Тарасенко О. Д. - Формування військової еліти Збройних Сил України при вивченні дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2015)
Дубов О. В. - Застосування загороджень та гідротехнічних споруд під час оборони морських прибережних об’єктів, Дубов Я. О. (2015)
Кобзар О. В. - Окремі аспекти системи контролю та управління об`єктами морської фауни за допомогою електронно-обчислювальних та радіо (кодо-) приймально-передавальних комплексів в інтересах завдань, які виконують ВМС Збройних Сил України, Мазовська С. В. (2015)
Семененко О. М. - Щодо оцінки ймовірності розв’язання та ведення воєнних дій на території України, Луханін В. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2015)
Королюк А. В. - Національно-патріотичне виховання як важлива складова національної безпеки, Королюк О. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Онищенко А. С. - Проблемы адаптации библиотек к условиям цифровой культуры (Вступление) (2016)
Груша А. И. - Вспомнить прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее, Дрозд О. М. (2016)
Попик В. И. - Фундаментальная электронная библиотека "Украиника" в национальном гуманитарном информационном пространстве (2016)
Костенко Л. И. - Конвергенция библиометрических проектов, Жабин А. И., Кузнецов А. Ю., Кухарчук Е. А., Симоненко Т. В. (2016)
Кочукова Е. В. - Библиометрические исследования в БЕН РАН, Цветкова В. А. (2016)
Сикорская О. Н. - Публикационная активность организаций Беларуси на примере базы данных Scopus, Бовкунович М. А. (2016)
Ибраимова Ш. Д. - Деятельность Центральной научной библиотеки НАН Кыргызской Республики (2016)
Горовая С. В. - Манипулятивные технологии в современных информационных процессах и проблемы их нейтрализации (2016)
Пальчук В. Э. - Особенности использования библиотеками возможностей социальных сетей в развитии электронного правительства (2016)
Махотина Н. В. - Международная политика в области ограничения доступа к информации в зарубежных библиотеках (2016)
Калиберда Н. Ю. - Онлайновый информационный сервис в научной библиотеке, Корнилова Е. А. (2016)
Дрозд О. М. - Электронный архив научной периодики Национальной академии наук Беларуси в международном информационном пространстве, Молчан Ж. М. (2016)
Городко И. П. - Технология и методика формирования аналитико-библиографического сегмента электронного каталога академической библиотеки, Коротышевская Е. В. (2016)
Каленов Н. Е. - Подход к созданию общедоступных интернет-каталогов, Власова С. А. (2016)
Власова С. А. - Имидж-каталог зарубежных книг в Библиотеке по естественным наукам РАН (2016)
Мыхлик В. В. - Каталогизация сериальных изданий в ЦНБ НАН Беларуси: опыт работы и перспективы развития, Максимцова Н. В. (2016)
Морозова И. А. - Формирование и использование авторитетных записей на корпоративной основе как направление деятельности ЦНБ НАН Беларуси (2016)
Астапович Л. Л. - Использование словарей электронного каталога при тематическом поиске, Ерёма Т. С. (2016)
Бондар Н. П. - Старопечатные книги библиотеки Н. С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2016)
Мудроха В. О. - История становления и функционирования отдела библиотековедения в 40–60-х годах ХХ в. (2016)
Радченко А. И. - Развитие информационных веб-ресурсов на базе ИД "Академпериодика" НАН Украины, Денисенко А. Е. (2016)
Грень З. Т. - Научно-издательская деятельность Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2005–2015) (2016)
Хренова Г. С. - Значение международных периодических изданий для повышения цитируемости отечественных публикаций, Ярошук В. И. (2016)
Коцере В. Я. - Сотрудничество Академической библиотеки Латвийского университета с научными библиотеками Украины (2016)
Выходные даные (2016)
Варакута В. П. - Шляхи забезпечення стійкості системи управління частинами внутрішніх військ при виконанні бойових завдань у період воєнного стану, Янов В. В. (2009)
Крюков О. М. - Шляхи підвищення точності моделювання внутрішньобалістичних процесів, Александров О. А. (2009)
Топчій Р. І. - Дослідження можливості застосування газодинамічної системи розсіювання натовпу при проведенні спеціальної операції з припинення масових порушень громадського порядку (2009)
Сальніков О. М. - Проблеми створення електронної бібліотеки, Малюк В. Г. (2009)
Павлов С. П. - Обґрунтування необхідності введення морської капусти у харчування військовослужбовців, Товма Л. Ф., Бондаренко О. Г. (2009)
Сало В. А. - Дослідження напруженого стану оболонкових конструкцій на основі прикладних теорій (2009)
Дончик Є. М. - Теоретичне дослідження напружено-деформованого стану пружної циліндричної оболонки при поперечному контактному ударі, Ярижко О. В. (2009)
Душкін В. Д. - Aлгоритм чисельного розв’язання задачі дифракції е-поляризованих хвиль на періодичній гребінці з урахуванням поверхневого імпедансу структури (2009)
Нечипоренко В. М. - Перспективний розвиток конструкцій підвісок шасі автотранспортного засобу (2009)
Сидоренко І. І. - Застосування числових послідовностей для отримання припущення математичної індукції (2009)
Ульянов М. В. - Нові гілки у спектрі спінових хвиль у неферомагнітних металах з магнітодомішковими станами електронів (2009)
Автономова Л. В. - Аналіз статико-динамічного стану елементів турбокомпресорів двигунів, Конохов В. І., Назаренко С. О. (2009)
Анотації (2009)
Наші автори (2009)
До відома авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Кузьмінська Ю. - Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель (2016)
Сачук Ю. - Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти (2016)
Смолюк А. - Адаптація студентів до умов педагогічного коледжу та їх творчий розвиток (2016)
Смолюк І. - Особливості виховання громадянських якостей у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Смолюк С. - Становлення розвивального освітнього середовища початкової школи України в ХХІ сторіччі: соціокультурний дискурс (2016)
Shevchuk S. - Mobile learning in the system of new pedagogical technologies (2016)
Алексінцева Т. - Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США (2016)
Дем'янчук О. - Форми та компоненти реалізації ефективної підготовки майбутнього викладача до застосування медіатехнологій у професійній діяльності, Саварин П. (2016)
Тулашвілі Ю. - Інтенсифікація навчальної діяльності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за допомогою інтелект-карт, Олексів Н. (2016)
Пілецька Л. - Становлення особистості в умовах професійної мобільності (2016)
Szyszka M. - Work in rehabilitation of persons with disabilities in Poland: formal and legal conditions and reality pragmatics (2016)
Бойчук П. - Науково-практичні аспекти підготовки сурдопедагогів в умовах педагогічного коледжу (2016)
Брушневська І. - Закономірності розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення (2016)
Вітюк В. - Розвиток мовлення дітей з аутизмом як запорука подальшого навчання у школі, Тарасюк Л. (2016)
Гудзь К. - Практична реалізація педагогічних умов готовності майбутнього вчителя початкової школи до інклюзії (2016)
Дмитриева И. - Педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, Солопко Д. (2016)
Кайдалова Г. - Дидактична гра як спосіб формування толерантності молодших школярів в умовах інклюзії (2016)
Кузава І. - Актуальні проблеми навчання та виховання дітей в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Когут Н. - Досвід німецькомовних країн у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення при вивченні іноземної мови у початковій школі (2016)
Мельник І. - Розвиток мовлення дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку, Реснянська У. (2016)
Остапйовська І. - Діагностика обдарованості в умовах інклюзивного підходу (2016)
Рібцун Ю. - Актуальні питання сучасного підручникотворення у спеціальній освіті дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2016)
Сергеєва В. - Спілкування у дошкільному віці та особливості його розвитку у дітей з інтелектуальними порушеннями (2016)
Тулашвілі Ю. - Організаційні форми навчання та види супроводу інклюзивної освіти осіб з порушеннями зору у ВНЗ (2016)
Чосік Л. - Використання форм навчальної роботи у процесі навчання математики дітей з особливими потребами (2016)
Наші автори, інформація для авторів (2016)
Запара Я. В. - Дослідження незбережених перевезень вантажів і розроблення пропозицій щодо підвищення якості охорони вантажів за рахунок використання сучасних технічних засобів, Кубай А. Ю., Герасимчук Ю. П. (2015)
Шаповал Г. В. - Аналіз ефективності роботи технічної станції, Берестов І. В., Береза Н. О., Нестерцов М. В. (2015)
Огар О. М. - Удосконалення підходів до управління процесом скочування відчепів з гірки, Ковалишин В. І., Кашенець О. О. (2015)
Прохорченко А. В. - Аналіз світових тенденцій розвитку ринку вантажних перевезень та існуючого стану залізничного транспорту України, Джагалієва М. В. (2015)
Лаврухін О. В. - Аналіз і перспективи розвитку перевезень зернових вантажів залізничним транспортом України, Мкртичьян Д. І., Костєнніков О. М., Кануннікова С. П., Церковнюк Ю. В. (2015)
Лючков Д. С. - Аналіз варіантів удосконалення технології обслуговування вантажних транзитних поїздів у міжнародному сполученні, Олешко Т. В. (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Перспективи застосування сучасних типів ваг на сортувальній станції, Оніщук А. В. (2015)
Ізмайлова І. В. - Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу наукових організацій (2015)
Позднякова Л. О. - Методологічні засади системи управління персоналом організації, Білецька Д. О. (2015)
Дейнека О. Г. - Проблеми реформування залізничного транспорту України, Маковський М. С. (2015)
Кукушкіна С. В. - Інноваційний потенціал локомотивного депо (2015)
Дикань В. В. - Формування механізму управління економічною діяльністю вагонного господарства, Тимофєєв Д. С. (2015)
Герасим О. П. - Дослідження шляхів удосконалення технології сортувального процесу на сортувальних гірках (2015)
Бойнік А. Б. - Класифікація та безпека переїздів на залізницях України за період 2011-2014 рр., Севідов О. В., Сосєдєнко В. С. (2015)
Кустов В. Ф. - Дослідження методів визначення допустимих значень періоду діагноcтування мікропроцесорних систем автоматики залізничного транспорту, Москаленко О. В. (2015)
Блиндюк В. С. - До питання енергораціонального ведення поїздів (2015)
Трубчанінова К. А. - Аналіз особливостей вимірювання частоти несучої фазо-модульованих сигналів, Чоботок А. В. (2015)
Отченаш Ю. О. - Аналіз принципів побудови цифрових комутаційних полів (2015)
Хісматулін В. Ш. - Синтез оптимальної структури колійного приймача сигналів з амплітудною модуляцією, Козар К. В. (2015)
Хісматулін В. Ш. - Дослідження методів підвищення надійності функціонування апаратури тональних рейкових кіл при зміні опору баласту, Тихонюк В. В. (2015)
Мороз В. П. - Порівняльна характеристика структур систем керування рухом поїздів на станції, Шовкопляс О. О., Бурлаченко А. Ю. (2015)
Плугін А. А. - Пошкодження конструкцій і споруд залізничних вокзальних комплексів і пропозиції з їх запобігання, Пшеничний Є. О., Касьянов В. В. (2015)
Лобяк О. В. - Удосконалення методики розрахунку прогонових будов міських мостів при реконструкції з урахуванням конструктивно-технологічних факторів, Ковальов М. О., Оганесян А. В. (2015)
Лютий В. А. - Розроблення захисту будівлі вокзалу станції Ков’яги Південної залізниці від електрокорозії, Онищенко С. І. (2015)
Шраменко В. П. - Визначення розрахункових параметрів для процесу зварювання рейкових плітей методом їх натягування, Кукота О. І. (2015)
Титул, зміст (2015)
Осауленко О. Г. - Статистичні оцінки соціальної нерівності та бідності в Україні, Герасименко С. С. (2015)
Baranyk Z. P. - Statistical Evaluation of Correlation between Labor Supply and Demand: Methodology and Practice, Kovalevskyi Yu. A. (2015)
Вінницька О. А. - Економіко-статистичний аналіз доходів місцевих бюджетів (2015)
Єлісєєва О. К. - Статистичний аналіз зовнішнього боргу України на основі побудови когнітивної карти, Плеханова І. О. (2015)
Момотюк Л. Є. - Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів (2015)
Орлова К. Є. - Система забезпечення організаційно-економічного механізму адаптації добувних підприємств до умов зовнішнього середовища (2015)
Полтавець Л. Л. - Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному рівні (2015)
Brown J. J. - Future Models for Population Census: Can We Have an Administrative Based Census without a Population Register? (2015)
Кутова Н. Г. - Методичні підходи до класифікації чинників впливу на процедури стимулювання праці (2015)
Бондар В. П. - Внутрішній контроль якості аудиторських перевірок (2015)
Козлов В. В. - "Соціальна інформатика” у системі економічної освіти, Томашевська Т. В., Пашковська А. Ю. (2015)
Щурик М. В. - Оптимізація землеволодіння й землекористування: суперечності та шляхи їх подолання (2015)
Васєчко О. О. - Досвід організації національної статистичної системи Франції (2015)
Чекотовський Е. В. - Питання статистичної науки в працях О . О . Русова: до 100-річчя з дня смерт , Потапова М. Ю. (2015)
До ювілею Омеляна Івановича Кулинича (2015)
Хроніка (2015)
Анотації (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2015)
Засновники (2015)
Бабанін О. Б. - Модель оцінки ресурсу тягової передачі моторвагонного рухомого складу, Яровий С. Е., Бульба В. І. (2015)
Бабійчук Ю. О. - Підвищення паливної ефективності промислових тепловозів (2015)
Дацун Ю. М. - Визначення порядку діагностування буксових вузлів електровозів на основі даних про їх пошкодження в експлуатації, Колесніченко Г. О. (2015)
Равлюк В. Г. - Використання четвертого центрального моменту для аналізу віброприскорень буксових підшипників рухомого складу, Равлюк М. Г., Чернієнко М. О., Чепурнов О. В. (2015)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції кузова напіввагона з метою забезпечення його міцності при маневрових співударяннях, Шафунов Ю. Ю. (2015)
Борзилов І. Д. - Підвищення ефективності роботи вагонного депо шляхом впровадження інноваційних технологій, Рожков О. О., Моїсеєнко О. С. (2015)
Петухов В. М. - Система контролю якості технологічних параметрів ремонту колісних пар пасажирських вагонів, Гайворонська О. О., Суханенко М. А. (2015)
Чигирик Н. Д. - Застосування гібридних технологій лазерного очищення у процесі ремонту ТРС, Гаврилов В. Ю. (2015)
Маслієв В. Г. - Дослідження перспектив розвитку конструкцій ресорної підвіски транспортних засобів, Кравченко С. О., Маслієв А. О. (2015)
Машкін О. С. - Удосконалення ремонту рам візків електровоза ВЛ8 (2015)
Жалкін С. Г. - Підвищення енергетичної ефективності тепловозів типу М62, Гуменюк Р. З. (2015)
Жалкін Д. С. - Удосконалення методів контролю теплового стану тягових електричних двигунів електровозів, Таран А. В. (2015)
Мартинов І. Е. - Дослідження впливу навантажень, що діють на циліндричні буксові підшипники вантажних вагонів, Труфанова А. В., Кравченко С. О., Мельникова О. В., Хом’як І. Я. (2015)
Антонович А. О. - Порушення поздовжнього контакту в зубчастих тягових передачах електропоїздів (2015)
Крашенінін О. С. - Оцінка оптимальних величин запасів для забезпечення ремонтного господарства депо, Войтович-Левицький С. П. (2015)
Крашенінін О. С. - Визначення оптимальної пропускної спроможності ремонтних дільниць з ремонту залізничних кранів, Миклащук М. О. (2015)
Крашенінін О. С. - Оцінка надійності роботи струмоприймачів для швидкісного руху, Бринський І. В., Пупій М. М. (2015)
Поротікова А. А. - Оцінка життєвого циклу тягового рухомого складу з урахуванням його модернізації, Крашенінін О. С. (2015)
Чигирик Н. Д. - Перспективи впровадження кріобластингу у процесі ремонту ТРС, Чвала О. М. (2015)
Візняк Р. І. - Нові науково-технічні рішення з метою збереження і покращення експлуатації підвагонного генератора з редукторно-карданним приводом, Новіков О. Є. (2015)
Візняк Р. І. - Упровадження та застосування високотехнологічного обладнання для проведення технічного обслуговування ходових частин пасажирських вагонів нового покоління в умовах вагонного депо "Запоріжжя-1" Придніпровської залізниці, Рєва І. В. (2015)
Зіньківський А. М. - Підвищення працездатності тягових електродвигунів електровозів, Гусєв В. О. (2015)
Бондаренко В. В. - Розроблення системи дистанційного моніторингу дислокації вантажних вагонів, Данів Н. В. (2015)
Устенко О. В. - Удосконалення систем автоматизації віртуальних підприємств, Рева А. В. (2015)
Устенко О. В. - Розроблення моделей віртуальних підприємств, Пендюрін Р. В. (2015)
Яцько С. І. - Дослідження електромагнітних процесів при аварійних режимах у тяговому асинхронному електроприводі рухомого складу, Паршин Б. В., Ващенко Я. В. (2015)
Харламов П. О. - Підвищення ефективності сервісного обслуговування поїздів метрополітену, Шабанов Е. Л. (2015)
Фалендиш А. П. - Атестація депо як один зі шляхів підвищення ефективності роботи моторвагонного рухомого складу, Байков В. О., Клецька О. В. (2015)
Мельник І. В. - Визначення варiанта модернізації тепловозів ЧМЕ3, Фалендиш А. П. (2015)
Каграманян А. О. - Нормування твердих частинок у викидах забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних дизелів, Захарченко В. В. (2015)
Ткаченко Є. О. - Критерії проектування та спорудження біогазової установки в індивідуальному господарстві, Угольніков С. В. (2015)
Назаренко С. - Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору (2015)
Чепурда Л. - Методологічні аспекти формування системи соціальної відповідальності туристичного бізнесу (2015)
Пашкевич М. - Проблеми соціальної політики в умовах технологічної сингулярності (2015)
Захарова О. - Діагностика достатності інвестування у людський капітал (2015)
Viatkin P. - Current approaches to managing of advertising and marketing activity, Viatkina T., Zdorenko T. (2015)
Барибіна Я. - Сучасні методи стимулювання праці персоналу підприємств готельного господарства, Лисенко М. (2015)
Коржилов Л. - Методичний підхід до визначення умов розвитку туристичної галузі в Україні (2015)
Starynets О. - Current state and prospects of the development of Lviv region balneological resorts (2015)
Заріцька Я. - Особливості розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (2015)
Лещенко М. - Особливості формування сучасного інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами (2015)
Алiєв Р. - Сутність будівельних послуг як об’єкта міжнародної торгівлі (2015)
Скорик О. - Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного розвитку (2015)
Левченко Я. - Прийняття управлінського рішення оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП (2015)
Сурай А. - Ключові аспекти викладання дисципліни "Менеджмент організацій" у контексті сучасних економічних реалій (2015)
Chuban V. - The formation of organizational and economic mechanism of state fire safety management, Lega N. (2015)
Бондаренко В. - Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Коломицева О. - Основні напрями регіональної енергетичної політики, Мильніченко С. (2015)
Маниліч М. - Управлінський облік на підприємстві у системі ефективного господарювання, Миронюк О. (2015)
Вахновська О. - Формування ринку біопалива в Україні та перспективи його розвитку (2015)
Демиденко В. - Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах (2015)
Riabokon N. - Methods and tools of alternative management in project management (2015)
Бурак І. - Суть ділового партнерства торговельних підприємств (2015)
Клопов І. - Світові тенденції розвитку відновлювальних джерел енергії (2015)
Дерій Ж. - Роль держави в раціональному обмеженні економічного егоїзму підприємницького сектора, Зосименко C. (2015)
Порєв О. - Пре-інкубатори університетів як інструмент інноваційної діяльності та підготовки студентів до підприємництва, Порев С. (2015)
Яценко О. - Методологічні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням (2015)
Богославська А. - Розвиток природно-заповідного фонду України (2015)
Бондаренко Л. - Маркетингова стратегія розвитку молочного підкомплексу регіонального АПК (2015)
Островерх П. - Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів, Гнатюк Р. (2015)
Лояк Л. - Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті європейської інтеграції (2015)
Плаксюк О. - Економічні методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (2015)
Дешевенко Л. - Готельний бізнес – складова сучасної індустрії туризму (2015)
Германенко Л. - Обґрунтування використання методів обліку витрат та калькулювання в економічних реаліях (2015)
Десятніков І. - Стратегічні напрями розвитку туризму Черкаського регіону (2015)
Титул, зміст (2015)
Лумпова Т. І. - Проблеми типологізації результатів виконання процесів статистичного виробництва за інформаційними об’єктами GSB PM, Остапчук О. Е. (2015)
Shevchuk O. A. - The Role of Statistics in Economic Research (2015)
Крепчук І. М. - Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україні (2015)
Сидорова А. В. - Інтегральна оцінка змін на металургійних підприємствах, Глущенко А. М. (2015)
Панасенко І. В. - Соціально-економічна нормаль як індикатор ефективності функціонування сфери послуг (2015)
Ященко Л. О. - Методологічні основи мета-аналізу на прикладі результатів клінічних досліджень, Лєснікова М. В. (2015)
Бондарук Т. Г. - Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України, Мельничук І. О. (2015)
Джус С. І. - Аналіз наукових підходів до визначення сутності понять "фондовий ринок” та "ринок цінних паперів” (2015)
Каменська Т. О. - Внутрішній аудит: виникнення та розвиток (2015)
Лубенченко О. Е. - Визначення факторів, що впливають на оцінку привабливості суб’єктів аудиту при наданні супутніх послуг (2015)
Озеран А. В. - Оптимізація обсягу та структури фінансових звітів (2015)
Хроніка (2015)
Шановні колеги! (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2015)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України” у 2015 році (2015)
Шановні читачі (2015)
Засновники (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Мойсеенко В. А. - Анализ показателей качества жизни у больных с артериальной гипертензией и сопутствующим остеоартрозом, Бычков О. А., Никула Т. Д., Бычкова Н. Г. (2014)
Телепнева Л. Г. - Белки гемоглобина и истоки нуклеосомного кода (2014)
Телепнева Л. Г. - Гемоглобин и истоки генетического кода (2014)
Телепнева Л. Г. - Гемоглобин и рибозим синтеза белка (2014)
Рудень В. В. - Христиантский пост – духовно -моральна я ценность здоровь я и жизни человека (2014)
Князева М. В. - Способ оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных раком яичников 3-4 стадий, Прокопюк А. В., Павлова Т. Д. (2014)
Безкаравайный Б. А. - Особенности паттерна дыхания недоношенных новорожденных с перинатальной церебральной патологией, Соловьева Г. А., Сероштан Е. Ю., Клименко И. А., Тоуоем Фонинг В. Д. (2014)
Белоус Т. В. - Актуальные проблемы сохранения здоровья работающего населения Воронежской области, Болотова Л. С., Круцких Е. А. (2014)
Грищенко Н. В. - Диагностические подходы при симптоматических анемиях у детей, Хайбек М. И., Мохамед М. Х., Башкатова Л. В., Евдокимова Е. Н. (2014)
Бугорков И. В. - Исследование конкурентных преимуществ стоматологических организаций на целевом рынке (2014)
Ломтева Н. А. - Изучение анксиолитического действия экстракта семян Лотоса орехоносного (Nelumbo nucifera), Кондратенко Е. И. (2014)
Московский С. Н. - Атомно-силовая микроскопия как дополнительный метод в исследовании плотных тканей, Конев В. П., Шестель И. Л., Коршунов А. С., Хамов М. А., Марковский С. О. (2014)
Шуба А. А. - Повышение экспрессности диагностики некоторых инфекций, передаваемых половым путем, с применением "электронного носа" на пьезовесах, Кучменко Т. А., Тюркин И., Битюкова В. (2014)
Орлова Т. В. - Изучение биодоступности суппозиториев парацетамола и напроксена в зависимости от вида суппозиторной основы (2014)
Белых О. А. - Поиск перспективных лекарственных растений семейства Ranunculaceaejuss для биотехнологий, Балданова Л. П. (2014)
Назаренко Л. Г. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини: погляд акушера (оглядова стаття) (2013)
Аполихина И. А. - Взгляд гинеколога на клинические рекомендации по ведению женщин с ИППП (2013)
Дисгормональная дисплазия молочной железы. Взгляд онколога (2013)
Эндометриоз – загадка века: серия мастер-классов в универсальной клинике "Оберіг" в помощь украинским гинекологам (2013)
Современные аспекты репродуктивного здоровья женщины: данные международных исследований (2013)
Карп Г. - Систематический обзор применения дидрогестерона для лечения угрозы прерывания беременности (2013)
Costantine M. M. - Первое кесарево сечение: роль диагноза "дистресс плода", Saade G. R. (2013)
Готь Н. Р. - Характеристика діяльності служби материнства та дитинства обласної клінічної лікарні, Слабкий Г. О. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Неинвазивная пренатальная диагностика: истоки, реалии, ближайшие перспективы, Погуляй Ю. С. (2013)
Камінський В. В. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних на тлі генітального герпесу та цитомегаловірусної інфекції після використання допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2013)
Пирогова В. І. - Сучасні аспекти подолання больового синдрому у гінекологічній практиці, Томич М. В., Перцович В. М., Шурпяк С. О. (2013)
Ледина А. В. - Предменструальный синдром: возможности негормонального лечения, Прилепская В. Н. (2013)
Вдовиченко С. Ю. - Актуальные аспекты партнерских родов в условиях типичного городского родильного дома (2013)
Дубоссарская З. М. - Особенности инфузионной терапии при акушерских кровотечениях (обзор литературы) (2013)
Шекера О. Г. - Соціально-медичні аспекти здоров’я (огляд літератури), Царенко А. В. (2013)
Волошина Н. Н. - Негормональная терапия пролиферативных процессов грудной железы и эндометрия, Пащенко С. Н., Щуров Н. Ф., Макарова Ж. Н., Паук А. П. (2013)
Запорожан В. Н. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, Тарабрин О. А., Салех Е. Н., Лешенко И. А. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Терапия инфекций, передающихся половым путем, в соответствии с международными стандартами, Гопчук Е. Н. (2013)
Голяновський О. В. - Застосування електрохірургічних методів в акушерсько-гінекологічній практиці, Хименко М. В., Бачинська М. А. (2013)
Жабченко И. А. - Особенности функционирования и факторы вирулентности уропатогенных штаммов Esherichia coli и их значение в клинической практике (2013)
Артеменко В. В. - Клинические факторы в патогенезе задержки развития плода (2013)
Рубан Я. А. - Особенности формирования и функционального состояния фетоплацентарного комплекса после вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Гончарук Н. П. - Вивчення динаміки частоти кесаревих розтинів при аномаліях пологової діяльності, що не піддаються медикаментозній корекції, за період 2001-2011 років, Гурженко О. Ю. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Цитокины в системе мать-плацента-плод при физиологическом и патологическом течении беременности, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2013)
Занько С. Н. - Фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический анализ лекарственной терапии отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств во время беременности в условиях стационара, Пищенко Ю. А. (2013)
Романенко Т. Г. - Особливості імунного гомеостазу у вагітних групи високого інфекційного ризику, Ігнатюк Т. М. (2013)
Квашенко В. П. - Клинико-патогенетическое обоснование альтернативных методов лечения пациенток с менопаузальными расстройствами и оценка динамики качества жизни женщин в менопаузе, Яшина Е. Г. (2013)
Косей Н. В. - Особливості локального гормонального гомеостазу в жінок фертильного віку при гіперпроліферативних захворюваннях матки, Захаренко Н. Ф., Ковбасій В. П. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Бактериальный вагиноз и неспецифические вагиниты – рациональная терапия, Гопчук Е. Н. (2013)
Міцода Р. М. - Денервація вульви розчином етилового спирту у жінок зі стійким свербінням (2013)
Кравченко О. В. - Особливості корекції дисбіотичних порушень піхви при гормонально нестабільних станах у жінок (2013)
Жук С. І. - Перспективи застосування тест-системи "Фемофлор 16" при дисбіозі піхви, Таран О. А., Кошмеринськая А. М. (2013)
Памфамиров Ю. К. - Органосберегающий подход в лечении миомы матки, Заболотнов В. А., Карапетян О. В., Волченко И. Г., Пучкина Г. А. (2013)
Сімрок В. В. - Місцеве застосування тіотриазоліну в комплексній терапії доброякісних процесів матки (2013)
Сторожук М. С. - Топографічна та гемодинамічна характеристика вузлів міоми у жінок репродуктивного віку, Процепко О. О., Рудь В. О. (2013)
Знаменська Т. К. - Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострий період, Кирилова Л. Г., Швейкіна В. Б. (2013)
Лапоног С. П. - Амплитудно-интегрированная электроэнцефалография как маркер гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных с тяжелой асфиксией (2013)
Фархат А. Г. - Лікування ановуляторного безпліддя в жінок із синдромом полікістозних яєчників (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности бесплодия и состояния овариального резерва у женщин с аутоиммунной патологией щитовидной железы, Берая Д. Ю. (2013)
Домашние роды: прошлое, настоящее, будущее (2013)
Макрушин М. М. - Оптимальні зони насінництва олійних рослин в Україні, Мельник С. І., Астаф'єва В. Є. (2011)
Овчарук В. І. - Вплив регуляторів росту на біометричні показники коренеплодів моркви, Потапський Ю. В. (2011)
Рихлівський І. П. - Вплив строків сівби на якісні показники сорго зернового і рисозернового, Бурдига В. М. (2011)
Овчарук В. І. - Формування продуктивності гарбуза мускатного (Cucurbita Moshata) різних сортів залежно від площі живлення рослин в умовах західного лісостепу України, Овчарук О. В., Лендел В. Ф. (2011)
Рихлівський І. П - Вплив елементів технології на вирощування пшениці ярої в умовах південно-західної частини Лісостепу України, Хомовський Д. І. (2011)
Печенюк В. І. - Гроділ Ультра - новітній засіб боротьби з бур'янами на посівах озимої пшениці, Хомовий М. М., Хомовський І. Д., Глущак А. Г. (2011)
Кващук О. В. - Вплив біогенних чинників на показники структури урожаю чорнушки посівної (Nigella Sativa L. ), Хоміна В. Я., Недільська У. І. (2011)
Печенюк В. І. - Відтворення родючості середньозмитого сірого лісового ґрунту залежно від технологій залуження різними сумішками багаторічних трав, Гунчак Т. І. (2011)
Печенюк В. І. - Забур'яненість міжрядь саду залежно від способів обробітку ґрунту, Галицька Г. Й. (2011)
Бахмат О. М. - Вплив азотфіксації на продуктивність фотосинтезу та урожайність насіння сої в умовах західного Лісостепу України (2011)
Недільська У. І. - Вихідний матеріал для селекції картоплі за складовими урожайності, Хоміна В. Я. (2011)
Рарок В. А. - Експериментальний мутагенез в селекції гречки (2011)
Палилюлько М. І. - Вплив тривалості перерв вирощування цукрових буряків на мікробіологічний стан чорноземів, Підлісний В. В., Семенов О. М. (2011)
Хмелюк О. П. - Формування урожаю гречки залежно від нектаропродуктивності рослин (2011)
Муляр М. М. - Вплив строків сівби на урожайність вихідних форм кукурудзи в умовах Південного Степу України (2011)
Старинський Г. В. - Зелене добриво в сучасному землеробстві, Смішна-Старинська Л. В. (2011)
Шелепницька І. П. - Ринок землі у контексті земельної реформи (2011)
Лагутенко О. Т. - Вирощування аґрусу за різних систем удобрення в Лісостепу України, Марковський В. С. (2011)
Мулярчук О. І. - Вплив мінеральних добрив і краплинного зрошення на врожай і якість капусти білоголової (2011)
Ободянський М. А. - Регулятор росту ВЕРМИСТИМ - ефективний засіб підвищення врожайності ярого ячменю (2011)
Жилінський В. Л. - Актуальні питання забезпечення топографо-геодезичними даними кадастрових робіт в Україні, Додурич В. В., Бойко О. Г. (2011)
Безвіконний П. В. - Вплив позакореневого використання мікроелементів на зберігання коренеплодів буряка столового (2011)
Степанченко В. М. - Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від підбору трав в умовах західного Лісостепу України (2011)
Кирилюк Р. М. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від строків сівби в умовах південної частини західного Лісостепу України (2011)
М'ялковський Р. О. - Тривалість вегетаційного періоду та врожайність сортів картоплі залежно від строків садіння в умовах південної частини західного Лісостепу України (2011)
Кушнірук Т. М. - Екологічна оцінка гібридів огірка, Мулярчук О. І. (2011)
Петрище О. І. - Вплив регуляторів росту на схожість насіння гречки сорту Єлена (2011)
Кух М. В. - Перспективи вирощування сорго зернового в умовах південно-західної частини Лісостепу України, Яланський О. В. (2011)
Шовдра О. М. - Дослідження способів сівби ярого ячменю (2011)
Тарнавський М. М. - Фотосинтетична діяльність топінамбура (2011)
Рарок А. В. - Особливості формування урожайності сортів гречки при різних строках збирання (2011)
Медведев A. Ю. - Ефективність фазової годівлі у технології однотипної відгодівлі бугайців, Ліннік B. С. (2011)
Тісунова В. М. - Перспективні програми економічного і соціального розвитку регіону (2011)
Лучик С. Д. - Оцінка регіональних тенденцій зайнятості населення у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Лаврук В. В. - Інвестування інноваційної діяльності аграрних підприємств Хмельниччини (2011)
Вуйченко М. А. - Методика соціологічного дослідження проблем сегментації ринку праці в аграрній сфері (2011)
Гоголь Т. В. - Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2011)
Ткачук В. В. - Формування методики визначення норми дохідності як основи економічних механізмів розвитку аграрних підприємств, Шиндирук І. П. (2011)
Кравчук І. І. - Управління економічним соціумом в аграрній сфері (2011)
Волощук К. Б. - Основні аспекти проектування інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств (2011)
Лаврук Л. В. - Інформаційне забезпечення системи управління підприємством, Лаврук О. С. (2011)
Ковтун О. В. - Спрощений алгоритм розрахунку регіонального індексу розвитку людського капіталу (2011)
Місюк М. В. - Методологічні та методичні основи дослідження розвитку продуктових підкомплексів та продовольчого ринку (2011)
Чикуркова A. Д. - Прогнозування як інструмент стратегічного управління персоналом суб'єктів господарювання (2011)
Рудик B. К. - Характерні ознаки формування національної пенсійної системи України в сучасних умовах, Микольчук Ю. П. (2011)
Дишлюк H. І. - Особливості складання бізнес-планів для різних видів підприємницької діяльності (2011)
Кондрюк Л. В. - Перспективи функціонування системи бухгалтерського обліку в контексті інституціонального напряму розвитку України (2011)
Цвігун І. А. - Міграційна та природна складові відтворення сільського населення України (2011)
Капля I. В. - Інтелектуальний капітал як об'єкт обліку, особливості його оцінки (2011)
Кушнір Л. А. - Податок на прибуток: бухгалтерський і податковий облік та їх протиріччя, Ненашко Б. С. (2011)
Мазур Н. А. - Місце України у світовому виробництві продуктів харчування (2011)
Корженівська H. Л. - Огляд динаміки виробництва зерна та його економічної ефективності (2011)
Бурляй О. Л. - Гармонізація стандартів продукції садівництва до вимог ЄС, Харенко А. О. (2011)
Гайбура Ю. А. - Короткострокове прогнозування продуктивності праці за експоненційним згладжуванням, Загнітко Л. А. (2011)
Бондар К. В. - Сучасний стан інвестиційної складової сталого розвитку сільськогосподарських підприємств України, Суховерхий В. В. (2011)
Новак О. В. - Проблеми розвитку сільських територій в контексті цільової орієнтації діяльності сільськогосподарських підприємств України (2011)
Белей С. І. - До проблеми державної підтримки розвитку сільських територій (2011)
Добровольська Е. В. - Аналіз стану та особливості розвитку ресурсного потенціалу харчової промисловості, Заходим М. В. (2011)
Чубайко О. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в місті (2011)
Семенишен М. Г. - Місцеве самоврядування та його перспективи, Балєв С. Є., Яжук I. С. (2011)
Слоква М. Г. - Ринки послуг вищої освіти та робочої сили: теоретичні питання збалансованості (2011)
Беркута Т. В. - Трансформації перехідного періоду в дрібнотоварному секторі сільського господарства (2011)
Лучик В. Є. - Вибір сучасних методів економічного прогнозування (2011)
Шевчук Ж. А. - Використання протекціоністських методів захисту національних ринків за умов економічної кризи (2011)
Марусей Т. В. - Формування ефективної інформаційно-консультаційної системи забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку (2011)
Ковальчук В. Г. - Управління розвитком територіальних громад: концепція та практика здійснення, Кульчицький Е. Є. (2011)
Гуменюк І. Л. - Формування інфраструктури особистих селянських господарств (2011)
Печенюк А. П. - Особливості організації взаємовідносин у сфері сільського туризму, Печенюк A. B. (2011)
Поляруш І. М. - Формування інноваційного потенціалу підприємства -невід'ємна складова системного його розвитку, Поляруш М. О. (2011)
Гераймович B. Л. - Інвестиційна привабливість підприємств Хмельницької області в умовах фінансово-економічної кризи (2011)
Дулепа В. І. - Метафоричне перетворення текстової інформації в образно-графічне зображення (2011)
Гомілко О. В. - Організаційний розвиток підсобних господарств населення як резерв багатоукладності та самоуправління аграрних підприємств (2011)
Стендер С. B. - Особливості удосконалення управлінського обліку в галузі рослинництва (2011)
Вишня Т. В. - Підвищення ефективності управлінської діяльності (2011)
Деренко О. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку малих підприємств Хмельницької області (2011)
Тихоліз Л. С. - Розвиток конкуренції в ринковій економіці (2011)
Дранус В. В. - Зміни в оподаткуванні фізичних осіб у зв'язку з прийняттям податкового кодексу України (2011)
Зеленський А. В. - Особливості кредитування аграрних підприємств України в умовах світової фінансової кризи (2011)
Братенко І. В. - Роль і функції фінансової державної підтримки в розвитку м'ясного підкомплексу АПК (2011)
Гикава О. Г. - Організація інформаційної системи підприємства (2011)
Чижевська О. М. - Проблеми формування аграрними підприємствами звітної інформації про земельні ресурси (2011)
Балла І. В. - Розвиток та сучасний стан дорадчої діяльності в Хмельницькій області (2011)
Федоренко Л. І. - Маркетинг виробництва і реалізації молока та молочних продуктів (2011)
Пришедько І. М. - Макромаркетинг робочої сили (2011)
Білик Ю. І. - Проблемні аспекти обліку доходів і витрат сільськогосподарських підприємств (2011)
Фугело П. М. - Принципи та методика експериментального дослідження проблем ризикостійкості аграрних підприємств, Фугело М. А. (2011)
Боровик H. В. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Хмельниччини, Боровик О. В. (2011)
Кравчук I. A. - Пріоритети формування та реалізації маркетингових програм підприємств (2011)
Грош Ю. М. - Зовнішнє сприйняття та внутріколективна ідентичність як елементи корпоративної культури організації (2011)
Сисак Е. О. - Специфічні особливості організації обліку та формування звітності по земельних ресурсах в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Лаврук О. В. - Формування механізму стійкого розвитку аграрних підприємств (2011)
Заприлюк Ю. В. - Потенціал молочного скотарства сільськогосподарських підприємств, основи його формування в системі ринкових відносин (2011)
Попадюк О. М. - Сучасний стан розвитку аграрного підприємництва в регіональній економіці (2011)
Чернадчук Ж. В. - Оцінка основних факторів впливу на механізм ціноутворення ринку свинини (2011)
Чехова І. В. - Розвиток ринку кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України (2011)
Романіка О. М. - Особливості відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Буковини (2011)
Бакай І. В. - Особливості запровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2011)
Шевчук Л. М. - Оновлення техніко-технологічної бази вітчизняних підприємств: основні елементи управління (2011)
Остафійчук І. В. - Маркетингові дослідження ринку плодоовочевої продукції сільськогосподарських підприємств Хмельницької області (2011)
Яремова І. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку інфраструктури ринку агропродовольчої продукції (2011)
Шубович Т. А. - Аспекти управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2011)
Беженар І. М. - Світові тенденції розвитку галузі вівчарства (2011)
Багаєва О. Ю. - Оцінка та облік земель сільськогосподарських підприємств (2011)
Савчук Т. В. - Особливості визначення продуктивності праці в буряківництві (2011)
Лисак В. В. - Основи мотивації трудової діяльності у підприємствах різних форм господарювання (2011)
Двойнос А. Л. - Спеціалізоване програмне забезпечення у сфері ризик-менеджменту (2011)
Рарок Л. А. - Сутність і значення соціально-економічного розвитку сільських територій (2011)
Дацишин І. В. - Формування ринку праці в аграрному секторі економіки (2011)
Жерибор Л. Л. - Емпіричні обстеження соціальної інфраструктури сільських територій: досвід Житомирщини (2011)
Данилюк О. І. - Пенсійний досвід країн європейського союзу як приклад для України (2011)
Бaxмaт M. I. - Захист систем опалення і водопостачання від руйнування розморожуванням, Oвчapyк B. I., Бoжoк A. M., Пoнeдiлoк B. Ф. (2011)
Дyгaнeць B. I. - Дослідження гідпропривода підйомного механізму самоскидного кузова, Бoжoк A. M., Maйyc B. B., Beнгep M. A., Boлинкiн M. П. (2011)
Pyдь A. B. - Обгрунтування режимів роботи машинно-тракторного агрегату, Дyмaнcькuй O. B. (2011)
Pyдь A. B. - Агроконструкційний технологічний аналіз сівалок вітчизняного виробництва для технології NO TILL, Moшeнкo I. O., Пaвeльчyк Ю. Ф., Нікітін B. B. (2011)
Дeвiн B. B. - Розрахунок просторових шарнірно-стержневих кінцевих елементів, Tкaчyк B. C. (2011)
Kaмишлoвa Л. Ф. - Розрахунок параметрів електромашинного генератора імпульсної напруги, Гepacимoв П. B., Козак O. B. (2011)
Марущак A. M. - Аналіз стану травматизму по нещасних випадках на виробництві в м. Кам'янці-Подільському і районі, Тиш M. A., Oкiпняк A. C. (2011)
Poляк O. A. - Дослідження спірних положень теорії кочення пружного колеса (2011)
Mapущaк A. M. - Оцінювання ризику аварій в системі безпеки промислових об’єктів, Кирилюк P. M., Oкiпняк Д. А. (2011)
Бoжoк A. M. - До питання егрономіки аграрних транспортних засобів, Дpaгaнoв Б. Х. (2011)
Дудчaк T. B. - Підвищення зносостійкості спряження гільза-кільце-поршень шляхом використання мідно-фторопластової композиції в поршнях, Дудчaк B. П., Остапенко P. M. (2011)
Дaнiлкo I. B. - Оцінка діагностичної достовірності результатів дослідження ШОЕ при використанні автоматизованої системи експрес-діагностики (2011)
Kopчaк M. M. - Результати основних польових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2011)
Бoжoк А. M. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання привода землерийної машини (2011)
Пoнeдiлoк В. Ф. - Розробка і дослідження інтегро-диференціатора сигналів систем пневмоавтоматики, Бoжoк A. M. (2011)
Бoжoк A. M. - Підвищення ступеня завантаження дизеля МТА, Maйсус B. B., Bенгер M. A., Пpoкoпчyк B. O., Boлинкiн M. П. (2011)
Кондрюк А. Ф. - Пристрій для зважування багатоопорних рухомих об'єктів, Бoжoк A. M. (2011)
Бypдeгa В. Ю. - Методика і результати дослідження енергоємності процесу розпушування ґрунту робочими елементами нетрадиційної форми, Гpaбoвcький С. B. (2011)
Михайлова Л. M. - Електромагнітне поле в технологічних процесах тваринництва (2011)
Васильчук Є. О. - Екзистенційні мотиви в радикалістській картині світу панк-субкультури, Чернова Л. П. (2015)
Ардашова Я. І. - Психокультура в контексті культурного поступу суспільства (2015)
Богомолець О. В - Дидактична складова тематизації концепту "дім" в українському народному іконописі (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Антиномии тотальности: форма VS сущности (2015)
Ганаба С. О. - Мережева взаємодія як новий вид соціальних відносин (2015)
Нежива О. М. - Університет як колиска філософії освіти (2015)
Косенко В. Д. - Сучасні проблеми філософської інтерпретації феномену інтелігентності (2015)
Николенко К. В. - Креативность и инновации как ведущие черты современной культуры (2015)
Мудрак В. І. - Вища освіта в системі економіки знань в Україні: соціально-філософський аналіз (2015)
Дениско В. П. - Дискусії щодо характеру знання в доменах концептуальної метафори (2015)
Добжинські А. А. - Розвиток категорій добра і зла у філософській концепції Августина Аврелія (2015)
Мороз О. В. - Метафізичні аспекти характеру міста Кременця (2015)
Свистун В. - Естетика музичного постмодерну: проблема конституювання (2015)
Завідняк Б. Т. - Оцінка тематики єдності бога і трансцендентального єдиного у Філона Олександрійського (2015)
Райхерт К. В. - Концептуальная эпистемологическая модель анализа прагматики логики (2015)
Чаплинский В. Г. - Проблемы душевного равновесия и гармоничного сосуществования с природой в философии Г. С. Сковороды (2015)
Чугай О. М. - Економічна глобалізація: конструктив чи деструктив в гуманістичній культурі? (2015)
Пацан В. О. - Формування метаонтологічного виміру особистості у святоотецькій тріадології (2015)
Adjabi Y. - Die besonderheiten der sprachpersonlichkeit der burger der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik-DDR (2014)
Boychuk O. І. - The lexeme "citizen" semantic structure (2014)
Алексахіна Т. О. - Французькі фразеологізми із компонентом "назва квітки" у складі ідеографічної групи "людина – біологічна істота" (2014)
Ананьян Е. Л. - Дидактичний потенціал автентичного художнього тексту у процесі професійної підготовки студента-філолога (2014)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот" у публіцистичних статтях Івана Франка (1890 – 1910 рр.) (2014)
Антонюк Н. В. - Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту живопис в українській художній прозі XXI ст. (2014)
Антонюк О. В. - Семантика прізвиськ, що вказують на психічні (внутрішні) риси людини (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2014)
Бабенко О. В. - Афоризм як тип тексту в аспекті функціональності та прагматики (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2014)
Бевзо Г. А. - Вербалізація концепту "екологія" в термінологічній системі англійської та української мов (2014)
Беляєва І. Г. - Domeny, kategorie, modele kognitywne a nazwy barw (2014)
Білоус Ю. В. - Мотиваційні моделі соматизмів на позначення частин голови у складі фразеологічних одиниць (2014)
Бобчинець Л. І. - Лексика азартних ігор у сучасній іспанській мові (2014)
Богачик М. С. - Комп’ютерні неологізми в сучасній англійській мові (2014)
Бялик В. Д. - Епістемічний вимір лінгвоконцепту та особливості його дослідження (2014)
Вітебська П. В. - Структурно-етимологічні властивості метафори (2014)
Вітрів Х. В. - Терміни на позначення магістратів у творі Ціцерона "De legibus" (2014)
Гаврилова В. В. - Семантичне поле "пори року" в англійських прислів’ях та приказках (2014)
Гавриш М. М. - Культурологічний компонент фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологізмів німецькомовного молодіжного сленгу) (2014)
Глущук-Олея Г. І. - Influencia de la categoria de negación en la perifrasis verbal factitiva del espanol actual (2014)
Годісь Ю. Я. - Фреймова організація концепту success (2014)
Гордієнко О. І. - Міжтекстові зв’язки як засіб реалізації ефекту саспенсу в сентиментально-пригодницькому романі Г. Мюссо (2014)
Грабко Р. Р. - Мотиваційні чинники вживання арготичних евфемізмів семантичного поля "поліція" в англійській мові, Великорода В. Б. (2014)
Григошкіна Я. В. - Семантична класифікація найменувань сільськогосподарських будівель у германських, романських, слов’янських мовах (2014)
Данилович О. Д. - Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі сучасної англійської мови (2014)
Демиденко О. П. - Національні символи: лінгвокультурологічний аспект (2014)
Деркевич Н. А. - Становлення граматичного статусу дієслівного префікса (2014)
Довбня І. П. - Текстуальна реалізація топонімного маркування простору у французькій онімній символіці (на матеріалі оригінального тексту роману Олександра Дюма "Le comte de Monte-Cristo" ("Граф Монте-Крісто") (2014)
Ермакова Н. В. - Девичий альбом: особенности жанрового моделирования (2014)
Єсипенко Н. Г. - Мова як віддзеркалення змін в етнічній системі народу (2014)
Жарікова Ю. В. - Фразеологізми на позначення фізичного стану людини в новогрецькій, українській та англійській мовах (2014)
Заграновська О. І. - Мовленнєві акти незгоди в контексті комунікації (2014)
Зозуля М. О. - Фреймове моделювання у дослідженні концептосфери "світ людини" в романах У. Голдінга (2014)
Іваненко Н. В. - Зіставний аналіз семантики українських та англійських лексичних одиниць ядерних мікрополів злам / turning-point, Засанська Н. Д. (2014)
Іванова О. В. - Тезаурус мови і лінгвістичне конструювання (2014)
Іовхімчук Н. В. - Назви громадських споруд в українській пісенній творчості (2014)
Капуш А. В. - Структурно-семантичні особливості та функціонування актуальних лексичних інновацій в німецькій мові (2014)
Картава Ю. К. - Функції екзотизмів у художніх творах (2014)
Коваленко К. Г. - Особливості ад’єктивних лексичних одиниць вторинної номінації у медичній термінології (2014)
Когут C. В. - Семантичні маркери англійських ауґментативів (2014)
Корнєва Н. А. - Семантика оцінки у текстах сучасних наукових рецензій (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Косенко Н. М. - Полифункциональность в современном английском языке (на примере слов на -ed), Красикова М. Б. (2014)
Костенко Н. Д. - Емантичні параметри англомовних номінацій дистанційної освіти (2014)
Крилова. T. В. - Лівостороння валентність дієслова в контрастивному аспекті, Гудманян А. Г. (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие семантические компоненты в морфемной структуре русских слов (2014)
Купіна I. О. - Аничність кількості в семантиці фразеологічних одиниць (2014)
Левко О. В. - Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста (2014)
Лоскутова H. М. - Процес семантичної деривації в кінематографічній терміносистемі французької та української мов (2014)
Луканинець Р. В. - Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів (2014)
Луковенко Т. О. - Префіксальний спосіб творення термінів української гомеопатичної галузі (2014)
Мартинів О. М. - Міфологемна мотивація фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання (2014)
Михайленко В. В. - "Please" as an attitudinal marker in discourse (2014)
Михайлова Е. В. - Особенности модификаций библейских фразеологизмов (на материале англо- и франкоязычных версий Библии) (2014)
Михальчук Н. О. - Синтактико-морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові (2014)
Міщук І. М. - Американський молодіжний сленг у перекладацькому аспекті (2014)
Мойсеєнко Н. Г. - Категоріальна семантика займенника у сучасній англійській мові (2014)
Наливайко М. Я. - Сімейно-родові найменування, мотивовані особовими іменами (на матеріалі неофіційної антропонімії Львівщини) (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь іноземних діячів у системі закарпатоукраїнських урбанонімів (2014)
Нікішина Т. І. - Лексичні способи об’єктивації концепту freedom у політичному дискурсі Великої Британії (2014)
Нуждак Л. В. - Еколінгвістичні особливості сучасної української пропріальної лексики (2014)
Огуй О. Д. - Пошуки нових засад до вивчення фразеології (2014)
Орел І. І. - Мовні чинники семіозису фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2014)
Островська О. М. - Оцінна семантика англійських дієслів-зв’язок у художньому дискурсі, Поплавська Л. М. (2014)
Павловська Л. О. - Семантика фразеологічних одиниць побажання в англійській та українській мовах (2014)
Павлюк І. Б. - Синонімічні та антонімічні відношення у фаховій мові фітнесу (2014)
Падалка Р. М. - Антропоніми роману "Сірий" А. Федя (2014)
Петришин М. Й. - Особливості трактування концепту доля в латинській мові (2014)
Петрочук О. В. - Darstellungbesonderheiten von axiologischer bedeutung der phraseologisemen in den modernen Deutschen wortebuchern (2014)
Підкуймуха Л. М. - Лексика школярського жаргону м. Львова у словниках XIX – XX століття (2014)
Поздняков О. В. - Позамовні детермінанти неоднорідності словникового запасу німецьких адолесцентів (2014)
Пошивайло С. - Назви оздоблення глиняних виробів у середньонадніпрянських говірках Полтавщини (лексико-семантичний аспект) (2014)
Притуляк-Казмірук Ю. Б. - Конверсія як засіб словотворення в англійській мові (2014)
Решетняк О. О. - Функціювання бібліонімів з антропонімним компонентом у мовотворчості Ліни Костенко, Щербатюк В. С. (2014)
Сазонова Є. О. - Лінгвокультурне наповнення нікнейма "біла ворона" у багатомовному віртуальному просторі (2014)
Сапожник І. В. - Лексико-семантичне поле "fashion" в сучасній англійській мові, Зеленько Р. В. (2014)
Сахнюк О. С. - Біль як об’єкт аналізу у сучасній лінгвістиці (2014)
Семен Г. Я. - Парадокси в трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2014)
Сікорський Т. В. - Семантика cловосполучення "human right" (2014)
Славінська М. С. - Лексико-семантичні особливості ключових слів соціальної та комерційної реклами: зіставний аспект (2014)
Снєжик О. П. - Концепт EAU у сучасній французькій термінології, Ретівих В. К. (2014)
Ткачівська М. Р. - Колоратив "rot" при характеристиці зовнішності людини (2014)
Тсомпаніс М. А. - Гідроніми як складова ЛСП "чужина" у творах Овідія періоду заслання (2014)
Филатенко И. А. - Вербализация понятийного компонента "признак" в речевом событии массмедийного политического дискурса Украины (2014)
Хомчак О. Г. - Архетипові смислові елементи концепту вогонь (2014)
Чайка О. І. - Гіперо-гіпонімічні відношення на позначення вексельних зобов’язань в українській, англійській та німецькій терміносистемах, Швидченко А. В. (2014)
Чекарева Є. С. - Параметричні прикметники в давньогрецькій мові (2014)
Четвертак Є. О. - Актуалізація слоту "суб’єкт" у політичному дискурсі США (2014)
Шан М. Ю. - Лінгвістична репрезентація субконцепту "людина справедлива" (на прикладі твору "Держава" Платона) (2014)
Шийка С. В. - Мікротопоніми Рівненщини, мотивовані географічними термінами бір, ліс (2014)
Шкварчук С. С. - Ептоніми, або крилаті вислови: термінологічний апарат та відмежування суміжних понять (2014)
Шумейко О. В. - Номінації акустичних симптомів негативних базових емоцій в сучасній американській художній прозі (2014)
Юшина Т. С. - Семантические и прагматические свойства пресуппозиций герундиальных оборотов (2014)
Божанова В. Ю. - Обгрунтування причин зниження частки власних коштів будівельних підприємств при інвестуванні в основний капітал (2013)
Глухова Д. А. - Глобальні виміри інвестиційно-інноваційної діяльності тнк (2013)
Кушмаєва В. В. - Концептуальні засади державного управління інвестиційними процесами (2013)
Багорка М. О. - Передумови для розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2013)
Мельник Л. Л. - Наукові засади державного регулювання господарської структури аграрного виробництва (2013)
Крамаренко І. С. - Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Покатаєва О. В. - Роль держави в національній економіці та відтворювальному процесі (2013)
Апарова О. В. - Бюджетні системи країн європи та снд в умовах економічних коливань (2013)
Худолей В. Ю. - Трансформація енергоекономічної системи управління розвитком реального сектору регіональної економіки України (2013)
Левчук О. В. - Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект (2013)
Романюк С. А. - Сучасні детермінанти регіонального розвитку (2013)
Приходько І. П. - Методи діагностики готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки (2013)
Гончарова В. Г. - Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи (2013)
Селіверстова Л. С. - Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій (2013)
Яремченко Л. М. - Використання світового досвіду для створення вітчизняних кредитно-гарантійних установ (2013)
Мусаева Севда Гасым гызы - Прикладные элементы налогового менеджмента (2013)
Марчин М. І. - Особливості організації внутрішнього контролю матеріальних витрат у цукровій промисловості (2013)
Масляєва О. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2013)
Дегтярь Н. В. - Інституційні основи управління екосистемними послугами водно-болотних угідь (2013)
Бєлозерцев В. С. - Удосконалення організаційно-методичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі (2013)
Ільїна А. О. - Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Линник С. О. - Регіональні аспекти впровадження міжнародних стратегій у сфері репродуктивного здоров'я та перинатальної допомоги (2013)
Катеринчук І. С. - Графоаналітичний метод комплексної оцінки ефективності системи інтегрованого управління кордонами, Мишаковський В. Ю. (2013)
Куліков А. І. - Переваги застосування механізму державно-приватного партнерства (2013)
Рибачук В. Л. - Підвищення ефективності державної бюджетної політики у сфері вдосконалення тарифного регулювання (2013)
Федорів Т. В. - Сучасні концепції паблік рилейшнз та їх зв'язок із репутацією органів державної влади (2013)
Машков А. О. - Шляхи підвищення ефективності організаційних методів державного стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Антонов А. В. - Методологічні основи оцінки та диференціації якості життя сільського населення (2013)
Тихончук Л. Х. - Запровадження організаційно-економічних механізмів інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського комплексу: державно-управлінський аспект (2013)
Вeсeльськa Л. A. - Oбгpунтувaння нeoбxiднocтi кoмплeкcнoгo зacтocувaння мexaнiзмiв дepжaвнoгo peгулювaння coцiaльнoї бeзпeки в укpaїнi (2013)
Скіць С. В. - Оптимізація системи органів при президентові України у забезпеченні ефективності управлінської функції інституту президентства (2013)
Волобуєва Г. Д. - Принципи формування та реалізації соціальної політики держави в ринковій економічній системі (2013)
Олішевська В. В. - Сепаратизм: сутність, зміст, основні підходи (2013)
Луцький О. Ю. - Про деякі шляхи подолання кризи іміджу державної служби (2013)
Якименко О. Г. - Основні чинники державного управління економічною безпекою (2013)
Демченко Д. О. - Специфіка авіаційних перевезень як об'єкта державного впливу: аналіз світового досвіду (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Коваленко Н. В. - Перспективы и реалии диагностики интерферонового статуса у пациентов с ишемической болезнью сердца, Чичкова М. А., Рубальский О. В. (2014)
Маркелова Н. Н. - Мониторинг микробиологического пейзажа у детей, поступающих на лечение в кардиохирургический центр, как система профилактики инфекционных послео перационных осложнений, Медовщикова С. Е., Хотько Н. И. (2014)
Абельдин С. К. - Хирургическое лечение экспериментального хронического гепатита в комплексе с эритроцитарными фармакоцитами (2014)
Павлий С. Й. - Чувствительность метициллинрезистентных Staphylococcus aureus, выделенных от больных с гнойно-воспалительными процессами разной локализации к новым соединениям флуорена, Павлий Р. Б. (2014)
Кондрашев С. А. - К вопросу о размножении тромбоцитов in vitro (2014)
Жуманазаров Н. А. - Судебно-медицинская экспертиза по определению степени утраты профессиональной трудоспособности (2014)
Конев В. П. - Секционная диагностика дисплазии соединительной ткани, Шестель И. Л., Московский С. Н., Коршунов А. С., Голошубина В. В. (2014)
Кулиев А. А. - Особенности мезенхимальных стволовых клеток и уровень GDF 15 в костном мозге у пациентов с большой талассемией, Четинкая У. Д. (2014)
Безкаравайный Б. А. - Роль гормонов фетоплацентарного комплекса и гипофизарно-гонадной системы в регуляции водно-электролитного обмена у недоношенных новорожденных, Сабадаш Е. Е., Когутницкая М. И. Яковенко Н. А. (2014)
Князева М. В. - Преподавание биохимии в медицинских вузах - путь к формированию клинического мышления у будущих врачей (2014)
Кром И. Л. - Институционализация медико-социальной работы в современной России, Новичкова И. Ю., Андриянова Е. А., Ильина Т. Н. (2014)
Кром И. Л. - Современные подходы к оценке качества жизни больных ишемической болезнью сердца, Балева Е. С. (2014)
Коршунов А. С. - Лабораторные изменения ротовой жидкости на фоне обострения паренхиматозного паротита, Бельская Л. В., Московский С. Н., Ерошенко Р. Э. (2014)
Молдумаров Е. И. - Современные методы протезирования пациентов (2014)
Федоренко В. Г. - Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств України, Пінчук Ю. Г. (2013)
Апарова О. В. - Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку (2013)
Власенко М. О. - Проблеми та перспективи типологізації фінансових ринків країн світу (2013)
Самко О. О. - Організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону (2013)
Приходько І. П. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки (2013)
Капустян В. О. - Раціональний підхід до моделювання діяльності банку з урахуванням показників матеріальних та нематеріальних активів, Толкач І. С. (2013)
Первиз Гафар оглы Рзаев - Роль налоговой политики в государственном регулировании экономики (2013)
Галиб Азиз оглы Танрывердиев - Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью (2013)
Сидоренко П. О. - Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків (2013)
Мельник Д. С. - Використання світового досвіду управління ризиками кредитного портфелю в українських банках (2013)
Колдовський А. В. - Особливості валютного регулювання у країнах снд (2013)
Меленцова О. В. - Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі (2013)
Рогова О. В. - Розвиток єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства (2013)
Подмарьов О. Ю. - Сучасний стан інвестиційного клімату України — податковий аспект (2013)
Павленко О. С. - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2013)
Грищенко І. В. - Науково-методичний підхід до оптимізації обсягів зовнішньої торгівлі в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону (2013)
Ліщук А. А. - Державне регулювання у сфері енергоефективності (2013)
Максимова І. І. - Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах (2013)
Пундяк Н. Б. - Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його фінансування (2013)
Чернявська І. М. - Удосконалення управління змінами на машинобудівному підприємстві на основі двоплощинного ситуаційного аналізу (2013)
Рзаев А. Я. - Проблемы развития экспорта автотранспортных услуг в Азербайджане (2013)
Синельник Л. С. - Чистий грошовий потік як внутрішнє джерело фінансування підприємства (2013)
Гусєва І. Ю. - Забезпечення стратегічного розвитку підприємств на основі використання інтелектуальних ресурсів (2013)
Мезіна О. Є. - Міжнародний та вітчизняний ринки страхування і перестрахування авіаційних ризиків: зв'язок і взаємодія (2013)
Крот Л. М. - Джерела формування та основні напрями витрат у бюджеті кременчуцького повітового земства (2013)
Радиш Я. Ф. - Технології залучення громадськості до здійснення реформування сфери охорони здоров'я в Україні, Лещенко В. В. (2013)
Линник С. О. - Використання стратегії ВООЗ "Здоров'я-21" у діяльності регіональних органів управління охороною здоров'я в Україні (2013)
Євсюков О. П. - Сучасні тенденції підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту, Терент'єва А. В., Долгий М. Л. (2013)
Мишаковський В. Ю. - Критерії ефективності державного управління прикордонною безпекою у контексті оцінки рівня загроз національній безпеці (2013)
Федорів Т. В. - Публічна сфера як середовище формування репутації органів державної влади (2013)
Пухкал О. Г. - Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади України в процесі вироблення та реалізації податкової політики, Кашпур Л. М. (2013)
Циц С. В. - Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2013)
Романенко Є. О. - Комунікативні стратегії довіри як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості (2013)
Маргарян М. М. - Модернизация национальных интересов в контексте обеспечения информационной безопасности республики армения, Эламирян Р. Г. (2013)
Антонов А. В. - Вдосконалення інституційного механізму стимулювання розвитку сільських територій (2013)
Немирівська О. Я. - Особливості інституціоналізації місцевих державних адміністрацій в містах Києві та Севастополі (2013)
Волобуєва Г. Д. - Вихідні положення методології формування соціальної політики держави (2013)
Якименко О. Г. - Стратегічні напрями державного управління економічною безпекою (2013)
Маслова Л. А. - Комплексний механізм державного регулювання в системі забезпечення духовної безпеки (2013)
Тевелєв Д. М. - Контент-аналіз програмних документів щодо становлення та розвитку фондового ринку України (2013)
Тодуров І. М. - Ефективність "рукавної" резекції шлунка в лікуванні хворих з приводу ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Раздобудько Ю. М., Кучерук В. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І. (2015)
Ничитайло М. Е. - Инфулган – оптимальный аналгетический препарат для применения в лапароскопической хирургии, Булик Л. М. (2015)
Насташенко И. Л. - Рентгеноэндоскопические вмешательства по поводу билиарной обструкции неопухолевого генеза (2015)
Лесовой В. Н. - Формирование поперечного тоннеля под устьями главных печеночных вен и piggy back мобилизация печени при удалении опухолевых тромбов из нижней полой вены, Демченко В. Н., Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г., Ермоленко Т. И. (2015)
Дудченко М. О. - Лікування гострого калькульозного холециститу: "рання” чи "планова” лапароскопічна холецистектомія, Кравців М. І., Люлька О. М., Ляховський В. І., Фурман Д. Д., Бондарь Л. Д. (2015)
Федорків М. Б. - Профілактика та корекція легеневих ускладнень за тяжкого гострого панкреатиту (2015)
Иоффе И. В. - Иммуногистохимическая и цитологическая оценка локальной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу сложных форм острого парапроктита, Усачев С. Н. (2015)
Шейко В. Д. - Рівень експресії гена TLR–4 мононуклеарами периферійної крові у пацієнтів за високого ризику виникнення гнійно–запальних ускладнень після операцій з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини, Ситнік Д. А., Прихідько Р. А., Шкурупій О. А., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2015)
Тодуров Б. М. - Життєздатність міокарда як фактор ризику смертності в ранньому й віддаленому періоді після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів при ішемічній хворобі серця та тяжкій дисфункції лівого шлуночка, Зеленчук О. В., Кузьмич І. М., Іванюк Н. Б., Ніколайчук М. В. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Тамм Т. И. - Хирургическое лечение варикозной болезни, осложненной варикотромбофлебитом, в сочетании с трофическими язвами, Решетняк О. М. (2015)
Пономаренко О. В. - Досвід лікування тяжких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок (2015)
Паламарчук В. І. - Порівняльна оцінка ефективності інтраопераційної склерооблітерації та ехосклерооблітерації при варикозній хворобі нижніх кінцівок класу С6 у пацієнтів за цукрового діабету ІІ типу, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2015)
Севергин В. Е. - Возможности применения эндоваскулярного гемостаза при лечении легочного кровотечения, Шипулин П. П., Аграхари А., Тронина Е. Ю., Кирилюк А. А., Поляк С. Д., Козяр О. Н. (2015)
Таращенко Ю. Н. - BRAF–статус папиллярных тиреоидных карцином и стратегия их хирургического лечения, Коваленко А. Е., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Шелковой Е. А., Некрасов К. А., Маньковская О. С., Кашуба В. И. (2015)
Коваленко О. М. - Роль нутритивної підтримки організму потерпілих з опіковою травмою в стадії септикотоксемії (2015)
Соловьев А. Е. - Нейробластома у пациентов детского возраста, Моргун В. В., Пахольчук А. П. (2015)
Шаповал С. Д. - Стратегія антибактеріальної терапії сепсису. Частина 1, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Софілканич М. М. (2015)
Арсенюк В. В. - Методика профілактики післяопераційних троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії, Бартош А. М., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Арсенюк Т. Л., Смотров М. І. (2015)
Джус М. М. - Повний поперечний розрив підшлункової залози при закритій травмі живота, Галенко В. С. (2015)
Шепетько Е. Н. - Вакуумная терапия инфицированных ран при лапаростомии в абдоминальной хирургии, Янюк С. В., Зуенко В. В., Козак Ю. С. (2015)
Фомин П. Д. - Эффективность технологии электросварки в плановой и неотложной абдоминальной хирургии, Козлов С. Н., Повч О. А., Иванчов П. В., Андрусенко А. Н. (2015)
Паламарчук В. І. - Емпірична антибактеріальна терапія в хірургічному лікуванні синдрому діабетичної стопи, Сіряченко В. Г., Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В., Шуляренко Л. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Програма курсу "Інформатика" для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики (2016)
Пасічник О. В. - Карта профільного навчання у школах Львова (2016)
Кононец Н. В. - Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу — крок до якісної освіти (2016)
Семеніхіна О. В. - Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra, Друшляк М. Г., Безуглий Д. С. (2016)
Воєводін С. В. - Віртуальні вимірювальні прилади у лабораторному практикумі з твердотільної електроніки (2016)
П’яних І. М. - Використання комп’ютерної техніки для інтенсифікації процесу навчання фізики (2016)
Покась Л. А. - Використання мультимедіа технології на уроках фізичної географії (2016)
Мукосєєнко О. А. - Конспект-сонце та конспект-гілки як різновиди карт пам’яті на уроках інформатики (2016)
Ляхоцька Л. Л. - Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (2016)
Богачков Ю. М. - Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників, Буров О. Ю., Ухань П. С. (2016)
Лист МОН №1/9-586 від 04.12.15 року. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях (2016)
Кваша А. - "Правова держава" і "громадянське суспільство": компаративний аналіз категорій (2015)
Макота Г. - Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 – 2020 рр. (2015)
Сурай І. - Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді, Держановська С. (2015)
Сергєєва О. - Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади (2015)
Губанова А. - Формалізація інституту прав і свобод громадян у сфері публічного управління (2015)
Алексєєв В. - Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи (2015)
Афанасьєва Ю. - Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім’ї (2015)
Подп’ятнікова А. - Правове забезпечення державного регулювання розвитку транзитного потенціалу України, Ольмезов В. (2015)
Лаврухін В. - Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні (2015)
Тішкова Н. - Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі (2015)
Трофименко Г - Визначення оптимальності управлінських рішень у процесі реалізації регіональних інноваційних проектів, Корнієвський С. (2015)
Рожко О. - Діяльність органів місцевого самоврядування з організації надання офтальмологічної допомоги: досвід Польщі (2015)
Ульянченко Ю. - Інформаційні аспекти реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища (2015)
Суворов В. - Правовий механізм державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Україні: підходи до вдосконалення (2015)
Стадниченко Т. - Нормативне закріплення діяльності органів влади в контексті адміністративної реформи в Україні (2015)
Красіловська З. - Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність (2015)
Пресич П. - Удосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2015)
Гацуля О. - Розвиток галузевого управління у сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади (2015)
Баштанник А. - Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ (2015)
Лахижа М. - Проблеми мотивації державних службовців до підвищення рівня їх професійної компетентності (2015)
Акімов О. - Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України (2015)
Витко Т. - Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України (2015)
Кузьменко Ю. - Характеристика готовності державних службовців до аналітичної діяльності (2015)
Івасенко С. - Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України (2015)
Багрім О. - Професійний потенціал керівних кадрів державної: еволюція наукових поглядів (2015)
Олешко О. - Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби (2015)
Ангелов Ю. - Особливі умови державно-управлінської діяльності на регіональному рівні (2015)
Терентьєв О. - Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні (2015)
Шпортюк Н. - Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу (2015)
Лащенко О. - Теоретичні основи діяльності органів місцевого самоврядування з формування іміджу муніципальних утворень (2015)
Жадан Є. - Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Драган І. О. - Організація надання публічних послуг населенню органами влади: зарубіжні практики (2014)
Романовський О. О. - Державне управління інноваційним розвитком сфери вищої освіти і науки. Досвід США (2014)
Ренькас Т. І. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового регулювання міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні, Кризина Н. П. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Роль оборонно-промислового комплексу в системі національної безпеки (2014)
Андріяш В. І. - Основні складові механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні (2014)
Сабадош Г. О. - Адміністартивно-державний менеджмент як інструмент реорганізації системи державного кадрового забезпечення, Константінова А. А. (2014)
Бутник О. О. - Аналіз розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Делія О. В. - До питання про становлення і розвиток міського самоврядування: історичний досвід (2014)
Андрієнко М. В. - Історичні підґрунтя щодо виникнення державного управління сферою пожежної безпеки (2014)
Рзаєв П. А. - Оцінка розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Соколов А. В. - Сучасні підходи до оцінки якості державного управління (2014)
Кацалап В. О. - Методичний підхід до оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад військ (сил) (2014)
Кучма Д. Я. - "Забезпечення безпеки” як проблема управлінської діяльності: методологічний аспект (2014)
Смирнова Н. С. - Актуальні проблеми теорії та практики державного управління демографічною безпекою (2014)
Шевченко М. М. - Модель регіональної дезінтеграції держави як складова комплексної моделі державного реагування на загрози національній безпеці (2014)
Запорожець Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні (2014)
Сальнікова О. Ф. - Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України, як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом (2014)
Баранов О. П. - Світовий досвід інституціоналізації розвитку і функціонування подібних Держспецтрансслужбі структороутворень (2014)
Кириленко В. І. - Інноваційна складова економічної безпеки (2014)
Устименко О. В. - Спроможності ОПК України щодо виробництва та відновлення бронетехніки (2014)
Пелих А. О. - Еволюція поглядів військового керівництва провідних держав на застосування Збройних Сил в операціях невійськового типу (2014)
Filonik S. Y. - Towards a definition of lexical blending (2014)
Polkovsky V. P. - Lexical changes in the Ukrainian and Russian languages since the fall of communism (2014)
Tretyakova K. V. - Compositional and linguostylistic peculiarities of the traditional fairy tale, Panchuk T. I. (2014)
Yemelyanova O. V. - The effectiveness of kinesic non-verbal components used by Barack Obama in his speeches, Tkachenko Ya. Yu. (2014)
Абабілова Н. М. - Класифікація фразеологічних одиниць у вітчизняних та зарубіжних лінгвістичних дослідженнях (2014)
Адаменко О. В. - Модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному любовному романі (2014)
Акімова Н. В. - Роль тексту і контексту у процесі розуміння (2014)
Аліменко О. С. - Особливості розвитку фонологічних систем української і корейської мови в період з XV по XXI століття (2014)
Анастасьєва О. А. - Мовно-стилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на спонукання до дії в англомовному афоризмі (2014)
Баран В. М. - Наголос у творенні англійського дискурсу: сприйняття та розуміння (2014)
Бережанська Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості персуазивного медичного дискурсу, присвяченого проблемі евтаназії (2014)
Бернар Г. Б. - Діалог персонажів п’єс С. Беккета як тип художнього мовлення (2014)
Бондаренко Л. И. - Функционально-прагматическая специфика медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Інформаційний взаємовплив у сучасній британській та українській електронній бесіді (2014)
Бридко Т. В. - Социофонетичеая вариативность заднеязычного сонорного согласного (ŋ) в немецкой речи русскоязычных жителей Германии (2014)
Вдовенко Т. А. - Образ предметов-нарраторов в иностранной художественной литературе (2014)
Великорода В. Б. - Засоби досягнення бажаного перлокутивного ефекту в жіночій політичній риториці США, Головчинська О. І. (2014)
Верьовкіна О. Є. - Стилістичні засоби реалізації прихованих смислів в заголовках оповідань Роальда Дала, Опанасик А. В. (2014)
Винник О. Ю. - Структурні та мовностилістичні особливості сучасного англомовного підручника з програмування (2014)
Вялікова О. О. - Структурне моделювання креолізованого віршованого тексту (2014)
Глінка Н. В. - Комунікативна природа породження художнього тексту (2014)
Гончар Н. М. - Cучасний стан мовної ситуації в болгарському континуумі півдня України (2014)
Давидова О. П. - Модальність тексту та засоби її вираження (2014)
Дворянчикова С. Е. - Комическое в авторском "смеховом мире" (контексты с поэтонимами) (2014)
Дерев’янко О. А. - Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень (2014)
Джемилова Р. Э. - К вопросу о развитии исследовательской парадигмы Интернет-лингвистики (2014)
Дмитренко О. П. - Cинтаксичні аномалії фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2014)
Ємельянова Є. С. - Слова-композити в українській сільськогосподарській термінології (2014)
Жук А. В. - Переводческая эквивалентность (2014)
Звонко Г. О. - Об’єктивація поняттєвих ознак концепту перетворення в українській мові (2014)
Золотаренко Т. О. - Опозиційне маркування інвективної інтеракції (2014)
Ідзьо М. В. - Стилістичні засоби експресивізації (на матеріалі текстів сучасних польських ЗМІ) (2014)
Іовенко О. С. - До історії запозичень у німецьку мову. Мова як відображення суспільних змін (2014)
Камышникова Я. С. - Стилистические особенности английского рекламного текста. его перевод на русский язык (2014)
Карпенко М. Ю. - Пролегомени Інтернет-ономастики (2014)
Кащишин Н. Є. - Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів (2014)
Ковалевська А. В. - Структурна класифікація слоганів політичної реклами (2014)
Коваленко А. М. - Мовна гра як лінгвістичне явище (2014)
Козуб Л. C. - Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі (2014)
Копчак М. М. - Стратегії ввічливості у вимірі мовленнєвого етикету прощання (2014)
Короткова Л. В. - Парадокс як прийом створення ефекту ошуканого очікування в англомовному художньому дискурсі (2014)
Костусяк Н. М. - Синтаксична прикметникова транспозиція прийменниково-відмінкових форм іменників (2014)
Кочукова Н. І. - Прийоми і засоби вираження авторської індивідуальності в мовознавчих текстах (2014)
Криворучко Т. В. - Функціонування vosi-конструкцій та vosing-конструкцій у ранньоновоанглійській мові (2014)
Куковська В. І. - Комунікативна організація захисного виступу в американському суді як особливого типу ораторської промови (2014)
Кульчицька О. О. - Імплікатура як спосіб вираження ідеї художнього твору (на матеріалі збірки "Дев’ять оповідань" Дж. Д. Селінджера), Олійник О. І. (2014)
Купрікова Г. В. - Вторинна номінація як наслідок дії закону економії мовної енергії (2014)
Линтвар О. М. - Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль), ідіолект автора художнього твору (2014)
Лісняк Н. І. - Символіка образів яблуні та яблука у лемківських піснях (2014)
Макарук Л. Л. - Візуальна комунікація: ключові поняття та вектори аналізу (2014)
Мартинова О. М. - Лінгвопрагматичні засади моделювання ситуації "порушення акту комунікації" (на матеріалі англомовної прози) (2014)
Маслюк М. Г. - Тлумачення антифразисних імплікатур у стійких порівняннях української та англійської мов (2014)
Межов О. Г. - Функційне навантаження вокативів у поетичних творах Василя Стуса (2014)
Мизин Т. О. - Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови (2014)
Михальчук Н. О. - Конверсія як вид морфолого-синтаксичного типу творення Нових слів у сучасній англійській мові (2014)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати, утворені на базі числвниково-іменникового словосполучення з другим несоматичним компонентом (2014)
Мінцис Е. Є. - Проблема ідіостилю у сучасній лінгвістиці (на матеріалі роману "Великий Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда), Ладовська С. (2014)
Морозова І. І. - Британський жіночий дискурс в діахронії: XVIII – XXI ст. (2014)
Мурава Ю. І. - Алюзія у романі Річарда Адамса "Watership down", Кульчицька О. О. (2014)
Нечипорук А. М. - Стилістичні особливості літературного портрета (на прикладі газети "Столичні новини") (2014)
Ніжнік Л. І. - Мовні засоби вияву комунікативних інтенцій персонажа у художньому творі (2014)
Новікова Т. В. - Культурно-історична зумовленість взаємодії церковнослов’янської та української мов (2014)
Оксанич М. П. - Функціонування складнопідрядних безсполучникових речень у середньоверхньонімецькій мові (2014)
Палій В. П. - Семантико-морфологічний аспект категорії умовного способу у французькій мові (2014)
Панцьо С. Є. - Символіка образу дуба в лемківській уснопоетичній словесності (2014)
Паров’як І. І. - Емотивність художнього тексту у скопусі суміжних понять (2014)
Пердейчук Т. І. - Семантико-стилістичний аналіз заголовків англомовних статей про Україну, Садовник-Чучвага Н. В. (2014)
Петришина О. І. - Функціонально-стилістичні особливості релігійної метафори (на матеріалі збірника перекладних текстів Паїсія Величковського "Добротолюбіє") (2014)
Петрів О. І. - Словотворча спроможність дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування (2014)
Пєшкова О. Г. - Еволюція підходів до визначення поняття "мовна гра" (2014)
Поліщук О. С. - Мовні смисли як "проміжний світ" між концептуальною і мовною картинами світу (2014)
Полянічко О. Д. - Космопоетоніми роману с.мейєр "The host" (2014)
Попова О. В. - Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США, Приходько Н. А. (2014)
Присяжнюк О. Я. - Диалектное речевое поведение в гендерном аспекте (2014)
Романова О. О. - Роль фразеологізмів у мові сучасних українських мас-медіа (2014)
Романюк С. К. - Аксіологічний аспект американської комерційної реклами: цінності, потреби і мотиви адресата (2014)
Сазонова Я. Ю. - Лінгвістичні схеми ініціації читача в англомовних текстах оповідань жахів (2014)
Свистун Н. О. - Фразеологія творів Бориса Харчука (на матеріалі збірки "Подорож до зубра") (2014)
Сергієнко К. П. - Зіставлення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції: синтаксична конструкція (2014)
Сидельникова Л. В. - Особливості фонографічного інвентаря для передачі голосних звуків французької мови IX - XVIII століть (2014)
Собецька Н. - Міжмовна комунікація у гендерному вимірі (2014)
Солтис М. О. - Структурно-стилістичні особливості скорочень у німецькому газетному тексті (2014)
Сольська Т. М. - Алофонічна варіативність увулярної щілинної фонеми /r/ у німецькому, австрійському та швейцарському національних варіантах німецької мови (2014)
Станіслав О. В. - Сепаратизація як універсалія художньої картини світу французького модернізму початку XX століття (2014)
Сташко Г. І. - Засоби стилістичної фонетики у створенні жіночих образів (на матеріалі американського пісенного фольклору) (2014)
Стецик Т. С. - Лінго-психологічні особливості американського політичного дискурсу у XX - XXI століттях (2014)
Стецик Х. М. - Наддністрянський говір у художній мові М. Яцкова (2014)
Стрельченко Н. С. - Питання-перепити в системі англійської мови (2014)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в культурно-образовательной сфере (2014)
Тєлєжкіна О. О. - Інтертекстуальність як ознака сучасної української поезії (2014)
Тішечкіна К. В. - Особливості перекладу багатозначних термінів (2014)
Толчеева К. В. - Когерентность драматургического текста как условие функционирования реплики апарте (на материале французской драмы) (2014)
Трутяк І. П. - Взаємозвʾязок семантики дієслів і показників частоти їх вживання у заперечних висловлюваннях (2014)
Туришева О. О. - Феномен другої позиції присудка в підрядних обставинних реченнях зі сполучником weil (2014)
Федорчук Л. Ю. - Семантико-словотвірні характеристики політкоректних та псевдополіткоректних неологізмів (2014)
Федотова М. А. - Репрезентация межкультурной коммуникации в художественной прозе: функционально-семантический аспект (2014)
Форгіль О. С. - Магічна функція мови: концепції інтерпретації (2014)
Ходаковська Н. Г. - Стилістичні функції словотвірних категорій інтенсивності та демінутивності похідних іменників сучасної німецької мови (2014)
Христя О. В. - Лексичні фольклоризми у творах Дніпрової Чайки (на матеріалі прозових творів) (2014)
Хурани Е. А. - Территориальная и социальная вариативность интонационной нормы (2014)
Чайковська О. Ю. - Особливості лінгвістичного аналізу тексту (2014)
Чернишова І. В. - Позитивна оцінка в реченнях з локальними маркерами "свого" простору в англійському тексті Біблії: лексико-сематичний, синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти (2014)
Шевченко М. Ю. - Стратегії інформування у сучасному французькому медіа дискурсі (2014)
Шленьова М. Г. - Мовні образи небесного простору в поезії В. Голобородька (2014)
Щербицька В. В. - Виявлення гендерного впливу на композиційну своєрідність сучасного автобіографічного твору (2014)
Яланська М. М. - Лінгвостилістичні характеристики сучасної україномовної прози для дошкільнят (на матеріалі творів В. Нестайка) (2014)
Кучма Д. Я. - До питання про поняття "глобальна безпека” (2014)
Шевченко М. М. - Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах (2014)
Устименко О. В. - Система управління сектором безпеки і оборони України як складова державного управління (2014)
Завгородня С. П. - Про один із підходів до визначення сутності національних інтересів в економічній сфері (2014)
Ганяк В. Й. - Спроба концептуалізації духовної безпеки в Україні як "наукова” основа дискримінації на релігійному ґрунті (2014)
Сіцінський А. С. - Незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону України – загроза національній та європейській безпеці (2014)
Рингач Н. О. - Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою (2014)
Суходоля О. М. - Вплив енергетичної політики на енергетичну безпеку (2014)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальний потенціал як основа забезпечення національної безпеки (2014)
Капуловський А. В. - Перспективи розвитку механізму надання державних послуг в Україні на шляху до євроінтеграції (2014)
Ситник Г. П. - Проблемні питання розробки нової Стратегії національної безпеки України (2014)
Пошедін О. І. - Проблемні питання удосконалення національного законодавства з питань захисту прав людини у контексті європейської інтеграції України, Мельник Ю. В. (2014)
Дацюк А. В. - Реалізація мінських домовленостей: крок до миру чи відтермінування війни? (2014)
Трестер Ю. О. - Аналіз положень конвенції ООН про права дитини контексті забезпечення безпеки дитини в зоні проведення АТО (2014)
Орлов О. В. - Організаційні та нормативно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2014)
Примуш Р. Б. - Управління креативністю державних службовців (2014)
Халецька А. А. - Інституціональне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства, Халецький А. В. (2014)
Антонова С. Є. - Організаційно-правове забезпечення в сфері державного управління водозабезпечення населення (2014)
Якимчук А. Ю. - Грантові проекти як економічне стимулювання вирішення проблеми збереження біорізноманіття України (2014)
Делія О. В. - До питання про місцеву владу в СРСР (2014)
Андріяш В. І. - Перспективи модернізації механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні в умовах глобалізації (2014)
Баранов О. П. - Історія створення військових формувань, на які покладались завдання аналогічні завданням держспецтрансслужби (2014)
Задорожний С. А. - Протидія корупції як першочергове завдання місцевої влади (2014)
Нагорічна О. С. - Законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності, Коновалов Ю. О. (2014)
Євсюкова О. В. - Система принципів організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правова необхідність (2014)
Grzywna Z. - All on time in the logistics of security and critical infrastructure (2014)
Марковець В. М. - Управлінський вплив на виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави (2014)
Ратушняк Т. В. - Використання хмарних технологій та соціальних мереж для проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади (2014)
Кульчій І. О. - Реалізація державної політики у сфері масової інформації України (2014)
Яровой Т. С. - Конституційно-правова реформа: виклики сьогодення (2014)
Чувпило В. В. - Удосконалення системи надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин на місцевому рівні (2014)
Чорна Н. Ю. - Варіативні моделі стратегічного розвитку території міста (2014)
Рябцев Г. Л. - Ресурси державної політики: класифікація та використання (2014)
Терент’єва А. В. - Системний аналіз як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту (2014)
Цимбаленко Я. Ю. - Вдосконалення законодавства України в сфері державних закупівель як чинник розвитку української економіки (2014)
Машко А. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету, Квасовський О. Р. (2014)
Круп’як Л. Б. - Інноваційні механізми модернізації адміністрування діяльності організації в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу, Круп’як І. Й. (2014)
Кульгінський Є. А. - Стан центрів первинної медико-санітарної допомоги на першому етапі реформування системи охорони здоров‘я в Україні (2014)
Марковець В. М. - Технології впливу державної політики на процес формування патріотичного виховання молоді (2014)
Антонюк В. В. - Механізми державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці (2014)
Жихарева Г. Б. - Умови та тенденції екологізації державного управління (2014)
Овчаренко Р. В. - Методический подход к выбору субъектов хозяйствования для внедрения модели инновационного народного предприятия: отраслевой аспект (2014)
Адамюк Н. Б. - Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами (2014)
Вавіна Л. С - Основні фактори активізація мовленнєвого розвитку дошкільників з порушеннями зору (2014)
Жук В. В. - Особливості адаптування дітей з порушеннями слуху до умов інклюзивного навчання (2014)
Пригода З. С. - Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ (2014)
Костенко Т. М. - Oрганізація естетичного виховання дошкільників з порушенями зору (2014)
Литвинова В. В. - Компетентнісний підхід до навчання учнів з порушеннями слуху математиці в початкових класах (2014)
Кобильченко В. В. - Психологічне здоров’я та благополуччя дітей з порушеннями психофізичного розвитку як актуальна проблема спеціальної психології (2014)
Бартєнєва Л. І. - Потенціальна готовність старших дошкільників з порушеним мовленнєвим розвитком до оволодіння писемним мовленням (2014)
Трофименко Л. І. - Особистісно-орієнтоване навчання дітей з порушеннями мовлення (2014)
Таранченко О. М. - Hаціональна система освіти осіб з порушеннями слуху в Україні: періодизація поступу (2014)
Федоренко О. Ф. - Oптимізація процесу навчання учнів з порушеннями слуху (2014)
Шевченко В. М. - Фізичне виховання дошкільників з порушеннями слуху в умовах реформування освіти (2014)
Гладченко І. В. - Pеалізація ортобіотичного підходу на початковому етапі вивчення шкільного курсу "основи здоров’я" у спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей з порушеннями розумового розвитку (2014)
Сак Т. В. - Диференціювання навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (2014)
Прохоренко Л. І. - Проблема саморегуляції в структурі навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Міненко А. В. - Роль батьківської сім'ї у формуванні поведінкової саморегуляції дитини з синдромом дауна (2014)
Скрипник Т. В. - Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом з урахуванням їхніх особливих освітніх потреб (2014)
Омельченко І. М. - Концепт "хронотоп комунікативної діяльності" дошкільників із затримкою психічного розвитку: філософсько-психологічна експлікація (2014)
Бабяк О. О. - Формування когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зпр в шкільній групі (2014)
Босенко І. І. - Особливості пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Сухіна І. В. - Pодинно-орієнтований підхід у контексті комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом (2014)
Прокопенко О. А. - Гендерні особливості формування когнітивного компоненту емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Чеботарьова О. В. - Удосконалення змісту трудового навчання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Колупаєва А. А. - Tрансформаційно-інклюзивні процеси як основа реформування освіти осіб з особливими потребами (2014)
Лапін А. В. - Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі (2014)
Коваль Л. В. - До проблеми засвоєння дітьми дошкільного віку та підготовчих класів з особливими освітніми потребами основ знань із залученням нової інформаційної технології (2014)
Луценко І. В. - Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Рубан О. М. - Cоціальне сирітство як фактор виникнення особливих освітніх потреб у дітей (2014)
Різник В. В. - Моделі оптимальних дискретних сигналів на кільцевих комбінаторних конфігураціях (2016)
Куц В. Ю. - Застосування модулярної арифметики для обчислення азимута у фазових пеленгаторах, Куц Ю. В. (2016)
Павлов О. І. - Концепція розробки спеціалізованого ПЗ для розподілених інформаційно-обчислювальних систем, Пантасенко В. В., Ящук А. Ф. (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель когерентноїї демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією, Пелешок Є. В. (2016)
Trubin A. A. - Modeling of eigenoscillations coupled detuned dielectric resonators (2016)
Жук С. Я. - Двухступенчатая адаптивная компенсация активных шумовых помех с ортогонализацией сигналов части компенсационных каналов, Семибаламут К. М. (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель перехоплення одиничного стрибка сигналу передавача з ППРЧ, Рома О. М., Василенко С. В., Бездрабко Д. Є. (2016)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційним обробленням за точністю пеленгування (2016)
Vysotskaya E. V. - Unmasking the soil cover's disruption by use of a dynamic model of measurement aerospace parameters of ground vegetation, Zholtkevych G. N., Klochko T. A., Bespalov Yu. G., Nosov K. V. (2016)
Олександр Іванович Рибін (2016)
Інформація для авторів (2016)
Васильєва О. І. - Напрями застосування державно-приватного партнерства в соціальній сфері (2014)
Дмитренко Г. А. - Концепція кардинальної демократизації системи державного управління в Україні (2014)
Сомик А. В. - Удосконалення обов’язкових резервних вимог як інструменту грошово-кредитної політики національного банку України (2014)
Онищук C. В. - Участь церков у політичних процесах як чинник державотворення сучасної України (2014)
Нагорічна О. С. - Регулювання наукової діяльності у податково-митній сфері: міжнародний досвід, Кикилик І. В. (2014)
Ратушняк Т. В. - Моніторинг якості життя населення в Україні (2014)
Алексейчук В. О. - Прогнозування виробництва хлібобулочних виробів в Україні за допомогою нейронних мереж (2014)
Карапетян А. О. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління системою вищої освіти України (2014)
Горбань Ю. С. - Імплементаційні інструменти ЄС у сфері зміни клімату: досвід Німеччини (2014)
Тимофєєв С. П. - Механізми взаємодії органів влади з громадськістю як фактор впливу на громадську думку (2014)
Клочан В. В. - Організаційні основи функціонування районних рад (2014)
Лазаренко С. Ж. - Напрями вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців в контексті запобігання та протидії корупції в Україні (2014)
Манокін Є. В. - Теоретичні основи реалізації стратегічних документів у сфері інформаційної безпеки (2014)
Пасічник С. М. - Становлення системи центральної адміністраціЇ Гетьманщини (2014)
Михайловська О. В. - Умови забезпечення розвитку логістичних систем дорожнього господарства в Чернігівській області, Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. (2014)
Дубич К. В. - Сучасний стан, проблеми та шляхи удосконалення кадрового забезпечення надання соціальних послуг в Україні (2014)
Дробко Е. В. - Удосконалення організаційного механізму взаємодії органів державної влади та церкви в сфері реалізації свободи совісті та віросповідання в Україні, Іващук Т. М. (2014)
Гладка Т. І. - Кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України (2014)
Ліщук C. В. - Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні (2014)
Тіщенко О. М. - Визначення пріоритетних видів економічної діяльності міст в процесі планування та розробки генеральних планів, оцінка інвестиційної привабливості населених пунктів (2014)
Щедрін Ю. В. - Мексиканська економічна криза 1994 року: передумови, значення та наслідки для теорії антикризового планування (2014)
Мамедов Сахіб Алі огли - Зарубіжний досвід побудови стратегій соціально-економічного розвитку регіонів держави (2014)
Євсюкова О. В. - Український погляд на польський досвід децентралізації владних відносин та відновлення самоврядних традицій (2014)
Петрик О. Л. - Система державних гарантій науково-педагогічних працівників: сутність і шляхи удосконалення (2014)
Відлер О. М. - Поняття та сутність державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції (2014)
Нікіфоренко В. С. - Поняття та сутність державного управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України (2014)
Кожина А. В. - Особливості проведення та наслідки децентралізації в Японії: досвід для України (2014)
Алескерова Ю. В. - Роль АСП у розвитку державного страхування (2014)
Беркута Т. В. - Державна підтримка аграрного виробництва в умовах трансформаційної економіки України, Добровольська Е. В. (2014)
Боднар О. В. - Концептуальні основи ціноутворення як передумова забезпечення стабільності вітчизняних ринків рослинницької продукції (2014)
Болух А. А. - Продажі в системі кругообороту капіталу підприємства (2014)
Бондарчук Н. В. - Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК (2014)
Борковська В. В. - Контрольна функція обліку за нормуванням витрат в м'ясопереробній промисловості (2014)
Бортняк М. М. - Теоретико-методологічні аспекти оплати праці (2014)
Братенко І. В. - Підтримка м’ясного підкомплексу апк шляхом надання державних фінансових дотацій та компенсацій за рахунок податку на додану вартість (2014)
Бруханський Р. Ф. - Функції і завдання стратегічного управлінського обліку (2014)
Бурковський П. А. - Теоретичні основи паритетності економічних відносин в аграрному секторі України (2014)
Височан О. С. - Філософське осмислення принципу раціонального песимізму в бухгалтерському обліку (2014)
Вільчинська Н. Л. - Передумови роботи фінансового механізму забезпечення розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Гарасим П. М. - Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект), Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Гладка В. В. - Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю (2014)
Данилюк О. І. - Соціальний аудит – як комплексний інститут обстеження соціальної сфери (2014)
Дейнека В. Ф. - Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці, Шавло І. А. (2014)
Коваль Л. В. - Облікове забезпечення страхування діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Корженівська Н. Л. - Роль фінансово-кредитної системи у формуванні пріоритетів економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Краснолуцька Л. М. - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в управлінні фінансовою стійкістю підприємства (2014)
Куцеконь Л. О. - Перспективи розвитку підприємств бурякоцукорого підкомплексу на основі кластеризації виробництва (2014)
Лозинська І. В. - Підвищення ефективності виробництва в галузі м’ясо-молочного скотарства з урахуванням соціально-екологічної складової (2014)
Мазур Н. А. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту (2014)
Матвійчук Л. О. - Формування необоротних активів та визнання їх як об’єкта обліку сільськогосподарських підприємств (2014)
Мельник К. П. - Дослідження мети оперативного контролю в контексті кризових умов господарювання (2014)
Мельничук О. В. - Розвиток спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та перспективи його реформування (2014)
Мирна О. В. - Стилі управління в офісному менеджменті (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект централізації (децентралізації) обліку (2014)
Мушеник І. М. - Фактори формування виробничої структури і розмірів сільськогосподарських підприємств, Марусей Т. В. (2014)
Ніколашин А. О. - Проблеми визначення облікової політики на підприємствах (2014)
Нужна О. А. - Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень, Пиріг С. О. (2014)
Петрук О. М. - Сучасні міжнародні тенденції в організації обігу електронних грошей, Мельниченко О. В. (2014)
Пікінер В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю операцій з відходами (2014)
Плахтій Т. Ф. - Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями (2014)
Покотильська Н. В. - Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в сучасних умовах (2014)
Полякова Є. С. - Вплив конкурентного середовища та ризиків на ціноутворення в комерційних банках України (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Романів Є. М. - Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні, Гончарук С. М., Приймак С. В. (2014)
Руснак С. О. - Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Садовська І. Б. - Культура управлінського обліку в інформаційно-інноваційній економіці (2014)
Сафонов Т. І. - Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві (2014)
Семенишена Н. В. - Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії (2014)
Ситник Г. В. - Система бюджетів підприємства торгівлі (2014)
Стендер С. В. - Особливості витрат виробництва в рослинництві, Цимбалюк В. А. (2014)
Стоянець Н. В. - Програмно-цільовий підхід до прогнозування регіонального розвитку (2014)
Ткаченко С. А. - Дескрипція аналітичної обробки техніко-економічної інформації додаткових витрат на підвищення якісних характеристик та технічних параметрів продукції-виробів (2014)
Фаріон А. І. - Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (2014)
Федуняк І. О. - Професійні якості в реалізації сільськогосподарської продукції на оптових ринках (2014)
Харкавий М. О. - Прагматика і проблематика пост-митного аудиту у контексті модернізації системи митного контролю в Україні (2014)
Харченко В. А. - Методологічні основи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Хомин П. Я. - Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку, Палюх М. С. (2014)
Шевчук О. А. - Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог (2014)
Шевчук Л. П. - Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід, Шевчук А. А. (2014)
Яворова Г. В. - Проблематика та напрями реформування державного фінансового контролю в Україні (2014)
Адамюк Н. Б. - Особливості синонімії в українській жестовій мові (на практичному матеріалі) (2015)
Блеч Г. О. - Система корекційно–розвивального навчання з розвитку мовлення дошкільників з розумовою відсталістю (2015)
Бобренко І. В. - Здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі освітні технології в процесі розвитку просторового орієнтування дошкільників з розумовою відсталістю (2015)
Гладченко І. В. - Інтеграційний підхід у використанні здоров’язбережувальних технологій в процесі корекційного навчання та виховання дошкільників із порушеннями розумового розвитку (2015)
Довгопола К. С. - Психологічні детермінанти самоконтролю образотворчої діяльності сліпих молодших школярів (2015)
Єфіменко О. С. - Поняття "полімодальність": сучасні погляди, перспективи організації досліджень мовленнєвих порушень (2015)
Кобильченко В. В. - "Норма" і "аномалія", "онтогенез" і "дизонтогенез": аналіз дефініцій (2015)
Костенко Т. М. - Психолог в системі навчально-виховного процесу спеціалізованого дошкільного навчального закладу для дітей з порушеннями зору (2015)
Куліненко Л. Б. - До проблеми визначення параметрів технономічної профорієнтації школярів з особливими освітніми потребами (2015)
Литовченко С. В. - Тренінгові форми підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими потребами (2015)
Міненко А. В. - Роль довільності психічних процесів у формуванні особистісної саморегуляції дошкільників з синдромом Дауна (2015)
Орлов О. В. - Специфіка невротичних проявів у поведінці підлітків з легкою розумовою відсталістю (2015)
Пригода З. С. - Формування орфографічно письма у школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Прокопенко О. А. - Значення музично-ритмічного виховання дітей з порушеннями слуху у молодшому шкільному віці (2015)
Риндер І. Д. - Теоретико-емпіричне обгрунтування ефективності раннього втручання при розладах аутичного спектра (2015)
Родименко І. М. - Результати психолого-педагогічної діагностики дітей з особливими потребами (2015)
Рубан О. М. - До питання міжнародного досвіду соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2015)
Таранченко О. М. - Супровід осіб з порушеннями розвитку: еволюційний поступ у вітчизняній системі освіти (2015)
Трикоз С. В. - Формування природничих понять в учнів з порушеннями розумового розвитку (2015)
Трофименко Л. І. - Теоретичні передумови формування морфологічних знань у школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Федоренко О. Ф. - Особливості педагогічної діяльності з розвитку слухового сприймання та формування вимови у молодших школярі з порушеннями слуху (2015)
Чеботарьова О. В. - Реформування змісту трудового навчання розумово відсталих учнів із дитячим церебральним паралічем у контексті євроінтеграційних змін (2015)
Шевченко В. М. - Навчально-методичне забезпечення трудового виховання дошкільників з порушеннями слуху (2015)
Шевцова Я. В. - Методи оцінки зорового сприйняття та рівня перцептивно-когнитивного розвитку у дітей із розумовою відсталістю (2015)
Яковлева С. Д. - Навчальна діяльність як головна умова формування особистості учня (2015)
Бабич Н. М. - Пошук нових шляхів формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та інтелекту (2015)
Базилевська О. О. - Корекційне спрямування занять гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва (2015)
Бурлака О. В. - Використання технічних засобів навчання на уроках географії в школах для дітей з порушеннями слуху (2015)
Заїка С. К. - Сутність слухомовленнєвого розвитку в контексті комплексного підходу до навчання та виховання дітей дошкільного віку після кохлеарної імплантації (2015)
Заліток Л. М. - Роль книжки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Картава Ю. А. - Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість (2015)
Коломійченко Н. А. - Методичні підходи до вивчення особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2015)
Куліненко Л. Б. - До проблеми реалізації шкільної профорієнтації за типом професій "людина-техніка" для учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Малинович Л. М. - До проблем діагностики психологічної готовності дітей з порушеннями слуху до навчання у школі, Верхоляк М. Р. (2015)
Малишевська І. А. - Етимологія поняття "діти з особливими освітніми потребами" (2015)
Мельниченко В. Є. - Специфіка соціально-регулятивних особливостей агресивної поведінки підлітків із порушеннями розумового розвитку (2015)
Пінюгіна К. О. - До проблеми дослідження формування соціального інтелекту молодших підлітків з легкою розумовою відсталістю (2015)
Проскурняк О. І. - Чинники розвитку комунікативної діяльності розумово відсталих підлітків (2015)
Рібцун Ю. В. - До проблеми формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, Василенко І. М. (2015)
Родименко І. М. - Міжпредметний зв'язок та елементи випереджаючого навчання як запорука успішного засвоєння програмного матеріалу дітьми, які мають вади слуху (2015)
Роменська Т. Г. - Поняття "соціально-побутові навички" дошкільників із дитячим церебральним паралічем: міждисциплінарний аналіз проблеми дослідження (2015)
Софій Н. З. - Спільноти, що навчаються, як стратегія професійної підготовки педагогів (2015)
Супрун Г. В. - Діагностичний інструментарій вивчення соціально-психологічної адаптації дошкільників з аутизмом (2015)
Тарабасова Л. Г. - Соціалізація дітей з особливими потребами. Теоретико-методологічне дослідження (2015)
Тищенко Л. А. - Використання методики піктограм під час проведення занять з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2015)
Форостян О. І. - Корекційно-компенсаторна спрямованість фізичного виховання дітей з вадами зору (2015)
Хайдарова О. С. - Проблема формування пізнавальної діяльності молодших школярів з помірною розумовою відсталістю (2015)
Яковлева С. Д. - Психофізіологічний підхід як основа корекційно-розвивального впливу на організацію навчальної діяльності дітей з психофізичними порушеннями (2015)
Seifullina I. - Design and synthesis of new homo- and heterometal coordination compounds of germanium (IV) for preparation of low toxic drugs with a wide therapeutic action, Martsinko E. E., Afanasenko E. V. (2015)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение общего содержания горьких веществ в хмеле, Чередниченко Е. В., Теслюк О. И. (2015)
Антонович В. П. - Результаты гидрохимического мониторинга Куяльницкого лимана в период его заполнения водой одесского залива (декабрь 2014 г. – март 2015 г.), Желтвай И. И., Цымбалюк К. К., Большой Д. В., Пыхтеева Е. Г., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Желтвай О. И. (2015)
Федько Н. Ф. - Термічна стійкість тетраалкіламонійних солей нафталіміду, Анікін В. Ф., Ведута В. В. (2015)
Костик В. В. - Коллоидно-химические закономерности очистки воды от хрома (IV) флотацией с носителем, Сазонова В. Ф., Костик Вл. В., Менчук В. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського