Добрушин Л. Д. - Метод измерения динамических деформаций при сварке взрывом, Пекарь Е. Д., Брызгалин А. Г., Илларионов С. Ю. (2013)
Титул, содержание (2013)
Борисов Ю. С. - Численное моделирование теплообмена и гидродинамики при лазерно-плазменной обработке металлических материалов, Демченко В. Ф., Лесной А. Б., Хаскин В. Ю., Шуба И. В. (2013)
Позняков В. Д. - Свариваемость экономнолегированных сталей 06ГБД и 06Г2Б, Жданов С. Л., Максименко А. А., Синеок А. Г., Герасименко А. М. (2013)
Рыбаков А. А. - Трещины в сварных соединениях труб большого диаметра и меры их предупреждения, Филипчук Т. Н., Гончаренко Л. В. (2013)
Хорунов В. Ф. - Дуговая пайка низкоуглеродистых сталей, Зволинский И. В., Максимова С. В. (2013)
Сомонов В. В. - Влияние индукционного нагрева на предотвращение образования горячих трещин при лазерной сварке алюминиевых сплавов, Бем Ш., Гайер М., Бертельсбек Ш. (2013)
Илюшенко В. М. - Металлургические особенности плазменно-дуговой сварки хромовой бронзы, Новосельцев Ю. Г., Бусыгин С. Л. (2013)
Махненко О. В. - Информационные системы выбора технологических параметров для дуговой сварки (Обзор), Прудкий И. И. (2013)
Кравчук Л. А. - Модернизация электронно-лучевой сварочной установки ЭЛУ-20, Кушнерев А. В., Кожукало В. И. (2013)
Титаренко В. И. - Установки на базе токарных станков для наплавки прокатных валков, Лантух В. Н., Кашинский А. С. (2013)
Переплетчиков Е. Ф. - Плазменно-порошковая наплавка штоков энергетической арматуры, Рябцев И. А. (2013)
Коломийцев Е. В. - Коррозионная стойкость сварных соединений судокорпусных материалов (2013)
Пулька Ч. В. - Влияние технологических схем индукционной наплавки на стабильность толщины наплавленного слоя, Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Базар М. С. (2013)
Видят цель — не видят препятствий (2012)
Новые горизонты комбината в Обухове (2012)
"Человеческий элемент" компании Dow (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Колосов А. Е. - Эффективные формы получения государственной охраны упаковки (промышленный образец, изобретение, знак для товаров и услуг или авторское право) (2012)
Хмелевский Г. К. - Особенности развития упаковочной индустрии Российской Федерации (2012)
Дубініна А. А. - Вплив модифікації на вологостійкість і структурні властивості плівкового матеріалу на основі біополімеру, Круглова О. С., Тургенєва О. Ю. (2012)
Годованюк О. В. - Проблеми зшивання полімерних плівок силанами, Недобій І. Ю., Шнирук О. М., Пєтухов А. Д. (2012)
Регей І. І. - Оцінка ефективності використання пакувальних матеріалів (на прикладі виробництва споживчого картонного паковання), Млинко О. І. (2012)
Литовкина Н. В. - Эволюция преформ из ПЭТФ (2012)
Беспалько А. П. - Двокомпонентна упаковка для рідких продуктів (стан, аналіз та перспективи), Меренков О. В., Журавльов С. О. (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Гуць В. С. - Рiзання багатошарових пакувальних матерiалiв, Губеня О. О. (2012)
Чехман Я. I. - Альтернативнi виконавчi механiзми приводiв плоскоцилiндрових пресiв, Шустакевич А. I., Пилип Р. В. (2012)
Кривошей В. М. - Безпечність стимулює бізнес (2012)
Горцева Л. В. - Контроль содержания токсичных химических ингредиентов в упаковочных материалах, Зульфигаров О. С., Шутова Т. В., Костюченко Т. П. (2012)
Шостя В. К. - Що там, за Брамою? (2012)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2012)
На книжкову полицю (2012)
Про упаковку ПЕТ у Чернігові (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Макаренко Є. А. - Відносини США і Європи у ХХІ столітті: прагматика і прогностика трансатлантизму (2011)
Погорська І. І. - Європа у сучасній зовнішній політиці США: трансатлантизм і прагматика конкурентного партнерства (2011)
Рижков М. М. - Інформаційно-аналітична діяльність міжнародних неурядових організацій (2011)
Шпак В. І. - Видавнича продукція – складова інформаційного простору (2011)
Андрєєва О. М. - Кіберзброя та аналіз її деструктивної діяльності на прикладі впливу вірусу нового покоління stuxnet на іранську ядерну програму, Мусієнко К. (2011)
Даниленко С. І. - Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію (2011)
Білан Н. І. - Інтернет як простір різних видів соціальних комунікацій (2011)
Бєлоусова Н. Б. - Новітні засоби інформаційно–психологічного впливу в діяльності терористичних організацій (на прикладі Анвар Аль–Авлакі), Мірошниченко Є. С. (2011)
Валевська І. А. - Інформаційні аспекти політичного аналізу в державній політиці (2011)
Годлюк А. М. - Американське лідерство в XXI столітті (2011)
Ковальова О. І. - "Війна з наркоторгівлею" в Мексиці: особливості та суперечності (2011)
Кучмій О. П. - Стратегія інформаційної економіки КНР (2011)
Панченко Ж. О. - Правові та соціально-політичні аспекти впровадження електронної демократії в Україні (2011)
Фесенко М. В. - Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи (2011)
Шевченко О. В. - Комунікативна взаємодія бізнесу і влади: сутнісні характеристики, Шевченко Г. В. (2011)
Ялі М. Х. - Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? (2011)
Піпченко Н. О. - Вплив російських соціальних медійних платформ на зовнішньополітичну комунікацію держави (2011)
Мельничук Н. Б. - Особливості формування образу політичного лідера в сучасних умовах (2011)
Авраменко В. В. - Проблеми легітимації конституції ЄС у французькій республіці в контексті національної безпеки (2011)
Вознюк Є. В. - Передумови розвитку гендерної політики в Україні (2011)
Єдамова А. М. - Глобалізація та інвестиційна політика різних країн світу (2011)
Кириченко І. - Стратегічні імперативи національної інформаційної безпеки адміністрації Б. Клінтона (2011)
Кравченко Н. П. - Правові засади діяльності консульської служби перехідних держав (2011)
Лісовська Н. В. - Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу (2011)
Матвєєва О. В. - Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів (2011)
Омецінська М. В. - Особливості становлення вітчизняного меценатства (2011)
Пилипак М. І. - Прикладні аспекти державного брендінгу (2011)
Присяжннюк О. С. - Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах (2011)
Прокаєва В. В. - Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства (2011)
Ратніков М. І. - Проблеми американо-турецьких відносин за минуле десятиліття (2011)
Соболєв Д. В. - Еволюція механізмів інституту банкрутства: досвід для України (2011)
Тельпіс О. В. - Антропологічна природа політичного лідерства в міжнародних відносинах (2011)
Черцова О. В. - Криза неоліберальної моделі демократії (2011)
"У природі немає місця пустим витратам" (2012)
Высший пилотаж (2012)
Нельзя выиграть битву в одиночку (2012)
До зустрічі в Алушті! (2012)
Бизнес, который не остановить (о роли упаковки в торговых сетях) (2012)
Чи сприяють бізнесу преференції? (На прикладі ВЕЗ Республіки Білорусь) (2012)
Барбаш В. А. - Бумага из стеблей кукурузы, Трембус И. В., Нагорная Ю. М., Шевченко В. М. (2012)
Суперконцентраты для любых применений (2012)
Morieras Gil - Повышение эксплуатационных характеристик полимерных пленок (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Сенчина К. Я. - Розрiзування картонної стрiчки на аркушi, Кандяк Н. М. (2012)
Регей І. І. - Обґрунтування побудови засобів для фальцювання розгорток з картону, Бегень П. І. (2012)
Кривошей В. М. - Хліб в Україні: як його упакувати? (2012)
Соколенко А. І. - Динаміка гальмування механічних систем пакувального обладнання, Васильківський К. В., Мудрак А. В., Максименко І. Ф. (2012)
Полюдов О. М. - Кінематичні властивості комбінованого важільного кулачково-кулісного механізму, Кузнєцов В. О., Коломієць А. Б. (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки? (2012)
Система НАССР як провідник до безпечної продукції (2012)
Третьяков А. О. - Рециклинг ПЭТФ в Украине (текущая ситуация) (2012)
MacHOUSE-NEWS. Универсальная краска (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматична стабілізація параметрів суміщення фарб (щодо цифрової обробки амплітудно-часових параметрів імпульсних сигналів) (2012)
Удріс Н. С. - Упаковка: театральний реквізит соціальної постанови (щодо питання побудови відносин) (2012)
Переможці конкурсу "Українська зірка упаковки" (2012)
Упаковка на "Пак Экспо 2012" (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Европейский опыт и практика (2012)
"Он знает об упаковке все, и даже больше" (2012)
Бастіон національної школи графічного дизайну (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Беспалько А. П. - Одноразові засоби скріплення транспортних пакетів (стан, аналіз, тенденції розвитку) (2012)
Ким А. - Новое поколение технологических добавок, Блохин Е. (2012)
Карлов А. Г. - Упаковочный материал из отходов ПЭТФ, риса и кукурузы (2012)
Чехман Я. І. - Висікання розгорток картонних паковань (аналіз явищ, що супроводжують процес), Терницький С. В. (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Кривошей В. М. - Скляна упаковка: тенденції розвитку (2012)
Регей І. І. - Оцінка силового навантаження у пристроях фальцювання розгорток з картону, Бегень П. І. (2012)
Гавва О. М. - Дозувальні пристрої пакувальних машин (як правильно вибрати дозатор), Кохан О. О. (2012)
Трепядько Р. В. - Компонувальні схеми ліній пакування, Гавва О. М. (2012)
"Київполіграфмашу" — 50! (2012)
Соколенко А. І. - Синтез машин ліній пакування та енергозбереження, Васильківський К. В., Мудрак А. В., Якимчук М. В. (2012)
Упаковывание мяса птицы (технология будущего) (2012)
MacHOUSE-NEWS. Точно в цвет! (2012)
Хохлова Р. А. - Тенденції розвитку безпечних флексографічних фарб для друкування на пакованнях, Степанець А. І. (2012)
Розум Т. В. - Контроль якості друкування на пакованні, Зоренко Я. В., Савченко К. І., Скиба В. М. (2012)
Удріс Н. С. - Упаковка: засіб справити враження (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2012)
FoodMaster открыл двери сотрудничеству (итоги общенациональной закупочной кампании 2012 г.) (2012)
Зустріч професіоналів (2012)
Жовті сторінки (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Наш успех построен на успехе наших клиентов (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Развитие бизнеса по-немецки (2012)
Модификаторы ударопрочности и перерабатываемости (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Пилипенко С. Ф. - Безопасность картонного производства (2012)
Шоловій Ю. П. - Міцність зварних швів полімерних пакетів (пакування дрібнодисперсної сипкої продукції), Прокопець Н. І. (2012)
Прицельное применение горячего воздуха (2012)
Новый стандарт от "АванПак Инжиниринг" (для инвесторов и дилеров) (2012)
Лидер на рынке (2012)
Соколенко А. І. - Особливості динаміки та енергетичних витрат у перехідних режимах обладнання ліній пакування, Васильківський К. В., Максименко І. Ф., Полатайло Д. М. (2012)
Колесник М. - Жидкий азот в упаковочной индустрии (2012)
Деренівська А. В. - Переміщення картонних пачок шнековими конвеєрами у пакувальних машинах, Кривопляс-Володіна Л. О., Гавва О. М. (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2012)
Килеcсо С. А. - Техническое регулирование в области упаковки (регламент Таможенного союза 005/2011) (2012)
Волчко А. І. - Сміттєсортувальні станції, Гавва О. М., Масло М. А. (2012)
Халайджи В. В. - Печатные формы для флексографии (2012)
MacHOUSE і Mark Andy (2012)
Гнатенко А. - Лучшие материалы от мировых лидеров (2012)
Сокол О. Ю. - Грани корковой пробки (2012)
Чуев С. И. - Тренды в дизайне упаковки (2012)
Кривошей В. М. - Алуштинські зустрічі (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Кривошей В. М. - 100 років інноваційного розвитку (2012)
И в жизни, и в бизнесе я делаю то, что интересно! (2012)
Компания с украинским менталитетом (2012)
Вашуткина С. В. - Юридические аспекты в работе полиграфического предприятия (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Полимерные клеи ADMER® (2012)
Замотаев П. В. - Полимерные пленки для упаковывания мясных продуктов (2012)
Кривошей В. Н. - Полимерный или картонный ящик: что выбрать? (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Гавва О. М. - Логістичні аспекти організації пакувального виробництва, Кривопляс-Володіна Л. О., Валіулін Г. Р. (2012)
Ступак Ю. О. - Азотний переворот у пакувальній індустрії, Васильківський К. В., Мигович В. В. (2012)
Leister задает тенденцию в термоусадке (2012)
Савченко К. І. - Спектральні характеристики відбитків на пакувальних матеріалах, Величко О. М., Морфлюк В. Ф. (2012)
Сенкусь В. Т. - Кінематика планетарного кулачково-важільного механізму, Босак В. О., Книш О. Б., Кравчук І. М. (2012)
Что почитать об упаковке? (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2012)
Удріс Н. С. - Упаковка "перед" та "після" (щодо проблеми формування середовищного мислення та екологічного дизайну) (2012)
Халайджи В. В. - "Инпродмаш. Упаковка" — примета осени (2012)
Хронология развития упаковки (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Добровольський В. В. - Просторове представлення зв’язків у структурно-ієрархічній схемі екологічної системи (2011)
Антипова Л. К. - Ефективність використання гербіцидів в агроценозах із люцерною, Ткаченко К. О. (2011)
Дробітько А. В. - Структура рослин та урожайність кукурудзи залежно від способу сівби і густоти рослин, Нікончук Н. В. (2011)
Захарова В. О. - Деякі аспекти вдосконалення агротехніки вирощування насіннєвого матеріалу озимої пшениці, Хілько В. Т. (2011)
Качанова Т. В. - Формування врожайності та хімічного складу рослин вівса під впливом добрив (2011)
Нєпєін А. Ю. - Особливості чергування хазмогамії та клейстогамії в річному та життєвому циклах розвитку представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) в умовах захищеного ґрунту (2011)
Гамаюнова В. В. - Наростання надземної маси та формування врожайності зерна сортів проса залежно від добрив, Шевель В. І. (2011)
Коваленко О. А. - Продуктивність пшениць Triticum durum та Triticum aeistium озимих форм у різних ґрунтово-кліматичних умовах степу України, Корхова М. М. (2011)
Шинкарук В. А. - Продуктивність гібридів кукурудзи та витрати на досушування зерна в умовах центральної частини Вінницької області, Коваленко О. А., Романенко В. М. (2011)
Федорович Г. Т. - Сориз – культура високих потенційних можливостей у посушливих умовах Степу України (2011)
Олійник Л. В. - Динаміка водної рослинності центральної частини Лівобережного Лісостепу України (2011)
Дудник А. В. - Популяційні цикли шкідників сільськогосподарських культур (2011)
Лісовий М. М. - Ентомологічне біорізноманіття комах-герпетобіонтів агроландшафтів Лісостепу України, Чайка В. М., Бялковська Н. Г. (2011)
Гамаюнова В. В. - Мікробіологічна активність ґрунту після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні, Коваленко О. А., Панфілова А. В., Болоховський В. В. (2011)
Чорна Т. М. - Основні показники родючості ґрунтів Миколаївської області за результатами ІХ туру агрохімічного обстеження, Макарова Г. А., Кравченко К. М., Ганцевська Н. А. (2011)
Чорний С. Г. - Вплив різних факторів на протидефляційні властивості ґрунтів Південного та Сухого Степу, Оглобліна С. М. (2011)
Чорний С. Г. - Вплив енергетичних параметрів дощувальних машин на структуру ґрунту, Пилипенко О. В. (2011)
Соловйова Ж. Ф. - Забруднення Світового океану нафтопродуктами, Нєпєіна Г. В. (2011)
Грабак Н. Х. - Проблема енергозаощадження в АПК України та шляхи її розв’язання (2011)
Антипова Л. К. - Енергозберігаючі технології виробництва насіння люцерни в Степу України, Цуркан Н. В. (2011)
Мітрясова О. П. - Предмет вивчення та зміст курсу "Хімічна екологія" для студентів-екологів (2011)
Кисельов А. Ф. - Демографічна ситуація та її вплив на постаріння населення Миколаївської області (соціологічне дослідження), Зюзін В. О., Грищенко Г. В., Руденко А. О. (2011)
Дорогу осилит идущий (2012)
Европейский курс "Профи-Пресс" (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Энгельс Д. - Пластмассы, созданные природой: от мечты к реальности, Марта Д., Лор С., Циммерманн П. (2012)
Бураков В. С. - Исследования рецептурных компонентов биоразлагаемых полимерных материалов, Степаненко А. Б., Журавлева В. И., Кирис В. В., Литвяк В. В., Тарасенко Н. В. (2012)
Марюхина Е. В. - Клеи в упаковочной индустрии (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
ECO-invest у Києві (2012)
Кузнєцов В. О. - Параметричні дослідження привода натискної плити у штанцювальній машині, Коломієц А. Б., Дмітращук В. С. (2012)
Соколенко А. І. - Навантаження і енергетичні витрати в машинах ліній пакування, Васильківський К. В., Палаш А. А., Костюк Є. В. (2012)
EXPO 2012 — продукт в фокусе (2012)
Ленюк Г. К. - Руйнівне зусилля стискання картонних ящиків (2012)
Флексографский Performance (2012)
Кривошей В. М. - Сучасні технології маркування продукції (2012)
50 років Харківській школі графічного дизайну ХДАДМ (1962–2012) (2012)
Гавва О. М. - Конференція "Термо-Пак 2012" (2012)
Лаппа В. А. - Майбутнє пакувальної індустрії (про конкурс "Золотий каштан 2012") (2012)
Гавенко С. Ф. - Львів приймає пакувальників, Регей І. І. (2012)
Удріс Н. С. - Дизайн-мислення та дизайн-менеджмент (нові парадигми інноваційного ведення бізнесу) (2012)
Козік О. М. - Укрпластик — майстер додрукарської підготовки (2012)
Кривошей В. Н. - Возвращение в Казахстан (упаковка сближает людей) (2012)
Mark Andy на LabelExpo (2012)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2012)
Жовті сторінки (2012)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2012 р. (2012)
10 лет на упаковочном рынке (2013)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2013)
Рябцев Г. Л. - Как выжить в конкурентной борьбе в изменяющемся обществе) (2013)
Колосов А. Е. - Патентование промышленных образцов упаковки (процедурные аспекты) (2013)
Шевчик В. Г. - Методи розрахунку механічних властивостей гофрованого картону, Хаджинова С. Є. (2013)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва О. М., Кривошей В. М. (2013)
Гладченко А. Н. - Переработка полимерных композиций в экструдерах (проблема износа рабочих органов), Шевеля В. В., Кияница Е. В., Петренко С. Д., Зверлин В. Г. (2013)
Регей І. І. - Фальцювання розгорток картонного паковання, Бегень П. І. (2013)
Шостик В. - Швейцарская родословная Leister (2013)
Пасіка В. Р. - Аналіз механізму приводу штанцювального преса, Пилип Р. В. (2013)
Беспалько А. П. - Проектування пакувальної техніки за модульним принципом (стан питання, тенденції розвитку), Валіулін Г. Р., Якимчук М. В. (2013)
Чехман Я. І. - Штанцювальний прес для виготовлення розгорток картонних паковань (забезпечення стабільних умов роботи), Терницький С. В. (2013)
Валов В. А. - Инспекция пищевой продукции в упаковке (2013)
Упаковочная троица (2013)
Петрів І. М. - Цифрові технології виготовлення поліграфічних форм (порівняльний аналіз), Косінов Ю. В. (2013)
Халайджі В. В. - Спадкоємець львівських поліграфістів (2013)
Чуев С. И. - Тренды в дизайне упаковки (экологичность — тренд первый) (2013)
Кращі серед кращих (2013)
Служба коротких повідомлень (2013)
Жовті сторінки (2013)
Тиждень у Медоборах (2013)
"Пак Экспо 2013" — эпицентр событий! (2013)
У травні зустрінемося в Алушті (2013)
Берназюк О. О. - Система та особливості допоміжних органів при Верховній Раді України (2015)
Загоруй Л. М. - До питання про класичне, некласичне і постнекласичне розуміння прав людини, Загоруй І. С. (2015)
Любашенко В. И. - Международно-правовое содержание "обязанности восстанавливать" согласно концепции "обязанности защищать" (2015)
Нестерович В. Ф. - Легітимація лобіювання в Україні: від ідеї до закону (2015)
Дрозд В. Г. - Види запобіжних заходів, що пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн ближнього зарубіжжя (2015)
Заєць О. М. - Теоретико-правове обґрунтування сучасного стану скоєння кримінальних правопорушень у сфері страхування в Україні (2015)
Іваницький С. О. - Спеціалізація як принцип організації адвокатури (2015)
Лучко С. В. - Правове забезпечення функціонування пенітенціарної системи після оновлення Україною своєї незалежності (історико-правовий аналіз) (2015)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917–1921 рр) (2015)
Петрова А. С. - Корупція як соціально-правовий феномен (2015)
Пилипенко Є. О. - Система злочинів, що полягають у перешкоджанні законній діяльності за КК України (2015)
Татаринова О. В. - Межі суддівського розсуду при призначенні покарання у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості (2015)
Шехавцов Р. М. - Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України (2015)
Баранова В. О. - Правові основи запобігання насильству в сім’ї в Україні (2015)
Бочковий О. В. - Різнонаправленість правоохоронної діяльності з протидії злочинності як показник її неефективності (2015)
Квітка Я. М. - Закордонний досвід проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, Гусєва К. А. (2015)
Чумак В. В. - Європейський досвід реформування органів поліції (на прикладі Естонської Республіки) (2015)
Валітов С. С. - Заходи захисту конкуренції на ринку природного газу (2015)
Мелех Л. В. - Проблеми оцінки доказів у процесі доказування (2015)
Терещенко С. В. - Договір як підстава реалізації державно-приватного партнерства (2015)
Шаповалова О. В. - Державна політика стимулювання інвестицій в інновації (2015)
Бічурін Р. Х. - Типові тактичні операції під час розслідування умисних убивств із хуліганських мотивів (2015)
Бондар В. С. - Удосконалення понятійного апарата інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності (2015)
Гейко К. Г. - Щодо поняття методів оперативно-розшукової діяльності (2015)
Коваленко А. В. - Професійна діяльність журналіста як елемент віктимологічної характеристики потерпілого від злочинів проти журналістів (2015)
Коваленко В. В. - Підготовка матеріалів та призначення експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу при розслідуванні злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї (2015)
Кривонос М. В. - Судові експертизи в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2015)
Лисенко В. В. - Проблеми протидії незаконному обігу товарів в Україні, Курілов Г. М. (2015)
Мельник Р. В. - Автоматизована балістична інформаційна система "ТАИС" як допомога при розслідуванні та розкритті злочинів (2015)
Одерій О. В. - Теоретичне осмислення початкового етапу досудового розслідування (2015)
Польщиков В. В. - Досудове розслідування нерозкритих убивств: характеристика особи потерпілого (окремий аспект) (2015)
Ревенко О. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля (2015)
Шахова К. В. - Узаємодія підрозділів карного розшуку з органами прокуратури в процесі протидії злочинам (2015)
Валєєв Р. Г. - Правовідносини зі вступу до ВНЗ України: етапи, склад і цивільно-правові аспекти (2015)
Служба коротких повідомлень (2013)
Жовті сторінки (2013)
Contents (2013)
Egorov A. G. - Philosophy of war (analysis of the meaning of war done from the point of view of the concept of biner) (2013)
Кайда С. В. - Багеровский полигон – основатель авиационных испытаний Украины, Паслен В. В. (2013)
Татьянин Д. В. - Предпосылки, очертания и некоторые последствия грядущей третьей мировой войны (2013)
Кайда С. В. - Вклад Ф. Ф. Терещенко в развитие авиационной промышленности на территории Украины, Паслен В. В. (2013)
Raev D. - The critique of "Clash of Civilizations", Mukan S. (2013)
Астафьев А. О. - Кризис легитимации власти: теоретический аспект (2013)
Ирошников Д. В. - Правовая политика как наука (2013)
Казбеков Б. К. - Эволюция современных концепций "устойчивого развития" в контексте глобальных климатических изменений, Казбекова С. Б. (2013)
Короткова Т. Л. - Маркетинговая доктрина и кризис мировой экономики (2013)
Matutis V. - Regional economy. Tendencies and perspectives (2013)
Нысанбаев А. Н. - Об инновационных технологиях социально-политического риск-менеджмента в казахстане, Дунаев В. Ю. (2013)
Пузиков Р. В. - Правовая политика России в сфере православного образования как обязательного элемента духовного-нравстенного воспитания общества (2013)
Ткаченко Ю. Л. - Экологическая национальная идея – источник творческой энергии для развития России (2013)
Толмачева Е. С. - Национальная идея как основа правовой политики Российской Федерации (2013)
Чирун С. Н. - Актуальные проблемы субъектности молодёжи в публичной политике РФ (2013)
Yarygina I. Z. - State and the market: problems and challenges (2013)
Dziuba A. - The new forms of communication in society (on example of contemporary advertising communication) (2013)
Nesterenco C. M. - Research of the process of changes and trends in educationalmanagement-agriculture in the republic of moldova in the context of europeanization of economic relations (2013)
Sultanbeva G. - Civilization dialogues: concord dialectics between west and east, Zhumashova Z. (2013)
Glebova A. S. - Social trust in corporate culture creation (2013)
Lutsky I. - Social component in forming of legal culture of future life safety specialist, Zarichanskyj О. (2013)
Алиева Я. Н. - Ценности как важнейший атрибут жизнедеятельности общества и личности. Необходимость их системной переоценки в новых условиях, Исмайлова С. А. (2013)
Коновалов А. П. - Противоречия в соотношениях профессиональных ориентациях школьников и запросов современного рынка труда (исследования в восточном Казахстане) (2013)
Nesterenco C. - Management of sports activities in agricultural colleges (2013)
Кондитерські вироби в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2014)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2014)
Франко Е. В. - Структурно-механические характеристики вареных колбасных изделий в разных оболочках, Недоризанюк Л. П. (2014)
Уникальное производство (2014)
Кривошей В. Н. - Полипропиленовые мешки в Украине (производство, рынок, тенденции) (2014)
Упаковка ломких и липких кондитерских изделий (2014)
Кривошей В. Н. - Этикетка: бумажная или полимерная. Что выбрать? (2014)
Замотаев П. В. - Термоформованная упаковка (тенденции и инновации) (2014)
Дорошенко А. С. - Вопросы хранения водных растворов аммиака в стеклянной таре, Племянников Н. Н. (2014)
Маїк В. З. - Стандарти для маркування упаковки (шрифт Брайля), Голоб Г., Брацко C., Дудок Т. Г. (2014)
Галкин А. А. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Шредер В. Л., Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2014)
Книш О. Б. - Виготовлення розгорток картонних паковань (аналіз та шляхи усунення недоліків), Слобода Т. В. (2014)
Пальчевський Б. О. - Генетичний алгоритм у синтезі структури пакувальних машин, Вараніцький Т. Л., Матвійчук В. В., Слюсарчук М. В. (2014)
Гавва О. М. - Лінійні вагові дозувальні пристрої дискретної дії для сипкої продукції (обґрунтування раціональних параметрів), Деренівська А. В. (2014)
Шоловій Ю. П. - Особливості вібраційного транспортування дрібнодисперсної сипкої продукції, Магерус Н. І. (2014)
Новые возможности вторичной переработки упаковки (2014)
Турчиняк М. К. - Інноваційні шляхи утилізації полімерної упаковки, Палько Н. С., Давидович О. Я. (2014)
Мікула О. - Ніл Хасевич. Графіка перемоги духу (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
"Пак Экспо" — упаковка без границ (2014)
Титул, содержание (2013)
Махненко В. И. - Учет порообразования при термической обработке сварных узлов из сталей, склонных к образованию трещин отпуска, Махненко О. В., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2013)
Костин В. А. - Микроструктура металла ЗТВ соединений высокопрочной конструкционной стали WELDОX 1300, Григоренко Г. М., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Зубер Т. А. (2013)
Фольпп Й. - Аналитическая модель динамики парогазового канала при лазерной сварке с глубоким проплавлением, Гатцен М., Фоллертсен Ф. (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние способов сварки на структуру и механические свойства соединений алюминиевого сплава 1460, Покляцкий А. Г., Кушнарева О. С. (2013)
Ахонин С. В. - Математическое моделирование структурных превращений в ЗТВ титанового сплава ВТ23 при сварке ТИГ, Белоус В. Ю., Мужиченко А. Ф., Селин Р. В. (2013)
Максимова С. В. - Влияние величины зазора и исходного состояния припоя на структурообразование паяных соединений титанового сплава, Хорунов В. Ф., Воронов В. В. (2013)
Походня И. К. - Новые электроды для восстановительной наплавки железнодорожных крестовин, Явдощин И. Р., Скорина Н. В., Фольборт О. И. (2013)
Шлепаков В. Н. - Применение механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой при ремонте металлургического оборудования, Гаврилюк Ю. А., Котельчук А. С., Игнатюк В. Н., Косенко П. А., Рохлин О. Н., Топчий А. В. (2013)
Кривцун И. В. - Гибридная лазерно-плазменная сварка нержавеющих сталей, Бушма А. И., Хаскин В. Ю. (2013)
Кныш В. В. - Повышение сопротивления усталости нахлесточных соединений тонколистовых алюминиевых сплавов, выполненных сваркой плавлением, Клочков И. Н., Березин И. В. (2013)
Черняк Я. П. - Опыт наплавки деталей и узлов строительной и дорожной техники (2013)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
ХІІІ з’їзд суддів України (2015)
Право власності: європейський досвід та українські реалії (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК)) (2015)
Редька А.І., Солоткий С.А. Судові функції Верховного Суду України: дискусійні питання (2015)
Федорак Л.М. Злочинний намір у кримінальному праві України (2015)
Титул, содержание (2013)
Кучук-Яценко С. И. - Технология термической обработки соединений труб из стали класса прочности К56, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, Швец Ю. В., Загадарчук В. Ф., Швец В. И., Хоменко В. И., Журавлев С. И., Сударкин А. Я. (2013)
Гончаров И. А. - Способы управления активностью оксида кремния в шлаковых расплавах сварочных флюсов, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Шевчук Р. Н., Дученко А. Н., Судавцова В. С. (2013)
Махненко О. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния сварных стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20, Мужиченко А. Ф., Прудкий И. И. (2013)
Вржижевский Э. Л. - Влияние локальной термической обработки при ЭЛС титановых сплавов с силицидным упрочнением на механические свойства металла швов, Сабокарь В. К., Ахонин С. В., Петриченко И. К. (2013)
Борисов Ю. С. - Исследование диспергирования разнородных проволочных материалов в процессе электродугового напыления, Вигилянская Н. В., Демьянов И. А., Грищенко А. П., Мурашов А. П. (2013)
Хорунов В. Ф. - Флюсовая дуговая пайка алюминия с оцинкованной сталью, Сабадаш О. М. (2013)
Стефанив Б. Ф. - Разработка технологии пайки алмазно-твердосплавных резцов (2013)
Голобородько Ж. Г. - Опыт Херсонского судостроительного завода по применению плазменной резки (2013)
Соколов М. - Влияние качества поверхности кромки соединения на эффективность лазерной сварки низколегированных сталей, Салминен А. (2013)
Проценко П. П. - Международная квалификационная система подготовки персонала сварочного производства в Украине (2013)
Воронов В. В. - Разработка технологии пайки титановых сплавов припоями на основе системы Al–Mg (2013)
Кизима В. В. - Переходные и пограничные процессы и их оптимизация (2015)
Кизима В. В. - О перспективах глобальной трансформации социума (2015)
Шморгун О. О. - Філософські засади формуванняукраїнської національної ідеї модерного типую (2015)
Теліженко Л. В. - Перехідні та порубіжні процеси в становленні цілісної людини (2015)
Левченко О. Г. - Художній простір та трансформації індивіда. Метафізичний аспект (2015)
Вільчинська С. В. - Ідея межування як засада антропологічного пізнання (з приводу розвідки В. П. Петрова) (2015)
Савельева М. Ю. - Культурное "пограничье": миф личности Николая Гоголя (2015)
Азарова Ю. О. - Деррида и Делез: симулякр, логикасмысла, складка и дискурсивне фигуры (2015)
Таранов С. В. - Современные возможности теолого-экзистенциальной этики (2015)
Мальцова І. І. - Наукова історіографія: від класики до постнекласичних парадигм історії (2015)
Vusatiuk Alisa - Global processes and social mythology: the main line of intersection (2015)
Галушко О. С. - Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів (2015)
Козачинська В. В. - Суб’єктивність: підстави радикалізації (2015)
Драпогуз В. П. - Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання (2015)
Рижко Л. В. - Техніка, технологія, мегатехнологія, нова технологічна культура (2015)
Тихомирова Ф. А. - Біоетика: системний погляд (2015)
Борисов О. О. - Діалогічний спосіб суспільного буття (2015)
Івашкевич Л. С. - Засоби вказівки на стать в сучасному німецькомовному юридичному дискурсі (2015)
Левчик І. Ю. - Компоненти змісту навчання у процесі формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у говорінні майбутніх психологів (2015)
Лисенко О. А. - Мовна підготовка студентів юридичних спеціальностей відповідно до Болонської системи освіти (2015)
Мартинишин Н. М. - Фразеологізми з дієсловами руху як лінгводидактичний матеріал у курсі української мови як іноземної (2015)
Наумчук Т. І. - Соціокультурні особливості лексики та фразеології кінематографу США (2015)
Семененко Л. Л. - Від концепту до значення слова (2015)
Богуцький В. М. - Основоположні категорії лінгвокультурології: категорія цінності (2015)
Гармаш О. Л. - Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища (2015)
Глущук-Oлея Г. І. - Розкриття сутності заперечення тлумачними словниками іспанської мови (2015)
Заболотна О. Р. - Мовний світ поетичного ідіостилю сільвії плат (2015)
Заваринська І. Ф. - Національно-культурна специфіка семантики фразеологічних одиниць з псевдоантропонімними компонентами (2015)
Караневич М. І. - Позамовні чинники у прагматиці художнього перекладу (2015)
Кіреєнко К. В. - Категорія картини світу в науковій концепції проф. А. С. Зеленька (замість рецензії на ненадруковану книгу вченого) (2015)
Коломійчук О. С. - The binary concept morality/amorality based upon the materials of the modern American talk shows (2015)
Лесько Х. С. - Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та деаугментації (2015)
Мачульська К. Я. - Комунікативні стратегії і тактики у рекламних слоганах Інтернет-магазинів (2015)
Мізіна О. І. - Місце нульової суфіксації серед способів словотворення (2015)
Монастирська Ю. Г. - Особливості реалізації галліцизмів у теледискурсі Німеччини (2015)
Мосієвич Л. В. - Евфемістична / дисфемістична вербалізація україно-російського конфлікту в британських ЗМІ (2015)
Олійников В. А. - Семантична диференціація звертання (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2015)
Плотнікова Н. В. - Концепт-архетип сонце: підґрунтя мікроконцептосфери святки (2015)
Рудоман О. А. - Апозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікувального судження (2015)
Рязанцева Д. В. - Актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови (2015)
Семашко Т. Ф. - Вербальна репрезентація етнокультурних стереотипів із одоративним компонентом (2015)
Ткаченко Ю. В. - Особливості класифікації реалій та виявлення їх аксіологічного потенціалу (2015)
Третяк Ю. Ю. - Портретування респондента як засіб його легітимації в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2015)
Черхава О. О. - Феномен реконструкції в аксіоматичному й антропоцентричному функціоналізмі (2015)
Mykhaylenko V. .V - Семантика "economy" – collocation in discourse (2015)
Артеменко Т. М. - Особливості функціонування констативів-відповідей у діалогічному дискурсі, Липко І. П. (2015)
Балацька О. Л. - Мітигація критичних зауважень в англомовній науковій статті (2015)
Блинова І. А. - Специфіка репрезентації іронії в сучасній англомовній прозі (2015)
Борковська І. П. - Структурно-семантичний аспект тексту ділових документів (2015)
Вялікова О. О. - Методики аналізу знакової природи візуалізованих віршованих текстів як продукту креолізації (2015)
Губа Л. В. - Художній текст як об’єкт лінгвістичних досліджень (2015)
Ерліхман А. М. - Реалізація імпліцитності засобами лексичної полісемії у драматургійному тексті (2015)
Ковалёва К. Л. - Цитата как средство создания интертекстуальной диалогичности романа Б. Акунина "Алмазная колесница" (2015)
Ковальська Н. А. - Мовні засоби діалогічної організації сучасного українського економічного дискурсу (2015)
Кузнецова М. О. - Полікодовий характер вторинного дискурсу англомовних текстів жанру фентезі (2015)
Макєдонова О. Д. - Концептуальна метафора у сучасному рекламному дискурсі США (2015)
Мельник А. П. - Кінопереклад як особливий тип аудіовізуального перекладу (2015)
Михасів Т. С. - Cемантичне поле "релігія" в поетичній збірці Уолта Уїтмена "Листя трави" (2015)
Підгорна А. Б. - Лінгвокультурологічне вивчення художнього твору (на матеріалі роману Едварда Резерфорда "Лондон") (2015)
Романченко А. П. - Мовна особистість як інтердисциплінарний об’єкт досліджень (2015)
Сподарик О. В. - Засоби реалізації текстової категорії інтертекстуальності у британському полікодовому художньому тексті початку ХХІ століття (2015)
Ходоренко А. В. - Проблемы семанического описания наименований групп лиц (2015)
Хомчак Е. Г. - Дискурсообразующая роль судьбы в романе "Обрыв" И. А. Гончарова (2015)
Цапенко Л. В. - Детективна розповідь: до проблеми визначення (2015)
Цолін Д. В. - Синтаксична зв’язність поетичного тексту. на матеріалі юдейської літургійної поезії арамейською мовою (2015)
Бабенко О. В. - Лінгвосинергетичний ракурс дослідження англійської мови: діахронічний аспект (2015)
Боднарчук Т. В. - Вираження просторових відношень за допомогою дієслів у сучасній німецькій мові (2015)
Бойчук В. М. - Категорія внутрішньої форми слова в зіставно-типологічних студіях, Бойчук М. В. (2015)
Вискушенко С. А. - Фахова мова як об’єкт лінгвістичного дослідження (2015)
Домнич О. В. - Словообразовательная активность автохтонных заимствований как показатель их интеграции в лексико-семантическую систему американского варианта английского язика (2015)
Завертайло К. А. - Порівняльний аналіз єднального сполучника "і"/"и"/"和" та правила його використання в українській, російській та китайській мовах (2015)
Ковальчук O. П. - Проблема утворення і вживання неологізмів у поезії та прозових творах французької літератури, Ковальчук В. Д. (2015)
Ковбасюк Л. А. - Ономастика сучасної німецької мови: здобутки та перспективи німецької та української германістики (2015)
Криворучко Т. В. - Дослідження вторинно предикативної конструкції VOSI у сучасних граматичних студіях (2015)
Кхеліл О. І. - Дослідження умовних речень у сучасних граматичних студіях (2015)
Манохіна Ю. Є. - Виокремлення іменників із семантикою збірності методом лінгвістичного експерименту (2015)
Медведь М. М. - Взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей науки та техніки (2015)
Павлова О. И. - Особенности функционирования музыкальных терминов в украинской художественной литературе (на материале произведений Лины Костенко) (2015)
Познанський Р. В. - Продуктивність моделювання дихотомічних зв’язків між компонентами мовної структури (на прикладі дієслів семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)") (2015)
Похитун Т. А. - Історичні особливості німецьких діалектів та їхній взаємозв’язок з сучасною німецькою мовою (2015)
Рибенок В. В. - Зооморфні терміни-метафори в англійській економічній термінології (2015)
Сарміна Г. Л. - Явище дефразеологізації у заголовках німецькомовних публіцистичних текстів (2015)
Сидорович Л. Є. - Граматикалізація як реінтерпритація делексикалізованих частиномовних одиниць (на прикладі означеного та неозначеного артиклів) (2015)
Сіліна Д. С. - Явище полісемії в українській коксохімічній термінології (2015)
Туришева О. О. - Історичний ракурс частиномовної класифікації: античний світ (2015)
Шалёв А. С. - Частотна організація радіотокшоу на морську тематику в неблизькоспоріднених мовах (2015)
Адамович А. Є. - Художньо-стилістичні засоби змалювання образу Данила Галицького в "Галицько-Волинському літописі" (2015)
Балецька Н. П. - Мовні засоби вираження філософського світогляду автора у прозі Р. Баха, Козуб Л. C. (2015)
Бернар Г. Б. - Опозиція у п’єсах Г. Пінтера (2015)
Броварська О. А. - Мультимедійність, знак та інтерпретація тексту: до проблеми семіотичних студій у публіцистиці (на матеріалі творчості Богдана Теленька) (2015)
Вдовенко Т. А. - Акцентуированные личности в роли повествователя в художественных произведениях англоязычной прозы (2015)
Грачова I. В. - Интертекст в произведениях Юлия Кима (2015)
Жаданова Т. В. - Особливості вивчення й інтерпретації творів К. С. Льюїса (2015)
Желязкова В. В. - Семіотичні трансформації образів-символів і знаків-символів у текстах миколаївських поетів (2015)
Зозуля Н. В. - Роль пестушок у формуванні мовної особистості дитини (2015)
Каніболоцька О. А. - Модель формування іншомовної комунікативної компетенції студентів-філологів із використанням інформаційних технологій у процесі вивчення другої іноземної мови (2015)
Копєйцева Л. П. - Хронотопний комплекс роману Р. Іваничука "Вогненні стовпи", Єгорова Ю. М. (2015)
Кулинич Н. В. - Пошуки семантико-експресивних можливостей драматургічної мови у театрі абсурду (за п’єсами Семюеля Беккета) (2015)
Лут К. А. - Міфологічні алюзії у сучаcному англомовному економічному дискурсі (2015)
Мовчун Л. В. - Розвиток поглядів на риму в її дефініціях (ХІХ − поч. ХХІ ст.) (2015)
Мучка М. З. - Новелістична спадщина Г. фон Кляйста – україномовні версії 30-х років (2015)
Прокойченко А. В. - Категоріальний статус емотивності (2015)
Редька І. А. - Поліжанровий поетичний текст: міжпарадигмальний вимір (2015)
Росстальна О. А. - Композиційні та художні особливості оповідання Т. Гарді "Перша герцогиня Вессексу" (2015)
Савіна Ю. О. - Порівняльний аналіз мовних засобів та когнітивних механізмів створення комічного у художньому тексті (на матеріалі малої прози Джером К. Джерома й О. Генрі) (2015)
Тимейчук І. М. - Роль синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд "Історія служниці" (2015)
Українець Л. Ф. - Конотаційні аспекти фонетичного моделювання української поетичної мови (2015)
Хмельковська С. В. - Інтерпретація повторів в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2015)
Чик О. І. - Емоційно-смислова домінанта романів виховання І. Нечуя-Левицького, В. Раабе й Т. Фонтане (2015)
Шарова Т. М. - Особливості роману К. Гордієнка "Дівчина під яблунею" (2015)
Герман Є. В. - Фразеологічні стереотипи Gott "Бог" і Gottesrecht "право Бога" у системі середньовічних духовних цінностей німецького етносу (2015)
Довбня І. П. - Джерела формування бінарних моделей простору в англійській і українській мовах у контексті германської та слов’янської культур (2015)
Дячук Н. В. - Реалії мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний підхід (2015)
Куликова В. Г. - Труднощі перекладу французьких медичних термінів-епонімів: культурологічний аспект (2015)
Куца О. І. - Структура англійських та українських економічних термінів: зіставний аспект (2015)
Мігірін П. І. - Навчання іноземної мови як діалогу різних культур (2015)
Рєзнікова Н. В. - Відтворення національного колориту українських реалій у японських перекладах (2015)
Рожкова І. Г. - Національно-культурні стереотипи та їх вербалізація в грецькому, українському та російському рекламному дискурсі (2015)
Сергієнко В. Л. - Вербальна репрезентація лінгвокультурного концепту nobility в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть: ціннісний та символьно-образний складники (2015)
Сирко І. М. - Особові займенники як засоби інтимізації щоденникового тексту (на матеріалі української та англійської лінгвокультур) (2015)
Ткачівська М. Р. - Українські ергоніми в німецькомовній пресі, Ткачівський Д. В. (2015)
Цілина М. М. - Українська імажонімія ХХ–ХХІ ст. (2015)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби вербалізації концепту "водний транспорт" в американській лінгвокультурі (2015)
Юрса Л. В. - Ідентифікація бачвансько-сримського варіанта української літературної мови (2015)
Клименко Т. А. - Розвиток комунікативно-когнітивної компетенції студентів-іноземців у ході роботи з аутентичними текстами (2015)
Барно О. М. - З досвіду організації системи викладання іноземної мови (2015)
Гречок Л. М. - Технології активного навчання для організації навчального процесу, Лашу Н. М. (2015)
Служинська Л. Б. - Артикль як традиційний засіб вираження детермінації в німецькій та англійській мовах, Гумовська І. М. (2015)
Халимон І. Й. - Таксономія Блума та її застосування на заняттях з країнознавства, Шевченко С. І. (2015)
Костик Є. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2015)
Габовда А. М. - Механізм білінгвізму і проблема рідної мови при навчанні іноземної мови, Кравченко Т. М. (2015)
Свириденко І. М. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей (2015)
Kalyta A. A. - Developing Ukrainian learners’ pronunciation skills through different types of speech activity, Taranenko l. I. (2015)
Бесараб Т. П. - Переваги комунікативного підходу при вивченні іноземних мов у ВНЗ (2015)
Гордєєва А. Й. - Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови професійного спрямування (2015)
Дев’ятко Ю. С. - Багатокомпонентні стоматологічні терміни: структурний аналіз та труднощі англо-українського перекладу (2015)
Котлярова В. Ю. - Навчання ділового листування студентів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова", Ткач М. В. (2015)
Починок Т. В. - Про експериментальному навчанні для перевірки методики формування у студентів мовного вузу соціокультурної компетенції (2015)
Філюк Л. М. - Специфіка професійно-орієнтованого навчання економічному перекладу (2015)
Шиян Т. В. - Крос-культурний компонент у викладанні англійської мови для спеціальних цілей (2015)
Гошовська І. В. - Збереження інтелектуалізації при перекладі роману Дж. Фаулза "Вежа із чорного дерева" (2015)
Грицева А. П. - Функціонування у споріднених мовах усталених висловів за професійним спрямуванням (2015)
Каірова Т. С. - Ян Потоцький на перехресті цивілізацій (2015)
Лелека Т. О. - Функціонування англоамериканських запозичень-синонімів сфери безперервної освіти в українській мові початку ХХІ століття (2015)
Мойсеєнко С. М. - Функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові (2015)
Разбєгіна Н. В. - Аналітичні номінації термінів міжнародного права (2015)
Романова О. О. - Формування українського професійного мовлення студентів (2015)
Шапаренко О. В. - Вплив різноманітності та полікультурності на українську ідентичність та мову (2015)
Демська О. М. - Запозичування й омонімія (2015)
Вотинцева М. Л. - Омонимы и полисеманты как основа игры слов (2015)
Гайдуков Л. Ф. - Гліб Миколайович Цвєтков - Людина з великої літери (2011)
Крушинський В. Ю. - Іракський вузол Тоні Блера (2011)
Андрущенко С. В. - Особенности геополитической борьбы на южном фланге Евразии (2011)
Ігнатьєв П. М. - Індійсько-пакистанське суперництво за вплив у Афганістані (2011)
Ковтун О. Ю. - Моделі взаємодії держав пострадянського простору (2011)
Крысенко А. В. - Перспективы концептуализации пограничья Центрально-Восточной Европы: взгляд из Украины (2011)
Бовсунівський П. В. - Військово-технічне співробітництво України й Республіки Азербайджан в контексті Нагірно-Карабахського конфлікту (2011)
Кобзаренко А. М. - Особливості регіоналізму в Південній Азії (2011)
Петюр Р. - Политика Ирана в отношении развития международных транспортных и энергетических проектов (2011)
Сапсай А. П. - Європеїзація "сусідів сусідів": місце Європи в інтеграційних пріоритетах країн Центральної Азії (2011)
Шаповалова А. И. - Структурное значение интеграционных процессов в Евразии для европейской системы международных отношений (2011)
Шелест А. - Черноморский регион как вызов в сфере безопасности для Украины (2011)
Шишкина О.В. - Интеграционная политика России в 2000-е годы. Проблемы и перспективы (2011)
Божко С. О. - Международное сотрудничество в сфере безопасности в регионе Балтийского моря: уроки для региона Чёрного моря (2011)
Гріненко О. О. - Європейська політика сусідства як підґрунтя для співробітництва з Україною (2011)
Воротнюк М. О. - Нормативний вимір безпеки на прикладі безпекової політики Турецької Республіки (2011)
Дальський В. Б. - Фактор Туреччини у середземноморській політиці ЄС (2011)
Денисенко К. Ю. - Теоретичні моделі європейської інтеграції, Якібчук В. М. (2011)
Рилач Н. М. - Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції (2011)
Хилько О. Л. - Україна між європейським та євразійським безпековими просторами (2011)
Бабко Н. - Соотношение интересов США и ЕС в черноморском регионе (2011)
Габер Е. В. - Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии (2011)
Давуди Таги Али Реза - Основные принципы внешней политики Ирана на современном этапе (2011)
Єдамова А. М. - Особливості формування інвестиційного іміджу України у Чорноморському, Каспійському регіонах та у Центральній Азії (2011)
Ковальчук А. - Концептуализация понятий "СНГ" и "постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях (2011)
Корейба Я. - Проблемы региональной интеграции. Влияние Польши на политику ЕС в отношений постсоветских стран в Юго–Восточной Европе. Основы, концепции, перспективы (2011)
Опанасюк-Радлінська О. - Особливості дипломатії ЕС в умовах регіоналізації (як складової сучасної моделі дипломатії) (2011)
Підчоса О. В. - Формування нової енергетичної політики України в умовах політико-економічної трансформації Південного флангу Євразії (2011)
Дудко О. С. - Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації (2011)
Харкова Л. О. - Інтеграційний вектор України: Митний союз чи Зона вільної торгівлі? (2011)
Цирфа Ю. - Вплив транснаціональних діаспор на формування зовнішньополітичної ідентичності держав Євразійського регіону (2011)
Ястремська І. - Можливість дезінтеграції Пакистану як фундаментальна загроза системі безпеки Південного флангу Євразії (2011)
Бронєвський В. Ю. - Перспективи заповнення "вакууму безпеки" у Чорноморському регіоні (2011)
Bosсh Packaging Technology — новые возможности (2014)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2014)
Кривошей В. Н. - Этикетка: бумажная или полимерная. Что выбрать? (2014)
Козлов А. О. - Упаковочные идеи "Дюпон" (2014)
Шредер В. Л. - Многослойные пленки, барьерность… и многое другое, Кривошей В. Н. (2014)
Замотаев П. В. - Термоформованная упаковка (тенденции и инновации) (2014)
Бабич Л. М. - Скло — безпечний пакувальний матеріал (2014)
Галицький В. А. - Нанотехнології в пакувальній індустрії, Шерстюк В. П. (2014)
Регей І. І. - Пристрій для фальцювання розгорток картонного паковання, Єлейко О. І. (2014)
Гавва О. М. - Лінійні вагові дозувальні пристрої дискретної дії для сипкої продукції (обґрунтування раціональних параметрів), Деренівська А. В. (2014)
Даценко С. В. - Просто, зручно, економно (2014)
Якимчук М. В. - Сервоприводи в пакувальному обладнанні (cтан питання, тенденції розвитку), Токарчук С. В., Беспалько А. П., Валіулін Г. Р. (2014)
Гавва О. М. - Шляхи інтенсифікації орієнтування тарних вантажів у пакетоформувальних машинах, Кривопляс-Володіна Л. О. (2014)
ИАЦ "Упаковка" открывает информационно-поисковую систему (2014)
Трипольская А. С. - Биомеханический след в технических решениях Festo (2014)
"Упаковка / Упак Италия 2014" (2014)
Мікула О. - Ніл Хасевич. Графіка перемоги духу (2014)
Шостя В. К. - Паковання — зброя опору і свободи (2014)
Соколова И. Ю. - Сегодня на завтра (новинки в сфере печатных красок) (2014)
Кривошей В. М. - Нові обличчя упаковки (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
Кучеренко А. О. - Народження журналу "Упаковка" (2014)
Кривошей В. М. - Журнал "Упаковка" — компас пакувальної індустрії (2014)
Інтелект журналу "Упаковка" (2014)
Інформація — наша професія (2014)
"Упаковка" видає літературу про пакування (2014)
Упаковка без кордонів (2014)
Гавва О. М. - Підготовка кадрів та "Упаковка" (2014)
Дусь М. - Голографическая фольга для тиснения с эффектом глубины (2014)
Уникальное производство (2014)
Куракова В. - Комплексный подход от Леко-Плюс (2014)
Кривошей В. Н. - Мировой рынок упаковки (состояние и тенденции) (2014)
Упаковка из полимеров (состояние и тенденции) (2014)
Упаковка из стекла в мире и Украине (ситуация и тенденции) (2014)
Упаковка из картона в мире и Украине (состояние и тенденции развития) (2014)
Металлическая упаковка на рынке (состояние и тенденции) (2014)
Гавва О. М. - Пакувальне машинобудування в Україні (2014)
Волек В. - Упаковочный рынок Чешской Республики (2014)
Васяк В. - Упаковочный рынок Польши (2014)
Галицький В. А. - Нанотехнології в пакувальній індустрії, Шерстюк В. П. (2014)
Шредер В. Л. - Дизайн и полиграфия в упаковке (современные тенденции развития) (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
Добровольський В. В. - Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку (2011)
Соловьев С. Н. - Естественный и искусственный интеллект в геополитическом измерении, Боду С. Ж. (2011)
Грабак Н. Х. - Екологічний напрям у землеробстві та його перспектива (2011)
Качанова Т. В. - Фотосинтетична діяльність рослин вівса залежно від сорту та способу обробітку ґрунту при вирощуванні його у південному степу України (2011)
Сторчак М. В. - Еколого-економічна ефективність вирощування насіннєвої люцерни на Херсонщині, Кислий О. О., Вєтров О. А. (2011)
Ключенко В. В. - Вплив мікробних препаратів на продуктівність та якість зерна пшениці озимої в агрокліматичних умовах Степового Криму (2011)
Гамаюнова В. В. - Економічна та енергетична ефективність вирощування соризу залежно від добрив, попередника та строку сівби, Федорович Г. Т. (2011)
Гамаюнова В. B. - Вплив умов вирощування на показники якості зерна сої сортів Діона та Аполлон в умовах Півдня України, Казанок О. О. (2011)
Дудник А. В. - Прогноз розмноження шкідливих видів комах (2011)
Гамаюнова В. В. - Вплив основних факторів антропогенного навантаження на рівень родючості ґрунту при вирощувані польових культур в умовах посушливого степу України, Роменський В. Ю., Марущак Г. М., Воронюк З. С. (2011)
Письменний О. В. - Основні показники протидефляційної стійкості ґрунту (2011)
Гирля Л. М. - Фіторемедіація – ефективний шлях зниження вмісту важких металів у ґрунтах (2011)
Марущак Г. М. - Сольовий режим ґрунтів при тривалому використанні їх у рисовій сівозміні (2011)
Балаєв А. Д. - Родючість ґрунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання, Ковальчук О. П., Гаврилюк М. В., Стопа В. П. (2011)
Гулай В. В. - Екологічна оцінка фітоценозів рогозових боліт як потенційних осередків існування патогенних лептоспір, Гулай О. В. (2011)
Абрамова Н. М. - Вплив загального стану іригаційної мережі на якість поливних вод (2011)
Костіна В. М. - Корекція лікування та реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом, Зюзін В. О., Зінченко Т. М. (2011)
Костіна В. М. - Метаболічний синдром: методи діагностики та реабілітації, Зюзін В. О., Зінченко Т. М. (2011)
Кисельов А. Ф. - Витоки і розвиток психіатричної служби Миколаївщини (1789-2009 рр.), Грищенко Г. В., Зюзін В. О., Руденко А. О. (2011)
Мицик О. О. - Побудова та апробація моделі еколого-біологічного районування сільськогосподарських територій, Пашова В. Т., Харитонов М. М. (2011)
Давиденко М. М. - Вичерпні ресурси врівноваженого розвитку сільського господарства, Давиденко В. М. (2011)
Пойша Л. - Будущее – за биоэнергией, Адамович А. М., Антипова Л. К., Борисюк О. Д. (2011)
Харитонов М. М. - Використання червоно-бурих глин для рекультивації шахтних відвалів, Жиленко М. І. (2011)
Надежный партнер для клиентов (о сервисном центре Bosch Packaging Services) (2014)
На пути к европейским рынкам (2014)
Мазуренко К. І. - Соціальна відповідальність бізнесу (2014)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2014)
Невгад М. А. - Ближе к клиенту (2014)
Корнацкі А. - Куди прямує ринок упаковки? (2014)
PackGroup — новый этап в развитии (2014)
Щодня з інноваційними рішеннями Mondi (2014)
Упаковка для кави з львівської копальні (2014)
Біг-беги із перфорованої тканини — ефективна упаковка для овочів (2014)
Сарапулова О. О. - Безпечність друкованих нанорозмірних систем для новітніх паковань (2014)
Регей І. І. - Мінімізація витрат пакувальних матеріалів (на прикладі виготовлення паковання для сипкої продукції), Угрин Я. М., Млинко О. І. (2014)
Полєжаєв І. О. - Вплив бігування на якість формування картонного паковання, Киричок П. О., Гавва О. М. (2014)
Бреуер Г. - Новое измерение компании Erema (2014)
Беспалько А. П. - Виконавчі механізми укладальних машин в лініях фасування (шляхи модернізації), Валіулін Г. Р., Якимчук М. В., Костюк В. С. (2014)
Ігнатенко О. П. - Відходи упаковки у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Синичкина Л. В. - Упаковка и отходы упаковки: о наболевшем…, Баранович М. В. (2014)
Киричок П. О. - Технологічні параметри пластин для флексографії (аналітичне дослідження), Несхозієвський А. В. (2014)
Тихонюк О. В. - Адольф Страхов: митець як знаряддя ідеології (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. В. - Методика педагогічного контролю розвитку рухових здібностей у хлопців 7—9 класів, Єрмаков С.С., Карпунець Т.В., Крінін Ю.В., Назаренко С.В. (2015)
Худолій О. М. - Технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у школярів молодших класів, Іващенко О. В., Бекетов В. І. (2015)
Лаврін Г. З. - Технологія навчання веденню м’яча в баскетболі (2015)
Куделко В.Є. - Визначення ефективності різних моделей навчання комбінаціям базових рухів аеробіки студенток ВНЗ, Сластіна О.О. (2015)
Масляк І.П. - Комплексна оцінка впливу вправ степ–аеробіки на фізичну працездатність та фізичне здоров’я жінок (2015)
Кравчук Т.М. - Моделювання професійно-прикладної фізичної підготовки студенток факультету дошкільної освіти засобами художньої гімнастики, Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В. (2015)
Одинець Т.Є. - Вплив засобів проблемно-орієнтованої фізичної реабілітації на больову, тактильну чутливість та інтенсивність больового синдрому в жінок з постмастектомічним синдромом, Бріскін Ю.А. (2015)
Здесь работают профессионалы (2014)
Волонтерські акції акерманців! (2014)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2014)
Кривошей В. М. - Якого кольору буває економіка? (у вимірах пакувальної індустрії) (2014)
Кисломолочные продукты в Украине (рынок, упаковка, тенденции) (2014)
Александров А. М. - Функциональные полимеры Amplify для многослойных пленок (2014)
Барбаш В. А. - Влияние степени набухания волокон на физико-механические показатели бумаги, Остапенко А. А. (2014)
Кривошей В. М. - Упаковка XXI століття (2014)
Галицький В. А. - Нанотехнології в пакувальній індустрії, Шерстюк В. П. (2014)
Гавва О. М. - Cкріплення транспортних пакетів стрічками (матеріали, технології та обладнання), Беспалько А. П. (2014)
Кандяк К. Я. - Модернізація аркушерізального пристрою (розробка системи керування), Кандяк Н. М. (2014)
Терницький С. В. - Приправка штанцювальної форми (для висікання картонних паковань) (2014)
Смит Н. - Эволюция или революция дозирующих устройств (опыт компании Ishida) (2014)
Хайнцельрайтер М. - Переработка полимерных отходов (2014)
Кривошей В. М. - Латвійські зустрічі, Халайджі В. В. (2014)
Мікула О. - Лесь Лозовський. Титульна графіка українства (2014)
Чуева О. В. - Типографика в дизайне упаковки, Удрис Н. С. (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
Титул, содержание (2013)
Назаренко О. К. - Особенности токовой защиты источников питания для электронно-лучевой сварки, Гурин О. А., Болгов Э. И. (2013)
Махненко О. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния сварных конструкций из аустенитной стали в условиях радиационного облучения, Мирзов И. В. (2013)
Черняк Я. П. - Разработка порошковой проволоки ферритного класса для наплавки деталей из высокоуглеродистых сталей (2013)
Скуба Т. Г. - Алгоритм технологической адаптации для автоматизированной многопроходной сварки МИГ/МАГ изделий с переменной шириной разделки кромок, Долиненко В. В., Коляда В. А., Шаповалов Е. В. (2013)
Скальский В. Р. - Особенности сигналов акустической эмиссии при оценке механизма разрушения сварных соединений алюминиевых сплавов, Лясота И. Н., Станкевич Е. М. (2013)
Селивестров А. Г. - Влияние параметров режима сварки трением на структуру и механические свойства соединений титанового сплава ВТ3-1, Ткаченко Ю. М., Куликовский Р. А., Брагинец В. И., Зяхор И. В. (2013)
Протоковилов И. В. - Технологические особенности электрошлаковой сварки титана в узкий зазор, Порохонько В. Б., Петров Д. А. (2013)
Размышляев А. Д. - Устройства ввода поперечного магнитного поля для процессов дуговой сварки и наплавки (Обзор), Миронова М. В., Ярмонов С. В. (2013)
Русев Г. М. - Влияние параметров режима плазменного напыления токоведущей проволокой на фракционный состав распыляемых частиц, Русев А. Г., Овсянников В. В., Быковский О. Г., Пасько А. Н. (2013)
Соловей С. А. - Повышение циклической долговечности тавровых сварных соединений с непроварами в корне шва высокочастотной механической проковкой (2013)
На пути к лидерству (2014)
Мазуренко К. І. - Три кити сталого розвитку (2014)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2014)
Іванов С. В. - Перспективні елементи активного паковання, Пасічний В. М., Олішевський В. В., Маринін А. І., Желуденко Ю. В. (2014)
Корнацкі А. - Етикетка створює та просуває бренд (2014)
Ватренко О. В. - Мембрани кришок консервної скляної тари (обґрунтування їх роботи) (2014)
Эдерлех Л. - Выдувная экструзия пленок (новые решения — улучшенные свойства), Бергман Т., Путш И. (2014)
Масло М. А. - Вплив динаміки робочих органів пакувальних машин на технологічні параметри процесів пакування, Гавва О. М. (2014)
Стабильное развитие Группы Трепко (2014)
Веттер М.. - Контроллер лазера Videojet CLARiTY™ — новые возможности (2014)
Петрів І. М. - Гільзові флексографічні друкарські форми (сучасні технології та устаткування), Косінов Ю. В. (2014)
Зеленая точка Латвии (2014)
Таранцова А. В. - Упаковка зі знаком FSC, Кравець П. В. (2014)
Халайджі В. - Познанські зустрічі (про 38 виставку Taropak) (2014)
Кривошей В. - Восьма Алуштинська у Пущі-Водиці (про конференцію "Пакувальна індустрія") (2014)
Кривошей В. - Зміцнюємо зв’язки з Казахстаном (2014)
Гавва О. М. - Перше фахове визнання (2014)
Собиратели истории из Латвии (2014)
Халайджи В. В. - Новый старый продукт (2014)
Служба коротких повідомлень (2014)
Жовті сторінки (2014)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2014 р. (2014)
Титул, содержание (2012)
Махненко В. И. - Учет порообразования при оценке предельного состояния в зоне дефекта утонения стенки сосуда давления, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2012)
Костин В. А. - Влияние термического цикла сварки на структуру и свойства микролегированных конструкционных сталей, Григоренко Г. М., Позняков В. Д., Жданов С. Л., Соломийчук Т. Г., Зубер Т. А., Максименко А. А. (2012)
Голиков Н. И. - Остаточные напряжения кольцевых стыков магистрального газопровода при длительной эксплуатации в условиях Севера, Дмитриев В. В. (2012)
Гончаров И. А. - Образование шпинели в расплаве агломерированного сварочного флюса системы MgO–Al2O3–SiO2–CaF2 и ее влияние на вязкость шлака, Сокольский В. Э., Давиденко А. О., Галинич В. И., Мищенко Д. Д. (2012)
Лобанов Л. М. - Эффективность различных схем электродинамической обработки сплава АМг6 и его сварных соединений, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В., Манченко А. Н., Кондратенко И. П., Жильцов А. В. (2012)
Шелягин В. Д. - Особенности лазерно-дуговой сварки титановых сплавов, Хаскин В. Ю., Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Петриченко И. К., Сиора А. В., Палагеша А. Н., Селин Р. В. (2012)
Коломийцев Е. В. - Коррозионно-усталостная прочность тавровых соединений стали 12Х18Н10Т и методы ее повышения (2012)
Походня И. К. - Влияние содержания железного порошка и соединений щелочных металлов в составе покрытия электродов на их санитарно-гигиенические характеристики, Явдощин И. Р., Губеня И. П. (2012)
Маковецкая О. К. - Современный рынок сварочной техники Северной Америки (2012)
Упаковка, которая продает товар! (2015)
Кривошей В. М. - Сири в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2015)
Упаковка для продуктов питания (перспективы на 2016 г. и на будущее) (2015)
Арикан А. - Пакувальна індустрія Туреччини (2015)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2015)
Полімерні вироби — ключові для сталого життя (прогноз до 2030 р.) (2015)
Кривошей В. Н. - Микрогофрокартон на упаковочном рынке (2015)
Многофункциональные химикаты XelorexTM (для производства бумаги и картона) (2015)
Термотрансферные ленты фирмы Leonhard KURZ (2015)
Смит Н. - Как увеличить производство пельменей в 2 раза (2015)
Гуць В. С. - Моделювання руху вантажів в транспортних операціях, Губеня О. О., Коваль О. А. (2015)
На пути к лидерству (2015)
Гарт А. - Бутилированная вода в Испании (миграция компонентов полимерной упаковки), Боно-Блэй Ф., Боррелл А., Лакорте С. (2015)
Инновационная упаковка для йогурта (2015)
Синичкина Л. В. - Требования к упаковке для пищевых продуктов (европейский подход и ожидания в Украине), Баранович М. В. (2015)
Якимчук М. В. - Cортування полімерних пляшок із використанням елементів "технічного" зору, Гавва О. М., Беспалько А. П., Пащенко К. В. (2015)
Выгодно и ответственно (преимущества использования вторичного полимерного сырья) (2015)
Шостя В. К. - Незникла Атлантида. Анатоль Петрицький (2015)
Бенке С. - Ультрафиолетовый лазер Videojet 7810 (2015)
Лакокраска – 2015 (п’ята лакофарбова конференція) (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
Мікульонок І. О. - Тверді дво- і багатокомпонентні матеріали (до питання термінології) (2015)
Беспалько А. П. - Термоусаджувальна та розтягувальна плівки у пакуванні. Що вибрати?, Гавва О. М., Токарчук С. В. (2015)
Чаба Ласло - Пакувальна індустрія Угорщини (2015)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2015)
Инновационная упаковка для йогурта (2015)
Univest Packaging — больше чем упаковка (2015)
Упаковка со всех континентов (2015)
Сенкусь В. Т. - Синтез механізму вирівнювання швидкості ланцюга привода конвеєра, Коломієць А. Б., Босак В. О. (2015)
Все решения в одном месте как сэкономить время и деньги (2015)
Немисай Р. - Маркирование фармацевтической продукции (2015)
Гарт А. - Бутилированная вода в Испании (миграция компонентов полимерной упаковки), Боно-Блэй Ф., Боррелл А., Лакорте С. (2015)
Вторичная переработка полимеров (2015)
Капинус Г. - Снова об оксо-биоразложении (2015)
Берзіна С. В. - Екологічне маркування (нові правила та відповідальність) (2015)
Синичкина Л. В. - Маркировка пищевой продукции на упаковке (актуальные вопросы), Баранович М. В., Очеретько Е. В. (2015)
Еволюція контурної пляшки (до 100-річчя пляшки Coca-Cola) (2015)
Шостя В. К. - Незникла Атлантида. Анатоль Петрицький (2015)
Кривошей В. М. - Пакування — на рівень європейських вимог (про виставку ПакЕкспо-2015 та довкола неї) (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Fattakhov I. G. - The analysis of the condition of water insulating works on famennian sublevel wells and zavolzhye suprahorizon with use of statistical tools (2013)
Kogina T. D. - Prospects of nanotechnoogies in aeroengine contruction (2013)
Миронюк А. В. - Предметное объемно-пространственное моделирование в архитектурном проектировании (2013)
Ryjenko I. N. - Credit risk management (2013)
Коробова О. А. - Метод решения проблемы учета деформационной анизотропии грунтов в расчетах грунтовых оснований, Бирюкова О. А., Любич И. В. (2013)
Денисов А. Р. - Статистический анализ потока заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, Левин М. Г., Некрасова Т. Н. (2013)
Ignatova A. M. - Liquation differentiation and interaction of liquid phases in syntheticmineral alloys melts, Ignatov M. N. (2013)
Исаева Л. Е. - Структурообразованиее в кавитационностойких cr- mn-v-n-сталях*, Лев И. Е., Шипицин С. Я. (2013)
Кабенов Д. И. - Методы интеллектуальной системы контроля знаний студентов для дистанционного обучения, Разахова Б. Ш., Сатыбалдина Д. Ж., Муратхан Р. (2013)
Кайда С. В. - Использование реверсивных сред в антенной технике. Антенные системы электронного сканирования, Паслен В. В. (2013)
Kissamedin G. M. - Unique residential house in almaty, the stalinist period in almaty (2013)
Krukov A. F. - Justification of trends when cyclic variations of indicators, Krukova I. A. (2013)
Михнова П. В. - Взаимозависимость форм архитектурной и предметной среды в процессе эволюции (2013)
Малыгина В. Д. - Эволюция системы управления безопасностью пищевых продуктов, Сусская М. Н. (2013)
Таратин В. В. - Анализ режимов продольного цилиндрического фрезерования и их влияние на качество продукции лесопильных агрегатов (2013)
Титова Е. С. - Применение математического моделирования и средств современной электронной микроскопии при создании инновационной технологии производства наноструктурированной биметаллической продукции, Титова Т. М. (2013)
Дубровский В. А. - Математическое моделирование горелочных устройств с предварительной термической подготовкой угольной пыли, Третяк Н. В., Чернецкий М. Ю. (2013)
Трещалин М. Ю. - Экспериментальное исследование процесса капиллярной пропитки нетканой основы при изготовлении композиционных материалов, Трещалин Ю. М. (2013)
Хлопков Ю. И. - Исследование аэродинамики перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов, Зея Мьо Мьинт, Хлопков А. Ю., Чжо Зин (2013)
Титул, содержание (2012)
Хорунов В. Ф. - Пайка титановых сплавов припоями на основе алюминия, Воронов В. В., Максимова С. В. (2012)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства сварных соединений титановых сплавов, легированных кремнием, Ахонин С. В., Григоренко Г. М., Кругленко М. Г., Кушнарева О. С., Петриченко И. К. (2012)
Борисов Ю. С. - Комбинированная лазерно-микроплазменная наплавка порошками сплавов системы Ni–Cr–B–Si, Хаскин В. Ю., Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Туник А. Ю., Адеева Л. И., Кузьмич-Янчук Е. К., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2012)
Жданов Л. А. - Термодинамический анализ шлаковых расплавов при изготовлении сварочных плавленых флюсов, Дученко А. Н., Гончаров И. А., Галинич В. И., Залевский А. В., Осипов Н. Я. (2012)
Лобанов Л. М. - Ремонтная сварка промежуточных корпусов авиадвигателей из жаропрочного магниевого сплава МЛ10 с применением электродинамической обработки, Пащин Н. А., Черкашин А. В., Ткачук Г. И., Савицкий В. В., Миходуй О. Л., Шиян К. В., Левчук В. К., Жыгинас В. В., Лященко А. П. (2012)
Белоконь В. М. - Методика расчета размеров сопел при сварке с двумя раздельными струями газа, Коротеев А. О. (2012)
Письменный А. С. - Сваркопайка с проковкой металла сварного шва в процессе его кристаллизации, Пентегов И. В., Кислицын В. М., Стемковский Е. П., Шейковский Д. А. (2012)
Якушин Б. Ф. - Сравнительный анализ стандарта ISO 18841 2005 и действующего стандарта РФ 26389–84 по оценке сопротивляемости образованию горячих трещин при сварке (2012)
Долиненко В. В. - Многоканальный микропроцессорный контроллер сбора данных с термопар, Скуба Т. Г., Ващенко О. Ю., Луценко Н. Ф. (2012)
Маковецкая О. К. - Технологические инновации — основа повышения конкурентоспособности сварочного производства США (2012)
Иванова О. Н. - Опыт применения ВЧ-электросварочного аппарата ЕК-300М1 в хирургии, Зельниченко А. Т., Кункин Д. Д., Перекрест В. В., Тодоренко В. А. (2012)
Как становятся лидерами (2015)
Козлов А. О. - На страже глобальной продовольственной безопасности (инициативы и инновации DuPont) (2015)
PackGroup – европейский выбор! (2015)
Халайджі В. В. - Заморожені продукти в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2015)
Маркетологи інформують... (2015)
Инновации в упаковке (2015)
ПЕТ-пляшка з рослинної сировини (2015)
FoodinBox – упаковочных дел мастер (2015)
Упаковка со всех континентов (2015)
Александров О. М. - Перспективы упаковки для пищевых продуктов (от глобальных мегатрендовк практике производства) (2015)
Історія однієї зустрічі (про безпечність упаковки) (2015)
Савинский С. В. - Стекло или ПЭТФ?! (2015)
Пініщук І. М. - Переваги скляної упаковки (2015)
Дисперсия ПВА от компании "Люкс-X" (2015)
Беспалько А. П. - Термоусаджувальна та розтягувальна плівки в пакуванні. Що вибрати?, Гавва О. М., Токарчук С. В. (2015)
Ведь Г. І. - Одновісне розтягування розплаву полотна полімерної плівки (теоретичне дослідження процесу), Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Шнирук О. М. (2015)
Мировые премьеры на EXPO в Ленгерихе Packaging 4.0 – intelligent, intuitive, integreted (2015)
Толстолужский Д. Б. - История одного проекта (2015)
Якимчук М. В. - Сортування полімерних пляшок із використанням елементів "технічного зору", Гавва О. М., Беспалько А. П., Пащенко К. В. (2015)
Корнацькі А. - Упаковка з картону. Чи завжди вона безпечна? (2015)
Технічне регулювання для пакувальників (проблеми впровадження) (2015)
Шостя В. К. - Бенкет на честь візуальних метафор (2015)
Маценко Г. - Від анталка до пуделка (історична спадщина української упаковки) (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
Мы меняем правила (2015)
Взгляд из компании PackGroup (об актуальном в бизнесе) (2015)
Овочі та фрукти в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2015)
Маркетологи інформують... (2015)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2015)
Кривошей В. М. - Упаковка з ламістеру (стан та перспективи) (2015)
Упаковка со всех континентов (2015)
Инновационная упаковка для йогурта (2015)
Кузнєцов В. О. - Металеві кришки із жерсті (оптимальне розкроювання), Хведчин Ю. Й., Угрин Я. М. (2015)
Ватренко О. В. - Мембрани вакуумних кришок. Моделювання їх роботи (2015)
Сарапулова О. О. - Нанофотонні елементи новітніх паковань (моделювання процесів виготовлення), Шерстюк В. П. (2015)
Якимчук М. В. - Мехатроніка – шлях розвитку пакувальних машин IV та V поколінь, Гавва О. М. (2015)
Толстолужский Д. Б. - Экономика цифровой печати (2015)
Бельский М. Е. - NX Advantage – инновация от Kodak (наступление флексографии на рынок глубокой печати) (2015)
Маценко Г. - Від анталка до пуделка (історична спадщина української упаковки) (2015)
Баранович М. В. - Дизайн и оформление упаковки: как не стать нарушителем (2015)
Тихонюк В. І. - Автограф нації (книжковий дизайн Володимира Юрчишина), Тихонюк О. В. (2015)
Алуштинська конференція тепер у Княжичах (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
Титул, содержание (2012)
Ющенко К. А. - Эксперимент и моделирование термодеформационных процессов в сварных соединениях жаропрочных никелевых сплавов, Романова В. А., Балохонов Р. Р., Савченко В. С., Червяков Н. О., Звягинцева А. В. (2012)
Касаткин О. Г. - Односторонняя сварка плакированных трубопроводов атомных энергетических установок, Царюк А. К., Скульский В. Ю., Гаврик А. Р., Моравецкий С. И., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н., Теровец Н. В., Бывалькевич А. И., Немлей Н. В. (2012)
Кулик В. М. - Хромомарганцевые материалы для сварки сталей повышенной прочности без подогрева и термической обработки, Демченко Э. Л., Васильев Д. В., Елагин В. П. (2012)
Дмитрик В. В. - К механизму диффузии хрома и молибдена в металле сварных соединений паропроводов, Сыренко Т. А. (2012)
Калеко Д. М. - Современные способы сварки алюминиевых сплавов со сталями (Обзор) (2012)
Лобанов Л. М. - Разработка технологии изготовления двухстенчатой сварной конструкции преобразуемого объема, Волков В. С. (2012)
Хорунов В. Ф. - Особенности износа и критерии ремонтопригодности буровых долот с алмазно-твердосплавными резцами, Стефанив Б. В., Сабадаш О. М., Воронов В. В. (2012)
Мурашов А. П. - Газотермическое напыление покрытий с использованием насадок (2012)
Протоковилов И. В. - Управление формированием сварных соединений при ЭШС (Обзор), Порохонько В. Б. (2012)
Их приоритет – эксклюзив (2015)
Мірошник І. М. - Розумна упаковка допоможе нагодувати світ (2015)
Кривошей В. М. - Кава та чай в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2015)
Маркетологи информируют... (2015)
Кутонова Т. В. - Безопасность упаковки для пищевых продуктов (2015)
Племянніков М. М. - Забарвлена скляна тара для вина та пива (моделювання та оцінка світлозахисної дії), Костирко С. Р. (2015)
Термотрансферные ленты фирмы Leonhard KURZ (2015)
Гавва А. Н. - Струйные потоки в упаковочных технологиях, Кривопляс-Володина Л. А. (2015)
Трипольская А. С. - Исследования бионики – платформа для инноваций в технологиях и производстве (2015)
Брантон Д. - К старту готовы! (2015)
Самора С. - Маркировка продуктов из мяса и птицы (2015)
Все для промышленной маркировки (2015)
Регей І. І. - Використання натискного сегмента в плоскоциліндровому штанцювальному пресі, Книш Р. О. (2015)
Упаковка со всех континентов (2015)
Халайджі В. В. - Бізнес-семінар про упаковку з ламістеру (2015)
Гавва О. М. - "Золотий каштан" підтверджує сподівання фахівців (про XVI Міжнародну студентську науково-практичну конференцію) (2015)
Професору Ярославу Чехману – 85! (2015)
Стадниченко Д. С. - Майстер шрифтового перекладу (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2015 р. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кузин Н. О. - Выбор критерия при оценке параметров прочности функционально-градиентных конструкций, Ляшенко Б. А., Ламашевский В. П. (2015)
Внуков А. А. - Особенности применения процесса механического легирования для получения порошковых шихтовых материалов на основе системы Fe-Cu-C (2015)
Дудников А. А. - Вибрационные колебания в упрочняющей обработке деталей машин, Келемеш А. А., Канивец А. В., Горбенко А. В., Пасюта А. Г. (2015)
Романченко А. В. - Разработка технологического процесса изготовления длинномерного контейнера вибрационного станка из композиционных материалов (2015)
Трегубенко Г. Н. - Исследование процесса газовыделения при кристаллизации алюминия и его сплавов (2015)
Ярошенко П. М. - Про дослідження маневрових властивостей комбінованих начіпних машинних агрегатів (2015)
Бабич М. І. - Обґрунтування системних функціональних показників малих дериваційних гідроелектростанцій (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення роздрібної ціни на електроенергію для промислових споживачів, Пєсков С. А., Сергатий А. М., Борисенко С. О. (2015)
Дубовкіна І. О. - Особливості проведення процесу змішування води і спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску (2015)
Клён А. Н. - Эффективность применения теплонакопителей в частных домовладениях Украины (2015)
Бржезицький В. О. - Розподілення індукованого потенціалу в соленоїдальній котушці, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю. (2015)
Веприк Ю. Н. - Моделирование систем электроснабжения с двигательной нагрузкой в переходных режимах, Небера О. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2012)
Зяхор И. В. - Сварка трением жаропрочной стали, полученной технологией литья порошков под давлением, со сталью 40Х, Кучук-Яценко С. И. (2012)
Гринберг Б. А. - Проблемы перемешивания и расплавления при сварке взрывом (алюминий–тантал), Елкина О. А., Пацелов А. М., Иноземцев А. В., Плотников А. В., Волкова А. Ю., Иванов М. А., Рыбин В. В., Бесшапошников Ю. П. (2012)
Хорунов В. Ф. - Влияние палладия на структуру и технологические свойства припоев системы Ag–Cu–Zn–Ni–Mn, Максимова С. В., Стефанив Б. В. (2012)
Кныш В. В. - Обоснование критерия "течь перед разрушением" применительно к вертикальным цилиндрическим резервуарам для хранения нефти, Барвинко А. Ю., Барвинко Ю. П. (2012)
Лебедев А. В. - Транзисторные источники питания для электродуговой сварки (Обзор) (2012)
Царюк А. К. - Технология ремонтной сварки узлов котлоагрегатов без последующей термообработки, Иваненко В. Д., Скульский В. Ю., Моравецкий С. И., Гаврик А. Р., Стрижиус Г. Н., Нимко М. А., Мазур С. И., Тройняк А. А., Один Ю. В. (2012)
Сенчишин В. С. - Современные методы наплавки рабочих органов почвообрабатывающих и уборочных сельскохозяйственных машин (Обзор), Пулька Ч. В. (2012)
Голобородько Ж. Г. - Опыт наплавки судовых гребных валов на ПАО "ХСЗ" (2012)
Кузьменко О. Г. - Влияние состава флюса на теплофизические и физико-химические процессы при электрошлаковой наплавке жидким металлом (2012)
Адміна Н. Г. - Екстер’єрні характеристики молочних корів за різних умов їх утримання, Осипенко Т. Л., Панченко О. М., Адмін О. Є. (2015)
Андрійчук А. В. - Активність трансаміназ та лактатдегідрогенази як показники інтенсивності метаболізму коней спортивного спрямування, Ткаченко Г. М., Ткачова І. В. (2015)
Борщ О. О. - Динаміка вгодованості і продуктивності корів упродовж лактації за безприв’язно-боксового утримання (2015)
Бугров О. Д. - Трансплантація ембріонів - регульований метод одержання двійнят, Гончар О. Ф. (2015)
Гпушак І. І. - Оцінка продуктивності жеребців орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2015)
Гпушак І. І. - Динаміка лінійного росту і роботоздатності молодняку орловської рисистої породи вітчизняної селекції, Котирпо Д. Ю. (2015)
Гопубєв М. І. - Показники забою перепелів за різного вмісту кобальту в комбікормах (2015)
Гуменний В. Д. - Молозиво - рідке золото! (поради фахівцям тваринництва), Гумен В. В., Ємець О. Ю., Остапенко А. І. (2015)
Дібіров Р. М. - Оцінка основних параметрів мікроклімату приміщень із безприв’язним утриманням корів на глибокій солом’яній підстилці, Криворучко Ю. І. (2015)
Дробязко О. В. - Імуногенетична характеристика популяції великої рогатої худоби породи шароле, Россоха В. І. (2015)
Дроздова О. В. - Продуктивність та хімічний склад зеленої маси сумісних посівів різних гібридів кукурудзи та сорго (2015)
Косов М. О. - Технологія виробництва балансуючих добавок (2015)
Кулібаба Р. O. - Утворення гетеродуплексної ДНК при ампліфікації фрагментів генів TGF-β2 та CHD у птахів (2015)
Ляшенко Ю. В. - Методичні аспекти використання RAPD-технології для дослідження геномного поліморфізму гусей української селекції (2015)
Михальченко С. А. - Інтенсивне вирощування ремонтних телиць червоної молочної породи за сучасними нормами годівлі, Дімчя Г. Г. (2015)
Мусіч О. І. - Продуктивність курей за різних доз органічного селену (2015)
Назаренко С. М. - Визначення санітарних показників риби у разі вилову її різними способами, Петров Р. В. (2015)
Палій А. П. - Класифікація молочної лінії доїльних установок на основі технологічних інновацій, Васильева Ю. O. (2015)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з отриманням поновлювальних джерел енергії при виробництві свинини (2015)
Піскун В. І. - Фізико-хімічні властивості молока та його в’язкість, Ходарєв В. Я. (2015)
Піщан С. Г. - Продуктивні та відтворювальні якості корів голштинської породи другої лактації за різного рівня удою на ранній стадії лактопоезу, Гончар А. О., Литвищенко Л. О., Капшук Н. O. (2015)
Повод М. Г. - Відтворювальні якості свиней різного походження, Бондаренко М. С., Грищенко С. М. (2015)
Помітун І. А. - Молочна продуктивність та якість молока вівцематок породи прекос із різною кількістю народжених ягнят, Паньків Л. П., Помітун Л. І. (2015)
Рубан Н. O. - Якісні показники м’яса молодняку гусей за згодовування лецитину (2015)
Стефурак І. В. - Вплив паратипових факторів на показники неспецифічної резистентності організму коней гуцульської породи, Пасайлюк М. В., Стефурак Ю. П. (2015)
Стрижак Т. А. - Відтворювальні якості свиноматок при їх схрещуванні з кнурами різних генотипів (2015)
Ткачова І. В. - Використання жеребців-плідників західноєвропейських порід для удосконалення української верхової породи (2015)
Ткаченко О. О. - Вплив тренувальних навантажень на фізіологічний стан рисистого молодняку (2015)
Хватов А. І. - Селекційно-генетичні досягнення свинарства в історичних та теоретико-методологічних аспектах, Хватова М. А. (2015)
Церенюк О. М. - Ефективність використання тканинних екстрактів у середовищах для розбавлення сперми кнурів, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Рябініна О. В. (2015)
Череута Ю. В. - Рівень відтворювальних якостей свиноматок за використання приладу для стимулювання (2015)
Шевченко М. С. - Оцінка ознак робочої продуктивності молодняку спортивних порід та взаємозв'язок між ними, Ткачова І. В. (2015)
Юсюк Т. А. - Розмір вим’я кобил новоолександрівської ваговозної породи за умов різної інтенсивності їх доїння, Гопка Б. М. (2015)
Правила оформлення статей (2015)
Демьянов В. А. - Две свободы (2014)
Демьянов В. А. - "Интуиция тварности" в философии С. Н. Булгакова (2014)
Демьянов В. А. - Идеи к метафизике православной догматики (2014)
Демьянов В. А. - Догматизм forever, ничего нового (2014)
Демьянов В. А. - Кто "за скобками"? (квинт-эссе) (2014)
Демьянов В. А. - Смешное в философии (2014)
Баумейстер А. О. - Онтологія особи: буття, благо і практична нормативність (2014)
Блуд А. А. - Попытка разоблачения самонадеянного разума (2014)
Богачов А. - Sacrifiium intellectus, або обличчя сучасного догматизму (2014)
Зайцева С. Л. - До відношення "енергія-сутність" у догматиці православ'я (2014)
Козак Б. В. - Кінець філософії як філософська проблема (2014)
Лимар В. Б. - Дві свободи В. О. Дем'янова (2014)
Пархоменко А. К. - Схоластична рецепція "метафізики світла" у творах І. Екгарта (2014)
Титул, содержание (2012)
Махненко В. И. - Рост коррозионных трещин в конструкционной стали 10ГН2МФА, Маркашова Л. И., Махненко О. В., Бердникова Е. Н., Шекера В. М., Зубченко А. С. (2012)
Позняков В. Д. - Структура и свойства сварных соединений стали C390 (S335 J2), Жданов С. Л., Максименко А. А. (2012)
Костин В. А. - Математическое описание углеродного эквивалента как критерия оценки свариваемости сталей (2012)
Гайворонский А. А. - Влияние состава наплавленного металла на структуру и механические свойства восстановленных железнодорожных колес, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Клапатюк А. В., Алексеенко Т. А., Шишкевич А. С. (2012)
Хорунов В. Ф. - Новая система припоев для пайки титановых сплавов, Воронов В. В. (2012)
Лащенко Г. И. - Комбинированные технологии сварки плавлением (Обзор) (2012)
Царюк А. К. - Создание сварнокованого комбинированного ротора среднего давления паровой турбины мощностью 325 МВт, Моравецкий С. И., Скульский В. Ю., Гришин Н. Н., Вавилов А. В., Кантор А. Г., Гринченко Е. Д. (2012)
Кучук-Яценко В. С. - Технология рельефной сварки деталей больших толщин с Т-образными соединениями, Наконечный А. А., Гавриш В. С., Чернобай С. В. (2012)
Ющенко К. А. - Портативный аппарат для электрошлаковой сварки плавящимся мундштуком, Лычко И. И., Козулин С. М., Фомакин А. А., Дакал В. А., Оганисян Е. С. (2012)
Левченко О. Г. - Пространственное распределение магнитного поля и его минимизация при контактной точечной сварке, Левчук В. К., Гончарова О. Н. (2012)
Губерський Л. В. - Фундаментальність гуманітарних цінностей в освітньому процесі (2014)
Богатая Л. Н. - Мысль и мышление (2014)
Бойченко М. І. - Подолання неймовірності соціального досвіду (2014)
Чуйко В. Л. - "Фенікс" як концептуальна метафора суб’єкта (2014)
Шашкова Л. О. - Людина як творець і творіння: аксіологічний аспект наукових і богословських діалогів (2014)
Мєлков Ю. О. - Становлення людини як суб’єкта пізнання за доби класичної науки (2014)
Потіщук О. О. - Принципи соціології наукового знання Д. Блура (2014)
Сакун А. В. - Смисли і зміст сучасності в практиках соціальності (2014)
Сидоренко С. А. - Міждисциплінарність у сучасному менеджменті (2014)
Якубіна В. Л. - Функціонування медіазалежних стратегій симулятивних спільностей на перехрестях "реальності" із "віртуальністю" (2014)
Басенко І. Ю. - Science Art: інтеграція науки і мистецтва (2014)
Бондар О. В. - Суждение как принцип философии сквозь призму понятий "Я" и "не-Я" в раннем наукоучении Г. Фихте (2014)
Коперльос Р. Ю. - Становлення складного мислення в процесі наукового дослідження складних систем (2014)
Солодкий Я. М. - Редукція як силувана свідомість (2014)
Цвібель А. О. - Соціокультурна обумовленість підприємництва (2014)
Черняк Ю. А. - Модерные грани комического: опыт определения (2014)
Якуша П. О. - Гусерлева феноменологія як теорія предмета (2014)
Яремко І. В. - Осмислення соціально-культурного виміру наукового знання (2014)
Титул, содержание (2012)
Махненко В. И. - Взаимное влияние дефектов в зоне сварных соединений при различных силовых нагружениях, Великоиваненко Е. А., Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2012)
Переплетчиков Е. Ф. - Применение порошков кобальтовых и никелевых сплавов для плазменной наплавки выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания (2012)
Малинов В. Л. - Структура и износостойкость хромомарганцевого наплавленного металла, Малинов Л. С. (2012)
Скальский В. Р. - Особенности структурной и механической неоднородности в сварных соединениях сплава 1201-Т, выполненных электроннолучевой сваркой, Ботвина Л. Р., Лясота И. Н. (2012)
Кныш В. В. - Повышение сопротивления усталости сварных соединений с накопленной поврежденностью при многоступенчатом и блочном нагружениях, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2012)
Полетаев Ю. В. - Влияние термической обработки на склонность к локальному разрушению металла ЗТВ аустенитной стали, стабилизированной титаном (2012)
Розерт Р. - Автоматизированная система для диаг ностики и ремонта защитной оболочки реактора Билибинской АЭС, Шутиков А. В., Федосовский М. Е., Лукин Е. И., Карасев М. В. (2012)
Артемчук В. В. - Оценка качества технологических процессов наплавки деталей подвижного состава железных дорог (2012)
Бурлака В. В. - Трехфазный инверторный источник питания с непосредственным преобразованием и повышенным коэффициентом мощности, Гулаков С. В. (2012)
Назаренко О. К. - Влияние нарушений аксиальной симметрии сварочной пушки на положение фокусного пятна, Матвейчук В. А. (2012)
Наші автори (2012)
Глазунова Л. - Ідеї формування естетичної компетентності молоді у вітчизняній науковій думці другої половини ХVІІІ–ХІХ століть (2012)
Горецька О. - Відображення стану шкільництва і становища вчителя в літературних творах жінок-педагогів Західної України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століть) (2012)
Агейчева А. - Порівняльний аналіз дистанційного навчання в системі вищої освіти України та Швеції (2012)
Заборовський Я. - Вселенські собори IV–VIII століть, їх місце в історії церкви та формуванні ідеології християнської цивілізації (2012)
Масловська М. - Дидактичний аналіз структури українознавства (2012)
Боднар О. - Декомпозиція мети управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону (2012)
Матвеєва Н. - Передовий педагогічний досвід та його роль у професійному розвитку педагога (2012)
Барабаш О. - Система навчально-професійних задач для підготовки вчителів у післядипломній освіті (2012)
Рябова З. - Вплив маркетингового управління на позитивний розвиток навчальної діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти (2012)
Оліяр М. - Особистісно-прагматичний підхід у формуванні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2012)
Березюк Ю. - Дидактичні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до використання підручників зарубіжних видань (2012)
Картава Ю. - Теоретичні аспекти осмислення феномена післядипломної освіти вчителя-філолога (2012)
Ковальчук В. - Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості (2012)
Михайлюк І. - Аспекти формування інформаційної культури студентів вищих технічних навчальних закладів, Ваврик Т., Гобир Л. (2012)
Яблонська Т. - Рольові ситуації в системі структурування педагогічного знання в освітньому процесі університету (2012)
Гук І. - Психологічні особливості реалізації аксіологічного підходу до навчально-виховної діяльності (2012)
Луцак С. - Славетна парость могутнього роду (методичні рекомендації щодо вивчення життєвого і творчого шляху Лесі Українки), Трефяк Н. (2012)
Вівчарик Н. - Систематизація та закріплення вивченого про драму і драматичні жанри на уроці позакласного читання за п'єсою Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля" (2012)
Титова М. - Професійна мовна підготовка у процесі навчання майбутніх інженерів (2012)
Лучицький Р. - Термінологічна культура викладача (2012)
Бігун М. - Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті (2012)
Тимофій О. - Підготовка майбутніх фахівців з організації сільського зеленого туризму в Україні, Чорна Л. (2012)
Лазарук Г. - Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань студентів з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах, Бойків Л. (2012)
Випасняк І. - Інноваційні підходи у фізичному вихованні студентської молоді, Сарабай В., Шевчук Г., Шпільчак А. (2012)
Благун Н. - Формування мовленнєвої культури молодших школярів (2012)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення під час уроків-досліджень (2012)
Білоусова Л. - Роль електронних дидактичних ресурсів у забезпеченні успішності засвоєння змісту навчання учнями початкової школи, Олефіренко Н. (2012)
Івасишин І. - Підготовка учнів початкової школи до музично-виконавської діяльності (2012)
Березюк О. - Науково-методичні засади підготовки учнівської молоді до дослідницької діяльності в умовах креативної педагогіки (2012)
Лабій Ю. - Геопатогенні зони на території Карпатського туристичного регіону, Мердух І. (2012)
Джус О. - Освітньо-виховна спрямованість життя й діяльності Івана Франка (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. - Образ учителя в педагогічних поглядах Якова Чепіги (2012)
Косило Х. - Народний катехизм Григорія Врецьони (2012)
Стинська В. - Життєвий шлях і творчий доробок Івана Брика (до 65-річчя з дня смерті), Клепар М. (2012)
Титул, содержание (2012)
Кулик В. М. - Технологические особенности лазерной сварки среднеуглеродстой легированной стали, Шелягин В. Д., Савицкий М. М., Елагин В. П., Сиора А. В., Шуба И. В. (2012)
Харбин Н. Н. - Оценка влияния водорода на замедленное разрушение сварных соединений высокопрочных низколегированных сталей, Слепцов О. И., Сивцев М. Н., Винокуров Г. Г. (2012)
Гарсия-Родригес А. - Исследование процессов горения дуги и переноса электродного металла при сварке покрытыми электродами Е6013, Гомес Перес К. Р., Куинтата Пучол Р. (2012)
Горобец О. Ю. - Механизм электромагнитной дегазации жидкого металла при подводной сварке, Максимов С. Ю., Прилипко Е. А. (2012)
Кривчиков С. Ю. - Модифицирование бором наплавленного металла типа серого чугуна (2012)
Кучук-Яценко С. И. - Технология и новое поколение оборудования для контактной стыковой сварки высокопрочных рельсов современного производства при строительстве и реконструкции скоростных железнодорожных магистралей, Кривенко В. Г., Дидковский А. В., Швец Ю. В., Харченко А. К., Левчук А. Н. (2012)
Цымбалистая Т. В. - Применение теплозащитных покрытий для двигателей внутреннего сгорания (Обзор) (2012)
Маковецкая О. К. - Основные тенденции на рынке сварочной техники в 2008–2011 гг. и прогноз его развития (Обзор) (2012)
Титул, содержание (2012)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка оплавлением толстостенных труб из высокопрочных сталей класса прочности К56, Швец Ю. В., Загадарчук В. Ф., Швец В. И., Хоменко В. И., Журавлев С. И., Сударкин А. Я., Коликов В. Л., Хомиченко С. А. (2012)
Синюк В. С. - Экспериментальное исследование механизма водородной хрупкости металлов с ОЦК решеткой, Походня И. К., Пальцевич А. П., Игнатенко А. В. (2012)
Лобанов Л. М. - Новые возможности механизированной дуговой точечной сварки с применением импульсных воздействий, Лебедев В. А., Максимов С. Ю., Тимошенко А. Н., Гончаров П. В., Лендел И. В., Клочко Р. И. (2012)
Маркашова Л. И. - Влияние структурно-фазовых превращений в соединениях алюминиево-литиевого сплава 1460 на физико-механические свойства, Ищенко А. Я., Кушнарева О. С., Федорчук В. Е. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського