Задорожнюк Н. О. - Дослідження інноваційних стратегій у банківському секторі України, Васильченко К. О. (2014)
Правова природа поняття земель капітального будівництва (2014)
Коваленко М. О. - Роль довіри у процесі формування банківських заощаджень (2014)
Ткаченко С. А. - Эвентуальный ежедневный анализ выполнения промышленным предприятием плана производства (2014)
Андрієць В. С. - Сутність поняття управління фінансуванням оборотних активів підприємства (2014)
Піонтковська Я. О. - Формування системи управління рівновагою грошово-кредитного ринку України (2014)
Розгон І. В. - Припинення юридичних осіб: український та зарубіжний досвід (2014)
Як біженці можуть отримати допомогу? (2014)
Рамський А. Ю. - Система захисту інвестиційного продукту в Україні (2014)
Шаповал Я. К. - Визначення ступеню інтегрованості економіки України у світовий економічний простір (2014)
Титул, зміст (2015)
Євтушенко О. М. - Оптимізація системи забезпечення належної якості фармацевтичної допомоги на основі принципів ризик­менеджменту (2015)
Кубарєва І. В. - Аналіз сучасних тенденцій соціально­ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні, Демянік К. О. (2015)
Шолойко Н. В. - Актуальні питання забезпечення медичною та фармацевтичною продукцією долікарняної допомоги вояків антитерористичної операції (2015)
Котвіцька А. А. - Клініко­економічний аналіз фармакопеї хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас, Ходаківська В. П. (2015)
Кудрик Б. Т. - Вивчення вітчизняного фармацевтичного ринку імуномодулювальних препаратів, Тихонов О. І., Башура О. Г. (2015)
Парновський Б. Л. - Формування нових напрямів фармацевтичної науки та освіти на основі публікацій у "Фармацевтичному журналі", Заліська О. М., Брездень О. В. (2015)
Гнітько І. В. - Вивчення впливу основи­носія на піноутворювальні властивості гелеподібного шампуню з міноксидилом, Гладишев В. В., Дюдюн А. Д., Лисянська Г. П. (2015)
Арам Дуллах. - Вивчення стабільності опрацьованого двокомпонентного крему Клотрикарб (2015)
Одинцова В. М. - Основні оптичні характеристики УФ­спектрів похідних 5­(адамантан­1­іл)­4R­1,2,4­триазол­3­тіонів (2015)
Самура Т. О. - Огляд протимікробної та протигрибкової активності похідних 1,2,4­триалозу (2015)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико­хімічні та біологічні властивості 8­R­тіопохідних 1­бензилтеоброміну, Романенко М. І., Самура Б. А., Корнієнко В. І. (2015)
Пругло Є. С. - Вивчення протизапальної активності деяких S­похідних 5­(5­бромфуран­2­іл)­4­етил­1,2,4­триазол­3­тіону (2015)
Федосенко Г. О. - Вивчення залишкових кількостей глюкози на поверхнях фармацевтичного обладнання методами поляриметрії та ВЕРХ, Скрипинець Ю. В., Леоненко І. І., Єгорова А. В., Кашуцький С. М., Антонович В. П. (2015)
Ламазян Г. Р. - Гіпоглікемічна активність сухого екстракту плодів Citrullus colocynthis (L.) Shrad. (2015)
Дронова М. Л. - Залежність антимікробної активності похідних арилаліфатичних аміноспиртів від їхньої хімічної структури, Суворова З. С., Короткий Ю. В. (2015)
Привітання (2015)
Вниманию авторов (2015)
Анонс Другого національного конгресу з паліативної допомоги (2015)
Жити гідно до останньої хвилини: чи зуміємо так в Україні? (2015)
Губський Ю. І. - Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти (2015)
Вороненко Ю. В. - Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні, Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Мартинюк В. Ю. (2015)
Козявкін В. І. - Значення вертеброгенного компоненту в патогенезі церебральних паралічів (2015)
Поберская В. А. - Научное обоснование применения физических факторов на этапе реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, Шаповалова А. А., Макаренко А. В. (2015)
Гречанина Е. Я. - Гено- и фенотипическая характеристика и подходы к комплексной реабилитации мукополисахаридозов в Восточной Украине, Гречанина Ю. Б., Бугаева Е. В. (2015)
Свистільник В. О. - Енцефаліт Расмуссена у дитячому віці, Коноплянко Т. В. (2015)
Осинський Д. - Реабілітація – невід’ємна складова процесу лікування онкологічних хворих, Бучинський С. (2015)
Децик О. З. - Паліативна допомога: проблеми сімей інкурабельних хворих, Золотарьова Ж. М. (2015)
Матеріали науково-практичної конференції "Паліативна допомога в Україні: складові та шляхи розвитку" (2015)
Князевич В. М. - Стан, проблеми і перспективи впровадження "Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року", Царенко А. В. Яковенко І. В. (2015)
Губський Ю. І. - Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти, Гойда Гойда, Н. Г. Царенко А. В. (2015)
Шекера О. Г. - Організаційні аспекти залучення лікарів загальної практики – сімейної медицини до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам вдома , Царенко А. В., Губський Ю. І. (2015)
Авдосьев Ю. В. - Интервенционная радиология в терапии боли при опухолях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, Дудниченко А. С. (2015)
Андріїшин Л. І. - Досвід створення першого в Україні стаціонару паліативної допомоги дітям, Мельник Р. М., Слугоцька І. В., Ціхонь З. О. (2015)
Барабаш Н. В. - Методика застосування активних методів навчання принципам паліативної допомоги на додипломному етапі (2015)
Дудниченко А. С. - Оценка тяжести болевого синдрома как этап оказания паллиативной помощи детям с онкопатологией, Белецкий В. Е. (2015)
Корж О. М. - Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини (2015)
Лебедь Л. В. - Особенности психоэмоционального состояния больных туберкулезом, получающих паллиативное лечение (2015)
Марабьян Р. - Чи є локальні протоколи паліативної допомоги для дітей в установах?, Панков А., Рига О., Гавриш Т., Коновалова Н., Кизенко О. (2015)
Радіонова В. О. - Медичне та фармацевтичне право: використання лікарських засобів при наданні паліативної допомоги наркохворим жінкам з ВІЛ-інфекцією в Україні, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Капєльнікова Є. В. (2015)
Резуненко Ю. К. - Проблеми підготовки фахівців з паліативної та хоспісної медицини у вищих медичних навчальних закладах, Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. (2015)
Рыспаева Д. Э. - Новые подходы к адекватному обезболиванию у онкологических пациентов, Дудниченко А. С. (2015)
Фролков В. В. - Особенности биологического возраста сотрудников отделения паллиативной и хосписной помощи Донецкой ГКБ№ 21, Головня Т. В., Царенко А. В., Чегодаева Н. И., Чалый Ю. Н., Чалая Н. В. (2015)
Черепов Д. В. - Оценка качества аналгезии и побочных реакций пациента при применении фентанилового пластыря в условиях отделения "Хоспис", Монастырская И. В., Граматюк С. М., Набойченко Я. В. (2015)
Черепов Д. В. - Эффективность различных вариантов аналгезии и аналгоседации у пациентов отделения "Хоспис", Шевченко Р. С., Мищан С. А., Монастырская И. В., Граматюк С. М., Юрченко В. В. (2015)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові та медико-фармацевтичні особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні на засадах медичного та фармацевтичного права, Рищенко О. О., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О. (2015)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне і медичне право як складова державної політики в організації належного забезпечення пацієнтів наркотичними лікарськими засобами , Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Васіна Ю. В., Рязанцева Н. М., Хмелевський М. О. (2015)
Шевченко О. С. - Проблемы и перспективы развития паллиативной помощи фтизиатрическим больным, Потейко П. И., Тодорико Л. Д. (2015)
Экзархова А. И. - Медико-психологическое сопровождение терминальных больных специалистами выездной службы "Хоспис на дому", г. Харьков, Баглаенко И. А., Ельцова О. Е. (2015)
Экзархов В. А. - Роль Харьковского областного центра паллиативной медицины в развитии службы паллиативной и хосписной помощи в Харьковской области, Гончаренко А. А., Муравьёв В. П. (2015)
Экзархова В. В. - Стационарная хосписная помощь больным с конечной стадией недостаточности кровообращения, Тарасова О. В. (2015)
Экзархов В. А. - Опыт купирования болевого синдрома у онкологических больных в условиях хоцпм "Хоспис", Шевченко Б. В. (2015)
Яроцька Т. В. - Проблеми спеціальної підготовки медичних сестер у ВМНЗІ–ІІрівня акредитації Дніпропетровської області, Пойда Л. В. (2015)
Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) (2015)
Мошак О. В. - Державне регулювання розвитку аграрної сфери регіону (2014)
Однорог М. А. - Політика інвестиційного забезпечення як засіб реалізації стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства (2014)
Пасічник К. С. - Способи переходу на МСФЗ підприємствами України та пов’язані з ними витрати (2014)
Смирнова Н. В. - Сучасна практика трансферу технологій у сферу виробництва (2014)
Орєхова К. В. - Проблеми забезпечення кадрової безпеки підприємства (2014)
Заборовець Ю. О. - Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перпективи розвитку (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.1) (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.2) (2014)
Яцына А. И. - Морфологический и гистохимический анализ трансформации слизистой оболочки артифициального илеального мочевого пузыря, Витрук Ю. В., Вернигородский С. В., Стаховский А. Э., Емец А. И., Блюм Я. Б., Таховский Э. А. (2011)
Muhammad Irfaq Khan - Selection of parents for crossing based on genotyping and phenotyping for stripe rust (Puccinia striiformis) resistance and agronomic traits in bread wheat breeding, Mir Ajab Khan, Abdul Jabbar Khan, Gul Sanat Shah Khattak, Tila Mohammad, Mushtaq Ahmad (2011)
Коршиков И. И. - Генетический полиморфизм по локусам GOT и GDH семенного потомства сосны обыкновенной в зоне действия азотсодержащих выбросов химкомбината, Демкович А. Е. (2011)
Лиманська О. Ю. - Молекулярні технології в детекції чутливих та стійких до ізоніазиду мікобактерій туберкульозу, Лиманський О. П. (2011)
Бойко С. М. - Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) на території Донецької області (2011)
Лыло В. В. - Индукция экспрессии гена репаративного энзима О6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы под влиянием цитокина EMAP II в клетках человека in vitro, Мацевич Л. Л., Коцаренко Е.В., Бабенко Л. А. Корнелюк А. И., Сухорада Е. М., Лукаш Л. Л. (2011)
Налєскіна Л. А. - Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі, Лук'янова Н. Ю., Кунська Л. М., Демаш Д. В., Чехун В. Ф. (2011)
Куцоконь Н. К. - Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus (2011)
Sheremet Ya. A. - Inhibitors of tyrosine kinases and phosphatases as a tool for the investigation of microtubule role in plant cold response, Yemets A. I., Blume Ya. B. (2012)
Бабаянц О. В. - Генетическая детерминация устойчивости пшеницы к puccinia graminis f. sp. tritici, происходящая от Aegilops cylindrica, Triticum erebuni и амфидиплоида 4, Бабаянц Л. Т., Гораш А. Ф., Васильев А. А., Трасковецкая В. А., Палясный В. А. (2012)
Лучакивская Ю. С. - Получение культуры "бородатых" корней, каллусных и суспензионных клеточных культур моркови (Daucus carota L.), способных экспрессировать человеческий интерферон альфа-2b, Олевинская З. М., Кищенко Е. М., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. (2012)
Акинина Г. Е. - Полиморфизм микросателлитных локусов в сортах нута европейского происхождения, Попов В. Н. (2012)
Межжерин С. В. - Гибридизация золотого карася (Carassius carassius (Linnaeus, 1758)) в водоемах Украины и генетическая структура гибридов, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Верлатый Д. Б., Федоренко Л. В. (2012)
Петренко Ю. А. - Фенотипические свойства и способность к мультилинейной дифференцировке стромальных клеток жировой ткани в процессе субкультивирования, Петренко А. Ю. (2012)
Шаблій В. А. - Збереження паренхімальних та стромальних попередників при кріоконсервуванні фетальної печінки людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Лобинцева Г. С. (2012)
Грищенко Н. В. - Клинико-генеалогическое и молекулярно-генетическое исследование пациентов с умственной отсталостью, Бычкова А. М., Лившиц А. Б., Кравченко С. А., Пампуха В. Н., Соловьев А. А., Кучеренко А. М., Татарский П. Ф., Афанасьева Н. А., Дубровская Е. В., Пацкун Э. И., Зимак-Закутная Н. О., Никитчина Т. В., Логуш С. Ю., Лившиц Л. А. (2012)
Цимбалюк В. І. - Стовбурові клітини нервової тканини людини in vitro, Васильєва І. Г., Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С., Сніцар Н. Д. (2012)
Redchuk T. A. - DNA methylation in Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity, Rozhok A. I., Zhuk O. W., Kozeretska I. A., Mousseau T. A. (2012)
Шеремет Я. А. - Влияние ингибиторов серин/треониновых протеинкиназ и протеинфосфатаз на прохождение митоза клетками синхронизированной культуры табака BY-2, Емец А. И., Азми А., Виссенберг К., Вербелен Ж.-П., Блюм Я. Б. (2012)
Кравец Е. А. - Структурная архитектоника апикальной меристемы корня в связи с количественной оценкой степени ее радиационного поражения, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Ohsaka Y. - Polymorphisms in the 5′-UTR of PTEN and other gene polymorphisms in normal Japanese individuals, Nishino H. (2012)
Stepanenko O.A. - Immortalization and malignant transformation of eucaryotic cells, Kavsan V.M. (2012)
Покотило И. В. - Роль фосфолипазы D в реакциях метаболизма клеток трансгенных растений табака CAX1 на действие солевого стресса, Кретинин С. В., Кравец В. С. (2012)
Антонюк М. З. - Ідентифікація генів – промоторів остистості в інтрогресивної лінії Triticum aestivum / Aegilops umbellulata, Прокопик Д. О., Мартиненко В. С., Терновська Т. К. (2012)
Брыков В. А. - Структурно-функциональная организация митохондрий корня гороха в условиях моделированной микрогравитации, Генерозова И. П., Шугаев А. Г. (2012)
Матвеева Н. А. - Особенности трансгенных растений салата с геном интерферона-Α2B, полученных путем Agrobacterium rhizogenes-опосредованной трансформации, Шаховский А. М., Кучук Н. В. (2012)
Колесник Д. Л. - Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії, Пясковська О. М., Трегубова Н. А., Соляник Г. І. (2012)
Топтиков В. А. - Экспрессивность антиоксидантных оксидоредуктаз и белковый профиль тканей проростков озимых и яровых форм злаков при экстремальных колебаниях температуры, Дьяченко Л. Ф., Тоцкий В. Н. (2012)
Демчук О. Н. - Докинг низкомолекулярных лигандов на молекуле растительного ftsz-белка: применение технологии cuda для ускорения расчетов, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2012)
Шаблій В. А. - Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації, Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2012)
Кравец Е. А. - Цитомиксис, его природа, значение и цитологические последствия (2012)
Циганкова В. А. - Отримання та ампліфікація кДНК консервативної ділянки гена 8H07 нематоди Heterodera shcachtii з високою спорідненістю до його гомолога у ріпака, Андрусевич Я. В., Пономаренко С. П., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2012)
Sakhno L. O. - Creation of transgenic Brassica napus L. plants expressing human alpha 2b interferon gene, Kvasko O. Y., Olevinska Z. M., Spivak M. Y., Kuchuk M. V. (2012)
Hashemi A. - Optimization of transfection methods for Huh­7 and Vero cells: a comparative study, Roohvand F., Ghahremani M. H., Aghasadeghi M. R., Vahabpour R., Motevali F., Memarnejadian A. (2012)
Карпец Ю. В. - Возможные пути индуцирования теплоустойчивости растительных клеток экзогенным оксидом азота, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Дмитриев А. П. (2012)
Пилинская М. А. - Радиационно­индуцированная модификация чувствительности хромосом соматических клеток больных раком легких к тестирующему мутагенному действию блеомицина in vitro в отдаленные сроки после Чернобыльской аварии, Дыбский C. C., Дыбская Е. Б., Швайко Л. И. (2012)
Чеботарь Г. А. - Прямые эффекты генов короткостебельности на генетическом фоне известных сортов пшеницы Юга Украины, Моцный И. И., Чеботарь С. В., Сиволап Ю. М. (2012)
Semikhodskii A. - Genetic data on 15 STR loci in the Caucasian population of the Russian Federation, Kozub N. A., Sozinov I. A. (2012)
Куценко Н. Л. - Связь полиморфизмов генов Toll­подобных рецепторов 2 и 4 с аллергическими заболеваниями с повышенными уровнями специфических иммуноглобулинов Е, Измайлова О. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2012)
Ильинских Н. Н. - Влияние микроорганизмов­нефтедеструкторов (род Acinetobacter) на цитогенетические структуры лимфоцитов человека в условиях культуры клеток, Ильинских Е. Н., Ильинских И. Н. (2012)
Кулибаба Р. А. - Полиморфизм генов пролактина и гормона роста в линиях кур украинской селекции, Подстрешный А. П. (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Бучин М. - Проблема безпеки виборів 2014 року в Україні (2015)
Волинець О. - Митрополит Андрей Шептицький про ідеології комунізму, фашизму та екстремального націоналізму (2015)
Дорош Л. - Непотизм як політико-правова проблема українського Державотворення, Івасечко О. (2015)
Мандзій Л. - Консенсус еліт як умова конституцієтворення в Україні (2015)
Маркітантов В. - Місце провідної верстви у спадщині Дмитра Донцова (2015)
Турчин Я. - Люстрація як засіб демократизації політичної системи України (2015)
Шипка Н. - Роль німецької національної меншини в суспільно-політичному житті сучасної Польщі (2015)
Петрушенко В. - Знання, цінності та людська гідність (2015)
Povtoreva S. - The use of the structural methodology principles in gender studies (2015)
Ostapenko B. - The concept of embedded safety (2015)
Yaremchuk S. - I. Kant and l. Feuerbach about morality and religion as the basis of spiritual formation of a man (2015)
Robinson I. - The problems of aging: ethical, psichologic and social aspects (2015)
Halina Kutyła D. - Stary Izaak nie żyje. To tragedia. Nie, to nie tragedia (2015)
Карівець І. - Бути – означає зростати (2015)
Bożek H. - Mathematical transgressions, cracow, 15-19th of march, 2015. Conference report (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Бучин М. - Інститут демократичних виборів в Україні : особливості та тенденції трансформації (2015)
Волинець О. - Концепція миру та безпеки в магістеріумі Католицької Церкви (2015)
Демчишак Р. - Особливості євроінтеграційного процесу у Польщі: внутрішньополітичний та зовнішньополітичний виміри (2015)
Дорош Л. - РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування, Охремчук С. (2015)
Івасечко О. - АСЕАН та ЄС у порівнянні: геоекономічний та інституційний аспекти (2015)
Ільницька У. - Інформаційна стратегія органів державної влади України: особливості формування та реалізації у глобальному інформаційному просторі (2015)
Луцишин Г. - Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних (2015)
Малик І. - Механізми протидії негативним впливам інформаційної пропаганди (2015)
Матлай Л. - Кулінарна дипломатія як різновид публічної дипломатії: нові підходи та концепції (2015)
Тишкун Ю. - Рівні та типи дискурсу глобальної політики (2015)
Турчин Я. - Результати голосування щодо "української” резолюції в ГА ООН як індикатор особливостей сучасного балансу сил у світовій політиці (2015)
Хімяк О. - Сучасне бачення проблем взаємодії цивілізацій (2015)
Червінка І. - Територіальний підхід до врегулювання етнополітичних сепаратистських конфліктів (2015)
Петрушенко В. - Парадигма сучасної філософської антропології: провідні тенденції змін (2015)
Ivanyk S. - Theory of judgment in the Lvov school of philosophy: introduction to research (2015)
Карівець І. - Іван Франко та питання релігійного секуляризму (2015)
Скалецький М. - Етична спадщина К. Твардовського в її сучасній ретроспекції (до 150-річчя від дня народження) (2015)
Карівець І. - Критика розуму як спосіб звільнитися від меж (Передмова до публікацій перекладу "Що таке Просвітництво ” Мішеля Фуко (2015)
Содержание (2015)
Radenovic C. N. - Mechanisms of lithium action on generation of membrane potential oscillations of the Nitella cell, Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. (2015)
Radenovic C. N. - Identification of organic molecules in kernels of maize inbred lines displayed with infrared spectra, Maksimov G. V., Grodzinskij D. M. (2015)
Моргун Б. В. - Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів Wx у гібридах м'якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій, Степаненко О. В., Степаненко А. І., Рибалка О. І. (2015)
Чеботар Г. О. - Зв'язок між генами короткостебловості та морозостійкістю озимої м'якої пшениці, Нагуляк О. І., Чеботар С. В., Моцний І. І., Сиволап Ю. М. (2015)
Гришко В. М. - Накопичення важких металів та перебіг вільнорадикальних реакцій в асиміляційних органах деревних рослин в умовах забруднення, Зубровська О. М. (2015)
Бавол А. В. - Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсів м'якої пшениці, Воронова С. С., Дубровна О.В. (2015)
Тарасюк О. І. - Вміст у листках азоту та продуктивність ліній озимої м'якої пшениці, унікальних за хлібопекарськими властивостями, Починок В. М. (2015)
Матвєєва Н. А. - Накопичення фруктозовмісних вуглеводів у культурі трансгенних коренів лікарських рослин, Дробот К. О. (2015)
Наталія Юріївна Таран (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2015)
Рибалка О. І. - Агрономічний потенціал і перспективи тритикале, Моргун В. В., Моргун Б. В., Починок В. М. (2015)
Radenovic C. N. - Pigment properties of new and high-quality inbred lines and hybrids of maize with high nutritional values, Grodzinskij D. M., Saratlic G. N., Miric M. D., Beljanski M. V. (2015)
Якимчук Р. А. - Цитогенетичне оцінювання спонтанного рівня мутацій озимої пшениці в різних еколого-географічних регіонах України, Моргун В. В. (2015)
Киризий Д. А. - Содержание растворимых углеводов и старение флагового листа пшеницы при экспериментальном блокировании оттока ассимилятов, Франтийчук В. В., Стасик О. О. (2015)
Тютяев Е. В. - Состояние фотосинтетических пигментов в листьях инбредных линий и гибридов кукурузы, Шутова В. В., Максимов Г. В., Раденович Ч. Н., Гродзинский Д. М. (2015)
Комисаренко А. Г. - Физиолого-биохимическая характеристика трансгенных растений подсолнечника с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, Михальская С. И., Курчий В. М., Сытник С. К., Сергеева Л. Е., Тищенко Е. Н. (2015)
Прядкіна Г. О. - Зв'язок вмісту хлорофілу в листках і хлорофільного індексу посівів озимої пшениці в період наливання зерна з урожайністю, Маслюківська О. В., Стасик О. О., Оксьом В. П. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние изменений кальциевого гомеостаза на содержание оксида азота в корнях проростков пшеницы и их теплоустойчивость, Колупаев Ю. Е. (2015)
Содержание (2015)
Коць С. Я. - Фітогормони у формуванні та функціонуванні симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і бульбочкових бактерій, Грищук О. О. (2015)
Ахмеджанов И. Г. - Физиологические особенности неспецифической устойчивости растений к негативным факторам среды, Тонких А. К., Хатамов М. М. (2015)
Давидова О. Є. - Ефективність застосування нових мікроелементних комплексів при вирощуванні пшениці озимої, Каплуненко В. Г., Аксиленко М. Д., Дерев'янко К. Ю., Мокринський В. М. (2015)
Ходаков И. В. - Состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов Ароматный и Одесский черный украинской селекции в летний и осенний периоды вегетации, Левицкий А. П., Макаренко О. А., Власов В. В., Тарасова В. В. (2015)
Яранцева В. В. - Морфология хлоропластов и пигментный состав листьев разного возраста хлорофилльных мутантов льна, Лях В. А. (2015)
Корнілова Н. А. - Агроекологічне обґрунтування формування декоративних та оздоровчих фітокомплексів із використанням лікарських рослин (2015)
Бондаренко О. Ю. - Изменения структурной организации гранальной системы хлоропластов при кратковременном прогреве листьев гороха в темноте и при наличии света низкой интенсивности (2015)
Щоголєв А. С. - Ростові процеси томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) незахищеного ґрунту за регуляції активності фітохромів у розсаді, Жмурко В. В. (2015)
Головні підсумки роботи установ Відділення загальної біології НАН України за 2009—2014 рр. Виступ академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України академіка НАН України В. В. Моргуна на засіданні Президії НАН України (2015)
Жмурко В. В. - III Международная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Киризий Д. А. (2015)
Макарчук О. Г. - Аналітична оцінка трендів споживання продовольства (2014)
Хомич С. В. - Особливості методу VAIC для оцінки інтелектуального капіталу (2014)
Дем'янюк А. В. - Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні (2014)
Пантюхова А. В. - Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект (2014)
Савчук С. В. - Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2014)
Бондаренко К. В. - Припинення трудового договору із працівником, який не з’являється на роботу із нез'ясованих причин, Колодяжний Д. П. (2014)
Хуторний Д. - Огляд актуальних нововведень податкового законодавства, що наберуть чинності до кінця 2014 р. (ч. 1) (2014)
Хуторний Д. - Огляд актуальних нововведень податкового законодавства, що наберуть чинності до кінця 2014 р. (ч. 2) (2014)
Содержание (2015)
Швартау В. В. - Влияние гидроксида меди и проквиназида на урожайность и накопление микроэлементов в зерне озимой пшеницы, Рязанова М. Е., Михальская Л. Н., Каменчук О. П. (2015)
Янчевская Т. Г. - Стимулирование морфообразовательных процессов в меристемных растениях картофеля (Solanum tuberosum L.) под действием ультрафиолетового облучения В-диапазона, Ковалева О. А. (2015)
Косаківська І. В. - Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60, Войтенко Л. В., Ліхньовський Р. В., Устінова А. Ю. (2015)
Кириченко О. В. - Бінарні композиції для обробки насіння сої сортів вітчизняної селекції, Антипчук А. Ф. (2015)
Кур'ята В. Г. - Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру, Поливаний С. В. (2015)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Активність фотосинтетичного апарату та продуктивність озимої пшениці за обробки хелатованим мікродобривом і стимулятором росту, Прядкіна Г. О., Капітанська О. С. (2015)
Воронова С. С. - Цитогенетичні особливості трансгенних рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Дубровна О. В., Бавол А. В. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние антагонистов кальция на генерацию активных форм кислорода и развитие теплоустойчивости колеоптилей пшеницы, индуцируемые донором NO, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Ястреб Т. О. (2015)
Заіменко Н. В. - Вплив кремнієвмісних сумішей на ріст проростків кукурудзи, алелопатичні та фізико-хімічні властивості субстрату за різного рівня його закислення, Дідик Н. П., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Харитонова І. П. (2015)
Расевич І. В. - Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників, Косаківська І. В. (2015)
Кондратюк Ю. Ю. - Вплив посухи на вміст розчинного білка в коренях сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum з різними симбіотичними властивостями, Рибаченко О. Р., Маменко П. М., Коць С. Я. (2015)
Содержание (2015)
Тищенко Е. Н. - Генетическая инженерия по повышению осмотолерантности культурных злаковых растений с использованием генов транскрипционных факторов DREB и AREB/ABF, Моргун Б. В. (2015)
Киризий Д. А. - Фотосинтез и донорно-акцепторные отношения между органами как составляющие продукционного процесса пшеницы (2015)
Кляченко О. Л. - Барьерные функции перикарпиев сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) различных генотипов, Лиханов А. Ф., Грахов В. П. (2015)
Пикало С. В. - Цитологічний аналіз стійких до осмотичного стресу калюсних культур тритикале та регенерантів із них, Дубровна О. В., Бавол А. В. (2015)
Михалків Л. М. - Вплив лектину на азотфіксувальну активність та відновлення нітратів у рослинах люцерни, інокульованої ризобіями, на фоні різного водозабезпечення (2015)
Молодченкова О. О. - Захисні реакції рослин пшениці за дії фузаріозної інфекції, саліцилової та жасмонової кислот, Адамовська В. Г. (2015)
Содержание (2015)
Моргун В. В. - Мутагенна активність радіонуклідних забруднень ближньої зони Чорнобильської АЕС у віддалені строки після аварії, Якимчук Р. А. (2015)
Кляченко О. Л. - Взаимосвязь содержания каротиноидов в листьях сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) и сахаронакапливающей способности корнеплодов (2015)
Мельник В. М. - Формування і функціонування симбіотичних систем соя—Bradyrhizobium japonicum за різного водозабезпечення, Коць С. Я. (2015)
Сергєєва Л. Є. - Вміст вільного проліну в проростках кукурудзи як показник швидких реакцій на дію летальних осмотичних стресів in vitro, Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2015)
Рязанова М. Є. - Вплив іонів міді та рН середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці, Бацманова Л. М., Коваленко М. С., Михальська Л. М., Швартау В. В. (2015)
Бабенко Л. М. - Вплив температури на пігментний склад і вміст розчинних білків у контрастних за ознакою термостійкості сортів пшениці (Triticum aestivum L.) (2015)
Горбатюк І. Р. - Вплив регуляторів росту на регенераційну здатність калюсу м'якої пшениці сорту Зимоярка, Гнатюк І. С., Банникова М. О., Тараненко А. М., Моргун Б. В. (2015)
Воробей Н. А. - Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту, Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Караушу О. В. (2015)
Бавол А. В. - Перебіг мейозу в генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, Лялько І. І., Воронова С. С., Гончарук О. М., Дубровна О. В. (2015)
Виступ академіка НАН України В. В. Моргуна на науково-практичній конференції "День поля" (2015)
Содержание тома 47 (2015)
Худолій М. Н. - Механізм фінансового забезпечення аграрних підприємств України на середньострокову перспективу, Шевченко Н. Ю. (2015)
Танкалевська Н. С. - Основи формування фінансової безпеки функціонування сільського господарства як базису економічного розвитку країни (2015)
Мамчур Р. М. - Особливості фінансування системи добровільного пенсійного страхування в Україні (2015)
Лемішко О. О. - Стан та перспективи розвитку бюджетної підтримки підприємств аграрної сфери (2015)
Шолойко А. С. - Альтернативні методи перестрахування сільськогосподарських ризиків (2015)
Кириченко А. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетно-податкової складової фінансового механізму (2015)
Власюк С. А. - Державна підтримка як основа ефективного розвитку сільськогосподарських товаровиробників України (2015)
Войцехівська В. В. - Фінансування екологічних державних цільових програм в умовах обмеженості державного бюджету. (2015)
Олійник О. О. - Розвиток моделі боргового фінансування підприємств аграрного сектору економіки, Олійник Л. М., Адаменко В. В. (2015)
Кіщенко Г. В. - Мінімізація ризиків банку при наданні послуг аграрним підприємствам (2015)
Бондаренко Н. В. - Альтернативні інструменти кредитування аграрного сектору економіки (2015)
Ващик М. С. - Ефективність механізмів державної фінансової підтримки сталого розвитку сільських територій Польщі (2015)
Аврамчук Л. А. - Запозичення зарубіжного досвіду банківського кредитування для розвитку аграрного сектору України, Коломієць І. О. (2015)
Файчук О. В. - Управління процесом банківського кредитування інноваційних проектів, Файчук О. М. (2015)
Передерій Н. О. - Бізнес-моделювання: теоретичні аспекти розвитку аграрних оптових ринків, Кузьменко С. В., Розгон А. А. (2015)
Костюк В. А. - Особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні, Бондар М. О. (2015)
Березовська Н. О. - Oцiнкa регулюючої ролі податку на дoxoди фiзичниx ociб в Укрaїнi (2015)
Калівошко О. М. - Роль концентрації фінансового капіталу в оптимізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України (2015)
Потравка Л. О. - Системна основа синергетичної парадигми як нового підходу до проблем підвищення ефективності трансформацій економічної системи України (2015)
Кіфоренко О. В. - Управління якістю як напрям підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку (2015)
Фурса А. В. - До питання функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру. (2015)
Томашевська О. А. - Сучасний стан виробництва зерна в Україні. , Балай В. М. (2015)
Мірзоєва Т. В. - Економічна ефективність та розвиток скотарства в Україні, Кущ В. (2015)
Парій Л. В. - Методи прогнозування ринку сиру в національному господарстві (2015)
Трум А. В. - Управління якістю аграрної продукції як критерій конкурентоспроможності сучасних підприємств (2015)
Ланченко Є. О. - Удосконалення мотивації праці на державних сільськогосподарських підприємствах (2015)
Стасіневич С. А. - Механізм трансферного ціноутворення в Україні, Фітьмова К. Ю. (2015)
Яворська В. О. - Глобалізаційний вплив на інноваційний розвиток світового біржового ринку фінансових деривативів (2015)
Кравченко А. С. - Управління фінансовими ризиками. (2015)
Гнатківський Б. М. - Трудова міграція та її вплив на економічний розвиток України (2015)
Лозінська Ж. П. - Критерії визначення малих і середніх форм підприємництва (2015)
Шевченко Н. Ю. - Теоретико-методичні аспекти оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукцією агропромислового виробництва (2015)
Герасименко Н. А. - Перспективи розвитку державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Давиденко Н. М. - Корпоративний контроль в умовах фінансової нестабільності (2015)
Збарська А. В. - Середовище розвитку кооперації на селі (2015)
Коробова Н. М. - Перспективи розвитку державної підтримки сільського господарства України (2015)
Ткаченко А. М. - Ефективність використання твердого біопалива в зернових сушарках (2015)
Трокоз Ю. В. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності та напрями її дослідження в контексті євроінтеграційного розвитку (2015)
Долженко І. І. - Оцінка ефективності бюджетно-податкової підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні (2015)
Лабенко О. М. - Агрострахування як фінансовий інструмент управління ризиками в сільськогосподарському виробництві, Золотар Ю. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Ефективні одиниці вимірювання в якості калькуляційної одиниці собівартості продукції на підприємствах та об’єднаннях промисловості країни (2014)
Забарна Ю. В. - Державне регулювання кількісних та якісних параметрів харчових продуктів на внутрішньому продовольчому ринку (2014)
Кондрацька Л. П. - Лізинг персоналу як новий тренд на українському ринку HR-послуги (2014)
Малахова Ю. А. - Методичні засади визначення податкового навантаження на підприємствах автомобільного транспорту (2014)
Смирнова Н. В. - Новітній аспект класифікації трансферу технологій (2014)
Сінельнік В. В. - Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості (2014)
Golovach V. V. - Postulates of auditing (2014)
Податок на проценти та депозити: коли не платити? (2014)
Державна фіскальна служба України: актуальна інформація для платників податків, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО (2014)
Бодарецька О. М. - Особливості мотивування працівників у системі TQM (2014)
Полякова Є. С. - Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Соломянюк Н. М. - Модель планування"воронки продаж" на підприємстві (2014)
Шумелда В. М. - Актуальні проблеми споживчого кредитування в Україні (2014)
Головач В. В. - Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення (2014)
Чергова спроба протидії корупції (ч. 1) (2014)
Чергова спроба протидії корупції (ч. 2) (2014)
Закінчились гроші, почали платити золотом (2014)
Остапенко Т. Г. - Можливості розвитку глобальних ринків високих та нанотехнологій в контексті еволюції національної економіки, Більковець К. В. (2015)
Тарасов І. Ю. - Конкурентна модель депозитного ринку національної економіки, Косова Т. Д. (2015)
Ільчук В. П. - Інновації у розвитку підприємств галузі рослинництва, Садчиков В. С. (2015)
Василенко Ю. М. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення (2015)
Русіна К. О. - Податкова реформа сьогодення як один із інструментів покращення економічної ситуації в країні (2015)
Головач В. В. - Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика (2015)
Схема управління аудиторською діяльністю згідно нової редакції Закону України "Про аудиторську діяльність" (2015)
Проект Закону України "Про аудиторську діяльність" (2015)
Иоффе И. В. - Подход к установлению показаний к программированной санации брюшной полости при разлитом перитоните, Лесной В. В. (2016)
Левик О. М. - Прогностичне значення метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів та рівня лімфодисекції при хірургічному лікуванні раку шлунка, Рябошапка А. М. (2016)
Дацюк О. І. - Вплив кверцетину на системний та спланхнічний кровообіг у комплексі передопераційної підготовки хворих на гострий панкреатит (2016)
Кузенко Р. Т. - Морфологічні зміни інтра– та екстрапанкреатичних артерій у хворих похилого і старечого віку при гострому некротичному панкреатиті, Яворський А. М., Шевчук І. М. (2016)
Ротар О. В. - Використання пресепсину в діагностиці та лікуванні гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту (2016)
Жученко О. П. - Профілактика інфільтративно–запальних ускладнень загоєння ран у хворих, оперованих з приводу неускладненої грижі передньої черевної стінки (2016)
Ерко И. П. - Реконструктивно–восстановительные операции после обструктивной резекции толстой кишки, Балабушко С. Б. (2016)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування вогнищевого ураження печінки: аналіз результатів та перспективи, Земсков С. В., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П., Козачук Є. С. (2016)
Малик С. В. - Застосування мініінвазивних втручань під контролем ультразвукового дослідження з приводу непаразитарних кіст печінки, Безручко М. В., Осіпов О. С., Кравченко С. П., Хоменко А. В. (2016)
Сипливый В. А. - Хирургическое лечение острого холангита при холедохолитиазе, Евтушенко Д. В., Петренко Г. Д., Андреещев С. А., Евтушенко А. В. (2016)
Гудз І. М. - Гемостазіологічні показники після лапароскопічної холецистектомії з приводу гострого холециститу, Ткачук–Григорчук О. О., Ткачук О. Л. (2016)
Русин В. І. - Функціональний стан периферійних судин нижніх кінцівок та внутрішньокістковий тиск у хворих при облітеруючому атеросклерозі на тлі цукрового діабету, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Пекарь М. І., Лангазо О. В. (2016)
Османов Р. Р. - Ризик виникнення рецидиву варикозної хвороби залежно від діаметра варикозно–змінених вен нижніх кінцівок при проведенні пінної склеротерапії (2016)
Хмель В. В. - Лікування постраждалих з ускладненими проникними пораненнями грудей на ІІІ рівні надання допомоги, Маєтний Є. М., Лєвшов Ю. А. (2016)
Дужий І. Д. - Особливості симультанних втручань з приводу деяких типів хронічного туберкульозного плевриту, поєднаного з туберкульозом легень, Гресько І. Я., Кравець О. В., Олещенко Г. П., Глазунова Н. І. (2016)
Тамм Т. И. - Изменение гистоструктуры хронической анальной трещины в зависимости от длительности заболевания, Цодиков В. В., Седак В. В., Плитень О. Н., Мирошниченко М. С. (2016)
Ячник І. М. - Внутрішньовенне введення імуноглобулінів у дітей при сепсисі, Карпенко Н. П., Антюхін С. В., Клубук І. М., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Вибір оптимального методу знеболення шляхом визначення рівня толл–подібних рецепторів у плазмі як маркеру гіпералгезії в ранньому післяопераційному періоді (2016)
Ничитайло М. Ю. - Формування біліодигестивних та міжкишкових анастомозів в умовах жовчного перитоніту з використанням ВЧ–електрозварювання в експерименті, Фурманов Ю. О., Гуцуляк А. І., Савицька І. М., Лопаткіна К. Г., Загрійчук М. С., Гоман А. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Сучасне ендовазальне лікування хронічних захворювань вен: термічні та нетермічні методики, Артеменко М. О., Унінець Г. М. (2016)
Шаповал С. Д. - Стратегія антибактеріальної терапії у хворих на сепсис. Частина 2, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Софілканич М. М. (2016)
Чубар І. В. - Досягнення та невирішені питання щодо лікування емпієми плеври (2016)
Ніколаєва В. П. - Ризики в процесі формування доходів від операційної діяльності на підприємствах легкої промисловості, Громова О. Є. (2015)
Карасьова Н. А. - Eволюційні зміни та теорії експортоорієнтованого розвитку (2015)
Корх Т. Р. - Зовнішньоторговельна складова співробітництва України з країнами європейського союзу на сучасному етапі (2015)
Ткаченко С. А. - Функція облікової обробки техніко-економічної інформації витрат і калькулювання собівартості у системі управління якісними характеристиками та технічними параметрами промислової продукції (2015)
Красільник О. В. - Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: реалії та проблематика (2015)
Громова А. Є. - Фінансові ресурси підприємств: теоретичні аспекти (2015)
Сіташ Т. Д. - Економічна концептуалізація місцевих бюджетів (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.1) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.2) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.3) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.4) (2015)
Актуальні зміни у податковому законодавстві з січня 2015 року (ч.5) (2015)
Дяченко М. Д. - Наукова інтерпретація ідеї розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців: історичний аспект (2015)
Круковська А. І. - Підготовка вчительських кадрів у проскурівському педтехнікумі ім. Т. Шевченка (1920-ті рр. ) (2015)
Лещенко Е. В. - Окремі аспекти вітчизняної історіографії впровадження земської освіти в контексті громадсько-педагогічної діяльності М. Корфа (2015)
Нікуленко С. І. - Роль української Центральної Ради у створенні Української Академії Мистецтв (2015)
Рощін І. Г. - Погляди Володимира Бехтерєва на особистість та умови її правильного розвитку (2015)
Фомін В. В. - Питання опіки дітей та молоді в творчій спадщині В. Ф. Одоєвського (2015)
Андрющенко О. О. - Сутність феномену "рефлексія” як міждисциплінарного поняття (2015)
Бабешко М. С. - Працівник готельно-ресторанної справи як основа функціонування підприємства (2015)
Булах С. М. - Професійна діяльність майбутнього інструктора з атлетичної гімнастики в загальноосвітньому контексті складової підготовки до професійної діяльності (2015)
Бурсова С. С. - Управлінський аспект педагогічної підтримки дітей в умовах адаптації їх до дошкільного навчального закладу (2015)
Горбань С. І. - Професійна компетентність фахівців: сутність та структура (2015)
Заярна В. С. - Етапи розвитку міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти в європейському союзі (2015)
Іваницький О. І. - Методичні основи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки (2015)
Канарова О. В. - Формування правової компетентності майбутніх педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (2015)
Карапузова І. В. - Організація технології педагогічної підтримки студентів із труднощами у навчально-дослідній діяльності (2015)
Климентьєва О. С. - Підготовка майбутніх правоохоронців до конструктивного вирішення конфліктів у професійному середовищі (2015)
Кравченко І. В. - Формування у підлітків позитивної мотивації до здійснення моральних вчинків (2015)
Курільченко В. В. - Педагогічні умови формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету (2015)
Курінна С. М. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами щодо формування у них позитивного "Я” (2015)
Ляпунова В. А. - Закордонний досвід впровадження технологій формування толерантності (2015)
Маковецька Н. В. - Використання виховного потенціалу регіонального туризму у професійній підготовці фахівців туристичної галузі (2015)
Макогін О. В. - Підготовка майбутніх будівельників у коледжах як педагогічна проблема (2015)
Масич В. В. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих умінь майбутніх педагогів (2015)
Масич С. Ю. - Основні категорії професійної освіти педагогічних кадрів (2015)
Мозолев О. М. - Методологічні основи дослідження системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2015)
Мурзіна О. А. - Функції професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх юристів (2015)
Надтока О. О. - Ознаки готовності майбутнього тренера-викладача до виховної роботи у ДЮСШ (2015)
Олішевич В. М. - Традиційні та нові вимоги до викладання іноземної мови (2015)
Пісоцька М. Е. - Диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз (2015)
Стефанюк C. К. - Релігійно-сімейні традиції – засіб вияву патріотичного світобачення, Гура С. П. (2015)
Сущенко Р. В. - Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2015)
Трофімук К. В. - Cтворення професійно-орієнтованого комунікативного простору в практичній діяльності при підготовці майбутніх фахівців (2015)
Учуєва О. В. - Теоретичні основи запровадження інновацій у педагогічний процес (2015)
Царенко К. В. - Сутність і структурна модель професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача дюсш (2015)
Черненко Н. І. - Використання тренінгових технологій у процесі підвищення кваліфікації фахівців (2015)
Чернявська О. А. - Визначення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді (2015)
Шоробура І. М. - Проблема створення професійного середовища майбутнього пожежного-рятувальника у навчально-професійних закладах, Красуцька І. М. (2015)
Шумський О. Л. - Психологічні засади формування вторинної мовної особистості засобами іноземної мови (2015)
Андрєєв А. М. - Міжнародні конкурси як важлива форма організації інноваційної діяльності учнів у системі позакласної роботи з фізики (2015)
Бойченко М. А. - Вимоги до вчителів, які працюють із обдарованими учнями у загальноосвітніх школах сша, канади та Великої Британії (2015)
Довгополова Г. Г. - Культура педагогічного лідерства як умова ефективності школи (2015)
Доценко С. О. - Нестандартні задачі з математики як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкової школи (2015)
Лапшина І. С. - Моделювання діяльності учителя природничо-математичних дисциплін (2015)
Лахмотова Ю. В. - Проблема іншомовної освіти молодших школярів у Китаї (2015)
Леоненко А. В. - Обгрунтування моделі формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників (2015)
Мариківська Г. А. - Формування мовленнєвої культури старшокласників у процесі виконання комунікативно-ситуативних завдань (2015)
Прядко Л. О. - Врахування специфіки порушень розвитку учнів з особливими освітніми потребами у реалізації інклюзивного навчання (2015)
Радченя І. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів (2015)
Сапрунова О. Г. - Особливості взаємодії вчителів з інтелектуально обдарованими школярами молодших класів (2015)
Степанюк К. І. - Поетапність формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2015)
Теплицька А. О. - Гуманітарний підхід як методологічна основа формування професійної культури майбутніх учителів математики (2015)
Шаповалова І. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення: проекція на самореалізацію в педагогічній діяльності (2015)
Амеліна С. М. - Особливості підготовки перекладачів для письмового перекладу у вищих навчальних закладах німеччини (2015)
Бабаліч В. А. - Щодо проблем підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах освіти (2015)
Васьков Ю. В. - Теоретичне обгрунтування основних функцій, складу і структури навчальної дисципліни "фізичне виховання” у вищому навчальному закладі, Пелешенко І. М. (2015)
Вошколуп Г. Ю. - Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор (2015)
Гармашов О. О. - Загальні питання формування професійної компетентності майбутніх викладачів економіки (2015)
Дацко О. В. - Інституційна програма оцінювання як складова діяльності європейської асоціації університетів у сфері забезпечення якості вищої освіти (2015)
Драч І. І. - Формування професійно-особистісних якостей майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Зирка В. В. - Интерактивные технологии обучения студентов переводу правдоподобного рекламного текста в высшей школе: манипулятивный аспект (2015)
Коваленко В. О. - Розумовізація вищої освіти в кпу: виклик пріоритетним стратегіям якості освіти та навчання у вищій школі (2015)
Лебедєва К. О. - Сутнісно-змістова характеристика внутрішніх ресурсів студентів радіотехнічних спеціальностей (2015)
Майнаєв Ф. Я. - Педагогічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю (2015)
Муравський С. А. - Результативність методичної системи формування предметної компетентності у студентів у процесі складання і розв’язування фізичних задач (2015)
Сущенко А. В. - Досвід підготовки менеджерів організацій в умовах магістратури (2015)
Устименко Ю. С. - Інтерактивні технології як засоби підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії (2015)
Шарапова О. В. - Підготовка іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах України як наукова проблема (2015)
Шевченко В. М. - Про узгодження професійних стандартів та стандартів вищої освіти щодо очікуваних результатів навчання фахівців з обліку і оподаткування (2015)
Шмелькова Г. М. - Роль і місце інноваційних методів контролю у навчальному процесі вищої школи, Шпакова Н. Г. (2015)
Яблочнікова І. О. - Підготовка магістрів-фінансистів у Греції (2015)
Вихідні дані (2015)
Мороз О. В. - Методологічна ідентифікація потенціалу теорії інституціоналізму, Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Лейфура М. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки (2015)
Парубець О. М. - Система оцінки надійності мережевих структур на транспорті (2015)
Ткаченко С. А. - Функція аналітичної обробки техніко-економічної інформації виконання плану за кількістю заходів із підвищення якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів і величиною витрат на їх впровадження (2015)
Андрієць В. С. - Економічна сутність фінансового планування (2015)
Петрик О. А. - Аудит оцінки вартості основних засобів, Мариніч І. О. (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Концептуальні засади застосування комплексного підходу в юридичних дослідженнях (2015)
Ukrainian economic crisis: ways to overcome. International opinion (2015)
Росія після Путіна (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Ланде Д. - Порівняльна оцінка критеріїв центральності в ієрархічних мережах, Сулема О. (2015)
Mokhor V. - Assessment of insider attack with learning statistics methods, Kravtsov H., Kotsiuba I. (2015)
Кожедуб Ю. - Cтворення документації для систем управління інформаційною безпекою (2015)
Хлапонин Ю. - Выявление каналов утечки информации за счет побочного электромагнитного излучения и наведения путем обработки области спектра сверхвысоких частот (2015)
Гнатюк С. - Метод оцінювання якості тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань, Жмурко Т., Кінзерявий В., Сєйлова Н. (2015)
Головін А. - Виявлення DDoS-атак прикладного рівня шляхом використання моделі MapReduce (2015)
Гнатюк C. - Моделювання експлуатаційної надійності програмного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Корнейко О. (2015)
Евецкий В. - Оценка эффективности отдельных признаков и их совокупностей для индивидуального распознавания объектов (2015)
Максименко Є. - Оцінювання ризику безпеки інформації на основі спектрального підходу, Цуркан В., Дорогий Я., Крук О. (2015)
Василенко C. - Ймовірність перехоплення одиночних стрибків передавача з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти за допомогою пошукового приймача (2015)
Бахтіяров Д. - Дослідження мультиплексованого сигналу керування безпілотними літальними апаратами (2015)
Гошовский С. В. - Методические основы для оптимального построения энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников энергии, Зурьян А. В. (2015)
Гошовський С. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння. Стаття 2. Застосування керованих джерел сейсмічних коливань, Пігнастій С. С., Сиротенко П. Т. (2015)
Рудько Г. І. - Геолого-промислова характеристика золоторудних родовищ України як об’єктів геолого-економічної оцінки, Литвинюк С. Ф., Ловинюков В. І., Лисенко О. А. (2015)
Драгомирецкий А. В. - Прогнозно-поисковый алгоритм при анализе золоторудных объектов Украинского щита, Кадурин В. Н. (2015)
Зинчук Н. Н. - О перспективах исследований индикаторных минералов кимберлитов (2015)
Штогрин Л. В. - Про можливий зв’язок між періодичністю опадів, активізацією зсувів та фазами місяця, Касіянчук Д. В. (2015)
Вітаємо з ювілеєм Олександра Івановича Левченка (2015)
Левченко О. І. - Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин (2015)
Костенко М. М. - Тектоніка докембрійського кристалічного фундаменту Білоцерківсько-Одеської структурно-формаційної зони, Аврамець В. М., Шутенко Л. М., Іванов А. І., Кобець Ф. В. (2015)
Кирилюк В. П. - Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 3. Обсяг побузького стратиграфічного комплексу та проблема його серій (2015)
Васильева И. В. - Размывы угольных пластов. Новый взгляд на их особенности и перспективность изучения (2015)
Вітаємо з ювілеєм Вячеслава Якимовича Веліканова! (2015)
Пам’яті Анатолія Семеновича Войновського (2015)
Пам’яті Дмитра Дмитровича Глаголи (2015)
Зміст Збірників наукових праць УкрДГРІ за 2015 рік (2015)
Shevchenko I. A. - Сonception of creation of flexible technological systems and managed ecofeeling agriculture (2014)
Аксёнов И. В. - Оценка селекционно значимых признаков родительских форм подсолнечника на градиентах разных сроков сева, Мищенко Л. Ю. (2014)
Ведмедева К. В. - Результаты изучения коллекции линий подсолнечника по признаку окраски краевых цветков, Кирпичева Н. М. (2014)
Кутищева Н. Н. - Влияние родительских компонентов на формирование основных признаков у разнонаправленных гибридов подсолнечника, Шудря Л. И., Одинец С. И., Середа В. А., Цыс И. С. (2014)
Григорчук Н. Ф. - Новый сорт сои Дени (2014)
Журавель В. М. - Перспективи створення сортів озимої гірчиці різних напрямів використання, Комарова І. Б., Буділка Г. І. (2014)
Марченко Т. Ю. - Селекція кукурудзи на покращення показників якості зерна в умовах достатнього зволоження, Лавриненко Ю. О., Глушко Т. В., Гож О. А. (2014)
Біднина І. О. - Ефективність удобрення льону олійного на темно-каштановому ґрунті півдня України (2014)
Блащук М. І. - Вплив строків сівби та доз мінеральних добрив на продуктивність гірчиці білої, Тетерещенко Н. М. (2014)
Булигін Д. О. - Ефективність вирощування сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин на півдні України, Суздаль О. С., Мишукова Л. С., Влащук О. С. (2014)
Вахненко С. В. - Ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого в умовах Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Вплив обробітку ґрунту та доз азотних добрив на фітосанітарний стан посівів і урожайність ріпаку озимого, Малярчук А. С. (2014)
Костюченко Н. І. - Вплив сівозміни і сорту на мікробіологічні показники грунту агроценозів соняшнику в умовах пІвденного Степу України (2014)
Поляков О. І. - Формування продуктивності гібрида соняшнику Каменяр в залежності від агроприйомів вирощування, Нікітенко О. В., Вахненко С. В. (2014)
Рудік О. Л. - Особливості формування урожаю льону олійного залежно від терміну сівби та норми висіву в умовах сухого Cтепу України (2014)
Рудік О. Л. - Оцінка сортів льону олійного за урожайністю насіння та соломи в зоні сухого Степу України (2014)
Сидорик И. В. - Продуктивность сортов сои в Северном Казахстане, Зинченко А. В., Дидоренко С. В. (2014)
Шкода О. А. - Ефективність вирощування ріпаку озимого в умовах південного Степу України (2014)
Алієв Е. Б. - Статистична оцінка показників роботи дозатора безперервної дії, Бакарджиєв Р. О. (2014)
Демидов І. М. - Соняшник і проблема альтернативного палива в Україні, Ситнік Н. С., Мазаєва В. С. (2014)
Пацула О. М. - Експериментальні дослідження молотильного апарата комбайна, Дурін Ю. О., Алієв Е. Б., Гриценко В. Т., Міхно Є. С. (2014)
Кириченко В. В. - Енергетична оцінка виробництва соняшнику, Тимчук В. М., Святченко С. І. (2014)
Чехова І. В. - Напрямки використання олійних культур в біоенергетичній галузі (2014)
60-лет учёному-генетику и селекционеру Ляху Виктору Алексеевичу (2014)
Бархударян М. В. - Оцінка похибок наведення при телеуправлінні ТУ-1, Кулагін К. К., Солонець О. І., Чумак Б. О. (2015)
Баулін Д. С. - Коригування прицільних пристосувань стрілецької зброї для підвищення ефективності стрільби залежно від стану ствола та боєприпасів, Горєлишев С. А., Муленко О. О., Бородін С. В. (2015)
Бєляєв М. І. - Моніторинг стану самохідної артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України та визначення напрямків її розвитку, Толмачов О. М. (2015)
Біленко О. І. - Підвищення оперативності виконання снайперських вогневих завдань силами безпеки шляхом зменшення кута вильоту кулі, Бєлашов Ю. О. (2015)
Богуцький С. М. - Напрямки підвищення ефективності застосування боєприпасів високої точності (2015)
Галаган С. М. - Обнаружение и селекция морских целей РЛС военно-морских сил корабельного и наземного базирования на основе спектральных разложений, Вовк А. И., Попова В. С. (2015)
Дмитрієв А. Г. - Розробка кваліметричної моделі для оцінювання властивостей авіаційного озброєння тактичного винищувача (2015)
Дмитрієв В. А. - Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня безпеки випробувань парашутних систем повітряного десантування (2015)
Жуйков Д. Б. - Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення трас повітряних об’єктів в автоматизованих системах управління радіотехнічних військ (2015)
Lagutin G. I. - Military power supply units development prospects on the combat operations experience basis (2015)
Логинов В. В. - Сравнительная оценка эксплуатационных характеристик двигателей силовой установки для перспективного учебно-боевого самолета (2015)
Міщенко Я. С. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів щодо вибору параметрів та типу рушія бойових броньованих машин, Купріненко О. М. (2015)
Шабатура Ю. В. - Математичні засади нового методу визначення температури зарядів артилерійських боєприпасів, Міщенко А. С. (2015)
Ярош С. П. - Розробка моделей вогневих підрозділів зенітних ракетних військ, озброєних зенітними ракетними комплексами іноземного виробництва, Закутін К. В., Савельєв А. М., Макаров А. Ф. (2015)
Бабенко В. Г. - Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2015)
Вашневський Д. В. - Дослідження горіння безгазових піротехнічних композицій, Спорягін Е. О., Устименко Є. Б., Косіцина О. С., Плотніков В. В. (2015)
Данилюк С. Л. - Підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА для завдань екологічного моніторингу в зоні ведення бойових дій (2015)
Залипка В. Д. - Спосіб збільшення поздовжньої стійкості короткобазових колісних машин та його математичний аналіз координатним методом (2015)
Каргін А. О. - Модель сенсорної пам'яті інтелектуальної машини з механізмами узагальнення та абстрагування, Тимчук О. С., Ісаєнков К. О., Галич Г. Б. (2015)
Ковалевський С. М. - Оцінка ефективності використання рознесеного прийому сигналів в оглядових радіолокаційних станціях при виявленні малорозмірних повітряних об’єктів (2015)
Ковтонюк И. Б. - Вплив ступеню турбулентності на аеродинамічні характеристики крила, Лебідь В. Г., Сушко А. Л. (2015)
Миронец И. В. - Операции криптографического преобразования информации в двоично-восьмеричной системе счисления (2015)
Мохамад Абу Таам Гани - Анализ и исследование методов управления сетевыми ресурсами для обеспечения антивирусной защиты данных, Смирнов А. А., Смирнов С. А. (2015)
Назаров О. С. - Методика синтезу управління орієнтацією пружного супутника (2015)
Осипов Ю. М. - Старт лёгких беспилотных летательных аппаратов, Орлов С. В. (2015)
Павлій В. О. - Методи "несліпої" деконволюції оптико-електронних зображень в умовах розфокусування та змазування (2015)
Пархоменко Д. А. - Метод анализа иерархий для решения прикладных задач управления авиацией (2015)
Пасько С. П. - Визначення доцільності заміни маршрутизаторів в ІР-мережі на обладнання MPLS в залежності від параметрів навантаження, Лаврут О. О., Латуха А. В., Пасько В. П., Ермаков А. В. (2015)
Подригало М. А. - Определение касательных реакций на колесах ведущей оси автомобиля при выполнении поворота динамическим и комбинированным способами, Никорчук А. И. (2015)
Рубцов І. Ю. - Технічні аспекти побудови цифрових антенних решіток у системах зв’язку (2015)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо розробки гібридних пасток для маскування літальних апаратів від радіолокаційних систем когерентного типу, Кожушко Я. М., Каратєєв С. М., Яценко П. П. (2015)
Хрулев Н. В. - Функции и структура системы аппаратного контроля электронных модулей (2015)
Цебрюк И. В. - Сравнительный анализ плотности компоновки отечественных и зарубежных танков разработки 50-х – 60-х годов ХХ в. (2015)
Яценко К. Г. - Вероятностный метод оценки устойчивости движения многоосных автомобилей, Подригало М. А., Клец Д. М. (2015)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід до вирішення воєнно-економічних завдань вибору перспективних зразків озброєння, Семененко О. М., Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б. (2015)
Демідов Б. О. - Пропозиції з удосконалення системи кодифікації предметів постачання Збройних Сил України, Герасимов С. В., Борисенко М. В. (2015)
Котов О. Б. - Результати аналізу впливу основних тактико-технічних характеристик авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" на вартість серійного зразка, Корнієнко А. П., Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. (2015)
Панченко В. Ю. - Аналіз розвитку форм і способів збройної боротьби, Головань О. М., Петік А. В., Луговський І. С. (2015)
Feklistov A. O. - The assessment method of products competitiveness on the defence market (2015)
Худов Г. В. - Використання мультиагентного (мурашиного) алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника, Таран І. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Павлова О. Ю. - Культурна ідентифікація: амплітуда опцій у модифікаціях чуттєвого (2014)
Савицька І. М. - Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір (2014)
Сторожук С. В. - Політичний світогляд C. Бандери в контексті тоталітарної ідеології ХХ ст. (2014)
Кравченко А. Г. - Менталітет української нації: чинники його формування та прояв у суспільному житті (2014)
Данилова Т. В. - Онтологія процесів, або декілька слів про даосизм (2014)
Культенко В. П. - Етико-філософські виміри феномена дружби, Коркач І. В., Дідик І. М (2014)
Матвієнко І. С. - Філософський аналіз поняття агресія: вчення проінстинкти та потяги (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Фромм) (2014)
Dubrovinа O. V. - Нumanistic principles of sh. suzuki talent education (2014)
Луценко А. В. - Філософія постмодернізму як стратегія осягнення тілесності (2014)
Лук’янець В. С. - Перспективи перетворення людини у дзеркалі медіафілософської рефлексії (2014)
Чекаль Л. А. - Сучасна трансформація змісту суб’єкт-об’єктного відношення у світлі новітніх науково-природничих дискурсів (2014)
Кисельов М. М. - Природне та культурне у феномені людини (2014)
Озадовська Л. В. - Людина в пошуках самої себе: людина, транслюдина, постлюдина. Що далі? (2014)
Кравченко О. М. - Епістемологія сучасної космомікрофізики (2014)
Горбатюк Т. В. - Інфляційна теорія виникнення всесвіту:до постановки проблеми (2014)
СупрунА. Г. - Філософське осмислення феномена науки та інновації, Діденко С. І. (2014)
Сподін Л. А. - Критерії якості освіти: філософський підхід, Васильківський І. П. (2014)
Pavlova G. - Тhe process of education quality transformation (2014)
Мудрак В. І. - Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2014)
Титул, зміст (2015)
Маричереда В. Г. - Международное сотрудничество в деятельности ученых и высших учебных заведений: роль, важность и перспективы, Мандель А. В. (2015)
Кулібаба О. В. - Вміст малонового діальдегіду при алотрансплантації ембріональних м'язових тканин у щурів (2015)
Нефьодов О. О. - Вплив засобів нейропротективно-антиоксидантного комплексу на орієнтовно-дослідницьку активність щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом у тесті "відкрите поле" (2015)
Фурдичко А. І. - Вплив антидисбіотичних засобів на рівень маркерів запалення і захисних систем у сироватці крові щурів із гепатитом на тлі дисбіозу, Борис Г. З., Селіванська І. О. (2015)
Александрова О. І. - Протисудомна і антидепресивна активність нових комплексів SnCl4 з саліцилоїлгідразонами бензальдегіду та 4-бромбензальдегіду при пероральному введенні, Кравченко І. А., Прокопчук О. Г., Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й. (2015)
Лепский В. В. - Экспериментальная оценка токсичности "ониевых" гексафторосиликатов, Анисимов В. Ю., Продан О. В., Левицкий А. П. (2015)
Федоровська М. І. - Характеристика лосьйонів як лікарської форми (2015)
Штанько В. А. - Метаболічний статус плазми крові під впливом фіксованої фармакотерапії ізольованої та поєднаної кардіальної патології у пацієнтів літнього віку, Тофан Н. В. (2015)
Васюта В. А. - Особливості клінічного перебігу атрофії зорових нервів (2015)
Геник-Березовська С. О. - Взаємозв'язок алельного поліморфізму гена репарації днк xpd з ризиком розвитку раку щитоподібної залози у хворих із впливом іонізуючого випромінювання в анамнезі (2015)
Заїкіна Т. С. - Вплив фібринолітичної терапії на динаміку маркерів ушкодження ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу (2015)
Запольский М. Э. - Многоформная экссудативная эритема, вызванная вирусами простого герпеса, как междисциплинарная проблема, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Хрущ В. И. (2015)
Запорожан В. М. - Вплив носійства поліморфних алелів генів ММР1-1607insG, VEGFA/C634G і COL2A1/6846C>A на спайкоутворення після хірургічного лікування у безплідних жінок, Волянська А. Г., Гладчук І. З., Марічереда В. Г., Петровський Ю. Ю. (2015)
Подольський Вл. В. - Прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу та клінічна характеристика жінок фертильного віку з лейоміомою матки (2015)
Самарський І. М. - Профілактика ускладнень при хірургічному лікуванні стенозуючих захворювань сонних артерій, Абраменко В. М., Пирогов В. В. (2015)
Гридіна Т. Л. - Лікування грипу - завжди актуальне питання (2015)
Тихонова С. А. - Прогностична значущість поліморфних алельних варіантів гена альдостерон-синтази при артеріальній гіпертензії, Пісковацька В. П. (2015)
Лазанюк В. М. - Особливості системи гемостазу у дітей з "ціанотичними" вродженими вадами серця (2015)
Петренко Г. Д. - Раціональні напрямки поліпшення діагностики і лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі, Сипливий В. О., Петренко Д. Г., Гузь А. Г., Євтушенко Д. В., Петюнін О. Г., Доценко В. В., Менкус Б. В., Хабусєв В. К. (2015)
Бойко Н. І. - Особливості підготовки хворих на феохромоцитому до операції та проведення анестезіологічного забезпечення під час видалення пухлини ендоскопічними методами, Михайлишин Т. Є., Гавриш Я. І., Магомаєв Р. М. (2015)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2015)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2015)
Бондаренко Г. - Т. Г. Шевченко і Волинь (2015)
Філонюк М. - Меморіальна експозиція "Шевченківська світлиця Миколи Куделі" у Волинському краєзнавчому музеї (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка (2015)
Бортнікова А. - Діяльність старост у містах Волині у сфері оподаткування і торгівлі (кінець XV - середина XVI ст. (2015)
Дем'янюк О. - Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання (2015)
Дяченко В. - Життєвий шлях і науковий доробок Олександра Цинкаловського: історіографіічний аспект (2015)
Кінд-Войтюк Н. - Історико-краєзнавча та памяткоохоронна діяльність на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела вивчення (2015)
Костюк М. - Історичному Товариству "Волинь" - 40 років) (2015)
Штанько О. - Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині XVII ст. (2015)
Карпов В. - Система символів як основа військової культури давньої доби (2015)
Ключук Ю. - Польсько-українська співпраця в галузі молодіжної політики (на прикладі Єврорегіону "Буг") (2015)
Ленартович О. - Поліська наступальна операція (2015)
Сорокіна О. - Огляд історії української еміграції: генеза, напрями формування організаційних осередків (2015)
Стрільчук Л. - Питання опіки над місцями національної памяті в сучасних українсько-польських взаєминах (2015)
Каліщук О. - Рецензія на книгу О. Баканова "Ни кацапа, ни жида, ни ляха": национальный вопрос в идеологии Организации украинских националистов, 1929-1945 гг.") (2015)
Відомості про авторів (2015)
Агафонов Ю. М. - Шляхи підвищення точності пусків реактивних снарядів комплексів повітряного та наземного базування, Грічанюк О. М., Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. (2015)
Александрова Т. Е. - Устойчивость и инвариантность линейных систем стабилизации объектов военного назначения, Лазаренко А. А. (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї з обмеженою відстанню дії для сил безпеки (2015)
Журавлев А. А. - Методический подход к обоснованию допустимой погрешности определения координат объекта поражения при проектировании разведывательно-ударного комплекса, Орлов С. В. (2015)
Ізюмський М. П. - Автоматизація процесу вибору стартових позицій в заданому позиційному районі, Агафонов Ю. М., Звиглянич С. М. (2015)
Лагутин Г. И. - Особенности обоснования характеристик и показателей образцов электротехнических средств систем электроснабжения комплексов вооружения и военной техники (2015)
Ланецький Б. М. - Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань, Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2015)
Мегельбей В. В. - Принципи побудови адаптивного алгоритму управління роботою багатофункціональної РЛС при суміщенні режимів виявлення (допошуку), супроводження повітряних цілей та наведення ракет (2015)
Соколовський В. В. - Проблемні питання та перспективні напрямки боротьби з малорозмірними надлегкими БЛА у внутрішньому збройному конфлікті, Самсонов Ю. В. (2015)
Стукота С. А. - Класифікаційний аналіз застосування різних типів рушіїв в комплексах озброєння та військової техніки наземного базування, Васьківський М. І., Міщенко Я. С. (2015)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі тактичного винищувача F-15, Василець В. О., Белевщук Я. О., Криховецький Г. Я. (2015)
Тарасов О. В. - Удосконалення обсягів та порядку утримання запасів пально-мастильних матеріалів (2015)
Трегубенко С. С. - Визначення оптимального варіанта використання різних видів транспорту під час забезпечення військ матеріально-технічними засобами з урахуванням обмеження у часі на підвезення цих матеріальних засобів (2015)
Шаша І. К. - Закономірність впливу сумарної витрати пального на зміну технічного стану автобронетанкової техніки, Іванченко О. В., Іванченко А. О., Темніков В. О., Цебрюк І. В. (2015)
Буданов П. Ф. - Метод фрактального обнаружения аварийных признаков в информационном пространстве технологического процесса, Бровко К. Ю. (2015)
Герасименко К. В. - Аналіз способів подавлення сигналів супутникових радіонавігаційних систем навмисними перешкодами (2015)
Григорецький В. О. - Методичний підхід до формалізації процесу допуску авіаційного диспетчера до самостійної роботи (2015)
Загорка О. М. - Основні положення методу обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника в умовах ресурсних обмежень, Коваль В. В. (2015)
Заика П. И. - Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации, Кириченко О. В., Дядюшенко А. А. (2015)
Карлов Д. В. - Использование дифракционного механизма распространения радиоволн над морем для увеличения дальности локации маловысотных целей (2015)
Кашаєв І. О. - Тенденції розвитку систем навігації безпілотних летальних апаратів, Смик С. І. (2015)
Кучер Д. Б. - Построение моделей неравновесных состояний электронов в полупроводниковой плазме для сверхпроводящей защиты радиотехнических средств ВСУ, Фык А. И. (2015)
Леонов С. Ю. - Система моделирования цифровых устройств на основе k-значного дифференциального исчисления и многозначных алфавитов (2015)
Олійник Ю. С. - Аналіз методик розрахунку вищих гармонійних складових (2015)
Пантелеева И. В. - Воздействие токов короткого замыкания в сети с гибкими проводниками с учетом нелинейности системы (2015)
Петренко О. М. - Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів, Любарський Б. Г. (2015)
Радько О. В. - Принципи формування оптимальної якості поверхні різального інструменту з урахуванням конкретних умов його роботи при обробці композиційних матеріалів, Скуратовський А. К., Кремешний О. І. (2015)
Сачук І. І. - Метод покращення двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотних перетворень Габора та Вігнера-Вілля (2015)
Семенов С. Г. - Дослідження ризиків моніторингу технічного стану об’єктів авіації, Зиков І. С., Давидов В. В. (2015)
Фурманов А. А. - Информационная технология разработки и выбора гарантоспособных сервис-ориентированных архитектур (2015)
Павловський О. В. - Прогнозування величини втрат озброєння та військової техніки під час операцій (бойових дій) (2015)
Панченко В. Ю. - Аналіз досвіду застосування диверсійно-розвідувальних сил у локальних війнах та збройних конфліктах, Башкатов Є. Г. (2015)
Черепнев И. А. - Аналитический обзор состояния радиоразведки в начале ХХ века и боевого применения в первую мировую войну, Фесенко Г. В., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Макогон О. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Біляніна В. - Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст. (2015)
Ілюхін О. - Лексика індонезійської мови: історико-лінгвістичний погляд (2015)
Кірносова Н. - Об'єктивне і суб'єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі (2015)
Комісаров К. - Японсько-український переклад у контексті глобалізації: когнітивний та дидактичний аспекти (2015)
Кшановський О. - Дієслівні форми з евіденційним значенням у сучасній перській мові (2015)
Мазепова О. - Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови (2015)
Халимоненко Г. - Монголізми в українській мові (2015)
Химаван П. - Фразовые глаголы в системе индонезийского языка и способы их преподавания украино- и русскоязычным студентам (2015)
Цимбал С. - Дослідження в галузі когнітології китайської мови на сучасному етапі її розвитку (2015)
Бондаренко І. - Дзен-буддизм і японська поезія (2015)
Ісаєва Н. - Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе (2015)
Купко Д. - Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо (2015)
Маляр Д. - Експериментальна п'єса Ґао Сінцзяня "Сигнал тривоги": персонажі-архетипи (2015)
Мурашевич К. - Поетичні мотиви і традиційна образність поезії Шу Тін (2015)
Осадча Ю. - Поетичні антології Японії: від фольклору до канону (2015)
Сидоркіна І. - Поняття "гібридний письменник": культурна самоідентифікація сучасних япономовних транскультуральних письменників (2015)
Субота І. - Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки (2015)
Вихідні дані (2015)
Думікян М. М. - Особливості функціонування світового ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Присвітла О. В. - Фінансові механізми міжнародних освітніх програм (2015)
Protsenko I. V. - Background and rates of Ukraine’s participation in international services trade (2015)
Сичова О. Є. - Закордонний досвід формування цін у будівельному інжинірингу (2015)
Тараненко І. В. - Інноваційний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2015)
Антонюк О. П. - Моделювання взаємозв’язку основних макроекономічних показників України на основі системи одночасних рівнянь з лаговою змінною (2015)
Базилевич В. М. - Механізм державного регулювання АПК (2015)
Бондаревська К. В. - Вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах, Суха М. І., Шинкарук А. О. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку галузі на прикладі паливно-енергетичного комплексу України, Завальнюк С. О. (2015)
Дугінець Г. В. - Сучасні тенденції розвитку електронної комерції в Україні (2015)
Кондратенко Н. О. - Інноваційно-орієнтована стратегія міжрегіонального співробітництва (2015)
Кононова О. Є. - Визначення змісту поняття "стратегічний потенціал" (2015)
Кушнірецька О. В. - Перспективи реалізації науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів західного регіону України, Синюра-Ростун Н. Р. (2015)
Філатова Т. О. - Сучасні тенденції розвитку сфери телекомунікацій в національній економіці (2015)
Гладинець Н. Ю. - Фінансова стійкість банківської системи України та особливості її забезпечення в умовах кризових явищ (2015)
Котко О. К. - Сутність та природа поняття "інвестиційний процес" (2015)
Черничко Т. В. - Аналіз сучасного стану ринку нетрадиційних банківських послуг України, Ковач Х. М. (2015)
Гавриш О. А. - Підходи до управління та оцінки ефективності інноваційних програм розвитку підприємства, Дунська А. Р. (2015)
Глущенко Л. Д. - Методичний інструментарій комплексної характеристики стану та оперативного прогнозування інноваційної діяльності промислового підприємства, Крупський Я. В. (2015)
Лемішовський В. І. - Контролінг в процесі управління підприємством: понятійний базис і концептуальна основа (2015)
Пунько Б. М. - Управління інноваційно-інформаційно-інвестиційними технологіями в умовах ЗЕД підприємства, Степанова К. В. (2015)
Соколова Ю. О. - Розробка конкурентної стратегії підприємства малого бізнесу на засадах стратегічного аналізу, Ґудзь Н. А. (2015)
Сосновська О. О. - Економіко-правові засади оцінки ефективності дивідендної політики підприємства (2015)
Шапа Н. М. - Дослідження кадрової політики промислового підприємства, Костюшкина Ю. В., Спектор А. О., Курова А. Д. (2015)
Іксарова Н. О. - Проблеми та перспективи екологізації промислового комплексу України (2015)
Копилов С. А. - Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до сьогодення (2015)
Завальнюк О. М. - Роль громадськості у наповненні фонду бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918-1920 рр.) (2015)
Ляхоцький В. П. - Університетська бібліотека: вектор сучасного поступу (кілька зауваг щодо розвою наукової книгозбірні ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України в умовах новітніх викликів часу) (2015)
Абрамович С. Д. - Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) (2015)
Петренко І. М. - Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Блажевич Ю. І. - Церковні архіви та церковні бібліотеки Старокостянтинівського повіту (кінець XVIII – початок XX ст.) (2015)
Кароєва Т. Р. - Дитяче читання у Подільській губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблема доступності для соціальних низів (2015)
Плитус О. С. - Організація роботи шкільних бібліотек товариством "Рідна школа" в Галичині у першій третині ХХ ст. (2015)
Телячий Ю. В. - Діяльність української інтелігенції в галузі видавництва художньої літератури (1917-1921 рр.): до історіографії проблеми (2015)
Адамський В. Р. - Корпорація богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою (2015)
Комарніцький О. Б. - Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х рр. (2015)
Климчук Л. В. - Внесок Кам’янець-Подільського технікуму політосвіти в становлення бібліотечної освіти на Хмельниччині у перші повоєнні роки (2015)
Білоус В. С. - Дослідження історії бібліотеки – важлива складова бібліотечного краєзнавства (2015)
Крик Н. В. - Історія створення та діяльності абонементу історичного факультету наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1989-2014 рр.) (2015)
Новальська Т. В. - Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації (2015)
Пархоменко В. М. - Шевченкіана М. Ф. Комарова (до 170-річчя від дня народження) (2015)
Залізнюк О. С. - Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Білименко Л. А., Швець І. М. (2015)
Гуцал В. А. - І. С. Винокур – турбота про бібліотечні справи (2015)
Литвиненко О. В. - О. М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії (2015)
Захаренко А. М. - Імена директорів в історії Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка (2015)
Прокопчук В. С. - Відданість улюбленій справі (2015)
Прокопчук В. С. - Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному, Кантлін С. О. (2015)
Гайшук Г. В. - Лауреати премії імені Йосипа Івановича Токаря (2015)
Прокопчук В. С. - Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965-2014 рр.) (2015)
Конет І. М. - Видавнича діяльність відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кшевецький В. С. (2015)
Баженов Л. В. - Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) (2015)
Шинкарук В. Ю. - Краєзнавча діяльність у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету (2015)
Циганок О. М. - Краєзнавча робота наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного університету: виховання патріотизму і любові до рідного краю (2015)
Козак Н. О. - Зведений краєзнавчий каталог Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції (2015)
Крючкова Н. Д. - Релігійна преса ХІХ-ХХ ст. у фонді рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Мальована Л. М. - Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (2015)
Красуцький М. І. - Письменник і бібліотека: бібліотека в моєму житті і творчості (2015)
Горбатюк В. І. - Як творилася "…пора" (2015)
Єсюніна Г. В. - Досвід використання інформаційних технологій для популяризації краєзнавчого фонду Хмельницької міської ЦБС (2015)
Грінішина І. І. - "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Айвазян О. Б. - Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету, Великосельська О. М. (2015)
Дитинник Л. В. - Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2015)
Фоміних В. В. - Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ, Мартинюк С. Б. (2015)
Сологуб Т. В. - Автоматизована книговидача в читальному залі та абонементі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, перспективи (2015)
Шевчук В. А. - Індивідуальна робота з читачем – запорука успішної роботи бібліотекаря (2015)
Скоропад Н. Я. - Формування інформаційної культури користувачів абонементу мистецької літератури (2015)
Кравченко О. М. - Формування внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації (з досвіду роботи наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"), Лебедюк О. О. (2015)
Резнічук Л. В. - Моніторинг процесу обслуговування користувачів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Клімчук Т. П. - Масово-просвітницька робота в читальному залі природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Райхель А. В. - Інформаційно-бібліографічне інформування користувачів засобами Інтернет-ресурсів (2015)
Лавренюк В. В. - Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Богачик О. В. (2015)
Кантлін С. О. - Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015)
Опря Т. М. - Інформаційно-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: традиції та інновації (2015)
Луцюк С. В. - Створення електронного алфавітно-предметного покажчика в бібліотеці Хмельницького національного університету (2015)
Ржеуський А. В. - Інформаційні сервіси в бібліотеках, що базуються на застосуванні хмарних технологій, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Денисенко Н. В. - LitPro як елемент системи інформаційного забезпечення навчального процесу національного університету "Острозька академія" (2015)
Бабій Л. М. - Віртуальна книжкова виставка: нова форма інформаційних ресурсів бібліотеки (2015)
Самотий Р. С. - Досвід організації семінарів АБІС "УФД/Бібліотека" – спроба розвитку корпоративних зв’язків, Колосевич М. Р. (2015)
Дікунова О. А. - Вебліографія як джерело електронного довідково-ібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу (2015)
Міщенко І. Г. - Бібліотечна реклама – засіб позиціонування сучасної бібліотеки (2015)
Черноус В. Ю. - Соціально-культурна та інформаційна діяльність бібліотек для дітей: досягнення та перспективи (2015)
Мостіпан О. П. - Інформаційна грамотність особистості: шляхи підготовки компетентного користувача (2015)
Фундаментальна бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету у спогадах її творців (2015)
Фундаментальна бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету в листуванні його ректора Івана Огієнка (2015)
Ситник Л. В. - Берег любові Олеся Гончара (2015)
Скоропад Н. Я. - Світова слава української пісні (2015)
Опря Т. М. - Микита Годованець – український байкар, Грінішина І. І. (2015)
Лавренюк В. В. - Презентація роману В. І. Горбатюка "Слово і меч" (2015)
Прокопчук В. С. - Внесок бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Резнічук Л. В. (2015)
Опря Т. М. - Вшанування пам’яті Йосипа Івановича Токаря (1924-1993) (2015)
Резнічук Л. В. - Вони дарують людям мудрість книг (2015)
Резнічук Л. В. - Підсумки роботи бібліотеки за 2014 рік (2015)
Литвиненко О. В. - Підведення підсумків у 2014 році акції "Подаруй бібліотеці книгу!" (2015)
Литвиненко О. В. - З любов’ю до книги (2015)
Грінішина І. І. - Закохана у книгу (2015)
Литвиненко О. В. - Бібліотека – справа її життя (2015)
Шевчук В. А. - Бібліотекар за покликом серця (2015)
Ситник Л. В. - Віддана книзі (2015)
Ситник Л. В. - На службі книзі та студенту (2015)
Абрамович Семен. - Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліографічне видання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад.: І.М. Конет, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2013. – 512 с.: іл. (2015)
Голиш Г. М. - Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Лисиця Л. Г. (2015)
Прокопчук Віктор. - Вірність історичній правді (Рекрут В.П. Іполит Зборовський (1875-1937). На перехресті двох епох: монографія) (2015)
Конет І. М. - Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; |уклад.: В.С. Прокопчук, В.М. Пархоменко, Г.В. Гайшук ; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.), Л.В. Баженов та ін. ; бібліогр. ред. Т.М. Опря|. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 242 с. (2015)
Баженова C. Е. - Про монографію професора В.С. Прокопчука "Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність" (2014 р.) (2015)
Опря А. В. - Просвітницький рух на Поділлі : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; |упоряд.: В.С. Прокопчук, О.Б. Комарніцький, Т.М. Опря ; відп. ред. В.С. Прокопчук|. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 108 с. (2015)
Комарніцький О. Б. - Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-2010) : бібліогр. покажч. змісту / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; (2015)
Творчий доробок працівників бібліотеки (2015)
Наші автори (2015)
Перерва П. Г. - Бенчмаркінг як метод оцінювання інтелектуального потенціалу регіонів, Глізнуца М. Ю. (2015)
Котенко Н. В. - Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій, Сердюк С. Г., Салтикова Г. В. (2015)
Bozhkova V. V. - Stickers as effective means of advertising, Chykalova A. S. (2015)
Іванова В. В. - Методологія управління ціноутворенням на туристичних підприємствах (2015)
Тєлєтов О. С. - Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах, Тєлєтова С. Г. (2015)
Борисова Т. М. - Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів (2015)
Іванова О. М. - Комплексний підхід до організації зовнішніх інформаційних потоків туристичних підприємств (2015)
Мельник Ю. М. - Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С, Корінченко Д. В. (2015)
Герасименко О. В. - Маркетингова концепція споживчої цінності готельної послуги (2015)
Савчук А. М. - Дослідження джерел інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі (2015)
Мишенин Е. В. - Организационно-экономические основы использования логистического подхода в управлении национальной системой образования, Коблянская И. И. (2015)
Попова О. Ю. - Проблеми та перспективи управління ефективним забезпеченням водними ресурсами господарської діяльності промислових підприємств, Коверга С. В., Борисенко О. Є., Кузнєцов В. Ю. (2015)
Najafi A. - Customer’s expectations in Iranian exclusive industry, Alavi N., Shami M. (2015)
Sichkarenko K. O. - Development of new substances and materials in the world and in Ukraine (2015)
Кологривов Я. І. - Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств енергетичної сфери на основі циклічно орієнтованого передбачення та SWOT-аналізу (2015)
Brzozowska A. - Communication management in the aspect of the food industry, Bubel D., Kalinichenko A. (2015)
П’ятницька Г. Т. - Класифікація кластерів у системі інформаційного забезпечення стратегії кластеризації (2015)
Голишева Є. О. - Організаційно-економічний механізм управління споживчим капіталом підприємства, Грищенко О. Ф. (2015)
Macháček V. - Determinants of innovations and competitiveness in the European Union, Strielkowski W., Shishkin A., Bilan Yu. (2015)
Мельник Л. Г. - Эколого-экономические контуры "космического корабля Земля", или горизонты Третьей промышленной революции и "зелёной" экономики (2015)
Прокопенко О. В. - Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики, Школа В. Ю., Домашенко М. Д., Прокопенко М. О. (2015)
Дима О. О. - Роль посередницьких підприємств у реалізації принципів сталого розвитку (2015)
Єрмолов П. П. - Історія розвитку радіотехнологій в Криму (1899–1920рр.). Частина 1 (2012)
Романенко В. Д. - Використання формулярних номерів для музейного опису літальних апаратів (2012)
Фірсов О. В. - Створення чотирьохтактного вертикального двигуна внутрішнього згорання з внизу розміщеним колінвалом: до питання про пріоритет (2012)
Хоменко Л. Г. - Застосування системного підходу до створення АСУ та мультипрограмних електронних обчислювальних машин в Україні (1964–1968 рр.), Шульга О. М. (2012)
Пістоленко І. О. - До питання про участь в космічних та авіаційних програмах жінок і про зв’язки деяких з них з Полтавщиною (2012)
Рижева Н. О. - Становлення та розвиток наукових методів проектування суден (2012)
Машталір В. В. - Історія створення та розвитку бази ремонту підводних човнів у Балаклаві (2012)
Гріффен О. Л. - Розвиток правил безпеки у вітчизняному вугледобутку до 20 х років ХХ століття (2012)
Звонкова Г. Л. - Академія наук України: екскурс у 1930-ті роки (2012)
Ферчук А. М. - Авенаріус Михайло Петрович. Біографічний нарис (2012)
Данильченко Ю. М. - Життя, віддане енергетиці (до 110-річчя професора А.О. Вознесенського – вченого-теплотехніка), Кірієнко О. А. (2012)
Єрмолов П. П. - Історія розвитку радіотехнологій в Криму (1899–1920рр.). Частина 2 (2012)
Болтенко О. С. - Катастрофа на Байконурі (2012)
Фірсов О. В. - Борис Луцький – творець першого в світі моторизованного велосипеда класичного компонування з двигуном внутрішнього згорання (2012)
Грачов С. І. - Маловідомі факти творчої діяльності і життя головного конструктора авіаційно-космічних систем Гліба Євгеновича Лозино-Лозинського (2012)
Подгаєцький О. О. - Еволюція розробок у галузі штучного інтелекту в Україні та світі (2012)
Хоменко Л. Г. - Побудова консцептуальних основ кібернетики і перші безлампові ЕОМ (1959-1963), Шульга О. М. (2012)
Харук А. І. - Військово-технічний аспект у діяльності Харківського авіазаводу (60-ті – 80-ті роки XX століття) (2012)
Гелеш А. В. - Деякі питання формування науково-педагогічного складу Львівського політехнічного інституту у 60-х – 80-х роках ХХ століття (2012)
Татарчук В. В. - Київський політехнічний інститут: історія авіаційного напрямку діяльності (перша третина ХХ століття) (2012)
Шульга І. М. - До витоків наукової та навчальної роботи з технології органічних речовин у Харківському технологічному (Хіміко-технологічному) інституті: до 160-річчя з дня народження професора О.П. Лідова (2012)
Татарчук В. В. - Вчений у галузі будівельних матеріалів і хімії Костянтин Григорович Дементьєв: нові віхи до біографії, Карамаш С. Ю., Вировий С. І. (2012)
Adamenko l. - Disinfectant toxicity study in vitro (2015)
Bilyk R. - European concept of production of organic dairy products in the single chain "soil-plant-animal-consumer”, Mezhenska N., Mezhenskiy A. (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Розроблення технічних умов на твердий відхід очищення стічних вод миронівського м’ясопереробного заводу "Легко", Сокирко О. П. (2015)
Бойко Г. В. - Розробка структури бази даних інформаційно-експертної системи "мікотоксикози тварин" (2015)
Бойко Ю. В. - Морфологічний склад крові курчат-бройлерів кросу Росс-308 за сумісної дії охратоксину та дезоксиніваленолу, Бойко Н. І. (2015)
Бородиня В. І. - Піометра кобил (етіологія, патогенез) (2015)
Вальчук О. А. - Автоматизоване робоче місце лікаря ветеринарної медицини у системі моніторингу ветеринарного благополуччя у скотарстві (2015)
Головко Н. П. - Амінокислотний склад м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "пробікс" (2015)
Голопура С. І. - Роль білків трансферинової фракції сироватки крові у формуванні колострального імунітету у новонароджених телят, Цвіліховський М. І., Заманбеков Н. А., Казієв Ж. І. (2015)
Гримак Я. - Динаміка гормонів щитоподібної залози в організмі корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів з розвитком ендотоксикозу (2015)
Грушанська Н. Г. - Розробка методики комплексної діагностики клінічного стану великої рогатої худоби з використанням інформаційних технологій (2015)
Духницький В. Б. - Розробка дослідної моделі змішаних (комбінованих) мікотоксикозів птиці, Бойко Г. В., Бойко Ю. В. (2015)
Забарна І. В. - Біологічна цінність м’яса курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету (2015)
Іванченко Н. Ю. - Аналіз інцидентних причин епілепсії собак та оцінка ролі антигенного навантаження в епілептогенезі (2015)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну E у водорозчинній формі на приріст живої маси кролів, Якубчак О. М., Максін В. І., Желтоножська Т. Б., Пермякова Н. М. (2015)
Kalachnyuk L. - Level of free amino acids in the blood under toxic effect of exogenous ethanol, Burenok O., Tsvilikhovskyi D. (2015)
Климчук В. В. - Хондропротективні препарати у лікуванні суглобової патології у собак. Оглядова стаття (2015)
Кондрасій Л. А. - Науково-теоретичне обґрунтування показників кислотності та густини за оцінки молока-сировини (2015)
Кос’янчук Н. І. - Вплив мінерально-вітамінних добавок на організм спортивних коней, Тютюн А. І., Кисельова Г. О. (2015)
Кривошия П. Ю. - Сезонна та вікова динаміка вмісту вітаміну с в крові непородних коней західного регіону України, Кот Л. Б., Рудь О. Г. (2015)
Любецький В. Й. - Динаміка об'єму, густини та активності сперми кролів, Масалович Ю. І. (2015)
Міластная А. Г. - Гостра ниркова недостатність у собак, хворих на гострий панкреатит, Духницький В. Б. (2015)
Палишнюк К. Ю. - Визначення залишкової кількості данофлоксацину в органах і мязовій тканині білих лабораторних мишей, Ткачук С. А. (2015)
Салівон В. О. - Особливості портального кровообігу, Сухонос В. П. (2015)
Тимошик Ю. В. - Сучасний стан ринку ветеринарних лікарських засобів в Україні, Духницький В. Б. (2015)
Тишківська Н. В. - Морфологічний склад молока корів за субклінічного маститу (2015)
Ткачик Л. В. - Актуальність застосування кормових добавок на основі Омега-3 жирних кислот у раціонах годівлі свиней, Ткачук С. А. (2015)
Огородник Н. З. - Вміст ТБК-активних продуктів і активність глутатіонової ланки антиоксидантної системи в органах поросят за дії препарату "Інтерфлок", Віщур О. І., Томчук В. А., Слипанюк О. В. (2015)
Тютюн А. І. - Вологоутримуюча здатність свинини за різних кормових раціонів, Кос’янчук Н. І. (2015)
Цвіліховський В. І. - Ліпідний спектр крові перепелів за фонового вмісту охратоксину а в кормі (2015)
Шеремета В. І. - Поліпшення відтворювальної здатності свиноматок біологічно активними препаратами, Пилипчук О. С., Каплуненко В. Г. (2015)
Яблонський В. А. - Актуальні проблеми біотехнології відтворення тварин, Яблонська О. В., Желавський М. М. (2015)
Якубчак О. М. - Зміни живої маси курчат-бройлерів залежно від дози надходження гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2015)
Береговець І. А. - Сучасні лікарські засоби за акарозів кролів (2015)
Береговець І. А. - Сучасні лікарські засоби за гельмінтозів у кролів, Пашкевич І. Ю. (2015)
Риженко В. П. - Особливості підходів до конструювання та лабораторного контролю експериментального зразка мультикомпонентної вакцини "мультибовісан", Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Рудой О. В., Каменчук П. П. (2015)
Димко Р. О. - Номенклатура та діючі речовини ветеринарних дезінфікуючих засобів, що зареєстровані в Україні, Пушкова А. Г., Соломон В. В. (2015)
Євстаф’єва В. О. - Вплив асоціації амідостом та гангулетеракісів на показники активності ферментів сироватки крові інвазованих гусей, Михайлютенко С. М. (2015)
Загребельний В. О. - Методологія процесу оцінки мікробіологічних ризиків, Якубчак О. М. (2015)
Зворигіна В. Є. - Поширення саркоцистозу серед продуктивних тварин, Прус М. П. (2015)
Карпуленко М. С. - Вплив довготривалого зберігання на деякі ветеринарно-санітарні показники консервів м’ясних, Муковоз В. М., Обштат С. В., Постоєнко В. О., Якубчак Якубчак, О. М. Хомутенко В. І. (2015)
Кичилюк Ю. В. - Фауна кишкових нематод свиней в умовах господарств північно-західного регіону України, Сорока Н. М., Семенко О. В. (2015)
Козловська Г. В. - Виявлення yersinia enterocolitica в молоці та кисломолочних продуктах, Семенчукова І. В. (2015)
Лапа О. Ю. - Щодо особливостей виділення кампілобактерій, Якубчак О. М., Загребельний В. О. (2015)
Лець В. В. - Порівняння ефективності класичних методів та експрес-методу diff-quik фарбування мазків крові за лабораторної діагностики бабезіозу великої рогатої худоби, Прус М. П. (2015)
Мазур Т. В. - Біохімічний та клітинний склад крові коропа звичайного за впливу експериментального пробіотика на основі bacillus subtilis та lactobacillus acidophilus, Гаркуша І. Є. (2015)
Меженська Н. А. - Теоретична епідеміологія: аналіз систем і моделювання (2015)
Новгородова О. Ю. - Біосенсорна тест-система для детекції pseudomonas aeruginosa на основі аутентичної гіперімунної сироватки (2015)
Новожицька Ю. М. - Моніторинг показників безпечності харчових продуктів і кормів за виконання програми стандартного та вибiркового розширеного ветеринарно-санiтарного контролю у 2014 році (2015)
Пашкевич І. Ю. - Застосування гістохімічних досліджень за трансмісивної венеричної саркоми собак, Сорока Н. М. (2015)
Прус М. П. - Діагностика деяких трансмісивних хвороб собак в Україні, Шайдюк М. В. (2015)
Prus M. - Morpho-immunological blood indicator of cattle with mixed infestations by fasciolas and dicrocelias, Kruchynenko O. (2015)
Ситюк М. - Моніторинг вірусних хвороб диких свиней в Україні, Місніченко В., Недосеков В. (2015)
Хіцька О. А. - Моніторинг мікробіологічних показників кисломолочних продуктів упродовж технологічного процесу (2015)
Шевченко А. - Безпечність та якість сирого товарного молока за бовікольозної інвазії, Меженська Н., Титаренко Я. (2015)
Якубчак О. М. - Особливості ветеринарно-санітарної експертизи за спарганозу, Кобиш А. І. (2015)
Содержание (2014)
Лизунов В. В. - Магнитные фазовые диаграммы двухкомпонентных неупорядоченных ОЦК-сплавов замещения с сильными электронными корреляциями, Лень Е. Г., Мельник И. Н., Ушаков Н. В., Лень Т. С., Татаренко В. А. (2014)
Плющай І. В. - Ab initio розрахунок магнітної взаємодії крайової дислокації та домішки кисню в кремнії, Плющай О. І., Макара В. А. (2014)
Chenakin S. P. - XPS/ToF-SIMS Characterization of TiO2 Supported Au Nanoparticles: Effect of Catalytic CO Oxidation, Kruse N., Vasylyev M. A., Makeeva I. N. (2014)
Гончаров А. А. - Структура и фотокаталитические свойства наноплёнок диоксида титана, осаждённых методом реактивного магнетронного напыления, Добровольский А. Н., Костин Е. Г., Петрик И. С., Фролова Е. К. (2014)
Котречко С. А. - Моделирование разрыва атомных связей в линейной моноатомной углеродной цепочке в широком интервале температур, Мазилова Т. И., Михайловский И. М., Зимина Г. П., Саданов Е. В. (2014)
Спусканюк В. З. - Микроструктура и механические свойства заэвтектического сплава Al—Si после интенсивной пластической деформации, Березина А. Л., Дубоделов В. И., Давиденко А. А., Фиксcен В. Н., Слива К. И., Монастырская Т. А., Гангало А. Н. (2014)
Губенко С. И. - О физической природе возникновения дефектов типа "матовые пятна" при контактной сварке магистральных трубопроводов из феррито-перлитных сталей, Журавлёв С. И., Коновалов Н. А., Лобус Д. А., Ошкадёров С. П., Полосков С. И., Теренин А. Н. (2014)
Школа А. А. - Рушійна сила процесу наводнення металів. ІІ. Титан литий (2014)
Гаценко Т. С. - Кінетика зародкування за комірчастого розпаду твердих розчинів в стопах системи мідь—титан (2014)
Васильковский В. А. - Оценка степени влияния сорбционных процессов на фильтрационное течение газов в пористых средах, Молчанов А. Н., Дегтярь С. Е. (2010)
Завражин В. В. - Влияние окисления угля на кинетику десорбции метана, Мельников Д. В., Шевченко Л. В., Клочко И. И. (2010)
Алексеев А. Д. - Диэлектрические свойства углей в интервале частот до 1 МГц, Константинова Т. Е., Кириллов А. К., Дорошкевич А. С., Cапрыкина А. В. (2010)
Фельдман Э. П. - Кинетика температурного режима угольного пласта с учетом теплопередачи в окружающие среды, Старикова И. Г. (2010)
Фельдман Э. П. - Влияние пористости и размера пор на электросопротивление угля, Грановский Я. И., Винник Е. А., Калугина Н. А. (2010)
Костандов Ю. А. - Влияние контактного трения на предельное напряжение в образце горной породы и вид траектории разрушения при сжатии, Локшина Л. Я. (2010)
Алексеев А. Д. - Преобразование структуры ископаемых углей в геомасштабном техногенезе, Ульянова Е. В., Трачевский В. В., Иващук Л. И., Зимина С. В., Борщ Т. В., Шпак А. П. (2010)
Грановский Я. И. - Динамическая теория газоугольных выбросов (2010)
Стариков Г. П. - Применение интегральной десорбометрии для диагностики параметров массопереноса метана в угле, Васильковский В. А., Завражин В. В., Кольчик И. Е., Шажко Я. В., Бойко А. Н. (2010)
Фельдман Э. П. - Фазовые состояния метана в угле и газоносность угольного массива, Калугина Н. А., Малинникова О. Н. (2010)
Калугина Н. А. - Влияние темпа работы добычного оборудования на скорость газовыделения из угольного пласта (2010)
Новиков А. О. - Наследственное напряженно-деформированное состояние армированного анкерами породного массива вокруг горной выработки (2010)
Волошина Н. И. - Совершенствование способов дегазации угольных пластов, Кольчик И. Е., Иващенко В. Д. (2010)
Кольчик А. Е. - Поднятия земной поверхности при подземной добыче угля (2010)
Клочко И. И. - Влияние сдвижений пород кровли на газовыделение из выработанного пространства, Лобков Н. И., Сергиенко А. И., Сергиенко Л. В. (2010)
Бокий Б. В. - Совершенствование интегрального десорбометрического прогноза выбросоопасности и область его применения, Ирисов С. Г., Шкурат Е. В. (2010)
Ревва В. Н. - Разрушение водонасыщенного угля при различных видах напряженного состояния, Молодецкий А. В., Завражин В. В., Василенко Н. И. (2010)
Стариков Г. П. - Прогнозирование кинетических параметров газовыделения при отработке высоконагруженных лав, Брюм В. З., Шажко Я. В. (2010)
Сергиенко А. И. - Графоаналитический способ определения границ распространения геодинамических зон на земной поверхности в пределах горных отводов закрытых шахт, Подрухин А. А. (2010)
Кравченко А. В. - Научные основы прогноза внезапных выдавливаний угля по изменению физических свойств вмещающих глинистых пород, Гладкая Е. В., Василенко Т. А., Кириллов А. К., Житленок Д. М. (2010)
Гринев В. Г. - Обоснование рациональных параметров добычи угля на шахтах с крутым падением пластов, Череповский П. В., Николаев П. П. (2010)
Прохоров И. Ю. - Выбросы и сера (2010)
Эдуарду Петровичу Фельдману – 70 лет! (2010)
Бурега Ю. О. - Особливості розподілу лімфоцитів з рецепторами до лектину арахісу в ептітелії ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (2015)
Горяникова И. Н. - Морфологические особенности стромально-сосудистого компонента тимуса мертворожденных детей и детей до одного года жизни от матерей, не соблюдающих здоровый образ жизни (2015)
Демидчук А. С. - Ультраструктурні зміни пошкодженого периферійного нерва щурів при застосуванні фармакологічної корекції (2015)
Зайцева Н. В. - Будова та хімічний склад стегнової кістки при імплантації металевих сплавів різного складу (2015)
Копыльчук Г. П. - Морфологическая характеристика почек крыс в условиях ацетаминофен-индуцированной нефротоксичности на фоне алиментарной депривации протеина, Волощук О. Н., Бучковская И. М., Давыденко И. С. (2015)
Криворучко І. А. - Особливості патоморфологічних змін у хворих з різними типами псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Сорокіна І. В. (2015)
Курик Е. Г. - Иммуногистохимическая характеристика миоматозной ткани у пациенток с лейомиомой матки после лечения улипристала ацетатом, Литвак Е. О., Хабрат Б. В., Лысенко Б. М. (2015)
Милица К. М. - Морфологические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2015)
Павлов А. В. - Величина базилярного угла черепа как фактор формообразования сосцевидных тел гипоталамуса, Жеребятьева С. Р., Лазутина Г. С., Овчинникова Н. В. (2015)
Попов О. С. - Морфологічне дослідження впливу препарату "Диклокор” на перебіг колаген-індукованого артриту у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2015)
Рикало Н. А. - Пато- та морфогенез порушення мікроциркуляції при токсичному гепатиті у статевонезрілих щурів (2015)
Скорик В. Р. - Визначення діагностичного та прогностичного значення пухлиноспецифічних маркерів (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-α), показників м’язової (SMA, MSA, десмін) та ліпогенної (S100) диференціації, експресії Ki-67, p16, p21 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах (2015)
Твердохліб І. В. - Морфологічна характеристика шкіри вискової області у пацієнтів із супутньою патологією у віковому аспекті, Макарчук О. І. (2015)
Тертышный С. И. - Ультраструктурные изменения астроглии при постреанимационной энцефалопатии в эксперименте (2015)
Шамало С. М. - Морфологічні зміни периферійного нерва щурів за умов хронічного мікромеркуріалізму та його фармакологічної корекції в різні строки після травмування (2015)
Шевченко К. М. - Ультраструктурні і тканинні перебудови міокарда передсердь щурів за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії (2015)
Шевченко О. П. - Патоморфологічні зміни у щурів при експериментальній моделі хронічного вірусного гепатиту (2015)
Шевчук О. О. - Морфологічні аспекти протекторного впливу вуглецевого ентеросорбента і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на структуру тонкого кишечника при застосуванні Мелфалану (2015)
Пославська О. В. - Методологія використання програмного забезпечення для аналізу цифрових мікрофотографій на базі курсу патоморфології з метою підвищення професійного рівня студентів і науковців (2015)
Сулаева О. Н. - От чего зависит качество обучения гистологии в медицинском университете? (2015)
Дмитриева Э. А. - Обезболивание в терапевтической стоматологии: методические и топографические аспекты проведения практикума (2015)
К.Петріас (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Д.Вендлінг (редактор) (2015)
Кутя С. А. - Саломон Альберти (1540-1600) (2015)
Твердохлеб И. В. - Днепропетровская гистологическая школа. Современная гистология в системе медицинского образования, науки и практики (2015)
Презентація: Борзяк Э. И. Анатомия человека. Фотографический атлас. В 3 томах. / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс, И. Н. Путалова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014 (2015)
Содержание (2015)
Гордиенко C. - Жизнь с меньшим содержаниемуглерода: от выставки "Климат и Эко-гражданин" в Украине до глобальных усилий (2015)
Viljanen M. - Пробіотики у лікуванні синдрому атопічної екземи/дерматиту в немовлят: подвійне сліпе gлацебо-контрольоване дослідження, Savilahti E., Haahtela T., Juntunen-Backman K., Korpela R., Poussa T., Tuure T., Kuitunen M. (2015)
Белых Н. А. - Аллергический ринит у детей: современные подходы к диагностике, лечению и профилактике (2015)
Shevchenko A. A. - Munchausen syndrome. The case from practice (2015)
Бережний В. В. - Хвороба Такаясу (неспецифічний аортоартеріїт), Герман О. Б. (2015)
Крамарев С. А. - Амоксициллин / клавуланат в клинической практике врача-педиатра (2015)
Овчаренко Л. С. - Полиненасыщенные жирные кислоты: влияние на иммунитет и возможности клинического применения, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Бєлова О. О. - Постнатальний фізичний розвиток дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла (2015)
Ігнатова Т. Б. - Стан ендотеліальної функції у здорових дітей молодшого шкільного віку за даними триплексного ультразвукового дослідження (2015)
Бережной В. В. - Мукорегуляторные препараты в терапии кашля при респираторной патологии у детей (обзор литературы), Гляделова Н. П. (2015)
Колесник П. О. - Оцінка ефективності препарату "Гербіон сироп плюща" залежно від терміну його призначення дітям з гострим простим бронхітом, Петріщак В. В., Цяпець С. В. (2015)
Знаменська Т. К. - Клінічна характеристика та особливості перебігу ранньої неонатальної адаптації при вродженій пневмонії у новонароджених від матерів з TORCH-інфекціями, Лошак О. О., Дзядик Т. М., Килимник Т. М., Пятчанін Ю. С. (2015)
Тяжка О. В. - Особливості анамнезу та клініко-лабораторних даних у дітей з пролонгованою жовтяницею, Загородня Я. М. (2015)
Бережний В. В. - Використання кисломолочних продуктів функціонального харчування у практиці лікарів)педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів, Дрох Г. В., Бондарець Ю. І. (2015)
Шадрін О. Г. - Стан шлунково-кишкового тракту та шляхи корекції його порушень при гельмінтозах у дітей, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Полковниченко Л. М. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока Частина V. Лікування алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Кандиба В. П., Ащеулов О. М., Лупальцова О. С., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Охотнікова О. М. - Аспіринова астма у дітей — нерідкісна форма захворювання, Дуда Л. В., Шклярська Г. В. (2015)
Кряжев О. В. - Клінічні прояви харчової алергії та кальцій)фосфорне забезпечення у дітей раннього віку, Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Самохін І. В., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2015)
Охотникова Е. Н. - Бронхиальная астма и аллергический ринит у детей до 6 лет: особенности терапии коморбидной патологии, Шарикадзе Е. В. (2015)
Круглікова І. В. - Герпесвірусна інфекція у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, Фоміна С. П., Багдасарова І. В. (2015)
Бондаренко А. В. - Соціальні аспекти первинних імунодефіцитів (2015)
К сведению авторов (2015)
Предисловие (2011)
Васильковский В. А. - Кинетика внедрения инертных газов и метана в структуру угля (2011)
Кириллов А. К. - Исследование углей донецкого угольного бассейна методом малоуглового рентгеновского рассеяния (2011)
Костандов Ю. А. - Влияние внешнего и внутреннего трения на параметры предельного состояния образца горной породы при сжатии, Локшина Л. Я. (2011)
Молчанов А. Н. - Усовершенствованный комплекс оборудования для исследования сорбционных свойств ископаемых углей (2011)
Фельдман Э. П. - Электросопротивление проводящего материала, содержащего трещины, Винник Е. А., Грановский Я. И., Калугина Н. А. (2011)
Шажко Я. В. - Экспресс-метод определения давления и количества метана в угольных пластах (2011)
Антипов И. В. - Выбор метода математического моделирования и установление рациональной длины лавы, Лобков Н. И., Сергиенко А. И. (2011)
Касьян Н. Н. - Совершенствование способов поддержания горных выработок на основе применения анкерной крепи, Новиков А. О., Петренко Ю. А., Шестопалов И. Н. (2011)
Кольчик Е. И. - Оптимизация конструкций замковых соединений для арочного крепления из спецпрофиля, Булыч А. С. (2011)
Кравченко А. В. - Геомеханическое обоснование критерия прогноза внезапных выдавливаний угля с учетом физических особенностей вмещающих пород (2011)
Мельников Д. В. - Основы метода расчета параметров разгрузочных скважин (2011)
Стариков Г. П. - Оценка газодинамической активности угольных пластов по парамет-рам массопереноса метана в углях, Завражин В. В., Дегтярь С. Е., Навка Е. А. (2011)
Антипов И. В. - Оценка надежности горнодобывающих технологий вероятностно-физическими методами, Турбор И. А. (2011)
Бокий А. Б. - Исследования дебита поверхностных дегазационных скважин, Ирисов С. Г., Чередников В. В. (2011)
Гладкая Е. В. - Особенности влияния тектонической нарушенности на структурное состояние горных пород, Кравченко А. В. (2011)
Моцонелидзе А. - Математическая модель адсорбционной теории бетона, Лордкипанидзе М., Кикава Т. (2011)
Петренко Ю. А. - Об особенностях формирования нагрузки на крепь выработок глубоких шахт, Новиков А. О., Подкопаев С. В., Александров С. Н. (2011)
Подрухин А. А. - Способ определения количества метана в почве на территории горных отводов закрытых шахт, Калиущенко Е. П. (2011)
Савенко А. В. - Исследования сдвижения горного массива на больших глубинах при высоких скоростях подвигания очистного забоя, Нагорная Е. Д. (2011)
Гого В. Б. - Инновационная модель шахтного технолого-энергетического комплекса (ШАТЭК), Булгаков Ю. Ф., Данильчук О. Н. (2011)
Гринев В. Г. - Приложение теории графов для эффективного выбора очистного оборудования на шахтах донбасса, Николаев П. П. (2011)
Гринев В. Г. - Исследование влияния убывающей отдачи и издержек производства на выбор рациональных параметров добычи угля, Череповский П. В. (2011)
Панфилов А. И. - Перспективы использования биметаллических износостойких листов SWIP в угольной промышленности, Копошко А. В., Кусков Ю. М. (2011)
Предисловие (2012)
Василенко Т. А. - Изменение электрофизических параметров каменного угля при магнитоимпульсном воздействии, Кириллов А. К., Дорошкевич А. С., Шило А. В. (2012)
Костенко И. Г. - Встроенная система обработки данных для портативного спектрометра ЯМР, Молчанов А. Н., Пичка Т. В., Сапунов Е. П., Службин Ю. А. (2012)
Локшина Л. Я. - Параметры предельного состояния образца горной породы при одноосном сжатии жесткими штампами, Костандов Ю. А. (2012)
Молодецкий А. В. - Обоснование способа определения глубины зоны отжима, Ревва В. Н. (2012)
Рязанцев А. Н. - Структурно-фазовые переходы в горных породах и соответствие относительных деформаций на микро- и макроуровнях (2012)
Антипов И. В. - Аналитические исследования сдвижения горного массива над выработанным пространством, Лобков Н. И., Ляшок Я. А., Сергиенко А. И. (2012)
Белогуб О. Ю. - Проявление горного давления в формировании вывалов пород кровли очистных забоев (2012)
Борзых А. Ф. - Ускорение обнажения подрабатываемого массива как феномен динамики смещений слагающих его породных слоев (2012)
Костенко В. К. - Обоснование параметров способа шпуровой разгрузки устьев дегазационных скважин, Зинченко Н. Н., Бригида В. С., Салехирадж С. (2012)
Лобков Н. И. - Особенности формирования области полных сдвижений кровли при работе лавы в массиве угля (2012)
Стаднюк Е. Д. - Эволюция моделей расчета шага обрушения основной кровли, Жуковцов И. В., Козырь С. В. (2012)
Агеев В. Г. - Моделирование наложения и взаимодействия ударных волн на пути их движения при повторных взрывах, Зинченко И. Н. (2012)
Антощенко Н. И. - Способ оценки возможного газовыделения из пород кровли при отработке угольных пластов, Кулакова С. И., Чепурная Л. А. (2012)
Гринев В. Г. - Изучение ресурсов шахтного метана закрытых угольных шахт донецкой области, Кузнецова Л. Д., Волошина Н. И., Сергиенко A. И., Подрухин A. A. (2012)
Завражин В. В. - Обоснование оптимальных параметров фракционного состава угля при измерении десорбометром газоносности угольного пласта, Шажко Я. В., Мельников Д. В., Дегтярь С. Е., Мамлеев Ш. В. (2012)
Сергиенко Л. В. - Разработка способа прогнозирования зон скопления свободного метана (2012)
Антипов И. В. - Применение МГУА для формализации производственных процессов и операций в очистных забоях, Турбор И. А. (2012)
Бакхаус К. - Анализ технологий использования шахтного метана, Касьянов В. В. (2012)
Гринев В. Г. - Выбор сценария освоения крутопадающих угольных месторождений с учетом области рационального проектирования, Вовченко А. Р., Череповский П. В., Николаев П. П. (2012)
Аркатов Д. Б. - Модели и методы автоматизации диспетчерского управления железнодорожного транспорта Украины (2015)
Висоцький О. В. - Ваговий критерій сумісного пошуку і виявлення об’єктів в поточній зоні огляду радіолокаційної системи (2015)
Водолажко О. В. - Аналіз бінарних часоімпульсно-модульованих вимірювальних сигналів з нормованим спектром (2015)
Дергунов О. В. - Програмний комплекс оброблення циклічних сигналів неруйнівного контролю (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Декомпозиция общей задачи отождествления астрономических кадров со звездными каталогами на совокупность частных задач, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е., Диков Е. Н. (2015)
Ізонін І. В. - Нейромережевий метод зміни роздільної здатності зображень, Ткаченко Р. О., Пелешко Д. Д., Батюк Д. А. (2015)
Казаков Е. Л. - Метод спектрального анализа определения геометрических характеристик цели по элементам поляризационной матрицы рассеяния в системе разнесенных РЛС, Коломийцев А. В., Клевец С. И., Посохов В. В. (2015)
Коваленко А. И. - Применение пространственно-фазово-частотного фокусирования плоской ФАР для функционального поражения радиотехнических средств короткими импульсами, Титов С. В., Титова Е. В. (2015)
Kopylov S. V. - Theoretical study of the production of aircraft polymer pipelines (2015)
Костюк Т. А. - Разработка инструментария для обоснованного выбора состава композита с повышенными гидрофизическими характеристиками на основании качественных характеристик эксплуатируемых объектов (2015)
Назаров О. С. - Методика комплексування виконавчих органів системи управління орієнтацією супутника (2015)
Сакович Л. М. - Формалізація процесу розробки алгоритмів паралельного пошуку дефектів з взаємним обміном інформації про результати діагностування, Романенко В. П. (2015)
Свид І. В. - Метод підвищення якості інформаційного забезпечення запитальними системами спостереження повітряного простору, Сайківська Л. Ф., Обод А. І. (2015)
Єрохін А. Л. - Програмна система для збору і аналізу інформації в соціальних медіа, Одарченко М. Д. (2015)
Иванова Ю. О. - Метод оценивания уровня подготовленности спортсменов по радиоуправляемым автомоделям, Михнова А. В. (2015)
Кожемякина Н. В. - Сравнительный анализ эффективности методов сжатия данных при кодировании символов больших алфавитов, Пономаренко Н. Н., Зеленский А. А. (2015)
Чалый С. Ф. - Извлечение прецедентов с использованием технологии интеллектуального анализа процессов, Буцукина И. Б. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Разработка метода формирования предикатных моделей прототипов структурированных объектов, Кудхаир Абед Тамер (2015)
Король О. Г. - Аналіз загроз і механізмів забезпечення безпеки інформації в системі електронних платежів комерційного банку Украйни (2015)
Обод І. І. - Інформаційна безпека інформаційної мережі систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О. (2015)
Рубан И. В. - Метод стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях на основе генерации ISN TCP-соединений, Смирнов А. А. (2015)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних методів атак на автоматизовані системи управління військами та інформаційні мережі, Хрєнов А. Г., Поляков А. О. (2015)
Уфимцева В. Б. - Аналіз показників статистичної безпеки криптографічного алгоритму на базі арифметики Фібоначчі, Карпенко М. Ю. (2015)
Калита Н. І. - Автоматизація проектування структур бази даних MongoDB, Стрельченко В. В. (2015)
Колесник И. Н. - Анализ архитектур реконфигурируемых вычислительных систем, Куланов В. А. (2015)
Ларін В. В. - Метод захисту низькочастотних складових в алгоритмі кодування JPEG, Гаврилов Д. С., Комолов Д. І., Яливець К. В. (2015)
Лосев Ю. И. - Разработка математической модели процесса управления сетевыми ресурсами на сетевом уровне, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Давид (2015)
Сомов С. В. - Алгоритм знаходження циклічного коду, який задовольняє заданій точності, Гроза П. М. (2015)
Ткачева Е. Б. - Анализ и оценка масштабируемости уровня управления сетей, построенных на основе концепции SDN, Исаам Саад, Мохаммед Джамал Салим (2015)
Красовская И. Г. - Метод определения степени акустического сопротивления печени по ее ультразвуковым изображениям для объективизации диагностических решений (2015)
Волобуева Л. А. - Алгоритмизация поддержки решений при управлении рисками программных проектов на основе нечеткой логики, Мандрикова Л. В. (2015)
Москаленко В. В. - Концепция технологии формирования показателей деятельности предприятия как основа EРМ-системы, Захарова Т. В., Фонта Н. Г. (2015)
Сикульский В. Т. - Экономическая оценка процесса формообразования монолитных панелей, Корнилов Л. Н., Воронько В. В., Кащеева В. Ю. (2015)
Мироненко В. К. - Математична модель станів та надійності залізничної транспортної системи при перевезеннях небезпечних вантажів, Кацман М. Д., Горбаха М. М., Мацюк В. І. (2015)
Шевченко Р. І. - Розвиток теоретичних основ комунікативно-компенсуючих фільтрів системи моніторингу надзвичайних ситуацій (інформаційна складова) (2015)
Макогон Е. А. - Определение взаимосвязей результатов оценки языковой деятельности учащихся и уровня развития их общеучебных навыков, Новик С. А. (2015)
Никифоров О. В. - Обгрунтування системи показників ефективності та критерію оптимізації плану бойової підготовки бригади тактичної авіації, Котов О. Б., Петров В. М. (2015)
Петренко В. Д. - Компьютерное тестирование как элемент технологии дистанционного обучения студентов в техническом вузе (2015)
Шостак І. В. - Підвищення ефективності дистанційного навчання у технічних вишах на основі використання інтерактивної когнітивної графіки, Купріянов Д. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Предисловие (2013)
Василенко Т. А. - Исследование методом импедансной спектроскопии отклика антрацита на тепловое и электромагнитное воздействие, Кириллов А. К., Дорошкевич А. С., Сапрыкина А. В. (2013)
Васильковский В. А. - Сорбционный объём и пустотность каменных углей (2013)
Иванников А. Л. - Аналитические решения задач фильтрации газовоздушных смесей в анизотропных средах (2013)
Локшина Л. Я. - Параметры предельного состояния образца горной породы при одноосном сжатии жесткими штампами с учетом внутреннего и внешнего трения, Костандов Ю. А. (2013)
Ульянова Е. В. - Влияние микроструктуры угольного вещества на метаноносность, Молчанов А. Н., Бурчак А. В., Малинникова О. Н., Долгова М. О., Пичка Т. В., Пономаренко Д. А. (2013)
Фельдман Э. П. - Ударный и фильтрационный этапы развития магистральных трещин вблизи обнаженной поверхности газонасыщенного угольного пласта, Василенко Т. А., Калугина Н. А. (2013)
Фельдман Э. П. - Стационарный и "взрывной" температурные режимы слоевого скопления угля, Василенко Т. А., Старикова И. Г. (2013)
Тараник А. А. - Закономерности распределения стабильных изотопов углерода в угле, метане и углекислом газе в донецко-макеевском и красноармейском районах Донбасса, Канин В. А. (2013)
Дрибан В. А. - Об управлении устойчивостью массива рамно-анкерными системами, Новиков А. О., Шестопалов И. Н. (2013)
Кольчик И. Е. - Способ обеспечения устойчивых параметров локальной зоны разгрузки, Волошина Н. И., Молодецкий А. В., Кольчик А. Е. (2013)
Пащенко А. А. - Физико-химическое закрепление оползней, Пащенко А. В., Канин В. А. (2013)
Рязанцев А. Н. - Ротационные деформации в горных породах, Стариков Г. П. (2013)
Сергиенко Л. В. - Численные исследования напряженно-деформированного состояния подрабатываемого углепородного массива для оценки зон локального разрушения пластов-спутников, Гладкая Е. В., Сергиенко А. И., Сынков В. Г. (2013)
Агеев В. Г. - Газовыделение из отторгнутого от массива угля и формирование взрывоопасных зон при внезапных выбросах угля и газа в тупиковых горных выработках, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2013)
Белогуб О. Ю. - Влияние пликативных и дизъюнктивных нарушений на характер вывалообразования пород кровли очистных забоев (2013)
Стариков Г. П. - Геофильтрационная оценка параметров зоны разгрузки призабойной части угольных пластов, Завражин В. В., Худолей О. Г., Мельников Д. В., Хуанган Нурбол (2013)
Гринев В. Г. - Исследование взаимосвязи типов очистного оборудования по алгоритмам оптимизации на сетях и графах, Николаев П. П. (2013)
Петелін Е. А. - Сучасні технології енергозбереження – потенціал розвитку та енергетична безпека підприємства (2013)
Яланский А. А. - О некоторых особенностях геофизического мониторинга состояния подземных сооружений с целью повышения безопасности добычи, переработки и хранения отходов урановых руд, Скипочка С. И., Паламарчук Т. А., Куринной В. П. (2013)
Нікітенко К. - Реакція радянських діячів культури і мистецтв на підписання пакту Молотова-Ріббентропа: офіційна пропаганда і правда історії (2015)
Новоженець Г. - У пошуках стилю: творчість Аркадії Оленської-Петришин (2015)
Ямаш Ю. - Живописний процес Івана Труша: матеріали, інструменти та обладнання (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського