Nesterkina M. V. - Thymol ester of gamma-aminobutyric acid: synthesis and anticonvulsant activity, Kravchenko I. A. (2015)
Купчик Е. Ю. - Определение цинка, кадмия, свинца и меди в образцах кофе методом инверсионной вольтамперометрии (2015)
Чеботарёв А. Н. - Влияние органических растворителей на извлечение Al, Ga, In из водных растворов органокремнеземом, Рахлицкая Е. М. (2015)
Шихалеева Г. Н. - Многолетняя динамика содержания фтора в поверхностых водах бассейна Куяльницкого лимана, Эннан А. А., Кирюшкина А. Н., Каребин А. В. (2015)
Кладько Л. Г. - Синтез з заміщених хінолін-3-карбальдегідів, Водзінський С. В., Ішков Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Мардашко О. О. - Альтернативні шляхи метаболізму вуглеводів у м'язовій тканині експериментальних тварин, Степанов Г. Ф. (2014)
Петелкакі О. В. - Динаміка зміни активності м'язів щурів за умов субарахноїдальної кровотечі під впливом патогенетично орієнтованої комплексної фармакологічної корекції (2014)
Ковальчук Л. И. - Гигиеническая оценка цианобактерий озер Украинского Придунавья, Мокиенко А. В., Нестерова Д. А. (2014)
Моргунцова С. А. - Фармакологічна корекція порушень у системі оксиду азоту і глутатіону в головному мозку тварин при гострій церебральній ішемії (2014)
Карпов Л. М. - Дослідження механізмів реактивності мозку щурів щодо судомних впливів протягом безсудомного періоду пікротоксин- і пілокарпін-індукованих судом, Топал М. М. (2014)
Бузика Т. В. - Вплив атропіну на хронотропну функцію серця під час оперантних їжодобувних рухів у щурів, Власенко О. В., Рокунець І. Л., Довгань О. В., Ваколюк А. В. (2014)
Місюна А. В. - Стан функції зовнішнього дихання при використанні бронхолітичної небулайзерної та лазерної терапії в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Кресюн Н. В. - Патогенетичне обґрунтування методу ранньої діагностики діабетичної ретинопатії (2014)
Пац Н. В. - Усовершенствование подходов к диагностике и профилактике современных проблем формирования здорового образа жизни на промышленных предприятиях (2014)
Муратова Т. Н. - Качество жизни больных эпилепсией в различных условиях фармакотерапии (2014)
Гуценко І. В. - Аналіз загальних рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил за 2009-2013 рр. , Косарчук В. В., Чергава О. Ю., Бабієнко В. В. (2014)
Пришляк Ю. М. - Динаміка деяких показників вегетативної нервової регуляції під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування із поєднаним застосуванням нейролептика сульпіриду (2014)
Грузевський О. А. - Результати комплексного бактеріологічного дослідження вмісту піхви за умов бактеріального вагінозу, Владимирова М. П. (2014)
Тарабрін О. О. - Використання ларингеальної маски другого покоління I-gel в анестезіологічному забезпеченні хворих на рак молочної залози з високим ризиком серцево-судинних ускладнень, Бобир А. Л. (2014)
Петренко О. В. - Патогенні властивості представників роду vibrio та їх роль у виникненні гострих кишкових інфекцій (2014)
Сімонова І. В. - Порушення когнітивних процесів і пам'яті при атеросклерозі та фармакологічні шляхи їх корекції, Ярош О. К. (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2014)
Дорошенко Л. - Автохтоністська концепція розвитку слов’янських старожитностей в контексті становлення археологічної славістики наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Ковальчук М. - Становище рабів та характер рабства в Османській імперії (2016)
Пивоваренко О. - Виноградне вино у житті козацької старшини в першій половині ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Я. Марковича) (2016)
Орлик С. - Оподаткування нерухомого майна в Наддніпрянській Україні напередодні та в роки Першої світової війни (2016)
Куцик Р. - Брошура "Війна і Державна дума" як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів Південно-Західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр. (2016)
Машкевич С. - Прибутковий транспорт у "смутні часи": залізнична гілка Київ – Віта-Литовська (1916–1919 рр.) (2016)
Козій В. - Родина Мерінгів: відомі та маловідомі факти про життєвий шлях С. С. Мерінга, Козій О. (2016)
Семеняк К. - Політика Великої Британії щодо безпеки в Європі у 1925–1939 рр. (2016)
Кісь О. - Національно-визвольні змагання як випробування меж традиційної жіночості: жіночий досвід у національному підпіллі 1940–1950-х років (2016)
Маслюк О. - Українці в партизанському русі у країнах Центрально-Східної Європи (1944–1945 рр.) (2016)
Шуст Т. - Створення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Тернопільщини у 1945–1955 рр. (2016)
Конта Р. - Особливості проведення місяця Рамадану мусульманами-сунітами м. Києва, Люлька В. (2016)
Казьмирчук М. - Проблема оцінки та використання археологічних пам’яток в туризмі, Палієнко С. (2016)
Шкабко C. - "Дніпропетровський період" суспільно-політичної діяльності Леоніда Кучми (2016)
Храмцова І. - Журнальна публіцистика періоду перебудови як чинник формування громадянського суспільства (2016)
Автушенко І. - Соціальний захист військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України (1992–2011 рр.) (2016)
Годлевський М. - Нові підходи в застосуванні силових і несилових засобів в зовнішній політиці США за адміністрацій Б. Клінтона (2016)
Мігальчан І. - Міжнародна діяльність Верховної Ради України четвертого скликання в контексті розвитку світового парламентаризму (2016)
Чумаченко О. - Формування функції антикризового управління Європейського Союзу в безпековій сфері на рубежі ХХ–ХХІ століть (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2015)
Карпов Л. М. - Зміни поведінки при плаванні протягом безсудомного періоду пікротоксин- і пілокарпін-індукованих судом, Топал М. М. (2015)
Костіна А. А. - Стан гліколітичної оксидоредукції у міокарді та скелетних м'язах експериментальних тварин різного віку, Мардашко О. О., Степанов Г. Ф. (2015)
Кравченко Л. С. - Влияние геля "Апиор" на общие и местные клинические проявления лучевого стоматита у крыс, Бас Н. А., Ивченко Н. А., Щербаков С. В. (2015)
Мохорт М. А. - Вплив похідних імідазо|1,2-а|азепінію на функціонування ізольованого серця інтактних щурів і під час ішемії, Кутовий Ю. М. (2015)
Радаєва І. М. - Кількісне дослідження взаємозв'язку "структура-протисудомна активність" нових 3-заміщених похідних 1,4-бенздіазепіну, Кравченко І. А., Кузьмін В. Є., Огніченко Л. М., Павловський В. І., Семенішіна К. О. (2015)
Рикало Н. А. - Дослідження фаз клітинного циклу ядер гепатоцитів у щурів різних вікових груп при хронічному алкогольному ушкодженні печінки та медикаментозній корекції кверцетином і L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Стешенко М. М. - Динаміка змін прооксидантно-антиоксидантного балансу в мітохондріях міокарда та мозку щурів за умов іммобілізаційного стресу, Гончар О. О., Маньковська І. М. (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни антиноцицептивного потенціалу комбінацій аналгетиків з метилпреднізолоном за умов експериментального розсіяного склерозу, Мамчур В. Й. (2015)
Павловський В. І. - Аналгетичні властивості 1-алкіл-3-ацетокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-онів, Кабанова Т. А., Халімова О. І., Вороненко Є. В., Андронаті С. А. (2015)
Shepitko K. V. - Morphometric characteristics of rat small intestine mucosa after single administration of cryopreserved placenta in experimental acute aseptic peritoneal inflammation (2015)
Бурячківський Е. С. - Особливості колагеноутворення в плаценті при ВІЛ-інфекції (2015)
Дубина С. О. - Індивідуально-типологічна мінливість довжини стінок очної ямки людей зрілого віку за даними комп'ютерної томографії (2015)
Савицький В. Л. - Стан проблеми біологічного забруднення харчових продуктів, його вплив на здоров'я населення і військовослужбовців Збройних Сил України, Власенко О. М., Бабієнко В. В., Козак Н. Д., Іванько О. М. (2015)
Штанько В. А. - Роль соматотипу та вегетативної дисрегуляції у клінічному перебігу артеріальної гіпертензії, Тихонова С. А., Маріш М. Ю., Теслюк Г. Б. (2015)
Тофан Н. В. - Корекція гемодинамічних параметрів у пацієнтів літнього віку з первинною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка, ожиріння та множинної коморбідності (2015)
Мироненко С. І. - Динаміка кіндлінг-провокованих судом у щурів за умов застосування похідних 4-тіазолідинону та діазепаму, Піняжко О. Р. (2015)
Романова Ю. Г. - Стан стоматологічної захворюваності у працівників Іллічівського морського торговельного порту, Строченко Є. О., Герасімова І. В. (2015)
Бєляєв А. А. - Лікувальні ефекти транскраніальної магнітної стимуляції при захворюваннях нервової системи, Ісайкова О. І., Сон А. С. (2015)
Пилип Л. Я. - Реципрокні та робертсонівські транслокації: частоти збалансованих варіантів сегрегації у сперматозоїдах носіїв (2015)
Грубнік Ю. В. - Ускладнення при виконанні малоінвазивних операцій у лікуванні кишкової непрохідності пухлинного генезу, Нетков А. Д., Юзвак А. Н. (2015)
Захарчук О. П. - Шляхи вдосконалення навчання лапароскопічній хірургії (2015)
Кутовий О. Б. - Небезпеки в діагностичній та лікувальній ендовідеохірургії у пацієнтів з поєднаною краніоторакальною травмою, Пімахов В. В. (2015)
Лупальцов В. І. - Шляхи підвищення безпеки лапароскопічної технології при лікуванні гострого холециститу у хворих із супровідною професійною патологією органів дихання, Ягнюк А. І., Мельников В. В., Кітченко С. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Хірургічні аспекти лікування хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р., Гамор В. М. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Особливості виконання оперативних втручань у пацієнтів з різними ступенями ожиріння з лапароскопічного доступу, Литвиненко О. М., Огородник П. В., Лукеча І. І., Гребінь Р. М., Колесник А. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Лапароскопічне міні-шунтування шлунка, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Gursky V. - Nonlinear Analysis in Synthesis of the Resonant Vibro-Impact Systems, Kuzio I. (2015)
Malashchenko V. - Fundamentals of Creation of New Devices for Speed Change Management, Strilets O., Strilets V. (2015)
Korendiy V. - Analysis of Structure and Kinematics of Four-Bar Crank-Rocker Walking Mechanism (2015)
Diveyev B. - Impact and Particle Buffered Vibration Absorbers Optimization and Design (2015)
Andrusyk Ya. - Propagation of Elastic-Tough-Plastic Wave in a Rod of Ideally Plastic Material which Possesses the Property of Yield Delay (2015)
Hromniuk S. - Cutter Force and Influence of Elastic Deformation of Technological System of Gear-Hobbing Machine on Precision of Radial-Circumferential Method of Gear Cutting, Hrytsai I. (2015)
Huliieva N. - Determination of Porosity of Materials by means of Metallographic Methods with a help of Application Programs (2015)
Dvoryanyn H. - Ways of Improvement of Technological Process of Copper Wire Rod Production, Shvachco S. (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методики опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання й мислення під час розвивальної роботи з образотворчого мистецтва (2015)
Осадча Т. М. - Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції (2015)
Білокопитов В. І. - Форуми із забезпечення якості вищої освіти як унікальна платформа для співпраці на європейському рівні (2015)
Бойченко М. А. - Діяльність міжнародних організацій у сфері освіти обдарованих і талановитих школярів (2015)
Лянной Ю. О. - Професійна підготовка магістрів фізичної терапії та реабілітації у вищих навчальних закладах Латвії Та Литви (2015)
Сало Л. В. - Зміст загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії в університетах США (2015)
Албул І. В - Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І. Соколянського, Кабанова О. О. (2015)
Год Б. В. - Религиозно-педагогические идеи гуманиста Эразма Роттердамского в его философском наследии (ХVI век) (2015)
Лазоренко С. А. - Давньогрецька агоністика та її зв’язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор’я, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2015)
Чорновол Л. О. - Естетичний ідеал вихованки інституту шляхетних дівчат (2015)
Білоцерковець М. А. - Діагностично-критеріальний інструментарій евристичного експерименту (2015)
Вашак О. О. - Значення педагогіки народознавства в сучасній національній системі виховання (2015)
Діденко Н. М. - Ґенеза проблеми організації позакласної роботи з української мови у профільних філологічних класах як об’єкт теоретичного аналізу (2015)
Ємчик О. Г. - Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині (2015)
Иванов В. В. - Распределение ролей членов команды проекта, с учетом их психотипов, при использовании эвристических методов, Иванова С. В. (2015)
Кондратюк С. М. - Педагогічні чинники ризику захворюваності молодших школярів (2015)
Лянна О. В. - Мовленнєва діяльність як спосіб реалізації мовленнєвого спілкування (2015)
Олексієнко С. О. - Підвищення продуктивності роботи в текстовому процесорі Microsoft Word (2015)
Сиваш С. В. - Творчий потенціал учителів української мови та літератури: зміст та особливості (2015)
Ачкан В. В. - Педагогічна інноватика в контексті підготовки вчителя математики) (2015)
Бабко Т. М. - Особливості активізації професійного саморозвитку вчителя в умовах післядипломної освіти (2015)
Білявська Т. М. - Теоретико-методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2015)
Васютіна Т. М. - Модернізація змістово-технологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту освітньої галузі "Природознавство", Телецька Л. І. (2015)
Гаращенко Л. В. - Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Гиря О. О. - Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти (2015)
Довбня С. О. - Підготовка майбутніх вихователів до організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (на матеріалі спецкурсу "Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку") (2015)
Зосименко О. В. - Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи з організації проектної діяльності майбутніх педагогів (2015)
Іваній І. В. - Змістова характеристика категорії "система професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту" у контексті єдиного європейського простору вищої освіти (2015)
Іваній О. М. - Професійна правосвідомість у моделюванні поведінки вчителя (2015)
Імбер В. І. - Упровадження мультимедійних технологій у підготовку майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Крамська С. Г. - Методичні аспекти формування емоційної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Красовська О. О. - Організація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти на засадах контекстного навчання (2015)
Криволап О. Ю. - Педагогічний супровід процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2015)
Куліченко А. К. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" в медичному університеті (2015)
Кухарчук І. О. - Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника (2015)
Нікула Н. В. - Етапи професійно-методичного розвитку студентів у процесі навчання у вищій школі (2015)
Паламарчук Л. М. - Діагностика мовленнєвих якостей майбутніх учителів початкових класів як мотиваційний компонент професійної комунікативної підготовки (2015)
Палюкенієнє С. В. - Авторська лялька як засіб формування професійної майстерності майбутнього вчителя мистецького профілю (2015)
Паршук С. М. - Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи, Круглова Н. С. (2015)
Пасько Н. А. - Інституційний алломорфізм як альтернатива інституційному ізоморфізму університетів у добу глобалізації, Пасько О. В. (2015)
Пахальчук Н. О. - Організація навчальної діяльності майбутніх фахівців із дошкільної та початкової освіти в контексті викладання методики фізичного виховання (2015)
Петров И. В. - Грамматические навыки как компонент формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов на начальном этапе обучения (2015)
Порохнавець О. М. - Дидактичні основи формування національно-патріотичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2015)
Проценко І. І. - Теоретико-методологічні засади формування діалогової культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Ситняківська С. М. - Теоретико-методологічні засади формування білінгвальної професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної педагогіки (2015)
Смольнікова О. Г. - Особистість викладача в системі автономного навчання іноземних мов (2015)
Тарасенко Г. С. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації аксіологічного підходу у вихованні дошкільників засобами природи (2015)
Тимчук Л. І. - Методика створення біографічних цифрових наративів в контексті педагогічної освіти (2015)
Ткаченко О. М. - Традиційність та інноваційність в етнопедагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Фоменко Т. М. - Міжпредметні зв’язки соціально-гуманітарних дисциплін як педагогічна умова формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (2015)
Якименко С. І. - Світоглядна освіта в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ (2015)
Ящук С. М. - Особливості моделювання процесу професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Кісель М. - Muzyka i jej formy aktywnosci jako wsparcie w procesie wychowania mlodziezy niedostosowanej spolecznie (2015)
Корінна Г. О. - Характеристика критеріїв та показників готовності майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку (2015)
Лях Т. Л. - Індивідуальні фактори ризикованої щодо віл-інфікування поведінки підлітків – учнів професійно-технічних навчальних закладів, Середа В. Г. (2015)
Парфанович І. І. - Відповідність застосовуваних форм і методів завданням профілактики як оцінка ефективності запобігання девіантної поведінки дівчат (2015)
Реєнт О. - Формування сучасної історіографії української нації (2013)
Верстюк В. - Гетьманський режим у публіцистиці Сергія Єфремова (2013)
Пиріг Р. - Правляча еліта Української гетьманської держави: вищі урядовці (жовтень — грудень 1918 року) (2013)
Любовець О. - Ставлення загальноросійських і національних партій до Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Осташко Т. - З історії діяльності В’ячеслава Липинського у 1914–1918 рр. (2013)
Лупандін О. - Перспективи дослідження еволюції політичного вибору гетьмана П. Скоропадського в світлі нових методологічних підходів (2013)
Потапенко М. - Польський політикум в Українській Державі (квітень–грудень 1918 р.). (2013)
Еткіна І. - 1918 рік на Чернігівщині у сприйнятті селянства (2013)
Шара Л. - Чернігівське міське громадське управління 1913–1917 років (2013)
Жванко Л. - Діяльність урядових структур Української Народної Республіки у справі підготовки до репатріації біженців Першої світової війни (зима 1917 — весна 1918 рр.) (2013)
Демченко Т. - Василь Андрієвський: штрихи до біографії (2013)
Бойко О. - Влада і місто: нариси життя Києва за Директорії УНР (грудень 1918 — січень 1919 рр.) (2013)
Устименко В. - Політичні причини етноконфліктних ситуацій (2013)
Гірік С. - Західна Україна і партія боротьбистів: ідеологічний і тактичний аспекти (2013)
Тимченко Р. - Мирон Тарнавський — командувач Української Галицької армії (2013)
Файзулін Я. - Юрій Тютюнник і радянські органи держбезпеки (2013)
Скальський В. - Пилькевич Олександр. Про минуле Українського Генерального Військового Комітету і початок організації української армії (спроба історичних спогадів) (2013)
Кудлай О. - Протоколи засідань Комітету Української Центральної Ради (квітень 1917 р.) (2013)
Павлишин О. - З документів дипломатії Української Народної Республіки 1920–1921 рр.: Договір між УНР і Кубанським Краєм та ідея Союзу Причорноморських Держав (2013)
Корольов Г. - Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później. Pod redakcją Sławomira Dębskiego. Warszawa, 2013. 424 s. (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакції (2013)
Вихідні дані (2013)
Yankiv-Vitkovska L. - The determination and procedure transformation of the ionosphere parameters with GNSS-observations, Savchuk S., Pauchok V. (2015)
Марченко О. М. - Оптимізація методу найменших квадратів для визначення гармонічних коефіцієнтів на сфері, Лук’янченко Ю. О. (2015)
Перій С. С. - Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції (2015)
Тревого І. С. - До метрологічного забезпечення GNSS-нівелювання на робочих еталонах, Цюпак І. М., Волчко П. І. (2015)
Литвин О. Г. - Полісемія в українській геодезичній термінології, Голубінка Н. І., Голубінка Ю. І. (2015)
Рябчій В. В. - Про використання топографічної знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки (2015)
Терещук О. - Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями, Нисторяк І., Шульц Р. (2015)
Тадєєв О. А. - Проблеми та перспективи оцінювання деформаційних полів землі за геодезичними даними (2015)
Глотов В. - Оптимізація інтервалу сітки для побудови ЦМР під час визначення поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя, Марусаж Х. І. (2015)
Губар Ю. - Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості (2015)
Перович І. - Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів, Перович Л., Лудчак О., Мартинюк Т. (2015)
Пам’яті відомого геодезиста-картографа Гудза Івана Михайловича 16.03.1923 р. – 27.10.2015 р. (2015)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Norris L. - How do we train professionals for 21st century museums? (2015)
Kulevičius S. - Nature and mission of heritage in modernity: impacts of nationalism (2015)
Банах В. - Формування історичної пам’яті, міжконфесійного порозуміння на прикладі експозиційно-виставкової діяльності Львівського музею історій релігії (виставка "Репресована церква”) (2015)
Барановська Н. - Експозиційна робота у діяльності музею (2015)
Баран Р. - Музейні академії, Каркадим К. (2015)
Божко Н. - Благодійницька та меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького у царині культурно-мистецької спадщини, Цубов Л. (2015)
Брич М. - Музеєфікація пам’яток архітектури та містобудування як засіб збереження історико-культурної спадщини (2015)
Вербицька П. - Соціокультурні активи історико-культурної спадщини в українському суспільстві (2015)
Верхотурова М. - Гаківниці Львівського історичного музею: питання атрибуціїі (2015)
Гнатюк В. - "Мова ворожнечі” в російсько-українській війні 2014–2015 років та національна самосвідомість українців (2015)
Коцан В. - Традиційний народний одяг як джерело вивчення та популяризації культурної спадщини Закарпаття (2015)
Лисейко Я. - Особливості викладання курсу історії стародавніх Греції та Риму для студентів спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” (2015)
Магунь М. - Музей Михайла Грушевського у Львові – меморіальна садиба та наукова база грушевськознавства (2015)
Мельник В. - Загальна характеристика церковного живопису Сколівщини (ХІХ–ХХ ст.), Мельник Р. (2015)
Нагірняк А. - Становлення музеології як науки: історіографія дослідження (2015)
Рочняк Ю. - Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю (2015)
Стасюк І. - Color as an expressive instrument of the icon (2015)
Терський С. - Середньовічні археологічні пам’ятки у Судовій Вишні на Львівщині: історія та перспективи дослідження (2015)
Тіменик З. - Історико-культурне й етнонаціональне у філософорелігійних ідеях: із темпоритміки інновацій (2015)
Мотало В. - Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика, Мотало А., Стадник Б. (2015)
Мотало В. - Аналіз шкал вимірювань (2015)
Васілевський О. - Оцінювання стандартної непевності типу "В” на основі складових адитивної та мультиплікативної похибок (2015)
Стадник Б. - Розроблення та аналіз варіантів апаратної реалізації портативних частотних аналізаторів імпедансу, Хома В., Хома Ю. (2015)
Кунець І. - Аналітичний огляд реперних точок температури, Микитин І. (2015)
Петровська І. - Дослідження акустичних методів вимірювання температури в рідинах, Івах Р., Сопрунюк А. (2015)
Дзіковська Ю. - Методика визначення тепловтрат будинку за результатами тепловізійного дослідження, Гоц Н. (2015)
Дорожовець М. - Томографічний метод вимірювання просторового розподілу температури за результатами вимірювань опору лінійних резистивних перетворювачів, Бурдега М. (2015)
Хома А. - Дослідження методів знешумлення інтерферограми білого світла (2015)
Бойко Т. - Ризики харчового ланцюга біологічно активних добавок (на прикладі вітамінних додатків, що містять аскорбінову кислоту), Дух Х. (2015)
Міхалєва М. - Дослідження електрофізичних параметрів олійних рідин в електромагнітному полі, Чурко Г. (2015)
Чабан О. - Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем, Юзевич Л. (2015)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу HfNi1-xCoxSn, Ромака В., Стадник Ю., Ромака Л. (2015)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу Zr1-xCeNiSn, Ромака В., Стадник Ю., Ромака Л., Андрій Г. (2015)
Гук О. - Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації, Дробенко Б. (2015)
Паламар М. - Пристрій для дистанційного вимірювання параметрів поверхонь рефлекторів антен, Зелінський І., Яворська М. (2015)
Паламар М. - Інтелектуальний кутовий сенсор для антенних систем та його метрологічний аналіз, Чайковський А., Лупенко А. (2015)
Олеськів О. - Багаторівнева метрологічна перевірка кіберфізичних систем (2015)
Мідик І. - Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва, Столярчук П. (2015)
Бойко Т. - Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та Fuzzy Logic, Мельник В. (2015)
Рак В. - Про використання сейсмічних хвиль Релея в охоронних системах (2015)
До ювілею Василя Яковича Тація (2015)
Косінов С. А. - Омбудсмен як інститут контролю за владою (2015)
Семеніхін І. В. - Цитування суддями наукових джерел: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Козаченко А. І. - Земські податки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування (2015)
Пушняк О. В. - Дія у часі судових правоположень (2015)
Штефан В. С. - Законодавчі аспекти визначення критеріїв класифікації міських населених пунктів (2015)
Гусаров К. В. - Про можливість визначення національності фізичної особи у порядку цивільного судочинства (2015)
Крат В. І. - Нікчемність правочинів неплатоспроможного банку (2015)
Печеный О. П. - Действие наследственного закона на проблемных территориях: конфликт юрисдикций (2015)
Надьон В. В. - Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов'язків (2015)
Ночовкіна О. В. - Безоплатний характер договору позички (2015)
Глібко С. В. - Питання правового регулювання інвестиційних фондів в ЄС, Сидоренко Ю. В. (2015)
Олефір А. О. - Правові механізми антикризового державного регулювання економіки (2015)
Дараган В. В. - Використання засобів масової інформації під час виявлення злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Кулик М. М. - Емісія бездокументарних цінних паперів як підстава їх виникнення (2015)
Мікулін Д. М. - Розвиток лісового права на українських землях у XIX столітті (2015)
Копиця Є. М. - Міжнародний досвід правового регулювання нормування якості атмосферного повітря (2015)
Самородов А. С. - Щодо питання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин (2015)
Битяк Ю. П. - Пріоритетні напрями забезпечення ефективного функціонування публічної служби в України (2015)
Гетьман Є. А. - Нормотворча діяльність місцевих державних адміністрацій: проблемні питання та шляхи вдосконалення (2015)
Клок О. В. - Актуальні проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства України (2015)
Мацюк В. В. - Удосконалення правового регулювання взаємодії Служби безпеки України та Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру (2015)
Шорохова Ю. С. - Щодо проблемних питань визначення об’єкта податку на прибуток підприємств (2015)
Шостко О. Ю. - Біологічні та психологічні теорії пояснення злочинної поведінки неповнолітніх у США (2015)
Пивоваров В. В. - Професійна злочинність як прояв злочинного корпоративізму (2015)
Колодяжний М. Г. - Запобігання злочинності у країнах Латинської Америки (2015)
Бабкова В. С. - Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Глібко В. М. - Поняття, порядок проведення і оцінка матеріалів інвентаризації (2015)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне та криміналістичне вивчення фактів убивств, скоєних жінками у стані алкогольного сп’яніння, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Радіонова В. О. (2015)
Білецька Г. А. - Причини виникнення лікарських помилок у медичній практиці на сучасному етапі (2015)
Титул, Зміст (2013)
Шандала М. Г. - Дезинфектологические проблемы биологической безопасности (2013)
Швагер О. В. - Гігієнічна оцінка канцерогенного забруднення атмосферного повітря міст з різним профілем промисловості, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Соверткова Л. С. (2013)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію, Гаргула Т. І., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В. (2013)
Бабиенко В. В. - Влияние неорганических прекурсоров монооксида азота на состояние здоровья (2013)
Семененко В. М. - Гігієнічне нормування нового регулятора росту рослин прогексадіон-кальцію в об'єктах агроценозу яблуневого саду, Коршун М. М. (2013)
Зоріна О. В. - До питання обґрунтування гігієнічних вимог щодо влаштування та експлуатації фонтанів (2013)
Медведовська Н. В. - Стан здоров'я населення західного регіону України, його динаміка та зв'язок з ресурсним забезпеченням галузі охорони здоров'я (2013)
Присяжнюк A. Е. - Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, Базыка Д.А., Романенко А. Е., Гудзенко Н. А., Фузик Н. Н., Троцюк Н. К., Федоренко З. П., Гулак Л. О., Слипенюк Е. М., Бабкина Н. Г. (2013)
На сторожі здоров'я. До 75-річчя члена-кореспондента НАМН України В.І. Чернюка (2013)
Брич О. І. - Застосування наноаквахелатів металів для тривалого зберігання грамнегативних бактерій, Поліщук О. І., Синетар Е. О., Колесников М. М., Каплуненко В. Г. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічні та екологічні особливості територіальної комплексної схеми охорони природи Шацького національного природного парку, Станкевич В. В., Маненко А. К., Степанов О. К. (2013)
Бердник О. В. - Гендерні та статеві аспекти формування екологічної свідомості підлітків, Добрянська О. В., Скочко Т. П., Юрчук О. М. (2013)
Полька Н. С. - Поширеність тютюнопаління серед підлітків України (за результатами глобального опитування підлітків 2011 р.), Бердник О. В., Добрянська О. В., Станкевич Т. В., Савон Л. В. (2013)
Гозак С. В. - Особливості формування порушень опорно-рухового апарату у дітей старшого дошкільного віку, Парац А. М., Станкевич Т. В., Єлізарова О. Т., Киселевська В. П. (2013)
Малачкова Н. В. - Особливості зорового сприйняття у дітей 6-7 років з діагнозом амбліопія (2013)
Подрігало Л. В. - Дослідження рівня функціонування організму у разі оцінки і прогнозування донозологічних станів здоров'я дітей, підлітків і молоді (2013)
Капранов С. В. - Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели физического развития школьников (2013)
Трахтенберг И. М. - "Электромагнитные волны и новые технологии оздоровления человека". О монографии В.С. Белокриницкого, Думанский Ю. Д. (2013)
Романенко Т. Г. - Дистрес-синдром плода під час вагітності та пологів (клінічна лекція), Мельничук І. П. (2014)
Терещенко А. В. - Технологія моніторингу й оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги, Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Борис О. М. - Стан впровадження сучасних репродуктивних технологій у м. Києві (2014)
Медведь В. И. - Проблема оперированного сердца в современной кардиоакушерской клинике, Данилко В. А., Минина Е. А. (2014)
Пирогова В. И. - Инновационные подходы к преодолению бесплодия в супружестве (2014)
Микитенко Д. О. - Огляд сучасних методів передімплантаційних генетичних досліджень ембріонів, Пилип Л. Я. (2014)
Булавенко О. В. - Невиношування вагітності у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі (огляд літератури), Рудь В. О., Шинкарук Л. В. (2014)
Ozkinay E. - Эффективность живых лактобактерий в комбинации с низкой дозой эстриола для восстановления вагинальной флоры после антиинфекционной терапии и предотвращения рецидивов и реинфекций, Terek M. C., Yayci M., Kaiser R., Grob P., Tuncay G. (2014)
Галаган В. О. - Пренатальна діагностика синдрому Дауна (2014)
Цуканов Ю. Т. - Флебопатический эффект комбинированных оральных контрацептивов и его медикаментозная коррекция, Цуканов А. Ю., Баженов В. Н. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Иммуногенетические аспекты привычного выкидыша: контрверсии и способы коррекции, Веропотвелян П. Н., Погуляй Ю. С., Журавлева С. А. (2014)
Волошина Н. Н. - Профилактика рака репродуктивных органов, Пащенко С. Н., Волошин Н. А., Щуров Н. Ф., Петрова О. Ю. (2014)
Жук С. І. - Альтернативні методи переривання завмерлої вагітності, Ночвіна О. А. (2014)
Яремчук Л. В. - Опыт применения компьютерного анализа вариабельности сердечного ритма при проведении биофизического профиля плода (2014)
Товстановская В. А. - Препарат Флюзак в терапии хронического рецидивирующего кандидозного вульвовагинита, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Порощай И. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Современные подходы к лечению сальпиноофорита с неосложненным течением в амбулаторных условиях, Герасимова Т. В., Гопчук Е. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Рак шейки матки и цервикальный скрининг (2014)
Жарких А. В. - Комплексный подход к оценке механизмов адаптации у беременных с невынашиванием, Плотник В. А., Сюсюка В. Г., Абрамов А. В., Жерновая Г. А. (2014)
Бенюк С. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів при холестатичному гепатозі вагітних (2014)
Саллами М. А. - Оптимизация акушерской помощи многорожавшим женщинам, Майданник И. В. (2014)
Дубоссарська З. М. - Характеристика показників вуглеводного обміну у вагітних з ожирінням, Дука Ю. М. (2014)
Макаренко М. В. - Роль эфферентных методов в терапии внутрипеченочного холестаза беременных, Говсеев Д. А., Фарион И. Д., Скирда И. И. (2014)
Сторчак А. В. - Возможности прогестинов в профилактике тяжелых форм преэклампси, Грищенко О. В., Тоан Б. С. (2014)
Benyuk V. - Management of gestational varicouse disease, Koval S., Kovalyuk T., Kurochka V. (2014)
Голяновський О. В. - Морфологічні особливості послідів у разі синдрому затримки росту плода, Жежера В. М., Толстанова Г. О., Рубінштейн А. М. (2014)
Жук С. І. - Нові етіологічні та патогенетичні аспекти передчасного зниження оваріального резерву, Воробей-Вихівська В. М. (2014)
Доленко О. В. - Комплексная эхография и лечение функциональной (идиопатической) гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста с позиции доказательной фитотерапии (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна характеристика впливу анксіолітиків на перебіг післяопераційного періоду при операціях на матці (2014)
Кіндратів Е. О. - Клінічна характеристика дисластичного процесу шийки матки у жінок з розладами репродуктивної функції (2014)
Писарева О. Л. - Оценка эффективности восстановления репродуктивной функции женщин с субмукозной миомой матки, Чайка К. В. (2014)
Пирогова В. І. - Репродуктивні наслідки гістероскопічної метропластики у пацієнток з вадами розвитку матки та порушенням генеративної функції, Вереснюк Н. С. (2014)
Гнатко О. П. - Патоморфологічна характеристика ендометріозу яєчників, Самойлова М. В. (2014)
Пахаренко Л. В. - Поліморфізм гена рецептора прогестерону PROGINS у розвитку передменструального синдрому (2014)
Шелигин М. С. - Поєднана доброякісна патологія маткиі грудних залоз у жінок репродуктивного віку: діагностика і тактика лікування (2014)
Головачук О. К. - Оцінювання стану новонароджених від матерів з генітальними інфекціями (2014)
Чечуга С. Б. - Роль ультразвукового дослідження в діагностиці овариковарикоцеле серед жінок репродуктивного віку, Сілін Г. А., Григоренко А. М. (2014)
Бойко В. І. - Генітальний ендометріоз у жінок із безпліддям: прогнозування і рання діагностика, Єжова А. В. (2014)
По спирали (2014)
Титул, зміст (2016)
Баленко Н. В. - Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Цимбалюк С. М., Черниченко І. О., Осташ О. М. (2016)
Корзун В. Н. - Заходи профілактики та лікування метаболічного синдрому у населення, Гаркуша С. Л. (2016)
Літовченко О. Л. - Морфологічні критерії адаптації організму тварин за комбінованої дії електромагнітного випромінювання та позитивної низької температури, Перцев Д. П., Горголь Н. І., Мітельова Т. Ю., Завгородній І. В. (2016)
Солоха Н. В. - Структурне підґрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему, Колесова Н. А. (2016)
Сердюк А. М. - Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України, Павленко Т. О., Риган М. М., Лось І. П., Скалецький Ю. М. (2016)
Dubova N. F. - Screening assessment of physical growth and development of rural children living near the Chornobyl zone, Bandazhevsky Yu. I. (2016)
Федоренко З. П. - Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине, Гулак Л. О., Рыжов А. Ю., Горох Е. Л., Сумкина Е. В., Куценко Л. Б. (2016)
Мотрук І. І. - Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав'янистої флори як інструмент контролю полінозів, Родінкова В. В. (2016)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України, Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Пельо І. М., Загороднюк Ю. В., Нікіпєлова О. М., Баришнікова О. П. (2016)
Прокопов В. О. - Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу, Липовецька О. Б., Антомонов М. Ю. (2016)
Єрем Т. В. - Медико географічна характеристика умов проживання населення Закарпатської області на прикладі вивчення сумарної забрудненості природного середовища, Єрем Х. В. (2016)
Пономаренко Н. П. - Вивчення екологічної залежності показників здоров'я дитячого населення аграрного регіону на прикладі Чернігівщини, Коршун М. М., Гаркавий С. І., Антомонов М. Ю. (2016)
Коблянська А. В. - Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров'я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, Скляренко К. А. (2016)
Рудницька О. П. - Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання, Бердник О. В. (2016)
Ковальчук Т. А. - Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва, Павленко О. I., Орєхова О. В., Прокопчук О. Л. (2016)
Содержание (2015)
К 80-летию Шафрана Л. М. (2015)
Берестовой А. М. - Оценка работы дизеля в эксплуатации на основе скоростей сгорания топлива, Литвиненко В. П. (2015)
Голиков В. А. - Совершенствование системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля когенерационного типа, Радченко Р. Н., Богданов Н. С. (2015)
Михайлов С. А. - Гибридные интеллектуальные сети для оптимизации режимов эксплуатации судовых систем комфортного микроклимата, Харченко Р. Ю. (2015)
Молодцов Н. С. - Аналитическое прогнозирование надежности судовых технических систем, Богач В. М. (2015)
Богач В. М. - Эксплуатационная проверка эффективности модернизированной системы смазывания цилиндров двигателей RTA, Шебанов А. Н. (2015)
Будашко В. В. - Оценка эффективности компенсации деградационных эффектов в комбинированном пропульсивном комплексе (2015)
Бондаренко А. В. - Альтернативные топлива судовых энергетических установок, Аболешкин С. Е. (2015)
Заблоцкий Ю. В. - Использование регулярного микрорельефа для оптимизации работы топливной аппаратуры высокого давления судовых дизелей (2015)
Захарченко В. Н. - Решение задач управления судовой электроэнергетической установкой при изменении нагрузки, Шевченко В. А. (2015)
Корбан Д. В. - Обнаружение и различие поляризованных сигналов навигационных объектов при наличии нормальных частично поляризованных помех (2015)
Литвиненко В. П. - Определение степени предварительного расширения посредством оценки внутрицилиндровых процессов объемными показателями (2015)
Сагин С. В. - Оценка вязкости масла при обеспечении режимов смазывания цилиндровой группы судовых дизелей, Семенов А. В. (2015)
Половинка Э. М. - Влияние режимных параметров на характеристики впрыскивания топливно-воздушной смеси системой топливоподачи судового среднеоборотного дизеля, Ткач Ю. И. (2015)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптический рН-метр для контроля систем охлаждения, Цюпко Ю. М. (2015)
Никольский В. В. - Применение пьезоэлектрического исполнительного механизма для повышения эффективности автоматизированной системы управления подачей топлива, Оженко Е. М. (2015)
Половинка Э. М. - Процесс впрыскивания топлива в судовом среднеоборотном дизеле на переменных режимах, Слободянюк Н. В. (2015)
Костенко П. А. - Особенности буксирного обеспечения судов и объектов (2015)
Рефераты (2015)
Титул, зміст (2016)
Брунько П. - Фінансування енергоефективного будівництва (2016)
Житар М. - Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній (2016)
Камінська О. - Сучасні тенденції розвитку асистансу на страховому ринку України (2016)
Клокар О. - Методологічні підходи до вивчення фінансового контролінгу в ринковій економіці (2016)
Маслюкова Е. - Ключевые аспекты реализации политики импортозамещения в современном экономическом пространстве, Юткина О. (2016)
Skavronska I. - The evolution of creative industries (2016)
Гайдукевич О. - Митрополит Андрей Шептицький - природоохороний діяч Галичини (2016)
Гайко Г. - Гірнича спадщина та ревалоризація давніх підземних споруд, Білецький В. (2016)
Більченко Є. - "Ур-фашизм" у ситуації після постмодерну: український та російський контекст (2016)
Борейко Ю. - Конфесійна ідентичність православних українців в умовах сучасних викликів (2016)
Бублик К. - Концепт особистості у книзі Девіда Харта "Краса нескінченного" (2016)
Вдовиченко Є. - Теоретико-методологічні засади антикорупційної філософсько-освітньої концепції (2016)
Калениченко Т. - Застосування теорії раціонального вибору до аналізу подій в Україні 2013-2016 рр. (2016)
Карпенко А. - Онтологія М. Гайдеґґера в очах сучасників: Е. Гуссерль і Е. Кассірер (2016)
Соловій Р. - Одкровення і Писання: богословське осмислення Виникаючої церкви (2016)
Ставрояні С. - Наративні стратегії сучасного українського протестантизму (2016)
Степанов В. - Методологія історико-філософського дослідження в контексті сучасного філософського процесу, Чеботнікова М. (2016)
Тіменик З. - Ідея Бога у спадщині українських мислителів (40-і рр. ХІХ ст. - 50-і рр. ХХ ст.): методологічні суперечності й перспективи (2016)
Фітьо В. - Розуміння і влада дискурсу (2016)
Гордуновський О. - Рецензія на монографію: Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991) : /монографія/ / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 548 c. (2016)
Романенко Т. Г. - Внутрішньоутробна інфекція – ведення вагітності (клінічна лекція), Хіменко М. В., Мельничук І. П. (2014)
Онкопатология и беременность. Доказательства, опыт, возможности (2014)
Борис О. М. - Сучасні підходи до профілактики ризиків, спричинених вживанням психоактивних речовин вагітними в Україні (2014)
Чернов А. В. - Післяпологова крововтрата: особливості оцінювання, реальні показники та проблеми уніфікованої дефініції, Камінський В. В., Голяновський О. В. (2014)
Романенко Т. Г. - Корекція порушень репродуктивної функції у жінок з йоддефіцитними захворюваннями, Коміссарова І. В. (2014)
Антонюк М. І. - Значення ентеровірусів у розвитку ускладнень вагітності та патології новонароджених (оглядова стаття), Зарічанська Х. В., Ємець Н. О. (2014)
Квашенко В. П. - Патогенез метаболічних порушень у жінок з безпліддям на фоні ожиріння (Огляд літератури), Акимова І. К., Захаренко Н. Ф., Пирогова В. І. (2014)
Терещенко А. В. - Аналіз системи моніторингу і оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги у різних країнах світу (огляд літератури), Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Римарчук М. І. - Патогенетичні аспекти передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, окремі генетичні маркери діагностики та прогнозування розвитку гестаційних ускладнень (огляд літератури), Макарчук О. М. (2014)
Гопчук Е. Н. - Вагинальный кандидоз – современная альтернатива традиционной терапии, Маковская Т. Е. (2014)
Усачьова С. П. - Порушення репродуктивної і менструальної функції у жінок з доброякісними захворюваннями грудних залоз: діагностика і тактика лікування (2014)
Рыбалка А. Н. - Современные методы диагностики истинного приращения плаценты как профилактика массивных кровотечений, Егорова Я. А., Лубенникова М. В. (2014)
Маркін Л. Б. - Профілактично-терапевтичні заходи при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності, Прокіп У. Є. (2014)
Макенжан А. У. - Исходы перевязки внутренних подвздошных артерий при тяжелых акушерских кровотечениях (2014)
Загороднюк Н. В. - Радіохвильова коагуляція як сучасний метод лікування ектопії шийки матки (2014)
Потапов В. О. - Лікування і реабілітація вагітних з варикозною хворобою та профілактика зумовлених нею ускладнень, Сюсюка В. Г., Жернова Г. О., Шапран Н. Ф., Нечухаєва І. О. (2014)
Benyuk S. - Intrahepatic cholestasis of pregnancy: new patogenetic links, Kovalyuk T. (2014)
Анчева І. А. - Адаптаційні резерви організму при вагітності, ускладненій латентним залізодефіцитом (2014)
Венцківська І. Б. - Прозапальні цитокіни та їхнє місце в патогенезі передчасної пологової діяльності в різні гестаційні періоди, Леуш С. Ст., Вітовський Я. М., Біла В. В., Загородня О. С. (2014)
Венцківська І. Б. - Роль мутації гена МТНFR С677Т в ґенезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Фолатный цикл и полиморфизм С677Т MTHFR – ключ к пониманию причин возникновения анэмбрионии, Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. (2014)
Ткаченко Р. А. - Применение концентрата протромбинового комплекса (Октаплекс®) в комплексной терапии коагулопатии потребления на фоне HELLP-синдрома, Белая В. В., Мазманишвили С. А., Лакатош В. П., Маланчук О. Б. (2014)
Макаренко М. В. - Сучасний підхід до лікування міом матки у вагітних ІІ триместру, Говсєєв Д. О., Грідчин С. В., Павелко О. М. (2014)
Каминский В. В. - Эффективность Тивортина и верошпирона в лечении преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести, Дубов А. М., Ткаченко Р. А., Воробей Л. И., Сусликова Л. В., Рыбин М. С. (2014)
Майданник И. В. - Анализ структуры послеродовых осложнений у многорожавших женщин, Мохамед А. С. (2014)
Медведь В. И. - Опыт применения перорального пробиотика при инфекциях мочевых путей у беременных, Грицай И. Н. (2014)
Лєжненко С. П. - Віддалена оцінка психофізичного стану жінок після застосування різних методик хірургічного гемостазу масивної акушерської кровотечі, Рубінштейн А. М. (2014)
Трохимович О. В. - Морфологічні особливості та стан рецепторного апарату ендометрія у жінок із завмерлою вагітністю, Задорожна Т. Д., Вовк І. Б., Корнацька А. Г., Арчакова Т. М. (2014)
Рыкова О. В. - ВПЧ-тестирование в цервикальном скрининге (2014)
Таран О. А. - Опыт применения препарата Хинофуцин у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией I–II стадии в ассоциации с бактериальным вагинозом (2014)
Бенюк В. О. - Індивідуалізація лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Гончаренко В. М. (2014)
Дністрянська А. П. - Лікування та вторинна профілактика запальних захворювань піхви із застосуванням Лактагелю у жінок з проявами патологічного клімаксу (2014)
Корнацька А. Г. - Особливості анатомо-функціонального стану органів малого таза та генеративної функції у жінок з лейоміомою матки, Колесніченко І. С., Флаксенберг М. А., Ревенько О. О. (2014)
Чубей Г. В. - Особливості клінічного перебігу лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку за наявності супутнього запального процесу статевих органів (2014)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические особенности смешанной инфекции мочеполовой сферы у женщин и комплексная терапия (2014)
Пахаренко Л. В. - Гормональні аспекти передменструального синдрому (2014)
Подольський Вл. В. - Стан імунітету у жінок зі змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу, Чернишов В. П. (2014)
Одарченко С. П. - Лікування дисгормональних мастопатій у жінок зі збереженою менструальною функцією (2014)
Саченко О. Г. - Диференційований підхід до корекції вегетативних і психосоматичних порушень у жінок з клімактеричним синдромом (2014)
Дністрянська А. П. - Комплексна корекція клінічних проявів перименопаузального періоду у жінок (2014)
Гопчук О. М. - Профілактика ускладнень та післяабортна реабілітація жінок репродуктивного віку, Герасимова Т. В. (2014)
Аношина Т. М. - Медико-соціальні показники ВІЛ-інфікованих вагітних при герпесвірусній інфекції (2014)
Кондратюк В. К. - Оптимізація лікування пошкоджень епітелію шийки матки, асоційованих з вірусом папіломи людини, у жінок репродуктивного віку з гіперпроліферативними захворюваннями тіла матки, Дзісь Н. П., Нарольська А. І. (2014)
Бондаренко Н. П. - Неінвазивний метод діагностики фетальної анемії у плода з неімунною водянкою,індукованою парвовірусною інфекцією, Лакатош В. П., Слободянник О. Я., Аксьонова А. В. (2014)
Жук С. І. - Синдром хронічного тазового болю в генезі стрес-індукованого безпліддя у жінок репродуктивного віку, Ночвіна О. А., Камінський А. В. (2014)
Горбунова О. В. - Оптимізація тактики ведення пацієнток с ановуляторним безпліддям, Мар’янчик Н. А. (2014)
Дубініна В. Г. - Фактори ризику невиношування вагітності при лікуванні безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій, Головатюк К. П., Захаренко І. Л., Пацкова А. І., Візір К. М. (2014)
Жертвы красоты (2014)
Няньковська О. С. - Огляд засідання ради експертів у галузі "Дитяча гастроентерологія та нутриціологія" (2015)
Дука К. Д. - Актуальні питання з проведення антибактеріальної терапії у дітей із гострими респіраторними захворюваннями, Ільченко С. І., Коренюк О. С., Дігтяр С. П., Фоменкова Н. В. (2015)
Кашкалда Д. А. - Содержание витаминов и микроэлементов у подростков с диффузным нетоксическим зобом с учетом потребления продуктов питания, Турчина С. И., Вародова О. В., Волкова Ю. В. (2015)
Кондратьєв В. О. - Дисфункція правих відділів серця в період нападу бронхіальної астми в дітей, Різник А. В., Кунак О. В. (2015)
Кузнєцова О. Д. - Гіперчутливість до основних алергенів у дітей з алергічними захворюваннями (2015)
Дука К. Д. - Особливості діагностики захворювань органів дихання у дітей на сучасному етапі, Єфанова А. О. (2015)
Завгородня Н. Ю. - Біохімічні маркери порушень ліпідного обміну при стеатозі печінки у дітей, Бабій С. О., Кленіна І. А., Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2015)
Борисова Т. П. - Подход к выбору антигистаминного препарата в лечении аллергических заболеваний и состояний в детской практике (2015)
Ершова И. Б. - Неспецифические проявления гельминтозов у детей, Мочалова А. А., Лохматова И. А., Манашова М. Г., Петренко О. В. (2015)
Волосовець О. П. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Кривопустов С. П., Макуха М. Т., Купкіна А. В. (2015)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 1. Импринтированный кластер PLAGL1/HYMAI, Агафонова Е. А., Бабич В. Л. (2015)
Шумна Т. Є. - Сучасні методи діагностики захворювань щитоподібної залози в дітей, Шматко К. С., Тарасевич Т. В., Абрамова Т. В., Токарева Н. Я. (2015)
Раковская Л. А. - Методы коррекции младенческих колик с позиций доказательной медицины (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных азотсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2015)
Предборський В. А. - Вихідна передумова ефективності державно-владного детінізаційного реформування (2014)
Дрига С. Г. - Шлях України до ЄС: подолання межі делімітації цінностей двох економічних систем (2014)
Чубукова О. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки на основі аналізу корупційної поведінки суб’єктів господарювання, Синенко О. І. (2014)
Сергієнко О. М. - Формування міжсекторних потоків у моделі прогнозування ВВП за секторами економіки, Могілат І. М. (2014)
Пириашвили Б. З. - Производственная инфраструктура: состояние и основы её развития, Чиркин Б. П. (2014)
Гончаренко О. Г. - Соціально-економічні аспекти функціонування виробничого комплексу Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Гавриленко А. С. - Розміщення корпоративних цінних паперів на фондових біржах України: особливості (2014)
Турянський Ю. І. - Теоретичні підходи до пояснення ролі та суті податку на додану вартість (2014)
Максименко А. В. - Домінуючі тренди податкової гармонізації ПДВ: європейський та національний вимір (2014)
Бодюк А. В. - Економіко-правові аспекти екологічної безпеки, Бодюк В. А., Бодюк В. А., Вербій В. П. (2014)
Євенко Т. І. - Економіко-математична модель прогнозування фінансової кризи (2014)
Квасова О. П. - Удосконалення організації інвестиційної діяльності банку як один із напрямів його стратегії, Півторак В. О. (2014)
Лободзинська Т. П. - Теоретико-методичні засади формування механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції (2014)
Комарова І. Л. - Методи оцінки інвестиційних проектів як складова успішної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Савицький Е. Е. - Механізм стратегічного управління впровадженням інноваційних технологій підприємствами АПК (2014)
Фролова Т. О. - Сучасні підходи до формування інвестиційної стратегії компанії (2014)
Давиденко Н. М. - Вплив фінансової системи на фінансове забезпечення підприємств (2014)
Білошапка В. А. - Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній (2014)
Череп А. В. - Теоретико-прикладні основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Мартоян А. Г. (2014)
Андрусь О. І. - Обґрунтування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності підприємств аграрно-промислового комплексу України (2014)
Дзьоба О. Г. - Застосування рейтингових процедур для техніко-економічної оцінки варіантів газозабезпечення України з альтернативних джерел (2014)
Ходжаян А. О. - Методологічні особливості формування прогнозного енергетичного балансу України та пропозиції щодо його удосконалення, Дешко А. І., Слівак А. Є., Молчанова І. В. (2014)
Ортинська В. В. - Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі, Мельникович О. М. (2014)
Селіверстова Л. С. - Формування кредитної політики підприємства (2014)
Мельник О. В. - Аналіз складових рівня енергетичної безпеки України (2014)
Сай Д. В. - Проблеми реагування вітчизняної торгівлі на виклики глобальної кризи (2014)
Сидоренко Ю. В. - Дослідження теоретичних засад економічної психології, Юмаєва Г. О. (2014)
Скрипниченко В. В. - Державна підтримка страхування аграрних ризиків в економіці України (2014)
Мікаелян С. Г. - Підходи до формування системи моніторингу високотехнологічних виробництв (2014)
Тюха І. В. - Місце зернової галузі України у світовому землеробстві в умовах глобалізації, Оверко М. А. (2014)
Вакуленко В. Л. - Основні аспекти становлення та розвитку індустріальних парків в Україні (2014)
Воронченко О. В. - Зарубіжний досвід функціонування оптового ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Зварич О. В. - Оцінка залізничного транспорту в Україні та інноваційно-інвестиційна політика в його модернізації (2014)
Лемішко О. О. - Ефективність функціонування капіталу сільськогосподарських підприємств України (2014)
Рак Р. В. - Управління позиковим капіталом вітчизняних підприємств (2014)
Стахурський В. О. - Деякі аспекти економічного обґрунтування проектів (2014)
Железняк К. Л. - Логістичний менеджмент: стан і проблеми розвитку в Україні (2014)
Артеменко Д. М. - Особливості оцінки права користування землями сільськогосподарського призначення при оцінюванні корпоративних прав сільськогосподарських підприємств (2014)
Авер’янов А. Є. - Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції (2014)
Савчук Н. В. - Природна нормалізація податкових надходжень держави та їх апроксимація аналітичною функцією (2014)
Габрель М. М. - Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні (2014)
Кучер С. Л. - Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки (2014)
Маршалок Т. Я. - Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні, Заклекта–Берестовенко О. С. (2014)
Карбовська Л. О. - Теоретико-методичні підходи до державного регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою (2014)
Галич О. А. - Роль інформаційно-консультаційного забезпечення в розвитку галузей сільськогосподарського виробництва (2014)
Соломянюк Н. М. - Дослідження поняття "метрика" при плануванні в маркетингу (2014)
Карпа І. - Розмірні ефекти в діелектричних кристалах з несумірною фазою, Свелеба С., Катеринчук І., Куньо І., Фіцич О. (2015)
Курляк В. - Зоннa структура кристалiв Rb2ZnCl4 у параелектричній фазі, Бовгира О., Стадник В., Матвіїшин І., Стахура В., Карплюк Л.-Д. (2015)
Костик Л. - Вплив домішки хрому на люмінесцентні властивості кристалів ZnWO4, Лучечко А., Новосад С. (2015)
Оленич І. - Модифікація поверхні поруватого кремнію кластерами міді (2015)
Карпа І. - Вплив розмірів кристала (N(CH3)4)2CuСl4 на температури фазових переходів, Свелеба С., Катеринчук І., Куньо І., Фіцич О.  (2015)
Чорній З. - Автолокалізовані дірки в кристалах BaCl2, Пірко І., Дячук М., Кобринович М., Панасюк М., Салапак В. (2015)
Войтюк В. - Дослідження впливу струмів розтікання на результат вимірювання площі поперечного перерізу потоку рідини кондуктивним сенсором, Трушаков Д. (2015)
Павлик Б. - Зондовий пристрій для вимірювання електрофізичних характеристик напівпровідникових структур, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Кушлик М. (2015)
Благітко Б. - Моделювання процесу польоту квадрокоптера з урахуванням особливостей сенсорів, Мочульський Ю. (2015)
Klym H. - Multi-state PAL models for inner free-volume study of sensor ceramics for solid-state electronics, Shpotyuk O., Karbovnyk I., Kochan R. (2015)
Дзендзелюк О. - Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж, Любунь З., Рабик В. (2015)
Фурман В. - Проблеми термомеханіки та моделювання активних взаємодійних середовищ кори та мантії Землі (2015)
Половинко Т. - Оптико-геометричний аналіз діелектричних хвилеводів, Гринчук Г., Половинко І. (2015)
Кость Я. - Моделювання консервативних систем традиційними чисельними методами, Хвищун І., Шмигельський Я. (2015)
Іващенко А. - Основні поняття та комп’ютеризоване розв’язування задач теорії ігор (2015)
Бадзюк Ю. - Мікропроцесорна система моніторингу параметрів довкілля на основі мікрокомп’ютера RASPBERRY PI, Батюк А., Батюк М., Дзіковський В., Рабик В.  (2015)
Злобін Г. - Порівняльний аналіз засобів кросплатформного програмування, Чмихало О. (2015)
Kushnir O. S. - Rank dependences and lexical frequency spectra for the subgroups of different-length words in texts, Maksysko M. Ya., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. (2015)
Parubochyi V. - Image upsampling with randomized interpolation, Shuwar R., Afanassyev D. (2015)
Харів А. - Паралельні методи розв’язання СЛАР з використанням архітектури CUDA, Хвищун І. (2015)
Франчук Н. - Міжпредметні зв’язки в ході навчання комп’ютеризованого перекладу фахових текстів (2015)
Назаренко Л. Г. - Дискусійні питання оперативної активності в сучасному акушерстві (клінічна лекція), Дуброва Л. Ю., Недорезова К. М. (2015)
Davydova Iu. - Preterm birth: multidisciplinary approach preis school (2015)
Дубоссарська Ю. А. - Акушерські коагулопатичні кровотечі. Методи профілактики та лікування, Дубоссарська З. М., Лебедюк В. В. (2015)
Кулаков В. И. - Железодефицитная анемия и беременность, Серов В. Н. (2015)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2015)
Осипова Н. А. - Клинико-патофизиологические и фармакотерапевтические аспекты хронической тазовой боли в гинекологической практике, Зазерская И. Е. (2015)
Довгалев Р. В. - Современные аспекты терапии декубитальной язвы у женщин постменопаузального возраста (2015)
Падалко А. А. - Отек легких как осложнение преэклампсии, Мехедко В. В., Жежер А. А., Халанская О. А., Падалко Е. Ю. (2015)
Тарабрин О. А. - Тромбогеморрагические расстройства у больных с гигантскими миомами матки. Диагностика, профилактика и комплексная коррекция, Гавриченко Д. Г., Щербаков С. С., Мазуренко А. И., Туренко А. В., Кирпичникова К. П. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на синдром легочной гипертензии и беременность, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2015)
Макаренко М. В. - Клінічний випадок перфорації виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в пізній післяпологовий період, Говсеєв Д. О., Протас Р. В., Ворона Р. М. (2015)
Міцода Р. М. - Аналіз частоти перинатальних інфекцій у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі, Садигов Ю. М., Потокій Н. Й. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Гребініченко Г. О. - Особливості пренатальної діагностики та перебігу вагітності при алоімунному конфлікті за системою тромбоцитарних антигенів (2015)
Жук С. І. - Сучасні аспекти використання міфепристону в передіндукції та індукції пологів, Прядко Н. Г., Жилка Н. Я. (2015)
Соколова М. І. - Тактика ведення вагітності і пологів у жінок, інвазованих нематодами і лямбліями (2015)
Лиманская А. Ю. - Препараты интерферона в лечении острых респираторных вирусных инфекций у беременных группы высокого риска, Давыдова Ю. В. (2015)
Чумак З. В. - Ендометрій та HIF й VEGF як молекулярно-тканинні фактори регуляції при гіпоксії, Зелінський О. О., Шаповал М. В., Манасова Г. С., Кухар Н. М. (2015)
Веропотвелян М. П. - До питання щодо ранніх репродуктивних втрат: особливості розподілу алелів локусів HLA II класу у подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності в субпопуляції Центрального та Південно-Східного регіонів України (2015)
Заболотна А. В. - Патоморфологічні особливості плацент у породілей з групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції (2015)
Дубоссарская З. М. - Проблема лептинемии в гинекологической эндокринологии (2015)
Веропотвелян П. Н. - Современный подход к сохранению репродуктивного потенциала, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гламазда А. И. (2015)
Гончаренко В. Н. - Характеристика гормональных взаимоотношений у женщин репродуктивного возраста с гиперпластическими процессами эндометрия (2015)
Веропотвелян П. Н. - Андрогензависимая алопеция у женщин: клинический взгляд на проблему, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Журавлева С. А., Гужевская И. В. (2015)
Дубчак А. Є. - Ендовідеохірургічна діагностика та лікування ендометріозу у жінок з безплідністю на тлі хронічного тазового болю, Ракша І. І., Мілєвський О. В., Мандзій І. М. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Особливості гормонального статусу жінок із синдромом полікістозних яєчників з різними конституціональними типами, Регеда С. І., Капшук І. М. (2015)
Лоя Н. О. - Кольпоскопічно-цитологічні аспекти стану шийки матки у вагітних з деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Козаренко Т. М. - Оптимізація сонографічних критеріїв вузлової міоми матки для визначення можливості проведення ультразвукової абляції, Карачарова І. Ю. (2015)
Возіанова С. В. - Переоцінка підходів до діагностики та лікування хронічних запальних захворювань статевих органів, спричинених хламідійною інфекцією, Ромащенко О. В., Яковенко Л. Ф. (2015)
Ледін Д. С. - Оптимізація контрацепції у жінок з вегетосудинною дистонією (2015)
Питько В. А. - Применение ПИКСИ как метода, повышающего эффективность вспомогательных репродуктивных технологий при мужских факторах бесплодия, Ткачев А. И., Логинова О. А. (2015)
Абасов A. Э. - Прогностические и предикативные факторы рака грудной железы, Кязимов Э. Э., Дербендова А. З. (2015)
Суханова А. А. - Эпидемиологические особенности опухолей яичников на современном этапе, Егоров М. Ю., Манжура Е. П., Печура Н. С. (2015)
Ткачук Т. Є. - Від пігментного невусу до генералізованої меланоми вульви: клінічне спостереження (2015)
Харченко Е. В. - Некоторые аспекты роли химиотерапии в лечении больных с рецидивирующим раком яичников, Пономарева О. В., Вакуленко Г. А. (2015)
Чубей Г. В. - Актуальні питання етіології та патогенезу лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2015)
Искусство сохранить здоровье. По следам научно-практического семинара "Симфония гормонов в организме женщины в аспекте междисциплинарного взаимодействия" (2015)
Pyrohova V. I. - Clinical aspects of long-term care of endometriosis by progestogen dienogest, Shurpyak S. O., Kryvko B. J. (2015)
Железодефицитная анемия в акушерстве и оперативной гинекологии: современные подходы к профилактике осложнений и восполнению дефицита железа (2015)
Авраменко Т. В. - Нові підходи до раннього прогнозування важкості перебігу прееклампсії у вагітних із цукровим діабетом 1-го типу: вивчення можливості застосування генетичних маркерів, Грибанов А. В., Россоха З. І. (2015)
Опрышко В. И. - Сублингвальная форма прогестерона: необходимость в инновациях или вызовы современной медицины, Носивец Д. С. (2015)
Мелащенко С. Г. - Амбулаторна допомога при блюванні та нудоті вагітних, Рудь В. О. (2015)
Шуляк О. В. - Оцінювання профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу у жінок репродуктивного віку, Сабадаш М. Є. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Эпилепсия у женщин, планирующих беременность, Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А., Погуляй Ю. С. (2015)
Пирогова В. І. - Перспективи використання синбіотика Біфітен у клінічній практиці акушера-гінеколога, Шурпяк С. О. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Алгоритм діагностики, профілактики та лікування сексуальних дисфункцій у жінок після кесарева розтину, Гурженко О. Ю. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Трещины сосков грудной железы у женщин, кормящих грудью, и их коррекция, Бобровник Н. А., Цехмистренко И. С., Гламазда А. И. (2015)
Товстановська В. О. - Урогенітальний хламідіоз у вагітних (Огляд літератури), Кущ В. М., Авраменко С. О., Алаторських А. Є. (2015)
Дуда О. К. - Краснуха: особливості перебігу у дорослих (клінічна лекція), Беклеміщева А. О., Бойко В. О. (2015)
Заболотнов В. А. - Хронический эндометрит – воспалительное заболевание тазовых органов. Где мы сейчас?, Рыбалка А. Н., Шатила В. И., Аникин С. С. (2015)
Тезиков Ю. В. - Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина (2015)
Анчева И. А. - Риск возникновения осложнений в родах и послеродовой период у женщин с анемией, Голубенко М. Ю. (2015)
Бевз Г. В. - Вибір методу знеболювання кесарева розтину у роділей Вінницької області, Титаренко Н. В. (2015)
Кравченко О. В. - Профілактика ускладнень в I триместрі гестації у вагітних з низькою плацентацією, Варвус Е. В. (2015)
Колесник Н. Н. - Локальные и системные цитокины при истмико-цервикальной недостаточности в разные гестационные сроки (2015)
Веропотвелян Н. П. - Отслойка хориона/плаценты: дифференциальный клинический подход с учетом индивидуальной генетической особенности пациентки, Погуляй Ю. С. (2015)
Диндар О. А. - Гістогенез ускладнень вагітності і пологів у жінок із метаболічним синдромом і ожирінням (2015)
Остафійчук С. О. - Оцінювання якості консультування жінок з приводу збільшення маси тіла під час вагітності, Геник Н. І. (2015)
Морозова Н. А. - Цитологическое исследование лохий при нарушении инволюции матки, Яковлева Э. Б., Железная А. А., Морозова Н. И., Фирсова Н. А. (2015)
Подольський Вл. В. - Лікування змін мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я, Подольський В. В. (2015)
Зеленська М. В. - Стан імунного гомеостазу і мікробіоценозу статевих шляхів жінок із опіоїдною залежністю. Профілактика, лікування, організація надання медичної допомоги (2015)
Суханова А. А. - Особливості клінічного перебігу та ультразвукова діагностика муцинозних пухлин яєчників, Мельник Ю. М., Єгоров М. Ю. (2015)
Даниленко О. Г. - Психосоматичні зміни у пацієнток з лейоміомою матки (2015)
Гопчук Е. Н. - Нарушение репродуктивной функции у женщин после различных методов прерывания беременности (2015)
Міцода Р. М. - Клінічна характеристика жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі, Садигов Ю. М. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Миома матки у женщин репродуктивного возраста, Бондаренко А. А., Веропотвелян Н. П. (2015)
Римарчук М. І. - Аналіз асоціації плацентарної дисфункції з поліморфізмом генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 та затримкою внутрішньоутробного розвитку у плодів, Россоха З. І., Кир’яченко С. П., Макарчук О. М., Горовенко Н. Г. (2015)
Говсеєв Д. О. - Акушерські та перинатальні аспекти повторної прееклампсії (2015)
Васильєва К. В. - Вплив урогенітальної хламідійної інфекції у вагітних на репродуктивне здоров’я, Дудченко М. О., Попова І. Б., Кетова О. М. (2015)
Морозова Н. А. - Бактериальная микрофлора урогенитального тракта и оценка антибактериального лечения женщин с бесплодием, Яковлева Э. Б., Железная А. А., Морозова Н. И., Фирсова Н. А. (2015)
Содержание (2013)
Дубчак А. Е. - Противорецидивная терапия бактериального вагиноза у женщин, Корнацкая А. Г., Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2013)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 95 років (1918–2013 рр.) (2013)
Соціальний проект "Картка киянина" набирає обертів (2013)
В Киевской городской клинической больнице № 5 открыли отделение гемодиализа самого современного образца (2013)
Международный Форум Экспертов "Рак шейки матки: актуальность проблемы и возможности профилактики" (2013)
Танько О. П. - Адаптация мировых практик лечения эндометриоза в украинском социуме, Самойлова М. В., Сафонов Р. А., Гайворонская С. И., Машкина О. Ю. (2013)
Жук С. І. - Квант 4 – нова якісна та кількісна ДНК-діагностика основних типів вірусів папіломи людини в Україні, Кошмеринська А. М., Таран О. А. (2013)
Santiago Palacios - Пероральные препараты двухвалентного и трехвалентного железа для лечения железодефицита: клинический обзор (2013)
Милевский А. В. - Преимущества инъекционного прогестерона в современном акушерстве (Обзор литературных данных) (2013)
Голяновський О. В. - Прогнозування, діагностика та розродження вагітних з синдромом затримки розвитку плода (огляд літератури), Толстанова Г. О., Насташенко М. І. (2013)
Татарчук Т. Ф. - К вопросу о профилактике и терапии гормонзависимых гиперпролиферативных заболеваний у женщин, Калугина Л. В. (2013)
Лакатош В.П. - Клинический опыт применения балонной тампонады матки при гипотонических маточных кровотечениях во время кесарева сечения, Никитина Ю.А., Горобец Е.И., Ус И.В., Василишина В.Р. (2013)
Венцківська І. Б. - Попереднє повідомлення. Оптимізація профілактики виникнення та прогресування гестозу, Біла В. В., Яроцька Ю. О. (2013)
Подольский В. В. - Мониторинг состояния плода у беременных с угрозой преждевременных родов и выбор адекватной тактики лечения, Подольский Вл. В., Святая О. П. (2013)
Богуславська Н. Ю. - Нетрадиційні методи індукції пологів (2013)
Борщ С. К. - Застосування біоспорину та інших пробіотиків для профілактики та лікування кандидозів і синдрому подразненого кишечнику, Маковська Т. Є. (2013)
Нагорная В. Ф. - Показатели гемостаза после кесарева сечения в группах риска при применении низкомолекулярных гепаринов и нестероидных противовоспалительных препаратов, Гонта Р. И., Бощенко Т. Г. (2013)
Галич С. Р. - Профилактика акушерского травматизма и осложнений пуэрперия у женщин, страдающих рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом, Каланжова О. М. (2013)
Сорокін О. В. - Особливості психоемоційного стану у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом, Медведь В. І., Туманова Л. Є. (2013)
Назаренко Л. Г. - Вазомоторный ринит при беременности: особенности течения и лечения, Козловец О. И. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Редкая патология плаценты – ее мезенхимальная дисплазия, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С., Авксентьев О. О (2013)
Мочалова Л. Н. - Беременность и роды у женщин с миопией различной степени тяжести (2013)
Артеменко В. В. - Современные аспекты прогнозирования тяжелых форм плацентарной дисфункции (2013)
Богословова Ю. Е. - Применение Дексалгина с целью профилактики и лечения болевого синдрома у пациенток после операций на органах малого таза, Сыроватко Л. Н., Косульникова Л. Ф. (2013)
Стуклов Н. И. - Лечение железодефицитной анемии. Что важнее, эффективность или переносимость? Существует ли оптимальное решение?, Семенова Е. Н. (2013)
Олейник Ю. В. - Клинико-иммунологический статус женщин репродуктивного возраста больных хроническим воспалительным процессом внутренних половых органов. Обоснование иммунотерапии препаратом Глутоксим© в сочетании с комплексом плацентарных регуляторных пептидов, Олейник Е. А. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Комп'ютерна томографія, ультразвукове сканування та біоімпедансометрія як методи дослідження абдомінальної жирової тканини у жінок з метаболічним синдромом, Дикан І. М., Мухомор О. І. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Влияние гипотиреоза на клиническое течение наружного генитального эндометриоза, Лысенко Б. М. (2013)
Рак Л. М. - Застосування індукторів ендогенних інтерферонів у комплексному лікуванні запальних захворювань придатків матки, Юзько О. М. (2013)
Баранов И. И. - Возможности применения растительного препарата на основе экстракта Vitex аgnus сastus при патологии молочных желез: известные факты и новые сведения (2013)
Ледина А. В. - Биоактивные компоненты растений и лечение климактерического синдрома, Прилепская В. Н. (2013)
Гарбузенко Н. Д. - Особенности перистальтики небеременной матки у пациенток с аденомиозом (2013)
Саидова Д. Х. - Тактика ведения многорожавших женщин с хронической урогенитальной инфекцией и нарушением репродуктивной функции (2013)
Румянцева З. С. - Пути профилактики ретенционных образований яичников в подростковом возрасте (2013)
Писарєв А. О. - Профілактика внутрішньоутробного інфікування герпесвірусною інфекцією (2013)
Бенюк В. А. - К вопросу усовершенствования противорецидивной терапии генитального герпеса (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Роль иммунологических факторов в повышении эффективности вспомогательных репродуктивных технологий при сочетанных формах бесплодия, Адамов М. М. (2013)
Льовкіна О. Л. - Нові підходи до лікування первинного стрес-індукованого непліддя (2013)
ПМС, или Почему Мы Сердимся (2013)
Гожик П. Ф. - Двадцять років в Антарктиці: основні досягнення та перспективи, Литвинов В. А., Маланчук В. М. (2015)
Греку P. X. - Мантийный поток через пролив Дрейка по данным гравитационной томографии, Литвинов Д. А., Греку Т. Р. (2015)
Артеменко Г. В. - Расслоенная интрамагматическая дайка в интрузии анортозитов на острове Берселот (архипелаг Аргентинские острова, западная Антарктида), Бахмутов В. Г., Самборская И. А., Бахмутова Л. Н. (2015)
Третяк К. Р. - Про взаємозвязок нерівномірності обертового руху Землі та Антарктичної тектонічної плити, Аль-алусі Ф. К. Ф. (2015)
Лящук О. І. - Особливості використання сейсмічного шуму для вивчення глибинної будови західної Антарктики, Андрущенко Ю. А., Карягін Є. В. (2015)
Муровская А. В. - Предварительные результаты полевых тектонофизических исследований в районе западного побережья Антарктического полуострова, Бахмутов В. Г. (2015)
Максимчук В. Ю. - Результати магнітоваріаційного моніторингу на УАС "Академік Вернадський", Климкович Т. А. (2015)
Тимофеев В. Е. - Эль-Ниньо и его влияние на климат Антарктического полуострова (2015)
Мартазинова В. Ф. - Связь состояния общего содержания озона над антарктической станцией "Академик Вернадский" с озоновой дырой над Антарктидой, Иванова Е. К. (2015)
Неверовский И. П. - Структура водных масс в регионе архипелага Аргентинские острова, Попов Ю. И., Сытов В. Н., Матыгин А. С. (2015)
Неверовский И. П. - Первое наблюдение холодного промежуточного слоя на шельфе Антарктического полуострова, Попов Ю. И., Сытов В. Н., Матыгин А. С. (2015)
Зализовский А. В. - Исследования в Антарктике частотно-временных характеристик ВЧ сигналов на сверхдальних радиолиниях, Колосков А. В., Ямпольский Ю. М. (2015)
Abakumov E. V. - Determination of the soil-permafrost border in selected plots of Аntarctic peninsula on the base of vertical electric sounding data, Parnikoza I. Yu. (2015)
Мірюта Н. - Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій Deschampsia Аntarctica Desv. в районі о. Галіндез протягом трьох сезонів, Парнікоза І., Швидун П., Мирюта Г., Пороннік О., Козерецька І., Кунах В. (2015)
Дикий І. В. - Добові та сезонні міграції тюленів уедделла (leptonychotes weddelli) в районі архіпелагу Аргентинські острови (західна Антарктика), Дронговська М. О. (2015)
Смаголь В. М. - Конкуренті взаємини птахів Антарктики в локальному осередку людської діяльності (на прикладі УАС "Академік Вернадський"), Салганський О. О. (2015)
Гладун Д. В. - Підбір оптимальних умов для хроматографічного тестування екстрактів тканин гідробіонтів Антарктичного регіону, Вовк Т. Б., Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2015)
Ракша Н. Г. - Перспективы получения коллагенолитических ферментов с гидробионтов Антарктического региона, Гладун Д. В., Савчук А. Н., Остапченко Л. И. (2015)
Голишкін Д. В. - Особливості лейкоцитарної формули крові щурів за умов стрес-індукованих ерозивно-виразкових уражень шлунка та профілактичного введення меланіну, Фалалєєва Т. М., Чижанська Н. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2015)
Цирюк О. І. - Перспектива застосування агоністів PPARγ меланіну та піоглітазону при тривалій гіпоацидності шлунка, Берегова Т. В. (2015)
Моісеєнко Є. В. - Дослідження взаємозв’язків функції кровообігу людини та рівня інфразвукового фону в умовах Антарктики, Лящук О. І., Карягін Є. В. (2015)
Моисеенко Е. В. - Взаимосвязи изменений атмосферного давления и ритма сердца зимовщиков в Антарктике: модельно-математический анализ, Утевский А. Ю., Бондаренко Т. П., Носов К. В., Беспалов Ю. Г. (2015)
Мірошниченко О. А. - Нейродинамічні та соціально-психологічні особливості адаптації зимівників (2015)
Мадяр С. А. - Автоматизация анализа данных цветопреференциального обследования антарктических зимовщиков, Ковалевская Е. Э., Косовненко Р. А., Добров Ю. А., Штогрина Е. С., Глоба Л. С. (2015)
Глоба Л. С. - Моделювання робочих процесів порталу Національного антарктичного наукового центру України, Новогрудська Р. Л. (2015)
Дерманська Н. В. - Системний підхід до моделювання порталу "Національний центр антарктичних даних", Новогрудська Р. Л. (2015)
Lukyanchenko O. O. - Impact assessment of metal corrosion on fuel reservoir carrying capacity, Vorona Yu. V., Kostina О. V., Kuzko О. V. (2015)
Kuzko O. V. - Development of Аntarctic protected areas: mathematical forecast for 2020, Fedchuk A. P., Savchenko V. V. (2015)
Федчук А. П. - Пріоритизація актуальних питань освоєння Антарктики (2015)
Автори цього номера (2015)
Український антарктичний журнал Правила для авторів (2015)
Украинский антарктический журнал Правила для авторов (2015)
Ukrainian Antarctic Journal Information for Contributors (2015)
Volosovets O. P. - The Role of Protein Kinase mTOR in Th2 Polarization of the Immune Response in Bronchial Asthma in Сhildren, Kryvopustov S. P., Pavlyk O. V. (2015)
Lembryk I.S. - Dental health in children of senior school age with functional pathology of pancreas: interdisciplinary character of the problem (2015)
Чернишова Л. І. - Епідеміологія первинних імунодефіцитів в Україні за даними реєстру пацієнтів, Бондаренко А. В., Костюченко Л. В., Савво О. М., Волоха А. П., Рабош О. В. (2015)
Ортеменка Є. П. - Особливостві гіперсприйнятливості до гістаміну дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму дітей шкільного віку за різних запальних фенотипів захворювання (2015)
Няньковський С. Л. - Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей, Яцула М. С., Бабік І. В., Яськів В. Б., Шпичка О. І., Яндьо Б. В. (2015)
Аліфанова С. В. - Особливості спостереження за дітьми, які народилися недоношеними з дуже низькою масою тіла, Харитонова О. Н. (2015)
Абатуров О. Є. - Імуногенетичні аспекти протизапальної терапії гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Русакова О. О. (2015)
Овчаренко Л. С. - Ступінь порушень кальцій-фосфорного забезпечення в дітей із проявами харчової алергії залежно від активності алергічного запалення, Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Жихарєва Н. В., Кряжев О. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Применение левоцетиризина (L-цет сироп) у детей с аллергическими заболеваниями, Сабадаш Е. Е. (2015)
Эффективные средства симптоматической терапии ОРВИ у детей. Фокус на Милистан (2015)
Попович С. В. - Лимфомиозот — биорегуляционный подход в терапии детских заболеваний (2015)
Рациональный подход к антибактериальной терапии инфекций дыхательных путей в эпоху антибиотикорезистентности (2015)
Левицький В. М. - Харчова алергія як преформуючий фактор у виявленні бронхіальної астми в дітей, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 3 (дифференциальная диагностика и лечение), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Кондратьєв В. О. - Гемодинаміка правих відділів серця у здорових дітей за даними допплерехокардіографії, Різник А. В., Кунак О. В. (2015)
Агарков С. Ф. - Сравнительная оценка липидограммы, лептин- и адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом, Толстикова Е. А. (2015)
Крючко Т. О. - Оптимізація діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у підлітків за допомогою опитувальника GerdQ, Несіна І. М. (2015)
Чернышева О. Е. - Значение персистирующих инфекций в процессе ремоделирования дыхательных путей при бронхиальной астме у детей. Подходы к лечению и профилактике (2015)
Прохорова М. П. - Клініко-імунологічна ефективність лікування в дітей бронхообструктивного синдрому, асоційованого з атиповими збудниками (2015)
Безрук В. В. - Інфекції сечової системи у дітей: етіологічна структура, вікові та гендерні особливості (2015)
Няньковський С. Л. - Особливості мікроелементного гомеостазу дітей, які проживають на території сучасного міста, та його вплив на імунну систему, Подолянська В. В. (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі! (2015)
Абатуров А. Е. - Активированные азотсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 2-я), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2015)
Скальський В. - Українська Центральна Рада: місця пам’яті у сучасній Україні (2012)
Пиріг Р. - Російська еміграція в Українській Державі 1918 р.: до постановки наукової проблеми (2012)
Осташко Т. - Документи українських архівів у США про формування і розвиток гетьманського руху у 1919–1931 рр. (2012)
Стопчак М. - Особовий склад українського дипломатичного корпусу доби національно-визвольних змагань: історіографічний огляд (2012)
Верстюк В. - Центральна Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень – листопад 1917 р.) (2012)
Бойко В. - Місцеве самоврядування: погляд Сергія Єфремова (2012)
Корольов Г. - Ідея автономізму в уявленнях діячів та сучасників доби Центральної Ради (2012)
Еткіна І. - Політична свідомість селянства Чернігівської губернії під час Української революції 1917–1921 рр. (2012)
Леміжанська О. - Трансформація органів місцевого самоврядування: від Тимчасового уряду до Української Держави (березень 1917 – грудень 1918 рр.) (2012)
Тимченко Р. - Листопадова революція 1918 р.: передумови, очікування й наслідки (2012)
Устименко В. - Особливості соціального та правового статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти (2012)
Лупандін О. - Політика більшовиків щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні в період Брестського миру (березень – листопад 1918 р.) (2012)
Кудлай О. - Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки (доби Центральної Ради): персональний склад (2012)
Бойко О. - Життя Києва під владою білогвардійців (жовтень – грудень 1919 р.) (2012)
Файзулін Я. - Організація підпільної повстанської мережі в Україні в 1921 році та Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Торговля лекарственными средствами через Интернет: как не купить смертельно опасную подделку (2011)
Негрей Л. М. - Реферативна інформація про патенти України за 2010–2011 рік, Єфімова Ю. А. (2011)
Зайцев А. В. - Современные аспекты диагностики и лечения синдрома болезненного мочевого пузыря/интерстициального цистита, Пушкарь Д. Ю., Корсунская И. Л., Ковылина М. В., Цыбуля О. А. (2011)
Пасечников С. П. - Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам, Зайцев В. И., Антонян И. М., Крючкова О. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Гентос Форте в терапии мужчин с хроническим абактериальным простатитом, осложненным синдромом нижних мочевых путей, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гурженко А. Ю., Сухин И. А. (2011)
Горпинченко И. И. - Современное лечение неспецифических воспалительных заболеваний мужских половых органов, Гурженко Ю. Н., Клименко П. М. (2011)
Коган Б. Г. - Перспективные направления применения рекомбинантного интерлейкина-2 в комплексной терапии герпетической инфекции, Олейник О. Е. (2011)
Бондаренко Б. - Ведение доброкачественной гиперплазии предстательной железы: разносторонний подход "не давая ему упасть" (2011)
Ferrario C. M. - Сексуальные расстройства у пациентов с гипертензией: влияние терапии, Levy P. (2011)
Чепуров А. К. - Катетеризация мочевого пузыря (2011)
Султанова Е. А. - Интерстициальный цистит: некоторые аспекты диагностики и лечения (2011)
Дудар І. О. - Можливості вдосконалення комплексного лікування пацієнтів із рецидивуючим перебігом інфекцій сечової системи, Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Брижаченко Т. П., Крижанівська В. М., Артеменко А. А. (2011)
Горпинченко И. И. - Наш опыт лечения тяжелых форм эректильной дисфункции, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Нуриманов К. Р. (2011)
Чугунов В. В. - Общая семиология и клиническая семиотика психотерапии и психофеноменологический профиль, Курило В. А., Заседа Ю. И. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование влияния препарата Зиман на биохимические показатели эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Гурженко Ю. Н., Добровольская Л. И. (2011)
Литвинець Є. А. - Ефективність супозиторіїв Дистрептаза у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит (синдром запального хронічного тазового болю, категорія ІІІА) (2011)
Кочарян Г. С. - Вомероназальный орган и вомероназальная система человека (2011)
Михайлов Д. М. - Раціональне використання альфа-блокаторів у хворих на хронічний простатит (2011)
Даренков С. П. - Эректильная дисфункция у мужчин с симптомами нижних мочевых путей, Гамидов С. И., Овчинников Р. И., Тажетдинов О. Х., Тхагапсоева Р. А., Павловичев А. А. (2011)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности использования фитопрепарата Трибестан при эректильной дисфункции, Гурженко Ю. Н. (2011)
Кибрик Н. Д. - Эректильные дисфункции в клинике соматоформных расстройств, Ягубов М. И., Кан И. Ю. (2011)
Гамидов С. И. - Комбинированное лечение больных с преждевременной эякуляцией, Павловичев А. А., Попова А. Ю., Тажетдинов О. Х., Тхагапсоева Р. А., Щербаков Д. В. (2011)
Быстрица Р. А. - Эректильная дисфункция у кардиологических больных, Тучин Д. Ф. (2011)
Зоркин С. Н. - Влияние производных нейромедиаторных аминокислот на уродинамические показатели детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, Маслова О. И., Артюхина С. В., Борисова С. А. (2011)
Молчанова Е. А. - Функция и выживаемость почечного трансплантата у детей с хроническим гломерулонефритом, Малкоч А. В., Неудахин Е. В. (2011)
Возіанов С. О. - Роль ургентної черезшкірної пункційної нефротомії в лікуванні хворих з повною обструкцією верхніх сечових шляхів та нирковою недостатністю, Горзов А. А., Погорєлова Н. М., Ладнюк Р. Є., Кравченко М. І. (2011)
Довбыш М. А. - Эффективность Флосина (тамсулозина) при медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Беруненко А. И. (2011)
Павлов В. Н. - Влияние терапии оригинальным растительным лекарственным препаратом на показатели водно-электролитного обмена после дистанционной литотрипсии у пациентов с нефролитиазом, Алексеев А. В., Гатиятуллина Р. С., Чингизова Г. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности использования препарата Леволет (левофлоксацин) у больных острым неспецифическим уретритом, Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Корниенко А. М., Бойко А. И. (2011)
Головко С. В. - Порівняння периопераційних показників хірургічного лікування у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із застосуванням трансуретральної резекції та фотоселективної вапоризації (2011)
Литвинець Є. А. - Ефективність використання препарату Вітапрост Форте у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2011)
Возіанов С. О. - Аналіз ефективності черезшкірної пункційної нефростомії у хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів, Погорєлова Н. М., Горзов А. А., Ладнюк Р. Є. (2011)
Бойко А. І. - Аналіз даних обстеження пацієнтів з єдиною "здоровою" ниркою, яка залишилась після нефректомії, проведеної через наявність різних захворювань (2011)
Горпинченко І. І. - Ефекти фактора росту ендотелія судин сім’яної плазми на показники патоспермії у хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям, Добровольська Л. І., Порошина Т. В., Калініна Н. А., Драннік Г. М. (2011)
Базалицька С. В. - Імуногістохімічні особливості експресії протеїну Ubiquitin у тканині яєчка хворих із різними формами чоловічої неплідності, Романенко А. М. (2011)
Никитин О. Д. - Хромосомные аберрации в кариотипе и половых клетках мужчин с нарушением репродуктивной функции, Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е. (2011)
Сайдакова Н. О. - Епідеміологія раку нирки в Україні, Старцева Л. М., Царенко В. Л., Гродзінський І. В., Ониськів О. О., Шевченко Г. А. (2011)
Горбань Н. А. - Факторы прогноза при раке предстательной железы, Карякин А. О. (2011)
Григоренко В. М. - Фактори прогнозу та онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих з клінічно локалізованим і місцево-поширеним раком передміхурової залози, Сакало В. С., Мрачковський В. В., Данилець Р. О., Соснін М. Д. (2011)
Гвасалия Б. Р. - Тканевая инженерия в хирургии мочеиспускательного канала, Щеплев П. А., Гарин Н. Н. (2011)
Предборський В. А. - Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти (2014)
Павленко В. П. - Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі, Рудченко О. Ю. (2014)
Любкіна О. В. - "Непрозорі" фінансові ринки: види, причини формування та вплив на цінову ефективність і захищеність інвесторів (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління земельним фондом (2014)
Кошель А. О. - Особливості оцінки земель під сільськогосподарськими угіддями з використанням масових методів оцінювання (2014)
Наіста А. С. - Математичне моделювання чутливості потоку банківських платежів у контексті міжнародного кредитування (2014)
Мариняк Б. Б. - Методичні підходи до визначення еколого-економічної безпеки об’єктів життєзабезпечення (2014)
Білик О. А. - Економічні засади формування державного сектору та державних корпоративних структур (2014)
Власюк Т. О. - Проблеми та пріоритети удосконалення інституційного та нормативно–правового забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України (2014)
Ткачук В. О. - Особливості кризи ліквідності в банківському секторі України у 2014 році (2014)
Шитко О. П. - Особливості організації складання прогнозного Балансу фінансових активів та зобов’язань України (2014)
Трубачева К. Д. - Фінансовий інструментарій портфельного інвестування в Україні (2014)
Арлачов Д. В. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств сфери централізованого водопостачання і водовідведення, Буренко Т. О., Корчміт О. Ю., Крамаренко Т. О. (2014)
Кваша Т. К. - Визначення пріоритетів інноваційної діяльності та моніторинг результативності цих пріоритетів: світовий досвід, Лях Л. В. (2014)
Колодійчук А. В. - Аутсорсинговий, структурний та трансфертний виміри державної політики забезпечення інноваційного розвитку української економіки (2014)
Федулова І. В. - Дослідження попиту на м’ясну продукцію в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Шморгун Л. Г. - Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Тучак Т. В. - Тенденції оподаткування багатства (2014)
Осадча О. А. - Головні напрямки побудови системи партнерських відносин між банком та сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
П’янкова О. В. - Обґрунтування напрямів розвитку товарних портфелів підприємств молочної промисловості відповідно до загальносвітових та українських тенденцій споживчої поведінки (2014)
Ткачук С. В. - Специфіка комунікативної політики підприємств сфери послуг (2014)
Іванюта Т. М. - Аналіз стану кондитерської галузі та виявлення чинників економічної безпеки (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Аналіз ринку освітніх послуг в Україні (2014)
Бойко І. А. - Використання факторного аналізу для оцінки факторів впливу на фінансовий стан підприємств хлібопекарської галузі (2014)
Белялов Т. Є. - Механізми протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства, Гуревич А. Ф. (2014)
Студінська Г. Я. - Теоретико-методологічні підходи до моделювання бренда (2014)
Попович О. В. - Особливості аудиту інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима, Войновська К. О. (2014)
Степасюк Л. М. - Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва, Коцюруба М. В. (2014)
Турянський Ю. І. - Деякі аспекти оподаткування прибутку підприємств (2014)
Бодюк А. В. - Методологічні питання прогнозування фіскальної віддачі природно-ресурсного господарства, Вербій В. П., Яременко С. І. (2014)
Соломянюк Н. М. - Планування попиту на продукцію підприємства при зміні витрат на маркетинг по S–кривій (2014)
Кузьменко О. М. - Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту (2014)
Кулик Ю. О. - Виставки та ярмарки як інструмент маркетингових комунікацій, Кухленко О. В. (2014)
Самофалов П. П. - Управління витратами як складова забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Харчишина О. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах ефективності використання трудового потенціалу, Погребна Ю. О. (2014)
Каправий В. В. - Використання моделі Говарда – Шета з метою удосконалення маркетингової політики українських підприємств харчової промисловості, Бурносова А. М. (2014)
Данилюк С. І. - Методичне забезпечення ефективного розвитку страхування сільськогосподарських культур (2014)
Думенко Н. М. - Банківські ризики: специфіка та світові тенденції (2014)
Євтушенко М. В. - Роль інформаційного забезпечення в процесі фінансової діагностики підприємства (2014)
Покорніцька К. В. - Необхідність діагностики конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості (2014)
Круподера А. С. - Бенчмаркінг у виставковій діяльності підприємств як засіб підвищення конкурентоспроможності (2014)
Дарвіду Константія - Роль міжнародного туризму в економіці Греції (2014)
Климчук С. А. - Науково-методичний інструментарій оцінювання стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2014)
Артеменко І. С. - Обґрунтування та аналіз показників концентрації виробництва в молочному скотарстві (2014)
Тульчинська С. О. - Регенерація регіональних економічних систем на засадах розбудови технологічних парків (2014)
Андрієнко В. М. - Діагностика безпеки праці на будівельних підприємствах Черкаської області (2014)
Носенко О. С. - Виробництво інноваційної продукції як необхідна умова розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону (2014)
Сапачук Ю. М. - Світоглядно-філософські підвалини концепції "економічної людини" А. (2014)
Корнєєв В. В. - Розвиток державного фінансового контролю в контексті удосконаленні аудиту ефективності бюджетного процесу (2014)
ВОПРОС – ОТВЕТ (2011)
Горпинченко И. И. - Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам (часть 2), Зайцев В. И., Криштопа М. В. (2011)
Ривкин А. М. - Мочекислый диатез – всегда ли это проявление нарушенного пуринового обмена? (2011)
Комаревцев В. Н. - Фитотерапия и оптимизация показателей качества жизни и данных эякулята у лиц с хроническим простатитом, Спиридоненко В. В., Пепенин В. Р., Беличенко О. В., Пепенин С. В., Луцкий В. И. (2011)
Кукурекин Ю. В. - Тревожно-депрессивные расстройства и их коррекция, Савенко Л. М., Свиридова Н. В., Бушученко А. Н. (2011)
Иремашвили В. В. - Проблема эректильной дисфункции в исторической перспективе (2011)
Ухаль М. И. - Современный подход к антибактериальной терапии уросепсиса, Ухаль Е. М., Стасюк Т. В. (2011)
Шекар Кумаран М. Г. - Оценка аюрведического средства (Цистон) при мочекаменной болезни: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, Патки П. С. (2011)
Кочарян Г. С. - Гипносуггестивная терапия (лекция) (2011)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности комбинированного лечения синдрома хронической тазовой боли с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов и альфа-адреноблокаторов, Мигов В. Г. (2011)
Верткин А. Л. - Блокаторы рецепторов 1-го типа ангиотензина ІІ и эректильная функция, Вилковыский Ф. А., Скотников А. С., Звягинцева Е. И., Скотникова Е. В. (2011)
Лесовой В. Н. - Современные методы лечения пациентов с синдромом преждевременной эякуляции, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2011)
Нуриманов К. Р. - Длительный прием препарата Пепонен в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2011)
Лесін А. І. - Спосіб комбінованої гідроколонотерапії з наступним введенням адсорбентів у комплексному лікуванні деяких хронічних захворювань, Ерстенюк А. М., Миронюк І. Ф., Паливода А. П. (2011)
Аркатов А. В. - Рациональное применение хирургических методик в лечении пенильных дисморфофобий, Книгавко А. В. (2011)
Горпинченко И. И. - Лечение пациентов с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункции (2011)
Філатова О. А. - Порушення статевої ідентифікації при психофізічному інфантилізмі, Древіцька О. О. (2011)
Бойко А. И. - Опыт применения препарата Витапрост® Форте в лечении больных с хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко А. Ю., Долгоненко М. Ю., Федорук А. С., Попов Д. А. (2011)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности использования препарата Трибестан для лечения эректильной дисфункции у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Федорук А. С., Квач Н. Д. (2011)
Кукурекин Ю. В. - Эмоциональные межличностные аспекты сексуальной жизни, Петрова И. Г. (2011)
Гурженко Ю. Н. - Изучение эффективности использования препарата Леволет (левофлоксацин) у больных хроническим простатовезикулитом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Федорук А. С., Клименко П. М., Бойко А. И., Гусейнов Э. Ф., Лукман М. И. (2011)
Лесин А. И. - Что ожидает человечество в будущем? (2011)
Возіанов С. О. - Обґрунтування ефективності фрагментації конкрементів нирок та сечоводів у дітей при застосуванні екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, Шевчук О. О., Степаненко Н. О. (2011)
Гончар Е. Э. - "Болезни цивилизации" у подростков. Клиника и динамика, Топорова Т. В., Худобин В. А., Юркова В. М. (2011)
Горпинченко И. И. - Анализ первичной обращаемости мальчиков с андрологической патологией и результаты профосмотров, Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н., Нуриманов К. Р. (2011)
Романюк М. Г. - Эффективность комбинации a1-адреноблокаторов и антихолинергических препаратов в лечении симптомов нижних мочевых путей, связанных с обструкцией мочевого пузыря, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2011)
Колина И. Б. - Болезнь Берже (2011)
Сікора В. В. - Використання рослинного препарату Канефрон® Н у комплексному лікуванні хронічного циститу, Шаповалова І. М. (2011)
Литвинець Є. А. - Вивчення ефективності та безпечності застосування Простатофітонорму та Фокусину в лікуванні хворих із синдром незапального тазового болю (категорія ІІІБ) (2011)
Россихин В. В. - Опыт клинического применения растительного простатопротектора в сочетании с тамсулозином при лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и сопутствующим простатитом (2011)
Бойко А. І. - Єдина нирка як мішень для нирковокам’яної хвороби (2011)
Бондаренко В. А. - Опыт применения препарата Зиман при терапии идиопатических патоспермий, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2011)
Лесовой В. Н. - Апипрост в лечении экскреторно-токсической формы мужского бесплодия, Аркатов А. В., Панасовский Н. Л. (2011)
Никитин О. Д. - Делеции локуса AZF у пациентов с бесплодием, Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е., Лившиц Л. А. (2011)
Волгарева Г. М. - Вирус папилломы человека как фактор риска при раке мочевого пузыря, Франк Г. А., Головина Д. А., Завалишина Л. Э., Андреева Ю. Ю., Хачатурян А. В., Чебан Н. Л., Матвеев В. Б. (2011)
Мужичук В. В. - Практический опыт в комплексном лечении микст-инфекции (хламидийной и микоплазменной) у мужчин, Агапова И. Р., Чернышев С. В. (2011)
Романюк М. Г. - Использование Протефлазида для лечения папилломавирусной инфекции у мужчин, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2011)
Литвинець Є. А. - Комплексна терапія хворих на хронічний простатит та урогенітальний хламідіоз, Бабелюк Р. В. (2011)
Книга Лесіна А. І. "Інтимне життя, яке воно є?" (2011)
Погріщук Б. - Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки, Погріщук Г. (2015)
Дусановський С. - Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах (2015)
Заклекта О. - Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії , Шиманська О. (2015)
Федірко М. - Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України, Чумак А., Грицюк І. (2015)
Толуб’як В. - Фонди добробуту для мігрантів у зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Шулюк Б. - Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств в умовах економічної нестабільності (2015)
Мельник В. - Внутрішньосекторальні імперативи забезпечення конкурентоспроможності в умовах поглиблення співпраці з ЄС (2015)
Комар Н. - Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць (2015)
Дмитриченко Л. - Державно-приватне партнерство в аспекті розвитку суспільної форми праці на європейському просторі (2015)
Скалюк Р. - Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України (2015)
Судин Ю. - Парадигма поняття "гудвіл”: бухгалтерський, юридичний та економічний аспект (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Романюк М. Г. - 14-й Конгресс Европейского сообщества сексуальной медицины (2011)
Інформація про роботу науково-практичної конференції "Сучасні питання сексопатології, андрології та медичної психології" (2011)
Неймарк А. И. - Взаимосвязь психоэмоциональных и эректильной дисфункций у мужчин, подвергшихся коронарному шунтированию, Помешкин Е. В., Тавлуева Е. В., Барбараш О. Л., Помешкина С. А. (2011)
Верткин А. Л. - Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и ее осложнения в общемедицинской практике, Лоран О. Б., Вовк Е. И., Зимин О. Н., Наумов А. В., Пак А. Д., Констанов Г. П., Кешоков Р. Х., Алексеев И. Д. (2011)
Горпинченко І. І. - Застосування препарату Проста Веда для лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Романюк М. Г., Корнієнко О. М., Аксьонов П. В. (2011)
Строцкий А. В. - Цистон в лечении мочекаменной болезни, Борычев В. Н., Купаво И. А. (2011)
Горпинченко И. И. - Эректал-50 в лечении пациентов с эректильной дисфункцией, Нуриманов К. Р. (2011)
Кочарян Г. С. - Аутогенная тренировка (лекция) (2011)
Стусь В. П. - Вплив ксенобіотиків на фертильність чоловіків (огляд літератури), Поліон М. Ю. (2011)
Сорока В. В. - Психологічні порушення у разі виразкової хвороби, що супроводжується статевою дисфункцією у чоловіків (огляд літератури) (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) ДГПЖ, Гурженко Ю. Н. (2011)
Романюк М. Г. - Применение препарата Вальсакор у пациентов с гипертензией и его влияние на сердечно-сосудистые, метаболические, воспалительные параметры и на качество сексуальной функции у мужчин, Корниенко А. М. (2011)
Головко С. В. - Перший досвід фотоселективної вапоризації передміхурової залози із застосуванням зеленого лазера високої потужності 120 Вт (HPS) в Україні, Савицький О. Ф. (2011)
Горпинченко И. И. - Нестандартный фитотерапевтический подход к лечению синдрома хронической тазовой боли у мужчин, Гурженко Ю. Н., Федорук А. С., Спиридоненко В. В., Мигов В. Г., Квач Н. Д. (2011)
Локшин К. Л. - Современные представления о диагностике и лечении неосложненного острого цистита (2011)
Кузнецов В. В. - Опыт применения свечей Витапрост и Витапрост форте в послеоперационный период у больных после трансуретральной резекции аденомы предстательной железы, Мирзоян Л. Г. (2011)
Мигов В. Г. - Фокусин и Вигранде – эффективный тандем препаратов в терапии синдрома хронической тазовой боли и сексуальных расстройств у пациентов с хроническим калькулезным простатитом, Билоголовская В. В., Гурженко А. Ю. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование нейротрофического препарата Церебролизин для лечения больных с фибропластической индурацией полового члена, Гурженко Ю. Н., Макаренко А. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование иммунотропного препарата Альфарекин в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование суппозиториев Витапрост форте и Витапрост в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н. (2011)
Литвинець Є. А. - Обґрунтування включення лікарських рослин у фітозбір Простатофітонорм для лікування хворих на хронічний простатит, Козак О. О. (2011)
Волкова Н. М. - Роль автономної регуляції у механізмах метеотропних реакцій практично здорових чоловіків у віковому аспекті (2011)
Тонковцева В. В. - Психофизиологическая коррекция состояния мужчин с использованием психорелаксирующей программы и эфирного масла хвои кипариса вечнозеленого, Марчук Н. Ю., Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2011)
Гусєйнов Е. Ф. огли - Психологічні порушення у чоловіків при хронічних запальних захворюваннях статевих органів (2011)
Гурженко А. Ю. - Порушення сексуальної функції при ожирінні у чоловіків (2011)
Ромащенко О. В. - Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств, женских сексуальных дисфункций и обоснование подходов к их устранению с использованием эстриола, Мельников С. Н., Соловьев А. И., Билоголовская В. В., Кислова О. В., Билоголовский И. Б. (2011)
Кліменко П. М. - Уретропексія поліпропіленовою сіткою як спосіб лікування стресового нетримання сечі у жінок, Шимкус С. Е., Голіков О. В., Обух О. В. (2011)
Бухмин А. В. - Возможности консервативной терапии фимоза у детей, Антонян И. М., Полякова Н. Б. (2011)
Григорян В. А. - Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни, Амосов А. В., Султанова Е. А., Шпоть Е. В., Крупинов Г. Е., Акопян Г. Н. (2011)
Стасюк Т. В. - Превентивне застосування препарату Фокусин для покращення ефективності екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії каменів верхньої та середньої третини сечоводу (2011)
Попов В. О. - Застосування Ципролету при лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту, Глєбов А. С. (2011)
Литвинець Є. А. - Ефективність препарату Кетолонг-Дарниця при усуненні нападу ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т., Гоцуляк Я. В. (2011)
Бойко А. І. - Про функціональний стан єдиної "здорової" нирки (2011)
Пепенин В. Р. - Роль цитратной терапии при лечении уратного уролитиаза с помощью малоинвазивных технологий, Спиридоненко В. В., Комаревцев В. Н., Беличенко О. В., Пепенин С. В. (2011)
Имамвердиев С. Б. - Перфторан как метод выбора антиишемической защиты почки. Экспериментальное исследование, Годжаев М. А., Талыбов T. A., Мамедов Р. Н., Нагиев Р. Н., Гусейн-заде Р. Т. (2011)
Никитин О. Д. - Аномалии половых хромосом при мужской инфертильности, Базалицкая С. В. (2011)
Лесін А. І. - Нерівний шлюб – серйозне соціальне випробовування чи друге дихання? (2011)
Сакало А. В. - Гормональная и сперматогенная функции у больных с несеминомными опухолями яичка в стадии І–ІІА после односторонней орхиэктомии и химиотерапии, Базалицкая С. В., Сакало В. С., Григоренко В. Н., Бондаренко Ю. Н., Недельчев В. С. (2011)
Гриценко А. В. - Методичні засади практичного застосування Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенції Еспоо), Аніщенко Л. Я., Свердлов Б. С. (2012)
Лозанський В. Р. - Стан забезпечення керівними документами процесу екологізації розвитку суспільства в Україні та шляхи його покращення (2012)
Васенко О. Г. - Накопичення важких металів у гідробіонтах річки Дунай, Кулак С. О. (2012)
Крайнюкова А. Н. - Мониторинг возвратных вод химического предприятия и качества воды в контрольных створах водного объекта на примере ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", Чистякова Е. О., Крайнюков А. Н. (2012)
Рыбалова О. В. - Анализ экологической безопасности выбросов предприятия ОАО "Украинский Графит", содержащих оксид углерода и углеводороды, Белоконь К. В. (2012)
Карташов В. В. - Радіаційний стан підземних вод у районі розташування Зміївської ТЕС, Колісник А. М., Старко М. В. (2012)
Лавриненко Л. И. - Исследование причин заиливания Тараньей бухты Азовского моря, Кресин В. С., Воронцова Г. И., Еременко Е. В. (2012)
Уберман В. И. - Нормирование эмиссии фосфатов с городскими сточными водами (2012)
Касимов А. М. - Оценка воздействия на почву отходов тепловых электростанций, работающих на твердом топливе, Ковалев А. А., Васильев С. В. (2012)
Кожемякин Г. Б. - Исследование процесса каталитического обезвреживания оксида углерода и пропана с использованием интерметаллидных катализаторов, Белоконь К. В. (2012)
Кобрин В. Н. - Разработка методов утилизации медико-биологических отходов, Ерсмамбетов В. Ш., Хоменко И. Е. (2012)
Проскурнин О. А. - Оптимизационный подход к нормированию состава отводимых в водоток сточных вод для случая неполного разбавления (2012)
Хоботова Э. Б. - Кинетические характеристики процесса сорбции органических красителей металлургическими шлаками, Грайворонская И. В., Марченко И. С. (2012)
Волонцевич О. О. - Характеристика основних орнітологічних угрупувань різних ландшафтів міста Харкова, Клімов О. В. (2012)
Горбань Н. С. - К вопросу об утилизации осадков сточных вод, Лидо И. Г., Фомин С. С., Бардашевский В. В., Аскретков Д. Н. (2012)
Дмитрієва О. О. - Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих водних об’єктів та оперативний контроль за їх станом методами космічного моніторингу, Кошель А. В., Колдоба І. В., Лисов Б. В., Кошель О. А. (2012)
Макаровский Е. Л. - Методика оценки ветрового энергетического потенциала, Зиныч В. О. (2012)
Гайдріх І. М. - Водно-болотні комплекси Харківської області, Клімов О. В., Клімов Д. О. (2012)
Васенко О. Г. - Гідрохімічні чинники впливу на процеси евтрофування вод української частини дельти Дунаю, Юрченко Л. Л., Бобонець М. С. (2012)
Информация о региональной Евразийской научной конференции Европейской ассоциации урологии (ЕАУ) 2013 года (2012)
Сакало В. С. - Європейський міждисциплінарний онкологічний конгрес, Яковлев П. Г. (2012)
Горпинченко И. И. - Лечение пациентов с симптомами нижних мочевых путей и с эректильной дисфункцией (2012)
Пасєчніков С. П. - Прогнозування ефективності консервативного лікування пацієнтів із гострою затримкою сечі, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Сайдакова Н. О., Попов В. О., Клименко Я. М. (2012)
Трет’яков М. С. - Досвід використання Флузамеду в лікуванні кандидозного баланіту та баланопоститу, Ковальчук В. П., Трет’якова С. А. (2012)
Велиев Е. И. - Ингибиторы 5-альфа-редуктазы в современной урологической практике, Охриц В. Е. (2012)
Кочарян Г. С. - Визуальные и феромонные стимулы и их влияние на сексуальную сферу человека: дискуссия (2012)
Стусь В. П. - Использование Турусола при трансуретральной резекции опухолей предстательной железы и мочевого пузыря, Осенний И. А. (2012)
Литвинецъ Є. А. - Гінкго білоба: фармакологічні та лікувальні властивості, Bінтонів О. Р. (2012)
Литвинець Є. А. - Лікування чоловіків з екскреторно-токсичним безпліддям, зумовленим хламідійною інфекцією (2012)
Полион Ю. Н. - Опыт применения Дистрептазы в лечении мужского бесплодия (2012)
Куцарев И. П. - Что важно в установлении диагноза рака предстательной железы? (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин, Гурженко Ю. Н., Квач Н. Д. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ ІІ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) при ДГПЖ, Гурженко Ю. Н., Клименко П. М., Шуляк А. В., Спиридоненко В. В. (2012)
Спиридоненко В. В. - Эффективность препарата Фитоуролит в терапии уролитиаза, Гонцов Ю. В., Пепенин В. Р. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование клинической эффективности комплексного лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов с использованием препаратов Правенор™ и Омикс, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гусейнов Э. Ф. (2012)
Лесовой В. Н. - Опыт применения препарата Flavia™ у больных после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии камней почек и мочеточников, Савенков В. И., Колупаев С. М. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Ломадей в комплексном лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов, Бойко А. И., Когут Ю. Я., Красовский В. М. (2012)
Дыкан И. Н. - Диагностика и дифференциальная диагностика мелких образований почки, роль мультиспиральной компьютерной томографии, Степаненко Н. А., Хоревин А. В., Шевчук А. О. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности применения иммунотропного препарата Лавомакс в лечении больных с фибропластической индурацией полового члена, Мельников О. Ф., Гурженко Ю. Н. (2012)
Базалицька С. В. - Імуногістохімічне визначення порушень сперматогенезу у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів, Нікітін О. Д. (2012)
Ворник Б. М. - Транссексуализм – клинико-психологические и социальные аспекты (2012)
Гурженко Ю. Н. - Современный взгляд на проблему эректильной дисфункции (2012)
Канн И. Ю. - Эректильные дисфункции в клинике соматоформных расстройств, Ягубов М. И., Кибрик Н. Д. (2012)
Сорока В. В. - Психологічні прояви сексуальної дисфункції у чоловіків із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2012)
Квач М. Д. - Психологічні розлади у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2012)
Курило В. А. - Сочетанная телесноориентированная психотерапия и акупунктура психогенных расстройств у мужчин с семейной дезадаптацией (2012)
Литвинець Є. А. - Синдром незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ): дослідження ефективності та безпечності застосування препарату Гентос форте у лікуванні хворих, Лесін А. І., Антонів Р. Р., Бабелюк В. А., Бабелюк Р. В. (2012)
Клименко П. М. - Оценка эффективности и переносимости препарата Канефрон®Н у пациентов после трансуретральной резекции предстательной железы, Соболева Е. В., Богданов С. Г., Осипов Ю. А., Чемоданов С. Г. (2012)
Калініна Н. Я. - Застосування тамсулозину та толтеродину в терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози I–II стадії, Волицька Н. В., Шомченко С. В., Українець Е. П. (2012)
Литвинець Є. А. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у разі патології сечовидільної системи, доцільність використання біофлавоноїдів у комплексному лікуванні, Гоцуляк Я. В. (2012)
Возіанов С. О. - Роль ургентної черезшкірної пункційної нефростомії в лікуванні хворих з повною обструкцією верхніх сечових шляхів та нирковою недостатністю, Горзов А. А., Погорєлова Н. М., Ладнюк Р. Є., Кравченко М. І. (2012)
Прийма О. Б. - Застосування препарату Дипрофол при "малих" урологічних втручаннях, Діденко Р. П., Рибак В. В. (2012)
Горпинченко И. И. - Применение препарата Простамед в комплексном лечении больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Гурженко Ю. Н. (2012)
Кирилюк М. Л. - Краниофарингиома и вторичный гипогонадизм (2012)
Головко С. В. - Порівняльна характеристика результатів застосування фотоселективної вапоризації передміхурової залози (HPS-laser 120W) та трансуретральної резекції передміхурової залози в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ранні терміни спостереження) (2012)
Миланов Н. О. - Микрохирургическая аутотрансплантация комплексов реваскуляризируемых тканей в решении проблемных ситуаций при реконструкции нижних мочевыводящих путей, Адамян Р. Т., Истранов А. Л. (2012)
Книгавко А. В. - Влияние Ureaplasma urealitycum и Gardnerella vaginalis на мужскую фертильность и частоту спонтанных беременностей (2012)
Гарафонова О. І. - Розвиток підприємств легкої промисловості малого та середнього бізнесу в Україні (2015)
Бугас Н. В. - Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства, Пилипенко Ю. А. (2015)
Денисенко М. П. - Формування державної конкурентної політики України в умовах євроінтеграції, Манько А. В. (2015)
Кухленко О. В. - Ефективність використання лізингу в інвестиційній діяльності (2015)
Цеслів О. В. - Економіко-математичне моделювання розподілу інвестицій по часу, Зобов О. С. (2015)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз розвитку ринку питної води, Чепіль Є. Л. (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування та моделювання вибору оптимальних каналів розподілу посередницьких підприємств, Коломієць Г. І. (2015)
Грищенко І. М. - Дослідження практики матеріального забезпечення і підвищення суспільного статусу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2015)
Іванова З. О. - Стратегічне управління підприємствами туристичної галузі (2015)
Матюха М. М. - Організаційні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам в умовах застосування МСФЗ, Трикоза О. М. (2015)
Геселева Н. В. - Огляд ринку юридичних послуг в Україні, Подольна В. В., Слободяник В. О. (2015)
Тівецька А. В. - Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, Невмержицька С. М. (2015)
Шацька З. Я. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах на засадах системно-ситуаційного підходу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Колот А. М. - Економічно активна людина новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів, Кравчук О. І. (2015)
Бандур С. І. - Теоретико-методологічні імперативи державного регулювання ринку праці в контексті реформування економіки України, Ковенська О. А. (2015)
Ільїч Л. М. - Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні (2015)
Махсма М. Б. - Бідність сільського населення як перешкода його продуктивної зайнятості (2015)
Глеєва О. М. - Нормативно-правове забезпечення зайнятості молоді в національному господарстві: досвід і проблеми (2015)
Навроцька І. І. - Механізми державного регулювання ринку праці: європейський досвід (2015)
Грищенко І. М. - Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці, Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. (2015)
Дударьов В. В. - Державно-громадська взаємодія як основа соціального партнерства в управлінні системою соціального обслуговування клієнтів служби зайнятості на регіональному рівні (2015)
Федоренко Н. І. - Молоді фахівці на ринку праці: особливості відбору персоналу (2015)
Ортікова Н. В. - Соціально-психологічні чинники молодіжного безробіття у сучасних дослідженнях (2015)
Зоська Я. В. - Соціальна анімація як соціальна технологія сприяння реалізації особистісного потенціалу молоді на ринку праці, Яцук Н. В. (2015)
Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці (Матеріали науково-практичної конференції) (2015)
Мілютіна К. Л. - Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності (2015)
Щудло С. А. - Порівняльний аналіз професійних планів випускників шкіл на території пограниччя України та Польщі (2015)
Вірченко А. А. - Особливості впливу активної та пасивної політики зайнятості на рівень безробіття в країнах ЄС (2015)
Масло С. В. - Соціальні послуги служби зайнятості внутрішньо переміщеним особам (2015)
Міненко В. Л. - Досвід Харківської обласної служби зайнятості у впровадженні сучасних механізмів забезпечення кадрової потреби роботодавців (2015)
Лавриненко Ю. О. - Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України, Балашова Г. С., Бугаєва І. П. (2015)
Господаренко Г. М. - Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами, Лисянський О. Л. (2015)
Черенков А. В. - Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу, Желязков О. І., Козельський О. М. (2015)
Лопушняк В. І. - Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України, Вега Н. І. (2015)
Рожков А. О. - Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень, Чернобай С. В. (2015)
Письменний О. В. - Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів степу України (2015)
Поспєлова Г. Д. - Хвороби валеріани лікарської (valeriana officinalis l.) та методи їх обмеження (2015)
Гойсюк Л. В. - Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність і якість зерна проса залежно від попередника та умов удобрення, Полторецька Н. М. (2015)
Покопцева Л. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак, Іванова І. Є. (2015)
Костогриз П. В. - Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту, Крижанівський В. Г. (2015)
Заболотний О. І. - Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс, Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2015)
Максимишина Л. В. - Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность винной продукции, Заиченко Л. В., Выставная Ю. Ю., Дрозд Е. Н. (2015)
Щербачук В. М. - Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб (2015)
Лихач В. Я. - Відгодівельні якості помісного молодняку свиней, Лихач А. В., Лагодієнко В. В., Коваль М. А. (2015)
Луговий С. І. - Оцінка генетичної структури різних родин свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК, Кіш С. В. (2015)
Кислинська А. І. - Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період, Калиниченко Г. І. (2015)
Мельник В. О. - Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів, Кравченко О. О., Когут О. С. (2015)
Черненко О. М. - Економічна ефективність використання корів голштинської породи різних типів конституції (2015)
Гроза В. І. - Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла (2015)
Шебанін В. С. - Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу, Богза В. Г. (2015)
Polyanskiy P. - Order of dependent admittance calculation (2015)
Кошкін Д. Л. - Ієрархічна комп'ютеризована система керування врожайністю теплиці (2015)
Федюшко М. П. - Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація (2015)
Шарейко Д. Ю. - Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями, Білюк І. С., Фоменко А. М., Козаченко А. В. (2015)
Возианов С. А. - Новый взгляд на пато- и морфогенез идиопатической фибропластической индурации полового члена (болезнь Пейрони), Шамраев С. Н., Ермилов С. Г., Шлопов В. Г. (2012)
Суслов В. В. - ТУР-синдром. Решена ли проблема?, Тарабрин О. А. (2012)
Возианов С. А. - Всегда ли показана адреналэктомия при хирургическом лечении злокачественных опухолей почки?, Яковлев П. Г., Мрачковский В. В., Кондратенко А. В., Куранов Ю. Ю., Сакало А. В., Салий П. Н., Сакало В. С. (2012)
Берестенко С. В. - Эффективность антисептика Декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического цистита (2012)
Гурженко Ю. Н. - Специфическая иммунотерапия урогенитального микоплазмоза у мужчин с применением препарата Микоплазма-иммун (иммуноглобулин против Mycoplasma hominis Р120 человека жидкий) (2012)
Литвинець Є. А. - Ефективність комбінованої терапії у лікуванні хворих із синдромом незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ), Сандурський О. П., Вінтонів О. Р. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Сорцеф в лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов (2012)
Степанова Н. - Потенціал фітотерапії у лікуванні гіпероксалурії: огляд експериментальних та клінічних досліджень (2012)
Нікітін О. Д. - Ефективність застосування селективних фітомолекулТМ у складі комплексної терапії чоловіків з екскреторно-токсичним безпліддям, зумовленим хронічним простатитом (2012)
Книгавко А. В. - Алгоритм лечения эякуляторных расстройств (2012)
Шамраев С. Н. - Возможности длительной медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2012)
Место левофлоксацина в лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы (2012)
Мигов В. Г. - Применение препарата Дексалгин в терапии синдрома хронической тазовой боли (2012)
Бойко А. И. - Опыт применения комбинации препаратов Витапрост® и Витапрост® Форте в лечении больных с хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко А. Ю., Соснин Н. Д., Попов Д. А., Губарь А. А. (2012)
Кукурекин Ю. В. - Психосоматические проявления во врачебной практике, Бушученко А. Н., Кукурекина Е. Ю., Акулинин В. Н. (2012)
Спиридоненко В. В. - Терапия препаратом Гентос® больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы: эффективность и безопасность, Пепенин В. Р., Пепенин С. В., Зинченко О. В., Вагапова Е. Ю. (2012)
Кричильський Р. А. - Дослідження ефективності засобу Голд Рей при застосуванні у чоловіків з еректильною дисфункцією, Єнікеєва В. М., Шустик Р. П. (2012)
Забиров К. И. - Современные представления о проблеме эпидидимита (2012)
Бушученко А. Н. - Возможности терапии ускоренной эякуляции, Кукурекин Ю. В., Акулинин В. Н. (2012)
Горпинченко И. И. - Анализ осложнений у пациентов, перенесших эндофаллопротезирование, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Сытенко А. М., Рудаков В. А. (2012)
Спиридоненко В. В. - Возможности монотерапии гипофертильности у лиц с хроническим простатовезикулитом (2012)
Гурженко Ю. Н. - Использование гепатотропного препарата Карсил Форте в терапии хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов, Билоголовская В. В., Гармашова Е. В., Зоценко Н. В., Квач Н. Д., Сорока В. В. (2012)
Гладчук Е. А. - Роль препарата Трибестан® в комплексном лечении эректильной дисфункции у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и хроническими обструктивными заболеваниями легких, Грачёв Р. А., Степанов П. И. (2012)
Кочарян Г. С. - Сексуальные дисфункции у больных хроническим простатитом: модели формирования (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Гентос Форте в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим уретропростатитом, Гурженко Ю. Н. (2012)
Кукурекин Ю. В. - К вопросу о воздействии психосоматических заболеваний на сексуальное здоровье. Психологическая помощь, Тарапура Е. Ю., Кукурекина Е. Ю. (2012)
Лісовий В. М. - Наш досвід корекції еректильної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що перебувають на перитонеальному діалізі, Андон’єва Н. М., Аркатов А. В., Лісова Г. В. (2012)
Квач Н. Д. - Эффективность и безопасность применения фитопрепарата Вука Вука® в лечении эректильной дисфункции, Козлов В. В., Перебейнос Н. Н., Витренко А. В., Мацак А. Г. (2012)
Соболєва О. В. - Особливості еректильної дисфункції у хворих із порушеннями мозкового кровообігу на тлі артеріальної гіпертензії (2012)
Маркова М. В. - Методологічні аспекти дослідження життєдіяльності одностатевих партнерських пар, Габрель Р. Т. (2012)
Бондаренко Ю. М. - Використання фінастериду у хворих на гіперплазію передміхурової залози в поєднанні з простатичною інтраепітеліальною неоплазією, Рудаков В. О., Недєльчев В. С., Гуц Р. В, Барсук А. П., Гармашова О. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського