Данкевич А. Є. - Ефективність функціонування інтегрованих структур у сільському господарстві (2015)
Сальман І. Ю. - Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому, Радько В. І. (2015)
Бірдус Л. В. - Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування, Бірдус М. А. (2015)
Братковська К. О. - Комплексний підхід до зниження витрат на енергоресурси на прикладі тваринницької ферми з тепличним господарством, Іванюк А. М. (2015)
Орел В. М. - Принципи організаційно-економічних відносин у промисловому свинарстві (2015)
Жмуденко В. О. - Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління (2015)
Миргород М. М. - Фермерські господарства Харківщини: проблеми та перспективи, Садовий І. І. (2015)
Луняк І. В. - Заробітна плата як основне джерело доходів найманих працівників (2015)
Добринь С. В. - Політика формування та розподілу фінансових ресурсів підприємства (2015)
Поплюйко Я. В. - Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб'єктів господарювання (2015)
Жигірь А. А. - Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства (2015)
Дорошенко О. О. - Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств, Ястребов Ю. Ю. (2015)
Матвійчук О. В. - Проблеми фінансування природоохоронної діяльності на прикладі Рівненської області (2015)
Ляшенко Н. О. - Економічна ефективність застосування різних систем добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в степовій зоні України (2015)
Прозоров Р. Г. - Формування та моделювання системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства (2015)
Шацкова Л. П. - Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів, Аннаєв Б. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кирьян В. И. - О требованиях к ударной вязкости соединений трубопроводов, выполняемых контактной стыковой сваркой оплавлением, Кучук-Яценко С. И., Казымов Б. И. (2015)
Позняков В. Д. - Влияние термического цикла сварки на структурно-фазовые превращения и свойства металла ЗТВ среднеуглеродистой легированной стали типа 30Х2Н2МФ, Костин В. А., Гайворонский А. А., Моссоковская И. А., Жуков В. В., Клапатюк А. В. (2015)
Головко В. В. - Влияние титансодержащих инокулянтов на структуру и свойства металла швов высокопрочных низколегированных сталей, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2015)
Борисов Ю. С. - Сверхзвуковое воздушно-газовое плазменное напыление керметных покрытий системы карбид титана-хрома–нихром, Борисова А. Л., Коломыцев М. В., Масючок О. П. (2015)
Баевич Г. А. - Особенности плавления присадки хрома в зависимости от формы импульса лазерного излучения в процессах сварки и наплавки, Мышковец В. Н., Максименко А. В. (2015)
Гончаров И. А. - Термодинамические свойства расплавов системы CaO–SiO2, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2015)
Буряк Т. Н. - Технология производства высококачественных сварных труб из коррозионностойкой стали в Украине, Кацай И. А., Кузнецов В. Г., Новиков А. И., Тараненко А. А., Ярошенко Н. В. (2015)
Рыбаков А. А. - Оценка напряженно-деформированного состояния участка газопровода с местной потерей устойчивости, Гарф Э. Ф., Якимкин А. В., Лохман И. В., Бурак И. З. (2015)
Овчинников А. В. - Производство прутков из спеченных титановых сплавов с использованием различных способов сварки (Обзор) (2015)
Дидык Р. П. - Многослойные конструкции повышенной трещиностойкости, сформированные сваркой взрывом, Козечко В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Агролісомеліорація як ефективний засіб захисту водних об'єктів від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональні передумови та фінансові механізми нарощення, Сакаль О. В., Голуб О. А. (2015)
Мельник Л. Л. - Проблемні питання щодо напрямів використання зерна в Україні, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2015)
Карпенко А. М. - Економічний механізм раціонального природокористування (2015)
Андрющенко К. А. - Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії (2015)
Великий Ю. В. - Регулювання як чинник інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, Кравченко Т. В. (2015)
Олійник О. О. - Зарубіжний фондовий ринок як складова фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України, Адаменко В. В., Конюхов Д. А. (2015)
Денисюк О. М. - Аналіз операційних витрат машинобудівних підприємств на прикладі Вінницької області (2015)
Сіліна І. В. - Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством (2015)
Бірдус Л. В. - Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом (2015)
Бабіченко В. В. - Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової (2015)
Наумко Ю. С. - Дослідження заробітної плати як елементу ринку праці Сумської області (2015)
Савченко Р. О. - Передумови розробки стандартів управлінського контролю (2015)
Радзівіло І. В. - Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Харчук Л. В. - Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки в Україні (2015)
Патраманська Л. Ю. - Об'єкти та суб'єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції (2015)
Загородній А. Е. - Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки (2015)
Падалка Г. М. - Творча самореалізація в мистецтві: теоретико-педагогічні аспекти (2015)
Шип С. В. - Что такое "музыкальное произведение"? (2015)
Кондрацька Л. А. - Сотеріологічна стратегія мистецької дидактики (2015)
Василенко Л. М. - Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки (2015)
Барицька О. А. - Теоретичні аспекти опанування мультимедійних засобів у музичному навчанні (2015)
Кудрицький Д. Ю. - Мотиваційні чинники фортепіанного навчання дорослих аматорів (2015)
Денисюк І. С. - Імпровізація як філософська, психолого-педагогічна та мистецтвознавча проблема (2015)
Паньків Л. І. - Зміст та функції художніх орієнтацій у контексті мистецької освіти (2015)
Миколінська С. І. - Деякі психофізіологічні основи музично-слухової уваги особистості (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментальної підготовки студентів інститутів мистецтв (2015)
Соболь Н. В. - Феномен толерантності майбутнього вчителя музики: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Малашевська І. А. - Феномен музикотерапії та досвід її застосування у сфері музичної педагогіки (2015)
Шпіца Р. І. - Феномен "знання" у контексті сучасної педагогічної освіти (2015)
У Хуймінь - Художньо-комунікативний досвід: сутність поняття та структура (2015)
Цао Хункай - Синергия хорового музицирования: педагогический аспект (2015)
Інь Юань - Функції художньо-образної пам’яті педагога-музиканта (2015)
Цзяо Їн - Культурологічна парадигма та її функції в естетичному розвитку особистості (2015)
Бодрова Т. О. - Методична задача як елемент системи фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Болгарський А. Г. - Сучасні проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи в загально-освітній школі (2015)
Козир А. В. - Полікультурне виховання – процес соціалізації студентської молоді, Кучменко Е. М. (2015)
Кожевнікова Л. В. - Теоретична модель підготовки майбутніх учителів музики до музично-просвітницької діяльності (2015)
Зайцева А. В. - Закономірності формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2015)
Стукаленко З. М. - Діагностика рівнів сформованості критерію "ціннісно-орієнтаційна спрямованість" професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Гавран І. - Педагогчні умови формування педагогічної емпатії майбутніх учителів музики в процесі підготовки до диригентсько-хорової діяльності (2015)
Остапенко Н. І. - Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті сучасних методологічних підходів (2015)
Скрипченко О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2015)
Щербініна О. М. - Методичне забезпечення фортепіанної підготовки студентів у контексті інформатизації сучасної музичної освіти (2015)
Толстова Н. М. - Компетентність вчителя музики та готовність студентів до самовдосконалення у класі постановки голосу (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методичне забезпечення системи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедіа (2015)
Козинко Л. Л. - Теоретичні засади використання основ хореофольклористики в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2015)
Козій О. М. - Вікові особливості та функціональні характеристики співацького голосу студентів педагогічних коледжів (2015)
Павленко О. М. - Музичні комп’ютерні технології: використання аудіоредактора sound forge у професійній підготовці майбутнього вчителя музики (2015)
Пляченко Т. М. - Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін (2015)
Соколова О. В. - Методика активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Бонь І. І. - Особистiсно орiєнтований підхід у формуванні професійної майстерності студентiв коледжів культери і мистецтв (2015)
Міщанчук В. М. - Культурологічний підхід до музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Мозгальова Н. Г. - Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема (2015)
Волкова Ю. І. - Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії (2015)
Петрикова О. П. - Формування вокально-виконавської компетентності у майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2015)
Шаповалова Р. Г. - Формування вокально-виконавських навичок у майбутніх вчителів музичного мистецтва на прикладах сучасного романсу (2015)
Гризоглазова Т. І. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до публічного виступу у процесі фортепіанного навчання (2015)
Заря Л. О. - Специфіка формування навичок читання з листа нотного тексту у майбутніхучителів музики (2015)
Лук’янчиков М. І. - Сутність та структура проектувальної діяльності майбутнього вчителя (2015)
Бондаренко Д. В. - Праксіологічний та компетентісний підходи як методологічна основа фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Назаренко І. М. - Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін (2015)
Бордюк О. М. - Розвиток творчої активності та фахова самоактуалізація майбутніх вчителів мистецьких дисциплін засобами ІКТ (2015)
Чжан Лу - Професійна модель особистості учителя музики – керівника шкільного хору (2015)
Чен Цзицзян - Постижение композиторского замысла произведения как проблема профессиональной подготовки будущего учителя музыки (2015)
Сі Даофен - Специфіка співацького навчання китайських студентів в інститутах мистецтв педагогічних університетів (2015)
Цинь Чень - Саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва як важлива складова розвитку у процесі вокально-хорового навчання (2015)
Лю Кешуан - Теоретико-методологічні засади проблеми формування образно-драматургічних уявлень у студентів-піаністів педагогічного профілю (2015)
Мінь Шаовей - Виконавська діяльність в структурі фахової підготовки майбутніх викладачів музичних дисциплін (2015)
Ха Ту - Процесуально-рівневий аналіз здатності до саморегулювання студентів інститутів мистецтв у процесі вокального навчання (2015)
Чжан Їфу - Педагогічні принципи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Сунь Гоцян - Використання інтеграційних процесів у вокальній підготовці китайських студентів інститутів мистецтв (2015)
Чжан Цзянань - Результати впровадження методики полілогової музично-творчої інтеракції майбутніх викладачів-саксофоністів (2015)
Хуан Яцянь - Концертно-конкурсна діяльність як умова самоактуалізації майбутніх викладачів музичного мистецтва (2015)
Лі Сіюнь - Структура самоорганізаційних умінь підлітків з фортепіанного навчання (2015)
Лю Веньцзун - Зміст і структура вокально-педагогічної майстерності студентів КНР (2015)
Цзян Лібінь - Діагностичний етап формування суб’єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічні новації підготовки баяністів-акордеоністів у початкових та середніх музичних закладах Сербії (2015)
Дьяченко І. В. - Роль методу порівняльного аналізу музичних творів у формуванні слухацької культури учнів основної школи (2015)
Ян Сяохань - Пропедевтика типових помилок у навчальній практиці іноземних магістрантів-вокалістів (2015)
Козачук О. С. - Ф. С. Якименко. штрихи до портрету митця (2015)
Гаврильчик Л. М. - Музичне світосприйняття Ріхарда Вагнера: музика як містика (2015)
Царук С. М. - Роль львівської вокальної школи у формуванні методичних принципів Олександра Мишуги (2015)
Холоденко В. О. - Педагогічно-виконавські погляди Б. Рейнгбальд (2015)
Лисіна Н. І. - Розквіт англійської вірджинальної школи ХVІ-ХVІІ ст., Щербак О. Д. (2015)
Сорока О. В. - Арт-терапія: до питання термінології (2015)
Калабська В. С. - Проблема формування патріотизму школярів засобами українського музичного фольклору на сторінках часопису "Світло" (1910-1914) (2015)
Демир Уткан Байкал - Методологические подходы и педагогические принципы музыкально-теоретической подготовки турецких студентов — будущих учителей музыки в вузах Украины (2015)
Косинский Ж. Х. - Подготовка студентов светских учебных заведений к исполнению духовных произведений в классе вокала и хорового дирижирования, Лебедева И. А. (2015)
Радван Нассіб - Проблемы исполнительской техники в контексте становления и развития классической скрипичной школы (2015)
Сян Чжао - Освоение нотной письменности как проблема музыкального образования в современном Китае (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Упорядкування водоохоронних зон як важлива передумова охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональне забезпечення та ідентифікація, Сакаль О. В., Третяк Н. А. (2015)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах України, Свиноус І. В. (2015)
Ткачук В. І. - Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання (2015)
Лебеденко О. В. - Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах (2015)
Дідух С. М. - Напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України (2015)
Біляк Ю. В. - Аграрний сектор — одна з найбільш перспективних галузей, що забезпечують зростання української економіки (2015)
Яровий В. Д. - Соціально-економічні пріоритети регулювання земельних відносин в аграрному секторі (2015)
Зоря О. П. - Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами, Мульченко Д. І. (2015)
Керимли Вугар Бахрам оглу - Совершенствование развития конкурентоспособности в аграрной сфере (2015)
Корсун А. С. - Дослідження економічної сутності лізингу та його значення в розвитку підприємств аграрної сфери (2015)
Нікітченко Т. О. - Синергетичний підхід до управління змінами на підприємстві (2015)
Кравченко О. О. - Наукові аспекти процесу управління витратами сільськогосподарського підприємства (2015)
Рубейкін В. А. - Подання електронної звітності в Україні: переваги та недоліки (2015)
Шумлянський Б. В. - Інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування (2015)
Сухаревська Д. Д. - Економічне та соціальне значення органічного виробництва зернової продукції (2015)
Титул, зміст (2015)
Вініченко І. І. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні, Маховський Д. В. (2015)
Муляр Т. С. - Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами (2015)
Савченко Р. О. - Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю, Савченко Н. М. (2015)
Місевич М. А. - Використання земельних ресурсів як чинник забезпечення потенційної конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Курбацька Л. М. - Розробка стратегії формування та реалізації маркетингових заходів у виробничо-збутовій діяльності аграрних підприємств, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2015)
Кулинич Ю. М. - Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів, Панасюк О. Ю. (2015)
Терещенко Н. М. - Деякі аспекти оцінювання дисципліни та професійної компетентності керівників (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Необхідність внесення змін до процесів управління кредитними ризиками банків України (2015)
Міщук Є. В. - Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення, Міщенко В. В. (2015)
Шпильовий В. А. - Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Бібен О. І. - Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки (2015)
Гаврилюк В. Г. - Методичні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва в аграрному секторі (2015)
Руснак С. О. - Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи (2015)
Гусейнова Рухия Адил кызы - Эффективное использование производственных ресурсов: принципы и методы (2015)
Мельник О. І. - Внутрішньосекторальна та міжсекторальна конкурентоспроможність аграрного сектора економіки (2015)
Титул, содержание (2015)
Кривцун И. В. - Взаимодействие излучения CO2-лазера с плазмой аргоновой дуги при гибридной (лазер+ТИГ) сварке, Крикент И. В., Демченко В. Ф., Райсген У., Забиров А. Ф., Мокров О. А. (2015)
Рыбаков А. А. - Особенности микроструктуры и ударная вязкость металла сварных соединений труб из высокопрочной стали, микролегированной ниобием и молибденом, Филипчук Т. Н., Костин В. А. (2015)
Махлин Н. М. - Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Ч.1, Коротынский А. Е. (2015)
Гуляев И. П. - Экспериментальное исследование процесса плазменно-дугового проволочного напыления, Гуляев П. Ю., Коржик В. Н., Долматов А. В., Иордан В. И., Кривцун И. В., Харламов М. Ю., Демьянов А. И. (2015)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка технического титана ВТ1-0 ДШП, упрочненного азотом, Саенко В. Я., Полишко А. А., Рябинин В. А., Бернацкий А. В., Палагеша А. Н., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2015)
Лютый А. П. - Вклад Евгения Оскаровича Патона в создание сварочного материаловедения и производство высококачественной стали (2015)
Капустян А. Е. - Получение длинномерных полуфабрикатов из спеченных титановых сплавов сваркой трением (2015)
Хохлов М. А. - Конструкционные сверхлегкие пористые металлы (Обзор), Ищенко Д. А. (2015)
Тихий В. Г. - Плиточные теплозащитные конструкции многоразовых космических аппаратов с различными наружными силовыми элементами, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А., Фальченко Ю. В. (2015)
Брызгалин А. Г. - Изготовление коаксиальных медно-алюминиевых трубчатых деталей с помощью сварки взрывом и протяжки, Добрушин Л. Д., Шленский П. С., Лавренко И. Г., Ромашко И. М. (2015)
Пантелеймонов Е. А. - Индуктор для непрерывного нагрева при термоупрочнении головки железнодорожных рельсов, Письменный А. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Турык Е. - Опыт использования европейских стандартов для аттестации процедур наплавки, Рябцев И. А. (2015)
Переплетчиков Е. Ф. - Плазменно-порошковая наплавка никелевых и кобальтовых сплавов на медь и ее сплавы (2015)
Яровицын А. В. - Энергетический подход при анализе режимов микроплазменной порошковой наплавки (2015)
Сом А. И. - Влияние схемы ввода порошка в дугу на его потери и эффективность процесса плазменно-порошковой наплавки (2015)
Хаскин В. Ю. - Современное состояние и перспективы развития технологий лазерной и гибридной наплавки (Обзор), Шелягин В. Д., Бернацкий А. В. (2015)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления, Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015)
Кузьменко О. Г. - Особенности нагрева штамповых заготовок при электрошлаковой наплавке неплавящимися электродами (2015)
Майданчук Т. Б. - Улучшение качества биметаллического соединения при наплавке под флюсом высокооловянной бронзы на сталь, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н. (2015)
Лендел И. В. - Влияние импульсной подачи электродной проволоки на формирование и износостойкость наплавленного валика, а также потери электродного металла при дуговой наплавке в СО2, Максимов С. Ю., Лебедев В. А., Козырко О. А. (2015)
Перемитько В. В. - Оптимизация режимов дуговой наплавки под флюсом по слою легирующей шихты деталей ходовой части гусеничных машин, Носов Д. Г. (2015)
Кузнецов В. Д. - Износостойкая наплавка с вводом в сварочную ванну нанопорошков (2015)
Бартенев И. А. - Особенности дуговой наплавки лежачим пластинчатым электродом по легирующей шихте (2015)
Григоренко Г. М. - Использование метода сварки трением с перемешиванием для восстановления изношенных медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Полещук М. А., Зеленин Е. В., Зеленин В. И., Никитюк Ю. Н., Лукаш В. А. (2015)
Пулька Ч. В. - Пути совершенствования технологии индукционной наплавки тонких стальных дисков, Шаблий О. Н., Барановский В. Н., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я. (2015)
Мазур А. А. - Порошковые проволоки на мировом и региональных рынках сварочных материалов, Маковецкая О. К., Пустовойт С. В., Бровченко Н. С. (2015)
Шевченко С. Б. - Возможности использования лазерного излучения для повышения качества электродной проволоки, Кривцун И. В., Головко Л. Ф., Лутай А. Н., Слободянюк В. П. (2015)
Рябцев И. А. - Структура и износостойкость при абразивном изнашивании наплавленного металла, упрочненного карбидами различных типов, Панфилов А. И., Бабинец А. А., Рябцев И. И., Гордань Г. Н., Бабийчук И. Л. (2015)
Осин В. В. - Порошковые проволоки, обеспечивающие получение наплавленного металла с высоким сопротивлением изнашиванию схватыванием (2015)
Лентюгов И. П. - Структура и свойства металла, наплавленного порошковой проволокой с шихтой из переработанных металлоабразивных отходов, Рябцев И. А. (2015)
Ющенко К. А. - Новые электроды для ремонтной наплавки поврежденной облицовки камер рабочего колеса гидроагрегатов ГЭС, Каховский Ю. Н., Булат А. В., Самойленко В. И., Каховский Н. Ю. (2015)
Жудра А. П. - Материалы и оборудование для наплавки ножей горячей резки металла, Ворончук А. П., Фомакин А. А., Великий С. И. (2015)
Маркашова Л. И. - Структура и свойства поверхности железнодорожных колес после восстановительной наплавки и эксплуатационного нагружения, Позняков В. Д., Гайворонский А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А. (2015)
Росерт Р. - Сплавы на кобальтовой основе для наплавки (2015)
Ворончук А. П. - Особенности технологии изготовления и применения порошковых лент для наплавки, Жудра А. П., Кочура В. О., Петров А. В., Федосенко В. В. (2015)
Белый А. И. - Влияние легирования на физико-механические свойства плавленых карбидов вольфрама, Жудра А. П., Росляков А. И., Петров В. В., Лобода П. И. (2015)
Суховая Е. В. - Двухслойные наплавочные композиции на основе наполнителя системы легирования Cr–Ti–C (2015)
Кусков Ю. М. - Влияние магнитно-импульсной обработки присадочных материалов на структуру наплавленного металла, Гордань Г. Н., Еремеева Л. Т., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015)
Маркашова Л. И. - Влияние технологических параметров лазерного и лазерно-плазменного легирования на свойства слоев стали 38ХН3МФА, Шелягин В. Д., Кушнарева О. С., Бернацкий А. В. (2015)
Сенченков И. К. - Структурная схема методики расчета напряженно-деформированного состояния деталей в процессе наплавки и последующей эксплуатации, Рябцев И. А., Турык Е. (2015)
Сенченков И. К. - Расчет усталостной долговечности цилиндрических деталей при многослойной наплавке и эксплуатационном циклическом термомеханическом нагружении, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2015)
Гопкало А. П. - Влияние наплавки на напряженно-деформированное состояние роликов машин непрерывного литья заготовок, Клипачевский В. В. (2015)
Кущий А. М. - Моделирование процесса плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии при ремонтной сварке и наплавке, Власов А. Ф. (2015)
Титул, содержание (2010)
Згуровский М. З. - Метрические аспекты периодических процессов в экономике и обществе (2010)
Терещенко В. Н. - Рекурсия и параллельные алгоритмы в задачах геометрического моделирования, Анисимов А. В. (2010)
Масол В. И. - Условия единственности решения неоднородной системы нелинейных случайных уравнений над полем GF(3), Ромашова Л. А. (2010)
Померанцева Т. Н. - Многомерный статистический анализ влияния глобальных угроз на безопасность стран мира, Болдак А. А. (2010)
Згуровский М. З. - Интеграция украинской науки в мировую систему данных, Гвишиани А. Д., Ефремов К. В., Пасичный А. М. (2010)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров квазистационарных задач термоупругости, Дейнека В. С. (2010)
Панкратова Н. Д. - Системная стратегия гарантированной безопасности функционирования сложных технических систем (2010)
Скопецкий В. В. - Построение и исследование нелинейной дифференциальной модели двухфазных сред, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2010)
Задирака В. К. - Оптимальные квадратурные вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций в случае сильной осцилляции в интерполяционном классе Липшица, Мельникова С. С., Луц Л. В. (2010)
Дзюбенко К. Г. - Об одной задаче сближения для дискретной системы со случайными возмущениями, Чикрий А. А. (2010)
Касьянов П. О. - Дифференциально-операторные включения и мультивариационные неравенства с отображениями псевдомонотонного типа (2010)
Михайлюк В. А. - Общий подход к оценке сложности постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2010)
Бычков А. С. - О сходимости последовательностей нечетких персептивных элементов, заданных на разных пространствах возможностей, Иванов Е. В. (2010)
Задоянчук Н. В. - Анализ и управление дифференциальным включением второго порядка с +-коэрцитивным демпфированием, Касьянов П. О. (2010)
Ясинский В. В. - Исследование процессов самоорганизации в образовательных системах на основе метода синергетического моделирования (2010)
Львов М. С. - Алгебраический подход к задаче решения систем линейных неравенств (2010)
Титул, содержание (2010)
Коваленко И. Н. - Обзор моих научных работ. Учителя и соратники (2010)
Левитская А. А. - Решение проблемы инвариантности вероятностных характеристик заведомо совместных систем случайных нелинейных уравнений над конечным коммутативным кольцом с единицей (2010)
Алексейчук А. Н. - Верхние оценки несбалансированности билинейных аппроксимаций раундовых функций блочных шифров, Шевцов А. С. (2010)
Савчук М. Н. - О работах киевской школы теоретической криптографии (2010)
Масол В. И. - Применение ускоренного моделирования к оценке количества некоторых -мерных подпространств над конечным полем, Кузнецов И. Н. (2010)
Коваленко И. Н. - К классификации систем массового обслуживания с повторением вызовов, Коба Е. В. (2010)
Atkinson J. B. - Some light-traffic and heavy-traffic results for the GI/G/n/0 queue using the GM Heuristic, Kovalenko I. N. (2010)
Кузнецов Н. Ю. - О некоторых направлениях исследований, инициированных работами академика И.Н. Коваленко (2010)
Голодников А. Н. - Оценивание параметров надежности в условиях недостаточной информации, Ермольев Ю. М., Кнопов П. С. (2010)
Пономаренко Л. А. - Приближенный расчет моделей беспроводных сетей микросотовой структуры с очередями разнотипных вызовов, Меликов А. З., Фаттахова М. И. (2010)
Стойкова Л. С. - Обобщенные неравенства Чебышева и их применение в математической теории надежности (2010)
Лакатош Л. - Системы с циклическим ожиданием (2010)
Лебедев Е. А. - Функциональная предельная теорема для ветвящихся процессов с иммиграцией, Семенов В. В. (2010)
Пустовая С. В. - Исследование call-центров как систем массового обслуживания с повторными вызовами (2010)
Вовк Л. Б. - О некоторых подходах к оцениванию финансового риска, Кнопов А. П., Пепеляева Т. В. (2010)
Коба Е. В. - Оценка вероятности пересечения заявок сложной структуры в системах обслуживания, Дышлюк О. Н. (2010)
Фаль А. М. - Стандартизация в сфере менеджмента информационной безопасности (2010)
Ендовицкий П. А. - Уточнение асимптотической аппроксимации размера группы в парадоксе дней рождений (2010)
Добровольський В. В. - Сталий розвиток України: деякі питання наукового забезпечення (2012)
Нєпєіна Г. В. - Готовність до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності як стратегічний орієнтир фахової освіти екологів (2012)
Грабак Н. Х. - Екологічні інновації в АПК України (2012)
Кравченко К. М. - Сучасний стан ґрунтів Миколаївської області, Кравченко О. В. (2012)
Кісорець П. Ф. - Солонцюватість ґрунтів Миколаївської області та шляхи поліпшення їх стану (2012)
Голубченко В. Ф. - Динаміка вмісту рухомих фосфатів у ґрунтах Одеської області, Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2012)
Макарова Г. А. - Раціональне використання ґрунтів шляхом впровадження науково-обґрунтованих сівозмін, Глущенко М. К., Запасний В. С. (2012)
Троїцький М. О. - Міграція важких металів у ланці "ґрунт-рослини" в агроландшафтах степу України, Дмитрієва Л. А. (2012)
Борисюк О. Д. - Зміна водно-фізичних властивостей ґрунту під впливом різних попередників озимої пшениці, Попова М. М., Макарова Г. А., Кравченко О. В. (2012)
Грабак Н. Х. - Багатостраждальна українська земля (2012)
Харитонов М. М. - Особливості аеротехногенного забруднення ґрунтів важкими металами поблизу промислових зон, Шупранова Л. В. (2012)
Андрійченко Л. В - Екологічний стан земель фермерських господарств Миколаївської області та шляхи його покращення, Порудєєва Т. В., Шкумат В. П. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Насіннєва продуктивність представників роду frailea britton & rose (cactaceae) в умовах захищеного ґрунту (2012)
Антипова Л. К. - Костриця червона (festuca rubra l.) – цінна газонна трава, Гончарук В. С., Медведєв М. М. (2012)
Коваленко О. А. - Вплив режимів сушіння зерна пшениці озимої на показники його продовольчих і насіннєвих якостей, Косовська Н. В. (2012)
Полєнок А. В. - Продуктивність проса в післяжнивних посівах рисової сівозміни (2012)
Давидчук М. І. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність і якість ячменю, Кравченко О. В., Вороний О. О. (2012)
Панфілова А. В. - Формування врожаю ячменю ярого на різних фонах обробітку ґрунту та мінеральних добрив (2012)
Смирнов В. Н. - Закономерности аккумуляции тяжелых металлов высшей водной растительности Бугского лимана (2012)
Давиденко В. М. - Тривалість життя тварин (2012)
Бугаєвський В. М. - Селекційно-племінна цінність генотипу Червоних білопоясних свиней в умовах Миколаївської області, Онищенко Л. В., Данильчук М. І. (2012)
Молдованова О. О. - Ступінь консолідації в стадах великої рогатої худоби племзаводів Миколаївської області, Соколов А. В., Левченко Л. О., Філіпішин Б. У. (2012)
Марущак Г. М. - Ефективність використання побічної продукції рисівництва, Шляхова Л. Г., Єропкін В. А. (2012)
Кісельов А. Ф. - Соціально-економічні та екологічні аспекти громадського здоров’я населення Миколаївщини, Зюзін В. О., Цебржинський О. І., Руденко А. О., Єрмілов В. С., Зінченко Т. М. (2012)
Хомяк П. В. - Продуктивність озимого тритикале за різних умов вирощування (2012)
Цуркан Н. В. - Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних бобових трав на півдні України, Антипова Л. К., Балло В. М. (2012)
Зюзін В. О. - Професійна підготовка фахівців фізичної реабілітації в сучасних умовах освіти, Зінченко Т. М. (2012)
Троїцький М. О. - Застосування інтегральних показників стану ґрунтів у практиці агроекологічного моніторингу, Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М. (2012)
Добровольський В. В. - Методологічне забезпечення сталого розвитку: використання методу суперечностей (2012)
Макарова Г. А. - Фітомоніторинг як складова частина сучасного агрохімічного сервісу, Троїцький М. О. (2012)
Андрійченко Л. В. - Продуктивність зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах, Порудєєв В. А., Шкумат В. П. (2012)
Зюзін В. О. - Підвищення працездатності та спортивних результатів спортсменів методом імунокорекції, Зінченко Т. М., Кісельов А. Ф., Черно В. С., Скобін А. Т. (2012)
Дудник А. В. - Сучасні погляди на багаторічне прогнозування розвитку шкідників в умовах степу України (2012)
Шахова Н. М. - Злакові мухи на посівах озимої пшениці, Шаповалов А. І. (2012)
Шахова Н. М. - Захист озимої пшениці від сисних шкідників, Коцюрубенко Н. І. (2012)
Шахова Н. М. - Клоп шкідлива черепашка та захист від неї озимої пшениці в південному степу України, Шаповалов А. І. (2012)
Кривенко С. В. - Проблеми поводження з твердими побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення (2012)
Титул, содержание (2010)
Летичевский А. А. - Свойства предикатного трансформера системы VRS, Годлевский А. Б., Летичевский А. А. (мл.), Потиенко С. В., Песчаненко В. С. (2010)
Скобелев В. В. - О сложности анализа автоматов над конечным кольцом, Скобелев В. Г. (2010)
Шахбазян К. В. - Вхождения в моноидах треков, Шукурян Ю. Г. (2010)
Захаров В. А. - Проверка эквивалентности программ с помощью двухленточных автоматов (2010)
Елфимова Л. Д. - Быстрые гибридные алгоритмы умножения матриц (2010)
Чеботарев А. Н. - Преобразование спецификации автомата в языке L* в автоматно эквивалентную спецификацию в языке L (2010)
Колчин А. В. - Автоматический метод динамического построения абстракций состояний формальной модели (2010)
Годлевский А. Б. - Предикатные преобразователи в контексте символьного моделирования транзиционных систем (2010)
Bjørner D. - Domain science and engineering from computer science to the sciences of informatics. Part I: Engineering (2010)
Глибовец Н. Н. - Расширение языка Scala средствами параллелизма и распределенности с помощью координационной системы Linda, Гороховский С. С., Стукало М. С. (2010)
Герман В. Н. - Решение линейных ограничений над полем вещественных и рациональных чисел (2010)
Лаврищева Е. М. - Формальные основы интероперабельности компонентов в программировании (2010)
Дорошенко А. Е. - Развитие инструментария алгебры алгоритмики с целью разработки параллельных программ с использованием эвристических средств, Котюк Н. В., Николаев С. С., Цейтлин Г. Е., Яценко Е. А. (2010)
Львов М. С. - Полиномиальные инварианты линейных циклов (2010)
Летичевский А. А. - Параллельный поиск вывода в логическом исчислении на основе системы алгебраического программирования, Герман В. Н., Мороховец М. К., Щеголева Н. Н. (2010)
Международный симпозиум "Автоматы, алгоритмы и информационные технологии " (2010)
Рецензии на новые книги (2010)
Гнатковська О. - Гендерна специфіка реалізації категорії темпоральності в я-висловленнях художнього дискурсу (2014)
Ковбаско Ю. - Граматичні класи слів в англійській мові (2014)
Лопатюк О. - Таксономія умовних конструкцій у сучасній германістиці: проблемні аспекти (2014)
Ляшенко Р. - Сучасні мовознавчі студії про формальні характеристики перфекту в індоєвропейських мовах (2014)
Мойсей Л. - Фреймова мережа родових кореляцій у давньоанглійських текстах (VII–XI ст.) (2014)
Оксанич М. - Функціонування підрядних речень наслідку в мові середньоверхньонімецького періоду (2014)
Галицька У. - Номінативне поле емоційного концепту disgust / відраза в англійській мові (2014)
Лопатюк Н. - Типологія іллокутивних мовленнєвих актів у жанрі короткого оповідання сучасної англійської мови, Львова Н. (2014)
Mykhaylenko V. - Conceptual analysis: componential analysis (2014)
Осовська І. - Основні принципи когнітивного картування дискурсу (на прикладі сучасного німецького парентального дискурсу) (2014)
Єсипенко Н. - Структури знань як фон концептуального змісту мовних одиниць (2014)
Вуєк О. - Актуалізація концепту "екзистенція" в сучасній ірландській поезії (2014)
Городецька І. - Стилістичні фігури в рекламних слоганах як засоби реалізації інформативної та персуазивної функцій реклами (2014)
Грибіник Ю. - Специфіка лексико-семантичних процесів у термінології геодезії та кадастру (2014)
Крайняк О. - Метонімічні перенесення назви й еліптичні іменники в сучасній німецькій мові, Приходько А. (2014)
Мізін К. - Зіставно-лінгвокультурологічний аспект вивчення англійських, німецьких, українських і російських усталених порівнянь ландшафтного субкоду культури (2014)
Сапожник І. - Процеси термінологізації та детермінологізації в художньому й мистецтвознавчому дискурсі, Суродейкіна Т. (2014)
Грижак Л. - Специфіка використання прикметників у портретних описах в англійській художній прозі (2014)
Genova D. - Ethnic and self-reflexive humor in Bulgaria (2014)
Митькина Е. - Вторичные макроурбанистические номинатемы на квазиэталонной основе (2014)
Пердейчук Т. - Роль квазісинонімічної ситуації у вербальному медіатексті (на матеріалі англомовномого газетного дискурсу з української тематики), Садовник-Чучвага Н. (2014)
Кудрявцева О. - Синтагматичні зв’язки прийменників з підкласами іменників сучасної німецької прози (2014)
Гузак А. - Прецедентна ситуація: роль в політичній ораторській промові (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Михайленко В. - Рецензія на монографію Кійко С. В. "Омонімія в мові і мовленні” (Чернівці: Видавничий дім "Родовід”, 2014. – 544 с.) (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. П. - До педагогіки фундаменталізації освіти в гуманітарній школі (2015)
Кравченко Д. М. - Національна ідентичність українців у філософсько-соціологічному вимірі (2015)
Лебедик Л. В. - Підготовка викладача вищої школи до проектування дидактичних систем на основі культурологічного підходу (2015)
Нікуленко С. І. - Актуальні питання вивчення культурологічних дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Стрельніков М. В. - Бізнес-культура як складник підприємницької компетентності майбутніх магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" (2015)
Винничук Р. В. - Аксіологічний підхід у системі професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Процай Л. П. - Хмарні технології у роботі сучасного педагога, Гібалова Н. В. (2015)
Кочерга К. С. - Комп’ютерний моніторинг знань як інноваційний засіб педагогічної діагностики (2015)
Буйдіна О. О. - Інноваційні практики у формуванні пізнавальної самостійності учня (2015)
Яремака Н. С. - Вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх менеджерів індустрії дозвілля (2015)
Сухенко Я. В. - Підготовка дослідників у системі післядипломної педагогічної освіти: акценти, результати, перспективи (2015)
Малиця М. Ю. - Готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, Наріжна В. А., Негода С. І., Пащенко В. М. (2015)
Бибич Г. В. - Мотивація психолога як чинник його професійної успішності (2015)
Гузь І. Д. - Ціннісні орієнтації учнів 11-х класів, Мариніна С. Л., Солодовніченко В. Д. (2015)
Каплоух Ж. О. - Особливості соціально-психологічного середовища учнів, Подолян Н. О. (2015)
Охріменко О. О. - Особливості розвитку медійної культури учнів (2015)
Васюк Ю. А. - Особистість у духовно-науковій антропософській концепції Рудольфа Штайнера (2015)
Орєхова В. В. - Визначні книжкові колекції наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Скорик Б. С. - Упровадження в практику модернізації національної системи освіти теоретичних ідей і досвіду організаційно-педагогічної діяльності чернечих монастирів України (2015)
Петрушова Н. В. - Стратегія викладача щодо виправлення помилок під час говоріння студентів непрофільних спеціальностей на заняттях з іноземних мов (2015)
Вішнікіна Л. П. - Зміст предметних географічних компетенцій учнів (2015)
Кравченко Л. М. - Наукова школа "Інтеграція культурологічного та педагогічного знання" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (фотоматеріали) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Керівники авторських творчих майстерень учителів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (2013-2015 рр.) (2015)
Титул, содержание (2010)
Памяти академика B. C. Михалевича — к 80-летию со дня рождения (2010)
Сергиенко И. В. - Предсказание торсионных углов в аминокислотных последовательностях белков на основе байесовской процедуры распознавания на цепях Маркова, Белецкий Б. А., Гупал А. М. (2010)
Кунцевич А. В. - Устойчивость в области нелинейных разностных включений, Кунцевич В. М. (2010)
Михалевич М. В. - Моделирование рынка труда с использованием двухаргументной функции предложения труда, Кошлай Л. Б. (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - Разработка и исследование кооперативных моделе-ориентированных метаэвристик, Сиренко С. И. (2010)
Белоусов А. А. - О решении игровой задачи динамического коммивояжера, Бердышев Ю. И., Ченцов А. Г., Чикрий А. А. (2010)
Кнопов П. С. - О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях, Касицкая Е. И. (2010)
Стецюк П. И. - Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева, Кошлай Л. Б. (2010)
Ильченко М. Е. - Аспекты системного анализа в прикладной теории информации для телекоммуникаций, Урывский Л. А. (2010)
Шило В. П. - Решение задачи о максимальном разрезе графа методом глобального равновесного поиска, Шило О. В. (2010)
Зак Ю. А. - Математические модели схем компромисса в многокритериальных задачах математического программирования с размытыми ограничениями (2010)
Белан Е. П. - Динамика стационарных структур в параболической задаче с отражением пространственной переменной (2010)
Орлов И. В. - Универсальные компакты в ℓp (2010)
Гребенник И. В. - Упаковка n-мерных параллелепипедов с возможностью изменения их ортогональной ориентации в n-мерном параллелепипеде, Панкратов А. В., Чугай А. М., Баранов А. В. (2010)
Козин И. В. - Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации (2010)
Михайлюк В. А. - Об оценках числовых характеристик сложности постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2010)
Кудин А. М. - Криптографические преобразования нешенноновских источников информации (2010)
Памяти академика А. А. Дородницына — к 100-летию со дня рождения (2010)
Згуровский М. З. - Анализ влияния глобальных угроз на устойчивое развитие стран и регионов мира с помощью байесовских сетей доверия, Болдак А. А., Померанцева Т. Н. (2010)
Сергиенко И. В. - Интеллектуальные технологии высокопроизводительных вычислений, Молчанов И. Н., Химич А. Н. (2010)
Гладкий А. В. - О численном моделировании и оптимизации однонаправленных волновых процеcсов в неоднородных средах, Скопецкий В. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Скобелев В. Г. - О вычислительной стойкости квантовых алгоритмов преобразования информации (2010)
Шахбазян К. В. - Об оптимизационных проблемах включения треков, Шукурян Ю. Г. (2010)
Михайлюк В. А. - Реоптимизация задачи о покрытии множествами (2010)
Шкильняк С. С. - Логики квазиарных предикатов первого порядка (2010)
Кузнецов И. Н. - Верхние и нижние оценки количества некоторых -мерных подпространств заданного веса над конечным полем (2010)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование некоторых сингулярно возмущенных процессов диффузии с релаксацией, Скопецкий В. В. (2010)
Deng-Shan Shiau - Signal regularity-based automated seizure detection system for scalp EEG monitoring, Halford J. J., Kelly K. M., Kern R. T., Inman M., Jui-Hong Chien, Pardalos P. M., Yang M. C. K., and Sackellares J. Ch. (2010)
Ковальчук Л. В. - Построение верхних оценок средних вероятностей целочисленных дифференциалов композиции ключевого сумматора, блока подстановки и оператора сдвига (2010)
Гребенник И. В. - Описание и генерация перестановок, содержащих циклы (2010)
Емец О. А. - Транспортные задачи на перестановках: свойства оценок в методе ветвей и границ, Парфёнова Т. А. (2010)
Михалек Я. - Сравнение оценок ROC-кривых методами моделирования, Веселый В. (2010)
Бондарев Б. В. - Об одном методе нахождения стабилизационного управления накопительным фондом с функциями страховой компании, Баев А. В. (2010)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. I. Принцип усреднения для импульсных марковских систем, Ясинский В. К., Малык И. В. (2010)
Михалевич В. М. - О некоторых классах правил выбора предпочтений в задачах принятия решения (2010)
Сериков С. А. - Нейросетевая модель двигателя внутреннего сгорания (2010)
Гриза Ю. Ф. - Флюктуации процесса обслуживания в сети с полумарковским (импульсным) входным потоком, Мамонова А. В. (2010)
Плешаков Г. Н. - Компьютерное решение фундаментальной проблемы исключения (2010)
Ляшко С. И. - Об одной теореме М. А. Красносельского, Семенов В. В. (2010)
Наші автори (2011)
Ольга Литвиненко. - Організація та управління жіночими середніми навчальними закладами у другій половині XIX – на початку XX століть (Херсонська губернія) (2011)
Анатолій Зубко. - Реалізація функцій процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2011)
Зоя Юрченко. - Гендерний вектор професійного зростання педагога (2011)
Ольга Худенко. - Еволюція та рецепція поняття "індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя” у психолого-педагогічній літературі (2011)
Ірина Остап’як - Роль підручника у формуванні професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів, Юлія Попович, Степан Соловей. (2011)
Людмила Березовська. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2011)
Нінель Правова. - Застосування технології формування та розвитку критичного мислення у процесі мовленнєво-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2011)
Катерина Гоцуляк. - Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності вчителя початкових класів (2011)
Галина Борин. - Особистісно діяльнісний підхід у підготовці майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку (2011)
Лілія Сілевич - Концепція типової програми з української мови за професійним спрямуванням (у контексті кредитно-модульної системи освіти), Оксана Мельничук. (2011)
Андрій Череп. - Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів етики у вищих навчальних закладах України (2011)
Петро Коваль. - Формування національної свідомості засобами мистецтва у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Анна Старєва. - Аксіологічне наповнення процесу формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства (2011)
Ірина Січко. - Емоційно-ціннісне ставлення учнів початкової школи до природи (2011)
Валентина Марущак. - Особливості трудової активності молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань (2011)
Ганна Ізвєкова - Організація пошукової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках трудового навчання, Лариса Сливка. (2011)
Мар’яна Марусинець. - Концептуальні підходи до різних видів рефлексії у професійному становленні майбутніх педагогів (2011)
Галина Русин - Психолого-педагогічні особливості формування пізнавальних інтересів та здібностей молодших школярів, Ксенія Несторук. (2011)
Лілія Романкова - Особливості формування цінностей подружнього життя у старшому шкільному віці, Людмила Макарова. (2011)
Ірина Опанасюк. - Психологічні особливості переживання факту "втрати” особистістю (2011)
Галина Лемко - Профілактика юнацького алкоголізму в діяльності соціального педагога, Уляна Масляк. (2011)
Андрій Ткаченко. - Система професійного навчання і виховання в Полтавській трудовій колонії імені М. Горького (2011)
Ірина Поташнюк - Психічне здоров’я і життєздатність учнів гімназії, Богдан Мицкан. (2011)
Олена Будник. - Моделювання етновиховного середовища в контексті наступності дошкільної та початкової освіти (2011)
Ірина Кардаш. - Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і молодших школярів (2011)
Валентина Вертугіна. - Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленням зору в умовах інклюзивної освіти (2011)
Марія Починкова. - Роль вправ у дистанційному курсі філологічного спрямування (практикум української мови для майбутніх учителів початкових класів) (2011)
Наталія Мордовцева. - Формування творчої особистості молодшого школяра засобом лінгвістичної мініатюри на уроках української мови (2011)
Наталія Пославська. - Передумови вивчення дериваційного потенціалу дієслів: науково-методичний аспект (2011)
Любов Рехтета. - Вплив українських традицій на формування здорового способу життя в молодших школярів (2011)
Галина Марковецька - Викладання історії на основі використання грошових знаків, Руслан Марковецький. (2011)
Роман Лучицький - Синергетичний підхід та розвиток творчих здібностей студентів: постановка проблеми, Лідія Мойсеєнко. (2011)
Квітослава Авраменко. - Використання інноваційних технологій у методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2011)
Наталія Толоконнікова. - Методичні основи реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях елективних курсів природничого напряму (2011)
Іванна Бродин - Фізичні задачі як інструмент пізнання, розвитку мислення і творчих здібностей учнів, Ірина Лучків. (2011)
Світлана Мальона. - Модель системи правової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури (2011)
Оксана Джус. - Музика в культурно-освітній діяльності Софії Русової (2011)
Ірина Рис. - Степан Рудницький – основоположник української географічної термінології (2011)
Приймаченко А. С. - Дослідження сумісності роботи мінеральних добавок в складі високоміцних сульфатостійких бетонів, Шейніч Л. О., Пушкарьова К. К., Гедулян С. І. (2015)
Семенюк С. Д. - Исследование работы пространственных сечений перекрестных балок фундаментов жилых и гражданских зданий (2015)
Хорунжий В. И. - О расчете выравниваемых зданий плоскими домкратами (2015)
Хонелия Н. Н. - Экспериментальные исследования бокового давления грунта на тонкую подпорную стенку с ребрами жесткости, Слободяник А. В. (2015)
Litvinenko А. S. - Control of sandy soils compaction by the method of dynamic probing during the vertical planning of building site, Lisnevsky Yu. V. (2015)
Парута В. А. - Теоретические и практические основы обеспечения совместной работы системы штукатурного покрытия с газобетонной кладкой, Брынзин Е. В. (2015)
Плевков В. С. - Экспериментальные и численные исследования стыков сборных железобетонных колонн зданий и сооружений, Балдин И. В., Гончаров М. Е. (2015)
Вегера П. І. - Аналіз основних методів підсилення композитними матеріалами похилих перерізів згинаних залізобетонних елементів, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2015)
Билеуш А. И. - Исследование закономерностей изменения прочности грунтов и их разрушения на приборе кручения, Кривоног А. И., Фридрихсон В. Л. (2015)
Дмитриев Д. А. - Определение фильтрационных параметров грунтов оснований при строительстве на территориях подверженных подтоплению и заглубленных сооружений (2015)
Станкевич А. М. - Про сучасні методи розв`язання багатовимірних задач будівельної механіки (2015)
Бойко І. П. - Особливості розрахунку спільної роботи будівлі з грунтовою основою в сейсмічно-небезпечних районах, Корнієнко М. В., Сахаров В. О., Жук В. В. (2015)
Мацько В. П. - Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття (2015)
Скиба М. М. - Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності (2015)
Бєлкіна С. Д. - Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки (2015)
Ляшенко У. І. - Підготовка майбутніх суднових механіків засобами професійно зорієнтованих дисциплін (2015)
Нищак І. Д. - Проектування електронного навчально-методичного комплексу "Графіка" для реалізації комп’ютерно зорієнтованого навчання інженерно-графічних дисциплін (2015)
Барановська В. М. - Використання комп’ютерно орієнтованих методів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Скиба К. М. - Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США (2015)
Сіранчук Н. М. - Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобами словотворчої роботи (2015)
Паршикова О. О. - Особливості першого етапу навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (2015)
Бронетко І. А. - Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (2015)
Зайцева І. В. - Модель навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій, Писанко М. Л. (2015)
Левчик Н. С. - Формування англомовної аудитивної компетентності першокурсників – майбутніх учителів англійської мови (2015)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі вивчення української мови (2015)
Kutsa O. - The experience of consecutive interpreting and interpreters’ note-taking technique teaching (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки (2015)
Гриджук О. Є. - Формування мовнокомунікативної компетентності студентів на основі вивчення фахової лексики лісівництва й деревооброблення (2015)
Чернецька Ю. І. - Середовище ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційних центрах: соціально-педагогічний аспект (2015)
Сургова С. Ю. - Цілемотиваційний компонент готовності майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності: результати діагностичного обстеження (2015)
Пономаренко Н. Г. - Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Горпініч Т. І. - Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США (2015)
Zadorozhna I. - Using the us experience of online and hybrid education in Ukrainian universities (2015)
Cwer A.-M. - The education of youth in the cadet corps in the second Polish Republic (1918–1939) (2015)
Мусійовська О. Ф. - Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації (2015)
Гоменюк Г. В. - Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання алгебри (2015)
Титул, зміст (2015)
Пирог Т. П. - Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Берегова Х. А., Савенко І. В., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2015)
Булигіна Т. В. - Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans, Яковлева Л. М., Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2015)
Пирог Т. П. - Синтез фитогормонов продуцентом поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii IМВ В-7405, Леонова Н. О., Шевчук Т. А., Панасюк Е. В., Береговая К. А., Иутинская Г. А. (2015)
Gladka G. V. - Phylogenetic analysis and autecology of spore-forming bacteria from hypersaline environments, Romanovskaya V. A., Tashyreva H. O., Tashyrev O. B. (2015)
Корнійчук О. П. - Видовий склад інфекційних чинників, що спричиняють розвиток реактивного артриту та їх вплив на аргіназно-NO-синтазну регуляторhу систему лімфоцитів периферичної крові, Мельник О. В., Воробець З. Д. (2015)
Грабова А. Ю. - Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus – активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы, Драговоз И. В., Крючкова Л. А., Пасичник Л. А., Авдеева Л. В. (2015)
Панченко Л. П. - Влияние микоплазменной инфекции на жирнокислотный состав каллусов сахарной свеклы, Коробкова Е. С., Остапчук А. Н. (2015)
Булеца Н. М. - Чутливість фітопатогенних бактерій до стрептоміцину за дії пестицидів, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2015)
Хоменко Л. А. - Микробная деструкция минеральных (нефтяных) масел, Ногина Т. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Тридцять років звершень і здобутків (2015)
Гуржій А. М. - Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти, Лапінський В. В. (2015)
Лещенко М. П. - Роль наукової школи академіка НАПН України В. Ю. Бикова в інформатизації освіти і науки України, Яцишин А. В. (2015)
Застело О. В. - Аналіз методів визначення узгодженості думки групи експертів під час оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності слухачів (2015)
Петрович С. Д. - Дослідження тренду "Інтернет речей" у коледжі (2015)
Пручинська М. В. - Використання мультимедійних технологій на уроках ритміки в санаторній школі для дітей з особливими потребами (2015)
Єрмак І. О. - Навчання майбутніх дизайнерів використання цифрових технологій (2015)
Войченко О. - Мобільні технології в навчанні дорослих на прикладі подкастингу (2015)
Кученьова Т. В. - Підвищення пізнавальної активності учнів у навчанні інформатики шляхом застосування нетандартних уроків (2015)
Тарара А. М. - Сучасні вимоги до навчання учнів технічному моделюванню, Лапінський С. В. (2015)
Кіт І. В. - Методичні особливості курсу "Технологія створення робототехнічних систем", Кіт О. Г. (2015)
Мельник О. М. - Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Носенко Ю. Г. - Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школі, Сухіх А. С. (2015)
Титул, зміст (2015)
На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки (2015)
Карпук А. - Інституціональні передумови підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування, Шестак М. (2015)
Бутко М. - Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону, Козік М. (2015)
Бондаренко В. - Зaбезпечення міжнaродної економічної діяльності регіону в умовaх мaкроекономічної нестaбільності (2015)
Obykhod H. - Anthropogenic impact as a source of environmental threats and hazards: tendencies and specifics of manifestation on the border territories of Western Ukraine, Illiashenko I. (2015)
Бабіченко В. - Формування глобальної інформаційної економіки: роль корпоративного сектору (2015)
Крюкова І. - Війна як мегафактор економічного розвитку (2015)
Богіра М. - Роль земельної реформи в економічних перетвореннях (2015)
Бойко С. - Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки (2015)
Кузьменко С. - Фінансові аспекти становлення аграрного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій, Бєляк М. (2015)
Солдаткіна А. - Сектор ІКТ України як об’єкт стратегічного планування (2015)
Тараріко М. - Еколого-економічне обґрунтування імітаційних моделей аграрного виробництва на радіоактивно забруднених землях Полісся (2015)
Довга І. - Фінансово-економічне регулювання водокористування на регіональному рівні: пріоритети нарощення фіскального потенціалу (2015)
Гордійчук А. - Поточні витрати на охорону навколишнього середовища: шляхи нарощення (2015)
Титул, содержание (2015)
Устинов А. И. - Диффузионная сварка в ваууме нержавеющей стали через пористые прослойки никеля, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. П., Ляпина К. В., Шишкин А. Е. (2015)
Дмитрик В. В. - Особенности деградации металла сварных соединений паропроводов, Соболь О. В., Погребной М. А., Сыренко Т. А. (2015)
Покляцкий А. Г. - Некоторые преимущества стыковых соединений тонколистовых деформируемых алюминиевых сплавов АМг5М и АМг6М, полученных сваркой трением с перемешиванием, по сравнению с ТИГ, Клочков И. Н., Мотрунич С. И. (2015)
Левченко О. Г. - Термодинамика образования соединений хрома в сварочных аэрозолях, Безушко О. Н. (2015)
Махлин Н. М. - Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Часть 2, Коротынский А. Е. (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Преобразователь частоты и числа фаз для контактной стыковой сварки рельсов, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дидковский А. В., Антипин Е. В. (2015)
Кривцун И. В. - Промышленное применение гибридной лазерно-дуговой сварки (Обзор), Хаскин В. Ю., Коржик В. Н., Ло Цзыи. (2015)
Савуляк В. И. - Оценка прочности соединений, полученных сваркой с сопутствующей пайкой, Заболотный С. А., Бакалец Д. В. (2015)
Троицкий В. А. - Новые возможности радиационного контроля качества сварных соединений (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко C. И. - Контактная стыковая сварка железнодорожных крестовин через литую аустенитную вставку, Швец Ю. В., Кавуниченко А. В., Швец В. И., Тараненко С. Д., Прощенко В. А. (2015)
Кравчук М. В. - Влияние термодинамических и структурных параметров многослойных фольг на характеристики процесса СВС, Устинов А. И. (2015)
Ахонин С. В. - Структура и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных ЭЛС и ТИГ, Белоус В. Ю., Селин Р. В., Петриченко И. К., Вржижевский Э. Л. (2015)
Бушма А. И. - Современное состояние гибридной лазерноплазменной сварки (Обзор) (2015)
Начимани Ч. - Анализ деформации электродов на меднохромовой основе при контактной точечной сварке (2015)
Сенчишин В. С. - Расчет размеров структурных составляющих наплавленного индукционным способом металла с наложением механической вибрации, Пулька Ч. В. (2015)
Жерносеков А. М. - Применение сварочных импульсных источников питания в электрохимических процессах, Кислицын В. М. (2015)
Жеманюк П. Д. - Опыт внедрения технологии восстановительной микроплазменной порошковой наплавки при ремонте лопаток турбин высокого давления в условиях серийного производства, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2015)
Лопухов Ю. И. - Эрозионная стойкость хромоникелькремнистого металла при наплавке в различных защитных средах (2015)
Стефанив Б. В. - Особенности реставрации рабочих органов матричных корпусов буровых долот, Хорунов В. Ф., Сабадаш О. М., Максимова С. В., Воронов В. В. (2015)
Маковецкая О. К. - Состояние и тенденции развития европейского рынка технологий соединений (Обзор) (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Структура соединений алюминида титана γ-TiAl при контактной стыковой сварке сопротивлением с использованием промежуточных прослоек, Зяхор И. В., Чернобай С. В., Наконечный А. А., Завертанный М. С. (2015)
Устинов А. И. - Диффузионная сварка стали с оловянной бронзой через пористые прослойки никеля и меди, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Петрушинец Л. В., Ляпина К. В., Шишкин А. Е., Гуриенко В. П. (2015)
Ющенко К. А. - Анализ процесса формообразования валика при наплавке на узкую подложку, Яровицын А. В., Хрущов Г. Д., Фомакин А. А., Олейник Ю. В. (2015)
Матвиенко В. Н. - Оценка формы и размеров сварочной ванны при наплавке комбинированным ленточным электродом, Мазур В. А., Лещинский Л. К. (2015)
Рябцев И. А. - Компьютерная информационно-измерительная система для исследования процессов дуговой наплавки, Ланкин Ю. Н., Соловьев В. Г., Осечков П. П., Тищенко В. А., Тихомиров А. Г. (2015)
Лобанов Л. М. - Оборудование для подготовки торцов труб применительно к сварке неповоротных стыков трубопроводов, Махлин Н. М., Смоляков В. К., Водолазский В. Е., Попов В. Е., Свириденко А. А. (2015)
Григоренко Г. М. - Автовакуумная пайка при ремонте медных панелей кристаллизаторов МНЛЗ, Пузрин А. Л., Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Шевцов А. В., Моссоковская И. А. (2015)
Шаповалов К. П. - Изготовление крупногабаритных станин электрошлаковой сваркой плавящимся мундштуком, Белинский В. А., Косинов С. Н., Литвиненко С. Н., Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М. (2015)
Левченко О. Г. - Характеристики шума при сварке в аргоносодержащих защитных газах, Кулешов В. А., Арламов А. Ю. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Разработка технологии комбинированного соединения неповоротных стыков толстостенных труб из высокопрочных сталей, Казымов Б. И., Загадарчук В. Ф., Дидковский А. В. (2015)
Харламов М. Ю. - Моделирование характеристик плазмы сжатой дуги при воздушно-плазменной резке на прямой и обратной полярностях, Кривцун И. В., Коржик В. Н., Ткачук В. И., Шевченко В. Е., Юлюгин В. К., Ву Бойи, Ситко А. И., Ярош В. Е. (2015)
Позняков В. Д. - Лазерно-дуговая сварка высокопрочных сталей с пределом текучести более 700 МПа, Шелягин В. Д., Жданов С. Л., Максименко А. А., Завдовеев А. В., Бернацкий А. В. (2015)
Борисов Б. С. - Исследование структуры и свойств газотермических покрытий системы WC–Co–Cr, полученных высокоскоростными методами напыления, Астахов Е. А., Мурашов А. П., Грищенко А. П., Вигилянская Н. В., Коломыцев М. В. (2015)
Махлин Н. М. - Особенности бесконтактных возбуждений дуги переменного тока (2015)
Хоменко Е. В. - Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Часть 1. Порошковые композиционные материалы, Гречанюк Н. И., Затовский В. Г. (2015)
Перемитько В. В. - Влияние фракционного состава абразивной массы на износостойкость наплавленного металла, Кузнецов В. Д. (2015)
Бабинец А. А. - Методика оценки термической стойкости многослойного наплавленного металла (2015)
Маковецкая О. К. - Состояние и тенденции развития мирового рынка основных конструкционных материалов и сварочной техники (2015)
Пономаренко В. М. - Етапи та напрямки психологічної роботи з сім'ями дітей, що мають тяжкі вроджені вади розвитку, Гриценко Є. М., Гриценко М. І. (2015)
Сандуляк Т. В. - Вивчення попереджуваності захворювань і відворотності причин смерті новонароджених (2015)
Кузнецов В. М. - Співпраця "дитина–стоматолог–батьки" – запорука успішного лікування, Прохно О. І., Коваль П. Б., Косенко О. М. (2015)
Знаменська Т. К. - Особливості динаміки інтегрального показника редокс-статусу клітин у доношених новонароджених після перенесеної гіпоксії, Куріліна Т. В., Писарєв А. О., Потапенкo Н. В. (2015)
Лапоног С. П. - Маркери успішності методів сурфактант-замісної терапії у немовлят з респіраторним дистрес синдромом, Вайсберг Ю. Р., Сергейко І. А., Моренець Л. І., Рижук В. Г. (2015)
Редько І. І. - Роль ентеровірусів в патології вагітності, плода та новонародженого (2015)
Яблонь О. С. - Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей, Мазулов О. В. (2015)
Боднар О. Б. - Особливості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки (2015)
Диланян И. Р. - Нарушения мезентериального кровотока у новорожденных и детей раннего возраста, Лосев А. А., Самофалов Д. А., Белестов И. С., Чумак Н. Ю., Гаврилишен Н. Р., Качковский Ю. Е. (2015)
Левицький А. Ф. - Лікування вродженої клишоногості у дітей першого року життя за методом понсеті, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2015)
Спахи О. В. - Лечение парапроктита у новорожденных и детей раннего возраста, Лятуринская О. В., Макарова М. А., Довбыш О. В. (2015)
Абдуллаев А. А. - Клинические и гематологические показатели бицитопении у детей (2015)
Іванова Л. А. - До питання діагностики сепсису у немовлят (2015)
Бочкарьова О. В. - Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, Андрієць О. А., Боднарюк О. І. (2015)
Лоя Н. О. - Ускладнення акушерського та перинатального періоду у вагітних із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Гарвасюк О. В. - Морфометричні параметри передчасного дозрівання хоріального дерева плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних у гестаційному аспекті, Давиденко І. С. (2015)
Тюлєнєва О. А. - Методологічний аспект застосування імуногістохімічної методики на фактор von Willebrandt на матеріалі матково-плацентарної ділянки та міометрію вагітних, Давиденко І. С., Завалецький В. М. (2015)
Знаменська Т. К. - Сучасні погляди на харчування передчасно народжених дітей після виписки із стаціонару, Куріліна Т. В. (2015)
Танцюра Л. Д. - Болевой синдром у новорожденных. Часть ІІ. Фармакологические методы обезболивания (2015)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение новорожденного с синдромом Риттера, Плахотная О. Н., Пионтковская О. В., Перхун М. И., Зоря Л. А., Забровская Т. О. (2015)
Колюбакіна Л. В. - Клінічне спостереження за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфікування у дитини раннього віку, Богуцька Н. К. (2015)
Коваленко Л. - Что должны знать о синдроме сухого глаза врачи общей практики (2015)
Кунинець Г. Я. - Сучасні підходи до корекції порушень балансу мікрофлори піхви (2015)
Редько І. І. - Проблемні питання та методологія викладання розділу "Неонатологія" для лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина" (2015)
Костюк О. О. - Розширена ініціатива ВООЗ-ЮНІСЕФ - Neo BFHІ: нові можливості, нові перспективи (репортаж про конференцію Neo BFHІ ІІ 19-20.05.2015, Уппсала, Швеція), Орлова Т. О. (2015)
Гавриленко C. - Науково-практичний семінар "Сучасні тенденції в інтенсивній терапії передчасно народжених дітей" (м. Київ, 9-10 листопада 2015 року) (2015)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2015)
Титул, содержание (2015)
Кузнецов В. Д. - Cтруктура и свойства металла сварного шва, модифицированного нанооксидами, Степанов Д. В. (2015)
Квасницкий В. В. - Влияние режима охлаждения после диффузионной сварки и пайки на остаточные напряжения в торцевых соединениях графита и меди, Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В. (2015)
Сливинский А. А. - Теплофизические особенности импульсно-дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах (Обзор), Жданов Л. А., Коротенко В. В. (2015)
Гринюк А. А. - Основные тенденции развития плазменно-дуговой сварки алюминиевых сплавов, Коржик В. Н., Шевченко В. Е., Бабич А. А., Пелешенко С. И., Чайка В. Г., Тищенко А. Ф., Ковбасенко Г. В. (2015)
Пащенко В. Н. - Применение газовых систем N–О–C–H для синтеза упрочняющих компонент в плазменных покрытиях (2015)
Червяков Н. О. - Оценка термонапряженного состояния в сварном соединении сплава Inconel 690 (2015)
Атрошенко М. Г. - Физико-механические свойства переходной зоны биметалла, полученного автономной вакуумной напайкой меди на сталь, Полещук М. А., Шевцов А. В., Пузрин А. Л., Мищенко Д. Д., Серебряник И. П., Бородин А. И. (2015)
Молтасов А. В. - Определение усилия, вызванного нагревом кольцевых изделий, при контактной стыковой сварке, Гущин К. В., Клочков И. Н., Ткач П. Н., Тарасенко А. И. (2015)
Олейник О. И. - Влияние усадки металла продольных швов муфты на контактное давление при ремонте магистрального газопровода (2015)
Банчук М. В. - Стратегія оцінки якості підготовки медичних та фармацевтних фахівців, Волосовець О. П., Вороненко Ю. В., Мінцер О. П. (2008)
Ковальчук Л. Я. - Комп’ютерні технології в медичній освіті, Марценюк В. П. (2008)
Колесник Ю. М. - Стратегія інформатизації медичного університету, Рыжов О. А. (2008)
Корнелюк О. І. - Сучасні комп’ютерні Грід-технології та їх застосування в медичних дослідженнях, Мінцер О. П. (2008)
Банчук M. В. - Політика комп’ютеризованого тестового іспиту в контексті демократизації медичної освіти. Європейский та Українский досвід (2008)
Mapцeнюк В. П. - Огляд математичних та інформаційних моделей в задачах реконструкції кісткової тканини, Baкyлeнкo Д. В. (2008)
Зіньковський Ю. Ф. - Матричний метод аналізу індикатриси розсіювання лазерного випромінювання від формених елементів крові, Богомолов M. Ф. (2008)
Лошицький П. П. - Дослідження змін властивостей води і водних розчинів хлориду натрію при дії ВВЧ - випромінювання нетеплової інтенсивності, Maмaєв В. Н. (2008)
Лeбeдeв Д. Ю. - Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації ото акустичної емісії (ОАЕ), Лисенко О. M. (2008)
Фeдopук П. І. - Реалізація методу адаптивного тестування у системах дистанційного навчання (2008)
Козлов С. M. - Інформаційно-аналітична система закладів охорони здоров’я "Електронна лікарня", Moicєєв Ю. В. (2008)
Miнцep О. П. - Методичне забезпечення спеціальності "Медична та біологічна інформатика і кібернетика": типова програма кандидатського іспиту, Гойко О. В., Чалий К. О. (2008)
Вишневский В. В. - Модель півтонового зображення та її застосування в задачі сегментації медичних зображень, Bлacoвa Т. M., Калмиков В. Г. (2008)
Пeтpoв В. В. - Аналіз характеристик носіїв для зберігання медичних інформації, Крючин А. А. (2008)
Maлuнoвcькuй Р. А. - Розробки в області відеоконференцзв’язку – ефективний інструмент рішення медичних задач (2008)
Марценюк В. П. - Компартментний та перфузійний підходи до побудови моделей фармакокінетики, Андрущак І. Є. (2008)
Банчук M. В. - Система щоденного дистанційного тестового контролю знань як протидія зловживання та корупції в медичній освіті (2008)
Завгородній А. Б. - Реакція води на природні та штучні фізичні фактори наднизької інтенсивності, Лошицький П. П., Мамаєв В. Н., Мізняк Д. Ю., Писаренко Л. Д. (2008)
Івахно С. С. - Методи кластеризації в програмі microarraytool для аналізу даних ДНК-мікроарреїв, Корнелюк О. І., Мінцер О. П. (2008)
Лях Ю. Є. - Аналіз фрактальної розмірності біомедичних процесів, Гур'янов В. Г., Вихованець Ю. Г., Горшков О. Г. (2008)
Міхненко Ю. А. - Проблеми не лінійності системи охорони здоров’я, В'юн В. І. (2008)
Будник М. М. - Порівняння інформативності методів магнітокардіографічного та електрокардіографічного картувань щодо виявлення ознак порушень при ішемічній хворобі серця, Чайковський І. А., Дробуш Л. П., Конєва В. В., Кухарев О. В. (2008)
Вороненко Ю. В. - Питання розробки нормативів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті, Мінцер О. П., Вдовиченко Ю. П., М'ясніков В. Г., Вернер О. М., Краснов В. В., Бабінцева Л. Ю. (2008)
Вороненко Ю. В. - Особливості створення державних стандартів післядипломної медичної освіти на основі інформаційних технологій, Сердюк A. M., Мінцер О. П., Вдовиченко Ю. П., Лисенко Г. І., Вернер О. М., Краснов В. В., Коблянська A. B., Мінцер В. О. (2008)
Бабінцева Л. Ю. - Особливості створення державних стандартів післядипломної фармацевтичної освіті (2008)
Коваленко О. М. - Сучасні аспекти забезпечення конкуренто-спроможності промислового підприємства, Станіславик О. В. (2015)
Лиско Н. А. - Проект податкової реформи в Україні: сучасні реалії, думки експертів та позиція Міністерства фінансів України (2015)
Мазур Н. В. - Методика обліку внутрішньогрупових операції: пропозиції щодо вдосконалення (2015)
Шандова Н. В. - Формування системи моніторингу розвитку підприємства (2015)
Шаповалов В. О. - Внутрішні суперечності розвитку акціонерного сектора: теоретико-методологічний підхід (2015)
Случак Н. А. - Інформаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку лісогосподарських підприємств у сучасних умовах (2015)
Ткаченко С. А. - Щодо удосконалення теорії, методології і практики функції економічного моніторингу в системі регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2015)
Титул, зміст (2014)
Свиридюк Д. Я. - Обгрунтування фізичної моделі лабораторного змішувача при формуванні контрольних зразків бетону (2014)
Шаляпіна Т. С. - Модель – програма "ЕКОНОМБУДМАШ" визначення оптимального складу оборотного фонду машин будівельного підприємства (2014)
Саленко Ю. С. - Исследования вибрационного оборудования для обработкибетонных смесей (2014)
Иткин А. Ф. - Разработка вибрционной площадки с вертикальными колебаниями и пригрузочной плитой (2014)
Назаренко І. І. - Дослідження енергії системи "барабан-суміш" в робочому режимі перемішування з урахуванням форми барабана, Клименко М. О. (2014)
Голубничий А. В. - Мінералоутворення при нагріві гідратованих в’яжучих з рідким склом, шлаками металічного марганцю і кольоровими (2014)
Мартинцев В. С. - Вплив гідродинамічної кавітації на робочі органи змішувачів (2014)
Мацюк Б. В. - Оцінка конструктивних елементів вібраційного грохота (2014)
Колин В. М. - О эффективности сочетания разных средств борьбы с вредными вибрациями и шумом при обработке каменных материалов, Часовщик Ю. Я. (2014)
Лилов О. В. - Сучасні організаційні схеми реалізації інвестиційно-будівельного проекту девелоперською компанією (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаляпіна Т. С. - Організаційно-технологічні аспекти вибору комплексу машин у відповідності до девелоперських контрактів (2014)
Свиридюк Д. Я. - Дослідження коливань вібраційного бетонозмішувача при вертикальному розташуванні барабану (2014)
Саленко Ю. С. - Теоретические и экспериментальные исследования силовых и энергетических характеристик бетоносмесителей принудительного действия (2014)
Иткин А. Ф. - Разработка пустотообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия (2014)
Колин В. М. - О полезных и вредных вибрациях и шуме в машинах строительной индустрии, Часовщик Ю. Я. (2014)
Максимов А. С. - Передумови та потенціал оптимізації теплової оболонки будівель (2014)
Лилов О. В. - Гармонізація договорів підряду з міжнародною будівельною практикою: організаційний аспект (2014)
Ловейкін В. С. - Метод аналізу фрикційних автоколивань приводів механічних систем, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П., Ткачук Л. Б. (2014)
Клименко М. О. - Особливості приготування будівельних сумішей та виконання бетонних робіт при зведенні бетонних конструкцій під водою, Луценко Я. О., Погребняк Т. С. (2014)
Титул, содержание (2014)
Стеклов О. И. - Обеспечение целостности сварных конструкций и сооружений при их длительной эксплуатации с применением реновационных технологий, Антонов А. А., Севостьянов С. П. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование склонности к образованию трещин аустенитного материала с использованием методики PVR-test, Савченко B. C., Червяков Н. О., Звягинцева А. В., Монько Г. Г., Пестов В. А. (2014)
Патон Б. Е. - Применение защитных газов в сварочном производстве (Обзор), Римский С. Т., Галинич В. И. (2014)
Маркашова Л. И. - Влияние структурных факторов на механические свойства и трещиностойкость сварных соединений металлов, сплавов, композиционных материалов, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Гайворонский А. А., Алексеенко Т. А. (2014)
Дмитрик В. В. - Особенности деградации металла сварных соединений паропроводов ТЭС, Барташ С. Н. (2014)
Пальцевич А. П. - Взаимодействие водорода с деформированным металлом, Синюк В. С., Игнатенко А. В. (2014)
Маркашова Л. И. - Влияние скандийсодержащей проволоки на структуру и свойства соединений алюминий-литиевых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой, Кушнарева О. С., Алексеенко И. И. (2014)
Кононенко В. Я. - Подводная сварка и резка в странах СНГ (2014)
Мазур А. А. - Рынок сварочных материалов Украины, Пустовойт С. В., Петрук B. C., Бровченко Н. С. (2014)
Шлепаков В. Н. - Физико-металлургические и сварочно-технологические свойства газозащитных порошковых проволок для сварки конструкционных сталей (2014)
Розерт Р. - Применение порошковых проволок для сварки в промышленных условиях (2014)
Головко В. В. - Роль сварочного флюса в формировании металла шва при дуговой сварке низколегированных высокопрочных сталей, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2014)
Жудра А. П. - Наплавочные материалы на основе карбидов вольфрама (2014)
Ворончук А. П. - Порошковые ленты для износостойкой наплавки (2014)
Максимов С. Ю. - Исследование влияния микролегирования титаном и бором металла шва на его механические свойства при сварке под водой, Мачуляк В. В., Шеремета А. В., Гончаренко Е. И. (2014)
Илюшенко В. М. - Эффективность применения новых сварочных материалов при сварке и наплавке меди и ее сплавов (Обзор), Аношин В. А., Майданчук Т. Б., Лукьянченко Е. П. (2014)
Лившиц И. М. - Оценка пригодности сварочной проволоки типа Св-10ГН1МА производства фирмы ЭСАБ для изготовления оборудования АЭС (2014)
Стреленко Н. М. - Флюс для электродуговой наплавки, обеспечивающий высокотемпературную отделимость шлакового покрытия, Жданов Л. А., Гончаров И. А. (2014)
Залевский А. В. - Новые возможности старейшего предприятия по производству сварочных флюсов, Галинич В. И., Гончаров И. А., Осипов Н. Я., Нетяга В. И., Кириченко О. П. (2014)
Кондратьев И. А. - Порошковые проволоки для наплавки стальных валков горячей прокатки, Рябцев И. А. (2014)
Кусков Ю. М. - Дискретные присадочные материалы для наплавки в токоподводящем кристаллизаторе (2014)
Турык Э. В. - Дефекты изготовления сварочных материалов, влияющие на качество сварных соединений (2014)
Соломка Е. А. - Восстановительная и упрочняющая наплавка деталей штампового оборудования, Лобанов А. И., Орлов Л. Н., Голякевич А. А., Хилько А. В. (2014)
Елагин В. П. - Выбор защитного газа для механизированной дуговой сварки разнородных сталей (2014)
Ющенко К. А. - Влияние содержания активных газов и сплошности дисперсной присадки на процесс формирования валика при микроплазменной порошковой наплавке никелевых жаропрочных сплавов, Яровицын А. В. (2014)
Роянов В. А. - Применение пульсирующей распыляющей струи при электродуговой металлизации, Бобиков В. И. (2014)
Переплетчиков Е. Ф. - Разработка высокованадиевого сплава для плазменно-порошковой наплавки ножей для резки неметаллических материалов (2014)
Костин А. М. - Материалы для упрочнения лопаток газовых турбин, Бутенко А. Ю., Квасницкий В. В. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование химического состава и структуры металла швов типа Х20Н9Г2Б, полученных при мокрой подводной сварке, Булат А. В., Каховский Н. Ю., Самойленко В. И., Максимов С. Ю., Григоренко С. Г. (2014)
Захаров Л. С. - Электроды для сварки разнородных мартенситных хромистых и аустенитных хромоникелевых сталей, Гаврик А. Р., Липодаев В. Н. (2014)
Ющенко К. А. - Исследование переходной зоны соединения низкоуглеродистой стали с высоколегированным Cr–Ni наплавленным металлом, Каховский Ю. Н., Булат А. В., Морозова Р. И., Звягинцева А. В., Самойленко В. И., Олейник Ю. В. (2014)
Власов А. Ф. - Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии, Макаренко Н. А., Кущий A. M. (2014)
Левченко О. Г. - Ультрафиолетовое излучение при ручной дуговой сварке покрытыми электродами, Малахов А. Т., Арламов А. Ю. (2014)
Губеня И. П. - К вопросу дисперсности и морфологии частиц в сварочных аэрозолях, Явдощин И. Р., Степанюк С. Н., Демецкая А. В. (2014)
Проценко Н. А. - Состояние нормативной базы, сертификации и аттестации сварочных материалов в Украине (2014)
Марченко А. Е. - Влияние зернового состава шихты на реологические характеристики и структуру напорного потока обмазочных масс для низководородных электродов (2014)
Майданчук Т. Б. - Улучшение технологичности изготовления и сварочных свойств электродов для сварки и наплавки оловянных бронз, Скорина Н. В. (2014)
Марченко А. Е. - Разнотолщинность электродных покрытий как следствие эластической турбулентности обмазочных масс в состоянии неизотермического напорного потока (2014)
Палиевская Е. А. - Состояние сырьевой базы электродного производства, Сидлин З. А. (2014)
Гнатенко М. Ф. - Направления совершенствования оборудования и технологии производства электродов, Ворошило В. С., Сучок А. Д. (2014)
Бугро В. І. - Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні, Горачук В. В. (2015)
Безрук В. В. - Стандартизація якості медичної допомоги: етапність забезпечення якості нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні (2015)
Савчук О. В. - Розширення профілактичної cпрямованості стоматологічної допомоги (2015)
Бакалюк Т. Г. - Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз (2015)
Дзюба О. М. - Економічні механізми створення єдиного медичного простору в Україні, Кучеренко Н. Т. (2015)
Кривенко Є. М. - Підвищення рівня інформаційного забезпечення охорони здоров’я як складової побудови інформаційної стратегії комунікаційної діяльності галузі, Ситенко О. Р. (2015)
Волкова Н. М. - Роль формування навичок психогігієни і компетентісного підходу у підготовці медичного працівника, Городовіченко В. М. (2015)
Теренда Н. О. - Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні (2015)
Юрчишин О. М. - Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року, Копач О. Є., Крицька Г. А. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров'я України з проблеми захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011–2014 роки, Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г., Шевчук О. О. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Моніторинг інноваційного забезпечення за напрямом "Стоматологія" у сфері охорони здоров'я України за 2009–2014 роки, Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г., Трубка І. О. (2015)
Коваль М. І. - Контрміра евтаназії – паліативне лікування (2015)
Голяченко О. М. - Рецензія на книгу Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – Київ: ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
Голяченко Олександр Макарович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Титул, содержание (2012)
Патон Б. Е. - Опыт ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины в области акустико-эмиссионного контроля, Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Грузд А. А., Яременко М. А. (2012)
Сучков Г. М. - Развитие концепций создания ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа. Режим возбуждения. Часть 1, Хащина С. В., Петрищев О. Н. (2012)
Коржик О. В. - Один з методів розв'язання задачі стаціонарної гідроелектропружності для режиму прийому звукових хвиль антенними решітками, що утворені системами стержньових перетворювачів, Найда С. А., Денисенко В. І. (2012)
Єременко В. С. - Застосування нейромережевих технологій у системах неруйнівного контролю, Переїденко А. В., Монченко О. В. (2012)
Карпаш М. О. - Дослідження взаємозв'язку механічних характеристик, мікроструктури та інформативних параметрів неруйнівного контролю (2012)
Фомичев С. К. - Сбор, накопление и визуализация данных мониторинга напряженного состояния магистральных трубопроводов, Пирумов А. Е., Минаков С. Н., Минаков А. С., Данильчик А. В., Михалко С. В., Яременко М. А. (2012)
Радиш Ю. В. - До питання гармонізації стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій. Частина 1, Цечаль В. О., Кірєєв А. С., Шевченко І. Я., Радько В. Г. (2012)
Титул, содержание (2012)
Лобанов Л. М. - Новые возможности обнаружения эксплуатационных повреждений в трубопроводах и сосудах давления, Нехотящий В. А., Рабкина М. Д., Палиенко А. Л., Безлюдько Г. Я. (2012)
Недосека С. А. - Особенности обработки данных акустической эмиссии при использовании сложных и множественных локационных антенн, Овсиенко М. А. (2012)
Учанин В. Н. - Выявление усталостных трещин в зоне отверстий при эксплуатационном контроле самолетов фирмы "Боинг", Сёмочкин С. В., Логинов А. О. (2012)
Сучков Г. М. - Развитие концепций создания ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа. Режим возбуждения. Ч. 2., Петрищев О. Н., Хащина С. В. (2012)
Найда С. А. - Методы возбуждения коротких акустических импульсов в пьезоэлектрическом преобразователе с согласующими слоями, Коржик А. В., Желяскова Т. Н. (2012)
Миндюк В. Д. - Досвiд оцiнки деградацiї матерiалу труб амiакопроводу за результатами неруйнiвного контролю їх механiчних характеристик, Карпаш М. О., Яворський А. В., Рибiцький I. В., Доценко Є. Р. (2012)
Гарф Э. Ф. - Надежность и экономичность производимых в Украине баллонов высокого давления для технических газов, Дмитриенко Р. И., Перепечай А. А., Деньгин А. П., Плетнев В. А. (2012)
Райтер П. М. - Прогнозування корозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі моніторингу структури та фазового складу газорідинного потоку (2012)
Бернацкий А. В. - Оценка склонности конструкционных сталей к слоистым разрушениям. Развитие новых подходов, Дмитриенко Р. И. (2012)
Титул, содержание (2012)
Недосека А. Я. - О пусковых нагрузках оборудования, работающего при высоких температурах, Недосека С. А., Бойчук О. И., Яременко М. А. (2012)
Скальський В. Р. - Застосування методу акустичної емісії для визначення моменту початку макроруйнування зварних з'єднань алюмінієвого сплаву, Лясота І. М. (2012)
Бида Г. В. - Петля гистерезиса, обусловленная задержкой необратимого смещения доменных границ (2012)
Дегтярев А. В. - Исследование свойств углепластиковых сотовых структур для легковесных конструкций ракетно-космического назначения, Потапов А. М. (2012)
Маєвський С. М. - Роздільний вихрострумовий контроль дефектів і товщини фарбового покриття (2012)
Лассе С. - Обнаружение дефектов шлифования деталей из ферромагнитных материалов с использованием эффекта Баркгаузена (2012)
Почапський Є. П. - Оцінка достовірності реєстрації світлових сигналів (2012)
Скачков И. О. - Мониторинг качества контактной точечной сварки переменным током с применением вейвлет-анализа (2012)
Гарф Э. Ф. - К вопросу повышения вязкости материала для баллонов высокого давления, Дядин В. П., Дмитриенко Р. И., Бернацкий А. В., Литвиненко А. Е. (2012)
Радиш Ю. В. - До питання гармонізації стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій. Частина 2, Цечаль В. О. Кірєєв А. С., Шевченко І. Я., Радько В. Г. (2012)
Титул, зміст (2015)
Від редакції (2015)
Татарінцев В. І. - Паспортизація огранених алмазів у Державному гемологічному центрі України, Вишневська Л. І., Ємельянов І. О., Кондратенко К. В. (2015)
Бєлєвцев О. Р. - Регламентація методик виконання вимірювань, які використовують під час гемологічних досліджень, Грущинська О. В., Ємельянов І. О., Cергієнко І. А., Андреєв О. О. (2015)
Гелета О. Л. - Гемологічна експертиза скульптурно-монументальних виробів з декоративного каміння, Нестеровський В. А., Шунько В. В., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М. (2015)
Нікітенко І. С. - Про походження сировини кам’яних стел доби енеоліту-бронзи з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, Куцевол М. Л., Ходас В. О. (2015)
Сурова В. М. - Текстурно-колористична характеристика маловідомих декоративних каменів з родовищ українського Полісся, Гелета О. Л., Ляшок В. І. (2015)
Матюшкіна О. П. - Техника "art in stone" как способ художественного осмысления самоцвета, Баранов П. М. (2015)
Гелета О. Л. - Колористичні характеристики декоративного каміння Українського щита, Cергієнко І. А., Tерещенко Є. М. (2015)
Фінько С. В. - Венд-едіакарій Поділля – природна спадщина людства або чи довго чекатимуть українці закон "Про захист природної спадщини" (2015)
Коштовне камiння (2015)
Декоративне камiння (2015)
Інформація (2015)
Титул, содержание (2015)
Алпатов А. П. - Методология проведения техникоэкономического обоснования проектов создания новых образцов космической техники, Марченко В. Т., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2015)
Сенькин В. С. - К выбору параметров космического аппарата и апогейного ракетного двигателя на твёрдом топливе (2015)
Долгополов С. И. - Влияние нелинейных характеристик сильфона на параметры кавитационных автоколебаний при совместных продольных колебаниях конструкции трубопровода и жидкости (2015)
Мелашич С. В. - Обоснование целесообразности применения стохастических методов при решении задач аэродинамической оптимизации формы компрессорных венцов газотурбинных двигателей (2015)
Комаров В. Г. - Оптимальные траектории космических аппаратов со скачкообразным изменением параметров (2015)
Гладкий Э. Г. - Байесовская модель статистической оценки показателя безотказности технической системы по результатам испытаний с доработками (2015)
Искандеров Р. А. - Колебания анизотропной подкрепленной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, нагруженной осевой сжимающей силой, Моусави Моулаи С. (2015)
Бадалаха И. К. - Закономерности деформирования упругих массивов (2015)
Радченко Н. А. - Устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Ворошилова А. С., Звонарева О. В. (2015)
Безрукавый Н. В. - Исследование влияния профилей головок рельсов на динамику грузового вагона при его движении по криволинейным участкам пути (2015)
Вниманию авторов! (2015)
Титул, содержание (2012)
Недосека А. Я. - Особенности распространения АЭ сигналов при различных граничных средах, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф., Яременко М. А. (2012)
Найда С. А. - Пьезопреобразователи для ультразвуковых уровнемеров (2012)
Скальський В. Р. - Діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій методом акустичної емісії, Станкевич О. М., Басараб Р. М. (2012)
Маєвський С. М. - Безконтактна система визначення координат вимірювального перетворювача дефектоскопа, Сєрий К. М. (2012)
Безымянный Ю. Г. - Особенности контроля АЭ при высокоскоростном циклическом консольном изгибе образцов, Галаненко Д. В., Тесленко Л. О. (2012)
Шаповалов Е. В. - Применение интеллектуальных систем технического зрения для идентификации объектов на фоне помех (2012)
Выскребцов В. Б. - Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность, Шульженко А. В., Гребенников В. Н., Манорик П. А. (2012)
Ишин Н. Н. - Диагностика технического состояния приводных зубчатых механизмов на основе анализа ударных процессов в зубчатых передачах, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2012)
Прядко Н. С. - Акустико-эмиссионный мониторинг процесса струйного измельчения (2012)
Рудавський Д. В. - Поширення поверхневої тріщини в стінці труби нафтопроводу з урахуванням її наводнювання (2012)
Долинский В. М. - Оценка несущей способности сосудов с вмятинами, Стогний В. Н., Черемская В. И. (2012)
Вступне слово: 20 років до успіху (2015)
Гевко Б. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Кондратюк О. М., Галан Ю. Я. (2015)
Гевко Б. М. - Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Герук С. М. - Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів, Ляшук О. Л., Cкиба О. П., Довбиш А. П. (2015)
Денисюк В. Ю. - Метрологічне забезпечення та надійність автоматичних потенціометрів, Вишневський І. В. (2015)
Денисюк В. Ю. - Автономні гібридні системи енергопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії, Оленіч В. С. (2015)
Джугурян Т. Г. - Особливості формування мікрорельєфу поверхні обертання на операціях точіння, Марчук І. В., Ештеівілі А. М. (2015)
Дуляницька Т. В. - Дослідження методів контролю метрологічних характеристик лічильників води під час їх експлуатації, Ткачук А. А. (2015)
Заблоцький В. Ю. - Кінематичний синтез формоутворюючих рухів ріжучого інструменту в робочому просторі багатошпиндельного токарного автомата, Дахнюк О. П. (2015)
Кайдик О. Л. - Вплив методів повірки на вибір моделі проливної установки, Терлецький Т. В. (2015)
Клименко Н. Н. - Методика измерения температур шлифования термопарами при обработке наплавленных и напыленных поверхностей машиностроительных деталей, Лебедев Лебедев, В. Г. Луговская Е. А. (2015)
Лапченко Ю. С. - Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні завдання метрологічного забезпечення, Караченцев В. Є. (2015)
Лапченко Ю. С. - Аналіз метрологічної надійності засобів пірометрії, Костюк О. М. (2015)
Лишук В. В. - Моделі виконавчих асинхронних двигунів у системах автоматики, Хвищун М. В., Євсюк М. М. (2015)
Лищенко Н. В. - Частотный анализ неровностей поверхности и вибраций при её обработке, Нежебовский В. В., Ларшин В. П. (2015)
Макара І. В. Мельник С. А. - Застосування мультиспектральних вимірювань в диференціальній діагностиці пігментних та безпігментних уражень шкіри, Кожухар О. Т. , Салій Л. С. (2015)
Марчук В. І. - Технологічне керування теплонапруженістю процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників, Равенець Л. М., Гринюк С. В. (2015)
Мельник С. А. - Аналіз основних електрофізіологічних методів, заснованих на вивченні електричної активності шлунково-кишкового тракту, Гаврилюк Ю. В. (2015)
Олексин М. В. - Технологічні особливості керування процесом формоутворення складнопрофільних деталей на токарних операціях, Марчук І. В., Грисюк І. О. (2015)
Равенець Л. М. - Походження температурних дефектів під час шліфування зовнішніх кілець роликопідшипників, Марчук І. В., Грисюк І. О. (2015)
Сасов О. О. - Дослідження впливу геометрії та матеріалу ріжучого інструменту на сили різання при попередньому подрібненні зношених пневматичних шин, Коржавін Ю. А., Коробочка О. М. (2015)
Симонюк В. П. - Дослідження показників якості поверхонь обертання в процесі безцентрового переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А. (2015)
Скорняков Е. С. - Відновлення кулачків розподільних валів електродуговою наплавкою, Чернета О. Г., Волощук Р.Г. (2015)
Стасіцька В. П. - Про чинники, які формують рівень експлуатаційної технологічності приладів для вимірювання витрат та кількості речовини, Кайдик О. Л. (2015)
Супрунюк С. Л. - До питання надійності роботи гемоглобінометрів, Мороз С. А. (2015)
Ткачук А. А. - Профілювання геометрії індентора для комбінованого зміцнювально-вигладжувального інструменту з урахуванням властивостей матеріалу заготовки (2015)
Трохимчук Г. П. - До питання обліку теплової енергії, Приступа С. О. (2015)
Шматко Д. З. - Методика проведення досліджень працездатності підшипників акустично-діагностичним методом неруйнівного контролю, Авер’янов В. С., Кочнева О. В. (2015)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - О движении волн акустической эмиссии с большими скоростями, Недосека С. А., Волошкевич И. Г. (2013)
Шаповалов Е. В. - Современные методы и средства неразрушающего контроля сварного соединения, выполненного контактной точечной сваркой (Обзор), Галаган Р. М., Клищар Ф. С., Запара В. И. (2013)
Куц Ю. В. - Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії, Олійник Ю. А., Близнюк О. Д., Монченко О. В. (2013)
Еременко В. С. - Система неразрушающего контроля композиционных материалов на основе нейронных сетей ART-2 и FUZZY-ART, Переденко А. В. (2013)
Скальський В. Р. - Експериментальна акустико-емісійна оцінка зародження мікротріщин, Сімакови ч О. Г. (2013)
Белый Н. Г. - Относительная чувствительность рентгенотелевизионных систем на основе импульсных рентгеновских аппаратов, Бухенский В. Н., Михайлов С. Р., Слободян Н. В., Шило Д. С. (2013)
Кошулян А. В. - Исследования остаточных напряжений в цельнокатаных железнодорожных колесах, Малайчук В. П., Мозговой А. В., Тимощенко А. П., Чуприна Л. В. (2013)
Долинский В. М. - Оценка работоспособности сосудов с овальностью, Стогний В. Н., Черемская В. И. (2013)
Титул, содержание (2009)
Компан Я. Ю. - Интерметаллидное жароупрочнение сплавов титана, получаемых способом магнитоуправляемой электрошлаковой плавки, Назарчук А. Т., Петров Д. А., Белов А. М., Протоковилов И. В. (2009)
Полещук М. А. - Электрошлаковое литье заготовок корпусов задвижек, работающих при высоком давлении, Пузрин Л. Г., Шевцов В. Л., Бородин А. И. (2009)
Скрипник С. В. - Опробование технологии получения крупногабаритных отливок сложного профиля из жаропрочной стали 15Х12Н2МВФАБ способом центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2009)
Соловьев В. Г. - Контроль и стабилизация уровня жидкого металла в кристаллизаторе при электронно-лучевой плавке, Ланкин Ю. Н. (2009)
Яковчук К. Ю. - Твердые эрозионностойкие покрытия системы Ti-B-C, осаждаемые в вакууме, Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Грабин В. В. (2009)
Полищук С. С - Формирование фаз со сложным кристаллическим строением в сплавах системы А1-Со при их осаждении из паровой фазы, Теличко В. А., Устинов А. И. (2009)
Шаповалов В. А. - Исследование изменения структуры материала электродов плазменно-дуговых источников нагрева, Грищенко Т. И., Приходько М. С, Цыкуленко К. А., Мельник Г. А., Вислобоков О. М., Константинов В. С, Жиров Д. М., Колесниченко В. И. (2009)
Патон Б. Е. - Индукционная плавка металлов в секционном кристаллизаторе, Шейко И. В., Шаповалов В. А. (2009)
Скульский В. Ю. - К вопросу о легировании теплоустойчивой стали для высокотемпературных компонентов энергоблоков тепловых электростанций нового поколения (2009)
Троянский А. А. - Разработка системы мониторинга технологического процесса выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи, Синяков Р. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 1, Недосека С. А. (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение волн акустической эмиссии. Сообщение 2, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2013)
Осташ О. П. - Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації, Ківа Д. С., Учанін В. М., Семенець О. І., Андрейко І. М., Головатюк Ю. В. (2013)
Боряк К. Ф. - Оценка работы испытательного станда ИГК-90.1 и анализ результатов испытаний гидравлических гасителей колебаний, Манзарук М. А. (2013)
Венгринович В. Л. - Исследование остаточных деформаций в трещине в результате ее повторяющегося нагружения в упругопластической области, Денкевич Ю. Б., Герловский С. А. (2013)
Юхимец П. С. - Гидроиспытания трубных секций с коррозионными повреждениями в режиме малоциклового нагружения, Рыбаков А. А., Нехотящий В. А., Филипчук Т. Н. (2013)
Банахевич Ю. В. - Досвід ідентифікації виявлених дефектів внутрішньотрубною діагностикою в ДК "УКРТРАНСГАЗ", Банахевич Р. Ю. (2013)
Максимов А. Б. - Определение марки стали стальных прутков с помощью коэрцитиметра "СИЛА" (2013)
Тороп В. М. - Определение зон дополнительного контроля металла и сварных соединений парогенераторов ПГВ-213 при оценке прочности, Яхно Б. О. (2013)
Блинов Ю. Н. - Особенности обследования технического состояния металлических конструкций высотных сооружений с помощью методов неразрушающего контроля и промышленного альпинизма. Рекомендации по восстановительным работам (2013)
Титул, содержание (2013)
Недосека А. Я. - Формирование волн акустической эмиссии, Недосека С. А. (2013)
Будадин О. Н. - Новый метод определения термического сопротивления ограждающих конструкций (2013)
Недосека А. Я. - Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9 (2013)
Карпаш М. О. - Методологія багатопараметрового діагностування технічного стану трубопроводів довгортривалої експлуатації (2013)
Стороженко В. А. - Оптимизация процедуры тепловой дефектоскопии сотовых конструкций, Мягкий А. В., Малик С. Б., Тихий В. Г. (2013)
Тороп В. М. - Расчетное обоснование дополнительного раскрепления металлоконструкций верхних блоков энергоблоков атомных электростанций от внешних динамических воздействий, Яхно Б. О., Козлов С. В. (2013)
Найда С. А. - Фокусируемые пьезоприемники для акустотермометрии, Дрозденко Е. С. (2013)
Троицкий В. А. - Портативная рентгенотелевизионная система (2013)
Глуховский В. Ю. - Определение и расчет геометрических параметров дефектов объекта контроля с применением лазерно-тепловизионной дефектометрии, Бородай О. С. (2013)
Блинов Ю. Н. - Особенности технического обследования конструкций высотных зданий и сооружений после аварий и обрушений. Опыт НПО "Дискрет" по их ликвидации и восстановлению методом промышленного альпинизма, Хрипун Л. А. (2013)
Титул, содержание (2013)
Патон Б. Е. - Основные направления работ ИЭС им. Е. О. Патона по совершенствованию неразрушающего контроля сварных соединений, Троицкий В. А. (2013)
Недосека А. Я. - Влияние локального скопления дефектов на распространение акустических волн в пластинах. Cообщение 1, Недосека С. А. (2013)
Учанин В. Н. - Анализ сигналов анаксиальных вихретоковых преобразователей при взаимодействии с электропроводным немагнитным полупространством (2013)
Сучков Г. М. - Малогабаритная ЭМА приставка к серийному ультразвуковому дефектоскопу, Хащина С. В., Десятниченко А. В. (2013)
Белокур И. П. - К вопросу сертификации персонала по неразрушающему контролю деградации материала металлоконструкций, Гордонная Ю. О. (2013)
Титул, зміст (2015)
Фадєєва І. Г. - Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури (2015)
Міщенко Д. А. - Шляхи удосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу України на сучасному етапі розвитку (2015)
Ящишина І. В. - Україна у світому інноваційно-соціальному розвитку (2015)
Гоблик В. В. - Регіональна політика Європейського Союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів (2015)
Лозинська І. В. - Критерії та фактори впливу на підвищення конкурентоспроможності м'ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Калінчик М. В. - Сучасні тенденції, стан та перспективи виробництва свинини в Україні, Калінчик С. М., Алєксєєнко І. М. (2015)
Григорук П. М. - Аналіз аграрного сектору Хмельницької області за основними показниками сталого розвитку, Федорова Т. Ю. (2015)
Босовська М. В. - Конвергенція суб'єктів туристичної діяльності на основі кластеризації (2015)
Заячківська Б. Б. - Формування обмежень використання земель закарстованих територій (2015)
Ставицький О. В. - Методологія прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напряму розвитку підприємств (2015)
Бендасюк С. П. - Принципи, стратегії, інструментарій управління інноваційним розвитком регіону (2015)
Король Н. І. - Інноваційний розвиток агробізнесу в умовахглобалізації світової економіки (2015)
Павленко О. С. - Обгрунтування створення інтеграційного формування суб'єктів галузі нутріївництва (2015)
Пастернак Л. Ф. - Економічна ефективність господарських товариств (2015)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - Исследования и разработки ИЭС им. Е. О. Патона для современной энергетики (2014)
Недосека А. Я - Влияние локального скопления дефектов на распространение акустических волн в пластинах. Сообщение 2, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2014)
Троицкий В. А. - Подвижное локальное намагничивание металлоконструкции при магнитопорошковом контроле (2014)
Дмитриенко Р. И. - Остаточное расширение баллонов (Краткий обзор), Гарф Э. Ф., Чижиченко В. П. (2014)
Воронкин Е. Ф. - Сцинтилляционные экраны на основе селенида цинка и оксидных сцинтилляторов для неразрушающего контроля (2014)
Оксень Д. Е. - Исследование особенностей виброакустического поля двигателя внутреннего сгорания с дефектами в кинематических парах, Оксень Е. И. (2014)
Кулиш В. А. - Акустико-эмиссионная диагностика секций шахтных крепей в процессе их прочностных испытаний, Крылов Э. С., Дроздов А. В. (2014)
Максимов А. Б. - Неразрушающий контроль качества метизов с помощью коэрцитиметра "СИЛА" (2014)
Шевченко А. И. - Спектральный акустико-эмиссионный метод контроля пластичности низколегированных сплавов хрома, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф. (2014)
Титул, содержание (2014)
Недосека А. Я. - Особенности применения метода акустической эмиссии при контроле разрушения материалов, Недосека С. А. (2014)
Великоиваненко Е. А. - Вероятностная оценка состояния трубопроводных элементов с обнаруженными дефектами утонения, Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Пивторак Н. И. (2014)
Дядин В. П. - Связь между удельными работами разрушения стандартных ударных образцов с различными радиусами закругления в переходной области температур (2014)
Глуховский В. Ю. - Применение тепловизионной диагностики для контроля качества паяных соединений статорных обмоток электродвигателей (2014)
Ніколаев В. В. - Характер зміни напружено-деформованого стану трубопроводу в місці встановлення підсилюючих муфт (2014)
Ремнева В. В. - Исследование методов сегментации радиографических снимков сварных соединений, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2014)
Повстяной О. Ю. - Аналіз сучасних методів визначення структури та топології поверхонь матеріалів, Рудь В. Д., Мельник Ю. А., Імбірович Н. Ю. (2014)
Троицкий В. А. - Обследование трубчатых металлоконструкций элементов каркаса вытяжной трубы Чернобыльской АЭС, Бородавко М. В, Дядин В. П., Давыдов Е. А., Карманов М. Н. (2014)
Боряк К. Ф. - Перспективы внедрения температурного мониторинга для диагностики технического состояния механических узлов подвижного тягового железнодорожного состава, Волков С. Л., Шпат Е. С. (2014)
Cидоров В. А. - Практика реализации стационарной системы вибродиагностики прокатного оборудования на примере комплекса "КОРУНД", Сушко А. Е., Демин Е. М. (2014)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - О применении АЭ технологии при непрерывном мониторинге трубопроводов энергетических комплексов, работающих при высокой температуре, Лобанов Л. М., Недосека А. Я., Недосека С. А., Яременко М. А., Гладышев Ю. И., Бешун В. М., Бычков А. В., Гайдукевич А. М. (2014)
Лобанов Л. М. - Технология неразрушающего контроля качества элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии , Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2014)
Лобанов Л. М. - Применение современных информационных технологий для решений задач автоматизации технологических процессов, Шаповалов Е. В., Коляда В. А. (2014)
Троицкий В. А. - Неразрушающий контроль качества композиционных материалов, Карманов М. Н., Троицкая Н. В. (2014)
Прокопенко Г. И. - Повышение сопротивления усталости и коррозионной стойкости сварных соединений ультразвуковой ударной обработкой и электроискровым легированием, Мордюк Б. Н., Кныш В. В., Соловей С. А., Попова Т. В. (2014)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд)., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2014)
Тетерко А. Я. - Метод многопараметровых вихретоковых измерений толщины, электропроводности материала и толщины диэлектрического покрытия элементов конструкций, Гутник В. И., Луценко Г. Г., Тетерко А. А. (2014)
Титул, содержание (2014)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 1, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2014)
Недосека А. Я. - Исследование акустико-эмиссионных характеристик стали 12Х18Н10Т при температуре 560 °С. Сообщение 2. Повреждаемость и прогноз разрушения, Недосека С. А., Грузд А. А. (2014)
Недосека А. Я. - Длительная прочность материалов, работающих при высоких температурах, по данным акустической эмиссии, Недосека С. А., Смоголь Ю. А., Козаков А. А. (2014)
Давиденко В. Ф. - Теория ультразвуковой эхо-амплитудной дефектометрии. Развернутая модель ультразвукового поля эхо-канала (2014)
Мирзов И. В. - Компьютерное моделирование вязкого разрушения сварного соединения в образце Шарпи (2014)
Дуб А. В. - Разработка методик ультразвукового контроля и определения работоспособности узла приварки коллектора к парогенератору ПГВ-1000М, Дурынин В. А., Разыграев А. Н., Разыграев Н. П., Харина И. Л., Лобанов Л. М., Махненко В. И., Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю. (2014)
Ерко Е. А. - Путеизмерительный комплекс КВ-1П, Шаповалов Е. В., Коляда В. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 2, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2015)
Недосека А. Я. - Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 1, Недосека С. А. (2015)
Троицкий В. А. - Современные системы радиационного неразрушающего контроля, Михайлов С. Р., Пастовенский Р. А., Шило Д. С. (2015)
Станкевич О. М. - Застосування вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для оцінювання макроруйнування конструкційних матеріалів (2015)
Ноздрачева Е. Л. - О возбуждении ультразвуковых волн в металлах емкостным преобразователем. Часть 1, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Романюк М. И. (2015)
Буряк Т. Н. - Комплексная сопоставительная оценка критериев качества сварных особотонкостенных труб из стали ТР 316L, полученных в разных условиях, Тараненко А. А., Ярошенко Н. В., Бусько С. П., Малыш А. Д. (2015)
Глуховский В. Ю. - Застосування тепловізійного контролю для моніторингу технічного стану промислових димових труб (2015)
Яценко С. Я. - Рентгенотелевизионные системы "Полискан", Коровец Ю. Я., Лозенко А. П., Петренко В. И., Шумейко Н. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Лобанов Л. М. - Контроль коррозионных повреждений элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии, Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. (2015)
Недосека А. Я. - Моделирование колебаний чувствительной пластинки применительно к датчикам акустической эмиссии. Сообщение 2, Недосека С. А. (2015)
Неклюдов І. М. - Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІІ. Нормативна база і перспективи застосування методу акустичної емісії в ядерній енергетиці, Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. (2015)
Маєвський С. М. - Прецизійне вимірювання швидкості ультразвукових коливань як метод оцінки напружень та утоми конструкційних матеріалів (2015)
Мешков С. Н. - Применение термографии для определения состояния металла трубопроводов, Орел Р. П. (2015)
Юхимец П. С. - Циклическая прочность поврежденного тройникового соединения, Кобельский С. В., Филипенков В. В. (2015)
Павловський О. М. - Перевірка працездатності та ефективності багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів (2015)
Глуховський В. Ю. - Визначення тепловізійним методом контролю геометричних параметрів дефектів потенційно небезпечних важкодоступних об’єктів (2015)
Бурау Н. И. - Оценка параметра изменения функционального технического состояния противооползневого анкерного сооружения по результатам вибрационной диагностики, Кулиш Э. В. (2015)
Завальнюк И. П. - Контроль герметичности закупоренных консервных банок при переработке сельскохозяйственной продукции (2015)
Троицкий В. А. - Евроинтеграция и состояние стандартизации в области неразрушающего контроля в Украине, Посыпайко Ю. Н., Щупак С. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Лобанов Л. М. - Исследование деформационного воздействия на стали 08Х18Н9 и 12Х18Н10Т в сварных сосудах и трубах, Нехотящий В. А., Палиенко А. Л., Безлюдько Г. Я. (2015)
Недосека С. А. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях эксплуатации при высоких температурах. Сообщение 1. Тепловые нагрузки на стенки труб при пуске и эксплуатации, Недосека А. Я. (2015)
Учанін В. М. - Селективне виявлення дефектів у тонкостінних виробах із аустенітних сталей накладним вихрострумовим перетворювачем (2015)
Недосека С. А. - Оптимизация размещения датчиков и повышение точности локации источников акустической эмиссии, Овсиенко М. А., Харченко Л. Ф., Яременко М. А. (2015)
Юхимец П. С. - Оценка остаточного ресурса поврежденного тройника (2015)
Похмурський В. І. - Картографування адгезійної міцності газотермічного покриття на основі реєстрації зворотньо-розсіяного УЗ сигналу, Кошовий В. В., Студент М. М., Романишин Р. І., Романишин І. М., Гвоздецький В. М., Семак П. М., Шарамага Р. В. (2015)
Славков В. М. - Тепловий неруйнівний контроль та спосіб формування теплових полів на металевих пластинах, Давиденко О. П. (2015)
Рыжиков В. Д. - Влияние рассеянного излучения на сигналы детекторов цифровой радиографической системы, Ополонин А. Д. (2015)
Казакевич М. Л. - Современные задачи диагностирования технического состояния авиационной техники методом проникающих веществ, Семенец А. И., Дереча В. Я., Казакевич В. М. (2015)
Білокур І. П. - Принципи практичної підготовки персоналу з неруйнівного контролю, Медвєдєва Н. А., Радько О. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Стрижало В. О. - Експертна оцінка технічного стану технологічних трубопроводів з водневовмісним середовищем, Стасюк С. З. (2015)
Недосека С. А. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях эксплуатации при высоких температурах. Сообщение 2. Напряжение в стенке трубы, Недосека А. Я. (2015)
Науменко В. П. - Разработка методики определения зависимости развития трещин в тонколистовых (обшивочных) материалах авиационных конструкций от размеров образцов, Кучер Н. К., Кравчук Р. В., Данильчук Е. Л., Приходько Р. П. (2015)
Троицкий В. А. - Неразрушающий контроль объектов повышенной опасности, Карманов М. Н., Шевченко И. Я. (2015)
Яворський І. М. - Розробка вібродіагностичної системи для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань, Юзефович Р. М., Кравець І. Б., Мацько І. Й., Стецько І. Г. (2015)
Лучко И. И. - Техническая диагностика транспортных сооружений при изменяющихся нагрузках и температурах, Ковальчук В. В., Возняк О. М. (2015)
Тороп В. М. - Оценка граничной сейсмостойкости гермопроходок энергоблока № 2 Ровенской АЭС, Перепичай А. А. (2015)
Воронкин Е. Ф. - Перспективы применения селенида цинка для цифровой радиографии, Михайлов С. Р. (2015)
Гриник Г.Г. - Динаміка основних таксаційних показників модальних букових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Юськевич Т.В. - Оцінювання стовбурового запасу деревостанів сосни банкса та сосни жорсткої в умовах Західного регіону України, Вицега Р.Р., Осадчук Л.С. (2015)
Белеля С.О. - Динаміка таксаційних показників модрини у лісових насадженнях Західного Полісся, Каганяк Ю.Й., Дебринюк Ю.М. (2015)
Дубчак М.Ю. - Особливості морфології насіння та листя представників роду Exochorda lindl. (2015)
Карпин Н.І. - Морфометричні показники асиміляційного апарату видів роду Tilia L. в урбогенних умовах Львова, Заїка В.К., Соханьчак Р.Р. (2015)
Ковалевський С.С. - Вплив лісів на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього середовища міста Біла Церква (2015)
Регуш Н.В. - Взаєморозміщення дерев у вертикальних горизонтах різновікових букових деревостанів, Каганяк Ю.Й. (2015)
Краснов В.П. - Аналіз результатів обстеження лісів на радіоактивне забруднення для їх реабілітації, Курбет Т.В., Давидова І.В. (2015)
Попова Л.В. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на продуктивність і стійкість до хвороб груші в умовах степу Північно-Західного Причорномор'я України, Петренко С.О., Чуйко В.С. (2015)
Фельбаба-Клушина Л.М. - Динаміка рослинного покриву оліготрофних боліт Українських Карпат (2015)
Бабаджанова О.Ф. - Кінетика вертикальної міграції газового конденсату в ґрунтах, Сукач Ю.Г., Петровський В.Л. (2015)
Гриник О.І. - Радіоекологічні проблеми в контексті регіонального економічного розвитку Київського Полісся (2015)
Несторяк Ю.Ю. - Теоретичні підходи до економічного оцінювання лісової ділянки на основі її екосистемних послуг (2015)
Новак У.П. - Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності (2015)
Поспєлова А.Д. - Мікрофлора насіння розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn.) (2015)
Турковська О.В. - Оцінювання ефективності політики зменшення викидів со2 лісами україни при різних соціально-економічних сценаріях, Охремчук І.А., Густі М.І. (2015)
Фоменко Н.В. - Моніторинг ґрунтових вод урбоекосистем як основа раціонального використання водних ресурсів міських територій (на прикладі міста Івано-Франківська) (2015)
Хомин В.Р. - Екологічні ризики під час буріння та освоєння свердловин (2015)
Швайка О.М. - Значення еколого-статистичної інформації у формуванні системи показників екологізації виробничої діяльності промислових підприємств (2015)
Соколовський Я.І. - Моделювання в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння з урахуванням анізотропії тепломеханічних властивостей, Прусак Ю.В. (2015)
Гаврилюк А.Ф. - Дослідження режимів нагрівання провідників бортових електромереж автотранспортних засобів струмами короткого замикання, Гудим В.І., Назаровець О.Б. (2015)
Дзюба Л.Ф. - Порівняльне оцінювання поперечних резонансних коливань стрічкової пилки зі сталим і змінним натягом, Хитряк О.І., Меньшикова О.В., Ребезнюк І.Т. (2015)
Кобищан Г.Д. - Відповідність властивостей лляних тканин вимогам гігієни (2015)
Зінько Р.В. - Моделювання процесу функціонування дволанкового автопотяга в умовах сільського господарства (2015)
Копанський М.М. - Визначення механічних показників деревинно-композиційних матеріалів, виготовлених з використанням відходів ріпаку (2015)
Шевченко Н.В. - Застосування гідромеханічної трансмісії на лісовозних автомобілях (2015)
Любчик О.С. - Аналіз основних напрямів удосконалення системи метрологічного забезпечення виробництва харчової продукції, Микийчук М.М. (2015)
Семчук Л.В. - Розрахунок гальмівних режимів роботи підіймальних установок інженерних споруд шахтного типу з урахуванням пружно-інерційних властивостей канату, Ковальчук Р.А. (2015)
Станіславчук О.В. - Проблеми енергозбереження та безпеки праці при виготовленні біологічно активних пастоподібних матеріалів (2015)
Прохорова В.В. - Концептуальні основи управління ризиками машинобудівних підприємств з урахуванням аналітико-інструментального підходу, Черепня Г.М. (2015)
Ареф'єва О.В. - Інформаційний базис управління економічною безпекою підприємства (2015)
Чимшит С.И. - "Золотое правило" финансовой устойчивости, Чалапко Л.Д. (2015)
Гаврилко П.П. - Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств, Соханич Ф.Ф. (2015)
Гнатів Н.Б. - Сільські території - об'єкт наукових досліджень з економіки природокористування, Скабодіна Ю.І. (2015)
Гупало О.Г. - Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави, Жук О.Б. (2015)
Данило С.І. - Концептуальні характеристики процесу регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні (2015)
Карпінський Б.А. - Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння, Васильків І.М., Шевців А.Б., Карпінська О.Б. (2015)
Костак З.Р. - Проблеми та напрями розвитку проектного фінансування в Україні (2015)
Крилов Д.В. - Важелі організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2015)
Мандзіновська Х.О. - Методичні засади процесу гарантування фінансової безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Пилип'юк Я.В. - Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2015)
Прокопюк А. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі, Феленчак Ю.Б. (2015)
Русинко М.К. - Сучасні тенденції та особливості процесу формування банківських ресурсів вітчизняними банківськими установами у посткризовий період (2015)
Скоропад І.С. - Вплив девальвації на банківську систему України, Усик А.П. (2015)
Чабанюк О.М. - Методика складання та основні вимоги до фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва, Фурман Е.В. (2015)
Ящук В.І. - Методичне забезпечення кадрового планування на підприємстві, Артищук І.В., Заставний Р.Б. (2015)
Олійник О.І. - Податкове навантаження: проблеми оцінювання у лісовому господарстві (2015)
Чорній З.П. - Автолокалізація дірок у кристалах CaF2-Me+ (Me+=Li+, Na+, K+). Розрахунок кінетики генерування, Пірко І.Б., Салапак В.М., Дячук М.В., Онуфрів О.Р. (2015)
Соколовський Я.І. - Математичне моделювання в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи, Криштапович В.І., Мокрицька О.В. (2015)
Ткаченко Р.О. - Лінгвістична стратегія управління крановими установками, Вербенко І.О. (2015)
Грицюк Ю.І. - Особливості реалізації принципу розумної достатності функціонування комплексної системи захисту інформації на підприємстві (2015)
Антипцева О.Ю. - Моделювання впливу мотиваційних факторів на рівень фінансового розвитку машинобудівних підприємств (2015)
Багінський В.А. - Обґрунтування роздільної здатності пристрою візуалізації безпілотного авіаційного комплексу, Сальник Ю.П., Опанасюк І.І., Пащук Ю.М. (2015)
Вус А.Я. - Математичне моделювання поперечних перетинів колоди за результатами її сканування, Маєвський В.О. (2015)
Коваль О.М. - Визначення критерію прийняття рішення для оптимізації процесів локалізації та гасіння пожеж на деревообробних підприємствах (2015)
Мовчан І.О. - Математичне моделювання динаміки лісової пожежі для підвищення ефективності її локалізації (2015)
Пелешко М.З. - Синтез зображень у відеорядах систем відео-спостереження (2015)
Попов В.М. - Оптимізація структури системи техногенної безпеки на етапі формування місії програми її розвитку (2015)
Стояновський А.Р. - Взаємозв'язок між структурою кошторисної вартості інноваційних проектів і результатами їх реалізації, Тимняк З.С., Чорненький О.О. (2015)
Фігун Н.В. - Дослідження впливу факторів нейромаркетингу на поведінку споживача, Бабанова І.Ю. (2015)
Ящук В.І. - Модель системи стратегічного управління підприємством і алгоритм її проектування, Артеменко В.Б., Янкевич В.О. (2015)
Гулик Г.С. - Правові та соціо-еколого-економічні передумови екологізації освіти в україні, Дубовіч І.А. (2015)
Кульчицька Е.А. - Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України (2015)
Мавріна А.О. - Соціальна відповідальність бізнесу: зарубіжний досвід, Войцеховська Ю.В., Копець Г.Р. (2015)
Пасєка М.С. - Опрацювання даних адаптивного навчання і тестування студентів вищого навчального закладу (2015)
Татомир І.Л. - Поняття "електронний фріланс" у предметному полі онлайн освіти (2015)
Чайковська Г.М. - Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі, Салапак Л.В. (2015)
Стеців І.І. - Методологія організації обліку, контролю та аналізу (2015)
До відома авторів статей (2015)
Алфьорова Т. М. - Деякі питання класифікації строків у цивільному праві (2015)
Болвінов С. П. - Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування (2015)
Брильов М. О. - Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (2015)
Вергелес В. В. - Теоретична розробленість питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей (2015)
Гаруст Ю. В. - Організаційно-правова структура фінансової системи України за сферами виникнення фінансових відносин, Кобзєва Т. А. (2015)
Гаруст Ю. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства АПК: теоретико-правові аспекти, Перелазний А. І. (2015)
Гетманцев Д. О. - Щодо періодизації історії оподаткування (2015)
Голенко В. Е. - Щодо визначення суб’єкту з виробництва електричної енергії у світлі розвитку вітроенергетики (2015)
Гордієнко В. О. - Стан наукової розробленості протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами (2015)
Гуйван Д. П. - Щодо публічного характеру договору постачання гарячої води побутовому споживачу в контексті застосування принципу свободи договору (2015)
Даньшина К. Є. - Значення трудового договору в фермерських господарствах (2015)
Жидченко К. П. - Порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям: адміністративно-правові аспекти (2015)
Завальна Ж. В. - Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз (2015)
Зозуля І. В. - Закон України "Про Національну поліцію": публічна чи громадська безпека?, Довгань О. І. (2015)
Зозуля О. І. - Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США (2015)
Ізовіта А. М. - До питання кримінально-правової охорони порядку обігу земельних ділянок (2015)
Кайдашев Р. П. - Окремі проблеми перегляду судових рішень адміністративними судами України (2015)
Квасневська Н. Д. - Поняття судової системи України: сучасний погляд (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського