Есаулов Г. А. - Исследование влияния фторида кальция на энерготехнологические показатели обработки колесной стали на установке ковш–печь, Гасик М. И., Горобец А. П., Климчик Ю. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Сікірда Ю. В. - Система діагностики емоційного стану людини-оператора аеронавігаційної системи, Шмельова Т. Ф., Бєляєв Ю. Б. (2015)
Романюк О. В. - Порівняльна оцінка нелінійних і нейромережних регуляторів при випадкових збуреннях, Трегуб В. Г. (2015)
Сковоринська О. І. - Розробка плану HACCP для безпеки виробництва хлібопекарських пресованих дріжджів, Грегірчак Н. М. (2015)
Старовойтова С. О. - Вивчення впливу антимікотику Есулану на ліпідний склад і функції цитоплазматичної мембрани дріжджів Candida tropicalis, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Кухтин М. Д. - Гігієнічне і технологічне нормування психротрофної мікрофлори молока, Покотило О. С., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2015)
Драган О. І. - Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на підприємствах харчової промисловості, Лозовська Н. М. (2015)
Буковинська М. П. - Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності, Куксов О. О. (2015)
Пилипенко О. Є. - Перспективи розвитку експорту продукції сільського господарства і промисловості України на початку ХХІ століття (2015)
Ємцев В. І. - Напрями реформування молочного підкомплексу АПК України в умовах його адаптації до вимог конкурентоформуючого середовища ринку ЄС, Ємцева І. В. (2015)
Удворгелі К. Є. - Теоретичні аспекти визначення поняття "стратегія" (2015)
Луцяк В. В. - Нормативно-правова база регулювання діяльності малого підприємства (2015)
Олещенко Л. М. - Математичні методи вибору оптимальних шляхів маршрутів для транспортних взаємодій у регіоні (2015)
П’янкова О. В. - Інноваційний розвиток України в умовах корупційного ризику (2015)
Майстренко А. С. - Вибір системи управління проектами для виробничих підприємств, Гладка М. В. (2015)
Корж Н. В. - Управління фінансовим капіталом корпорації (2015)
Шутюк В. В. - Застосування мікрохвильового випромінювання для сушіння харчових продуктів (2015)
Піддубний В. А. - Гідродинамічні характеристики газорідинних середовищ, Коваль О. В. (2015)
Люлька О. М. - Аналіз роботи промислових екстракторів на буряковій стружці різних профілів, Люлька Д. М., Мирончук В. Г., Пушанко М. М. (2015)
Mаруженко O. В. - Навчально-науковий комплекс для розпізнавання запа¬хів "Ультраніс", Білоусов В. П., Січкар Т. Г., Лазаренко М. В., Баглюк С. В. (2015)
Чернелевський Л. М. - Потенціал дистанційного навчання в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю, Темчишина Ю. Л. (2015)
Засядько П. Я. - Аналіз, розробка і валідація спектральних радіаційних моделей при 3-D моделюванні горіння природного газу, Прядко М. О., Засядько Я. І. (2015)
Бржезицький В. О. - Аналітичне дослідження режимів напруги високовольтного каскадно¬го генератора з нелінійним навантаженням, Десятов О. М., Маслюченко І. М., Анохін Ю. Л. (2015)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. II. Механізм дії природних та синтетичних антиоксидантів і ліків, Совко М. С., Омельченко Х. В., Колотуша Т. П. (2015)
Осокіна Н. М. - Якість плодів вишні за різних способів заморожування, Василишина О. В. (2015)
Українець А. І. - Наукові аспекти розроблення харчових раціонів для військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2015)
Олійник С. Г. - Зміни показників якості хліба з продуктами переробки зародків вівса і кукурудзи під час зберігання, Степанькова Г. В., Кравченко О. І. (2015)
Прісс О. П. - Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів, Кулик А. С. (2015)
Карпутіна Д. Д. - Оцінка якісних показників цукрового сорго сорту Нектарний і гібриду Медовий у технології ферментованих напоїв оздоровчого направлення, Олійник С. І., Тетеріна С. М., Карпутіна М. В., Короленко А. В. (2015)
Попова Н. В. - Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на мікробіальне псування плодів баклажана, Токар А. Ю., Миронюк С. С. (2015)
Кузьмін О. В. - Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації зм’якшеної води (2015)
До відома авторів (2015)
Любіцева О. О. - Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка у становленні туризму в Україні (2015)
Бейдик О. О. - Український туризм: приховані можливості та сучасні тенденції розвитку, Сировець С. Ю., Зяблова А. О. (2015)
Мальська М. П. - Історія становлення та сучасний розвиток туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Пандяк І. Г. (2015)
Зеленська Л. І. - Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі (2015)
Сокол Т. Г. - Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України (2015)
Смирнов І. Г. - Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу, Михайленко Т. І. (2015)
Ковешніков В. С. - Проблеми управління технологічними інноваціями в туризмі, Попович К. В. (2015)
Заваріка Г. М. - Роль менталітету у розвитку туризму (2015)
Малиновська О. Ю. - Туристична політика Польщі: пріоритетні напрямки, стратегія і тактика, Коханська О. А. (2015)
Пацюк В. С. - Аналіз європейського досвіду розвитку туризму індустріальної спадщини задля його подальшої апробації в Україні, Шиян Д. В. (2015)
Глібова Ю. В. - Аналіз поглядів на вивчення туристичної дестинації: суспільно-географічний аспект (2015)
Гуровa Д. Д. - Перспективи розвитку aвiaцiйного туризму в Укрaїнi, Шевченко О. В. (2015)
Смирнов І. Г. - Інтим-туризм по-радянськи: міжнародний та внутрішній вимір (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині (2015)
Парфіненко А. Ю. - Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста (2015)
Козловський Є. В. - Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні (2015)
Смирнов І. Г. - Неймінг в туризмі: український та світовий досвід, Гнатів Т. Б. (2015)
Чорненька Н. В. - Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму, Теребух А. А., Костюк І. В. (2015)
Теліш П. С. - Значення Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму, Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б. (2015)
Борисова О. В. - Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині (2015)
Павловська Т. С. - Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти, Чабанчук М. А. (2015)
Тертична Ю. В. - Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році (2015)
Ганич Н. М. - Регіональні особливості розвитку готельного господарства Львівської області (2015)
Муха І. Ю. - Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення, Лявинець Г. М., Губеня В. О., Гавриш А. В. (2015)
Арпуль О. В. - Сучасна система енергозбереження в готелях, Цирульнікова В. В. Любачевська Н. С. (2015)
Коротка І. О. - Використання сучасних технологій озеленення в урбаністичному готелі, Бондар Н. П., Павлюченко О. С., Губеня В. О. (2015)
Кириченко Я. С. - Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки в Центральній Європі, Стафійчук В. І. (2015)
Кисельов Ю. О. - Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) (2015)
Зубик А. І. - Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори (2015)
Килимчук А. А. - Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України (2015)
Гаталяк О. М. - Демографічні чинники формування Волині як історико-географічного регіону (2015)
Неліпа К. Г. - Проблеми формування ринку праці Мелітопольського району (2015)
Савицька О. В. - Регіональний ландшафтний парк "Лиса гора" очима киян, Циганок Є. Ю. (2015)
Титул, содержание (2014)
Протоковилов И. В. - Способы управления кристаллизацией металла при ЭШП, Порохонько В. Б. (2014)
Зайцев В. А. - Исследование удельного электрического сопротивления сталемедной зоны биметаллического электрошлакового слитка-заготовки анода ДСП постоянного тока, Полишко А. А., Романко Л. А. (2014)
Ахонин С. В. - Получение трубных заготовок из титанового сплава ВТ14 способом ЭЛП, Березос В. А., Крыжановский В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2014)
Стельмах Я. А. - Формирование нанокомпозитов Al2O3–Сo способом электронно-лучевого испарения в вакууме, Крушинская Л. А., Оранская Е. И. (2014)
Шаповалов В. А. - Изучение температурного поля профилированных монокристаллов вольфрама, получаемых плазменно-индукционным способом, Якуша В. В., Никитенко Ю. А., Долиненко В. В., Гниздыло А. Н., Жолудь В. В. (2014)
Федорчук В. Е. - Технологические особенности выплавки сложнолегированных алюминиевых сплавов типа В96, Биктагиров Ф. К. (2014)
Шаповалов В. А. - Магниты Nd–Fе–B с наноразмерной структурой, Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2014)
Крикент И. В. - Численное исследование гидродинамики расплава в установке ковш–печь постоянного тока, Самохвалов С. Е., Кабаков Д. Ю., Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Пиптюк В. П., Греков С. В. (2014)
Титул, содержание (2014)
Медовар Л. Б. - Опыт и перспективы традиционного ЭШП для производства длинномерных полых слитков–труб, Дудка Г. А., Стовпченко А. П., Козьминский А. Н., Федоровский Б. Б., Лебедь В. А., Лесунов А. С., Ронжин А. С. (2014)
Теличко В. А. - Влияние квазикристаллических покрытий Al–Cu–Fe(B), полученных способом электронно-лучевого осаждения, на эксплуатационные свойства штампов и пресс-форм, Брукмюллер К., Ханчич А., Устинов А. И. (2014)
Мельниченко Т. В. - Влияние дефектной структуры многослойных реакционных фольг Al/Ti и Al/Ni на фазовые и структурные превращения при нагреве (2014)
Яковчук К. Ю. - Теплопроводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий (2014)
Мушегян В. О. - Разработка и получение полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6 способом электронно-лучевой плавки с последующей термомеханической обработкой, Моляр А. Г., Грабин В. В. (2014)
Кожемякин В. Г. - Причины разрушения и способы упрочнения медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Ботвинко Д. В. (2014)
Шаповалов В. А. - Исследования режимов работы плазмотрона косвенного действия с вихревой подачей плазмообразующего газа, Цыкуленко К. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М. (2014)
Малашенко И. С. - Пайка в вакууме литого никелевого сплава ЖСБУ композиционными припоями на основе ВПр-36. Часть 1, Мазурак В. Е., Кушнарева Т. Н., Куренкова В. В., Завидонов В. Г., Явдощина Е. Ф. (2014)
Сідей В. І. - Параметри Зв’язкової валентності для зв’язків Ga-Se, Штейфан А. Я. (2015)
Філеп М. Й. - Взаємодія у потрійній системі S–Se–Te, Сабов М. Ю., Малаховська Т. О., Товт В. В. (2015)
Погодін А. І. - Особливості вирощування монокристалів талій (І) ортотіоарсенату для використання в акустооптичних пристроях, Кохан О. П., Сабов В. І., Малаховська Т. О., Філеп М. Й., Соломон А. М., Переш Є. Ю. (2015)
Риган М. Ю. - Одержання, очистка і деякі властивості високочистого тіогалату талію, Рубіш В. М., Штирко Г. М., Роман І. Ю. (2015)
Козьма А. А. - Про хвильові числа валентних коливань хімічних зв’язків метал–оксиген у неорганічних солях із оксоаніонами (2015)
Стецьків А. О. - Синтез та дослідження кристалічної структури сполуки Eu5Na4Ge4 (2015)
Лосев С. С. - Применение некоторых оснований Шиффа для определения ионов Cu2+, Co2+, Ni2+ методом твердофазной спектрофотометрии (2015)
Сухарева О. Ю. - Визначення кобальту в харчових продуктах, Попович М. М., Делеган-Кокайко С. В., Молнар Д. І., Сухарев С. М. (2015)
Купчик Е. Ю. - Содержание некоторых микроэлементов в биосубстратах людей, проживающих в г. Чернигове (2015)
Сухарев С. М. - Визначення деяких важких металів у донних відкладах річки Боржава методом атомно-абсорбційної спектроскопії (2015)
Фаринюк Ю. І. - Взаємодія аміноетилових етерів та естерів з різними електрофільними реагентами, Кривов’яз А. О., Онисько М. Ю., Геваза Ю. І. (2015)
Філак І. О. - Гетероциклізація тетрабромідом селену 2-(3-метилбут-2-ен-1-ілселено)-хінолінкарбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2015)
Голуб Є. О. - Вплив відновлення поверхні каталізаторів на їх каталітичні властивості в реакції парціального окиснення н-алканів, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Борко В. О. (2015)
Козьма А. А. - Розрахунок теплофізичних властивостей кобальт (ІІ) ортофосфату Co3(PO4)2, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Гомонай В. І. (2015)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових питних вод с. Драгово Хустського району Закарпатської області, Чундак С. Ю., Монич І. І., Ламбрух Л. М., Маркович В. П., Рішко Я. В. (2015)
Симканич О. І. - Розподіл вмісту важких металів у донних відкладах річки Уж у межах міста Ужгорода, Кундрик К. М., Глух О. С., Сухарев С. М. (2015)
Поп О. М. - Оцінка закритості хімічних систем нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2015)
Марченко О. М. - Біологічне вилуговування важких металів з осадів побутових стічних вод, Пшинко Г. М. (2015)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості екологічної освіти і виховання учнів у сільській та міській початковій школі, Чундак С. Ю., Баришева Т. Є. (2015)
Стерчо І. П. - Вплив ігрових методів навчання на пізнавальну активність і якість знань учнів при вивченні неорганічної хімії в школі (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Физическое моделирование процесса плавления расходуемого электрода при ЭШП в условиях внешнего электромагнитного воздействия, Порохонько В. Б. (2015)
Гнатушенко А. В. - Изучение поведения легирующих элементов при электрошлаковой плавке отходов бронзы КН 1-3 (2015)
Северин А. Ю. - Деформационная обработка сплава Ti–Ni с эффектом памяти формы, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Пикулин А. Н. (2015)
Кожемякин В. Г. - Влияние технологических параметров на размеры жидкой металлической ванны при плазменно-дуговой наплавке медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Ботвинко Д. В. (2015)
Шаповалов В. А. - Подавление ликвационных процессов в крупных слитках, Григоренко Г. М. (2015)
Белявин А. Ф. - Термическая долговечность теплозащитного покрытия на монокристальной лопатке после восстановления торца пера наплавкой TIG, Куренкова В. В., Федотов Д. А. (2015)
Григоренко Г. М. - Восстановительный ремонт слябовых медных кристаллизаторов МНЛЗ. Структура и свойства металла в зоне соединения, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Полещук М. А., Зеленин В. И., Зеленин Е. В. (2015)
Ботвинко Д. В. - Особенности переработки высоколегированных легковесных металлических отходов, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Кожемякин В. Г. (2015)
Карпец М. В. - Влияние содержания никеля на износостойкость литого высокоэнтропийного сплава VCrMnFeCoNix, Горбань В. Ф., Мысливченко А. Н., Марченко С. В., Крапивка Н. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Медовар Л. Б. - Листовые печи и толстолистовая сталь ЭШП — опыт истории и требования современности, Стовпченко А. П., Федоровский Б. Б. (2015)
Макаренко Н. А. - Исследование и разработка составов экзотермических флюсов для электрошлаковых процессов, Власов А. Ф., Волков Д. А., Кущий А. М. (2015)
Пикулин А. Н. - Получение слитков сложнолегированного титанового сплава ВТ23 способом ЭЛП, Ахонин С. В., Березос В. А., Селин Р. В. (2015)
Мельник В. И. - О расширении технологических возможностей современных газоразрядных электронно-лучевых пушек, Мельник И. В., Тугай Б. А., Ковальчук Д. В. (2015)
Кожемякин В. Г. - Упрочнение поверхностного слоя медных плит кристаллизаторов МНЛЗ гафнием с применением плазменно-дуговой технологии, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жданов В. А., Ботвинко Д. В. (2015)
Григоренко Г. М. - Влияние нанопорошковых инокуляторов на структуру и свойства литого металла высокопрочных низколегированных сталей, Костин В. А., Головко В. В., Жуков В. В., Зубер Т. А. (2015)
Демченко В. Ф. - Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при вирощуванні кристалів із розплаву, Федоров О. П., Шуба І. В., Асніс Ю. А., Лісний А. Б. (2015)
Шаповалов В. А. - Управление структурой металла в процессе кристаллизации, Григоренко Г. М. (2015)
Содержание (2014)
Золочевский И. В. - Резистивные состояния широких сверхпроводящих пленок, обусловленные постоянным и переменным токами (Обзор) (2014)
Вступление (2014)
Krivoruchko V. N. - Andreev-spectroscopy study of unconventional superconductivity in MgB2:(La,Sr)MnO3 nanocomposite, D’yachenko A. I., Tarenkov V. Yu. (2014)
Gloos K. - Mechanisms of normal reflection at metal interfaces studied by Andreev-reflection spectroscopy, Tuuli E. (2014)
Kulinich S. I. - Nanomechanics of a magnetic shuttle device, Gorelik L. Y., Parafilo A. V., Shekhter R. I., Park Y. W., Jonson M. (2014)
Balkashin O. P. - Spin-valve effects in point contacts to exchange biased Сo40Fe40B20 films, Fisun V. V., Triputen L. Yu., Andersson S., Korenivski V., Naidyuk Yu.G. (2014)
Fisun V. V. - Josephson effect and Andreev reflection in Ba1–xNaxFe2As2 (x = 0.25 and 0.35) point contacts, Balkashin O. P., Kvitnitskaya O. E., Korovkin I. A., Gamayunova N. V., Aswartham S., Wurmehl S., Naidyuk Yu. G. (2014)
Ekino T. - Tunneling spectra of break junctions involving Nb3Sn, Sugimoto A., Sakai Y., Gabovich A. M., Akimitsu J. (2014)
Балкашин О. П. - Ферромагнитный резонанс в микроконтактах медь–пермаллой, Фисун В. В., Коровкин И. А., Korenivski V. (2014)
Камарчук Г. В. - Нелинейные циклические транспортные явления в медных точечных контактах, Поспелов А. П., Савицкий А. В., Коваль Л. В. (2014)
Yerin Y. S. - Frustration phenomena in Josephson point contacts between single-band and three-band superconductors, Omelyanchouk A. N. (2014)
Содержание (2014)
Сивоконь В. Е. - Критическое поле динамического перехода в двумерном электронном кристалле над жидким гелием, Наседкин К. А., Шарапова И. В. (2014)
Калиненко А. Н. - Спин-транспортные эффекты в системе электронов над поверхностью жидкого гелия, Копелиович А. И., Пышкин П. В., Яновский А. В. (2014)
Заворотнев Ю. Д. - "Резонансные" явления в магнитной подсистеме при одновременном воздействии кручения и давления, Пашинская Е. Г. (2014)
Бутрим В. И. - Температурная зависимость спектров элементарных возбуждений анизотропного S = 1 ферромагнетика, Космачев О. А., Фридман Ю. А. (2014)
Ястремский И. А. - Эволюция модуля полного магнитного момента ферромагнетика после сверхбыстрого размагничивания (2014)
Славин В. В. - Магнитные свойства квантовой модели Шастри–Сазерленда со спином S = 1/2, Кривчиков А. А. (2014)
Ковалев А. С. - Особенности гистерезиса в ферромагнитной пленке на поверхности магнитожесткого антиферромагнетика с доменной структурой, Панкратова М. Л. (2014)
Дробышев А. - О стабильности нанокластеров воды и тяжелой воды в криоматрице азота, Алдияров А., Катпаева К., Коршиков Е., Курносов В., Шинбаева А. (2014)
Константинов В. А. - Особенности переноса тепла в твердом тетрагидрофуране, Саган В. В., Ревякин В. П., Карачевцева А. В. (2014)
Господарев И. А. - Низкочастотные особенности фононных спектров и низкотемпературная термодинамика неупорядоченных твердых растворов, Гришаев В. И., Еременко А. В., Клочко М. С., Котляр А. В., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б. (2014)
Турутанов О. Г. - Экспериментальное наблюдение вынужденных стохастических переходов в многоямном потенциале кольца ВЧ СКВИДа, Ляхно В. Ю., Шнырков В. И. (2014)
Харченко Ю. Н. - Линейный магнитооптический эффект в несоразмерной фазе антиферромагнитного LiNiPO4, Милославская О. В., Харченко Н. Ф. (2014)
Окулов В. И. - Термодинамический аномальный эффект Холла: квантовый режим, Памятных Е. А., Лончаков А. Т. (2014)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Исследование физических и технологических свойств солевых флюсов для ЭШП титана, Порохонько В. Б., Гончаров И. А., Мищенко Д. Д. (2015)
Ахонин С. В. - Разработка технологии введения тугоплавких легирующих элементов в сплавы на основе интерметаллида Ti2AlNb при электронно-лучевой плавке, Северин А. Ю., Березос В. А. (2015)
Гниздыло А. Н. - Перспективы и совершенствование плазменно-индукционной технологии выращивания монокристаллов тугоплавких металлов (2015)
Кожемякин В. Г. - Восстановление поверхностного слоя медной плиты кристаллизатора МНЛЗ с использованием плазменно-дуговой технологии, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Ботвинко Д. В. (2015)
Калашник Д. А. - Анализ технологических особенностей получения быстрозакаленных сплавов (Обзор), Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В. (2015)
Гайдук С. В. - Расчет фазового состава литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2015)
Ефимов Н. В. - Влияние остаточного алюминия в стали на загрязнение крупных слитков неметаллическими включениями, Синяков Р. В., Троянский А. А., Рябцев А. Д., Селютин А. А. (2015)
Литвин С. Е. - Сорбционные свойства наноструктурных конденсатов NaCl–Fe (2015)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Использование разрядов конденсаторов для управления кристаллизацией металла при ЭШП, Назарчук А.Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2015)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая плавка жаропрочных сплавов на основе никеля, Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2015)
Григоренко Г. М. - Особенности металлургических процессов при плазменно-дуговом напылении покрытий, полученных из стальной проволоки с порошковыми наполнителями WC и WC–Co, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Степанюк C. Н., Дорошенко Л. К., Чайка А. А., Лютик Н. П., Еремеева Л. Т. (2015)
Кожемякин В.Г. - Исследование качества восстановленного и легированного поверхностных слоев медных плит при ПДРП, Шаповалов В.А., Бурнашев В.Р., Ботвинко Д.В., Бирюченко Д.А. (2015)
Гайдук С. В. - Получение прогнозирующих математических моделей для расчета термодинамических параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2015)
Корниевский В. Н. - Разработка технологии внепечной обработки электростали с применением пегматита как заменителя плавикового шпата, Панченко А. И., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Касьян С. Л., Шибеко П. А., Мазурук С. Л., Яковицкий А. В., Гасик М. И., Горобец А. П. (2015)
Курапов Ю. А. - Адгезия толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода, Борецкий В. В. (2015)
Стельмах Я. А. - Формирование структуры Al2O3 с использованием удаляемых в процессе конденсации добавок In и NaCl, Крушинская Л. А. (2015)
Содержание (2014)
Шнырков В. И. - Зарядово-потоковый кубит, связанный с резонансным контуром, в сильном низкочастотном электромагнитном поле, Krech W., Born D., Серебровский В. В., Турутанов О. Г. (2014)
Хаджай Г. Я. - Электротранспорт и устойчивость кислородной подсистемы монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при длительной выдержке в воздухe, Вовк Р. В. (2014)
Шкловский В. А. - Направленное движение вихрей и рэчет-эффект в анизотропном сверхпроводнике с периодическим потенциалом пиннинга, Со Джин-Тек (2014)
Merdan Z. - The finite-size scaling study of four-dimensional Ising model in the presence of external magnetic field, Kürkçü C., Öztürk M. K. (2014)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть I: Атомно-решеточные модели и континуальное описание этих дефектов в упругой анизотропной 2D среде, Смирнов С. Н. (2014)
Doroshenko I. - FTIR/PCA study of propanol in argon matrix: the initial stage of clustering and conformational transitions, Balevicius V., Pitsevich G., Aidas K., Sablinskas V., Pogorelov V. (2014)
Данильченко А. Г. - Зарождение и рост ГПУ фазы в гомогенных (Ar) и гетерогенных (Ar–Kr) кластерах по данным электронографии, Коваленко С. И., Конотоп А. П., Самоваров В. Н. (2014)
Курносов В. С. - ИК спектроскопия низкочастотного фононного спектра монокристалла TbFe3(BO3)4, Цапенко В. В., Безматерных Л. Н., Гудим И. А. (2014)
Иванов А. Ю. - Проявление резонанса Ферми в колебательных спектрах 5-йодурацила и его дейтеропроизводных, изолированных в низкотемпературных матрицах Ar, Рубин Ю. В., Егупов С. А., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2014)
Табачникова Е. Д. - Экспериментальное исследование и сравнительный анализ пластичности сплава Ni–18,75 ат.% Fe в крупнозернистом и нанокристаллическом состояниях в области температур 4,2−350 К, Подольский А. В., Смирнов С. Н., Псарук И. А., Liao P. K. (2014)
Вдовиченко Г. A. - Эффекты разупорядочения молекул в теплопроводности твердого тиофена, Кривчиков A. И., Королюк O. A., Романцова O. O. (2014)
Nemirovskii S. K. - Probing of quantum turbulence with the emitting vortex loops (2014)
Савченко В. Ф. - Державне регулювання відносин власності у ринковій економіці (2015)
Бондаренко В. М. - Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг (2015)
Ільчук В. П. - Інституційне забезпечення функціонування та розвитку ринку вина в Україні, Пазюк В. Л. (2015)
Verdenkhofa O. R. - Regulation features of the education market (2015)
Холодницька А. В. - Інноваційний розвиток соціальної та гуманітарної інфраструктури сільських територій Чернігівської області (2015)
Абакуменко О. В. - Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку країни, Коваленко Л. О., Марченко Н. А. (2015)
Боярчук Л. В. - Сорсинг як інструмент підвищення зайнятості: адаптація зарубіжного досвіду до реалій економіки України (2015)
Гудзинський О. Д. - Організаційна культура в розвитку соціально-економічних систем (2015)
Palyvoda O. M. - Small and medium business in the member states of the European Union: tendencies of development and problems of management, Khomenko O. V. (2015)
Полковниченко С. О. - Сучасний стан туристичного співробітництва України з Європейським Союзом (2015)
Гарафонова О. І. - Використання CRM-системи та кластеризації у маркетинговій діяльності сучасного підприємства (2015)
Lukianova V. V. - Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate foreign economic activity, Sviderska A. V. (2015)
Савіна Г. Г. - Позитивний імідж та ділова репутація у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Баличова В. О., Калугін Ю. О. (2015)
Кунденко А. В. - Стратегічні та тактичні напрями управління кризовими явищами, Кратко Є. В. (2015)
Миколайчук І. П. - Формування механізму економічної стійкості підприємства (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу (2015)
Савін С. Ю. - Зв'язок соціальної та інформаційної фрагментарності персоналу підприємств, Тюхтенко Н. А. (2015)
Шегда М. В. - Соціальна відповідальність підприємства як конкурентна перевага (2015)
Прокопенко Н. С. - Концептуальні підходи до механізму фінансування екологічних державних цільових програм, Дуднікова І. І. (2015)
Ткаченко Н. В. - Банківське споживче кредитування: регіональний вимір та основні тенденції розвитку, Виговська В. В. (2015)
Джурабаєв Ж. Ш. - Практичний досвід провідних центральних банків у подоланні наслідків світової фінансової кризи (2015)
Повжик К. В. - Державне регулювання vs саморегулювання фінансового ринку (2015)
Євдоченко О. О. - Сучасні напрями екологізації маркетингової діяльності ТНК, Чала Н. В. (2015)
Дахнюк О. П. - Визначення амплітудних параметрів коливань формоутворюючого інструменту та параметрів хвилястої поверхні (2013)
Денисюк В. Ю. - Критерії якості формоутворення на багатошпиндельних токарних автоматах (2013)
Євсюк М. М. - Оптоелектроніка – особливості та перспективи сучасного розвитку, Баховський П. Ф., Давиденко Н. В., Побочий Т. А. (2013)
Заблоцький В. Ю. - Зв’язок параметрів мікрогеометрії робочих поверхонь кілець з експлуатаційними властивостями роликопідшипників (2013)
Кайдик О. Л. - Експериментальне визначення статистичних та амплітудо-частотних характеристик пружної системи бортикошліфувального автомату МЕ280СО, Терлецький Т. В. (2013)
Кайдик О. Л. - Аналіз пружної системи шліфувального автомату моделі МЕ280СО на можливість виникнення резонансних режимів, Терлецький Т. В. (2013)
Ларшин В. П. - Определение температуры при шлифовании прерывистыми и высокопористыми кругами, Лищенко Н. В. (2013)
Лук’янчук Ю. А. - Дослідження геометричних показників якості процесу круглого переривчастого шліфування, Ткачук А. А. (2013)
Марчук В. І. - Моделювання динаміки процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників, Марчук І. В., Равенець Л. М., Марчук С. В. (2013)
Марчук В. І. - Про вплив фактора технологічної спадковості на вибір оптимальних технологічних режимів механічного оброблення, Приступа С. О., Ільчук Ю. В. (2013)
Мельник С. А. - Лазерне випромінювання в біології і медицині (2013)
Мельник С. А. - Фізіологічна дія електромагнітного випромінювання надто високої частоти (2013)
Михалевич В. Т. - Застосування ємнісних чутливих елементів у первинних вимірювальних перетворювачах, Бігун О. П. (2013)
Михалевич В. Т. - Особливості конструювання тензорезистивних давачів тиску для біологічних досліджень, Куцик М. А. (2013)
Мороз С. А. - Дослідження утворення шорсткості поверхні на операціях зміцнювального вигладжування (2013)
Пташенчук В. В. - Прогресивні технології в підшипниковій промисловості (2013)
Симонюк В. П. - Конструктивні особливості обладнання вібраційної обробки (2013)
Сичик В. В. - Порівняльний аналіз принципів побудови металодетекторів (2013)
Стасюк В. М. - Вплив показника політропи на енергоємність вібромашин із пневмомеханічним керуванням (2013)
Ступницький В. В. - Імітаційне реологічне моделювання поверхневого наклепу, що формується в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі (2013)
Ткачук А. А. - Сучасні уявлення про технологічну спадковість в процесах поверхневого пластичного деформування (2013)
Харченко Є. В. - Особливості технології ремонтних робіт надземних переходів магістральних газопроводів великого діаметра, Новіцький Ю. Я. (2013)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Морфологічні зміни паренхіми та кровоносного русла нирок при моделюванні порушень притоку крові в експерименті (2015)
Пилипко І. В. - Синдром портальної гіпертензії та механізми його розвитку при печінковій патології (2015)
Теренда Н. О. - Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема (2015)
Завіднюк Н. Г. - Сучасний погляд на комбіноване лікування деяких герпетичних інфекцій (2015)
Пшук Н. Г. - Особливості ціннісно-особистісної сфери та якості життя хворих із професійною патологією органів дихання та периферичною нервовою системою, Белов О. О. (2015)
Присяжнюк В. П. - Вікові особливості біохімічних, ліпідних, про- й антиоксидантних параметрів крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2015)
Фуштей І. М. - Особливості добового профілю артеріального тиску в жінок з есенціальною гіпертензією залежно від тяжкості клімактеричного синдрому, Малиновська О. Я., Кулініч І. А. (2015)
Гошовська І. І. - Муковісцидоз у дітей: патоморфологічні особливості, Кузик Ю. І., Гошовська Н. А. (2015)
Ляхович Р. М. - Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії "завантажуй та вези”, Кіцак Я. М., Яштук К. Г. (2015)
Шоріков Є. І. - Патогенетичні аспекти дисфункції ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом: роль монооксиду нітрогену (2015)
Крук М. М. - Стан пневматичної системи середнього вуха у хворих на алергічні риніти (2015)
Яременко О. Б. - Динаміка амінокислотного складу плазми крові у хворих на гострий інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента st на тлі лікування кверцетином, Іорданова Н. Х., Кучмеровська Т. М. (2015)
Гощинський В. Б. - Деякі питання патогенезу варикозної хвороби нижніх кінцівок: дані гістологічних, морфометричних та електронно-мікроскопічних досліджень, Кохан Р. С. (2015)
Цвях А. І. - Рейтинговий аналіз клінічних результативних ризиків виникнення летального результату в постраждалих із пошкодженнями опорно-рухового апарату як компонента політравми, Гур’єв С. О. (2015)
Савчин В. С. - Лікування і профілактика рубців після опіків обличчя та шиї (2015)
Голубєва І. М. - Клініко-лабораторна оцінка параметрів кальцій-фосфорного обміну, кальційрегулювальних систем і біохімічних маркерів метаболізму в дітей 6–7-річного віку з різною інтенсивністю карієсу зубів, Остапко О. І., Воєвода О. О. (2015)
Пупін Т. І. - Поширеність генералізованого пародонтиту в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу на фоні діабетичної кардіоміопатії, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Кулицька О. В. - Особливості лікування переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2015)
Шманько В. В. - Сучасні підходи до лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота, Котик М. І., Микитів М. В. (2015)
Ціома В. А. - Роль ультразвукового дослідження гортані для прогнозування складної інтубації трахеї, Буднюк О. О., Малютенко О. Ю. (2015)
Іфтода О. М. - Механізми та закономірності змін системи імунітету в глухих і приглухуватих дітей, Мамалига І. С., Сидорчук Л. П. (2015)
Сороченко Г. В. - Вивчення механічних властивостей емалі постійних зубів у період вторинної мінералізації методом наноіндентування (2015)
Дорошенко О. М. - Вивчення деяких функціональних показників у осіб, які користуються знімними зубними протезами, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В., Андрусенко А. С. (2015)
Грицко С. Р. - Роль і місце лікаря-стоматолога у наданні первинної медичної допомоги населенню на сімейно-територіальних дільницях (2015)
Гевкалюк Н. О. - Стан твердих тканин зубів у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (2015)
Слабий О. Б. - Особливості структурних змін ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2015)
Гощинський В. Б. - Стан гуморального імунітету при екcпериментальній товстокишковій непрохідності, Домбровський О. А. (2015)
Савчук С. О. - Ефективність корекції кисневого дисбалансу в щурів із гострим респіраторним дистрес-синдромом (2015)
Копач О. Є. - Морфологічні зміни тканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні отруєння солями міді й цинку (2015)
Серватович А. М. - Динаміка порушень процесів ліпідної пероксидації в період пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність її корекції фітозбором (2015)
Стравський Т. Я. - Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика (2015)
Мокра А. П. - Особливості ремоделювання лімфатичного русла підшлункової залози при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Шульгай А. Г. (2015)
Яворська–Скрабут І. М. - Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії, Герасимюк І. Є., Яворська С. І. (2015)
Беденюк О. А. - Особливості ангіоархітектоніки шлунка щурів у нормі, Герасимюк І. Є. (2015)
Хміль М. С. - Сучасні підходи до діагностики та лікування безпліддя у жінок із синдромом полікістозних яєчників (2015)
Баканова Ю. Д. - Перспективы создания тематического парка на территории рлп "Донецкий кряж" (2014)
Балашова Р. І. - Методичні підходи до удосконалення діяльності підприємств готельного господарства (2014)
Бреслав Г. Э. - Зависимость эффективности деятельности турфирмы от стиля поведения руководителя, Минкевич Е. А. (2014)
Градінарова О. О. - Управління якістю проектів в туризмі (2014)
Данильчук В. Ф. - Туристический рынок в развитии депрессивных регионов (2014)
Корнева Д. А. - Использование кластерного подхода при совершенствовании инфраструктуры общественного питания как элемента туристической дестинации (2014)
Лебезова Э. М. - Обоснование выбора информационной системы для организации дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов сферы туризма (2014)
Овчаренко Л. О. - Аналіз методичних підходів до оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу території (2014)
Панасюк К. А. - Туроперейтинг: особливості роботи в Україні (2014)
Паславська В. В. - Особливості туризму в Карпатському регіоні України, Квасній Л. Г. (2014)
Пилявский В. П. - Оценка туристско-рекреационного потенциала территории Приладожья, Швецова О. С. (2014)
Семичастный И. Л. - Разработка концепции развития туризма на районном уровне на основе использования информационных технологий (2014)
Тарасенок А. И. - Создание туристских дестинаций: проблемы и практика стратегического планирования на местном уровне (2014)
Туріянська М. М. - Брендинг території як концепція управління територіальним розвитком (2014)
Шанидзе Г. Т. - Особенности туристического бизнеса (2014)
Ахмедов У. - Методика прогнозирования спроса на услуги гостиницы "International-Tashkent" (2014)
Древицкая И. Ю. - Коммуникационные аспекты формирования имиджа Донецкого региона (2014)
Дубровская Н. И. - Влияние производительных сил на развитие туристической привлекательности территории (2014)
Ивченко Л. А. - О необходимости контроля и регулирования сезонной волны показателей работы отеля промышленного центра (2014)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2014)
Панасенко Л. М. - Методологічні підходи до оцінки ефективності бренду (2014)
Савранчук Л. А. - Перспективи залучення історико-культурних ресурсів Івано-Франківської області у туристичну галузь краю (2014)
Смикова М. О. - Аналіз підходів до оцінки туристичного іміджу регіону (2014)
Стельмах О. А. - Вплив індустріального туризму на промисловість, Сорочан В. О. (2014)
Хамидов О. Х. - Перспективы привлечения инвестиций в гостиничную индустрию (2014)
Chyrva V. - The development of tourism in Barcelona (2014)
Шеховцова Е. А. - Название туристического предприятия как составляющая его имиджа, Подольская Л. Д. (2014)
Валишвили Т. Г. - Маркетинговое исследование рынка туристических услуг Грузии, Чихладзе Н. В. (2014)
Жук Ю. О. - Тенденції розвитку ринку готельних послуг (2014)
Лаврик І. Ф. - Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі, Компанець К. А., Мороз К. О. (2014)
Очилова Х. Ф. - Особенности страхования в сфере туризма (2014)
Подвірна Х. Є. - Напрями диверсифікації міжнародних туристичних послуг готельних підприємств (2014)
Примак Т. Е. - Исследование потенциала современных каналов дистрибуции сегментов туристических услуг (2014)
Сидоренко О. І. - Якість туристичного і курортно-рекреаційного обслуговування в Україні (2014)
Хайретдинова Н. Э. - Особенности экскурсионного обслуживания людей с нарушенной функцией слуха (2014)
Асанова І. М. - Анализ опыта Санкт-Петербургского института гостеприимства в международной интеграции образовательных программ в сфере подготовки кадров для туризма и гостиничного бизнеса, Сирцев О. М (2014)
Мішечкін Г. В. - Історико-культурний туризм у Донеччині в період незалежності: актуальні питання, проблеми та перспективи (2014)
Сырцев А. Н. - Опыт работы Санкт-Петербургского института гостеприимства с выпускниками в рамках внутренней системы качества (2014)
Ткач Г. В. - Літературна Донеччина (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Мамутов В. К. - Юридические средства усиления заинтересованности субъектов хозяйствования (2015)
Ahromkin E. M. - Rationalize of transport development system in the region, Alekseev A. S. (2015)
Бузько І. Р. - Обґрунтування форм діагностики продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму, Бойченко Е. Б. (2015)
Заблодська І. В. - Інфраструктурне забезпечення підтримки розвитку малого бізнесу на сході України (2015)
Кавыршина В. А. - Формирование местных бюджетов: международный опыт и украинские реалии (2015)
Burbelo S. О. - Concept of "border area" in the conditions of interregional activation and cross-border cooperation in Ukraine, Krolenko M. S. (2015)
Васильчук Н. О. - Семантичний аналіз складових категорії "елемент інфраструктури міжрегіонального співробітництва" (2015)
Гречана С. І. - Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання (2015)
Гудіма Т. С. - Правові аспекти лібера лізації руху капіталу в Україні: проблеми та перспективи, Скубак Є. О. (2015)
Попова І. А. - Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва (2015)
Рогозян Ю. С. - Нормативне забезпечення міжрегіонального співробітництва (2015)
Богачов С. В. - Оцінка попиту на ресурсоощадне обладнання у сфері теплопостачання великих міст та агломерацій (з урахуванням угоди про ЗВТ між Україною та ЄС) (2015)
Градобоєва Є. С. - Напрями підтримки енергетичної безпеки у сфері ЖКГ міських агломерацій (у рамках дії угоди про асоціацію/зону вільної торгівлі між Україною та ЄС) (2015)
Карлова О. А. - Управління містом, орієнтоване на потреби майбутнього розвитку (2015)
Мельникова М. В. - Крос-кордонні міськи агломерації: досвід та перспективи розвитку з урахуванням угоди про ЗВТ між Україною та ЄС (2015)
Тарасевич О. В. - Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічного розвитку міських агломерацій в Україні (2015)
Завойських Ю. А. - Тенденції розвитку трудової мотивації з позицій системного підходу (2015)
Корнійчук О. П. - Пілотний проект побудови сучасної системи охорони здоров’я у Донецькій та Луганській областях (2015)
Перепелюкова О. В. - Основні засади створення умов ефективного функціонування ринку праці України (2015)
Сивоконь А. В. - Сучасний стан молодіжного ринку праці України (2015)
Носкова С. А. - Прогнозування обсягів продажу та грошових потоків підприємства: прикладний аспект (2015)
Татарченко О. М. - Інноваційні проекти як складова системи управління розвитком підприємства (2015)
Томашевська О. Ю. - Концептуальні засади економічного стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств (2015)
Токунова А. В. - Використання досвіду забезпечення енергетичної безпеки Китаю в Україні (2015)
Швець Н. В. - Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг, Хандій О. О. (2015)
Шевцова Г. З. - Хімічна промисловість України в умовах ЗВТ з ЄС. Оцінка перших підсумків (2015)
Кудріна О. Ю. - Створення сприятливого інвестиційного клімату для стимулювання внутрішньо державних та зовнішніх капіталовкладень у промисловість (2015)
Розовський Б. Г. - Донбасс: односторонний взгляд в прошлое (2015)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Силкин И. И. - Е. К. Завойский и ЯМР: анализ лабораторных записей и повторение экспериментов, Вагапова Ф. Р., Дуглав А. В. (2015)
Джепаров Ф. С. - Спин-спиновая релаксация в магниторазбавленных кристаллах, Львов Д. В., Веретенников М. А. (2015)
Воробьева В. Е. - Cосуществование спин-кроссовера и магнитного упорядочения в дендримерном комплексе Fe(III), Домрачева Н. Е., Пятаев А. В., Груздев М. С., Червонова У. В. (2015)
Дмитриев А. И. - Аномальная динамика намагниченности вблизи температуры спин-переориентационного перехода в нанопроволоках ε-In0,24Fe1,76O3, Tokoro H., Ohkoshi S., Моргунов Р. Б. (2015)
Титова Ю. Ю. - ЭПР спектроскопия каталитических систем на основе комплексов никеля с 1,4-диаза-1,3-бутадиеновыми (α-дииминовыми) лигандами в реакциях гидрирования и полимеризации, Белых Л. Б., Шмидт Ф. К. (2015)
Таланцев А. Д. - Конкуренция рельефа Пайерлса и дефектов структуры в торможении доменных стенок в ферримагнетике (Mn/(R/S)-pn/)2(Mn/(R/S)-pn/2(H2O))(Cr(CN)6)2, Коплак О. В., Кирман М. В., Моргунов Р. Б. (2015)
Агзамова П. А. - Магнитные сверхтонкие взаимодействия на ядре 51V в пирохлоре Lu2V2O7, Петров В. П., Чернышев В. А., Никифоров А. Е. (2015)
Aлакшин E. M. - Влияние ограниченной геометрии диамагнитных нанопористых сред на релаксацию 3Не, Газизулин Р. Р., Захаров M. Ю., Клочков А. В., Морозов Е. В., Салихов T. M., Сафин Т. Р., Сафиуллин К. Р., Тагиров M. С., Шабанова О. В. (2015)
Еремина Р. М. - Осцилляции в спектре ЭПР интерфейсов мультиферроик/ферроэлектрик GdMnO3/SrTiO3 и YbMnO3/SrTiO3, Гаврилова T. П., Фазлижанов И. И., Яцык И. В., Мамедов Д. В., Суханов А. А., Чичков В. И., Андреев Н. В., Круг фон Нидда Х.-А., Лойдл А. (2015)
Alakshin E. M. - Comments on the cross-relaxation effect between adsorbed 3He and PrF3 nanoparticles, Gazizulin R. R., Gazizulina A. M., Klochkov A. V., Orlinskii S. B., Rodionov A. A., Safin T. R., Safiullin K. R., Tagirov M. S., Zakharov M. Yu. (2015)
Клочков А. В. - Магнитный резонанс ядер 3He в пористых средах, Тагиров M. С. (2015)
Савинков А. В. - Моделирование кристаллического поля и исследование ЯМР 19F в ван-флековском парамагнетике EuF3, Дуглав А. В., Малкин Б. З., Тагиров М. С., Кораблева С. Л. (2015)
Eichhoff U. - Medical applications of EPR, Höfer P. (2015)
Aлакшин E. M. - Протонный ЯМР водных коллоидных растворов наноразмерных кристаллических частиц LaF3 и LaF3:Gd3+, Гизатуллин Б. И., Захаров M. Ю., Клочков А. В., Салихов T. M., Скирда В. Д., Тагиров M. С. (2015)
Ilinskaya O. A. - Magnetically controlled single-electron shuttle, Kulinich S. I., Krive I. V., Shekhter R. I., Jonson M. (2015)
Кобец М. И. - Магнитный резонанс и спин-переориентационные переходы в мультиферроике Nd0,75Ho0,25Fe3(BO3)4, Дергачев К. Г., Гнатченко С. Л., Хацько Е. Н., Безматерных Л. Н., Гудим И. А. (2015)
Исправления к статье M. Pärs, V. Palm, and J. Kikas "Single-molecule probing of incommensurate biphenyl", Fiz. Nizk. Temp. 36, 559 (2010) (Low Temp. Phys. 36, 448 (2010)) (2015)
Остапенко М. А. - Дихотомічна результативність в реалізації політичного плюралізму (2015)
Ходаківський М. Д. - Політико-культурний підхід в політологічному дослідженні (2015)
Козлова О. М. - Визначення змісту поняття "ментальність" (2015)
Смірнова В. О. - Осмислення поняття "політичної волі" в історії української політичної думки (2015)
Бровко О. В. - Становлення та розвиток теоретичних основ місцевого самоврядування в історії політичної думки (2015)
Шаповаленко М. В. - Криза традиційної демократії vs "контрдемократія" (2015)
Карнаух А. А. - Проблеми гендерної рівності у виборчій системі України, Янковська А. О. (2015)
Самер Абд Ельмонеїм Резек Абуржейла - Мінські домовленості як вимушений політичний компроміс (2015)
Черпак Т. В. - Особливості сучасного законодавчого процесу в Україні (2015)
Лікарчук Н. В. - Політична реклама як засіб впливу на електоральну поведінку (2015)
Постоловська О. О. - Суб’єктність політичної еліти: до визначення поняття (2015)
Булда О. А. - Ідея громадянського спротиву в історії та теорії політичної науки (2015)
Голка В. Є. - Політичний краудсорсинг:технологія використання потенціалу громадськості (2015)
Додонов Д. Р. - Раціональна складова абсентеїзму як специфічного прояву політичної поведінки (2015)
Кокарча Ю. А. - Інтернет як чинник політичної соціалізації особистості в сучасному суспільстві (2015)
Погорєлова А. І. - Демократична політика в контексті гуманізації політичного діалогу та культури парламентаризму (2015)
Хома Н. М. - Архітектурний символізм: політика, виражена у камені (2015)
Дьоміна О. С. - Політико-правові цінності як детермінанти політичного процесу: структурно-функціональний аналіз (2015)
Мостіпан О. М. - Імператив навчання та "любові до людей" у політичних поглядах Конфуція (2015)
Чижова О. М. - Політичний прагматизм як фактор впливу на ціннісні орієнтації сучасної молоді в Україні (2015)
Король А. М. - Ціннісні імперативи міжнародної інформаційної політики (2015)
Юськів Х. В. - Ідеологічна база сучасного сепаратизму (2015)
Наші автори (2015)
Камінський В. Ф. - Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентралізації влади в Україні, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2015)
Малиновська І. М. - Чисельність та фізіолого-біохімічна активність мікроорганізмів горизонтів сірого лісового грунту, Ткаченко М. А. (2015)
Нецик М. В. - Зміна властивостей сірого лісового ґрунту після виведення з обробітку (2015)
Gera O. M. - Influence of technological measures on water-physical properties on drained peat (2015)
Давидюк Г. В. - Особливості визначення придатності ґрунту для вирощування сільськосподарських культур, Грищенко Р. Є. (2015)
Гамаюнова В. В. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу, Смірнова І. В. (2015)
Дрозд М. О. - Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу (2015)
Камінський В. Ф. - Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Північному Лісостепу, Дворецька С. П., Рябокінь Т. М., Каражбей Т. В. (2015)
Заболотний Г. М. - Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Сайко В. Ф. - Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон, Вишневський В. С. (2015)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів у північній частині Правобережного Лісостепу, Шляхтуров Д. С., Столяр О. О. (2015)
Ратошнюк В. І. - Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Полісcі (2015)
Лихочвор В. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби у Лісостепу Західному, Костючко С. С. (2015)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність розторопші плямистої в Південному Степу, Дьомін О. В. (2015)
Камінський В. Ф. - Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур, Григорюк І. П., Теслюк В. В., Ковбасенко В. М. (2015)
Пророченко С. С. - Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному (2015)
Макуха О. В. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність фенхелю звичайного в Південному Степу, Федорчук М. І. (2015)
Каленич П. Є. - Вплив строків сівби та норми висіву насіння на урожайність пшениці озимої (2015)
Носенко Ю. М. - Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі (2015)
Содержание (2015)
Шатровский А. Г. - Структурная иерархия природных систем в методологии энтомологических исследований (2015)
Прохоров А. В. - К изучению златок (Coleoptera: Buprestidae) Киевской области Украины, Васильева Ю. С. (2015)
Проценко Ю. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae), занесённые в Красную книгу Украины, Горобчишин В. А. (2015)
Guglya Yu. A. - A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 3. Eleven new species for the fauna of Ukraine (2015)
Жуков А. В. - Экоморфическая организация сообщества мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Новикова В. А. (2015)
Скрильник Ю. Є. - Перші результати вивчення стовбурових комах берези повислої (Betula pendula Roth.) у Харківській області, Кошеляєва Я. В. (2015)
Мєшкова В. Л. - Терміни льоту крапчастого смолюха Pissodes castaneus (De Geer, 1775) (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) у Північно-Східному Степу України, Єрошенко С. О. (2015)
Мєшкова В. Л. - Верхівковий короїд Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) у Північно-Східному Степу України, Кочетова А. І., Зінченко О. В. (2015)
Зінченко О. В. - Деякі біологічні особливості ясенового чорного пильщика Tomostethus nigritus Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Tenthredinidae), Кукіна О. М. (2015)
Правила для авторов (2015)
Алещенко А. В. - Использование промежуточного языка для трансляции графических схем алгоритмов в исполняемый код (2015)
Волянский Р. С. - Необходимое условие устойчивости дискретного наблюдающего устройства, Садовой А. В. (2015)
Глухова Н. В. - Метрологічні аспекти спектрального аналізу напівтонових зображень (2015)
Григорецький В. О. - Моделі оцінки діяльності авіадиспетчерів в реагуванні на проблемні ситуації на диспетчерських тренажерах, Неділько В. М., Пальоний А. С. (2015)
Дикова Ю. Л. - Метод диагностики шахтного оборудования на основе сети со смешанными функциями активации, Федоров Е. Е., Иванов Д. Е. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Многослойная нейросетевая память, хранящая цепочки ассоциаций, Мигущенко Р. П., Заковоротный А. Ю., Бречко В. А. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Синтез децентрализованного управления запасами в сетях поставок на основе робастной стабилизации подсистем (2015)
Жихаревич В. В. - Алгоритм визначення сусідніх елементів множини рухомих клітинних автоматів за умов фіксованої кількості сусідів, Газдюк К. П. (2015)
Кулинченко Г. В. - Аппаратно-программный комплекс оценки теплового поля, Мозок Е. Н. (2015)
Логунова О. С. - Методика построения функции принадлежности для классификации изображений серных отпечатков на основе нечетких множеств, Посохов И. А., Миков А. Ю. (2015)
Pavlenko V. D. - The intelligent information technology of diagnostic systems building using volterra kernels moments, Fomin O. O. (2015)
Поворознюк Н. І. - Онтології – засіб для формування змісту навчальних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Поворознюк А. І. - Застосування нечіткої логіки в комп‘ютерних системах медичної діагностики, Харченко Є. С. (2015)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження алгоритмів аналізу даних для прогнозування неонатальних гіпоксичних уражень центральної нервової системи, Білобородова Т. О. (2015)
Скобцов Ю. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом роя частиц, Эль-Хатиб С. А. (2015)
Сокол Е. И. - Математическая модель регуляции углеводного обмена, Лапта С. С. (2015)
Теплинский К. С. - Гибридная генетическая идентификация параметров нелинейных биологических динамических систем (2015)
Филатова А. Е. - Компенсация краевых эффектов в методе повышения качества визуализации рентгенологических изображений (2015)
Филинюк Н. А. - Исследование моноиммитансного логического R-элемента "ИЛИ", Фурса С. Е., Стахов В. П. (2015)
Цололо С. О. - Зменшення витрат апаратури при реалізації схеми автомата Мура на гібридних FPGA (2015)
Реферати (2015)
Зеленський О. В. - Цикли допустимих сагайдаків (2014)
Ray P. K. - Generalization of Cassini formulas for balancing and Lucas-balancing numbers, Parida K. (2014)
Raievska I. Yu. - Finite nearrings with identity on Miller-Moreno groups, Raievska M. Yu. (2014)
Шидліч A. Л. - Деякі екстремальні задачі в просторах Орлича, Чайченко С. О. (2014)
Мироник В. І. - Рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами у класі нарізно диференційовних функцій, Михайлюк В. В. (2014)
Girya N. P. - Periodicity of Dirichlet series (2014)
Dosyn K. I. - On the existence of meromorphically starlike and meromorphically convex solutions of Shah’s differential equation, Sheremeta M. M. (2014)
Krishna D. Vamshee - Third Hankel determinant for the inverse of a function whose derivative has a positive real part, Venkateswarlu B., RamReddy T. (2014)
Dilnyi V. - On the solutions of a convolution equation in a semi-strip (2014)
Kolyasa L. I. - Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity, Mokhon'ko A. Z., Mokhon'ko V. D. (2014)
Шахно С. М. - Про двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь, Ярмола Г. П. (2014)
Zabavsky B. V. - Questions related to the K-theoretical aspect of Bezout rings with various stable range conditions (2014)
Popov M. M. - Wide operators on Kothe function spaces, Vatsek D. O. (2014)
Андрушко Р. П. - Організація обліку та аудит витрат на якість сільськогосподарської продукції, Лиса О. В., Мирончук З. П. (2015)
Асмолова Т. В. - Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект, Сирцева С. В. (2015)
Берляк Г. В. - Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації облікової політики підприємства в частині забезпечення інвестиційної безпеки (2015)
Брик Г. В. - Облік інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Бурковська А. В. - Особливості організації розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах України, Степанова В. П. (2015)
Вісин В. - Особливості функціонування кредитних кооперативних установ у волинському воєводстві в другій половині 20-х років XX ст., Вісина Т. М. (2015)
Волковицька О. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід обліку прямих витрат на виробництво на підприємствах (2015)
Волошина В. В. - Теоретико-методичні передумови гармонізації контролю оборотних активів підприємства (2015)
Гарасим П. М. - Власний капітал підприємства як об'єкт обліково-аналітичної діяльності, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2015)
Головацька С. І. - Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства, Хаймьонова Н. С. (2015)
Голячук Н. В. - Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку, Голячук С. Є. (2015)
Грубінка І. І. - Перспективні напрямки реформування фінансового сектору для забезпечення макроекономічного розвитку України (2015)
Гудзенко Н. М. - Інформаційне забезпечення аналізу як основний чинник його якості (2015)
Данілкова А. Ю. - Аналіз системи показників ефективності залучення фінансових ресурсів при реалізації енергоефективної політики на промислових підприємствах (2015)
Жураковська І. В. - Облік майбутніх подій згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (2015)
Канцір І. А. - Оптимізація регуляторних механізмів у фінансовій системі України (2015)
Кириченко Т. О. - Економіко-статистичний аналіз трудових ресурсів Сумської області (2015)
Китайчук Т. Г. - Сутність витрат майбутніх періодів та їх місце в Балансі (2015)
Кліпкова О. І. - Генезис поняття інновації та її вплив на стратегічний розвиток підприємств (2015)
Колос І. В. - Особливості облікової політики підприємства в контексті ощадливості (2015)
Курдиш Р. Ф. - Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва молочної продукції в Україні та світі (2015)
Мазур Н. А. - Теоретичні аспекти дослідження сутності категорії "трудовий потенціал", Дуда Г. Б. (2015)
Марковська Т. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "економічні відносини" (2015)
Мартинюк Н. Ю. - Поняття втрат в будівництві та проблеми їх обліку (2015)
Михалевич С. Г. - Необхідність стандартизації і грамонізації обліку та звітності за сучасних умов господарювання (2015)
Михальчишина Л. Г. - Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств, Потапова І. В. (2015)
Нагірська К. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії підприємства: систематизація наукових поглядів (2015)
Нужна О. А. - Основні засоби у сільскому господарстві України: проблеми забезпеченості та відтворення (2015)
Олійник С. О. - Облік витрат виробництва та їх місце в системі управління підприємством (2015)
Писаренко Т. М. - Характеристика діючої методики організації обліку готової продукції (2015)
Подолянчук О. А. - Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю (2015)
Полінкевич О. М. - Управління товаропотоками у зовнішньоекономічній діяльності підприємств через збалансовану систему показників (2015)
Поліщук І. Р. - Система збалансованих показників підприємства хлібопекарської галузі: теорія і практика застосування, Колеснікова М. Л. (2015)
Райтер Н. І. - Спеціалізація сільськогосподарських підприємств Львівської області (2015)
Савош Л. В. - Аналіз митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі України, Шулім О. О., Савош К. А. (2015)
Савченюк О. В. - Тенденції розвитку туризму у Волинській області (2015)
Садовська І. Б. - Інжинірингова парадигма теорії управлінського обліку (2015)
Сидоренко Р. В. - Вплив змін спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на розвиток суб’єктів малого підприємництва (2015)
Сирцева С. В. - Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві, Мулява Д. Г. (2015)
Случак Н. А. - Хмарові технології на лісогосподарських підприємствах: можливості і доцільність (2015)
Талах Т. А. - Методика управлінського аналізу витрат на маркетинг (2015)
Ткачук І. М. - Безперервна професійна освіта як гарантія майстерності бухгалтера (2015)
Тлучкевич Н. В. - Реінжиніринг облікової системи: організаційний аспект (2015)
Третьякова М. Л. - Оцінка ринку вантажних автотранспортних послуг Республіки Білорусь (2015)
Фабіянська В. Ю. - Удосконалення обліку та контролю оборотних активів, Свердзоленко І. Ю. (2015)
Чабанюк О. М. - Облік основних засобів у бюджетних установах: напрями реформування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, Чиковська Н. М. (2015)
Чік М. Ю. - Відображення в обліку операцій з переведення боргу, Боринська М. І. (2015)
Чудовець В. В. - Нормативне забезпечення оцінки справедливої вартості об’єктів бухгалтерського обліку в Україні (2015)
Шевчук Л. П. - Контроль зменшення ЄСВ – інструмент збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів, Гончарук Ю. Ю., Шевчук А. А. (2015)
Шевчук Л. П. Жиян К. І. - Моделювання аудиту основних засобів товариства (2015)
Пантюк М. - Виховна робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується), Стахів Л. (2015)
Зварич І. - Переломний і творчий період в історичному розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2015)
Бермес І. - Репертуар дитячого хору як педагогічна проблема (2015)
Шпак О. - Націоналізація туризму як основа виходу з кризи, Лук’янець А. (2015)
Брянцева Г. - Співвідношення національної рамки кваліфікацій з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України, Молодиченко В., Осадчий В., Осадча К., Симоненко С. (2015)
Жигірь В. - Вивчення стану сформованості професійно-педагогічних компетентностей у майбутніх менеджерів освіти (2015)
Гнезділова К. - Елементи корпоративної культури університету: академічний одяг і його історія (2015)
Іванова Л. - Сучасна парадигма професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Сущенко Л. (2015)
Сапожников С. - Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття (2015)
Ілляш С. - Головні критерії і функції саморозуміння (2015)
Матійчин І. - Василіянська пісня кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. через призму мовних процесів (2015)
Базильчук О. - Роль компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Місце та роль навчальної дисципліни "Живопис” в процесі підготовки студентів за спеціальністю "Образотворче мистецтво” (2015)
Васюк О. - Практика формування самоосвітньої компетентності майбутніх соціальних педагогів, Ліснічук Н. (2015)
Салій С. - Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи, Салій В. (2015)
Садова І. - Проблеми та перспективи впровадження інклюзивної освіти в Україні (2015)
Михальчук О. - Польський досвід організації навчання дорослих (2015)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до роботи з п’ятирічними дітьми в освітньо-виховних закладах різних типів (2015)
Овсянніков О. - Організація навчання майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Червонська Л. - Значення систематичного педагогічного контролю у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Бабенко Т. - Специфіка написання англомовних анотацій (резюме) (2015)
Іваніків Н. - Вплив просвітницько-спортивних організацій на формування повноцінної, здорової особистості (2015)
Сеньків В. - Організація лабораторного практикуму з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля” (2015)
Колток Л. - Використання ІКТ на уроках як одна із складових модернізації початкової школи (2015)
Калита Н. - Ідеал вчителя початкових класів: історичний та модернізаційний аспекти (2015)
Крамська С. - Теоретичний аспект проблеми самостійної учбової діяльності студентів музично-педагогічного профілю в умовах вищої школи (2015)
Дубницька О. - Роль методологічних підходів у підготовці майбутніх фахівців народних художніх промислів (2015)
Вершинська О. - Організаційні аспекти інтенсифікації інтерактивних технологій професійної підготовки маркетологів (2015)
Даниляк Р. - Ідеї морального виховання молодших школярів у виховному полі кінця ХХ – початку ХХІ ст (2015)
Голубінка Х. - Артистизм, емоційність, інтуїція як вагомі складові диригентського мистецтва (2015)
Дробчак Я. - Теоретичні засади підготовки учителя до проведення уроків трудового навчання у початкових класах (2015)
Шалигіна М. - Відображення образу жінки-козачки в українській літературі та фольклорі (2015)
Цавалюк Т. - Особливості формування інтелектуальних почуттів у старшому дошкільному віці та у молодшому шкільному віці в процесі навчальної діяльності (2015)
Гуцол Л. - Використання Інтернет-ресурсів для забезпечення самореалізації особистості в дозвіллєвій діяльності (2015)
Мойсеєнко Н. - Додекафонна техніка письма в сучасній фортепіанній музиці (на прикладі циклу "Раціональні ескізи” М. Ластовецького) (2015)
Шубак Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи в класах з малою наповнюваністю учнів (2015)
Макаренко Н. А. - Екотоксикологічне оцінювання нанопрепаратів шляхом біотестування, Рудніцька Л. В. (2015)
Макаренко Н. А. - Полігони твердих побутових відходів: типізація за рівнем екологічної небезпечності, Будак О. О. (2015)
Курило В. В. - Отримання трансгенних ліній цукрового буряку, що містить ген стійкості до комах-шкідників cry1Ac, Ємець А. І. (2015)
Савченко Ю. М. - Регуляція ростових характеристик насіння рослин сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) біостимулятором Стимпо, Григорюк І. П., Пономаренко С. П. (2015)
Макаренко Н. А. - Наукові основи оцінювання стану сільськогосподарських територій та угідь щодо можливості ведення органічного виробництва, Подзерей Р. В. (2015)
Курняк Л. М. - Екологічна культура: поняття та формування (2015)
Красовський В. В. - Біоекологічний потенціал і перспективи культивування Acca sellowiana (O. Berg.) Burret у Хорольському ботанічному саду (2015)
Kharina A. V. - Detection of proteus mirabilis and enterobacter cloacae in tomatto and pepper fruits and isolation of their bacteriophages, Zaika S. A., Yumyna Y. M., Zelena P. P., Kornienko N.O., Kosenko Y.A., Polischuk V.P. (2015)
Фельбаба-Клушин Л. М. - Реліктові рослинні угруповання водойм союзу Nymphaeion albae Oberdorfer на Закарпатській низовині та причини їх зникання (2015)
Москалець Т. З. - Особливості трофічних зв’язків консортів-епіфітопаразитів Triticum aestivum L., Secale cereale L. і Triticosecale Wittm. в умовах Поліського, Полісько-лісостепового та Лісостепового екотопів, Ключевич М. М., Москалець В. В. (2015)
Тимошенко О. В. - Успадкування гібридами першого покоління пшениці озимої елементів продуктивності колоса та показника седиментації, Стариченко В. М., Голик Л. М., Крамар В. С. (2015)
Гіптенко Н. М. - Морфологічні ознаки гібридів F1 помідора за способу вирощування розсади у грунті плівкових теплиць (2015)
Карпенко О. Ю. - Вплив попередників на фітотоксичність грунту в посівах кукурудзи на зерно, Рожко В. М. (2015)
Тараненко С. В. - Вплив різних технологій вирощування кукурудзи на ґрунтові мікроорганізми (2015)
Мосьондз Н. П. - Фотосинтетична діяльність посівів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування структури та урожайності сої в умовах Північної частини Лісостепу (2015)
Поспєлова Г. Д. - Моніторинг хвороб ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) у Лісостепу України (2015)
Колесник І. І. - Джерела господарсько-цінних ознак культурних видів гарбуза для різних напрямів селекції (2015)
Kucheruk A. I. - Morphometric characteristics of European grayling (Tнymallus thymallus L.) in Transcarpathian rivers, Mruk A. I., Kovalenko V. O. (2015)
Кривошия П. Ю. - Аналіз сучасних гематологічних норм крові коней порівняно з показниками, встановленими в 40-60 роках ХХ сторіччя, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2015)
Слупска В. В. - Порівняльна оцінка вакцинних препаратів проти сибірки, Яненко У. М., Кос’янчук Н. І., Сорокіна Н. Г. (2015)
Запливана Ю. А. - Відношення Heucherasangyinea ’Cometa’ до родючості грунту, Шлапак В. П. (2015)
Вітенко В. А. - Теоретичні і прикладні аспекти вирощування насіннєвих підщеп для декоративних форм Morus alba L. (2015)
Молочкова Н. С. - План садиби А.А. Ржевуцького, 1900 Р. – важливе картографічне джерело для відновлення Верхівнянського парку, Клименко Ю. О. (2015)
Клименко Ю. О. - Насадження лісового типу садово-паркового ландшафту парку "Феофанія” (м. Київ) та оцінка стану вікової Querceta roboris цього парку за таксаційними показниками, Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. (2015)
Бех І. Д. - Механізм довільної спонуки в оволодінні вихованцем духовною цінністю (2015)
Алєксєєнко Т. Ф. - Гендерний концепт сімейного виховання особистості як наукова і соціально-педагогічна проблема (2015)
Белан В. Ю. - Формування культури безпеки життєдіяльності підлітків у дитячих громадських об'єднаннях: досвід України та Польщі (2015)
Бессараб Н. А. - Потенціал навчально-виховного процесу початкової школи у вихованні міжкультурної толерантності учнів (2015)
Białowąs Katarzyna - Vocational education – on the example of experiences of PWSZ in Chełm, Mazur Piotr (2015)
Bilotserkivets I. P. - Ukrainian military-patriotic education: origins and formation (2015)
Boiko A. E. - The Essence of the Concept "Value Orientation” of Pupils of Groups of Humanitarian Direction in Out-of-School Educational Institutions (2015)
Брежнєва О. Г. - Механізми розуміння в технології математичного розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Букій Т. В. - Зміст соціально-педагогічної підтримкив контексті роботи з багатодітною сім’єю (2015)
Бялик О. В. - Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу (2015)
Ващенко о. М. - Методика використання проблемних ситуацій у процесі вивчення основ здоров‘я в початковій школі (2015)
Вовк О. Р. - Сформованість готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору (2015)
Гарнійчук В. М. - Досвід провідних країн світу щодо виховання патріотизму підростаючого покоління (2015)
Гончар Л. В. - Цінність гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2015)
Горлова А. В. - Шляхи виховання оптимістичного світосприйняття дітей та підлітків (2015)
Гурман Т. Л. - Формування професійного самовизначення старшокласників: з досвіду США (2015)
Гуцуляк Л. І. - Форми і методи реалізації взаємодії педагогів і батьків в освітньому процесі американської школи (2015)
Данілова А. П. - Ризикована поведінка старшокласників у сфері інтернет-спілкування як соціально-педагогічна проблема (2015)
Жданович Ю. М. - Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців як наукова проблема (2015)
Журба К. О. - Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи в педагогічних дослідженнях (2015)
Заредінова Е. Р. - Соціокультурні цінності як регулятори життєдіяльності суспільства та особистості (2015)
Казнодзей о. В. - Роль батьків у вихованні почуття гідності в учнів початкових класів (2015)
Канішевська Л. В. - Педагогічні умови формування цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2015)
Киричок В. А. - Діагностика вихованості моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 3–4 класів) (2015)
Кобзаренко Л. А. - Сутність і структура виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки (2015)
Колодько І. М. - Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції (2015)
Коток М. О. - Теоретичні засади проблеми формування особистісної ідентичності дитини дошкільного віку (2015)
Кравченко Т.В. - Сім’я і сімейні цінності у Великій Британії: історія і сучасність (2015)
Куниця Т. Ю. - Соціальна взаємодія підлітків як педагогічна проблема (2015)
Лаппо В. В. - Сутнісна характеристика рефлексії як складника процесу формування духовних цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Литовченко О. В. - Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні світогляду та ціннісних орієнтацій учнів (2015)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічна підтримка дитини як об’єкт наукового аналізу (2015)
Маруніна Г. Г. - Совість як показник моральної самосвідомості особистості в ранньому онтогенезі (2015)
Маршицька В. В. - Теоретичні основи формування креативності у дітей старшого дошкільного віку, Орлова Г. В. (2015)
Маслюк К. А. - Стан сформованості культури особистісного самовизначення студентів педагогічних університетів (2015)
Гончар В. А. - Зносостійкість сталі х12 в водному розчині муки з добавками мінералу сапоніту (2013)
Найко Д. А. - Математичне моделювання початкової стадії процесу згинання. Відстань між матрицею і пуансоном сумірна з товщиною смуги, Краєвський В. О., Антонюк Л. Е. (2013)
Кондратюк Д. Г. - Обґрунтування режимів роботи граблів - ворушилок з відцентровими робочими органами, Григоришен В. М., Дмитренко В. П. (2013)
Середа Л. П. - Досліди на картопляному полі, Місюля А. М. (2013)
Труханська О. О. - Результати експериментальних досліджень кута відбивання коренеплодів, Барановський В. М. (2013)
Шленськовий О. Б. - Тенденції використання мобільних подрібнювачів-роздавачів стеблових кормів, Грицун О. А., Грицун А. В. (2013)
Анісімов В. Ф. - Експериментальне дослідження відпрацьованих газів дизельних двигунів, Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2013)
Єленіч М. П. - Дослідження і розрахунок гальмівного шляху легкового автомобіля підвищеної прохідності при гальмуванні без блокування коліс, Єленіч А. П., Яропуд В. М., Літвінкевич О. В. (2013)
Леженкін О. М. - Математична модель відносного руху збиральної машини (2013)
Лисогор В. М. - Логіко-динамічні дворівневі структури та матричні моделі зв’язків вібраційних вузлів сільськогосподарських машин, Єленіч М. П., Яропуд В. М., Зегер М. С. (2013)
Сисоліна І. П. - Опрацювання конструктивно-технологічних параметрів дозуючого пристрою до туковисівного апарата (2013)
Завалий А. А. - Совместное использование оптико-геометрической и тепловой моделей лучистого теплообмена при разработке рабочего объема устройства инфракрасной сушки (2013)
Костик С. І. - Тепломасообмінна технологія виробництва концентратів метаногенів, Ободович О. М. (2013)
Паламарчук І. П. - Експериментальні дослідження полі частотного дезінтегратора надтонкого подрібнення та змішування компонентів комбікормів з використанням мінералу сапоніту, Солона О. В., Цуркан О.В., Білик Д. А. (2013)
Паламарчук І. П. - Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера, Зозуляк О. В., Герасимов О. О. (2013)
Пастух Г. С. - Одержання пектину з картоплі та ослідження його структури, Грабовська О. В., Мірошник В. О. (2013)
Семенов О. М. - Інтенсифікація теплообміну в процесах теплової підготовки продукції при стерилізації, Смольчук К. С. (2013)
Фіалковська Л. В. - Розробка обладнання для виробництва вимороженої соняшникової олії (2013)
Фіалковська Л. В. - Розробка реактора – змішувача для виробництва рафінованої олії, Янович В. П., Шленськовий О. Б., Цуліна О. В. (2013)
Янович Л. П. - Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна, Зозуляк І. А., Янович В. П. (2013)
Деревенько И. А. - Моделирование процесса комбинированного выдавливания (2013)
Лисогор В. М. - Прикладні стохастичні моделі прийняття рішень в апк при взаємодії довільних законів розподілу, Єленіч М. П., Єленич А. П., Літвінкевич О. В. (2013)
Середа Л. П. - Перспективи використання мобільної біогазової установки для внесення рідких органічних добрив, Чернявський М. М. (2013)
Лисогор В. М. - Інформаційно-фінансова математично модель управління фізичним станом спортсменів у змаганнях, Єленіч М. П., Войтенко С. М., Літвінкевич О. В. (2013)
Лисогор В. М. - Інформаційна математична модель групової взаємодії гравців у змаганнях по волейболу, Єленіч М. П., Войтенко С. М., Вінник Ю. В. (2013)
Сисоліна І. П. - Шляхи покращення методики викладання для інженерів-механіків (2013)
Передмова (2010)
Покровский Л. Л. - Стратегия коммунальной электроэнергетики Украины на период до 2030 года, Семчук Г. М., Зембицкий П. Ю. (2010)
Підгорний О. Л. - Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві, Плоский В. О., Сергійчук О. В. (2010)
Малкін Е. С. - Взгляд на возможные пути переходана эффективное энергосбережение в Украине (2010)
Тарадай А. М. - Централизованное поквартирное отопление с регулированием и коммерческим учетом отпуска тепла, Покровский Л. Л., Редько А. Ф., Яременко М. А. (2010)
Росковшенко Ю. К. - Ефективність використання твердого палива в модернізованих системах теплопостачання, Сенчук М. П. (2010)
Фаренюк Г. Г. - Наукові основи нормативного забезпечення енергоефективності будівельних об'єктів (2010)
Капцов І. І. - Аналіз пошкоджуваності теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання теплових мереж, Лобко О. М. (2010)
Гершкович В. Ф. - Особенности гидравлически устойчивого регулирования (2010)
Зайцев О. Н. - Перспективные направления и аспекты модернизации водяных систем отопления жилых зданий, Борисенко К. И. (2010)
Возняк О. Т. - Аналіз економічних ефектів при термомодернізації будівель, Юркевич Ю. С., Желих В. М. (2010)
Голишев О. М. - Підвищення ефективності систем опалення приміщень великого об'єму громадських будівель, Михалків Д. В. (2010)
Фуртат І. Е. - Оптимізація конструктивних рішень головної магістралі водяної теплової мережі, Мельник В. О., Сергієчко І. О. (2010)
Корбут В. П. - Особливості розповсюдження газопароповітряного факелу комбінованої баштової градирні, Іщенко М. Ю. (2010)
Олексюк А. А. - Оптимізація гідравлічних режимів роботи теплових мереж, Долгов М. В. (2010)
Степанов М. В. - Теплопередача в циліндричному теплообміннику з еластичною теплопередаючою стінкою, Дідик Л. В., Берегова П. Г., Ілліна Т. В. (2010)
Задоянний О. В. - Економічна доцільність використання тирси в якості палива для парової котельні деревообробного комбінату, Ящук А. А. (2010)
Гламаздін П. М. - Методи підготовки води для систем теплопостачання, Цикал К. О. (2010)
Мороз П. М. - Теплотехнічні випробування котлів малої і середньої потужності для систем теплопостачання будинків, Дудніков А. П., Степанов М. В. (2010)
Предун К. М. - Техніко-економічне порівняння систем газопостачання населених пунктів, Рибачов С. Г., Ахоніна А. В. (2010)
Гламаздін П. М. - Нічне акумулювання теплоти в системах гарячого водопостачання, Гламаздіна А. Д. (2010)
Марчук П. Ф. - Ремонт газопроводів з використанням поліетиленових труб (2010)
Олексюк А. О. - Сучасні теплоізоляційні матеріали України в системах ТГВ, Васильєв С. В. (2010)
Джалилов М. Ф. - Об определении условий возможности применения подкисления при подготовке подпиточной воды теплосети, Юсубов А. С. (2010)
Басист Д. В. - Системи опалення з комбінованими стояками підвищеної теплогіравлічної стійкості (2010)
Мороз П. М. - Енергоефективні системи теплопостачання житлових та громадських будинків, Степанов М. В., Ластовка В. (2010)
Дешко В. І. - Дослідження впливу різних факторів на вартість теплової енергії, Шовкалюк М. М., Жосан О. Є., Шовкалюк Ю. В. (2010)
Видатні вчені, педагоги (2010)
Анотації (2010)
Вихідні дані (2010)
Матвієнко О. В. - Формування педагогічної культури батьків у процесі педагогічної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Москальова Л. Ю. - Цінність доброчесності як основа для формування дружніх взаємин між дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Мотика С. М. - До проблеми патріотичного виховання учнівської молоді в умовах військового ліцею (2015)
Назаренко Г. А. - Система цінностей культури демократизму особистості (2015)
Нечай С. П. - Матеріали і результати експериментальної роботи з формування міжособистісного партнерства у дітей в умовах дошкільного навчального закладу (2015)
Олинець Т. В. - Використання інтерактивної технології формування крос-культурних цінностей студентів у виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Остапенко О. І. - Організація допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, Зубалій М. Д. (2015)
Пархоменко О. М. - Принципи та закономірності адаптації старшокласників до самовизначення в сільськогосподарських професіях в умовах освітнього округу (2015)
Пасічна Т. С. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці у процесі соціально значущої діяльності (2015)
Петренко Т. В. - Повага і самоповага – визначальні риси особистості майбутнього соціального працівника (2015)
Пещеріна Т. В. - Літні наукові школи малої академії наук України як середовище самоствердження старшокласників (2015)
Пішун С. Г. - Міське середовище як траєкторія оптимізації особистісного розвитку учнівської молоді у вільний час (2015)
Полякова О. П. - Формування у старших дошкільників чуйності на основі синтезу мистецтв (2015)
Постильна О. О. - Теоретичний та практичний аспекти формування моральних цінностей у студентів педагогічних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Примачок Л. Л. - Виховання майбутніх медичних працівників як складник їх професійного становлення (2015)
Рагозіна В. В. - Дитина раннього віку: особливості розвитку (2015)
Ратинська І. В. - Виховання відповідальності студентів як наукова проблема (2015)
Роговець О. В. - Діагностика вихованості моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 1–2 класів) (2015)
Руденко Ю. О. - Морально-етичні ціннісні ставлення як сутнісна характеристика інформаційної культури студентів (2015)
Сафронова Л. Б. - Визначення стану сформованості соціального досвіду підлітків у процесі позашкільної діяльності (2015)
Сергєєва Н. В. - Соціально-педагогічна підтримка ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків у педагогічній теорії (2015)
Сидоренко Ю. І. - Психолого-педагогічна допомога батькам з неповних сімей для підвищення їхньої педагогічної майстерності у гармонізації взаємин з молодшими підлітками (2015)
Сіренко А. Є. - Компоненти впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Сойчук Р. Л. - Основні компоненти виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Стаднік Н. В. - Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства (2015)
Таран І. Б. - Особливості інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Тарасова Т. В. - Сучасні форми й методи формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу, Нечерда В. Б., Демянчук О. Л. (2015)
Третяк О. П. - Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів (2015)
Уйсімбаєва М. В. - Урахування особливостей проектної діяльності в позакласній роботі у процесі виховання соціальної активності старшокласника (2015)
Федоренко С. В. - Громадянська освіта як чинник формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США (2015)
Червінська І. Б. - Гірська школа як простір інтелектуального зростання молодшого школяра (2015)
Шкільна І. М. - Технологія виховання моральної самосвідомості старших підлітків у позакласній діяльності (2015)
Шкляр Н. А. - Проблема первинної соціалізації дітей молодшого віку в сучасному науково-педагогічному просторі (2015)
Школяр Л. В. - Правове підґрунтя діяльності дитячих громадських об’єднань Франції (2015)
Шпиг Н. О. - Критерії фандрейзингової компетентності підлітків – членів дитячих об’єднань (2015)
Анісімов В. Ф. - Моделювання роботи поршневого двигуна за нерівномірністю ходу колінчастого вала, Єленіч М. П., Мельник В. В. (2013)
Гевко Б. М. - Визначення конструктивних параметрів привода ланцюгового конвеєра, Ляшук О. Л., Босюк П. В. (2013)
Гевко І. Б. - Результати експериментальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів, Ляшук О. Л., Дячун А. Є. (2013)
Гевко Р. Б. - Особливості конструкції та роботи гнучких спірально-гвинтових конвеєрів поступального руху для транспортування сипких вантажів, Любін М. В. (2013)
Іванов М. І. - Моделювання роботи гідротрансмісії самохідної сільськогосподарської машини в режимі гальмування, Мороз Ю. О. (2013)
Савченко Л. А. - Алгоритм проектування системи доставки вантажів в умовах сучасних тенденцій транспортного забезпечення логістики (2013)
Борисюк Д. В. - Підвіска обприскувача, Твердохліб І. В., Франчук О. А. (2013)
Бузник О. В. - Перспективи розвитку органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах снігурівського району Миколаївсткої області, Чайка Т. О. (2013)
Висоцька Ю. В. - Використання інноваційних технологій у рослинництві, Чайка Т. О. (2013)
Павленко В. С. - Високопродуктивна овочерізка, Цуркан О. В., Близнюк М. Я., Горбатюк В. А. (2013)
Павленко В. С. - Дискова овочерізка з розширеними технологічними властивостями, Цуркан О. В., Голембівський А. Г., Близнюк М. Я. (2013)
Спірін А. В. - Оцінка на конкурентоспроможність дослідного зразка доочисника гички цукрового буряка із двокоординатним приводом, Іванов М. І., Ковальова І. М., Гунько А. С. (2013)
Анісімов В. Ф. - Дослідження нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизельних двигунів, Єленіч М. П., Мельник В. В. (2013)
Дусанюк Ж. П. - Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталі "корпус гідроциліндра" варіатора комбайна, Шиліна О. П., Козінський А. В. (2013)
Лисогор В. М. - Одиничні показники надійності технічного обслуговування електромеханічних вузлів сільськогосподарської техніки, Єленіч М. П., Шуллє Ю. А., Мельник В.В. (2013)
Любін М. В. - Дослідження робочого процесу подрібнення зерна та визначення сил які виникають при вході гострого леза в матеріал, Верля Н. Й. (2013)
Томчик Е. Н. - Моделирование процессов теплообмена в условиях периодических колебаний температуры в камере при использовании упаковок различной конфигурации, Кочетов В. П. (2013)
Рудницький Б. О. - Ефективність організаційних та профілактичних заходів для безпечного виконання робіт в сільськогосподарському виробництв, Спірін А. В., Туровська В. Б. (2013)
Борисюк Д. В. - Парова турбіна, Твердохліб І. В., Кузь В. О. (2013)
Борисюк Д. В. - Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств, Твердохліб І. В., Христиченко Р. Л., Поперечний В. В. (2013)
Борисюк Д. В. - Реактивна парова турбіна, Твердохліб І. В., Яцковський В. І., Півнюк А. В. (2013)
Титул, зміст (2008)
Радченко Т. М. - Стопи Fe-Ni за високих тисків і температур: статистична термодинаміка та кінетика атомового порядку типу L12 або D019, Татаренко В. А. (2008)
Редько А. О. - Основи проектування теплонасосної установки з горізонтальним грунтовим теплообмінником, Харлампіді Д. X., Тарасова В. А. (2011)
Лабай В. Й. - Залежність втрат ексергії в елементах холодильних машин split-кондиціонерів від кінцевих різниць температур у випарнику і конденсаторі (2011)
Мороз П. М. - Сучасні транспортабельні модульні котельні установки та модулі нагріву конденсаційного типу в системах теплопостачання (2011)
Петраш В. Д. - Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти, Басист Д. В. (2011)
Полуніп М. М. - Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти, Петраш В. Д. (2011)
Редько А. Ф. - Режимы теплоснабжения зданий централизованной системой с децентрализованными квартирными источниками, Тарадай А. М., Яременко М. А. (2011)
Росковшенко Ю. К. - Резервування теплопостачання населених пунктів, Сенчук М. П. (2011)
Шахнова В. М. - Електричні термоакумуляційні системи теплопостачання будівель, Черных Л. Ф., Лозан М. В., Онопрієнко М. А. (2011)
Дешко В. І. - Використання методів моделювання теплового стану приміщень при проведенні енергоаудиту будівель, Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Кріпак І. А. (2011)
Голышев A. M. - Резервы использования теплоты промышленных выбросов для нужд коммунального хазяйства Кривбасса, Задорожный С. И., Герасимчук А. В. (2011)
Степова Н. Г. - Сучасні методи обробки осаду очисних споруд систем водопідготовки та водовідведення, Кушка О. М., Калугін Ю. І. (2011)
Гламаздін Д. П. - Вплив температурного поля в топці котла на його екологічні характеристики, Гламаздін П. М. (2011)
Леонтьев Г. Г. - Практичне впровадження теплонасосних технологій в системі теплопостачання, Семенюк І. Ю. (2011)
Фуртат I. E. - Отримання біогазу в результаті метаногенезу, Губенко О. В. (2011)
Редько О. Ф. - Моделювання режимів теплопостачання від гібридної паливно-геотермальної теплової станції, Бугай B. C., Редько А. О. (2011)
Широков С. В. - Перспективы атомной энергетики Украины, Бегун В. В. (2011)
Возняк О. Т. - Повітророзподіл у пульсуючому режимі (2011)
Степанов М. В. - Природна вентиляція будинків з застосуванням дефлекторів, Ваколюк А. С., Єсіна М. М. (2011)
Росковшенко Ю. К. - Сучасні засоби індивідуального захисту людини на виробництві, Козирєва К. O. (2011)
Герасимчук О. В. - Питання стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів, Голишев О. М., Задорожній С. І. (2011)
Видатні вчені, педагоги (2011)
Анотації (2011)
Вихідні дані (2011)
Анохіна Т. О. - Феномен лакунарності (відсутності) у віршованих текстах: перекладацькі аспекти (2015)
Воропай С. В. - Індивідуально-авторський словотвір як засіб вираження оцінної інтенції користувачами соціальних мереж (2015)
Гусєва Г. Г. - Лінгвокультурні джерела поповнення комічного дискурсу мовної особистості дитини, Скриль О. І. (2015)
Івашкевич Л. С. - Труднощі відтворення сучасних німецьких назв професій українською мовою (2015)
Марченко Т. А. - Системні перебудови у запозичених назвах городніх культур на ґрунті української мови, Марченко Є. О. (2015)
Першина Л. В. - Реалізація графону в англомовному художньому тексті (2015)
Прокопенко Н. М. - До питання про лінгвістичну сутність експресії (2015)
Романова Н. В. - Семантичні нюанси іменника freude у сучасній німецькій мові (на матеріалі оповідань Г. Беля) (2015)
Садовнікова О. П. - Вербалізація культурно-етнічного рівня сучасного рекламного звернення (2015)
Сидоренко І. А. - Метафорична модель "релігія – це свобода" в іспаномовному художньому дискурсі (2015)
Суховецька Л. В. - Пейоративний компонент у складі директивних мовленнєвих актів (2015)
Таценко Н. В. - Лексичний аспект актуалізації емпатії в сучасній англійській мові (2015)
Цолін Д. В. - Синтаксис і метафора в поетичному тексті (2015)
Швачко С. О. - Семантична девіація якісно-кількісних атрибутів в англійському дискурсі, Кобякова І. К. (2015)
Shchyhlo L. V. - Der Aktuelle Entwicklunsstand Der Linguistischen Forschungen In Der Germanistik: Ein Überblick (2015)
Гросевич І. - Елементи готики в оповіданні Богдана Голода "Процес (Жеребцеві жарти)" (2015)
Жиленко І. Р. - Жанрово-тематична палітра публіцистики Кнута Гамсуна (2015)
Калантаєвська Г. П. - "Так і живемо в забріханому світі лицемірства…" (українські реалії у книзі П. Загребельного "Думки нарозхрист") (2015)
Клейме нова Т. В. - Ідейно-стильова своєрідність повісті "Танок смерті" Івана Садового (2015)
Троша Н. В. - Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка (2015)
Черкашина Т. Ю. - Співвіднесення фактуального та фікціонального в жанрах автобіографічного письма (2015)
Гладир Я.С. - Чинники впливу на організацію самостійної роботи іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки (2015)
Груцяк В.І. - Деякі особливості навчання китайських учнів на підготовчому відділенні для іноземних громадян (2015)
Daver M.V.І - Communication strategies in teaching foreign language authentic dialogue (2015)
Иванова Т.А. - Имя прилагательное в русском и туркменском языках: лингвистический и методический аспекты, Винниченко С.Д., Куллыева Марал (2015)
Кожушко І. А. - Інноваційні підходи та методи викладання експрес-курсу української мови як іноземної (2015)
Котова А. В. - Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів, Савченко Н. М. (2015)
Кушнір І.М. - Шляхи інтенсифікації навчання російської мови іноземних студентів медичних спеціальностей, Алексєєнко Т.М. (2015)
Малишева О.Н. - Вплив культурно-лінгвістичних особливостей китайських студентів на засвоєння ними російської мови, Клочко Т.В. (2015)
Misenyova V. - Teaching foreign students-philologists russian national-specific phraseological units (2015)
Петренко I.П. - Е-навчання іноземців російської мови: курси, програми, підручники і посібники, Седьма Є.В., Черкашина Ж.В. (2015)
Пономарьова О.І. - Комп’ютерне тестування як метод контролю іншомовної професійної компетенції, Ковальова А.В. (2015)
Санина Л.П. - Научный текст как основа обучения РКИ студентов экономического профиля, Копылова Е.В., Ле Минь Хуен (2015)
Тростинська О.М. - Порівняльний метод у навчанні граматики української мови російськомовних іноземців (2015)
Ушакова Н.І. - Лінгвокогнітивні засади методики формування іншомовної лінгвокультурної компетентності (2015)
Фадєєва О.Ю. - Розвиток на заняттях з російської мови як іноземної механізмів саморегуляції і рефлексії з метою попередження дезадаптаційного синдрому в іноземних студентів, Косьміна В.Ю. (2015)
Chernovaty L.M. - Intralingual interference, background knowledge and source text interpretation in translation (2015)
Семененко В. П. - Генетические типы нанометровых зёрен минералов в метеоритах, Гирич А. Л., Ширинбекова С. Н., Горовенко Т. Н., Кичань Н. В. (2012)
Устинов А. И. - Структура и механические свойства наноструктурированных вакуумных конденсатов никеля, Скородзиевский В. С., Фесюн Е. В., Тараненко В. Н. (2012)
Білоус В. А. - Вплив тиску азоту на механічні властивості і термічну стабільність покриттів TiAlSiN, одержаних при вакуумно-дуговому осадженні, Купрін О. С., Ломіно М. С., Овчаренко В. Д., Толмачова Г. М. (2012)
Казо И. Ф. - Механические свойства реакционно-спечённой керамики на основе диборидов гафния и титана, Чернобук С. В., Когутюк П. П. (2012)
Горбань О. А. - Использование высокого гидростатического давления для управления пористой структурой и состоянием поверхности наночастиц диоксида циркония, Синякина С. А., Глазунова В. А., Горбань С. В., Яковлева Р. А., Спирина Е. Ю., Данченко Ю. М., Константинова Т. Е. (2012)
Фесич И. В. - Влияние атмосферы кислорода на микроструктуру и физико-химические свойства сложных купратов, полученных золь–гель-методом, Дзязько А. Г., Недилько С. А. (2012)
Лялин Л. А. - Образование и ионизация нанодисперсной конденсированной фазы вокруг нагретой металлической частицы и электроперенос в такой системе, Семенов К. И., Копыт Н. Х., Копыт Н. Н. (2012)
Ткач Е. П. - Магниторезистивные свойства мультислоёв Fe/Pd, Однодворец Л. В., Проценко И. Е. (2012)
Марончук И. Е. - Жидкофазная эпитаксия и свойства наногетероструктур на основе соединений III–V, Кулюткина Т. Ф., Марончук И. И., Быковский С. Ю. (2012)
Покутний С. И. - Диффузия когерентных экситонов в квазидвумерных наносистемах, Науменко О. В., Макарук С. Д. (2012)
Покутний С. И. - Определение размеров полупроводниковых квантовых точек новым оптическим методом, Жабенко А. С., Манило К. Ю. (2012)
Лубенец В. А. - Структура и свойства наноструктурных керамических плёнок для фотоники, Горбань О. А., Любчанский И. Л., Бурховецкий В. В., Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2012)
Ищук В. М. - Создание наноструктур за счёт сегнето-антисегнето-электрического фазового превращения. Оптические материалы с отрицательным коэффициентом преломления, Спиридонов Н. А. (2012)
Спиридонов Н. А. - Формирование электрофизических свойств пьезокерамики на основе ЦТС, полученной из нанодисперсных порошков, Гусакова Л. Г., Погибко В. М., Кузенко Д. В., Раков В. Ф., Дорофеева В. В., Спиридонов В. Н. (2012)
Карбовский В. Л. - Колебательные спектры и термические превращения дифосфатов Mn2-xCoxP2O7-5H2O, Смоляк С. С., Загородний Ю. А., Касияненко В. Х., Ткачова Н. В., Димитриев О. П. (2012)
Сизоненко О. Н. - Electrodischarge synthesis of nanosize metal–carbon composite powders, Баглюк Г. А., Райченко А. И., Мамонова А. А., Тафтай Э. И., Липян Е. В., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Гончарук Д. А. (2012)
Богатырёва Г. П. - Разделение по размерам алмазных нанопорошков детонационного синтеза, Маринич М. А., Ильницкая Г. Д., Базалий Г. А., Олейник Н. А., Зайцева И. Н. (2012)
Бочечка А. А. - Температурная зависимость микротвёрдости композитов на основе алмазного нанопорошка детонационного синтеза, Александрова Л. И., Лошак М. Г., Гаврилова В. С., Назарчук С. Н. (2012)
Богуславский Л. З. - Синтез наноуглерода высокочастотным разрядно-импульсным методом, Назарова Н. С., Винниченко Д. В., Рудь А. Д., Кирьян И. М., Зелинская Г. М. (2012)
Сидорченко И. М. - Формирование эффективных эмиттеров электронов при лазерном испарении ориентированных углеродных нанотрубок, Щур Д. В., Нищенко М. М., Шевченко Н. А., Боголепов В. А., Дубовой А. Г. (2012)
Sementsov Yu. - Cytotoxicity of carbon nanotubes, Aleksyeyeva T., Yermolenko I., Tin’kov P., Ieleiko L., Mikhailenko V. (2012)
Буря А. И. - Исследование свойств нанокомпозитов на основе ароматического полиамида и фуллереновой сажи, Кузнецова О. Ю. (2012)
Асаула В. Н. - Наноструктурированные жидкокристаллические системы алканоатов металлов с наночастицами CdS, Мирная Т. А., Яремчук Г. Г. (2012)
Дорошенко И. Ю. - Спектрально-структурные характеристики наноразмерных кластеров трет-бутилового спирта в аргоновой матрице, Пицевич Г. А., Погорелов В. Е. (2012)
Титул, зміст (2008)
Репецький С. П. - Електронна структура та взаємочин атомового і магнетного порядків стопів з вузькими d-зонами, Татаренко В. А., Мельник І. М., Лень Є. Г. (2008)
Шпак А. П. - Поглощение и рассеяние света на электронных и позитронных состояниях в квазинульмерных наносистемах, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2008)
Шпак А. П. - Уникальная информативность диффузной динамической комбинированной дифрактометрии материалов и изделий нанотехнологий, Ковальчук М. В., Карнаухов И. М., Молодкин В. В., Лень Е. Г., Низкова А. И., Олиховский С. И., Шелудченко Б. В., Айс Дж. Е., Барабаш Р. И. (2008)
Шпак А. П. - Закономерности формирования фазово-структурного состояния конденсатов, полученных ионным распылением, Соболь О. В., Куницкий Ю. А. (2008)
Дем’янюк О. Й. - Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину (2015)
Зінкевич Р. Д. - Микола Міхновський та український військовий рух (2015)
Терський С. В. - Формування кінноти у слов’ян VІ-XІ ст. на Правобережжі України (2015)
Гапеєва О. Л. - Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект (2015)
Печенюк І. С. - Заходи українського штабу партизанського руху з організації диверсійної діяльності на комунікаціях противника в 1943 році, Єзерський М. Р. (2015)
Сухих А. Ю. - Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") (2015)
Трофимович В. В. - Голокост на окупованій Волині, Іванов С. С. (2015)
Ткачук П. П. - Листи німецько-нацистських солдатів часів розгрому армії фельдмаршала Паулюса під Сталінградом, Бураков Ю. В. (2015)
Коженьовскі П. - Розширення Британської піхоти у роки Першої світової війни (2015)
Кшановський Р. О. - Трансформація лицарського стану в Англії доби Едуарда ІІІ: соціально-політичний, економічний і військовий аспекти (2015)
Мацюк І. І. - Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні (2015)
Олексин Т. Є. - "Зоряні війни" Рональда Рейгана: фальшивка чи реальність? (2015)
Федоренко В. В. - Смуга забезпечення - вимога сьогодення, Івахів О. С. (2015)
Слюсаренко А. В. - Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження сучасної воєнно-наукової думки (2015)
Соколюк С. М. - Дії підводних човнів ВМС Аргентини у Фолклендській війні 1982 р. (2015)
Харук А. І. - Деякі аспекти висвітлення у зарубіжній періодиці участі української авіації в Антитерористичній операції на сході України (за публікаціями 2014 р.) (2015)
Феденко О. В. - Еволюція змісту сучасної війни, Панасюк В. В. (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Дослідження про мінну війну на Чорному морі (2015)
Кривизюк Л. П. - Берег лівий – берег правий. Визволення України. 1943–1944 рр. (2015)
Сухий О. М. - Особливості розвитку галицького села у міжвоєнну добу (2015)
Kirilyuk A. P. - Complex-dynamic solution to many-body interaction problem and its applications in fundamental physics (2012)
Лерман Л. Б. - Фільтрувальні властивості багатошарових біметалевих нанопокриттів, Клименко В. Є., Шкода Н. Г. (2012)
Копаев А. В. - Структура, свойства и особенности синтеза никельалюминиевых ферритов, полученных методом золь–гель с участием автогорения, Заднипрянный Д. Л., Тафийчук Ю. Н. (2012)
Бушкова В. С. - Особливості технології одержання і дослідження нано-розмірних феритів системи NiAlxFe2-хO4, Тафійчук Ю. М., Вилка І. Я. (2012)
Гусакова Л. Г. - Бессвинцовый наноструктурный пьезокерамический материал на основе (K, Na)NbO3, Погибко В. М., Спиридонов Н. А., Ищук В. М., Кисель Н. Г. (2012)
Кузенко Д. В. - Долговременная релаксация в пьезоэлектрической керамике ЦТС, обусловленная дефектами кристаллической решётки нанометрового масштаба, Ищук В. М., Бажин А. И., Спиридонов Н. А., Дорофеева В. В. (2012)
Погибко В. М. - Механизм и кинетика синтеза нанодисперсных порошков перовскитов из оксалатных прекурсоров, Приседский В. В., Сидак И. Л., Кисель Н. Г. (2012)
Охрименко О. Б. - Оценка автоэмиссионных свойств наноструктур на основе карбида кремния и графена, Конакова Р. В., Светличный А. М., Спиридонов О. Б., Волков Е. Ю. (2012)
Цысарь М. А. - Исследование стекла системы Ag2O–B2O3 методом сканирующей туннельной микроскопии с полупроводниковым алмазным остриём (2012)
Рудковская Л. М. - Наноструктурный диоксид циркония, синтезированный гидротермальным методом из продуктов разложения цирконового концентрата, Пшеничный Р. Н., Павленко Т. В., Омельчук А. А. (2012)
Сабокарь В. К. - Прессовая сварка алюминида титана с применением наноструктурированных прослоек, Петриченко И. К., Ахонин С. В. (2012)
Устинов А. И. - Фазовые превращения при нагреве наноструктурированных вакуумных конденсатов Al63Cu26Fe11, Демченков С. А., Теличко В. А., Полищук С. С. (2012)
Бармин А. Е. - Сегрегационные явления в вакуумно-осаждённых нанокомпозитах Fe–W, Ильинский А. И., Зубков А. И. (2012)
Колупаев Б. Б. - Механическая релаксация нанонаполненного ПВХ в звуковом диапазоне частот, Клепко В. В., Лебедев Е. В., Куницкий Ю. А. (2012)
Кончиц А. А. - Полимерные композиты Фенилон С-2, ПММА/нано-структурированный углерод: физические свойства и актуальные применения, Колесник С. П., Ефанов В. С., Янчук И. Б., Буря А. И., Поздняков А. О. (2012)
Маніло М. В. - Створення комплексів біомономерів з вуглецевими нанорурками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2012)
Kiroshka V. V. - Biological compatibility of polyol synthesized magnetite nanoparticles, Repin N. V., Samchenko I. I., Nadutov V. M., Perekos A. O., Voynash V. Z. (2012)
Титул, зміст (2015)
Указ Президента України від 1 грудня 2014 року №900/2014 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 23-річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року (витяг) (2015)
Круглий стіл з нагоди 20-річчя офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства" (2015)
Наказ Вищого господарського суду України від 25.11.2014 "Про нагородження членів редакційної  колегії "Вісника господарського судочинства" (2015)
Наказ Вищого господарського суду України від 27.11.2014 "Про нагородження Гуменюк І. В. (2015)
Привітання з нагоди 20-річчя "Вісника господарського судочинства" (2015)
Відомості (уточнені) з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік суддів Вищого господарського суду України Воліка І. М., Грека Б. М., Коваленка В. М. (2015)
Закон України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" від 28.12.2014 № 78-VIII (2015)
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 №722 "Про деякі питання надання інформації  про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження" (2015)
Рішення Європейського суду з прав людини від 09.12.2013. Справа "Агрокомплекс проти України" (заява № 23465/03) (витяг) (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 №1 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 2 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 3 "Про розгляд нової  редакції  Регламенту пленуму Вищого господарського суду України" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 №4 "Про проект Регламенту спільних засідань пленумів вищих спеціалізованих судів" (2015)
Застосування лізингового законодавства в господарському судочинстві (2015)
Довідка за результатами вивчення та узагальнення судової  практики вирішення господарськими судами спорів, що пов’язані з обігом цінних паперів за 2012–2013 роки (витяг) (2015)
Рижков Г. - Огляд "Правосуддя в Федеративній Республіці Німеччина" (продовження, початок – № 6/2014) (2015)
Беляневич О. - Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України (2015)
Радзивілюк В. - Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства (2015)
Пацурія Н. - Вплив кодифікації господарського законодавства на розвиток страхових правовідносин (2015)
Поєдинок В. - Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця (2015)
Мілаш В. - Деякі аспекти правового регулювання торговельної діяльності з використанням мережі Інтернет (2015)
Гоголь Б. - Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію (2015)
Крижний О. - Актуальні питання підвідомчості спорів стосовно об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Остапчук О. - Регулювання відносин оренди нерухомого майна: загальне та спеціальне (2015)
Борденюк В. - Право комунальної власності: поняття, природа та особливості (2015)
Паракуда Є. - Господарський договір складського зберігання (2015)
Жаботина Г. - Відданість справі (2015)
Демченко В. Д. - Громадська активність та вибори в епоху "нових медіа": чи скоро "Битва престолів" із віртуальної реальності стане звичайною політичною буденністю? (2015)
Демченко С. В. - New Media As A Means Of Influencing The Formation Of Modern Social Discourse (2015)
Блинова Н. М. - Персональні сайти письменників як різновид мережевого ресурсу, Могунова О. С. (2015)
Гаркавенко Ю. С. - Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ (2015)
Губа Л. О. - Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ, Єфремова А. Є. (2015)
Гудошник О. В. - Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики (2015)
Гурчіані Х. Д. - Соціальна відповідальність на сучасному американському комерційному телебаченні (2015)
Гусева Е. А. - Русский очерк первой трети ХХ века (2015)
Демченко М. В. - Передвиборчі перегони в епоху нових медіа (українські реалії у контексті світового досвіду) (2015)
Іванова Н. І. - Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки (2015)
Ісаєва Н. О. - Рецептивність, емотивність та конвенціональність у драматургії політичного ток-шоу (2015)
Кирилова О. В. - Телерадіомовлення США: традиції та сучасність (2015)
Маркова Г. Е. - "Сексуальна революція" та її вплив на формування гендерно спрямованої преси (2015)
Мироненко В. В. - Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації (2015)
Сухенко I. М. - On Journalism Ethics Standards Within Peace Journalism: Reconsidering Ukrainian Experience (2015)
Терханова О. В. - Оксиморон як явище вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці (2015)
Хотюн Л. В. - Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізозимів глутатіонпероксидази клітин гранульозного шару яєчників корів за культивування (2015)
Милостива Д. Ф. - Активність ензимів антиоксидантної системи у молодняку української м’ясної породи за впливу мікроелементів, Грибан В. Г. (2015)
Рівіc Й. Ф. - Виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком, молочна продуктивність та склад молока корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду, Коляда С. М. (2015)
Величко В. О. - Динаміка амінокислотного складу прісноводної водорості Lemna minor, за внесення в поживне середовище різних доз йоду, Мерзлов С. В., Ривак Р. О. (2015)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормових добавок для довкілля (2015)
Параняк Н. М. - Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію, Сидір Н. П., Скорохід А. В. (2015)
Ривак Г. П. - Розрахунок невизначеності методу капілярного електрофорезу при визначенні вмісту холін хлориду в кормових добавках і преміксах (2015)
Хомин М. М. - Біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку, Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2015)
Чумаченко С. П. - Вплив згодовування силосів, заготовлених із пробіотичними препаратами на продуктивність і якість молока корів, Федак Н. М., Кравченко Н. О. (2015)
Шевчук Т. В. - Особливості перетравлення і засвоєння нутрієнтів різнохарактерних раціонів товарного молодняку сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Авдосьєва І. К. - Вплив кормової суміші полібіоніка на ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань, Лісова Н. Е., Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2015)
Коваленко М. М. - Дослідження протимікробної активності флупетциду (2015)
Музика В. П. - Особливості ефективного застосування протимікробних препаратів при актинобацилярній плевропневмонії свиней, Авдос’єва І. К., Собко І. О., Регенчук В. В. (2015)
Мурська С. Д. - Визначення чутливості мікроорганізмів до солей третинних амінів та четвертинних амонієвих сполук (2015)
Салата В. З. - Ефективність мийно-дезінфікуючих і дезінфікуючих засобів для санітарної обробки обладнання забійних підприємств (2015)
Козенко О. В. - Сезонна динаміка показників ендогенної інтоксикації організму корів та вмісту заліза і церулоплазміну в їх крові, Сус Г. В., Магрело Н. В. (2015)
Кушнір Г. В. - Дослідження рослинної сировини на наявність генетично модифікованих джерел (2015)
Кушнір І. М. - Вплив бактерійних ендотоксинів на гістостуктуру печінки та селезінки (2015)
Періг Ж. М. - Визначення параметрів гострої токсичності антибіотиків на основі бензилпеніциліну (2015)
Тесарівська У. І. - Вивчення орієнтовно-дослідницької активності щурів при введенні настоянки трави кануферу (pyrethrum majus), Мартиник С. Я. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості малофаг водоплавної птиці (2015)
Федорович О. В. - Білковий склад сироватки крові білого амура і товстолобика, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Брошков М. М. - Сезонні зміни показників клітинного імунітету у собак (2015)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на вміст субпопуляцій різних форм лімфоцитів корів у до- і післяродовий періоди (2015)
Лісова Н. Е. - Вплив кормової суміші полібіоніка на організм курчат-бройлерів, Жила М. І., Авдосьєва І. К., Кушнір І. М., Семен І. С. (2015)
Ляшенко А. О. - Якісні показники сперміїв бугаїв молочних і м’ясних порід (2015)
Пундик В. П. - Характеристика станкового обладнання для підсисних свиноматок та удосконалення окремих елементів, Каплінський В. В., Тесак Г. В. (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від показників відтворювальної здатності (2015)
Петров Р. В. - Отримання та використання діоксиду хлору для знезараження робочих поверхонь та води від Aeromonas hydrophila, Фотіна Т. І. (2015)
Стецько Т. І. - Оцінка нового комбінованого антимікробного препарату при лікуванні гастроентеритів телят, Пашковська М. В., Святоцька Л. О., Угрин Г. П., Остапів Н. В. (2015)
Тішин О. Л. - Вивчення бактерицидних та дезінфікуючих властивостей деззасобу "Мультістерил Альденін", Крушельницька Н. В., Хом’як Р. В., Малинівський В. М. (2015)
Янович Д. В. - Визначення залишків хлорамфеніколу в продуктах тваринництва із застосуванням методів скринінгу та підтвердження, Засадна З. С., Ридчук М. В., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2015)
Величко В. О. - До питання взаємодії мікроелементів з імунною системою тварин (2015)
Величко В. О. - Стандарти, технічні умови на продукцію для ветмедицини — основні регулятори відносин "виробник — споживач”, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2015)
Величко В. О. - Маркетингові дослідження асортименту ветпрепаратів на ринку продукції для ветмедицини, Фляк Л. І., Сенишина Т. Є., Гримак А. В. (2015)
Гузеев Ю. В. - Лошадь в истории культуры человечества (2015)
Гузеев Ю. В. - Роль щитовидной железы в лактации буйволиц (2015)
Зарума Л. Є. - Зареєстровані в Україні ветеринарні препарати, які містять кальцій, Калиновська Л. В. (2015)
Ковальчук Н. А. - Господарсько-біологічні особливості спортивних коней, Соколова Г. О., Попадюк С. С. (2015)
Косенко Ю. М. - Основні принципи раціонального використання протимікробних препаратів у ветеринарній медицині, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Косенко Ю. М. - Фармаконагляд ветеринарних препаратів, як механізм регулювання їх безпеки та ефективності, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Кушнір І. М. - Оцінка якості води та характеристика дезінфікуючих засобів для її обробки, Колодій Г. В. (2015)
Кушнір В. І. - Фармакологічна характеристика імуностимулюючої дії ветеринарних препаратів, Кушнір І. М., Калиновська Л. В. (2015)
Стравський Я. С. - Етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування корів, хворих на метрит, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Кацараба О. А., Панич О. П., Калініна О. Й., Балян О. З. (2015)
Темненко С. М. - Розбудова мережі технопаркових структур та центрів трансферу технологій, як ключового елементу інноваційної інфраструктури держави (2015)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2015)
Башта Е. В. - Повышение износостойкости малоресурсных деталей машин путем упрочнения их рабочих поверхностей, Серегин А. А., Ляшенко Б. А. (2014)
Бражник Д. А. - Использование никелевых антиоксидантов в составе периклазоуглеродистых огнеупоров, Семченко Г. Д., Рожко И. Н., Повшук В. В., Старолат Е. Е. (2014)
Ворожбиян Р. М. - Влияние температуры обжига на процесы формирования клинкера глиноземистого цемента, Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Рыщенко Т. Д., Пермяков Ю. В., Красюк К. А. (2014)
Дістанов В. Б. - Синтез та дослідження похідних карбонових кислот – потенційних біологічно активних речовин. 2. Дослідження біологічної активності деяких похідних 4-мор-фолінонафталіміду в якості флуоресцентних зондів, Рошаль О. Д., Дюбко Т. С., Фалалєєва Т. В. (2014)
Дистанов В. Б. - Повышение прочности и плотности стеклобетона, Токарев М. Н., Наливайко Т. Т. (2014)
Дрючко О. Г. - Використання особливостей поведінки структурних компонентів рзе-вмісних водно-сольових систем у підготовчих процесах формування багатокомпонентних оксидних функціональних матеріалів (2014)
Ивахненко И. А. - Об автоматизации проектирования технических устройств, Ивахненко Т. Н. (2014)
Кравченко В. П. - Измельчение горных пород в аспекте тайн технологий сооружения египетских пирамид, Ганкевич В. Ф. (2014)
Кричковская Л. В. - Антиоксидантная активность некоторых природных антиоксидантов, Мироненко Л. С., Бондакова М. В., Марченко В. С., Шумакова А. С., Федоренко К. Ю.  (2014)
Крыжановский А. В. - Специфика перевозки никелевой руды навалом (2014)
Надутый В. П. - Теоретическая оценка механизма классификации тонких магнитовосприимчивых материалов, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Перевислов С. Н. - Жидкофазно-спеченные керамические материалы на основе карбида бора (2014)
Прядко Н. С. - Имитационная модель кинетики тонкого измельчения материалов, Саксонов Г. М., Терновая Е. В. (2014)
Рассоха А. Н. - Современная технология обучения специалистов по производству цементно-сырьевых смесей, Сендеров А. А., Дмитренко И. В. (2014)
Сафаралиев Г. К. - Высокоплотные керамические материалы на основе карбида кремния с добавками нитрида алюминия, Шабанов Ш. Ш., Кардашова Г. Д., Ахмедов Р. Р. (2014)
Семченко Г. Д. - Вплив комплексного модифікатора на властивості периклазовуглецевих матеріалів із вмістом 15 – 20 % графіту, Повшук В. В., Борисенко О. М., Старолат О. Є. (2014)
Фон Лаар К. - Новые полифункциональные анти-граффити-системы, Лесных Н. Ф., Шоманн М., Федоренко Е. Ю. (2014)
Франчук В. П. - Особенности расчетов технологического оборудования, работающего в виброударном режиме нагружения, Анциферов А.В. (2014)
Хоменко О. С. - Вивчення процесів ущільнення прес-порошків з високою вологістю, Миршавка О. О., Васьковский Р. К., Михальска Л. В., Палагут В. В. (2014)
Штефан Е. В. - Определение структурно-механических и реологических свойств дисперсных материалов, Рындюк Д. В., Блаженко С. И. (2014)
Христич Е. В. - Разработка технологии и оснастки для изготовления сегнетомагнитных композитных структур на основе титанатов стронция и бария, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М., Резинкин О. Л., Ревуцкий В. И., Понуждаева Е. Г., Сосина Е. В., Леденев В. В., Кобзин В. Г. (2014)
Шабанова Г. Н. - Оптимизация вида и количества комплексной добавки, повышающей прочностные характеристики портландцементного камня, Шумейко В. Н., Рыщенко И. М., Миргород О. В., Лигезин С. Л. (2014)
Шапорев П. В. - Эффективный способ очистки сульфомагниевых и хлормагниевых растворов от ионов железа и марганца в производстве оксида магния, Питак И.В., Шапорев В. П. , Шестопалов А. В.  (2014)
Черняк Л. П. - Питання використання червоного шламу в технології будівельної кераміки (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях характеристик поверхностной энергии у некоторых материалов, содержащих элементы IV – VI групп (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях температур изменения напряжений течения у некоторых элементов IV группы и других характеристик (2014)
Бобик М. Ю. - Теорія формування контрасту електронно-мікроскопічних зображень аморфних речовин складного хемічного складу, Боркач Є. І., Іваницький В. П., Сабов В. І. (2012)
Лисов В. І. - Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2012)
Турченко В. А. - Структурные особенности, магнитные и резистивные свойства нанопорошковых лантан-стронциевых манганитов, полученных золь–гель-технологией, Пащенко В. П., Пащенко А. В., Ревенко Ю. Ф., Сычева В. Я., Глазунова В. А., Кравченко З. Ф. (2012)
Ищук В. М. - Роль фазовых превращений и наноструктур при получении керамики на основе магнониобата свинца с экстравысокими пьезоэлектрическими параметрами, Спиридонов Н. А., Вовк Е. А., Дейнека Т. Г., Сергиенко З. П. (2012)
Первак Ю. А. - Особенности распределения электрического поля в 1D фотонных кристаллах с тремя полуволновыми дефектами, Федоров В. В. (2012)
Покутний С. И. - Теория позитрониевых состояний в нанопорах кристал-лических триглицеридов, Шпак А. П., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2012)
Студеняк І. П. - Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu6PS5I, Краньчец М., Чомоляк А. А., Ворохта М., Матолін В. (2012)
Шабельник Ю. М. - Електрофізичні властивості ґранульованих твердих розчинів у плівкових системах на основі Co і Ag, Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2012)
Бігун Р. І. - Вплив підшару ґерманію на процес перколяції в тонких плівках паладію, Бучковська М. Д., Пенюх Б. Р., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2012)
Власенко О. В. - Фазовий склад і терморезистивні властивості плівкових систем Ge/Fe і Ag/Fe, Пилипенко О. В., Однодворець Л. В. (2012)
Заболотний М. А. - Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60, Сорока А. Ю., Дмитренко О. П., Куліш М. П., Барабаш Ю. М., Давиденко М. О., Студзинський С. Л., Оласюк О. П., Рарата О. М. (2012)
Настасієнко Н. С. - Особливості йоноутворення поліолів у мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/йонізацією, Фесенко Т. В., Снегір С. В., Покровський В. О. (2012)
Штомпель В. І. - Структура та властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімера, поліаніліну та оксиду металу Al(III) або Fe(III), Віленська В. О., Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Рябов С. В. (2012)
Заболотный М. А. - Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60, Момот А. И., Довбешко Г. И., Гнатюк Е. П., Соляник Г. И., Киркилевская Л. Н., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П., Фузик Е. В., Кузьменко М. О. (2012)
Рево С. Л. - Структура та триботехнічні характеристики нанокомпозиційного матеріялу флюоропласт–вуглецеві нанорурки, Дашевський М. М., Іваненко К. О., Занмін Дун (2012)
Рашевская Т. А. - Наноструктура и свойства функциональных видов сливочного масла с растительными добавками, Иванов С. В. (2012)
Барабаш М. Ю. - Осадження сполук карбазолу з газової фази: молекулярні розчини з органічними акцепторами, нанокомпозити з неорганічними напівпровідниками та золотом, гетероструктури, Гринько Д. О. (2012)
Каім С. Д. - Наногазодинаміка газопилових викидів у вугляних шахтах (2012)
Татаренко В. А. - Фізична кінетика еволюції наномасштабної дисипативної структури вакансійної підсистеми в ГЦК-кристалах в умовах флюктуацій швидкости ґенерації точкових дефектів під опроміненням: стохастичний модель, Селищев П. О., Олійник О. В., Парк Й. Б. (2012)
Пащенко В. І. - Громадянська відкритість як проблема українського громадянського суспільства (2015)
Маркітантов В. Ю. - Визначення поняття політична еліта у сучасній політичній науці (2015)
Щербак В. М. - Політичний менеджмент: наукове поняття та політична практика (2015)
Лисак В. Ф. - Миротворчість в сучасних міжнародних відносинах (2015)
Краснопольська Т. М. - Правові засади паритетної демократії в Україні (2015)
Бондар С. С. - Поняття політична опозиція в дослідженні владних відносин: український та закордонний досвід (2015)
Воронова Т. В. - Президентське та протестне політичне лідерство в Україні (2015)
Balanyk A. - Un goodwill ambassadors in the prisation of international relations (2015)
Бесчасна І. В. - Передумови створення форуму країн-експортерів газу (2015)
Брехаря С. Г. - Політичне насилля як атрибут влади (2015)
Вінникова Н. А. - Легітимація політичних рішень в умовах постдемократичного розвитку (2015)
Дашевскаz О. В. - Методология исследования геополитических процессов (2015)
Кіянка І. Б. - Історія популістського руху у США кінець XIX – початок XX століття (2015)
Ключник Р. М. - Криза у політичній системі: проблеми методології дослідження (2015)
Конах В. К. - Виникнення та еволюція поняття "медіа-простір" в науковій думці (2015)
Кондратенко О. Ю. - Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії (2015)
Кравченко В. Ю. - Теорія "гібридної війни": український вимір (2015)
Крупеня І. М. - Нейтралітет як засіб зміцнення миру і безпеки: досвід Туркменістану (2015)
Малиновська Н. В. - Зовнішньополітичні концепції Французької республіки (2015)
Манько В. І. - Освітні програми та обміни як інструмент впливу Європейського Союзу (2015)
Насадюк Ю. С. - Особливості формування та впливу політичних цінностей на процес життєдіяльності українського соціуму (2015)
Пуйо Г. І. - Українська трудова міграція в ЄС: основні причин та можливі наслідки (2015)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування як умова ефективності зовнішньої політики держави (2015)
Савойська С. В. - Комунікативний аспект мовної політики Росії у сучасній Україні (2015)
Свєтлакова М. А. - Партійні процеси в італії: стан наукової проблеми (2015)
Стельмах В. О. - Молодь країн Вишеградської групи у суспільно-політичних модернізаційних процесах (2015)
Шедяков В. Є. - Геостратегія сорозвитку: ціннісно-смислові комплекси як основа взаємодій культурно-цивілізаційних світів (2015)
Шеремета О. М. - Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХіХ – поч. ХХ ст. (2015)
Ясірова Ю. Ф. - Фінансування політичних партій Республіки Кіпр: на шляху до прозорості (2015)
Яшна Н. О. - Зовнішня політика ЄС в Арктичному регіоні (2015)
Титул, зміст (2015)
Мікловда В. - На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки (рецензія на багатотомне видання "Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку" за наук. ред. В. Кравціва) (2015)
Хвесик М. - Самодостатні територіальні громади – центри миру (2015)
Окландер М. - Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингово ї освіти в Україні (2015)
Гасанов С. - Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації, Голян В. (2015)
Шедяков В. - Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства (2015)
Богдан Т. - Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України (2015)
Синютка Н. - Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні (2015)
Кікоть О. - Класифікація аукціонів цінних паперів (2015)
Котляревський Я. - Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду, Довга І. (2015)
Стешенко Л. - Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського