Ємець Ю. І. - Судово-психологічна експертиза неповнолітніх у кримінальному провадженні: теоретичний аналіз (2015)
Porokhnya V. - Psyhological factors forming deviant behaviour of juvenile personality (2015)
Рудик М. М. - Психологічні особливості формування особистості та поведінки неповнолітнього корисливого злочинця (2015)
Конопацька О. М. - Корекційні заходи під час проведення індивідуальної роботи із засудженими, які належать до групи ризику, Матвєєва Ю. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бондаренко К. В. - Принцип стабільності в державному управлінні адміністративно-політичною сферою (2015)
Вікторчук М. В. - Напрями гармонізації місцевих податків і зборів в Україні відповідно до законодавства Європейського Союзу (2015)
Волков О. Є. - Законодавче забезпечення використання земельних лісових ділянок в Україні (2015)
Гордієнко С. Г. - Теоретико-прикладні засади оцінки інформації в умовах сучасності (2015)
Гусаченко Є. О. - Процесуальні та непроцесуальні засади використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту (2015)
Іванцова А. В. - Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном (2015)
Кирилюк І. В. - Суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2015)
Ларкін М. О. - Кримінологія як окремий розділ соціології, Артьомов Є. О. (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню, Лук’янчиков Є. Д. (2015)
Ляшенко Д. А. - Підготовка дисертацій з криміналістики у навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України (2015)
Мовчан О. В. - Захист права дитини на користування житлом (2015)
Серебряник О. О. - Інформація про юридичну особу, як об’єкт цивільних прав (2015)
Скоренька А. В. - Проблеми впровадження стандартів європейського союзу у сфері управління безпечністю та окремих показників якості харчових продуктів (2015)
Юринець Ю. Л. - До питання об’єктивності європейського вибору України: історико-правовий та культурологічний аспекти (2015)
Будяк Р. В. - Дослідження шорсткості, хвилястості та кривизни отвору поверхні гільз після протягування, Бандура В. М. (2014)
Деревенько И. А. - Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов (2014)
Єрьомін П. М. - Моделювання холодного пружно-пластичного деформування отворів у втулках із сірого чавуна методом кінцевих елементів, Кириченко А. М., Солона О. В. (2014)
Лисогор В. М. - Визначення степеней вільностей електромеханічної установки для віброабразивної обробки деталей при ремонті сільськогосподарської техніки, Горбатюк Р. М., Шуллє Ю. А., Чубик Р. В. (2014)
Павленко В. С. - Валець нової конструкції, Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О., Близнюк М. Я. (2014)
Рябенька М. О. - Сучасний стан та динаміка виробничого травматизму у промисловості України (2014)
Слободянюк Ю. Ю. - Сучасний стан охорони праці в україні, Крот Р. В. (2014)
Суглобов Р. В. - Експерементально-розрахунковий аналіз розподілу висотних деформацій при осаджуванні заготовок випуклими бойками різного радіусу, Кухар В. В., Тузенко О. О., Бурко В. А. (2014)
Булгаков В. М. - Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів новим копірно-роторним робочим органом, Борис А. М., Калетнік Г. М., Яропуд В. М. (2014)
Булгаков В. М. - Розробка та дослідження нового гичкозбирального робочого органу, Борис А. М., Яропуд В. М., Кірієнко О. О. (2014)
Грицака О. М. - Конструктивні особливості розвитку сучасних молотильно – сепарувальних систем зернозбиральних комбайнів (2014)
Грицун А. В. - Теоретичне обґрунтування технологічно – конструктивних параметрів подрібнювача пресованих стеблових матеріалів, Грицун О. А., Яропуд В. М. (2014)
Дудін В. Ю. - Підвищення надійності ротаційного пластинчатого вакуумного насоса індивідуальних доїльних установок (2014)
Костюкевич С. А. - Повышение качества молока путем модификации доильно-молочного оборудования антиадгезивными соединениями (2014)
Линник Ю. О. - Дослідження динаміки змін коливань вакуумметричного тиску в автоматизованій доїльній установці, Павленко С. І., Грицун А. В. (2014)
Павленко С І. - Моделювання масового і енергетичного балансу у процесах компостування, Ляшенко О. О. (2014)
Рудницький Б. О. - Аналіз травматизму і професійних захворювань в галузі тваринництва та заходи по їх запобіганню, Спірін А. В., Туровська В. Б., Рудницький В. Б. (2014)
Лисогор В. М. - Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК, Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. (2014)
Паладійчук Ю. Б. - Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі, Тарасюк Ю. М., Михайловська М. А. (2014)
Алієв Е. Б. - Результати виробничих випробувань техніко-технологічного модуля ттм-1п для первинної обробки та переробки грубої овечої вовни в утеплювач, Лиходід В. В., Павленко С. І., Івлєв В. В. (2014)
Мироненко А. П. - Економічна ефективність використання розробленої конструкції вертикального змішувача для приготування сипких матеріалів (2014)
Павленко В. С. - Нова відцентрова овочерізка, Цуркан О. В., Захаревич І. М., Підлубний О. О., Близнюк М. Я. (2014)
Пунько А. И. - Разработка и исследование работы вальцовой дробилки зернофуража, Кольга Д. Ф. (2014)
Ратушняк Г. С. - Експериментальні дослідження робочих характеристик регулюючого пристрою з зручнообтічними виконавчими елементами в системах аспірації підприємств харчової промисловості, Степанковський Р. В. (2014)
Цуркан О. В. - Шляхи інтенсифікації процесу теплової стерилізації консервів на основі його аналізу, Гурич А. Ю., Пентюк Б. М., Кузь В. О. (2014)
Янович В. П. - Обгрунтування технології та обладнання для виробництва кісткового борошна, Купчук І. М., Захаревич І. М. (2014)
Янович В. П. - Розробка фотоаналітичного методу експрес-оцінки вихідної однорідності сипких матеріалів, Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Михайловська М. А. (2014)
Петров О. В. - Математичне моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, з довгими робочими гідролініями, Козлов Л. Г., Дусанюк Ж. П., Черниш А. В. (2014)
Гуцаленко О. В. - Перспективи застосування водню як альтернативного джерела енергії, Василенко Т. С. (2014)
Титул, зміст (2010)
Шпак А. П. - Квантовые и структурноразмерные свойства ферромагнитных наночастиц: особенности никелевых и железных кластерных систем, Шевченко А. Б., Мельник А. Б., Куницкий Ю. А. (2010)
Зубарев Е. Н. - Ионно-лучевое перемешивание в слоистых системах (2010)
Васильев М. А. - Лазерная модификация поверхности титановых имплантатов, Нищенко М. М., Гурин П. А. (2010)
Ткаченко В. Г. - Физика микротекучести магниевых сплавов с титаном, Ким К. Ч., Мун Б. Г., Дехтяр А. И., Карасевская О. П., Вовчок А. С. (2010)
Титул, зміст (2010)
Сторижко В. Е. - Способы фокусировки рентгеновского излучения, Ильяшенко М. В., Молодкин В. Б., Гаевский А. Ю., Денисенко В. Л., Денисенко О. И., Вершинский С. А. (2010)
Лаптев И. Н. - Фазовые превращения и хрупкость системы "железо—вакансии" в полях упругих напряжений, Пархоменко А. А. (2010)
Мицек А. И. - Локально-ковалентная модель магнетизма 4f-металлов (2010)
Сагалянов І. Ю. - Графенові системи: способи виготовлення й оброблення, структуроутворення та функціональні властивості, Прилуцький Ю. І., Радченко Т. М., Татаренко В. А. (2010)
Тараненко І. В. - Системологічні засади факторного забезпечення стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Бриль К. Г. - Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі (2015)
Сотниченко Л. Л. - Інвестиційна забезпеченість транспортної інфраструктури регіонів України (2015)
Цебро Я. І. - Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів (2015)
Крайнік О. М. - Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах (2015)
Рожко О. Д. - Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів (2015)
Добринь С. В. - Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства (2015)
Панасюк О. В. - Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування в контексті новацій податкового кодексу (2015)
Коломийчук Н. М. - Координація та формування ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі (2015)
Бєлєнкова О. Ю. - Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства (2015)
Булавинець В. М. - Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств (2015)
Корнєєв М. В. - Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення (2015)
Барна М. Ю. - Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації (2015)
Осовська Г. В. - Формування ефективної інноваційної політики на підприємствах харчової промисловості в контексті реалізації технологічних інновацій, Фещенко А. О. (2015)
Ткаченко Е. С. - Институциональные условия формирования хозяйственной субъектности человека в экономике инновационного типа (2015)
Крупей О. М. - Інструменти фіскальної консолідації (2015)
Пасажко Т. С. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України (2015)
Бадалов Х. М. - Оптимізація структури витрат виробництва як чинник зниження собівартості продукції рослинництва (2015)
Березюк К. М. - Управління акціонерним капіталом підприємств (2015)
Рябцев Г. Л. - Вплив змін в українському суспільстві на стан паливного ринку країни (2015)
Радиш Я. Ф. - Державне регулювання трансформаційних процесів у галузі охорони здоров'я: категорійно-понятійний апарат, Кірова М. О. (2015)
Мороз С. А. - Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Місюра В. Я. - Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави (2015)
Грищенко І. М. - Лідерство як феномен управління групою (2015)
Мельник І. М. - Організаційно-мотиваційний механізм державного управління захистом прав громадян на приватну власність (2015)
Титул, зміст (2010)
Карпий С. В. - Структурно-фазовые состояния титана после электровзрывного легирования и последующей электроннопучковой обработки, Морозов М. М., Будовских Е. А., Иванов Ю. Ф., Громов В. Е. (2010)
Красовский А. Е. - Магнитное строение и упругие свойства гидрогенизированного пермаллоя при давлениях ядра Земли. Интерпретация эксперимента (2010)
Вернигора І. В. - Взаємочин магнетних і структурних властивостей стопів ГЦК-Ni—Fe: дослідження статистичної термодинаміки та кінетики методами комп’ютерного моделювання, Бокоч С. М., Татаренко В. А. (2010)
Кондратенко Л. Л. - Азотовмісні вуглецеві нанорурки: способи одержання, властивості та перспективи застосування, Михайленко О. В., Прилуцький Ю. І., Радченко Т. М., Татаренко В. А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Bokoch S. M. - Interatomic interactions in f.c.c.-Ni-Fe alloys, Tatarenko V. A. (2010)
Басов А. Г. - Кінетичні розмірні ефекти у багатошарових плівках з полікристалічною структурою, Шкурдода Ю. О., Дехтярук Л. В., Чорноус А. М. (2010)
Белоголовский М. А. - Додекаборид циркония - первый сверхпроводник с улучшенными приповерхностными характеристиками, Бутько В. Г., Шаповалов А. П., Шатерник В. E. (2010)
Vorobiyenko P. P. - The LTE technology perspectives in multimedia applications, Tikhonov V. I., Taher A. (2015)
Ільченко М. Ю. - Передавальний та приймальний радіотракти радіорелейних систем терагерцового діапазону, Наритник Т. М., Радзіховський В. М., Кузьмін С. Є., Лутчак О. В. (2015)
Здробилко А. В. - Завадостійке кодування в цифрових системах зв’язку, Денбновецкий С. В. (2015)
Кравчук С. О. - Еволюційний розвиток концепцій транспортних телекомунікаційних систем (2015)
Каптур В. А. - Вибір перспективних технологій доступу на основі порівняльного аналізу, Кравченко П. С., Маммадов Є. М. (2015)
Банкет В. Л. - Метод многосимвольного детектирования дифференциально модулированных ФМ сигналов с использованием алгоритма Витерби, Персин А. Д. (2015)
Перекрестов І. С. - Дослідження характеристик системи частотної синхронізації демодулятора OFDM сигналу (2015)
Ткаченко В. Г. - Рекурсивное построение нелинейных корректирующих кодов на основе блок-схем, Кокорев А. В. (2015)
Брескін В. О. - Система передавання дискретних парціально кодованих сигналів з виправленням помилок, Розенвассер Д. М. (2015)
Джафарзаде М. Б. - Экспериментальное исследование параметров тракта сверхвысокочастотных устройств (2015)
Петрова Г. В. - Обробка помилок мовою PL/SQL (2015)
Борщ І. О. - Використання підпрограм в PL/SQL (2015)
Gofaizen O. - Spectral characteristics of the SDTV, HDTV and UHDTV cameras, Pilyavskii V., Osetsky S. (2015)
Сулима Д. О. - Розрахунок пропускної здатності мережі наступного покоління, Денбновецький С. В. (2015)
Нарытник Т. М. - Пропускная способность линейного тракта системы Митрис при передаче сигналов цифрового телевидения (2015)
Osharovskaya E. V. - Spectral spaces for 3D mesh images (2015)
Baliar V. B. - Complex study of influence of different factors on quality of service (QoS) on different levels of osi model for digital television broadcasting (2015)
Патлаенко Н. А. - Оценка качества сеточных 3D объектов при различных скоростях цифрового потока, Солодкая В. И. (2015)
Выходец А. А. - Возможно ли планирование сети цифрового DRM радиовещания в настоящее время? (2015)
Кумиш В. Ю. - Ефективність стиснення палітрових зображень алгоритмом JPEG 2000 (2015)
Троцишина Н. І. - Дослідження характеристик цифрового перетворення на основі подільника Троцишина для побудови ЦАП і АЦП, Троцишин І. В. (2015)
Голевич О. Б. - Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в над широкосмугових телекомунікаційних системах, Пивовар О. С., Троцишин І. В. (2015)
Стрелковська І. В. - Підвищення якості підготовки студентів ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О. С. Попова за допомогою комплексного моніторингу їхньої успішності, Василенко О. А., Соловська І. М. (2015)
Правила підготовки та оформлення рукописів для збірників "Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова" та "Цифрові технології" (2015)
Лидер упаковочного рынка (2015)
Мінеральна природна та питна вода в Україні (ринок, упаковка, тенденції) (2015)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2015)
Маркетологи інформують... (2015)
Салберт C. - Конкурентні переваги компанії Mondi (2015)
Корнацкі А. - БОПП проти целофану — конкуренція чи співіснування? (2015)
Козлов А. О. - Технология Triple Bubble® многослойных пленок (2015)
Сарапулова О. О. - Використання друкованих нанофотонних елементів на пакованні для оцінки придатності упакованих продуктів, Шерстюк В. П. (2015)
Соколенко А. І. - Фасування напоїв в тару зі скла та ПЕТФ (порівняння технологій), Васильківський К. В., Юхно М. І. (2015)
Сокольський О. Л. - Моделювання процесу термоусаджування поліпропіленової плівки, Мікульонок І. О., Плахотний І. А. (2015)
Кривошей В. М. - Реторт-пакети чи банки з жерсті. Що обрати? (2015)
Упаковка на всіх континентах (2015)
Толстолужский Д. Б. - Как правильно выбрать технологию цифровой печати? (2015)
Гавва О. М. - Машини-автомати чи автоматизовані потокові лінії пакування, Кохан О. О., Халайджі В. В. (2015)
Мехатроника в действии (решения для групповой и транспортной упаковки) (2015)
Регей І. І. - Механізм привода преса штанцювальної машини-автомата), Керея В. М. (2015)
Передмова до нової рубрики (2015)
Пилипенко С. Ф. - Техническое регулирование упаковочной продукции в новых условиях (2015)
Відродження на Батьківщині (2015)
Служба коротких повідомлень (2015)
Жовті сторінки (2015)
"Пак Экспо 2015": идеи, тенденции, инновации (2015)
Титул, зміст (2011)
Татаренко В. А. - Статистична термодинаміка та фізична кінетика структурних змін (квази)бінарних твердих розчинів на основі щільних простих ґратниць (за даними про еволюцію картини розсіяння різного типу хвиль), Соболь О. В., Леонов Д. С., Куницький Ю. А., Бокоч С. М. (2011)
Титул, зміст (2011)
Белоголовский М. А. - Универсальный характер туннельной проводимости гетероструктур металл-изолятор-металл с наноразмерными оксидными прослойками, Бойло И. В., Шатерник В. E. (2011)
Тіньков В. О. - Елементарні збудження електронів у приповерхневій області аморфного та відпаленого стопу Fe73,6Cu1Nb2,4Si15,8B7,2, Ходаківський А. С. (2011)
Тихонович В. В. - Влияние активных элементов рабочей среды на электронную структуру и механизм деформации поверхностных слоёв металла при трении, Уваров В. Н. (2011)
Громов В. Е. - Закономерности и механизмы термомеханического упрочнения проката из малоуглеродистой стали, Иванов Ю. Ф., Ефимов О. Ю., Юрьев А. Б., Коновалов С. В. (2011)
Ошкадёров С. П. - К вопросу о природе мартенситообразования в углеродистых сталях (2011)
Титул, зміст (2011)
Молодкин В. Б. - Физические основы многопараметрической кристаллографии: диагностика дефектов нескольких типов в монокристаллических материалах и изделиях нанотехнологий, Ковальчук М. В., Мачулин В. Ф., Мухамеджанов Э. Х., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Лень Е. Г., Шелудченко Б. В., Дмитриев С. В., Скакунова Е. С., Молодкин В. В., Лизунов В. В., Кладько В. П., Первак Е. В. (2011)
Волосевич П. Ю. - Концентраторы напряжений и их роль в формировании механических свойств поликристаллов с наноразмерными элементами структуры (2011)
Пам’яті Анатолія Петровича Шпака (2011)
Пам’яті Олександра Івановича Олємского (2011)
Титул, зміст (2011)
Репецький С. П. - Вплив ангармонізму та електрон-фононної взаємодії на спектер частот кристалів з гексагональною щільнопакованою ґратницею, Харченко В. С., Вишивана І. Г. (2011)
Тимошевский А. Н. - Компьютерное моделирование атомной структуры и сверхтонких взаимодействий в аустените Fe—C, Яблоновский С. О., Еремин В. И. (2011)
Ошкадёров С. П. - К вопросу о атермическом и изотермическом мартенситах (2011)
Породько Л. В. - Форми отоплення поверхні твердого тіла під дією імпульсного лазерного випромінення, Демчишин А. Б. (2011)
Титул, зміст (2012)
Запорожец Т. В. - Эволюция пор в нанооболочках - конкуренция прямого и обратного эффектов Киркендалла, эффектов Френкеля и Гиббса–Томсона (феноменологическое описание и компьютерная симуляция), Гусак А. М., Подолян О. Н. (2012)
Лерман Л. Б. - Особливості взаємодії електромагнетного випромінення з малими частинками та їх ансамблями: теоретичні аспекти, Грищук О. Ю., Шкода Н. Г., Шостак С. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко Д. O. - Моделювання мікроструктурних перетворень у системах, підданих радіяційному впливу, Лисенко І. O., Харченко В. О. (2012)
Repetsky S. P. - Self-consistent model of strong coupling theory of electron correlations in disordered crystals, Tretyak O. V., Vyshivanaya I. G., Shastun V. V. (2012)
Титул, зміст (2012)
Шевченко А. Б. - Динамика доменной границы со сложной внутренней структурой цилиндрического магнитного домена во внешних магнитных полях (2012)
Кондрахова Д. М. - Структурно-фазовий стан, електрофізичні та магнеторезистивні властивості твердих розчинів у плівкових системах на основі Co і Cu або Ag та Fe і Cr або Cu, Шабельник Ю. М., Синашенко О. В., Проценко І. Ю. (2012)
Bokoch S. M. - Statistical thermodynamics of the substitutional short-range atomic order and kinematics of the diffuse scattering of radiations in (para)magnetic f.c.c.-Ni-Fe alloys, Tatarenko V. A., Vernyhora I. V. (2012)
Васильев М. А. - Микроструктура и механические свойства металлов и сплавов, деформированных в жидком азоте (обзор), Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2012)
Титул, зміст (2012)
Мицек А. И. - Квантово-статистическая модель электронно-ионной системы сплавов Fe (2012)
Красовский А. Е. - Термодинамика образования гидрогенизированного пермаллоя при высоком давлении на основе подхода из первых принципов (2012)
Пашаев И. Г. - Изучение свойств контактов кремния с барьером Шоттки, изготовленных на основе аморфных и поликристаллических различных металлических сплавов (2012)
Олійник О. В. - Фізична кінетика перерозподілу точкових дефектів у опромінюваних кристалах, Татаренко В. А. (2012)
Титул, зміст (2013)
Крупа Н. Н. - Изменение магнитных характеристик магнитных наноплёнок и управление спиновым током с помощью лазерного излучения, Шарай И. В. (2013)
Дурягіна З. А. - Автоматизований широкодіяпазонний магнетометер для магнетної фазової аналізи стопів: розробка та застосування, Голяка Р. Л., Борисюк А. К. (2013)
Громов В. Е. - Масштабные уровни структурно-фазовых состояний и усталостная долговечность рельсовой стали после электронно-пучковой обработки, Иванов Ю. Ф., Гришунин В. А., Райков С. В., Коновалов С. В. (2013)
Кіндрачук М. В. - Властивості поверхонь тертя пари бронза-сталь, Міщук О. О., Данілов А. П., Хлєвна Ю. Л. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гринберг Б. А. - Блокировка дислокаций без помощи внешнего напряжения: эксперимент и теория, Иванов М. А., Антонова О. В., Пацелов А. М., Плотников А. В., Власова А. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Проценко І. Ю. - Магнеторезистивні та магнетооптичні властивості плівковихсистем із можливим спін-залежним розсіянням електронів, Чешко І. В., Однодворець Л. В., Кондрахова Д. М., Пилипенко О. В., Шабельник Ю. М., Власенко О. В. (2013)
Головин С. А. - Современные проблемы механической спектроскопии, Паль-Валь П. П., Мозговой А. В. (2013)
Засимчук Е. Э. - Самоорганизация кристаллов при пластической деформации, Засимчук В. И., Турчак Т. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Абрикосов И. А. - Использование метода точных МТ-орбиталей для моделирования термодинамических и механических свойств чистых компонентов сплавов на основе Ti и Zr, Никонов А. Ю., Пономарева А. В., Дмитриев А. И., Баранникова С. А. (2013)
Покутний С. И. - Электронные свойства наноразмерных квазиатомных структур, Горбик П. П. (2013)
20 років з журналом "Упаковка" (2016)
Кривошей В. М. - М’ясні вироби в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Олейник Е. С. - Завоевание зарубежных рынков (упаковка и вопросы права интеллектуальной собственности), Слабко Т. А. (2016)
Кривошей В. М. - Біорозкладальні полімери – тенденція чи кон’юнктура? (2016)
Ведь Г. І. - Виготовлення рукавної полімерної плівки (деформування розплаву полімеру), Пєтухов А. Д., . Мікульонок І. О. (2016)
Кривопляс-Володина Л. А. - Двигатель в упаковочной технике. Какой выбрать?, Гавва А. Н. (2016)
Китцбергер К. - Вторичная переработка полимерных материалов (RegrindPro® – качественный скачок) (2016)
Шекеров З. - Система управления отходами упаковки (опыт Болгарии) (2016)
Качественные материалы для печати даты изготовления (2016)
Чираг Шет - Маркування харчової продукції (нові правила Євросоюзу) (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Ивченко А. И. - Упаковка для виски Glenfiddich (история та ретроспектива) (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Титул, зміст (2014)
Громов В. Е. - Формирование структуры, фазового состава и дефектной субструктуры в объёмно- и дифференцированнозакалённых рельсах, Волков К. В., Иванов Ю. Ф., Морозов К. В., Алсараева К. В., Коновалов С. В. (2014)
Брехаря Г. П. - Свойства постоянных магнитов системы Nd-Fe-B, легированной Cu, Ti, C, полученных порошковым методом или спеканием плёнок в условиях высокого давления, Харитонова Е. А., Гуляева Т. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Лизунов В. В. - Новые подходы и возможности динамической дифрактометрии несовершенств многопараметрических систем, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Толмачев Н. Г., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Бровчук С. М., Скапа Л. Н., Лехняк Р. В., Молодкин В. В., Фузик Е. В. (2014)
Васильев М. А. - Механохимическое окисление поверхности металлических сплавов под действием интенсивной пластической деформации, Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2014)
Титул, зміст (2014)
Крупа Н. Н. - Малогабаритные датчики магнитного поля на основе тонкой фольги из аморфных кобальтовых сплавов ММ-3Со, ММ-5Со и мартенситных кристаллов NiMnGa, Скирта Ю. Б., Шарай И. В. (2014)
Коцюбинський В. О. - Моделювання та діягностика пошкоджень і деформацій у кристалі Gd3Ga5O12 після імплантації йонів F, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Яремій І. П., Гарпуль О. З., Оліховський С. Й., Скакунова О. С., Молодкін В. Б., Кисловський Є. М., Владімірова Т. П., Решетник О. В., Кочелаб Є. В. (2014)
Бобырь С. В. - Модели и характеристики прерывистого превращения аустенита в железоуглеродистых сплавах, Большаков В. И. (2014)
Титул, зміст (2014)
Lobodyuk V. A. - Nucleation and martensitic transformation in subjects of small dimensions (2014)
Громов В. Е. - Структура и свойства износостойких покрытий, наплавленных электродуговым методом на сталь порошковыми проволоками, Капралов Е. В., Райков С. В., Иванов Ю. Ф., Будовских Е. А. (2014)
Титул, зміст (2015)
Likhachev O. A. - Thermoelastic behaviour, hysteresis, and dissipative forces in thermodynamics of martensitic transformations, Koval Yu. M. (2015)
Likhachev O. A. - Hysteresis phenomena and their modelling in martensitic transformation thermodynamics, Koval Yu. M. (2015)
Зуев Л. Б. - Макроскопическая физика пластической деформации металлов (2015)
Калиновский В. В. - Влияние различных видов деформации на физико-механические свойства ГПУ- и ГЦК-металлов и сплавов, Лазарева М. Б., Малыхин Д. Г., Мац А. В., Оковит В. С., Соколенко В. И., Чиркина Л. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Власов В. В. - Абсорбция водорода тонкими плёнками, Гугля А. Г., Марченко Ю. А., Мельникова Е. С. (2015)
Романов Д. А. - Закономерности формирования структурно-фазовых состояний на поверхности металлов и сплавов при электровзрывном легировании, Громов В. Е., Будовских Е. А., Иванов Ю. Ф. (2015)
Молодкін В. Б. - Нові фізичні уявлення щодо природи прояву недосконалостей структури матеріялів у картині багатократного розсіяння випромінення та перспективи їх використання, Сторіжко В. Ю., Лізунов В. В., Лізунова С. В., Толмачов М. Г., Скапа Л. М., Фузік К. В., Молодкін В. В., Скакунова О. С., Шелудченко Б. В., Дмітрієв С. В., Кочелаб Є. В., Лехняк Р. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Громов В. Е. - Структура, фазовый состав и свойства поверхностных слоёв титана после электровзрывного легирования иттрием и электронно-пучковой обработки, Соснин К. В., Иванов Ю. Ф., Семина О. А. (2015)
Січкар С. М. - Теорія фононів у металах (2015)
Титул, зміст (2015)
Громов В. Е. - Повышение усталостного ресурса силумина электронно-пучковой обработкой, Аксёнова К. В., Коновалов С. В., Иванов Ю. Ф. (2015)
Громов В. Е. - Деформационное упрочнение стали с бейнитной структурой, Никитина Е. Н., Иванов Ю. Ф., Аксёнова К. В., Корнет Е. В. (2015)
Джабаров С. Г. - Кристаллическая структура титаната бария при воздействии давления и температуры (2015)
Полонка І. - Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Бернюков А. М. - Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча (2015)
Колич О. І. - Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз (2015)
Мельничук С. М. - Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності (2015)
Ставнійчук А. - Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах (2015)
Тімуш І. С. - Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення: деякі проблеми практичної реалізації (2015)
Кравченко Н. С. - Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову (2015)
Чурпіта Г. В. - Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів (2015)
Падун Є. В. - Національна практика соціального супроводу та нагляду за утриманням дітей у прийомних сім’ях (2015)
Добрянська Н. В. - Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання (2015)
Рибас А. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації при призначенні суддів в Україні (2015)
Cитник Г. О. - Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світі (2015)
Сокуренко В. В. - Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування (2015)
Базюк Т. В. - До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Господарець М. В. - Огляд місця події, як складова доказів при кваліфікації і кримінальній відповідальності за незаконне полювання (2015)
Звоненко О. О. - Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України (2015)
Мельниченко В. Л. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних держав (2015)
Мороз А. О. - Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи представника особи та їх професійної таємниці (2015)
Олєйнічук О. М. - Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України, від аналогічного адміністративного делікту (2015)
Орлов Ю. В. - Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Соловйова А. М. - Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання: порівняльно-правовий аспект (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Сервецький І. В. - Повноваження поліції щодо затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (2015)
Галущенко Г. В. - Проблема застосування права країни з множинністю правових систем (2015)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов В. С. - Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності, Зозуля І. В., Перцов С. Г. (2003)
Аметка Ф. А. - Статус хана в Кримському ханстві (2003)
Дахова І. І. - Поняття компетенції Кабінету Міністрів України (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - До циклової природи правосвідомості як проблеми її методологічного осмислення (2003)
Іващенко О. М. - Особливості правового регулювання управління об’єктами державної власності (2003)
Коломієць Ю. М. - Удосконалення виборчого законодавства – шлях до демократичного суспільства, Ткаленко О. В., Бідюкова М. В. (2003)
Корчевна Л. О. - Договірна теорія держави і права О. Хеффе (2003)
Левченко К. Б. - Щодо вдосконалення методів та форм управління у сфері державної політики стосовно жінок в Україні (2003)
Пустобаева Ю. А. - Историческая обусловленность возникновения и развития института прав и свобод человека и гражданина в Украине (2003)
Тиндик Н. П. - Міжнародна імміграція в історичному розвитку (2003)
Белькова О. В. - Поняття та особливості правового статусу свідка в кримінальному процесі України (2003)
Біленчук П. Д. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів, Борисова Л. В., Паніотов Є. К. (2003)
Брынцев В. Д. - Проблемные вопросы обеспечения принципа независимости суда. Исторический опыт Украины и России (краткая сравнительная характеристика итогов реформ) (2003)
Венедиктов В. С. - Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект (2003)
Волобуєв А. Ф. - Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів (2003)
Волох В. В. - Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Украины и России (2003)
Гриця Т. Г. - Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення організації змісту навчально-виховного процесу в відомчих закладах освіти (2003)
Зозуля І. В. - Громадська безпека як об’єкт захисту за адміністративним і кримінальним законодавством України (2003)
Калиновский В. Б. - Проблемы незаконного оборота наркотических веществ и противодействия его развитию (2003)
Карпушева И. Ю. - Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления (2003)
Carter E. - Examining cybercrime: its forms and its perpetrators (2003)
Кобзар О. Ф. - Основні положення підготовки та призначення судових експертиз (2003)
Лавніченко О. В. - Щодо тактики боротьби з тероризмом, Кучерина С. Є. (2003)
Музичук О. М. - Організаційні та управлінські заходи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості як одного із можливих джерел кадрового забезпечення системи МВС України (2003)
Пашнєв Д. В. - Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп’ютерної інформації при розслідуванні злочинів (2003)
Піскун C. М. - Сутність прокурорського нагляду в сфері оперативно-розшукової діяльності міліції (2003)
Погорецький М. А. - Розшук у козацьку добу (2003)
Слінько С. В. - Розвиток функцій органу дізнання – шляхи і перспективи (2003)
Степанюк Р. Л. - Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства (2003)
Стеценко А. Ю. - Оновлення системи розслідування злочинів в Україні як нагальна потреба сьогодення (2003)
Топольскова И. А. - Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление или антиобщественное поведение (2003)
Уканов К. Ш. - Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой характеристики разбоя (2003)
Филин Д. В. - Обвинение в уголовном процессе Украины, Штанько А. Ф. (2003)
Швидкий О. Г. - Квартирні крадіжки: оптимальні системи слідчих дій (2003)
Шиян А. Г. - Обставиною, що виключає провадження у кримінальній справі, акт помилування бути не може (2003)
Юртаєва К. В. - Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків (2003)
Артюх С. Ф. - Оценка психофункционального состояния организма относительно индивидуальной нормы, Ириков Д. В. (2003)
Балабанова Л. М. - Сравнительные данные различных подходов в представлении типов темперамента и высшей нервной деятельности, Виденеев И. А., Друзь В. А., Жданова И. В., Криводерев В. В., Макаренко П. В., Попова Г. В., Юдина Т. А. (2003)
Журов М. С. - Частная жизнь как "основа гражданского права" и необходимость контроля членов общества (2003)
Литовченко А. С. - Классификация конфликтных ситуаций в работе подразделений ОВД (2003)
Милорадова Н. Э. - Правовые основы использования методов психологического воздействия (2003)
Чуносов М. А. - Матричное кодирование мемических процессов при психологическом моделировании деятельности человека в экстремальных ситуациях (2003)
Чурбакова Н. О. - Самооценка сотрудников ОВД (2003)
Шапар В. Б. - До проблеми аутодеструктивної поведінки адептів релігійно-культових новоутворень (2003)
Шевченко Л. А. - К вопросу профориентации и профотбора в системе МВД, Белоусов С. В. (2003)
Литвинов О. М. - Критерії ефективності соціальної (координаційної) діяльності (2003)
Мальцев В. В. - Взаимодействие правоохранительных органов с населением в Украине и Китае: сравнительный анализ, Сунь Гоэнь (2003)
Московец В. І. - Социальные технологии: теоретические истоки понятия (2003)
Соболєв В. О. - Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру, Ярмиш О. Н. (2003)
Теличкин А. А. - Награды ООН и других международных организаций за участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, Процких А. Ю. (2003)
Актуальні дисертаційні дослідження (2003)
Спеціалізовані вчені ради Національного університету внутрішніх справ із захисту дисертацій (2003)
Титул, содержание (2010)
Чеботарев А. Н. - О классе формул языка L*, специфицирующих автоматы с конечной памятью (2010)
Донец Г. А. - Построение гамильтонова пути в графах перестановочных многогранников, Колечкина Л. Н. (2010)
Недашковский Н. А. - Вычислительные алгоритмы для линейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия, Крошка Т. И. (2010)
Горбачук В. М. - Равновесия Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для гетерогенной дуополии дифференцированных продуктов (2010)
Сергиенко И. В. - Методы предсказания пространственной структуры белков, Рязанов В. В., Белецкий Б. А., Быць А. В., Гупал А. М., Ржепецкий С. С. (2010)
Стецюк П. И. - Негладкий штраф и субградиентные алгоритмы для решения задачи проекции на политоп, Нурминский Е. А. (2010)
Воронин А. Н. - Теоретико-экспериментальный метод векторной оптимизации нейросетевых классификаторов, Зиатдинов Ю. К., Антонюк А. А. (2010)
Кнопов П. С. - О некоторых прикладных задачах теории случайных полей (2010)
Емеличев В. А. - О радиусе устойчивости векторной задачи целочисленного линейного программирования в случае регулярности нормы в критериальном пространстве, Кузьмин К. Г. (2010)
Никитин А. В. - Устойчивость самонастраивающихся стохастических систем автоматического регулирования с последействием. I. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратичном систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2010)
Глибовец Н. Н. - Упрощенная инфраструктура для трансформации XML-моделей, Федорченко В. М. (2010)
Задорожный В. Ф. - Проблема Ляпунова и синтез оптимальных систем управления (2010)
Зайцев Д. А. - Верификация коммуникационных структур гиперкуба параметрическими сетями Петри, Шмелёва Т. Р. (2010)
Дунаев Б. Б. - Денежная масса и норма процента в равновесии экономики (2010)
Махорт А. Ф. - О выборе стратегии налогообложения и равновесии в экономической системе (2010)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче оптимального управления стохастическим полем (2010)
Соболевский П. И. - Оптимизация тайлинга при численном решении многомерного уравнения теплопроводности на кольце процессоров, Баханович С. В., Горбач А. Н. (2010)
Алиев Т. А. - Робастные технологии вычисления нормированных корреляционных функций, Мусаева Н. Ф., Саттарова У. Э. (2010)
Международный симпозиум "Вопросы оптимизациивычислений" (2010)
Вшанування ювілею Левка Ревуцького (2015)
Кузик В. - Логіка "мудрої музики" Левка Ревуцького (2015)
Бялик М. - Уроки Левка Ревуцького (2015)
Кирейко В. - Спогади про видатного вчителя-творця (2015)
Калениченко А. - Композиторсько-особиста драма Левка Ревуцького (2015)
Терещенко А. - Становлення в українській музиці першої третини ХХ століття нових векторів стилеутворення (на матеріалі творчості Левка Ревуцького) (2015)
Фільц Б. - Левко Ревуцький і митці Галичини (2015)
Тольба В. - Осяйний талант (2015)
Гамкало І. - Миттєвості спілкування з класиком (2015)
Таранченко О. - Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків (2015)
Грабовський В. - Василь Барвінський у колі Ревуцьких (2015)
"Це була надзвичайно делікатна людина..." (інтерв’ю Якима Горака з Марією Крушельницькою) (2015)
Ревуцький Т. - Левко Ревуцький в образотворчому мистецтві (2015)
Пархоменко Л. - Артистична апробація (до 140-річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького) (2015)
Кушнірук О. - Левко Ревуцький та імпресіонізм (2015)
Німилович О. - Синтез поезії і музики в солоспівах Богдани Фільц на вірші Ліни Костенко з вокального циклу "Калина міряє коралі" (2015)
Летичевська О. - Лев Миколайович Ревуцький і Лев Миколайович Венедиктов: грані творчого спілкування (2015)
Деменко Б. - Фортепіанні твори Олександра Скрябіна: дешифрування складних часових структур (2015)
Зінків І. - "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості (2015)
Сікорська І. - Творчий доробок Левка Ревуцького в науково-публіцистичній спадщині Миколи Гордійчука (2015)
Кашкадамова Н. - Стильові особливості виконання у фортепіанних творах Левка Ревуцького, Станіслава Людкевича та Анатоля Кос-Анатольського (на прикладі інтерпретацій Марії Крушельницької) (2015)
Горак Я. - Фортепіанна музика Левка Ревуцького у виконанні Марії Крушельницької (2015)
Кузик В. - Виконання творів Левка Ревуцького в програмах фестивалів Національної спілки композиторів України (2015)
Коменда О. - Піанізм Олександра Козаренка: проблеми виконавства та інтерпретації (на прикладі концертного жанру) (2015)
Шеремета І. - Становлення ревуцькознавства на сторінках журналу "Музика" 1920-х років (2015)
Василик С. - Висвітлення мистецького доробку Левка і Дмитра Ревуцьких на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2015)
Kuzyk W. - Kwartet smyczkowy Lewka Rewuckiego: premiera nowoodnalezionego utworu (2015)
"Людкевич і Ревуцький – по натурі значно ближчі..." (інтерв’ю Наталії Кашкадамової з Марією Крушельницькою) (2015)
Азарова А. - Короткий огляд аудіозаписів творів Левка Ревуцького (2015)
"Серце музи́ки" (реконструйована хорова партитура Л. Ревуцького) (2015)
Інформація про авторів (2015)
Зінків І. - Архетип бандури в українській музичній культурі (2014)
Костюк Н. - Передумови формування дисциплінарного дискурсу київської школи музичних літургістів: праці митрополита Євгенія (Болховітінова) у галузі історії церковного співу (2014)
Карпяк А. - Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова (2014)
Граб У. - До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства (2014)
Кавунник О. - Музична творчість етнічних меншин Ніжина в контексті полікультурного діалогу Україна - світ (2014)
Паламарчук К. - Німецька меса в церковній культурі Австрії другої половини XVIII - першої третини XIX століття (2014)
Теуту І. - Українські цимбали як об'єкт наукового дослідження (2014)
Клименко О. - Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку ХХІ століття (2014)
Студенець Н. - Хатній стінопис Лемківщини у вітчизняних і зарубіжних джерелах XX - початку ХХІ століття (2014)
Ламонова О. - Творчість Світлани Дубцової в контексті української графіки 1970-1980-х років (2014)
Ходак І. - Музей мистецтв імені Б. І. та В. М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності (2014)
Чуйко Т. - Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900-1930-х років (2014)
Чегусова З. - Концепція нового видання ІМФЕ: "Історія декоративного мистецтва України" (т.5) (2014)
Соколюк Л. - Архітектурний декор доби модерну в Харкові (2014)
Студницька М. - Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі Галичини першої третини ХХ століття (2014)
Істоміна Г. - Концептуальна творчість українського художника-кераміста Юрія Мусатова (2014)
Сержант Л. - Художньо-стилістична своєрідність гончарства Чернігівщини ХVШ - першої третини ХХ століття (2014)
Косицька З. - Нотатки про сучасних майстрів Гуцульщини (щоденникові записи під час експедиції 16-25 червня 2012 року) (2014)
Костюкова В. - Традиційні і сучасні мотиви у вишитих рушниках Київщини початку ХХІ століття (2014)
Пасічник Л. - Художня спрямованість діяльності кафедр художнього металу Львівської національної академії мистецтв і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва в контексті підготовки художників-ювелірів (2014)
Луць С. - Особливості типологічної класифікації творів мистецтва Класичного ювелірного Дому "Лобортас" (2014)
Безручко О. - Спадковість традицій Леся Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна (2014)
Журавльова Т. - Орієнтальний світ: специфіка жанрового втілення на українському екрані (2014)
Софієнко М. - Специфіка аналізу теоретичних засад кіномистецтва в сучасних дослідженнях українських кінознавців (2014)
Боньковська О. - Шевченкіана Володимира Блавацького в східногалицьких театрах 1920-1930-х років (2014)
Коваленко Є. - Творча індивідуальність танцівника й педагога. Пам'яті народного артиста України Миколи Прядченка (2014)
Триколенко С. - "Гамлет": чотири вистави - чотири вирішення (2014)
Стефанович С. - Ніжинське золотарство в дослідженні Євгенії Спаської (2014)
Спаська Є. - До історії Ніженського золотарства (ХІХ ст.) (2014)
Сторчай О. - З наукової спадщини Бориса Бутника-Сіверського (2014)
Бутник-Сіверський Б. - Літографська справа на Україні в середині минулого віку (за неопублікованими документами Центрального Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії Мистецтв. - К., 1945) (2014)
Інформація про авторів (2014)
Косицька З. - Народність і професіоналізм у творчості майстрині витинання Ольги Шинкаренко (2012)
Городецький В. - Традиційна обробка металу на Гуцульщині в системі вищої художньої освіти (2012)
Мойсюк О. - Художнє ткацтво Житомирського Полісся в наукових розвідках (2012)
Островська Ю. - Взаємозв’язки професійного й народного у творчості Світлани Пасічної (2012)
Пасічник Л. - Ювелірне мистецтво України в контексті художнього процесу останньої чверті XX - початку XXI століття (за матеріалами виставок Києва) (2012)
Павлова Т. - Василь Єрмілов і Пабло Пікассо: у просторі нової художньої парадигми (2012)
Ганзенко Л. - Київська Десятинна церква. Образ святині в культурному контексті Давньої Русі (2012)
Сторчай О. - Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко (2012)
Ковальчук О. - Живописна програма образної дієвості Анатолія Петрицького (2012)
Розумець Д. - Особистість Порфирія (Успенського) та його студії з історії Афона: історіографічний аспект (2012)
Бітковський В. - Десятинна Церква як об'єкт охорони культурної спадщини, Зоценко І. (2012)
Немкович О. - Академічна "Українська музична енциклопедія” як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці на межі ХХ-ХХІ століть (2012)
Фільц Б. - Репрезентація українського вокального мистецтва Соломією Крушельницькою на сценах світу (2012)
Романко В. - Жанрово-стильові особливості ф’южн-феєрії Івана Тараненка "Майстер снів” (2012)
Яковчук Н. - Фортепіанне тріо Олександра Яковчука "Місячне світло”: до питання створення та інтерпретації (2012)
Бойчук О. - Композиторська творчість хорових диригентів Тернопільщини (друга половина XX - початок XXI століття) (2012)
Бойко О. - Етнофестивалі і сучасна молодіжна музика (2012)
Кравченко А. - Диригентська та фольклористична діяльність Михайла Гайдая: житомирський період (2012)
Сподаренко В. - Фольклорні й неофольклорні тенденції акордеонно-баянної творчості сучасних українських композиторів (2012)
Черемський К. - Виконавство на традиційних кобзарських інструментах і подолання посттоталітарного синдрому в народній музичній культурі України (2012)
Хай М. - Домрово-балалайково-баянний кіч як антиномія українського традиційного інструменталізму (2012)
Пашкова О. - Українське просвітницьке кіно: формування методики (на межі 1920-1930-х років) (2012)
Волошенюк О. - Кінорепрезентації історичної пам'яті в Україні та Польщі: 1990-2010-ті роки (2012)
Дзюба Д. - Жанровий аспект сучасного телевізійного контенту. Постановка проблеми (2012)
Широкова Н. - Театральна вистава на телеекрані: еволюція розвитку (2012)
Росляк Р. - Державна політика в галузі підготовки кадрів для українського кіно (1930-ті роки) (2012)
Золоєва Д. - Естетика абсурду як елемент кіносвіту Кіри Муратової (2012)
Дмитрик О. - Фантомні відчуття: гаптична естетика кінематографа відлиги (2012)
Триколенко С. - Український народний костюм в умовах сучасного українського театру (2012)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов В. С. - Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Актуальні аспекти теоретичної соціалізації посттоталітарної правосвідомості в контексті правового виховання (2003)
Левченко К. Б. - Деякі думки щодо законопроекту "Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків" (2003)
Ліпкан В. А. - Необхідність формування системи національної безпеки (2003)
Марцеляк О. В. - Статус польського омбудсмана: проблеми теорії і практики (2003)
Пустобаева Ю. А. - История формирования прав и свобод человека и гражданина (2003)
Руденко С. В. - Напрямки становлення елементів саморегуляції українського суспільства (2003)
Барилюк В. І. - Правові основи розкриття та розслідування злочинів "по свіжих слідах" (2003)
Берзін П. С. - Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину (2003)
Біленчук П. Д. - Пріоритетні напрямки податкової політики щодо захисту прав платників податків: вітчизняний та світовий досвід, Борисова Л. В., Форостовець В. А. (2003)
Борець Л. В. - Правове регулювання та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні (2003)
Борисов В. І. - Науково-практичний коментар до розділу Х "Злочини проти безпеки виробництва" КК України 2001 року (2003)
Вапсва Ю. А. - Законодательная регламентация ошибки в УК зарубежных стран, Блынская С. Г. (2003)
Варцаба В. Н. - Тактические операции в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами (2003)
Гавриленко О. А. - Організація та діяльність органів внутрішніх справ України у тоталітарний період, Сезонов В. С., Танько О. М. (2003)
Давыденко Л. М. - Меры процессуального принуждения как предмет прокурорского надзора и судебного контроля, Кондратьев А. В. (2003)
Давыденко М. Л. - Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с незаконным предпринимательством (2003)
Джагупов Г. В. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху, Ненюк В. Ф. (2003)
Зозуля І. В. - Зміст безпеки у порівняльному аналізі коментарів до Кримінального кодексу України (2003)
Іншин М. І. - Щодо проблем класифікації державних службовців (2003)
Carter E. - Examining cybercrime: tactics for investigation and prosecution (2003)
Комаха В. О. - Становлення і розвиток інституту прокурорів-криміналістів в Україні, Яковенко І. В. (2003)
Коршенко В. А. - Проблеми підготовки фахівців в галузі комп’ютерно-технічних експертиз, Кравченко С. О. (2003)
Літвінова О. В. - Відповідальність залізниці за втрату чи пошкодження вантажу, прийнятого до перевезення (2003)
Lyakhova Y. N. - Non-institutional peace missions: the main principles of functioning. The case of the Temporary International Presence in Hebron, Telichkin A. A. (2003)
Малярова В. О. - Правові і методологічні проблеми актуалізації ідеальних слідів злочину (2003)
Моїсєєв О. М. - Комплексний підхід до визначення та структури експертної технології (2003)
Омельченко Т. В. - Теоретичні і практичні проблеми реалізації права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства (2003)
Попович Є. М. - Поняття й особливості нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2003)
Сахарук Т. В. - Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів (2003)
Середа В. О. - Поняття обвинувачення в кримінальному процесі (2003)
Смелік В. Б. - Комплексний підхід до системності криміналістичної методики (2003)
Стратонов В. М. - Встановлення місцезнаходження трупа як обов’язкова умова для розкриття злочинів, вчинених проти життя особи, та правильної класифікації діянь обвинувачених, Шикшина М. Л., Захарченко С. О. (2003)
Фролова О. Г. - Загальні кримінологічні проблеми сучасної правоохоронної діяльності (2003)
Шильник В. Ю. - Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності (2003)
Ярмыш Н. Н. - О причинной связи в преступлениях против общественной безопасности в свете философской проблемы вероятностной причинности (2003)
Білоус В. Т. - Деякі питання щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей, Некрасов В. А., Бірюков Г. М. (2003)
Лысенко В. В. - Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем (2003)
Поліщук О. Л. - Деякі проблемні питання доказування фактів легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, Літвінов О. В. (2003)
Власенко И. В. - Совершенствование средств бронезащиты головы, Васильев Е. В. (2003)
Гальченко Т. В. - Проектирование единого информационно-библиотечного пространства ведомственных учебных заведений МВД Украины, Луганский А. М., Ницюк С. П., Одокиенко Е. А., Орлов П. И. (2003)
Зозуля І. В. - Технічні аспекти практичної діяльності органів внутрішніх справ, Власенко І. В. (2003)
Каплун С. А. - Анализ опасных факторов техногенных аварий в зоне действия сил защиты объекта (2003)
Чирун В. А. - Повышение эффективности работы интегрированных информационных систем подразделений ОВД Украины, Танянский С. С., Руденко Д. А. (2003)
Артюх С. Ф. - К вопросу оптимизации профессиональной деятельности человека-оператора в человеко-машинных системах, Ириков Д. В. (2003)
Білоковаленко Д. Л. - Виявлення соціально-психологічних детермінант, що впливають у постстресовий період на психічний стан постраждалих (за результатами досліджень працівників ОВС, які отримали травми або поранення під час припинення масових безладь), Тімченко О. В. (2003)
Журов М. С. - Правовая психология и психология права в системе юридической психологии (2003)
Чуносов М. А. - Особенности программирования деятельности человека в экстремальных ситуациях (2003)
Шкітін М. А. - Залежність успішності навчально-службової діяльності курсантів відомчого ВНЗ від їх індивідуально-психологічних якостей (2003)
Осика І. М. - Протидія економічній злочинності: огляд міжнародного науково-практичного семінару (2003)
Актуальні дисертаційні дослідження (2003)
Модель его успеха — знания (2011)
Мы всегда на шаг впереди (2011)
Богиня плодородия из Одессы (2011)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2011)
Колосов О. Е. - Судебные споры и современные технологии недобросовестной конкурентной борьбы (2011)
Осика В. А. - Якість водонепроникних паперових пакувальних матеріалів, Мостика К. В. (2011)
Господінов Д. - Вплив контактної поверхні між шарами гофрованого картону на його механічні властивості, Стефанов С., Хаджийскі В. (2011)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2011)
Громова О. В. - Дизайн упаковки. Тет-а-тет с потребителем (о чем необходимо знать, приступая к разработке упаковки) (2011)
Регей І. І. - Синтез кулачково-зубчастого механізму із тривалою зупинкою вихідної ланки (під час виготовлення розгорток тари з картону), Кузнєцов О. В. (2011)
Кривошей В. М. - Безпечність харчової продукції та упаковки (роздуми та нові факти) (2011)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В.М. (2011)
Божко Т. О. - Дизайнерський фах у ринкових умовах (підготовка в системі європейської освіти) (2011)
Хвостов П. Е. - Упаковывание с использованием модифицированной газовой среды (2011)
Тубуси (2011)
Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (2011)
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з вищою освітою (2011)
Грамотное маркирование — залог эффективной упаковки для продукции (2011)
Дизайн-освіта 2011 (форум у Харкові) (2011)
Гавва О. М. - "Золотий каштан" - перший крок до фахових перемог, Кулішова О. Ю. (2011)
TechnologyMaster-2011 (лучшие решения по оптимизации производственных процессов) (2011)
Полехина Г. - За упаковку давали награды и лишали жизни (2011)
Жовті сторінки (2011)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2011 р. (2011)
Звіт із роботи спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за перше півріччя 2003 року (2003)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов В. С. - Нотатки на шляху до реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: нові технології і нові пріоритети, Зозуля І. В. (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Демократія: політичні та правові ознаки в аспекті правової свідомості (2003)
Іншин М. І. - Поняття і зміст державної служби (2003)
Кравченко Ю. Ф. - До питання про правову свободу (2003)
Марцеляк О. В. - Особливості правового статусу регіональних омбудсманів Російської Федерації (2003)
Толочко А. Н. - Проблемы совершенствования гарантий независимости судей (2003)
Филин Д. В. - Система функций судебной власти (2003)
Богля С. С. - Поняття судових витрат у цивільному процесі України (2003)
Борець Л. В. - Особливості правового регулювання відомчого фінансового контролю в Україні (2003)
Венедиктов В. С. - Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС (2003)
Vikhrist S. M. - Collapse and reconstruction of judicial system: the United Nations mission in East Timor, Fedorchik V. Y. (2003)
Гаєнко В. І. - Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві, Литвинов О. М. (2003)
Гриця Т. Г. - Уточнення й розвиток понятійно-категорійного апарату нормативного забезпечення організації змісту навчального процесу в відомчих закладах освіти (2003)
Грохольський В. Л. - Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2003)
Гусаров В. Н. - Функциональные полномочия суда в стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству, Гусаров К. В. (2003)
Давыденко М. Л. - Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством (2003)
Дядечко І. І. - Професійна компетентність як складова якості освіти фахівців органів внутрішніх справ України (2003)
Івчук Ю. Ю. - Інститути трудового права (2003)
Ищенко В. Н. - Прецеденты: проблемы понимания и их значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности (2003)
Калиновський В. Б. - Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності (2003)
Клемпарський М. М. - Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України (2003)
Коляда Т. А. - Поняття диференціації правового регулювання праці (2003)
Комаха В. О. - Засновники перших державних багатопрофільних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України (До 90-річчя Київського і Одеського НДІСЕ та 80-річчя Харківського НДІСЕ) (2003)
Константинов Д. С. - Поняття терміна "вимушене" в ч. 1 ст. 43 КК України (2003)
Кравцова Т. М. - Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг (2003)
Левченко К. Б. - Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі дітьми в Україні та можливість його удосконалення (2003)
Мельник К. Ю. - Соціальний захист працівників ОВС України та його співвідношення з державним бюджетом (2003)
Музичук О. М. - Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю в сфері охорони громадського порядку (2003)
Пащенко О. О. - Кримінологічна обумовленість відповідальності за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки (2003)
Погорецький М. А. - Розшук в кінці XVII – на початку XVIII ст. (2003)
Полуляхов О. В. - Проблеми розслідування кримінальних справ, пов’язаних з торгівлею людьми (2003)
Попович Є. М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду органів прокуратури за дотриманням трудового законодавства (2003)
Середа В. О. - Шляхи підвищення ефективності участі державного обвинувача в дослідженні доказів у судовому розгляді кримінальних справ (2003)
Середа О. Г. - Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику (2003)
Трубников В. М. - Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение: проблемы, поиски, решения, Яровой А. А. (2003)
Тучков С. С. - Визначення підроблення за Кримінальним кодексом України (2003)
Ус О. В. - Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство (2003)
Фролова О. Г. - Загальна характеристика злочинності у високорозвинених країнах світу (2003)
Шильник В. Ю. - Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах (2003)
Шопіна І. М. - Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України (2003)
Ярошенко О. М. - Правові питання щодо визначення джерел трудового права (2003)
Ясинoк М. М. - Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів (2003)
Ковальов Є. В. - Тенденції "тіньової" економічної діяльності у харківському регіоні, Балко О. В. (2003)
Нечипорук Л. В. - Місце страхування в системі відмивання коштів (2003)
Сімов’ян С. В. - Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу (2003)
Каплун С. А. - Проблемы организации защиты сил, принимающих участие в обеспечении техногенной безопасности (2003)
Кобзев І. В. - Модернізація відомчої мережі зв’язку на основі ІР-базованих конвергентних мереж, Чирун В. А., Орлов О. В. (2003)
Струков В. М. - До проблеми застосування геоінформаційних систем в мережах ОВС, Бабій А. С. (2003)
Торяник В. В. - Сучасні принципи й методики захисту компакт-дисків від копіювання, Григор’янц Г. Є., Цуранов М. В. (2003)
Худов Г. В. - Оценка возможности совместного поиска, обнаружения и определения координат источника несанкционированного узкополосного излучения в системе движущихся приемников воздушного базирования, Березина С. И., Кочура В. А., Коновалов В. М. (2003)
Артемьев В. А. - Страх как инструмент управления в системе социальных отношений (2003)
Друзь В. А. - Психологическая природа распознавания образов и их идентификация, Криводерев В. В. (2003)
Журов М. С. - Страх как психологический фактор формирования поведения (2003)
Коноплёв В. В. - Объективная природа нормы организации поведения и причины ее нарушений (2003)
Чуносов M. A. - Использование психологической модели деятельности в экстремальной ситуации при анализе "социального заказа" на содержание дисциплины "Специальная физическая подготовка" (2003)
Демченко В. М. - Юридична лінгвістика – галузь права чи лінгвістики? (Рецензія на навчальний посібник Прадіда Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики) (2003)
Каткова Т. В. - Роль международного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов: международная конференция (2003)
Дайджест 2003/2’3 (2003)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 3) за українським реферативним журналом "Джерело" (2003. – № 4. Сер. 3) (2003)
Мекшун Л. М. - Становлення і розвиток статистики народної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Пасєка С. Р. - Мотивація конкурентоспроможної праці у контексті розвитку корпоративної культури, Гуменюк О. С. (2011)
Скітер І. С. - Побудова алгоритму аналізу складних економічних систем структурного типу на основі системного підходу, Гребінник А. Г. (2011)
Гонта О. І. - Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів України в умовах глобалізації (2011)
Савченко В. Ф. - Методичне забезпечення моніторингу річної програми соціально-економічного розвитку на регіональному рівні (2011)
Jerzy Węcławski. - The significance of private equity market in the economic development of the European Union (2011)
Каленюк І. С. - Переваги міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяльності, Холявко Н. І. (2011)
Велігорський А. М. - Конкурентоспроможність національної інноваційної системи в умовах глобалізації (2011)
Лень В. С. - Господарський облік: дефініція та зміст (2011)
Селінний М. М. - Організаційно-економічний механізм маркетингу в бурякоцукровому підкомплексі (2011)
Wojciech Misterek. - Main sources of financing the education of students in Poland (2011)
Абакуменко О. В. - Детермінанти розвитку ринку фінансових послуг України, Лук’яшко П. О. (2011)
Голуб В. М. - Дискусійні питання економічної сутності фінансів (2011)
Клименко О. М. - Світовий досвід організації фінансування у сфері медичного обслуговування (2011)
Лебединська Л. Д. - Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в глобальному середовищі, Ремньова Л. М. (2011)
Суржик В. Г. - Фінанси інтегрованих корпоративних структур (2011)
Дудко В. Б. - Енергетичний аспект логістичної системи, Шевченко О. М. (2011)
Брайко В. Б. - Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства (2011)
Мельников С. В. - Соціально-демографічна криза українського суспільства і модель відродження поліського села, Данилюк Л. М. (2011)
Каленюк І. С. - Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти (2011)
Савченко В. Ф. - Планування і прогнозування: еволюційні зміни та ситуація в Україні (2011)
Абакуменко О. В. - Мотиви та наслідки процесів корпоративної консолідації в масштабах національної економіки, Литовченко М. В. (2011)
Мекшун Л. М. - Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції (2011)
Холявко Н. І. - Проблеми реалізації науково-освітніх міжнародних проектів (2011)
Гонта О. І. - Проблеми формування транскордонного туристичного брендингу (2011)
Коропатник Т. В. - Вплив демографічних чинників на формування працересурсного потенціалу Чернігівського регіону (2011)
Зеленська О. О. - Роль інновацій в активізації розвитку рекреаційного господарства (на прикладі Поліського економічного району), Алєшугіна Н. О. (2011)
Михайловська О. В. - Проблеми регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Тропіна В. Б. - Суспільні фінінси в реалізації соціальної функції держави (2011)
Голуб В. М. - Соціально-економічна сутність особистих фінансів (2011)
Лебединська Л. Д. - Інвестиційний потенціал банків та страхових компаній, Ремньова Л. М. (2011)
Cуржик В. Г. - Корпоративні фінанси: теоретичний і практичний аспекти (2011)
Лавров Р. В. - Управление депозитной деятельностью коммерческого банка (2011)
Грішнова О. А. - Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності (2011)
Семикіна М. В. - Мотивація праці: нова парадигма в умовах конкурентного середовища (2011)
Пасєка С. Р. - Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія (2011)
Петращак О. О. - Анкетування працівників як шлях виявлення факторів росту продуктивності праці (2011)
Пустовіт М. В. - Оцінка стану трудоресурсного забезпечення регіону (2011)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов B. C. - Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України, Зозуля I. B. (2003)
Бевзенко В. М. - Суб’єкт управління природно-заповідним фондом (2003)
Біленчук П. Д. - Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії, Козир М. В., Стеценко Ю. В. (2003)
Волошко О. О. - Принципи аграрного законодавства уряду А. І. Денікіна (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості (2003)
Іншин M. I. - Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці (2003)
Ковітіді О. Ф. - Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності (2003)
Кравцова Т. М. - Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Свобода як постулат (2003)
Курко М. Н. - Концептуальні засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтеграції: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України (2003)
Ліпкан В. А. - Поняття системи забезпечення національної безпеки України (2003)
Марцеляк О. В. - Функції омбудсмана (2003)
Мороз O. B. - Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина XIX ст. – початок XX ст.) (2003)
Нелін О. І. - До питання спадковості за магдебурзьким правом (2003)
Семенов B. C. - Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку, Погорецький В. М. (2003)
Теличкін О. О. - Про поняття міжнародного адміністративного права (2003)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: генеза, генетичні зв’язки (2003)
Барилюк В. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів (2003)
Біленчук П. Д. - Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення, Борисова Л. В., Кочетов В. І., Лютко Ф. К. (2003)
Блинська С. Г. - Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2003)
Вапсва Ю. А. - Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления (2003)
Грица Т. Г. - Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України (2003)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Джагупов Г. В. - Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп’яніння: підстави та порядок реалізації (2003)
Запара C. І. - Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (2003)
Захарченко О. В. - Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності (2003)
Зубенко B. B. - Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні (2003)
Клюєв О. М. - Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України (2003)
Колотік Н. А. - Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України (2003)
Коляда Т. А. - Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством (2003)
Кулешов O. O. - Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій (2003)
Лазор В. В. - Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации гражданами права на труд в условиях рыночных отношений (2003)
Левченко К. Б. - Комплексна програма як форма державного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2003)
Мохончук С. М. - Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом (2003)
Назаров В. В. - Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співвідношення (2003)
Павликівський В. І. - Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини (2003)
Полуляхов O. B. - Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу (2003)
Радіонов І. І. - Громадська безпека як родовий об’єкт злочинів (2003)
Рева Д. Н. - Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты (2003)
Рожнова В. В. - Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України (2003)
Синявська О. Ю. - Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2003)
Сироїд Т. Л. - Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві (2003)
Слінько С. В. - Професійний ризик працівників міліції як кримінально-процесуальне поняття (2003)
Соловйова О. Є. - Відшкодування шкоди як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України (2003)
Стратонов В. М. - Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення (2003)
Тучков С. С. - Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект) (2003)
Фролова О. Г. - Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів (2003)
Шваб І. А. - Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми (2003)
Шишкін О. В. - Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2003)
Яремчук О. В. - Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми (2003)
Духов В. Є. - Економічна складова в системі національної безпеки України (2003)
Ковальов Є. В. - Організаційно-економічні заходи протидії корупції, Никифорець Т. Є. (2003)
Симовьян С. В. - Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям, Мезенцева І. Е. (2003)
Кулибаба В. В. - Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов (2003)
Торяник В. В. - Використання комп’ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС (2003)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік (2003)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році (2003)
Звернення Міністра внутрішніх справ України Ю. О. Смирнова (2002)
Передмова редактора (2002)
Орлов П. І. - Право як засіб організації безпеки (2002)
Альошин Д. П. - Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм (2002)
Андрєєва О. Б. - Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Банікевич І. В. - Правові питання обґрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів (2002)
Біленчук П. Д. - Кримінальне комп’ютерне право: українське та європейське, Біленчук Д. П., Борисова Л. В., Козир М. В. (2002)
Бущенко А. П. - К концепции заключения под стражу (2002)
Венедиктов В. С. - Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Гавриленко О. А. - Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор’я (2002)
Емельянов В. П. - Актуальные проблемы применения нового УК Украины (2002)
Зозуля И. В. - Состояние преступности в Украине (По материалам периодической печати) (2002)
Крупко Д. І. - Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року (2002)
Кузніченко С. О. - Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ (2002)
Матюхіна Н. П. - До проблеми поліцейської корупції (2002)
Николаенко Н. А. - Понятие вмешательства в уголовном праве Украины (2002)
Тимощук О. В. - Професори Київського університету в заснуванні таврійської вищої школи (1916–1921): із історії юридичної освіти та науки (2002)
Трубников В. М. - Новый взгляд на объект преступления (2002)
Трубников В. М. - Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть?, Яровой А. А. (2002)
Филин Д. В. - Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины (2002)
Борець Л. В. - Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України (2002)
Духов В. Є. - Методологія аналізу неофіційної економіки (2002)
Духов В. Є. - Приватні структури в системі економічної безпеки України, Червяков І. М. (2002)
Матвеев С. П. - Экономический рост и обеспечение экологической безопасности (2002)
Нечипорук Л. В. - Місце страхування в системі економічної безпеки (2002)
Петрова І. А. - Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень, Дьякова Т. С. (2002)
Петрова К. Я. - Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу, Дзюба Н. В. (2002)
Туркіна Н. В. - Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій (2002)
Яременко В. Г. - Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации (2002)
Яременко О. Л. - Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику (2002)
Биленчук П. Д. - Проблемы информационной безопасности, Гаенко В. И., Борисова Л. В., Козырь М. В. (2002)
Бондаренко М. Ф. - Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових k-значних структур, Четвериков Г. Г. (2002)
Власенко І. В. - Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС, Головінов Ю. Ю., Кужель Р. Г. (2002)
Зозуля И. В. - Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войсками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности, Каплун С. А. (2002)
Ковальов П. А. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені, Бородич П. Ю., Стрілець В. В., Чубар С. С. (2002)
Сенчихин Ю. Н. - Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел, Гузенко В. А. (2002)
Стрелец В. М. - Статистический метод обоснования нормативов боевого развертывания пожарно-технического вооружения, Грицай В. Б. (2002)
Дзьобань О. П. - Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми) (2002)
Логачов М. Г. - Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів (2002)
Погорецький М. А. - Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства, Хотенець В. М. (2002)
Теличкін О. О. - Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій (2002)
Почесні звання університету (2002)
Спеціалізовані вчені ради Національного університету внутрішніх справ із захисту дисертацій (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференція (2002)
Кравчук Г. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страховиків, Дудар В. В. (2012)
Савченко В. Ф. - Державний вплив на розвиток окремих сфер підприємницької діяльності в Україні (2012)
Холявко Н. І. - Проблеми реалізації міжнародних проектів у сфері освіти і науки (2012)
Єрмоленко О. О. - Визначення впливу просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів на економіку регіону (2012)
Пугачева О. В. - Развитие инновационной деятельности в Гомельской области (2012)
Калиниченко Н. Є. - Принципи та методи податкового планування на підприємстві, Антоненко В. M. (2012)
Клименко О. М. - Бюджетний план рахунків у ринкових умовах господарювання, Полякова О. В., Ермак О. І. (2012)
Маргасова В. Г. - Реагування приватного підприємництва на зростання присутності сітьового рітейлу в регіонах, Маргасов Д. В. (2012)
Сакун Л. М. - Галузеві аспекти управління прибутковістю промислового підприємства, Приходько І. С. (2012)
Шевченко Т. Є. - Системний підхід до оцінки конкуренто-спроможності промислових підприємств, Мезенцева О. О. (2012)
Циган Р. М. - Уніфікація облікової політики для цілей бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Погрібний В. О. (2012)
Бучик Т. А. - Роль оборотного капитала в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия (2012)
Семенча І. Є. - Оцінка та аналіз стану якості зального банківського обслуговування, Олійник А. О. (2012)
Ткаченко Н. В. - Формування інвестиційного потенціалу комерційних банків (2012)
Сова О. Ю. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Сухих Г. О. - Проблеми формування, функціонування та відшкодування податку на додану вартість, Антоненко В. М. (2012)
Дергун Л. В. - Оценка финансовой устойчивости предприятия с учетом качества основного капитала (2012)
Швець О. В. - Підвищення якості забезпечення за кредитами як фактор зниження кредитного ризику в діяльності банків (2012)
Бутук О. І. - Продуктивний варіант вирішення дискусійних проблем регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах кризи надмірно лібералізованої глобалізації (2012)
Голуб В. М. - Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності в Україні (2012)
Каленюк І. С. - Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні (2012)
Селінний М. М. - Організаційно-економічний механізм маркетингу в бурякоцукровому підкомплексі (2012)
Гонта О. І. - Інституціональні чинники структурної трансформації регіонів України: зовнішньоекономічний аспект, Гонта С. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Легка промисловість України: структура, зміни та напрями розвитку (2014)
Криленко В. І. - Характеристика методик оцінки економічної безпеки на різних рівнях управління (2014)
Кунденко А. В. - Сучасний стан та перспективи удосконалення системи державних закупівель в контексті стратегічного розвитку України, Дорош М. С., Тарасенко К. (2014)
Горбенко А. Л. - Структура глобального освітнього середовища (2014)
Мисюра Ю. В. - Напрями активізації розвитку легкої промисловості України (2014)
Шабанова О. В. - Економічна природа інвестиційної привабливості недержавних пенсійних фондів (2014)
Зражевець Є. Є. - Державне регулювання ринку венчурних інвестицій в Україні (2014)
Баранюк И. А. - Анализ подходов к определению потенциала развития организаций (2014)
Гарафонова О. І. - Світовий досвід соціальної відповідальності підприємства (2014)
Михайловська О. В. - Аналіз конкурентного потенціалу підприємств телекомунікаційної сфери України, Філіпова Н. В. (2014)
Азурова О. С. - Моніторинг сучасного стану малого бізнесу україни: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Демченко М. Ю. - Золотодобування за підсумками останнього п’ятиліття (2014)
Цікановська Н. А. - Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів (2014)
Голуб К. В. - Роль банківської системи у новій парадигмі інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки (2014)
Чеховський Д. Б. - Взаємодія між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України в площині фінансового оздоровлення слабких банків (2014)
Сахно Є. Ю. - Оцінка ефективності впроваджуваного проекту, Сідін Е. П., Сахно К. Є. (2014)
Безуглий І. В. - Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України (2014)
Марченко Н. А. - Реформування національної депозитарної системи в Україні (2014)
Маргасова В. Г. - Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного типу (2014)
Наваліхіна А. Г. - Генетичне підґрунтя розвитку остей у злакових, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2015)
Єфіменко Т. С. - Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю, Терновська Т. К. (2015)
Кирієнко А. В. - Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса, Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. (2015)
Ковтун-Водяницька С. М. - Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach, Левон В. Ф. (2015)
Дідух Я. П. - Основні наукові принципи та критерії формування та оцінки заповідних об’єктів (2015)
Вишенська І. Г. - Видові особливості приросту дерев у лісових фітоценозах ас. Convallario majali-Quercetum roboris заказника "Лісники" НПП "Голосіївський" (2015)
Козак О. М. - Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.), Дідух Я. П. (2015)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості, Іваник В. В. (2015)
Гетьман В. І. - Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" (2015)
Спінова Ю. О. - Бальна оцінка біорізноманіття природно-заповідного фонду Донецької області при формуванні локальних екомереж (2015)
Бєляков С. О. - Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Терещук О. І. - Аналіз функціонування перманентної GPS-станції "Чернігів" (CNIV), Хода О. О., Литвин М. О. (2011)
Терещук О. І. - Модернізація електрообладнання теодолітів 3Т2КП, 2Т2, Т5, Тестова О. П., Тестов В. П. (2011)
Мамонтова Л. С. - Підвищення точності вимірювання швидкості та напрямку течії водотоку з використанням ультразвукового пристрою (2011)
Мовенко В. І. - Зонування адміністративно-територіальних утворень (2011)
Сидоренко І. І. - Раціональний підхід до використання земельних ресурсів в Чернігівській області (2011)
Городиський Г. О. - Розвиток концептуальної моделі АС ДЗК базового рівня засобами ARCGIS SERVER 10 (2011)
Голуб В. М. - Досягнення української інженерної школи у створенні обладнання для виробництва синтетичних волокон (2011)
Міщенко М. В. - Удосконалення системи підтримки температури електроліту в акумуляторних батареях гібридних силових установок (2011)
Боханов І. І. - Аналіз інформаційного забезпечення транспортної галузі та оцінка можливості створення комплексної геоінформаційної системи, Зацерковний В. І. (2011)
Гур’єв В. І. - Розв’язання економічних задач з використанням надбудови Пошук Рішення програми Microsoft Excel, Фірсова І. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в соціальному моніторингу Чернігівської області, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Моніторинг стану природно-ресурсного потенціалу та еколого-економічної збалансованості територій за допомогою ГІС-технологій, Кривоберець С. В., Сімакін Ю. С. (2011)
Корнієнко С. П. - Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних мереж, Корнієнко І. В. (2011)
Шевель В. І. - Застосування ГІС–технологій при зборі та обробці матеріалів спостереження за рівнями ґрунтових вод, Сємака О. М. (2011)
Сахно Є. Ю. - Дослідження концептуальних систем управління, Богдан М. В., Калінько І. В. (2011)
Старченко Г. В. - Концептуальна модель управління якістю організаційних проектів (2011)
Брайко В. Б. - Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства (2011)
Багро С. О. - Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2015)
Щербак В. О. - Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки (2015)
Бажан О. Г. - Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) (2015)
Балабушевич Т. А. - Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. (2015)
Диса К. Л. - Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст.: закладення канону? (2015)
Басенко І. В. - Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.) (2015)
Бетлій О. В. - Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни (2015)
Зашкільняк Л. О. - Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр.. (2015)
Будз К. М. - Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) (2015)
Кислий М.-О. О. - Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) (2015)
Джура О. О. - Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії (2015)
Сенченко А. П. - Загальна військова повинність для єврейського населення Російської імперії в 1874–1884 рр.: характер і наслідки (2015)
Лаврук Л. І. - Поява концепту "краківська історична школа" в польській історіографії (2015)
Ремарович О. І. - Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948–1977 рр.. (2015)
Бурцева М. В. - Ґендерні ролі жінок під час Югославських війн 1991–1995 рр. (на прикладі хорватських медіа) (2015)
Ковалець Т. Р. - "Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками": малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року (2015)
Мицик Ю. А. - З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком), Тарасенко І. Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Яцків Я. С. - Етапи встановлення перманентної GPS-станції у м. Коропі, Терещук О. І., Хода О.О., Нисторяк І. О., Корзаченко М. М., Кулик В. М. (2011)
Бурачек В. Г. - Эффективность применения субпиксельных технологий синтеза изображений объектов для крупномасштабной аэрокосмической съемки, Зацерковный В. И., Беленок В. Ю. (2011)
Іванишин В. А. - Деякі особливості морфології розривів, Менайлов О. М., Шевченко А. Ф., Прибитько І. О. (2011)
Зацерковний В. І. - Актуалізація топографічних та кадастрових карт за допомогою GPS-приймачів, Кривоберець С. В., Левченко М. Г. (2011)
Зацерковний В. І. - Використання ГІС та ДЗЗ для моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В., Сергієнко В. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Радіоекологічний моніторинг територій за допомогою геоінформаційних технологій, Сімакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Терещук О. І. - Визначення оптимальної точності положення межового знака у містах, Щербак Ю. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Розробка підходів щодо створення геоінформаційної системи моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В. (2011)
Мовенко В. І. - Моніторинг берегоукріплення р. Дніпро біля смт Любеч (2011)
Городиський Г. О. - Застосування вільного програмного забезпечення для потреб лісового господарства (2011)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем у військовій справі (2011)
Зацерковний В. І. - Аналіз можливості застосування геоінформаційних технологій у моніторингу орних земель, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в системі управління регіоном, Сiмакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Сємака О. М. - Використання інформаційно-обчислювальної системи для оцінювання небезпечності локальних забруднень Чернігівщини (2011)
Іванова І. М. - Застосування технології нітри-денітрифікації для ефективної очистки стічних вод, Шевченко О. О. (2011)
Іванова І. М. - Гідробіологічний моніторинг активного мулу – основа ефективного очищеня стічних вод та захисту водного басейну від забруднення, Острянська Н. І. (2011)
Завацький С. В. - Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель, Корзаченко М. М., Самодєлок В. А. (2011)
Михайловський Д. В. - Аналіз техніко-технологічних властивостей клеєної деревини як перспективного матеріалу для будівельних конструкцій, Коваленко М. С., Матющенко Д. М. (2011)
Скляров І. О. - Перспективи розвитку рамних каркасів зі зварних двотаврів із гнучкою стінкою (2011)
Мошель Н. В. - Влияние граничных условий на переориентацию НЖК над дефектом диэлектрика (2011)
Сахно Ю. О. - Аналіз роботи багатопоточного подільника потоку дросельного типу для визначення якості та надійності його експлуатації, Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В. (2011)
Корнієнко І. В. - Аспекти застосування геоінформаційних технологій для оптимізації розподілу радіочастотного ресурсу (2011)
Сахно Є. Ю. - Управління відхиленнями при реалізації стратегії інвестиційного проекту, Кунденко А. В., Мороз Н. В. (2011)
Сахно Є. Ю. - Вибір параметрів для забезпечення якості розрахунку інвестиційних проектів, Кунденко А. В., Лазовська К. В. (2011)
Жарінова А. Г. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом (2015)
Ольшанська О. В. - Проблемно-діагностична оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону, Богославець О. Г. (2015)
Гончар О. І. - Оцінювання динаміки розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України у контексті інтеграційних процесів (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності, Каленська О. Л. (2015)
Жарська І. О. - Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів, Зіньковська Д. В. (2015)
Єфременкова Н. А. - Шляхи підвищення якості швейних виробів в умовах толінгу, Байдак Т. В. (2015)
Геселева Н. В. - Design thinking: інноваційний підхід до генерації бізнес-моделей та процесів прийняття рішень, Яценко А. А., Синенко П. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Кадровий потенціал підприємств побутового обслуговування та можливості його ефективного формування та використання (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України (2015)
Дидик А. А. - Застосування шрифтів в рекламі (2015)
Іваненко О. І. - Ефективне управління проектами інноваційної діяльності в регіонах України, Шіковець К. О., Квіта Г. М. (2015)
Русіна Ю. О. - Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні, Майстренко О. Л. (2015)
Толочко Л. Г. - Статьи денежно-трудовых отношений. минимальный состав и характеристики (2015)
Шилкіна К. О. - Аналіз діяльності туристичних кластерів Херсонщини в умовах ринкової самоорганізації (2015)
Євтушевська О. А. - Основні аспекти організації відділу комплексного контролю (2015)
Ярошенко С. В. - Новітні технології у процесі застосування механізму торгового фінансування (2015)
Скрипник М. І. - Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов’язань підприємства, Зеленіна О. О. (2015)
Винничук М. С. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Остапчук І. П. (2015)
Рубан В. Я. - Понятийный аппарат современной теории развития: инклюзивность, когнитивность, креативность, Ралле Н. В. (2015)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в аналізі змін показників якісного стану ґрунтів та їх родючості за результатами агрохімічної паспортизації, Кривоберець С. В. (2012)
Терещук О. І. - Аналіз проведення першої GNSS-кампанії у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2012)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації (2012)
Зацерковний В. І. - Використання новітніх інформаційних технологій в агрохімічному моніторингу земель, Гур’єв В. І., Кривоберець С. В. (2012)
Скітер І. С. - Застосування технологій нейромережевого моделювання для оцінки ефективності інтеграції інформаційних систем, Трунова О. В., Двоєглазова М. В. (2012)
Іванова І. М. - Методи і засоби забезпечення очищення води, Сємака О. М. (2012)
Завацький С. В. - Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності, Котельчук Л. С., Котельчук А. Л. (2012)
Михайловський Д. В. - Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев’яних ферм, Коваленко М. С. (2012)
Скляров І. О. - Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою (2012)
Павленко В. В. - Реконструкція історико-архітектурного середовища селища Любеч, Чухрай С. М. (2012)
Булат В. В. - Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва, Козаченко М. М. (2012)
Матющенко Д. М. - Експериментальні та чисельні дослідження гнутоклеєних рам з клеєної деревини (2012)
Плоский В. О. - Геометричне моделювання структури іонних кристалів, Скочко В. І. (2012)
Сахно Є. Ю. - Вибір системи живлення модернізованої гідроопори колінчатого вала двигуна внутрішнього згоряння, Шевченко Я. В. (2012)
Міщенко М. В. - Розробка автоматичної системи поливу сільгоспугідь (2012)
Корнієнко І. В. - Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів, Кошма А. І. (2012)
Лапа М. В. - Управление строительством промышленных объектов в зоне радиационного загрязнения, Билык М. А. (2012)
Гусаров С. М. - Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни (2015)
Бандурка А. С. - Роль виборів у політичному житті держави (2015)
Брусакова О. В. - Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства (2015)
Дубина Н. А. - Проблеми ефективності законодавства України, Турута О. В. (2015)
Калєніченко Л. І. - Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності (2015)
Процюк І. В. - Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади (2015)
Селюков В. С. - Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності (2015)
Вікторчук М. В. - Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно (2015)
Глущенко О. А. - Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя (2015)
Гончаренко І. Б. - Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Торгівля з рук у невстановлених місцях" (2015)
Зозуля І. В. - Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління, Шулатова І. С. (2015)
Коломоєць Н. В. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) (2015)
Комзюк В. Т. - Правові гарантії діяльності митних органів України (2015)
Чорна А. М. - До проблеми співвідношення понять "завдання" та "функції" Державної фіскальної служби України (2015)
Шкребець Є. Ф. - Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2015)
Бабакін В. М. - Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності (2015)
Клемпарский Н. Н. - Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации) (2015)
Корнієнко В. В. - Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності (2015)
Манжай О. В. - Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році (2015)
Марков В. В. - До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України (2015)
Орлов Ю. В. - Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект (2015)
Процких О. Ю. - Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України (2015)
Узлов Д. Ю. - Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н. (2015)
Четвертак Д. Ю. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів (2015)
Чавикіна Т. І. - Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців (2015)
Батожська О. В. - Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді, Піхурець О. В. (2015)
Бортнік О. Г. - Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб, Степаненко Т. В. (2015)
Д’ячкова Н. А. - Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна, Тучин Ф. А. (2015)
Литвин С. Й. - Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав (2015)
Теремецький В. І. - Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними (2015)
Александров Ю. В. - Психологічні особливості власників собак порід різних груп (2015)
Віденєєв І. О. - Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки (2015)
Воробйова І. В. - Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю, Мацегора Я. В. (2015)
Гіренко С. П. - Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції (2015)
Горбачова О. В. - Особливості соціального конструювання емоцій (2015)
Жидецька С. В. - Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки, Землянська О. В. (2015)
Нежданова Н. В. - Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців (2015)
Помацалюк А. Р. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах (2015)
Посохова Я. С. - Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення (2015)
Шиліна А. А. - Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності, Греса Н. В. (2015)
Штейн Н. Г. - Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості, Землянська О. В. (2015)
Штриголь Д. В. - Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні, Горбик Н. К. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Балан Ю. А. - Формування здорового способу життя сільських підлітків засобами вуличної соціальної роботи, Кубіцький С. О. (2015)
Березова Л. С. - Євроінтеграційні тенденції у професійній підготовці перекладачів у вищих навчальних закладах Франції (2015)
Бондар Н. Г. - Соціальний педагог як суб’єкт виховання моральності учнів (2015)
Брояко Н. Б. - Формування основ техніки бандуриста-початківця (2015)
Буцик І. М. - Визначення характерних особливостей методичних систем навчання (2015)
Власенко К. О. - Рецепція фольклору як засіб виховання молоді (2015)
Грицяк Л. Д. - Зміст і характер соціальної компетентності студентів економічних спеціальностей (2015)
Деркач І. М. - Особливості оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах (2015)
Єресько О. В. - Шляхи підвищення ефективності виховання валеологічних цінностей (2015)
Канівець О. М. - Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі (2015)
Корицький В. П. - Зміст підготовки бакалаврів деревообробних технологій до художньо-конструкторської діяльності (2015)
Кошук О. Б. - Технологія проблемно-розвивального навчання: теоретико-методичний аспект (2015)
Лузан П. Г. - Фактори формування творчого потенціалу майбутніх техніків-механіків в агротехнічному коледжі, Костенко Т. В. (2015)
Макодзей Л. І. - Концепція підготовки фахівців з освітніх вимірювань в аграрних ВНЗ, Михайліченко М. В. (2015)
Моісєєв В. В. - Ретроспектива ідей військово-патріотичного виховання в Україні (2015)
Мося І. А. - Реалізація ідей компетентнісної концепції у підготовці кваліфікованих робітників (2015)
Павлюченко П. Г. - Методологічні засади професійної підготовки виконавців народної манери співу (2015)
Палагнюк М. В. - Виховання громадянської позиції студентів: історичний аспект (2015)
Перцова Н. О. - Тенденції розвитку української хорової літератури Х-XIX cт. (2015)
Петрів Г. В. - Сутність поняття "ціннісне ставлення до земельних ресурсів" (2015)
Пилипенко О. П. - Компетентнісний підхід до підготовки сучасних лікарів ветеринарної медицини в Німеччині (2015)
Рощін І. Г. - Концептуальне підґрунтя фізичної підготовки учнів вітчизняних загальноосвітніх шкіл (2015)
Сєнчева О. В. - Практика організації моніторингу якості навчальних досягнень студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Смолярчук О. Ф. - Реформування викладання і вивчення англійської мови у Китайській Народній Республіці (2015)
Сопівник І. В. - Дослідження готовності молоді до відповідальних сімейних відносин (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання і педагогічна думка у філософських системах мислителів класичної Греції (2015)
Тверезовська Н. Т. - Методика побудови експертних систем (2015)
Терьохіна О. Л. - Алгоритмічні приписи як основа формування технічного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників (2015)
Ткач М. М. - Розвиток професійної творчості майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2015)
Толочко С. В. - Методичні особливості формування хімічної компетентності майбутніх інженерів-механіків, Шкодин А. В. (2015)
Шарата Н. Г. - Інновації у вищій школі (2015)
Шевченко С. В. - Обґрунтування методик визначення рівня готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шинкарук В. Д. - Розвиток ідей про виховання в Добу Відродження (2015)
Шинкарук О. В. - Особливості законодавчого унормування проблеми моніторингу якості освіти в Україні (2015)
Афанасенко Л. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми самоідентифікації особистості (2015)
Вус В. І. - Батьківські виховні впливи як детермінанта розвитку соціального здоров’я дошкільників (2015)
Денисюк Л. М. - Цінності пізнання і самореалізації особистості студентів (2015)
Іваненко Б. Б. - Психоаналітичний підхід до розуміння виховних впливів батьків на дитину (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного інтелекту енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кулдиркаєва О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку професійно-значущих якостей майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки (2015)
Лапа О. В. - Особливості вияву почуття патріотизму сучасними підлітками загальноосвітньої школи (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічна травма та посттравма: сутність і способи подолання (2015)
Омельченко Л. М. - Вплив ситуації невизначеності на процес соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження подружніх конфліктів у молодих сім’ях (2015)
Хлонь О. М. - Проблематика підготовки фахівців у базових вищих навчальних закладах МВС із формуванням мотивації до подальшого професійного самовизначення відповідно до профіля (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична проблема в психології, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В - Емоційна компетентність у структурі управлінської культури (2015)
Газізов М. - Сутнісні характеристики розвитку лобізму у наднаціональних організаціях (Європейський союз) (2015)
Линдюк О. - Основні теоретико-методологічні підходи до модернізації державної служби зарубіжних країн (2015)
Ростіянов Б. - Специфіка державного будівництва в США в період громадянської війни (1861−1865 рр.) (2015)
Бондарук В. - Регіональний розвиток на базі концепції "точок зростання" (2015)
Воронов О. - Управлінські рішення в процесі стратегічного управління (2015)
Гавриш-Мусафір А. - Закордонний досвід управління регіональним розвитком сфери туризму (2015)
Дуков Д. - Інституціональне забезпечення державної регіональної політики України в контексті європейського вибору (2015)
Лужецька Н. - Причини виникнення наркоманії та механізми її поширення: державно-управлінський аспект (2015)
Осадчук С. - Фінансування видатків бюджету області: проблеми та напрями вдосконалення (2015)
Остапенко О. - Антикорупційна політика в сфері загальної середньої освіти, Орел М. (2015)
Сенча Сергій. - Порівняльна оцінка рівня та потенціалу рекреаційно-туристичного розвитку районів і міст обласного значення Одеської області (2015)
Зелінський С. - Оцінювання компетентностей державних службовців (2015)
Бобровська О. - Управлінські засади реалізації концепції фінансової децентралізації в місцевому самоврядуванні (2015)
Ворона П. - Основні загрози у проведенні місцевих виборів за пропорційною системою відкритих партійних списків (2015)
Стасишин М. - Оцінка ефективності залучення громадськості до процесу розробки, прийняття та реалізації рішень органами місцевого самоврядування (2015)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного захисту організації (2015)
Клименко О. - Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч (2011)
Істоміна Г. - Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень (2011)
Ямборко О. - Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми (2011)
Мойсюк О. - Xудожнi особливості тканих рушників-"завісок” Житомирського Полісся першої чверті XX століття (2011)
Назарчук М. - Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся (2011)
Заїка Н. - Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав”), Чередніченко Л. (2011)
Костюкова В. - Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї (2011)
Кошеля О. - Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) (2011)
Болгар О. - Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма (2011)
Косицька З. - Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка – 2011”) (2011)
Свиридюк Н. - Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) (2011)
Фісун В. - Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині (2011)
Поп’юк І. - Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Xорта й Ігоря Веренька (2011)
Бойчук Н. - Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття (2011)
Цимбалюк О. - Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками (2011)
Луковська О. - Парадигма "національного” в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) (2011)
Михайлова Р. - Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького (2011)
Порожнякова Н. - Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) (2011)
Шуліка В. - Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття (2011)
Костів Н. - Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів (2011)
Якимова О. - Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття (2011)
Береговська Х. - Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну (2011)
Бурковська Л. - Ікона "Спас у славі” другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області (2011)
Тарасенко О. - У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля (2011)
Котляр Є. - Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції (2011)
Боса І. - Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ-ХХ століть (2011)
Маліновська К. - Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського” (2011)
Хорунжа Г. - Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам’яток Львова) (2011)
Стемпіцька Ю. - Діалектичність образності української книги та золотарської оправи ХIV-XVIII століть (2011)
Кубриш Н. - Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка (2011)
Стельмащук Г. - Українські художники у світі: проблема дослідження Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття (2011)
Скляренко Г. - До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя (2011)
Коновалова О. - Еволюція оформлення журналу "Нова хата” в контексті пластичної мови стилю ар деко (1920-1930-ті роки) (2011)
Ламонова О. - "Неслухняні нащадки”: шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка”) (2011)
Носенко А. - Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття (2011)
Сторчай О. - Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису (2011)
Тарасенко А. - Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття (2011)
Медвідь-Юрків М. - Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі (2011)
Сотська Г. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій (2011)
Немкович О. - Відділ музикознавства ІМФЕ ім. M. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття (2011)
Чекан Ю. - Музична критика в Інтернеті (2011)
Кузик В. - Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки (2011)
Фільц Б. - Інструментальне музикування в українських містах XIV-XVII століть: історичний аспект (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського