Kiikov V. M. - The EU role in the resolution of Cyprus conflict: quest for reunification (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка інституційної довіри та електоральна активність, Дмитрук Д. А. (2015)
Балакірєва О. М. - Результати соціологічного дослідження "Ваша думка: Новий рік – грудень 2015 р.", Бондар Т. В., Дмитрук Д. А. (2015)
"Харківські соціологічні читання": репродукуючи традиції та творячи нові (2015)
VI Всеукраїнська конференція молодих науковців (запрошення до участі) (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2015 р. (2015)
Титул, содержание (2011)
Харламов М. Ю. - Нагрев и плавление проволоки-анода при плазменно-дуговом напылении, Кривцун И. В., Коржик В. Н., Петров С. В. (2011)
Кузьменко В. Г. - К вопросу о процессе электродуговой сварки под флюсом (2011)
Лабур Т. М. - Прочность и особенности разрушения сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов при низкой температуре (2011)
Кныш В. В. - Оптимизация процесса упрочнения сварных соединений стали 09Г2С высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Богайчук И. Л. (2011)
Назаренко О. К. - Моделирование влияния высоковольтных кабелей на пульсации тока в сварочных пушках с автоматическим смещением, Матвейчук В. А., Галушка В. В. (2011)
Кучук-Яценко В. С. - Особенности контактной сварки меди с алюминиевыми сплавами при использовании наноструктурной фольги системы Al-Cu (2011)
Люшинский А. В. - Использование нанодисперсных порошков металлов при диффузионной сварке разнородных материалов (2011)
Енгиндениз Е. - Опыт изготовления толстостенных конструкций для уникальных сооружений, Каплан Е., Ганиоглу Е., Юксель Ф., Байезид Н., Розерт Р. (2011)
Размышляев А. Д. - Производительность расплавления электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом с воздействием поперечного магнитного поля, Миронова М. В., Кузьменко К. Г., Выдмыш П. А. (2011)
Бартенев И. А. - Технологические особенности наплавки высоколегированных сплавов (2011)
Шленский П. С - Камеры для сварки металлов взрывом (Обзор), Добрушин Л. Д., Фадеенко Ю. И., Венцев С. Д. (2011)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лікарської (veronica officinalis l.), Мілян І. І., Сіра Л. М. (2015)
Рудник А. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії бруньок тополі італійської (2015)
Гарник М. С. - Дослідження фенольних сполук розхідника звичайного (glechoma hederacea l.) (2015)
Ващенко О. О. - Розробка складу нового лікарського засобу для місцевого лікування мікозу стоп у формі рідкого пластиру (2015)
Жук Ю. М. - Спектрофотометричне визначення карведілолу в таблетках, Васюк С. О., Верьовкіна І. С. (2015)
Вронська Л. В. - Розробка методики ідентифікації фенольних сполук пагонів чорниці хроматографічним методом, Чубка М. Б., Демид А. Є. (2015)
Полуйчак Н. Ю. - Дослідження асортименту антигіпертензивних препаратів, що представлені на фармацевтичних ринках україни та польщі, Демчук М. Б., Юр’єва О. О., Грошовий Т. А. (2015)
Савельєва О. В. - Аналіз номенклатури седативних та снодійних препаратів в україні, Владимирова І. М. (2015)
Тетерич Н. В. - Наукове обґрунтування основних підходів до мотивації фармацевтичних працівників (2015)
Зарічкова М. В. - Удосконалення організації надання соціальних послуг спеціалістам фармації (2015)
Гала Л. О. - Поширення достовірної інформації про лікарські засоби – вимога належної аптечної практики (2015)
Ежнед М. А. - Особливоcті цукрознижувальної дії сухого екстракту з коренів і кореневищ оману високого залежно від дози, Грошовий Т. А., Горошко О. М. (2015)
Арам Дуллах - Вивчення протизапальної активності опрацьованого крему бетакарбокломет, Власенко І. О., Войтенко Г. М., Давтян Л. Л. (2015)
Рибалко С. Л. - Вивчення противірусної активності таблеток альтабор, Крутських Т. В., Шаламай А. С. (2015)
Сімонов П. В. - Дослідження гострої токсичності кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном при внутрішньошлунковому введенні мишам (2015)
Івануса І. Б. - Вплив тіотриазоліну та гепадифу на метаболічні процеси у тварин з гострим токсичним та субхронічним ураженням ацетамінофеном на фоні довготривалого застосування естрогенів та прогестинів (2015)
Яковлєва Л. В. - Клініко-економічні аспекти фармакотерапії хворих на виразкову хворобу шлунка, Герасимова О. О., Горбачова А. С. , Красюк А. А. (2015)
Ткаченко Н. О. - Розуміння поняття "особиста соціальна відповідальність" майбутніми спеціалістами фармації (2015)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Грошовий Т. А. (2015)
Лупенко Ю. О. - Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів, Тулуш Л. Д. (2016)
Онегіна В. М. - Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС, Шибаєва Н. В. (2016)
Нечипоренко О. М. - Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України (2016)
Шевченко О. О. - Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області, Вдовиченко А. В. (2016)
Козак О. А. - Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі, Грищенко О. Ю. (2016)
Бокій О. В. - Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України (2016)
Павлов О. І. - Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій (2016)
Чопенко В. М. - Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи (2016)
Pivtorak V. S. - Ways of increasing of innovation activity in small entrepreneurship (2016)
Павлик П. В. - Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2016)
Szajner P. - External markets and the Polish agri-food sector (2016)
Юрченко А. Д. - Державне регулювання аграрної сфери США (2016)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення теоретичного семінару "Вчення І. І. Лукінова та виклики сьогодення" (2016)
Shutko T. I. - Economic content of the "costs" category (2016)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Титул, содержание (2011)
Лобанов Л. М. - Влияние повторного нагружения на эффективность электродинамической обработки алюминиевого сплава АМг6 и его сварных соединений, Пащин Н. А., Логинов В. П., Миходуй О. Л. (2011)
Маркашова Л. И. - Влияние легирования швов на структуру и свойства сварных соединений стали 17Х2М, Позняков В. Д., Алексеенко Т. А., Бердникова Е. Н., Жданов С. Л., Кушнарева О. С, Максименко А. А. (2011)
Ищенко Д. А. - Применение наноструктурных прослоек в соединениях трудносвариваемых материалов на алюминиевой основе (Обзор) (2011)
Белоус В. Ю. - Формирование сварных соединений титана в узкий зазор с управляющим магнитным полем, Ахонин С. В. (2011)
Нарва В. К. - Получение градиентных покрытий на титановой основе методом лазерной наплавки, Маранц А. В. (2011)
Карпеченко А. А. - Электродуговое напыление металлокерамических и металлостеклянных покрытий (2011)
Лабур Т. М. - Технологические возможности повышения надежности сварных соединений алюминиево-литиевых сплавов (2011)
Коломийцев Е. В. - Влияние поверхностного упрочнения и аргонодуговой обработки на усталость сварных соединений конструкций металлургического производства, Серенко А. Н. (2011)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка тонколистовой нержавеющей стали, Лукашенко А. Г., Лукашенко Д. А., Бернацкий А. В., Гаращук В. П., Луценко В. И. (2011)
Шевченко Н. В. - Методика оценки сварочных свойств источников питания для дуговой сварки, Скачков И. О., Пономарев В. Е. (2011)
Степахно В. И. - Модернизация электрической схемы аппарата А-1150 для сварки вертикальных швов, Копылов Л. Н., Зеленченок Г. С. (2011)
Гаврилюк Н. А. - Оксид графену: одержання, властивості, застосування (огляд), Шевчук О. М., Приходько Г. П., Картель М. Т. (2015)
Гічан О. І. - Ємність подвійного електричного шару та динамічні нестійкості (2015)
Покутний С. И. - Искусственные атомы и молекулы: современное состояние и перспективы исследований, Горбик П. П. (2015)
Karachevtseva L. - Quasi-guided and photonic modes in 2D macroporous silicon structures with SiO2 nanocoatings, Lytvynenko O., Parshyn K., Sapelnikova O., Wang Bo (2015)
Kopachevska N. S. - Determination of molybdenum oxidation state on the mechanochemically treated MoO3, Melnyk A. K., Bacherikova I. V., Zazhigalov V. A., Wieczorek-Ciurowa K. (2015)
Петрановська А. Л. - Адсорбція доксорубіцину пірогенним кремнеземом та нанокомпозитами магнетит/силоксан, Кусяк А. П., Пилипчук Є. В., Горбик П. П. (2015)
Karachevtseva L. - Influence of local electric fields on the photoluminescence of CdS nanocrystals on the oxidized macroporous silicon surface, Kuchmii S., Lytvynenko O., Parshyn K., Sapelnikova O., Stroyuk O., Wang Bo (2015)
Прудиус С. В. - Окисление гидроксиацетона перекисью водорода на кислотных катализаторах, Сонцев В. М., Брей В. В. (2015)
Ткаченко О. С. - Рівноваги адсорбції аніонних барвників Еозину жовтого та Активного блакитного аміновмісними ормосилами, Міхралієва А. А., Пантелеймонов А. В., Сухов Р. В., Холін Ю. В. (2015)
Бондаренко Є. А. - Одержання ацетацеталі пропіленгліколю на твердих кислотних каталізаторах, Шаранда М. Є., Брей В. В. (2015)
Фоманюк C. C. - Оптичні властивості плівок Ni(OH)2 в атмосфері СО та хлору, Краснов Ю. С., Колбасов Г. Я. (2015)
Яновская А. А. - Структурированные материалы на основе гидроксиапатита и желатина для биомедицинского применения, Кузнєцов В. Н., Станиславов А. С., Гусак Е. В., Погорелов М. В., Данильченко С. Н. (2015)
Сіора І. В. - Вплив нанокомпозитів з пролонгованим вивільненням біоактивних речовин на життєдіяльність дріжджових клітин, Куколевська О. С., Крупська Т. В., Геращенко І. І. (2015)
Содержание (2015)
Болгова Л. С. - Фундаментальное обоснование цитологического скрининга рака шейки матки, Туганова Т. Н., Михайлович Ю. И., Оношко М. М. (2015)
Чешук В. Є. - Профілактика хронічного больового синдрому та неврологічних розладів плеча після мастектомії (2015)
Андріїв А. В. - Особливості епідеміології та клініко-морфологічних характеристик раку молочної залози у хворих із різних екологічних зон Івано-Франківської області, Романчук В. Р., Крижанівська А. Є. (2015)
Осинський С. П. - Клінічне та прогностичне значення гіпоксія-асоційованих факторів пухлинного мікрооточення раку шлунка, Бубновська Л. Н., Осинський Д. С., Ковельська А. В., Гуменюк Л. Д., Михайленко В. М., Меренцев С. П., Антонов Е. О. (2015)
Ганусевич І. І. - Матриксні металопротеїнази як фактори стромального мікрооточення пухлини: роль у перебігу мінімальної залишкової хвороби при раку шлунка, Мамонтова Л. А., Ковельська А. В., Гуменюк Л. Д., Меренцев С. П., Осинський С. П. (2015)
Науково-практична конференція "Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин" 15-16 жовтня 2015 р., Яремче (2015)
Науково-практична конференція "Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах" 22-13 жовтня 2015 р., Київ (2015)
Титул, содержание (2011)
Харченко Г. К. - Диффузионная сварка в вакууме сплава на основе γ-TiAl с использованием нанослойных прослоек, Устинов А. И., Фальченко Ю. В., Муравейник А. Н., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. В. (2011)
Лабур Т. М. - Морфология поверхности разрушения в условиях усталости сварных соединений сплава АМг6, полученных плавящимся электродом, Шонин В. А., Таранова Т. Г., Костин В. А., Машин В. С., Клочков И. Н. (2011)
Хохлова Ю. А. - Особенности межзеренного массопереноса галлия в алюминиевом сплаве при твердофазной активации соединяемых поверхностей, Федорчук В. Е., Хохлов М. А. (2011)
Белоус В. Ю. - Условия формирования бездефектных швов при сварке низколегированных титановых сплавов в узкий зазор магнитоуправляемой дугой (2011)
Осадчук С. А. - Мониторинг коррозии трубопроводов системы охлаждения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, Котляр О. В., Ныркова Л. И., Поляков С. Г. (2011)
Носовский Б. И. - Разработка методики выбора параметров наплавки ленточным электродом с принудительным механическим переносом жидкого металла, Лаврова Е. В. (2011)
Ланкин Ю. Н. - Управление зажиганием дуги при возбуждении электрошлакового процесса, Москаленко А. А., Тюкалов В. Г., Семикин В. Ф. (2011)
Скачков И. О. - Оценка стабильности процесса сплавления при контактной стыковой сварке, Чвертко Е. П. (2011)
Козулин С. М. - Выбор формы разделки кромок при ремонте сквозных трещин многослойной электрошлаковой сваркой (2011)
Барвинко А. Ю. - Повышение качества сварного узла врезки патрубков в стенку резервуаров для хранения нефти, Барвинко Ю. П. (2011)
Левченко О. Г. - Экранирующие материалы и средства индивидуальной защиты сварщика от магнитных полей, Левчук В. К., Тимошенко О. Н. (2011)
Титул, содержание (2011)
Кучук-Яценко С. И. - Оценка деформируемости соединений трубных сталей, выполняемых автоматической контактной стыковой сваркой непрерывным оплавлением, Кирьян В. И., Казымов Б. И., Хоменко В. И. (2011)
Андреев В. В. - Имитационное моделирование электрических схем как этап разработки специализированных источников питания с управляемой формой переменного тока, Ефременко Е. М., Москович Г. Н. (2011)
Дядин В. П. - Экспериментальная оценка температурного сдвига δ1c-кривой и хрупковязкого перехода конструкционных сталей и сварных соединений по результатам стандартных испытаний, Юрко Л. Я. (2011)
Моравецкий С. И. - Отделимость шлаковой корки при дуговой сварке (Обзор). Ч. 2. Характер влияния основных факторов на отделимость шлаковой корки (2011)
Могила П. - Причины вторичного упрочнения в Cr–Mo–V шве при длительном тепловом воздействии, Главати И., Томчик П. (2011)
Тюрин Ю. Н. - Влияние низкочастотных резонансных колебаний на структуру и трещиностойкость наплавленного высокохромистого чугуна, Кусков Ю. М., Маркашова Л. И., Черняк Я. П., Бердникова Е. Н., Попко В. И., Кушнарева О. С., Алексеенко Т. А. (2011)
Кайтель С. - Гибридная лазерно-дуговая сварка для соединения труб, Нойберт Я. (2011)
Шлепаков В. Н. - Опыт производства и применения бесшовной порошковой проволоки для электродуговой сварки, Котельчук А. С. (2011)
Кулик В. М. - Возможности применения высокопрочных низколегированных трубных сталей для изготовления сосудов высокого давления, Савицкий М. М., Елагин В. П., Демченко Э. Л. (2011)
Гулаков С. В. - Автоматизированный привод управления траекторией перемещения электрода для установок дуговой наплавки, Бурлака В. В. (2011)
Левченко О. Г. - Информационно-расчетная система гигиенических характеристик сварочных электродов, Савицкий В. В., Лукьяненко А. О. (2011)
Титул, содержание (2011)
Ланкин Ю. Н. - Показатели стабильности процесса дуговой сварки плавящимся электродом (2011)
Терновой Е. Г. - Свойства и структура кольцевых соединений труб, полученных орбитальной электронно-лучевой сваркой, Шулым В. Ф., Булацев А. Р., Соломийчук Т. Г., Костин В. А. (2011)
Кравчук Л. А. - Электронно-лучевая сварка теплообменных аппаратов с одинарным и двойным преломлением электронного пучка, Загорников В. И., Кулешов И. А. (2011)
Козулин С. М. - Деформации сварных соединений при многослойной электрошлаковой сварке, Лычко И. И. (2011)
Моравецкий С. И. - Отделимость шлаковой корки при дуговой сварке (Обзор). Ч.1. Механизм химического сцепления шлаковой корки с металлом шва (2011)
Левченко О. Г. - Концентрации оксида углерода и диоксида азота в воздухе рабочей зоны при дуговой сварке покрытыми электродами, Лукьяненко А. О., Полукаров Ю. О. (2011)
Владимиров А. В. - Универсальный источник питания для дуговой сварки и плазменной резки, Хабузов В. А., Лебедев В. А., Максимов С. Ю., Галышев А. А. (2011)
Марченко А. Е. - Состояние разработки и производства низководородных электродов с двухслойным покрытием в странах СНГ (Обзор), Скорина Н. В., Костюченко В. П. (2011)
Письменный А. С. - Устройства для ударной обработки сварного шва в процессе точечной контактной сварки, Пентегов И. В., Кислицын В. М., Стемковский Е. П., Шейковский Д. А. (2011)
Явдощин И. Р. - Новая информация о "старых" электродах, Фольборт О. И. (2011)
Коваленко Є. І. - Інноваційні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами (2015)
Короленко В. Л. - Діяльнісні підходи до організації морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Лупивовк Ю. О. - Асоціативність як психологічна основа монологічного мовлення (2015)
Лякішева А. В. - Сутнісні характеристики стилю життя особистості у соціальному оточенні, Грицюк Л. К. (2015)
Mihokova E. - Analysis of the legal status quo fight against trafficking in human beings in Slovakia (2015)
Потапчук Т. В. - Моральна культура студентів: основні складові досліджуваного феномену (2015)
Примачок Л. Л. - Еволюція ідей альтруїзму в західній філософській і психологічній думці (2015)
Ратинська І. В. - Моральна відповідальність і свобода: логіка взаємозв’язку (2015)
Ришкевич О. В. - Теоретико-методические аспекты актуализации синтеза искусств в процессе вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства (2015)
Стаднік Н. В. - Сутнісні характеристики соціальної відповідальності студентів (2015)
Сухорукова С. В. - Ресурсний підхід до формування індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2015)
Чирчик С. В. - До проблеми діагностики якості вищої дизайн-освіти, Можаровський С. В. (2015)
Budnik-Przybylska Dagmara. - Changing in motivation for practising karate as individuals gain experience through training (2015)
Бережок В. Ю. - Значення природоохоронної діяльності в еколого-естетичному вихованні старшокласників (2015)
Ворник М. М. - Проектна методика навчання іноземної мови студентів-філологів гуманітарного вишу (2015)
Гордієнко Т. В. - Використання у виховній роботі з молодшими школярами родинних традицій українського народу (2015)
Дубровська Л. О. - Класна година в системі діяльності класного керівника, Дубровський В. Л. (2015)
Дудчак Г. І. - Реалізація контрольно-результативного компонента педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів (2015)
Киричок І. І. - Вплив Інтернету на морально-духовні та соціальні цінності старшокласників, Гармаш О. С. (2015)
Назаренко Г. А. - Потенціал варіативної складової навчального плану в контексті виховання культури демократизму учнів старших класів (2015)
Солова В. М. - Толерантність вихователя літнього дитячого закладу оздоровлення і відпочинку у вирішенні педагогічних ситуацій (2015)
Федак С. А. - Особливості викладання предмета "Будівельна механіка" для іноземних студентів з англійською мовою навчання, Федак С. І. (2015)
Шевчук М. О. - Організаційні основи позакласної роботи з трудового навчання в початковій школі (2015)
Вовк О. Р. - Готовність студентів до гуманістично спрямованого вирішення проблемних ситуацій: діагностика емоційно-ціннісного компонента (2015)
Завгородня Є. Є. - Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів (2015)
Клунко Р. Ю. - Формування правової культури майбутнього вчителя як елемент підготовки до професійної діяльності (2015)
Козубцов І. М. - Обґрунтування переліку навчальних дисциплін навчального плану підготовки аспірантів у системі вищої військової освіти (2015)
Костенко О. С. - Педагогічні умови формування культурологічної компетенції у майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Ніколаєску І. О. - Інноваційна спрямованість діяльності викладача системи післядипломної освіти як умова професійно-педагогічної самореалізації (2015)
Плаксін А. А. - Роль креативності в розвитку дидактичної культури викладача ВНЗ МВС України (2015)
Матвієнко С. І. - Розвиток музичної освіти на Чернігівщині у I половині ХIХ ст. (2015)
Пасічник Л. Л. - Професійна підготовка майбутніх вчителів у Німеччині: традиційні та інноваційні підходи (2015)
Петько Л. В. - Педагогічні та виховні ідеї В. О. Сухомлинського у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2015)
Яблочнікова І. О. - Підготовка магістрів-фінансистів у державах Балтії (2015)
Наші автори (2015)
Правила подання рукописів (2015)
Титул, содержание (2010)
Коваленко Д. В. - Особенности тепловых и гидродинамических процессов при сварке ТИГ и А-ТИГ нержавеющей стали, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Коваленко И. В. (2010)
Махненко В. И. - Риск образования карбидов и γ-фазы при сварке высоколегированных хромоникелевых сталей, Козлитина С. С., Дзюбак Л. И., Кравец В. П. (2010)
Сокольский В. Э. - О фазовых превращениях в агломерированном флюсе солеоксидной шлаковой системы при нагреве, Роик А. С., Давиденко А. О., Галинич В. И., Гончаров И. А., Мищенко Д. Д., Токарев В. С. (2010)
Белый А. И. - Износостойкость и прочность карбидов вольфрама WC–W2C, полученных различными способами (2010)
Поляков С. Г. - Диагностика коррозионного состояния внутренней поверхности магистрального нефтепровода, Ныркова Л. И., Мельничук С. Л., Гапула Н. А. (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Энергетические характеристики процессов контактной стыковой сварки на переменном и постоянном токах, Руденко П. М., Гавриш В. С., Кривонос В. П., Сидоренко В. М., Нейло Ю. С., Гущин К. В. (2010)
Походня И. К. - Исследования и разработки ИЭС им. Е. О. Патона в области электродуговой сварки и наплавки порошковой проволокой (Обзор), Шлепаков В. Н., Максимов С. Ю., Рябцев И. А. (2010)
Маковецкая О. К. - Сварочное производство Японии в период экономического кризиса 2009 г. (2010)
Борисов Ю. С. - Получение покрытий TiO2 из суспензии методом высокоскоростного воздушно-газового плазменного напыления, Борисова А. Л., Коломыцев М. В., Кузьмич-Янчук Е. К., Туник А. Ю., Козарук О. Н., Ярошенко В. А. (2010)
Абєлєнцев В. М. - Геологічні особливості флюїдної зональності багатопластових родовищ Дніпровсько-Донецької западини, Лур’є А. Й., Міщенко Л. О. (2015)
Аксьонов В. В. - Вплив особливостей геологічної будови газоконденсатних покладів Матвіївського родовища на умови їх розробки, Німець Д. К., Письменний І. В. (2015)
Беліцька М. В. - Літологія і особливості сепарації полімінерального алювію, на прикладі річок України, Іванченко В. В. (2015)
Бойко К. Є. - Геологічні умови формування сучасних зсувів південного берега Криму (2015)
Давиденко О. Ю. - Перспективи збільшення рівнів видобутку вуглеводнів шляхом буріння бокових стволів, Давиденко І. О., Рудик О. І. (2015)
Dykan K. V. - Stratigraphic position of oxfordian deposits bivalve molluscs in the north-western out-skirts of Donbas (2015)
Лівенцева Г. А. - Літолого-фаціальні передумови формування новоутворених техногенних колекторів Львівсько-Волинського вуглегазового басейну (2015)
Левонюк С. М. - Особливості підрахунку запасів питних підземних вод на об’єктах нафтогазової промисловості (на прикладі Тимофіївського, Машівського та Яблунівського родовищ), Шум Т. І., Прожога Н. П., Чернявська І. Б. (2015)
Лящова М. П. - Мікрофауністичні комплекси та мікрофаціальна характеристика пізньовізей-ських карбонатних порід південного Донбасу (2015)
Матвеев А. В. - Биостратиграфия турона северо-западного Донбасса по известковому нанопланктону, Колосова И. В. (2015)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод сеноман-нижньокрейдяного водоносного комплексу на території Харківської області (2015)
Pribilova V. M. - The prospects of oil and gas content of the Sinian system of the Sichuan basin of China, Khou Chunsian. (2015)
Суярко В. Г. - Геохімічні критерії пошуків вуглеводнів на сході Дніпровсько-Донецької западини, Іщенко Л. В. (2015)
Яковлєв В. В. - Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України (2015)
Berestok A. A. - Tourist image of Sumy region (based on sociological research) (2015)
Ганич Н. М. - Урбанізація як головна детермінанта територіальної організації готельного гос-подарства Львівської області (2015)
Зубик А. І. - Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості роз-селення (2015)
Кобилін П. О. - Просторове групування об’єктів торговельного обслуговування населення Харківської області (2015)
Кульбіда Л. С. - Агроландшафти середнього Побужжя: сучасний стан та проблеми викорис-тання (2015)
Мальчикова Д. С. - Аналіз територіальних ресурсів у плануванні територій та практиці адмі-ністративної регіоналізації (2015)
Недострелова Л. В. - Статистичні параметри енергетичних характеристик блокуючих антициклонів (2015)
Полевич І. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність Харківського регіону як форма реалізації його потенціалу (2015)
Peresadko V. A. - History of sustainable development strategies creation and their classification, Popovych N. V., Cherkashyna N. I. (2015)
Решетченко С. І. - Зміна температурного режиму на території Харківської області, Ткаченко Т. Г., Лисенко О. Г. (2015)
Саркісов А. Ю. - Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної організації АПК (2015)
Сегіда К. Ю. - Геодемографічний прогноз Харківської області (за допомогою методу екстра-поляції) (2015)
Sokolenko A. V. - Tourist branding project of Kharkiv region districts: ethno-cultural aspect, Mazurova A. V. (2015)
Жегулина Ю. Н. - Оценка влияния Ровенской АЭС на радиоэкологическое состояние реки Стырь в трансграничном контексте, Коваленко Г. Д. (2015)
Касимов А. М. - Исследование процессов миграции ионов тяжелых и редких металлов в почвах в зоне размещения накопителей золошлаков угольных ТЭС, Удалов И. В. (2015)
Цапко Н. С. - Використання відходів нафтохімії у виробництві цементу (2015)
Черванёв И. Г. - Инновационный потенциал землеведения в системе высшего географического и экологического образования, Боков В. А. (2015)
Реферати (2015)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2015)
Marchenko A. N. - Regional quasigeoid determination: an application to arctic gravity project, Dzhuman B. B. (2015)
Lyubchak O. V. - Thermodynamic and hydrogeological conditions of forming the hydrocarbon deposits of the Pre-Black Sea aquiferous basin, Kolodiy I. V., Khokha Y. V. (2015)
Гадиров В. Г. - Периодичность изменений нефтедобычи наместорождениях как результат влияния природных факторов (2015)
Лящук О. І. - Використання даних інфразвукових вимірювань в Україні для ідентифікації вибухів та землетрусів (2015)
Стародуб Ю. П. - Моделювання пружно-динамічних ефектів земної кори під атомними електростанціями (на прикладі Чорнобильської АЕС), Кендзера О. В., Купльовський Б. Є., Брич Т. Б., Прокопишин В. І., Олещук О. П., Олещук Є. І. (2015)
Burakhovych T. K. - The three-dimensional geoelectric model of earth crust and upper mantle ofthe Dobrudga region, Kushnir A. M., Nikolaev I. Yu., Shurkov B. I. (2015)
Назаревич А. В. - Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) Частина 1: Фізичне моделювання, Бокун О. М., Назаревич Л. Є. (2015)
Анікеєв С. Г. - Прогнозування нафтогазоперспективних ділянок у межах південно-західної частини Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини за даними гравірозвідки, Шуровський О. Д. (2015)
Скакальська Л. В. - Прогнозування нафтогазоводонасиченості порід різної літології та геодинамічного генезису у розрізах свердловин, Назаревич А. В. (2015)
Монографія "нетрадиційні джерела вуглеводнів України” (2015)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2015)
Requirements for papers for the scientific journal "Geodynamics” (2015)
Содержание (2015)
Гойстер О. С. - Роль гена CD24 у розвитку пухлин різних органів та шляхи його вивчення (2015)
Захарцева Л. М. - Системный мастоцитоз с преимущественным поражением костной и лимфатической системы (обзор литературы и случай из практики), Шатрова К. М., Крячок И. А., Дятел М. В., Кадникова Т. В., Филоненко Е. С., Титоренко И. Б., Главинский Е. А. (2015)
Палійчук О. В. - Мутація 6174delt в гені BRCA2 у родині з агрегацією пухлинної патології (клінічний випадок), Россоха З. І., Галкін Ф. М., Поліщук Л. З. (2015)
Несина И. П. - Биологические особенности серозного рака яичника с учетом экспрессии белка р53 и его модуляторов, Юрченко Н. П., Свинцицкий В. С., Бучинская Л. Г. (2015)
Бурлака А. П. - Вплив О2 - та NO-генеруючої активності нейтрофілів на ефективність неоад’ювантної променевої терапії у хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2015)
Лук’янова Н. Ю. - Особливості експресії гепсидину у хворих на рак молочної залози, Яловенко Т. М., Чехун В. Ф. (2015)
Пономарева О. В. - Cовременный алгоритм лечения больных раком молочной железы с метастазами в кости, Терновой Н. К., Туз Е. В., Пивнюк В. М., Осинский Д. С., Огородникова Н. П., Банахевич Н. В., Горбатюк Т. А., Грушинская Т. В., Вовченко И. В. (2015)
Фильченков А. А. - Авария на АЭС "Фукусима-1": взгляд сквозь призму чернобыльской катастрофы (2015)
Думанский Ю. В. - Некоторые аспекты проблемы химиорезистентности, Кайряк О. В., В. К. Марунич (2015)
Зайчук В. В. - Международный опыт лечения пациентов с генерализованной меланомой кожи (2015)
Місяк С. А. - Методологія проведення індивідуальної програми реабілітації пацієнта з інвалідністю внаслідок онкологічного захворювання в умовах реабілітаційного центру (2015)
Широбоков В. П. - Семейства интерлейкинов. Биология и онкогенез (2015)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2015)
Болгова Л. С. - Форум клінічних цитологів України (2015)
Авторский указатель (2015)
Указатель ключевых слов (2015)
Содержание (2015)
Горбань А. Є. - Обгрунтування необхідності створення та концептуальних принципів розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторінгу іноваційної діяльністї в сфері охорони здоров’я України (2015)
Слабкий Г. О. - Використання інформаційних технологій в системі комунікацій в охороні здоров’я, Знаменська М. А. (2015)
Кривенко Є. М. - Інформаційна складова діяльності керівників охорони здоров’я різних рівнів (2015)
Марценюк В. П. - Задача оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції, Сверстюк А. С., Кучвара О. М. (2015)
Майоров О. Ю. - Количественная оценка состояния "нейроэндокринных осей" и иммунной системы в условиях экспериментального эмоционального стресса: факторная модель (2015)
Марценюк В. П. - Алгоритми якісного аналізу моделі Ходжкіна–Хакслі активності аксона, Майхрук З. В. (2015)
Сергеев Т. В. - Влияние сложных постуральных нагрузок на сердечный ритм человека, Суворов Н. Б., Толкачёв П. И., Белов А. В. (2015)
Абрамович М. С. - О прогнозировании эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью, Атрощенко Е. С. (2015)
Антончик О. - Алгоритм безманжетной оценки артериального давления на основе метода максимального правдоподобия, Джадуэй А., Шульгин В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Использование системы мониторинга давления в желчевыводящих протоках для диагностики билиарной обструкции, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А. (2015)
Дужий І. Д. - Програмне забезпечення медичної інформаційної системи для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі, Горох В. В., Трубілко О. В., Харченко С. В. (2015)
Пісоцька Л. А. - Дослідження впливу зовнішніх факторів на біологічну активність води, Глухова Н. В. (2015)
Вакуленко Д. В. - Математичне моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста (2015)
Колесник Т. В. - Новітні інформаційні технології оперативного аналізу і моделювання як інструмент удосконалення діагностики хронобіологічних особливостей артеріальної гіпертензії (2015)
Лищук В. А. - Индустрия и культура здоровья — от систем информатизации к интеллектуальным технологиям (2015)
Чайковский И. - Трудная диагностическая проблема с точки зрения клинической информатики (2015)
К 20-летию кафедры клинической информатики и ИТ в управлении здравоохранением Харьковской медицинской академии последипломного образования (2015)
К 10-летию кафедры фармакоинформатики Национального фармацевтического университета (2015)
До Ювілею Михайла Васильовича Голубчикова (2015)
До Ювілею Володимира Івановича Кабачного (2015)
К Юбилею Бориса Аркадьевича Кобринского (2015)
До Ювілею Озара Петровича Мінцера (2015)
Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" від 09. 01. 2007 № 537-V (2015)
Закон України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI (із змінами) (2015)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2015)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2015)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2015)
Medinfo 2015: eHEALTH — enabled HEALTH 19–23 August 2015, São Paulo — SP, Brazil (2015)
Другий з’їзд "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" з міжнародною участю 24–26 червня 2015, Київ (2015)
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2015)
Королюк В. С. - Великi вiдхилення для iмпульсних процесiв накопичення в схемi фазового укрупнення, Самойленко I. В. (2014)
Лебєдєв Є. О. - Про багатоканальнi системи з повторними викликами сталої iнтенсивностi, Пономарьов В. Д. (2014)
Михайлец В. А. - Фредгольмовые краевые задачи с параметром на пространствах C(n)(a, b), Чеханова Г. А. (2014)
Попович Д. Р. - Контракцiя мiж алгебрами Лi з обов’язково сингулярними компонентами матрицi контракцiї (2014)
Чернецька Л. О. - Тривимiрнi узагальненi моментнi зображення та апроксимацiї типу Паде для функцiй трьох змiнних (2014)
Goriunov A. S. - Multiinterval Sturm–Liouville boundary-value problems with distributional potentials (2014)
Копець М. М. - Оптимальне керування процесом нагрiвання тонкого стержня (2014)
Литвин О. М. - Ермiтова iнтерлiнацiя функцiй двох змiнних на заданiй системi неперетинних лiнiй iз збереженням класу Cr(R2), Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2014)
Загуменный Я. В. - Динамика и структура стратифицированного течения около горизонтальной пластины (2014)
Никитина Н. В. - О существовании гомоклинической траектории с симметрией в трехмерных системах (2014)
Роман В. I. - Динамiка збудження автоiонiзацiйних станiв атому рубiдiю i молекули Rb2 при електронатомних зiткненнях, Куплiаускiене А. В., Боровик О. О., Зацарiнний О. I. (2014)
Халатов А. А. - Новый критерий теплогидравлической эффективности интенсификаторов теплообмена, Доник Т. В. (2014)
Галанов Б. А. - Скользящий контакт шероховатых упругих тел с учетом их адгезии, Валеева И. К. (2014)
Доценко С. Ф. - Возмущения уровня Каркинитского залива Черного моря, вызванные прохождением атмосферного фронта, Миклашевская Н. А. (2014)
Еремеев В. Н. - Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря, Жуков А. Н., Мельникова О. Н., Сизов А. А., Чухарев А. М. (2014)
Лялько В. I. - Використання даних наземного та космiчного монiторингу температури навколишнього середовища для аналiзу сучасної змiни клiмату в Українi, Єлiстратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Шаталов Н. Н. - Тектоника Петрово-Гнутовского рудного узла Приазовья (2014)
Самойленко Т. Ф. - Особливостi формування епоксиакрилатних взаємопроникних полiмерних сiток пiд впливом сонячного випромiнювання, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О. (2014)
Струтинська Н. Ю. - Взаємодiя в розплавлених системах MIPO3−FeO(Fe2O3)−MICl, MI Li, Na, K, Лiвiцька О. В., Слободяник М. С., Затовський I. В. (2014)
Травинская Т. В. - Деградируемые иономерные полиуретаны на основе экзополисахарида ксантана, Брыкова А. Н., Курдиш И. К., Чевычалова А. В., Савельев Ю. В. (2014)
Данилов М. О. - Порiвняння впливу цитостатичних сполук похiдного малеiмiду та 5-фторурацилу на морфофункцiональний стан печiнки щурiв за умов хемоiндукованого канцерогенезу колоректального раку, Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2014)
Борова М. М. - Стабiльнiсть квантових точок CdS, синтезованих за допомогою бактерiї Escherichia coli, Науменко А. П., Ємець А. I., Блюм Я. Б. (2014)
Гулевский А. К. - Стимулирующее действие низкомолекулярной фракции кордовой крови на энергетический обмен в лейкоцитах, Ахатова Ю. С., Сысоев А. А., Сысоева И. В. (2014)
Плоднiк Д. П. - Квантово-хiмiчний аналiз усiх можливих пар основ ДНК m1Thy · m9Ade, Войтешенко I. С., Говорун Д. М. (2014)
Проценко I. О. - Внутрiшньомолекулярнi водневi зв’язки в молекулi кверцетину: дослiдження методом аналiзу топологiї електронної густини (2014)
Пiлiнська М. А. - Результати дослiдження персистенцiї прихованої хромосомної нестабiльностi в лiмфоцитах периферичної кровi практично здорових волонтерiв, Дибський С. С. , Дибська О. Б., Швайко Л. I. (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Содержание (2014)
Информация о научно-практической конференции с международным участием "Информационные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике" 17–18 октября 2013, Киев, Украина (2014)
Майоров О. Ю. - Вычисление корреляционной размерности и энтропии ЭЭГ сигналов на кластерных вычислительных системах, Фенченко В. Н. (2014)
Мажирина К. Г. - Центральные механизмы саморегуляции: фМРТ-исследование, Резакова М. В., Покровский М. А., Савелов А. А., Штарк М. Б. (2014)
Фролов А. В. - Риски кардиоваскулярных событий в аспекте теории катастроф, Вайханская Т. Г., Марценюк М. А. (2014)
Белал С. А. С. - Энтропия сердечного ритма в серии проб с ритмическим дыханием, Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2014)
Кнышов Г. В. - Создание и внедрение Грид-системы в лечебно-диагностическое кардиохирургическое отделение, Коваленко А. С., Настенко Е. А., Сиромаха С. О., Демин А. В., Свистунов С. Я., Пезенцали А. А., Яковенко А. В., Романюк О. А. (2014)
Юматов Е. А. - Концепция информационной аппаратуры для системного контроля сна в повседневных условиях, Перцов С. С., Дудник Е. Н., Мезенцева Л. В. (2014)
Страхова О. П. - Статистический анализ показателей функционального состояния человека в эргатической системе "человек–компьютер", Рыжов А. А. (2014)
Вакуленко Д. В. - Результати вивчення механізмів впливу диференційованого масажу на хворих з неврологічним синдромом остеохондрозу шийного відділу хребта за допомогою цифрового аналізатора біоритмів, Вакуленко Л. О. (2014)
Осокина О. И. - Прогнозирование эффективности экзистенциально-личностной реабилитации у больных с манифестным приступом шизофрении, Абрамов В. А., Путятин Г. Г., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Денисов Е. М., Голоденко О. Н. (2014)
Колеснік О. П. - Сумарна бальна шкала прогнозування виживаності хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легенів, Шевченко А. І., Лях Ю. Є., Гурьянов В. Г. (2014)
Павлов С. Б. - Использование маркеров атипичных клеток для оценки адаптационных возможностей организма, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2014)
Коваленко А. С. - Использование PACS при формировании хранилищ изображений в медицинских учреждениях, Пезенцали А. А., Романюк О. А., Царенко Е. К. (2014)
Куценко С. А. - Застосування методу математичного планування при виборі наповнювача для капсул "Венотон", Кутова О. В., Ковалевська І. В., Рубан О. А. (2014)
Люханова К. А. - Застосування хаотичних нейронних мереж для кластерізації регіонів України за рівнем забезпечення антитромботичними лікарськими препаратами, Тіманюк І. В., Мнушко З. М. (2014)
Пахольчук О. П. - Методические особенности использования средств информационных и коммуникационных технологий в формировании знаний студента-медика (2014)
Памяти Александра Мубарковича Ахметшина (2014)
Пам‘яті Марка Давидовича Каца (2014)
Пам‘яті Ігора Йосиповича Хаїмзона (2014)
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (WMA). Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования (2014)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2014)
25-я Европейская конференция по медицинской информатике 31 августа–3 сентября 2014, Стамбул, Турция (2014)
Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2014)
Научно-практическая конференция с международным участием "Информационные технологии в неврологии, психиатрии, эпилептологии и медицинской статистике" 17–18 октября 2013, Киев, Украина (2014)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові форми адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб публічного права (2015)
Трубніков В. М. - Принцип справедливості з позиції філософії, Скакун О. Є. (2015)
Слинько Д. В. - Основні риси та структура правозастосовної діяльності (2015)
Жук Н. А. - Имитационная демократия как господствующий политический режим в государствах современного мира (2015)
Воронова І. В. - Ціннісні орієнтири правової культури громадянського суспільства (2015)
Корнієнко В. В. - Розмежування понять "ефективність права", "ефективність законодавства" та "ефективність застосування права" (2015)
Передерій О. С. - Особливості правового статусу Національної поліції в Україні (теоретико-правовий аспект), Григоренко Є. І. (2015)
Серьогін В. О. - Міжнародні організації з питань забезпечення інформаційного прайвесі: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Кушниренко А. Г. - Homo politicus в правовом государстве Украина, Слинько Т. Н. (2015)
Зубенко Г. В. - Деякі питання виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Дахова І. І. - Відповідальність уряду як елемент його конституційно-правового статусу (2015)
Величко В. О. - Європейський досвід організації місцевого самоврядування та можливості його застосування в Україні (2015)
Данічева К. П. - Особливості конституційно-правового статусу міністрів в Україні як політичних діячів (2015)
Стародубцев А. А. - До питання визначення і розподілу компетенції в структурі адміністративно-правового статусу виконавчих органів місцевого самоврядування (2015)
Солошкіна І. В. - Шляхи удосконалення адміністративно-правого регулювання у сфері фінансових послуг України (2015)
Гришина Н. В. - Загальна характеристика неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2015)
Смульська А. В. - Адміністративно-правові засади планування освітнього (навчального) процесу у вищому навчальному закладі України в сучасних умовах (2015)
Ростовська К. В. - Історичні аспекти виникнення корупції (2015)
Магда С. О. - Захист прав дітей в умовах воєнного стану (2015)
Бондаренко І. М. - Питання щодо визначеності та ефективності спеціальних економічних зон в Україні (2015)
Навроцький О. О. - Молодіжні громадські організації як інститути громадянського суспільства в Україні (2015)
Закриницька В. О. - Молодіжні громадські організації в системі соціального захисту молоді (2015)
Шкуропацький О. І. - Поняття адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України (2015)
Кулачок-Тітова Л. В. - До питання врегулювання трудових конфліктів державних службовців позасудовими способами, Кім К. В. (2015)
Мічурін Є. О. - Проблема виділу та поділу майна подружжя в контексті цивільного та сімейного законодавства (2015)
Завальна Ж. В. - Інформаційна функція форм договірного регулювання відносин (2015)
Гужва А. М. - Правова природа позову до недобросовісного володільця (ст. 400 ЦК України): римське підґрунтя позову до недобросовісного володільця та сучасні правові реалії, Розгон О. В. (2015)
Лісніча Т. В. - Ліцензування як спосіб державного регулювання господарської діяльності: аналіз стану законодавства (2015)
Устименко О. А. - Здійснення права власності на тварину (2015)
Савченко В. О. - Правова природа консиліуму лікарів (2015)
Свердліченко В. П. - Понятійно утворюючі властивості цивільно-правової категорії "ділова репутація" (2015)
Горкуша М. Ю. - Правові засади регулювання ідентифікаторів в Україні (2015)
Пейчев К. П. - Природні складові земельної ділянки (2015)
Храмцов О. М. - Рівень, структура та тенденції поширення кримінального насильства в Україні (2015)
Слінько Д. С. - Процесуальні положення деяких видів звільнення від кримінальної відповідальності, Остафійчук Г. В. (2015)
Орловський Р. С. - Особливості добровільної відмови виконавця злочину (2015)
Рожнов О. В. - Підстави застосування заходів процесуального примусу (2015)
Селіванов М. В. - Відстрочення та розстрочення сплати судового збору (2015)
Даньшин М. В. - Необхідність окремої правової регламентації криміналістичної діяльності (2015)
Марушев А. Д. - До визначення понять взаємодії обізнаних осіб на досудовому розслідуванні господарських злочинів (2015)
Черный Г. А. - Правовые основы борьбы с терроризмом на современном этапе (2015)
Колеснікова І. А. - Проблеми виникнення ілюзій у показаннях потерпілих під час сприйняття події злочину (2015)
Затенацький Д. В. - Демонстрація стимульного матеріалу як процес вилучення (актуалізації) ідеальних слідів (2015)
Руденко М. В. - Нові державні органи у сфері запобігання корупції: спроби аналізу функціонального призначення та взаємозв’язків, Мельник О. В. (2015)
Рибалко Г. С. - Поняття та функціональне призначення правозахисної діяльності органів прокуратури (2015)
Здоровко С. Ф. - Сутність і зміст міжнародного гуманітарного права в сучасному міжнародному праві (2015)
Андреев А. А. - Уголовно-правовые аспекты деятельности Международной организации миграции, Руденко Д. В. (2015)
Вартанян А. М. - О правовой природе договора найма-продажи и договора аренды с правом выкупа (на примере законодательства Республики Беларусь и Украины) (2015)
Третьяков Г. М. - Значение и структура криминалистической характеристики преступлений против экономической состоятельности и процедуры банкротства (2015)
Блохин П. Д. - Специализация судебной системы на высшем уровне: ретроспектива, Замышляев Д. М. (2015)
Бєлова А. В. - Питання співвідношення принципів податкового права та принципів оподаткування (2015)
Біленська Д. О. - Адміністративно-правові засади інформаційних відносин (2015)
Гейко К. Г. - Слідчі ситуації в досудовому розслідуванні злочинів у сфері функціонування державних цільових фондів (2015)
Герман К. Ю. - Свобода трудового договору як принцип (2015)
Даньшина К. Є. - Юридичні гарантії реалізації прав працівників фермерських господарств в Україні (2015)
Махди Сахиб Салех - Административно-правовые гарантии обеспечения гендерного равенства в сфере государственного управления Украины (2015)
Ільницький В. О. - Міжнародний досвід правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності поліції (2015)
Кавун Д. Ю. - Про зміну стратегії кримінального процесу України (2015)
Казарян К. А. - Типи колізійних прив’язок у сфері регулювання договірних правовідносин подружжя (2015)
Колесник І. І. - Структура криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2015)
Кондрацька Н. М. - Основні системи і моделі місцевого самоврядування як різновиди системно-структурної організації муніципальної влади (2015)
Криушенко Л. І. - До питання класифікації способів шахрайства в банківській сфері (2015)
Мальцев В. В. - Особливості забезпечення правового режиму антитерористичної операції органами внутрішніх справ в Україні (2015)
Павленко А. В. - Помилка як соціально-правове явище (2015)
Устименко Є. В. - Припинювальні санкції в адміністративному праві (2015)
Москаленко О. О. - Модель секундарних прав як правова форма ліцензування авторських прав (2015)
Завальна Ж. В. - Рецензія на монографію Старинського М.В. "Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні" (2015)
Титул, содержание (2010)
Гоок С. - Особенности процесса орбитальной лазерно-дуговой сварки толстостенных труб большого диаметра, Гуменюк А., Ламмерс М., Ретмайер М. (2010)
Хорунов В. Ф. - Исследование структуры и фазового состава сплавов на основе системы Ti–Zr–Fe, Максимова С. В., Зелинская Г. М. (2010)
Гвоздецкий В. С. - Аналитическое исследование регулятора тока источника питания микроплазменной сварки (2010)
Дерломенко В. В. - Технологическая прочность и анализ причин ухудшения свариваемости и образования трещин, Ющенко К. А., Савченко В. С., Червяков Н. О. (2010)
Коберник Н. В. - Обработка поверхности алюмоматричных композиционных материалов концентрированными источниками энергии, Чернышов Г. Г., Михеев Р. С., Чернышова Т. А. (2010)
Лобанов Л. М. - Ремонт судокорпусных конструкций из алюминиевого сплава АМг6 с применением электродинамической обработки, Пащин Н. А., Логинов В. П., Покляцкий А. Г., Бабуцкий А. И. (2010)
Мартинович В. Н. - Высококачественные шланг-пакеты для подводной сварки и резки, Мартинович Н. П., Лебедев В. А., Максимов С. Ю., Пичак В. Г., Лендел И. В. (2010)
Троицкий В. А. - Ультразвуковая диагностика эксплуатационных дефектов в конструкциях нефтегазового комплекса, Дядин В. П., Давыдов Е. А. (2010)
Титул, содержание (2010)
Походня И. К. - Обоснование системы раскисления и микролегирования наплавленного металла электродов для сварки и ремонта мостовых и транспортных конструкций, Марченко А. Е., Явдощин И. Р., Скорина Н. В., Фольборт О. И. (2010)
Кузьменко Г. В. - Новая технология восстановления направляющих поверхностей буксового проема боковой рамы тележки грузового вагона модели 18-100, Кузьменко В. Г., Галинич В. И., Липисий В. И., Нестыкайло В. В. (2010)
Позняков В. Д. - Свойства сварных соединений рельсовой стали при электродуговой сварке, Кирьяков В. М., Гайворонский А. А., Клапатюк А. В., Шишкевич О. С. (2010)
Ющенко К. А. - Разработка технологии ремонтной микроплазменной порошковой наплавки торцов бандажных полок рабочих лопаток ТВД авиационного двигателя, Савченко В. С., Яровицын А. В., Наконечный А. А., Настенко Г. Ф., Замковой В. Е., Белозерцев О. С., Андрейченко Н. В. (2010)
Чвертко П. Н. - Контактная стыковая сварка стержневой арматуры классов А400С–А600С при строительстве конструкций из монолитного железобетона (2010)
Аношин В. А. - Повышение ресурса электродов контактных машин при сварке оцинкованной стали, Илюшенко В. М., Минакова Р. В., Гречанюк Н. И. (2010)
Ажажа В. М. - Влияние геттерных добавок на водородное охрупчивание сварных соединений конструкционных материалов оборудования АЭС, Лавриненко С. Д., Толстолуцкая Г. Д., Пилипенко Н. Н., Бобров Ю. П., Свинаренко А. П., Аксенова А. Н. (2010)
Походня И. К. - Влияние иттрия на перераспределение водорода и структуру металла швов при дуговой сварке высокопрочных сталей, Пальцевич А. П., Игнатенко А. В., Соломийчук Т. Г., Синюк В. С. (2010)
Неклюдов И. М. - Разработка композитов на основе циркония и нержавеющей стали для изготовления переходников к конструкциям АЭС, Борц Б. В., Лопата А. Т., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И., Александров В. А. (2010)
Недосека А. Я. - Приборы для акустико-эмиссионного контроля и диагностирования сварных конструкций, Недосека С. А., Грузд А. А., Овсиенко М. А., Яременко М. А., Харченко Л. Ф. (2010)
Болотов Д. В. - О слоениях сфер (2014)
Гандель Ю. В. - Граничные интегральные уравнения третьей краевой задачи для уравнения Гельмгольца в R2 + с плоскопараллельными разрезами, Душкин В. Д. (2014)
Ковалев А. М. - Метод дополнительных функций в теории устойчивости неавтономных систем дифференциальных уравнений, Неспирный В. Н. (2014)
Королюк Д. В. - Дифузiйна апроксимацiя статистичних експериментiв з наполегливою нелiнiйною регресiєю i еквiлiбрiумом (2014)
Лебiдь М. В. - Про порiвняннi та непорiвняннi мiри Хаусдорфа, Торбiн Г. М. (2014)
Скороходов Д. С. - О наилучшем приближении классов Гельдера линейными методами (2014)
Ємець О. О. - Монотонний iтерацiйний метод для розв’язування задач комбiнаторної оптимiзацiї iгрового типу на переставленнях, Ольховська О. В. (2014)
Кудiн В. I. - Метод псевдобазисних матриць (2014)
Скурихин В. И. - Метод обобщенного обратного оператора в задаче оптимального управления линейными многосвязными статическими объектами, Гриценко В. И., Житецкий Л. С., Соловчук К. Ю. (2014)
Гавриленко Г. Д. - Методика определения минимальных частот колебаний неидеальных ребристых цилиндрических оболочек на упругом основании, Мацнер В. И. (2014)
Панин В. В. - Ретроспективная задача для нестационарного оператора теплопроводности, Кривошей Ф. А., Богдан Ю. А. (2014)
Патон Б. Є. - Результати натурних вимiрювань iнтенсивностi сонячного випромiнювання в м. Київ, Клюй М. I., Коротинський О. Є., Макаров А. В., Трубiцин Ю. О., Ганус В. О. (2014)
Осадчий В. И. - Исследование структуры загрязнения водных объектов посредством процессов Ито, Ковальчук Л. А., Осадчая Н. Н. (2014)
Соколовська А. В. - Деякi методи використання матерiалiв космiчної зйомки для оцiнки i прогнозу сталого розвитку мiських територiй (на прикладi м. Київ), Федоровський О. Д. (2014)
Братичак М. М. - Хiмiчна модифiкацiя епоксидного олiгомеру ЕД-20 1,4-бутандiолом, Iвашкiв О. П., Астахова О. Т. (2014)
Опанасенко О. А. - Циклодекстринвмiснi кополiмери синтез, властивостi та застосування в процесах фотокаталiзу, Сiнельнiков С. I., Рябов С. В., Керча Ю. Ю. (2014)
Тарасевич Ю. И. - Адсорбционный подход к определению размера и массы молекул гуминовых кислот, Трифонова М. Ю., Маринин А. И., Доленко С. А., Малышева М. Л. (2014)
Гришко В. Н. - Особенности структурной организации сообществ мицелиальных актинобактерий в природных почвах Украины и России, Сыщикова О. В., Зенова Г. М., Чернов И. Ю. (2014)
Ляврiн Б. З. - Видовi особливостi лiпiдного складу деяких тканин прiсноводних риб Захiдного Подiлля, Курант В. З., Хоменчук В. О., Грубiнко В. В. (2014)
Мельничук Д. О. - Обмiн жиророзчинних вiтамiнiв в органiзмi тварин при розвитку токсичного гепатиту та його коригування, Грищенко В. А. (2014)
Глушенков А. Н. - Геометрическое построение всех возможных ассоциированных водородными связями пар нуклеотидных оснований, Говорун Д. Н. (2014)
Завальська Т. В. - Порiвняння ефективностi антиагрегантної терапiї у хворих на уперше виниклу i прогресуючу стенокардiю за впливом на жирнокислотний спектр фосфолiпiдiв мембран тромбоцитiв (2014)
Шеметун О. В. - Дослiдження участi оксидативного стресу в розвитку радiацiйно-iндукованого ефекту свiдка в лiмфоцитах периферичної кровi людини, Талан О. О. (2014)
Дiдух Я. П. - Новий пiдхiд до оцiнки стiйкостi та ризикiв втрати екосистем (2014)
Луцишин О. Г. - Стратегiя виживання деревних рослин тополi пiрамiдальної (Populus pyramidalis Roz.) в умовах урботехногенного заднення, Тесленко I. К., Биков В. В. (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Титул, содержание (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Причины образования трещин в зоне термического влияния литой высокомарганцовистой стали при контактной стыковой сварке, Швец В. И., Швец Ю. В., Таранова Т. Г., Гордань Г. Н. (2010)
Махненко В. И. - Вероятностные характеристики сопротивляемости сварных соединений конструкционных сталей многоцикловой усталости, Романова И. Ю. (2010)
Рябцев И. А. - Исследование структуры и эксплуатационных свойств наплавленного металла для восстановления и упрочнения прокатных валков, Кондратьев И. А., Васильев В. Г., Жданов В. А., Бабинец А. А. (2010)
Хорунов В. Ф. - Влияние присадок олова на структуру и технологические свойства припоев системы Ag–Cu–Zn, Максимова С. В., Стефанив Б. В. (2010)
Письменный А. С. - Свойства сварных соединений трубных заготовок, полученных прессовой сваркопайкой с формирующим устройством, Прокофьев А. С., Письменный А. А., Новикова Д. П., Юхименко Р. В., Полухин В. В., Пташинская И. И., Полухин Ю. В. (2010)
Гедрович А. И. - Оценка напряженно-деформированного состояния разнородных сварных соединений сталей 10Х13Г18Д+09Г2С, Ткаченко С. А., Гальцов И. А. (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Прессовая сварка магнитоуправляемой дугой труб из стали Х70, Качинский В. С., Игнатенко В. Ю., Гончаренко Е. И., Коваль М. П. (2010)
Савицкий М. М. - Технология и оборудование для производства корпусов баллонов высокого давления из листового проката, Письменный А. С., Савицкая Е. М., Притула С. И., Бабенко С. К. (2010)
Зайффарт П. И. - Современное оборудование для судостроения (2010)
Первухин Л. Б. - Очистка и активация свариваемых поверхностей в процессе сварки взрывом, Первухина О. Л., Бондаренко С. Ю. (2010)
Содержание (2011)
Конференция с международным участием "Медицинская и биологическая информатика и кибернетика: Вехи развития", 20–23 апреля 2011, Киев (2011)
Martynenko A. V. - Mathematical approach to information and knowledge, Martynenko M. V. (2011)
Хаимзон И. И. - Электрофизиологическая модель сердца (виртуальное сердце), Бондарчук Е. П. (2011)
Лях Ю. Е. - Моделирование механизмов саморегуляции вертикальной позы человека, Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г. (2011)
Майоров О. Ю. - Оценка индивидуально-типологических особенностей поведения и устойчивости интактных белых крыс-самцов на основе факторной модели нормального этологического спектра показателей в тесте "открытое поле" (2011)
Осницкий А. К. - Донозологический контроль психофизиологической дезадаптации младшего школьника, Тарасова С. Ю. (2011)
Стороженко К. - Мир медицины без границ. Технологии Cisco в области "интеллектуального" здравоохранения (2011)
Орлов О. И. - Телемедицинские аспекты оценки риска развития заболеваний у практически здоровых людей. Предварительные результаты долговременных медико-экологических исследований, Баевский Р. М., Пугачев В. И., Берсенева А. П., Баевский А. Р., Черникова А. Г., Зенченко Т. А. (2011)
Ахметшин А. М. - Информационные возможности анализа и отображения электрокардиограмм в базисах сингулярного разложения вложенных векторов, Ахметшин К. А. (2011)
Фролов А. В. - Анализ предсердной электрокардиограммы с целью диагностики мерцательной аритмии, Мрочек А. Г., Войтович А. П., Войтикова М. В., Вайханская Т. Г., Мельникова О. П., Воробьев А. П. (2011)
Заболотна Н. І. - Система фазової Мюллер–матричної томографії полікристалічних мереж біологічних тканин, Павлов С. В., Олійниченко Б. П. (2011)
Терентьева Л. С. - Лучевая диагностика опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний орбиты, Соколов В. Н., Легеза С. Г., Анищенко Л. В., Стасюк Ю. В., Соколова В. Д. (2011)
Старенький В. П. - Аналіз інформаційних і технічних можливостей сучасних систем планування дистанційної радіотерапії, Авер’янова Л. О., Васильєв Л. Л., Орлова Ю. О. (2011)
Погосян А. Ю. - Денситометрическое и радиовизиографическое обоснование применения пчелиного воска в качестве мембран для направленной регенерации кости в эксперименте (2011)
Головенко М. Я. - Прогнозування біодоступності лікарських засобів методом класифікаційних моделей, Кузьмін В. Є., Артеменко А. Г., Кулінський М. А., Поліщук П. Г., Борисюк І. Ю. (2011)
Перехода Л. О. - Визначення кореляції "структура–протисудомна активність" в ряду похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1Н), Георгіянц В. А. (2011)
Эйнгорин М. Я. - К информационным технологиям живой природы (2011)
Зарубина Т. В. - Российский филиал HL7: первый опыт, проблемы и перспективы, Швырёв С. Л. (2011)
Коваленко А. С. - Проблемы стандартизации в области медицинских информационных технологий, Пезенцали А. А., Царенко Е. К. (2011)
Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ) (2011)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA) (2011)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI) (2011)
Европейская Ассоциация менеджеров информационных технологий здравоохранения (HITM) (2011)
До ювілею Коренєва Миколи Михайловича (2011)
К юбилею Олега Юрьевича Майорова (2011)
24-ая Европейская Конференция по Медицинской Информатике — MIE2012 26–29 августа 2012, Пиза, Италия (2011)
14-й Всемирный Конгресс по Медицинской Информатике — Medinfo 2013 20–23 августа 2013, Копенгаген, Дания (2011)
Календарь событий (2011)
Новые книги по медицинской информатике, статистике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики (2011)
Воробьев К. П. - Рекомендации по представлению результатов клинических исследований в диссертациях и журнальных публикациях. Часть 2. Проект рекомендаций (2011)
Титул, содержание (2010)
Кривцун И. В. - Модель процессов тепло-, массо- и электропереноса в анодной области и столбе сварочной дуги с тугоплавким катодом, Демченко В. Ф., Крикент И. В. (2010)
Махненко В. И. - Кинетика роста коррозионных трещин в трубной стали 17Г1С, Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Шекера В. М., Оноприенко Е. М. (2010)
Сом А. И. - Численный расчет тепловых процессов при центробежной плазменной порошковой наплавке, Зельниченко А. Т. (2010)
Дмитрик В. В. - Особенности повреждаемости сварных соединений паропроводов по механизму ползучести, Барташ С. Н. (2010)
Кравчук Л. А. - Устранение подрезов при ЭЛС со сквозным и несквозным проплавлением (2010)
Белый А. И. - Влияние основных технологических параметров плазменной наплавки на свойства композиционного наплавленного металла (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Прессовая сварка магнитоуправляемой дугой деталей автомобильного сортамента, Качинский В. С., Игнатенко В. Ю., Гончаренко Е. И., Коваль М. П. (2010)
Ках П. - Особенности применения гибридной лазерно-дуговой сварки (Обзор), Салминен А., Мартикаинен Дж. (2010)
Хорунов В. Ф. - Изготовление буровых долот для добычи рассеянного метана в шахтных выработках, Максимова С. В., Стефанив Б. В. (2010)
Сидоренко П. Ю. - Использование импульсных электромагнитных воздействий для управления процессом переноса электродного металла при дуговой сварке, Рыжов Р. Н. (2010)
Титул, содержание (2010)
Ющенко К. А. - К возможному механизму образования трещин в стабильно аустенитных швах вследствие сегрегации кислорода, Савченко В. С., Червяков Н. О., Звягинцева А. В. (2010)
Махненко В. И. - Совершенствование метода оценки риска разрушения в зоне утонений стенки магистральных трубопроводов, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2010)
Гайворонский А. А. - Влияние термодеформационного цикла наплавки на структуру и свойства железнодорожных колес повышенной прочности при их восстановлении, Позняков В. Д., Саржевский В. А., Васильев В. Г., Орловский В. Ю. (2010)
Максимова С. В. - Структурное состояние быстрозакаленного припоя системы Cu–Ti, Хорунов В. Ф., Зелинская Г. М. (2010)
Назаренко О. К. - Влияние рабочего расстояния сварочной электронной пушки на геометрию сварного шва, Загорников В. И. (2010)
Патон Б. Е. - Надежность эксплуатации сварных конструкций. Оценка и управление, Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Федчун А. Ю., Елкин А. А., Ободовский Б. М. (2010)
Ахонин С. В. - Сварка в узкий зазор высокопрочных титановых сплавов толщиной до 110 мм, Белоус В. Ю., Романюк В. С., Стесин В. В. , Великий С. И., Семененко А. В., Полищук А. К. (2010)
Машин В. С. - Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом в аргоне тонколистовых алюминиевых сплавов, Пашуля М. П., Шонин В. А. , Клочков И. Н. (2010)
Кононенко В. Я. - Использование способа сухой сварки при ремонте подводных переходов газо- и нефтепроводов в России (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Распределение водорода в соединениях стали 10Г2ФБ, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, Харченко Г. К., Смиян О. Д., Фальченко Ю. В., Загадарчук В. Ф., Буткова Е. И. (2010)
Титул, содержание (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Особенности контактной стыковой сварки высокопрочного алюминиевого сплава 2219, Чвертко П. Н., Семенов Л. А., Самотрясов С. М., Гущин К. В. (2010)
Лобанов Л. М. - Влияние электроимпульсной обработки на остаточное формоизменение тонколистовых сварных конструкций (Обзор), Пащин Н. А., Логинов В. П., Покляцкий А. Г. (2010)
Дзянхуа Я. - Остаточные напряжения и механические свойства турбинных лопаток после лазерной обработки поверхности, Лианг В., Канли Ч., Чжидзунг Ч., Коваленко В. С. (2010)
Бут В. С. - Сравнительная оценка методик определения вязкости разрушения металла ЗТВ сварных соединений низколегированных сталей (2010)
Ланкин Ю. Н. - Управление бездатчиковыми приводами постоянного тока сварочных установок, Семикин В. Ф., Суший Л. Ф. (2010)
Астахов Е. А. - Получение порошка сплава системы Ni–Cr–Al–Y, легированного кремнием, методом порошковой металлургии, Кудь И. В., Лиходед Л. С., Зяткевич Д. П., Яковлева М. С., Еременко Л. И. (2010)
Романов В. В. - Сварочное производство в газотурбостроении (Обзор), Бутенко Ю. В. (2010)
Шлепаков В. Н. - Современное состояние разработки и применения порошковых проволок для сварки углеродистых и низколегированных сталей, Гаврилюк Ю. А., Котельчук А. С. (2010)
Машин В. С. - Особенности импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов без применения подкладных формирующих элементов, Пашуля М. П. (2010)
Цумарев Ю. А. - Контактная точечная сварка со специальной подготовкой свариваемых кромок (2010)
Титул, содержание (2010)
Кривцун И. В. - Численный анализ процессов нагрева и конвективного испарения металла при обработке излучением импульсного лазера, Семенов И. Л., Демченко В. Ф. (2010)
Махненко В. И. - Риск разрушения магистрального трубопровода с дефектами утонения стенки при ремонте под давлением, Бут В. С., Козлитина С. С., Олейник О. И. (2010)
Устинов А. И. - Возможности снижения динамической напряженности конструктивных элементов машин с помощью наноструктурированных покрытий, Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Скородзиевский В. С. (2010)
Черных И. В. - Моделирование процесса индукционного нагрева труб в зоне сварного шва, Рачков С. А. (2010)
Васильев Ю. С. - Разработка технологии формирования механических и клеемеханических соединений методом продавливания, Паршутина Л. С., Чукашкин А. Н. (2010)
Левченко О. Г. - Экспериментальное и расчетное определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при дуговой сварке покрытыми электродами, Лукьяненко А. О., Полукаров Ю. О. (2010)
Кравчук Л. В. - Оценка эффективности ремонтных технологий для эксплуатации энергетических установок, Ляшенко Б. А., Цыбанев Г. В., Куриат Р. И., Буйских К. П., Налимов Ю. С. (2010)
Козулин С. М. - Повышение сопротивляемости сварных швов образованию кристаллизационных трещин при ремонте бандажей обжиговых печей электрошлаковой сваркой, Лычко И. И., Козулин М. Г. (2010)
Касаткин О. Г. - Особенности технологии сварки трубопроводов из разнородных сталей в атомной энергетике, Царюк А. К., Скульский В. Ю., Гаврик А. Р., Моравецкий С. И. (2010)
Письменный А. С. - Влияние ударной обработки металла шва на прочность сварного соединения, Кислицын В. М. (2010)
Долиненко В. В. - Методика оценки транспортных запаздываний в АСУ формированием сварного шва, Коляда В. А., Скуба Т. Г., Шаповалов Е. В. (2010)
Титул, зміст (2014)
Хавкіна Л. М. - Соціокомунікаційні можливості адаптації та інтеграції осіб із особливими потребами в умовах інформаційного суспільства (2014)
Дроздовська О. Є. - Навчання, фізична та психологічна реабілітація дітей із вадами зору (2014)
Пігарєва К. В. - Соціокомунікаційна толерантність викладачів до осіб із особливими потребами – невід’ємний атрибут традиційного навчання (2014)
Потамошнєва О. М. - Сучасний стан розвитку інклюзивної освіти в Харківському регіоні (2014)
Редіна В. А. - Інклюзивна освіта в системі Малої академії наук: із досвіду роботи КЗ "Харківська обласна станція юних туристів", Мисюкевич А. В. (2014)
Семенец В. В. - Проблемы инклюзивного образования, Аврунин О. Г., Носова Т. В., Носова Я. В. (2014)
Бондаренко Т. Г. - Регіональна медіакампанія "Сильні духом" як соціально-інформаційний проект (2014)
Бутиріна М. В. - Мас-медійний образ людей із особливими потребами (2014)
Коваленко Ю. Б. - Гуманизация образов людей с особыми потребностями на современном экране: традиции и новации прочтения (2014)
Коваль С. В. - Тематичні акценти в інтернет-матеріалах про людей із особливими потребами (2014)
Подпружнікова О. П. - Спеціалізовані інтернет-ресурси як засіб інформування в аспекті інтеграції в суспільство осіб із особливими потребами (2014)
Полумисна О. О. - Соціальні мережі як засіб комунікації для людей із обмеженими можливостями (на прикладі "ВКонтакте") (2014)
Полякова Г. О. - Проблеми людей із особливими потребами на шпальтах газети "День" (2014)
Тишевська-Шапошник О. В. - Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб інтеграції дітей із обмеженими можливостями (2014)
Кунанець Н. Е. - Електронні бібліотеки на принципах GRID-технологій, Ржеуський А. В. (2014)
Мельнікова Л. О. - Волонтерський рух як чинник розвитку соціальної активності розумово відсталих підлітків (2014)
Селиванова К. Г. - Разработка интерактивных тестов для оценки уровня развития мелкой моторики, Аврунин О. Г., Семенец В. В. (2014)
Тарасенко В. М. - Проблеми підготовки до сільськогосподарської праці учнів із вадами розумового розвитку (2014)
Хованова О. А. - Профільне навчання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції розумового розвитку: соціокомунікаційний аспект, Гарбуз О. В. (2014)
Drozdovska О. - Features of television interview with disabled persons (2014)
Fomenko V. - PR in Ukrainian NGOs – in the search for an optimal balance between fundraising and ensuring public awareness of their mission, goals and objectives (2014)
Teodorska L. - Coverage problems of children with special needs by social advertising (2014)
Бутиріна М. В. - Зв’язки з громадськістю: погляд комунікативіста. Рецензія на видання: Березенко В. В. PR в Україні: наукове осмислення феномену: монографія (2014)
Хавкіна Л. М. - Видавнича галузь в епоху активних соціокомунікаційних трансформацій. Рецензія на видання: Водолазька С. Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі: монографія (2014)
Андрєєва О. В. - Система підготовки дітей із особливими потребами в напрямку їхньої соціалізації та інтеграції (2014)
Бугло І. О. - Практична діяльність учнів у системі інтегрованої освіти як один із головних чинників адаптації осіб із особливими потребами (2014)
Колісник І. Г. - Школа самоконтролю в санаторному НВК як умова успішної адаптації дітей, хворих на цукровий діабет (2014)
Лупандіна В. М. - Участь вихованців спеціального навчального закладу в соціальних проектах як шлях адаптації та соціалізації осіб із особливими освітніми потребами (2014)
Титул, содержание (2009)
Махненко В. И. - Риск образования холодных трещин при сварке конструкционных высокопрочных сталей, Позняков В. Д., Великоиваненко Е. А., Махненко О. В., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2009)
Горбань В. Ф. - Исследование соединений алюминида титана с титановым сплавом ВТ8, полученных диффузионной сваркой, Харченко Г. К., Фальченко Ю. В., Петрушинец Л. В. (2009)
Сабокарь В. К. - Прессовая сварка алюминида титана с другими титановыми сплавами, Ахонин С. В., Петриченко И. К., Ясинский А. В. (2009)
Шелягин В. Д. - Особенности лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом высокопрочных алюминиевых сплавов, Хаскин В. Ю., Машин В. С., Пашуля М. П., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2009)
Зеленин В. И. - Применение плазменно-дуговой металлизации для восстановления осей колесных пар грузовых вагонов, Кавуненко П. М., Тисенков В. В., Теплюк В. М., Полещук М. А., Лебедь В. Д., Липисий В. И., Бондарев С. В., Гаврилов С. А., Ольгард Н. Т. (2009)
Царюк А. К. - Ремонтная сварка корпусных деталей турбин из теплоустойчивых сталей без последующей термообработки, Иваненко В. Д., Волков В. В., Мазур С. И., Тройняк А. А., Вавилов А. В., Кантор А. Г., Воличенко Н. П. (2009)
Ланкин Ю. Н. - Электропроводность шлаковой ванны при электрошлаковой сварке проволочным электродом, Суший Л. Ф. (2009)
Сидоренко В. Д. - Переднє слово (2006)
Фотосесія засідань Всеукраїнської акції "Мистецтво молодих - 2006" (2006)
Вступне слово на конференції президента АМУ, акад. А. В. Чебикіна (2006)
Виступ на конференції віце-президента АМУ, акад. І. Д. Безгіна (2006)
Гордеев С. И. - Театральное искусство в свете Болонской декларации (2006)
Задорожний В. Г. - К характеристике Болонского процесса (2006)
Стельмащук Г. Г. - Проблеми входження мистецької освіти України у Болонський процес (2006)
Хоменко А. В. - Пластическая анатомия как учебный курс в аспекте Болонского процесса: Тезисы доклада, Бобин В. В., Цивковский А. А., Бобина И. В. (2006)
Резолюція засідання секції "Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво" (2006)
Алексеева Е. Н. - Художественная и педагогическая деятельность Э. А. Штенберга (2006)
Олексієнко А. М. - Основні складові в проектуванні експозиції та дизайну інтер’єру музею "Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" на меморіальному комплексі "Висота маршала І. С. Конєва", Северин В. Д. (2006)
Бардакова Н. Г. - Эволюция мягкой мебели: Тезисы доклада (2006)
Безруков А. А. - Творческий аспект в обучении студентов изобразительному искусству, Горбатенко Л. П. (2006)
Бондаренко В. В. - Венецианская штукатурка в современном интерьере, Рудик Д. Е. (2006)
Гладун О. - Функції молодіжного екопроекту, проведеного у форматі Міжнародної триєнале дизайн-графіки "4-й Блок" (2006)
Гладько И. - Принципиальные отличия знака-логотипа и слова-образа: Тезисы доклада (2006)
Деревянко А. Ю. - Этюд С. И. Васильковского из частной коллекции (2006)
Єрмаков С. С. - Мистецька наука України в європейському електронному освітньому просторі: Тези доповіді (2006)
Калашникова Е. А. - Графический язык украинской цветной линогравюры в контексте его исторического развития (2006)
Карнаухова Е. А. - Иконологический анализ картины "Колядки" Дмитрия Артыма (2006)
Кісіль М. В. - Роль моделювання одягу методом наколювання в сучасному формоутворенні костюма (2006)
Ковалёва М. Н. - Традиции иконописных канонов в сакральном искусстве ХХ века (2006)
Коваль О. А. - Литургическая символика икон (2006)
Коваль О. В. - Язык, визуальное искусство и семиотическая картина мира: Художественная семиотика в ХГАДИ (2006)
Ковтун Т. І. - Деякі питання педагогіки мистецтва і мистецтва педагогіки (2006)
Кондель Пермінова Н. М. - До історії архітектурної та будівельної освіти в Україні (2006)
Костюкова Т. І. - Дизайн навколишнього середовища - ефективний метод виховання почуття прекрасного в людині (2006)
Кузьменко А. Ф. - Харківська державна академія дизайну і мистецтв та її учні (Андрій Ілліч Курнаков) (2006)
Лазарев О. А. - Викладач - Творчість - Особистість: Тези доповідей (2006)
Лапина Л. С. - "Поверхностный" взгляд: Тезисы доклада (2006)
Ненашева Е. Ю. - "Крестьянская семья" в жанре репортажа: Формальный анализ картины А. А. Мурашко (2006)
Паньок Т. В. - Релігійне мистецтво Слобожанщини ХVІІ - початку ХІХ століття: Тези доповіді (2006)
Пучков А. А. - Стратиграфические слои Парфенона (2006)
Розенфельд М. И. - Поколенческая тенденция в акции "Искусство молодых" (2006)
Скринник К. В. - Традиції, історія та культура Слобожанщини, закодовані в генетичній пам’яті кирилівських вишиванок, Кузьменко А. Ф. (2006)
Тищенко Г. В. - Возрождение традиций (2006)
Федосеенко А. И. - Изучение изображений ангелов в контексте украинского искусства (2006)
Чекаль А. Г. - Эпиграфика в сакральном и погребальном искусстве Пальмиры и Дура-Европос (2006)
Шулика В. В. - Иконы Богородицы Одигитрии на Слободской Украине второй половины ХІХ - начала ХХ вв. (2006)
Сидоренко В. - Переднє слово (2007)
Рєзникович М. - Театральна школа (2007)
Клековкін О. - Мовчання спротиву: Між аксіомами й гіпотезами (історико теоретичний аспект) (2007)
Висоцький Ю. - Історична доля вчення Станіславського про надзавдання (2007)
Коломієць Р. - Проблеми режисерської аналітики (2007)
Чхаїдзе В. - До питання виховання режисерів на IV і V курсах (2007)
Роєнко О. - Режисер - балетмейстер. Балетмейстер - режисер (2007)
Рєзникович М. - Перший курс - і все життя (2007)
Висоцький Ю. - Про досвід використання поезії в процесі виховання актора (2007)
Хім’як В. - Проблеми виховання акторів в учбових закладах не фахового спрямування (2007)
Роєнко О. - Фехтмейстер - актор. Актор - фехтмейстер (2007)
Борис І. - Виховання професійних акторів у школі ЕКМАТЕДОС (2007)
Театральне навчання і становлення молодих фахівців у театрі. У викладі і коментарях Р. Г. Коломійця (2007)
Закревський М. - "Ми розминулися з життям. Не тим, напевне, брали шляхом…" (2007)
Підлужна А. - Коломийська "Суєта" (2007)
Автори (2007)
Bondarenko Yu. Yu. - The increase of sound pressure level of monomorph transducers with the use of spatial energy force structure of a piezoelement, Bazilo K. V., Kunytska L. G. (2015)
Петрищев О. Н. - Принципы математического моделирования трансформаторов, работающих на планарных осесимметричных колебаниях пьезокерамических дисков, Базило К. В. (2015)
Nesterenko S. A. - Experimental based approach of bit error rate measurement in 802.11 wireless networks, Nesterenko I. S. (2015)
Коренівська О. Л. - Аналіз похибок приладу вимірювання концентрації легких аероіонів (2015)
Остапчук А. А. - Автоматизація процесу вимірювання прискорення сили тяжіння за допомогою балістичного гравіметра (2015)
Нікітчук Т. М. - Біотехнічна система аналізу пульсограм (2015)
Лепский В. В. - Проектный подход к реформированию медицинской отрасли (2015)
Польшаков И. В. - Стратегическое управление проектно-ориентированной организацией (2015)
Шарова О.С. - Проекти державно-приватного партнерства: особливості розподілу відповідальності (2015)
Воронов С. О. - Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур перовськітних матеріалів, Богорош О. Т., Муравов С. О., Гордійко Н. О. (2015)
Красношлик Н. О. - Чисельне моделювання дифузійного росту надпровідної фази Nb3Sn (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження зв'язуючої здатності харчової добавки "каркаде" щодо іонів Pb(II), Cd(II) та Hg(II), Максименко О. М., Бутенко О. М. (2015)
Грецький Д. В. - Оптимізація вмісту бітумного в’яжучого при гідрофобізації ґрунтів для фундаментобудівництва (2015)
Омар Муаяд Абдуллах. - Структура и инструментальные средства информационной технологии решения задач математического моделирования нестационарных аномальных диффузионных процессов (2015)
Осипенко В. І. - Розрахунок мікрогеометричних параметрів поверхневого шару при електроерозійному дротяному вирізанні повного зйому, Плахотний О. П., Нестеренко І. М. (2015)
Филимонов С. А. - Совершенствование пьезокерамических сканеров зондовых микроскопов (2015)
Осауленко І. А. - Процедурні та інформаційні аспекти проектно-орієнтованого управління регіональним розвитком (2015)
Тарандушка Л. А. - Аналітична модель оптимізації процесу роботи станцій технічного обслуговування, Тарандушка І. П. (2015)
Чорній А. М. - Дослідження параметрів кодерів мовного сигналу (2015)
Черновська К. О. - Моделювання структурно-динамічного процесу результативності контролю якості продукції на машинобудівних підприємствах (2015)
Оксіюк О. Г. - Методика розрахунку часу затримки інформації управління в інформаційно-комунікаційних мережах (2015)
Ткаченко Т. І. - Реалізація отриманих результатів досліджень при розробці функціональної схеми контролю якості продукції (2015)
Самойлик О. В. - Моделювання параметричного збудження плазмових коливань в n-InSb (2015)
Стешов І. В. - Розробка парсера літературних джерел засобами ANTLR та Hibernate для формування бібліографічної бази даних (2015)
Тригуб О. А. - Автоматична система усунення акумулюючого тепла в салоні автомобіля, Балута М. М., Шльончак І. А. (2015)
Юрченко Ю. Д. - Оптимізація режимів різання при чистовому точінні аустенітних сталей різцями з внутрішнім тепловідведенням (2015)
Мищенко В. О. - Точность оценки статистических метрик энергетического анализа программ, Первунинский С. М. (2015)
Третяк К. Р. - Реконструкція вертикальних рухів земної кори за даними мареографічних спостережень, Досин С. І. (2014)
Двуліт П. Д. - Про точність обчислення основних характеристик гравітаційного поля землі, Смелянець О. В. (2014)
Лазарук Я. Г. - Роль геодинаміки у просторовому розподілі традиційних та нетрадиційних покладів вуглеводневої сировини Дніпровсько-Донецької западини (2014)
Муровская А. - Деформационные структуры и поля напряжений Юго-Западного Крыма в контексте эволюции Западно-Черноморского бассейна, Ипполит Ж.-К., Шеремет Е., Егорова Т., Вольфман Ю., Колесникова К. (2014)
Віхоть Ю. М. - Статистичні особливості та аналіз тектонічної тріщинуватості крейдово-неогенових відкладів Українських Карпат (2014)
Байрак Г. Р. - Виділення та аналіз оролінеаментів височини Опілля на основі 3d-моделі рельєфу (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2008)
Крупський Ю. З. - Свєнтокшицькі гори в Польщі і Мармароський масив в Україні безкореневі алохтонні тектонічні структури, Марусяк В. П. (2014)
Шейко В. - Сучасна медіаосвіта в Україні: Виклики сьогодення (2008)
Білик Н. Т. - Знахідки силіцидів заліза в Україні. Космогенне чи телуричне походження?, Маковський Ю. С., Побережська І. В., Степанов В. Б., Тимощук В. Р., Шевченко Т. Г., Яценко І. Г. (2014)
Скуратівський В. - Молоде кіно біля "нульового меридіану" (2008)
Кузьменко Е. Д. - Аналіз впливу геологічної будови гірських порід на характеристики зсувів, Штогрин Л. В., Чепурний І. В. (2014)
Мусієнко О. - Чи варто вчити дивитися кіно? (2008)
Кудеравець Р. С. - Особливості аномального магнітного поля в зонах родовищ вуглеводнів у Передкарпатському прогині, Максимчук В. Ю., Чоботок І. О., Тимощук В. Р. (2014)
Коломієць Р. - Принципи режисерської аналітики (2008)
Максимчук В. Ю. - Деякі особливості сейсмічності Закарпаття, Пиріжок Н. Б., Пронишин Р. С., Тимощук В. Р. (2014)
Веселовська Г. - Особистісний прагматизм як фактор формування медіапростору сучасної України (2008)
Мичак С. В. - Деформації гірських порід Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського масивів в період 2,02–2,05 млрд років тому за результатами тектонофізичних досліджень (2014)
Зубавіна І. - "Мистецтво молодих - 2008" (Медіаосвіта в Україні. Нотатки в режимі актуальності) (2008)
Світлій пам’ятІ видатного геодезиста та науковця Емілії Михайлівни Євсєєвої (2014)
Брюховецька Л. - Сучасний молодий кіноглядач. Досвід викладання курсу "кіномистецтво" в немистецькому вузі (2008)
Негреску І. - Інстинкт мистецтва. Мистецтво інстинкту (2008)
Шоріна Т. - Мотиваційні мутації сучасної суб’єктивності (на прикладі шоу-ігор) (2008)
Росляк Р. - З історії державного технікуму кінематографії ВУФКУ (1924-1930): Організація навчального процесу та науково-дослідна робота (2008)
Слободян В. - Підтримаймо фестиваль "Кришталеві джерела", бо він того вартий (2008)
Безручко О. - Школа по підготуванню молодих режисерських кадрів під керівництвом Г. Д. Затворницького (2008)
Образ В. - Режисерська творчість Івана Кавалерідзе та його вплив на українську художню культуру. Майстер і музи (2008)
Черкасова Н. - Професійна освіта в галузі кіно-, телемистецтва (за матеріалами Луганської державної академії та Харківської державної академії культури) (2008)
Кубашко І. - Досвід створення освітніх програм у галузі сучасного мистецтва Музею Хіршхорн (Вашингтон) ТА MOMA (The Museum of Modern Art, Нью-Йорк) (2008)
Мусієнко-Фортунська О. - Відродження продюсерської системи в Україні (2008)
Макаренко М. - До проблеми оновлення переліку творчих спеціальностей: Кінопродюсер (2008)
Ємельянова Є. - Навчаємо продюсерів: виробників чи спонсорів? (2008)
Куценко О. - Медіаосвітні моделі: Концептуальний підхід до нових освітніх технологій (2008)
Костилева В. - Особливості викладання основ режисури і монтажу для студентів спеціальності фотовідеодизайн КНУТД в умовах Болонського процесу (2008)
Коваль О. - Про кінорежисуру, учителювання та Болонську конвенцію (2008)
Вітер В. - Про сучасну телережисуру (2008)
Марченко С. - Методологічні засади вивчення історико-пізнавального кіно (2008)
Максименко Г. - Аналіз психологічного жесту та його форм у зв’язку з вихованням психофізичного апарату виконавця (2008)
Лисецький С. - Екранна освіта в Україні: Нотатки з приводу (2008)
Айстраханов Д. Д. - Ідентифікація моделі змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2015)
Бачинська М. В. - Ключові ідеї формування національних ціннісних орієнтирів у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2015)
Вострокнутов Е. В. - Возможности форм и видов внеучебной научно-исследовательской деятельности в формировании творческих компетенций у студентов технического вуза (2015)
Герасімова Н. Є. - До питання внутрішньоособистісного конфлікту в контексті адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ, Герасимова І. В. (2015)
Десятов Т. М. - Інтелектуальні адаптивні навчальні системи дорослих (2015)
Ісаєнко О. В. - Стан дослідженості захисту прав науково-педагогічних працівників на об’єкти інтелектуальної власності як управлінської проблеми педагогічної науки і практики в умовах розвиненого інформаційного середовища (2015)
Канівець З. М. - Сучасні управлінські технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Козинко Л. Л. - Формування художньо-аналітичних умінь у студентів-хореографів ВНЗ на прикладі аналізу хороводів (2015)
Король Т. Г. - Банк тестових завдань з читання англомовної фінансової літератури (2015)
Кундій Ж. П. - Інтерпретація педагогічних поглядів вітчизняних лікарів кінця ХІХ- початку ХХ століття на проблеми сучасної медичної освіти (2015)
Матвійчук М. М. - Соціально-педагогічні умови формування медіа грамотності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Nazaruk-Stocka E. - Psycho-pedagogiczne przyszłych nauczycieli na uniwersytetach w Polsce (2015)
Пакушина Л. З. - Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу до надання соціальної послуги паліативного догляду (2015)
Польова Л. В. - Проблеми підготовки фахівців у готельній індустрії (2015)
Рацул О. А. - Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту з виявлення компонентів рівнів системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2015)
Сігаєва Л. Л. - Якість вищої освіти: загальна тенденція сучасності, Білобровко Т. І. (2015)
Спрягайло О. В. - Використання природного потенціалу територій для проведення навчально-експедиційної практики студентів (2015)
Томенко М. Г. - Навчальний заклад державної служби України з надзвичайних ситуацій: проблеми сьогодення, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2015)
Хоменко І. М. - Якість фахових знань майбутніх учителів фізичної культури з дисциплін професійної та практичної підготовки – результат контрольно-аналітичної компетентності викладачів (2015)
Dvořáková L. - Application of neural networks to prediction of company future development, Vochozka M. (2015)
Рогожин О. Г. - Інформаційний інструментарій оцінки екологічних ресурсів в Україні, Хлобистов Є. В., Яковлев Є. О. (2015)
Yefimov V. - On pragmatist institutional economics (2015)
Veduta E. N. - The essence of fictitious capital and its role in the development of mofern economic crisis, Gulyaev R. A. (2015)
Vochozka M. - Prediction of the future development of construction companies by means of artificial neural networks on the basis of data from the Czech Republic, Rowland Z. (2015)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив, Стефанишин Д. В. (2015)
Миронцов М. Л. - Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами (2015)
Святогор О. А. - Альтернативна енергетика і зловживання бюджетними коштами, Кременовська І. В. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Сидоренко В. - Переднє слово (2009)
Тимошенко О. - Вступне слово на науково-практичній конференції "Музичне мистецтво ХХІ століття" (2009)
Богданова І. - Жанрово-драматургічні новації в оперній творчості Альфредо Каталані (2009)
Борщевський О. - Українська камерно-інструментальна музика другої половини ХХ ст.: Мирослав Скорик. Друга соната для скрипки та фортепіано (2009)
Вавренчук І. - Рецепція сецесії в сучасному українському музикознавстві (2009)
Васіна Т. - "Різдвяні мотети" Ф. Пуленка в дзеркалі традицій старовинного жанру (2009)
Завісько Н. - Перспективи розвитку музичної терапії в Україні (2009)
Качмар М. - Пісенні форми в українській монодії на матеріалі нотолінійних транскрипцій ранньомодерної доби (2009)
Ластовецька-Соланська З. - Естетичні запити сучасного суспільства в проекції на композиторську творчість (2009)
Мануляк О. - Сакральна творчість сучасних львівських композиторів: Проблема континуарності традиції в європейському контексті (2009)
Степанюк О. - "Філософія існування" у виконавському мистецтві піаністки Валентини Стешенко-Куфтіної: До питання формування світогляду (2009)
Тиха О. - Музична фреска як феномен сучасного мистецтва (2009)
Ткачик М. - Скрипка в музичному житті Львова першої половини ХІХ ст. (2009)
Безручко О. - Історія і теорія кіноосвіти: Специфіка дослідження архівної і мемуарної спадщини митців (2009)
Безручко О. - Кінопедагогічні експерименти довоєнної доби (2009)
Ковальчук О. - Сценографічна школа Данила Лідера: Процеси становлення та реалізації в часі (2009)
Ковальчук О. - Творчі пошуки Анатоля Петрицького у сценографії музичного театру 1920-1930-х (2009)
Липківська А. - Проблеми сучасної театральної критики (2009)
Максименко Г. - Філософія імпровізації у виконавчому мистецтві (2009)
Муляр Л. - Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури Миколи Стороженка в НАОМА: Тенденції і перспективи (2009)
Пустова Е. - Розкриття літературних образів в творчості балетмейстера В. Вронського (2009)
Сидор-Гібелинда О. - Кінематограф і фрустрація (2009)
Тарасенко А. - Дух Диониса в искусстве начала ХХ века (2009)
Чепелик О. - Парадигма змін у мистецькому освітньому процесі (2009)
Автори (2009)
Титул, содержание (2009)
Кривцун И. В. - Численный анализ характеристик дуговой плазмы в паровоздушных плазмотронах с тугоплавким катодом, Харламов М. Ю., Петров С. В., Маринский Г. С., Коржик В. Н., Чернец А. В. (2009)
Шуба И. В. - Механическое воздействие газового потока на поверхность стенок канала проплавления при газолазерной резке (2009)
Ланкин Ю. Н. - Система управления током пучка прямоканальной электронно-лучевой сварочной пушки, Суший Л. Ф., Шулым В. Ф. (2009)
Рябцев И. А. - Структура и износостойкость наплавленного металла 20Х5М2ФС, легированного серой и фосфором, Черняк Я. П., Рябцев И. И., Жданов В. А., Богайчук И. Л. (2009)
Устинов А. И. - Исследование фазовых превращений и пластической деформации при непрерывном нагреве многослойной фольги Al/Cu, Матвиенко Я. И., Полищук С. С., Шишкин А. Е. (2009)
Патон Б. Е. - Лазерная сварка титановых сплавов, Шелягин В. Д., Ахонин С. В., Топольский В. Ф. , Хаскин В. Ю., Петриченко И. К., Бернацкий А. В., Мищенко Р. Н., Сиора А. В. (2009)
Белоус В. Ю. - ТИГ-сварка толстолистового титана с применением формирующей подкладки (2009)
Орыщенко А. С. - Биметаллические сталеалюминиевые соединения в судостроительных корпусных конструкциях, Осокин Е. П., Павлова В. И., Зыков С. А. (2009)
Дегтярев В. А. - Деформационный критерий эффективности упрочнения сварных соединений высокочастотной механической проковкой, Шульгинов Б. С., Кныш В. В. (2009)
Махненко В. И. - Расчетное прогнозирование долговечности сварных конструкций при двухчастотном спектре циклического нагружения, Романова И. Ю. (2009)
Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих — 2010". Науково-практична конференція "Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні" (2010)
Вступне слово президента Національної академії мистецтв України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, академіка А. В. Чебикіна (2010)
Сидоренко В. Д. - Новітні технології у сучасній мистецькій практиці (2010)
Бородченко Н. - Архітектурна практика Ф. Хундертвассера та його теоретичні концепції (2010)
Братусь І. - Інформаційні пошуки доби (2010)
Волков О. - Сенс і подія в художньому дискурсі (2010)
Гладун О. - Тенденції української візуально-графічної комунікації: Емоційний і змістовий аспект (2010)
Жовтянська В. - Мистецтво гри і гра в мистецтві (2010)
Калашникова Е. - Взаимовлияние визуально-пластического языка графического дизайна и графического языка украинского цветного эстампа с высоким способом печати (2010)
Ковальова М. - Основи трансляції образу в середньовічній культурній традиції (2010)
Кондратьєва М. - Професія кінорежисер (2010)
Кондратьєва М. - Реалізм чи депресія? (2010)
Мазур В. - Важливість збереження іконостасу Успенської церкви у Львові і сучасна художня практика (2010)
Юр М. - Інтеркультурна комунікація у системі сучасної мистецької освіти України (2010)
Мироненко В. - Авторські методи постобробки фотокадру та проблема пластичних рішень у фотографії Києва та Львова доби Незалежності (2010)
Мусієнко Н. - Тенденції масовості і елітарності у контексті просвітництва і романтизму (2010)
Османкина Г. - Изобразительная линия как эмоционально-философское выражение идеала христианства в византийской культуре (2010)
Пилипенко І. - Про досвід організації літньої практики для студентів мистецького вузу (2010)
Полякова А. - "Микроистория" как основополагающий элемент поэтики Асорина (2010)
Пучков А. - "Последователь самодовлеющей науки". Киевлянин Адольф Сонни и российская классическая филология (2010)
Смирна Л. - Іконографія нонконформізму (2010)
Соломяний М. - Образотворча діяльність як засіб розвитку практичних вмінь, художнього та естетичного виховання учнів (2010)
Чепелик О. - Текст, інтеркультурна комунікація та новітні технології (2010)
Черков Г. - Трансформация реальности в современном кинематографе: Влияние новых технологий на эстетику мировосприятия: Визуализация, стилеобразование, образный ряд (2010)
Школьна О. - Методологічні засади вивчення українського фарфору-фаянсу кінця XIX - початку XXI століття (2010)
Кулинский И. - "Дневник деревянного человечка" о жизни в бумажной стране (2010)
Титул, содержание (2009)
Покляцкий А. Г. - Прочность и структура сварных соединений алюминиевых сплавов, полученных трением с перемешиванием и сваркой неплавящимся электродом, Чайка А. А., Клочков И. Н., Яворская М. Р. (2009)
Ланкин Ю. Н. - Система управления разверткой пучка при электронно-лучевой сварке, Бондарев А. А., Довгодько Е. И., Дьяченко В. А. (2009)
Москович Г. Н. - Особенности расчета инверторов тока (2009)
Назаренко О. К. - 50 лет электронно-лучевой сварке в ИЭС им. Е. О. Патона (2009)
Бут В. С. - Особенности применения разрезных тройников при ремонте и реконструкции магистральных трубопроводов в условиях эксплуатации, Великоиваненко Е. А., Олейник О. И. (2009)
Чинахов Д. А. - Влияние двухструйной газовой защиты на эксплуатационные свойства сварных соединений судостроительной стали GL-E36 (2009)
Сторчай Е. И. - Некоторые аспекты технологии высокотемпературной бесфлюсовой пайки алюминиевых сплавов, Горбатский Ю. В., Лантушенко Л. С. (2009)
Литвинов А. П. - Свариваемость и работоспособность сварных соединений, Дерломенко В. В. (2009)
Жудра А. П. - Новое оборудование для наплавки конусов и чаш засыпных аппаратов, Ворончук А. П., Фомакин А. А., Великий С. И. (2009)
Близнюк А. О. - Місце підрозділу з управління економічною безпекою в організаційній структурі підприємства (2015)
Іршак О. С. - Макроекономічне прогнозування розвитку банківської діяльності та його види (2015)
Мазоренко О. В. - Оцінка життєвого циклу на прикладі підприємств Харківського регіону (2015)
Пономарьова Ю. І. - Стимулятори та дестимулятори реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Ткаченко С. А. - Самостійне значення поняття організації економічного моніторингу в умовах функціонально розвинутих систем управління територіальними виробничими системами агропродовольчої сфери (2015)
Задорожнюк Н. О. - Особливості інноваційної діяльності українських підприємств, Кашуба О. О. (2015)
Акулюшина М. О. - Особливості розробки антикризового бізнес-плану в умовах кризових явищ, Костенко А. С. (2015)
Бодарецька О. М. - Поняття технологій мотивування персоналу підприємств, Мельник О. Г., Жежуха В. Й. (2015)
Чекановський В. П. - Вплив фінансової глобалізації на розвиток бюджетної системи України (2015)
Дериховська В. І. - Моніторинг потреби ринку праці у спеціалістах з вищою професійною освітою (2015)
Шандова Н. В. - Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в систему стратегічного управління підприємством (2015)
Титул, содержание (2009)
Квасницкий В. Ф. - Состояние сварочного производства на судостроительных заводах Украины, Бугаенко Б. В., Голобородько Ж. Г., Илюшенко В. М., Романчук Н. П., Солониченко Ю. В., Шамрай А. Н. (2009)
Махненко В. И. - Особенности формирования напряженно-деформированного состояния соединений разнородных материалов, полученных диффузионной сваркой, Квасницкий В. В. (2009)
Драган С. В. - Технология автоматической сварки и наплавки под флюсом током малой плотности, Ярос Ю. А., Ярос А. А. (2009)
Квасницкий В. Ф. - Роль соотношения размеров цилиндрических деталей из разнородных материалов на их напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке, Матвиенко М. В., Ермолаев Г. В., Лабарткава А. В., Кузнецов В. Д. (2009)
Лебедев Ю. М. - Влияние сварочного и послесварочного нагрева на структурные превращения и свойства ЗТВ сварных соединений закаливающихся сталей (2009)
Верещаго Е. Н. - Системы электропитания на базе резонансных инверторов, Костюченко В. И. (2009)
Костин А. М. - Опыт эффективной организации подготовки специалистов сварочного производства для судостроения (2009)
Ющенко К. А. - Особенности структуры металла торцевых наплавок монокристаллических лопаток из никелевых суперсплавов, Задерий Б. А., Звягинцева А. В., Савченко В. С., Гах И. С., Карасевская О. П. (2009)
Ворончук А. П. - Влияние концентрации твердых частиц на газоабразивную износостойкость композиционного сплава (2009)
Ткаченко С. А. - Універсалізація проектних рішень на рівні окремих забезпечуючих елементів підсистеми моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2015)
Пар’єва Н. О. - Аналіз впливу факторів ринкового середовища на діяльність промислових підприємств, Балан О. С. (2015)
Фурсова В. А. - Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку, Дао М. Ш. (2015)
Ковтуненко К. В. - Тенденції інноваційної активності промислових підприємств України, Пар’єва О. О. (2015)
Передерій В. В. - Зовнішні ризики діяльності авіакомпаній в сучасних умовах (2015)
Свидло Г. І. - Сучасні тенденції розвитку підприємств машинобудування Харківської області (2015)
Податкова реформа 2016: юридичний аналіз (2015)
Зубавіна І. - "Мистецтво молодих": cторінки історії (2012)
Алфьорова З. - Європейські орієнтири української медіаосвіти (2012)
Безгін О. - Особливості підготовки фахівців екранних мистецтв на рівні університетської освіти (2012)
Безручко О. - Кінопедагогічні експерименти в Інституті телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету (2012)
Брюховецька Л. - Сила впливу й актуальність кінокласики, або кіномистецтво необхідно вивчати в університетах (2012)
Герц М. - Творчий портрет Р. С. Недашківської (2012)
Колос Д. - Постмодерністські тенденції в українських фільмах кінця ХХ - початку ХХІ століття (2012)
Костюк Х. - Сергій Іванов: вихованець школи під назвою "КДІТМ" (2012)
Куценко О. - Медіаосвіта в Україні: історія і перспективи розвитку (2012)
Мусієнко О. - Кінорежисер: шляхи і доля. До творчого портрету Юхима Гальперина (2012)
Погребняк Г. - Особливості моделювання професійної структури спеціаліста кінематографічної сфери (2012)
Сивоконь Е. - Из невошедшего (2012)
Скуратівський В. - Із кінопедагогічних нотаток (2012)
Чміль Г. - До проблеми кодів та іконографії національного кіно (2012)
Ширман Р. - Режисер і телевізійне видовище (2012)
Босенко А. - Ирония как "ideatum" времени (2012)
Бурлак Н. - Молодцы херсонцы! Из воспоминаний директора Херсонского украинского музыкально-драматического театра (2012)
Исиченко И. - О "кинетофобии" Теодора Адорно и некоторых путях ее преодоления (2012)
Іщенко Л. - Експерименти художників в авангардистському кінематографі 1920-х (2012)
Кондратьєва М. - Маленькі трагедії великого коміка (2012)
Кондратьєва М. - Звичайний янгол Франсуа Озона (2012)
Кондратьєва М. - Та, що йшла по хвилях (2012)
Мазур В. - Важливість проблематики збереження іконостасу Успенської церкви міста Львова у контексті сучасного мистецтвознавства і художньої практики на ниві сакрального мистецтва (2012)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності (2012)
Пінчевська Б. - Історична пам’ять як мистецтвознавча проблема з точки зору польського книговидавництва: Серія "Пам’ятки естетичної думки" видавництва "UNIVERSITAS" (2012)
Раєвська Ю. - Програма розвитку культурної сфери Української держави Симона Петлюри (2012)
Смірнова Д. - Творче використання новітніх технологій як передумова подальшого розвитку міста (2012)
Сторчай О. - Павло Іванченко: "Спогади про вчителя" - Лева Крамаренка (2012)
Черкесова І. - Значення інформаційно-естетичних якостей килимів у сучасному середовищі (2012)
Чепелик О. - Інновацiйні ініціативи в рамках освітніх інституцій (2012)
Вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках ІПСМ НАМ України (2012)
Титул, содержание (2009)
Кучук-Яценко С. И. - Расчетная оценка термодеформационных условий формирования соединений жаропрочного сплава ЭИ698ВД при сварке трением, Зяхор И. В., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф. (2009)
Скульский В. Ю. - Особенности кинетики замедленного разрушения сварных соединений закаливающихся сталей (2009)
Маркашова Л. И. - Влияние термических циклов сварки и внешнего нагружения на структурно-фазовые изменения и свойства соединений стали 17Х2М, Григоренко Г. М., Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А. (2009)
Размышляев А. Д. - Расчет параметров продольного магнитного поля, обеспечивающих удаление капли с торца электрода, при дуговой наплавке, Миронова М. В. (2009)
Уратани Й. - Применение электронно-лучевой сварки в атомной промышленности Японии (Обзор), Такано Д., Наяма М., Шимокусу Й. (2009)
Ющенко К. А. - Влияние состава основного металла и электродного покрытия на гигиенические характеристики сварочных аэрозолей, Булат А. В., Левченко О. Г., Безушко О. Н., Самойленко В. И., Довгаль Д. И., Каховский Н. Ю. (2009)
Головко В. В. - Методика оценки стойкости гранул сварочных флюсов против разрушения, Гончаров И. А. (2009)
Лазоренко Я. П. - Эффективность применения алгоритмов распознавания валика усиления сварного шва на цифровых изображениях, Коляда В. О., Шаповалов Е. В., Луценко Н. Ф., Скуба Т. Г. (2009)
Бичковський В. О. - Ентропійний аналіз процесу радіокерування, Реутська Ю. Ю. (2015)
Рибін О. І. - Алгоритм нормального дискретного ортогонального перетворення двовимірного образу, Літвінцев С. М., Сушко І. О. (2015)
Дем’яненко П. О. - Опрацювання сигналів імпульсного волоконно-оптичного давача прискорення, Зіньковський Ю. Ф. (2015)
Ляшук А. Н. - Алгоритм двухэтапной фильтрации многоканальных изображений с внутрикадровой каузальной обработкой при наличии некоррелированной помехи, Вишневый С. В., Жук С. Я. (2015)
Кичак В. М. - Оцінювання бітових помилок при різних видах демодуляції дискретних сигналів, Тромсюк В. Д. (2015)
Макаренко А. С. - Помехоустойчивая обработка цифровых сигналов с многоуровневой импульсной амплитудной модуляцией, Литвинцев С. Н. (2015)
Адаменко Ю. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності високоімпедансних кристалоподібних неоднорідностей (2015)
Мрачковський О. Д. - Аналіз спектральних характеристик фазоманіпульованого сигналу послідовністю Лежандра, Бичков В. Є., Макаєв О. Г. (2015)
Rusyn V. - Modeling and control of chaotic multi-scroll Jerk system in LabView, Stancu A., Stoleriu L. (2015)
Krynochkin R. V. - Frequency components with negative resistance for embedded measurement systems (2015)
Цибульский Л. Ю. - Физико-топологическое моделирование индукционного испарителя металлов (2015)
Гіндікіна М. А. - Формування зонної діаграми фотонних та фононних кристалів, Зінгер Я. Л., Нелін Є. А. (2015)
Нелін Є. А. - Критерії наближення імпедансних неоднорідностей дельта-неоднорідностями, Ляшок А. В. (2015)
Каштанов С. Ф. - Особливості європейського законодавства з електромагнітної сумісності електрообладнання та радіоелектронної апаратури (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул, содержание (2009)
Махненко В. И. - Расчетное прогнозирование роста усталостных трещин в несущих сварных конструкциях при случайном спектре циклического нагружения, Романова И. Ю. (2009)
Скульский В. Ю. - Выбор тепловых режимов сварки закаливающихся сталей разных структурных классов (2009)
Рябцев И. А. - Влияние ультрадисперсных карбидов в порошковых проволоках на свойства теплоустойчивого наплавленного металла, Кондратьев И. А., Гадзыра Н. Ф., Давидчук Н. К., Богайчук И. Л., Гордань Г. Н. (2009)
Куренкова В. В. - Особенности кристаллизации комплекснолегированных припоев для высокотемпературной пайки жаропрочных никелевых сплавов, Дорошенко Л. К., Малашенко И. С. (2009)
Бернадский В. Н. - Сварочное производство Японии на современном этапе, Маковецкая О. К. (2009)
Яровицын А. В. - Особенности малоамперной аргонодуговой и микроплазменной порошковой наплавки на узкую подложку, Ющенко К. А., Наконечный А. А., Петрик И. А. (2009)
Кораб Н. Г. - Получение неразъемных соединений труб из структурированного полиэтилена, Кабыш С. В., Костенко А. В. (2009)
Чайка Н. К. - Инверторный источник ускоряющего напряжения для установок электронно-лучевой сварки (2009)
Жудра А. П. - Оборудование и материалы для износостойкой наплавки листовых футеровочных элементов, Ворончук А. П., Великий С. И. (2009)
Титул, содержание (2009)
Махненко В. И. - Анализ условий возникновения и развития коррозионных трещин в зоне кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов, Шекера В. М., Великоиваненко Е. А., Олейник О. И., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2009)
Нестеренков В. М. - Технологические особенности электронно-лучевой сварки буровых долот, Протосей Н. Е., Архангельский Ю. А. (2009)
Никонова Е. С. - Напряженно-деформированное состояние сварных соединений труб из полимеров, выполненных способом стыковой сварки под углом, Кораб Н. Г., Кондратенко В. Ю. (2009)
Корж В. Н. - Особенности использования водородно-кислородного пламени при газопламенной обработке металлов, Попиль Ю. С. (2009)
Бах Ф.-В. - Вневакуумная электронно-лучевая сварка конструкционных сталей, Беньяш А., Лау К., Конья Р. (2009)
Ка П. - Влияние точности сборки на качество угловых соединений при сварке короткой дугой, Мартикайнинен Дж., Джерстром П., Ууситало Дж. (2009)
Барвинко А. Ю. - Оценка остаточного ресурса сварных соединений вертикальной стенки резервуаров после 20-25 лет эксплуатации (2009)
Малинов Л. С. - Новая порошковая проволока, обеспечивающая эффект деформационного упрочнения наплавленного металла при эксплуатации, Малинов В. Л., Орлов Л. Н., Голякевич А. А. (2009)
Шаповалов Е. В. - Система слежения за расположением шва в установках для нанесения антикоррозионного покрытия, Коляда В. А. (2009)
Титул, содержание (2008)
Анисимов А. В. - Построение оптимальных алгоритмов массовых вычислений в задачах цифровой фильтрации, Яджак М. С. (2008)
Глибовец Н. Н. - Сложность задачи верификации координационного механизма системы программной поддержки совместной сетевой работы, Гломозда Д. К. (2008)
Алиев Т. А. - Теоретические основы анализа помехи и помехопрогноза аварий (2008)
Соколов А. М. - Исследование ускоренного поиска близких текстовых последовательностей с помощью векторных представлений (2008)
Белан Е. П. - Циклы в экономических системах с открытым рынком труда, Михалевич М. В., Сергиенко И. В. (2008)
Скопецкий В. В. - Приближенное решение нелинейной системы уравнений для двухфазных сред, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2008)
Чикрий А. А. - Сравнение гарантированных времен при управлении движением в условиях конфликта, Раппопорт И. С., Чикрий К. А. (2008)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка количества "хороших" перестановок модифицированным методом ускоренного моделирования (2008)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об одном методе эффективного вычисления оптимальных оценок в задачах экстраполяции решений нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве., Шаташвили А. Д. (2008)
Акименко В. В. - Модель оптимального управления нелинейным многомерным процессом диффузии инноваций, Сугоняк И. И. (2008)
Емец О. А. - Игры с комбинаторными ограничениями, Устьян Н. Ю. (2008)
Ясинский В. К. - Существование l-го момента решения стохастического дифференциально-функционального уравнения со всей предысторией, Антонюк C. B. (2008)
Махорт А. Ф. - Влияние равномерного налогообложения и монопольных явлений на достижение равновесия в экономической систем (2008)
Колодяжный В. М. - Атомарные радиально базисные функции в численных алгоритмах решения краевых задач для уравнения Лапласа (2008)
Кравченко А. Н.  - Мониторинг водных ресурсов на основе интеграции разнородных данных и высокопроизводительных вычислений, Куссуль Н. Н., Лупян Е. А., Саворский В. П., Хлухи Л., Шелестов А. Ю.  (2008)
Титул, содержание (2009)
Лабур Т. М. - Влияние термических условий сварки на особенности зарождения трещин в ЗТВ соединений алюминиевых сплавов В96 и В96цс, Таранова Т. Г., Григоренко Г. М., Костин В. А. (2009)
Рябцев И. И. - Структура фосфорсодержащего наплавленного металла типа инструментальных сталей, Кондратьев И. А., Костин В. А., Новикова Д. П., Богайчук И. Л., Бабинец А. А. (2009)
Носов Д. Г. - Эффективность применения комбинированных магнитных полей при дуговой наплавке под флюсом, Размышляев А. Д. (2009)
Алапати Р. - Структура и твердость металла сварных соединений алюминиево-медного сплава, Двиведи Д. К. (2009)
Пащенко В. Н. - Влияние состава плазмообразующей воздушногазовой смеси на параметры струи плазмотрона (2009)
Цыбулькин Г. А. - Управление силовым воздействием манипуляционного робота (2009)
Илюшенко В. М. - Сравнительные испытания сварочно-технологических свойств инверторных и тиристорных источников питания, Бутаков Г. А., Ганчук А. В., Остапченко В. А., Горяйнов Н. А. (2009)
Райзген У. - Гибридная лазерно-дуговая сварка под флюсом, Ольшок С. (2009)
Дзыкович В. И. - Влияние процесса термоцентробежного распыления на свойства сферических частиц карбидов вольфрама (2009)
Мурашов А. П. - Применение защитного насадка при газотермическом напылении квазикристаллических покрытий, Демьянов И. А., Грищенко А. П., Бурлаченко А. Н., Вигилянская Н. В. (2009)
Титул, содержание (2008)
Бодянский Е. В. - Нейро-фаззи система, основанная на памяти, для интерполяции коэффициентов отражения полиграфических красок, Кулишова Н. Е. (2008)
Скобелев В. Г. - Анализ класса семейств легко вычислимых перестановок, Зайцева Э. Е. (2008)
Булавацкий В. М. - Обобщенная математическая модель динамики консолидационных процессов с релаксацией, Скопецкий В. В. (2008)
Емец О. А. - О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности, Роскладка А. А. (2008)
Nair S. P. - Absence seizures as resetting mechanisms of brain dynamics, Jukkola P. I., Quigley M., Wilberger A., Shiau D. S., Sackellares J. C., Pardalos P. M., Kelly K. M. (2008)
Задорожный В. Ф. - Управляемые динамические системы и оператор Карлемана (2008)
Белан Е. П. - Оптическая буферность стационарных структур (2008)
Середенко В. Н. - Математические модели некоторых нелинейных систем и их компьютерная реализация (2008)
Русанов В. А. - К теории реализации квазилинейных систем, описываемых дифференциальными уравнениями в гильбертовом пространстве, Козырев В. А., Шарпинский Д. Ю. (2008)
Березовский О. А. - О нижней оценке для одной квадратичной задачи на многообразии Штифеля (2008)
Семенюк С. А. - Флуктуации стохастической системы с асимптотическим диффузионным возмущением, Чабанюк Я. М. (2008)
Семенов В. В. - Проекционная теорема для банаховых и локально выпуклых пространств (2008)
Авербух Ю. В. - О задаче наведения автономной конфликтно-управляемой системы на цилиндрическое множество (2008)
Коновалова О. Н. - Математическое и компьютерное моделирование динамических процессов в композитных средах (2008)
Брила А. Ю. - Достижимость оптимальных решений линейной задачи многокритериальной оптимизации по взвешенной сумме критериев разной важности в транзитивной субординации (2008)
Парасюк И. Н. - Трансформационный подход к разработке программных архитектур на основе нечетких графовых моделей, Ершов С. В. (2008)
Цейтлин Г. Е. - Алгебро-алгоритмические аспекты полноты: абстракции, биология и экология (2008)
Дунаев Б. Б. - Сбалансированная ставка зарплаты как функция капиталовооруженности труда и рыночной конъюнктуры (2008)
Литовко И. В. - Компьютерное моделирование получения и транспортировки сильноточных пучков заряженных частиц (2008)
Сахнюк И. А. - Обоснование критерия метрологической надежности средств измерений (2008)
Международная конференция "Дифференциальные уравнения и топология" посвященная 100-летию со дня рождения академика Льва Семеновича Понтрягина (2008)
Титул, содержание (2008)
Лаврищева Е. М. - Классификация дисциплин программной инженерии (2008)
Руденко О. Г. - Сжатие изображений на основе нейронной сети ART, Сныткин М. С. (2008)
Балабанов А. С. - Минимальные сепараторы в структурах зависимостей. Свойства и идентификация (2008)
Шамрай Н. Б. - Условия разрешимости для вариационно-подобных неравенств (2008)
Сергиенко И. В. - Байесовский подход, теория минимизации эмпирического риска. Сравнительный анализ, Гупал А. М., Вагис А. А. (2008)
Кириченко Н. Ф. - Оптимизация синтеза гиперплоскостных кластеров и нейрофункциональных преобразований в системах классификации сигналов, Кривонос Ю. Г., Лепеха Н. П. (2008)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики консолидационных процессов с учетом релаксационных эффектов, Скопецкий В. В. (2008)
Шелестов А. Ю. - Робастное оценивание состояния узла Grid-системы методом нечетких эллипсоидов, Куссуль Н. Н. (2008)
Максименко-Шейко К. В. - R-функции в математическом моделировании геометрических объектов, обладающих симметрией, Шейко Т. И. (2008)
Химич А. Н. - Анализ достоверности компьютерных решений систем линейных алгебраических уравнений с приближенно заданными исходными данными, Николаевская Е. А. (2008)
Микадзе И. С. - Надежность технических систем с комбинированным контролем работоспосoбности, Арабули Н. В., Микадзе З. И. (2008)
Левитская А. А. - Теоремы инвариантности для одного класса систем случайных нелинейных уравнений над произвольным конечным кольцом с левой единицей (2008)
Норкин Б. В. - Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании (2008)
Смольяков Э. Р. - Понятие справедливого дележа в кооперативных играх и его поиск (2008)
Айда-заде К. Р. - Об одном классе обратных задач для разрывных систем, Кулиев С. З. (2008)
Верёвка О. В. - О распространении вероятностей в нечетких байесовских сетях с недетерминированными состояниями, Парасюк И. Н. (2008)
Акуловский В. Г. - Формализация взаимосвязей операторов и данных в рамках расширенной алгебры алгоритмов (2008)
Международная конференция "Дискретная и глобальная оптимизация" (2008)
Марченко В. Г. - Лекція в системі медичної післядипломної освіти, Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2015)
Шухтін В. В. - Вплив індивідуально-психологічних характеристик на успішність студентів медичного університету, Шухтіна І. М., Лиходід О. М., Хрущ В. І. (2015)
Марковский В. Д. - Наследие профессора Н. Ф. Мельникова-Разведенкова как важный педагогический потенциал в становлении личности врача, Перцева Ж. Н., Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности показателей суточного мониторирования артериального давления и геометрии левого желудочка у пациентов с гипертонической болезнью и при ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2015)
Степанченко К. А. - Факторы риска развития головной боли напряжения у подростков (2015)
Чернуский В. Г. - Антимикробные свойства дикарбоновых аминокислот (L-глутаминово й и l-аспарагиновой) в комплексном протоколе лечения бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Хвисюк А. Н. - Механизмы нарушения обмена костной ткани при развитии патологии почек, Павлов С. Б., Кумечко М. В., Литвинова О. Б., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2015)
Demin Yu. A. - Application efficiency of cryopreserved placental mesenchymal stem cells in correction of dyslipidemia in experimental streptozotocin type 2 diabetes, Demina M. Yu. (2015)
Аношина М. Ю. - Інформативність показників перекисного окиснення ліпідів для оцінки об’єктивного статусу хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Горяінова Н. В., Яговдік М. В., Басова О. В. (2015)
Сорокіна І. В. - Вплив способу життя матері на показники відносної маси селезінки та тимусу дітей, Горянікова І. М. (2015)
Сухін В. С. - Ретроспективний аналіз результатів комплексного лікування хворих на ендометріальну стромальну саркому матки, Сухіна О. М. (2015)
Какарькін А. Я. - Вплив антиоксидантів на токсичність циклофосфаміду в експерименті, Ковальчук А. П., Ткачук Т. В., Ковальчук Б. А. (2015)
Гарюк Г. И. - Клиника, диагностика и принципы лечения хронического вазомоторного ринита, Харченко Е. И., Гарюк О. Г. (2015)
Малахов В. О. - Лікувальна фізкультура в разі м’язових дистрофій, Кошелєва Г. М., Петренко В. Ю. (2015)
Винник Ю. А. - Применение однорядного анастомоза в лечении больных раком желудка, Трунов Г. В., Мохамед Саед Абухасан (2015)
Коломійченко Ю. А. - Критерії тяжкості ротаційного підвивиху атланта в дітей молодшого віку за даними конвенційної рентгенографії (2015)
Волкова О. С. - Изменение структурно-функциональной кислотоустойчивости эмали у лиц молодого возраста с высокой интенсивностью кариеса зубов под действием лецитин-кальциевого комплекса (2015)
Гризодуб Д. В. - Результаты сравнительных исследований цитотоксичности силиконовых оттискных материалов, Гризодуб Е. В., Бадалов Роберт Мехрали Оглы (2015)
Страшок О. А. - Эффективность и безопасность озонотерапии у больных с алкогольным абстинентным синдромом (2015)
Ювілей ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти, професора Олександра Миколайовича Хвисюка (2015)
Ювілей доцента Володимира Михайловича Савво (2015)
Бусигін А. Б. - Педагогічні умови використання інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів, Ничипоренко І. В., Савчук О.С. (2015)
Видра О. Г. - Багатовимірний цілісний підхід до психології творчості особистості (2015)
Дудорова Л. Ю. - Направленість та структура процесу навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у процесі занять оздоровчою фітнес-аеробікою (2015)
Максименко О. В. - Основи інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти (2015)
Медведєва І. М. - Методичні засади технології навчання майбутніх тренерів-викладачів суддівству змагань з фігурного катання на ковзанах (2015)
Носовець Н. М. - Професійне самовиховання майбутнього вчителя (2015)
Редько Т. М. - Педагогічні умови розвитку рухових якостей студентів педагогічного вищого навчального закладу (2015)
Повечера І. В. - Теоретико-методологічні аспекти розробки системи завдань для самостійної роботи студентів (2015)
Синіговець В. І. - Контроль статокінетичної стійкості студентів на навчально-тренувальних заняттях спортивною аеробікою, Синіговець Л. І. (2015)
Тополь О. В. - Осмислення соціальної діяльності з релігійної, наукової та філософської точок зору (2015)
Чирчик С. В. - Формування інноваційного освітнього середовища як фактору професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер’єру (2015)
Величко Д. В. - Впровадження інклюзивної освіти в Україні (2015)
Вовнянко Т. С. - Психолого-педагогічні аспекти дитячої обдарованості (2015)
Давиденко А. А. - Види розумової обдарованості дитини, їх діагностика та розвиток у здібності (2015)
Давидова Т. М. - Наукові основи побудови моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності учителів у системі методичної роботи основної школи (2015)
Джевага Г. В. - Використання технологічних пристосувань на уроках трудового навчання у 5-му класі (2015)
Заярна В. С. - Узаємодія позашкільних навчальних закладів та інститутів соціалізації у процесі виховання підростаючого покоління (2015)
Кобко Л. М. - Активізація навчання математики через пошук різних розв’язань геометричної задачі, Томилко О. С. (2015)
Матюшкін М. В. - Психологічні особливості людини в процесі користування комп’ютером, Олексієнко С. О., Носенко Є. Ю., Закревська Є. С. (2015)
Мукосєєнко О. А. - Карти пам’яті, як засіб підвищення зацікавленості інформатикою (2015)
Носко Ю. М. - Розробка методики розвитку рухових якостей школярів 7 років на основі біомеханічних моделей (2015)
Полетай О. М. - Ефективні методи навчання у роботі з технічно обдарованими дітьми (2015)
Пронікова І. В. - Проблеми економічної освіти та виховання учнів (2015)
Roguska Agnieszka - СДВГ у одаренных учеников с польской перспективы, Nikitin Sergiusz (2015)
Третяк О. С. - Організація тренінгу з неповнолітніми правопорушниками, Чебоненко С. О. (2015)
Хропата С. І. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення комунікативно зорієнтованого синтаксису складного речення (2015)
Шевченко С. М. - Діяльність шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (70-80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Ярощук К. І. - Особливості організації дистанційного навчання учнів старших класів з використанням інформаційно-комунікативних технологій, Гужва К. С. (2015)
Белан Т. Г. - Роль педагогічної практики в професійній підготовці магістрантів (2015)
Биконя О. П. - Навчання майбутніх фахівців написання англомовних ділових листів з використанням електронного посібника "Cool businessman" (2015)
Грисюк О. М. - Організаційно–педагогічні умови підготовки сімейного вихователя до роботи з обдарованими дітьми (2015)
Денисенко В. В. - Експериментальна перевірка готовності студентів технологічних факультетів до керівництва технічною творчістю учнів, Гетта В. Г. (2015)
Дрижак В. В. - Практична підготовка здобувачів вищої освіти як фактор ефективності компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців, Єрмак С. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського