Чалий Ю. І. - Виховання як елемент освітньої послуги (2015)
Барко В. І. - Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України, Величко В. В. (2015)
Гіренко С. П. - Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС, Котелюх М. О., Петленко О. В. (2015)
Міцик Т. О. - Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей (2015)
Кожушко А. Р. - Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі (2015)
Потапова С. М. - Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС, Землянська О. В. (2015)
Смірнова О. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України (2015)
Чепіга Л. П. - Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях (2015)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості віктимності підлітків, Селіванова О. І. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Піпа Б. Ф. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин з муфтою з пакетами гільзових пружин, Музичишин С. В. (2015)
Березін Л. М. - Методологія розрахунку деталей на міцність та надійність (2015)
Кошель С. О. - Структурний аналіз складних плоских механізмів третього класу, Кошель Г. В. (2015)
Музичишин С. В. - Пристрій зниження динамічних навантажень в приводі машин з пружинами кручення та вибір його параметрів, Зрезарцев В. М., Піпа Б. Ф. (2015)
Панасюк І. В. - Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу, Залюбовський М. Г. (2015)
Данченко В. В. - Использование катионных полимеров для повышения качества кислотозащитной отделки текстильного материала, Сарибекова Д. Г. (2015)
Чупріна Н. В. - Основні характеристики формування проектного образу в сучасній індустрії моди (2015)
Затуловська Г. А. - Актуальні особливості розвитку сучасного шрифтового художнього плакату (2015)
Гніденко М. С. - Дизайн логотипу як основи фірмового стилю, Колесніков В. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Аналіз гармонійних систем пропорціонування та візуалізація художньої форми спецодягу на базі інформаційно-знакових систем (2015)
Гула Є. П. - Проблеми композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань, Мартинюк Г. С. (2015)
Джалилиан Ф. - Усовершенствование метода проектирования проймы женского жилета на основе национального иранского костюма, Богушко А. А., Николаева Т. В. (2015)
Задорожня Ю. М. - Проектна ідея та візуальне втілення тенденцій розвитку в дизайні друкованої реклами (2015)
Струмінська Т. В. - Деконструктивізм, як засіб створення нових форм в одязі (2015)
Лісовець С. М. - Акустичний контроль матеріалів із неоднорідною структурою методами нелінійної акустики, Ківа І. Л. (2015)
Рябокінь Ю. М. - Оцінка вартості програмного забезпечення (2015)
Василенко І. Ю. - Математична модель контролю складання клейових з’єднань, Зенкін А. С. (2015)
Каташинський А. С. - Відновлення молекулярного кисню на поверхні шпінелі nico2o4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2015)
Григоренко І. В. - Стан стандартизації взуттєвих товарів в системі технічного регулювання України, Стрелко А. В. (2015)
Борко В. О. - Управління створенням наукоємної продукції у машинобудуванні, Зенкін А. С. (2015)
Супрун Н. П. - Теоретичне обґрунтування та моделювання процесів нестаціонарного розповсюдження рідини в анізотропних текстильних матеріалах, Щуцька Г. В., Ващенко Ю. О. (2015)
Авраменко Т. В. - Аналіз умов експлуатаціїї та класифікація небезпечних чинників для створення захисного одягу танкістів, Остапенко Н. В., Васильєва І. В., Колосніченко М. В. (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження параметрів структури еластичного трикотажу для виготовлення компресійних панчішних виробів, Черепахова Т. І., Дробина І. І. (2015)
Галик І. С. - Шляхи адаптації вітчизняного текстилю до вимог зарубіжних ринків, Семак Б. Д. (2015)
Федько І. В. - Аналіз напрямів та тенденцій розвитку інноваційних технологій джинсової індустрії (2015)
Ніколаєва Т. І. - Структуризація процесу довузівської підготовки, з урахуванням особливостей вибору творчої спеціалізації, Ніколаєва Т. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Експериментальні дослідження матеріалів для створення теплозахисного спецодягу, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2015)
Богушко О. А. - Апроксимація контурів конструктивно-декоративних елементів одягу алгебраїчними кривими вищих порядків, Святкіна А. Є., Малиновський В. І. (2015)
Святкіна А. Є. - Побудова опорної поверхні жіночого плечового одягу з використанням п’ятикутного ключа пропорційності (2015)
Артеменко Т. П. - Оцінка впливу наномодифікованих шкірматеріалів на функціональний стан органів і систем органів людини, Березненко С. М., Яценко М. В. (2015)
Надопта Т. А. - Принципи формування поліпараметричних моделей, Козловська Л. В., Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2015)
Тополь О. В. - Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення (2015)
Шевченко О. М. - Стан продовольчого ринку: глобалізаційні виклики, Ясько А. Г. (2015)
Багацький В. М. - Адаптація інструменту дисконтування грошових потоків до умов функціонування вітчизняної економіки, Моржакова А. О. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю (2015)
Жосан Г. В. - Обґрунтування стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності (2015)
Осокіна А. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства, Чичкан-Хліповка Ю. М. (2015)
Філіпова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Салімон О. М. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства із врахуванням факторів зовнішнього середовища (2015)
Луценко І. О. - Забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів (2015)
Миколайчук І. П. - Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства (2015)
Полковниченко С. О. - Iнноваційність як рушійна сила розвитку аграрного сектору економіки України, Росохач О. В. (2015)
Семенов В. Б. - Зависимость конкуренто-способности и экономических показателей предприятия авиационной промышленности от инноваций, Голуб В. М., Леховицер В. А. (2015)
Хмурова В. В. - Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності (2015)
Барбаш Г. І. - Особливості обліку капітальних інвестицій на підприємстві сфери транспорту та логістики (2015)
Гарафонова О. І. - Реструктуризаційні, інноваційні та стратегічні напрями розвитку консалтингу в Україні, Чікірісов Д. В. (2015)
Куліш Д. В. - Методичні аспекти бюджетування (2015)
Курінєнко О. В. - Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства (2015)
Вакулевич О. О. - Екологічна відповідальність фахівця аграрної галузі: категоріальний аналіз (2015)
Гуменний О. Д. - Мультимедійні проекти як засіб розвитку інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів (2015)
Дзюба Г. І. - Професійна підготовка майбутніх економістів в Україні і Німеччині: загальні тенденції і відмінності (2015)
Єресько О. В. - Сутність поняття "валеологічні цінності" (2015)
Каландирець Н. М. - Поняття підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2015)
Каленський А. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисципліни "Етика викладача вищої школи" неімітаційними методами (2015)
Каніболоцька Л. В. - Зміст та структура риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Канішевська Л. В. - Концептуалізація проблеми підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (2015)
Касаткін Д. Ю. - Організація електронного документообігу шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному закладі, Касаткіна О. М. (2015)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота з розвитку моральних якостей сільської молоді, Кулик В. В. (2015)
Колісник Н. В. - Професійна компетентність менеджера як психолого-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Сім’я і її вплив на моральне формування дитини (2015)
Костриця Н. М. - Формування мовної особистості майбутніх фахівців-аграрників на засадах культурологічного підходу (2015)
Кушнір А. О. - Сутність і структура поняття "героїчного вчинку" (2015)
Лашкул В. А. - Особливості застосування методичних підходів до формування професійно-етичної компетентності майбутнього лікаря ветеринарної медицини (2015)
Лещенко Л. А. - Сутність поняття "самоосвітня компетентність майбутніх екологів" (2015)
Лузан П. Г. - Суть та дефініція поняття "педагогічна технологія", Печковська І. М. (2015)
Майковська В. І. - Бізнес-інкубатор як інструмент управління науковою діяльністю базового структурного підрозділу внз при реалізації кластерного підходу в освіті (2015)
Мешко К. І. - Потреба у формуванні господарської дбайливості студентів аграрних коледжів (2015)
Моісєєв В. В. - Роль музеїв у військово-патріотичному вихованні молоді (2015)
Монашненко А. М. - Перекладацька компетентність та її складові (2015)
Наконечна О. В. - Навчальна (ознайомча з фаху практика) майбутніх соціальних педагогів в умовах університетської освіти (2015)
Пекач К. А. - Сутність поняття "громадянська відповідальність" особистості (2015)
Попович В. І. - Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців засобами інтерактивних методів навчання, Кручек В. А. (2015)
Потапчук Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійно-педагогічної творчості (2015)
Ратинська І. В. - Основні виміри моральної відповідальності та морального вибору: точки дотику (2015)
Сопівник І. В. - Виховуюче навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи (2015)
Співакова І. Б. - Теорія і практика організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Сук А. М. - Аналіз стану проблеми формування санітарно – гігієнічної культури серед студентської молоді України (2015)
Тарасенко Р. О. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2015)
Шинкарук В. Д. - Виховання господарності майбутніх педагогів засобами продуктивної праці (2015)
Шинкарук О. В. - Якість професійної підготовки фахівців – невід'ємна вимога до вітчизняної вищої освіти (2015)
Афанасенко Л. А. - Професійна самоідентифікація як предмет психологічного дослідження (2015)
Барчі Б. В. - Психологічний супровід безробітних у виборі професії (2015)
Вус В. І. - Сучасна специфіка соціально-психологічних детермінант міграційної поведінки людини (2015)
Денисюк Л. М. - Формування духовних цінностей студентської молоді у кризовому суспільстві (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного мислення енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кравченко А. В. - Виникненя і попередження конфліктів у молодого подружжя, Тверезовська Н. Т. (2015)
Мандзик Л. В. - Соцiально-педагогiчна профiлактика суїцидальної поведiнки у пiдлiтковому вiцi (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ (2015)
Марусинець М. М. - Професійна спрямованість і її віддзеркалення в моделі підготовки фахівців гуманітарного профілю (2015)
Маслюк А. М. - Особливості подолання людиною критичних життєвих ситуацій (2015)
Омельченко Л. М. - Невизначеність як чинник соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження причин стресів у студентів аграрних ВНЗ (2015)
Соболюк К. В. - Профілактика агресивної поведінки підлітків у процесі оволодіння бойовими мистецтвами, Кубіцький С. О. (2015)
Шевченко О. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісної компетентності старшокласників (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична парадигма інтеграції психології і медицини, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В. - Детермінуючі компоненти моделі керівника (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії для сил безпеки (2015)
Подригало М. А. - Влияние дисбаланса и окружного люфта направляющих колес автомобиля на затраты энергии двигателя, Мазин А. С. (2015)
Пісарєв В. П. - Оцінювання стійкості руху бойової колісної машини за перехідними та сталими станами в режимі повороту (2015)
Кайдалов Р. О. - Експериментальне оцінювання плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресорюванням при русі по бездоріжжю, Баштовий В. М., Ларін О. О., Водка О. О. (2015)
Глущенко В. В. - Энергетический подход к оценке устойчивости автомобилей-цистерн против опрокидывания, Кайдалов Р. О., Подригало М. А., Соколовский С. А. (2015)
Полянский А. С. - Разработка рекомендаций по устойчивости колёсных машин на уклонах, Побережный А. А., Плетнёв В. Н., Задорожняя В. В. (2015)
Скляров М. В. - Вплив гідроприводу гальм на автоматизацію руху автомобіля (2015)
Шаша І. К. - Формування системи оцінювання рівня безпеки дорожнього руху, Темніков В. О., Гончар Р. О. (2015)
Степанов А. В. - Электрогидравлический тормозной механизм в системе безопасности автотранспорта (2015)
Абрамов Д. В. - Оценка использования запаса мощности двигателя в процессе разгона автомобиля (2015)
Мазін О. С. - Дослідження паливної економічності броньованих колісних машин і шляхи її покращення, Страшний І. Л., Франков В. М., Шабалін О. Ю. (2015)
Белокурський Ю. П. - Антени для захисту каналів радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2015)
Сальник В. В. - Аналіз методів запобігання вторгненням у мобільні радіомережі класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. (2015)
Тітаренко О. В. - Забезпечення надійності функціонування детекторів іонізуючих випромінювань для спеціальних підрозділів Національної гвардії України (2015)
Бирюков И. Ю. - Анализ приоритетов систем наземной разведки по обнаружению объектов вооружения и военной техники, Бусяк Ю. М. , Шульга А. В. (2015)
Морозов О. О. - Методика оптимального розподілу озброєння і військової техніки між військовими формуваннями угруповання військ (2015)
Морозов О. О. - Методика розміщення центрів з обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, Берченко І. Є. (2015)
Нечипоренко В. М. - Дослідження впливу діаметра посадки з натягом і температури нагрівання охоплювальної деталі на якість бандажного з’єднання, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П., Ковбаска Б. В. (2015)
Літовченко П. І. - Математична модель багатошківної пасової передачі з опуклим контуром паса, Сало В. А., Іванова Л. П., Шелудько Д. О., Скиба А. Г. (2015)
Майборода И. Н. - Особенности работы диодов Ганна на основе варизонного соединения AlXGa1-XAs–GaAs–Ga0,6In0,4As, Бабенко В. П. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. М. - Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур (2004)
Гавриленко О. А. - Дослідження лапідарних пам’яток міжнародного права античних держав Північного Причорномор’я у вітчизняній та зарубіжній історіографії (2004)
Корчевна Л. О. - Концепція права: до постановки проблеми (2004)
Кравцова T. M. - До питання про якість норм регуляторного акта (2004)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща (2004)
Торохтій Ю. З. - Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2004)
Шигаль Д. А. - Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії (2004)
Апанасюк М. П. - Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів (2004)
Белькова O. B. - До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину (2004)
Берназ В. Д. - Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження (2004)
Биргеу М. М. - Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми (2004)
Блага А. Б. - Практика застосування Закону України "Про попередження насильства в сім’ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення (2004)
Бортнік О. Г. - Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві (2004)
Венедиктов В. С. - Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління, Зозуля І. В. (2004)
Гордієнко М. І. - Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ (2004)
Городянко С. В. - Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності (2004)
Грица Т. Г. - Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України (2004)
Гусаров К. В. - Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия (2004)
Давыденко М. Л. - Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью (2004)
Іншин М. І. - Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ (2004)
Ковальов Є. В. - Оцінка рівня економічної безпеки залізниці, Бондаренко Т. В., Буханцов В. В. (2004)
Коляда Т. А. - Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин (2004)
Кройтор В. А. - Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності (2004)
Кулешов О. О. - Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції (2004)
Лазор В. В. - Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника (2004)
Левченко К. Б. - Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні (2004)
Луценко Т. О. - Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення (2004)
Макаренко О. М. - Щодо з’ясування терміна "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять (2004)
Маліков В. В. - Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин (2004)
Орлеан А. М. - Людина як предмет злочину (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст позовної заяви (2004)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях (2004)
Развадовський В. Й. - Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України (2004)
Рудой К. М. - Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку (2004)
Савченко А. О. - Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС (2004)
Саінчин О. С. - Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств (2004)
Самойловова О. С. - Аналіз об’єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача та збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави) (2004)
Сировой О. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України (2004)
Сичов Д. В. - До поняття індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Спаський А. С. - Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції, Михальков О. В. (2004)
Теличкін О. О. - Цивільна поліція як провідний суб’єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру (2004)
Тітов Є. Б. - Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах (2004)
Туркина Н. В. - Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты) (2004)
Храмцов О. М. - Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини (2004)
Шваб І. А. - Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз (2004)
Шостко Е. Ю. - Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности (2004)
Яремчук О. В. - Трудовий колектив як суб’єкт трудового права (2004)
Ярошенко О. М. - Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення (2004)
Ясинок М. М. - Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України (2004)
Афанасьева Н. Е. - Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей (2004)
Зозуля А. О. - Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України (2004)
Коноплёв В. В. - Особенности организации управления в гуманистических системах (2004)
Криводерев В. В. - Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования, Лелюк А. А. (2004)
Лозовая C. H. - Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке (2004)
Венедиктов B. C. - Нагальні проблеми гендерної політики в Україні (Рецензія на монографію Левченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління) (2004)
Быргеу М. - Надежный ориентир в юридической науке (Рецензия на книгу Кудрявцева В. И. Избранные труды по социальным наукам), Флоря В. (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 4) за українським реферативним журналом "Джерело" (2003. – № 5. Сер. 3) (2004)
Козюбра М. І. - Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку (2015)
Савенко М. Д. - Судова реформа в Україні: конституційний аспект (2015)
Сущенко В. М. - Реформування судової влади: комплексний підхід (2015)
Цельєв О. В. - Сфери і способи впливу держави на право (2015)
Ключковський Ю. Б. - Критерії публічно-правової дієздатності громадянина (2015)
Венгер В. М. - Всеукраїнський референдум як інструмент обмеження повноважень парламенту (2015)
Аллахвердова Л. В. - Обмеження дискреційних повноважень як вимога верховенства права (2015)
Матвєєва Ю. І. - Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності (2015)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації: поняття та співвідношення з принципом рівності (2015)
Мельник М. О. - Реформування методології викладання у вищих навчальних юридичних закладах у контексті здобутків школи правового реалізму (2015)
Шуліма А. О. - Темпоральні аспекти юридичної сили закону (2015)
Звєрєв Є. О. - Деякі питання стосовно теорій юридичного тлумачення (2015)
Кістяник В. І. - Особливості аргументації в судах загальної юрисдикції (2015)
Журбелюк Г. В. - Розвиток норм феодального права України щодо опіки (2015)
Курінний О. В. - Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація (2015)
Шмарьова Т. О. - Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) (2015)
Нагнічук О. І. - Співвідношення права на свободу вираження щодо публічних осіб та права на повагу до приватного та сімейного життя публічних осіб у практиці Європейського cуду з прав людини (2015)
Федорова А. Л. - Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання (2015)
Петров Р. А. - Транспозиція "acquis" ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію (2015)
Святун О. В. - Право на свободу мирних зібрань у праві Європейського Союзу (2015)
Логуш Л. В. - Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, які є членами Європейського Союзу, Іщенко Д. Ю. (2015)
Антонович М. М. - Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом (2015)
Матяшова М. В. - Ефективність механізму захисту прав людини згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Аносова Ю. В. - Механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти людяності: міжнародний досвід та українські реалії (2015)
Дворовий М. В. - Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект (2015)
Черненко З. С. - Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів (2015)
Михайлюк Г. О. - Забезпечення захисту прав на комерційні позначення: актуальні проблеми та судова практика (2015)
Карнаух Т. М. - Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні (2015)
Лобач О. М. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на прикладі окремих елементів податку) (2015)
Кравченко Н. Г. - Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів (2015)
Костюк В. Л. - Процедура укладення трудового договору в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2015)
Азаров Д. С. - Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття) (2015)
Горох О. П. - Виправлення засудженого як підстава заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2015)
Відомості про авторів (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 8 "Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 9 "Про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2015)
Узагальнення про практику розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах (2015)
Узагальнення про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2015)
Луспеник Д. Д. - Зловживання процесуальними правами: законодавча регламентація, способи виявлення та шляхи протидії (2015)
Ткачук О. С. - Деякі особливості розгляду спорів, пов’язаних із забезпеченням кредитних зобов’язань (іпотека, порука), Ткачук А. О. (2015)
Передмова редактора (2004)
Бандурка А. М. - Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика, Давыденко Л. М. (2004)
Ващенко О. М. - Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників (2004)
Гробова В. П. - Партії в системі державного устрою ФРН (2004)
Clarke John L. - Specialized units for peace operations and homeland security a United States Perspective (2004)
Курко М. Н. - Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ (2004)
Алимов Р. С. - Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики, Шандрук А. В. (2004)
Бандурка О. О. - Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види (2004)
Биргеу М. М. - Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях (2004)
Венедиктов В. С. - Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України, Іншин М. І. (2004)
Гарна І. О. - Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів (2004)
Журова Е. М. - Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (2004)
Кашкаров О. О. - Об’єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів (2004)
Клюєв О. М. - Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні (2004)
Коваленко В. В. - Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері (2004)
Козир М. В. - Криміналістична характеристика особистості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп’ютерних вірусів (2004)
Макаренко О. М. - Суб’єкти профілактики правопорушень (2004)
Момот М. Ф. - Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації (2004)
Развадовський В. Й. - До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті (2004)
Самойлова О. С. - Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом (2004)
Симовьян С. В. - Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученных преступным путем, Мезенцева И. Е. (2004)
Синявська О. Ю. - Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ (2004)
Спаський А. С. - Принципи спеціальної операції (2004)
Тодуа Г. А. - Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України (2004)
Угровецький О. П. - Правове регулювання організації діяльності Державної служби охорони при МВС України (2004)
Яременко О. І. - Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2004)
Венедиктов С. В. - Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС (2004)
Верлан О. О. - Правова безпека інтелектуальної власності в Україні, Малюська В. А. (2004)
Гордієнко М. І. - Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2004)
Гуменюк В. А. - Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов’язаних з прийняттям Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", Тучак М. О. (2004)
Колеснік-Омельченко Т. В. - Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2004)
Кравчук П. Я. - Правове забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності в Україні (2004)
Мельник К. Ю. - Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права (2004)
Мирза С. С. - Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст апеляційної скарги (2004)
Протопопова Я. С. - Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров’ю працівників при виконані трудових обов’язків (2004)
Рибницький Г. В. - Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України (2004)
Сичов Д. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Степаненко Т. В. - Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) (2004)
Чумаченко І. М. - Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки (2004)
Буткевич С. А. - Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку (2004)
Вавдіюк Н. С. - Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави (2004)
Гнатюк Р. М. - Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави (2004)
Головченко О. М. - Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України (2004)
Дробишевський Є. О. - Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи (2004)
Користін О. Є. - Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності (2004)
Косік О. В. - Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави (2004)
Лукін В. О. - Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека" (2004)
Назаренко В. В. - Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України (2004)
Орєхова К. В. - Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства, Ткаченко О. С. (2004)
Понікаров В. Д. - Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави (2004)
Прядко О. С. - Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону (2004)
Столбовський А. О. - Аналіз складових економічної безпеки України (2004)
Третьяк В. В. - Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект (2004)
Чиж А. Ю. - Місце обліку в забезпеченні економічної безпеки, Сурженко Л. О. (2004)
Коноплёв В. В. - Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок, Криводерев В. В. (2004)
Любар М. Г. - Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Павлик О. М. - Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх (2004)
Перелигіна Л. А. - Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС (2004)
Садковой В. П. - Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий (2004)
Самойлов М. Г. - Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки (2004)
Тімченко О. В. - Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології (2004)
Чуносов М. О. - Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості (2004)
Лапшина В. Л. - Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз (2004)
Решетняк С. Б. - Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд) (2004)
Сердюк О. О. - Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки (2004)
Черноусов А. М. - Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 1) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Передмова редактора (2004)
Левченко К. Б. - Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торгівлі людьми в Україні (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми (2004)
Корчевна Л. О. - Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід (2004)
Тодика О. Ю. - Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспекти (2004)
Турута О. В. - Принцип реальності прав і свобод громадян (2004)
Андрющенко І. М. - Об’єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність? (2004)
Борисова Л. В. - Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений (2004)
Венедиктов В. С. - Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства (2004)
Гринчак С. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людині (2004)
Гриця Т. Г. - Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України (2004)
Гуня І. І. - Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації (2004)
Зозуля І. В. - Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання (2004)
Зубенко В. В. - Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому провадженні (2004)
Казначеева Д. В. - История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (2004)
Клюєв О. М. - Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні (2004)
Корнієнко М. В. - Деякі аспекти протидії корупції в Україні (2004)
Кулешов О. О. - Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу (2004)
Логачев Н. Г. - Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций (2004)
Мартиненко О. А. - Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчинюються працівниками ОВС України (2004)
Мельников А. М. - Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця (2004)
Мелєшев С. Б. - Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття (2004)
Нікітенко С. В. - Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання) (2004)
Развадовський В. Й. - Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинники, що на них впливають (2004)
Саінчин О. С. - Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств (2004)
Севостьянов В. П. - Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації (2004)
Синявська О. Ю. - Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми (2004)
Смирнов А. А. - Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) (2004)
Теличкин А. А. - Обеспечение национальной безопасности государства в международных операциях в пользу мира (2004)
Яковець І. С. - Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року (2004)
Яременко В. В. - Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу (2004)
Яровий С. М. - Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень (2004)
Венедиктова В. М. - Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю (2004)
Занфірова Т. А. - Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців – фізичних осіб (2004)
Іншин М. І. - Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин (2004)
Коляда Т. А. - Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правового регулювання їх трудової діяльності (2004)
Копайгора І. І. - Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати (2004)
Косінов С. А. - Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства (2004)
Кузніченко О. В. - Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України (2004)
Мавліханова Р. В. - Умови розвитку виробничих кооперативів (2004)
Мандрика Л. М. - Суб’єкт права власності політичних партій (2004)
Сергиенко В. В. - Договор присоединения – основной элемент регулирования поставки тепловой энергии (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини (2004)
Сліпченко С. О. - Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України (2004)
Туркіна Н. В. - Понятие и признаки бюджетного правонарушения (финансово-правовой анализ) (2004)
Шишка Р. Б. - Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності (2004)
Яблоновська Г. Г. - Визначення поняття осіб із сімейними обов’язками у нормах міжнародного та українського законодавства (2004)
Ярошенко О. М. - До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права (2004)
Журов М. С. - Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Беркут" (2004)
Литовченко А. С. - Психология восприятия правовых норм (2004)
Мілорадова Н. Е. - Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн (2004)
Мірошко О. П. - Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми (2004)
Сергієнко Н. П. - До питання професійної мотивації працівників ОВС (2004)
Чмиль М. А. - Особенности психологической поддержки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях (2004)
Чуносов М. А. - Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях (2004)
Шапар О. В. - Кризи професійного становлення працівників ОВС (2004)
Шевченко Л. О. - До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи (2004)
Актуальні дисертаційні дослідження (2004)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. M. - Поисковая активность личности в аспекте психофизиологической концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности (2004)
Ануфрієнко O. A. - Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста (2004)
Венедиктов В. С. - Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу (2004)
Дмитриенко Ю. М. - Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания (2004)
Лактіонова Т. В. - Принципи віктимологічної профілактики злочинів (2004)
Сав’юк О. В. - Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти (2004)
Теличкін О. О. - Право операцій на користь миру (2004)
Ткачук Т. Ю. - Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє (2004)
Бандурка О. О. - Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції (2004)
Бараш Є. Є. - Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань (2004)
Білоконь М. В. - Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління (2004)
Бугайчук К. Л. - Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ (2004)
Глущенко В. А. - Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав (2004)
Дзундза В. В. - Суб’єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність (2004)
Евдокимова Е. В. - Некоторые проблемы назначения наказания (2004)
Зозуля І. В. - Вступ до теорії реформування системи МВС України (2004)
Кислиця Н. В. - Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ (2004)
Колесніков В. В. - Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (2004)
Кулешова Э. Н. - Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию (2004)
Луценко А. А. - Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі (2004)
Огаренко Ю. В. - Стаття 43 КК України та її соціальна обумовленість (2004)
Олішевський В. В. - Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів (2004)
Павликівский В. І. - Проблеми встановлення форми та змісту вини в злочинах з формальним складом (2004)
Пінчук М. Г. - До питання визначення правової категорії "зброя" (2004)
Пунда О. О. - Правове регулювання донорства та трансплантації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти (2004)
Фесюнін В. М. - Сутність та особливості "паблік рілейшнз" в діяльності органів та підрозділів ДПС України (2004)
Шатрава С. О. - Спеціальні підрозділи міліції: їх система та основні функції (2004)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944–1945 роках (2004)
Щур Б. В. - Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию (2004)
Яковець І. С. - Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі (2004)
Яценко Т. П. - Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2004)
Гавриленко О. А. - Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження, Сезонов С. В., Сезонов В. С. (2004)
Глазько С. М. - Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору (2004)
Головко О. М. - Державні ощадні каси на території українських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст. (2004)
Городянко С. В. - Сутність нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу (2004)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства (2004)
Колотік Н. А. - Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства (2004)
Лещенко Д. С. - Деякі аспекти розгляду майнових обов’язків як складових майна (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Захисна функція профспілок в Україні (2004)
Развадовская М. В. - Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради України (2004)
Реус О. С. - Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників (2004)
Рождественська О. С. - Поняття особливого суб’єкта як сторони інформаційно-правових відносин (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС України в АР Крим) (2004)
Чавикіна Т. І. - Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ (2004)
Чумаченко І. М. - Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах (2004)
Щербина B. І. - Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин (2004)
Ярошенко О. М. - Рішення Конституційного Суду України як джерела трудового права (2004)
Васенко В. К. - Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах (2004)
Нєсвєтов О. О. - Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону (2004)
Симов’ян С. В. - Споживче кредитування як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (2004)
Борисенко A. A. - Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел, Чередниченко В. Б. (2004)
Шевчук A. В. - Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу (2004)
Воронова Ю. В. - Соціально-психологічні особливості особистості неповнолітніх, які були зґвалтовані (2004)
Дишкант О. В. - Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл" (2004)
Логачев М. Г. - Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів (2004)
Макаренко П. В. - Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепції" працівника органів внутрішніх справ (2004)
Пальваль Є. А. - Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події (2004)
Посметний В. В. - Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ (2004)
Тадиян С. В. - Исследование креативности курсантов и студентов Академии гражданской зашиты Украины, Ковалёва И. Б. (2004)
Тімченко О. В. - Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС (2004)
Харченко С. В. - До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 2) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році (2004)
Колонка шеф-редактора (2015)
Русин В. І. - Особливості діагностичної тактики при багатовогнищевому ураженні щитоподібної залози, Медведєв В. Є. (2015)
Бабкіна Т. М. - До методики ультразвукового дослідження кульшових суглобів у дітей, Кригін Ю. А., Сахно Т. К., Гладка Л. Ю., Бондар Г. М. (2015)
Воротынцева Н. С. - Современная патология костной системы у новорожденных, Новикова А. Д. (2015)
Бортний М. О. - Виразка Дьєлафуа (Dieulafoy) (огляд літератури та випадок із практики), Козаченко О .М. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Візуалізація ускладнень гематом м’яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г .Б., Лі Е. Л, Абеков А. К. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Діагностичні можливості сонографії гематом м'яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г. Б., Лі Е. Л. (2015)
Ткаченко М. М. - Пріоритети вибору інструментальних методів дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Бабкіна Т. М. - Променеві методи в диференційній діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка: ГКМП, гіпертензивне серце, серце атлета, Носенко Н. М., Федьків С. В., Шпак С. О. (2015)
Острась О. В. - Фетальна ехокардіографія як метод діагностики обструктивної патології дуги аорти, Куркевич А. К. (2015)
Зубов А. Д. - Радиологический мониторинг и результаты миниинвазивного лечения абсцессов печени, Вилсон Дж. И., Медведев В. Е. (2015)
Шармазанова Е. П. - История становления рентгенологии в г. Харькове (к 120-летию открытия Х-лучей), Бортный Н. А., Шаповалова В. В., Ващенко Ю. И. (2015)
Лысенко Н. С. - Аномалия развития поясничного отдела позвоночника в сочетании с врожденным вывихом бедра (случай из практики), Демченко А. В., Златник Р. В. (2015)
Земскова О. В. - Новий підхід до оцінки ефективності радіохірургічного лікування при вестибулярних шваномах (2015)
Медведев В. Е. - К вопросу о состоянии и перспективах развития последипломной подготовки радиологов в Украине (2015)
Проф. В. Н. Рыжик (2015)
Проф. Авраменко (2015)
Содержание (2011)
Крупа Н. Н. - Перемагничивание многослойных нанопленок и быстродействующее управление спиновым током с помощью пикосекундных лазерных импульсов (2011)
Криворучко В. Н. - Размерные эффекты и высокочастотные свойства ферромагнитной решетки антиточек, Марченко А. И. (2011)
Довгий В. Т. - Особенности магнитных и электрических свойств нанокристаллических манганитов La—Sr-системы, Линник А. И., Прилипко С. Ю., Акимов Г. Я., Ревенко Ю. Ф., Новохацкая А. А., Линник Т. А., Давыдейко Н. В. (2011)
Шкурдода Ю. О. - Ефект гігантського магнетоопору в магнетних надґратницях, Дехтярук Л. В. (2011)
Ермаков В. Н. - Влияние цветного шума на время релаксации в туннельных двухбарьерных наноструктурах, Понежа Е. А. (2011)
Руденко Э. М. - Особенности вольт-амперных характеристик гетероструктур F/I/S Co2CrAl—I—Pb, Короташ И. В., Краковный А. А, Кудрявцев Ю. В., Реут В. Н. (2011)
Николаева A. A. - Размерные эффекты в сопротивлении и термоэдс в магнитном поле нанонитей Bi, легированных акцепторной и донорной примесями, Конопко Л. А., Пара Г. И., Цуркан А. К. (2011)
Николаева A. A. - Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi—Sn для термоэлектрических приложений, Конопко Л. А., Цуркан А. К., Ботнарь О. В. (2011)
Бутько В. Г. - Влияние сверхвысокого давления на электронное строение углеродной нанотрубки типа "зигзаг"(8,0), Гусев А. А., Шевцова Т. Н. (2011)
Перекос А. Е. - Исследование процесса газовыделения из нанокристаллических порошков Ni, полученных шаровым размолом в ультразвуковой мельнице, Мордюк Б. Н., Колесник В. Н., Прокопенко Г. И., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Ружицкая Т. В., Рудь Н. Д. (2011)
Осовский В. Д. - Формирование нанослоя оксида на поверхности Мо(110), Балакин Д. Ю., Птушинский Ю. Г. (2011)
Белый А. В. - Наноструктурирование поверхностных слоев коррозионностойких аустенитных сталей в процессе высокоинтенсивной ионно-лучевой обработки, Кукареко В. А., Таран И. И. (2011)
Селищев П. А. - Динамика развития радиационной ползучести при генерации вакансий скользящими дислокациями, Диденко Т. П. (2011)
Авторский указатель тома 32 за 2010 г. (2011)
Содержание (2012)
Мицек А. И. - Квантово-статистическая модель Fe1−xNix. 2. "Сверхмалая" магнитная анизотропия, магнитострикция, зонный спектр и экранирование, элинвар, окисление ("нержавейки"), наноплёнки (Py), Пушкарь В. Н. (2012)
Северин В. С. - Влияние поляризации электронов проводимости никеля на его оптическую проводимость (2012)
Петренко П. В. - Механизмы низкотемпературного возврата твёрдого раствора Cu—Al, деформированного при температуре жидкого азота, Кулиш Н. П., Мельникова Н. А., Грабовский Ю. Е. (2012)
Гаценко Т. С. - Швидкість дифузії вольфраму стаціонарними та рухомими межами зерен у стопах кобальт—вольфрам, Максименко Є. О., Савчук М. І., Шматко О. А. (2012)
Zheng S. - Effect of Temperature on the Corrosion Behaviours of L360QCS in the Environments Containing Elemental Sulphur and H2S/CO2, Li C., Chen Ch. (2012)
Сидоренко С. І. - Вплив середовища відпалу на швидкість дифузії ніклю до поверхні тонкоплівкової системи Au/Ni, Волошко С. М., Міщук О. О., Тинькова А. А. (2012)
Заблудовский В. А. - Структура и свойства никелевых плёнок, электроосаждённых при лазерно-стимулированном потенциостатическом режиме, Дудкина В. В. (2012)
Олемской А. И. - Статистический анализ структуры металлических конденсатов, полученных распылением при фазовом равновесии, Борисюк В. Н., Ющенко О. В., Жиленко Т. И. (2012)
Карбовский В. Л. - Исследование процессов структурной релаксации поверхности аморфного сплава Fe77Si8B15 методом сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии, Ильинский А. Г., Лепеева Ю. В., Загородний Ю. А. (2012)
Запорожец Т. В. - Модель стягивания бинарных пустотелых нанооболочек, Подолян О. Н., Гусак А. М. (2012)
Брюховецкий В. В. - Локальное плавление крупнозернистого сплава Al—4% масс. Ge как причина проявления сверхпластичности, Пойда В. П., Пойда А. В., Коломак Ю. В., Кузнецова Р. И., Жуков Н. Н., Махмуд К. А. (2012)
Олейник Е. В. - Errata: Особенности энергетических параметров "деформационного" взаимодействия точечных дефектов замещения в ГЦК-кристалле, Татаренко В. А., Бокоч С. М. (2012)
Авторский указатель тома 33 за 2011 г. (2012)
Содержание (2013)
Bekenov L. V. - Electronic Structure and X-Ray Magnetic Circular Dichroism in (Zn, T)O (T = V, Fe, Co) Diluted Magnetic Semiconductors, Mazur D. V., Antonov V. N., Germash L. P., Ernst A. (2013)
Solovjov A. L. - Pseudogap and Local Pairs in High-Tc Superconductors, Tkachenko M. A. (2013)
Бондаренко С. И. - Квантование тока в высокоиндуктивном контуре с интерферометром, Гнездилова Л. В., Коверя В. П., Кревсун А. В. (2013)
Шатерник В. Е. - Переходы Джозефсона на базе двухзонных сверхпроводников с разными функциями распределения прозрачностей, Прихна Т. А., Белоголовский М. А., Шаповалов А. П., Шатерник А. В. (2013)
Кошина Е. А. - Влияние магнитного поля на сверхток в джозефсоновском π/2-контакте: учёт спинового расщепления, Криворучко В. Н. (2013)
Касаткин А. Л. - Пиннинг и динамика вихрей в 3D-анизотропных сверхпроводниках с линейными дефектами, Цветковский В. П. (2013)
Бігун Р. І. - Вплив підшарів германію на поріг протікання струму в тонких плівках міді, Бучковська М. Д., Колтун Н. С., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Танатаров Л. В. - К выводу уравнения Фоккера—Планка (2013)
Зуев Л. Б. - Автоволны локализации пластического течения и соотношение Холла—Петча в поликристаллическом Al, Зариковская Н. В., Баранникова С. А., Шляхова Г. В. (2013)
Ивасишин О. М. - Закономерности изменения показателя деформационного упрочнения конструкционных титановых сплавов в области неравномерной деформации, Марковский П. Е., Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Шиян А. В. (2013)
Рассолов С. Г. - Errata: Анализ процесса зарождения нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при изотермических условиях, Максимов В. В., Моисеева Т. Н., Носенко В. К., Ткач В. И. (2013)
Авторский указатель тома 34 за 2012 г. (2013)
Колонка шеф-редактора (2015)
Калашников В. И. - Артериальная и венозная церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения (2015)
Шпак С. О. - Оцінка анатомічної будови придаткових пазух носа та носової порожнини за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії, Богданов І. О., Вальчишин С. В. (2015)
Федусенко А. А. - Лучевая диагностика хронической мезентериальной ишемии. Современное состояние вопроса и роль комплексной УЗД, Бабкина Т. М., Жайворонок М. Н., Макарова Ж. Н., Федусенко А. А., Панченко А. В. (2015)
Пилюгин Д. А. - Ангиография в диагностике опухолевых кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, Авдосьев Ю. В., Дудниченко А. С. (2015)
Новикова М. Н. - Значение режима ASQ в ультразвуковой диагностике неалкогольной жировой болезни печени, Шпак С. А., Рудык Д. В. (2015)
Бабкина Т. М. - Cложные случаи дифференциальной диагностики очаговых поражений печени по данным МДКТ, Танасичук-Гажиева Н. В., Шпак С. А., Новикова М. Н., Носенко Н. Н., Танасичук В. С., Дзыгар А. В. (2015)
Білоненко Г. А. - Внутрішньопротокові новоутворення грудної залози: рентгенівська галактодуктографія чи ендоскопічна мамодуктоскопія?, Аксьонов О. О., Аксьонова О. Г. (2015)
Кориченский А. Н. - Значение контролируемой прекомпрессии при определении жесткости жировой ткани молочных желез, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2015)
Шармазанова О. П. - Приховані переломи надп’ятково-гомілкового суглоба у дітей за рентгенологічними даними, Агій В. І. (2015)
Хмызов С. А. - Рентгенологическая оценка развития Tibia Vara при временном одностороннем блокировании ростковой зоны стандартной и блокируемой пластиной (экспериментальное исследование), Шармазанова Е. П., Лысенко Н. С., Ершов Д. В., Скорик И. А. (2015)
Белозор Н. В. - Острые лучевые пульмониты при разных методиках лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком легкого (2015)
Бабкина Т. М. - Современные методики количественной оценки данных позитронно-эмиссионной томографии в онкологической практике, Новиков Н. Е. (2015)
Бакай О. О. - Можливості доплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки, Головко Т. С. (2015)
Черняева Ю. В. - Объемные образования малого таза солидной и смешанной структуры у беременных по данным ультразвукового исследования (2015)
Бабкина Т. М. - Функциональная система "мать-плацента-плод": регрессионный анализ реципрокности на основе допплерографических показателей, Волик Н. К. (2015)
Османов Р. Р. - Оптимизация ультразвуковой диагностики гемодинамических вариантов варикозной болезни нижних конечностей (2015)
Миронова Ю. А. - Синдром запирательного нерва, обусловленный аневризмой левой общей подвздошной вены (клиническое наблюдение), Чукреева Л. Н., Филиппов А. В. (2015)
Грязов А. Б. - Радиохирургическое лечение метастазов в головной мозг меланомы кожи с использованием радиосенсибилизаторов (2015)
До ювілею професора Коваль Г. Ю. (2015)
Правила для авторов (2015)
План заходів Асоціації радіологів України на 2016 рік (2015)
План работи кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шупика на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО на 2016 рік (2015)
План роботи кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2016 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Бандура О. В. - Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект (2015)
Крючкова І. В. - Макроструктурні передумови виходу на платформу збалансованого зростання (2015)
Артьомова Т. І. - Засади становлення нової системи державного управління господарською діяльністю (2015)
Подлесная В. Г. - Политическиециклы в социально-экономическойдинамике Украины (2015)
Кричевська Т. О. - Види та особливості прояву "нелінійних ефектів" монетарноїполітики на сучасному етапі (2015)
Данилова К. І. - Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки (2015)
Письменна У. Є. - Концептуальні засади аналізу та моделювання глобальних енергетичних перетворень (2015)
Подолець Р. З. - Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України, Дячук О. А., Чепелєв М. Г. (2015)
Скрипниченко В. В. - Стохастичні моделі оцінювання страхових ризиків (2015)
Яценко Г. Ю. - Методи і моделі виявлення загрозливих економічних дисбалансів (2015)
Айвазовський В. В. - Вплив податкових гаваней на нерівність (2015)
Корнівська В. О. - Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради (2015)
Передмова редактора (2006)
Марцеляк О. В. - Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз (2006)
Бевзенко В. М. - Організаційно-правові аспекти взаємозв’язку методів і функцій державного управління (2006)
Борець Л. В. - Контроль в системі державного управління, Борець М. В. (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Правові ідеї ліберального та радикального демократизму як першоджерела української правосвідомості та сучасної адміністративно-територіальної реформи (2006)
Зінченко І. Л. - Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації (2006)
Іншин М. І. - Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні (2006)
Колісник Т. В. - Загальні аспекти законодавчого регулювання цивільно-правового становища іноземців в Україні (2006)
Муренко Е. Л. - От парламента – к ареопагу (2006)
Петренко С. В. - Чи є судова практика джерелом права? (2006)
Пономарчук О. О. - Правова інституціалізація політичних партій: передумови та зміст (2006)
Бойчук Д. В. - Організація використання підрозділами карного розшуку можливостей засобів масової інформації у розшуку безвісно відсутніх осіб (2006)
Борисов В. І. - Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності Державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2006)
Брайко А. В. - Щодо необхідності розробки технологій реалізації державних програм протидії злочинності неповнолітніх в Україні (2006)
Бугайчук К. Л. - Дрібна крадіжка: проблеми кваліфікації та адміністративної відповідальності (2006)
Бурбика М. М. - Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України (2006)
Горелов М. О. - Наукова організація праці слідчих: сутність, завдання, напрямки та шляхи вдосконалення (2006)
Джафарова М. В. - Законність в управлінських рішеннях органів внутрішніх справ у відносинах з населенням (2006)
Зозуля І. В. - Верховна Рада України IV скликання як суб’єкт реформування МВС України та інших правоохоронних органів держави (2006)
Кондра Ю. І. - Особливості механізму вчинення економічних злочинів у сфері кредитування та їх розслідування (2006)
Мартыненко О. А. - Предупреждение преступлений среди персонала ОВД Украины: организационно-управленческий аспект (2006)
Пахомов В. В. - Сутність та призначення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкових органів (2006)
Подорожній Є. Ю. - Формування конкурентоспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України (2006)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти адміністративно-правового механізму державного управління у системі військової освіти України (2006)
Попович Є. М. - Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора) (2006)
Синявська О. Ю. - Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2006)
Халимон С. І. - Деякі проблеми застосування та виконання покарання у вигляді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики) (2006)
Яресько Л. Ю. - Проблеми органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів, пов’язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією та СНІДом (2006)
Ясинок М. М. - Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах (2006)
Апанасюк О. Г. - Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців: мета та завдання (2006)
Венедіктова В. М. - Забезпечення тендерного паритету при відповідальності та трудових спорах (2006)
Волятицька Н. Л. - Інституційний статус та особливості конституційно-правових норм в системі галузі екологічного права (2006)
Гусаров К. В. - Правове становище сторін у господарському процесі (2006)
Лазор В. В. - Право на забастовку как составной элемент современного трудового права (2006)
Токар Н. В. - Поновлення строків позовної давності у цивільному праві України (2006)
Васильєв C. B. - Нормативно-правове закріплення порядку прийому на службу до міліції України в 20-х роках XX ст. (2006)
Войно-Данчишина О. Л. - Правовое регулирование высшего юридического образования в Нежинском и Ришельевском лицеях в XIX ст. (2006)
Гавриленко О. А. - Основні риси міжнародного права та міжнародно-правові відносини держав Північнопонтійського регіону античного часу (2006)
Дурсунов М. О. - Законодавче регулювання ветеринарної справи в Україні: історико-правовий аспект (2006)
Нелін О. І. - Щодо спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1588 року (2006)
Новикова С. О. - Конституційні проекти П. І. Пестеля та М. М. Муравйова: деякі джерелознавчі замітки (2006)
Тріфонов С. Г. - Особливості правового регулювання спадкових відносин в українських землях у складі Речі Посполитої (2006)
Холод Ю. А. - Соціальне законодавство Російської імперії в період Першої світової війни (2006)
Шигаль Д. А. - Специфіка організації мирових судів, створених за судовою реформою 1864 р., у різних регіонах Російської імперії (2006)
Долженков А. Ф. - Применение системного подхода к оценке уровня экономической безопасности Украины, Головченко E. H. (2006)
Духов В. Є. - Економічний терор: сутність та ознаки (2006)
Ковальов Є. В. - Енергетична складова економічної безпеки України (2006)
Мущинська Н. Ю. - Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв’язків (2006)
Пушкаренко П. І. - Тенденції протиправної експансії тіньової економіки та шляхи її подолання (2006)
Балабанова Л. М. - Динамика системы отношений личности курсантов в процессе социально-психологического тренинга (2006)
Мілорадова Н. Е. - Формування особистості підлітків в межах взаємодії "командир – підлеглий" у профільному навчальному закладі системи МВС України (2006)
Момот П. А. - Сучасні групові методи надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях (2006)
Назаров О. О. - Деякі підходи щодо класифікації основних видів професійного ризику персоналу МНС України (2006)
Труханов Г. Л. - Социальная и психологическая природа массовой виктимизации (2006)
Лапшина В. Л. - Успішний професіоналізм в органах внутрішніх справ: "експертиза експертизи" (2006)
Погрібний О. О. - Соціально-інституційний аспект захисту дрібного і середнього бізнесу від корупції, Рущенко І. П. (2006)
Видавничий план ХНУВС на 2006 рік (проект) (2006)
Бушкова В. С. - Електромаґнітні властивості магнієвих і ніколевих наноферитів з діамаґнітним заміщенням та їх композитів на основі барій титанату (2013)
Мельник Д. О. - Синтез єнамінів на основі дімедону та амінокислот і квантово-хімічні розрахунки їх електронної та просторової будови, Мельник О. Д. (2013)
Мельник О. Я. - Дослідження цитотоксичної активності єнаміну та діоксодекагідроакридину на основі тесту Allium cepa, Ястребова О. С., Мельник Д. О., Стецьків А. О. (2013)
Костів І. Ю. - Одержання кристалогідрату магній хлориду з хлоридмагнієвих розчинів калійного виробництва, Артус Я. І. (2013)
Костів І. Ю. - Фізико-хімічні основи добування бішофіту (MgCl2∙6H2O) з природних та техноґенних магнійхлоридних розчинів, Артус Я. І. (2013)
Фреїк Д. М. - Механізми дефектоутворення в кристалах системи Pb-Tl-Te, Туровська Л. В., Бойчук В. М., Дзумедзей Р. О. (2013)
Никируй Р. І. - Використання методу ґазодинамічного потоку пари для осадження сполук PbS та ZnS (2013)
Никируй Р. І. - Технолоґічні чинники ґазодинамічного осадження наноструктурованих конденсатів CdS та ZnS (2013)
Татарчук Т. Р. - Модель механізму формування шпінельної структури в системі MgO – Al2O3, Мислін М. В., Старко І. Ю. (2013)
Шолух Н. Є. - Піноматеріали на основі неорґанічного зв’язуючого (2013)
Дудік О. О. - Адсорбція та хімічні перетворення дециламіну на поверхні кремнезему, Кулик Т. В., Паляниця Б. Б., Тарнавський С. С. (2013)
Миронюк І. Ф. - Одержання, будова та електрохімічні властивості наночастинок оксидів титану, магнію та їх гідратованих форм, Челядин В. Л. (2013)
Кланічка Ю. В. - Деґрадація структури та фізичних властивостей плівок АIVВVI під впливом зовнішніх чинників (2013)
Татарчук Т. Р. - Використання системи характеристичних йонно-атомних відстаней для розрахунку кристалохімічних параметрів шпінельних сполук Mg1-xNixAl2O4, Старко І. Ю., Мислін М. В. (2013)
Маґун М. Я. - Сучасні технолоґії реґенерації та знешкодження відпрацьованих бурових промивальних рідин, Гурський С. А., Верста О. М., Зіньков Р. В., Забільська О. Є., Маґун Н. В. (2013)
Татарчук Т. Р. - Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 1. Відкриття XVI – XVIII століть, Сіренко Г. О., Старко І. Ю. (2013)
Татарчук Т. Р. - Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 1. Триразове відкриття Оксиґену та хімічна революція, Сіренко Г. О., Лясковська М. Р. (2013)
Sirenko H. O. - Wear Ability of Metal Surfaces in Lubrication with Polycomponent Compositions based on Chemical-Modification Rape-Oil, Кuzyshyn О. V., Midak L. Ya. (2013)
Сиротинська І. Д. - Лекція як спосіб мотивації до вивчення дисципліни "Медична хімія" для студентів-стоматологів (2013)
Стецьків А. О. - Методика проведення практичних занять з неорґанічної хімії на фармацевтичному факультеті, Стецьків Л. В., Дмитрів А. М. (2013)
Сіренко Г. О. - Фізична хімія (курс лекцій). Лекція 5. Термохімія, Кузишин О. В., Солтис Л. М. (2013)
Сіренко Г. О. - Хімія та технолоґія неорґанічних волокон (курс лекцій). Лекція 7. Фізико-хімія поверхонь вуглецевих волокон, одержаних з гідратцелюлозних матеріалів під час термообробки в присутності сполук фосфору та бору, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2013)
Татарчук Т. Р. - Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу "Хімія неорґанічна" (для студентів спеціальності "Біолоґія"), Сіренко Г. О., Шийчук О. В. (2013)
Сіренко Г. О. - Навчальна проґрама поглибленого вивчення курсу "Хімія аналітична" (для студентів спеціальності "Біолоґія"), Кузишин О. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Світовий В. М. - Ферум і манґан у чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій, Жиляк І. Д. (2014)
Татарчук Т. Р. - Золь-гель-технолоґія у формуванні нанорозмірної структури шпінельних феритів (огляд), Сіренко Г. О., Яремій І. П., Бойко Є. В. (2014)
Верста-Ядлош О. М. - Cинтез солей 3,4-диметилхінолінію: 1. Методи одержання хінолінів (огляд) (2014)
Лучкевич Є. Р. - Чинники впливу на колористичну оцінку барвника Аніонного темно-коричневого 2Ч, Матківський М. П., Кравець І. В., Луцишин В. М. (2014)
Красильнікова А. О. - Математичне моделювання адіабатного мононітрування толуену, Кондратов С. О. (2014)
Татарчук Т. Р. - Механізм утворення шпінельного NiAl2O4 внаслідок поверхневих взаємодій у системі NiO – Al2O3, Яремій І. П., Старко І. Ю. (2014)
Татарчук Т. Р. - Кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів системи ZnAl2O4 – СоAl2O4, Лясковська М. Р. (2014)
Стецьків А. О. - Синтез і кристалічна структура Tm6Li0.56Co11.44Sn10, Павлюк В. В. (2014)
Купчик О. Ю. - Визначення деяких важких металів у волоссі людини методом інверсійної вольтамперометрії (2014)
Сіренко Г. О. - Кореляція протизносних та антифрикційних властивостей карбоволокнита з шорсткістю металевих суміжних поверхонь твердих тіл за надграничних та граничних питомих навантажень, Солтис Л. М., Складанюк М. Б., Сулима І. В. (2014)
Нагірна Н. І. - Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в нанопористий вуглецевий матеріал, Мандзюк В. І. (2014)
Татарчук Т. Р. - Хронолоґія відкриттів, пов’язаних із Гідроґеном. Частина 2. Відкриття XIХ – XХІ століть, Сіренко Г. О., Старко І. Ю. (2014)
Татарчук Т. Р. - Оксиґен: хронолоґія історичних відкриттів. Частина 2. Дослідження кисню та сполук Оксиґену у ХІХ – ХХІ століттях, Сіренко Г. О., Лясковська М. Р. (2014)
Мартинюк М. І. - Епоксидні смоли і композиційні матеріали на їх основі (огляд), Сіренко Г. О., Бойко Л. Я. (2014)
Stephen W. Hawking - Elementary Particles and the Forces of Nature (2014)
Правила для авторів (2014)
Лілова О. Є. - "Республіка" Ніколаса Юдала: політика як чинник літературної діяльності (2014)
Безродних І. Г. - Маньєристичні витоки стильової поліфонії англійської літературної традиції XVII ст. (2014)
Борискіна К. В. - Специфіка трансформації п’єси "Юлій Цезар" В. Шекспіра в контексті просвітницького абсолютизму (2014)
Тетеріна О. Б. - Шекспір у Кулішевій концепції поступу національного письменства (літературно-критичний контекст) (2014)
Храброва Г. М. - Історія розвитку і сучасний стан гендерного шекспірознавства (2014)
Torkut N. - Ukrainian Hamlet and "hamletizing" Ukraine: "Will you play upon this pipe?", Cherniak Y. (2014)
Вещикова О. С. - Містика театру в сучасній українській літературі: шекспірівський код (2014)
Краснящих А. П. - Гамлет – шут, сумасшедший, сумасшедший шут? (2014)
Stanescu V. - A Seasoned Hamlet: A View Through Sir Kenneth Branagh's Hourglass (2014)
Summaries (2014)
Резюме (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2010)
Давидченко С. В. - Разработка и исследование технологии выплавки слитка ЭШП диаметром 800 мм без поверхностных дефектов, Логозинский И. Н., Билоник И. М., Сальников А. С., Казаков С. С., Гасик М. И., Кузьменко А. Ю. (2010)
Ратиев С. Н. - Легирование титана кислородом из газовой фазы при камерном электрошлаковом переплаве титановой губки, Рябцева О. А., Троянский А. А., Рябцев А. Д., Давыдов С. И., Шварцман Л. Я. (2010)
Скрипник С. В. - Получение слитков жаропрочного сплава ХН73МБТЮ способом ЭШП отходов прокатного производства, Чернега Д. Ф. (2010)
Мужиченко А. Ф. - Математическое моделирование тепловыделения в шлаковой ванне при электрошлаковом литье с приплавлением фланцевых задвижек, Полещук М. А., Шевцов В. Л. (2010)
Устинов А. И. - Диссипативные свойства нанокомпозитов на основе системы Fe—Cu, Скородзиевский В. С., Тараненко В. Н., Теличко В. А. (2010)
Мушегян В. О. - Исследование металла слитков, полученных из восстановленного концентрата молибдена способом ЭЛПЕ (2010)
Бурнашев В. Р. - Предварительное раскисление хромистых сталей, выплавленных в плазменно-дуговой печи с керамическим подом, Шаповалов В. А. (2010)
Письменный А. С. - Интенсификация потоков расплавленного металла в жидкой ванне при индукционном нагреве, Баглай В. М., Письменный А. А., Рымар С. В. (2010)
Белявин А. Ф. - Прочность и микроструктура паяных соединений сплава ЖС6У, полученных с использованием комплексных бор- и кремнийсодержащих припоев, Куренкова В. В., Малашенко И. С., Грабин В. В., Трохимченко В. В., Червякова Л. В. (2010)
Ливицкий М. М. - SPECTRO xSORT – ручной рентгенофлуоресцентный спектрометр для быстрого и точного анализа металлов на изделии, Грыцкив Я. П. (2010)
Мартынов В. В. - Высоковольтный источник питания для электронно-лучевого нагрева, Монжеран Ю. П., Можаровский А. Г., Лебедев Б. Б., Смитюх Г. Е., Чайка Н. В., Иванов А. М. (2010)
Титул, содержание (2010)
Медовар Л. Б. - Электрошлаковые технологии получения крупных кузнечных слитков, Саенко В. Я., Стовпченко А. П., Цыкуленко А. К., Шевченко Н. Т., Журавель В. М., Полишко А. А., Федоровский Б. Б., Нощенко Г. В., Лебедь В. А. (2010)
Патон Б. Е. - Производство крупногабаритных слитков жаропрочных сплавов на основе титана способом электронно-лучевой плавки, Тригуб Н. П., Березос В. А., Крыжановский В. А., Северин А. Ю. (2010)
Березос В. А. - Проверка адекватности математической модели процесса кристаллизации титанового слитка ЭЛПЕ (2010)
Мушегян В. О. - Технология получения труб из слитков молибдена электронно-лучевой плавки, Карапетян Г. Х., Туренков Н. М. (2010)
Устинов А. И. - Влияние добавок железа на суб- и микроструктуру вакуумных конденсатов меди, Фесюн Е. В., Мельниченко Т. В., Некрасов А. А. (2010)
Бурнашев В. Р. - Поведение азота при выплавке специальных сталей в плазменно-дуговой печи переменного тока с керамическим подом (2010)
Никитенко Ю. А. - Получение быстрозакаленных сплавов при плазменно-дуговом плавлении (2010)
Куренкова В. В. - Особенности микроструктуры поверхности "елочного" замка монокристальных рабочих лопаток из сплава ЖС36ВИ (2010)
Лакомский В. В. - Подход к оценке шлакового расплава в системе газ—шлак—металл. Сообщение 2, Григоренко Г. М., Чубов Л. Н. (2010)
Максимова С. В. - Структура соединений жаропрочного никелевого сплава инконель 718, полученных способом высокотемпературной вакуумной пайки, Хорунов В. Ф. (2010)
Титул, содержание (2010)
Тригуб Н. П. - Исследование процесса изготовления горячекатаных труб из слитков титанового сплава ВТ20, полученных способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Крыжановский В. А., Северин А. Ю. (2010)
Ахонин С. В. - Удаление тугоплавких включений из титана при электронно-лучевой плавке по механизму осаждения, Кругленко М. П., Костенко В. И. (2010)
Устинов А. И. - Термическая стабильность наноструктурированных вакуумных конденсатов Al63Cu26Fe11, Демченко С. А., Теличко В. А., Полищук С. С. (2010)
Мушегян В. О. - Формирование оптимальных режимов электронно-лучевого нагрева при плавке молибдена в установке МВ-1, Тарасюк А. А. (2010)
Шаповалов В. А. - Плазменная металлургия и ресурс работы плазмотронов, Цыкуленко К. А., Шейко И. В., Колесниченко В. И. (2010)
Григоренко Г. М. - Свойства сталей типа Х13, легированных азотом, Помарин Ю. М., Лакомский В. В., Орловский В. Ю., Алексеенко И. И. (2010)
Панченко А. И. - Разработка и освоение инновационной технологии выплавки подшипниковой электростали ШХ15СГ-В, Сальников А. С., Гасик М. И. (2010)
Максимова С. В. - Пайка алюминида титана быстрозакаленными лентами, Хорунов В. Ф. (2010)
Малашенко И. С. - Ремонт створок регулируемого сопла авиационного газотурбинного двигателя способом высокотемпературной пайки в вакууме, Мазурак В. Е., Куренкова В. В., Кушнарева Т. Н., Гусев Ю. В. (2010)
Титул, содержание (2011)
Биктагиров Ф. К. - Повышение качества крупных слитков, Шаповалов В. А., Ефимов М. В., Селютин А. А., Падалка В. Г. (2011)
Балицкий А. И. - Некоторые проблемы производства материалов для современного энергомашиностроения, Медовар Л. Б. (2011)
Ахонин С. В. - Математическое моделирование процесса растворения кислородсодержащих тугоплавких включений в расплаве титана, Кругленко М. П., Костенко В. И. (2011)
Яковчук К. Ю. - Влияние кривизны поверхности подложки на структуру и свойства термобарьерных, конденсационных покрытий, Рудой Ю. Э., Нероденко Л. М., Оноприенко Е. В., Ахтырский А. О. (2011)
Курапов Ю. А. - Влияние концентрации железа на адсорбционную способность наночастиц оксидов железа в пористой матрице NACl к кислороду воздуха, Мовчан Б. А., Литвин С. Е., Дидикин Г. Г., Романенко С. М. (2011)
Коледа В. Н. - Рафинирование металла при плавке меди и ее сплавов из отходов, Илюшенко В. М., Биктагиров Ф. К., Гнатушенко А. В., Лукьяненко Е. П. (2011)
Чубов Л. Н. - Контроль методом ЭСА-ИСП химического состава флюсов для специальной электрометаллургии и сварки, Григоренко Г. М., Лакомский В. В. (2011)
Ковинский И. С. - Структура и некоторые свойства конденсатов хлорида натрия, полученных электронно-лучевым испарением с последующим осаждением в вакууме, Крушинская Л. А., Мовчан Б. А. (2011)
Никитенко Ю. А. - Получение профилированных слитков кремния для солнечной энергетики (2011)
Титул, содержание (2011)
Зайцев В. А. - Применение ЭШП по двухконтурной схеме для получения сталемедных заготовок анодов дуговых печей постоянного тока, Медовар Л. Б., Тищенко П. И., Федоровский Б. Б., Журавель В. М. (2011)
Мужиченко А. Ф. - Исследование особенностей тепловыделения в шлаковой ванне при электрошлаковом литье с приплавлением, Полещук М. А., Шевцов В. Л. (2011)
Скрипник С. В. - Критерии выбора конструкции литейных форм для центробежного электрошлакового литья, Чернега Д. Ф. (2011)
Тригуб Н. П. - Получение высококачественных слитков-слябов никеля способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Корнийчук В. Д., Мосунов Ю. А. (2011)
Курапов Ю. А. - Структура двухфазных конденсатов Cu-NаCl, осаждаемых из паровой фазы в вакууме, Литвин С. Е., Дидикин Г. Г., Романенко С. М. (2011)
Мушегян В. О. - Электронно-лучевой переплав отходов чеканочного инструмента (2011)
Шаповалов В. А. - Влияние перемещения плазменного источника нагрева на формирование структуры плоских монокристаллов вольфрама, Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Смалюх А. Р., Ботвинко Д. В. (2011)
Григоренко Г. М. - Зонная перекристаллизация литого интерметаллидного сплава на основе TiAl, легированного ниобием и хромом, Лакомский В. В., Статкевич И. И., Козин Р. В, Аснис Е. А., Пискун Н. В., Березос В. А. (2011)
Синяков Р. В. - Разработка технологии выплавки и внепечной обработки стали с использованием программного комплекса "DesigningMelt" (2011)
Кирик С. Н. - Ситуация и основные тенденции на рынке стали и стальной продукции (2009-2010 гг.), Маковецкая О. К. (2011)
Лакомский В. И. - Компьютерное моделирование тепловых и электрических процессов в электрокальцинаторе, Пальти А. М., Юрченко Д. Д. (2011)
Аршук М. В. - Титаноалюминидные покрытия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана, Микитчик А. В., Хижняк В. Г., Карпец М. В. (2011)
Смирнов И. В. - Некоторые особенности ионно-плазменной металлизации керамических порошков (2011)
Передмова редактора (2002)
Венедиктов В. С. - Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України (2002)
Байлов А. В. - Удосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти життя та здоров’я особи, вчинені у стані сильного душевного хвилювання (2002)
Біленчук П. Д. - Правові засади формування інформаційного суспільства в Україні, Біленчук Д. П., Борисова Л. В., Козир М. В. (2002)
Волох В. В. - Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими (2002)
Грищенко М. В. - Правові основи попередження корупційних правопорушень серед особового складу органів внутрішніх справ (2002)
Давыденко Л. М. - Особенности задержания лица по подозрению в совершении преступления в соответствии с требованиями нового уголовно-процессуального законодательства, Кондратьев А. В. (2002)
Дячкин А. П. - Об объектах преступлений, предусматриваемых статьей 188 Уголовного кодекса Украины (2002)
Емельянов В. П. - Терроризирование – как свойство преступного деяния и как совокупность признаков состава преступления (2002)
Журова Е. М. - Законодательное регулирование взаимодействия органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность с органами досудебного следствия (2002)
Зозуля І. В. - Поняття безпеки в кримінальному законодавстві України та за його межами (2002)
Іншин М. І. - Особливості правового регулювання державної служби України (2002)
Капустина М. В. - Классификация версий в работе следователя (2002)
Карпушева И. Ю. - Системно-качественное выражение преступной деятельности субъекта социально-правовых отношений посредством активной формы деяния – действия (2002)
Клемпарський М. М. - Щодо проблем недержавного пенсійного забезпечення (2002)
Кононенко В. И. - Судебно-медицинская оценка повреждений одежды при экспертизе живого человека, Уейдат М. М. (2002)
Константинов Д. С. - Понятие тяжких и особо тяжких последствий в ч. 2 ст. 43 УК Украины (2002)
Венедиктов С. В. - Службово-трудове заохочувальне правовідношення в сфері матеріального стимулювання працівників ОВС (2002)
Коротка О. М. - Підстава і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом (2002)
Кузніченко О. В. - Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення (2002)
Кузніченко С. О. - Правовий режим воєнного стану в СРСР 1941–1945 років (2002)
Куліш А. М. - Специфіка основних прав працівників податкової міліції (2002)
Левченко К. Б. - Насильство стосовно жінок: законодавчі та адміністративно-організаційні заходи протидії (1995–2002 роки) (2002)
Матюхіна Н. П. - Управління персоналом поліції: проблеми реформування (2002)
Мельник К. Ю. - Проблеми соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Музичук О. М. - Зарубіжний досвід участі громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями (2002)
Небрат О. О. - Деякі питання управління конфліктами в слідчий діяльності ОВС (2002)
Примаченко В. Ф. - Проблема евтаназії в кримінальному праві України (2002)
Сезонова І. К. - Юридична техніка як засіб забезпечення стабільності нормотворчої діяльності, Глазько С. М. (2002)
Семикін М. В. - Кримінально-правове визначення створення терористичної групи чи терористичної організації (2002)
Сергєєв А. В. - Правові основи діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2002)
Трубников В. М. - Понятие наказания (2002)
Шалгунова С. А. - Затримання особи, яка вчинила злочин (2002)
Бублик И. Н. - Планирование и обработка данных многофакторного эксперимента по проведению оперативных испытаний дымовых пожарных извещателей с помощью аэрозоли-имитатора дыма (2002)
Гохадзе А. Ш. - Построение защищенной корпоративной сети (2002)
Грица Т. Г. - Забезпечення безпеки та охорони праці в навчальному комп’ютерному класі, Сергєєв А. В., Шевченко Д. М. (2002)
Гуславский В. С. - Использование интегрированного банка данных в оперативно-служебной деятельности ОВД, Ермоленко В. М. (2002)
Каплун С. А. - Аварийный мониторинг объектов повышенной опасности (2002)
Александров Ю. В. - Современные представления о профессиональной деформации и выявляющих ее факторах (2002)
Антипенко В. Ф. - Інституціоналізм і тероризм. Спрямованість міжнародно-правових заходів з урахуванням культурологічних аспектів зростання конфліктності (2002)
Артемьев В. А. - Страх как обязательный компонент в организации индивидуального поведения (2002)
Бардин А. Н. - Насилие как существенный признак терроризма (2002)
Бек А. Дж. - Отношения между милицией и населением в Украине: данные и анализ в контексте украинско-британского проекта, Чистякова Ю. Б., Поволоцкий А. В., Ярмыш А. Н., Рущенко И. П. (2002)
Говорун В. В. - Методика комплексной диагностики психического состояния водителя при совершении им ДТП (2002)
Дзьобань О. П. - Основні ознаки української національної правової ментальності, Ріпа О. Л. (2002)
Журов М. С. - Природа массовых процессов как социально-психологическая проблема (2002)
Куликовская Л. B. - Проблемы идентификации личности: психолого-криминалистический аспект (2002)
Ліпкан В. А. - Складові національної ідеї (2002)
Литовченко А. С. - Конфликты и методы их классификации (2002)
Милорадова Н. Э. - Виды и предмет конфликта в деятельности следователя (2002)
Панфілов О. Ю. - Оборонна могутність держави як фактор національної безпеки країни (2002)
Паронянц Т. П. - Обоснование методов анализа влияния трудовой деятельности, проходящей в экстремальных условиях, на психику сотрудников ОВД (2002)
Позиенко Ю. В. - Зависимость применения способов саморегуляции от индивидуально-психологических качеств работников правосудия (2002)
Радзивидло Я. И. - Социально-психологические факторы, влияющие на профессиональное становление работников прокуратуры (2002)
Свеженцева Ю. А. - Источники информации населения о милиции и доверие (2002)
Теличкин А. А. - Исторические предпосылки создания современной системы коллективной безопасности (2002)
Емельянов В. П. - Уроки прошлого важны для будущего (Рецензия на книгу Кудрявцева В. Н., Трусова А. И. Политическая юстиция в СССР) (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів в Національному університеті внутрішніх справ (2002)
Огляд наукових та фахових видань (2002)
Титул, содержание (2011)
Федоровский Б. Б. - О новом способе ЭШП крупногабаритных полых слитков, Медовар Л. Б., Стовпченко А. П., Журавель В. М., Саенко В. Я., Зайцев В. А., Смолярко В. Б., Лебедь В. А. (2011)
Скрипник С. В. - Получение крупногабаритных тонкостенных отливок сложной формы с применением электрошлаковой тигельной плавки и литья по газифицируемым моделям (2011)
Тригуб Н. П. - Получение сплавов интерметаллида системы TiAl с добавками бора и лантана способом ЭЛПЕ, Аснис Е. А., Березос В. А., Северин А. Ю., Пискун Н. В., Статкевич И. И. (2011)
Мушегян В. О. - Математическое моделирование электронно-лучевой плавки молибдена (2011)
Аснис Е. А. - Рафинирование монокристаллов кремния при выращивании их способом электронно-лучевой бестигельной зонной плавки, Лесной А. Б., Пискун Н. В. (2011)
Шаповалов В. А. - Плазменно-дуговой переплав заготовки, скомпактированной из стружки стали ЭП609-Ш, Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Никитенко Ю. А. (2011)
Жиров Д. М. - Применение плазменно-дугового жидкофазного восстановления металлов газами для переработки комплексного сырья (2011)
Костин В. А. - Фрактографические исследования сплава Ti—Al-(ЛЭ) после зонной перекристаллизации, Статкевич И. И., Аснис Е. А., Григоренко Г. М., Лакомский В. В., Пискун Н. В., Козин Р. В., Березос В. А. (2011)
Лакомский В. В. - Механизм азотирования жидкого металла, покрытого шлаком, азотом из газовой фазы, Помарин Ю. М., Григоренко Г. М., Козин Р. В. (2011)
Малашенко И. С. - Увеличение циклической долговечности монокристаллических лопаток из сплава ЖС36ВИ путем дробеструйной обработки их хвостовиков микрошариками, Ровков В. А., Куренкова В. В., Белявин А. Ф., Федотов Д. А., Сычев В. К. (2011)
Григоренко Г. М. - Анализ железорудного концентрата методом ЭСА-ИСП, Грыцкив Я. П., Чубов Л. Н., Грыцкив А. Я. (2011)
Максюта И. И. - Технологические процессы получения высокорафинированных медицинских сплавов на кобальто-хромовой основе, Квасницкая Ю. Г., Лашнева В. В. (2011)
Григоренко Г. М. - Биметаллические материалы и изделия, изготовляемые способом высокотемпературной некапиллярной пайки, Пузрин Л. Г., Полещук М. А., Пузрин А. Л. (2011)
Титул, содержание (2011)
Протоковилов И. В. - Измельчение кристаллической структуры полых титановых слитков при магнитоуправляемой электрошлаковой плавке (2011)
Березос В. А. - Получение сплавов с эффектом памяти формы на основе титана способом электронно-лучевой плавки с промежуточной емкостью, Тригуб Н. П. (2011)
Мушегян В. О. - Оптимизация технологии электронно-лучевой плавки молибдена методом математического моделирования (2011)
Аснис Е. А. - Очистка кремния от фоновых и легирующих примесей при электронно-лучевой бестигельной зонной плавке, Пискун Н. В., Статкевич И. И. (2011)
Шейко И. В. - Охлаждаемые кристаллизаторы для формирования слитков с электромагнитным воздействием на расплав, Шаповалов В. А., Якуша В. В., Никитенко Ю. А., Жиров Д. М. (2011)
Ахонин С. В. - Влияние термического цикла сварки на структурные превращения в сплавах системы Ti-Si-X, Кругленко М. П., Петриченко И. К., Вржижевский Э. Л., Мищенко Р. Н., Селин Р. В. (2011)
Пискун Н. В. - Особенности структуры интерметаллидного сплава после зонной перекристаллизации, Богайчук И. Л., Аснис Е. А., Григоренко Г. М., Статкевич И. И., Лакомский В. В., Костин В. А., Козин Р. В., Березос В. А. (2011)
Протоковилов И. В. - МГД технологии в металлургии (Обзор) (2011)
Шаповалов В. А. - Электротермическое компактирование металлических материалов, Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Колесниченко В. И., Степаненко В. В., Рейда Н. В., Карускевич О. В., Ботвинко Д. В. (2011)
Шаповалов В. А. - ЭШП электродов, спрессованных из стружки аустенитных нержавеющих сталей, Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К., Игнатов А. П., Мяльница Г. Ф., Степаненко В. В., Брагин М. А., Пудиков В. Н., Подьячев Д. В., Ботвинко Д. В., Жиров Д. М., Гнатушенко А. В. (2011)
Передмова редактора (2002)
Бандурка А. М. - Состояние и развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления против общественной безопасности, Емельянов В. П. (2002)
Біленчук П. Д. - Правовий аспект використання Інтернет-технологій в Україні, Гаєнко В. І., Борисова Л. В., Козир М. В. (2002)
Бугайчук К. Л. - Про концепцію Закону України "Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків" (2002)
Венедиктов В. С. - До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ (2002)
Венедиктов С. В. - Нормативно-правове забезпечення матеріального та морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС (2002)
Глієвий А. А. - Стан нормативно-правового регулювання взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та Державного департаменту України з питань виконання покарань (2002)
Давыденко М. Л. - Понятие и общая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью (2002)
Жорнокуй Ю. М. - Договірна основа здійснення венчурного підприємництва (2002)
Зозуля І. В. - Національна безпека України як сукупний об’єкт кримінально-правового захисту (2002)
Іщенко В. М. - Джерела (форми) кримінально-процесуального права (2002)
Карпушева И. Ю. - Нормативная сущность действия как активной формы преступного поведения (2002)
Комзюк А. Т. - Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2002)
Кузниченко С. А. - Становление и развитие чрезвычайного законодательства в Украине во второй половине 20-го века (2002)
Левченко К. Б. - Конституційні засади реалізації жіночої політики в Україні (2002)
Николаенко Н. А. - Актуальные вопросы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность публичного должностного лица (2002)
Оробець К. М. - Правова свідомість: загальнотеоретичний зріз (2002)
Павликовский В. И. - Проблемы уголовно-правовой охраны трудовых прав человека на современном этапе развития трудовых отношений (2002)
Погорецький М. А. - Розшук злочинців та доказування їхньої вини за часів Руської Правди (2002)
Салманова О. Ю. - Переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху (2002)
Сезонов С. В. - До питання про адміністративно-правову діяльність Державтоінспекції, Покотілов К. В. (2002)
Сисуєва Г. А. - Правове регулювання забезпечення якості питної води (2002)
Совгір І. М. - Деякі питання управління початковою професійною підготовкою персоналу ОВС (2002)
Теличкин А. А. - Падение Сребреницы организованно-правовые аспекты (2002)
Трубников В. М. - Формула вменяемости и формула невменяемости: их соотношение и значение для уголовной ответственности, Васильев А. А. (2002)
Ужва Л. О. - Кримінальні правопорушення у митному оформленні та транспортуванні енергоносіїв, Запорожан І. П. (2002)
Філін Д. В. - Значення даних ОРД для кримінальної справи та проблеми безпеки кримінального судочинства (2002)
Духов В. Є. - Визначення предмета комерційної таємниці фірми (2002)
Нечипорук Л. В. - Теорія і практика страхового ринку України (2002)
Петрова К. Я. - Вплив первісного нагромадження капіталу на соціально-трудову сферу економіки України, Дзюба Н. В. (2002)
Яременко В. Г. - Развитие системы интересов и мотивации в процессе приватизации государственной собственности (2002)
Яременко О. Л. - Институциональная система общества: практическое единство экономики и права (2002)
Власенко И. В. - Совершенствование средств индивидуальной бронезащиты работников милиции, Васильев Е. В. (2002)
Ерохин А. Л. - Использование тестирующих систем в учебных заведениях и практических подразделениях ОВД, Кольченко А. В., Струкова А. В. (2002)
Луганский А. М. - Информационные технологии в ведомственном вузе, Орлов П. И. (2002)
Марков В. И. - Разработка и внедрение единой системы управления финансово-экономической деятельностью МВД Украины, Кравченко С. А., Мухортов С. В. (2002)
Струков В. М. - Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, Одерій О. А., Боднарук В. В. (2002)
Шостак В. Ф. - Интеллектуальная поддержка принятия решений по обеспечению безопасности объектов в условиях чрезвычайных ситуаций, Шостак И. В., Шлегель Е. А. (2002)
Артем’єв В. О. - Шляхи удосконалення методів професійного психологічного відбору для роботи в умовах підвищеного ризику (2002)
Балабанова Л. М. - Неблагоприятные эмоциональные состояния работников ОВД и пути их преодоления, Попова Г. В. (2002)
Друзь В. А. - Стресс и пути его преодоления в системе профессиональной подготовки (2002)
Журов М. С. - Суицид как социально-психологическое явление (2002)
Калиновский В. Б. - Социально-психологические проблемы управления (2002)
Криводерев В. В. - Принципи моделювання когнітивних функцій (2002)
Литовченко А. С. - Общая характеристика конфликтов в системе органов внутренних дел (2002)
Милорадова Н. Э. - Рычаги психологического влияния в религии как в форме общественных отношений (2002)
Небрат О. О. - До питання про напрямки правової та психологічної профілактики і корекції конфліктних стосунків в підрозділах ОВС (2002)
Бобровський О. Б. - Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності (2002)
Московец В. И. - Использование социальных технологий в работе с персоналом органов внутренних дел Украины (2002)
Набока В. Н. - Генезис факторов, способствующих торговле женщинами в Украине (2002)
Рущенко І. П. - Злочинність в Україні: функціональне пояснення (2002)
Свеженцева Ю. А. - Преступность, социальные опасения и доверие милиции, Щербакова И. В (2002)
Сердюк А. А. - Наркотизм и глобальная сеть Internet (2002)
Соболєв В. О. - Партнерство міліції з населенням як фактор громадської безпеки (2002)
Шейко Р. В. - Використання методологічної бази соціології громадської думки у практичній діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Зайцев Л. О. - Символіка та відзнаки Національного університету внутрішніх справ (до історії створення емблеми, прапора, знаків) (2002)
Теличкін О. О. - Спеціальний факультет – кузня миротворчих кадрів України (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Передмова редактора (2002)
Емельянов В. П. - Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке (2002)
Греков І. П. - Місце, роль та поняття державної служби (2002)
Зозуля І. В. - Безпека і сучасність: юридичні аспекти (2002)
Корчевна Л. О. - Нормативний і дескриптивним підходи до права (2002)
Лавніченко О. В. - Призначення внутрішніх військ, їх місце і роль в системі МВС України і воєнної організації держави (2002)
Ліпкан В. А. - Об’єкт, предмет і структура націобезпекознавства (2002)
Марцеляк О. В. - Акти реагування Уповноваженого з прав людини України (2002)
Радченко О. І. - Функціональна характеристика депутата парламенту (2002)
Барилюк В. І. - Правові засади визначення підслідності органів дізнання при розкритті та розслідуванні злочинів (2002)
Бєляков К. І. - Інформаційні засади інноваційного управління науковою діяльністю правоохоронних органів, Захарченко С. О. (2002)
Борисова Л. В. - Поняття і класифікація вихідної інформації про комп’ютерні злочини (2002)
Булулуков О. Ю. - Оптимальные системы следственных действий в методике расследования преступлений (2002)
Венедиктов В. С. - Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин (2002)
Гриця Т. Г. - Значення відомчої освіти для підготовки працівників ОВС України (2002)
Дячкін О. П. - Встановлення об’єктивної сторони злочинів за статтею 188 КК України та інших злочинів проти власності (2002)
Єрохін А. Л. - Дослідження правового статусу електронного документа, Литкіна В. Є. (2002)
Іншин М. І. - Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України (2002)
Карпухін П. Г. - Впорядкування продажу транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва в Запорізькій області (2002)
Коротка О. М. - Удосконалення процесуального порядку відшкодування шкоди (2002)
Кулачок Л. В. - Теоретичні проблеми права соціального забезпечення у контексті політики соціальної держави (2002)
Куліш А. М. - Теоретико-методологічні засади юридичної відповідальності працівників податкової міліції (2002)
Венедиктов В. С. - До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії, Зозуля О. І. (2002)
Лазор В. В. - Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект (2002)
Левченко К. Б. - До визначення понять "жіноча" та "гендерна" політика (2002)
Леженіна О. І. - Аналіз та напрямки розвитку інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України: організаційно-правовий аспект (2002)
Логвиненко М. І. - Основні форми діяльності міліції у ході реалізації громадянами свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (2002)
Малихіна Я. А. - Важливість юридичних гарантій по забезпеченню реалізації права на працю громадян України в умовах ринкової економіки (2002)
Мільчуцька О. С. - Правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва з питань розшуку та повернення викрадених культурних цінностей (2002)
Музичук О. М. - Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі (2002)
Пєтухов В. А. - Особливості соціально-правового захисту працівників ОВС при проходженні практики та стажування (2002)
Пономаренко Ю. Г. - Характеристика предмета злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2002)
Попов І. М. - Провокація хабара або крайня (службова) необхідність?! (2002)
Посметний В. В. - Проблеми змістовності навчально-виховного процесу професійної підготовки персоналу ОВС України (2002)
Робак В. А. - Бандитизм: сравнительный анализ с иными, сходными по составу преступлениями (2002)
Романов С. Ю. - Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології, Лактіонова Т. В (2002)
Слінько С. В. - Проблеми судової помилки (2002)
Спаський А. С. - Щодо деяких проблем функціонування місцевої міліції та шляхів їх вирішення, Чирун В. А. (2002)
Хилько Ю. Ю. - Усовершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения (2002)
Шильник В. Ю. - Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ (2002)
Штанько Д. О. - До питання легалізації вживання наркотиків на території України (2002)
Ємець К. М. - Реалізація комплексного підходу до навчання стрільбі в сучасних тренажерних системах, Криводерев В. В., Жернокльов К. В. (2002)
Орлов П. І. - Формування кваліфікаційних вимог до фахівців з організації захисту інформації обмеженого доступу, Логвиненко М. Ф., Шибалкін С. Ф., Коваль В. П. (2002)
Артем’єв В. О. - Об’єктивні фактори формування адаптивної поведінки та їх використання в характеристиці індивідуальних можливостей (2002)
Балабанова Л. М. - Современные подходы к оценке акцентуации личности, Виденеев И. А., Друзь В. А., Жданова И. В., Криводерев В. В., Макаренко П. В., Попова Г. В., Юдина Т. А. (2002)
Вапсва Ю. А. - Механизм формирования ошибки в сознании лица, совершающего преступление (2002)
Журов М. С. - Предательство и преданность как социально-психологические феномены в построении взаимообусловленных отношений (2002)
Новаков О. С. - Класифікація мотивів злочинної поведінки працівників міліції у сфері службової діяльності (2002)
Тімченко О. В. - Методи психологічного впливу, що застосовувались до заручників під час терористичного акту у Москві (23.10 – 26.10.2002 року), Христенко В. Є. (2002)
Чуносов М. А. - Моделирование факторов, влияющих на адекватное поведение работников ОВД в экстремальных ситуациях (2002)
Шопіна І. М. - Проблеми професійної психологічної підготовки слідчих ОВС України (2002)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2002 рік (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2002 році (2002)
Юдкін-Ріпун І. - Семантичний ритм лібрето музичної драми (2011)
Ярко М. - Герменевтична рецепція та епістемологічне дослідження категорії стилю (2011)
Кульчинська Л. - Жанрові кліше та проблема конструювання жанрового корпусу (2011)
Маркович Г. - До проблеми музикальності поетичної лірики Івана Франка (2011)
Карпяк А. - Плекання нових композиційних форм у флейтових концертах Адольфа Гассе (2011)
Паламарчук К. - Традиції католицької богослужбової музики Австрії другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століття в "Німецькій месі” Міхаеля Гайдна (2011)
Синкевич Н. - Національний "обрядовий архетип” у хорових циклах Кирила Стеценка і Левка Ревуцького (2011)
Курінна М. - Про київський період творчості Броніслави Ніжинської (2011)
Безручко О. - Перша майстерня кінорежисерів Тимофія Левчука (2011)
Гончарук О. - Еволюція синтезу мистецтв естради в культурі ХІХ століття (2011)
Козинко Л. - Фольклорний танець в українському балетному театрі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Костюк Х. - До історії створення та інтерпретацій одного з міфів сучасного кінематографічного "хоррору” (2011)
Василик С. - Окремі сторінки музикознавчої діяльності Лю Пархоменко (до ювілею від дня народження) (2011)
Грица С. - "Дума про удову і трьох синів” від Георгія Ткаченка і два інтерв’ю від нього (2011)
Фрайт О. - Український піаніст і композитор з далекої Австралії (2011)
Про авторів (2011)
Yudkin-Ripun I. - Textual Multidimensionality As A Universal Artistic Problem (2015)
Ганзенко Л. - Малюнки на берегах Ізборника Святослава 1073 року. Стратиграфія шарів та атрибуція окремих зображень (2015)
Забашта Р. - Житійний жанр в іконографії святого Онуфрія Великого: місцева специфіка та загальні тенденції історичного розвитку (2015)
Скляренко Г. - Мистецтво на сторінках "Нової Генерації" (2015)
Ходак І. - Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця (2015)
Гиляров С. - Памяти Г. Г. Павлуцкого (2015)
Ламонова О. - Анатолій Бондарович – ілюстратор дитячої літератури (за матеріалами архіву відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України) (2015)
Сторчай О. - Сторінки творчої біографії Володимира Менка (2015)
Студенець Н. - Матеріали з історії хатнього настінного розпису в архіві Стефана Таранушенка (2015)
Слово шани колезі та вчителю (2015)
Вчена рада в пам’ять Валентини Рубан (2015)
Про авторів (2015)
Шапран Н. В. - Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів британського концепту ENVY, німецького NEID та українського ЗАЗДРІСТЬ (2014)
Від редакційної колегії (2015)
От редакционной коллегии (2015)
Шепітько В. Ю. - Змагальна модель досудового розслідування: ілюзія або реальність (2015)
Журавель В. А. - Автоматизовані інформаційні системи як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування (2015)
Терехович В. Н. - Семиотические средства криминалистического познания, Ниманде Э. В. (2015)
Комаров И. М. - Проблемы правовой оценки и экспертного исследования пищевого мака (2015)
Шевчук В. М. - Розвиток наукових уявлень про тактичні операції (2015)
Булулуков О. Ю. - Трансформація слідчих помилок у кримінальному судочинстві (2015)
Білоус В. В. - Інформаційні технології запобігання та протидії злочинам у сфері господарської діяльності (2015)
Веліканов С. В. - Структура причинно-наслідкового зв’язку в теорії причинності в криміналістиці (2015)
Мышков Я. Е. - Проблемы оптимизации следственных действий в методике расследования преступлений (2015)
Пясковський В. В. - Тактичні особливості допиту неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів (2015)
Павлюк Н. В. - Поняття та інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2015)
Колеснікова І. А. - Причини виникнення добросовісних помилок у показаннях потерпілих (2015)
Керик Л. І. - Роль обстановки в структурі механізму доведення до самогубства (2015)
Резнікова О. І. - Проблеми використання віктимологічних даних у процесі підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Спасенко К. О. - Документообіг і його значення при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2015)
Білоус О. П. - Компроміси в досудовому розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) із використанням конвертаційних центрів (2015)
Лозовий А. І. - Шляхи вирішення проблем науково-методичного забезпечення експертної діяльності в Україні, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2015)
Россинская Е. Р. - Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения и подготовка судебно экспертных кадров в Российской Федерации (2015)
Щербаковский М. Г. - О праве эксперта присутствовать при совершении процессуальных действий (2015)
Фастовець В. А. - Деякі проблемні питання щодо визначення змісту спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2015)
Шепітько М. В. - Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку (2015)
Калужна О. М. - Науковий підхід до розуміння відмови експерта від давання висновку (2015)
Дьяченко А. Ф. - О процессуальном статусе переводчика (2015)
Чупрун В. Т. - Щодо введення нового виду судової експертизи – "військова" (2015)
Кравченко О. М. - Професійна мовнокомунікативна компетенція судового експерта як психолінгвістичне явище (2015)
Сохранич Т. В. - Актуальні питання дослідження підписів, виконаних особами зі зміненням ознак власного підписного почерку, Сиротенко-Кацман Н. В., Дідушок Н. Я., Абросимова В. Г. (2015)
Свиридова Л. В. - Вирішення лінгвістичних завдань в експертній практиці (2015)
Горецька А. М. - Щодо встановлення орієнтовного розміру грошової компенсації моральної шкоди в цивільному процесі (2015)
Мельник Р. В. - Щодо криміналістичного дослідження нестандартної вогнепальної зброї (2015)
Герман А. Н. - Особенности идентификационных исследований при установлении принадлежности к одному патрону выстрелянных пули и гильзы калибра 7,62×39 (2015)
Руднев В. А. - Относительный подход к выявлению примесей парафина в пчелином воске, Климчук А. Ф., Нардид Л. В. (2015)
Зарубіна М. В. - Експертне дослідження дезоморфіну, Сич І. В. (2015)
Хлесткова О. О. - Судово-ґрунтознавча експертиза пісчаних ґрунтів (2015)
Уберман В. И. - Сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ: проблемы методики установления причиненного ущерба, Фокин Д. И. (2015)
Пугачова І. Л. - Використання результатів попередніх обстежень із технічної діагностики будівельних об’єктів як запорука повного та об’єктивного вирішення питань будівельно-технічних досліджень, Кучеренко Р. Й. (2015)
Юрець О. І. - Щодо особливостей установлення земельних сервітутів (2015)
Хомутенко О. В. - Судова економічна експертиза як інструмент формування принципів забезпечення позитивних ефектів в економіці (2015)
Порошин Д. Ю. - Особливості бухгалтерського та податкового обліків операцій із переведення боргу, Семенова Н. Ю. (2015)
Івахненко П. О. - Проблемні аспекти щодо вирішення питань при проведенні судових економічних експертиз документів фінансово-кредитних операцій (2015)
Дідоборщ В. А. - Проведення економічних досліджень стосовно оподаткування сільськогосподарських підприємств (2015)
Мороз Т. В. - Щодо економічних досліджень, пов’язаних із використанням електронних грошей в Україні (2015)
Лисак Ю. О. - Особливості проведення експертного дослідження стосовно формування фінансових витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування (2015)
Кісіль Н. В. - Сутність і зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності (2015)
Калініченко М. М. - Авторське право та проблема постмодерністської інтертекстуальності в сучасній літературі (2015)
Заніна Т. А. - Картографічні твори як об’єкти авторського права, Копитько А. П. (2015)
Филипчук О. В. - Особенности применения баллистического желатина как имитатора биологических тканей человека, Гуров А. М. (2015)
Ольховський В. О. - Судово-медична оцінка травм шийного відділу хребта з урахуванням змін центральної гемодинаміки, Губін М. В., Пешенко О. М. (2015)
Козаченко І. М. - Визначення виду пневматичної зброї за деякими морфологічними особливостями вхідних кульових пошкоджень на щільних перешкодах (2015)
Щербак В. В. - Визначення характеристик тимчасової пульсуючої порожнини при пострілах із пістолета "Форт-12" (2015)
Лозовий А. І. - Оптимізація міжвідомчої взаємодії судово-експертних установ Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України при здійсненні судово-експертної діяльності, Дереча Л. М., М’ясоєдов В. В., Ольховський В. О. (2015)
Кравченко Ю. Н. - Применение имитатора биологических тканей для диагностики сквозных огнестрельных ранений, причиненных пулями калибра 5,45 мм, Сапелкин В. В., Сербиненко И. Ю., Коломийцев А. В. (2015)
Малевскі Г. - XІ Міжнародна науково-практична конференція "Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика", Юодкайте-Гранскієне Г., Шепітько М. (2015)
Гоц М. - 6-й Симпозиум Польского Криминалистического Общества "Криминалистика – единство науки и практики", Фурман К., Шепітько М. (2015)
Лубенцов А. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології в автомобілебудуванні та транспорті", Свідерський О. О. (2015)
Василь Олексійович Ольховський (2015)
Титул, зміст (2015)
Пилипенко О. В. - Виктор Васильевич Пилипенко – выдающийся ученый в области механики, Довготько Н. И. (2015)
Пилипенко О. В. - Разработка горелочных устройств для эффективного факельного сжигания водоуголь-ного топлива (2015)
Тимошенко В. И. - Экспериментальные исследования течений газа и газодисперсных сред применительно к задачам повышения энергоэффективности трубопроводных систем, Кнышенко Ю. В. (2015)
Пилипенко О. В. - Перспективные конструкции глушителей звука выстрела стрелкового оружия, Коновалов Н. А., Скорик А. Д., Поляков Г. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2015)
Пошивалов В. П. - К вопросу определения удельной работы разрушения каменного угля (2015)
Прядко Н. С. - Развитие теории и технологии тонкого измельчения., Коваленко Н. Д., Стрельников Г. А. (2015)
Гудрамович В. С. - Об исследованиях в области теории ползучести в Институте технической механики Национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины (2015)
Науменко Н. Е. - Нелинейные колебания свободной поверхности жидкости в горизонтально расположен-ном цилиндрическом баке, Соболевская М. Б., Сирота С. А., Николаев А. Д., Башлий И. Д. (2015)
Горбунцов В. В. - Особенности формирования алгоритма активного управления гидродинамической об-становкой в баках ракеты-носителя, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2015)
Шувалов В. А. - Взаимодействие космических аппаратов с потоками плазмы и электромагнитного излу-чения в атмосфере Земли, Кочубей Г. А., Лазученков Д. Н. (2015)
Алпатов А. П. - Аэродинамические системы увода космических объектов, Палий А. С., Скорик А. Д. (2015)
Пилипенко О. В. - Определение комплексного коэффициента отражения электромагнитной волны с помощью зондовых измерений, Горев Н. Б., Доронин А. В., Заболотный П. И., Коджеспирова И. Ф. (2015)
Ушкалов В. Ф. - Прогнозирование изменения профиля колес железнодорожного экипажа вследствие из-носа в процессе эксплуатации, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Безрукавый Н. В. (2015)
Смелая Т. Г. - Неструктурированные сетки и их применение при численном моделировании методом пробных частиц (2015)
До уваги авторів (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Медведкова И. И. - Перспективность круглогодичного выращивания и переработки грибной продукции (2014)
Kalizhanova A. U. - Concepts of dynamic control over distributed computer systems functionality, Uskenbaeva R. K., Kuandikov A. A. (2014)
Ryjenko I. N. - iAGENT of activity evaluation of social communities (2014)
Lezhnyuk P. D. - Approximation of implicitly expressed optimality criteria by pozynom and analysis of their sensitivity, Petrushenko O. J. (2014)
Заячук Я. И. - Применение объектно-ориентированного подхода для реализации имитационного моделирования систем массового обслуживания, Моисеенко Е. В., Кропивницкая В. Б. (2014)
Gorbiychuk M. - Creation of mathematical models of complex processes based on principles of genetic algorithms, Shufnarovych M. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського