Ларькіна М. О. - Фреймова організація німецького інституційного оголошення (2011)
Левіщенко М. С. - Гендерна специфіка пізнього Вікторіанського дискурсу (2011)
Лешкова Н. В. - Типологійні вияви структури комплексної теми (2011)
Маркіна С. В. - Лінгвістичний аналіз форм пуантування в різних композиційних підтипах німецької короткої історії (2011)
Маштакова Н. В. - Семантическая структура пословиц-примет как одного из элементов германской и русской культуры (2011)
Місник Н. В. - Історія становлення української медичної термінології (2011)
Муратова Е. Ю. - Роль категории числа в формировании художественных смыслов слова в поэтическом тексте (2011)
Олекса Г. І. - Співвідношення препозитивних та постпозитивних маркерів у неблизькоспоріднених мовах (2011)
Онищенко І. В. - Центральні та периферійні компоненти функціонально-семантичного поля оцінки в сучасній українській мові (2011)
Павленко Л. В. - Предикативна організація дискурсивного акту "підхоплення” в діалогічному мовленні (2011)
Романюк В. Л. - Методика дослідження інтонаційної актуалізації англомовного офіційно-ділового діалогічного дискурсу (2011)
Руда С. В. - Інформаційні технології як засіб розвитку комунікативних навичок (2011)
Титул, зміст (2016)
Маршавін Ю. М. - Економічна ефективність заходів щодо активного сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних в умовах тривалої кризи: методологія та інструментарій оцінювання (2016)
Грішнова О. А. - Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу, Савченко О. О. (2016)
Kalinina S. P. - The brain drain: opportunities of leveling at the corporate level (2016)
Лісогор Л. С. - Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні (2016)
Цимбалюк С. О. - Формування бренда роботодавця на ринку праці (2016)
Черкасов А. В. - Продуктивна зайнятість та соціальний розвиток України: стан та перспективи, Родіонов О. В. (2016)
Костриця В. І. - Активація безробітних: підходи та практики їх реалізації у державних службах зайнятості зарубіжних країн, Судаков М. В. (2016)
Міненко В. Л. - Відтворення робочої сили в умовах формування економіки знань у постіндустріальному суспільстві, Гізело О. І. (2016)
Шкода Т. Н. - Моделювання імперативу людського розвитку в контексті стратегічного управління людським капіталом (2016)
Мазуров С. А. - Cутність поняття "робоче місце” на мікро- та макрорівнях економіки (2016)
Лукашевич М. П. - Ресоціалізація як інструмент відтворення соціального капіталу: методологічний дискурс, Лукашевич О. М. (2016)
Лобанова А. С. - Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів, Коломоєць Т. Г. (2016)
Матвієнко Л. І. - Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення), Алексейченко К. С. (2016)
Вітряк Т. Б. - Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України (2016)
Сухомлин В. Б. - Зміна пріоритетів у роботі столичної служби зайнятості (2016)
Падалка Л. В. - Підвищення ефективності пошуку роботи для безробітних (досвід Чернігівської обласної служби зайнятості) (2016)
Дендемарченко Г. Г. - Організація громадських робіт (досвід Черкаської обласної служби зайнятості) (2016)
Бунда О. М. - Організаційні та методичні аспекти аудиту грошових коштів на підприємстві, Єлісеєва С. Ю. (2015)
Диденко Е. А. - Бенчмаркінг в системі управління організацією, Крисюк Ю. О. (2015)
Глущевський В. В. - Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства (2015)
Романовський О. О. - Академічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки України (2015)
Гайдей О. О. - Вплив системи факторів на управління змінами на промисловому підприємстві (2015)
Глоба Т. Л. - Перспективи розвитку ринку книговидавничої справи в Україні, Яренко A. В., Геселева Н. В. (2015)
Дутка І. В. - Тенденції розвитку ринку дитячого харчування в Україні, Хоменко О. І., Геселева Н. В. (2015)
Корнієнко Ю. О. - Проблеми та перспективи розвитку ринку HOD (home & office delivery) в Україні, Геселева Н. В., Хоменко О. І. (2015)
Митропан С. О. - Механізм управління інноваційними малимипідприємствами (2015)
Пірус В. О. - Проблеми фандрайзингу у вищій освіті (2015)
Цимбаленко Н. В. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні (2015)
Квіта Г. М. - Аналітичне дослідження виробничих процесів ринку теплоенергетики України, Шіковець К. О., Шевченко А. С. (2015)
Яренко А. В. - Маркетингове дослідження системи котирування та визначення інфляційних ризиків валют світу (2015)
Лойко В. В. - Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки (2015)
Бевзюк Н. А. - Вдосконалення оцінки рівня розвитку підприємств легкої промисловості (2015)
Сохацька Г. В. - Інноваційні підходи до просування та збуту товарів легкої промисловості (2015)
Тиховод С. М. - Расчет переходных процессов в трансформаторах на основе магнитоэлектрических схем замещения с использованием полиномов Чебышёва (2015)
Коваленко М. А. - Автономний експериментальний стенд для випробування уніполярного крокового двигуна на базі мікроконтролера, Мацюк Д. С. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Магнитотермоупругое нестационарное деформирование многослойных конструкций (2015)
Іванков В. Ф. - Верифікація методів електротеплових розрахунків електричних реакторів без сталі, Басова А. В., Шульга Н. В. (2015)
Токмаков И. В. - Моделирование электромеханических переходных процессов в асинхронных двигателях на основе использования полиномов чебышёва (2015)
Cидорец В. Н. - Особенности анализа распределения тока высокой частоты в осесимметричных электродах электрохирургических инструментов, Дубко А. Г. (2015)
Тиховод С. М. - Метод ускоренного численного расчета переходных процессов в электрических цепях на основе аппроксимации решения алгебраическими полиномами, Корнус Т. М., Паталах Д. Г. (2015)
Волков В. О. - Расчет оптимальных тахограмм разгона и торможения частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2015)
Ярымбаш Д. С. - Динамическая адаптация схемных моделей короткой сети, Килимник И. М., Ярымбаш С. Т. (2015)
Костін М. О. - Енергетичні спектри випадкових процесів тягових напруг і струмів електротранспорту (2015)
Міщенко Т. М. - Геометричне трактування реактивної потужності та його зв’язок зі спектральним складом тягових напруги та струму швидкісних електровозів (2015)
Ниценко В. В. - Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор, Кулагин Д. А., Махлин П. В., Климко А. Н. (2015)
Скалько Ю. С. - Удосконалення групового регулювання гідроагрегатів дніпровської гес за допомогою нечіткої логіки (2015)
Бойко А. П. - Мобільні медичні формування - складова частина служби медицини катастроф США, Волянський П. Б. (2013)
Гурник А. В. - Методика оцінки ефективності авіаційного радіотехнічного пошуку з урахуванням параметрів навколишнього середовища та типу обладнання повітряних суден ДСНС України, Валуйський С. В. (2013)
Демків А. М. - Аналіз стану державної системи прав інтелектуальної власності в Україні (2013)
Деревинський Д. М. - Математична модель процесу функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, Єлісєєв В. Н. (2013)
Долгий М. Л. - Методологічні підходи до формування управлінських рішень щодо отримання радіаційно безпечних продуктів харчування, Терент’єва А. В. (2013)
Єлісєєв В. Н. - Показники залежності ефективності функціонування підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту від забезпеченості матеріальними резервами, Попов Л. В. (2013)
Ємець В. І. - Адаптивна система керування БПЛА для виконання завдань ДСНС України (2013)
Полярус Ю. А. - Довідково-інформаційна система як складова частина системи обробки даних, Лясковський О. О., Сінченко П. М., Сотніков О. Л., Овсійчук І. П. (2013)
Полярус Ю. А. - Моделювання багатовимірних даних довідково-інформаційної системи паспортів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, Тихоход В. О., Михайлов Д. В. (2013)
Потеряйко С. П. - Організація роботи органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Барило О. Г., Переверзін Ю. П. (2013)
Пруська Т. А. - Реформування системи цивільного захисту України (2013)
Соколовський І. П. - Навчання посадових осіб цивільного захисту,учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах з питань радіаційного та хімічного захисту, Мазуренко В. І. (2013)
Тищенко В. О. - Альтернативи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Хижняк В. В. - Метод оптимізації розміщення пошуково-рятувальних повітряних суден на території природно-техногенної геосистеми за критерієм максимізації соціо-еколого-економічної ефективності авіаційного пошуку і рятування, Шабала В. І. (2013)
Юрченко В. О. - Щодо проблем в організації підвищення кваліфікації професійних кадрів у сфері цивільного захисту об‘єктового рівня (2013)
Білошицький М. В. - Визначення вибухонебезпеки виробничих приміщень за надходження до них горючих газів або парів горючих рідин (2013)
Гудович О. Д. - Щодо комплексної оцінки пожежної небезпеки вогнезахищеної деревини, Корнієнко О. В. (2013)
Гузій С. Г. - Вогнезахист деревини покриттям на основі геоцементу, Кравченко А. В. (2013)
Єременко С. А. - Про ідентифікацію параметрів пластового осередка при самозігріванні рослинної сировини, Смірнова О. М., Пруський А. В. (2013)
Сидоренко В.Л. - Забезпечення техногенної безпеки як одного з пріоритетних завдань держави (2013)
Азаров С. І. - Забезпечення життєдіяльності населення у складних радіоекологічних умовах, Литвинов Ю. В., Паламарчук В. І., Сидоренко В. Л. (2013)
Цапко Ю. В. - Моделювання процесу биологічної деструкції компонентів деревини (2013)
Ковровський Ю. Г. - Диференціація основних груп чинників професійного вигорання особового складу органів і підрозділів ДСНС України (2013)
Миронець С. М. - Психологічні особливості діяльності рятувальників у складі міжнародних гуманітарних місій, Тімченко О. В., Корольчук М. С. (2013)
Шойко В. А - Деякі питання системи заходів соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності підрозділів ДСНС України (2013)
Аннотации (2013)
Рудченко О. Ю. - Методичні питання щодо формування та реалізації дивідендної політики в державному секторі (2014)
Ходжаян А. О. - Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу (2014)
Предборський В. А. - "Гібридна" війна як відбиття закономірностей розвитку суспільства незавершеної модернізації (2014)
Мельник О. В. - Аналіз товарообігу паливно-енергетичних ресурсів між Україною та країнами Митного союзу (2014)
Богатирьов І. І. - Домінанти управління грошовими потоками ТНК (2014)
Хлівний В. К. - Підвищення капіталізації банку (2014)
Максименко А. В. - Податкові імперативи регулювання міжнародної економічної діяльності (2014)
Савчук Н. В. - Моделювання відношення торгового до платіжного балансу за допомогою полінома (2014)
Репін І. І. - Методичні основи проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб’єктами та центрами надання адміністративних послуг, Дайнеко А. В., Лугіна М. О. (2014)
Ткачук В. О. - Удосконалення планування на випадок кризи ліквідності у банках (2014)
Цицик Р. В. - Сучасні механізми управління фіскальною стійкістю (2014)
Гордійчук І. С. - Формування інституційної моделі розвитку державно–приватного партнерства в Україні (2014)
Рабцун Н. В. - Діяльність інституційних інвесторів та банків на ринку державних цінних паперів України (2014)
Батажок С. Г. - Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно–фінансових інститутів, Рудич О. О. (2014)
Циганюк А. В. - Сучасні аспекти організації формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств (2014)
Бойко О. М. - Індустріальні парки – нові точки росту інвестиційних можливостей регіонів України (2014)
Кірик М. А. - Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід (2014)
Дьяченко Я. Я. - Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні (2014)
Мельник К. В. - Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства та їх класифікація, Сігайов А. О. (2014)
Череп А. В. - Зовнішньоекономічна діяльність ПАТ "Мотор Січ" у розрізі світових тенденцій розвитку та в ситуації невизначеності в Україні, Мартоян А. Г. (2014)
Годованець О. В. - Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах (2014)
Труш Ю. Л. - Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі, Левченко Ю. Г. (2014)
Ареф’єв С. О. - Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств (2014)
Тюха І. В. - Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості, Рудніцька Р. В. (2014)
Цицик К. Ю. - Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору (2014)
Голубєв Д. І. - Розробка стратегії управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування (2014)
Мошенська А. В. - Дослідження ефектів від рекламних звернень підприємства та їх графічний аналіз (2014)
Величко О. В. - Маркетинг людських ресурсів у сучасних умовах господарювання підприємств галузі АПК (2014)
Тюха І. В. - Кон’юнктура українського ринку пива, Опря Н. В. (2014)
Білик М. Д. - Соціальна нерівність як об’єкт регуляторного впливу на бюджет міста Києва, Павловська О. В. (2014)
Крамаренко Р. М. - Еволюція розвитку столичних міст у глобальній економічній архітектурі, Галенко С. М. (2014)
Шедяков В. Є. - Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії (2014)
Надрага В. І. - Ризики демографічних втрат України: зміст та фактори формування (2014)
Бевз В. П. - Щодо передумов запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні, Бугаєнко Є. О., Шиптенко Т. В. (2014)
Шаповал Я. К. - Аналіз ступеню майнового розшарування населення України (2014)
Добренко О. О. - Деякі методологічні підходи професійно–кваліфікаційного збалансування робочої сили на професійному ринку праці (2014)
Пивоваров C. - Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр., Калініченко В., Ільків М. (2015)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (IV), Яновський Я. (2015)
Козак А. - Облога Сагунта (219-218 pp. до н. е.). До питання про причини та Casus belli Другої Пунічної війни, Нікорич А. (2015)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (III) (2015)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (V) (2015)
Калініченко В. - Βουλγαριας - σερβιας πολέμου: військова експансія дунайських болгар на терени західних Балкан у 836-889 рр. (2015)
Погебенник А. - Загострення релігійної ситуації в Окситанії ХІ-ХІІ ст.: значення та наслідки (2015)
Тимчук І. - Церковна організація Великого Новгорода в ХІ-ХІІІ ст.: історіографічний аспект (2015)
Масан О. - Дипломатичне забезпечення Німецьким орденом вторгнення у Прусію (1225-1235 pp.) (2015)
Воротняк І. - Чоловічі персонажі вінландських саґ у контексті поширення християнства на терені Ісландії та Ґренландії доби середньовіччя (2015)
Литвиненко Я. - Вивчення графіті варязьких печер (попередні висновки) (2015)
Балух О. - Воєнно-політичне становище "Шипинської землі” у складі Молдавської держави у другій половині XIV - середині XV ст. (2015)
Чучко М. - Православна церква в житті чернівчан (з XV ст. до сьогодення) (2015)
Кузь А. - Талікота 1565 p.: до 450-річчя однієї з вирішальних битв у історії середньовічної Індії, Федорук А. (2015)
Пітатєлева О. - Авторство фресок XVII століття Київської церкви Спаса на Берестові в контексті церковних і художніх зв’язків поствізантійського світу, Лопухіна О. (2015)
Сандуляк І. - Археологічні колекції в музеях Буковини другої половини XIX – першої половини XX ст. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кузнецов В. - Александр Блок: Вечная Женственность после похорон Прекрасной Дамы (2013)
Немчинов І. - Антиномії свободи, або Три спокуси Достоєвського (2013)
Пустовит А. - "Ум ищет божества…": эволюция религиозно-философских воззрений Пушкина от французского скептицизма к немецкому идеализму (2013)
Терлецький В. - To proteron. До передісторії поняття a prior (2013)
Секундант С. - Был ли Лейбниц эклектиком? (2013)
Баумейстер А. - "Вітгенштайнова перспектива" і проблеми практичної нормативності (2013)
Соловій Р. - Рецепція "герменевтики підозри" у християнській філософії Мерольда Вестфала (2013)
Юдин О. - Спроба подолання суб’єкт-об’єктного підходу в філософії та естетиці Михайла Бахтіна (2013)
Karivets І. - Contemplation, Miracle and Noveity: Towards the Foundations of Religious Experience (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія та герменевтика в сучасних українських історико-філософських дослідженннях (2013)
Симчич М. - Інокентій Ґізель: деякі метафізичні питання з курсу філософії (2013)
Ґізель І. - Твір про всю філософію (2013)
Іващенко І. - Коментар до українського перекладу "Загальної теорії духу як чистого акту" Джованні Джентіле (2013)
Джентіле Д. - Загальна теорія духу як чистого акту, глави I-III (2013)
Богачов А. - Sacrificium intellectus, або Обличчя сучасного догматизму (2013)
Окороков В. - Логика, математика или метафизика: так достаточно ли основательности в концепции Лейбница? (2013)
Аляєв Г. - Серія Sapientia humana / sapientia divina (2013)
Реферати. Рефераты (2013)
Vasyechko. O. - Endpoints Issue in Time Series Adjusting, Grun-Rehomme M. (2015)
Остапчук О. Е. - Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України, Лумпова Т. І. (2015)
Жукович І. А - Міжнародний досвід оцінювання та порівняння smart-міст (2015)
Шевчук В. О. - Аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Статистика", Момотюк Л. Є., Попова В. В., Голубова Г. В. (2015)
Прокопенко К. О. Удова Л. О. - Оцінка розвитку аграрного сектору з урахуванням рекомендаційКомісії Стігліца (2015)
Ревенко А. П. - Конвенція Міжнародної організації праці № 160 "Про статистику праці" 1985 року: доцільність повної ратифікації Україною (2015)
Кузіна Р. В. - Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності (2015)
Каменська Т. О. - Ризики в аудиті та їх оцінка (2015)
Пономаренко Н. М. - Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій (2015)
Ромат Є. В. - Бренди телеканалів у системі телевізійних брендів, Іртлач М. О. (2015)
Пальян З. О. - Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" (2015)
До ювілею Валерія Кириловича Данилка (2015)
Хроніка (2015)
Аннотации (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2015)
Олександру Григоровичу Наконечному виповнюється 70 років (2015)
Капустян О. А. - Розв'язність задачі оптимального керування з мінімальною енергією для однієї параболічної крайової задачі з нелокальними крайовими умовами, Мазур О. К. (2015)
Капустян В. Е. - Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением, Пышнограев И. А. (2015)
Мановицька Д. О. - Загальна модель задачі управління змінами, Доленко Г. О. (2015)
Мащенко С. О. - Рівновага за Нешем в іграх з нечіткою множиною гравців, Моренець В. І. (2015)
Наконечний О. Г. - До гарантованих оцінок розв'язків лінійних алгебраїчних рівнянь в умовах невизначеності, Демиденко С. В., Лосєва М. В. (2015)
Наконечний О. Г. - Задачі протиборства в системах з динамікою Гомперца, Зінько П. М. (2015)
Савкова В. П. - До проблеми оцінки матриць попарних порівнянь в умовах невизначеності, Наконечний О. Г. (2015)
Семенова Н. В. - Розв’язання задач змішано цілочислового білінійного програмування методом декомпозиції, Олійник С. В. (2015)
Чабак Л. М. - Метод внешних аппроксимаций для вариационных неравенств, Дударь В. В., Семенов В. В., Ведель Я. И. (2015)
Nakonechnyi O. G. - The minimax approach to the estimation of solutions to special systems of variational equations in Hilbert spaces and its applications, Podlipenko Y. K. (2015)
Бомба А. Я. - Моделювання нелінійних сингулярно збурених трикомпонентних процесів типу "дифузія-конвекція-масообмін" в наносередовищі, Петрик М. П., Леклерк Д., Присяжнюк О. В., Фресар Ж. (2015)
Гуляницький А. Л. - Слабка розв'язність і просторово-часова дискретизація для зміннопорядкового рівняння дифузії (2015)
Донченко В. С. - Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів, Зінько Т. П., Скотаренко Ф. О. (2015)
Доценко С. И. - Памяти Джона Нэша, Семенов В. В. (2015)
Марченко О. О. - Розробка системи розпізнавання іменованих сутностей тексту (2015)
Пашко А. О. - Точність моделювання субгауссових вінерівських процесів в рівномірній метриці (2015)
Шахно С. М. - Комбінований метод Ньютона-Потра для розв’язування нелінійних операторних рівнянь, Баб'як В. І., Ярмола Г. П. (2015)
Ванденко О. А. - Концепція особистості у творі І. Древіц "Беттіна фон Арнім" (2015)
Гетманец М. Ф. - К вопросу о жанровом своеобразии "Педагогической поэмы", Гетманец И. О. (2015)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтична системність у теоретико-літературних концепціях О. Потебні (2015)
Кобринец О. С. - М. П. Розенгейм в пародиях Д. Д. Минаева (2015)
Коврига Ю. В. - Танатологические приметы хронотопа романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого" (2015)
Краснобаева О. Д. - Интертекстуальная парадигма пьесы Вен. Ерофеева "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" (2015)
Криворучко С. К. - Парадокси у п’єсі Клода Маньє "Блез" (2015)
Нестеренко Н. П. - Визначальні моделі хронотопів у формуванні образу Богдана Хмельницького в історичному романі П. Загребельного "Я, Богдан (сповідь у славі)" (2015)
Огульчанська О. А. - Свій/чужий хронотоп у творах Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус" і Володимира Набокова "Захист Лужина" (2015)
Переяслов В. О. - Національно-історіософська концепція щастя в однойменній поемі В. Мисика (2015)
Писаревська О. В. - Жовтий колір в ідиостилі Анатолія Перерви (2015)
Польщак А. Л. - Проблема віри та ніцшеанство в романі Ф. Моріака "Поцілунок, дарований прокаженому" (2015)
Скоробогатова О. О. - Лінгвопоетична спадщина Олександра Опанасовича Потебні в сучасних філологічних розвідках (2015)
Ступницкая Н. Н. - Религиозный аспект в творчестве А. И. Солженицына (2015)
Таран З. М. - Новаторство Едмона Гонкура в романі "Дівка Еліза" (2015)
Лозовой В. А. - Танатологическая проблематика в философско-художественном дискурсе. Рецензия на монографию Л. В. Гармаш "Танатологические мотивы в прозе русских символистов" (Гармаш Л. В. Танатологические мотивы в прозе русских символистов: /монография/ / Л. В. Гармаш. – Харьков : Изд-во ООО "Щедрая усадьба плюс", 2015. – 312 с.) (2015)
Предборський В. А. - Тіньова економіка та економіка війни: небезпека синергетичного тіньового посилення (2014)
Ричка М. А. - Вплив режимів валютно-курсової політики на економічний розвиток (2014)
Фененко П. О. - Особливості та тенденції оподаткування зовнішньоторговельних операцій в Україні (2014)
Харкавий М. О. - Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України (2014)
Кристиняк М. Б. - Малий бізнес та мале підприємництво як важливий фактор розвитку національної економіки (2014)
Ткачук В. О. - Методологічні засади оцінки стійкості банку до кризи ліквідності (2014)
Жебчук Р. Л. - Теоретико–методологічні основи оцінки неподаткової складової бюджетного потенціалу території (2014)
Зикова О. І. - Системні ризики фінансової доларизації (2014)
Щербіна В. В. - Організація процесу прогнозування доходів бюджету за законодавством країн європейської співдружності (2014)
Лопушняк Г. С. - Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку охорони здоров’я, Лободіна З. М. (2014)
Хребтов А. О. - Планирование инновационного развития на основе национальных инновационных систем, сформированных в качестве сред реализации жизненных циклов инноваций (2014)
Богатирьов І. І. - Управління фінансовими потоками компанії в ході реалізації інвестиційних проектів (2014)
Вишиванюк М. М. - Адаптаційні механізми формування інноваційної стратегії підприємства в індустрії туризму (2014)
Єрешко Ю. О. - Особливості венчурного інвестування в Україні як причина гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку, Лободзинська Т. П. (2014)
Волова О. В. - Інноваційна діяльність підприємства як основа його стабільного та безпечного розвитку, Діденко Є. О. (2014)
Квасова О. П. - Забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання на засадах саморегулювання (2014)
Осадчий В. С. - Поняття, цілі та принципи інвестиційних стратегій в інноваційному бізнесі (2014)
Левченко К. М. - Міжнародні стандарти відображення результатів інвестиційної діяльності компаній з управління активами (2014)
Ульянченко О. В. - Основні тенденції функціонування виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи з позиції системного підходу, Гончаренко О. Г. (2014)
Зелінська Г. О. - Інтеграція вищої освіти як один з механізмів забезпечення інтелектуальної складової розвитку вітчизняних нафтогазових підприємств, Запухляк І. Б. (2014)
Золотаревський А. В. - Створення стратегії економічного розвитку підприємства (2014)
Данілова Е. І. - Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду (2014)
Іванюта Т. М. - Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств молокопереробної галузі як чинників економічної безпеки (2014)
Попович О. В. - Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні, Арендар Л. М. (2014)
Соломянюк Н. М. - Застосування метрик при плануванні в маркетингу (2014)
Ус Р. Л. - Інспекційні методи аудиту інформаційних технологій (2014)
Литвиненко Л. Л. - Управління потенціалом інтеграції авіакомпанії в умовах міжнародного конкурентного середовища (2014)
Студінська Г. Я. - Алгоритмізація процесу побудови та управління брендом в умовах ринкової економіки (2014)
Мікаелян С. Г. - Інноваційна концепція розвитку вартісної моделі фінансового управління компанією (2014)
Осадча О. А. - Стан та напрями поліпшення фінансового забезпечення фермерських господарств (2014)
Бодюк А. В. - Обґрунтування поняття товару як об’єктів потреб, Кубицький В. В., Яременко С. І. (2014)
Пильнов Д. О. - Підвищення якості аудиторських послуг як запорука успішного розвитку аудиту в Україні (2014)
Беник Н. Г. - Етапи рівня впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємств, Одлижук І. О. (2014)
Біла О. Ю. - Факторингові послуги в Україні: стан і розвиток (2014)
Розумей С. Б. - Методичні підходи щодо оцінювання каналів розподілу продукції, Семененко К. Ю., Розпутня І. П. (2014)
Мошенська А. В. - Функціональні залежності реакції збуту на рекламні звернення підприємства (2014)
Комар Н. Г. - Фінансова діагностика підприємств аграрного сектору України (2014)
Огановська А. В. - Взаємозв’язок мiж проблемами реалiзацiї стратегiчного плану та розвитку АПК (2014)
Фещенко О. П. - Теоретичні засади фінансового стану підприємства (2014)
Андрієнко В. М. - Незалежний зовнішній аудит системи управління безпекою праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Ареф’єв С. О. - Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки авіакомпаній у процесі реструктуризації (2014)
Підлубна О. Д. - Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні, Концеба С. М. (2014)
Волот О. І. - Регіональні аспекти розвитку інформаційного забезпечення підприємств харчової промисловості, Никипорець В. Ф. (2014)
Ольшанська О. В. - Напрями вдосконалення механізму державного регулювання у сфері агросоціальних відносин, Єранкін О. О. (2014)
Репін І. І. - Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Молчанова І. В., Храпунова Я. В. (2014)
Попрозман О. І. - Побудова системи управління у сфері соціальної інфраструктури, Попрозман Н. В. (2014)
Онищенко В. В. - Оцінка діяльності Пенсійного фонду України як складової фінансової системи держави (2014)
Гаркавенко Н. О. - Регулювання ринку праці (2014)
Мамічева О. - До проблеми поведінки дошкільників з порушеннями психофізичного розвитку, Панасенко Е., Бурцева Х. (2015)
Дегтяренко Т. - Нова освітня парадигма та роль масових шкіл у професійно-трудовій підготовці учнів з вадами психофізичного розвитку (2015)
Вакуленко В. - Роль професійної мотивації в розвитку професіоналізму викладача вищої школи (2015)
Шпак О. - Структура та рівні готовності викладачів до проектування навчальних технологій, Романова Г., Примаченко Н. (2015)
Сорока Н. - Використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ, Щокіна Т. (2015)
Варецька О. - Методика діагностики розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи (2015)
Барбашова І. - Концептуальні засади побудови дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2015)
Бурчак Л. - Використання корекційно-профілактичних програм для попередження і лікування порушень зору в учнів 5 класу, Волкова О. (2015)
Мельник О. - Особливості вивчення старшокласниками небезпек при радіоактивному забрудненні навколишнього середовища (2015)
Lupynsky S. - Rola etyki zawodowej w administracji publicznej (2015)
Сліпченко Л. - Формування у майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні (2015)
Сокол М. - Концептуальні основи формування понятійно-категоріального апарату педагогічної науки (2015)
Мегем О. - Творчий доробок українських методистів-біологів та вчителів-практиків (1940 – 1948 рр.) (2015)
Бикова В. - Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління (2015)
Галів М. - Епістеміологічні засади історико-педагогічних поглядів Ілярія Карбулицького (2015)
Білавич Г. - Навчально-методичний супровід виховання господарської культури особистості в Галичині на початку ХХ ст., Борис У. (2015)
Сидоренко Л. - З досвіду застосування методу проектів у процесі підготовки студентів до формування здоров’язбережувальної компетентності (2015)
Сінопальнікова Н. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу (2015)
Ковальчук Ю. - Обгрунтування змісту і структури знань з основ виробництва (2015)
Туренко Н. - Проблема ранньої діагностики та корекції відхилень у мовленнєвому розвитку дітей молодшого дошкільного віку (2015)
Хроленко М. - Структура екологічного світогляду учнів старших класів, Боярченко О. (2015)
Смерчко А. - Концептуальна опозиція "злочин – кара” у слов’янській фразеології, Смерчко А. (2015)
Керик О. - Розвиток ідей соціального виховання у педагогічній спадщині Бертрана Рассела, Клим М. (2015)
Кравець Р. - Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі (2015)
Зубрицький І. - Висвітлення проблеми співпраці школи і сім’ї на сторінках педагогічного часопису "Українська школа” (1925 – 1943 рр.) (2015)
Готько О. - Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті, Чайковська О. (2015)
Єсіпова О. - Емпіричне дослідження особливостей навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Вєлкова О. - Формування ціннісного ставлення майбутніх менеджерів до культури професійної взаємодії (2015)
Зубрицька М. - Географічні назви в англійських ФО (2015)
Лактіонов О. - Модель оцінювання рівня професійної компетентності фахівців сучасних високотехнологічних виробничих процесів (2015)
Огородник В. - Особливості належної правової процедури в нотаріальному процесі (2015)
Марченко А. - Навчальний ресурс уроків трудового навчання у початковій школі для розвитку дотикового сприймання учнів (2015)
Кизима І. - Гендерна обізнаність педагогів (на прикладі фокус-групового дослідження у Львівській області) (2015)
Швирьова К. - Методичні шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих навчальних закладів, Васюк О. (2015)
Антошкіна Л. І. - Сутність і динаміка макроекономічних показників виробництва, Беседін В. Ф. (2015)
Бажан І. І. - Інноваційний потенціал інтелектуальних ресурсів (2015)
Бритвєнко А. С. - Формування інноваційних моделей корпоративного розвитку масложирової галузі (2015)
Мартякова О. В. - Перспективи модернізації сфери охорони здоров’я, Трикоз І. В. (2015)
Настич В. Г. - Теоретичні аспекти страхування ризиків у сільському господарстві (2015)
Рунчева Н. В. - Маркетингові стратегії сталого розвитку аграрного ринку (2015)
Соловйов Д. І. - Організаційно­економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення (2015)
Тарлопов І. О. - Маркетинг як складова відтворювального процесу, Сєдова Ю. І. (2015)
Скобєлєва Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України, Єлісєєнко О. В. (2015)
Кіосєва І. А. - Використання економіко­математичного моделювання для оцінки впливу елементів корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства, Маркова Н. О. (2015)
Компанієць Т. І. - Планування рекламної діяльності туристичного підприємства в умовах сучасного ринку туристичних послуг (2015)
Могилат М. Г. - Організаційно-­економічні резерви підвищення ефективності використання орних земель сільськогосподарських підприємств (2015)
Олійник А. С. - Особливості функціонування фермерських господарств в Україні (2015)
Попова Н. О. - Роль інноваційного потенціалу внз у формуванні ключових компетенцій (2015)
Татьянич Л. С. - Принципи ефективної цінової політики підприємства (2015)
Антошкін В. К. - Домінанти організаційно­економічного механізму управління соціально­економічною безпекою регіонів (2015)
Княженко І. І. - Економіко­математичне моделювання агропродовольчого кластера регіону (2015)
Шило К. М. - Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни (2015)
Бучакчийська Ю. А. - Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації (2015)
Руда Р. В. - Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості страхової організації (2015)
Степанова В. О. - Вплив фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи України (2015)
Романюк М. Г. - 16-й ежегодный Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Ромащенко О. В. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Зміни метаболізму у чоловіків різного віку та шляхи їх корекції (2014)
Тарапура Е. Ю. - Особенности психологической коррекции при семейных дисгармониях, Кукурекина Е. Ю. (2014)
Сайдакова Н. О. - Рак передміхурової залози: медико-демографічні особливості по адміністративних територіях України, Старцева Л. М., Межерицький С. М., Кравченко О. В., Кононова Г. Є. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Конверсионное (истерическое) расстройство как причина генитальной аллергии, Тарапура Е. Ю. (2014)
Дутов В. В. - Применение a1-адреноблокаторов в лечении больных с камнями мочеточника, Попов Д. В., Румянцев А. А., Пащенко В. Б. (2014)
Кульчавеня Е. В. - Эффективность комплексной терапии женщин, больных хроническим циститом, ассоциированным с внутриклеточными инфекциями, Бреусов А. А. (2014)
Горпинченко И. И. - Опыт применения многокомпонентных фитопрепаратов у больных при хроническом абактериальном простатите/синдроме хронической тазовой боли, Гурженко Ю. Н., Нагорный А. Е. (2014)
Ухаль Е. М. - Применение современных методов лучевой диагностики для оценки эффективности экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии конкрементов почек у больных с кистами и особенностями строения чашечно-лоханочной системы почек (2014)
Яровой С. К. - Особенности терапии острого цистита в реальной клинической практике (2014)
Chapple C. R. - Уменьшение выраженности всех симптомов гиперактивного мочевого пузыря при использовании солифенацина, Cardozo L., Steers W. D., Govier F. E. (2014)
Аксенов П. В. - Низкоэнергетическая ударно-волновая терапия в коррекции эректильной дисфункции (обзор литературы) (2014)
Арбузова Л. И. - Сексуальные расстройства при депрессиях и их терапия, Кривонос А. В. (2014)
Сакало А. В. - Сексуальні розлади у хворих із герміногенними пухлинами яєчка після лікування, Кондратенко А. В., Мрачковский В. В., Куранов Ю. Ю., Жильчук Ю. В., Черниченко О. А., Сакало В. С. (2014)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности терапии корпоральной веноокклюзивной дисфункции у мужчин с применением венотропного препарата Веноплант, Гурженко Ю. Н., Билоголовская В. В., Зоценко Н. В., Гармашова Е. В. (2014)
Пушкарь Д. Ю. - Применение альфа-адреноблокатора альфузозина у больных с расстройствами мочеиспускания, Раснер П. И. (2014)
Славянов Н. И. - Научный взгляд на патогенез острой обструктивной спастической стенорении сосудов коры и моторику чашечно-лоханочной системы (2014)
Рыкова О. В. - Современные лабораторные возможности обследования мужчин с эректильной дисфункцией (2014)
Горпинченко И. И. - Изучение эффективности использования препарата Спеман в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин, Гурженко Ю. Н., Нагорный А. Е. (2014)
Горпинченко И. И. - Терапия метронидазол-резистентного трихомониаза комбинацией ципрофлоксацина и тинидазола, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Аксенов П. В., Литвин И. М. (2014)
Иманов Дж. Т. - Характеристика показателей эякулята при хламидийной инфекции (2014)
Горпинченко І. І. - Діагностика хронічного простатиту: сучасні реалії та проблеми, Литвинець Є. А., Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2014)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності застосування Зоксіцефу у хворих на хронічний пієлонефрит у фазі активного запалення, Литвинець В. Є., Ільків В. В., Шміголь В. В. (2014)
Горовий В. І. - Досвід застосування фітохімічного простатопротектора Pravenor® в комплексній терапії хворих на хронічний абактеріальний простатит (категорія IIIБ), Головенко В. П., Костюченко С. А. (2014)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання ендогенних простатоселективних цитомединів у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2014)
Поворознюк М. В. - Частота порушень фертильності у чоловіків із безпліддям у шлюбі і роль інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи в їхньому виникненні (2014)
Терзійський М. В. - Порівняльний аналіз віддалених результатів лікування місцево-поширеного та метастатичного раку нирки, Григоренко В. М., Шевчук С. В., Данилець Р. О. (2014)
Северин Г. К. - Епідеміологія раку передміхурової залози у чоловіків великого промислового регіону, Слабкий Г. О., Науменко О. С. (2014)
Слабкий Г. О. - Доступність сучасних методів променевої діагностики для чоловіків (за даними соціологічного опитування), Качур О. Ю. (2014)
Кочарян Г. С. - Медицинские аспекты гомосексуальности (2014)
Прийма О. Б. - Гострий фунікуліт: хірургічні аспекти проблеми (2014)
Бондаренко В. А. - Значение определения содержания аргинина и стабильных метаболитов цикла оксида азота в спермальной плазме у бесплодных мужчин, Карпенко Н. А., Величко Н. Ф., Скорняков Е. И., Кошель С. П., Овчаренко Л. Б., Сахнюк Т. В. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Современные возможности терапии нарушений сексуального здоровья у больных с синдромом хронической усталости и постинфекционными астеническими состояниями, Акулинин В. Н., Бородина Н. М., Поляков О. Е., Тютюнник И. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Оценка продолжительности полового акта у мужчин (2014)
Лучицький В. Є. - Вікові аспекти андрогендефіциту та еректильної дисфункції у чоловіківз цукровим діабетом 2-го типу, Лучицький Є. В. (2014)
Ухаль Е. М. - Усовершенствование преподавания андрологии при обучении студентов на цикле урологии – веление времени (2014)
Рясный А. В. - Клинический случай: гемангиома головки полового члена. Опыт лечения (2014)
Галич С. П. - Двухэтапная методика восстановления полового члена после его утраты, Назаренко И. А., Дабижа А. Ю. (2014)
Левченко О. Є. - Особливості токсикології природних каннабіоїдів та їхніх синтетичних похідних (огляд), Євтодьєв О. А. (2014)
Пепенин В. Р. - К вопросу об этиопатогенетической терапии синдрома хронической тазовой боли, Кукурекин Ю. В., Пепенин С. В., Сердюк С. В. (2014)
Лучицький Є. В. - Особливості гормональної регуляції статевої системи у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, на різних етапах лікування, Зубкова Г. А., Лучицький В.Є., Рибальченко В. М., Марков В. В., Коваленко А. Є., Гулєватий С. В., Зінич П. П. (2014)
Бречка Н. М. - Экспериментальное обоснование применения препарата Трибестан при репродуктивных нарушениях, обусловленных воспалительным процессом в предстательной железе, Бондаренко В.А. (2014)
Лучицький Є. В. - Віковий гіпогонадизм у чоловіків з цукровим діабетом 2-го типу – сучасний стан проблеми, Лучицький В. Є., Тронько М. Д., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І. (2014)
Назаренко И. А. - Хирургическая реконструкция псевдопениса в неоклитор при интерсексуализме, Пагадаева Н. Л., Боровик Д. В. (2014)
Пивоварчук Р. Я. - Нові критерії діагностики гострого гестаційного пієлонефриту, Митникова А. С. (2014)
Костев Ф. И. - Клинический опыт лечения методом TESA/MESA больных с азооспермией, Савчук Р. В., Шостак М. В., Поддубняк А. П. (2014)
Костев Ф. И. - Эффективность комплексной патогенетически-направленной терапии в лечении уретрального синдрома у женщин, Шостак М. В., Савчук Р. В. (2014)
Тучин Д. Ф. - Применение витапроста в комплексном лечении хронического простатита хламидийной этиологии, Бистрица Р. А. (2014)
Пивоварчук Р. Я. - Методи діагностики та усунення обструктивної нефропатії у вагітних, Митникова А. С. (2014)
Шостак М. В. - Эффективность лечения хронической тазовой боли у больных хроническим простатитом категории ІІІБ применением экстракорпоральной магнитной иннервации (ExMI) тазового дна, Савчук Р. В. (2014)
Костев Ф. И. - Синдром Клайнфельтера, этиопатогенетическое течение. Клинический случай из практики, Богацкий С. В. (2014)
Борисов К. О. - Тіоловий статус у хворих з інфравезикальною обструкцією за умов комплексного хірургічного лікування, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2014)
Костєв Ф. І. - Кореляція між рівнем тестостерону та параметрами доброякісної гіперплазії передміхурової залози у чоловіків похилого віку з метаболічним синдромом, Ходос В. М., Шаталюк С. C., Засипкін І. С. (2014)
Савчук Р. В. - Комбинированная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с симптомами гиперактивного мочевого пузыря, Шостак М. В., Поддубняк А. П. (2014)
Содержание (2012)
Корнацкая А. Г. - Доброкачественные заболевания молочных желез в практике акушера-гинеколога, Дубенко О. Д. (2012)
Медведь В. І. - Хронічна серцева недостатність у вагітних (клінічна лекція) (2012)
InterMedicalEcoCity на "MIPIM" – найбільшому авторитетному і представницькому інвестиційному форумі Європи (2012)
Абрамов А. А. - Генетические анализы в медицине – современные возможности и перспективы (2012)
Герасимова Т. В. - Хроническая венозная недостаточность – общемедицинская проблема, или болезнь цивилизации, Гопчук Е. Н. (2012)
Ампаро Сантамария - Предотвращение венозной тромбоэмболии во время беременности (2012)
Felipe Vadillo-Ortega - Лечебное действие L-аргинина и антиоксидантных витаминов при лечении преэклампсии у женщин группы повышенного риска: рандомизированное контролируемое исследование, Otilia Perichart-Perera, Salvador Espino, Marco Antonio Avila-Vergara, Isabel Ibarra, Roberto Ahued, Myrna Godines, Samuel Parry, George Macones, Jerome F Strauss (2012)
Пирогова В. И. - Эстрадиола валерат и диеногест: новые возможности предупреждения непланируемой беременности и терапии тяжелых менструальных кровотечений (обзор клинических исследований) (2012)
Яворський П. В. - Особливості лейоміоми матки на тлі ожиріння та метаболічного синдрому (аналітичний огляд літератури) (2012)
Супрунова Т. В. - Проблема папилломавирусной инфекции в гинекологии (обзор литературы) (2012)
Жежер А. А. - Коррекция метаболизма у женщин, перенесших операцию кесарева сечения, Гончаренко Д. А. (2012)
Галушко О. А. - Застосування внутрішньовенної форми парацетамолу в акушерській та гінекологічній практиці: сучасні можливості, Петриченко В. В. (2012)
Сафонова И. Н. - Ультразвуковое исследование при фето-фетальном трансфузионном синдроме: дифференциальная диагностика и дифференцированные терапевтические подходы (обзор литературы и клинических случаев), Лукьянова И. С., Абдуллаев Р. Я. (2012)
Товстановская В. А. - Значение современных методов диагностики папилломавирусной инфекции на доклинической и ранней клинической стадии, Воробей-Виховская В. Н., Крук О. Ю. (2012)
Жук С. І. - Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок, Григоренко А. М. (2012)
Данкович Н. О. - Плацентарна дисфункція та натуропатичні методи її лікування, Жук С. І., Абляєва Е. Ш., Воробей-Вихівська В. М. (2012)
Венцковский Б. М. - Профилактика преэклампсии в условиях женских консультаций, Венцковский К. О. (2012)
Савенкова О. Д. - Отчет по применению препарата Циклодинон (2012)
Мазорчук Б. Ф. - Сучасні підходи до терапії раннього гестозу, Коньков Д. Г., Чайка Г. В. (2012)
Кондратюк В. К. - Патогенетическое обоснование системного похода к лечению воспалительных заболеваний женских половых органов, Коблош Н. Д., Горбань Н. Е., Архипова Н. А., Григорович Л. В., Емец Н. А. (2012)
Бобрицкая В. В. - Динамика органических изменений молочной железы в процессе патогенетической терапии фиброзно-кистозной мастопатии (2012)
Дубинина В. Г. - Комбинированное органосохраняющее лечение начальных форм рака шейки матки у пациенток репродуктивного возраста, Рыбин А. И. (2012)
Джобава Э. М. - Особенности течения, диагностики и терапии плацентарной недостаточности при варикозной болезни, Степанян А. В., Панайотиди Д. А., Болкунова Н. В., Доброхотова Ю. Э. (2012)
Романенко Т. Г. - Комплексная профилактика гестозов у женщин в период преконцепционной подготовки и во время беременности (2012)
Веропотвелян Н. П. - Рациональный подход к применению лимфоцитотерапии при привычном невынашивании беременности, Веропотвелян П. Н., Горук П. С., Погуляй Ю. С., Завгородняя Л. И. (2012)
Голяновський О. В. - Сучасні методи корекції істміко-цервікальної недостатності, Мехедко В. В., Галич І. Д., Бачинська М. А. (2012)
Тутченко Л. І. - Особливості обміну ліпідів у вагітних з гіпертонічною хворобою і супутнім ожирінням, Мелліна І. М., Гамоля А. А., Горіла Є. М., Митькова Є. М. (2012)
Сёмочкин С. В. - Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни (2012)
Подольський В. В. - Особливості медико-соціального впливу впровадження сучасних медичних технологій на покращання репродуктивного здоров’я жінок із запальними захворюваннями статевих органів, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Резніченко Г. І. - Застосування препарату Актовегін для корекції вегетативних дисфункцій та якості життя у пацієнтів старшого віку, Резніченко Н. Ю. (2012)
Маркін Л. Б. - Оцінка ефективності використання дидрогестерону в разі ідіопатичного загрозливого аборту, Шатилович К. Л. (2012)
Ганжий І. Ю. - Стан репродуктивного здоров’я у жінок з синдромом полікістозних яєчників (2012)
Подзолкова Н. М. - Применение сертаконазола у женщин с рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом, Никитина Т. И. (2012)
Подольський В. В. - Рівень тиреотропного гормону та тироксину в крові жінок з фоновою патологією шийки матки репродуктивного віку, що мешкають у регіоні з природним йододефіцитом, Хомінська З. Б., Штул І. А. (2012)
Гопчук Е. Н. - Аспекты коррекции дисгормональных нарушений репродуктивной системы у женщин (2012)
Дубчак А. Є. - Стан тазової гемодинаміки у жінок з безплідністю, яка супроводжується хронічним тазовим болем, Лук’янова І. С., Мандзій І. М. (2012)
Романенко Т. Г. - Профілактика плацентарної дисфункції інфекційного ґенезу, Ігнатюк Т. М. (2012)
Подольський Вл. В. - Гормональні характеристики менструального циклу в жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів залежно від типу статевої конституції (2012)
Гаврюшов Д. Н. - Перинатальные исходы при бессимптомной инфекции мочевыводящих путей в зависимости от степени бактериурии (2012)
Гецко Н. В. - Особливості вагінального біотопу у вагітних – носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу (2012)
Маркін Л. Б. - Ефективність застосування комбінації різних форм випуску антисептика з антимікробною активністю Гексикону в лікуванні запальних захворювань піхви, Шахова О. В. (2012)
Калюжна Л. Д. - Сучасні вимоги до призначення лікування при сечостатевому трихомоніазі у жінок, Бардова К. О. (2012)
Абдуллаева Л. М. - Клинико-гистологическая характеристика доброкачественных образований яичников (2012)
Хурані І. Ф. - Спіральна комп’ютерна томографія в оцінці ефективності протекторної терапії постхіміопроменевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози (2012)
Проклятие Евы (2012)
Торянік Е. Л. - Стан ембріо- та фетогенезу в умовах експериментальної серотонінової плацентарної дисфункції у самиць щурів на тлі артеріальної гіпертензії, Сахарова Т. С. (2012)
Титул, зміст (2016)
Палкин В. А. - Особенности становления личности школьника в условиях развития информационной цивилизации (2016)
Кирилюк М. В. - Інформаційно-освітнє середовище як фактор розвитку самоосвітньої компетентності вчителів (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Зміст дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Теслюк В. М. - Дослідження сутності педагогічної техніки та її компонентної структури, Лукерченко Т. П. (2016)
Гриньова М. В. - Фінансове забезпечення і конкурентоспроможність Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2016)
Успенська В. М. - Професія "Вчитель основ здоров’я": нормативна база становлення (2016)
Дяченко-Богун М. М. - Основні характеристики професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2016)
Дудка І. А. - Бюджет студентського самоврядування як фінансова основа виховних заходів (2016)
Шапаренко І. Є. - Програмне забезпечення курсу "Фізіологія рухової активності" для студентів факультету фізичного виховання педагогічних ВНЗ (2016)
Гоменюк Д. В. - Сучасний стан підготовки кваліфікованих робітників для автосервісу у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Гурьєва Я. В. - Вплив дисциплін образотворчого циклу на формування педагогічної творчості майбутніх учителів початкової школи (2016)
Прус Н. О. - Імідж особистості як психолого-педагогічний феномен (2016)
Кікто С. М. - Організаційно-педагогічні засади функціонування навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Гнатенко Я. В. - Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням: цілі та завдання дисципліни (2016)
Лазоренко Л. В. - Навчання англомовного монологічного академічного мовлення майбутніх математиків із використанням технології веб-квест (2016)
Нежива Л. Л. - Урок - екзистенційний пошук (на прикладі роману В. Підмогильного "Місто") (2016)
Мазуренко В. О. - Формуванням нового світогляду підростаючого покоління засобами української наукової фантастики (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту"), Логвиненко Ю. В. (2016)
Карапузова Н. Д. - Естетизація освітнього середовища дошкільного навчального закладу в умовах педагогічної підтримки дітей (2016)
До відома авторів (2016)
Білик Н. І. - Тематика номерів Всеукраїнського науково-практичного oсвітньо-популярного журналу "Імідж сучaсного педагога" за 2015 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гурженко Ю. Н. - Третий съезд сексопатологов и андрологов Украины. Сателлитный симпозиум сексологов и андрологов Украины "Актуальные проблемы сексологии и андрологии", Ромащенко О. В., Романюк М. Г. (2014)
Резолюція Третього з’їзду сексологів та андрологів України (2014)
29-й Конгресс Европейской ассоциации урологов (2014)
Банира О. Б. - Аспекти застосування екстракту Tribulus terrestris у практиці лікаря-уролога, Строй О. О. (2014)
Черепанова Е. В. - Метафилактика мочекаменной болезни в амбулаторных условиях, Дзеранов Н. К. (2014)
Горпинченко И. И. - Хирургическое ведение пациентов с пенильной дисморфофобией на фоне тяжелых поражений кавернозной гемодинамики, Корниенко А. М., Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Лысенко Н. Н. (2014)
Бойко А. І. - Вторинна хіміопрофілактика раку передміхурової залози: клінічна ефективність фітохімічних сполук, Губарь А. О. (2014)
Дыкан И. Н. - Мультидетекторная компьютерная томография в управлении инцидентальными новообразованиями почек, Степаненко Н. А. (2014)
Квитчатая А. И. - Актуальные вопросы повышения приверженности к лечению пациентов с хроническими заболеваниями, Снегирев Ф. Г., Пиминов А. Ф. (2014)
Иманов Дж. Т. - Показатели спермограммы при нехламидийных моно- и микст-инфекциях (2014)
Кочарян Г. С. - Продолжительность полового акта у мужчин: критерии оценки (2014)
Литвинець Є. А. - Нові можливості у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Тріщ В. І. (2014)
Сонник Є. Г. - Досвід застосування a1-адреноблокаторів у лікуванні передчасної еякуляції, Саричев Я. В., Панасенко С. М., Моргун В. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Биогенные детерминанты преждевременной эякуляции (2014)
Степанов П. И. - Применение трансуретральной микроволновой локальной термотерапии в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы (2014)
Корниенко А. М. - Эффективность препарата Ципролет А у мужчин со смешанной инфекцией мочеполового тракта, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Аксенов П. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Перебіг післяопераційного періоду залежно від виду виявленого збудника захворювань, що передаються статевим шляхом, у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Нашеда С. В., Глєбов А. С. (2014)
Возианов С. А. - Исследование эффективности использования фитопрепарата Монурель в комплексном лечении женщин с острым циститом, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гурженко А. Ю. (2014)
Серняк Ю. П. - Результаты обследования женщин с пролапсом половых органов и стрессовым недержанием мочи с применением модифицированного комбинированного уродинамического исследования, Литвинов А. И., Фуксзон А. С., Серняк П. Ю. (2014)
Пирогов В. А. - Методы обследования пациентов с патологией нижних отделов мочевыводящих путей и толстой кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2014)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения препарата Нейроплант при лечении больных с преждевременной эякуляцией, обусловленной хроническим неспецифическим простатитом (2014)
Волицкая Н. В. - Применение антагонистов мускариновых рецепторов у мужчин с симптомами нижних мочевыводящих путей, Мокров К. Н., Калинина Н. Я. (2014)
Поворознюк М. В. - Стан репродуктивного здоров’я чоловіків, що планують народження дитини (2014)
Сайдакова Н. О. - Рак нирки: медико-демографічна ситуація в Західному регіоні, Григоренко В. М., Онищук А. П., Перета Л. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Інфікованість хворих на рак передміхурової залози збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, Григоренко В. М., Грицай В. С., Кравченко О. В. (2014)
Григоренко В. М. - Нові імуногістохімічні маркери раку передміхурової залози в прогнозуванні виникнення біохімічного рецидиву після радикальної простатектомії, Романенко А. М., Базалицька С. В., Межерицький С. М., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Сайдакова Н. О. (2014)
Литвинець Є. А. - Оцінювання функціонального стану ендотелію судин у чоловіків з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії в процесі комбінованої терапії, Вінтонів О. Р. (2014)
Шлопов В. Г. - Поляризаційно-оптична характеристика колагену бляшок білкової оболонки при хворобі Пейроні, Волос Л. І., Шамраєв С. М., Єрмілов С. Г. (2014)
Шамраев С. Н. - Периоперационные результаты лечения приобретенных стриктур мочеиспускательного канала, Козачихина С. И. (2014)
Саричев Л. П. - Інформативність комплексу інтима–медіа як маркера ендотеліальної дисфункції при віковому андрогенному дефіциті у чоловіків, Пустовойт Г. Л., Саричев Я. В. (2014)
Саричев Л. П. - Проблема тромбоемболічних ускладнень після операцій на передміхуровій залозі, Філоненко А. Ф., Саричев Я. В., Халаф М. А. (2014)
Ухаль М. И. - Современный подход к стартовой антибактериальной терапии больных острым эпидидимоорхитом (2014)
Яковлєв П. Г. - Статеві розлади у хворих на рак сечового міхура після хірургічного лікування, Сакало В. С., Мрачковський В. В. (2014)
Сами Х. - Клинические особенности течения хронического калькулезного пиелонефрита в активной фазе воспаления, Борисов А. В. (2014)
Пасєчніков C. П. - Застосування силодозину для консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною простатичною обструкцією, Клименко Я. М., Мамоян А. Х. (2014)
Шахраманян В. А. - Преждевременная эякуляция: современный анализ (2014)
Шамраев С. Н. - Врожденная девиация полового члена: ближайшие и отдаленные результаты различных способов ее коррекции, Бабюк И. А., Кнышенко А. Н., Чернышенко А. А. (2014)
Пепенин В. Р. - Фитопротекция сексуальной функции у лиц с метаболическим синдромом, Спиридоненко В. В., Пепенин С. В. (2014)
Ухаль Е. М. - Комплексный подход к лечению больных уретеролитиазом, осложненным структурными и функциональными изменениями верхних мочевых путей и почек (2014)
Литвинець Є. А. - Оцінювання ефективності деяких препаратів у купіруванні нападу ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т. (2014)
Русинко И. М. - Адипозогенитальная дистрофия как причина развития гинекомастии у подростков и молодых мужчин: проблема этическая и медицинская. Лечебная тактика уролога, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Русинко И. М. - Уретровлагалищная киста у женщин как причина сексуальной дисгармонии супружеской пары. Клиника, диагностика, лечение, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2014)
Шамраев С. Н. - Сравнительная оценка нового способа графтинга белочной оболочки полового члена при болезни Пейрони, Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Сексуальные расстройства у мужчин в рамках маскированной депрессии. Дифференциально-диагностические признаки, Акулинин В. Н., Кукурекина Е. Ю., Бушученко А. Н. (2014)
Литвинець Є. А. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та оптимізації лікування папіломавірусної інфекції у чоловіків, Козак О. О. (2014)
Антонян И. М. - Урологические аспекты метаболического синдрома, Зеленский А. И., Белов В. Ю., Налбандян Т. А., Горячая В. А., Михайлюта А. А. (2014)
Кваша А. Н. - Особенности диагностики опухолевидных образований мочеточника, Ухаль Е. М. (2014)
Русинко И. М. - Особенности лечения адипозогенитальной дистрофии и гипогонадотропного гипогонадизма у подростков, Русинко Н. М., Коноплева О. Г. (2014)
Мохер Ю. В. - ПНД НААН №19 "Луб’яні культури": основні результати 2013 року, Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2015)
Мигаль М. Д. - Взаємозв’язок між кількісними і якісними ознаками волокна конопель, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Міщенко С. В. - Систематика і філогенез конопель як наукова проблема (2015)
Мигаль М. Д. - Про співвідношення статевих типів конопель у зв’язку з їх запиленням і плодоношенням, Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кириченко Г. І. - Використання світового генофонду посівних конопель при створенні сортів однодомної форми, Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2015)
Кривошеєва Л. М. - Вивчення генофонду льону-довгунця за цінними господарськими ознаками (2015)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики визначення вмісту волокна в стеблах льону-довгунця, Дрозд О. М. Лісовий О. Б. (2015)
Чучвага В. І. - Роль термічної обробки насіння льону-довгунця у підвищенні стійкості до фузаріозу, Йотка О. Ю. (2015)
Шувар А. М. - Залежність продуктивності льону-довгунця від застосування мікробних препаратів за умов органічного виробництва (2015)
Йотка О. Ю. - Вплив попередників на ступінь ураження льону-довгунця фузаріозом, Чучвага В. І. (2015)
Ткаленко Г. М. - Антагоністична активність біологічного препарату триходерміну проти хвороб буряка столового протягом вегетації і при зберіганні (2015)
Березовська-Бригас В. В. - Порівняльна токсичність інсектоакарицидів для звичайного павутинного кліща (2015)
Яковлєв І. В. - Видовий склад запилювачів люцернового агроценозу та їх добова активність у правобережному Лісостепу України (2015)
Бондаренко І. В. - Порівняльна ефективність методів обліку членистоногих-шкідників запасів зерна (2015)
Лук’яненко П. В. - Дослідження кута зламування стебел при весняному збиранні трести конопель, Рябченко О. П. (2015)
Березовський Ю. В. - Нові технічні рішення у переробці волокномісткої сировини (2015)
Клевцов К. М. - Визначення впливу вхідних сировинних факторів на інтенсивність декортикації конопляної сировини (2015)
Петраченко Д. О. - До питання сушіння насіння с. -г. культур з використанням альтернативних видів палива, Коропченко С. П. (2015)
Мохер Ю. В. - Нормативна база оцінювання конопляної олії, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В. (2015)
Клевцов К. М. - Стратегія і перспективи розвитку легкої промисловості України (2015)
Примаков О. А. - Аналіз структури витрат на вирощування технічних конопель, Козорізенко М. П. (2015)
Марченко Ж. Ю. - Напрями використання коноплепродукції у світі (2015)
Клевцов К. М. - Перспективы развития биотопливного рынка Украины (2015)
Головій О. В. - Аналіз використання об’єктів права інтелектуальної власності в Дослідній станція луб’яних культур ІСГ Північного Сходу НААН (2015)
Жуплатова Л. М. - До 100-річного ювілею вченого-конопляра Василя Івановича Пильника, Мохер Ю. В. (2015)
Острый неосложненный цистит. Рациональное терапевтическое решение: мультимодальная фитотерапия (2014)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ IІІ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) доброкачестенной гиперплазии предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Пасєчніков С. П. - Тазова дистопія галетоподібної нирки, ускладнена нефролітіазом. Клінічний випадок, Самчук П. О., Сич В. І. (2014)
Ромащенко О. В. - Подвійна контрацепція – подвійний захист, Кащенко І. М., Білоголовська В. В., Мельников С. М., Луб’янець Б. К., Хіміч В. І. (2014)
Романюк М. Г. - Исследование эффективности кеторолака и декскетопрофена в отношении болевого синдрома у больных после эндофаллопротезирования, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2014)
Беледа Р. В. - Современные методы диагностики, лечения и профилактики депрессивных расстройств, Таяновский В. Ю., Филатов Р. Е., Бочарова А. В., Найденова И. Л. (2014)
Кваша О. М. - Ультразвукова діагностика кіст нирокі її можливості як методу першої лінії на сучасному етапі (2014)
Мітченко М. В. - Моніторинг видового спектра збудників інфекцій сечових шляхів та їхньої чутливості до антибактеріальних препаратів в урологічних відділеннях Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Грицай В. С., Нашеда С. В. (2014)
Кочарян Г. С. - Половое воспитание: современные деструктивные модели (2014)
Серняк Ю. П. - "Континентная" лапароскопическая радикальная простатэктомия. Оценка влияния послеоперационных осложнений на функцию удержания мочи, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Криштопа М. В., Литвинов А. И., Фролов А. С., Серняк П. Ю. (2014)
Щукин Д. В. - Анализ частоты и интенсивности кровотечений из просвета изолированного сегмента нижней полой вены при выполнении венакаватромбэктомии (2014)
Пасєчніков С. П. - Ідентифікація збудників захворювань, що передаються статевим шляхом, в тканині передміхурової залози у хворих на рак передміхурової залози, Григоренко В. М., Грицай В. С., Кравченко О. В. (2014)
Park W. H. - Низкодозовая антихолинергическая комбинированная терапия у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и симптомами гиперактивного мочевого пузыря, Gon Kim H. (2014)
Горпинченко И. И. - Оптимизация показателей секрета предстательной железы и эякулята при мужском бесплодии на фоне хронического простатовезикулита, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Вінтонів О. Р. - Фітотерапія в комплексному лікуванні пацієнтівз хронічним простатитом (2014)
Горпинченко И. И. - Применение диетической добавки Сапонит пациентами с хроническим простатитом и эректильной дисфункцией, Нуриманов К. Р. (2014)
Корниенко А. М. - Современные возможности антибактериальной терапии в андрологии, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Аксенов П. В., Щербак М. А. (2014)
Возіанов С. О. - Перебіг доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Бондаренко Ю. М., Сабадаш М. Є., Клименко Я. М., Шуляк О. В. (2014)
Литвинець Є. А. - Ефективність фітопрепарату амбовіт у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є., Бабилюк Р. В., Бабелюк Н. В. (2014)
Ухаль М. И. - Оптимизация проведения антибактериальной терапии хронического простатита (2014)
Корниенко А. М. - Эффективность препарата Ципролет А при лечении неспецифических воспалительных заболеваний урогенитальной сферы у супружеских пар, Романюк М. Г., Гурженко Ю. Н., Мельников С. Н., Щербак М. А. (2014)
Кукурекин Ю. В. - Тревожно-депрессивные расстройства в практике сексопатолога. Адекватная терапия, Акулинин В. Н., Кукурекина Е. Ю. (2014)
Lytvynets E. A. - Evaluation of clinical effectiveness of fluvoxaminefor correction of psychopathological manifestations in patients with chronic prostatitis, Sandurskyy A. P. (2014)
Ромащенко О. В. - Оцінювання стану сексуального здоров’я жінок з генітальним герпесом, Білоголовська В. В., Кащенко І. М., Лубенець Б. К. (2014)
Строй О. О. - Досвід застосування літокінетичної терапії у хворих з конкрементами нижньої третини сечоводів (2014)
Возіанов С. О. - Можливості малоінвазивного лікування хворих із закритою травмою нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2014)
Черненко Д. В. - Лечение больных с резидуальными камнями почек после перкутанной нефролитотрипсии, Черненко В. В., Желтовская Н. И. (2014)
Черненко В. В. - Результаты многоцентрового клинического исследования эффективности препарата Флавия® в лечении идиопатического уролитиаза, Никитин О. Д., Федорук А. С., Ухаль М. И., Рощин Ю. В., Савенков В. И. (2014)
Горпинченко И. И. - Применение Простапланта Форте® после оперативного вмешательства при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Имшинецкая Л. П., Спиридоненко В. В. (2014)
Рыкова О. В. - Европейское руководство по менеджменту баланопостита 2013 года: лабораторные аспекты диагностики (2014)
Кочарян Г. С. - Диагноз расстройств потенции и некоторые нюансы обследования пациентов с сексуальными дисфункциями (лекция) (2014)
Лісовий В. М. - Естроген-андрогеновий баланс у жінок, хворих на гострий цистит, Гарагатий А. І. (2014)
Лісовий В. М. - Рекурентна секс-індукована дизурія у молодих жінок, Андрєєв С. В., Щукін Д. А., Гарагатий А. І. (2014)
Григоренко В. М. - Радикальна простатектомія у хворих з несприятливими факторами прогнозу перебігу раку передміхурової залози, Межерицький С. М., Єрьомін І. Г., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2014)
Григоренко В. М. - Стероїдні та нестероїдні антиандрогени в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: порівняльне оцінювання віддалених результатів, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2014)
Пасечников С. П. - Фитопрепараты в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хронического простатита (по материалам Балтийского митинга Европейской Ассоциации Урологов 2014) (2014)
Григоренко В. М. - Особливості демографічних показників населення України в аспекті поширення раку передміхурової залози, Сайдакова Н. О., Данилець Р. О., Бровко Н. В. (2014)
Ворник Б. М. - Практические подходы к классификации нарушений сексуальной функции у мужчин. Лекция для врачей (2014)
Кочарян Г. С. - Физиология эякуляции: современные представления (обзор литературы) (2014)
Basra R. - Обзор применения солифенацина в терапии недержания мочи, Kelleher C. (2014)
Горпинченко И. И. - Хроническая боль в яичке у 12-летнего подростка как проявление истерического конверсионного расстройства (случай из практики), Соколова М. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Диагностика гиперпролактинемии у мужчин: лабораторные аспекты (2014)
Лісовий В. М. - Рекурентна секс-індукована дизурія у молодих жінок, Андрєєв С. В., Щукін Д. А., Гарагатий А. І. (2014)
Кочарян Г. С. - Женский оргазм, обусловленный генитальной стимуляцией: смена и борьба парадигм (2014)
Шипелик О. В. - Оцінювання ефективності відкритих і малоінвазивних методів лікування хворих із гідронефрозом, зумовленим стриктурою пієлоуретерального сегмента, Журавчак А. З., Шуляк О. В. (2014)
Никитин О. Д. - Современный подход к метафилактике мочекаменной болезни (2014)
Литвинець Є. А. - Ефективність комбінованої фітотерапії у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Литвинець В. Є. (2014)
Стрєпетова О. В. - Оцінювання ефективності застосуванняінгаляційного анестетика ксенону при корекції вітальних показників у хворих із алкогольними розладими (2014)
Мигов В. Г. - Применение препарата Ферменкол комплекс у больных хроническим калькулезным простатитом (2014)
Горпинченко И. И. - Анализ эффективности использования препарата Ноофен для лечения эректильной дисфункции, Гурженко Ю. Н., Соколова М. Н. (2014)
Гурженко Ю. Н. - Исследование клинической эффективности комплексного лечения больных хроническими воспалительными заболеваниями половых органов у мужчин с использованием Формен Комби (2014)
Горпинченко И. И. - Использование препарата Андро Веда в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2014)
Возіанов С. О. - Етіологія закритої травми нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2014)
Горпинченко І. І. - Сучасні дані про вплив хронічного запалення в патогенезі доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2014)
Кваша А. Н. - Сучасні променеві методи в диференціальній діагностиці кіст та супутніх захворювань нирок (2014)
Lytvynets E. A. - The effectiveness of phytotherapy influence’s into the correction the state of lipid peroxidation and antioxidant defense in the treatment of patients with gestational pyelonephritis, Lytvynets V. Ye. (2014)
Сарычев Л. П. - Терапевтический потенциал современной фитотерапии хронического калькулезного пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста в условиях долговременного применения, Сарычев Я. В. (2014)
Горпинченко И. И. - Опыт применения препарата Тамсулостад в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н. (2014)
Возіанов С. О. - Результати нефропротекції в осіб з уретеролітіазом єдиної нирки після контактної літотрипсії, Бойко А. І., Губарь А. О., Купрін Д. І., Мороз О. Л., Леоненко А. М., Чумак Н. М. (2014)
Підмурняк О. О. - Оцінка об’єму операційної травми та швидкості післяопераційної репарації в урології (2014)
Пасечников С. П. - Оценка эффективности препарата Орципол в лечении хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии, Нашеда С. В. (2014)
Зайцев В. І. - Профілактика раку передміхурової залози та роль інгібіторів 5-альфа-редуктази: перспективи та проблеми (2014)
Одарченко С. П. - Сучасні тенденції у лікуванні раку сечового міхура (2014)
Горпинченко И. И. - Использование препарата Тивортин при лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин, Гурженко Ю. Н. (2014)
Минухин А. С. - Комплексное применение некоторых микронутриентов у мужчин с идиопатическими астенозооспермиями, Бондаренко В. А. (2014)
Горпинченко І. І. - Проект клінічного протоколу. Надання медичної допомоги хворим з чоловічим фактором безпліддя подружньої пари, Гурженко Ю. М., Імшинецька Л. П. (2014)
Sugak H. S. - The model of component transport behavioral tests (2015)
Петрищев О. Н. - Принципы и методы расчета передаточных характеристик дисковых пьезоэлектрических трансформаторов. Часть 2. Методика расчета параметров и характеристик простейшего дискового пьезоэлектрического трансформатора, Базило К. В. (2015)
Становська І. І. - Когнітивна оцінка і прогнозування ступеня трансформації проектної діяльності (2015)
Ланських Є. В. - Використання технології A-GPS у вирішенні навігаційної задачі аероіонів, Харін О. О. (2015)
Черновська К. О. - Формування моделі взаємодії кваліметричних параметрів машинобудівної продукції (2015)
Манько В. М. - Дослідження та контроль ізоляції статорних обмоток електричних машин поліграфічних комплексів, Зотов В. М. (2015)
Андрієвська Л. В. - Підвищення гігієнічних властивостей паперу з макулатури шляхом використання біоцидних препаратів (2015)
Демченко В. Л. - Особливості структурної організації, теплофізичні та термомеханічні властивості зварних з’єднань різнотипних поліетиленів ПЕ-80 та ПЕ-100, Юрженко М. В., Унрод В. І. (2015)
Лукашенко В. А. - Графоаналітичний метод визначення кількості кортежів для багатофункціонального таблично-логічного співпроцесора, Лукашенко А. Г., Лукашенко В. М., Міценко С. А. (2015)
Лукашенко В. М. - Системне дослідження сучасних моделей терміналів збору даних, Чичужко М. В., Спіжовий Ю. В., Рудаков К. С. (2015)
Куклінський М. В. - Векторна оптимізація нейромережевого класифікатора текстів (2015)
Крайник Я. М. - Конвеєрна архітектура LDPC-декодування на базі ПЛІС з використанням модифікованого алгоритму мінімальної суми, Денисов О. О. (2015)
Вощула В. И. - Метафилактика мочекаменной болезни (2015)
Кочарян Г. С. - Продолжительность оргазма, однократные, повторные и множественные оргазмы, рефрактерный период, патологический оргастический статус. Современные данные (2015)
Антонів Р. Р. - Дослідження лікувальних властивостей гінкго білоба (2015)
Прийма О. Б. - Лікування пацієнтів із гангреною Фурньє (2015)
Строй О. О. - Досвід застосування екстракту Tribulus terrestris у корекції гіпероксалурії (2015)
Корниенко А. М. - Наш опыт устранения механических повреждений пенильных имплантов, Романюк М. Г., Хоревин А. В., Степаненко Н. А. (2015)
Горпинченко И. И. - Уменьшение выраженности симптомов у мужчин с тяжелым синдромом хронической тазовой боли категории ІІІА при использовании препарата Дексалгин, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2015)
Горпинченко І. І. - Профілактика порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків на різних етапах життя, Поворознюк М. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Леволет у больных хроническим уретропростатитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Kornyenko O. M. - Our experience in the diagnostics and treatment of closed injuries of the penis, Romanyuk M. G., Aksonov P. V., Bilogolovska V. V., Stepanenko N. O. (2015)
Горпинченко И. И. - Мониторинг эффективности и переносимости препарата Золев в терапии хронического бактериального простатита, Корниенко А. М., Романюк М. Г. (2015)
Аксьонов П. В. - Сучасні підходи до лікування васкулогенної еректильної дисфункції методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії (2015)
Горпинченко И. И. - Эффекты ангиопротекции у пациентов с осложнениями хронического простатита, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Рыкова О. В. - Мужской фактор бесплодия. Современные возможности лабораторной диагностики (2015)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності застосування фітокомплексу Формен Комбі у лікуванні хворих із гіперплазією передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2015)
Возіанов С. А. - Пошуки ефективного призначення антибактеріальної терапії хвориь на уретеролітіаз, ускладнений інфекцією сечовивідних шляхів, Коваль Д. В. (2015)
Литвинець Є. А. - Можливості антиоксидантного захисту у хворих на хронічний пієлонефрит, Литвинець В. Є. (2015)
Шостак М. В. - Ренессанс фосфомицина в лечении инфекций мочевых путей на фоне повсеместного роста резистентности уропатогенов: системный анализ, Костев Ф. И., Савчук Р. В. (2015)
Деркач И. А. - Роль кишечника в патогенезе мочекаменной болезни (2015)
Литвинець Є. А. - Нові можливості в діагностиці та терапії хворих із синдром незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ), Сандурський О. П., Тріщ В. І. (2015)
Спиридоненко В. В. - Возможности иммунотерапии хронического урогенитального трихомониаза, осложненного мужским бесплодием (2015)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз діагностичної ефективності полімеразної ланцюгової реакції та культурального методу у виявленні Trichomonas vaginalis у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Нашеда С. В., Кравченко О. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Рациональная терапия рецидивов папилломавирусных поражений половых органов у мужчин, Гурженко Ю. Н., Cпиридоненко В. В. (2015)
Ромащенко О. В. - Обґрунтування терапевтичних підходів при хронічних запальних захворюваннях статевих органів, спричинених Сhlamydia trachomatis у жінок репродуктивного віку, Мироненко Н. О., Щербак М. О. (2015)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2015)
Нікітін О. Д. - Лікування необструктивної азооспермії, зумовленої гіпогонадотропним гіпогонадизмом, з позицій репродуктивної медицини (2015)
Велиева В. З. - Комплексное исследование в диагностике остеоид-остеомы, Амирасланов А. Т., Мурадов Х. К. (2015)
Ухаль М. И. - Особенности применения антибактериальной терапии при лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочевой и половой систем у больных сахарным диабетом (2015)
Шамраєв С. М. - Удосконалення варикоцелектомії у чоловіків репродуктивного віку з урахуванням патогенетичного типу варикоцеле, Бабюк І. О., Канана А. Я., Шамраєва Д. М., Бессонова А. Д. (2015)
Сакало В. С. - Обгрунтування персоніфікованого лікування хворих на рак статевого члена, Куранов Ю. Ю., Мрачковський В. В., Кондратенко А. В., Яковлєв П. Г., Салій П. М., Левчишин Я. В., Гацерелія З. В., Сакало А. В., Жильчук Ю. В. (2015)
Сакало А. В. - Фертильність після орхіектомії та променевої терапії у хворих із семіномою яєчка в стадії ІІА-В (2015)
Ухаль М. І. - Оцінювання ефективності оперативного лікування солітарних кіст нирок у віддалені терміни після використання пункційно-аспіраційнного способу, Ухаль О. М., Кваша О. Н. (2015)
Содержание (2013)
Гончаренко Д. А. - Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в акушерстве, Жалоба Г. Н., Романенко Т. Г. (2013)
Новые подходы к профилактике и ведению преждевременных родов (2013)
Коньков Д. Г. - Особенности эффективного менеджмента железодефицитной анемии у беременных, Таран О. А. (2013)
Подольський Вл. В. - Аборт та його наслідки для репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку (2013)
Татарчук Т. Ф. - Стан жирової тканини при синдромі полікістозних яєчників, Педаченко Н. Ю., Капшук І. М. (2013)
Резниченко Н. А. - Диагностика и лечение патологии шейки матки, ассоциированной с сексуально-трансмиссивными заболеваниями, Белявцева Е. Ф. (2013)
Гойда Н. Г. - Підтримка міжнародними проектами і програмами розвитку перинатальної допомоги в Україні, Моісеєнко Р. О. (2013)
Шурпяк С. А. - Современные формы натурального прогестерона с различными путями введения при лечении угрозы прерывания беременности и предупреждении преждевременных родов. Обзор литературы (2013)
Кульчавеня Е. В. - Эффективность комплексной терапии женщин, больных хроническим циститом, ассоциированным с внутриклеточными инфекциями, Бреусов А. А. (2013)
Макаренко М. В. - Клинический случай спонтанной беременности у пациентки с длительным первичным бесплодием после гистероскопического удаления субмукозного миоматозного узла, Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Громова А. Л. (2013)
Приймак В. А. - Результаты применения крема из растительных регуляторных пептидов для восстановления структуры и функций стареющей кожи, Гогитидзе З. Д. (2013)
Жук С. І. - Планування, ведення вагітності та розродження жінок із тромбофілічними розладами різного генезу, Біла В. В., Ус І. В., Атаманчук І. М. (2013)
Шишкова В. Н. - Cовременная оральная контрацепция и риск тромбозов (2013)
Пустотина О. А. - Лактационный мастит и лактостаз: тактические контраверсии (2013)
Jouko Pirhonen - Влияние нимесулида и напроксена на артериальный кровоток в матке и яичниках. Допплерографическое исследование, Martti Pulkkinen (2013)
Медведь В. И. - Течение и исходы беременности при лимфомах (состояние проблемы и собственный опыт), Дуда Е. М. (2013)
Назаренко Л. Г. - Клініко-функціональні критерії прогнозування успіху спроби пологів після кесарева розтину, Соловйова Н. П., Недорезова К. М., Дуброва Л. Ю. (2013)
Оразов М. Р. - Гормональный гомеостаз у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2013)
Корчинська О. О. - Профілактика невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки та патологією шийки матки в анамнезі, Лянна М. В. (2013)
Вакалюк Л. М. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних з рубцем на матці, Бойчук Л. Г., Любінець В. О., Юнгер В. І. (2013)
Рубан Я. А. - Влияние вспомогательных репродуктивных технологий на акушерские исходы родоразрешения (2013)
Ткачик С. Я. - Морфологические особенности миометрия при дискоординированной родовой деятельности (2013)
Венцківський К. О. - Особливості розродження ВІЛ-інфікованих вагітних із асоційованою герпетичною інфекцією (2013)
Тавокина Л. В. - Спектр хромосомных аномалий в кариотипах пациентов с репродуктивными проблемами (2013)
Марван Аусси - Микробиоценоз влагалища у пациенток c перинатальными потерями в анамнезе, Астахов В. М. (2013)
Ромащенко О. В. - Опыт применения лекарственного препарата Онагрис при устранении климактерического синдрома и женских сексуальных дисфункций в период постменопаузы, Билоголовская В. В., Щербак М. А. (2013)
Ткаченко Л. В. - Применение Йодоксида для лечения бактериального вагиноза, Веревкина О. П., Толкачева Н. А., Лопатина И. Е. (2013)
Veropotvelyan P. N. - A clinical view of a practical doctor on disputable issues concerning pathogenesis and treatment of uterine myoma, Veropotvelyan N. P., Naryitnik T. T., Guzhevskaya I. V. (2013)
Бойко В. І. - Корекція плацентарної дисфункції у жінок з гіперандрогенією в анамнезі, Кіяненко В. А. (2013)
Лещева Т. В. - Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку після гістеректомії: діагностика і корекція, Поп Н. В. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Генетические факторы тромбогенного риска в ассоциации с привычными репродуктивными потерями: необходимость и возможность их коррекции, Погуляй Ю. С., Клипова Л. В., Журавлева С. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Включение фитопрепаратов комплексного действия в терапию ановуляторного бесплодия, Гопчук Е. Н. (2013)
Шалько М. Н. - Діагностика, патогенез, лікування передпухлинних процесів залозистого епітелію шийки матки у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя (2013)
Гафійчук Н. В. - Оптимізація діагностики та лікування гіпоталамо- гіпофізарної дисфункції у жінок із ановуляторним безпліддям (2013)
Дзюба О. М. - Стан плода та новонародженого у вагітних із серцево-судинною патологією за даними кардіотокографії та допплєрометрії, Лук’янова І. С., Давидова Ю. В., Медведенко Г. Ф. (2013)
Задорожна Т. Д. - Морфологічні, гістохімічні та ультраструктурні особливості ретенційних кіст яєчників на тлі інфікування генітальним герпесом, Вовк І. Б., Горбань Н. Є. (2013)
Клименко П. М. - Молекулярно-біологічний та культуральний контроль ефективності лікування трихомоніазу, Махамад Лукман І. (2013)
Коблош Н. Д. - Діагностика стану шийки матки за наявності папіломавірусного інфікування, Кондратюк В. К., Пустовалова О. І., Калюта А. О. (2013)
Ременник О. І. - Імунні порушення у хворих із множинною мієломою (2013)
ЗГТ: "заместители" по рецепту (2013)
Швидченко Т. М. - Значення Першого Зимового походу армії УНР 1919-1920 рр. (2015)
Рацілевич А. П. - Громадсько–політичне життя поляків Житомира 1917 р. (2015)
Бабкова Н. В. - Гармати – військово–політичний клейнод українського козацтва середини XVI – XVIII ст. (2015)
Коваль Д. П. - І. Вишенський та його антиунійний світогляд (2015)
Srogosz T. - Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku na Prawobrzeżnej Ukrainie (2015)
Кліш А. Б. - Релігія та церква в ідеології та практичній діяльності християнських суспільників у Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Демченко В. О. - Перші кроки в створенні теорії автоматичного управління та регулювання (2015)
Олешко Н. П. - Репресивні заходи російської влади щодо україномовної преси (1906–1914 рр.) за матеріалами української наддніпрянської періодики (2015)
Бородай І. С. - Метод експедиційного обстеження тваринництва в системі методології зоотехнічної науки (2015)
Готкова Ю. С. - Українізація державно–адміністративного апарату в Північно–Кавказькому краї (1923–1932 рр.) (2015)
Башлик Д. О. - Ліквідація куркульства в Україні як класу: причини та наслідки (2015)
Прилуцька Л. А. - Досвід надання трудової допомоги безробітним: УССР, роки непу (2015)
Бей Р. В. - Відділ механізації Науково–дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (2015)
Срібна М. А. - Українське оперне мистецтво в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2015)
Гай–Нижник П. П. - "Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя" (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) (2015)
Красніцька Г. М. - Радянський партизанський рух на території України у часи Другої світової війни (2015)
Герус–Бахтіна Н. А. - Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни (2015)
Островська Н. Д. - Проблеми розбудови матеріально–технічної бази радянської системи на Тернопільщині напередодні Другої світової війни (2015)
Росицький В. С. - Санітарно–гігієнічна складова фронтового побуту Червоної армії в період 1941–1942 років (2015)
Булах Т. Д. - Поширення знань в українському селі засобами пропаганди в 1953–1964 рр. (2015)
Лук’яненко О. В. - На межі раціонального та трансцендентного: освітньо зорієнтоване дозвілля та віра у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 1) (2015)
Малярчук О. М. - Особливості ведення землеробства колгоспами західних областей Української РСР у 1960–1980 рр. (2015)
Сурмач О. І. - Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства (2015)
Красносілецький Д. П. - Інформаційні ресурси як компонент російсько–українського протистояння ХХІ ст. (2015)
Чуткий А. І. - Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст. (2015)
Саранов С. В. - Международные отношения первой половины XIX в.: историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс (2015)
Баскакова А. С. - Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014) (2015)
Туренко О. С. - Сoncordiа двох влад і renovatio міста в Ранньому Середньовіччі (2015)
Кравець О. П. - Державно–церковні відносини у Польщі в 20–30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад (2015)
Корсак Р. В. - Концепція європеїзації чеського суспільства (2015)
Золотарьов В. С. - Роль партії кадетів у формуванні системи політичної влади Росії після Лютневої революції 1917 р. (2015)
Судинович С. П. - Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI–XVIІ ст. (2015)
Трохименко О. О. - Вплив розколу та об’єднання Німеччини на етнонаціональну ідентичність німців (2015)
Хаятова Ф. - Геополитические интересы Великобритании и "Армянский вопрос" (2015)
Khalilzadeh A. - Distroyed monuments of Guba province during the armenian massacres (2015)
Мустафаев Л. Х. - Влияние культуры античного мира на керамическое производство Кавказской Албании (2015)
Баба Б. В. - Статус Ширванского беглярбекства. Городское и магальное управление (2015)
Лімонченко В. В. - Історизм та історицизм: смислова аналітика (2015)
Халамендик В. Б. - Прояв імпульсу свободи як мета земного життя людини (позиція антропософії) (2015)
Береза В. А. - Средства массовой коммуникации как факторы политической социализации личности (Засоби масової комунікації як чинники політичної соціалізації особистості) (2015)
Бойченко Н. М. - Моральні практики і методологія їхнього теоретичного осмислення засобами прикладної етики (2015)
Бондажевська Л. С. - Помилки в аргументації як евристики та аргументи (2015)
Гавронская Т. - Философско–правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (2015)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв’язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволеності життям (2015)
Гудима І. П. - Концепції індетермінізму в сучасній науці та теологічна доктрина чуда (2015)
Драпогуз В. П. - Транзитне суспільство як тип трансформації соціуму (2015)
Терепищий С. О. - Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи (2015)
Чугай О. М. - Феномени "економізму" та "етизації" в теоретичних доктринах господарської діяльності (2015)
Yagodzinskyi S. М. - Global consciousness as a cultural and historical concept (2015)
Ковчак В. О. - Дискурс як чинник суспільного здійснення людини (2015)
Коломієць О. Л. - Зв’язок феномену віри з похідними феноменами людського буття (2015)
Литвин Я. М. - Значення інтеліґенції у формуванні духовного образу нації (2015)
Качан К. Є. - Осмислення язичницького міфу в танцювальному мистецтві: на прикладі балету (2015)
Мараєва У. М. - Традиційна народна обрядовість українців: від постановки проблеми до семіотичної інтерпретації тексту (2015)
Муляр І. М. - До питання про правову ментальність сучасної України (2015)
Невмержицька О. М. - Естетика та цінність в поглядах Миколи Онуфрійовича Лоського (2015)
Яручик А. І. - Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня (2015)
Федько Р. С. - Релігійний та культурний світ Преподобного Ісака Сирійського (2015)
Тищенко М. В. - Поняття контексту в сучасній теорії аргументації (2015)
Петленко І. В. - Специфіка актуалізації проблеми теодицеї в індуїзмі (2015)
Пришляк М. Б. - Християнсько–екологічне виховання дітей (2015)
Чорноморденко Д. І. - Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження (2015)
Попова И. - В. Проблемы развития экологического сознания эпохи индустриализма (2015)
Філяніна Н. М. - Концепт природи романтизму в контексті екологічних викликів сучасності (2015)
Рассоха И. Н. - Финикийская философия как социальный институт (2015)
Савранська Н. О. - Феномен толерантності: поліваріантність смислів (2015)
Сепетий Д. П. - Психофізичний редукціонізм та проблема підстав ототожнення (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз фактору мови як елементу вітчизняного політичного дискурсу (2015)
Сакун А. В. - Знання і навчання в синергетичній парадигмі (2015)
Рябченко В. І. - Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу (2015)
Якимчук О. - Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества (2015)
Невмержицька Н. М. - Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення суспільного ідеалу України (2015)
Костючков С. К. - Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо–філософських ідей (2015)
Опанасюк Ю. - Проблемы развития международного академического сотрудничества (2015)
Тараненко Г. Г. - Реінтерпретація духовності у контексті гармонізації культурно–освітнього простору особистості: морально–етичний аспект ставлення людини до природи (2015)
Гмыря С. С. - Критичность восприятия художественно–эстетической информации как одна из детерминант процесса формирования мировоззрения (2015)
Герасимова Н. С. - Вплив медіа–культури на особистість (2015)
Волинець А. А. - Хаос як естетичний та художній формотворчий принцип у музиці ХХ–ХХІ ст. (2015)
Драпушко Р. - Особенности развития туризма в контексте интенсификации межкультурных коммуникаций (2015)
Яременко Л. - Развивающая и обучающая функции внешкольного образования (2015)
Гусейнзаде Г. - Суфийские воззрения Ш. М. Шабустари в произведении "Гюльшан–и раз" (2015)
Mehri G. - The spiritual beauty in Islamic aesthetics and the Islamic art (2015)
Бутирська І. В. - Теоретико–методологічні підходи до дослідження сутності соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Ващенко К. О. - Генеза політичного аналізу та прогнозування (2015)
Вонсович О. С. - Сучасна роль геополітичного чинника в безпекових процесах в Європі (2015)
Григор О. - Консенсус как технология решения внутриполитических и внешнеполитических противоречий (2015)
Білоус Ю. В. - Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу (2015)
Васильчук Є. О. - Тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні (2015)
Рафальский І. О. - Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення (2015)
Лаврук Т. П. - Росія і "українське питання": логіка спадкоємності (2015)
Кальцева С. І. - Регіональні структури захисту соціальних прав та інтересів працівників–мігрантів та їх роль у світовій політичній системі (2015)
Лисенко Ю. В. - Громадянське суспільство в Україні: тенденції розбудови в контексті демократизації (2015)
Наконечний М. В. - Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації (2015)
Рибалка С. В. - Якісні параметри регіональної політичної еліти в контексті державного будівництва (2015)
Макаренко Л. П. - Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій (2015)
Меньшеніна А. Є. - Базові засади реалізації теорії державного брендингу (2015)
Криницька Т. О. - Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй (2015)
Лисак В. Ф. - Відносини України з країнами Середземномор’я (2015)
Буравченко Р. В. - Розпад СРСР в кінці XX ст., як результат краху тоталітарної ідеології (2015)
Веденеев В. А. - Процесс актуализация ценностей украинской политической культуры в моделях идентичности разных этапов политической истории (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Спорт як складова smart power в сучасних політичних процесах (2015)
Прокопенко О. А. - Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення (2015)
Шейко А. В. - Особливості політики як віртуальної реальності (2015)
Щербакова Ю. Е. - Державно–приватне партнерство в управлінні вищою освітою (2015)
Мельничук І. М. - Нова доктрина Путіна та можливі сценарії нового світопорядку (2015)
Гущина С. О. - Поняття загального та індивідуального блага у ліберальній політичній традиції ХХ ст. (2015)
Kłos A. - Analiza usług opiekuńczych oferowanych w polskim systemie pomocy społecznej, Tomaszewska K. (2015)
Majchrowicz B. - The history of long–term care in Poland and in the countries of the European Union, Tomaszewska K. (2015)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2015)
Насруллах Г. Ф. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2015)
Примаченко І. О. - Фолклендське питання в міжнародних відносинах: 1982–2015 рр. (2015)
Przybyszewska K. - Ewolucja polityki społecznej w polsce–rys definicyjny (2015)
Смирнова К. Є. - Тенденції та чинники розвитку революційних конфліктів у країнах арабського сходу в період "арабського пробудження" (2015)
Субх М. А. - Головні елементи програми з реформування системи освіти у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ) у 2001–2010 рр. (2015)
Титул, содержание (2016)
Феофанов А. Н. - Принцип самоподбучивания при оценке провалообразований (2016)
Колдунов И. А. - Проявление горного давления в шахтных стволах (2016)
Минеев С. П. - Оценка импульсного метановыделения в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С. (2016)
Ванеев Б. Н. - Сервисное техническое обслуживание горношахтного и электротехнического оборудования (2016)
Пашковский П. С. - Критические параметры самовозгорания угля, Греков С. П., Орликова В. П. (2016)
Мкртчян С. В. - Перспективы использования шахтной породы в твердеющих смесях для обеспечения устойчивости капитальных выработок, Коваленко В. В., Выгодин М. А., Гаркуша В. С. (2016)
Кирнарский А. С. - Пути сокращения водооборота углеобогатительных фабрик (2016)
Кулиш В. А. - О замене угля на газ, полученный из угля, на тепловых электростанциях (2016)
Левит В. В. - Строительство стволов как неотъемлемая составляющая эффективного развития горнодобывающей промышленности Украины, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2016)
Лесовой В. Н. - Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – 2015", Антонян И. М., Андоньева Н. М., Гурженко Ю. Н. (2015)
Горпинченко І. І. - Етапи становлення та досягнення сексопатологів та андрологів Інституту урології НАМН України (до 50-річчя заснування Інституту урології) (2015)
Возіанов С. О. - Конкременти проксимального відділу сечоводу – контактна уретеролітотрипсія чи міні-перкутанна нефролітотрипсія?, Сагалевич А. І., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Горпинченко И. И. - Современный комплексный подход в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н. (2015)
Серняк Ю. П. - Пролонгированные формы агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона: выбор врачей и пациентов, Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Федорук О. С. - Медикаментозна профілактика віддалених ускладнень трансуретральної простатектомії, Степанченко М. С. (2015)
Возіанов С. О. - Аналіз результатів оцінювання важкості закритої травми нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2015)
Пасєчніков С. П. - Сучасні можливості і значення періопераційної діагностики трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Нашеда С. В. (2015)
Байдо С. В. - Профілактика ускладнень карбоксиперитонеуму при лапароскопічних операціях на нирці, Григоренко В. М., Приндюк С. І. (2015)
Возианов С. А. - Наш опыт внедрения лапароскопических операций в урологии, Сагалевич А. И., Джуран Б. В., Когут В. В., Савощенко С. И., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Стецишин Р. В. - Наш опыт уретероскопии при камнях мочеточника у 1236 пациентов (2015)
Антонян І. М. - Нові можливості медикаментозної терапії, що сприяє відходженню каменів при сечокам’яній хворобі, Зеленський О. І., Мегера В. В., Зеленський Р. О., Стецишин Р. В., Торак Т. О. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации пациентов, страдающих соматоформной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: распространенность, диагностические критерии, клинические проявления (часть I) (2015)
Аксьонов П. В. - Ендотеліальний фактор росту (VEGF) у хворих із судинною еректильною дисфункцією при застосуванні низькоенергетичної ударно-хвильової терапії (2015)
Литвинець Є. А. - Сучасний стан проблеми діагностики та патогенетичного лікування гострого епідидиміту, Балабаник В. Р. (2015)
Гурженко Ю. М. - Можливості впливу тамсулозину на рецидиви в осіб з хронічним простатитом, Спиридоненко В. В. (2015)
Лесовой В. Н. - Малоинвазивные методы лечения эякуляторных расстройств, Книгавко А. В., Аркатов А. В., Савенков В. И., Картавцев А. В. (2015)
Лобанов Г. Ф. - Шляхи корекції еректильної дисфункції в програмі реабілітації ендокринно-метаболічних порушень у хворих з ускладненими формами урогенітальних інфекцій, Руденко Н. М. (2015)
Горпинченко І. І. - Особливості продукції секреторного лейкопротеазного інгибітору та інтерлейкіну-8 в еякуляті хворих на хронічний абактеріальний простатит, Нуріманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Драннік Г. М. (2015)
Кочарян Г. С. - Терапия пациентов с расстройствами эякуляции: рекомендации, тренинговые методы, когнитивные приемы (2015)
Gorpynchenko I. I. - Classification of female sexual dysfunctions, Romashchenko O. V., Melnikov S. N., Bilogolovskа V. V., Koval S. B., Khodzhava M. M. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання психологічного стану жінок із сексологічними ускладненнями після пологів (2015)
Майсара А. - Особенности клинических проявлений и эффективность одномоментной пункционной склеротерапии при простых кистах почек (2015)
Серняк Ю. П. - Особенности диагностики и лечения гиперактивного мочевого пузыря, осложненного инфравезикальной обструкцией, у мужчин пожилого возраста в повседневной урологической практике, Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Литвинов А. И., Серняк П. Ю. (2015)
Спиридоненко В. В. - Метафілактика уролітіазу в осіб із єдиною ниркою після малоінвазивних втручань, Гурженко А. Ю., Мороз О. Л. (2015)
Лесовой В. Н. - Медикаментозная коррекция ноктурии, Ермоленко Т. И., Щукин Д. В. (2015)
Черненко Д. В. - Факторы риска "идиопатического" кальций-оксалатного нефролитиаза и пути противорецидивного лечения, Черненко В. В., Желтовская Н. И., Савчук В. Й. (2015)
Мороз О. Л. - Роль оксидантного стресу в осіб з уролітіазом єдиної нирки за даними системи глутатіону (2015)
Никитаев С. В. - Рефлексотерапия в лечении больных с нейрогенными расстройствами мочеиспускания, осложненными пузырно-мочеточниковым рефлюксом (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности фитокомплекса Формен Комби в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2015)
Нікітаєв С. В. - Біоелектрична активність сечоводів при уростазі верхніх сечових шляхів за результатами електроуретерографії (2015)
Стусь В. П. - Використання препарату Омнік в перед- та післяопераційний період у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Моісеєнко М. М., Бараннік К. С., Українець Є. П., Поліон М. Ю. (2015)
Костев Ф. И. - Дифференцированный подход к наблюдению за пациентами с заболеваниями предстательной железы на основании изучения ее морфогенеза, Савчук Р. В., Шостак М. В., Руденко А. В. (2015)
Шевчук О. О. - Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія у лікуванні дітей з сечокам’яною хворобою, Возіанов О. С. (2015)
Деркач І. А. - Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам’яною хворобою в Трускавці, Фецяк Я. В., Прийма О. Б., Кульчинський А. Б., Лоскутов А. Є., Петришин О. Я., Босак М. В., Сумцова О. О., Грицак Я. Л. (2015)
Слабий О. І. - Одночасна білатеральна черезшкірна нефролітотрипсія як метод лікування великих та складних каменів нирок при двобічному нефролітіазі, Боржієвський А. Ц., Артищук В. М., Чапля М. М., Наконечний Й. А. (2015)
Поворознюк М. В. - Причини порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків із безпліддям у шлюбі (2015)
Срипкіна І. Я. - Визначення статусу метилювання генів LRRC3B, RASSF1A, APC на позаклітинній ДНК та ДНК пухлини хворих із нирково-клітинним раком, Онищенко К. В., Кашпарова О. М., Григоренко В. М., Перета Л. В., Онищук А. П., Вікарчук М. В., Банас О. О. (2015)
Ерко И. П. - Редкий случай метастазирования рака желудка в правое яичко и его придаток, мошонку, крайнюю плоть, клетчатку по ходу семенного канатика, Молошок А. А., Цисельский Р. К. (2015)
Криворотько Ю. В. - Органосохраняющая методика лечения больных с местно-распространенным раком полового члена (2015)
Лобанов Г. Ф. - Пути коррекции эректильной дисфункции в программе реабилитации эндокринно-метаболических нарушений у больных с осложненными формами урогенитальных инфекций, Руденко Н. Н. (2015)
Мегера В. В. - Аденома предстательной железы (обзор литературы), Антонян И. М., Рощин Ю. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Применение уроселективных альфа-адреноблокаторов в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Ишмурадов Б. Т., Гафаров Р. Р., Ачилов А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Частота почечных хирургических осложнений при аденомэктомии предстательной железы в зависимости от способа гемостаза, Гафаров Р. Р., Ишмурадов Б. Т. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ультразвуковая диагностика варикозного расширения вен гроздьевидного сплетения при бесплодии у мужчин, Ишмуродов Б. Т., Гафаров Р. Р., Искандаров Ю. Н. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ургентная помощь больным с почечной коликой, обусловленной уретеролитиазом (2015)
Мегера В. В. - Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – диагностика осложнений и сопутствующей патологии, Антонян И. М., Рощин Ю. В., Щукин Д. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Кузнецов В. В. - Способы профилактики инкрустации при стентировании верхних мочевых путей, Полегенько С. М., Тищенко А. В., Янчуков А. В., Кузнецов В. В. (2015)
Мазурець В. О. - Комбіноване малоінвазивне лікування хворих на коралоподібний сечокислий нефролітіаз, Возіанов О. С. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", Спиридоненко В. В. (2015)
Зайцев В. И. - Альфа-адреноблокаторы и профилактика рака предстательной железы – миф или реальность? (2015)
Кочарян Г. С. - Физиология и психология оргазма: современные представления (2015)
Серняк Ю. П. - Лечение инфекций мочевыводящих путей – от рекомендаций к клинической практике, Пасечников С. П., Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Вальчишин А. М. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання гормонального статусу жінок з віддаленими ускладненнями після кесарева розтину (2015)
Анфілова М. Р. - Особливості взаємодії лейкоцитів з ендотелієм судинної стінки при урогенітальному хламідіозі (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Патогенетичні аспекти розвитку цукрового діабету ІІ типу: роль метаболізму глюкокортикоїдів (2015)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз тяжкості ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції передміхурової залози та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Дячук М. Д. (2015)
Литвинець Є. А. - Ультразвук: сучасний метод діагностики та диференціальної діагностики гострого епідидиміту та епідидимоорхіту, Балабаник В. Р. (2015)
Горпинченко І. І. - Оцінювання ефективності лікування методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії хворих із судинною еректильною дисфункцією, Аксьонов П. В., Романюк М. Г., Корнієнко О. М. (2015)
Возіанов С. О. - Фітотерапія післяопераційних ускладнень при малоінвазивному втручанні з приводу нефролітіазу в хворих із метаболічним синдромом, Гурженко А. Ю. (2015)
Горпинченко И. И. - Свечи Правенор – новое слово в фитопрофилактике заболеваний предстательной железы, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Корниенко А. М. (2015)
Lytvynets Ye. A. - Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction, Vintoniv O. R. (2015)
Быстрица Р. А. - Начальный этап терапии препаратами тестостерона при андрогенном дефиците у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Тучин Д. Ф. (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: формирование (часть II) (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: терапевтический аспект (часть III) (2015)
Литвинець Є. А. - Тактика лікування хворих на хронічний простатит: сучасний стан проблеми, Тріщ В. І., Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Кабіру А. (2015)
Рыкова О. В. - Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем. Рекомендации Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2015 года (2015)
Шуляк О. В. - Оцінювання профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу у жінок репродуктивного віку, Сабадаш М. Є. (2015)
Мицик Ю. О. - Сучасні аспекти діагностики та консервативного лікування симптомів нижніх сечовивідних шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Воробець Д. З. (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості виконання ендовідеохірургічних оперативних втручань при патології верхніх сечових шляхів у хворих з ожирінням (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы с применением препаратов тамсулозин, Простаплант Форте и Простаплант, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Хаддад C. - Клинические аспекты изменения содержания провоспалительных факторов в крови и моче больных персистирующим хроническим калькулезным пиелонефритом, Борисов А. В. (2015)
Шипелик О. В. - Алгоритм вибору оптимального методу лікування гідронефрозу, зумовленого стриктурою пієлоуретрального сегмента, Журавчак А. З., Шуляк О. В. (2015)
Литвинець Є. А. - Доцільність та безпечність застосування препарату Тамсулостад у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є., Кондрат А. В. (2015)
Ухаль М. И. - О целесообразности использования высокоселективного альфа-адреноблокатора силодозина у больных с предшествующей длительной конcервативной терапией доброкачественной гиперплазии предстательной железы и в послеоперационный период (2015)
Литвинець Є. А. - Ефективність та безпечність використання препарату Вільпрафен при лікуванні хворих на хронічний простатит, зумовлений хламідійною інфекцією та інфекційними асоціаціями, Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Баларабе У. М. (2015)
Горпинченко И. И. - Метаболическая терапия в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин. Опыт применения препарата Гаммафертил, Гурженко Ю. Н. (2015)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм Медичного центру лікування безпліддя за 2010–2014 рр., Юзько В. О., Савчук Л. Т. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2015)
Інформація про скасування статті Горбаня Р. А. "Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі."// Гілея: науковий вісник. – К., 2015. - Вип.100. – С.160-165. (2016)
Кириченко М. И. - Повесть временных лет как источник по истории северян (2016)
Дегтярьов С. І. - Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик (2016)
Красніцька Г. М. - Створення та діяльність Одеської громади на теренах України (2016)
Петрик А. М. - Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи (2016)
Парайко К. В. - Статеве життя жінки і запобігання вагітності в традиційному суспільстві на прикладі українського та східнороманського населення північної частини Буковини (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.) (2016)
Ющинський А. - Діяльність Благодійного римсько-католицького товариства в Одесі на зламі ХІХ – ХХ століть у дзеркалі звітно-фінансової документації (2016)
Горан Т. А. - Роль Перемишльської греко-католицької духовної семінарії у релігійному житті Галичини (1919–1939 рр.) (2016)
Буравський О. А. - Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей, Власюк І. М. (2016)
Бей Р. В. - Внесок галузевих вищих навчальних закладів УРСР у розроблення наукових засад механізації тваринництва в кінці ХІХ ст. – 30–ті роки ХХ ст. (2016)
Кравчук Л. - Соціалістична реорганізація невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939–1941 року. Медицина (2016)
Джагунова О. І. - Друга світова війна в дзеркалі спогадів співробітників Уманського учительського інституту (2016)
Лук’яненко О. В. - "Плече вченого – надійна опора сільського трударя": сільське господарство в руках колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Паска Б. В. - Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках (2016)
Корсак Р. В. - Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України (2016)
Волканова Н. В. - Внесок дворян Бессарабії в забезпечення російської армії продовольством під час війни 1853–1856 рр. (2016)
Гамзаева Н. Г. - Мужская одежда для населения города Гянджа в XIX – ХХ века (2016)
Агаев Ф. А. - Религиозные аспекты взаимоотношений военного ведомства Российской империи и мусульман Кавказа в XIX веке (2016)
Теймурова Г. - Росийско-Османская война 1806–1812–х годов и Кавказский фронт (2016)
Исмаилова С. - Борьба государства против исламской религии и ее обрядов в Азербайджанской Советской Социалистической Республике в 1920–1930 годах (2016)
Мамедли С. Р. - Документы Чрезвычайной Следственной Комиссии о геноциде совершенном большевистско-дашнакскими силами против мирных жителей Шемахинского уезда (2016)
Савелова М. О. - Сутність культурно-політичної стратегії Федеративної Республіки Німеччина (2016)
Шимкевич К. О. - Інформативні можливості джерел особистого походження з вивчення воєнних злочинів у колишній Югославії (2016)
Гулиева С. А. - Средневековые архитектурные памятники Гёй-Гёльского района Азербайджана (2016)
Бушман І. О. - Поняття моніторингу у науковому дискурсі (2016)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера (2016)
Комаха Л. Г. - Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" (2016)
Співак В. В. - Антоній Радивиловський та його спадщина як об’єкт історико-філософського дослідження (2016)
Ємельяненко Є. О. - Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль (2016)
Вершина В. А. - Семиотическое понимание культуры, Михайлюк А. В. (2016)
Василенко О. М. - Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom), Cеменишин О. І. (2016)
Коннов О. Ф. - Навичка творчості й естетичне виховання (2016)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2016)
Богданова Н. Г. - Самопланування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Качур К. Л. - Актуалізація ролі сім’ї у сучасному нестабільному світі (2016)
Борейко Ю. Г. - Повсякденність у структурі життєвого світу віруючої особистості (2016)
Пальчевська О. Г. - Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації Свідків Єгови (2016)
Петришин Н. Є. - Екологічна свідомість як необхідний чинник подолання екологічної та антропологічної кризи: погляд сучасних католицьких мислителів (2016)
Соловій Р. П. - "Смиренна епістемологія" у богослов’ї Виникаючої церкви (2016)
Страшко І. В. - Ціннісно-виховний аспект блогінгу в сучасній мовній освіті (2016)
Федоренко В. В. - Традиції та патріотизм у системі військово-правового виховання як чинники національної ідентичності військовослужбовців (2016)
Корінець З. - У пошуках алгоритму управління мистецьким вихованням майбутніх педагогів (2016)
Ланських О. Б. - Роль практики в інтенсифікації мовної підготовки особистості (2016)
Полянська К. В. - Естетична освіта як елемент духовного багатства індивіда (2016)
Сагуйченко В. В. - Диференціація шкільної освіти: соціальні та культурні ризики (2016)
Шкіль С. О. - Дихотомія "Схід–Захід" у формуванні російського світогляду (2016)
Гришанова Е. В. - Русская теория комического в аспекте современного философского исследования (2016)
Абузерли А. - Великий борец национальной мысли (2016)
Пашина Н. П. - Досвід політики ідентичності в полікультурних державах (2016)
Романюк Н. А. - Глобалізаційні взаємодії як чинник геополітичної структуризації сучасного світу, Рудницька У. (2016)
Тімашова В. М. - Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути (2016)
Шевченко Т. В. - Тіньова та неформальна політика: компонентно-структурний аналіз понять (2016)
Дашевська О. В. - Геополітичний потенціал як основа формування геополітичного статусу держави (2016)
Дмитренко С. П. - Форми політичного протесту: традиційні моделі та сучасна політична практика (2016)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Конон Н. Є. - Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль, Нєгіна В. Р. (2016)
Авксентьєв А. О. - Диспропорційність як основна патологія виборчих систем: український контекст (2016)
Бірюков Д. С. - Політичні комунікації з питань цивільного захисту: досвід України, Лещенко О. Я. (2016)
Дегтеренко А. М. - Політизація етнічності на прикладі "русинського питання" в Україні (2016)
Зазуляк З. М. - Політичний вимір мультилатералізму США у Латинській Америці (2016)
Кан Ден Сик. - Изменение стратегического курса Республики Корея на современном этапе (2016)
Олійник Ю. І. - Фактори політичної легітимації та групової ідентичності в Тропічній Африці – моделі етнічної нації, політичної нації і традиційного світогляду (2016)
Шквiрук В. В. - Феномен терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (2016)
Казьмирчук Г. Д. - Рецензія на монографію: Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Житомир : Видавництво "Волинь", 2015. – 464 с. (2016)
Майданник В. Г. - Клініко-інструментальні критерії ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Цимбалюк Ю. В., Молочек Н. В. (2014)
Майданник В. Г. - Діагностичні особливості вегетативних дисфункцій у дітей при наявності рецидивуючої патології дихальної системи, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. (2014)
Горленко О. М. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію, Гема Н. М., Поляк М. А., Студеняк В. М. (2014)
Бисага Н. Ю. - Особливості вагінального біотопу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2014)
Симулик В. Д. - Фактори неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на бронхіальну астму, як показник ефективності лікування методом спелеотерапії, Русин Л. П. (2014)
Майданник В. Г. - Динаміка клінічних показників ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Крепосняк А. А. (2014)
Симулик В. Д. - Фагоцитарна активність гранулоцитів крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, яких лікували методом спелеотерапії, Томей А. І. (2014)
Майданник В. Г. - Особливості морфологічного та функціонального стану нирок як органа-мішені у дітей з артеріальною гіпертензією, Мітюряєва І. О., Терлецький Р. В., Хайтович М. В., Кундін В. Ю. (2014)
Ігнатко Л. В. - Психомоторний розвиток передчасно народжених дітей першого року життя в залежності від виду вигодовування, Жиденко(Скиба) Ю. М. (2014)
Машіка В. Ю. - Імунний захист та комплексне лікування часто довго хворіючих дітей (2014)
Klitynska O. V. - Oral rehabilitation of paediatric patient with ectodermal dysplasia: a case report, Kostenko Y. Y., Mochalov I. A. (2014)
Титул, зміст (2016)
Новини законопроектної діяльності (2016)
Рєпін К. - Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного (2016)
Михлик З. - Отримати інформацію з Державного земельного кадастру стане ще простіше (2016)
Прутенко О. - Відведеного часу не вистачило, щоб відповісти на всі запитання сільських голів (2016)
Боровий В. - Введена нова спеціальність "Геодезія та землеустрій". Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення (2016)
Андріящук Ю. - Про інтереси сторін при проведенні земельних торгів, Морський С. (2016)
Новаковська І. - Методичні аспекти застосування коефіцієнтів при визначенні нормативної грошової оцінки земель малих міст, Самойленко Л. (2016)
Солов’яненко Н. - Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи, вкладка (2016)
Божкова В. В. - Теоретико-методичні підходи до формування стратегії для венчурних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Зельдіс В. В. - Застосування фінансових деривативів у стратегіях арбітражу на ринку цінних паперів (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Хопчан В. М. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Дем'ян Я. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості областей України (2015)
Матвейчук Л. О. - Формування інформаційної моделі взаємодії суб'єктів господарювання і податкових органів (2015)
Кудінова А. В. - Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії (2015)
Лазеба Є. С. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у полтавській області (2015)
Оксак А. О. - Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні (2015)
Самофал Є. В. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища (2015)
Радиш Я. Ф. - Сучасний зарубіжний менеджмент: досвід для керівників лікувально-профілактичних закладів України , Долот В. Д., Васюк Н. О. (2015)
Рябцев Г. Л. - Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України (2015)
Качний О. С. - Впровадження концепції "комфортне місто" як найдієвіший, всесвітньо визнаний механізм оптимізації й модернізації адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Архипов О. Є. - Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів, Архипова Є. О. (2015)
Вострікова Н. В. - Аналіз та оптимізація функцій і завдань центральних органів виконавчої влади із управління водними ресурсами в Україні, Шпак Ю. В. (2015)
Фоменко С. В. - Формування культурної політики у контексті впровадження угоди про асоціацію Україна-ЄС (2015)
Беш Л. В. - Ретроспективний аналіз гіперчутливості до пилкових алергенів серед дітей Львівської області, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2015)
Гошовська І. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Бойко О. І., Бабич Р. О. (2015)
Фаліон Р. І. - Артеріовенозні мальформації головного мозку в дитячому віці: аналіз летального випадку, Кузик Ю. І., Ковалик О. Я. (2015)
Маляр-Газда Н. М. - Емоційне вигорання - актуальна проблема медицини сьогодення (2015)
Лабінський П. А. - Скринінговий моніторинг функціональних розладів травної системи та вегетативних порушень у школярів старших класів, які проживають у сільській місцевості, Няньковський С. Л. (2015)
Лоя Н. О. - Актуальні питання порушення мікрофлори статевих шляхів у вагітних із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Онисько О. В. - Деякі аспекти перебігу пологів у вагітних із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі (2015)
Чернишова О. Є. - Особливості клінічних проявів бронхіальної астми у дітей на тлі персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій (2015)
Єрем Т. В. - Твердість води та показники стоматологічного здоровя населення Закарпатської області, Варга М. Д. (2015)
Симулик В. Д. - Динаміка показників функціональної активності гранулоцитів крові та цитологічного дослідження мокротиння при повторних курсах спелеотерапії у дітей, хворих на бронхіальну астму, Білак В. М., Томей А. І. (2015)
Щербак М. Л. - Комплексне лікування дитячого церебрального паралічу, Демян Ю. Ю., томей А. І., Вольський І. С. (2015)
Микита Х. І. - Аналіз стану забруднення харчових продуктів у Закарпатській області в динаміці впродовж 2010-2014 років (2015)
Horlenko O. M. - Characteristics of some biological markers of the antioxidant system in the children with virus infectious diarrhoea, Polyak M. A., Hema N. M., Dubinina U. G., Studenyak V. M., Halay B. M., Fartushok T. I., Yankovska A., Cossey G., Pushkarenko O. (2015)
Поляк М. А. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на кір (2015)
Когутич А. І. - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту у дорослого населення Закарпатської області (2015)
Бавико О. Є. - Просторова детермінація основних напрямів управлінського впливу в регіональному менеджменті (2015)
Амосов О. Ю. - Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні, Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. (2015)
Здирко Н. Г. - Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2015)
Харчук С. А. - Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Коваленко О. В. - Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2015)
Балдинюк А. Г. - Побудова та реалізація інвестиційних стратегій розвитку підприємства (2015)
Тимошенко Н. Ю. - Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні, Меньших Н. В. (2015)
Жураківський Є. С. - Систематизація ризиків та загроз економічній безпеці аграрної галузі України (2015)
Неізвестна В. С. - Особливості функціонування рекреаційного комплексу в ар крим (2015)
Черевко О. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств, Дмитренко В. І. (2015)
Приймак Н. С. - Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства (2015)
Рябцев Г. Л. - Провали сучасної енергетичної політики в Україні та шляхи їхнього подолання (2015)
Качний О. С. - Електронне урядування як багатофункціональний інструмент державного управління в інформаційному суспільстві (2015)
Радиш Я. Ф. - Українська народна медицина як національний феномен1: генеза та перспективи розвитку (до проблеми державного управління у сфері народної медицини і цілительства), Євтушенко В. В. (2015)
Слюсарчук О. П. - Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори (2015)
Резнікова Н. В. - Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності, Іващенко О. А. (2015)
Єремєєв І. С. - Інтелектуалізація прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Марчук С. В. (2015)
Черненок К. П. - Особливості розвитку пенсійних систем у сучасних соціально-економічних умовах (2015)
Трусова Н. В. - Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства (2015)
Бєлозерцев В. С. - Безнадійна заборгованість: проблеми нормативно-правового регулювання обліку (2015)
Ортіна Г. В. - Структурна перебудова промислового комплексу як напрям антикризової стратегії розвитку реального сектору економіки (2015)
Ляхова О. О. - Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України (2015)
Зейналова Мехрибан Г. - Економические аспекты системы превентивных профилактических мероприятий в пересечении актов насилия против женщин (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського