Popovych R. - On the multiplicative order of elements in Wiedemann's towers of finite fields (2015)
Rahman Sh. - Geometry of hypersurfaces of a quarter symmetric non metric connection in a quasi-Sasakian manifold (2015)
Sudev N. K. - A study on integer additive set-valuations of signed graphs, Germina K. A. (2015)
Trukhan Yu. S. - On properties of the solutions of the Weber equation (2015)
Fedak O. I. - Strictly diagonal holomorphic functions on Banach spaces, Zagorodnyuk A. V. (2015)
Hajjej Z. - Uniform boundary controllability of a discrete 1-D Schrodinger equation, Balegh M. (2015)
Sharyn S. V. - Paley-Wiener-type theorem for polynomial ultradifferentiable functions (2015)
Камишин В. В. - Модернізація змісту середньої освіти в Україні у 90-х роках ХХ століття, спрямована на розвиток обдарованих учнів, Федорова Н. Ф., Піонтковський-Вихватень Б. О. (2015)
Бастун М. В. - Формування професійної налаштованості вчителя на розвиток духовного потенціалу учнів за допомогою діалогічних засобів (2015)
Завалевський Ю. І. - Організаційнометодичні умови формування конкурентоспроможності вчителя в процесі інноваційної діяльності (2015)
Шульга Л. М. - Ігрова технологія як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання (2015)
Демченко О. П. - Соціальна обдарованість як передумова становлення елітарної особистості (2015)
Бажан С. П. - Організація діяльності навчально-науково-виробничого комплексу: функція управління навчально-виробничим процесом в умовах коледжу (2015)
Циганчук Т. В. - Мотиви навчальної діяльності (2015)
Чудакова В. П. - Діагностичноінтерпретаційний та прогностичний компоненти дослідження "порогу активності" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Юрчак Н. В. - Віче-реквієм "Герої не вмирають!" (2015)
Подольська О. М. - Самоорганізація як основа розвитку сучасного учня (2015)
Біла І. М. - Досвід становлення талантів в Японії (2015)
Овчаренко Т. І. - Кожна дитина – почасти геній, Абдуллаєва Н. П. (2015)
Кравчук О. П. - Проект "Концепція вивчення географії України у загальноосвітніх навчальних закладах" (2015)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2015 року (2015)
Нагула О. Л. - Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика (2016)
Фурман В. В. - Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру (2016)
Радчук Г. К. - Темпоральні характеристики осмисленості життя студентів (2016)
Столярчук О. А. - Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій (2016)
Кайріс О. Д. - Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу, Самойленко А. С. (2016)
Клименко А. А. - Раннє навчання як психологічний чинник особистісного розвитку дитини (2016)
Шмаргун В. М. - Проблема психосоматичного в сучасній психології (2016)
Тохтамиш О. М. - Порівняльний аналіз характеристик творчого мислення військових та цивільних програмістів, Головко Д. М. (2016)
Краєва О. А. - Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку (2016)
Даценко Т. О. - Дослідження копінг-стратегій у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Петрунько О. В. - Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти (2016)
Ліщинська О. А. - Каузальна модель механізмів впливу деструктивного культу на особистість (2016)
Рафіков О. Р. - Уявлення студентів про соціальний оптимізм (2016)
Овчар О. В. - Психологічна характеристика стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом (2016)
Малєєва Н. С. - Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів (2016)
Зелінська Т. М. - Амбівалентність стосунків між літніми батьками та дорослими дітьми (2016)
Склярук А. В. - Соціокультурні та соціально-психологічні чинники сімейної соціалізації (2016)
Нероба М. В. - Материнська девіація як прояв деструкції особистісної сфери жінки (2016)
Равлюк Г. І. - Психосемантичне дослідження соціальних уявлень молоді про сім’ю (2016)
Автори випуску (2016)
Титул, содержание (2013)
Махненкo В. И. - Моделирование процесса изготовления крупных полых слитков из высоколегированных сталей и сплавов способом ЭШ НЖМ, Медовар Л. Б., Саенко В. Я., Полишкo А. А., Федоровский Б. Б., Григоренкo С. Г., Зайцев В. А. (2013)
Протоковилов И. В. - Изготовление расходуемых электродов для магнитоуправляемой электрошлаковой плавки титана, Петров Д. А., Порохонько В. Б., Бабич Л. М. (2013)
Медовар Л. Б. - ЭШП и современные подходы к управлению затвердеванием крупного кузнечного слитка, Стовпченко А. П., Головачев А. Н., Федоровский Б. Б. (2013)
Березос В. А. - Электронно-лучевая очистка кристаллического кремния (2013)
Яковчук К. Ю. - Исследование сопротивления слоя ZrO2–8 % Y2O3 конденсационных покрытий против воздействия оксидов кальция, магния, алюминия и кремния (СМАS), Рудой Ю. Э., Нероденко Л. М., Оноприенко Е. В., Микитчик А. В. (2013)
Коледа В. Н. - Оптимизация плазменно-дуговой выплавки ферросплавов из отходов тугоплавких и высокореакционных металлов на дисперсной подложке, Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р. (2013)
Петров С. В. - Плазменный процесс получения "солнечного" кремния (2013)
Крикент И. В. - Численное моделирование сильноточного дугового разряда в установке ковш–печь постоянного тока, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Пиптюк В. П. (2013)
Никитюк Ю. Н. - Технология восстановительного ремонта слябовых кристаллизаторов МНЛЗ способом наплавки трением с перемешиванием, Григоренко Г. М., Зеленин В. И., Зеленин Е. В., Полещук М. А. (2013)
Григоренко Г. М. - Поведение силицидов системы Ti–Zr–Si и их влияние на свойства сварных соединений жаропрочных титановых сплавов, полученных способом прессовой сварки, Таранова Т. Г., Ахонин С. В., Задорожнюк О. М., Сабокарь В. К. (2013)
Титул, зміст (2014)
Савчук О. І. - Оптимізація землекористування сільськогосподарських угідь Житомирської області, Мельничук А. О., Дребот О. В., Данкевич Є. М. (2014)
Вавринович О. В. - Вплив систем удобрення на формування забур’яненості зернобобових культур в короткоротаційних сівозмінах, Качмар О. Й. (2014)
Кочик Г. М. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на урожайність культур та продуктивність зерно-просапної сівозміни в умовах Полісся, Гуцалюк Л. С., Юрченко Л. М. (2014)
Скоркіна Т. О. - Вплив систем удобрення на якість насіння вівса та особливості його ростових процесів при біологізації землеробства, Журавель С. В., Красуцький О. М. (2014)
Савчук О. І. - Система удобрення картоплі за органічного виробництва, Мельничук А. О., Гуреля В. В., Іваненко Л. А. (2014)
Чернуський В. В. - Принципи добору з врахуванням епігенетичних ефектів у зв’язку з селекцією традиційних культур Полісся на адаптивність (2014)
Рудик Р. І. - Динаміка накопичення біологічно активних речовин у шишках хмелю сорту Руслан, Свірчевська О. В., Власенко А. С. (2014)
Положенець В. М. - Особливості росту збудника Helminthosporium solani в залежності від складу і виду поживного середовища, Фещук О. М. (2014)
Вишневська О. В. - Зміна врожайності зеленого корму пелюшки під впливом біопрепаратів та позакореневого підживлення, Маркіна О. В. (2014)
Камінська О. М. - Ефективність дії полімерного препарату Гринактив ЖЗ-3 на характеристику рошенцевого чесаного волокна (2014)
Положенець В. М. - Біологічні особливості збудника альтернаріозу картоплі та обґрунтування заходів захисту в умовах Полісся України, Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. (2014)
Kryzhko A. V. - The plants growing activity of Bacillus thuringiensis entomopathogenic bacteria on the pea plants (2014)
Рудик Р. І. - Якість українських сортів хмелю урожаю 2013 року, Гринюк Т. П., Пасічник І. О., Свірчевська О. В. (2014)
Ковальов В. Б. - Вплив складу середовищ у поєднанні з противірусними препаратами на регенерацію різних сортів хмелю та наявність вірусної інфекції, Козлик Т. І., Кормільцев Б. Ф. (2014)
Стецюк О. П. - Агрокліматичні умови як фактор впливу на продуктивність хмеленасаджень, Кириченко Л. П., Ільїнський Ю. М., Шпакевич Л. Ю. (2014)
Кормільцев Б. Ф. - Використання біотехнологічних методів при розмноженні вихідного селекційного матеріалу хмелю, Штанько І. П., Михайліченко К. П., Черненко О. В. (2014)
Пасічник І. О. - Вплив хмельового екстракту з підвищеним вмістом загальних поліфенолів на якість хліба (2014)
Венгер В. М. - Ефективність чергування фунгіцидів для захисту хмелю від несправжньої борошнистої роси, Федорчук Н. А. (2014)
Венгер О. В. - Ефективність ґрунтових гербіцидів у насадженнях хмелю, Якубенко І. В. (2014)
Любченко В. В. - Модернізація установки для сушіння хмелю, Борисюк І. І. (2014)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у свинині при її виробництві в зоні техногенного навантаження, Савчук І. М., Савченко М. Г., Гончарова К. В., Чорна Л. І. (2014)
Кивенко О. М. - Ефективність використання кормів молодняком різних генотипів поліської м’ясної породи (2014)
Паламарчук Р. П. - Якість поверхневих вод Житомирського району, Ковальова С. П., Дудка Т. В., Ільніцька О. В., Рубан І. М., Максимець О. А. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Фермерські господарства як суб’єкти процесу кооперації, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В. (2014)
Блєк О. Г. - Вплив норм висіву насіння на ріст, розвиток та врожайність льону-довгунцю сорту Журавка (2014)
Лазаренко О. В. - Родючість дерново-підзолистого ґрунту залежно від способу обробітку та системи удобрення (2014)
Баранов А. І. - Особливості формування врожайності сої в умовах Полісся України, Ступніцька О. С. (2014)
Аннотации (2014)
Відомості про авторів (2014)
Дубініна В. Г. - Стан системи гемостазу у хворих із гнійно-запальними захворюваннями органів малого таза, Туренко О. В., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І. (2015)
Дудукіна С. О. - Динаміка артеріального спазму у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Суслов В. В. - Екстрене відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів за допомогою ларингеальної маски на догоспітальному етапі, Гриценко С. М., Льовкін О. А. (2015)
Plotnikov G. P. - Cardioprotective effects of pharmocological postconditioning in the experimental model of isolated rat heart reperfused after cold crystalloid cardioplegia, Barbarash O. L., Shukevich D. L., Grigoriev E. V., Krutitskiy S. S., Dolinchuk T. R. (2015)
Rubtsov M. S. - A 20-year experience of rhabdomyolysis treatment, complicated by acute renal failure, Shukevich L. E., Kotelnikov A. N., Malyugin E. F., Tutolmin E. I., Vorobiev A. A. (2015)
Лебедева М. Н. - Первый опыт применения метода низкочастотной пьезотромбоэластографии в хирургии сколиоза, Терещенкова Е. В., Агеенко А. М., Иванова А. А. (2015)
Тютрін І. І. - Нова технологія оцінки фармакодинаміки (дії) оральних антикоагулянтів, Удут В. В., Соловйов М. А., Тарабрін О. О. (2015)
Щербаков С. С. - Зміни системи гемостазу у хворих з тяжким ступенем механічної жовтяниці, Ткаченко О. І., Гладких І. В., Кушнір О. С. (2015)
Підгірний Я. М. - Консервативна інтенсивна терапія гострої печінкової дисфункції у хворих із сепсисом, Закотянський О. П., Підгірний Б. Я. (2015)
Грічушенко І. С. - Система гемостазу під час проведення операцій металоостеосинтезу при переломах довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок (2015)
Іванова В. О. - Діагностика порушень системи регуляції агрегатного стану крові у хворих на політравму, Кірпічнікова К. П., Кушнір К. С., Данилова Г. О., Бабич Я. С. (2015)
Чорний В. Л. - Ефективність TAP-блока під контролем ультразвуку, Непорада С. М., Сонкин О. А. (2015)
Владика А. С. - Замісна ниркова терапія як один із методів інтенсивної терапії, Сагатович В. А., Рульова М. Н. (2015)
Ленькин А. И. - Инвазивный мониторинг гемодинамики в кардиохирургии, Киров М. Ю. (2015)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2015)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care” Journal (2015)
Kerz T. - Continuous-wave near-infrared spectroscopy is not related to brain tissue oxygen tension, Beyer C., Huthmann A., Kalasauskas D., Amr A. N., Boor S., Welschehold S. (2015)
Samama C. M. - Venous thromboembolism prophylaxis: a European perspective (2015)
Grigorev E. V. - Role of ultrasound monitoring in critically Ill neonates, Ivanova A. V., Golomidov A. V., Bessonova O. V., Furman A. E. (2015)
Нестеренко О. М. - Сучасні підходи до вибору антибіотикотерапії шпитальної хірургічної інфекції, яка спричинена Acinetobacter Baumannii, Щербина Ю. В., Бойцун І. М., Харченко О. М., Сихарулідзе Г. Г., Нестеренко О. О., Нестеренко І. О., Воробйова Т. І. (2015)
Підгірний Я. М. - Ліберальна vs рестриктивна технології інфузійної терапії у хворих на ранній стадії гострого панкреатиту: клініко-економічне обґрунтування, Підгірний Б. Я. (2015)
Барбараш О. Л. - Цель-ориентированная коррекция гемостаза в кардиохирургии — изменение трансфузиологической стратегии?, Фанаскова Е. В., Плотников Г. П., Шукевич Д. Л. (2015)
Черній В. І. - Можливості корекції глутаматної ексайтотоксичності у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, Городник Г. А., Андронова І. А., Назаренко К. В., Черній Т. В. (2015)
Баусов Є. О. - Вплив віку на ступінь післяопераційної когнітивної дисфункції у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій, Волкова Ю. В., Долженко М. О. (2015)
Лазанюк В. М. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у дітей з "ціанотичними" вродженими вадами серця після проведення паліативних оперативних втручань, Босенко В. І., Туренко О. В., Кірпічнікова К. П. (2015)
Кузьмич І. М. - Порушення функції центральної нервової системи після операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів з низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Аналіз клінічного досвіду, Тодуров Б. М., Тарабрін О. О., Чухліб І. В., Зеленчук О. В., Занько А. П. (2015)
Мальцева Л. О. - Сепсис-асоційована енцефалопатія у формуванні синдрому поліорганної недостатності у хворих із тяжким сепсисом і септичним шоком, Базиленко Д. В. (2015)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2015)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care (2015)
Title, contents (2015)
Dias Pereira J.M. - Data Acquisition and Data Processing Challenges in Heavy Metal Measurements, Salgado R. M. N. (2015)
Vourvoulakis J.V. - Design Details of a Low Cost and High Performance Robotic Vision Architecture, Kalomiros J.A., Lygouras J.N. (2015)
Žylius G. - Evaluation of Computational Intelligence Techniques for Daily Product Sales Forecasting, Simutis R., Vaitkus V. (2015)
Mansour M.B. - An Image-Processing Technique for Glaucoma Detection on the Basis of Ophthalmic Images, Mlouhi Y., Jabri I., Battikh T., Maalej L., Lakhoua M.N. (2015)
Jakowska-Suwalska K. - Support Model of Material Requirements Planning in a Coal Mine, Wolny M. (2015)
Якiмова А. М. - М. Драгоманов і українська еміграція (за листами М. Мандрики до І. Шишманова) (2015)
Глібіщук М. В. - Деякі неопубліковані документи з історії білого руху півдня Росії (2015)
Звілінський С. О. - Радянська революційна мемуаристика 1940-80-х рр. в системі історичної науки та агітаційно-пропагандистської політики СРСР-УРСР (2015)
Лисенко М. С. - Полтавське товариство сільського господарства: історія і досвід (до 150 річниці) (2015)
Власенко В. М. - До історії ОУН в Румунії (за матеріалами архівно-слідчої справи Г. Порохівського), Сапсай О. В. (2015)
Король В. М. - Зміст і організація навчання у закладах системи трудових резервів у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2015)
Глушан О. В. - Становлення і розвиток системи підготовки патентознавців в Україні у 60-70-х роках ХХ ст. (2015)
Барков І. В. - Проституція в контексті її морально-етичного сприйняття мешканцями міста Миколаєва другої половини ХІХ ст. (за матеріалами державного архіву Миколаївської області) (2015)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2015)
Дегтярьов С. І. - Рецензія на монографію Стельниковича С. В. "Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)” (2015)
Повідомлення (2015)
Демченко А. В. - Клінічно-діаґностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку (2015)
Стаднік С. М. - Вплив терапії статинами на когнітивні функції пацієнтів з фібриляцією передсердь, Лафаренко В. А. (2015)
Лабінський А. Й. - Ефективність немедикаментної терапії хворих із перенесеним ішемічним мозковим інсультом (гірудотерапія у поєднанні із нутріціолоґічною корекцією) (2015)
Бондар В. М. - Медикаментна корекція інсулінрезистентності в аспекті оптимізації антигіпертензійної терапії у пацієнтів з артерійною гіпертензією та метаболічним синдромом (2015)
Моісеєнко І. О. - Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну, Приступа Л. Н. (2015)
Велигоцький М. М. - Індивідуально-активна тактика, проґноз і модифікації орґанозберігаючих операцій при виразкових кровотечах, Велигоцький О. М., Комарчук В. В., Горбуліч О. В., Смецкой Д. О., Кобилецький М. І., Лазуткіна О. А. (2015)
Бичков М. А. - Стиль життя та поширеність симптомів ґастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів, Магльована Г. М. (2015)
Бабінцева А. Г. - Соноґрафічні особливості ниркового кровоплину у доношених новонароджених з перинатальною патолоґією, Пентескул О. І. (2015)
Рудень В. В. - Про потенційний економічний збиток з причини хвороби гострого інфаркту міокарду серед населення України з урахуванням витрат діючої системи охорони здоров'я, Тімченко Н. Ф. (2015)
Гнатейко О. З. - Динаміка поширеності вроджених вад системи кровообігу у дітей Львівської області протягом 2008-2014 років, Куриляк О. Б., Мальська А. А. (2015)
Ядловський О. Є. - Пошук нових знеболювальних та протизапальних засобів серед похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-(1,2,4)тріазоло(3,4-B)(1,3,4)тіадізину, Коваль А. Я., Бухтіарова Т. А., Хоменко В. С., Омельяненко З. П., Бобкова Л. С., Демченко Д. А., Демченко А.М. (2015)
Гладких Ф. В. - Характеристика терапевтичного ефекту ібупрофену та його комбінації з вінбороном за даними гематолоґічних показників на моделі ад'ювантного артриту у щурів, Степанюк Н. Г. (2015)
Кузьмінов Ю. Б. - Проблема неґативного впливу одноразових полімерних підгузків на орґанізм дітей, Зазуляк Т. С. (2015)
Іванов В. П. - Сучасні можливості та практичні реалії у проґнозуванні перебігу міокардіальної дисфункції у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2015)
Федоренко В. П. - Недоліки діаґностики і лікування ускладнень жовчнокам'яної хвороби у 75-річної хворої: випадок з практики, Мота Ю. С., Семенюк І. А. (2015)
Шегинський А. Б. - Діаґностика і лікування інтерстиційної грижі спігелієвої лінії у 86-річного хворого: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Венгер Є. Ф. - Застосування термографії в Україні, Гордієнко В. І., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Маслов В. П. (2015)
Лялько В. І. - Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень, Попов М. О., Станкевич С. А., Шкляр С. В., Подорван В. М., Лихоліт М. І., Тягур В. М., Добровольська К. В. (2015)
Басок Б. І. - Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енер гії (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії, Бєляєва Т .Г., Божко І. К., Недбайло О. М., Новіков В. Г., Хибина М. А. (2015)
Попов А. Ф. - Завдання, досягнення та перспективи Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (2015)
Вахітова Л. М. - Хімічні рішення проблем вогнезахисту, Калафат К. В., Дріжд В. Л., Таран Н. А. (2015)
Короткіх М. І. - Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології, Сабєров В. Ш., Раєнко Г. Ф., Глиняна Н. В., Кнішевицький А. В., Швайка О. П. (2015)
Опейда Й. О. - Інноваційний органокаталіз — перспек тивний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем (2015)
Шендрік Т. Г. - Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (2015)
Богза С. Л. - Новые гетероциклические системы для новых лекарств (2015)
Козаченко Ю. - Володимир Семенович Королюк (до 90-річчя від дня народження), Мiшура Ю., Самойленко І. (2015)
Василик О. - Козаченко Юрій Васильович (до 75-річчя від дня народження), Мiшура Ю., Моклячук М. (2015)
Боднарчук І. - Рівняння теплопровідності в багатовимірній області із загальною стохастичною мірою, Шевченко Г. (2015)
Голомозий В. - Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова, Карташов М. (2015)
Іванов О. - Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійної регресії з випадковим шумом, що має сингулярний спектр, Орловський І. (2015)
В.Іванов О. - Асимптотичні властивості оцінки Ібрагімова параметра спектральної щільності вмпадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Приходько В. (2015)
Iльєнко М. - Уточнення умов збiжностi майже напевно рядів багатовимiрних регресiйних послiдовностей (2015)
Козаченко Ю. - Про корелограмні оцінки імпульсних перехідних функцій, Розора І. (2015)
Королюк В. - Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції, Самойленко І. (2015)
Kotsiuba І. - On the Asymptotic and Approximate Distributions of the Product of an Inverse Wishart Matrix and a Gaussian Random Vector, Mazur S. (2015)
Лiвiнська Г. - Гранична теорема для немарковських багатоканальних мереж в перевантаженому режимi функцiонування (2015)
Майборода Р. - Адаптивний тест для перевірки рівності математичних сподівань за спостереженнями із суміші, Сугакова О. (2015)
Мiшура Ю. - Швидкiсть збiжностi цiн опцiонiв при дискретизацiї геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллiєвськими стрибками цiн акцiй, Мунчак Є. (2015)
Моклячук М. - Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом, Сідей М. (2015)
Ferreira M. - Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal (2015)
Шкляр С. - Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II (2015)
Ніколаєв А. М. - Поверхневий стік з території міста як джерело забруднення річкових вод (2010)
Царик Л. - Ландшафтно-рекреаційне і рекреаційне районування: таксономічні одиниці, критерії, підходи до виокремлення (2010)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічна оцінка сільських геосистем (на прикладі с. Іспас Винницького району Чернівецької області) (2010)
Калько А. Д. - Географічний аналіз параметрів впливу на загрози виверження вулканів (2010)
Sabo H. M. - Studies regarding environmental education (2010)
Sabo H. M. - The importance of geographical monitoring and management (2010)
Гаврилюк А. - Динаміка та територіальний розподіл концентрації нітратів у підземних водах міста Чернівців, Наконечний К., Хрикова Л. (2010)
Кілінська К. Й. - Еколого-географічні наслідки сучасного природокористування (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) (2010)
Юзвяк К. - Теоретичні основи конструкції геохімічних моделей (2010)
Настюк М. Г. - Історичний аналіз даних гідрометричних спостережень на р.Прут у межах м. Чернівці, Іванова Н. О., Рибак Л. Ю. (2010)
Красовська О. Ю. - Просторові та часові особливості руху автотранспорту та його вплив на несприятливі концентрації шкідливих домішок в атмосферному повітрі міста Чернівці (2010)
Греков С. А. - Сучасна структуризація сільської різноуладності в умовах аграрних відносин (2010)
Ковальчук І. П. - Походження назв населених пунктів Іваничівського району Волинської області (2010)
Ранський М. П. - Особливості землеустрою національного природного парку "Вижницький" Чернівецької області, Несвячена І. Я. (2010)
Брик С. Д. - Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами (2010)
Божук Т. - Розвиток туристичної картографії в Україні (2010)
Бурка В. - Особливості формування і розміщення Українських етносів у Карпатських областях, Мельник В. (2010)
Григор’єва Г. В. - Параметричні особливості етапів утворення та існування поселень Північної Бессарабії (до 1500 р.) (2010)
Гуцуляк В. М. - Економічна оцінка земель населених пунктів на ландшафтній основі, Думітраш Д. Г., Олару Л. Р., Нєвєнченко А. І. (2010)
Руденко С. В. - Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України (2010)
Джаман В. О. - Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області, Заячук М. Д., Заячук О. Г. (2010)
Сухий П. О. - Структура, функції та основні чинники формування агро продовольчого ринку (2010)
Круль Г. - Методичні аспекти географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення історико-географічного регіону (2010)
Колядинський П. В. - Планувальна структура автотранспортної мережі міста Чернівці (2010)
Титул, содержание (2015)
Яцюк А. В. - Гражданское общество и формирование новой парадигмы социально-экономического развития в условиях глобализации (2015)
Тарасевич В. Н. - О государственно-капиталистической обусловленности инновационного развития национальной экономики (2015)
Пустовийт Р. Ф. - Институциональные факторы клептократической экономики (2015)
Олийнык Я. Б. - О стратегии регионального развития Украины: общественно-географический аспект, Пистун Н. Д., Мельничук А. Л. (2015)
Осташко Т. А. - Структурные изменения в торговле сельскохозяйственными товарами под влиянием имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (2015)
Скрипник А. В. - Проблемы финансирования и налогообложения в сфере утилизации отходов в Украине и мире, Михно И. С. (2015)
Гура Н. А. - Объединения сособственников многоквартирных домов: специфика, проблемы и перспективы деятельности (2015)
Известный ученый-экономист и педагог (2015)
Х Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2015)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2015 год (2015)
Титул, содержание (2013)
Ученый-материаловед в области исследования гипсовых вяжущих. К 60-летию Х.-Б. Фишера (2013)
Фишер Х.-Б. - Исследование процесса стабилизации свойств гипсовых вяжущих, Кривенко П. В., Саницкий М. А. (2013)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование в физико-химической динамике и в технологии строительных материалов, Урьев Н. Б. (2013)
Колесник Д. Ю. - поверхнева обробка цементного каменю вінілсиліконатом натрію, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2013)
Дворкин Л. И. - Применение цементной пыли в сухих смесях для строительных растворов, Дворкин О. Л., Чорная И. В. (2013)
Прилуцкая С. П. - Проблема водоотделения в бетонных смесях (2013)
Червяков Ю. М. - Забезпечення житлового будівництва дрібноштучними стіновими виробами (2013)
Филатов А. Н. - Ячеистый бетон и вода (2013)
Сиротин О. В. - Автоклавный газобетон AEROC - оптимальный строительный материал (2013)
Гладка Т. М. - Нанотехнології є сферою знань з державним стратегічним плануванням (2013)
Гавриш О. М. - Особливості отримання високоякісного сульфогіпсу як сировини для гіпсової промисловості (2013)
Инновативные строительные материалы в современной архитектуре (2013)
Фотозвіт офіційного візіту Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника на завод з виробництва Асоціації "Промислово-будівельна група "Ковальска" у м. Києві (2013)
Нова книга "Mathematical experimental planning in concrete technology" ("Матемитичне планування експерименту в технології бетону") Л.Й.Дворків, О.Л.Дворкін (2013)
Реферати (2013)
Титул, содержание (2013)
Дворкин Л. И. - Энергосберегающая технология шлакопортландцемента, Дворкин О. Л., Мироненко А. В., Полищук-Герасимчук Т. А. (2013)
Саницький М. А. - Концепція підвищення ефективності використання негашеного вапна в будівельних композитах, Якимечко Я. Б. (2013)
Безсмертний М. П. - Дослідження впливу тонкомелених добавок у якості отверджувачів на термомеханічні властивості жаростійкого бетону на рідинному склі, Якуш Є. Ю., Якуш А. В. (2013)
Бабаевская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании будиндустрии, Гладун А. Л. (2013)
Волошина Т. М. - Автоклавний газобетон зі зниженим водопоглинанням (2013)
Сиротин О. В. - Армированные изделия из газобетона AEROC (2013)
Паплавскис Я. - Стратегия реализации продукции AEROC применительно к условиям Прибалтики и Скандинавии (2013)
Запоточна-Сытек Г. - Автоклавный ячеистый бетон - основной строительный материал для стеновых конструкций в Польше (2013)
Подлузский Е. Я. - Доломитовая известь из сырья Республики Беларусь, Новиков В. С., Сенатова К. С. (2013)
Дмитриева Н. В. - Экономические аспекты целесообразности применения бентонитов для бестраншейной прокладки коммуникаций, Корныло И. М., Лукашенко Л. Э. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічні декларації плитних матеріалів для сухого будівництва (2013)
Парикова Е. В. - Новые строительные материалы и технологии КНАУФ для архитектурных и дизайнерских решений в области сухого строительства (2013)
Конференція "Заходи сприяння реалізації державної Програми активації розвитку економіки", 26 квітня, м. Київ (2013)
Петра Шилюка обрала Президентом Будівельної палати України (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2015)
Безуглая Л. Р. - Семантика и прагматика: к проблеме соотношения понятий (2015)
Bilut-Homplewicz Zofia - Einige dimensionen des fachtextes in der übersetzung – exemplifiziert an textlinguistischen aufsätzen (2015)
Kamovnikova N. E. - One Sang the Body Electric: The Twentieth Century Russian and Bulgarian Approaches to Translating the Poetics of Whitman, Ivleva K. T. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Approximation as a constituent of worldview (2015)
Опарина О. И. - Ирония в работах Ч. Дарвина: комплексный подход (2015)
Приходько А. И. - Роль оценки в формировании картины мира (2015)
Стефанский Е. Е. - Традиционный обряд и лингвокультурный концепт (2015)
Шевченко И. С. - Соотношение информативной и фатической функций как проблема эколингвистики (2015)
Минахин Д. В. - Рецензия на учебное пособие Ж. Н. Масловой "Введение в когнитивную поэтику (2015)
Лір В. Е. - Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства (2015)
Юрик Я. І. - Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості (2015)
Лещух І. В. - Економічна ефективність податкового контролю в Україні (2015)
Пустовойт О. В. - Політика розвитку внутрішнього ринку та Угода про асоціацію Україна – ЄС: спільність і суперечність завдань (2015)
Венгер В. В. - Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп (2015)
Бажал Ю. М. - Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава – університети – промисловість" (2015)
Крисанов Д. Ф. - Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості, Водянка Л. Д. (2015)
Саліхова О. Б. - Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України, Бак Г. О. (2015)
Прокопа І. В. - Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих і орієнтири нових реформ (2015)
Іщук С. О. - Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств (2015)
Зубрицький А. І. - Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг (2015)
Той, хто напинає вітрила кораблю економічного прогнозування (до 70-річчя Гейця В. М.) (2015)
Пасхавер Б. Й. - Наявність і динаміка основних засобів в Україні (2015)
Білорус О. Г. - Історія світової та національної економічної думки: від дихотомії до інтегрованого наукового синтезу (рецензія) (2015)
Титул, содержание (2013)
Дворкин Л. Й. - Вплив тонкості помелу гіпсового в’яжучого на міцність піногіпсу, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2013)
Рудченко Д. Г. - О роли гипса в газобетоне. Сравнительный анализ технологий производства (2013)
Нестеров В. Г. Волынская Е. В. - Повышение долговечности железобетонных изделий для обустройства систем водоснабжения и водооттока полиэтиленом (2013)
Крученюк В. Д. - Восстановление гидроизоляционной способности железобетонных конструкций Альминского водохранилища (2013)
Колесник Д. Ю. - Модифікація цементного каменю вінілсиліконатом натрію, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2013)
Малишев В. В. - Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія, Кущевська Н. Ф., Гладка Т. М., Заблоцька О. І. (2013)
Алексеева Л. В. - Oсобенности предварительной термоподготовки перлитового сырья различных месторождений для производства вспученного перлита с улучшенными показателям (2013)
Кривенко П. В. - Нормативні документи на цементи та бетони на їх основі, Ростовська Г. С., Петропавловський О. М., Блажіс Г. Р., Пушкарь В. І. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічна сертифікація продукції компанії Кнауф в Україні, Калугіна О. М. (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2015)
Рубчевский В. Н. - Анализ технологических свойств углей и оптимизация схемы их подготовки в условиях ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Гайдаенко А. С., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В., Бондаренко Е. В., Подлубный А. В., Постол С. Н., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А. (2015)
Дроздник И. Д. - Анализ технологических свойств и сырьевой базы альтернативного топлива в Украине, Борискина Н. И., Балаева Я. С. (2015)
Соснова Е. Б. - Межлабораторные сравнительные испытания как способ оценки технической компетентности измерительных лабораторий, Близнюк Т. И. (2015)
Гордиенко М. А. - О выходе продуктов газификации твердого углеродсодержащего сырья (2015)
Пастернак А. А. - Пути повышения эффективности первичного охлаждения коксового газа на ПАО "АКХЗ", Скрипченко Н. П., Белонощенко В. П. (2015)
Банников Л. П. - Повышение селективности извлечения сероводорода из коксового газа раствором метилдиэтаноламина, Костенко А. В., Нестеренко С. В. (2015)
Пиш’єв С. В. - Використання інден-кумаронової смоли для одержання модифікованих бітумів, емульсій та тонкошарових емульсійно-мінеральних дорожніх покриттів, Солодкий С. Й., Гриценко Ю. Б., Сідун Ю. В. (2015)
Содержание (2015)
Дроздник И. Д. - Оценка взаимосвязи химического состава и температуры жидкоплавкого состояния золы углей западного Донбасса, Мирошниченко Д. В., Головко М. Б., Литвиненко О. В. (2015)
Мирошниченко Д. В. - Разработка стандартного образца с фиксированной температурой возгорания, Десна Н. А., Иванова Е. В. Николайчук Ю. В. (2015)
Брик Д. В. - Комп’ютерне моделювання сумісного окиснення вугілля і метану, Копилець В. І. (2015)
Банников Л. П. - Технологический контроль селективности поглощения H2S раствором моноэтаноламина в цехе сероочистки, Костенко А. В., Похилко А. В. (2015)
Шмалько В. М. - Оценка толщины межфазного слоя пека на поверхности зерен наполнителя, Карчакова В. В., Рубчевский В. Н., Овчинникова С. А. (2015)
Билец Д. Ю. - К вопросу о повышении экологичности коксохимических производств, Карножицкий П. В., Борисенко А. Л. (2015)
Сараева В. А. - К вопросу определения марганца в воздухе рабочей зоны, Мартынова А. Ю., Ларина А. И. (2015)
Мартынова А. Ю. - Определение компонентного состава коксового газа, Красножененко Д. А., Гордиенко М. А. (2015)
Поздравляем (2015)
Дисертації (2015)
Памятка для авторов (2015)
Титул, содержание (2013)
Мороко О. Б. - Науковці мають заощаджувати час виробників (2013)
Салій І. М. - У Європу нас не візьмуть через корупційну централізацію коштів і влади, нерозвинену банківську систему та відсутність у селах каналізації й очисних споруд (2013)
Гоц В.І. - Якщо хочемо мати нову генерацію фахівців будівельної галузі (2013)
Бетони та добавки для бетонів у сучасному будівництві (2013)
Дворкин Л. И. - Расчет составов активированных золошлакобетонов, Дворкин О. Л., Риженко И. Н. (2013)
Дворкін Л. Й. - Бетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Мироненко А. В., Степасюк Ю. О. (2013)
Бабиченко В. Я. - Эффективные мелкозернистые строительные смеси для устройства стыковтонкостенных изделий способом мокрого торкретирования, Кирилюк С. В. (2013)
Шилюк П. С. - Прогресивні конструктивні рішення для підвищення енергозбереження в сучасному будівництві, Тимошенко С. А., Гоц В. І., Азутов В. П. (2013)
Кривенко П. В. - Технологічні особливості отримання бетонів на основі лужних золовмісних цементів, Грабовчак В. В. (2013)
Рунова Р. Ф. - Використання багатоатомного спирту в складі клеючого розчину на основі лужного цементу, Руденко І. І., Гергало А. О. (2013)
Лівінський О. М. - Дослідження фізико-технічних властивостей гіпсо-цементно-пуцоланового в’яжучого для покращення технології приклеювання маяків та направляючих, Стоян О. В. (2013)
Бабаевская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании "Будиндустрия", Гладун А. Л. (2013)
Філатов А. М. - Ніздрюватий бетон – нормативи, сировина та екологія, Вудвуд Т. М. (2013)
Лобанов О. Ю. - Фізико-механічні властивості газобетону, просоченого композиціями на основі кремнійорганічних речовин, Свідерський В. А. (2013)
Позняк О. Р. - Газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості, Мельник А. Я. (2013)
Страшук С. В. - Газобетон неавтоклавного тверднення технологія та перспективи виробництва в Україні, Багаева Т. Ю., Щепащенко Т. А. (2013)
Лаповська С. Д. - Порівняння значень усадки при висиханні ніздрюватих бетонів різної густини, Волошина Т. М. (2013)
Пожарский А.А. - Новый продукт ТМ "AEROC" - теплоизоляционные изделия AEROC Energy (2013)
Сердюк В. Р. - Совершенствование нормативной базы производства ячеистых бетонов (2013)
Гавриш А. М. - Применение систем сухого строительства в ахитектурном формообразовании (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження адгезійної міцності геоцементної дисперсії до дерев’яного підкладу, Кривенко П. В., Кравченко А. В., Бенесова А. (2013)
Дехтяр О. О. - Вибір перспективних технологій ремонтупокрівель гідротехнічних споруд, Брюзгіна Н. Д., Агеев А. О., Мандрик Є. Б. (2013)
Захарченко П.В. - Аналіз динаміки ринку будівельних матеріалів, Коваль В. Б., Поколенко В. О. (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2011)
Николаев Ю. С. - Поликлональные антитела против поверхностного клеточного маркера CD34 человека, Гильчук П. В., Горбатюк О. Б., Фляк А. И., Лабынцев А. Ю., Иродов Д. М., Колибо Д. В., Кордюм В. А. (2011)
Сліщук Г. І. - Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи, Кожухова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2011)
Kishchenko E. M. - Transgenic sugar beet tolerant to imidazolinone obtained by Agrobacterium-mediated transformation, Komarnitskii I. K., Kuchuk N. V. (2011)
Самофалова Д. А. - Реконструкция пространственной структуры комплексов растительных протеинфосфатаз типа 1 и 2А с окадаиновой кислотой, Карпов П. А., Ныпорко А. Ю., Блюм Я. Б. (2011)
Кулиев В. М. - Индуцированные аутотетраплоидные мутанты винограда (2011)
Parnikoza І. Yu. - The influence of some environmental factors on cytological and biometric parameters and chlorophyll content of Deschampsia antarctica Desv. In the maritime Antarctic, Loro P., Miryuta N. Yu., Kunakh V. А., Kozeretska I. А. (2011)
Чорна Л. Б. - Алельний поліморфізм генів MTHFR, MTR та MTRR у пацієнтів із щілинами верхньої губи та/або піднебіння і їхніх матерів, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Федорик І. М. (2011)
Пустовойт С. П. - О генетической дифференциации желтоперой камбалы Limanda aspera, обитающей в Тауйской губе, Охотское море, Юсупов Р. Р. (2011)
Радіонов Д. Б. - Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси, Проценко О. В., Андрієвський О. М., Тоцький В. М., Кучеров В. О., Козерецька І. А. (2011)
Кравченко Н. А. - Pоль PPARs и его изоформ при метаболических нарушениях, связанных с инсулинорезистентностью и диабетом, Ярмыш Н. В. (2011)
Стоянова И. В. - Идентификация валентных форм церия во фторидных материалах методом спектроскопии диффузного отражения, Стоянов А. О., Чивирева Н. А., Зинченко В. Ф., Тимухин Е. В., Антонович В. П. (2014)
Малицька Ю. Ю. - Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів, Левчик В. М., Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Гайдук О. В. - Селективное определение оксида свинца(II) во фториде свинца(II) (2014)
Зуй О. В. - Определение бромид-ионов в водах методом RGB-цветометрии с применением флуоресцеина, Мазная Ю. И. (2014)
Кисиль Е. П. - Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта, Филиппович Л. И., Варченко В. В., Беликов К. Н. (2014)
Денисенко Т. А. - Спектрофотометрическое определение кверцетина и суммы полифенолов с использованием 18-молибдодифосфорного гетерополикомплекса, Цыганок Л. П., Вишникин А. Б. (2014)
Варченко В. В. - Определение ондансетрона на угольно-пастовом электроде с использованием производной вольтамперометрии, Стрилец Д. В., Беликов К. Н. (2014)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів і радіонуклідів у донних відкладах малих річок території національного природного парку "зачарований край" (закарпаття) за їх течією, Сухарева О. Ю., Сухарев С. М. (2014)
Душейко П. Г. - Сучасне українське село: актуальні проблеми розвитку (2014)
Реєнт О. П. - Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр. ), Шевченко В. М. (2014)
Білоус С. В. - Актуальні проблеми історії Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки на сторінках часопису "Красная Бессарабия" (2014)
Бундак О. А. - Всеросійський Селянський Союз у роботі Теодора Шаніна "Революція як момент істини" (2014)
Івангородський К. В. - Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов’ян у сучасній українській історіографії (2014)
Іващенко В. А. - Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр. ) (2014)
Красікова О. Ю. - Життєвий шлях вченого-природознавця Володимира Крокоса (1889-1936) (історіографічний огляд) (2014)
Лазуренко В. М. - Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр. (2014)
Меньковский В. И. - Дискуссия на страницах журнала Russian review о социальной истории советского крестьянства 1930-х гг. (2014)
Пасічник Н. О. - Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття (2014)
Присяжнюк Ю. П. - Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень, Новак А. В. (2014)
Силка 0. 3. - Сучасна російська історіографія досліджень історії громадських сільськогосподарських товариств кінця XIX - початку XX ст. (2014)
Костюк С. В. - Фонд Євгенії Допинюк у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї (2014)
Кухаренко А. А. - Архивные источники деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (2014)
Приймак О. М. - Наративні джерела з соціальної історії селянства Півдня України другої половини XIX - початку XX століть (2014)
Тараненко О. М. - Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр. ) (2014)
Швець В. В. - Початки наукової діяльності М. О. Домонтовича: опис Чернігівської губернії (2014)
Шевельков А. И. - Архивные документы в исследовании аграрной политики государства в нечерноземной зоне РСФСР в 1960-1980-е гг. (2014)
Волос О. В. - Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії (2014)
Капустян Г. Т. - Професор Черевань - дослідник аграрної історії (2014)
Кот Н. М. - Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за "Спогадами") (2014)
Пиріг Р. Я. - Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року) (2014)
Білоцерківська А. С. - 3 історії діяльності Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" (60-ті рр. XX ст. ) (2014)
Борисенко Н. М. - Церковнопарафіяльне шкільництво в контексті контрреформ у Російській імперії: риторика і практика народної освіти кінця XIX ст. (2014)
Волошенко В. О. - Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст. (2014)
Драч О. О. - Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (2014)
Кароєва Т. Р. - Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст. (2014)
Кукса Н. В. - Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського (2014)
Кулачков В. В. - "Военные тревоги" в крестьянских настроениях Западного региона России в период нэпа (2014)
Майборода О. Л. - Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр. (2014)
Перехрест О. Г. - Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр. (2014)
Сова А. О. - Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр. (2014)
Федоренко Т. Д. - Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби (2014)
Чмільова С. В. - Умови роботи сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (за матеріалами Черкаської області) (2014)
Боєчко В. Ф. - Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст (2014)
Верховцева І. Г. - Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр. (2014)
Гайдай О. М. - Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією (2014)
Герасименко О. В. - Селянський рух в Лівобережній і Слобідській Україні в часи Першої світової війни (2014)
Голиш Г. М. - Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села (2014)
Жилєнкова І. М. - Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст. ) (2014)
Клименко Т. А. - Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст. (2014)
Малиновська Т. В. - Діловодство сільських і окружних правлінь у колоніях іноземців на території Російської імперії (2014)
Маркова С. В. - Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст. ) (2014)
Мойсієнко В. М. - Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття (2014)
Різник Ю. М. - Поштово-телеграфні ощадні каси Правобережної України в умовах розвитку ринково-капіталістичних відносин (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2014)
Сафонов Д. А. - Проблема крестьянского социального опыта (2014)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи Групи Центру Державної Ради Російської імперії на початку XX ст. (2014)
Артеменко О. О. - Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр. (2014)
Галатир В. В. - Заходи місцевих органів державної влади із подолання розрухи в сільському господарстві на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. (2014)
Ковальова Н. А. - Ідея "аграрної революції” у соціал-демократичній думці початку XX ст. : дискусія на IV з’їзді РСДРП (2014)
Корновенко С. В. - Українська революція 1917-1921 рр. : селянський фактор (2014)
Місько В. В. - Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (2014)
Пасічна Ю. Г. - Головний земельний комітет Тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р. , Федьков О. М. (2014)
Рынков В. М. - Антибольшевистский лагерь Гражданской войны: два пути решения аграрного вопроса (2014)
Солдатенко В. Ф. - Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр. ) (2014)
Фареній І. А. - Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова (2014)
Вісин В. В. - Розвиток сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (друга половина 30-х років XX століття) (2014)
Оніпко Т. В. - Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років (2014)
Шкірчак К. П. - Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст. (2014)
Абразумова О. М. - Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства (2014)
Андреенков С. Н. - Государственные цены на продукцию колхозов в 1930 - 1950-е гг. (2014)
Боковня В. М. - Економічні реформи в УРСР/СРСР у 1953-1964 рр. (2014)
Земзюліна Н. І. - Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр. ) (2014)
Ильиных В. А. - Хлебный рынок Украинской ССР в 1924/25 г. : коньюнктура и политика (2014)
Іржавська А. П. - Демографічні наслідки нацистського фізичного терору проти східних слов’ян періоду Другої світової війни (2014)
Киданюк А. В. - Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр. (2014)
Костюкова О. М. - Діяльність товариства "Друзів автомобіля, трактора і хорошої дороги" (Укравтодор) в українському селі: 1920-1930-ті роки (2014)
Котик Ю. В. - Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр. (2014)
Кулікова Т. О. - Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років, Морозов А. Г. (2014)
Лапердин В. Б. - Социально-демографические последствия голода 1946-1947 гг. в западносибирской деревне (2014)
Литвиненко О. Є. - Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках (2014)
Лубко І. М. - Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр. ) (2014)
Марченко В. О. - Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр. ) (2014)
Мотревич В. П. - Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны (2014)
Нікілєв О. Ф. - Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр. (2014)
Поліщук А. С. - Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр. (2014)
Романець Н. Р. - Розкуркулення за третьою категорією (2014)
Романченко В. Я. - Неземледельческая деятельность крестьянства в советский период аграрной истории (краткий исторический очерк) (2014)
Семененко М. Г. - Вплив широкої хімізації сільського господарства в кінці 50-х - 60-х років XX ст. на здоров’я трудівниць села (2014)
Скворцова I. А. - Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст. (2014)
Скрипник О. М. - Соціально-економічні та політичні причини інтенсивної розбудови хімічної промисловості в СРСР наприкінці 1950-х - початку 1960-х рр. (2014)
Сокирська В. В. - "Хлібна політика" радянської влади в Україні у 1920-х рр. (2014)
Сушик І. В. - Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття (2014)
Шугай Л. Г. - Соціальна інфраструктура першоцілинників у Казахстані (1954-1956 рр. ) (2014)
Гоцуляк В. В. - Українське фермерство: злет і падіння (1921 - 1929 рр. )/Валентин Миколайович Лазуренко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 474 с. , Лазуренко В. М. (2014)
Корновенко С. В. - Репресивна політика радянської впади в українському селі (1925-1939): монографія / Наталя Радомирівна Романець. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козпов, 2014. - 456 с. , Н. Р. Романець (2014)
Фареній І. А. - Історія українського селянства: навчально-методичний посібник/Павло Степанович Коріненко. - Тернопіль, 2014, Коріненко П. С. (2014)
Корновенко С. В. - "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920), Фареній I. A. (2014)
Содержание (2011)
Яцына А. И. - Особенности апоптозного ответа клеток рака мочевого пузыря на неоадъювантную химиотерапию, Стаховский Э. А., Шеремет Я. А., Спивак С. И., Стаховский А. Э., Гаврилюк О. Н., Витрук Ю. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2011)
Галаєв О. В. - Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum), Шевчук Г. Ю., Дудченко В. В., Сиволап Ю. М. (2011)
Тихонов А. В. - Изучение взаимовлияния субпопуляций дикой сои (Glycine soja) в долине реки Цукановки на юге Дальнего Востока России, Мартынов В. В., Дорохов Д. Б. (2011)
Агабейли Р. А. - Исследование генопротекторных свойств масел из плодов и листьев Fagus orientalis Lipsky, Мирзазаде Г. Г. (2011)
Ізмайлова О. В. - Зв'язок поліморфізмів генів TLR2 та TLR4 зі схильністю до окремих урогенітальних інфекцій, Шликова О. А., Боброва Н. О., Кайдашев І. П. (2011)
Моргун В. В. - Хиральные мутагены: цитогенетические эффекты на высших растениях, Ларченко Е. А., Костяновский Р. Г., Катеринчук А. М. (2011)
Srivastava P. - EMS Induced Cytomictic Variability in Safflower (Carthamus tinctorius L.), Kumar G. (2011)
Поляковський С. О. - Дослідження "праймінгу" накопичення калози в Alium cepa при обробці біотичними індукторами, Дмитрієв О. П. (2011)
Кириченко А. М. - Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності, Коваленко О. Г. (2011)
Чеботар Г. О. - Гіберелін-сигнальні шляхи рослин, Чеботар С. В. (2011)
Титул, содержание (2013)
НИИСМИ 85 лет (2013)
Шилюк П. С. - Індустріальне домобудування – основний ресурс будівництва доступного житла, Мойсеєнко М. М., Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Самоуплотняющийся бетон с добавкой молотого гидратированного цемента на механоактивированном вяжущем, Барабаш И. В., Быстревский К. С. (2013)
Гаврильчик С. І. - Застосування добавок системи "КОМПЛЕКС" по забезпеченню та проведенню спеціальних методів бетонування, Погореляк О. А., Орловський В. М., Чудновський С. М. (2013)
Яцук Л. В. - Исследование физико-технических свойств золы-унос Ладыжинской ГРЭС, Константиновский А. П. (2013)
Чернявский В. Л. - К адаптации абиотических систем, Гасанов А. Б. (2013)
Рудченко Д. Г. - Качество – главный показатель в любом деле (2013)
Лаповська С. Д. - Дослідження дії мінливих властивостей вапна на формування структури ніздрюватого бетону автоклавного тверднення (2013)
Волошина Т. М. - Ніздрюватий бетон автоклавного тверднення, модифікований добавками поліметилсилоксану (2013)
Филатов А. Н. - Ячеистый бетон – новые стандарты и энергосбережение, Вудвуд Т. Н. (2013)
Алексеева Л. В. - Опыт применения вспученного перлита в строительстве, Нациевский С. Ю. (2013)
Стоян О. В. - Засоби механізації для виконання штукатурного покриття (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих властивостей модифікуваної деревини, Гузій С. Г. (2013)
Рищенко М. І. - Світлозабарвлена архітектурно-фасадна кераміка на основі легкотопких полімінеральних глин, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В., Пітак Я. М. (2013)
Палиенко Е. А. - Исследование реологических и литейных свойств шликера для производства фарфора (2013)
Захарченко П. В. - Стан та перспективи розвитку ринку газобетонних виробів в Україні та світі, Плиска Є. І. (2013)
Огороднік І. В. - Стан та перспективи розвитку ринку будівельної кераміки в Україні (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2011)
Карелов А. В. - Идентификация аллельного состояния гена устойчивости к бурой ржавчине Lr34 у сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции, Пирко Я. В., Козуб Н. А., Созинов И. А., Пирко Н. Н., Литвиненко Н. А., Лыфенко С. Ф., Колючий В. Т., Блюм Я. Б., Созинов А. А. (2011)
Матвеева Н. А. - Регенерация трансгенных растений из "бородатых" корней цикория Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi, Кищенко Е. М., Шаховский А. М., Кучук Н. В. (2011)
Семенюк И. В. - Молекулярно-генетический анализ селекционных линий мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа, Чеботарь С. В., Рыбалка А. И., Сиволап Ю. М. (2011)
Монтвід П. Ю. - Вікова залежність перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. × Solanum incanum L. (2011)
Калинина Е. Ю. - Комбинационная способность линий льна масличного по признакам ветвления стебля и высоты растения, Лях В. А. (2011)
Файт В. И. - Маркирование QTL продолжительности периода до колошения озимой пшеницы, Балашова И. А., Сиволап Ю. М. (2011)
Dmitrenko V. V. - Expression of genes belonging to the IGF-system in glial tumors, Kavsan V. M., Boyko O. I., Rymar V. I., Stepanenko A. A., Balynska O. V., Malisheva T. A., Rozumenko V. D., Zozulya Y. P. (2011)
Мандзинець С. М. - Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину, Кулачковський О. Р., Бура М. В. (2011)
Сорочинський Б. В. - Непередбачені ефекти генетичних модифікацій рослин та методи їхнього аналізу, Бурлака О. М., Науменко В. Д., Секан А. C. (2011)
Дубровна О. В. - Мінливість геному пшениці в культурі in vitro, Бавол А. В. (2011)
Титул, зміст (2015)
Агазаде Ф. А. - Проблемы азербайджанской эмигранской литературы в научном наследии Азиза Мирахмедова (2015)
Гусейнова К. А. - Литературная личность и общественно-культурная среда как проблема в исследовании азербайджанской литературы нового периода (2015)
Наєнко М. К. - Війна, письменник, безвісти… (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Этапы истории перевода во Франции (опыт энциклопедической статьи) (2015)
Jafarova K. - Realism is postmodernism (2015)
Sukhenko I. - From nature beliefs to the politicized ecocriticism: a brief glance on Ukrainian eco-imperatives formation (2015)
Исмаилова Т. А. - Психологизм в творчестве А. П. Чехова и Джалила Мамедкулизаде (2015)
Раскина Е. Ю. - Перекличка трех голосов: Данте Алигьери, Данте Габриэль Россетти и Н. С. Гумилев, Устиновская А. А. (2015)
Дадашова И. С. - Автобиографизм в прозе Эльчина (на основе романа "Ильяс Эфэндиев: личность и творчество") (2015)
Сидеиф-Заде С. А. - Жанр "фэнтези" в современной азербайджанской прозе (2015)
Сорокина Л. М. - Анализ мифопоэтического пространства московских фельетонов М. А. Булгакова (2015)
Худиева Г. С. - Мотивы протеста против советской империи в творчестве писателя-диссидента Сабира Азери (2015)
Патлань Ю. В. - "Дело № 48 Харьковского ветеринарного института о принятии в число студентов Ерошенко Александра Яковлевича" (1912–1916) (2015)
Мізін К. І. - Методологічна валідність лінгвокультурології VS зіставної лінгвокультурології: аргументи та контраргументи (2015)
Зирка В. В. - Изучение правдоподобного текста в рекламе студентами-филологами (2015)
Малиновская Н. Р. - Память-снег (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Титул, содержание (2015)
Інтерв'ю Президента Будівельної палати України, Героя України, заслуженого будівельника України П.С.Шилюка (2015)
Салій І. М. - Будівництво - індикатор реформ (2015)
Продукція компанії "Хенкель Баутехнік (Україна)" - бездоганна якість та нові технології (2015)
Кнауф - лідер будівельної галузі України (2015)
Дворкін Л. Й. - Базальтофібробетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Степасюк Ю. О. (2015)
Юнiс Башiр Н. - Способ улучшения сцепления базальтовых фибр с бетоном, Аль-хавари Юсеф Рияд (2015)
Юнис Башир Н. - Cоединение бетонных и железобетонных элементов конструкций полимерными клеями, Муна Абдалхкем (2015)
Скорик В. В. - Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину, Руденко І. І., Тургунов Т. Ш. (2015)
Омельчук В. В. - Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу (2015)
Комплексне рішення із виробів AEROC (2015)
Філатов А. М. - Цегла cилікатна та вода, Дудник Ю. І., Чухрай В. П. (2015)
UDK - будинок на віка (2015)
Парута В. А. - Критерии, исходя из которых необходимо проектировать составы штукатурных растворов для стен из автоклавного газобетона, Дорофеев В. С., Брынзин Е. В. (2015)
Брынзин Е. В. - Энергетические, экономические и экологические преимущества применения автоклавного газобетона, Парута В. А. (2015)
Газоблок Стоунлайт - отечественній продукт европейского качества (2015)
Ходаковский О. Н. - ООО "Завод "Техно" - крупнейшее современное предприятие по производству негорючей теіплоизоляции в строительной отрасли Украины (2015)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоэффективно. Экономично (2015)
Технология Термодом (2015)
Унікальна пропозиція на ринку стінових матеріалів - цегла ТМ "Євротон" (2015)
Компанія ПАТ "СБК" - виробник №1 в Україні (2015)
Реферати (2015)
Окса М. М. - Менеджмент якості навчання як складова управління реформаційними процесами в освіті (2010)
Шевченко Г. П. - Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі (2010)
Танько Т. П. - Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні (2010)
Воскобойнікова Г. Л. - Розробка навчально-методичного комплексу викладання навчального модуля "Основи анатомії і фізіології нервової системи людини" (2010)
Топузов О. М. - Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10 - х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників, Шуканова А. А. (2010)
Ільченко В. Р. - "Випереджальні організатори" знань у модульно-заліковій системі підручника "Природознавство-10" (2010)
Линьова І. О. - Освітні інновації як основа професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2010)
Бойченко Т. Є. - Підручник "основи здоров’я" як засіб індивідуалізації навчання (2010)
Смирнов В. А. - Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку (2010)
Васільєва С. В. - Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу (2010)
Зязюн І. А. - Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії (2010)
Гриньова М. В. - Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини (2010)
Єфімова В. М. - Аналіз досвіду залучення майбутніх учителів природничих дисциплін до проектної діяльності з валеології (2010)
Завада В. П. - До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній професійній діяльності (2010)
Горяна Л. Г. - Екологічний проект як спосіб упровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільні природничі дисципліни (2010)
Миленкова Р. В. - Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ (2010)
Листопад О. В. - Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід (2010)
Лиховид О. Р. - Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи (2010)
Дроздова І. П. - Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови (2010)
Корогод Н. П. - Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2010)
Ворона П. В. - Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) (2010)
Сорокіна Г. Ю. - Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти (2010)
Сологуб А. І. - Проблеми самоорганізації особистості учнів і студентів (2010)
Довга Т. Я. - Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу (2010)
Отич О. М. - Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття (2010)
Кіприч С. В. - Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді, Римар М. П. (2010)
Атанасова М. П. - Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця, Скарлупіна Ю. А. (2010)
Воєнчук М. М. - Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді (2010)
Кириленко Л. Г. - Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Голуб Л. О. (2010)
Доброскок І. І. - Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ (2010)
Мотіна Н. І. - Тайм-менеджмент як інструмент формування часової компетенції керівника навчального закладу та його підлеглих (2010)
Рибницький А. В. - Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді, Кириленко О. І. (2010)
Бєляєва Н. В. Сутність та складові професійної етики майбутніх менеджерів - Essence and components of the professional ethics of future managers (2010)
Стаднік О. В. - Керівництво організацією професійного відбору майбутніх працівників ДАІ (2010)
Шупта І. М. - Міжкультурне співробітництво та комунікація як причина конфліктів (2010)
Зарічна І. М. - Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) (2010)
Жульова С. І. - Розробка та впровадження моделі формування готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД (2010)
Ткаченко А. В. - Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини (2010)
Зязюн Л. І. - Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених (2010)
Мороз Ю. М. - Особливості шкільного віку в оздоровчому процесі загальноосвітньої школи (2010)
Денисовець Т. М. - Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату (2010)
Князевич В. М. - 2 Національний конгрес з паліативної допомоги в Україні: досвід, здобутки, стратегія розвитку, Моісеєнко Р. О. (2015)
Резолюція 2 Національного конгрессу з паліативної допомоги в Україні (2015)
Гойда Н. Г. - Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я, Губський Ю. І., Царенко А. В. (2015)
Моісеєнко Р. О. - Паліативна підтримка дітям в Україні, як складова системи педіатричної допомоги, Князевич В. М. (2015)
Андріїшин Л. -О. І. - Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги (2015)
Жогно Ю. П. - Структура та особливості психологічного компоненту паліативної допомоги (2015)
Вольф О. О. - Деякі міжнародні нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації соціальної політики та соціальної роботи в сфері паліативної та хоспісної допомоги (2015)
Семигіна Т. В. - Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функції та виклики (2015)
Вороненко Ю. В. - Питання підготовки кадрів та розвиток наукових досліджень з паліативної медицини як передумова створення сучасної системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Губський Ю. І., Царенко А. В. (2015)
Стаднюк Л. А. - Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги, Губський Ю. І., Гойда Н. Г., Царенко А. В., Чайковська В. В., Приходько В. Ю., Давидович О. В., Бондарчук А. М., Криничний Ю. В. (2015)
Чернишенко Т. І. - Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні (2015)
Білик. Л. В. - Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів за напрямком "Паліативна і хоспісна допомога" (2015)
Мішуренко О. В. - Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з питань надання паліативної та хоспісної допомоги, Лукіна Г. О. (2015)
Децик О. З. - Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання працівників сфери паліативної допомоги, Золотарьова Ж. М. (2015)
Шунько Є. Є. - Паліативна допомога в неонатології – проблемні питання, Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Сіренко О. І. (2015)
Місяк С. А. - Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної медицини для онкологічних хворих в Україні, Мосієнко В. С. (2015)
Бойко І. о. - Роль священика та інших фахівців у наданні паліативної опіки (2015)
Терешкевич Г. Т. - Паліативне лікування в контексті гідності та недоторканості людського життя (2015)
Экзархов В. А. - Некоторые особенности организации хосписной помощи в Украине, Гончаренко А. А. (2015)
Гарник Т. П. - Нові аромапродукти на фармацевтичному ринку України і перспективи їх використання у холістичній медицині, Дудченко Л. Г., Калачов О. В., Огородникова Н. П., Пилипчук А. Б., Крашевец-Любченко І. П., Склярова І. А. (2015)
Стратегія розвитку паліативної допомоги в Україні на 2015-2025 роки (2015)
Пропозиції до напрямків Плану заходів реалізації Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на 2015-2025 роки (2015)
Князевич В. М. - Перспективи розвитку паліативної допомоги в Україні (2015)
Коваленко О. Є. - Можливості методів рефлексотерапії у паліативній допомозі хворим на первинній ланці, Матюха Л. Ф., Литвин О. В. (2015)
Ріга О. О. - Аналіз перебігу невиліковних хвороб у дітей ранього віку в умовах інституції, Пеньков А. Ю., Марабян Р. В., Marston J. (2015)
Чорна Н. О. - Мистецтво догляду (2015)
Шейко М. В. - Напрямки вирішення соціальних проблем пацієнтів із виразним дефектом та кінцевими станами внаслідок перебігу шизофренії, Мішиєв В. Д., Пилягіна Г. Я. (2015)
Шунькіна С. Є. - Мобільний конвертер - зручний розрахунок еквіаналгетичних доз опіоїдів (2015)
Nieuwenhof P. Van Den - Capacity development in palliative and hospice care through decentralized cooperation (2015)
Воробйова О. І. - Основи формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України (2010)
Стефанович Є. А. - Інвестиційні проекти та джерела їх фінансування (2010)
Арапов О. С. - Інвестиційний потенціал підприємства: якісна оцінка з позицій vbm (2010)
Крива С. В. - Основні підходи до визначення економічної сутності категорії "інновація" (2010)
Данілов О. Д. - Оптимізація фінансування вищих закладів освіти в Україні, Панасюк Л. В. (2010)
Солодкий М. О. - Тенденції розвитку та ефективність діяльності біржового товарного ринку (2010)
Проскуріна Н. М. - Наукові засади оцінювання якості аудиторських послуг, Коваленко В. П. (2010)
Ємець В. В. - Глобальні фінансові дисбаланси: історична ретроспектива та сучасні прояви (2010)
Омельчук В. О. - Оцінка житлової нерухомості на основі статистичного підходу (2010)
Прокопишин Л. М. - Інформаційна система розвитку управлінського потенціалу підприємств, Карковська В. Я., Політанська О. Л. (2010)
Лук'яшко П. О. - Державне регулювання економіки: сутність та зарубіжні моделі (2010)
Мірко Н. В. - Теоретичні засади активізації внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2010)
Топій І. І. - Теоретико-методологічний підхід до побудови моделі процесу антикризового управління машинобудівним підприємством (2010)
Дил Д. О. - Методика аналізу витрат філіалу комерційного банку та характеристика виду ефекту, який очікується від її впровадження (2010)
Пухкал О. Г. - Проблеми експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади в Україні (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Інституційні процеси в Україні на регіональному рівні (2010)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Фінансова криза: шлях до оздоровлення систем фінансових посередників (2010)
Дмитренко Г. В. - Бюджетний контроль — складова державного управління (на прикладі бюджетної програми "турбота" м. дніпропетровськ) (2010)
Королюк Ю. Г. - Роль місцевого курсу валют у процесах функціонування та управління регіональною соціально-економічною системою (на прикладі чернівецької області) (2010)
Драган І. О. - Запровадження інноваційних заходів державного управління розвитком житлово-комунального господарства (2010)
Пельтек Л. В. - Формування антикризового потенціалу промислового сектора економіки регіону (2010)
Васюк Н. О. - Правові засади повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (2010)
Бережний Я. В. - Інструменти стратегічного планування в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування, Слобожан О. В. (2010)
Ромат Т. Є. - Відповідальність органів державної влади у справах про порушення прав інтелектуальної власності (2010)
Гладка Т. І. - Функціональна модель державного управління інноваційним розвитком освіти (2010)
Содержание (2011)
Луцик М. М. - Гетерогенность популяции клеток лимфомы NK/Ly и лейкоза L-1210 по углеводной структуре клеточной поверхности: иммуноцитохимический анализ связывания лектинов, Ященко А. М., Ковалишин В. И., Придатко О. Е., Стойка Р. С., Луцик М. Д. (2011)
Nersesyan A. - Investigations of genotoxic activity of antimicrobial/antiviral agent FS-1 in human lymphocytes and tumor cell, Ilin A., Kulmanov M. (2011)
Монтвід П. Ю. - Перебіг мейозу у міжвидового гібрида F1 Lycopersicon esculentum Mill. × Lycopersicon chilense Dun., Самовол О. П., Мірошниченко В. П. (2011)
Rodionova N. V. - The dynamics of proliferation and differentiation of osteogenic cells under supportive unloading (2011)
Кашин А. С. - Цитогенетические особенности генезиса клеток апикальных меристем при гаметофитном апомиксисе (на примере автономных апомиктов Asteraceae), Цветова М. И., Демочко Ю. А. (2011)
Nifantova S. N. - Obtaining of transgenic French bean plants (Phaseolus vulgaris L.) resistant to the herbicide pursuit by Agrobacterium-mediated transformation, Komarnickiy I. K., Kuchuk N. V. (2011)
Калинина Е. Ю. - Системы генетического контроля признаков ветвления стебля и высоты растения у льна масличного, Лях В. А. (2011)
Лядский И. К. - Связь Asp298Asn полиморфизма гена mc4r с толщиной спинного сала у свиней крупной белой породы, Гетя А. А., Почерняев К. Ф. (2011)
Алексєєнко О. І. - Цитогенетичні особливості епітелія шийки матки при запальних захворюваннях (2011)
Череватов О. В. - Організація 5S рибосомної ДНК Melitaea trivia, Волков Р. А. (2011)
Грач А. А. - Альтернативные механизмы удлинения теломер (2011)
Титул, зміст (2015)
Булеца Н. - Міжнародний досвід бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Гершуненко Ю. - Виробничо-експортний потенціал України та його вплив на стан національної безпеки (2015)
Гилка М. - Відтворення трудового потенціалу в системі забезпечення зрівноваженого розвитку сільських територій (2015)
Грозний І. - Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств (2015)
Коваленко Н. - Прогнозування розвитку санаторно-курортної діяльності в Україні (2015)
Кривенцова А. - Дослідження фінансової діяльності страхових компаній в Україні (2015)
Мельник Л. - Реалізація концепції сталого розвитку: місце та роль підприємства (2015)
Мизнікова М. - Моделювання стратегій управління підприємством житлово-комунального господарства (2015)
Постан М. - Страхування ризику простою автомашин на портовому контейнерному терміналі, Савельєва І., Корнієць Т. (2015)
Савченко А. - Модель пенсійного забезпечення (2015)
Сагалакова Н. - Імітаційне моделювання процесу ціноутворення на туристичному підприємстві (2015)
Kharchenko V. - Innovative activity of an enterprise in the process of development (2015)
Шабаліна Л. - Міжнародні аспекти регулювання потоків біженців, Капко А. (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - - "Мінагрополітики сподівається на продовження співпраці з Урядом США в аграрній сфері"; - "В Нідерландах підписали угоду про створення двосторонньої Ділової ради"; - "Україна зацікавлена в поновленні роботи українсько-турецької Робочої групи з питань сільського господарства" (2015)
Думич В. - Дослідження роботи сівалок для ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту в умовах Західного регіону України, Сало Я., Лейко Р. (2015)
Тетівник Г. - Результати випробувань подрібнювальної машини МП (дежермінатор) виробництва ПАТ "Хорольський механічний завод" на відповідність вимогам Технічних регламентів безпеки, Твердохліб С. (2015)
Ковтуник І. - Урожайність насіння тютюну сорту Берлест 38 залежно від удобрення та кількості ломок, Сікора Ю. (2015)
Коробко А. - Синтез адаптивної системи метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії, Падченко Н. (2015)
Карпук Л. - Агроекологічні аспекти оцінки земельного фонду на місцевому рівні, Вахній С., Крикунова О., Павліченко А., Сігалова І. (2015)
Борщ О. - Оцінка вгодованості молочних корів в умовах безприв’язного утримання, Борщ О., Рубан С. (2015)
Броварець О. - Математичний апарат технічних систем локального моніторингу електропровідних властивостей ґрунтового середовища (2015)
Заришняк А. - Впевнені кроки в майбутнє. ННЦ ІМЕСГ НААН України 85 років, Булгаков В. (2015)
Погорілий В. - З виставки-демонстрації техніки і технологій сільського господарства "Битва титанів", Шустік Л., Маринін С., Бондаренко О., Гапоненко О., Войновський В., Ясенецький В., Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці "Агрітехніка 2015", Чорношкур В. (2015)
Зміст журналів за 2015 рік (2015)
Німчук В. - До проблеми про старокнижні елементи й "діалектизми" в Шевченковій поезії (2015)
Єрмоленко С. - Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка (2015)
Баран Г. - Мова Шевченкових переспівів Давидових псалмів, Баран I. (2015)
Даниленко А. - Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців (2015)
Колібаба Л. - Актуалізовані прийменники в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя (2015)
Тищенко О. - Лексикографічний контекст четвертого тому Російсько-українського словника за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова: умовне відтворення реєстру (2015)
Мовчун Л. - Неопублікований "Словник рим І.П. Котляревського" І.І. Гурина в контексті української римографії (2015)
Мамич М. - Медіатекст у контенті українського жіночого журналу (2015)
Яценко Н. - X Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність” (м. Київ, 22–24 квітня 2015 року) (2015)
Гриценко П. - Сторінками цінної монографічної студії (Фроляк Л.Д. Українські східностепові говірки Донеччини: Монографія. — Дрогобич: Посвіт, 2013. — 399 с.) (2015)
Чучка П. - Значний доробок у мовознавстві (Лепта библейской мудрости: библейские крылатые выражения и афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и украинском языках / Авторы-составители: Д. Балакова, Х. Вальтер, Н. Ф. Венжинович, М. С. Гутовская, Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. — 208 с.) (2015)
Маленко О. - В обширі українського щоденникознавства (Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик / І.М. Сирко. — Дрогобич : Коло, 2013. — 318 c.) (2015)
Загнітко А. - У постійному пошуку: неповторність відкриттів Івана Вихованця (2015)
Кобиринка Г. - Невтомний дослідник рідного слова (до ювілею професора П.Ю. Гриценка), Людмила Рябець Л. (2015)
Мовна мозаїка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Винарчик М. - Міжкультурна спрямованість білінгвальної освіти (2014)
Дереш В. - Категорійно-поняттєвий апарат проблеми соціалізації дитини (2014)
Дзюбинська Х. - Опікунсько-виховна діяльність Каліського благодійного товариства (2014)
Дудник Н. - Використання педагогічного доробку В. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої творчості дітей (2014)
Дудник О. - Формування відповідальної поведінки молодших школярів у оповіданнях В. Сухомлинського (2014)
Ільченко О. - Реалізація технології підготовки студентів до поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку (2014)
Калашник Л. - Торгівля дітьми як джерело підвищення рівня сирітства у КНР з особливими потребами (2014)
Карпенко О. - Нормативно-правове забезпечення опікунсько-виховної діяльності інтервенційних закладів у Польщі (2014)
Кобрій О. - Парадигмальні напрями реформування змісту сучасної педагогічної підготовки фахівців (2014)
Куликовський С. - Генеза поняття "компетентність” у Європейській та Українській педагогічній науці (2014)
Невмержицька О. - Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняній педагогічній теорії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Околович О. - Професійна культура вчителя крізь призму теорії Василя Сухомлинського (2014)
Олексюк Н. - Особливості соціального формування дитини у різні вікові періоди її розвитку (2014)
Павлишин Г. - Англомовна граматична компетенція у контексті формування фахової культури студента-медика (2014)
Паласюк М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищих технічних закладів освіти (2014)
Петриків В. - Суспільно-політичне підґрунтя формування змісту вищої історичної освіти в Україні у перші повоєнні роки (2014)
Процишин Н. - Підготовка кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України поза аспірантурою (50 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Слюсаренко Н. - Формування соціокультурної особистості майбутнього судноводія на засадах компетентнісного підходу, Ліпшиць Л. (2014)
Смолінська О. - Педагогічні наративи В.О. Сухомлинського (2014)
Терлецька Л. - Вибір активних методів навчання в організації навчально-пізнавальної діяльності підлітків (2014)
Ткаченко В. - Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх соціологів на засадах особистісно орієнтованого підходу (2014)
Чепіль М. - Етнічний патріотизм у педагогічній спадщині К. Ушинського (2014)
Шарапа С. - Аксіологічні аспекти підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Ярославцева М. - Структурні компоненти професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Карасевский А. И. - Статистический подход к термодинамическому описанию нанокристаллов (2011)
Сугаков В. И. - Пространственное распределение экситонных конденсированных фаз в полупроводниковых квантовых ямах во внешних полях, Томилко В. В., Чернюк А. А. (2011)
Курбацкий В. П. - К расчёту оптического поглощения композитов с металлическими наночастицами, Коротун А. В., Куницкий Ю. А., Погосов В. В. (2011)
Мишакова Т. А. - Детектирование взаимодействия между наночастицами на поверхности с помощью эллипсометрии, Борщаговский Е. Г., Дейнека А., Лозовский В. З., Ястрабик Л. (2011)
Кортов В. С. - Особенности люминесценции наноструктурного оксида алюминия, Никифоров С. В. (2011)
Петров Э. Г. - Переходные токи включения и выключения в органических наноструктурах, Леонов В. О. (2011)
Ильченко Л. Г. - О формировании выпрямляющего контакта в системе полупроводник–вакуум–металл, Ильченко В. В., Лобанов В. В. (2011)
Конопко Л. А. - Осцилляции Ааронова–Бома в монокристаллических нанонитях Bi, Николаева А. А., Хубер Т. Е. (2011)
Шатерник В. Е. - Додекаборид циркония — новый сверхпроводящий материал с необычно повышенными сверхпроводящими свойствами на поверхности, Шаповалов А. П., Носков В. Л., Белоголовский М. А., Бутько В. Г., Филиппов В. Б., Шамаев В. В. (2011)
Батаев М. - Влияние протонного облучения на AlGaN/GaN транзисторы c высокой подвижностью электронов, Батаев Ю., Бриллсон Л. (2011)
Рябченко С. М. - Проявление перпендикулярной анизотропии в наногранулярных ферромагнитных плёнках, Тимофеев А. А., Калита В. М., Лозенко А. Ф., Троценко П. А., Стогней О. В., Ситников А. В. (2011)
Ульянов А. Н. - Локальные структурные и магнитные неоднородности в наноразмерных La0,7Sr0,3MnO3 манганитах, Мазур А. С., Янг Д. С., Криворучко В. Н., Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Левченко Г. Г. (2011)
Товстолыткин А. И. - Особенности смешанных магнитных состояний в образцах системы (La,Bi)MnO3-d, Погорелый А. Н., Подъяловский Д. И., Полек Т. И., Тарасенко Т. Н., Каменев В. И., Демиденко О. Ф., Маковецкий Г. И., Янушкевич К. И. (2011)
Пономаренко А. Т. - Свойства и перспективы применения искусственных ферронаномагнетиков в области СВЧ, Шевченко В. Г., Калинин Ю. Е., Ситников А. В. (2011)
Соловей Д. В. - Полевые эмиссионные катоды на основе пористого анодного оксида алюминия и углеродных нанотрубок, Горох Г. Г., Сах В. Н. (2011)
Борисевич К. О. - Установка для получения углеродных наноматериалов CVD методом в условиях дуговой плазмы, Жданок С. А., Буяков И. Ф., Крауклис А. В., Такопуло Д. А., Кияшко М. В. (2011)
Жерлицын А. Г. - Получение углеродного наноматериала и водорода при совмещённом действии на природный газ плазмы СВЧ-разряда и металлического катализатора, Шиян В. П., Косицын В. С., Медведев Ю. В., Галанов С. И., Сидорова О. И. (2011)
Брык В. - Микропористые нанокристаллические тонкие плёнки V–N–He. Способ получения, структура, свойства, Василенко Р., Воеводин В. Н., Гончаров А., Григорова Т., Гугля А., Колобродов В., Литвиненко М., Марченко И., Мельникова Е. (2011)
Feher A. - Наномасштабное фазовое расслоение и кластерное стекло в Nd2/3Ca1/3MnO3, Kajňaková M., Фертман Е. Л., Безносов А. Б., Десненко В. А., Доля С. Н. (2011)
Фоманюк С. С. - Наноструктура и хемихромные свойства гидратированных плёнок WO3/Pd, Колбасов Г. Я., Краснов Ю. С. (2011)
Козин Л. Ф. - Получение электролизом в двухслойных ваннах наноструктурированных осадков золота и серебра, Богданова А. К., Захарченко Н. Ф. (2011)
Ковтун А. И. - Влияние рН среды на реологические характеристики смесей цетилтриметиламмоний бромида и гумата натрия, Хилько С. Л., Рыбаченко В. И. (2011)
Спирин М. Г. - Образование кластеров при синтезе наночастиц золота в обратных мицеллах, Бричкин С. Б., Разумов В. Ф. (2011)
Чеботарёв А. Н. - Формирование двухфазной системы — результат эффекта самоорганизации наноразмерных частиц при комплексообразовании церия(IV) с кармоазином в водно-ацетонитрильной среде, Ефимова И. С. (2011)
Чеботарёв А. Н. - Явления самоорганизации в системе "диметилхлорси-ланаэросил–диполярный растворитель" и их использование при концентрировании и разделении микроколичеств элементов-аналогов из водных сред, Рахлицкая Е. М. (2011)
Чехун В. Ф. - Разработка методов стандартизации нанокомпозитных материалов на основе магнетита для онкологии, Суходуб Л. Ф., Мовчан Б. А., Бондар В. В., Лукьянова Н. Ю., Хаецкий И. К., Данильченко С. Н. (2011)
Чехун В. Ф. - Создание новых лекарственных форм на основе нанокомпозитных материалов для решения современных проблем онкологии (2011)
Невидимов А. В. - Моделирование обратных мицелл методом молекулярной динамики, Разумов В. Ф., Бричкин С. Б. (2011)
Кушель Д. И. - Взаимодействие углеродных нанотрубок с молекулами С2: молекулярно-динамическое моделирование, Брич М. А., Красовская Л. И. (2011)
Павленко О. Л. - Хемічна взаємодія та полімеризація в плівках С60–Sn, Куліш М. П., Дмитренко О. Д., Корнієнко М. Є., Момот А. І., Брусенцов В. А., Грабовський Ю. Є., Шпілевський Е. М., Стрельчук В. В., Рудь О. Д. (2011)
Кириченко А. Н. - Исследование алмазоподобных углеродных плёнок методами комбинационного рассеяния света и наноиндентирования, Денисов В. Н., Бланк В. Д., Маврин Б. Н., Виноградов Е. А., Гоголинский К. В., Усейнов А. С., Тиайнен Велиматти, Соининен Антти, Конттинен Юрё (2011)
Ильченко Л. Г. - Влияние атомной структуры поверхности металла на потенциальный рельеф близкорасположенной поверхности полупроводника, Ильченко В. В., Лобанов В. В. (2011)
Бігун Р. І. - Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок золота нанометрової товщини, Куницький Ю. А., Кравченко О. Є. (2011)
Фокин Д. А. - Электронный рост нанообъектов Pb на поверхностях Si, Божко С. И., Dubost V., Debontridder F., Ионов А. М., Cren T., Roditchev D. (2011)
Вакуленко О. В. - Глибокі рівні прилипання у гетероструктурах In0,4Ga0,6As/GaAs з квантовими точками, Головинський С. Л., Кондратенко С. В. (2011)
Комаров Ф. Ф. - Ионный синтез нанокристаллов узкозонных полупро-водников А3В5 в кремниевой матрице для систем оптоэлектроники, Власукова Л. А., Мильчанин О. В., Комаров А. Ф., Мудрый А. В., Дунец Б. С. (2011)
Вохминцев А. С. - Параметры оптически стимулированной люминесценции в нанопорошках на основе нитрида алюминия, Вайнштейн И. А., Бекетов Д. А., Спиридонов Д. М., Бекетов А. Р., Харитонов Д. В. (2011)
Пилипів В. М. - Рентґенова динамічна дифрактометрія дефектної структури монокристалів ґранатів, Остафійчук Б. К., Владімірова Т. П., Кисловський Є. М., Молодкін В. Б., Оліховський С. Й., Решетник О. В., Скакунова О. С., Лізунова С. В. (2011)
Карбівський В. Л. - Діелектричні властивості апатитів кальцію і кадмію, розраховані з перших принципів, Сорока А. П., Касіяненко В. Х. (2011)
Касюк Ю. В. - Фазовый состав и магнитная структура нанокомпозитов FeCoZr–(PbSrNaBi)(ZrTi)O3, Федотов А. К., Marszalek M., Karczmarska А., Przewoznik J., Kapusta Cz. (2011)
Столяр С. В. - Новые двухфазные железосодержащие натриевоборосиликатные стекла для получения нанопористых материалов с магнитными свойствами, Анфимова И. Н., Дроздова И. А., Антропова Т. В. (2011)
Duriagina Z. A. - Interstitial Cr impurities in iron: multiferroic properties, Pavlenko N., Shcherbovskikh N. (2011)
Федотов А. К. - Электропроводность плёночного композита NiCoCr–MoS2, Федотова Ю. А., Касюк Ю. В., Мазаник А. В., Андреев М. А., Суворов А. Н., Иванов А. П., Marszalek M. (2011)
Трефилова А. Н. - Электрофизические и релаксационные эффекты, возникающие при формировании новых фаз в нанокристаллическом диоксиде циркония при высоких давлениях, Бабушкин А. Н. (2011)
Кудина Е. Ф. - Наноструктурированные металло-органосиликатные композиты: структура и свойства (2011)
Колобов Ю. Р. - Формирование наноструктурированных состояний и связанных с ними улучшенных свойств материалов медицинского и технического назначения, Иванов М. Б., Голосов Е. В. (2011)
Бункин Н. Ф. - Квазистабильные кластеры нанопузырьков растворённого газа в воде и водных растворах электролитов, Шкирин А. В., Козлов В. А., Старосветский А. В., Игнатьев П. С. (2011)
Мінцер О. П. - Звіт про науково-дослідну роботу "медичний електронний паспорт громадянина України, Петров В. В., Крючин А. А., Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2011)
Мінцер О. П. - Знання орієнтовані засоби підтримки процесів інформаційного супроводу медичного обслуговування населення, Палагін О. В., Петренко M. Г., Величко В. Ю., Стрижак О. Є., Тахере Г. (2011)
Портніченко В. І. - Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір’я, Кравченко Ю. В., Євтушенко О. Л., Бакуновский О. M., Яхниця І. О., Ільїн В. M. (2011)
Тимченко І. M. - Обґрунтування фармакокінетичних показників лікарських плівок для задач математичного моделювання, Давтян Л. Л., Власенко І. О., Єрошенко С. С., Бабінцева Л. Ю. (2011)
Азархов О. Ю. - Інфологічна модель реабілітаційно-відновлюванного процесу хворих з патологією опорно-рухового апарату та діючими ризиками (2011)
Денисенко С. В. - Інформаційно-статистичні оцінки при застосуванні FISH- методу для виявлення "прихованого" мозаїцизму статевих хромосом серед безплідних подружніх пар (2011)
Чайковський І. - Можливості аналізу варіабельності ритму серця в діагностиці емоційного стану людини, Калниш В., Єна Т., Єна А., Вировий Ю., Кетько М., Фролов Ю., Будник В. (2011)
Ященко А. Б. - Проблема пошуку медичної інформації в електронних файлових архівах та створення повнотекстових без даних в клініці професійних захворювань, Ященко Д. А. (2011)
Марценюк В. П. - Нові діагностичні ознаки в комп’ютерних системах діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини, Сверстюк А. С., Варьян H. В. (2011)
Стаханська О. О. - Системно-аналітичне обґрунтування застосування коопераційної моделі в реалізації проекту створення університетської лікарні (2011)
Мінцер О. П. - Засади створення єдиної державної системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я, Бабінцева Л. Ю., Банчук М. В. (2011)
Марценюк В. П. - Про концептуальні підходи до організації дистанційного навчання за спеціальністю "сестринська справа" (бакалавр), Усинська О. С., Сверстюк А. С. (2011)
Денисенко С. В. - Інформаційні технології в забезпеченні ефективності допоміжного лазерного хетчингу (2011)
Бубнов Р. В. - Моделювання методик регіонарної анестезії під ультразвуковим контролем на фантомах з застосуванням методів статистичного аналізу, Гнатюк Л. С., Синєкоп Ю. С. (2011)
Ільїн В. М. - Структурно-лінгвістичний підхід до класифікації кардіоритмограм у спортсменів високої кваліфікації в початкову фазу адаптації до умов середньогір’я, Черкес Л. І., Михайлович М., Портніченко В. І., Яхниця І. А. (2011)
Чурпій І. К. - Прогнозування перебігу хірургічного лікування розлитого перитоніту з урахуванням кількісної оцінки факторів ризику (2011)
Краснов В. В. - Гомоморфізм когнітивних моделей предметної області при передачі знань в післядипломної медичній освіти (2011)
Стаханська О. О. - Обґрунтування значення веб-порталу навчально-методичних матеріалів для теоретичної та практичної підготовки студентів-стоматологів (2011)
Марценюк В. П. - Кореляційний підхід до обґрунтування оптимальних моделей розгалуження мікро судинних вузлів, Вакуленко Д. В., Андрущак І. Є. (2011)
Тахере Г. - Технологічні основи проведення телемедичних консультацій, Ярменчук І. А. (2011)
Рубан. А. М. - Інформаційне забезпечення стратегії визначення оптимальної тактики хірургічного лікування хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією (2011)
Олексенко І. М. - Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки у спортсменів-дзюдоїстів високої кваліфікації (2011)
Содержание (2014)
Славкин В. В. - Исследование динамики проникновения и захвата магнитного потока в поликристаллических YBa2Cu3O7–x образцах, Тищенко Э. А. (2014)
Nevirkovets I. P. - Current–voltage characteristics of Nb–carbon–Nb junctions, Shafranjuk S. E., Chernyashevskyy O., Masilamani N., Ketterson J. B. (2014)
Mumtaz M. - Excess conductivity analysis and infrared absorption spectroscopy of Mg-doped TlBa2Ca2Cu3O10−δ superconductor, Zubair M., Khan Nawazish A., Abbas S. (2014)
Малишевский А. С. - Ширина линий черенковского излучения цуга джозефсоновских вихрей, Силин В. П., Урюпин С. А. (2014)
Кононенко В. В. - Транспортные характеристики композита сверхпроводник–ферромагнетик, Таренков В. Ю., Дьяченко А. И., Варюхин В. Н. (2014)
Бобров Н. Л. - Микроконтактная спектроскопия электрон-фононного взаимодействия в сверхпроводниках, Хоткевич А. В., Камарчук Г. В., Чубов П. Н. (2014)
Бабич О. И. - Трансформация зонного спектра ртутных ВТСП и особенности температурной зависимости коэффициента термоэдс, Бойко Я. В. (2014)
Бедрикова Е. А. - Скачок химического потенциала при испарении бозе-газа, Латышев А. В. (2014)
Богдан М. М. - Локальная отрицательная магнитная проницаемость и возможность наблюдения бризерных возбуждений в магнитных метаматериалах, Чаркина О. В. (2014)
Turov V. V. - Low-temperature 1Н NМR spectroscopic study of hydration properties of a hybrid system based on nanosilica, DNA and doxorubicin in the presence of C60 fullerene, Prylutskyy Yu. I., Ugnivenko A. P., Barvinchenko V. N., Krupskaya T. V., Tsierkezos N. G., Ritter U. (2014)
Долбин А. В. - Кинетика низкотемпературной сорбции 3Не, 4Не, Н2, D2, Ne и N2 жгутами одностенных углеродных нанотрубок. Квантовые эффекты, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Ясковец И. И., Уварова И. Ю., Данильченко Б. А. (2014)
Король А. Н. - Спектры трансмиссии электронов через графеновую сверхрешетку Тью–Морса (2014)
Русакова А. В. - Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдированного сплава AL–3,8 ат.% Li, Лубенец С. В., Фоменко Л. С., Забродин П. А. (2014)
Yin L. - Study of the reference standard facility of rhodium-iron resistance thermometer, Lin P., Qi X. (2014)
Владімірова Т. П. - Динамічна дифрактометрія структурних дефектів у монокристалі ґранату Nd3Ga5O12, Пилипів В. М., Остафійчук Б. К., Кисловський Є. М., Молодкін В. Б., Оліховський С. Й., Скакунова О. С., Решетник О. В., Лізунова С. В. (2011)
Карбівський В. Л. - Структура фононних спектрів апатитів кальцію і кадмію, розрахована з перших принципів, Сорока А. П., Касіяненко В. Х. (2011)
Ходаковский Н. И. - Исследование зондовых методов получения элементов наноэлектронных приборов и технологии диагностики с использованием электростатической силовой микроскопии, Ларкин С. Ю., Галстян Г. Г. (2011)
Пономаренко А. Т. - Свойства и перспективы применения искусственных ферронаномагнетиков в области СВЧ, Шевченко В. Г., Калинин Ю. Е., Ситников А. В. (2011)
Остапенко Н. И. - Спектроскопия плёнок нанокомпозитов полисиланы/пористые оксиды кремния и титана, Остапенко Ю. В., Фролова Е. К., Пекус Д., Гульбинас В., Еременко А. М., Смирнова Н. П., Суровцева Н. И. (2011)
Коробко Е. В. - Электроструктурирующиеся дисперсии наноразмерных наполнителей для создания адаптивных композитов, Достанко А. П., Коробко А. О., Ройзман В. П., Новикова З. А., Журавский Н. А., Глоба А. И. (2011)
Магеррамов А. М. - Эффект магнитосопротивления в полимерной нанокомпозитной системе на основе ПЭ + Fe3O4, Рамазанов М. А., Агакишиева П. Б., Нуриев М. А. (2011)
Кондрахова Д. М. - Кристалічна структура і магнеторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe і Cu, Синашенко О. В., Проценко І. Ю. (2011)
Стасюк З. В. - Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок міді нанометрової товщини, Бігун Р. І., Куницький Ю. А., Колтун Н. С., Кравченко О. Є. (2011)
Зленко В. О. - Двошарові плівки Cu/наночастинки Ni/підкладка, Проценко С. І. (2011)
Великодний Д. В. - Особливості тензорезистивних властивостей тонких металевих плівок при пружній і пластичній деформації, Тищенко К. В., Проценко І. Ю. (2011)
Петров С. С. - Концентрационное переохлаждение обработкой расплавов силуминов импульсным электрическим током как перспективный метод получения наноматериалов, Пригунов С. В., Пригунова А. Г., Ключник Д. Н. (2011)
Захаренко М. І. - Вплив термооброблення на магнетом’які властивості аморфних стопів Fe80Si6B14, леґованих Ni та Mo, Носенко А. В., Носенко В. К., Семенько М. П. (2011)
Ющенко К. А. - Исследование физико-механических свойств нового наноструктурного суперсплава Inconel МА758 в интер-вале температур 4,2–310 К, Семеренко Ю. А., Табачникова Е. Д., Подольский А. В., Скибина Л. В., Смирнов С. Н., Савченко В. С. (2011)
Ивженко В. В. - Инжекционное формование изделий из нанодисперсных порошков тугоплавких соединений (2011)
Степанова Е. Н. - Особенности наноструктурирования титанового сплава Ti–6Al–4V с использованием обратимого легирования водородом, Грабовецкая Г. П., Чернов И. П. (2011)
Сартинская Л. Л. - Формирование и рост нанотрубок и вискерсов при нагреве в оптической печи без катализаторов (2011)
Павленко О. Л. - Комплексоутворення та полімеризація фуллеритів С60 при леґуванні металами, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Грабовський Ю. Є., Брусенцов В. А., Корнієнко М. Є., Момот А. І., Ніколенко А. C., Ткач В. М., Рудь О. М. (2011)
Маніло М. В. - Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2011)
Содержание (2014)
Вступление (2014)
Gusynin V. P. - Quantum oscillations as the tool for study of new functional materials (Review Article), Loktev V. M., Luk’yanchuk I. A., Sharapov S. G., Varlamov A. A. (2014)
Fang Lei - Quantum phenomena in transport measurements of topological insulator nanostructures (Review Article), Kwok Wai-Kwong (2014)
Кордюк А. А. - ARPES-эксперимент в фермиологии квазидвумерных металлов (Обзор) (2014)
Antonov V. N. - Electronic structure, Fermi surface and dHvA effect in YIn3, LuIn3, and YbIn3 (2014)
Laukhin V. - Fermi surface and effect of high magnetic fields on the metal–semimetal Peierls-like transition of (TSeT)2Cl, Audouard A., Vignolles D., Drigo L., Alemany P., Canadell E. (2014)
Логоша А. В. - Особенности электронной структуры слоистых сверхпроводников RNi2B2C, RFe4Al8 и FeSe, Гречнев Г. Е., Лёгенькая А. А., Панфилов А. С. (2014)
Barbiellini B. - Natural orbital functional theory and pairing correlation effects in electron momentum density (2014)
Андрианов А. В. - Электронный топологический переход Лифшица и сложные магнитные структуры в тяжелых редкоземельных металлах (2014)
Dugdale S. B. - Probing the Fermi surface by positron annihilation and Compton scattering (2014)
Фальковский Л. А. - Теория Лифшица–Косевича и кулоновское взаимодействие в графене (2014)
Audouard A. - Recent developments in the determination of the amplitude and phase of quantum oscillations for the linear chain of coupled orbits, Fortin J.-Y. (2014)
Баграев Н. Т. - Квантование магнитного момента в наносандвичах CdBxF2–x/p-CdF2–QW/CdBxF2–x, Клячкин Л. Е., Романов В. В., Рыскин А. И. (2014)
Маргулис В. А. - Намагниченность и поляризация электронного газа в мультиферроиках (2014)
Grigoriev A. D. - Crossover from the weak to strong-field behavior of the longitudinal interlayer magnetoresistance in quasi-two-dimensional conductors, Grigoriev P. D. (2014)
Murata K. - Magnetic-field-induced phase transitions in the quasi-one-dimensional organic conductor HMTSF–TCNQ, Fukumoto Y., Yokogawa K., Takaoka R., Kang W., Brooks J. S., Graf D., Yoshino H., Sasaki T., Kato R. (2014)
Kartsovnik M. V. - Magnetic quantum oscillations in the charge-density-wave state of the organic metals α-(BEDT-TTF)2MHg(SCN)4 with M = K and Tl, Zverev V. N., Andres D., Biberacher W., Helm T., Grigoriev P. D., Ramazashvili R., Kushch N. D., Müller H. (2014)
Гречнев Г. Е. - Эффект де Гааза–ван Альфена в зонном антиферромагнетике FeGe2: проявление спиновых расщеплений, Лёгенькая А. А., Плужников В. Б., Свечкарев И. В., Федорченко А. В., Perz J. M. (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Limanskaya O. Yu. - Studying of phylogenetic relationships of leukemia virus with other retroviruses in cattle, Gema I. A., Gorbatenko S. K., Gerilovych A. P. (2015)
Buzun A. I. - Biotechnological aspects of Amixin® application as an antiviral drug for treatment of pigs and chicken, Kolchyk O. V., Stegniy M. Yu, Bobrovitska I. A., Stegniy A. B. (2015)
Rudova N. G. - Phylogenetic and molecular genetic studies of porcine circovirus type II, Smolyaninova Ye. V., Lymanska O. Yu., Zlenko O. B. (2015)
Fedota O. M. - Genetics of resistance to clinical mastitis in cows: A review, Ruban S. Yu., Bolotin V. I., Klochko I. O. (2015)
Stegniy B. T. - Cellular and humoral mediated immunity and distribution of viral antigens in chickens after infection with a low pathogenic avian influenza virus (LPAIV H4N6) isolated from wild ducks, Muzyka D. V., Shutchenko P. O., Lillehoj H., Kovalenko L. V., Stegniy A. B., Medvid K. O., Rula O. M. (2015)
Boboš S. - Coagulase-negative staphylococci and their significance for subclinical mastitis, Radinović M., Pajić M., Mašić Z. (2015)
Содержание (2014)
Полуэктов Ю. М. - Поглощение энергии электромагнитного поля сверхтекучей системой атомов с дипольным моментом (2014)
Далакова Н. В. - Нелинейные эффекты в проводимости слаболегированных купратов La2–xSrxCuO4 в антиферромагнитном состоянии при низких температурах, Белевцев Б. И., Беляев Е. Ю., Панфилов А. С., Бобрышева Н. П., Селютин А. А. (2014)
Сиваков А. Г. - Осцилляции критического сверхпроводящего тока тонких двухсвязных пленок Sn в присутствии внешнего перпендикулярного магнитного поля, Похила А. С., Глухов А. М., Куплевахский С. В., Омельянчук А. Н. (2014)
Ahmed A. M. - Magnetic transitions and electrical transport in Bi-doped lanthanum strontium manganites, Mohamed H. F., Šoka M. (2014)
Гореликов Г. А. - Динамические и статические свойства жестко закрепленной ультратонкой ферромагнитной пленки с S = 1 и конкурирующими анизотропиями, Мелешко А. Г., Фридман Ю. А. (2014)
Ковалевский М. Ю. - Симметрия и релаксационная динамика магнетиков со спином s = 1, Глущенко А. В. (2014)
Прудников П. В. - Неравновесное критическое поведение сильно неупорядоченных магнетиков с дальнодействующей корреляцией дефектов, Медведева М. А. (2014)
Grechnev G. E. - Electronic structure and magnetic properties of graphite intercalated with 3d-metals, Lyogenkaya A. A., Kolesnichenko Yu. A., Prylutskyy Yu. I., Hayn R. (2014)
Звягина Г. А. - Магнитоупругие свойства ферробората Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4 (2014)
Алисултанов З. З. - Аномальный рост термоэдс в эпитаксиальном графене на размерно-квантованной пленке, Мирзегасанова Н. А. (2014)
Шаповалов В. А. - Исследование рельефа адиабатического потенциала в монокристаллах с ионами меди, Житлухина Е. С., Ламонова К. В., Орел С. M., Барило С. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Розенбаум В. М. - Низкотемпературный режим функционирования адиабатического броуновского мотора (2014)
Шикин В. - Дополнение к статье V. Shikin, I. Chikina, and S. Nazin "Relaxation phenomena in cryogenic electrolytes”, Fiz. Nizk. Temp. 39, 712 (2013), Chikina I., Назин С. (2014)
Ісіченко І. (архиєпископ) - Києво-Могилянська колеґія як центр розвитку українського барокового письменства (2015)
Київська Е. А. - Жанрова структура філософських текстів Григорія Сковороди: "Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis, сир?чь Икона Алківіадская" і "Книжечка о чтеніи священнаго писанія, нареченна Жена Лотова" (2015)
Матушек О. Ю. - Воскресіння Христове в проповідях Лазаря Барановича (2015)
Соболь В. О. - Щоденникові твори києво-могилянських вихованців. За матеріалами архівного фонду Олександра і Тетяни Кошиців (2015)
Хинчевська-Геннель Т. - Києво-Могилянська академія в польській історичній науці (2015)
Кого наслідували українські проповідники XVII ст. – греків, римлян чи поляків? (2015)
Агеєва В. П. - Після карнавалу, або Реставрація пам’яті (2015)
Борисюк І. В. - Поезія Олега Лишеги як віднайдення Іншого (2015)
Семків Р. А. - Бурлеск і пародія у творчості Юрія Винничука (2015)
Вітрук А. Ю. - Трансформації українського національного наративу в історичних романах (2015)
Шалагінов Б. Б. - Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне: як вечірні барви перетворюються на нічні химери (2015)
Ніколайчук І. А. - Рецепція Вільяма Шекспіра у творчості Вірджинії Вулф (2015)
Романцова Б. М. - До питання рецепції оповідання "Перевтілення" Франца Кафки (2015)
Савченко Р. С. - Ораторія Ґотфріда Бенна "Безперервне" як спроба відродження трагічного міфу в ХХ ст. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Березан В. - Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами (2014)
Білавич Г. - Самоосвітня праця в "Хліборобському вишколі молоді” (2014)
Бужина І. - Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань (2014)
Ванівська О. - Шляхи підвищення рівня вивчення іноземних мов у технічному вищому навчальному закладі (2014)
Василюк А. - Педагогічна практика в системі професійно-педагогічної підготовки вчителів у Польщі (2014)
Гевко О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках у загальноосвітній школі (2014)
Гордієнко Н. - Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до роботи з сім’ями (2014)
Гриник І. - Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині (2014)
Дзюбинська Х. - Благодійність у сфері опіки над дітьми у Польщі та Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Калічак Ю. - Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка (2014)
Карпенко О. - Дефініція "опіка над дитиною” у педагогічній думці Польщі (2014)
Клим М. - Сімейне виховання у німецьких дослідницьких студіях крізь призму ретроспективного дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кобрій О. - Тенденції удосконалення змісту вищої педагогічної освіти України (2014)
Логвиненко Т. - Історичні аспекти становлення професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Скандинавських країнах (2014)
Пахомова Н. - Рефлексивно-оцінна діяльність у контексті інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів (2014)
Прокопів Л. - Модернізація малочисельної школи на селі: проблеми і перспективи (2014)
Процишин Н. - Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (1990 – 1996 рр.) (2014)
Ревть А. - Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією, Голембійовська Л. (2014)
Розлуцька Г. - Краєзнавчий компонент у змісті шкільних підручників для народних шкіл Закарпаття (1919 – 1939 рр.) (2014)
Ротар В. - Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки (2014)
Смеречак Л. - Особливості професійної діяльності соціальних педагогів у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку, Гук Орест. (2014)
Стинська В. - Соціальна політика підтримки материнства й дитинства в УРСР у 60 – 80-ті рр. ХХ ст. (2014)
Чепіль М. - Підручники як засіб патріотичного виховання молодших школярів (1919 – 1939 рр.) (2014)
Чопик Ю. - Теорія вільного виховання як складник реформаторської педагогіки кінця XIX – першої третини ХХ ст.: рецепція сучасної вітчизняної педагогічної науки (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Бузько В. - Структурно-функціональна модель управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Гарачук Т. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з математично здібними школярами (2014)
Гущак Ж. - Актуальні проблеми формування у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності у процесі навчання (2014)
Дука Т. - Напрями історико-краєзнавчої діяльності у змісті роботи піонерської організації України у 60-ті рр. ХХ ст. (2014)
Дудник Н. - Етичні знання як передумова становлення моральної свідомості педагога, Сипченко В. (2014)
Ісаченко В. - П. Житецький та видавнича діяльність другої половини ХІХ cт. (2014)
Карпич І. - Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Кибальна Н. - Дефініція "професійна відповідальність” у контексті підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту (2014)
Коляда Н. - Гуманістична спрямованість діяльності недільних шкіл України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Маторін Є. - Про базовий компонент професійної компетентності менеджера освіти (2014)
Мішеніна Т. - Формування дослідницької компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Невмержицька О. - Реалізація аксіологічних ідей в освітньому просторі Східної Галичини у міжвоєнний період (1919 – 1939) (2014)
Осадченко І. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій в учнів старшої школи як пропедевтична проблема (2014)
Паласевич І. - Корекційно-реабілітаційна робота ДНЗ з дітьми, що мають порушення зору (2014)
Побережна Н. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Попадич О. - Культура інформаційно-правової поведінки як результат процесу правового виховання у вищому начальному закладі (2014)
Русакова Л. - Інтегративна методологія в сучасній художній освіті (2014)
Савченко О. - Формування в молодших школярів уміння працювати з підручником (2014)
Тригуб І. - Мультимедійна презентація як перспективний напрям навчання іноземної мови (2014)
Федчишин Н. - Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії (2014)
Царик О. - Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці (2014)
Цимбал Н. - Культура мовлення у системі професійної підготовки учителя (2014)
Шаповал О. - Різновиди тренінгових вправ у контексті підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки до професійної діяльності (2014)
Ярошинська О. - Створення інформаційно-комунікаційного середовища в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Пепа Т. - Напрями реалізації кластерного підходу в програмуванні використання ресурсної бази регіонів (2014)
Шевченко В. - Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні (2014)
Кристюк О. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємств у забезпеченні вибору конкурентної стратегії (2014)
Kolomytsev A. - Socio-economic development of regions based on effective methods and forms of regional marketing (2014)
Федоренко О. - Застосування кластерної моделі розвитку в умовах трансформаційної економіки (2014)
Ільченко Н. - Синергія міжсекторного партнерства в соціально-економічному розвитку громади (2014)
Донець О. - Інформаційні системи бюджетування проектів з урахуванням ризиків (2014)
Чепурда Л. - Сучасний стан тa тeндeнцiї розвитку сфери послуг в рeгioнaх України (2014)
Бакум І. - Стратегічне управління вітчизняними корпораціями (2014)
Панкова Л. - Генезис теорій розвитку інноваційної праці та інноваційних кластерів (2014)
Березюк-Рибак І. - Напрямки підвищення трудової активності населення України в умовах трансформації соціально-трудових відносин (2014)
Тернова Л. - Ідентифікація основних загроз та оцінка рівня економічної безпеки України, Маргасова В., Ткаленко Н. (2014)
Прямухіна Н. - Теоретико-методологічні засади розвитку архітектури регіонального ринкового простору (2014)
Бєляєва С. - Соціально-економічна та екологічна складові розвитку рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях України, Данилюк А. (2014)
Панасенко Л. - Формування інвестиційного іміджу території для забезпечення її інвестиційної привабливості (2014)
Фрей Л. - Сільський зелений туризм: шляхи та перспективи розвитку в Україні (2014)
Івашина Л. - Сучасний стан ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Яхтер А. - Мотивація праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства (2014)
Старинець О. - Інвестиційна привабливість як чинник розвитку міста-курорту Трускавець (2014)
Васильконова Е. - Використання методів Форсайт у формуванні позитивного іміджу регіонів (2014)
Криворучко М. - Методологічні засади скорочення регіональної диференціації в контексті євроінтеграції (2014)
Лещенко М. - Сучасні аспекти формування соціальної відповідальності провідних ТНК (2014)
Новицька О. - Особливості підтримки малого та середнього бізнесу в системі сучасного регіонального менеджменту (2014)
Савченко А. - Концептуальні засади формування механізму регулювання корпоративного сектора в Україні (2014)
Бразілій Н. - Формування показників "Звіту про рух грошових коштів" та їх вплив на прийняття управлінських рішень, Костюк Н. (2014)
Петкова Л. - Міграційний капітал в системі факторів економічного зростання (2014)
Коломицева О. - Економічна сутність та структура промислово-виробничого потенціалу регіону (2014)
Пепчук С. - Інформаційні компоненти позиціонування регіону (2014)
Присяжнюк Ю. - Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи (2014)
Summaries of Zbirnyk naukovyh prats (Proceedings of Scientific Works) Cherkaskogo derzhavnogo technologichnogo universitetu. Seria: ekonomichni nauky. Issue 37. Part 2 (2014)
Грушко В. - Теоретическое исследование поведения туннельного тока в сканирующем зондовом микроскопе с алмазным острием, Новиков Н., Лысенко О., Щербаков А., Мицкевич Е. (2011)
Шаповалов А. П. - Туннельные переходы на основе тонких плёнок MgB2 с разными функциями распределения прозрачностей, Ларкин С. Ю., Шатерник В. Е., Прихна Т. А., Носков В. Л., Белоголовский М. А. (2011)
Вовченко Л. Л. - Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн, Мацуй Л. Ю., Олейник В. В., Лаунец В. Л., Загородний В. В., Норманд Ф. Ле (2011)
Похмурський В. І. - Моделювання процесу взаємодії кисню з поверхнею бінарних нанокластерів плятина–кобальт з викорис-танням методи DFT, Корній С. А., Копилец В. І. (2011)
Ткач Н. В. - Примесные состояния электронов в сферических наносистемах, Головацкий В. А., Франкив И. Б. (2011)
Николаенко В. А. - Влияние заряда подложки на перенос поверхностных электронов над гелием в условиях квазиодномерности, Смородин А. В. (2011)
Кондрахова Д. М. - Апробація теоретичного моделю розмірного ефекту в магнетоопорі, Ткач О. П., Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2011)
Кравец В. Г. - Магнитотранспортные, магнитооптические и магнитные свойства аморфных сплавов на основе Co, Манько Д. Ю., Поперенко Л. В., Юргелевич И. В. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Simulation study of n-ZnO/p-Si heterojunction solar cell, Jamil N. Y., Muhammed A. K. M. (2011)
Пещерова Н. А. - Влияние функционализации поверхности на характеристики наночастиц магнетита, Горбань О. А., Носолев И. К., Глазунова В. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2011)
Дулина Н. А. - Низкотемпературный синтез люминесцентных нано-кристаллических частиц Lu2O3:Eu3+ пластинчатой морфологии, Баумер В. М., Вовк О. М., Дейнека Т. Г., Матейченко П. В., Софронов Д. C., Сергиенко З. П. (2011)
Смородин А. В. - Анализ наношероховатостей подложек с использованием левитирующих электронов над сверхтекучей плёнкой гелия, Николаенко В. А. (2011)
Наумова Д. Д. - Зависимость физико-химических свойств ВТСП-соединений от размера кристаллитов, Войтенко Т. А., Недилько С. А. (2011)
Копань В. С. - Термоелектрична добротність ніклевого порошку, Хуторянська Н. В., Копань Ю. В. (2011)
Осипова В. А. - Получение фотокаталитически активного наноразмерного диоксида титана из его алкоксидов, Филатов И. Е., Ятлук Ю. Г., Андрейков Е. И. (2011)
Шевченко А. В. - Синтез и физико-химические свойства керамики из нанокристаллического порошка диоксида циркония, Лашнева В. В., Дудник Е. В., Рубан А. К., Подзорова Л. И. (2011)
Кайдаш О. Н. - Свободное спекание и свойства нанодисперсной системы Si3N4–Y2O3–Al2O3 (2011)
Казо И. Ф. - Углерод и углеродные кластеры в керамиках металл–бор–углерод, полученных твердофазным синтезом, Покровский В. А., Капитанчук Л. М. (2011)
Горох Г. Г. - Эпитаксиальные наноструктуры InGaN, выращенные в порах анодного оксида алюминия на Si, Соловей Д. В., Лабунов В. А., Осинский В. И., Мазунов Д. О. (2011)
Дружинин А. А. - Получение кремниевых нитевидных нанокристаллов, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И. (2011)
Дружинін А. О. - Аналіза кінетики росту нановіскерів кремнію, Нічкало С. І., Когут Ю. Р., Вуйцик А. М. (2011)
Ляшенко А. Ю. - Моделирование нестационарного зародышеобразования в открытых наносистемах: случай роста нанопроволок при реакции пар–жидкость–твёрдое тело, Гусак А. М., Ляшенко Ю. А., Одаж Ф. (2011)
Мельник О. Б. - Моделювання бінарних еквікомпонентних щільних пакувань для сумішей твердих сфер, Барабаш М. Ю. (2011)
Талако Т. Л. - Нанокомпозиционные порошки "интерметаллид/оксид", получаемые методом механоактивируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Витязь П. А., Лецко А. И., Григорьева Т. Ф., Ляхов Н. З., Яковлева М. С. (2011)
Монастирський Г. Є. - Виготовлення методами порошкової металургії пін зі стопів з пам’яттю форми системи Сu–Al–Ni, Сірий Д. О., Гільчук А. В., Коломицев В. І., Коваль Ю. М. (2011)
Содержание (2014)
Вступление (2014)
Левченко Г. Г. - Спиновый кроссовер под давлением комплексных соединений, содержащих ионы двухвалентного железа (Обзор), Христов А. В., Варюхин В. Н. (2014)
Криворучко В. Н. - Фаза Гриффитса и переход металл–диэлектрик в замещенных манганитах (Обзор) (2014)
Shekhter R. I. - Electronic spin working mechanically (Review Article), Gorelik L. Y., Krive I. V., Kiselev M. N., Kulinich S. I., Parafilo A. V., Kikoin K., Jonson M. (2014)
Панфилов А. С. - Взаимосвязь сверхпроводимости и магнетизма в соединениях FeSe1–xTex. Эффекты давления, Пащенко В. А., Гречнев Г. Е., Десненко В. А., Федорченко А. В., Блудов А. Н., Гнатченко С. Л., Чареев Д. А., Митрофанова Е. С., Васильев А. Н. (2014)
Chabanenko V. - Magnetic field penetration in MgB2 single crystals: pinning and Meissner holes, Kuchuk E., Yurchenko V. V., Mikheenko P., Abal’osheva I., Cortés-Maldonado R., Pérez-Rod-ríguez F., Karpinski J., Zhigadlo N. D., Katrych S. (2014)
Барьяхтар В. Г. - Теория затухания стоячих спиновых волн (2014)
Кобец М. И. - Исследование магнитной структуры Nd0,75Dy0,25Fe3(BO3)4 методом антиферромагнитного резонанса, Дергачев К. Г., Хацько Е. Н., Гнатченко С. Л. (2014)
Галкина Е. Г. - Продольная спиновая динамика в фторосиликате никеля, Иванов Б. А., Бутрим В. И. (2014)
Antonov V. N. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in the Mn3CuN perovskite, Bekenov L. V. (2014)
Dyakonov V. P. - Low-temperature magnetic behavior of the organic-based magnet Na(FeO6(C10H6N)3), Zubov E., Aksimentyeva E., Dyakonov K., Piechota S., Szymczak H. (2014)
Ламонова К. - Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом, Бекиров Б., Иванченко И., Попенко Н., Житлухина Е., Бурховецкий В., Орел С., Пашкевич Ю. (2014)
Песчанский В. Г. - Циклотронный резонанс в квазидвумерных металлах в наклонном магнитном поле, Степаненко Д. И. (2014)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда, Тарапов С. И., Харченко А. А., Яковенко В. М. (2014)
Минаков И. В. - Мимо, неподалеку, вокруг, направляясь к…, внутри (2014)
Загурская Н. В. - Одоративное и визуальное: парфюмер и декоратор (2014)
Плюснин Е. В. - Сублиминальные месседжи в визуальной коммуникации (2014)
Петров В. Е. - Производство естественности: анатопия зоологического и кинематографического пространств (2014)
Газнюк Л. М - Conceptualization of somatic human existence in the space of culture, Орленко О. М. (2014)
Храброва О. В. - Суждения вкуса: от идеологии к гастрософии (2014)
Зорченко И. В. - Опасное (само)просвещение: И. Кант и М. Мендельсон между "французским шутовством" и "немецким мечтательством" (2014)
Бусова Н. А. - Взаимодействие религиозного и светского в постсекулярном обществе (2014)
Чистотина О. А. - Смерть в обществе потребления: от-влечение и раз-влечение (2014)
Ильин И. В. - Jean Baudrillard in the mirror of the brand (2014)
Міщенко М. М. - Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) (2014)
Козирєва Н. В. - "Сміхова" концептуалізація світу людського буття (2014)
Тягло А. В. - About two approaches to assess legal argument quantitatively (2014)
Толстов І. В. - Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруистическое измерение трансплантации (2014)
Рассоха И. Н. - Египетские корни рационализма Санхунйатона (2014)
Азарова Ю. О. - Гегель и деррида: теория знака, логика и aufhebung (2014)
Прокопенко В. В. - "Cleitophon" and Plato᾽s pedagogy (2014)
Тягло А. В. - Свобода воли во времена перемен? (2014)
Лісіцин В. В. - Несправедливість війни (2014)
Кочилкова Н. С. - Порубіжні інтеракції в історії української культури (2014)
Ковтун Н. М. - Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства (2014)
Міщенко М. М. - Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням (2014)
Перчик А. В. - Stratagèmes rhétoriques, Попова Н. В. (2014)
Подольская Т. В. - To the question of narrativity of social being through temporal selfness (2014)
Ильин И. В. - Жизнь как жертва и проект жертвенной жизни в процессе брендизации капитализма (2014)
Ананьева Е. П. - Толерантность в системе осмысления современной глобализированной культуры (2014)
Кальницький Е. А. - Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства (2014)
Селюк Є. В. - Мережа як фактор функціональних змін влади в інформаційному суспліьстві (2014)
Трубнікова О. В. - Шляхи гуманізації в парадигмі інформаційного суспільства (2014)
Владленова И. В. - Формирование понятия "технореальности" в контексте технологического и социального конструктивизма (2014)
Бейлин М. В. - Философские основания нанотехнологии: новые мировоззренческие рубежи (2014)
Філяніна Н. М. - Від пізнання до розуміння природи: екологічна герменевтика (2014)
Лісовський П. М. - Біосоціальний еволюціонізм духовного капіталу (соціально-філософський аспект) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського