрами в односвязных областях (2015)
Ребенко О. Л. - Про нову форму запису розкладiв Майєра, Болух В. А. (2015)
Gutlyanskii V.Ya. - Toward the theory of the Dirichlet problem for the Beltrami equations, Ryazanov V. I., Yakubov E. (2015)
Галкiн О. А. - Асимптотична оцiнка глибинних класифiкаторiв на основi моделi зсуву розташування (2015)
Кургаев А. Ф. - Нормальные формы знаний, Григорьев С. Н. (2015)
Бастун В. Н. - О влиянии характера деформационного упрочнения на длину пластической зоны у вершины трещины в трансверсально-изотропном материале (2015)
Каминский А. А. - О состоянии предельного равновесия нелинейного анизотропного тела с трещиной, Курчаков Е. Е. (2015)
Шевченко Т. И. - Модуляционные характеристики вектора Стокса оптического излучения при деформациях сжатия–растяжения пленок иттриевых феррит-гранатов на немагнитной подложке, Линчевский И. В. (2015)
Логвинов И. М. - Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины (2015)
Галярник Д. М. - Вплив гетероатомiв азоту та кисню на каталiтичну активнiсть вуглецевих нанопоруватих матерiалiв типiв КАУ й СКН у реакцiї розкладання пероксиду бензоїлу, Бакалiнська О. М., Картель М.Т. (2015)
Кобец С. А. - Influence of a surface modification of natural clay components on the desorption of cesium, Федорова В. М., Пшинко Г. Н., Гончарук В. В. Влияние природной модификации поверхности глинистых компонентов почв на десорбцию цезия (2015)
Рожнова Р. А. - Epoxy polyurethane nanocomposites filled with fullerite, Галатенко Н. А., Лукашевич С. А., Широков О. Д., Левенець Є. Г. Нанокомпозицiйнi епоксиполiуретановi матерiали, що наповненi фулеритом (2015)
Халиман И. А. - Regional peculiarities of malacofauna in waterbodies of different types of the North-West Azov Sea coast, Анистратенко В. В., Дегтяренко Е. В. Региональные особенности малакофауны Северо-Западного Приазовья в водоемах разного типа (2015)
Мельничук Д. О. - Prediction of immunodeficiency in newborn calves, Грищенко В. А. Прогнозування iмунодефiциту в новонароджених телят (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Егоров В. Б. - Новый формат научно – исследовательской лаборатории в Высшем учебном заведении, Голубков П. С. (2015)
Еделев Д. А. - Использование нейронных сетей как фактора повышения качества и безопасности производства пищевых продуктов при решении задач автоматизации, Благовещенская М. М. , Благовещенский И. Г. (2015)
Воинова С. А. - Возможности повышения уровня технологической эффективности действующих технических объектов (2015)
Жученко А. А. - Метод спрощення математичних моделей об’єктів керування із розподіленими параметрами, Цапар В. С. (2015)
Жученко А. И. - Постановка задачи оптимального управления процессом прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины, Черепкин Е. С. (2015)
Павлов А. И. - Динамическая коррекция коэфициента передачи пропорционально-интегрального реулятора (2015)
Левченко О. В. - Дослідження розподілу втрат енергії за циклограмою роботи системи гідроприводів (2015)
Бабич С. В. - Управление системой теплоснабжения города за счет целевой оптимизации структуры технических средств (2015)
Завальнюк И. П. - Моделирование управления процессом экструзионной переработки зернового сырья для производства сухих завтраков (2015)
Максимов М. В. - Управление аксиальным офсетом ядерного реактора при маневрировании мощностью, Беглов К. В. , Каназирский Н. Ф. (2015)
Гурский А. А. - Система управления, обеспечивающая энергоэффективное функционирование холодильной турбокомпрессорной установки, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2015)
Levinskyi M. V. - Automation of process of programming of PLC controlers at realization of systems of the guaranteeing management, Stepanov M. T., Khobin V. A. (2015)
Світий І. М. - Підтримка прийняття рішень персоналу елеватора олієекстракційного заводу з оптимального управління запасами олійної сировини (2015)
Грітчін А. В. - Регулювання холодопродуктивності багатокомпресорної холодильної установки на основі алгоритмів нечіткої логіки (2015)
Арсенічев А. Л. - Розробка ієрархічної системи керування скловарною піччю (2015)
Стаднік С. Н. - Клініко-імунологічні взаємозв’язки та можливість корекції порушень цитокінової регуляції й когнітивної дисфункції в пацієнтів із фібриляцією передсердь (2015)
Кузнецова С. М. - Место метаболических цитопротекторов в коррекции нейрокардиальных нарушений у пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт, Егорова М. С. (2015)
Пархоменко О. М. - Ризик віддалених серцево-судинних подій і функція нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда, Сопко О. О., Лутай Я. М., Іркін О. І. (2015)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої медичної допомогита медичної реабілітації "Геморагічний інсульт (внутрішньомозковагематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)" (2015)
Иванова М. Ф. - Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса): исторические и современные аспекты диагностики, лечения, клиническая значимость в практике невролога, Семенова А. В. (2015)
Товажнянская Е. Л. - Когнитивные нарушения у лиц, перенесших ВИЧ-ассоциированные менингоэнцефалиты, Соловьева Е. Т., Каук О. И., Некрасова Н. А., Марковская Е. В., Самойлова А. П. (2015)
Карабань И. Н. - Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В. (2015)
Кузнецова С. М. - Эндотелиальная дисфункция — фармакологическая мишень дисциркуляторной энцефалопатии, Кузнецов В. В., Шульженко Д. В., Чижова В. П., Егорова М. С., Скрипченко А. Г. (2015)
Дмитриев Д. В. - Возможности габапентина (Медитана) в лечении хронических послеоперационных болевых синдромов, Дацюк А. И., Дацюк Л. В., Яценко С. А. (2015)
Цимбалюк В. І. - Комплексне лікування хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними нейропатіями із застосуванням препарату Мелбек (мелоксикам) у післяопераційному періоді, Цимбалюк Ю. В., Базік О. М. (2015)
Скачкова Н. А. - 15-й Eвропейский конгресс по клинической нейрофизиологии: 30 сентября — 3 октября 2015 года, Чешская Республика, г. Брно (2015)
Большаков В. И. - Исследование структуры и твердости сталь-молибденового покрытия, Глушкова Д. Б. (2015)
Волчук В. Н. - Применение результатов вейвлетно-мультифрактального анализа структуры металла для прогноза его качества (2015)
Ваганов В. Е. - Углеродсодержащие композиты на основе металлов (2015)
Тимченко Р. О. - Розрахунок фундаментів-оболонок для споруд баштового типу на вплив нерівномірних осідань основи, Сєдін В. Л., Крішко Д. А. (2015)
Зоценко М. Л. - Сучасні методи проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах, Винников Ю. Л., Сєдін В. Л. (2015)
Броневицький С. П. - Стимулювання будівництва доступного житла шляхом реформування системи управління будівельним комплексом (2015)
Заяць Є. І. - Закономірності впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість зведення висотних багатофункціональних комплексів (2015)
Biliaiev M. M. - Calculation of air ion regime in the case of artificial air ionization, Tsygankova S. G. (2015)
Деревянко В. Н. - Изучение химического взаимодействия магнезиального цемента с растворами хлористого магния повышенной концентрации, Максименко А. А., Бегун А. И., Гришко А. Н. (2015)
Kovalska G. L. - The experience of formation of establishments of out - school education in Ukraine, Merylova I. O. (2015)
Антонюк В. С. - Підвищення мікротвердості та зносостійкості поверхонь елементів виробів з оптичного скла мікрообробкою електронним потоком у вакуумі, Коваленко Ю. І., Бондаренко Ю. Ю., Бондаренко М. О. (2015)
Гавриш А. П. - Точність обробки під час шліфуванння із використанням засобів активного контролю, Роїк Т. А., Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2015)
Гевко І. Б. - Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових очисних елементів, Дячун А. Є., Гупка А. Б. (2015)
Григор’єва Н. С. - Підвищення ефективності технологічних процесів машинобудування, Кирилович В. А. (2015)
Денисенко Ю. О. - Обґрунтування ефективності впровадження методики прийняття рішень в інформаційній системі управління якістю інструментозабезпечення, Залога В. О., Івченко О. В. (2015)
Петраков Ю. В. - Корекція траєкторій формоутворення за апостеріорною інформацією, Щуплєцов Д. К. (2015)
Почужевський О. Д. - Удосконалення керування технічним станом підйомно-транспортних машин (2015)
Проц Л. А. - Підвищення продуктивності праці при технологічних операціях полірування плоских поверхонь матеріалів функціональної електроніки, Гелеш Н. Д. (2015)
Степчин Я. А. - Порівняльна характеристика динаміки процесів торцевого фрезерування фрезами стандартних та спеціальних конструкцій (2015)
Шарко О. В. - Взаємозв’язок структури і властивостей конструкційних матеріалів з акустичними та електрофізичними параметрами, Нігалатій В. Д. (2015)
Штегін О. О. - Дослідження динамічної сталості процесу різання нахилених поверхонь сферичними кінцевими фрезами, Юмашев В. Є. (2015)
Манойлов В. П. - Випромінювач електромагнітних хвиль для установок діатерміїї, Морозов Д. С., Чухов В. В. (2015)
Юхимчук М. С. - Аналіз існуючих методів оцінювання та контролю параметрів автоколивань в релейних системах, Осіпенко Г. А. (2015)
Білодід Н. М. - Особливості використання хмарного сховища Dropbox для обміну даними у розподіленій базі даних "1С : Підприємство", Власенко О. В., Оринчак І. А. (2015)
Дьяков С. О. - Узагальнена концептуальні модель системи динамічного керування в гнучких виробничих системах, Ямпольський Л. С. (2015)
Левіцький А. П. - Сучасний стан і основні напрями розвитку процесів вибухової рудопідготовки на кар’єрах (2015)
Германчук С.М. - Зміни фізико-хімічних властивостей емалі та дентину девітальних зубів, людини, покритих штампованими коронками (2015)
Савченко В. В. - Порівняльна характеристика еластичних базисних пластмас для виготовлення захистних кап (2015)
Ефименко А.С. - Профилактика воспалительных осложнений при дентальной имплантации (2015)
Король Д.М. - Применение индексного контроля для определения состояния периимплантатных тканей, Онипко Е.Л., Ефименко А.С., Николов В.В. (2015)
Фаустова М.А. - Изменение активности лизоцима ротовой жидкости при дентальной имплантации, Добровольская О.В., Добровольский А.В. (2015)
Библиография. Доказательная медицина руководство для врачей (2015)
Король М.Д. - Лекція та її роль у навчальному процесі (2015)
Николов В.В. - Ошибки и осложнения при препарировании зубов и ретракции десны (обзор литературы) (2015)
Львів Міжнародно -практична конференція "Актуальні проблеми стоматології" (2015)
Международная студенческая заочная научно -практическая конференция "Принципы доказательной медицины в ортопедической стоматологии" (2015)
XXVI Студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Молодежный научный форум: Естественные и медицинские науки (2015)
К Сведению авторов (2015)
Для заметок (2015)
Савченко В. В - Порівняння мікробної колонізайфї захистних капп, виготовлених із вітчизняних еластичних пластмас, Король М. Д. (2015)
Куцевляк В.Ф. - Криогенные методы в геронтостоматологии, Божко К.В., Сирота О.Н., Иванов А.Е., Волосов Е.В. (2015)
Скрипников П.Н. - Комплексный подход к диагностике и лечению больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, Скрипникова Т.П., Дудченко М.А., Белоус С.В. (2015)
Ющенко П.Л. - Стан слизової оболонки порожнини рота на етапах ортопедичного лікування, Король Д.М. (2015)
Король Д.М. - Визначення жувальної ефективності в пацієнтів дослідних груп після фіксації незнімних конструкцій зубних протезів на імплантантатах, Білий С.М., Козак Р.В., Скубій І.В., Черевко Ф.А. (2015)
Король Д.М. - Содержание тяжелых металов в образцах оксидированного титана для использования в стоматологической имплантологии, Ефименко А.С., Николов В.В., Онипко Е.Л. (2015)
Тончева К.Д. - Биоплёнки в стоматологии, Король Д.М., Киндий Д.Д., Киндий В.Д., Ярковой В.В., Коробейников Л.С. (2015)
Запорожченко И.В. - Кристалография биологических жидкостей, Тончева Е.Д., Король Д.М., Коробейников Л.С., Рамусь М.А., Оджубейская О.Д., Козак Р.В. (2015)
Онипко Е.Л. - Функциональное состояние жевательного апарата после протезирования ортопедичесими конструкциями с фиксацией на имплантатах, Ткаченко И.М., Мосейко А.А., Король М.Д. (2015)
Международная студенческая заочная научно-практическая конференция "Принципы доказательной медицины в ортопедической стоматологии " (2015)
К сведению авторов (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Виконавчого комітету Першотравневої районної у місті Чернівці ради щодо офіційного тлумачення положень преамбули, абзацу другого статті 1, частини першої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у взаємозв’язку з положеннями абзаців другого, третього, четвертого, восьмого частини четвертої статті 4 цього закону, частини другої статті 19 Конституції України, статті 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кравця Ростислава Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хейфеца Сергія Максовича щодо офіційного тлумачення положень статті 460 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого статті 4, абзацу першого пункту 1, пункту 8 статті 4, частини четвертої статті 10, пунктів 8–10 частини першої статті 13, частини першої статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина України Хейфеца Сергія Максовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Галкіна Олександра Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень статті 44 Кодексу законів про працю України у системному зв’язку з положеннями пункту 7 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Гончарова Павла Васильовича щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Сидоренко Олени Сергіївни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України та положень статті 158, частини другої статті 1712, частини другої статті 185 цього кодексу (2015)
Бориславська О. - Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України (2015)
Різник С. - Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності (2015)
Огляд фахових обговорень змін до Конституції України щодо організації і функціонування Конституційного Суду України (2015)
Сінкявічюс В. - Конституція: від основного закону до вищого права (2015)
Огляд зустрічі голів конституційних судів України, Литви, Латвії, Грузії та Молдови під час офіційної церемонії святкування 23-ї річниці Конституції Литовської Республіки (2015)
Вітальне слово Голови Конституційного Суду України Ю. Бауліна на урочистій церемонії святкування 23-ї річниці Конституції Литовської Республіки (2015)
Декларація про створення Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (2015)
Статут Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (2015)
Вітаємо ювіляра (2015)
Сторінки пам’яті (2015)
До уваги шановних авторів! (2015)
Балицька Н. А. - Динамічна стійкість відрізних та прорізних фрез (2015)
Бурєнніков Ю. А. - Стабілізація витрати робочої рідини в гідроприводі ливарного механізму термопластавтомата, Ковальчук В. А., Козлов Л. Г., Шевчук Ю. В., Пилявець В. Г. (2015)
Виговський Г. М. - Забезпечення якісної обробки плоских поверхонь деталей при глибинному торцевому фрезеруванні інструментами, оснащеними полікристалічними надтвердими матеріалами, Громовий О. А., Кирилович В. А. (2015)
Гевко І. Б. - Технологічні передумови і розрахунки протяжки для виготовлення гальмівних елементів приводів машин, Левкович М. Г., Босюк П. В. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження технологічного процесу нарізання різі реверсивним пристроєм, Марчук Н. М. (2015)
Григор’єва Н. С. - Забезпечення точності автоматичного складання виробів (2015)
Кириллова О. В. - Обґрунтування комерційно доцільної кількості вантажів у композитному завантаженні судна (2015)
Клименко С. Ан. - Дослідження топографії контактних поверхонь інструментів із ПНТМ на основі КНБ, Клименко С. А., Бондаренко М. О., Антонюк В. С. (2015)
Красновид Д. О. - Визначення сил різання та крутних моментів при нарізанні різьби мітчиками (2015)
Лавріненко В. І. - Дослідження впливу фізико-механічних характеристик алмазних зерен з металізованим покриттям на зносостійкість шліфувальних кругів, Ільницька Г. Д., Дєвицький О. А., Смоквина В. В., Пасічный О. О., Зайцева І. М., Іщенко О. В., Гайдай С. В. (2015)
Мікульонок І. О. - Розрахунок гвинта упорного механізму регулювання міжвалкового проміжку валкових машин (2015)
Петраков Ю. В. - Забезпечення якості регулювання системи адаптивного управління фрезеруванням на верстаті з ЧПК, Мацківський О. С. (2015)
Равська Н. С. - Геометричні параметри різальної частини фасонних фрез, Вовк В. В., Мельник А. В. (2015)
Рудзінський В. В. - Підвищення ефективності та безпеки пасажироперевезень колісними транспортними засобами категорії М2 в ІТС міста, Шумляківський В. П., Кухарчук О. П. (2015)
Скоркін А. О. - Модель зміни станів при моделюванні роботи системи складання машинобудівного виробу, Кондратюк О. Л., Малініна Ю. В. (2015)
Тонконогий В. М. - Дослідження особливостей формування акустичних полів при вимірюванні диспантивних властивостей неметалевих гетерогенних матеріалів, Голофєєва М. О., Перпері А. О., Немченко О. В. (2015)
Шевченко О. В. - Використання різцетримача з пружними елементами для ультразвукового точіння, Бальченко М. Ю. (2015)
Шевчук Є. І. - Застосування гідравлічного приводу з електрогідравлічним розподільником для виготовлення вісесиметричних деталей з листової заготовки ротаційною витяжкою (2015)
Каневський Л. Б. - Організація оптимальних навколоземних космічних маневрів в умовах щільної заселеності космічного простору (2015)
Коломієць Р. О. - Розрахунок установок на основі трансформаторів Тесла (2015)
Коренівська О. Л. - Експериментальні дослідження приладів для аероіонотерапії в умовах лікувальних закладів із застосуванням методу та приладу вимірювання концентрації легких аероіонів (2015)
Митрофанова Т. В. - Класифікація аероіонізаторів за принципом отримання аероіонів та їх вплив на здоров’я людини, Нікітчук Т. М. (2015)
Остапчук А. А. - Дослідження та розрахунок поляризаційних властивостей інтерферометра за допомогою методу Джонса (2015)
Данильченко А. О. - Порівняння результатів експерименту складання розкладу процедур методами: генетичний алгоритм, мурашиний алгоритм та метод гілок і меж, Кравченко С. М. (2015)
Морозов А. В. - Про математичні моделі задач класів листоноші та комівояжера (2015)
Мельничук П. П. - Вагомість супроводження науково-технічних досліджень патентуванням об’єктів промислової власності, Лоєв В. Ю. (2015)
Title (2014)
Table of content (2014)
Andreichenko S. - Violation of international legal obligation to protect as the basis of international responsibility of states for the conduct of private individuals (2014)
Koval D. - Responsibility to protect and the external security policy of the European Union (2014)
Коломієць О. - Імперативи міжнародної безпеки в контексті російсько-українських відносин (2014)
Popova A. - The main weakness of liberalism in the context f global transformation (2014)
Чабанна М. - Еволюція підходів до визначення поняття демократії у контексті формулювання критеріїв класифікації політичних режимів (2014)
Тирон А. - Концептуальні підходи до дослідження політичних партій (2014)
Rayanov F. - Civil society and legal state as the main goals of the progressive socio-political transformations in the modern world (2014)
Савченко О. - Діяльність держави як об’єкт громадського контролю: теоретико-правова характеристика (2014)
Вітвіцький С. - Громадський контроль як чинник розвитку демократичної держави (2014)
Khrystova G. - State positive obligations and due diligence in human rights and domestic violence perspective (2014)
Mikhavchuk L. - Rethinking of a pattern of immigrants’ integration in contemporary British politics (2014)
Тимчик Г. - Адміністративно-правовий статус біженців та іноземних громадян в Україні: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Chabanenko M. - Codification as a form of agrarian legislation improvement (2014)
Перощук З. - Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах (2014)
Dushakova L. - Current ways of delegating administrative processes in Russian legislation (2014)
Фуглевич К. - Процедури з надання послуг, що здійснюються дозвільними центрами та центрами надання адміністративних послуг (2014)
Федюк Л. - Проблема особистих немайнових прав юридичних осіб в науці цивільного права (2014)
Белікова С. - Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей (2014)
Moroz O. - The concept of the constitutional right to freedom of movement and its limitations in criminal procedure of Ukraine (2014)
Сергєєва Д. - Вплив статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року (2014)
Берназ В. - Обшук особи відповідно до КПК України, Спільник С., Комарницька О. (2014)
Alexandrova O. - Legal problems of activity of the institutions and agencies executing punishment without isolation of the convict from society, in the consideration and resolution by the court of issues associated with the execution of the sentence, Budanova L. (2014)
Rzhevskaya V. - The compromise of Caspe: an episode From the history of peaceful dispute settlement (2014)
Продіус К. - Правові основи взаємодії громадськості та держави в протидії ювенальній делінквентності (на прикладі українських губерній Російської імперії) (2014)
Бабенко В. Ф. - Задача Колмогорова про iснування абсолютно монотонної i кратно монотонної функцiї з заданими нормами похiдних, Бабенко Ю.В., Коваленко О. В. (2015)
Бережной М. - Усредненная модель малых колебаний упругой системы масс с нелокальным взаимодействием, Радякин Н. К., Хруслов Е. Я. (2015)
Курдаченко Л. А. - Перiодичнi групи, циклiчнi пiдгрупи яких є зростаючими або майже самонормалiзованими, Пипка О. О., Семко М. М. (2015)
Галкiн О. А. - Дослiдження непараметричних класифiкаторiв максимальної глибини на основi просторових квантилiв (2015)
Сергiєнко Т. I. - Про iснування парето-оптимальних розв’язкiв задачi векторної оптимiзацiї з необмеженою допустимою областю (2015)
Тонкошкур Г. В. - Особливостi розподiлу механiчних полiв у пружному середовищi з тонким жорстким включенням у формi незамкненої сферичної оболонки (2015)
Сахацький О. I. - Дослiдження валової первинної продуктивностi основних сiльськогосподарських культур центральних та пiвденних областей України з використанням супутникового продукту MOD17, Жолобак Г. М. (2015)
Iньшина О. I. - Новий суперкислотний ZrO2−SiO2−Al2O3 оксид та його активнiсть в олiгомеризацiї тетрагiдрофурану, Тельбiз Г. М., Брей В. В. (2015)
Крупская Т. В. - Моделирование композитной системы для ремедиации воды на основе нанокремнеземов и дрожжевых клеток, Сиора И. В., Клименко Н. Ю., Новикова Е. А., Головань А. П., Суворова Л. А., Туров В. В. (2015)
Павлюк О. В. - Синтез нових хлороарилвмiсних сульфонiламiдiв iзооксазольного ряду метатезисом iз закриттям циклу, Безуглий Ю.В., Головатюк В. М., Кашковський В. I. (2015)
Малина А. Е. - Взаємодiя протипухлинного цитокiну ЕМАР II з гамма-циклодекстрином, Нестеренко Є. В., Драган А. I., Корнелюк О. I. (2015)
Мокросноп В. М. - Функцiональний стан фотосинтетичного апарату клiтин Euglena gracilis при мiксотрофному культивуваннi, Полiщук О. В., Золотарьова О. К. (2015)
Цимбалюк О. В. - Збудження–гальмування гладеньких м’язiв шлунка при взаємодiї з нанорозмiрним матерiалом дiоксиду титану, Науменко А. М., Нипорко О. Ю., Давидовська Т. Л., Скришевський В. А. (2015)
Гуда Б. Б. - Експресiя ядерного антигену пролiферуючих клiтин (PCNA) в нормальних тканинах, доброякiсних та високодиференцiйованих злоякiсних (з наявнiстю метастатичного ураження та без метастазiв) пухлинах щитоподiбної залози людини, Пушкарьов В. В., Журавель О. В., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. М., Зурнаджи Л. Ю., Таращенко Ю.М., Тронько М. Д. (2015)
Янчiй I. Р. - Порiвняльний аналiз вiддалених результатiв лiкування хворих з потенцiйно радiоiндукованими папiлярними карциномами щитоподiбної залози при рiзнiй тактицi хiрургiчного втручання, Болгов М. Ю., Гулєватий С. В., Тронько М. Д. (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Лібанова Е. М. - Нобелівську премію з економіки 2015 року присуджено за цикл досліджень проблем споживання, бідності і добробуту (2015)
Романюк А. І. - Демографічні тенденції в Україні: минуле,сьогодення і майбутнє, Гладун О. М. (2015)
Рудницький О. П. - Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932–1933 рр. в Україні, Левчук Н. М., Воловина О., Шевчук П. Є., Ковбасюк А. Б. (2015)
Аксьонова С. Ю. - Черговість народжень у матерів середнього і пізнього репродуктивного віку (2015)
Думанська В. П. - Відповідальне батьківство: теоретичний аспект (2015)
Чуприков А. П. - Изменения сезонного паттерна рождаемости в Украине в 1960–2009 гг., Мехова Л. В., Вайсерман А. М., Левчук Н. М., Гальчин Е. С. (2015)
Романюк М. Д. - Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання (2015)
Макарова О. В. - Типологізація регіонального людського розвитку: проблеми та перспективи використання, Хмелевська О. М. (2015)
Ничипоренко С. В. - Особливості соціального середовища в контексті людського розвитку (2015)
Gerasymenko G. V. - Gender-Based Violence in Ukraine: Issues of Assessment and Policy Response (2015)
Новіков В. М. - Особливості навчально-виховних функцій дошкільної освіти (2015)
Rysbchanko O. - Biosocial Economy as a Mechanism for Transition to Sustainable Development, Litvine I., Dibrova A. (2015)
Ільїч Л. М. - Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання (2015)
Новак І. М. - Структурні зрушення в зайнятості населення України (2015)
Мікловда В. П. - Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці, Кубіній Н. Ю., Мошак С. М. (2015)
Краєвська Г. О. - Зайнятість в сільських поселеннях України: проблеми та напрями їх вирішення (2015)
Огляд видань 2013–2015 рр. (2015)
Панасюк Б. Я. - Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку (Рецензія на колективну монографію В. М. Новікова, Н. М. Дєєвої, І. С. Каленюк та ін. – К.; 2015. – 384 с.) (2015)
Наукове життя (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines of References in the English Transliteration (2015)
Нессонов М. I. - Двоїстiсть Шура–Вейля для унiтарної групи II1-фактора (2015)
Скляр Г. М. - Нерiвнiсть Хардi та конструкцiя генератора C0-групи з власними векторами, що не утворюють базис, Марченко В. А. (2015)
Фардигола Л. В. - Проблеми керованостi для хвильового рiвняння на пiвплощинi та модифiкованi простори Соболєва (2015)
Анiсiмов А. В. - Побудова класифiкаторiв на основi ядерних оцiнок щiльностi з використанням апостерiорних ймовiрностей конкуруючих множин, Галкiн О. А. (2015)
Копець М. М. - Оптимальне керування осесиметричними коливаннями круглої мембрани (2015)
Григоренко А. Я. - Численное решение задачи об осесимметричных свободных колебаниях цилиндра из непрерывно-неоднородного материала на основе сплайн-аппроксимации, Ефимова Т. Л., Коротких Ю.А. (2015)
Курчаков Е. Е. - Термодинамическое обоснование определяющих уравнений для нелинейного анизотропного тела (2015)
Kotelnikova A. S. - On the reflection of solitary waves from steep slopes, Nikishov V. I. On the reflection of solitary waves from steep slopes (2015)
Засiмович I. М. - Взаємодiя адсорбованих атомiв барiю з поверхнею олiгошарових плiвок оксиду хрому, Клименко Є. В., Старовойтова Л. Н., Наумовець А. Г. (2015)
Бурмiн В. Ю. - Просторовий розподiл гiпоцентрiв землетрусiв Кримсько-Чорноморського регiону, Шумлянська Л. О. (2015)
Кендзера А. В. - Землетрясения в зоне Вранча и мантийные сейсмические границы, Островной А. Н., Цветкова Т. А. (2015)
Москвiна В. С. - Ефективний препаративний метод синтезу iзофлавонiв з амiдною функцiєю, Шабликiна О. В., Iщенко В. В., Хиля В. П. (2015)
Сахно Л. О. - Отримання рослин рiпаку (Brassica napus L.) зi стiйкiстю до гербiцидiв на основi глiфосату i глюфозинату, Комарницький I. К., Кучук М. В. (2015)
Костюченко О. П. - Ефект (феномен) збiльшення активностi моноклонального антитiла I-1D до D-димеру фiбрину людини при нагрiваннi, Колеснiкова I. М., Луговськой Е. В., Комiсаренко С. В. (2015)
Копiч В. М. - Вплив механiчного пошкодження та первинних лiпоксигеназних продуктiв на активнiсть лiпоксигенази з бульб картоплi, Харитоненко Г. I., Скатерна Т. Д., Харченко О. В. (2015)
Кретинин С. В. - Роль кальция в реализации биологического действия эпибрассинолида в метаболизме клеток трансгенных растений табака cax1, Бондаренко О. М., Кравец В. С., Хрипач В. А., Кухарь В. П. (2015)
Орел В. Е. - Порiвняльна оцiнка магнiтних властивостей та протипухлинного впливу суперпарамагнiтних i феромагнiтних наночастинок оксиду залiза в складi нанокомплексу з доксорубiцином, Шевченко А. Д., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Орел I. В., Лукiн С. М., Бурлака А. П., Венгер Є. Ф. (2015)
Бондарь Ю. В. - Синтез новых композитных волокон с осажденным слоем ферригидрита (2015)
Гончаренко I. В. - Метод "сортуючої” кластеризацiї (DRSA) для класифiкацiї рослинностi (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Комісаренко С. В. - Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження, Данилова В. М., Виноградова Р. П. (2015)
Mikosha A. S. - Biochemical effects of estrogens in non-reproductive organs, Kovzun E. I., Tronko N. D. (2015)
Кондратюк Ю. Ю. - Протеоміка бобово-ризобіального симбіозу: досягнення та перспективи, Маменко П. М., Коць С. Я. (2015)
Nozdrenko D. M. - Aluminum chloride effect on Ca2+,Mg2+-ATPase activity and dynamic parameters of skeletal muscle contraction, Abramchuk O. M., Soroca V. M., Miroshnichenko N. S. (2015)
Bobrovnik S. A. - Fundamental differences between natural antibodies and polyreactive immunoglobulins, Demchenko M. A., Komisarenko S. V. (2015)
Shlykov S. G. - Calmodulin antagonists effect on Ca2+ level in the mitochondria and cytoplasm of myometrium cells, Babich L. G., Yevtushenko M. E., Karakhim S. A., Kosterin S. O. (2015)
Danylovych Yu. V. - Electrochemical potential of the inner mitochondrial membrane and Ca2+ homeostasis of myometrium cells, Karakhim S. A., Danylovych H. V., Kolomiets O. V., Kosterin S. O. (2015)
Lehka L. V. - The role of reactive oxygen species in tumor cells apoptosis induced by landomycin A, Panchuk R. R., Berger W., Rohr Ju., Stoika R. S. (2015)
Halenova T. I. - The search of compounds with antiaggregation activity among S-esters of thiosulfonic acids, Nikolaeva I. V., Nakonechna A. V., Bolibrukh K. B., Monka N. Y., Lubenets V. I., Savchuk O. M., Novikov V. P., Ostapchenko L. I. (2015)
Falfushynska H. I. - Manifestations of oxidative stress and molecular damages in ovarian cancer tissue, Gnatyshyna L. L., Deneha H. V., Osadchuk O. Y., Stoliar O. B. (2015)
Tykhomyrov A. A. - Plasminogen and angiostatin levels in female benign breast lesions, Vovchuk I. L., Grinenko T. V. (2015)
Parilova O. O. - Interconnection between nitric oxide formation and hypersensitivity parameters under guinea pig model of acute asthma with multiple challenges, Shandrenko S. G. (2015)
Rosalovsky V. P. - Changes in glutathione system and lipid peroxidation in rat blood during the first hour after chlorpyrifos exposure, Grabovska S. V., Salyha Yu. T. (2015)
Hurmach V. V. - New conformational properties of SH2 domain binding pocket, Platonov M. O., Prylutskyy Yu. I. (2015)
Луговська Г. Г. - Практичні розробки лабораторії технології біопрепаратів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за період 1991–2010 рр., Виноградова Р. П., Луговська Н. Е., Черниш І. Г., Юрасова С. П., Данилова В. М. (2015)
Олексій Степанович Микоша. До 80-річчя від дня народження (2015)
Юрій Іванович Губський. До 70-річчя від дня народження (2015)
Редіна В. В. - Коротко про О. В. Палладіна, його друковані праці і лекції (2015)
Пам’яті Георгія Вікторовича Донченка (2015)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015 (2015)
The Nobel Prize in Chemistry 2015 (2015)
Післямова (2015)
Сторінка редактора (2015)
Смоланка В. І. - Хірургічне лікування супратенторіальних каверном головного мозку, що проявляються судомним синдромом, Поліщук М. Є., Малишева Т. А., Обливач А. А., Возняк О. М., Смоланка А. В., Студеняк Т. О. (2015)
Мищенко Т. С. - Современные аспекты болезни Вильсона, Волошин-Гапонов И. К. (2015)
Северин Ю. В. - Особенности фатального и нефатального исходов инсульта (2015)
Зинченко Е. К. - Адаптационный резерв организма больных с вегетативными нарушениями в структуре посттравматического и хронического воспалительного поражения центральной нервной системы на фоне снижения системного артериального давления. (Аналитический обзор литературы. Часть I) (2015)
Насонова Т. І. - Оптимізація лікування гострого порушення мозкового кровообігу (2015)
Мардзвік В. М. - Досвід застосування препарату Медітан у пацієнтів із вторинним синдромом неспокійних ніг, Мардзвік М. В. (2015)
Негрич Т. І. - Ефективність препаратів внутрішньовенного імуноглобуліну в терапії розсіяного склерозу, Оринчак Л. Б. (2015)
Васюта В. А. - Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів (2015)
Козелкин А. А. - Эффективность комплексной нейрометаболической терапии у больных с первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом, Новикова Л. В. (2015)
Иванова М. Ф. - Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция), Евтушенко С. К., Евтушенко И. С. (2015)
Евтушенко И. С. - Терапевтический потенциал и перспективы применения препарата Ницериум (ницерголин) при хронических нарушениях мозгового кровообращения (научный обзор), Филимонов Д. А. (2015)
Орлик Т. В. - Гендерні особливості перебігу вертебрального больового синдрому в осіб різного віку, Поворознюк В. В. (2015)
Кузнецова С. М. - Экстракт гинкго билоба в стратегии лечения хронических сосудистых заболеваний головного мозга, Шульженко Д. В. (2015)
Дельва М. Ю. - Ізольоване ураження додаткового нерва (клінічне спостереження, обговорення), Нікіфорова О. С. (2015)
Перспективы нейропротекции в лечении пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями: фокус на Актовегин (2015)
Механизмы действия Актовегина: комментарий клинического фармаколога (2015)
Деякі питання організації допомоги хворим на інсульт в Україні та світі (2015)
Романенко В. И. - Полиненасыщенные жирные кислоты при умеренных когнитивных расстройствах, Романенко Ю. И., Романенко И. В. (2015)
Сорокин Ю. Н. - Герпетические поражения периферической нервной системы. Лекция (второе сообщение). Лабораторная диагностика герпетической инфекции (2015)
Холинергическая стратегия в лечении когнитивных нарушений при старении (2015)
Кириллова Л. Г. - Синдром XXYY как пример сочетания метаболической эпилептической энцефалопатии и расстройства аутистического спектра с генетической детерминацией, Мирошников А. А., Лисица В. В., Грабовенская И. Е., Михайлец Л. П. (2015)
Бельська І. В. - Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях у нижньому відділі спини в жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу, Головченко Ю. І. (2015)
Сухоруков В. В. - Особенности функционирования неспецифических регуляторных систем головного мозга при рассеянном склерозе (2015)
Памяти Юрия Владимировича Родина (2015)
Лазебник Л. Л. - Управління ризиками відмивання незаконних доходів у комерційному банку (2012)
Каховська О. В. - Проблеми управління динамікою соціальності і шляхи їх вирішення в контексті соціального призначення держави (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах європейського союзу (2012)
Лабурцева О. І. - Статистичний аналіз та прогноз тенденцій розвитку виставково- ярмаркової діяльності в Україні (2012)
Сазонець О. М. - Використання інформаційних систем у поширенні міжнародної торгівлі послугами (2012)
Зінов’єв Ф. В. - Фактори, що обмежують діяльність менеджера, і їхнє подолання, Устименко В. М. (2012)
Скрипчук П. М. - Cучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту (2012)
Малютін О. К. - Імовірнісна індикативна модель виявлення кризових явищ інвестиційного розвитку національної економіки (2012)
Ковтун О. А. - Стан та проблеми використання нових фінансових інструментів приватних інвестицій у фондовий ринок України (2012)
Дунська А. Р. - Проблеми формування інноваційного механізму розвитку сучасних промислових підприємств (2012)
Козлова А. І. - Міжнародні інноваційні pейтинги як фактоp економічного іміджу кpаїни (2012)
Чернявська О. В. - Етапи формування механізму державної підтримки малого підприємництва в Україні, Юрко Т. С. (2012)
Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу - Обеспечение экономической безопасности азербайджана в финансовой сфере (2012)
Тарасюк О. Б. - Економічне обгрунтування оптимальних термінів закладання та реалізації матеріальних цінностей системи держрезерву України, Лемешко Т. А. (2012)
Могилевська О. Ю. - Сучасні тенденції управління діяльністю промислових підприємств (2012)
Костенко О. М. - Інформаційно-аналітична система управління — передумова сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Пивовар П. В. - Лізинг як джерело формування машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств (2012)
Шаманська О. І. - Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні (2012)
Шаповалова И. М. - Теоретические основы финансового механизма государственного регулирования социально-экономического развития (2012)
Вишинська Т. Л. - Використання офшорних юрисдикцій як засіб мінімізації податків у сфері зовнішньої торгівлі (2012)
Заяць Г. С. - Доступність медичних послуг у системі державних пріоритетів (2012)
Костіна Н. М. - Інституційні засади побудови фіскального федералізму світовий досвід та вітчизняні орієнтири (2012)
Крамаренко А. О. - Структурна інфляція в трансформаційній економіці (2012)
Лавренчук В. А. - Моделювання енергоємності ввп як фактор підвищення економічної безпеки держави (2012)
Магута Р. М. - Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні (2012)
Мусаева Севда Гасым кызы - Базовое понятие и субстанциональный механизм налогового планирования (2012)
Радзімовська С. Ф. - Венчурне інвестування інноваційного розвитку (2012)
Вишиванюк М. В. - Застосування інноваційних інструментів оцінки стабільності розвитку регіональних систем (2012)
Рябцев Г. Л. - Відновлення ресурсу довіри під час реформування державної політики в Україні (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Механізми формування та вибору стратегії інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур (2012)
Коваль Г. В. - Державна молодіжна політика з питань профілактики сніду (2012)
Литвин Ю. О. - Сільська територія як соціально-економічна система (2012)
Сімкіна О. В. - Змістовне наповнення поняття соціальна політика; державно-управлінський аспект (2012)
Корчміт О. Ю. - Доступність комунальних послуг для населення соціально-економічні аспекти (2012)
Мужилко О. О. - Формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку мегаполісу (2012)
Орленко Я. Ю. - Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
До 90-річчя Інституту біохімії імені академіка О. В. Палладіна НАН України: коротко про історію і досягнення (2015)
Lushchak V. I. - Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stresses and their classifications (2015)
Капля А. А. - Перепрограммирование энергетического метаболизма митохондрий в злокачественных новообразованиях, Сорокина Л. В., Хижняк С. В. (2015)
Kryvdiuk I. V. - Inhibition of IRE1 modifies effect of glucose deprivation on the expression of TNFα-related genes in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Hlushchak N. A., Ratushna O. O., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2015)
Minchenko O. H. - Effect of hypoxia on the expression of genes that encode some IGFBP and CCN proteins in U87 glioma cells depends on IRE1 signaling, Kharkova A. P., Minchenko D. O., Karbovskyi L. L. (2015)
Tarasenko A. S. - The effect of nitric oxide on synaptic vesicle proton gradient and mitochondrial potential of brain nerve terminals (2015)
Nozdrenko D. M. - The effect of the aluminum chloride – quercetin complex on Ca2+,Mg2+-ATPase activity and contraction dynamic properties of muscle tibialis anterior from Rana temporaria, Аbramchuk O. M., Soroca V. M., Miroshnichenko N. S. (2015)
Vadzyuk O. B. - Protective effects of potassium transport in mitochondria from rat myometrium under activation of mitochondrial permeability transition pore (2015)
Labyntseva R. D. - Calix(4)arene C-99 inhibits myosin ATPase activity and changes the organization of contractile filaments of myometrium, Bevza A. A., Lul’ko A. О., Cherenok S. О., Kalchenko V. I., Kosterin S. О. (2015)
Karpets Yu. V. - Signal mediators at induction of heat resistance of wheat plantlets by short-term heating, Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O. (2015)
Merlavsky V. M. - Experimental substantiation of permeabilized hepatocytes model for investigation of mitochondria in situ respiration, Manko B. O., Ikkert O. V., Manko V. V. (2015)
Philchenkov А. А. - Rhamnazin inhibits proliferation and induces apoptosis of human Jurkat leukemia cells in vitro, Zavelevych М. P. (2015)
Smirnov O. E. - Response of phenolic metabolism induced by aluminium toxicity in fagopyrum esculentum moench. Plants, Kosyan A. M., Kosyk O. I., Taran N. Yu. (2015)
Dragovoz I. V. - Influence of Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum IMV B-7404 strain exometabolites on phenylalanine ammonia-lyase activity in winter wheat seedlings, Korzh Yu. V., Leonova N. O., Iliash V. M., Аvdeeva L. V. (2015)
Савицький О. В. - Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки мутантної форми тирозил-тРНК синтетази G41R, асоційованої з нейропатією Шарко-Марі-Туса, Корнелюк О. І. (2015)
Grynyuk I. I. - Computer prediction of biological activity of dimethyl-N-(benzoyl)amidophosphate and dimethyl-N-(phenylsulfonyl)amidophosphate, evaluation of their cytotoxic activity against leukemic cells in vitro, Prylutska S. V., Kariaka N. S., Sliva T. Yu., Moroz O. V., Franskevych D. V., Amirkhanov V. M., Matyshevska O. P., Slobodyanik M. S. (2015)
Луговська Н. Е. - Історія створення і вивчення препаратів вітаміну D в лабораторії медичної біохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за період 1990–2015 рр., Луговська Г. Г., Черниш І. Г., Юрасова С. П., Данилова В. М. (2015)
Назаренко В. І. - Юнацька секція українського біохімічного товариства та університет юних біохіміків у 2015 р. (2015)
Михайло Дмитрович Курський. До 85-річчя від дня народження (2015)
Палладіна Т. О. - Виступ на ювілейній конференції, присвяченій 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від дня заснування Інституту біохімії 29 жовтня 2015 р. (2015)
Пам’яті Бориса Олександровича Цудзевича (2015)
Contents vol. 87, N 1–5, 2015 (2015)
Jureniene V. - Migration or moving of the peoples / nations, Burovienė A. (2015)
Sarvutyte-Gailiuniene M. - The theoretical aspect of international migration, Streimikiene D. (2015)
Jankauskaitė D. - Analysis of Lithuania’s and Ukraine’s international migration dynamics, between 1991 and 2014 (2015)
Ковальова М. Л. - Особливості європейської регіональної стандартизації (2015)
Сльозко О. О. - Позитивний досвід податкових амністій розвинутих країн для України, Глазова А. Б. (2015)
Ємцев В. І. - Особливості формування конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України (2015)
Пунчак Л. А. - Вдосконалення управління підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу (2015)
Саєнко О. О. - Основні підходи до організації та інституційного забезпечення державної регіональної політики (2015)
Тур О. В. - Розробка і впровадження бюджетування в діяльність підприємств харчової промисловості (2015)
Федулова І. В. - Дослідження стану розвитку продовольчого ринку (2015)
Хмара М. П. - Формування ефективності управління розвитком підприємств харчової промисловості: міжнародний досвід (2015)
Цундер О. О. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю послуг оператора телекомунікацій (2015)
Кудріна О. Ю. - Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил в регіонах України (2015)
Ткачук С. В. - Роль інвестиційного маркетингу у ринковій діяльності підприємств та фірм, Стахурська С. А. (2015)
Кобзєва К. В. - Особливості інтелектуального капіталу в умовах інноваційного розвитку підприємства (2015)
Фаринович І. В. - Формування моделі управління дебіторської заборгованості торгівельних підприємств на засадах факторингу (2015)
Щербан О. Я. - Методологічні аспекти оцінювання економічної безпеки туристичного оператора (2015)
Інформація (2015)
Клековкін О. - Отці театру (2015)
Пашкевич А. - Гастролі театру ім. Вс. Мейєрхольда 1927 року в Харкові в контексті культурно-мистецького життя міста столичного періоду (2015)
Фіалко В. - Сценічний час як дієвий чинник формування образних систем вистав українського театру 70–80-х років ХХ століття (2015)
Дем’яненко С. - Передумови створення фестивалю "Тернопільські театральні вечори. Дебют" та його роль у театральному просторі України (2015)
Мелешкіна І. - Театр корифеїв і єврейський театр:перехресні стежки (2015)
Кравчук П. - "Мазепа" — маловідома п’єса І. К. Карпенка-Карого (2015)
Валуца С. - Михайло Старицький та Марко Кропивницький:взаємовплив на розвиток театрального мистецтва в Україні у другій половині ХІХ століття (2015)
Овчієва Л. - Любов Ліницька у ролі Ґандзі з однойменної п’єси І. К. Тобілевича (2015)
Марченко А. - П’єси І. Карпенка-Карого в репертуарі театру М. Садовського (2015)
Зілінська Т. - Акторська система П. К. Саксаганського (2015)
Зубченко І. - П’єси Марка Кропивницького на сучасній українській сцені (2015)
Росляк Р. - Більшовики й український кінематограф: деякі аспекти державної політики в перші роки радянської влади (2015)
Пащенко А. - Візуальні образи історії в кінематографі радянської України 1920-х років(на прикладі творчості Д. Демуцького) (2015)
Вержбицький Б. - "Соціально небезпечні елементи" в радянському кіно (2015)
Наумова Л. - Ритмічна складова композиції кінокадру в теорії Л. Скрипника (2015)
Погребняк Г. - Італійський неореалізм і українське авторське кіно. Точки перетину (2015)
Канівець І. - Елементи варіативності сюжетів в українському кінематографі (2015)
Марченко С. - Феномен фільму "Тіні забутих предків" у контексті розгляду мови повісті й кінокартини (2015)
Оніщенко О. - Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку: європейський досвід кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2015)
Братерська-Дронь М. - Левіафан Росії (2015)
Новікова Л. - Сергій Параджанов і Україна. Збірник статей і документів (2015)
Черков Г. - Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного): довідник (2015)
Шаповал О. - Братерська-Дронь М. Т. "Царство Духа і царство Кесаря" в дзеркалі кіноекрана (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Дядык А. И. - Эффективные подходы вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: медикаментозный контроль основных показателей (лекция 3), Багрий А. Э., Зайцева О. Е., Хоменко М. В., Багрий Е. А., Яковенко В. Г. (2015)
Серватинська А. Ю. - Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки (2015)
Кравчун Н. А. - Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа (2015)
Журавлева Л. В. - L-орнитин-L-аспартат в лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных ожирением с признаками метаболического синдрома, Моисеенко Т. А. (2015)
Дерев’ягін Д. О. - Вибір стартової терапії при синдромі сухого ока (2015)
Шандюк В. Ю. - Особливості неврологічного та когнітивного дефіциту у хворих з ішемічним інсультом залежно від стану системи фібринолізу (2015)
Заводнова З. І. - Нейропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування (огляд) (2015)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к фармакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний (2015)
Радомський О. А. - Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату Напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу (2015)
Svintsitskyy A. S. - Acute rheumatic fever: current diagnostic and therapeutic considerations (2015)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок раку легень із метастатичним ураженням кісткової тканини, Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М., Матвіїв І. Д. (2015)
Дземан М. І. - Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1) (2015)
Мойсеєнко В. О. - Історія благодійництва на території України Великої княгині Олександри Петрівни Романової, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2015)
Пиріг Л. А. - Рецензія на монографію професора В. Я. Березовського "Природна та інструментальна оротерапія" (2015)
Пост-реліз (2015)
Медичні події (2015)
Чекман І. С. - Творчий союз молоді та зрілості, Горчакова Н. О., Гаркава К. Г. (2015)
Semenova O. - Improved flowsheet of wastewater treatment from nitrogen-containing compounds, Reshetniak L., Bublienko N., Salavor O., Smirnova J. (2015)
Ястремська Л. С. - Целюлозолітичні мікроорганізми доменів Bacteria і Archaea (2015)
Васильєва Т. В. - Порівняльний аналіз вилучення рідкісних та важких металів з відходів ізольованими, колекційним та типовим штамами мікроорганізмів (2015)
Шаравара В. В. - Моделювання літо-гідрологічних умов як елемент оцінки впливу на довкілля: контекст екобезпеки, Гулевець Д. В., Мовчан Я. І. (2015)
Кирилова А. О. - Накопичення біомаси мікроводоростей для виробництва біопалива, Матюхін І. В., Карпенко В. І. (2015)
Новза Ю. А. - Флавоноїди у листі каштану кінського Aesculus hippocastanum L. як показник екологічного навантаження, Попова Е. М., Вініченко О. В. (2015)
Москалець Т. З. - Модифікаційна мінливість нового сорту пшенично-житнього амфідиплоїду за екологічними, господарсько-ціннми та молекулярно-генетичнми показниками, Гриник І. В., Тарасюк С. І., Москалець В. В., Буняк Н. М., Москалець В. І., Рибальченко В. К. (2015)
Михайлова І. С. - Кизильники (Cotoneaster Medik.) – новий об’єкт біотехнології, Гревцова Г. Т., Гаркава К. Г. (2015)
Поштаренко А. В. - Вплив харчової промисловості на екологічну безпеку природних вод (2015)
Дем’янова Я. В. - Вплив електромагнітного опромінення на процес екстракції інуліну з кореня кульбаби лікарської (Taraxacum oficinale Wigg.), Яблонська К. М. (2015)
Згуровский М. З. - Стратегия инновационного развития региона на основе синтеза методологий предвидения и когнитивного моделирования, Панкратов В. А. (2014)
Забара С. С. - Автоматизована система управління транспортними перевезеннями, Дехтярук М. Т. (2014)
Matsuki Y. - Empirical investigation of the theory of production function, with the data of alloy production in Ukraine, Bidyuk P., Kozyrev V. (2014)
Свистунов С. Я. - Состояние и перспективы развития украинского национального грид. Анализ и логика возможного развития, Шевченко А. Ю. (2014)
Rodriguez J. - Adaptation of оscillatory systems in networks — a learning signal approach (2014)
Киян М. А. - Применения алгоритмов сглаживания для предварительной обработки статистических солнечных данных, Фабричева Е. В., Подладчиков В. Н. (2014)
Повещенко Г. П. - Один аспект взаємодії системи з оточенням (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського